NELAIMINGŲ ATSITIKIMŲ DRAUDIMO TAISYKLĖS Patvirtintos ADB Compensa Vienna Insurance Group 2018 m. rugsėjo mėn. 04 d. Valdybos nutarimu, galiojančios n

Dydis: px
Rodyti nuo puslapio:

Download "NELAIMINGŲ ATSITIKIMŲ DRAUDIMO TAISYKLĖS Patvirtintos ADB Compensa Vienna Insurance Group 2018 m. rugsėjo mėn. 04 d. Valdybos nutarimu, galiojančios n"

Transkriptas

1 NELAIMINGŲ ATSITIKIMŲ DRAUDIMO TAISYKLĖS Patvirtintos ADB Compensa Vienna Insurance Group 2018 m. rugsėjo mėn. 04 d. Valdybos nutarimu, galiojančios nuo 2019 m. vasario mėn. 26 d. TURINYS 1. Sąvokos ir terminai 2. Draudimo objektas ir draudimo rizikos 3. Pagrindinių draudimo rizikų aprašymas 4. Papildomų draudimo rizikų aprašymas 5. Nedraudžiamieji įvykiai ir nekompensuojami nuostoliai 6. Padidintos rizikos veikla 7. Draudimo išmokos apskaičiavimas ir mokėjimas 8. Draudimo išmokos mažinimo ir nemokėjimo atvejai 9. Teisės ir pareigos 10. Draudimo sutarties sudarymas, įsigaliojimas, vykdymas ir nutraukimas 11. Draudimo įmokų apskaičiavimas, mokėjimas ir grąžinimas 12. Pranešimai 13. Kitos nuostatos 1. Sąvokos ir terminai 1.1. Šiose Taisyklėse naudojamos sąvokos ir terminai: Apdraustasis draudimo sutartyje įvardintas asmuo, kurio gyvenime atsitikus draudžiamajam įvykiui, Draudikas privalo mokėti draudimo išmoką. Draudimo sutartyje Apdraustieji gali būti įvardinti kaip: a) fiziniai asmenys; b) darbuotojai, dirbantys apdraustose darbo vietose ar užimantys tam tikrą pareigybę Būtinoji gintis asmens fizinė gynyba nuo pavojingo kėsinimosi į jo puoselėjamus interesus, kaip ją apibrėžia Lietuvos Respublikos baudžiamasis kodeksas Draudėjas asmuo, kuris kreipėsi į Draudiką dėl draudimo sutarties sudarymo, arba kuriam Draudikas pasiūlė sudaryti draudimo sutartį, arba kuris sudarė draudimo sutartį su Draudiku Draudikas ADB Compensa Vienna Insurance Group Draudimo rizikos pasikeitimas atvejai, kai pasikeičia draudimo sutartyje (ar jos priede) nurodytų apdraustų asmenų / darbo vietų skaičius, Apdraustojo (-ųjų) darbo pobūdis, kai Apdraustasis pradeda užsiiminėti sportu (Sportavimu, Profesionaliu ar Ekstremaliu sportu), ar užsiimti kitokia nei nurodyta draudimo sutartyje sporto rūšimi, tampa neįgalus, suserga psichikos liga, teismo pripažįstamas neveiksniu, suserga bet kuria sunkia, nepagydoma liga Ekstremalus sportas sporto rūšys, kurioms būtina technikos įranga arba reikmenys. Pavojingai gyvybei sporto rūšiai priskiriama: kovos ir kontaktinio sporto rūšys (boksas, imtynės ir analogiškos sporto šakos); skraidančių aparatų pilotavimas (sklandymas, akrobatinis skraidymas, skraidymas parasparniais, oro balionu ar kitais lengvais skraidymo aparatais; oro sporto rūšys (parašiutizmas, jėgos aitvarai ir panašios sporto šakos/veiklos); vandens sporto rūšys (giluminis nardymas su įranga, buriavimas vandenyne, plaukimas kalnų upėmis, banglenčių sportas ir analogiškos sporto šakos/veiklos); automobilių ir motociklų sportas; dviračių krosas, kalnų dviračių sportas, BMX dviračių sportas;užsiėmimai, kuriuose naudojamas šaunamasis ginklas; speleologija, ekspedicijos į kalnus, džiungles, dykumas ar kitas negyvenamas vietas; alpinizmas; šuoliai su guma; važiavimas motociklu, kurio galingumas viršija 74 kw (100 AG) Sportavimas dalyvavimas sporto organizacijos rengiamuose bet kurios rūšies sportiniuose užsiėmimuose, treniruotėse ar varžybose, įskaitant papildomai pasirenkamus sportinius užsiėmimus, kurie nėra privaloma ugdymo programos dalis. Sporto organizacijoms yra priskiriama: sporto centrai, sporto mokyklos, sporto bazės, sporto federacijos, asociacijos ir draugijos, kitos sporto veikla užsiimančios organizacijos bei institucijos, kurios sudaro sąlygas praktikuoti kūno kultūrą ir sportą, rengti sportininkus, organizuoti sporto varžybas ir kitus kūno kultūros bei sporto renginius. Individualūs ar grupiniai sportiniai užsiėmimai, kuriais užsiimama sveikatinimo tikslais, kurie yra ugdymo programos dalis, kurie yra tik Apdraustojo laisvalaikio praleidimo forma, sportavimu nelaikomi, su sąlyga, kad nedalyvaujama varžybose, maratonuose ir toks laisvalaikio praleidimas nėra padidintos rizikos veikla, kaip apibrėžta šiose draudimo taisyklėse Naudos gavėjas Draudimo sutartyje nustatytas ir/arba Apdraustojo paskirtas asmuo, kuris draudžiamojo įvykio atveju įgyja teisę į draudimo išmoką. Tais atvejais, kai Naudos gavėjas nenurodytas, juo tampa Apdraustasis (Apdraustojo teisėtas paveldėtojas). Naudos gavėjas paskiriamas LR įstatymų nustatyta tvarka Neblaivumas asmens apsvaigimas nuo alkoholio, kai alkoholio koncentracija organizme viršija 0,6 (transporto priemonės vairavimo atvejais kai alkoholio koncentracija organizme viršija Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekse nurodytą kiekį) Nelaimingas atsitikimas staigus, netikėtas įvykis, kurio metu prieš Apdraustojo valią Apdraustojo kūną iš išorės veikianti fizinė jėga (taip pat cheminis, terminis, nuodingųjų dujų ar kitas fizinis poveikis) pakenkia Apdraustojo sveikatai arba tampa jo mirties priežastimi. Nelaimingais atsitikimais taip pat laikomi prieš apdraustojo valią įvykstantys atsitiktiniai ūmūs vidutinio ar sunkaus laipsnio Apdraustojo apsinuodijimai maistu, vaistais, cheminėmis medžiagomis, dujomis, garais, nuodingaisiais augalais ar grybais Profesionalus sportas Apdraustojo veikla, jam reguliariai už atlygį užsiimant bet kurios rūšies sporto šakomis (išskyrus atvejus, kurie laikomi Ekstremaliu sportu) Trauma - Apdraustojo kūno sužalojimas / sveikatos sutrikimas dėl.nelaimingo atsitikimo Vartotojas - fizinis asmuo, su savo verslu, prekyba, amatu ar profesija nesusijusiais tikslais (vartojimo tikslais) siekiantis sudaryti ar sudarantis sutartis. 2. Draudimo objektas ir draudimo rizikos 2.1. Draudimo objektas yra Apdraustojo ar Naudos gavėjo turtiniai interesai, susiję su draudimo sutartimi apdraustų draudimo rizikų pasireiškimu Pagrindinės draudimo rizikos: Mirtis; Neįgalumas; Traumos; Kritinės ligos; Kitos ligos ar operacijos Prie pasirinktų Pagrindinių draudimo rizikų, Draudėjas gali įtraukti vieną ar kelias Papidomas draudimo rizikas. ADB Compensa Vienna Insurance Group Registruota VĮ Registrų centras, Juridinių asmenų registre Kodas Centrinis biuras, Ukmergės g. 280, LT Vilnius Tel , , 1/8

2 2.4. Papildomos draudimo rizikos: Medicininės išlaidos; Pagalbos draudimas; Ligonpinigiai; Laikinas nedarbingumas (dienpinigiai); Darbo praradimas; Krizės suvaldymo išlaidos tik darbdaviams draudžiant darbuotojus 3. Pagrindinių draudimo rizikų aprašymas 3.1. Mirtis Mirties draudimo rizikos atveju draudžiamuoju įvykiu yra laikomas Apdraustojo gyvybės netekimas per 12 mėn. nuo nelaimingo atsitikimo. įvykusio draudimo apsaugos galiojimo metu Apdraustajam mirus dėl draudžiamojo įvykio, draudimo išmoka sudaro 100% Mirties draudimo rizikai nustatytos draudimo sumos, nurodytos draudimo liudijime Neįgalumas Neįgalumo draudimo rizikos atveju, draudžiamuoju įvykiu yra laikoma LR teisės aktų nustatyta tvarka, per 12 mėn. nuo nelaimingo atsitikimo, atsitikusio draudimo apsaugos galiojimo metu Apdraustajam, pripažinta negalia (asmenims iki 18 metų), mažesnis kaip 86% darbingumas (asmenims nuo 18 metų iki senatvės pensijos amžiaus) arba SP1 ar SP2 lygio specialūs poreikiai (pensinio amžiaus asmenims), jeigu to priežastimi yra draudimo apsaugos galiojimo metu įvykęs nelaimingas atsitikimas Apdraustajam tapus neįgaliu dėl draudžiamojo įvykio, draudimo išmoka apskaičiuojama pagal šią lentelę: Asmenys iki 18 metų Sunki negalia Vidutinio sunkumo negalia Lengva negalia Asmenys nuo 18 metų iki senatvės pensinio amžiaus 0-25% darbingumas 26-45% darbingumas 46-85% darbingumas Pensinio amžiaus asmenys Dideli socialiniai poreikiai Vidutiniai socialiniai poreikiai Maži socialiniai poreikiai Apskaičiuojama draudimo išmoka (% nuo Neįgalumo draudimo rizikai nustatytos draudimo sumos) 100% 70% 50% Apdraustajam nustačius % darbingumo lygį, laikoma, kad jis yra darbingas, ir draudimo išmoka pagal Neįgalumo draudimo riziką nėra mokama Nustačius, kad Apdraustasis jau prieš draudžiamąjį įvykį buvo nedarbingas ar iš dalies darbingas, draudimo išmoka apskaičiuojama pagal faktinį darbingumo sumažėjimą dėl draudžiamojo įvykio (t.y. vertinamas skirtumas tarp darbingumo lygio, buvusio prieš ir po draudžiamojo įvykio) Traumos Traumos gali būti draudžiamos 2 variantais: Kaulų ir sąnarių traumos šios draudimo rizikos atveju draudžiamuoju įvykiu laikomas Apdraustojo kūno sužalojimas / sveikatos sutrikimas draudimo apsaugos galiojimo metu dėl traumos, nurodytos Taisyklių Priede Nr Kaulų ir sąnarių traumos bei vidaus organų ir minkštųjų audinių traumos: šios draudimo rizikos atveju draudžiamuoju įvykiu laikomas Apdraustojo kūno sužalojimas / sveikatos sutrikimas draudimo apsaugos galiojimo metu dėl traumos, nurodytos Taisyklių Priede Nr. 1 ar Priede Nr Įvykus draudžiamajam įvykiui pagal Traumos draudimo riziką, draudimo išmoka apskaičiuojama kaip Priede Nr. 1 ir (ar) Nr. 2 atitinkamai traumai numatytas procentas nuo šiai draudimo rizikai nustatytos draudimo sumos; Taipogi draudimo išmoka mokama už traumos pasekmių pašalinimui skirtos plastinės operacijos faktines išlaidas, neviršijančias 10% Traumos draudimo rizikai nustatytos draudimo sumos Kritinės ligos Kritinių ligų draudimo rizikos atveju draudžiamuoju įvykiu laikoma draudimo apsaugos galiojimo laikotarpiu, tačiau ne anksčiau nei praėjus 3 mėnesiams po draudimo apsaugos įsigaliojimo pradžios, Apdraustajam pirmą kartą diagnozuota Priede Nr. 3 nurodyta kritinė liga Įvykus draudžiamajam įvykiui pagal Kritinių ligų draudimo riziką, draudimo išmoka lygi 100% šiai draudimo rizikai nustatytos draudimo sumos Kitos ligos ar operacijos Kitų ligų ar operacijų draudimo rizikos atveju draudžiamuoju įvykiu laikoma draudimo apsaugos galiojimo laikotarpiu Apdraustajam pirmą kartą diagnozuota Priede Nr. 4 nurodyta liga ar pirmą kartą atlikta Priede Nr. 4 nurodyta operacija Įvykus draudžiamajam įvykiui pagal Kitų ligų ar operacijų draudimo riziką, draudimo išmoka lygi 100% šiai draudimo rizikai nustatytos draudimo sumos 4. Papildomų draudimo rizikų aprašymas 4.1. Draudėjui pasirinkus papildomas draudimo rizikas (Taisyklių 2.4. punktas), draudimo išmoka šių Taisyklių pagrindu mokama tik tuo atveju, jei šių papildomų draudimo rizikų pasireiškimas yra neatsiejamai susijęs su draudžiamuoju įvykiu pagal Mirties, Neįgalumo ar Traumos draudimo rizikas Medicininės išlaidos Draudžiamojo įvykio atveju mokama draudimo išmoka už Lietuvos Respublikos stacionarinėse sveikatos priežiūros įstaigose suteiktas, mediciniškai pagrįstas ir būtinas gydymo paslaugas bei medicinines priemones jei jos nėra kompensuojamos iš privalomojo sveikatos draudimo fondo: valstybinės vaistų kontrolės tarnybos įregistruoti vaistai, ortopedinės technikos priemonės ne daugiau negu 100 EUR vienam įvykiui; vežimėlių nuoma ar įsigijimas ne daugiau negu 200 EUR vienam įvykiui; diagnostiniai tyrimai (laboratoriniai, funkciniai, radiologiniai, instrumentiniai), būtini patvirtinti sužalojimus ir skirti gydymą ne daugiau negu 200 EUR vienam įvykiui; žaizdų susiuvimas, perrišimas, injekcijos, infuzijos - ne daugiau negu 100 EUR vienam įvykiui; 4.3. Pagalbos draudimas Apsidraudus Pagalbos draudimo riziką, draudžiamojo įvykio atveju mokama draudimo išmoka už: laidojimą ar kremavimą - Mirties atveju kompensuojamos faktiškai patirtos ir dokumentais pagrįstos Apdraustojo laidojimo ar kremavimo bei jo palaikų transportavimo išlaidos; gyvenamosios aplinkos pritaikymą - neįgalumo atveju kompensuojamos faktiškai patirtos ir dokumentais pagrįstos Apdraustojo gyvenamosios aplinkos pritaikymui skirtos išlaidos; 2/8

3 psichologo konsultacija - neįgalumo ar mirties atvejais taip pat kompensuojamos faktiškai patirtos ir dokumentais pagrįstos Apdraustajam, jo sutuoktiniui, vaikams ir tėvams suteiktų psichologo paslaugų išlaidos, tačiau ne daugiau kaip už 10 vizitų dėl vieno įvykio, ir ne daugiau negu 600 EUR per visą draudimo sutarties galiojimo laikotarpį. Apdraustojo užpuolimo, fizinio smurto, išžaginimo atvejais šios išlaidos kompensuojamos tik tuo atveju, jei dėl šių veikų nedelsiant buvo kreiptasi į teisėsaugos institucijas; išlaidas auklei - traumos, mirties, atveju - Apdraustojo mažamečių vaikų, likusių be suaugusiųjų priežiūros, auklės paslaugų išlaidos, tačiau ne daugiau negu 50 EUR už dieną ir ne daugiau negu 600 EUR per visą draudimo sutarties galiojimo laikotarpį Vykimas į ligoninę, protingas, faktiškai patirtas ir dokumentais pagrįstas Apdraustojo neatidėliotino transportavimo (medicininiu požiūriu) išlaidos į gydymo įstaigą sužeidimo, traumos pasėkoje; 4.4. Ligonpinigiai Pasirinkus šią draudimo riziką, draudžiamojo įvykio atveju draudimo išmoka mokama draudimo liudijime nurodyta vienos dienos draudimo suma už kiekvieną stacionarinėje gydymo įstaigoje praleistą dieną, tačiau ne daugiau kaip už 30 dienų iš eilės, ir ne daugiau kaip už 180 dienų per visą draudimo sutarties galiojimo laikotarpį Draudimo išmoka nėra mokama už trumpalaikius (iki 3 parų imtinai) gydymosi stacionarinėje gydymo įstaigoje laikotarpius; Gydymosi stacionarinėje gydymosi įstaigoje laikotarpio trukmė nustatoma pagal Draudikui pateiktus medicininius išrašus Laikinas nedarbingumas (dienpinigiai) Draudėjui pasirinkus papildomą Laikino nedarbingumo (dienpinigių) draudimo riziką, draudžiamojo įvykio atveju mokama draudimo liudijime nurodyta vienos dienos draudimo suma už kiekvieną Apdraustojo laikino nedarbingumo dieną, tačiau ne daugiau kaip už 30 nedarbingumo dėl tos pačios Traumos dienų, ir ne daugiau kaip už 60 dienų per draudimo sutarties galiojimo laikotarpį: Apdraustojo laikinu nedarbingumu pripažįstamas laikotarpis, per kurį jis draudimo apsaugos galiojimo metu ir iki 10 dienų po jos pasibaigimo buvo laikinai nedarbingas dėl jo paties patirtos Traumos arba dėl ta pačia draudimo sutartimi apdrausto ikimokyklinio ar mokyklinio amžiaus vaiko patirtos Traumos (kai Apdraustojo laikinas nedarbingumas susijęs su būtinybe slaugyti Traumą patyrusį vaiką); Draudimo išmoka nėra mokama už trumpalaikius (iki 6 dienų imtinai) laikino nedarbingumo laikotarpius; Draudimo išmoka nėra mokama, jeigu medicininiai dokumentai nepagrindžia priežastinio ryšio tarp draudžiamojo įvykio ir laikino nedarbingumo; taip pat tais atvejais, jei Apdraustasis laikino nedarbingumo laikotarpiu dirbo ar lankė mokymo įstaigą, buvo išvykęs į užsienį, nesilaikė gydytojo paskirto režimo; Laikino nedarbingumo trukmė nustatoma vadovaujantis Apdraustajam gydymo įstaigų išduotais nedarbingumo pažymėjimais, pažymėjimais sergančiam šeimos nariui slaugyti arba pažymomis dėl neatvykimo į ugdymo įstaigą, darbo biržą ar darbovietę (F 094/a) Darbo praradimas Draudėjui pasirinkus papildomą Darbo praradimo draudimo riziką, draudžiamojo įvykio atveju draudimo išmoka apskaičiuojama: Mokama 100% Darbo praradimo draudimo rizikai numatytos draudimo sumos; Draudimo išmoka mokama tik tuo atveju, jei Apdraustasis pagal medicinos ar Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos išvadą nebegali eiti iki draudžiamojo įvykio turėtų pareigų ar dirbti iki draudžiamojo įvykio turėto darbo, arba jei Apdraustasis dėl laikino nedarbingumo neatvyksta į darbą teisės aktuose nustatytą dienų skaičių, ir darbo sutartis buvo nutraukta šiuo pagrindu; Draudimo išmoka nėra mokama, jei nutraukiama pameistrystės, projektinio darbo, antraeilių pareigų ar papildomo darbo sutartis Krizės suvaldymo išlaidos Šią sąlyga Draudėjui (darbdaviui) pasirinkus papildomą draudimo riziką, draudžiamojo įvykio Mirties, Neįgalumo atveju, atsitikusio Apdraustajam draudėjo darbuotojui - darbo metu per draudimo apsaugos galiojimo laikotarpį. Draudikas kompensuoja būtinas ir dokumentais pagrįstas darbdavio patirtas išlaidas, susijusias skirtas: Teisininkams, atstovauti darbdavį prieš valstybines institucijas ar Apdraustąjį; Papildomoms darbo saugos konsultacijoms; Komunikacijai; Apdraustojo laidojimo išlaidoms; Psichologo, socialinei, medicininei pagalbai Adraustajam ar jo šeimos nariams iki 2 mėnesių po draudžiamojo įvykio; Naujo darbuotojo paieškai bei apmokymui Jei draudimo išmoka gali būti mokama pagal kelias draudimo rizikas, galiojančias draudimo sutarčiai (pvz. pagalbos, medicininų išlaidų), tai pagal šią riziką išmoka mokama tik tada, kai viršijami kitoms rizikoms nustatyti limitai. 5. Nedraudžiamieji įvykiai ir nekompensuojami nuostoliai 5.1. Įvykis yra laikomas nedraudžiamuoju, jei Apdraustojo kūno sužalojimo/sveikatos sutrikimo/mirties priežastimi buvo ar įtakos jiems turėjo: Iki draudimo sutarties sudarymo (draudimo sutarties nenutrūkstamo pratęsimo atveju iki pirmosios draudimo sutarties sudarymo) įvykusios Apdraustojo traumos arba jam nustatytos ligos / sveikatos sutrikimai, bet kokios įgimtos ligos, įgimti bei įgyti fiziniai arba sklaidos trūkumai; sąmonės ar psichikos sutrikimai; Apdraustajam užsiimant padidintos rizikos veikla (Taisyklų 6 skyrius), kuri nebuvo nurodyta draudimo liudijime; Apdraustojo, Draudėjo, Naudos gavėjo ar su jais susijusių asmenų tyčiniai veiksmai arba tyčinės nusikalstamos veikos požymių turintys veiksmai; Apdraustojo savižudybė (išskyrus atvejus, kai draudimo sutartis galiojo daugiau kaip 3 metus), bandymas nusižudyti, tyčinis savęs žalojimas; Apdraustojo neblaivumas, apsvaigimas nuo narkotinių ar kitokių psichotropinių medžiagų, energetinių gėrimų vartojimas, stipriai veikiančių vaistų be gydytojo paskyrimo vartojimas ir tai turėjo priežastinį ryšį su nelaimingo atsitikimo įvykimu; Transporto priemonės valdymas, Apdraustajam esant neblaiviam, apsvaigusiam nuo narkotinių ar kitų psichotropinių medžiagų, arba neturint teisės vairuoti transporto priemonės Apdraustojo motorinės transporto priemonės valdymo perdavimas asmeniui, neturinčiam atitinkamo pažymėjimo arba apsvaigusiam nuo alkoholio, narkotinių ar psichotropinių medžiagų, taip pat Apdraustojo sąmoningas (t. y. žinant ar turint žinoti) važiavimas motorine transporto priemone, kurią valdo neturintis atitinkamo galiojančio vairuotojo pažymėjimo ar apsvaigęs nuo alkoholio, narkotinių ar psichotropinių medžiagų asmuo Apdraustojo dalyvavimas muštynėse (išskyrus būtinosios ginties atvejus bei tarnybinių pareigų vykdymo neperžengiant įgaliojimų ribų atvejus), dalyvavimas nelegaliose lenktynėse ar varžybose, Nelaimingas atsitikimas, įvykęs Apdraustajam, Draudėjui ar Naudos gavėjui panaudojus šaunamąjį ar kitokį ginklą, šaudyklę (išskyrus būtinosios ginties ir užpuolimo, Apdraustajam esant nukentėjusiuoju, atvejus), jei sutartyje nenumatyta kitaip; 3/8

4 Nelaimingas atsitikimas, Apdraustajam panaudojus bet kokias ne buityje naudojamas ar šiai kategorijai priskiriamas sprogstamąsias medžiagas bei įtaisus; Užsienio priešų veiksmai, kariniai veiksmai (nepriklausomai nuo to, ar paskelbta karinė padėtis), terorizmas, pilietinis karas, perversmas ar valdžios uzurpavimas, masiniai neramumai, sukilimas, revoliucija, maištas, streikas, lokautas; Apdraustojo teisėtas sulaikymas, suėmimas ar areštas; Apdraustojo karinės tarnybos atlikimas arba dalyvavimas karinėse operacijose ar mokymuose; Radiacija ar kitoks atominės energijos poveikis, radioaktyvaus spinduliavimo poveikis; Žemės drebėjimas, uraganas, cunamis ar kitos stichinės nelaimės Pagal šių draudimo taisyklių sąlygas draudimo išmoka jokiais atvejais nėra mokama: Už mediciniškai nepagrįstas gydymo priemones ir paslaugas; Dėl patirtos neturtinės žalos; Dėl netinkamos kokybės sveikatos priežiūros paslaugų sukeltos žalos; Už vidaus organų transplantaciją, jei Apdraustasis yra donoras, arba jei Apdraustasis į transplantuojamųjų sąrašą buvo įtrauktas arba apie organo transplantacijos poreikį žinojo dar prieš draudimo sutarties sudarymą; Už kaulų čiulpų transplantacijas, hemodializės procedūras; Už sveikatos sutrikimus, atsiradusius dėl degeneracijos pakitimų bei osteochondrozės gydymą; Už akinių, kontaktinių lęšių ir jų priežiūros paslaugų įsigijimą; Už išlaidas termometrams, inhaliatoriams, testeriams, šildyklėms, klausos aparatams, svarstyklėms, kraujo spaudimo matavimo aparatams, gliukometrams įsigyti Už maisto papildus, anabolinius steroidus, svorį mažinančius vaistus, kontraceptines ir higienos priemones, įvairioms priklausomybėms gydyti skirtus vaistus ir priemones Draudimo sutartimi jokios kitos rizikos, neatitinkančios Traumos (Taisyklių Priedai Nr. 1 ir 2), Kritinių ligų (Taisyklių Priedas Nr. 3) arba Kitų ligų ar operacijų (Taisyklių Priedas Nr. 4) kriterijų, nėra draudžiamos ir draudimo išmoka dėl jų nėra mokama (pvz., nežymūs sužeidimai, sumušimai, nubrozdinimai, paviršinės, nekomplikuotos žaizdos ir pan.). 6. Padidintos rizikos veikla 6.1. Padidintos rizikos veikla draudimo sutartimi yra apdrausta tik tuo atveju, jei dėl to buvo aiškiai susitarta sudarant draudimo sutartį ir tai nurodyta draudimo liudijime. Padidintos rizikos veikla laikoma yra Sportavimas; Profesionalus sportas; Ekstremalus sportas Draudėjui pasirinkus Profesionalaus sporto veiklą, draudimo apsauga taip pat galioja Apdraustajam užsiimant Sportavimu; pasirinkus Ekstremalaus sporto veiklą, draudimo apsauga taip pat galioja Apdraustajam užsiimant Sportavimu ar Profesionaliu sportu Draudėjui draudimo sutartyje nepasirinkus padidintos rizikos veiklos, draudimo apsauga taikoma tik kai Apdraustasis neužsiima Sportavimu, Profesionaliu ar Ekstremaliu sportu Jeigu Draudėjas - juridinis asmuo sudaro grupinę draudimo sutartį, kuria apdraudžiami darbuotojai pagal pareigybių sąrašą, draudimo apsauga galioja visiems šio sąrašo darbuotojams (įskaitant naujai priimtus) jų darbo sutarčių su Draudėju galiojimo metu. Visiems atleistiems iš darbo sąraše prie poliso nurodytiems darbuotojams draudimo apsauga automatiškai nustoja galioti nuo atleidimo iš darbo (darbo santykių nutraukimo) dienos. Draudimo sutarties galiojimo pabaigoje (arba kitais draudimo sutartyje nustatytais terminais) Draudėjas pateikia Draudikui duomenis, o Draudiko reikalavimu ir juos pagrindžiančius dokumentus apie apdraustų Draudėjo darbuotojų skaičiaus pasikeitimus per praėjusį laikotarpį. Jei bendras apdraustų darbuotojų skaičius pasikeičia 15 %, Draudikas, remdamasis pateiktais duomenimis, proporcingai apdraustų darbuotojų skaičiui perskaičiuoja metinę draudimo įmoką.kai Draudėjas juridinis asmuo sudaro grupinę draudimo sutartį, kuria apdraudžiami darbuotojai vardiniu sąrašu, draudimo apsauga konkrečiam apdraustajam įsigalioja ar nutrūksta tik Draudėjui informavus Draudiką apie tai raštu. 7. Draudimo išmokos apskaičiavimas ir mokėjimas 7.1. Draudimo išmokos dydis apskaičiuojamas kaip nustatyta draudimo rizikų aprašymuose Pagrindinių draudimo rizikų atvejais, dėl to paties sveikatos sutrikimo / ligos / operacijos priklausančios draudimo išmokos nėra sumuojamos. Tuo atveju, jei Apdraustasis ar Naudos gavėjas pagal šių taisyklių sąlygas dėl tos pačios priežasties gali pretenduoti į skirtingas draudimo išmokas (pvz., dėl Traumos, jos pagrindu nustatyto Neįgalumo ir vėliau įvykusios Mirties), mokama tik viena iš išmokų - didžiausioji. Jei prieš išmokant didžiausiąją draudimo išmoką, dėl to paties sveikatos sutrikimo / ligos / operacijos jau buvo išmokėta kita išmoka, ji yra išskaičiuojama iš vėliau mokėtinos draudimo išmokos Visos draudimo sumos yra neatsistatančios, t.y. išmokėjus draudimo išmoką pagal konkrečią draudimo riziką, Draudiko atsakomybė dėl kitų draudžiamųjų įvykių pagal tą pačią draudimo riziką tam pačiam Apdraustajam mažėja jau išmokėtų draudimo išmokų dydžiu 7.4. Asmuo, kreipdamasis į draudiką dėl draudimo išmokos išmokėjimo, privalo pateikti: Asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą; Draudiko nustatytos formos pranešimą apie įvykį ir jo aplinkybes; Medicininius dokumentus, pagrindžiančius draudžiamojo įvykio faktą, jo aplinkybes, Apdraustojo sveikatos būklės pokyčius; Valstybės institucijų, atlikusių įvykio tyrimus, dokumentus (pvz., nelaimingo atsitikimo darbe ar pakeliui į/iš darbo aktas, policijos pažyma ir pan.); Mirties liudijimą ir paveldėjimo teisės liudijimus (Apdraustojo mirties atveju); neįgalumą / darbingumo lygį / specialiuosius poreikius patvirtinantį pažymėjimą (Apdraustojo neįgalumo atveju); Kitus Draudiko raštu pareikalautus dokumentus Draudimo išmoka yra mokama ne vėliau kaip per 30 dienų nuo visų dokumentų, reikalingų draudžiamojo įvykio aplinkybėms nustatyti ir išmokai apskaičiuoti, pateikimo Draudikui dienos Draudimo išmoka yra mokama: Apdraustajam (mirties atveju teisėtiems paveldėtojams) arba Apdraustojo nurodytam Naudos gavėjui; Naudos gavėjui mirus iki draudžiamojo įvykio, draudimo išmoka yra paskirstoma proporcingai kitiems Naudos gavėjams, o jų nesant mokama Apdraustajam (teisėtiems paveldėtojams). Naudos gavėjui mirus po draudžiamojo įvykio, draudimo išmoka yra mokama teisėtiems paveldėtojams; Draudimo išmoka pagal Krizės suvaldymo išlaidų draudimo riziką mokama Draudėjui Iš apskaičiuotos draudimo išmokos yra išskaičiuojama nesumokėta draudimo įmokos dalis, kurios mokėjimo terminas draudimo išmokos mokėjimo dieną yra suėjęs. Jei išmokėjus išmoką draudimo sutartis pasibaigia, iš draudimo išmokos yra išskaičiuojama visa nesumokėta draudimo įmoka, neatsižvelgiant į jos mokėjimo terminus. 4/8

5 8. Draudimo išmokos mažinimo ir nemokėjimo atvejai 8.1. Draudimo išmoka nėra mokama, jei įvykis yra nedraudžiamasis arba nepatenka į draudimo apsaugos galiojimo ribas Draudikas turi teisę atsisakyti mokėti arba sumažinti draudimo išmoką, jei nustatoma, kad Draudėjas, sudarydamas draudimo sutartį, pateikė tikrovės neatitinkančią informaciją, dėl ko buvo neteisingai įvertinta draudimo rizika Padidėjus draudimo rizikai, Draudikas turi teisę reikalauti pakeisti draudimo sutarties sąlygas arba padidinti draudimo įmoką. Jeigu Draudėjas tokiu atveju nesutinka pakeisti draudimo sutarties sąlygų ar mokėti didesnės draudimo įmokos, Draudikas turi teisę kreiptis į teismą dėl draudimo sutarties nutraukimo ar pakeitimo iš esmės pasikeitus aplinkybėms. Nepranešimas Draudikui apie rizikos padidėjimą yra draudimo sutarties pažeidimas, ir Draudikas turi teisę nutraukti draudimo sutartį, kaip numatyta šių Taisyklių 10 skyriuje, bei mažinti draudimo išmoką arba visai jos nemokėti, jeigu draudžiamojo įvykio ar nuostolio padidėjimo priežastis yra Draudikui nepraneštos aplinkybės, padidinusios draudimo riziką Draudikas turi teisę atsisakyti mokėti draudimo išmoką, jei Draudėjas, Apdraustasis ar naudos gavėjas nevykdo raštiškų Draudiko nurodymų, vengia, atsisako bendradarbiauti, nepadeda ar trukdo išsiaiškinti įvykio aplinkybes, klaidina Draudiką, pateikia jam tikrovės neatitinkančią informaciją ar dokumentus, arba atlieka bet kokius veiksmus, kuriais siekiama nepagrįstai gauti draudimo išmoką Draudimo išmoka nėra mokama, jei buvo pavėluotai kreiptasi į sveikatos priežiūros įstaigą dėl gydymosi, arba Draudikui buvo pavėluotai pranešta apie įvykį, ir dėl to Draudikas negali patikrinti tokio įvykio datos ar aplinkybių Draudikas turi teisę atsisakyti mokėti draudimo išmoką ar ją sumažinti, jeigu Draudėjas, Apdraustasis ar Naudos gavėjas nevykdė Taisyklių 9 skyriuje numatytų pareigų Nuostolių draudimo atveju, esant dvigubam draudimui (t.y. kai tam pačiam objektui yra sudarytos kelios draudimo sutartys), draudimo išmoka yra mokama proporcingai draudimo sumų pagal visas draudimo sutartis santykiui Draudikas turi teisę atsisakyti mokėti draudimo išmoką ir reikalauti grąžinti jau išmokėtąją, jei dėl Draudėjo, Apdraustojo, Naudos gavėjo ar su jais susijusių asmenų veiksmų Draudikas negali įgyvendinti jam pereinančios reikalavimo teisės į atsakingą už žalos padarymą asmenį Nuostolių draudimo atveju draudimo išmoka yra mažinama suma, kurią nukentėjusiajam atlygino kiti asmenys Draudimo išmoka nėra mokama, jei jos išmokėjimas pažeistų Lietuvos Respublikos, ES ar tarptautinių organizacijų nustatytą prekybinių, ekonominių ar kitų sankcijų ar embargų reglamentavimą arba kitus Draudiko veiklai taikomus nacionalinius ar tarptautinius teisės aktus Draudimo išmoka nėra mokama, jei Apdraustasis buvo teismo pripažintas nežinia kur esančiu ar dingusiu be žinios. 9. Teisės ir pareigos 9.1. Draudėjo pareigos Pateikti Draudikui tikslią, išsamią ir teisingą informaciją, reikalingą vertinant draudimo riziką ir sudarant draudimo sutartį. Esminėmis aplinkybėmis, apie kurias Draudėjas privalo informuoti Draudiką, laikoma: Draudėjo ir Apdraustojo įprastinė gyvenamoji vieta; Padidintos rizikos veikla Apdraustojo sveikatos būklė (diagnozuotos psichikos ligos, turimos ar persirgtos kitos ligos, Apdraustajam nustatytas neįgalumas / nedarbingumas, slaugos ar priežiūros poreikis, jam pripažintas neveiksnumas ar ribotas veiksnumas); Nuostolių draudimo atveju (kai draudimo išmoka priklauso nuo faktiškai patirtų nuostolių dydžio) informacija apie sudarytas to paties draudimo objekto draudimo sutartis; Kita informacija, nurodyta Draudiko nustatytos formos prašyme sudaryti draudimo sutartį, arba Draudiko paprašyta pateikti raštu Užtikrinti, kad, tais atvejais, kai draudimo sutartyje įvardintas Apdraustasis yra kitas asmuo nei draudėjas, Apdraustojo sveikatos duomenys yra perduoti Draudikui tvarkyti draudimo rizikos vertinimo tikslais, turint Apdraustojo sutikimą Mokėti draudimo įmokas draudimo sutartyje numatytais terminais Supažindinti Apdraustąjį ir Naudos gavėją su draudimo sąlygomis, informuoti juos apie draudimo apsaugos galiojimo nutrūkimą Draudėjo ir Apdraustojo pareigos: Vykdyti pagrįstus Draudiko raštiškus reikalavimus; leisti Draudikui susipažinti su informacija, svarbia draudimo rizikos vertinimui Per 3 darbo dienas pranešti draudikui apie esminių aplinkybių, turinčių įtakos draudimo rizikos vertinimui (Taisyklių 6 skyrius), pasikeitimą Įvykus įvykiui, kuris gali būti pripažintas draudžiamuoju: Imtis prieinamų protingų priemonių, siekiant sumažinti žalos dydį Ne vėliau kaip per 48 val. kreiptis į sveikatos priežiūros įstaigą; vykdyti visus medicinos darbuotojų nurodymus ir rekomendacijas; Įvykiui atsitikus dėl veiklos, turinčios nusikalstamos veikos ar administracinio nusižengimo požymių, nedelsiant apie tai pranešti policijai; Ne vėliau kaip per 30 dienų apie įvykį, kuris gali būti pripažintas draudžiamuoju, raštu pranešti Draudikui; Pateikti Draudikui teisingą informaciją apie draudžiamojo įvykio priežastis, aplinkybes ir žalos dydį, draudžiamąjį įvykį patvirtinančius dokumentus bei visus kitus su įvykiu susijusius dokumentus, reikalingus nustatant draudžiamojo įvykio aplinkybes bei žalos dydį, arba reikalingus Draudikui siekiant įgyvendinti atgręžtinio reikalavimo teisę į atsakingą už žalos padarymą asmenį; vykdyti Draudiko duodamus raštiškus nurodymus; Išduoti Draudikui sutikimą gauti iš sveikatos priežiūros įstaigų Apdraustojo ligos istorijos kopiją, kitus dokumentus ir informaciją apie Apdraustajam suteiktas paslaugas bei paskirtus vartoti vaistus; nurodyti Apdraustąjį gydžiusių gydytojų bei sveikatos priežiūros įstaigų kontaktinius duomenis; Draudiko reikalavimu, siekiant nustatyti ar patikslinti diagnozę ar poveikio sveikatai laipsnį, kreiptis į Draudiko nurodytą medicinos įstaigą ar gydytoją dėl apžiūros ar klinikinių tyrimų atlikimo Naudos gavėjo pareigos: Pateikti Draudikui visus dokumentus ir informaciją apie draudžiamojo įvykio aplinkybes ir pasekmes Draudikas turi teisę reikalauti, kad draudimo sutartį įvykdytų Naudos gavėjas, jeigu Draudėjas sutarties neįvykdė, o Naudos gavėjas pareiškia Draudikui reikalavimą išmokėti draudimo išmoką Per 14 dienų pranešti Draudikui apie Apdraustojo mirtį Draudėjo teisės: Teisės aktuose ir draudimo sutartyje nustatyta tvarka prašyti pakeisti draudimo sutartį Bet kuriuo metu nutraukti draudimo sutartį Kai draudėjas yra vartotojas atsisakyti ryšio priemonėmis sudarytos draudimo sutarties per 14 dienų, vadovaujantis draudiko duotais praktiniais nurodymais, skelbiamais draudiko interneto tinklalapyje 5/8

6 9.5. Apdraustojo ir Naudos gavėjo teisės: Draudžiamojo įvykio atveju reikalauti, kad Draudikas teisės aktuose ir draudimo sutartyje nustatyta tvarka išmokėtų draudimo išmoką Gauti informaciją apie draudžiamojo įvykio tyrimo eigą Draudiko pareigos: Suteikti Draudėjui informaciją apie Draudiko pavadinimą, draudimo įmonės rūšį, adresą, Draudiko padalinio ar Draudiko atstovo adresą (jei draudimo sutartis sudaroma ne Draudiko buveinėje), iš draudimo sutarties kylančių ar su ja susijusių ginčų nagrinėjimo tvarką, Draudiko elgesį Draudėjui pažeidus draudimo sutarties sąlygas, galimus rizikos padidėjimo atvejus Įvykus draudžiamajam įvykiui, teisės aktuose ir draudimo sutartyje nustatyta tvarka išmokėti draudimo išmoką Įrodyti aplinkybes, atleidžiančias Draudiką nuo draudimo išmokos mokėjimo ar suteikiančias teisę ją sumažinti Draudiko teisės: Atsisakyti sudaryti draudimo sutartį, esant nepriimtinai draudimo rizikai; Reikalauti iš Draudėjo ir Apdraustojo informacijos, reikalingos draudimo rizikai įvertinti; nustatant draudimo įmokos dydį, vertinti anksčiau įvykusius įvykius Draudimo sutarties galiojimo metu padidėjus draudimo rizikai, reikalauti sumokėti papildomą draudimo įmoką, o Draudėjui atsisakius tai padaryti reikalauti nutraukti draudimo sutartį Teisės aktų nustatyta tvarka tvarkyti Draudėjo, Apdraustojo, Naudos gavėjo asmens duomenis; kreiptis ir gauti iš sveikatos priežiūros įstaigų, teisėsaugos institucijų, valstybės registrų, bankų informaciją, reikalingą nagrinėjant prašymą sudaryti draudimo sutartį, administruojant įvykį, kuris gali būti pripažintas draudžiamuoju Taisyklėse numatytais atvejais atsisakyti mokėti draudimo išmoką ar ją sumažinti Reikalauti grąžinti nepagrįstai išmokėtą draudimo išmoką (jos dalį). 10. Draudimo sutarties sudarymas, įsigaliojimas, vykdymas ir nutraukimas Draudimo sutartis sudaroma raštu, o jos sudarymą patvirtina Draudiko išduodamas draudimo liudijimas. Prieš sudarant draudimo sutartį, Draudėjas, esant Draudiko reikalavimui, privalo užpildyti ir pateikti Draudiko nustatytos formos ir turinio prašymą sudaryti draudimo sutartį. Už prašyme nurodytų duomenų teisingumą atsako Draudėjas Draudimo sutartis gali būti sudaroma abiem šalims pasirašant draudimo sutartį, arba Draudikui pasirašius draudimo sutartį, o Draudėjui nustatytais terminais sumokėjus visą ar pirmąją draudimo sutartyje numatytą draudimo įmoką Draudimo apsaugos galiojimo laikotarpis, teritorija ir draudimo sumos nustatomos šalių susitarimu ir nurodomos draudimo liudijime Draudimo sutartis įsigalioja nuo draudimo liudijime nurodytos datos, tačiau ne anksčiau nei yra sumokama visa ar pirmoji draudimo sutartyje numatyta draudimo įmoka. Dalinis draudimo įmokos (ar pirmosios jos dalies, kai draudimo įmokos mokėjimas išdėstytas dalimis) sumokėjimas nelaikomas tinkamu pareigos sumokėti draudimo įmoką įvykdymu, ir jam atitinkamai taikomos Taisyklių 11 punkto nuostatos Draudimo sutartis gali būti pakeista abiejų šalių rašytiniu susitarimu Draudimo sutartis pasibaigia: Kai baigiasi draudimo sutartyje nurodytas draudimo apsaugos laikotarpis; Apdraustajam mirus (išskyrus atvejus, kai pagal tą pačią draudimo sutartį yra daugiau Apdraustųjų); Nutraukus draudimo sutartį šalių susitarimu; Nutraukus draudimo sutartį Draudėjo iniciatyva. Pagal šį punktą draudimo sutartis laikoma nutraukta praėjus 10 dienų po to, kai Draudikas gauna rašytinį prašymą nutraukti draudimo sutartį, arba prašyme nurodytą dieną (jei ji vėlesnė); Nutraukus draudimo sutartį Draudiko iniciatyva, esant teisės aktuose ar draudimo sutartyje numatytiems pagrindams. Pagal šį punktą draudimo sutartis laikoma nutraukta nuo Draudiko pranešime apie sutarties nutraukimą nurodytos datos; Kitais įstatymų numatytais atvejais. 11. Draudimo įmokų apskaičiavimas, mokėjimas ir grąžinimas Draudimo įmokos dydį, atsižvelgęs į draudimo tarifus, pasirinktas draudimo rizikas, draudimo sumas, draudimo apsaugos galiojimo trukmę, kitus draudimo riziką veikiančius faktorius, nustato Draudikas. Draudimo įmokos dydis ir jos mokėjimo terminai nurodomi draudimo liudijime Draudimo įmokos sumokėjimo diena laikoma pinigų gavimo diena (kai mokama grynaisiais pinigais) arba pinigų įskaitymo į Draudiko sąskaitą dieną (kai mokama pavedimu) Draudėjo pareiga sumokėti draudimo įmokas išlieka net ir pasibaigus draudimo sutarčiai Draudimo įmokos mokėjimo termino praleidimo pasekmės: Jei visa ar pirmoji draudimo įmoka (kai draudimo įmokos mokėjimas išdėstytas dalimis) sumokėta pavėlavus ne daugiau kaip 30 dienų po draudimo liudijime numatyto mokėjimo termino, draudimo apsauga įsigalioja praėjus 72 val. po draudimo įmokos sumokėjimo; Jei visa ar pirmoji draudimo įmoka (kai draudimo įmokos mokėjimas išdėstytas dalimis) sumokėta pavėlavus daugiau kaip 30 dienų po draudimo liudijime numatyto mokėjimo termino, draudimo sutartis neįsigalioja; Pavėlavus sumokėti antrąją ar vėlesnę draudimo įmoką daugiau kaip 30 dienų, Draudikas turi teisę nutraukti draudimo sutartį, apie tai iš anksto, laikydamasis teisės aktuose nustatytų terminų, informuodamas Draudėją raštu Draudimo įmokos grąžinimo atvejai: Neįsigaliojus draudimo sutarčiai visa sumokėta draudimo įmoka; Nutraukus sutartį šalių susitarimu susitarime nurodytomis sąlygomis; Nutraukus sutartį Draudėjo iniciatyva grąžinama sumokėtos metinės draudimo įmokos dalis, proporcinga laikotarpiui, likusiam iki draudimo sutartyje nurodytos draudimo apsaugos galiojimo pabaigos. Draudikas turi teisę iš grąžintinos sumos išskaičiuoti sutarties administravimo ir vykdymo mokestį, kuris yra apskaičiuojamas pagal formulę: (0,3 Į) + Ž S, kur Į - metinės draudimo įmokos dalis, proporcinga laikotarpiui, likusiam iki draudimo sutartyje nurodytos draudimo apsaugos galiojimo pabaigos, Ž pagal šią draudimo sutartį išmokėtų ir numatomų išmokėti draudimo išmokų suma, S subrogacijos tvarka Draudiko susigrąžinta suma Apdraustajam mirus ne dėl draudžiamojo įvykio - grąžinama sumokėtos metinės draudimo įmokos dalis, proporcinga laikotarpiui, likusiam iki draudimo sutartyje nurodytos draudimo apsaugos galiojimo pabaigos; Kitais atvejais draudimo įmoka nėra grąžinama Grąžintina draudimo įmoka ar jos dalis Draudėjo pageidavimu gali būti pervesta į jo nurodytą atsiskaitomąją sąskaitą (ne vėliau kaip per 14 dienų nuo Draudėjo rašytinio prašymo gavimo dienos) arba įskaitoma į kitos su Draudiku sudaromos draudimo sutarties įmoką. 6/8

7 12. Pranešimai Bet koks pranešimas, kurį viena draudimo sutarties šalis perduoda kitai šaliai, turi būti pateikiamas raštu. Šalių sutarimu, pranešimų teikimas elektroniniu paštu yra prilyginamas rašytiniam pranešimui ir yra laikomas tinkamu komunikacijos būdu Pranešimas laikomas įteiktu tinkamai, jei jis yra išsiųstas: Kai pranešimas siunčiamas Draudikui: elektroniniu paštu arba registruotu laišku Draudiko būstinės adresu, nurodytu interneto svetainėje Kai pranešimas siunčiamas Draudėjui ar Apdraustajam: draudimo liudijime nurodytu Draudėjo ar Apdraustojo elektroniniu paštu; registruotu laišku draudimo sutartyje nurodytu Draudėjo ar Apdraustojo adresu Draudikui gavus pranešimą apie Draudėjo gyvenamosios vietos adreso elektroninio pašto, telefono numerio pasikeitimą, pranešimai siunčiami naujuoju gyvenamosios vietos adresu. Iki pranešimo apie Draudėjo gyvenamosios vietos adreso pasikeitimą gavimo dienos Draudiko senuoju gyvenamosios vietos adresu išsiųsti pranešimai laikomi įteikti tinkamai Laikoma, kad pranešimo įteikimo diena yra kita po jo išsiuntimo einanti darbo diena (kai pranešimas siunčiamas elektroniniu paštu) arba faktinė pranešimo įteikimo diena (kai pranešimas siunčiamas registruotu laišku). 13. Kitos nuostatos Draudimo sutarčiai taikoma Lietuvos Respublikos teisė Šiose taisyklėse nenumatyti klausimai sprendžiami vadovaujantis Civilinio kodekso, Draudimo įstatymo ir kitų galiojančių teisės aktų nuostatomis Ginčai, kylantys dėl draudimo sutarties, sprendžiami vadovaujantis Draudiko Skundų nagrinėjimo taisyklėmis, skelbiamomis Draudiko interneto tinklalapyje Ginčo neišsprendus taikiai, jis nagrinėjamas Lietuvos Respublikos teismuose. Ginčai tarp Draudiko ir vartotojo taip pat gali būti nagrinėjami Lietuvos Banke ( Žirmūnų g. 151, LT-09128, Vilnius) Įstatymų numatytais ar leidžiamais atvejais Draudiko teisės ir pareigos pagal draudimo sutartį gali būti perleistos kitai draudimo įmonei, kitos Europos Sąjungos valstybės narės ar užsienio valstybės draudimo įmonei arba jos filialui. Ketindamas perleisti teises ir pareigas pagal draudimo sutartį Draudikas privalo informuoti Draudėją Draudimo įstatymo ir (ar) kitų galiojančių teisės aktų nustatyta tvarka. Draudėjas, nesutikdamas su teisių ir pareigų pagal draudimo sutartį perleidimu, turi teisę per vieną mėnesį nuo teisių ir pareigų perleidimo dienos nutraukti draudimo sutartį (šiuo atveju jam grąžinama visa nepanaudota draudimo įmokos dalis, netaikant sutarties administravimo ir vykdymo mokesčio). PRIEDAI. Priedas 1 Kaulų ir sąnarių traumos. Draudimo išmokos dydžio nustatymo lentelė Priedas 2 Vidaus organų ir minkštųjų audinių traumos. Draudimo išmokos dydžio nustatymo lentelė Priedas 3 Kritinės ligos. Draudimo išmokos dydžio nustatymo lentelė Priedas 4 Kitos ligos ir operacijos. Draudimo išmokos dydžio nustatymo lentelė Deividas Raipa Valdybos pirmininkas Nicolas Mucherl Valdybos narys 7/8

8 8/8

Ginčo byla Nr LIETUVOS BANKO PRIEŽIŪROS TARNYBOS FINANSINIŲ PASLAUGŲ IR RINKŲ PRIEŽIŪROS DEPARTAMENTO DIREKTORIUS SPRENDIMAS DĖL K. R. IR

Ginčo byla Nr LIETUVOS BANKO PRIEŽIŪROS TARNYBOS FINANSINIŲ PASLAUGŲ IR RINKŲ PRIEŽIŪROS DEPARTAMENTO DIREKTORIUS SPRENDIMAS DĖL K. R. IR Ginčo byla Nr. 2017-01197 LIETUVOS BANKO PRIEŽIŪROS TARNYBOS FINANSINIŲ PASLAUGŲ IR RINKŲ PRIEŽIŪROS DEPARTAMENTO DIREKTORIUS SPRENDIMAS DĖL K. R. IR IF P&C INSURANCE AS GINČO NAGRINĖJIMO 2017 m. lapkričio

Detaliau

GYVYBĖS DRAUDIMO TAISYKLĖS NR. 207 INDIVIDUALUS GYVYBĖS DRAUDIMAS PATVIRTINTA: UAB PZU Lietuva gyvybės draudimas valdybos 2019 m. sausio 18 d. nutarim

GYVYBĖS DRAUDIMO TAISYKLĖS NR. 207 INDIVIDUALUS GYVYBĖS DRAUDIMAS PATVIRTINTA: UAB PZU Lietuva gyvybės draudimas valdybos 2019 m. sausio 18 d. nutarim GYVYBĖS DRAUDIMO TAISYKLĖS NR. 207 INDIVIDUALUS GYVYBĖS DRAUDIMAS PATVIRTINTA: UAB PZU Lietuva gyvybės draudimas valdybos 2019 m. sausio 18 d. nutarimu Nr. 6 Galioja nuo 2019 m. vasario 1 d. 1. BENDROJI

Detaliau

VALSTYBINĖS DRAUDIMO PRIEŽIŪROS TARNYBOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS VALDYBA N U T A R I M A S DĖL STATINIO PROJEKTUOTOJO CIVILINĖS

VALSTYBINĖS DRAUDIMO PRIEŽIŪROS TARNYBOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS VALDYBA N U T A R I M A S DĖL STATINIO PROJEKTUOTOJO CIVILINĖS VALSTYBINĖS DRAUDIMO PRIEŽIŪROS TARNYBOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS VALDYBA N U T A R I M A S DĖL STATINIO PROJEKTUOTOJO CIVILINĖS ATSAKOMYBĖS PRIVALOMOJO DRAUDIMO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO

Detaliau

NELAIMINGŲ ATSITIKIMŲ DRAUDIMO TAISYKLĖS ( redakcija, galioja nuo ) TURINYS I. DRAUDŽIAMIEJI ĮVYKIAI... II. NEDRAUDŽIAMIEJI ĮVYKIA

NELAIMINGŲ ATSITIKIMŲ DRAUDIMO TAISYKLĖS ( redakcija, galioja nuo ) TURINYS I. DRAUDŽIAMIEJI ĮVYKIAI... II. NEDRAUDŽIAMIEJI ĮVYKIA NELAIMINGŲ ATSITIKIMŲ DRAUDIMO TAISYKLĖS (2014.01.01 redakcija, galioja nuo 2014.01.01) TURINYS I. DRAUDŽIAMIEJI ĮVYKIAI... II. NEDRAUDŽIAMIEJI ĮVYKIAI... III. PAPILDOMOS DRAUDIMO APSAUGOS SĄLYGOS... IV.

Detaliau

4. LAIKINOJI DRAUDIMO APSAUGA UAB PZU Lietuva gyvybės draudimas Konstitucijos pr. 7, Vilnius GYVYBĖS DRAUDIMo TAISYKLėS NR. 305 GYVYBĖS DRAUDIMAS GARA

4. LAIKINOJI DRAUDIMO APSAUGA UAB PZU Lietuva gyvybės draudimas Konstitucijos pr. 7, Vilnius GYVYBĖS DRAUDIMo TAISYKLėS NR. 305 GYVYBĖS DRAUDIMAS GARA 4. LAIKINOJI DRAUDIMO APSAUGA UAB PZU Lietuva gyvybės draudimas Konstitucijos pr. 7, Vilnius GYVYBĖS DRAUDIMo TAISYKLėS NR. 305 GYVYBĖS DRAUDIMAS GARANTIJA PLIUS 1. BENDROJI DALIS Šiose gyvybės draudimo

Detaliau

ERGO Life Insurance SE Būsto paskolos gavėjo gyvybės draudimo taisyklės Nr. 026 Galioja nuo Pagrindinės draudimo taisyklėse vartojamos s

ERGO Life Insurance SE Būsto paskolos gavėjo gyvybės draudimo taisyklės Nr. 026 Galioja nuo Pagrindinės draudimo taisyklėse vartojamos s ERGO Life Insurance SE Būsto paskolos gavėjo gyvybės draudimo taisyklės Nr. 026 Galioja nuo 2019-01-02 1. Pagrindinės draudimo taisyklėse vartojamos sąvokos Visos ERGO Life Insurance SE Būsto paskolos

Detaliau

009 PD Taisykles maketas Bendras_internetui

009 PD Taisykles maketas Bendras_internetui PATVIRTINTA Gyvybės draudimo UAB BONUM PUBLICUM valdybos 2015 m. sausio 23 d. protokolu Nr. 2015-03 Pensijų draudimo taisyklės Nr. 009 1. Bendroji dalis Įsigalioja nuo 2015 m. vasario 1 d. 1.1. Gyvybės

Detaliau

PATVIRTINTA Gyvybės draudimo UAB BONUM PUBLICUM Valdybos 2016 m. balandžio 27 d. protokolu Nr Universalaus gyvybės draudimo su kintančiu kapi

PATVIRTINTA Gyvybės draudimo UAB BONUM PUBLICUM Valdybos 2016 m. balandžio 27 d. protokolu Nr Universalaus gyvybės draudimo su kintančiu kapi PATVIRTINTA Gyvybės draudimo UAB BONUM PUBLICUM Valdybos 2016 m. balandžio 27 d. protokolu Nr. 2016-10 Universalaus gyvybės draudimo su kintančiu kapitalu taisyklės Nr. 011 Įsigalioja nuo 2016 m. gegužės

Detaliau

Bendros_draudimo_salygos_2018.cdr

Bendros_draudimo_salygos_2018.cdr Patvirtinta 2018 09 28 Compensa Life Vienna Insurance Group SE Lietuvos filialo vadovo įsakymu Nr. V- 12/18 BENDROSIOS DRAUDIMO SĄLYGOS Galioja nuo 2018 m. spalio 01 d. 1. SĄVOKOS IR INTERPRETACIJA 1.1.

Detaliau

UGD indd

UGD indd Patvirtinta 2018 12 27 valdybos nutarimu Galioja nuo 2019 01 01 Universalaus gyvybės draudimo taisyklės Nr. 001/12 Pagal Universalaus gyvybės draudimo taisykles (toliau taisyklės) sudarius Draudimo sutartį,

Detaliau

Sutartis aktuali nuo

Sutartis aktuali nuo VALSTYBINIO SOCIALINIO DRAUDIMO FONDO VALDYBA PRIE SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTERIJOS ASMENS DUOMENŲ TEIKIMO SUTARTIS 201_ m. d. Nr. ADS- Vilnius Valstybinio socialinio draudimo fondo valdyba prie

Detaliau

AB ŠIAULIŲ BANKAS BANKO MOKĖJIMO KORTELIŲ TURĖTOJŲ KELIONIŲ DRAUDIMO SĄLYGOS AB Šiaulių bankas banko išduotų ir galiojančių Kortelių turėtojai nuo 201

AB ŠIAULIŲ BANKAS BANKO MOKĖJIMO KORTELIŲ TURĖTOJŲ KELIONIŲ DRAUDIMO SĄLYGOS AB Šiaulių bankas banko išduotų ir galiojančių Kortelių turėtojai nuo 201 AB ŠIAULIŲ BANKAS BANKO MOKĖJIMO KORTELIŲ TURĖTOJŲ KELIONIŲ DRAUDIMO SĄLYGOS AB Šiaulių bankas banko išduotų ir galiojančių Kortelių turėtojai nuo 2019 m. sausio 1 d. draudimo sutartimi B1511180024KT,

Detaliau

NAUJA REDAKCIJA nuo

NAUJA REDAKCIJA nuo (asmens vardas, pavardė) Forma patvirtinta Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2005 m. balandžio 27 d. įsakymu Nr. 1R-124 Valstybės garantuojamos teisinės pagalbos tarnybai ar jos teritoriniam skyriui

Detaliau

Microsoft Word - LE_Sutarties su NEPRIKLAUSOMU ST nariu salygos

Microsoft Word - LE_Sutarties su NEPRIKLAUSOMU ST nariu salygos SUTARTIES DĖL NEPRIKLAUSOMO STEBĖTOJŲ TARYBOS NARIO VEIKLOS SĄLYGOS ATSIŽVELGIANT Į TAI, KAD: (A) Stebėtojų tarybos narys [data] Bendrovės visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimu Nr.[...] buvo

Detaliau

Microsoft Word - 1 Priedas Nuomos sutartis

Microsoft Word - 1 Priedas Nuomos sutartis PATVIRTINTA VĮ Turto banko generalinio direktoriaus 2019 m. balandžio 17 d. įsakymu Nr. P1-116 1 priedas NUOMOS SUTARTIS Nr. (data) Vilnius Nuomotojas valstybės įmonė Turto bankas, juridinio asmens kodas

Detaliau

ERGO Insurance SE Lietuvos filialas Darbdavio civilinės atsakomybės draudimo taisyklės Nr. 051 Galioja nuo Bendrosios sąvokos 2. Draudėj

ERGO Insurance SE Lietuvos filialas Darbdavio civilinės atsakomybės draudimo taisyklės Nr. 051 Galioja nuo Bendrosios sąvokos 2. Draudėj ERGO Insurance SE Lietuvos filialas Darbdavio civilinės atsakomybės draudimo taisyklės Nr. 051 Galioja nuo 2014-12-31 1. Bendrosios sąvokos 2. Draudėjo prašymas sudaryti darbdavio civilinės atsakomybės

Detaliau

UADB ERGO LIETUVA Draudimo nuo nelaimingų atsitikimų taisyklės (ERGO LIETUVA, DNAT-2010) Nr Draudėjo prašymo sudaryti draudimo sutartį forma i

UADB ERGO LIETUVA Draudimo nuo nelaimingų atsitikimų taisyklės (ERGO LIETUVA, DNAT-2010) Nr Draudėjo prašymo sudaryti draudimo sutartį forma i UADB ERGO LIETUVA Draudimo nuo nelaimingų atsitikimų taisyklės (ERGO LIETUVA, DNAT-2010) Nr. 009 1. Draudėjo prašymo sudaryti draudimo sutartį forma ir turinys, draudimo sutarties šalys 2. Draudžiamieji

Detaliau

ERGO nelaimingu taisykles.indd

ERGO nelaimingu taisykles.indd UADB ERGO LIETUVA 1 Draudimo nuo nelaimingų atsitikimų taisyklės (ERGO LIETUVA, DNAT-2007) Nr. 009 Patvirtinta UADB ERGO LIETUVA 2007 04 06 generalinio direktoriaus įsakymu Nr. 40. Galioja nuo 2007 05

Detaliau

ERGO Insurance SE Lietuvos filialas Transporto priemonių valdytojų civilinės atsakomybės savanoriškojo draudimo taisyklės Nr. 048 Galioja nuo

ERGO Insurance SE Lietuvos filialas Transporto priemonių valdytojų civilinės atsakomybės savanoriškojo draudimo taisyklės Nr. 048 Galioja nuo ERGO Insurance SE Lietuvos filialas Transporto priemonių valdytojų civilinės atsakomybės savanoriškojo draudimo taisyklės Nr. 048 Galioja nuo 2013 04 01 1. Bendrosios sąvokos 2. Transporto priemonių valdytojų

Detaliau

Prekių pirkimo pardavimo taisyklės

Prekių pirkimo pardavimo taisyklės Kursų ir seminarų pirkimo pardavimo svetainėje sportoakademija.lt taisyklės 1. Sąvokos 1.1. Pardavėjas Lietuvos Respublikos VĮ Registrų centras, Juridinių asmenų registro Kauno filiale įregistruotas privatusis

Detaliau

Projektas PAKRUOJO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA SPRENDIMAS DĖL PAKRUOJO RAJONO SAVIVALDYBĖS DIENOS SOCIALINĖS GLOBOS ASMENS NAMUOSE TEIKIMO TVARKOS APRA

Projektas PAKRUOJO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA SPRENDIMAS DĖL PAKRUOJO RAJONO SAVIVALDYBĖS DIENOS SOCIALINĖS GLOBOS ASMENS NAMUOSE TEIKIMO TVARKOS APRA Projektas PAKRUOJO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA SPRENDIMAS DĖL PAKRUOJO RAJONO SAVIVALDYBĖS DIENOS SOCIALINĖS GLOBOS ASMENS NAMUOSE TEIKIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO 2016 m. lapkričio 24 d. Nr. T- Pakruojis

Detaliau

KORUPCIJOS RIZIKOS ANALIZĖS IŠVADOJE PATEIKTŲ PASIŪLYMŲ STEBĖSENA 2015 m. gruodžio 9 d. rašto Nr. L priedas Informacija apie 2015 m. rugsėjo 7

KORUPCIJOS RIZIKOS ANALIZĖS IŠVADOJE PATEIKTŲ PASIŪLYMŲ STEBĖSENA 2015 m. gruodžio 9 d. rašto Nr. L priedas Informacija apie 2015 m. rugsėjo 7 KORUPCIJOS RIZIKOS ANALIZĖS IŠVADOJE PATEIKTŲ PASIŪLYMŲ STEBĖSENA 2015 m. gruodžio 9 d. rašto Nr. L-01-6141 priedas Informacija apie 2015 m. rugsėjo 7 d. Išvadoje dėl korupcijos rizikos analizės Valstybinės

Detaliau

PATVIRTINTA Švenčionių rajono savivaldybės tarybos 2018 m. vasario 14 d. sprendimu Nr. T-17 GLOBOS CENTRO IR VAIKO BUDINČIO GLOBOTOJO VEIKLOS ORGANIZA

PATVIRTINTA Švenčionių rajono savivaldybės tarybos 2018 m. vasario 14 d. sprendimu Nr. T-17 GLOBOS CENTRO IR VAIKO BUDINČIO GLOBOTOJO VEIKLOS ORGANIZA PATVIRTINTA Švenčionių rajono savivaldybės tarybos 2018 m. vasario 14 d. sprendimu Nr. T-17 GLOBOS CENTRO IR VAIKO BUDINČIO GLOBOTOJO VEIKLOS ORGANIZAVIMO ŠVENČIONIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖJE TVARKOS APRAŠAS

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ N U T A R I M A S DĖL VAIKO GLOBOS ORGANIZAVIMO NUOSTATŲ PATVIRTINIMO 2002 m. kovo 27 d. Nr. 405 Vilnius Vadovaudamasi

LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ N U T A R I M A S DĖL VAIKO GLOBOS ORGANIZAVIMO NUOSTATŲ PATVIRTINIMO 2002 m. kovo 27 d. Nr. 405 Vilnius Vadovaudamasi LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ N U T A R I M A S DĖL VAIKO GLOBOS ORGANIZAVIMO NUOSTATŲ PATVIRTINIMO 2002 m. kovo 27 d. Nr. 405 Vilnius Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (Žin., 2000,

Detaliau

Nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo metų veiksmų plano įgyvendinimo 2.3 priemonės Remti bendruomeninę veiklą s

Nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo metų veiksmų plano įgyvendinimo 2.3 priemonės Remti bendruomeninę veiklą s Nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo 2017 2019 metų veiksmų plano įgyvendinimo 2.3 priemonės Remti bendruomeninę veiklą savivaldybėse įgyvendinimo aprašo 3 priedas (Pavyzdinė

Detaliau

KELIONIŲ DRAUDIMO TAISYKLĖS NR. KD Galioja nuo Draudimo ekspertai konsultuoja telefonu

KELIONIŲ DRAUDIMO TAISYKLĖS NR. KD Galioja nuo Draudimo ekspertai konsultuoja telefonu KELIONIŲ DRAUDIMO TAISYKLĖS NR. KD-20171 Galioja nuo 2017-12-11 Draudimo ekspertai konsultuoja telefonu 1620 www.if.lt KELIONIŲ DRAUDIMO TAISYKLĖS NR. KD-20171 Galioja nuo 2017-12-11 TURINYS VARTOJAMOS

Detaliau

Ginčo byla Nr LIETUVOS BANKO PRIEŽIŪROS TARNYBOS FINANSINIŲ PASLAUGŲ IR RINKŲ PRIEŽIŪROS DEPARTAMENTO DIREKTORIUS SPRENDIMAS DĖL N. J. IR

Ginčo byla Nr LIETUVOS BANKO PRIEŽIŪROS TARNYBOS FINANSINIŲ PASLAUGŲ IR RINKŲ PRIEŽIŪROS DEPARTAMENTO DIREKTORIUS SPRENDIMAS DĖL N. J. IR Ginčo byla Nr. 2016-00757 LIETUVOS BANKO PRIEŽIŪROS TARNYBOS FINANSINIŲ PASLAUGŲ IR RINKŲ PRIEŽIŪROS DEPARTAMENTO DIREKTORIUS SPRENDIMAS DĖL N. J. IR UAB PZU LIETUVA GYVYBĖS DRAUDIMAS GINČO NAGRINĖJIMO

Detaliau

Asmens draudimo taisyklės Nr. 009 ADB Gjensidige draudimo principai - rasime Jums naudingiausią draudimo sprendimą parinksime tokią draudimo apsaugą,

Asmens draudimo taisyklės Nr. 009 ADB Gjensidige draudimo principai - rasime Jums naudingiausią draudimo sprendimą parinksime tokią draudimo apsaugą, ADB Gjensidige principai - rasime Jums naudingiausią sprendimą parinksime tokią apsaugą, kuri atitiks Jūsų poreikius ir finansines galimybes. - pasitikime Jumis sudarydami sutartį ir išmokėdami išmoką.

Detaliau

ERGO Insurace SE Lietuvos filialas Kelionių draudimo taisyklės Nr. 061 Bendroji dalis Pagrindinės šiose Taisyklėse vartojamos sąvokos Draudikas ERGO I

ERGO Insurace SE Lietuvos filialas Kelionių draudimo taisyklės Nr. 061 Bendroji dalis Pagrindinės šiose Taisyklėse vartojamos sąvokos Draudikas ERGO I ERGO Insurace SE Lietuvos filialas Kelionių draudimo taisyklės Nr. 061 Bendroji dalis Pagrindinės šiose Taisyklėse vartojamos sąvokos Draudikas ERGO Insurance SE Lietuvos filialas. Draudėjas AB SEB bankas.

Detaliau

Ginčo byla Nr. 2017-00724 LIETUVOS BANKO PRIEŽIŪROS TARNYBOS FINANSINIŲ PASLAUGŲ IR RINKŲ PRIEŽIŪROS DEPARTAMENTO DIREKTORIUS SPRENDIMAS DĖL V. N. IR ADB COMPENSA VIENNA INSURANCE GROUP GINČO NAGRINĖJIMO

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS GYVENAMOSIOS VIETOS DEKLARAVIMO ĮSTATYMO NR. VIII-840 PAKEITIMO ĮSTATYMAS 2017 m. gruodžio 21 d. Nr. XIII-961 Vilnius 1 straipsni

LIETUVOS RESPUBLIKOS GYVENAMOSIOS VIETOS DEKLARAVIMO ĮSTATYMO NR. VIII-840 PAKEITIMO ĮSTATYMAS 2017 m. gruodžio 21 d. Nr. XIII-961 Vilnius 1 straipsni LIETUVOS RESPUBLIKOS GYVENAMOSIOS VIETOS DEKLARAVIMO ĮSTATYMO NR. VIII-840 PAKEITIMO ĮSTATYMAS 2017 m. gruodžio 21 d. Nr. XIII-961 Vilnius 1 straipsnis. Lietuvos Respublikos gyvenamosios vietos deklaravimo

Detaliau

Banko_paslaugu_internetu_teikimo_salygos_

Banko_paslaugu_internetu_teikimo_salygos_ Banko paslaugų internetu teikimo sąlygos 1. Banko paslaugos internetu tai AB SEB banko (toliau Bankas) ir SEB grupės įmonių, kurioms atstovauja Bankas ar kurios naudojasi Banko paslaugų internetu sistema,

Detaliau

Microsoft Word - PISKISVĮ18 straipsnio atskleidimai - INVL Technology

Microsoft Word - PISKISVÄ®18 straipsnio atskleidimai - INVL Technology Informacija asmenims, įsigyjantiems SUTPKIB INVL Technology išleistų nuosavybės vertybinių popierių, parengta pagal LR profesionaliesiems investuotojams skirtų subjektų įstatymo 18 straipsnio reikalavimus

Detaliau

Gyventoju pajamu apmokestinimo tvarka nuo

Gyventoju pajamu apmokestinimo tvarka nuo 1 Gyventojų pajamų apmokestinimo tvarka nuo 2013 metų sausio 1 dienos Darbo santykiai Darbu otojas 15 proc. 6 proc. 3 proc. 0 proc*. Ne PVM objektas Darbd avys (Drau dėjas) A klasė 3 proc. 27,8 proc. +

Detaliau

APSAUGOS SUTARTIS BENDROJI DALIS Nr. V-076 Saugome Jūsų pasaulį

APSAUGOS SUTARTIS BENDROJI DALIS Nr. V-076 Saugome Jūsų pasaulį APSAUGOS SUTARTIS BENDROJI DALIS Saugome Jūsų pasaulį 1. Sutarties sąvokos 1.1. Užsakovas šią apsaugos sutartį su Vykdytoju sudaręs ir joje nurodytas fizinis ar juridinis asmuo. Sąvoka Užsakovas taip pat

Detaliau

NEKILNOJAMOJO TURTO REGISTRO DUOMENŲ TEIKIMO

NEKILNOJAMOJO TURTO REGISTRO DUOMENŲ TEIKIMO LIETUVOS RESPUBLIKOS GYVENTOJŲ REGISTRO DUOMENŲ TEIKIMO SUTARTIS NR. Valstybės įmonė Registrų centras (toliau TEIKĖJAS), atstovaujama generalinio direktoriaus Sauliaus Urbanavičiaus, veikiančio pagal Valstybės

Detaliau

KLAIPĖDOS APSKRITIES VYRIAUSIASIS POLICIJOS KOMISARIATAS SKELBIMAS APIE DARBUOTOJŲ ATRANKAS 2018 m. lapkričio 14 d. Klaipėda Klaipėdos apskrities vyri

KLAIPĖDOS APSKRITIES VYRIAUSIASIS POLICIJOS KOMISARIATAS SKELBIMAS APIE DARBUOTOJŲ ATRANKAS 2018 m. lapkričio 14 d. Klaipėda Klaipėdos apskrities vyri KLAIPĖDOS APSKRITIES VYRIAUSIASIS POLICIJOS KOMISARIATAS SKELBIMAS APIE DARBUOTOJŲ ATRANKAS 2018 m. lapkričio 14 d. Klaipėda Klaipėdos apskrities vyriausiasis policijos komisariatas (toliau Klaipėdos aps.

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO KONTROLIERIUS PAŽYMA DĖL X SKUNDO PRIEŠ VALSTYBINĘ DUOMENŲ APSAUGOS INSPEKCIJĄ 2019 m. gegužės 27 d. Nr. 4D-2019/1-384 Viln

LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO KONTROLIERIUS PAŽYMA DĖL X SKUNDO PRIEŠ VALSTYBINĘ DUOMENŲ APSAUGOS INSPEKCIJĄ 2019 m. gegužės 27 d. Nr. 4D-2019/1-384 Viln LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO KONTROLIERIUS PAŽYMA DĖL X SKUNDO PRIEŠ VALSTYBINĘ DUOMENŲ APSAUGOS INSPEKCIJĄ 2019 m. gegužės 27 d. Nr. 4D-2019/1-384 Vilnius SKUNDO ESMĖ 1. Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierius

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ NUTARIMAS DĖL PERSONALO ADMINISTRAVIMO FUNKCIJŲ CENTRALIZUOTO ATLIKIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO 2018 m. gegužės 30

LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ NUTARIMAS DĖL PERSONALO ADMINISTRAVIMO FUNKCIJŲ CENTRALIZUOTO ATLIKIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO 2018 m. gegužės 30 LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ NUTARIMAS DĖL PERSONALO ADMINISTRAVIMO FUNKCIJŲ CENTRALIZUOTO ATLIKIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO 2018 m. gegužės 30 d. Nr. 507 Vilnius Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos

Detaliau

9 Sutarties priedas TIESIOGINIS SUSITARIMAS Nr. [susitarimo numeris] sudarytas tarp VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS, KŪNO KULTŪROS IR SPO

9 Sutarties priedas TIESIOGINIS SUSITARIMAS Nr. [susitarimo numeris] sudarytas tarp VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS, KŪNO KULTŪROS IR SPO 9 Sutarties priedas TIESIOGINIS SUSITARIMAS Nr. [susitarimo numeris] sudarytas tarp VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS, KŪNO KULTŪROS IR SPORTO DEPARTAMENTO PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS,

Detaliau

PATVIRTINTA Kauno lopšelio darželio Vaikystė direktoriaus 2015 m. spalio 26 d. įsakymu Nr. V-74 KAUNO LOPŠELIO DARŽELIO VAIKYSTĖ VAIZDO DUOMENŲ TVARKY

PATVIRTINTA Kauno lopšelio darželio Vaikystė direktoriaus 2015 m. spalio 26 d. įsakymu Nr. V-74 KAUNO LOPŠELIO DARŽELIO VAIKYSTĖ VAIZDO DUOMENŲ TVARKY PATVIRTINTA Kauno lopšelio darželio Vaikystė direktoriaus 2015 m. spalio 26 d. įsakymu Nr. V-74 KAUNO LOPŠELIO DARŽELIO VAIKYSTĖ VAIZDO DUOMENŲ TVARKYMO TAISYKLĖS I SKYRIUS BENDROSIOS NUOSTATOS 1. Vaizdo

Detaliau

CAR TRAWLER

CAR TRAWLER CAR TRAWLER TRANSPORTO PRIEMONĖS NUOMOS BESĄLYGINĖS IŠSKAITOS / UŽSTATO KOMPENSACIJOS DRAUDIMO APSAUGOS APŽVALGA Allianz Global Assistance Europe bendrųjų draudimo sąlygų ir draudimo liudijimo dalis Kur

Detaliau

aukciono nuostatai Nr.1

aukciono nuostatai Nr.1 PATVIRTINTA: UAB,,Trakų vandenys 2016-01-19 valdybos posėdžio Nr.1 nutarimu Nr.1.6.1 NEKILNOJAMOJO TURTO PARDAVIMO VIEŠO AUKCIONO BŪDU NUOSTATAI I. BENDROJI DALIS 1.1 Šie nuostatai reglamentuoja UAB,,Trakų

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO KONTROLIERIUS PAŽYMA DĖL X SKUNDO PRIEŠ ŠIRVINTŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJĄ Nr. 4D-2015/ Vilnius I

LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO KONTROLIERIUS PAŽYMA DĖL X SKUNDO PRIEŠ ŠIRVINTŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJĄ Nr. 4D-2015/ Vilnius I LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO KONTROLIERIUS PAŽYMA DĖL X SKUNDO PRIEŠ ŠIRVINTŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJĄ 2016-12-23 Nr. 4D-2015/2-1506 Vilnius I. SKUNDO ESMĖ 1. Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierius

Detaliau

PAS30008

PAS30008 PATVIRTINTA Audito, apskaitos, turto vertinimo ir nemokumo valdymo tarnybos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos direktoriaus 2017 m. gruodžio 22 d. įsakymu Nr. V1-307 ADMINISTRACINĖS PASLAUGOS,,DOKUMENTŲ

Detaliau

Suvestinė redakcija nuo Įsakymas paskelbtas: TAR , i. k Nauja redakcija nuo : Nr. B1-275, , paske

Suvestinė redakcija nuo Įsakymas paskelbtas: TAR , i. k Nauja redakcija nuo : Nr. B1-275, , paske Suvestinė redakcija nuo 2016-12-03 Įsakymas paskelbtas: TAR 2014-01-22, i. k. 2014-00395 Nauja redakcija nuo 2016-04-15: Nr. B1-275, 2016-04-01, paskelbta TAR 2016-04-01, i. k. 2016-06961 VALSTYBINĖS MAISTO

Detaliau

AB DNB banko paslaugų teikimo taisykles

AB DNB banko paslaugų teikimo taisykles Luminor Bank AB paslaugų teikimo bendrosios taisyklės (D) Šios Banko paslaugų teikimo bendrosios taisyklės (D) yra taikomos Šalių santykiams dėl Paslaugų teikimo pagal Sutartis tarp Banko (dabartinis pavadinimas

Detaliau

VALSTYBINĖS KELIŲ TRANSPORTO INSPEKCIJOS

VALSTYBINĖS KELIŲ TRANSPORTO INSPEKCIJOS Suvestinė redakcija nuo 2015-03-27 iki 2016-08-17 Įsakymas paskelbtas: Žin. 2012, Nr. 68-3519, i. k. 1122213ISAK002B-240 VALSTYBINĖS KELIŲ TRANSPORTO INSPEKCIJOS PRIE SUSISIEKIMO MINISTERIJOS VIRŠININKO

Detaliau

ĮMONIŲ BANKROTO VALDYMO DEPARTAMENTO

ĮMONIŲ BANKROTO VALDYMO DEPARTAMENTO PATVIRTINTA Audito, apskaitos, turto vertinimo ir nemokumo valdymo tarnybos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos direktoriaus 2017 m. rugsėjo 27 d. įsakymu Nr. V1-236 ADMINISTRACINĖS PASLAUGOS,,DOKUMENTŲ

Detaliau

Finansų rinkos dalyvių veikla Lietuvos draudimo rinkos apžvalga 2019 / I ketv.

Finansų rinkos dalyvių veikla Lietuvos draudimo rinkos apžvalga 2019 / I ketv. Finansų rinkos dalyvių veikla Lietuvos draudimo rinkos apžvalga 19 / LIETUVOS DRAUDIMO RINKOS APŽVALGA Serija Finansų rinkos dalyvių veikla 19 ISSN 2335-8335 (online) Santrumpos ES Europos Sąjunga TPVCAD

Detaliau

Ginčo byla Nr LIETUVOS BANKO PRIEŽIŪROS TARNYBOS FINANSINIŲ PASLAUGŲ IR RINKŲ PRIEŽIŪROS DEPARTAMENTO DIREKTORIUS SPRENDIMAS DĖL E. I. IR

Ginčo byla Nr LIETUVOS BANKO PRIEŽIŪROS TARNYBOS FINANSINIŲ PASLAUGŲ IR RINKŲ PRIEŽIŪROS DEPARTAMENTO DIREKTORIUS SPRENDIMAS DĖL E. I. IR Ginčo byla Nr. 2019-00163 LIETUVOS BANKO PRIEŽIŪROS TARNYBOS FINANSINIŲ PASLAUGŲ IR RINKŲ PRIEŽIŪROS DEPARTAMENTO DIREKTORIUS SPRENDIMAS DĖL E. I. IR ADB COMPENSA VIENNA INSURANCE GROUP GINČO NAGRINĖJIMO

Detaliau

Microsoft Word - Taisykles .doc

Microsoft Word - Taisykles .doc Neoficialus įsakymo tekstas Skelbtas: Žin., 2008, Nr. 75-2976 LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽEMĖS ŪKIO MINISTRO Į S A K Y M A S DĖL PARAMOS TEIKIMO BIČIŲ LAIKYTOJAMS UŽ PAPILDOMĄ BIČIŲ MAITINIMĄ TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO

Detaliau

PATVIRTINTA

PATVIRTINTA VALSTYBINĖS TERITORIJŲ PLANAVIMO IR STATYBOS INSPEKCIJOS PRIE APLINKOS MINISTERIJOS VIRŠININKAS ĮSAKYMAS DĖL VALSTYBINĖS TERITORIJŲ PLANAVIMO IR STATYBOS INSPEKCIJOS PRIE APLINKOS MINISTERIJOS VIRŠININKO

Detaliau

Ginčo byla Nr LIETUVOS BANKO PRIEŽIŪROS TARNYBOS FINANSINIŲ PASLAUGŲ IR RINKŲ PRIEŽIŪROS DEPARTAMENTO DIREKTORIUS SPRENDIMAS DĖL A. G. IR

Ginčo byla Nr LIETUVOS BANKO PRIEŽIŪROS TARNYBOS FINANSINIŲ PASLAUGŲ IR RINKŲ PRIEŽIŪROS DEPARTAMENTO DIREKTORIUS SPRENDIMAS DĖL A. G. IR Ginčo byla Nr. 2017-00665 LIETUVOS BANKO PRIEŽIŪROS TARNYBOS FINANSINIŲ PASLAUGŲ IR RINKŲ PRIEŽIŪROS DEPARTAMENTO DIREKTORIUS SPRENDIMAS DĖL A. G. IR AB LIETUVOS DRAUDIMAS GINČO NAGRINĖJIMO 2017 m. liepos

Detaliau

Asmens duomenų tvarkymo Valstybės garantuojamos teisinės pagalbos tarnyboje taisyklių 2 priedas DUOMENŲ GRUPĖ: ASMENŲ PRAŠYMŲ, SKUNDŲ, KITŲ KREIPIMŲSI

Asmens duomenų tvarkymo Valstybės garantuojamos teisinės pagalbos tarnyboje taisyklių 2 priedas DUOMENŲ GRUPĖ: ASMENŲ PRAŠYMŲ, SKUNDŲ, KITŲ KREIPIMŲSI Asmens duomenų tvarkymo Valstybės garantuojamos teisinės pagalbos tarnyboje taisyklių 2 priedas DUOMENŲ GRUPĖ: ASMENŲ PRAŠYMŲ, SKUNDŲ, KITŲ KREIPIMŲSI ANTRINĖS TEISINĖS PAGALBOS TEIKIMO KLAUSIMAIS NAGRINĖJIMAS

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSIOSIOS RINKIMŲ KOMISIJOS POLITINIŲ PARTIJŲ IR POLITINIŲ KAMPANIJŲ FINANSAVIMO KONTROLĖS SKYRIAUS PAŽYMA DĖL PARTIJOS,,JAUN

LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSIOSIOS RINKIMŲ KOMISIJOS POLITINIŲ PARTIJŲ IR POLITINIŲ KAMPANIJŲ FINANSAVIMO KONTROLĖS SKYRIAUS PAŽYMA DĖL PARTIJOS,,JAUN LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSIOSIOS RINKIMŲ KOMISIJOS POLITINIŲ PARTIJŲ IR POLITINIŲ KAMPANIJŲ FINANSAVIMO KONTROLĖS SKYRIAUS PAŽYMA DĖL PARTIJOS,,JAUNOJI LIETUVA 2017 M. FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO IR

Detaliau

G L v SEB bankas nuasmeninta

G L v SEB bankas nuasmeninta Ginčo byla Nr. 2018-00589 LIETUVOS BANKO PRIEŽIŪROS TARNYBOS FINANSINIŲ PASLAUGŲ IR RINKŲ PRIEŽIŪROS DEPARTAMENTO DIREKTORIUS SPRENDIMAS DĖL G. L. IR AB SEB BANKO GINČO NAGRINĖJIMO 2018 m. birželio 27

Detaliau

PATVIRTINTA UAB Kauno švara valdybos 2013 m. rugsėjo 26 d. nutarimu Nr. (1.7.)-VN-76 UAB KAUNO ŠVARA TURTO PARDAVIMO VIEŠO AUKCIONO BŪDU NUOSTATAI I.

PATVIRTINTA UAB Kauno švara valdybos 2013 m. rugsėjo 26 d. nutarimu Nr. (1.7.)-VN-76 UAB KAUNO ŠVARA TURTO PARDAVIMO VIEŠO AUKCIONO BŪDU NUOSTATAI I. PATVIRTINTA UAB Kauno švara valdybos 2013 m. rugsėjo 26 d. nutarimu Nr. (1.7.)-VN-76 UAB KAUNO ŠVARA TURTO PARDAVIMO VIEŠO AUKCIONO BŪDU NUOSTATAI I. BENDROSIOS NUOSTATOS 1. Šie nuostatai reglamentuoja

Detaliau

UAB “PHILIP MORRIS BALTIC”

UAB “PHILIP MORRIS BALTIC” PATVIRTINTA Lietuvos Respublikos vyriausiosios rinkimų komisijos 2018 m. gegužės 8 d. sprendimu Nr. Sp-53 REGISTRAVIMO ŽYMA VISUOMENINIO RINKIMŲ KOMITETO (pavadinimas) VEIKLOS SUTARTIS 1 (data) (sudarymo

Detaliau

DUOMENŲ TEIKIMO SUTARČIŲ REGISTRUI ELEKTRONINIU BŪDU

DUOMENŲ TEIKIMO SUTARČIŲ REGISTRUI ELEKTRONINIU BŪDU DUOMENŲ TEIKIMO SUTARČIŲ REGISTRUI ELEKTRONINIU BŪDU SUTARTIS NR. Valstybės įmonė Registrų centras (toliau Įmonė), atstovaujama generalinio direktoriaus Sauliaus Urbanavičiaus, veikiančio pagal Valstybės

Detaliau

Naujasis Darbo kodeksas Lietuvoje

Naujasis Darbo kodeksas Lietuvoje Naujasis Darbo kodeksas Lietuvoje Informacinis pranešimas Naujasis Darbo kodeksas Lietuvoje Kokie pokyčiai laukia? 2017 m. birželio 6 d. Lietuvos parlamentas priėmė naujojo Darbo kodekso pakeitimus, taip

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS BIOMEDICININIŲ TYRIMŲ ETIKOS ĮSTATYMO NR. VIII-1679 PAKEITIMO ĮSTATYMAS 2015 m. rugsėjo 17 d. Nr. XII-1938 Vilnius 1 straipsnis.

LIETUVOS RESPUBLIKOS BIOMEDICININIŲ TYRIMŲ ETIKOS ĮSTATYMO NR. VIII-1679 PAKEITIMO ĮSTATYMAS 2015 m. rugsėjo 17 d. Nr. XII-1938 Vilnius 1 straipsnis. LIETUVOS RESPUBLIKOS BIOMEDICININIŲ TYRIMŲ ETIKOS ĮSTATYMO NR. VIII-1679 PAKEITIMO ĮSTATYMAS 2015 m. rugsėjo 17 d. Nr. XII-1938 Vilnius 1 straipsnis. Lietuvos Respublikos biomedicininių tyrimų etikos įstatymo

Detaliau

PATVIRTINTA valstybės įmonės „Regitra“ generalinio direktoriaus

PATVIRTINTA valstybės įmonės „Regitra“ generalinio direktoriaus Kandidato vardas ir pavardė Gimimo data Adresas Deklaracijos pasirašymo data 1 priedas Valstybės įmonės Regitra nepriklausomų Audito komiteto narių atrankos komisijai KANDIDATO Į VALSTYBĖS ĮMONĖS REGITRA

Detaliau

Profesinio orientavimo projektas Studentų ugdymas karjerai studento karjeros sėkmės link (Nr. EG ) Į(SI)DARBINIMO FORMOS NAUDINGOS NUORODOS IR

Profesinio orientavimo projektas Studentų ugdymas karjerai studento karjeros sėkmės link (Nr. EG ) Į(SI)DARBINIMO FORMOS NAUDINGOS NUORODOS IR Į(SI)DARBINIMO FORMOS NAUDINGOS NUORODOS IR INFORMACIJA Darbo rinkoje egzistuoja įvairios į(si)darbinimo formos, todėl jaunam žmogui lengva pasimesti ir susipainioti tarp terminų ir įdarbinimo formų. Todėl

Detaliau

LIETUVOS SVEIKATOS MOKSLŲ UNIVERSITETO LIGONINĖS KAUNO KLINIKŲ GENERALINIS DIREKTORIUS ĮSAKYMAS DĖL MOKAMŲ IMUNOPROFILAKTIKOS PASLAUGŲ TEIKIMO IR APMO

LIETUVOS SVEIKATOS MOKSLŲ UNIVERSITETO LIGONINĖS KAUNO KLINIKŲ GENERALINIS DIREKTORIUS ĮSAKYMAS DĖL MOKAMŲ IMUNOPROFILAKTIKOS PASLAUGŲ TEIKIMO IR APMO LIETUVOS SVEIKATOS MOKSLŲ UNIVERSITETO LIGONINĖS KAUNO KLINIKŲ GENERALINIS DIREKTORIUS ĮSAKYMAS DĖL MOKAMŲ IMUNOPROFILAKTIKOS PASLAUGŲ TEIKIMO IR APMOKĖJIMO 2019 m. birželio 19 d. Nr. V- 570 Kaunas Vadovaudamasis

Detaliau

HISREP sutartis notarams

HISREP sutartis notarams DUOMENŲ TEIKIMO LIETUVOS RESPUBLIKOS HIPOTEKOS REGISTRUI ELEKTRONINIU BŪDU SUTARTIS NR. Valstybės įmonė Registrų centras (toliau Įmonė), atstovaujama direktoriaus Sauliaus Urbanavičiaus, veikiančio pagal

Detaliau

Lietuvos draudimo rinkos apžvalga 2017 m. I III ketvirtis ISSN (ONLINE) Leidžiama perspausdinti švietimo ir nekomerciniais tikslais, jei nur

Lietuvos draudimo rinkos apžvalga 2017 m. I III ketvirtis ISSN (ONLINE) Leidžiama perspausdinti švietimo ir nekomerciniais tikslais, jei nur Lietuvos draudimo rinkos apžvalga 217 m. I III ketvirtis ISSN 2335-8335 (ONLINE) Leidžiama perspausdinti švietimo ir nekomerciniais tikslais, jei nurodomas šaltinis. Lietuvos bankas, 217 Gedimino pr. 6,

Detaliau

Slide 1

Slide 1 Gyventojų pajamų mokesčio įstatymo pakeitimai nuo 2019 metų VMI prie FM Mokesčių informacijos departamentas 2018 m. Turinys Pagrindiniai GPMĮ pakeitimo tikslai. Su darbo santykiais ar jų esmę atitinkančiais

Detaliau

IŠVADA DĖL KORUPCIJOS PASIREIŠKIMO TIKIMYBĖS NUSTATYMO VŠĮ VALSTYBĖS IR SAVIVALDYBIŲ TARNAUTOJŲ MOKYMO CENTRE DAINAVA Vadovaujantis Lietuvos Respublik

IŠVADA DĖL KORUPCIJOS PASIREIŠKIMO TIKIMYBĖS NUSTATYMO VŠĮ VALSTYBĖS IR SAVIVALDYBIŲ TARNAUTOJŲ MOKYMO CENTRE DAINAVA Vadovaujantis Lietuvos Respublik IŠVADA DĖL KORUPCIJOS PASIREIŠKIMO TIKIMYBĖS NUSTATYMO VŠĮ VALSTYBĖS IR SAVIVALDYBIŲ TARNAUTOJŲ MOKYMO CENTRE DAINAVA Vadovaujantis Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymu (Žin., 2002, Nr.

Detaliau

UKĮ „Ottensten-Lietuva“

UKĮ „Ottensten-Lietuva“ LYGIŲ GALIMYBIŲ KONTROLIERIUS PAŽYMA DĖL GALIMOS DISKRIMINACIJOS LYTIES PAGRINDU AB PREMIA KPC DARBO SKELBIME TYRIMO 2016-07-29 Nr. (16)SI-35)SP-80 Vilnius Agneta Lobačevskytė 2016 m. gegužės 24 d. gavo

Detaliau

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation #HRSavaitėLietuva VDI IR DARBDAVIŲ TEISĖS BEI PAREIGOS NAUJAJAME DARBO KODEKSE 2017 Kas atsitiko: 1. Naujas teisinis reiškinys, iš esmės keičiantis darbo teisinių santykių reguliavimą. 2. Dialogo arba

Detaliau

airbnb-pwc-taxguide-lithuania-lt

airbnb-pwc-taxguide-lithuania-lt Šį vadovą parengė nepriklausoma apskaitos įmonė 2018 m. rugsėjo LIETUVA SU TRUMPALAIKE NUOMA SUSIJĘ MOKESČIŲ KLAUSIMAI Toliau pateikta informacija yra gairės, padėsiančios susipažinti su kai kuriais mokesčių

Detaliau

VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS

VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS Suvestinė redakcija nuo 2010-07-23 iki 2011-02-03 Įsakymas paskelbtas: Žin. 2007, Nr. 106-4364, i. k. 1072055ISAK000VA-66 VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS

Detaliau

DUOMENŲ TEIKIMO IŠ LIETUVOS RESPUBLIKOS HIPOTEKOS,

DUOMENŲ TEIKIMO IŠ LIETUVOS RESPUBLIKOS HIPOTEKOS, DUOMENŲ TEIKIMO IŠ LIETUVOS RESPUBLIKOS HIPOTEKOS, TURTO AREŠTO AKTŲ, TESTAMENTŲ, SUTARČIŲ, VEDYBŲ SUTARČIŲ, ĮGALIOJIMŲ, NEVEIKSNIŲ IR RIBOTAI VEIKSNIŲ ASMENŲ REGISTRŲ SUTARTIS NR. Valstybės įmonė Registrų

Detaliau

19 Sąlygų priedas TIESIOGINIS SUSITARIMAS Nr. [susitarimo numeris] sudarytas tarp Kalėjimų departamento prie Lietuvos Respublikos teis ingumo minister

19 Sąlygų priedas TIESIOGINIS SUSITARIMAS Nr. [susitarimo numeris] sudarytas tarp Kalėjimų departamento prie Lietuvos Respublikos teis ingumo minister 19 Sąlygų priedas TIESIOGINIS SUSITARIMAS Nr. [susitarimo numeris] sudarytas tarp Kalėjimų departamento prie Lietuvos Respublikos teis ingumo ministerijos, [Finansuotojo pavadinimas] ir [Privataus subjekto

Detaliau

PATVIRTINTA UAB Jonavos vandenys direktoriaus 2018 m. spalio mėn. 04 d. Įsakymu Nr. V-16 UAB JONAVOS VANDENYS VAIZDO DUOMENŲ TVARKYMO TAISYKLĖS I SKYR

PATVIRTINTA UAB Jonavos vandenys direktoriaus 2018 m. spalio mėn. 04 d. Įsakymu Nr. V-16 UAB JONAVOS VANDENYS VAIZDO DUOMENŲ TVARKYMO TAISYKLĖS I SKYR PATVIRTINTA UAB Jonavos vandenys direktoriaus 2018 m. spalio mėn. 04 d. Įsakymu Nr. V-16 UAB JONAVOS VANDENYS VAIZDO DUOMENŲ TVARKYMO TAISYKLĖS I SKYRIUS BENDROSIOS NUOSTATOS 1. UAB Jonavos vandenys (toliau

Detaliau

SKELBIMAS DĖL NEPRIKLAUSOMO KANDIDATO ATRANKOS Į AB,,LIETUVOS VEISLININKYSTĖ VALDYBĄ AB Lietuvos veislininkystė, įmonės kodas , įregistruota

SKELBIMAS DĖL NEPRIKLAUSOMO KANDIDATO ATRANKOS Į AB,,LIETUVOS VEISLININKYSTĖ VALDYBĄ AB Lietuvos veislininkystė, įmonės kodas , įregistruota SKELBIMAS DĖL PRIKLAUSOMO KANDIDATO ATRANKOS Į AB,,LIETUVOS VEISLININKYSTĖ VALDYBĄ AB Lietuvos veislininkystė, įmonės kodas 302705528, įregistruota Juridinių asmenų registre adresu Šiaulių r. sav. Sutkūnų

Detaliau

PATVIRTINTA Seesam Insurance AS valdybos 2018 m. spalio 16 d. Asmens civilinės atsakomybės draudimo taisyklės (galioja nuo 2018 m. lapkričio 15 d.) 1.

PATVIRTINTA Seesam Insurance AS valdybos 2018 m. spalio 16 d. Asmens civilinės atsakomybės draudimo taisyklės (galioja nuo 2018 m. lapkričio 15 d.) 1. PATVIRTINTA Seesam Insurance AS valdybos 2018 m. spalio 16 d. Asmens civilinės atsakomybės draudimo taisyklės (galioja nuo 2018 m. lapkričio 15 d.) 1. BENDROJI DALIS 1.1. Seesam Insurance AS Lietuvos filialas

Detaliau

Pensijų sistemos reforma PRIVATUMO POLITIKA Šios privatumo politikos tikslas. Ši privatumo politika ( Privatumo politika ) nustato asmens duomenų tvar

Pensijų sistemos reforma PRIVATUMO POLITIKA Šios privatumo politikos tikslas. Ši privatumo politika ( Privatumo politika ) nustato asmens duomenų tvar Pensijų sistemos reforma PRIVATUMO POLITIKA Šios privatumo politikos tikslas. Ši privatumo politika ( Privatumo politika ) nustato asmens duomenų tvarkymo principus ir sąlygas Jums dalyvaujant apklausoje

Detaliau

Microsoft Word - Asmenų prašymų pasiūlymų ir skundų nagrinĊjimo tvarkos aprašas

Microsoft Word - Asmenų praÅ¡ymų pasiÅ«lymų ir skundų nagrinÄŠjimo tvarkos apraÅ¡as PATVIRTINTA Marijampolės specialiųjų socialinės globos namų direktoriaus 2007 m. birželio 12 d. įsakymu Nr. V-37 (Marijampolės specialiųjų socialinės globos namų direktoriaus 2014 m. birželio 18 d. įsakymo

Detaliau

PATVIRTINTA Lietuvos banko valdybos 2015 m. sausio 29 d. nutarimu Nr (Lietuvos banko valdybos 2018 m. spalio 30 d. nutarimo Nr redakcij

PATVIRTINTA Lietuvos banko valdybos 2015 m. sausio 29 d. nutarimu Nr (Lietuvos banko valdybos 2018 m. spalio 30 d. nutarimo Nr redakcij PATVIRTINTA Lietuvos banko valdybos 2015 m. sausio 29 d. nutarimu Nr. 03-10 (Lietuvos banko valdybos 2018 m. spalio 30 d. nutarimo Nr. 03-202 redakcija) PRIĖMIMO Į TARNYBĄ LIETUVOS BANKE TVARKOS APRAŠAS

Detaliau

PATVIRTINTA Valstybės įmonės Regitra valstybės ilgalaikio materialiojo turto nuomos konkurso komisijos 2019 m. balandžio 18 d. protokolu Nr. (2.30.)-6

PATVIRTINTA Valstybės įmonės Regitra valstybės ilgalaikio materialiojo turto nuomos konkurso komisijos 2019 m. balandžio 18 d. protokolu Nr. (2.30.)-6 PATVIRTINTA Valstybės įmonės Regitra valstybės ilgalaikio materialiojo turto nuomos konkurso komisijos 2019 m. balandžio 18 d. protokolu Nr. (2.30.)-6-19/235 VĮ REGITRA PATALPŲ, SKIRTŲ KAVOS PARDAVIMO

Detaliau

Dėl Asmenų prašymų, skundų, pranešimų nagrinėjimo ir asmenų aptarnavimo Lietuvos banke taisyklių patvirtinimo

Dėl Asmenų prašymų, skundų, pranešimų nagrinėjimo ir asmenų aptarnavimo Lietuvos banke taisyklių patvirtinimo LIETUVOS BANKO VALDYBA N U T A R I M A S DĖL ASMENŲ PRAŠYMŲ, SKUNDŲ, PRANEŠIMŲ NAGRINĖJIMO IR ASMENŲ APTARNAVIMO LIETUVOS BANKE TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO 2014 m. gegužes 8 d. Nr. 03-76 Vilnius Vadovaudamasi

Detaliau

LYGIŲ GALIMYBIŲ KONTROLIERIUS PAŽYMA DĖL GALIMOS DISKRIMINACIJOS SOCIALINĖS PADĖTIES IR AMŽIAUS PAGRINDAIS UAB INVESTICIJŲ IR VERSLO GARANTIJOS DARBO

LYGIŲ GALIMYBIŲ KONTROLIERIUS PAŽYMA DĖL GALIMOS DISKRIMINACIJOS SOCIALINĖS PADĖTIES IR AMŽIAUS PAGRINDAIS UAB INVESTICIJŲ IR VERSLO GARANTIJOS DARBO LYGIŲ GALIMYBIŲ KONTROLIERIUS PAŽYMA DĖL GALIMOS DISKRIMINACIJOS SOCIALINĖS PADĖTIES IR AMŽIAUS PAGRINDAIS UAB INVESTICIJŲ IR VERSLO GARANTIJOS DARBO SKELBIME 2016-09-21 Nr. (16)SN-137)SP-105 Vilnius Lygių

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽEMĖS ŪKIO MINISTRAS ĮSAKYMAS DĖL VIENKARTINIŲ LEIDIMŲ PURKŠTI AUGALŲ APSAUGOS PRODUKTUS IŠ ORO IŠDAVIMO IR GALIOJIMO PANAIKINIMO

LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽEMĖS ŪKIO MINISTRAS ĮSAKYMAS DĖL VIENKARTINIŲ LEIDIMŲ PURKŠTI AUGALŲ APSAUGOS PRODUKTUS IŠ ORO IŠDAVIMO IR GALIOJIMO PANAIKINIMO LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽEMĖS ŪKIO MINISTRAS ĮSAKYMAS DĖL VIENKARTINIŲ LEIDIMŲ PURKŠTI AUGALŲ APSAUGOS PRODUKTUS IŠ ORO IŠDAVIMO IR GALIOJIMO PANAIKINIMO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO 2017 m. rugpjūčio 1 d. Nr.

Detaliau

Microsoft Word - KMAIK dėstytojų konkurso ir atestacijos aprašas (3)

Microsoft Word - KMAIK dėstytojų konkurso ir atestacijos aprašas (3) PATVIRTINTA: Kauno miškų ir aplinkos inžinerijos kolegijos Direktoriaus 2011-05-19 įsakymu Nr. 1-119 KAUNO MIŠKŲ IR APLINKOS INŽINERIJOS KOLEGIJOS DĖSTYTOJŲ ATESTAVIMO BEI KONKURSŲ EITI PAREIGAS ORGANIZAVIMO

Detaliau

LIETUVOS DARBO BIRŽOS

LIETUVOS DARBO BIRŽOS PATVIRTINTA Lietuvos darbo biržos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos direktoriaus 2017 m. liepos 5 d. įsakymu Nr. V-382 KELIONĖS, APGYVENDINIMO, PRIVALOMOJO SVEIKATOS TIKRINIMO IR SKIEPIJIMO

Detaliau

PATVIRTINTA Kauno sporto mokyklos Startas Direktoriaus 2019 m. balandžio 23 d. įsakymu Nr KAUNO SPORTO MOKYKLOS STARTAS PRIVATUMO POLITIKA Kauno

PATVIRTINTA Kauno sporto mokyklos Startas Direktoriaus 2019 m. balandžio 23 d. įsakymu Nr KAUNO SPORTO MOKYKLOS STARTAS PRIVATUMO POLITIKA Kauno PATVIRTINTA Kauno sporto mokyklos Startas Direktoriaus 2019 m. balandžio 23 d. įsakymu Nr. 1-28 KAUNO SPORTO MOKYKLOS STARTAS PRIVATUMO POLITIKA Kauno sporto mokykla Startas (toliau - Mokykla) vertina

Detaliau

VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS

VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS VIRŠININKO ĮSAKYMAS DĖL VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS VIRŠININKO 2006 M.

Detaliau

VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS

VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS VIRŠININKO Į S A K Y M A S DĖL PRANEŠIMO APIE IDENTIFIKAVIMO ELEKTRONINIO DEKLARAVIMO INFORMACINĖJE SISTEMOJE PRIEMONES PRC905

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTRAS ĮSAKYMAS DĖL FINANSŲ MINISTRO 2014 M. GRUODŽIO 30 D. ĮSAKYMO NR. 1K-499 DĖL METŲ EUROPOS SĄJUNGOS FON

LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTRAS ĮSAKYMAS DĖL FINANSŲ MINISTRO 2014 M. GRUODŽIO 30 D. ĮSAKYMO NR. 1K-499 DĖL METŲ EUROPOS SĄJUNGOS FON LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTRAS ĮSAKYMAS DĖL FINANSŲ MINISTRO 2014 M. GRUODŽIO 30 D. ĮSAKYMO NR. 1K-499 DĖL 2014 2020 METŲ EUROPOS SĄJUNGOS FONDŲ INVESTICIJŲ VEIKSMŲ PROGRAMOS STEBĖSENOS RODIKLIŲ

Detaliau

KAUNO TECHNOLOGIJOS UNIVERSITETO POILSIO NAMŲ „POLITECHNIKA“ VIDAUS TVARKOS TAISYKLĖS

KAUNO TECHNOLOGIJOS UNIVERSITETO POILSIO NAMŲ „POLITECHNIKA“ VIDAUS TVARKOS TAISYKLĖS PATVIRTINTA Kauno technologijos universiteto infrastruktūros direktoriaus 2013 m. rugpjūčio 28 d. potvarkiu Nr. PP-81 KAUNO TECHNOLOGIJOS UNIVERSITETO POILSIO NAMŲ POLITECHNIKA VIDAUS TVARKOS TAISYKLĖS

Detaliau

kompiuterių ir su jais susijusi veikla; techninės įrangos naudojimo konsultacijų teikimas; kitos programinės įrangos tiekimas ir n

kompiuterių ir su jais susijusi veikla; techninės įrangos naudojimo konsultacijų teikimas; kitos programinės įrangos tiekimas ir n 2 8.10. kompiuterių ir su jais susijusi veikla; 8.11. techninės įrangos naudojimo konsultacijų teikimas; 8.12. kitos programinės įrangos tiekimas ir naudojimosi konsultacijų teikimas; 8.13. teisinė veikla;

Detaliau

Jūsų duomenys, jūsų teisės. Ericsson duomenų tvarkytojo įmonei privalomos duomenų apsaugos taisyklės Įžanga Ericsson veikla pasižymi sąžiningumu, skai

Jūsų duomenys, jūsų teisės. Ericsson duomenų tvarkytojo įmonei privalomos duomenų apsaugos taisyklės Įžanga Ericsson veikla pasižymi sąžiningumu, skai Jūsų duomenys, jūsų teisės. Ericsson duomenų tvarkytojo įmonei privalomos duomenų apsaugos taisyklės Įžanga Ericsson veikla pasižymi sąžiningumu, skaidrumu ir atsakomybe. Mes, kaip duomenų tvarkytojas,

Detaliau

(Microsoft Word - Versta i\360 angli\360ko vertimo i\360 dan\370 k.docx)

(Microsoft Word - Versta i\360 angli\360ko vertimo i\360 dan\370 k.docx) Versta iš angliško vertimo iš danų k. Neoficialus vertimo tekstas Žiniasklaidos atsakomybės įstatymas 1 dalis Taikymo sritys 1 straipsnis. Šis įstatymas taikomas šioms žiniasklaidos priemonėms: 1) nacionaliniams,

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS PREZIDENTO

LIETUVOS RESPUBLIKOS PREZIDENTO Projektas LIETUVOS RESPUBLIKOS LYGIŲ GALIMYBIŲ ĮSTATYMO NR. IX-1826 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11 IR 13 STRAIPSNIŲ IR PRIEDO PAKEITIMO ĮSTATYMAS 2017 m. d. Nr. Vilnius 1 straipsnis. 2 straipsnio pakeitimas

Detaliau