Gyventoju pajamu apmokestinimo tvarka nuo

Dydis: px
Rodyti nuo puslapio:

Download "Gyventoju pajamu apmokestinimo tvarka nuo"

Transkriptas

1 1 Gyventojų pajamų apmokestinimo tvarka nuo 2013 metų sausio 1 dienos Darbo santykiai Darbu otojas 15 proc. 6 proc. 3 proc. 0 proc*. Ne PVM objektas Darbd avys (Drau dėjas) A klasė 3 proc. 27,8 proc. + soc. draudimo įmokos nelaimingų atsitikimų draudimui (I grupė - 0,18 proc.; II grupė 0,42 proc.; III grupė 0,9 proc., IV grupė 1,8 proc.). 4,5 proc*. + soc. draudimo įmokos nelaimingų atsitikimų draudimui (I grupė - 0,18 proc.; II grupė 0,42 proc.; III grupė 0,9 proc., IV grupė 1,8 proc.). * Tarifai taikomi asmenims, dirbantiems pagal darbo sutartis, kurie nuo pagal darbo sutartį įsidarbina pirmą kartą ir kurių darbo užmokestis neviršija 3 minimaliųjų mėnesinių algų dydžio, ne daugiau kaip vienus jų darbo metus (skaičiuojant nuo įsidarbinimo pirmą kartą pradžios ir sumuojant darbo laikotarpius). Lengvata pirmą kartą įsidarbinusiems asmenims galioja iki 2012 m. liepos 31 d.

2 2 Deklaravimas Išmokėtos išmokos per kalendorinį mėnesį deklaruojamos iki sekančio mėnesio 15 d. Mokėjimas Nuo išmokėtų išmokų iki mėnesio mėnesio 15 d. Nuo išmokėtų išmokų po mėnesio 15 d. išskaičiuotas pajamų mokestis sumokamas iki mėnesio paskutinės dienos. Kartu su VSD įmokomis (PSD įmokos- sudėtinė VSD įmokų dalis, kuri teikiant duomenis Sodrai neišskiriama). Kartu su VSD įmokomis (PSD įmokos- sudėtinė VSD įmokų dalis, kuri mokant VSD įmokas Sodrai neišskiriama). Draudėjai privalo pateikti socialinio draudimo pranešimus apie apdraustiesiems asmenims apskaičiuotas sumas ir socialinio draudimo įmokas. Draudėjai užpildo ir pateikia Fondo valdybos teritoriniam skyriui, kuriame vykdoma draudėjo apskaita, SAM pranešimą apie apdraustuosius už ataskaitinį laikotarpį (Žin., 2010, Nr ). SAM pranešimą už mėnesį draudėjai privalo pateikti Fondo valdybos teritoriniam skyriui iki kito kalendorinio mėnesio 15 dienos. Jeigu paskutinė termino diena tenka ne darbo dienai (šeštadienis ir sekmadienis) ar oficialios šventės dienai, termino pabaigos data laikoma po jos einanti darbo diena. Draudėjo ir apdraustojo asmens socialinio draudimo įmokas į Fondą priskaičiuoja, išskaito ir moka draudėjas nuo tos dienos, kurią apdraustasis asmuo pradeda dirbti, neatsižvelgdamas į draudėjo įregistravimo teritorinėje mokesčių inspekcijoje datą. Priskaičiuotas socialinio draudimo įmokas draudėjas sumoka ne vėliau kaip iki kito mėnesio 15 dienos.

3 3 Autorių*, sportininkų ar atlikėjų pajamos, gautos iš to paties darbdavio *Pastaba: žiūrėti prie VSD įmokų Autor iai, sporti ninkai, atlikėj ai Darbd aviai 15 proc. 6 proc. 3 proc. 21 proc. (jeigu atlygis iš ekonominės veiklos už šalies teritorijoje suteiktas paslaugas per paskutinius 12 mėn. viršija Lt) A klasė 3 proc. 27,8 proc.. + soc. draudimo įmokos nelaimingų atsitikimų draudimui (I grupė - 0,18 proc.; II grupė 0,42 proc.; III grupė 0,9 proc., IV grupė 1,8 proc.). Pastaba: nuo 2010 m. sausio 1 d. asmenys, gaunantys pajamas pagal autorines sutartis ir tuo pat metu priskiriami prie VSD įstatymo 4 str. 1 d. išvardytų asmenų.

4 4 Deklaravimas Išmokėtos išmokos per kalendorinį mėnesį deklaruojamos iki sekančio mėnesio 15 d. Kartu su VSD įmokomis (PSD įmokos- sudėtinė VSD įmokų dalis, kuri teikiant duomenis Sodrai neišskiriama). Draudėjai užpildo ir pateikia Fondo valdybos teritoriniam skyriui, kuriame vykdoma šio draudėjo apskaita, 13-SD pranešimą apie asmenis, gaunančius pajamas pagal autorines sutartis, taip pat apie asmenis, gaunančius pajamas iš sporto ar atlikėjo veiklos (Žin., 2010, Nr ), kai vadovaujantis Valstybinio socialinio draudimo įstatymo nuostatomis draudėjas privalo priskaičiuoti, išskaityti ir sumokėti valstybinio socialinio draudimo įmokas už asmenis, gaunančius pajamas pagal autorines sutartis, taip pat už asmenis, gaunančius pajamas iš sporto ir (ar) atlikėjo veiklos. 13-SD pranešimai neteikiami, jei asmenų pajamų, gautų iš sporto ir (ar) atlikėjo veiklos ar pagal autorines sutartis, sumos įtraukiamos į jų individualios veiklos pajamas. 13-SD pranešimą draudėjas privalo pateikti atitinkamo atlygio išmokėjimo dieną, sumokėjus valstybinio socialinio draudimo įmokas. per mėnesį apskaičiuotą FR0608 formoje PVM deklaruoja iki kito mėnesio 25 d. apskaičiuotą FR0600 formoje PVM deklaruoja iki kito pusmečio pirmo mėnesio 25 d. (jeigu mokestinis laikotarpis įsigyja prekių ar paslaugų per kalendorinį mėnesį FR0600 formoje apskaičiuotą PVM - iki

5 5 Mokėjimas Nuo išmokėtų išmokų iki mėnesio mėnesio 15 d. Nuo išmokėtų išmokų po mėnesio 15 d. išskaičiuotas pajamų mokestis sumokamas iki mėnesio paskutinės dienos Kartu su VSD įmokomis (PSD įmokos- sudėtinė VSD įmokų dalis, kuri mokant VSD įmokas Sodrai neišskiriama). Už asmenis, gaunančius pajamas pagal autorines sutartis, taip pat už asmenis, gaunančius pajamas iš sporto ir (ar) atlikėjo veiklos, draudėjo ir apdraustojo socialinio draudimo įmokas į Fondą priskaičiuoja, išskaito ir sumoka draudėjas atitinkamo atlygio išmokėjimo dieną, kuri yra laikoma asmens socialinio draudimo pradžios data. per mėnesį apskaičiuotą PVM sumoka iki kito mėnesio 25 d. apskaičiuotą PVM sumoka iki kito pusmečio pirmo mėnesio 25 d. (jeigu mokestinis laikotarpis kalendorinis ar iš kitos valstybės narės PVM mokėtojų įsigyja prekių ar paslaugų - iki kito mėnesio 25 d.) Autorių**, sportininkų ar atlikėjų pajamos, gautos ne iš darbdavio; taip pat meno kūrėjo statusą turinčių asmenų pajamos, gautos pagal autorines sutartis (ne individuali veikla) **Pastaba: žiūrėti prie Autor iai, sporti ninka i, atlikė jai 15 proc. 6 proc.* Pagal autorines sutartis 3 proc. (apdraustųjų) Sportininkų ir atlikėjų pajamos: 3 proc. (apdraustųjų) Socialinio draudimo įmokų bazę sudaro 50 procentų pajamų už sporto ir (ar) atlikėjo veiklą ar pagal autorinę sutartį sumos. Socialinio draudimo įmokų bazė kalendoriniais metais negali būti didesnė negu 48 Lietuvos Respublikos Vyriausybės patvirtintų einamųjų metų draudžiamųjų pajamų dydžių suma (t. y Lt x48=71424 Lt), o šių įmokų bazė per mėnesį negali būti didesnė negu 4 Lietuvos Respublikos Vyriausybės patvirtintų einamųjų metų draudžiamųjų pajamų dydžių suma (t. y Lt x 4 = 5952 Lt). 21 proc. (jeigu atlygis iš ekonominės veiklos už šalies teritorijoje suteiktas paslaugas per paskutinius 12 mėn. viršija Lt)

6 6 VSD įmokų Užmo kestį išmo kėjęs asmu o A klasė 3 proc.* Pagal autorines sutartis 26,7 proc. (draudėjų) Sportininkų ir atlikėjų pajamos: 25,5 proc. (draudėjų) Socialinio draudimo įmokų bazę sudaro 50 procentų pajamų už sporto ir (ar) atlikėjo veiklą ar pagal autorinę sutartį sumos. Socialinio draudimo įmokų bazė kalendoriniais metais negali būti didesnė negu 48 Lietuvos Respublikos Vyriausybės patvirtintų einamųjų metų draudžiamųjų pajamų dydžių suma (t. y Lt x48=71424 Lt), o šių įmokų bazė per mėnesį negali būti didesnė negu 4 Lietuvos Respublikos Vyriausybės patvirtintų einamųjų metų draudžiamųjų pajamų dydžių suma (t. y Lt x 4 = 5952 Lt). * Nuo meno kūrėjo statusą turinčių asmenų pajamų, gautų pagal autorinę sutartį VSD įmokų bazei netaikomi apribojimai. **Pastaba: nuo 2010 m. sausio 1 d. asmenys, kurie nėra išvardyti VSD įstatymo 4 str. 1 d. ir gauna pajamas pagal autorines sutartis iš draudėjo Lietuvos vieneto, išskyrus atvejus, kai tokios pajamos gaunamos verčiantis individualia veikla. Deklaravimas Išmokėtos išmokos per kalendorinį mėnesį deklaruojamos iki sekančio mėnesio 15 d. Kartu su VSD įmokomis (PSD įmokos- sudėtinė VSD įmokų dalis, kuri teikiant duomenis Sodrai neišskiriama). Draudėjai užpildo ir pateikia Fondo valdybos teritoriniam skyriui, kuriame vykdoma šio draudėjo apskaita, 13-SD pranešimą apie asmenis, gaunančius pajamas pagal autorines sutartis, taip pat apie asmenis, gaunančius pajamas iš sporto ar atlikėjo veiklos, kai vadovaujantis Valstybinio socialinio draudimo įstatymo per mėnesį apskaičiuotą FR0608 formoje PVM deklaruoja iki kito mėnesio 25 d.

7 7 Mokėjimas Nuo išmokėtų išmokų iki mėnesio mėnesio 15 d. Nuo išmokėtų išmokų po mėnesio mėnesio paskutinės dienos Kartu su VSD įmokomis (PSD įmokos- sudėtinė VSD įmokų dalis, kuri mokant VSD įmokas Sodrai neišskiriama). nuostatomis draudėjas privalo priskaičiuoti, išskaityti ir sumokėti valstybinio socialinio draudimo įmokas už asmenis, gaunančius pajamas pagal autorines sutartis, taip pat už asmenis, gaunančius pajamas iš sporto ir (ar) atlikėjo veiklos. 13-SD pranešimai neteikiami, jei asmenų pajamų, gautų iš sporto ir (ar) atlikėjo veiklos ar pagal autorines sutartis, sumos įtraukiamos į jų individualios veiklos pajamas. 13-SD pranešimą draudėjas privalo pateikti atitinkamo atlygio išmokėjimo dieną, sumokėjus valstybinio socialinio draudimo įmokas. Už asmenis, gaunančius pajamas pagal autorines sutartis, taip pat už asmenis, gaunančius pajamas iš sporto ir (ar) atlikėjo veiklos, draudėjo ir apdraustojo socialinio draudimo įmokas į Fondą priskaičiuoja, išskaito ir sumoka draudėjas atitinkamo atlygio išmokėjimo dieną, kuri yra laikoma asmens socialinio draudimo pradžios data. apskaičiuotą FR0600 formoje PVM deklaruoja iki kito pusmečio pirmo mėnesio 25 d. (jeigu mokestinis laikotarpis įsigyja prekių ar paslaugų per kalendorinį mėnesį FR0600 formoje apskaičiuotą PVM - iki per mėnesį apskaičiuotą PVM sumoka iki kito mėnesio 25 d. apskaičiuotą PVM sumoka iki kito pusmečio pirmo mėnesio 25 d. (jeigu mokestinis laikotarpis įsigyja prekių ar paslaugų - iki Advokatai, advokatų padėjėjai, notarai, antstoliai (individuali veikla, įskaitant laisvąsias profesijas ir vertybinių popierių (įskaitant 15 proc. B klasė 9 proc. kiekvieną mėnesį nuo MMA. PSD įmokų bazę sudaro 50 procentų individualios veiklos apmokestinamųjų pajamų (neatėmus privalomojo sveikatos draudimo ir valstybinio socialinio draudimo 28,5 proc. Iš jų: 26,3 proc. pensijų socialiniam draudimui; 2,2 proc. ligos ir motinystės socialiniam draudimui, kai draudžiama tik motinystės, tėvystės, motinystės (tėvystės) išmokoms gauti 21 proc. (jeigu atlygis iš ekonominės veiklos už šalies teritorijoje suteiktas paslaugas per paskutinius 12 mėn. viršija Lt)

8 8 išvestines finansine priemones) pardavimo individualią veiklą) įmokų) suma. Metinė PSD įmoka nuo individualios veiklos apmokestinamųjų pajamų skaičiuojama nuo ne didesnės kaip 48 einamųjų metų draudžiamųjų pajamų dydžių sumos. Socialinio draudimo įmokų bazę sudaro 50 procentų individualios veiklos apmokestinamųjų pajamų (neatėmus privalomojo sveikatos draudimo ir valstybinio socialinio draudimo įmokų) suma. Socialinio draudimo įmokų bazė kalendoriniais metais negali būti didesnė negu 48 Lietuvos Respublikos Vyriausybės patvirtintų einamųjų metų draudžiamųjų pajamų dydžių suma, o šių įmokų bazė per mėnesį negali būti didesnė negu 4 Lietuvos Respublikos Vyriausybės patvirtintų einamųjų metų draudžiamųjų pajamų dydžių suma. Deklaravimas Metams pasibaigus iki gegužės 1 d. Metinė pajamų mokesčio deklaracija Valstybinei mokesčių inspekcijai turi būti pateikta iki kitų metų gegužės 1 d. Išmokas išmokėję asmenys iki kitų kalendorinių metų vasario l d. pateikia duomenis apie išmokėtas sumas forma FR0471 PSD įmokos mokamos atskiru įmokos kodu ir apskaitomos Valstybinio socialinio draudimo ir sveikatos draudimo fondų lėšų finansinėje ataskaitoje. SAV pranešimas apie savarankiškai dirbančius asmenis turi būti pateiktas už ataskaitinį mėnesį, iki kito mėnesio penkioliktos dienos tik tuo atveju, jeigu VSD įmokos apskaičiuojamos ir sumokamos avansu. per mėnesį apskaičiuotą FR0608 formoje PVM deklaruoja iki kito mėnesio 25 d. apskaičiuotą FR0600 formoje PVM deklaruoja iki kito pusmečio pirmo mėnesio 25 d. (jeigu mokestinis laikotarpis kalendorinis mėnuo t ar iš kitos įsigyja prekių ar paslaugų per kalendorinį mėnesį FR0600 formoje apskaičiuotą PVM - iki

9 9 Mokėjimas Metams pasibaigus iki gegužės 1 d. PSD įmokos mokamos kas mėnesį iki paskutinės mėnesio dienos nuo MMA, galiojančios tą mėnesį, už kurį mokama įmoka. Sumokėtų ir mokėtinų PSD įmokų sumų skirtumas turi būti sumokėtas iki metinės pajamų mokesčio deklaracijos pateikimo Valstybinei mokesčių inspekcijai termino paskutinės dienos. PSD įmokos mokamos atskiru įmokos kodu. PSD įmokų kas mėnesį gali nemokėti, jeigu jie moka ir (arba) už juos yra mokamos Sveikatos draudimo įstatymo 17 str. 1 ir 2 d. (dirbantys pagal darbo sutartis, pareigūnai, individualių įmonių savininkai, ūkinių bendrijų tikrieji nariai ir kt.) nurodytos PSD įmokos arba jeigu jie yra asmenys, išvardyti Sveikatos draudimo įstatymo 6 str. 4 d. (apdraustieji, kurie draudžiami valstybės lėšomis). Asmenys, kurie verčiasi individualia veikla, jiems priklausančias mokėti įmokas moka nuo veiklos vykdymo pradžios iki veiklos pabaigos. Socialinio draudimo įmokos, kai jų bazė priklauso nuo asmens pajamų, gautų praėjusiais metais, turi būti sumokėtos iki metinės pajamų mokesčio deklaracijos pateikimo Valstybinei mokesčių inspekcijai termino paskutinės dienos. Įmokos avansu apskaičiuojamos ir mokamos savanoriškai. Avansu sumokėtos įmokos negrąžinamos ir netikslinamos. Avansu apskaičiuojamos įmokos mokamos kartą per mėnesį, ne vėliau kaip iki einamojo mėnesio paskutinės dienos. per mėnesį apskaičiuotą PVM sumoka iki kito mėnesio 25 d. apskaičiuotą PVM sumoka iki kito pusmečio pirmo mėnesio 25 d. (jeigu mokestinis laikotarpis įsigyja prekių ar paslaugų - iki Kita individuali veikla (išskyrus, verslo liudijimus, advokatus, antstolius, notarus, laisvąsias profesijas ir vertybinių popierių (įskaitant išvestines finansines priemones) pardavimo individualią veiklą ) 5 proc. B klasė (išskyrus sporto, atlikėjų individuali veikla; nenukirsto miško, apvaliosios medienos pardavimo ar kitokio perleidimo nuosavybėn individuali veikla; netauriųjų metalų laužo pardavimo ar Žemės ūkio veiklą vykdantys gyventojai, kurių ūkio dydis yra didesnis negu 2 EDV ir kurie yra PVM mokėtojai ir individualią ne žemės ūkio veiklą vykdantys gyventojai : 9 proc. kiekvieną mėnesį nuo MMA. PSD įmokų bazę sudaro 50 procentų individualios veiklos apmokestinamųjų pajamų (neatėmus 28,5 proc. Iš jų: 26,3 proc. pensijų socialiniam draudimui; 2,2 proc. ligos ir motinystės socialiniam draudimui, kai draudžiama tik motinystės, tėvystės, motinystės (tėvystės) išmokoms gauti Socialinio draudimo įmokų bazę sudaro 50 procentų individualios veiklos apmokestinamųjų pajamų (neatėmus privalomojo sveikatos draudimo ir 21 proc. (jeigu atlygis iš ekonominės veiklos už šalies teritorijoje patiektas prekes ir/ar suteiktas paslaugas per paskutinius 12 mėn. viršija Lt)

10 10 kitokio perleidimo nuosavybėn individuali veikla) Žemės ūkio veiklą vykdantys gyventojai moka 5 proc. pajamų mokestį, jeigu jie yra įregistruoti PVM mokėtojais arba privalo registruotis privalomojo sveikatos draudimo ir valstybinio socialinio draudimo įmokų) suma. Metinė PSD įmoka nuo individualios veiklos apmokestinamųjų pajamų skaičiuojama nuo ne didesnės kaip 48 einamųjų metų draudžiamųjų pajamų dydžių sumos. Žemės ūkio veiklą vykdantys gyventojai, kurių ūkio dydis yra ne didesnis kaip 2 EDV: 3 proc. kiekvieną mėnesį nuo MMA. Metinė PSD įmoka ne mažesnė kaip 3 proc. nuo 12 MMA. Žemės ūkio veiklą vykdantys gyventojai, kurių ūkio dydis yra didesnis negu 2 EDV ir kurie nėra PVM mokėtojai: 9 proc. kiekvieną mėnesį nuo MMA. Metinė PSD įmoka ne mažesnė kaip 9 proc. nuo 12 MMA. valstybinio socialinio draudimo įmokų) suma. Socialinio draudimo įmokų bazė kalendoriniais metais negali būti didesnė negu 48 Lietuvos Respublikos Vyriausybės patvirtintų einamųjų metų draudžiamųjų pajamų dydžių suma, o šių įmokų bazė per mėnesį negali būti didesnė negu 4 Lietuvos Respublikos Vyriausybės patvirtintų einamųjų metų draudžiamųjų pajamų dydžių suma. Deklaravimas Metams pasibaigus iki gegužės 1 d. Metinė pajamų mokesčio deklaracija Valstybinei mokesčių inspekcijai turi būti pateikta iki kitų metų gegužės 1 d Išmokas išmokėję asmenys iki kitų kalendorinių metų vasario l d. pateikia PSD įmokos nuo individualios ne žemės ūkio veiklos pajamų ir nuo žemės ūkio veiklos pajamų gyventojų, kurių ūkio dydis yra didesnis negu 2 EDV ir kurie yra PVM mokėtojai mokamos atskiru įmokos kodu ir apskaitomos Valstybinio socialinio draudimo ir sveikatos draudimo fondų lėšų finansinėje ataskaitoje. PSD įmokos nuo žemės ūkio veikos pajamų gyventojų, kurių ūkio dydis SAV pranešimas apie savarankiškai dirbančius asmenis turi būti pateiktas už ataskaitinį mėnesį iki kito mėnesio penkioliktos dienos tik tuo atveju, jeigu VSD įmokos apskaičiuojamos ir sumokamos avansu. per mėnesį apskaičiuotą FR0608 formoje PVM deklaruoja iki kito mėnesio 25 d. apskaičiuotą FR0600 formoje PVM deklaruoja iki kito pusmečio pirmo mėnesio 25 d. (jeigu mokestinis laikotarpis

11 11 duomenis apie išmokėtas sumas forma FR0471. yra ne didesnis kaip 2 EDV ir kurių ūkio dydis yra didesnis negu 2 EDV ir jie nėra PVM mokėtojai, mokamos atskirais kodais į VMI prie FM biudžeto pajamų surenkamąją sąskaitą. Šias įmokas deklaruoja patys gyventojai. įsigyja prekių ar paslaugų per kalendorinį mėnesį FR0600 formoje apskaičiuotą PVM - iki Mokėjimas Metams pasibaigus iki gegužės 1 d. PSD įmokos mokamos kas mėnesį iki paskutinės mėnesio dienos nuo MMA, galiojančios tą mėnesį, už kurį mokama įmoka. Sumokėtų ir mokėtinų PSD įmokų sumų skirtumas turi būti sumokėtas iki metinės pajamų mokesčio deklaracijos pateikimo Valstybinei mokesčių inspekcijai termino paskutinės dienos. PSD įmokos mokamos atskiru įmokos kodu. PSD įmokų kas mėnesį gali nemokėti, jeigu jie moka ir (arba) už juos yra mokamos Sveikatos draudimo įstatymo 17 str. 1 ir 2 d. (dirbantys pagal darbo sutartis, pareigūnai, individualių įmonių savininkai, ūkinių bendrijų tikrieji nariai ir kt.) nurodytos PSD įmokos arba jeigu jie yra asmenys, išvardyti Sveikatos draudimo įstatymo 6 str. 4 d. (apdraustieji, kurie draudžiami valstybės lėšomis). Asmenys, kurie verčiasi individualia veikla, jiems priklausančias mokėti įmokas moka nuo veiklos vykdymo pradžios iki veiklos pabaigos. Socialinio draudimo įmokos, kai jų bazė priklauso nuo asmens pajamų, gautų praėjusiais metais, turi būti sumokėtos iki metinės pajamų mokesčio deklaracijos pateikimo Valstybinei mokesčių inspekcijai termino paskutinės dienos. Įmokos avansu apskaičiuojamos ir mokamos savanoriškai. Avansu sumokėtos įmokos negrąžinamos ir netikslinamos. Avansu apskaičiuojamos įmokos mokamos kartą per mėnesį ne vėliau kaip iki einamojo mėnesio paskutinės dienos. per mėnesį apskaičiuotą PVM sumoka iki kito mėnesio 25 d. apskaičiuotą PVM sumoka iki kito pusmečio pirmo mėnesio 25 d. (jeigu mokestinis laikotarpis įsigyja prekių ar paslaugų - iki

12 12 Kita individuali veikla: atlikėjų ir sporto individuali veikla; nenukirsto miško, apvaliosios medienos pardavimo ar kitokio perleidimo nuosavybėn individuali veikla; netauriųjų metalų laužo pardavimo ar kitokio perleidimo nuosavybėn individuali veikla 5 proc. A klasė 9 proc. kiekvieną mėnesį nuo MMA. PSD įmokų bazę sudaro 50 procentų individualios veiklos apmokestinamųjų pajamų (neatėmus privalomojo sveikatos draudimo ir valstybinio socialinio draudimo įmokų) suma. Metinė PSD įmoka nuo individualios veiklos apmokestinamųjų pajamų skaičiuojama nuo ne didesnės kaip 48 einamųjų metų draudžiamųjų pajamų dydžių sumos. 28,5 proc. Iš jų: 26,3 proc. pensijų socialiniam draudimui; 2,2 proc. ligos ir motinystės socialiniam draudimui, kai draudžiama tik motinystės, tėvystės, motinystės (tėvystės) išmokoms gauti Socialinio draudimo įmokų bazę sudaro 50 procentų individualios veiklos apmokestinamųjų pajamų (neatėmus privalomojo sveikatos draudimo ir valstybinio socialinio draudimo įmokų) suma. Socialinio draudimo įmokų bazė kalendoriniais metais negali būti didesnė negu 48 Lietuvos Respublikos Vyriausybės patvirtintų einamųjų metų draudžiamųjų pajamų dydžių suma, o šių įmokų bazė per mėnesį negali būti didesnė negu 4 Lietuvos Respublikos Vyriausybės patvirtintų einamųjų metų draudžiamųjų pajamų dydžių suma. 21 proc. (jeigu atlygis iš ekonominės veiklos už šalies teritorijoje patiektas prekes ir/ar suteiktas paslaugas per paskutinius 12 mėn. viršija Lt) Deklaravimas Mokestį išskaičiuojantis asmuo - išmokėtos išmokos per kalendorinį mėnesį deklaruojamos iki sekančio mėnesio 15 d. Gyventojai - metams pasibaigus iki gegužės 1 d. Metinė pajamų PSD įmokos mokamos atskiru įmokos kodu ir apskaitomos Valstybinio socialinio draudimo ir sveikatos draudimo fondų lėšų finansinėje ataskaitoje. SAV pranešimas apie savarankiškai dirbančius asmenis turi būti pateiktas už ataskaitinį mėnesį, iki kito mėnesio penkioliktos dienos tik tuo atveju, jeigu VSD įmokos apskaičiuojamos ir sumokamos avansu. per mėnesį apskaičiuotą FR0608 formoje PVM deklaruoja iki kito mėnesio 25 d. apskaičiuotą FR0600 formoje PVM deklaruoja iki kito pusmečio pirmo mėnesio 25 d. (jeigu mokestinis laikotarpis

13 13 mokesčio deklaracija Valstybinei mokesčių inspekcijai turi būti pateikta iki kitų metų gegužės 1 d. įsigyja prekių ar paslaugų per kalendorinį mėnesį FR0600 formoje apskaičiuotą PVM - iki Mokėjimas Mokestį išskaičiuojantis asmuo - nuo išmokėtų išmokų iki mėnesio 15 d. išskaičiuotas pajamų mokestis sumokamas iki mėnesio 15 d. Nuo išmokėtų išmokų po mėnesio mėnesio paskutinės dienos. Gyventojas - metams pasibaigus iki gegužės 1 d. PSD įmokos mokamos kas mėnesį iki paskutinės mėnesio dienos nuo MMA, galiojančios tą mėnesį, už kurį mokama įmoka. Sumokėtų ir mokėtinų PSD įmokų sumų skirtumas turi būti sumokėtas iki metinės pajamų mokesčio deklaracijos pateikimo Valstybinei mokesčių inspekcijai termino paskutinės dienos. PSD įmokos mokamos atskiru įmokos kodu. PSD įmokų kas mėnesį gali nemokėti, jeigu jie moka ir (arba) už juos yra mokamos Sveikatos draudimo įstatymo 17 str. 1 ir 2 d. (dirbantys pagal darbo sutartis, pareigūnai, individualių įmonių savininkai, ūkinių bendrijų tikrieji nariai ir kt.) nurodytos PSD įmokos arba jeigu jie yra asmenys, išvardyti Sveikatos draudimo įstatymo 6 str. 4 d. (apdraustieji, kurie draudžiami valstybės lėšomis). Asmenys, kurie verčiasi individualia veikla, jiems priklausančias mokėti įmokas moka nuo veiklos vykdymo pradžios iki veiklos pabaigos. Socialinio draudimo įmokos, kai jų bazė priklauso nuo asmens pajamų, gautų praėjusiais metais, turi būti sumokėtos iki metinės pajamų mokesčio deklaracijos pateikimo Valstybinei mokesčių inspekcijai termino paskutinės dienos. Įmokos avansu apskaičiuojamos ir mokamos savanoriškai. Avansu sumokėtos įmokos negrąžinamos ir netikslinamos. Avansu apskaičiuojamos įmokos mokamos kartą per mėnesį ne vėliau kaip iki einamojo mėnesio paskutinės dienos. per mėnesį apskaičiuotą PVM sumoka iki kito mėnesio 25 d. apskaičiuotą PVM sumoka iki kito pusmečio pirmo mėnesio 25 d. (jeigu mokestinis laikotarpis įsigyja prekių ar paslaugų - iki

14 14 Verslo liudijimai individualiai veiklai ir turto nuomos veiklai Savivaldybių tarybų nustatyti dydžiai B klasė kiekvieną mėnesį 9 proc. nuo MMA; ne mažiau kaip 9 proc. 12 MMA per metus Gyventojai, kurie: - patenka į apdraustųjų valstybės lėšomis sąrašą arba (ir) - yra nurodyti Sveikatos draudimo įstatymo 17 straipsnio 1 dalies 1 ir 2 punktuose ir 2 dalyje, t. y. gauna su darbo santykiais ar jų esmę atitinkančiais santykiais susijusias pajamas, ir - įsigyja verslo liudijimus, kurie skirti veiklai vykdyti tik tam tikromis mėnesio dienomis, PSD įmokas už verslo liudijimą moka tik už tas kalendorinio mėnesio dienas, kuriomis turi galiojantį verslo liudijimą. Dienos įmoka apskaičiuojama proporcingai. Įsigijus verslo liudijimą nekilnojamųjų pagal prigimtį daiktų nuomai PSD įmokos nemokamos 50 proc. bazinės pensijos (180 Lt per mėnesį) (Sąlygos, kuriomis verslo liudijimus turintys asmenys gali įmokų nemokėti, numatytos Valstybinio socialinio draudimo įstatymo 8 straipsnio 2 dalyje) Įsigijus verslo liudijimą nekilnojamųjų pagal prigimtį daiktų nuomai VSD įmokos nemokamos 21 proc. (jeigu atlygis iš ekonominės veiklos už šalies teritorijoje patiektas prekes ir/ar suteiktas paslaugas per paskutinius 12 mėn. viršija Lt) Deklaravimas Metams pasibaigus iki gegužės 1 d. metinė (jei taikoma lengvata nemokėti kas mėnesį) PSD įmoka deklaruojama iki kitų metų, einančių po mokestinio laikotarpio, gegužės 1 d. bet privalantys jais būti, asmenys per mėnesį apskaičiuotą FR0608 formoje PVM deklaruoja iki kito mėnesio 25 d. apskaičiuotą FR0600 formoje PVM deklaruoja iki kito pusmečio pirmo mėnesio 25 d. (jeigu mokestinis laikotarpis

15 15 įsigyja prekių ar paslaugų per kalendorinį mėnesį FR0600 formoje apskaičiuotą PVM - iki Mokėjimas Įsigyjant verslo liudijimą. mėnesinė PSD įmoka sumokama iki atitinkamo mėnesio paskutinės dienos; jeigu gyventojas dar kartu gauna ir darbo užmokesčio pajamų arba (ir) patenka į apdraustųjų valstybės lėšomis sąrašą teisė sumokėti visą metinę PSD įmokos sumą iki kitų metų, einančių po mokestinio laikotarpio, gegužės 1 d Asmenys, ketinantys įsigyti verslo liudijimus trumpesniam negu 3 mėnesių laikotarpiui, privalo iš anksto sumokėti socialinio draudimo įmokas už visą verslo liudijimo galiojimo laikotarpį. Asmenys, įsigiję verslo liudijimus 3 mėnesių ar ilgesniam laikotarpiui, moka įmokas kartą per ketvirtį, iki kito ketvirčio pirmo mėnesio 15 dienos. per mėnesį apskaičiuotą PVM sumoka iki kito mėnesio 25 d. apskaičiuotą PVM sumoka iki kito pusmečio pirmo mėnesio 25 d. (jeigu mokestinis laikotarpis įsigyja prekių ar paslaugų - iki IĮ savininkai ŪB nariai Mažųjų bendrijų nariai (nuo ) 15 proc. IĮ savininkų ir ŪB, Mažųjų bendrijų narių pajamoms laikomoms su darbo santykiais susijusiomis pajamomis taikomas metinis NPD (02 pajamų rūšies kodas; pajamos iš apmokestinto pelno 27 pajamų rūšies kodas; Iš neapmokestinto 9 proc. nuo sumos, nuo kurios skaičiuojamos socialinio draudimo įmokos. Individuali įmonė (ūkinė bendrija), už individualios įmonės savininką, ūkinė bendrija už tikrąjį narį, mažoji bendrija už bendrijos narį, kuris nepriklauso asmenims, išvardintiems Sveikatos draudimo įstatymo 17 straipsnio 1 ir 7 dalyse, 6 straipsnio 4 dalyje ir Valstybinio socialinio draudimo įstatymo 4 straipsnio 2 dalies 1 ir 2 punktuose, kiekvieną mėnesį ne vėliau kaip iki einamojo mėnesio paskutinės dienos, turi mokėti ne mažesnes kaip 9 26,3 proc. pensijų socialiniam draudimui; Individualios įmonės savininko, taip pat ūkinės bendrijos tikrojo nario, mažosios bendrijos nario socialinio draudimo įmokų bazę sudaro individualios įmonės ar ūkinės bendrijos išsiimama individualios įmonės savininko ar ūkinės bendrijos tikrojo nario asmeniniams poreikiams lėšų suma, kuri deklaruojama Valstybinei mokesčių inspekcijai, kaip su darbo santykiais ar jų esmę atitinkančiais santykiais susijusios pajamos. Socialinio draudimo įmokų bazė kalendoriniais metais negali būti didesnė Ne PVM objektas

16 16 Deklaravimas pelno 28 pajamų rūšies kodas) Mažųjų bendrijų narių pajamoms iš paskirstytojo pelno 20 proc. pajamų mokesčio tarifas B klasė-nuolatiniams Lietuvos gyventojams; A klasė nenuolatiniams Lietuvos gyventojams. Metams pasibaigus iki gegužės 1 d. Nenuolatiniams Lietuvos gyventojams mokestį išskaičiuojantys asmenys privalo pateikti metams pasibaigus iki kitų metų vasario 15 d. procentų dydžio privalomojo sveikatos draudimo įmokas nuo minimalios mėnesinės algos. Jeigu individuali įmonė ar ūkinė bendrija, mažoji bendrija laikinai nevykdo veiklos ir apie tai yra informavusi Valstybinę mokesčių inspekciją prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos arba turi likviduojamos ar bankrutuojančios įmonės statusą, individualių įmonių savininkai ir ūkinių bendrijų tikrieji nariai, mažųjų bendrijų nariai už save moka 9 proc. MMA dydžio PSD įmokas, jeigu jie.nepriklauso asmenims, apdraustiems kitose kategorijose (pvz. nevykdo individualios veiklos įsigiję verslo liudijimą, nedirba pagal darbo sutartį ir pan.). PSD įmokos mokamos atskiru įmokos kodu ir apskaitomos Valstybinio socialinio draudimo ir sveikatos draudimo fondų lėšų finansinėje ataskaitoje. negu 48 Lietuvos Respublikos Vyriausybės patvirtintų einamųjų metų draudžiamųjų pajamų dydžių suma, o šių įmokų bazė per mėnesį negali būti didesnė negu 4 Lietuvos Respublikos Vyriausybės patvirtintų einamųjų metų draudžiamųjų pajamų dydžių suma. SAV pranešimas apie savarankiškai dirbančius asmenis turi būti pateiktas už ataskaitinį mėnesį iki kito mėnesio penkioliktos dienos tuo atveju, jeigu už individualios įmonės savininką (ūkinės bendrijos tikruosius narius), mažosios bendrijos narius VSD įmokos apskaičiuojamos ir sumokamos avansu.

17 17 Mokėjimas Metams pasibaigus iki gegužės 1 d. Mokestį išskaičiuojantys asmenys, išmokėję sumas nenuolatiniams Lietuvos gyventojams - nuo išmokėtų išmokų iki mėnesio 15 d. išskaičiuotas pajamų mokestis sumokamas iki mėnesio 15 d. Nuo išmokėtų išmokų po mėnesio mėnesio paskutinės dienos. Individualių įmonių savininkų ir ūkinių bendrijų tikrųjų narių, mažųjų bendrijų narių sveikatos draudimo įmokos mokamos kartą per mėnesį ne vėliau kaip iki einamojo mėnesio paskutinės dienos. Sveikatos draudimo įmokos (sumokėtų įmokų ir mokėtinų įmokų sumų skirtumas), kai jų bazė priklauso nuo asmens pajamų, gautų praėjusiais metais, turi būti sumokėtos iki metinės pajamų mokesčio deklaracijos pateikimo Valstybinei mokesčių inspekcijai termino paskutinės dienos. Individualios įmonės moka socialinio draudimo įmokas už šių įmonių savininkus nuo individualios įmonės, o tikrosios ūkinės bendrijos ir komanditinės ūkinės bendrijos už tikruosius narius, mažosios bendrijos už narius nuo bendrijos įregistravimo Juridinių asmenų registre dienos. Individualių įmonių savininkų ir ūkinių bendrijų tikrųjų narių, mažųjų bendrijų narių socialinio draudimo įmokos mokamos kartą per mėnesį ne vėliau kaip iki einamojo mėnesio paskutinės dienos. Socialinio draudimo įmokos (sumokėtų įmokų ir mokėtinų įmokų sumų skirtumas), kai jų bazė priklauso nuo asmens pajamų, gautų praėjusiais metais, turi būti sumokėtos iki metinės pajamų mokesčio deklaracijos pateikimo Valstybinei mokesčių inspekcijai termino paskutinės dienos. Pajamos, gautos pagal civilines paslaugų sutartis (įskaitant mažųjų bendrijų vadovų iš mažosios bendrijos gautas pajamas) 15 proc. pajamų mokestis A klasė Deklaravimas Mokestį išskaičiuojantys asmenys, išmokėję sumas nenuolatiniams Lietuvos gyventojams - nuo

18 18 Deklaravimas išmokėtų išmokų iki mėnesio 15 d. išskaičiuotas pajamų mokestis sumokamas iki mėnesio 15 d. Nuo išmokėtų išmokų po mėnesio mėnesio paskutinės dienos. Mokestį išskaičiuojantis asmuo - išmokėtas išmokas per kalendorinį mėnesį privalo deklaruoti iki sekančio mėnesio 15 d. Turto pardavimo, turto nuomos pajamos, gautos iš gyventojų 15 proc. ; B klasė Mokėjimas Metams pasibaigus iki gegužės 1 d. Nuo 2010 metų neapmokestinama Ne VSD įmokų objektas 21 proc. (jeigu atlygis iš ekonominės veiklos už šalies teritorijoje patiektas prekes ir/ar suteiktas paslaugas per paskutiniuosius 12 mėnesių įskaitant ir atlygį iš PVM apmokestinamo turto

19 19 Deklaravimas Mokėjimas Metams pasibaigus iki gegužės 1 d. Metams pasibaigus iki gegužės 1d. pardavimo ir PVM apmokestinamos turto nuomos, viršijo Lt) (senų pastatų pardavimas ir jų nuoma paprastai PVM neapmokestinama, jeigu asmuo nepasirenka skaičiuoti PVM tokiems sandoriams ) per mėnesį apskaičiuotą FR0608 formoje PVM deklaruoja iki kito mėnesio 25 d. apskaičiuotą FR0600 formoje PVM deklaruoja iki kito pusmečio pirmo mėnesio 25 d. (jeigu mokestinis laikotarpis įsigyja prekių ar paslaugų per kalendorinį mėnesį FR0600 formoje apskaičiuotą PVM - iki bet privalantys jais būti, asmenys per mėnesį apskaičiuotą PVM sumoka iki kito mėnesio 25 d. apskaičiuotą PVM sumoka iki kito pusmečio pirmo mėnesio 25

20 20 Turto nuomos pajamos, gautos iš juridinių asmenų Deklaravimas 15 proc. A klasė Mėnesiui pasibaigus iki kito mėnesio 15 d. d. (jeigu mokestinis laikotarpis įsigyja prekių ar paslaugų - iki Nuo 2010 metų neapmokestinama Ne VSD įmokų objektas 21 proc. (jeigu atlygis iš ekonominės veiklos už šalies teritorijoje patiektas prekes ir/ar suteiktas paslaugas per paskutiniuosius 12 mėnesių įskaitant ir atlygį iš PVM apmokestinamo turto pardavimo ir PVM apmokestinamos turto nuomos, viršijo Lt) (senų pastatų pardavimas ir jų nuoma paprastai PVM neapmokestinama, jeigu asmuo nepasirenka skaičiuoti PVM tokiems sandoriams ) per mėnesį apskaičiuotą FR0608 formoje PVM deklaruoja iki kito mėnesio 25 d. apskaičiuotą FR0600 formoje PVM deklaruoja iki kito pusmečio pirmo mėnesio 25 d. (jeigu mokestinis laikotarpis įsigyja prekių ar paslaugų per

21 21 kalendorinį mėnesį FR0600 formoje apskaičiuotą PVM - iki Mokėjimas Nuo išmokėtų išmokų iki mėnesio mėnesio 15 d. Nuo išmokėtų išmokų po mėnesio mėnesio paskutinės dienos per mėnesį apskaičiuotą PVM sumoka iki kito mėnesio 25 d. apskaičiuotą PVM sumoka iki kito pusmečio pirmo mėnesio 25 d. (jeigu mokestinis laikotarpis kalendorinis ar iš kitos valstybės narės PVM mokėtojų įsigyja prekių ar paslaugų - iki kito mėnesio 25 d.) Nuolatinių Lietuvos gyventojų turto (išskyrus žemiau nurodytą) pardavimo pajamos, gautos iš juridinių asmenų Deklaravimas 15 proc. B klasė Metams pasibaigus iki gegužės 1 d. Nuo 2010 metų neapmokestinama Ne VSD įmokų objektas 21 proc. jeigu atlygis iš ekonominės veiklos už šalies teritorijoje patiektas prekes ir/ar suteiktas paslaugas per paskutiniuosius 12 mėnesių, įskaitant ir atlygį iš PVM apmokestinamo turto pardavimo ir PVM apmokestinamos turto nuomos viršijo Lt) (senų pastatų pardavimas ir jų nuoma paprastai PVM neapmokestinama, jeigu asmuo nepasirenka skaičiuoti PVM tokiems sandoriams)

22 22 per mėnesį apskaičiuotą FR0608 formoje PVM deklaruoja iki kito mėnesio 25 d. Mokėjimas Metams pasibaigus iki gegužės 1 d. apskaičiuotą FR0600 formoje PVM deklaruoja iki kito pusmečio pirmo mėnesio 25 d. (jeigu mokestinis laikotarpis įsigyja prekių ar paslaugų per kalendorinį mėnesį FR0600 formoje apskaičiuotą PVM - iki per mėnesį apskaičiuotą PVM sumoka iki kito mėnesio 25 d. apskaičiuotą PVM sumoka iki kito pusmečio pirmo mėnesio 25 d. (jeigu mokestinis laikotarpis įsigyja prekių ar paslaugų - iki Nenukirsto miško, apvaliosios medienos pardavimo ar kitokio perleidimo nuosavybėn pajamos 15 proc. A klasė Nuo 2010 metų neapmokestinama Ne VSD įmokų objektas 21 proc. (jeigu atlygis iš ekonominės veiklos už šalies teritorijoje patiektas prekes ir/ar suteiktas paslaugas per paskutinius 12

23 23 mėn. viršija Lt veikdamas kaip apmokestinamasis asmuo) Deklaravimas Mokėjimas Mėnesiui pasibaigus iki kito mėnesio 15 d. Nuo išmokėtų išmokų iki mėnesio mėnesio 15 d. Nuo išmokėtų išmokų po mėnesio mėnesio paskutinės dienos per mėnesį apskaičiuotą FR0608 formoje PVM deklaruoja iki kito mėnesio 25 d. apskaičiuotą FR0600 formoje PVM deklaruoja iki kito pusmečio pirmo mėnesio 25 d. (jeigu mokestinis laikotarpis įsigyja prekių ar paslaugų per kalendorinį mėnesį FR0600 formoje apskaičiuotą PVM - iki per mėnesį apskaičiuotą PVM sumoka iki kito mėnesio 25 d. apskaičiuotą PVM sumoka iki kito pusmečio pirmo mėnesio 25 d. (jeigu mokestinis laikotarpis kalendorinis ar iš kitos valstybės narės PVM mokėtojų įsigyja prekių ar paslaugų - iki kito mėnesio 25 d.)

24 24 Netauriųjų metalų laužo pardavimo ar kitokio perleidimo nuosavybėn pajamos Deklaravimas 15 proc. A klasė Mėnesiui pasibaigus iki kito mėnesio 15 d. Nuo 2010 metų neapmokestinama Ne VSD įmokų objektas 21 proc. (jei atlygis iš ekonominės veiklos už šalies teritorijoje patiektas prekes ir/ar suteiktas paslaugas per paskutinius 12 mėn. viršija Lt veikdamas kaip apmokestinamasis asmuo) per mėnesį apskaičiuotą FR0608 formoje PVM deklaruoja iki kito mėnesio 25 d. apskaičiuotą FR0600 formoje PVM deklaruoja iki kito pusmečio pirmo mėnesio 25 d. (jeigu mokestinis laikotarpis įsigyja prekių ar paslaugų per kalendorinį mėnesį FR0600 formoje apskaičiuotą PVM - iki Mokėjimas Nuo išmokėtų išmokų iki mėnesio mėnesio 15 d. Nuo išmokėtų per mėnesį apskaičiuotą PVM sumoka iki kito mėnesio 25 d.

25 25 Dividendai išmokų po mėnesio mėnesio paskutinės dienos 20 proc. pajamų mokestis Apskaičiuoja, išskaičiuoja ir sumoka į biudžetą Lietuvos vienetas apskaičiuotą PVM sumoka iki kito pusmečio pirmo mėnesio 25 d. (jeigu mokestinis laikotarpis įsigyja prekių ar paslaugų - iki Nuo 2010 metų neapmokestinama Ne VSD įmokų objektas Ne PVM objektas *Šiuos mokesčius Valstybinė mokesčių inspekcija administruoja savo kompetencijos ribose, tiek, kiek jų administravimas nepriskirtas kitoms institucijoms - VSD ir dalį PSD įmokų administruoja Valstybinio socialinio draudimo fondo administravimo įstaigos

Slide 1

Slide 1 Gyventojų pajamų mokesčio įstatymo pakeitimai nuo 2019 metų VMI prie FM Mokesčių informacijos departamentas 2018 m. Turinys Pagrindiniai GPMĮ pakeitimo tikslai. Su darbo santykiais ar jų esmę atitinkančiais

Detaliau

Nekilnojamojo turto sandorių apmokestinimas Rolandas Ragėnas

Nekilnojamojo turto sandorių apmokestinimas Rolandas Ragėnas Nekilnojamojo turto sandorių apmokestinimas Rolandas Ragėnas Nekilnojamojo turto sandoriai 1. Nuoma 2. Pardavimas (ar kitoks perleidimas nuosavybėn) 3. Paveldėjimas 4. Dovanojimas 5. Kiti Nuomos veiklos

Detaliau

Microsoft Word - IN0573

Microsoft Word - IN0573 PATVIRTINTA Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2004 m. liepos 26 d. įsakymu Nr. VA-145 (Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos

Detaliau

,,ŪKININKŲ IR KITŲ ŽEMĖS ŪKIO VEIKLĄ VYKDANČIŲ GYVENTOJŲ MOKESČIAI 2010 METAIS“

,,ŪKININKŲ IR KITŲ ŽEMĖS ŪKIO VEIKLĄ VYKDANČIŲ GYVENTOJŲ MOKESČIAI 2010 METAIS“ ŪKININKŲ IR KITŲ ŽEMĖS ŪKIO VEIKLĄ VYKDANČIŲ GYVENTOJŲ MOKESČIAI 2019 METAIS IR VĖLESNIAIS MOKESTINIAIS LAIKOTARPIAIS (parengta pagal teisės aktų nuostatas, galiojančias 2019 m. sausio 1 d.) Turinys I.

Detaliau

VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS

VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS Suvestinė redakcija nuo 2010-04-11 iki 2010-12-02 Įsakymas paskelbtas: Žin. 2009, Nr. 152-6865, i. k. 1092055ISAK000VA-96 VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS

Detaliau

airbnb-pwc-taxguide-lithuania-lt

airbnb-pwc-taxguide-lithuania-lt Šį vadovą parengė nepriklausoma apskaitos įmonė 2018 m. rugsėjo LIETUVA SU TRUMPALAIKE NUOMA SUSIJĘ MOKESČIŲ KLAUSIMAI Toliau pateikta informacija yra gairės, padėsiančios susipažinti su kai kuriais mokesčių

Detaliau

Teisinės ir mokesčių sistemos supratimas

Teisinės ir mokesčių sistemos supratimas Teisinės ir mokesčių sistemos supratimas TEISINĖ APLINKA NORITE ĮSTEIGTI ĮMONĘ, NUO KO PRADĖTI? TEISINIŲ FORMŲ JURIDINIAI ASMENYS individuali įmonė, uždaroji akcinė bendrovė, akcinė bendrovė, asociacija,

Detaliau

VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS

VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS VIRŠININKO ĮSAKYMAS DĖL VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS VIRŠININKO 2006 M.

Detaliau

FR0389pub.fdd (Published)

FR0389pub.fdd (Published) Pildyti tik didžiosiomis spausdintinėmis raidėmis F R 0 3 8 9 Forma patvirtinta Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 00 m. birželio 6 d. įsakymu Nr.

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS VALSTYBINIO SOCIALINIO DRAUDIMO ĮSTATYMO NR. I-1336 PAKEITIMO ĮSTATYMO IR LYDIMŲJŲ TEISĖS AKTŲ PROJEKTŲ AIŠKINAMASIS RAŠTAS 1. Įs

LIETUVOS RESPUBLIKOS VALSTYBINIO SOCIALINIO DRAUDIMO ĮSTATYMO NR. I-1336 PAKEITIMO ĮSTATYMO IR LYDIMŲJŲ TEISĖS AKTŲ PROJEKTŲ AIŠKINAMASIS RAŠTAS 1. Įs LIETUVOS RESPUBLIKOS VALSTYBINIO SOCIALINIO DRAUDIMO ĮSTATYMO NR. I-1336 PAKEITIMO ĮSTATYMO IR LYDIMŲJŲ TEISĖS AKTŲ PROJEKTŲ AIŠKINAMASIS RAŠTAS 1. Įstatymų projektų rengimą paskatinusios priežastys, parengtų

Detaliau

Slide 1

Slide 1 Avansinio pelno mokesčio apskaičiavimo, sumokėjimo ir deklaravimo tvarka VMI prie FM Mokesčių informacijos departamentas 2017 m. Seminaro planas Avansinio pelno mokesčio (toliau avansinis PM) apskaičiavimas

Detaliau

Profesinio orientavimo projektas Studentų ugdymas karjerai studento karjeros sėkmės link (Nr. EG ) Į(SI)DARBINIMO FORMOS NAUDINGOS NUORODOS IR

Profesinio orientavimo projektas Studentų ugdymas karjerai studento karjeros sėkmės link (Nr. EG ) Į(SI)DARBINIMO FORMOS NAUDINGOS NUORODOS IR Į(SI)DARBINIMO FORMOS NAUDINGOS NUORODOS IR INFORMACIJA Darbo rinkoje egzistuoja įvairios į(si)darbinimo formos, todėl jaunam žmogui lengva pasimesti ir susipainioti tarp terminų ir įdarbinimo formų. Todėl

Detaliau

1 1. PMĮ 5 straipsnio 2 dalies nauja redakcija 2. Vienetų, kuriuose vidutinis sąrašuose esančių darbuotojų skaičius neviršija 10 žmonių ir mokestinio

1 1. PMĮ 5 straipsnio 2 dalies nauja redakcija 2. Vienetų, kuriuose vidutinis sąrašuose esančių darbuotojų skaičius neviršija 10 žmonių ir mokestinio 1 1. PMĮ 5 straipsnio 2 dalies nauja redakcija 2. Vienetų, kuriuose vidutinis sąrašuose esančių darbuotojų skaičius neviršija 10 žmonių ir mokestinio laikotarpio pajamos neviršija 300 000 eurų, pirmojo

Detaliau

Slide 1

Slide 1 Naujų ir naudotų automobilių įsigijimas iš ES, jų tiekimas, deklaravimas, PVM sąskaitų faktūrų išrašymas. PVMĮ pakeitimai nuo 2019 metų VMI prie FM Mokesčių informacijos departamentas 2019 m. Seminaro

Detaliau

PALYGINAMOJI REDAKCIJA, PARENGĖ UAB TEISĖS AKTŲ GIDAS PATVIRTINTA Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos virš

PALYGINAMOJI REDAKCIJA, PARENGĖ UAB TEISĖS AKTŲ GIDAS PATVIRTINTA Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos virš PALYGINAMOJI REDAKCIJA, PARENGĖ UAB TEISĖS AKTŲ GIDAS PATVIRTINTA Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2002 m. birželio 6 d. įsakymu Nr. 147 (Valstybinės

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTRAS ĮSAKYMAS DĖL FINANSŲ MINISTRO 2014 M. GRUODŽIO 30 D. ĮSAKYMO NR. 1K-499 DĖL METŲ EUROPOS SĄJUNGOS FON

LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTRAS ĮSAKYMAS DĖL FINANSŲ MINISTRO 2014 M. GRUODŽIO 30 D. ĮSAKYMO NR. 1K-499 DĖL METŲ EUROPOS SĄJUNGOS FON LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTRAS ĮSAKYMAS DĖL FINANSŲ MINISTRO 2014 M. GRUODŽIO 30 D. ĮSAKYMO NR. 1K-499 DĖL 2014 2020 METŲ EUROPOS SĄJUNGOS FONDŲ INVESTICIJŲ VEIKSMŲ PROGRAMOS STEBĖSENOS RODIKLIŲ

Detaliau

Slide 1

Slide 1 Paslaugų suteikimo vieta ir jų apmokestinimas PVM. Numatomi PVM įstatymo pakeitimai nuo 2019 m. VMI prie FM Mokesčių informacijos departamentas 2018 m. Seminaro planas Pagrindinė paslaugų vietos nustatymo

Detaliau

2 + 1 PROCENTAI GYVENTOJO PAJAMŲ MOKESČIO - PARAMAI

2 + 1 PROCENTAI GYVENTOJO PAJAMŲ MOKESČIO - PARAMAI GYVENTOJO PAJAMŲ MOKESČIO DALIS PARAMAI VILNIUS 2019 2 Turinys ĮVADAS... 4 1. Kas gali pasinaudoti teise sumokėto pajamų mokesčio dalimi paremti subjektą, turintį teisę gauti paramą?... 4 2. Kas yra laikomas

Detaliau

VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS VIRŠININKAS ĮSAKYMAS DĖL ŪKININKO, KURIAM TAIKOMA KOMPENSACINIO PRIDĖT

VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS VIRŠININKAS ĮSAKYMAS DĖL ŪKININKO, KURIAM TAIKOMA KOMPENSACINIO PRIDĖT VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS VIRŠININKAS ĮSAKYMAS DĖL ŪKININKO, KURIAM TAIKOMA KOMPENSACINIO PRIDĖTINĖS VERTĖS MOKESČIO TARIFO SCHEMA, PATIEKTOS PRODUKCIJOS

Detaliau

VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS VIRŠININKAS ĮSAKYMAS DĖL VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS PRIE LIETUVO

VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS VIRŠININKAS ĮSAKYMAS DĖL VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS PRIE LIETUVO VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS VIRŠININKAS ĮSAKYMAS DĖL VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS VIRŠININKO 2006

Detaliau

KAIP_APMOKESTINAMOS_2007_IR_VĖLESNIAIS_MOKESTINIAIS_LAIKOTARPIAIS_GAUTOS_TURTO_PARDAVIMO_PAJAMOS

KAIP_APMOKESTINAMOS_2007_IR_VĖLESNIAIS_MOKESTINIAIS_LAIKOTARPIAIS_GAUTOS_TURTO_PARDAVIMO_PAJAMOS KAIP APMOKESTINAMOS 2007 IR VöLESNIAIS MOKESTINIAIS LAIKOTARPIAIS GAUTOS TURTO PARDAVIMO PAJAMOS NE INDIVIDUALIOS VEIKLOS TURTO PARDAVIMO AR KITOKIO PERLEIDIMO NUOSAVYBöN PAJAMŲ APMOKESTINIMO YPATUMAI

Detaliau

Adresatas

Adresatas VALSTYBINĖ MOKESČIŲ INSPEKCIJA PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS 2017-12- 21 Nr. (18.18-31-1E)RM-39010 INFORMACINIS PRANEŠIMAS DĖL ATNAUJINTO LEIDINIO 2 + 1 PROCENTAI GYVENTOJŲ PAJAMŲ MOKESČIO

Detaliau

1 DOKUMENTAI, KURIAIS GYVENTOJAS TURI PAGRĮSTI TEISĘ Į GPM LENGVATĄ Gyventojų pajamų mokesčio įstatymo (toliau GPMĮ) 21 straipsnio 1 d. 4 punkte numat

1 DOKUMENTAI, KURIAIS GYVENTOJAS TURI PAGRĮSTI TEISĘ Į GPM LENGVATĄ Gyventojų pajamų mokesčio įstatymo (toliau GPMĮ) 21 straipsnio 1 d. 4 punkte numat 1 DOKUMENTAI, KURIAIS GYVENTOJAS TURI PAGRĮSTI TEISĘ Į GPM LENGVATĄ Gyventojų pajamų mokesčio įstatymo (toliau GPMĮ) 21 straipsnio 1 d. 4 punkte numatyta mokesčio lengvata galės pasinaudoti nuolatiniai

Detaliau

PALŪKANŲ, IŠMOKĖTŲ 2018 IR VĖLESNIAIS METAIS, APMOKESTINIMAS Palūkanos Palūkanų apmokestinimas (gyventojams) Palūkanų priskyrimas A ir B klasėms Palūk

PALŪKANŲ, IŠMOKĖTŲ 2018 IR VĖLESNIAIS METAIS, APMOKESTINIMAS Palūkanos Palūkanų apmokestinimas (gyventojams) Palūkanų priskyrimas A ir B klasėms Palūk PALŪKANŲ, IŠMOKĖTŲ 2018 IR VĖLESNIAIS METAIS, APMOKESTINIMAS Palūkanos Palūkanų apmokestinimas (gyventojams) Palūkanų priskyrimas A ir B klasėms Palūkanos už vartojimo kreditą, suteiktą per tarpusavio

Detaliau

VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS

VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS VIRŠININKO ĮSAKYMAS DĖL VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS VIRŠININKO 2004 M.

Detaliau

VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS VIRŠININKAS ĮSAKYMAS DĖL VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS PRIE LIETUVO

VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS VIRŠININKAS ĮSAKYMAS DĖL VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS PRIE LIETUVO VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS VIRŠININKAS ĮSAKYMAS DĖL VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS VIRŠININKO 2006

Detaliau

24 VERSLO APSKAITOS STANDARTO MR

24 VERSLO APSKAITOS STANDARTO MR Audito, apskaitos, turto vertinimo ir nemokumo valdymo tarnyba PATVIRTINTA Audito, apskaitos, turto vertinimo ir nemokumo valdymo tarnybos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos direktoriaus 2016

Detaliau

VALSTYBINĖ KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJA NUTARIMAS DĖL AB ENERGIJOS SKIRSTYMO OPERATORIUS ELEKTROS ENERGIJOS PERSIUNTIMO PASLAUGOS KAINŲ IR

VALSTYBINĖ KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJA NUTARIMAS DĖL AB ENERGIJOS SKIRSTYMO OPERATORIUS ELEKTROS ENERGIJOS PERSIUNTIMO PASLAUGOS KAINŲ IR VALSTYBINĖ KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJA NUTARIMAS DĖL AB ENERGIJOS SKIRSTYMO OPERATORIUS ELEKTROS ENERGIJOS PERSIUNTIMO PASLAUGOS KAINŲ IR JŲ TAIKYMO TVARKOS PASKELBIMO 2018 m. lapkričio 16

Detaliau

Microsoft Word - TS

Microsoft Word - TS Projektas PAKRUOJO RAJONO SAVIVALDYBöS TARYBAA SPRENDIMAS DöL NUOMOS MOKESČIO UŽ VALSTYBINĘ ŽEMĘ ADMINISTRAVIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO 2014 m. balandžio 24 d. Nr. T- Pakruojis Vadovaudamasi Lietuvos

Detaliau

Slide 1

Slide 1 Keleivių išgabenamų prekių apmokestinimas PVM VMI prie FM Mokesčių informacijos departamentas 2013 m. Seminaro planas Teisės aktai (42 str.) Prekių išgabenimas iš Europos Sąjungos teritorijos (41 str.

Detaliau

Pajamų gautų natūra apmokestinimas: automobilio naudojimas ir asmeniniais tikslais

Pajamų gautų natūra apmokestinimas: automobilio naudojimas ir asmeniniais tikslais Klausimai- atsakymai: 1. Klausimas: Nuo kada pajamomis, gautomis natūra yra pripažįstama gyventojo gauta nauda, kai kitam asmeniui priklausantis automobilis naudojamas ir asmeniniais tikslais? Atsakymas:

Detaliau

_sprendima_S-182_( )

_sprendima_S-182_( ) Mokestinių ginčų komisija prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės, susidedanti iš: MOKESTINIŲ GINČŲ KOMISIJA PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS SPRENDIMAS DĖL N. R. 2018-08-24 SKUNDO 2018 m. spalio 26

Detaliau

1 9 straipsnis. Pajamos natūra Komentaras 1. GPMĮ 2 straipsnio 15 dalyje pajamos natūra apibrėžtos kaip neatlygintinai, mainais arba lengvatine kaina

1 9 straipsnis. Pajamos natūra Komentaras 1. GPMĮ 2 straipsnio 15 dalyje pajamos natūra apibrėžtos kaip neatlygintinai, mainais arba lengvatine kaina 1 9 straipsnis. Pajamos natūra 1. GPMĮ 2 straipsnio 15 dalyje pajamos natūra apibrėžtos kaip neatlygintinai, mainais arba lengvatine kaina (konkrečiam gyventojui dėl tam tikrų interesų ar sandorių įtakos

Detaliau

ES F ben dri Projekto kodas (Įrašoma automatiškai) 1 PROJEKTO SFMIS DUOMENŲ FORMA FORMAI PRITARTA m. Europos Sąjungos struktūrinės paramos a

ES F ben dri Projekto kodas (Įrašoma automatiškai) 1 PROJEKTO SFMIS DUOMENŲ FORMA FORMAI PRITARTA m. Europos Sąjungos struktūrinės paramos a ES F ben dri 1 PROJEKTO SFMIS DUOMENŲ FORMA FORMAI PRITARTA 2014-2020 m. Europos Sąjungos struktūrinės paramos administravimo darbo grupės, sudarytos Lietuvos Respublikos finansų ministro 2013 m. liepos

Detaliau

2013 m

2013 m 2019 m. Finansų olimpiada Regioninis etapas I-asis Finansų olimpiados etapas. Finansų žinių testas. (Iš viso 50 balų) Klausimams nuo 1 iki 21 apibraukite vieną teisingą atsakymą. Klausimams nuo 22 iki

Detaliau

Microsoft Word - pildymo instrukcija (parengta VMI).docx

Microsoft Word - pildymo instrukcija (parengta VMI).docx PATVIRTINTA Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2003 m. vasario 7 d. įsakymu Nr. V-45 NAUJA REDAKCIJA nuo 2017 01 01 (Šaltinis INFOLEX) INFOLEX PASTABA:

Detaliau

Sutartis aktuali nuo

Sutartis aktuali nuo VALSTYBINIO SOCIALINIO DRAUDIMO FONDO VALDYBA PRIE SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTERIJOS ASMENS DUOMENŲ TEIKIMO SUTARTIS 201_ m. d. Nr. ADS- Vilnius Valstybinio socialinio draudimo fondo valdyba prie

Detaliau

© dr. ASTA JAKUTYTĖ-SUNGAILIENĖ Adv. kontoros “Zabiela, Zabielaitė ir partneriai” advokatė MRU TF Civilinės justicijos instituto docentė

© dr. ASTA JAKUTYTĖ-SUNGAILIENĖ Adv. kontoros “Zabiela, Zabielaitė ir partneriai” advokatė MRU TF Civilinės justicijos instituto docentė Teisiniai mažosios bendrijos (MB) veiklos aspektai dr. ASTA JAKUTYTĖ-SUNGAILIENĖ Adv. kontoros Zabiela, Zabielaitė ir partneriai advokatė MRU TF Civilinės justicijos instituto docentė MB TEISINIS STATUSAS

Detaliau

KORUPCIJOS RIZIKOS ANALIZĖS IŠVADOJE PATEIKTŲ PASIŪLYMŲ STEBĖSENA 2015 m. gruodžio 9 d. rašto Nr. L priedas Informacija apie 2015 m. rugsėjo 7

KORUPCIJOS RIZIKOS ANALIZĖS IŠVADOJE PATEIKTŲ PASIŪLYMŲ STEBĖSENA 2015 m. gruodžio 9 d. rašto Nr. L priedas Informacija apie 2015 m. rugsėjo 7 KORUPCIJOS RIZIKOS ANALIZĖS IŠVADOJE PATEIKTŲ PASIŪLYMŲ STEBĖSENA 2015 m. gruodžio 9 d. rašto Nr. L-01-6141 priedas Informacija apie 2015 m. rugsėjo 7 d. Išvadoje dėl korupcijos rizikos analizės Valstybinės

Detaliau

FMĮ UAB G.Steponkaus kontora Vilnius, Lietuva Auditoriaus išvada dėl 2004 m. gruodžio 31 d. metinės finansinės atskaitomybės.

FMĮ UAB G.Steponkaus kontora Vilnius, Lietuva Auditoriaus išvada dėl 2004 m. gruodžio 31 d. metinės finansinės atskaitomybės. Vilnius, Lietuva Auditoriaus išvada dėl 2004 m. gruodžio 31 d. metinės finansinės atskaitomybės. TURINYS PUSLAPIS AUDITORIAUS IŠVADA 3 ADMINISTRACIJOS PAAIŠKINAMASIS RAŠTAS 4 : BALANSAS 5 PELNO (NUOSTOLIO)

Detaliau

VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS

VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS VIRŠININKO ĮSAKYMAS DĖL VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS VIRŠININKO 2004 M.

Detaliau

Sprendimas Nr. S-27 ( )

Sprendimas Nr. S-27 ( ) MOKESTINIŲ GINČŲ KOMISIJA PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS SPRENDIMAS DĖL M. L. 2017-12-08 SKUNDO Mokestinių ginčų komisija prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės, susidedanti iš: 2018 m. vasario 9

Detaliau

AR

AR Viešosios įstaigos Palangos vaikų reabilitacijos sanatorijos PALANGOS GINTARAS 2016 metų trečio ketvirčio aiškinamasis raštas 2016 m. spalio 25 d. I. BENDROJI DALIS Viešoji įstaiga Palangos vaikų reabilitacijos

Detaliau

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation SPORTO PROJEKTO FINANSINIS IR EKONOMINIS PAGRINDIMAS (PROJEKTO SĄMATA) Jolanta Kmelnickienė Specialistė TURINYS Sporto projektų veiklų finansavimas. Tinkamos ir netinkamos finansuoti sporto projektų išlaidos.

Detaliau

Projektas

Projektas PATVIRTINTA UAB Investicijų ir verslo garantijos valdybos 2015-03-27 sprendimu (posėdžio protokolas Nr.14) PAPILDOMOS SĄLYGOS, KURIOS TAIKOMOS TEIKIANT PASKOLAS SU UAB INVESTICIJŲ IR VERSLO GARANTIJOS

Detaliau

Pridėtinės vertės mokesčio sąskaitų faktūrų registrų duomenų tvarkymo ir pateikimo taisyklių priedas I.SAF DUOMENŲ RINKMENOS APRAŠYMAS I DALIS ANTRAŠT

Pridėtinės vertės mokesčio sąskaitų faktūrų registrų duomenų tvarkymo ir pateikimo taisyklių priedas I.SAF DUOMENŲ RINKMENOS APRAŠYMAS I DALIS ANTRAŠT Pridėtinės vertės mokesčio sąskaitų faktūrų registrų duomenų tvarkymo ir pateikimo taisyklių priedas I.SAF DUOMENŲ RINKMENOS APRAŠYMAS I DALIS ANTRAŠTĖ Privalomumas pavadinimas reikšmės 1. *** FileDescription

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS ŪKIO MINISTRO

LIETUVOS RESPUBLIKOS ŪKIO MINISTRO LIETUVOS RESPUBLIKOS ŪKIO MINISTRO Į S A K Y M A S DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS ŪKIO MINISTRO 2002 M. VASARIO 12 D. ĮSAKYMO NR. 49 DĖL NETAURIŲJŲ METALŲ LAUŽO IR ATLIEKŲ SUPIRKIMO, APSKAITOS IR SAUGOJIMO TVARKOS

Detaliau

PATVIRTINTA

PATVIRTINTA LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽEMĖS MOKESČIO ĮSTATYMO (redakcija nuo 2013 m. sausio 1 d.) KOMENTARAS Vilnius 2 ATSKIRŲ KOMENTARO DALIŲ SPAUSDINIMAS (trumpi paaiškinimai) 1. Atskiro puslapio spausdinimas 2. Kelių

Detaliau

AR

AR Viešosios įstaigos Palangos vaikų reabilitacijos sanatorijos PALANGOS GINTARAS 2016 metų pirmo pusmečio aiškinamasis raštas 2016 m. liepos 29 d. I. BENDROJI DALIS Viešoji įstaiga Palangos vaikų reabilitacijos

Detaliau

Projektas PAKRUOJO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA SPRENDIMAS DĖL MOKĖJIMO UŽ SOCIALINES PASLAUGAS TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO 2014 m. gruodžio 18 d. Nr. T

Projektas PAKRUOJO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA SPRENDIMAS DĖL MOKĖJIMO UŽ SOCIALINES PASLAUGAS TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO 2014 m. gruodžio 18 d. Nr. T Projektas PAKRUOJO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA SPRENDIMAS DĖL MOKĖJIMO UŽ SOCIALINES PASLAUGAS TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO 2014 m. gruodžio 18 d. Nr. T- Pakruojis Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽEMĖS ŪKIO MINISTERIJA PROJEKTŲ, FINANSUOTINŲ PAGAL LIETUVOS KAIMO PLĖTROS METŲ PROGRAMOS PRIEMONĖS ŪKIO IR VERSLO PLĖT

LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽEMĖS ŪKIO MINISTERIJA PROJEKTŲ, FINANSUOTINŲ PAGAL LIETUVOS KAIMO PLĖTROS METŲ PROGRAMOS PRIEMONĖS ŪKIO IR VERSLO PLĖT LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽEMĖS ŪKIO MINISTERIJA PROJEKTŲ, FINANSUOTINŲ PAGAL LIETUVOS KAIMO PLĖTROS 2014-2020 METŲ PROGRAMOS PRIEMONĖS ŪKIO IR VERSLO PLĖTRA VEIKLOS SRITĮ, PARAMA VERSLO PRADŽIAI KAIMO VIETOVĖSE,

Detaliau

(Finansin\353s b\373kl\353s ataskaita)

(Finansin\353s b\373kl\353s ataskaita) FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA PAGAL 2017 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS (data) Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais Straipsniai Pastabos Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena Paskutinė praėjusio ataskaitinio

Detaliau

(Finansin\353s b\373kl\353s ataskaita)

(Finansin\353s b\373kl\353s ataskaita) Straipsniai FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA PAGAL 2018 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS (data) Pastabos Pateikimo valiuta ir tikslumas: Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena eurais Paskutinė praėjusio ataskaitinio

Detaliau

Microsoft Word - aiskinamasis pilnas 2010 metinis

Microsoft Word - aiskinamasis pilnas 2010 metinis PRIENŲ RAJONO VEIVERIŲ ANTANO KUČINGIO MENO MOKYKLA Juridinių asmenų registras Kodas 191553816, Kauno g. 54, Veiverių mstl., Prienų r., Tel/faks.: (8~319) 68130 el.p. kucingis@langasiateiti.lt a/s LT 564010041100019920

Detaliau

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Būsto įsigijimas: žingsnis po žingsnio. Ir kiek tai kainuoja? UAB CITUS Nekilnojamojo turto agentūra Viktorija Vanagė 2016-04-02 SPRENDIMAS PIRKTI BŪSTĄ Priežastys? Kokio būsto reikia? Kiek turiu pinigų?

Detaliau

BUHALTERINĖ APSKAITA Dr. Stasys Peldžius 7 paskaita

BUHALTERINĖ APSKAITA Dr. Stasys Peldžius 7 paskaita BUHALTERINĖ APSKAITA Dr. Stasys Peldžius 7 paskaita TRUMPALAIKIO TURTO APSKAITA Fundamentinė apskaitos lygybė TURTAS = NUOSAVYBĖ + + Pajamos - Sąnaudos Ilgalaikis + trumpalaikis = Nuosavas + Įsipareigojimai

Detaliau

_sprendimas_S-229 ( )

_sprendimas_S-229 ( ) Mokestinių ginčų komisija prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės, susidedanti iš: MOKESTINIŲ GINČŲ KOMISIJA PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS SPRENDIMAS DĖL D. B. 2017-09-06 SKUNDO 2017 m. lapkričio

Detaliau

(Finansin\353s b\373kl\353s ataskaita)

(Finansin\353s b\373kl\353s ataskaita) FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA PAGAL 2018 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS (data) Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais Pastabos Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio

Detaliau

Microsoft Word - nutarimo+projektas_+VB

Microsoft Word - nutarimo+projektas_+VB VALSTYBINĖ KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJA NUTARIMAS DĖL GINČO TARP IR AB ENERGIJOS SKIRSTYMO OPERATORIUS NAGRINĖJIMO 2019 m. gegužės 20 d. Nr. O3E-147 Vilnius Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos

Detaliau

3 VSAFAS projekto priedai

3 VSAFAS projekto priedai 2-ojo VSAFAS Finansinės būklės ataskaita 2 priedas (Žemesniojo lygio viešojo sektoriaus subjektų, išskyrus mokesčių fondus ir išteklių fondus, finansinės būklės ataskaitos forma) Partizanų 46, Kaunas Įm

Detaliau

Ataskaita

Ataskaita Valstybinio audito ataskaita DĖL VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS MOKESČIŲ FONDE ATLIKTO FINANSINIO (TEISĖTUMO) AUDITO REZULTATŲ 2015 m. rugsėjo 7 d. Nr. FA-P-60-6-18-1 Su valstybinio audito ataskaita

Detaliau

PATVIRTINTA

PATVIRTINTA PATVIRTINTA Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2003 m. vasario 7 d. įsakymu Nr. V-45 (2012 m. vasario 17 d. įsakymo Nr. VA-16 redakcija) (2012 m.

Detaliau

Elektroninio dokumento nuorašas Kauno lopšelis-darželis "Giliukas", , Apuolės g. 29, Kauno m., Kauno m. sav M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigu

Elektroninio dokumento nuorašas Kauno lopšelis-darželis Giliukas, , Apuolės g. 29, Kauno m., Kauno m. sav M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigu Elektroninio dokumento nuorašas FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA PAGAL 2018 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS (data) Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais Straipsniai Pastabos Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena

Detaliau

Kelmės rajono Kražių gimnazija Įmonės kodas , S.Dariaus ir S. Girėno g.2, Kražiai, Kelmės rajonas 2016 m. kovo 18 d. FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠ

Kelmės rajono Kražių gimnazija Įmonės kodas , S.Dariaus ir S. Girėno g.2, Kražiai, Kelmės rajonas 2016 m. kovo 18 d. FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠ Kelmės rajono Kražių gimnazija Įmonės kodas 190093592, S.Dariaus ir S. Girėno g.2, Kražiai, Kelmės rajonas 2016 m. kovo 18 d. FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠKINAMASIS RAŠTAS I. BENDROJI DALIS Kelmės rajono Kražių

Detaliau

Projektą vykdančiojo personalo darbo užmokesčio ir savanoriško darbo įnašo fiksuotojo įkainio nustatymo tyrimo ataskaita 2016 m. birželio 8 d. redakci

Projektą vykdančiojo personalo darbo užmokesčio ir savanoriško darbo įnašo fiksuotojo įkainio nustatymo tyrimo ataskaita 2016 m. birželio 8 d. redakci Projektą vykdančiojo personalo darbo užmokesčio ir savanoriško darbo įnašo fiksuotojo įkainio nustatymo tyrimo ataskaita 2016 m. birželio 8 d. redakcija Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija

Detaliau

2-ojo VSAFAS Finansinės būklės ataskaita 2 priedas (Žemesniojo lygio viešojo sektoriaus subjektų, išskyrus mokesčių fondus ir išteklių fondus, finansi

2-ojo VSAFAS Finansinės būklės ataskaita 2 priedas (Žemesniojo lygio viešojo sektoriaus subjektų, išskyrus mokesčių fondus ir išteklių fondus, finansi 2-ojo VSAFAS Finansinės būklės ataskaita 2 priedas (Žemesniojo lygio viešojo sektoriaus subjektų, išskyrus mokesčių fondus ir išteklių fondus, finansinės būklės ataskaitos forma) NAUJOSIOS AKMENĖS RAMUČIŲ

Detaliau

AIŠKINAMASIS RAŠTAS

AIŠKINAMASIS RAŠTAS I. FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA 2-ojo VSAFAS Finansinės būklės ataskaita 2 priedas Vytauto Didžiojo universiteto Rasos gimnazija (viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

Detaliau

Sprendimas _S-143-( )

Sprendimas _S-143-( ) MOKESTINIŲ GINČŲ KOMISIJA PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS SPRENDIMAS DĖL I. B. 2013-07-03 SKUNDO 2013 m. rugsėjo 17 d. Nr. S-143 (7-146/2013) Vilnius Mokestinių ginčų komisija prie Lietuvos Respublikos

Detaliau

(Finansin\353s b\373kl\353s ataskaita)

(Finansin\353s b\373kl\353s ataskaita) FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA PAGAL 2017 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS (data) Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais Straipsniai Pastabos Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena Paskutinė praėjusio ataskaitinio

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSIOSIOS RINKIMŲ KOMISIJOS POLITINIŲ PARTIJŲ IR POLITINIŲ KAMPANIJŲ FINANSAVIMO KONTROLĖS SKYRIAUS PAŽYMA DĖL PARTIJOS,,JAUN

LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSIOSIOS RINKIMŲ KOMISIJOS POLITINIŲ PARTIJŲ IR POLITINIŲ KAMPANIJŲ FINANSAVIMO KONTROLĖS SKYRIAUS PAŽYMA DĖL PARTIJOS,,JAUN LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSIOSIOS RINKIMŲ KOMISIJOS POLITINIŲ PARTIJŲ IR POLITINIŲ KAMPANIJŲ FINANSAVIMO KONTROLĖS SKYRIAUS PAŽYMA DĖL PARTIJOS,,JAUNOJI LIETUVA 2017 M. FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO IR

Detaliau

2018 m. birželio 22 d. Nr. S- 101 ( )

2018 m. birželio 22 d. Nr. S- 101 ( ) MOKESTINIŲ GINČŲ KOMISIJA PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS SPRENDIMAS DĖL UAB,,NN 2018-04-16 SKUNDO 2018 m. birželio 22 d. Nr. S- 101 (7-63/2018) Vilnius Mokestinių ginčų komisija prie Lietuvos Respublikos

Detaliau

VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS

VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS VIRŠININKO Į S A K Y M A S DĖL PRANEŠIMO APIE IDENTIFIKAVIMO ELEKTRONINIO DEKLARAVIMO INFORMACINĖJE SISTEMOJE PRIEMONES PRC905

Detaliau

PATVIRTINTA Švenčionių rajono savivaldybės tarybos 2018 m. vasario 14 d. sprendimu Nr. T-17 GLOBOS CENTRO IR VAIKO BUDINČIO GLOBOTOJO VEIKLOS ORGANIZA

PATVIRTINTA Švenčionių rajono savivaldybės tarybos 2018 m. vasario 14 d. sprendimu Nr. T-17 GLOBOS CENTRO IR VAIKO BUDINČIO GLOBOTOJO VEIKLOS ORGANIZA PATVIRTINTA Švenčionių rajono savivaldybės tarybos 2018 m. vasario 14 d. sprendimu Nr. T-17 GLOBOS CENTRO IR VAIKO BUDINČIO GLOBOTOJO VEIKLOS ORGANIZAVIMO ŠVENČIONIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖJE TVARKOS APRAŠAS

Detaliau

Microsoft Word - Taisykles .doc

Microsoft Word - Taisykles .doc Neoficialus įsakymo tekstas Skelbtas: Žin., 2008, Nr. 75-2976 LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽEMĖS ŪKIO MINISTRO Į S A K Y M A S DĖL PARAMOS TEIKIMO BIČIŲ LAIKYTOJAMS UŽ PAPILDOMĄ BIČIŲ MAITINIMĄ TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO KONTROLIERIUS PAŽYMA DĖL X SKUNDO PRIEŠ KAIŠIADORIŲ RAJONO SAVIVALDYBĘ Nr. 4D-2016/2-97 Vilnius I. SKUNDO ESMĖ 1

LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO KONTROLIERIUS PAŽYMA DĖL X SKUNDO PRIEŠ KAIŠIADORIŲ RAJONO SAVIVALDYBĘ Nr. 4D-2016/2-97 Vilnius I. SKUNDO ESMĖ 1 LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO KONTROLIERIUS PAŽYMA DĖL X SKUNDO PRIEŠ KAIŠIADORIŲ RAJONO SAVIVALDYBĘ 2016-04-29 Nr. 4D-2016/2-97 Vilnius I. SKUNDO ESMĖ 1. Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierius gavo X (X)

Detaliau

Europos pagalbos labiausiai skurstantiems asmenims fondo išlaidų deklaravimo ir sąskaitų Europos Komisijai rengimo taisyklių 1 priedas (Europos pagalb

Europos pagalbos labiausiai skurstantiems asmenims fondo išlaidų deklaravimo ir sąskaitų Europos Komisijai rengimo taisyklių 1 priedas (Europos pagalb Europos pagalbos labiausiai skurstantiems asmenims fondo išlaidų deklaravimo ir sąskaitų Europos Komisijai rengimo taisyklių 1 priedas (Europos pagalbos labiausiai skurstantiems asmenims fondo išlaidų

Detaliau

VALSTYBINĖS DRAUDIMO PRIEŽIŪROS TARNYBOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS VALDYBA N U T A R I M A S DĖL STATINIO PROJEKTUOTOJO CIVILINĖS

VALSTYBINĖS DRAUDIMO PRIEŽIŪROS TARNYBOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS VALDYBA N U T A R I M A S DĖL STATINIO PROJEKTUOTOJO CIVILINĖS VALSTYBINĖS DRAUDIMO PRIEŽIŪROS TARNYBOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS VALDYBA N U T A R I M A S DĖL STATINIO PROJEKTUOTOJO CIVILINĖS ATSAKOMYBĖS PRIVALOMOJO DRAUDIMO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTRO

LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTRO TRAKŲ ISTORIJOS MUZIEJUS FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠKINAMASIS RAŠTAS UŽ 2014 METŲ I I I-Ą KETVIRTĮ I. BENDROJI DALIS Trakų istorijos muziejus (toliau Muziejus) yra biudžetinė įstaiga, finansuojama iš Lietuvos

Detaliau

Finansų rinkos dalyvių veikla Lietuvos draudimo rinkos apžvalga 2019 / I ketv.

Finansų rinkos dalyvių veikla Lietuvos draudimo rinkos apžvalga 2019 / I ketv. Finansų rinkos dalyvių veikla Lietuvos draudimo rinkos apžvalga 19 / LIETUVOS DRAUDIMO RINKOS APŽVALGA Serija Finansų rinkos dalyvių veikla 19 ISSN 2335-8335 (online) Santrumpos ES Europos Sąjunga TPVCAD

Detaliau

(Finansin\353s b\373kl\353s ataskaita)

(Finansin\353s b\373kl\353s ataskaita) FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA PAGAL 2015 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS (data) Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais Straipsniai Pastabos Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena Paskutinė praėjusio ataskaitinio

Detaliau

UŽDARO TIPO PRIVATAUS KAPITALO INVESTICINIO FONDO LORDS LB PRIVATE EQUITY FUND I PROSPEKTAS 1/26

UŽDARO TIPO PRIVATAUS KAPITALO INVESTICINIO FONDO LORDS LB PRIVATE EQUITY FUND I PROSPEKTAS 1/26 UŽDARO TIPO PRIVATAUS KAPITALO INVESTICINIO FONDO LORDS LB PRIVATE EQUITY FUND I PROSPEKTAS 1/26 ĮSPĖJIMAI APIE RIZIKĄ Šis Prospektas parengtas informacijos, turimos šio Prospekto įsigaliojimo dieną (priežiūros

Detaliau

F-03_ket_1.fdd (Paskelbta)

F-03_ket_1.fdd (Paskelbta) Forma patvirtinta Lietuvos statistikos departamento generalinio direktoriaus 2014 m. sausio 22 d. įsakymu Nr. DĮ-30 Forma suderinta Lietuvos banko 2013 m. gruodžio 31 d. raštu Nr. S 2013/(22.13-2203)-12-6013

Detaliau

GENERALINIS DIREKTORIUS

GENERALINIS DIREKTORIUS KLAIPĖDOS UNIVERSITETO TARYBA NUTARIMAS DĖL KLAIPĖDOS UNIVERSITETO LĖŠŲ IR NUOSAVYBĖS TEISE VALDOMO TURTO VALDYMO, NAUDOJIMO IR DISPONAVIMO JAIS TVARKOS PATVIRTINIMO 2015 m. lapkričio 4 d. Nr. 9N-64 Klaipėda

Detaliau

KAUNO TECHNOLOGIJOS UNIVERSITETO LĖŠŲ IR NUOSAVYBĖS TEISE VALDOMO TURTO VALDYMO, NAUDOJIMO IR DISPONAVIMO JAIS TVARKA

KAUNO TECHNOLOGIJOS UNIVERSITETO LĖŠŲ IR NUOSAVYBĖS TEISE VALDOMO TURTO VALDYMO, NAUDOJIMO IR DISPONAVIMO JAIS TVARKA PATVIRTINTA Kauno technologijos universiteto tarybos 2013 m. birželio 27 d. nutarimu Nr. V7-T-13 KAUNO TECHNOLOGIJOS UNIVERSITETO LĖŠŲ IR NUOSAVYBĖS TEISE VALDOMO TURTO VALDYMO, NAUDOJIMO IR DISPONAVIMO

Detaliau

taisykles

taisykles PRIVAČIŲ INTERESŲ DEKLARACIJŲ PILDYMO, TIKSLINIMO IR PATEIKIMO TAISYKLöS I. BENDROSIOS NUOSTATOS 1. Privačių interesų deklaracijų pildymo, tikslinimo ir pateikimo taisykl s (toliau Taisykl s) parengtos

Detaliau

Lietuvos draudimo rinkos apžvalga 2017 m. I III ketvirtis ISSN (ONLINE) Leidžiama perspausdinti švietimo ir nekomerciniais tikslais, jei nur

Lietuvos draudimo rinkos apžvalga 2017 m. I III ketvirtis ISSN (ONLINE) Leidžiama perspausdinti švietimo ir nekomerciniais tikslais, jei nur Lietuvos draudimo rinkos apžvalga 217 m. I III ketvirtis ISSN 2335-8335 (ONLINE) Leidžiama perspausdinti švietimo ir nekomerciniais tikslais, jei nurodomas šaltinis. Lietuvos bankas, 217 Gedimino pr. 6,

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTRO

LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTRO TRAKŲ ISTORIJOS MUZIEJUS FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠKINAMASIS RAŠTAS UŽ 2014 METŲ I -Ą KETVIRTĮ I. BENDROJI DALIS Trakų istorijos muziejus (toliau Muziejus) yra biudžetinė įstaiga, finansuojama iš Lietuvos

Detaliau

UAB BENDRAS FINANSAVIMAS KREDITINGUMO VERTINIMO IR ATSAKINGOJO SKOLINIMO TAISYKLĖS I. BENDROJI DALIS 1. Kreditingumo vertinimo ir atsakingojo skolinim

UAB BENDRAS FINANSAVIMAS KREDITINGUMO VERTINIMO IR ATSAKINGOJO SKOLINIMO TAISYKLĖS I. BENDROJI DALIS 1. Kreditingumo vertinimo ir atsakingojo skolinim UAB BENDRAS FINANSAVIMAS KREDITINGUMO VERTINIMO IR ATSAKINGOJO SKOLINIMO TAISYKLĖS I. BENDROJI DALIS 1. Kreditingumo vertinimo ir atsakingojo skolinimo taisyklės (toliau Taisyklės) reglamentuoja nuostatas,

Detaliau

Microsoft Word - PISKISVĮ18 straipsnio atskleidimai - INVL Technology

Microsoft Word - PISKISVÄ®18 straipsnio atskleidimai - INVL Technology Informacija asmenims, įsigyjantiems SUTPKIB INVL Technology išleistų nuosavybės vertybinių popierių, parengta pagal LR profesionaliesiems investuotojams skirtų subjektų įstatymo 18 straipsnio reikalavimus

Detaliau

Valstybės įmonė Šakių miškų urėdija 2014 m. VEIKLOS ATASKAITA

Valstybės įmonė Šakių miškų urėdija 2014 m. VEIKLOS ATASKAITA Valstybės įmonė Šakių miškų urėdija 2014 m. VEIKLOS ATASKAITA Šakiai 2014 TURINYS 1. Veikla ir valdymas... 3 2. Veiklos strategija ir tikslai... 4 2.1. Lietuvos Respublikos teritorijos miškingumo didinimas...

Detaliau

Foresta

Foresta Vilnius, 2010 m. balandžio 21 d. Asociacija Draudimo brokerių rūmai Algirdo g. 9A, Vilnius, Lietuva 2009 m. gruodžio 31 d. metinių finansinių ataskaitų rinkinys bei Auditoriaus išvada ir Audito ataskaita

Detaliau

UŽIMTUMO TARNYBOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTERIJOS PRIEMONIŲ ĮGYVENDINIMO PRIEŽIŪROS SKYRIAUS 2018 M. VEIKLOS ATASK

UŽIMTUMO TARNYBOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTERIJOS PRIEMONIŲ ĮGYVENDINIMO PRIEŽIŪROS SKYRIAUS 2018 M. VEIKLOS ATASK UŽIMTUMO TARNYBOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTERIJOS PRIEMONIŲ ĮGYVENDINIMO PRIEŽIŪROS SKYRIAUS 2018 M. VEIKLOS ATASKAITA Užimtumo tarnybos prie Lietuvos Respublikos socialinės

Detaliau

Europos Sąjunga Europos Sąjungos oficialiojo leidinio priedo leidinys 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Liuksemburgas Faksas: El. paš

Europos Sąjunga Europos Sąjungos oficialiojo leidinio priedo leidinys 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Liuksemburgas Faksas: El. paš Europos Sąjunga Europos Sąjungos oficialiojo leidinio priedo leidinys 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Liuksemburgas Faksas: +352 29 29 42 670 El. paštas: ojs@publications.europa.eu Informacija ir elektroninės

Detaliau

aukciono nuostatai Nr.1

aukciono nuostatai Nr.1 PATVIRTINTA: UAB,,Trakų vandenys 2016-01-19 valdybos posėdžio Nr.1 nutarimu Nr.1.6.1 NEKILNOJAMOJO TURTO PARDAVIMO VIEŠO AUKCIONO BŪDU NUOSTATAI I. BENDROJI DALIS 1.1 Šie nuostatai reglamentuoja UAB,,Trakų

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS ENERGETIKOS MINISTRO

LIETUVOS RESPUBLIKOS ENERGETIKOS MINISTRO Suvestinė redakcija nuo 2017-12-02 Įsakymas paskelbtas: Žin. 2011, Nr. 147-6900, i. k. 111203NISAK0001-293 LIETUVOS RESPUBLIKOS ENERGETIKOS MINISTRO Į S A K Y M A S DĖL PREKYBOS GAMTINĖMIS DUJOMIS TAISYKLIŲ

Detaliau

Statements of Income

Statements of Income AB SEB VILNIAUS BANKAS 2005 METŲ ŠEŠIŲ MĖNESIŲ FINANSINĖ ATASKAITA 2 Pelno (nuostolių) ataskaita už šešių mėnesių laikotarpį, pasibaigusį birželio 30 d. Grupė Bankas 2005 2004 2005 2004 218 440 167 299

Detaliau

Microsoft Word žindenių taisyklės.doc

Microsoft Word žindenių taisyklės.doc PATVIRTINTA Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2007 m. rugpjūčio 16 d. įsakymu Nr. 3D-383 ATSIETŲ NUO GAMYBOS PAPILDOMŲ NACIONALINIŲ TIESIOGINIŲ IŠMOKŲ UŽ KARVES ŽINDENES IR TELYČIAS MOKĖJIMO TAISYKLĖS

Detaliau

Redagavo: Ramunė Lūžaitė (1998

Redagavo: Ramunė Lūžaitė (1998 Įstatymas paskelbtas: Žin., 1997, Nr. 64-1502 Neoficialus įstatymo tekstas LIETUVOS RESPUBLIKOS PINIGŲ PLOVIMO IR TERORISTŲ FINANSAVIMO PREVENCIJOS Į S T A T Y M A S Įstatymo pavadinimas keistas: Nr. X-1419,

Detaliau