Dėl Receptų rašymo ir vaistinių preparatų, medicinos priemonių (medicinos prietaisų) ir kompensuojamųjų medicinos pagalbos priemonių išdavimo (pardavi

Dydis: px
Rodyti nuo puslapio:

Download "Dėl Receptų rašymo ir vaistinių preparatų, medicinos priemonių (medicinos prietaisų) ir kompensuojamųjų medicinos pagalbos priemonių išdavimo (pardavi"

Transkriptas

1 LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRAS Į S A K Y M A S DĖL RECEPTŲ RAŠYMO IR VAISTINIŲ PREPARATŲ, MEDICINOS PRIEMONIŲ (MEDICINOS PRIETAISŲ) IR KOMPENSUOJAMŲJŲ MEDICINOS PAGALBOS PRIEMONIŲ IŠDAVIMO (PARDAVIMO) VAISTINĖSE GYVENTOJAMS IR POPIERINIŲ RECEPTŲ SAUGOJIMO, IŠDAVUS (PARDAVUS) VAISTINIUS PREPARATUS, MEDICINOS PRIEMONES (MEDICINOS PRIETAISUS) IR KOMPENSUOJAMĄSIAS MEDICINOS PAGALBOS PRIEMONES VAISTINĖJE, TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO 2002 m. kovo 8 d. Nr. 112 Vilnius KEISTA (antraštė): įsakymu Nr. V-925 (nuo ) (Žin., 2011, Nr ) įsakymu Nr. V-669 (nuo ) (TAR, 2015, Nr ) KEISTA (įsakymo tekstas): įsakymu Nr. V-388 (nuo ) (TAR, 2018, Nr ) Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos farmacijos įstatymo 8 straipsnio 11 dalimi: 1. T v i r t i n u pridedamus: 1.1. Receptų rašymo ir vaistinių preparatų, medicinos priemonių (medicinos prietaisų) ir kompensuojamųjų medicinos pagalbos priemonių išdavimo (pardavimo) vaistinėse gyventojams ir popierinių receptų saugojimo, išdavus (pardavus) vaistinius preparatus, medicinos priemones (medicinos prietaisus) ir kompensuojamąsias medicinos pagalbos priemones vaistinėje, taisykles; 1.2. Receptų blankų formas; 1.3. Kompensacijos rūšių sąrašą; įsakymu Nr. V-840 (nuo ) (TAR, 2018, Nr ) 1.4. Receptuose vartotinas santrumpas; 1.5. Vaistų ir vaistinių medžiagų, kiekybiškai apskaitomų farmacijos ir sveikatos priežiūros įmonėse, įstaigose, sąrašą; 1.6. Receptų sunaikinimo tvarkos aprašą. 2. P a v e d u įsakymo vykdymą kontroliuoti viceministrui pagal veiklos sritį. SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRAS KONSTANTINAS ROMUALDAS DOBROVOLSKIS PATVIRTINTA Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2002 m. kovo 8 d. įsakymu Nr. 112 NAUJA REDAKCIJA nuo (TAR, 2015, Nr ) INFOLEX PASTABOS: įsakymu Nr. V-669 (TAR, 2015, Nr ) nustatyta, kad iki 2015 m. lapkričio 2 d. vaistiniai preparatai, kompensuojamosios medicinos pagalbos priemonės ir medicinos priemonės (medicinos prietaisai) gali būti išrašomi užpildant elektroninių receptų formas arba popieriniuose receptų blankuose. Jei asmens sveikatos priežiūros įstaigoje pildoma paciento elektroninė sveikatos istorija, tačiau pacientui išrašomas receptas popieriniame recepto blanke, sveikatos priežiūros specialistas, turintis teisę išrašyti receptą, privalo nedelsdamas paciento elektroninėje sveikatos istorijoje įrašyti Receptų rašymo ir vaistų bei kompensuojamųjų medicinos pagalbos priemonių išdavimo (pardavimo) gyventojams taisyklių papunkčiuose nurodytą informaciją apie išrašomą vaistinį preparatą, kompensuojamąją medicinos pagalbos priemonę ar medicinos priemonę (medicinos prietaisą) bei nurodyti popierinio recepto blanko seriją ir numerį (jei jie yra).

2 Taip pat nustatyta, kad farmacijos specialistai iki 2015 m. liepos 1 d. popieriniuose 3 formos receptuose su žyma Gydymui tęsti išrašytus kompensuojamuosius vaistinius preparatus bei kompensuojamąsias medicinos pagalbos priemones turi išduoti (parduoti) bei nurodyti kito recepto su žyma Gydymui tęsti galiojimo laikotarpį vadovaujantis Receptų rašymo ir vaistų bei kompensuojamųjų medicinos pagalbos priemonių išdavimo (pardavimo) gyventojams taisyklių, galiojusių iki 2015 m. birželio 1 d., 57 2, 58 ir 97 1 punktais. Šie receptai galioja Receptų rašymo ir vaistų bei kompensuojamųjų medicinos pagalbos priemonių išdavimo (pardavimo) gyventojams taisyklių, galiojusių iki 2015 m. birželio 1 d., 57 2 punkte nustatytą laikotarpį įsakymu Nr. V-1489 (TAR, 2018, Nr ) nustatyta, kad kompensuojamieji vaistiniai preparatai pagal iki išrašytus elektroninius receptus išduodami (parduodami) vadovaujantis Receptų rašymo ir vaistinių preparatų, medicinos priemonių (medicinos prietaisų) ir kompensuojamųjų medicinos pagalbos priemonių išdavimo (pardavimo) vaistinėse gyventojams ir popierinių receptų saugojimo, išdavus (pardavus) vaistinius preparatus, medicinos priemones (medicinos prietaisus) ir kompensuojamąsias medicinos pagalbos priemones vaistinėje, taisyklių nuostatomis, galiojusiomis iki įsakymo Nr. V-1489 įsigaliojimo. RECEPTŲ RAŠYMO IR VAISTINIŲ PREPARATŲ, MEDICINOS PRIEMONIŲ (MEDICINOS PRIETAISŲ) IR KOMPENSUOJAMŲJŲ MEDICINOS PAGALBOS PRIEMONIŲ IŠDAVIMO (PARDAVIMO) VAISTINĖSE GYVENTOJAMS IR POPIERINIŲ RECEPTŲ SAUGOJIMO, IŠDAVUS (PARDAVUS) VAISTINIUS PREPARATUS, MEDICINOS PRIEMONES (MEDICINOS PRIETAISUS) IR KOMPENSUOJAMĄSIAS MEDICINOS PAGALBOS PRIEMONES VAISTINĖJE, TAISYKLĖS I SKYRIUS BENDROSIOS NUOSTATOS 1. Receptų rašymo ir vaistinių preparatų, medicinos priemonių (medicinos prietaisų) ir kompensuojamųjų medicinos pagalbos priemonių išdavimo (pardavimo) vaistinėse gyventojams ir popierinių receptų saugojimo, išdavus (pardavus) vaistinius preparatus, medicinos priemones (medicinos prietaisus) ir kompensuojamąsias medicinos pagalbos priemones vaistinėje, taisyklės (toliau Taisyklės) nustato receptų rašymo tvarką, vaistinių preparatų, medicinos priemonių (medicinos prietaisų) ir kompensuojamųjų medicinos pagalbos priemonių išdavimo (pardavimo) vaistinėse gyventojams, popierinių receptų saugojimo, išdavus (pardavus) vaistinius preparatus, medicinos priemones (medicinos prietaisus) ir kompensuojamąsias medicinos pagalbos priemones vaistinėje, tvarką. 2. Šios Taisyklės nereglamentuoja paramos ir labdaros būdu gaunamų vaistinių preparatų išrašymo ir išdavimo (pardavimo). 3. Taisyklėse vartojamos sąvokos ir jų apibrėžtys: 3.1. Bendrinis veikliosios medžiagos pavadinimas tarptautiniu (-iais) prekės ženklu neregistruotas (-ai) veikliosios (-iųjų) medžiagos (-ų) pavadinimas (-ai), jei jo (jų) nėra veikliosios (-iųjų) medžiagos (-ų) pavadinimas (-ai), nurodytas (-i) Europos farmakopėjoje, jei jo (jų) nėra veikliosios (-iųjų) medžiagos (-ų) pavadinimas (-ai), nurodytas (-i) Europos Sąjungos valstybės narės (toliau ES valstybė) ar trečiosios valstybės nacionalinėje farmakopėjoje; jei jo (jų) nėra įprastas (-i) bendrinis (-iai) veikliosios (-iųjų) medžiagos (-ų) pavadinimas (-ai), jei jo (jų) nėra mokslinis (-iai) veikliosios (-iųjų) medžiagos (-ų) pavadinimas (-ai) Elektroninis receptas Elektroninės sveikatos paslaugų ir bendradarbiavimo infrastruktūros informacinės sistemos (toliau ESPBI IS) priemonėmis sudarytas ir patvirtintas receptas, pasirašytas teisinę galią turinčiu elektroniniu parašu Elektroninis vaistinio preparato, medicinos priemonės (medicinos prietaiso) ir kompensuojamosios medicinos pagalbos priemonės išdavimo (pardavimo) dokumentas (toliau išdavimo (pardavimo) dokumentas) ESPBI IS priemonėmis sudarytas ir patvirtintas dokumentas, patvirtinantis vaistinio preparato, medicinos pagalbos priemonės (medicinos prietaiso) ar kompensuojamosios medicinos pagalbos priemonės išdavimą (pardavimą), pasirašytas teisinę galią turinčiu elektroniniu parašu Konkretus vaistinio preparato pavadinimas sugalvotas (toks, kurio negalima supainioti su bendriniu veikliosios medžiagos pavadinimu) arba, jei jo nėra, bendrinis (-iai) veikliosios medžiagos (-ų) pavadinimas (-ai) ir rinkodaros teisės turėtojo pavadinimas, arba mokslinis pavadinimas (-ai) ir rinkodaros teisės turėtojo pavadinimas Kompensuojamosios medicinos pagalbos priemonės (toliau kompensuojamosios MPP) medicinos pagalbos priemonės (toliau MPP), įrašytos į Kompensuojamųjų medicinos pagalbos priemonių sąrašą (C sąrašą), patvirtintą Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2000 m. spalio 6 d. įsakymu Nr. 529 Dėl Kompensuojamųjų medicinos pagalbos priemonių sąrašo (C sąrašo) patvirtinimo (toliau C sąrašas) Kompensuojamųjų vaistų pasas iš 3 formos receptų sudarytas dokumentas Narkotinis vaistinis preparatas vaistinis preparatas, kuriame yra narkotinių ar psichotropinių medžiagų, įrašytų į Narkotinių ir psichotropinių medžiagų sąrašų, patvirtintų Lietuvos Respublikos sveikatos

3 apsaugos ministro 2000 m. sausio 6 d. įsakymu Nr. 5 Dėl Narkotinių ir psichotropinių medžiagų sąrašų patvirtinimo, I sąrašą Narkotinės ir psichotropinės medžiagos, draudžiamos vartoti medicinos tikslais, išskyrus atvejus, kai į I sąrašą įrašytos medžiagos yra registruoto vaistinio preparato sudėtyje ir II sąrašą Narkotinės ir psichotropinės medžiagos, leidžiamos vartoti medicinos tikslams įsakymu Nr. V-399 (nuo ) (TAR, 2019, Nr ) Pigiausias kompensuojamasis vaistinis preparatas konkretaus pavadinimo, stiprumo ir farmacinės formos kompensuojamasis vaistinis preparatas, už kurio dozuotę, atsižvelgiant į vaistinio preparato bendrinį pavadinimą, stiprumą ir farmacinę formą, paciento priemoka, nustatyta Kompensuojamųjų vaistinių preparatų kainyne, yra mažiausia įsakymu Nr. V-1489 (nuo ) (TAR, 2018, Nr ) 3.8. Psichotropinis vaistinis preparatas vaistinis preparatas, kuriame yra psichotropinių medžiagų, įrašytų į Narkotinių ir psichotropinių medžiagų sąrašų, patvirtintų Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2000 m. sausio 6 d. įsakymu Nr. 5 Dėl narkotinių ir psichotropinių medžiagų sąrašų patvirtinimo, III sąrašą Psichotropinės medžiagos, leidžiamos vartoti medicinos tikslams Receptas dokumentas, kuriuo suteikiama teisė įsigyti vaistinį preparatą, medicinos priemonę (medicinos prietaisą), kompensuojamąją medicinos pagalbos priemonę ir kuris išrašytas reglamentuojamos sveikatos priežiūros profesijos, nurodytos Lietuvos Respublikos reglamentuojamų profesinių kvalifikacijų pripažinimo įstatyme, atstovo, teisiškai įgalioto tą daryti valstybėje, kurioje išrašytas tas dokumentas Reta liga liga (ar sveikatos būklė), kuria serga mažiau kaip 5 iš gyventojų Kitos Taisyklėse vartojamos sąvokos atitinka Lietuvos Respublikos farmacijos įstatyme, Lietuvos Respublikos medicinos praktikos įstatyme, Lietuvos Respublikos pacientų teisių ir žalos sveikatai atlyginimo įstatyme, Lietuvos Respublikos sveikatos draudimo įstatyme, Elektroninės sveikatos paslaugų ir bendradarbiavimo infrastruktūros informacinės sistemos nuostatuose, patvirtintuose Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2011 m. rugsėjo 7 d. nutarimu Nr Dėl Elektroninės sveikatos paslaugų ir bendradarbiavimo infrastruktūros informacinės sistemos nuostatų patvirtinimo, Ambulatoriniam gydymui skiriamų vaistinių preparatų ir medicinos pagalbos priemonių bazinių kainų ir pacientų priemokų už juos apskaičiavimo tvarkos apraše, patvirtintame Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2005 m. rugsėjo 13 d. nutarimu Nr. 994 Dėl Ambulatoriniam gydymui skiriamų vaistinių preparatų ir medicinos pagalbos priemonių bazinių kainų ir pacientų priemokų už juos apskaičiavimo tvarkos aprašo patvirtinimo, Lietuvos medicinos normoje MN 4:2009 Medicinos prietaisų saugos techninis reglamentas, patvirtintoje Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2009 m. sausio 19 d. įsakymu Nr. V-18 Dėl Lietuvos medicinos normos MN 4:2009 Medicinos prietaisų saugos techninis reglamentas ir Lietuvos medicinos normos MN 100:2009 Aktyviųjų implantuojamųjų medicinos prietaisų saugos techninis reglamentas patvirtinimo, vartojamas sąvokas įsakymu Nr. V-399 (nuo ) (TAR, 2019, Nr ) II SKYRIUS BENDRIEJI RECEPTŲ RAŠYMO REIKALAVIMAI 4. Receptai rašomi: 4.1. kompensuojamiesiems vaistiniams preparatams: pacientams, apdraustiems privalomuoju sveikatos draudimu (toliau apdraustieji), gydomiems ambulatoriškai ar dienos stacionare; apdraustiesiems, hospitalizuotiems stacionarinėse asmens sveikatos priežiūros įstaigose (toliau hospitalizuoti pacientai), gali būti išrašomi ambulatoriškai gydyti skirti kompensuojamieji vaistiniai preparatai, kurie buvo skiriami ne trumpiau kaip vieną mėnesį iki hospitalizacijos. Pasibaigus ambulatoriškai gydyti skirtų kompensuojamųjų vaistinių preparatų paskyrimo laikui, hospitalizuotiems pacientams stacionarinėje asmens sveikatos priežiūros įstaigoje gydymui tęsti turi būti išrašyti tie patys kompensuojamieji vaistiniai preparatai, kurie buvo skiriami ambulatoriškai gydyti iki hospitalizacijos. Šie kompensuojamieji vaistiniai preparatai kiekvieną kartą išrašomi ne ilgesniam kaip mėnesio gydymo kursui, išskyrus atvejus, kai kompensuojamojo vaistinio preparato mažiausia vidinė pakuotė, vadovaujantis Valstybinės vaistų kontrolės tarnybos prie Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos (toliau Valstybinė vaistų kontrolės tarnyba) arba Europos Komisijos oficialiai skelbiama informacija apie vaistinį preparatą (vaistinio preparato charakteristikų santrauka) (toliau vaistinio preparato charakteristikų santrauka), yra skirta ilgesniam nei vieno mėnesio gydymo kursui ir, vadovaujantis Taisyklių 99 punktu, jos negalima išardyti, šiuo atveju kiekvieną kartą gali būti išrašoma viena mažiausia kompensuojamojo vaistinio preparato vidinė pakuotė. Apie kompensuojamųjų

4 vaistinių preparatų skyrimą turi būti pažymėta paciento medicinos dokumentuose (popieriniuose arba elektroniniuose) (toliau medicinos dokumentai). Jei gydymą kompensuojamaisiais vaistiniais preparatais reikia koreguoti, ambulatoriškai gydyti skirtų kompensuojamųjų vaistinių preparatų išrašyti negalima paskirtais vaistiniais preparatais hospitalizacijos metu turi aprūpinti stacionarinė asmens sveikatos priežiūros įstaiga; hospitalizuotiems pacientams jų išrašymo iš stacionarinės asmens sveikatos priežiūros įstaigos dieną, vadovaujantis Taisyklių 9 punktu, vienu kartu galima išrašyti ne ilgesniam kaip vieno mėnesio trukmės gydymo kursui, išskyrus atvejus, kai kompensuojamojo vaistinio preparato mažiausia vidinė pakuotė, vadovaujantis vaistinio preparato charakteristikų santrauka, yra skirta ilgesniam nei vieno mėnesio gydymo kursui ir, vadovaujantis Taisyklių 99 punktu, jos negalima išardyti, šiuo atveju gali būti išrašoma viena mažiausia kompensuojamojo vaistinio preparato vidinė pakuotė. Apie kompensuojamųjų vaistinių preparatų skyrimą turi būti pažymėta paciento medicinos dokumentuose; įsakymu Nr. V-1489 (nuo ) (TAR, 2018, Nr ) 4.2. kompensuojamosioms MPP: apdraustiesiems, gydomiems ambulatoriškai ar dienos stacionare; hospitalizuotiems pacientams jų išrašymo iš stacionarinės asmens sveikatos priežiūros įstaigos dieną vienu kartu galima išrašyti arba ne ilgesniam kaip dešimties dienų naudojimo kursui, arba, jeigu gamintojo pakuotė skirta ilgesniam nei vieno mėnesio naudojimo kursui ir jos negalima išardyti, mažiausią kompensuojamosios MPP gamintojo pakuotę, atsižvelgiant į C sąraše nustatytas MPP kompensavimo sąlygas nekompensuojamiesiems vaistiniams preparatams, MPP ir medicinos priemonėms (medicinos prietaisams) pacientams, gydomiems ambulatoriškai ar dienos stacionare įsakymu Nr. V-1206 (nuo ) (TAR, 2015, Nr ) Teisę pagal nustatytą kompetenciją išrašyti receptus turi tik Lietuvos Respublikos įstatymuose nurodyti sveikatos priežiūros specialistai (toliau sveikatos priežiūros specialistai). Teisę išrašyti receptus kompensuojamiesiems vaistiniams preparatams ar kompensuojamosioms MPP turi tik sveikatos priežiūros specialistai, dirbantys asmens sveikatos priežiūros įstaigose (toliau ASPĮ), pasirašiusiose su teritorine ligonių kasa (toliau TLK) sutartį dėl asmens sveikatos priežiūros paslaugų išlaidų apmokėjimo Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto lėšomis. 6. Receptuose galima išrašyti tik vaistinius preparatus, kurie yra įregistruoti Lietuvos Respublikos vaistinių preparatų registre, Bendrijos vaistinių preparatų registre, Lygiagrečiai importuojamų vaistinių preparatų sąraše ar neregistruotus vaistinius preparatus Lietuvos Respublikos farmacijos įstatymo 8 straipsnio 3 ir 5 dalyse nurodytais atvejais. 7. Draudžiama ambulatoriškai besigydantiems pacientams išrašyti šiuos vaistinius preparatus, kurie leidžiami vartoti tik stacionare ir (ar) kurių sudėtyje yra sintetinės kilmės vaistinių medžiagų, priklausančių opioidų grupei, kai jie skiriami pagal indikacijas pakaitiniam gydymui ir vaistinių preparatų inhaliacinei ar intraveninei narkozei: Dietileterį, Etomidatą, Halotaną, Izofluraną, Ketaminą, Metoheksitalį, Natrį oksibutiratą, Propofolį, Remifentanilį, Sevofluraną, Tiopentalį. 8. Receptuose gali būti išrašomi nereceptiniai vaistiniai preparatai. 9. Vaistiniai preparatai recepte išrašomi vadovaujantis šiomis Taisyklėmis, diagnostikos ir gydymo tvarkos aprašais bei diagnostikos ir gydymo protokolais atsižvelgiant į vaistinio preparato charakteristikų santrauką ir Ligų ir kompensuojamųjų vaistų joms gydyti sąraše (A sąrašą), patvirtintame Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2000 m. sausio 28 d. įsakymu Nr. 49 Dėl Kompensuojamųjų vaistų sąrašų patvirtinimo (toliau A sąrašas) nustatytas vaistinių preparatų kompensavimo sąlygas arba, jei nėra atitinkamo diagnostikos ir gydymo tvarkos aprašo ar diagnostikos ir gydymo protokolo, vadovaujantis vaistinio preparato charakteristikų santrauka ir A sąraše nustatytomis vaistinių preparatų kompensavimo sąlygomis, išskyrus atvejus, kai vaistas išrašomas retai ligai gydyti arba jei ASPĮ gydytojų konsultacinė komisija (toliau GKK) priėmė teigiamą motyvuotą sprendimą leisti konkrečiam pacientui skirti vaistinį preparatą pagal vaistinio preparato santraukoje nenurodytas, tačiau moksliškai pagrįstas terapines indikacijas, farmakologines savybes, atsargumo priemones, dozavimą ir gydymo kursą, atsižvelgdama į A sąraše nustatytas vaistinių preparatų kompensavimo sąlygas. 10. Jeigu diagnostikos ir gydymo tvarkos apraše ar diagnostikos ir gydymo protokole, atsižvelgiant į vaistinio preparato charakteristikų santrauką ir A sąraše nustatytas vaistinių preparatų kompensavimo sąlygas, arba, jei nėra atitinkamo diagnostikos ir gydymo tvarkos aprašo ar diagnostikos ir gydymo protokolo, vaistinio preparato charakteristikų santraukoje, atsižvelgiant į A sąraše nustatytas vaistinių preparatų kompensavimo sąlygas, nurodyta, kad vienu kartu vaistinį preparatą leidžiama skirti trumpesniam gydymo kursui, nei nurodyta

5 Taisyklių 22, 24, 28, 29, 30, 72 punktuose ir , 77.2 papunkčiuose, sveikatos priežiūros specialistas vaistinį preparatą gali išrašyti ne ilgesniam gydymo kursui, nei nurodytas diagnostikos ir gydymo tvarkos apraše ar diagnostikos ir gydymo protokole, atsižvelgiant į vaistinio preparato charakteristikų santrauką ir A sąraše nustatytas vaistinių preparatų kompensavimo sąlygas, arba, jei nėra atitinkamo diagnostikos ir gydymo tvarkos aprašo ar diagnostikos ir gydymo protokolo, vaistinio preparato charakteristikų santraukoje, atsižvelgiant į A sąraše nustatytas vaistinių preparatų kompensavimo sąlygas. 11. Retoms ligoms klasifikuoti naudojama Europos retų ligų klasifikacija, skelbiama interneto svetainėje įsakymu Nr. V-112 (nuo ) (TAR, 2016, Nr ) įsakymu Nr. V-821 (nuo ) įsakymu Nr. V-27 (nuo ) (TAR, 2018, Nr ) Prieš išrašydamas receptą vaistiniams preparatams ar kompensuojamajai MPP, pagal įrašus apdraustojo kompensuojamųjų vaistų pase ir (ar) paciento medicinos dokumentuose sveikatos priežiūros specialistas privalo patikrinti, kokių vaistinių preparatų ar kompensuojamųjų MPP anksčiau buvo išrašyta ir, jei yra galimybė patikrinti kokių buvo išduota. Pakartotinai išrašant to paties bendrinio pavadinimo, stiprumo ir farmacinės formos vaistinį preparatą ar tos pačios kompensuojamųjų MPP grupės, to paties dydžio kompensuojamąją MPP pacientams, kuriems šių vaistinių preparatų ar kompensuojamųjų MPP buvo išduota anksčiau, ir jie, atsižvelgiant į sveikatos priežiūros specialisto nurodytą vartojimo (naudojimo) informaciją dar nesuvartoti ar atitinkamai nesunaudoti, reikia nurodyti recepto įsigaliojimo datą, pagal kurią receptas gali įsigalioti ne anksčiau kaip likus 5 dienoms iki baigsis prieš tai išduoti (parduoti) vaistiniai preparatai ar kompensuojamosios MPP, išskyrus Taisyklių 13 punkte nustatytą atvejį, kai receptas įsigalioja recepto išrašymo dieną. Laikotarpis nuo recepto išrašymo datos iki jo įsigaliojimo datos negali būti ilgesnis nei 2 savaitės, išskyrus atvejus, kai recepto popieriniame blanke yra žyma Gydymui tęsti. Šio punkto reikalavimai netaikomi Taisyklių 83 1 papunktyje ir 13 punkte nurodytais atvejais įsakymu Nr. V-112 (nuo ) (TAR, 2016, Nr ) Sveikatos priežiūros specialistas (atitinkamai pagrindęs paciento medicinos dokumente) gali pakartotinai naujame recepte išrašyti to paties stiprumo, farmacinės formos vaistinį preparatą, į kurio sudėtį įeina to (tų) paties (-ių) bendrinio (-ių) pavadinimo (-ų) veiklioji (-iosios) medžiaga (-os) (kai pacientui anksčiau išrašytame recepte nurodyto to paties vaistinio preparato vartojimas dar yra nepasibaigęs), išskyrus narkotinius vaistinius preparatus, atitinkamai recepte nurodant Taisyklių 68 1 arba papunktyje nustatytą informaciją, jeigu pacientas įsigijo vaistinėje ankstesniame recepte išrašytus vaistinius preparatus, tačiau: juos prarado dėl pagrįstų priežasčių (kitų asmenų neteisėta veika, stichinė nelaimė, gaisras, eismo įvykis ar kita) ir šios pagrįstos vaistinio preparato praradimo priežastys yra pagrindžiamos atitinkamos kompetentingos institucijos išduotu dokumentu; negali jų vartoti dėl medicininių priežasčių; sveikatos priežiūros specialistas paskyrė anksčiau įsigytus vaistinius preparatus vartoti kitaip nei nurodyta ankstesniame recepte (vaistiniai preparatai skiriami vartoti dažniau ar didesnėmis dozėmis). INFOLEX PASTABA: vadovaujantis įsakymu Nr. V-112 (TAR, 2016, Nr ) nustatyta, kad receptai, išrašyti iki įsakymo Nr. V-112 įsigaliojimo ( ), atsižvelgiant į Taisyklių 13 punkte nustatytus reikalavimus, kuriuose buvo įrašyta žyma GKK sprendimu, galioja recepte nurodytą galiojimo laiką ir vaistai bei MPP pagal juos išduodami (parduodami) vadovaujantis Taisyklių, galiojusių iki įsakymo Nr. V-112 įsigaliojimo, nuostatomis įsakymu Nr. V-821 (nuo ) Skiriant tos pačios farmakoterapinės grupės vaistinį preparatą, į kurio sudėtį įeina to (tų) paties (-ių) bendrinio (-ių) pavadinimo (-ų) veiklioji (-iosios) medžiaga (-os), tačiau skirtingos farmacinės formos ir (ar) skirtingo stiprumo, vienu metu galima išrašyti tiek receptų, kiek reikia gydymo kursui. 15. Receptai galioja:

6 15.1. receptai, kuriuose išrašyti narkotiniai vaistiniai preparatai, iki 10 dienų, įskaitant recepto įsigaliojimo dieną; receptai, kuriuose išrašyti vaistiniai preparatai (išskyrus narkotinius vaistinius preparatus), kompensuojamosios MPP ir medicinos priemonės (medicinos prietaisai), išskyrus receptus su žyma Gydymui tęsti ar žyma Ilgalaikiam gydymui, iki 30 dienų, įskaitant įsigaliojimo dieną; receptai su žyma Ilgalaikiam gydymui iki 360 dienų, įskaitant recepto įsigaliojimo dieną; receptai su žyma Gydymui tęsti iki 180 dienų, įskaitant recepto įsigaliojimo dieną. 16. Konkrečiu atveju apie recepto galiojimo laiką sprendžia sveikatos priežiūros specialistas, atsižvelgdamas į Taisyklių 15 punkto reikalavimus, išskyrus popierinės formos receptus su žyma Gydymui tęsti jų galiojimą nurodo farmacijos specialistas ir jie galioja Taisyklių 73 punkte nurodytą teminą. 17. Receptuose su žyma Ilgalaikiam gydymui ar Gydymui tęsti gali būti išrašomi tik vaistiniai preparatai, skirti pacientams, sergantiems lėtinėmis ligomis, gydyti, taip pat vaistiniai preparatai, skirti gimstamumui kontroliuoti, kompensuojamosios MPP ir medicinos priemonės (medicinos prietaisai). 18. Viename recepte galima išrašyti: vieną vaistinį preparatą, kompensuojamąją MPP ar medicinos priemonę (medicinos prietaisą); ne daugiau kaip 100 ml etanolio kaip ekstemporaliojo vaistinio preparato sudedamosios dalies, nepriklausomai nuo jo koncentracijos. 19. Receptas rašomas lietuvių kalba, išskyrus Taisyklių 61.9 papunktyje nustatytą atvejį, kai anglų ar lotynų kalba yra pagrindžiama, dėl kokių medicininių priežasčių skiriamas konkretus vaistinis preparatas (nurodant konkretų vaistinio preparato pavadinimą), ir popieriniuose receptuose sveikatos priežiūros specialisto kreipimąsi recipe ((liet. paimk) santrumpa Rp. (toliau recepto Rp.)) į farmacijos specialistą dėl vaistinio preparato gamybos ir (ar) išdavimo, kuris gali būti rašomas lotyniškai. Recepte turi būti vartojami farmacinių formų, talpyklių, uždorių, vartojimo įtaisų, vartojimo būdų, vartojimo metodų, laikymo sąlygų, tinkamumo vartoti laiko standartiniai terminai, nurodyti Valstybinės vaistų kontrolės tarnybos prie Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos viršininko tvirtinamuose Farmacinių formų, Talpyklių, uždorių ir vartojimo įtaisų, Sudėtinių farmacinių formų bei Vartojimo būdų ir metodų standartinių terminų sąrašuose, tarptautiniu prekės ženklu neregistruotų vaistinių medžiagų bei vaistinių medžiagų, nurodytų Europos farmakopėjoje, pavadinimai ir kiti standartiniai terminai. 20. Receptuose išrašomi pramoniniu būdu pagaminti vaistiniai preparatai nurodomi tik į jų sudėtį įeinančios (-ių) veikliosios (-iųjų) medžiagos (-ų) bendriniu (-iais) pavadinimu (-ais) (toliau bendrinis pavadinimas), išskyrus: nekompensuojamuosius vaistinius preparatus, kurie sudaryti iš trijų ar daugiau veikliųjų medžiagų, ir vaistinius preparatus, kurių vidinėje pakuotėje yra skirtingo stiprumo ir iš skirtingų veikliųjų (pagalbinių) medžiagų sudarytos vaistinio preparato dozuotės, paeiliui vartojamos skirtingos farmacinės formos ir iš skirtingų veikliųjų (pagalbinių) medžiagų sudarytos vaistinio preparato dozuotės leidžiama nurodyti konkrečiais vaistinių preparatų pavadinimais, išskyrus atvejus, kai pacientas vaistinius preparatus planuoja įsigyti kitoje ES valstybėje; vardinius vaistinius preparatus ir registracijos sąlygų neatitinkančius vaistinius preparatus, skiriamus pagal Vardinių vaistinių preparatų įsigijimo taisykles, patvirtintas Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2005 m. gegužės 9 d. įsakymu Nr. V-374 Dėl Vardinių vaistinių preparatų įsigijimo taisyklių patvirtinimo (toliau vardiniai vaistiniai preparatai), mažo terapinio indekso vaistinius preparatus, kuriuos pacientas vartojo anksčiau (nepaisant stiprumo ir (ar) farmacinės formos), biologinius vaistinius preparatus jie nurodomi bendriniais pavadinimais ir konkrečiais vaistinių preparatų pavadinimais; įsakymu Nr. V-399 (nuo ) (TAR, 2019, Nr ) vaistinius preparatus, dėl kurių skyrimo konkrečiu vaistinio preparato pavadinimu pagal jų terapines indikacijas konkrečiam pacientui GKK priėmė teigiamą motyvuotą sprendimą, jie nurodomi bendriniais pavadinimais ir konkrečiais vaistinių preparatų pavadinimais, pažymint GKK sprendimu. GKK priėmus sprendimą konkrečiam pacientui skirti vaistinį preparatą nurodant konkretų jo pavadinimą, vaistinis preparatas skiriamas visam gydymo laikotarpiui (pakartotinio GKK sprendimo nereikia). 21. Recepte išrašomų vaistinių preparatų dozuočių ar pakuočių kiekis, kompensuojamųjų MPP ir medicinos priemonių (medicinos prietaisų) vienetų kiekis nurodomas atsižvelgiant į numatomą gydymo ar naudojimo kursą. Išrašomų recepte vaistinių preparatų dozuočių kiekis turi atitikti vaistinio preparato dozuočių kiekį, esantį išorinėje ar vidinėje pakuotėje, išskyrus atvejus, kai to negalima padaryti atsižvelgiant į numatytą gydymo kursą. Išrašomų kompensuojamųjų MPP ar medicinos priemonių (medicinos prietaisų) kiekis turi atitikti gamintojo pakuotę arba dalytis iš gamintojo pakuotės vienetų, išskyrus atvejus, kai tai negalima atsižvelgiant į numatytą naudojimo kursą įsakymu Nr. V-388 (nuo ) (TAR, 2018, Nr )

7 Vaistinių preparatų pirmą kartą galima išrašyti gydymo kursui, ūmių ligų atvejais trunkančiam iki 10 dienų, kitais atvejais iki vieno mėnesio, išskyrus atvejus, kai vaistinio preparato mažiausia vidinė pakuotė yra skirta ilgesniam nei vieno mėnesio gydymo kursui ir, vadovaujantis Taisyklių 99 punktu, jos negalima išardyti. Jei būtina vaistinius preparatus vartoti ir toliau, įsitikinus, kad vaistiniai preparatai veiksmingi, galima pakartotinai išrašyti ilgesniam nei vieno mėnesio gydymo kursui skirtą vaistinių preparatų kiekį (išskyrus Taisyklių 10 punkte nustatytą atvejį ir narkotinius ir psichotropinius vaistinius preparatus, išrašomus vadovaujantis Taisyklių punktais): kompensuojamųjų vaistinių preparatų viename recepte iki 6 mėnesių gydymo kursui reikiamą kiekį, kurį galima įsigyti vienu kartu (kai išrašoma ilgesniam nei 3 mėnesių gydymo kursui reikalingą vaistinių preparatų kiekį, kurį galima įsigyti vienu kartu, sveikatos priežiūros specialistas turi tai pagrįsti paciento medicinos dokumentuose), arba Taisyklių 72 punkte, kai išrašoma popieriniame recepto blanke, ir papunktyje, kai išrašomas elektroninis receptas, nustatyta tvarka viename ar keliuose receptuose su žyma Gydymui tęsti iki 6 mėnesių gydymo kursui reikiamą kiekį, kurį galima įsigyti periodiškai. Įsigijimo periodiškumas turi būti nustatomas toks, kad pacientas vieno įsigijimo metu galėtų įsigyti ne didesnį nei 3 mėnesių gydymo laikotarpiui skirtą vaistinių preparatų kiekį (kai viename recepte išrašomas ilgesniam nei 3 mėnesių gydymo kursui skirtas vaistinių preparatų kiekis, kurį galima įsigyti vienu kartu, arba kai recepte su žyma Gydymui tęsti išrašomas ilgesniam nei 3 mėnesių gydymo kursui skirtas vaistinių preparatų kiekis ir jame nurodytu įsigijimo periodiškumu vienu kartu leidžiama įsigyti vaistinių preparatų kiekį ilgesniam nei 3 mėnesių gydymo laikotarpiui, sveikatos priežiūros specialistas turi tai pagrįsti paciento medicinos dokumentuose); nekompensuojamųjų vaistinių preparatų viename recepte iki 6 mėnesių gydymo kursui reikiamą kiekį, kurį galima įsigyti vienu kartu (kai išrašoma ilgesniam nei 3 mėnesių gydymo kursui reikalingą vaistinių preparatų kiekį, kurį galima įsigyti vienu kartu, sveikatos priežiūros specialistas turi tai pagrįsti paciento medicinos dokumentuose, arba recepte su žyma Ilgalaikiam gydymui iki 12 mėnesių gydymo kursui reikiamą kiekį Taisyklių 61.4 papunktyje nustatyta tvarka nurodant vaistinių preparatų dozuočių ar pakuočių skaičių, skirtą parduoti vienu kartu, kai išrašoma popieriniame recepto blanke, ir bei papunkčiuose, kai išrašomas elektroninis receptas, nustatyta tvarka nurodant visą gydymui skirtų vaistinių preparatų kiekį ir vaistinių preparatų įsigijimo periodiškumą. Įsigijimo periodiškumas turi būti nustatomas toks, kad pacientas vieno įsigijimo metu galėtų įsigyti ne didesnį nei 6 mėnesių gydymo laikotarpiui skirtą vaistinių preparatų kiekį (kai viename recepte išrašomas ilgesniam nei 3 mėnesių gydymo kursui skirtas vaistinių preparatų kiekis, kurį galima įsigyti vienu kartu, arba kai recepte su žyma Ilgalaikiam gydymui išrašomas ilgesniam nei 3 mėnesių gydymo kursui skirtas vaistinių preparatų kiekis ir jame nurodytu įsigijimo periodiškumu vienu kartu leidžiama įsigyti vaistinių preparatų kiekį ilgesniam nei 3 mėnesių gydymo laikotarpiui, sveikatos priežiūros specialistas turi tai pagrįsti paciento medicinos dokumentuose). 23. Skystos vartojamos per burną farmacinės formos kompensuojamieji vaistiniai preparatai gali būti išrašomi: vaikams iki 6 metų ir asmenims, turintiems rijimo sutrikimą (disfagiją) (kodas pagal Tarptautinės statistinės ligų ir susijusių sveikatos sutrikimų klasifikacijos dešimtąjį pataisytą ir papildytą leidimą Sisteminis ligų sąrašas (Australijos modifikacija, TLK-10-AM) (toliau TLK-10-AM) R13); jei Kompensuojamųjų vaistinių preparatų kainyne tai pačiai ligai gydyti neįrašyti kitų vartojamų per burną farmacinių formų vaistiniai preparatai, kurių Anatominės terapinės klasifikacijos (toliau ATC indeksas) kodas sutampa pagal 4 kodo lygius; jei vartojami per burną kitos nei skysta farmacinės formos vaistiniai preparatai pagal vaistinio preparato charakteristikų santrauką skiriami tik nuo nustatyto amžiaus ar svorio pacientams arba jų negalima tiksliai dozuoti, atsižvelgiant į paciento amžių ar svorį. 24. Dienos stacionare gydomiems pacientams vienu kartu galima išrašyti: ne ilgesniam kaip 7 dienų chemoterapijos kursui reikalingą kompensuojamųjų injekcinių ar infuzinių antinavikinių vaistinių preparatų kiekį; ne ilgesniam kaip 30 dienų chemoterapijos kursui reikalingą vartojamų per burną farmacinių formų, išskyrus skystas, kompensuojamųjų antinavikinių vaistinių preparatų kiekį; ne ilgesniam kaip 10 dienų gydymo kursui kompensuojamųjų vaistinių preparatų, kurie skiriami onkohematologinėms ligoms gydyti dienos stacionare suteikiant pacientui sveikatos priežiūros paslaugą; įsakymu Nr. V-821 (nuo ) ne ilgesniam kaip 30 dienų gydymo kursui kitų Taisyklių 24.1, 24.2 ir 24.3 papunkčiuose nenurodytų kompensuojamųjų vaistinių preparatų, kurie skiriami gydyti dienos stacionare suteikiant pacientui sveikatos priežiūros paslaugą įsakymu Nr. V-821 (nuo )

8 25. Vienam pacientui vienu kartu leidžiama išrašyti narkotinių vaistinių preparatų ne ilgesniam nei Taisyklių 28 ir 29 punktuose nurodytam laikotarpiui, tačiau juose esantis narkotinių medžiagų kiekis, išskyrus Taisyklių 27 punkte numatytą atvejį, neturi viršyti lentelėje nurodytų kiekių: Eil. Nr. Veiklioji medžiaga Mato vienetas Kiekis 1. Dihidrokodeinas Gramai 3 2. Kodeinas Gramai 3 3. Morfinas Gramai 8 4. Petidinas Gramai Vienam pacientui vienu kartu leidžiama išrašyti narkotinių vaistinių preparatų ne ilgesniam nei Taisyklių 28 ar 29 punkte nurodytam laikotarpiui, psichotropinių vaistinių preparatų ne ilgesniam nei Taisyklių 30 punkte nurodytam laikotarpiui, tačiau vienu kartu išrašomas šių vaistinių preparatų kiekis, išskyrus Taisyklių 27 punkte numatytą atvejį, neturi viršyti lentelėje nurodytų kiekių: Eil. Nr. Veiklioji medžiaga ar veikliųjų medžiagų grupė Dozuotė Kiekis 1. Kodeinas mišiniuose su nenarkotinėmis medžiagomis Tabletė Barbitūrinės rūgšties dariniai Ampulė, tabletė Benzodiazepinai Ampulė 30 Tabletė Narkotinių medžiagų išrašymo kiekius, nurodytus Taisyklių 25 punkte, ir narkotinių ir psichotropinių vaistinių preparatų kiekius, nurodytus Taisyklių 26 punkte, leidžiama viršyti ne daugiau kaip 3 kartus tik esant medicininių indikacijų, skyrimą pagrindžiant įrašais paciento medicinos dokumentuose ir recepte padarant žymą Ypatingas paskyrimas. 28. Narkotinių vaistinių preparatų vienu kartu leidžiama išrašyti ne ilgesniam kaip 7 dienų gydymo kursui, išskyrus vaistinius preparatus, kurie, nustačius individualią veiksmingą palaikomąją paros dozę, skiriami: vaikams, sergantiems hiperkineziniais sutrikimais (aktyvumo ir dėmesio sutrikimas, hiperkinezinis elgesio sutrikimas). Jiems leidžiama išrašyti geriamosios modifikuoto atpalaidavimo formos narkotinių vaistinių preparatų ne ilgesniam kaip 30 dienų kursui; pacientams skausmui malšinti. Jiems leidžiama išrašyti: vartojamų ambulatoriškai injekcinės formos vaistinių preparatų ne ilgesniam kaip 15 dienų kursui; paprasto atpalaidavimo vartojamos per burną farmacinės formos vaistinių preparatų, poliežuvinių tablečių, žvakučių ne ilgesniam kaip 15 dienų kursui, išskyrus Metadoną jį leidžiama išrašyti ne ilgesniam kaip 45 dienų kursui; modifikuoto atpalaidavimo vartojamos per burną farmacinės formos vaistinių preparatų, transderminių pleistrų ne ilgesniam kaip 30 dienų kursui. 29. Tais atvejais, kai narkotiniai transderminiai pleistrai skiriami kartu su narkotiniais vartojamais ambulatoriškai injekcinės formos ar paprasto atpalaidavimo vartojamos per burną farmacinės formos vaistiniais preparatais, poliežuvinėmis tabletėmis, žvakutėmis, jų galima išrašyti ne ilgesniam kaip 15 dienų gydymo kursui. 30. Psichotropinių vaistinių preparatų recepte vienu kartu galima išrašyti ne ilgesniam kaip 30 dienų gydymo kursui. 31. Kompensuojamosios MPP išrašomos MPP grupės pavadinimu, nurodytu Kompensuojamųjų medicinos pagalbos priemonių kainyno skiltyje Medicinos pagalbos priemonių grupė, jei reikia, skliaustuose gali būti nurodytas ir konkretus prekės pavadinimas, arba tik konkrečiu prekės pavadinimu. Išrašant kompensuojamąsias MPP, gali būti nurodomi jų matmenys ar kiti duomenys, jei jų yra.

9 įsakymu Nr. V-1206 (nuo ) (TAR, 2015, Nr ) Reikiamas kompensuojamųjų MPP kiekis išrašomas atsižvelgiant į C sąraše nustatytus kiekius ir vartojimo laikotarpius. Visų kompensuojamųjų MPP, kurios gali būti skiriamos pakartotinai, pirmą kartą išrašoma ne ilgesniam kaip vieno mėnesio gydymo kursui, jei yra galimybė, atsižvelgiant į gamintojo pakuotę ir naudojimą. Įsitikinus, kad kompensuojamosios MPP tinkamos, galima, jeigu C sąraše nenurodyta kitaip, jų skirti pakartotinai išrašant iki 6 mėnesių gydymo kursui reikiamą kompensuojamųjų MPP kiekį (kai išrašoma ilgesniam nei 3 mėnesių gydymo kursui ant vieno popierinio recepto blanko arba, atsižvelgiant į elektroniniame recepte nurodytą atsiėmimo periodiškumą, vienu kartu leidžiama įsigyti ilgesniam nei 3 mėnesių gydymo kursui, sveikatos priežiūros specialistas turi tai pagrįsti paciento medicinos dokumentuose). Skiriant tos pačios kompensuojamųjų MPP grupės, bet skirtingo prekės pavadinimo kompensuojamųjų MPP, vienu metu gali būti išrašoma tiek receptų, kiek reikia gydymo kursui. Šis punktas netaikomas Taisyklių papunktyje nustatytu atveju. 33. Medicinos priemonės (medicinos prietaisai) išrašomos konkrečiu medicinos priemonės (medicinos prietaiso) pavadinimu, jei reikia gali būti nurodomi medicinos priemonių (medicinos prietaisų) matmenys ar kiti duomenys, jei jų yra. 34. Receptas negalioja šiais atvejais: jei jis išrašytas nesilaikant Taisyklių reikalavimų; jei jis išrašytas Taisyklių reikalavimų neatitinkančiame popierinio recepto blanke (jeigu išrašomas popierinis receptas); jeigu jo galiojimo laikas neprasidėjęs ar pasibaigęs įsakymu Nr. V-821 (nuo ) įsakymu Nr. V-27 (nuo ) (TAR, 2018, Nr ) įsakymu Nr. V-399 (nuo ) (TAR, 2019, Nr ) Vaistiniai preparatai, kompensuojamosios MPP ir medicinos priemonės (medicinos prietaisai) išrašomi užpildant elektroninių receptų formas arba Taisyklių papunkčiuose nustatytais atvejais popieriniuose receptų blankuose. 36. Elektroniniai receptai rašomi ASPĮ informacinėje sistemoje (toliau ASPĮ IS) arba ESPBI IS per e. sveikatos portalą. 37. Elektroninius receptus rašo sveikatos priežiūros specialistai, dirbantys ASPĮ, kurios yra pasirašiusios duomenų teikimo sutartis su pagrindiniu ESPBI IS tvarkytoju. 38. Receptai popieriniuose receptų blankuose rašomi šiais atvejais: kai sveikatos priežiūros specialistai dirba ASPĮ, kuri yra nepasirašiusi duomenų teikimo sutarties su pagrindiniu ESPBI IS tvarkytoju; kai nėra galimybių išrašyti elektroninio recepto dėl ASPĮ IS veikimo sutrikimo ir ASPĮ neturi techninių galimybių naudotis ESPBI IS per e. sveikatos portalą arba nėra galimybių išrašyti elektroninio recepto ESPBI IS dėl jo veikimo sutrikimo; kai asmens sveikatos priežiūros paslaugos teikiamos paciento namuose ar globos įstaigoje ir jas teikiantis sveikatos priežiūros specialistas neturi techninių galimybių išrašyti elektroninio recepto; kai pacientas vaistinius preparatus, išskyrus narkotinius vaistinius preparatus, ar kompensuojamąsias MPP planuoja įsigyti kitoje Europos Sąjungos (toliau ES) valstybėje; įsakymu Nr. V-388 (nuo ) (TAR, 2018, Nr ) jei vaistiniai preparatai, kompensuojamosios MPP ir medicinos priemonės (medicinos prietaisai) bus įsigyjami pirminės sveikatos priežiūros įstaigoje, vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007 m. rugpjūčio 8 d. nutarimu Nr. 805 Dėl Gyventojų aprūpinimo vaistiniais preparatais per kaimo vietovėse esančias pirminės sveikatos priežiūros įstaigas taisyklių patvirtinimo ; įsakymu Nr. V-821 (nuo ) kai receptas skirtas vaistinių preparatų kontroliniam pirkimui (toliau kontrolinis pirkimas) atlikti;

10 įsakymu Nr. V-27 (nuo ) (TAR, 2018, Nr ) Taisyklių papunktyje nurodytu atveju įsakymu Nr. V-388 (nuo ) (TAR, 2018, Nr ) INFOLEX PASTABA: įsakymu Nr. V-669 (TAR, 2015, Nr ) nustatyta, kad Taisyklių 38 punktas įsigalioja 2015 m. lapkričio 2 d. 39. Elektroniniai receptai išrašomi tik po to, kai paciento elektroninėje sveikatos istorijoje (toliau paciento ESI) atitinkamai įrašoma Taisyklių papunkčiuose nustatyta informacija apie išrašomą vaistinį preparatą, kompensuojamąją MPP ar medicinos priemonę (medicinos prietaisą) įsakymu Nr. V-821 (nuo ) Sveikatos priežiūros specialistas, Taisyklių papunkčiuose nurodytais atvejais išrašęs popierinį receptą, privalo nedelsdamas ar po ASPĮ IS ar ESPBI IS veikimo atkūrimo ar gavęs prieigą prie ESPBI IS paciento elektroninėje sveikatos sistemoje (toliau ESI) atitinkamai įrašyti Taisyklių papunkčiuose nurodytą informaciją apie išrašomą vaistinį preparatą, kompensuojamąją MPP ar medicinos priemonę (medicinos prietaisą), priežastį, dėl kurios išrašė popierinį receptą, bei nurodyti popierinio recepto blanko seriją ir numerį (jei jie yra). 41. Jei apdraustasis turi teisę į bazinės kompensuojamojo vaistinio preparato, kompensuojamosios MPP ar medicinos priemonės (medicinos prietaiso) kainos kompensaciją, medicinos dokumentuose turi būti nurodytas šią teisę patvirtinančio dokumento pavadinimas, numeris ir data, iki kada galioja ši teisė. Popieriniuose medicinos dokumentuose turi būti įklijuota šią teisę patvirtinančio dokumento kopija įsakymu Nr. V-27 (nuo ) (TAR, 2018, Nr ) įsakymu Nr. V-1489 (nuo ) (TAR, 2018, Nr ) Išrašydamas vaistinius preparatus, kompensuojamąsias MPP ir medicinos priemones (medicinos prietaisus), jei receptai yra išrašomi ne kontroliniams pirkimams atlikti, sveikatos priežiūros specialistas privalo pacientui suteikti visą būtiną informaciją apie vaistinių preparatų vienkartinę dozę, vartojimo būdą ir vartojimo metodą, vartojimo dažnumą, vartojimo laiką, kompensuojamosios MPP ar medicinos priemonės (medicinos prietaiso) naudojimą. 43. Sveikatos priežiūros specialistas ir farmacijos specialistas, pastebėję taisymų apdraustojo kompensuojamųjų vaistinių preparatų pase arba kitų su kompensuojamųjų vaistinių preparatų ir kompensuojamųjų MPP išrašymu bei išdavimu susijusių pažeidimų, privalo nedelsdami apie tai informuoti TLK. III SKYRIUS POPIERINIŲ RECEPTŲ RAŠYMAS 44. Naudojami šie popierinių receptų blankai: formos recepto blankas vaistiniams preparatams (išskyrus narkotinius ir kompensuojamuosius), medicinos priemonėms (medicinos prietaisams) (išskyrus kompensuojamąsias); formos specialusis recepto blankas narkotiniams vaistiniams preparatams; formos recepto blankas kompensuojamiesiems vaistiniams preparatams ir kompensuojamosioms MPP, išskyrus Taisyklių 44.4 papunktyje nurodytus atvejus formos (išimties atvejams) recepto blankas kompensuojamiesiems vaistiniams preparatams ir kompensuojamosioms MPP, kai: apdraustasis neturi kompensuojamųjų vaistų paso ir ASPĮ negali nedelsiant išduoti kompensuojamųjų vaistų paso dėl Privalomojo sveikatos draudimo kompiuterizuotos informacinės sistemos Sveidra (toliau Sveidra ) sutrikimų ar kitų pagrįstų priežasčių, o kompensuojamojo vaistinio preparato ar kompensuojamosios MPP neskyrimas gali sukelti grėsmę jo sveikatai ar gyvybei;

11 apdraustasis kompensuojamuosius vaistinius preparatus, išskyrus narkotinius vaistinius preparatus, ar kompensuojamąsias MPP planuoja įsigyti kitoje ES valstybėje; įsakymu Nr. V-388 (nuo ) (TAR, 2018, Nr ) kompensuojamieji vaistiniai preparatai ar kompensuojamosios MPP skiriami kitos ES valstybės piliečiui formos recepto blankas spausdinamas dviejuose 98 x 200 mm formato popieriaus lapuose, iš kurių vienas yra savaiminio kopijavimo. Kompensuojamųjų vaistų paso titulinio puslapio lipduko blankas (Taisyklių 1 priedas) yra spausdinamas 92 x 200 mm formato lipnaus popieriaus lape. Kompensuojamųjų vaistų pasą sudaro 3 formos recepto blankų komplektai (50 vienetų), metalo kniede susegti į knygelę, ant kurios priekinio viršelio vidinės pusės užklijuotas šių Taisyklių 49 punkte nustatyta tvarka užpildytas kompensuojamųjų vaistų paso titulinio puslapio lipdukas (Taisyklių 2 priedas) formos (išimties atvejams) recepto blankas spausdinamas 100 x 210 mm formato popieriaus lape formos specialusis, 3 formos ir 3 formos (išimties atvejams) receptų blankai, sveikatos priežiūros specialisto tapatybę patvirtinantis lipdukas bei kompensuojamųjų vaistų paso titulinio puslapio lipdukas yra specialūs, turintys technologinės apsaugos priemonių ir nesikartojančių skaitmenų numerį, pagal kiekį į apskaitą įtraukiami dokumentai. 48. Kompensuojamųjų vaistų paso viršelio formą ir sveikatos priežiūros specialisto tapatybę patvirtinančio lipduko ir jo blanko formas tvirtina Valstybinės ligonių kasos prie Sveikatos apsaugos ministerijos (toliau Valstybinė ligonių kasa) direktorius. 49. Kompensuojamųjų vaistų paso titulinio puslapio lipduką užpildo ASPĮ ir, išduodama kompensuojamųjų vaistų pasą apdraustajam, priklijuoja jį kompensuojamųjų vaistų paso priekinio viršelio vidinėje pusėje. Apdraustojo vardas (-ai) ir pavardė (-ės) rašomi didžiosiomis raidėmis. ASPĮ, prie kurios apdraustasis prisirašęs, pavadinimas ir kodas rašomi tuomet, jei apdraustasis yra prisirašęs prie ASPĮ ir (ar) psichikos sveikatos centro įsakymu Nr. V-1206 (nuo ) (TAR, 2015, Nr ) Kompensuojamųjų vaistų pasai, kompensuojamųjų vaistų paso titulinio puslapio lipdukų blankai, kompensuojamųjų vaistų paso titulinio puslapio lipdukai ir sveikatos priežiūros specialisto tapatybę patvirtinantys lipdukų blankai išduodami, saugomi, apskaitomi, naudojami ir už jų išdavimą apmokama vadovaujantis Valstybinės ligonių kasos direktoriaus tvirtinamu Kompensuojamųjų vaistų pasų ir sveikatos priežiūros specialisto tapatybę patvirtinančių lipdukų išdavimo, saugojimo, apskaitos, naudojimo ir apmokėjimo tvarkos aprašu įsakymu Nr. V-1206 (nuo ) (TAR, 2015, Nr ) Popierinis receptas, išrašytas 3 formos recepto blanke (toliau 3 formos receptas) ir 3 formos (išimties atvejams) recepto blanke (toliau 3 formos (išimties atvejams) receptas), pagal kurį išduotas kompensuojamasis vaistinis preparatas ar kompensuojamoji MPP ir kuriame pažymėtas unikalus kasos aparato numeris bei kasos aparato kvito eilės numeris arba prie kurio prisegtas kasos aparato kvitas, atspausdintas vadovaujantis Kasos aparatų naudojimo taisyklėmis, patvirtintomis Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2003 m. rugsėjo 18 d. įsakymu Nr. V-255 Dėl Kasos aparatų naudojimo taisyklių patvirtinimo, yra apskaitos dokumentas, kuriuo patvirtinama ūkinė operacija kompensuojamojo vaistinio preparato ar kompensuojamosios MPP pardavimas (išdavimas) bei faktas, kad sveikatos priežiūros specialistas recepte išrašė nurodytą kompensuojamąjį vaistinį preparatą ar kompensuojamąją MPP pacientui. Šis dokumentas naudojamas kompensuojamojo vaistinio preparato ar kompensuojamosios MPP įsigijimo išlaidoms nustatyti ir pridėtinės vertės mokesčiui apskaičiuoti formos recepto blankuose ilgalaikiam gydymui (su žyma Ilgalaikiam gydymui ) draudžiama išrašyti vaistinius preparatus, kurių popieriniai receptai vaistinėje turi būti paliekami ir saugomi, vadovaujantis šių Taisyklių 135 punktu. 53. Nereceptiniai vaistiniai preparatai gali būti išrašomi 1 formos recepto blanke. 54. Pildant 1 formos recepto blanką, blanko viršuje skiltyje ASPĮ pavadinimas, adresas, gatvė, namo numeris, miestas, savivaldybė, valstybė) telefonas (su tarptautiniu kodu) ir el. paštas ar faksas (su tarptautiniu kodu) turi būti nurodytas ASPĮ, kurioje buvo išrašytas receptas, pavadinimas, kodas, adresas (su valstybės

12 pavadinimu (Lietuvos Respublika), telefono ir (ar) fakso numeris (su tarptautiniu kodu) ir elektroninio pašto adresas. 55. Visos 1 formos recepto blanko skiltys turi būti užpildytos įskaitomai ir tiksliai: skiltyje Paciento duomenys tam skirtoje vietoje nurodomi paciento vardas (-ai), pavardė (-ės), gimimo data, skiltyje Adresas (gatvė, namo numeris, miestas, savivaldybė, valstybė) arba ambulatorinės kortelės numeris nurodomas paciento gyvenamosios vietos adresas (gatvė, namo numeris, miestas, savivaldybė, valstybė) arba paciento ambulatorinės asmens sveikatos istorijos numeris, išskyrus Taisyklių 56 punkte nustatytą atvejį, skiltyje Išrašymo data nurodoma recepto išrašymo data (metai, mėnuo, diena), skiltyje Galioja iki nurodoma data (metai, mėnuo, diena), iki kada galioja receptas. Jei recepto įsigaliojimo data, vadovaujantis Taisyklių 12 punktu, skiriasi nuo recepto išrašymo datos, ji (metai, mėnuo, diena) nurodoma po skiltimi Išrašymo data. Skiltyje Gydytojo spaudas, parašas, telefonas (su tarptautiniu kodu) ir el. paštas ar faksas (su tarptautiniu kodu) nurodomas sveikatos priežiūros specialisto telefono numeris (su tarptautiniu kodu), kuriuo galima susisiekti su receptą išrašiusiu sveikatos priežiūros specialistu (nurodomas tik tuo atveju, jei skiriasi nuo recepte nurodyto ASPĮ telefono ar fakso numerio), elektroninio pašto adresas (jei turi) ar faksas (su tarptautiniu kodu), uždėtas sveikatos priežiūros specialisto spaudas ir pasirašytas, recepto Rp. dalyje atitinkamai nurodyta Taisyklių punktuose nustatyta informacija. 56. Tais atvejais, kai pacientui sveikatos priežiūros paslaugos teikiamos neatskleidžiant asmens tapatybės, 1 formos recepto blanke skiltis Paciento duomenys nepildoma ir skiltyje Adresas (gatvė, namo numeris, miestas, savivaldybė, valstybė) arba ambulatorinės kortelės numeris įrašomas paciento kodas, suteiktas vadovaujantis Sveikatos priežiūros paslaugų teikimo, kai neatskleidžiama asmens tapatybė, tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2010 m. kovo 4 d. įsakymu Nr. V-178 Dėl Sveikatos priežiūros paslaugų teikimo, kai neatskleidžiama asmens tapatybė, tvarkos aprašo patvirtinimo. 57. Pildant 2 formos specialiojo recepto blanką, blanko viršuje skiltyje ASPĮ pavadinimas turi būti nurodytas ASPĮ pavadinimas, kodas, adresas, telefono numeris ir elektroninio pašto adresas (jei turi). 58. Visos 2 formos specialiojo recepto blanko skiltys turi būti užpildytos įskaitomai ir tiksliai: (pabraukta) kam (vaikui (iki 18 metų) ar suaugusiajam) skiriamas vaistinis preparatas, skiltyje ligonis (vardas, pavardė, asmens kodas) nurodomas paciento vardas (-ai), pavardė (-ės), paciento asmens kodas ar paciento tapatybę patvirtinančio dokumento numeris ir serija, skiltyje adresas arba ambulatorinės kortelės numeris nurodomas paciento gyvenamosios vietos adresas (gatvė, namo numeris, miestas, savivaldybė, valstybė) arba paciento ambulatorinės asmens sveikatos istorijos numeris, skiltyje sveikatos priežiūros įstaigos kodas nurodomas ASPĮ kodas, recepto Rp. skiltyje nurodoma Taisyklių punktuose nustatyta informacija, skiltyje gydytojas (vardas, pavardė, numeris) nurodoma sveikatos priežiūros specialisto vardas, pavardė, skiltyje Išrašymo data nurodoma recepto išrašymo data. Jei recepto įsigaliojimo data, vadovaujantis Taisyklių 12 punktu, skiriasi nuo recepto išrašymo datos, ji (metai, mėnuo, diena) nurodoma po skiltimi Išrašymo data. Skiltyje Gydytojo spaudas, parašas, telefonas nurodomas telefono numeris, kuriuo galima susisiekti su receptą išrašiusiu sveikatos priežiūros specialistu (nurodomas tik jei skiriasi nuo nurodyto ASPĮ telefono numerio), turi būti pasirašoma sveikatos priežiūros specialisto ir patvirtinama asmeniniu jo spaudu. Jeigu recepto blanke reikia koreguoti recepto galiojimo terminą, sveikatos priežiūros specialistas turi nubraukti skaičių 5, įrašyti ne ilgesnį kaip 10 dienų reikiamą recepto galiojimo terminą ir pasirašyti. 59. Jeigu išrašomas kompensuojamasis narkotinis vaistinis preparatas 2 formos specialiajame recepto blanke, papildomai Taisyklių nustatyta tvarka turi būti užpildytas ir 3 formos ar 3 formos (išimties atvejams) recepto blankas įsakymu Nr. V-1206 (nuo ) (TAR, 2015, Nr ) Visos 3 formos recepto blanko skiltys turi būti užpildytos įskaitomai ir tiksliai: 1 punkte Kompensacijos rūšies kodas nurodomas kompensacijos rūšies kodas, įrašant atitinkamą skaičių, 3 punkte Ligos kodas pagal TLK-10-AM ligos ar kito sveikatos sutrikimo pagal TLK-10-AM kodas, 4 punkte AAGA arba ISAS kortelės Nr. Formos Nr. 025/a-LK Asmens ambulatorinio gydymo statistinė kortelė, patvirtintos Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 1998 m. lapkričio 26 d. įsakymu Nr. 687 Dėl Medicininės apskaitos dokumentų formų tvirtinimo (toliau AAGA kortelė), numeris ar Stacionare gydomo asmens statistinė kortelė, kurios forma patvirtinta Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 1998 m. lapkričio 26 d. įsakymu Nr. 687 Dėl Medicininės apskaitos dokumentų formų tvirtinimo (toliau SGAS), kortelės numeris (iš viso iki septynių skaičių, esančių tarp pasvirųjų brūkšnelių), 5 punkte Galioja nuo iki nurodoma recepto galiojimo pradžia ir pabaiga, nurodant metus, mėnesį ir dieną (atsižvelgiant į šių Taisyklių 12 punktą), 7 punkte Išrašymo data recepto išrašymo data, nurodant metus, mėnesį, dieną. Ties pirmojo recepto egzemplioriaus 9 punktu Gydytojo spaudas, parašas, telefono Nr. įklijuojamas sveikatos priežiūros specialisto tapatybę patvirtinantis lipdukas ir pasirašoma taip, kad dalis parašo būtų ant lipduko (bet neliestų brūkšninio kodo), dalis ant recepto blanko, o antrajame egzemplioriuje padedamas asmeninis spaudas ir pasirašoma. Recepto blanko 2 punkto Gydytojo specialybės kodas, 6 punkto Asmens sveikatos priežiūros įstaigos pavadinimas, kodas (arba

INFORMACIJA SKELBIAMA VIEŠAI Forma patvirtinta Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2002 m. balandžio 5 d. įsakymu Nr. 159 (Lietuvos Respu

INFORMACIJA SKELBIAMA VIEŠAI Forma patvirtinta Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2002 m. balandžio 5 d. įsakymu Nr. 159 (Lietuvos Respu INFORMACIJA SKELBIAMA VIEŠAI Forma patvirtinta Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2002 m. balandžio 5 d. įsakymu Nr. 159 (Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos 2015 m. birželio 2 d. įsakymo

Detaliau

ESPBI IS ir E. recepto veiklos modelių pristatymas

ESPBI IS ir E. recepto veiklos modelių pristatymas ESPBI IS ir E. recepto veiklos modelių pristatymas 2013-11-08 Pristatymo organizavimas Laikas Tema 9:00 9:30 Dalyvių registracija 9:30 9:45 Įžanginis žodis 9:45 11:00 E. sveikatos paslaugų ir bendradarbiavimo

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRO

LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRO Forma patvirtinta Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2002 m. balandžio 5 d. įsakymu Nr. 159 (Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2015 m. kovo 27 d įsakymo Nr. V-445 redakcija)

Detaliau

1 DOKUMENTAI, KURIAIS GYVENTOJAS TURI PAGRĮSTI TEISĘ Į GPM LENGVATĄ Gyventojų pajamų mokesčio įstatymo (toliau GPMĮ) 21 straipsnio 1 d. 4 punkte numat

1 DOKUMENTAI, KURIAIS GYVENTOJAS TURI PAGRĮSTI TEISĘ Į GPM LENGVATĄ Gyventojų pajamų mokesčio įstatymo (toliau GPMĮ) 21 straipsnio 1 d. 4 punkte numat 1 DOKUMENTAI, KURIAIS GYVENTOJAS TURI PAGRĮSTI TEISĘ Į GPM LENGVATĄ Gyventojų pajamų mokesčio įstatymo (toliau GPMĮ) 21 straipsnio 1 d. 4 punkte numatyta mokesčio lengvata galės pasinaudoti nuolatiniai

Detaliau

1 PROGNOZUOJAMŲ PRIVALOMOJO SVEIKATOS DRAUDIMO FONDO BIUDŽETO IŠLAIDŲ VAISTINIAM PREPARATUI IXEKIZUMAB (TALTZ), SIŪLOMAM ĮRAŠYTI Į KOMPENSUOJAMŲJŲ VAI

1 PROGNOZUOJAMŲ PRIVALOMOJO SVEIKATOS DRAUDIMO FONDO BIUDŽETO IŠLAIDŲ VAISTINIAM PREPARATUI IXEKIZUMAB (TALTZ), SIŪLOMAM ĮRAŠYTI Į KOMPENSUOJAMŲJŲ VAI 1 PROGNOZUOJAMŲ PRIVALOMOJO SVEIKATOS DRAUDIMO FONDO BIUDŽETO IŠLAIDŲ VAISTINIAM PREPARATUI IXEKIZUMAB (TALTZ), SIŪLOMAM ĮRAŠYTI Į KOMPENSUOJAMŲJŲ VAISTŲ SĄRAŠUS, APSKAIČIAVIMO PROTOKOLAS 1. Duomenys apie

Detaliau

LIETUVOS SVEIKATOS MOKSLŲ UNIVERSITETO LIGONINĖS KAUNO KLINIKŲ GENERALINIS DIREKTORIUS ĮSAKYMAS DĖL MOKAMŲ IMUNOPROFILAKTIKOS PASLAUGŲ TEIKIMO IR APMO

LIETUVOS SVEIKATOS MOKSLŲ UNIVERSITETO LIGONINĖS KAUNO KLINIKŲ GENERALINIS DIREKTORIUS ĮSAKYMAS DĖL MOKAMŲ IMUNOPROFILAKTIKOS PASLAUGŲ TEIKIMO IR APMO LIETUVOS SVEIKATOS MOKSLŲ UNIVERSITETO LIGONINĖS KAUNO KLINIKŲ GENERALINIS DIREKTORIUS ĮSAKYMAS DĖL MOKAMŲ IMUNOPROFILAKTIKOS PASLAUGŲ TEIKIMO IR APMOKĖJIMO 2019 m. birželio 19 d. Nr. V- 570 Kaunas Vadovaudamasis

Detaliau

ES F ben dri Projekto kodas (Įrašoma automatiškai) 1 PROJEKTO SFMIS DUOMENŲ FORMA FORMAI PRITARTA m. Europos Sąjungos struktūrinės paramos a

ES F ben dri Projekto kodas (Įrašoma automatiškai) 1 PROJEKTO SFMIS DUOMENŲ FORMA FORMAI PRITARTA m. Europos Sąjungos struktūrinės paramos a ES F ben dri 1 PROJEKTO SFMIS DUOMENŲ FORMA FORMAI PRITARTA 2014-2020 m. Europos Sąjungos struktūrinės paramos administravimo darbo grupės, sudarytos Lietuvos Respublikos finansų ministro 2013 m. liepos

Detaliau

Elektroninio dokumento nuorašas LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRAS ĮSAKYMAS DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRO 2013 M

Elektroninio dokumento nuorašas LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRAS ĮSAKYMAS DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRO 2013 M Elektroninio dokumento nuorašas LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRAS ĮSAKYMAS DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRO 2013 M. SPALIO 15 D. ĮSAKYMO NR. V-957 DĖL TARPVALSTYBINĖS

Detaliau

PATVIRTINTA Lietuvos statistikos departamento generalinio direktoriaus ir Muitinės departamento prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos general

PATVIRTINTA Lietuvos statistikos departamento generalinio direktoriaus ir Muitinės departamento prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos general PATVIRTINTA Lietuvos statistikos departamento generalinio direktoriaus ir Muitinės departamento prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos generalinio direktoriaus 2014 m. spalio 30 d. įsakymu Nr.

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS ŪKIO MINISTRO

LIETUVOS RESPUBLIKOS ŪKIO MINISTRO LIETUVOS RESPUBLIKOS ŪKIO MINISTRO Į S A K Y M A S DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS ŪKIO MINISTRO 2002 M. VASARIO 12 D. ĮSAKYMO NR. 49 DĖL NETAURIŲJŲ METALŲ LAUŽO IR ATLIEKŲ SUPIRKIMO, APSKAITOS IR SAUGOJIMO TVARKOS

Detaliau

Microsoft Word - pildymo instrukcija (parengta VMI).docx

Microsoft Word - pildymo instrukcija (parengta VMI).docx PATVIRTINTA Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2003 m. vasario 7 d. įsakymu Nr. V-45 NAUJA REDAKCIJA nuo 2017 01 01 (Šaltinis INFOLEX) INFOLEX PASTABA:

Detaliau

Suvestinė redakcija nuo Įsakymas paskelbtas: TAR , i. k Nauja redakcija nuo : Nr. B1-275, , paske

Suvestinė redakcija nuo Įsakymas paskelbtas: TAR , i. k Nauja redakcija nuo : Nr. B1-275, , paske Suvestinė redakcija nuo 2016-12-03 Įsakymas paskelbtas: TAR 2014-01-22, i. k. 2014-00395 Nauja redakcija nuo 2016-04-15: Nr. B1-275, 2016-04-01, paskelbta TAR 2016-04-01, i. k. 2016-06961 VALSTYBINĖS MAISTO

Detaliau

Microsoft Word - Apibendrinimas pagal skundus del asmens kodo _galutinis_ doc

Microsoft Word - Apibendrinimas pagal skundus del asmens kodo _galutinis_ doc APIBENDRINIMAS DöL ASMENS KODO TVARKYMO PAGAL PATEIKTUS ASMENŲ SKUNDUS I. Apibendrinimo tikslas Asmens kodas pirmiausia yra asmens duomuo. Jis n ra priskiriamas prie ypatingų asmens duomenų, priešingai

Detaliau

Elektroninių pažymėjimų tvarkymo sistema

Elektroninių pažymėjimų tvarkymo sistema Data: 2019-09-16 Valstybinio socialinio draudimo fondo valdyba Turinys 1. Įžanga... 3 1.1. Dokumento tikslas... 3 1.2. Terminai ir santrumpos... 3 2. Perskaitykite pirmiausia... 4 2.1. Ką rasite šiame

Detaliau

124

124 APLINKOS APSAUGOS AGENTŪROS DIREKTORIUS Į S A K Y M A S DĖL PREKYBOS NE MĖGĖJŲ ŽVEJYBOS ĮRANKIAIS TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO 2012 m. gruodžio 20 d. Nr. Vilnius Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos mėgėjų

Detaliau

aukciono nuostatai Nr.1

aukciono nuostatai Nr.1 PATVIRTINTA: UAB,,Trakų vandenys 2016-01-19 valdybos posėdžio Nr.1 nutarimu Nr.1.6.1 NEKILNOJAMOJO TURTO PARDAVIMO VIEŠO AUKCIONO BŪDU NUOSTATAI I. BENDROJI DALIS 1.1 Šie nuostatai reglamentuoja UAB,,Trakų

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽEMĖS ŪKIO MINISTRAS ĮSAKYMAS DĖL VIENKARTINIŲ LEIDIMŲ PURKŠTI AUGALŲ APSAUGOS PRODUKTUS IŠ ORO IŠDAVIMO IR GALIOJIMO PANAIKINIMO

LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽEMĖS ŪKIO MINISTRAS ĮSAKYMAS DĖL VIENKARTINIŲ LEIDIMŲ PURKŠTI AUGALŲ APSAUGOS PRODUKTUS IŠ ORO IŠDAVIMO IR GALIOJIMO PANAIKINIMO LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽEMĖS ŪKIO MINISTRAS ĮSAKYMAS DĖL VIENKARTINIŲ LEIDIMŲ PURKŠTI AUGALŲ APSAUGOS PRODUKTUS IŠ ORO IŠDAVIMO IR GALIOJIMO PANAIKINIMO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO 2017 m. rugpjūčio 1 d. Nr.

Detaliau

SIŪLOMO ĮRAŠYTI Į KOMPENSAVIMO SĄRAŠUS VAISTINIO PREPARATO FARMAKOEKONOMINĖS VERTĖS NUSTATYMO PROTOKOLAS (data) Vertinimas pirminis patiksl

SIŪLOMO ĮRAŠYTI Į KOMPENSAVIMO SĄRAŠUS VAISTINIO PREPARATO FARMAKOEKONOMINĖS VERTĖS NUSTATYMO PROTOKOLAS (data) Vertinimas pirminis patiksl SIŪLOMO ĮRAŠYTI Į KOMPENSAVIMO SĄRAŠUS VAISTINIO PREPARATO FARMAKOEKONOMINĖS VERTĖS NUSTATYMO PROTOKOLAS 2017-11-27 (data) Vertinimas pirminis patikslintas Vilnius (sudarymo vieta) Paskutinio vertinimo

Detaliau

IŠVADA DĖL KORUPCIJOS PASIREIŠKIMO TIKIMYBĖS NUSTATYMO VŠĮ VALSTYBĖS IR SAVIVALDYBIŲ TARNAUTOJŲ MOKYMO CENTRE DAINAVA Vadovaujantis Lietuvos Respublik

IŠVADA DĖL KORUPCIJOS PASIREIŠKIMO TIKIMYBĖS NUSTATYMO VŠĮ VALSTYBĖS IR SAVIVALDYBIŲ TARNAUTOJŲ MOKYMO CENTRE DAINAVA Vadovaujantis Lietuvos Respublik IŠVADA DĖL KORUPCIJOS PASIREIŠKIMO TIKIMYBĖS NUSTATYMO VŠĮ VALSTYBĖS IR SAVIVALDYBIŲ TARNAUTOJŲ MOKYMO CENTRE DAINAVA Vadovaujantis Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymu (Žin., 2002, Nr.

Detaliau

Microsoft Word - Taisykles .doc

Microsoft Word - Taisykles .doc Neoficialus įsakymo tekstas Skelbtas: Žin., 2008, Nr. 75-2976 LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽEMĖS ŪKIO MINISTRO Į S A K Y M A S DĖL PARAMOS TEIKIMO BIČIŲ LAIKYTOJAMS UŽ PAPILDOMĄ BIČIŲ MAITINIMĄ TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO

Detaliau

VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS

VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS VIRŠININKO Į S A K Y M A S DĖL PRANEŠIMO APIE IDENTIFIKAVIMO ELEKTRONINIO DEKLARAVIMO INFORMACINĖJE SISTEMOJE PRIEMONES PRC905

Detaliau

Aiškinamasis_raštas

Aiškinamasis_raštas VŠĮ PAUPIŲ PIRMINĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS CENTRAS ĮMONĖS KODAS 163368415 2014 M. BIRŽELIO 30 D. TARPINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠKINAMASIS RAŠTAS 2014-07-31, TF-2014/6 I. BENDROJI DALIS Klaipėdos rajono

Detaliau

Sutartis aktuali nuo

Sutartis aktuali nuo VALSTYBINIO SOCIALINIO DRAUDIMO FONDO VALDYBA PRIE SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTERIJOS ASMENS DUOMENŲ TEIKIMO SUTARTIS 201_ m. d. Nr. ADS- Vilnius Valstybinio socialinio draudimo fondo valdyba prie

Detaliau

PATVIRTINTA UAB Kauno švara valdybos 2013 m. rugsėjo 26 d. nutarimu Nr. (1.7.)-VN-76 UAB KAUNO ŠVARA TURTO PARDAVIMO VIEŠO AUKCIONO BŪDU NUOSTATAI I.

PATVIRTINTA UAB Kauno švara valdybos 2013 m. rugsėjo 26 d. nutarimu Nr. (1.7.)-VN-76 UAB KAUNO ŠVARA TURTO PARDAVIMO VIEŠO AUKCIONO BŪDU NUOSTATAI I. PATVIRTINTA UAB Kauno švara valdybos 2013 m. rugsėjo 26 d. nutarimu Nr. (1.7.)-VN-76 UAB KAUNO ŠVARA TURTO PARDAVIMO VIEŠO AUKCIONO BŪDU NUOSTATAI I. BENDROSIOS NUOSTATOS 1. Šie nuostatai reglamentuoja

Detaliau

AIŠKINAMASIS RAŠTAS PRIE 2010 M

AIŠKINAMASIS RAŠTAS PRIE 2010 M VŠĮ PAUPIŲ PIRMINĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS CENTRAS ĮMONĖS KODAS 163368415 2014 M. RUGSĖJO 30 D. TARPINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠKINAMASIS RAŠTAS 2014-11-11, TF-2014/9 I.BENDROJI DALIS VšĮ Paupių pirminės

Detaliau

LIETUVOS DARBO BIRŽOS

LIETUVOS DARBO BIRŽOS PATVIRTINTA Lietuvos darbo biržos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos direktoriaus 2017 m. liepos 5 d. įsakymu Nr. V-382 KELIONĖS, APGYVENDINIMO, PRIVALOMOJO SVEIKATOS TIKRINIMO IR SKIEPIJIMO

Detaliau

PATVIRTINTA

PATVIRTINTA PATVIRTINTA Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2003 m. vasario 7 d. įsakymu Nr. V-45 (2012 m. vasario 17 d. įsakymo Nr. VA-16 redakcija) (2012 m.

Detaliau

Ibuprofen Art 31 CMDh agreement Annexes

Ibuprofen Art 31 CMDh agreement Annexes II priedas Mokslinės išvados ir pagrindas keisti rinkodaros leidimų sąlygas 355 Mokslinės išvados ir pagrindas keisti rinkodaros leidimų sąlygas Ibuprofenas yra nesteroidinis vaistas nuo uždegimo (NVNU),

Detaliau

VETERINARINIO VAISTO APRAŠAS 1. VETERINARINIO VAISTO PAVADINIMAS ERGOGEN COMPLEX, injekcinis tirpalas 2. KOKYBINĖ IR KIEKYBINĖ SUDĖTIS 100 ml tirpalo

VETERINARINIO VAISTO APRAŠAS 1. VETERINARINIO VAISTO PAVADINIMAS ERGOGEN COMPLEX, injekcinis tirpalas 2. KOKYBINĖ IR KIEKYBINĖ SUDĖTIS 100 ml tirpalo VETERINARINIO VAISTO APRAŠAS 1. VETERINARINIO VAISTO PAVADINIMAS ERGOGEN COMPLEX, injekcinis tirpalas 2. KOKYBINĖ IR KIEKYBINĖ SUDĖTIS 100 ml tirpalo yra: veikliųjų medžiagų: L-histidino L-arginino 400

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS GYVENAMOSIOS VIETOS DEKLARAVIMO ĮSTATYMO NR. VIII-840 PAKEITIMO ĮSTATYMAS 2017 m. gruodžio 21 d. Nr. XIII-961 Vilnius 1 straipsni

LIETUVOS RESPUBLIKOS GYVENAMOSIOS VIETOS DEKLARAVIMO ĮSTATYMO NR. VIII-840 PAKEITIMO ĮSTATYMAS 2017 m. gruodžio 21 d. Nr. XIII-961 Vilnius 1 straipsni LIETUVOS RESPUBLIKOS GYVENAMOSIOS VIETOS DEKLARAVIMO ĮSTATYMO NR. VIII-840 PAKEITIMO ĮSTATYMAS 2017 m. gruodžio 21 d. Nr. XIII-961 Vilnius 1 straipsnis. Lietuvos Respublikos gyvenamosios vietos deklaravimo

Detaliau

IŠDUODAMUOSE I, III, V IR VI TIPO NUMERIO ŽENKLUOSE NAUDOJAMŲ UŽRAŠŲ SUDARYMO EILIŠKUMO TVARKOS

IŠDUODAMUOSE I, III, V IR VI TIPO NUMERIO ŽENKLUOSE NAUDOJAMŲ UŽRAŠŲ SUDARYMO EILIŠKUMO TVARKOS PATVIRTINTA Valstybės įmonės Regitra generalinio direktoriaus 2018 m. birželio 29 d. įsakymu Nr. V-18/106 (pakeista 2019 m. vasario 12 d. įsakymu Nr. (1.1E)-V-27) VALSTYBINIO REGISTRACIJOS NUMERIO DERINIO

Detaliau

[Version 7

[Version 7 VETERINARINIO VAISTO APRAŠAS 1. VETERINARINIO VAISTO PAVADINIMAS STOMORGYL 20, tabletės 2. KOKYBINĖ IR KIEKYBINĖ SUDĖTIS Vienoje tabletėje yra: veikliųjų medžiagų: spiramicino metronidazolo 1 500 000 TV,

Detaliau

Patients rights have no borders Naudotis sveikatos priežiūros paslaugomis kitoje ES valstybėje narėje

Patients rights have no borders Naudotis sveikatos priežiūros paslaugomis kitoje ES valstybėje narėje Patients rights have no borders Aktyvaus pilietiškumo tinklas, norėdamas prisidėti prie Europos Sąjungos (ES) įgyvendinamos kampanijos Pacientų teisės neturi sienų, parengė šią informaciją apie Direktyvą

Detaliau

Teisinės ir mokesčių sistemos supratimas

Teisinės ir mokesčių sistemos supratimas Teisinės ir mokesčių sistemos supratimas TEISINĖ APLINKA NORITE ĮSTEIGTI ĮMONĘ, NUO KO PRADĖTI? TEISINIŲ FORMŲ JURIDINIAI ASMENYS individuali įmonė, uždaroji akcinė bendrovė, akcinė bendrovė, asociacija,

Detaliau

PATVIRTINTA

PATVIRTINTA PATVIRTINTA VDU Rasos gimnazijos Visuotinio dalininkų susirinkimo 2018 m. gegužės 17 d. protokolu Nr. DSP-04 ASMENŲ PRIĖMIMO Į VYTAUTO DIDŽIOJO UNIVERSITETO RASOS GIMNAZIJĄ KRITERIJŲ IR KLASIŲ KOMPLEKTAVIMO

Detaliau

Prašymo taikyti galutinio vartojimo, laikinojo įvežimo, laikinojo įvežimo perdirbti ir laikinojo išvežimo perdirbti langeliuose įrašomi duomenys: 1. P

Prašymo taikyti galutinio vartojimo, laikinojo įvežimo, laikinojo įvežimo perdirbti ir laikinojo išvežimo perdirbti langeliuose įrašomi duomenys: 1. P Prašymo taikyti galutinio vartojimo, laikinojo įvežimo, laikinojo įvežimo perdirbti ir laikinojo išvežimo perdirbti langeliuose įrašomi duomenys: 1. Pareiškėjas Įrašomas tikslus pareiškėjo pavadinimas

Detaliau

PATVIRTINTA ISM Vadybos ir ekonomikos universiteto Rektoriaus 2018 m. liepos 23 d. įsakymu Nr NAUDOJIMOSI ISM VADYBOS IR EKONOMIKOS UNIVERSI

PATVIRTINTA ISM Vadybos ir ekonomikos universiteto Rektoriaus 2018 m. liepos 23 d. įsakymu Nr NAUDOJIMOSI ISM VADYBOS IR EKONOMIKOS UNIVERSI PATVIRTINTA ISM Vadybos ir ekonomikos universiteto Rektoriaus 2018 m. liepos 23 d. įsakymu Nr. 01-07-63 NAUDOJIMOSI ISM VADYBOS IR EKONOMIKOS UNIVERSITETO BIBLIOTEKOS PASLAUGOMIS TAISYKLĖS I SKYRIUS BENDROSIOS

Detaliau

VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS VIRŠININKAS ĮSAKYMAS DĖL ŪKININKO, KURIAM TAIKOMA KOMPENSACINIO PRIDĖT

VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS VIRŠININKAS ĮSAKYMAS DĖL ŪKININKO, KURIAM TAIKOMA KOMPENSACINIO PRIDĖT VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS VIRŠININKAS ĮSAKYMAS DĖL ŪKININKO, KURIAM TAIKOMA KOMPENSACINIO PRIDĖTINĖS VERTĖS MOKESČIO TARIFO SCHEMA, PATIEKTOS PRODUKCIJOS

Detaliau

[Version 7, 08/ 2005]

[Version 7, 08/ 2005] VETERINARINIO VAISTO APRAŠAS 1. VETERINARINIO VAISTO PAVADINIMAS QUADRICAT, gyva liofilizuota ir inaktyvuota skysta vakcina 2. KOKYBINĖ IR KIEKYBINĖ SUDĖTIS Vienoje liofilizuotos vakcinos dozėje yra: gyvų

Detaliau

Forma patvirtinta Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos direktoriaus 2003 m

Forma patvirtinta Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos direktoriaus 2003 m Vardas Pavardė Asmens kodas Gyvenamoji vieta Telefono /el. pašto adresas Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos skyriui/tarnybai Forma patvirtinta Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos

Detaliau

Europos pagalbos labiausiai skurstantiems asmenims fondo išlaidų deklaravimo ir sąskaitų Europos Komisijai rengimo taisyklių 1 priedas (Europos pagalb

Europos pagalbos labiausiai skurstantiems asmenims fondo išlaidų deklaravimo ir sąskaitų Europos Komisijai rengimo taisyklių 1 priedas (Europos pagalb Europos pagalbos labiausiai skurstantiems asmenims fondo išlaidų deklaravimo ir sąskaitų Europos Komisijai rengimo taisyklių 1 priedas (Europos pagalbos labiausiai skurstantiems asmenims fondo išlaidų

Detaliau

JAR formų pildymo pavyzdžiai

JAR formų pildymo pavyzdžiai JAR-T formos pavyzdys 2016 m. sausio 6 d. įsakymu Nr. v-4 JAR-T (Pildoma registruojant pakeitimus) Šiaulių m. budistų bendruomenė Dharma Taisyklė, pagal kurią asmenys veikia juridinio asmens vardu* Vienasmenio

Detaliau

Microsoft Word - Asmenų prašymų pasiūlymų ir skundų nagrinĊjimo tvarkos aprašas

Microsoft Word - Asmenų praÅ¡ymų pasiÅ«lymų ir skundų nagrinÄŠjimo tvarkos apraÅ¡as PATVIRTINTA Marijampolės specialiųjų socialinės globos namų direktoriaus 2007 m. birželio 12 d. įsakymu Nr. V-37 (Marijampolės specialiųjų socialinės globos namų direktoriaus 2014 m. birželio 18 d. įsakymo

Detaliau

VALSTYBINĖS KELIŲ TRANSPORTO INSPEKCIJOS

VALSTYBINĖS KELIŲ TRANSPORTO INSPEKCIJOS Suvestinė redakcija nuo 2015-03-27 iki 2016-08-17 Įsakymas paskelbtas: Žin. 2012, Nr. 68-3519, i. k. 1122213ISAK002B-240 VALSTYBINĖS KELIŲ TRANSPORTO INSPEKCIJOS PRIE SUSISIEKIMO MINISTERIJOS VIRŠININKO

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRO Į S A K Y M A S DĖL PACIENTO POMIRTINIO TYRIMO SKYRIMO AKTO PATVIRTINIMO 2004 m. spalio 21 d. Nr. V-7

LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRO Į S A K Y M A S DĖL PACIENTO POMIRTINIO TYRIMO SKYRIMO AKTO PATVIRTINIMO 2004 m. spalio 21 d. Nr. V-7 LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRO Į S A K Y M A S DĖL PACIENTO POMIRTINIO TYRIMO SKYRIMO AKTO PATVIRTINIMO 2004 m. spalio 21 d. Nr. V-739 Vilnius 1. T v i r t i n u pridedamus: 1.1. Paciento

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO KONTROLIERIUS PAŽYMA DĖL X SKUNDO PRIEŠ KALĖJIMŲ DEPARTAMENTĄ PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS TEISINGUMO MINISTERIJOS

LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO KONTROLIERIUS PAŽYMA DĖL X SKUNDO PRIEŠ KALĖJIMŲ DEPARTAMENTĄ PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS TEISINGUMO MINISTERIJOS LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO KONTROLIERIUS PAŽYMA DĖL X SKUNDO PRIEŠ KALĖJIMŲ DEPARTAMENTĄ PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS TEISINGUMO MINISTERIJOS 2018-07-12 Nr. 4D-2018/1-750 Vilnius SKUNDO ESMĖ 1. Lietuvos Respublikos

Detaliau

(Microsoft Word - Ai\360kinamasis_ra\360tas)

(Microsoft Word - Ai\360kinamasis_ra\360tas) KLAIPĖDOS RAJONO SAVIVALDYBĖS VŠĮ PAUPIŲ PIRMINĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS CENTRAS ĮMONĖS KODAS 163368415 2014 M. KOVO 31 D. TARPINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠKINAMASIS RAŠTAS 2014-04-30, TF-2014/3 I. BENDROJI

Detaliau

PATVIRTINTA Kauno lopšelio darželio Vaikystė direktoriaus 2015 m. spalio 26 d. įsakymu Nr. V-74 KAUNO LOPŠELIO DARŽELIO VAIKYSTĖ VAIZDO DUOMENŲ TVARKY

PATVIRTINTA Kauno lopšelio darželio Vaikystė direktoriaus 2015 m. spalio 26 d. įsakymu Nr. V-74 KAUNO LOPŠELIO DARŽELIO VAIKYSTĖ VAIZDO DUOMENŲ TVARKY PATVIRTINTA Kauno lopšelio darželio Vaikystė direktoriaus 2015 m. spalio 26 d. įsakymu Nr. V-74 KAUNO LOPŠELIO DARŽELIO VAIKYSTĖ VAIZDO DUOMENŲ TVARKYMO TAISYKLĖS I SKYRIUS BENDROSIOS NUOSTATOS 1. Vaizdo

Detaliau

Elektroninio dokumento nuorašas VALSTYBINĖS LIGONIŲ KASOS PRIE SVEIKATOS APSAUGOS MINISTERIJOS DIREKTORIUS ĮSAKYMAS DĖL VALSTYBINĖS LIGONIŲ KASOS PRIE

Elektroninio dokumento nuorašas VALSTYBINĖS LIGONIŲ KASOS PRIE SVEIKATOS APSAUGOS MINISTERIJOS DIREKTORIUS ĮSAKYMAS DĖL VALSTYBINĖS LIGONIŲ KASOS PRIE Elektroninio dokumento nuorašas VALSTYBINĖS LIGONIŲ KASOS PRIE SVEIKATOS APSAUGOS MINISTERIJOS DIREKTORIUS ĮSAKYMAS DĖL VALSTYBINĖS LIGONIŲ KASOS PRIE SVEIKATOS APSAUGOS MINISTERIJOS DIREKTORIAUS 2010

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTRAS ĮSAKYMAS DĖL GRĖSMĖS VAIKUI LYGIŲ KRITERIJŲ IR GRĖSMĖS VAIKUI LYGIO NUSTATYMO TVARKOS APRA

LIETUVOS RESPUBLIKOS SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTRAS ĮSAKYMAS DĖL GRĖSMĖS VAIKUI LYGIŲ KRITERIJŲ IR GRĖSMĖS VAIKUI LYGIO NUSTATYMO TVARKOS APRA LIETUVOS RESPUBLIKOS SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTRAS ĮSAKYMAS DĖL GRĖSMĖS VAIKUI LYGIŲ KRITERIJŲ IR GRĖSMĖS VAIKUI LYGIO NUSTATYMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO 2018 m. gegužės 21 d. Nr. A1-221 Vilnius

Detaliau

Gyventoju pajamu apmokestinimo tvarka nuo

Gyventoju pajamu apmokestinimo tvarka nuo 1 Gyventojų pajamų apmokestinimo tvarka nuo 2013 metų sausio 1 dienos Darbo santykiai Darbu otojas 15 proc. 6 proc. 3 proc. 0 proc*. Ne PVM objektas Darbd avys (Drau dėjas) A klasė 3 proc. 27,8 proc. +

Detaliau

2 + 1 PROCENTAI GYVENTOJO PAJAMŲ MOKESČIO - PARAMAI

2 + 1 PROCENTAI GYVENTOJO PAJAMŲ MOKESČIO - PARAMAI GYVENTOJO PAJAMŲ MOKESČIO DALIS PARAMAI VILNIUS 2019 2 Turinys ĮVADAS... 4 1. Kas gali pasinaudoti teise sumokėto pajamų mokesčio dalimi paremti subjektą, turintį teisę gauti paramą?... 4 2. Kas yra laikomas

Detaliau

VALSTYBINĖ KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJA NUTARIMAS DĖL AB ENERGIJOS SKIRSTYMO OPERATORIUS ELEKTROS ENERGIJOS PERSIUNTIMO PASLAUGOS KAINŲ IR

VALSTYBINĖ KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJA NUTARIMAS DĖL AB ENERGIJOS SKIRSTYMO OPERATORIUS ELEKTROS ENERGIJOS PERSIUNTIMO PASLAUGOS KAINŲ IR VALSTYBINĖ KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJA NUTARIMAS DĖL AB ENERGIJOS SKIRSTYMO OPERATORIUS ELEKTROS ENERGIJOS PERSIUNTIMO PASLAUGOS KAINŲ IR JŲ TAIKYMO TVARKOS PASKELBIMO 2018 m. lapkričio 16

Detaliau

Projektas PAKRUOJO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA SPRENDIMAS DĖL PAKRUOJO RAJONO SAVIVALDYBĖS DIENOS SOCIALINĖS GLOBOS ASMENS NAMUOSE TEIKIMO TVARKOS APRA

Projektas PAKRUOJO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA SPRENDIMAS DĖL PAKRUOJO RAJONO SAVIVALDYBĖS DIENOS SOCIALINĖS GLOBOS ASMENS NAMUOSE TEIKIMO TVARKOS APRA Projektas PAKRUOJO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA SPRENDIMAS DĖL PAKRUOJO RAJONO SAVIVALDYBĖS DIENOS SOCIALINĖS GLOBOS ASMENS NAMUOSE TEIKIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO 2016 m. lapkričio 24 d. Nr. T- Pakruojis

Detaliau

PATVIRTINTA Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos pirmininko 2017 m. d. įsakymu Nr. O1- VALSTYBINĖS KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMI

PATVIRTINTA Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos pirmininko 2017 m. d. įsakymu Nr. O1- VALSTYBINĖS KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMI PATVIRTINTA Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos pirmininko 2017 m. d. įsakymu Nr. O1- VALSTYBINĖS KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJOS ELEKTROS ENERGIJOS KAINŲ PALYGINIMO INFORMACINĖS

Detaliau

Slide 1

Slide 1 Keleivių išgabenamų prekių apmokestinimas PVM VMI prie FM Mokesčių informacijos departamentas 2013 m. Seminaro planas Teisės aktai (42 str.) Prekių išgabenimas iš Europos Sąjungos teritorijos (41 str.

Detaliau

Pridėtinės vertės mokesčio sąskaitų faktūrų registrų duomenų tvarkymo ir pateikimo taisyklių priedas I.SAF DUOMENŲ RINKMENOS APRAŠYMAS I DALIS ANTRAŠT

Pridėtinės vertės mokesčio sąskaitų faktūrų registrų duomenų tvarkymo ir pateikimo taisyklių priedas I.SAF DUOMENŲ RINKMENOS APRAŠYMAS I DALIS ANTRAŠT Pridėtinės vertės mokesčio sąskaitų faktūrų registrų duomenų tvarkymo ir pateikimo taisyklių priedas I.SAF DUOMENŲ RINKMENOS APRAŠYMAS I DALIS ANTRAŠTĖ Privalomumas pavadinimas reikšmės 1. *** FileDescription

Detaliau

VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS

VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS VIRŠININKO ĮSAKYMAS DĖL VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS VIRŠININKO 2006 M.

Detaliau

2009 m. liepos 22 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 637/2009, nustatantis įgyvendinimo taisykles dėl žemės ūkio augalų ir daržovių veislių pavadinimų

2009 m. liepos 22 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 637/2009, nustatantis įgyvendinimo taisykles dėl žemės ūkio augalų ir daržovių veislių pavadinimų L 191/10 Europos Sąjungos oficialusis leidinys 2009 7 23 KOMISIJOS REGLAMENTAS (EB) Nr. 637/2009 2009 m. liepos 22 d. nustatantis įgyvendinimo taisykles dėl žemės ūkio augalų ir daržovių veislių pavadinimų

Detaliau

LOŠIMŲ PRIEŽIŪROS TARNYBOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS DIREKTORIAUS

LOŠIMŲ PRIEŽIŪROS TARNYBOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS DIREKTORIAUS Suvestinė redakcija nuo 2016-01-01 Įsakymas paskelbtas: Žin. 2012, Nr. 33-1600, i. k. 11220LPISAK0000DI-4 LOŠIMŲ PRIEŽIŪROS TARNYBOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS DIREKTORIAUS Į S A K

Detaliau

NEKILNOJAMOJO TURTO REGISTRO DUOMENŲ TEIKIMO

NEKILNOJAMOJO TURTO REGISTRO DUOMENŲ TEIKIMO LIETUVOS RESPUBLIKOS GYVENTOJŲ REGISTRO DUOMENŲ TEIKIMO SUTARTIS NR. Valstybės įmonė Registrų centras (toliau TEIKĖJAS), atstovaujama generalinio direktoriaus Sauliaus Urbanavičiaus, veikiančio pagal Valstybės

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ N U T A R I M A S DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS 1999 M. KOVO 9 D. NUTARIMO NR. 260 DĖL NAUDOJAMŲ VALSTYBINĖS ŽE

LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ N U T A R I M A S DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS 1999 M. KOVO 9 D. NUTARIMO NR. 260 DĖL NAUDOJAMŲ VALSTYBINĖS ŽE LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ N U T A R I M A S DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS 1999 M. KOVO 9 D. NUTARIMO NR. 260 DĖL NAUDOJAMŲ VALSTYBINĖS ŽEMĖS SKLYPŲ PARDAVIMO IR NUOMOS NE ŽEMĖS ŪKIO PASKIRČIAI

Detaliau

ĮMONIŲ BANKROTO VALDYMO DEPARTAMENTO

ĮMONIŲ BANKROTO VALDYMO DEPARTAMENTO PATVIRTINTA Audito, apskaitos, turto vertinimo ir nemokumo valdymo tarnybos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos direktoriaus 2017 m. rugsėjo 27 d. įsakymu Nr. V1-236 ADMINISTRACINĖS PASLAUGOS,,DOKUMENTŲ

Detaliau

DUOMENŲ TEIKIMO IŠ LIETUVOS RESPUBLIKOS HIPOTEKOS,

DUOMENŲ TEIKIMO IŠ LIETUVOS RESPUBLIKOS HIPOTEKOS, DUOMENŲ TEIKIMO IŠ LIETUVOS RESPUBLIKOS HIPOTEKOS, TURTO AREŠTO AKTŲ, TESTAMENTŲ, SUTARČIŲ, VEDYBŲ SUTARČIŲ, ĮGALIOJIMŲ, NEVEIKSNIŲ IR RIBOTAI VEIKSNIŲ ASMENŲ REGISTRŲ SUTARTIS NR. Valstybės įmonė Registrų

Detaliau

Profesinio orientavimo projektas Studentų ugdymas karjerai studento karjeros sėkmės link (Nr. EG ) Į(SI)DARBINIMO FORMOS NAUDINGOS NUORODOS IR

Profesinio orientavimo projektas Studentų ugdymas karjerai studento karjeros sėkmės link (Nr. EG ) Į(SI)DARBINIMO FORMOS NAUDINGOS NUORODOS IR Į(SI)DARBINIMO FORMOS NAUDINGOS NUORODOS IR INFORMACIJA Darbo rinkoje egzistuoja įvairios į(si)darbinimo formos, todėl jaunam žmogui lengva pasimesti ir susipainioti tarp terminų ir įdarbinimo formų. Todėl

Detaliau

VPT: Skelbimo spausdinimas

VPT: Skelbimo spausdinimas I DALIS: PERKANČIOJI ORGANIZACIJA SKELBIMAS APIE PIRKIMĄ I.1) PAVADINIMAS, ADRESAS IR KONTAKTINIS (-IAI) PUNKTAS (-AI) Oficialus pavadinimas: Valstybinė ligonių kasa prie Sveikatos apsaugos ministerijos

Detaliau

PAKRUOJO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA SPRENDIMAS DĖL VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS PAKRUOJO LIGONINĖS 2012 M. VADOVO VEIKLOS ATASKAITOS PATVIRTINIMO 2013 m. baland

PAKRUOJO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA SPRENDIMAS DĖL VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS PAKRUOJO LIGONINĖS 2012 M. VADOVO VEIKLOS ATASKAITOS PATVIRTINIMO 2013 m. baland PAKRUOJO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA SPRENDIMAS DĖL VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS PAKRUOJO LIGONINĖS 2012 M. VADOVO VEIKLOS ATASKAITOS PATVIRTINIMO 2013 m. balandžio 18 d. Nr. T-122 Pakruojis Vadovaudamasi Lietuvos

Detaliau

Microsoft Word - IN0573

Microsoft Word - IN0573 PATVIRTINTA Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2004 m. liepos 26 d. įsakymu Nr. VA-145 (Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos

Detaliau

PATVIRTINTA Kauno sporto mokyklos Startas Direktoriaus 2019 m. balandžio 23 d. įsakymu Nr KAUNO SPORTO MOKYKLOS STARTAS PRIVATUMO POLITIKA Kauno

PATVIRTINTA Kauno sporto mokyklos Startas Direktoriaus 2019 m. balandžio 23 d. įsakymu Nr KAUNO SPORTO MOKYKLOS STARTAS PRIVATUMO POLITIKA Kauno PATVIRTINTA Kauno sporto mokyklos Startas Direktoriaus 2019 m. balandžio 23 d. įsakymu Nr. 1-28 KAUNO SPORTO MOKYKLOS STARTAS PRIVATUMO POLITIKA Kauno sporto mokykla Startas (toliau - Mokykla) vertina

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS SUSISIEKIMO MINISTRAS

LIETUVOS RESPUBLIKOS SUSISIEKIMO MINISTRAS LIETUVOS RESPUBLIKOS SUSISIEKIMO MINISTRAS Į S A K Y M A S DĖL MOTORINIŲ TRANSPORTO PRIEMONIŲ, PRIEKABŲ IR ŠIŲ TRANSPORTO PRIEMONIŲ SUDEDAMŲJŲ DALIŲ ATITIKTIES ĮVERTINIMO ATLIKIMO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO

Detaliau

KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA SPRENDIMAS DĖL PAGALBOS Į NAMUS TEIKIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO 2018 m. kovo 29 d. Nr. T2-51 Klaipėda Vadovau

KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA SPRENDIMAS DĖL PAGALBOS Į NAMUS TEIKIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO 2018 m. kovo 29 d. Nr. T2-51 Klaipėda Vadovau KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA SPRENDIMAS DĖL PAGALBOS Į NAMUS TEIKIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO 2018 m. kovo 29 d. Nr. T2-51 Klaipėda Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo

Detaliau

airbnb-pwc-taxguide-lithuania-lt

airbnb-pwc-taxguide-lithuania-lt Šį vadovą parengė nepriklausoma apskaitos įmonė 2018 m. rugsėjo LIETUVA SU TRUMPALAIKE NUOMA SUSIJĘ MOKESČIŲ KLAUSIMAI Toliau pateikta informacija yra gairės, padėsiančios susipažinti su kai kuriais mokesčių

Detaliau

Pazymejimai_

Pazymejimai_ DOKUMENTŲ (PAŽYMĖJIMŲ), SUTEIKIANČIŲ TEISĘ JUOS PATEIKUSIEMS ASMENIMS NAUDOTIS KELIŲ TRANSPORTO LENGVATOMIS, PAVYZDŽIAI Važiavimo keleiviniu kelių transportu lengvatos pagal Lietuvos Respublikos transporto

Detaliau

Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerija Kvietimas teikti paraiškas dalyvauti prašymus išduoti Šengeno vizas priimančių išorės paslaugų teikė

Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerija Kvietimas teikti paraiškas dalyvauti prašymus išduoti Šengeno vizas priimančių išorės paslaugų teikė Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerija Kvietimas teikti paraiškas dalyvauti prašymus išduoti Šengeno vizas priimančių išorės paslaugų teikėjų atrankoje Bendra informacija Siekdama supaprastinti

Detaliau

Vietos projektų, įgyvendinamų bendruomenių inicijuotos vietos plėtros būdu, administravimo taisyklių 3 priedas (Pavyzdinė Pirminės vietos projekto par

Vietos projektų, įgyvendinamų bendruomenių inicijuotos vietos plėtros būdu, administravimo taisyklių 3 priedas (Pavyzdinė Pirminės vietos projekto par Vietos projektų, įgyvendinamų bendruomenių inicijuotos vietos plėtros būdu, administravimo taisyklių 3 priedas (Pavyzdinė Pirminės vietos projekto paraiškos, teikiamos pagal dvisektorę VPS, forma) PIRMINĖ

Detaliau

PATVIRTINTA Švenčionių rajono savivaldybės tarybos 2018 m. vasario 14 d. sprendimu Nr. T-17 GLOBOS CENTRO IR VAIKO BUDINČIO GLOBOTOJO VEIKLOS ORGANIZA

PATVIRTINTA Švenčionių rajono savivaldybės tarybos 2018 m. vasario 14 d. sprendimu Nr. T-17 GLOBOS CENTRO IR VAIKO BUDINČIO GLOBOTOJO VEIKLOS ORGANIZA PATVIRTINTA Švenčionių rajono savivaldybės tarybos 2018 m. vasario 14 d. sprendimu Nr. T-17 GLOBOS CENTRO IR VAIKO BUDINČIO GLOBOTOJO VEIKLOS ORGANIZAVIMO ŠVENČIONIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖJE TVARKOS APRAŠAS

Detaliau

PATVIRTINTA Lietuvos banko valdybos 2015 m. sausio 29 d. nutarimu Nr (Lietuvos banko valdybos 2018 m. spalio 30 d. nutarimo Nr redakcij

PATVIRTINTA Lietuvos banko valdybos 2015 m. sausio 29 d. nutarimu Nr (Lietuvos banko valdybos 2018 m. spalio 30 d. nutarimo Nr redakcij PATVIRTINTA Lietuvos banko valdybos 2015 m. sausio 29 d. nutarimu Nr. 03-10 (Lietuvos banko valdybos 2018 m. spalio 30 d. nutarimo Nr. 03-202 redakcija) PRIĖMIMO Į TARNYBĄ LIETUVOS BANKE TVARKOS APRAŠAS

Detaliau

FR0389pub.fdd (Published)

FR0389pub.fdd (Published) Pildyti tik didžiosiomis spausdintinėmis raidėmis F R 0 3 8 9 Forma patvirtinta Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 00 m. birželio 6 d. įsakymu Nr.

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS ENERGETIKOS MINISTRO

LIETUVOS RESPUBLIKOS ENERGETIKOS MINISTRO Suvestinė redakcija nuo 2017-12-02 Įsakymas paskelbtas: Žin. 2011, Nr. 147-6900, i. k. 111203NISAK0001-293 LIETUVOS RESPUBLIKOS ENERGETIKOS MINISTRO Į S A K Y M A S DĖL PREKYBOS GAMTINĖMIS DUJOMIS TAISYKLIŲ

Detaliau

AR

AR Viešosios įstaigos Palangos vaikų reabilitacijos sanatorijos PALANGOS GINTARAS 2016 metų trečio ketvirčio aiškinamasis raštas 2016 m. spalio 25 d. I. BENDROJI DALIS Viešoji įstaiga Palangos vaikų reabilitacijos

Detaliau

Adresatas

Adresatas VALSTYBINĖ MOKESČIŲ INSPEKCIJA PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS 2017-12- 21 Nr. (18.18-31-1E)RM-39010 INFORMACINIS PRANEŠIMAS DĖL ATNAUJINTO LEIDINIO 2 + 1 PROCENTAI GYVENTOJŲ PAJAMŲ MOKESČIO

Detaliau

VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS

VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS Suvestinė redakcija nuo 2010-07-23 iki 2011-02-03 Įsakymas paskelbtas: Žin. 2007, Nr. 106-4364, i. k. 1072055ISAK000VA-66 VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS

Detaliau

Banko_paslaugu_internetu_teikimo_salygos_

Banko_paslaugu_internetu_teikimo_salygos_ Banko paslaugų internetu teikimo sąlygos 1. Banko paslaugos internetu tai AB SEB banko (toliau Bankas) ir SEB grupės įmonių, kurioms atstovauja Bankas ar kurios naudojasi Banko paslaugų internetu sistema,

Detaliau

VALSTYBINĖ KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJA

VALSTYBINĖ KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJA VALSTYBINĖS KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJOS ŠILUMOS IR VANDENS DEPARTAMENTO VANDENS SKYRIUS Teikti Komisijos posėdžiui Komisijos narė Viktorija Sankauskaitė 2016-05-31 PAŽYMA DĖL GERIAMOJO VANDENS

Detaliau

Projektas LIETUVOS RESPUBLIKOS RYŠIŲ REGULIAVIMO TARNYBOS DIREKTORIUS ĮSAKYMAS DĖL RADIJO RYŠIO PLĖTROS MHz RADIJO DAŽNIŲ JUOSTOJE PLANO PAT

Projektas LIETUVOS RESPUBLIKOS RYŠIŲ REGULIAVIMO TARNYBOS DIREKTORIUS ĮSAKYMAS DĖL RADIJO RYŠIO PLĖTROS MHz RADIJO DAŽNIŲ JUOSTOJE PLANO PAT Projektas LIETUVOS RESPUBLIKOS RYŠIŲ REGULIAVIMO TARNYBOS DIREKTORIUS ĮSAKYMAS DĖL RADIJO RYŠIO PLĖTROS 3400 3800 MHz RADIJO DAŽNIŲ JUOSTOJE PLANO PATVIRTINIMO 2019 m. d. Nr. 1V- Vilnius Vadovaudamasis

Detaliau

V-37 duomenų apsaugos pareigūnas

V-37 duomenų apsaugos pareigūnas PATVIRTINTA VšĮ Šiaulių rajono PSPC direktoriaus 2018 m. gegužės 21 d. įsakymu Nr. V-37 VšĮ ŠIAULIŲ RAJONO PIRMINĖS SVEIKATOS PREŽIŪROS CNTRO ASMENS DUOMENŲ TVARKYMO TAISYKLĖS I SKYRIUS BENDROSIOS NUOSTATOS

Detaliau

CIVILINĖS AVIACIJOS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS Į S A K Y M A S DĖL MĖGĖJIŠKOS KONSTRUKCIJOS ORLAIVIŲ GAMYBOS, JŲ TINKAMUMO SKRAIDYTI NUSTATYMO IR NAU

CIVILINĖS AVIACIJOS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS Į S A K Y M A S DĖL MĖGĖJIŠKOS KONSTRUKCIJOS ORLAIVIŲ GAMYBOS, JŲ TINKAMUMO SKRAIDYTI NUSTATYMO IR NAU CIVILINĖS AVIACIJOS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS Į S A K Y M A S DĖL MĖGĖJIŠKOS KONSTRUKCIJOS ORLAIVIŲ GAMYBOS, JŲ TINKAMUMO SKRAIDYTI NUSTATYMO IR NAUDOJIMO TAISYKLIŲ 2001 m. gruodžio 27 d. Nr. 109 Vilnius

Detaliau

MOD paraiškos forma

MOD paraiškos forma PATVIRTINTA Lietuvos mokslo tarybos pirmininko 2019 m. gegužės 29 d. įsakymu V-277 (Paraiškos IX kvietimo I konkurso mokslininkų grupių projektui vykdyti forma) PARAIŠKA IX KVIETIMO I KONKURSO MOKSLININKŲ

Detaliau

VALSTYBINĖS KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJOS

VALSTYBINĖS KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJOS Projektas VALSTYBINĖ KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJA NUTARIMAS DĖL ŠILUMOS TIEKĖJŲ, NEPRIKLAUSOMŲ ŠILUMOS GAMINTOJŲ, GERIAMOJO VANDENS TIEKĖJŲ IR NUOTEKŲ TVARKYTOJŲ, PAVIRŠINIŲ NUOTEKŲ TVARKYTOJŲ

Detaliau

Mano ERGO savitarnos sistema mano.ergo.lt (Naudotojo atmintinė) 1) Kaip prisijungti prie savitarnos sistemos? 1. Naršyklės lange įveskite mano.ergo.lt

Mano ERGO savitarnos sistema mano.ergo.lt (Naudotojo atmintinė) 1) Kaip prisijungti prie savitarnos sistemos? 1. Naršyklės lange įveskite mano.ergo.lt Mano ERGO savitarnos sistema mano.ergo.lt (Naudotojo atmintinė) 1) Kaip prisijungti prie savitarnos sistemos? 1. Naršyklės lange įveskite mano.ergo.lt 2. Pasirinkite vieną iš prisijungimo būdų: el. bankininkystę,

Detaliau

VILNIAUS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA SPRENDIMAS DĖL SUAUGUSIO ASMENS (ŠEIMOS) SOCIALINIŲ PASLAUGŲ POREIKIO NUSTATYMO IR SKYRIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTI

VILNIAUS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA SPRENDIMAS DĖL SUAUGUSIO ASMENS (ŠEIMOS) SOCIALINIŲ PASLAUGŲ POREIKIO NUSTATYMO IR SKYRIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTI VILNIAUS AJONO SAVIVALDYBĖS TAYBA SPENDIMAS DĖL SUAUGUSIO ASMENS (ŠEIMOS) SOCIALINIŲ PASLAUGŲ POEIKIO NUSTATYMO I SKYIMO TVAKOS APAŠO PATVITINIMO 2018 m. spalio 26 d. Nr. T3-340 Vilnius Vadovaudamasi Lietuvos

Detaliau

(Microsoft Word - Ai\360kinamasis ra\360tas.docx)

(Microsoft Word - Ai\360kinamasis ra\360tas.docx) VIEŠOJI ĮSTAIGA DAINŲ PIRMINĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS CENTRAS Kodas 145371299 Aido g. 18, LT-78242 Šiauliai, Tel., faks. (8-41) 552791 2018 METŲ 3 MĖNESIŲ TARPINĖS FINANSINĖS ATASKAITOS RINKINIO SUTRUMPINTAS

Detaliau

PASLAUGŲ PROGRAMOS Philips Door to Door TAISYKLĖS (toliau Taisyklės) 1 straipsnis. Bendroji dalis 1. Paslaugų programos Philips Door to Door (nuo durų

PASLAUGŲ PROGRAMOS Philips Door to Door TAISYKLĖS (toliau Taisyklės) 1 straipsnis. Bendroji dalis 1. Paslaugų programos Philips Door to Door (nuo durų PASLAUGŲ PROGRAMOS Philips Door to Door TAISYKLĖS (toliau Taisyklės) 1 straipsnis. Bendroji dalis 1. Paslaugų programos Philips Door to Door (nuo durų iki durų) (toliau Programa) organizatorius yra Philips

Detaliau

Microsoft Word - Palmolive_Drogas_full_rules_April_2019.doc

Microsoft Word - Palmolive_Drogas_full_rules_April_2019.doc Žaidimo Pirkite bet kurį PALMOLIVE produktą parduotuvėse Drogas ir laimėkite SPA Vilnius dovanų kuponą! rengimo taisyklės: 1. ŽAIDIMO UŽSAKOVAS, ORGAIZATORIUS IR PRIZŲ KOORDINATORIUS 1.1. Žaidimo užsakovas

Detaliau

Elektroninio dokumento nuorašas LIETUVOS STATISTIKOS DEPARTAMENTO GENERALINIS DIREKTORIUS ĮSAKYMAS DĖL KELEIVIŲ VEŽIMO AUTOBUSAIS STATISTINĖS ATASKAIT

Elektroninio dokumento nuorašas LIETUVOS STATISTIKOS DEPARTAMENTO GENERALINIS DIREKTORIUS ĮSAKYMAS DĖL KELEIVIŲ VEŽIMO AUTOBUSAIS STATISTINĖS ATASKAIT Elektroninio dokumento nuorašas LIETUVOS STATISTIKOS DEPARTAMENTO GENERALINIS DIREKTORIUS ĮSAKYMAS DĖL KELEIVIŲ VEŽIMO AUTOBUSAIS STATISTINĖS ATASKAITOS TA-02 (KETVIRTINĖS) FORMOS PATVIRTINIMO 2014 m.

Detaliau

2013 m. lapkričio 20 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 1259/2013, kuriuo iš dalies keičiamas Tarybos reglamentas (EB) Nr. 111/2005

2013 m. lapkričio 20 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 1259/2013, kuriuo iš dalies keičiamas Tarybos reglamentas (EB) Nr. 111/2005 L 330/30 Europos Sąjungos oficialusis leidinys 2013 12 10 EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS REGLAMENTAS (ES) Nr. 1259/2013 2013 m. lapkričio 20 d. kuriuo iš dalies keičiamas Tarybos reglamentas (EB) Nr. 111/2005,

Detaliau

NAUJA REDAKCIJA nuo

NAUJA REDAKCIJA nuo (asmens vardas, pavardė) Forma patvirtinta Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2005 m. balandžio 27 d. įsakymu Nr. 1R-124 Valstybės garantuojamos teisinės pagalbos tarnybai ar jos teritoriniam skyriui

Detaliau

PATVIRTINTA

PATVIRTINTA PATVIRTINTA Lošimų priežiūros tarnybos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos direktoriaus 2016 m. rugpjūčio 12 d. įsakymu Nr. DI-469 UAB TOPSPORT B KATEGORIJOS LOŠIMO AUTOMATŲ SALONO LOŠIMŲ ORGANIZAVIMO

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS KANCELIARIJA Teisės akto projekto lydraštis Nr. G-3004 LIETUVOS RESPUBLIKOS VIDAUS REIKALŲ MINISTERIJA Biu

LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS KANCELIARIJA Teisės akto projekto lydraštis Nr. G-3004 LIETUVOS RESPUBLIKOS VIDAUS REIKALŲ MINISTERIJA Biu LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS KANCELIARIJA Teisės akto projekto lydraštis 2018-03-19 Nr. G-3004 LIETUVOS RESPUBLIKOS VIDAUS REIKALŲ MINISTERIJA Biudžetinė įstaiga, Šventaragio g. 2, LT-01510 Vilnius,

Detaliau

AR

AR Viešosios įstaigos Palangos vaikų reabilitacijos sanatorijos PALANGOS GINTARAS 2016 metų pirmo pusmečio aiškinamasis raštas 2016 m. liepos 29 d. I. BENDROJI DALIS Viešoji įstaiga Palangos vaikų reabilitacijos

Detaliau