LIETUVOS RESPUBLIKOS ŠVIETIMO IR MOKSLO MINISTRAS ĮSAKYMAS DĖL ŠVIETIMO IR MOKSLO MINISTRO 2013 M. GRUODŽIO 19 D. ĮSAKYMO NR. V DĖL MOKYKLŲ, NUR

Dydis: px
Rodyti nuo puslapio:

Download "LIETUVOS RESPUBLIKOS ŠVIETIMO IR MOKSLO MINISTRAS ĮSAKYMAS DĖL ŠVIETIMO IR MOKSLO MINISTRO 2013 M. GRUODŽIO 19 D. ĮSAKYMO NR. V DĖL MOKYKLŲ, NUR"

Transkriptas

1 LIETUVOS RESPUBLIKOS ŠVIETIMO IR MOKSLO MINISTRAS ĮSAKYMAS DĖL ŠVIETIMO IR MOKSLO MINISTRO 2013 M. GRUODŽIO 19 D. ĮSAKYMO NR. V DĖL MOKYKLŲ, NURODYTŲ MOKINIO KREPŠELIO LĖŠŲ APSKAIČIAVIMO IR PASKIRSTYMO METODIKOS PRIEDO , , 16.3 IR 16.4 PUNKTUOSE, SĄRAŠŲ PATVIRTINIMO PAKEITIMO 2014 m. rugpjūčio 28 d. Nr. V-772 Vilnius 1. P a k e i č i u Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2013 m. gruodžio 19 d. įsakymą Nr. V-1248 Dėl Mokyklų, nurodytų Mokinio krepšelio lėšų apskaičiavimo ir paskirstymo metodikos priedo , , 16.3 ir 16.4 punktuose, sąrašų patvirtinimo ir jį išdėstau nauja redakcija: LIETUVOS RESPUBLIKOS ŠVIETIMO IR MOKSLO MINISTRAS ĮSAKYMAS DĖL MOKYKLŲ, NURODYTŲ MOKINIO KREPŠELIO LĖŠŲ APSKAIČIAVIMO IR PASKIRSTYMO METODIKOS 1 PRIEDO , , 16.3, 16.4 PAPUNKČIUOSE IR 18 PUNKTE, SĄRAŠŲ PATVIRTINIMO Vadovaudamasis Mokinio krepšelio lėšų apskaičiavimo ir paskirstymo metodikos, patvirtintos Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001 m. birželio 27 d. nutarimu Nr. 785 Dėl Mokinio krepšelio lėšų apskaičiavimo ir paskirstymo metodikos patvirtinimo, 1 priedo pastabų 5 punktu, t v i r t i n u Mokyklų, nurodytų Mokinio krepšelio lėšų apskaičiavimo ir paskirstymo metodikos 1 priedo , , 16.3, 16.4 papunkčiuose ir 18 punkte, sąrašus (pridedama). 2. Šis įsakymas įsigalioja 2014 m. rugsėjo 1 dieną. Švietimo ir mokslo ministras Dainius Pavalkis

2 PATVIRTINTA Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2013 m. gruodžio 19 d. įsakymu Nr. V-1248 (Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2014 m. rugpjūčio 28 d. Nr. V-772 redakcija) MOKYKLŲ, NURODYTŲ MOKINIO KREPŠELIO LĖŠŲ APSKAIČIAVIMO IR PASKIRSTYMO METODIKOS 1 PRIEDO , , 16.3, 16.4 PAPUNKČIUOSE IR 18 PUNKTE, SĄRAŠAI 1. Ligoninių mokyklos (klasės) (10.3 p.) 1.1. Klaipėdos Vitės pagrindinė mokykla 1.2. Utenos Aukštakalnio progimnazija 1.3. Kauno Vandos Tumėnienės vaikų reabilitacijos centro mokykla 1.4. Klaipėdos Baltijos gimnazija 1.5. Vilniaus Santariškių konsultacinis-mokymo centras 1.6. Vilniaus Jono Laužiko bendrojo lavinimo konsultacinis centras 1.7. Vilniaus Barbaros Radvilaitės pagrindinė mokykla 1.8. Šiaulių Medelyno progimnazija 2. Sanatorijų mokyklos (klasės), skirtos mokiniams, sergantiems įvairiomis ligomis (išskyrus įvairių formų tuberkuliozę) (10.4 p.) 2.1. Kauno r. Kačerginės vaikų sanatorijos Žibutė mokykla 2.2. Palangos sanatorinė mokykla 2.3. Druskininkų Saulės pagrindinė mokykla 2.4. Druskininkų Ryto gimnazija 2.5. Kauno Vandos Tumėnienės vaikų reabilitacijos centro mokykla 2.6. Elektrėnų sanatorinė mokykla 3. Sanatorijų mokyklos (klasės), skirtos mokiniams, sergantiems įvairių formų tuberkulioze (iki 50 mokinių) (10.5 p.) 3.1. Varėnos r. Valkininkų sanatorijos mokykla 4. Sanatorijų mokyklos (klasės), skirtos mokiniams, sergantiems įvairių formų tuberkulioze (51 ir daugiau mokinių) (10.6 p.) 4.1. Kauno r. Kulautuvos vaikų sanatorinė mokykla 5. Miesto gimnazijos, kuriose mokoma tik tautinės mažumos kalba, jeigu jose yra I IV gimnazijos klasės, taip pat vidurinės mokyklos, kuriose mokoma tik tautinės mažumos kalba, jeigu jose yra tik 9 12 klasės arba nutrauktas mokinių priėmimas mokytis pagal pagrindinio ugdymo programos pirmąją dalį (14.1 p.) 5.1. Klaipėdos Aitvaro gimnazija 5.2. Klaipėdos Žaliakalnio gimnazija 5.3. Vilniaus Jono Pauliaus II gimnazija 6. Vienintelės miesto ar kaimo gimnazijos ar vidurinės mokyklos valstybine mokomąja kalba,

3 taip pat vienintelė miesto pataisos namų mokykla (klasė) metų mokiniams (išskyrus Mokinio krepšelio lėšų apskaičiavimo ir paskirstymo metodikos 1 priedo 9.1 papunktyje nurodytus mokinius) (14.2 p.) 6.1. Alytaus r. Simno gimnazija 6.2. Alytaus rajono Daugų Vlado Mirono gimnazija 6.3. Alytaus r. Butrimonių gimnazija 6.4. Alytaus r. Pivašiūnų gimnazija 6.5. Alytaus r. Krokialaukio Tomo Noraus-Naruševičiaus vidurinė mokykla 6.6. Alytaus r. Miroslavo gimnazija 6.7. Anykščių r. Svėdasų Juozo Tumo-Vaižganto gimnazija 6.8. Anykščių Jono Biliūno gimnazija 6.9. Anykščių r. Jono Biliūno gimnazijos Kavarsko vidurinio ugdymo skyrius Anykščių r. Troškūnų Kazio Inčiūrosgimnazija Akmenės rajono Ventos gimnazija Akmenės rajono Papilės Simono Daukanto gimnazija Biržų rajono Vabalninko Balio Sruogos vidurinė mokykla Elektrėnų savivaldybės Vievio gimnazija Elektrėnų savivaldybės Semeliškių vidurinė mokykla Ignalinos r. Vidiškių gimnazija Ignalinos rajono Vidiškių gimnazijos Dūkšto vidurinio ugdymo skyrius Ignalinos gimnazija Joniškio Aušros gimnazija Jurbarko rajono Veliuonos Antano ir Jono Juškų gimnazija Jurbarko rajono Eržvilko gimnazija Jurbarko Antano Giedraičio-Giedriaus gimnazija Kalvarijos gimnazija Kauno r. Babtų gimnazija Kauno r. Vilkijos gimnazija Kauno r. Raudondvario gimnazija Kauno r. Karmėlavos Balio Buračo gimnazija Kauno r. Domeikavos gimnazija Kauno r. Akademijos Ugnės Karvelis gimnazija Kauno r. Piliuonos vidurinė mokykla Kauno r. Vandžiogalos gimnazija Kauno r. Čekiškės Prano Dovydaičio gimnazija Kauno r. Neveronių gimnazija Kaišiadorių r. Kruonio gimnazija Kaišiadorių r. Rumšiškių Antano Baranausko gimnazija Kaišiadorių r. Žiežmarių gimnazija Kaišiadorių Algirdo Brazausko gimnazija Kazlų Rūdos Kazio Griniaus gimnazija Kazlų Rūdos savivaldybės Plutiškių gimnazija Kelmės rajono Tytuvėnų gimnazija Kelmės rajono Užvenčio Šatrijos Raganos gimnazija Kelmės rajono Kražių gimnazija Kelmės rajono Vaiguvos Vlado Šimkaus vidurinė mokykla Kelmės rajono Pakražančio vidurinė mokykla Kelmės rajono Šaukėnų Vlado Pūtvio-Putvinskio vidurinė mokykla Kelmės Jono Graičiūno gimnazija Kėdainių r. Josvainių gimnazija Kėdainių r. Akademijos gimnazija

4 6.49. Kėdainių r. Krakių Mikalojaus Katkaus gimnazija Kėdainių r. Šėtos gimnazija Klaipėdos r. Priekulės Ievos Simonaitytės gimnazija Klaipėdos r. Veiviržėnų Jurgio Šaulio gimnazija Gargždų Vaivorykštės gimnazija Klaipėdos r. Endriejavo vidurinė mokykla Kretingos rajono Darbėnų gimnazija Kretingos rajono Salantų gimnazija Kretingos rajono Vydmantų gimnazija Kupiškio rajono Subačiaus gimnazija Kupiškio Lauryno Stuokos-Gucevičiaus gimnazija Lazdijų r. Veisiejų gimnazija Lazdijų r. Seirijų Antano Žmuidzinavičiaus gimnazija Lazdijų Motiejaus Gustaičio gimnazija Lazdijų Motiejaus Gustaičio gimnazijos Šventežerio vidurinio ugdymo skyrius Lazdijų r. Šeštokų mokykla Marijampolės savivaldybės Igliaukos Anzelmo Matučio gimnazija Marijampolės sav. Liudvinavo Kazio Borutos vidurinė mokykla Mažeikių rajono Sedos Vytauto Mačernio gimnazija Mažeikių rajono Viekšnių gimnazija Molėtų r. Alantos gimnazija Molėtų gimnazija Molėtų r. Giedraičių Antano Jaroševičiaus vidurinė mokykla Pakruojo r. Linkuvos gimnazija Pakruojo Atžalyno gimnazija Pakruojo r. Rozalimo vidurinė mokykla Panevėžio rajono Raguvos gimnazija Panevėžio rajono Krekenavos Mykolo Antanaičio gimnazija Panevėžio rajono Velžio gimnazija Panevėžio rajono Ramygalos gimnazija Panevėžio rajono Vadoklių vidurinė mokykla Panevėžio rajono Smilgių gimnazija Panevėžio rajono Paįstrio Juozo Zikaro gimnazija Panevėžio rajono Naujamiesčio vidurinė mokykla Pasvalio r. Joniškėlio Gabrielės Petkevičaitės-Bitės gimnazija Pasvalio Petro Vileišio gimnazija Pasvalio r. Pumpėnų vidurinė mokykla Plungės r. Platelių gimnazija Plungės r. Kulių vidurinė mokykla Plungės rajono Alsėdžių vidurinė mokykla Plungės rajono Žemaičių Kalvarijos vidurinė mokykla Plungės Saulės gimnazija Prienų Žiburio gimnazija Prienų r. Jiezno gimnazija Prienų r. Veiverių Tomo Žilinsko gimnazija Prienų r. Stakliškių vidurinė mokykla Radviliškio rajono Baisogalos gimnazija Radviliškio r. Šeduvos gimnazija Radviliškio r. Grinkiškio Jono Poderio vidurinė mokykla Radviliškio r. Šiaulėnų Marcelino Šikšnio vidurinė mokykla Radviliškio r. Sidabravo vidurinė mokykla Raseinių r. Ariogalos gimnazija

5 Prezidento Jono Žemaičio gimnazija Raseinių r. Viduklės Simono Stanevičiaus gimnazija Raseinių r. Betygalos Maironio vidurinė mokykla Raseinių r. Šiluvos gimnazija Raseinių r. Nemakščių Martyno Mažvydo gimnazija Rietavo Lauryno Ivinskio gimnazija Rietavo savivaldybės Tverų vidurinė mokykla Rokiškio Juozo Tumo-Vaižganto gimnazija Rokiškio r. Kamajų Antano Strazdo gimnazija Rokiškio r. Jūžintų Juozo Otto vidurinė mokykla Skuodo rajono Mosėdžio gimnazija Skuodo Pranciškaus Žadeikio gimnazija Skuodo r. Barstyčių vidurinė mokykla Šakių rajono Griškabūdžio gimnazija Šakių rajono Lukšių Vinco Grybo gimnazija Šiaulių r. Meškuičių gimnazija Šiaulių r. Gruzdžių gimnazija Šiaulių r. Gruzdžių gimnazijos Bazilionų skyrius Šiaulių r. Kuršėnų Lauryno Ivinskio gimnazija Šiaulių r. Kužių vidurinė mokykla Šilalės r. Kaltinėnų Aleksandro Stulginskio gimnazija Šilalės r. Kvėdarnos Kazimiero Jauniaus gimnazija Šilalės r. Pajūrio Stanislovo Biržiškio gimnazija Šilalės r. Laukuvos Norberto Vėliaus gimnazija Šilalės Simono Gaudėšiaus gimnazija Šilalės r. Upynos Stasio Girėno vidurinė mokykla Šilutės r. Švėkšnos Saulės gimnazija Šilutės r. Žemaičių Naumiesčio gimnazija Šilutės pirmosios gimnazijos Kintų skyrius Šilutės r. Vainuto gimnazija Širvintų rajono Musninkų Alfonso Petrulio gimnazija Širvintų Lauryno Stuokos-Gucevičiaus gimnazija Širvintų r. Gelvonų vidurinė mokykla Tauragės r. Batakių vidurinė mokykla Tauragės r. Žygaičių gimnazija Tauragės r. Skaudvilės gimnazija Telšių rajono Žarėnų Minijos vidurinė mokykla Telšių rajono Luokės gimnazija Telšių rajono Tryškių Lazdynų Pelėdos vidurinė mokykla Telšių r. Varnių Motiejaus Valančiaus gimnazija Trakų r. Aukštadvario vidurinė mokykla Trakų r. Onuškio Donato Malinausko vidurinė mokykla Ukmergės r. Siesikų gimnazija Utenos r. Užpalių gimnazija Ukmergės rajono Veprių vidurinė mokykla Ukmergės rajono Taujėnų gimnazija Ukmergės rajono Želvos vidurinė mokykla Varėnos r. Merkinės Vinco Krėvės gimnazija Varėnos Ąžuolo gimnazija Varėnos r. Senosios Varėnos Andriaus Ryliškio vidurinė mokykla Varėnos r. Matuizų vidurinė mokykla Varėnos r. Valkininkų vidurinė mokykla

6 Vilkaviškio rajono Pilviškių Santakos gimnazija Vilkaviškio Aušros gimnazija Vilkaviškio rajono Sūdavos vidurinė mokykla Vilkaviškio r. Virbalio vidurinė mokykla Vilkaviškio r. Bartninkų Jono Basanavičiaus vidurinė mokykla Vilniaus r. Marijampolio Meilės Lukšienės gimnazija Zarasų r. Dusetų Kazimiero Būgos gimnazija Zarasų Ąžuolo gimnazija Zarasų Antazavės Juozo Gruodžio gimnazija Kauno Aitvaro vidurinė mokykla Eitminiškių vidurinė mokykla Riešės gimnazija 7. Vienintelės kaimo gimnazijos ar vidurinės mokyklos tautinės mažumos kalba (14.3 p.) 7.1. Vilniaus r. Sužionių vidurinė mokykla 7.2. Vilniaus r. Zujūnų vidurinė mokykla 7.3. Vilniaus r.čekoniškių vidurinė mokykla 7.4. Vilniaus r. Valčiūnų vidurinė mokykla 7.5. Vilniaus r. Egliškių šv. Jono Bosko vidurinė mokykla 8. Gimnazijos ar vidurinės mokyklos, priskirtos miesto pakraščiui (14.4 p.) 8.1. Vilniaus Laisvės gimnazija 8.2. Vilniaus Salininkų gimnazija 8.3. Vilniaus savivaldybės Grigiškių Šviesos gimnazija 8.4. Vilniaus Trakų Vokės gimnazija 8.5. Vilniaus savivaldybės Grigiškių vidurinė mokykla 8.6. Vilniaus Žaros vidurinė mokykla 8.7. Vilniaus Juzefo Ignacijaus Kraševskio gimnazija 8.8. Kauno Rokų vidurinė mokykla 8.9. Kauno Palemono vidurinė mokykla 9. Vienintelės miesto gimnazijos ar vidurinės mokyklos, kuriose mokoma tautinės mažumos kalba/kalbos (jeigu mokiniai mokomi tautinės mažumos kalba/kalbos pagal vidurinio ugdymo programą) (14.5 p.) 9.1. Švenčionių vidurinė mokykla 9.2. Kauno Aleksandro Puškino gimnazija 9.3. Klaipėdos Hermano Zudermano gimnazija 9.4. Vilniaus Šolomo Aleichemo ORT gimnazija 9.5. Trakų vidurinė mokykla 9.6. Šalčininkų Jano Sniadeckio gimnazija 10. Gimnazijos ar vidurinės mokyklos, esančios pasienio ruože (14.6 p.) Vilniaus r. Medininkų šv. Kazimiero vidurinė mokykla Švenčionių r. Adutiškio vidurinė mokykla Vilniaus r. Buivydžių vidurinė mokykla Akmenės rajono Kruopių vidurinė mokykla Šalčininkų r. Kalesninkų Liudviko Narbuto vidurinė mokykla Vilkaviškio r. Vištyčio Petro Kriaučiūno vidurinė mokykla

7 10.7. Mažeikių r. Židikų Marijos Pečkauskaitės vidurinė mokykla Šalčininkų r. Butrimonių Anos Krepštul gimnazija Ignalinos r. Didžiasalio Ryto gimnazija Ignalinos rajono Didžiasalio Ryto gimnazijos Naujojo Daugėliškio vidurinio ugdymo skyrius Pagėgių sav. Vilkyškių Johaneso Bobrovskio vidurinė mokykla Pasvalio r. Vaškų vidurinė mokykla Pakruojo r. Žeimelio gimnazija Joniškio r. Skaistgirio vidurinė mokykla Pasvalio rajono Saločių Antano Poškos vidurinė mokykla Kalvarijos sav. Sangrūdos gimnazija Vilkaviškio r. Gražiškių gimnazija Rokiškio r. Pandėlio gimnazija Joniškio r. Žagarės gimnazija Rokiškio r. Juodupės gimnazija Šalčininkų r. Eišiškių Stanislovo Rapolionio gimnazija Vilkaviškio rajono Kybartų Kristijono Donelaičio gimnazija Šakių rajono Kudirkos Naumiesčio Vinco Kudirkos gimnazija Šalčininkų r. Eišiškių gimnazija Skuodo rajono Ylakių gimnazija Akmenės rajono Akmenės gimnazija Pagėgių Algimanto Mackaus gimnazija Šilutės Vydūno gimnazija Šilutės pirmoji gimnazija Šakių Žiburio gimnazija Šalčininkų Lietuvos tūkstantmečio gimnazija Rokiškio r. Obelių gimnazija 11. Savivaldybių teritorijose esančios vienintelės gimnazijos ar vidurinės mokyklos valstybine mokomąja kalba (14.7 p.) Neringos vidurinė mokykla Visagino Verdenės gimnazija Palangos senoji gimnazija Birštono gimnazija Druskininkų Ryto gimnazija 12. Savivaldybių teritorijose esančios vienintelės gimnazijos ar vidurinės mokyklos tautinės mažumos mokomąja kalba (14.8 p.) Mažeikių Jaunystės vidurinė mokykla Šiaulių Santarvės vidurinė mokykla Vilniaus Pranciškaus Skorinos gimnazija 13. Miesto ar kaimo gimnazijos ar vidurinės mokyklos, jeigu toje vietovėje yra 2 3 gimnazijos ar vidurinės mokyklos skirtingomis mokomosiomis kalbomis (14.9 p.) Šalčininkų r. Dieveniškių Adomo Mickevičiaus vidurinė mokykla Šalčininkų r. Dieveniškių Ryto vidurinė mokykla Šalčininkų r. Baltosios Vokės Šilo vidurinė mokykla Šalčininkų r. Baltosios Vokės Elizos Ožeškovos vidurinė mokykla Šalčininkų r. Turgelių Povilo Ksavero Bžostovskio vidurinė mokykla

8 13.6. Šalčininkų r. Jašiūnų Aušros vidurinė mokykla Šalčininkų r. Jašiūnų Mykolo Balinskio vidurinė mokykla Šalčininkų Santarvės vidurinė mokykla Švenčionių r. Pabradės Žeimenos gimnazija Švenčionių Zigmo Žemaičio gimnazija Švenčionių rajono Pabradės Ryto gimnazija Trakų r. Paluknio vidurinė mokykla Trakų r. Paluknio Medeinos vidurinė mokykla Trakų r. Lentvario Versmės gimnazija Trakų r. Lentvario Henriko Senkevičiaus vidurinė mokykla Trakų r. Lentvario Motiejaus Šimelionio gimnazija Trakų Vytauto Didžiojo gimnazija Vilniaus r. Bezdonių Julijaus Slovackio vidurinė mokykla Vilniaus r. Lavoriškių vidurinė mokykla Vilniaus r. Juodšilių šv. Uršulės Leduchovskos gimnazija Vilniaus r. Maišiagalos kun. Juzefo Obrembskio gimnazija Vilniaus r. Paberžės šv. Stanislavo Kostkos gimnazija Vilniaus r. Paberžės Verdenės gimnazija Vilniaus r. Maišiagalos Lietuvos Didžiojo Kunigaikščio Algirdo gimnazija Vilniaus r. Rudaminos Ryto gimnazija Vilniaus r. Rudaminos Ferdinando Ruščico gimnazija Vilniaus r. Nemenčinės Gedimino gimnazija Vilniaus r. Nemenčinės Konstanto Parčevskio gimnazija Vilniaus r. Kalvelių Aušros gimnazija Vilniaus r. Kalvelių Stanislavo Moniuškos gimnazija Bezdonių vidurinė mokykla Juodšilių Šilo gimnazija Lavoriškių vidurinė mokykla Turgelių vidurinė mokykla 14. Vienintelės kaimo gimnazijos ar vidurinės mokyklos keliomis mokomosiomis kalbomis (14.10 p.) Vilniaus r. Rukainių vidurinė mokykla Vilniaus r. Avižienių gimnazija Vilniaus r. Nemėžio šv. Rapolo Kalinausko gimnazija Vilniaus r. Pagirių gimnazija Vilniaus r. Mickūnų vidurinė mokykla Trakų r. Rūdiškių gimnazija 15. Klasės, kurių mokiniai mokomi pagal pradinio ar pagrindinio ugdymo programą tautinės mažumos kalba, jei šios klasės yra vienintelėse savivaldybių mokyklose, kuriose mokoma tautinės mažumos kalba (14.11 p.) Klasės Jonavos Neries pagrindinėje mokykloje Klasės Panevėžio Vilties pagrindinėje mokykla 16. Miesto pakraščiui priskirtos mokyklos, taip pat mokykla, esanti vienintelė Juodkrantės gyvenvietėje ir vykdančios pradinio ir/ar pagrindinio ugdymo programą/as (14.12 p.) Neringos vidurinės mokyklos Juodkrantės pradinio ir ikimokyklinio ugdymo skyrius Kauno Tirkiliškių mokykla-darželis

9 16.3. Klaipėdos Tauralaukio progimnazija Kauno Vaišvydavos pagrindinė mokykla Mažeikių darželis-mokykla Kregždutė Palangos Šventosios pagrindinė mokykla Šiaulių Rėkyvos progimnazija Vilniaus savivaldybės Grigiškių darželis-mokykla Pelėdžiukas Vilniaus savivaldybės Grigiškių pradinė mokykla Vilniaus Balsių pagrindinė mokykla Tauragės Tarailių progimnazija Ukmergės Pašilės progimnazija 17. Vienintelės mieste savitos pedagoginės sistemos mokyklos / klasės (Valdorfo, M. Montessori, Š. Suzuki) (14.13 p.) Viešoji įstaiga Kauno Montesori pradinė mokykla Kauno Valdorfo mokykla, VšĮ Viešoji įstaiga Vilniaus Valdorfo mokykla Kazlų Rūdos Valdorfo progimnazija, Viešoji įstaiga 18. Daugiakalbėje aplinkoje esančios mokyklos (skyriai) valstybine mokomąja kalba (16.3 p.) Elektrėnų savivaldybės Semeliškių vidurinė mokykla Elektrėnų savivaldybės Vievio pradinės mokyklos Lazdėnų skyrius Šalčininkų r. Baltosios Vokės Šilo vidurinė mokykla Šalčininkų r. Jašiūnų Aušros vidurinė mokykla Šalčininkų r. Poškonių pagrindinė mokykla Šalčininkų r. Dieveniškių Ryto vidurinė mokykla Šalčininkų r. Eišiškių Stanislovo Rapolionio gimnaziju Šalčininkų r. Eišiškių Stanislovo Rapolionio gimnazijos Tetėnų Šalčios pradinio ugdymo skyrius Širvintų r. Alionių pagrindinė mokykla Širvintų r. Alionių pagrindinės mokyklos Juodiškių pradinio ugdymo skyrius Širvintų r. Bartkuškio pagrindinė mokykla Širvintų r. Zibalų pagrindinė mokykla Širvintų r. Barskūnų pagrindinės mokyklos Medžiukų pradinio ugdymo skyrius Švenčionių pradinė mokykla Švenčionių r. Adutiškio vidurinė mokykla Adutiškio vidurinės mokyklos Svirkų skyrius Švenčionių rajono Pabradės Ryto gimnazija Švenčionių Zigmo Žemaičio gimnaziju Švenčionių r. Švenčionėlių progimnazija Trakų pradinė mokykla Trakų r. Aukštadvario vidurinė mokykla Trakų rajono Lentvario pradinė mokykla Lentvario pradinės mokyklos Rykantų skyrius Trakų r. Paluknio Medeinos vidurinė mokykla Trakų r. Senųjų Trakų Kęstučio pagrindinė mokykla Trakų r. Aukštadvario mokykla-darželis Gandriukas Trakų r. Onuškio Donato Malinausko vidurinė mokykla Trakų Vytauto Didžiojo gimnazija Trakų r. Bijūnų pagrindinė mokykla Trakų r. Lentvario Motiejaus Šimelionio gimnazija

10 Vilniaus Atžalyno pradinė mokykla Vilniaus Laisvės gimnazija Vilniaus Vilnies pagrindinė mokykla Vilniaus Vilnios pagrindinė mokykla Vilniaus Barboros Radvilaitės pagrindinė mokykla Vilniaus Mikalojaus Daukšos vidurinės mokyklos Dvarčionių skyrius Vilniaus savivaldybės Grigiškių Šviesos gimnazija Vilniaus Salininkų gimnazija Vilniaus savivaldybės Grigiškių darželis-mokykla Pelėdžiukas Vilniaus savivaldybės Grigiškių pradinė mokykla Vilniaus Naujininkų mokykla Vilniaus Jeruzalės mokykla Vilniaus r. Bezdonių Saulėtekio pagrindinė mokykla Vilniaus r. Buivydiškių pradinė mokykla Vilniaus r. Kalvelių Aušros gimnazija Vilniaus r. Nemenčinės Gedimino gimnazija Vilniaus r. Paberžės Verdenės gimnazija Vilniaus r. Rudaminos Ryto gimnazija Vilniaus r. Pagirių gimnazijos Vaidotų pradinio ugdymo skyrius Vilniaus r. Maišiagalos Lietuvos Didžiojo Kunigaikščio Algirdo gimnaizja Vilniaus r. Maišiagalos Lietuvos Didžiojo Kunigaikščio Algirdo gimnazijos Airėnų pradinio ugdymo skyrius Vilniaus r. Marijampolio Meilės Lukšienės gimnazija Viešoji įstaiga Saulės gojus Viešosios įstaigos Vilniaus Valdorfo mokykla Žaliasis filialas Visagino Žiburio pagrindinė mokykla Visagino Verdenės gimnazija Bezdonių vidurinė mokykla Butrimonių pagrindinė mokykla Čiužiakampio pagrindinė mokykla Eitminiškių vidurinė mokykla Eitminiškių vidurinės mokyklos Ažulaukės skyrius Eitminiškių vidurinės mokyklos Sužionių skyrius Eitminiškių vidurinės mokyklos Visalaukės skyrius Juodšilių Šilo gimnazija Kalesninkų Mykolo Rudzio pagrindinė mokykla Lavoriškių vidurinė mokykla Riešės gimnazija Šalčininkų Lietuvos tūkstantmečio gimnazija Turgelių vidurinė mokykla Vilniaus Šaltinio pagrindinė mokykla Vilniaus lietuvių namai Buivydiškių pagrindinė mokykla Buivydiškių pagrindinės mokyklos Čekoniškių pradinio ugdymo skyrius Buivydiškių pagrindinės mokyklos Karvio pradinio ugdymo skyrius 19. Mišrios mokyklos, kurios yra daugiakalbėje aplinkoje (16.3 p.) Vilniaus r. Glitiškių mokykla-darželis Vilniaus r. Skaidiškių mokykla-darželis Vilniaus r. Avižienių gimnazija Vilniaus r. Mickūnų vidurinė mokykla

11 19.5. Vilniaus r. Rukainių vidurinė mokykla Vilniaus r. Nemėžio šv. Rapolo Kalinausko gimnazija Vilniaus r. Pagirių gimnazija Vilniaus r. Pagirių gimnazijos Keturiasdešimt Totorių pagrindinio ugdymo skyrius Vilniaus r. Veriškių pradinė mokykla Vilniaus r. Vaidotų mokykla-darželis Margaspalvis aitvarėlis Vilniaus r. Rudausių mokykla-daugiafunkcis centras Vilniaus r. Medininkų mokykla-darželis Trakų r. Rūdiškių gimnazija Širvintų r. Barskūnų pagrindinė mokykla Švenčionių vidurinė mokykla Vilniaus Atgajos specialioji mokykla Vilniaus Verkių mokykla-daugiafunkcis centras Vilniaus Šilo specialioji mokykla Marinos Mižigurskajos privati gimnazija Šalčininkų r. Eišiškių Stanislovo Rapolionio gimnazijos Vilties skyrius Švenčionių r. Švenčionėlių antroji vidurinė mokykla 20. Mokyklos (skyriai), kuriose mokoma tik tautinių mažumų kalba (16.4 p.) Klaipėdos Aitvaro gimnazija Klaipėdos Gabijos progimnazija Klaipėdos Pajūrio pagrindinė mokykla Klaipėdos Pakalnutės mokykla-darželis Klaipėdos Santarvės pagrindinė mokykla Klaipėdos Žaliakalnio gimnazija Klaipėdos Andrejaus Rubliovo pagrindinė mokykla Klaipėdos Maksimo Gorkio pagrindinė mokykla Viešoji įstaiga Klaipėdos specialioji mokykla-daugiafunkcinis centras Svetliačiok Šalčininkų r. Akmenynės mokykla-daugiafunkcis centras Šalčininkų r. Baltosios Vokės Elizos Ožeškovos vidurinė mokykla Šalčininkų r. Butrimonių Anos Krepštul gimnazija Šalčininkų r. Čiužiakampio pagrindinė mokykla Šalčininkų r. Dailidžių mokykla-daugiafunkcis centras Šalčininkų r. Dainavos pagrindinė mokykla Šalčininkų r. Dieveniškių Adomo Mickevičiaus vidurinė mokykla Šalčininkų r. Eišiškių gimnazija Šalčinkų Santarvės vidurinė mokykla Šalčininkų Jano Sniadeckio gimnazija Šalčininkų r. Jašiūnų Mykolo Balinskio vidurinė mokykla Šalčininkų r. Kalesninkų Liudviko Narbuto vidurinė mokykla Šalčininkų r. Pabarės pagrindinė mokykla Šalčininkų r. Šalčininkėlių pagrindinė mokykla Šalčininkų r. Tabariškių mokykla-daugiafunkcis centras Šalčininkų r. Turgelių Povilo Ksavero Bžostovskio vidurinė mokykla Šalčininkų r. Versekos daugiafunkcis centras Šalčininkų r. Jašiūnų pagrindinė mokykla Šalčininkų specialioji mokykla Šalčininkų r. Butrimonių Anos Krepštul gimnazijos Jančiūnų skyrius Švenčionių r. Pabradės Žeimenos gimnazija Šalčininkų Jano Sniadeckio gimnazijos Tribonių skyrius Butrimonių Anos Krepštul gimnazijos Gerviškių skyrius

12 Dieveniškių Adomo Mickevičiaus vidurinės mokyklos Milkūnų skyrius Šalčininkų r. Dieveniškių lopšelis-darželis Šalčininkų r. Zavišonių lopšelis-darželis Varpelis Šalčininkų lopšelis-darželis Pasaka Šalčininkų r. Baltosios Vokės lopšelis-darželis Šalčininkų r. Eišiškių lopšelis-darželis Žiburėlis Šalčininkų r. Jančiūnų universalus daugiafunkcis centras Šalčininkų r. Kalesninkų lopšelis-darželis Šalčininkų r. Jašiūnų lopšelis-darželis Žilvitis Šalčininkų r. Butrimonių lopšelis-darželis Trakų r. Lentvario Versmės gimnazija Trakų r. Lentvario Henriko Senkevičiaus vidurinė mokykla Trakų r. Paluknio vidurinė mokykla Trakų r. Senųjų Trakų Andžejaus Stelmachovskio pagrindinė mokykla Trakų vidurinė mokykla Vilniaus Ateities vidurinė mokykla Vilniaus Juventos gimnazija Vilniaus Santaros vidurinė mokykla Vilniaus Saulėtekio vidurinė mokykla Vilniaus Svajos darželis-mokykla Vilniaus Žaros vidurinė mokykla Vilniaus Adomo Mickevičiaus gimnazija Vilniaus Aleksandro Puškino vidurinė mokykla Vilniaus darželis-mokykla Saulutė Vilniaus darželis-mokykla Vaivorykštė Vilniaus darželis-mokykla Berželis Vilniaus darželis-mokykla Lokiukas Vilniaus darželis-mokykla Šaltinėlis Vilniaus darželis-mokykla Vilija Vilniaus Joachimo Lelevelio vidurinė mokykla Vilniaus Jono Pauliaus II gimnazija Vilniaus Jono Pauliaus II progimnazija Vilniaus Juzefo Ignacijaus Kraševskio gimnazija Vilniaus Lazdynų vidurinė mokykla Vilniaus savivaldybės Grigiškių vidurinė mokykla Vilniaus Senamiesčio vidurinė mokykla Vilniaus Simono Konarskio vidurinė mokykla Vilniaus Sofijos Kovalevskajos vidurinė mokykla Vilniaus Vasilijaus Kačialovo gimnazija Vilniaus Vladislavo Sirokomlės vidurinė mokykla Vilniaus Pavilnio pagrindinė mokykla Vilniaus Žaliakalnio darželis-mokykla Vilniaus Levo Karsavino vidurinė mokykla Vilniaus Liepkalnio pagrindinė mokykla Vilniaus centro vidurinė mokykla Vilniaus Naujamiesčio vidurinė mokykla Vilniaus r. Bezdonių Julijaus Slovackio vidurinė mokykla Vilniaus r. Buivydžių vidurinė mokykla Vilniaus r. Čekoniškių vidurinė mokykla Vilniaus r. Dūkštų pagrindinė mokykla Vilniaus r. Egliškių šv. Jono Bosko vidurinė mokykla Vilniaus r. Eitminiškių pagrindinė mokykla

13 Vilniaus r. Juodšilių šv. Uršulės Leduchovskos gimnazija Vilniaus r. Kabiškių mokykla-darželis Vilniaus r. Kalvelių Stanislavo Moniuškos gimnazija Vilniaus r. Pakenės Česlovo Milošo pagrindinė mokykla Vilniaus r. Kyviškių pagrindinė mokykla Vilniaus r. Lavoriškių vidurinė mokykla Vilniaus r. Maišiagalos kun. Juzefo Obrembskio gimnazija Vilniaus r. Rudaminos Ferdinando Ruščico gimnazijos Marijampolio pradinio ugdymo skyrius Vilniaus r. Medininkų šv. Kazimiero vidurinė mokykla Vilniaus r. Mostiškių pagrindinė mokykla Vilniaus r. Nemenčinės Konstanto Parčevskio gimnaziju Vilniaus r. Nemenčinės Konstanto Parčevskio gimnazijos Ažulaukės pagrindinio ugdymo skyrius Vilniaus r. Paberžės šv. Stanislavo Kostkos gimnazija Vilniaus r. Rakonių pagrindinė mokykla Vilniaus r. Riešės pagrindinė mokykla Vilniaus r. Rudaminos Ferdinando Ruščico gimnazija Vilniaus r. Sudervės Mariano Zdziechovskio pagrindinė mokykla Vilniaus r. Sužionių vidurinė mokykla Vilniaus r. Šumsko pagrindinė mokykla Vilniaus r. Valčiūnų vidurinė mokykla Vilniaus r. Visalaukės mokykla-daugiafunkcis centras Vilniaus r. Zujūnų vidurinė mokykla Vilniaus r. Juodšilių šv. Uršulės Leduchovskos gimnazijosvalčiūnų pradinio ugdymo skyrius Vilniaus r. Riešės pagrindinės mokyklos skyrius Karvio mokykla daugiafunkcis centras Vilniaus r. Nemėžio šv. Rapolo Kalinausko gimnazijos Grigaičių pradinio ugdymo skyrius Vilniaus r. Paberžės šv. Stanislavo Kostkos gimnazijos Pikeliškių pagrindinio ugdymo skyrius Vilniaus r. Pagirių gimnazijos skyrius Mažųjų Lygainių mokykla daugiafunkcis centras Vilniaus r. Rukainių vidurinės mokyklos Senasalio pradinio ugdymo skyrius Vilniaus r. Sudervės Marijano Zdziechovskio Rastinėnų pagrindinio ugdymo skyrius Eišiškių gimnazijos Purvėnų skyrius Visagino Atgimimo gimnazija Visagino Gerosios vilties vidurinė mokykla Visagino Draugystės vidurinė mokykla Visagino vaikų lopšelis-darželis Auksinis gaidelis (Vaikystės pedagogikos centras) Visagino vaikų lopšelis-darželis Gintarėlis Visagino vaikų lopšelis-darželis Kulverstukas VšĮ mokykla Menachemo namai 21. Mišrios mokyklos (skyriai), kurios yra nedaugiakalbėje aplinkoje (16.4 p.) Jonavos Neries pagrindinė mokykla Panevėžio Vilties pagrindinė mokykla Klaipėdos Medeinės mokykla Kauno Aleksandro Puškino gimnazija Kauno 6-asis lopšelis darželis Klaipėdos lopšelis-darželis Bangelė Klaipėdos lopšelis-darželis Du gaideliai Klaipėdos lopšelis-darželis Linelis Klaipėdos lopšelis-darželis Putinėlis

14 Klaipėdos lopšelis-darželis Švyturėlis Klaipėdos lopšelis-darželis Traukinukas Klaipėdos lopšelis-darželis Pingvinukas Klaipėdos lopšelis-darželis Šermukšnėlė Klaipėdos lopšelis-darželis Žemuogėlė Klaipėdos lopšelis-darželis Žiburėlis 22. Specialiojo ugdymo centrai, skirti šalies (regiono) mokiniams, turintiems specialiųjų ugdymosi poreikių (18 p.) Gelgaudiškio Šaltinio specialiojo ugdymo centras Panevėžio specialiojo ugdymo centras Šviesa Plungės specialiojo ugdymo centras Švėkšnos specialiojo ugdymo centras

1 PATVIRTINTA Valstybės įmonės Registrų centro direktoriaus 2018 m. gruodžio 20 d. įsakymu Nr. v-487 NEKILNOJAMOJO TURTO NORMATYVINĖS VERTĖS 2019 META

1 PATVIRTINTA Valstybės įmonės Registrų centro direktoriaus 2018 m. gruodžio 20 d. įsakymu Nr. v-487 NEKILNOJAMOJO TURTO NORMATYVINĖS VERTĖS 2019 META 1 PATVIRTINTA Valstybės įmonės Registrų centro direktoriaus 2018 m. gruodžio 20 d. įsakymu Nr. v-487 NEKILNOJAMOJO TURTO NORMATYVINĖS VERTĖS 2019 METAMS MIESTUOSE Eil. Nr. Masinio nekilnojamojo turto vertinimo

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTERIJOS KANCLERIS POTVARKIS DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTERIJOS

LIETUVOS RESPUBLIKOS SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTERIJOS KANCLERIS POTVARKIS DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTERIJOS LIETUVOS RESPUBLIKOS SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTERIJOS KANCLERIS POTVARKIS DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTERIJOS KANCLERIO 2017 M. GRUODŽIO 22 D. POTVARKIO NR. A3-241

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTERIJOS KANCLERIS POTVARKIS DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTERIJOS

LIETUVOS RESPUBLIKOS SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTERIJOS KANCLERIS POTVARKIS DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTERIJOS LIETUVOS RESPUBLIKOS SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTERIJOS KANCLERIS POTVARKIS DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTERIJOS KANCLERIO 2017 M. GRUODŽIO 22 D. POTVARKIO NR. A3-241

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTERIJOS KANCLERIS POTVARKIS DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTERIJOS

LIETUVOS RESPUBLIKOS SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTERIJOS KANCLERIS POTVARKIS DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTERIJOS LIETUVOS RESPUBLIKOS SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTERIJOS KANCLERIS POTVARKIS DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTERIJOS KANCLERIO 2017 M. GRUODŽIO 22 D. POTVARKIO NR. A3-241

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTERIJOS KANCLERIS POTVARKIS DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTERIJOS

LIETUVOS RESPUBLIKOS SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTERIJOS KANCLERIS POTVARKIS DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTERIJOS LIETUVOS RESPUBLIKOS SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTERIJOS KANCLERIS POTVARKIS DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTERIJOS KANCLERIO 2017 M. GRUODŽIO 22 D. POTVARKIO NR. A3-241

Detaliau

OMNIVA PAŠTOMATŲ SĄRAŠAS LIETUVOJE Lietuva Paštomatas Adresas / paštomato kodas Alytaus NORFA Topolių paštomatas (naujas!) Topolių g. 1, Alytus, 88895

OMNIVA PAŠTOMATŲ SĄRAŠAS LIETUVOJE Lietuva Paštomatas Adresas / paštomato kodas Alytaus NORFA Topolių paštomatas (naujas!) Topolių g. 1, Alytus, 88895 OMNIVA PAŠTOMATŲ SĄRAŠAS LIETUVOJE Lietuva Paštomatas Adresas / paštomato kodas Alytaus NORFA Topolių paštomatas (naujas!) Topolių g. 1, Alytus, 88895 Alytaus PC ARENA paštomatas Naujoji g. 7E, Alytus,

Detaliau

VIDAUS REIKALŲ MINISTERIJA REKOMENDACIJŲ DĖL DIDŽIAUSIO LEISTINO VALSTYBĖS TARNAUTOJŲ IR DARBUOTOJŲ, DIRBANČIŲ PAGAL DARBO SUTARTIS, PAREIGYBIŲ SKAIČI

VIDAUS REIKALŲ MINISTERIJA REKOMENDACIJŲ DĖL DIDŽIAUSIO LEISTINO VALSTYBĖS TARNAUTOJŲ IR DARBUOTOJŲ, DIRBANČIŲ PAGAL DARBO SUTARTIS, PAREIGYBIŲ SKAIČI VIDAUS REIKALŲ MINISTERIJA REKOMENDACIJŲ DĖL DIDŽIAUSIO LEISTINO VALSTYBĖS TARNAUTOJŲ IR DARBUOTOJŲ, DIRBANČIŲ PAGAL DARBO SUTARTIS, PAREIGYBIŲ SKAIČIAUS NUSTATYMO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOJE ĮGYVENDINIMO

Detaliau

2008 M

2008 M LIETUVOS RESPULIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRO 2013 M. GEGUŽĖS 27 D. ĮSAKYMU NR. V-554 PATVIRTINTŲ STEBIMŲ LIETUVOS MAUDYKLŲ VANDENS KOKYBĖS TYRIMŲ GRAFIKAS 2015 METAI Apskritis Rajonas Maudykla Paviršinio

Detaliau

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation 2007-2013 metų ES struktūrinės paramos poveikio Lietuvos miestams ir miesteliams vertinimo rezultatų pristatymas Neringa Viršilienė, ESTEP vertinimo grupės vadovė, vertinimo ekspertė Mindaugas Sereičikas,

Detaliau

ITC ISSN LIETUVOS ŠVIETIMAS SKAIČIAIS Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerija Švietimo informacinių technologijų centras 2017 Ik

ITC ISSN LIETUVOS ŠVIETIMAS SKAIČIAIS Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerija Švietimo informacinių technologijų centras 2017 Ik ITC ISSN 2345-0991 LIETUVOS ŠVIETIMAS SKAIČIAIS Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerija Švietimo informacinių technologijų centras 2017 Ikimokyklinis ir priešmokyklinis ugdymas 1 2 3 4 5 6

Detaliau

sveik sveik isakymas.docx

sveik sveik isakymas.docx LIETUVOS RESPUBLIKOS ŠVIETIMO IR MOKSLO MINISTRAS LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRAS ĮSAKYMAS DĖL MOKINIŲ, MOKYTOJŲ IR VISUOMENĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS SPECIALISTŲ KONKURSO SVEIKUOLIŲ SVEIKUOLIAI

Detaliau

Slide 1

Slide 1 Lietuvos šilumos tiekėjų asociacija Lietuvos šilumos ūkio apžvalga Vytautas Stasiūnas Lietuvos šilumos tiekėjų asociacijos prezidentas 2009 m. sausio 23 d. Viešbutis Reval Hotel Lietuva h Europos šalys,

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽEMĖS ŪKIO MINISTRAS

LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽEMĖS ŪKIO MINISTRAS LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽEMĖS ŪKIO MINISTRAS Į S A K Y M A S DĖL UŽTVANKŲ, PRIE KURIŲ REIKIA PASTATYTI ĮRENGINIUS ŽUVŲ MIGRACIJAI, SĄRAŠO IR BUVUSIŲ UŽTVANKŲ LIEKANŲ, KURIOSE REIKIA PAŠALINTI KLIŪTIS, TRUKDANČIAS

Detaliau

Sveikatinimo plėtros prognozavimas naudojant konvergencijos ir sveikatinimo veiksnių modelius

Sveikatinimo plėtros prognozavimas naudojant konvergencijos ir sveikatinimo veiksnių modelius SVEIKATOS SISTEMOS EKONOMIKOS AKTUALIJOS IR SVEIKATOS GERINIMO PERSPEKTYVOS Prof. Gediminas Černiauskas Mykolo Romerio universitetas 2012 m. spalio 24 d. 1 Milijonai litų Lietuva sugeba balansuoti sveikatos

Detaliau

VYRIAUSIOJI TARNYBINĖS ETIKOS KOMISIJA S P R E N D I M A S DĖL VALSTYBINĖJE TARNYBOJE DIRBANČIŲ ASMENŲ, KURIŲ METINIŲ PRIVAČIŲ INTERESŲ DEKLARACIJŲ SU

VYRIAUSIOJI TARNYBINĖS ETIKOS KOMISIJA S P R E N D I M A S DĖL VALSTYBINĖJE TARNYBOJE DIRBANČIŲ ASMENŲ, KURIŲ METINIŲ PRIVAČIŲ INTERESŲ DEKLARACIJŲ SU VYRIAUSIOJI TARNYBINĖS ETIKOS KOMISIJA S P R E N D I M A S DĖL VALSTYBINĖJE TARNYBOJE DIRBANČIŲ ASMENŲ, KURIŲ METINIŲ PRIVAČIŲ INTERESŲ DEKLARACIJŲ SUVESTINIAI DUOMENYS YRA VIEŠI, DETALAUS PAREIGYBIŲ SĄRAŠO

Detaliau

Eil. Nr. 1. Registracijos numeris Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos kanclerio 2018 m. vasario 13d. potvarkio Nr. A3-31 pr

Eil. Nr. 1. Registracijos numeris Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos kanclerio 2018 m. vasario 13d. potvarkio Nr. A3-31 pr Eil. Nr. 1. Registracijos numeris Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos kanclerio 2018 m. vasario 13d. potvarkio Nr. A3-31 priedas 2018 METAIS FINANSUOJAMŲ VAIKŲ DIENOS CENTRŲ

Detaliau

No Slide Title

No Slide Title Projektas Diagnozė: sveikatos virusas Lietuvos darželiuose 2013 sveikatingumo metų įgyvendinimo apžvalga Danutė Jakučiūnienė Asociacijos Sveikatos želmenėliai prezidentė Kai girdime žodį virusas jis asocijuojasi

Detaliau

UAB "Druskininku butu ukis" Druskininku g. 4, Druskininkai DNSB "Taika" V. Kreves g. 3, Druskininkai DNSB "Ramb

UAB Druskininku butu ukis Druskininku g. 4, Druskininkai DNSB Taika V. Kreves g. 3, Druskininkai DNSB Ramb 1 2015-10-22 UAB "Druskininku butu ukis" Druskininku g. 4, Druskininkai 2 2015-12-02 DNSB "Taika" V. Kreves g. 3, Druskininkai 3 2015-08-31 DNSB "Rambynas" M.K. Ciurlionio g 91, Druskininkai 4 2015-09-16

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS RYŠIŲ REGULIAVIMO TARNYBOS DIREKTORIAUS

LIETUVOS RESPUBLIKOS RYŠIŲ REGULIAVIMO TARNYBOS DIREKTORIAUS LIETUVOS RESPUBLIKOS RYŠIŲ REGULIAVIMO TARNYBOS DIREKTORIAUS ĮSAKYMAS IR LIETUVOS RADIJO IR TELEVIZIJOS KOMISIJOS SPRENDIMAS DĖL RYŠIŲ REGULIAVIMO TARNYBOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS DIREKTORIAUS

Detaliau

Šiaulių miesto lopšelių – darželių, mokyklų, ligoninių sąrašas (Ldvn/Ln) 2014 m

Šiaulių miesto lopšelių – darželių, mokyklų, ligoninių  sąrašas (Ldvn/Ln) 2014 m ŠIAULIŲ MUNICIPALINĖ APLINKOS TYRIMŲ LABORATORIJA Gegužių g. 94, 783 Šiauliai. Tel. 8-41 514144, el.paštas matl@splius.lt, www.matl.lt TRIUKŠMO TYRIMAI ŠIAULIŲ MIESTO TRIUKŠMO PREVENCIJOS IR TYLIOSIOSE

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS RYŠIŲ REGULIAVIMO TARNYBOS DIREKTORIAUS ĮSAKYMAS IR LIETUVOS RADIJO IR TELEVIZIJOS KOMISIJOS SPRENDIMAS DĖL RYŠIŲ REGULIAVIMO TAR

LIETUVOS RESPUBLIKOS RYŠIŲ REGULIAVIMO TARNYBOS DIREKTORIAUS ĮSAKYMAS IR LIETUVOS RADIJO IR TELEVIZIJOS KOMISIJOS SPRENDIMAS DĖL RYŠIŲ REGULIAVIMO TAR LIETUVOS RESPUBLIKOS RYŠIŲ REGULIAVIMO TARNYBOS DIREKTORIAUS ĮSAKYMAS IR LIETUVOS RADIJO IR TELEVIZIJOS KOMISIJOS SPRENDIMAS DĖL RYŠIŲ REGULIAVIMO TARNYBOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS DIREKTORIAUS

Detaliau

2016 M. KLINIKINIO KODAVIMO STEBĖSENOS REZULTATŲ VERTINIMO ATASKAITA

2016 M. KLINIKINIO KODAVIMO STEBĖSENOS REZULTATŲ VERTINIMO ATASKAITA VALSTYBINĖ LIGONIŲ KASA PRIE SVEIKATOS APSAUGOS MINISTERIJOS 2016 M. KLINIKINIO KODAVIMO STEBĖSENOS REZULTATŲ VERTINIMO ATASKAITA 2017 m. kovo 27 d. Nr. 7K-427 Vilnius Turinys 1. Įvadas... 1 2. Bendrųjų

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS RYŠIŲ REGULIAVIMO TARNYBOS DIREKTORIAUS

LIETUVOS RESPUBLIKOS RYŠIŲ REGULIAVIMO TARNYBOS DIREKTORIAUS LIETUVOS RESPUBLIKOS RYŠIŲ REGULIAVIMO TARNYBOS DIREKTORIAUS ĮSAKYMAS LIETUVOS RADIJO IR TELEVIZIJOS KOMISIJOS SPRENDIMAS DĖL RYŠIŲ REGULIAVIMO TARNYBOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS DIREKTORIAUS

Detaliau

Forma_1-VP_0912_2009

Forma_1-VP_0912_2009 1 Forma 1-VP patvirtinta Lietuvos Respublikos finansų ministro 2003 m. sausio 29 d. įsakymu 1K-019 ( Lietuvos Respublikos finansų ministro 2005 m.gruodžio 30 d. įsakymo 1K-407 redakcija) Valstybin mokesčių

Detaliau

VALSTYBINĖ DARBO INSPEKCIJA 1 PATVIRTINTA Lietuvos Respublikos vyriausiojo valstybinio darbo inspektoriaus 2019 m. birželio 20 d. įsakymu Nr. EV-189 (

VALSTYBINĖ DARBO INSPEKCIJA 1 PATVIRTINTA Lietuvos Respublikos vyriausiojo valstybinio darbo inspektoriaus 2019 m. birželio 20 d. įsakymu Nr. EV-189 ( VALSTYBINĖ DARBO INSPEKCIJA 1 PATVIRTINTA Lietuvos Respublikos vyriausiojo valstybinio darbo inspektoriaus 2019 m. birželio 20 d. įsakymu EV-189 (Lietuvos Respublikos vyriausiojo valstybinio darbo inspektoriaus

Detaliau

RYŠIŲ REGULIAVIMO TARNYBOS

RYŠIŲ REGULIAVIMO TARNYBOS LIETUVOS RESPUBLIKOS RYŠIŲ REGULIAVIMO TARNYBOS DIREKTORIUS ĮSAKYMAS DĖL RADIJO DAŽNIŲ (KANALŲ) NAUDOJIMO TERMINO PRATĘSIMO TEO LT, AB 2014 m. lapkričio 28 d. 1V-1663 Vilnius Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS

LIETUVOS RESPUBLIKOS LIETUVOS RESPUBLIKOS RYŠIŲ REGULIAVIMO TARNYBOS DIREKTORIAUS Į S A K Y M A S IR LIETUVOS RADIJO IR TELEVIZIJOS KOMISIJOS S P R E N D I M A S DĖL RYŠIŲ REGULIAVIMO TARNYBOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS

Detaliau

Visuomenės informavimo ataskaita_2016

Visuomenės informavimo ataskaita_2016 APLINKOS APSAUGOS AGENTŪRA ATASKAITA Visuomenės informavimas apie nuotekų ir dumblo tvarkymą pagal 1991 m. gegužės 21 d. Tarybos direktyvos Nr. 91/271/EEB dėl miesto nuotekų valymo 16 straipsnį Lietuva,

Detaliau

Slide 1

Slide 1 Biomasės energetikos plėtra Lietuvoje Lietuvos biomasės energetikos asociacija LITBIOMA Prezidentas Virginijus Ramanauskas Asociacija LITBIOMA Lietuvos biomasės energetikos asociacija LITBIOMA įsteigta

Detaliau

1. ANTROPOGENINĖS TARŠOS ŠALTINIŲ APKROVOS IR JŲ POKYČIAI 1.1. Sutelktosios taršos poveikis vandens telkiniams 2012 m. Lietuvoje buvo identifikuoti 17

1. ANTROPOGENINĖS TARŠOS ŠALTINIŲ APKROVOS IR JŲ POKYČIAI 1.1. Sutelktosios taršos poveikis vandens telkiniams 2012 m. Lietuvoje buvo identifikuoti 17 1. AROPOGEIĖS ARŠOS ŠALIIŲ APKROVOS IR JŲ POKYČIAI 1.1. Sutelktosios taršos poveikis vandens telkiniams 2012 m. Lietuvoje buvo identifikuoti 18 išleistuvai, kuriais į paviršinius vandens telkinius buvo

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS KULTŪROS MINISTERIJOS INFORMACIJA Vadovaujantis Lietuvos Respublikos visuomenės informavimo įstatymo (2006, Nr ; 2010, Nr

LIETUVOS RESPUBLIKOS KULTŪROS MINISTERIJOS INFORMACIJA Vadovaujantis Lietuvos Respublikos visuomenės informavimo įstatymo (2006, Nr ; 2010, Nr LIETUVOS RESPUBLIKOS KULTŪROS MINISTERIJOS INFORMACIJA Vadovaujantis Lietuvos Respublikos visuomenės informavimo įstatymo (2006, Nr. 82-3254; 2010, Nr. 123-6260) 36 straipsnio 2 dalimi bei 2011 m. kovo

Detaliau

Švietimo programos priemonių aprašymas Eil. nr. Priemonė Tikslinės grupės Aprašymas Įgyvendinimo terminai ir tikslas (skaitinė reikšmė) Planas Faktas

Švietimo programos priemonių aprašymas Eil. nr. Priemonė Tikslinės grupės Aprašymas Įgyvendinimo terminai ir tikslas (skaitinė reikšmė) Planas Faktas Švietimo programos priemonių aprašymas (skaitinė reikšmė) 1. Nuolat atnaujinama informacija internetiniame puslapyje www.zaliasistaskas.lt apie pakuočių atliekų rūšiavimo svarbą. Tęstinė priemonė Organizacijos

Detaliau

VALSTYBINĖ KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJA

VALSTYBINĖ KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJA VALSTYBINĖ KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJA Biudžetinė įstaiga, Verkių g. 25C-1, LT-08223 Vilnius, tel. (8 5) 213 5166, faks. (8 5) 213 5270, el. p. rastine@regula.lt Duomenys kaupiami ir saugomi

Detaliau

Kontroliuojamųjų karvių bandų produktyvumo metų APYSKAITA 81 Lietuvos Respublikos Žemės ūkio ministerija Valstybinė gyvulių veislininkystės

Kontroliuojamųjų karvių bandų produktyvumo metų APYSKAITA 81 Lietuvos Respublikos Žemės ūkio ministerija Valstybinė gyvulių veislininkystės Kontroliuojamųjų karvių bandų produktyvumo 07 08 metų APYSKAITA 8 Lietuvos Respublikos Žemės ūkio ministerija Valstybinė gyvulių veislininkystės priežiūros tarnyba Valstybės įmonė Žemės ūkio informacijos

Detaliau

Data Suma Pirkėjas Pirkimo objektas , , , , ,

Data Suma Pirkėjas Pirkimo objektas , , , , , Data Suma Pirkėjas Pirkimo objektas 2009.08.21 80.809,85 2009.09.08 2.977,87 2009.09.24 46.339,2 2009.09.29 23.829,94 2009.10.30 333,06 2009.11.03 3.909,87 2009.11.23 1.303,29 2010.05.11 59.892,55 2010.06.02

Detaliau

1 lentelė m. Vilkaviškio rajono savivaldybės Žinių visuomenės plėtros programa TIKSLŲ, PROGRAMŲ, PROGRAMŲ TIKSLŲ, UŽDAVINIŲ, PRIEMONIŲ IR PR

1 lentelė m. Vilkaviškio rajono savivaldybės Žinių visuomenės plėtros programa TIKSLŲ, PROGRAMŲ, PROGRAMŲ TIKSLŲ, UŽDAVINIŲ, PRIEMONIŲ IR PR lentelė 209-202 m. Vilkaviškio rajono savivaldybės Žinių visuomenės plėtros programa TIKSLŲ, PROGRAMŲ, PROGRAMŲ TIKSLŲ, UŽDAVINIŲ, PRIEMONIŲ IR PRIEMONIŲ ASIGNAVIMŲ SUVESTINĖ Nuoroda į Vilkaviškio rajono

Detaliau

Suvestinė redakcija nuo Įsakymas paskelbtas: TAR , i. k PRIEŠGAISRINĖS APSAUGOS IR GELBĖJIMO DEPARTAMENTO PRIE VIDAUS

Suvestinė redakcija nuo Įsakymas paskelbtas: TAR , i. k PRIEŠGAISRINĖS APSAUGOS IR GELBĖJIMO DEPARTAMENTO PRIE VIDAUS Suvestinė redakcija nuo 2016-04-12 Įsakymas paskelbtas: TAR 2015-12-29, i. k. 2015-20869 PRIEŠGAISRINĖS APSAUGOS IR GELBĖJIMO DEPARTAMENTO PRIE VIDAUS REIKALŲ MINISTERIJOS DIREKTORIUS ĮSAKYMAS DĖL LIETUVOS

Detaliau

DofE apdovanojimus įgyvendinančios organizacijos Lietuvoje: Atviri DofE apdovanojimų centrai Vilnius Lietuvos vaikų ir jaunimo centras Konstitucijos p

DofE apdovanojimus įgyvendinančios organizacijos Lietuvoje: Atviri DofE apdovanojimų centrai Vilnius Lietuvos vaikų ir jaunimo centras Konstitucijos p DofE apdovanojimus įgyvendinančios organizacijos Lietuvoje: Atviri DofE apdovanojimų centrai Vilnius Lietuvos vaikų ir jaunimo centras Konstitucijos pr. 25, Vilnius El. p. vilma.siksniene@gmail.com Telšiai

Detaliau

sausis vasaris kovas balandis gegužė birželis rugsėjis spalis lapkritis gruodis PATVIRTINTA Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vid

sausis vasaris kovas balandis gegužė birželis rugsėjis spalis lapkritis gruodis PATVIRTINTA Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vid PATVIRTINTA Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos direktoriaus 2017 m. gruodžio 22 d. įsakymu 1-467 LIETUVOS RESPUBLIKOS PAVOJINGŲJŲ OBJEKTŲ, KURIUOSE PAVOJINGŲJŲ

Detaliau

Eil. Nr. Įmonės kodas 1 PATVIRTINTA Lietuvos Respublikos vyriausiojo valstybinio darbo inspektoriaus 2019 m. kovo 29 d. įsakymu Nr. EV-90 (Lietuvos Re

Eil. Nr. Įmonės kodas 1 PATVIRTINTA Lietuvos Respublikos vyriausiojo valstybinio darbo inspektoriaus 2019 m. kovo 29 d. įsakymu Nr. EV-90 (Lietuvos Re 1 PATVIRTINTA Lietuvos Respublikos vyriausiojo valstybinio darbo inspektoriaus 2019 m. kovo 29 d. įsakymu EV-90 (Lietuvos Respublikos vyriausiojo valstybinio darbo inspektoriaus 2019 m. gegužės 13 d. įsakymo

Detaliau

Žaidimo Pirk bent 3 CORNY produktus MAXIMA tinkle ir laimėk taisyklės ir sąlygos 1. Bendrosios nuostatos 1.1. Žaidimo organizatorius yra UAB Eugesta,

Žaidimo Pirk bent 3 CORNY produktus MAXIMA tinkle ir laimėk taisyklės ir sąlygos 1. Bendrosios nuostatos 1.1. Žaidimo organizatorius yra UAB Eugesta, Žaidimo Pirk bent 3 CORNY produktus MAXIMA tinkle ir laimėk taisyklės ir sąlygos 1. Bendrosios nuostatos 1.1. Žaidimo organizatorius yra UAB Eugesta, įm. kodas 121539735, adresas: Kibirkšties g. 8, Vilnius,

Detaliau

Medienos ruošos VĮ miškų urėdijose praktiniai organizaciniai aspektai

Medienos ruošos VĮ miškų urėdijose praktiniai organizaciniai aspektai GENERALINIS MIŠKŲ URĖDAS BENJAMINAS SAKALAUSKAS 2013 m. kovo 7 d. VILNIUS 1 Bendras kirtimo tūris valstybiniuose miškuose 2013m. 3.76 mln. m³. iš jo pagrindinio naudojimo 2.63 mln. m³; iš jo tarpinio naudojimo

Detaliau

DANUTEI

DANUTEI VIETINIO (PRIEMIESTINIO) SUSISIEKIMO AUTOBUSŲ EISMO TVARKARAŠČIAI IŠ AUTOBUSŲ STOTIES 7 ANYKŠČIAI PER TROŠKŪNUS 6.45; 9.00; 11.00; 16.00 8.15; 9.35; 11.30; 13.35; 18.35 5 ALANTĖS 5.50 p.; 16.55 p. 7.40

Detaliau

Sąlygos 1. Akcijos Susigrąžink pinigus su SONY (toliau Akcija) organizatorius yra Sony Europe Limited (toliau Sony ), įsikūręs adresu: The Heights, Br

Sąlygos 1. Akcijos Susigrąžink pinigus su SONY (toliau Akcija) organizatorius yra Sony Europe Limited (toliau Sony ), įsikūręs adresu: The Heights, Br Sąlygos 1. Akcijos Susigrąžink pinigus su SONY (toliau Akcija) organizatorius yra Sony Europe Limited (toliau Sony ), įsikūręs adresu: The Heights, Brooklands, Veibridžas, Saris, KT13 0XW. 2. Prašymo formų

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS DARBO KODEKSO 204 STRAIPSNIO IR XIX SKYRIAUS PAKEITIMO ĮSTATYMAS

LIETUVOS RESPUBLIKOS DARBO KODEKSO 204 STRAIPSNIO IR XIX SKYRIAUS PAKEITIMO ĮSTATYMAS LIETUVOS RESPUBLIKOS VIDAUS REIKALŲ MINISTRO Į S A K Y M A S DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VIDAUS REIKALŲ MINISTRO 2008 M. BALANDŽIO 24 D. ĮSAKYMO NR. 1V-148 DĖL REGIONINIŲ CENTRŲ KOMPLEKSINĖS PLĖTROS INVESTICINIŲ

Detaliau

Skaitmeninės TEO televizijos kanalų atkodavimo modulio naudojimo instrukcija

Skaitmeninės TEO televizijos kanalų atkodavimo modulio naudojimo instrukcija Skaitmeninės TEO televizijos kanalų atkodavimo modulio naudojimo instrukcija Mielas (-a) Kliente, dėkojame, kad pasirinkote skaitmeninę TEO televiziją. Šioje instrukcijoje rasite informaciją, kaip savarankiškai

Detaliau

PATVIRTINTA Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2017 m. birželio 7 d. įsakymu Nr. 3D-389 PROJEKTŲ, KURIEMS NESKIRIAMA VALSTYBĖS PARAMA PAGAL 2017

PATVIRTINTA Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2017 m. birželio 7 d. įsakymu Nr. 3D-389 PROJEKTŲ, KURIEMS NESKIRIAMA VALSTYBĖS PARAMA PAGAL 2017 PATVIRTINTA Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2017 m. birželio 7 d. įsakymu Nr. 3D-389 PROJEKTŲ, KURIEMS NESKIRIAMA VALSTYBĖS PARAMA PAGAL 2017 METŲ ŽEMĖS ŪKIO, MAISTO ŪKIO IR KAIMO PLĖTROS SKATINIMO

Detaliau

PRANEŠIMO PAVADINIMAS PRANEŠIMO PAVADINIMAS

PRANEŠIMO PAVADINIMAS PRANEŠIMO PAVADINIMAS Ekonomiškai efektyvių asmens sveikatos priežiūros paslaugų teikimo pagal Vilniaus TLK savivaldybes 2017 m. analizė www.vilniaustlk.lt Ekonomiškai efektyvios asmens sveikatos priežiūros paslaugos Ambulatorinės

Detaliau

GLOBOS CENTRAI Nr. Apskritis Savivaldybės pavadinimas Įstaigos pavadinimas ir adresas Įstaigos kontaktai Įstaigos vadovas 1. Alytaus apskritis Alytaus

GLOBOS CENTRAI Nr. Apskritis Savivaldybės pavadinimas Įstaigos pavadinimas ir adresas Įstaigos kontaktai Įstaigos vadovas 1. Alytaus apskritis Alytaus GLOBOS CENTRAI Įstaigos ir adresas Įstaigos kontaktai Įstaigos vadovas 1. Alytaus Alytaus m. sav. Alytaus miesto šeimos A. Juozapavičiaus g. 33, Alytus, LT- 62265 Tel. 8 315 79 852 rastine@avgn.lt Romutis

Detaliau

Maisto banko 2015 metų ataskaita

Maisto banko 2015 metų ataskaita Maisto banko 2015 metų ataskaita Maisto bankas tai labdaros ir paramos fondas, renkantis paramą maistu ir teikiantis ją nepasiturinčiųjų maitinimui. 2001 m. pradėjęs veiklą, Maisto banko projektas 2007

Detaliau

Mokinių pasiekimai Vilniaus mieste. Tarptautinių ir nacionalinių tyrimų duomenys

Mokinių pasiekimai Vilniaus mieste. Tarptautinių ir nacionalinių tyrimų duomenys NACIONALINIS EGZAMINŲ CENTRAS Mokinių pasiekimai Vilniaus mieste. Tarptautinių tyrimų duomenys Dr. Rita Dukynaitė Vilnius, 2015-10-07 Esminiai akcentai iš tarptautinių tyrimų Lygmuo Lytis Socialinis, ekonominis,

Detaliau

Elektroninio dokumento nuorašas LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ NUTARIMAS DĖL VIETOVARDŽIŲ METŲ MINĖJIMO 2019 METAIS PLANO PATVIRTINIMO Nr. Vilnius Įg

Elektroninio dokumento nuorašas LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ NUTARIMAS DĖL VIETOVARDŽIŲ METŲ MINĖJIMO 2019 METAIS PLANO PATVIRTINIMO Nr. Vilnius Įg Elektroninio dokumento nuorašas LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ NUTARIMAS DĖL VIETOVARDŽIŲ METŲ MINĖJIMO 2019 METAIS PLANO PATVIRTINIMO Nr. Vilnius Įgyvendindama Lietuvos Respublikos Seimo 2018 m. birželio

Detaliau

Mėgėjų žvejybos vidaus vandenyse taisyklių 1 priedas VANDENS TELKINIAI, KURIUOSE MĖGĖJŲ ŽVEJYBA UŽDRAUSTA Eil. Nr. Vandens telkinio pavadinimas 1. Jūr

Mėgėjų žvejybos vidaus vandenyse taisyklių 1 priedas VANDENS TELKINIAI, KURIUOSE MĖGĖJŲ ŽVEJYBA UŽDRAUSTA Eil. Nr. Vandens telkinio pavadinimas 1. Jūr Mėgėjų žvejybos vidaus vandenyse taisyklių 1 priedas VANDENS TELKINIAI, KURIUOSE MĖGĖJŲ ŽVEJYBA UŽDRAUSTA Eil. Nr. Vandens telkinio pavadinimas 1. Jūra (nuo Tauragės miesto vandenvietės užtvankos iki Tauragės

Detaliau

VU BS svetainė 2007 metais

VU BS svetainė 2007 metais VU Botanikos sodo Ryšių su visuomene skyrius D. Ryliškis, R. Ryliškienė, A. Paliukėnienė, I. Raubaitė, S. Žilinskaitė Lankytojai Kairėnuose Atvykimo tikslas tūkst. % Mugės 7,5 11,5 Nemokami renginiai,

Detaliau

VALSTYBINĖ KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJA

VALSTYBINĖ KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJA VALSTYBINĖS KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJOS DUJŲ IR ELEKTROS DEPARTAMENTO ELEKTROS SKYRIUS Teikti Komisijos posėdžiui Komisijos narys Darius Biekša 2015-09-14 PAŽYMA DĖL VALSTYBINĖS KAINŲ IR ENERGETIKOS

Detaliau

Eil. Nr. Įmonės kodas 2015 M. PLANUOJAMŲ TIKRINTI ŪKIO SUBJEKTŲ SĄRAŠAS Įmonės pavadinimas ir adresas Struktūrinio (teritorinio) padalinio pavadinimas

Eil. Nr. Įmonės kodas 2015 M. PLANUOJAMŲ TIKRINTI ŪKIO SUBJEKTŲ SĄRAŠAS Įmonės pavadinimas ir adresas Struktūrinio (teritorinio) padalinio pavadinimas Eil. Nr. Įmonės kodas 2015 M. PLANUOJAMŲ TIKRINTI ŪKIO SUBJEKTŲ SĄRAŠAS Įmonės pavadinimas ir adresas Struktūrinio (teritorinio) padalinio pavadinimas Planinio tikrinimo data (ketv., mėnuo) Tikrinama veikla

Detaliau

Microsoft Word - Biokuro ataskaita 2018 m IV ketv

Microsoft Word - Biokuro ataskaita 2018 m IV ketv BIOKURO RINKOS STEBĖSENOS ATASKAITA UŽ 2018 M. IV KETV. Vilnius, 2019 Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija Verkių g. 25C-1, LT-08223 Vilnius Tel. +370 5 213 5166 Faks. +370 5 213 5270 El.

Detaliau

Informacinis leidinys 2019 m. kovo 04 d. Nr VĮ Registrų centras. Informacinis leidinys Nr Puslapis 1

Informacinis leidinys 2019 m. kovo 04 d. Nr VĮ Registrų centras. Informacinis leidinys Nr Puslapis 1 Informacinis leidinys 2019 m. kovo 04 d. Nr. 2019-063 VĮ Registrų centras. Informacinis leidinys Nr.2019-063 Puslapis 1 Turinys 1. Juridinių asmenų vieši pranešimai... 3 1.1. Atskyrimas... 3 1.2. Dalyvių

Detaliau

Vietos pavadinimas Adresas Miestas Alma Mater food kavinė Saulėtekio al. 5 Vilnius American pizza burger Švitrigailos g. 4 Vilnius Andriaus pica T.Šev

Vietos pavadinimas Adresas Miestas Alma Mater food kavinė Saulėtekio al. 5 Vilnius American pizza burger Švitrigailos g. 4 Vilnius Andriaus pica T.Šev Vietos pavadinimas Adresas Miestas Alma Mater food kavinė Saulėtekio al. 5 Vilnius American pizza burger Švitrigailos g. 4 Vilnius Andriaus pica T.Ševčenkos g. 16 Vilnius ARARAT Tilžės g. 225 Šiauliai

Detaliau

PATVIRTINTA Pasvalio rajono savivaldybės Švietimo pagalbos tarnybos direktoriaus 2019 m. sausio 3 įsakymu Nr. DV M. MOKINIŲ DALYKINIŲ OLIMPIADŲ

PATVIRTINTA Pasvalio rajono savivaldybės Švietimo pagalbos tarnybos direktoriaus 2019 m. sausio 3 įsakymu Nr. DV M. MOKINIŲ DALYKINIŲ OLIMPIADŲ PATVIRTINTA Pasvalio rajono savivaldybės Švietio pagalbos tarnybos direktoriaus sausio 3 įsakyu Nr. DV-1 2019 M. MOKINIŲ DALYKINIŲ OLIMPIADŲ, KONKURSŲ IR KITŲ RENGINIŲ GRAFIKAS Eil. Nr. Olipiada ar kitas

Detaliau

tvarkarastis_vilk_kyb_03-01

tvarkarastis_vilk_kyb_03-01 Autobusų išvykimo iš VILKAVIŠKIO autobusų stoties T V A R K A R A Š T I S ( 2011-03-01) I Š V Y K S T A į I Š V Y K I M O L A I K A S ( valandos. minutės ) 1 M A R I J A M P O L Ė S kryptis ALYTŲ per Marijampolę

Detaliau

Visuomenės informavimo ataskaita_2019

Visuomenės informavimo ataskaita_2019 APLINKOS APSAUGOS AGENTŪRA ATASKAITA Visuomenės informavimas apie nuotekų ir dumblo tvarkymą pagal 1991 m. gegužės 21 d. Tarybos direktyvos Nr. 91/271/EEB dėl miesto nuotekų valymo 16 straipsnį Nuotekų

Detaliau

PANEVEŽIO RAJONO

PANEVEŽIO RAJONO PATVIRTINTA Panevėžio rajono savivaldybės tarybos 2014 m. birželio 19 d. sprendimu Nr. T-127 PANEVĖŽIO RAJONO SAVIVALDYBĖS 2016 2022 METŲ STRATEGINIS PLĖTROS PLANAS 2 I dalis. Panevėžio rajono socialinės,

Detaliau

ĮSAKYMAS

ĮSAKYMAS LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRAS ĮSAKYMAS DĖL NAUJŲ VALSTYBĖS SAUGOMŲ GAMTOS PAVELDO OBJEKTŲ PASKELBIMO, JŲ RIBŲ PLANŲ PATVIRTINIMO, SUNYKUSIŲ VALSTYBĖS SAUGOMŲ GAMTOS PAVELDO OBJEKTŲ IŠBRAUKIMO

Detaliau

2018 kalendorius 11 22

2018 kalendorius 11 22 2018 m. Lietuvos šaškių sporto varžybų kalendorius (2017 12 01) Varžybų Dalyviai 2018 m Pavadinimas Vykdymo vieta (bazė) Sportininkų amžius Iš viso dalyvių skaičius Lietuvoje vykdomo se varžybose Lietuvos

Detaliau

I. PERKANČIOJI ORGANIZACIJA, ADRESAS IR KONTAKTINIAI DUOMENYS: I.1. Perkančiosios organizacijos pavadinimas ir įmonės kodas: Širvintų rajon

I. PERKANČIOJI ORGANIZACIJA, ADRESAS IR KONTAKTINIAI DUOMENYS: I.1. Perkančiosios organizacijos pavadinimas ir įmonės kodas: Širvintų rajon 2016-12-09 adresas(-ai) ir elektroninė prieiga prie informacijos (URL): Aušra Mažulienė, tel. 8 (382) 30 271, el. paštas ausra.mazuliene@sirvintos.lt II.1. Pirkimo pavadinimas: PROJEKTO DRUŽŲ K.V. (BUV.

Detaliau

(Microsoft Word - Vilkavi\360kis,Kybartai,miestas.doc)

(Microsoft Word - Vilkavi\360kis,Kybartai,miestas.doc) Autobusų išvykimo iš VILKAVIŠKIO stoties tvarkaraštis (2013-10-10) I Š V Y K S T A į I Š V Y K I M O L A I K A S ( valandos. minut s ) 1 M A R I J A M P O L ö S kryptis ALYTŲ per Marijampolę 6.28 kasdien

Detaliau

Skaidrė 1

Skaidrė 1 Biurų veikla ir perspektyvos teikiant sveikatos priežiūros paslaugas mokyklose Kėdainių rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro direktorė, Savivaldybių visuomenės sveikatos biurų asociacijos pirmininkė

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRAS ĮSAKYMAS DĖL NAUJŲ VALSTYBĖS SAUGOMŲ GAMTOS PAVELDO OBJEKTŲ PASKELBIMO, JŲ RIBŲ SCHEMŲ PATVIRTINIMO, SUNYKUSIŲ

LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRAS ĮSAKYMAS DĖL NAUJŲ VALSTYBĖS SAUGOMŲ GAMTOS PAVELDO OBJEKTŲ PASKELBIMO, JŲ RIBŲ SCHEMŲ PATVIRTINIMO, SUNYKUSIŲ LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRAS ĮSAKYMAS DĖL NAUJŲ VALSTYBĖS SAUGOMŲ GAMTOS PAVELDO OBJEKTŲ PASKELBIMO, JŲ RIBŲ SCHEMŲ PATVIRTINIMO, SUNYKUSIŲ VALSTYBĖS SAUGOMŲ GAMTOS PAVELDO OBJEKTŲ IŠBRAUKIMO

Detaliau

VALSTYBINĖ KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJA

VALSTYBINĖ KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJA BIOKURO RINKOS STEBĖSENOS ATASKAITA UŽ 2017 M. I KETV. Vilnius, 2017 Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija Verkių g. 25C-1, LT-08223 Vilnius Tel. +370 5 213 5166 Faks. +370 5 213 5270 El.

Detaliau

LIETUVOS LITERATŪROS IR MENO ARCHYVAS

LIETUVOS LITERATŪROS IR MENO ARCHYVAS LIETUVOS LITERATŪROS IR MENO ARCHYVAS FONDAS NR. 772 F E L I K S A S V I T A S KŪRYBOS IR VEIKLOS BYLŲ APYRAŠAS NR. 1 CHRONOLOGINĖS RIBOS 1942 1999 M. FELIKSO VITO FONDO NR. 772 KŪRYBOS IR VEIKLOS BYLŲ

Detaliau

Slide 1

Slide 1 Mokausi muziejuje Kūrybiniai edukaciniai projektai LDM Prano Domšaičio galerijoje PRAKALBINTI GALERIJOS EKSPONATUS PADEDA LDM Prano Domšaičio galerijos MENO PAŽINIMO CENTRAS Tikslas įdomia ir patrauklia

Detaliau

Upės, kuriose mėgėjų žvejyba uždrausta nuo spalio 1 iki gruodžio 31

Upės, kuriose mėgėjų žvejyba uždrausta nuo spalio 1 iki gruodžio 31 Upės, kuriose mėgėjų žvejyba uždrausta nuo spalio 1 d. iki gruodžio 31 d. Mėgėjų žvejybos vidaus vandenyse taisyklių 2 priedas. Eil.Nr. 1 / 47 Upė Vyresnysis vandentakis Baseinas 1 Avirė Nemunas Nemuno

Detaliau

Lietuvos krikščioniškojo jaunimo blaivybės sąjunga „Žingsnis“ Kas ta „Sniego gniūžtė“?

Lietuvos krikščioniškojo jaunimo  blaivybės sąjunga „Žingsnis“   Kas ta „Sniego gniūžtė“? Lietuvos krikščioniškojo jaunimo blaivybės sąjunga Žingsnis PIRMININKO IR VALDYBOS METINĖ VEIKLOS ATASKAITA LKJBS Žingsnis Lietuvos krikščioniškojo jaunimo blaivybės sąjunga (LKJBS) Žingsnis yra prevencinė

Detaliau

Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie VRM informacijaapie ekstremalius įvykius, išvykimus, gaisrus ir kitus g

Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie VRM informacijaapie ekstremalius įvykius, išvykimus, gaisrus ir kitus g Vilniaus Kauno Klaipėdos Šiaulių Panevėžio Alytaus Utenos Marijampolės Tauragės Telšių Duomenys apie: 2018 m. iš viso nuo metų pradžios Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie VRM informacija

Detaliau

Eilės numeris Projekto numeris LEADER-10-VILNIUS LEADER-10-VILNIUS LEADER-10-VILNIUS LEADER-10-VILNIUS VPS pri

Eilės numeris Projekto numeris LEADER-10-VILNIUS LEADER-10-VILNIUS LEADER-10-VILNIUS LEADER-10-VILNIUS VPS pri Eilės numeris 1. 2. 3. 4. Projekto numeris LEADER-10-VILNIUS-01-011 LEADER-10-VILNIUS-01-014 LEADER-10-VILNIUS-01-015 LEADER-10-VILNIUS-01-016 VPS priemonė Kaimo atnaujinimas ir plėtra Veiklos sritis Patalpų

Detaliau

2012m. Seimo rinkimai Sudarė VRK, NAUJOSIOS VILNIOS RINKIMŲ APYGARDA NR. 10 VILNIAUS MIESTAS Dvarčionių rinkimų apylinkė Nr. 121 Adresas K

2012m. Seimo rinkimai Sudarė VRK, NAUJOSIOS VILNIOS RINKIMŲ APYGARDA NR. 10 VILNIAUS MIESTAS Dvarčionių rinkimų apylinkė Nr. 121 Adresas K NAUJOSIOS VILNIOS RINKIMŲ APYGARDA NR. 10 VILNIAUS MIESTAS Dvarčionių rinkimų apylinkė Nr. 121 Adresas Keramikų g. 38, Vilnius Rinkėjų skaičius 3540. Vilnius: Ajerų g., Asiūklių g., Aukštagirio g., Barsukynės

Detaliau

VEI VILNIAUS TERITORINIO SKYRIAUS KONTROLIUOJAMŲ ENERGETIKOS OBJEKTŲ IR ĮRENGINIŲ 2019 M. TIKRINIMŲ PLANAS ENERGETIKOS OBJEKTAI, ĮRENGINIAI Kiekis, vn

VEI VILNIAUS TERITORINIO SKYRIAUS KONTROLIUOJAMŲ ENERGETIKOS OBJEKTŲ IR ĮRENGINIŲ 2019 M. TIKRINIMŲ PLANAS ENERGETIKOS OBJEKTAI, ĮRENGINIAI Kiekis, vn VEI VILNIAUS TERITORINIO SKYRIAUS KONTROLIUOJAMŲ ENERGETIKOS OBJEKTŲ IR ĮRENGINIŲ 2019 M. TIKRINIMŲ PLANAS ENERGETIKOS OBJEKTAI, ĮRENGINIAI Kiekis, vnt. Ilgis, km Galia, MW Talpa, m³, t.s.k.n.e. Planinis

Detaliau

Nr. 10. Kainos galioja 2019 m. gegužės 16 d. gegužės 28 d. -32% 1, ROKIŠKIO sviestas, 82% rieb., 125 g 1 kg - 7,84-40% 0, Marinuoti KĖDA

Nr. 10. Kainos galioja 2019 m. gegužės 16 d. gegužės 28 d. -32% 1, ROKIŠKIO sviestas, 82% rieb., 125 g 1 kg - 7,84-40% 0, Marinuoti KĖDA Nr. 10. Kainos galioja 2019 m. gegužės 16 d. gegužės 28 d. -32% 1,45 0 98 ROKIŠKIO sviestas, 82% rieb., 125 g 1 kg - 7,84 0,99 0 59 Marinuoti KĖDAINIŲ burokėliai, 480 ml 1 l - 1,23 0,68 Visai ROKIŠKIO

Detaliau

PRITARTA Panevėžio rajono savivaldybės tarybos 2018 m. gegužės 30 d. sprendimu Nr. T-98 PANEVĖŽIO R. VELŽIO GIMNAZIJOS DIREKTORIAUS RIMTO BALTUŠIO 201

PRITARTA Panevėžio rajono savivaldybės tarybos 2018 m. gegužės 30 d. sprendimu Nr. T-98 PANEVĖŽIO R. VELŽIO GIMNAZIJOS DIREKTORIAUS RIMTO BALTUŠIO 201 PRITARTA Panevėžio rajono savivaldybės tarybos 2018 m. gegužės 30 d. sprendimu Nr. T-98 PANEVĖŽIO R. VELŽIO GIMNAZIJOS DIREKTORIAUS RIMTO BALTUŠIO 2017 METŲ VEIKLOS ATASKAITA I. BENDRA INFORMACIJA APIE

Detaliau

Festivalio rengėjai: Į tarptautinio poezijos festivalio POEZIJOS PAVASARIS renginius įėjimas nemokamas All international poetry festival POETRY SPRING

Festivalio rengėjai: Į tarptautinio poezijos festivalio POEZIJOS PAVASARIS renginius įėjimas nemokamas All international poetry festival POETRY SPRING Festivalio rengėjai: Į tarptautinio poezijos festivalio POEZIJOS PAVASARIS renginius įėjimas nemokamas All international poetry festival POETRY SPRING events are free and open to the public International

Detaliau

Kopija iš keturkoves zonines var. vaikinai \(Alytus\)

Kopija iš keturkoves zonines var. vaikinai \(Alytus\) Lietuvos mokinių olimpinio festivalio lengvosios atletikos keturkov s zonin s varžybos. Alytus. Vaikinai 2012 m. geguž s 11 d. 1 Šalčininkų Lietuvos Tūkstantmečio gimnazija 1016 Šuolis į tolį Kamuoliuko

Detaliau

Prienų rajono savivaldybės tarybos 2018 m. vasario 8 d. sprendimo Nr. T3-7 1 priedas Eil. Nr. PRIENŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS 2018 METŲ BIUDŽETO PAJAMŲ PLA

Prienų rajono savivaldybės tarybos 2018 m. vasario 8 d. sprendimo Nr. T3-7 1 priedas Eil. Nr. PRIENŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS 2018 METŲ BIUDŽETO PAJAMŲ PLA sprendimo Nr. T3-7 1 priedas Eil. Nr. PRIENŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS 2018 METŲ BIUDŽETO PAJAMŲ PLANAS Pajamų pavadinimas Pajamos I. MOKESČIAI: 14281000 1. Pajamų ir pelno mokesčiai iš viso: 12951000 1.1. gyventojų

Detaliau

2018 kalendorius _12 19

2018 kalendorius _12 19 Varžybų 2018 m. Lietuvos šaškių sporto varžybų kalendorius projektas (2017 12 14) Dalyviai 2018 m Pavadinimas Vykdymo vieta (bazė) Sportininkų amžius Iš viso dalyvių skaičius Lietuvoje vykdomo se varžybose

Detaliau

Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie VRM informacijaapie ekstremalius įvykius, išvykimus, gaisrus ir kitus g

Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie VRM informacijaapie ekstremalius įvykius, išvykimus, gaisrus ir kitus g Vilniaus Kauno Klaipėdos Šiaulių Panevėžio Alytaus Utenos Marijampolės Tauragės Telšių Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie VRM informacija apie ekstremaliąsias situacijas, ekstremaliuosius

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRO

LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRO LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRO Į S A K Y M A S DĖL APLINKOS MINISTRO 2005 M. LIEPOS 1 D. ĮSAKYMO NR. D1-337 DĖL MĖGĖJIŠKOS ŽŪKLĖS TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO PAKEITIMO 2009 m. balandžio 7 d. Nr. D1-150

Detaliau

65 m. amžiaus ir vyresnių asmenų sveikatos netolygumai Lietuvoje

65 m. amžiaus ir vyresnių asmenų sveikatos netolygumai Lietuvoje 65 m. amžiaus ir vyresnių asmenų sveikatos netolygumai Lietuvoje Projekto vadovė: dr. Laura Nedzinskienė Atsakinga vykdytoja: Vaida Aguonytė, Jolanta Valentienė Tyrimo dalyvės: dr. Aušra Beržanskytė, Eimantė

Detaliau

„PowerPoint“ pateiktis

„PowerPoint“ pateiktis TURIZMO GALIMYBĖS PLUNGĖS KRAŠTE Plungės TIC turizmo vadybininkė Kristina Narkutė - Beniušienė PLUNGĖS RAJONAS Plungės rajonas įsikūręs šalies šiaurės vakaruose. Rajonas apima nemažą Žemaitijos etnografinio

Detaliau

VALSTYBINĖ AUGALININKYSTĖS TARNYBA PRIE ŽEMĖS ŪKIO MINISTERIJOS

VALSTYBINĖ AUGALININKYSTĖS TARNYBA PRIE ŽEMĖS ŪKIO MINISTERIJOS VALSTYBINĖ AUGALININKYSTĖS TARNYBA PRIE ŽEMĖS ŪKIO MINISTERIJOS Prekių saugojimo ir muitinio tikrinimo vietų pripažinimo tinkamomis augalams, augaliniams produktams ir kitiems susijusiems objektams laikyti

Detaliau

Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie VRM informacijaapie ekstremalius įvykius, išvykimus, gaisrus ir kitus g

Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie VRM informacijaapie ekstremalius įvykius, išvykimus, gaisrus ir kitus g Vilniaus Kauno Klaipėdos Šiaulių Panevėžio Alytaus Utenos Marijampolės Tauragės Telšių Duomenys apie: 2018 m. iš viso nuo metų pradžios Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie VRM informacija

Detaliau

Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie VRM informacijaapie ekstremalius įvykius, išvykimus, gaisrus ir kitus g

Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie VRM informacijaapie ekstremalius įvykius, išvykimus, gaisrus ir kitus g Vilniaus Kauno Klaipėdos Šiaulių Panevėžio Alytaus Utenos Marijampolės Tauragės Telšių Duomenys apie: 2018 m. iš viso nuo metų pradžios Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie VRM informacija

Detaliau

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Vėjo energetikos plėtra ir tinkamiausių vietų nustatymas AEI technologijų taikymas pramonėje, miestuose Atsinaujinančių išteklių ir efektyvios energetikos laboratorijos vadovas Dr. Mantas Marčiukaitis

Detaliau

Sveikatos rastingumo tyrimas-2012

Sveikatos rastingumo tyrimas-2012 LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTERIJA SVEIKATOS MOKYMO IR LIGŲ PREVENCIJOS CENTRAS VILNIAUS UNIVERSITETO MEDICINOS FAKULTETO VISUOMENĖS SVEIKATOS INSTITUTAS LIETUVOS GYVENTOJŲ SVEIKATOS RAŠTINGUMO

Detaliau

Kultūros paveldo centro Duomenų skyriaus Vietų poskyrio objektų, kuriems 2017 m

Kultūros paveldo centro Duomenų skyriaus Vietų poskyrio objektų, kuriems 2017 m KULTŪROS PAVELDO CENTRO 2019 M. VEIKLOS PLANAS PATVIRTINTA Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos direktoriaus 2019 m. sausio 25 d. įsakymu Nr. Į-16 (2019 m. vasario 25 d. įsakymo Nr.

Detaliau

MSDataReport

MSDataReport Įmonių grup : Valstybin įmon Valstybinis Miškotvarkos institutas 0 0 grup je 0 0 Įmonių grup : Uždaroji akcin bendrov KB "Jungtiniai miškai" 0 UAB "Adaljana" UAB "Amfitrionas" UAB "Aurenadas" UAB "Baltfora"

Detaliau

Microsoft PowerPoint - PGI_2015

Microsoft PowerPoint - PGI_2015 2015 m. Pilietinės galios indeksas Tyrimo pristatymas Vilnius, 2016-03-24 Pagrindiniai 2015 m. pilietinės galios indekso rodikliai Reprezentatyvi Lietuvos gyventojų apklausa Tyrimo laikas: 2015 m. lapkričio

Detaliau

KAUNO MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA SPRENDIMAS Nr. T-33

KAUNO MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA SPRENDIMAS Nr. T-33 KAUNO MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA SPRENDIMAS DĖL PRIĖMIMO Į KAUNO MIESTO SAVIVALDYBĖS BENDROJO UGDYMO MOKYKLAS TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO 2018 m. vasario 6 d. Nr. T-33 Kaunas Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos

Detaliau

2019 m. liepos mėn. mokymų kursų, seminarų ir kitų informacinių renginių grafikas Eil. nr. Data nuo Data iki Renginio pradžia Renginio pabaiga Rajonas

2019 m. liepos mėn. mokymų kursų, seminarų ir kitų informacinių renginių grafikas Eil. nr. Data nuo Data iki Renginio pradžia Renginio pabaiga Rajonas 2019 m. liepos mėn. mokymų kursų, seminarų ir kitų informacinių renginių grafikas Eil. nr. Data nuo Data iki Renginio pradžia Renginio pabaiga Rajonas Vieta Renginio tipas* Renginio pavadinimas Organizatorius

Detaliau

Valstybinių profesinio mokymo įstaigų, kuriose Švietimo, mokslo ir sporto ministerija įgyvendina savininko (dalininko) teises ir pareigas, tinklo vyst

Valstybinių profesinio mokymo įstaigų, kuriose Švietimo, mokslo ir sporto ministerija įgyvendina savininko (dalininko) teises ir pareigas, tinklo vyst Valstybinių profesinio mokymo įstaigų, kuriose Švietimo, mokslo ir sporto ministerija įgyvendina savininko (dalininko) teises ir pareigas, tinklo vystymo 2018 2020 metų bendrojo plano 1 priedas TINKLO

Detaliau