LIETUVOS RESPUBLIKOS RYŠIŲ REGULIAVIMO TARNYBA STRATEGIJOS DEPARTAMENTAS EKONOMINĖS ANALIZĖS SKYRIUS 2017 M. I KETVIRTĮ VYKDYTOS ELEKTRONINIŲ RYŠIŲ VE

Dydis: px
Rodyti nuo puslapio:

Download "LIETUVOS RESPUBLIKOS RYŠIŲ REGULIAVIMO TARNYBA STRATEGIJOS DEPARTAMENTAS EKONOMINĖS ANALIZĖS SKYRIUS 2017 M. I KETVIRTĮ VYKDYTOS ELEKTRONINIŲ RYŠIŲ VE"

Transkriptas

1 LIETUVOS RESPUBLIKOS RYŠIŲ REGULIAVIMO TARNYBA STRATEGIJOS DEPARTAMENTAS EKONOMINĖS ANALIZĖS SKYRIUS 2017 M. I KETVIRTĮ VYKDYTOS ELEKTRONINIŲ RYŠIŲ VEIKLOS ATASKAITA PAGAL ELEKTRONINIŲ RYŠIŲ TINKLŲ IR (ARBA) PASLAUGŲ TEIKĖJŲ PATEIKTĄ INFORMACIJĄ NR. LD 1632 Vilnius

2 TURINYS 1. ĮVADAS BENDROJI ELEKTRONINIŲ RYŠIŲ RINKOS APŽVALGA TELEFONO RYŠYS Mažmeninės judriojo telefono ryšio paslaugos Mažmeninės fiksuotojo telefono ryšio paslaugos Didmeninės viešųjų ryšio tinklų teikimo ir viešosios telefono ryšio paslaugos Skambučių užbaigimo paslaugos Balso skambučių užbaigimas viešuosiuose judriojo ryšio tinkluose Skambučių užbaigimas viešuosiuose fiksuotojo ryšio tinkluose Skambučių tranzito paslaugos DUOMENŲ PERDAVIMO PASLAUGOS Interneto prieigos paslaugos Mažmeninės interneto prieigos paslaugos Interneto prieiga, naudojant judriojo ryšio technologijas Interneto prieiga, naudojant fiksuotojo ryšio technologijas Kitos duomenų perdavimo paslaugos TELEVIZIJA IR RADIJAS Mokamos televizijos paslaugos Televizijos ir radijo transliacijų perdavimo paslaugos DIDMENINĖ PRIEIGA PRIEDAS NR Ryšių reguliavimo tarnyba 2

3 1. ĮVADAS parengta, naudojant elektroninių ryšių tinklų ir paslaugų teikėjų (žr. priedą Nr. 1) Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnybai (toliau Tarnyba) pateiktą informaciją apie 2017 m. I ketvirtį vykdytą elektroninių ryšių veiklą. Ataskaitoje taip pat panaudota Lietuvos statistikos departamento, kompanijos Point Topic Ltd informacija. Elektroninių ryšių tinklų ir paslaugų teikėjų pateikti duomenys gali būti atnaujinami ir po atitinkamo ketvirčio ataskaitos paskelbimo, todėl skirtingų ketvirčių ataskaitose pateikiami ankstesnių laikotarpių duomenys gali skirtis. Ataskaitoje pateikiami duomenys yra apvalinami iki dešimtųjų dalių, pajamos ir investicijos iki šimtųjų, todėl rinkos dalių bendra suma ne visada lygi 100 proc. Ataskaitoje nurodytos elektroninių ryšių tinklų ir paslaugų teikėjų gautos pajamos ar rodikliai, kuriems skaičiuoti naudojamos pajamų vertės, yra be PVM. Apibendrinti pagrindiniai elektroninių ryšių rinkos rodikliai pateikiami priede Nr Ryšių reguliavimo tarnyba 3

4 2. BENDROJI ELEKTRONINIŲ RYŠIŲ RINKOS APŽVALGA 1 lentelė. Paslaugų teikėjų, faktiškai besiverčiančių atitinkama elektroninių ryšių veikla, skaičius, vnt., ir jų pokyčiai, vnt., 2017 m. I Elektroninių ryšių veikla Paslaugų teikėjai ketvirtį metus 1. Viešojo judriojo ryšio tinklo ir (arba) viešųjų judriojo telefono ryšio paslaugų teikimas Viešojo fiksuotojo ryšio tinklo ir (arba) viešųjų fiksuotojo telefono ryšio paslaugų teikimas Interneto prieigos paslaugų teikimas Duomenų perdavimo paslaugų (išskyrus interneto prieigos paslaugas) teikimas Mokamos televizijos paslaugų teikimas Radijo ir televizijos transliacijų perdavimo paslaugų teikimas Prieigos prie fizinės infrastruktūros paslaugų teikimas lentelė. Paslaugų gavėjų, kurie naudojo skirtingus paslaugų paketus, skaičius, tūkst., ir jų pokyčiai, proc., 2017 m. I Paslaugų paketas Paslaugų gavėjai ketvirtį metus Viešųjų judriojo telefono ryšio ir plačiajuosčio interneto prieigos paslaugų paketas 582,1-2,9 41,1 Plačiajuosčio interneto prieigos ir televizijos paslaugų paketas 196,5 73,4 77,1 Viešųjų fiksuotojo telefono ryšio, plačiajuosčio interneto prieigos ir televizijos paslaugų paketas 99,2 3,1 13,3 Viešųjų fiksuotojo telefono ryšio ir plačiajuosčio interneto prieigos paslaugų paketas 60,9-2,1 4,5 Viešųjų fiksuotojo telefono ryšio ir televizijos paslaugų paketas 3, lentelė. Pajamos, gautos už elektroninių ryšių tinklų ir (arba) paslaugų teikimą, mln. Eur, ir jų pokyčiai, proc., 2015 m. I 2017 m. I metus Pajamos 152,65 155,98 158,85 158,67 160,75 160,65 166,34 168,45 165,28-1,88 2,82 4 lentelė. Elektroninių ryšių rinkos pajamų struktūra pagal paslaugų grupes, mln. Eur., rinkos dalys, proc., ir pokyčiai, proc. punktais, 2017 m. I Paslaugų grupė Pajamos Rinkos dalis ketvirtį metus ketvirtį metus Interneto prieiga 52,22-0,55 6,59 31,60 0,27 3,18 Judrusis telefono ryšys 42,89-0,36-0,97 25,95 0,27-1,31 Didmeninės viešųjų ryšių tinklų teikimo paslaugos ir didmeninės viešosios 34,22-3,23-2,11 20,70-1,53-1,87 telefono ryšio paslaugos Mokama televizija 16,81 0,48 0,99 10,17 0,48 0,32 Fiksuotasis telefono ryšys 10,54-0,27-0,81 6,37-0,04-0,69 Duomenų perdavimas* 5,42 0,13 0,13 3,28 0,14-0,01 Prieiga prie fizinės infrastruktūros 2,08 0,72 0,74 1,26 0,45 0,42 Radijo ir televizijos programų siuntimas 1,10-0,09-0,03 0,66-0,04-0,04 * Išskyrus interneto prieigą 5 lentelė. Elektroninių ryšių rinkos pajamų struktūra pagal paslaugų teikėjus, proc., ir rinkos dalių pokyčiai, proc. punktais, 2017 m. I Paslaugų teikėjai Rinkos dalis ketvirtį metus Telia Lietuva, AB 41,87 0,5-0,7 UAB Tele2 19,63 0,1 0, Ryšių reguliavimo tarnyba 4

5 UAB Bitė Lietuva 16,06 0,3 0,4 UAB Mediafon Carrier Services 4,33-1,4-1,0 UAB Cgates 3,07 0,8 0,7 AB Lietuvos radijo ir televizijos centras 2,04 0,0-0,1 Kiti teikėjai 13,01-0,2 0,0 6 lentelė. Investicijos į viešojo ryšių tinklo infrastruktūrą, mln. Eur, ir jų pokyčiai, proc., 2015 m. I 2017 m. I metus Investicijos 16,66 18,37 19,26 24,60 33,93 21,51 17,90 24,50 17,06-30,36-49, Ryšių reguliavimo tarnyba 5

6 3. TELEFONO RYŠYS 3.1. Mažmeninės judriojo telefono ryšio paslaugos Šiame ataskaitos skyriuje aptariamos mažmeninės viešosios judriojo telefono ryšio paslaugos apima balso skambučių, išsiųstų trumpųjų tekstinių žinučių (toliau SMS) ir iliustruotų žinučių (toliau MMS) paslaugas, mažmenines tarptinklinio ryšio balso skambučių, SMS ir MMS siuntimo paslaugas bei kitas paslaugas. Šiame ataskaitos skyriuje vartojamos sąvokos ir sutrumpinimai: o Aktyvi SIM (angl. Subscriber Identity Module) kortelė tai tokia SIM kortelė, už kurią bent kartą per ataskaitinį laikotarpį kuriuo nors būdu buvo atsiskaityta už teikiamas paslaugas arba buvo įvykdytas telekomunikacinis įvykis. o Pre-paid tai paslaugų gavėjai, kurie naudojasi išankstinio mokėjimo paslauga. o Post-paid tai paslaugų gavėjai, kurie už paslaugas moka pagal sąskaitas. o ARPU (angl. Average Revenue per User) tai vidutinės pajamos iš vienos aktyvios SIM kortelės per mėnesį. o ketvirtį parodo pokytį per 2017 m. I ketvirtį, palyginti su 2016 m. IV ketvirčiu. o metus parodo pokytį per 2017 m. I ketvirtį, palyginti su 2016 m. I ketvirčiu. o Pajamos (jei nenurodyta kitaip) apima bendras pajamas, gautas už viešąsias judriojo telefono ryšio paslaugas m. I, palyginti su praėjusiu ketvirčiu: Aktyvių SIM kortelių skaičius sumažėjo 0,3 proc. Inicijuotų balso skambučių trukmė išaugo 0,4 proc. Pajamos sumažėjo 0,8 proc. Pajamos už balso skambučius išaugo 2,7 proc. ARPU pagal visus paslaugų teikėjus beveik nepakito (sumažėjo 2 euro ct). Išsiųstų SMS skaičius sumažėjo 7,9 proc. Išsiųstų MMS skaičius išaugo 0,1 proc. 7 lentelė. Paslaugų teikėjų skaičius, vnt., ir jų pokyčiai, vnt., 2017 m. I Paslauga Paslaugų teikėjai ketvirtį metus Paslaugų teikėjas yra sudaręs didmeninių paslaugų sutartį su judriojo ryšio operatoriumi Paslaugų teikėjas perpardavinėja paslaugų gavėjams kitų viešųjų judriojo telefono ryšio paslaugų teikėjų teikiamas paslaugas Visi teikėjai lentelė. Aktyvių SIM kortelių skaičius, tūkst., jų pokyčiai, proc., skvarba (SIM kortelių 100 gyventojų), proc., jos pokyčiai, proc. punktais, 2015 m. I 2017 m. I per per metus SIM kortelės 4.173, , , , , , , , ,2-0,3 0,8 Skvarba 143,3 144,1 146,3 144,8 144,5 145,7 148,2 147,6 148,0 0,4 3,5 9 lentelė. Paslaugų teikėjų struktūra pagal aktyvių SIM kortelių skaičių, proc., ir rinkos dalių pokyčiai, proc. punktais, 2017 m. I Paslaugų teikėjai Rinkos dalis ketvirtį metus UAB Tele2 42,9 0,0 0,2 Telia Lietuva, AB 30,0 0,1-0,4 UAB Bitė Lietuva 25,0-0,1 0,0 Kiti teikėjai 2,1 0,0-0,1 10 lentelė. SIM kortelių skaičiaus struktūra pagal paslaugų teikėjus ir atsiskaitymo būdą, tūkst. vnt., 2015 m. I 2017 m. I UAB Bitė Lietuva 1.006, , , , , , , , ,9 Pre-paid 391,9 387,9 396,5 386,6 372,1 361,7 367,1 357,2 339,0 Post-paid: 615,0 628,3 640,1 655,1 666,1 678,4 688,2 698,3 707, Ryšių reguliavimo tarnyba 6

7 Vartotojai 337,3 343,4 348,3 356,6 361,1 366,6 369,8 375,4 377,4 Kiti paslaugų gavėjai 277,7 284,9 291,8 298,4 304,9 311,8 318,3 322,9 330,4 UAB Tele , , , , , , , , ,7 Pre-paid 916,7 910,6 930,9 897,1 881,9 878,6 904,7 865,2 850,9 Post-paid: 880,9 886,4 886,4 885,9 894,9 919,4 918,7 938,0 947,8 Vartotojai 700,5 706,5 705,1 700,8 698,8 717,0 726,2 744,3 749,8 Kiti paslaugų gavėjai 180,4 179,8 181,4 185,1 196,1 202,4 192,5 193,6 198,0 Telia Lietuva, AB* 1.291, , , , , , , , ,4 Pre-paid 388,3 373,7 378,0 351,3 331,7 322,8 328,3 305,8 291,3 Post-paid: 902,8 918,3 923,5 927,5 930,5 939,6 947,0 951,0 968,1 Vartotojai 542,0 547,4 553,1 554,9 555,7 561,9 566,4 569,1 574,1 Kiti paslaugų gavėjai 360,8 370,9 370,4 372,6 374,8 377,7 380,6 382,0 394,0 Kiti teikėjai 77,6 79,0 80,1 80,7 81,0 82,1 84,8 89,2 87,2 Pre-paid 1,2 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3 2,1 Post-paid: 76,4 77,8 78,8 79,3 79,7 80,8 83,5 87,9 85,1 Vartotojai 51,9 52,2 52,2 52,5 52,3 52,7 52,8 55,4 53,2 Kiti paslaugų gavėjai 24,5 25,6 26,7 26,9 27,4 28,1 30,6 32,5 31,9 Visi teikėjai 4.173, , , , , , , , ,2 Pre-paid 1.698, , , , , , , , ,3 Post-paid: 2.475, , , , , , , , ,9 Vartotojai 1.631, , , , , , , , ,5 Kiti paslaugų gavėjai 843,4 861,3 870,3 883,0 903,3 919,9 922,1 931,0 954,4 11 lentelė. Perkeltų numerių srautai tarp viešųjų judriojo ryšio tinklų, vnt., 2017 m. I Paslaugų teikėjai Perkelta į tinklą Perkelta iš tinklo Skirtumas Telia Lietuva, AB UAB Tele UAB Bitė Lietuva Kiti teikėjai lentelė. Inicijuotų balso skambučių trukmė, mln. min., ir jų pokyčiai, proc., 2015 m. I 2017 m. I metus LR inicijuoti skambučiai 2.047, , , , , , , , ,2-0,03-0,8 Tarptinkliniai inicijuoti skambučiai 11,4 13,8 14,5 14,0 13,7 21,8 25,2 25,8 36,1 39,8 163,7 Visi skambučiai 2.058, , , , , , , , ,2 0,4 0,2 13 lentelė. Atskiruose Lietuvos viešuosiuose judriojo ryšio tinkluose inicijuotų balso skambučių trukmės struktūra pagal balso skambučių kryptis, mln. min., 2015 m. I 2017 m. I UAB Bitė Lietuva 478,8 490,6 479,2 484,0 488,8 499,9 481,5 477,7 472,8 Užbaigti savame tinkle 248,5 253,1 244,9 242,7 240,3 244,2 232,4 228,6 221,0 Užbaigti kituose viešuosiuose judriojo ryšio tinkluose 210,0 217,2 213,8 220,1 226,6 233,9 227,9 227,0 227,8 Užbaigti viešuosiuose fiksuotojo ryšio tinkluose 17,0 17,1 17,1 33,4 19,1 18,7 18,4 19,2 19,8 Užbaigti užsienio operatorių tinkluose 3,4 3,3 3,3 3,2 2,9 3,1 2,9 2,8 2,7 UAB Tele2 973, , ,3 999, , , , , ,2 Užbaigti savame tinkle 687,3 704,9 682,3 669,4 689,7 680,3 665,4 662,5 666,6 Užbaigti kituose viešuosiuose judriojo ryšio tinkluose 258,3 298,9 298,3 292,3 301,0 312,9 317,5 320,3 322,5 Užbaigti viešuosiuose fiksuotojo ryšio tinkluose 23,7 33,7 31,2 33,4 35,4 35,4 35,3 35,7 37,7 Užbaigti užsienio operatorių tinkluose 4,5 4,6 4,6 4,6 4,6 4,8 4,6 4,5 4,3 Telia Lietuva, AB 540,8 559,8 560,9 556,2 563,8 580,9 567,0 564,6 567,9 Užbaigti savame tinkle 289,9 295,3 291,6 285,8 285,5 294,2 284,8 281,0 276,9 Užbaigti kituose viešuosiuose judriojo ryšio tinkluose 229,2 242,1 247,1 247,4 254,2 262,6 258,6 259,0 259, Ryšių reguliavimo tarnyba 7

8 Užbaigti viešuosiuose fiksuotojo ryšio tinkluose 17,2 17,4 17,4 18,5 19,8 19,6 19,2 20,5 21,1 Užbaigti užsienio operatorių tinkluose 4,5 4,9 4,7 4,5 4,4 4,4 4,3 4,1 4,1 Kiti teikėjai 53,5 56,0 56,2 57,0 57,1 59,3 58,1 58,4 51,3 Užbaigti savame tinkle 17,8 18,5 18,5 18,8 18,7 19,8 19,5 19,7 14,7 Užbaigti kituose viešuosiuose judriojo ryšio tinkluose Užbaigti viešuosiuose fiksuotojo ryšio tinkluose Užbaigti užsienio operatorių tinkluose 33,5 35,2 35,4 35,8 36,0 37,0 36,1 36,2 34,2 1,8 1,8 1,8-13,6 2,0 2,0 1,9 2,1 1,8 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,4 Visi teikėjai 2.047, , , , , , , , ,2 Užbaigti savame tinkle 1.243, , , , , , , , ,1 Užbaigti kituose viešuosiuose judriojo ryšio tinkluose Užbaigti viešuosiuose fiksuotojo ryšio tinkluose Užbaigti užsienio operatorių tinkluose 730,9 793,5 794,6 795,6 817,7 846,4 840,1 842,6 844,5 59,7 70,0 67,5 71,8 76,3 75,6 74,9 77,5 80,5 12,9 13,3 13,1 12,8 12,3 12,8 12,3 11,9 11,5 14 lentelė. Vieno paslaugų gavėjo per mėnesį Lietuvoje inicijuotų balso skambučių trukmės vidurkis pagal paslaugų teikėjus, min, 2015 m. I 2017 m. I UAB Bitė Lietuva 158,5 160,9 154,1 154,9 157,0 160,2 152,1 150,9 150,5 Pre-paid 75,6 78,2 74,0 75,9 79,3 83,4 79,4 77,9 79,9 Post-paid: Vartotojai 231,7 231,3 222,9 220,9 224,5 224,8 215,7 212,5 212,7 Kiti paslaugų gavėjai 186,7 188,8 180,7 178,3 171,7 173,4 162,1 159,9 151,9 UAB Tele2 180,6 193,3 186,4 186,9 193,4 191,6 187,0 189,1 191,1 Pre-paid 136,7 152,5 155,2 151,5 157,1 159,8 163,1 137,7 133,7 Post-paid: Vartotojai 238,8 239,3 223,2 229,1 240,8 231,7 215,9 243,6 251,4 Kiti paslaugų gavėjai 177,7 218,9 204,0 199,0 187,2 187,6 190,5 209,4 209,6 Telia Lietuva, AB 139,6 144,4 143,6 145,0 148,9 153,4 148,2 149,7 150,3 Pre-paid 76,2 76,2 70,6 72,1 73,9 74,4 68,6 70,0 70,8 Post-paid: Vartotojai 181,2 188,8 190,5 190,5 198,3 202,2 198,7 199,2 202,3 Kiti paslaugų gavėjai 145,5 147,7 148,3 145,9 142,1 148,3 141,8 139,9 133,3 Kiti teikėjai 230,1 236,3 233,6 235,8 235,1 240,7 228,3 218,4 196,2 Pre-paid 3,0 3,9 4,0 3,8 3,1 3,3 3,8 2,8 0,8 Post-paid: Vartotojai 246,4 252,1 250,6 248,9 255,0 260,1 254,4 242,9 224,2 Kiti paslaugų gavėjai 206,6 215,7 211,8 221,5 208,3 215,1 192,8 185,2 162,1 Visi teikėjai 163,5 171,2 166,3 167,1 171,6 173,2 167,5 168,4 168,8 Pre-paid 108,7 118,2 117,5 116,5 121,3 124,4 124,4 110,1 108,9 Post-paid: Vartotojai 218,4 221,3 213,1 215,1 223,6 221,3 211,3 222,4 226,2 Kiti paslaugų gavėjai 167,7 178,2 172,7 170,3 163,9 167,5 160,7 162,9 156,6 15 lentelė. Paslaugų teikėjų struktūra pagal paslaugų gavėjų, besinaudojančių tarptinklinio ryšio paslaugomis, inicijuotų balso skambučių trukmę, proc., ir rinkos dalių pokyčiai, proc. punktais, 2017 m. I Paslaugų teikėjai Rinkos dalis ketvirtį metus UAB Tele2 42,8 21,7 22,3 Telia Lietuva, AB 34,3-12,7-14,7 UAB Bitė Lietuva 21,8-6,0-6,0 Kiti teikėjai 1,2-0,9-1, Ryšių reguliavimo tarnyba 8

9 16 lentelė. Pajamos, mln. Eur, ir jų pokyčiai, proc., 2015 m. I 2017 m. I metus Pajamos 43,84 44,75 45,50 44,88 43,86 43,83 43,90 43,25 42,89-0,8-2,2 17 lentelė. Pajamų struktūra pagal apmokėjimo būdą, mln. Eur, ir jų pokyčiai, proc., 2017 m. I Pre-paid Post-paid Vartotojai Kiti paslaugų gavėjai Pajamos 9,43 21,08 12,39 ketvirtį -5,5 2,7-2,9 metus -7,9-0,9 0,3 18 lentelė. Pajamų struktūra pagal paslaugų teikėjus, proc., ir rinkos dalių pokyčiai, proc. punktais, 2017 m. I Paslaugų teikėjai Rinkos dalis ketvirtį metus UAB Tele2 41,49-1,31-1,62 UAB Bitė Lietuva 27,76-0,34-0,93 Telia Lietuva, AB 27,79 1,91 2,26 Kiti teikėjai 2,96-0,56 0,28 19 lentelė. Pajamų struktūra pagal atskiras paslaugų grupes, proc., ir rinkos dalių pokyčiai, proc. punktais, 2017 m. I Paslaugos Rinkos dalis ketvirtį metus Balso skambučiai 68,92 2,66 2,36 SMS siuntimas 14,64 0,51 1,00 Tarptinklinis ryšys 8,96-0,60-3,05 MMS siuntimas 0,53 0,03 0,13 Kitos paslaugos 6,95-2,60-0,44 20 lentelė. ARPU pagal paslaugų teikėjus, Eur, ir jų pokyčiai, Eur, 2015 m. I 2017 m. I per per metus UAB Bitė Lietuva 3,80 3,95 3,92 3,79 3,59 3,63 3,56 3,54 3,80 0,26 0,20 Telia Lietuva, AB 3,34 3,30 3,25 3,34 3,32 3,36 3,28 3,22 3,15-0,07-0,17 UAB Tele2 3,44 3,53 3,62 3,44 3,55 3,43 3,43 3,42 3,30-0,12-0,25 Kiti teikėjai 3,77 3,89 3,83 3,77 4,83 5,21 5,21 5,19 4,86-0,33 0,03 Visi teikėjai 3,50 3,57 3,58 3,50 3,52 3,49 3,45 3,43 3,41-0,02-0,11 21 lentelė. Pajamos, gautos už mažmenines tarptinklinio ryšio paslaugas, mln. Eur, ir jų pokyčiai, proc., 2015 m. I 2017 m. I metus Pajamos 5,08 6,26 6,62 6,20 5,27 4,52 4,20 4,14 3,84-7,08-27,07 22 lentelė. Vidutinės balso paslaugų pajamos pagal paslaugų teikėjus, Eur ct už 1 min., ir jų pokyčiai, Eur ct už 1 min., 2015 m. I 2017 m. I per per metus UAB Bitė Lietuva 1,62 1,61 1,64 1,56 1,55 1,59 1,69 1,69 1,84 8,99 19,20 Telia Lietuva, AB 1,82 1,71 1,66 1,67 1,65 1,66 1,69 1,57 1,40-10,97-15,46 UAB Tele2 1,28 1,20 1,25 1,24 1,17 1,16 1,15 1,11 1,01-8,73-13,56 Kiti teikėjai 0,51 0,50 0,47 0,47 0,42 0,55 0,63 0,63 1,08 71,54 156,64 Visi teikėjai 1,48 1,41 1,43 1,41 1,36 1,38 1,40 1,35 1,39 3,19 2, Ryšių reguliavimo tarnyba 9

10 23 lentelė. Išsiųstų SMS ir MMS skaičius, mln. vnt., ir jų struktūra pagal paslaugų teikėjus, proc., 2015 m. I 2017 m. I SMS skaičius 1698, , , , , , , , ,85 UAB Bitė Lietuva 26,10 25,18 24,60 24,26 23,52 23,37 22,59 21,81 20,55 UAB Omnitel 22,74 22,47 22,54 22,32 21,76 21,65 21,04 21,70 22,02 UAB Tele2 50,28 51,30 51,67 52,09 53,17 53,41 54,69 54,58 55,85 Kiti teikėjai. 0,88 1,05 1,19 1,33 1,55 1,58 1,68 1,92 1,58 MMS skaičius 1,90 2,03 1,95 2,19 2,29 2,34 2,36 2,44 2,44 UAB Bitė Lietuva 22,03 14,94 14,19 15,26 15,00 13,22 14,30 19,41 20,87 UAB Omnitel 30,25 29,97 31,50 29,62 31,44 33,30 29,78 28,98 30,45 UAB Tele2 42,44 49,81 48,79 48,07 46,26 45,63 49,98 43,30 44,22 Kiti teikėjai 5,28 5,27 5,53 7,05 7,31 7,85 5,94 8,31 4,46 24 lentelė. Pajamos, gautos už SMS ir MMS, mln. Eur, ir jų struktūra pagal paslaugų teikėjus, proc., 2015 m. I 2017 m. I Pajamos už SMS 5,98 5,78 6,06 6,12 5,98 5,79 5,69 6,11 6,28 UAB Bitė Lietuva 21,98 23,13 21,73 22,63 23,36 22,08 20,07 19,60 22,54 UAB Omnitel 17,90 16,67 16,57 16,14 14,64 15,55 15,13 16,59 15,26 UAB Tele2 58,23 58,43 60,00 59,41 59,88 59,41 61,58 60,40 57,24 Kiti teikėjai. 1,89 1,77 1,70 1,82 2,12 2,96 3,22 3,41 4,95 Pajamos už MMS 0,15 0,17 0,17 0,18 0,18 0,18 0,20 0,22 0,23 UAB Bitė Lietuva 41,57 39,96 39,98 39,42 38,13 36,29 36,25 35,49 32,69 UAB Omnitel 14,87 13,95 14,43 14,17 15,42 15,18 13,82 13,80 12,99 UAB Tele2 42,70 45,26 44,87 45,69 45,77 47,86 49,34 50,13 50,48 Kiti teikėjai 0,86 0,82 0,72 0,73 0,67 0,67 0,59 0,58 3,85 25 lentelė. Per 2017 m. I užregistruotų judriojo radijo ryšio bazinių stočių skaičius, vnt., jų pokyčiai, proc., ir bendras judriojo radijo ryšio bazinių stočių skaičius 2017 m. I pabaigoje Stotys Skaičius ketvirtį metus Bendras skaičius GSM/DSC 35 0,80 2, UMTS 93 2,33 7, LTE 310 8,29 51, Iš viso Ryšių reguliavimo tarnyba 10

11 3.2. Mažmeninės fiksuotojo telefono ryšio paslaugos Šiame ataskaitos skyriuje aptariamos mažmeninės viešosios fiksuotojo telefono ryšio paslaugos apima balso skambučius, teikiamus naudojant PSTN (angl. Public Switched Telephone Network), ISDN (angl. Integrated Services Digital Network) ir IP (angl. Voice Over IP, VoIP) technologijas. Taip pat atskirai aptariamos išankstinių mokėjimo kortelių paslaugos, bei pokalbių taksofonu paslaugos. Šiame ataskaitos skyriuje vartojamos sąvokos ir sutrumpinimai: o STP/UTP linijos ekranuotos vytos poros linijos (angl. Shielded Twisted Pair, STP) ir neekranuotos vytos poros linijos (angl. Unshielded Twisted Pair, UTP). o ARPU (angl. Average Revenue per User) tai vidutinės pajamos iš vieno viešųjų fiksuotojo telefono ryšio paslaugų gavėjo per mėnesį. o ketvirtį parodo pokytį per 2017 m. I ketvirtį, palyginti su 2016 m. IV ketvirčiu. o o metus parodo pokytį per 2017 m. I ketvirtį, palyginti su 2016 m. I ketvirčiu. Pajamos (jei nenurodyta kitaip) apima bendras pajamas, gautas už viešąsias fiksuotojo telefono ryšio paslaugas m. I, palyginti su praėjusiu ketvirčiu: Paslaugų gavėjų skaičius sumažėjo 2,3 proc. Inicijuotų skambučių trukmė sumažėjo 0,7 proc., IP inicijuotų skambučių trukmė išaugo 8,6 proc. Pajamos sumažėjo 2,5 proc. ARPU pagal visus paslaugų teikėjus 2017 m. I ketvirtį sudarė 6,77 Eur, palyginti su 2016 m. IV ketvirčiu, išaugo 1 ct. 26 lentelė. Paslaugų teikėjų skaičius, vnt., ir jų pokyčiai, vnt., 2017 m. I Paslauga Paslaugų teikėjai ketvirtį metus Bendras paslaugų teikėjų skaičius Iš jų: naudodami IP protokolą lentelė. Paslaugų gavėjų ir naudojamų linijų skaičius, tūkst. vnt., ir jų pokyčiai, proc., paslaugų gavėjų ir naudojamų linijų skvarba (100 gyventojų ir 100 namų ūkių), proc., ir jos pokyčiai, proc. punktais, 2015 m. I 2017 m. I per per metus Linijų skaičius 567,7 559,9 554,6 553,4 547,4 541,4 531,7 521,9 509,8-2,3-6,9 Linijų skvarba (100 gyventojų) 19,5 19,3 19,1 19,2 19,0 18,9 18,6 18,3 18,0-0,3-1,0 Linijų skvarba (100 namų ūkių) 44,1 43,6 43,3 43,3 42,6 42,3 41,6 41,0 40,3-0,7-2,3 Paslaugų gavėjų skaičius 576,2 567,6 562,4 560,8 555,2 549,7 540,6 529,9 517,6-2,3-6,8 -fiziniai asmenys 410,1 404,7 400,2 396,8 393,3 388,5 383,6 374,7 363,9-2,9-7,5 -juridiniai asmenys 166,0 163,0 162,2 164,0 161,9 161,2 157,0 155,2 153,8-0,9-5,0 28 lentelė. Paslaugų gavėjų ir naudojamų linijų, tūkst. vnt., struktūra pagal paslaugų teikėjus, proc., 2015 m. I 2017 m. I Linijų skaičius 567,7 559,9 554,6 553,4 547,4 541,4 531,7 521,9 509,8 Telia Lietuva, AB 91,14 91,31 91,17 90,24 89,75 89,37 89,43 89,06 88,90 Kiti teikėjai 8,86 8,69 8,83 9,76 10,25 10,63 10,57 10,94 11,10 Paslaugų gavėjų skaičius 576,2 567,6 562,4 560,8 555,2 549,7 540,6 529,9 517,6 Telia Lietuva, AB 89,8 90,1 89,9 89,0 88,5 88,0 88,0 87,7 87,5 UAB CSC Telecom 3,1 2,7 2,7 3,4 3,7 3,7 3,8 4,0 4,2 UAB Baltnetos komunikacijos 2,0 2,0 2,0 2,2 2,2 2,4 2,1 2,2 2,2 UAB Nacionalinis telekomunikacijų tinklas 2,7 2,8 2,8 3,0 3,0 3,2 3,3 3,4 3,6 Kiti teikėjai 2,5 2,5 2,5 2,4 2,6 2,6 2,8 2,7 2, Ryšių reguliavimo tarnyba 11

12 29 lentelė. Perkeltų numerių srautai tarp viešųjų fiksuotojo ryšio tinklų, vnt., 2017 m. I Paslaugų teikėjai Perkelta į tinklą Perkelta iš tinklo Skirtumas UAB Nacionalinis telekomunikacijų tinklas UAB Mediafon Carrier Services AB Lietuvos radijo ir televizijos centras UAB Ecofon UAB CSC Telecom UAB Teledema SIP Voxbone SA UAB Telekomunikacijų grupė Telia Lietuva, AB lentelė. Atskirų paslaugų teikėjų turimų viešųjų fiksuotojo telefono ryšio linijų, tūkst. vnt., struktūra pagal technologijas, proc., 2015 m. I 2017 m. I Telia Lietuva, AB 517,4 511,2 505,6 499,3 491,3 483,9 475,5 464,8 453,2 Metalinės vytos poros linijos 82,4 81,7 80,7 79,9 79,3 78,8 78,4 77,9 79,8 Šviesolaidinės ryšio linijos 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 10,5 Belaidžio ryšio linijos 4,4 4,4 4,3 4,3 4,3 4,3 4,2 4,2 4,3 Bendraašio kabelio linijos 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 STP/UTP linijos 7,5 8,3 9,3 10,2 10,8 11,4 12,0 12,4 0,0 ISDN kanalai 5,7 5,6 5,6 5,6 5,5 5,5 5,4 5,4 5,4 Kiti teikėjai 50,3 48,7 49,0 54,0 56,1 57,6 56,2 57,1 56,6 Metalinės vytos poros linijos 31,4 28,4 28,2 25,5 24,6 24,0 24,8 25,2 25,3 Šviesolaidinės linijos 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Belaidžio ryšio linijos 0,1 0,1 0,1 0,0 0,1 0,1 0,1 0,1 2,6 Bendraašio kabelio linijos 8,5 9,4 9,9 9,6 9,4 9,3 9,6 9,5 9,6 STP/UTP linijos 48,8 50,5 50,3 47,7 46,5 47,6 45,7 45,5 41,9 ISDN kanalai 11,2 11,6 11,6 17,2 19,5 19,0 19,7 19,6 20,5 Visi teikėjai 567,7 559,9 554,6 553,4 547,4 541,4 531,7 521,9 509,8 Metalinės vytos poros linijos 77,9 77,0 76,1 74,6 73,7 73,0 72,7 72,2 73,7 Šviesolaidinės ryšio linijos 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 9,4 Belaidžio ryšio linijos 4,0 4,0 4,0 3,9 3,9 3,9 3,8 3,8 4,1 Bendraašio kabelio linijos 0,8 0,8 0,9 0,9 1,0 1,0 1,0 1,0 1,1 STP/UTP linijos 11,2 12,0 12,9 13,9 14,5 15,3 15,6 16,0 4,7 ISDN kanalai 6,2 6,2 6,1 6,7 7,0 6,9 6,9 7,0 7,1 31 lentelė. Paslaugų gavėjų inicijuotų skambučių trukmė pagal paslaugų teikėjus, mln. min., ir jų pokyčiai, proc., 2015 m. I 2017 m. I per metus Telia Lietuva, AB 222,7 200,8 183,4 196,0 201,3 178,5 161,9 173,4 173,3-0,1-13,9 Kiti teikėjai 16,5 15,9 16,4 17,7 19,9 21,0 20,2 22,6 21,4-5,5 7,4 Visi teikėjai 239,2 216,6 199,8 213,7 221,2 199,4 182,1 196,0 194,7-0,7-12,0 32 lentelė. Inicijuotų skambučių trukmė, mln. min., paslaugų teikėjų (išskyrus Telia Lietuva, AB) struktūra pagal inicijuotų skambučių trukmę, proc., ir rinkos dalių pokyčiai, proc. punktais, 2017 m. I Bendra trukmė, Rinkos dalis ketvirtį mln. min. metus Tarptautiniai skambučiai 11,9 60,7 3,7 13,7 - UAB Baltnetos komunikacijos 25,0 3,4 19,9 - UAB TCG Telecom 14,3-2,2-8,5 - UAB CSC Telecom 13,9 4,6 3,6 - UAB Nacionalinis telekomunikacijų tinklas 2,3-0,1-0,9 UAB "Peoplefone" 2,2 0,2 2,2 - Kiti teikėjai 3,0-2,2-2,6 Skambučiai savo tinkle (nacionaliniai) 129,6 7,0-1,1 0,2 - UAB Nacionalinis telekomunikacijų tinklas 3,2 0,1 0,5 - Kiti teikėjai 4,0-1,0-0,1 Skambučiai į judriojo ryšio tinklus 49,9 9,9-1,4 0,4 - UAB CSC Telecom 3,4-0,4 0,5 - UAB Nacionalinis telekomunikacijų tinklas 3,8 0,0 0,4 - Kiti teikėjai 2,7-1,0-0,5 Visi skambučiai 194,7 11,0-0,5 2,0 - UAB Nacionalinis telekomunikacijų tinklas 3,3 0,2 0,5 - UAB CSC Telecom 2,4-0,5-0,1 - UAB Baltnetos komunikacijos 2,1 0,3 2,1 - Kiti teikėjai 3,2-0,5-0, Ryšių reguliavimo tarnyba 12

13 33 lentelė. Inicijuotų skambučių, naudojant IP protokolą, trukmė pagal skambučių kryptis, mln. min., ir jų pokyčiai, proc., 2015 m. I 2017 m. I per per metus Nacionaliniai skambučiai 0,5 0,5 0,5 0,7 0,8 1,0 1,1 1,2 1,3 14,2 64,8 Tarptautiniai skambučiai 1,5 1,4 1,5 1,6 1,5 2,4 2,5 3,6 4,3 17,7 183,0 Į viešuosius judriojo ryšio tinklus 1,6 3,7 1,9 2,2 2,4 2,3 2,5 2,6 2,8 7,6 15,2 į kitus fiksuotojo ryšio tinklus 4,7 2,7 4,5 5,1 5,4 5,2 4,8 5,3 5,4 0,6-0,7 Bendra trukmė 8,3 8,4 8,4 9,5 10,2 10,9 10,9 12,7 13,8 8,6 36,1 34 lentelė. Vieno paslaugų gavėjo per mėnesį inicijuotų skambučių trukmės vidurkis pagal paslaugų teikėjus, min, ir jo pokytis, min., 2015 m. I 2017 m. I per per metus Telia Lietuva, AB 143,5 130,9 120,9 130,8 136,6 122,9 113,5 124,4 127,5 3,1-9,1 Vartotojai 151,5 136,7 124,7 135,1 142,8 125,4 116,2 127,6 130,1 2,6-12,7 Kiti paslaugų 117,9 112,5 108,9 117,2 117,0 115,2 104,9 114,2 119,2 5,0 2,2 gavėjai Kiti teikėjai 93,5 93,7 96,1 96,0 103,6 106,1 103,5 115,7 110,4-5,3 6,8 Vartotojai 88,3 59,0 60,3 70,8 76,5 78,7 77,5 86,5 84,7-1,8 8,2 Kiti paslaugų gavėjai 95,5 107,0 110,1 106,0 116,1 118,7 116,5 129,9 122,3-7,6 Visi teikėjai 138,4 127,2 118,4 127,0 132,8 120,9 112,3 123,3 125,4 2,0-7,5 Vartotojai 149,0 133,7 122,2 132,3 139,4 122,9 114,0 125,2 127,6 2,3-11,8 Kiti paslaugų gavėjai 112,1 111,1 109,2 114,2 116,7 116,2 108,1 118,7 120,1 1,4 3,3 35 lentelė. Pajamų struktūra pagal paslaugų teikėjus, mln. Eur, ir jų pokyčiai, proc., 2015 m. I 2017 m. I per 6,2 per metus Telia Lietuva, AB 11,61 11,38 11,13 10,91 10,60 10,37 10,07 9,90 9,64-2,7-9,0 Kiti teikėjai 0,68 0,68 0,70 0,68 0,75 0,77 0,79 0,90 0,90-0,7 19,1 Visi teikėjai 12,29 12,07 11,83 11,59 11,35 11,13 10,86 10,80 10,54-2,5-7,2 36 lentelė. Pajamos, gautos už IP telefonijos paslaugas, mln. Eur, ir jų pokyčiai, proc., 2015 m. I 2017 m. I metus Pajamos 0,40 0,38 0,41 0,41 0,41 0,43 0,46 0,55 0,64 15,7 56,8 37 lentelė. Pajamų, gautų už skirtingas skambučių kryptis, struktūra pagal paslaugų teikėjus, proc., 2017 m. I Skambučiai Bendros pajamos, mln. Eur. Telia Lietuva, AB UAB CSC Telecom UAB Baltnetos komunikacijos UAB TCG Telecom Savo tinkle (nacionaliniai) 2,75 99, ,1 Į trumpuosius ir paslaugų numerius 0,40 96,8 2, ,7 Į kitus fiksuotojo ryšio tinklus 0,19 66,5 5,6 21,4-6,5 Į viešuosius judriojo ryšio tinklus 1,04 90,5 3,0 3,3-3,2 Tarptautiniai 0,96 58,7 8,8 19,8 6,4 6,3 Bendros pajamos už skambučius 5,33 89,28 2,54 4,97-3,22 Kiti 2017 Ryšių reguliavimo tarnyba 13

14 38 lentelė. ARPU pagal paslaugų teikėjus, Eur, ir jų pokyčiai, Eur, 2015 m. I 2017 m. I per per metus Telia Lietuva, AB 7,47 7,41 7,32 7,27 7,18 7,13 7,04 7,09 7,08-0,1-1,4 Kiti teikėjai 3,78 3,93 3,96 3,57 3,82 3,69 3,85 4,39 4,61 4,9 20,7 Visi teikėjai 7,09 7,06 6,98 6,86 6,79 6,71 6,66 6,76 6,77 0,2-0,3 39 lentelė. Vidutinės paslaugų pajamos pagal paslaugų teikėjus, Eur ct už 1 min., ir jų pokyčiai, Eur ct už 1 min., 2015 m. I 2017 m. I Nacionalinis skambutis per metus Telia Lietuva, AB 2,14 2,40 2,64 2,45 2,29 2,55 2,71 2,46 2,64 0,18 0,35 Kiti teikėjai 1,35 1,80 1,51 1,33 1,38 1,31 1,39 1,33 0,84-0,49-0,54 Visi teikėjai 2,10 2,37 2,57 2,38 2,23 2,46 2,61 2,37 2,51 0,14 0,29 Tarptautinis skambutis Telia Lietuva, AB 12,08 11,58 12,20 11,38 12,27 12,16 12,97 12,12 11,37-0,75-0,90 Kiti teikėjai 8,15 8,52 8,54 8,10 6,07 5,26 5,71 6,15 11,71 5,56 5,64 Visi teikėjai 10,81 10,66 11,02 10,35 9,35 8,64 9,04 8,72 11,51 2,79 2,16 40 lentelė. Informacija apie viešąsias fiksuotojo telefono ryšio paslaugas, teikiamas taksofonais, 2015 m. I 2017 m. I Taksofonų skaičius, vnt Miestuose Kitose vietovėse Skambučių, naudojant išankstinio mokėjimo korteles, trukmė, tūkst. 503,8 528,5 541,2 527,1 522,3 664,0 695,6 690,8 241,4 min. skambučių taksofonu trukmė, tūkst. min. 271,0 240,8 235,4 230,4 214,1 260,2 235,4 222,0 190,5 Per mėnesį taksofonu kalbėta, min 19,3 17,4 17,2 17,0 16,0 20,7 19,1 18,8 16,2 Pajamos už išankstinio mokėjimo korteles, tūkst. Eur 35,84 42,87 57,73 37,57 33,89 59,49 64,01 58,31 15, Ryšių reguliavimo tarnyba 14

15 3.3. Didmeninės viešųjų ryšio tinklų teikimo ir viešosios telefono ryšio paslaugos Šiame ataskaitos skyriuje analizuojamos didmeninės viešųjų ryšio tinklų teikimo ir viešosios telefono ryšio paslaugos apima didmenines skambučių inicijavimo savo tinkle paslaugas, skambučių užbaigimo viešuosiuose judriojo ir fiksuotojo ryšio tinkluose paslaugas, skambučių persiuntimo (tranzito) paslaugas (persiuntimas per trečiojo viešųjų ryšių tinklų ir (ar) elektroninių ryšių paslaugų teikėjo tinklą). Šioje atskaitoje didmeninės viešųjų ryšio tinklų teikimo paslaugos ir didmeninės viešosios telefono ryšio paslaugos taip pat apima užsienio šalių viešųjų judriojo telefono ryšio paslaugų teikėjams teikiamas paslaugas, kai jų paslaugų gavėjai, atvykę į Lietuvos Respubliką, naudojasi tarptinklinio ryšio paslaugomis. Šiame ataskaitos skyriuje vartojamos sąvokos: o ketvirtį parodo pokytį per 2017 m. I ketvirtį, palyginti su 2016 m. IV ketvirčiu. o o metus parodo pokytį per 2017 m. I ketvirtį, palyginti su 2016 m. I ketvirčiu. Pajamos (jeigu nenurodyta kitaip) skyriuje apima bendras pajamas, gautas už skambučių inicijavimo paslaugas, skyriuje bendras pajamas, gautas už balso skambučių užbaigimą viešuosiuose judriojo ryšio tinkluose, skyriuje bendras pajamas, gautas už skambučių užbaigimą viešuosiuose fiksuotojo ryšio tinkluose, skyriuje bendras pajamas, gautas už skambučių tranzito paslaugas m. I, palyginti su praėjusiu ketvirčiu: Viešuosiuose judriojo ryšio tinkluose užbaigtų balso skambučių trukmė sumažėjo 1,5 proc. Viešuosiuose fiksuotojo ryšio tinkluose užbaigtų balso skambučių trukmė sumažėjo 16,1 proc. Tranzitu persiųstų skambučių trukmė padidėjo 6,0 proc. Pajamos, gautos už didmenines viešųjų ryšio tinklų teikimo ir viešąsias telefono ryšio paslaugas, sumažėjo 5,6 proc. 41 lentelė. Pajamų struktūra pagal paslaugų grupes, mln. Eur, ir jų pokyčiai, proc., 2015 m. I 2017 m. I per per metus Užbaigimas judriojo ryšio tinkluose 9,80 10,49 10,52 10,53 12,57 11,57 11,44 11,04 10,69-3,16-14,90 Užbaigimas fiksuotojo ryšio tinkluose 0,77 0,78 0,76 0,80 0,88 0,81 0,67 0,70 0,59-15,11-32,08 Skambučių tranzitas 17,63 15,31 17,87 16,66 15,84 16,43 18,10 19,92 17,87-10,29 12,80 Tarptinklinis ryšys 0,73 1,47 1,44 0,98 1,09 1,59 2,26 1,31 2,15 63,35 97,38 Kitos pajamos 3,58 3,95 3,64 3,70 4,99 3,18 2,91 3,26 2,91-10,49-41,56 Bendros pajamos 32,51 31,99 34,22 32,67 35,36 33,59 35,39 36,23 34,22-5,56-3, Skambučių užbaigimo paslaugos Balso skambučių užbaigimas viešuosiuose judriojo ryšio tinkluose 42 lentelė. Teikėjų skaičius, vnt., ir jų pokyčiai, vnt., 2017 m. I Skaičius ketvirtį metus Paslaugų teikėjai lentelė. Užbaigtų balso skambučių trukmė pagal skambučių inicijavimo kilmę, mln. min., ir jos pokyčiai, proc., 2015 m. I 2017 m. I per metus Iš viešųjų fiksuotojo ryšio tinklų 46,5 53,2 52,5 55,9 58,3 59,0 55,7 60,8 53,4-12,2-8,4 Iš viešųjų judriojo ryšio tinklų 724,6 783,4 778,5 785,9 798,6 825,6 816,8 827,3 828,8 0,2 3,8 Iš užsienio šalių 81,7 76,4 80,5 82,9 82,0 94,9 96,7 98,1 89,0-9,3 8, Ryšių reguliavimo tarnyba 15

16 tinklų Bendra trukmė 852,8 913,1 911,5 924,8 938,8 979,5 969,3 986,2 971,2-1,5 3,4 44 lentelė. Užbaigtų balso skambučių trukmė pagal paslaugų teikėjus, proc., ir rinkos dalių pokyčiai, proc. punktais, 2017 m. I Paslaugų teikėjai Rinkos dalis ketvirtį metus UAB Tele2 41,1 0,4-0,1 Telia Lietuva, AB 32,2 0,6 1,1 UAB Bitė Lietuva 26,4-0,3-0,3 Kiti paslaugų teikėjai 0,3-0,6-0,7 45 lentelė. Pajamų struktūra pagal paslaugų teikėjus, proc., ir rinkos dalių pokyčiai, proc. punktais, 2017 m. I Paslaugų teikėjai Rinkos dalis ketvirtį metus UAB Tele2 39,2 1,3 0,7 Telia Lietuva, AB 33,6-2,0-0,7 UAB Bitė Lietuva 26,8 0,8 1,2 Kiti paslaugų teikėjai 0,3-0,2-1, Skambučių užbaigimas viešuosiuose fiksuotojo ryšio tinkluose 46 lentelė. Teikėjų skaičius, vnt., ir jų pokyčiai, vnt., 2017 m. I Skaičius ketvirtį metus Paslaugų teikėjai lentelė. Užbaigtų skambučių trukmė pagal skambučių inicijavimo kilmę, mln. min., ir jos pokyčiai, proc., 2015 m. I 2017 m. I per metus Iš viešųjų fiksuotojo ryšio tinklų 19,9 18,1 15,2 16,5 21,2 21,3 19,6 22,2 22,4 0,8 5,5 Iš viešųjų judriojo ryšio tinklų 67,6 66,6 64,9 68,3 75,0 75,0 72,3 76,5 59,7-22,0-20,4 Iš užsienio šalių tinklų 39,2 14,9 16,1 16,6 13,3 11,5 9,8 9,8 8,9-9,1-33,0 Bendra trukmė 126,8 99,6 96,2 101,4 109,5 107,8 101,7 108,5 91,0-16,1-16,9 48 lentelė. Užbaigtų skambučių trukmė pagal paslaugų teikėjus, mln. min., ir jos pokyčiai, proc., 2017 m. I Iš viso Telia Lietuva, AB Kiti teikėjai Skambučių trukmė 91,0 70,1 20,8 ketvirtį -16,1-18,8-5,6 metus -16,9-21,3 0,2 49 lentelė. Pajamų struktūra pagal paslaugų teikėjus, mln. Eur, ir jų pokyčiai, proc., 2015 m. I 2017 m. I per per metus Telia Lietuva, AB 0,67 0,67 0,64 0,68 0,59 0,53 0,54 0,55 0,51-9,0-13,8 Kiti teikėjai 0,10 0,12 0,11 0,12 0,29 0,28 0,14 0,15 0,09-38,6-69,1 Visi teikėjai 0,77 0,78 0,76 0,80 0,88 0,81 0,67 0,70 0,59-15,1-32, Ryšių reguliavimo tarnyba 16

17 Skambučių tranzito paslaugos 50 lentelė. Paslaugų teikėjų skaičius, vnt., ir jų pokyčiai, vnt., 2017 m. I Skaičius ketvirtį metus Paslaugų teikėjai lentelė. Persiųstų skambučių trukmė pagal siuntimo kryptis, mln. min., ir jos pokyčiai, proc., 2015 m. I 2017 m. I per per metus Iš Lietuvos į Lietuvą 61,7 69,1 57,9 75,3 79,6 91,2 86,4 101,3 2,2 - - Iš Lietuvos į užsienį ,7 - - Iš užsienio į Lietuvą ,4 - - Iš užsienio į užsienį 296,8 329,0 323,3 370,6 335,5 323,3 318,2 303,6 251,9 - - Bendra trukmė 358,5 398,1 381,2 381,2 415,0 414,5 404,6 404,9 429,2 6,0 3,4 52 lentelė. Persiųstų skambučių trukmės struktūra pagal paslaugų teikėjus, proc., ir rinkos dalių pokyčiai, proc. punktais, 2017 m. I Paslaugų teikėjai Rinkos dalis ketvirtį metus UAB Mediafon Carrier Services 38,9-7,1-6,1 Telia Lietuva, AB 36,3-2,9-2,7 UAB Nacionalinis telekomunikacijų tinklas 9,6 - - UAB Bitė Lietuva 7,8 1,1 1,2 UAB Raystorm 3,7 0,6-1,9 UAB Ecofon 2,6-1,2-0,2 Kiti teikėjai 1,1-0,2 0,1 53 lentelė. Pajamos, mln. Eur, ir jų pokyčiai, proc., 2015 m. I 2017 m. I metus Pajamos 17,63 15,31 17,87 16,66 15,84 16,43 18,10 19,92 17,87-10,3 12,8 54 lentelė. Pajamų struktūra pagal paslaugų gavėjus, proc., ir rinkos dalių pokyčiai, proc. punktais, 2017 m. I Paslaugų teikėjai Rinkos dalis ketvirtį metus Telia Lietuva, AB 42,1 2,7-4,6 UAB Mediafon Carrier Services 40,0-8,4-2,9 UAB EcoFon 9,9 5,1 8,3 UAB Bitė Lietuva 3,9 0,6-1,1 UAB Raystorm 3,3-0,1 0,0 Kiti teikėjai 0,9 0,2 0, Ryšių reguliavimo tarnyba 17

18 4. DUOMENŲ PERDAVIMO PASLAUGOS 4.1. Interneto prieigos paslaugos Šiame ataskaitos skyriuje interneto prieigos paslaugos apima mažmenines ir didmenines interneto prieigos paslaugas. Šiame ataskaitos skyriuje vartojamos sąvokos: o ketvirtį parodo pokytį per 2017 m. I ketvirtį, palyginti su 2016 m. IV ketvirčiu. o metus parodo pokytį per 2017 m. I ketvirtį, palyginti su 2016 m. I ketvirčiu. 55 lentelė. Paslaugų teikėjų skaičius, vnt., ir jų pokyčiai, vnt., 2017 m. I Skaičius ketvirtį metus Paslaugų teikėjai lentelė. Pajamos, mln. Eur, ir jų pokyčiai, proc., 2015 m. I 2017 m. I per Mažmeninės pajamos 28,41 28,67 29,21 30,14 30,60 31,01 31,43 32,32 34,47 6,7 12,6 Iš jų: mažmeninės tarptinklinio ryšio interneto prieigos pajamos per metus , Didmeninės pajamos 2,65 3,68 2,13 2,47 1,38 1,34 2,15 1,91 1,36-28,9-1,8 Iš jų: didmeninės tarptinklinio ryšio interneto prieigos pajamos , Bendros pajamos 31,06 32,35 31,35 32,61 31,98 32,35 33,58 34,22 35,83 4,7 12,0 57 lentelė. Pajamų, gautų už didmenines interneto prieigos paslaugas, struktūra pagal paslaugų teikėjus, proc., ir rinkos dalių pokyčiai, proc. punktais, 2017 m. I Paslaugų teikėjai Rinkos dalis ketvirtį metus UAB Satgate 49,6-10,0 0,7 Telia Lietuva, AB 23,8-1,2-3,5 UAB Nacionalinis telekomunikacijų tinklas 8,4 3,2 0,5 UAB Bitė Lietuva 7,2 - - UAB Ektra 4,7 1,3 0,5 LATTELEKOM SIA filialas 2,9 0,8-2,1 Kiti teikėjai 3,3-1,4-3, Mažmeninės interneto prieigos paslaugos Šiame ataskaitos skyriuje aptariamos mažmeninės interneto prieigos paslaugos, kurios teikiamos: o šviesolaidinėmis ryšio linijomis FTTx (FTTB, FTTH); o metalinės vytos poros linijomis, naudojant xdsl technologijas (xdsl); o belaidžio ryšio linijomis; o kabelinės televizijos tinklais (KTV tinklais); o UTP ir STP linijomis (išskyrus FTTB); o viešuoju judriojo ryšio tinklu (kai taikomas ne viešųjų judriojo telefono ryšio paslaugų, o interneto prieigos paslaugų mokėjimo planas (naudojantis kompiuteriu), nėra įtrauktos M2M kortelės; o kitomis linijomis ataskaitos skyriuje vartojamos sąvokos ir sutrumpinimai: o ARPU (angl. Average Revenue per User) tai vidutinės pajamos iš vieno mažmeninių interneto prieigos paslaugų gavėjo už mėnesį. o ketvirtį parodo pokytį per 2017 m. I ketvirtį, palyginti su 2016 m. IV ketvirčiu. o metus parodo pokytį per 2017 m. I ketvirtį, palyginti su 2016 m. I ketvirčiu Ryšių reguliavimo tarnyba 18

19 2017 m. I, palyginti su praėjusiu ketvirčiu: Paslaugų gavėjų skaičius sumažėjo 13,4 proc. Paslaugų gavėjų šviesolaidinėmis linijomis skaičius išaugo 1,1 proc. Pajamos sumažėjo 1,4 proc. 58 lentelė. Paslaugų teikėjų skaičius, vnt., ir jų pokyčiai, vnt., 2017 m. I Skaičius ketvirtį metus Paslaugų teikėjai lentelė. Paslaugų gavėjų skaičius pagal technologijas, tūkst. vnt., ir jų pokyčiai, proc., 2015 m. I 2017 m. I per per metus FTTx 484,5 491,8 504,5 517,1 524,4 530,8 536,9 545,3 551,3 1,1 5,1 FTTB 1 287,0 289,6 293,2 297,7 299,2 299,7 300,4 303,2 303,3 0,0 1,4 FTTH 2 197,6 202,2 211,3 219,4 225,2 231,1 236,6 242,2 248,1 2,4 10,1 Judriuoju ryšiu 316,6 328,8 341,0 353,9 369,9 383,5 395,5 417,1 291,0-30,2-21,3 xdsl 168,9 167,9 166,3 165,2 163,8 162,1 160,2 157,3 153,2-2,6-6,5 Belaidžiu ryšiu 105,7 106,8 108,8 108,8 112,4 112,2 114,1 114,6 72,3-36,9-35,7 WIMAX 54,5 55,1 55,2 54,2 51,4 46,5 38,7 30,1 20,7-31,3-59,8 Wi Fi 44,8 45,2 48,9 48,9 50,6 50,2 51,3 51,0 49,5-3,0-2,2 Kitos belaidžio 6,4 6,5 4,7 5,7 10,4 15,5 24,1 33,6 2,2-93,6-79,1 KTV tinklais 36,1 35,3 34,6 32,0 31,6 30,4 30,5 29,9 26,8-10,3-15,2 UTP ir STP linijomis 11,2 11,2 10,1 9,8 9,8 9,6 9,8 10,2 8,5-15,8-12,4 Kitomis linijomis 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,5 0,5 0,5 1,7 9,6 Iš viso 1123,3 1142,3 1165,7 1187,1 1212,3 1229,0 1247,4 1274,8 1103,6-13,4-9,0 60 lentelė. Paslaugų skvarba, proc., ir jos pokyčiai, proc. punktais, 2015 m. I 2017 m. I 100 gyventojų: Interneto prieigos: metus judriuoju ryšiu 11,3 11,8 12,2 12,9 13,4 13,8 14,6 10,3-4,4-2,6 11,3 fiksuotuoju ryšiu 28,0 28,5 28,8 29,3 29,5 29,8 30,1 28,7-1,4-0,6 28,0 100 namų ūkių: Interneto prieigos, naudojant fiksuotojo ryšio technologijas 63,3 64,4 64,5 64,8 66,0 66,7 67,4 64,3-3,2-0,6 63,3 61 lentelė. Paslaugų gavėjų skaičiaus struktūra pagal paslaugų teikėjus, proc., ir rinkos dalių pokyčiai, proc. punktais, 2017 m. I Paslaugų teikėjai Rinkos dalis ketvirtį metus Telia Lietuva, AB 46,7-0,1-1,2 UAB Bitė Lietuva 7,9-5,8-4,3 UAB Cgates 10,0 3,8 3,7 AB Lietuvos radijo ir televizijos centras 8,0 1,1 1,0 UAB Tele2 4,5 0,7 1,7 UAB Init 4,4 0,5 0,2 Splius, UAB 3,5 0,5 0,4 UAB Balticum TV 3,4 0,4 0,2 UAB Penkių kontinentų komunikacijų centras 2,9 0,5 0,3 Kiti teikėjai 8,7-1,7-1,9 62 lentelė. Pajamų struktūra pagal technologijas, mln. Eur, ir jų pokyčiai, proc., 2015 m. I 2017 m. I per per metus FTTx 14,14 14,28 14,59 15,43 15,71 16,07 16,19 16,44 16,62 1,1 5,8 FTTB 6,69 6,69 6,78 6,92 6,95 7,01 6,94 6,92 6,96 0,5 0,2 FTTH 7,45 7,59 7,81 8,50 8,76 9,06 9,25 9,52 9,66 1,5 10,2 Judriuoju ryšiu 4,83 5,10 5,44 5,67 5,92 6,15 6,57 7,12 7,56 6,2 27,7 1 angl. Fiber to the Building, FTTB 2 angl. Fiber to the Home, FTTH 2017 Ryšių reguliavimo tarnyba 19

20 xdsl 5,18 5,05 4,96 4,85 4,75 4,68 4,61 4,51 4,37-3,2-7,9 Belaidžiu ryšiu 3,17 3,12 3,13 3,16 3,15 3,10 3,21 3,22 2,31-28,2-26,6 WIMAX 1,24 1,18 1,18 1,10 1,01 0,89 0,74 0,56 0,40-28,6-60,1 Wi Fi 1,64 1,66 1,74 1,75 1,82 1,78 1,83 1,83 1,82-0,2 0,0 Kitos belaidžio 0,29 0,28 0,21 0,30 0,32 0,44 0,64 0,83 0,09-89,5-72,9 KTV tinklais 0,60 0,59 0,58 0,54 0,60 0,53 0,52 0,51 0,44-12,3-25,5 UTP ir STP linijomis 0,23 0,22 0,20 0,19 0,18 0,18 0,18 0,19 0,24 26,9 31,3 Kitomis linijomis 0,25 0,32 0,31 0,31 0,29 0,29 0,15 0,33 0,31-4,7 6,9 Iš viso 28,41 28,67 29,21 30,14 30,60 31,01 31,43 32,32 31,86-1,4 4,1 63 lentelė. Pajamų struktūra pagal paslaugų teikėjus, proc., ir rinkos dalių pokyčiai, proc. punktais, 2017 m. I Paslaugų teikėjai Rinkos dalis ketvirtį metus Telia Lietuva, AB 52,73-0,42-1,33 UAB Bitė Lietuva 8,93-0,51 0,91 AB Lietuvos radijo ir televizijos centras 6,97 0,18-0,03 UAB Cgates 6,36 1,75 1,39 UAB Tele2 4,85 0,49 2,10 UAB Init 3,62-0,10-0,50 UAB Balticum TV 2,79 0,02-0,17 UAB Baltnetos komunikacijos 2,42 0,01-0,14 Splius, UAB 2,36 0,06-0,06 UAB Penkių kontinentų komunikacijų centras 2,32-0,03-0,31 Kiti teikėjai 6,65-1,47-1,87 64 lentelė. ARPU pagal prijungimo būdus, Eur už mėn., ir jų pokyčiai, Eur už mėn., 2017 m. I Prijungimo būdas ARPU ketvirtį metus FTTx 10,05 0,00 0,06 Judriuoju ryšiu 8,66 2,97 3,32 xdsl 9,51-0,05-0,15 Belaidžiu ryšiu 10,66 1,30 1,31 KTV tinklais 5,52-0,12-0,76 UTP ir STP linijomis 9,47 3,19 3,15 Kitais būdais 223,26-15,05-5,60 Visais būdais 9,62 1,17 1,21 65 lentelė. Viešųjų belaidžio interneto zonų skaičius ir užregistruotų WiMAX centrinių stočių skaičius, vnt., ir jų pokyčiai, vnt., 2015 m. I 2017 m. I Belaidžio interneto zonos WiMAX centrinės stotys per per metus ,0-35, ,6-18,6 66 lentelė. Bendros tiesioginio tarptautinio interneto ryšio kanalo spartos struktūra pagal paslaugų teikėjus, Mb/s, ir jos pokyčiai, proc., 2017 m. I Paslaugų teikėjai Kanalo sparta ketvirtį metus Telia Lietuva, AB ,5 21,0 UAB Bitė Lietuva UAB Nacionalinis telekomunikacijų tinklas SIA Lattelecom filialas ,9-2,9 AB Lietuvos radijo ir televizijos centras UAB Penkių kontinentų komunikacijų centras ,0 15,0 KTU Informacinių technologijų plėtros institutas Kiti teikėjai ,7 53,7 Visi ,9 18, Interneto prieiga, naudojant judriojo ryšio technologijas Šiame ataskaitos skyriuje aptariamos mažmeninės interneto prieigos, naudojant judriojo ryšio technologijas, paslaugos apima paslaugas, teikiamas UMTS (angl. Universal Mobile Telecommunications System), UMTS HSDPA (angl. High Speed Downlink Packet Access), UMTS HSUPA (angl. High Speed Uplink Packet Access), 2017 Ryšių reguliavimo tarnyba 20

21 LTE (angl. Long Term Evolution) ir spartesnėmis technologijomis ataskaitos skyriuje aptariamos tos aktyvios SIM kortelės, kurios naudojamos teikti mažmenines interneto prieigos paslaugas m. I, palyginti su praėjusiu ketvirčiu: Aktyvių SIM kortelių skaičius sumažėjo 9,8 proc. Aktyvių SIM kortelių, kuriomis interneto prieigos paslaugos suteiktos naudojant LTE technologiją skaičius išaugo 12,2 proc. Pajamos išaugo 3,5 proc. Pajamos, kai taikomas ne telefonijos, o interneto prieigos paslaugų teikimui skirtas planas, išaugo 6,2 proc. Išsiųstų ir priimtų duomenų kiekis padidėjo 82,5 proc.* *2017 m. I ketvirtį įskaičiuoti AB Lietuvos radijo ir televizijos centras LTE tinklu persiųsti duomenys 67 lentelė. Paslaugų teikėjų skaičius, vnt., ir jų pokyčiai, vnt., 2017 m. I Skaičius ketvirtį metus Paslaugų teikėjai lentelė. Aktyvių SIM kortelių skaičius pagal paslaugų grupes, mln. vnt., ir jų pokyčiai, proc., 2017 m. I Bendras SIM kortelių, naudojamų teikti interneto prieigos paslaugas, skaičius - iš jų: naudojant LTE ir spartesnį duomenų perdavimą užtikrinančias technologijas 1. SIM kortelės, naudojamos interneto prieigos paslaugoms teikti, kai atsiskaitoma už išsiųstų ir atsiųstų duomenų kiekį - iš jų: naudojant LTE ir spartesnį duomenų perdavimą užtikrinančias technologijas 2. SIM kortelės, naudojamos interneto prieigos paslaugoms teikti, kai taikomas ne telefonijos, o interneto prieigos paslaugų teikimui skirtas planas* - iš jų: naudojant LTE ir spartesnį duomenų perdavimą užtikrinančias technologijas 3. SIM kortelės, naudojamos interneto prieigos paslaugoms teikti, kai prie telefonijos paslaugų plano įsigyjamas papildomas interneto prieigos paslaugų teikimui skirtas planas arba naudojamasi paslaugų paketais - iš jų: naudojant LTE ir spartesnį duomenų perdavimą užtikrinančias technologijas SIM kortelės ketvirtį metus 2173,8-9,8-0,9 1328,5 12,2 94,7 218,1 79,9 291,0 145,8 1470,8 384,2 * Šis SIM kortelių skaičius yra įtraukiamas, skaičiuojant bendrą plačiajuosčio interneto skvarbą. 69 lentelė. Aktyvių SIM kortelių skaičiaus struktūra pagal paslaugų teikėjus, proc., ir rinkos dalių pokyčiai, proc. punktais, 2017 m. I Paslaugų teikėjai Rinkos dalis ketvirtį metus UAB Tele2 33,9-6,6-5,6 Telia Lietuva, AB 32,3 2,9 1,7 UAB Bitė Lietuva 30,1 1,8 2,0 Kiti paslaugų teikėjai 3,7 2,0 2,0 70 lentelė. Aktyvių SIM kortelių, kai taikomas ne telefonijos, o interneto prieigos paslaugų teikimui skirtas planas, skaičiaus struktūra pagal paslaugų teikėjus, proc., ir rinkos dalių pokyčiai, proc. punktais, 2017 m. I Paslaugų teikėjai Rinkos dalis ketvirtį metus Telia Lietuva, AB 38,6-7,9-12,0 UAB Bitė Lietuva 29,7-11,9-10,3 UAB Tele2 17,1 5,6 8,0 AB Lietuvos radijo ir televizijos centras 13,8 - - Kiti paslaugų teikėjai 0,9 0,5 0, Ryšių reguliavimo tarnyba 21

22 71 lentelė. Pajamos, mln. Eur, ir jų pokyčiai, proc., 2015 m. I 2017 m. I 2015 I 2015 II 2015 III I 2016 II 2016 III 2017 I IV IV per per metus Pajamos 13,79 16,03 17,64 18,30 19,57 21,23 24,23 25,66 26,56 3,5 35,7 Tarp jų: už interneto prieigos paslaugas, kai taikomas ne telefonijos, o 4,83 5,10 5,44 5,67 5,92 6,15 6,57 7,12 7,56 6,2 27,7 interneto prieigos paslaugų teikimui skirtas planas 72 lentelė. Pajamų struktūra pagal paslaugų teikėjus, proc., ir rinkos dalių pokyčiai, proc. punktais, 2017 m. I Paslaugų teikėjai Rinkos dalis ketvirtį metus UAB Tele2 33,73 1,31 6,66 Telia Lietuva, AB 34,50-1,12-5,97 UAB Bitė Lietuva 27,81-3,61-4,13 AB Lietuvos radijo ir televizijos centras 3, Kiti teikėjai 0,80 0,26 0,27 72a lentelė. Pajamų struktūra pagal paslaugų teikėjus, kai taikomas ne telefonijos, o interneto prieigos paslaugų teikimui skirtas planas, proc., ir rinkos dalių pokyčiai, proc. punktais, 2017 m. I Paslaugų teikėjai Rinkos dalis ketvirtį metus UAB Tele2 20,44 0,63 6,21 Telia Lietuva, AB 33,33-6,80-14,29 UAB Bitė Lietuva 34,85-5,10-3,13 AB Lietuvos radijo ir televizijos centras 11, Kiti teikėjai 0,27 0,15 0,10 73 lentelė. Bendras per ketvirtį išsiųstų ir priimtų duomenų kiekis pagal paslaugų teikėjus, mln. TB, ir vieno paslaugų gavėjo per mėnesį išsiųstų ir priimtų duomenų kiekis, MB, ir jų pokyčiai, proc m. I Paslaugų teikėjas Bendras duomenų kiekis ketvirtį Naudojant LTE ir spartesnes technologijas ketvirtį Vieno paslaugų gavėjo duomenų kiekis per mėnesį ketvirtį UAB Tele , ,4 76,1 AB Lietuvos radijo ir televizijos centras ,8 - Telia Lietuva, AB , ,6 17,9 UAB Bitė Lietuva , ,2 14,3 Kiti teikėjai ,8 - Visi teikėjai , ,2 82, Interneto prieiga, naudojant fiksuotojo ryšio technologijas Šiame ataskaitos skyriuje aptariamos mažmeninės interneto prieigos, naudojant fiksuotojo ryšio technologijas, paslaugos apima paslaugas, teikiamas FTTx, xdsl technologijomis, belaidžiu ryšiu, KTV tinklais, UTP ir STP linijomis, kitomis linijomis m. I, palyginti su praėjusiu ketvirčiu: Paslaugų gavėjų skaičius sumažėjo 5,3 proc. Daugiausia (40,9 proc.) paslaugų gavėjų naudojosi didesne negu 100 Mb/s interneto prieigos sparta Ryšių reguliavimo tarnyba 22

23 Pajamos sumažėjo 3,6 proc. 74 lentelė. Paslaugų teikėjų skaičius, vnt., ir jų pokyčiai, vnt., 2017 m. I Skaičius ketvirtį metus Paslaugų teikėjai lentelė. Paslaugų teikėjų struktūra pagal technologijas, proc., 2017 m. I FTTx Belaidžiu ryšiu KTV tinklais xdsl Telia Lietuva, AB 45, ,2 UAB Cgates 19,4 2,5 4,1 Splius, UAB 6,1 2,5 12,1 UAB Balticum TV 5,9 6,1 4,5 UAB Init 5,2 74,6 UAB Penkių kontinentų komunikacijų centras 5,8 UAB Kauno interneto sistemos 2,6 AB Lietuvos radijo ir televizijos centras 66,0 UAB Baltnetos komunikacijos 2,2 KLI LT, UAB 3,3 UAB Etanetas 0,0 Kiti teikėjai 9,5 17,4 4,6 0,8 Bendras teikėjų skaičius lentelė. Paslaugų gavėjų skaičius pagal technologijas, tūkst. vnt., ir jų pokyčiai, proc., 2015 m. I 2017 m. I per per metus FTTx 484,5 491,8 504,5 517,1 524,4 530,8 536,9 545,3 551,3 1,1 5,1 xdsl 168,9 167,9 166,3 165,2 163,8 162,1 160,2 157,3 153,2-2,6-6,5 Belaidžiu ryšiu 105,7 106,8 108,8 108,8 112,4 112,2 114,1 114,6 72,3-36,9-35,7 KTV tinklais 36,1 35,3 34,6 32,0 31,6 30,4 30,5 29,9 26,8-10,3-15,2 UTP ir STP linijomis 11,2 11,2 10,1 9,8 9,8 9,6 9,8 10,2 8,5-15,8-12,4 Kitomis linijomis 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,5 0,5 0,5 1,7 9,6 Iš viso 806,8 813,5 824,7 833,3 842,3 845,6 851,9 857,8 812,6-5,3-3,5 77 lentelė. Paslaugų gavėjų struktūra pagal paslaugų teikėjus, proc., ir rinkos dalių pokyčiai, proc. punktais, 2017 m. I Paslaugų teikėjai Rinkos dalis ketvirtį metus Telia Lietuva, AB 49,6 2,7 2,9 UAB Cgates 13,5 4,3 4,5 UAB Init 6,0 0,2-0,1 AB Lietuvos radijo ir televizijos centras 5,9-4,3-4,2 Splius, UAB 4,8 0,3 0,4 UAB Balticum TV 4,7 0,2 0,0 UAB Penkių kontinentų komunikacijų centras 3,9 0,3 0,1 Kiti teikėjai 11,6-3,7-3,6 78 lentelė. Paslaugų gavėjų struktūra pagal spartą, vnt., 2017 m. I FTTB FTTH xdsl Belaidžiu ryšiu KTV tinklais UTP/STP Kitu būdu Visi Daugiau kaip 100 Mb/s Nuo 30 Mb/s iki 100 Mb/s Nuo 10 Mb/s iki 30 Mb/s Nuo 2 Mb/s iki 10 Mb/s Iki 2 Mb/s lentelė. Paslaugų gavėjų struktūra pagal spartą, proc., ir rinkos dalių pokyčiai, proc. punktais, 2017 m. I Sparta Rinkos dalis Visų namų ūkių ketvirtį metus skaičiaus dalis ketvirtį metus Iki 2 Mb/s 1,2-0,2-0,7 0,8-0,2-0,5 Nuo 2Mb/s iki 10 Mb/s 17,7-2,1-4,8 11,3-2,1-3,4 Nuo 10 Mb/s iki 30 Mb/s 12,4-3,5-2,6 8,0-2,7-1,8 Nuo 30 Mb/s iki 100 Mb/s 27,8-8,2-14,8 17,8-6,5-10,1 Daugiau kaip 100 Mb/s 40,9 14,1 22,9 26,3 8,2 14, Ryšių reguliavimo tarnyba 23

Rodiklio pavadinimas Data

Rodiklio pavadinimas Data LIETUVOS RESPUBLIKOS RYŠIŲ REGULIAVIMO TARNYBA STRATEGIJOS DEPARTAMENTAS EKONOMINĖS ANALIZĖS SKYRIUS ATASKAITA APIE ELEKTRONINIŲ RYŠIŲ TINKLŲ IR PASLAUGŲ TEIKĖJŲ 2016 M. IV KETVIRTĮ VYKDYTĄ ELEKTRONINIŲ

Detaliau

Microsoft Word - Ataskaita 2010 IV ketvirtis 04 04

Microsoft Word - Ataskaita 2010 IV ketvirtis 04 04 LIETUVOS RESPUBLIKOS RYŠI REGULIAVIMO TARNYBA ELEKTRONINI RYŠI DEPARTAMENTAS APSKAITOS IR STATISTIKOS SKYRIUS 2010 M. IV KETVIRT VYKDYTOS ELEKTRONINI RYŠI VEIKLOS ATASKAITA PAGAL ELEKTRONINI RYŠI OPERATORI

Detaliau

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation 2016 m. 9 mėnesių veiklos rezultatai 2016-10-21 Teo ir Omnitel įmonių grupė teikia integruotas telekomunikacijų, IT ir televizijos paslaugas Lietuvos gyventojams ir verslui bei kuria pažangiausius duomenų

Detaliau

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation 2014 M. 3 MĖNESIŲ VEIKLOS REZULTATAI TEO LT, AB ĮMONIŲ GRUPĖ / PAGRINDINIAI ĮVYKIAI IR SKAIČIAI Pagrindiniai 2014 m. I ketv. įvykiai TEO įmonių grupės struktūra Veiklos skaičiai Darbuotojai / PAGRINDINIAI

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS RYŠIŲ REGULIAVIMO TARNYBA VIEŠOSIOS KONSULTACIJOS DĖL BALSO SKAMBUČIŲ UŽBAIGIMO INDIVIDUALIUOSE VIEŠUOSIUOSE JUDRIOJO RYŠIO TINKL

LIETUVOS RESPUBLIKOS RYŠIŲ REGULIAVIMO TARNYBA VIEŠOSIOS KONSULTACIJOS DĖL BALSO SKAMBUČIŲ UŽBAIGIMO INDIVIDUALIUOSE VIEŠUOSIUOSE JUDRIOJO RYŠIO TINKL LIETUVOS RESPUBLIKOS RYŠIŲ REGULIAVIMO TARNYBA VIEŠOSIOS KONSULTACIJOS DĖL BALSO SKAMBUČIŲ UŽBAIGIMO INDIVIDUALIUOSE VIEŠUOSIUOSE JUDRIOJO RYŠIO TINKLUOSE RINKOS TYRIMO REZULTATŲ PASTABŲ VIEŠASIS APTARIMAS

Detaliau

KOMUNIKACIJOS STRATEGIJOS PREZENTACIJA

KOMUNIKACIJOS STRATEGIJOS PREZENTACIJA 2010 M. VEIKLOS REZULTATAI (patvirtinti eiliniame visuotiniame akcininkų susirinkime) TEO LT, AB ĮMONIŲ GRUPĖ KAS YRA TEO? Didţiausias integruotų telekomunikacijų, IT ir televizijos paslaugų gyventojams

Detaliau

Telia Lietuva AB

Telia Lietuva AB 2018 M. 9 MĖNESIŲ VEIKLOS REZULTATAI Telia Lietuva, AB, įmonių grupė TELIA LIETUVA #VISAKOTINKLAS TELEKOMUNIKACIJŲ, IT IR TV PASLAUGOS IŠ VIENŲ RANKŲ TELIA LIETUVA TAI: Platus paslaugų spektras Labiausiai

Detaliau

BALSO SKAMBUČIŲ UŽBAIGIMO JUDRIOJO RYŠIO TINKLE SĄNAUDŲ APSKAIČIAVIMO PAAIŠKINIMAS IR SKAMBUČIŲ INICIJAVIMO SĄNAUDŲ SKAIČIAVIMO PRINCIPŲ PAAIŠKINIMAS

BALSO SKAMBUČIŲ UŽBAIGIMO JUDRIOJO RYŠIO TINKLE SĄNAUDŲ APSKAIČIAVIMO PAAIŠKINIMAS IR SKAMBUČIŲ INICIJAVIMO SĄNAUDŲ SKAIČIAVIMO PRINCIPŲ PAAIŠKINIMAS BALSO SKAMBUČIŲ UŽBAIGIMO JUDRIOJO RYŠIO TINKLE SĄNAUDŲ APSKAIČIAVIMO PAAIŠKINIMAS IR SKAMBUČIŲ INICIJAVIMO SĄNAUDŲ SKAIČIAVIMO PRINCIPŲ PAAIŠKINIMAS I. ĮŽANGA Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnybos

Detaliau

Telia Lietuva, AB

Telia Lietuva, AB TELIA LIETUVA, AB KONSOLIDUOTOS TARPINĖS FINANSINĖS ATASKAITOS UŽ 9 MĖNESIŲ LAIKOTARPĮ, PASIBAIGUSĮ 2018 M. RUGSĖJO 30 D. (NEAUDITUOTA) Finansinių metų pradžia 2018 m. sausio 1 d. Laikotarpio pabaiga 2018

Detaliau

TEO LT, AB KONSOLIDUOTOS TARPINĖS FINANSINĖS ATASKAITOS UŽ DEVYNIŲ MĖNESIŲ LAIKOTARPĮ, PASIBAIGUSĮ 2013 M. RUGSĖJO 30 D. (NEAUDITUOTA)

TEO LT, AB KONSOLIDUOTOS TARPINĖS FINANSINĖS ATASKAITOS UŽ DEVYNIŲ MĖNESIŲ LAIKOTARPĮ, PASIBAIGUSĮ 2013 M. RUGSĖJO 30 D. (NEAUDITUOTA) TEO LT, AB KONSOLIDUOTOS TARPINĖS FINANSINĖS ATASKAITOS UŽ DEVYNIŲ MĖNESIŲ LAIKOTARPĮ, PASIBAIGUSĮ 2013 M. RUGSĖJO 30 D. (NEAUDITUOTA) Finansinių metų pradžia 2013 m. sausio 1 d. Laikotarpio pabaiga 2013

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS RYŠIŲ REGULIAVIMO TARNYBA Projektas NACIONALINIO TARPTINKLINIO RYŠIO (ROAMINGO) LIETUVOJE GALIMYBIŲ STUDIJOS ATASKAITA 2017 m. d.

LIETUVOS RESPUBLIKOS RYŠIŲ REGULIAVIMO TARNYBA Projektas NACIONALINIO TARPTINKLINIO RYŠIO (ROAMINGO) LIETUVOJE GALIMYBIŲ STUDIJOS ATASKAITA 2017 m. d. LIETUVOS RESPUBLIKOS RYŠIŲ REGULIAVIMO TARNYBA NACIONALINIO TARPTINKLINIO RYŠIO (ROAMINGO) LIETUVOJE GALIMYBIŲ STUDIJOS ATASKAITA 2017 m. d. Nr. LD- Vilnius Turinys 1 ĮVADAS... 3 1.1 NACIONALINIO ROAMINGO

Detaliau

Lietuvos mobiliojo ryšio operatorių 30Mbit/s zonų skaičiavimo metodika

Lietuvos mobiliojo ryšio operatorių 30Mbit/s zonų skaičiavimo metodika MOBILIOJO RYŠIO OPERATORIŲ 30 MB/S APRĖPTIES SKAIČIAVIMAI RRT atliktos analizės rezultatų viešas aptarimas, Susisiekimo ministerija 2015 10 19 Lietuvos respublikos ryšių reguliavimo tarnyba Direktoriaus

Detaliau

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Skaitmeninės kabelinės televizijos galimybės Mindaugas Žilinskas Ryšių reguliavimo tarnybos Radijo ryšio departamento direktorius Vilnius, 2012 m. 1 Turinys 1. Raiškiosios (HD) televizijos standartai ir

Detaliau

Slide 1

Slide 1 PANEVĖŽIO MIESTO GATVIŲ APŠVIETIMO TINKLŲ MODERNIZAVIMAS PROJEKTO TIKSLAI Projekto įgyvendinimo tikslas yra užtikrinti kokybišką, efektyvų ir reikalavimus atitinkantį Savivaldybės gatvių apšvietimą. Projekto

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS RYŠIŲ REGULIAVIMO TARNYBA STRATEGIJOS DEPARTAMENTAS EKONOMINĖS ANALIZĖS SKYRIUS 2018 M. IV KETVIRČIO PAŠTO PASLAUGOS TEIKIMO VEIK

LIETUVOS RESPUBLIKOS RYŠIŲ REGULIAVIMO TARNYBA STRATEGIJOS DEPARTAMENTAS EKONOMINĖS ANALIZĖS SKYRIUS 2018 M. IV KETVIRČIO PAŠTO PASLAUGOS TEIKIMO VEIK LIETUVOS RESPUBLIKOS RYŠIŲ REGULIAVIMO TARNYBA STRATEGIJOS DEPARTAMENTAS EKONOMINĖS ANALIZĖS SKYRIUS 2018 M. IV KETVIRČIO PAŠTO PASLAUGOS TEIKIMO VEIKLOS ATASKAITA 2019 03 25 Nr. LD-841 Vilnius TURINYS

Detaliau

LRTC

LRTC LIETUVOS RADIJO IR TELEVIZIJOS CENTRAS (AKCINĖ BENDROVĖ) 6 MĖN. TARPINIS PRANEŠIMAS, už laikotarpį pasibaigusį 2019 m. birželio 30 d. 1 TURINYS I. Generalinio direktoriaus žodis II. Pagrindiniai rodikliai

Detaliau

2015 lapkričio naujienos Vytos poros bei šviesolaidinių tinklų aksesuarai ir komponentai, įrankiai, komutacinių spintų priedai

2015 lapkričio naujienos Vytos poros bei šviesolaidinių tinklų aksesuarai ir komponentai, įrankiai, komutacinių spintų priedai 2015 lapkričio naujienos Vytos poros bei šviesolaidinių tinklų aksesuarai ir komponentai, įrankiai, komutacinių spintų priedai Turinys Puslapis 1. Komutacinės panelės...2 2. Vytos poros rozetės, sujungėjai,

Detaliau

TELIA1 PASIŪLYMAS GALIOJA: Pasiūlymas galioja iki 2019 m. Rugsėjo 30 d. Naujiems ir esamiems privatiems klientams. Neskolingiems Telia Lietuva, AB. Pa

TELIA1 PASIŪLYMAS GALIOJA: Pasiūlymas galioja iki 2019 m. Rugsėjo 30 d. Naujiems ir esamiems privatiems klientams. Neskolingiems Telia Lietuva, AB. Pa TELIA1 PASIŪLYMAS GALIOJA: Pasiūlymas galioja iki 2019 m. Rugsėjo 30 d. Naujiems ir esamiems privatiems klientams. Neskolingiems Telia Lietuva, AB. Pasiūlymas negalioja kartu su kitais specialiais pasiūlymais.

Detaliau

VIEŠOSIOS KONSULTACIJOS DĖL TRANSLIACIJŲ PERDAVIMO PRIEMONIŲ TEIKIMO PASLAUGŲ RINKOS TYRIMO PASTABŲ VERTINIMAS Eil. Nr. Pastabos teikėjas / pastabų gr

VIEŠOSIOS KONSULTACIJOS DĖL TRANSLIACIJŲ PERDAVIMO PRIEMONIŲ TEIKIMO PASLAUGŲ RINKOS TYRIMO PASTABŲ VERTINIMAS Eil. Nr. Pastabos teikėjas / pastabų gr VIEŠOSIOS KONSULTACIJOS DĖL TRANSLIACIJŲ PERDAVIMO PRIEMONIŲ TEIKIMO PASLAUGŲ RINKOS TYRIMO PASTABŲ VERTINIMAS 1. 1.1. Lietuvos Respublikos konkurencijos taryba (toliau Taryba) Taryba nėra atlikusi išsamaus

Detaliau

VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS VIRŠININKAS ĮSAKYMAS DĖL VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS PRIE LIETUVO

VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS VIRŠININKAS ĮSAKYMAS DĖL VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS PRIE LIETUVO VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS VIRŠININKAS ĮSAKYMAS DĖL VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS VIRŠININKO 2006

Detaliau

AKCINĖS BENDROVĖS TEO LT, AB

AKCINĖS BENDROVĖS TEO LT, AB TELIA LIETUVA, AB KONSOLIDUOTOS TARPINĖS FINANSINĖS ATASKAITOS UŽ 3 MĖNESIŲ LAIKOTARPĮ, PASIBAIGUSĮ 2018 M. KOVO 31 D. (NEAUDITUOTA) Finansinių metų pradžia 2018 m. sausio 1 d. Laikotarpio pabaiga 2018

Detaliau

Title slide Three line presentation title Using property

Title slide Three line presentation title Using property Reklamos monitoringas, 2015 sausis-gruodis TNS LT reklamos apimčių apžvalgoje pateikiami žiniasklaidos reklamos monitoringo duomenys, reklamos apimčių pokytis lyginant 2015-ųjų ir 2014- ųjų metų sausio-gruodžio

Detaliau

Europos Sąjungos Taryba Briuselis, 2015 m. liepos 8 d. (OR. en) Tarpinstitucinė byla: 2013/0309 (COD) 10409/1/15 REV 1 PRANEŠIMAS nuo: kam: Tarybos ge

Europos Sąjungos Taryba Briuselis, 2015 m. liepos 8 d. (OR. en) Tarpinstitucinė byla: 2013/0309 (COD) 10409/1/15 REV 1 PRANEŠIMAS nuo: kam: Tarybos ge Europos Sąjungos Taryba Briuselis, 2015 m. liepos 8 d. (OR. en) Tarpinstitucinė byla: 2013/0309 (COD) 10409/1/15 REV 1 PRANEŠIMAS nuo: kam: Tarybos generalinio sekretoriato Nuolatinių atstovų komitetui

Detaliau

Projektas LIETUVOS RESPUBLIKOS RYŠIŲ REGULIAVIMO TARNYBOS DIREKTORIUS ĮSAKYMAS DĖL RADIJO RYŠIO PLĖTROS MHz RADIJO DAŽNIŲ JUOSTOJE PLANO PAT

Projektas LIETUVOS RESPUBLIKOS RYŠIŲ REGULIAVIMO TARNYBOS DIREKTORIUS ĮSAKYMAS DĖL RADIJO RYŠIO PLĖTROS MHz RADIJO DAŽNIŲ JUOSTOJE PLANO PAT Projektas LIETUVOS RESPUBLIKOS RYŠIŲ REGULIAVIMO TARNYBOS DIREKTORIUS ĮSAKYMAS DĖL RADIJO RYŠIO PLĖTROS 3400 3800 MHz RADIJO DAŽNIŲ JUOSTOJE PLANO PATVIRTINIMO 2019 m. d. Nr. 1V- Vilnius Vadovaudamasis

Detaliau

UAB EUROCOM JUDRIOJO RYŠIO PASLAUGŲ TEIKIMO IR NAUDOJIMOSI JOMIS TAISYKLĖS Šios UAB Eurocom (toliau EUROCOM) judriojo telefono ryšio paslaugų teikimo

UAB EUROCOM JUDRIOJO RYŠIO PASLAUGŲ TEIKIMO IR NAUDOJIMOSI JOMIS TAISYKLĖS Šios UAB Eurocom (toliau EUROCOM) judriojo telefono ryšio paslaugų teikimo UAB EUROCOM JUDRIOJO RYŠIO PASLAUGŲ TEIKIMO IR NAUDOJIMOSI JOMIS TAISYKLĖS Šios UAB Eurocom (toliau EUROCOM) judriojo telefono ryšio paslaugų teikimo ir naudojimosi jomis taisyklės, papildydamos Lietuvos

Detaliau

final_Duju_rinkos_stebesesnos_ataskaita_2011_I_ketv

final_Duju_rinkos_stebesesnos_ataskaita_2011_I_ketv Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija GAMTINIŲ DUJŲ RINKOS STEBĖSENOS ATASKAITA UŽ 2011 M. I KETV. Vilnius, 2011 2 Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija Algirdo g. 27, LT-03219

Detaliau

Microsoft Word - SDH2.doc

Microsoft Word - SDH2.doc PATVIRTINTA AB Lietuvos geleţinkeliai Geleţinkelių infrastruktūros direkcijos direktoriaus 2009-11-30 įsakymu Nr. Į (DI-161) SDH SĄSAJOS TECHNINIS APRAŠAS TURINYS I. BENDROJI DALIS... 4 II. TAIKYMO SRITIS...

Detaliau

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Skaitmeninė televizija po analoginės išjungimo. Kas mūsų laukia? Mindaugas Žilinskas Lietuvos respublikos ryšių reguliavimo tarnybos Radijo ryšio departamento direktorius Vilnius 2012 1 Slide Turinys 1.

Detaliau

ELEKTRONINIŲ RYŠIŲ PASLAUGŲ TEIKIMO TAISYKLĖS I. Bendrosios sąlygos 1. UAB Besmegeniai (toliau Besmegeniai) Paslaugų teikimo taisyklės (toliau Taisykl

ELEKTRONINIŲ RYŠIŲ PASLAUGŲ TEIKIMO TAISYKLĖS I. Bendrosios sąlygos 1. UAB Besmegeniai (toliau Besmegeniai) Paslaugų teikimo taisyklės (toliau Taisykl ELEKTRONINIŲ RYŠIŲ PASLAUGŲ TEIKIMO TAISYKLĖS I. Bendrosios sąlygos 1. UAB Besmegeniai (toliau Besmegeniai) Paslaugų teikimo taisyklės (toliau Taisyklės) nustato interneto prieigos, televizijos programų

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS RYŠIŲ REGULIAVIMO TARNYBA VIEŠOSIOS KONSULTACIJOS DĖL TRANSLIACIJŲ PERDAVIMO PASLAUGŲ, SKIRTŲ TURINIO PASLAUGOMS GALUTINIAMS VART

LIETUVOS RESPUBLIKOS RYŠIŲ REGULIAVIMO TARNYBA VIEŠOSIOS KONSULTACIJOS DĖL TRANSLIACIJŲ PERDAVIMO PASLAUGŲ, SKIRTŲ TURINIO PASLAUGOMS GALUTINIAMS VART LIETUVOS RESPUBLIKOS RYŠIŲ REGULIAVIMO TARNYBA VIEŠOSIOS KONSULTACIJOS DĖL TRANSLIACIJŲ PERDAVIMO PASLAUGŲ, SKIRTŲ TURINIO PASLAUGOMS GALUTINIAMS VARTOTOJAMS TEIKTI, RINKOS TYRIMO IR TRANSLIACIJŲ PERDAVIMO

Detaliau

EUROPOS SĄJUNGA EUROPOS PARLAMENTAS TARYBA 2016/0284 (COD) PE-CONS 7/19 Briuselis, 2019 m. balandžio 3 d. (OR. en) PI 7 RECH 24 EDUC 16 COMPET 32 AUDI

EUROPOS SĄJUNGA EUROPOS PARLAMENTAS TARYBA 2016/0284 (COD) PE-CONS 7/19 Briuselis, 2019 m. balandžio 3 d. (OR. en) PI 7 RECH 24 EDUC 16 COMPET 32 AUDI EUROPOS SĄJUNGA EUROPOS PARLAMENTAS TARYBA 2016/0284 (COD) PE-CONS 7/19 Briuselis, 2019 m. balandžio 3 d. (OR. en) PI 7 RECH 24 EDUC 16 COMPET 32 AUDIO 4 CU 9 DIGIT 6 TELECOM 14 CODEC 84 TEISĖS AKTAI IR

Detaliau

Atviro konkurso sąlygų 4 priedas BENDROJO PAGALBOS CENTRO INFORMACINĖS SISTEMOS APTARNAVIMO PASLAUGŲ TEIKIMO SPECIFIKACIJA 1. Pirkimo objektas Bendroj

Atviro konkurso sąlygų 4 priedas BENDROJO PAGALBOS CENTRO INFORMACINĖS SISTEMOS APTARNAVIMO PASLAUGŲ TEIKIMO SPECIFIKACIJA 1. Pirkimo objektas Bendroj Atviro konkurso sąlygų 4 priedas BENDROJO PAGALBOS CENTRO INFORMACINĖS SISTEMOS APTARNAVIMO PASLAUGŲ TEIKIMO SPECIFIKACIJA 1. Pirkimo objektas Bendrojo pagalbos centro informacinės sistemos BPCIS, esančios

Detaliau

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation RRT pirmininkavimas Europos pašto paslaugų reguliuotojų Prieigos reguliavimo grupei Kasmetinis susitikimas su pašto rinkos dalyviais 2019 m. birželio 10 d. EUROPOS PAŠTO PASLAUGŲ REGULIUOTOJŲ GRUPĖ (ERGP)

Detaliau

ELEKTROS ENERGIJOS RINKOS STEBĖSENOS ATASKAITA UŽ 2018 METŲ IV KETVIRTĮ Vilnius, 2019

ELEKTROS ENERGIJOS RINKOS STEBĖSENOS ATASKAITA UŽ 2018 METŲ IV KETVIRTĮ Vilnius, 2019 ELEKTROS ENERGIJOS RINKOS STEBĖSENOS ATASKAITA UŽ 2018 METŲ IV KETVIRTĮ Vilnius, 2019 Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija Verkių g. 25C-1 LT-08223 Vilnius Tel. +370 5 213 5166 Faks. +370

Detaliau

LT.DOC

LT.DOC LT Bendrijos gairės dėl valstybės pagalbos taisyklių taikymo sparčiojo plačiajuosčio ryšio tinklų diegimui 1. ĮVADAS (1) Galimybė naudotis plačiajuosčiu ryšiu yra svarbiausias informacijos ir ryšių technologijų

Detaliau

Sanaudu apskaitos taisykles

Sanaudu apskaitos taisykles LIETUVOS RESPUBLIKOS RYŠIŲ REGULIAVIMO TARNYBA GINČŲ TARP ŪKIO SUBJEKTŲ, TEIKIANČIŲ ELEKTRONINIŲ RYŠIŲ TINKLUS IR (AR) PASLAUGAS, SPRENDIMO KOMISIJA SPRENDIMAS DĖL SPLIUS, UAB, UAB CGATES, UAB INIT IR

Detaliau

CODE2APC

CODE2APC EUROPOS PARLAMENTAS 2004 Plenarinio posėdžio dokumentas 2009 C6-0068/2009 2007/0248(COD) 19/02/2009 Bendroji pozicija 2009 m. vasario 16 Tarybos priimta bendroji pozicija siekiant priimti Europos Parlamento

Detaliau

VALSTYBINĖ KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJA NUTARIMAS DĖL AB ENERGIJOS SKIRSTYMO OPERATORIUS ELEKTROS ENERGIJOS PERSIUNTIMO PASLAUGOS KAINŲ IR

VALSTYBINĖ KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJA NUTARIMAS DĖL AB ENERGIJOS SKIRSTYMO OPERATORIUS ELEKTROS ENERGIJOS PERSIUNTIMO PASLAUGOS KAINŲ IR VALSTYBINĖ KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJA NUTARIMAS DĖL AB ENERGIJOS SKIRSTYMO OPERATORIUS ELEKTROS ENERGIJOS PERSIUNTIMO PASLAUGOS KAINŲ IR JŲ TAIKYMO TVARKOS PASKELBIMO 2018 m. lapkričio 16

Detaliau

Microsoft Word - elektra-stebesena_2017_III.docx

Microsoft Word - elektra-stebesena_2017_III.docx ELEKTROS ENERGIJOS RINKOS STEBĖSENOS ATASKAITA UŽ 217 METŲ III KETVIRTĮ Vilnius, 218 Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija Verkių g. 25C-1 LT-8223 Vilnius Tel. +37 5 213 5166 Faks. +37 5 213

Detaliau

CPO veiklos rezultatų ir finansinės naudos VALSTYBEI vertinimo ATASKAITA

CPO veiklos rezultatų ir finansinės naudos VALSTYBEI vertinimo ATASKAITA 2010 Karolis Šerpytis CPO VEIKLOS REZULTATŲ IR FINANSINĖS NAUDOS VALSTYBEI VERTINIMO ATASKAITA Centrinė perkančioji organizacija 1 TURINYS Santrauka... 2 1. CPO veiklos rezultatų vertinimas... 3 1.1. Pirkimų

Detaliau

RYŠIŲ REGULIAVIMO TARNYBOS

RYŠIŲ REGULIAVIMO TARNYBOS LIETUVOS RESPUBLIKOS RYŠIŲ REGULIAVIMO TARNYBOS DIREKTORIUS ĮSAKYMAS DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS RYŠIŲ REGULIAVIMO TARNYBOS DIREKTORIAUS 2008 M. GRUODŽIO 24 D. ĮSAKYMO NR. 1V-1160 DĖL RADIJO DAŽNIŲ NAUDOJIMO

Detaliau

Longse Wi-Fi kameros greito paleidimo instrukcija 1. Jums prireiks 1.1. Longse Wi-Fi kameros 1.2. Vaizdo stebėjimo kameros maitinimo šaltinio 1.3. UTP

Longse Wi-Fi kameros greito paleidimo instrukcija 1. Jums prireiks 1.1. Longse Wi-Fi kameros 1.2. Vaizdo stebėjimo kameros maitinimo šaltinio 1.3. UTP Longse Wi-Fi kameros greito paleidimo instrukcija 1. Jums prireiks 1.1. Longse Wi-Fi kameros 1.2. Vaizdo stebėjimo kameros maitinimo šaltinio 1.3. UTP RJ-45 interneto kabelio 1.4. Kompiuterio su prieiga

Detaliau

Slide 1

Slide 1 Elektroninių įrenginių gamintojai Apie įmonę V. Bartkevičiaus įmonė Valsena buvo įkurta 1996 Birželio 4 dieną. Pagrindinė įmonės veikla unikalių mikroprocesorinių duomenų perdavimo prietaisų projektavimas

Detaliau

LIETUVOS ITS POLITIKA IR ĮGYVENDINIMAS: STATUS QUO IR ESMINIAI POKYČIAI FORMUOJANT ITS DARBOTVARKĘ GRAŽVYDAS JAKUBAUSKAS Konferencija Intelektinės tra

LIETUVOS ITS POLITIKA IR ĮGYVENDINIMAS: STATUS QUO IR ESMINIAI POKYČIAI FORMUOJANT ITS DARBOTVARKĘ GRAŽVYDAS JAKUBAUSKAS Konferencija Intelektinės tra LIETUVOS ITS POLITIKA IR ĮGYVENDINIMAS: STATUS QUO IR ESMINIAI POKYČIAI FORMUOJANT ITS DARBOTVARKĘ GRAŽVYDAS JAKUBAUSKAS Konferencija Intelektinės transporto sistemos ir išmaniosios technologijos transporte

Detaliau

RR-GSM_IM_LT_110125

RR-GSM_IM_LT_110125 Retransliatorius RR-GSM Įrengimo instrukcija Draugystės g. 17, LT-51229 Kaunas El. p.: info@trikdis.lt www.trikdis.lt Retransliatorius RR-GSM perduoda priimtus pranešimus į centralizuoto stebėjimo pultą

Detaliau

PATVIRTINTA Gretutinių teisių asociacijos Greta 2018 m. spalio 14 d. Visuotinio narių susirinkimo sprendimu GRETUTINIŲ TEISIŲ ASOCIACIJA GRETA ATLYGIN

PATVIRTINTA Gretutinių teisių asociacijos Greta 2018 m. spalio 14 d. Visuotinio narių susirinkimo sprendimu GRETUTINIŲ TEISIŲ ASOCIACIJA GRETA ATLYGIN PATVIRTINTA Gretutinių teisių asociacijos Greta 2018 m. spalio 14 d. Visuotinio narių susirinkimo sprendimu GRETUTINIŲ TEISIŲ ASOCIACIJA GRETA ATLYGINIMO ATLIKĖJAMS IR FONOGRAMŲ GAMINTOJAMS PASKIRSTYMO

Detaliau

L I E T U V O S D R A U D I M O R I N K O S A P Ž V A L G A / m. I I I k e t v i r t i s 1 Turinys I. DRAUDIMO RINKOS APŽVALGA... 3 II. DRAUDI

L I E T U V O S D R A U D I M O R I N K O S A P Ž V A L G A / m. I I I k e t v i r t i s 1 Turinys I. DRAUDIMO RINKOS APŽVALGA... 3 II. DRAUDI 1 Turinys I. DRAUDIMO RINKOS APŽVALGA... 3 II. DRAUDIMO ĮMONIŲ FINANSINIŲ RODIKLIŲ APŽVALGA... III. DRAUDIMO TARPININKŲ RINKOS APŽVALGA....7 L I E T U V O S D R A U D I M O R I N K O S A P Ž V A L G A

Detaliau

Banko_paslaugu_internetu_teikimo_salygos_

Banko_paslaugu_internetu_teikimo_salygos_ Banko paslaugų internetu teikimo sąlygos 1. Banko paslaugos internetu tai AB SEB banko (toliau Bankas) ir SEB grupės įmonių, kurioms atstovauja Bankas ar kurios naudojasi Banko paslaugų internetu sistema,

Detaliau

John Deere - ISG telematikos paslaugų prenumerata ( JDLink ) Galiojimo teritorija: Europos Sąjungos, ne Europos Sąjungos šalyse Europos ekonominėje er

John Deere - ISG telematikos paslaugų prenumerata ( JDLink ) Galiojimo teritorija: Europos Sąjungos, ne Europos Sąjungos šalyse Europos ekonominėje er John Deere - ISG telematikos paslaugų prenumerata ( JDLink ) Galiojimo teritorija: Europos Sąjungos, ne Europos Sąjungos šalyse Europos ekonominėje erdvėje (EEE), Azerbaidžane, Kazachstane, Ukrainoje ir

Detaliau

Lietuvos regionų apžvalga 2018 metai

Lietuvos regionų apžvalga 2018 metai Lietuvos regionų apžvalga 2018 metai 2019 m. balandžio 05 d. A n o t a c i j a Apžvalgoje informacija apie Lietuvos regionų ekonomikos rodiklius, jų tarpusavio palyginimas. Daugiau informacijos ieškokite

Detaliau

VIEŠOJI ĮSTAIGA KLAIPĖDOS MOKSLO IR TECHNOLOGIJŲ PARKAS VEIKLOS ATASKAITA 2016 M. Klaipėda 2017

VIEŠOJI ĮSTAIGA KLAIPĖDOS MOKSLO IR TECHNOLOGIJŲ PARKAS VEIKLOS ATASKAITA 2016 M. Klaipėda 2017 VIEŠOJI ĮSTAIGA KLAIPĖDOS MOKSLO IR TECHNOLOGIJŲ PARKAS VEIKLOS ATASKAITA 2016 M. Klaipėda 2017 TURINYS 1. Informacija apie viešosios įstaigos Klaipėdos mokslo ir technologijų parko (toliau KMTP) veiklą

Detaliau

Teisinės ir mokesčių sistemos supratimas

Teisinės ir mokesčių sistemos supratimas Teisinės ir mokesčių sistemos supratimas TEISINĖ APLINKA NORITE ĮSTEIGTI ĮMONĘ, NUO KO PRADĖTI? TEISINIŲ FORMŲ JURIDINIAI ASMENYS individuali įmonė, uždaroji akcinė bendrovė, akcinė bendrovė, asociacija,

Detaliau

RYŠIŲ REGULIAVIMO TARNYBOS

RYŠIŲ REGULIAVIMO TARNYBOS LIETUVOS RESPUBLIKOS RYŠIŲ REGULIAVIMO TARNYBOS DIREKTORIUS ĮSAKYMAS DĖL RADIJO DAŽNIŲ (KANALŲ) NAUDOJIMO TERMINO PRATĘSIMO TEO LT, AB 2014 m. lapkričio 28 d. 1V-1663 Vilnius Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos

Detaliau

Snap v1.4.1

Snap v1.4.1 2019 Gegužės 19d. apie SNAP tikslas - suburti fotografus ir medijų srities atstovus į vieną vietą, kurioje įgytų naujos informacijos, patirties, bendraminčių būryje. Informuoti žmones apie šiuo metu -

Detaliau

Banko paslaugų ir operacijų kainynas privatiems klientams

Banko paslaugų ir operacijų kainynas privatiems klientams Paslaugų ir operacijų kainynas privatiems klientams 2018 m. kovas Palūkanų ir mokesčių mokėjimo tvarką, kitus banko ir privačių klientų santykius reglamentuoja AB SEB banko bendrosios paslaugų teikimo

Detaliau

ES F ben dri Projekto kodas (Įrašoma automatiškai) 1 PROJEKTO SFMIS DUOMENŲ FORMA FORMAI PRITARTA m. Europos Sąjungos struktūrinės paramos a

ES F ben dri Projekto kodas (Įrašoma automatiškai) 1 PROJEKTO SFMIS DUOMENŲ FORMA FORMAI PRITARTA m. Europos Sąjungos struktūrinės paramos a ES F ben dri 1 PROJEKTO SFMIS DUOMENŲ FORMA FORMAI PRITARTA 2014-2020 m. Europos Sąjungos struktūrinės paramos administravimo darbo grupės, sudarytos Lietuvos Respublikos finansų ministro 2013 m. liepos

Detaliau

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Skaitmeninis dividendas Antrasis etapas 2014 02 18 Lietuvos Respublikos Ryšių reguliavimo tarnyba Radijo ryšio departamentas 1 Turinys 1. Skaitmeniniai dividendai. 2. Situacijos apžvalga. 3. Problemos

Detaliau

PATVIRTINTA Muitinės mokymo centro direktoriaus 2018 m. rugsėjo 6 d. įsakymu Nr. 1B-59 ASMENŲ, PAGEIDAUJANČIŲ TEIKTI ATSTOVAVIMO MUITINĖJE PASLAUGAS L

PATVIRTINTA Muitinės mokymo centro direktoriaus 2018 m. rugsėjo 6 d. įsakymu Nr. 1B-59 ASMENŲ, PAGEIDAUJANČIŲ TEIKTI ATSTOVAVIMO MUITINĖJE PASLAUGAS L PATVIRTINTA Muitinės mokymo centro direktoriaus 2018 m. rugsėjo 6 d. įsakymu Nr. 1B-59 ASMENŲ, PAGEIDAUJANČIŲ TEIKTI ATSTOVAVIMO MUITINĖJE PASLAUGAS LIETUVOS RESPUBLIKOS TERITORIJOJE, MOKYMO PROGRAMA I

Detaliau

Sutartis aktuali nuo

Sutartis aktuali nuo VALSTYBINIO SOCIALINIO DRAUDIMO FONDO VALDYBA PRIE SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTERIJOS ASMENS DUOMENŲ TEIKIMO SUTARTIS 201_ m. d. Nr. ADS- Vilnius Valstybinio socialinio draudimo fondo valdyba prie

Detaliau

Microsoft Word - 1 Priedas Nuomos sutartis

Microsoft Word - 1 Priedas Nuomos sutartis PATVIRTINTA VĮ Turto banko generalinio direktoriaus 2019 m. balandžio 17 d. įsakymu Nr. P1-116 1 priedas NUOMOS SUTARTIS Nr. (data) Vilnius Nuomotojas valstybės įmonė Turto bankas, juridinio asmens kodas

Detaliau

PATVIRTINTA Lietuvos banko valdybos 2011 m. rugsėjo 1 d. nutarimu Nr (Lietuvos banko valdybos 2015 m. gegužės 28 d. nutarimo Nr redakci

PATVIRTINTA Lietuvos banko valdybos 2011 m. rugsėjo 1 d. nutarimu Nr (Lietuvos banko valdybos 2015 m. gegužės 28 d. nutarimo Nr redakci PATVIRTINTA Lietuvos banko valdybos 2011 m. rugsėjo 1 d. nutarimu Nr. 03-144 (Lietuvos banko valdybos 2015 m. gegužės 28 d. nutarimo Nr. 03-90 redakcija) ATSAKINGOJO SKOLINIMO NUOSTATAI I SKYRIUS BENDROSIOS

Detaliau

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Pašto rinkos aktualijos bei tendencijos Europoje Kasmetinis susitikimas su pašto rinkos dalyviais 2019 m. birželio 10 d. TURINYS Pašto rinkos tendencijos ir pokyčiai E-komercijos plėtra ir skaičiai ERGP

Detaliau

C(2016)7159/F1 - LT (annex)

C(2016)7159/F1 - LT (annex) EUROPOS KOMISIJA Briuselis, 2016 11 11 C(2016) 7159 final ANNEXES 1 to 3 PRIEDAI prie KOMISIJOS DELEGUOTOJO REGLAMENTO kuriuo 2014 m. liepos 23 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 909/2014

Detaliau

Pirkimo salygos telefono ir interneto 2011

Pirkimo salygos telefono  ir interneto 2011 PATVIRTINTA Viešųjų pirkimų tarnybos prie Lietuvos Respublikos Vyriausyb s direktoriaus 2003 m. gruodžio 31 d. įsakymu Nr. 1S-121 (Viešųjų pirkimų tarnybos prie Lietuvos Respublikos Vyriausyb s direktoriaus

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS RYŠIŲ REGULIAVIMO TARNYBOS DIREKTORIAUS

LIETUVOS RESPUBLIKOS RYŠIŲ REGULIAVIMO TARNYBOS DIREKTORIAUS LIETUVOS RESPUBLIKOS RYŠIŲ REGULIAVIMO TARNYBOS DIREKTORIAUS ĮSAKYMAS IR LIETUVOS RADIJO IR TELEVIZIJOS KOMISIJOS SPRENDIMAS DĖL RYŠIŲ REGULIAVIMO TARNYBOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS DIREKTORIAUS

Detaliau

LIFE REWARDS PLAN Jūsų Life Rewards Plan vadovas EU_li LIETUVIŲ

LIFE REWARDS PLAN Jūsų Life Rewards Plan vadovas EU_li LIETUVIŲ LIFE REWARDS PLAN Jūsų Life Rewards Plan vadovas 101518 EU_li LIETUVIŲ Life Rewards Plan Šiame lankstinuke rasite informaciją apie tai, kaip Life Rewards Plan jums padeda užsidirbti. Be to, sužinosite

Detaliau

Slide 1

Slide 1 BANKROTO ADMINISTRATORIAUS ATASKAITA BANKRUTAVUSIOS AKCINĖS BENDROVĖS SNORO BANKAS KREDITORIAMS UŽ 2017 M. 2018 m. kovo 16 d. Vilnius PAREIŠKIMAS DĖL ATSAKOMYBĖS RIBOJIMO Šią Ataskaitą parengė bankrutavusios

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTRO

LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTRO TRAKŲ ISTORIJOS MUZIEJUS FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠKINAMASIS RAŠTAS UŽ 2014 METŲ I I I-Ą KETVIRTĮ I. BENDROJI DALIS Trakų istorijos muziejus (toliau Muziejus) yra biudžetinė įstaiga, finansuojama iš Lietuvos

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS RYŠIŲ REGULIAVIMO TARNYBOS DIREKTORIAUS

LIETUVOS RESPUBLIKOS RYŠIŲ REGULIAVIMO TARNYBOS DIREKTORIAUS LIETUVOS RESPUBLIKOS RYŠIŲ REGULIAVIMO TARNYBOS DIREKTORIAUS ĮSAKYMAS LIETUVOS RADIJO IR TELEVIZIJOS KOMISIJOS SPRENDIMAS DĖL RYŠIŲ REGULIAVIMO TARNYBOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS DIREKTORIAUS

Detaliau

JABRA REVO WIRELESS Naudotojo Vadovas jabra.com/revowireless

JABRA REVO WIRELESS Naudotojo Vadovas jabra.com/revowireless Naudotojo Vadovas jabra.com/revowireless TURINYS 1. SVEIKI...3 2. APŽVALGA... 4 3. KAIP DĖVĖTI...5 3.1 AUKŠČIO REGULIAVIMAS 3.2 SULENKIAMI LANKSTAI 4. ĮKROVIMAS...7 4.1 BATERIJOS BŪSENA 5. PRIJUNGIMAS...

Detaliau

Vytautas Dagilis, IFK-5

Vytautas Dagilis, IFK-5 KAUNO TECHNOLOGIJOS UNIVERSITETAS INFORMATIKOS FAKULTETAS Vytautas Dagilis Didelio tankio belaidžių tinklų pralaidumo tyrimas Magistro darbas Darbo vadovas prof. Rimantas Plėštys Kaunas, 2011 KAUNO TECHNOLOGIJOS

Detaliau

Microsoft Word - nutarimo+projektas_+VB

Microsoft Word - nutarimo+projektas_+VB VALSTYBINĖ KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJA NUTARIMAS DĖL GINČO TARP IR AB ENERGIJOS SKIRSTYMO OPERATORIUS NAGRINĖJIMO 2019 m. gegužės 20 d. Nr. O3E-147 Vilnius Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos

Detaliau

Reklamos apimčių apžvalga

Reklamos apimčių apžvalga Reklamos apimčių apžvalga Reklamos monitoringas 2017 sausis-gruodis Reklamos apimčių apžvalga Kantar TNS reklamos apimčių apžvalgoje pateikiami žiniasklaidos reklamos monitoringo duomenys, reklamos apimčių

Detaliau

VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS

VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS Suvestinė redakcija nuo 2010-07-23 iki 2011-02-03 Įsakymas paskelbtas: Žin. 2007, Nr. 106-4364, i. k. 1072055ISAK000VA-66 VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS

Detaliau

Projektas

Projektas PATVIRTINTA Kauno technologijos universiteto Lietuvos socialinių tyrimų centro Vytauto Didžiojo universiteto Sociologijos mokslo krypties doktorantūros komiteto 2019 m. gegužės 8 d. posėdžio nutarimu Nr.

Detaliau

UAB AMEA Business Solutions Praktiniai IT Sprendimai smulkioms ir vidutin ms mon ms Direktor, Jurgita Vitkauskait , K

UAB AMEA Business Solutions Praktiniai IT Sprendimai smulkioms ir vidutin ms mon ms Direktor, Jurgita Vitkauskait , K UAB AMEA Business Solutions Praktiniai IT Sprendimai smulkioms ir vidutin ms mon ms Direktor, Jurgita Vitkauskait j.vitkauskaite@amea.lt 2011.02.17, Kaunas +370 698 13330 Apie mus UAB AMEA Business Solutions

Detaliau

Mano ERGO savitarnos sistema mano.ergo.lt (Naudotojo atmintinė) 1) Kaip prisijungti prie savitarnos sistemos? 1. Naršyklės lange įveskite mano.ergo.lt

Mano ERGO savitarnos sistema mano.ergo.lt (Naudotojo atmintinė) 1) Kaip prisijungti prie savitarnos sistemos? 1. Naršyklės lange įveskite mano.ergo.lt Mano ERGO savitarnos sistema mano.ergo.lt (Naudotojo atmintinė) 1) Kaip prisijungti prie savitarnos sistemos? 1. Naršyklės lange įveskite mano.ergo.lt 2. Pasirinkite vieną iš prisijungimo būdų: el. bankininkystę,

Detaliau

VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS VIRŠININKAS ĮSAKYMAS DĖL VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS PRIE LIETUVO

VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS VIRŠININKAS ĮSAKYMAS DĖL VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS PRIE LIETUVO VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS VIRŠININKAS ĮSAKYMAS DĖL VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS VIRŠININKO 2006

Detaliau

Microsoft Word doc

Microsoft Word doc LIETUVOS RADIJO IR TELEVIZIJOS KOMISIJOS SPRENDIMAS DĖL UAB PENKIŲ KONTINENTŲ KOMUNIKACIJŲ CENTRAS LICENCIJOS NR. LP328 SĄLYGŲ PAKEITIMO 2011 m. rugsėjo 14 d. Nr. KS-141 Vilnius Vadovaudamasi Lietuvos

Detaliau

Įmonių bankroto ir restruktūrizavimo procesų eiga

Įmonių bankroto ir restruktūrizavimo procesų eiga AUDITO, APSKAITOS, TURTO VERTINIMO IR NEMOKUMO VALDYMO TARNYBA PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS ĮMONIŲ BANKROTO IR RESTRUKTŪRIZAVIMO BEI FIZINIŲ ASMENŲ BANKROTO PROCESŲ 2019 M. SAUSIO KOVO

Detaliau

Projektas

Projektas PATVIRTINTA Kauno technologijos universiteto Lietuvos socialinių tyrimų centro Vytauto Didžiojo universiteto Sociologijos mokslo krypties doktorantūros komiteto 2017 m. birželio 6 d. posėdžio nutarimu

Detaliau

PAGRINDINĖS KLIENTO SUTARTIES SĄLYGOS 1. VARTOJAMI TERMINAI IR APIBRĖŽIMAI 1.1 Abonementas bet kuris šioje Sutartyje nurodytų abonemento būdų, kuris s

PAGRINDINĖS KLIENTO SUTARTIES SĄLYGOS 1. VARTOJAMI TERMINAI IR APIBRĖŽIMAI 1.1 Abonementas bet kuris šioje Sutartyje nurodytų abonemento būdų, kuris s PAGRINDINĖS KLIENTO SUTARTIES SĄLYGOS 1. VARTOJAMI TERMINAI IR APIBRĖŽIMAI 1.1 Abonementas bet kuris šioje Sutartyje nurodytų abonemento būdų, kuris suteikia teisę į daugkartinį mokamą treniruoklių salės

Detaliau

Microsoft Word - B AM MSWORD

Microsoft Word - B AM MSWORD 25.11.2014 B8-0286/7 7 1 dalis 1. ragina valstybes nares ir Komisiją d ti tvarias pastangas įgyvendinti esamas taisykles ir užtikrinti, kad jų būtų laikomasi kaip visa apimančios strategijos dalį naikinti

Detaliau

Pirkimų per CPO rezultatai 2012 m. Periodas iki I. Pirkimų vertė ir skaičius Pirkimų vertė, Lt Pirkimų skaičius 1060 Mėnuo Pirki

Pirkimų per CPO rezultatai 2012 m. Periodas iki I. Pirkimų vertė ir skaičius Pirkimų vertė, Lt Pirkimų skaičius 1060 Mėnuo Pirki Pirkimų per CPO rezultatai 212 m. Periodas iki 212-4-3 I. Pirkimų vertė ir skaičius Pirkimų vertė, Lt 39.352.165 Pirkimų skaičius 16 Mėnuo sausis 7.218.85,21 2 vasaris 1.59.648,92 288 kovas 11.389.637,85

Detaliau

Microsoft Word doc

Microsoft Word doc LIETUVOS RADIJO IR TELEVIZIJOS KOMISIJOS SPRENDIMAS DĖL UAB PENKIŲ KONTINENTŲ KOMUNIKACIJŲ CENTRAS LICENCIJOS NR. LP328 SĄLYGŲ PAKEITIMO 2012 m. spalio 3 d. Nr. KS-157 Vilnius Lietuvos radijo ir televizijos

Detaliau

STANDARTINĖS SUTARČIŲ SĄLYGOS CASHBACK WORLD NARIAMS Redakcija: 2018 m. kovas Preambulė A. UAB myworld Lithuania (toliau vadinama myworld ), buveinės

STANDARTINĖS SUTARČIŲ SĄLYGOS CASHBACK WORLD NARIAMS Redakcija: 2018 m. kovas Preambulė A. UAB myworld Lithuania (toliau vadinama myworld ), buveinės STANDARTINĖS SUTARČIŲ SĄLYGOS CASHBACK WORLD NARIAMS Redakcija: 2018 m. kovas Preambulė A. UAB myworld Lithuania (toliau vadinama myworld ), buveinės adresas Olimpiečių g. 1, LT- 09235 Vilnius, juridinio

Detaliau

Microsoft Word m. I ketv. finansinių ataskaitų aiškinamasis rastas

Microsoft Word m. I ketv. finansinių ataskaitų aiÅ¡kinamasis rastas TAURAGĖS AUŠROS PAGRINDINĖ MOKYKLA 2019 METŲ I KETVIRČIO FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO AIŠKINAMASIS RAŠTAS 2019-04-23 BENDROJI DALIS 1. Duomenys apie subjektą, parengusį finansinių ataskaitų rinkinį Tauragės

Detaliau

User Manual

User Manual Register your product and get support at 7120 series www.philips.com/welcome Vartotojo vadovas 65PUK7120 Turinys 1 Televizoriaus apžvalga 1.1 Ultra HD televizorius 4 1.2 Philips Android TV 4 1.3 Programų

Detaliau

KS360_BAL(Open)_Cover_ indd

KS360_BAL(Open)_Cover_ indd KS360 Naudotojo vadovas www.lgmobile.com P/N : MMBB0313801 (1.0) H ELECTRONICS INC. KS360 L i e t u v i ų Latviešu E e s t i Bluetooth QD ID B014200 Šios knygelės turinys gali skirtis nuo jūsų telefono

Detaliau

`

` 218 METŲ ENERGETIKOS IR GERIAMOJO VANDENS TIEKIMO BEI NUOTEKŲ TVARKYMO SEKTORIŲ APŽVALGA 2 TURINYS 1. PAGRINDINIAI ENERGETIKOS IR GERIAMOJO VANDENS TIEKIMO BEI NUOTEKŲ TVARKYMO SEKTORIŲ RODIKLIAI... 3

Detaliau

KTU BIBLIOTEKOS PASLAUGOS

KTU BIBLIOTEKOS PASLAUGOS KTU BIBLIOTEKOS PASLAUGOS K T U B I B L I O T E K A Centrinė biblioteka K. Donelaičio g. 20 1. 2. 3. Cheminės technologijos fakulteto biblioteka Radvilėnų pl. 19 5. 4. Informatikos fakulteto biblioteka

Detaliau

OBJEKTINĖ SĄ MATA Statinių grupė 150(2014) Beržės katilinės rek. ir 5MW galios biokuro katilo su su kuro sandeliu statyba Paberžių g.16, Tauragėje 201

OBJEKTINĖ SĄ MATA Statinių grupė 150(2014) Beržės katilinės rek. ir 5MW galios biokuro katilo su su kuro sandeliu statyba Paberžių g.16, Tauragėje 201 OBJEKTINĖ SĄ MATA Statinių grupė 150(2014) Beržės katilinės rek. ir 5MW galios biokuro katilo su su kuro sandeliu statyba Paberžių g.16, Tauragėje 2015.05.26 Objekto kodas Objekto pavadinimas Statybos

Detaliau

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Daugiafunkcis sveikatinimo, ugdymo, kultūros ir užimtumo centro kompleksas 2015 m. liepos 8 d. Pristatymo turinys I. Projekto įgyvendinimo kontekstas ir vieta II. III. IV. Pagrindiniai duomenys apie projektą

Detaliau

Kainynas privatiems Nuo Nuo Archyvas Informacija apie komisinį atlyginimą ir Sąvokų žodynas Paslaugų krepšeliai Standartiniai kr

Kainynas privatiems Nuo Nuo Archyvas Informacija apie komisinį atlyginimą ir Sąvokų žodynas Paslaugų krepšeliai Standartiniai kr Kainynas privatiems Nuo 2019 08 01 Nuo 2019 10 01 Archyvas Informacija apie komisinį atlyginimą ir Sąvokų žodynas Paslaugų krepšeliai Standartiniai krepšeliai Standartiniai Kasdienis krepšelis Aktyvus

Detaliau

EUROPOS KOMISIJA Briuselis, C(2017) 4679 final KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO SPRENDIMAS (ES) / dėl bendros sistemos techninių standa

EUROPOS KOMISIJA Briuselis, C(2017) 4679 final KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO SPRENDIMAS (ES) / dėl bendros sistemos techninių standa EUROPOS KOMISIJA Briuselis, 2017 07 11 C(2017) 4679 final KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO SPRENDIMAS (ES) /... 2017 07 11 dėl bendros sistemos techninių standartų ir formatų, kad EURES portale būtų galima susieti

Detaliau

2018 M. TVARIOS VEIKLOS ATASKAITA

2018 M. TVARIOS VEIKLOS ATASKAITA 2018 M. TVARIOS VEIKLOS ATASKAITA TURINYS KAS YRA TELIA?...3 Kas yra Telia Lietuva įmonių grupė?... 4 Kas yra Telia Company?... 5 Mūsų verslo filosofija... 6 Narystė organizacijose... 7 KOKIE MUMS BUVO

Detaliau

Išmaniosios elektros energijos apskaitos tinklo vystymo Lietuvoje kaštų ir naudos analizė Išmaniosios apskaitos diegimo scenarijų kaštų naudos analizė

Išmaniosios elektros energijos apskaitos tinklo vystymo Lietuvoje kaštų ir naudos analizė Išmaniosios apskaitos diegimo scenarijų kaštų naudos analizė Išmaniosios elektros energijos apskaitos tinklo vystymo Lietuvoje kaštų ir naudos analizė Išmaniosios apskaitos diegimo scenarijų kaštų naudos analizė 2012 m rugsėjis Turinys PAVEIKSLŲ SĄRAŠAS... 6 1 VARTOJAMOS

Detaliau

Microsoft Word žindenių taisyklės.doc

Microsoft Word žindenių taisyklės.doc PATVIRTINTA Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2007 m. rugpjūčio 16 d. įsakymu Nr. 3D-383 ATSIETŲ NUO GAMYBOS PAPILDOMŲ NACIONALINIŲ TIESIOGINIŲ IŠMOKŲ UŽ KARVES ŽINDENES IR TELYČIAS MOKĖJIMO TAISYKLĖS

Detaliau

2015 M. PRELIMINARŪS VEIKLOS REZULTATAI BEI PAGRINDINIŲ DUOMENŲ SANTRAUKA AB INVL Technology investicijų į informacinių technologijų verslus bendrovė,

2015 M. PRELIMINARŪS VEIKLOS REZULTATAI BEI PAGRINDINIŲ DUOMENŲ SANTRAUKA AB INVL Technology investicijų į informacinių technologijų verslus bendrovė, AB INVL Technology investicijų į informacinių technologijų verslus bendrovė, listinguojama NASDAQ Vilnius akcijų biržoje (Nasdaq Vilnius: INC1L) nuo m. birželio mėn. 1 INVL TECHNOLOGY 2015 METŲ VEIKLOS

Detaliau