Rodiklio pavadinimas Data

Dydis: px
Rodyti nuo puslapio:

Download "Rodiklio pavadinimas Data"

Transkriptas

1 LIETUVOS RESPUBLIKOS RYŠIŲ REGULIAVIMO TARNYBA STRATEGIJOS DEPARTAMENTAS EKONOMINĖS ANALIZĖS SKYRIUS ATASKAITA APIE ELEKTRONINIŲ RYŠIŲ TINKLŲ IR PASLAUGŲ TEIKĖJŲ 2016 M. IV KETVIRTĮ VYKDYTĄ ELEKTRONINIŲ RYŠIŲ VEIKLĄ NR. LD 873 Vilnius

2 TURINYS 1. BENDROJI ELEKTRONINIŲ RYŠIŲ rinkos APŽVALGA 3 2. FIKSUOTOJO TELEFONO RYŠIO PASLAUGOS 8 3. JUDRIOJO TELEFONO RYŠIO PASLAUGOS TINKLŲ SUJUNGIMO PASLAUGOS SKIRTŲJŲ LINIJŲ PASLAUGOS PRIEIGOS PRIE NENAUDOJAMŲ FIZINIŲ ŠVIESOLAIDINIŲ LINIJŲ PASLAUGOS PLAČIAJUOSČIO INTERNETO PRIEIGOS PASLAUGOS KITOS DUOMENŲ PERDAVIMO PASLAUGOS MOKAMOS TELEVIZIJOS PASLAUGOS PASLAUGŲ PAKETAI RADIJO IR TELEVIZIJOS PROGRAMŲ SIUNTIMO PASLAUGOS 44 1 PRIEDAS. APIBENDRINTI ELEKTRONINIŲ RYŠIŲ VEIKLOS RODIKLIAI 45 2 PRIEDAS. ELEKTRONINIŲ RYŠIŲ TINKLŲ IR PASLAUGŲ TEIKĖJŲ SĄRAŠAS Ryšių reguliavimo tarnyba 2

3 1. BENDROJI ELEKTRONINIŲ RYŠIŲ RINKOS APŽVALGA parengta pagal elektroninių ryšių tinklų ir paslaugų teikėjų (žr. 2 priedą) pateiktą informaciją apie 2016 metų IV ketvirtį vykdytą elektroninių ryšių veiklą (žr. 1 priedą) bei kitą Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnybos (toliau Tarnyba) turimą informaciją. Ataskaitoje taip pat panaudota Lietuvos statistikos departamento, kompanijos Point Topic Ltd., asociacijos FTTH Council Europe ir IDATE pateikta informacija. Elektroninių ryšių tinklų ir paslaugų teikėjų pateikti duomenys gali būti atnaujinami ir po atitinkamo ketvirčio ataskaitos paskelbimo. Dėl to šioje ataskaitoje pateikti ankstesnių laikotarpių duomenys ir ankstesnėse ataskaitose paskelbti atitinkamų laikotarpių duomenys gali skirtis. Duomenys, pateikti ataskaitos lentelėse ir paveiksluose, apvalinami iki dešimtųjų dalių (informacija apie pajamas ir investicijas iki šimtųjų), todėl rinkos dalių bendra suma ne visada lygi 100 proc. IV ketvirtį elektroninių ryšių veiklą vykdė 140 paslaugų teikėjų, dauguma jų vykdė kelias elektroninių ryšių veiklas (žr. 1 lentelę). 1 lentelė. Elektroninių ryšių tinklų ir paslaugų teikėjų, vykdžiusių veiklą IV ketvirtį, skaičius Elektroninių ryšių veikla Elektroninių ryšių tinklų ir paslaugų teikėjų skaičius Viešojo fiksuotojo ryšio tinklo ir (arba) viešųjų fiksuotojo 42 telefono ryšio paslaugų teikimo Viešojo judriojo ryšio tinklo ir (arba) viešųjų judriojo telefono 16 ryšio paslaugų teikimo Skirtųjų linijų teikimo 8 Interneto prieigos paslaugų teikimo 103 Kitų duomenų perdavimo paslaugų (išskyrus interneto prieigos 16 ir skirtųjų linijų paslaugas) teikimo Nenaudojamų fizinių šviesolaidinių (optinių) linijų skaidulų 15 teikimo Mokamos televizijos paslaugų teikimo 42 Radijo ir televizijos programų siuntimo paslaugų teikimo 4 Per IV ketvirtį elektroninių ryšių rinka (vertinant pajamomis iš viešųjų fiksuotojo ryšio tinklų ir viešųjų fiksuotojo telefono ryšio paslaugų, viešųjų judriojo ryšio tinklų ir viešųjų judriojo telefono ryšio paslaugų, skirtųjų linijų paslaugų, interneto prieigos paslaugų ir kitų duomenų perdavimo paslaugų, nenaudojamų fizinių šviesolaidinių (optinių) linijų skaidulų teikimo, televizijos veiklos, radijo ir televizijos programų siuntimo bei iš elektroninių ryšių tinklų sujungimo paslaugų teikimo), palyginti su III ketvirčiu, išaugo 1,3 proc. ir sudarė 168,45 mln. Eur (žr. 2 lentelę). Daugiausia (37,30 proc.) pajamų per IV ketvirtį buvo gauta iš viešųjų judriojo ryšio tinklų ir viešųjų judriojo telefono ryšio paslaugų teikimo (žr. 1 pav.). Judriojo telefono ryšio Tinklų sujungimo Interneto prieigos 21,51 20,32 37,30 Televizijos 9,70 Fiksuoto telefono ryšio 6,52 Duomenų perdavimo Fizinių optinių linijų skaidulų teikimas Radijo ir televizijos programų siuntimo Skirtųjų linijų 2,69 0,81 0,70 0,44 1 pav. Elektroninių ryšių rinkos struktūra pagal pajamas, proc., (bendros pajamos 168,45mln. Eur) 2017 Ryšių reguliavimo tarnyba 3

4 Elektroninių ryšių rinka 2016 metais, palyginti su 2015 metais, išaugo 30,0 mln. Eur (4,8 proc.) (žr. 2 pav.). 658,2 621,2 607,0 626,1 656, ,3 243,3 222,4 243,4 227,1 117,9 118,7 119,0 131,4 140,6 101,2 92,5 111,0 71,1 127,4 132,1 64,9 64,4 64,6 63,0 69,0 63,6 54,6 48,5 44,8 39,7 38,1 35,7 27,2 26,2 166,3 168,4 62,5 62,8 35,4 34,2 33,6 36,2 17,3 17,5 11,0 11,0 6,5 6, III ketv. Fiksuoto telefono ryšio Interneto prieigos paslaugų teikimas Audiovizualinės paslaugos Judriojo telefono ryšio Kitų duomenų perdavimo paslaugų teikimas Tinklų sujungimo 2 pav. Elektroninių ryšių rinkos struktūra pagal pajamas, mln. Eur, 2012 m. Keitėsi elektroninių ryšių rinkos (vertinant pagal pajamas) struktūra: mažėjo fiksuotojo telefono ryšio dalis (sumažėjo nuo 10,80 proc m. iki 6,82 proc. ), judriojo telefono ryšio rinkos dalis (sumažėjo nuo 40,31 proc m. iki 37,10 proc. ), bei augo interneto prieigos paslaugų teikimo rinkos dalis (nuo 17,91 proc. iki 20,14 proc.), audiovizualinių paslaugų (televizijos (KTV, MDTV, IPTV DVB-T, palydovinės TV), radijo ir televizijos programų siuntimo paslaugų teikimo) nuo 9,57 proc. iki 10,52 proc.) (žr. 3 pav.) ,82 37,10 20,14 4,00 10,52 21, ,74 36,26 20,34 4,35 10,32 20, ,99 36,63 19,60 5,89 10,62 18, ,24 39,17 19,11 6,13 10,45 14, ,80 40,31 17,91 6,03 9,57 15,38 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Fiksuoto telefono ryšio Interneto prieigos paslaugų teikimas Audiovizualinės paslaugos Judriojo telefono ryšio Kitų duomenų perdavimo paslaugų teikimas Tinklų sujungimo 3 pav. Pajamų pasiskirstymo pagal rinkas kitimas, proc m Ryšių reguliavimo tarnyba 4

5 Vertinant pagal bendras pajamas, gautas iš visų aukščiau paminėtų elektroninių ryšių paslaugų teikimo 2016 metais 7 bendrovės užėmė rinkos dalį ne mažesnę nei 2%, visų kitų elektroninių ryšių tinklų ir paslaugų teikėjų (134 bendrovės) bendra rinkos dalis sudarė 13,4% (žr. 4 pav.) m. 4 pav. Elektroninių ryšių rinkos (vertinant pagal pajamas, gautas už 2015 bei 2016 metus) pasiskirstymas pagal operatorius, proc. IV ketvirtį elektroninių ryšių operatoriai toliau investavo į plačiajuosčio ryšio tinklus (judriojo ryšio 4G tinklus (LTE), fiksuotojo plačiajuosčio, naudojant šviesolaidinio ryšio linijas, tinklus). Investicijos į elektroninių ryšių tinklo infrastruktūrą IV ketvirtį, palyginti su III ketvirčiu, išaugo 36,9 proc. ir sudarė 24,50 mln. Eur, o palyginti 2016 metus su 2015 metais, investicijos išaugo 24,0 proc.) (žr. 3 pav.). 40,0 30,0 20,0 10,0 0,0 34,9 33,9 26,9 24,3 23,3 24,6 24,5 22,1 21,9 21,5 17,4 17,3 16,2 17,2 16,7 18,4 19,3 17,9 12,0 12,4 IK IIK IIIK IVK IK IIK IIIK IVK IK IIK IIIK IVK IK IIK IIIK IVK IK IIK IIIK IVK 2012 m m m m. 3 pav. Investicijos į elektroninių ryšių tinklo infrastruktūrą, mln. Eur, 2012 m. I ketv Ryšių reguliavimo tarnyba 5

6 2 lentelė. Apibendrinti pagrindiniai elektroninių ryšių rinkos rodikliai Rodiklio pavadinimas 1. Bendras viešųjų fiksuoto telefono ryšio paslaugų abonentų skaičius, iš viso, vnt., 2. Fiksuoto telefono ryšio linijų skaičius, iš viso, vnt. III ketv. Pokytis, palyginti su III ketv, proc m. Pokytis, palyginti su 2015 m.., proc , , , ,69 3. Linijų skaičius 100 gyventojų 18,3 18,6-0,3 19,1 18,3-0,8 4. Aktyvių judriojo telefono ryšio , ,49 abonentų skaičius, vnt. 5. Aktyvių judriojo telefono ryšio 147,6 148,2-0,6 144,8 147,6 2,8 abonentų skaičius 100 gyventojų 6. Abonentų, naudojančių plačiajuostę , ,39 prieigą prie interneto, skaičius, vnt. 7. Abonentų, naudojančių plačiajuostę 44,7 43,6 1,1 41,1 44,7 3,6 prieigą prie interneto, skaičius 100 gyventojų 8. Bendras televizijos abonentų , ,07 skaičius (mokamos) 9. Televizijos (mokamos) abonentų 55,6 55,5 0,1 56,7 55,6-1,1 skaičius 100 namų ūkių 10. Pajamos, viso, tūkst. Eur, tarp jų: , ,80 fiksuotojo telefono ryšio , ,60 judriojo telefono ryšio , ,22 skirtųjų linijų , ,69 interneto prieigos , ,75 duomenų perdavimo (neįsk , ,27 Interneto ir skirtųjų linijų) fizinių šviesolaidinių (optinių) linijų , ,58 skaidulų teikimas televizijos , ,69 radijo ir televizijos programų , ,52 siuntimo paslaugų teikimo tinklų sujungimo , , Investicijos, tūkst. Eur , ,23 iš jų investicijos į elektroninių , ,03 ryšių tinklo infrastruktūrą * pokytis procentiniais punktais 2017 Ryšių reguliavimo tarnyba 6

7 Pagrindinė IV ketvirčio informacija apie elektroninių ryšių rinką: IV ketvirtį elektroninių ryšių veiklą vykdė 140 paslaugų teikėjų (iš jų daugiau kaip 40 proc. teikėjų vykdė kelias elektroninių ryšių veiklas). Per IV ketvirtį elektroninių ryšių rinka, palyginti su III ketvirčiu, išaugo 1,3 proc. ir sudarė 168,45 mln. Eur (žr. 2 lentelę). Elektroninių ryšių rinka 2016 metais, palyginti su 2015 metais, išaugo 30,0 mln. Eur (4,8 proc.). IV ketvirtį elektroninių ryšių tinklų ir paslaugų teikėjai toliau investavo į plačiajuosčio ryšio tinklus (judriojo ryšio 4G tinklus (LTE), šviesolaidinėmis ryšio linijomis grįstus plačiajuosčio ryšio tinklus). Investicijos į elektroninių ryšių tinklo infrastruktūrą IV ketvirtį sudarė 24,50 mln. Eur. Daugiausiai IV ketvirtį investavo Teo LT, AB, jo investicijos buvo skirtos plačiajuosčio ryšio tinklų plėtrai. Plačiajuosčio ryšio skvarba (abonentų skaičius 100 gyventojų) IV ketvirčio pabaigoje siekė 44,7 proc., per ketvirtį išaugo 1,1 procentinio punkto, per metus 3,6 procentinio punkto. IV ketvirčio pabaigoje, naudojant fiksuotojo ryšio technologijas, 42,4 proc. namų ūkių buvo prisijungę prie interneto 30 Mb/s ir didesne sparta, 18,1 proc. didesne negu 100 Mb/s sparta, (2015 m. IV ketvirčio pabaigoje šie skaičiai buvo atitrinkamai 39,2 ir 11,5 proc.). IV ketvirtį abonentų, kurie naudojasi interneto prieigos paslaugomis, teikiamomis šviesolaidinėmis ryšio linijomis, skaičius pasiekė 545,2 tūkst., per ketvirtį jų skaičius išaugo 1,5 proc. (8,3 tūkst. naujų prijungimų), per metus 5,4 proc. Abonentų, kurie per IV ketvirtį naudojosi viešajame judriojo ryšio tinkle teikiamomis paketinio duomenų perdavimo paslaugomis (GPRS/EDGE, UMTS, UMTS HSDPA, LTE), skaičius sudarė 2 409,0 tūkst. (1,6 proc. daugiau negu III ketvirtį bei 8,2 proc. daugiau negu 2015 m. IV ketvirtį). Abonentų, kurie naudojosi interneto prieigos paslaugomis, teikiamomis naudojant pažangesnę judriojo ryšio technologiją LTE, skaičius per IV ketvirtį išaugo 12,8 proc., per metus 2,1 karto, ir pasiekė 1 184,2 tūkst. abonentų. Per metus LTE bazinių stočių skaičius išaugo 62,6 proc. IV ketvirčio pabaigoje šalies teritorijoje veikė LTE bazinės stotys. IV ketvirtį, palyginti su III ketvirčiu, 18,5 proc. išaugo išsiųstų ir priimtų duomenų kiekis, naudojantis viešuoju judriojo ryšio tinklu teikiama paketinio duomenų perdavimo paslauga, ir pasiekė terabaitų (TB); palyginti 2016 metus su 2015 metus, išsiųstų ir priimtų duomenų kiekis išaugo daugiau kaip 2 kartus. IV ketvirčio pabaigoje 707,4 tūkst. abonentų (t. y. apie 55,6 proc. visų namų ūkių) naudojosi mokamos televizijos paslaugomis, per IV ketvirtį mokamos televizijos paslaugų abonentų skaičius sumažėjo 0,2 proc. Nors daugiausiai abonentų vis dar naudojasi kabelinės televizijos paslaugomis, tačiau jų dalis mažėja, o interneto protokolo technologijomis pagrįstos televizijos paslaugų abonentų skaičius auga per šis skaičius išaugo 3,8 proc., per metus 14,5 proc., ir pasiekė 206,1 tūkst. arba 29,1 proc. visų mokamos televizijos abonentų Ryšių reguliavimo tarnyba 7

8 2. FIKSUOTOJO TELEFONO RYŠIO PASLAUGOS IV ketvirtį viešojo fiksuotojo ryšio tinklo ir (arba) viešųjų fiksuotojo telefono ryšio paslaugų teikimo veikla vertėsi 43 paslaugų teikėjai. 33 paslaugų teikėjai nurodė, kad viešąsias fiksuotojo telefono ryšio paslaugas teikė, naudodamas interneto protokolo (toliau IP) technologijas.. 36 paslaugų teikėjai teikė mažmenines viešąsias fiksuotojo telefono ryšio paslaugas, o 7 teikė tik didmenines (tinklų sujungimo ir kitas) paslaugas. gruodžio 31 d. Teo LT, AB, fiksuotojo ryšio tinkle buvo galima pasirinkti 9 paslaugų teikėjų (kurie buvo sudarę sutartis su Teo LT, AB) teikiamas mažmenines fiksuotojo telefono ryšio paslaugas individualiu pasirinkimu (surinkus paslaugų teikėjo kodą 10XX), iš jų 6 ir išankstiniu pasirinkimu 1. IV ketvirtį viešojo fiksuotojo telefono ryšio paslaugas, naudojant individualų pasirinkimą, teikė 3 paslaugų teikėjai 2, iš jų 2 UAB CSC Telecom bei UAB Nacionalinis telekomunikacijų tinklas ir išankstinį pasirinkimą. Mažmeninės fiksuotojo telefono ryšio paslaugos Mažmenines fiksuotojo telefono ryšio paslaugas sudaro mažmeniniai skambučiai ir kitos mažmeninės fiksuotojo telefono ryšio paslaugos. Pajamos. IV ketvirtį bendros pajamos už mažmeninių viešųjų fiksuotojo telefono ryšio paslaugų teikimą sudarė 10,80 mln. Eur, Kitų 3 viešųjų fiksuotojo telefono ryšio paslaugų teikėjų pajamos sudarė 0,90 mln. Eur arba 8,36 proc. visų pajamų už mažmeninis viešųjų fiksuotojo telefono ryšio paslaugas (žr. 4 pav.). Palyginti su praeitu ketvirčiu, bendros pajamos, gautos už mažmenines fiksuotojo telefono ryšio paslaugas, sumažėjo 0,5 proc., Kitų teikėjų pajamos išaugo 14,3 proc. Palyginti su 2015 metais, 2016 metais bendros pajamos sumažėjo 7,6 proc., Kitų teikėjų pajamos išaugo 16,9 proc. 69,87 62,57 53,80 47,78 44,15 65,89 59,62 50,98 45,03 40,94 10,86 10,80 3,97 2,95 2,82 2,75 3,21 10,07 0,79 9,90 0, m m m m. TEO LT, AB, pajamos III ketv. 4 pav. Pajamų, gautų už mažmenines viešąsias fiksuotojo telefono ryšio paslaugas, struktūra pagal paslaugų teikėjus, mln. Eur, 2012 m. Pajamų, gautų už atskiruose viešuosiuose fiksuotojo ryšio operatorių tinkluose inicijuotus skambučius, pasiskirstymas pagal skambučių tipus pateiktas 3 lentelėje. 3 lentelė. Pajamų, gautų už atskiruose viešuosiuose fiksuotojo ryšio operatorių tinkluose inicijuotus skambučius, struktūra pagal skambučių tipus, proc., Kiti teikėjai, kurių Skambučių tipai Teo LT, AB proc. UAB CSC UAB Baltnetos UAB TCG rinkos dalis Telecom komunikacijos Telecom mažesnė nei 2 vietiniai skambučiai 100, tarpmiestiniai skambučiai, ir skambučiai į kitus viešuosius 87,8 3,2 3,7-4,9 fiksuotojo ryšio tinklus tarptautiniai skambučiai 59,8 8,0 18,3 6,9 7,0 skambučiai į Lietuvos viešuosius judriojo ryšio tinklus 89,0 3,0 3,0-5,0 1 Kai galutiniam paskaugos teikėjui suteikiama galimybė naudotis teikėjo paslaugomis, nerenkant paslaugų gavėjo kodo ir skambinimo metu neatliekant jokios kitos papildomos procedūros, skirtos paslaugų teikėjui pasirinkti. 2 Teo LT, AB, UAB CSC Telecom bei UAB Nacionalinis telekomunikacijų tinklas. 3 - visi 34 fiksuotojo telefono ryšio paslaugų teikėjai, išskyrus Teo LT, AB Ryšių reguliavimo tarnyba 8

9 Vidutinės pajamos, gautos už viešajame fiksuotojo ryšio tinkle inicijuoto skambučio minutę, (pajamų už viešajame fiksuotojo ryšio tinkle inicijuotus skambučius ir atitinkamų pokalbių, už kuriuos gautos šios pajamos, trukmės santykis) IV ketvirtį sudarė 5,48 Eur ct (žr. 5 pav.). Visi fiksuotojo telefono ryšio tnkle inicijuoti skambučiai 3,80 5,48 5,70 Nacionaliniai skambučiai (fiksuotojo ryšio tinkle) 1,33 2,37 2,46 Skambučiai į viešuosius judriojo ryšio tinklus 2,39 2,40 2,33 Tarptautiniai skambučiai 6,15 8,72 12,12 Visi viešųjų fiksuotojo telefono ryšio paslaugų teikėjai Kiti viešųjų fiksuotojo telefono ryšio paslaugų teikėjai TEO LT, AB 5 pav. Vidutinės pajamos, gautos už viešajame fiksuotojo ryšio tinkle inicijuoto skambučio minutę, pagal skambučio tipą, Eur ct/min., Abonentai ir linijų skaičius. Bendras fiksuotojo telefono ryšio paslaugų abonentų skaičius IV ketvirčio pabaigoje buvo 529,9 tūkst., iš jų: 87,7 proc. Teo LT, AB, abonentai, 4,0 proc. UAB CSC Telecom, 2,2 proc. UAB Baltnetos komunikacijos, 3,4 proc. visų UAB Nacionalinis telekomunikacijų tinklas fiksuotojo telefono ryšio paslaugas teikiančių įmonių abonentai. Kitų viešųjų fiksuotojo telefono ryšio paslaugų teikėjų abonentų skaičius IV ketvirčio pabaigoje buvo 65,1 tūkst. ir per IV ketvirtį išaugo 0,04 proc., palyginti su 2015 m. IV ketvirčio pabaiga, Kitų viešųjų fiksuotojo telefono ryšio paslaugų teikėjų abonentų skaičius išaugo 6,0 proc. Kiti viešųjų fiksuotojo telefono ryšio paslaugų teikėjai IV ketvirčio pabaigoje užėmė 12,3 proc. fiksuotojo telefono ryšio rinkos, vertinant pagal abonentų skaičių, ir 8,36 proc. vertinant pagal pajamas (žr. 6 pav.). 10,5 9,7 10,4 11,0 12,3 12,0 12,3 5,69 4,71 5,25 5,75 7,28 7,27 8, m m m m. III ketv. pagal abonentų skaičių pagal pajamas 6 pav. Kitų viešųjų fiksuotojo telefono ryšio paslaugų teikėjų rinkos dalis pagal abonentų skaičių ir pajamas, proc., 2012 m Ryšių reguliavimo tarnyba 9

10 Bendras nuosavų fiksuotojo telefono ryšio linijų skaičius per IV ketvirtį sumažėjo 9,8 tūkst. arba 1,8 proc. Per metus šių fiksuotojo telefono ryšio linijų skaičius sumažėjo 31,5 tūkst. arba 5,7 proc. (žr. 4 lentelę). 4 lentelė. Bendras linijų, naudojamų fiksuotajam telefono ryšiui, skaičius, tūkst., 2012 m Bendras nuosavybės teise priklausančių telefono ryšio linijų 659,8 614,5 574,5 553,4 531,7 521,9 skaičius. tarp jų: - Teo LT, AB, 604,2 564,1 524,7 499,3 475,5 464,8 - Kitų teikėjų 55,7 50,4 49,8 54,0 56,2 57,0 Linijų, naudojant kitų operatorių teikiamą prieigą, skaičius. 15,6 10,3 11,0 7,4 8,9 8,0 Bendras viešųjų fiksuotojo telefono ryšio paslaugų abonentų skaičius 675,4 624,8 585,5 560,8 540,60 529,8 Per IV ketvirtį aktyvių telefono ryšio linijų skaičius 100 gyventojų sumažėjo 0,3 procentinio punkto ir gruodžio 31 d. sudarė 18,3 linijos 100 gyventojų, o 100 namų ūkių teko 31,6 linijos. Per metus fiksuotojo telefono ryšio linijų skvarba sumažėjo 0,8 procentinio punkto (žr. 7 pav.). 22,7 22,1 21,2 20,9 20,0 19,7 19,4 19,2 18,6 18,9 18,6 18,3 18,6 18, Telefono ryšio linijų skaičius 100 gyventojų Fiksuotojo telefono ryšio abonentų skaičius 100 gyventojų 7 pav. Fiksuotojo telefono ryšio abonentų ir linijų skvarba, proc., 2012 m. 4 Mažmeninės fiksuotojo telefono ryšio paslaugos daugiausia buvo teikiamos metalinėmis vytos poros ryšio linijomis, naudojant PSTN ir ISDN technologijas (žr. 5 lentelę). 5 lentelė. Fiksuotojo telefono ryšio linijų struktūra pagal technologijas, tūkst., Kiti viešųjų fiksuotojo Teo LT, AB telefono ryšio Visi teikėjai paslaugų teikėjai Nuosavybės teise priklausančių telefono ryšio 464,8 57,1 521,9 linijų skaičius, tūkst. Metalinės vytos poros linijos (PSTN) 362,2 14,4 376,6 ISDN kanalai 25,2 11,2 36,4 Belaidžio ryšio linijos 19,7 4,9 24,5 Kabelinės televizijos tinklų linijos 0,0 0,6 0,6 Duomenų perdavimo tinklų linijos 58,0 26,0 83,7 Kiti viešųjų fiksuotojo telefono ryšio paslaugų teikėjai paslaugas teikė, naudodami 87,7 proc. nuosavų linijų (57,1 tūkst.) bei 12,3 proc. (8,0 tūkst.) kitiems operatoriams nuosavybės teise priklausančias linijas. Mažmeninės viešosios fiksuotojo telefono ryšio paslaugos taip pat buvo teikiamos kabelinės televizijos tinklais bei duomenų perdavimo tinklais, naudojant IP technologijas. Iš viso skambučiai, naudojant IP technologijas, IV ketvirčio pabaigoje buvo teikiami 89,7 tūkst. linijų (84,3 tūkst. nuosavybės teise priklausančiomis linijomis ir 5,4 tūkst. per kitiems operatoriams nuosavybės teise priklausančias linijas). Teo LT, AB, duomenimis, per IV ketvirtį paslaugų teikėjo pasirinkimo paslauga pasinaudojo 1,1 tūkst. galutinių paslaugų gavėjų, kurie naudojosi teikėjo pasirinkimu (per 10XX ir išankstiniu). 4 Prie fiksuotojo telefono ryšio abonentų įskaitytos ir linijos (abonentai), naudojant kitų elektroninių ryšių operatorių prieigą Ryšių reguliavimo tarnyba 10

11 Numerio perkėlimo paslauga. Iki gruodžio 31 d. viešojo fiksuotojo telefono ryšio numerio perkėlimo paslauga pasinaudojo abonentai. Per IV ketvirtį buvo perkelta viešieji fiksuotojo telefono ryšio numeris (5,9 proc. daugiau negu per III ketvirtį) (žr. 6 lentelę). 6 lentelė. Numerių perkėlimo srautai pagal paslaugų teikėjus, vnt., Paslaugų teikėjai Atėjo Išėjo Balansas UAB Nacionalinis telekomunikacijų tinklas UAB Mediafon Carrier Services UAB CSC Telecom AB Lietuvos radijo ir televizijos centras UAB Ecofon AB Lietuvos geležinkeliai Voxbone SA UAB Telekomunikacijų grupė Telia Lietuva, AB Pokalbių trukmė. Bendra viešuosiuose fiksuotojo ryšio tinkluose inicijuotų pokalbių trukmė IV ketvirtį, palyginti su praeitu ketvirčiu, išaugo 7,6 proc. ir sudarė 196,0 mln. min., iš kurių 173,4 mln. min. (88,5proc.) inicijuota Teo LT, AB, tinkle metais, palyginti su 2015 metais, bendra inicijuotų pokalbių trukmė sumažėjo 8,1 proc., Kitų teikėjų abonentų inicijuotų fiksuotojo telefono ryšio pokalbių trukmė išaugo 25,9 proc. IV ketvirtį pagal visų pokalbių trukmę Kitų paslaugų teikėjų abonentai kalbėjo 11,5 proc. pokalbių, įskaitant: 57,0 proc. tarptautinių pokalbių (iš jų: 16,5 proc. teko UAB TCG Telecom, 21,6 proc. UAB Baltnetos komunikacijos, 9,3 proc. UAB CSC Telecom, 2,4 proc. UAB Nacionalinis telekomunikacijų tinklas, 2,0 proc. UAB Peoplefone, kitiems mažiau negu 2,0 proc.); 23,3 proc. 5 tarpmiestinių pokalbių (iš jų: 10,0 proc. teko UAB Nacionalinis telekomunikacijų tinklas, 6,3 proc. UAB CSC Telecom, 2,1 proc. UAB Baltnetos komunikacijos ); 11,3 proc. pokalbių į judriojo ryšio tinklus (iš jų: 3,8 proc. teko UAB CSC Telecom, 3,8 proc. UAB Nacionalinis telekomunikacijų tinklas, 2,7 proc. UAB TCG Telecom, kitiems mažiau negu 2,0 proc.); 1,8 proc. pokalbių paslaugų ir trumpaisiais numeriais ; 1,2 proc. vietinių pokalbių trukmės. Bendra inicijuotų pokalbių, naudojant IP technologijas, trukmė IV ketvirtį sudarė 12,73 mln. min. (6,5 proc. visų inicijuotų fiksuotojo telefono ryšio pokalbių trukmės), tarp jų: 3,61 mln. min. sudarė tarptautinių pokalbių trukmė (32,6 proc. visų tarptautinių pokalbių, inicijuotų fiksuotojo ryšio tinkluose, trukmės). Palyginti su praeitu ketvirčiu, bendra IP telefonijos skambučių trukmė išaugo 17,0 proc. Vidutinė pokalbių trukmė, tenkanti vienam viešųjų fiksuotojo telefono ryšio paslaugų vartotojui per mėnesį (per ketvirtį inicijuotų skambučių trukmė, padalinta iš paslaugų gavėjų skaičiaus ketvirčio pabaigoje ir padalinta iš (3) mėnesių skaičiaus) sudarė 125,2 minutės, kitiems paslaugų gavėjams 118,7 minutės (žr. 7 lentelę). 7 lentelė. Vidutinė vieno paslaugų gavėjo viešuosiuose fiksuotojo ryšio tinkluose inicijuotų skambučių trukmė per mėnesį pagal skambučio ir paslaugų gavėjo tipus, min./mėn., Skambučių tipai Inicijuotų pokalbių trukmė (visų) Nacionalinių skambučių Skambučių į judriojo ryšio tinklus Tarptautinių skambučių Paslaugų gavėjų Kiti paslaugų Visi paslaugų Teo LT, AB tipai teikėjai teikėjai vartotojų 127,6 86,5 125,2 kitų paslaugų gavėjų 114,2 129,9 118,7 vartotojų 93,4 62,2 91,7 kitų paslaugų gavėjų 76,6 51,0 69,3 vartotojų 32,4 15,8 31,5 kitų paslaugų gavėjų 28,8 35,0 30,5 vartotojų 1,7 8,5 2,1 kitų paslaugų gavėjų 8,9 43,9 18,8 5 įtraukti tarpmiestiniai pokalbiai savo tinkle ir pokalbiai į kitus viešuosius fiksuotojo telefono ryšio tinklus Ryšių reguliavimo tarnyba 11

12 Vidutinė pokalbių trukmė per mėnesį, tenkanti vienam viešųjų fiksuotojo telefono ryšio paslaugų gavėjui 2016 metais, palyginti su 2015 metais, sumažėjo 4,3 proc. ir sudarė 122 min. 18 s metais Teo LT, AB, vidutinė vieno abonento pokalbių trukmė per mėnesį, palyginti su 2015 metais, sumažėjo 7 minutėmis 12 s ir sudarė 122 min. 18 s (žr. 8 pav.) ,8 131, ,3 127, , ,8 124,3 122,3 107, m m m m. Teo LT, AB Kiti fiksuotojo telefono ryšio paslaugų teikėjai Visi fiksuotojo telefono ryšio paslaugų teikėjai 8 pav. Vidutinės vieno abonento per mėnesį inicijuotų pokalbių trukmės struktūra pagal paslaugų teikėjus, min./mėn., 2012 m.. Pokalbiai taksofonu. Pokalbių taksofonu paslaugas IV ketvirtį teikė tik Teo LT, AB. Bendra pokalbių, kai skambinama iš taksofono, trukmė IV ketvirtį, palyginti su III ketvirčiu, sumažėjo 5,7 proc. ir sudarė 0,22 mln. min. Taksofonų skaičius per IV ketvirtį sumažėjo 4,4 proc. (45 taksofonais), o per metus 12,9 proc. ir IV ketvirčio pabaigoje jų buvo 983. Per vieną IV ketvirčio mėnesį vidutiniškai vienu taksofonu kalbėta 75 minutes, 1 minute mažiau, palyginti su III ketvirčiu. Paslaugų gavėjų, kurie pasinaudojo teikėjo pasirinkimo paslauga, bendra inicijuotų pokalbių trukmė IV ketvirtį, palyginti su III ketvirčiu, išaugo 1,7 proc. ir sudarė 648,0 tūkst. min. Didmeninės fiksuotojo telefono ryšio paslaugos IV ketvirtį didmenines viešojo fiksuotojo ryšio tinklo ir (arba) viešųjų fiksuotojo telefono ryšio paslaugas (neįskaitant tinklų sujungimo paslaugų) teikė 4 paslaugų teikėjai. Pajamos už šių paslaugų teikimą IV ketvirtį, palyginti su III ketvirčiu, išaugo 22,9 proc. ir sudarė 0,18 mln. Eur, iš kurių 42,3 proc. gavo Teo LT, AB, 54,7 proc. UAB Nacionalinis telekomunikacijų tinklas. gruodžio 31 d. Teo LT, AB, dėl atsietos prieigos prie vietinės linijos teikimo buvo sudariusi dvi sutartis (su VĮ Infostruktūra ir UAB Baltnetos komunikacijos ) ir teikė visiškai atsietą prieigą 6 prie 49 vietinių linijų ir iš dalies atsietą 7 prieigą prie 15 vietinių linijų. 6 Visiškai atsieta prieiga prie vietinės linijos vietinės linijos gavėjui suteikiama prieiga prie Lietuvos Respublikos Elektroninių ryšių įstatymo nustatyta tvarka ir sąlygomis įpareigoto operatoriaus vietinės linijos ar dalinės vietinės linijos, suteikiant teisę naudoti visus fizinės linijos dažnius. 7 Iš dalies atsieta prieiga prie vietinės linijos vietinės linijos gavėjui suteikiama prieiga prie šio Įstatymo nustatyta tvarka ir sąlygomis įpareigoto operatoriaus vietinės linijos ar dalinės vietinės linijos, suteikiant teisę naudoti metalinės vytos poros linijos ne balso juostos dažnių spektrą Ryšių reguliavimo tarnyba 12

13 3. JUDRIOJO TELEFONO RYŠIO PASLAUGOS Viešojo judriojo ryšio tinklo ir (arba) viešąsias judriojo telefono ryšio paslaugas IV ketvirtį teikė 8 paslaugų teikėjai 8 : UAB Omnitel, UAB Bitė Lietuva, UAB Tele2, UAB Eurocom, UAB Teledema, UAB CSC Telecom, UAB Mediafon ir UAB Mediafon Carrier Services. 8 paslaugų teikėjai (UAB Alterkomas, UAB Autožvilgsnis, UAB Mavy studija, UAB Medium Group, UAB Metameda ir ko, Reval Vara OÜ, UAB Telemeta, UAB Transteleservis ) perpardavinėjo abonentams kitų viešųjų judriojo telefono ryšio paslaugų teikėjų teikiamas paslaugas. Skambučių užbaigimo viešajame judriojo ryšio tinkle paslaugas IV ketvirtį teikė arba galėjo teikti UAB Omnitel, UAB Bitė Lietuva, UAB Tele2, UAB CSC Telecom bei UAB Mediafon Carrier Services. Mažmeninės judriojo telefono ryšio paslaugos Mažmenines judriojo telefono ryšio paslaugas sudaro balso skambučiai, paketinis duomenų perdavimas, trumposios tekstinės žinutės (toliau SMS), iliustruotosios žinutės (toliau MMS), tarptinklinis ryšys užsienyje ir kitos mažmeninės judriojo telefono ryšio paslaugos. Pajamos. IV ketvirtį bendros pajamos už mažmeninių viešųjų judriojo telefono ryšio paslaugų teikimą sudarė 61,80 mln. Eur. 9 UAB Eurocom, UAB Teledema, UAB CSC Telecom, UAB Mediafon bei UAB Mediafon Carrier Services (toliau šiame ataskaitos skyriuje visi kartu Kiti paslaugų teikėjai) pajamos 1,52 mln. Eur arba 2,48 proc. visų pajamų, gautų už mažmenines viešąsias judriojo telefono ryšio paslaugas (žr. 9 pav.) ,90 6,21 239,39 219,01 225,34 239,77 5,65 4,26 4,03 5, ,69 233,75 214,75 221,31 234,11 61,55 61, m m m m. III ketv. Omnitel, Bitė, Tele2 pajamos Kitų paslaugų teikėjų judriojo ryšio pajamos Bendros judriojo ryšio pajamos 1,47 1,52 60,08 60,28 9 pav. Bendros pajamos ir Kitų paslaugų teikėjų pajamos, gautos už viešąsias judriojo telefono ryšio paslaugas, mln. Eur, 2012 m. Palyginti su III ketvirčiu, IV ketvirtį bendros pajamos išaugo 0,4 proc., Kitų paslaugų teikėjų pajamos išaugo 3,4 proc. Judriojo telefono ryšio rinka, vertinant pagal mažmeninių judriojo telefono ryšio paslaugų pajamas, 2016 metais, palyginti su 2015 metais, išaugo 6,4 proc. Didžiąją dalį (46,37 proc.) bendrų pajamų, gautų už viešąsias judriojo telefono ryšio paslaugas, sudarė pajamos, gautos už balso skambučius (neįskaitant tarptinklinio ryšio paslaugų) (žr. 8 lentelę). 8 neįskaitant viešųjų judriojo telefono ryšio paslaugų teikėjų, kurie tik perpardavinėjo paslaugas. 9 į šias pajamas neįeina pajamos, gautos už tinklų sujungimą, bei pajamos, gautos už interneto prieigos paslaugų teikimą judriojo ryšio tinklu, naudojant kompiuterį Ryšių reguliavimo tarnyba 13

14 8 lentelė. Bendrų pajamų, gautų už mažmenines viešąsias judriojo telefono ryšio paslaugas, struktūra pagal paslaugų grupes, proc., Paslaugos Dalis bendrose pajamose už judriojo telefono ryšio paslaugas, proc. Balso skambučiai 46,37 Paketinis duomenų perdavimas 30,01 Trumposios tekstinės žinutės (SMS) 9,89 Tarptinklinis ryšys 6,69 Iliustruotos žinutės (MMS) 0,35 Kitos paslaugos 6,68 Daugiausia pajamų, gautų už mažmenines viešąsias judriojo telefono ryšio paslaugas, per IV ketvirtį gavo UAB Tele2 (žr. 10 pav.). UAB Tele2 41,14 UAB Omnitel 29,84 UAB Bitė Lietuva 26,56 Kiti paslaugų teikėjai 2,46 10 pav. Pajamų, gautų už mažmenines viešąsias judriojo telefono ryšio paslaugas, struktūra pagal paslaugų teikėjus, proc., (bendros pajamos 61,80 mln. Eur) Vidutinės pajamos, gautos už viešajame judriojo ryšio tinkle inicijuoto skambučio minutę IV ketvirtį sudarė 1,35 Eur ct (žr. 11 pav.), palyginti su III ketvirčiu, sumažėjo 0,05 Eur ct. 8,90 16,27 10,30 1,35 1,57 1,69 Vidutinės pajamos už judriojo ryšio tinkle inicijuotus skambučius 4,24 1,11 0,63 0,49 0,37 0,44 0,87 0,63 0,54 Vidutinės pajamos už išsiųstas SMS Vidutinės pajamos už išsiųstas MMS 0,11 0,13 0,12 0,09 0,10 Vidutinės pajamos už išsiųstus ir priimtus duomenis Visi viešųjų judriojo telefono ryšio paslaugų teikėjai UAB "Omnitel" UAB "Bitė Lietuva" UAB "Tele2" Kiti paslaugų teikėjai 11 pav. Vidutinės pajamos, gautos už 1 paslaugos vienetą (inicijuoto skambučio minutę, SMS, MMS, išsiųstų/gautų duomenų 1 MB), pagal paslaugų teikėjus, Eur ct, 10 ARPU už mažmenines viešąsias judriojo telefono ryšio paslaugas. Vidutinės pajamos, gautos už mažmenines viešąsias judriojo telefono ryšio paslaugas iš vieno abonento už mėnesį (visos atitinkamo teikėjo gautos per metus pajamos už mažmenines paslaugas, padalintos iš aktyvių atitinkamo teikėjo abonentų skaičiaus laikotarpio pabaigoje ir mėnesių skaičiaus) (ARPU, angl. Average Revenues per User) 2016 metais, palyginti su 2015 metais, išaugo 7,2 proc. ir sudarė 4,76 Eur (žr. 12 pav.) paveiksle pateiktos vidutinės pajamos už atitinkamos suteiktos paslaugos vienetą (Eur ct) ir jos neatitinka paslaugų teikėjų taikomų šių paslaugų kainų. Skaičiavimuose naudojamos pajamos, gautos už 1MB spartos interneto prieigos paslaugas, naudojant kompiuterį, teikiamas viešaisiais judriojo ryšio tinklais Ryšių reguliavimo tarnyba 14

15 6 4 3,73 5,52 5,05 4,79 5,18 4,78 4,48 4,20 4,71 3,90 4,46 4,12 4,53 4,24 3,95 5,10 5,06 4,45 4,23 5,59 4,42 4,44 4,29 4,21 4, UAB "Omnitel" UAB "Bitė Lietuva" UAB "Tele2" Kiti paslaugų teikėjai (judriojo) Visi judriojo telefono ryšio paslaugų teikėjai 2012 m m m m. 12 pav. Vidutinės pajamos, gautos už viešajame judriojo ryšio tinkle inicijuotus skambučius, MMS, SMS, duomenų perdavimo, tarptinklinio ryšio užsienyje paslaugas, iš vieno abonento už mėnesį, Eur, 2012 m. Pajamos, gautos iš abonentų, besinaudojančių tarptinklinio ryšio paslaugomis, IV ketvirtį, palyginti su III ketvirčiu, sumažėjo 1,6 proc. Pajamos, gautos iš abonentų, besinaudojančių tarptinklinio ryšio paslaugomis, 2016 metais, palyginti su 2015 metais sumažėjo 25,0 proc. (žr. 13 pav.). 29,0 26,6 23,4 24,2 18, m m m m. 13 pav. Pajamos, gautos iš abonentų, besinaudojančių tarptinklinio ryšio paslaugomis, mln. Eur, 2012 m. Abonentai. Aktyvių viešųjų judriojo telefono ryšio paslaugų abonentų 11 skaičius per IV ketvirtį sumažėjo 0,8 proc., per metus išaugo 0,5 proc. ir gruodžio 31 d. siekė 4 204,7 tūkst. Viešųjų judriojo telefono ryšio paslaugų abonentų skvarba IV ketvirčio pabaigoje siekė 147,6 proc. (žr. 14 pav.). Kitų paslaugų teikėjų aktyvių abonentų skaičius per ketvirtį išaugo 5,2 proc. ir gruodžio 31 d. siekė 89,2 tūkst. abonentų. 167,7 152,6 146,1 144,8 147,6 148,2 147,6 4997,3 4494,1 4267,6 4184,1 4204,7 4238,7 4204, Bendras aktyvių judriojo telefono ryšio paslaugų abonentų skaičius Aktyvių judriojo telefono ryšio paslaugų abonentų skaičius 100 gyventojų 14 pav. Aktyvių viešųjų judriojo telefono ryšio paslaugų abonentų skaičius, tūkst., ir skvarba, vnt. 100 gyventojų, 2012 m. 11 Aktyvus abonentas laikomas abonentu, kuris per paskutinių 3 mėnesių laikotarpį įvykdo telekomunikacinį įvykį (inicijuoja ar priima skambutį, SMS, MMS ar naudojasi kita paslauga). Šioje ataskaitos dalyje nurodytas aktyvių abonentų skaičius atitinka aktyvių SIM kortelių skaičių 2017 Ryšių reguliavimo tarnyba 15

16 Daugiausia aktyvių viešųjų judriojo telefono ryšio paslaugų abonentų IV ketvirčio pabaigoje naudojosi UAB Tele2 paslaugomis (žr. 15 pav.) UAB "Tele2" 42,9 UAB "Omnitel" 29,9 UAB "Bitė Lietuva" 25,1 Kiti paslaugų teikėjai 2,1 15 pav. Mažmeninių viešųjų judriojo telefono ryšio paslaugų rinkos struktūra pagal paslaugų teikėjus, matuojant aktyvių abonentų skaičiumi, proc., (bendras aktyvių abonentų skaičius 4 204,7 tūkst.) Aktyvių viešųjų judriojo telefono ryšio paslaugų abonentų, pasinaudojusių UMTS (trečiosios kartos viešojo judriojo ryšio tinklo) tinklu teikiamomis viešosiomis judriojo telefono ryšio paslaugomis per IV ketvirtį, skaičius buvo 2 668,2 tūkst. Tai sudarė 63,5 proc. visų aktyvių viešųjų judriojo telefono ryšio paslaugų abonentų ir, palyginti su ankstesniu ketvirčiu, jų skaičius išaugo 1,0 proc. Abonentų, pasinaudojusių UMTS paslaugomis, IV ketvirčio pabaigoje daugiausia naudojosi UAB Tele2 paslaugomis (žr. 16 pav.). UAB "Tele2" 41,72 UAB "Omnitel" 36,63 UAB "Bitė Lietuva" 21,64 Kiti paslaugų teikėjai 0,01 16 pav. Abonentų, pasinaudojusių UMTS paslaugomis, skaičius pagal paslaugų teikėjus, proc., (bendras aktyvių abonentų skaičius 2 668,2 tūkst.) M2M paslaugos. 187,5 tūkst. aktyvių viešųjų judriojo ryšio paslaugų abonentų naudojosi M2M (angl. Machine to Machine arba Man to Machine, arba Machine to Man) paslaugomis, t. y. apie 4,5 proc. visų aktyvių viešųjų judriojo telefono ryšio paslaugų abonentų skaičiaus. Per IV ketvirtį jų skaičius išaugo 0,3 proc. 46,6 proc. abonentų, kurie naudojosi M2M paslaugomis, buvo UAB Omnitel abonentai, 37,0 proc. UAB Bitė Lietuva abonentai, 16,3 proc. UAB Tele2 abonentai, 0,1 proc. Kitų paslaugų teikėjų abonentai. Numerio perkėlimo paslauga. Iki IV ketvirčio pabaigos judriojo telefono ryšio numerio perkėlimo paslauga pasinaudojo 1 345,3 tūkst. abonentų, o per IV ketvirtį į kitą viešąjį judriojo ryšio tinklą buvo perkelta 30,7 tūkst. numerių (2,7 proc. daugiau negu per III ketvirtį) (žr. 9 lentelę). 9 lentelė. Numerio perkėlimo srautai pagal paslaugų teikėjus, vnt., Paslaugų teikėjai Atėjo Išėjo Balansas UAB Tele UAB Omnitel UAB Bitė Lietuva Kiti paslaugų teikėjai IV ketvirčio pabaigoje visi aktyvūs viešųjų judriojo telefono ryšio paslaugų abonentai pagal atsiskaitymo už paslaugas būdą buvo pasiskirstę taip: 63,6 proc. abonentų, kurie už paslaugas mokėjo pagal sąskaitas (iš jų 41,5 proc. vartotojų ir 22,1 proc. kitų paslaugų gavėjų), ir 36,4 proc. abonentų, kurie naudojosi išankstinio mokėjimo paslauga (žr. 10 lentelę) Ryšių reguliavimo tarnyba 16

17 10 lentelė. Aktyvių viešųjų judriojo telefono ryšio abonentų skaičius, tūkst. vnt., ir jų struktūra pagal paslaugų teikėjus ir atsiskaitymo būdą, proc., Aktyvūs abonentai Mokėjimas pagal sąskaitas Išankstinis kiti paslaugų vartotojai mokėjimas gavėjai Bendras abonentų skaičius, tūkst. vnt , ,2 931, ,5 Rinkos dalis, proc.: UAB Omnitel 29,9 32,6 41,0 20,0 UAB Bitė Lietuva 25,1 21,5 34,7 23,4 UAB Tele2 42,9 42,7 20,8 56,6 Kiti paslaugų teikėjai 2,1 3,2 3,5 0,1 Aktyvių viešųjų judriojo telefono ryšio paslaugų abonentų, kurie naudojasi išankstinio mokėjimo paslauga, skaičius per IV ketvirtį sumažėjo 4,5 proc. (per metus sumažėjo 6,5 proc.). Abonentų, kurie už paslaugas moka pagal sąskaitas, skaičius vartotojų segmente išaugo 1,7 proc. (per metus išaugo 4,8 proc.), kitų paslaugų gavėjų segmente išaugo 1,0 proc. (per metus 5,4 proc.) (žr pav.) , , , , , , , , , , , , , ,5 735,2 786,9 834,8 883,0 931,0 922,1 931, Vartotojai Kiti paslaugų gavėjai Išankstinio mokėjimo 17 pav. Aktyvių viešųjų judriojo telefono ryšio paslaugų abonentų skaičius pagal atsiskaitymo būdus, tūkst., 2012 m ,4 542,0 744,3 744,3 707,7 705,1 717,0 668,6 546,2 536,3 553,1 569,1 561,9 569, ,4 317,3 321,8 342,5 348,3 366,6 375,4 54,2 54,1 51,9 52,2 55,4 52,7 55, UAB Omnitel UAB Bitė Lietuva UAB Tele2 Kiti paslaugų teikėjai 18 pav. Aktyvių viešųjų judriojo telefono ryšio paslaugų vartotojų skaičius pagal paslaugų teikėjus, tūkst., 2012 m Ryšių reguliavimo tarnyba 17

18 ,6 382,0 343,7 346,2 357,2 380,6 382,0 298,4 322,9 249,6 259,4 273,9 318,3 322,9 159,8 178,0 185,1 193,6 119,0 192,5 193,6 22,9 21,5 25,7 26,9 32,5 30,6 32, UAB Omnitel UAB Bitė Lietuva UAB Tele2 Kiti paslaugų teikėjai 19 pav. Aktyvių viešųjų judriojo telefono ryšio Kitų paslaugų gavėjų skaičius pagal paslaugų teikėjus, tūkst., 2012 m , ,3 963, , ,1 865,2 904,7 865, ,3 705,5 422,6 439,3 386,6 357,2 367,1 357, ,9 351,3 305,8 328,3 305,8 0 21,2 13,0 1,3 1,3 1,3 1,3 1, UAB Omnitel UAB Bitė Lietuva UAB Tele2 Kiti paslaugų teikėjai 20 pav. Viešųjų judriojo telefono ryšio paslaugų abonentų, už paslaugas mokėjusių iš anksto, skaičius pagal paslaugų teikėjus, tūkst., 2012 m. Pokalbių trukmė. Visuose viešuosiuose judriojo ryšio tinkluose per IV ketvirtį inicijuotų pokalbių trukmė, palyginti su praeitu ketvirčiu, sumažėjo 0,3 proc. ir sudarė 2 123,8 mln. min.: 48,2 proc. jų buvo inicijuota UAB Tele2 tinkle, 26,6 proc. UAB Omnitel tinkle, 22,5 proc. UAB Bitė Lietuva tinkle bei 2,8 proc. Kitų paslaugų teikėjų tinkluose. Bendra viešuosiuose judriojo ryšio tinkluose inicijuotų pokalbių trukmė 2016 metais, palyginti su 2015 metais, išaugo 1,9 proc. (žr. 21 pav.) , , , , , , , m m m m. III ketv. 21 pav. Skambučių, inicijuotų viešuosiuose judriojo ryšio tinkluose, trukmė, mln. min., 2012 m Ryšių reguliavimo tarnyba 18

19 56,1 proc. visuose viešuosiuose judriojo ryšio tinkluose per IV ketvirtį inicijuotų skambučių trukmės sudarė skambučiai savame tinkle, 39,7 proc. skambučiai į kitus viešuosius judriojo ryšio tinklus Lietuvos Respublikoje, 3,7 proc. skambučiai į viešuosius fiksuotojo ryšio tinklus Lietuvos Respublikoje, 0,6 proc. tarptautiniai skambučiai. Skambučių skirtingomis kryptimis trukmės pasiskirstymas pagal paslaugų teikėjus yra pavaizduotas paveiksluose. UAB "Tele2" 55,6 UAB "Tele2" 38,0 UAB "Omnitel" 23,6 UAB "Omnitel" 30,7 UAB "Bitė Lietuva" 19,2 UAB "Bitė Lietuva" 26,9 Kiti paslaugų teikėjai 1,7 Kiti paslaugų teikėjai 4,3 22 pav. Skambučių, inicijuotų viešuosiuose judriojo ryšio tinkluose, kurie užbaigiami savame tinkle, trukmės struktūra pagal paslaugų teikėjus, proc., (bendra trukmė 1 191,8 mln. min.) 23 pav. Skambučių, inicijuotų viešuose judriojo ryšio tinkluose, kurie užbaigiami kituose Lietuvos Respublikos viešuosiuose judriojo ryšio tinkluose, trukmės struktūra pagal paslaugų teikėjus, proc., (bendra trukmė 842,6 mln. min.) UAB "Tele2" 46,1 UAB "Omnitel" 34,8 UAB "Omnitel" 26,4 UAB "Tele2" 37,9 UAB "Bitė Lietuva" 24,8 UAB "Bitė Lietuva" 23,6 Kiti paslaugų teikėjai 2,7 Kiti paslaugų teikėjai 3,8 24 pav. Skambučių, inicijuotų viešuose judriojo ryšio tinkluose, kurie užbaigiami Lietuvos Respublikos viešuosiuose fiksuotojo ryšio tinkluose, trukmės struktūra pagal paslaugų teikėjus, proc., IV ketv. (bendra trukmė 77,5 mln. min.) 25 pav. Skambučių, inicijuotų viešuose judriojo ryšio tinkluose, kurie užbaigiami užsienio šalių operatorių tinkluose, trukmės struktūra pagal paslaugų teikėjus, proc., (bendra trukmė 11,9 mln. min.) Vidutinė vieno viešųjų judriojo telefono ryšio paslaugų gavėjo pokalbių trukmė per mėnesį. IV ketvirtį daugiausia per mėnesį kalbėjo (per ketvirtį inicijuotų skambučių trukmė, padalinta iš aktyvių abonentų skaičiaus ketvirčio pabaigoje ir padalinta iš (3) mėnesių skaičiaus) UAB Tele2 abonentai (žr. 11 lentelę) Ryšių reguliavimo tarnyba 19

20 11 lentelė. Vieno viešųjų judriojo telefono ryšio paslaugų gavėjo (pagal pokalbių kryptį, abonento tipą ir atsiskaitymo būdą) per mėnesį Lietuvoje vidutinė inicijuotų skambučių trukmė pagal paslaugų teikėjus, min., Inicijuotų pokalbių Atsiskaitymo UAB Bitė Kiti paslaugų UAB Omnitel UAB Tele2 trukmė: būdas Lietuva teikėjai vartotojai 199,2 212,5 243,6 242,9 kiti paslaugų visų pokalbių gavėjai 139,9 159,9 209,4 185,2 išankstinio mokėjimo 70,0 77,9 137,7 2,8 vartotojai 93,2 93,1 149,0 87,1 kiti paslaugų 72,6 79,5 115,2 54,0 pokalbių savame tinkle gavėjai išankstinio mokėjimo 42,3 43,6 101,3 0,3 vartotojai 98,2 110,5 85,0 147,1 pokalbių į kitus judriojo kiti paslaugų ryšio tinklus gavėjai 58,9 72,0 82,9 120,4 išankstinio mokėjimo 26,0 30,7 31,8 2,3 pokalbių į fiksuotojo ryšio tinklus tarptautinių pokalbių vartotojai 7,3 8,5 9,0 7,5 kiti paslaugų gavėjai 5,7 6,1 8,3 8,3 išankstinio mokėjimo 1,6 3,5 4,2 0,2 vartotojai 0,6 0,5 0,7 1,2 kiti paslaugų gavėjai 2,6 2,3 3,0 2,6 išankstinio mokėjimo 0,1 0,1 0,5 0, metais vidutinė pokalbių trukmė, tenkanti vienam viešųjų judriojo telefono ryšio paslaugų abonentui per mėnesį, palyginti su 2015 metais, išaugo 1,8 proc. ir sudarė 170 minučių (žr. 26 pav.) UAB "Omnitel" UAB "Bitė Lietuva" UAB "Tele2" Kiti paslaugų teikėjai (judriojo) Visi judriojo telefono ryšio paslaugų teikėjai 2012 m m m m. 26 pav. Vidutinės vieno viešųjų judriojo telefono ryšio paslaugų abonento per mėnesį kalbėtų pokalbių trukmės struktūra pagal paslaugų teikėjus, min., 2012 m. IV ketvirtį, palyginti su III ketvirčiu, vidutinė vieno judriojo telefono ryšio skambučio trukmė išaugo 12 sek. ir buvo lygi 2 min. 24 sek. Vidutinė fiksuotojo telefono ryšio skambučio trukmė sumažėjo 11 sek. ir siekė 3 min. ir 39 sek. Vidutinė vartotojų inicijuoto vieno skambučio trukmė buvo 4,0 karto ilgesnė negu kitų paslaugų gavėjų ir sudarė atitinkamai 6 min ir 31 sek. bei 1 min. ir 34 sek Ryšių reguliavimo tarnyba 20

21 Pokalbių trukmė, kai skambučiai inicijuojami viešuosiuose judriojo ryšio tinkluose, IV ketvirtį sudarė 91,6 proc. visų (fiksuotojo ir judriojo ryšio) pokalbių trukmės ir, palyginti su praeitu ketvirčiu, ši dalis sumažėjo 0,5 procentiniu punktu (žr. 27 pav.) ,5 87,1 89,3 90,6 91,5 92,1 91, m m m m. III ketv. 27 pav. Pokalbių, inicijuotų viešuosiuose judriojo ryšio tinkluose, trukmės dalis visų (fiksuotojo ir judriojo) pokalbių trukmėje, proc., 2012 m. Per IV ketvirtį, palyginti su III ketvirčiu, Lietuvos viešųjų judriojo telefono ryšio paslaugų abonentų, besinaudojančių tarptinklinio ryšio paslaugomis, inicijuotų skambučių trukmė išaugo 2,5 proc. ir sudarė 25,8 mln. min metais, palyginti su 2015 metais, šių pokalbių trukmė išaugo 60,9 proc. (žr. 28 pav.). 70,7 90,6 116,1 138,5 32,4 38,3 44,1 53,7 181, m m m m. III ketv. 86,4 51,3 52,7 25,2 25,8 kai skambučiai inicijuojami kai skambučiai priimami 28 pav. Lietuvos viešųjų judriojo telefono ryšio paslaugų abonentų, besinaudojančių tarptinklinio ryšio paslaugomis, pokalbių trukmė, mln. min., 2012 m. Duomenų perdavimas. Abonentų, kurie per IV ketvirtį naudojosi viešajame judriojo ryšio tinkle teikiamomis paketinio duomenų perdavimo paslaugomis (naudojantis GPRS/EDGE, UMTS, UMTS HSDPA ir LTE technologijomis), skaičius sudarė 2 409,0 tūkst. (1,6 proc. daugiau negu ankstesnį ketvirtį bei 8,2 proc. daugiau negu 2015 m. IV ketvirtį). IV ketvirtį daugiausia aktyvių abonentų paketinio duomenų perdavimo paslaugomis naudojosi UAB Tele2 tinkle (žr. 29 pav.). UAB Tele2 40,5 UAB Omnitel 29,4 UAB Bitė Lietuva 28,3 Kiti paslaugų teikėjai 1,7 29 pav. Abonentų, kurie pasinaudojo paketinio duomenų perdavimo paslaugomis, skaičiaus struktūra pagal paslaugų teikėjus, proc., (bendras skaičius 2 409,0 tūkst.) 2017 Ryšių reguliavimo tarnyba 21

22 Apie 82,7 proc. abonentų, besinaudojančių paketinio duomenų perdavimo paslaugomis, naudojosi ir interneto prieigos paslaugomis viešojo judriojo ryšio tinklo galiniame įrenginyje (telefone) 12. Per IV ketvirtį 49,2 proc. (1 184,2 tūkst.) visų aktyvių abonentų, kurie naudojosi viešajame judriojo ryšio tinkle teikiamomis paketinio duomenų perdavimo paslaugomis, paslaugas gavo, naudojant pažangesnę judriojo ryšio LTE technologiją. Per IV ketvirtį jų skaičius išaugo 12,8 proc., per metus 2,1 karto. Daugiausia aktyvių abonentų, pasinaudojusių LTE technologija teikiamomis paketinio duomenų perdavimo paslaugomis, paslaugas gavo UAB Tele2 tinkle (žr. 30 pav.). UAB Tele2 48,4 UAB Omnitel 29,2 UAB Bitė Lietuva 22,4 30 pav. Abonentų, kurie pasinaudojo LTE technologija teikiamomis paketinio duomenų perdavimo paslaugomis, skaičiaus struktūra pagal paslaugų teikėjus, proc., (bendras skaičius 1 184,2 tūkst.) Išsiųstų ir priimtų duomenų kiekis. Naudojantis GPRS/EDGE, UMTS, UMTS HSDPA, LTE technologijomis, perduotų duomenų kiekis IV ketvirtį, palyginti su III ketvirčiu, išaugo 18,5 proc. ir sudarė terabaitų (TB), iš jų TB (89,2 proc.) priimtų duomenų kiekis. Vienas abonentas, kuris pasinaudojo šiomis paslaugomis, išsiuntė ir priėmė per mėnesį vidutiniškai 3 232,9 MB (462,5 MB daugiau negu III ketvirtį) duomenų, iš jų priimti duomenys sudarė 2 883,3 MB. UAB Omnitel abonentų išsiųstų ir priimtų per IV ketvirtį duomenų kiekis sudarė 7 172,6 mln. MB (vienas abonentas išsiuntė ir priėmė per mėnesį vidutiniškai 3 376,7 MB duomenų), atitinkamai, UAB Bitė Lietuva 6 960,6 mln. MB (3 397,8 MB), UAB Tele ,3 mln. MB (3 105,8 MB) duomenų. SMS ir MMS. Viešųjų judriojo telefono ryšio paslaugų abonentai IV ketvirtį išsiuntė 1 256,5 mln. SMS bei 2,4 mln. MMS. Minėtą ketvirtį buvo išsiųsta 1,7 proc. daugiau SMS bei 3,3 proc. daugiau MMS žinučių negu III ketvirtį metais, palyginti su 2015 metais, išsiųstų SMS skaičius sumažėjo 17,2 proc., MMS skaičius išaugo 16,8 proc. Daugiausia visų SMS (54,6 proc.) ir MMS (43,3 proc.) IV ketvirtį inicijuota UAB Tele2 tinkle (žr. 31 ir 32 pav.). UAB Tele2 54,6 UAB Bitė Lietuva 21,8 UAB Omnitel 21,7 Kiti paslaugų teikėjai 1,9 31 pav. Viešųjų judriojo telefono ryšio paslaugų abonentų išsiųstų SMS skaičiaus struktūra pagal paslaugų teikėjus, proc., (bendras skaičius 1 256,5 mln.) 12 likę 17,3 proc. abonentų naudojo prisijungimo prie interneto, naudojant GPRS, EDGE, UMTS, LTE technologijas, paslaugas, taikant fiksuotus mokėjimo planus, skirtus atsiskaityti už interneto prieigos paslaugas, naudojant kompiuterį. Pastarosios paslaugos yra nagrinėjamos šios ataskaitos 7. Plačiajuosčio interneto prieigos paslaugų skyriuje Ryšių reguliavimo tarnyba 22

23 UAB Tele2 43,3 UAB Omnitel 29,0 UAB Bitė Lietuva 19,4 Kiti paslaugų teikėjai 8,3 32 pav. Viešųjų judriojo telefono ryšio paslaugų abonentų išsiųstų MMS skaičiaus struktūra pagal paslaugų teikėjus, proc., (bendras skaičius 2,4 mln.) Vienas abonentas per IV ketvirčio vieną mėnesį vidutiniškai išsiuntė 100 SMS ir 0,19 MMS. Vienas UAB Tele2 abonentas vidutiniškai išsiuntė 127 SMS, atitinkamai, UAB Bitė Lietuva 87 SMS, UAB Omnitel 72 SMS. Bazinės stotys. Per IV ketvirtį Lietuvos judriojo ryšio operatoriai užregistravo 6 GSM/DCS judriojo radijo ryšio bazines stotis, 16 UMTS bazinių stočių ir 72 LTE bazines stotis. Įskaitant naujas stotis, gruodžio 31 d. buvo užregistruota GSM/DCS judriojo radijo ryšio bazinės stotys, UMTS bazinės stotys ir LTE bazinės stotys. Per metus GSM/DSC judriojo radijo ryšio bazinių stočių skaičius išaugo 4,1 proc., UMTS bazinių stočių skaičius 7,5 proc., LTE bazinių skaičius 62,6 proc.. Didmeninės judriojo telefono ryšio paslaugos Didmenines judriojo telefono ryšio paslaugas sudaro kitiems paslaugų teikėjams teikiamos didmenines judriojo ryšio paslaugas. Pajamos, gautos už didmenines viešąsias judriojo ryšio tinklo ir (arba) viešąsias judriojo telefono ryšio paslaugas (neįskaitant tinklų sujungimo paslaugų), IV ketvirtį, palyginti su III ketvirčiu, išaugo 5,6 proc. ir sudarė 1,04 mln. Eur Ryšių reguliavimo tarnyba 23

24 4. TINKLŲ SUJUNGIMO PASLAUGOS Viešųjų ryšio tinklų sujungimo paslaugos, skirtos viešųjų telefono ryšio paslaugų teikimui, apima didmeninių skambučių inicijavimą savo tinkle, skambučių užbaigimą savo tinkle, kai skambučiai inicijuojami kituose viešuosiuose Lietuvos Respublikos ar užsienio šalių tinkluose, skambučių tranzito paslaugas (persiuntimas per trečiųjų šalių viešąjį ryšių tinklą). Šioje atskaitoje tinklų sujungimo paslaugos taip pat apima didmenines užsienio šalių viešųjų judriojo telefono ryšio paslaugų teikėjams teikiamas paslaugas, kai jų abonentai, atvykę į Lietuvos Respubliką, naudojasi tarptinklinio ryšio paslaugomis. IV ketvirtį tinklų sujungimo paslaugas teikė 15 paslaugų teikėjų. Pajamos. Pajamos, gautos už tinklų sujungimo paslaugas, IV ketvirtį, palyginti su III ketvirčiu, išaugo 2,4 proc. ir sudarė 36,23 mln. Eur. Palyginti su 2015 metais, 2016 metais pajamos, gautos už tinklų sujungimo paslaugas, išaugo 7,0 proc. Daugiausia pajamų už tinklų sujungimo paslaugas gavo UAB Mediafon Carrier Services (žr. 33 pav.). UAB Mediafon Carrier Services 26,65 Teo LT, AB 23,22 UAB Tele2 UAB Bitė Lietuva 16,63 16,00 UAB Omnitel 12,11 UAB EcoFon UAB Raystrorm Kiti 0,84 1,89 2,66 33 pav. Pajamų, gautų už tinklų sujungimo paslaugas, struktūra pagal paslaugų teikėjus, proc., (bendros pajamos 36,23 mln. Eur) Bendros pajamos, gautos už skambučių užbaigimą viešajame fiksuotojo ryšio tinkle, IV ketvirtį sudarė 0,70 mln. Eur, palyginti su III ketvirčiu, pajamos išaugo 4,0 proc. Bendros pajamos, gautos už tranzito paslaugas, IV ketvirtį sudarė 19,92 mln. Eur, iš kurių 48,4 proc. teko UAB Mediafon Carrier Services, 39,4 proc. Teo LT, AB, 4,8 proc. UAB Ecofon, 3,3 proc. UAB Bitė Lietuva, 3,4 proc. UAB Raystorm. IV ketvirtį, palyginti su III ketvirčiu, pajamos iš tranzito paslaugų teikimo išaugo 10,0 proc. Bendros pajamos, gautos už skambučių užbaigimą viešajame judriojo ryšio tinkle, IV ketvirtį sudarė 11,04 mln. Eur, palyginti su III ketvirčiu, pajamos sumažėjo 3,6 proc. Pajamos, gautos už užsienio šalių viešųjų judriojo telefono ryšio paslaugų teikėjų abonentų, atvykusių į Lietuvos Respubliką ir besinaudojančių tarptinklinio ryšio paslaugomis, pokalbius IV ketvirtį, palyginti su III ketvirčiu, sumažėjo 41,8 proc. Pajamos, gautos už užsienio šalių viešųjų judriojo telefono ryšio paslaugų teikėjų abonentų, atvykusių į Lietuvos Respubliką ir besinaudojančių tarptinklinio ryšio paslaugomis, pokalbius 2016 metais, palyginti su 2015 metais, išaugo 35,6 proc. Skambučių užbaigimas viešajame fiksuotojo ryšio tinkle. Visų viešuosiuose fiksuotojo ryšio tinkluose per IV ketvirtį užbaigtų skambučių, kurie buvo inicijuoti kituose (Lietuvos Respublikos ir užsienio šalių) tinkluose, trukmė buvo 108,5 mln. min. ir, palyginti su III ketvirčiu, išaugo 6,7 proc. 70,5 proc. visų viešuosiuose fiksuotojo ryšio tinkluose per IV ketvirtį užbaigtų skambučių buvo inicijuota Lietuvos Respublikos viešuosiuose judriojo ryšio tinkluose, 20,5 proc. kituose Lietuvos Respublikos viešuosiuose fiksuotojo ryšio tinkluose, 9,0 proc. užsienio šalių operatorių tinkluose. 79,7 proc. kituose (Lietuvos Respublikos ir užsienio šalių) tinkluose inicijuotų pokalbių trukmės buvo užbaigta Teo LT, AB, tinkle, 7,8 proc. UAB CSC Telecom, 8,3 proc. UAB Nacionalinis telekomunikacijų 2017 Ryšių reguliavimo tarnyba 24

25 tinklas, 3,6 proc. UAB Mediafon Carrier Services tinkluose metais, palyginti su 2015 metais, bendra visuose Lietuvos Respublikos viešuosiuose fiksuotojo ryšio tinkluose užbaigtų pokalbių trukmė išaugo 0,9 proc. Skambučių tranzitas. IV ketvirtį skambučių tranzito paslaugas teikė 11 paslaugų teikėjų. Bendra tranzitu persiųstų skambučių trukmė per ketvirtį sudarė 404,9 mln. min., iš kurių 101,3 mln. min. (25,0 proc.) persiųsta į kitus Lietuvos Respublikos viešuosius ryšių tinklus, 303,61 mln. min. (75,0 proc.) į užsienio šalių viešuosius ryšių tinklus (žr. 34 pav.). Palyginti su III ketvirčiu, IV ketvirtį tranzitu persiųstų skambučių trukmė išaugo 0,1 proc. į kitus Lietuvos Respublikos viešuosius ryšių tinklus (bendra trukmė 101,3 mln. min.) Teo LT, AB 43,6 UAB Mediafon Carrier Services 24,9 UAB Bitė Lietuva 17,5 UAB EcoFon 12,1 Kiti 1,8 į užsienio šalių viešuosius ryšių tinklus (bendra trukmė 303,6 mln. min.) UAB Mediafon Carrier Services 53,1 Teo LT, AB 37,7 UAB RAYSTORM 4,1 UAB Bitė Lietuva 3,0 Kiti 2,1 34 pav. Į kitus viešuosius Lietuvos respublikos ir į užsienio šalių tinklus tranzitu persiųstų skambučių trukmės struktūra pagal paslaugų teikėjus, proc., Skambučių užbaigimas viešajame judriojo ryšio tinkle. Visų per IV ketvirtį viešuosiuose judriojo ryšio tinkluose užbaigtų pokalbių, kurie buvo inicijuoti kituose tinkluose, trukmė, palyginti su praeitu ketvirčiu, išaugo 1,7 proc. ir sudarė 986,2 mln. min. 40,7 proc. užbaigtų pokalbių trukmės buvo užbaigta UAB Tele2 tinkle, 31,6 proc. UAB Omnitel tinkle, 26,7 proc. UAB Bitė Lietuva tinkle, 0,9 proc. kitų paslaugų teikėjų tinkluose. Skirtinguose viešuosiuose judriojo ryšio tinkluose užbaigtų pokalbių struktūra pavaizduota 35 pav. UAB Tele2 21,4 328,1 52,3 UAB Bitė Lietuva 24,0 228,7 10,8 UAB Omnitel 14,8 261,8 34, iš LR viešųjų fiksuotojo ryšio tinklų iš kitų LR viešųjų judriojo ryšio tinklų iš užsienio šalių tinklų 35 pav. Viešuosiuose judriojo ryšio tinkluose užbaigtų pokalbių pagal skambučio kilmę trukmės struktūra pagal paslaugų teikėjus, mln. min., Bendra viešuosiuose judriojo ryšio tinkluose užbaigtų pokalbių, kurie buvo inicijuoti kituose tinkluose, trukmė 2016 metais, palyginti su 2015 metais, išaugo 7,8 proc. Užsienio šalių viešųjų judriojo telefono ryšio paslaugų abonentų, atvykusių į Lietuvos Respubliką ir besinaudojančių tarptinklinio ryšio paslaugomis, inicijuotų skambučių trukmė IV ketvirtį, palyginti su 2016 m. III ketvirčiu, sumažėjo 21,2 proc. ir sudarė 10,72 mln. min metais, palyginti su 2015 metais, užsienio šalių viešųjų judriojo telefono ryšio paslaugų abonentų inicijuotų pokalbių trukmė išaugo 29,8 proc Ryšių reguliavimo tarnyba 25

26 5. SKIRTŲJŲ LINIJŲ PASLAUGOS Skirtųjų linijų paslaugas IV ketvirtį teikė 8 paslaugų teikėjai: UAB Bitė Lietuva, UAB Dicto Citius, UAB Ektra, Hibernia Media (UK) Limited, VĮ Infostruktūra, AB Lietuvos geležinkeliai, UAB Duomenų logistikos centras ir Teo LT, AB. Pajamos. Bendros pajamos iš skirtųjų linijų teikimo veiklos IV ketvirtį, palyginti su III ketvirčiu, sumažėjo 13,9 proc. ir sudarė 0,75 mln. Eur. Skirtųjų linijų paslaugų rinka pagal pajamas 2016 metais, palyginti su 2015 metais, sumažėjo 19,7 proc. Didžiausią teikiamų skirtųjų linijų rinkos dalį pagal pajamas užėmė Teo LT, AB, kurios pajamų dalis skirtųjų linijų paslaugų rinkoje IV ketvirtį sudarė 69,81 proc. (žr. 36 pav.). Teo LT, AB 69,81 UAB Bitė Lietuva 13,13 UAB Duomenų logistikos centras 9,94 UAB Dicto Citius 2,96 Kiti 4,16 36 pav. Pajamų, gautų už skirtųjų linijų paslaugas, struktūra pagal paslaugų teikėjus, proc., (bendros pajamos 0,75 mln. Eur) Linijų skaičius. Bendras kitiems teikiamų skirtųjų linijų skaičius gruodžio 31 d. buvo skirtųjų linijų ir tai buvo 1,0 proc. daugiau negu rugsėjo 30 d. (žr. 37 pav.). 64,5 proc. (653 skirtosios linijos) teikiamų skirtųjų linijų sudarė skaitmeninės skirtosios linijos, o 55,4 proc. skaitmeninių skirtųjų linijų buvo daugiau kaip 2 Mb/s pav. Skirtųjų linijų, teikiamų kitiems, skaičius, vnt., 2012 m Ryšių reguliavimo tarnyba 26

27 6. PRIEIGOS PRIE NENAUDOJAMŲ FIZINIŲ ŠVIESOLAIDINIŲ LINIJŲ PASLAUGOS Prieigos prie nenaudojamų fizinių šviesolaidinių (optinių) linijų skaidulų (angl. Dark Fiber) paslaugas IV ketvirtį teikė 15 paslaugų teikėjų: UAB AirnetTV, UAB Balticum TV, UAB Duomenų greitkelis, UAB Duomenų logistikos centras, UAB EcoFon, UAB Ektra, UAB Elekta, UAB Init, UAB Kavamedia, UAB Penkių kontinentų komunikacijų centras, VĮ Plačiajuostis internetas, UAB Skaidula, Splius, UAB, UAB Sugardas ir Teo LT, AB. Pajamos. Pajamos, gautos už prieigos prie nenaudojamų fizinių šviesolaidinių (optinių) linijų skaidulų paslaugas, IV ketvirtį sudarė 1,37 mln. Eur. Palyginti su ankstesniu ketvirčiu, jos išaugo 4,3 proc., palyginti 2016 metus su 2015 metais, pajamos sumažėjo 1,3 proc. Linijų skaičius. Suteiktų kitiems fizinių šviesolaidinių (optinių) linijų skaidulų skaičius buvo 2 761, t. y. 6,2 proc. mažiau negu III ketvirtį Ryšių reguliavimo tarnyba 27

28 7. PLAČIAJUOSČIO INTERNETO PRIEIGOS PASLAUGOS Plačiajuosčio interneto prieiga apima mažmenines ir didmenines interneto prieigos paslaugas, kurias IV ketvirtį teikė 103 ūkio subjektai. Mažmeninės interneto prieigos paslaugos IV ketvirtį mažmeninės interneto prieigos paslaugos, naudojant fiksuotojo ir judriojo ryšio technologijas, buvo teikiamos šiais būdais: metalinėmis vytos poros linijomis, naudojant xdsl technologiją (toliau xdsl linijos), belaidžio ryšio linijomis, naudojant WiMAX (angl. Worldwide Interoperability for Microwave Access), Wi-Fi ir kitas belaidžio ryšio technologijas (toliau belaidžio ryšio linijos), bendraašio kabelio ryšio linijomis (toliau KTV linijos); šviesolaidinėmis ryšio linijos, naudojant FTTB 13 (angl. Fibre to the Building) ir FTTH 14 (angl. Fibre to the Home) technologijas (toliau atitinkamai FTTH linijos ir FTTB linijos, toliau abi kartu ir šviesolaidinės ryšio linijos), ekranuotomis vytos poros (angl. shielded twisted pair, STP) ir (arba) neekranuotomis vytos poros (angl. unshielded twisted pair, UTP) ryšio linijomis LAN tinklų (angl. Local Area Network) atveju (toliau LAN linijos), judriojo ryšio tinklo linijomis, naudojant fiksuotus mokėjimo planus, skirtus atsiskaityti už interneto prieigos paslaugas, kurios gaunamos naudojant kompiuterį, bei kitais būdais. Pajamos. Bendros pajamos, gautos už mažmenines interneto prieigos paslaugas, IV ketvirtį, palyginti su III ketvirčiu, išaugo 2,8 proc. ir sudarė 32,32 mln. Eur (žr. 38 pav.) ,36 107,22 109,26 111,13 116, pav. Pajamos, gautos už interneto prieigos paslaugas, mln. Eur, 2012 m. 31,43 32, m m m m. III ketv. Bendros pajamos už mažmenines interneto prieigos paslaugas 2016 metais, palyginti su 2015 metais, išaugo 7,7 proc. Pajamos, gautos už mažmenines interneto prieigos paslaugas sudaro 94,4 proc. visų plačiajuosčio interneto prieigos paslaugų pajamų (34,22 mln. Eur). Pusė visų pajamų (50,9 proc.), gautų už mažmenines interneto prieigos paslaugas, buvo gauta iš interneto prieigos paslaugų teikimo šviesolaidinėmis ryšio linijomis (žr. 39 pav.). šviesolaidinėmis ryšio linijomis judriojo ryšio tinklu, naudojant kompiuterį xdsl linijomis 14,0 22,0 50,9 belaidžio ryšio linijomis 10,0 KTV tinklais 1,6 kitais būdais 1,6 39 pav. Pajamų, gautų už mažmenines interneto prieigos paslaugas, struktūra pagal prijungimo būdus, proc., (bendros pajamos 32,32 mln. Eur) 13 šviesolaidinės ryšio linijos, nutiestos iki pastato 14 šviesolaidinės ryšio linijos, nutiestos iki namų Ryšių reguliavimo tarnyba 28

29 2 proc. ir didesnę mažmeninių interneto prieigos paslaugų rinkos dalį, matuojant pajamomis, užėmė 11 ka paslaugų teikėjų. ( žr. 40 pav.). TEO LT, AB UAB Bitė Lietuva UAB Omnitel AB Lietuvos radijo ir televizijos centras UAB Tele2 UAB Cgates UAB Init UAB Balticum TV UAB Baltnetos komunikacijos UAB Penkių kontinentų komunikacijų centras Splius, UAB Kiti 9,44 8,84 6,79 4,36 4,61 3,72 2,77 2,41 2,35 2,30 8,12 44,31 40 pav. Pajamų, gautų už mažmenines interneto prieigos paslaugas, struktūra pagal paslaugų teikėjus, proc., (bendros pajamos 32,32 mln. Eur) Vartotojų generuojamos pajamos sudarė 73,8 proc. bendrų pajamų, gautų už mažmenines interneto prieigos paslaugas. ARPU už mažmenines interneto prieigos paslaugas. Vidutinės pajamos iš vieno interneto prieigos paslaugos abonento už mėnesį (įskaitant visus prijungimo būdus) IV ketvirtį sudarė 8,45 Eur ( III ketvirtį šis rodiklis buvo 8,37 Eur). Daugiausia pajamų iš vieno abonento už mėnesį buvo gauta iš abonento prisijungusio prie interneto skirtąja linija 238,31 Eur ( III ketvirtį buvo 109,3 Eur), atitinkamai, šviesolaidinėmis ryšio linijomis 10,05 Eur (9,99 Eur), xdsl linijomis 9,56 Eur (9,59 Eur), belaidžio ryšio linijomis 9,36 Eur (9,37 Eur), vietiniais tinklais (LAN) 6,28 Eur (6,07 Eur), KTV tinklais 5,64 Eur (5,69 Eur), judriojo ryšio tinklais (naudojant kompiuterį) 5,69 Eur (5,54 Eur). Paslaugų gavėjai. Plačiajuosčio interneto prieigos paslaugų abonentų skaičius per ketvirtį išaugo 2,2 proc., o per metus 7,4 proc. ir gruodžio 31 d. buvo 1 274,8 tūkst. plačiajuosčio interneto prieigos abonentų (žr. 41 pav.). Plačiajuosčio interneto prieigos, teikiamos naudojant tiek fiksuotojo, tiek judriojo ryšio technologijas, abonentų skvarba (abonentų skaičius 100 gyventojų) IV ketvirčio pabaigoje buvo 44,7 proc. ir per ketvirtį išaugo 1,0 procentinio punkto, per metus 3,6 procentinio punkto ,4 36,0 38,0 41,1 44,7 43,6 44,7 50,0 40, ,3 1060,3 1110,5 1187,1 1274,8 1247,4 1274, ,0 20,0 10,0 0,0 Plačiajuosčio interneto abonentų skaičius Skvarba 41 pav. Plačiajuosčio interneto prieigos, teikiamos naudojant tiek fiksuotojo, tiek judriojo ryšio technologijas abonentų skaičius, tūkst., šių abonentų skvarba, proc., 2012 m Ryšių reguliavimo tarnyba 29

30 Iš bendro mažmeninių plačiajuosčio interneto prieigos paslaugų abonentų skaičiaus, 67,3 proc. interneto prieigai naudojo fiksuotojo (laidinio ir belaidžio) ryšio technologijas, 32,7 proc. prie interneto jungėsi judriojo ryšio tinklu, naudodami fiksuotus mokėjimo planus, skirtus atsiskaityti už interneto prieigos paslaugas, naudojant kompiuterį (žr. 42 pav.). šviesolaidinėmis ryšio linijomis 42,8 judriojo ryšio tinklu, naudojant kompiuterį 32,7 xdsl linijomis 12,3 belaidžio ryšio linijomis 9,0 KTV tinklais 2,3 kitais būdais 0,8 42 pav. Interneto prieigos paslaugų abonentų skaičiaus struktūra pagal prijungimo būdus, proc., (bendras abonentų skaičius 1 274,8 tūkst.) 2 proc. ir didesnę mažmeninių interneto prieigos paslaugų rinkos dalį, matuojant abonentų skaičiumi, užėmė 10 paslaugų teikėjų. ( žr. 43 pav.). TEO LT, AB 31,6 UAB Omnitel UAB Bitė Lietuva 13,7 15,2 AB Lietuvos radijo ir televizijos centras UAB Cgates 6,9 6,2 UAB Init UAB Balticum TV Splius, UAB UAB Tele2 UAB Penkių kontinentų komunikacijų centras 3,9 3,0 3,0 3,8 2,4 Kiti 10,4 43 pav. Mažmeninių interneto prieigos paslaugų rinkos, matuojant abonentų skaičiumi, struktūra pagal paslaugų teikėjus, proc., (bendras abonentų skaičius 1 274,8 tūkst.) Vartotojai 15, turintys namuose interneto prieigą, sudarė 75,4 proc. bendro interneto prieigos abonentų skaičiaus, t. y. 75,6 proc. namų ūkių turėjo nuolatinį prisijungimą prie interneto. Teo LT, AB, teikė interneto prieigos paslaugas 38,8 proc. visų interneto prieigos vartotojų (žr. 44 pav.). 15 fiziniai asmenys 2017 Ryšių reguliavimo tarnyba 30

31 Teo LT, AB AB Lietuvos radijo ir televizijos centras UAB Cgates UAB Omnitel UAB Init UAB Bitė Lietuva UAB Balticum TV Splius, UAB UAB Penkių kontinentų komunikacijų centras UAB Tele2 Kiti 3,9 3,1 4,0 3,8 5,1 44 pav. Mažmeninių interneto prieigos paslaugų rinkos, matuojant vartotojų skaičiumi, struktūra pagal paslaugų teikėjus, proc., (bendras skaičius 961,3 tūkst.) 6,1 IV ketvirtį UAB Omnitel ir UAB Bitė Lietuva turėjo daugiausia interneto prieigos abonentų kitų paslaugų gavėjų 16 segmente (žr. 45 pav.), tačiau šių paslaugų teikėjų abonentai daugiausia (lyginant su kitomis technologijomis) naudojosi interneto prieigos, teikiamos judriojo ryšio tinklu, paslaugomis, naudojant kompiuterį. 6,8 8,5 8,1 11,7 38,8 UAB Omnitel UAB Bitė Lietuva Teo LT, AB UAB Tele2 UAB Baltnetos komunikacijos AB Lietuvos radijo ir televizijos centras Kiti 3,7 2,1 2,0 5,2 9,3 36,7 41,0 45 pav. Mažmeninių interneto prieigos paslaugų rinkos, matuojant paslaugų gavėjų 17 skaičiumi, struktūra pagal paslaugų teikėjus, proc., (bendras abonentų skaičius 313,5 tūkst.) Kita informacija. Iki IV ketvirčio pabaigos buvo įsteigtos bevielio interneto zonos (angl. Hotspot). 97,9 proc. arba iš jų įsteigė Teo LT, AB. Per IV ketvirtį bevielio interneto zonų skaičius išaugo 6,1 proc., o per metus sumažėjo 30,9 proc. IV ketvirtį tiesioginio (ne per kitus Lietuvos interneto prieigos teikėjus) tarptautinio interneto ryšio kanalą turėjo 11 paslaugų teikėjų. Bendra tiesioginio tarptautinio interneto ryšio kanalo sparta IV ketvirčio pabaigoje buvo Mb/s, palyginti su III ketvirčiu, ši sparta išaugo 1,2 proc., o per metus išaugo 35,6 proc. Didžiausią tarptautinių kanalų spartą IV ketvirčio pabaigoje turėjo Teo LT, AB, ( Mb/s), UAB Bitė Lietuva ( Mb/s), UAB Nacionalinis telekomunikacijų tinklas ( Mb/s), Lattelekom, SIA, filialas ( Mb/s), UAB Penkių kontinentų komunikacijų centras ( Mb/s). gruodžio 31 d. buvo užregistruota 710 WiMAX centrinių stočių, per metus jų skaičius nepakito. 16 juridiniai asmenys 2017 Ryšių reguliavimo tarnyba 31

32 Mažmeninės interneto prieigos, naudojant judriojo ryšio technologijas, paslaugos Mažmeninės interneto prieigos, naudojant judriojo ryšio technologijas, paslaugos, naudojant kompiuterį, IV ketvirtį buvo teikiamos UAB Omnitel, UAB Bitė Lietuva ir UAB Tele2 viešaisiais judriojo ryšio tinklais. Pajamos. Bendros pajamos, gautos už mažmenines interneto prieigos paslaugas, teiktas naudojant judriojo ryšio technologijas, IV ketvirtį, palyginti su III ketvirčiu, išaugo 8,3 proc. ir sudarė 7,12 mln. Eur. Iš jų 40,1 proc. pajamų teko UAB Omnitel, 39,9 proc. UAB Bitė Lietuva, 19,8 proc. UAB Tele2, 0,1 proc. kitiems interneto prieigos, naudojant judriojo ryšio technologijas, paslaugų teikėjams (toliau šiame ataskaitos skyriuje Kiti paslaugų teikėjai). Abonentai. Abonentų, kurie buvo prisijungę prie interneto viešuoju judriojo ryšio tinklu, naudojant kompiuterį, ir mokėjo už šias interneto paslaugas pagal mokėjimo planus, skirtus naudotis internetu kompiuteryje, skaičius per IV ketvirtį išaugo 5,5 proc., o per metus išaugo 17,9 proc., ir gruodžio 31 d. siekė 417,1 tūkst. abonentų (žr. 46 pav.) ,4 281,5 10,0 295,9 10,6 308,7 12,2 353,9 14,6 13,8 14,6 417,1 395,5 417, Plačiajuosčio interneto abonentų skaičius Skvarba 46 pav. Mažmeninių interneto prieigos, teikiamos viešaisiais judriojo ryšio tinklais, paslaugų abonentų skaičius, tūkst., ir šių abonentų skvarba, proc., 2012 m. 46,5 proc. visų abonentų naudojosi UAB Omnitel paslaugomis, 41,6 proc. UAB Bitė Lietuva, 11,5 proc. UAB Tele2, 0,4 proc. Kitų paslaugų teikėjų, teikiančių paslaugas UAB Bitė Lietuva tinklu, paslaugomis. Abonentų, kurie pasinaudojo UMTS ar pažangesne judriojo ryšio technologija teikiamomis viešojo judriojo ryšio paketinio domenų perdavimo paslaugomis, naudojantis kompiuteriu ir (arba) išmaniuoju telefonu, skaičius 18 II ketvirčio pabaigoje buvo 2 159,7 tūkst., t. y. 75,5 abonento 100 gyventojų. Tarp jų 1 764,3 tūkst. abonentų naudojosi telefonu. Per metus abonentų, pasinaudojusių UMTS ar aukštesnio standarto tinklu teikiamomis viešojo judriojo ryšio interneto prieigos paslaugomis, skaičius išaugo 14,9 proc. 19. Mažmeninės interneto prieigos, naudojant fiksuotojo ryšio technologijas, paslaugos Mažmeninės interneto prieigos, naudojant fiksuotojo ryšio technologijas, paslaugas IV ketvirtį teikė 96 paslaugų teikėjai. Pajamos. Bendros pajamos, gautos už mažmenines interneto prieigos, naudojant fiksuotojo ryšio technologijas, paslaugas, IV ketvirtį, palyginti su III ketvirčiu, išaugo 1,4 proc. ir sudarė 25,20 mln. Eur. Didžiausią mažmeninių interneto prieigos, naudojant fiksuotojo ryšio technologijas, paslaugų rinkos dalį (56,82 proc.) pagal pajamas užėmė Teo LT, AB, (žr. 47 pav.). 18 pagal Europos Komisijos pateiktą klausimyną, duomenys renkami du kartus per metus (II ketv., pabaigai). 19 šie skaičiai nėra įtraukti, skaičiuojant bendrą plačiajuosčio interneto skvarbą Ryšių reguliavimo tarnyba 32

33 TEO LT, AB AB Lietuvos radijo ir televizijos centras UAB Cgates UAB Balticum TV UAB Init UAB Penkių kontinentų komunikacijų centras UAB "Baltnetos komunikacijos" Splius, UAB kiti 8,71 5,91 4,77 3,55 3,01 3,09 2,94 11,20 56,82 47 pav. Pajamų už mažmenines interneto prieigos, naudojant fiksuotojo ryšio technologijas, paslaugas struktūra pagal paslaugų teikėjus, proc., (bendros fiksuotojo plačiajuosčio ryšio pajamos 25,19 mln. Eur) Abonentai. Mažmeninių interneto prieigos, naudojant fiksuotojo ryšio technologijas, paslaugų abonentų skaičius gruodžio 31 d. sudarė 857,8 tūkst. (laikotarpio pradžioje buvo 851,9 tūkst.) ir per ketvirtį išaugo 0,7 proc., o per metus 2,9 proc. (žr. 48 pav.) ,9 26,0 27,4 28,8 30,1 29,8 30, ,7 764,4 801,9 833,3 857,8 851,9 857, Plačiajuosčio interneto abonentų skaičius Skvarba pav. Mažmeninių interneto prieigos, teikiamos naudojant fiksuotojo ryšio technologijas, paslaugų abonentų skaičius, tūkst., ir šių abonentų skvarba, proc., 2012 m. IV ketvirtį plačiajuosčio interneto prieigos, naudojant fiksuotojo ryšio technologijas, paslaugos pradėtos teikti 5,9 tūkst. naujų abonentų, o per metus 24,5 tūkst. (žr. 49 pav.). 40,8 32,2 37,5 31,4 24,5 11,2 5, m m m m. III ketv. 49 pav. Mažmeninių interneto prieigos, naudojant fiksuotojo ryšio technologijas, paslaugų abonentų skaičiaus augimas per atitinkamą ketvirtį, tūkst., 2012 m Ryšių reguliavimo tarnyba 33

34 63,6 proc. mažmeninių interneto prieigos, naudojant fiksuotojo ryšio technologijas, paslaugų abonentų IV ketvirčio pabaigoje naudojosi šviesolaidinėmis ryšio linijomis (žr. 50 pav.). šviesolaidinėmis ryšio linijomis 63,6 xdsl 18,3 belaidžio ryšio linijomis 13,4 kabelinės televizijos tinklu 3,5 kitais būdais 1,2 50 pav. Mažmeninių interneto prieigos paslaugų abonentų struktūra pagal naudojamas fiksuotojo ryšio technologijas, proc., (bendras plačiajuosčio ryšio abonentų skaičius 857,8 tūkst.) Didžiausią mažmeninių interneto prieigos, naudojant fiksuotojo ryšio technologijas, paslaugų rinkos dalį (46,9 proc.) pagal abonentų skaičių užėmė Teo LT, AB, (žr. 51 pav.). TEO LT, AB 46,9 AB Lietuvos radijo ir televizijos centras UAB Cgates 9,2 10,2 UAB Init UAB Balticum TV Splius, UAB UAB Penkių kontinentų komunikacijų centras 5,8 4,5 4,5 3,6 kiti 15,3 51 pav. Mažmeninių interneto prieigos, naudojant fiksuotojo ryšio technologijas, paslaugų abonentų pasiskirstymas pagal paslaugų teikėjus, proc., (bendras fiksuoto plačiajuosčio ryšio abonentų skaičius 857,8 tūkst.) Sparta. Populiariausias interneto prieigos, naudojant fiksuotojo ryšio technologijas, paslaugų spartos diapazonas, matuojant tiek abonentų, tiek namų ūkių, prisijungusių prie plačiajuosčio interneto, skaičiumi, IV ketvirtį buvo nuo 30 Mb/s iki 100 Mb/s (žr. 12 lentelę ir 52 pav.). 12 lentelė. Mažmeninių interneto prieigos, naudojant fiksuotojo ryšio technologijas, paslaugų abonentų ir namų ūkių struktūra pagal spartą, proc., Sparta Abonentų dalis Namų ūkių dalis Iki 2 Mb/s 1,4% 1,0% nuo 2Mb/s iki 10 Mb/s 19,8% 13,4% nuo 10 Mb/s iki 30 Mb/s 15,9% 10,7% nuo 30 Mb/s iki 100 Mb/s 36,0% 24,3% daugiau kaip 100 Mb/s 26,8% 18,1% 2017 Ryšių reguliavimo tarnyba 34

35 50 41,0 44,6 42,4 42, ,6 36,0 36, ,4 10,4 10,1 8, m. 24,8 24,4 19,0 10,5 15,6 4,8 3, m. 12, m. 21,7 17,7 2, m. 26,8 19,8 16,1 15,9 21,0 19,5 15,5 26,8 19,8 15,9 1,4 1,6 1,4 III ketv. iki 2 Mb/s nuo 2 Mb/s iki 10 Mb/s nuo 10 Mb/s iki 30 Mb/s nuo 30 Mb/s iki 100 Mb/s daugiau kaip 100 Mb/s 52 pav. Mažmeninių interneto prieigos, naudojant fiksuotojo ryšio technologijas, paslaugų abonentų struktūra pagal spartą, proc., 2012 m. Daugiausia šviesolaidinėmis ryšio linijomis interneto prieigas gavusių abonentų naudojosi nuo 30 Mb/s iki 100 Mb/s spartos paslaugomis (žr. 53 pav.). 53 pav. Skirtingomis fiksuotojo ryšio technologijomis mažmenines interneto prieigos paslaugas gaunančių abonentų struktūra pagal priėmimo iš interneto spartą, proc., Didelės spartos (didesnės negu 30 Mb/s) interneto prieigos paslaugos, arba naujos kartos prieigos (angl. Next Generation Access, NGA) paslaugos daugiausia (96,2 proc.) buvo teikiamos šviesolaidinėmis ryšio linijomis (FTTH 42,7 proc., FTTB 53,5 proc.). Mažmeninės interneto prieigos KTV tinklais, naudojant DOCSIS 3.0 (2,8 proc.) technologiją, bei kitomis linijomis (LAN linijomis, skirtosiomis linijomis), paslaugos buvo teikiamos ne mažesne kaip 30 Mb/s sparta (0,8 proc.). IV ketvirtį išliko paslaugų gavėjų poreikis naudotis vis didesne mažmeninių interneto prieigos paslaugų sparta. Per metus abonentų, kuriems užtikrinama 30 Mb/s ir didesnė duomenų priėmimo iš interneto sparta, skaičius išaugo 7,5 proc. gruodžio 31 d. 42,4 proc. namų ūkių buvo prisijungę prie interneto 30 Mb/s ir didesne sparta, tarp jų 18,1 proc. didesne negu 100 Mb/s sparta (žr. 54 pav.) Ryšių reguliavimo tarnyba 35

LIETUVOS RESPUBLIKOS RYŠIŲ REGULIAVIMO TARNYBA STRATEGIJOS DEPARTAMENTAS EKONOMINĖS ANALIZĖS SKYRIUS 2017 M. I KETVIRTĮ VYKDYTOS ELEKTRONINIŲ RYŠIŲ VE

LIETUVOS RESPUBLIKOS RYŠIŲ REGULIAVIMO TARNYBA STRATEGIJOS DEPARTAMENTAS EKONOMINĖS ANALIZĖS SKYRIUS 2017 M. I KETVIRTĮ VYKDYTOS ELEKTRONINIŲ RYŠIŲ VE LIETUVOS RESPUBLIKOS RYŠIŲ REGULIAVIMO TARNYBA STRATEGIJOS DEPARTAMENTAS EKONOMINĖS ANALIZĖS SKYRIUS 2017 M. I KETVIRTĮ VYKDYTOS ELEKTRONINIŲ RYŠIŲ VEIKLOS ATASKAITA PAGAL ELEKTRONINIŲ RYŠIŲ TINKLŲ IR

Detaliau

Microsoft Word - Ataskaita 2010 IV ketvirtis 04 04

Microsoft Word - Ataskaita 2010 IV ketvirtis 04 04 LIETUVOS RESPUBLIKOS RYŠI REGULIAVIMO TARNYBA ELEKTRONINI RYŠI DEPARTAMENTAS APSKAITOS IR STATISTIKOS SKYRIUS 2010 M. IV KETVIRT VYKDYTOS ELEKTRONINI RYŠI VEIKLOS ATASKAITA PAGAL ELEKTRONINI RYŠI OPERATORI

Detaliau

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation 2016 m. 9 mėnesių veiklos rezultatai 2016-10-21 Teo ir Omnitel įmonių grupė teikia integruotas telekomunikacijų, IT ir televizijos paslaugas Lietuvos gyventojams ir verslui bei kuria pažangiausius duomenų

Detaliau

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation 2014 M. 3 MĖNESIŲ VEIKLOS REZULTATAI TEO LT, AB ĮMONIŲ GRUPĖ / PAGRINDINIAI ĮVYKIAI IR SKAIČIAI Pagrindiniai 2014 m. I ketv. įvykiai TEO įmonių grupės struktūra Veiklos skaičiai Darbuotojai / PAGRINDINIAI

Detaliau

KOMUNIKACIJOS STRATEGIJOS PREZENTACIJA

KOMUNIKACIJOS STRATEGIJOS PREZENTACIJA 2010 M. VEIKLOS REZULTATAI (patvirtinti eiliniame visuotiniame akcininkų susirinkime) TEO LT, AB ĮMONIŲ GRUPĖ KAS YRA TEO? Didţiausias integruotų telekomunikacijų, IT ir televizijos paslaugų gyventojams

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS RYŠIŲ REGULIAVIMO TARNYBA VIEŠOSIOS KONSULTACIJOS DĖL BALSO SKAMBUČIŲ UŽBAIGIMO INDIVIDUALIUOSE VIEŠUOSIUOSE JUDRIOJO RYŠIO TINKL

LIETUVOS RESPUBLIKOS RYŠIŲ REGULIAVIMO TARNYBA VIEŠOSIOS KONSULTACIJOS DĖL BALSO SKAMBUČIŲ UŽBAIGIMO INDIVIDUALIUOSE VIEŠUOSIUOSE JUDRIOJO RYŠIO TINKL LIETUVOS RESPUBLIKOS RYŠIŲ REGULIAVIMO TARNYBA VIEŠOSIOS KONSULTACIJOS DĖL BALSO SKAMBUČIŲ UŽBAIGIMO INDIVIDUALIUOSE VIEŠUOSIUOSE JUDRIOJO RYŠIO TINKLUOSE RINKOS TYRIMO REZULTATŲ PASTABŲ VIEŠASIS APTARIMAS

Detaliau

Telia Lietuva AB

Telia Lietuva AB 2018 M. 9 MĖNESIŲ VEIKLOS REZULTATAI Telia Lietuva, AB, įmonių grupė TELIA LIETUVA #VISAKOTINKLAS TELEKOMUNIKACIJŲ, IT IR TV PASLAUGOS IŠ VIENŲ RANKŲ TELIA LIETUVA TAI: Platus paslaugų spektras Labiausiai

Detaliau

BALSO SKAMBUČIŲ UŽBAIGIMO JUDRIOJO RYŠIO TINKLE SĄNAUDŲ APSKAIČIAVIMO PAAIŠKINIMAS IR SKAMBUČIŲ INICIJAVIMO SĄNAUDŲ SKAIČIAVIMO PRINCIPŲ PAAIŠKINIMAS

BALSO SKAMBUČIŲ UŽBAIGIMO JUDRIOJO RYŠIO TINKLE SĄNAUDŲ APSKAIČIAVIMO PAAIŠKINIMAS IR SKAMBUČIŲ INICIJAVIMO SĄNAUDŲ SKAIČIAVIMO PRINCIPŲ PAAIŠKINIMAS BALSO SKAMBUČIŲ UŽBAIGIMO JUDRIOJO RYŠIO TINKLE SĄNAUDŲ APSKAIČIAVIMO PAAIŠKINIMAS IR SKAMBUČIŲ INICIJAVIMO SĄNAUDŲ SKAIČIAVIMO PRINCIPŲ PAAIŠKINIMAS I. ĮŽANGA Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnybos

Detaliau

final_Duju_rinkos_stebesesnos_ataskaita_2011_I_ketv

final_Duju_rinkos_stebesesnos_ataskaita_2011_I_ketv Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija GAMTINIŲ DUJŲ RINKOS STEBĖSENOS ATASKAITA UŽ 2011 M. I KETV. Vilnius, 2011 2 Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija Algirdo g. 27, LT-03219

Detaliau

TEO LT, AB KONSOLIDUOTOS TARPINĖS FINANSINĖS ATASKAITOS UŽ DEVYNIŲ MĖNESIŲ LAIKOTARPĮ, PASIBAIGUSĮ 2013 M. RUGSĖJO 30 D. (NEAUDITUOTA)

TEO LT, AB KONSOLIDUOTOS TARPINĖS FINANSINĖS ATASKAITOS UŽ DEVYNIŲ MĖNESIŲ LAIKOTARPĮ, PASIBAIGUSĮ 2013 M. RUGSĖJO 30 D. (NEAUDITUOTA) TEO LT, AB KONSOLIDUOTOS TARPINĖS FINANSINĖS ATASKAITOS UŽ DEVYNIŲ MĖNESIŲ LAIKOTARPĮ, PASIBAIGUSĮ 2013 M. RUGSĖJO 30 D. (NEAUDITUOTA) Finansinių metų pradžia 2013 m. sausio 1 d. Laikotarpio pabaiga 2013

Detaliau

Telia Lietuva, AB

Telia Lietuva, AB TELIA LIETUVA, AB KONSOLIDUOTOS TARPINĖS FINANSINĖS ATASKAITOS UŽ 9 MĖNESIŲ LAIKOTARPĮ, PASIBAIGUSĮ 2018 M. RUGSĖJO 30 D. (NEAUDITUOTA) Finansinių metų pradžia 2018 m. sausio 1 d. Laikotarpio pabaiga 2018

Detaliau

AKCINĖS BENDROVĖS TEO LT, AB

AKCINĖS BENDROVĖS TEO LT, AB TELIA LIETUVA, AB KONSOLIDUOTOS TARPINĖS FINANSINĖS ATASKAITOS UŽ 3 MĖNESIŲ LAIKOTARPĮ, PASIBAIGUSĮ 2018 M. KOVO 31 D. (NEAUDITUOTA) Finansinių metų pradžia 2018 m. sausio 1 d. Laikotarpio pabaiga 2018

Detaliau

Microsoft Word - elektra-stebesena_2017_III.docx

Microsoft Word - elektra-stebesena_2017_III.docx ELEKTROS ENERGIJOS RINKOS STEBĖSENOS ATASKAITA UŽ 217 METŲ III KETVIRTĮ Vilnius, 218 Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija Verkių g. 25C-1 LT-8223 Vilnius Tel. +37 5 213 5166 Faks. +37 5 213

Detaliau

ELEKTROS ENERGIJOS RINKOS STEBĖSENOS ATASKAITA UŽ 2018 METŲ IV KETVIRTĮ Vilnius, 2019

ELEKTROS ENERGIJOS RINKOS STEBĖSENOS ATASKAITA UŽ 2018 METŲ IV KETVIRTĮ Vilnius, 2019 ELEKTROS ENERGIJOS RINKOS STEBĖSENOS ATASKAITA UŽ 2018 METŲ IV KETVIRTĮ Vilnius, 2019 Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija Verkių g. 25C-1 LT-08223 Vilnius Tel. +370 5 213 5166 Faks. +370

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS RYŠIŲ REGULIAVIMO TARNYBA Projektas NACIONALINIO TARPTINKLINIO RYŠIO (ROAMINGO) LIETUVOJE GALIMYBIŲ STUDIJOS ATASKAITA 2017 m. d.

LIETUVOS RESPUBLIKOS RYŠIŲ REGULIAVIMO TARNYBA Projektas NACIONALINIO TARPTINKLINIO RYŠIO (ROAMINGO) LIETUVOJE GALIMYBIŲ STUDIJOS ATASKAITA 2017 m. d. LIETUVOS RESPUBLIKOS RYŠIŲ REGULIAVIMO TARNYBA NACIONALINIO TARPTINKLINIO RYŠIO (ROAMINGO) LIETUVOJE GALIMYBIŲ STUDIJOS ATASKAITA 2017 m. d. Nr. LD- Vilnius Turinys 1 ĮVADAS... 3 1.1 NACIONALINIO ROAMINGO

Detaliau

Europos Sąjungos Taryba Briuselis, 2015 m. liepos 8 d. (OR. en) Tarpinstitucinė byla: 2013/0309 (COD) 10409/1/15 REV 1 PRANEŠIMAS nuo: kam: Tarybos ge

Europos Sąjungos Taryba Briuselis, 2015 m. liepos 8 d. (OR. en) Tarpinstitucinė byla: 2013/0309 (COD) 10409/1/15 REV 1 PRANEŠIMAS nuo: kam: Tarybos ge Europos Sąjungos Taryba Briuselis, 2015 m. liepos 8 d. (OR. en) Tarpinstitucinė byla: 2013/0309 (COD) 10409/1/15 REV 1 PRANEŠIMAS nuo: kam: Tarybos generalinio sekretoriato Nuolatinių atstovų komitetui

Detaliau

Lietuvos mobiliojo ryšio operatorių 30Mbit/s zonų skaičiavimo metodika

Lietuvos mobiliojo ryšio operatorių 30Mbit/s zonų skaičiavimo metodika MOBILIOJO RYŠIO OPERATORIŲ 30 MB/S APRĖPTIES SKAIČIAVIMAI RRT atliktos analizės rezultatų viešas aptarimas, Susisiekimo ministerija 2015 10 19 Lietuvos respublikos ryšių reguliavimo tarnyba Direktoriaus

Detaliau

Projektas LIETUVOS RESPUBLIKOS RYŠIŲ REGULIAVIMO TARNYBOS DIREKTORIUS ĮSAKYMAS DĖL RADIJO RYŠIO PLĖTROS MHz RADIJO DAŽNIŲ JUOSTOJE PLANO PAT

Projektas LIETUVOS RESPUBLIKOS RYŠIŲ REGULIAVIMO TARNYBOS DIREKTORIUS ĮSAKYMAS DĖL RADIJO RYŠIO PLĖTROS MHz RADIJO DAŽNIŲ JUOSTOJE PLANO PAT Projektas LIETUVOS RESPUBLIKOS RYŠIŲ REGULIAVIMO TARNYBOS DIREKTORIUS ĮSAKYMAS DĖL RADIJO RYŠIO PLĖTROS 3400 3800 MHz RADIJO DAŽNIŲ JUOSTOJE PLANO PATVIRTINIMO 2019 m. d. Nr. 1V- Vilnius Vadovaudamasis

Detaliau

VIEŠOSIOS KONSULTACIJOS DĖL TRANSLIACIJŲ PERDAVIMO PRIEMONIŲ TEIKIMO PASLAUGŲ RINKOS TYRIMO PASTABŲ VERTINIMAS Eil. Nr. Pastabos teikėjas / pastabų gr

VIEŠOSIOS KONSULTACIJOS DĖL TRANSLIACIJŲ PERDAVIMO PRIEMONIŲ TEIKIMO PASLAUGŲ RINKOS TYRIMO PASTABŲ VERTINIMAS Eil. Nr. Pastabos teikėjas / pastabų gr VIEŠOSIOS KONSULTACIJOS DĖL TRANSLIACIJŲ PERDAVIMO PRIEMONIŲ TEIKIMO PASLAUGŲ RINKOS TYRIMO PASTABŲ VERTINIMAS 1. 1.1. Lietuvos Respublikos konkurencijos taryba (toliau Taryba) Taryba nėra atlikusi išsamaus

Detaliau

TELIA1 PASIŪLYMAS GALIOJA: Pasiūlymas galioja iki 2019 m. Rugsėjo 30 d. Naujiems ir esamiems privatiems klientams. Neskolingiems Telia Lietuva, AB. Pa

TELIA1 PASIŪLYMAS GALIOJA: Pasiūlymas galioja iki 2019 m. Rugsėjo 30 d. Naujiems ir esamiems privatiems klientams. Neskolingiems Telia Lietuva, AB. Pa TELIA1 PASIŪLYMAS GALIOJA: Pasiūlymas galioja iki 2019 m. Rugsėjo 30 d. Naujiems ir esamiems privatiems klientams. Neskolingiems Telia Lietuva, AB. Pasiūlymas negalioja kartu su kitais specialiais pasiūlymais.

Detaliau

CPO veiklos rezultatų ir finansinės naudos VALSTYBEI vertinimo ATASKAITA

CPO veiklos rezultatų ir finansinės naudos VALSTYBEI vertinimo ATASKAITA 2010 Karolis Šerpytis CPO VEIKLOS REZULTATŲ IR FINANSINĖS NAUDOS VALSTYBEI VERTINIMO ATASKAITA Centrinė perkančioji organizacija 1 TURINYS Santrauka... 2 1. CPO veiklos rezultatų vertinimas... 3 1.1. Pirkimų

Detaliau

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Skaitmeninės kabelinės televizijos galimybės Mindaugas Žilinskas Ryšių reguliavimo tarnybos Radijo ryšio departamento direktorius Vilnius, 2012 m. 1 Turinys 1. Raiškiosios (HD) televizijos standartai ir

Detaliau

VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS VIRŠININKAS ĮSAKYMAS DĖL VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS PRIE LIETUVO

VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS VIRŠININKAS ĮSAKYMAS DĖL VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS PRIE LIETUVO VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS VIRŠININKAS ĮSAKYMAS DĖL VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS VIRŠININKO 2006

Detaliau

UAB EUROCOM JUDRIOJO RYŠIO PASLAUGŲ TEIKIMO IR NAUDOJIMOSI JOMIS TAISYKLĖS Šios UAB Eurocom (toliau EUROCOM) judriojo telefono ryšio paslaugų teikimo

UAB EUROCOM JUDRIOJO RYŠIO PASLAUGŲ TEIKIMO IR NAUDOJIMOSI JOMIS TAISYKLĖS Šios UAB Eurocom (toliau EUROCOM) judriojo telefono ryšio paslaugų teikimo UAB EUROCOM JUDRIOJO RYŠIO PASLAUGŲ TEIKIMO IR NAUDOJIMOSI JOMIS TAISYKLĖS Šios UAB Eurocom (toliau EUROCOM) judriojo telefono ryšio paslaugų teikimo ir naudojimosi jomis taisyklės, papildydamos Lietuvos

Detaliau

CODE2APC

CODE2APC EUROPOS PARLAMENTAS 2004 Plenarinio posėdžio dokumentas 2009 C6-0068/2009 2007/0248(COD) 19/02/2009 Bendroji pozicija 2009 m. vasario 16 Tarybos priimta bendroji pozicija siekiant priimti Europos Parlamento

Detaliau

RYŠIŲ REGULIAVIMO TARNYBOS

RYŠIŲ REGULIAVIMO TARNYBOS LIETUVOS RESPUBLIKOS RYŠIŲ REGULIAVIMO TARNYBOS DIREKTORIUS ĮSAKYMAS DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS RYŠIŲ REGULIAVIMO TARNYBOS DIREKTORIAUS 2008 M. GRUODŽIO 24 D. ĮSAKYMO NR. 1V-1160 DĖL RADIJO DAŽNIŲ NAUDOJIMO

Detaliau

Slide 1

Slide 1 PANEVĖŽIO MIESTO GATVIŲ APŠVIETIMO TINKLŲ MODERNIZAVIMAS PROJEKTO TIKSLAI Projekto įgyvendinimo tikslas yra užtikrinti kokybišką, efektyvų ir reikalavimus atitinkantį Savivaldybės gatvių apšvietimą. Projekto

Detaliau

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Skaitmeninis dividendas Antrasis etapas 2014 02 18 Lietuvos Respublikos Ryšių reguliavimo tarnyba Radijo ryšio departamentas 1 Turinys 1. Skaitmeniniai dividendai. 2. Situacijos apžvalga. 3. Problemos

Detaliau

RYŠIŲ REGULIAVIMO TARNYBOS

RYŠIŲ REGULIAVIMO TARNYBOS LIETUVOS RESPUBLIKOS RYŠIŲ REGULIAVIMO TARNYBOS DIREKTORIUS ĮSAKYMAS DĖL RADIJO DAŽNIŲ (KANALŲ) NAUDOJIMO TERMINO PRATĘSIMO TEO LT, AB 2014 m. lapkričio 28 d. 1V-1663 Vilnius Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos

Detaliau

EUROPOS SĄJUNGA EUROPOS PARLAMENTAS TARYBA 2016/0284 (COD) PE-CONS 7/19 Briuselis, 2019 m. balandžio 3 d. (OR. en) PI 7 RECH 24 EDUC 16 COMPET 32 AUDI

EUROPOS SĄJUNGA EUROPOS PARLAMENTAS TARYBA 2016/0284 (COD) PE-CONS 7/19 Briuselis, 2019 m. balandžio 3 d. (OR. en) PI 7 RECH 24 EDUC 16 COMPET 32 AUDI EUROPOS SĄJUNGA EUROPOS PARLAMENTAS TARYBA 2016/0284 (COD) PE-CONS 7/19 Briuselis, 2019 m. balandžio 3 d. (OR. en) PI 7 RECH 24 EDUC 16 COMPET 32 AUDIO 4 CU 9 DIGIT 6 TELECOM 14 CODEC 84 TEISĖS AKTAI IR

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS RYŠIŲ REGULIAVIMO TARNYBA VIEŠOSIOS KONSULTACIJOS DĖL TRANSLIACIJŲ PERDAVIMO PASLAUGŲ, SKIRTŲ TURINIO PASLAUGOMS GALUTINIAMS VART

LIETUVOS RESPUBLIKOS RYŠIŲ REGULIAVIMO TARNYBA VIEŠOSIOS KONSULTACIJOS DĖL TRANSLIACIJŲ PERDAVIMO PASLAUGŲ, SKIRTŲ TURINIO PASLAUGOMS GALUTINIAMS VART LIETUVOS RESPUBLIKOS RYŠIŲ REGULIAVIMO TARNYBA VIEŠOSIOS KONSULTACIJOS DĖL TRANSLIACIJŲ PERDAVIMO PASLAUGŲ, SKIRTŲ TURINIO PASLAUGOMS GALUTINIAMS VARTOTOJAMS TEIKTI, RINKOS TYRIMO IR TRANSLIACIJŲ PERDAVIMO

Detaliau

Banko_paslaugu_internetu_teikimo_salygos_

Banko_paslaugu_internetu_teikimo_salygos_ Banko paslaugų internetu teikimo sąlygos 1. Banko paslaugos internetu tai AB SEB banko (toliau Bankas) ir SEB grupės įmonių, kurioms atstovauja Bankas ar kurios naudojasi Banko paslaugų internetu sistema,

Detaliau

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Skaitmeninė televizija po analoginės išjungimo. Kas mūsų laukia? Mindaugas Žilinskas Lietuvos respublikos ryšių reguliavimo tarnybos Radijo ryšio departamento direktorius Vilnius 2012 1 Slide Turinys 1.

Detaliau

Sanaudu apskaitos taisykles

Sanaudu apskaitos taisykles LIETUVOS RESPUBLIKOS RYŠIŲ REGULIAVIMO TARNYBA GINČŲ TARP ŪKIO SUBJEKTŲ, TEIKIANČIŲ ELEKTRONINIŲ RYŠIŲ TINKLUS IR (AR) PASLAUGAS, SPRENDIMO KOMISIJA SPRENDIMAS DĖL SPLIUS, UAB, UAB CGATES, UAB INIT IR

Detaliau

Pirkimo salygos telefono ir interneto 2011

Pirkimo salygos telefono  ir interneto 2011 PATVIRTINTA Viešųjų pirkimų tarnybos prie Lietuvos Respublikos Vyriausyb s direktoriaus 2003 m. gruodžio 31 d. įsakymu Nr. 1S-121 (Viešųjų pirkimų tarnybos prie Lietuvos Respublikos Vyriausyb s direktoriaus

Detaliau

LRTC

LRTC LIETUVOS RADIJO IR TELEVIZIJOS CENTRAS (AKCINĖ BENDROVĖ) 6 MĖN. TARPINIS PRANEŠIMAS, už laikotarpį pasibaigusį 2019 m. birželio 30 d. 1 TURINYS I. Generalinio direktoriaus žodis II. Pagrindiniai rodikliai

Detaliau

PATVIRTINTA Gretutinių teisių asociacijos Greta 2018 m. spalio 14 d. Visuotinio narių susirinkimo sprendimu GRETUTINIŲ TEISIŲ ASOCIACIJA GRETA ATLYGIN

PATVIRTINTA Gretutinių teisių asociacijos Greta 2018 m. spalio 14 d. Visuotinio narių susirinkimo sprendimu GRETUTINIŲ TEISIŲ ASOCIACIJA GRETA ATLYGIN PATVIRTINTA Gretutinių teisių asociacijos Greta 2018 m. spalio 14 d. Visuotinio narių susirinkimo sprendimu GRETUTINIŲ TEISIŲ ASOCIACIJA GRETA ATLYGINIMO ATLIKĖJAMS IR FONOGRAMŲ GAMINTOJAMS PASKIRSTYMO

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS RYŠIŲ REGULIAVIMO TARNYBA STRATEGIJOS DEPARTAMENTAS EKONOMINĖS ANALIZĖS SKYRIUS 2018 M. IV KETVIRČIO PAŠTO PASLAUGOS TEIKIMO VEIK

LIETUVOS RESPUBLIKOS RYŠIŲ REGULIAVIMO TARNYBA STRATEGIJOS DEPARTAMENTAS EKONOMINĖS ANALIZĖS SKYRIUS 2018 M. IV KETVIRČIO PAŠTO PASLAUGOS TEIKIMO VEIK LIETUVOS RESPUBLIKOS RYŠIŲ REGULIAVIMO TARNYBA STRATEGIJOS DEPARTAMENTAS EKONOMINĖS ANALIZĖS SKYRIUS 2018 M. IV KETVIRČIO PAŠTO PASLAUGOS TEIKIMO VEIKLOS ATASKAITA 2019 03 25 Nr. LD-841 Vilnius TURINYS

Detaliau

Title slide Three line presentation title Using property

Title slide Three line presentation title Using property Reklamos monitoringas, 2015 sausis-gruodis TNS LT reklamos apimčių apžvalgoje pateikiami žiniasklaidos reklamos monitoringo duomenys, reklamos apimčių pokytis lyginant 2015-ųjų ir 2014- ųjų metų sausio-gruodžio

Detaliau

PATVIRTINTA Lietuvos banko valdybos 2011 m. rugsėjo 1 d. nutarimu Nr (Lietuvos banko valdybos 2015 m. gegužės 28 d. nutarimo Nr redakci

PATVIRTINTA Lietuvos banko valdybos 2011 m. rugsėjo 1 d. nutarimu Nr (Lietuvos banko valdybos 2015 m. gegužės 28 d. nutarimo Nr redakci PATVIRTINTA Lietuvos banko valdybos 2011 m. rugsėjo 1 d. nutarimu Nr. 03-144 (Lietuvos banko valdybos 2015 m. gegužės 28 d. nutarimo Nr. 03-90 redakcija) ATSAKINGOJO SKOLINIMO NUOSTATAI I SKYRIUS BENDROSIOS

Detaliau

AB „Klaipėdos nafta“ rebrand

AB „Klaipėdos nafta“ rebrand AB KLAIPĖDOS NAFTA 2017 M. 6 MĖN. NEAUDITUOTI FINANSINIAI REZULTATAI 2017 m. liepos 31 d. TURINYS Informacija apie Bendrovę Svarbiausi įvykiai Finansiniai rezultatai Kita informacija 2 INFORMACIJA APIE

Detaliau

LIETUVOS ITS POLITIKA IR ĮGYVENDINIMAS: STATUS QUO IR ESMINIAI POKYČIAI FORMUOJANT ITS DARBOTVARKĘ GRAŽVYDAS JAKUBAUSKAS Konferencija Intelektinės tra

LIETUVOS ITS POLITIKA IR ĮGYVENDINIMAS: STATUS QUO IR ESMINIAI POKYČIAI FORMUOJANT ITS DARBOTVARKĘ GRAŽVYDAS JAKUBAUSKAS Konferencija Intelektinės tra LIETUVOS ITS POLITIKA IR ĮGYVENDINIMAS: STATUS QUO IR ESMINIAI POKYČIAI FORMUOJANT ITS DARBOTVARKĘ GRAŽVYDAS JAKUBAUSKAS Konferencija Intelektinės transporto sistemos ir išmaniosios technologijos transporte

Detaliau

`

` 218 METŲ ENERGETIKOS IR GERIAMOJO VANDENS TIEKIMO BEI NUOTEKŲ TVARKYMO SEKTORIŲ APŽVALGA 2 TURINYS 1. PAGRINDINIAI ENERGETIKOS IR GERIAMOJO VANDENS TIEKIMO BEI NUOTEKŲ TVARKYMO SEKTORIŲ RODIKLIAI... 3

Detaliau

Įmonių bankroto ir restruktūrizavimo procesų eiga

Įmonių bankroto ir restruktūrizavimo procesų eiga AUDITO, APSKAITOS, TURTO VERTINIMO IR NEMOKUMO VALDYMO TARNYBA PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS ĮMONIŲ BANKROTO IR RESTRUKTŪRIZAVIMO BEI FIZINIŲ ASMENŲ BANKROTO PROCESŲ 2019 M. SAUSIO KOVO

Detaliau

VIEŠOJI ĮSTAIGA KLAIPĖDOS MOKSLO IR TECHNOLOGIJŲ PARKAS VEIKLOS ATASKAITA 2016 M. Klaipėda 2017

VIEŠOJI ĮSTAIGA KLAIPĖDOS MOKSLO IR TECHNOLOGIJŲ PARKAS VEIKLOS ATASKAITA 2016 M. Klaipėda 2017 VIEŠOJI ĮSTAIGA KLAIPĖDOS MOKSLO IR TECHNOLOGIJŲ PARKAS VEIKLOS ATASKAITA 2016 M. Klaipėda 2017 TURINYS 1. Informacija apie viešosios įstaigos Klaipėdos mokslo ir technologijų parko (toliau KMTP) veiklą

Detaliau

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Baltijos šalių namų ūkių finansų apžvalga Julita Varanauskienė SEB banko šeimos finansų ekspertė Pajamos augo visose šalyse, iš ateities daugiausia tikisi latviai Vidutinis neto darbo užmokestis (EUR)

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS ENERGETIKOS MINISTRO

LIETUVOS RESPUBLIKOS ENERGETIKOS MINISTRO Suvestinė redakcija nuo 2017-12-02 Įsakymas paskelbtas: Žin. 2011, Nr. 147-6900, i. k. 111203NISAK0001-293 LIETUVOS RESPUBLIKOS ENERGETIKOS MINISTRO Į S A K Y M A S DĖL PREKYBOS GAMTINĖMIS DUJOMIS TAISYKLIŲ

Detaliau

Šioje apžvalgoje nagrinėjami konsoliduoti 34 1 bendrovių, kurių vertybiniais popieriais leista prekiauti reguliuojamose rinkose, išskyrus komercinius

Šioje apžvalgoje nagrinėjami konsoliduoti 34 1 bendrovių, kurių vertybiniais popieriais leista prekiauti reguliuojamose rinkose, išskyrus komercinius Šioje apžvalgoje nagrinėjami konsoliduoti 34 1 bendrovių, kurių vertybiniais popieriais leista prekiauti reguliuojamose rinkose, išskyrus komercinius bankus, duomenys. Remiamasi emitentų viešai skelbta

Detaliau

Mano ERGO savitarnos sistema mano.ergo.lt (Naudotojo atmintinė) 1) Kaip prisijungti prie savitarnos sistemos? 1. Naršyklės lange įveskite mano.ergo.lt

Mano ERGO savitarnos sistema mano.ergo.lt (Naudotojo atmintinė) 1) Kaip prisijungti prie savitarnos sistemos? 1. Naršyklės lange įveskite mano.ergo.lt Mano ERGO savitarnos sistema mano.ergo.lt (Naudotojo atmintinė) 1) Kaip prisijungti prie savitarnos sistemos? 1. Naršyklės lange įveskite mano.ergo.lt 2. Pasirinkite vieną iš prisijungimo būdų: el. bankininkystę,

Detaliau

Slide 1

Slide 1 Elektroninių įrenginių gamintojai Apie įmonę V. Bartkevičiaus įmonė Valsena buvo įkurta 1996 Birželio 4 dieną. Pagrindinė įmonės veikla unikalių mikroprocesorinių duomenų perdavimo prietaisų projektavimas

Detaliau

Atviro konkurso sąlygų 4 priedas BENDROJO PAGALBOS CENTRO INFORMACINĖS SISTEMOS APTARNAVIMO PASLAUGŲ TEIKIMO SPECIFIKACIJA 1. Pirkimo objektas Bendroj

Atviro konkurso sąlygų 4 priedas BENDROJO PAGALBOS CENTRO INFORMACINĖS SISTEMOS APTARNAVIMO PASLAUGŲ TEIKIMO SPECIFIKACIJA 1. Pirkimo objektas Bendroj Atviro konkurso sąlygų 4 priedas BENDROJO PAGALBOS CENTRO INFORMACINĖS SISTEMOS APTARNAVIMO PASLAUGŲ TEIKIMO SPECIFIKACIJA 1. Pirkimo objektas Bendrojo pagalbos centro informacinės sistemos BPCIS, esančios

Detaliau

RR-GSM_IM_LT_110125

RR-GSM_IM_LT_110125 Retransliatorius RR-GSM Įrengimo instrukcija Draugystės g. 17, LT-51229 Kaunas El. p.: info@trikdis.lt www.trikdis.lt Retransliatorius RR-GSM perduoda priimtus pranešimus į centralizuoto stebėjimo pultą

Detaliau

AB „Klaipėdos nafta“ rebrand

AB „Klaipėdos nafta“ rebrand AB KLAIPĖDOS NAFTA NEAUDITUOTI FINANSINIAI REZULTATAI, 2019 M. 6 MĖN. 2019 liepos 31 d. 1 TURINYS Informacija apie Bendrovę Svarbiausi įvykiai Finansiniai rezultatai Investicijų apžvalga Kita informacija

Detaliau

L I E T U V O S D R A U D I M O R I N K O S A P Ž V A L G A / m. I I I k e t v i r t i s 1 Turinys I. DRAUDIMO RINKOS APŽVALGA... 3 II. DRAUDI

L I E T U V O S D R A U D I M O R I N K O S A P Ž V A L G A / m. I I I k e t v i r t i s 1 Turinys I. DRAUDIMO RINKOS APŽVALGA... 3 II. DRAUDI 1 Turinys I. DRAUDIMO RINKOS APŽVALGA... 3 II. DRAUDIMO ĮMONIŲ FINANSINIŲ RODIKLIŲ APŽVALGA... III. DRAUDIMO TARPININKŲ RINKOS APŽVALGA....7 L I E T U V O S D R A U D I M O R I N K O S A P Ž V A L G A

Detaliau

VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS VIRŠININKAS ĮSAKYMAS DĖL VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS PRIE LIETUVO

VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS VIRŠININKAS ĮSAKYMAS DĖL VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS PRIE LIETUVO VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS VIRŠININKAS ĮSAKYMAS DĖL VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS VIRŠININKO 2006

Detaliau

Microsoft Word - nutarimo+projektas_+VB

Microsoft Word - nutarimo+projektas_+VB VALSTYBINĖ KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJA NUTARIMAS DĖL GINČO TARP IR AB ENERGIJOS SKIRSTYMO OPERATORIUS NAGRINĖJIMO 2019 m. gegužės 20 d. Nr. O3E-147 Vilnius Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos

Detaliau

VALSTYBINĖ KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJA NUTARIMAS DĖL AB ENERGIJOS SKIRSTYMO OPERATORIUS ELEKTROS ENERGIJOS PERSIUNTIMO PASLAUGOS KAINŲ IR

VALSTYBINĖ KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJA NUTARIMAS DĖL AB ENERGIJOS SKIRSTYMO OPERATORIUS ELEKTROS ENERGIJOS PERSIUNTIMO PASLAUGOS KAINŲ IR VALSTYBINĖ KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJA NUTARIMAS DĖL AB ENERGIJOS SKIRSTYMO OPERATORIUS ELEKTROS ENERGIJOS PERSIUNTIMO PASLAUGOS KAINŲ IR JŲ TAIKYMO TVARKOS PASKELBIMO 2018 m. lapkričio 16

Detaliau

John Deere - ISG telematikos paslaugų prenumerata ( JDLink ) Galiojimo teritorija: Europos Sąjungos, ne Europos Sąjungos šalyse Europos ekonominėje er

John Deere - ISG telematikos paslaugų prenumerata ( JDLink ) Galiojimo teritorija: Europos Sąjungos, ne Europos Sąjungos šalyse Europos ekonominėje er John Deere - ISG telematikos paslaugų prenumerata ( JDLink ) Galiojimo teritorija: Europos Sąjungos, ne Europos Sąjungos šalyse Europos ekonominėje erdvėje (EEE), Azerbaidžane, Kazachstane, Ukrainoje ir

Detaliau

Lietuvos draudimo rinkos apžvalga 2017 m. I III ketvirtis ISSN (ONLINE) Leidžiama perspausdinti švietimo ir nekomerciniais tikslais, jei nur

Lietuvos draudimo rinkos apžvalga 2017 m. I III ketvirtis ISSN (ONLINE) Leidžiama perspausdinti švietimo ir nekomerciniais tikslais, jei nur Lietuvos draudimo rinkos apžvalga 217 m. I III ketvirtis ISSN 2335-8335 (ONLINE) Leidžiama perspausdinti švietimo ir nekomerciniais tikslais, jei nurodomas šaltinis. Lietuvos bankas, 217 Gedimino pr. 6,

Detaliau

DĖL APLINKOS IR SVEIKATOS MOKSLO KOMITETO ĮSTEIGIMO

DĖL APLINKOS IR SVEIKATOS MOKSLO KOMITETO ĮSTEIGIMO LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRAS ĮSAKYMAS DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRO 011 M. KOVO D. ĮSAKYMO NR. V-199 DĖL LIETUVOS HIGIENOS NORMOS HN 80:011 ELEKTROMAGNETINIS

Detaliau

JABRA REVO WIRELESS Naudotojo Vadovas jabra.com/revowireless

JABRA REVO WIRELESS Naudotojo Vadovas jabra.com/revowireless Naudotojo Vadovas jabra.com/revowireless TURINYS 1. SVEIKI...3 2. APŽVALGA... 4 3. KAIP DĖVĖTI...5 3.1 AUKŠČIO REGULIAVIMAS 3.2 SULENKIAMI LANKSTAI 4. ĮKROVIMAS...7 4.1 BATERIJOS BŪSENA 5. PRIJUNGIMAS...

Detaliau

VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS

VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS VIRŠININKO Į S A K Y M A S DĖL PRANEŠIMO APIE IDENTIFIKAVIMO ELEKTRONINIO DEKLARAVIMO INFORMACINĖJE SISTEMOJE PRIEMONES PRC905

Detaliau

STANDARTINĖS SUTARČIŲ SĄLYGOS CASHBACK WORLD NARIAMS Redakcija: 2018 m. kovas Preambulė A. UAB myworld Lithuania (toliau vadinama myworld ), buveinės

STANDARTINĖS SUTARČIŲ SĄLYGOS CASHBACK WORLD NARIAMS Redakcija: 2018 m. kovas Preambulė A. UAB myworld Lithuania (toliau vadinama myworld ), buveinės STANDARTINĖS SUTARČIŲ SĄLYGOS CASHBACK WORLD NARIAMS Redakcija: 2018 m. kovas Preambulė A. UAB myworld Lithuania (toliau vadinama myworld ), buveinės adresas Olimpiečių g. 1, LT- 09235 Vilnius, juridinio

Detaliau

Microsoft Word - SDH2.doc

Microsoft Word - SDH2.doc PATVIRTINTA AB Lietuvos geleţinkeliai Geleţinkelių infrastruktūros direkcijos direktoriaus 2009-11-30 įsakymu Nr. Į (DI-161) SDH SĄSAJOS TECHNINIS APRAŠAS TURINYS I. BENDROJI DALIS... 4 II. TAIKYMO SRITIS...

Detaliau

LT.DOC

LT.DOC LT Bendrijos gairės dėl valstybės pagalbos taisyklių taikymo sparčiojo plačiajuosčio ryšio tinklų diegimui 1. ĮVADAS (1) Galimybė naudotis plačiajuosčiu ryšiu yra svarbiausias informacijos ir ryšių technologijų

Detaliau

(Finansin\353s b\373kl\353s ataskaita)

(Finansin\353s b\373kl\353s ataskaita) FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA PAGAL 2018 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS (data) Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais Pastabos Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio

Detaliau

KS360_BAL(Open)_Cover_ indd

KS360_BAL(Open)_Cover_ indd KS360 Naudotojo vadovas www.lgmobile.com P/N : MMBB0313801 (1.0) H ELECTRONICS INC. KS360 L i e t u v i ų Latviešu E e s t i Bluetooth QD ID B014200 Šios knygelės turinys gali skirtis nuo jūsų telefono

Detaliau

(Pasiūlymų dėl projektų atrankos kriterijų nustatymo ir keitimo forma) PASIŪLYMAI DĖL PROJEKTŲ ATRANKOS KRITERIJŲ NUSTATYMO IR KEITIMO 2017 m. lapkrič

(Pasiūlymų dėl projektų atrankos kriterijų nustatymo ir keitimo forma) PASIŪLYMAI DĖL PROJEKTŲ ATRANKOS KRITERIJŲ NUSTATYMO IR KEITIMO 2017 m. lapkrič (Pasiūlymų dėl projektų atrankos kriterijų nustatymo ir keitimo forma) PASIŪLYMAI DĖL PROJEKTŲ ATRANKOS KRITERIJŲ NUSTATYMO IR KEITIMO 2017 m. lapkričio d. FORMAI PRITARTA 2014-2020 m. Europos Sąjungos

Detaliau

2015 M. PRELIMINARŪS VEIKLOS REZULTATAI BEI PAGRINDINIŲ DUOMENŲ SANTRAUKA AB INVL Technology investicijų į informacinių technologijų verslus bendrovė,

2015 M. PRELIMINARŪS VEIKLOS REZULTATAI BEI PAGRINDINIŲ DUOMENŲ SANTRAUKA AB INVL Technology investicijų į informacinių technologijų verslus bendrovė, AB INVL Technology investicijų į informacinių technologijų verslus bendrovė, listinguojama NASDAQ Vilnius akcijų biržoje (Nasdaq Vilnius: INC1L) nuo m. birželio mėn. 1 INVL TECHNOLOGY 2015 METŲ VEIKLOS

Detaliau

Veiksmų programų administravimo

Veiksmų programų administravimo (Pasiūlymų dėl projektų atrankos kriterijų nustatymo ir keitimo forma) PASIŪLYMAI DĖL PROJEKTŲ ATRANKOS KRITERIJŲ NUSTATYMO IR KEITIMO 2015 m. gegužės 19 d. FORMAI PRITARTA 2014 2020 m. Europos Sąjungos

Detaliau

(Finansin\353s b\373kl\353s ataskaita)

(Finansin\353s b\373kl\353s ataskaita) Straipsniai FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA PAGAL 2018 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS (data) Pastabos Pateikimo valiuta ir tikslumas: Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena eurais Paskutinė praėjusio ataskaitinio

Detaliau

ES F ben dri Projekto kodas (Įrašoma automatiškai) 1 PROJEKTO SFMIS DUOMENŲ FORMA FORMAI PRITARTA m. Europos Sąjungos struktūrinės paramos a

ES F ben dri Projekto kodas (Įrašoma automatiškai) 1 PROJEKTO SFMIS DUOMENŲ FORMA FORMAI PRITARTA m. Europos Sąjungos struktūrinės paramos a ES F ben dri 1 PROJEKTO SFMIS DUOMENŲ FORMA FORMAI PRITARTA 2014-2020 m. Europos Sąjungos struktūrinės paramos administravimo darbo grupės, sudarytos Lietuvos Respublikos finansų ministro 2013 m. liepos

Detaliau

Microsoft PowerPoint _3Q_ _LT.pps

Microsoft PowerPoint _3Q_ _LT.pps Preliminarūs 28 m. 9 mėnesių AB Invalda grupės rezultatai Vilnius, 28-11-28 Turinys Apie AB Invalda Įmonių grupė Svarbūs įvykiai Finansiniai rezultatai Informacija apie akcijas Akcininkų struktūra Prekyba

Detaliau

Microsoft Word - LE_Sutarties su NEPRIKLAUSOMU ST nariu salygos

Microsoft Word - LE_Sutarties su NEPRIKLAUSOMU ST nariu salygos SUTARTIES DĖL NEPRIKLAUSOMO STEBĖTOJŲ TARYBOS NARIO VEIKLOS SĄLYGOS ATSIŽVELGIANT Į TAI, KAD: (A) Stebėtojų tarybos narys [data] Bendrovės visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimu Nr.[...] buvo

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTRO

LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTRO TRAKŲ ISTORIJOS MUZIEJUS FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠKINAMASIS RAŠTAS UŽ 2014 METŲ I I I-Ą KETVIRTĮ I. BENDROJI DALIS Trakų istorijos muziejus (toliau Muziejus) yra biudžetinė įstaiga, finansuojama iš Lietuvos

Detaliau

VALSTYBINĖ KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJA

VALSTYBINĖ KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJA VALSTYBINĖS KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJOS ŠILUMOS IR VANDENS DEPARTAMENTO VANDENS SKYRIUS Teikti Komisijos posėdžiui Komisijos narė Viktorija Sankauskaitė 2015-05-22 PAŽYMA DĖL GERIAMOJO VANDENS

Detaliau

BUHALTERINĖ APSKAITA Dr. Stasys Peldžius 7 paskaita

BUHALTERINĖ APSKAITA Dr. Stasys Peldžius 7 paskaita BUHALTERINĖ APSKAITA Dr. Stasys Peldžius 7 paskaita TRUMPALAIKIO TURTO APSKAITA Fundamentinė apskaitos lygybė TURTAS = NUOSAVYBĖ + + Pajamos - Sąnaudos Ilgalaikis + trumpalaikis = Nuosavas + Įsipareigojimai

Detaliau

VALSTYBINĖS KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJOS

VALSTYBINĖS KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJOS Projektas VALSTYBINĖ KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJA NUTARIMAS DĖL ŠILUMOS TIEKĖJŲ, NEPRIKLAUSOMŲ ŠILUMOS GAMINTOJŲ, GERIAMOJO VANDENS TIEKĖJŲ IR NUOTEKŲ TVARKYTOJŲ, PAVIRŠINIŲ NUOTEKŲ TVARKYTOJŲ

Detaliau

2018 M. TVARIOS VEIKLOS ATASKAITA

2018 M. TVARIOS VEIKLOS ATASKAITA 2018 M. TVARIOS VEIKLOS ATASKAITA TURINYS KAS YRA TELIA?...3 Kas yra Telia Lietuva įmonių grupė?... 4 Kas yra Telia Company?... 5 Mūsų verslo filosofija... 6 Narystė organizacijose... 7 KOKIE MUMS BUVO

Detaliau

(Microsoft Word - pasiekim\370 tvarka 2018.doc)

(Microsoft Word - pasiekim\370 tvarka 2018.doc) PATVIRTINTA Druskininkų Ryto gimnazijos direktoriaus 2017 m. rugpjūčio 28 d. įsakymu Nr. V1 283 (Druskininkų Ryto gimnazijos direktoriaus 2018 m. rugsėjo 5 d. įsakymu Nr. V1-326 redakcija) DRUSKININKŲ

Detaliau

Finansų rinkos dalyvių veikla Lietuvos draudimo rinkos apžvalga 2019 / I ketv.

Finansų rinkos dalyvių veikla Lietuvos draudimo rinkos apžvalga 2019 / I ketv. Finansų rinkos dalyvių veikla Lietuvos draudimo rinkos apžvalga 19 / LIETUVOS DRAUDIMO RINKOS APŽVALGA Serija Finansų rinkos dalyvių veikla 19 ISSN 2335-8335 (online) Santrumpos ES Europos Sąjunga TPVCAD

Detaliau

Pirkimų per CPO rezultatai 2012 m. Periodas iki I. Pirkimų vertė ir skaičius Pirkimų vertė, Lt Pirkimų skaičius 1060 Mėnuo Pirki

Pirkimų per CPO rezultatai 2012 m. Periodas iki I. Pirkimų vertė ir skaičius Pirkimų vertė, Lt Pirkimų skaičius 1060 Mėnuo Pirki Pirkimų per CPO rezultatai 212 m. Periodas iki 212-4-3 I. Pirkimų vertė ir skaičius Pirkimų vertė, Lt 39.352.165 Pirkimų skaičius 16 Mėnuo sausis 7.218.85,21 2 vasaris 1.59.648,92 288 kovas 11.389.637,85

Detaliau

Teisinės ir mokesčių sistemos supratimas

Teisinės ir mokesčių sistemos supratimas Teisinės ir mokesčių sistemos supratimas TEISINĖ APLINKA NORITE ĮSTEIGTI ĮMONĘ, NUO KO PRADĖTI? TEISINIŲ FORMŲ JURIDINIAI ASMENYS individuali įmonė, uždaroji akcinė bendrovė, akcinė bendrovė, asociacija,

Detaliau

NACIONALINIS KIBERNETINIO SAUGUMO CENTRAS Tel El. p. NACIONALINIS KIBERNETINIO SAUGUMO CENTRAS PRIE KRA

NACIONALINIS KIBERNETINIO SAUGUMO CENTRAS Tel El. p.   NACIONALINIS KIBERNETINIO SAUGUMO CENTRAS PRIE KRA PRIE KRAŠTO APSAUGOS MINISTERIJOS RESPUBLIKOS PREZIDENTO IR EUROPOS PARLAMENTO RINKIMŲ KIBERNETINĖS ERDVĖS STEBĖSENOS ATASKAITA 2019 m. gegužės 28 d. Vilnius Santrauka: Respublikos Prezidento ir Europos

Detaliau

VALSTYBINĖ KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJA

VALSTYBINĖ KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJA VALSTYBINĖS KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJOS ŠILUMOS IR VANDENS DEPARTAMENTO VANDENS SKYRIUS Teikti Komisijos posėdžiui Komisijos narė Viktorija Sankauskaitė 2016-05-31 PAŽYMA DĖL GERIAMOJO VANDENS

Detaliau

Microsoft PowerPoint _LE_Investuotoju mugei.ppt [Compatibility Mode]

Microsoft PowerPoint _LE_Investuotoju mugei.ppt [Compatibility Mode] AB Lietuvos energija pokyčiai įgyvendinant nacionalinę elektros energetikos strategiją Vilnius, 2010-09-30 1 Aloyzas Koryzna Darius Grondskis Elektros energetikos sektoriaus pertvarkos tikslai 1. Didinti

Detaliau

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation RRT pirmininkavimas Europos pašto paslaugų reguliuotojų Prieigos reguliavimo grupei Kasmetinis susitikimas su pašto rinkos dalyviais 2019 m. birželio 10 d. EUROPOS PAŠTO PASLAUGŲ REGULIUOTOJŲ GRUPĖ (ERGP)

Detaliau

C(2016)7159/F1 - LT (annex)

C(2016)7159/F1 - LT (annex) EUROPOS KOMISIJA Briuselis, 2016 11 11 C(2016) 7159 final ANNEXES 1 to 3 PRIEDAI prie KOMISIJOS DELEGUOTOJO REGLAMENTO kuriuo 2014 m. liepos 23 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 909/2014

Detaliau

Microsoft Word - B AM MSWORD

Microsoft Word - B AM MSWORD 25.11.2014 B8-0286/7 7 1 dalis 1. ragina valstybes nares ir Komisiją d ti tvarias pastangas įgyvendinti esamas taisykles ir užtikrinti, kad jų būtų laikomasi kaip visa apimančios strategijos dalį naikinti

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTRO

LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTRO TRAKŲ ISTORIJOS MUZIEJUS FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠKINAMASIS RAŠTAS UŽ 2014 METŲ I -Ą KETVIRTĮ I. BENDROJI DALIS Trakų istorijos muziejus (toliau Muziejus) yra biudžetinė įstaiga, finansuojama iš Lietuvos

Detaliau

2013 m. liepos 30 d. Europos Centrinio Banko gairės, kuriomis iš dalies keičiamos Gairės ECB/2011/23 dėl Europos Centrinio Banko statistinės atskaitom

2013 m. liepos 30 d. Europos Centrinio Banko gairės, kuriomis iš dalies keičiamos Gairės ECB/2011/23 dėl Europos Centrinio Banko statistinės atskaitom L 247/38 Europos Sąjungos oficialusis leidinys 2013 9 18 GAIRĖS EUROPOS CENTRINIO BANKO GAIRĖS 2013 m. liepos 30 d. kuriomis iš dalies keičiamos Gairės ECB/2011/23 dėl Europos Centrinio Banko statistinės

Detaliau

PATVIRTINTA Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos pirmininko 2017 m. d. įsakymu Nr. O1- VALSTYBINĖS KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMI

PATVIRTINTA Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos pirmininko 2017 m. d. įsakymu Nr. O1- VALSTYBINĖS KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMI PATVIRTINTA Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos pirmininko 2017 m. d. įsakymu Nr. O1- VALSTYBINĖS KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJOS ELEKTROS ENERGIJOS KAINŲ PALYGINIMO INFORMACINĖS

Detaliau

2015 lapkričio naujienos Vytos poros bei šviesolaidinių tinklų aksesuarai ir komponentai, įrankiai, komutacinių spintų priedai

2015 lapkričio naujienos Vytos poros bei šviesolaidinių tinklų aksesuarai ir komponentai, įrankiai, komutacinių spintų priedai 2015 lapkričio naujienos Vytos poros bei šviesolaidinių tinklų aksesuarai ir komponentai, įrankiai, komutacinių spintų priedai Turinys Puslapis 1. Komutacinės panelės...2 2. Vytos poros rozetės, sujungėjai,

Detaliau

Specialiosios_SoyouStart_dedikuoto_serverio_nuomos_sutarties_salygos

Specialiosios_SoyouStart_dedikuoto_serverio_nuomos_sutarties_salygos SPECIALIOSIOS So You Start DEDIKUOTO SERVERIO NUOMOS SUTARTIES SĄLYGOS Versija: 2013-12-05 1 STRAIPSNIS: TIKSLAS Šių specialiųjų sąlygų, papildančių pagrindines So You Start paslaugų teikimo sutarties

Detaliau

INFORMACINIS PRANEŠIMAS 2018 m. gegužės 30 d., Vilnius ALKOHOLIO IR TABAKO VARTOJIMAS IR PADARINIAI 2017 M m. vienam 15 metų ir vyresniam šalies

INFORMACINIS PRANEŠIMAS 2018 m. gegužės 30 d., Vilnius ALKOHOLIO IR TABAKO VARTOJIMAS IR PADARINIAI 2017 M m. vienam 15 metų ir vyresniam šalies INFORMACINIS PRANEŠIMAS 2018 m. gegužės 30 d., Vilnius ALKOHOLIO IR TABAKO VARTOJIMAS IR PADARINIAI 2017 M. 2017 m. vienam 15 metų ir vyresniam šalies gyventojui teko 12,3 litro suvartoto absoliutaus (100

Detaliau

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Informacija apie projektų administravimą. Reikalavimai projekto išlaidų tinkamumui. Mokėjimo prašymų teikimas. 2019 m. balandžio 29 d. Sergej Tkačenko Lietuvos mokslo tarybos Mokslo fondo ES struktūrinės

Detaliau

Title

Title Šiuolaikiškos ir labiau visai Europai pritaikytos autorių teisių sistemos kūrimas Vita Juknė Europos Komisijos Ryšių tinklų, turinio ir technologijų skyrius Išsakyta nuomonė yra asmeninė ir negali būti

Detaliau

ELEKTRONINIŲ RYŠIŲ PASLAUGŲ TEIKIMO TAISYKLĖS I. Bendrosios sąlygos 1. UAB Besmegeniai (toliau Besmegeniai) Paslaugų teikimo taisyklės (toliau Taisykl

ELEKTRONINIŲ RYŠIŲ PASLAUGŲ TEIKIMO TAISYKLĖS I. Bendrosios sąlygos 1. UAB Besmegeniai (toliau Besmegeniai) Paslaugų teikimo taisyklės (toliau Taisykl ELEKTRONINIŲ RYŠIŲ PASLAUGŲ TEIKIMO TAISYKLĖS I. Bendrosios sąlygos 1. UAB Besmegeniai (toliau Besmegeniai) Paslaugų teikimo taisyklės (toliau Taisyklės) nustato interneto prieigos, televizijos programų

Detaliau

(Microsoft Word - Aur\353s.doc)

(Microsoft Word - Aur\353s.doc) DĖL GAUTOS INFORMACIJOS APIE ASMENS DUOMENŲ, TVARKOMŲ BANKUOSE IR KITOSE KREDITO ĮSTAIGOSE BEI FINANSŲ ĮMONĖSE, TEIKIMĄ KREDITŲ BIURAMS APIBENDRINIMO Valstybinė duomenų apsaugos inspekcija 2009 m. sausio

Detaliau

VI_2013_pusmet

VI_2013_pusmet VALDYMO ĮMONIŲ PUSMEČIO ATASKAITOS TURINYS I. BENDROJI INFORMACIJA 1. Pagrindiniai valdymo įmonės duomenys: 1.1. UAB MP PENSION FUNDS BALTIC 1.2. buveinė Savanorių pr. 349, Kaunas. 1.3. telefono (8 37)

Detaliau