final_Duju_rinkos_stebesesnos_ataskaita_2011_I_ketv

Dydis: px
Rodyti nuo puslapio:

Download "final_Duju_rinkos_stebesesnos_ataskaita_2011_I_ketv"

Transkriptas

1 Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija GAMTINIŲ DUJŲ RINKOS STEBĖSENOS ATASKAITA UŽ 2011 M. I KETV. Vilnius, 2011

2 2 Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija Algirdo g. 27, LT Vilnius Tel , faks El.p. info@regula.lt m. birželis

3 3 Turinys 1. Gamtinių dujų importas Gamtinių dujų importo rinkos dalyviai Gamtinių dujų importo rinkos apimtis Gamtinių dujų transportavimas magistraliniu tinklu Gamtinių dujų transportavimo magistraliniu tinklu rinkos dalyviai Gamtinių dujų transportavimo magistraliniu tinklu rinkos apimtis Investicijos Gamtinių dujų skirstymas Gamtinių dujų skirstymo rinkos dalyviai Gamtinių dujų skirstymo rinkos apimtis Investicijos Gamtinių dujų tiekimo rinka Gamtinių dujų tiekimo rinkos dalyviai Didmeninė gamtinių dujų tiekimo rinka Mažmeninė gamtinių dujų tiekimo rinka Investicijos...15

4 4 ĮVADAS Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija parengė 2011 m. I ketv. gamtinių dujų rinkos stebėsenos ataskaitą. Ataskaita parengta gamtinių dujų tiekimo, perdavimo ir skirstymo įmonių Komisijai pateiktų ataskaitų duomenimis. Komisijos ataskaitoje pateikiami apibendrinti duomenys bei jų palyginimas apie gamtinių dujų importą, vartojimą bei transportavimą dujotiekiais, rinkos dalyvių užimamos atitinkamos rinkos dalys, vidutinės gamtinių dujų importo kainos į Lietuvą bei investicijos į gamtinių dujų perdavimo ir skirstymo sektorius. Esminiai įvykiai 2011 m. I ketv.: Importo rinka 2011 m. I ketv. sudarė 1181 mln. m 3 gamtinių dujų, palyginus su 2010 I ketv., sumažėjo 3,2 proc. Vertine išraiška išlaidos importuojamoms dujoms (nevertinant AB Achema importo išlaidų) sumažėjo nuo 818 iki 750 mln. Lt., t. y. 8,3 proc. Alternatyvių kurio rūšių (1 proc. sieringumo mazuto ir gazolio (0,1) kaina (JAV dol.) 2011 m. I ketv., palyginus su 2010 m. I ketv., padidėjo nuo 8 proc. iki 26 proc., todėl vidutinė importuojamų dujų kaina 2011 m. I ketv., palyginus su 2010 m. I ketv., vidutiniškai išaugo 14 proc. nuo 805,6 iki 917,9 Lt už tūkst. m 3 Perdavimo sistema transportuota 2011 m. I ketv. 1750,6 mln. m 3 gamtinių dujų. Palyginus su 2010 m. I ketv., transportavimas išaugo 4,18 proc. Bendrą perdavimo vamzdynų transportuotą dujų kiekį sąlygojo 27 proc. padidėjęs tranzitu transportuojamas dujų kiekis nuo 467 iki 593 mln. m 3 dujų. Perdavimo veiklos pajamos 2011 m. I ketv., palyginus su 2010 m. I ketv., sumažėjo nuo 41,9 iki 40,4 mln. Lt arba 3,6 proc. Investicijos į perdavimo infrastruktūrą 2011 m. I ketv. sudarė 1,034 mln. Lt arba 95 proc. mažiau nei 2010 m. I ketv. Skirstymo veikloje veikė 6 aktyvūs rinkos dalyviai. Didžiausią rinkos dalį užėmė AB Lietuvos dujos 97,3 proc m. I ketv. paskirstyta 454,7 mln. m 3 gamtinių dujų, t. y. 6,34 proc. mažiau nei 2010 m. I ketv. Skirstymo veiklos pajamos 2011 m. I ketv., palyginus su praėjusių metų atitinkamu laikotarpiu, sumažėjo 10,2 proc. nuo 79,3 iki 71,3 mln. Lt. Investicijos į skirstymo infrastruktūrą 2011 m. I ketv. sudarė 4,33 mln. Lt, t. y. 7,5 proc. mažiau. Tiekimo veikloje 2011 m. I ketv. licencijas veiklai vykdyti turėjo 13 subjektų, iš kurių 8 buvo aktyvūs. Prekyba didmeninėje gamtinių dujų rinkoje yra nežymi 2011 m. I ketv. parduota 2,97 mln. m 3 gamtinių dujų. Palyginus su 2010 m. I ketv., parduota 15,1 proc. mažiau. Vertine išraiška pardavimai sudarė 3,317 mln. Lt arba 1 proc. mažiau nei 2010 m. I ketv. Mažmeninėje gamtinių dujų tiekimo rinkoje 2011 m. I ketv. parduota 676,4 mln. m 3 dujų arba 24 proc. mažiau nei 2010 m. I ketv. Mažmeninės tiekimo rinkos pajamos 2011 m. I ketv. sumažėjo nuo 755,3 iki 657,2 mln. Lt, t. y. 13 proc. Investicijos tiekimo veikloje 2011 m. sudarė 13 tūkst. Lt arba 24 proc. daugiau nei 2010 m. I ketv.

5 5 1. GAMTINIŲ DUJŲ IMPORTAS 1.1. Gamtinių dujų importo rinkos dalyviai Gamtinių dujų importo rinkoje 2011 m. I ketv. veikė tie patys dalyviai kaip ir 2010 m. I ketv., t. y. AB Lietuvos dujos, UAB Dujotekana, AB Achema, UAB Kauno termofikacijos elektrinė, UAB Haupas. Dujos į Lietuvą buvo importuojamos iš vienintelio išorinio dujų tiekėjo Rusijos AB Gazprom. UAB Dujotekana importuojamas dujas pirko ne tiesiogiai iš Rusijos AB Gazprom, o per tarpininką LT Gas Stream (1 pav.). 1 pav. Gamtinių dujų importo į Lietuvą segmento dalyviai Rusijos AB Gazprom LT Gas Stream AB Lietuvos dujos UAB Dujotekana AB Achema UAB KTE UAB Haupas Šaltinis: Komisija 1.2. Gamtinių dujų importo rinkos apimtis 2011 m. I ketv. į Lietuvą buvo importuota 1181 mln. m 3 gamtinių dujų. Palyginus su 2010 m. I ketv., importuotas dujų kiekis sumažėjo 3,2 proc. (1 lentelė). AB Lietuvos dujos importuojamų dujų kiekis sumažėjo 191 mln. m 3, t. y. 29 proc. Tuo tarpu AB Achema importuojamų dujų kiekis padidėjo 159 mln. m 3 dujų, t. y. 78 proc.

6 6 1 lentelė. Į Lietuvą importuojami gamtinių dujų kiekiai 2011 m. I ketv. Importuotojas 2011 m. I ketv. Pokytis, 2010 m. I ketv. proc. AB Lietuvos dujos ,6 UAB Dujotekana ,2 UAB Haupas ,3 UAB Kauno termofikacijos elektrinė ,8 AB Achema ,9 Iš viso: ,2 Struktūriniu požiūriu, didžiausią gamtinių dujų importo rinkos dalį užėmė AB Lietuvos dujos (2 pav.) m. I ketv. labai pasikeitė AB Lietuvos dujos ir AB Achema užimamos importo rinkos dalys. Kitų dujų įmonių importuojami gamtinių dujų kiekiai iš esmės nesikeitė, o užimama importo rinkos dalis išliko panašiame lygyje. 2 pav. Gamtinių dujų importuotojų 2011 m. I ketv. ir 2010 m. I ketv. užimamos rinkos dalys Šaltinis: Komisija Gamtinių dujų importas vertine išraiška pateikiamas 2 lentelėje. AB Lietuvos dujos importo sąnaudos 2011 m. I ketv., palyginus su 2010 m. I ketv., sumažėjo 19 proc. Iš esmės mažėjimas sąlygotas 29 proc. sumažėjusio dujų importuojamo kiekio. Daugiausiai importo sąnaudos didėjo UAB Kauno termofikacijos elektrinės 15 proc. UAB Dujotekana sąnaudos dujų importui padidėjo 9,6 proc. nuo 177,2 iki 194,2 mln. Lt. 2 lentelė. Į Lietuva importuojamų gamtinių dujų įsigijimo sąnaudų dinamika, tūkst. Lt* Importuotojas 2011 I ketv I ketv. Pokytis, proc. AB Lietuvos dujos ,6 UAB Dujotekana ,6 UAB Haupas ,8 UAB Kauno termofikacijos ,1 elektrinė Iš viso: ,3 *- nevertinant AB Achema importo sąnaudų.

7 7 Gamtinių dujų importo rinkos dydį sąlygoja gamtinių dujų importo kaina. Gamtinių dujų importo kaina tiesiogiai priklauso nuo alternatyvių kuro rūšių, t. y. 1 proc. sieringumo mazuto ir gazolio kainos pasaulinėje rinkoje bei euro ir JAV dolerio kurso santykio. 3 lentelėje pateikiamas 1 proc. sieringumo mazuto, gazolio 6 mėn. vidutinės kainos palyginimas bei valiutų kurios santykio palyginimas. Kiekvienos dienos naftos produktų kainų bei valiutų kurso svyravimai ir reikšmės skelbiami Komisijos interneto svetainėje adresu kuro kainos. 3 lentelė. 1 proc. sieringumo mazuto, gazolio 6 mėn. kainos 2011 I ketv m. I ketv. palyginimas, JAV dol/toną bei valiutų kurso santykio palyginimas Gamtinių dujų importo kainos veiksnys Kaina, JAV dol./t Kaina, JAV dol./t Mėnesio kainos pokytis, proc. 1 proc. sieringumo mazutas Gazolis Lt/JAV 2010 m. sausis 2011 m. sausis , m. vasaris 2011 m. vasaris , m. kovas 2011 m. kovas , m. sausis 2011 m. sausis , m. vasaris 2011 m. vasaris , m. kovas 2011 m. kovas , m. sausis 2011 m. sausis 2,4723 2,5218 2, m. vasaris 2011 m. vasaris 2,5444 2,4959-1, m. kovas 2011 m. kovas 2,5616 2,4304-5,1 Kaip matyti iš pateiktos informacijos, 1 proc. sieringumo mazuto kaina 2011 m. I ketv., palyginus su praėjusių metų atitinkamu laikotarpiu, padidėjo 8-11 proc., gazolis proc. Valiutų kurso santykis išliko panašiame lygyje. Būtent alternatyvių kuro rūšių kainų didėjimo veiksnys sąlygojo tai, kad vidutinė importuojamų gamtinių dujų kaina 2011 m. I ketv., palyginus su 2010 m. I ketv., vidutiniškai padidėjo 14 proc. nuo 805,6 iki 917,9 Lt už tūkst. m 3 (3 pav.)

8 8 3 pav. Gamtinių dujų vidutinės importo kainos 2011 m. I ketv m. I ketv. palyginimas, Lt už tūkst. m 3 Šaltinis: Komisija

9 9 2. GAMTINIŲ DUJŲ TRANSPORTAS MAGISTRALINIU TINKLU 2.1. Gamtinių dujų transporto magistraliniu tinklu rinkos dalyviai Gamtinių dujų transporto magistraliniu tinklu rinką sudaro du segmentai. Gamtinių perdavimo rinkoje veikia vienintelė AB Lietuvos dujos. Komisija yra išdavusi šiai įmonei licenciją vykdyti perdavimo veiklą 2001 m. gruodžio mėn. Tranzito veikla nelicencijuojama, ją vykdo perdavimo tinklo operatorius AB Lietuvos dujos Gamtinių dujų transporto magistraliniu tinklu rinkos apimtis Perdavimo sistemos operatorius 2011 m. I ketv. transportavo 1750,6 mln. m 3 gamtinių dujų, iš jų: buitiniams vartotojams 78,5 mln. m 3, o nebuitiniams 1078,9 mln. m 3, tranzitu 593,1 mln. m 3 dujų. Palyginus su 2010 m. I ketv., transportuota 70,1 mln. m 3 dujų daugiau, t. y. 4,2 proc. (4 lentelė). Gamtinių dujų transportavimo perdavimo sistemos struktūroje tranzitas sudaro 34 proc. iš viso transportuoto dujų kiekio m. I ketv. tranzito dalis transportavimo perdavimo sistema sudarė 28 proc. Atsižvelgiant į tai, matyti, kad tranzito dalis struktūroje nuolat didėja: 2011 m. I ketv. tranzitu transportuota 2,7 karto daugiau nei 2004 m. I ketv. (4 pav.). Gamtinių dujų perdavimas Lietuvos vartotojams 2011 m. I ketv., palyginus su 2010 m. I ketv., sumažėjo 56 mln. m 3 dujų arba 4,6 proc. Buitiniai vartotojai perdavimo veikloje užima 6,7 proc. transportuoto dujų kiekio. Šių vartotojų vartojimas 2011 m. I ketv., palyginus su praeitų metų atitinkamu laikotarpiu, sumažėjo 2,5 mln. m 3 dujų arba 3,1 proc. Nebuitinių vartotojų segmento dalis perdavime sudaro 93,2 proc. Šių vartotojų transportuotas dujų kiekis perdavimo sistema 2011 m. I ketv. sumažėjo 53,3 mln. m 3 dujų arba 4,7 proc. 4 lentelė. Gamtinių dujų perdavimo kiekių palyginimas, tūkst. m 3 Perdavimas 2010 m m. Pokytis, tūkst. m 3 Pokytis, proc. I ketv. I ketv. Transportavimas (iš viso): Perdavimas LT ,6% vartotojams: Buitiniams vartotojams ,1% Nebuitiniams ,7% vartotojams Tranzitas ,98% Vertine išraiška perdavimo veiklos pajamų palyginimas pateiktas 5 lentelėje. Iš viso pajamos Lietuvos vartotojų transportavimo perdavimo sistema 2011 m. I ketv. sudarė 40,4 mln. Lt, t. y. 3,6 proc. mažiau nei 2010 m. I ketv. Pajamos iš gamtinių dujų perdavimo nebuitiniams Lietuvos vartotojams 2011 m. I ketv. struktūroje sudarė 93 proc. (sumažėjimas 1 procentiniu punktu). Šių pajamų (perdavimas nebuitiniams vartotojams) apimtis per metus sumažėjo 4,7 proc. ir sudarė 37,65 mln. Lt.

10 10 5 lentelė. Perdavimo veiklos pajamų palyginimas*, tūkst. Lt. Perdavimas 2010 m m. Pokytis, tūkst. Lt Pokytis, proc. I ketv. I ketv. Buitiniams vartotojams ,1 Nebuitiniams vartotojams ,7 Iš jų: pajamos už trumpalaikius perdavimo pajėgumus ir pajėgumų viršijimą ,2 Iš viso ,6 *- nevertinant tranzito transportavimo perdavimo sistema pajamų. 4 pav. Gamtinių dujų tranzito dinamika m. I ketv., mln. m 3 Šaltinis: Komisija 2.3. Investicijos AB Lietuvos dujos investicijos į transporto magistraliniu tinklu veiklą 2011 m. I ketv. sudarė 1,034 mln. Lt. Palyginus su 2010 m. I ketv. atliktomis investicijomis, jos yra 19,305 mln. Lt mažesnės (6 lentelė) m. investicijų dydis iš esmės buvo sąlygotas investicijų į Jauniūnų kompresorinę stotį. 6 lentelė. Investicijų į gamtinių dujų transporto magistraliniu tinklu veiklą dinamika, tūkst. Lt 2011 m. I ketv m. I ketv. Pokytis, tūkst. Lt Investicijos, tūkst. Lt 1.034, , ,0 Pokytis, proc proc.

11 11 3. GAMTINIŲ DUJŲ SKIRSTYMAS 3.1. Gamtinių dujų skirstymo rinkos dalyviai Gamtinių dujų skirstymo veiklai 2011 m. I ketv., kaip ir 2010 m. I ketv., vykdyti Komisija yra išdavusi 6 skirstymo licencijas. Visos skirstymo įmonės minėtu laikotarpiu buvo aktyvios, t. y. vykdė skirstymo veiklą. Licencijų turėtojai pateikiami 7 lentelėje. 7 lentelė. Gamtinių dujų skirstymo licencijos turėtojai Eil. Nr. Įmonės pavadinimas Veiklos vykdymas 1. AB Lietuvos dujos Taip 2. AB agrofirma Josvainiai Taip 3. UAB Intergas Taip 4. UAB Fortum Heat Lietuva Taip 5. UAB Druskininkų dujos Taip 6. AB Achema Taip 3.2. Gamtinių dujų skirstymo rinkos apimtis 2011 m. I ketv. gamtinių dujų skirstymo sistema buvo transportuota 454,7 mln. m 3 gamtinių dujų. Palyginus su 2010 m. I ketv. transportuotu skirstymo sistema dujų kiekiu (485,5 mln. m 3 ), skirstymo rinka sumažėjo 6,34 proc. Buitiniams vartotojams 2011 m. I ketv. transportuota 17 proc. arba 78,6 mln. m 3 gamtinių dujų paskirstyto kiekio. Palyginus su 2010 m. I ketv., šis kiekis sumažėjo 2,5 mln. m 3 dujų arba 3,1 proc. Atitinkamai nebuitiniams vartotojams 2011 m. I ketv. paskirstyta 83 proc. arba 376,1 mln. m 3 gamtinių dujų. Palyginus su 2010 m. I ketv., paskirstytas kiekis sumažėjo 28,3 mln. m 3 dujų arba 7 proc. Pajamos iš skirstymo veiklos 2011 m. I ketv. sudarė 71,3 mln. Lt., t. y. 8,1 mln. Lt arba 10,2 proc. mažiau negu 2010 m. I ketv. Pajamos iš skirstymo buitinių vartotojų poreikiams 2011 m. I ketv. sumažėjo 10,5 proc. ir sudarė 23 mln. Lt. Pajamos iš skirstymo nebuitinių vartotojų poreikiams sumažėjo 10 proc. ir sudarė 48,2 mln. Lt. Gamtinių dujų skirstymo rinkos struktūra 2011 m. I ketv. iš esmės liko nepakitusi. Didžiausią gamtinių dujų skirstymo rinkos dalį užėmė AB Lietuvos dujos. Ši įmonė 2011 m. I ketv. paskirstė 442,6 mln. m 3 dujų, t. y. 97,3 proc. iš viso Lietuvoje paskirstyto gamtinių dujų kiekio vartotojams (8 lentelė). 8 lentelė. Gamtinių dujų paskirstyto dujų kiekio palyginimas, tūkst. m 3 Iš viso Buitiniai vartotojai Nebuitiniai vartotojai Skirstymo įmonė 2010 m m. % 2010 m m. % 2010 m m. % AB Lietuvos dujos ,7% ,1% ,2% UAB Intergas ,3% ,6% ,4% UAB Fortum Heat Lietuva ,1% 3 3 0,0% ,1% UAB Druskininkų dujos ,1% ,5% ,3% AB agrofirma Josvainiai ,5% ,2% ,8% Iš viso: ,3% ,1% ,0%

12 Gamtinių dujų skirstymo rinkos investicijos Gamtinių dujų skirstymo rinkos dalyviai 2011 m. I ketv. į gamtinių dujų skirstymo veiklą investavo 4,33 mln. Lt. arba 7,4 proc. mažiau, palyginus su 2010 m. I ketv m. I ketv. dujų skirstymo įmonės nutiesė 4,02 km skirstomojo dujotiekio bei prijungė 161 naują vartotoją (9 lentelė). 9 lentelė. Gamtinių dujų skirstymo investicinės veiklos rodiklių palyginimas Investicijos Mato vnt m m. I ketv. I ketv. AB Lietuvos dujos tūkst. Lt 1.379, ,0 UAB Intergas tūkst. Lt 3.286, ,0 UAB Fortum Heat Lietuva tūkst. Lt 10,5 0,2 Iš viso tūkst. Lt 4.675, ,2 Nutiestas dujotiekių ilgis AB Lietuvos dujos km 2,7 3,8 AB agrofirma Josvainiai km 0,216 Iš viso km 2,7 4,016 Prijungta naujų vartotojų AB Lietuvos dujos vart AB agrofirma Josvainiai vart. 5 UAB Druskininkų dujos vart. 2 UAB Intergas vart. 2 Iš viso vart

13 Gamtinių dujų tiekimo rinkos dalyviai 4. GAMTINIŲ DUJŲ TIEKIMO RINKA 2011 m. I ketv. gamtinių dujų tiekimo licenciją, Komisijos sprendimu turėjo 13 gamtinių dujų tiekimo įmonių. Tačiau 5 iš jų nevykdė gamtinių dujų tiekimo veiklos (10 lentelė). Likę rinkos dalyviai gamtines dujas tiekė vartotojams ir dujų įmonėms didmeninėje ir (arba) mažmeninėje gamtinių dujų tiekimo rinkose. Eil. Nr. 10 lentelė. Licencijuotos gamtinių dujų tiekimo įmonės Įmonės pavadinimas Informacija apie veiklos vykdymą 2011 m. I ketv. 1. AB Lietuvos dujos Vykdė 2. AB agrofirma Josvainiai Vykdė 3. UAB Prekybos namai Giro Nevykdė 4. UAB Dujotekana Vykdė 5. Bendra Lietuvos ir Rusijos įmonė UAB Stella Vitae Nevykdė 6. AB Achema Vykdė 7. UAB Intergas Vykdė 8. Lietuvos ir JAV UAB Iteralit Nevykdė 9. UAB Haupas Vykdė 10. UAB Druskininkų dujos Vykdė 11. UAB Kauno termofikacijos elektrinė Nevykdė 12. UAB Fortum Heat Lietuva Vykdė 13. UAB Imlitex Nevykdė 4.2. Didmeninė gamtinių dujų tiekimo rinka Didmeninė gamtinių dujų rinka Lietuvoje yra maža. Joje prekyba vyksta tik tarp tų gamtinių dujų įmonių, kurios vykdo skirstymo ir tiekimo veiklas konkrečiuose Lietuvos regionuose. Prekybos tarp didmeninių gamtinių dujų vartotojų nebuvo m. I ketv. didmeninėje rinkoje parduota 2,97 mln. m 3 gamtinių dujų, t.y. 15,1 proc. arba 0,53 mln. m 3 mažiau nei 2010 m. I ketv. (5 pav.). Vertine išraiška tai sudarytų 3,317 mln. Lt arba 1 proc. mažiau nei 2010 m. I ketv.

14 14 5 pav. Gamtinių dujų didmeninės rinkos dalyviai Šaltinis: Komisija 4.3. Mažmeninė gamtinių dujų tiekimo rinka 2011 m. I ketv. Lietuvoje buvo tūkst. gamtinių dujų vartotojų, iš jų tūkst. buitinių ir tūkst. nebuitinių vartotojų. Gamtines dujas vartotojams tiekė 7 tiekimo įmonės: AB Lietuvos dujos, UAB Dujotekana, UAB Haupas, UAB Fortum Joniškio energija, UAB Druskininkų dujos, AB agrofirma Josvainiai bei UAB Intergas m. I ketv. šalies mažmeninėje dujų tiekimo rinkoje buvo parduota 676,4 mln. m 3 dujų, t. y. 24,3 proc. mažiau (217 mln. m 3 ) nei 2010 m. I ketv. Mažmeninėje dujų tiekimo rinkoje du tiekėjai užima virš 98 proc. dujų tiekimo rinkos. Tai AB Lietuvos dujos ir UAB Dujotekana. Visos kitos dujų tiekimo įmonės kartu užima 1,35 proc. nuo iš viso parduoto dujų kiekio. Mažmeninėje rinkoje dalyvaujančių Lietuvos dujų įmonių parduodamų dujų kiekiai (rinkos dalys) pateikiami 6 pav. 6 pav. Mažmeninės gamtinių dujų tiekimo rinkos struktūra, 2011 m. I ketv. Šaltinis: Komisija

15 15 Mažmeninėje gamtinių dujų tiekimo rinkoje struktūriniu vertinimu buitiniams vartotojams tenkanti tiekimo dalis 2011 m. I ketv. padidėjo iki 11,6 proc. (2010 m. I ketv. 9,1 proc.). Šį segmento didėjimą sąlygojo ženkliai sumažėjęs nebuitinių vartotojų nupirktas dujų kiekis mažmeninėje tiekimo rinkoje. Atitinkamai struktūriniu vertinimu nebuitinių vartotojų segmentas bendroje mažmeninėje dujų tiekimo rinkoje sudarė 88,4 proc. ir buvo mažesnis negu 2010 m. I ketv. (90,9 proc.). Buitinių vartotojų segmentas: Gamtines dujas buitiniams vartotojams mažmeninėje tiekimo rinkoje tiekė 5 dujų įmonės m. I ketv. buitinių vartotojų skaičius sudarė 549 tūkst. vartotojus ir, palyginus su 2010 m. I ketv., padidėjo 0,37 proc. Buitiniai vartotojai per 2011 m. I ketv. suvartojo 78,6 mln. m 3 dujų, t. y. 3,1 proc. mažiau negu 2010 m. I ketv. (11 lentelė). Vertine išraiška buitiniai vartotojai 2011 m. I ketv. sumokėjo 11,9 mln. Lt arba 17,6 proc. daugiau negu 2010 m. I ketv. Išaugusį pajamų ir buitinių vartotojų lygį nulėmė padidėjusi gamtinių dujų importo kaina buitiniams vartotojams. Buitinių vartotojų pagrindinę segmento dalį 2011 m. I ketv., kaip ir 2010 m. I ketv., užima AB Lietuvos dujos, kurios šiems vartotojams patiekia 99,87 proc. iš viso mažmeninėje rinkoje parduodamų dujų kiekio. 11 lentelė. Gamtinių dujų kiekio, pajamų bei segmento dalių buitiniams vartotojams palyginimas, tūkst. m 3 Tiekėjas Kiekiai, tūkst. m3 Pajamos, tūkst. Lt Segmento dalis 2010 I k 2011 I k % 2010 I k 2011 I k % 2010 I k 2011 I k % punktai AB Lietuvos dujos , ,56 99,89% 99,87% -0,02 UAB Fortum Heat Lietuva 3 3 0,00 3,087 3,085-0,06 0,00% 0,00% 0 UAB Druskininkų dujos ,51 11,9 13,31 11,85 0,05% 0,05% 0 AB agrofirma Josvainiai , ,73 0,03% 0,03% 0 UAB Intergas ,63 21, ,41 0,03% 0,04% 0 Iš viso: , ,57 100,00% 100,00% - Nebuitinių vartotojų segmentas: Nebuitiniams vartotojams, gamtines dujas mažmeninėje rinkoje tiekia 7 tiekimo įmonės. Nebuitinių vartotojų skaičius 2011 m. I ketv. sudarė ir liko tame pačiame lygyje kaip ir 2010 m. I ketv. Nebuitiniai vartotojai per 2011 m. I ketv. nupirko 597,7 mln. m 3 dujų, t. y. 26,4 proc. mažiau negu 2010 m. I ketv. (12 lentelė). Vertine išraiška nebuitiniai vartotojai 2011 m. I ketv. už dujas sumokėjo 577,46 mln. Lt arba 16 proc. mažiau negu 2010 m. I ketv. (687,5 mln. Lt). Nebuitinių vartotojų pagrindinę segmento dalį 2011 m. I ketv., kaip ir 2010 m. I ketv., užima AB Lietuvos dujos. Tačiau, palyginus su 2010 m. I ketv., nebuitinių vartotojų segmento dalis, tenkanti AB Lietuvos dujos, sumažėjo 8,6 procentiniais punktais nuo 72 iki 63,5 proc. UAB Dujotekana tenkanti nebuitinių vartotojų segmento dalis per metus padidėjo 8,4 procentiniais punktais nuo 27 iki 35 proc. UAB Haupas dalis mažmeninėje tiekimo rinkoje padidėjo 0,16 procentinio punkto. Kitų dujų tiekėjų užimama segmento nebuitiniams vartotojams dalis taip pat didėjo, tačiau įvertinus patiektą dujų kiekį absoliutine išraiška, šių įmonių užimama tiekimo nebuitiniams vartotojams mažmeninės rinkos dalis yra labai nežymi.

16 16 12 lentelė. Gamtinių dujų kiekio, pajamų bei segmento dalių nebuitiniams vartotojams palyginimas, tūkst. m 3 Tiekėjas Kiekiai, tūkst. m3 Pajamos, tūkst. Lt Segmento dalis % 2010 I k 2011 I k % 2010 I k 2011 I k % 2010 I k 2011 I k punktai AB Lietuvos dujos , ,64 72,06% 63,45% -8,6 UAB Dujotekana , ,73 26,71% 35,07% 8,36 UAB Haupas , ,41 0,85% 1,01% 0,16 UAB Fortum Heat Lietuva , ,80 0,26% 0,31% 0,05 UAB Druskininkų dujos ,26 1,41 1,12-20,57 0,01% 0,01% 0 AB agrofirma Josvainiai ,82 815,8 828,223 1,52 0,11% 0,14% 0,03 UAB Intergas ,37 122,3 97,9-19,95 0,02% 0,02% 0 Iš viso: , ,01 100,00% 100,00% - Nuo 2007 m. liepos 1 d. visi gamtinių dujų vartotojai yra laisvieji, t. y. gali pasirinkti tiekėją. Norėdami pirkti dujas, jie privalo prieš du mėnesius iki kalendorinių metų pradžios dujų tiekimo įmonei pateikti paraišką. Vartotojas turi iš anksto, ne vėliau kaip prieš 14 kalendorinių dienų iki dujų tiekimo pradžios, pateikti prašymą tiekimo įmonei dėl tiekimo (pirkimo pardavimo) sutarties sudarymo. Tiekimo įmonė, įvertinusi, ar įmanoma patenkinti prašomą dujų kiekio poreikį, per 14 kalendorinių dienų nuo vartotojo prašymo gavimo dienos praneša vartotojui apie visišką ar dalinį prašomo dujų kiekio patvirtinimą arba atsisakymą patenkinti prašymą. Atsisakymas patenkinti prašymą turi būti objektyvus, nediskriminuojantis ir motyvuotas. Apie atsisakymą patenkinti prašymą turi būti informuojama Komisija. Nors dujų tiekimo rinka Lietuvoje yra pilnai atverta, tačiau 2011 m. I ketv. vartotojų, keitusių tiekėją mažmeninėje rinkoje, nebuvo Tiekimo veiklos investicijos Investicijos gamtinių dujų tiekimo rinkoje 2011 m. I ketv. sudarė 13,02 tūkst. Lt, t. y. 23 proc. daugiau nei 2010 m. I ketv., kai buvo investuota 10,5 tūkst. Lt. Investicijos pagal įmones pateiktos 13 lentelėje. 13 lentelė. Gamtinių dujų tiekimo įmonių investicijos, tūkst. Lt. Tiekėjas 2010 m. I ketv m. I ketv. UAB Fortum Heat Lietuva 0,5 0,018 UAB Dujotekana 10 AB Lietuvos dujos 13 Iš viso: 10,5 13,018

`

` 218 METŲ ENERGETIKOS IR GERIAMOJO VANDENS TIEKIMO BEI NUOTEKŲ TVARKYMO SEKTORIŲ APŽVALGA 2 TURINYS 1. PAGRINDINIAI ENERGETIKOS IR GERIAMOJO VANDENS TIEKIMO BEI NUOTEKŲ TVARKYMO SEKTORIŲ RODIKLIAI... 3

Detaliau

Microsoft Word - elektra-stebesena_2017_III.docx

Microsoft Word - elektra-stebesena_2017_III.docx ELEKTROS ENERGIJOS RINKOS STEBĖSENOS ATASKAITA UŽ 217 METŲ III KETVIRTĮ Vilnius, 218 Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija Verkių g. 25C-1 LT-8223 Vilnius Tel. +37 5 213 5166 Faks. +37 5 213

Detaliau

ELEKTROS ENERGIJOS RINKOS STEBĖSENOS ATASKAITA UŽ 2018 METŲ IV KETVIRTĮ Vilnius, 2019

ELEKTROS ENERGIJOS RINKOS STEBĖSENOS ATASKAITA UŽ 2018 METŲ IV KETVIRTĮ Vilnius, 2019 ELEKTROS ENERGIJOS RINKOS STEBĖSENOS ATASKAITA UŽ 2018 METŲ IV KETVIRTĮ Vilnius, 2019 Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija Verkių g. 25C-1 LT-08223 Vilnius Tel. +370 5 213 5166 Faks. +370

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS ENERGETIKOS MINISTRO

LIETUVOS RESPUBLIKOS ENERGETIKOS MINISTRO Suvestinė redakcija nuo 2017-12-02 Įsakymas paskelbtas: Žin. 2011, Nr. 147-6900, i. k. 111203NISAK0001-293 LIETUVOS RESPUBLIKOS ENERGETIKOS MINISTRO Į S A K Y M A S DĖL PREKYBOS GAMTINĖMIS DUJOMIS TAISYKLIŲ

Detaliau

VALSTYBINĖ KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJA

VALSTYBINĖ KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJA BIOKURO RINKOS STEBĖSENOS ATASKAITA UŽ 2017 M. I KETV. Vilnius, 2017 Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija Verkių g. 25C-1, LT-08223 Vilnius Tel. +370 5 213 5166 Faks. +370 5 213 5270 El.

Detaliau

Microsoft Word - Biokuro ataskaita 2018 m IV ketv

Microsoft Word - Biokuro ataskaita 2018 m IV ketv BIOKURO RINKOS STEBĖSENOS ATASKAITA UŽ 2018 M. IV KETV. Vilnius, 2019 Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija Verkių g. 25C-1, LT-08223 Vilnius Tel. +370 5 213 5166 Faks. +370 5 213 5270 El.

Detaliau

Lietuvos Respublikos elektros energijos ir gamtinių dujų rinkų metinė ataskaita Europos Komisijai Parengė: Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės k

Lietuvos Respublikos elektros energijos ir gamtinių dujų rinkų metinė ataskaita Europos Komisijai Parengė: Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės k Lietuvos Respublikos elektros energijos ir gamtinių dujų rinkų metinė ataskaita Europos Komisijai Parengė: Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija Vilnius, 2017 2 Turinys 1. PRATARMĖ... 6 2.

Detaliau

metinis_pranesimas_2011_LT

metinis_pranesimas_2011_LT 2011 M. KONSOLIDUOTASIS METINIS PRANEŠIMAS PATVIRTINTA 2012 m. kovo 23 d. AB Lietuvos dujos valdybos posėdyje PRITARTA 2012 m. balandžio 23 d. AB Lietuvos dujos visuotiniame akcininkų susirinkime Vilnius

Detaliau

ELEKTROS ENERGETIKOS SEKTORIAUS DARBUOTOJŲ, KURIE PRIVALO BŪTI ATESTUOJAMI, SĄRAŠAS

ELEKTROS ENERGETIKOS SEKTORIAUS DARBUOTOJŲ, KURIE PRIVALO BŪTI ATESTUOJAMI, SĄRAŠAS INFORMACIJA APIE SERTIFIKAVIMO INSTITUCIJOSE IR ENERGETIKOS ĮMONĖSE ATESTUOTUS ENERGETIKOS DARBUOTOJUS (215 M.) Valstybinė energetikos inspekcija prie Energetikos ministerijos (toliau Inspekcija), vadovaudamasi

Detaliau

AB „Klaipėdos nafta“ rebrand

AB „Klaipėdos nafta“ rebrand AB KLAIPĖDOS NAFTA 2017 M. 6 MĖN. NEAUDITUOTI FINANSINIAI REZULTATAI 2017 m. liepos 31 d. TURINYS Informacija apie Bendrovę Svarbiausi įvykiai Finansiniai rezultatai Kita informacija 2 INFORMACIJA APIE

Detaliau

VALSTYBINĖ KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJA

VALSTYBINĖ KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJA VALSTYBINĖ KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJA DUJŲ IR ELEKTROS DEPARTAMENTAS DUJŲ SKYRIUS Teikti Komisijos posėdžiui Komisijos narys Vygantas Vaitkus Komisijos narys Darius Biekša Komisijos narys

Detaliau

Šilumos sąnaudų vartotojams pasikeitimo dėl naujo Šilumos supirkimo iš nepriklausomų šilumos gamintojų tvarkos ir sąlygų aprašo skaičiavimas Eil. Nr.

Šilumos sąnaudų vartotojams pasikeitimo dėl naujo Šilumos supirkimo iš nepriklausomų šilumos gamintojų tvarkos ir sąlygų aprašo skaičiavimas Eil. Nr. Šilumos sąnaudų vartotojams pasikeitimo dėl naujo Šilumos supirkimo iš nepriklausomų šilumos gamintojų tvarkos ir sąlygų aprašo skaičiavimas Eil. Nr. Palyginamosioms sąnaudos pagal naują Aprašo projektą

Detaliau

VALSTYBINĖ KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJA

VALSTYBINĖ KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJA VALSTYBINĖS KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJOS ŠILUMOS IR VANDENS DEPARTAMENTO ŠILUMOS SKYRIUS Teikti Komisijos posėdžiui Komisijos pirmininkė Inga Žilienė 2016-03-18 PAŽYMA DĖL AKCINĖS BENDROVĖS

Detaliau

BENDROVĖS IR GRUPĖS KONSOLIDUOTAS TARPINIS PRANEŠIMAS 2018 m. sausio 1 d m. birželio 30 d. LEGR 2018 m. I pusm. pranešimas TARPINIS PRANEŠIMAS 2

BENDROVĖS IR GRUPĖS KONSOLIDUOTAS TARPINIS PRANEŠIMAS 2018 m. sausio 1 d m. birželio 30 d. LEGR 2018 m. I pusm. pranešimas TARPINIS PRANEŠIMAS 2 BENDROVĖS IR GRUPĖS KONSOLIDUOTAS TARPINIS PRANEŠIMAS 2018 m. sausio 1 d. 2018 m. birželio 30 d. LEGR 2018 m. I pusm. pranešimas TARPINIS PRANEŠIMAS 2019 M. I KETVIRTIS BENDROVĖS IR GRUPĖS KONSOLIDUOTAS

Detaliau

Rodiklio pavadinimas Data

Rodiklio pavadinimas Data LIETUVOS RESPUBLIKOS RYŠIŲ REGULIAVIMO TARNYBA STRATEGIJOS DEPARTAMENTAS EKONOMINĖS ANALIZĖS SKYRIUS ATASKAITA APIE ELEKTRONINIŲ RYŠIŲ TINKLŲ IR PASLAUGŲ TEIKĖJŲ 2016 M. IV KETVIRTĮ VYKDYTĄ ELEKTRONINIŲ

Detaliau

Slide 1

Slide 1 ŠAKIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS VANDENTVARKOS VEIKLOS EFEKTYVINIMO GAIRĖS ŠAKIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS VADOVYBEI IR SAVIVALDYBĖS KOMITETAMS Direktorius Vaidas Litinskas Vandentvarkos ūkis 2014 metais

Detaliau

AB „Klaipėdos nafta“ rebrand

AB „Klaipėdos nafta“ rebrand AB KLAIPĖDOS NAFTA NEAUDITUOTI FINANSINIAI REZULTATAI, 2019 M. 6 MĖN. 2019 liepos 31 d. 1 TURINYS Informacija apie Bendrovę Svarbiausi įvykiai Finansiniai rezultatai Investicijų apžvalga Kita informacija

Detaliau

(Finansin\353s b\373kl\353s ataskaita)

(Finansin\353s b\373kl\353s ataskaita) FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA PAGAL 2018 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS (data) Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais Pastabos Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio

Detaliau

Microsoft Word - TYNDP

Microsoft Word - TYNDP GAMTINIŲ DUJŲ PERDAVIMO SISTEMOS OPERATORIAUS DEŠIMTIES METŲ (2018 2027 M.) TINKLO PLĖTROS PLANAS Vilnius, 2018 m. TURINYS ĮŽANGA... 3 1. GAMTINIŲ DUJŲ TIEKIMO ŠALTINIAI IR PERDAVIMO PASLAUGŲ POREIKIS...

Detaliau

Eesti Energia Energetikos rinkos apžvalga 2014 m. sausis Dujų ir elektros energijos rinkų naujienos Po kritimo gruodį, atsigavo elektros energijos ate

Eesti Energia Energetikos rinkos apžvalga 2014 m. sausis Dujų ir elektros energijos rinkų naujienos Po kritimo gruodį, atsigavo elektros energijos ate Eesti Energia Energetikos rinkos apžvalga 2014 m. sausis Dujų ir elektros energijos rinkų naujienos Po kritimo gruodį, atsigavo elektros energijos ateities sandorių kainos Sausį supanašėjo Estijos ir Suomijos

Detaliau

_SGD_SPRENDINIAI TARYBAI_AR SANTRAUKA_12005

_SGD_SPRENDINIAI TARYBAI_AR SANTRAUKA_12005 1. ĮVADAS Suskystintųjų gamtinių dujų (toliau SkGD) terminalo, susijusios infrastruktūros ir dujotiekio statybos specialiojo teritorijų planavimo dokumentas rengiamas vadovaujantis Lietuvos Respublikos

Detaliau

Microsoft Word - nutarimo+projektas_+VB

Microsoft Word - nutarimo+projektas_+VB VALSTYBINĖ KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJA NUTARIMAS DĖL GINČO TARP IR AB ENERGIJOS SKIRSTYMO OPERATORIUS NAGRINĖJIMO 2019 m. gegužės 20 d. Nr. O3E-147 Vilnius Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos

Detaliau

Sausio mėnesio rinkos apžvalga metai elektros energijos rinkoje pasižymėjo kainų kritimu: Elektros perdavimo jungčių pajėgumas ir efek

Sausio mėnesio rinkos apžvalga metai elektros energijos rinkoje pasižymėjo kainų kritimu: Elektros perdavimo jungčių pajėgumas ir efek Sausio mėnesio rinkos apžvalga 2015 02 24 2015 metai elektros energijos rinkoje pasižymėjo kainų kritimu: Elektros perdavimo jungčių pajėgumas ir efektyvus Rygos šiluminių elektrinių veikimas sausį Nord

Detaliau

KPMG Screen 3:4 (2007 v4.0)

KPMG Screen 3:4 (2007 v4.0) Penktasis kasmetinis tyrimas Lietuvos verslo pažeidžiamumas energijos išteklių kainų pokyčiams ir BEVI indeksas Rokas Kasperavičius, partneris Jonas Vainius Raulynaitis, patarėjas Vilnius 2015 TURINYS

Detaliau

VALSTYBINĖ KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJA

VALSTYBINĖ KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJA VALSTYBINĖS KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJOS ŠILUMOS IR VANDENS DEPARTAMENTO ŠILUMOS SKYRIUS Teikti Komisijos posėdžiui Komisijos pirmininkė Inga Žilienė 2016-03-17 PAŽYMA DĖL UŽDAROSIOS AKCINĖS

Detaliau

AR

AR Viešosios įstaigos Palangos vaikų reabilitacijos sanatorijos PALANGOS GINTARAS 2016 metų trečio ketvirčio aiškinamasis raštas 2016 m. spalio 25 d. I. BENDROJI DALIS Viešoji įstaiga Palangos vaikų reabilitacijos

Detaliau

Šioje apžvalgoje nagrinėjami konsoliduoti 34 1 bendrovių, kurių vertybiniais popieriais leista prekiauti reguliuojamose rinkose, išskyrus komercinius

Šioje apžvalgoje nagrinėjami konsoliduoti 34 1 bendrovių, kurių vertybiniais popieriais leista prekiauti reguliuojamose rinkose, išskyrus komercinius Šioje apžvalgoje nagrinėjami konsoliduoti 34 1 bendrovių, kurių vertybiniais popieriais leista prekiauti reguliuojamose rinkose, išskyrus komercinius bankus, duomenys. Remiamasi emitentų viešai skelbta

Detaliau

BUHALTERINĖ APSKAITA Dr. Stasys Peldžius 7 paskaita

BUHALTERINĖ APSKAITA Dr. Stasys Peldžius 7 paskaita BUHALTERINĖ APSKAITA Dr. Stasys Peldžius 7 paskaita TRUMPALAIKIO TURTO APSKAITA Fundamentinė apskaitos lygybė TURTAS = NUOSAVYBĖ + + Pajamos - Sąnaudos Ilgalaikis + trumpalaikis = Nuosavas + Įsipareigojimai

Detaliau

(Finansin\353s b\373kl\353s ataskaita)

(Finansin\353s b\373kl\353s ataskaita) Straipsniai FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA PAGAL 2018 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS (data) Pastabos Pateikimo valiuta ir tikslumas: Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena eurais Paskutinė praėjusio ataskaitinio

Detaliau

INVESTAVIMO TENDENCIJOS IR LIETUVOS INVESTICIJŲ INDEKSAS

INVESTAVIMO  TENDENCIJOS IR LIETUVOS INVESTICIJŲ INDEKSAS 1996-2016 INVESTAVIMO TENDENCIJOS IR LIETUVOS INVESTICIJŲ INDEKSAS FINANSINIS TURTAS LIETUVOS TENDENCIJOS 2016 M. LAPKRITIS Mlrd. eurų VIENAM GYVENTOJUI TENKANTIS TURTAS IŠAUGO 5,5 KARTO Šalies namu ūkių

Detaliau

SEB IL Brent nafta Platinimo laikotarpis INVESTICINIAI LAKŠTAI

SEB IL Brent nafta Platinimo laikotarpis INVESTICINIAI LAKŠTAI SEB IL Brent nafta Platinimo laikotarpis 2013 01 22 2013 02 04 INVESTICINIAI LAKŠTAI Su Brent naftos kaina susieti investiciniai lakštai Emisija SEB IL Brent nafta Platinimo laikotarpis 2013 m. sausio

Detaliau

FR0389pub.fdd (Published)

FR0389pub.fdd (Published) Pildyti tik didžiosiomis spausdintinėmis raidėmis F R 0 3 8 9 Forma patvirtinta Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 00 m. birželio 6 d. įsakymu Nr.

Detaliau

AR

AR Viešosios įstaigos Palangos vaikų reabilitacijos sanatorijos PALANGOS GINTARAS 2016 metų pirmo pusmečio aiškinamasis raštas 2016 m. liepos 29 d. I. BENDROJI DALIS Viešoji įstaiga Palangos vaikų reabilitacijos

Detaliau

2018 METŲ VEIKLOS ATASKAITA 2019 m. balandžio... d. Nr. R5- Vilnius

2018 METŲ VEIKLOS ATASKAITA 2019 m. balandžio... d. Nr. R5- Vilnius 2018 METŲ VEIKLOS ATASKAITA 2019 m. balandžio... d. Nr. R5- Vilnius 2 TURINYS TURINYS... 2 ĮŽANGINIS ŽODIS... 4 1. Veiklos principai, esminiai faktai... 9 2. PAGRINDINIAI ENERGETIKOS IR GERIAMOJO VANDENS

Detaliau

Slide 1

Slide 1 PANEVĖŽIO MIESTO GATVIŲ APŠVIETIMO TINKLŲ MODERNIZAVIMAS PROJEKTO TIKSLAI Projekto įgyvendinimo tikslas yra užtikrinti kokybišką, efektyvų ir reikalavimus atitinkantį Savivaldybės gatvių apšvietimą. Projekto

Detaliau

3 VSAFAS projekto priedai

3 VSAFAS projekto priedai 2-ojo VSAFAS Finansinės būklės ataskaita 2 priedas (Žemesniojo lygio viešojo sektoriaus subjektų, išskyrus mokesčių fondus ir išteklių fondus, finansinės būklės ataskaitos forma) Partizanų 46, Kaunas Įm

Detaliau

Finansų rinkos dalyvių veikla Lietuvos draudimo rinkos apžvalga 2019 / I ketv.

Finansų rinkos dalyvių veikla Lietuvos draudimo rinkos apžvalga 2019 / I ketv. Finansų rinkos dalyvių veikla Lietuvos draudimo rinkos apžvalga 19 / LIETUVOS DRAUDIMO RINKOS APŽVALGA Serija Finansų rinkos dalyvių veikla 19 ISSN 2335-8335 (online) Santrumpos ES Europos Sąjunga TPVCAD

Detaliau

Lietuvos draudimo rinkos apžvalga 2017 m. I III ketvirtis ISSN (ONLINE) Leidžiama perspausdinti švietimo ir nekomerciniais tikslais, jei nur

Lietuvos draudimo rinkos apžvalga 2017 m. I III ketvirtis ISSN (ONLINE) Leidžiama perspausdinti švietimo ir nekomerciniais tikslais, jei nur Lietuvos draudimo rinkos apžvalga 217 m. I III ketvirtis ISSN 2335-8335 (ONLINE) Leidžiama perspausdinti švietimo ir nekomerciniais tikslais, jei nurodomas šaltinis. Lietuvos bankas, 217 Gedimino pr. 6,

Detaliau

L I E T U V O S D R A U D I M O R I N K O S A P Ž V A L G A / m. I I I k e t v i r t i s 1 Turinys I. DRAUDIMO RINKOS APŽVALGA... 3 II. DRAUDI

L I E T U V O S D R A U D I M O R I N K O S A P Ž V A L G A / m. I I I k e t v i r t i s 1 Turinys I. DRAUDIMO RINKOS APŽVALGA... 3 II. DRAUDI 1 Turinys I. DRAUDIMO RINKOS APŽVALGA... 3 II. DRAUDIMO ĮMONIŲ FINANSINIŲ RODIKLIŲ APŽVALGA... III. DRAUDIMO TARPININKŲ RINKOS APŽVALGA....7 L I E T U V O S D R A U D I M O R I N K O S A P Ž V A L G A

Detaliau

Microsoft Word - EVA_pramones imonems.doc

Microsoft Word - EVA_pramones imonems.doc Lukiškių g. 3, LT-01108 Vilnius tel. +370 5 2191303 faks. +370 5 2124777 Studijos Energijos ir energijos išteklių vartojimo auditų pramonės įmonėse modelių ir teisinių rekomendacijų dėl šių modelių taikymo

Detaliau

METINIS PRANEŠIMAS 2017

METINIS PRANEŠIMAS 2017 METINIS PRANEŠIMAS 2017 TURINYS 7 BENDROJI INFORMACIJA 10 VEIKLOS APLINKA 10 STRATEGIJA 13 VEIKLA 18 FINANSINIAI REZULTATAI 22 RIZIKOS 23 VALDYMAS 29 DARBUOTOJAI 31 SOCIALINĖ ATSAKOMYBĖ, APLINKOS APSAUGA

Detaliau

2014 m. pažangos siekiant nacionalinių energijos vartojimo efektyvumo tikslų ataskaita 2016 metai, Vilnius

2014 m. pažangos siekiant nacionalinių energijos vartojimo efektyvumo tikslų ataskaita 2016 metai, Vilnius 2014 m. pažangos siekiant nacionalinių energijos vartojimo efektyvumo tikslų ataskaita 2016 metai, Vilnius 2 Turinys Santrauka... 3 Pagrindiniai 2014 m. ekonominiai ir energetiniai rodikliai... 4 Pirminės

Detaliau

VALSTYBINĖS KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJOS

VALSTYBINĖS KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJOS Projektas VALSTYBINĖ KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJA NUTARIMAS DĖL ŠILUMOS TIEKĖJŲ, NEPRIKLAUSOMŲ ŠILUMOS GAMINTOJŲ, GERIAMOJO VANDENS TIEKĖJŲ IR NUOTEKŲ TVARKYTOJŲ, PAVIRŠINIŲ NUOTEKŲ TVARKYTOJŲ

Detaliau

CPO veiklos rezultatų ir finansinės naudos VALSTYBEI vertinimo ATASKAITA

CPO veiklos rezultatų ir finansinės naudos VALSTYBEI vertinimo ATASKAITA 2010 Karolis Šerpytis CPO VEIKLOS REZULTATŲ IR FINANSINĖS NAUDOS VALSTYBEI VERTINIMO ATASKAITA Centrinė perkančioji organizacija 1 TURINYS Santrauka... 2 1. CPO veiklos rezultatų vertinimas... 3 1.1. Pirkimų

Detaliau

N E K I L N O J A M O J O T U R T O R I N K O S D A L Y V I Ų A P K L A U S O S A P Ž V A L G A / 2 NAMŲ ŪKIŲ FINANSINĖS ELG- SENOS APKLAUSOS

N E K I L N O J A M O J O T U R T O R I N K O S D A L Y V I Ų A P K L A U S O S A P Ž V A L G A / 2 NAMŲ ŪKIŲ FINANSINĖS ELG- SENOS APKLAUSOS NAMŲ ŪKIŲ FINANSINĖS ELG- SENOS APKLAUSOS APŽVALGA 1 NEKILNOJAMOJO TURTO RINKOS DALYVIŲ APKLAUSOS APŽVALGA 213 217 m. I ketvirtis 213 ISSN 2424-5828 (ONLINE) 2 NEKILNOJAMOJO TURTO RINKOS DALYVIŲ APKLAUSOS

Detaliau

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation 2014 M. 3 MĖNESIŲ VEIKLOS REZULTATAI TEO LT, AB ĮMONIŲ GRUPĖ / PAGRINDINIAI ĮVYKIAI IR SKAIČIAI Pagrindiniai 2014 m. I ketv. įvykiai TEO įmonių grupės struktūra Veiklos skaičiai Darbuotojai / PAGRINDINIAI

Detaliau

Slide 1

Slide 1 Lietuvos šilumos tiekėjų asociacija Lietuvos šilumos ūkio apžvalga Vytautas Stasiūnas Lietuvos šilumos tiekėjų asociacijos prezidentas 2009 m. sausio 23 d. Viešbutis Reval Hotel Lietuva h Europos šalys,

Detaliau

MergedFile

MergedFile VALSTYBINĖ KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJA NUTARIMAS DĖL VALSTYBINĖS KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJOS 2015 M. SAUSIO 15 D. NUTARIMO NR. O3-3 DĖL ELEKTROS ENERGIJOS PERDAVIMO, SKIRSTYMO

Detaliau

2-ojo VSAFAS Finansinės būklės ataskaita 2 priedas (Žemesniojo lygio viešojo sektoriaus subjektų, išskyrus mokesčių fondus ir išteklių fondus, finansi

2-ojo VSAFAS Finansinės būklės ataskaita 2 priedas (Žemesniojo lygio viešojo sektoriaus subjektų, išskyrus mokesčių fondus ir išteklių fondus, finansi 2-ojo VSAFAS Finansinės būklės ataskaita 2 priedas (Žemesniojo lygio viešojo sektoriaus subjektų, išskyrus mokesčių fondus ir išteklių fondus, finansinės būklės ataskaitos forma) NAUJOSIOS AKMENĖS RAMUČIŲ

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTRO

LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTRO TRAKŲ ISTORIJOS MUZIEJUS FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠKINAMASIS RAŠTAS UŽ 2014 METŲ I -Ą KETVIRTĮ I. BENDROJI DALIS Trakų istorijos muziejus (toliau Muziejus) yra biudžetinė įstaiga, finansuojama iš Lietuvos

Detaliau

Google reklama internete

Google reklama internete 1 priedas Herbas arba prekių ženklas (Tiekėjo pavadinimas) (Juridinio asmens teisinė forma, buveinė, kontaktinė informacija, registro, kuriame kaupiami ir saugomi duomenys apie tiekėją, pavadinimas, juridinio

Detaliau

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation 2016 m. 9 mėnesių veiklos rezultatai 2016-10-21 Teo ir Omnitel įmonių grupė teikia integruotas telekomunikacijų, IT ir televizijos paslaugas Lietuvos gyventojams ir verslui bei kuria pažangiausius duomenų

Detaliau

Projektas

Projektas PATVIRTINTA UAB Investicijų ir verslo garantijos valdybos 2015-03-27 sprendimu (posėdžio protokolas Nr.14) PAPILDOMOS SĄLYGOS, KURIOS TAIKOMOS TEIKIANT PASKOLAS SU UAB INVESTICIJŲ IR VERSLO GARANTIJOS

Detaliau

Microsoft PowerPoint _LE_Investuotoju mugei.ppt [Compatibility Mode]

Microsoft PowerPoint _LE_Investuotoju mugei.ppt [Compatibility Mode] AB Lietuvos energija pokyčiai įgyvendinant nacionalinę elektros energetikos strategiją Vilnius, 2010-09-30 1 Aloyzas Koryzna Darius Grondskis Elektros energetikos sektoriaus pertvarkos tikslai 1. Didinti

Detaliau

KTUG_2018_I_FAR su priedais.xls

KTUG_2018_I_FAR su priedais.xls KAUNO TECHNOLOGIJOS UNIVERSITETO GIMNAZIJA (viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas) 190994836, Studentų g. 65, Kaunas 51369 (viešojo sektoriaus subjekto, parengusio

Detaliau

VALSTYBINĖ KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJA

VALSTYBINĖ KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJA VALSTYBINĖS KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJOS ŠILUMOS IR VANDENS DEPARTAMENTO VANDENS SKYRIUS Teikti Komisijos posėdžiui Komisijos narė Viktorija Sankauskaitė 2016-05-31 PAŽYMA DĖL GERIAMOJO VANDENS

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS ŪKIO MINISTRAS

LIETUVOS RESPUBLIKOS ŪKIO MINISTRAS LIETUVOS RESPUBLIKOS ENERGETIKOS MINISTERIJA 2014 2020 M. EUROPOS SĄJUNGOS FONDŲ INVESTICIJŲ VEIKSMŲ PROGRAMOS PRIORITETO ĮGYVENDINIMO PRIEMONIŲ ĮGYVENDINIMO PLANAS I SKYRIUS 2014 2020 M. EUROPOS SĄJUNGOS

Detaliau

(Finansin\353s b\373kl\353s ataskaita)

(Finansin\353s b\373kl\353s ataskaita) FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA PAGAL 2017 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS (data) Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais Straipsniai Pastabos Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena Paskutinė praėjusio ataskaitinio

Detaliau

Kliento anketa JA - DNB Trade [ ]

Kliento anketa JA - DNB Trade [ ] KLIENTO ANKETA JURIDINIAM ASMENIUI DĖL PREKYBOS DNB TRADE PLATFORMOJE Įgyvendinant Europos Parlamento ir Tarybos Direktyvos 2004/39/EB (MiFID) bei šią direktyvą įgyvendinančio LR Finansinių priemonių rinkų

Detaliau

Nelaimingų atsitikimų darbe analizė 2018 metais užregistruoti pranešimai apie įvykius darbe, kurių metu buvo sužaloti darbuotojai (toliau NA dar

Nelaimingų atsitikimų darbe analizė 2018 metais užregistruoti pranešimai apie įvykius darbe, kurių metu buvo sužaloti darbuotojai (toliau NA dar Nelaimingų atsitikimų darbe analizė metais užregistruoti pranešimai apie įvykius darbe, kurių metu buvo sužaloti darbuotojai (toliau NA darbe). Įmonėse įvyko lengvi, sunkūs ir mirtini NA darbe. metų mirtinų

Detaliau

(Finansin\353s b\373kl\353s ataskaita)

(Finansin\353s b\373kl\353s ataskaita) FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA PAGAL 2015 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS (data) Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais Straipsniai Pastabos Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena Paskutinė praėjusio ataskaitinio

Detaliau

COM(2016)769/F1 - LT

COM(2016)769/F1 - LT EUROPOS KOMISIJA Briuselis, 2016 11 30 COM(2016) 769 final KOMISIJOS ATASKAITA EUROPOS PARLAMENTUI, TARYBAI, EUROPOS EKONOMIKOS IR SOCIALINIŲ REIKALŲ KOMITETUI IR REGIONŲ KOMITETUI Energijos kainos ir

Detaliau

Statements of Income

Statements of Income AB SEB VILNIAUS BANKAS 2005 METŲ ŠEŠIŲ MĖNESIŲ FINANSINĖ ATASKAITA 2 Pelno (nuostolių) ataskaita už šešių mėnesių laikotarpį, pasibaigusį birželio 30 d. Grupė Bankas 2005 2004 2005 2004 218 440 167 299

Detaliau

Prekių pirkimo pardavimo taisyklės

Prekių pirkimo pardavimo taisyklės Kursų ir seminarų pirkimo pardavimo svetainėje sportoakademija.lt taisyklės 1. Sąvokos 1.1. Pardavėjas Lietuvos Respublikos VĮ Registrų centras, Juridinių asmenų registro Kauno filiale įregistruotas privatusis

Detaliau

Lietuvos regionų apžvalga 2018 metai

Lietuvos regionų apžvalga 2018 metai Lietuvos regionų apžvalga 2018 metai 2019 m. balandžio 05 d. A n o t a c i j a Apžvalgoje informacija apie Lietuvos regionų ekonomikos rodiklius, jų tarpusavio palyginimas. Daugiau informacijos ieškokite

Detaliau

2015 m. pažangos siekiant nacionalinių energijos vartojimo efektyvumo tikslų ataskaita

2015 m. pažangos siekiant nacionalinių energijos vartojimo efektyvumo tikslų ataskaita 2016 m. pažangos siekiant nacionalinių energijos vartojimo efektyvumo tikslų ataskaita 2018 m., Vilnius Turinys 1. Santrauka... 1 2. Pagrindiniai 2016 m. ekonominiai ir energetiniai rodikliai... 2 3. Pirminės

Detaliau

VALSTYBINĖ KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJA

VALSTYBINĖ KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJA VALSTYBINĖS KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJOS DUJŲ IR ELEKTROS DEPARTAMENTO ELEKTROS SKYRIUS Teikti Komisijos posėdžiui Komisijos narys Darius Biekša 2015-09-14 PAŽYMA DĖL VALSTYBINĖS KAINŲ IR ENERGETIKOS

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTRO

LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTRO TRAKŲ ISTORIJOS MUZIEJUS FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠKINAMASIS RAŠTAS UŽ 2014 METŲ I I I-Ą KETVIRTĮ I. BENDROJI DALIS Trakų istorijos muziejus (toliau Muziejus) yra biudžetinė įstaiga, finansuojama iš Lietuvos

Detaliau

Elektroninio dokumento nuorašas Kauno lopšelis-darželis "Giliukas", , Apuolės g. 29, Kauno m., Kauno m. sav M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigu

Elektroninio dokumento nuorašas Kauno lopšelis-darželis Giliukas, , Apuolės g. 29, Kauno m., Kauno m. sav M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigu Elektroninio dokumento nuorašas FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA PAGAL 2018 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS (data) Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais Straipsniai Pastabos Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena

Detaliau

Microsoft PowerPoint _3Q_ _LT.pps

Microsoft PowerPoint _3Q_ _LT.pps Preliminarūs 28 m. 9 mėnesių AB Invalda grupės rezultatai Vilnius, 28-11-28 Turinys Apie AB Invalda Įmonių grupė Svarbūs įvykiai Finansiniai rezultatai Informacija apie akcijas Akcininkų struktūra Prekyba

Detaliau

ENERGIJOS VARTOJIMO EFEKTYVUMO ĮPAREIGOJIMŲ SISTEMOS, 2012/27/ES DIREKTYVOS KONTEKSTE, SUDARYMAS

ENERGIJOS VARTOJIMO EFEKTYVUMO ĮPAREIGOJIMŲ SISTEMOS, 2012/27/ES DIREKTYVOS KONTEKSTE, SUDARYMAS 2013, RUGSĖJIS ENERGIJOS VARTOJIMO EFEKTYVUMO ĮPAREIGOJIMŲ SISTEMOS, 2012/27/ES DIREKTYVOS KONTEKSTE, SUDARYMAS GALUTINĖ ATASKAITA ADRESAS UAB COWI Lietuva Ukmergės g. 369A LT-12142 Vilnius TEL +370-5-2107610

Detaliau

Namų ūkių finansinė elgsena euro belaukiant tarp pragmatizmo ir kraštutinumų Namų ūkių finansinio turto barometras 2014 m. 1 ketvirtis

Namų ūkių finansinė elgsena euro belaukiant tarp pragmatizmo ir kraštutinumų Namų ūkių finansinio turto barometras 2014 m. 1 ketvirtis Namų ūkių finansinė elgsena euro belaukiant tarp pragmatizmo ir kraštutinumų Namų ūkių finansinio turto barometras 2014 m. 1 ketvirtis Darbo užmokesčio ir pensijų pajamų santykis didėjo Pajamų strūktūra

Detaliau

Elektroninio dokumento nuorašas LIETUVOS STATISTIKOS DEPARTAMENTO GENERALINIS DIREKTORIUS ĮSAKYMAS DĖL ELEKTROS ENERGIJOS GAMYBOS PEG-11 (MĖNESINĖS),

Elektroninio dokumento nuorašas LIETUVOS STATISTIKOS DEPARTAMENTO GENERALINIS DIREKTORIUS ĮSAKYMAS DĖL ELEKTROS ENERGIJOS GAMYBOS PEG-11 (MĖNESINĖS), Elektroninio dokumento nuorašas LIETUVOS STATISTIKOS DEPARTAMENTO GENERALINIS DIREKTORIUS ĮSAKYMAS DĖL ELEKTROS ENERGIJOS GAMYBOS PEG-11 (MĖNESINĖS) ELEKTROS ENERGIJOS PERDAVIMO PEP-11 (MĖNESINĖS) ELEKTROS

Detaliau

(Finansin\353s b\373kl\353s ataskaita)

(Finansin\353s b\373kl\353s ataskaita) FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA PAGAL 2017 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS (data) Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais Straipsniai Pastabos Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena Paskutinė praėjusio ataskaitinio

Detaliau

VALSTYBINĖ KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJA NUTARIMAS DĖL AB ENERGIJOS SKIRSTYMO OPERATORIUS ELEKTROS ENERGIJOS PERSIUNTIMO PASLAUGOS KAINŲ IR

VALSTYBINĖ KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJA NUTARIMAS DĖL AB ENERGIJOS SKIRSTYMO OPERATORIUS ELEKTROS ENERGIJOS PERSIUNTIMO PASLAUGOS KAINŲ IR VALSTYBINĖ KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJA NUTARIMAS DĖL AB ENERGIJOS SKIRSTYMO OPERATORIUS ELEKTROS ENERGIJOS PERSIUNTIMO PASLAUGOS KAINŲ IR JŲ TAIKYMO TVARKOS PASKELBIMO 2018 m. lapkričio 16

Detaliau

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Ligita Valalytė /Užimtumo tarnybos direktorė 2018/10/25 Darbo rinkos tendencijos 2018 m. sausio 1 d. registruota 152481 darbo neturinčių Nuo 2010 m. kylanti Lietuvos ekonomika 2017 m. skatino darbo jėgos

Detaliau

Europos Sąjunga Europos Sąjungos oficialiojo leidinio priedo leidinys 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Liuksemburgas Faksas: El. paš

Europos Sąjunga Europos Sąjungos oficialiojo leidinio priedo leidinys 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Liuksemburgas Faksas: El. paš Europos Sąjunga Europos Sąjungos oficialiojo leidinio priedo leidinys 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Liuksemburgas +352 29 29 42 670 ojs@publications.europa.eu Informacija ir elektroninės formos: http://simap.europa.eu

Detaliau

2013 m. liepos 30 d. Europos Centrinio Banko gairės, kuriomis iš dalies keičiamos Gairės ECB/2011/23 dėl Europos Centrinio Banko statistinės atskaitom

2013 m. liepos 30 d. Europos Centrinio Banko gairės, kuriomis iš dalies keičiamos Gairės ECB/2011/23 dėl Europos Centrinio Banko statistinės atskaitom L 247/38 Europos Sąjungos oficialusis leidinys 2013 9 18 GAIRĖS EUROPOS CENTRINIO BANKO GAIRĖS 2013 m. liepos 30 d. kuriomis iš dalies keičiamos Gairės ECB/2011/23 dėl Europos Centrinio Banko statistinės

Detaliau

Pirkimo sąlygų Priedas Nr. 4 GAMTINIŲ DUJŲ PIRKIMO-PARDAVIMO SUTARTIS Nr m d. UAB Kauno kogeneracinė jėgainė, pagal Lietuvos Respublikos

Pirkimo sąlygų Priedas Nr. 4 GAMTINIŲ DUJŲ PIRKIMO-PARDAVIMO SUTARTIS Nr m d. UAB Kauno kogeneracinė jėgainė, pagal Lietuvos Respublikos GAMTINIŲ DUJŲ PIRKIMO-PARDAVIMO SUTARTIS Nr.... 20 m....... d. UAB Kauno kogeneracinė jėgainė, pagal Lietuvos Respublikos įstatymus teisėtai įregistruota ir veikianti uždaroji akcinė bendrovė, juridinio

Detaliau

Slide 1

Slide 1 Keleivių išgabenamų prekių apmokestinimas PVM VMI prie FM Mokesčių informacijos departamentas 2013 m. Seminaro planas Teisės aktai (42 str.) Prekių išgabenimas iš Europos Sąjungos teritorijos (41 str.

Detaliau

Linas Agro Group Presentation

Linas Agro Group Presentation AB LINAS AGRO GROUP FINANSŲ IR VEIKLOS APŽVALGA UŽ 2014 2015 FINANSINIUS METUS Tomas Tumėnas, finansų direktorius VIETA MAISTO PRODUKTŲ GAMYBOS GRANDINĖJE Tarptautinė vertikaliai integruota įmonių grupė.

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS RYŠIŲ REGULIAVIMO TARNYBA STRATEGIJOS DEPARTAMENTAS EKONOMINĖS ANALIZĖS SKYRIUS 2017 M. I KETVIRTĮ VYKDYTOS ELEKTRONINIŲ RYŠIŲ VE

LIETUVOS RESPUBLIKOS RYŠIŲ REGULIAVIMO TARNYBA STRATEGIJOS DEPARTAMENTAS EKONOMINĖS ANALIZĖS SKYRIUS 2017 M. I KETVIRTĮ VYKDYTOS ELEKTRONINIŲ RYŠIŲ VE LIETUVOS RESPUBLIKOS RYŠIŲ REGULIAVIMO TARNYBA STRATEGIJOS DEPARTAMENTAS EKONOMINĖS ANALIZĖS SKYRIUS 2017 M. I KETVIRTĮ VYKDYTOS ELEKTRONINIŲ RYŠIŲ VEIKLOS ATASKAITA PAGAL ELEKTRONINIŲ RYŠIŲ TINKLŲ IR

Detaliau

AIŠKINAMASIS RAŠTAS

AIŠKINAMASIS RAŠTAS I. FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA 2-ojo VSAFAS Finansinės būklės ataskaita 2 priedas Vytauto Didžiojo universiteto Rasos gimnazija (viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

Detaliau

Suvestinė redakcija nuo iki Įstatymas paskelbtas: Žin. 1997, Nr , i. k ISTAVIII-480 TAR pastaba. Privatizavimo

Suvestinė redakcija nuo iki Įstatymas paskelbtas: Žin. 1997, Nr , i. k ISTAVIII-480 TAR pastaba. Privatizavimo Suvestinė redakcija nuo 2016-01-01 iki 2017-12-31 Įstatymas paskelbtas: Žin. 1997, Nr. 107-2688, i. k. 0971010ISTAVIII-480 TAR pastaba. Privatizavimo fondo lėšų likutis, padengus Privatizavimo fondo įsipareigojimus,

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS ENERGETIKOS MINISTERIJA Biudetinè staiga, Gedimino pr. 38,01104 Vilnius. Tel. (8 706)64715, faks. (8 706)64 820, el. p.

LIETUVOS RESPUBLIKOS ENERGETIKOS MINISTERIJA Biudetinè staiga, Gedimino pr. 38,01104 Vilnius. Tel. (8 706)64715, faks. (8 706)64 820, el. p. LIETUVOS RESPUBLIKOS ENERGETIKOS MINISTERIJA Biudetinè staiga, Gedimino pr. 38,01104 Vilnius. Tel. (8 706)64715, faks. (8 706)64 820, el. p. info@enmin.lt, enmin.lrv.lt Duomenys kaupiarni ir saugomi Juridiniq

Detaliau

Elektros energijos ir gamtinių dujų rinkų apžvalga 2019 m. gegužė

Elektros energijos ir gamtinių dujų rinkų apžvalga 2019 m. gegužė Elektros energijos ir gamtinių dujų rinkų apžvalga 2019 m. gegužė Ar pavysime kaimynus į kuriuos lygiuojamės? 3 Prognozuojama reali elektros energijos kaina rinkoje 5 Pigios elektros energijos iš Rusijos

Detaliau

Vietiniu ištekliu panaudojimas didinant energetini ir ekonomini sauguma

Vietiniu ištekliu panaudojimas didinant energetini ir ekonomini sauguma Durpės Lietuvos energetikoje kaip realu? Giedrius Kavaliauskas, 2015.04.29, Kaunas Vietiniai ištekliai - durpės Pelkės Lietuvoje, % 2% 1% Naturalios pelkės Klaipeda Kaunas 44% 28% Nusausintos žemės ūkiui

Detaliau

LIETUVOS II IR III PAKOPOS PENSIJŲ FONDŲ BEI KOLEKTYVINIO INVESTAVIMO SUBJEKTŲ RINKOS APŽVALGA 2012 m. I ketvirtis 2012/I

LIETUVOS II IR III PAKOPOS PENSIJŲ FONDŲ BEI KOLEKTYVINIO INVESTAVIMO SUBJEKTŲ RINKOS APŽVALGA 2012 m. I ketvirtis 2012/I LIETUVOS II IR III PAKOPOS PENSIJŲ FONDŲ BEI KOLEKTYVINIO INVESTAVIMO SUBJEKTŲ RINKOS APŽVALGA 2012 m. I ketvirtis 2012/I Turinys I. BENDRI II PAKOPOS PF RINKOS DUOMENYS... 4 II. II PAKOPOS PF INVESTICINĖS

Detaliau

AB AMBER GRID TARPINIS PRANEŠIMAS UŽ ŠEŠIŲ MĖNESIŲ LAIKOTARPĮ, PASIBAIGUSĮ 2017 M. BIRŽELIO 30 D. Vilnius 2017 M.

AB AMBER GRID TARPINIS PRANEŠIMAS UŽ ŠEŠIŲ MĖNESIŲ LAIKOTARPĮ, PASIBAIGUSĮ 2017 M. BIRŽELIO 30 D. Vilnius 2017 M. Vilnius 2017 M. TURINYS 1. BENDROJI INFORMACIJA... 3 1.1. PAGRINDINIAI DUOMENYS... 3 1.2. BENDROVĖS VEIKLA... 3 1.3. ILGALAIKĖ BENDROVĖS STRATEGIJA... 8 1.4. DARBUOTOJAI... 8 1.5. TARPTAUTINIS BENDRADARBIAVIMAS...

Detaliau

Microsoft Word m. I ketv. finansinių ataskaitų aiškinamasis rastas

Microsoft Word m. I ketv. finansinių ataskaitų aiÅ¡kinamasis rastas TAURAGĖS AUŠROS PAGRINDINĖ MOKYKLA 2019 METŲ I KETVIRČIO FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO AIŠKINAMASIS RAŠTAS 2019-04-23 BENDROJI DALIS 1. Duomenys apie subjektą, parengusį finansinių ataskaitų rinkinį Tauragės

Detaliau

Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo bei paviršinių nuotekų tvarkymo paslaugų kainų nustatymo metodikos 36 priedas (Ūkio subjekto pavadinimas

Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo bei paviršinių nuotekų tvarkymo paslaugų kainų nustatymo metodikos 36 priedas (Ūkio subjekto pavadinimas Geriamojo vandens tiekimo ir tvarkymo bei tvarkymo paslaugų kainų nustatymo metodikos 36 priedas (Ūkio subjekto pavadinimas) 20 m. d. KAINŲ POKYČIO SKAIČIAVIMAS PERSKAIČIUOTOMS BAZINĖMS KAINOMS NUSTATYTI

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS ENERGETIKOS MINSITERIJA Įstaigos kodas , Gedimino pr. 38, Vilnius TARPINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠKINAMASIS RAŠTAS 2019

LIETUVOS RESPUBLIKOS ENERGETIKOS MINSITERIJA Įstaigos kodas , Gedimino pr. 38, Vilnius TARPINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠKINAMASIS RAŠTAS 2019 LIETUVOS RESPUBLIKOS ENERGETIKOS MINSITERIJA Įstaigos kodas 302308327, Gedimino pr. 38, Vilnius TARPINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠKINAMASIS RAŠTAS 2019 M. KOVO 31 D. 2019-05-17 Nr. F6-26 I. BENDROSIOS NUOSTATOS

Detaliau

INFORMACINIS PRANEŠIMAS 2018 m. gegužės 30 d., Vilnius ALKOHOLIO IR TABAKO VARTOJIMAS IR PADARINIAI 2017 M m. vienam 15 metų ir vyresniam šalies

INFORMACINIS PRANEŠIMAS 2018 m. gegužės 30 d., Vilnius ALKOHOLIO IR TABAKO VARTOJIMAS IR PADARINIAI 2017 M m. vienam 15 metų ir vyresniam šalies INFORMACINIS PRANEŠIMAS 2018 m. gegužės 30 d., Vilnius ALKOHOLIO IR TABAKO VARTOJIMAS IR PADARINIAI 2017 M. 2017 m. vienam 15 metų ir vyresniam šalies gyventojui teko 12,3 litro suvartoto absoliutaus (100

Detaliau

Reglamentas Nr.821/2014 I PRIEDAS Finansinės priemonės Energijos efektyvumo fondas 2015 metų ataskaita Nr. Informacija, kurią reikia pateikti apie kie

Reglamentas Nr.821/2014 I PRIEDAS Finansinės priemonės Energijos efektyvumo fondas 2015 metų ataskaita Nr. Informacija, kurią reikia pateikti apie kie I PRIEDAS Finansinės priemonės Energijos efektyvumo fondas 215 metų ataskaita Nr. Informacija, kurią reikia pateikti apie kiekvieną finansinę priemonę I. Programa ir prioritetas arba priemonė, pagal kuriuos

Detaliau

1. BENDROSIOS NUOSTATOS GAMTINIŲ DUJŲ PIRKIMAS ATVIRO KONKURSO SĄLYGOS PATVIRTINTA Pirkimo komisijos Protokolu 1.1. Akcinė bendrovė VILNIAU

1. BENDROSIOS NUOSTATOS GAMTINIŲ DUJŲ PIRKIMAS ATVIRO KONKURSO SĄLYGOS PATVIRTINTA Pirkimo komisijos Protokolu 1.1. Akcinė bendrovė VILNIAU 1. BENDROSIOS NUOSTATOS GAMTINIŲ DUJŲ PIRKIMAS ATVIRO KONKURSO SĄLYGOS PATVIRTINTA Pirkimo komisijos 2019-01-25 Protokolu 1.1. Akcinė bendrovė VILNIAUS ŠILUMOS TINKLAI (toliau Įsigyjančioji organizacija)

Detaliau

VIEŠOJI ĮSTAIGA KLAIPĖDOS MOKSLO IR TECHNOLOGIJŲ PARKAS VEIKLOS ATASKAITA 2016 M. Klaipėda 2017

VIEŠOJI ĮSTAIGA KLAIPĖDOS MOKSLO IR TECHNOLOGIJŲ PARKAS VEIKLOS ATASKAITA 2016 M. Klaipėda 2017 VIEŠOJI ĮSTAIGA KLAIPĖDOS MOKSLO IR TECHNOLOGIJŲ PARKAS VEIKLOS ATASKAITA 2016 M. Klaipėda 2017 TURINYS 1. Informacija apie viešosios įstaigos Klaipėdos mokslo ir technologijų parko (toliau KMTP) veiklą

Detaliau

Microsoft Word - ISTATYMAS.doc

Microsoft Word - ISTATYMAS.doc 1 LIETUVOS RESPUBLIKOS GERIAMOJO VANDENS TIEKIMO IR NUOTEKŲ TVARKYMO ĮSTATYMAS 2006 m. liepos 13 d. Nr. X-764 Vilnius PIRMASIS SKIRSNIS BENDROSIOS NUOSTATOS 1 straipsnis. Įstatymo paskirtis, tikslas ir

Detaliau

MergedFile

MergedFile Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija GAUTA 2019-01-14 Nr. R1-410 Valstybinei kainų ir energetikos kontrolės komisijai El. p.: rastine@regula.lt 2019-01- Nr. SD- Į 2019-01-07 Nr. R2-(RPS)-20

Detaliau

Microsoft PowerPoint - SGdujos_ZaliosiosInovacijos_2016.pptx

Microsoft PowerPoint - SGdujos_ZaliosiosInovacijos_2016.pptx Žaliosios inovacijos suslėgtų gamtinių dujų gamybos technologiniuose procesuose Informacinis renginys: Žaliosios pramonės inovacijų programos įgyvendinimas 2016 m. rugsėjo 29 d., Vilnius Apie mus UAB SG

Detaliau

VALSTYBINĖS KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJOS VYRIAUSIOJI PATARĖJA MEDEINA AUGUSTINAVIČIENĖ Teikti Komisijos posėdžiui Komisijos narys Donatas

VALSTYBINĖS KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJOS VYRIAUSIOJI PATARĖJA MEDEINA AUGUSTINAVIČIENĖ Teikti Komisijos posėdžiui Komisijos narys Donatas VALSTYBINĖS KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJOS VYRIAUSIOJI PATARĖJA MEDEINA AUGUSTINAVIČIENĖ Teikti Komisijos posėdžiui Komisijos narys Donatas Jasas Komisijos pirmininko pavaduotojas Jonas Makauskas

Detaliau