ROKIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS JUOZO KELIUOČIO VIEŠOSIOS BIBLIOTEKOS 2019 METŲ V EIKLOS PLANAS Rokiškis, 2019

Dydis: px
Rodyti nuo puslapio:

Download "ROKIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS JUOZO KELIUOČIO VIEŠOSIOS BIBLIOTEKOS 2019 METŲ V EIKLOS PLANAS Rokiškis, 2019"

Transkriptas

1 ROKIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS JUOZO KELIUOČIO VIEŠOSIOS BIBLIOTEKOS 2019 METŲ V EIKLOS PLANAS Rokiškis, 2019

2 2 Rokiškio rajono savivaldybės Juozo Keliuočio viešosios bibliotekos direktoriaus 2019 m. vasario 5 d. Įsakymu Nr.V1-7 I. PAGRINDINĖS VEIKLOS KRYPTYS IR UŽDAVINIAI Rokiškio rajono savivaldybės Juozo Keliuočio viešoji biblioteka (toliau biblioteka) ir jai priklausantys 37 filialai, atsižvelgdama į 2018-ųjų metų rodiklius, į Rokiškio rajono ir Bibliotekos strateginius veiklos planus, vykdys vartotojų aptarnavimo, dokumentų kaupimo, informacines, kraštotyros, kultūrines, edukacines, projektines, leidybines ir kt. veiklas, plės bibliotekinių paslaugų įvairovę ir sieks įtvirtinti inovatyvios, veiklios, kuriančios ir pritaikančios prie bendruomenės poreikių bibliotekos nuostatas ieji Lietuvos Respublikos Seimo paskelbti: Juozo Tumo-Vaižganto, Žemaitijos, Lietuvos Tarybos Pirmininko, Lietuvos Valstybės Prezidento Antano Smetonos, Pasaulio lietuvių metais ieji metai Rokiškiui jubiliejiniai, nes bus minimos 520-osios metinės, kada pirmą kartą rašytiniuose šaltiniuose paminėtas Rokiškis. Rokiškis 2019 metais bus Lietuvos kultūros sostinė, o biblioteka yra viena iš Kultūros sostinės programos dalyvių, atsakinga už programą Literatūros vingiai, todėl dauguma tradicinių ir tik šiems metams skirtų renginių bus susieti su Kultūros sostine. Metai neeiliniai ir Juozo Keliuočio viešajai bibliotekai, besitikinčiai įkurtuvių renovuotose ir naujose patalpose. Viešoji biblioteka ir filialai sieks kuo įdomiau ir išradingiau paminėti minėtus metus ir datas. Biblioteka, siekdama strateginių tikslų, numatytų Rokiškio rajono strateginiame veiklos plane m. 2 Strateginis tikslas. Aktyvinti bendruomeninę, kultūrinę, sportinę veiklą bei didinti rajono turistinį ir reareacinį patrauklumą; 3 programa Kultūros, sporto, bendruomenės, vaikų ir jaunimo gyvenimo aktyvinimo programa; 1 uždavinys Tenkinti visuomenės kultūrinius ir sporto poreikius, remti turizmo plėtrą ir vietos bendruomenės iniciatyvas) ir Bibliotekos metų strateginiame veiklos plane. Numatomos veiklos kryptys ir uždaviniai Įsikėlus į naujas patalpas, atsiradus naujoms erdvėms, bus ieškoma naujų darbo formų. Pritraukti naujų vartotojų, skatinti juos naudotis bibliotekos paslaugomis ir šiuolaikinėmis IT. Mažinti socialinę atskirtį, vykdant interaktyvias veiklas (vykdyti projekto Interreg V-A Latvijos ir Lietuvos bendradarbiavimo per sieną programoje Interaktyvi edukacinė erdvė efektyvus integracijos būdas vaikams iš socialiai remtinų šeimų, veiklas, bendradarbiauti su Rokiškio Senelių globos namias, Neįgaliųjų draugija, silpnaregiais. Formuoti Lietuvos integralios bibliotekų informacinės sistemos (LIBIS) elektroninį katalogą. Formuoti universalaus profilio dokumentų fondą tradicinėse ir skaitmeninėse laikmenose, atitinkantį rajono gyventojų ir bibliotekos vartotojų poreikius. Dalyvauti įvairiuose projektuose bei programose, kurios formuotų kultūros įstaigos, įvaizdį. bibliotekos, kaip reikalingos bendruomenei Kelti bendruomenės skaitmeninę kompetenciją ir kompiuterinį raštingumą: mokyti rajono gyventojus kompiuterinio raštingumo grupėse ir individualiai, dalyvauti ir skaitmeninimo procese, kuris leidžia atverti visuomenei saugomas kultūros vertybes, sudaro galimybes naudotis jomis nuotoline prieiga.

3 3 Siekiant plėsti kultūrines paslaugas jaunimui, planuojama daugiau informacijos pateikti virtualioje erdvėje bibliotekos interneto puslapyje. Populiarinti bibliotekos elektronines paslaugas, skirtas moksleiviams, patrauklia forma, panaudojant žaidybinius elementus ir informacines technologijas, mokyti jomis naudotis skaitymo, mokymosi, savęs pažinimo, įdomaus laisvalaikio praleidimui. Skatinti vartotojus naudotis elektronine savitarnos sistema. Bibliotekų elektroninių paslaugų portalais Naujiems bibliotekos vartotojams organizuoti mokymus Elektroninis katalogas ir kitos elektroninės paslaugos. Populiarinti virtualų gidą ir viktoriną: kurti naujas, koreguoti esančias edukacines programas, ypatingą dėmesį skiriant vaikų ir jaunimo edukacijai; Vilniaus Knygų mugėje pristatyti Bibliotekos istoriją. Vykdyti ir plėsti kultūrinę-edukacinę veiklą: Organizuoti tradicinius renginius, pažymėti kraštiečių jubiliejines datas, aktyviau įsijungti į respublikinius renginius prisidėti prie Literatūrinės Juozo Keliuočio premijos (Juozo ir Alfonso Keliuočių palikimo studijų centras) ir Liudo Dovydėno literatūrinė spremijos (Lietuvos rašytojų sąjunga) teikimo iškilmių. Organizuoti viktorinas, konkursus, performansus, kūrybines dirbtuves, akcijas. Kurti naujas, koreguoti esančias edukacines programas, ypatingą dėmesį skiriant vaikų ir jaunimo edukacijai. Eksponuoti tautodailininkų ir vietos gyventojų kūrybos darbus. Vesti edukacinius užsiėmimus ir programas vaikams ir dalyvauti Kultūros paso (Kultūros ministerija) programoje. Siekiant plėsti kultūrines paslaugas jaunimui, planuojama daugiau informacijos pateikti virtualioje erdvėje bibliotekos interneto puslapyje. Skatinti knygnešystę ir savanorystę bibliotekose. Plėsti partnerystės ryšius su Lietuvos ir užsienio šalių viešosiomis bibliotekomis, perimti pozityvią jų patirtį ir taikyti ją savo veikloje, plėtoti bendravimo ir bendradarbiavimo ryšius su Vilniaus rokiškėnų klubu Pragiedruliai, Kauno rokiškėnų klubu, kituose Lietuvos miestuose gyvenančiais kraštiečiais,rajono literatų klubo Vaivorykštė kūrėjais, kitų rajonų literatais, su Rokiškio Rudolfo Lymano muzikos mokykla, Rokiškio turizmo ir tradicinių amatų informacijos ir koordinavimo centru, Rokiškio krašto muziejumi ir kultūros centru, Kunigo švietėjo Jono Katelės paramos ir labdaros centru, Rokiškio Šv. Mato parapijos bažnyčia, Rokiškio rajono VVG, Rokiškio miesto VVG ir kt. Bendradarbiauti su seniūnijomis, vietos bendruomenėmis, valdžios, žiniasklaidos institucijomis ir nevyriausybinėmis organizacijomis kultūros ir švietimo įstaigomis. Plėsti Bibliotekos leidybinę veiklą: glaudžiai bendradarbiauti su Juozo ir Alfonso Keliuočių palikimo studijų centru, veikiančiu prie Bibliotekos, leidžiant Rokiškio krašto kultūros žurnalą Prie Nemunėlio, publikuoti jame bibliotekoje sukauptą medžiagą. Koordinuoti Bibliotekos filialų veiklą, teikti metodinę pagalbą, komplektuoti dokumentų fondą bibliotekininkystės klausimais.

4 4 Pagal galimybes sudaryti tinkamas sąlygas bibliotekininkams kelti savo kvalifikaciją, ugdytiprofesionalumą, pritaikyti tęstinio ir nuotolinio mokymo formas; Formuoti Bibliotekos įvaizdį kokybiškomis, inovatyviomis paslaugomis vartotojams, internetosvetainių ( virtualaus gido renginių, įvairių leidinių ir kitomis priemonėmis. Populiarinti Bibliotekos veiklas periodikoje ir el.žiniasklaidoje. Kaupti, tvarkyti ir aktualizuoti Rokiškio krašto kultūros paveldą. Kultūros ministerijos ir Lietuvos nacionalinės Martyno Mažvydo bibliotekos projekto Gyventojų skatinimas išmaniai naudotis internetu atnaujintoje viešosios interneto prieigos infrastruktūroje metu žadama atnaujinti VIPT kelias darbo vietas vartotojams. Kelti bibliotekininkų kvalifikaciją, ugdyti gebėjimus profesinės veiklos srityje, suteikti žinių, įgūdžių ir gebėjimų reikalingų bibliotekų paslaugų plėtrai ir jų kokybės gerinimui. Skatinti bibliotekininkus integruoti gyventojus į visuomeninį, informacinį, kultūrinį, socialinį gyvenimą, tobulinant jų aptarnavimo kokybę, bei mažinant informacinę, kultūrinę, socialinę atskirtį. Formuoti bibliotekos, kaip patrauklios informacijos, švietimo ir kultūros įstaigos įvaizdį. Gerinti filialų materialinę būklę: Filialų materialinė bazė Filialams reikia užuolaidų (Pandėlio m. f., Juodupės f.; Kalvių f.; ) arba žaliuzių (Pandėlio m. f.; Martynonių f.; Bajorų f.; Obelių m. f.; Juodupės f.; Ragelių f.; Panemunio f.). Lentynų reikia Aleksandravėlės f.; Panemunio f. (parodinė); Čedasų f.; ). Stalų reikia Didsodės, Skemų, Juodupės ir Martynonių filialams. Kėdžių reikia Pakriaunių,Panemunio, Martynonių, Skemų (8 vnt.), Didsodės (6 vnt.) kaimų filialams. Bėgelių parodų eksponavimui reikia Pakriaunių ir Kamajų kaimų filialams. Kopiuterių reikia Aleksandravėlės, Juodupės, Obelių, Kamajų, Skemų, Pakriuanių, Bajorų filialams. Aleksandravėlės filialui reikėtų USB rakto 18 GB atminties, kompiuterinių pelyčių, Panemunio f. fotoaparato, Konstantinavos f. daugiafunkcio aparato,bajorų f. bibliotekos antspaudo, Sriubiškių f. vaistinėlės, Kazliškio f. spintos, Juodupės f. bibliotekos iškabos, Salų f. stovų dviračiams, Rageliams šiukšlių konteinerio, Pakriaunių f. pakabos drabužiams ir oro ventiliatoriaius, Obelių miesto f. grindų kilimėlių po kėdėmis, 2 vnt; įvairaus formato rėmelių, kondicionieriaus ar pastatomo ventiliatoriaus, demonstracinės kamštinės lentos-stendo su stovu, projektoriaus ir projektoriaus ekrano, dulkių siurblio ir ausinių prie kompiuterių, 6 vnt., Skemų f. kopijavimo aprato, Bajorų f. spausdintuvo, Pakriaunių ausinių, 4 vnt. Kai kuriems filialams reikalingas remontas (Gediškių f. perdažyti grindis, sienas, sutvarkyti ir nudažyti lauko laiptus, Duokiškio f. perdažyti grindis, Kazliškio f. einamasis remontas; Žiobiškio f. sutvarkyti grindis ir sienas, langus ir duris, lauko laiptus praplatint, įrengt turėklus; Aleksandravėlės f. perdažyti grindis, įrengti lauko laiptų turėklus, Juodupės f., lauko koridoriaus remontas, Salų f. stogo remontas, tualeto įrengimas, lauko laiptų turėklai, Lukštų f. apšvietimas, grindis perdažyti; Panemunėlio mstl. f. einamasis remontas, Pakriaunių f. vidaus tualeto remontas, Didsodės f. pakeisti lauko duris).

5 5 II ųjų METŲ VEIKSMŲ PLANAS 1. PLANUOJAMI VEIKLOS RODIKLIAI Eil. Nr. Rodiklio pavadinimas Įvykdyta Planas Skirtu m m. mas 1.1. GYVENTOJŲ BIBLIOTEKINIS APTARNAVIMAS IR REKLAMA Aptarnaujamo rajono gyventojų skaičius Iš jų vaikų (iki 14 m.) Gyventojų sutelkimo procentas 48,9 48,8 Iš jų vaikų (iki 14 m.) Vartotojų skaičius Iš jų vaikų (iki 14 m.) Apsilankymų (lankytojų) skaičius (Iš viso) Iš jų vaikų (iki 14 m.) Lankomumas (proc.) Iš jų vaikų (iki 14 m.) Dokumentų išduotis Iš jų vaikams (iki 14 m.) Grožinės literatūros išduotis Iš jų vaikams (iki 14 m.) Šakinės literatūros išduotis Iš jų vaikams (iki 14 m.) Išduota dokumentų į namus Iš jų vaikams (iki 14 m.) Išduota dokumentų vietoje Iš jų vaikams (iki 14 m.) Periodikos išduotis Iš jų vaikams (iki 14 m.) Skaitomumas (proc.) 38,7 39 Pastabos Iš jų vaikų (iki 14 m.) 33,1 33, Skaitytojų aptarnavimas namuose: 15 Skaitytojų skaičius TBA veikla: Knygų grąžinimo įrenginiu pasivaudoję vartotojai FONDO FORMAVIMAS Gautų ir sutvarkytų dokumentų (vnt.) Prenumeruojamų periodinių leidinių skaičius (gauta iš pašto) pav pav. Iš jų laikraščių 174 kompl Gautų periodinių leidinių skaičius pavad. (Iš viso: prenumeruojami + gyventojų dovanoti kiti: iš Romuvos fondo, Spaudos, radijo ir televizijos rėmimo fondo) Iš jų laikraščių pav pav Nurašytų dokumentų (vnt.) Bendras fondo apyvartos rodiklis 1,8 1,8 (t.y 1,77) Atspindėti naujai gautus dokumentus Iš jų analiziniai: 6649 įrašai Pastaba: Kortelinio kaatalogo atsisakyta nuo 2017 m. liepos 1 d. kai serveris buvo perkeltas į debesiją.

6 1.3. BIBLIOTEKOS POPULIARINIMAS IR ĮVAIZDŽIO FORMAVIMAS Renginiai (iš viso) Iš jų vaikams (iki 14 m.) Žodiniai renginiai Iš jų vaikams (iki 14 m.) Vaizdiniai renginiai (Parodos) Iš jų vaikams (iki 14 m.) Apsilankymų renginiuose (Iš viso) Pažintinės ekskursijos bibliotekoje Viešinama bibliotekos veikla (bibliotekininkų straipsniai spaudoje) Gimtasis Rokiškis ir Rokiškio sirena 5 5 Tarp knygų ir Prie Nemunėlio Kituose leidiniuose INFORMACINĖ VEIKLA Informacinės užklausos Gautų užklausų (skaičius) vaikų KRAŠTOTYRINĖ VEIKLA Kartotekos papildymas kortelėmis Parengti kraštotyros darbų (naujų Parengti informacinių lankstinukų Kraštotyros pobūdžio straipsnių išrinkimas iš respublikinės spaudos ir jų aprašų patalpinimas į NBDB Kraštotyros pobūdžio medžiagos išrinkimas iš knygų ir kitų leidinių ir jų aprašų patalpinimas į NBDB Kompiuterinės rajono periodinių leidinių straipsnių bazės kūrimas (įrašais) VIEŠOSIOS INTERNETO PRIEIGOS VEIKLA Darbo vietų skaičius vartotojams Iš jų kompiuterizuotų darbo vietų Interneto vartotojų skaičius Iš jų vaikų (iki 14 m.) Interneto seansų skaičius Iš jų vaikų (iki 14 m.) Konsultacijos kompiuterinio raštingumo klausimais (Iš viso) Konsultuotų žmonių skaičius Kompiuterinio raštingumo mokymuose dalyvavusių vartotojų (Iš viso) Grupėse Individualiai Padarytos kopijos vartotojams Kopijuotų lapų skaičius Virtualių apsilankymų skaičius Virtualios parodos LIBIS VEIKLA Vartotojų aptarnavimas naudojantis LIBIS skaitytojų aptarnavimo posisteme (SAP) 2018 m. VB ir 18 filialų m. VB ir 20 filialų.

7 7 Registruoti VB sistemoje prenumeruojamus leidinius LIBIS Periodikos registravimo posistemyje LIBIS administravimo darbai Sutvarkyti įrašus pagal LIBIS centro siunčiamus klaidų protokolus. Importuoti reikšminius žodžius į Rokiškio VB ele elektroninį katalogą I-XII I-XII Kas mėnesį 1.8. PROJEKTINĖ VEIKLA Fondo pavadinimas Vnt Respublikiniams fondams Lietuvos kultūros taryba 4 Regionų kultūra 10 Nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka Rajono fondams Visuomenės sveikatos 4 Nevyriausybinių organizacijų Tarptautiniams fondams Europa-piliečiams Viso projektų: Pastaba: informacija apie planuojamus ir vykdomus projektus pateikiama lentelėje Nr LEIDYBINĖ VEIKLA. STRAIPSNIAI Leidinio pavadinimas Vnt Profesinis žurnalas Tarp knygų Rokiškio krašto kultūros žurnalas Prie Nemunėlio Rajoninėje spaudoje Internetinėje žiniasklaidoje Parengti informacinius leidinius: lankstinuką, skrajutes, skirtukus METODINĖ VEIKLA 2018 m m Konsultacinė-metodinė veikla filialams Išvykos: - išvykti kartų - vid. 1 filialą aplankyti kartų kartus kartus Pastaba: informacija apie planuojamas išvykas į filialus pateikiama lentelėje Nr Gamybiniai pasitarimai Pasitarimų skaičius Pranešimų skaičius Pastaba: informacija apie planuojamus gamybinių pasitarimų pranešimus pateikiama lentelėje Nr PERSONALAS Pareigybių skaičius: - iš viso - VB - miesto filialuose - kaimo filialuose Bibliotekinių pareigybių skaičius: - iš viso - VB - miesto filialuose - kaimo filialuose Bibliotekinių darbuotojų skaičius: - iš viso - VB - miesto filialuose - kaimo filialuose Bibliotekininkai dirbantys visą darbo dieną: - iš viso - VB - miesto filialuose - kaimo filialuose LĖŠOS IR MATERIALINĖ BAZĖ 737,387 tūkst. Eur 65,75 29,25 5, , , ,75 29,25 5, , ,

8 Darbo užmokestis 460, ,849 Įnašai socialiniam 138,563 9,156 draudimui Išlaidos prekėms ir paslaugoms 69,707 81, Dokumentų įsigijimas ,37 Savivaldybės lėšos, skirtos Periodikai ,54 21,800 spaudiniams įsigyti: L.R. Kultūros ministerijos lėšos Spaudiniams 25,356 24, Kitos lėšos: Šildymas 9, Elektros energija 4, Ryšių paslaugos 9,900 10, Transporto išlaikymas 1,600 3, Kvalifikacijos kėlimas 0,300 1, Vandentiekis ir kanalizacija Komunliniai patarnavimai 12,007 14, Kitos prekės (ūkio inventoriaus) 24,800 26, Kitos paslaugos 8,900 7, Socialinės išmokos(pašalpos) 1,950 2, Materialiojo ir nematerialiojo turto 11,600 11,181 nuoma (įskaitant veiklos nuomą) Materialiojo ir nematerialiojo turto įsigijimo išlaidos 21, PRELIMINARUS RENGINIŲ PLANAS (filialų tik didesni renginiai) 2.1. ŽODINIAI RENGINIAI Eil Nr. Renginio pavadinimas/forma, pobūdis Data Valand a 1. Edukaciniai užsiėmimai, skirti Lego konstruktorių ir robotikos rinkinių pristatymui ir konstravimui 2. Teatralizuoti garsiniai skaitymai Renkame geriausią 2018 m. knygą vaikams ,11,18,25 d.15val Vieta. Rengėjas ir partneriai V. Ruželienė N. Ivanova, A. Žukauskienė A.Skaburskienė Duokiškio kaimo filialas 3. Popietė 110-osioms tapytojo, architekto Petro Kiaulėno gimimo metinėms atminti Poezijos skaitymai, skirti kraštiečiui Broniui Gražiui (85-osioms gim. metinėms atminti) Nacionalinė viktorina VB, S. Galvelienė 6. Edukacija vaikams Pražydo sniego gėlės Juodupės kaimo filialas 7. Interaktyvūs užsiėmimai: Komiksų knygelės kūrimas; Kurkime geresnį internetą kartu!, skirti Tarptautinei VIP, V. Ruželienė saugaus interneto dienai 8. Rimutės Mikutytės knygos Kai aš buvau sesele pristatymas Istoriko, LR Seimo nario Arvydo Anušausko knygos Aš esu Vanagas apie apie partizanų vadą Adolfą Ramanauską Vanagą pristatymas A.Skaburskienė VB A.Matiukienė 10. Edukacija Nuo molinės iki skaitmeninės VB filialuose

9 S.Galvelienė 11. Edukacinės programos vaikams Puntuko brolis - Ožakmenis pristatymas val. N. Ivanova, A. Žukauskienė 12. Užpaliuose vykusių kūrybinių dirbtuvių su dailinku V.Kusu tapybos darbų parodos atidarymas Duokiškio kaimo filialas D.Vigelienė 13. Knygos bičiulių paradigma: perskaitytų knygų aptarimas Kavoliškio kaimo filialas J.Bulavienė, D.Matuzonienė 14. Susitikimas su tautodailininke Birute Dapkiene Išmok mylėti viską val. Suvainiškio kaimo filialas R.Šimėnienė 15. Lietuvių kalbos dienos VB ir filialai Prisimenant Nepriklausomybės akto signatarą kraštietį Vl.Mironą Panemunio kaimo filialas kartu su bendruomene ir PKC 17. Lietuvių kalbos dienos Kalboje visų namai, skirtos Pasaulio lietuvių metams Vaikų ir jaunimo skyrius N. Ivanova, A. Žukauskienė 18. Garsinis skaitymas vaikams Kaip gražiai skamba lietuviška Juodupės kaimo filialas sžodis 19. Popietė jaunimui Aš Lietuvos dalis, skirta Gimtosios kalbos dienai val. 20. Aušros Viduolienės parodos pristatymas. Literatūrinė popietė,skirta Petrui Kiaulėnui(110 mečiui) val. 21. Popietė jaunimui Aš Lietuvos dalis, skirta Gimtosios kalbos dienai 15 val. 22. Poezijos pavasaris bibliotekoje val. 23. Filmo Tumo kodeksas peržiūra val. 24. Rimanto Ražinsko knygos Pavasaris žirgus balnojo pristatymas val. R.Bernatonienė, L.Užtupienė V. Ruželienė,A. Žukauskienė Martynonių kaimo filialas R.Inčiūrienė VB Interaktyvioje edukac. erdvėje V. Ruželienė,A. Žukauskienė Čivylių kaimo filialas V.Raugienė Martynonių kaimo filialas R.Inčiūrienė Juodupės kaimo filialas R.Bernatonienė, L.Užtupienė 25. Laimės diena bibliotekoje, skirta Pasaulinei poezijos dienai Vaikų ir jaunimo skyriuje N. Ivanova,V. Ruželienė S.Tvirkutienė,A. Žukauskienė 26. Aušros Povilavičiūtės kūrybinė lėlių paroda Lėlių amatininkės kampelis Veiksmo savaitė Be patyčių Susitikimas su tautodailininke Birute Dapkiene: kelionių įspūdžiai val. Obelių miesto filialas G.Deksnienė, D.Šimėnaitė VB, S. Galvelienė A.Skaburskienė 29. Klubo Civitas diskusija 03 VB, S. Galvelienė 30. Abėcėlės šventė Aš - raidelių bičiulis Vaikų ir jaunimo skyriuje N. Ivanova,A. Žukauskienė 31. Nacionalinė bibliotekų savaitė VB ir filialai Laimės diena bibliotekoje, skirta Pasaulinei poezijos dienai Vaikų ir jaunimo skyrius N. Ivanova,V. Ruželienė S.Tvirkutienė,A. Žukauskienė 33. Atverime poezijos skrynią Kavoliškio kaimo filialas J.Bulavienė, D.Matuzonienė 34. Popietė Atskrido poezijos paukštė Kazliškio kaimo filialas 35. Veiksmo savaitė Be patyčių Z.Dilbienė VB, S. Galvelienė

10 36. Klubo Civitas diskusija 04 VB, S. Galvelienė 37. Pokalbis apie knygą 04 Senelių globos namai 38. Abėcėlės šventė Aš - raidelių bičiulis N. Ivanova, A. Žukauskienė 39. Velykinio atviruko piešimas, taikant IT technologijas d. VIP, V. Ruželienė 40. Nacionalinė Lietuvos bibliotekų savaitė 04 Vaikų ir jaunimo skyriuje N. Ivanova, V. Ruželienė 41. Edukaciniai užsiėmimai Minties ir odos dialogas su D.Vigeliene 04 Bajorų kaimo filialas V.Krasauskienė 42. Popietė Žinių galios stebuklingos su Indre Dalia Klimkaite 04 Obelių miesto biblioteka G.Deksnienė, D.Šimėnaitė 43. Nacionalinė Lietuvos bibliotekų savaitė išvyka į jūžintų, Dudetų krašto bibliotekas 04 Duokiškio kaimo filialas D.Vigelienė 44. Varžytuvės Knygius 2019, skirtos Tarptautinei vaikų knygos dienai val. Vaikų ir jaunimo skyriuje N. Ivanova, 45. Susitikimas literatūrinėje arbatinėje, skirtas Tarptautinei jaunimo solidarumo dienai val. N. Ivanova, V. Ruželienė A. Žukauskienė 46. Edukacija Kokia gali būti knyga 04 VB Filialai 47. Garsinis skaitymas Pasek man pasaką Aleksandravėlės kaimo filialas, Jei bus gautas finansavimas projektui Kelionės literatūriniais vieškeliais organizuoti planuotus renginius Varžytuvės Knygius 2019, skirtos Tarptautinei vaikų knygos dienai val. 50. Velykinio atviruko piešimas, taikant IT technologijas Susitikimas literatūrinėje arbatinėje, skirtas Tarptautinei jaunimo solidarumo dienai 15 val. 52. Nacionalinė Lietuvos bibliotekų savaitė Literatūrinė popietė L.Dovydėno premijos laureato Romualdo Granausko gyvenimo keliu A.Mekšėnienė VB ir jos filialai, S.Galvelienė, bendruomenės Vaikų ir jaunimo skyriuje N. Ivanova, VIP V. Ruželienė VB Interaktyvioje edukacinėje erdvėje. N. Ivanova,V. Ruželienė A. Žukauskienė VB ir filialai Čedasų kaimo filialas D.Kumpauskienė 54. Popietė Biblioteka atradimų erdvė val Panemunėlio mstl. filialas E.Baronienė 55. Skaitytojų popietė A.Skaburskienė, A. Kiaulėnienė 56. Edukacija Kokia gali būti knyga 04 VB, A.Malcienė 57. Kelionės literatūriniais vieškeliais VB ir jos filialai, bendruomenės, S.Galvelienė 58. Popietė spaudos atgavimo, kalbos irknygos dienai: palaimink žodį, gyvastį suteikdamas Jūžintų kaimo filialas A.Šakalienė 59. Edukacinis užsiėmimas 3d technologija gėlių kūrimas žele tortuose val. Suvainiškio kaimo filialas R.Šimėnienė 60. Rašytojo Jono Biliūno kūrybos skaitymai vaikams Ragelių kaimo filialas V.Raugienė 61. Kalbos ir knygos dienai: nuo molinės iki skaitmeninės knygos val. S.Galvelienė 62. Renginys, skirtas Europos dienai val. Vaikų ir jaunimo skyriuje N. Ivanova,V. Ruželienė A. Žukauskienė 63. Šeimadienis literatūrinėje arbatinėje, skirtas Tarptautinei Vaikų ir jaunimo skyriuje

11 11 šeimos dienai N. Ivanova,A. Žukauskienė 64. Popietė Žymiausi Aukštaitijos knygiai val. A.Skaburskienė 65. Kraštietį kalbininką A.Jakulį prisimenant Panemunio kaimo filialas, bendruomenė ir kultūros centras, E.Baronienė 66. Edukaciniai užsiėmimai:meno industrija Kavoliškio kaimo filialas J.Bulavienė, D.Matuzonienė 67. Tarptautinis festivalis Poezijos pavasaris, skirtas Rokiškiui VB, D.Vilkickienė Kultūros sostinei Ekskursija Čedasai vaikų akimis Čedasų kaimo filialas D.Kumpauskienė 69. Tarptautinis lėlių teatrų festivalis Kai atgyja lėlės, skirtas Rokiškiui Kultūros sostinei val. VB, N.Ivanova D.Kumpauskienė 70. Tarptautinis lėlių teatrų festivalis Kai atgyja lėlės , skirtas Rokiškis kultūros sostinė val. Vaikų ir jaunimo skyriuje N. Ivanova,V. Ruželienė A. Žukauskienė 71. Kraštietį P.Četkauską atmenant Panemunio kaimo filialas 72. Tarptautinė vaikų vasaros stovykla Vaikų ir jaunimo skyriuje N. Ivanova,V. Ruželienė 73. Edukacinis užsiėmimas (Danutė Šmagorienė) val. J.Bulavienė, D.Matuzonienė 74. Diskusija Dviguba pilietybė: misija (ne)įmanoma? Duokiškio kaimo filialas 75. Miestelio romansas: Grigorijaus Kanovičiaus jubiliejiniams metams paminėti Čedasų kaimo filialas D.Kumpauskienė 76. Kraštiečių susitikimas Čedasų miesteliui Čedasų kaimo filialas 77. Vasaros skaitymo iššūkis Vasara su knyga Vaikų ir jaunimo skyriuje V. Ruželienė, 78. Jubiliejinis Zitos Butėnienės darbų parodos Dedant siūlą prie siūlo pristatymas Obelių miesto biblioteka G.Deksnienė, D.Šimėnaitė 79. Susitikimas su buvusio Salų ž.ū technikumo moksleiviais ir mokytojais val. Salų kaimo filialas R.Kalnietienė 80. Vasarojimai netradicinėje aplinkoje val. Martynonių kaimo filialas R.Inčiūrienė 81. Edukacija Vaizduotės galia kuriant gyvenimo grožį Jūžintų kaimo filialas,a.šakalienė 82. Jubiliejinis Valentinos Baltuškienės parodos Sielos Obelių miesto biblioteka paveikslai pristatymas G.Deksnienė, D.Šimėnaitė 83. Keliaujanti skaityklėlė Vaikystė, knygų lydima 08 L. Šepkos parke,vaikų ir jaunimo skyriuje.n. Ivanova,S. Tvirkutienė,A. Žukauskienė 84. Širvynė val. Aleksandravėlės kaimo filialas, A.Mekšėnienė, D.Vilkickienė 85. Žiobiškio kaimo bibliotekai Žiobiškio kaimo filialas G.Skardinskienė 86. Edukacinė pažintinė valanda darželinukams Biblioteka - knygučių namai Jūžintų kaimo filialas A.Šakalienė 87. Skaitome J.Tumo-Vaižganto kūrybą Konstantinavos kaimo filialas I.Žindulienė 88. Juozo Timo-Vaižganto metams: aš čia...aš visur Salų kaimo filialas R.Kalnietienė 89. Juozo ir Alfonso Keliuočių palikimos tudijų centro forumas, skirtas Rokiškiui Kultūros sostinei VB, A.Matiukienė

12 Skaitymų Vasara su knyga baigiamasis renginys val. Vaikų ir jaunimo skyriuje V. Ruželienė, 91. Literatūrinė popietė Apie J. Tumą-Vaižgantą val. A.Skaburskienė 92. Išvyka dviračiais į Vaižgantines Kalvių kaimo filialas G.Matukienė 93. Išvyka į Kunigiškių kaime veikiantį Svėdasų krašto(vaižganto) muziejų Duokiškio kaimo filialas D.Vigelienė 94. Netradicinė pamoka, skirta Europos kalbų dienai VB Interaktyvioje edukac. erdvėje N. Ivanova,A. Žukauskienė 95. Bendradarbiaujant su rajono mokyklomis organizuoti 3D grafikos laboratoriją moksleiviams 10 VB Interaktyvioje edukacinėje erdvėje,v. Ruželienė 96. Valandėlė Skaitau savo augintiniui, skirta Pasaulinei gyvūnijos dienai val. Vaikų ir jaunimo skyriuje N. Ivanova, 97. Komiksų knygelės kūrimo laboratorija Žiemos išdaigos 11 Vaikų ir jaunimo skyriuje VIP,V. Ruželienė 98. Tarptautinė konferencija Juozui Tumui-Vaižgantui 150, VB, R.Viskaitienė skirta Rokiškiui Kultūros sostinei Suaugusiųjų mokumosi savaitė VB ir filialai ROKIŠKIS KULTŪROS SOSTINĖ VB ir filialai 101. Žurnalui Prie Nemunėlio val. A.Skaburskienė. A.Kiaulėnienė 102. Literatūros diena Tarp gyvenimo puslapių 11 Lukštų kaimo filialas S.Šimnauskienė 103. Kiškio pyragų diena Duokiškio kaimo filialas D.Vigelienė 104. Poezijos ir dainų rudenėlis Eilės Lietuvai Laibgalių kaimo filialas A.Balčiūnienė 105. Literatūros popietė Rokiškėnų literatūrinės drobės val. Konstantinavos kaimo filialas I.Žindulienė 106. Šiaurės šalių bibliotekų savaitė VB Vaikų ir jaunimo skyriuje ir filialuose 107. Šviesos ir žodžio šventė val. Vaikų ir jaunimo skyriuje N. Ivanova,V. Ruželienė 108. Mūsų kaimas kraštiečių prisiminimuose Čivylių kaimo filialas,v.raugienė 15 val Poezijos popietė Sielos ramybę išbarsčiau kaip mozaiką Lašų kaimo filialas,g.juškevičiūtė 110. Kraštiečių literatų popietė Į gimtinę sugrįžtu Jūžintų kaimo filialas,a.šakalienė 111. Rudeninė poezijos ir muzikos tėkmė nuo Lėvens iki Kupiškio marių val. Martynonių kaimo filialas R.Inčiūrienė 112. Skaitymai žvakių švciesoje val. Martynonių kaimo filialas R.Inčiūrienė 113. Literatūrinė poepitė Prisiglaudė mintys, Su Pandėlio krašto literatais val. J.Bulavienė, D.Matuzonienė 114. Albino Sakapilvio fotografijų parodos ir knygos pristatymas: gimtinė širdyje, fotografijose ir kūryboje val. Onuškio kaimo filialas N.Brenčienė 115. Literatūrinė popietė Nemuno Tėvynėje val. Didsodės kaimo filialas N.Armonavičiūtė 116. Poezijos popietė Rudens simfonija val Panemunėlio mstl. filialas D.Giriūnienė 117. Prisiminimai apie kraštietį Leoną Juozonį: išlikęs širdy ir atminty Sriubiškių kaimo biblioteka L.Kaladienė 118. Šventė Rudens mozaika val. Aleksandravėlės kaimo filialas, A.Mekšėnienė

13 Poetė V.Palčinskaitė vaikams val. Ragelių kaimo filialas R.Lapienienė 120. Poezijos popietė Eilės Rokiškiui Bajorų kaimo filialas V.Krasauskienė 121. Tarptaitinis Sofijos Tyzenhauzaitės vardo rašytojų sąskrydis, VB, A.Matiukienė skirtas Rokiškiui Kultūros sostinei Poezijos skaitymai Pasibelski krintančiais lapais Kamajų kaimo biblioteka E.Paunksineė 123. Bibliotekos 70 metų jubiliejus val. Aukštakalnių kaimo filialas G.Mikėnaitė 124. Metų knygų pristatymas VB,Z.Treščenkina 125. Popietė Rokiškio krašto garbės piliečiai Kalvių kaimo filialas, G.Matukienė 126. Sveikas gyvenimo būdas. Lektorė Laimutė Narbutienė Laibgalių kaimo filialas A.Balčiūnienė 127. Popietė jaunimui Susitikime bibliotekoje!, skirta draugo dienai Vaikų ir jaunimo skyriuje N. Ivanova,A. Žukauskienė 128. Konstantinavos bibliotekai val. Konstantinavos kaimo filialas I.Žindulienė 129. Advento papročiai Žemaitijoje val. Martynonių kaimo filialas R.Inčiūrienė 130. Garsiniai skaitymai Meškiukas rudnosiukas val. A.Kiaulėnienė 131. Kūrybinės dirbtuvėlės: snaigės kvilingo technika Verksnionių kaimo filialas G.Matukienė 132. Popietė Kalėdiniais skaitymai, burtai ir žaidimai A.Kiaulėnienė 133. Edukacinė programa Lėlė raktas į vaikų širdį mėn Vaikų ir jaunimo skyrius N.Ivanova 134. Edukacinė programa Miriorama judanti knygos panorama Vaikų ir jaunimo skyrius N.Ivanova 135. Edukacinė programa Pelėda išminties ir pastovumo simbolis Vaikų ir jaunimo skyrius N. Ivanova,V. Ruželienė 136. Edukacinė programa ikimokyklinukams Plepančios knygutės Vaikų ir jaunimo skyriuje N.Ivanova, A. Žukauskienė 137. Edukacinė programa Ką ošia Dviragis? Vaikų ir jaunimo skyrius N.Ivanova 138. Edukacinė programa Puntuko brolis - Ožakmenis Vaikų ir jaunimo skyrius 139. Tradiciniai Skaitymo gurmanų ketvirtadieniai N.Ivanova Vaikų ir jaunimo skyrius N. Ivanova, A. Žukauskienė 140. Kūrybinių darbelių studijos Naminukas užsiėmimai penktad. Vaikų ir jaunimo skyrius 141. Lėlių teatro Padaužiukai kūrybiniai užsiėmimai Vaikų ir jaunimo skyrius, N. Ivanova 142. IT Team būrelio užsiėmimai penktad. Interaktyvioje edukacinėje erdvė V. Ruželienė 143. Būk smalsus, būk sumanus (Interaktyvaus stalo ir x-box, Jipido žaidimai, užsiėmimai su 3D spausdintuvu) II-III- Interaktyvioje edukacinėje erdvė V. Ruželienė ieniais 144. Super filmai 3D filmų rodymas IV-dien Šeimadienis bibliotekoje 01-12, kartą per Interaktyvioje edukacinėje erdvė V. Ruželienė VB Žaislotekoje N. Ivanova A. Žukauskienė

14 146. Edukacinė programa Papildytos realybės pabėgimo kambarys Vaikų ir jaunimo skyrius VIP, V. Ruželienė 147. Paroda SkaitMENINIS muziejus Vaikų ir jaunimo skyrius VIP, V. Ruželienė 148. Foto nuotraukų paroda stendas Renginių akimirkos Vaikų ir jaunimo skyrius V. Ruželienė. A. Žukauskienė 149. Fotografavimo ir filmavimo mokymai moksleiviams. Fotosesija Augu su knyga 01 Vaikų ir jaunimo skyrius N. Ivanova,V. Ruželienė 150. Bibliotekos lėlių teatro,,padaužiukai" kūrybinės saviraiškos užsiėmimai,,pasakų dirbtuvėlės", naujo spektaklio pastatymas Vaikų ir jaunimo skyriuje N. Ivanova 151. Pasiruošimas Tarptautinei vaikų vasaros stovyklai Žaidimų dienelė Būryje vaikų žaisti mums visiems kartu Vaikų ir jaunimo skyriuje N. Ivanova,V. Ruželienė S.Tvirkutienė,A. Žukauskienė L. Šepkos parke,vaikų ir jaunimo skyriuje, N. Ivanova,V. Ruželienė S.Tvirkutienė,A. Žukauskienė 2.2. VAIZDINIAI RENGINIAI (PARODOS) Eil. Nr. Renginio pavadinimas/forma, pobūdis Data Valanda 1. Spaudinių aroda Skamba Kalėdų varpeliai Spaudinių paroda Jis nepaprastai mylėjo vaikus, skirta legendinio rašytojo Vytauto Petkevičiaus atminimui Dovilės Šimėnaitės fotografijų paroda Debesų medžioklės trofėjai Spaudinių paroda Luisui Brailiui Akcijos Knygų Kalėdos metu padovanotos knygos bibliotekai Spaudinių paroda Rokiškiui 520 (Rokiškis kultūros sostinė 2019) Nuotraukų paroda Augu su knyga Rekomenduojama literatūra tėvams Kaip auginti žmogų Spaudinių paroda Tu gali būti kuo tik nori, tačiau būk atsargus, skirta britų rašytojo Melvino Burgesso 60-osioms gimimo metinėms 10. Spaudinių paroda Lietuvos valstybės atkūrimo diena Spaudinių paroda Tos žemės vardas - Lietuva, skirta Vasario 16 ąjai, Lietuvos valstybės atkūrimo ir kovo 11-ąjai, Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo dienoms 13. Spaudinių paroda Jaukumas+nuotykiai=Kestneris, skirta vokiečių rašytojo Ericho Kestnerio 120-osioms gimimo metinėms 14. Spaudinių paroda Tautodailininkas, medžio drožėjas Vidmantas Zakarka (60-osios gim.) Domilės Kirstukaitės kūrybos darbų paroda 02 Vieta. Rengėjas ir partneriai N. Ivanova Aleksandravėlės kaimo filialas A.Mekšėnienė VB, A.Malcienė A. Žukauskienė VB, R. Viskaitienė A. Daugelienė V. Ruželienė VB, Z. Treščenkina Rokiškio miesto filialas

15 Knygų skirtukų paroda VB, A.Malcienė Spaudinių paroda Onuškio krašto eiliuotojas Albinas VB, A.Tupalskienė Sakapilvis (80-osioms gimimo metinėms) Pirmokų abėcėlės knygelių paroda Spaudinių paroda Nemuno sūnus, skirta lietuvių rašytojo Petro Cvirkos 110-osioms gimimo metinėms Spaudinių paroda Ir knyga mane augina, skirta Tarptautinei vaikų knygos dienai Spaudinių paroda Gyvenimas, koks mus supa, anglų rašytojo Kevino Brooks o 60-osioms gimimo metinėms Spaudinių paroda Lietuvių prozos inovatorius: I.Šeiniui Juodupės kaimo filialas R.Bernatonienė 23. Spaudinių paroda Juozui Naujaliui VB, E.Jankauskienė Spaudinių paroda Velykų rytą visa pražydo, skirta Šv. Velykoms V. Ruželienė 25. Spaudinių paroda Romualdui Granauskui VB, Z.Treščenkina Kūrybinių darbelių studijos Naminukai paroda Spaudinių paroda Jums gražiausi žemės žiedai, skirta Motinos, Tėvo dienai Spaudinių paroda,skirta Motinai VB, S.Galvelienė Spaudinių paroda Rokiškio ambasadorius, poetas Rimgaudas VB, R. Viskaitienė Valentinas Graibus (80-osioms gimimo metinėms) Grafikos darbų paroda Martynonių kaimo filialas R.Inčiūrienė 31. Spaudinių paroda Romanistui Onorė de Balzakui VB, E.Jankauskienė Spaudinių paroda Knyga tai meno kūrinys, skirta lietuvių rašytojo Kęstučio Kasparavičiaus 65-osioms gimimo metinėms Spaudinių paroda kraštotyriniko Romo Kauniečio 75-osioms gimimo metinėms:jei laisve būčiau tikėjęs A.Skaburskienė 34. Spaudinių paroda Svarbūs visi lietuviai, gyvenantys pasaulyje, Pasaulio lietuvių metams Duokiškio kaimo filialas D.Vigelienė 35. Spaudinių paroda Pasakos iš Švedijos, skirta švedų rašytojos Jujja Wieslander 75-osioms gimimo metinėms Spaudinių paroda Ką veikti gamtoje? Spaudinių paroda Grigorijui Kanovičiui VB, A.Malcienė Spaudinių paroda,skirta Žemaitijai VB, S.Galvelienė Fotonuotraukų paroda Gėlės-žemės puošmena Kavoliškio kaimo filialas J.Bulavienė, D.Matuzonienė 39. Spaudinių paroda Ulfas Starkas stiprus!, skirta švedų rašytojo Ulfo Starko 75-osioms gimimo metinėms Spaudinių paroda Kalnuotoji Žemaitija, Žemaitijos metams Duokiškio kaimo filialas D.Vigelienė 41. Spaudinių paroda 100 Alfonsui Nykai Niliūnui VB, Z. Treščenkina Spaudinių paroda Troliai Mumiai ir kūrybos džiaugsmas, 08.02

16 skirta suomių rašytojos Tuvės Janson 105-osioms gimimo metinėms 43. Spaudinių paroda Prezidentui Antanui Smetonai VB, A.Malcienė Spaudinių paroda Baltijos kelio 30 metis VB, S.Galvelienė Spaudinių paroda Jau rugsėjis rengias rudenio lapu, skirta mokslo ir žinių dienai Spaudinių paroda Gyvenu, kada rašau..., skirta Juozo Tumo Vaižganto 150-osioms gimimo metinėms Jurginų žiedų įvairovė Martynonių kaimo filialas R.Inčiūrienė 48. Spaudinių paroda uozui Tumui Vaižgantui VB, A.Malcienė Piešinių paroda vaikams Mano švelnusis draugas Juodupės kaimo filialas R.Bernatonienė, L.Užtupienė 50. Kūrybinių darbų paroda Gražiausias žodis, skirta Rokiškio miesto gimtadieniui N. Ivanova 51. Spaudinių paroda, skirta Pasaulio lietuviams VB, E.Jankauskienė Paroda Knygos jubiliatės Ž 53. Spaudinių paroda Nereikia gyvenime ieškoti prasmės, nes pats gyvenimas yra prasmė, skirta rašytojos Rebekos Unos osioms gimimo metinėms 54. Kraštietės Monikos Bičiūnienės tapybos darbų paroda A.Skaburskienė. A.Kiaulėnienė 55. Spaudinių paroda,skirta Šaulių metams VB, Z.Treščenkina Spaudinių paroda Užburtų puslapių autorė, skirta amerikiečių rašytojos Frances Hodgson Burnett 70-ioms gimimo metinėms 57. Spaudinių paroda Aš tau nešu dainuojančią jaunystę, skirta poetės Salomėjos Nėries 115-osioms gimimo metinėms Metų knygos rinkimai VB, Z.Treščenkina 59. Spaudinių paroda Rokiškis Lietuvos kultūros atspindys Gediškių kaimo filialas S.Šimanauskienė 60. Rankdarbių paroda Tradicijų ir naujovių atspindžiai Duokiškio kaimo filialas D.Vigelienė 61. Spaudinių paroda, skirta Šiaurės šalių bibliotekų savaitei N. Ivanova ieji Lietuvos nepriklausomybės kovų atminimo metai VB, S.Galvelienė Spaudinių paroda Kūryba prasideda nuo minties, skirta rašytojos Kristinos Gudonytės 70-osioms gimimo metinėms Spaudinių paroda Kalėdinė pasaka Tau N. Ivanova 65. Spaudinių paroda Kalėdos, Kalėdos,Kalėdos VB, A.Malcienė Spaudinių paroda Vertėją, redaktorių Joną Stuką prisiminus VB, R. Baltrūnienė (95-osioms gimimo metinėms) Spaudinių paroda Deimančiukas, spinduliavęs dvasiniu pakilimu... (Juozui Tumui-Vaižgantui 150) VB, R. Viskaitienė 68. Spaudinių paroda Pedagogui, vaikų rašytojui ir vertėjui Matui VB, R. Baltrūnienė

17 Grigoniui Spaudinių paroda Rokiškio rajono šaulių sąjunga Spaudinių paroda Vanda Juknaitė gyvenimą teigianti rašytoja (70-osioms gimimo metinėms) Spaudinių paroda Pirmąjį Rokiškio liaudies teatro režisierių Vytautą Vajegą prisimenant (100-osioms gimimo metinėms) Posmai, tau, Rokiški (virtuali paroda) enoviniųkalėdų žaisliukų paroda Juose mūsų praeitis Spaudinių paroda sekmai per 100 metų Martynonių kaimo filialas R.Inčiūrienė VB, A. Tupalskienė VB, R. Viskaitienė VB, A.Tupalskienė A. Daugelienė Martynonių kaimo filialas R.Inčiūrienė Skemų kaimo filialas B.Bagdonaitė 75. Domilės Kirstukaitės kūrybos darbų paroda Spaudinių paroda Tos žemės vardas - Lietuva, skirta Vasario ąjai, Lietuvos valstybės atkūrimo ir kovo 11-ąjai, Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo dienoms 77. Spaudinių paroda Jaukumas+nuotykiai=Kestneris, skirta vokiečių rašytojo Ericho Kestnerio 120-osioms gimimo met Pirmokų abėcėlės knygelių paroda Spaudinių paroda Nemuno sūnus, skirta lietuvių rašytojo Petro Cvirkos 110-osioms gimimo metinėms Spaudinių paroda Ir knyga mane augina, skirta Tarptautinei vaikų knygos dienai Spaudinių paroda Gyvenimas, koks mus supa, anglų rašytojo Kevino Brooks o 60-osioms gimimo metinėms Spaudinių paroda Velykų rytą visa pražydo, skirta Šv Velykoms Kūrybinių darbelių studijos Naminukai paroda Spaudinių paroda Vyskupas Antanas Deksnys Dievo dovana Europos lietuviams Spaudinių paroda Jums gražiausi žemės žiedai, skirta Motinos, Tėvo dienai Spaudinių paroda Knyga tai meno kūrinys, skirta lietuvių rašytojo Kęstučio Kasparavičiaus 65-osioms gimimo metinėms Spaudinių paroda Kraštiečiui Povilui Četkauskui Spaudinių paroda Pasakos iš Švedijos, skirta švedų rašytojos Jujja Wieslander 75-osioms gimimo metinėms Spaudinių paroda Ką veikti gamtoje? Spaudinių paroda Ulfas Starkas stiprus!, skirta švedų rašytojo Ulfo Starko 75-osioms gimimo metinėms Bibliotekos istorija nuotraukose Spaudinių paroda Troliai Mumiai ir kūrybos džiaugsmas, skirta suomių rašytojos Tuvės Janson 105-osioms gimimo metinėms 93. Spaudinių paroda Jau rugsėjis rengias rudenio lapu, skirta mokslo ir žinių dienai 94. Kūrybinių darbų paroda Gražiausias žodis, skirta Rokiškio miesto gimtadieniui V. Ruželienė Onuškio kaimo filialas N.Brenčienė Panemunio kaimo filialas E.Baronienė Rokiškio miesto filialas V.Bugailiškienė N. Ivanova

18 Spaudinių paroda Gyvenu, kada rašau..., skirta Juozo Tumo Vaižganto 150-osioms gimimo metinėms Spaudinių paroda Bibliotekos globėjui, kraštiečiui poetui A.Geniui Paroda Knygos jubiliatės Spaudinių paroda Nereikia gyvenime ieškoti prasmės, nes pats gyvenimas yra prasmė, skirta rašytojos Rebekos Unos osioms gimimo metinėms 99. Spaudinių paroda Pasaulio lietuvių metai Spaudinių paroda, skirta Šiaurės šalių bibliotekų savaitei Spaudinių paroda Aš tau nešu dainuojančią jaunystę, skirta poetės Salomėjos Nėries 115-osioms gimimo metinėms 102. Spaudinių paroda Užburtų puslapių autorė, skirta amerikiečių rašytojos Frances Hodgson Burnett 70-osioms gimimo metinėms Spaudinių paroda Kūryba prasideda nuo minties, skirta rašytojos Kristinos Gudonytės 70-osioms gimimo metinėms Spaudinių paroda Mūsų Rokiškis Paroda Kalėdinė pasaka Tau Pandėlio UDC dailės studijos mokinių darbų paroda Angelų pasakos Panemunio kaimo filialas E.Baronienė Sriubiškių kaimo biblioteka L.Kaladienė N. Ivanova Didsodės kaimo filialas N.Armonavičiūtė N. Ivanova A.Kiaulėnienė 2.3. KONKURSAI. AKCIJOS. INOVACIJOS. Eil. Nr. Renginio pavadinimas/forma, pobūdis Data Valanda Vieta. Rengėjas ir partneriai 1. Akcija Metų knygos rinkimai VB Vaikų ir jaunimo sk. N. Ivanova,A. Žukauskienė 2. Sustabdyta minutė knygai A.Skaburskienė, A.Kiaulėnienė 3. Filmų ciklas: Cinema-senjorams ir ne tik Rokiškio miesto filialas V.Bugailiškienė 4. Saugaus eismo konkursai: saugi daina; saugios bendruomenės ženklas val. Aleksandravėlės k. filialas A.Mekšėnienė 5. Švęsk gimtadienį bibliotekoje Antanašės kaimo filialas R.Gernienė 6. Padovanok seneliui šypseną Antanašės kaimo filialas R.Gernienė 7. Šaškių ir šachmatų turnyras val. Žiobiškio kaimo filialas G.Skardinskienė 8. Knyga iš tavo rankų Verksnionių kaimo filialas G.Matukienė 9. Žymių Žiobiškio krašo žmonių kapų lankymas Žiobiškio kaimo filialas G.Skardinskienė 10. Biblioklubas-veikime kartu:užsiėmimai iš antrinių žaliavų 02-05, Rokiškio miesto filialas V.Bugailiškienė 11. Rašysenos konkursas (Ne) daili rašysen val Aleksandravėlės k. filialas A.Mekšėnienė 12. Knygnešio P.Muloko kapo lankymas Panemunio kaimo filialas E.Baronienė

19 Plakato kūrimas: Mano gimtinė Juodupės kaimo filialas R.Bernatonienė, L.Užtupienė 14. Momentinis piešinių konkursas: knyga, kuri pakeitė mano pasaulį val. Salų kaimo filialas R.Kalnientienė 15. Suplyšusių knygų gydykla Panemunėlio mstl. filialas D.Giriūnienė 16. Atvirukų Mamos dienai gamyba Žiobiškio kaimo filialas G.Skardinskienė 17. Trečiokų raiškiojo skaitymo konkursas Aš skaitau raiškiai 04 Obelių miesto biblioteka G.Deksnienė. D. Šimėnaitė 18. Ekspedicija Kraštotyros takais Sėlynės kaimo filialas R.Baltrūnienė 19. Saugi kaimynystė Sėlynės kaimo filialas R.Baltrūnienė 20. Skaitymo skatinimo akcija Vasara su knyga VB Vaikų ir jaunimo sk. V. Ruželienė, 21. Vasaros skaitymų pievelė Sėlynės kaimo filialas R.Baltrūnienė 22. Šeimadienis bibliotekoje Sėlynės kaimo filialas R.Baltrūnienė 23. Levandų Vanagynė Sėlynės kaimo filialas R.Baltrūnienė 24. Piešinių konkursas vaikams Mano gimtasis kraštas - Laibgaliai val. Laibgalių kaimo filialas A.Balčiūnienė 25. Žvakutės savanoriams val. Aleksandravėlės k. filialas A.Mekšėnienė 26. Savaitė, kvepiantu kava Onuškio kaimo filialas N.Brenčienė 27. Ilonos Stonkuvienės nėrinai: lengva slyg pūkas val. Pakriaunių kaimo filialas O.Krivilevičienė 28. Edvardo Baltrušio dekupažo darbai val. Pakriaunių kaimo filialas O.Krivilevičienė 29. Gražiausios sodybos konkursas Martynonių kaimo filialas R.Inčiūrienė 30. Piešinių konkursas Lietuva, kokia graži esi val. Pakriaunių kaimo filialas O.Krivilevičienė 31. Rokiškio rajono komisariato akcija Už mūsų saugumą val. Pakriaunių kaimo filialas O.Krivilevičienė 32. Knygelių gydymas val. Kavoliškio kaimo filialas J.Bulavienė, D.Matuzonienė 33. Užsidėk atšvaitą Kavoliškio kaimo filialas J.Bulavienė, D.Matuzonienė 34. Pyragų diena bibliotkeoje Kavoliškio kaimo filialas J.Bulavienė, D.Matuzonienė 35. Akcija Kaip nutapyti paveikslą su Rolandu Silicku val. Pakriaunių kaimo filialas O.Krivilevičienė 36. Pasisveikink su bibliotekininku Kavoliškio kaimo filialas J.Bulavienė, D.Matuzonienė 37. Edukacija Advento vainikas su Jolanta Koreniauskiene val. 38. Vasar su knyga: susitikimas su Stasiūnuose gyvenančiais gyventojais bei globos namų vaikais Pakriaunių kaimo filialas O.Krivilevičienė Antanašės kaimo filialas R.Gernienė

20 39. Šventos Kalėdos: atviruko gamyba iš šiaudelių Pakriaunių kaimo filialas O.Krivilevičienė 40. Momentinis piešinių konkursas:piešiu snaigę val. Salų kaimo filialas R.Kalnientienė 41. Kalėdinė edukacija Panemunio kaimo filialas Antanašės kaimo filialas R.Gernienė 42. Karpiniai iš popieriaus Žmogaus delne sutelpantis grožis su Jolanta Koreniauskiene val. Pakriaunių kaimo filialas O.Krivilevičienė 43. Leidinių kermošius Sėlynės kaimo filialas R.Baltrūnienė 44. Baltas Šv. Kalėdų laukimas. Namų aplinkos puošyba su Jolanta Koreniauskiene val. Pakriaunių kaimo filialas O.Krivilevičienė 45. Akcija Gerumu sušildyk 12 Martynonių kaimo filialas R.Inčiūrienė 46 Akcija Knygų Kalėdos 12 VB Vaikų ir jaunimo sk KRAŠTOTYROS VEIKLŲ PLANAS Eil. Nr. Pavadinimas Autorius ar sudarytojas Apimtis puslapiais 1 Juozas Tumas-Vaižgantas (150-osioms g. m.) kraštotyros darbas A. Tupalskienė 70 2 Pasakų autorė Aldona Kandroškaitė (90-osioms g. m.) kraštotyros darbas R. Baltrūnienė 50 3 Viešosios bibliotekos 2018 metų metraštis R. Viskaitienė Kraštiečių rašytojų biografijų ir bibliografijų parengimas patalpinimui į A.Tupalskienė 50 bibliotekos interneto puslapį 5 Edukacinės programos Virtuali pažintis su Juozu Keliuočiu parengimas A. Daugelienė R.Viskaitienė 6 Nykstantys bibliotekos aptarnaujamo rajono kaimai I.Žindulienė 30 7 Mokslų daktaras Bronius Riauba R.Kalnietienė 26 8 Kalvių krašto vietovardžiai G.Matukienė 20 9 Onuškio bažnyčios kunigai N.Brenčienė Jūžintų kršato literatai ir eiliuotojai A.Šakalienė Verksnionių kaimo jaunimo veikla G.Matukienė Foto knyga Žiobiškio bibliotekai 70 G.Skardinskienė Vincas Bogužis R.Inčiūrienė KOMPIUTERINIO GYVENTOJŲ RAŠTINGUMO MOKYMŲ PLANAS Eil. Nr. Pavadinimas Valandų skaičius Data Vardas, Pavardė 1. Mokymai grupėje moksleiviams. 16 Sausio birželio V. Ruželienė 2. Individualūs kompiuterinio raštingumo mokymai Visus metus V. Ruželienė gyventojams. po 3 val. 3. I grupė. Kompiuterio pradžiamokslis A. Daugelienė 4. II grupė. Kompiuterio pradžiamokslis III grupė. Kompiuterio pradžiamokslis IV grupė. Kompiuterio pradžiamokslis V grupė. Kompiuterio pradžiamokslis VI grupė. Mokymai pažengusiems E.knygų nauda ir privalumai 4 04,11 Z. Treščenkina 10. Kaip naudotis paslaugomis 4 04,05,10,11 A. A. Malcienė

21 ID-SMART programa A. Mekšėnienė 12. Saugaus interneto diena. Soc. Tinklo kūrimas D.Vigelienė 13. Nuotraukų į soc. Tinklus kėlimas D.Vigelienė 14. Darbo kompiuteriu pagrindai pradedantiesiems A.Skaburskienė, A.Kiaulėnienė 15. Saugesnio interneto savaitė D.Vigelienė 16. Darba su Word programa D.Vigelienė O.Krivilevičienė 18. Elektroninės paslaugos D.Vigelienė 19. Elektroninės paslaugos D.Kumpauskienė 20. Kompiuterinis raštingumas S.Šimanauskienė 21. Kompiuterinis raštingumas E.Baronienė 22. Kompiuterinis raštingumas I.Žindulienė 23. Kompiuterinis raštingumas V.Bugailiškienė 24. Kompiuterinis raštingumas N.Brenčienė 25. Kompiuterinis raštingumas R.Inčiūrienė 26. Internetas E.Baronienė 27. Internetas O.Krivilevičienė 28. Saugus internetas I.Žindulienė 29. Paieška internete ir el.paslaugos I.Žindulienė 30 Kompiuteris ir interneto ištekliai R.Bernatonienė,L. Užtupienė 31. Kompiuteris ir interneto ištekliai B.Bagdonaitė 32. Kompiuteris ir interneto ištekliai L.Kaladienė 33. Elektroninės valdžios vartai V.Bugailiškienė 34. Mano banka sinternete V.Bugailiškienė 35. Kaip kurti filmą? Windows Live Movie Makar V.Bugailiškienė 36. Pateikčių kūrimas prezentacijai;pradžiamokslis ,28 J.Bulavienė,,D.M atuzonienė 37. Pateikčių kūrimas prezentacijai: pažengusiems ;29 J.Bulavienė,,D.M atuzonienė 38. Interneto labirintai ; J.Bulavienė,D.Ma tuzonienė 39. Teksto redagavimas. Darbas su MS Word ; ;27 d. J.Bulavienė,,D.M atuzonienė 40. Teksto redagavimas. Darbas su MS Word V.Raugienė 41. Skaitmeninė fotografija. Google Picasa pradžiamokslis J.Bulavienė, D.Matuzonienė 42. Skaitmeninė fotografija. Google Picasa pažengusiems J.Bulavienė,,D.M atuzonienė 43. Elektroninis bendravimas SKYPE programa ir soc. Tinkle Facebook J.Bulavienė, D.Matuzonienė 44. Pažintis su duomenų bazėmis J.Bulavienė,,D.M atuzonienė 45. Pažintis su el. knyga J.Bulavienė, D.Matuzonienė 46. Pagal gyventojų poreikį R.Kalnietienė 47. Pagal gyventojų poreikį S.Šimanauskienė 48. Pagal gyventojų poreikį R.Šimėnienė 49. Pagal gyventojų poreikį G.Deksnienė,,D.Š imėnaitė 50. El. pašto sukūrimas, SKYPE D,Kumpauskienė 51. El. bankininkystė G.Deksnienė, D.Šimėnaitė

II

II PATVIRTINTA Kretingos Jurgio Pabrėžos universitetinės gimnazijos direktoriaus 2017 m. gruodžio 29 d. įsakymu Nr.V1-260 6 priedas BIBLIOTEKOS IR SKAITYKLOS VEIKLOS PLANAS 2018 METAMS Tikslas: 1.Siekti,

Detaliau

RESPUBLIKINIS EKSLIBRISŲ KONKURSAS JURGIO KUNČINO 70 MEČIO JUBILIEJUI PAMINĖTI NUOSTATAI KONKURSO TIKSLAS įprasminti poeto, eseisto, vertėjo, vieno žy

RESPUBLIKINIS EKSLIBRISŲ KONKURSAS JURGIO KUNČINO 70 MEČIO JUBILIEJUI PAMINĖTI NUOSTATAI KONKURSO TIKSLAS įprasminti poeto, eseisto, vertėjo, vieno žy RESPUBLIKINIS EKSLIBRISŲ KONKURSAS JURGIO KUNČINO 70 MEČIO JUBILIEJUI PAMINĖTI NUOSTATAI KONKURSO TIKSLAS įprasminti poeto, eseisto, vertėjo, vieno žymiausių lietuvių prozininkų Jurgio Kunčino asmenybę,

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS KULTŪROS MINISTRAS ĮSAKYMAS DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS KULTŪROS MINISTRO 2011 M. SPALIO 19 D. ĮSAKYMO NR. ĮV-639 DĖL REGIONŲ KULTŪR

LIETUVOS RESPUBLIKOS KULTŪROS MINISTRAS ĮSAKYMAS DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS KULTŪROS MINISTRO 2011 M. SPALIO 19 D. ĮSAKYMO NR. ĮV-639 DĖL REGIONŲ KULTŪR LIETUVOS RESPUBLIKOS KULTŪROS MINISTRAS ĮSAKYMAS DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS KULTŪROS MINISTRO 2011 M. SPALIO 19 D. ĮSAKYMO NR. ĮV-639 DĖL REGIONŲ KULTŪROS PLĖTROS 2012 2020 METŲ PROGRAMOS PATVIRTINIMO PAKEITIMO

Detaliau

KLAIPĖDOS SANTARVĖS PROGIMNAZIJA TVIRTINU Direktorė Laima Vaitonienė 2019 M. SAUSIO MĖNESIO VEIKLOS PLANAS Diena Savaitės diena Laikas Renginys ir jo

KLAIPĖDOS SANTARVĖS PROGIMNAZIJA TVIRTINU Direktorė Laima Vaitonienė 2019 M. SAUSIO MĖNESIO VEIKLOS PLANAS Diena Savaitės diena Laikas Renginys ir jo KLAIPĖDOS SANTARVĖS PROGIMNAZIJA TVIRTINU Direktorė Laima Vaitonienė 2019 M. SAUSIO MĖNESIO VEIKLOS PLANAS Diena Savaitės diena Laikas Renginys ir jo pavadinimas Atsakingas asmuo Dalyvauja Vieta 3-17 Ketvirtadienis

Detaliau

PATVIRTINTA Klaipėdos miesto pedagogų švietimo ir kultūros centro l. e. direktoriaus pareigas 2015 m. lapkričio 16 d. įsakymu Nr. V1-43 PRITARTA Klaip

PATVIRTINTA Klaipėdos miesto pedagogų švietimo ir kultūros centro l. e. direktoriaus pareigas 2015 m. lapkričio 16 d. įsakymu Nr. V1-43 PRITARTA Klaip PATVIRTINTA Klaipėdos miesto pedagogų švietimo ir kultūros centro l. e. direktoriaus pareigas 2015 m. lapkričio 16 d. įsakymu Nr. V1-43 PRITARTA Klaipėdos miesto pedagogų švietimo ir kultūros centro tarybos

Detaliau

Eil. Nr PRIENŲ JUSTINO MARCINKEVIČIAUS VIEŠOJI BIBLIOTEKA 2018 M. SPALIO MĖN. RENGINIŲ P L A N A S Renginio pavadinimas Rengi

Eil. Nr PRIENŲ JUSTINO MARCINKEVIČIAUS VIEŠOJI BIBLIOTEKA 2018 M. SPALIO MĖN. RENGINIŲ P L A N A S Renginio pavadinimas Rengi Eil. Nr. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. PRIENŲ JUSTINO MARCINKEVIČIAUS VIEŠOJI BIBLIOTEKA 2018 M. SPALIO MĖN. RENGINIŲ P L A N A S Renginio pavadinimas Renginio forma Vieta Planuojama data Pagrindinis organizatorius,

Detaliau

LAZDIJŲ MOTIEJAUS GUSTAIČIO GIMNAZIJA TVIRTINU Gimnazijos direktorė Jurgita Mozerienė BIBLIOTEKOS VEIKLOS PROGRAMA 2016 m. Bibliotekininkė

LAZDIJŲ MOTIEJAUS GUSTAIČIO GIMNAZIJA TVIRTINU Gimnazijos direktorė Jurgita Mozerienė BIBLIOTEKOS VEIKLOS PROGRAMA 2016 m. Bibliotekininkė LAZDIJŲ MOTIEJAUS GUSTAIČIO GIMNAZIJA TVIRTINU Gimnazijos direktorė Jurgita Mozerienė 2016-01-12 BIBLIOTEKOS VEIKLOS PROGRAMA 2016 m. Bibliotekininkė Laima Vaicekauskienė I. ĮVADAS Gimnazijos biblioteka

Detaliau

PRIENŲ JUSTINO MARCINKEVIČIAUS VIEŠOSIOS BIBLIOTEKOS 2018 M. SAUSIO MĖN. RENGINIŲ PLANAS Eil.N r. Renginio pavadinimas Renginio forma Vieta Planuojama

PRIENŲ JUSTINO MARCINKEVIČIAUS VIEŠOSIOS BIBLIOTEKOS 2018 M. SAUSIO MĖN. RENGINIŲ PLANAS Eil.N r. Renginio pavadinimas Renginio forma Vieta Planuojama PRIENŲ JUSTINO MARCINKEVIČIAUS VIEŠOSIOS BIBLIOTEKOS 2018 M. SAUSIO MĖN. RENGINIŲ PLANAS Eil.N r. Renginio pavadinimas Renginio forma Vieta Planuojama data Pagrindinis organizatorius, partneriai 1. IN

Detaliau

LIETUVOS KULTŪROS TARYBA SPRENDIMAS DĖL KULTŪROS RĖMIMO FONDO LĖŠOMIS FINANSUOJAMOS SRITIES FOTOGRAFIJA PROJEKTŲ DALINIO FINANSAVIMO 2019 METAIS 2019

LIETUVOS KULTŪROS TARYBA SPRENDIMAS DĖL KULTŪROS RĖMIMO FONDO LĖŠOMIS FINANSUOJAMOS SRITIES FOTOGRAFIJA PROJEKTŲ DALINIO FINANSAVIMO 2019 METAIS 2019 LIETUVOS KULTŪROS TARYBA SPRENDIMAS DĖL KULTŪROS RĖMIMO FONDO LĖŠOMIS FINANSUOJAMOS SRITIES FOTOGRAFIJA PROJEKTŲ DALINIO FINANSAVIMO 2019 METAIS 2019 m. gegužės 17 d. Nr. 1LKT-66(1.2) Vilnius kultūros

Detaliau

Microsoft Word - Plan metod. ob doc

Microsoft Word - Plan metod. ob doc Vilniaus darželis mokykla Svaja 2016 2017 m.m. priešmokyklinio ir ikimokyklinio ugdymo metodinės grupės metinė veiklos programa 1 1.Tikslas: didinti mokymosi efektyvumą, užtikrinant įvairių gabumų ugdytinių

Detaliau

VILNIAUS TECHNOLOGIJŲ MOKYMO IR REABILITACIJOS CENTRO STRATEGINIO ŠVIETIMO PLANO ĮGYVENDINIMO 2017 METŲ VEIKLOS PROGRAMA PATVIRTINTA Vilniaus technolo

VILNIAUS TECHNOLOGIJŲ MOKYMO IR REABILITACIJOS CENTRO STRATEGINIO ŠVIETIMO PLANO ĮGYVENDINIMO 2017 METŲ VEIKLOS PROGRAMA PATVIRTINTA Vilniaus technolo VILNIAUS TECHNOLOGIJŲ MOKYMO IR REABILITACIJOS CENTRO STRATEGINIO ŠVIETIMO PLANO ĮGYVENDINIMO 2017 METŲ VEIKLOS PROGRAMA PATVIRTINTA Vilniaus technologijų mokymo ir reabilitacijos centro direktoriaus 2017

Detaliau

Radviliškio rajono savivaldybės administracijos Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus metinės švietimo, kultūros ir sporto veiklos programos 3 priedas

Radviliškio rajono savivaldybės administracijos Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus metinės švietimo, kultūros ir sporto veiklos programos 3 priedas savivaldybės administracijos Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus metinės švietimo, kultūros ir sporto veiklos programos 3 priedas RADVILIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS KULTŪROS ĮSTAIGŲ 2012 M. RENGINIŲ PLANAS

Detaliau

PATVIRTINTA Vilkaviškio muzikos mokyklos direktoriaus 2017 m. kovo 28 d. įsakymu Nr. V- 14 PRITARTA Vilkaviškio muzikos mokyklos tarybos 2017 m. kovo

PATVIRTINTA Vilkaviškio muzikos mokyklos direktoriaus 2017 m. kovo 28 d. įsakymu Nr. V- 14 PRITARTA Vilkaviškio muzikos mokyklos tarybos 2017 m. kovo PATVIRTINTA Vilkaviškio muzikos mokyklos direktoriaus 2017 m. kovo 28 d. įsakymu Nr. V- 14 PRITARTA Vilkaviškio muzikos mokyklos tarybos 2017 m. kovo 28 d. protokolu Nr. MT-1 VILKAVIŠKIO MUZIKOS MOKYKLOS

Detaliau

PATVIRTINTA Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2014 m. rugpjūčio 4 d. įsakymu Nr. AD PATVIRTINTA (BĮ vadovas) (vardas, p

PATVIRTINTA Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2014 m. rugpjūčio 4 d. įsakymu Nr. AD PATVIRTINTA (BĮ vadovas) (vardas, p PATVIRTINTA Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2014 m. rugpjūčio 4 d. įsakymu Nr. AD1-2328 PATVIRTINTA (BĮ vadovas) (vardas, pavardė) (Savivaldybės biudžetinių įstaigų* veiklos

Detaliau

ĮSIVERTINIMO SUVESTINĖ

ĮSIVERTINIMO SUVESTINĖ Institucijų, vykdančių mokytojų ir švietimo pagalbą teikiančių specialistų kvalifikacijos tobulinimą, veiklos vertinimo ir akreditacijos taisyklių 3 priedas (Institucijos, vykdančios mokytojų ir švietimo

Detaliau

PRITARTA

PRITARTA PRITARTA Rokiškio rajono savivaldybės tarybos 2013 m. balandžio 26 d. sprendimu Nr. TS-6.114 ROKIŠKIO SOCIALINĖS PARAMOS CENTRO DIREKTORĖS 2012 METŲ VEIKLOS ATASKAITA 1. Įstaigos pristatymas. Rokiškio

Detaliau

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation ALYTAUS NEFORMALIOJO ŠVIETIMO CENTRAS TOLERANCIJA Asociacija Alytaus neformaliojo švietimo centras "Tolerancija" įregistruota VĮ Registrų centre 2015 m. lapkričio 03 d. Veikia pagal įstatus ir kitus Lietuvos

Detaliau

1-65 PRIEDAS _SVIETIMO CENTRO direktoriaus 2012 m. veiklos ataskaita

1-65 PRIEDAS _SVIETIMO CENTRO direktoriaus 2012 m. veiklos ataskaita PRITARTA Širvintų rajono savivaldybės tarybos 2013 m. kovo 28 d. sprendimu Nr. 1-65 ŠIRVINTŲ RAJONO ŠVIETIMO CENTRO DIREKTORIAUS 2012 METŲ VEIKLOS ATASKAITA 1. BENDRA INFORMACIJA APIE ŠVIETIMO CENTRĄ Širvintų

Detaliau

KAUNO VAIKŲ DARŽELIO RUDNOSIUKAS MOKSLO METŲ IKIMOKYKLINĖS VOVERIUKŲ GRUPĖS UGDYMO PLANAS I. BENDROSIOS NUOSTATOS 1. Kauno vaikų darželio Ru

KAUNO VAIKŲ DARŽELIO RUDNOSIUKAS MOKSLO METŲ IKIMOKYKLINĖS VOVERIUKŲ GRUPĖS UGDYMO PLANAS I. BENDROSIOS NUOSTATOS 1. Kauno vaikų darželio Ru KAUNO VAIKŲ DARŽELIO RUDNOSIUKAS 2017-2018 MOKSLO METŲ IKIMOKYKLINĖS VOVERIUKŲ GRUPĖS UGDYMO PLANAS I. BENDROSIOS NUOSTATOS 1. Kauno vaikų darželio Rudnosiukas ikimokyklinės grupės ugdymo planas reglamentuoja

Detaliau

PATVIRTINTA Klaipėdos,,Žaliakalnio gimnazijos direktoriaus 2018 m. lapkričio 22 d. įsakymu Nr. V- 207 KLAIPĖDOS,,ŽALIAKALNIO GIMNAZIJOS,

PATVIRTINTA Klaipėdos,,Žaliakalnio gimnazijos direktoriaus 2018 m. lapkričio 22 d. įsakymu Nr. V- 207 KLAIPĖDOS,,ŽALIAKALNIO GIMNAZIJOS, PATVIRTINTA Klaipėdos,,Žaliakalnio gimnazijos direktoriaus 2018 m. lapkričio 22 d. įsakymu Nr. V- 207 KLAIPĖDOS,,ŽALIAKALNIO GIMNAZIJOS, 290438420 2019 2021-ŲJŲ METŲ STRATEGINIS PLANAS VEIKLOS KONTEKSTAS

Detaliau

Viešoji įstaiga Respublikinis energetikų mokymo centras,Jeruzalės 21, Vilnius

Viešoji įstaiga Respublikinis energetikų mokymo centras,Jeruzalės 21, Vilnius 2012 M. VEIKLOS ATASKAITA Viešoji įstaiga Ateities visuomenės institutas Buveinės adresas A.Vienuolio g. 8-409, Vilnius Įstaigos kodas 302807593 1 Turinys I. Veiklos tikslai, pobūdis ir veiklos rezultatai

Detaliau

Priedas Nr.15 PATVIRTINTA Kauno Veršvų gimnazijos direktoriaus 2018 m..mėn... d. įsakymu Nr. V- KAUNO VERŠVŲ GIMNAZIJA TOLERANCIJOS UGDYMO CENTRO VEIK

Priedas Nr.15 PATVIRTINTA Kauno Veršvų gimnazijos direktoriaus 2018 m..mėn... d. įsakymu Nr. V- KAUNO VERŠVŲ GIMNAZIJA TOLERANCIJOS UGDYMO CENTRO VEIK Priedas 15 PATVIRTINTA Kauno Veršvų gimnazijos direktoriaus 2018 m..mėn... d. įsakymu V- KAUNO VERŠVŲ GIMNAZIJA TOLERANCIJOS UGDYMO CENTRO VEIKLOS PLANAS 2018/2019m.m. VEIKLOS TURINYS 1. Tikslas Skatinti

Detaliau

Tikslas – padėti mokiniams saugoti ir stiprinti sveikatą, organizuojant ir įgyvendinant priemones, susijusias su ligų ir traumų profilaktika

Tikslas – padėti mokiniams saugoti ir stiprinti sveikatą, organizuojant ir įgyvendinant priemones, susijusias su ligų ir traumų profilaktika PATVIRTINTA Direktoriaus 2018 m. gruodžio 3 d. įsakymu Nr. V-55 VILNIAUS LOPŠELIS- DARŽELIS,,MAŽYLIS SVEIKATOS STIPRINIMO IR PRIEŽIŪROS PLANAS 2018-2019 m. m. Tikslas padėti ugdytiniams saugoti ir stiprinti

Detaliau

ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ŠVIETIMO BIUDŽETINIŲ IR VIEŠŲJŲ ĮSTAIGŲ DALYVAVIMAS PROJEKTINĖJE VEIKLOJE M. M. / M. M. Mokyklos pavad

ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ŠVIETIMO BIUDŽETINIŲ IR VIEŠŲJŲ ĮSTAIGŲ DALYVAVIMAS PROJEKTINĖJE VEIKLOJE M. M. / M. M. Mokyklos pavad ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ŠVIETIMO BIUDŽETINIŲ IR VIEŠŲJŲ ĮSTAIGŲ DALYVAVIMAS PROJEKTINĖJE VEIKLOJE M. M. / 2017 2018 M. M. Mokyklos pavadinimas: Alytaus Volungės pagrindinė mokykla pavadinimas, logotipas

Detaliau

PRITARTA Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2019 m. kovo 28 d. sprendimu Nr. T2-60 PRITARTA Kretingos rajono Baublių mokyklos-daugiafunkcio centro

PRITARTA Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2019 m. kovo 28 d. sprendimu Nr. T2-60 PRITARTA Kretingos rajono Baublių mokyklos-daugiafunkcio centro PRITARTA Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2019 m. kovo 28 d. sprendimu Nr. T2-60 PRITARTA Kretingos rajono Baublių mokyklos-daugiafunkcio centro tarybos posėdžio 2019 m. kovo 1 d. protokolu Nr. V2-03

Detaliau

Slide 1

Slide 1 Mokausi muziejuje Kūrybiniai edukaciniai projektai LDM Prano Domšaičio galerijoje PRAKALBINTI GALERIJOS EKSPONATUS PADEDA LDM Prano Domšaičio galerijos MENO PAŽINIMO CENTRAS Tikslas įdomia ir patrauklia

Detaliau

2017 metų suaugusiųjų mokymosi savaitė

2017 metų suaugusiųjų mokymosi savaitė Suaugusiųjų mokymosi savaitės Mokymosi galia ir žavesys programa 2017 m. lapkričio 20 26 dienomis Organizatoriai: 1. Klaipėdos miesto pedagogų švietimo ir kultūros centras Kontaktinis asmuo: Violeta Lideikytė,

Detaliau

ETNINĖ KULTŪRA -INTEGRALI UGDYMO PROCESO DALIS

ETNINĖ KULTŪRA -INTEGRALI UGDYMO PROCESO DALIS ETNINĖ KULTŪRA - INTEGRALI UGDYMO PROCESO DALIS Egidija Kontrimienė Etikos mokytoja ekspertė Kauno maisto pramonės ir prekybos mokymo centras ETNINĖ KULTŪRA INTEGRALI UGDYMO PROCESO DALIS (1) Etninė kultūra

Detaliau

PATVIRTINTA

PATVIRTINTA PATVIRTINTA Lietuvos nacionalinės Martyno Mažvydo bibliotekos generalinio direktoriaus 2017 m. sausio 5 d. įsakymu Nr. B-3 LIETUVOS NACIONALINĖS MARTYNO MAŽVYDO BIBLIOTEKOS (Asignavimų valdytojo 90 900

Detaliau

KAUNO LOPŠELIO-DARŽELIO KLEVELIS ZUIKUČIŲ GRUPĖS VEIKLOS PLANAS M.M. Grupės savitumas Prioritetiniai metų tikslai Ugdytojai, tėvų komitetas

KAUNO LOPŠELIO-DARŽELIO KLEVELIS ZUIKUČIŲ GRUPĖS VEIKLOS PLANAS M.M. Grupės savitumas Prioritetiniai metų tikslai Ugdytojai, tėvų komitetas KAUNO LOPŠELIO-DARŽELIO KLEVELIS ZUIKUČIŲ GRUPĖS VEIKLOS PLANAS 2018-2019 M.M. Grupės savitumas Prioritetiniai metų tikslai Ugdytojai, tėvų komitetas Grupė skirta mišraus 1. Atnaujinti Geros pradžios Ugdytojai:

Detaliau

INSTITUCIJOS, VYKDANČIOS MOKYTOJŲ IR ŠVIETIMO PAGALBĄ TEIKIANČIŲ SPECIALISTŲ KVALIFIKACIJOS TOBULINIMĄ, 2013 METŲ VEIKLOS ĮSIVERTINIMO IŠVADOS 1. Inst

INSTITUCIJOS, VYKDANČIOS MOKYTOJŲ IR ŠVIETIMO PAGALBĄ TEIKIANČIŲ SPECIALISTŲ KVALIFIKACIJOS TOBULINIMĄ, 2013 METŲ VEIKLOS ĮSIVERTINIMO IŠVADOS 1. Inst INSTITUCIJOS, VYKDANČIOS MOKYTOJŲ IR ŠVIETIMO PAGALBĄ TEIKIANČIŲ SPECIALISTŲ KVALIFIKACIJOS TOBULINIMĄ, 2013 METŲ VEIKLOS ĮSIVERTINIMO IŠVADOS 1. Institucijos pavadinimas Kretingos rajono pedagogų švietimo

Detaliau

Priedas Nr.18 PATVIRTINTA Kauno Veršvų gimnazijos direktoriaus 2017 m. liepos.. d. įsakymu Nr. V- KAUNO VERŠVŲ GIMNAZIJA TOLERANCIJOS UGDYMO CENTRO VE

Priedas Nr.18 PATVIRTINTA Kauno Veršvų gimnazijos direktoriaus 2017 m. liepos.. d. įsakymu Nr. V- KAUNO VERŠVŲ GIMNAZIJA TOLERANCIJOS UGDYMO CENTRO VE Priedas 18 PATVIRTINTA Kauno Veršvų gimnazijos direktoriaus 2017 m. liepos.. d. įsakymu V- KAUNO VERŠVŲ GIMNAZIJA TOLERANCIJOS UGDYMO CENTRO VEIKLOS PLANAS 2017/2018m.m. VEIKLOS TURINYS 1. Tikslas Skatinti

Detaliau

JONAVOS SUAUGUSIŲJŲ ŠVIETIMO CENTRO ŠVIETIMO DARBUOTOJŲ KVALIFIKACIJOS TOBULINIMO FILIALO ORGANIZUOJAMI RENGINIAI 2015 M. GRUODŽIO MĖN Nr.

JONAVOS SUAUGUSIŲJŲ ŠVIETIMO CENTRO ŠVIETIMO DARBUOTOJŲ KVALIFIKACIJOS TOBULINIMO FILIALO ORGANIZUOJAMI RENGINIAI 2015 M. GRUODŽIO MĖN Nr. JONAVOS SUAUGUSIŲJŲ ŠVIETIMO CENTRO ŠVIETIMO DARBUOTOJŲ KVALIFIKACIJOS TOBULINIMO FILIALO ORGANIZUOJAMI RENGINIAI 2015 M. GRUODŽIO MĖN. 2015-11-27 Nr. 1R- 482 EIL NR. RENGINIO PAVADINIMAS 1. Seminaras

Detaliau

PATVIRTINTA Zarasų Pauliaus Širvio progimnazijos direktoriaus 2016 m. sausio 18 d. įsakymu Nr. V- 4-1 PRITARTA Zarasų Pauliaus Širvio progimnazijos Ta

PATVIRTINTA Zarasų Pauliaus Širvio progimnazijos direktoriaus 2016 m. sausio 18 d. įsakymu Nr. V- 4-1 PRITARTA Zarasų Pauliaus Širvio progimnazijos Ta PATVIRTINTA Zarasų Pauliaus Širvio progimnazijos direktoriaus 2016 m. sausio 18 d. įsakymu Nr. V- 4-1 PRITARTA Zarasų Pauliaus Širvio progimnazijos Tarybos 2016 sausio 14 d. protokoliniu nutarimu (protokolas

Detaliau

PRITARTA Vilniaus r. Egliškių šv. J. Bosko vidurinės mokyklos tarybos posėdyje 2014 m. rugpjūčio 25 d. protokolo Nr. 7 PATVIRTINTA Vilniaus r. Egliški

PRITARTA Vilniaus r. Egliškių šv. J. Bosko vidurinės mokyklos tarybos posėdyje 2014 m. rugpjūčio 25 d. protokolo Nr. 7 PATVIRTINTA Vilniaus r. Egliški PRITARTA Vilniaus r. Egliškių šv. J. Bosko vidurinės mokyklos tarybos posėdyje 2014 m. rugpjūčio 25 d. protokolo Nr. 7 PATVIRTINTA Vilniaus r. Egliškių šv. J. Bosko vidurinės mokyklos direktoriaus 2014

Detaliau

Kauno marių regioninio parko direkcijos glausta veiklos ataskaita už 2014 metus 2014 m. direkcija atliko 7 gyvosios gamtos monitoringus: didžiojo auks

Kauno marių regioninio parko direkcijos glausta veiklos ataskaita už 2014 metus 2014 m. direkcija atliko 7 gyvosios gamtos monitoringus: didžiojo auks Kauno marių regioninio parko direkcijos glausta veiklos ataskaita už 2014 metus 2014 m. direkcija atliko 7 gyvosios gamtos monitoringus: didžiojo auksinuko ir kraujalakio melsvio stebėjimus, niūraspalvio

Detaliau

PRITARTA Panevėžio rajono savivaldybės tarybos 2018 m. gegužės 30 d. sprendimu Nr. T-98 PANEVĖŽIO R. VELŽIO GIMNAZIJOS DIREKTORIAUS RIMTO BALTUŠIO 201

PRITARTA Panevėžio rajono savivaldybės tarybos 2018 m. gegužės 30 d. sprendimu Nr. T-98 PANEVĖŽIO R. VELŽIO GIMNAZIJOS DIREKTORIAUS RIMTO BALTUŠIO 201 PRITARTA Panevėžio rajono savivaldybės tarybos 2018 m. gegužės 30 d. sprendimu Nr. T-98 PANEVĖŽIO R. VELŽIO GIMNAZIJOS DIREKTORIAUS RIMTO BALTUŠIO 2017 METŲ VEIKLOS ATASKAITA I. BENDRA INFORMACIJA APIE

Detaliau

PAGAL BENDROSIOS GYVENTOJŲ KULTŪROS UGDYMO SRITIES PRIORITETŲ PROFESIONALIOJO MENO IR KULTŪROS PRIEINAMUMO VISUOMENEI DIDINIMAS, ETNOGRAFINIŲ TRADICIJ

PAGAL BENDROSIOS GYVENTOJŲ KULTŪROS UGDYMO SRITIES PRIORITETŲ PROFESIONALIOJO MENO IR KULTŪROS PRIEINAMUMO VISUOMENEI DIDINIMAS, ETNOGRAFINIŲ TRADICIJ PAGAL BENDROSIOS GYVENTOJŲ KULTŪROS UGDYMO SRITIES PRIORITETŲ PROFESIONALIOJO MENO IR KULTŪROS PRIEINAMUMO VISUOMENEI DIDINIMAS, ETNOGRAFINIŲ TRADICIJŲ TĘSTINUMAS IR DAUGIAKULTŪRINIO DIALOGO STIPRINIMAS,

Detaliau

IX SKYRIUS STRATEGIJOS REALIZAVIMO VERTINIMAS (Pateikiama informacija apie tai, kaip įstaiga atlieka tarpinį siekiamo rezultato matavimą ir koks yra į

IX SKYRIUS STRATEGIJOS REALIZAVIMO VERTINIMAS (Pateikiama informacija apie tai, kaip įstaiga atlieka tarpinį siekiamo rezultato matavimą ir koks yra į IX SKYRIUS STRATEGIJOS REALIZAVIMO VERTINIMAS (Pateikiama informacija apie tai, kaip įstaiga atlieka tarpinį siekiamo rezultato matavimą ir koks yra strateginių tikslų įgyvendinimo vertinimas.) 1 tikslas

Detaliau

Elektroninio dokumento nuorašas LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ NUTARIMAS DĖL VIETOVARDŽIŲ METŲ MINĖJIMO 2019 METAIS PLANO PATVIRTINIMO Nr. Vilnius Įg

Elektroninio dokumento nuorašas LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ NUTARIMAS DĖL VIETOVARDŽIŲ METŲ MINĖJIMO 2019 METAIS PLANO PATVIRTINIMO Nr. Vilnius Įg Elektroninio dokumento nuorašas LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ NUTARIMAS DĖL VIETOVARDŽIŲ METŲ MINĖJIMO 2019 METAIS PLANO PATVIRTINIMO Nr. Vilnius Įgyvendindama Lietuvos Respublikos Seimo 2018 m. birželio

Detaliau

VILNIAUS SIMONO DAUKANTO GIMNAZIJA FINANSINĖ ATASKAITA UŽ 2018 METUS 1. MOKINIO KREPŠELIS 2018 m. (valstybės lėšos) 2. IKI 2 PROC. PARAMOS LĖŠOS 3. KI

VILNIAUS SIMONO DAUKANTO GIMNAZIJA FINANSINĖ ATASKAITA UŽ 2018 METUS 1. MOKINIO KREPŠELIS 2018 m. (valstybės lėšos) 2. IKI 2 PROC. PARAMOS LĖŠOS 3. KI VILNIAUS SIMONO DAUKANTO GIMNAZIJA FINANSINĖ ATASKAITA UŽ 2018 METUS MOKINIO KREPŠELIS 2018 m. (valstybės lėšos) IKI 2 PROC. PARAMOS LĖŠOS KITOS PARAMOS LĖŠOS 4. PATALPŲ NUOMOS LĖŠOS 5. APLINKOS LĖŠOS

Detaliau

VILKAVIŠKIO R. ALVITO MOKYKLA-DAUGIAFUNKCIS CENTRAS (švietimo įstaigos pavadinimas) ROLANDAS BULKAUSKAS (švietimo įstaigos vadovo vardas ir pavardė) M

VILKAVIŠKIO R. ALVITO MOKYKLA-DAUGIAFUNKCIS CENTRAS (švietimo įstaigos pavadinimas) ROLANDAS BULKAUSKAS (švietimo įstaigos vadovo vardas ir pavardė) M VILKAVIŠKIO R. ALVITO MOKYKLA-DAUGIAFUNKCIS CENTRAS (švietimo įstaigos pavadinimas) ROLANDAS BULKAUSKAS (švietimo įstaigos vadovo vardas ir pavardė) METŲ VEIKLOS ATASKAITA 2019-01-18 Nr. Maldėnai I SKYRIUS

Detaliau

2 priedas

2 priedas 1 PRIEDAS Viešosios įstaigos.. Rietavo verslo informacijos centras (viešosios įstaigos pavadinimas) Eil. Nr. 2015 m. veiklos planas Priemonės pavadinimas* Priemonės aprašymas Įvykdymo terminas Rezultatas

Detaliau

TVIRTINU Nemuno mokyklos direktorė Vesta Žiūraitienė KAUNO NEMUNO MOKYKLOS RENGINIŲ PLANAS 2018 M. GRUODŽIO MĖN. Diena Savaitės diena Val.

TVIRTINU Nemuno mokyklos direktorė Vesta Žiūraitienė KAUNO NEMUNO MOKYKLOS RENGINIŲ PLANAS 2018 M. GRUODŽIO MĖN. Diena Savaitės diena Val. TVIRTINU Nemuno mokyklos direktorė 2018-12-03 KAUNO NEMUNO MOKYKLOS RENGINIŲ PLANAS 2018 M. GRUODŽIO MĖN. Diena Savaitės diena Val. Renginio pavadinimas Vieta Dalyvauja Atsakingas Koordinatorius 01 Š 17.00

Detaliau

PATVIRTINTA Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2018 m. d. įsakymu Nr. 3D- LIETUVOS KAIMO TINKLO 2018 METŲ VEIKSMŲ PLANAS I SKYRIUS BENDROSIOS NU

PATVIRTINTA Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2018 m. d. įsakymu Nr. 3D- LIETUVOS KAIMO TINKLO 2018 METŲ VEIKSMŲ PLANAS I SKYRIUS BENDROSIOS NU PATVIRTINTA Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2018 m. d. įsakymu 3D- LIETUVOS KAIMO TINKLO 2018 METŲ VEIKSMŲ PLANAS I SKYRIUS BENDROSIOS NUOSTATOS 1. Lietuvos kaimo tinklo 2018 metų veiksmų planas

Detaliau

Pareiškėjo pavadinimas: Vikaičių benruomenės centras Strategijos prioritetas, pagal kurį teikiamas vietos projektas: I prioritetas,,kaimo infrastruktū

Pareiškėjo pavadinimas: Vikaičių benruomenės centras Strategijos prioritetas, pagal kurį teikiamas vietos projektas: I prioritetas,,kaimo infrastruktū Pareiškėjo pavadinimas: Vikaičių benruomenės centras I prioritetas,,kaimo infrastruktūros modernizavimas 1.1. Priemonė Kaimo atnaujinimas ir plėtra, veiklos sritis 1.1.1. viešosios infrastruktūros sutvarkymas

Detaliau

PATVIRTINTA Jurbarko Naujamiesčio progimnazijos direktoriaus 2019 m. vasario 1 d. įsakymu Nr. VI-35 JURBARKO NAUJAMIESČIO PROGIMNAZIJA 2019 M. VASARIO

PATVIRTINTA Jurbarko Naujamiesčio progimnazijos direktoriaus 2019 m. vasario 1 d. įsakymu Nr. VI-35 JURBARKO NAUJAMIESČIO PROGIMNAZIJA 2019 M. VASARIO PATVIRTINTA Jurbarko Naujamiesčio progimnazijos direktoriaus 2019 m. vasario 1 d. įsakymu Nr. VI-35 JURBARKO NAUJAMIESČIO PROGIMNAZIJA 2019 M. VASARIO MĖNESIO RENGINIŲ PLANAS 1. Posėdžiai, pasitarimai

Detaliau

Microsoft Word - Direktores metu veiklos ataskaita uz 2018 metus.docx

Microsoft Word - Direktores metu veiklos ataskaita uz 2018 metus.docx Reikalavimų švietimo įstaigos (išskyrus aukštąją mokyklą) vadovo metų veiklos ataskaitai priedas IGNALINOS ČESLOVO KUDABOS PROGIMNAZIJA DANUTĖS JATULĖS METŲ VEIKLOS ATASKAITA Nr. (data) Ignalina I SKYRIUS

Detaliau

Snap v1.4.1

Snap v1.4.1 2019 Gegužės 19d. apie SNAP tikslas - suburti fotografus ir medijų srities atstovus į vieną vietą, kurioje įgytų naujos informacijos, patirties, bendraminčių būryje. Informuoti žmones apie šiuo metu -

Detaliau

PATVIRTINTA

PATVIRTINTA PATVIRTINTA Klaipėdos paslaugų ir verslo mokyklos direktoriaus sausio mėn. 13 d. įsakymu Nr. V1-12 KLAIPĖDOS PASLAUGŲ IR VERSLO MOKYKLOS 2017 2020 M. STRATEGINIO ŠVIETIMO PLANO ĮGYVENDINIMO 2019 METŲ VEIKLOS

Detaliau

DRUSKININKŲ SAVIVALDYBĖS SOCIALINIŲ PASLAUGŲ CENTRO DIREKTORIAUS 2016 METŲ ATASKAITA

DRUSKININKŲ SAVIVALDYBĖS SOCIALINIŲ PASLAUGŲ CENTRO DIREKTORIAUS 2016 METŲ ATASKAITA DRUSKININKŲ SAVIVALDYBĖS SOCIALINIŲ PASLAUGŲ CENTRAS 2016 METAI Darbuotojai Socialinių paslaugų centro darbuotojų išsilavinimas Išsilavinimas Socialiniai darbuotojai (%) Lankomosios priežiūros darbuotojai

Detaliau

PATVIRTINTA Kauno r. Piliuonos gimnazijos direktoriaus 2018 m. gruodžio 28 d. įsakymu Nr KAUNO R. PILIUONOS GIMNAZIJOS SVEIKATOS UGDYMO IR

PATVIRTINTA Kauno r. Piliuonos gimnazijos direktoriaus 2018 m. gruodžio 28 d. įsakymu Nr KAUNO R. PILIUONOS GIMNAZIJOS SVEIKATOS UGDYMO IR PATVIRTINTA Kauno r. Piliuonos gimnazijos direktoriaus 2018 m. gruodžio 28 d. įsakymu Nr 1.3.-18-219 KAUNO R. PILIUONOS GIMNAZIJOS SVEIKATOS UGDYMO IR STIPRINIMO PRIEMONIŲ PLANAS 2019 M. I. PRIORITETAS

Detaliau

PAGAL 2017 M. NEVYRIAUSYBINIŲ ORGANIZACIJŲ IR MIESTO BENDRUOMENĖS ĮGALINIMO SRITIES PRIORITETUS FINANSUOJAMŲ IR NEFINANSUOJAMŲ PROJEKTŲ SĄRAŠAS Finans

PAGAL 2017 M. NEVYRIAUSYBINIŲ ORGANIZACIJŲ IR MIESTO BENDRUOMENĖS ĮGALINIMO SRITIES PRIORITETUS FINANSUOJAMŲ IR NEFINANSUOJAMŲ PROJEKTŲ SĄRAŠAS Finans PAGAL 2017 M. NEVYRIAUSYBINIŲ ORGANIZACIJŲ IR MIESTO BENDRUOMENĖS ĮGALINIMO SRITIES PRIORITETUS FINANSUOJAMŲ IR NEFINANSUOJAMŲ PROJEKTŲ SĄRAŠAS Finansuojamų projektų sąrašas Eil. Nr. Kvietimo Nr. Pareiškėjo

Detaliau

Jurbarko r. Skirsnemunės Jurgio Baltrušaičio pagrindinės mokyklos direktorės Dainoros Saulėnienės 2018 METŲ VEIKLOS ATASKAITA Nr. 1 Skirsne

Jurbarko r. Skirsnemunės Jurgio Baltrušaičio pagrindinės mokyklos direktorės Dainoros Saulėnienės 2018 METŲ VEIKLOS ATASKAITA Nr. 1 Skirsne Jurbarko r. Skirsnemunės Jurgio Baltrušaičio pagrindinės mokyklos direktorės Dainoros Saulėnienės 2018 METŲ VEIKLOS ATASKAITA 2019-01-18 Nr. 1 Skirsnemunė I SKYRIUS STRATEGINIO PLANO IR METINIO VEIKLOS

Detaliau

veiklos_planas_2016

veiklos_planas_2016 Patvirtinta direktoriaus 06-0-09 įsakymu Nr. (.3.)-V-34.)-V- VARĖNOS R. MERKNĖS VNCO KRĖVĖS GMNAZJOS 06 METŲ VEKLOS PLANO PREMONĖS, VEKSMA, VERTNMO KRTERJA 0.Žinių visuomenės plėtros programa 0.0.5 Ugdymo

Detaliau

Projektas PATVIRTINTA Mažeikių rajono savivaldybės viešosios bibliotekos direktoriaus 2017 m. kovo 24 d. įsakymu Nr. T1-87 MAŽEIKIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖ

Projektas PATVIRTINTA Mažeikių rajono savivaldybės viešosios bibliotekos direktoriaus 2017 m. kovo 24 d. įsakymu Nr. T1-87 MAŽEIKIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖ PATVIRTINTA Mažeikių rajono savivaldybės viešosios bibliotekos direktoriaus 2017 m. kovo 24 d. įsakymu Nr. T1-87 MAŽEIKIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS VIEŠOJI BIBLIOTEKA (Savivaldybės administracijos, seniūnijos,

Detaliau

PATVIRTINTA Vilniaus Antano Vienuolio progimnazijos direktoriaus 2015 m. rugpjūčio 31 d. įsakymu Nr.V-380 VILNIAUS ANTANO VIENUOLIO PROGIMNAZIJOS ETNI

PATVIRTINTA Vilniaus Antano Vienuolio progimnazijos direktoriaus 2015 m. rugpjūčio 31 d. įsakymu Nr.V-380 VILNIAUS ANTANO VIENUOLIO PROGIMNAZIJOS ETNI PATVIRTINTA Vilniaus Antano Vienuolio progimnazijos direktoriaus 2015 m. rugpjūčio 31 d. įsakymu Nr.V-380 VILNIAUS ANTANO VIENUOLIO PROGIMNAZIJOS ETNINĖS KULTŪROS UGDYMO ORGANIZAVIMO TVARKOS APRAŠAS I.

Detaliau

Projektas

Projektas BALTOSIOS VOKĖS ŠILO GIMNAZIJA VEIKLOS PROGRAMA 2015 2016 m. m. SITUACIJOS ANALIZĖ 2014-2015 m.m. tikslai: 1. Aktualizuoti ugdymo(si) turinį bei formas atsižvelgiant į visuomenės kaitą, vietos bendruomenės

Detaliau

UTENOJE LANKĖSI EKONOMINIO BENDRADARBIAVIMO IR PLĖTROS ORGANIZACIJOS EKSPERTAI

UTENOJE LANKĖSI EKONOMINIO BENDRADARBIAVIMO IR PLĖTROS ORGANIZACIJOS EKSPERTAI Utenos RVVG veiklos ataskaita už 2018 metus 2019-02-21 Kvietimai teikti projektų paraiškas Dalyvavimas Lietuvos VVG tinklo veikloje Kiti projektai Susitikimai Parodos Tarptautinis bendradarbiavimas Konferencijos,

Detaliau

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation JAUNIMO UŽIMTUMO PRIEMONIŲ KOMUNIKACIJA 2015-03-26 Julija Kačanova Aivaras Vencevičius 2 INSTITUCIJOS Komunikacijos strategijų analizė ES ŠALYS Geroji užsienio šalių patirtis PASIŪLYMAI Išvados ir tolimesni

Detaliau

PATVIRTINTA Plungės rajono Platelių gimnazijos direktorės 2013 m. spalio 17 d. įsakymu Nr. (1.5)-V1-153 (pataisymai 2019 m. vasario 4 d. įsakymu Nr. (

PATVIRTINTA Plungės rajono Platelių gimnazijos direktorės 2013 m. spalio 17 d. įsakymu Nr. (1.5)-V1-153 (pataisymai 2019 m. vasario 4 d. įsakymu Nr. ( PATVIRTINTA Plungės rajono Platelių gimnazijos direktorės 2013 m. spalio 17 d. įsakymu Nr. (1.5)-V1-153 (pataisymai 2019 m. vasario 4 d. įsakymu Nr. (1.5)-V1-27) PLUNGĖS R. PLATELIŲ GIMNAZIJOS MOKINIŲ

Detaliau

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation STATYBA 2017 Ilgiausiai šalyje gyvuojanti paroda, kuri vietoje suburia verslo lyderius, įvairių sričių specialistus, architektus, kompanijų vadovus, mokymo įstaigas ir galutinius vartotojus, kurie ne tik

Detaliau

VILNIAUS LEVO KARSAVINO MOKYKLA TVIRTINU: Vilniaus Levo Karsavino mokyklos l. e. p. direktorė Liudmila Isajeva Įsak. Nr.V-246 Tikslai: 2017

VILNIAUS LEVO KARSAVINO MOKYKLA TVIRTINU: Vilniaus Levo Karsavino mokyklos l. e. p. direktorė Liudmila Isajeva Įsak. Nr.V-246 Tikslai: 2017 VILNIAUS LEVO KARSAVINO MOKYKLA TVIRTINU: Vilniaus Levo Karsavino mokyklos l. e. p. direktorė Liudmila Isajeva 2017-09-08 Įsak. Nr.V-246 Tikslai: 2017-2018 MOKSLO METŲ TRADICINIŲ RENGINIŲ PLANAS Skatinti

Detaliau

Mokinių kūrybinių darbų vertinimo kriterijai, vertinimo aptarimas

Mokinių kūrybinių darbų vertinimo kriterijai, vertinimo aptarimas Mokinių kūrybinių darbų atlikimas ir vertinimas Vilniaus Mykolo Biržiškos gimnazijos informacinių technologijų mokytoja Rima Šiaulienė IT PUPP kūrybinio darbo išbandymas 2012-2013 m.m. IT PUPP kūrybinių

Detaliau

Microsoft Word - AMC veiklos_ataskaita 2016.doc

Microsoft Word - AMC veiklos_ataskaita 2016.doc VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS AZIJOS MENŲ CENTRAS 2016 METŲ VEIKLOS ATASKAITA 2017 m. sausio 31 I. ĮSTAIGOJE 2017 METAIS ĮVYKUSIŲ RENGINIŲ (VEIKLŲ) APŽVALGA Eilės Nr. Renginio/ veiklos pavadinimas Renginio/ veiklos

Detaliau

VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS SOCIALINIŲ PASLAUGŲ TEIKIMO 2018 METŲ ATASKAITA 1

VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS SOCIALINIŲ PASLAUGŲ TEIKIMO 2018 METŲ ATASKAITA 1 VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS SOCIALINIŲ PASLAUGŲ TEIKIMO 2018 METŲ ATASKAITA 1 PRIORITETINĖS SOCIALINIŲ PASLAUGŲ PLĖTROS KRYPTYS 1) Plėsti socialines paslaugas šeimoms ir jose augantiems vaikams. 2) Gerinti

Detaliau

Slide 1

Slide 1 EKOLOGINIS UGDYMAS ĮGYVENDINANT GAMTOSAUGINIŲ MOKYKLŲ PROGRAMĄ MAŽEIKIŲ R. TIRKŠLIŲ DARŽELYJE GILIUKAS 2013 Kiekviena pradžia yra sunki, kad ir ką bepradėtumei, pirmieji žingsniai visad būna nedrąsiausi,

Detaliau

Per kompetencijų ugdymą į sėkmingą asmenybę

Per kompetencijų ugdymą į sėkmingą asmenybę PATVIRTINTA Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo 2008-01-09 ministro įsakymu Nr. ISAK- 43 VAIKŲ IR JAUNIMO KULTŪRINIO UGDYMO KONCEPCIJA I. BENDROSIOS NUOSTATOS 1. Vaikų ir jaunimo kultūrinio ugdymo

Detaliau

PATVIRTINTA Vilkaviškio rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro direktoriaus 2017 m. kovo 1 d. įsakymu Nr. V-7 1 priedas Vilkaviškio Aušros gim

PATVIRTINTA Vilkaviškio rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro direktoriaus 2017 m. kovo 1 d. įsakymu Nr. V-7 1 priedas Vilkaviškio Aušros gim PATVIRTINTA Vilkaviškio rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro direktoriaus 2017 m. kovo 1 d. įsakymu Nr. V-7 1 priedas Vilkaviškio Aušros gimnazija (Ugdymo įstaigos pavadinimas) VISUOMENĖS SVEIKATOS

Detaliau

Nusikaltimų ir kitų teisės pažeidimų prevencijos projektų (programų) konkurso nuostatų priedas NUSIKALTIMŲ IR KITŲ TEISĖS PAŽEIDIMŲ PREVENCIJOS PROJEK

Nusikaltimų ir kitų teisės pažeidimų prevencijos projektų (programų) konkurso nuostatų priedas NUSIKALTIMŲ IR KITŲ TEISĖS PAŽEIDIMŲ PREVENCIJOS PROJEK Nusikaltimų ir kitų teisės pažeidimų prevencijos projektų (programų) konkurso nuostatų priedas NUSIKALTIMŲ IR KITŲ TEISĖS PAŽEIDIMŲ PREVENCIJOS PROJEKTŲ (PROGRAMŲ) KONKURSO DALYVIŲ PARAIŠKOS APRAŠAS 1.

Detaliau

PAAIŠKINIMAI DĖL STATISTINĖS ATASKAITOS PILDYMO

PAAIŠKINIMAI DĖL STATISTINĖS ATASKAITOS PILDYMO PAAIŠKINIMAI DĖL STANDARTO LST ISO 2789:2007 TAIKYMO BIBLIOTEKOSE IR STATISTINĖS ATASKAITOS SUDARYMO Bibliotekos dokumentų fondas. Visi dokumentai, kuriais biblioteka aprūpina savo vartotojus: (dokumentų,

Detaliau

ispudziai_is_Beepart_atidarymo_

ispudziai_is_Beepart_atidarymo_ Pilaitėje kūrybinių dirbtuvių link eita dvidešimt metų Rugsėjo 6-oji nelepino giedra. Iš pat ryto lijo. Tik prieš 18 val. perstojo lyti. Pilaitiškiai ir jų svečiai šeimomis, bendraminčių grupelėmis traukė

Detaliau

2016 m. veiklos kokybės platusis įsivertinimas 4. sritis: Lyderystė ir vadyba 4. Lyderystė ir vadyba 4.1. Veiklos planavimas ir organizavimas P

2016 m. veiklos kokybės platusis įsivertinimas 4. sritis: Lyderystė ir vadyba 4. Lyderystė ir vadyba 4.1. Veiklos planavimas ir organizavimas P 2016 m. veiklos kokybės platusis įsivertinimas 4. sritis: Lyderystė ir vadyba 4. Lyderystė ir vadyba 4.1. Veiklos planavimas ir organizavimas 4.1.1. Perspektyva ir bendruomenės susitarimai Vizijos bendrumas:

Detaliau

Eil. Nr METŲ LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS BIUDŽETO PAJAMOS Pajamų pavadinimas Patikslintas planas (tūkst. eurų) Vykdymas 1. Mokesčiai

Eil. Nr METŲ LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS BIUDŽETO PAJAMOS Pajamų pavadinimas Patikslintas planas (tūkst. eurų) Vykdymas 1. Mokesčiai Eil. Nr. 2018 METŲ LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS BIUDŽETO PAJAMOS Pajamų pavadinimas Patikslintas planas (tūkst. eurų) Vykdymas 1. Mokesčiai 11682 11930 1.1. Gyventojų pajamų mokestis (gautas iš VMI) 10749

Detaliau

Eil. Nr. 1. Registracijos numeris Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos kanclerio 2018 m. vasario 13d. potvarkio Nr. A3-31 pr

Eil. Nr. 1. Registracijos numeris Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos kanclerio 2018 m. vasario 13d. potvarkio Nr. A3-31 pr Eil. Nr. 1. Registracijos numeris Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos kanclerio 2018 m. vasario 13d. potvarkio Nr. A3-31 priedas 2018 METAIS FINANSUOJAMŲ VAIKŲ DIENOS CENTRŲ

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS KULTŪROS MINISTRO

LIETUVOS RESPUBLIKOS KULTŪROS MINISTRO LIETUVOS RESPUBLIKOS KULTŪROS MINISTRO Į S A K Y M A S DĖL REGIONŲ KULTŪROS PLĖTROS 2012 2020 METŲ PROGRAMOS PATVIRTINIMO 2011 spalio 19 d. Nr. ĮV-639 Vilnius Įgyvendindamas Lietuvos kultūros politikos

Detaliau

Microsoft Word - REGIONU PROGRAMA patvirtinta.doc

Microsoft Word - REGIONU PROGRAMA patvirtinta.doc PATVIRTINTA Lietuvos Respublikos ministro 2011 m.spalio 19 d. įsakymu Nr.ĮV-639 REGIONŲ KULTŪROS PLĖTROS 2012 2020 METŲ PROGRAMA I. ĮŽANGA 1. Regionų kultūros plėtros programos (toliau programa) parengimo

Detaliau

Parodos darbo laikas: Sausio 26 d Sausio 27 d Sausio 28 d Oficialūs parodos renginiai Penktadienis 1

Parodos darbo laikas: Sausio 26 d Sausio 27 d Sausio 28 d Oficialūs parodos renginiai Penktadienis 1 Parodos darbo laikas: Sausio 26 d. 10.00 19.00 Sausio 27 d. 10.00 19.00 Sausio 28 d. 10.00 17.00 Oficialūs parodos renginiai 2018 01 26 Penktadienis 10.00 11.00 5.1 salė 2018 01 26 14.00 16.00 5.3 salė

Detaliau

Švietimo programos priemonių aprašymas Eil. nr. Priemonė Tikslinės grupės Aprašymas Įgyvendinimo terminai ir tikslas (skaitinė reikšmė) Planas Faktas

Švietimo programos priemonių aprašymas Eil. nr. Priemonė Tikslinės grupės Aprašymas Įgyvendinimo terminai ir tikslas (skaitinė reikšmė) Planas Faktas Švietimo programos priemonių aprašymas (skaitinė reikšmė) 1. Nuolat atnaujinama informacija internetiniame puslapyje www.zaliasistaskas.lt apie pakuočių atliekų rūšiavimo svarbą. Tęstinė priemonė Organizacijos

Detaliau

V.Jonusio_veiklos programa_2

V.Jonusio_veiklos programa_2 Kandidato į Lietuvos automobilių sporto federacijos prezidentus LASF veiklos programa 2011-2014 metams Vilnius 2011 m. kovo 21 d. LASF veiklos programa 2011-2014 Tarptautin s automobilių federacijos (FIA)

Detaliau

Mielieji, Jūsų nuomonė mums labai svarbi

Mielieji, Jūsų nuomonė mums labai svarbi susitarimu. UGDYMO KOKYBĖ KAUNO VAIKŲ DARŽELYJE VAIVORYKŠTĖ Įstaigos bendruomenės pedagogų, vaikų ir ugdytinių tėvų (globėjų) Pagarbūs vaiko ir pedagogo, auklėtojos padėjėjos santykiai: Kultūringas elgesys,

Detaliau

„VVG „Radviliškio lyderis“ teritorijos vietos plėtros strategija 2016–2023 m.“

„VVG „Radviliškio lyderis“ teritorijos vietos plėtros strategija 2016–2023 m.“ VVG Radviliškio lyderis teritorijos vietos plėtros strategija 2016 2023 m. VVG Radviliškio lyderis teritorijos vietos plėtros strategija 2016-2023 m. Bendra strategijos vertė 2 486 600,00 Eur. Lėšos vietos

Detaliau

Microsoft Word - TEATRO IR KINO PEDAGOGIKA.docx

Microsoft Word - TEATRO IR KINO PEDAGOGIKA.docx TEATRO IR KINO PEDAGOGIKA APIE PROGRAMĄ Tai vienintelė Lietuvoje studijų programa, rengianti teatro mokytojus. Teatro ir kino pedagogika jungia dvi sudėtingas ir įdomias sritis teatro meną ir asmenybės

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS DARBO KODEKSO 204 STRAIPSNIO IR XIX SKYRIAUS PAKEITIMO ĮSTATYMAS

LIETUVOS RESPUBLIKOS DARBO KODEKSO 204 STRAIPSNIO IR XIX SKYRIAUS PAKEITIMO ĮSTATYMAS LIETUVOS RESPUBLIKOS VIDAUS REIKALŲ MINISTRO Į S A K Y M A S DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VIDAUS REIKALŲ MINISTRO 2008 M. BALANDŽIO 24 D. ĮSAKYMO NR. 1V-148 DĖL REGIONINIŲ CENTRŲ KOMPLEKSINĖS PLĖTROS INVESTICINIŲ

Detaliau

Microsoft Word - 7. balandis 2018

Microsoft Word - 7. balandis 2018 PILIUONOS GIMNAZIJOS RENGINIŲ PLANAS TVIRTINU 2018 m. BALANDŽIO MĖN. 2018-04-03 Direktorė Diena Val. Vieta Renginio / veiklos pavadinimas Atsakingas Vykdytojai Dalyviai / Pastabos vadovas 3 (A) 10.00 Viršužiglio

Detaliau

MOLĖTŲ PPT PSICHOLOGĖS RŪTOS MISIULIENĖS

MOLĖTŲ PPT PSICHOLOGĖS RŪTOS MISIULIENĖS MOLĖTŲ PEDAGOGINĖS PSICHOLOGINĖS TARNYBOS 2017 METŲ VEIKLOS PROGRAMA 1. Veiklos tikslas ir prioritetai: 1.1. Tikslas švietimo pagalbos prieinamumo didinimas specialiųjų ugdymosi poreikių ir/ar psichologinių

Detaliau

Lietuvos krikščioniškojo jaunimo blaivybės sąjunga „Žingsnis“ Kas ta „Sniego gniūžtė“?

Lietuvos krikščioniškojo jaunimo  blaivybės sąjunga „Žingsnis“   Kas ta „Sniego gniūžtė“? Lietuvos krikščioniškojo jaunimo blaivybės sąjunga Žingsnis PIRMININKO IR VALDYBOS METINĖ VEIKLOS ATASKAITA LKJBS Žingsnis Lietuvos krikščioniškojo jaunimo blaivybės sąjunga (LKJBS) Žingsnis yra prevencinė

Detaliau

Privalomai pasirenkamas istorijos modulis istorija aplink mus I dalis _suredaguotas_

Privalomai pasirenkamas istorijos modulis istorija aplink mus I dalis  _suredaguotas_ P R O J E K T A S VP1-2.2-ŠMM-04-V-01-001 MOKYMOSI KRYPTIES PASIRINKIMO GALIMYBIŲ DIDINIMAS 14-19 METŲ MOKINIAMS, II ETAPAS: GILESNIS MOKYMOSI DIFERENCIJAVIMAS IR INDIVIDUALIZAVIMAS, SIEKIANT UGDYMO KOKYBĖS,

Detaliau

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Bibliotekos ištekliai ir paslaugos BIBLIOTEKA Centrinė biblioteka Gedimino g. 50 Mechanikos inžinerijos ir dizaino fakulteto biblioteka Studentų g. 56 Informatikos fakulteto biblioteka Studentų g. 50 Statybos

Detaliau

KLAIPĖDOS SANTARVĖS PROGIMNAZIJA TVIRTINU Direktorė Laima Vaitonienė Diena Savaitės diena Laikas 5 Pirmadienis Pirmadienis M. LAPKRI

KLAIPĖDOS SANTARVĖS PROGIMNAZIJA TVIRTINU Direktorė Laima Vaitonienė Diena Savaitės diena Laikas 5 Pirmadienis Pirmadienis M. LAPKRI KLAIPĖDOS SANTARVĖS PROGIMNAZIJA TVIRTINU Direktorė Laima Vaitonienė Diena Savaitės diena Laikas 5 Pirmadienis 8.30 5 Pirmadienis 12.40 2018 M. LAPKRIČIO MĖNESIO VEIKLOS PLANAS Renginys ir jo pavadinimas

Detaliau

TVARKA

TVARKA 1 PATVIRTINTA Kauno Žiburio pagrindinės mokyklos direktoriaus 2017 m. gruodžio 30 d. įsakymu Nr. (1.3) V-73 KAUNO ŽIBURIO PAGRINDINĖS MOKYKLOS 2018 METŲ VEIKLOS PLANAS I SKYRIUS ĮVADAS Kauno Žiburio pagrindinės

Detaliau

PATVIRTINTA Varėnos rajono visuomenės sveikatos biuro direktoriaus 2019 m. sausio 15 d. įsakymu Nr. V- 6 MOKINIŲ SVEIKATOS UGDYMO KONKURSO VARĖNOS RAJ

PATVIRTINTA Varėnos rajono visuomenės sveikatos biuro direktoriaus 2019 m. sausio 15 d. įsakymu Nr. V- 6 MOKINIŲ SVEIKATOS UGDYMO KONKURSO VARĖNOS RAJ PATVIRTINTA Varėnos rajono visuomenės sveikatos biuro direktoriaus 2019 m. sausio 15 d. įsakymu Nr. V- 6 MOKINIŲ SVEIKATOS UGDYMO KONKURSO VARĖNOS RAJONO SVEIKIAUSIA MOKYKLA N U O S T A T A I 1. KONKURSO

Detaliau

Rokiškio rajono savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos projektų finansavimo tvarkos 1 priedas ROKIŠKIO R. JUODUPĖS LOPŠELIS

Rokiškio rajono savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos projektų finansavimo tvarkos 1 priedas ROKIŠKIO R. JUODUPĖS LOPŠELIS Rokiškio rajono savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos projektų finansavimo tvarkos 1 priedas ROKIŠKIO R. JUODUPĖS LOPŠELIS DARŽELIS (paraišką teikiančios įstaigos, organizacijos,

Detaliau

PANEVĖŽIO KOLEGIJA VALSTYBINĖ AUKŠTOJI MOKYKLA

PANEVĖŽIO KOLEGIJA VALSTYBINĖ AUKŠTOJI MOKYKLA PANEVĖŽIO KOLEGIJA VALSTYBINĖ AUKŠTOJI MOKYKLA LIETUVOS ŠVIETIMO SISTEMA Lietuvoje yra 46 aukštosios mokyklos: - 23 kolegijos (10 iš jų privačios) - 23 universitetai (8 iš jų privatūs) 2012 M. PANEVĖŽIO

Detaliau

Rokiškio rajono savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos projektų finansavimo tvarkos 1 priedas ROKIŠKIO R. JUODUPĖS LOPŠELIS

Rokiškio rajono savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos projektų finansavimo tvarkos 1 priedas ROKIŠKIO R. JUODUPĖS LOPŠELIS Rokiškio rajono savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos projektų finansavimo tvarkos 1 priedas ROKIŠKIO R. JUODUPĖS LOPŠELIS DARŽELIS (paraišką teikiančios įstaigos, organizacijos,

Detaliau

Slide 1

Slide 1 Naujosios (Z) kartos vaikai Sociologija. Kartų teorijos 1955-1965 1966-1976 1977-1994 1995-2012 Kūdikių bumo II karta X karta Y karta Z karta Šiuo metu mūsų visuomenėje susiformavę gyvena 4 kartos. Kiekviena

Detaliau

KP 2012 m. ataskaita

KP 2012 m. ataskaita PATVIRTINTA Var nos rajono savivaldyb s tarybos 2013 m. geguž s 28 d. sprendimu Nr. T-VII-712 VARöNOS RAJONO SAVIVALDYBöS 2010 2012 METŲ KORUPCIJOS PREVENCIJOS PROGRAMOS PRIEMONIŲ PLANO ĮGYVENDINIMO ATASKAITA

Detaliau

Microsoft Word - BORUŽĖLĖS_NEFORMALIOJO UGDYMO programa docx

Microsoft Word - BORUŽĖLĖS_NEFORMALIOJO UGDYMO programa docx PATVIRTINTA Klaipėdos lopšelio-darželio Boružėlė direktoriaus 2014 m. spalio 9 d.įsakymu Nr.V1-38 PRITARTA Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos Ugdymo ir kultūros departamento Švietimo skyriaus

Detaliau

Kauno menų darželis Etiudas Mgr. Virginija Bielskienė, direktorės pavaduotoja ugdymui, II vad. kategorija, auklėtoja metodininkė Žaidimas pagrindinė i

Kauno menų darželis Etiudas Mgr. Virginija Bielskienė, direktorės pavaduotoja ugdymui, II vad. kategorija, auklėtoja metodininkė Žaidimas pagrindinė i Kauno menų darželis Etiudas Mgr. Virginija Bielskienė, direktorės pavaduotoja ugdymui, II vad. kategorija, auklėtoja metodininkė Žaidimas pagrindinė ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus ir jaunesnio

Detaliau