Klaipėdos miesto savivaldybės administracija. Klaipėdos kelių skyriaus projekto vadovas Statinio projekto vadovas Viačeslavas Zbrujevas

Dydis: px
Rodyti nuo puslapio:

Download "Klaipėdos miesto savivaldybės administracija. Klaipėdos kelių skyriaus projekto vadovas Statinio projekto vadovas Viačeslavas Zbrujevas"

Transkriptas

1 Baltijos pr., Šilutės pl. (įskaitant ruožą į Dubysos g. įvažiavimą) ir Vilniaus pl. žiedinės sankryžos Klaipėdos m. rekonstravimo projektas STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS (PAGAL SUTARTĮ) STATINIO (STATINIŲ) PAVADINIMAS STATINIO PROJEKTO NUMERIS UŽSAKOVAS (STATYTOJAS) Baltijos pr., Šilutės pl. (įskaitant ruožą į Dubysos g. įvažiavimą) ir Vilniaus pl. žiedinės sankryžos Klaipėdos m. rekonstravimo projektas 8264 Klaipėdos miesto savivaldybės administracija Liepų g. 11, LT-9152 Klaipėda STATINIO KATEGORIJA PROJEKTO ETAPAS PROJEKTO DALIS BYLOS ŽYMUO Ypatingasis statinys Techninis projektas Projektiniai pasiūlymai PP-1 BYLOS LAIDA IŠLEIDIMO DATA PROJEKTUOTOJAS KVALIF. PATVIRT. DOK. NR. PAREIGOS VARDAS, PAVARDĖ PARAŠAS Klaipėdos kelių skyriaus projekto vadovas Vladimiras Davydenko UAB Kelprojektas 3474 Statinio projekto vadovas Viačeslavas Zbrujevas Statinio projekto dalies vadovas Statinio projekto dalies vadovas Paulius Petrauskas Modestas Tvysa 18MG833ICU UAB KELPROJEKTAS, I. Kanto g. 25, LT-44296, Kaunas, Lietuva. Tel.: (8~37) , faksas: (8~37) , el. paštas: Įmonės kodas

2 PROJEKTINIAI PASIŪLYMAI BYLOS DOKUMENTŲ IR BRĖŽINIŲ SUDĖTIES ŽINIARAŠTIS Dokumento žymuo TEKSTINIŲ DOKUMENTŲ ŽINIARAŠTIS Lapų sk. Laida Dokumento pavadinimas Pastabos PP.AR 5 Aiškinamasis raštas 3-7 Lapo Nr. Dokumento žymuo Lapų sk. BRĖŽINIŲ ŽINIARAŠTIS Laida Dokumento pavadinimas Pastabos PP-B.1 1 Situacijos schema, M 1: PP-SK.2 1 Estakados fasadas, statinių pjūviai PP-SK.4 1 Pietinės požeminės perėjos pjūvis PP.SK.8 1 Viadukų per geležinkelį bendrasis vaizdas 11 Lapo Nr. PRIEDAI Dokumento žymuo Lapų sk. Laida Dokumento pavadinimas Pastabos Lapo Nr. 3 Vizualizacijos Žymuo PP Baltijos pr., Šilutės pl. (įskaitant ruožą į Dubysos g. įvažiavimą) ir Vilniaus pl. žiedinės sankryžos Klaipėdos m. rekonstravimo projektas. 218 m. Puslapis 1 iš 1

3 PROJEKTINIAI PASIŪLYMAI AIŠKINAMASIS RAŠTAS 1. BENDRA INFORMACIJA Susisiekimui tarp uosto ir užmiesčio kelių Klaipėdos miesto bendrojo plano sprendiniais formuojami trys integruoti transporto koridoriai miesto pietinėje, centrinėje ir šiaurinėje dalyje, tenkinant krovininio transporto eismo poreikius ir užtikrinant susisiekimą su esamomis ir numatomomis perkėlomis į Kuršių Neringą ir Smiltynę. Numatomais rengti projektais būtų sprendžiamas IXB transporto koridoriaus tęsinys nuo magistralinio kelio A1 iki Uosto teritorijos Vilniaus pl. ir Baltijos pr. gatvėmis, rekonstruojant sankryžas su Pramonės, Šilutės pl., Taikos pr., ir Minijos g. pagal šių kategorijos gatvių STR reikalavimus. Šiuo projektu sprendžiamas. Baltijos pr., Šilutės pl. (įskaitant ruožą į Dubysos g. įvažiavimą) ir Vilniaus pl. žiedinės sankryžos Klaipėdos m. rekonstravimas. Sankryžos rekonstrukcija, estakados, atraminių sienų ir požeminių perėjų statyba numatoma nepažeidžiant trečiųjų asmenų interesų. 2. UŽSAKOVAS (STATYTOJAS) Klaipėdos miesto savivaldybė, kodas , Liepų g. 11, LT-9152 Klaipėda, tel. (8 46) , el. p. valdas.svedas@klaipeda.lt 3. PROJEKTUOTOJAS UAB Kelprojektas, I. Kanto g. 25, LT Kaunas, tel. (8 37) , faks. (8 37) , el.p. info@kelprojektas.lt. UAB Kelprojektas Klaipėdos kelių skyrius, Minijos g. 19, LT Klaipėda, tel.-faks. (8 46) Statinio projekto vadovas Viačeslavas Zbrujevas, tel , el. p. viaceslavas.zbrujevas@kelprojektas.lt. Žymuo PP.AR Baltijos pr., Šilutės pl. (įskaitant ruožą į Dubysos g. įvažiavimą) ir Vilniaus pl. žiedinės sankryžos Klaipėdos m. rekonstravimo projektas. 218 m. Puslapis 1 iš 5

4 PROJEKTINIAI PASIŪLYMAI 4. STATINIO AR JO DALIES STATYBOS VIETA AIŠKINAMASIS RAŠTAS Projektuojamas statinys randasi Klaipėdos miesto teritorijoje Vilniaus pl., Baltijos pr. ir Šilutės pl. sankirtoje. Objekto (statinio) adresas: Baltijos pr., Šilutės pl. (įskaitant ruožą į Dubysos g. įvažiavimą) ir Vilniaus pl. žiedinės sankryža Klaipėdos m. 1 pav. Projektuojamos teritorijos dislokacijos vieta 5. STATINIO AR JO DALIES PAGRINDINĖ NAUDOJIMO PASKIRTIS Inžinerinio statinio paskirtis - Susisiekimo komunikacijos. Pogrupis Gatvės/ Kiti transporto statiniai. Gatvės kategorija A 2/B 1 Statinio kategorija Ypatingasis statinys. 6. ŽEMĖS SKLYPO TERITORIJOS NAUDOJIMO REGLAMENTO PARAMETRAI Projektuojamų sprendinių atitikimą teritorijų planavimo dokumentams užtikrinti, bus atliekamas detaliojo plano koregavimas. 7. STATINIO TECHNINIAI IR PASKIRTIES RODIKLIAI Važiuojamosios dalies plotis 7,5 13, m. Eismo juostų skaičius 4-8. Eismo juostų plotis 3,25-3,75 m. 8. STATINIO STATYBOS RŪŠIS Pagrindinė statybos rūšis: Rekonstravimas, naujo statinio statyba. 9. PROJEKTINIŲ PASIŪLYMŲ SPRENDINIŲ PAAIŠKINIMAI IR PAGRINDIMAI 9.1. SUSISIEKIMO SPRENDIMAI Žymuo PP.AR Baltijos pr., Šilutės pl. (įskaitant ruožą į Dubysos g. įvažiavimą) ir Vilniaus pl. žiedinės sankryžos Klaipėdos m. rekonstravimo projektas. 218 m. Puslapis 2 iš 5

5 PROJEKTINIAI PASIŪLYMAI AIŠKINAMASIS RAŠTAS Sankryžos rekonstrukcijai įgyvendinti, techninio pasiūlymo sprendiniai parengti, vadovaujantis technine užduotimi, eismo modeliavimo rekomendacijomis, bei rengiamu Klaipėdos miesto bendruoju planu. Planuojama estakada pagrindinio Rytų Vakarų kryptimi (kelio A1 Vilnius-Kaunas-Klaipėda eismo kryptimi). Skiriamosios juostos sąskaita įrengiant papildomas 4 eismo juostas ir estakada kertant Šilutės plentą skirtingame lygyje. Planuojama šio persikirtimo gatvės kategorija - A 2. Esamą žiedinę sankryžą numatyta pritaikyti Šiaurės Rytų kryptyje esančios Šilutės plento gatvės ir Rytai Vakarai kryptyje esančių Baltijos pr. ir Vilniaus pl. gatvių, įsijungiančių į žiedą eismui. Planuojamų gatvių kategorija B 1. Esamos gatvės Vilniaus plentas (kelias A1) ir Baltijos prospektas rekonstruojamos, paliekant galimybes prisijungti šalia gatvių veikiantiems ūkiniams subjektams: degalinei, prekybos centrui ir kt. Žiedinę sankryžą numatoma rekonstruoti į didesnio pralaidumo turbo žiedinę sankryžą. Šioje sankryžoje formuojamos 2-3 eismo juostos, eismą organizuojant vertikaliuoju ir horizontaliuoju ženklinimu. Pėsčiųjų ir dviratininkų eismas organizuojamas skirtingame lygyje, įrengiant keturias požemines perėjas. Sankryžą, pėsčiųjų ir dviračių takus, požemines perėjas ir estakadą numatyta apšviesti modernia LED šviestuvų sistema. Rekonstruojant Šilutės pl. gatvę paliekama galimybė įrengti tramvajaus liniją Šiaurės Pietų kryptimi. Estakados išilginis profilis parengtas įvertinus gatvės kategorijai leistinus vertikalius dangos parametrus, aukščio gabaritus virš kertamo žiedo ir įvažiavimų į Circle K degalinę. Brėžinyje Situacijos schema, M 1:2 detalizuota transporto krypčių turbo žiedinėje sankryžoje schema. Šioje schemoje nurodoma, kaip bus užtikrintas transporto priemonių judėjimas visomis kryptimis kiekvienoje eismo juostoje. Taip pat pateikiamos siūlomos skirtingų lygių sankryžoje įsijungiančių kelių ir gatvių bei žiedinės sankryžos dangų konstrukcijos, atitinkančios SV kategorijai keliamus reikalavimus. Numatytos gatvių dangų konstrukcijos atitinka kelių projektavimo taisyklių KPT SDK 7 nurodytus reikalavimus, taikomus gatvėse ir Valstybinės reikšmės keliuose. Techninio projekto rengimo metu bus detalizuojami paviršinio vandens nuvedimo, kelio ženklų įrengimo ir dangos ženklinimo, apželdinimo bei teritorijos sutvarkymo klausimai. Projekte bus įvertinti normatyviniai atstumai, tinklų apsaugos zonos, dangų konstrukcijų charakteristikos. Projektuojant bus atsižvelgta į gretimų teritorijų apribojimus, privažiavimo kelius. Visi sprendiniai bus suderinti su suinteresuotomis organizacijomis TRANSPORTO STATINIAI ESTAKADOS Vilniaus plentą sujungti su Baltijos prospektu numatytos dvi kiekvienai krypčiai atskiros estakados virš Baltijos pr. ir Šilutės pl. žiedo t. y. Vilniaus Klaipėdos krypties estakada ir Klaipėdos Vilniaus krypties estakada su atraminėmis sienomis estakadų pradžioje ir pabaigoje. Plastiškos statinių kreivės vizualiai susijungia erdvėje virš žiedo ir įsilieja į Baltijos prospektą. Dviejų estakadų derinys, kurių fizinis gabaritas dvi eismo juostos viena kryptimi, neperkrauna erdvės žiedinėje sankryžoje, išlaisvina ją pėsčiųjų ir dviratininkų judėjimui, sukuria galimybę humanizuoti kitais atvejais neišnaudojamą teritoriją. Estakadų atramų gabaritai plane maksimaliai mažinami, dalinant jas į dvi dalis. Atramų viršūnės platėja, vizualiai suliedamos su perdangos plokštumomis. Estakados spalvinė gama bei dekoratyvinis apšvietimas galėtų būti siejamas su Jakų žiedo sprendiniais, įvertinus pastarųjų eksploatacinius rodiklius. Abiejų krypčių estakadų perdangos nekarpytos, gelžbetoninės, monolitinės, tuštumėtos plokštės. Perdangos pagrindinė išilginė armatūra: po betonavimo įtempiami stipriosios vielos pluoštai. Įtempiamos vielos pluoštai perdangoje pravedami paruoštais kanalais iš gofruotos skardos vamzdžių. Įtempiamos vielos pluoštai įtempiami į perdangos betoną per inkarus ir nejudamas jungtis. Ši įtemto gelžbetonio technologija leidžia optimizuoti perdangos aukštį (kas labai aktualu išlaikant aukščio gabaritus virš žiedinės sankryžos) bei efektyviai išnaudoti medžiagų sąnaudas. Perdangos konstruktyviniam armavimui (ne pagrindinė laikančioji armatūra) naudojama strypinė armatūra be išankstinio įtempimo. Tuštumoms perdangoje išgauti naudojami gofruotos skardos vamzdžiai. Estakados atramos gelžbetoninės ant polinių pamatų. Žymuo PP.AR Baltijos pr., Šilutės pl. (įskaitant ruožą į Dubysos g. įvažiavimą) ir Vilniaus pl. žiedinės sankryžos Klaipėdos m. rekonstravimo projektas. 218 m. Puslapis 3 iš 5

6 PROJEKTINIAI PASIŪLYMAI AIŠKINAMASIS RAŠTAS Estakadų tarpatramių ilgiai: Vilniaus Klaipėdos krypties estakada - 27,+37, ,+27, m (bendras ilgis 397 m); Klaipėdos Vilniaus krypties estakada - 27,+2 37, ,+27,m (bendras ilgis 43 m); Estakados perdangos plotis - 1,5 m. Estakadų prieigose rengiamos gelžbetoninės monolitinės atraminės sienos ant polinių pamatų, tarpusavyje sujungtos plieninėmis templėmis ir užpiltos gruntu. Atraminių sienų ilgiai ir pločiai: Vilniaus Klaipėdos krypties estakados pradžioje: 115,23 m; plotis 1,5 m (tarp atraminių sienų); Klaipėdos Vilniaus krypties estakados pradžioje: 15,5 m, plotis 1,5 m (tarp atraminių sienų); estakadų pabaigoje: 198,8 m, plotis 2,5 m (tarp atraminių sienų) ATRAMINĖS SIENOS Vilniaus plente (žiūrint nuo Vilniaus pusės) esamas kelias turi būti išplatintas į abi puses. Siekiant nepažeisti trečių asmenų interesų, išplatinant sankasą, numatyta įrengiant gelžbetonines monolitines atramines sienas ant polinių pamatų. Atraminių sienų ilgiai ir aukščiai: Dešinėje kelio pusėje (Vilniaus Klaipėdos krypties kelkraštyje): ilgis m; aukštis iki 5, m; Kairėje kelio pusėje (Klaipėdos Vilniaus krypties kelkraštyje): ilgis m; aukštis iki 4, m POŽEMINĖS PERĖJOS Pėsčiųjų susisiekimui numatytos keturios požeminės pėsčiųjų perėjos po Baltijos pr. ir Šilutės pl. žiedo važiuojamąja dalimi. Perėjų laikančios konstrukcijos gelžbetoninės. Patekimui į požemines perėjas numatyti laiptai ir vertikalūs keltuvai žmonėms su negalia išorinėje žiedo dalyje, bei pandusai vidinėje žiedo dalyje. Požeminės perėjos plotis 4,5 m, lubų aukštis 2,7 m, perėjų ilgis nuo 23 iki 33 m VIADUKAI PER GELEŽINKELĮ Kelio A1 Vilnius Kaunas Klaipėda 36 km esantys viadukai per geležinkelį patenka į projektavimo darbų ribas. Esamų viadukų važiuojamosios dalies pločiai yra nepakankamai, todėl viadukus numatyta rekonstruoti, išplatinant jų perdangą po 2 m į abi kelkraščių puses (rekonstravimo sprendinys pavaizduotas statinių pjūvių brėžinyje) INŽINERINIAI TINKLAI Rengiant techninį projektą, visi inžineriniai tinklai, kurie papuls į dviejų lygių sankryžos, bei jos prieigų zoną, bus apsaugoti arba jeigu trukdys ir apsaugos priemonių nepakas, bus rekonstruojami. Apsaugojimo arba rekonstrukcijos darbai, priklausys nuo šiuos tinklus eksploatuojančių įmonių išduotų prisijungimo sąlygų. Atsižvelgus į pirminių duomenų analizę, planuojama, kad bus rekonstruoti esami apšvietimo tinklai, elektros perdavimo ir ryšių linijos bei dujotiekio tinklai. Vandens nuvedimo užtikrinimui numatoma rekonstruoti lietaus nuotekų tinklus EISMO ORGANIZAVIMAS VYKDANT DARBUS Pateiktus sprendinius siūloma įgyvendinti etapais, siekiant užtikrinti minimalius transporto eismo apribojamus Vilniaus plentu, žiedu bei Baltijos prospektu. Vykdant statybos darbus, transporto eismas žiedu, estakadų ir požeminių perėjų darbų zonoje, bus ribojamas iki 2 eismo juostų. Rengiant sankryžos rekonstrukcijos techninį projektą, bus parengti detalūs eismo organizavimo projektiniai sprendiniai ir suderinti su Užsakovu, Lietuvos kelių policija, bei visais kitais suinteresuotais atstovais. Žymuo PP.AR Baltijos pr., Šilutės pl. (įskaitant ruožą į Dubysos g. įvažiavimą) ir Vilniaus pl. žiedinės sankryžos Klaipėdos m. rekonstravimo projektas. 218 m. Puslapis 4 iš 5

7 PROJEKTINIAI PASIŪLYMAI 9.5. NORMATYVINIAI STATYBOS TECHNINIAI DOKUMENTAI: AIŠKINAMASIS RAŠTAS STR 1.4.4:217 STR 1.6.1:216 STR 2.1.1(1):25 STR 2.1.1(3):1999 STR 2.1.1(4):28 STR 2.1.1(5):28 STR 2.1.7:23 STR 2.3.1:21 STR 2.6.4:214 KTR 1.1:28 KPT SDK 7 R PDTP 12 Statinio projektavimas, projekto ekspertizė Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra Esminis statinio reikalavimas. Mechaninis atsparumas ir pastovumas Esminiai statinio reikalavimai. Higiena, sveikata, aplinkos apsauga Esminis statinio reikalavimas. Naudojimo sauga Esminis statinio reikalavimas. Apsauga nuo triukšmo Pastatų vidaus ir išorės aplinkos apsauga nuo triukšmo Statiniai ir teritorijos. Reikalavimai žmonių su negalia reikmėms Gatvės ir vietinės reikšmės keliai. Bendrieji reikalavimai Automobilių keliai Automobilių kelių standartizuotų dangų konstrukcijų projektavimo taisyklės Pėsčiųjų ir dviračių takų projektavimo rekomendacijos Visuomenės informavimui LAIDA DATA LAIDOS STATUSAS. KEITIMO PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA) Kvalifikaciją Projektuotojas patvirtinančio dokumento Nr. Pareigos Vardas, pavardė Parašas 3474 SPV UAB Viačeslavas Zbrujevas Kelprojektas Žymuo PP.AR Baltijos pr., Šilutės pl. (įskaitant ruožą į Dubysos g. įvažiavimą) ir Vilniaus pl. žiedinės sankryžos Klaipėdos m. rekonstravimo projektas. 218 m. Puslapis 5 iš 5

8 211/7: /5: R R /6: R- 211/71:12 R-4 R-3 R-6 5 R R-3 211/7:61 R R R-42 R R-3 R R-5 R R /6:152 2 R-2 R R R R R R-3 R-6 211/7: R R R R R R-.8 8 R R-6 211/6:316 R-68 R-6 R-5 SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI: R /6: R-3 2. PROJEKTUOJAMA ESTAKADA 1 R REKONSTRUOJAMAS VIADUKAS 5.37 PROJEKTUOJAMŲ TRINKELIŲ DANGA R R-4 PROJEKTUOJAMOS EISMO JUOSTOS R- PROJEKTUOJAMI GATVĖS BORTAI Projektuojamos požeminės perėjos 2.65 PROJEKTUOJAMI NUŽEMINTI GATVĖS BORTAI PROJEKTUOJAMI VEJOS BORTAI PROJEKTUOJAMAS KELIO BORTAI PROJEKTUOJAMA APSAUGINĖ PĖSČIŪJŲ TVORELĖ PROJEKTUOJAMOS ASFALTO DANGOS KRAŠTAS PROJEKTUOJAMA ATRAMINĖ SIENUTĖ PROJEKTUOJAMI ATITVARAI PROJEKTUOJAMOS KELEIVIŲ LAUKIMO VIETOS SU SUOLIUKU IR ŠIUKŠLEDĖŽE 211/6: R-4 211/6: R-8 R-6 211/6:235 R NAIKINAMOS ĮVAŽOS 211/7:6 218 LAIDA DATA STATYBOS LEIDIMUI, KONKURSUI IR STATYBAI LAIDOS STATUSAS. KEITIMO PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA) STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS Baltijos pr., Šilutės pl. (įskaitant ruožą į Dubysos g. įvažiavimą) ir Vilniaus pl. žiedinės sankryžos Klaipėdos m. rekonstravimo projektas KVAL. PATV. DOK. NR STATINIO NUMERIS IR PAVADINIMAS SPV V. Zbrujevas SPDV P. Petrauskas SPDV M. Tvysas INŽ. Ž. Jokšaitė STATYTOJAS IR (ARBA) UŽSAKOVAS LT 211/7:32 Klaipėdos miesto savivaldybės administracija Liepų g. 11, LT-9152 Klaipėda Baltijos pr., Šilutės pl. (įskaitant ruožą į Dubysos g. įvažiavimą) ir Vilniaus pl. žiedinės sankryžos Klaipėdos m. rekonstravimo projektas DOKUMENTO PAVADINIMAS LAIDA Situacijos schema M1:1 DOKUMENTO ŽYMUO PP-B.1 LAPAS LAPŲ 1 1

9 ŠIAURINĖS ESTAKADOS FASADAS M 1: Triukšmą slopinančios užtvaros Patiltės gabaritas Patiltės gabaritas Patiltės gabaritas Atraminė siena ant gręžtinių polių Atraminė siena ant gręžtinių polių DARBŲ ŽYMĖS, m VAŽIUOJ. DALIES AUKŠČIAI, m ATRAMINIŲ SIENŲ, ESTAKADOS PRADŽIOJE, SKERSINIS PJŪVIS M 1:1 Pk Pk 2+23 Pk Pk L-kintamas ESTAKADŲ SKERSINIS PJŪVIS TIES DEGALINE CINRCLE K M 1: Atraminės sienos Atraminė siena * 3235* 4356* 111 Atraminė siena jungiamajame kelyje Atraminė siena jungiamajame kelyje 4246* 2297* NUOLYDŽIAI IR VERTIKALIOS KREIVĖS (%/m) R=3 L= % R=4 L= % 13.2 R=4 L= % 18.5 R=2 L=77.3 ŽEMĖS PAVIRŠIAUS AUKŠČIAI, m PIKETAI TIESĖS IR KREIVĖS L=26.8 L=4. L=17.68 R=58 L=114.4 L=1.8 R=6 L=154.7 L=74.84 R=6 L=33. L=27.66 R=13 L=148.6 PIETINĖ ESTAKADA ŠIAURINĖ ESTAKADA Sklypo riba Sklypo riba ATRAMINIŲ SIENŲ, ESTAKADOS PABAIGOJE, SKERSINIS PJŪVIS M 1:1 ~ ~3888 (Pk Pk 8+7) Sklypo riba Sklypo riba Sklypo riba 1913 Sklypo riba Triukšmą slopinančios užtvaros * Triukšmą slopinančios užtvaros Atraminė siena Atraminė siena Templės 218 STATYBOS LEIDIMUI, KONKURSUI IR STATYBAI LAIDA DATA LAIDOS STATUSAS. KEITIMO PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA) Gręžtiniai poliai Gręžtiniai poliai KVAL. PATV. STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS Baltijos pr., Šilutės pl. (įskaitant ruožą į Dubysos g. įvažiavimą) ir Vilniaus pl. žiedinės sankryžos Klaipėdos m. rekonstravimo projektas DOK. NR. STATINIO NUMERIS IR PAVADINIMAS SPV SPDV V. Zbrujevas M. Tvysa Baltijos pr., Šilutės pl. (įskaitant ruožą į Dubysos g. įvažiavimą) ir Vilniaus pl. žiedinės sankryžos Klaipėdos m. rekonstravimo projektas DOKUMENTO PAVADINIMAS LAIDA Estakados fasadas, statinių pjūviai STATYTOJAS IR (ARBA) UŽSAKOVAS DOKUMENTO ŽYMUO LAPAS LAPŲ LT Klaipėdos miesto savivaldybės administracija, Liepų g. 11, Lt-9152 Klaipėda PP-SK2 1 1 ( 594mm x 16mm) A=.95 Sq. m

10 PIETINĖS POŽEMINĖS PERĖJOS SKERSINIS PJŪVIS M 1:5 PIETINĖS POŽEMINĖS PERĖJOS SKERSINIS PJŪVIS PER LAIPTUS M 1:5 Dangos pašiurkštinimas 2/5 frakcijos mineraline medžiaga Asfalto viršutinis sl. SMA 11 S (su PMB) - 4 mm (su PMB) - 8 mm Asfalto apatinis sl. AC 22 AS SZ 22 Asfalt. arm. polimeruose impregnuotas stiklo pluošto tinklas Asfalto pagrindo sl. AC 32 PS - 14 mm Skaldos pagrindo sl. E v2 15MPa - 2 mm Apsaug. šalčiui atsparus sl. E v2 1MPa - 5 mm Dangos pašiurkštinimas 2/5 frakcijos mineraline medžiaga Asfalto viršutinis sl. SMA 11 S (su PMB) - 4 mm (su PMB) - 4 mm Asfalto apatinis sl. AC 16 AS SZ 18 Asfalt. arm. polimeruose impregnuotas stiklo pluošto tinklas Asfalto pagrindo sl. AC 32 PS mm Apsauginis asfaltbetonio sl. SMA 5 N - 2 mm Hidroizoliacija 2sl. - 1 mm Išlyginamasis betono sl. (C25/3) - 3 mm Dangos pašiurkštinimas 2/5 frakcijos mineraline medžiaga Asfalto viršutinis sl. SMA 11 S (su PMB) - 4 mm (su PMB) - 4 mm Asfalto apatinis sl. AC 16 AS SZ 18 Asfalt. arm. polimeruose impregnuotas stiklo pluošto tinklas Apsauginis asfaltbetonio sl. SMA 5 N - 2 mm Hidroizoliacija 2sl. - 1 mm Išlyginamasis betono sl. (C25/3) - 3 mm Dangos pašiurkštinimas 2/5 frakcijos mineraline medžiaga Asfalto viršutinis sl. SMA 11 S (su PMB) - 4 mm (su PMB) - 8 mm Asfalto apatinis sl. AC 22 AS SZ 22 Asfalt. arm. polimeruose impregnuotas stiklo pluošto tinklas Asfalto pagrindo sl. AC 32 PS - 14 mm Skaldos pagrindo sl. E v2 15MPa mm Apsauginis asfaltbetonio sl. SMA 5 N - 2 mm Hidroizoliacija 2sl. - 1 mm Atraminė siena 15 6 Išlyginamasis betono sl. (C25/3) - 3 mm Nufrezuojama esamo asfaltbetonio dalis asfaltbetonio armavimas polimeruose impregnuotu stiklo pluošto tinklu Nufrezuojama esamo asfaltbetonio dalis 14,69 Neįgaliesiems pritaikyti porankiai Požeminės perėjos g/b konstrukcija Neįgaliesiems pritaikyti porankiai 12 14, Pereinamosios plokštės PP-4 1:1 5 Hidroizoliacija (apsauginis lakštas) 1sl. Hidroizoliacija 1sl ,89 G/b perėja - 3 mm Gulekšnis Skaldos pagrindas H=4 mm Sutankintas drenuojantis gruntas filtracijos koef. ne mažiau kaip 2m/parą (k=.98) 1:1 Drenažas Betoninio paviršiaus glaistymas ir dažymas 45 1% 1% :1 Sutankintas drenuojantis gruntas filtracijos koef. ne mažiau kaip 2m/parą (k=.98) Gręžtiniai poliai Ø3 mm Gręžtiniai poliai Ø3 mm ,9 Gręžtiniai poliai Ø3 mm Gręžtiniai poliai Ø3 mm Skalda 11/12 PVC Ø 2 mm Lietaus nuotekos Skalda 5/11 Gręžtiniai poliai Ø45 mm Epoksidinė danga su smėlio pabarstu - 5 mm Išlyginamasis betono sl. (C25/3) - 3 mm G/b perėja - 25 mm Apsauginis betono sl. C8/1-5 mm Hidroizoliacija 1sl. Apsauginis betono sl. C8/1-5 mm Skaldos pagrindas /45 frakcija - 15 mm Šalčiui nejautrių medžiagų sl. - 2 mm Skalda 5/11 H=1 mm PIETINĖS POŽEMINĖS PERĖJOS IŠILGINIS PJŪVIS M 1: Vertikalusis keltuvas neįgaliesiems 3 Neįgaliesiems pritaikyti porankiai 1 Vertikalusis keltuvas neįgaliesiems Atraminė siena 12 Žemės paviršius Žiedinės sankryžos važiuojamoji dalis Žemės paviršius 14,18 Neįgaliesiems pritaikyti porankiai Požeminės perėjos g/b konstrukcijos 11,9 1,538 PASTABOS: Matmenys - mm, altitudės - m. 2. Brėžinyje pateikiami pietinės požeminės perėjos sprendiniai. Šiaurinės, vakarinės ir rytinės požeminių perėjų sprendiniai analogiški pietinės požeminės perėjos sprendiniams. 218 STATYBOS LEIDIMUI, KONKURSUI IR STATYBAI LAIDA DATA LAIDOS STATUSAS. KEITIMO PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA) STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS KVAL. PATV. Baltijos pr., Šilutės pl. (įskaitant ruožą į Dubysos g. įvažiavimą) ir Vilniaus pl. žiedinės sankryžos Klaipėdos m. rekonstravimo projektas DOK. NR. STATINIO NUMERIS IR PAVADINIMAS 3474 SPV V. Zbrujevas Baltijos pr., Šilutės pl. (įskaitant ruožą į Dubysos g. įvažiavimą) ir Vilniaus pl. žiedinės sankryžos Klaipėdos m. rekonstravimo projektas SPDV M. Tvysa DOKUMENTO PAVADINIMAS LAIDA Pietinės požeminės perėjos pjūviai STATYTOJAS IR (ARBA) UŽSAKOVAS DOKUMENTO ŽYMUO LAPAS LAPŲ LT Klaipėdos miesto savivaldybės administracija, Liepų g. 11, Lt-9152 Klaipėda PP-SK4 1 1 ( 594mm x 13mm) A=.77 Sq.m

11 PROJEKTUOJAMAS VIADUKO FASADAS M 1:1 VILNIUS Atrama Nr. 1 Įrengiami vienprofiliniai deformaciniai pjūviai Atrama Nr. 2 Plieniniai cinkuoti turėklai 682 Atrama Nr. 3 Įrengiami vienprofiliniai deformaciniai pjūviai Atrama Nr. 4 KLAIPĖDA :1,5 1:1,5 Plieninė sija Plieninė sija Plieninė sija Įrengiama berma Nauji šlaitiniai laiptai 1:1,5 Įrengiama berma Šlaitai tvirtinami betoninėmis plytelėmis ~1:1, (esamas patiltės gabaritas nesumažinamas) Šlaitai tvirtinami betoninėmis plytelėmis ~1:1,25 1:1,5 Nauji šlaitiniai laiptai Projektuojama g/b atraminė siena ant gręžtinių polių Įrengiami nauji gręžtiniai poliai Įrengiami nauji gręžtiniai poliai Įrengiami nauji gręžtiniai poliai Įrengiami nauji gręžtiniai poliai PROJEKTUOJAMAS VIADUKŲ SKERSINIS PJŪVIS M 1: L-kintamas Plieniniai cinkuoti turėklai Nauji šalitilčio blokai Plieniniai cinkuoti turėklai Projektuojami nauji šalitilčio blokai Plieniniai cinkuoti turėklai Projektuojami nauji šalitilčio blokai Įrengiamos plieninės sijos Esamos perdangos sijos Įrengiamos plieninės sijos Platinamos atramos Esamos atramų dalys Platinamos atramos G/b plokštė sujungiama su esamomis g/b sijomis G/b plokštė sujungiama su esamomis g/b sijomis Patiltės gabaritas nesumažinamas Patiltės gabaritas nesumažinamas Platinama viaduko dalis Naujos g/b kolonos Esamos kolonos Naujos g/b kolonos Platinama viaduko dalis Platinami rostverkai Platinami rostverkai Įrengiami nauji gręžtiniai poliai Įrengiami nauji gręžtiniai poliai STATYBOS LEIDIMUI, KONKURSUI IR STATYBAI LAIDA DATA LAIDOS STATUSAS. KEITIMO PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA) STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS KVAL. PATV. DOK. NR. BALTIJOS PR., ŠILUTĖS PL. (ĮSKAITANT RUOŽĄ Į DUBYSOS G. ĮVAŽIAVIMĄ) IR VILNIAUS PL. ŽIEDINĖS SANKRYŽOS KLAIPĖDOS M. REKONSTRAVIMO PROJEKTAS STATINIO NUMERIS IR PAVADINIMAS 3474 SPV V. ZBRUJEVAS SPDV M. TVYSA BALTIJOS PR., ŠILUTĖS PL. (ĮSKAITANT RUOŽĄ Į DUBYSOS G. ĮVAŽIAVIMĄ) IR VILNIAUS PL. ŽIEDINĖS SANKRYŽOS KLAIPĖDOS M. REKONSTRAVIMO PROJEKTAS DOKUMENTO PAVADINIMAS VIADUKŲ PER GELEŽINKELĮ BENDRAS VAIZDAS LAIDA STATYTOJAS IR (ARBA) UŽSAKOVAS DOKUMENTO ŽYMUO LAPAS LAPŲ LT LIETUVOS AUTOMOBILIŲ KELIŲ DIREKCIJA J. BASANAVIČIAUS G. 36 LT-319 VILNIUS PP-SK ( 594mm x 841mm) A= Sq.m

12

13

14

KOMPLEKSAS STADIJA TOMAS METAI U PP I 2016 OBJEKTAS: ALYTAUS NAUJOSIOS G. REKONSTRAVIMAS NUO NAUJOSIOS IR PUTINŲ G. SANKRYŽOS IKI GELEŽINKELIO

KOMPLEKSAS STADIJA TOMAS METAI U PP I 2016 OBJEKTAS: ALYTAUS NAUJOSIOS G. REKONSTRAVIMAS NUO NAUJOSIOS IR PUTINŲ G. SANKRYŽOS IKI GELEŽINKELIO KOMPLEKSAS STADIJA TOMAS METAI U-1270-1 PP I 2016 OBJEKTAS: ALYTAUS NAUJOSIOS G. REKONSTRAVIMAS NUO NAUJOSIOS IR PUTINŲ G. SANKRYŽOS IKI GELEŽINKELIO VIADUKO STATYTOJAS: ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA

Detaliau

STATYTOJAS A. Zakaro firma IĮ STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS Inţinerinių statinių Klaipėdos m., Minijos g. 44 B rekonstravimo ir statybos projektas STA

STATYTOJAS A. Zakaro firma IĮ STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS Inţinerinių statinių Klaipėdos m., Minijos g. 44 B rekonstravimo ir statybos projektas STA STATYTOJAS A. Zakaro firma IĮ STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS Inţinerinių statinių Klaipėdos m., Minijos g. 44 B rekonstravimo ir statybos projektas STATYBOS RŪŠIS Statinio rekonstravimas STATINIO KATEGORIJA

Detaliau

OBJEKTAS: GYVENAMO NAMO REKONSTRUKCIJA

OBJEKTAS: GYVENAMO NAMO REKONSTRUKCIJA UAB ŠARŪNO KIAUNĖS PROJEKTAVIMO STUDIJA ALEKSOTO G. -2, KAUNAS Direktorius Šarūnas Kiaunė kiaunes@yahoo.com 8 687 52 29-2 OBJEKTAS: STATYBOS VIETA: BYLA: TOMAS: STADIJA: KATEGORIJA: STATYTOJAS: PROJEKTO

Detaliau

UAB VIA PROJECTA Lukiškių g , Vilnius, Lietuva Tel.: ; El. paštas: Statytojas (užsakovas) VILNIAUS MIESTO SAVIVALDY

UAB VIA PROJECTA Lukiškių g , Vilnius, Lietuva Tel.: ; El. paštas: Statytojas (užsakovas) VILNIAUS MIESTO SAVIVALDY UAB VIA PROJECTA Lukiškių g. 3-409, Vilnius, Lietuva Tel.: 865565992; El. paštas: info@viaprojecta.lt Statytojas (užsakovas) VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖ Statytojo (užsakovo) adresas Projekto pavadinimas

Detaliau

ADRESAS UAB COWI Lietuva Ukmergės g. 369A LT Vilnius TEL FAKS WWW cowi.lt STATYTOJAS PROJEKTO PAVADINIMAS PROJEKTO

ADRESAS UAB COWI Lietuva Ukmergės g. 369A LT Vilnius TEL FAKS WWW cowi.lt STATYTOJAS PROJEKTO PAVADINIMAS PROJEKTO ADRESAS UAB COWI Lietuva Ukmergės g. 369A LT-4 Vilnius TEL +370-5-0760 FAKS +370-5-4777 WWW cowi.lt STATYTOJAS PROJEKTO PAVADINIMAS PROJEKTO NUMERIS ETAPAS BYLOS ŽYMUO Varėnos rajono savivaldybės administracija

Detaliau

Statytojas VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖ Statinio projekto pavadinimas KROKUVOS GATVĖS ATKARPOS NUO GIEDRAIČIŲ G. IKI DAUGĖLIŠKIO G. STATYBOS PROJEKTAS

Statytojas VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖ Statinio projekto pavadinimas KROKUVOS GATVĖS ATKARPOS NUO GIEDRAIČIŲ G. IKI DAUGĖLIŠKIO G. STATYBOS PROJEKTAS Statytojas VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖ Statinio projekto pavadinimas KROKUVOS GATVĖS ATKARPOS NUO GIEDRAIČIŲ G. IKI DAUGĖLIŠKIO G. STATYBOS PROJEKTAS Statinio projekto Nr. Statinio projekto etapas Statinio

Detaliau

Atestato Nr. Projektavimo stadija Komplekso Nr. Statinys PROJEKTINIAI PASIŪLYMAI, (PP) ACON-2018-MN KULTŪROS IR VERSLO CENTRAS JUOZAPAVIČIAUS IR RINKT

Atestato Nr. Projektavimo stadija Komplekso Nr. Statinys PROJEKTINIAI PASIŪLYMAI, (PP) ACON-2018-MN KULTŪROS IR VERSLO CENTRAS JUOZAPAVIČIAUS IR RINKT Atestato Nr. Projektavimo stadija Komplekso Nr. Statinys PROJEKTINIAI PASIŪLYMAI, (PP) ACON28MN YPATINGAS STATINYS. Statytojas VŠĮ Maskvos kultūros ir verslo centras Maskvos namai Vilniuje", įm.k. 36439

Detaliau

MB JVPI Projekto pavadinimas Statytojas PREKYBOS PASKIRTIES PASTATAS. ZUJŪNŲ G. 1, VILNIUS. STATYBOS PROJEKTAS UAB RIVONA Statybos adresas ZUJŪNŲ G. 1

MB JVPI Projekto pavadinimas Statytojas PREKYBOS PASKIRTIES PASTATAS. ZUJŪNŲ G. 1, VILNIUS. STATYBOS PROJEKTAS UAB RIVONA Statybos adresas ZUJŪNŲ G. 1 Projekto pavadinimas Statytojas PRKYBOS PSKIRIS PSS. ZUJŪNŲ., ILNIUS. UB RION Statybos adresas ZUJŪNŲ., ILNIUS. Statybos rūšis NUJ SYB Naudojimo paskirtis PRKYBOS Statinio kategorija YPINS Projekto etapas

Detaliau

UAB Studija 33, Įm. kodas: PVM kodas: LT A.s. LT AB SEB Vilniaus bankas Adresas: Danės g. 43, Klaipėda Tel

UAB Studija 33, Įm. kodas: PVM kodas: LT A.s. LT AB SEB Vilniaus bankas Adresas: Danės g. 43, Klaipėda Tel UAB Studija 33, Įm. kodas: 30024086 PVM kodas: LT000079663 A.s. LT86 7044 0600 0496 3883 AB SEB Vilniaus bankas Adresas: Danės g. 43, Klaipėda Tel.: (8-46) 30063 Faks.: (8-46) 30062 www.s33.lt ; info@s33.lt

Detaliau

Microsoft PowerPoint - PREZENTACIJA 05-04_KAUET [Compatibility Mode]

Microsoft PowerPoint - PREZENTACIJA 05-04_KAUET [Compatibility Mode] Daugiaaukštės lengvųjų automobilių saugyklos Sukilėlių pr. 19 b projektiniai pasiūlymai Bendri duomenys Uždaroji akcinė bendrovė EKSPLOIT Lietuvos sveikatos mokslų universiteto ligoninės Kauno klinikos

Detaliau

Rekomendacijos vietinės reikšmės kelių su žvyro danga taisymui

Rekomendacijos vietinės reikšmės kelių su žvyro danga taisymui Rekomendacijos vietinės reikšmės kelių su žvyro danga taisymui LAKD TNT skyriaus vedėjas Evaldas Petrikas Reglamentavimas Automobilių kelių standartizuotų dangų konstrukcijų projektavimo taisyklės KPT

Detaliau

OBJEKTAS ADRESAS ŽEMĖS SKLYPO KADASTRO NUMERIS UŽSAKOVAS / STATYTOJAS STADIJA STATINIO STATYBOS RŪŠIS STATINIO KATEGORIJA DALYS VIENBUČIO GYVENAMOJO N

OBJEKTAS ADRESAS ŽEMĖS SKLYPO KADASTRO NUMERIS UŽSAKOVAS / STATYTOJAS STADIJA STATINIO STATYBOS RŪŠIS STATINIO KATEGORIJA DALYS VIENBUČIO GYVENAMOJO N OBJEKTAS ADRESAS ŽEMĖS SKLYPO KADASTRO NUMERIS UŽSAKOVAS / STATYTOJAS STADIJA STATINIO STATYBOS RŪŠIS STATINIO KATEGORIJA DALYS VIENBUČIO GYVENAMOJO NAMO, KAUNO R. SAV., KARMĖLAVOS SEN., NAUJASODŽIO K.,

Detaliau

Š Krovininio transporto manevravimo trajektorijos STATINIŲ SĄRAŠAS 1a Esamas gamyklos pastatas Vandens surinkimo latakas 1b Prist

Š Krovininio transporto manevravimo trajektorijos STATINIŲ SĄRAŠAS 1a Esamas gamyklos pastatas Vandens surinkimo latakas 1b Prist 68746.8 47933.7 Š Krovininio transporto manevravimo trajektorijos STATINIŲ SĄRAŠAS a Esamas gamyklos pastatas Vandens surinkimo latakas b Pristatoma gamyklos dalis Esamas gamyklos kiemas 8,85 i=7,5% G

Detaliau

Kompl. Nr Daugiabučio gyvenamojo namo (6.3) Taikos g. 157B (skl.kad.nr.0101/0028:0050), Vilniuje, Lapas Lapų PROJEKTINIAI PASIŪLYMAI DOKUMENTŲ I

Kompl. Nr Daugiabučio gyvenamojo namo (6.3) Taikos g. 157B (skl.kad.nr.0101/0028:0050), Vilniuje, Lapas Lapų PROJEKTINIAI PASIŪLYMAI DOKUMENTŲ I Kompl. Nr.8-0 Daugiabučio gyvenamojo namo (6.) Taikos g. 7B (skl.kad.nr.00/008:000), Vilniuje, Lapas Lapų PROJEKTINIAI PASIŪLYMAI DOKUMENTŲ IR BRĖŽINIŲ SUDĖTIES ŽINIARAŠTIS Eilės Brėžinio žymuo nr. Projekto

Detaliau

Žirm n g , Vilnius Tel.: (8~5) ; Faks.: (8~5) Statytojas (užsakovas) Statinio projekto pavadinimas Statinio kategorija

Žirm n g , Vilnius Tel.: (8~5) ; Faks.: (8~5) Statytojas (užsakovas) Statinio projekto pavadinimas Statinio kategorija Žirm n g.9 -, 9 Vilnius Tel.: (8~5) 7 8 ; Faks.: (8~5) 8 Statytojas (užsakovas) Statinio projekto pavadinimas Statinio kategorija Statinio grup UAB ARGINTA INVESTMENT DIDMENIN S PREKYBOS PASTATO, NALŠIOS

Detaliau

OBJEKTAS ADRESAS ŽEMĖS SKLYPO KADASTRO NUMERIS UŽSAKOVAS / STATYTOJAS STADIJA STATINIO STATYBOS RŪŠIS STATINIO KATEGORIJA DALYS VIENBUČIŲ GYVENAMŲJŲ N

OBJEKTAS ADRESAS ŽEMĖS SKLYPO KADASTRO NUMERIS UŽSAKOVAS / STATYTOJAS STADIJA STATINIO STATYBOS RŪŠIS STATINIO KATEGORIJA DALYS VIENBUČIŲ GYVENAMŲJŲ N OBJEKTAS ADRESAS ŽEMĖS SKLYPO KADASTRO NUMERIS UŽSAKOVAS / STATYTOJAS STADIJA STATINIO STATYBOS RŪŠIS STATINIO KATEGORIJA DALYS VIENBUČIŲ GYVENAMŲJŲ NAMŲ KVARTALAS TARP ARIMŲ, TOLMINKIEMIO IR VĖLUVOS GATVĖS

Detaliau

Projekto pavadinimas ADMINISTRACINĖS PASKIRTIES PASTATAS PANERIŲ G. 49, VILNIUJE. II ETAPAS Statytojas UAB STAMECHA Statinio adresas Statybos rūšis PA

Projekto pavadinimas ADMINISTRACINĖS PASKIRTIES PASTATAS PANERIŲ G. 49, VILNIUJE. II ETAPAS Statytojas UAB STAMECHA Statinio adresas Statybos rūšis PA rojekto pavadinimas ADMINISTRAINĖS ASKIRTIES ASTATAS ANERIŲ G. 49, VILNIUJE. II ETAAS Statytojas UA STAMEHA Statinio adresas Statybos rūšis ANERIŲ G. 49, VILNIUS (Žemės skl. Kad.Nr. 11/55:91 Vilniaus m.

Detaliau

UAB UGIRA Jono Dailidės g. 10, LT 68307, Marijampolė ALYTAUS DAINAVOS PAGRINDINĖS MOKYKLOS, VILTIES G. 12, ALYTUJE FUTBOLO AI

UAB UGIRA Jono Dailidės g. 10, LT 68307, Marijampolė ALYTAUS DAINAVOS PAGRINDINĖS MOKYKLOS, VILTIES G. 12, ALYTUJE FUTBOLO AI UAB UGIRA Jono Dailidės g. 10, LT 68307, Marijampolė 8-343-92216 www.ugira.lt ALYTAUS DAINAVOS PAGRINDINĖS MOKYKLOS, VILTIES G. 12, ALYTUJE FUTBOLO AIKŠTELĖS (UNIKALUS NR. 4400-2934-7433) REKONSTRAVIMO,

Detaliau

Administracinės paskirties pastato, Aulaukio g. 31, Slengių k., Klaipėdos r. sav., statybos projektas. Projektiniai pasiūlymai PROJEKTINIO PASIŪLYMO A

Administracinės paskirties pastato, Aulaukio g. 31, Slengių k., Klaipėdos r. sav., statybos projektas. Projektiniai pasiūlymai PROJEKTINIO PASIŪLYMO A Administracinės paskirties pastato, Aulaukio g. 31, Slengių k., Klaipėdos r. sav., statybos projektas. Projektiniai pasiūlymai PROJEKTINIO PASIŪLYMO AIŠKINAMASIS RAŠTAS I. PAŽINTINIAI OBJEKTO DUOMENYS

Detaliau

Microsoft Word - TDP_Virselis

Microsoft Word - TDP_Virselis Projektavimo stadija TECHNINIS PROJEKTAS Kompleksas ALYTAUS PUTINŲ GIMNAZIJOS SPORTO AIKŠTYNO ĮRENGIMAS IR REKONSTRAVIMAS PRITAIKANT ALYTAUS MIESTO BENDRUOMENĖS POREIKIAMS Projekto pavadinimas PUTINŲ GIMNAZIJOS

Detaliau

OBJEKTAS: ADMINISTRACINIŲ PATALPŲ ĮRENGIMAS SANDĖLIO PASKIRTIES PASTATE, ATLIEKANT KAPITALINIO REMONTO DARBUS, ŠILUTĖS PL. 107, KLAIPĖDOJE, PROJEKTINI

OBJEKTAS: ADMINISTRACINIŲ PATALPŲ ĮRENGIMAS SANDĖLIO PASKIRTIES PASTATE, ATLIEKANT KAPITALINIO REMONTO DARBUS, ŠILUTĖS PL. 107, KLAIPĖDOJE, PROJEKTINI OBJEKTAS: ADMINISTRACINIŲ PATALPŲ ĮRENGIMAS SANDĖLIO PASKIRTIES PASTATE, ATLIEKANT KAPITALINIO REMONTO DARBUS, ŠILUTĖS PL. 107, KLAIPĖDOJE, PROJEKTINIAI PASIŪLYMAI ADRESAS: KLAIPĖDOS M., ŠILUTĖS PL. 107

Detaliau

Microsoft Word - TDP_Virselis

Microsoft Word - TDP_Virselis Projektavimo stadija TECHNINIS PROJEKTAS Kompleksas ALYTAUS PANEMUNĖS PAGRINDINĖS MOKYKLOS SPORTO AIKŠTYNO ĮRENGIMAS IR REKONSTRAVIMAS PRITAIKANT ALYTAUS MIESTO BENDRUOMENĖS POREIKIAMS Projekto pavadinimas

Detaliau

_SGD_SPRENDINIAI TARYBAI_AR SANTRAUKA_12005

_SGD_SPRENDINIAI TARYBAI_AR SANTRAUKA_12005 1. ĮVADAS Suskystintųjų gamtinių dujų (toliau SkGD) terminalo, susijusios infrastruktūros ir dujotiekio statybos specialiojo teritorijų planavimo dokumentas rengiamas vadovaujantis Lietuvos Respublikos

Detaliau

I. PERKANČIOJI ORGANIZACIJA, ADRESAS IR KONTAKTINIAI DUOMENYS: I.1. Perkančiosios organizacijos pavadinimas ir įmonės kodas: Širvintų rajon

I. PERKANČIOJI ORGANIZACIJA, ADRESAS IR KONTAKTINIAI DUOMENYS: I.1. Perkančiosios organizacijos pavadinimas ir įmonės kodas: Širvintų rajon 2016-12-09 adresas(-ai) ir elektroninė prieiga prie informacijos (URL): Aušra Mažulienė, tel. 8 (382) 30 271, el. paštas ausra.mazuliene@sirvintos.lt II.1. Pirkimo pavadinimas: PROJEKTO DRUŽŲ K.V. (BUV.

Detaliau

SAMAT

SAMAT s ą m a t a N r. S165 119 Darbų kiekių žiniaraštis N r. S001 Sudaryta 2013.10 kainų lygiu. Kompleksas: Objektas: Žiniaraštis: Pamiškės g. 35, Švepelių k., Klaipėdos r. sav. Gamybos ir pramonės paskirties

Detaliau

PRIEINAMAS TURIZMAS-TURIZMAS VISIEMS UNIVERSALUS DIZAINAS: TEORIJA IR PRAKTIKA

PRIEINAMAS TURIZMAS-TURIZMAS VISIEMS  UNIVERSALUS DIZAINAS: TEORIJA IR PRAKTIKA PRIEINAMAS TURIZMAS-TURIZMAS VISIEMS UNIVERSALUS DIZAINAS: TEORIJA IR PRAKTIKA RAMUNĖ STAŠEVIČIŪTĖ ARCHITEKTĖ KU DOCENTĖ 2018.10.18, KLAIPĖDA UNIVERSALUS DIZAINAS TAI TOKS GAMINIŲ IR APLINKOS KŪRIMAS (PROJEKTAVIMAS),

Detaliau

A D M I N I S T R A C I N I S P A S T A T A S S Ė L I Ų G. 4 8, V I L N I U J E A I Š K I N A M A S I S R A Š T A S

A D M I N I S T R A C I N I S P A S T A T A S S Ė L I Ų G. 4 8, V I L N I U J E A I Š K I N A M A S I S R A Š T A S A D M I N I S T R A C I N I S P A S T A T A S S Ė L I Ų G. 4 8, V I L N I U J E A I Š K I N A M A S I S R A Š T A S PASTATO IR SKLYPO BENDRIEJI RODIKLIAI SKLYPO PLOTAS 0,1253 ha UŽSTATYMO PLOTAS 744.19

Detaliau

Lietuvoje aktyviai siekiama įgyvendinti energijos beveik nevartojančių pastatų idėją, todėl tokie būstai kaimynystėje anksčiau ar vėliau taps kasdieny

Lietuvoje aktyviai siekiama įgyvendinti energijos beveik nevartojančių pastatų idėją, todėl tokie būstai kaimynystėje anksčiau ar vėliau taps kasdieny Lietuvoje aktyviai siekiama įgyvendinti energijos beveik nevartojančių pastatų idėją, todėl tokie būstai kaimynystėje anksčiau ar vėliau taps kasdienybe. Jau parengtame statybos techniniame reglamente

Detaliau

AIKŠTELĖS DARBAI

AIKŠTELĖS DARBAI TECHINĖS SPECIFIKACIJOS NR. 7 DANGOS Objekto pavadinimas: Joniškio žemės ūkio mokykla. Joniškis, Upytės g. 77. Garažo pastato pritaikymaspraktinio mokymo patalpoms 1.1. VIETOS PARUOŠIMAS Iki statybos darbų

Detaliau

Microsoft Word - PP_Viršelis

Microsoft Word - PP_Viršelis Įmonės kodas 135900576, Gedimino g. 47-311, 44242 Kaunas, tel.+370 37 206356, faks.+370 37 201070, www.svbcentras.lt, el. paštas: infosvb@takas.lt PROJEKTO PAVADINIMAS: Prieauglio tvarto ir skysto mėšlo

Detaliau

UAB Archestra, įm.k , Švitrigailos g. 11K-208, LT-03228, Vilnius, tel.nr.: Vizualizacija: Statinio projekto p

UAB Archestra, įm.k , Švitrigailos g. 11K-208, LT-03228, Vilnius, tel.nr.: Vizualizacija: Statinio projekto p U rchestra, įm.k. 300726445, Švitrigailos g. 11K-208, LT-03228, Vilnius, info@archestra.lt, tel.nr.: 8 612 16476 Vizualizacija: Statinio projekto pavadinimas: Statytojas: Statinio kategorija: Statybos

Detaliau

VESPERE 1-2 A be partnerių.pub

VESPERE 1-2 A be partnerių.pub 2 80 V 48 300 A+ K E S S. N Š P V R I" G : 80.00 2 P& ' 3 2 9 8 4 5 1 6 7 P& ' N. P P, 2 1 Prieškambaris 3.30 2 Koridorius 5.40 3 Svetainė 21.5 4 Virtuvė 6.40 5 Katilinė 2.70 6 Vonios kambarys 5.20 7 Vaiko

Detaliau

PASIEKIMAI IR DARBŲ TĘSTINUMAS

PASIEKIMAI IR DARBŲ TĘSTINUMAS VALSTYBINĖS REIKŠMĖS KELIŲ PRIEŽIŪRA IR PLĖTRA 2019 2035 METAIS MAGISTRALINIAI KELIAI km Rekonstravimas, kapitalinis remontas (vidutiniškai per metus 12 km) 234 mln. 167,1 2019 2035 Paprastasis remontas

Detaliau

PASIEKIMAI IR DARBŲ TĘSTINUMAS

PASIEKIMAI IR DARBŲ TĘSTINUMAS VALSTYBINĖS REIKŠMĖS KELIŲ PRIEŽIŪRA IR PLĖTRA 2019 2035 METAIS LĖŠŲ POREIKIS IKI 2035 METŲ Strategijoje numatytiems tikslams iki 2035 m. pasiekti reikia apie 11 mlrd. eurų. Trūkstamas finansavimas gali

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS DARBO KODEKSO 204 STRAIPSNIO IR XIX SKYRIAUS PAKEITIMO ĮSTATYMAS

LIETUVOS RESPUBLIKOS DARBO KODEKSO 204 STRAIPSNIO IR XIX SKYRIAUS PAKEITIMO ĮSTATYMAS LIETUVOS RESPUBLIKOS VIDAUS REIKALŲ MINISTRO Į S A K Y M A S DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VIDAUS REIKALŲ MINISTRO 2008 M. BALANDŽIO 24 D. ĮSAKYMO NR. 1V-148 DĖL REGIONINIŲ CENTRŲ KOMPLEKSINĖS PLĖTROS INVESTICINIŲ

Detaliau

Rockwool LIETUVA Grindų šiltinimas Tarpauštinių perdangų ir grindų ant grunto šilumos ir garso izoliacija

Rockwool LIETUVA Grindų šiltinimas Tarpauštinių perdangų ir grindų ant grunto šilumos ir garso izoliacija Rockwool LIETUVA Grindų šiltinimas Tarpauštinių perdangų ir grindų ant grunto šilumos ir garso izoliacija Garso izoliavimas SMŪGIO GARSO IZOLIAVIMAS Smūgio garso izoliavimo rodiklis nusako tarpaukštinės

Detaliau

Microsoft Word - Komercinio transporto postas titulinis2

Microsoft Word - Komercinio transporto postas titulinis2 SUPAPRASTINTO PROJEKTO PROJEKTINIUS PASIŪLYMUS TVIRTINU: E. T. Statytojas/ Užsakovas E. T. Statinio projekto pavadinimas PASLAUGŲ PASKIRTIES PASTATO - PATIKROS POSTO ( 7.4.) J. TIŠKEVIČIAUS G. 26, VILNIUJE,

Detaliau

Microsoft Word - Misionieriu sodai AISKINAMASIS.doc

Microsoft Word - Misionieriu sodai AISKINAMASIS.doc 322626 Misionierių sodai gyvenamosios paskirties pastatas su požemine automobilių stovėjimo aikštele Subačiaus g. 26, 28, Vilniuje AIŠKINAMASIS RAŠTAS Konkursinis projektas parengtas vadovaujantis LAS,

Detaliau

UAB SIMPER Karaliaus Mindaugo pr. 66-1, Kaunas kodas tel./faks el.p. Statytojas (Užsakova

UAB SIMPER Karaliaus Mindaugo pr. 66-1, Kaunas kodas tel./faks el.p.   Statytojas (Užsakova UAB SIMPER Karaliaus Mindaugo pr. 66-, 4435 Kaunas kodas 362734 tel./faks. +37 37 295636 el.p. info@simper.lt www.simper.lt Statytojas (Užsakovas) Lietuvos sveikatos mokslų universitetas, įm.k. 32536989

Detaliau

Uždaroji akcinė bendrovė B I O P R O J E K T A S S. Daukanto g. 19, LT Kazlų Rūda STATYTOJAS AB PIENO ŽVAIGŽDĖS PROJEKTUOTOJAS SUTARTIES PAVADIN

Uždaroji akcinė bendrovė B I O P R O J E K T A S S. Daukanto g. 19, LT Kazlų Rūda STATYTOJAS AB PIENO ŽVAIGŽDĖS PROJEKTUOTOJAS SUTARTIES PAVADIN Uždaroji akcinė bendrovė B I O P R O J E K T S S. Daukanto g. 9, -6943 Kazlų Rūda STTYTOJS B PIENO ŽVIGŽDĖS PROJEKTUOTOJS SUTRTIES DINIMS PROJEKTO DINIMS PROJEKTO NUMERIS UB BIO B PIENO ŽVIGŽDĖS FILILO

Detaliau

Paslaugų paskirties pastato Subačiaus g. 77, Vilniaus m. rekonstravimo projektas Projektiniai pasiūlymai TURINYS 1. Titulinis lapas 1 psl. 2. Turinys

Paslaugų paskirties pastato Subačiaus g. 77, Vilniaus m. rekonstravimo projektas Projektiniai pasiūlymai TURINYS 1. Titulinis lapas 1 psl. 2. Turinys Paslaugų paskirties pastato Subačiaus g. 77, Vilniaus m. rekonstravimo projektas Projektiniai pasiūlymai TURINYS 1. Titulinis lapas 1 psl. 2. Turinys 2 psl. 3. Nekilnojamojo turto registro centrinio duomenų

Detaliau

MONETA Lietuvos banko kompleksas Žirmūnų g. 151, Vilniuje Aiškinamasis raštas

MONETA Lietuvos banko kompleksas Žirmūnų g. 151, Vilniuje Aiškinamasis raštas MONETA Lietuvos banko kompleksas Žirmūnų g. 151, Vilniuje Aiškinamasis raštas Turinys Įvadas... 3 Urbanistinė idėja... 3 Architektūrinė idėja... 4 Pastato funkcinis suplanavimas... 5 Pastato medžiagiškumas...

Detaliau

Det_pl_ir_jo_spr

Det_pl_ir_jo_spr 8.1. AIŠKINAMASIS RAŠTAS 8.1.1. ĮVADAS Detaliojo plano organizatorius: Šilutės rajono savivaldybės administracijos direktorius, Dariaus ir Girėno g. 1, LT-99133 Šilutė, tel. 8-44179201, faks. 8-44151517.

Detaliau

Geografische Lage

Geografische Lage TRIUKŠMO LYGIO POKYČIAI IR VALDYMO PRIEMONĖS VILNIAUS MIESTE SĮ Vilniaus planas Aplinkotyrininkė Agnė Eigminienė 2018-05-04 PAGRINDINIAI TRIUKŠMO ŠALTINIAI VILNIAUS MIESTE Autotransportas Geležinkelių

Detaliau

PROJEKTO PAVADINIMAS Siurblinės pastato, Tatamiškių g. 26, Sausgalvių k., Šilutės r. sav., rekonstravimo projektas. OBJEKTO ADRESAS Šilutės r. Sav. Ši

PROJEKTO PAVADINIMAS Siurblinės pastato, Tatamiškių g. 26, Sausgalvių k., Šilutės r. sav., rekonstravimo projektas. OBJEKTO ADRESAS Šilutės r. Sav. Ši PROJEKTO PAVADINIMAS Siurblinės pastato, Tatamiškių g. 26, Sausgalvių k., Šilutės r. sav., rekonstravimo projektas. OBJEKTO ADRESAS Šilutės r. Sav. Šilutės sen. Sausgalvių k. Reg. Nr.: 44/1299769 Daikto

Detaliau

Microsoft Word - ALYTAUS namo 10kV kiekiai.doc

Microsoft Word - ALYTAUS namo 10kV kiekiai.doc Poz., eil. Nr. TS Pavadinimas ir techninės charakteristikos Žymuo Mato vnt. Kiekis Papildomi duomenys 1 2 3 4 5 6 7 TS1 1. MT ĮRENGINIAI Tranzitinė modulinė transformatorinė pastotis MT-10/0,4 su vienu

Detaliau

Microsoft Word - 0a AISKINAMASIS

Microsoft Word - 0a AISKINAMASIS KITOS PASKIRTIES ( GYVENAMOSIOS TERITORIJOS, MAŽAAUKŠČIŲ GYVENAMŲJŲ NAMŲ STATYBOS ) SKLYPO, KADASTRINIS NR. 8840/0002:382 PAGRYNIŲ K., ŠILUTĖS SEN., ŠILUTĖS R. SAV. DETALUSIS PLANAS AIŠKINAMASIS RAŠTAS

Detaliau

R G viesinimas.pdf

R G viesinimas.pdf Dviejų butų gyvenamojo namo (6.2.) Vilniaus m. sav., Vaivorykštės g. 9, rekonstravimo projektas. PROJEKTINIAI PASIŪLYMAI OBJEKTAS: Dviejų buto gyvenamasis namas (6.2.) UŽSAKOVAS STATYBOS VIETA: PROJEKTO

Detaliau

Gyvenamųjų namų kvartalo S. Lozoraičio g. 17, Vilniuje projekto konkursas Aiškinamasis raštas

Gyvenamųjų namų kvartalo S. Lozoraičio g. 17, Vilniuje projekto konkursas Aiškinamasis raštas 008800 Gyvenamųjų namų kvartalo S. Lozoraičio g. 17, Vilniuje projekto konkursas Aiškinamasis raštas 00. TURINYS 01 - Idėja 02 - Urbanistiniai sprendiniai 03 - Teritorijos sutvarkymas 04 - Architektūra

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRAS ĮSAKYMAS DĖL LIETUVOS STATYBOS INŽINIERIŲ SĄJUNGOS STATYBOS TECHNINĖS VEIKLOS PAGRINDINIŲ SRIČIŲ VADOVŲ PROFES

LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRAS ĮSAKYMAS DĖL LIETUVOS STATYBOS INŽINIERIŲ SĄJUNGOS STATYBOS TECHNINĖS VEIKLOS PAGRINDINIŲ SRIČIŲ VADOVŲ PROFES LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRAS ĮSAKYMAS DĖL LIETUVOS STATYBOS INŽINIERIŲ SĄJUNGOS STATYBOS TECHNINĖS VEIKLOS PAGRINDINIŲ SRIČIŲ VADOVŲ PROFESINIŲ ŽINIŲ VERTINIMO EGZAMINŲ PROGRAMŲ PATVIRTINIMO

Detaliau

Microsoft Word - VIRSELIS3

Microsoft Word - VIRSELIS3 Atestato Nr. 6606 UAB Projektų rengimo biuras Kalvarijų g. 24A Vilnius LT-06288 Įmonės kodas 302494928 El. pašto adr. andrius@prb.lt www.prb.lt Tel. Nr. 8-617 02800 PROJEKTO PAVADINIMAS: Policijos komisariato

Detaliau

UAB Utenos šilumos tinklai (šilumos tiekėjo ir (ar) karšto vandens tiekėjo pavadinimas) įm.k , PVM mokėtojo kodas LT , Pramonės g. 11

UAB Utenos šilumos tinklai (šilumos tiekėjo ir (ar) karšto vandens tiekėjo pavadinimas) įm.k , PVM mokėtojo kodas LT , Pramonės g. 11 UAB Utenos šilumos tinklai (šilumos tiekėjo ir (ar) karšto vandens tiekėjo pavadinimas) įm.k.183843314, PVM mokėtojo kodas LT838433113, Pramonės g. 11, LT-28216 Utena, tel. (8 389) 63 641, faks. (8 389)

Detaliau

sprendiniu konkretizavimo stadija e3

sprendiniu konkretizavimo stadija e3 III. SPRENDINIŲ KONKRETIZAVIMO STADIJA 3.1. BENDRIEJI DUOMENYS Planavimo organizatorius Vytautas Glodenis, Medžiotojų g. 3, Panevėžys. Detaliojo plano rengėjas UAB Palangos projektas, projekto vadovas

Detaliau

Projektas: Užsakovas: DAUGIABUTIS GYVENAMASIS NAMAS. Skl. Kad. Nr. 0101/0015:261, BUDINIŠKIŲ g., VILNIUS. STATYBOS PROJEKTAS UAB ŠIAURĖS EUROPOS INVES

Projektas: Užsakovas: DAUGIABUTIS GYVENAMASIS NAMAS. Skl. Kad. Nr. 0101/0015:261, BUDINIŠKIŲ g., VILNIUS. STATYBOS PROJEKTAS UAB ŠIAURĖS EUROPOS INVES Projektas: Užsakovas: DAUGIABUTIS GYVENAMASIS NAMAS. Skl. Kad. Nr. 00/00:, BUDINIŠKIŲ g., VILNIUS. STATYBOS POJEKTAS UAB ŠIAUĖS EUOPOS INVESTICINIS 009, Olimpiečių g. -, -09 Vilnius ONDAS į.k. Projektuotojas:

Detaliau

PATVIRTINTA

PATVIRTINTA Suvestinė redakcija nuo 2015-11-25 iki 2016-06-30 Įsakymas paskelbtas: www.valstybes-zinios.lt 2009, Nr. 8-308; Žin. 2009, Nr.8-308, i. k. 1092212ISAK0000V-16 LIETUVOS AUTOMOBILIŲ KELIŲ DIREKCIJOS PRIE

Detaliau

Įmonės atestato Nr.3305 Turgaus g.5, Šilutė; tel./faks , tel , SKLYPO, ŠILUTĖS R.SAV., ŠILUTĖS

Įmonės atestato Nr.3305 Turgaus g.5, Šilutė; tel./faks , tel , SKLYPO, ŠILUTĖS R.SAV., ŠILUTĖS Įmonės atestato Nr.3305 Turgaus g.5, Šilutė; tel./faks. 8 441 51443, tel. 8 441 61644, 61645 deltosprojektai@siltec.lt SKLYPO, ŠILUTĖS R.SAV., ŠILUTĖS M., M.JANKAUS G.3 DETALUSIS PLANAS Planavimo organizatorius:

Detaliau

U A B P R O G R E S Y V Ū S P R O J E K T A I J. Zauerveino g. 5-7, LT Klaipėda, Tel. (846) , Statyt

U A B P R O G R E S Y V Ū S P R O J E K T A I J. Zauerveino g. 5-7, LT Klaipėda, Tel. (846) ,   Statyt U P R O G R E S Y Ū S P R O J E K I J. Zauerveino g. -, -9 Klaipėda, el. (),, info@pprojektai.lt Statytojas: Objektas: Statybos vieta: Projektavimo stadija: Statybos rūšis: Statinio naudojimo paskirtis

Detaliau

Ziniarasciai

Ziniarasciai PIRKIMO DOKUMENTAI DARBŲ PIRKIMAS IV skyrius 2014 m. gegužės mėn. TURINYS 1 skirsnis. Bendrosios kainodaros nuostatos... 2 1.1. Žiniaraščių pildymas... 2 1.2. Darbų kainos... 3 1.3. Atliktų darbų įvertinimas...

Detaliau

UAB ARCHITEKTŪROS KŪRYBINĖ GRUPĖ A. Tumėno g. 4-25, Vilnius Tel Administracinis pastatas (7.2) Eitminų g. 3 (Kad. Nr. 0101/0100:2132) Vilni

UAB ARCHITEKTŪROS KŪRYBINĖ GRUPĖ A. Tumėno g. 4-25, Vilnius Tel Administracinis pastatas (7.2) Eitminų g. 3 (Kad. Nr. 0101/0100:2132) Vilni UAB KŪRYBINĖ GRUPĖ A. Tumėno g. 4-5, Vilnius Tel. 64 74 65 Administracinis pastatas (7.) Eitminų g. 3 Vilnius; Statybos projektas Statinio kategorija Statybos rūšis Ypatingas statinys Nauja statyba Dalis

Detaliau

Atliekamų darbų aprašymas

Atliekamų darbų aprašymas OBJEKTAS: Daugiabučiai gyvenamieji namai C5 Pilaitėje, Vilniuje Dalinės apdailos aprašymas pirkėjui Pamatai Pastato laikančiosios konstrukcijos Stogas Poliniai pamatai ir monolitinis gelžbetoninis (g/b)

Detaliau

Bendrojo baigiamųjų projektų rengimo, gynimo ir saugojimo aprašo 1 priedas

Bendrojo baigiamųjų projektų rengimo, gynimo ir saugojimo aprašo 1 priedas KAUNO TECHNOLOGIJOS UNIVERSITETAS STATYBOS IR ARCHITEKTŪROS FAKULTETAS Tadas Lisauskas VERSLO CENTRO KAUNE STATYBINIŲ KONSTRUKCIJŲ DALIES PROJEKTAS Baigiamasis magistro projektas Vadovas Doc. dr. Mindaugas

Detaliau

Detalus Aprašymas MC =16542 Spausdinti Pastatas Unikalus objekto kodas: Pilnas pavadinimas: Pastatas Adresas: Vilniaus m. sav., Vilni

Detalus Aprašymas MC =16542 Spausdinti Pastatas Unikalus objekto kodas: Pilnas pavadinimas: Pastatas Adresas: Vilniaus m. sav., Vilni 2016-11-24 Detalus Aprašymas MC =16542 Spausdinti Pastatas Unikalus objekto kodas: 16542 Pilnas pavadinimas: Pastatas Adresas: Vilniaus m. sav., Vilniaus m., Žygimantų g. 1/T. Vrublevskio g. Pastatas.

Detaliau

AIŠKINAMASIS RAŠTAS 1 BENDRI DUOMENYS Kauno miesto savivaldybės administracija (kodas: ) (toliau Užsakovas), užsakymu parengtas Naugardiškių

AIŠKINAMASIS RAŠTAS 1 BENDRI DUOMENYS Kauno miesto savivaldybės administracija (kodas: ) (toliau Užsakovas), užsakymu parengtas Naugardiškių AIŠKINAMASIS RAŠTAS 1 BENDRI DUOMENYS Kauno miesto savivaldybės administracija (kodas: 188764867) (toliau Užsakovas), užsakymu parengtas Naugardiškių parko sutvarkymo (rekonstravimo) projektiniai pasiūlymai

Detaliau

STAT0WS PRO/EKTAVIM 5IVRAS Laisves g. 9, Mazeikiai Tel.(8-U ) OBJEKTAS Gyvenamo namo Antano Sidabro g. 19, Naikiy k., Mazeikiy r. sav., rekonstr

STAT0WS PRO/EKTAVIM 5IVRAS Laisves g. 9, Mazeikiai Tel.(8-U ) OBJEKTAS Gyvenamo namo Antano Sidabro g. 19, Naikiy k., Mazeikiy r. sav., rekonstr STAT0WS PRO/EKTAVIM 5IVRAS Laisves g. 9, Mazeikiai Tel.(8-U3-25995) OBJEKTAS Gyvenamo namo Antano Sidabro g. 19, Naikiy k., Mazeikiy r. sav., rekonstravimo projektas; UZSAKOVAS PAREIGOS PAVARDE PARASAS

Detaliau

Microsoft Word SA AR_

Microsoft Word SA AR_ Projektinių siūlymų AIŠKINAMASIS RAŠTAS (SA) 1. NORMATYVINIAI IR KITI DOKUMENTAI Normatyviniai dokumentai. Rengiant techninio projekto architektūrinę dalį vadovautąsi šiais normatyviniais dokumentai: 1.

Detaliau

BASEINO OCTO+ 460, 540, 640 IR 840 MODELIO, AIKŠTELĖS PARUOŠIMAS IR MEDINIO KARKASO SURINKIMAS + LENTJUOSTES MONTAVIMAS + PATIESALO MONTAVIMAS Atlikit

BASEINO OCTO+ 460, 540, 640 IR 840 MODELIO, AIKŠTELĖS PARUOŠIMAS IR MEDINIO KARKASO SURINKIMAS + LENTJUOSTES MONTAVIMAS + PATIESALO MONTAVIMAS Atlikit BASEINO OCTO+ 460, 540, 640 IR 840 MODELIO, AIKŠTELĖS PARUOŠIMAS IR MEDINIO KARKASO SURINKIMAS + LENTJUOSTES MONTAVIMAS + PATIESALO MONTAVIMAS Atlikite aikštelės nuţymėjimą po baseinu, pašalinkite augalus,

Detaliau

Paveldas Pirmasis mūrinis namas Žvėryne ir pirmoji akmenimis grįsta gatvė - Birutės 18. Autentiškas Vilniaus istorinis paveldas 1860 m. Trikotažo fabr

Paveldas Pirmasis mūrinis namas Žvėryne ir pirmoji akmenimis grįsta gatvė - Birutės 18. Autentiškas Vilniaus istorinis paveldas 1860 m. Trikotažo fabr Paveldas Pirmasis mūrinis namas Žvėryne ir pirmoji akmenimis grįsta gatvė - Birutės 18. Autentiškas Vilniaus istorinis paveldas 1860 m. Trikotažo fabrikas Triumf. 1910 m. Spynų ir metalo dirbinių fabrikas

Detaliau

PROJEKTAS ŠIAULIAI-RADVILIŠKIS ATKARPOS MODERNIZACIJA IR ELEKTRIFIKACIJA I ETAPAS INFORMACIJA ATRANKAI DĖL PLANUOJAMOS ŪKINĖS VEIKLOS, ŠIAULIAI- RADVI

PROJEKTAS ŠIAULIAI-RADVILIŠKIS ATKARPOS MODERNIZACIJA IR ELEKTRIFIKACIJA I ETAPAS INFORMACIJA ATRANKAI DĖL PLANUOJAMOS ŪKINĖS VEIKLOS, ŠIAULIAI- RADVI PROJEKTAS ŠIAULIAI-RADVILIŠKIS ATKARPOS MODERNIZACIJA IR ELEKTRIFIKACIJA I ETAPAS INFORMACIJA ATRANKAI DĖL PLANUOJAMOS ŪKINĖS VEIKLOS, ŠIAULIAI- RADVILIŠKIS ATKARPOS MODERNIZACIJA IR ELEKTRIFIKACIJA I

Detaliau

DĖL APLINKOS IR SVEIKATOS MOKSLO KOMITETO ĮSTEIGIMO

DĖL APLINKOS IR SVEIKATOS MOKSLO KOMITETO ĮSTEIGIMO LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRAS ĮSAKYMAS DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRO 011 M. KOVO D. ĮSAKYMO NR. V-199 DĖL LIETUVOS HIGIENOS NORMOS HN 80:011 ELEKTROMAGNETINIS

Detaliau

TURINYS

TURINYS i. Užsakovas UAB ROSMA IR KO Projektuotojas Projektavimo stadija K PROJEKTINIAI PASIŪLYMAI UAB KURAS Kompleksas Statinys Statinio kategorija Statybos rūšis Projekto dalis Žymuo 19-04/18-PP DEGALINĖS OPERATORINĖS

Detaliau

Projektuotojas UAB KUBINIS METRAS, Į. K Projekto pavadinimas Statybos vieta Projekto Nr. Projektavimo stadija Statinio pavadinimas Statinio

Projektuotojas UAB KUBINIS METRAS, Į. K Projekto pavadinimas Statybos vieta Projekto Nr. Projektavimo stadija Statinio pavadinimas Statinio Projektuotojas UAB KUBINIS MTRAS, Į. K. 058598 Projekto pavadinimas Statybos vieta Projekto Nr. Projektavimo stadija Statinio pavadinimas Statinio kategorija Bylos žymuo VIJŲ BUTŲ GYVNAMOJO NAMO IŠAGŲ

Detaliau

Microsoft Word - Moletu_Raj_Koncepcija_7_Redakcija doc

Microsoft Word - Moletu_Raj_Koncepcija_7_Redakcija doc 6. MOLĖTŲ RAJONO SUSISIEKIMO SISTEMA Lietuvos Respublikos teritorijos bendrajame plane yra nustatyta trijų lygmenų integracijos ašių hierarchija (6.1 pav.). 6.1 pav. Ištrauka iš LR teritorijos bendrojo

Detaliau

Objektas: Pastato sandėlio (un. nr ) griovimo ir naujo sandėlio Kuršelių g. 18, Vytaučių k., Kretingalės sen., Klaipėdos r. sav., staty

Objektas: Pastato sandėlio (un. nr ) griovimo ir naujo sandėlio Kuršelių g. 18, Vytaučių k., Kretingalės sen., Klaipėdos r. sav., staty Objektas: Pastato sandėlio (un. nr. 4400-0812-5973) griovimo ir naujo sandėlio Kuršelių g. 18, Vytaučių k., Kretingalės sen., Klaipėdos r. sav., statybos projektas Adresas: Kuršelių g. 18, Vytaučių k.,

Detaliau

Brošiūra - Oleopator P

Brošiūra - Oleopator P ACO plastikiniai atskirtuvai Polietileniniai ACO Oleopator P ir Oleopass P serijos naftos produktų atskirtuvai Oleopator P I klasė I klasės Oleopator P naftos produktų atskirtuvai yra pritaikyti montuoti

Detaliau

VALSTYBINĖS REIKŠMĖS MAGISTRALINIO KELIO A16 VILNIUS-PRIENAI-MARIJAMPOLĖ RUOŽO VILNIUS- TRAKAI NUO SANKRYŽOS SU GUNKLIŠKIŲ GATVE IKI SANKRYŽOS SU SAVA

VALSTYBINĖS REIKŠMĖS MAGISTRALINIO KELIO A16 VILNIUS-PRIENAI-MARIJAMPOLĖ RUOŽO VILNIUS- TRAKAI NUO SANKRYŽOS SU GUNKLIŠKIŲ GATVE IKI SANKRYŽOS SU SAVA ĮVADAS Strateginis pasekmių aplinkai vertinimas (toliau SPAV) yra ruošiamo Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos dalies valstybinės reikšmės magistralinio kelio A16 Vilnius-Prienai-Marijampolė ruožo

Detaliau

PipeLife Stilla (LT)

PipeLife Stilla (LT) Pipelife Stilla Triukšmą slopinanti nuotekų sistema PPHT UAB Pipelife Lietuva yra koncerno Pipelife International GmbH dukterinė įmonė. Pipelife International GmbH koncerną įkūrė ir valdo dvi įmonės Wieneberger

Detaliau

virselis temperaturiiai

virselis temperaturiiai Deformaciniai profiliai GRINDŲ PROFILIAI TEMPERATŪRINĖMS SIŪLĖMS 490/AL nuo sutrūkinėjimo betonui plečiantis. Tinkamas betoninėms, plytelių, akmens ir t.t. Metalinė profilio konstrukcija, siūlių kraštų

Detaliau

Microsoft Word - KPPP_1t_02a.doc

Microsoft Word - KPPP_1t_02a.doc LIETUVOS RESPUBLIKOS SUSISIEKIMO MINISTERIJA LIETUVOS AUTOMOBILIŲ KELIŲ DIREKCIJA PRIE SUSISIEKIMO MINISTERIJOS I tomas Santrauka VĮ TRANSPORTO IR KELIŲ TYRIMO INSTITUTAS KAUNAS 21 2 Lietuvos automobilių

Detaliau

Aiškinamasis raštas

Aiškinamasis raštas 419749 Aiškinamasis raštas IDĖJA: Neringa ypatingas kraštas, pasižymintis unikaliu natūraliu ir dirbtiniu kraštovaizdžiu. Čia kaip niekur kitur jaučiamas žmogaus ir gamtos suartėjimas. Nidos turizmo ir

Detaliau

Dokumento Aplinkosauginių priemonių projektavimo, įdiegimo ir priežiūros rekomendacijos. Vandens telkinių apsauga APR- VTA 10 4 priedas VANDENS APSAUG

Dokumento Aplinkosauginių priemonių projektavimo, įdiegimo ir priežiūros rekomendacijos. Vandens telkinių apsauga APR- VTA 10 4 priedas VANDENS APSAUG Dokumento Aplinkosauginių priemonių projektavimo, įdiegimo ir priežiūros rekomendacijos. Vandens telkinių apsauga APR- VTA 10 4 priedas VANDENS APSAUGOS PRIEMONIŲ TAIKYMO REKOMENDACIJOS 1 lentelė. Apsaugos

Detaliau

0405_PP_BD_Titulinis

0405_PP_BD_Titulinis AMYBOS PASKRTES PASTATO, SĖMENOS. 52A, PATALMUŠĖLO K.,ROKŲ SEN., KAUNO RAJ. SAV., REKONSTRAVMO PROJEKTAS 0405-PP-TF PROJEKTO PAVADNMAS ADRESAS KOMPLEKSAS UŽSAKOVAS STATNŲ KATEORJA STATYBOS RŪŠS AMYBOS

Detaliau

Microsoft Word - XIII SKYRIUS Kulturos pav ter.doc

Microsoft Word - XIII SKYRIUS Kulturos pav ter.doc TURINYS I SKYRIUS. BENDROSIOS NUOSTATOS...2 II SKYRIUS. NUORODOS...2 III SKYRIUS. SANTRUMPOS... 3 IV SKYRIUS. ŽINIOS APIE BENDROVĘ...4 V SKYR1US. KOKYBĖS VALDYMO SISTEMA... 4 I SKIRSNIS. KOKYBĖS VALDYMO

Detaliau

OBJEKTO PAVADINIMAS Dviejų pagalbinio ūkio pastatų statybos, K. Griniaus g. 17, Pagrynių k., Šilutės r. sav., projektiniai pasiūlymai. OBJEKTO ADRESAS

OBJEKTO PAVADINIMAS Dviejų pagalbinio ūkio pastatų statybos, K. Griniaus g. 17, Pagrynių k., Šilutės r. sav., projektiniai pasiūlymai. OBJEKTO ADRESAS OJEKTO PVDINIMS 7, Pagrynių k., Šilutės r. sav., projektiniai pasiūlymai. OJEKTO DRESS Šilutės r. sav. Pagrynių k., K. Griniaus g. 7. Žemės sklypo unikalus 44-335-968. Žemės sklypo kadastrinis 884/2:334.

Detaliau

Funkcionalumo išsaugojimas, statybinė

Funkcionalumo išsaugojimas, statybinė Funkcionalumo išsaugojimas, statybinė medžiaga mediena Kabelių sistemos pagal DIN 4102 12 dalį Building Connections funkcionalumo išsaugojimas Statybinė medžiaga mediena Kilus gaisrui daugelyje pastatų,

Detaliau

AIŠKINAMASIS RAŠTAS 1. PROJEKTUOJAMO STATINIO PAŽINTINIAI DUOMENYS 1.1. Objektas. Vieno buto gyvenamojo namo Pušyno g. 23, Radailių k., Sendvario sen.

AIŠKINAMASIS RAŠTAS 1. PROJEKTUOJAMO STATINIO PAŽINTINIAI DUOMENYS 1.1. Objektas. Vieno buto gyvenamojo namo Pušyno g. 23, Radailių k., Sendvario sen. AIŠKINAMASIS RAŠTAS 1. PROJEKTUOJAMO STATINIO PAŽINTINIAI DUOMENYS 1.1. Objektas. Vieno buto gyvenamojo namo Pušyno g. 23, Radailių k., Sendvario sen., Klaipėdos r. sav., statybos projektas 1.2. Statytojas.

Detaliau

Linas Kvizikevičius (tyrėjo vardas, pavardė) Šv. Stepono g , Vilnius. Tel. nr , Kultūros paveldo departamen

Linas Kvizikevičius (tyrėjo vardas, pavardė) Šv. Stepono g , Vilnius. Tel. nr , Kultūros paveldo departamen Linas Kvizikevičius (tyrėjo vardas, pavardė) Šv. Stepono g. 31-18, Vilnius. Tel. nr. 865912955, kulturosvertybes@gmail.com Kultūros paveldo departamentui prie Kultūros ministerijos (adresas pašto korespondencijai

Detaliau

IP GARLIAVA - Marijampoles xlsx

IP GARLIAVA - Marijampoles xlsx UAB a.cons Sudervės g. 14G, Avižieniai, LT-14013 Vilniaus raj. Įmonės kodas 300648306 Tel.+37068733211... DAUGIABUČIO NAMO MARIJAMPOLĖS G. 4, GARLIAVA, KAUNO RAJONAS ATNAUJINIMO (MODERNIZAVIMO) INVESTICIJŲ

Detaliau

Microsoft Word - Fasadiniai_pastoliai_SL70_naudojimo_instrukcija_LT.doc

Microsoft Word - Fasadiniai_pastoliai_SL70_naudojimo_instrukcija_LT.doc prie leidimo pažymos Z-8.1-29 1 psl. 1. Bendroji dalis 1.1 Universalieji pastoliai SL70 yra iš gatavų konstrukcijų surenkami plieno karkaso pastoliai, kurių sisteminis plotis yra 0,74 m. Sekcijų ilgiai

Detaliau

ABC Aiškinamasis raštas Šiaulių miesto centrin s dalies Prisik limo aikšt s su prieigomis sutvarkymo projekto architektūrin s koncepcijos projekto kon

ABC Aiškinamasis raštas Šiaulių miesto centrin s dalies Prisik limo aikšt s su prieigomis sutvarkymo projekto architektūrin s koncepcijos projekto kon ABC Aiškinamasis raštas TIKSLAS Miesto centro urbanistin s struktūros pagrindin s erdv s urbanistinis ir architektūrinis, išbaigtumas reabilituojant miesto istorinę raidą. IDöJA Klasikiniais principais

Detaliau

KVALIFIKACIJŲ IR PROFESINIO MOKYMO PLĖTROS CENTRAS KELIŲ STATYBOS IR PRIEŽIŪROS DARBUOTOJO MODULINĖ PROFESINIO MOKYMO PROGRAMA Programos valstybinis k

KVALIFIKACIJŲ IR PROFESINIO MOKYMO PLĖTROS CENTRAS KELIŲ STATYBOS IR PRIEŽIŪROS DARBUOTOJO MODULINĖ PROFESINIO MOKYMO PROGRAMA Programos valstybinis k KVALIFIKACIJŲ IR PROFESINIO MOKYMO PLĖTROS CENTRAS KELIŲ STATYBOS IR PRIEŽIŪROS DARBUOTOJO MODULINĖ PROFESINIO MOKYMO PROGRAMA Programos valstybinis kodas: 330058250 Suteikiama kvalifikacija: kelių statybos

Detaliau

Energinis-techninis auditas

Energinis-techninis auditas Investicijų plano rengėjas UAB Nomine Consult, įm. k. 304493084, adresas Vaižganto g. 8-1, 01108 Vilnius, el. pašto adresas info.lt@nomineconsult.com, telefono Nr. 8-652-44529 DAUGIABUČIO NAMO Žaliųjų

Detaliau

Esamos padėties analizė. Koncepcija Archbalt Žemės sklypo Pamario g. 11, Klaipėdoje, DETALUSIS PLANAS ESAMOS PADĖTIES ANALIZĖ KONCEPCIJA Planavimo org

Esamos padėties analizė. Koncepcija Archbalt Žemės sklypo Pamario g. 11, Klaipėdoje, DETALUSIS PLANAS ESAMOS PADĖTIES ANALIZĖ KONCEPCIJA Planavimo org Esamos padėties analizė. Koncepcija Archbalt Žemės sklypo Pamario g. 11, Klaipėdoje, DETALUSIS PLANAS ESAMOS PADĖTIES ANALIZĖ KONCEPCIJA Planavimo organizatorius UAB "Kopų žuvėdra" 2011 m. Žemės sklypo

Detaliau

Nutarimas skelbtas: Žin., 2002, Nr Neoficialus nutarimo tekstas LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ NUTARIMAS DĖL KLAIPĖDOS IR TAURAGĖS APSKRIČIŲ

Nutarimas skelbtas: Žin., 2002, Nr Neoficialus nutarimo tekstas LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ NUTARIMAS DĖL KLAIPĖDOS IR TAURAGĖS APSKRIČIŲ Nutarimas skelbtas: Žin., 2002, Nr. 93-3999 Neoficialus nutarimo tekstas LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ NUTARIMAS DĖL KLAIPĖDOS IR TAURAGĖS APSKRIČIŲ PASIRENGIMO POTVYNIAMS IR POTVYNIO PADARINIAMS ŠALINTI

Detaliau

h= h= h= h= h= h=

h= h= h= h= h= h= 1 0 5 4 1 0 1 1 0 5-12 6.59 h=2.80-14 5.44-16 4.44 h=2.80-11 2.32 1-9 2.94 h=2.78-10 5.37-13 5.36 h=2.78-15 3.60-2 1-3 62.94 12.11 1-8 3.01-5 13.47 h=2.20-4 73.53 h=2.80-7 14.80 h=3.23 1-6 5.43 1-1 4.91

Detaliau

Robert Bosch GmbH Dviračių garažas Bikeport Apsauga nuo vėjo ir lietaus. Dviračių garažas Bikeport Jums nusibodo tampyti Jūsų dviratį į rūsį ir atgali

Robert Bosch GmbH Dviračių garažas Bikeport Apsauga nuo vėjo ir lietaus. Dviračių garažas Bikeport Jums nusibodo tampyti Jūsų dviratį į rūsį ir atgali Dviračių garažas Bikeport Apsauga nuo vėjo ir lietaus. Dviračių garažas Bikeport Jums nusibodo tampyti Jūsų dviratį į rūsį ir atgalios? Jums pagelbės ši pačių pagaminta dviračių stoginė be to, ji puikiai

Detaliau

Mykolo_12_2011_AKTAS.cdr

Mykolo_12_2011_AKTAS.cdr Kultūros paveldo objekto būklės tikrinimo taisyklių priedas (Kultūros paveldo objekto būklės patikrinimo akto forma) Vilniaus senamiesčio atnaujinimo agentūra (dokumento sudarytojo pavadinimas) KULTŪROS

Detaliau

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Daugiafunkcis sveikatinimo, ugdymo, kultūros ir užimtumo centro kompleksas 2015 m. liepos 8 d. Pristatymo turinys I. Projekto įgyvendinimo kontekstas ir vieta II. III. IV. Pagrindiniai duomenys apie projektą

Detaliau

KVALIFIKACIJŲ IR PROFESINIO MOKYMO PLĖTROS CENTRAS KELIŲ STATYBOS IR PRIEŽIŪROS DARBUOTOJO MODULINĖ PROFESINIO MOKYMO PROGRAMA Programos valstybinis k

KVALIFIKACIJŲ IR PROFESINIO MOKYMO PLĖTROS CENTRAS KELIŲ STATYBOS IR PRIEŽIŪROS DARBUOTOJO MODULINĖ PROFESINIO MOKYMO PROGRAMA Programos valstybinis k KVALIFIKACIJŲ IR PROFESINIO MOKYMO PLĖTROS CENTRAS KELIŲ STATYBOS IR PRIEŽIŪROS DARBUOTOJO MODULINĖ PROFESINIO MOKYMO PROGRAMA Programos valstybinis kodas: M43073205, M44073206 Suteikiama kvalifikacija:

Detaliau

VIRSELIS_119.odt

VIRSELIS_119.odt KOMPLEKSAS VILNIAUS MIESTO ISTORINĖ DALIS, VADINAMA NAUJAMIESČIU (KODAS 33653) VILNIAUS SENAMIESTIS (APSAUGOS POZONIS KODAS 16073) VILNIAUS SENOJO MIESTO VIETA SU PRIEMIESČIAIS (KODAS 25504) OBJEKTAS DAUGIABUTIS

Detaliau