Klaipėdos miesto savivaldybės administracija. Klaipėdos kelių skyriaus projekto vadovas Statinio projekto vadovas Viačeslavas Zbrujevas

Dydis: px
Rodyti nuo puslapio:

Download "Klaipėdos miesto savivaldybės administracija. Klaipėdos kelių skyriaus projekto vadovas Statinio projekto vadovas Viačeslavas Zbrujevas"

Transkriptas

1 Baltijos pr., Šilutės pl. (įskaitant ruožą į Dubysos g. įvažiavimą) ir Vilniaus pl. žiedinės sankryžos Klaipėdos m. rekonstravimo projektas STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS (PAGAL SUTARTĮ) STATINIO (STATINIŲ) PAVADINIMAS STATINIO PROJEKTO NUMERIS UŽSAKOVAS (STATYTOJAS) Baltijos pr., Šilutės pl. (įskaitant ruožą į Dubysos g. įvažiavimą) ir Vilniaus pl. žiedinės sankryžos Klaipėdos m. rekonstravimo projektas 8264 Klaipėdos miesto savivaldybės administracija Liepų g. 11, LT-9152 Klaipėda STATINIO KATEGORIJA PROJEKTO ETAPAS PROJEKTO DALIS BYLOS ŽYMUO Ypatingasis statinys Techninis projektas Projektiniai pasiūlymai PP-1 BYLOS LAIDA IŠLEIDIMO DATA PROJEKTUOTOJAS KVALIF. PATVIRT. DOK. NR. PAREIGOS VARDAS, PAVARDĖ PARAŠAS Klaipėdos kelių skyriaus projekto vadovas Vladimiras Davydenko UAB Kelprojektas 3474 Statinio projekto vadovas Viačeslavas Zbrujevas Statinio projekto dalies vadovas Statinio projekto dalies vadovas Paulius Petrauskas Modestas Tvysa 18MG833ICU UAB KELPROJEKTAS, I. Kanto g. 25, LT-44296, Kaunas, Lietuva. Tel.: (8~37) , faksas: (8~37) , el. paštas: Įmonės kodas

2 PROJEKTINIAI PASIŪLYMAI BYLOS DOKUMENTŲ IR BRĖŽINIŲ SUDĖTIES ŽINIARAŠTIS Dokumento žymuo TEKSTINIŲ DOKUMENTŲ ŽINIARAŠTIS Lapų sk. Laida Dokumento pavadinimas Pastabos PP.AR 5 Aiškinamasis raštas 3-7 Lapo Nr. Dokumento žymuo Lapų sk. BRĖŽINIŲ ŽINIARAŠTIS Laida Dokumento pavadinimas Pastabos PP-B.1 1 Situacijos schema, M 1: PP-SK.2 1 Estakados fasadas, statinių pjūviai PP-SK.4 1 Pietinės požeminės perėjos pjūvis PP.SK.8 1 Viadukų per geležinkelį bendrasis vaizdas 11 Lapo Nr. PRIEDAI Dokumento žymuo Lapų sk. Laida Dokumento pavadinimas Pastabos Lapo Nr. 3 Vizualizacijos Žymuo PP Baltijos pr., Šilutės pl. (įskaitant ruožą į Dubysos g. įvažiavimą) ir Vilniaus pl. žiedinės sankryžos Klaipėdos m. rekonstravimo projektas. 218 m. Puslapis 1 iš 1

3 PROJEKTINIAI PASIŪLYMAI AIŠKINAMASIS RAŠTAS 1. BENDRA INFORMACIJA Susisiekimui tarp uosto ir užmiesčio kelių Klaipėdos miesto bendrojo plano sprendiniais formuojami trys integruoti transporto koridoriai miesto pietinėje, centrinėje ir šiaurinėje dalyje, tenkinant krovininio transporto eismo poreikius ir užtikrinant susisiekimą su esamomis ir numatomomis perkėlomis į Kuršių Neringą ir Smiltynę. Numatomais rengti projektais būtų sprendžiamas IXB transporto koridoriaus tęsinys nuo magistralinio kelio A1 iki Uosto teritorijos Vilniaus pl. ir Baltijos pr. gatvėmis, rekonstruojant sankryžas su Pramonės, Šilutės pl., Taikos pr., ir Minijos g. pagal šių kategorijos gatvių STR reikalavimus. Šiuo projektu sprendžiamas. Baltijos pr., Šilutės pl. (įskaitant ruožą į Dubysos g. įvažiavimą) ir Vilniaus pl. žiedinės sankryžos Klaipėdos m. rekonstravimas. Sankryžos rekonstrukcija, estakados, atraminių sienų ir požeminių perėjų statyba numatoma nepažeidžiant trečiųjų asmenų interesų. 2. UŽSAKOVAS (STATYTOJAS) Klaipėdos miesto savivaldybė, kodas , Liepų g. 11, LT-9152 Klaipėda, tel. (8 46) , el. p. 3. PROJEKTUOTOJAS UAB Kelprojektas, I. Kanto g. 25, LT Kaunas, tel. (8 37) , faks. (8 37) , el.p. UAB Kelprojektas Klaipėdos kelių skyrius, Minijos g. 19, LT Klaipėda, tel.-faks. (8 46) Statinio projekto vadovas Viačeslavas Zbrujevas, tel , el. p. Žymuo PP.AR Baltijos pr., Šilutės pl. (įskaitant ruožą į Dubysos g. įvažiavimą) ir Vilniaus pl. žiedinės sankryžos Klaipėdos m. rekonstravimo projektas. 218 m. Puslapis 1 iš 5

4 PROJEKTINIAI PASIŪLYMAI 4. STATINIO AR JO DALIES STATYBOS VIETA AIŠKINAMASIS RAŠTAS Projektuojamas statinys randasi Klaipėdos miesto teritorijoje Vilniaus pl., Baltijos pr. ir Šilutės pl. sankirtoje. Objekto (statinio) adresas: Baltijos pr., Šilutės pl. (įskaitant ruožą į Dubysos g. įvažiavimą) ir Vilniaus pl. žiedinės sankryža Klaipėdos m. 1 pav. Projektuojamos teritorijos dislokacijos vieta 5. STATINIO AR JO DALIES PAGRINDINĖ NAUDOJIMO PASKIRTIS Inžinerinio statinio paskirtis - Susisiekimo komunikacijos. Pogrupis Gatvės/ Kiti transporto statiniai. Gatvės kategorija A 2/B 1 Statinio kategorija Ypatingasis statinys. 6. ŽEMĖS SKLYPO TERITORIJOS NAUDOJIMO REGLAMENTO PARAMETRAI Projektuojamų sprendinių atitikimą teritorijų planavimo dokumentams užtikrinti, bus atliekamas detaliojo plano koregavimas. 7. STATINIO TECHNINIAI IR PASKIRTIES RODIKLIAI Važiuojamosios dalies plotis 7,5 13, m. Eismo juostų skaičius 4-8. Eismo juostų plotis 3,25-3,75 m. 8. STATINIO STATYBOS RŪŠIS Pagrindinė statybos rūšis: Rekonstravimas, naujo statinio statyba. 9. PROJEKTINIŲ PASIŪLYMŲ SPRENDINIŲ PAAIŠKINIMAI IR PAGRINDIMAI 9.1. SUSISIEKIMO SPRENDIMAI Žymuo PP.AR Baltijos pr., Šilutės pl. (įskaitant ruožą į Dubysos g. įvažiavimą) ir Vilniaus pl. žiedinės sankryžos Klaipėdos m. rekonstravimo projektas. 218 m. Puslapis 2 iš 5

5 PROJEKTINIAI PASIŪLYMAI AIŠKINAMASIS RAŠTAS Sankryžos rekonstrukcijai įgyvendinti, techninio pasiūlymo sprendiniai parengti, vadovaujantis technine užduotimi, eismo modeliavimo rekomendacijomis, bei rengiamu Klaipėdos miesto bendruoju planu. Planuojama estakada pagrindinio Rytų Vakarų kryptimi (kelio A1 Vilnius-Kaunas-Klaipėda eismo kryptimi). Skiriamosios juostos sąskaita įrengiant papildomas 4 eismo juostas ir estakada kertant Šilutės plentą skirtingame lygyje. Planuojama šio persikirtimo gatvės kategorija - A 2. Esamą žiedinę sankryžą numatyta pritaikyti Šiaurės Rytų kryptyje esančios Šilutės plento gatvės ir Rytai Vakarai kryptyje esančių Baltijos pr. ir Vilniaus pl. gatvių, įsijungiančių į žiedą eismui. Planuojamų gatvių kategorija B 1. Esamos gatvės Vilniaus plentas (kelias A1) ir Baltijos prospektas rekonstruojamos, paliekant galimybes prisijungti šalia gatvių veikiantiems ūkiniams subjektams: degalinei, prekybos centrui ir kt. Žiedinę sankryžą numatoma rekonstruoti į didesnio pralaidumo turbo žiedinę sankryžą. Šioje sankryžoje formuojamos 2-3 eismo juostos, eismą organizuojant vertikaliuoju ir horizontaliuoju ženklinimu. Pėsčiųjų ir dviratininkų eismas organizuojamas skirtingame lygyje, įrengiant keturias požemines perėjas. Sankryžą, pėsčiųjų ir dviračių takus, požemines perėjas ir estakadą numatyta apšviesti modernia LED šviestuvų sistema. Rekonstruojant Šilutės pl. gatvę paliekama galimybė įrengti tramvajaus liniją Šiaurės Pietų kryptimi. Estakados išilginis profilis parengtas įvertinus gatvės kategorijai leistinus vertikalius dangos parametrus, aukščio gabaritus virš kertamo žiedo ir įvažiavimų į Circle K degalinę. Brėžinyje Situacijos schema, M 1:2 detalizuota transporto krypčių turbo žiedinėje sankryžoje schema. Šioje schemoje nurodoma, kaip bus užtikrintas transporto priemonių judėjimas visomis kryptimis kiekvienoje eismo juostoje. Taip pat pateikiamos siūlomos skirtingų lygių sankryžoje įsijungiančių kelių ir gatvių bei žiedinės sankryžos dangų konstrukcijos, atitinkančios SV kategorijai keliamus reikalavimus. Numatytos gatvių dangų konstrukcijos atitinka kelių projektavimo taisyklių KPT SDK 7 nurodytus reikalavimus, taikomus gatvėse ir Valstybinės reikšmės keliuose. Techninio projekto rengimo metu bus detalizuojami paviršinio vandens nuvedimo, kelio ženklų įrengimo ir dangos ženklinimo, apželdinimo bei teritorijos sutvarkymo klausimai. Projekte bus įvertinti normatyviniai atstumai, tinklų apsaugos zonos, dangų konstrukcijų charakteristikos. Projektuojant bus atsižvelgta į gretimų teritorijų apribojimus, privažiavimo kelius. Visi sprendiniai bus suderinti su suinteresuotomis organizacijomis TRANSPORTO STATINIAI ESTAKADOS Vilniaus plentą sujungti su Baltijos prospektu numatytos dvi kiekvienai krypčiai atskiros estakados virš Baltijos pr. ir Šilutės pl. žiedo t. y. Vilniaus Klaipėdos krypties estakada ir Klaipėdos Vilniaus krypties estakada su atraminėmis sienomis estakadų pradžioje ir pabaigoje. Plastiškos statinių kreivės vizualiai susijungia erdvėje virš žiedo ir įsilieja į Baltijos prospektą. Dviejų estakadų derinys, kurių fizinis gabaritas dvi eismo juostos viena kryptimi, neperkrauna erdvės žiedinėje sankryžoje, išlaisvina ją pėsčiųjų ir dviratininkų judėjimui, sukuria galimybę humanizuoti kitais atvejais neišnaudojamą teritoriją. Estakadų atramų gabaritai plane maksimaliai mažinami, dalinant jas į dvi dalis. Atramų viršūnės platėja, vizualiai suliedamos su perdangos plokštumomis. Estakados spalvinė gama bei dekoratyvinis apšvietimas galėtų būti siejamas su Jakų žiedo sprendiniais, įvertinus pastarųjų eksploatacinius rodiklius. Abiejų krypčių estakadų perdangos nekarpytos, gelžbetoninės, monolitinės, tuštumėtos plokštės. Perdangos pagrindinė išilginė armatūra: po betonavimo įtempiami stipriosios vielos pluoštai. Įtempiamos vielos pluoštai perdangoje pravedami paruoštais kanalais iš gofruotos skardos vamzdžių. Įtempiamos vielos pluoštai įtempiami į perdangos betoną per inkarus ir nejudamas jungtis. Ši įtemto gelžbetonio technologija leidžia optimizuoti perdangos aukštį (kas labai aktualu išlaikant aukščio gabaritus virš žiedinės sankryžos) bei efektyviai išnaudoti medžiagų sąnaudas. Perdangos konstruktyviniam armavimui (ne pagrindinė laikančioji armatūra) naudojama strypinė armatūra be išankstinio įtempimo. Tuštumoms perdangoje išgauti naudojami gofruotos skardos vamzdžiai. Estakados atramos gelžbetoninės ant polinių pamatų. Žymuo PP.AR Baltijos pr., Šilutės pl. (įskaitant ruožą į Dubysos g. įvažiavimą) ir Vilniaus pl. žiedinės sankryžos Klaipėdos m. rekonstravimo projektas. 218 m. Puslapis 3 iš 5

6 PROJEKTINIAI PASIŪLYMAI AIŠKINAMASIS RAŠTAS Estakadų tarpatramių ilgiai: Vilniaus Klaipėdos krypties estakada - 27,+37, ,+27, m (bendras ilgis 397 m); Klaipėdos Vilniaus krypties estakada - 27,+2 37, ,+27,m (bendras ilgis 43 m); Estakados perdangos plotis - 1,5 m. Estakadų prieigose rengiamos gelžbetoninės monolitinės atraminės sienos ant polinių pamatų, tarpusavyje sujungtos plieninėmis templėmis ir užpiltos gruntu. Atraminių sienų ilgiai ir pločiai: Vilniaus Klaipėdos krypties estakados pradžioje: 115,23 m; plotis 1,5 m (tarp atraminių sienų); Klaipėdos Vilniaus krypties estakados pradžioje: 15,5 m, plotis 1,5 m (tarp atraminių sienų); estakadų pabaigoje: 198,8 m, plotis 2,5 m (tarp atraminių sienų) ATRAMINĖS SIENOS Vilniaus plente (žiūrint nuo Vilniaus pusės) esamas kelias turi būti išplatintas į abi puses. Siekiant nepažeisti trečių asmenų interesų, išplatinant sankasą, numatyta įrengiant gelžbetonines monolitines atramines sienas ant polinių pamatų. Atraminių sienų ilgiai ir aukščiai: Dešinėje kelio pusėje (Vilniaus Klaipėdos krypties kelkraštyje): ilgis m; aukštis iki 5, m; Kairėje kelio pusėje (Klaipėdos Vilniaus krypties kelkraštyje): ilgis m; aukštis iki 4, m POŽEMINĖS PERĖJOS Pėsčiųjų susisiekimui numatytos keturios požeminės pėsčiųjų perėjos po Baltijos pr. ir Šilutės pl. žiedo važiuojamąja dalimi. Perėjų laikančios konstrukcijos gelžbetoninės. Patekimui į požemines perėjas numatyti laiptai ir vertikalūs keltuvai žmonėms su negalia išorinėje žiedo dalyje, bei pandusai vidinėje žiedo dalyje. Požeminės perėjos plotis 4,5 m, lubų aukštis 2,7 m, perėjų ilgis nuo 23 iki 33 m VIADUKAI PER GELEŽINKELĮ Kelio A1 Vilnius Kaunas Klaipėda 36 km esantys viadukai per geležinkelį patenka į projektavimo darbų ribas. Esamų viadukų važiuojamosios dalies pločiai yra nepakankamai, todėl viadukus numatyta rekonstruoti, išplatinant jų perdangą po 2 m į abi kelkraščių puses (rekonstravimo sprendinys pavaizduotas statinių pjūvių brėžinyje) INŽINERINIAI TINKLAI Rengiant techninį projektą, visi inžineriniai tinklai, kurie papuls į dviejų lygių sankryžos, bei jos prieigų zoną, bus apsaugoti arba jeigu trukdys ir apsaugos priemonių nepakas, bus rekonstruojami. Apsaugojimo arba rekonstrukcijos darbai, priklausys nuo šiuos tinklus eksploatuojančių įmonių išduotų prisijungimo sąlygų. Atsižvelgus į pirminių duomenų analizę, planuojama, kad bus rekonstruoti esami apšvietimo tinklai, elektros perdavimo ir ryšių linijos bei dujotiekio tinklai. Vandens nuvedimo užtikrinimui numatoma rekonstruoti lietaus nuotekų tinklus EISMO ORGANIZAVIMAS VYKDANT DARBUS Pateiktus sprendinius siūloma įgyvendinti etapais, siekiant užtikrinti minimalius transporto eismo apribojamus Vilniaus plentu, žiedu bei Baltijos prospektu. Vykdant statybos darbus, transporto eismas žiedu, estakadų ir požeminių perėjų darbų zonoje, bus ribojamas iki 2 eismo juostų. Rengiant sankryžos rekonstrukcijos techninį projektą, bus parengti detalūs eismo organizavimo projektiniai sprendiniai ir suderinti su Užsakovu, Lietuvos kelių policija, bei visais kitais suinteresuotais atstovais. Žymuo PP.AR Baltijos pr., Šilutės pl. (įskaitant ruožą į Dubysos g. įvažiavimą) ir Vilniaus pl. žiedinės sankryžos Klaipėdos m. rekonstravimo projektas. 218 m. Puslapis 4 iš 5

7 PROJEKTINIAI PASIŪLYMAI 9.5. NORMATYVINIAI STATYBOS TECHNINIAI DOKUMENTAI: AIŠKINAMASIS RAŠTAS STR 1.4.4:217 STR 1.6.1:216 STR 2.1.1(1):25 STR 2.1.1(3):1999 STR 2.1.1(4):28 STR 2.1.1(5):28 STR 2.1.7:23 STR 2.3.1:21 STR 2.6.4:214 KTR 1.1:28 KPT SDK 7 R PDTP 12 Statinio projektavimas, projekto ekspertizė Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra Esminis statinio reikalavimas. Mechaninis atsparumas ir pastovumas Esminiai statinio reikalavimai. Higiena, sveikata, aplinkos apsauga Esminis statinio reikalavimas. Naudojimo sauga Esminis statinio reikalavimas. Apsauga nuo triukšmo Pastatų vidaus ir išorės aplinkos apsauga nuo triukšmo Statiniai ir teritorijos. Reikalavimai žmonių su negalia reikmėms Gatvės ir vietinės reikšmės keliai. Bendrieji reikalavimai Automobilių keliai Automobilių kelių standartizuotų dangų konstrukcijų projektavimo taisyklės Pėsčiųjų ir dviračių takų projektavimo rekomendacijos Visuomenės informavimui LAIDA DATA LAIDOS STATUSAS. KEITIMO PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA) Kvalifikaciją Projektuotojas patvirtinančio dokumento Nr. Pareigos Vardas, pavardė Parašas 3474 SPV UAB Viačeslavas Zbrujevas Kelprojektas Žymuo PP.AR Baltijos pr., Šilutės pl. (įskaitant ruožą į Dubysos g. įvažiavimą) ir Vilniaus pl. žiedinės sankryžos Klaipėdos m. rekonstravimo projektas. 218 m. Puslapis 5 iš 5

8 211/7: /5: R R /6: R- 211/71:12 R-4 R-3 R-6 5 R R-3 211/7:61 R R R-42 R R-3 R R-5 R R /6:152 2 R-2 R R R R R R-3 R-6 211/7: R R R R R R-.8 8 R R-6 211/6:316 R-68 R-6 R-5 SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI: R /6: R-3 2. PROJEKTUOJAMA ESTAKADA 1 R REKONSTRUOJAMAS VIADUKAS 5.37 PROJEKTUOJAMŲ TRINKELIŲ DANGA R R-4 PROJEKTUOJAMOS EISMO JUOSTOS R- PROJEKTUOJAMI GATVĖS BORTAI Projektuojamos požeminės perėjos 2.65 PROJEKTUOJAMI NUŽEMINTI GATVĖS BORTAI PROJEKTUOJAMI VEJOS BORTAI PROJEKTUOJAMAS KELIO BORTAI PROJEKTUOJAMA APSAUGINĖ PĖSČIŪJŲ TVORELĖ PROJEKTUOJAMOS ASFALTO DANGOS KRAŠTAS PROJEKTUOJAMA ATRAMINĖ SIENUTĖ PROJEKTUOJAMI ATITVARAI PROJEKTUOJAMOS KELEIVIŲ LAUKIMO VIETOS SU SUOLIUKU IR ŠIUKŠLEDĖŽE 211/6: R-4 211/6: R-8 R-6 211/6:235 R NAIKINAMOS ĮVAŽOS 211/7:6 218 LAIDA DATA STATYBOS LEIDIMUI, KONKURSUI IR STATYBAI LAIDOS STATUSAS. KEITIMO PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA) STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS Baltijos pr., Šilutės pl. (įskaitant ruožą į Dubysos g. įvažiavimą) ir Vilniaus pl. žiedinės sankryžos Klaipėdos m. rekonstravimo projektas KVAL. PATV. DOK. NR STATINIO NUMERIS IR PAVADINIMAS SPV V. Zbrujevas SPDV P. Petrauskas SPDV M. Tvysas INŽ. Ž. Jokšaitė STATYTOJAS IR (ARBA) UŽSAKOVAS LT 211/7:32 Klaipėdos miesto savivaldybės administracija Liepų g. 11, LT-9152 Klaipėda Baltijos pr., Šilutės pl. (įskaitant ruožą į Dubysos g. įvažiavimą) ir Vilniaus pl. žiedinės sankryžos Klaipėdos m. rekonstravimo projektas DOKUMENTO PAVADINIMAS LAIDA Situacijos schema M1:1 DOKUMENTO ŽYMUO PP-B.1 LAPAS LAPŲ 1 1

9 ŠIAURINĖS ESTAKADOS FASADAS M 1: Triukšmą slopinančios užtvaros Patiltės gabaritas Patiltės gabaritas Patiltės gabaritas Atraminė siena ant gręžtinių polių Atraminė siena ant gręžtinių polių DARBŲ ŽYMĖS, m VAŽIUOJ. DALIES AUKŠČIAI, m ATRAMINIŲ SIENŲ, ESTAKADOS PRADŽIOJE, SKERSINIS PJŪVIS M 1:1 Pk Pk 2+23 Pk Pk L-kintamas ESTAKADŲ SKERSINIS PJŪVIS TIES DEGALINE CINRCLE K M 1: Atraminės sienos Atraminė siena * 3235* 4356* 111 Atraminė siena jungiamajame kelyje Atraminė siena jungiamajame kelyje 4246* 2297* NUOLYDŽIAI IR VERTIKALIOS KREIVĖS (%/m) R=3 L= % R=4 L= % 13.2 R=4 L= % 18.5 R=2 L=77.3 ŽEMĖS PAVIRŠIAUS AUKŠČIAI, m PIKETAI TIESĖS IR KREIVĖS L=26.8 L=4. L=17.68 R=58 L=114.4 L=1.8 R=6 L=154.7 L=74.84 R=6 L=33. L=27.66 R=13 L=148.6 PIETINĖ ESTAKADA ŠIAURINĖ ESTAKADA Sklypo riba Sklypo riba ATRAMINIŲ SIENŲ, ESTAKADOS PABAIGOJE, SKERSINIS PJŪVIS M 1:1 ~ ~3888 (Pk Pk 8+7) Sklypo riba Sklypo riba Sklypo riba 1913 Sklypo riba Triukšmą slopinančios užtvaros * Triukšmą slopinančios užtvaros Atraminė siena Atraminė siena Templės 218 STATYBOS LEIDIMUI, KONKURSUI IR STATYBAI LAIDA DATA LAIDOS STATUSAS. KEITIMO PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA) Gręžtiniai poliai Gręžtiniai poliai KVAL. PATV. STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS Baltijos pr., Šilutės pl. (įskaitant ruožą į Dubysos g. įvažiavimą) ir Vilniaus pl. žiedinės sankryžos Klaipėdos m. rekonstravimo projektas DOK. NR. STATINIO NUMERIS IR PAVADINIMAS SPV SPDV V. Zbrujevas M. Tvysa Baltijos pr., Šilutės pl. (įskaitant ruožą į Dubysos g. įvažiavimą) ir Vilniaus pl. žiedinės sankryžos Klaipėdos m. rekonstravimo projektas DOKUMENTO PAVADINIMAS LAIDA Estakados fasadas, statinių pjūviai STATYTOJAS IR (ARBA) UŽSAKOVAS DOKUMENTO ŽYMUO LAPAS LAPŲ LT Klaipėdos miesto savivaldybės administracija, Liepų g. 11, Lt-9152 Klaipėda PP-SK2 1 1 ( 594mm x 16mm) A=.95 Sq. m

10 PIETINĖS POŽEMINĖS PERĖJOS SKERSINIS PJŪVIS M 1:5 PIETINĖS POŽEMINĖS PERĖJOS SKERSINIS PJŪVIS PER LAIPTUS M 1:5 Dangos pašiurkštinimas 2/5 frakcijos mineraline medžiaga Asfalto viršutinis sl. SMA 11 S (su PMB) - 4 mm (su PMB) - 8 mm Asfalto apatinis sl. AC 22 AS SZ 22 Asfalt. arm. polimeruose impregnuotas stiklo pluošto tinklas Asfalto pagrindo sl. AC 32 PS - 14 mm Skaldos pagrindo sl. E v2 15MPa - 2 mm Apsaug. šalčiui atsparus sl. E v2 1MPa - 5 mm Dangos pašiurkštinimas 2/5 frakcijos mineraline medžiaga Asfalto viršutinis sl. SMA 11 S (su PMB) - 4 mm (su PMB) - 4 mm Asfalto apatinis sl. AC 16 AS SZ 18 Asfalt. arm. polimeruose impregnuotas stiklo pluošto tinklas Asfalto pagrindo sl. AC 32 PS mm Apsauginis asfaltbetonio sl. SMA 5 N - 2 mm Hidroizoliacija 2sl. - 1 mm Išlyginamasis betono sl. (C25/3) - 3 mm Dangos pašiurkštinimas 2/5 frakcijos mineraline medžiaga Asfalto viršutinis sl. SMA 11 S (su PMB) - 4 mm (su PMB) - 4 mm Asfalto apatinis sl. AC 16 AS SZ 18 Asfalt. arm. polimeruose impregnuotas stiklo pluošto tinklas Apsauginis asfaltbetonio sl. SMA 5 N - 2 mm Hidroizoliacija 2sl. - 1 mm Išlyginamasis betono sl. (C25/3) - 3 mm Dangos pašiurkštinimas 2/5 frakcijos mineraline medžiaga Asfalto viršutinis sl. SMA 11 S (su PMB) - 4 mm (su PMB) - 8 mm Asfalto apatinis sl. AC 22 AS SZ 22 Asfalt. arm. polimeruose impregnuotas stiklo pluošto tinklas Asfalto pagrindo sl. AC 32 PS - 14 mm Skaldos pagrindo sl. E v2 15MPa mm Apsauginis asfaltbetonio sl. SMA 5 N - 2 mm Hidroizoliacija 2sl. - 1 mm Atraminė siena 15 6 Išlyginamasis betono sl. (C25/3) - 3 mm Nufrezuojama esamo asfaltbetonio dalis asfaltbetonio armavimas polimeruose impregnuotu stiklo pluošto tinklu Nufrezuojama esamo asfaltbetonio dalis 14,69 Neįgaliesiems pritaikyti porankiai Požeminės perėjos g/b konstrukcija Neįgaliesiems pritaikyti porankiai 12 14, Pereinamosios plokštės PP-4 1:1 5 Hidroizoliacija (apsauginis lakštas) 1sl. Hidroizoliacija 1sl ,89 G/b perėja - 3 mm Gulekšnis Skaldos pagrindas H=4 mm Sutankintas drenuojantis gruntas filtracijos koef. ne mažiau kaip 2m/parą (k=.98) 1:1 Drenažas Betoninio paviršiaus glaistymas ir dažymas 45 1% 1% :1 Sutankintas drenuojantis gruntas filtracijos koef. ne mažiau kaip 2m/parą (k=.98) Gręžtiniai poliai Ø3 mm Gręžtiniai poliai Ø3 mm ,9 Gręžtiniai poliai Ø3 mm Gręžtiniai poliai Ø3 mm Skalda 11/12 PVC Ø 2 mm Lietaus nuotekos Skalda 5/11 Gręžtiniai poliai Ø45 mm Epoksidinė danga su smėlio pabarstu - 5 mm Išlyginamasis betono sl. (C25/3) - 3 mm G/b perėja - 25 mm Apsauginis betono sl. C8/1-5 mm Hidroizoliacija 1sl. Apsauginis betono sl. C8/1-5 mm Skaldos pagrindas /45 frakcija - 15 mm Šalčiui nejautrių medžiagų sl. - 2 mm Skalda 5/11 H=1 mm PIETINĖS POŽEMINĖS PERĖJOS IŠILGINIS PJŪVIS M 1: Vertikalusis keltuvas neįgaliesiems 3 Neįgaliesiems pritaikyti porankiai 1 Vertikalusis keltuvas neįgaliesiems Atraminė siena 12 Žemės paviršius Žiedinės sankryžos važiuojamoji dalis Žemės paviršius 14,18 Neįgaliesiems pritaikyti porankiai Požeminės perėjos g/b konstrukcijos 11,9 1,538 PASTABOS: Matmenys - mm, altitudės - m. 2. Brėžinyje pateikiami pietinės požeminės perėjos sprendiniai. Šiaurinės, vakarinės ir rytinės požeminių perėjų sprendiniai analogiški pietinės požeminės perėjos sprendiniams. 218 STATYBOS LEIDIMUI, KONKURSUI IR STATYBAI LAIDA DATA LAIDOS STATUSAS. KEITIMO PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA) STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS KVAL. PATV. Baltijos pr., Šilutės pl. (įskaitant ruožą į Dubysos g. įvažiavimą) ir Vilniaus pl. žiedinės sankryžos Klaipėdos m. rekonstravimo projektas DOK. NR. STATINIO NUMERIS IR PAVADINIMAS 3474 SPV V. Zbrujevas Baltijos pr., Šilutės pl. (įskaitant ruožą į Dubysos g. įvažiavimą) ir Vilniaus pl. žiedinės sankryžos Klaipėdos m. rekonstravimo projektas SPDV M. Tvysa DOKUMENTO PAVADINIMAS LAIDA Pietinės požeminės perėjos pjūviai STATYTOJAS IR (ARBA) UŽSAKOVAS DOKUMENTO ŽYMUO LAPAS LAPŲ LT Klaipėdos miesto savivaldybės administracija, Liepų g. 11, Lt-9152 Klaipėda PP-SK4 1 1 ( 594mm x 13mm) A=.77 Sq.m

11 PROJEKTUOJAMAS VIADUKO FASADAS M 1:1 VILNIUS Atrama Nr. 1 Įrengiami vienprofiliniai deformaciniai pjūviai Atrama Nr. 2 Plieniniai cinkuoti turėklai 682 Atrama Nr. 3 Įrengiami vienprofiliniai deformaciniai pjūviai Atrama Nr. 4 KLAIPĖDA :1,5 1:1,5 Plieninė sija Plieninė sija Plieninė sija Įrengiama berma Nauji šlaitiniai laiptai 1:1,5 Įrengiama berma Šlaitai tvirtinami betoninėmis plytelėmis ~1:1, (esamas patiltės gabaritas nesumažinamas) Šlaitai tvirtinami betoninėmis plytelėmis ~1:1,25 1:1,5 Nauji šlaitiniai laiptai Projektuojama g/b atraminė siena ant gręžtinių polių Įrengiami nauji gręžtiniai poliai Įrengiami nauji gręžtiniai poliai Įrengiami nauji gręžtiniai poliai Įrengiami nauji gręžtiniai poliai PROJEKTUOJAMAS VIADUKŲ SKERSINIS PJŪVIS M 1: L-kintamas Plieniniai cinkuoti turėklai Nauji šalitilčio blokai Plieniniai cinkuoti turėklai Projektuojami nauji šalitilčio blokai Plieniniai cinkuoti turėklai Projektuojami nauji šalitilčio blokai Įrengiamos plieninės sijos Esamos perdangos sijos Įrengiamos plieninės sijos Platinamos atramos Esamos atramų dalys Platinamos atramos G/b plokštė sujungiama su esamomis g/b sijomis G/b plokštė sujungiama su esamomis g/b sijomis Patiltės gabaritas nesumažinamas Patiltės gabaritas nesumažinamas Platinama viaduko dalis Naujos g/b kolonos Esamos kolonos Naujos g/b kolonos Platinama viaduko dalis Platinami rostverkai Platinami rostverkai Įrengiami nauji gręžtiniai poliai Įrengiami nauji gręžtiniai poliai STATYBOS LEIDIMUI, KONKURSUI IR STATYBAI LAIDA DATA LAIDOS STATUSAS. KEITIMO PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA) STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS KVAL. PATV. DOK. NR. BALTIJOS PR., ŠILUTĖS PL. (ĮSKAITANT RUOŽĄ Į DUBYSOS G. ĮVAŽIAVIMĄ) IR VILNIAUS PL. ŽIEDINĖS SANKRYŽOS KLAIPĖDOS M. REKONSTRAVIMO PROJEKTAS STATINIO NUMERIS IR PAVADINIMAS 3474 SPV V. ZBRUJEVAS SPDV M. TVYSA BALTIJOS PR., ŠILUTĖS PL. (ĮSKAITANT RUOŽĄ Į DUBYSOS G. ĮVAŽIAVIMĄ) IR VILNIAUS PL. ŽIEDINĖS SANKRYŽOS KLAIPĖDOS M. REKONSTRAVIMO PROJEKTAS DOKUMENTO PAVADINIMAS VIADUKŲ PER GELEŽINKELĮ BENDRAS VAIZDAS LAIDA STATYTOJAS IR (ARBA) UŽSAKOVAS DOKUMENTO ŽYMUO LAPAS LAPŲ LT LIETUVOS AUTOMOBILIŲ KELIŲ DIREKCIJA J. BASANAVIČIAUS G. 36 LT-319 VILNIUS PP-SK ( 594mm x 841mm) A= Sq.m

12

13

14