Konstitucinis Teismas

Dydis: px
Rodyti nuo puslapio:

Download "Konstitucinis Teismas"

Transkriptas

1 Byla Nr. 70/06 LIETUVOS RESPUBLIKOS KONSTITUCINIS TEISMAS NUTARIMAS DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS 2003 M. GRUODŽIO 24 D. NUTARIMO NR DĖL PRITARIMO AKCINĖS BENDROVĖS ALITA VALSTYBEI NUOSAVYBĖS TEISE PRIKLAUSANČIŲ AKCIJŲ PIRKIMO PARDAVIMO SUTARTIES PROJEKTUI ATITIKTIES LIETUVOS RESPUBLIKOS KONSTITUCIJAI, LIETUVOS RESPUBLIKOS VALSTYBĖS IR SAVIVALDYBIŲ TURTO PRIVATIZAVIMO ĮSTATYMO 16 STRAIPSNIO (2001 M. GRUODŽIO 17 D. REDAKCIJA) 1 DALIAI (1997 M. LAPKRIČIO 4 D. REDAKCIJA) 2007 m. gegužės 23 d. Vilnius Lietuvos Respublikos Konstitucinis Teismas, susidedantis iš Konstitucinio Teismo teisėjų Armano Abramavičiaus, Tomos Birmontienės, Egidijaus Kūrio, Kęstučio Lapinsko, Zenono Namavičiaus, Ramutės Ruškytės, Vytauto Sinkevičiaus, Stasio Stačioko, Romualdo Kęstučio Urbaičio, sekretoriaujant Daivai Pitrėnaitei, dalyvaujant pareiškėjo Lietuvos Respublikos Seimo atstovams Seimo nariams Jonui Pinskui ir Juliui Veselkai, suinteresuoto asmens Lietuvos Respublikos Vyriausybės atstovams valstybės įmonės Valstybės turto fondo Teisės skyriaus viršininkui Giedriui Pažūsiui, Lietuvos Respublikos ūkio ministerijos Įmonių teisės ir privatizavimo departamento Valstybės turto privatizavimo skyriaus vyriausiajai specialistei Vaidai Sinušaitei, remdamasis Lietuvos Respublikos Konstitucijos 102, 105 straipsniais, Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo įstatymo 1 straipsniu, viešame Teismo posėdyje 2007 m. gegužės 22 d. išnagrinėjo konstitucinės justicijos bylą Nr. 70/06 pagal pareiškėjo Lietuvos Respublikos Seimo 2006 m. lapkričio 23 d. nutarimo Nr. X-922 Dėl Seimo laikinosios tyrimo komisijos AB Alita

2 2 privatizavimo aplinkybėms ištirti išvadų 2 straipsnyje ir 2 priedėlyje išdėstytą prašymą ištirti, ar Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. gruodžio 24 d. nutarimas Nr Dėl pritarimo akcinės bendrovės Alita valstybei nuosavybės teise priklausančių akcijų pirkimo pardavimo sutarties projektui neprieštarauja Lietuvos Respublikos Konstitucijoje įtvirtintam teisinės valstybės principui, Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių turto privatizavimo įstatymo 3, 16 straipsniams. Konstitucinis Teismas nustatė: I 1. Pareiškėjas Seimas 2006 m. lapkričio 23 d. priėmė nutarimą Nr. X-922 Dėl Seimo laikinosios tyrimo komisijos AB Alita privatizavimo aplinkybėms ištirti išvadų (toliau Seimo 2006 m. lapkričio 23 d. nutarimas), kurio 2 straipsnyje ir 2 priedėlyje yra išdėstytas prašymas Konstituciniam Teismui ištirti, ar Vyriausybės 2003 m. gruodžio 24 d. nutarimas Nr Dėl pritarimo akcinės bendrovės Alita valstybei nuosavybės teise priklausančių akcijų pirkimo pardavimo sutarties projektui (toliau ir Vyriausybės 2003 m. gruodžio 24 d. nutarimas) neprieštarauja Konstitucijoje įtvirtintam teisinės valstybės principui, Valstybės ir savivaldybių turto privatizavimo įstatymo (toliau ir Įstatymas) 3, 16 straipsniams. Šis pareiškėjo Seimo prašymas Konstituciniame Teisme gautas 2006 m. gruodžio 12 d. 2. Konstitucinis Teismas 2006 m. gruodžio 15 d. sprendimu Dėl pareiškėjo prašymo priėmimo nutarė priimti Seimo 2006 m. lapkričio 23 d. nutarime išdėstytą prašymą ištirti, ar Vyriausybės 2003 m. gruodžio 24 d. nutarimas neprieštarauja konstituciniam teisinės valstybės principui, Valstybės ir savivaldybių turto privatizavimo įstatymo 3 straipsnio 2 daliai (1997 m. lapkričio 4 d. redakcija), 16 straipsnio (2001 m. gruodžio 17 d. redakcija) 1 dalies (1997 m. lapkričio 4 d. redakcija) nuostatai Su geriausią konkursinį pasiūlymą pateikusiu potencialiu pirkėju ar potencialiais pirkėjais, kurių konkursiniai pasiūlymai skiriasi ne daugiau kaip 15 procentų, gali būti deramasi dėl jų pateiktų konkursinių pasiūlymų gerinimo. 3. Konstitucinio Teismo pirmininko pranešimas apie minėto prašymo priėmimą 2006 m. gruodžio 19 d. buvo oficialiai paskelbtas Valstybės žiniose (Žin., 2006, Nr ). Nuo tos dienos iki bus paskelbtas Konstitucinio Teismo nutarimas šioje konstitucinės justicijos byloje Vyriausybės 2003 m. gruodžio 24 d. nutarimo galiojimas yra sustabdytas. II Pareiškėjo Seimo prašymas grindžiamas šiais argumentais. 1. Vyriausybė 2003 m. vasario 3 d. pritarė akcinės bendrovės (toliau ir AB) Alita valstybei nuosavybės teise priklausančių akcijų privatizavimo viešo konkurso būdu programai.

3 3 Dalyvauti viešame AB Alita privatizavimo konkurse 2003 m. gegužės 7 d. užsiregistravo keturi dalyviai. Geriausią konkursinį pasiūlymą pateikė L. Bosca, už AB Alita akcijų paketą pasiūlęs litų. Valstybės įmonės (toliau ir VĮ) Valstybės turto fondo generalinis direktorius P. Milašauskas 2003 m. spalio 14 d. įsakymu Nr. IV-266 panaikino Viešo konkurso komisijos akcinėms bendrovėms Stumbras, Vilniaus degtinė, Alita ir Anykščių vynas privatizuoti (toliau ir Viešo konkurso komisija) rezultatus ir pavedė šiai komisijai derėtis dėl AB Alita akcijų paketo pardavimo su antrąją vietą užėmusiu konkurso dalyviu. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas 2006 m. spalio 10 d. nutartimi šį sprendimą pripažino neteisėtu. VĮ Valstybės turto fondas 2003 m. spalio 22 d. pakvietė litų konkursinį pasiūlymą pateikusio V. Junevičiaus, V. Pečiūros, A. J. Stankevičiaus, D. Vėželio konsorciumą (toliau ir V. Junevičiaus ir kitų konsorciumas) derėtis dėl AB Alita akcijų paketo pardavimo. V. Junevičiaus ir kitų konsorciumo pasiūlymas nuo geriausio konkursinio pasiūlymo skyrėsi litų beveik 37 procentais, o tai daugiau negu dukart viršija įstatymo nustatytą dydį m. lapkričio 10 d. buvo parafuotas AB Alita valstybei nuosavybės teise priklausančių akcijų paketo pirkimo pardavimo sutarties projektas, o 2003 m. lapkričio 27 d. Privatizavimo komisija pritarė šios sutarties projektui. Vyriausybė, atsižvelgdama į minėtą Privatizavimo komisijos sprendimą, 2003 m. gruodžio 24 d. priėmė ginčijamą nutarimą, kuriuo pritarė AB Alita valstybei nuosavybės teise priklausančių akcijų paketo pirkimo pardavimo sutarties projektui. VĮ Valstybės turto fondas ir V. Junevičiaus ir kitų konsorciumas šią sutartį pasirašė 2004 m. sausio 6 d. 2. Įstatymo 16 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad su geriausią konkursinį pasiūlymą pateikusiu potencialiu pirkėju ar potencialiais pirkėjais, kurių konkursiniai pasiūlymai skiriasi ne daugiau kaip 15 procentų, gali būti deramasi dėl jų pateiktų konkursinių pasiūlymų gerinimo. Pagal Vyriausybės 1997 m. gruodžio 31 d. nutarimu Nr Dėl Valstybės ir savivaldybių turto privatizavimo viešo konkurso būdu nuostatų patvirtinimo patvirtintų Valstybės ir savivaldybių turto privatizavimo viešo konkurso būdu nuostatų (toliau ir Nuostatai) 35 punktą, vertindama pateiktus konkursinius pasiūlymus, viešo konkurso komisija įrašo potencialius pirkėjus, kurių pasiūlymai skiriasi ne daugiau kaip 15 procentų nuo pateikto geriausio konkursinio pasiūlymo, pažymoje <...> iš eilės pagal šių nuostatų 34 punkte nurodyta tvarka nustatytus vertinimo rezultatus. 3. Pareiškėjo nuomone, ginčijamu Vyriausybės nutarimu buvo pritarta sandoriui (kuris, pareiškėjo manymu, laikytinas šio Vyriausybės nutarimo sudedamąja dalimi), sudarytam nesilaikant imperatyvių Įstatymo ir Nuostatų reikalavimų; dėl to ginčijamas Vyriausybės nutarimas pažeidžia konstitucinį teisinės valstybės principą. 4. Pareiškėjo teigimu, Seimo laikinoji tyrimo komisija AB Alita privatizavimo

4 4 aplinkybėms ištirti nustatė, kad nė vienas iš Viešo konkurso komisijos narių, taip pat ir VĮ Valstybės turto fondo direktorius, neturėjo teisės susipažinti su valstybės paslaptį sudarančia informacija, todėl priimant sprendimus dėl AB Alita privatizavimo nebuvo galima užtikrinti Nuostatų punkto reikalavimų dėl viešame konkurse dalyvaujančių asmenų patikimumo laikymosi. Dėl to Privatizavimo komisijos 2003 m. lapkričio 27 d. sprendimu pritarti sandorio projektui ir juo vadovaujantis priimtu ginčijamu Vyriausybės nutarimu, kuriuo buvo pritarta AB Alita valstybei nuosavybės teise priklausančių akcijų pirkimo pardavimo sutarties projektui, buvo pažeistas principas, kad iš neteisės teisė neatsiranda, taip pat atsakingo valdymo principas. Pareiškėjo nuomone, minėtas Vyriausybės nutarimas prieštarauja konstituciniam teisinės valstybės principui ir Įstatymo 3 straipsnio 2 daliai, pagal kurią Vyriausybės nutarimai privatizavimo klausimais, priimti vadovaujantis šiuo ir kitais Lietuvos Respublikos įstatymais, yra privalomi valstybės bei privatizavimo institucijoms. III Rengiant bylą Konstitucinio Teismo posėdžiui buvo gauti suinteresuoto asmens Vyriausybės atstovų G. Pažūsio ir V. Sinušaitės rašytiniai paaiškinimai, kuriuose teigiama, kad Vyriausybės 2003 m. gruodžio 24 d. nutarimas neprieštarauja konstituciniam teisinės valstybės principui, Įstatymo 3, 16 straipsniams. Suinteresuoto asmens Vyriausybės atstovų pozicija grindžiama šiais argumentais. 1. Viešo konkurso komisija, VĮ Valstybės turto fondas, Privatizavimo komisija ir Vyriausybė, viešo konkurso būdu privatizuodamos AB Alita akcijas ir padarydamos nematerialinės žalos valstybės viešajai tvarkai (nes buvo nesilaikyta Įstatymo) bei materialinės žalos valstybei (nes VĮ Turto fondas, vykdydamas Lietuvos Aukščiausiojo Teismo sprendimą, atlygino L. Boscai patirtus nuostolius litų 84 centus), savo veiksmus grindė būtinąjį reikalingumą numatančia Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau CK) straipsnio 6 dalimi ir ją taikė teisėtai. 2. Suinteresuoto asmens atstovų teigimu, yra pagrindo manyti, kad Vyriausybės 2003 m. gruodžio 24 d. nutarimu buvo pritarta tokiam sandoriui, kuris buvo sudarytas nesilaikant imperatyvių Įstatymo bei Nuostatų reikalavimų. Tačiau privatizavimo santykių teisinį reguliavimą analizuojant sistemiškai matyti, kad valstybę ir privatizavimo viešo konkurso būdu dalyvį sieja civiliniai teisiniai santykiai; privatizavimo santykiams, be specialiųjų, mutatis mutandis taikytinos CK materialinės teisės normos. Viešosios ir privatinės teisės principai skiriasi: privatinėje teisėje galioja principas, kad galima viskas, ko tiesiogiai nedraudžia įstatymai, o viešojoje teisėje kad subjektai gali veikti tik neviršydami įstatymo jiems nustatytos laisvės, t. y. galima tik tai, kas tiesiogiai yra nurodyta (leista) įstatyme. Negalima teigti, esą privatizavimo santykiui CK straipsnio 6 dalies nebuvo galima taikyti. Tai, kad ji buvo taikoma tiesiogiai, nėra konstitucinio

5 5 teisinės valstybės principo pažeidimas. 3. AB Alita akcijų privatizavimas buvo specifinis ir išskirtinis. Būtinumą naudoti būtinojo reikalingumo institutą nulėmė aplinkybės, kuriomis Viešo konkurso komisija ir VĮ Valstybės turto fondas turėjo spręsti AB Alita akcijų privatizavimo viešo konkurso rezultatų L. Boscos atžvilgiu panaikinimo ir galimo viešo konkurso tolesnio vykdymo klausimus. Nuo pirmojo kvietimo parafuoti sutartį buvo praėjęs vienas mėnuo. Vilkinti privatizavimo nebuvo galima, nes jeigu valstybės kontroliuojamų alkoholio įmonių akcijų privatizavimas būtų užsitęsęs, kitas viešas konkursas geriausiu atveju būtų galėjęs įvykti tik po metų, bet po 2004 m. sausio 1 d., valstybei praradus stipriųjų alkoholinių gėrimų gamybos Lietuvoje monopolį, nebuvo galima tikėtis AB Alita akcijas parduoti net už ketvirtą pagal dydį jau įvykusiame konkurse pasiūlytą kainą. Kadangi antrą ir trečią pagal dydį kainas pasiūlę dalyviai iš konkurso pasitraukė, įvertinus esamas grėsmes ir esant būtinajam reikalingumui buvo nutarta panaikinti AB Alita akcijų privatizavimo konkurso rezultatus ir šį privatizavimo objektą parduoti ketvirtajam konkurso dalyviui. Tokiomis ekonominėmis aplinkybėmis tai buvo vienintelis būdas išvengti didesnės žalos ateityje. G. Pažūsio ir V. Sinušaitės nuomone, Vyriausybė, tvarkydama krašto reikalus ir vykdydama valstybės turto privatizavimą, gali taikyti CK straipsnio 6 dalį, kad būtų išvengta pavojaus valstybės interesams. 4. Vyriausybės atstovų teigimu, privatizuojant AB Alita Viešo konkurso komisijos nariai turėjo teisę susipažinti su valstybės paslaptį sudarančia informacija: Ministro Pirmininko patarėjas S. Spėčius su informacija, pažymėta žyma Slaptai, ūkio viceministras N. Eidukevičius su informacija, pažymėta žyma Visiškai slaptai, Žemės ūkio ministerijos sekretorius V. Grušauskas su informacija, pažymėta žyma Slaptai. Ši komisija, vykdydama Nuostatuose jai nustatytą pareigą tikrinti viešo konkurso dalyvių patikimumą, nustatė, kad pažymose, atitinkamų kompetentingų valstybės institucijų pateiktose VĮ Valstybės turto fondui, nėra informacijos, dėl kurios kuris nors AB Alita privatizavimo viešo konkurso dalyvis būtų buvęs pripažintas nepatikimu. IV Rengiant bylą Konstitucinio Teismo posėdžiui buvo gauti suinteresuoto asmens Vyriausybės atstovų G. Pažūsio ir V. Sinušaitės papildomi rašytiniai paaiškinimai, kuriuose teigiama, kad Nuostatų 35 punkte minima pažymos, kurioje įrašomi potencialūs pirkėjai, kurių konkursiniai pasiūlymai nuo pateikto geriausio konkursinio pasiūlymo skiriasi ne daugiau kaip 15 procentų, forma (4 priedas) niekada nebuvo oficialiai skelbta; atsižvelgdamos į šią aplinkybę, viešo konkurso komisijos, vertindamos pateiktus konkursinius pasiūlymus, potencialius pirkėjus, kurių konkursiniai pasiūlymai nuo pateikto geriausio konkursinio pasiūlymo skiriasi ne daugiau kaip 15 procentų, surašydavo atitinkamame komisijos posėdžio protokole.

6 6 V Rengiant bylą Konstitucinio Teismo posėdžiui informaciją apie AB Alita valstybei nuosavybės teise priklausančių akcijų privatizavimą pateikė VĮ Valstybės turto fondas, o Lietuvos Respublikos generalinė prokuratūra apie prokuratūros atliktus ir atliekamus dėl šio privatizavimo tyrimus. VI 1. Konstitucinio Teismo posėdyje pareiškėjo Seimo atstovai J. Pinskus ir J. Veselka iš esmės pakartojo Seimo nutarime išdėstytus argumentus. 2. Konstitucinio Teismo posėdyje suinteresuoto asmens Vyriausybės atstovai G. Pažūsis ir V. Sinušaitė iš esmės pakartojo savo rašytiniuose paaiškinimuose išdėstytus argumentus. Konstitucinis Teismas konstatuoja: 1. Pareiškėjas Seimas prašo ištirti, ar Vyriausybės 2003 m. gruodžio 24 d. nutarimas Nr Dėl pritarimo akcinės bendrovės Alita valstybei nuosavybės teise priklausančių akcijų pirkimo pardavimo sutarties projektui neprieštarauja Konstitucijoje įtvirtintam teisinės valstybės principui, Valstybės ir savivaldybių turto privatizavimo įstatymo 3, 16 straipsniams. 2. Konstitucinis Teismas 2006 m. gruodžio 15 d. sprendimu Dėl pareiškėjo prašymo priėmimo priėmė Seimo 2006 m. lapkričio 23 d. nutarimo 2 straipsnyje ir 2 priedėlyje išdėstytą prašymą ištirti, ar Vyriausybės 2003 m. gruodžio 24 d. nutarimas neprieštarauja konstituciniam teisinės valstybės principui, Įstatymo 3 straipsnio 2 daliai (1997 m. lapkričio 4 d. redakcija), 16 straipsnio (2001 m. gruodžio 17 d. redakcija) 1 dalies (1997 m. lapkričio 4 d. redakcija) nuostatai Su geriausią konkursinį pasiūlymą pateikusiu potencialiu pirkėju ar potencialiais pirkėjais, kurių konkursiniai pasiūlymai skiriasi ne daugiau kaip 15 procentų, gali būti deramasi dėl jų pateiktų konkursinių pasiūlymų gerinimo. 3. Vyriausybės 2003 m. gruodžio 24 d. nutarime nustatyta: Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių turto privatizavimo įstatymo (Žin., 1997, Nr ) 10 straipsnio 5 dalimi ir atsižvelgdama į Privatizavimo komisijos 2003 m. lapkričio 27 d. sprendimą (protokolas Nr. 55 (350)), Lietuvos Respublikos Vyriausybė n u t a r i a : 1. Pritarti akcinės bendrovės Alita (įmonės kodas ) valstybei nuosavybės teise priklausančių akcijų pirkimo pardavimo sutarties projektui. 2. Įpareigoti valstybės įmonę Valstybės turto fondą užtikrinti, kad būtų patikrinta potencialaus pirkėjo lėšų, mokamų už privatizuojamą objektą, kilmė. 4. Pareiškėjo Seimo prašymas ištirti viso Vyriausybės 2003 m. gruodžio 24 d. nutarimo

7 7 atitiktį Konstitucijai, taip pat Įstatymo straipsniams (jų dalims) grindžiamas pirmiausia abejone, kad, pareiškėjo manymu, atitinkamoms Konstitucijos ir Įstatymo nuostatoms prieštarauja (prieštaravo) minėto Vyriausybės nutarimo 1 punktas, kuriuo buvo nutarta pritarti AB Alita valstybei nuosavybės teise priklausančių akcijų pirkimo pardavimo sutarties projektui Šiame kontekste pažymėtina, kad kitos Vyriausybės 2003 m. gruodžio 24 d. nutarimo dalys yra neatskiriamai susijusios su jo 1 punkto nuostata: šio Vyriausybės nutarimo įžanginėje dalyje nurodytas jo (taigi pirmiausia nutarimo pritarti AB Alita valstybei nuosavybės teise priklausančių akcijų pirkimo pardavimo sutarties projektui) teisinis pagrindas, o 2 punktu VĮ Valstybės turto fondas įpareigojamas užtikrinti, kad būtų patikrinta potencialaus pirkėjo lėšų, mokamų už AB Alita valstybei nuosavybės teise priklausančias akcijas, kilmė toks įpareigojimas reiškia, kad turi būti patikrinta būtent to eksplicitiškai neįvardyto subjekto, į kurį, kaip AB Alita valstybei nuosavybės teise priklausančių akcijų potencialų pirkėją (būsimąją sutarties šalį), daroma nuoroda minėto Vyriausybės nutarimo 1 punkte, už privatizuojamą objektą mokamų lėšų kilmė. Todėl tiriant ir darant išvadą, ar Vyriausybės 2003 m. gruodžio 24 d. nutarimo 1 punktas neprieštarauja Konstitucijai, taip pat ar jis neprieštarauja (neprieštaravo) Įstatymo straipsniams (jų dalims), reikia padaryti ir išvadą, ar atitinkamoms Konstitucijos ir Įstatymo nuostatoms neprieštarauja (neprieštaravo) visas minėtas Vyriausybės nutarimas Sutarties projektas, kuriam Vyriausybė pritarė 2003 m. gruodžio 24 d. nutarimo 1 punktu, nebuvo oficialiai (viešai) paskelbtas. Atsižvelgiant į tai, kad Vyriausybės pritarimas atitinkamam sutarties projektui vertintinas tik kaip leidimas sudaryti sandorį (kurio sąlygos, kaip komercinėje praktikoje savaime suprantama, tokiais atvejais nėra viešinamos), o ne jo sudarymas, toks sutarties projektas netraktuotinas kaip kokį nors teisinį reguliavimą įtvirtinanti šio teisės akto dalis, kuri galėtų turėti tokią pat teisinę galią, kaip ir kitos šio Vyriausybės nutarimo dalys. Todėl minėtas sutarties projektas nėra šioje konstitucinės justicijos byloje tiriamo Vyriausybės nutarimo sudedamoji dalis, jis apskritai nėra teisės aktas, juo labiau toks teisės aktas, dėl kurio Konstitucinis Teismas turėtų įgaliojimus savo nutarimo rezoliucinėje dalyje pateikti kokią nors išvadą (sprendimą). Tai nebus daroma. Tačiau pagal pareiškėjo prašymą sprendžiant, ar Vyriausybės 2003 m. gruodžio 24 d. nutarimas Nr Dėl pritarimo akcinės bendrovės Alita valstybei nuosavybės teise priklausančių akcijų pirkimo pardavimo sutarties projektui neprieštarauja Konstitucijai, taip pat ar jis neprieštarauja (neprieštaravo) Įstatymo straipsniams (jų dalims), būtina įvertinti (pareiškėjo nurodytu aspektu) ir tas aplinkybes, kuriomis buvo pritarta minėtam sutarties projektui; priešingu atveju nebūtų įmanoma atsakyti, ar Vyriausybė, savo 2003 m. gruodžio 24 d. nutarimo 1 punktu pritardama AB Alita valstybei nuosavybės teise priklausančių akcijų pirkimo pardavimo sutarties

8 8 projektui, neveikė ultra vires. 5. Sprendžiant, ar ginčijamas Vyriausybės nutarimas neprieštarauja Konstitucijai ir ar jis neprieštaravo Įstatymo 16 straipsnio (2001 m. gruodžio 17 d. redakcija) 1 dalies (1997 m. lapkričio 4 d. redakcija) nuostatai Su geriausią konkursinį pasiūlymą pateikusiu potencialiu pirkėju ar potencialiais pirkėjais, kurių konkursiniai pasiūlymai skiriasi ne daugiau kaip 15 procentų, gali būti deramasi dėl jų pateiktų konkursinių pasiūlymų gerinimo, reikšmės turi šios aplinkybės Vyriausybė savo 2003 m. vasario 3 d. nutarimu Nr. 170 Dėl pritarimo akcinių bendrovių Stumbras, Vilniaus degtinė, Alita ir Anykščių vynas privatizavimo programoms pritarė inter alia AB Alita valstybei nuosavybės teise priklausančių akcijų privatizavimo viešo konkurso būdu programai. Šis Vyriausybės nutarimas įsigaliojo 2003 m. vasario 8 d Viešo konkurso komisija (sudaryta 2003 m. sausio 10 d. VĮ Valstybės turto fondo generalinio direktoriaus P. Milašausko įsakymu Nr. 1V-008 Dėl Viešo konkurso komisijos sudarymo ) 2003 m. gegužės 7 d. posėdyje svarstė potencialių pirkėjų pateiktus dokumentus privatizuojant inter alia AB Alita ir konstatavo, kad AB Alita privatizavimui viešo konkurso būdu dokumentus pateikė: V. Junevičiaus ir kitų konsorciumas; L. Bosca; uždarosios akcinės bendrovės (toliau UAB) Eugesta ir UAB Vinvesta konsorciumas; UAB Mineraliniai vandenys (Viešo konkurso komisijos 2003 m. gegužės 7 d. posėdžio protokolas Nr. 1) Viešo konkurso komisija 2003 m. birželio 26 d. posėdyje pripažino L. Boscą viešo konkurso valstybei nuosavybės teise priklausančioms AB Alita akcijoms privatizuoti laimėtoju, konstatavo, kad kitų potencialių pirkėjų pasiūlymai daugiau kaip 15 procentų skiriasi nuo pateikto geriausio konkursinio pasiūlymo, ir nutarė informuoti kitus konkurso dalyvius apie konkurso rezultatus ir grąžinti jiems pradinius įnašus (Viešo konkurso komisijos 2003 m. birželio 26 d. posėdžio protokolas Nr. 6) Viešo konkurso komisijai kartu su L. Boscos atstovais per derybas parengus AB Alita valstybei nuosavybės teise priklausančių akcijų pirkimo pardavimo sutarties projektą (Viešo konkurso komisijos pirmininko A. Malikėno 2003 m. birželio 30 d. raštas Nr. (25)-3R-2397 Dėl viešo konkurso laimėtojo paskelbimo L. Boscos įgaliotajam atstovui G. Skorupskui; Viešo konkurso komisijos 2003 m. liepos 8 d. posėdžio protokolas Nr. 10; Viešo konkurso komisijos 2003 m. liepos 11 d. posėdžio protokolas Nr. 11; Viešo konkurso komisijos 2003 m. rugpjūčio 26 d. posėdžio protokolas Nr. 20 (L. Boscos įgaliotojo atstovo G. Skorupsko nepasirašytas); Viešo konkurso komisijos pirmininko A. Malikėno 2003 m. rugsėjo 2 d. raštas Nr. (25)-3R-3359 Dėl sutarties parafavimo L. Boscos įgaliotajam atstovui G. Skorupskui; Viešo konkurso komisijos 2003 m. spalio 10 d. protokolas Nr. 24), L. Bosca ir jo įgaliotieji atstovai buvo pakviesti iki 2003 m. rugsėjo 4 d., vėliau šį terminą pratęsus iki 2003 m. spalio 10 d., atvykti į VĮ Valstybės turto fondą

9 9 parafuoti minėto sutarties projekto (Viešo konkurso komisijos pirmininko A. Malikėno 2003 m. rugsėjo 2 d. raštas Nr. (25)-3R-3359 Dėl sutarties parafavimo L. Boscos įgaliotajam atstovui G. Skorupskui; VĮ Valstybės turto fondo privatizavimo direktoriaus A. Malikėno 2003 m. rugsėjo 30 d. raštas Nr. (25)-3R-3868 L. Boscai ir tos pačios dienos raštas Nr. (25)-3R-3869 L. Boscos įgaliotajam atstovui G. Skorupskui); pakartotinai pakviesti L. Bosca ir jo įgaliotieji atstovai buvo informuoti, kad jiems neatvykus parafuoti minėtos sutarties VĮ Valstybės turto fondas, vadovaudamasis Nuostatų 58 punktu, panaikins viešo konkurso rezultatus (VĮ Valstybės turto fondo privatizavimo direktoriaus A. Malikėno 2003 m. rugsėjo 30 d. raštas Nr. (25)-3R-3868 L. Boscai ir tos pačios dienos raštas Nr. (25)-3R-3869 L. Boscos įgaliotajam atstovui G. Skorupskui), tačiau nei L. Bosca, nei jo įgaliotieji atstovai parafuoti minėtos sutarties per nurodytą laiką neatvyko Viešo konkurso komisija 2003 m. spalio 10 d. posėdyje konstatavo, kad L. Bosca per nurodytą laiką neatvyko parafuoti AB Alita valstybei nuosavybės teise priklausančių akcijų pirkimo pardavimo sutarties, ir pasiūlė VĮ Valstybės turto fondui, vadovaujantis Nuostatų 58 punktu, panaikinti viešo konkurso valstybei nuosavybės teise priklausančioms AB Alita akcijoms privatizuoti rezultatus bei priimti atitinkamus sprendimus dėl tolesnės AB Alita privatizavimo eigos (Viešo konkurso komisijos 2003 m. spalio 10 d. protokolas Nr. 24) VĮ Valstybės turto fondo generalinis direktorius P. Milašauskas savo 2003 m. spalio 14 d. įsakymu Nr. 1V-266 Dėl AB Alita privatizavimo panaikino AB Alita akcijų paketo viešo konkurso rezultatus ir pavedė Viešo konkurso komisijai derėtis dėl AB Alita akcijų paketo pardavimo su antrąją vietą užėmusiu viešo konkurso dalyviu UAB Eugesta ir UAB Vinvesta konsorciumas 2003 m. spalio 14 d. raštu Dėl konsorciumo tolesnio dalyvavimo viešajame konkurse AB Alita privatizuoti Viešo konkurso komisijos pirmininką A. Malikėną, o UAB Mineraliniai vandenys 2003 m. spalio 14 d. raštu VĮ Valstybės turto fondą informavo, kad atsisako toliau dalyvauti viešame konkurse valstybei nuosavybės teise priklausančioms AB Alita akcijoms privatizuoti Viešo konkurso komisija 2003 m. spalio d. posėdyje konstatavo, kad dalyvauti AB Alita privatizavimo konkurse liko tik vienas šio viešo konkurso dalyvis V. Junevičiaus ir kitų konsorciumas. Paprašiusi privatizavimo patarėjo finansų maklerio įmonės (toliau FMĮ) UAB Suprema vadovaujamo konsorciumo nuomonės ir šiam privatizavimo patarėjui nuomonę pateikus, Viešo konkurso komisija, įgyvendindama VĮ Valstybės turto fondo generalinio direktoriaus 2003 m. spalio 14 d. įsakymo Nr. 1V-266 Dėl AB Alita privatizavimo nuostatą dėl derybų su antrą vietą užėmusiu AB Alita akcijų privatizavimo viešo konkurso dalyviu, atsižvelgdama į privatizavimo patarėjo FMĮ UAB Suprema vadovaujamo konsorciumo atstovų pateiktas išvadas dėl galimo valstybės pajamų už privatizuojamą objektą sumažėjimo ateityje ir vadovaudamasi CK straipsnio 6 dalimi, antrąją vietą užėmusiu minėto viešo konkurso

10 10 dalyviu pripažino V. Junevičiaus ir kitų konsorciumą ir nutarė pradėti su juo derybas dėl konkursinio pasiūlymo pagerinimo bei pirkimo pardavimo sandorio sudarymo (Viešo konkurso komisijos 2003 m. spalio d. posėdžio protokolas Nr. 25; privatizavimo patarėjo FMĮ UAB Suprema direktoriaus A. Galubicko 2003 m. spalio 21 d. raštas Viešo konkurso komisijos pirmininkui A. Malikėnui) Viešo konkurso komisijos pirmininkas A. Malikėnas 2003 m. spalio 22 d. raštu Nr. (25)-3R-4093 Dėl viešame konkurse pateiktų pasiūlymų pagerinimo V. Junevičiaus ir kitų konsorciumui pakvietė šį konsorciumą pradėti minėtas derybas. Pasiūlymai dėl konkursinio pasiūlymo pagerinimo buvo pateikti; dėl jų, taip pat dėl valstybei nuosavybės teise priklausančių AB Alita akcijų pirkimo pardavimo sandorio sudarymo vyko derybos (V. Junevičiaus ir kitų konsorciumo 2003 m. spalio 31 d. raštas Dėl viešame konkurse pateiktų pasiūlymų pagerinimo VĮ Valstybės turto fondui; Viešo konkurso komisijos 2003 m. lapkričio 3 d. posėdžio protokolas Nr. 26; V. Junevičiaus ir kitų konsorciumo 2003 m. lapkričio 5 d. raštas Dėl 2003 m. lapkričio 3 d. rašto Nr. (25)-3R-4529 VĮ Valstybės turto fondui; Viešo konkurso komisijos 2003 m. lapkričio 5 d. posėdžio protokolas Nr. 27; Viešo konkurso komisijos 2003 m. lapkričio 6 d. posėdžio protokolas Nr. 28; Viešo konkurso komisijos 2003 m. lapkričio 10 d. posėdžio protokolas Nr. 29; Privatizavimo komisijos 2003 m. lapkričio 13 d. posėdžio protokolas Nr. 2V-53 (348); VĮ Valstybės turto fondo valdybos 2003 m. lapkričio 28 d. posėdžio protokolas Nr. 3V-227) Privatizavimo komisijos pasiūlymu (Privatizavimo komisijos 2003 m. lapkričio 13 d. posėdžio protokolas Nr. 2V-53 (348)) ir VĮ Valstybės turto fondo prašymu (2003 m. lapkričio 17 d. kvietimas Nr. (11VŠ)-3R-4470); VĮ Valstybės turto fondo ir advokatų kontoros Aničas, Okinčic ir partneriai sutartis Nr. (11)-7R Dėl teisinių paslaugų ) advokatų kontora Aničas, Okinčic ir partneriai 2003 m. lapkričio 24 d. pateikė VĮ Valstybės turto fondui teisinę išvadą Dėl Valstybės įmonės Valstybės turto fondas veiksmų privatizuojant AB Alita akcijų paketą viešo konkurso būdu, kurioje inter alia konstatavo: privatizavimo patarėjo FMĮ UAB Suprema pateiktoje išvadoje nurodytas aplinkybes, darant prielaidą, kad jos yra ekonomiškai pagrįstos, galima būtų kvalifikuoti kaip valstybės interesams gresiantį pavojų ; yra pagrindo teigti, kad šis pavojus, nežinant galimos atsirasti žalos (dėl Turto fondo veiksmų) ir išvengiamos žalos (ateityje) dydžių, tačiau įvertinus žymiai didesnę pastarosios atsiradimo tikimybę, gali būti kvalifikuojamas kaip didesnė valstybei gresianti žala, negu valstybės galimai patiriama žala dėl Valstybės turto fondo veiksmų ; Turto fondo veiksmus galima kvalifikuoti kaip vienintelį būdą išvengti gresiančios didesnės žalos, sprendžiant Turto fondo civilinės atsakomybės prieš trečiuosius asmenis, įskaitant valstybę, kurios vardu veikia Turto fondas, klausimą ; Turto fondo veiksmams <...> šiuo konkrečiu atveju gali būti taikomos Civilinio kodekso nuostatos, reglamentuojančios būtinąjį reikalingumą (Advokatų kontoros Aničas, Okinčic ir partneriai 2003 m. lapkričio 24 d.

11 11 teisinė išvada, pateikta VĮ Valstybės turto fondui) Privatizavimo komisija 2003 m. lapkričio 27 d. posėdyje pritarė AB Alita valstybei nuosavybės teise priklausančių akcijų paketo pirkimo pardavimo sutarties (tarp VĮ Valstybės turto fondo ir V. Junevičiaus ir kitų konsorciumo) projektui (Privatizavimo komisijos 2003 m. lapkričio 27 d. posėdžio protokolas Nr. 2V-55 (350)) VĮ Valstybės turto fondo valdyba 2003 m. lapkričio 28 d. posėdyje aprobavo AB Alita valstybei nuosavybės teise priklausančių akcijų pirkimo pardavimo sutarties (tarp VĮ Valstybės turto fondo ir V. Junevičiaus ir kitų konsorciumo) projektą (VĮ Valstybės turto fondo valdybos 2003 m. lapkričio 28 d. posėdžio protokolas Nr. 3V-227) Seimo Antikorupcijos komisijos pirmininkė N. Steiblienė 2003 m. lapkričio 6 d. raštu Nr. 114-S-344 Dėl komisijos sprendimo kreipėsi į Lietuvos Respublikos generalinę prokuratūrą ir inter alia paprašė patikrinti, ar viešo konkurso valstybei nuosavybės teise priklausančioms AB Alita akcijoms privatizuoti laimėtoju pripažinus ketvirtąją vietą užėmusį šio viešo konkurso dalyvį nebuvo pažeistos imperatyvios Valstybės ir savivaldybių turto privatizavimo įstatymo normos. Lietuvos Respublikos generalinio prokuroro pavaduotoja V. Urmonaitė 2003 m. gruodžio 1 d. raštu Nr Dėl AB Alita privatizavimo Seimo Antikorupcijos komisijos pirmininkę N. Steiblienę informavo, kad VĮ Valstybės turto fondas, pripažindamas V. Junevičiaus ir kitų konsorciumą antrąją vietą užėmusiu viešo konkurso dalyviu ir pasiūlydamas pradėti derybas dėl konkursinio pasiūlymo pagerinimo bei pirkimo pardavimo sandorio sudarymo, pažeidė Valstybės ir savivaldybių turto privatizavimo įstatymo bei poįstatyminių teisės aktų reikalavimus, ir kartu pažymėjo, jog tai, ar VĮ Valstybės turto fondui, nepaisant teisės aktų reikalavimų pažeidimų, šiuo metu reikalinga, naudinga ir tikslinga pasirašyti AB Alita valstybei priklausančio akcijų paketo pirkimo pardavimo sutartį būtent su V. Junevičiaus ir kitų fizinių asmenų konsorciumu, yra ekonominis, bet ne teisinis klausimas, kurio sprendimas nepriklauso Civilinių bylų skyriaus kompetencijai. Seimo Antikorupcijos komisijos pirmininkė N. Steiblienė 2003 m. gruodžio 2 d. raštu Nr. 114-S-394 Dėl teisės aktų pažeidimo pripažįstant V. Junevičiaus ir kitų asmenų konsorciumą antrą vietą užėmusiu AB Alita privatizavimo konkurso dalyviu bei Vyriausybės nuomonės šiuo klausimu pareiškimo kreipėsi į Ministrą Pirmininką A. M. Brazauską ir pasiūlė Vyriausybei įvertinti Generalinės prokuratūros pateiktas išvadas bei pareikšti nuomonę dėl AB Alita privatizavimo sandorio sudarymo su V. Junevičiaus ir kitų konsorciumu. Ministras Pirmininkas A. M. Brazauskas 2003 m. gruodžio 2 d. raštu Nr paprašė VĮ Valstybės turto fondą išnagrinėti šį Seimo Antikorupcijos komisijos pirmininkės N. Steiblienės raštą ir iki 2003 m. gruodžio 5 d. pateikti Vyriausybei išvadas bei pasiūlymus.

12 12 VĮ Valstybės turto fondas, vykdydamas minėtą Ministro Pirmininko A. M. Brazausko pavedimą, išnagrinėjo generalinio prokuroro pavaduotojos V. Urmonaitės 2003 m. gruodžio 1 d. raštą Nr Dėl AB Alita privatizavimo ir Seimo Antikorupcijos komisijos pirmininkės N. Steiblienės 2003 m. gruodžio 2 d. raštą Nr. 114-S-394 Dėl teisės aktų pažeidimo pripažįstant V. Junevičiaus ir kitų asmenų konsorciumą antrą vietą užėmusiu AB Alita privatizavimo konkurso dalyviu bei Vyriausybės nuomonės šiuo klausimu pareiškimo. VĮ Valstybės turto fondo generalinio direktoriaus P. Milašausko 2003 m. gruodžio 5 d. raštu Nr. (11)-3R-4700 Dėl pavedimo Nr Vyriausybei buvo pranešta, kad Valstybės turto fondas, spręsdamas iškilusias problemas, vadovavosi teisingumo, protingumo ir sąžiningumo principais bei kitomis Civilinio kodekso normomis ir tuo siekė maksimaliai apsaugoti valstybės finansinius interesus ir užtikrinti maksimalias privatizavimo pajamas, taip pat kad Privatizavimo komisija pritarė šiai Valstybės turto fondo pasirinktai konkurso tęsimo strategijai, tačiau galutinis sprendimas dėl sutarties su V. Junevičiaus konsorciumu sudarymo išlieka Vyriausybės valioje. 6. Vyriausybė 2003 m. gruodžio 24 d. priėmė nutarimą Nr Dėl pritarimo akcinės bendrovės Alita valstybei nuosavybės teise priklausančių akcijų pirkimo pardavimo sutarties projektui, kuriuo, kaip minėta, vadovaudamasi Įstatymo 10 straipsnio 5 dalimi ir atsižvelgdama į minėtą Privatizavimo komisijos 2003 m. lapkričio 27 d. sprendimą, pritarė AB Alita valstybei nuosavybės teise priklausančių akcijų pirkimo pardavimo sutarties (tarp VĮ Valstybės turto fondo ir V. Junevičiaus ir kitų konsorciumo) projektui (1 punktas), įpareigojo VĮ Valstybės turto fondą užtikrinti, kad būtų patikrinta potencialaus pirkėjo (t. y. V. Junevičiaus ir kitų konsorciumo) lėšų, mokamų už privatizuojamą objektą, kilmė (2 punktas), ir kurio atitiktis konstituciniam teisinės valstybės principui, Įstatymo 3 straipsnio 2 daliai (1997 m. lapkričio 4 d. redakcija), 16 straipsnio (2001 m. gruodžio 17 d. redakcija) 1 dalies (1997 m. lapkričio 4 d. redakcija) nuostatai Su geriausią konkursinį pasiūlymą pateikusiu potencialiu pirkėju ar potencialiais pirkėjais, kurių konkursiniai pasiūlymai skiriasi ne daugiau kaip 15 procentų, gali būti deramasi dėl jų pateiktų konkursinių pasiūlymų gerinimo yra ginčijama šioje konstitucinės justicijos byloje. Šis Vyriausybės nutarimas įsigaliojo 2003 m. gruodžio 31 d. 7. Paminėtina, kad VĮ Valstybės turto fondas ir V. Junevičiaus ir kitų konsorciumas 2004 m. sausio 6 d. pasirašė AB Alita valstybei nuosavybės teise priklausančių akcijų pirkimo pardavimo sutartį (Akcijų pirkimo pardavimo sutartis Nr. 1/107 tarp Valstybės turto fondo, veikiančio Lietuvos Respublikos vardu ( Pardavėjas ), ir p. V. Junevičiaus, p. V. Pečiūros, p. D. Vėželio ir p. A. J. Stankevičiaus konsorciumo, pasinaudojančio UAB Irvinus ( Pirkėjas )). 8. Taip pat paminėtina, kad Vyriausybė 2004 m. liepos 16 d. priėmė nutarimą Nr. 903 Dėl pritarimo Susitarimui dėl valstybei nuosavybės teise priklausančių akcinės bendrovės Alita akcijų pirkimo pardavimo sutarties pakeitimo projekto, kuriuo pritarė Susitarimui dėl valstybei

13 13 nuosavybės teise priklausančių AB Alita akcijų pirkimo pardavimo sutarties pakeitimo projekto. Šis Vyriausybės nutarimas įsigaliojo 2004 m. liepos 21 d. Šiame kontekste pažymėtina, kad šis, vėlesnis, Vyriausybės nutarimas nėra tyrimo dalykas šioje konstitucinės justicijos byloje. 9. Nagrinėjamos konstitucinės justicijos bylos kontekste paminėtina ir tai, kad L. Bosca teismuose ginčijo VĮ Valstybės turto fondo sprendimą dėl jo (L. Boscos) pašalinimo iš derybų dėl AB Alita valstybei nuosavybės teise priklausančių akcijų pirkimo pardavimo sutarties sudarymo. Vilniaus apygardos teismas 2005 m. balandžio 28 d. sprendimu ieškovo L. Boscos ieškinį iš dalies patenkino pripažino atsakovo VĮ Valstybės turto fondo sprendimą dėl L. Boscos pašalinimo iš minėtų derybų nepagrįstu ir nesąžiningu ir priteisė ieškovui iš atsakovo inter alia su dalyvavimu viešame konkurse AB Alita valstybei nuosavybės teise priklausančioms akcijoms privatizuoti susijusių nuostolių atlyginimą. Lietuvos apeliacinis teismas 2005 m. gruodžio 28 d. sprendimu patenkino atsakovo VĮ Valstybės turto fondo apeliacinį skundą, panaikino Vilniaus apygardos teismo 2005 m. balandžio 28 d. sprendimą ir atmetė ieškovo L. Boscos ieškinį. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas 2006 m. spalio 10 d. nutartimi panaikino Lietuvos apeliacinio teismo 2005 m. gruodžio 28 d. sprendimą ir paliko galioti Vilniaus apygardos teismo 2005 m. balandžio 28 d. sprendimą. 10. Nagrinėjamos konstitucinės justicijos bylos kontekste turi reikšmės ta aplinkybė, kad iš minėtos Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2006 m. spalio 10 d. nutarties matyti, jog AB Alita valstybei nuosavybės teise priklausančios akcijos buvo parduotos už kainą, mažesnę nei L. Boscos pasiūlytoji, ir nuo jos skyrėsi daugiau nei 15 procentų. 11. Atsižvelgiant į tai, taip pat į tai, kad, kaip konstatuota šiame Konstitucinio Teismo nutarime, Viešo konkurso komisija 2003 m. birželio 26 d. posėdyje konstatavo, jog kitų potencialių pirkėjų konkursiniai pasiūlymai daugiau kaip 15 procentų skiriasi nuo L. Boscos pasiūlymo (t. y. nuo pateikto geriausio konkursinio pasiūlymo), konstatuotina, kad šioje konstitucinės justicijos byloje minėtas faktas pripažintinas res judicata (nesiaiškinant, koks iš tikrųjų buvo skirtumas tarp L. Boscos ir V. Junevičiaus ir kitų konsorciumo viešame konkurse AB Alita valstybei nuosavybės teise priklausančioms akcijoms privatizuoti pateiktų konkursinių pasiūlymų). Beje, šio fakto neginčijo ir suinteresuoto asmens Vyriausybės atstovai šioje konstitucinės justicijos byloje. 12. Pareiškėjo Seimo prašymu sprendžiant, ar Vyriausybės 2003 m. gruodžio 24 d. nutarimas neprieštarauja Konstitucijai, taip pat ar jis neprieštaravo Įstatymo 16 straipsnio (2001 m. gruodžio 17 d. redakcija) 1 dalies (1997 m. lapkričio 4 d. redakcija) nuostatai Su geriausią konkursinį pasiūlymą pateikusiu potencialiu pirkėju ar potencialiais pirkėjais, kurių konkursiniai pasiūlymai skiriasi ne daugiau kaip 15 procentų, gali būti deramasi dėl jų pateiktų konkursinių

14 14 pasiūlymų gerinimo, svarbu išsiaiškinti, ar Vyriausybė turėjo įgaliojimus pritarti atitinkamam pirkimo pardavimo sutarties (tarp VĮ Valstybės turto fondo ir V. Junevičiaus ir kitų konsorciumo) projektui. 13. Vyriausybės 2003 m. gruodžio 24 d. nutarimo priėmimo metu Įstatymo 16 straipsnis buvo išdėstytas 2001 m. gruodžio 17 d. redakcija, tačiau jo 1 dalis, kuriai, pareiškėjo nuomone, prieštarauja šis Vyriausybės nutarimas, iki tol nebuvo keista ir buvo išdėstyta pirmine, t. y m. lapkričio 4 d., redakcija; šioje dalyje buvo nustatyta: Viešas konkursas vieno ar kelių privatizavimo objektų perdavimas potencialiam pirkėjui konkurso laimėtojui, kurio rašytiniai kainos ir investiciniai pasiūlymai (pinigai, skirti įsigyti ilgalaikį ir trumpalaikį materialųjį turtą didinant akcinės ar uždarosios akcinės bendrovės įstatinį kapitalą), įvykdžius privatizavimo sąlygose nustatytus darbo vietų minimalius reikalavimus, yra geriausi. Su geriausią konkursinį pasiūlymą pateikusiu potencialiu pirkėju ar potencialiais pirkėjais, kurių konkursiniai pasiūlymai skiriasi ne daugiau kaip 15 procentų, gali būti deramasi dėl jų pateiktų konkursinių pasiūlymų gerinimo. Vėliau Seimo 2006 m. gruodžio 5 d. priimto ir 2007 m. kovo 1 d. įsigaliojusio Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių turto privatizavimo įstatymo 4, 7, 9, 10, 11, 13, 16, 17, 19, 20, 21, 22 straipsnių pakeitimo ir papildymo įstatymo 7 straipsniu Įstatymo 16 straipsnio (2001 m. gruodžio 17 d. redakcija) 1 dalis (1997 m. lapkričio 4 d. redakcija) buvo pakeista ir išdėstyta nauja redakcija. 14. Taigi pagal Įstatymo 16 straipsnio (2001 m. gruodžio 17 d. redakcija) 1 dalį (1997 m. lapkričio 4 d. redakcija) privatizuojant valstybės turtą viešo konkurso būdu galėjo būti deramasi ne su visais viešo konkurso dalyviais, bet tik su geriausią konkursinį pasiūlymą pateikusiu potencialiu pirkėju ar potencialiais pirkėjais, kurių konkursiniai pasiūlymai už geriausią konkursinį pasiūlymą buvo mažesni ne daugiau kaip 15 procentų. 15. Įstatymo 16 straipsnio (2001 m. gruodžio 17 d. redakcija) 1 dalis (1997 m. lapkričio 4 d. redakcija) sietina ir su kitomis Vyriausybės 2003 m. gruodžio 24 d. nutarimo priėmimo metu galiojusiomis Įstatymo nuostatomis. Inter alia paminėtina, kad: pagal Įstatymo 1 straipsnio (1997 m. lapkričio 4 d. redakcija) 1 dalį privatizavimas, kaip valstybės ir savivaldybių turto perdavimas potencialių pirkėjų nuosavybėn, vykdomas pagal šiame įstatyme nustatyta tvarka sudarytus privatizavimo sandorius; Įstatymo 13 straipsnio (1999 m. spalio 14 d. redakcija) 1 dalyje (1997 m. lapkričio 4 d. redakcija) kaip vienas iš privatizavimo būdų buvo nurodytas viešas konkursas; šio straipsnio 3 dalyje (1997 m. lapkričio 4 d. redakcija) buvo nurodyta, kad šiame įstatyme nustatytų privatizavimo būdų įgyvendinimo tvarką nustato Vyriausybė. Paminėtina ir tai, kad pagal Įstatymo 10 straipsnio (2002 m. kovo 5 d. redakcija) 5 dalį (1997 m. lapkričio 4 d. redakcija) Vyriausybė turėjo teisę pritarti ar nepritarti privatizavimo

15 15 sandorių projektams; privatizuojant valstybei nuosavybės teise priklausantį turtą buvo nustatyti ir kitų institucijų atitinkami įgaliojimai, inter alia Turto fondo, jo sudarytų komisijų, taip pat Privatizavimo komisijos, kuri, kaip privatizavimo priežiūrai įsteigta valstybės institucija, pagal Įstatymo 5 straipsnio 4 dalies (2001 m. gruodžio 17 d. redakcija) 2 punktą (1999 m. liepos 7 d. redakcija) turėjo įgaliojimus pritarti ar nepritarti privatizavimo sandorių projektams (išskyrus vertybinių popierių biržose sudarytus privatizavimo sandorius). 16. Pagal Konstituciją Vyriausybė, kaip vykdomosios valdžios institucija, turi plačią diskreciją formuoti ir vykdyti valstybės ekonominę politiką ir atitinkamai reguliuoti ūkinę veiklą. Pagal Konstitucijos 95 straipsnio 1 dalį Vyriausybė valstybės valdymo reikalus sprendžia posėdžiuose visų Vyriausybės narių balsų dauguma priimdama nutarimus; ji solidariai atsako Seimui už bendrą Vyriausybės veiklą (Konstitucijos 96 straipsnio 1 dalis). Pagal Konstitucijos ir įstatymų apibrėžtą savo kompetenciją formuodama ir vykdydama valstybės ekonominę politiką ir atitinkamai reguliuodama ūkinę veiklą, inter alia leisdama nutarimus, Vyriausybė negali veikti ultra vires; ji privalo laikytis Konstitucijos, taip pat įstatymų. Jeigu Vyriausybė nesilaikytų įstatymų, būtų paneigiamas konstitucinis teisinės valstybės principas, suponuojantis teisės aktų hierarchiją, taip pat Konstitucijos 94 straipsnio 2 punktas, pagal kurį Vyriausybė vykdo inter alia įstatymus. Nagrinėjamos konstitucinės justicijos bylos kontekste pažymėtina, kad, kaip savo 2003 m. rugsėjo 30 d., 2005 m. rugpjūčio 23 d. nutarimuose yra konstatavęs Konstitucinis Teismas, Konstitucijos 128 straipsnio 2 dalies nuostata, jog valstybinio turto valdymo, naudojimo ir disponavimo tvarką nustato įstatymas, reiškia, kad valstybei nuosavybės teise priklausančio turto perdavimas kitų subjektų nuosavybėn turi būti grindžiamas įstatymu, kad įstatymuose turi būti inter alia nustatytos valstybės institucijos, turinčios teisę priimti sprendimus dėl valstybei nuosavybės teise priklausančio turto perdavimo kitų subjektų nuosavybėn, ir šių institucijų įgaliojimai perduoti minėtą turtą, taip pat šio turto perdavimo sąlygos ir tvarka. Tai taikytina ir Vyriausybei, kuri neturi diskrecijos spręsti dėl kurio nors atitinkamus santykius reguliuojančio įstatymo nuostatų netaikymo, jeigu tam tikros to įstatymo nuostatos netaikymas nėra expressis verbis numatytas įstatymuose. Tokios diskrecijos neturi ir kitos teisę taikančios institucijos, inter alia institucijos, turinčios tam tikrus įgaliojimus privatizuojant valstybei nuosavybės teise priklausantį turtą. 17. Taigi Vyriausybė, savo nutarimais nustatydama Įstatymo nuostatas sukonkretinantį ir detalizuojantį teisinį reguliavimą (inter alia jame nustatytų privatizavimo būdų įgyvendinimo tvarką), buvo saistoma Įstatymo 16 straipsnio (2001 m. gruodžio 17 d. redakcija) 1 dalies (1997 m. lapkričio 4 d. redakcija) imperatyvo, kad privatizuojant valstybės turtą viešo konkurso būdu galėjo būti deramasi ne su visais viešo konkurso dalyviais, bet tik su geriausią konkursinį pasiūlymą

16 16 pateikusiu potencialiu pirkėju ar potencialiais pirkėjais, kurių konkursiniai pasiūlymai už geriausią konkursinį pasiūlymą buvo mažesni ne daugiau kaip 15 procentų; priimdama sprendimus dėl valstybei nuosavybės teise priklausančio turto privatizavimo (inter alia pritardama ar nepritardama privatizavimo sandorių projektams), Vyriausybė taip pat negalėjo nuspręsti nepaisyti šio imperatyvo ir netaikyti atitinkamos Įstatymo 16 straipsnio (2001 m. gruodžio 17 d. redakcija) 1 dalies (1997 m. lapkričio 4 d. redakcija) nuostatos. 18. Pažymėtina ir tai, kad Vyriausybė pagal Konstituciją yra saistoma ir savo pačios priimtų nutarimų (Konstitucinio Teismo 2001 m. birželio 28 d., 2001 m. spalio 30 d., 2005 m. liepos 8 d. nutarimai). Nagrinėjamos konstitucinės justicijos bylos kontekste pabrėžtina, kad Vyriausybės nutarimai saisto ir institucijas, kurios turi įgaliojimus priimti sprendimus privatizuojant valstybei nuosavybės teise priklausantį turtą, inter alia viešo konkurso komisijas, VĮ Valstybės turto fondą, Privatizavimo komisiją. 19. Šiame kontekste pažymėtina, kad pagal Vyriausybės 1997 m. gruodžio 31 d. nutarimo Nr Dėl Valstybės ir savivaldybių turto privatizavimo viešo konkurso būdu nuostatų patvirtinimo (įsigaliojusio 1998 m. sausio 10 d.) 1 punktu patvirtintų Valstybės ir savivaldybių turto privatizavimo viešo konkurso būdu nuostatų (su vėlesniais pakeitimais ir papildymais) 1 punktą (1997 m. gruodžio 31 d. redakcija) valstybės ir savivaldybių turto privatizavimo viešo konkurso būdu pagal Valstybės ir savivaldybių turto privatizavimo įstatymą tvarką ir sąlygas reglamentavo (ir reglamentuoja) būtent šie nuostatai (su vėlesniais pakeitimais ir papildymais) Pagal Nuostatų 32 punktą (1999 m. gruodžio 3 d., 2003 m. liepos 3 d. redakcijos) viešo konkurso dalyvių pasiūlymai turėjo būti vertinami sumuojant potencialaus pirkėjo pasiūlytą kainą ir investicijų plane numatytus pinigus, kuriais bus didinamas akcinės bendrovės ar uždarosios akcinės bendrovės įstatinis kapitalas ir įsigyjamas ilgalaikis ir trumpalaikis materialusis turtas; pagal Nuostatų 34 punktą (1998 m. rugsėjo 17 d. redakcija) pirmąją vietą užėmusiu turėjo būti (ir turi būti) pripažįstamas viešo konkurso dalyvis, kurio pasiūlytos kainos ir būsimųjų investicijų suma, apskaičiuota pagal Nuostatų 32 punktą, yra didžiausia (o kiti pasiūlymai atitinka privatizavimo programoje nustatytas privatizavimo sąlygas); pagal Nuostatų 35 punktą (2000 m. gegužės 25 d. redakcija), vertindama pateiktus konkursinius pasiūlymus, viešo konkurso komisija turėjo įrašyti potencialius pirkėjus, kurių pasiūlymai skiriasi ne daugiau kaip 15 procentų nuo pateikto geriausio konkursinio pasiūlymo, pažymoje (kurios forma turėjo būti pateikta Nuostatų 4 priede) iš eilės pagal Nuostatų 34 punkte nurodyta tvarka nustatytus vertinimo rezultatus (šiame kontekste pažymėtina, kad minėtas Nuostatų 4 priedas oficialiai (viešai) niekada nebuvo paskelbtas); pagal Nuostatų 58 punktą (1997 m. gruodžio 31 d. redakcija), jeigu per nustatytą laiką viešo konkurso laimėtojas neatvyksta parengti pirkimo pardavimo sutarties projekto arba pasirašyti

17 17 pirkimo pardavimo sutarties, arba nesumoka už viešame konkurse įsigytą objektą, VĮ Valstybės turto fondas turėjo panaikinti viešo konkurso rezultatus ir galėjo pavesti viešo konkurso komisijai derėtis dėl privatizavimo objekto pardavimo su antrąją vietą užėmusiu viešo konkurso dalyviu Pagal Nuostatų 63 punktą (1998 m. rugsėjo 17 d. redakcija) viešas konkursas turėjo būti laikomas neįvykusiu, kai inter alia dėl Nuostatų 58 punkte nurodytų priežasčių VĮ Valstybės turto fondas anuliuoja viešo konkurso rezultatus ir nepaveda viešo konkurso komisijai derėtis su antrąją vietą užėmusiu viešo konkurso dalyviu (63.4 punktas (1997 m. gruodžio 31 d. redakcija)) Taigi kuriuo nors iš Nuostatų 58 punkte (1997 m. gruodžio 31 d. redakcija) nustatytų pagrindų panaikinus viešo konkurso rezultatus, VĮ Valstybės turto fondas galėjo pavesti Viešo konkurso komisijai derėtis dėl privatizavimo objekto pardavimo tik su tokiu antrąją vietą užėmusiu viešo konkurso dalyviu, kurio konkursinis pasiūlymas nuo geriausio konkursinio pasiūlymo skyrėsi ne daugiau kaip 15 procentų; jeigu tokio dalyvio nebūtų, viešas konkursas turėjo būti laikomas neįvykusiu. Tik toks Nuostatuose įtvirtinto teisinio reguliavimo aiškinimas atitinka Įstatymo 16 straipsnio (2001 m. gruodžio 17 d. redakcija) 1 dalies (1997 m. lapkričio 4 d. redakcija) imperatyvą, kad privatizuojant valstybės turtą viešo konkurso būdu galėjo būti deramasi ne su visais viešo konkurso dalyviais, bet tik su geriausią konkursinį pasiūlymą pateikusiu potencialiu pirkėju ar potencialiais pirkėjais, kurių konkursiniai pasiūlymai už geriausią konkursinį pasiūlymą buvo mažesni ne daugiau kaip 15 procentų. 20. Šiame Konstitucinio Teismo nutarime yra konstatuota: Viešo konkurso komisija 2003 m. spalio 10 d. posėdyje, konstatavusi, kad L. Bosca, kuris buvo pripažintas viešo konkurso valstybei nuosavybės teise priklausančioms AB Alita akcijoms privatizuoti laimėtoju, per nurodytą laiką neatvyko parafuoti AB Alita valstybei nuosavybės teise priklausančių akcijų pirkimo pardavimo sutarties, pasiūlė VĮ Valstybės turto fondui panaikinti minėto viešo konkurso rezultatus ir priimti atitinkamus sprendimus dėl tolesnės AB Alita privatizavimo eigos ; VĮ Valstybės turto fondo generalinis direktorius P. Milašauskas savo 2003 m. spalio 14 d. įsakymu Nr. 1V-266 Dėl AB Alita privatizavimo panaikino AB Alita akcijų paketo viešo konkurso rezultatus ir pavedė Viešo konkurso komisijai derėtis dėl AB Alita akcijų paketo pardavimo su antrąją vietą užėmusiu viešo konkurso dalyviu ; UAB Eugesta ir UAB Vinvesta konsorciumui atsisakius toliau dalyvauti viešame konkurse valstybei nuosavybės teise priklausančioms AB Alita akcijoms privatizuoti, Viešo konkurso komisija 2003 m. spalio d. posėdyje, konstatavusi, kad dalyvauti AB Alita privatizavimo konkurse liko tik vienas šio viešo konkurso dalyvis V. Junevičiaus ir kitų konsorciumas, jį pripažino antrąją vietą užėmusiu minėto viešo konkurso dalyviu ir nutarė pradėti su juo derybas dėl konkursinio pasiūlymo pagerinimo bei pirkimo pardavimo sandorio sudarymo; šios derybos vyko; Privatizavimo komisija 2003 m.

18 18 lapkričio 27 d. posėdyje pritarė AB Alita valstybei nuosavybės teise priklausančių akcijų paketo pirkimo pardavimo sutarties tarp VĮ Valstybės turto fondo ir V. Junevičiaus ir kitų konsorciumo projektui, o VĮ Valstybės turto fondo valdyba 2003 m. lapkričio 28 d. posėdyje aprobavo šį projektą. Šiame Konstitucinio Teismo nutarime taip pat yra konstatuota, kad V. Junevičiaus ir kitų konsorciumo (kaip ir kitų minėto viešo konkurso dalyvių) pasiūlymai buvo daugiau kaip 15 procentų mažesni už L. Boscos pasiūlymą, t. y. pateiktą geriausią konkursinį pasiūlymą. Vadinasi, čia nurodyti Viešo konkurso komisijos, VĮ Valstybės turto fondo ir Privatizavimo komisijos (šių institucijų pareigūnų) sprendimai (veiksmai) neatitiko Įstatymo 16 straipsnio (2001 m. gruodžio 17 d. redakcija) 1 dalies (1997 m. lapkričio 4 d. redakcija) imperatyvo, kad privatizuojant valstybės turtą viešo konkurso būdu galėjo būti deramasi ne su visais viešo konkurso dalyviais, bet tik su geriausią konkursinį pasiūlymą pateikusiu potencialiu pirkėju ar potencialiais pirkėjais, kurių konkursiniai pasiūlymai už geriausią konkursinį pasiūlymą buvo mažesni ne daugiau kaip 15 procentų, taip pat Nuostatų 58 punkto (1997 m. gruodžio 31 d. redakcija) ir 63 punkto (1998 m. rugsėjo 17 d. redakcija) reikalavimo, kad, viešo konkurso rezultatus panaikinus kuriuo nors iš Nuostatų 58 punkte (1997 m. gruodžio 31 d. redakcija) nustatytų pagrindų, VĮ Valstybės turto fondas galėjo pavesti Viešo konkurso komisijai derėtis dėl privatizavimo objekto pardavimo tik su tokiu antrąją vietą užėmusiu viešo konkurso dalyviu, kurio konkursinis pasiūlymas nuo geriausio konkursinio pasiūlymo skyrėsi ne daugiau kaip 15 procentų, o jeigu tokio dalyvio nebuvo, viešas konkursas turėjo būti laikomas neįvykusiu. 21. Tai konstatavus, konstatuotina ir tai, kad, esant tokioms aplinkybėms, Vyriausybė negalėjo pritarti AB Alita valstybei nuosavybės teise priklausančių akcijų pirkimo pardavimo sutarties tarp VĮ Valstybės turto fondo ir V. Junevičiaus ir kitų konsorciumo projektui, nes tai prieštaravo Įstatymo 16 straipsnio (2001 m. gruodžio 17 d. redakcija) 1 dalies (1997 m. lapkričio 4 d. redakcija) nuostatai Su geriausią konkursinį pasiūlymą pateikusiu potencialiu pirkėju ar potencialiais pirkėjais, kurių konkursiniai pasiūlymai skiriasi ne daugiau kaip 15 procentų, gali būti deramasi dėl jų pateiktų konkursinių pasiūlymų gerinimo. 22. Vertinant suinteresuoto asmens Vyriausybės atstovų argumentus, esą aptariamam valstybei nuosavybės teise priklausančių AB Alita akcijų pirkimo pardavimo sandoriui buvo galima taikyti CK straipsnio 6 dalį, kurioje įtvirtintas būtinojo reikalingumo institutas, pažymėtina, kad pagal CK 1 straipsnio 2 dalį santykiams, kuriuos reglamentuoja viešosios teisės normos, CK normos taikomos tiek, kiek šių santykių nereglamentuoja atitinkami įstatymai, taip pat CK įsakmiai nurodytais atvejais. Taip pat pažymėtina, kad pagal Įstatymo 21 straipsnio 6 dalį (1999 m. liepos 7 d. redakcija) privatizavimo sandoriui CK nuostatos turėjo būti taikomos, jei šiame įstatyme ar privatizavimo sandoryje nenustatyta kitaip. Pažymėtina ir tai, kad Įstatymo 16 straipsnio (2001 m. gruodžio 17 d. redakcija) 1 dalies (1997 m. lapkričio 4 d. redakcija) nuostata

KONSTITUCINIS TEISMAS [8.1. KONSTITUCINIS TEISMAS KONSTITUCINĖS JUSTICIJOS INSTITUCIJA] [8.2. KONSTITUCINIO TEISMO TEISĖJŲ KONSTITUCINIS STATUS

KONSTITUCINIS TEISMAS [8.1. KONSTITUCINIS TEISMAS KONSTITUCINĖS JUSTICIJOS INSTITUCIJA] [8.2. KONSTITUCINIO TEISMO TEISĖJŲ KONSTITUCINIS STATUS 253 [8.1. KONSTITUCINIS TEISMAS KONSTITUCINĖS JUSTICIJOS INSTITUCIJA] [8.2. KONSTITUCINIO TEISMO TEISĖJŲ KONSTITUCINIS STATUSAS] 8.3. KONSTITUCINIO TEISMO ĮGALIOJIMAI 8.3.1. Konstitucinio Teismo įgaliojimai

Detaliau

Byla Nr

Byla Nr Byla Nr. 18/2012 LIETUVOS RESPUBLIKOS KONSTITUCINIS TEISMAS LIETUVOS RESPUBLIKOS VARDU NUTARIMAS DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SAUGAUS EISMO AUTOMOBILIŲ KELIAIS ĮSTATYMO 25 STRAIPSNIO 4 DALIES (2010 M. BALANDŽIO

Detaliau

Posėdis: ______________

Posėdis: ______________ Byla Nr. 15/99-34/99-42/2000 LIETUVOS RESPUBLIKOS KONSTITUCINIS TEISMAS N U T A R I M A S Dėl Lietuvos Respublikos advokatūros įstatymo 26 straipsnio 3 ir 4 dalių atitikties Lietuvos Respublikos Konstitucijai

Detaliau

Suvestinė redakcija nuo iki Įstatymas paskelbtas: Žin. 1997, Nr , i. k ISTAVIII-480 TAR pastaba. Privatizavimo

Suvestinė redakcija nuo iki Įstatymas paskelbtas: Žin. 1997, Nr , i. k ISTAVIII-480 TAR pastaba. Privatizavimo Suvestinė redakcija nuo 2016-01-01 iki 2017-12-31 Įstatymas paskelbtas: Žin. 1997, Nr. 107-2688, i. k. 0971010ISTAVIII-480 TAR pastaba. Privatizavimo fondo lėšų likutis, padengus Privatizavimo fondo įsipareigojimus,

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS VALSTYBĖS KONTROLĖ IŠVADA DĖL AB LIETUVOS JŪRŲ LAIVININKYSTĖ PRIVATIZAVIMO VERTINIMO 2001 m. birželio 29 Vilnius Valstybės kontro

LIETUVOS RESPUBLIKOS VALSTYBĖS KONTROLĖ IŠVADA DĖL AB LIETUVOS JŪRŲ LAIVININKYSTĖ PRIVATIZAVIMO VERTINIMO 2001 m. birželio 29 Vilnius Valstybės kontro LIETUVOS RESPUBLIKOS VALSTYBĖS KONTROLĖ IŠVADA DĖL AB LIETUVOS JŪRŲ LAIVININKYSTĖ PRIVATIZAVIMO VERTINIMO 2001 m. birželio 29 Vilnius Valstybės kontrolė, išnagrinėjusi AB Lietuvos jūrų laivininkystė privatizavimo

Detaliau

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Ar sankcijos už nesąžiningų sąlygų naudojimą efektyvios? Dr. Danguolė Bublienė Nesąžiningų sąlygų kontrolės būdai Teisinių gynybos priemonių Preventyvi (NSD 7 str.) Ultrapreventyvi Abstrakti Atsitiktinė

Detaliau

Microsoft Word - LE_Sutarties su NEPRIKLAUSOMU ST nariu salygos

Microsoft Word - LE_Sutarties su NEPRIKLAUSOMU ST nariu salygos SUTARTIES DĖL NEPRIKLAUSOMO STEBĖTOJŲ TARYBOS NARIO VEIKLOS SĄLYGOS ATSIŽVELGIANT Į TAI, KAD: (A) Stebėtojų tarybos narys [data] Bendrovės visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimu Nr.[...] buvo

Detaliau

Ginčo byla Nr LIETUVOS BANKO PRIEŽIŪROS TARNYBOS FINANSINIŲ PASLAUGŲ IR RINKŲ PRIEŽIŪROS DEPARTAMENTO DIREKTORIUS SPRENDIMAS DĖL V. M., K.

Ginčo byla Nr LIETUVOS BANKO PRIEŽIŪROS TARNYBOS FINANSINIŲ PASLAUGŲ IR RINKŲ PRIEŽIŪROS DEPARTAMENTO DIREKTORIUS SPRENDIMAS DĖL V. M., K. Ginčo byla Nr. 2018-01296 LIETUVOS BANKO PRIEŽIŪROS TARNYBOS FINANSINIŲ PASLAUGŲ IR RINKŲ PRIEŽIŪROS DEPARTAMENTO DIREKTORIUS SPRENDIMAS DĖL V. M., K. M. IR BANKO LUMINOR BANK AB GINČO NAGRINĖJIMO 2018

Detaliau

THE CONSTITUTIONAL COURT OF LITHUANIA

THE CONSTITUTIONAL COURT OF LITHUANIA Byla Nr. 42/04 LIETUVOS RESPUBLIKOS KONSTITUCINIS TEISMAS IŠVADA DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS PREZIDENTO PAKLAUSIMO, AR PER 2004 M. LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO RINKIMUS NEBUVO PAŽEISTAS LIETUVOS RESPUBLIKOS

Detaliau

Teismo praktikos rinkinys TEISINGUMO TEISMO (trečioji kolegija) SPRENDIMAS 2015 m. liepos 16 d. * Prašymas priimti prejudicinį sprendimą Teismų bendra

Teismo praktikos rinkinys TEISINGUMO TEISMO (trečioji kolegija) SPRENDIMAS 2015 m. liepos 16 d. * Prašymas priimti prejudicinį sprendimą Teismų bendra Teismo praktikos rinkinys TEISINGUMO TEISMO (trečioji kolegija) SPRENDIMS 2015 m. liepos 16 d. * Prašymas priimti prejudicinį sprendimą Teismų bendradarbiavimas civilinėse ir komercinėse bylose Jurisdikcija

Detaliau

Microsoft Word - nutarimo+projektas_+VB

Microsoft Word - nutarimo+projektas_+VB VALSTYBINĖ KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJA NUTARIMAS DĖL GINČO TARP IR AB ENERGIJOS SKIRSTYMO OPERATORIUS NAGRINĖJIMO 2019 m. gegužės 20 d. Nr. O3E-147 Vilnius Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos

Detaliau

MOKESTINIŲ GINČŲ KOMISIJA PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS SPRENDIMAS DĖL BUAB A SKUNDO Mokestinių ginčų komisija prie Lietuvos Respu

MOKESTINIŲ GINČŲ KOMISIJA PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS SPRENDIMAS DĖL BUAB A SKUNDO Mokestinių ginčų komisija prie Lietuvos Respu MOKESTINIŲ GINČŲ KOMISIJA PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS SPRENDIMAS DĖL BUAB A1 2017-03-29 SKUNDO Mokestinių ginčų komisija prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės, susidedanti iš: 2017 m. birželio

Detaliau

Microsoft Word - PISKISVĮ18 straipsnio atskleidimai - INVL Technology

Microsoft Word - PISKISVÄ®18 straipsnio atskleidimai - INVL Technology Informacija asmenims, įsigyjantiems SUTPKIB INVL Technology išleistų nuosavybės vertybinių popierių, parengta pagal LR profesionaliesiems investuotojams skirtų subjektų įstatymo 18 straipsnio reikalavimus

Detaliau

G L v SEB bankas nuasmeninta

G L v SEB bankas nuasmeninta Ginčo byla Nr. 2018-00589 LIETUVOS BANKO PRIEŽIŪROS TARNYBOS FINANSINIŲ PASLAUGŲ IR RINKŲ PRIEŽIŪROS DEPARTAMENTO DIREKTORIUS SPRENDIMAS DĖL G. L. IR AB SEB BANKO GINČO NAGRINĖJIMO 2018 m. birželio 27

Detaliau

LYGIŲ GALIMYBIŲ KONTROLIERIUS PAŽYMA DĖL GALIMOS DISKRIMINACIJOS SOCIALINĖS PADĖTIES IR AMŽIAUS PAGRINDAIS UAB INVESTICIJŲ IR VERSLO GARANTIJOS DARBO

LYGIŲ GALIMYBIŲ KONTROLIERIUS PAŽYMA DĖL GALIMOS DISKRIMINACIJOS SOCIALINĖS PADĖTIES IR AMŽIAUS PAGRINDAIS UAB INVESTICIJŲ IR VERSLO GARANTIJOS DARBO LYGIŲ GALIMYBIŲ KONTROLIERIUS PAŽYMA DĖL GALIMOS DISKRIMINACIJOS SOCIALINĖS PADĖTIES IR AMŽIAUS PAGRINDAIS UAB INVESTICIJŲ IR VERSLO GARANTIJOS DARBO SKELBIME 2016-09-21 Nr. (16)SN-137)SP-105 Vilnius Lygių

Detaliau

IŠVADA DĖL KORUPCIJOS PASIREIŠKIMO TIKIMYBĖS NUSTATYMO LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSIOJOJE RINKIMŲ KOMISIJOJE 2016 m. sausio 8 d. Nr. "J ( /* '<* ) Vil

IŠVADA DĖL KORUPCIJOS PASIREIŠKIMO TIKIMYBĖS NUSTATYMO LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSIOJOJE RINKIMŲ KOMISIJOJE 2016 m. sausio 8 d. Nr. J ( /* '<* ) Vil IŠVADA DĖL KORUPCIJOS PASIREIŠKIMO TIKIMYBĖS NUSTATYMO LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSIOJOJE RINKIMŲ KOMISIJOJE 2016 m. sausio 8 d. Nr. "J ( /* '

Detaliau

MOTYVUOTA IŠVADA DĖL KORUPCIJOS PASIREIŠKIMO TIKIMYBĖS Informuojame, kad vadovaujantis Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymu ir Korupci

MOTYVUOTA IŠVADA DĖL KORUPCIJOS PASIREIŠKIMO TIKIMYBĖS Informuojame, kad vadovaujantis Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymu ir Korupci MOTYVUOTA IŠVADA DĖL KORUPCIJOS PASIREIŠKIMO TIKIMYBĖS Informuojame, kad vadovaujantis Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymu ir Korupcijos analizės atlikimo tvarka, patvirtinta Lietuvos

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO KONTROLIERIUS PAŽYMA DĖL X SKUNDO PRIEŠ VALSTYBINĘ DUOMENŲ APSAUGOS INSPEKCIJĄ 2019 m. gegužės 27 d. Nr. 4D-2019/1-384 Viln

LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO KONTROLIERIUS PAŽYMA DĖL X SKUNDO PRIEŠ VALSTYBINĘ DUOMENŲ APSAUGOS INSPEKCIJĄ 2019 m. gegužės 27 d. Nr. 4D-2019/1-384 Viln LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO KONTROLIERIUS PAŽYMA DĖL X SKUNDO PRIEŠ VALSTYBINĘ DUOMENŲ APSAUGOS INSPEKCIJĄ 2019 m. gegužės 27 d. Nr. 4D-2019/1-384 Vilnius SKUNDO ESMĖ 1. Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierius

Detaliau

Microsoft Word - Asmenų prašymų pasiūlymų ir skundų nagrinĊjimo tvarkos aprašas

Microsoft Word - Asmenų praÅ¡ymų pasiÅ«lymų ir skundų nagrinÄŠjimo tvarkos apraÅ¡as PATVIRTINTA Marijampolės specialiųjų socialinės globos namų direktoriaus 2007 m. birželio 12 d. įsakymu Nr. V-37 (Marijampolės specialiųjų socialinės globos namų direktoriaus 2014 m. birželio 18 d. įsakymo

Detaliau

Ginčo byla Nr LIETUVOS BANKO PRIEŽIŪROS TARNYBOS FINANSINIŲ PASLAUGŲ IR RINKŲ PRIEŽIŪROS DEPARTAMENTO DIREKTORIUS SPRENDIMAS DĖL E. I. IR

Ginčo byla Nr LIETUVOS BANKO PRIEŽIŪROS TARNYBOS FINANSINIŲ PASLAUGŲ IR RINKŲ PRIEŽIŪROS DEPARTAMENTO DIREKTORIUS SPRENDIMAS DĖL E. I. IR Ginčo byla Nr. 2019-00163 LIETUVOS BANKO PRIEŽIŪROS TARNYBOS FINANSINIŲ PASLAUGŲ IR RINKŲ PRIEŽIŪROS DEPARTAMENTO DIREKTORIUS SPRENDIMAS DĖL E. I. IR ADB COMPENSA VIENNA INSURANCE GROUP GINČO NAGRINĖJIMO

Detaliau

Sutartis aktuali nuo

Sutartis aktuali nuo VALSTYBINIO SOCIALINIO DRAUDIMO FONDO VALDYBA PRIE SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTERIJOS ASMENS DUOMENŲ TEIKIMO SUTARTIS 201_ m. d. Nr. ADS- Vilnius Valstybinio socialinio draudimo fondo valdyba prie

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ N U T A R I M A S DĖL VAIKO GLOBOS ORGANIZAVIMO NUOSTATŲ PATVIRTINIMO 2002 m. kovo 27 d. Nr. 405 Vilnius Vadovaudamasi

LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ N U T A R I M A S DĖL VAIKO GLOBOS ORGANIZAVIMO NUOSTATŲ PATVIRTINIMO 2002 m. kovo 27 d. Nr. 405 Vilnius Vadovaudamasi LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ N U T A R I M A S DĖL VAIKO GLOBOS ORGANIZAVIMO NUOSTATŲ PATVIRTINIMO 2002 m. kovo 27 d. Nr. 405 Vilnius Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (Žin., 2000,

Detaliau

© dr. ASTA JAKUTYTĖ-SUNGAILIENĖ Adv. kontoros “Zabiela, Zabielaitė ir partneriai” advokatė MRU TF Civilinės justicijos instituto docentė

© dr. ASTA JAKUTYTĖ-SUNGAILIENĖ Adv. kontoros “Zabiela, Zabielaitė ir partneriai” advokatė MRU TF Civilinės justicijos instituto docentė Teisiniai mažosios bendrijos (MB) veiklos aspektai dr. ASTA JAKUTYTĖ-SUNGAILIENĖ Adv. kontoros Zabiela, Zabielaitė ir partneriai advokatė MRU TF Civilinės justicijos instituto docentė MB TEISINIS STATUSAS

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO KONTROLIERIUS PAŽYMA DĖL NEVYRIAUSYBINĖS ORGANIZACIJOS A SKUNDO PRIEŠ KALĖJIMŲ DEPARTAMENTĄ PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS TEISI

LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO KONTROLIERIUS PAŽYMA DĖL NEVYRIAUSYBINĖS ORGANIZACIJOS A SKUNDO PRIEŠ KALĖJIMŲ DEPARTAMENTĄ PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS TEISI LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO KONTROLIERIUS PAŽYMA DĖL NEVYRIAUSYBINĖS ORGANIZACIJOS A SKUNDO PRIEŠ KALĖJIMŲ DEPARTAMENTĄ PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS TEISINGUMO MINISTERIJOS IR ALYTAUS PATAISOS NAMŲ ADMINISTRACIJĄ

Detaliau

PATVIRTINTA UAB Kauno švara valdybos 2013 m. rugsėjo 26 d. nutarimu Nr. (1.7.)-VN-76 UAB KAUNO ŠVARA TURTO PARDAVIMO VIEŠO AUKCIONO BŪDU NUOSTATAI I.

PATVIRTINTA UAB Kauno švara valdybos 2013 m. rugsėjo 26 d. nutarimu Nr. (1.7.)-VN-76 UAB KAUNO ŠVARA TURTO PARDAVIMO VIEŠO AUKCIONO BŪDU NUOSTATAI I. PATVIRTINTA UAB Kauno švara valdybos 2013 m. rugsėjo 26 d. nutarimu Nr. (1.7.)-VN-76 UAB KAUNO ŠVARA TURTO PARDAVIMO VIEŠO AUKCIONO BŪDU NUOSTATAI I. BENDROSIOS NUOSTATOS 1. Šie nuostatai reglamentuoja

Detaliau

TURTO VALDYMO IR ŪKIO DEPARTAMENTAS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS VIDAUS REIKALŲ MINISTERIJOS PERSONALO FORMAVIMO, VALDYMO IR ADMINISTRAVIMO VEIKLOS SRITI

TURTO VALDYMO IR ŪKIO DEPARTAMENTAS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS VIDAUS REIKALŲ MINISTERIJOS PERSONALO FORMAVIMO, VALDYMO IR ADMINISTRAVIMO VEIKLOS SRITI TURTO VALDYMO IR ŪKIO DEPARTAMENTAS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS VIDAUS REIKALŲ MINISTERIJOS PERSONALO FORMAVIMO, VALDYMO IR ADMINISTRAVIMO VEIKLOS SRITIES VERTINIMO APRAŠYMAS 2018 m. rugsėjo 25 d. Turto

Detaliau

Nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo metų veiksmų plano įgyvendinimo 2.3 priemonės Remti bendruomeninę veiklą s

Nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo metų veiksmų plano įgyvendinimo 2.3 priemonės Remti bendruomeninę veiklą s Nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo 2017 2019 metų veiksmų plano įgyvendinimo 2.3 priemonės Remti bendruomeninę veiklą savivaldybėse įgyvendinimo aprašo 3 priedas (Pavyzdinė

Detaliau

PATVIRTINTA Lietuvos banko valdybos 2015 m. sausio 29 d. nutarimu Nr (Lietuvos banko valdybos 2018 m. spalio 30 d. nutarimo Nr redakcij

PATVIRTINTA Lietuvos banko valdybos 2015 m. sausio 29 d. nutarimu Nr (Lietuvos banko valdybos 2018 m. spalio 30 d. nutarimo Nr redakcij PATVIRTINTA Lietuvos banko valdybos 2015 m. sausio 29 d. nutarimu Nr. 03-10 (Lietuvos banko valdybos 2018 m. spalio 30 d. nutarimo Nr. 03-202 redakcija) PRIĖMIMO Į TARNYBĄ LIETUVOS BANKE TVARKOS APRAŠAS

Detaliau

Ginčo byla Nr. 2017-00724 LIETUVOS BANKO PRIEŽIŪROS TARNYBOS FINANSINIŲ PASLAUGŲ IR RINKŲ PRIEŽIŪROS DEPARTAMENTO DIREKTORIUS SPRENDIMAS DĖL V. N. IR ADB COMPENSA VIENNA INSURANCE GROUP GINČO NAGRINĖJIMO

Detaliau

REIKALAVIMO PERLEIDIMO SUTARTIS

REIKALAVIMO PERLEIDIMO SUTARTIS WWW. Žiemos naujienlaiškis 2013 m. gruodis Šiame numeryje publikuojami straipsniai: 1. Solidarioji ir subsidiarioji prievolė: skirtumai ir panašumai 2. Fizinio asmens bankroto sąlygos Šiame numeryje publikuojami

Detaliau

UKĮ „Ottensten-Lietuva“

UKĮ „Ottensten-Lietuva“ LYGIŲ GALIMYBIŲ KONTROLIERIUS PAŽYMA DĖL GALIMOS DISKRIMINACIJOS LYTIES PAGRINDU AB PREMIA KPC DARBO SKELBIME TYRIMO 2016-07-29 Nr. (16)SI-35)SP-80 Vilnius Agneta Lobačevskytė 2016 m. gegužės 24 d. gavo

Detaliau

Teismo praktikos rinkinys TEISINGUMO TEISMO (penktoji kolegija) SPRENDIMAS 2018 m. spalio 4 d. * Direktyva 2007/64/EB Mokėjimo paslaugos vidaus rinkoj

Teismo praktikos rinkinys TEISINGUMO TEISMO (penktoji kolegija) SPRENDIMAS 2018 m. spalio 4 d. * Direktyva 2007/64/EB Mokėjimo paslaugos vidaus rinkoj Teismo praktikos rinkinys TEISINGUMO TEISMO (penktoji kolegija) SPRENDIMAS 2018 m. spalio 4 d. * Direktyva 2007/64/EB Mokėjimo paslaugos vidaus rinkoje Sąvoka mokėjimo sąskaita Galimas taupomosios sąskaitos,

Detaliau

Ginčo byla Nr LIETUVOS BANKO PRIEŽIŪROS TARNYBOS FINANSINIŲ PASLAUGŲ IR RINKŲ PRIEŽIŪROS DEPARTAMENTO DIREKTORIUS SPRENDIMAS DĖL A. G. IR

Ginčo byla Nr LIETUVOS BANKO PRIEŽIŪROS TARNYBOS FINANSINIŲ PASLAUGŲ IR RINKŲ PRIEŽIŪROS DEPARTAMENTO DIREKTORIUS SPRENDIMAS DĖL A. G. IR Ginčo byla Nr. 2017-00665 LIETUVOS BANKO PRIEŽIŪROS TARNYBOS FINANSINIŲ PASLAUGŲ IR RINKŲ PRIEŽIŪROS DEPARTAMENTO DIREKTORIUS SPRENDIMAS DĖL A. G. IR AB LIETUVOS DRAUDIMAS GINČO NAGRINĖJIMO 2017 m. liepos

Detaliau

KAUNO TECHNOLOGIJOS UNIVERSITETO LĖŠŲ IR NUOSAVYBĖS TEISE VALDOMO TURTO VALDYMO, NAUDOJIMO IR DISPONAVIMO JAIS TVARKA

KAUNO TECHNOLOGIJOS UNIVERSITETO LĖŠŲ IR NUOSAVYBĖS TEISE VALDOMO TURTO VALDYMO, NAUDOJIMO IR DISPONAVIMO JAIS TVARKA PATVIRTINTA Kauno technologijos universiteto tarybos 2013 m. birželio 27 d. nutarimu Nr. V7-T-13 KAUNO TECHNOLOGIJOS UNIVERSITETO LĖŠŲ IR NUOSAVYBĖS TEISE VALDOMO TURTO VALDYMO, NAUDOJIMO IR DISPONAVIMO

Detaliau

Administracinė byla Nr. A /2014 Teisminio proceso Nr Procesinio sprendimo kategorija 38 (S) LIETUVOS VYRIAUSIASIS ADMINISTR

Administracinė byla Nr. A /2014 Teisminio proceso Nr Procesinio sprendimo kategorija 38 (S) LIETUVOS VYRIAUSIASIS ADMINISTR Administracinė byla Nr. A 442-23/2014 Teisminio proceso Nr. 3-61-3-01823-2011-1 Procesinio sprendimo kategorija 38 (S) LIETUVOS VYRIAUSIASIS ADMINISTRACINIS TEISMAS N U T A R T I S LIETUVOS RESPUBLIKOS

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS LYGIŲ GALIMYBIŲ KONTROLIERIUS SPRENDIMAS DĖL GALIMOS DISKRIMINACIJOS LYTIES PAGRINDU UAB SAUKRISTA DARBO SKELBIME TYRIMO 2019 m.

LIETUVOS RESPUBLIKOS LYGIŲ GALIMYBIŲ KONTROLIERIUS SPRENDIMAS DĖL GALIMOS DISKRIMINACIJOS LYTIES PAGRINDU UAB SAUKRISTA DARBO SKELBIME TYRIMO 2019 m. LIETUVOS RESPUBLIKOS LYGIŲ GALIMYBIŲ KONTROLIERIUS SPRENDIMAS DĖL GALIMOS DISKRIMINACIJOS LYTIES PAGRINDU UAB SAUKRISTA DARBO SKELBIME TYRIMO 2019 m. sausio 11 d. Nr. (18)SN-231)SP-5 Vilnius Lygių galimybių

Detaliau

KLAIPĖDOS NYKŠTUKO MOKYKLOS-DARŽELIO DIREKTORIUS ĮSAKYMAS DĖL KORUPCIJOS PREVENCIJOS 2014 m. balandžio 7 d. Nr. V1-19 Klaipėda Vadovaudamasi Lietuvos

KLAIPĖDOS NYKŠTUKO MOKYKLOS-DARŽELIO DIREKTORIUS ĮSAKYMAS DĖL KORUPCIJOS PREVENCIJOS 2014 m. balandžio 7 d. Nr. V1-19 Klaipėda Vadovaudamasi Lietuvos KLAIPĖDOS NYKŠTUKO MOKYKLOS-DARŽELIO DIREKTORIUS ĮSAKYMAS DĖL KORUPCIJOS PREVENCIJOS 2014 m. balandžio 7 d. Nr. V1-19 Klaipėda Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos prevencijos įstatymo (Žin., 2002, Nr. 57-2297)

Detaliau

Šioje apžvalgoje nagrinėjami konsoliduoti 34 1 bendrovių, kurių vertybiniais popieriais leista prekiauti reguliuojamose rinkose, išskyrus komercinius

Šioje apžvalgoje nagrinėjami konsoliduoti 34 1 bendrovių, kurių vertybiniais popieriais leista prekiauti reguliuojamose rinkose, išskyrus komercinius Šioje apžvalgoje nagrinėjami konsoliduoti 34 1 bendrovių, kurių vertybiniais popieriais leista prekiauti reguliuojamose rinkose, išskyrus komercinius bankus, duomenys. Remiamasi emitentų viešai skelbta

Detaliau

Microsoft Word - mb lt _2_.doc

Microsoft Word - mb lt _2_.doc BALANSAS Turtas Grynieji pinigai ir lėšos centriniame banke Grynieji pinigai 18.510 Lėšos centriniame banke 33.881 52.390 Lėšos bankuose 107.869 Finansinis turtas, pelno (nuostolių) ataskaitoje apskaitytas

Detaliau

GENERALINIS DIREKTORIUS

GENERALINIS DIREKTORIUS KLAIPĖDOS UNIVERSITETO TARYBA NUTARIMAS DĖL KLAIPĖDOS UNIVERSITETO LĖŠŲ IR NUOSAVYBĖS TEISE VALDOMO TURTO VALDYMO, NAUDOJIMO IR DISPONAVIMO JAIS TVARKOS PATVIRTINIMO 2015 m. lapkričio 4 d. Nr. 9N-64 Klaipėda

Detaliau

Microsoft Word - Perfetti van Melle Spa ir Chupa Chups S.A. Nr_A doc

Microsoft Word - Perfetti van Melle Spa ir Chupa Chups S.A. Nr_A doc Administracinė byla Nr. A 502-1070/2009 Procesinio sprendimo kategorija 20 (S) LIETUVOS VYRIAUSIASIS ADMINISTRACINIS TEISMAS N U T A R T I S LIETUVOS RESPUBLIKOS VARDU 2009 m. spalio 1 d. Vilnius Lietuvos

Detaliau

Slide 1

Slide 1 Retransliavimo veiklos teisėtumo aspektai Advokatas Darius Miniotas XVIII LKTA konferencija 2014 m. birželio 12 d. Pagrindiniai teisiniai reikalavimai Retransliavimas visuomenės informavimo audiovizualinėmis

Detaliau

Microsoft Word - Nasdaq Vilnius listinguojamų bendrovių valdysenos ataskaitos forma (galioja nuo 2019_01_15).docx

Microsoft Word - Nasdaq Vilnius listinguojamų bendrovių valdysenos ataskaitos forma (galioja nuo 2019_01_15).docx PRIIMTA AB Nasdaq Vilnius valdybos posėdyje 2015 m. kovo 16 d. Protokolo Nr. 15-120 Papildyta: 2019 m. sausio 15 d. Protokolo Nr.19-63 DĖL NASDAQ VILNIUS LISTINGUOJAMŲ BENDROVIŲ VALDYSENOS KODEKSO LAIKYMOSI

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS KANCELIARIJA I Š V A D A DĖL KORUPCIJOS PASIREIŠKIMO TIKIMYBĖS 2014 m. gruodžio 2 d. Vilnius Vadovaujantis Lietuvos R

LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS KANCELIARIJA I Š V A D A DĖL KORUPCIJOS PASIREIŠKIMO TIKIMYBĖS 2014 m. gruodžio 2 d. Vilnius Vadovaujantis Lietuvos R LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS KANCELIARIJA I Š V A D A DĖL KORUPCIJOS PASIREIŠKIMO TIKIMYBĖS 2014 m. gruodžio 2 d. Vilnius Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. spalio 8 d. nutarimu

Detaliau

aukciono nuostatai Nr.1

aukciono nuostatai Nr.1 PATVIRTINTA: UAB,,Trakų vandenys 2016-01-19 valdybos posėdžio Nr.1 nutarimu Nr.1.6.1 NEKILNOJAMOJO TURTO PARDAVIMO VIEŠO AUKCIONO BŪDU NUOSTATAI I. BENDROJI DALIS 1.1 Šie nuostatai reglamentuoja UAB,,Trakų

Detaliau

Konstitucinis Teismas

Konstitucinis Teismas Byla Nr. 14/2015-1/2016-2/2016-14/2016-15/2016 LIETUVOS RESPUBLIKOS KONSTITUCINIS TEISMAS LIETUVOS RESPUBLIKOS VARDU NUTARIMAS DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS BAUDŽIAMOJO KODEKSO 189 1 STRAIPSNIO 1 DALIES ATITIKTIES

Detaliau

UAB “PHILIP MORRIS BALTIC”

UAB “PHILIP MORRIS BALTIC” PATVIRTINTA Lietuvos Respublikos vyriausiosios rinkimų komisijos 2018 m. gegužės 8 d. sprendimu Nr. Sp-53 REGISTRAVIMO ŽYMA VISUOMENINIO RINKIMŲ KOMITETO (pavadinimas) VEIKLOS SUTARTIS 1 (data) (sudarymo

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS LYGIŲ GALIMYBIŲ KONTROLIERIUS SPRENDIMAS DĖL GALIMOS DISKRIMINACIJOS LYTIES PAGRINDU UAB NATŪRALIOS IDĖJOS DARBO SKELBIME TYRIMO

LIETUVOS RESPUBLIKOS LYGIŲ GALIMYBIŲ KONTROLIERIUS SPRENDIMAS DĖL GALIMOS DISKRIMINACIJOS LYTIES PAGRINDU UAB NATŪRALIOS IDĖJOS DARBO SKELBIME TYRIMO LIETUVOS RESPUBLIKOS LYGIŲ GALIMYBIŲ KONTROLIERIUS SPRENDIMAS DĖL GALIMOS DISKRIMINACIJOS LYTIES PAGRINDU UAB NATŪRALIOS IDĖJOS DARBO SKELBIME TYRIMO 2018 m. gruodžio 11 d. Nr. (18)SN-215)SP-123 Vilnius

Detaliau

2014 m. gegužės 15 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 654/2014 dėl Europos Sąjungos teisių taikyti tarptautines prekybos taisykles

2014 m. gegužės 15 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 654/2014 dėl Europos Sąjungos teisių taikyti tarptautines prekybos taisykles L 189/50 Europos Sąjungos oficialusis leidinys 2014 6 27 EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS REGLAMENTAS (ES) Nr. 654/2014 2014 m. gegužės 15 d. dėl Europos Sąjungos teisių taikyti tarptautines prekybos taisykles

Detaliau

TOD'S IR TOD'S PRANCŪZIJA TEISINGUMO TEISMO (antroji kolegija) SPRENDIMAS 2005 m. birželio 30 d. * Byloje C-28/04 dėl Tribunal de grande instance de P

TOD'S IR TOD'S PRANCŪZIJA TEISINGUMO TEISMO (antroji kolegija) SPRENDIMAS 2005 m. birželio 30 d. * Byloje C-28/04 dėl Tribunal de grande instance de P TOD'S IR TOD'S PRANCŪZIJA TEISINGUMO TEISMO (antroji kolegija) SPRENDIMAS 2005 m. birželio 30 d. * Byloje C-28/04 dėl Tribunal de grande instance de Paris (Prancūzija) 2003 m. gruodžio 5 d. Sprendimu,

Detaliau

Microsoft Word - JTI_Baltic_A doc

Microsoft Word - JTI_Baltic_A doc Administracinė byla Nr. A 525-539/2013 Teisminio proceso Nr. 3-61-3-01164-2012-0 Procesinio sprendimo kategorija 20 (S) LIETUVOS VYRIAUSIASIS ADMINISTRACINIS TEISMAS N U T A R T I S LIETUVOS RESPUBLIKOS

Detaliau

Ginčo byla Nr LIETUVOS BANKO PRIEŽIŪROS TARNYBOS FINANSINIŲ PASLAUGŲ IR RINKŲ PRIEŽIŪROS DEPARTAMENTO DIREKTORIUS SPRENDIMAS DĖL K. R. IR

Ginčo byla Nr LIETUVOS BANKO PRIEŽIŪROS TARNYBOS FINANSINIŲ PASLAUGŲ IR RINKŲ PRIEŽIŪROS DEPARTAMENTO DIREKTORIUS SPRENDIMAS DĖL K. R. IR Ginčo byla Nr. 2017-01197 LIETUVOS BANKO PRIEŽIŪROS TARNYBOS FINANSINIŲ PASLAUGŲ IR RINKŲ PRIEŽIŪROS DEPARTAMENTO DIREKTORIUS SPRENDIMAS DĖL K. R. IR IF P&C INSURANCE AS GINČO NAGRINĖJIMO 2017 m. lapkričio

Detaliau

Sanaudu apskaitos taisykles

Sanaudu apskaitos taisykles LIETUVOS RESPUBLIKOS RYŠIŲ REGULIAVIMO TARNYBA GINČŲ TARP ŪKIO SUBJEKTŲ, TEIKIANČIŲ ELEKTRONINIŲ RYŠIŲ TINKLUS IR (AR) PASLAUGAS, SPRENDIMO KOMISIJA SPRENDIMAS DĖL SPLIUS, UAB, UAB CGATES, UAB INIT IR

Detaliau

Testo klausimai iš civilinės teisės

Testo klausimai iš civilinės teisės Mokomasis testo pavyzdys Prie testo klausimų pridedamoje atsakymų lentelėje pažymėkite teisingo atsakymo variantą (A, B, C arba D). Visiškai teisingas yra tik vienas atsakymas. Galioja tik lentelėje pažymėti

Detaliau

Teisinės ir mokesčių sistemos supratimas

Teisinės ir mokesčių sistemos supratimas Teisinės ir mokesčių sistemos supratimas TEISINĖ APLINKA NORITE ĮSTEIGTI ĮMONĘ, NUO KO PRADĖTI? TEISINIŲ FORMŲ JURIDINIAI ASMENYS individuali įmonė, uždaroji akcinė bendrovė, akcinė bendrovė, asociacija,

Detaliau

Europos Sąjungos Taryba Briuselis, 2015 m. rugsėjo 15 d. (OR. en) Tarpinstitucinė byla: 2015/0198 (NLE) 12046/15 ADD 1 VISA 288 COLAC 88 PASIŪLYMAS nu

Europos Sąjungos Taryba Briuselis, 2015 m. rugsėjo 15 d. (OR. en) Tarpinstitucinė byla: 2015/0198 (NLE) 12046/15 ADD 1 VISA 288 COLAC 88 PASIŪLYMAS nu Europos Sąjungos Taryba Briuselis, 2015 m. rugsėjo 15 d. (OR. en) Tarpinstitucinė byla: 2015/0198 (NLE) 12046/15 ADD 1 VISA 288 COLAC 88 PASIŪLYMAS nuo: Europos Komisijos generalinio sekretoriaus, kurio

Detaliau

temos

temos 11-14 temos Pavedimo sutartis / Komiso sutartis / Distribucijos sutartis / Franšizės sutartis Dr. V. Mizaras. Prievolių teisė II Analizuojamos sutartys Pavedimo sutartis CK 6.756-6.765 str., įskaitant

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS LYGIŲ GALIMYBIŲ KONTROLIERIUS SPRENDIMAS DĖL GALIMOS DISKRIMINACIJOS AMŽIAUS PAGRINDU UŽDARAJAI AKCINEI BENDROVEI SLAPTO PIRKĖJO

LIETUVOS RESPUBLIKOS LYGIŲ GALIMYBIŲ KONTROLIERIUS SPRENDIMAS DĖL GALIMOS DISKRIMINACIJOS AMŽIAUS PAGRINDU UŽDARAJAI AKCINEI BENDROVEI SLAPTO PIRKĖJO LIETUVOS RESPUBLIKOS LYGIŲ GALIMYBIŲ KONTROLIERIUS SPRENDIMAS DĖL GALIMOS DISKRIMINACIJOS AMŽIAUS PAGRINDU UŽDARAJAI AKCINEI BENDROVEI SLAPTO PIRKĖJO TYRIMAI REIKALAUJANT PATEIKTI INFORMACIJĄ APIE AMŽIŲ

Detaliau

KORUPCIJOS RIZIKOS ANALIZĖS IŠVADOJE PATEIKTŲ PASIŪLYMŲ STEBĖSENA 2015 m. gruodžio 9 d. rašto Nr. L priedas Informacija apie 2015 m. rugsėjo 7

KORUPCIJOS RIZIKOS ANALIZĖS IŠVADOJE PATEIKTŲ PASIŪLYMŲ STEBĖSENA 2015 m. gruodžio 9 d. rašto Nr. L priedas Informacija apie 2015 m. rugsėjo 7 KORUPCIJOS RIZIKOS ANALIZĖS IŠVADOJE PATEIKTŲ PASIŪLYMŲ STEBĖSENA 2015 m. gruodžio 9 d. rašto Nr. L-01-6141 priedas Informacija apie 2015 m. rugsėjo 7 d. Išvadoje dėl korupcijos rizikos analizės Valstybinės

Detaliau

LUKIŠKIŲ TARDYMO IZOLIATORIUS-KALĖJIMAS TVIRTINU Direktorius Viktoras Davidenko TARNYBINIO PATIKRINIMO DĖL LUKIŠKIŲ TARDYMO IZOLIATORIAUS-KALĖJIMO APS

LUKIŠKIŲ TARDYMO IZOLIATORIUS-KALĖJIMAS TVIRTINU Direktorius Viktoras Davidenko TARNYBINIO PATIKRINIMO DĖL LUKIŠKIŲ TARDYMO IZOLIATORIAUS-KALĖJIMO APS LUKIŠKIŲ TARDYMO IZOLIATORIUS-KALĖJIMAS TVIRTINU Direktorius Viktoras Davidenko TARNYBINIO PATIKRINIMO DĖL LUKIŠKIŲ TARDYMO IZOLIATORIAUS-KALĖJIMO APSAUGOS IR PRIEŽIŪROS SKYRIAUS (DUOMENYS NESKELBTINI)

Detaliau

1 1. PMĮ 5 straipsnio 2 dalies nauja redakcija 2. Vienetų, kuriuose vidutinis sąrašuose esančių darbuotojų skaičius neviršija 10 žmonių ir mokestinio

1 1. PMĮ 5 straipsnio 2 dalies nauja redakcija 2. Vienetų, kuriuose vidutinis sąrašuose esančių darbuotojų skaičius neviršija 10 žmonių ir mokestinio 1 1. PMĮ 5 straipsnio 2 dalies nauja redakcija 2. Vienetų, kuriuose vidutinis sąrašuose esančių darbuotojų skaičius neviršija 10 žmonių ir mokestinio laikotarpio pajamos neviršija 300 000 eurų, pirmojo

Detaliau

VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS

VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS VIRŠININKO ĮSAKYMAS DĖL VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS VIRŠININKO 2006 M.

Detaliau

2019 m. vasaris

2019 m. vasaris 2019 m. vasaris PARENGTA LIETUVOS AUKŠČIAUSIOJO TEISMO TEISĖS TYRIMŲ GRUPĖS Pastaba. Šioje apžvalgoje pateikiamos neoficialios Lietuvos Aukščiausiojo Teismo (toliau ir LAT) procesinių sprendimų santraukos.

Detaliau

PAŽYMA

PAŽYMA LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO KONTROLIERIUS PAŽYMA DĖL SKUNDO PRIEŠ KAUNO MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJĄ 2017-06-29 Nr. 4D-2017/2-465 Vilnius SKUNDO ESMĖ 1. Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierius gavo

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS REGIONINĖS PLĖTROS ĮSTATYMO NR. VIII-1889 PAKEITIMO ĮSTATYMAS 2014 m. rugsėjo 18 d. Nr. XII-1094 Vilnius 1 straipsnis. Lietuvos R

LIETUVOS RESPUBLIKOS REGIONINĖS PLĖTROS ĮSTATYMO NR. VIII-1889 PAKEITIMO ĮSTATYMAS 2014 m. rugsėjo 18 d. Nr. XII-1094 Vilnius 1 straipsnis. Lietuvos R LIETUVOS RESPUBLIKOS REGIONINĖS PLĖTROS ĮSTATYMO NR. VIII-1889 PAKEITIMO ĮSTATYMAS 2014 m. rugsėjo 18 d. Nr. XII-1094 Vilnius 1 straipsnis. Lietuvos Respublikos regioninės plėtros įstatymo Nr. VIII-1889

Detaliau

(Microsoft Word - Versta i\360 angli\360ko vertimo i\360 dan\370 k.docx)

(Microsoft Word - Versta i\360 angli\360ko vertimo i\360 dan\370 k.docx) Versta iš angliško vertimo iš danų k. Neoficialus vertimo tekstas Žiniasklaidos atsakomybės įstatymas 1 dalis Taikymo sritys 1 straipsnis. Šis įstatymas taikomas šioms žiniasklaidos priemonėms: 1) nacionaliniams,

Detaliau

Vilniaus miesto savivaldybės tarybai VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS KONTROLĖS IR AUDITO TARNYBA IŠVADA DĖL GALUTINIO KONCESIJOS SUTARTIES DAUGIAFUNKCIS

Vilniaus miesto savivaldybės tarybai VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS KONTROLĖS IR AUDITO TARNYBA IŠVADA DĖL GALUTINIO KONCESIJOS SUTARTIES DAUGIAFUNKCIS Vilniaus miesto savivaldybės tarybai VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS KONTROLĖS IR AUDITO TARNYBA IŠVADA DĖL GALUTINIO KONCESIJOS SUTARTIES DAUGIAFUNKCIS SVEIKATINIMO, ŠVIETIMO, KULTŪROS IR UŽIMTUMO SKATINIMO

Detaliau

9 Sutarties priedas TIESIOGINIS SUSITARIMAS Nr. [susitarimo numeris] sudarytas tarp VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS, KŪNO KULTŪROS IR SPO

9 Sutarties priedas TIESIOGINIS SUSITARIMAS Nr. [susitarimo numeris] sudarytas tarp VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS, KŪNO KULTŪROS IR SPO 9 Sutarties priedas TIESIOGINIS SUSITARIMAS Nr. [susitarimo numeris] sudarytas tarp VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS, KŪNO KULTŪROS IR SPORTO DEPARTAMENTO PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS,

Detaliau

Microsoft PowerPoint _3Q_ _LT.pps

Microsoft PowerPoint _3Q_ _LT.pps Preliminarūs 28 m. 9 mėnesių AB Invalda grupės rezultatai Vilnius, 28-11-28 Turinys Apie AB Invalda Įmonių grupė Svarbūs įvykiai Finansiniai rezultatai Informacija apie akcijas Akcininkų struktūra Prekyba

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS KONKURENCIJOS ĮSTATYMO NR. VIII , 22, 25, 28, 29, 35, 36, 39, 49, 53 STRAIPSNIŲ PAKEITIMO IR ĮSTATYMO PAPILDYMO 38 1 STRAI

LIETUVOS RESPUBLIKOS KONKURENCIJOS ĮSTATYMO NR. VIII , 22, 25, 28, 29, 35, 36, 39, 49, 53 STRAIPSNIŲ PAKEITIMO IR ĮSTATYMO PAPILDYMO 38 1 STRAI LIETUVOS RESPUBLIKOS KONKURENCIJOS ĮSTATYMO NR. VIII-1099 18, 22, 25, 28, 29, 35, 36, 39, 49, 53 STRAIPSNIŲ PAKEITIMO IR ĮSTATYMO PAPILDYMO 38 1 STRAIPSNIU ĮSTATYMO PROJEKTO AIŠKINAMASIS RAŠTAS 1. Projekto

Detaliau

CL2013O0023LT _cp 1..1

CL2013O0023LT _cp 1..1 02013O0023 LT 01.09.2018 001.001 1 Šis tekstas yra skirtas tik informacijai ir teisinės galios neturi. Europos Sąjungos institucijos nėra teisiškai atsakingos už jo turinį. Autentiškos atitinkamų teisės

Detaliau

Microsoft Word - 1 Priedas Nuomos sutartis

Microsoft Word - 1 Priedas Nuomos sutartis PATVIRTINTA VĮ Turto banko generalinio direktoriaus 2019 m. balandžio 17 d. įsakymu Nr. P1-116 1 priedas NUOMOS SUTARTIS Nr. (data) Vilnius Nuomotojas valstybės įmonė Turto bankas, juridinio asmens kodas

Detaliau

Projektas

Projektas PATVIRTINTA UAB Investicijų ir verslo garantijos valdybos 2015-03-27 sprendimu (posėdžio protokolas Nr.14) PAPILDOMOS SĄLYGOS, KURIOS TAIKOMOS TEIKIANT PASKOLAS SU UAB INVESTICIJŲ IR VERSLO GARANTIJOS

Detaliau

NEKILNOJAMOJO TURTO REGISTRO DUOMENŲ TEIKIMO

NEKILNOJAMOJO TURTO REGISTRO DUOMENŲ TEIKIMO LIETUVOS RESPUBLIKOS GYVENTOJŲ REGISTRO DUOMENŲ TEIKIMO SUTARTIS NR. Valstybės įmonė Registrų centras (toliau TEIKĖJAS), atstovaujama generalinio direktoriaus Sauliaus Urbanavičiaus, veikiančio pagal Valstybės

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO KONTROLIERIUS PAŽYMA DĖL X SKUNDO PRIEŠ KALĖJIMŲ DEPARTAMENTĄ PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS TEISINGUMO MINISTERIJOS

LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO KONTROLIERIUS PAŽYMA DĖL X SKUNDO PRIEŠ KALĖJIMŲ DEPARTAMENTĄ PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS TEISINGUMO MINISTERIJOS LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO KONTROLIERIUS PAŽYMA DĖL X SKUNDO PRIEŠ KALĖJIMŲ DEPARTAMENTĄ PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS TEISINGUMO MINISTERIJOS 2018-07-12 Nr. 4D-2018/1-750 Vilnius SKUNDO ESMĖ 1. Lietuvos Respublikos

Detaliau

sprendimas Nr. S-43-( )

sprendimas Nr. S-43-( ) Mokestinių ginčų komisija prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės, susidedanti iš: komisijos pirmininkės komisijos narių MOKESTINIŲ GINČŲ KOMISIJA PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS SPRENDIMAS DĖL UAB

Detaliau

Ataskaita

Ataskaita VALSTYBINIO AUDITO ATASKAITA AR UŽTIKRINAMA VARTOTOJŲ TEISIŲ APSAUGA 2019 m. liepos 16 d. Nr. VA-4 SANTRAUKA Audito svarba Kiekvienas fizinis asmuo vartotojas, nes savo poreikiams patenkinti perka prekių

Detaliau

LYGIŲ GALIMYBIŲ KONTROLIERIUS PAŽYMA DĖL MIŠKO DARBŲ SĄUGOS TAISYKLIŲ DT 1-96 GALIMO PRIEŠTARAVIMO LIETUVOS RESPUBLIKOS MOTERŲ IR VYRŲ LYGIŲ GALIMYBIŲ

LYGIŲ GALIMYBIŲ KONTROLIERIUS PAŽYMA DĖL MIŠKO DARBŲ SĄUGOS TAISYKLIŲ DT 1-96 GALIMO PRIEŠTARAVIMO LIETUVOS RESPUBLIKOS MOTERŲ IR VYRŲ LYGIŲ GALIMYBIŲ LYGIŲ GALIMYBIŲ KONTROLIERIUS PAŽYMA DĖL MIŠKO DARBŲ SĄUGOS TAISYKLIŲ DT 1-96 GALIMO PRIEŠTARAVIMO LIETUVOS RESPUBLIKOS MOTERŲ IR VYRŲ LYGIŲ GALIMYBIŲ ĮSTATYMO 3 STRAIPSNIO 1 DALIES 1 PUNKTUI TYRIMO 2016-03-24

Detaliau

_sprendima_S-182_( )

_sprendima_S-182_( ) Mokestinių ginčų komisija prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės, susidedanti iš: MOKESTINIŲ GINČŲ KOMISIJA PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS SPRENDIMAS DĖL N. R. 2018-08-24 SKUNDO 2018 m. spalio 26

Detaliau

Microsoft Word Priedas 2_ Valdybos nario veiklos sutartis_su atlygiu

Microsoft Word Priedas 2_ Valdybos nario veiklos sutartis_su atlygiu STANDARTINĖS SUTARTIES SĄLYGOS PATVIRTINTA AB Amber Grid visuotinio akcininkų susirinkimo 2019 m. balandžio [ ] d. sprendimu Nr. [ ] SUTARTIS DĖL AB AMBER GRID NEPRIKLAUSOMO VALDYBOS NARIO VEIKLOS VALDYBOJE

Detaliau

Asmens duomenų tvarkymo Valstybės garantuojamos teisinės pagalbos tarnyboje taisyklių 2 priedas DUOMENŲ GRUPĖ: ASMENŲ PRAŠYMŲ, SKUNDŲ, KITŲ KREIPIMŲSI

Asmens duomenų tvarkymo Valstybės garantuojamos teisinės pagalbos tarnyboje taisyklių 2 priedas DUOMENŲ GRUPĖ: ASMENŲ PRAŠYMŲ, SKUNDŲ, KITŲ KREIPIMŲSI Asmens duomenų tvarkymo Valstybės garantuojamos teisinės pagalbos tarnyboje taisyklių 2 priedas DUOMENŲ GRUPĖ: ASMENŲ PRAŠYMŲ, SKUNDŲ, KITŲ KREIPIMŲSI ANTRINĖS TEISINĖS PAGALBOS TEIKIMO KLAUSIMAIS NAGRINĖJIMAS

Detaliau

(Microsoft Word - \336EIT_skund\370 \(parei\360kim\370\) nagrin\353jimo tvarkos apra\360as \(aktuali nuo \).doc)

(Microsoft Word - \336EIT_skund\370 \(parei\360kim\370\) nagrin\353jimo tvarkos apra\360as \(aktuali nuo \).doc) PATVIRTINTA Žurnalistų etikos inspektoriaus 2017 m. gegužės 10 d. įsakymu Nr. V-16 ASMENŲ SKUNDŲ (PAREIŠKIMŲ) NAGRINĖJIMO TVARKOS APRAŠAS I. BENDROSIOS NUOSTATOS 1. Asmenų skundų (pareiškimų) nagrinėjimo

Detaliau

REIKALAVIMO PERLEIDIMO SUTARTIS

REIKALAVIMO PERLEIDIMO SUTARTIS WWW. Meteorų lietumi pasipuošusio rugpjūčio naujienlaiškis 2013 m. - Skolų pirkimas; - Ikiteisminis ir teisminis skolų išieškojimas; - Bankroto bylos inicijavimas ir iškėlimas įmonės kreditoriaus vardu;

Detaliau

AB FREDA

AB FREDA PATVIRTINTA Kauno technologijos universiteto inžinerijos licėjaus direktoriaus 2018 m. rugpjūčio 31 d. įsakymu Nr. V-173 KAUNO TECHNOLOGIJOS UNIVERSITETO INŽINERIJOS LICĖJAUS VAIZDO DUOMENŲ TVARKYMO TAISYKLĖS

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO KONTROLIERIUS PAŽYMA DĖL X SKUNDO PRIEŠ ŠIRVINTŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJĄ Nr. 4D-2015/ Vilnius I

LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO KONTROLIERIUS PAŽYMA DĖL X SKUNDO PRIEŠ ŠIRVINTŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJĄ Nr. 4D-2015/ Vilnius I LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO KONTROLIERIUS PAŽYMA DĖL X SKUNDO PRIEŠ ŠIRVINTŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJĄ 2016-12-23 Nr. 4D-2015/2-1506 Vilnius I. SKUNDO ESMĖ 1. Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierius

Detaliau

Įstatymas skelbtas: Žin., 2000, Nr Neoficialus įstatymo tekstas LIETUVOS RESPUBLIKOS AKCINIŲ BENDROVIŲ ĮSTATYMAS 2000 m. liepos 13 d. Nr. VII

Įstatymas skelbtas: Žin., 2000, Nr Neoficialus įstatymo tekstas LIETUVOS RESPUBLIKOS AKCINIŲ BENDROVIŲ ĮSTATYMAS 2000 m. liepos 13 d. Nr. VII Įstatymas skelbtas: Žin., 2000, Nr. 64-1914 Neoficialus įstatymo tekstas LIETUVOS RESPUBLIKOS AKCINIŲ BENDROVIŲ ĮSTATYMAS 2000 m. liepos 13 d. Nr. VIII-1835 Vilnius Nauja įstatymo redakcija nuo 2004 m.

Detaliau

RE_Statements

RE_Statements Europos Parlamentas 2014-2019 Plenarinio posėdžio dokumentas B8-0235/2017 29.3.2017 PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS pateiktas siekiant užbaigti diskusijas dėl Komisijos pareiškimo pagal Darbo tvarkos taisyklių

Detaliau

PATVIRTINTA Vyriausiojo gydytojo įsakymu Nr.55 LYGIŲ GALIMYBIŲ POLITIKOS ĮGYVENDINIMO IR VYKDYMO PRIEŽIŪROS TVARKA I SKYRIUS ĮVADAS 1. Vieš

PATVIRTINTA Vyriausiojo gydytojo įsakymu Nr.55 LYGIŲ GALIMYBIŲ POLITIKOS ĮGYVENDINIMO IR VYKDYMO PRIEŽIŪROS TVARKA I SKYRIUS ĮVADAS 1. Vieš PATVIRTINTA Vyriausiojo gydytojo 2017-12-05 įsakymu Nr.55 LYGIŲ GALIMYBIŲ POLITIKOS ĮGYVENDINIMO IR VYKDYMO PRIEŽIŪROS TVARKA I SKYRIUS ĮVADAS 1. Viešosios įstaigos Klaipėdos sveikatos priežiūros centro

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS SPECIALIŲJŲ TYRIMŲ TARNYBOS IŠVADA DĖL KORUPCIJOS RIZIKOS ANALIZĖS AB LIETUVOS PAŠTO, UAB LIETUVOS PARODŲ IR KONGRESŲ CENTRO LITE

LIETUVOS RESPUBLIKOS SPECIALIŲJŲ TYRIMŲ TARNYBOS IŠVADA DĖL KORUPCIJOS RIZIKOS ANALIZĖS AB LIETUVOS PAŠTO, UAB LIETUVOS PARODŲ IR KONGRESŲ CENTRO LITE LIETUVOS RESPUBLIKOS SPECIALIŲJŲ TYRIMŲ TARNYBOS IŠVADA DĖL KORUPCIJOS RIZIKOS ANALIZĖS AB LIETUVOS PAŠTO, UAB LIETUVOS PARODŲ IR KONGRESŲ CENTRO LITEXPO, AB LIETUVOS ENERGIJA, AB ENERGIJOS SKIRSTYMO OPERATORIUS

Detaliau

Dėl Asmenų prašymų, skundų, pranešimų nagrinėjimo ir asmenų aptarnavimo Lietuvos banke taisyklių patvirtinimo

Dėl Asmenų prašymų, skundų, pranešimų nagrinėjimo ir asmenų aptarnavimo Lietuvos banke taisyklių patvirtinimo LIETUVOS BANKO VALDYBA N U T A R I M A S DĖL ASMENŲ PRAŠYMŲ, SKUNDŲ, PRANEŠIMŲ NAGRINĖJIMO IR ASMENŲ APTARNAVIMO LIETUVOS BANKE TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO 2014 m. gegužes 8 d. Nr. 03-76 Vilnius Vadovaudamasi

Detaliau

AB FREDA

AB FREDA PATVIRTINTA Kauno Simono Daukanto progimnazijos direktoriaus 2018 m. rugpjūčio 20 d. įsakymu Nr. KAUNO SIMONO DAUKANTO PROGIMNAZIJOS VAIZDO DUOMENŲ TVARKYMO TAISYKLĖS I. BENDROSIOS NUOSTATOS 1. Kauno Simono

Detaliau

PATVIRTINTA

PATVIRTINTA PATVIRTINTA Kauno miesto savivaldybės kontrolieriaus 2018 m. rugpjūčio 7 d. įsakymu Nr. V-20 KAUNO MIESTO SAVIVALDYBĖS KONTROLĖS IR AUDITO TARNYBOS ETIKOS KODEKSAS I. BENDROSIOS NUOSTATOS 1. Kauno miesto

Detaliau

COM(2017)221/F1 - LT

COM(2017)221/F1 - LT EUROPOS KOMISIJA Briuselis, 2017 05 08 COM(2017) 221 final 2017/0094 (NLE) Pasiūlymas TARYBOS SPRENDIMAS kuriuo nustatoma pozicija, kurios Europos Sąjungos vardu turi būti laikomasi Tarptautinėje vynuogių

Detaliau

naujienos įžvalgos faktai Įvyko pirmoji projekto #Atvirai su KT konferencija gegužės 17 d. Gegužės 17 d. įvyko pirmoji projekto #Atvirai su KT konkure

naujienos įžvalgos faktai Įvyko pirmoji projekto #Atvirai su KT konferencija gegužės 17 d. Gegužės 17 d. įvyko pirmoji projekto #Atvirai su KT konkure naujienos įžvalgos faktai Įvyko pirmoji projekto #Atvirai su KT konferencija gegužės 17 d. Gegužės 17 d. įvyko pirmoji projekto #Atvirai su KT konkurencijos teisės konferencija. Konkurencijos tarybos ir

Detaliau

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Aktuali verslui naujausia darbo kodekso taikymo praktika Advokatė Regina Derkintytė - Kaupienė Teisininkas Ignas Kerbelis 2019-05-09, Klaipėda DK įgyvendinimas 2018 metais (1): VDI suteikiamų konsultacijų

Detaliau

NAUJA REDAKCIJA nuo

NAUJA REDAKCIJA nuo (asmens vardas, pavardė) Forma patvirtinta Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2005 m. balandžio 27 d. įsakymu Nr. 1R-124 Valstybės garantuojamos teisinės pagalbos tarnybai ar jos teritoriniam skyriui

Detaliau