VIDAUS REIKALŲ MINISTERIJA REKOMENDACIJŲ DĖL DIDŽIAUSIO LEISTINO VALSTYBĖS TARNAUTOJŲ IR DARBUOTOJŲ, DIRBANČIŲ PAGAL DARBO SUTARTIS, PAREIGYBIŲ SKAIČI

Dydis: px
Rodyti nuo puslapio:

Download "VIDAUS REIKALŲ MINISTERIJA REKOMENDACIJŲ DĖL DIDŽIAUSIO LEISTINO VALSTYBĖS TARNAUTOJŲ IR DARBUOTOJŲ, DIRBANČIŲ PAGAL DARBO SUTARTIS, PAREIGYBIŲ SKAIČI"

Transkriptas

1 VIDAUS REIKALŲ MINISTERIJA REKOMENDACIJŲ DĖL DIDŽIAUSIO LEISTINO VALSTYBĖS TARNAUTOJŲ IR DARBUOTOJŲ, DIRBANČIŲ PAGAL DARBO SUTARTIS, PAREIGYBIŲ SKAIČIAUS NUSTATYMO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOJE ĮGYVENDINIMO 2015 M. IV KETVIRČIO 2016 M. I PUSMEČIO REZULTATŲ STEBĖSENOS ATASKAITA Vilnius 2016

2 2 REKOMENDACIJŲ DĖL DIDŽIAUSIO LEISTINO VALSTYBĖS TARNAUTOJŲ IR DARBUOTOJŲ, DIRBANČIŲ PAGAL DARBO SUTARTIS, PAREIGYBIŲ SKAIČIAUS NUSTATYMO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOJE ĮGYVENDINIMO 2015 M. IV KETVIRČIO 2016 M. I PUSMEČIO REZULTATŲ STEBĖSENOS ATASKAITA ĮŽANGA 1. Lietuvos Respublikos Seimo Valstybės valdymo ir savivaldybių komiteto 2015 m. spalio 14 d. posėdyje (protokolo Nr. 113-P klausimo 3.2 papunktis) Vidaus reikalų ministerijai (toliau VRM) pavesta išanalizuoti ir įvertinti VRM parengtų rekomendacijų dėl didžiausio leistino valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, pareigybių skaičiaus nustatymo (toliau Rekomendacijos) įgyvendinimo e 2015 m. IV ketvirčio 2016 m. I pusmečio rezultatus. Rekomendacijomis buvo siekiama savivaldybėms pateikti informaciją ir siūlymus, kad jos, formuodamos savo administracijas bei atlikdamos teisės aktais pavestas funkcijas, kuo optimaliau naudotų žmogiškuosius ir finansinius išteklius. 2. Atsižvelgdama į tai ir siekdama įvertinti savivaldybių administracijų struktūrų pokyčius bei tendencijas, Vidaus reikalų ministerija rinko duomenis pagal savivaldybes apie: 1) valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, patvirtintų pareigybių ir laisvų pareigybių skaičių ; 2) nevadovaujančiųjų ir vadovaujančiųjų darbuotojų skaičių ; 3) administracijos struktūrinių padalinių sudėtį: departamentus, kuriuos sudaro 1 skyrius; skyrius (biurai, tarnybos), kurie yra departamento (valdybos) struktūrinė dalis, ir juos sudaro mažiau kaip 4 pareigybės; skyrius (biurai, tarnybos), kurie nėra departamento (valdybos) struktūrinė dalis, ir juos sudaro mažiau kaip 2 pareigybės; poskyrius (grupės), kuriuos sudaro mažiau kaip 3 pareigybės.

3 3 3. Rekomendacijų įgyvendinimo savivaldybių administracijose analizė atlikta pagal savivaldybių grupes ir šiuos vertinimo kriterijus: vienam administracijos darbuotojui tenkantis aptarnauti gyventojų ir jo pokytis; patvirtintų ir neužimtų pareigybių skaičiai ir jų santykio pokytis; ne vadovaujančių ir vadovaujančių pareigybių santykis ir jo pokytis; administracijos struktūrinių padalinių sudėtis ir jos pokyčiai. 4. Duomenų šaltiniai: Valstybės tarnybos departamento pateikti 2015 m. sausio 1 d., 2016 m. sausio 1 d., 2016 m. balandžio 1 d. ir 2016 m. liepos 1 d. duomenys; savivaldybių gyventojų Lietuvos Respublikos gyventojų registro tvarkytojo internetinėje svetainėje paskelbti 2015 m. sausio 1 d. ir 2016 m. sausio 1 d. duomenys. II. REKOMENDACIJŲ ĮGYVENDINIMO SAVIVALDYBIŲ ADMINISTRACIJOSE REZULTATŲ ANALIZĖ Vienam darbuotojui tenkantis aptarnauti gyventojų skaičiaus pokytis pagal savivaldybių grupes Rekomendacijose savivaldybėms buvo siūloma: nedidinant administracijos darbuotojų skaičiaus, užtikrinti, kad tose pačiose savivaldybių grupėse esančių savivaldybių gyventojų ir administracijos darbuotojų santykis būtų artimas tos savivaldybių grupės vidurkiui, bet ne mažesnis už jį 10 proc., o sumažėjus gyventojų skaičiui proporcingai mažinti ir administracijos darbuotojų skaičių m. sausio 1 d. duomenimis Lietuvoje gyveno gyventojai m. sausio 1 d. savivaldybių administracijose buvo įsteigtos ,22, o 2016 m. liepos 1 d pareigybės.

4 4 Darytina išvada, kad vienas sąlyginis administracijos darbuotojas 2016 m. sausio 1 d. aptarnavo 224 gyventojus, 2016 m. liepos 1 d. 227 gyventojus, t. y. 9 gyventojais daugiau nei 2015 m. sausio 1 d. ( 218 gyventojų). 6. Lyginant pagal savivaldybių grupes vidutiniškai vienas administracijos darbuotojas 2016 m. liepos 1 d. aptarnavo: didžiųjų miestų savivaldybių grupėje 517 gyventojų, t. y. 60 gyventojų daugiau nei 2015 m. sausio 1 d. tankiau gyvenamų savivaldybių grupėje 188 gyventojus, t. y. tik 1 gyventoju daugiau nei 2015 m. sausio 1 d. rečiau gyvenamų savivaldybių grupėje 136 gyventojus, t. y. 4 gyventojais daugiau nei 2015 m. sausio 1 d. mažųjų savivaldybių grupėje 99 gyventojus, t. y. tik 1 gyventoju daugiau nei 2015 m. sausio 1 d. kurorto statusą turinčių savivaldybių grupėje 139 gyventojus, t. y. 2 gyventojais daugiau nei 2015 m. sausio 1 d Lyginant tos pačios grupės savivaldybes matyti, kaip keitėsi jų administracijų darbuotojų nuo 2015 m. sausio 1 d. iki 2016 m. liepos 1 d. Pažymėtina, kad net tarp tos pačios grupės savivaldybių vis dar matyti dideli skirtumai, pvz.: didžiųjų miestų savivaldybių grupėje 25,3 proc. mažiau gyventojų nei grupės vidurkis tenka aptarnauti vienam Panevėžio miesto administracijos darbuotojui, t. y. 6,3 proc. mažiau nei 2015 m. sausio 1 d. Panaši situacija ir Klaipėdos miesto, kur vienam jos darbuotojui tenka aptarnauti 23 proc. mažiau gyventojų nei grupės vidurkis, t. y. 8 proc. mažiau nei 2015 m. sausio 1 d. Panašiai kaip ir 2015 m. sausio 1 d., Vilniaus miesto administracijos darbuotojui tenka aptarnauti 25,7 proc. daugiau gyventojų nei grupės vidurkis. Ženklus pokytis įvyko Kauno miesto savivaldybėje 2016 m. liepos 1 d. 4,3 proc. mažiau gyventojų nei grupės vidurkis tenka aptarnauti vienam šios administracijos darbuotojui, tačiau lyginant su 2015 m. sausio 1 d. duomenimis, t. y. 9,7 proc. daugiau. Išanalizavus duomenis galima teigti, kad tai lėmė ženklus Kauno miesto administracijos darbuotojų skaičiaus sumažėjimas nuo 1 Visų savivaldybių rodikliai pagal šį vertinimo kriterijų nurodyti Priede Nr. 1.

5 5 828,5 darbuotojų 2015 m. sausio 1 d. iki 653,5 darbuotojų 2016 m. liepos 1 d., t. y. sumažėjo 175 darbuotojais; tankiau gyvenamų savivaldybių grupėje 41,5 proc. mažiau gyventojų nei grupės vidurkis tenka aptarnauti vienam Visagino administracijos darbuotojui, t. y. 1,5 proc. mažiau nei 2015 m. sausio 1 d.; 25,5 proc. mažiau gyventojų nei grupės vidurkis tenka aptarnauti vienam Telšių rajono administracijos darbuotojui, t. y. 5,5 proc. mažiau nei 2015 m. sausio 1 d. Tuo tarpu 86,7 proc. daugiau gyventojų nei grupės vidurkis tenka aptarnauti vienam Kėdainių rajono administracijos darbuotojui, t. y. 4,7 proc. daugiau nei 2015 m. sausio 1 d.; 78,7 proc. daugiau gyventojų nei grupės vidurkis tenka aptarnauti vienam Alytaus miesto administracijos darbuotojui, t y. 1,7 proc. daugiau nei 2015 m. sausio 1 d. Išanalizavus duomenis, matyti, kad teigiami pokyčiai įvyko Kretingos rajono 4,8 proc. daugiau gyventojų nei grupės vidurkis tenka aptarnauti vienam šios darbuotojui, t. y. 14,8 proc. daugiau nei 2015 m. sausio 1 d. Tačiau Plungės rajono 8,5 proc. mažiau gyventojų nei grupės vidurkis tenka aptarnauti vienam jos darbuotojui, t. y. šis rodiklis 10,5 proc. mažesnis nei 2015 m. sausio 1 d. Galima teigti, kad šį pokytį lėmė administracijos darbuotojų skaičiaus mažėjimas Kretingos rajono savivaldybėje, o Plungės rajono savivaldybėje administracijos darbuotojų skaičiaus didėjimas; rečiau gyvenamų savivaldybių grupėje 30,9 proc. mažiau nei grupės vidurkis tenka aptarnauti vienam Pasvalio rajono administracijos darbuotojui, t. y. 1,9 proc. mažiau nei 2015 m. sausio 1 d.; 19,9 proc. mažiau nei grupės vidurkis tenka aptarnauti vienam Zarasų rajono administracijos darbuotojui, t. y. 4,9 proc. mažiau nei 2015 m. sausio 1 d.; 43,4 proc. mažiau gyventojų nei grupės vidurkis tenka aptarnauti vienam Ignalinos rajono administracijos darbuotojui, nors t. y. 3,6 proc. daugiau nei 2015 m. sausio 1 d. Tuo tarpu 41,9 proc. daugiau nei grupės vidurkis tenka aptarnauti vienam Šakių rajono administracijos darbuotojui, nors šis rodiklis, lyginant su 2015 m. sausio 1 d., sumažėjo 10,1 proc.; 36,8 proc. daugiau nei grupės vidurkis tenka aptarnauti vienam Rokiškio rajono administracijos darbuotojui, nors t. y. 2,2 proc. mažiau nei 2015 m. sausio 1 d. Išanalizavus duomenis matyti, kad nors 7,4 proc. mažiau nei grupės vidurkis tenka aptarnauti vienam Lazdijų rajono administracijos darbuotojui, tačiau šis rodiklis net 22,6 proc. sumažėjo lyginant su 2015 m. sausio 1 d. duomenimis. Skuodo rajono 12,5 proc. mažiau gyventojų nei grupės vidurkis tenka aptarnauti vienam jos darbuotojui, t. y. šis rodiklis 10,5 proc. mažesnis nei 2015 m. sausio 1 d.

6 6 mažųjų savivaldybių grupėje 44,4 proc. ir 31,3 proc. daugiau nei grupės vidurkis tenka aptarnauti atitinkamai vienam Kalvarijos ir Kazlų Rūdos savivaldybių administracijos darbuotojui, t. y. atitinkamai 5,4 proc. ir 6,3 proc. daugiau nei 2015 m. sausio 1 d. Tuo tarpu 33,3 proc. mažiau nei grupės vidurkis tenka aptarnauti vienam Pagėgių ir 16,2 proc. mažiau Rietavo savivaldybių administracijose, t. y. šiose e atitinkamai 3,3 proc. ir 2,2 mažiau nei 2015 m. sausio 1 d. kurorto statusą turinčių savivaldybių grupėje 53,2 proc. ir 17,3 proc. daugiau nei grupės vidurkis tenka aptarnauti atitinkamai vienam Druskininkų ir Palangos miesto savivaldybių administracijų darbuotojui. Birštono ir Neringos savivaldybių administracijų vienam darbuotojui atitinkamai tenka aptarnauti atitinkamai 39,7 proc. ir 61,2 proc. mažiau gyventojų nei grupės vidurkis. Išanalizavus duomenis matyti, kad šioje savivaldybių grupėje ženklių pokyčių nuo 2015 m. sausio 1 d. neįvyko. Patvirtintų pareigybių ir laisvų pareigybių skaičiaus pokytis savivaldybių administracijose Rekomendacijose savivaldybėms buvo siūloma: administracijos darbuotojų poreikį planuoti taip, kad neužimtos administracijos pareigybės sudarytų ne daugiau kaip 5 proc. visų patvirtintų administracijos pareigybių, o ilgiau kaip 1 metus esančias neužimtas pareigybes panaikinti. 8. Analizuojant patvirtintų pareigybių ir laisvų pareigybių skaičių savivaldybių administracijose, matyti, kad savivaldybių administracijose buvo įsteigta: 2015 m. sausio 1 d ,21 pareigybės, iš jų 693,25 pareigybės buvo neužimta, t. y. vidutiniškai 4,72 proc. savivaldybių administracijų pareigybių buvo laisvos (neužimtos); 2016 m. sausio 1 d ,22 pareigybės, iš jų 896,705 pareigybės buvo neužimta, t. y. vidutiniškai 6,33 proc. savivaldybių administracijų pareigybių buvo laisvos (neužimtos); 2016 m. liepos 1 d pareigybės, iš jų 1018,48 pareigybės buvo neužimta, t. y. vidutiniškai 7,29 proc. savivaldybių administracijų pareigybių buvo laisvos (neužimtos). 2 Taigi nuo 2015 m. sausio 1 d. savivaldybių administracijose neužimtų pareigybių procentinė dalis išaugo 2,57 proc. 2 Visų savivaldybių rodikliai pagal šį vertinimo kriterijų nurodyti Priede Nr. 2.

7 7 9. Lyginant pagal savivaldybių grupes 2015 m. sausio 1 d. ir 2016 m. liepos 1 d. duomenis apie neužimtų pareigybių procentinę dalį savivaldybių administracijose, konstatuotinas neužimtų pareigybių skaičiaus didėjimas visose savivaldybių grupėse: didžiųjų miestų savivaldybių grupėje nuo 3,53 proc. padidėjo iki 4,18 proc. visų administracijos pareigybių (daugiausia neužimtų pareigybių 2016 m. liepos 1 d. buvo Panevėžio miesto (8,75 proc.), mažiausia Kauno miesto (1,84 proc.); tankiau gyvenamų savivaldybių grupėje nuo 4,79 proc. padidėjo iki 7,78 proc. visų administracijos pareigybių (daugiausia neužimtų pareigybių 2016 m. liepos 1 d. buvo Plungės (16,53 proc.), Kaišiadorių (12,84 proc.), Telšių (12,97 proc.) rajonų savivaldybių administracijose; mažiausia Kėdainių (2,54 proc.), Kretingos (2,55 proc.), Prienų (3,95 proc.) rajonų savivaldybių administracijose); rečiau gyvenamų savivaldybių grupėje nuo 5,36 proc. padidėjo iki 8,29 proc. visų administracijos pareigybių (daugiausia neužimtų pareigybių 2016 m. liepos 1 d. buvo Alytaus (12,72 proc.), Ignalinos (13,33 proc.), Širvintų (17,14 proc.) rajonų savivaldybių administracijose; mažiausia Panevėžio (1,26), Varėnos (5,13 proc.) rajonų savivaldybių administracijose); mažųjų savivaldybių grupėje nuo 6,51 proc. padidėjo iki 10,74 proc. visų administracijos pareigybių (daugiausia neužimtų pareigybių 2016 m. liepos 1 d. buvo Pagėgių (19,9 proc.), mažiausia Rietavo (3,25 proc.); kurorto statusą turinčių savivaldybių grupėje nuo 2,84 proc. padidėjo iki 4,4 proc. visų administracijos pareigybių (daugiausia neužimtų pareigybių 2016 m. liepos 1 d. buvo Neringos (5,78 proc.), mažiausia Druskininkų (2,75 proc.). Nevadovaujančių ir vadovaujančių darbuotojų santykis savivaldybių administracijose Rekomendacijose savivaldybėms buvo siūloma: tobulinti savivaldybių administracijų struktūras, atsisakant perteklinių valdymo grandžių, mažinant vadovaujančiųjų pareigybių skaičių, ir siekti, kad santykis tarp administracijos nevadovaujančiųjų pareigybių ir vadovaujančiųjų pareigybių būtų ne mažesnis kaip 5.

8 8 10. Analizuojant duomenis, matyti, kad savivaldybių administracijose buvo: 2015 m. sausio 1 d. 2700,5 vadovaujančiųjų pareigybių, 11962,71 nevadovaujančiųjų pareigybių, santykio tarp nevadovaujančiųjų ir vadovaujančiųjų pareigybių šalies vidurkis 4,43; 2016 m. sausio 1 d. 2574,5 vadovaujančiųjų pareigybių, 11583,72 nevadovaujančiųjų pareigybių, santykio tarp nevadovaujančiųjų ir vadovaujančiųjų pareigybių šalies vidurkis 4,5; 2016 m. liepos 1 d. 2575,5 vadovaujančiųjų pareigybių, 11387,5 nevadovaujančiųjų pareigybių, santykio tarp nevadovaujančiųjų ir vadovaujančiųjų pareigybių šalies vidurkis 4,42. Darytina išvada, kad nuo 2015 m. sausio 1 d. iki 2016 m. liepos 1 d. santykis tarp nevadovaujančių ir vadovaujančiųjų pareigybių nekito. 11. Lyginant pagal savivaldybių grupes nevadovaujančiųjų ir vadovaujančiųjų pareigybių santykį savivaldybių administracijose 2015 m. sausio 1 d. ir 2016 m. liepos 1 d., ženklus jo pokytis nestebimas: didžiųjų miestų savivaldybių grupėje nuo 4,32 iki 4,3 proc.; tankiau gyvenamų savivaldybių grupėje nuo 4,62 iki 4,66 proc.; rečiau gyvenamų savivaldybių grupėje nuo 4,62 iki 4,51 proc.; mažųjų savivaldybių grupėje nuo 3,74 iki 3,86 proc.; kurorto statusą turinčių savivaldybių grupėje nuo 2,27 iki 2,27 proc. 12. Lyginant tos pačios savivaldybių grupės savivaldybių administracijas pagal nevadovaujančiųjų ir vadovaujančiųjų pareigybių santykį 2015 m. sausio 1 d. ir 2016 m. liepos 1 d., matyti, kad: didžiųjų miestų savivaldybių grupėje Panevėžio miesto santykis sumažėjo nuo 5,49 iki 4,84, Vilniaus miesto padidėjo nuo 3,9 iki 4,19; tankiau gyvenamų savivaldybių grupėje Prienų r. santykis sumažėjo nuo 2,83 iki 2,8, Kretingos rajono nuo 5 iki 3,91, tačiau Visagino padidėjo nuo 10,86 iki 11,56, Vilniaus rajono nuo 6,85 iki 7,87;

9 9 rečiau gyvenamų savivaldybių grupėje Rokiškio r. santykis sumažėjo nuo 2,85 iki 2,72, Širvintų r. nuo 3,18 iki 2,98, tačiau Alytaus rajono santykis padidėjo nuo 3,93 iki 4,28; mažųjų savivaldybių grupėje Kalvarijos santykis sumažėjo nuo 3,03 iki 2,95, tačiau Pagėgių padidėjo nuo 4,53 iki 4,99; kurorto statusą turinčių savivaldybių grupėje Birštono sumažėjo nuo 1,58 iki 1,52, tačiau Neringos padidėjo nuo 3,45 iki 3,55. 3 Savivaldybių administracijų struktūriniai padaliniai Rekomendacijose savivaldybėms buvo siūloma: užtikrinti, kad administracijos struktūra atitiktų Viešojo administravimo įstatymo 11 straipsnyje nustatytus reikalavimus administracijos sudėčiai ir apimčiai bei aiškiai atspindėtų veiklos (funkcijų) pasidalijimą (departamentą sudaro ne mažiau kaip du skyriai (biurai, tarnybos); skyrių (biurą, tarnybą), kuris yra departamento struktūrinė dalis, sudaro ne mažiau kaip 4 pareigybės; skyrių (biurą, tarnybą), kuris nėra departamento struktūrinė dalis, sudaro ne mažiau kaip 2 pareigybės; poskyris (grupė) sudaromas iš ne mažiau kaip 3 pareigybių). 13. Analizuojant savivaldybių administracijų struktūras paaiškėjo, kad kai kuriose e vis dar nėra laikomasi Viešojo administravimo įstatymo 11 straipsnio reikalavimų visų viešojo administravimo įstaigų administracijų padaliniams bei minimaliems struktūrinių padalinių pareigybių skaičiui (2016 m. liepos 1 d. duomenys) 4 : didžiųjų miestų savivaldybių grupėje Vilniaus miesto buvo net 16 skyrių (biurų, tarnybų), kurie yra departamento struktūrinė dalis, ir juos sudaro mažiau kaip 4 pareigybės, 2 skyriai (biurai, tarnybos), kurie nėra departamento struktūrinė dalis, ir juos sudaro mažiau kaip 2 pareigybės, 2 poskyriai (grupės), kuriuos sudaro mažiau kaip 3 3 Visų savivaldybių rodikliai pagal šį vertinimo kriterijų nurodyti Priede Nr Visų savivaldybių rodikliai pagal šį vertinimo kriterijų nurodyti Priede Nr. 4.

10 10 pareigybės ir Klaipėdos miesto 8 skyriai (biurai, tarnybos), kurie yra departamento struktūrinė dalis, ir juos sudaro mažiau kaip 4 pareigybės, 2 skyriai (biurai, tarnybos), kurie nėra departamento struktūrinė dalis, ir juos sudaro mažiau kaip 2 pareigybės; tankiau gyvenamų savivaldybių grupėje Marijampolės buvo 3 skyriai (biurai, tarnybos), kurie yra departamento struktūrinė dalis, ir juos sudaro mažiau kaip 4 pareigybės, Ukmergės rajono buvo 7, o Visagino 2 skyriai (biurai, tarnybos), kurie nėra departamento struktūrinė dalis, ir juos sudaro mažiau kaip 2 pareigybės; rečiau gyvenamų savivaldybių grupėje Pakruojo ir Širvintų rajonų savivaldybių administracijose buvo po 2 skyrius (biurus, tarnybas), kurie nėra departamento struktūrinė dalis, ir juos sudaro mažiau kaip 2 pareigybės; mažųjų savivaldybių grupėje Pagėgių buvo 2, o Rietavo 1 skyrius (biurus, tarnybas), kuris nėra departamento struktūrinė dalis, ir jį sudaro mažiau kaip 2 pareigybės; kurorto statusą turinčių savivaldybių grupėje Birštono buvo 2, o Neringos 1 skyrius (biurus, tarnybas), kuris nėra departamento struktūrinė dalis, ir jį sudaro mažiau kaip 2 pareigybės. III. IŠVADOS 14. Lietuvoje nuo 2015 m. sausio 1 d. gyventojų sumažėjo 0,08 proc. Nuo 2015 m. sausio 1 d. iki 2016 m. liepos 1 d. 48 šalies savivaldybių administracijose darbuotojų sumažėjo vidutiniškai 4,78 proc., tačiau 12 savivaldybių darbuotojų nekito arba išaugo vidutiniškai 2,58 proc. (Jonavos, Kaišiadorių, Plungės, Šalčininkų, Radviliškio, Telšių, Vilniaus, Šakių rajonų, Zarasų, Visagino, Neringos ir Pagėgių ). Pažymėtina, kad Vilniaus ir Palangos miestų, bei Kauno ir Klaipėdos rajonų e gyventojų padidėjo, tačiau administracijos darbuotojų sumažėjo Daugelyje šalies savivaldybių nepakankamai efektyviai planuojamas administracijos darbuotojų poreikis neužimtų pareigybių procentinė dalis išaugo 2,57 proc. Tokiu būdu neužtikrinamas racionalus lėšų valdymas. 5 Visų savivaldybių rodikliai nurodyti Priede Nr. 5.

11 11 Pažymėtina, kad neužimtos pareigybės sudaro daugiau nei 10 proc. visų patvirtintų savivaldybių administracijose pareigybių 14 savivaldybių, t. y. Jonavos, Kaišiadorių, Plungės, Tauragės, Telšių, Utenos, Vilniaus, Alytaus, Ignalinos, Molėtų, Pakruojo, Šakių, Širvintų rajonų savivaldybių ir Pagėgių savivaldybių administracijose. 16. Nuo 2015 m. sausio 1 d. nevadovaujančiųjų ir vadovaujančiųjų pareigybių santykis savivaldybių administracijose iš esmės nekito 4,42, t. y. jis nesiekia rekomenduojamo ne mažesnio kaip 5 santykio tarp administracijos nevadovaujančiųjų pareigybių ir vadovaujančiųjų pareigybių. 17. Viešojo administravimo įstatymo 11 straipsnyje nustatytų reikalavimų administracijos sudėčiai ir apimčiai nesilaikoma 23 e (pvz., Vilniaus m., Klaipėdos m., Marijampolės, Ukmergės r. e) tai neužtikrina vidaus administravimo tikslų bei pažeidžia valdymo efektyvumo principą. IV. SIŪLYMAI 1. Atsižvelgiant į Rekomendacijų įgyvendinimo savivaldybių administracijose analizės rezultatus, Vidaus reikalų ministerija siūlo: 1.1. savivaldybėms: atsižvelgiant į mažėjantį gyventojų skaičių šalyje, pakartotinai įvertinti administracijos struktūrą ir atitinkamai mažinti administracijos darbuotojų skaičių, siekiant, kad tose pačiose savivaldybių grupėse esančių savivaldybių gyventojų ir administracijos darbuotojų santykis būtų artimas tos savivaldybių grupės vidurkiui, bet ne mažesnis už jį 10 proc.; įvertinus funkcijų vykdymo apimtį ir jų teikimo ypatumus savivaldybėje, atsisakyti nereikalingų ar besidubliuojančių funkcijų tai padėtų optimizuoti administracijos veiklą ir gerintų savivaldybėms priskirtų funkcijų vykdymo kokybę; siekiant valdymo sąnaudų mažinimo, tobulinti administracijos struktūrą, atsisakant perteklinių valdymo grandžių, mažinant vadovaujančiųjų ir neužimtų administracijos pareigybių skaičių, kad tai sudarytų ne daugiau kaip 5 proc. visų patvirtintų administracijos pareigybių Vyriausybės atstovams įvertinti savivaldybių administracijų struktūrų atitikimą Viešojo administravimo įstatymo 11 straipsnyje nustatytiems reikalavimams administracijos sudėčiai ir apimčiai ir, nustačius pažeidimus, reikalauti šio įstatymo nuostatų įgyvendinimo.

12 12 2. Vidaus reikalų ministerija, siekdama, kad pareigybių valstybės ir savivaldybių institucijose ir įstaigose būtų nustatomas pagal objektyvius ir išmatuojamus kriterijus, yra numačiusi parengti Pareigybių poreikio įvertinimo metodikos projektą. Metodikos rengimas yra pradėtas, bet tokio kokybiškai naujo ir sudėtingo teisės akto parengimas pareikalaus laiko. Priedas Nr. 1 Vienam darbuotojui tenkantis aptarnauti gyventojų 1 lentelė. Vienam darbuotojui tenkantis aptarnauti gyventojų didžiųjų savivaldybių grupėje m. sausio 1 d m. sausio 1 d m. balandžio 1 d m. liepos 1 d. Grupės vidurkis 457 Grupės vidurkis 516 Grupės vidurkis 515 Grupės vidurkis 517 Šalies vidurkis 218 Šalies vidurkis 224 Šalies vidurkis 227 Šalies vidurkis 227 Eil. Nr. Savivaldybės pavadinimas Valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, patvirtintų pareigybių Gyventojų Vienam darbuotojui tenkantis aptarnauti gyventojų Nuokrypis nuo grupės vidurkio pagal vienam darbuotojui tenkantį aptarnauti gyventojų skaičių 1. Kauno m. 828, , ,9 652, ,7 653, ,3 2. Klaipėdos m. 454, , ,3 443, Panevėžio m. 285, , ,4 269, ,4 268, ,3 4. Šiaulių m , ,7 Nuokrypis nuo grupės vidurkio, proc.

13 Vilniaus m , , ,7 2 lentelė. Vienam darbuotojui tenkantis aptarnauti gyventojų viduriniųjų tankiau gyvenamų savivaldybių grupėje m. sausio 1 d m. sausio 1 d m. balandžio 1 d m. liepos 1 d. Grupės vidurkis 186 Grupės vidurkis 187 Grupės vidurkis 188 Grupės vidurkis 188 Šalies vidurkis 218 Šalies vidurkis 224 Šalies vidurkis 227 Šalies vidurkis 227 Eil. Nr. Savivaldybės pavadinimas Valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, patvirtintų pareigybių Gyventojų Vienam darbuotojui tenkantis aptarnauti gyventojų Nuokrypis nuo grupės vidurkio pagal vienam darbuotojui tenkantį aptarnauti gyventojų skaičių 1. Akmenės r. 161, , , ,8 2. Alytaus m , , ,7 3. Elektrėnai 171, , ,8 164, ,4 164, ,8 4. Jonavos r ,9 224, ,8 5. Kaišiadorių r. 168, , ,5 175, , ,5 6. Kauno r. 368, , ,7 Nuokrypis nuo grupės vidurkio, proc.

14 359, , ,4 7. Kėdainių r. 166, , ,7 157, ,7 157, ,7 8. Klaipėdos r ,9 321, ,4 324, ,4 9. Kretingos r. 257, , ,6 252, ,6 215, ,8 10. Marijampolės 280, , , ,9 11. Mažeikių r. 314, , ,6 305, , ,9 12. Plungės r. 213, , ,5 213, ,5 231, ,5 13. Prienų r , , ,8 14. Radviliškio r ,4 265, Raseinių r , ,6 172, ,9 174, ,8 16. Šalčininkų r. 14

15 222, , , , Šiaulių r. 235, , ,3 231, ,3 18. Šilutės r. 359, , ,2 309, ,5 303, ,9 19. Tauragės r. 288, , ,3 280, ,8 279, ,8 20. Telšių r. 330, , ,1 349, , ,5 21. Trakų r , ,7 180, ,3 181, ,7 22. Ukmergės r , ,2 243, ,2 240, ,2 23. Utenos r , ,6 280, ,1 282, ,6 24. Vilkaviškio r. 238, , , ,6 25. Vilniaus r. 604, ,1 617, ,8 15

16 16 620, ,3 26. Visagino 225, , , ,5 3 lentelė. Vienam darbuotojui tenkantis aptarnauti gyventojų viduriniųjų rečiau gyvenamų savivaldybių grupėje m. sausio 1 d m. sausio 1 d m. balandžio 1 d m. liepos 1 d. Grupės vidurkis 132 Grupės vidurkis 131 Grupės vidurkis 135 Grupės vidurkis 136 Šalies vidurkis 218 Šalies vidurkis 224 Šalies vidurkis 227 Šalies vidurkis 227 Eil. Nr. Savivaldybės pavadinimas Valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, patvirtintų pareigybių Gyventojų Vienam darbuotojui tenkantis aptarnauti gyventojų Nuokrypis nuo grupės vidurkio pagal vienam darbuotojui tenkantį aptarnauti gyventojų skaičių 1. Alytaus r. 192, , ,2 183, ,5 184, ,9 2. Anykščių r. 176, , ,5 3. Biržų r. 200, , ,6 196, ,9 195, ,8 4. Ignalinos r. 266, , ,6 235, , ,4 5. Joniškio r , , ,9 6. Jurbarko r Nuokrypis nuo grupės vidurkio, proc.

17 181, ,3 185, ,4 179, ,9 7. Kelmės r. 231, ,6 228, , ,7 8. Kupiškio r. 146, , ,9 141, , , ,2 9. Lazdijų r. 250, , , ,7 181, ,4 10. Molėtų r. 153, , ,6 145, ,7 145, ,9 11. Pakruojo r. 206, , ,5 198, ,1 198, ,7 12. Panevėžio r. 243, , , , ,2 13. Pasvalio r. 315, , ,5 313, , ,9 14. Rokiškio r. 192, , , ,8 185, ,8 15. Skuodo r , , , ,5 17

18 Šakių r. 169, , ,9 171, ,7 172, ,9 17. Šilalės r. 256, , , , ,9 18. Širvintų r. 125, , ,8 125, ,7 122, ,9 19. Švenčionių r , , ,6 20. Varėnos r. 199, , , , /5-3,7 21. Zarasų r. 170, , ,7 164, ,3 170, ,9 4 lentelė. Vienam darbuotojui tenkantis aptarnauti gyventojų mažųjų savivaldybių administracijose m. sausio 1 d m. sausio 1 d m. balandžio 1 d m. liepos 1 d. Grupės vidurkis 98 Grupės vidurkis 100 Grupės vidurkis 100 Grupės vidurkis 99 Šalies vidurkis 218 Šalies vidurkis 224 Šalies vidurkis 227 Šalies vidurkis 227 Eil. Nr. Savivaldybės pavadinimas Valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, patvirtintų pareigybių Gyventojų Vienam darbuotojui tenkantis aptarnauti gyventojų Nuokrypis nuo grupės vidurkio pagal vienam darbuotojui tenkantį aptarnauti gyventojų skaičių 1. Kalvarijos 92, Nuokrypis nuo grupės vidurkio, proc.

19 ,4 2. Kazlų Rūdos 108, , , ,3 3. Pagėgių 154, , , , ,3 4. Rietavo 108, , , , ,2 5 lentelė. Vienam darbuotojui tenkantis aptarnauti gyventojų kurorto statusą turinčių savivaldybių administracijose m. sausio 1 d m. sausio 1 d m. balandžio 1 d m. liepos 1 d. Grupės vidurkis 137 Grupės vidurkis 140 Grupės vidurkis 140 Grupės vidurkis 139 Šalies vidurkis 218 Šalies vidurkis 224 Šalies vidurkis 227 Šalies vidurkis 227 Eil. Nr. Savivaldybės pavadinimas Valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, patvirtintų pareigybių Gyventojų Vienam darbuotojui tenkantis aptarnauti gyventojų Nuokrypis nuo grupės vidurkio pagal vienam darbuotojui tenkantį aptarnauti gyventojų skaičių 1. Birštono ,7 2. Druskininkų , , ,2 3. Neringos 84, , Nuokrypis nuo grupės vidurkio, proc.

20 20 82, , ,2 4. Palangos m. 113, , , ,3 Priedas Nr. 2 Patvirtintos pareigybės ir užimtos pareigybės bei neužimtos pareigybės (procentais) 1 lentelė. Patvirtintos pareigybių ir užimtos pareigybės bei neužimtos pareigybės (procentai) didžiųjų miestų savivaldybių administracijose m. sausio 1 d m. sausio 1 d m. balandžio 1 d m. liepos 1 d. Grupės vidurkis 3,53 proc. Grupės vidurkis 4,38 proc. Grupės vidurkis 4,37 proc. Grupės vidurkis 4,18 Šalies vidurkis 4,72 proc. Šalies vidurkis 6,33 proc. Šalies vidurkis 5,77 proc. Šalies vidurkis 7,29 Eil. Nr. Savivaldybės pavadinimas Patvirtintų pareigybių Užimtų pareigybių Neužimtų pareigybių Neužimtos pareigybės proc. 1. Kauno m. 828,5 812,5 16 1,93 652,5 649,5 3 0,46 652,5 647,5 5 0,77 653,5 641,5 12 1,84 2. Klaipėdos m. 454,5 430,5 24 5, , ,28 443,5 423,5 20 4,51 3. Panevėžio m. 285,5 269,5 16 5,60 269, ,5 6,12 269, ,5 7,61 268, ,5 8,75 4. Šiaulių m ,36

21 , , ,79 5. Vilniaus m , , , ,76 2 lentelė. Patvirtintos pareigybės ir užimtos pareigybės bei neužimtos pareigybės (procentai) viduriniųjų tankiau gyvenamų savivaldybių administracijose m. sausio 1 d m. sausio 1 d m. balandžio 1 d m. liepos 1 d. Grupės vidurkis 4,79 proc. Grupės vidurkis 6,04 proc. Grupės vidurkis 6,39 proc. Grupės vidurkis 7,78 Šalies vidurkis 4,72 proc. Šalies vidurkis 6,33 proc. Šalies vidurkis 5,77 proc. Šalies vidurkis 7,29 Eil. Nr. Savivaldybės pavadinimas Patvirtintų pareigybių Užimtų pareigybių Neužimtų pareigybių Neužimtos pareigybės proc. 1. Akmenės r. 161,75 153,25 8,5 5, ,75 5,25 3, ,25 5,75 3, ,75 7,25 4,53 2. Alytaus m , , , ,56 3. Elektrėnai 171,75 165,75 6 3,49 177,25 155, ,41 164,25 154,75 9,5 5,78 164,25 156,75 7,5 4,57 4. Jonavos r , , ,26 224,25 197,75 26,5 11,82 5. Kaišiadorių r.

22 22 168,25 162,25 6 3,57 175,25 151,75 23,5 13,41 175,25 150,75 24,5 13,98 175,25 152,75 22,5 12,84 6. Kauno r. 368,25 341,75 26,5 7,20 358, ,25 7,05 359, ,25 5,92 360,75 333,5 27,25 7,55 7. Kėdainių r. 166,5 155,5 11 6,61 157,5 148,5 9 5,71 157,5 151,5 6 3,81 157,5 153,5 4 2,54 8. Klaipėdos r ,75 7,25 2, ,31 321,25 307, ,36 324, ,75 5,16 9. Kretingos r. 257,9 251,9 6 2,33 251,9 243,9 8 3,18 252,9 242,9 10 3,95 215,9 210,4 5,5 2, Marijampolės 280,25 265,75 14,5 5,17 273,5 258,5 15 5, , ,75 20,25 7, Mažeikių r. 314,75 305,75 9 2,86 303,75 292, ,62 305,25 296,25 9 2, ,5 19,5 6, Plungės r. 213,35 203,1 10,25 4,80 211,8 199,3 12,5 5,90 213,45 199,95 13,5 6,32 231,45 193,2 38,25 16, Prienų r.

23 , , , , Radviliškio r , ,5 9,5 3, ,80 265,5 251,5 14 5, Raseinių r ,78 171,5 167,5 4 2,33 172,5 164,5 8 4,64 174,5 166,5 8 4, Šalčininkų r. 222,55 204,3 18,25 8,20 225,05 204,8 20,25 9,00 226,55 209,8 16,75 7,39 227,05 211,3 15,75 6, Šiaulių r. 235,25 227,75 7,5 3, , ,46 231,5 221,5 10 4, Šilutės r. 359,5 335,5 24 6,68 351,25 330, ,98 309,25 284,75 24,5 7,92 303,25 284, , Tauragės r. 288, ,925 10,7 3,71 279, ,145 15,83 5,65 280, ,995 17,48 6,23 279, ,495 28,48 10, Telšių r. 330,5 317,75 12,75 3,86 348,5 328,25 20,25 5,81 349,5 331,5 18 5, ,75 45,25 12, Trakų r ,5 5,5 2,99

24 24 182, ,5 5,21 180,5 172,5 8 4,43 181,5 172,5 9 4, Ukmergės r ,81 241, ,5 1,86 243,5 231,5 12 4,93 240,5 219,25 21,25 8, Utenos r ,21 280,25 261, ,78 280,25 257, ,21 282,25 250,75 31,5 11, Vilkaviškio r. 238,5 223,5 15 6, ,5 11,5 4, ,5 13,5 5, ,5 11,5 4, Vilniaus r. 604,5 560,5 44 7, ,5 63,5 10,53 617,25 543,5 73,75 11,95 620,75 555,5 65,25 10, Visagino 225, ,25 7, , , ,41 3 lentelė. Patvirtintos pareigybės ir užimtos pareigybės bei neužimtos pareigybės (procentai) viduriniųjų rečiau gyvenamų savivaldybių administracijose m. sausio 1 d m. sausio 1 d m. balandžio 1 d m. liepos 1 d. Grupės vidurkis 5,36 proc. Grupės vidurkis 8,48 proc. Grupės vidurkis 5,91 proc. Grupės vidurkis 8,29 Šalies vidurkis 4,72 proc. Šalies vidurkis 6,33 proc. Šalies vidurkis 5,77 proc. Šalies vidurkis 7,29 Eil. Nr. Savivaldybės pavadinimas 1. Alytaus r. Patvirtintų pareigybių Užimtų pareigybių Neužimtų pareigybių Neužimtos pareigybės proc. 192,25 171, ,92 183,75 166,25 17,5 9,52

25 25 183,75 164,25 19,5 10,61 184,75 161,25 23,5 12,72 2. Anykščių r. 176,75 168,75 8 4, ,5 15,5 9, ,5 16,5 9, ,5 16,5 9,65 3. Biržų r. 200,95 183,25 17,7 8,81 187,55 178,65 8,9 4,75 196,05 174, ,22 195,05 179, ,2 4. Ignalinos r. 266,75 227,85 38,9 14,58 262,1 242,3 19,8 7,55 235,35 225, ,25 236,35 204,85 31,5 13,33 5. Joniškio r , ,25 6,75 3, , ,7 6. Jurbarko r ,5 6,5 3,49 181,5 178,25 3,25 1,79 185,25 175,5 9,75 5,26 179,25 167,75 11,5 6,42 7. Kelmės r. 231,5 227,5 4 1, ,75 5,25 2,30 228,25 223,25 5 2, ,75 11,25 4,93 8. Kupiškio r. 146,5 135,5 11 7,51 140,75 132,75 8 5,68 141,75 133,75 8 5,64 145,75 136,75 9 6,17 9. Lazdijų r. 250, ,75 12,675 5,06 246, ,175 30,54

26 26 181, ,175 3,41 181, , ,5 10. Molėtų r. 153,5 144,5 9 5,86 152,5 136, ,49 145,5 135,5 10 6,87 145,5 128, , Pakruojo r. 206,25 185,75 20,5 9,94 197,75 179,5 18,25 9,23 198,75 175,5 23,25 11,70 198,75 177,5 21,25 10, Panevėžio r. 243,25 238,75 4,5 1,85 239,25 233,75 5,5 2,30 239,5 237,5 2 0, , Pasvalio r. 315,51 303,01 12,5 3,96 318,12 294,62 23,5 7,39 313,62 289, , ,5 26,5 8,6 14. Rokiškio r. 192,25 186,25 6 3,12 185,75 180,75 5 2,69 185,75 181,75 4 2,15 185,75 170,25 15,5 8, Skuodo r ,5 13,5 6,49 235, ,5 17, ,5 4,5 2, ,5 16,5 9, Šakių r. 169,25 161,75 7,5 4,43 170,25 153,75 16,5 9,69 171,25 153,75 17,5 10,22 172,25 153,75 18,5 10, Šilalės r. 256,25 249,75 6,5 2,54 249, ,75 4,70 250,5 243,5 7 2,79

27 , Širvintų r. 125,5 121,5 4 3,19 129,5 98, ,94 125,5 104, ,73 122,5 101, , Švenčionių r , , ,5 18,5 8, , Varėnos r. 199,6 192,6 7 3,51 194,75 184, ,13 194,75 183, ,65 194,75 184, , Zarasų r. 170,25 161,5 8,75 5,14 164, ,75 2,88 164, ,25 0,76 170,25 158,5 11,75 6,9 4 lentelė. Patvirtintos pareigybės ir užimtos pareigybės bei neužimtos pareigybės (procentai) mažųjų savivaldybių administracijose m. sausio 1 d m. sausio 1 d m. balandžio 1 d m. liepos 1 d. Grupės vidurkis 6,51 proc. Grupės vidurkis 3,57 proc. Grupės vidurkis 3,57 proc. Grupės vidurkis 10,74 Šalies vidurkis 4,72 proc. Šalies vidurkis 6,33 proc. Šalies vidurkis 5,77 proc. Šalies vidurkis 7,29 Eil. Nr. Savivaldybės pavadinimas 1. Kalvarijos Patvirtintų pareigybių Užimtų pareigybių Neužimtų pareigybių Neužimtos pareigybės proc. 92,75 82, , , , ,75 2. Kazlų Rūdos 108,25 97,5 10,75 9,93 99,5 93,75 5,75 5,78 99,5 94 5,5 5, ,91

28 28 3. Pagėgių 154,8 148,8 6 3,88 154,05 149,3 4,75 3,08 153,8 149,8 4 2,60 155,8 124, ,9 4. Rietavo 108,75 105,25 3,5 3,22 107,75 104,25 3,5 3,25 107,75 104,25 3,5 3,25 107,75 104,25 3,5 3,25 5 lentelė. Patvirtintos pareigybės ir užimtos pareigybės bei neužimtos pareigybės (procentai) kurorto statusą turinčių savivaldybių administracijose m. sausio 1 d m. sausio 1 d m. balandžio 1 d m. liepos 1 d. Grupės vidurkis 2,84 proc. Grupės vidurkis 3,32 proc. Grupės vidurkis 5,26 proc. Grupės vidurkis 4,4 Šalies vidurkis 4,72 proc. Šalies vidurkis 6,33 proc. Šalies vidurkis 5,77 proc. Šalies vidurkis 7,29 Eil. Nr. Savivaldybės pavadinimas Patvirtintų pareigybių Užimtų pareigybių Neužimtų pareigybių Neužimtos pareigybės proc. 1. Birštono , , , ,45 2. Druskininkų , , , ,75 3. Neringos 84,5 82,5 2 2,37 82,5 78,5 4 4,85 82,5 77,5 5 6,06 86,5 81,5 5 5,78 4. Palangos m. 113, ,5 3, , , ,45

29 29 Priedas Nr. 3 Nevadovaujančių ir vadovaujančių darbuotojų santykis savivaldybių administracijose bei vadovaujantys darbuotojai procentais savivaldybių administracijose 1 lentelė. Nevadovaujančių ir vadovaujančių darbuotojų santykis ir vadovaujantys darbuotojai (proc.) didžiųjų miestų savivaldybių administracijose 2015m. sausio 1 d. 2016m. sausio 1d m. balandžio 1 d m. liepos 1 d. Grupės vidurkis 4,32 Grupės vidurkis 4,36 Grupės vidurkis 4,38 Grupės vidurkis 4,3 Šalies vidurkis 4,43 Šalies vidurkis 4,5 Šalies vidurkis 4,45 Šalies vidurkis 4,42 Eil. Nr. Savivaldybė Patvirtintų pareigybių Vadovaujančiųjų darbuotojų Nevadovaujančiųjų darbuotojų Santykis tarp ne vadovaujančiųjų ir vadovaujančiųjų darbuotojų 1. Kauno m. 828, ,5 4,89 16,9 652, ,5 4,72 17,47 652, ,5 4,63 17,78 653, ,5 4,54 18,06 2. Klaipėdos m. 454, ,5 4,48 18, ,44 18, ,58 17,94 443, ,5 4,54 18,04 3. Panevėžio m. 285, ,5 5,49 15,41 269, ,5 4,98 16,7 269, ,5 4,99 16,7 268, ,5 4,84 17,13 4. Šiaulių m ,62 21, ,39 22, ,4 22, ,4 22,71 5. Vilniaus m ,9 20, ,23 19, ,30 18, ,19 19,27 Vadovaujančių darbuotojų proc.

30 30 2 lentelė. Nevadovaujančių ir vadovaujančių darbuotojų santykis ir vadovaujantys darbuotojai (proc.) tankiau gyvenamų savivaldybių administracijose m. sausio 1 d m. sausio 1d m. balandžio 1 d m. liepos 1 d. Grupės vidurkis 4,62 Grupės vidurkis 4,68 Grupės vidurkis 4,66 Grupės vidurkis 4,66 Šalies vidurkis 4,43 Šalies vidurkis 4,5 Šalies vidurkis 4,45 Šalies vidurkis 4,42 Eil. Nr. Savivaldybė Patvirtintų pareigybių Vadovaujančiųjų darbuotojų Nevadovaujančiųjų darbuotojų Santykis tarp ne vadovaujančiųjų ir vadovaujančiųjų darbuotojų Vadovaujančių darbuotojų proc. 1. Akmenės r. 161, ,75 4,05 19, ,27 18, ,1 19, ,16 19,38 2. Alytaus m ,25 23, ,29 23, ,39 22, ,19 23,89 3. Elektrėnai 171, ,75 4,05 19,8 177, ,25 4,06 19,75 164, ,25 3,83 20,7 164, ,25 3,83 20,7 4. Jonavos r ,74 17, ,81 17, ,84 17,12 224, ,25 4,75 17,39 5. Kaišiadorių r. 168, ,25 2,91 25,56 175, ,25 3,07 36,01 175, ,25 3,08 24,54 175, ,25 3,08 24,54 6. Kauno r. 368, ,25 2,88 25,8 358, ,25 2,85 25,96 359, ,25 2,86 25,89 360, ,75 2,84 26,06 7. Kėdainių r. 166, ,5 2,96 25,23

31 157, ,5 2,66 27,3 157, ,5 2,66 27,3 157, ,5 2,66 27,3 8. Klaipėdos r ,74 17, ,51 18,15 321, ,25 4,44 18,37 324, ,75 4,5 18,17 9. Kretingos r. 257, ,9 5 16,67 251, ,9 5 16,67 252, ,9 4,75 17,4 215, ,9 3,91 20, Marijampolės 280, ,25 4,72 17,48 273, ,5 4,69 17, ,71 17, ,73 17, Mažeikių r. 314, ,75 4,25 19,06 303, ,75 4,15 17,42 305, ,25 3,92 20, ,94 20, Plungės r. 213, ,35 3,96 20,15 211, ,8 4,16 19,36 213, ,45 4,21 19,21 231, ,45 4,14 19, Prienų r ,83 26, ,85 25, ,8 26, ,8 26, Radviliškio r ,46 15, ,92 14, ,74 14,83 265, ,5 5,64 15, Raseinių r ,74 21,11 171, ,5 3,76 20,99 172, ,5 3,79 20,87 174, ,5 3,85 20, Šalčininkų r. 222, ,55 4,56 17,97 225, ,05 4,77 17,33 226, ,55 4,81 17,21 227, ,05 4,82 17,18 31

32 17. Šiaulių r. 235, ,25 2,86 25, ,85 25, ,05 24,68 231, ,5 3,06 24, Šilutės r. 359, ,5 7,17 12,24 351, ,25 7,36 11,96 309, ,25 6,54 13,26 303, ,25 7,42 11, Tauragės r. 288, ,625 6,8 12,82 279, , ,5 280, ,475 7,01 12,48 279, , ,5 20. Telšių r. 330, ,5 6,69 13,01 348, ,5 7,1 12,34 349, ,5 6,77 12, ,93 12, Trakų r ,58 17,93 182, ,5 4,37 18,63 180, ,5 4,31 18,84 181, ,5 4,34 18, Ukmergės r ,15 19,43 241, ,5 4,37 18,63 243, ,5 5,09 16,43 240, ,5 5,01 16, Utenos r ,1 14,08 280, ,25 6,01 14,27 280, ,25 6,01 14,27 282, ,25 6,06 14, Vilkaviškio r. 238, ,5 4,55 18, ,64 17, ,62 17, ,62 17,8 25. Vilniaus r. 604, ,5 6,85 12, ,04 12,44 617, ,25 7,34 11,99 620, ,75 7,87 11, Visagino 225, ,25 10,86 8, ,55 7,96 32

33 ,56 7, ,56 7,96 3 lentelė. Nevadovaujančių ir vadovaujančių darbuotojų santykis ir vadovaujantys darbuotojai (proc.) rečiau gyvenamų savivaldybių administracijose m. sausio 1 d m. sausio 1d m. balandžio 1 d m. liepos 1 d. Grupės vidurkis 4,62 Grupės vidurkis 4,7 Grupės vidurkis 4,55 Grupės vidurkis 4,51 Šalies vidurkis 4,43 Šalies vidurkis 4,5 Šalies vidurkis 4,45 Šalies vidurkis 4,42 Eil. Nr. Savivaldybė Patvirtintų pareigybių Vadovaujančiųjų darbuotojų Nevadovaujančiųjų darbuotojų Santykis tarp ne vadovaujančiųjų ir vadovaujančiųjų darbuotojų 1. Alytaus r. 192, ,25 3,93 20,29 183, ,75 4,57 17,96 183, ,75 4,57 17,96 184, ,75 4,28 18,94 2. Anykščių r. 176, ,75 3,78 20, ,72 21, ,51 22, ,75 21,05 3. Biržų r. 200, ,95 5,93 14,43 187, ,55 5,25 15,99 196, ,05 5,54 15,3 195, ,05 5,29 15,89 4. Ignalinos r. 266, ,75 7,89 11,25 262, ,1 7,74 11,45 235, ,35 6,59 13,17 236, ,35 6,62 13,12 5. Joniškio r ,16 16, ,26 15, ,26 15, ,26 15,98 6. Jurbarko r ,5 142,5 3,28 23,39 181,5 43, ,17 23,97 185,25 43,5 141,75 3,26 23,48 179,25 41,5 137,75 3,32 23,15 7. Kelmės r. 231, ,5 5,26 15, ,33 15,79 Vadovaujančių darbuotojų proc.

34 228, ,25 5,52 15, ,71 14,91 8. Kupiškio r. 146, ,5 5,1 16,38 140, ,75 5,12 16,34 141, ,75 5,16 16,23 145, ,75 5,34 15,78 9. Lazdijų r. 250, ,43 5,77 14,77 246, ,175 6,03 14,22 181, ,175 4,18 19,32 181, ,675 4,19 19, Molėtų r. 153, ,5 3,51 22,15 152, ,5 3,62 21,64 145, ,5 3,41 22,68 145, ,5 3,41 22, Pakruojo r. 206, ,25 3,48 22,3 197, ,75 3,49 22,25 198, ,75 3,52 22,14 198, ,75 3,52 22, Panevėžio r. 243, ,25 4,41 18,5 239, ,25 4,32 18,81 239, ,5 4,32 18, ,31 18, Pasvalio r. 315, ,51 7,3 12,04 318, ,12 7,37 11,94 313, ,62 7,48 11, ,11 12, Rokiškio r. 192, ,25 2,85 26,01 185, ,75 2,79 26,38 185, ,75 2,79 26,38 185, ,75 2,72 26, Skuodo r ,43 13,46 235, ,5 8,06 11, ,81 12, ,04 14,2 16. Šakių r. 169, ,25 3,84 20,68 170, ,25 4,32 18,79 171, ,25 4,35 18,69 172, ,25 4,38 18, Šilalės r. 34

35 35 256, ,25 5,41 15,61 249, ,75 5,4 15,61 250, ,5 5,42 15, ,44 15, Širvintų r. 125, ,5 3,18 23,9 129, ,5 3,05 24,71 125, ,5 2,92 25,5 122, ,5 2,95 25, Švenčionių r ,09 14, ,6 15, ,6 15, ,43 15, Varėnos r. 199, ,6 3,75 21,04 194, ,75 4,12 19,51 194, ,75 4,13 19,51 194, ,75 3,99 20, Zarasų r. 170, ,25 3,26 23,49 164, ,75 3,22 23,67 164, ,25 3,56 21,92 170, ,25 3,73 21,15 4 lentelė. Nevadovaujančių ir vadovaujančių darbuotojų santykis ir vadovaujantys darbuotojai (proc.) mažųjų savivaldybių administracijose m. sausio 1 d m. sausio 1d m. balandžio 1 d m. liepos 1 d. Grupės vidurkis 3,74 Grupės vidurkis 3,87 Grupės vidurkis 3,82 Grupės vidurkis 3,86 Šalies vidurkis 4,43 Šalies vidurkis 4,5 Šalies vidurkis 4,45 Šalies vidurkis 4,42 Eil. Nr. Savivaldybė Patvirtintų pareigybių Vadovaujančiųjų darbuotojų Nevadovaujančiųjų darbuotojų Santykis tarp ne vadovaujančiųjų ir vadovaujančiųjų darbuotojų Vadovaujančių darbuotojų proc. 1. Kalvarijos 92, ,75 3,03 24, ,95 25, ,95 25, ,95 25,29 2. Kazlų Rūdos 108, ,25 3,16 24,02 99, ,5 2,98 25,13 99, ,5 2,98 25, ,04 24,75

36 36 3. Pagėgių 154, ,8 4,53 18,09 154, ,05 5,16 16,23 153, ,8 4,92 16,91 155, ,8 4,99 16,69 4. Rietavo 108, ,75 4,18 19,31 107, ,75 4,39 18,56 107, ,75 4,39 18,56 107, ,75 4,39 18,56 5 lentelė. Nevadovaujančių ir vadovaujančių darbuotojų santykis ir vadovaujantys darbuotojai (proc.) kurorto statusą turinčių savivaldybių administracijose m. sausio 1 d m. sausio 1d m. balandžio 1 d m. liepos 1 d. Grupės vidurkis 2,27 Grupės vidurkis 2,32 Grupės vidurkis 2,29 Grupės vidurkis 2,27 Šalies vidurkis 4,43 Šalies vidurkis 4,5 Šalies vidurkis 4,45 Šalies vidurkis 4,42 Eil. Nr. Savivaldybė Patvirtintų pareigybių Vadovaujančiųjų darbuotojų Nevadovaujančiųjų darbuotojų Santykis tarp ne vadovaujančiųjų ir vadovaujančiųjų darbuotojų 1. Birštono ,58 38, ,52 39, ,52 39, ,52 39,66 2. Druskininkų ,79 26, ,7 27, ,7 27, ,63 27,52 3. Neringos 84, ,5 3,45 22,49 82, ,5 3,58 21,82 82, ,5 3,58 21,82 86, ,5 3,55 21,97 4. Palangos m. 113, ,5 1,77 36, ,89 34, ,82 35, ,82 35,45 Vadovaujančių darbuotojų proc.

37 37 Priedas Nr. 4 Savivaldybių administracijų struktūriniai padaliniai 1 lentelė. Duomenys apie savivaldybių administracijų struktūras didžiųjų savivaldybių grupėje. Eil. Nr. Savivaldybės pavadinimas Savivaldybės administracijos struktūriniai padaliniai Departamentai, kuriuos sudaro 1 skyrius Skyriai (biurai, tarnybos), kurie yra departamento (valdybos) struktūrinė dalis, ir juos sudaro mažiau kaip 4 pareigybės Skyriai (biurai, tarnybos), kurie nėra departamento (valdybos) struktūrinė dalis, ir juos sudaro mažiau kaip 2 pareigybės 1. Kauno m. 2. Klaipėdos m Panevėžio m. 4. Šiaulių m Vilniaus m Poskyriai (grupės), kuriuos sudaro mažiau kaip 3 pareigybės

38 38 2 lentelė. Duomenys apie savivaldybių administracijų struktūras viduriniųjų tankiau gyvenamų savivaldybių grupėje. Eil. Nr. Savivaldybės pavadinimas Savivaldybės administracijos struktūriniai padaliniai Departamentai, kuriuos sudaro 1 skyrius Skyriai (biurai, tarnybos), kurie yra departamento (valdybos) struktūrinė dalis, ir juos sudaro mažiau kaip 4 pareigybės 1. Akmenės r Alytaus m. 3. Elektrėnai 4. Jonavos r. 5. Kaišiadorių r. 6. Kauno r. 7. Kėdainių r. Skyriai (biurai, tarnybos), kurie nėra departamento (valdybos) struktūrinė dalis, ir juos sudaro mažiau kaip 2 pareigybės Poskyriai (grupės), kuriuos sudaro mažiau kaip 3 pareigybės

LIETUVOS RESPUBLIKOS SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTERIJOS KANCLERIS POTVARKIS DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTERIJOS

LIETUVOS RESPUBLIKOS SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTERIJOS KANCLERIS POTVARKIS DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTERIJOS LIETUVOS RESPUBLIKOS SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTERIJOS KANCLERIS POTVARKIS DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTERIJOS KANCLERIO 2017 M. GRUODŽIO 22 D. POTVARKIO NR. A3-241

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTERIJOS KANCLERIS POTVARKIS DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTERIJOS

LIETUVOS RESPUBLIKOS SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTERIJOS KANCLERIS POTVARKIS DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTERIJOS LIETUVOS RESPUBLIKOS SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTERIJOS KANCLERIS POTVARKIS DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTERIJOS KANCLERIO 2017 M. GRUODŽIO 22 D. POTVARKIO NR. A3-241

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTERIJOS KANCLERIS POTVARKIS DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTERIJOS

LIETUVOS RESPUBLIKOS SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTERIJOS KANCLERIS POTVARKIS DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTERIJOS LIETUVOS RESPUBLIKOS SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTERIJOS KANCLERIS POTVARKIS DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTERIJOS KANCLERIO 2017 M. GRUODŽIO 22 D. POTVARKIO NR. A3-241

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTERIJOS KANCLERIS POTVARKIS DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTERIJOS

LIETUVOS RESPUBLIKOS SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTERIJOS KANCLERIS POTVARKIS DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTERIJOS LIETUVOS RESPUBLIKOS SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTERIJOS KANCLERIS POTVARKIS DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTERIJOS KANCLERIO 2017 M. GRUODŽIO 22 D. POTVARKIO NR. A3-241

Detaliau

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation 2007-2013 metų ES struktūrinės paramos poveikio Lietuvos miestams ir miesteliams vertinimo rezultatų pristatymas Neringa Viršilienė, ESTEP vertinimo grupės vadovė, vertinimo ekspertė Mindaugas Sereičikas,

Detaliau

sveik sveik isakymas.docx

sveik sveik isakymas.docx LIETUVOS RESPUBLIKOS ŠVIETIMO IR MOKSLO MINISTRAS LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRAS ĮSAKYMAS DĖL MOKINIŲ, MOKYTOJŲ IR VISUOMENĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS SPECIALISTŲ KONKURSO SVEIKUOLIŲ SVEIKUOLIAI

Detaliau

1 PATVIRTINTA Valstybės įmonės Registrų centro direktoriaus 2018 m. gruodžio 20 d. įsakymu Nr. v-487 NEKILNOJAMOJO TURTO NORMATYVINĖS VERTĖS 2019 META

1 PATVIRTINTA Valstybės įmonės Registrų centro direktoriaus 2018 m. gruodžio 20 d. įsakymu Nr. v-487 NEKILNOJAMOJO TURTO NORMATYVINĖS VERTĖS 2019 META 1 PATVIRTINTA Valstybės įmonės Registrų centro direktoriaus 2018 m. gruodžio 20 d. įsakymu Nr. v-487 NEKILNOJAMOJO TURTO NORMATYVINĖS VERTĖS 2019 METAMS MIESTUOSE Eil. Nr. Masinio nekilnojamojo turto vertinimo

Detaliau

Sveikatinimo plėtros prognozavimas naudojant konvergencijos ir sveikatinimo veiksnių modelius

Sveikatinimo plėtros prognozavimas naudojant konvergencijos ir sveikatinimo veiksnių modelius SVEIKATOS SISTEMOS EKONOMIKOS AKTUALIJOS IR SVEIKATOS GERINIMO PERSPEKTYVOS Prof. Gediminas Černiauskas Mykolo Romerio universitetas 2012 m. spalio 24 d. 1 Milijonai litų Lietuva sugeba balansuoti sveikatos

Detaliau

VYRIAUSIOJI TARNYBINĖS ETIKOS KOMISIJA S P R E N D I M A S DĖL VALSTYBINĖJE TARNYBOJE DIRBANČIŲ ASMENŲ, KURIŲ METINIŲ PRIVAČIŲ INTERESŲ DEKLARACIJŲ SU

VYRIAUSIOJI TARNYBINĖS ETIKOS KOMISIJA S P R E N D I M A S DĖL VALSTYBINĖJE TARNYBOJE DIRBANČIŲ ASMENŲ, KURIŲ METINIŲ PRIVAČIŲ INTERESŲ DEKLARACIJŲ SU VYRIAUSIOJI TARNYBINĖS ETIKOS KOMISIJA S P R E N D I M A S DĖL VALSTYBINĖJE TARNYBOJE DIRBANČIŲ ASMENŲ, KURIŲ METINIŲ PRIVAČIŲ INTERESŲ DEKLARACIJŲ SUVESTINIAI DUOMENYS YRA VIEŠI, DETALAUS PAREIGYBIŲ SĄRAŠO

Detaliau

ITC ISSN LIETUVOS ŠVIETIMAS SKAIČIAIS Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerija Švietimo informacinių technologijų centras 2017 Ik

ITC ISSN LIETUVOS ŠVIETIMAS SKAIČIAIS Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerija Švietimo informacinių technologijų centras 2017 Ik ITC ISSN 2345-0991 LIETUVOS ŠVIETIMAS SKAIČIAIS Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerija Švietimo informacinių technologijų centras 2017 Ikimokyklinis ir priešmokyklinis ugdymas 1 2 3 4 5 6

Detaliau

Slide 1

Slide 1 Lietuvos šilumos tiekėjų asociacija Lietuvos šilumos ūkio apžvalga Vytautas Stasiūnas Lietuvos šilumos tiekėjų asociacijos prezidentas 2009 m. sausio 23 d. Viešbutis Reval Hotel Lietuva h Europos šalys,

Detaliau

OMNIVA PAŠTOMATŲ SĄRAŠAS LIETUVOJE Lietuva Paštomatas Adresas / paštomato kodas Alytaus NORFA Topolių paštomatas (naujas!) Topolių g. 1, Alytus, 88895

OMNIVA PAŠTOMATŲ SĄRAŠAS LIETUVOJE Lietuva Paštomatas Adresas / paštomato kodas Alytaus NORFA Topolių paštomatas (naujas!) Topolių g. 1, Alytus, 88895 OMNIVA PAŠTOMATŲ SĄRAŠAS LIETUVOJE Lietuva Paštomatas Adresas / paštomato kodas Alytaus NORFA Topolių paštomatas (naujas!) Topolių g. 1, Alytus, 88895 Alytaus PC ARENA paštomatas Naujoji g. 7E, Alytus,

Detaliau

Slide 1

Slide 1 Biomasės energetikos plėtra Lietuvoje Lietuvos biomasės energetikos asociacija LITBIOMA Prezidentas Virginijus Ramanauskas Asociacija LITBIOMA Lietuvos biomasės energetikos asociacija LITBIOMA įsteigta

Detaliau

Forma_1-VP_0912_2009

Forma_1-VP_0912_2009 1 Forma 1-VP patvirtinta Lietuvos Respublikos finansų ministro 2003 m. sausio 29 d. įsakymu 1K-019 ( Lietuvos Respublikos finansų ministro 2005 m.gruodžio 30 d. įsakymo 1K-407 redakcija) Valstybin mokesčių

Detaliau

2016 M. KLINIKINIO KODAVIMO STEBĖSENOS REZULTATŲ VERTINIMO ATASKAITA

2016 M. KLINIKINIO KODAVIMO STEBĖSENOS REZULTATŲ VERTINIMO ATASKAITA VALSTYBINĖ LIGONIŲ KASA PRIE SVEIKATOS APSAUGOS MINISTERIJOS 2016 M. KLINIKINIO KODAVIMO STEBĖSENOS REZULTATŲ VERTINIMO ATASKAITA 2017 m. kovo 27 d. Nr. 7K-427 Vilnius Turinys 1. Įvadas... 1 2. Bendrųjų

Detaliau

Kontroliuojamųjų karvių bandų produktyvumo metų APYSKAITA 81 Lietuvos Respublikos Žemės ūkio ministerija Valstybinė gyvulių veislininkystės

Kontroliuojamųjų karvių bandų produktyvumo metų APYSKAITA 81 Lietuvos Respublikos Žemės ūkio ministerija Valstybinė gyvulių veislininkystės Kontroliuojamųjų karvių bandų produktyvumo 07 08 metų APYSKAITA 8 Lietuvos Respublikos Žemės ūkio ministerija Valstybinė gyvulių veislininkystės priežiūros tarnyba Valstybės įmonė Žemės ūkio informacijos

Detaliau

Data Suma Pirkėjas Pirkimo objektas , , , , ,

Data Suma Pirkėjas Pirkimo objektas , , , , , Data Suma Pirkėjas Pirkimo objektas 2009.08.21 80.809,85 2009.09.08 2.977,87 2009.09.24 46.339,2 2009.09.29 23.829,94 2009.10.30 333,06 2009.11.03 3.909,87 2009.11.23 1.303,29 2010.05.11 59.892,55 2010.06.02

Detaliau

RYŠIŲ REGULIAVIMO TARNYBOS

RYŠIŲ REGULIAVIMO TARNYBOS LIETUVOS RESPUBLIKOS RYŠIŲ REGULIAVIMO TARNYBOS DIREKTORIUS ĮSAKYMAS DĖL RADIJO DAŽNIŲ (KANALŲ) NAUDOJIMO TERMINO PRATĘSIMO TEO LT, AB 2014 m. lapkričio 28 d. 1V-1663 Vilnius Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS RYŠIŲ REGULIAVIMO TARNYBOS DIREKTORIAUS

LIETUVOS RESPUBLIKOS RYŠIŲ REGULIAVIMO TARNYBOS DIREKTORIAUS LIETUVOS RESPUBLIKOS RYŠIŲ REGULIAVIMO TARNYBOS DIREKTORIAUS ĮSAKYMAS IR LIETUVOS RADIJO IR TELEVIZIJOS KOMISIJOS SPRENDIMAS DĖL RYŠIŲ REGULIAVIMO TARNYBOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS DIREKTORIAUS

Detaliau

Švietimo programos priemonių aprašymas Eil. nr. Priemonė Tikslinės grupės Aprašymas Įgyvendinimo terminai ir tikslas (skaitinė reikšmė) Planas Faktas

Švietimo programos priemonių aprašymas Eil. nr. Priemonė Tikslinės grupės Aprašymas Įgyvendinimo terminai ir tikslas (skaitinė reikšmė) Planas Faktas Švietimo programos priemonių aprašymas (skaitinė reikšmė) 1. Nuolat atnaujinama informacija internetiniame puslapyje www.zaliasistaskas.lt apie pakuočių atliekų rūšiavimo svarbą. Tęstinė priemonė Organizacijos

Detaliau

2008 M

2008 M LIETUVOS RESPULIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRO 2013 M. GEGUŽĖS 27 D. ĮSAKYMU NR. V-554 PATVIRTINTŲ STEBIMŲ LIETUVOS MAUDYKLŲ VANDENS KOKYBĖS TYRIMŲ GRAFIKAS 2015 METAI Apskritis Rajonas Maudykla Paviršinio

Detaliau

Microsoft Word - Biokuro ataskaita 2018 m IV ketv

Microsoft Word - Biokuro ataskaita 2018 m IV ketv BIOKURO RINKOS STEBĖSENOS ATASKAITA UŽ 2018 M. IV KETV. Vilnius, 2019 Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija Verkių g. 25C-1, LT-08223 Vilnius Tel. +370 5 213 5166 Faks. +370 5 213 5270 El.

Detaliau

VALSTYBINĖ KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJA

VALSTYBINĖ KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJA BIOKURO RINKOS STEBĖSENOS ATASKAITA UŽ 2017 M. I KETV. Vilnius, 2017 Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija Verkių g. 25C-1, LT-08223 Vilnius Tel. +370 5 213 5166 Faks. +370 5 213 5270 El.

Detaliau

PRANEŠIMO PAVADINIMAS PRANEŠIMO PAVADINIMAS

PRANEŠIMO PAVADINIMAS PRANEŠIMO PAVADINIMAS Ekonomiškai efektyvių asmens sveikatos priežiūros paslaugų teikimo pagal Vilniaus TLK savivaldybes 2017 m. analizė www.vilniaustlk.lt Ekonomiškai efektyvios asmens sveikatos priežiūros paslaugos Ambulatorinės

Detaliau

VALSTYBINĖ KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJA

VALSTYBINĖ KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJA VALSTYBINĖ KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJA Biudžetinė įstaiga, Verkių g. 25C-1, LT-08223 Vilnius, tel. (8 5) 213 5166, faks. (8 5) 213 5270, el. p. rastine@regula.lt Duomenys kaupiami ir saugomi

Detaliau

Skaitmeninės TEO televizijos kanalų atkodavimo modulio naudojimo instrukcija

Skaitmeninės TEO televizijos kanalų atkodavimo modulio naudojimo instrukcija Skaitmeninės TEO televizijos kanalų atkodavimo modulio naudojimo instrukcija Mielas (-a) Kliente, dėkojame, kad pasirinkote skaitmeninę TEO televiziją. Šioje instrukcijoje rasite informaciją, kaip savarankiškai

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS RYŠIŲ REGULIAVIMO TARNYBOS DIREKTORIAUS ĮSAKYMAS IR LIETUVOS RADIJO IR TELEVIZIJOS KOMISIJOS SPRENDIMAS DĖL RYŠIŲ REGULIAVIMO TAR

LIETUVOS RESPUBLIKOS RYŠIŲ REGULIAVIMO TARNYBOS DIREKTORIAUS ĮSAKYMAS IR LIETUVOS RADIJO IR TELEVIZIJOS KOMISIJOS SPRENDIMAS DĖL RYŠIŲ REGULIAVIMO TAR LIETUVOS RESPUBLIKOS RYŠIŲ REGULIAVIMO TARNYBOS DIREKTORIAUS ĮSAKYMAS IR LIETUVOS RADIJO IR TELEVIZIJOS KOMISIJOS SPRENDIMAS DĖL RYŠIŲ REGULIAVIMO TARNYBOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS DIREKTORIAUS

Detaliau

Medienos ruošos VĮ miškų urėdijose praktiniai organizaciniai aspektai

Medienos ruošos VĮ miškų urėdijose praktiniai organizaciniai aspektai GENERALINIS MIŠKŲ URĖDAS BENJAMINAS SAKALAUSKAS 2013 m. kovo 7 d. VILNIUS 1 Bendras kirtimo tūris valstybiniuose miškuose 2013m. 3.76 mln. m³. iš jo pagrindinio naudojimo 2.63 mln. m³; iš jo tarpinio naudojimo

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS

LIETUVOS RESPUBLIKOS LIETUVOS RESPUBLIKOS RYŠIŲ REGULIAVIMO TARNYBOS DIREKTORIAUS Į S A K Y M A S IR LIETUVOS RADIJO IR TELEVIZIJOS KOMISIJOS S P R E N D I M A S DĖL RYŠIŲ REGULIAVIMO TARNYBOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS KULTŪROS MINISTERIJOS INFORMACIJA Vadovaujantis Lietuvos Respublikos visuomenės informavimo įstatymo (2006, Nr ; 2010, Nr

LIETUVOS RESPUBLIKOS KULTŪROS MINISTERIJOS INFORMACIJA Vadovaujantis Lietuvos Respublikos visuomenės informavimo įstatymo (2006, Nr ; 2010, Nr LIETUVOS RESPUBLIKOS KULTŪROS MINISTERIJOS INFORMACIJA Vadovaujantis Lietuvos Respublikos visuomenės informavimo įstatymo (2006, Nr. 82-3254; 2010, Nr. 123-6260) 36 straipsnio 2 dalimi bei 2011 m. kovo

Detaliau

UAB "Druskininku butu ukis" Druskininku g. 4, Druskininkai DNSB "Taika" V. Kreves g. 3, Druskininkai DNSB "Ramb

UAB Druskininku butu ukis Druskininku g. 4, Druskininkai DNSB Taika V. Kreves g. 3, Druskininkai DNSB Ramb 1 2015-10-22 UAB "Druskininku butu ukis" Druskininku g. 4, Druskininkai 2 2015-12-02 DNSB "Taika" V. Kreves g. 3, Druskininkai 3 2015-08-31 DNSB "Rambynas" M.K. Ciurlionio g 91, Druskininkai 4 2015-09-16

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS RYŠIŲ REGULIAVIMO TARNYBOS DIREKTORIAUS

LIETUVOS RESPUBLIKOS RYŠIŲ REGULIAVIMO TARNYBOS DIREKTORIAUS LIETUVOS RESPUBLIKOS RYŠIŲ REGULIAVIMO TARNYBOS DIREKTORIAUS ĮSAKYMAS LIETUVOS RADIJO IR TELEVIZIJOS KOMISIJOS SPRENDIMAS DĖL RYŠIŲ REGULIAVIMO TARNYBOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS DIREKTORIAUS

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽEMĖS ŪKIO MINISTRAS

LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽEMĖS ŪKIO MINISTRAS LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽEMĖS ŪKIO MINISTRAS Į S A K Y M A S DĖL UŽTVANKŲ, PRIE KURIŲ REIKIA PASTATYTI ĮRENGINIUS ŽUVŲ MIGRACIJAI, SĄRAŠO IR BUVUSIŲ UŽTVANKŲ LIEKANŲ, KURIOSE REIKIA PAŠALINTI KLIŪTIS, TRUKDANČIAS

Detaliau

Skaidrė 1

Skaidrė 1 Biurų veikla ir perspektyvos teikiant sveikatos priežiūros paslaugas mokyklose Kėdainių rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro direktorė, Savivaldybių visuomenės sveikatos biurų asociacijos pirmininkė

Detaliau

Sveikatos rastingumo tyrimas-2012

Sveikatos rastingumo tyrimas-2012 LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTERIJA SVEIKATOS MOKYMO IR LIGŲ PREVENCIJOS CENTRAS VILNIAUS UNIVERSITETO MEDICINOS FAKULTETO VISUOMENĖS SVEIKATOS INSTITUTAS LIETUVOS GYVENTOJŲ SVEIKATOS RAŠTINGUMO

Detaliau

No Slide Title

No Slide Title Projektas Diagnozė: sveikatos virusas Lietuvos darželiuose 2013 sveikatingumo metų įgyvendinimo apžvalga Danutė Jakučiūnienė Asociacijos Sveikatos želmenėliai prezidentė Kai girdime žodį virusas jis asocijuojasi

Detaliau

Mokinių pasiekimai Vilniaus mieste. Tarptautinių ir nacionalinių tyrimų duomenys

Mokinių pasiekimai Vilniaus mieste. Tarptautinių ir nacionalinių tyrimų duomenys NACIONALINIS EGZAMINŲ CENTRAS Mokinių pasiekimai Vilniaus mieste. Tarptautinių tyrimų duomenys Dr. Rita Dukynaitė Vilnius, 2015-10-07 Esminiai akcentai iš tarptautinių tyrimų Lygmuo Lytis Socialinis, ekonominis,

Detaliau

VALSTYBINĖ DARBO INSPEKCIJA 1 PATVIRTINTA Lietuvos Respublikos vyriausiojo valstybinio darbo inspektoriaus 2019 m. birželio 20 d. įsakymu Nr. EV-189 (

VALSTYBINĖ DARBO INSPEKCIJA 1 PATVIRTINTA Lietuvos Respublikos vyriausiojo valstybinio darbo inspektoriaus 2019 m. birželio 20 d. įsakymu Nr. EV-189 ( VALSTYBINĖ DARBO INSPEKCIJA 1 PATVIRTINTA Lietuvos Respublikos vyriausiojo valstybinio darbo inspektoriaus 2019 m. birželio 20 d. įsakymu EV-189 (Lietuvos Respublikos vyriausiojo valstybinio darbo inspektoriaus

Detaliau

VIEŠŲJŲ INVESTICIJŲ PLĖTROS AGENTŪRA

VIEŠŲJŲ INVESTICIJŲ PLĖTROS AGENTŪRA VALSTYBĖS INVESTICIJOS Į ENERGINIO EFEKTYVUMO DIDINIMĄ: TVARIŲ SPRENDIMŲ PAIEŠKOS 2017 gruodžio 4 d. BENDRABUČIŲ RENOVACIJA (JESSICA) 15 DAUGIABUČIŲ RENOVACIJA (JESSICA) 30 VIPA FINANSINIAI INSTRUMENTAI

Detaliau

Sąlygos 1. Akcijos Susigrąžink pinigus su SONY (toliau Akcija) organizatorius yra Sony Europe Limited (toliau Sony ), įsikūręs adresu: The Heights, Br

Sąlygos 1. Akcijos Susigrąžink pinigus su SONY (toliau Akcija) organizatorius yra Sony Europe Limited (toliau Sony ), įsikūręs adresu: The Heights, Br Sąlygos 1. Akcijos Susigrąžink pinigus su SONY (toliau Akcija) organizatorius yra Sony Europe Limited (toliau Sony ), įsikūręs adresu: The Heights, Brooklands, Veibridžas, Saris, KT13 0XW. 2. Prašymo formų

Detaliau

Eil. Nr. 1. Registracijos numeris Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos kanclerio 2018 m. vasario 13d. potvarkio Nr. A3-31 pr

Eil. Nr. 1. Registracijos numeris Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos kanclerio 2018 m. vasario 13d. potvarkio Nr. A3-31 pr Eil. Nr. 1. Registracijos numeris Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos kanclerio 2018 m. vasario 13d. potvarkio Nr. A3-31 priedas 2018 METAIS FINANSUOJAMŲ VAIKŲ DIENOS CENTRŲ

Detaliau

1. ANTROPOGENINĖS TARŠOS ŠALTINIŲ APKROVOS IR JŲ POKYČIAI 1.1. Sutelktosios taršos poveikis vandens telkiniams 2012 m. Lietuvoje buvo identifikuoti 17

1. ANTROPOGENINĖS TARŠOS ŠALTINIŲ APKROVOS IR JŲ POKYČIAI 1.1. Sutelktosios taršos poveikis vandens telkiniams 2012 m. Lietuvoje buvo identifikuoti 17 1. AROPOGEIĖS ARŠOS ŠALIIŲ APKROVOS IR JŲ POKYČIAI 1.1. Sutelktosios taršos poveikis vandens telkiniams 2012 m. Lietuvoje buvo identifikuoti 18 išleistuvai, kuriais į paviršinius vandens telkinius buvo

Detaliau

Microsoft PowerPoint - PGI_2015

Microsoft PowerPoint - PGI_2015 2015 m. Pilietinės galios indeksas Tyrimo pristatymas Vilnius, 2016-03-24 Pagrindiniai 2015 m. pilietinės galios indekso rodikliai Reprezentatyvi Lietuvos gyventojų apklausa Tyrimo laikas: 2015 m. lapkričio

Detaliau

Žaidimo Pirk bent 3 CORNY produktus MAXIMA tinkle ir laimėk taisyklės ir sąlygos 1. Bendrosios nuostatos 1.1. Žaidimo organizatorius yra UAB Eugesta,

Žaidimo Pirk bent 3 CORNY produktus MAXIMA tinkle ir laimėk taisyklės ir sąlygos 1. Bendrosios nuostatos 1.1. Žaidimo organizatorius yra UAB Eugesta, Žaidimo Pirk bent 3 CORNY produktus MAXIMA tinkle ir laimėk taisyklės ir sąlygos 1. Bendrosios nuostatos 1.1. Žaidimo organizatorius yra UAB Eugesta, įm. kodas 121539735, adresas: Kibirkšties g. 8, Vilnius,

Detaliau

Nutarimas paskelbtas: Žin., 2003, Nr Neoficialus nutarimo tekstas LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ NUTARIMAS Antraštės pakeitimai: Nr. 1377,

Nutarimas paskelbtas: Žin., 2003, Nr Neoficialus nutarimo tekstas LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ NUTARIMAS Antraštės pakeitimai: Nr. 1377, Nutarimas paskelbtas: Žin., 2003, Nr. 121-5484 Neoficialus nutarimo tekstas LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ NUTARIMAS Antraštės pakeitimai: Nr. 1377, 2004-11-03, Žin., 2004, Nr. 162-5917 (2004-11-06) DĖL

Detaliau

ŠALČININKŲ DARBO BIRŽOS, ŠIRVINTŲ DARBO BIRŽOS, ŠVENČIONIŲ DARBO BIRŽOS, TRAKŲ DARBO BIRŽOS, VILNIAUS DARBO BIRŽOS IR UKMERGĖS DARBO BIRŽOS REORGANIZA

ŠALČININKŲ DARBO BIRŽOS, ŠIRVINTŲ DARBO BIRŽOS, ŠVENČIONIŲ DARBO BIRŽOS, TRAKŲ DARBO BIRŽOS, VILNIAUS DARBO BIRŽOS IR UKMERGĖS DARBO BIRŽOS REORGANIZA Projektas ALYTAUS TERITORINĖS DARBO BIRŽOS, KAUNO TERITORINĖS DARBO BIRŽOS, KLAIPĖDOS TERITORINĖS DARBO BIRŽOS, MARIJAMPOLĖS TERITORINĖS DARBO BIRŽOS, PANEVĖŽIO TERITORINĖS DARBO BIRŽOS, ŠIAULIŲ TERITORINĖS

Detaliau

VALSTYBINĖ KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJA

VALSTYBINĖ KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJA VALSTYBINĖS KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJOS DUJŲ IR ELEKTROS DEPARTAMENTO ELEKTROS SKYRIUS Teikti Komisijos posėdžiui Komisijos narys Darius Biekša 2015-09-14 PAŽYMA DĖL VALSTYBINĖS KAINŲ IR ENERGETIKOS

Detaliau

Elektroninio dokumento nuorašas LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ NUTARIMAS DĖL VIETOVARDŽIŲ METŲ MINĖJIMO 2019 METAIS PLANO PATVIRTINIMO Nr. Vilnius Įg

Elektroninio dokumento nuorašas LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ NUTARIMAS DĖL VIETOVARDŽIŲ METŲ MINĖJIMO 2019 METAIS PLANO PATVIRTINIMO Nr. Vilnius Įg Elektroninio dokumento nuorašas LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ NUTARIMAS DĖL VIETOVARDŽIŲ METŲ MINĖJIMO 2019 METAIS PLANO PATVIRTINIMO Nr. Vilnius Įgyvendindama Lietuvos Respublikos Seimo 2018 m. birželio

Detaliau

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Ligita Valalytė /Užimtumo tarnybos direktorė 2018/10/25 Darbo rinkos tendencijos 2018 m. sausio 1 d. registruota 152481 darbo neturinčių Nuo 2010 m. kylanti Lietuvos ekonomika 2017 m. skatino darbo jėgos

Detaliau

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Vėjo energetikos plėtra ir tinkamiausių vietų nustatymas AEI technologijų taikymas pramonėje, miestuose Atsinaujinančių išteklių ir efektyvios energetikos laboratorijos vadovas Dr. Mantas Marčiukaitis

Detaliau

Visuomenės informavimo ataskaita_2019

Visuomenės informavimo ataskaita_2019 APLINKOS APSAUGOS AGENTŪRA ATASKAITA Visuomenės informavimas apie nuotekų ir dumblo tvarkymą pagal 1991 m. gegužės 21 d. Tarybos direktyvos Nr. 91/271/EEB dėl miesto nuotekų valymo 16 straipsnį Nuotekų

Detaliau

GLOBOS CENTRAI Nr. Apskritis Savivaldybės pavadinimas Įstaigos pavadinimas ir adresas Įstaigos kontaktai Įstaigos vadovas 1. Alytaus apskritis Alytaus

GLOBOS CENTRAI Nr. Apskritis Savivaldybės pavadinimas Įstaigos pavadinimas ir adresas Įstaigos kontaktai Įstaigos vadovas 1. Alytaus apskritis Alytaus GLOBOS CENTRAI Įstaigos ir adresas Įstaigos kontaktai Įstaigos vadovas 1. Alytaus Alytaus m. sav. Alytaus miesto šeimos A. Juozapavičiaus g. 33, Alytus, LT- 62265 Tel. 8 315 79 852 rastine@avgn.lt Romutis

Detaliau

1_II_et_P_Sav_mokymai

1_II_et_P_Sav_mokymai 1 Projektinių pasiūlymų Utenos regiono plėtros tarybai projektinių pasiūlymų apibendrinimo Utenos regiono plėtros tarybos sekretoriate tvarkos 3 priedas PATVIRTINTA Utenos regiono plėtros tarybos 2010

Detaliau

Maisto banko 2015 metų ataskaita

Maisto banko 2015 metų ataskaita Maisto banko 2015 metų ataskaita Maisto bankas tai labdaros ir paramos fondas, renkantis paramą maistu ir teikiantis ją nepasiturinčiųjų maitinimui. 2001 m. pradėjęs veiklą, Maisto banko projektas 2007

Detaliau

Lietuvos regionų apžvalga 2018 metai

Lietuvos regionų apžvalga 2018 metai Lietuvos regionų apžvalga 2018 metai 2019 m. balandžio 05 d. A n o t a c i j a Apžvalgoje informacija apie Lietuvos regionų ekonomikos rodiklius, jų tarpusavio palyginimas. Daugiau informacijos ieškokite

Detaliau

7S-18_priedas

7S-18_priedas 1 Projektinių pasiūlymų Utenos regiono plėtros tarybai projektinių pasiūlymų apibendrinimo Utenos regiono plėtros tarybos sekretoriate tvarkos 3 priedas PATVIRTINTA Utenos regiono plėtros tarybos 2010

Detaliau

UŽIMTUMO TARNYBOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTERIJOS PRIEMONIŲ ĮGYVENDINIMO PRIEŽIŪROS SKYRIAUS 2018 M. VEIKLOS ATASK

UŽIMTUMO TARNYBOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTERIJOS PRIEMONIŲ ĮGYVENDINIMO PRIEŽIŪROS SKYRIAUS 2018 M. VEIKLOS ATASK UŽIMTUMO TARNYBOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTERIJOS PRIEMONIŲ ĮGYVENDINIMO PRIEŽIŪROS SKYRIAUS 2018 M. VEIKLOS ATASKAITA Užimtumo tarnybos prie Lietuvos Respublikos socialinės

Detaliau

65 m. amžiaus ir vyresnių asmenų sveikatos netolygumai Lietuvoje

65 m. amžiaus ir vyresnių asmenų sveikatos netolygumai Lietuvoje 65 m. amžiaus ir vyresnių asmenų sveikatos netolygumai Lietuvoje Projekto vadovė: dr. Laura Nedzinskienė Atsakinga vykdytoja: Vaida Aguonytė, Jolanta Valentienė Tyrimo dalyvės: dr. Aušra Beržanskytė, Eimantė

Detaliau

LIETUVOS LITERATŪROS IR MENO ARCHYVAS

LIETUVOS LITERATŪROS IR MENO ARCHYVAS LIETUVOS LITERATŪROS IR MENO ARCHYVAS FONDAS NR. 772 F E L I K S A S V I T A S KŪRYBOS IR VEIKLOS BYLŲ APYRAŠAS NR. 1 CHRONOLOGINĖS RIBOS 1942 1999 M. FELIKSO VITO FONDO NR. 772 KŪRYBOS IR VEIKLOS BYLŲ

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS KANCELIARIJA I Š V A D A DĖL KORUPCIJOS PASIREIŠKIMO TIKIMYBĖS 2014 m. gruodžio 2 d. Vilnius Vadovaujantis Lietuvos R

LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS KANCELIARIJA I Š V A D A DĖL KORUPCIJOS PASIREIŠKIMO TIKIMYBĖS 2014 m. gruodžio 2 d. Vilnius Vadovaujantis Lietuvos R LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS KANCELIARIJA I Š V A D A DĖL KORUPCIJOS PASIREIŠKIMO TIKIMYBĖS 2014 m. gruodžio 2 d. Vilnius Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. spalio 8 d. nutarimu

Detaliau

PATVIRTINTA Marijampolės apylinkės teismo pirmininko 2019 m. sausio 4 d. įsakymu Nr. 1RV-3 MARIJAMPOLĖS APYLINKĖS TEISMAS Kodas ME

PATVIRTINTA Marijampolės apylinkės teismo pirmininko 2019 m. sausio 4 d. įsakymu Nr. 1RV-3 MARIJAMPOLĖS APYLINKĖS TEISMAS Kodas ME PATVIRTINTA Marijampolės apylinkės teismo pirmininko 2019 m. sausio 4 d. įsakymu Nr. 1RV-3 MARIJAMPOLĖS APYLINKĖS TEISMAS Kodas 191446312 2019 2021 METŲ STRATEGINIS VEIKLOS PLANAS I SKYRIUS MISIJA Marijampolės

Detaliau

sausis vasaris kovas balandis gegužė birželis rugsėjis spalis lapkritis gruodis PATVIRTINTA Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vid

sausis vasaris kovas balandis gegužė birželis rugsėjis spalis lapkritis gruodis PATVIRTINTA Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vid PATVIRTINTA Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos direktoriaus 2017 m. gruodžio 22 d. įsakymu 1-467 LIETUVOS RESPUBLIKOS PAVOJINGŲJŲ OBJEKTŲ, KURIUOSE PAVOJINGŲJŲ

Detaliau

ISSN (print) ISSN (online) VIEŠOJI POLITIKA IR ADMINISTRAVIMAS PUBLIC POLICY AND ADMINISTRATION 2015, T. 14, Nr. 4 / 2015, Vol. 14

ISSN (print) ISSN (online) VIEŠOJI POLITIKA IR ADMINISTRAVIMAS PUBLIC POLICY AND ADMINISTRATION 2015, T. 14, Nr. 4 / 2015, Vol. 14 ISSN 1648-2603 (print) ISSN 2029-2872 (online) VIEŠOJI POLITIKA IR ADMINISTRAVIMAS PUBLIC POLICY AND ADMINISTRATION 2015, T. 14, Nr. 4 / 2015, Vol. 14, No 4, p. 577 589. Žemės rinkos intensyvumo analizė

Detaliau

Eil. Nr. Įmonės kodas 2015 M. PLANUOJAMŲ TIKRINTI ŪKIO SUBJEKTŲ SĄRAŠAS Įmonės pavadinimas ir adresas Struktūrinio (teritorinio) padalinio pavadinimas

Eil. Nr. Įmonės kodas 2015 M. PLANUOJAMŲ TIKRINTI ŪKIO SUBJEKTŲ SĄRAŠAS Įmonės pavadinimas ir adresas Struktūrinio (teritorinio) padalinio pavadinimas Eil. Nr. Įmonės kodas 2015 M. PLANUOJAMŲ TIKRINTI ŪKIO SUBJEKTŲ SĄRAŠAS Įmonės pavadinimas ir adresas Struktūrinio (teritorinio) padalinio pavadinimas Planinio tikrinimo data (ketv., mėnuo) Tikrinama veikla

Detaliau

ASMENS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS PASLAUGŲ PLANUOJAMI MASTAI 2011 METAMS

ASMENS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS PASLAUGŲ PLANUOJAMI MASTAI 2011 METAMS ASMENS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS PASLAUGŲ VARTOJIMO NETOLYGUMAI Jonas Narbutas direktorius 213-12-11 44,6 59,5 68,2 68,8 82,6 86,2 79,1 72,6 81,1 93,1 97,2 9,4 85,6 87 96,3 98,4 99 17,8 16,4 111,4 111,6 16,5

Detaliau

Eil. Nr. Įmonės kodas 1 PATVIRTINTA Lietuvos Respublikos vyriausiojo valstybinio darbo inspektoriaus 2019 m. kovo 29 d. įsakymu Nr. EV-90 (Lietuvos Re

Eil. Nr. Įmonės kodas 1 PATVIRTINTA Lietuvos Respublikos vyriausiojo valstybinio darbo inspektoriaus 2019 m. kovo 29 d. įsakymu Nr. EV-90 (Lietuvos Re 1 PATVIRTINTA Lietuvos Respublikos vyriausiojo valstybinio darbo inspektoriaus 2019 m. kovo 29 d. įsakymu EV-90 (Lietuvos Respublikos vyriausiojo valstybinio darbo inspektoriaus 2019 m. gegužės 13 d. įsakymo

Detaliau

Visuomenės informavimo ataskaita_2016

Visuomenės informavimo ataskaita_2016 APLINKOS APSAUGOS AGENTŪRA ATASKAITA Visuomenės informavimas apie nuotekų ir dumblo tvarkymą pagal 1991 m. gegužės 21 d. Tarybos direktyvos Nr. 91/271/EEB dėl miesto nuotekų valymo 16 straipsnį Lietuva,

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS ŠVIETIMO IR MOKSLO MINISTRAS ĮSAKYMAS DĖL ŠVIETIMO IR MOKSLO MINISTRO 2013 M. GRUODŽIO 19 D. ĮSAKYMO NR. V DĖL MOKYKLŲ, NUR

LIETUVOS RESPUBLIKOS ŠVIETIMO IR MOKSLO MINISTRAS ĮSAKYMAS DĖL ŠVIETIMO IR MOKSLO MINISTRO 2013 M. GRUODŽIO 19 D. ĮSAKYMO NR. V DĖL MOKYKLŲ, NUR LIETUVOS RESPUBLIKOS ŠVIETIMO IR MOKSLO MINISTRAS ĮSAKYMAS DĖL ŠVIETIMO IR MOKSLO MINISTRO 2013 M. GRUODŽIO 19 D. ĮSAKYMO NR. V- 1248 DĖL MOKYKLŲ, NURODYTŲ MOKINIO KREPŠELIO LĖŠŲ APSKAIČIAVIMO IR PASKIRSTYMO

Detaliau

Specializacija Vardas Pavardė Darbovietė Pareigos Kvalifikacija El. p. adresas Telefonas Veiklos teritorijos Intelektinės nuosavybės bylos Tomas Jakub

Specializacija Vardas Pavardė Darbovietė Pareigos Kvalifikacija El. p. adresas Telefonas Veiklos teritorijos Intelektinės nuosavybės bylos Tomas Jakub Specializacija Vardas Pavardė Darbovietė Pareigos Kvalifikacija El. p. adresas Telefonas Veiklos teritorijos Intelektinės nuosavybės bylos Tomas Jakubauskas Advokatų Eversheds Saladžius Nenurodyta Lina

Detaliau

Lietuvos krikščioniškojo jaunimo blaivybės sąjunga „Žingsnis“ Kas ta „Sniego gniūžtė“?

Lietuvos krikščioniškojo jaunimo  blaivybės sąjunga „Žingsnis“   Kas ta „Sniego gniūžtė“? Lietuvos krikščioniškojo jaunimo blaivybės sąjunga Žingsnis PIRMININKO IR VALDYBOS METINĖ VEIKLOS ATASKAITA LKJBS Žingsnis Lietuvos krikščioniškojo jaunimo blaivybės sąjunga (LKJBS) Žingsnis yra prevencinė

Detaliau

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Lietuvos ir jos regionų ekonomikos evoliucija: kur esame ir kas laukia toliau? Aurelijus Dabušinskas, Lietuvos banko Ekonomikos departamento direktorius 2019 m. kovo 21 d. Lietuvos ūkio augimas išlieka

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTERIJA

LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTERIJA VALSTYBINĖ VISUOMENĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS TARNYBA PRIE SVEIKATOS APSAUGOS MINISTERIJOS (institucijos ar įstaigos pavadinimas) 2008 METŲ TARNYBAI PAVALDŽIŲ ĮSTAIGŲ VEIKLOS ANALIZĖ 2009 m. kovo 6 d. VD

Detaliau

Informacinis leidinys 2019 m. kovo 04 d. Nr VĮ Registrų centras. Informacinis leidinys Nr Puslapis 1

Informacinis leidinys 2019 m. kovo 04 d. Nr VĮ Registrų centras. Informacinis leidinys Nr Puslapis 1 Informacinis leidinys 2019 m. kovo 04 d. Nr. 2019-063 VĮ Registrų centras. Informacinis leidinys Nr.2019-063 Puslapis 1 Turinys 1. Juridinių asmenų vieši pranešimai... 3 1.1. Atskyrimas... 3 1.2. Dalyvių

Detaliau

PASIEKIMAI IR DARBŲ TĘSTINUMAS

PASIEKIMAI IR DARBŲ TĘSTINUMAS VALSTYBINĖS REIKŠMĖS KELIŲ PRIEŽIŪRA IR PLĖTRA 2019 2035 METAIS MAGISTRALINIAI KELIAI km Rekonstravimas, kapitalinis remontas (vidutiniškai per metus 12 km) 234 mln. 167,1 2019 2035 Paprastasis remontas

Detaliau

PASIEKIMAI IR DARBŲ TĘSTINUMAS

PASIEKIMAI IR DARBŲ TĘSTINUMAS VALSTYBINĖS REIKŠMĖS KELIŲ PRIEŽIŪRA IR PLĖTRA 2019 2035 METAIS LĖŠŲ POREIKIS IKI 2035 METŲ Strategijoje numatytiems tikslams iki 2035 m. pasiekti reikia apie 11 mlrd. eurų. Trūkstamas finansavimas gali

Detaliau

Suvestinė redakcija nuo Įsakymas paskelbtas: TAR , i. k PRIEŠGAISRINĖS APSAUGOS IR GELBĖJIMO DEPARTAMENTO PRIE VIDAUS

Suvestinė redakcija nuo Įsakymas paskelbtas: TAR , i. k PRIEŠGAISRINĖS APSAUGOS IR GELBĖJIMO DEPARTAMENTO PRIE VIDAUS Suvestinė redakcija nuo 2016-04-12 Įsakymas paskelbtas: TAR 2015-12-29, i. k. 2015-20869 PRIEŠGAISRINĖS APSAUGOS IR GELBĖJIMO DEPARTAMENTO PRIE VIDAUS REIKALŲ MINISTERIJOS DIREKTORIUS ĮSAKYMAS DĖL LIETUVOS

Detaliau

2018 kalendorius 11 22

2018 kalendorius 11 22 2018 m. Lietuvos šaškių sporto varžybų kalendorius (2017 12 01) Varžybų Dalyviai 2018 m Pavadinimas Vykdymo vieta (bazė) Sportininkų amžius Iš viso dalyvių skaičius Lietuvoje vykdomo se varžybose Lietuvos

Detaliau

LIETUVOS DARBO BIRŽA PRIE SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTERIJOS Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos antikorupcinės programos ir jos priemoni

LIETUVOS DARBO BIRŽA PRIE SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTERIJOS Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos antikorupcinės programos ir jos priemoni LIETUVOS DARBO BIRŽA PRIE SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTERIJOS Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos antikorupcinės programos ir jos priemonių įgyvendinimo priežiūros komisijai MOTYVUOTA IŠVADA

Detaliau

VU BS svetainė 2007 metais

VU BS svetainė 2007 metais VU Botanikos sodo Ryšių su visuomene skyrius D. Ryliškis, R. Ryliškienė, A. Paliukėnienė, I. Raubaitė, S. Žilinskaitė Lankytojai Kairėnuose Atvykimo tikslas tūkst. % Mugės 7,5 11,5 Nemokami renginiai,

Detaliau

MOKSLO METŲ LIETUVOS MOKYKLŲ ŽAIDYNIŲ KALENDORINIS PLANAS MOKSLO METŲ LIETUVOS MOKYKLŲ ŽAIDYNIŲ KALENDORIUS Varžybų kategorija Dat

MOKSLO METŲ LIETUVOS MOKYKLŲ ŽAIDYNIŲ KALENDORINIS PLANAS MOKSLO METŲ LIETUVOS MOKYKLŲ ŽAIDYNIŲ KALENDORIUS Varžybų kategorija Dat 2016 2017 MOKSLO METŲ LIETUVOS MOKYKLŲ ŽAIDYNIŲ KALENDORINIS PLANAS 2016-2017 MOKSLO METŲ LIETUVOS MOKYKLŲ ŽAIDYNIŲ KALENDORIUS Varžybų kategorija Data Miestas, zonos BENDROJO UGDYMO MOKYKLŲ VARŽYBOS 1.

Detaliau

Microsoft Word - Ikainiai_ nuo

Microsoft Word - Ikainiai_ nuo PATVIRTINTA Kelmės kredito unijos Valdybos 2017 m. spalio 18 d. sprendimu Nr. 17-35 KELMĖS KREDITO UNIJOS TAIKOMI ĮKAINIAI Galioja nuo 2018 m. sausio 1 d. PAVADINIMAS Fiziniams asmenims Juridiniams asmenims

Detaliau

Valstybinių profesinio mokymo įstaigų, kuriose Švietimo, mokslo ir sporto ministerija įgyvendina savininko (dalininko) teises ir pareigas, tinklo vyst

Valstybinių profesinio mokymo įstaigų, kuriose Švietimo, mokslo ir sporto ministerija įgyvendina savininko (dalininko) teises ir pareigas, tinklo vyst Valstybinių profesinio mokymo įstaigų, kuriose Švietimo, mokslo ir sporto ministerija įgyvendina savininko (dalininko) teises ir pareigas, tinklo vystymo 2018 2020 metų bendrojo plano 1 priedas TINKLO

Detaliau

Veterinarijos gydytojų, turinčių galimybę registruoti ir ženklinti gyvūnus augintinius, sąrašas Nr. Savivaldybė Vardas Pavardė Licencijos n

Veterinarijos gydytojų, turinčių galimybę registruoti ir ženklinti gyvūnus augintinius, sąrašas Nr. Savivaldybė Vardas Pavardė Licencijos n Veterinarijos gydytojų, turinčių galimybę registruoti ir ženklinti gyvūnus augintinius, sąrašas 2019-05-01 Nr. Savivaldybė Vardas Pavardė Licencijos numeris 1 Lietuva VMVT VP-00000 2 Akmenės r. sav. Pranas

Detaliau

Įmonių bankroto ir restruktūrizavimo procesų eiga

Įmonių bankroto ir restruktūrizavimo procesų eiga AUDITO, APSKAITOS, TURTO VERTINIMO IR NEMOKUMO VALDYMO TARNYBA PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS ĮMONIŲ BANKROTO IR RESTRUKTŪRIZAVIMO BEI FIZINIŲ ASMENŲ BANKROTO PROCESŲ 2019 M. SAUSIO KOVO

Detaliau

2018 kalendorius _12 19

2018 kalendorius _12 19 Varžybų 2018 m. Lietuvos šaškių sporto varžybų kalendorius projektas (2017 12 14) Dalyviai 2018 m Pavadinimas Vykdymo vieta (bazė) Sportininkų amžius Iš viso dalyvių skaičius Lietuvoje vykdomo se varžybose

Detaliau

Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie VRM informacijaapie ekstremalius įvykius, išvykimus, gaisrus ir kitus g

Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie VRM informacijaapie ekstremalius įvykius, išvykimus, gaisrus ir kitus g Vilniaus Kauno Klaipėdos Šiaulių Panevėžio Alytaus Utenos Marijampolės Tauragės Telšių Duomenys apie: 2018 m. iš viso nuo metų pradžios Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie VRM informacija

Detaliau

UAB ID4S Elektroninis mokinio pažymėjimas (EMP) galimybių kortelė mokiniui ir mokyklai!

UAB ID4S Elektroninis mokinio pažymėjimas (EMP) galimybių kortelė mokiniui ir mokyklai! Elektroninis mokinio pažymėjimas (EMP) galimybių kortelė mokiniui ir mokyklai! www.mokiniopazymejimas.lt www.facebook.com/mokiniopazymejimas EMP kas tai? Elektroninis mokinio pažymėjimas (EMP) tai saugus

Detaliau

Darbo rinkos tendencijos 2017 m. I ketv.

Darbo rinkos tendencijos 2017 m. I ketv. Šiaulių teritorinė darbo birža Darbo rinkos tendencijos 2017 m. I ketv. 2016 m. I-III ketv. INFORMACINIS LEIDINYS BESIDOMINTIEMS DARBO RINKA: APIBENDRINIMAI IR ĮŽVALGOS, STATISTINĖ INFORMACIJA GRAFIŠKAI,

Detaliau

PRITARTA Panevėžio rajono savivaldybės tarybos 2018 m. gegužės 30 d. sprendimu Nr. T-98 PANEVĖŽIO R. VELŽIO GIMNAZIJOS DIREKTORIAUS RIMTO BALTUŠIO 201

PRITARTA Panevėžio rajono savivaldybės tarybos 2018 m. gegužės 30 d. sprendimu Nr. T-98 PANEVĖŽIO R. VELŽIO GIMNAZIJOS DIREKTORIAUS RIMTO BALTUŠIO 201 PRITARTA Panevėžio rajono savivaldybės tarybos 2018 m. gegužės 30 d. sprendimu Nr. T-98 PANEVĖŽIO R. VELŽIO GIMNAZIJOS DIREKTORIAUS RIMTO BALTUŠIO 2017 METŲ VEIKLOS ATASKAITA I. BENDRA INFORMACIJA APIE

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS REGIONINĖS PLĖTROS ĮSTATYMO NR. VIII-1889 PAKEITIMO ĮSTATYMAS 2014 m. rugsėjo 18 d. Nr. XII-1094 Vilnius 1 straipsnis. Lietuvos R

LIETUVOS RESPUBLIKOS REGIONINĖS PLĖTROS ĮSTATYMO NR. VIII-1889 PAKEITIMO ĮSTATYMAS 2014 m. rugsėjo 18 d. Nr. XII-1094 Vilnius 1 straipsnis. Lietuvos R LIETUVOS RESPUBLIKOS REGIONINĖS PLĖTROS ĮSTATYMO NR. VIII-1889 PAKEITIMO ĮSTATYMAS 2014 m. rugsėjo 18 d. Nr. XII-1094 Vilnius 1 straipsnis. Lietuvos Respublikos regioninės plėtros įstatymo Nr. VIII-1889

Detaliau

ALYTAUS REGIONO PLĖTROS TARYBA SPRENDIMAS DĖL AL YT AUS REGIONO PROJEKTŲ SĄRAŠŲ PAGAL PRIEMONĘ "SAVIVALDYBIŲ INSTITUCIJŲ IR ĮSTAIGŲ DIRBANČIŲJŲ KVALIF

ALYTAUS REGIONO PLĖTROS TARYBA SPRENDIMAS DĖL AL YT AUS REGIONO PROJEKTŲ SĄRAŠŲ PAGAL PRIEMONĘ SAVIVALDYBIŲ INSTITUCIJŲ IR ĮSTAIGŲ DIRBANČIŲJŲ KVALIF ALYTAUS REGIONO PLĖTROS TARYBA SPRENDIMAS DĖL AL YT AUS REGIONO PROJEKTŲ SĄRAŠŲ PAGAL PRIEMONĘ "SAVIVALDYBIŲ INSTITUCIJŲ IR ĮSTAIGŲ DIRBANČIŲJŲ KVALIFIKACIJOS TOBULINIMAS" TIKSLINIMO IR KEITIMO 2011 m.

Detaliau

~ ~ ALYTAUS REGIONO PLĖTROS TARYBA SPRENDIMAS DĖL ALYTAUS REGIONO PROJEKTŲ SĄRAŠŲ TIKSLINIMO PAGAL PRIEMONĘ "SAVIVALDYBIŲ INSTITUCIJŲ IR ĮSTAIGŲ DIRBA

~ ~ ALYTAUS REGIONO PLĖTROS TARYBA SPRENDIMAS DĖL ALYTAUS REGIONO PROJEKTŲ SĄRAŠŲ TIKSLINIMO PAGAL PRIEMONĘ SAVIVALDYBIŲ INSTITUCIJŲ IR ĮSTAIGŲ DIRBA ALYTAUS REGIONO PLĖTROS TARYBA SPRENDIMAS DĖL ALYTAUS REGIONO PROJEKTŲ SĄRAŠŲ TIKSLINIMO PAGAL PRIEMONĘ "SAVIVALDYBIŲ INSTITUCIJŲ IR ĮSTAIGŲ DIRBANČIŲJŲ KVALIFIKACIJOS TOBULINIMAS" 2011 m. lapkričio 3

Detaliau

Ramunas Grusas 01

Ramunas Grusas 01 2016 m. kovo 5 d. Šiauliai KONFERENCIJA VEIKLA / 2015 DAVIS CUP FED CUP JAUNIMO OLIMPINIS FESTIVALIS EUROPOS IR PASAULIO ČEMPIONATAI LIETUVOS RESPUBLIKOS ČEMPIONATAS TARPTAUTINIAI TURNYRAI REITINGINIAI

Detaliau

PATVIRTINTA Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2017 m. birželio 7 d. įsakymu Nr. 3D-389 PROJEKTŲ, KURIEMS NESKIRIAMA VALSTYBĖS PARAMA PAGAL 2017

PATVIRTINTA Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2017 m. birželio 7 d. įsakymu Nr. 3D-389 PROJEKTŲ, KURIEMS NESKIRIAMA VALSTYBĖS PARAMA PAGAL 2017 PATVIRTINTA Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2017 m. birželio 7 d. įsakymu Nr. 3D-389 PROJEKTŲ, KURIEMS NESKIRIAMA VALSTYBĖS PARAMA PAGAL 2017 METŲ ŽEMĖS ŪKIO, MAISTO ŪKIO IR KAIMO PLĖTROS SKATINIMO

Detaliau

ATSAKYMAI GEOGRAFINIS TAKAS Dalyvio Nr. Surinkti taškai 1 užduotis Rekreacija 4 taškai 4 tšk. Orientuokis pagal žemėlapį ir eik į pirmąją geografinio

ATSAKYMAI GEOGRAFINIS TAKAS Dalyvio Nr. Surinkti taškai 1 užduotis Rekreacija 4 taškai 4 tšk. Orientuokis pagal žemėlapį ir eik į pirmąją geografinio ATSAKYMAI GEOGRAFINIS TAKAS 1 užduotis Rekreacija 4 4 tšk. Orientuokis pagal žemėlapį ir eik į pirmąją geografinio tako stotelę. Einant stebėk aplinką ir kuo tiksliau fiksuok žemėlapyje rekreacines ir

Detaliau

Microsoft Word - DV_Rekomendacijos2

Microsoft Word - DV_Rekomendacijos2 DOKUMENTŲ VALDYMO FUNKCIJOS EFEKTYVAUS ATLIKIMO REKOMENDACIJOS I. BENDROSIOS NUOSTATOS Dokumentų valdymo funkcijos efektyvaus atlikimo rekomendacijų (toliau Rekomendacijos) tikslas nustatyti valstybės

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTRAS ĮSAKYMAS DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTRO 2009 M. RUGPJŪČIO

LIETUVOS RESPUBLIKOS SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTRAS ĮSAKYMAS DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTRO 2009 M. RUGPJŪČIO LIETUVOS RESPUBLIKOS SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTRAS ĮSAKYMAS DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTRO 2009 M. RUGPJŪČIO 4 D. ĮSAKYMO NR. A1-476,,DĖL DARBO RINKOS PASLAUGŲ

Detaliau

2010 m. vakcinomis valdomu ligu epidemiologines situacijos apzvalga Lietuvoje

2010 m. vakcinomis valdomu ligu epidemiologines situacijos apzvalga Lietuvoje VAKCINOMIS VALDOMŲ LIGŲ EIPIDEMIOLOGINĖS SITUACIJOS APŽVALGA LIETUVOJE 2010 metai UŽKREČIAMŲJŲ LIGŲ IR AIDS CENTRAS LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTERIJA Vilnius 2011 Parengė Imunoprofilaktikos

Detaliau

Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie VRM informacijaapie ekstremalius įvykius, išvykimus, gaisrus ir kitus g

Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie VRM informacijaapie ekstremalius įvykius, išvykimus, gaisrus ir kitus g Vilniaus Kauno Klaipėdos Šiaulių Panevėžio Alytaus Utenos Marijampolės Tauragės Telšių Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie VRM informacija apie ekstremaliąsias situacijas, ekstremaliuosius

Detaliau