Installation, Operation and Maintenance Manual

Dydis: px
Rodyti nuo puslapio:

Download "Installation, Operation and Maintenance Manual"

Transkriptas

1 Montavimo, eksploatavimo ir techninės priežiūros instrukcija D EIMAC LT Daugiakryptis oro vėsinimo aušintuvas EWAQ~G- SS (Norminis naudingumo koeficientas Standartinis triukšmas) SR (Norminis naudingumo koeficientas Sumažintas triukšmas) S (Ypatingas efektyvumas Standartinis triukšmas) R (Ypatingas efektyvumas - Sumažintas triukšmas) Šaldymo skystis: R410A Originalios instrukcijos vertimas D-EIMAC LT - 1/22

2 Turinys Turinys... 3 Bendroji informacija... 3 Gavus įrangą... 3 Laikymas... 3 Veikimas pav. Etikečių, naudojamų elektros skydelyje, aprašymas pav. - Veikimo ribos... 4 Sauga... 7 Išdėstymas ir surinkimas pav. - Atstumai, kurių turi būti laikomasi:... 8 Triukšmas... 8 Tvarkymas ir kėlimas pav. Įrenginio pakėlimas... 9 Garso izoliacija... 9 Hidraulinė grandinė, jungiama prie įrenginio... 9 Vamzdžių izoliavimas Srauto jungiklio montavimas Vandens grandinės paruošimas, patikra ir prijungimas Vandens apdorojimas Vandens srautas ir tūris Garintuvų ir atgavimo šilumokaičių apsauga nuo užšalimo Elektros sistema Bendrosios specifikacijos Elektros instaliacija montavimo vietoje Elektros grandinės ir instaliacijos reikalavimai Įrenginio elektros tiekimo grandinės prijungimas Jungiamieji laidai Prieš paleidimą Atidarykite izoliacinius ir (arba) išjungimo vožtuvus Naudotojo atsakomybė Periodinė techninė priežiūra Priežiūra ir ribota garantija Privalomi periodiški patikrinimai ir Grupių (įrenginių) paleidimai Šaldymo dujų išleidimas iš apsauginio vožtuvo Svarbi informacija dėl naudojamo šaldymo skysčio Įrenginio naudojimo laikotarpis Išmetimas pav. Įrenginio elektros laidų montavimas vietoje D-EIMAC LT - 2/22

3 Dėkojame, kad įsigijote šį aušintuvą Šis vadovas yra svarbus patvirtinamasis dokumentas kvalifikuotam personalui, tačiau jis negali pakeisti tokio personalo. Turinys ATIDŽIAI PERSKAITYKITE ŠĮ VADOVĄ PRIEŠMONTUODAMIIRPALEISDAMI ĮRENGINĮ NETINKAMAS MONTAVIMAS GALI SUKELTI ELEKTROS SMŪGĮ, TRUMPĄJĮ JUNGIMĄ, AUŠALO NUOTĖKĮ, GAISRĄ ARBA KITĄ ŽALĄ ĮRANGAI AR ŽMONIŲ SUŽALOJIMĄ. ĮRANGĄ TURI MONTUOTI TIK PROFESIONALUS OPERATORIUS / TECHNIKAS. ĮRANGOS PALEIDIMĄ TURI ATLIKTI ĮGALIOTASIS IR IŠMOKYTAS SPECIALISTAS. VISUS VEIKSMUS REIKIA ATLIKTI VADOVAUJANTIS VIETINIAIS ĮSTATYMAIS IR TAISYKLĖMIS. ĮRANGĄ MONTUOTI IR PALEISTI GRIEŽTAI DRAUDŽIAMA, JEIGU NĖRA AIŠKIOS VISOS ŠIAME VADOVE PATEIKTOS INSTRUKCIJOS. JEIGU KILO ABEJONIŲ, DĖL REKOMENDACIJŲ IR INFORMACIJOS KREIPKITĖS Į GAMINTOJO ATSTOVĄ. Įsigyta įranga yra vandens aušintuvas, skirtas vandeniui (ar vandens-glikolio mišiniui) vėsinti iki tam tikros ribos, kuri yra nurodyta žemiau. Įrenginys veikia pagal garų kompresijos, kondensavimo ir išgarinimo principą, paremtą Karno ciklu, ir jį sudaro šie komponentai: - vienas ar keli sraigtiniai kompresoriai, kurie padidina šaldymo skysčio dujų slėgį nuo garinimo iki kondensacijos slėgio. - Kondensatoriuje, kuriame šaldymo skysčio dujos yra labai suslėgtos, jos kondensuojasi ir atiduoda šilumą vandeniui. - Išsiplėtimo vožtuvas sumažina susikondensavusio šaldymo skysčio slėgį nuo kondensavimosi slėgio iki garinimo slėgio. - Garintuve žemo slėgio šaldymo skystis išgaruoja ir ataušina vandenį. Bendroji informacija Visi įrenginiai tiekiami kartu su elektros schemomis, sertifikuotais brėžiniais, gaminio duomenų plokštele ir atitikties deklaracija. Šiuose dokumentuose pateikti visi įsigyto įrenginio techniniai duomenys ir TAI YRA NEATSIEJAMA IR ESMINĖ ŠIO VADOVO DALIS. Esant neatitikimų tarp šio vadovo ir įrenginio dokumentų prašome vadovautis borto dokumentais. Jeigu kilo abejonių, kreipkitės į gamintojo atstovą. Šis vadovas skirtas tam, kad montuotojas ir kvalifikuotas operatorius užtikrintų tinkamą perdavimą eksploatuoti, veikimą bei techninę priežiūrą ir kad nekiltų jokios rizikos žmonėms, gyvūnams ar objektams. Gavus įrangą Vos gautą į galutinę montavimo vietą įrenginį reikia patikrinti, ar nėra galimų pažeidimų. Visi pristatymo pranešime apibrėžti komponentai turi būti patikrinti ir apžiūrėti. Jeigu yra pažeidimų požymių, nenuimkite pažeistų komponentų ir nedelsdami praneškite apie jų mastą ir tipą transporto bendrovei (kuri turi juos patikrinti) ir gamintojo atstovui, taip pat, jei įmanoma, nusiųskite nuotraukas, kurios gali būti naudingos nustatant atsakomybę. Pažeidimų negalima taisyti prieš juos patikrinant transporto bendrovės atstovui ir gamintojo atstovui. Prieš montuodami įrenginį patikrinkite, ar gaminio duomenų plokštelėje pateiktas modelis ir tiekimo įtampa yra teisingi. Gamintojui. Laikymas Prieš montavimą lauke laikomą įrenginį reikia saugoti nuo dulkių, lietaus, nuolatinio saulės poveikio ir galimų ėsdinančių priemonių. Net jeigu jis uždengtas pakaitinus traukia plastikine plokšte, ji neskirta ilgalaikiam laikymui, todėl ją reikia nuimti vos įrenginį iškrovus. Įrenginį reikia apsaugoti brezentu ir pan. medžiagomis, kurios labiau tinka ilgalaikiam laikymui. Aplinkos sąlygos turi atitikti šiuos apribojimus: Minimali aplinkos temperatūra: 20 C Maksimali aplinkos temperatūra: +42 C Maksimalus santykinis drėgnis: 95 % be kondensacijos. Jeigu įrenginys laikomas temperatūroje, kuri yra mažesnė nei minimali aplinkos temperatūra, tai gali pažeisti komponentus, o laikant aukštesnėje nei maksimali aplinkos temperatūra, gal;il atsidaryti saugos vožtuvai ir šaldymo skystis gali patekti į atmosferą. Veikimas Jeigu įrenginys veiks viršydamas nurodytas ribas, jis gali sugesti. Jeigu kilo abejonių, kreipkitės į gamintojo atstovą.. D-EIMAC LT - 3/22

4 Aplinkos temperatūra ( C) 1 pav. Etikečių, naudojamų elektros skydelyje, aprašymas Identifikavimo etiketės 1 Įspėjimas: neįtemptas elektros kabelis 5 Dujų tipas 2 Įspėjimas: pavojinga įtampa 6 Nedegių dujų simbolis 3 Elektros pavojaus simbolis 7 Įrenginio ID plokštelės informacija 4 Gamintojo logotipas 8 Kėlimo instrukcijos * Išskyrus gaminio duomenų plokštelę, kuri visada yra toje pačioje vietoje, o kitos plokštelės gali būti skirtingose vietose, atsižvelgiant į modelį ir įrenginio parinktis. 2 pav. - Veikimo ribos EWAQ G SS (Norminis naudingumo koeficientas Standartinis triukšmas) Vandens temperatūra išleidimo angoje ( C) D-EIMAC LT - 4/22

5 Aplinkos temperatūra ( C) Aplinkos temperatūra ( C) EWAQ G SR (Norminis naudingumo koeficientas Sumažintas triukšmas) Vandens temperatūra išleidimo angoje ( C) EWAQ G S (Ypatingas efektyvumas Standartinis triukšmas) Vandens temperatūra išleidimo angoje ( C) D-EIMAC LT - 5/22

6 Aplinkos temperatūra ( C) EWAQ G R (Ypatingas efektyvumas - Sumažintas triukšmas) Vandens temperatūra išleidimo angoje ( C) Pastabos Diagramoje pateiktos rekomendacijos dėl veikimo ribų diapazono. Norėdami sužinoti tikslias modelio veikimo ribas pagal darbo sąlygas, remkitės Aušintuvo parinkimo programine įranga (CSS). Paaiškinimai Aplinkos temperatūra ( C) = Oro temperatūra kondensatoriaus įleidimo angoje ( C) Vandens temperatūra išleidimo angoje ( C) = Vandens temperatūra garintuvo išleidimo angoje ( C) A = Veikimas su glikoliu B = Veikimas pasirinktu ventiliatoriaus greičio režimu C = Veikimas, esant maksimaliam ventiliatoriaus greičiui 1 lentelė - Garintuvas Temperatūrų skirtumas: minimalus ir maksimalus Paaiškinimai A = Vandens temperatūra, esant maksimaliam garintuvo skirtumui A = Vandens temperatūra, esant minimaliam garintuvo skirtumui 2 lentelė Garintuvas Perskaičiavimo faktorius Paaiškinimai A = Perskaičiavimo faktorius (m² C / kw) B = Šaldymo pajėgumo pataisinis faktorius C = Energijos suvartojimo pataisinis faktorius D = EVES pataisinis faktorius D-EIMAC LT - 6/22

7 3 lentelė - Oro šilumokaitis - Pataisinis faktorius dideliame aukštyje Paaiškinimai A = Virš jūros lygio (m) B = Atmosferos slėgis (mbar) C = Šaldymo pajėgumo pataisinis faktorius D = Energijos suvartojimo pataisinis faktorius - Maksimalus darbinis aukštis yra 2000 metrų virš jūros lygio - Jei įrenginys yra sumontuotas metrų virš jūros lygio, susisiekite su gamintoju. 4 lentelė Minimalus glikolio kiekis procentais, esant žemai aplinkos oro temperatūrai Paaiškinimai AAT = Aplinkos oro temperatūra ( C) (2) A = Etileno glikolis (%) (1) B = Propileno glikolis (%) (1) (1) Minimalus glikolio kiekis procentais, siekiant apsaugoti vandens grandinę nuo užšalimo, esant nurodytai aplinkos oro temperatūrai. (2) Aplinkos oro temperatūra, viršijanti įrenginio veikimo ribas. Vandens grandinės turi būti apsaugotos ir žiemą, net jei įrenginys nėra naudojamas. Paaiškinimai A = Išorinis statinis slėgis (Pa) B = Šaldymo pajėgumo pataisinis faktorius (kw) C = Energijos suvartojimo pataisinis faktorius (kw) D = Oro, einančio per kondensatorių, maksimalios temperatūros sumažinimas Sauga Įrenginį reikia tvirtai pritvirtinti prie grunto. Būtina vadovautis šiomis instrukcijomis: Draudžiama bandyti pasiekti elektros komponentus neatidarius pagrindinio jungiklio ir neišjungus elektros tiekimo. Draudžiama bandyti pasiekti elektros komponentus nenaudojant izoliavimo platformos. Nebandykite pasiekti elektros komponentų, jeigu yra vandens arba drėgmės. Prieš atlikdami bet kokius darbus su aušinimo ventiliatoriais ir/ar kompresoriais, visada atjunkite maitinimą, išjungdami pagrindinį jungiklį. To nepadarius, galima rimtai susižaloti. Galite susižeisti į aštrius kampus. Venkite tiesioginio sąlyčio ir naudokite tinkamas apsaugos priemones Nekiškite kietų objektų į vandens vamzdžius. Vandens vamzdyje, prijungtame prie šilumokaičio įleidimo angos, reikia sumontuoti mechaninį filtrą. Įrenginys tiekiamas su aukšto slėgio jungikliais ir (arba) saugos vožtuvais, kurie yra sumontuoti tiek aukšto slėgio, tiek žemo slėgio šaldymo grandinės pusėse būkite atsargūs. Griežtai draudžiama nuimti judančių detalių apsaugas. Jeigu įrenginys staiga sustojo, vadovaukitės instrukcijomis, pateiktomis Valdymo skydelio instrukcijų vadove, kuris yra borto dokumentų dalis. Primygtinai rekomenduojame montavimo ir techninės priežiūros operacijas atlikti tik su kitais žmonėmis. Jeigu atsitiktinai susižeidėte arba pajutote įtampą, būtina: laikytis ramiai; spustelėkite aliarmo mygtuką, jeigu jis yra montavimo vietoje, arba atidarykite pagrindinį jungiklį; sužeistą asmenį nuneškite į šiltą vietą toli nuo įrenginio ir palikite ramybės būsenoje; nedelsiant kreipkitės į pastato avarinio gelbėjimo personalą arba skubios medicinos pagalbos personalą; palaukite ir nepalikite sužeisto asmens vieno, kol atvyks gelbėtojai; gelbėtojams pateikite visą būtiną informaciją. D-EIMAC LT - 7/22

8 Išdėstymas ir surinkimas Įrenginį montuokite ant tvirto ir idealiai lygaus pagrindo. Jeigu norite įžeminti, įrenkite atsparų cemento pagrindą, kurio plotis būtų didesnis nei įrenginio. Šis pagrindas turi išlaikyti įrenginio svorį. Antivibracinės atramos turi būti sumontuotos tarp įrenginio rėmo ir plieno strypų cemento pagrindo; jeigu norite juos sumontuoti, vadovaukitės tūriniu brėžiniu, pateiktu su įrenginiu. Įrenginio rėmas turi būti idealiai išlygintas per montavimą; jeigu reikia, po antivibracinėmis atramomis įstumkite pleištus. Priš pirmą paleidimą būtina patikrinti instaliaciją lazeriniu gulsčiuku arba kitu tinkamu įrankiu, ar ji yra lygi ir horizontali. Lygumo ir horizontalios padėties paklaida negali viršyti 5 mm, jeigu įrenginys yra ne didesnis nei 7 m, ir 10 mm, jei įrenginys yra didesnis nei 7 m. Jeigu įrenginys įrengtas žmonėms ir gyvūnams lengvai pasiekiamoje vietoje, rekomenduojame aplink jį įrengti apsaugines groteles, kad būtų sudėtinga laisvai patekti prie įrenginio. Siekiant užtikrinti geriausias eksploatacines savybes montavimo vietoje, reikia imtis šių atsargumo priemonių ir vadovautis šiomis instrukcijomis: - Patikrinkite, ar pagrindas yra stiprus ir kietas, kad sumažėtų triukšmas ir vibracija. - Įrenginio nemontuokite tokioje vietoje, kuri gali būti pavojinga atliekant techninės priežiūros operacijas, pavyzdžiui, platformos be parapetų, turėklų, ar vietose, kurios neatitinka reikalavimų aplink įrenginį palikti prošvaisos zoną. Montuotojas yra atsakingas už tinkamiausios įrenginio padėties apskaičiavimą. Svarbu laikytis įrenginių minimalių atstumų, kad kondensatoriaus grotelės būtų tinkamai ventiliuojamos. Prieš nusprendžiant, kur pastatyti įrenginį ir kaip užtikrinti tinkamą oro srautą, reikia atsižvelgti į šiuos veiksnius: vengti karšto oro recirkuliacijos; vengti nepakankamo oro tiekimo oro aušinimo kondensatoriui. Dėl šių sąlygų kondensatoriaus slėgis gali padidėti ir sumažinti energijos efektyvumą bei šaldymo pajėgumą. Jei du ar daugiau įrenginių yra pastatyti šalia vienas kito, rekomenduojama palikti ne mažesnį nei 3600 milimetrų tarpą tarp kondensatoriaus grotelių. Kiekviena įrenginio pusė turi būti prieinama techninės priežiūros darbams atlikti po montavimo. Todėl svarbu, kad minimalūs prieigos atstumai priešais elektros skydelį atitiktų: 1500 mm. Gamintojai nesvarsto visų šių veiksnių. Įrenginio projektavimo stadijoje rekomenduojama pasikonsultuoti su įgaliotu gamintojo atstovu dėl tolimesnių sprendimų. 3 pav. - Atstumai, kurių turi būti laikomasi: Triukšmas Įrenginio keliamas triukšmas daugiausia kyla dėl kompresorių sukimosi. Kiekvieno modelio dydžio triukšmo lygis pateiktas pardavimo dokumentuose. Jeigu įrenginys sumontuotas, naudojamas ir prižiūrimas tinkamai, dėl skleidžiamo triukšmo lygio nereikia nuolat naudoti jokių ypatingų apsaugos priemonių, kai dirbama šalia įrenginio ir siekiama išvengti rizikos. Jeigu montuojate laikydamiesi ypatingų triukšmo reikalavimų, gali prireikti sumontuoti papildomus garso silpninimo įtaisus. Tvarkymas ir kėlimas Įrenginį kelkite itin atidžiai ir rūpestingai, vadovaukitės kėlimo instrukcijomis, pateiktomis ant elektros skydelio esančioje etiketėje. Įrenginį kelkite labai lėtai, jis visada turi būti išlygintas. Saugokite, kad įrenginys neatsitrenktų ir (arba) nekratykite jo tvarkydami ir atlikdami įkėlimo ar iškėlimo operacijas iš transporto priemonės, įrenginį stumkite ir traukite tik naudodami pagrindo rėmą. Pritvirtinkite įrenginį sunkvežimyje, kad jis nejudėtų ir nesukeltų žalos. Įkeldami ir iškeldami įrenginį saugokite, kad iš jo neiškristų jokia detalė. Visi įrenginiai turi pakėlimo taškus. Įrenginiui kelti naudokite tik šias vietas, kaip pavaizduota tolesniame pav. Tvarkymas ir kėlimas šakiniu keltuvu yra vienintelis alternatyvus būdas. D-EIMAC LT - 8/22

9 Tiek kėlimo virvės, tiek tarpikliai turi būti pakankamai stiprūs, kad užtikrintų įrenginio saugą. Gaminio duomenų plokštelėje patikrinkite, koks įrenginio svoris, nes jis kinta atsižvelgiant į užsakomus priedus. 4 pav. Įrenginio pakėlimas (Iliustracijoje pavaizduota tik versija su 6 ventiliatoriais. Pakėlimo metodas, naudojamas kitoms versijoms su skirtingu ventiliatorių skaičiumi, yra identiškas) Dėmesio: Vadovaukitės pakėlimo instrukcijomis, pateiktomis ID plokštelėje, kuri yra pritvirtinta prie elektros skydelio. 8: 8 Kėlimo instrukcijos Alternatyva: 1 Išimkite prieš montuodami 2 Naudokite tik kėlimo kablius su užsidarymo įtaisu. Kablius saugiai pritvirtinkite prieš atlikdami tvarkymą 3 Šakinis keltuvas Garso izoliacija Kai reikia griežtos garso lygio kontrolės, įrenginį ypač rūpestingai izoliuokite nuo pagrindo tinkamai pritaikę antivibracinius elementus. Ant vandens jungčių taip pat sumontuokite lanksčias jungtis. Hidraulinė grandinė, jungiama prie įrenginio Vamzdžiai turi būti skirti mažiausiam alkūnių skaičiui ir mažiausiam vertikalių krypties pakeitimų skaičiui. Taip reikšmingai sumažės montavimo kaštai ir pagerės sistemos eksploatacinės savybės. D-EIMAC LT - 9/22

10 Vandens sistemoje turi būti: 1. Antivibraciniai vamzdžiai, kurie sumažina vibracijos perdavimą struktūrai. 2. Izoliaciniai vožtuvai, izoliuojantys įrenginį nuo montavimo vandens sistemos atliekant darbines operacijas. 3. Rankinis arba automatinis oro vėdinimo įtaisas aukščiausioje sistemos vietoje; drenažo vožtuvas žemiausioje sistemos vietoje. 4. Nei garintuvo, nei šilumos atgavimo įtaiso neįrenkite aukščiausioje sistemos vietoje. 5. Tinkamas įtaisas, galintis palaikyti vandens sistemos slėgį. 6. Vandens temperatūros ir slėgio indikatoriai, padedantys operatoriui, kai jis atlieka darbines ir techninės priežiūros operacijas. 7. Vandens filtras arba įtaisas, galintis pašalinti daleles iš skysčio; jis būtinas įleidimo į garintuvą vietoje. Filtrą galima sumontuoti įleidimo į siurblį vietoje, kai jis montuojamas garintuvo vandens įleidimo vamzdyje, tik tuo atveju, jeigu užtikrinama vandens instaliacijos švara tarp siurblio ir garintuvo. Jeigu garintuve atsirado šlako, nustoja galiojusi įrenginio garantija. 8. Jeigu įrenginį keičiate, ištuštinkite ir išvalykite visą vandens sistemą prieš sumontuodami naują įrenginį, o prieš jį paleisdami atlikite tinkamus vandens bandymus ir cheminį apdorojimą. 9. Jeigu į vandens sistemą kaip apsaugą nuo užšalimo įpylėte glikolio, įrenginio eksploatavimo savybės suprastės. Visas įrenginio apsaugos sistemas, pavyzdžiui, apsaugos nuo užšalimo ir žemo slėgio, reikia nustatyti iš naujo. 10. Prieš izoliuodami vandens vamzdžius patikrinkite, ar nėra nuotėkio. 11. Patikrinkite, ar vandens slėgis neviršija numatyto vandens slėgio kraštiniuose šilumokaičiuose ir sumontuokite saugos vožtuvą vandens vamzdyje. 12. Sumontuokite tinkamą išsiplėtimo indą. DĖMESIO Jeigu norite išvengti žalos, sumontuokite filtrą, kurį galėtumėte patikrinti vandens vamzdžiuose, prieš vandeniui patenkant į šilumokaičius. Vamzdžių izoliavimas Visa vandens grandinė, įskaitant ir vamzdžius, turi būti izoliuota, siekiant išvengti kondensacijos susidarymo, nes ji mažina aušinimo galią. Vandens vamzdžius apsaugokite nuo užšalimo žiemą (pavyzdžiui, galite naudoti glikolio tirpalą arba šildymo kabelį). Srauto jungiklio montavimas Jeigu norite užtikrinti pakankamą vandens srautą visame garintuve, būtina vandens grandinėje sumontuoti srauto jungiklį, kurį galite išdėstyti ant įeinančių arba išeinančių vandens vamzdžių. Srauto jungiklio tikslas yra sustabdyti įrenginį nutrūkus vandens srautui, nes taip garintuvas bus apsaugotas nuo užšalimo. Gamintojas gali pasiūlyti specialiai šiam tikslui parinktą srauto jungiklį. Šis irklų tipo srauto jungiklis yra tinkamas sunkaus tipo pritaikymams ir 2 1/2" skersmens vamzdžiams. Jis yra su švariu kontaktu, kuris yra elektros jungtis prie gnybtų, pavaizduotų elektros schemoje; jį reikia taip kalibruoti, kad jis suveiktų, kai garintuvo vandens srautas nukrenta tiek, kad sudaro mažiau nei 80 % vardinio srauto, ir bet kokiu atveju patenka į tolesnėje lentelėje pateiktus apribojimus. Vandens grandinės paruošimas, patikra ir prijungimas Įrenginiuose yra vandens įvestis ir išvestis, skirtos aušintuvo jungčiai prie sistemos vandens grandinės. Šią grandinę prie įrenginio turi prijungti įgaliotas technikas, laikydamasis visų galiojančių nacionalinių ir europinių šios srities taisyklių. PASTABA. Toliau išvardyti komponentai nėra įtraukti į įrenginį, bet gali būti tiekiami pareikalavus, net jei juos sumontuoti būtina. Jeigu į vandens grandinę pateko nešvarumų, gali kilti problemų. Todėl kai jungiate vandens grandinę, visada atminkite: 1. Naudokite tik tokius vamzdžius, kurių vidus yra švarus. 2. Kai valote atplaišas, vamzdžio galas turi būti nukreiptas žemyn. 3. Vamzdžio galą uždenkite, kai stumiate jį pro sieną, kad į vamzdį nepatektų dulkių ir nešvarumų. 4. Išplaukite tarp įrenginio ir filtro esančios sistemos vamzdžius tekančiu vandeniu, o tada prijunkite juos prie sistemos Vandens įleidimo į garintuvą vamzdis 2. Srauto jungiklis 3. Vandens įleidimo jutiklis 4. Vandens įleidimo vamzdis su srauto jungikliu ir įtekančio vandens temperatūros jutikliu 5. Lankstas 6. Atgalinio srauto vamzdis 7. Vietos vandens vamzdžių grandinė 8. Filtras 9. Filtras ir kaušelis Sistemoje esantis vanduo turi būti ypač švarus, o visus alyvos ir rūdžių likučius reikia pašalinti. Sumontuokite mechaninį filtrą prie įleidimo į kiekvieną šilumokaitį. Jeigu nesumontuosite mechaninio filtro, kietosios dalelės ir (arba) suvirinimo atplaišos gali patekti į šilumokaitį. Rekomenduojame sumontuoti filtrą su filtravimo tinkleliu, kurio skylutės būtų ne didesnės nei 1,1 mm skersmens. D-EIMAC LT - 10/22

11 Gamintojas negali būti laikomas atsakingu už bet kokią žalą šilumokaičiams, jeigu nėra sumontuoti mechaniniai filtrai. Vandens apdorojimas Prieš paleisdami įrenginį išvalykite vandens grandinę. Nešvarumai, kalkių nuosėdos, nuolaužos ir kitos medžiagos gali susikaupti šilumokaičio viduje, todėl gali sumažėti jo šilumos mainų galia ir vandens srautas. Atitinkamai apdorojus vandenį gali sumažėti korozijos, erozijos, kalkių nuosėdų ir kt. susidarymas. Pasirinkite tinkamiausią apdorojimą, atsižvelgę į montavimo vietą, vandens sistemos ir vandens savybes. Gamintojas neatsako už žalą arba įrangos veikimo triktis. Vandens kokybė turi atitikti specifikacijas, pateiktas tolesnėje lentelėje. Patikrintini elementai Cirkuliu ojantis vanduo Vandens tiekimas ph esant 25 C 6,8~8,0 6,8~8,0 Elektros laidumas [ms/m] esant 25 C Chloro jonai [mg Cl /l] Sulfatų jonai [mg SO4² /l] Šarmingumas M (ph 4,8) [mg CaCO3/l] Bendras kietumas [mg CaCO3/l] Kalcio kietumas [mg CaCO3/l] Silicio jonai [mg SiO2/l] Pagrindiniai elementai Geležis [mg Fe/l] Varis [mg Cu/l] Sulfido jonai [mg S² /l] Amonio jonai [mg NH4+/l] < 40 < 30 Galimos problemos Korozija ir kalkių nuosėdos Korozija ir kalkių nuosėdos < 50 < 50 Korozija < 50 < 50 Korozija < 50 < 50 < 70 < 70 < 50 < 50 < 30 < 30 < 1,0 < 0,3 Kalkių nuosėdos Kalkių nuosėdos Kalkių nuosėdos Kalkių nuosėdos Korozija ir kalkių nuosėdos < 1,0 < 0,1 Korozija Neaptink ama Neaptink ama Korozija < 1,0 < 0,1 Korozija Likęs chloras [mg Cl/l] < 0,3 < 0,3 Laisvieji karbidai [mg CO2/l] Stabilumo rodiklis Korozija < 4,0 < 4,0 Korozija - - Korozija ir kalkių nuosėdos Vandens slėgis turi viršyti numatomą įrangos maksimalų darbinį slėgį. PASTABA. Suplanuokite atitinkamas apsaugas vandens grandinėje, kad užtikrintumėte, jog vandens slėgis niekada neviršys leistinos maksimalios ribos. Vandens srautas ir tūris G EWAQ~G SS modelis Minimalus vandens srautas l/s Maksimalus vandens srautas l/s EWAQ075G-SS 2,16 4,32 EWAQ085G-SS 2,40 4,80 EWAQ100G-SS 2,76 5,52 EWAQ110G-SS 3,06 6,12 EWAQ120G-SS 3,36 6,72 EWAQ140G-SS 4,02 8,04 EWAQ155G-SS 4,44 8,88 G EWAQ~G SR modelis Minimalus vandens srautas l/s Maksimalus vandens srautas l/s EWAQ075G-SR 1,98 3,96 EWAQ085G-SR 2,28 4,56 EWAQ100G-SR 2,64 5,28 EWAQ110G-SR 2,88 5,76 EWAQ120G-SR 3,12 6,24 EWAQ140G-SR 3,72 7,44 EWAQ155G-SR 4,14 8,28 EWAQ~G S modelis EWAQ080G-S 2,28 4,56 EWAQ090G-S 2,58 5,16 EWAQ105G-S 3,00 6,00 EWAQ115G-S 3,36 6,72 EWAQ130G-S 3,78 7,56 EWAQ150G-S 4,26 8,52 EWAQ~G R modelis EWAQ080G-R 2,16 4,32 EWAQ090G-R 2,46 4,92 EWAQ105G-R 2,88 5,76 EWAQ115G-R 3,18 6,36 EWAQ130G-R 3,60 7,20 EWAQ150G-R 4,02 8,04 Jeigu norite užtikrinti tinkamą įrenginio veikimą, vandens srautas garintuve turi atitikti naudojimo sritį, apibrėžtą ankstesnėje lentelėje, be to, sistemoje turi būti palaikomas minimalus vandens kiekis. Šalto vandens paskirstymo grandinėse turi būti minimalus vandens kiekis taip išvengsite pernelyg dažno kompresoriaus įsijungimo ir išsijungimo. Iš tiesų, kiekvieną kartą, kai kompresorius ima veikti, iš kompresoriaus šaldymo grandinėje ima cirkuliuoti pernelyg didelis alyvos kiekis ir tuo pat metu padidėja kompresoriaus statoriaus temperatūra, kurią sukelia paleidimo srovė. Todėl siekiant išvengti žalos kompresoriui, įtaisas buvo suprojektuotas taip, kad ribotų dažną išsijungimą ir įsijungimą: per vieną valandą įvyks tik 6 kompresoriaus paleidimai. Todėl sistemoje, kurioje įrengtas įrenginys, turi būti užtikrinta, jog bendras vandens kiekis bus toks, kad įrenginys galės veikti be pertrūkių, taigi bus labiau tausojama aplinka. Minimalų vandens kiekį įrenginyje apytiksliai apskaičiuosite pagal šią formulę: Įrenginiai su 2 kompresoriais: M (litrai) = (12,153 x DT ( C) 22,168) x P (kw) D-EIMAC LT - 11/22

12 kur: M = minimalus vandens kiekis įrenginyje, išreikštas litrais P = įrenginio šaldymo galia, išreikšta kw ΔT = įleidžiamo ir išleidžiamo vandens temperatūrų skirtumas, išreikštas C. Ši formulė galioja esant standartiniams mikroprocesoriaus parametrams. Jeigu norite labai tiksliai nustatyti vandens kiekį, rekomenduojame kreiptis į sistemos projektuotoją. Garintuvų ir atgavimo šilumokaičių apsauga nuo užšalimo Kuriant visą aušinimo arba šildymo instaliacijos sistemą tuo pat metu reikia atsižvelgti į du ar daugiau šių apsaugos nuo užšalimo metodų: 1. Vandens srauto tolydi cirkuliacija šilumokaičių viduje. 2. Papildoma šilumos izoliacija ir neapsaugotų vamzdžių šildymas 3. Nenaudojamo šilumokaičio ištuštinimas ir valymas bei priežiūra antioksidantinėje atmosferoje (azoto). Alternatyva: į vandens grandinę galima įpilti tinkamą kiekį glikolio (antifrizo. Montuotojas ir (arba) techninei priežiūrai priskirtas vietinis personalas privalo patikrinti, ar naudojami apsaugos nuo užšalimo metodai, ir užtikrinti, kad visada atliekamos apsaugos nuo užšalimo įtaisų tinkamos techninės priežiūros operacijos. Jeigu nesilaikysite anksčiau pateiktų instrukcijų, galite sugadinti įrenginį. Užšalimo sukeltai žalai garantija netaikoma. Elektros sistema Bendrosios specifikacijos Įrenginiai turi būti prijungti prie TN elektros tiekimo sistemos. Jeigu įrenginius reikia prijungti prie kitokio tipo elektros tiekimo sistemos, pavyzdžiui, IT sistemos, prašome kreiptis į gamyklą. Visos įrenginio elektros jungtys privalo būti sujungtos vadovaujantis galiojančiais nacionaliniais įstatymais ir Europos direktyvomis bei reglamentais. Visus montavimo, valdymo ir techninės priežiūros veiksmus turi atlikti kvalifikuotas personalas. Žr. įsigyto įrenginio specialią elektros schemą. Jeigu elektros schema su įrenginiu nepateikta arba ją pametėte, prašome kreiptis į gamintojo atstovą, kuris jums atsiųs jos kopiją. Esant neatitikimams tarp elektros schemos ir valdiklio bei valdymo skydelio elektros laidų vizualinės patikros, kreipkitės į gamintojo atstovą. Naudokite tik varinius laidus, jeigu norite išvengti jungimo vietų perkaitimo arba korozijos, kuri gali sukelti žalą įrenginiui. Jeigu norite išvengti trukdžių, visi valdymo ir kontrolės kabeliai turi būti sujungti atskirai nuo elektros kabelių, naudojant keletą tam skirtų kanalų. Prieš atlikdami įrenginio darbines operacijas, atidarykite bendrąjį atjungimo jungiklį, esantį ant pagrindinio elektros tiekimo. DĖMESIO: Jeigu įrenginys yra išjungtas, bet atjungimo jungiklis yra padėtyje Uždaryta, nenaudojamos grandinės vis tiek liks įjungtos. Niekada neatidarykite kompresorių gnybtų skydelio neatjungę mašinos pagrindinio jungiklio. Tuo pat metu vykstančios vienfazės ar trifazės apkrovos ir disbalansas tarp fazių gali sukelti nuotėkį į įžeminimą iki 150 ma, kai įrenginys veikia įprastai. Elektros tiekimo sistemos apsauga turi būti suprojektuota remiantis anksčiau minėtomis reikšmėmis. Elektros instaliacija montavimo vietoje Elektros instaliacijos operacijas montavimo vietoje ir galimus kitus komponentus turi atlikti įgaliotasis technikas, vadovaudamasis galiojančiais šios srities nacionaliniais ir Europos įstatymais. Elektros instaliacija vietoje turi būti atlikta vadovaujantis elektros schema, tiekiama su mašina, ir toliau pateiktomis instrukcijomis. Patikrinkite, ar naudojate tam skirtą elektros grandinę. Niekada nenaudokite bendro elektros tiekimo kartu su kita įranga. PASTABA. Elektros schemoje patikrinkite visas toliau pateiktas operacijas, kad geriau suprastumėte, kaip veikia įranga. Komponentų lentelė: F1, 2 Pagrindiniai įrangos saugikliai L1, 2, 3 Pagrindiniai elektros tiekimo gnybtai PE Pagrindinis įžeminimo gnybtas FS Jungiklis Q10 Pagrindinis izoliacijos jungiklis --- Elektros instaliacija vietoje Elektros grandinės ir instaliacijos reikalavimai 1. Įrenginio elektros tiekimas turi būti paruoštas taip, kad jį būtų galima įjungti ir išjungti nepriklausomai nuo kitų komponentų ar apskritai kitų įrenginių elektros tiekimo. 2. Sukurkite elektros grandinę įrenginio prijungimui. Ši grandinė turi turėti priderintus apsauginius įtaisus, t.y. tinklo jungiklį ir lydųjį saugiklį kiekvienai fazei, jei to reikalaujama montavimo šalies teisės aktų reglamentuose, taip pat įžeminimo detektorių. Išjunkite pagrindinio izoliatoriaus jungiklį prieš atlikdami bet kokį prijungimą (išjunkite jungiklį, išimkite arba atjunkite saugiklius). Įrenginio elektros tiekimo grandinės prijungimas Naudodami tinkamą laidą prijunkite elektros tiekimo grandinę prie elektros skydelio gnybtų L1, L2 ir L3. DĖMESIO: Niekada nesusukite, netraukite ar neprispauskite svoriu pagrindinio jungiklio gnybtų. Elektros tiekimo linijos laidai turi būti palaikomi atitinkamomis sistemomis. D-EIMAC LT - 12/22

13 Prie jungiklio prijungti laidai turi atitikti didelį izoliavimo atstumą ir izoliavimo paviršiaus atstumą tarp aktyvių laidų ir masės, vadovaujantis IEC , 1 ir 2 lentele bei vietiniais nacionaliniais įstatymais. Prie pagrindinio jungiklio prijungti laidai turi būti priveržti naudojant veržliarakčio veržimo momentą ir vadovaujantis suvienodintosiomis reikšmėmis, susijusiomis su naudojamų varžtų, poveržlių ir veržlių kokybe. Prijunkite įžeminimo laidą (geltoną ir žalią) prie PE įžeminimo gnybto. Apsauginio ekvipotencialaus laidininko (įžeminimo laidininko) skerspjūvis turi atitikti žemiau pateiktą EN Lentelę Nr.1. Varinių fazės laidininkų skerspjūvio zona, tiekianti energiją įrengimui S mm2 S < S 35 S > 35 Išorinio apsauginio vario laidininko minimali skerspjūvio zona Sp mm2 S 16 S/2 Bet kuriuo atveju, apsauginis ekvipotencialus laidininkas (įžeminimo laidininkas) turi turėti ne mažesnį nei 10 mm2 skerspjūvį, laikantis to paties standarto punkto. Jungiamieji laidai Paprastai prietaisas neveikia be srauto dėl standartiškai įrengto srautmačio, vis dėlto, siekiant dvigubos saugos, privaloma sumontuoti vandens siurblio būsenos kontaktą serijoje su srautmačio kontaktu, kad įrenginys būtų apsaugotas nuo veikimo, kol siurblys dar nepaleistas. Jeigu įrenginys pradės veikti be srauto, kils labai rimta žala (užšals garintuvas). Švarūs kontaktai Ant valdiklio yra švarūs kontaktai, nurodantys įrenginio būseną. Šie kontaktai gali būti sujungti, kaip pavaizduota elektros schemoje. Maksimali leistina srovė yra 2 A. Nuotolinės įvestys Be švarių kontaktų taip pat galima įrengti nuotolines įvestis. Jeigu norite jas sumontuoti, žr. elektros schemą. Prieš paleidimą Prieš paleidžiant įrenginį atliktinos patikros Patikrinkite, ar nėra išorinių pažeidimų Atidarykite visus užsidarančius vožtuvus Įsitikinkite, kad visos įrenginio dalys yra su perteklinio slėgio sudarymu šaldymo skysčio pagalba (garintuvui, oro kondensatoriui, kompresoriams), prieš prijungdami jas į hidraulinę grandinę. Jei įrenginys veikia prieš srovę, sumontuokite pagrindinį jungiklį, pagrindinius lydžiuosius jungiklius ir, jei to reikalaujama montavimo šalies teisės aktų reikalavimuose, įžeminimo detektorių. Pasirinkdami šias sudedamąsias dalis, vadovaukitės informacija, esančia ant įrenginio ID plokštelės ir atitinkamame techniniame kataloge. Prijunkite maitinimo įtampą ir patikrinkite, ar ji atitinka leidžiamas ±10% ribas, palyginti su klasifikacija, pateikta ant ID plokštelės. Pagrindinis maitinimo tiekimas turi būti išdėstytas taip, kad galėtų būti įjungtas ar išjungtas, nepriklausomai nuo kitų sistemos dalių ar įtaisų. Patikrinkite elektros laidų sistemą, L1, L2, L3 ir PE gnybtus. Sumontuokite vandens filtro rinkinius (taip pat tada, kai jie netiekiami) prie įleidimo į šilumokaičius. Paleiskite vandenį į šilumokaičius ir patikrinkite, ar srautas atitinka apribojimus, pateiktus punkto Vandens apkrova, srautas ir kokybė lentelėje. Vamzdžiai turi būti visiškai išplauti. Žr. punktą Vandens grandinės paruošimas, patikinimas ir prijungimas. Prijunkite siurblio kontaktus, jeigu įrenginys yra tokios serijos, kur yra srautmačio kontaktai, kad įrenginį būtų galima įjungti tik tada, kai vandens siurbliai veikia, o vandens srautas yra pakankamas. Patikrinkite alyvos lygį kompresoriuose. Patikrinkite, ar visi vandens jutikliai yra tinkamai pritvirtinti šilumokaityje (taip pat žr. lipduką ant šilumokaičio). Įrenginį pirmą kartą paleisti gali TIK DAIKIN įgaliotasis personalas. Griežtai draudžiama paleisti įrenginį (net ir labai trumpam) tuo pat metu nepatikrinus ir išsamiai neužpildžius šio sąrašo. PASTABA - Prieš įjungdami įrenginį: - perskaitykite naudojimo instrukciją, kuri yra pridėta prie įrenginio. Perskaitę instrukciją, geriau suprasite, kaip prietaisas ir elektroninis valdymo įtaisas veikia; - uždarykite elektros skydelio dureles D-EIMAC LT - 13/22

14 - Atidarykite izoliacinius ir (arba) išjungimo vožtuvus Prieš paleidimą patikrinkite, ar vis izoliaciniai ir (arba) išjungimo vožtuvai yra visiškai atidaryti. Naudotojo atsakomybė Prieš naudodamas įrenginį naudotojas būtinai turi būti tinkamai išmokytas ir susipažinęs su įrenginiu. Perskaitęs šį vadovą naudotojas taip pat privalo išanalizuoti mikroprocesoriaus veikimo ir elektros schemą, kad suprastų visų saugos įtaisų paleidimo seką, veikimą, išjungimo seką ir veikimą. Naudotojas turi pildyti žurnalą (sistemos knygelę), kuriame turi nurodyti sumontuoto įrenginio veikimo duomenis, periodinę techninę priežiūrą ir darbinius veiksmus. Jeigu operatorius pastebėjo nenormalias arba neįprastas veikimo sąlygas, jam rekomenduojama kreiptis į gamintojo įgaliotą techninę tarnybą. Periodinė techninė priežiūra Periodinės techninės priežiūros veiksmai (minimalūs) pateikti specialioje šio vadovo lentelėje Priežiūra ir ribota garantija Visi įrenginiai yra išbandyti gamykloje ir jiems suteikiama garantija tam tikram laikotarpiui. Šie įrenginiai buvo sukurti ir pagaminti laikantis aukštų kokybės standartų, pagrįstų ilgamečiu naudojimu be gedimų. Vis dėlto svarbu užtikrinti tinkamą ir periodinę techninę priežiūrą vadovaujantis visomis procedūromis, pateiktomis vadove, ir mašinų techninės priežiūros gerąja praktika. Primygtinai rekomenduojame sudaryti techninės priežiūros sutartį su gamintojo įgaliota tarnyba. Personalo patirtis ir įgūdžiai bėgant laikui gali užtikrinti efektyvų veikimą be problemų. Reikia sudaryti tinkamą įrenginio techninės priežiūros planą nuo pat įrenginio sumontavimo, o ne nuo paleidimo datos. Atminkite, kad jeigu naudosite įrenginį netinkamu būdu, viršysite jo veikimo apribojimus arba neatliksite tinkamos techninės priežiūros pagal šį vadovą, garantija taps negaliojanti. Jeigu norite taikyti garantinius apribojimus, ypač laikykitės šių punktų: 1. Įrenginys negali veikti viršydamas nurodytus apribojimus 2. Tiekiama elektra turi atitikti įtampos apribojimus ir būti be įtampos harmonikų ar staigių pokyčių. 3. Trifazėje elektros tiekimo įtampoje pusiausvyra tarp fazių neturi būti didesnė nei 2 %, vadovaujantis EN :2006 (4 skyrius punktas). 4. Jeigu kilo elektros problemų, įrenginys turi likti išjungtas, kol bus išspręstos problemos. 5. Neišjunkite ir neatšaukite saugos įtaisų: mechaninių, elektrinių ar elektroninių. 6. Vandens grandinei pripildyti naudojamas vanduo turi būti švarus ir tinkamai apdorotas. Arčiausiai prie garintuvo įleidimo angos reikia sumontuoti mechaninį filtrą. 7. Jeigu užsakymo momentu nebuvo susitarta konkrečiai, garintuvo vandens srautas niekada neturi viršyti 120 % ar būti mažesnis nei 80 % vardinės galios ir bet kokiu atveju jis turi atitikti šiame vadove pateiktus apribojimus. Privalomi periodiški patikrinimai ir Grupių (įrenginių) paleidimai Šios Grupės (įrenginiai) yra įtraukti į Europos direktyvos PED 97/23/EB klasifikacijos II ir III kategorijas. Grupės, priklausančios šiai kategorijai, turi būti periodiškai kontroliuojamos įgaliotų organizacijų, remiantis įvairiais šalies įstatymais. Rekomenduojame susisiekti su tokiomis organizacijomis, kad taip pat galėtumėte paprašyti leidimo įrangos paleidimui. D-EIMAC LT - 14/22

15 5 lentelė - Periodiškos priežiūros programa Veiksmų sąrašas Kas savaitę Kas mėnesį (1 pastaba) Bendrai: Veikimo duomenų rinkimas (3 pastaba) Mechanizmo apžiūra dėl gedimo ir/ar atpalaidavimo Šiluminės izoliacijos vientisumo patikrinimas Išvalyti ir nudažyti, jei reikia (4 pastaba) Vandens analizė Patikrinti srauto jungiklio veikimą Kasmet / Kas sezoną (2 pastaba) Elektra: Patikrinkite paleidimo seką Patikrinkite, ar kontaktai nesusidėvėję jei reikia, pakeiskite Patikrinkite, ar visi elektros gnybtai yra sandarūs - jei reikia, suveržkite Išvalykite elektros skydelio vidų (4 pastaba) Išvalykite elektros skydelio ventiliacijos filtrus (4 pastaba) Sudedamųjų dalių apžiūra dėl perkaitimo požymių Patikrinkite kompresoriaus ir elektrinės varžos veikimą Naudokite megaommetrą, kad patikrintumėte kompresoriaus variklio izoliaciją Šaldymo skysčio grandinė: Atlikite šaldymo skysčio nuotėkio bandymą Patikrinkite šaldymo skysčio lygį per patikrinimo angą lygis pilnas Patikrinkite apkrovos netekimą filtro džiovintuve (jei yra) Išanalizuokite kompresoriaus vibracijas Patikrinkite apsauginį vožtuvą (5 pastaba) Šilumokaičiai: Patikrinkite, ar šilumokaičiai švarūs (6 pastaba) Pastabos 1) Į mėnesio veiklą įeina visa savaitės veikla 2) Į metų (ar sezono pražios) veiklą įeina visa savaitės ir mėnesio veikla 3) Nuodugnesnei priežiūrai kasdien pamatuokite įrenginio veikimo vertes 4) Jei įrenginys yra sumontuotas agresyvioje aplinkoje, tokia veikla turi būti atliekama kartą per mėnesį. Žemiau pateiktos agresyvios aplinkos: - Aplinka su didelėmis pramoninių išmetamųjų dujų koncentracijomis atmosferoje: - Aplinka šalia jūros (druskingas oras); - Aplinka šalia dykumų, kur galimos smėlio audros; - Kitos agresyvios aplinkos. 5) Apsauginis vožtuvas Patikrinkite, ar dangtelis ir plomba nesugadinti. Patikrinkite, ar apsauginio vožtuvo išleidimo anga nebuvo užblokuota pašalinių objektų, rūdžių ar ledo. Patikrinkite pagaminimo datą ant apsauginio vožtuvo ir pakeiskite jį, kaip to reikalauja dabartiniai nacionalinių teisės aktų reikalavimai. 6) Išvalykite vandens šilumokaičius. Dalelės ir plaušai gali užkimšti šilumokaičius. Vandens srauto padidėjimas ar šiluminio efektyvumo kritimas parodo, kad šilumokaičiai yra užkimšti. Išvalykite oro šilumokaičio aušinimo plokšteles. Jei įrenginys yra sumontuotas aplinkoje, kurios ore yra aukšta dalelių koncentracija, gali prireikti dažnai valyti kondensatorių. Šaldymo dujų išleidimas iš apsauginio vožtuvo Neišleiskite šaldymo dujų iš apsauginio vožtuvo montavimo vietoje. Jei būtina, vožtuvas gali būti įrengtas su išleidimo žarnomis, kurių skerspjūvis ir ilgis atitinka šalies teisės aktų reikalavimus ir Europos direktyvas. Svarbi informacija dėl naudojamo šaldymo skysčio Šiame gaminyje yra fluorintų šiltnamio efektą sukeliančių dujų. Neišleiskite šaldymo skysčio dujų į atmosferą. Šaldymo skysčio tipas: R410A GWP reikšmė: 2087,5 (1) GWP = visuotinio atšilimo potencialas Šaldymo skysčio kiekis, kurio reikia standartiniam veikimui, nurodytas įrenginio gaminio duomenų plokštelėje. Faktinis šaldymo skysčio kiekis, esantis įrenginyje, pateiktas sidabrinėje plokštelėje elektros skydelio viduje. Vadovaujantis nacionalinių ir Europos teisės aktų nuostatomis, periodinių patikrų gali reikėti siekiant nustatyti galimą šaldymo skysčio nuotėkį. Jeigu norite D-EIMAC LT - 15/22

16 gauti daugiau informacijos, prašome kreiptis į vietinį platintoją. Įrenginio naudojimo laikotarpis Mūsų gaminių naudojimo laikas yra 10 (dešimt) metų. Švino akumuliatorius reikia surinkti ir nusiųsti į specialų atliekų surinkimo centrą. Alyvą reikia surinkti ir nusiųsti į specialų atliekų surinkimo centrą. Išmetimas Įrenginys pagamintas iš metalo, plastiko ir elektroninių dalių. Visas šias detales reikia išmesti vadovaujantis galiojančiais šios srities nacionaliniais ir Europos įstatymais. Šis vadovas yra techninė pagalba ir nėra įpareigojantis pasiūlymas. Negalime aiškiai ar numanomai garantuoti jo turinio užbaigtumo, tikslumo ar patikimumo. Visi jame pateikti duomenys ir specifikacijos gali būti keičiami be įspėjimo. Bus tvirtai laikomasi duomenų, pateiktų užsakymo momentu. Gamintojas neprisiima jokios atsakomybės už jokią tiesioginę ar netiesioginę žalą, plačiausia šio žodžio reikšme, kilusią dėl šio vadovo naudojimo / interpretavimo ar su tuo susijusią. Pasiliekame teisę be įspėjimo atlikti projekto ir konstrukcijos pakeitimus. Todėl vaizdas ant viršelio nėra įpareigojantis. D-EIMAC LT - 16/22

17 5 pav. Įrenginio elektros laidų montavimas vietoje Paaiškinimai AI Analogiškos įvestys A.R. Nuotolinis įjungimas/išjungimas (ON / OFF) M/S TS Pagrindinis/papildomas temperatūros jutiklis M/S BC Pagrindinė/papildoma jungčių dėžė D.L. Pageidaujama riba DI Skaitmeninės įvestys DO Skaitmeninės išvestys DSP Dvigubo nustatymo taškas EF Išorinis gedimas EFS Garintuvo srauto jungiklis GA Bendras pavojaus signalas KPE-1 1 siurblio vandens garintuvas KPE-2 2 siurblio vandens garintuvas S.O. Nustatymas išjungtas 1 Labai žemos įtampos monitorius (OP15A) D-EIMAC LT - 17/22

18 Tipinė šaldymo grandinė Kompresorių ir vandens įvesties bei išvesties numeriai yra orientaciniai. Norėdami sužinoti tikslias vandens jungtis, prašome remtis mechanizmo matmenų diagramomis. A D-EIMAC LT - 18/22

19 B Tipiška šaldymo grandinė su daliniu šilumos atstatymu Kompresorių ir vandens įvesties bei išvesties numeriai yra orientaciniai. Norėdami sužinoti tikslias vandens jungtis, prašome remtis mechanizmo matmenų diagramomis. D-EIMAC LT - 19/22

20 C Tipiška šaldymo grandinė su pilnu šilumos atstatymu Kompresorių ir vandens įvesties bei išvesties numeriai yra orientaciniai. Norėdami sužinoti tikslias vandens jungtis, prašome remtis mechanizmo matmenų diagramomis. D-EIMAC LT - 20/22

21 Paaiškinimai 1 Kompresorius 2 Šilumos atstatymas 3 Kondensatoriaus ritė ir ašinis ventiliatorius 4 Filtras 5 Solenoidinis vožtuvas 6 Termostatinis vožtuvas 7 ¼ SAE platėjantis vožtuvas 8 Šilumokaitis 9 Apžiūros stiklas 10 Elektroninis plėtimosi vožtuvas 11 Serviso prievadas 12 Garintuvas 13 Garintuvo vandens įvesties jungtis 14 Garintuvo vandens išvesties jungtis 15 Šilumos atstatymo vandens įvesties jungtis 16 Šilumos atstatymo vandens išvesties jungtis 17 Žemo slėgio apsauginis vožtuvas 18 Aukšto slėgio apsauginis vožtuvas EP Garintuvo vandens įvesties jungtis CP Aukšto slėgio daviklis ST Kompresorius F13 Siurbimo temperatūros jutiklis EEWT Aukšto slėgio jungiklis ELWT Garintuvo įeinančio vandens temperatūros jutiklis HREWT Garintuvo išeinančio vandens temperatūros jutiklis HRLWT Šilumos atstatymo įeinančio vandens temperatūros jutiklis D-EIMAC LT - 21/22

22 Šis leidinys buvo parengtas tik informavimo tikslais ir tai nėra privalomojo pobūdžio Daikin Applied Europe S.p.A. pasiūlymas. Daikin Applied Europe S.p.A. parengė šio leidinio turinį pagal turimą informaciją. Aiški ar numanoma garantija nesuteikiama dėl išsamumo, tikslumo, patikimo ar tinkamumo konkrečiai šio turinio paskirčiai bei jame nurodytiems produktams ir paslaugoms. Specifikacijos gali keistis be išankstinio įspėjimo. Žiūrėkite informaciją, nurodytą užsakymo metu. Daikin Applied Europe S.p.A. neprisiima jokios atsakomybės dėl tiesioginės ar netiesioginės žalos, plačiąja prasme, kylančios iš ar susijusios su šio leidinio naudojimu ir (arba) jo aiškinimu. Viso turinio autoriaus teisės priklauso Daikin Applied Europe S.p.A.. DAIKIN APPLIED EUROPE S.p.A. Via Piani di Santa Maria, Ariccia (Rome) - Italy Tel: (+39) Fax: (+39) D-EIMAC EU - 22/22

ATV/UTV GERVĖ INSTRUKCIJA LDH3000lbs LDF3000lbs

ATV/UTV GERVĖ INSTRUKCIJA LDH3000lbs LDF3000lbs ATV/UTV GERVĖ INSTRUKCIJA LDH3000lbs LDF3000lbs Skaitydami šias instrukcijas, pamatysite Įspėjimus ir atsargumo reikalavimus. Kiekvienas pranešimas turi konkretų tikslą. Įspėjimai ir pavojaus nustatymai.

Detaliau

LT SRC1 valdiklis TP590 Vienai patalpai skirtos rekuperacinės vėdinimo sistemos valdiklis SR700 SRHRV ventiliatorius TP600 Vienai patalpai skirtos rek

LT SRC1 valdiklis TP590 Vienai patalpai skirtos rekuperacinės vėdinimo sistemos valdiklis SR700 SRHRV ventiliatorius TP600 Vienai patalpai skirtos rek LT SRC1 valdiklis TP590 Vienai patalpai skirtos rekuperacinės vėdinimo sistemos valdiklis SR700 SRHRV ventiliatorius TP600 Vienai patalpai skirtos rekuperacinės vėdinimo sistemos ventiliatorius Gaminio

Detaliau

UAB Utenos šilumos tinklai (šilumos tiekėjo ir (ar) karšto vandens tiekėjo pavadinimas) įm.k , PVM mokėtojo kodas LT , Pramonės g. 11

UAB Utenos šilumos tinklai (šilumos tiekėjo ir (ar) karšto vandens tiekėjo pavadinimas) įm.k , PVM mokėtojo kodas LT , Pramonės g. 11 UAB Utenos šilumos tinklai (šilumos tiekėjo ir (ar) karšto vandens tiekėjo pavadinimas) įm.k.183843314, PVM mokėtojo kodas LT838433113, Pramonės g. 11, LT-28216 Utena, tel. (8 389) 63 641, faks. (8 389)

Detaliau

Techninis aprašymas RLV-KDV H tipo vožtuvas radiatoriams su integruotais termostatiniais vožtuvais užblokuojamas, su išleidimo galimybe ir integruotu

Techninis aprašymas RLV-KDV H tipo vožtuvas radiatoriams su integruotais termostatiniais vožtuvais užblokuojamas, su išleidimo galimybe ir integruotu H tipo vožtuvas radiatoriams su integruotais termostatiniais vožtuvais užblokuojamas, su išleidimo galimybe ir integruotu Taikymas Vožtuve yra integruotas slėgio perkryčio reguliatorius, užtikrinantis

Detaliau

Nexa serija Stūmokliniai ir hidrauliniai dozavimo siurbliai su dviguba diafragma UAB Elega, Žalgirio , Vilnius, LT 08217, Lietuva, Tel:

Nexa serija Stūmokliniai ir hidrauliniai dozavimo siurbliai su dviguba diafragma UAB Elega, Žalgirio , Vilnius, LT 08217, Lietuva, Tel: Nexa serija Stūmokliniai ir hidrauliniai dozavimo siurbliai su dviguba diafragma UAB Elega, Žalgirio 131-211, Vilnius, LT 08217, Lietuva, Tel: +370 5 2 715444; tel./faksas: +370 5 2 715445; mob. tel.:

Detaliau

Microsoft Word - KLOM.doc

Microsoft Word - KLOM.doc Aptarnavimo instrukcija Valdymas ir duomenų vaizdavimas Pagrindinis jungiklis Pagrindinis jungiklis yra skirtas katilo įjungimui ar išjungimui. Jis yra katilo valdymo skydelyje (pozicija 6, pav. 1). Pirmąjį

Detaliau

Lietuvos energetikos instituto

Lietuvos energetikos instituto LIETUVOS ENERGETIKOS INSTITUTO ŠILUMINIŲ ĮRENGIMŲ TYRIMO IR BANDYMŲ LABORATORIJA AKREDITAVIMO SRITIS (Lanksti sritis) 1(11) puslapis 1. Membraniniai dujų skaitikliai, kurių didžiausias debitas Q max 16

Detaliau

INW orpūtės ir oro siurbliai su šoniniu kanalu _ 1.1_Vienos pakopos 1.2_Dviejų pakopų 1.3_Aukšto slėgio Air and Vacuum Components

INW orpūtės ir oro siurbliai su šoniniu kanalu _ 1.1_Vienos pakopos 1.2_Dviejų pakopų 1.3_Aukšto slėgio Air and Vacuum Components INW orpūtės ir oro siurbliai su šoniniu kanalu _ 1.1_Vienos pakopos 1.2_Dviejų pakopų 1._Aukšto slėgio Air and Vacuum Components 1 INW orpūtės ir oro siurbliai su šoniniu kanalu _ Orpūtės / oro siurbliai

Detaliau

Transformatorių pastočių (skirstomųjų punktų) 10 kV linijiniai narveliai

Transformatorių pastočių (skirstomųjų punktų) 10 kV linijiniai narveliai Eil. Nr. PATVIRTINTA AB LESTO 2011 m. rugpjūčio 26 d. Elektros tinklo tarnybos direktoriaus-generalinio direktoriaus pavaduotojo nurodymu Nr. 365 TRANSFORMATORIŲ PASTOČIŲ (SKIRSTOMŲJŲ PUNKTŲ) 10 kv SEMI

Detaliau

Turinys Aprašas... 5 Funkcija Identifikacinės lentelės Montavimas... 6 Išpakavimas....

Turinys Aprašas... 5 Funkcija Identifikacinės lentelės Montavimas... 6 Išpakavimas.... Turinys Aprašas... 5 Funkcija............................. 5 Identifikacinės lentelės............................... 5 Montavimas... 6 Išpakavimas..... 6 Kėlimas...............................................

Detaliau

RR-GSM_IM_LT_110125

RR-GSM_IM_LT_110125 Retransliatorius RR-GSM Įrengimo instrukcija Draugystės g. 17, LT-51229 Kaunas El. p.: info@trikdis.lt www.trikdis.lt Retransliatorius RR-GSM perduoda priimtus pranešimus į centralizuoto stebėjimo pultą

Detaliau

Turinys Aprašas... 5 Funkcija... 5 Identifikacinės lentelės... 5 Montavimas... 6 Išpakavimas... 6 Kėlimas... 6 Reikalavimai... 7 Montavimas... 9 Bendr

Turinys Aprašas... 5 Funkcija... 5 Identifikacinės lentelės... 5 Montavimas... 6 Išpakavimas... 6 Kėlimas... 6 Reikalavimai... 7 Montavimas... 9 Bendr Turinys Aprašas... 5 Funkcija... 5 Identifikacinės lentelės... 5 Montavimas... 6 Išpakavimas... 6 Kėlimas... 6 Reikalavimai... 7 Montavimas... 9 Bendra informacija apie įrengimą... 10 Įrengimas garintuvo

Detaliau

Turinys Aprašas... 3 Funkcija... 3 Identifikacinės lentelės... 3 Montavimas... 4 Išpakavimas... 4 Kėlimas... 4 Reikalavimai... 5 Montavimas... 7 Bendr

Turinys Aprašas... 3 Funkcija... 3 Identifikacinės lentelės... 3 Montavimas... 4 Išpakavimas... 4 Kėlimas... 4 Reikalavimai... 5 Montavimas... 7 Bendr Turinys Aprašas... 3 Funkcija... 3 Identifikacinės lentelės... 3... 4 Išpakavimas... 4 Kėlimas... 4 Reikalavimai... 5... 7 Bendra informacija apie įrengimą... 8 Įrengimas garintuvo arba kondensatoriaus

Detaliau

RET2000 Elektronisis Skaitmeninis Termostatas su LCD

RET2000 Elektronisis Skaitmeninis Termostatas su LCD MAKING MODERN LIVING POSSIBLE RET2000 B/M/MS Elektroninis skaitmeninis termostatas su LCD Danfoss Heating Montavimo vadovas Norėdami gauti išsamią spausdintą šių instrukcijų versiją, skambinkite Rinkodaros

Detaliau

CarSense 303 M A G N E T I N Ė K I L P A N A U D O J I M O I N S T R U K C I J A

CarSense 303 M A G N E T I N Ė K I L P A N A U D O J I M O I N S T R U K C I J A CarSense 303 M A G N E T I N Ė K I L P A N A U D O J I M O I N S T R U K C I J A Turinys Produkto apžvalga 2 Specifikacija 3 Naudojimas 4 Nustatymai ir indikatoriai 7 Pajungimo kontaktai 8 Gedimų šalinimas

Detaliau

Techninis aprašymas Tolygaus valdymo pavara AME 435 Aprašymas Vožtuvo srauto reguliavimo funkciją. Srautą galima įvairiai reguliuoti nuo tiesinio iki

Techninis aprašymas Tolygaus valdymo pavara AME 435 Aprašymas Vožtuvo srauto reguliavimo funkciją. Srautą galima įvairiai reguliuoti nuo tiesinio iki Techninis aprašymas Tolygaus valdymo pavara AME 435 Aprašymas Vožtuvo srauto reguliavimo funkciją. Srautą galima įvairiai reguliuoti nuo tiesinio iki logaritminio arba atvirkščiai. Nuo svyravimų sauganti

Detaliau

Microsoft Word - Awalift 80 Manual_LT.doc

Microsoft Word - Awalift 80 Manual_LT.doc Nuotekų perpumpavimo įrenginys su nešmenų atskyrimu Awalift 80 Instaliavimo ir naudojimo instrukcija Puslapis 1 / 9 Bendra informacija Nuotekų perpumpavimo įrenginiai naudojami kai nuotekų vamzdis yra

Detaliau

MES PAKEISIME JŪSŲ GYVENIMO KOKYBĘ ASV-P balansinis ventilis su 1.5 m impulsiniu vamzdeliu (G1/16 A) ir dreno čiaupu (G 3/4 A) Pastovus slėgio perkryt

MES PAKEISIME JŪSŲ GYVENIMO KOKYBĘ ASV-P balansinis ventilis su 1.5 m impulsiniu vamzdeliu (G1/16 A) ir dreno čiaupu (G 3/4 A) Pastovus slėgio perkryt MES PAKEISIME JŪSŲ GYVENIMO KOKYBĘ ASV-P balansinis ventilis su 1.5 m impulsiniu vamzdeliu (G1/16 A) ir dreno čiaupu (G 3/4 A) Pastovus slėgio perkrytis 0.1 bar (10 kpa) ASV-PV balansinis ventilis su m

Detaliau

Microsoft Word - BX.doc

Microsoft Word - BX.doc STUMDOMŲ KIEMO VARTŲ AUTOMATIKA 1. Automatika (BX-A / BX-B); 2. Valdymo blokas; 3. Imtuvas; 4. Galinių išjung jų atramos 5. Dantytas b gis; 6. Raktas išjung jas; 7. Lempa; 8. Antena 9. Fotoelementai 10.

Detaliau

HISENSE NAUDOJIMO IR ĮRENGIMO INSTRUKCIJA Dėkojame, kad įsigijote šį oro kondicionierių. Prieš įrengdami ir pradėdami naudoti šį prietaisą, įdėmiai pe

HISENSE NAUDOJIMO IR ĮRENGIMO INSTRUKCIJA Dėkojame, kad įsigijote šį oro kondicionierių. Prieš įrengdami ir pradėdami naudoti šį prietaisą, įdėmiai pe HISENSE NAUDOJIMO IR ĮRENGIMO INSTRUKCIJA Dėkojame, kad įsigijote šį oro kondicionierių. Prieš įrengdami ir pradėdami naudoti šį prietaisą, įdėmiai perskaitykite šią instrukciją ir pasilikite ją ateičiai.

Detaliau

Layout 1

Layout 1 Kvalifikacijos kėlimo kursų programos Pneumatika Pneumatikos pagrindai mašinų operatoriams P100 Suteikite savo mašinų operatoriams įgūdžių optimalaus darbinio slėgio nustatymui, oro pratekėjimų (nuostolių)

Detaliau

JABRA REVO WIRELESS Naudotojo Vadovas jabra.com/revowireless

JABRA REVO WIRELESS Naudotojo Vadovas jabra.com/revowireless Naudotojo Vadovas jabra.com/revowireless TURINYS 1. SVEIKI...3 2. APŽVALGA... 4 3. KAIP DĖVĖTI...5 3.1 AUKŠČIO REGULIAVIMAS 3.2 SULENKIAMI LANKSTAI 4. ĮKROVIMAS...7 4.1 BATERIJOS BŪSENA 5. PRIJUNGIMAS...

Detaliau

55 C 35 C Logatherm WPL 31 A A ++ A + A B C D E F G A + A db kw kw 64 db /2013

55 C 35 C Logatherm WPL 31 A A ++ A + A B C D E F G A + A db kw kw 64 db /2013 55 C 35 C A B C D E F G 28 30 27 28 29 31 db kw kw 64 db 2015 811/2013 A B C D E F G 2015 811/2013 Duomenys atitinka Reglamentų (ES) 811/2013 ir (ES) 813/2013 reikalavimus. Gaminio parametrai Simbolis

Detaliau

GYVENAMŲJŲ PATALPŲ GARANTIJOS SĄLYGOS QUICK-STEP PARKETO GRINDYS APŽVALGA Gaminys Gyvenamųjų patalpų garantija * ir Click sistema Edge Protect + Surfa

GYVENAMŲJŲ PATALPŲ GARANTIJOS SĄLYGOS QUICK-STEP PARKETO GRINDYS APŽVALGA Gaminys Gyvenamųjų patalpų garantija * ir Click sistema Edge Protect + Surfa GYVENAMŲJŲ PATALPŲ GARANTIJOS SĄLYGOS QUICK-STEP PARKETO GRINDYS APŽVALGA Gaminys Gyvenamųjų patalpų garantija * ir Click sistema Edge Protect + Surface Protect + Komercinės paskirties Massimo Imperio

Detaliau

Microsoft Word - ALYTAUS namo 10kV kiekiai.doc

Microsoft Word - ALYTAUS namo 10kV kiekiai.doc Poz., eil. Nr. TS Pavadinimas ir techninės charakteristikos Žymuo Mato vnt. Kiekis Papildomi duomenys 1 2 3 4 5 6 7 TS1 1. MT ĮRENGINIAI Tranzitinė modulinė transformatorinė pastotis MT-10/0,4 su vienu

Detaliau

Autorinė sutartis Nr

Autorinė sutartis Nr UAB INFORMACINIŲ TECHNOLOGIJŲ PASAULIS GENERALINIS DIREKTORIUS TOMAS LEVINSKAS SAULĖS ELEKTRINĖS ĮDIEGIMO KOMERCINIS PASIŪLYMAS 2012.08.21 Kaunas UAB Informacinių technologijų pasaulis Generalinis direktorius

Detaliau

Individualus projektas Programa TE-PM, TE-PS, TE-SL, TEstream 4, TEstream 6, TEstream 8, TEstreamOBD 4, TEstreamOBD 6, TEstreamOBD 8 sistemų naudotoja

Individualus projektas Programa TE-PM, TE-PS, TE-SL, TEstream 4, TEstream 6, TEstream 8, TEstreamOBD 4, TEstreamOBD 6, TEstreamOBD 8 sistemų naudotoja Individualus projektas Programa TE-PM, TE-PS, TE-SL, TEstream 4, TEstream 6, TEstream 8, TEstreamOBD 4, TEstreamOBD 6, TEstreamOBD 8 sistemų naudotojams Alternatyvus valdymo pultas telefone ViPGaS programos

Detaliau

Brošiūra - Oleopator P

Brošiūra - Oleopator P ACO plastikiniai atskirtuvai Polietileniniai ACO Oleopator P ir Oleopass P serijos naftos produktų atskirtuvai Oleopator P I klasė I klasės Oleopator P naftos produktų atskirtuvai yra pritaikyti montuoti

Detaliau

Sutrumpintas katalogas Automatikos ir paskirstymo skydeliai Instaliacinės dėžutės

Sutrumpintas katalogas Automatikos ir paskirstymo skydeliai Instaliacinės dėžutės Sutrumpintas katalogas Automatikos ir paskirstymo skydeliai Instaliacinės dėžutės Turinys Plastikiniai skydeliai ir dėžutės (Lentelė-santrauka). 4 IP 40 skydeliai atviram montavimui Unibox serija. 6 Mini

Detaliau

EHG671X.indd

EHG671X.indd AUTORIZUOTAS APTARNAVIMAS Prietaisas praėjo kokybės kontrolę gamykloje, kurios tikslas buvo įvertinti prietaiso techninę būklę ir esant reikalui sureguliuoti. Kiekvieną kartą taisant prietaisą reikia elgtis

Detaliau

Danfoss Link TM Wi-Fi Namų šildymas, valdomas nuotoliniu būdu 24/7 namų šildymo valdymas iš bet kurios vietos su Danfoss Link programėle ismanussildym

Danfoss Link TM Wi-Fi Namų šildymas, valdomas nuotoliniu būdu 24/7 namų šildymo valdymas iš bet kurios vietos su Danfoss Link programėle ismanussildym Wi-Fi Namų šildymas, valdomas nuotoliniu būdu 24/7 namų šildymo valdymas iš bet kurios vietos su Danfoss Link programėle ismanussildymas.danfoss.lt Danfoss Link Wi-Fi sistema Wi-Fi sistema leidžia: Valdyti

Detaliau

Microsoft Word - Tigras2New1.doc

Microsoft Word - Tigras2New1.doc 1 Gerbiamas pirkėjau, Dėkojame Jums, kad pasirinkote firmos PROTHERM dujinį pakabinamą katilą ir tapote jo savininku. Norint, kad Jūsų įsigytas katilas dirbtų optimaliai būtiną laikytis nurodymų išdėstytų

Detaliau

Potinkinės sistemos TECEbox Uni TECEbox Uni Kainynas 2019/2020

Potinkinės sistemos TECEbox Uni TECEbox Uni Kainynas 2019/2020 Potinkinės sistemos Kainynas 09/00 5 METŲ atsarginių dalių atsargų garantija* TECEbox MODULIS SU UNI VANDENS BAKELIU Laiko patikrintus modulius su Uni vandens bakeliais galima montuoti prie vientisos sienos,

Detaliau

priedai ir pasirenkami prietaisai medienos smulkintuvams designed manufac tur ed denmar k Reliable Chipping

priedai ir pasirenkami prietaisai medienos smulkintuvams designed manufac tur ed denmar k Reliable Chipping priedai ir pasirenkami prietaisai medienos smulkintuvams designed manufac tur ed denmar k Reliable Chipping pritaikykite savo tp medienos smulkintuvą tam darbui, kurį ketinate atlikti Linddana skiria labai

Detaliau

om_wilo_drainlift_s__ _02__1706_dina4_lt

om_wilo_drainlift_s__ _02__1706_dina4_lt Pioneering for You DrainLift S Montavimo ir naudojimo instrukcija 544878 Ed.0/07-06 Turinys Bendroji dalis... 5. Apie šią instrukciją... 5. Autorių teisės... 5.3 Išlyga dėl pakeitimų... 5.4 Garantija...

Detaliau

Aptarnavimo instrukcija specialistui VIESMANN Vitoligno 100-S Tipas VL1A Medžio dujų generacijos katilas iki 50 cm ilgio malkoms VITOLIGNO 100-S 5441

Aptarnavimo instrukcija specialistui VIESMANN Vitoligno 100-S Tipas VL1A Medžio dujų generacijos katilas iki 50 cm ilgio malkoms VITOLIGNO 100-S 5441 Aptarnavimo instrukcija specialistui VIESMANN Vitoligno 100-S Tipas VL1A Medžio dujų generacijos katilas iki 50 cm ilgio malkoms VITOLIGNO 100-S 7/2009 Prašome saugoti! Saugos nuorodos Saugumo nuorodos

Detaliau

doc

doc Pramoniniai dažai Bendras tipas 2 komponentų epoksidas Bendras aprašymas Šiuos produktus rekomenduojama naudoti norint prailginti dažymo laikotarpį esant šaltam klimatui, drėgniems paviršiams ir darbams,

Detaliau

TECEbox_2017.indd

TECEbox_2017.indd Potinkinės sistemos ĮMŪRIJAMI MODULIAI KAINYNAS 2017 ĮMŪRIJAMI MODULIAI SU SURINKTU IR PILNAI IŠBANDYTU VANDENS BAKELIU puikus sprendimas esant mūrinėms sienoms. Bakelis montuojamas nišoje. Tvirtas, patikimas,

Detaliau

PipeLife Stilla (LT)

PipeLife Stilla (LT) Pipelife Stilla Triukšmą slopinanti nuotekų sistema PPHT UAB Pipelife Lietuva yra koncerno Pipelife International GmbH dukterinė įmonė. Pipelife International GmbH koncerną įkūrė ir valdo dvi įmonės Wieneberger

Detaliau

Polaroid ZIP Nuotraukų spaudiniai nenaudojant rašalo Savininko vadovas {General Product Image} Sveiki! Sveiki prisijungę prie Polaroid šeimos. Šis var

Polaroid ZIP Nuotraukų spaudiniai nenaudojant rašalo Savininko vadovas {General Product Image} Sveiki! Sveiki prisijungę prie Polaroid šeimos. Šis var Polaroid ZIP Nuotraukų spaudiniai nenaudojant rašalo Savininko vadovas {General Product Image} Sveiki! Sveiki prisijungę prie Polaroid šeimos. Šis vartotojo vadovas trumpai supažindins su jūsų naujuoju

Detaliau

Microsoft Word - L000056_B_draft_LT.doc

Microsoft Word - L000056_B_draft_LT.doc OPERATORIAUS INSTRUKCIJA BD ProbeTec ET lizės kaitintuvas BD ProbeTec ET pradmenų ir šildymo kaitintuvas Becton, Dickinson and Company 7 Loveton Circle Sparks, Maryland 21152 JAV 800-638-8663 BENEX Limited

Detaliau

BASEINO OCTO+ 460, 540, 640 IR 840 MODELIO, AIKŠTELĖS PARUOŠIMAS IR MEDINIO KARKASO SURINKIMAS + LENTJUOSTES MONTAVIMAS + PATIESALO MONTAVIMAS Atlikit

BASEINO OCTO+ 460, 540, 640 IR 840 MODELIO, AIKŠTELĖS PARUOŠIMAS IR MEDINIO KARKASO SURINKIMAS + LENTJUOSTES MONTAVIMAS + PATIESALO MONTAVIMAS Atlikit BASEINO OCTO+ 460, 540, 640 IR 840 MODELIO, AIKŠTELĖS PARUOŠIMAS IR MEDINIO KARKASO SURINKIMAS + LENTJUOSTES MONTAVIMAS + PATIESALO MONTAVIMAS Atlikite aikštelės nuţymėjimą po baseinu, pašalinkite augalus,

Detaliau

CIVILINĖS AVIACIJOS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS Į S A K Y M A S DĖL MĖGĖJIŠKOS KONSTRUKCIJOS ORLAIVIŲ GAMYBOS, JŲ TINKAMUMO SKRAIDYTI NUSTATYMO IR NAU

CIVILINĖS AVIACIJOS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS Į S A K Y M A S DĖL MĖGĖJIŠKOS KONSTRUKCIJOS ORLAIVIŲ GAMYBOS, JŲ TINKAMUMO SKRAIDYTI NUSTATYMO IR NAU CIVILINĖS AVIACIJOS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS Į S A K Y M A S DĖL MĖGĖJIŠKOS KONSTRUKCIJOS ORLAIVIŲ GAMYBOS, JŲ TINKAMUMO SKRAIDYTI NUSTATYMO IR NAUDOJIMO TAISYKLIŲ 2001 m. gruodžio 27 d. Nr. 109 Vilnius

Detaliau

STANDARTŲ RENGĖJŲ MOKYMAI

STANDARTŲ RENGĖJŲ MOKYMAI PATVIRTINTA VšĮ Vilniaus Jeruzalės darbo rinkos mokymo centro direktoriaus 2015 m. rugpjūčio 31 d. įsakymu Nr. V-110 TARPTAUTINIO SUVIRINTOJO NEFORMALAUS MOKYMO PROGRAMA Programos kodas: 1508311101 Įgyjama

Detaliau

Energijos taupymas Akumuliatorių naudojimo patarimai

Energijos taupymas Akumuliatorių naudojimo patarimai Energijos taupymas Akumuliatorių naudojimo patarimai Penki būdai pailginti akumuliatoriaus eksploatavimo laiką Išjungtas variklis yra iššūkis akumuliatoriui. Prietaisams ir sistemoms reikia elektros energijos,

Detaliau

DĖL APLINKOS IR SVEIKATOS MOKSLO KOMITETO ĮSTEIGIMO

DĖL APLINKOS IR SVEIKATOS MOKSLO KOMITETO ĮSTEIGIMO LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRAS ĮSAKYMAS DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRO 011 M. KOVO D. ĮSAKYMO NR. V-199 DĖL LIETUVOS HIGIENOS NORMOS HN 80:011 ELEKTROMAGNETINIS

Detaliau

Untitled

Untitled Montuotojo vadovas Geoterminis šilumos siurblys LEK IHB LT 16432 331495 Glaustas vadovas Naršymas Mygtukas Ok (patvirtinti / pasirinkti) Grįžimo mygtukas (grįžti, panaikinti, uždaryti) Valdymo rankenėlė

Detaliau

KROSNININKO SERTIFIKAVIMO schema

KROSNININKO SERTIFIKAVIMO schema Development of VET Training on Energy Efficient Stoves and Fireplaces ENEFFIS No. 2016-1-LT01-KA202-023161 KROSNININKO SERTIFIKAVIMO schema Parengė: VšĮ Vilniaus statybininkų rengimo centras Asociacija

Detaliau

G TECTA 4G Keleto dujų nustatymo prietaisas LT Trumpas pradžios vadovas

G TECTA 4G Keleto dujų nustatymo prietaisas LT Trumpas pradžios vadovas G TECTA 4G Keleto dujų nustatymo prietaisas Trumpas pradžios vadovas 2 Turinys Saugos ir įspėjimų informacija 2 Pakuotės turinys 3 Gaminio apžvalga 3 Gaminio savybės 3 Baterijos patikrinimas 4 Įjungimas

Detaliau

Rockwool LIETUVA Grindų šiltinimas Tarpauštinių perdangų ir grindų ant grunto šilumos ir garso izoliacija

Rockwool LIETUVA Grindų šiltinimas Tarpauštinių perdangų ir grindų ant grunto šilumos ir garso izoliacija Rockwool LIETUVA Grindų šiltinimas Tarpauštinių perdangų ir grindų ant grunto šilumos ir garso izoliacija Garso izoliavimas SMŪGIO GARSO IZOLIAVIMAS Smūgio garso izoliavimo rodiklis nusako tarpaukštinės

Detaliau

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Hidraulinių bandymų reglamentavimas ir praktika LR teisės aktai reglamentuojantys hidraulinius bandymus 1. Elektrinių ir elektros tinklų eksploatavimo taisykles (patv. 2012-10-29 d. įs. Nr.1-211); 823.

Detaliau

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Sisteminės kontrolės priemonės moderniam šilumos tiekimui Vytautas Deksnys KTU multisensorinių sistemų laboratorija Tel. 8698 48828, 0037037 300541 Vytautas.Deksnys@ktu.lt Paskirtis Priemonės yra skirtos

Detaliau

A5_jazyky.indd

A5_jazyky.indd SHM 5206WH LT Rankinis plaktuvas - 1 - LT Rankinis plaktuvas Svarbios saugos taisyklės ATIDŽIAI PERSKAITYKITE IR PASILIKITE JAS ATEIČIAI. Šį prietaisą galima naudoti vaikams nuo 8 metų amžiaus ir asmenims,

Detaliau

Product Summary: Food

Product Summary: Food Transportui taikomi ES ŽVP kriterijai Žalieji viešieji pirkimai (ŽVP) yra savanoriškai taikoma priemonė. Šiame dokumente išdėstomi transportui taikomi parengti ŽVP kriterijai. Pridedamoje Techninėje informacinėje

Detaliau

Kokteilių plaktuvas Naudojimo instrukcija LT SBL 2300 / SBL 2500 Prieš naudodamiesi šiuo prietaisu, perskaitykite jo naudojimo instrukciją, net jei ja

Kokteilių plaktuvas Naudojimo instrukcija LT SBL 2300 / SBL 2500 Prieš naudodamiesi šiuo prietaisu, perskaitykite jo naudojimo instrukciją, net jei ja Naudojimo instrukcija Prieš naudodamiesi šiuo prietaisu, perskaitykite jo naudojimo instrukciją, net jei jau žinote, kaip naudotis panašiais prietaisais. Naudokite šį prietaisą tik taip, kaip aprašyta

Detaliau

Patalpų šildymas, Renovacija Plonas grindų šildymo kilimėlis, montuojamas po visų tipų grindų danga Taikymo aprašymas Protinga šiluma

Patalpų šildymas, Renovacija Plonas grindų šildymo kilimėlis, montuojamas po visų tipų grindų danga Taikymo aprašymas Protinga šiluma Patalpų šildymas, Renovacija Plonas grindų šildymo kilimėlis, montuojamas po visų tipų grindų danga Taikymo aprašymas Protinga šiluma Turinys Trumpai apie taikymą... 3 Produkto parinkimas... 4 Skaičiavimai...

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS AZARTINIŲ LOŠIMŲ ĮSTATYMO NR. IX-325 2, 10, 15, 16, 29 STRAIPSNIŲ PAKEITIMO IR ĮSTATYMO PAPILDYMO 15 1, 16 1 STRAIPSNIAIS ĮSTATYM

LIETUVOS RESPUBLIKOS AZARTINIŲ LOŠIMŲ ĮSTATYMO NR. IX-325 2, 10, 15, 16, 29 STRAIPSNIŲ PAKEITIMO IR ĮSTATYMO PAPILDYMO 15 1, 16 1 STRAIPSNIAIS ĮSTATYM LIETUVOS RESPUBLIKOS AZARTINIŲ LOŠIMŲ ĮSTATYMO NR. IX-325 2, 10, 15, 16, 29 STRAIPSNIŲ PAKEITIMO IR ĮSTATYMO PAPILDYMO 15 1, 16 1 STRAIPSNIAIS ĮSTATYMAS 2017 m. lapkričio 21 d. Nr. XIII-771 Vilnius 1 straipsnis.

Detaliau

Jabra SPEAK 410 Naudotojo vadovas

Jabra SPEAK 410 Naudotojo vadovas Jabra SPEAK 410 Naudotojo vadovas www.jabra.com TURINYS SVEIKI...3 GAMINIO APŽVALGA...3 ĮRENGIMAS...4 PRIJUNGIMAS...4 KONFIGŪRACIJA...4 SKAMBINIMO FUNKCIJOS...4 2 SVEIKI Sveikiname įsigijus garsiakalbį

Detaliau

TRUMPA AIRTIES AIR4920 DIEGIMO INSTRUKCIJA

TRUMPA AIRTIES AIR4920 DIEGIMO INSTRUKCIJA TRUMPA AIRTIES AIR4920 DIEGIMO INSTRUKCIJA www.telia.lt PASKIRTIS IR NAUDOJIMAS Įrenginiai AirTies Air4920 skirti naudoti tiek po vieną (1), tiek tarpusavyje sujungus kelis (2). Tarpusavyje sujungti įrenginius

Detaliau

ELEKTROS ENERGETIKOS SEKTORIAUS DARBUOTOJŲ, KURIE PRIVALO BŪTI ATESTUOJAMI, SĄRAŠAS

ELEKTROS ENERGETIKOS SEKTORIAUS DARBUOTOJŲ, KURIE PRIVALO BŪTI ATESTUOJAMI, SĄRAŠAS INFORMACIJA APIE SERTIFIKAVIMO INSTITUCIJOSE IR ENERGETIKOS ĮMONĖSE ATESTUOTUS ENERGETIKOS DARBUOTOJUS (215 M.) Valstybinė energetikos inspekcija prie Energetikos ministerijos (toliau Inspekcija), vadovaudamasi

Detaliau

Mechaninės sėjamosios EcoLine, ProfiLine ir MasterLine

Mechaninės sėjamosios EcoLine, ProfiLine ir MasterLine Mechaninės sėjamosios EcoLine, ProfiLine ir MasterLine EcoLine Lengva ir tiksli Ideali mažo ir vidutinio dydžio ūkiams, EcoLine sėjamoji gali būti naudojama tik kaip sėjamoji paskui traktorių arba kombinuojama

Detaliau

Funkcionalumo išsaugojimas, statybinė

Funkcionalumo išsaugojimas, statybinė Funkcionalumo išsaugojimas, statybinė medžiaga mediena Kabelių sistemos pagal DIN 4102 12 dalį Building Connections funkcionalumo išsaugojimas Statybinė medžiaga mediena Kilus gaisrui daugelyje pastatų,

Detaliau

Verification Opinion Template

Verification Opinion Template Nepriklausomos pagrįsto patikinimo patikros ataskaitos išvada apyvartinių taršos leidimų prekybos ES ATLPS metinių ataskaitų teikimas DUOMENYS APIE VEIKLOS VYKDYTOJĄ Veiklos vykdytojo pavadinimas: VĮ Visagino

Detaliau

UAB “Reimpex Kaunas”, Gedimino 43, 3000 Kaunas

UAB “Reimpex Kaunas”, Gedimino 43, 3000 Kaunas Klijai stiklo paketo įklijavimui varčioje blaugelb RC Panaudojimo sritys: Naudojant šiuos klijus įklijuoti stiklo paketui į profilį, pasiekiama RC2 ir RC3 priešįsilaužiminė klasė; Ženkliai pagerina varčios

Detaliau

EUROPOS KOMISIJA Briuselis, C(2012) 2384 final KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO SPRENDIMAS kuriuo priimamas valstybių narių teikiamų Europ

EUROPOS KOMISIJA Briuselis, C(2012) 2384 final KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO SPRENDIMAS kuriuo priimamas valstybių narių teikiamų Europ EUROPOS KOMISIJA Briuselis, 2012 04 18 C(2012) 2384 final KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO SPRENDIMAS 2012 04 18 kuriuo priimamas valstybių narių teikiamų Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2008/98/EB dėl

Detaliau

VALSTYBINĖ KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJA NUTARIMAS DĖL AB ENERGIJOS SKIRSTYMO OPERATORIUS ELEKTROS ENERGIJOS PERSIUNTIMO PASLAUGOS KAINŲ IR

VALSTYBINĖ KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJA NUTARIMAS DĖL AB ENERGIJOS SKIRSTYMO OPERATORIUS ELEKTROS ENERGIJOS PERSIUNTIMO PASLAUGOS KAINŲ IR VALSTYBINĖ KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJA NUTARIMAS DĖL AB ENERGIJOS SKIRSTYMO OPERATORIUS ELEKTROS ENERGIJOS PERSIUNTIMO PASLAUGOS KAINŲ IR JŲ TAIKYMO TVARKOS PASKELBIMO 2018 m. lapkričio 16

Detaliau

Oxygen X-Air C200 brošiūra (5)

Oxygen X-Air C200 brošiūra (5) ŠVARUS ORAS NAMUOSE SVEIKOS GYVENSENOS PAGRINDAS Mūsų sveikata priklauso nuo aplinkos, kurioje gyvename. Sportas bei aktyvumas, sveika mityba ir kitos pastangos nueis perniek, jei kvėpuosime užterštu oru.

Detaliau

Let motorized intelligence solve your application challenges

Let motorized intelligence solve your application challenges Motorizuoti valdymo vožtuvai Motorizuota išmani įranga padeda spręsti sudėtingų sistemų problemas ŠVok, centrinio šildymo, centralizuoto šilumos tiekimo bei vėsinimo sistemoms. Per pastaruosius dvejus

Detaliau

200_TRA_LT.cdr

200_TRA_LT.cdr 200 TRA LT NAUDOJIMO INSTRUKCIJA www.auraton.lt 2 Dėkojame, kad pirkote mūsų modernų temperatūros reguliatorių AURATON 200 TRA, kuris yra suprojektuotas ir pagamintas profesionalaus mikroprocesoriaus pagrindu.

Detaliau

Rekomendacijos vietinės reikšmės kelių su žvyro danga taisymui

Rekomendacijos vietinės reikšmės kelių su žvyro danga taisymui Rekomendacijos vietinės reikšmės kelių su žvyro danga taisymui LAKD TNT skyriaus vedėjas Evaldas Petrikas Reglamentavimas Automobilių kelių standartizuotų dangų konstrukcijų projektavimo taisyklės KPT

Detaliau

T110457c12.cdr

T110457c12.cdr GR-20J GR-26J CE su techninës prieþiûros informacija Originaliø instrukcijø vertimas First Edition Second Printing Part No. T110457LT Svarbu Prieš naudodami įrenginį įdėmiai perskaitykite šias saugos taisykles

Detaliau

Geniox_qiuckguide_LT.indd

Geniox_qiuckguide_LT.indd Ventiliatoriai Oro ruo šimo įrenginiai Oro paskirstymo gaminiai Priešgaisrinė sauga Oro užuolaidos ir šildytuvai Ventiliatoriai tuneliams Ventiliatoriai Oro ruo šimo įrenginiai Oro paskirstymo gaminiai

Detaliau

OBJ_DOKU fm

OBJ_DOKU fm Montavimo ir techninės priežiūros instrukcija kvalifikuotiems specialistams Dujiniai sieniniai katilai CERACLASSEXCELLENCE 70 3 085-00.O ZSC 4-3 MFA... ZSC 8-3 MFA... ZSC 35-3 MFA... ZWC 4-3 MFA... ZWC

Detaliau

SUDERINTA

SUDERINTA UAB ŠILUTĖS ŠILUMOS TINKLAI Verslo g.12, LT-99116 Šilutė Tel. 8 441 62144, E.paštas: info @silutesst.lt T E C H N I N Ė U Ž D U O T I S N r. 18-05 JUKNAIČIŲ KATILINĖS SUSIDĖVĖJUSIŲ KATILŲ KEITIMAS IŠDUOTA:

Detaliau

Microsoft Word - Instrukcija OKCV.doc

Microsoft Word - Instrukcija OKCV.doc Aptarnavimo ir instaliacijos instrukcija HORIZONTALIAI MONTUOJAMI TŪRINIAI VANDENS ŠILDYTUVAI OKCEV 100 OKCV 125 OKCEV 125 OKCV 160 OKCEV 160 OKCV 180 OKCEV 180 OKCV 200 OKCEV 200 Družstevní závody Dražice

Detaliau

10/0.4 kV ĮTAMPOS MAŽO GABARITO MODULINĖ TRANSFORMATORINĖ SU DVIEM IKI 2X630 kVA GALIOS TRANSFORMATORIAIS

10/0.4 kV ĮTAMPOS MAŽO GABARITO MODULINĖ TRANSFORMATORINĖ SU DVIEM IKI 2X630 kVA GALIOS TRANSFORMATORIAIS 10/0.4 kv ĮTAMPOS MAŽO GABARITO MODULINĖ TRANSFORMATORINĖ SU DVIEM IKI 2X630 kva GALIOS TRANSFORMATORIAIS. TECHNINIAI REIKALAVIMAI Eil. Nr. Techniniai parametrai ir reikalavimai Dydis, sąlyga 1. Standartai

Detaliau

JŪSŲ SAUGUMUI IR RAMYBEI KATALOGAS 2014

JŪSŲ SAUGUMUI IR RAMYBEI KATALOGAS 2014 JŪSŲ SAUGUMUI IR RAMYBEI KATALOGAS 2014 TURINYS Apie MUs VIDAUS DURYS LAUKO DURYS DURYS PAGAL KLIENTO PROJEKTĄ spec. PASKIRTIES DURYS DURŲ GALERIJA DURŲ MODELIAI techninė informacija papildomos detalės

Detaliau

AEROFLOW ELEKTRINIS RADIATORIUS Naudojimo instrukcija BENDROJI INFORMACIJA 1. Saugos nurodymai Prašome atidžiai perskaityti AeroFlow elektrinio radiat

AEROFLOW ELEKTRINIS RADIATORIUS Naudojimo instrukcija BENDROJI INFORMACIJA 1. Saugos nurodymai Prašome atidžiai perskaityti AeroFlow elektrinio radiat AEROFLOW ELEKTRINIS RADIATORIUS Naudojimo instrukcija BENDROJI INFORMACIJA 1. Saugos nurodymai Prašome atidžiai perskaityti AeroFlow elektrinio radiatoriaus informaciją, pateiktą šioje naudojimo instrukcijoje.

Detaliau

2X Series įdiegimo vadovas P/N ISS 04MAY15

2X Series įdiegimo vadovas P/N ISS 04MAY15 2X Series įdiegimo vadovas P/N 00-3250-501-0027-04 ISS 04MAY15 Autoriaus teisės Prekių ženklai ir patentai Gamintojas Versija Sertifikatai Europos Sąjungos direktyvos Informacija pasiteirauti 2015 m.,

Detaliau

Slide 1

Slide 1 ŠAKIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS VANDENTVARKOS VEIKLOS EFEKTYVINIMO GAIRĖS ŠAKIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS VADOVYBEI IR SAVIVALDYBĖS KOMITETAMS Direktorius Vaidas Litinskas Vandentvarkos ūkis 2014 metais

Detaliau

Techninis aprašymas SONOMETER TM 1100 Ultragarsinis kompaktiškas energijos skaitiklis Aprašymas / taikymas MID tikrinimo sertifikato nr.: DE-10-MI004-

Techninis aprašymas SONOMETER TM 1100 Ultragarsinis kompaktiškas energijos skaitiklis Aprašymas / taikymas MID tikrinimo sertifikato nr.: DE-10-MI004- SONOMETER TM 1100 Ultragarsinis kompaktiškas energijos skaitiklis Aprašymas / taikymas MID tikrinimo sertifikato nr.: DE-10-MI004-PTB003 SONOMETER 1100 tai ultragarsinis statinis kompaktiškas energijos

Detaliau

Naudojimo instrukcija Stacionarūs vožtuvais reguliuojami švino rūgšties akumuliatoriai Vardiniai duomenys Vardinė įtampa U N : 2,0 V x elementų skaiči

Naudojimo instrukcija Stacionarūs vožtuvais reguliuojami švino rūgšties akumuliatoriai Vardiniai duomenys Vardinė įtampa U N : 2,0 V x elementų skaiči Naudojimo instrukcija Stacionarūs vožtuvais reguliuojami švino rūgšties akumuliatoriai Vardiniai duomenys Vardinė įtampa U N : 2,0 V x elementų skaičius Vardinė talpa C N = C 10 ; C 20 : 10 val.; 20 val.

Detaliau

VIEŠO NAUDOJIMO Aplinkos oro teršalų koncentracijos tyrimų, atliktų 2017 m. rugpjūčio d. Šiltnamių g. 23 Vilniaus mieste, naudojant mobiliąją la

VIEŠO NAUDOJIMO Aplinkos oro teršalų koncentracijos tyrimų, atliktų 2017 m. rugpjūčio d. Šiltnamių g. 23 Vilniaus mieste, naudojant mobiliąją la Aplinkos oro teršalų koncentracijos tyrimų, atliktų 2017 m. rugpjūčio 11 25 d. Šiltnamių g. 23 Vilniaus mieste, naudojant mobiliąją laboratoriją, rezultatų apžvalga Vilnius, 2017 m. Turinys Įžanga... 3

Detaliau

Lietuvoje aktyviai siekiama įgyvendinti energijos beveik nevartojančių pastatų idėją, todėl tokie būstai kaimynystėje anksčiau ar vėliau taps kasdieny

Lietuvoje aktyviai siekiama įgyvendinti energijos beveik nevartojančių pastatų idėją, todėl tokie būstai kaimynystėje anksčiau ar vėliau taps kasdieny Lietuvoje aktyviai siekiama įgyvendinti energijos beveik nevartojančių pastatų idėją, todėl tokie būstai kaimynystėje anksčiau ar vėliau taps kasdienybe. Jau parengtame statybos techniniame reglamente

Detaliau

Siemens SX 75M032EU

Siemens SX 75M032EU ¹ 1 389* *Rekomenduojama mažmeninė kaina su PVM ¹Itin aukštas 86,5 cm Produkto charakteristikos Efektyvumas ir pajėgumas k Energijos sąnaudų efektyvumo klasė: A+++, k Džiovinimo klasė: A k Metinis sunaudojimas

Detaliau

VALSTYBINĖS KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJA

VALSTYBINĖS KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJA VALSTYBINĖS KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJA N U T A R I M A S DĖL ATSKIRŲ ENERGIJOS IR KURO RŪŠIŲ SĄNAUDŲ NORMATYVŲ BŪSTUI ŠILDYTI IR ŠALTAM VANDENIUI PAŠILDYTI 2003 m. gruodţio 22 d. Nr. O3-116

Detaliau

H127388_P162038_IQOS_Combined_User_Guide_P1_10x_Phase_II_lt-LT.indd

H127388_P162038_IQOS_Combined_User_Guide_P1_10x_Phase_II_lt-LT.indd Naudotojo vadovas IQOS 3 MULTI Kaip naudoti IQOS Multi 4 1. ĮJUNKITE 2. ATIDARYKITE Paspauskite ir 4 sekundes Pasukite antgalį prieš palaikykite paspaudę laikrodžio rodyklę. IQOS Multi mygtuką, po to jį

Detaliau

Suvirintojas_M _M

Suvirintojas_M _M KVALIFIKACIJŲ IR PROFESINIO MOKYMO PLĖTROS CENTRAS SUVIRINTOJO MODULINĖ PROFESINIO MOKYMO PROGRAMA Programos valstybinis kodas: M43071501, M44071501 Suteikiama kvalifikacija: suvirintojas Europos mokymosi

Detaliau

Eksploatacinių savybių deklaracija

Eksploatacinių savybių deklaracija Eksploatacinių savybių deklaracija Pagal ES reglamento Nr. 305/2011, III priedą Disboxid 920 PHS-Grund N 1. Unikalus produkto tipo identifikacijos kodas: EN 1504-2: ZA.1d, ZA.1e, ZA.1f ir ZA.1g EN 13813:

Detaliau

Ritinių vyniotuvai G5010 G5012 G5020 Inliner

Ritinių vyniotuvai G5010 G5012 G5020 Inliner Ritinių vyniotuvai G5010 G5012 G5020 Inliner GÖWEIL / G50 Serija / 02-03 psl. GÖWEIL Maschinenbau GmbH Davidschlag 11 / 4202 Kirchschlag / Austrija Tel: +43 (0)7215 2131-0 / Fax: +43 (0)7215 2131-9 office@goeweil.com

Detaliau

(Microsoft Word - PRODUKT\330 KATALOGAS InoWood LT docx)

(Microsoft Word - PRODUKT\330 KATALOGAS InoWood LT docx) PRODUKTŲ KATALOGAS ------------ Būk modernus, šiuolaikiškas, stilingas --------- Medžio-plastiko kompozito (WPC angl. wood-plastic composite) gaminiai - tai šiuolaikiškas bei stilingas sprendimas Jūsų

Detaliau

NORVEGIŠKAS PAVASARIS 1 PUSLAPIS PASIŪLYMAS NUO

NORVEGIŠKAS PAVASARIS 1 PUSLAPIS PASIŪLYMAS NUO NORVEGIŠKAS PAVASARIS 1 PUSLAPIS PASIŪLYMAS NUO 2018.03.01-2018.04.30 NORVEGIŠKAS PAVASARIS Kalendorinio pavasario pradžia dar nereiškia, kad žiema jau pasitraukė. Norvegai tai gerai žino ir visada pasirengę

Detaliau

Prašymo taikyti galutinio vartojimo, laikinojo įvežimo, laikinojo įvežimo perdirbti ir laikinojo išvežimo perdirbti langeliuose įrašomi duomenys: 1. P

Prašymo taikyti galutinio vartojimo, laikinojo įvežimo, laikinojo įvežimo perdirbti ir laikinojo išvežimo perdirbti langeliuose įrašomi duomenys: 1. P Prašymo taikyti galutinio vartojimo, laikinojo įvežimo, laikinojo įvežimo perdirbti ir laikinojo išvežimo perdirbti langeliuose įrašomi duomenys: 1. Pareiškėjas Įrašomas tikslus pareiškėjo pavadinimas

Detaliau

Microsoft PowerPoint - AFC Kaunas dalis - Kopija

Microsoft PowerPoint - AFC Kaunas dalis - Kopija AFC technologijos užtikrintumui, lengvesniam darbui ir laiko taupymui 1. IMI Heimeier 90! Prisistatymas. 2. Kas tai AFC? 3. Eclipse. Plačiausias asortimentas mažų šildymo, vėsinimo prietaisų reguliavimui,

Detaliau

MODENA MODENA midi MODENA mini Techninės charakteristikos ir instrukcijos 2018

MODENA MODENA midi MODENA mini Techninės charakteristikos ir instrukcijos 2018 MODENA MODENA midi MODENA mini Techninės charakteristikos ir instrukcijos 08 Turinys MODENA Sistemos MODENA, MODENA HIDE charakteristikos Sistemos MODENA, MODENA HIDE sudedamosios dalys MODENA HIDE sistemos

Detaliau

OBJEKTINĖ SĄ MATA Statinių grupė 150(2014) Beržės katilinės rek. ir 5MW galios biokuro katilo su su kuro sandeliu statyba Paberžių g.16, Tauragėje 201

OBJEKTINĖ SĄ MATA Statinių grupė 150(2014) Beržės katilinės rek. ir 5MW galios biokuro katilo su su kuro sandeliu statyba Paberžių g.16, Tauragėje 201 OBJEKTINĖ SĄ MATA Statinių grupė 150(2014) Beržės katilinės rek. ir 5MW galios biokuro katilo su su kuro sandeliu statyba Paberžių g.16, Tauragėje 2015.05.26 Objekto kodas Objekto pavadinimas Statybos

Detaliau

Ziniarasciai

Ziniarasciai PIRKIMO DOKUMENTAI DARBŲ PIRKIMAS IV skyrius 2014 m. gegužės mėn. TURINYS 1 skirsnis. Bendrosios kainodaros nuostatos... 2 1.1. Žiniaraščių pildymas... 2 1.2. Darbų kainos... 3 1.3. Atliktų darbų įvertinimas...

Detaliau

VESPERE 1-2 A be partnerių.pub

VESPERE 1-2 A be partnerių.pub 2 80 V 48 300 A+ K E S S. N Š P V R I" G : 80.00 2 P& ' 3 2 9 8 4 5 1 6 7 P& ' N. P P, 2 1 Prieškambaris 3.30 2 Koridorius 5.40 3 Svetainė 21.5 4 Virtuvė 6.40 5 Katilinė 2.70 6 Vonios kambarys 5.20 7 Vaiko

Detaliau

Solid Universalusis padargas. Visiems atvejams.

Solid Universalusis padargas. Visiems atvejams. Solid Universalusis padargas. Visiems atvejams. Mes prisiimame sau atsakomybę (naujame lygmenyje) pristatydami Jums SOLID. Tiksliai veikiantis. Stabilus. Dailios formos. Tai yra mūsų SOLID. Ši strėlė tai

Detaliau

MEDINĖS GRINDYS [Medis kuria namus]

MEDINĖS GRINDYS [Medis kuria namus] MEDINĖS GRINDYS [Medis kuria namus] MEDINĖS GRINDYS (MEDŽIO MASYVAS) Šis lankstukas yra apie medinių (pušinių ar eglinių) grindų klojimą. Vienoje grindlentės briaunoje yra išdrožos, kitoje - įlaidai. Kai

Detaliau