Untitled

Dydis: px
Rodyti nuo puslapio:

Download "Untitled"

Transkriptas

1 Montuotojo vadovas Geoterminis šilumos siurblys LEK IHB LT

2 Glaustas vadovas Naršymas Mygtukas Ok (patvirtinti / pasirinkti) Grįžimo mygtukas (grįžti, panaikinti, uždaryti) Valdymo rankenėlė (perkelti / padidinti / sumažinti) Detalus mygtukų funkcijų paaiškinimas pateiktas psl. 38. Kaip slinkti per meniu ir atlikti įvairius nustatymus aprašyta psl. 41. Nustatyti vidaus klimatą 2X Vidaus temperatūros nustatymo režimas pasiekiamas, kai pagrindiniame meniu du kartus paspaudžiamas mygtukas OK (gerai). Padidinti karšto vandens kiekį 1X 2X Norėdami laikinai padidinti karšto vandens kiekį, visų pirma pasukite valdymo rankenėlę, kad pažymėtumėte 2 meniu (vandens lašelis), po to du kartus paspauskite mygtuką OK (gerai).

3 TURINIO LENTELĖ 1 Svarbi informacija 4 5 meniu PRIEŽIŪRA 45 Saugos informacija 4 9 Priežiūra 56 2 Pristatymas ir tvarkymas 6 Priežiūros veiksmai 56 Transportavimas Surinkimas Patiektos sudedamosios dalys Dangčių nuėmimas Izoliacijos dalių nuėmimas Iškilę nepatogumai Vidaus modulio Veiksmai avarinio signalo atveju Gedimų paieška ir šalinimas Šilumos siurblio konstrukcija 9 11 Priedai 65 Bendroji dalis Skirstomosios dėžutės Kompresoriaus skyrius 4 Vamzdžių jungtys Techniniai duomenys Matmenys ir išdėstymo koordinatės Techniniai duomenys Energijos sąnaudų ženklinimas Bendroji dalis Matmenys ir vamzdžių jungtys INDEKSAS 92 Sūrymo pusės įranga Šildymo terpės pusės įranga Kontaktinė informacija 95 Vandens šildytuvas 17 Jungimo su kitais įrenginiais variantai 17 5 Elektros jungtys 20 Bendroji dalis 20 Jungtys 22 Nustatymai 24 Papildomos jungtys 25 Priedų prijungimas 30 6 Atidavimas eksploatuoti ir derinimo darbai Paruošiamieji darbai Užpildymas ir oro išleidimas Paleidimo vadovas Pakartotinis derinimas ir oro išleidimas Vėsinimo / šildymo kreivės nustatymas Valdymas įžanga Ekrano blokas Meniu sistema 8 Valdymo meniu 1 meniu PATALPŲ KLIMATAS 2 meniu KARŠTAS VANDUO 3 meniu INFORMACIJA 4 meniu ŠIL. SIURBLYS TURINIO LENTELĖ 3

4 1 Svarbi informacija Saugos informacija Šiame vadove aprašytos montavimo ir priežiūros procedūros, kurias atlieka specialistai. Šį prietaisą gali naudoti vaikai nuo 8 m. amžiaus ir asmenys, turintys fizinę, jutimo ar psichinę negalią, taip pat neturintys pakankamai patirties bei žinių asmenys, jei jie yra prižiūrimi arba apmokyti saugiai naudoti prietaisą bei suprasti kylančius pavojus. Vaikams žaisti prietaisu draudžiama. Neprižiūrimi vaikai negali valyti ar atlikti techninės priežiūros veiksm. Pasiliekama teisė keisti konstrukcij. NIBE Simboliai Šis simbolis žymi pavojų įrenginiui arba žmogui. įspėjimas Šis simbolis žymi svarbią informaciją apie tai, į ką turėtumėte atkreipti dėmesį atlikdami savo įrenginių techninę priežiūrą. REKOMENDACIJA Šis simbolis žymi patarimus, kaip lengviau naudoti gaminį. Ženklinimas CE ženklas reiškia NIBE garantiją, kad gaminys atitinka visus reglamentus, kurie jam taikomi pagal atitinkamas ES direktyvas. CE ženklas yra privalomas daugumai ES parduodamų gaminių, nepriklausomai nuo to, kur jie pagaminti. Serijos numeris Serijos numerį galima rasti apatiniame dešiniajame priekinio dangčio krašte, informaciniame meniu (3.1 meniu) ir vardinių duomenų lentelėje (PF1). įspėjimas Serijos numeris Kai kreipiatės dėl remonto arba konsultacijų, turite nurodyti gaminio ((14 skaitmenų) serijos numerį. Šilumos grąžinimo funkcija Pakuotę turi išmesti montuotojas, sumontavęs gaminį, arba specialios atliekų surinkimo įmonės. Neišmeskite panaudotų gaminių su įprastinėmis buitinėmis atliekomis. Juos reikia atiduoti specialiai atliekų surinkimo įmonei arba prekybininkui, teikiančiam tokias paslaugas. Naudotojui, netinkamai išmetusiam gaminį, gresia administracinės baudos pagal galiojančius įstatymus. Informacija apie aplinką Šiame įtaise yra fluorintų šiltnamio efektą sukeliančių dujų, kurioms taikomas Kioto susitarimas. Fluorintų šiltnamio efektą sukeliančių dujų reglamentas (ES) Nr. 517/2014 Įrangoje yra R407C, fluorintų šiltnamio efektą sukeliančių dujų, kurių visuotinio atšilimo potencialo (angl. Global Warming Potential, GWP) vertė lygi Neišleiskite R407C į atmosferą. Konkrečiai šaliai taikoma informacija Montuotojo vadovas Šis montuotojo vadovas turi būti paliekamas klientui. 4 SKYRIUS 1 Svarbi informacija

5 Įrenginio tikrinimas Pagal galiojančius reglamentus reikalaujama, kad šildymo įrenginys, prieš pradedant jį eksploatuoti, būtų patikrintas. Šią patikrą privalo atlikti atitinkamą kvalifikaciją turintis asmuo. Taip pat užpildykite naudotojo vadovo puslapį, skirtą informacijai apie montavimą. Aprašas Pastabos Parašas Data Sūrymas (puslapis 16) Sistema praplauta Iš sistemos išleistas oras Antifrizas Lygio / išsiplėtimo indas Dalelių filtras Apsauginis vožtuvas Uždaromieji vožtuvai Cirkuliacinio siurblio nustatymas Šildymo terpė (puslapis 17) Sistema praplauta Iš sistemos išleistas oras Išsiplėtimo indas Dalelių filtras Apsauginis vožtuvas Uždaromieji vožtuvai Cirkuliacinio siurblio nustatymas Elektra (puslapis 20) Jungtys Pagrindinė įtampa Fazės įtampa Šilumos siurblio saugikliai Namų valdos saugikliai Lauko temperatūros jutiklis Kambario temperatūros jutiklis Srovės stiprumo jutiklis Apsauginis pertraukiklis Įžeminimo grandinės pertraukiklis Avarinio režimo termostato nustatymas SKYRIUS 1 Svarbi informacija 5

6 0 R 0 R 2 Pristatymas ir tvarkymas Transportavimas F1245 turi būti transportuojamas ir saugomas vertikaliai, sausoje vietoje. Nešant į pastatą, F1245 galima palenkti atgal 45 kampu. įspėjimas Užpakalinė gaminio dalis gali būti sunki. Nuimkite išorinius skydus, kad apsaugotumėte juos gaminį perkeldami ankštose erdvėse pastatų viduje. Montavimui reikalingas plotas Gaminio priekyje palikite 800 mm laisvos vietos. Maždaug 50 mm laisvos vietos reikia palikti kiekvieno je pusėje, kad būtų galima nuimti šoninius skydus (žr. pav.). Atliekant priežiūros darbus, skydų nuimti nereikia. Visus F1245 techninės priežiūros darbus galima atlikti iš gaminio priekio. Palikite vietos tarp šilumos siurblio ir už jo esančios sienos (ir visų elektros kabelių bei vamzdžių), kad sumažintumėte vibracijos sklidimo pavojų. * (50) (50) * Šaldymo modulio ištraukimas Norint palengvinti transportavimą ir priežiūrą, šilumos siurblį galima iš dalies išardyti, ištraukiant iš spintos kompresoriaus modulį. Žr. puslapį 58, kur pateiktos instrukcijos dėl dalinio išardymo. Surinkimas Padėkite F1245 ant tvirto pagrindo, kuris gali išlaikyti šilumos siurblio svorį. Sureguliuokite reguliuojamąsias kojeles, kad gaminys stovėtų horizontaliai ir tvirtai. 800 * Montuojant įprastu būdu, reikia palikti mm (iš bet kurios pusės) įrangai prijungti, pvz., lygio indui, vožtuvams ir elektros įrangai mm Kadangi vanduo bėga iš F1245, toje vietoje, kur stovi šildymo siurblys, turi būti įrengtas grindų drenažas. Siurblį montuokite užpakaline puse prie išorinės sienos, tinkamiausia patalpoje, kurioje triukšmas netrukdo, kad nekiltų problemų dėl triukšmo. Jei tai neįmanoma, stenkitės nemontuoti jo prie miegamojo ar kito kambario sienos, kur triukšmas nepageidaujamas. Kur bebūtų montuojamas įrenginys, reikia iškloti garso izoliacija sienas, kurios jungiasi su garsui jautriais kambariais. Vamzdžius nutieskite taip, kad jie nebūtų pritvirtinti prie vidaus sienos, bendros su miegamojo ar svetainės siena. 6 SKYRIUS 2 Pristatymas ir tvarkymas

7 LEK LEK LEK Patiektos sudedamosios dalys Dangčių nuėmimas 2,5(22) 2,5(22) Priekinis dangtis WILO LEK WILO LEK WILO WILO LEK WILO 2 Lauko temperatūros jutiklis 1 x TUVSV97525 H 50 2,5 TUVSV97525 H 50 2,5 Srovės stiprumo jutiklis 3 x (ne 1x230V) Kambario temperatūros jutiklis 1 x 1 LEK LEK Lygio indas 1 x Apsauginis vožtuvas 0,3 MPa (3 bar) 1 x O formos žiedai 8 x LEK 1. Išsukite varžtus iš priekinio skydo apatinio krašto. 2. Kilstelėkite skydą ties apatiniu kraštu ir nuimkite. LEK LEK Šoniniai dangčiai Dalelių filtras x G1, 1 x G3/ x G1, 1 x G1 1/4 Vieta Kompresinio žiedo movos F x (ø28 x G25) 2 x (ø22 x G20) F x (ø28 x G25) Pateikiamų elementų komplektas yra pakuotėje, kuris padėtas ant šilumos siurblio viršaus. LEK Šoninius dangčius galima nuimti, kad būtų lengviau montuoti. 1. Išsukite varžtus iš viršutinio ir apatinio krašto. 2. Dangtį truputį pasukite į išorės pusę. 3. Patraukite liuko dangtį į išorę ir atgal. 4. Montavimas atliekamas atvirkštine tvarka. LEK LEK SKYRIUS 2 Pristatymas ir tvarkymas 7

8 LEK LEK Izoliacijos dalių nuėmimas Izoliacijos dalis galima nuimti, kad būtų lengviau montuoti. Viršutinė izoliacija 1. Nuo variklio atjunkite kabelį ir variklį išimkite iš trieigio vožtuvo, kaip pavaizduota paveikslėlyje. A LEK B LEK LEK 2. Paimkite už rankenos ir ištraukite traukdami tiesiai, kaip pavaizduota paveikslėlyje. Panardinamojo šildytuvo izoliacija Elektros instaliacijos ir elektros sistemos priežiūros darbai turi būti atliekami prižiūrint kvalifikuotam elektrikui. Elektros sistemos įrengimo ir instaliacijos darbai turi būti atliekami pagal galiojančius reikalavimus. 1. Nuimkite jungiamosios dėžutės dangtelį, kaip aprašyta 20 psl.. 2. Paimkite už rankenos ir ištraukite izoliaciją tiesiai links savęs, kaip pavaizduota paveikslėlyje. 8 SKYRIUS 2 Pristatymas ir tvarkymas

9 3 Šilumos siurblio konstrukcija Bendroji dalis Vaizdas iš apačios XL1 XL4 XL3 XL2 XL6 FR1 XL7 QM22 BT7 UB3 QN10 BT2 F1245 AA4 W130 SF1 BF1 AA4XJ4 EB1 AA4XJ3 PF1 UB1 QM34 BT6 UB2 QM31 QM32 QM33 PF2 Vaizdas iš viršaus XL5 BT7 SKYRIUS 3 Šilumos siurblio konstrukcija 9

10 Vamzdžių jungtys XL1 Šildymo terpės srauto jungtis XL2 Šildymo terpės grąžinimo jungtis XL3 Šalto vandens jungtis XL4 Karšto vandens jungtis XL5 Jungtis skirta karšto vandens cirkuliacinei linijai pajungti, HWC* XL6 Sūrimo įleidimo jungtis XL7 Sūrymo išleidimo jungtis * Tik šilumos siurbliuose su emaliuotu indu arba nerūdijančiojo plieno indu. Šildymo, ventiliacijos ir oro kondicionavimo sistemų sudedamosios dalys QM22 Oro išleidimas iš gyvatuko QM31 Šildymo terpės srauto uždaromasis vožtuvas QM32 Šildymo terpės grąžinamosios linijos uždaromasis vožtuvas QM33 Sūrimo išvado uždaromasis vožtuvas QM34 Sūrimo įvado uždaromasis vožtuvas QN10 Klimato sistemos / vandens šildytuvo trieigis vožtuvas Jutikliai ir kt. BF1 Srauto matuoklis** BT1 Lauko temperatūros jutiklis* BT2 Šildymo terpės srauto temperatūros jutikliai BT6 Karšto vandens pašildytuvo temperatūros jutiklis BT7 Temperatūros jutiklis, karšto vandens pašildytuvo viršus **Tik šilumos siurbliai su energijos skaitikliu * Neparodyta Elektros sistemos dalys AA4 Ekrano blokas EB1 FR1 SF1 W130 AA4XJ3 USB lizdas AA4XJ4 Darbinis išvadas (be funkcijos) Panardinamasis šildytuvas Tirpusis anodas* Perjungiklis NIBE Uplink tinklo kabelis * Tik šilumos siurblyje su emaliuotu indu. Kita PF1 PF2 UB1 UB2 UB3 Vardinių duomenų lentelė Vėsinimo sekcijos vardinių duomenų lentelė Elektros tiekimo sistemos kabelio sandariklis Kabelio sandariklis Užpakalinės pusės jutiklio kabelio sandariklis Sudedamųjų dalių žymėjimas atitinka standartą IEC ir SKYRIUS 3 Šilumos siurblio konstrukcija

11 F1245 Skirstomosios dėžutės FD1 AA8 AA3 AA1 FA1 AA2 FB1 Elektros sistemos dalys AA1 Panardinamojo šildytuvo plokštė AA2 Bazinė plokštė AA3 Įvadinė plokštė AA8 Tirpiojo anodo plokštė* FA1 Miniatiūrinis grandinės pertraukiklis FB1 Variklio išjungimo sistema** FD1 Temperatūros ribotuvas / avarinio režimo termostatas * Tik šilumos siurblyje su emaliuotu indu. ** 1x230 V, 3x230 V 610, 3x400V 5 yra papildomas jungiklis varikliui išjungti. Sudedamųjų dalių žymėjimas atitinka standartą IEC ir SKYRIUS 3 Šilumos siurblio konstrukcija 11

12 1 x 230 V, x 400 V 5 X301 3 x 230 V 12 QA10 FB1 QA30 X302 3 x 400 V, 6 12 FB1 CA1 AA10 FB1 BE4 X302 RF1 Elektros sistemos dalys AA10 Sklandaus paleidimo plokštė BE4 Fazių sekos kontrolės prietaisas (3 fazių) CA1 Kondensatorius FB1 Variklio išjungimo sistema** QA10 Kontaktorius, skirtas kompresoriui QA30 Sklandaus paleidimo įtaisas RF1 Slopinimo kondensatorius X301 Gnybtų blokas X302 Gnybtų blokas 3 x 230 V, 6 ir 8 AA10 ** 1x230 V, 3x230 V 610, 3x400V 5 yra papildomas jungiklis varikliui išjungti. Sudedamųjų dalių žymėjimas atitinka standartą IEC ir FB1 X302 3 x 230 V, 10 AA10 FB1 X SKYRIUS 3 Šilumos siurblio konstrukcija

13 Kompresoriaus skyrius x 230 V 5 3 x 400 V 5 BT12 GP2 GP1 BT3 QM1 10 ir 12 BT10 AA100 BT11 QM2 EP2 BT14 BT17 BP2 BT15 BP1 EB10 3 x 230 V, x 400 V, 6 10 EP1 GQ10 HS1 XL21 QN1 XL20 BT12 BT10 EP2 EP1 GP2 AA100 BT17 BT14 GQ10 GP1 BT3 QM1 BT11 QM2 BP2 BT15 BP1 XL20 HS1 XL21 QN1 EB10 Kyldel 6,8,10 Växlare är tunnare i Light versioner SKYRIUS 3 Šilumos siurblio konstrukcija 13

14 1 x 230 V, x 400 V, 12 EP2 BT14 BT17 BP2 BT15 BP1 EB10 3x230 V 12 EP2 BT14 BT17 BP2 BT15 BP1 EB10 Kyldel 15, 17 Växlare är tunnare i Light versioner EP1 GQ10 HS1 XL21 QN1 XL20 EP1 GQ10 HS1 XL21 QN1 XL20 Vamzdžių jungtys XL20 Aukšto slėgio jungtis servisui XL21 žemo slėgio jungtis servisui Šildymo, ventiliacijos ir oro kondicionavimo sistemų sudedamosios dalys GP1 Cirkuliacinis siurblys GP2 Sūrymo siurblys QM1 Klimato sistemos drenažas QM2 Išleidimas sūrymo jungties pusėje Jutikliai ir kt. BP1 Aukšto slėgio presostatas BP2 Þemo slėgio presostatas BT3 Šildymo terpės grąžinamosios linijos temperatūros jutikliai BT10 Sūrymo įvado temperatūros jutiklis BT11 Sūrymo išvado temperatūros jutiklis BT12 Kondensatoriaus tiekimo linijos temperatūros jutiklis BT14 Karštų dujų temperatūros jutiklis BT15 Skysčio vamzdžio temperatūros jutiklis BT17 Įsiurbiamų dujų temperatūros jutiklis Elektros sistemos dalys AA100 Bendra plokštė EB 10 Kompresoriaus šildytuvas Kompresoriaus sistemos sudedamosios dalys EP1 Garintuvas EP2 Kondensatorius GQ10 Kompresorius HS1 Sausinimo filtras QN1 Išsiplėtimo vožtuvas Sudedamųjų dalių žymėjimas atitinka standartą IEC ir SKYRIUS 3 Šilumos siurblio konstrukcija

15 4 Vamzdžių jungtys Bendroji dalis Vamzdžiai turi būti montuojami pagal galiojančias normas ir direktyvas. F1245 galima eksploatuoti esant iki 58 grąžinamosios linijos temperatūrai ir 70 iš šilumos siurblio ištekančio srauto temperatūrai (65 tik su kompresoriumi). F1245 nėra įtaisytų išorinių uždaromųjų vožtuvų; juos reikia sumontuoti, kad paskui būtų lengviau atlikti jų priežiūrą. įspėjimas Užtikrinkite, kad tiekiamas švarus vanduo. Jei naudojamas privatus šulinys, gali tekti įtaisyti papildomą vandens filtrą. Sistemos schema F1245 susideda iš šilumos siurblio, vandens šildytuvo, elektros modulio, cirkuliacinių siurblių ir valdymo sistemos. F1245 yra prijungtas prie mišinio ir šildymo terpės grandinių. Šilumos siurblio garintuve sūrymas (vanduo, sumaišytas su antifrizu, glikoliu ar etanoliu) atiduoda savo energiją šaltnešiui, kuris išgarinamas, kad būtų suspaustas kompresoriuje. Šaltnešis, kurio temperatūra suspaudus pakyla, nukreipiamas į kondensatorių, kur jis atiduoda savo energiją šildymo terpės kontūrui ir, jei reikia, vandens šildytuvui. Tam atvejui, jei šildymo / karšto vandens poreikis viršytų kompresoriaus našumą, į sistemą yra integruotas panardinamasis šildytuvas. XL1 XL6 XL4 XL3 XL7 XL2 įspėjimas Aukštuose klimato sistemos taškuose būtina įrengti nuorinimo įrenginius. Prieš prijungiant šilumos siurblį, būtina praplauti vamzdyną, kad nešvarumai nesugadintų sudedamųjų dalių. Simbolių paaiškinimas Simbolis Reikšmė Oro išleidimo vožtuvas Uždaromasis vožtuvas Atbulinis vožtuvas Lygio indas Balansinis vožtuvas Aplankos / trieigis vožtuvas Apsauginis vožtuvas XL 1 Šildymo terpės srauto jungtis Temperatūros jutiklis Išsiplėtimo indas XL 2 XL 3 XL 4 Šildymo terpės grąžinimo jungtis Šalto vandens jungtis Karšto vandens jungtis P Manometras XL 6 Sūrimo įleidimo jungtis Cirkuliacinis siurblys XL 7 Sūrymo išleidimo jungtis Dalelių filtras Pagalbinė relė Srauto matuoklis (tik šilumos siurblių, kuriuose sumontuotas energijos matuoklis, atveju) Kompresorius Šilumokaitis SKYRIUS 4 Vamzdžių jungtys 15

16 Matmenys ir vamzdžių jungtys Sūrymo pusės įranga Kolektorius 70 Tipas Paviršinio grunto šiluma, rekomenduojamas kolektoriaus ilgis (m) Uolienos šiluma, rekomenduojamas aktyvusis gręžinio gylis (m) 650* * x x300 2x2502x Taikoma vidutinio tankio polietileno (PEM) vamzdžiui 40x2,4 PN 6,3. Tai yra apytiksliai reikšmių pavyzdžiai. Prieš montuojant turi būti atlikti tikslūs skaičiavimai atsižvelgiant į vietos sąlygas. įspėjimas Kolektoriaus ilgis būna nevienodas, jį lemia uolienos arba grunto sąlygos, klimato juosta ir klimato sistema (radiatoriai ar grindų šildymo sistema) XL1 XL6 XL4 XL3 XL7 XL2 Vamzdžių matmenys Jungtis (XL6)/(XL7) Sūrymo įvadas / išvadas, išor. Ø (XL1)/(XL2) Šildymo terpės srauto / grįž. vamzdžio išorinis Ø (XL3)/(XL4) Šalto / karšto vandens vamzdžio Ø () (mm) (mm) (mm) Maksimalus kolektoriaus ilgis, skaičiuojant vienai ðakai, neturi viršyti 400 m. Tais atvejais, kai reikalingi keli kolektoriai, juos reikia sujungti lygiagrečiai ir palikti galimybę reguliuoti atitinkamo gyvatuko srautą. Naudojant paviršinio grunto šilumą, kolektorius turi būti užkastas gylyje, kuris nustatomas atsižvelgiant į vieos sąlygas, o atstumas tarp vijų turi būti ne mažesnis kaip 1 metras. Kai yra keli gręžiniai, atstumas tarp jų turi būti nustatomas atsižvelgiant į vietos sąlygas. Kolektoriaus vamzdynas turi tolygiai kilti šilumos siurblio link; taip bus išvengta oro kišenių. Jei tai neįmanoma, reikia įtaisyti oro išleidimo angas. 70 Kadangi mišinio sistemos temperatūra gali nukristi žemiau 0, reikia pasirūpinti sistemos apsauga nuo temperatūros nukritimo iki 15. Skaičiuojant tūrį, galima vadovautis tokia rekomendacija: 1 litras paruošto sumaišyto mišinio vienam metrui kolektoriaus žarnos (ši norma taikoma, kai naudojama PEM žarna 40x2,4PN 6,3) iš vidutinio tankio polietileno. Šoninis prijungimas Sūrymo jungtis galima išlenkti kampu, kad jas būtų galima jungti iš šono, o ne iš viršaus. Norėdami jungtį išlenkti kampu: 1. Atjunkite vamzdį nuo viršutinės jungties. 2. Vamzdį išlenkite pageidaujama kryptimi. 3. Jei reikia, vamzdį nupjaukite iki pageidaujamo ilgio. 16 * Galima išlenkti kampu jungiant iš šono SKYRIUS 4 Vamzdžių jungtys

17 Sūrymo pusės įrangos prijungimas Visus pastate esančius sūrymo vamzdžius izoliuokite nuo kondensacijos. Lygio indas turi būti sumontuotas aukščiausiame mišinio sistemos taške, įvadiniame vamzdyje prieš mišinio siurblį (1 var.). Jei lygio indo neįmanoma sumontuoti aukščiausiame taške, reikia naudoti išsiplėtimo indą (2 var.). pavaizduota paveikslėlyje. Apsauginių vožtuvų išėjimo vamzdis turi būti palenktas visu ilgiu, kad nesusidarytų vandens kišenių. Jis turi būti apsaugotas nuo šalčio. Jungiant prie sistemos, prie kurios visų radiatorių įtaisyti termostatai, būtina sumontuoti apsauginį vožtuvą arba išmontuoti kai kuriuos termostatus, kad būtų užtikrintas pakankamas srautas. Turėkite omenyje, kad nuo lygio indo gali lašėti kondensatas. Indą sumontuokite tokioje vietoje, kad jis nepadarytų žalos kitai įrangai. Naudojamo antifrizo duomenys turi būti nurodyti ant lygio indo. Po lygio indu sumontuokite pridedamą apsauginį vožtuvą, kaip pavaizduota paveikslėlyje. Apsauginio vožtuvo vandens perpylimo vamzdis turi būti palenktas visu ilgiu, kad nesusidarytų vandens kišenių. Jis turi būti apsaugotas nuo šalčio. Uždaromuosius vožtuvus sumontuokite kiek įmanoma arčiau šilumos siurblio. Grįžtamoje linijoje sumontuokite pateiktą dalelių filtrą. Tuo atveju, jei šilumos siurblys jungiamas prie atviros gruntinio vandens sistemos, turi būti įrengta tarpinis kontūras, apsaugota nuo šalčio; tai daroma dėl galimo garintuvo užteršimo ir užšalimo. Tokiu atveju reikalingas papildomas šilumokaitis. Kolektorius Var. 1 Var. 2 Šildymo terpės pusės įranga P XL6 XL7 Klimato sistemos prijungimas Klimato sistema užtikrina patalpų komfortą naudojant F1245 esančią valdymo sistemą ir, pavyzdžiui, radiatorius, grindų šildymą / vėsinimą, konvektorius su ventiliatoriais ir pan. Sumontuokite visus reikiamus apsauginius prietaisus, uždaromuosius vožtuvus (kiek įmanoma arčiau šilumos siurblio) ir pateiktą dalelių filtrą. Apsauginio vožtuvo maksimalus atsidarymo slėgis turi būti 0,25 MPa (2,5 bar), šis vožtuvas turi būti sumontuotas grįžtamojoje šildymo terpės linijoje, kaip XL1 XL4 XL3 XL2 Vandens šildytuvas Karšto vandens šildytuvo prijungimas Prie šilumos siurblio karšto vandens pašildytuvo būtina papildomai įrengti reikiamus vožtuvus. Maišymo vožtuvą būtina sumontuoti tuomet, jei nustatymas pakeičiamas taip, kad temperatūra gali viršyti 60. Karšto vandens nustatymas atliekamas meniu Apsauginio vožtuvo maksimalus atsidarymo slėgis turi būti 1,0 MPa (10,0 bar), šis vožtuvas turi būti sumontuotas įvadinėje buitinio vandens linijoje, kaip pavaizduota paveikslėlyje. Apsauginio vožtuvo vandens perpylimo vamzdis turi būti palenktas visu ilgiu, kad nesusidarytų vandens kišenių. Jis turi būti apsaugotas nuo šalčio. Jungimo su kitais įrenginiais variantai F1245 gali būti prijungiamas keliais būdais; kai kurie iš jų aprašyti toliau. Daugiau informacijos apie jungimo variantus ir pateikta tinklalapyje ten pateiktos ir atitinkamos naudojamų priedų montavimo instrukcijos. Žr. puslapį 65, kur išvardyti priedai, kuriuos galima naudoti su F1245. P SKYRIUS 4 Vamzdžių jungtys 17

18 Buferinis rezervuaras Jei klimato sistemos tūris per mažas lyginant su šilumos siurblio našumu, radiatorių sistemą galima papildyti buferiniu rezervuaru, pvz., NIBE UKV. UKV P Gruntinio vandens sistema Šilumos siurblio šilumokaičio apsaugai nuo purvo naudojamas tarpinis šilumokaitis (). Vanduo išleidžiamas į požeminį filtravimo mazgą arba gręžinį. Žr. psl. 29, kuriame pateikiama daugiau informacijos apie gruntinio vandens siurblio prijungimą. Jeigu naudojamas šis alternatyvus prijungimo variantas, min. išl. sūr., reikšmė, esanti meniu sūr. siurb. visi nust. turi būti pakeista į tinkamą vertę, kad šilumokaitis neužšaltų. Papildomas elektrinis karšto vandens šildytuvas Šilumos siurblio įrenginį reikia papildyti elektriniu vandens šildytuvu, pvz., NIBE COMPACT, jei sumontuota masažinė vonia ar stambus įrenginys, sunaudojantis daug karšto vandens. Įrenginio COMPACT vožtuvų jungtį galima išardyti. Maišymo vožtuvas lieka įrenginyje COMPACT, o likusią vožtuvų jungties dalį galima panaudoti šalto vandens įvadui įrenginyje F1245. ŠALTAS VANDUO KV Ventiliacija su šilumos grąžinimu Įrenginį galima papildyti ištraukiamosios ventiliacijos moduliu FLM, kuris grąžina iš išmetamo į išorę oro šilumą. Vamzdžius ir kitus šaltus paviršius būtina izoliuoti difuzijai atsparia medžiaga, kad būtų užkirstas kelias kondensacijai. Sūrymo sistemoje turi būti sumontuotas slėgio plėtimosi indas (CM3). Jei sumontuotas lygio indas (CM2), jį reikia pakeisti. Išmetamas lauk Avluft oras Ø 160 Išmetamas lauk Frånluft oras Ø 160 COMPACT FLM KARŠTAS VV VANDUO P 18 SKYRIUS 4 Vamzdžių jungtys

19 Pasyvusis vėsinimas Įrenginį galima papildyti, pvz., konvektoriais su ventiliatoriais, kad būtų galima prijungti pasyviojo vėsinimo sistemą (PCS 44). Vamzdžius ir kitus šaltus paviršius būtina izoliuoti difuzijai atsparia medžiaga, kad būtų užkirstas kelias kondensacijai. Esant dideliam vėsinimo poreikiui, būtina įrengti konvektorius su ventiliatoriais, lašėjimo padėklus ir išleidimo jungtį. Sūrymo sistemoje turi būti sumontuotas slėgio plėtimosi indas (CM3). Jei sumontuotas lygio indas (CM2), jį reikia pakeisti. Dvi ar daugiau klimato sistemų Kai reikia tiekti šilumą į daugiau nei vieną klimato sistemą, kurios temperatūra yra žemesnė, galima naudoti toliau aprašytą prijungimą. Pamaišymo vožtuvas sumažina, pvz., į grindų šildymo sistemą tiekiamo karšto vandens temperatūrą. Šiam schemai įgyvendinti reikalingas priedas ECS 40/ECS 41. Konvektoriai su ventiliatoriais Fläktkonvektor P Grindų šildymo sistemos Išorinio cirkuliacinio siurblio dydis parenkamas atsižvelgiant į grindų šildymo sistemos šilumos poreikį. Jei klimato sistemos tūris per mažas lyginant su šilumos siurblio našumu, grindų šildymo sistemą galima papildyti buferine talpa, pvz., NIBE UKV. UKV Baseinas Karšto vandens tiekimą į baseiną reguliuoja baseino jutiklis. Kai temperatūra baseine žema, trieigis vožtuvas pakeičia kryptį ir atsidaro baseino šilumokaičio pusėje. Šiam atvejui reikalingas priedas POOL 40. Pool P SKYRIUS 4 Vamzdžių jungtys 19

20 F Elektros jungtys Bendroji dalis Visa elektros įranga, išskyrus lauko temperatūros jutiklius, kambario temperatūros jutiklius ir srovės jutiklius, jau būna prijungta gamykloje. Prieš atlikdami namo elektros instaliacijos izoliacijos bandymus, atjunkite šilumos siurblį. F1245 negali būti jungiama tarp 1 ir 3 fazių, nė viena iš jų negali būti jungiama su 3x230V ir 3x400V. Tais atvejais, kai pastate įrengtas įžeminimo grandinės pertraukiklis, įrenginiui F1245 reikia sumontuoti atskirą įžeminimo grandinės pertraukiklį. Jei naudojamas miniatiūrinis grandinės pertraukiklis, jo charakteristikos turi būti ne žemesnės, kaip variklio charakteristika C. Žr. psl. 68 kur nurodyta saugiklio vardinė srovė. Šilumos siurblio elektros instaliacijos schema pateikiama atskirame elektros instaliacijos schemų įrengimo vadove. Ryšio ir jutiklių kabeliai, jungiantys su išoriniais įrenginiais, neturi būti tiesiami šalia aukštos įtampos kabelių. Minimalus Komunikacinių ir sensorių kabelių skerspjūvis, jungiantys su išoriniais įrenginiais, turi būti 0,5 mm² iki 50 m, pvz., atitinkantys EKKX ar LiYY. Tiesiant F1245 kabelį, turi būti naudojami kabelio žiedeliai (pvz., UB1UB3, pažymėti paveikslėlyje). UB1UB3 kabeliai įkišami pro šilumos siurblį iš galo į priekį. Jungiklio (SF1) negalima nustatyti ties arba, kol katilas nebus pripildytas vandeniu. Gali būti apgadinti gaminio komponentai. Elektros instaliacijos ir elektros sistemos priežiūros darbai turi būti atliekami prižiūrint kvalifikuotam elektrikui. Prieš atlikdami bet kokius techninės priežiūros darbus srovės pertraukikliu nutraukite elektros srovės tiekimą. Elektros sistemos įrengimo ir instaliacijos darbai turi būti atliekami pagal galiojančius reikalavimus. Prieš paleisdami prietaisą, patikrinkite jungtis, maitinimo tinklo įtampą ir fazės įtampą, kad nepažeistumėte šilumos siurblio elektroninės sistemos. FD1 FD1SF2 FA1 FB1 UB3 UB1 UB2 Miniatiūrinis grandinės pertraukiklis Šilumos siurblio darbinė grandinė ir didelė dalis jo vidinių sudedamųjų dalių turi vidinę saugiklių apsaugą miniatiūrinį grandinės pertraukiklį (FA1). Temperatūros ribotuvas Temperatūros ribotuvas (FD1) nutraukia elektros tiekimą į elektrinę papildomą šilumos sistemą, jei temperatūra pakyla virš 89, jis atkuriamas neautomatiškai. Atstata Temperatūros ribotuvas (FD1) yra už priekinio dangčio. Atstatykite temperatūros ribotuvą paspausdami mygtuką (FD1SF2) mažu atsuktuvu. Variklio apsauginis srovės pertraukėjas Apsauginis variklio pertraukiklis (FB1) nutraukia maitinimo srovę į kompresorių, jei srovė per aukšta. Atstata Apsauginis variklio pertraukiklis (FB1) yra už priekinio dangčio. Pertraukiklis atstatomas pasukant valdymo rankenėlę į horizontalią padėtį. įspėjimas Patikrinkite miniatiūrinį grandinės pertraukiklį, temperatūros ribotuvą ir apsauginį variklio pertraukiklį. Transportuojant įrenginį, jie galėjo suveikti. Prieiga prie elektros jungties Elektros dėžių plastikinis gaubtas atidaromas atsuktuvu. Įvesties plokštės dangtelis atidaromas be įrankio. 20 SKYRIUS 5 Elektros jungtys

21 LEK LEK Įvesties montavimo plokštės dangtelio nuėmimas A B 1. Pastumkite skląstį žemyn. 2. Dangtelį atlenkite ir nuimkite. Panardinamojo šildytuvo grandinės plokštės dangtelio nuėmimas LEK 3 2 A 1 B 1. Atsuktuvu atjunkite perjungiklius. 2. Įkiškite atsuktuvą (A) ir atsargiai pastumkite skląstį žemyn (B). 3. Dangtelį atlenkite ir nuimkite. LEK 2 Kabelių fiksatorius Kabeliams atlaisvinti / pritvirtinti prie šilumos siurblio gnybtų blokų naudokite tinkamą įrankį Įkiškite atsuktuvą (A) ir atsargiai pastumkite skląstį žemyn (B). 2. Dangtelį atlenkite ir nuimkite Bazinės plokštės dangtelio nuėmimas įspėjimas Norint nuimti bazinės plokštės dangtelį, pirma reikia nuimti įvadų montavimo plokštės dangtelį LEK 4 3 LEK SKYRIUS 5 Elektros jungtys 21

22 Jungtys Siekiant apsaugoti nuo trukdžių, neekranuoto ryšio ir (arba) jutiklius, kabeliai, jungiantys su išoriniais įrenginiais turi būti tiesiami ne arčiau kaip 20 cm iki aukštos įtampos kabelio. Elektros maitinimo jungtis Montuojant F1245 būtinas atjungimo įtaisas elektros tiekimo kabelyje. Minimalus kabelio skerspjūvio plotas turi būti nustatomas pagal naudojamo saugiklio stiprumą. Pridėtas tiekiamos elektros kabelis jungiamas prie gnybtų bloko (X1) ant panardinamojo šildytuvo plokštės (AA1). Visus montavimo darbus būtina atlikti pagal galiojančius normatyvus ir reglamentus. F1245 sumontuotas spiralinis kompresorius, vadinasi, labai svarbu, kad elektros jungtys atitiktų tinkamą fazių seką. Jei fazių seka netinkama, kompresorius neįsijungia ir rodomas avarinis signalas. Jei reikalingas atskiras kompresoriaus ir panardinamojo šildytuvo elektros maitinimas, žr. skyrių Jungiklis išoriniam priedų ir (arba) kompresoriaus blokavimui psl. 27. Tarifo kontrolė Jei per tam tikrą laiką dingsta panardinamojo šildytuvo ir (arba) kompresoriaus įtampa, tikriausiai AUX įvade suveikė blokuotė, žr. puslapį Prijungimo parinktys galimas AUX įvadų pasirinkimas. 27 Išorinės darbinės įtampos valdymo sistemai prijungimas Taikoma tik 3 x 400 V elektros maitinimo jungčiai. AA1X1 F1245 negali būti jungiama tarp 1 ir 3 fazių, nė viena iš jų negali būti jungiama su 3x230V ir 3x400V. Jungtis 3 x 400 V Jungtis 3 x 230 V Pažymėkite visas jungiamąsias dėžutes su įspėjimais apie išorinę įtampą. Jei norite prijungti išorinę darbinę valdymo sistemos srovę prie F1245 panardinamojo vandens šildytuvo įvadinės plokštės (AA1), kraštinis jungiklis ties AA1:X2 turi būti perkeltas į AA1:X9 (kaip pavaizduota). Darbinė įtampa (1 x 230 V ~ 50 Hz) prijungiama prie AA1:X11 (kaip parodyta). AA1X1 AA1X1 N 0 PE L1 1 L2 L3 PE L1 1 L2 2 L3 ON PE1 PE1 Jungtis 1 x 230 V AA1X1 AA1X8 AA1X2 N PE 0 L1 1 N 0 PE L1 1 L2 L3 AA1X9 AA1 PE1 AA1X11 L PE N 1 x 230 V + N 1x230V+N+PE + naudojama įtampa 22 SKYRIUS 5 Elektros jungtys

23 Jutiklių prijungimas Pagal toliau pateiktas instrukcijas prijunkite jutiklį (ius) prie gnybto X6, esančio įvadų plokštėje (AA3). Lauko temperatūros jutiklis Lauko temperatūros jutiklį (BT1) montuokite pavėsyje ant sienos, nukreiptos į šiaurę arba šiaurės vakarus, kad jam nedarytų poveikio rytinė saulė. AA3X6 Jutiklį prijunkite prie ant įvadų plokštės (AA3) esančio gnybtų bloko X6:1 ir X6:2. Naudokite dviejų gyslų, ne mažesnio kaip 0,5 mm² skerspjūvio kabelį. Jei naudojamas kabelių kanalas, jį reikia užsandarinti, kad jutiklio kapsulėje nevyktų kondensacija. BT1 Išorinis F AA3X6 Temperatūros jutiklis, išorinė srauto linija Jei turi būti naudojamas temperatūros jutiklis, išorinė srauto linija (BT25), prijunkite juos prie gnybtų blokox6:5 ir X6:6 ant įvadinės plokštės (AA3). Naudokite 2 gyslų kabelį, kurio skerspjūvio plotas būtų ne mažesnis kaip 0,5 mm². BT25 F AA3X6 Temperatūros jutiklis, išorinė grįžtamojo srauto linija Jei turi būti naudojamas išorinis temperatūros jutiklis grįžtamajai linijai (BT71), prijunkite jį prie vieno iš AUX įvadų, esančių ant įvadų plokštės (AA3). Naudokite 2 gyslų kabelį, kurio skerspjūvio plotas ne mažesnis kaip 0,5 mm². BT71 F1245 Kambario temperatūros jutiklis AA3X6 F1245 tiekiamas su pridėtu kambario temperatūros jutikliu (BT50). Kambario temperatūros jutiklis atlieka tris funkcijas: 1. F1245 ekrane rodo esamą kambario temperatūrą. 2. Galimybė pakeisti kambario temperatūrą, išreikštą. 3. Teikia galimybę pakeisti / stabilizuoti kambario temperatūrą. Jutiklį montuokite neutralioje vietoje, kur reikalinga nustatytoji temperatūra. Tinkama vieta ant laisvos vidinės sienos prieškambaryje, apytiksliai 1,5 m virš grindų. Svarbu, kad jutiklis galėtų nekliudomai ir tiksliai išmatuoti kambario temperatūrą. Tai gali būti sudėtinga, jei jutiklis sumontuotas, pvz., nišoje, tarp lentynų, už užuolaidos, virš arba šalia šilumos šaltinio, ten, kur nuo lauko durų pučia skersvėjis arba tiesioginėje saulės šviesoje. Jeigu patalpose esančių radiatorių termostatai bus uždaryti, tai gali sukelti problemų. Šilumos siurblys veikia ir be jutiklio, bet jei norite matyti gyvenamųjų patalpų temperatūrą F1245 ekrane, jutiklį būtina sumontuoti. Kambario temperatūros jutiklį prijunkite prie ant įvadų plokštės (AA3) esančių X6:3 ir X6:4. Jei jutiklis naudojamas kambario temperatūrai, rodomai, padidinti ir (arba) kambario temperatūrai pakeisti / stabilizuoti, jutiklį reikia aktyvuoti meniu. Jei jutiklis naudojamas kambaryje su grindų šildymo sistema, jis turi atlikti tik rodymo funkciją, o ne reguliuoti kambario temperatūrą. Išorinis F BT50 AA3X6 SKYRIUS 5 Elektros jungtys 23

24 įspėjimas Gyvenamųjų patalpų temperatūra pasikeičia tik per ilgesnį laiką. Pavyzdžiui, trumpi laikotarpiai, nustatyti grindų šildymo sistemai, nepakeis kambario temperatūros pastebimai. Išorinio energijos skaitiklio prijungimas Norint prijungti išorinį energijos skaitiklį, reikalinga 35 arba naujesnė versija įvadų plokštėje (AA3) ir ekrano versija 7113 ar naujesnė. Kaip parodyta, prijunkite energijos skaitiklį (ius) prie gnybto X22:13 ir (arba) X23:13 įvadų plokštėje (AA3). AA3X22/23 GND Išorinis +5V 05V F AA3X22/23 Meniu suaktyvinkite energijos skaitiklį (ius) ir nustatykite pageidaujamą vertę (energijos kiekis per impulsą) meniu Nustatymai FD1BT30 AA1SF2 AA1X3 AA1X7 Lentelėse parodytas bendrasis panardinamojo šildytuvo fazės srovės stiprumas paleidžiant. Jei panardinamasis šildytuvas jau paleistas ir nenaudojamas visa galia, vertes lentelėje galima pakeisti, nes valdymas pirmiausia naudoja šį panardinamąjį šildytuvą. Nustatymas ties maksimalia elektros galia Jei reikalinga didesnė nei maksimali (7 ) prijungto panardinamojo šildytuvo galia, šilumos siurblį galima perjungti į maks. 9. Perkelkite baltą kabelį nuo panardinamojo šildytuvo plokštės (AA1) gnybtų bloko X7:23 prie gnybtų bloko X3:13 (gnybtų bloko plomba turi būti sulaužyta). 3x400V V (didžiausia elektros galia, nustatyta gamykloje 7 ), Maksimali papildomo elektros prietaiso galia () Maks. fazės srovės stiprumas L1 (A) 8,7 8,7 8,7 Maks. fazės srovės stiprumas L2 (A) 8,7 8,7 8,7 8,7 8,7 8,7 Maks. fazės srovės stiprumas L3 (A) 4,3 4,3 8,7 13,0 8,7 13,0 3x400V (maksimali elektros galia, perjungta į 9 ) Maksimali papildomo elektros prietaiso galia () Maks. fazės srovės stiprumas L1 (A) 8,7 8,7 Maks. fazės srovės stiprumas L2 (A) 8,7 8,7 8,7 15,6 Maks. fazės srovės stiprumas L3 (A) 8,7 8,7 15,6 3 x 230 V Papildomo elektros įrenginio maksimali išėjimo galia Panardinamojo šildytuvo pakopų skaičius, maksimali elektros galia, jungimas ir tiekimas priklauso nuo modelio. Žr. lenteles. Papildomas elektrinis šildytuvas galimas ne visose šalyse. Maksimalios elektros galios nustatymas Maksimali papildomo elektros prietaiso galia () Maks. fazės srovės stiprumas L1 (A) 9,4 9,5 Maks. fazės srovės stiprumas L2 (A) 9,4 15,6 Maks. fazės srovės stiprumas L3 (A) 8,7 Elektrinės papildomos šilumos sistemos maksimali išėjimo galia nustatoma meniu ,6 15,6 15,6 27,4 15,6 25,6 24 SKYRIUS 5 Elektros jungtys

25 1 x 230 V 3 x 230 V ( Maksimali papildomo elektros prietaiso galia () Maks. fazės srovės stiprumas L1 (A) 4,3 8,7 13,0 17,4 21,7 26,1 30,4 Jei prijungti srovės stiprumo jutikliai, šilumos siurblys kontroliuoja fazines sroves ir automatiškai priskiria elektros pakopas mažiausiai apkrautai fazei. Avarinis režimas on 6 on on 9 on on 1 x 230 V (6 atveju) on 6 on 7 on 3 on 3 on on on on on on 4 on on on on on on on 6 6 on on on on Kai nustatytas šildymo siurblio avarinis režimas (SF1 yra nustatytas ties ), veikia tik būtiniausios funkcijos. Kompresorius yra išjungtas ir šildymą vykdo panardinamasis šildytuvas. Karštas vanduo neruošiamas. Apkrovos monitorius neprijungtas. Jungiklio (SF1) negalima nustatyti ties arba, kol F1245 nebus pripildytas vandens. Gali būti apgadinti gaminio komponentai. 3x 400 V / 1 x 230 V ON ON 3x230 V Elektros maitinimo sistema esant avariniam režimui Panardinamojo šildytuvo išėjimo galia avarinio režimo atveju nustatoma perjungikliu (S2) ant panardinamojo šildytuvo montavimo plokštės (AA1) pagal toliau pateiktą lentelę. Gamyklos nustatymas 6. 3x400V (maksimali elektros galia, prijungta gamykloje 7 ) on on on 2 3 on on on on on on 4 5 on on on 6 on on on on AA1SF2 AA1SF2 Paveikslėlyje pavaizduotas dvieilis perjungiklis (AA1SF2; nustatyta gamyklos nuostata, t. y. 6 ). Avarinio režimo termostatas Tiekimo temperatūra avarinio režimo atveju nustatoma termostatu (FD1BT30). Ją galima nustatyti ties 35 (išankstinė nuostata, pvz., grindų šildymas) arba 45 (pvz., radiatoriai). LEK 3x400V (maksimali elektros galia, perjungta į 9 ) on 4 on on 6 on on on 9 on on on on on Papildomos jungtys Pagrindinis / pagalbinis Kelis šilumos siurblius (F1145, F1245 ir F1345) galima sujungti, vieną siurblį pasirenkant kaip pagrindinį, o kitus kaip pagalbinius. SKYRIUS 5 Elektros jungtys 25

26 Šilumos siurblys visada nurodomas kaip pagrindinis, prie jo galima prijungti iki 8 pagalbinių siurblių. Jei sistemoje yra keli šilumos siurbliai, kiekvienas jų turi unikalų pavadinimą, taigi tik vienas siurblys gali būti pagrindinis ir tik vienas, pavyzdžiui, 5 pagalbinis. Pagrindinį / pagalbinius siurblius nustatykite meniu. Išorinės temperatūros jutikliai ir valdymo signalai turi būti jungiami tiktai prie pagrindinio siurblio; tai negalioja tik kompresoriaus modulio išoriniam valdymui. Jei sujungti keli šilumos siurbliai (pagrindinis / pagalbinis), reikia naudoti išorinės grąžinimo linijos jutiklį BT71. Jei BT71 neprijungtas, gaminys nurodo jutiklio gedimą. Komunikacijos kabelius prie gnybtų bloko X4:15 (A), X4:14 (B) ir X4:13 (GND) ant įvadų plokštės (AA3) junkite, kaip parodyta, nuosekliai. Naudokite LiYY, EKKX tipo ar panašius kabelius. Pavyzdyje parodytas kelių F1245 prijungimas. EB100 pagrindinis A B GND AA3X AA3X4 Apkrovos monitorius Apkrovos monitorius neveikia 1 fazės instaliacijoje. Jei veikiant elektrinei papildomos šilumos sistemai pastate tuo pačiu metu įjungiama daug elektrinių prietaisų, gali suveikti pastato įvadinis saugiklis. Šilumos siurblyje integruoti pastato el. įvado apkrovos davikliai, kurie valdo papildomo elektrinio kaitinimo elemento elektros pakopas perskirstydami elektros energiją tarp skirtingų fazių arba kaitinimo elementą atjungdami fazės perkrovimo atveju. Išjungta sistema vėl įjungiama, kai sumažėja kitų įrenginių elektros naudojimas. Srovės jutiklių prijungimas Ant kiekvieno įvadinės fazės laido turi būti sumontuotas srovės jutiklis srovei matuoti. Skirstomoji dėžutė yra tinkamas montavimo taškas. Srovės jutiklius prijunkite prie daugiagyslio kabelio, esančio šalia elektros skirstomosios dėžutės sumontuotoje dėžutėje. Daugiagyslis kabelio tarp dėžutės ir šildymo siurblio skerspjūvio plotas turi būti mažiausiai 0,5 mm². Kabelį prijunkite prie įvadų plokštės (AA3) gnybtų X4:14 bloke; X4:1 yra įprastas gnybtų blokas, skirtas trims srovės jutikliams. Pastato pagrindinio saugiklio vardinė srovė nustatoma meniu. Elektros Inkommande įvadasel PEN L1 L 2 L 3 EB101 1as pagalbinis A B GND AA3X Elektros Elcentralpaskirstymo blokas Šilumos Värmepump siurblys T1 T2 T3 A B GND AA3X EB102 2as pagalbinis AA3X4 AA3X4 A B GND A B GND AA3X AA3X4 26 SKYRIUS 5 Elektros jungtys

27 NIBE Uplink Prijunkite tinklo prijungimo kabelį (tiesus, 5e kat. UTP) su RJ45 jungtimi (kištukine) prie RJ45 jungties (lizdinės), esančios galinėje šilumos siurblio pusėje. AA3X6 B A Išorinis F AA3X6 Išorinių jungčių variantai F1245 įvadinėje plokštėje (AA3) yra programine įranga valdomi įvadai ir išvadai, skirti prijungti išorinio perjungiklio funkciją arba jutiklį. Tai reiškia, kad kai išorinio perjungiklio funkcija arba jutiklis yra prijungti prie vienos iš šešių specialiųjų jungčių, F1245 programinėje įrangoje reikia pasirinkti tinkamą funkciją, kad ji būtų tinkamai prijungta. įspėjimas Jei išorinio perjungiklio funkcija arba jutiklis yra prijungti prie F1245, naudojamo įvado ar išvado funkciją reikia pasirinkti 5.4 meniu, žr. puslapyje 54. Šių funkcijų įvadų plokštėje galima pasirinkti toliau nurodytus įvadus. AUX1 AUX2 AUX3 AUX4 AUX5 Pasirenkami išvadai yra AA3:X7. X6:910 X6:1112 X6:1314 X6:1516 X6:1718 lėta įv. / išv. 5.4 blokuoti šildymą įjungti prab. temp. nenaudojama nenaudojama nenaudojama av. signalų išv. Ankstesniame pavyzdyje naudojami įvadai AUX1 (X6:910) ir AUX2 (X6:1112) ant įvadų montavimo plokštės (AA3). įspėjimas Kai kurios iš toliau išvardytų funkcijų taip pat galima aktyvuoti ir sudaryti jų veikimo grafiką naudojantis meniu nustatymais. Galimas AUX įvadų pasirinkimas Šaldymo / šildymo temperatūros jutiklis Prie F1245 galima prijungti papildomą temperatūros jutiklį (BT74), kad būtų lengviau nustatyti, kada įjungti šildymą ir vėsinimą. Temperatūros jutiklis jungiamas prie pasirinkto įvado (5.4 meniu, alternatyva rodoma tik prijungus šaldymo priedą, žr. 54 psl.) gnybtų bloke X6, įvadų plokštėje (AA3), kuri yra po priekiniu dangčiu tinkamoje klimato sistemos vietoje. Naudokite 2 gyslų kabelį, kurio skerspjūvio plotas būtų ne mažesnis kaip 0,5 mm². Jungiklis išoriniam priedų ir (arba) kompresoriaus blokavimui Papildomo šildymo ir kompresoriaus blokavimas prijungtas dviejuose skirtinguose AUX įvaduose. Kai norima naudoti išorinį papildomo šildymo įrenginio ir (arba) kompresoriaus blokavimo prietaisą, jį galima jungti prie gnybtų bloko X6 ant įvadų plokštės (AA3), kuri yra už priekinio dangčio. Papildomas šildymo įrenginys ir (arba) kompresorius atjungiami prijungiant jungiklio be potencialo funkciją prie įvado, pasirinkto 5.4 meniu, žr. psl. 54. Išorinis papildomo įrenginio ir kompresoriaus blokavimas gali būti kombinuotas. Kontaktui užsidarius, elektros išvadas atjungiamas. Išorinio tarifų blokavimo kontaktas Tais atvejais, kai naudojamas išorinis tarifų blokavimo prietaisas, jį galima jungti prie gnybtų bloko X6 ant įvadų plokštės (AA3), kuri yra už priekinio dangčio. Tarifo blokavimas atliekamas bepotencialio perjungiklio funkciją prijungiant prie 5.4 meniu pasirinkto įvado, išjungia papildomos šilumos sistemą, kompresorių, šildymą ir karštą vandenį, žr. psl. 54. Uždaras jungiklis reiškia, kad suaktyvintas tarifų blokavimas. SKYRIUS 5 Elektros jungtys 27

28 Suaktyvinus tarifų blokavimą, min. tiekimo srautas netaikomas. Perjungiklis, skirtas SG ready Šią funkciją galima naudoti tik maitinimo tinkluose, kurie palaiko SG Ready standartą. "SG Ready reikia dviejų AUX įvadų. Kai ši funkcija yra reikalinga, ji turi būti prijungta prie gnybtų bloko X6 ant įvadų plokštės (AA3). "SG Ready yra išmanusis tarifų kontroliavimo būdas, kai elektros energijos tiekėjas gali koreguoti patalpų, karšto vandens ir (arba) baseino temperatūrą (jeigu taikytina) arba tiesiog tam tikru paros metu blokuoti šilumos siurblyje papildomą šildymą ir (arba) kompresorių (tai galima pasirinkti meniu, kai funkcija yra aktyvinta). Aktyvinkite šią funkciją prijungdami bepotencialio jungiklio funkcijas prie dviejų įvadų, pasirinktų 5.4 meniu (SG Ready A ir SG Ready B), žr. psl.54. Uždaras arba atviras jungiklis reiškia vieną iš toliau nurodytų variantų. Blokavimas (A: uždaryta, B: atidaryta) "SG Ready yra aktyvus. Šilumos siurblio kompresorius ir papildomas šildymas yra blokuojamas taip pat, kaip blokuojami dienos tarifai. Normalus režimas (A: atviras, B: atviras) "SG Ready nėra aktyvus. Poveikio sistemai nėra. Mažos kainos režimas (A: atviras, B: uždaras) "SG Ready yra aktyvus. Sistema yra orientuota į išlaidų taupymą ir gali, pavyzdžiui, naudoti elektrą, kai ją energijos tiekėjas parduoda mažesniu tarifu, arba naudoti bet kurio kito energijos šaltinio perteklinius pajėgumus (poveikis sistemai gali būti reguliuojamas meniu). Perteklinių pajėgumų režimas (A: uždaras, B: uždaras) "SG Ready yra aktyvus. Sistemai leidžiama veikti visa galia, elektros energijos tiekėjui turint perteklinės galios (labai maža kaina) (poveikis sistemai nustatomas meniu). (A = SG Ready A ir B = SG Ready B) +Adjust perjungiklis Naudojant +Adjust, įrenginys užmezga ryšį su grindų šildymo valdymo centru* ir koreguoja šildymo kreivę bei apskaičiuotąją tiekimo temperatūrą pagal grindų šildymo sistemos pakartotinį prijungimą. Suaktyvinkite klimato kontrolės sistemą, kurią turėtų veikti +Adjust, pažymėdami funkciją ir paspausdami mygtuką OK (gerai). *Reikalingas +Adjust palaikymas +Adjust iš pradžių reikia pasirinkti 5.4 meniu Soft inputs/outputs (programinės įrangos įvestys / išvestys). Įrangos valdymo plokštės AA3 input version (įvado versija) turi būti bent 34, o programinės įrangos display version (ekrano versija) turi būti 5539 ar naujesnė, kad veiktų +Adjust. Versiją galima patikrinti 3.1 meniu, jame nurodytos atitinkamai input version (įvado versija) ir display version (ekrano versija). Naujos programinės įrangos galima nemokamai atsisiųsti iš Sistemose, į kurias įtrauktas ir grindų šildymas, ir radiatoriai, reikia naudoti NIBE ECS 40/41, kad būtų užtikrintas optimalus veikimas. Šildymo išorinio blokavimo kontaktas Tokiais atvejais, kai naudojamas išorinis šilumos blokavimo prietaisas, jį galima jungti prie gnybtų bloko X6 ant įvadų plokštės (AA3), kuri yra už priekinio dangčio. Šildymas išjungiamas prijungiant bepotencialio jungiklio funkciją prie įvado, pasirinkto meniu 5.4, žr. psl. 54. Uždarius jungiklį blokuojamas šildymo veikimas. Suaktyvinus šildymo blokavimą, min. tiekimo srautas netaikomas. Mišinio siurblio išorinio priverstinio valdymo jungiklis Tais atvejais, kai naudojamas sūrymo siurblio išorinis priverstinis valdymas, jį galima jungti prie gnybtų bloko X6 ant įvadų plokštės (AA3), kuri yra už priekinio dangčio. Mišinio siurblys gali būti priverstinai valdomas prijungiant bepotencialio jungiklio funkciją prie įvado, pasirinkto meniu 5.4, žr. puslapyje 54. Uždarius jungiklį, mišinio siurblys bus aktyvus. Kontaktas, skirtas aktyvuoti laikina prabanga" F1245Galima prijungti išorinio jungiklio funkciją, skirtą karšto vandens funkcijai laikina prabanga aktyvinti. Jungiklis turi būti bepotencialis ir prijungtas prie pasirinkto įvado (5.4 meniu, žr. 54 psl.) gnybtų bloke X6, esančiame ant įvadinės plokštės (AA3). "laikina prabanga būna aktyvus tiek laiko, kiek prijungtas kontaktas. Kontaktas, skirtas aktyvuoti išorinis reguliavimas" Prie F1245 galima prijungti išorinio kontakto funkciją, norint pakeisti tiekiamo srauto ir kambario temperatūrą. 28 SKYRIUS 5 Elektros jungtys

29 Kai jungiklis uždarytas, temperatūra keičiasi (jei kambario temperatūros jutiklis prijungtas ir suaktyvintas). Jei kambario temperatūros jutiklis nėra prijungtas ar suaktyvintas, nustatomas pageidaujamas temperatūra (šilumos kreivės nuostačio) pokytis su pasirinktu pakopų skaičiumi. Ši vertė reguliuojama nuo 10 iki klimato sistema Jungiklis turi būti bepotencialis ir prijungtas prie pasirinkto įvado (5.4 meniu, žr. 54 psl.) gnybtų bloke X6, esančiame ant įvadinės plokštės (AA3). Pokyčio vertė nustatoma meniu išorinis reguliavimas. Jei gnybtų bloke X7 įrengiamas bet kuris iš aukščiau paminėtų elementų, jis turi būti pasirinktas meniu 5.4, žr. puslapyje 54. Įprastinis signalas yra iš anksto pasirinktas gamykloje. Jei įvairios funkcijos prijungiamos prie gnybtų bloko X7, kai tuo pat metu suaktyvintas garsinis avarinis signalas, reikalinga papildoma plokštė (žr. puslapyje 65). 2 8 klimato valdymo sistema Išoriniam klimato sistemų nuo 2 iki 8 reguliavimui reikalingi priedai (ECS 40 arba ECS 41). Įrengimo instrukcijų žr. priedų montuotojo vadove. Ventiliatoriaus greičio aktyvavimo kontaktas įspėjimas Išorinio kontakto funkcija veikia tik tuo atveju, jei yra sumontuotas ir aktyvuotas priedas FLM. Prie F1245 galima prijungti išorinio kontakto funkciją, norint aktyvuoti vieną iš keturių ventiliatoriaus greičių. Jungiklis turi būti bepotencialis ir prijungtas prie pasirinkto įvado (meniu 5.4, žr. puslapyje 54) gnybtų bloke X6, esančiame ant įvadinės plokštės (AA3). Kai jungiklis užsidaro, suaktyvinamas pasirinktas ventiliatoriaus greitis. Normalus greitis atnaujinamas, kai vėl atidaromas kontaktas. NV 10, sūrymo slėgio / lygio / srauto daviklis Jei mišinio sistemoje norite sumontuoti lygio daviklį (priedą NV10), jį galite prijungti prie pasirinkto įvado (5.4 meniu), žr. puslapyje 54) gnybtų bloke X6, esančiame ant įvadinės plokštės (AA3). Prie šio įvado taip pat galima jungti slėgio ir srauto daviklius. Įprastai veikiant įvadas turi būti uždarytas. Galimas AUX išvado pasirinkimas (bepotencialė kintamoji relė) Galima prijungti iš išorės per relė funkciją panaudojant bepotencialę kintamąją relę (maks. 2 A) ant įvadų montavimo plokštės (AA3), gnybtų bloko X7. Papildomos išorinio prijungimo funkcijos: Garsinio avarinio signalo indikacija. AA3X C NO NC AA3X7 Paveikslėlyje pavaizduota relė avarinio signalo padėtyje. Kai perjungiklis (SF1) yra padėtyje arba, ši relė yra avarinio signalo padėtyje. Išorinis cirkuliacinis siurblys, gruntinio vandens siurblys arba karšto vandens cirkuliacinis siurblys prijungti prie avarinio signalo relės, kaip pavaizduota žemiau. Pažymėkite visas jungiamąsias dėžutes su įspėjimais apie išorinę įtampą. AA3X7 F1245 F1X45 Išorinis Externt L N PE AA3X7 Cirkuliacinis siurblys C NO NC L N PE Gruntinio vandens siurblio valdymas. Vėsinimo režimo indikavimas (taikoma tik jei yra vėsinimo priedai). Cirkuliacinio siurblio valdymas karšto vandens cirkuliacijai. įspėjimas Maksimali relės išvado apkrova yra 2 A (230V ~). Išorinis cirkuliacinis siurblys (šildymo terpei). Išorinis, perjungimo vožtuvas karštam vandeniui. Atostogų režimas SKYRIUS 5 Elektros jungtys 29

30 N L PE PE N L PE PE Priedų prijungimas Priedų prijungimo nurodymus rasite su atitinkamais priedais pateikiamose įrengimo instrukcijose. žiūrėkite informaciją priedų sąraše, su kuriais įrenginys gali būti naudojamas.f1245. Priedai su valdymo plokšte AA5 Priedai, kuriuose yra valdymo plokštė AA5, prijungti prie šilumos siurblio gnybtų bloko AA3X4: Naudokite LiYY, EKKX tipo ar panašius kabelius. Jei reikia prijungti kelis priedus, pirmą papildomą plokštę prijunkite tiesiai prie šilumos siurblio gnybtų bloko. Kitos papildomos plokštės nuosekliai jungiamos su pirmąja. Kadangi priedai su valdymo plokštėmis AA5 gali būti jungiami skirtingai, visada perskaitykite vadove pateiktas priedo, kurį ketinate įrengti, instrukcijas. EB100 Priedai su valdymo plokšte AA9 Priedai, kuriuose yra AA9 valdymo plokštė, prijungiami prie šilumos siurblio gnybtų bloko X4:912, esančio įvadų plokštėje AA3. Naudokite LiYY, EKKX tipo ar juos atitinkančius kabelius. Kadangi priedai su valdymo plokštėmis AA9 gali būti jungiami skirtingai, visada perskaitykite vadove pateiktas priedo, kurį ketinate įrengti, instrukcijas. AA3X4 F1245 Priedai AA9X1 12V A B GND AA3X AA3X4 A B GND AA3X papildoma plokštė AA5X4 A 1 B 2 GND 3 A 4 B 5 GND AA5X4 F1245 X8 ON X4 X2 X10 X1 X9 2 papildoma plokštė AA5X4 A 1 B 2 GND 3 A 4 B 5 GND AA5X4 X8 ON X4 X2 X10 X1 X9 30 SKYRIUS 5 Elektros jungtys

31 6 Atidavimas eksploatuoti ir derinimo darbai Paruošiamieji darbai 1. Įsitikinkite, kad F1245 nebuvo pažeistas transportuojant. 2. Patikrinkite, ar perjungiklis (SF1) yra padėtyje. 3. Patikrinkite vandens kiekį karšto vandens šildytuve ir klimato sistemoje. įspėjimas Patikrinkite miniatiūrinį grandinės pertraukiklį ir apsauginį variklio pertraukiklį. Transportuojant įrenginį jie galėjo suveikti. Nepaleiskite šilumos siurblio, jei manote, kad vanduo sistemoje gali būti užšalęs. Užpildymas ir oro išleidimas įspėjimas Jei sistema nėra pakankamai nuorinta, gali būti sugadinti F1245 vidiniai komponentai. Klimato sistemos užpildymas ir oro išleidimas Užpildymas 1. Atidarykite pildymo vožtuvą (išorinį, jis netiekiamas su įrenginiu). Užpildykite karšto vandens šildytuvo gyvatuką ir likusią šildymo sistemos dalį vandeniu. 2. Atidarykite oro išleidimo vožtuvą (QM22). 3. Sistemos nuorinimas per nuorintoją (QM22) bus baigtas, uždarykite vožtuvą. Po kurio laiko slėgis pradės didėti. 4. Kai susidarys reikiamas slėgis, uždarykite pildymo vožtuvą. Oro išleidimas Jei sistema nėra pakankamai nuorinta, gali būti sugadinti vidiniai komponentai. 1. Išleiskite iš šilumos siurblio orą per išleidimo vožtuvą (QM22), o iš likusios klimato sistemos dalies per atitinkamus oro išleidimo vožtuvus. 2. Vandenį leiskite į sistemą ir orą leiskite iš jos tol, kol joje neliks oro ir slėgis bus tinkamas. Orą galima išleisti tik išleidus vandenį iš rezervuaro gyvatuko vamzdžio. Tai reiškia, kad nepaisant tekančio vandens iš sistemos nebūtinai pašalinamas oras, kai oro išleidimo vožtuvas (QM22) yra atidarytas. 2. Per šalto vandens jungtį (XL3) prileiskite vandens į karšto vandens šildytuvą. 3. Kai vanduo iš karšto vandens čiaupo tekės be oro burbuliukų, tai reikš, kad karšto vandens šildytuvas yra pilnas ir čiaupą galima užsukti. Sūrymo sistemos užpildymas ir oro išleidimas Jei sistema nėra pakankamai nuorinta, sūrymo siurblys gali būti sugadintas. Pildydami sūrymo sistemą, vandenį sumaišykite su antifrizu atvirame rezervuare. Mišinys turėtų būti apsaugotas nuo užšalimo iki maždaug 15. Mišinį pilkite prijungę užpildymo siurblį. 1. Patikrinkite, ar sūrymas sistemoje nėra nuotėkio. 2. Pildymo siurblį ir grįžtamąją liniją sujunkite su sūrymo sistemos užpildymo jungtimi taip, kaip pavaizduota paveikslėlyje. 3. Jei naudojamas 1 alternatyvus variantas (lygio indas), uždarykite lygio indo vožtuvą (CM2). 4. Uždarykite užpildymo jungties trikryptį vožtuvą (priedas). 5. Atidarykite užpildymo jungties vožtuvus. 6. Įjunkite pildymo siurblį. 7. Pildykite tol, kol skystis užpildys grįžtamajį vamzdį. 8. Uždarykite užpildymo jungties vožtuvus. 9. Atidarykite užpildymo jungties trikryptį vožtuvą. 10. Jei naudojamas 1 alternatyvus variantas (lygio indas), atidarykite lygio indo vožtuvą (CM2). P Var. 2 Var. 1 Stängs Užsidaro Kolektorius BK / JK VBf KBin XL6 VVKV KBut XL7 VBr Karšto vandens šildytuvo užpildymas 1. Atsukite namo karšto vandens čiaupą. SKYRIUS 6 Atidavimas eksploatuoti ir derinimo darbai 31

32 XL1 XL6 XL4 XL3 XL7 XL2 Atidavimas eksploatuoti XL 1 XL 2 XL 3 XL 4 XL 6 XL 7 Šildymo terpės srauto jungtis Šildymo terpės grąžinimo jungtis Šalto vandens jungtis Karšto vandens jungtis Sūrimo įleidimo jungtis Sūrymo išleidimo jungtis Pirmą kartą įjungus šilumos siurblį, atsidaro paleidimo vadovas. Paleidimo vadovo nurodymuose aprašyta, ką reikia atlikti pirmojo įjungimo metu, taip pat atliekami pagrindiniai šilumos siurblio nustatymai. Paleidimo vadovas užtikrina, kad paleidimas bus vykdomas tinkamai, jo negalima apeiti.vėliau paleidimo vadovą galima paleisti 5.7 meniu. įspėjimas Kol paleidimo vadovas įjungtas, nė viena įrenginio funkcija nebus įjungta automatiškai. Vadovas bus rodomas kaskart įjungus įrenginį, kol bus atšauktas paskutiniame puslapyje esantis jo pasirinkimas. Simbolių paaiškinimas Simbolis Reikšmė Uždaromasis vožtuvas Paleidimo vadovo naudojimas A. p. B. Pavadinimas ir meniu numeris kalba 4.6 Apsauginis vožtuvas Lygio indas Išsiplėtimo indas P Manometras Dalelių filtras Paleidimo vadovas Klimato sistema turi būti pripildyta vandens prieš nustatant perjungiklį ties. Kai prijungti keli šilumos siurbliai, paleidimo vadovą pirmiausia reikia paleisti pagalbiniuose įrenginiuose. Jei šilumos siurblį nustatėte kaip pagalbinį, nustatymus galėsite atlikti tik su pagalbinio siurblio cirkuliaciniais siurbliais. Kiti nustatymai atliekami ir valdomi naudojant pagrindinį įrenginį. 1. Šilumos siurblio jungiklį (SF1) nustatykite į. 2. Vykdykite paleidimo vadovo nurodymus, rodomus šilumos siurblio ekrane. Jei paleidimo vadovas neįsijungia paleidus šilumos siurblį, įjunkite jį neautomatiniu būdu meniu 5.7. REKOMENDACIJA Žr. p. 38, kuriame pateikiamas išsamesnis pirminis supažindinimas su šilumos siurblio valdymo sistema (veikimu, meniu ir pan.). Jei paleidimo vadovas išjungiamas šiame puslapyje, jis automatiškai išsijungia 60 min. C. Parinktis / nustatymas A. p. Čia parodyta, kiek paleidimo vadovo veiksmų atlikote. Per paleidimo vadovo puslapius slinkite taip: 1. Pasukite valdymo rankenėlę, kol bus pažymėta viena iš viršutiniame kairiajame kampe esančių rodyklių (ties puslapio numeriu). 2. Paspauskite mygtuką OK (Gerai), kad pereitumėte nuo vieno paleidimo vadovo puslapio prie kito. B. Pavadinimas ir meniu numeris Perskaitykite, apie kokį valdymo sistemos meniu kalbama šiame paleidimo vadovo puslapyje. Skaitmenys laužtiniuose skliaustuose rodo meniu numerį valdymo sistemoje. Jei norite daugiau sužinoti apie susijusius meniu, žr. žinyno meniu arba skaitykite naudotojo vadovą. C. Parinktis / nustatymas Čia galite atlikti sistemos nustatymą. 32 SKYRIUS 6 Atidavimas eksploatuoti ir derinimo darbai

33 D. Pagalbos meniu Daugumoje meniu yra simbolis, kuris reiškia, kad teikiama papildoma pagalba. Norėdami perskaityti pagalbos tekstą: 1. Valdymo rankenėlę pasirinkite pagalbos simbolį. 2. Paspauskite mygtuką OK (Gerai). Pagalbos tekstas dažnai susideda iš kelių langų, kuriuos galite peržiūrėti sukdami valdymo rankenėlę. Pakartotinis derinimas ir oro išleidimas Siurblio reguliavimas, automatinis veikimas Sūrymo pusės įranga Sūrymo siurblys turi veikti tinkamu greičiu, kad būtų nustatytas tinkamas srautas sūrymo sistemoje. F1245 turi sūrymo siurblį, kuris standartiniu režimu gali būti valdomas automatiškai. Kai kurias funkcijas ir priedus reikia paleisti neautomatiškai, tada reikia nustatyti tinkamą greitį, žr. skyrių Siurblio reguliavimas, neautomatinis veikimas. Jei esant pagrindinio ir pavaldžiojo įrenginio konfigūracijai sumontuoti keli F1245, visi F1245 turi būti vienodo dydžio (pvz., 10 ), kad veiktų automatinis valdymas. Jei sumontuotas, pvz., vienas 8 ir vienas 10, reikia reguliuoti neautomatiškai, žr. 33 psl. Automatinis valdymas vyksta veikiant kompresoriui; nustatomas sūrymo siurblio greitis, kad būtų užtikrintas optimalus tiekimo ir grąžinamųjų linijų temperatūrų skirtumas. Pavyzdžiui, vykstant pasyviam vėsinimui, sūrymo siurblys turi veikti nustatytu greičiu, kuris nustatomas meniu. Šildymo terpės pusės įranga Šildymo terpės siurblys turi veikti tinkamu greičiu, kad būtų nustatytas tinkamas srautas šildymo terpės sistemoje; F1245 turi šildymo terpės siurblį, kuris standartiniu režimu gali būti valdomas automatiškai. Kai kurias funkcijas ir priedus reikia paleisti neautomatiškai, tada reikia nustatyti tinkamą greitį, žr. skyrių Siurblio reguliavimas, neautomatinis veikimas. Automatinis valdymas vyksta veikiant kompresoriui, kai yra nustatomas šildymo terpės siurblio greitis, tinkamas taikant esamą darbo režimą, kad būtų užtikrintas optimalus tiekimo ir grąžinamųjų linijų temperatūrų skirtumas. Vykstant šildymui, naudojama nustatytoji DOT (nustatytoji lauko temperatūra) ir temperatūrų skirtumas meniu. Jeigu reikia, meniu gali būti apribojamas maksimalus cirkuliacinio siurblio greitis. Siurblio reguliavimas, neautomatinis veikimas Sūrymo pusės įranga Norint nustatyti tinkamą srautą mišinio sistemoje, reikia nustatyti tinkamą mišinio siurblio greitį. F1245 turi mišinio siurblį, kuris gali būti valdomas automatiškai, o prireikus nustatyti greitį galima rankiniu būdu, tai atliekama vadovaujantis toliau pateikta informacija ir diagrama. Kad sistema veiktų neautomatiškai, autom. turi būti išjungtas meniu. Sraute turi būti temperatūros skirtumas tarp ištekančio (BT11) ir įtekančio sūrymo (BT10) 2 5, kai sistema yra subalansuota (tinkama 5 minutės po kompresoriaus paleidimo). Patikrinkite šias temperatūras meniu 3.1 aptarnavimo inf. ir sureguliuokite sūrymo siurblio (GP2) greitį, kol bus pasiektas temperatūrų skirtumas. Didelis skirtumas rodo, kad sūrymo srautas yra per silpnas, mažas skirtumas rodo, kad jis yra per stiprus. Sūrymo siurblio greitį nustatykite meniu 5.1.9, žr. psl. 48. Toliau pateiktoje schemoje susiraskite, koks neautomatinio veikimo metu turi būti mišinio siurblio greitis. P F Esamas Tillgängligt slėgis, tryck kpa Elektros Eleffekt galia, W Esamas slėgis, kpa Elektros galia, W P100 P P80 60 P P P P40 P ,0 0,05 0,10 0,15 0,20 0,25 0,30 0,35 0,40 0,45 0,50 Srautas, l/sek. F Esamas slėgis, kpa Elektros galia, W P40 40 P60 60 P80 80 P ,0 0,05 0,10 0,15 0,20 0,25 0,30 0,35 0,40 0,45 0,50 Srautas, l/sek. SKYRIUS 6 Atidavimas eksploatuoti ir derinimo darbai 33

34 F Esamas slėgis, kpa Elektros galia, W P40 40 P60 60 P80 80 P ,0 0,05 0,10 0,15 0,20 0,25 0,30 0,35 0,40 0,45 0,50 Srautas, l/sek. F Esamas slėgis, kpa Elektros galia, W P40 40 P60 60 P80 80 P ,0 0,10 0,20 0,30 0,40 0,50 0,60 0,70 Srautas, l/sek. F Esamas slėgis, kpa Elektros galia, W P80 P P P ,0 0,10 0,20 0,30 0,40 0,50 0,60 0,70 Srautas, l/sek. Šildymo terpės pusės įranga Norint nustatyti tinkamą srautą klimato kontrolės sistemoje, reikia nustatyti tinkamą šildymo terpės siurblio greitį skirtingomis darbo sąlygomis. F1245 yra šildymo terpės siurblys, kuris gali būti valdomas automatiškai, o prireikus nustatyti greitį galima neautomatiškai; tai atliekama vadovaujantis toliau pateikta informacija ir diagrama. Kad sistema veiktų neautomatiškai, autom. turi būti išjungtas meniu. Srauto temperatūrų skirtumas turi būti tinkamas veikti (šildymas: 5 10, karšto vandens ruošimas: 5 10, baseino šildymas: maždaug 15 ) tarp įtekančio vandens temperatūros jutiklio ir grąžinamo vandens linijos jutiklio valdymo. Tikrinkite šias temperatūras 3.1 meniu aptarnavimo inf. ir reguliuokite šildymo terpės siurblio (GP1) greitį, kol bus pasiektas reikiamas temperatūrų skirtumas. Didelis skirtumas rodo, kad šildymo terpės tiekimas yra per silpnas, o mažas skirtumas rodo, kad jis yra per stiprus. Šildymo terpės siurblio greitį nustatykite meniu, žr. 48 psl. Toliau pateiktose schemose susiraskite, koks neautomatinio veikimo metu turi būti šildymo terpės siurblio greitis. P F Esamas slėgis, kpa Elektros galia, W Esamas Tillgängligt slėgis, tryck kpa Elektros Eleffekt galia, W P40 40 P60 60 P80 80 P ,0 0,05 0,10 0,15 0,20 0,25 0,30 0,35 0,40 0,45 Srautas, l/sek. F Esamas slėgis, kpa Elektros galia, W P40 40 P60 60 P80 80 P ,0 0,05 0,10 0,15 0,20 0,25 0,30 0,35 0,40 0,45 Srautas, l/sek. 34 SKYRIUS 6 Atidavimas eksploatuoti ir derinimo darbai

35 LEK F ir 12 Esamas slėgis, kpa Elektros galia, W P100 Išsiplėtimo indas Jei vietoje lygio indo naudojamas slėgio plėtimosi indas (CM3), tikrinamas slėgis. Sumažėjus slėgiui, į sistemą reikia įleisti mišinio P40 40 P60 60 P ,0 0,05 0,10 0,15 0,20 0,25 0,30 0,35 0,40 0,45 Srautas, l/sek. F Esamas slėgis, kpa Elektros galia, W P40 40 P60 60 P80 80 P ,0 0,05 0,10 0,15 0,20 0,25 0,30 0,35 0,40 Srautas, l/sek. Pakartotinis derinimas, oro išleidimas, šildymo terpės jungties pusėje Iš pradžių oras išsiskiria iš karšto vandens, todėl gali prireikti orą išleisti. Jei šilumos siurblyje arba klimato sistemoje girdėti burbuliavimas, iš visos sistemos reikia dar kartą išleisti orą. Pakartotinis derinimas, oro išleidimas kolektoriaus pusėje Pakartotinis kambario temperatūros derinimas Jei kambario temperatūra nepakyla iki reikiamos, gali tekti atlikti pakartotinį derinimą. Šaltų orų sąlygos Kai kambario temperatūra per žema, padidinkite šildymo kreivė meniu viena padala. Kai kambario temperatūra per aukšta, šildymo kreivė reikšmė meniu sumažinama viena padala. Šiltų orų sąlygos Jei kambario temperatūra per žema, temperatūra (šildymo kreivės nuokrypio nustatymą) padidinkite viena padala meniu. Kai kambario temperatūra per aukšta, temperatūra (šildymo kreivės nuokrypio) reikšmė meniu sumažinama viena padala. Vėsinimo / šildymo kreivės nustatymas sistema srauto temperatūros šildymo kreivė lauko temp. Lygio indas Patikrinkite skysčio lygį lygio inde (CM2). Jei skysčio lygis nukritęs, į sistemą papildomai įpilkite skysčio. 1. Uždarykite vožtuvą po lygio indu. 2. Atjunkite jungtį indo viršuje. 3. Pripilkite sūrymo tiek, kad būtų užpildyti 2/3 indo. 4. Vėl prijunkite jungtį indo viršuje. 5. Atidarykite vožtuvą po lygio indu. Jei sistemoje reikia padidinti slėgį, uždarykite vožtuvą pagrindinėje įvado linijoje, kai sūrymo siurblys (GP2) veikia ir lygio indas (CM2) yra atidarytas, kad iš indo būtų siurbiamas skystis. LEK 2/3 SKYRIUS 6 Atidavimas eksploatuoti ir derinimo darbai 35

36 sistema srauto temperatūros vėsinimo kreivė įspėjimas Atliekant tikslų patalpų temperatūros reguliavimą, kreivę reikia paslinkti į viršų arba į apačią, tai atliekama 1.1 meniu temperatūra. 36 šildymo kreivė lauko temp. Nustatymo diapazonas: 0 15 Standartinė vertė: 9 vėsinimo kreivė (tam reikalingas priedas) Nustatymo diapazonas: 0 9 Standartinė vertė: 0 Galite pasirinkti šildymą arba vėsinimą meniu kreivė. Sekančiame meniu (šildymo kreivė / vėsinimo kreivė) rodomos jūsų namo šildymo ir vėsinimo kreivės. Šildymo kreivės paskirtis užtikrinti vienodą patalpų temperatūrą nepaisant lauko temperatūros, taigi ir efektyvų energijos vartojimą. Būtent pagal šias šildymo kreives šilumos siurblio valdymo kompiuteris nustato į sistemą tiekiamo vandens temperatūrą, tiekimo temperatūrą, taigi ir namo patalpų temperatūrą. Pasirinkite kreivę ir tikrinkite, kaip keičiasi tiekimo temperatūra esant skirtingoms lauko temperatūros vertėms. Skaičius toli į dešinę nuo sistemos rodo, kurios sistemos šildymo kreivę / vėsinimo kreivę pasirinkote. Kreivės koeficientas Šildymo / vėsinimo kreivių nuolydis rodo, kiek laipsnių reikia padidinti (sumažinti) tiekimo temperatūrą nukritus (pakilus) lauko temperatūrai. Statesnis nuolydis reiškia aukštesnę tiekimo temperatūrą šildymui arba žemesnę tiekimo temperatūrą vėsinimui esant tam tikrai lauko temperatūrai. Tiekimo temperatūra 70 Statesnis Brantare kreivės kurvlutning nuolydis Lauko UTETEMPERATUR temperatūra Optimalus nuolydis priklauso nuo jūsų vietovės klimato sąlygų, nuo to, ar name sumontuoti radiatoriai, ar grindų šildymo sistema, ir kaip gerai izoliuotas jūsų namas. Ši kreivė nustatoma montuojant šildymo sistemą, bet vėliau gali reikėti ją koreguoti. Paprastai papildomai kreivės koreguoti nereikia. SKYRIUS 6 Atidavimas eksploatuoti ir derinimo darbai Kreivės nuokrypis Kreivės poslinkis reiškia, kad tiekimo temperatūra keičiasi vienodai visoms lauko temperatūroms, pvz., kreivės poslinkis +2 pakopomis padidina tiekimo temperatūrą 5 esant bet kokiai lauko temperatūrai. Srauto linijos temperatūra maksimali ir minimali vertė Kadangi srauto linijos temperatūra negali būti apskaičiuota aukštesnė nei nustatytoji maksimali vertė arba žemesnė nei nustatytoji minimali vertė, esant šioms temperatūros vertėms šildymo kreivė išsitiesina. įspėjimas Grindų šildymo sistemose paprastai nustatoma aukšč. srauto linijos temp. nuo 35 iki 45. Kad nevyktų kondensacija, reikia riboti grindų vėsinimą min. srauto linijos temp.. Sužinokite iš montuotojo arba tiekėjo, kokia yra didžiausia leistina temperatūra jūsų grindims. Skaičius kreivės pabaigoje reiškia kreivės nuolydį. Skaičius šalia termometro reiškia kreivės nuokrypį. Naują vertę nustatykite valdymo rankenėle. Naująjį nustatymą patvirtinkite mygtuku OK (Gerai). Kreivė 0 tai sava kreivė, sukurta meniu. Norėdami pasirinkti kitą kreivę (nuolydį), atlikite toliau nurodytus veiksmus. Jei turite tik vieną klimato kontrolės sistemą, kreivės numeris jau pažymėtas, kai atsidaro meniu langas. 1. Pasirinkite klimato kontrolės sistemą (jei jų daugiau nei viena), kurios šilumos kreivę reikia pakeisti. 2. Patvirtinus klimato kontrolės sistemos pasirinkimą, pažymimas kreivės numeris. 3. Paspauskite mygtuką OK (Gerai), kad įsijungtų nustatymo režimas. 4. Pasirinkite naują kreivę. Kreivės yra sunumeruotos nuo 0 iki 15: kuo didesnis numeris, tuo statesnis nuolydis ir aukštesnė tiekimo temperatūra. Kreivė 0 reiškia, kad naudojama sava kreivė (1.9.7 meniu). 5. Paspauskite mygtuką OK (Gerai) ir išjunkite nustatymo režimą. Norėdami peržiūrėti kreivės rodmenis, atlikite toliau nurodytus veiksmus. 1. Valdymo rankenėlę pasukite taip, kad būtų pažymėtas žiedas ant koto su lauko temperatūra. 2. Paspauskite mygtuką OK (Gerai).

37 3. Sekdami pilka linija iki kreivės ir į kairę, skaitykite tiekimo temperatūros vertę esant pasirinktai lauko temperatūrai. 4. Dabar galite sužinoti vertes esant kitokioms lauko temperatūros vertėms valdymo rankenėlę pasukite į dešinę arba kairę ir užfiksuokite atitinkamą srauto temperatūrą. 5. Norėdami išeiti iš peržiūros režimo, paspauskite mygtuką OK (Gerai) arba Back (Atgal). REKOMENDACIJA Prieš nustatydami kitą parametrą palaukite 24 valandas, kad nusistovėtų kambario temperatūra. Jei lauke šalta ir kambario temperatūra per žema, kreivės nuolydį padidinkite viena padala. Jei lauke šalta, bet kambario temperatūra per aukšta, kreivės nuolydį sumažinkite viena padala. Jei lauke šilta, bet kambario temperatūra per žema, kreivės poslinkį padidinkite viena padala. Jei lauke šilta ir kambario temperatūra per aukšta, kreivės poslinkį sumažinkite viena padala. SKYRIUS 6 Atidavimas eksploatuoti ir derinimo darbai 37

38 7 Valdymas įžanga Ekrano blokas A B C D PATALPŲ KLIMATAS ŠIL. SIURBLYS F1245 Ekranas KARŠTAS VANDUO INFORMACIJA A B C D E F Ekranas Būklės lemputė Mygtukas OK (Gerai) Grįžimo mygtukas Valdymo rankenėlė Perjungiklis G USB prievadas Ekrane rodomos instrukcijos, nustatymai ir eksploatacinė informacija. Galite lengvai naršyti tarp skirtingų meniu ir parinkčių, kai norite nustatyti komforto režimą ar gauti reikiamą informaciją. Būklės lemputė Būklės lemputė rodo šilumos siurblio būseną. Ji: dega žalia šviesa, kai siurblys veikia įprastu režimu; dega geltona šviesa, kai siurblys veikia avariniu režimu. dega raudona šviesa, suveikus avariniam signalui; Mygtukas OK (Gerai) Mygtukas OK (Gerai) naudojamas: patvirtinti pasirinktus antrinių meniu elementus / parinktis / nustatytąsias vertes / puslapį paleidimo vadove. Mygtukas Back (Atgal) Mygtukas Back (Atgal) naudojamas: grįžti į ankstesnį meniu; Norint pakeisti nuostatą, kuri dar nebuvo patvirtinta E F G Valdymo rankenėlė Valdymo rankenėlę galima pasukti į dešinę arba kairę. Galite: peržiūrėti meniu ir parinktis; padidinti ir sumažinti vertes; pakeisti puslapį instrukcijose, kurios susideda iš keleto puslapių (pvz., pagalbos tekstas ir priežiūros informacija). Perjungiklis (SF1) Šis perjungiklis yra trijų padėčių: Įjungta () Budėjimo režimas ( ) Avarinis režimas ( ) Avarinį režimą leidžiama įjungti tik šilumos siurblio sutrikimo atveju. Įjungus šį režimą, išsijungia kompresorius ir įsijungia panardinamasis šildytuvas. Šilumos siurblio ekranas nešvyti, o būsenos lemputė dega geltona šviesa. USB prievadas USB prievadas yra paslėptas po plastikiniu dangteliu, ant kurio yra gaminio pavadinimas. USB prievadas naudojamas programinei įrangai atnaujinti. Apsilankykite ir spustelėkite skirtuką Software (programinė įranga), kad atsisiųstumėte naujausią sistemos programinę įrangą. 38 SKYRIUS 7 Valdymas įžanga

39 Meniu sistema Kai šilumos siurblio durelės atidarytos, ekrane rodomi keturi pagrindiniai meniu sistemos meniu ir tam tikra pagrindinė informacija. Pagrindinis Lauko temperatūra PATALPŲ KLIMATAS Patalpų temperatūra (jei įrengti patalpų jutikliai) KARŠTAS VANDUO Karšto vandens temperatūra 4 meniu ŠIL. SIURBLYS Laiko, datos, kalbos, ekrano, veikimo režimo ir pan. nustatymas. Informacijos rasite žinyno meniu arba naudotojo vadove. 5 meniu PRIEŽIŪRA Papildomos nuostatos. Šios nuostatos skirtos naudoti tik montuotojams arba techninės priežiūros inžinieriams. Meniu rodomas paspaudus ir 7 sek. palaikius grįžimo mygtuką, kai atidarytas paleidimo meniu. Žr. 45 psl. Šis meniu nustatomas ir pagalbinio šilumos siurblio ribotoje meniu sistemoje. Informacija apie eksploatavimą ŠIL. SIURBLYS PRIEŽIŪRA INFORMACIJA Laikinasis prabangusis režimas (jei aktyvuotas) Skaičiuotinis karšto vandens kiekis Pagalbinis KARŠTAS VANDUO INFORMACIJA PRIEŽIŪRA Jei šilumos siurblys yra nustatytas kaip pagalbinis, rodomas ribotas pagrindinis meniu, nes daugelis sistemos nustatymų atliekami naudojant pagrindinį šilumos siurblį. 1 meniu PATALPŲ KLIMATAS Patalpų klimato nustatymas ir grafiko sudarymas. Informacijos rasite žinyno meniu arba naudotojo vadove. 2 meniu KARŠTAS VANDUO Karšto vandens ruošimo nustatymas ir grafiko sudarymas. Informacijos rasite žinyno meniu arba naudotojo vadove. Šis meniu nustatomas ir pagalbinio šilumos siurblio ribotoje meniu sistemoje. 3 meniu INFORMACIJA Temperatūros ir kitos eksploatacinės informacijos rodymas bei prieiga prie avarinių signalų žurnalo. Informacijos rasite žinyno meniu arba naudotojo vadove. Šis meniu nustatomas ir pagalbinio šilumos siurblio ribotoje meniu sistemoje. SKYRIUS 7 Valdymas įžanga 39

40 Ekrane pateikiami simboliai Veikimo metu ekrane gali pasirodyti žemiau pateikti simboliai. Simbolis Aprašas Šis simbolis pasirodo su informacijos ženklu, jei 3.1 meniu yra informacijos, kurią turėtumėte įsidėmėti. Šie du simboliai nurodo, ar kompresorius arba papildomas šilumos šaltinis yra užblokuoti F1245. Jie gali būti užblokuoti, pvz., priklausomai nuo to, koks veikimo režimas pasirinktas 4.2 meniu, jei blokavimas yra suplanuotas meniu arba jei pasigirdo avarinis signalas, kuris blokuoja vieną iš jų. Kompresoriaus blokavimas. Papildomo šilumos šaltinio blokavimas. Šis simbolis pasirodys, jei suaktyvinamas periodinio padidėjimo ar prabangusis karšto vandens režimas. Šis simbolis rodo, ar veikia atostogų nust. 4.7 meniu. Šis simbolis nurodo, ar užmegztas ryšys tarp F1245 ir NIBE Uplink. Šis simbolis nurodo faktinį ventiliatoriaus greitį, jei greitis buvo pakeistas nuo normalaus nustatymo. Reikalingas NIBE FLM priedas. Šis simbolis rodo, ar veikia šildymas naudojant saulės energiją. Reikia prijungti priedą. Šis simbolis rodo, ar veikia baseino šildymas. Reikia prijungti priedą. Šis simbolis rodo, ar veikia vėsinimas. Reikia prijungti priedą. 40 SKYRIUS 7 Valdymas įžanga

41 Meniu numeris pažymėtas antrinis meniu Pavadinimas ir meniu numeris pagrindinis meniu PATALPŲ KLIMATAS KARŠTAS VANDUO PATALPŲ KLIMATAS 1 Simbolis pagrindinis meniu temperatūra ventiliacija grafiko sudarymas normalus išjungtas išplėstinis ŠIL. SIURBLYS INFORMACIJA Pažymėtas pagrindinis meniu Simboliai antriniai meniu Pavadinimas antriniai meniu Informacija apie būseną antriniai meniu Veikimas Norėdami paslinkti žymiklį, valdymo rankenėlę pasukite į kairę arba dešinę. Pažymėta padėtis yra balta ir (arba) turi skirtuką, pasuktą į viršų. Meniu pasirinkimas Norėdami patekti į meniu sistemą, pažymėdami pasirinkite pagrindinį meniu ir paspauskite mygtuką OK (Gerai). Tada atsidaro naujas langas su antriniais meniu. Pažymėdami pasirinkite vieną iš antrinių meniu ir paspauskite mygtuką OK (Gerai). Vertės nustatymas laikas data diena mėnuo metai laikas ir data val. 12 val. Parinkčių pasirinkimas patogumo režimas2.2 Reikšmės, kurias galime keisti taupymas normalus prabanga Alternatyvus variantas Parinkčių meniu pasirinktoji parinktis būna pažymėta žalia varnele. Norėdami pasirinkti kitą parinktį: 1. Pažymėkite reikiamą parinktį. Viena iš parinkčių būna parinkta iš anksto (balta). 2. Spausdami mygtuką OK (Gerai) patvirtinkite pasirinktąją parinktį. Pasirinktoji parinktis būna pažymėta žalia varnele. Norėdami nustatyti vertę: 1. Valdymo rankenėle pažymėkite vertę, kurią norite nustatyti. 2. Paspauskite mygtuką OK (Gerai). Vertės fonas tampa žalias, tai reiškia, kad įsijungė nustatymo režimas. 3. Valdymo rankenėlę sukite į dešinę, jei vertę norite padidinti, arba į kairę, jei vertę norite sumažinti. 4. Spausdami mygtuką OK (Gerai) patvirtinkite vertę, kurią nustatėte. Norėdami pakeisti ir grįžti prie pradinės vertės, paspauskite mygtuką Back (Atgal). SKYRIUS 7 Valdymas įžanga 41

42 Virtualios klaviatūros naudojimas Skirtingos klaviatūros Pagalbos meniu Daugumoje meniu yra simbolis, kuris reiškia, kad teikiama papildoma pagalba. Norėdami perskaityti pagalbos tekstą: 1. Valdymo rankenėlę pasirinkite pagalbos simbolį. 2. Paspauskite mygtuką OK (Gerai). Pagalbos tekstas dažnai susideda iš kelių langų, kuriuos galite peržiūrėti sukdami valdymo rankenėlę. Kai kuriuose meniu, kur reikia įvesti tekstą, pateikiama virtuali klaviatūra. Atsižvelgiant į meniu, galima naudoti skirtingus simbolių rinkinius, kuriuos galima pasirinkti sukant valdymo rankenėlę. Jei norite pakeisti simbolių lentelę, paspauskite mygtuką Back (Atgal). Jei meniu yra tik vienas simbolių rinkinys, ekrane iškart rodoma klaviatūra. Pabaigę rašyti pažymėkite OK ir paspauskite mygtuką OK (Gerai). Langų peržiūra Meniu gali būti sudarytas iš keleto langų. Norėdami peržiūrėti langus, sukite valdymo rankenėlę. Esamo meniu langas Langų skaičius meniu Slinkimas paleidimo vadovo langais kalba 4.6 Rodyklės, skirtos slinkti per paleidimo vadovo langus 1. Pasukite valdymo rankenėlę, kol bus pažymėta viena iš viršutiniame kairiajame kampe esančių rodyklių (ties puslapio numeriu). 2. Paspauskite mygtuką OK (Gerai), kad pereitumėte nuo vieno paleidimo vadovo veiksmo prie kito. 42 SKYRIUS 7 Valdymas įžanga

43 8 Valdymo meniu 1 meniu PATALPŲ KLIMATAS 1 PATALPŲ KLIMATAS 1.1 temperatūra 1.2 ventiliacija * 1.3 grafiko sudarymas 1.9 išplėstinis šildymas vėsinimas * šildymas vėsinimas * ventiliacija * kreivė išorinis reguliavimas šildymo kreivė vėsinimo kreivė * min. srauto linijos temp šildymas kambario jutiklio nustatymai vėsinimo nustatymai * vent.atg.skaič.laikas * vėsinimas * sava kreivė nuokrypio taškas naktinis vėsinimas Adjust FLM vėsinimas* šildymas vėsinimas * 2 meniu KARŠTAS VANDUO 2 KARŠTAS VANDUO, ** 2.1 laikina prabanga 2.2 patogumo režimas 2.3 grafiko sudarymas 2.9 išplėstinis periodinis padidėjimas k.vandens recirk. 3 meniu INFORMACIJA 3 INFORMACIJA ** 3.1 aptarnavimo inf. ** 3.2 kompresoriaus inf. ** 3.3 pap. šilumos inf. ** 3.4 av. sign. reg. ** 3.5 vidaus temp. registras * Reikalingi priedai. ** Šis meniu nustatomas ir pagalbinio šilumos siurblio ribotoje meniu sistemoje. SKYRIUS 8 Valdymo meniu 43

44 4 meniu ŠIL. SIURBLYS 4 ŠIL. SIURBLYS 4.1 papildomos funkcijos baseinas * as baseinas * internet sms * SG Ready smart price adaption sumanūs namai NIBE Uplink tcp/ip nustatymai tarp. serv. nustat. 4.2 ekspl. režimas 4.3 mano piktogramos 4.4 laikas ir data 4.6 kalba 4.7 atostogų nust. 4.9 išplėstinis smart energy source nustatymai ekspl. pirmaeiliškumas aut. režimo nustat Laipsnių / minučių nustatymas gamyklinis nust., naud grafiko blokavimas kainos nuost pagr. veiksn. nuost tarifo laikotarpiai, elektra tarifo laikotarpiai, fiks. kaina tar. laik., išor. apl. papild tar. laik., išor. žingsn. papild tarifo laikotarpiai, OPT10 * Reikalingi priedai. 44 SKYRIUS 8 Valdymo meniu

45 5 meniu PRIEŽIŪRA Apžvalga 5 PRIEŽIŪRA ** 5.1 eksploatavimo nustatymai ** k. vand.param.nust aukšč. srauto linijos temp maks. srauto linijos temp avarinio signalo veiksmai vent. gr. išmetamasis oras * sūr. siurb. visi nust. ** sūrymo siurblio ekspl. rež. ** sūrymo siurblio greitis ** šild.terpės siurblio ekspl.rež. ** siurblio greitis šildymo terpė ** vidinis pap. el. prietaisas srauto nust. klimato sistema heat pump testing 5.2 sistemos nustatymai 5.3 priedų nustatymai pagr. / pagalb. rež. ** sumontuoti pagalbiniai siurbliai jun.į vieną sist priedai FLM * pamaiš.vožt.vald.pap.šil.šalt * 5.4 lėta įv. / išv. ** 5.5 gamyklos nustatymų paslauga ** 5.6 priverstinis valdymas ** 5.7 paleidimo vadovas ** 5.8 spartus paleidimas ** 5.9 grindų džiovinimo funkcijai 5.10 pakeitimų registras ** 5.12 šalis papildoma klimato sistema * saulės šildymas * žingsniu valdomas pap.šil.šalt k. vandens komf. * modbus * išmet. / tiek. oro modulis * GBM ryšio modulis * drėgnio jutiklis * fotovolt. vald.* X klimato sistema 2 8 * * Reikalingi priedai. ** Šis meniu nustatomas ir pagalbinio šilumos siurblio ribotoje meniu sistemoje. Nuėję į pagrindinį meniu nuspauskite ir 7 sekundes palaikykite grįžimo mygtuką, kad patektumėte į Service (priežiūros) meniu. SKYRIUS 8 Valdymo meniu 45

46 Antriniai meniu Meniu PRIEŽIŪRA tekstas yra oranžinės spalvos ir jis skirtas pažengusiam naudotojui. Jame yra keletas antrinių meniu. Informaciją apie atitinkamo meniu būseną galima rasti ekrane dešinėje meniu pusėje. eksploatavimo nustatymai Šilumos siurblio eksploatavimo nustatymai. sistemos nustatymai Šilumos siurblio sistemos nustatymai, priedų suaktyvinimas ir pan. priedų nustatymai Įvairių priedų eksploataciniai nustatymai. lėta įv. / išv. Programinės įrangos kontroliuojamų įvadų ir išvadų nustatymas ant įvadinės plokštės (AA3). gamyklos nustatymų paslauga Bendra visų nustatymų atstata (įskaitant naudotojui prieinamus nustatymus) į numatytąsias reikšmes. priverstinis valdymas Skirtingų šilumos siurblio sudedamųjų dalių priverstinis valdymas. paleidimo vadovas Paleidimo vadovo, kuris įsijungia pirmą kartą paleidžiant šilumos siurblį, rankinis įjungimas. spartus paleidimas Spartusis kompresoriaus paleidimas. Neteisingi eksploatavimo meniu nustatymai gali sugadinti šilumos siurblį. 5.1 meniu eksploatavimo nustatymai Šilumos siurblio eksploatavimo nustatymus galima atlikti antriniuose meniu meniu k. vand.param.nust. įjung. temp. ekon. / normal. / prab. Nustatymo diapazonas: 5 70 Gamyklos nustatymas (): taupymas normalus prabanga Emaliuotas Varis Nerūdijantis plienas išjung. temp. ekon. / normal. / prab. Nustatymo diapazonas: 5 70 Gamyklos nustatymas (): taupymas normalus prabanga Emaliuotas Varis Nerūdijantis plienas išjungti temp. per. padid. Nuostatų diapazonas: Gamyklinė nuostata: 55 Čia nustatote karšto vandens ruošimo režimo įsijungimo ir išsijungimo temperatūrą skirtingoms komforto parinktims, esančioms 2.2 meniu, taip pat periodinio temperatūros padidinimo režimo išsijungimo temperatūrą meniu Jei naudojami keli kompresoriai, nustatykite jų įjungimo ir išjungimo tiekiant karštą vandenį bei fiksuotosios kondensacijos laiko skirtumą meniu aukšč. srauto linijos temp. klimato sistema Nustatymo diapazonas: 570 Standartinė vertė: 60 Čia nustatykite klimato sistemos maksimalią tiekimo temperatūrą. Jei sumontuota daugiau nei viena klimato sistema, galima nustatyti individualias maksimalios tiekimo temperatūros vertes. 2 8 klimato sistemų didž. tiekimo temperatūros negalima nustatyti didesnės nei 1 klimato sistemos temperatūra. įspėjimas Grindų šildymo sistemos paprastai aukšč. srauto linijos temp. nustatomos nuo 35 iki 45. Sužinokite iš grindų montuotojo, kokia gali būti naudojama aukščiausia temperatūra grindyse. 46 SKYRIUS 8 Valdymo meniu

47 5.1.3 meniu maks. srauto linijos temp. maks.kompresoriaus jung.skirt. Nustatymo diapazonas: 1 25 Standartinė vertė: 10 maks. papild. sist. jungimo skirt. Nustatymo diapazonas: 1 24 Standartinė vertė: 7 Čia nustatykite maksimalų leistinąjį skirtumą tarp apskaičiuotosios ir tikrosios tiekimo temperatūros tuo metu, kai įjungtas kompresoriaus ir atitinkamai papildomo šilumos gamybos įrenginio režimas. Maksimalus papildomo šildymo skirtumas niekada negali būti didesnis nei maksimalus kompresoriaus skirtumas maks.kompresoriaus jung.skirt. Kai esama tiekimo temperatūra nukrypsta nuo nustatytosios vertės, palyginti su apskaičiuotąja verte, šilumos siurblys priverstinai išjungiamas, nepriklausomai nuo laipsnių/minučių vertės. Jei esama tiekimo temperatūra viršija apskaičiuotąjį srautą su nuostačio verte, laipsnių minučių vertė nustatoma į 0. Kai reikia tik šildyti, šilumos siurblio kompresorius sustoja. maks. papild. sist. jungimo skirt. Pasirinkus pap. įreng. ir suaktyvinus meniu 4.2 ir jei esama tiekimo temp. viršija apskaičiuotąją nustatyta reikšme, papildoma šildymo sistema išjungiama priverstinai meniu avarinio signalo veiksmai Čia pasirinkite būdą, kuriuo šilumos siurblys turėtų jus įspėti, kad ekrane rodomas avarinis signalas. Skirtingi variantai yra šie: šilumos siurblys nutraukia karšto vandens ruošimą (numatytasis nustatymas) ir (arba) sumažina kambario temperatūrą. įspėjimas Jei nepasirinktas įspėjimo veiksmas, dėl to įspėjimo atveju gali būti naudojama daugiau energijos meniu vent. gr. išmetamasis oras (tam reikalingas priedas) normalus ir 1 greitis4 Nuostatų diapazonas: Čia galite nustatyti vieną iš penkių skirtingų galimų pasirinkti ventiliatoriaus greičių. įspėjimas Netinkamai nustačius vėdinimo srautą per ilgą laiką gali būti padaryta žala namui arba padidėti energijos sąnaudos meniu sūr. siurb. visi nust. min. išl. sūr. Nustatymo diapazonas: Standartinė vertė: 8 maks. sūrymo įv. Nustatymo diapazonas: Standartinė vertė: 20 min. išl. sūr. Nustatykite temperatūrą, kuriai esant šilumos siurblys turi sužadinti avarinį signalą dėl žemos temperatūros išeinamojo sūrymo. Pasirinkus automatinė atstata, avarinis signalas atsistato, temperatūrai padidėjus 1 žemiau nustatytosios vertės. maks. sūrymo įv. Nustatykite temperatūrą, kuriai esant šilumos siurblys turi sužadinti avarinį signalą dėl aukštos temperatūros įeinamajame sūryme. Pasirinkite avarinis signalas įjungtas, jei norite aktyvuoti avarinį signalą meniu sūrymo siurblio ekspl. rež. ekspl. režimas Nustatymo diapazonas: pertraukiamas, nepertraukiamas, 10 d.nepertr.veikimo Standartinė vertė: pertraukiamas Čia nustatykite sūrymo siurblio eksploatavimo režimą. pertraukiamas: sūrymo siurblys įsijungia maždaug 20 sekundžių anksčiau už kompresorių ir išsijungia maždaug 20 sekundžių vėliau už jį. nepertraukiamas: veikia nepertraukiamai. 10 d.nepertr.veikimo: veikia nepertraukiamai 10 dienų. Paskui siurblys persijungia į pertraukiamo veikimo režimą. REKOMENDACIJA Galite naudoti 10 d.nepertr.veikimo įsijungimo metu, kad gautumėte nuolatinę cirkuliaciją paleidimo metu ir kad būtų lengviau pašalinti iš sistemos orą. SKYRIUS 8 Valdymo meniu 47

48 5.1.9 meniu sūrymo siurblio greitis ekspl. režimas Nuostatų diapazonas: autom., rankinis, pastovi delta Standartinė vertė: autom. delta T Nuostatų diapazonas: 2 10 Gamyklinė nuostata: 4 g. veik. l. rež. Nuostatų diapazonas: Gamyklinė nuostata: 70 rankinis Nuostatų diapazonas: Gamyklinė nuostata: 100 greitis aktyv. vėsin. (reikalingas priedas) Nuostatų diapazonas: Gamyklinė nuostata: 70 vėsi. pasyv. gr. (reikalingas priedas) Nuostatų diapazonas: Gamyklinė nuostata: 100 Čia nustatykite sūrymo siurblio greitį. Jeigu norite, kad sūrymo siurblio greitis būtų reguliuojamas automatiškai (gamyklinis nustatymas) ir jis veiktų optimaliai, pasirinkite autom.. Jeigu sūrymo siurblį norite valdyti neautomatiškai, išjunkite autom. ir nustatykite vertę tarp 1 ir 100. Jeigu mišinio siurblį norite valdyti naudodami pastovi delta, pasirinkite pastovi delta, esantį ekspl. režimas, ir nustatykite vertę nuo 2 iki 10. Jeigu yra įdiegti vėsinimui skirti priedai arba jeigu šilumos siurblys turi integruotą vėsinimo funkciją, sūrymo siurblio greitį taip pat galite nustatyti vykstant pasyviajam vėsinimui (sūrymo siurblys tada veikia neautomatiniu režimu) meniu šild.terpės siurblio ekspl.rež. ekspl. režimas Nuostatų diapazonas: autom., pertraukiamas Standartinė vertė: autom. Čia nustatykite šildymo terpės siurblio eksploatavimo režimą. autom.: šildymo terpės siurbys dirba tokiu pat režimu, kaip ir šilumos siurblys F1245. pertraukiamas: šildymo terpės siurblys įsijungia maždaug 20 sekundžių prieš įsijungiant kompresoriui ir išsijungia tuo pat metu kaip kompresorius meniu siurblio greitis šildymo terpė Eksploatavimo būklė Nustatymo diapazonas: autom. / rankinis Standartinė vertė: autom. Neautomatinis karšto vandens nustatymas Nustatymo diapazonas: Gamyklos nustatymas 5 : 35 Gamyklos nustatymas 6 : 40 Gamyklos nustatymas 8 emalė: 55 Gamyklos nustatymas 8 varis / nerūdijantis plienas: 40 Gamyklos nustatymas 10 emalė: 70 Gamyklos nustatymas 10 varis / nerūdijantis plienas: 55 Gamyklos nustatymas 12 emalė: 100 Gamyklos nustatymas 12 varis / nerūdijantis plienas: 70 Neautomatinis šildymo nustatymas Nustatymo diapazonas: Standartinės vertės: 70 Neautomatinis nustatymas, baseinas Nustatymo diapazonas: Standartinės vertės: 70 laukimo rež. Nustatymo diapazonas: Standartinės vertės: 30 maks. leistinas greitis Nustatymo diapazonas: Standartinės vertės: 100 greitis aktyv. vėsin. (reikalingas priedas) Nustatymo diapazonas: Standartinės vertės: 70 vėsi. pasyv. gr. (reikalingas priedas) Nustatymo diapazonas: Standartinės vertės: 70 Nustatykite, kokiu greičiu šildymo terpės siurblys turi veikti esamu eksploatavimo režimu. Jeigu norite, kad šildymo terpės siurblio greitis būtų reguliuojamas automatiškai (gamyklinis nustatymas) ir jis veiktų optimaliai, pasirinkite autom.. Jeigu autom. yra aktyvintas dėl šildymo, taip pat galite pasirinkti nuostatą maks. leistinas greitis, ji apriboja šildymo terpės siurblio veikimą ir neleidžia jam veikti greičiu, didesniu už nustatytąją vertę. 48 SKYRIUS 8 Valdymo meniu

49 Jeigu norite, kad šildymo terpės siurblys veiktų neautomatiškai, išjunkite autom. esant dabartiniam darbo režimui ir nustatykite vertę nuo 0 iki 100 (anksčiau nustatyta maks. leistinas greitis vertė nebetaikoma). "šildymas reiškia šildymo terpės siurblio šildymo režimą. "laukimo rež. reiškia šildymo terpės siurblio šildymo arba vėsinimo režimą, kada šilumos siurbliui nereikalingas nei kompresorius, nei papildomas elektros įrenginys ir jo veikimas sulėtėja. "k. vanduo reiškia šildymo terpės siurblio veikimo režimą ruošiant karštą vandenį. "baseinas (reikalingas priedas) reiškia šildymo terpės siurblio veikimo režimą šildant baseiną. "vėsinimas (reikalingas priedas) reiškia šildymo terpės siurblio veikimo režimą vėsinant. Jeigu yra įdiegti vėsinimui skirti priedai arba jeigu šildymo siurblys turi integruotą vėsinimo funkciją, šildymo terpės siurblio greitį taip pat galite atitinkamai nustatyti vykstant aktyviajam vėsinimui (šildymo terpės siurblys tada veikia neautomatiniu režimu) meniu vidinis pap. el. prietaisas Maks. prij. pap. el. priet. Nustatymo diapazonas: 7 / 9 Standartinė vertė: 7 nust.maks.pap.el.priet.galią Nuostatų diapazonas: 0 9 Gamyklinė nuostata: 6 saugiklio galingumas Nuostatų diapazonas: A Gamyklinė nuostata: 16 A transformacijos santykis Nuostatų diapazonas: Gamyklinė nuostata: 300 Čia galite nustatyti didžiausią vidinio papildomo elektros šildymo elemento elektros galią F1245 ir įrenginio saugiklio galingumą. Čia taip pat galite patikrinti, kurioje elektros įvado į pastatą fazėje įrengtas kiekvienas srovės stiprumo jutiklis (tam reikia, kad būtų įrengti srovės stiprumo jutikliai, žr. 26 psl.). Tai patikrinsite pažymėję aptikti fazių tvarką ir paspaudę mygtuką OK (gerai). Šių patikrų rezultatai pateikiami po meniu pasirinkimu aptikti fazių tvarką meniu srauto nust. klimato sistema iš. nustat. Nustatymo diapazonas: radiatorius, grindų šild., rad. + grindų šild., DOT Standartinė vertė: radiatorius Nuostatų diapazonas DOT: 40,0 20,0 Gamyklinė nuostata DOT: 18,0 sav. nust. Nuostatų diapazonas dt ties DOT: 0,0 25,0 Gamyklinė nuostata dt ties DOT: 10,0 Nuostatų diapazonas DOT: 40,0 20,0 Gamyklinė nuostata DOT: 18,0 Čia nustatomas šilumos paskirstymo sistemos, link kurios veikia šilumos terpės siurblys (GP1). dt ties DOT yra skirtumas laipsniais tarp srauto ir grįžtamojo srauto temperatūros, esant nustatytai lauko temperatūrai meniu heat pump testing Šis meniu skirtas F1245 bandyti pagal įvairius standartus. Mėginant naudoti šį meniu kitiems tikslams, galima taip išreguliuoti sistemą, kad ji neveiks taip, kaip turėtų. Šiame meniu yra keletas antrinių meniu po vieną kiekvienam standartui. 5.2 meniu sistemos nustatymai Čia galite nustatyti įvairius šilumos siurblio sistemos parametrus, pavyzdžiui, nustatyti pagrindinį / pagalbinį siurblį, prijungimo parametrus, ir nurodyti, kokie priedai yra sumontuoti meniu pagr. / pagalb. rež. Nustatymo diapazonas: pagrindinis, 1as pagalbinis 8 Standartinė vertė: pagrindinis Nustatykite šilumos siurblį kaip pagrindinį arba kaip pagalbinį įrenginį. Sistemose su vienu šilumos siurbliu jis turi būti nustatytas kaip pagrindinis. įspėjimas Sistemose su keliais šilumos siurbliais kiekvienam siurbliui turi būti suteiktas unikalus pavadinimas, t. y. tik vienas šilumos siurblys gali būti vadinamas pagrindinis ir tik vienas, pavyzdžiui, 5as pagalbinis. SKYRIUS 8 Valdymo meniu 49

50 5.2.2 meniu sumontuoti pagalbiniai siurbliai Nustatykite, kurie pagalbiniai siurbliai yra prijungti prie pagrindinio šilumos siurblio. Yra du būdai prijungtiems pagalbiniams siurbliams suaktyvinti. Galite pažymėti alternatyvų variantą sąraše arba naudoti automatinę funkciją ieš. sumont. pag. siur.. ieš. sumont. pag. siur. Pažymėkite ieš. sumont. pag. siur. ir paspauskite mygtuką OK (Gerai), kad automatiškai būtų surasti prie pagrindinio šilumos siurblio prijungti pagalbiniai siurbliai. Prieš pasirenkant šiuos nustatymus, visiems pagalbiniams siurbliams reikia priskirti unikalų pavadinimą (žr. meniu 5.2.1) meniu jun.į vieną sist. Nurodykite, kaip sistema turi būti sujungta su vamzdžiais, pvz., baseino, karšto vandens ar pastato šildymo. Šis meniu rodomas tik jeigu prie pagrindinės sistemos yra prijungta bent viena pagalbinė. REKOMENDACIJA Prijungimo galimybių pavyzdžiai pateikiami Šiame meniu yra prijungimo galimybių atmintis, vadinasi, valdymo sistema įsimena, kaip prijungiamas konkretus perjungimo vožtuvas, ir automatiškai įveda teisingas prijungimo reikšmes, kai kitą kartą naudojate tokį pat perjungimo vožtuvą. Pagrindinis / pagalbinis Darbo vieta prijungimui jun.į vieną sist pagrindinis s1 s2 s3 s4 s5 s6 s7 s8 F1245 Žymimasis rėmelis: po ekraną judėkite žymimuoju rėmeliu naudodami valdymo rankenėlę. Mygtuku OK (Gerai) pasirinkite norimą keisti nustatymą ir patvirtinkite nustatymus parinkčių lange, kuris pasirodo dešinėje ekrano puseje. Prijungimo darbo vieta: čia rodoma sistemos prijungimo schema. Simbolis Aprašas Kompresorius (užblokuotas) Kompresorius (valdomas išoriškai) Kompresorius (standartinis) Karšto vandens perjungimo vožtuvai, vėsinimo ir baseino valdymas. Virš perjungimo vožtuvų pateikti pavadinimai rodo, kur jis prijungiamas prie elektros grandinės (EB100 = pagrindinis, EB101 = 1 pagalbinis, CL11 = 1 baseinas ir pan.). Savo karšto vandens tiekimas, tik iš pasirinkto šilumos siurblio kompresoriaus. Valdomas atitinkamo šilumos siurblio. 1 baseinas 2 baseinas Šildymas (pastato šildymas, rodo bet kokią papildomą klimato sistemą) Vėsinimas meniu priedai Čia galite peržiūrėti informaciją apie sumontuotus šilumos siurblio priedus. Yra du būdai prijungtiems priedams suaktyvinti. Galite pažymėti alternatyvų variantą sąraše arba naudoti automatinę funkciją ieškoti įrengtų pr.". Kompresorius Žymimasis rėmelis ieškoti įrengtų pr. Pažymėkite ieškoti įrengtų pr. ir paspauskite mygtuką OK, kad automatiškai būtų rasti prijungti F1245 priedai. Pagrindinis / pagalbinis: pasirinkite, kuriam šilumos siurbliui bus taikomas prijungimo nustatymas (jei šilumos siurblys sistemoje tik vienas, rodomas tik pagrindinis). Kompresorius: čia galite pasirinkti, ar kompresorius bus blokuojamas, valdomas išoriškai per programinės įrangos įvestį arba standartiškai (pavyzdžiui, prijungtas prie baseino šildymo, karšto vandens tiekimo ir pastato šildymo sistemų). įspėjimas Tam tikrus pagalbinius įtaisus reikia rasti ne naudojant paieškos funkciją, bet pasirenkant juos 5.4 meniu. 50 SKYRIUS 8 Valdymo meniu

51 Gruntinio vandens siurblio parinktį pažymėkite tik tuo atveju, jei priedas AXC 40 yra naudojamas cirkuliaciniam siurbliui valdyti. 5.3 meniu priedų nustatymai Įrengtų ir suaktyvintų priedų eksploataciniai nustatymai atliekami šio meniu antriniuose meniu meniu. FLM nepertraukiamas siurblio veik. Nuostatų diapazonas: įjungta / išjungta Gamyklinė nuostata: išjungta laikas tarp atitirpdymų Nustatymo diapazonas: 1 30 val. Standartinė vertė: 10 val. mėn. tarp filtro avar. signalų Nustatymo diapazonas: 1 12 Standartinė vertė: 3 aktyvinti vėsinimą Nuostatų diapazonas: įjungta / išjungta Gamyklinė nuostata: išjungta nepertraukiamas siurblio veik.: pasirinkite nepertraukiamą cirkuliacinio siurblio veikimo būdą ventiliacijos modulyje. laikas tarp atitirpdymų: nustatykite minimalų laiką, kuris turi praeiti tarp šilumokaičio atitirpdymo ciklų ventiliacijos modulyje. Kai ventiliacijos modulis veikia, šilumokaitis yra vėsinamas, todėl ant jo susiformuoja ledas. Kai susiformuoja per daug ledo, šilumokaičio šilumos perdavimo pajėgumas sumažėja ir reikia atlikti atitirpinimą. Atitirpinimo metu šilumokaitis sušildomas, todėl ledas ištirpsta ir nuteka per kondensacijos žarną. mėn. tarp filtro avar. signalų: nustatykite, kiek mėnesių turi praeiti iki tol, kol šilumos siurblys informuos, kad laikas išvalyti filtrą ventiliacijos modulyje. Reguliariai valykite abu ventiliacijos modulio oro filtrus; dažnumas priklauso nuo dulkų kiekio ventiliacijos sistemos ore. aktyvinti vėsinimą: čia aktyvinkite vėsinimą per išmetamojo oro modulį. Kai funkcija aktyvinta, vėsinimo nustatymai yra rodomi meniu sistemoje. Funkcijų aprašo ieškokite priedų montavimo instrukcijose meniu. pamaiš.vožt.vald.pap.šil.šalt prioritetinė papildoma šiluma Nuostatų diapazonas: įjungta / išjungta Gamyklinė nuostata: išjungta paleisti kitą pap. šildyt. Nustatymo diapazonas: GM Standartinės vertės: 400 GM minimalus veikimo laikas Nustatymo diapazonas: 0 48 val. Standartinė vertė: 12 val. min. temp. Nustatymo diapazonas: 5 90 Standartinė vertė: 55 sumaiš. vožt. stiprint. Nustatymo diapazonas: 0,1 10,0 Standartinė vertė: 1,0 sumaiš. vožtuvo delsa Nustatymo diapazonas: s Standartinės vertės: 30 s Čia nustatykite, kada papildomas įrenginys turi įsijungti, minimalų išorinio papildomo įrenginio su aplanka veikimo laiką ir minimalią temperatūrą. Išorinis papildomas įrenginys su aplanka yra, pavyzdžiui, malkomis / skystu kuru / dujomis / briketais kūrenamas katilas. Galite nustatyti aplankos vožtuvo stiprinimą ir jo laukimo trukmę. Pasirinkus prioritetinė papildoma šiluma šiluma tiekiama iš papildomos šilumos sistemos, o ne šilumos siurblio. Aplankos vožtuvas reguliuojamas tol, kol yra šilumos, o kai jos nėra, jis uždaromas. Funkcijų aprašo ieškokite priedų montavimo instrukcijose. SKYRIUS 8 Valdymo meniu 51

52 5.3.3 meniu. papildoma klimato sistema naudojimas šildymo režimu Nuostatų diapazonas: įjungta / išjungta Gamyklinė nuostata: įjungta naudojimas vėsinimo režimu Nuostatų diapazonas: įjungta / išjungta Gamyklinė nuostata: išjungta sumaiš. vožt. stiprint. Nustatymo diapazonas: 0,1 10,0 Standartinė vertė: 1,0 sumaiš. vožtuvo delsa Nustatymo diapazonas: s Standartinės vertės: 30 s meniu reikia pasirinkti norimą nustatyti klimato sistemą (2 8). Kitame meniu galite nustatyti pasirinktos klimato sistemos parametrus. Jei šilumos siurblys yra prijungtas prie daugiau nei vienos klimato sistemos, kurios nėra pritaikytos aušinti, jose gali susidaryti kondensatas. Kad nesusidarytų kondensatas, patikrinkite, ar pažymėta naudojimas šildymo režimu, esant klimato sistemoms, kuriose nenumatyta vėsinimo funkcija. Tai reiškia, kad papildomi aplankai, skirti papildomoms klimato sistemoms, bus uždaromi įjungus vėsinimo funkciją. įspėjimas Ši nustatymų parinktis rodoma tik jeigu 5.2 meniu yra aktyvinta pasyv. / aktyv. vėsin. 2 vamzd. arba pasyvus vėsinimas 2 vamzd.. Čia taip pat nustatomas įvairių papildomų klimato kontrolės sistemų aplankos stiprinimas ir aplankos laukimo laikas. Funkcijų aprašo ieškokite priedų montavimo instrukcijose meniu. saulės šildymas įjungimo deltat Nustatymo diapazonas: 1 40 Standartinė vertė: 8 išjungimo deltat Nustatymo diapazonas: 0 40 Standartinė vertė: 4 aukšč. indo temperatūra Nustatymo diapazonas: Standartinė vertė: 95 didž. saulės kolektoriaus temp. Nustatymo diapazonas: Standartinė vertė: 125 antifrizo temperatūra Nustatymo diapazonas: Standartinė vertė: 2 įjungti saulės kolekt. vėsin. Nustatymo diapazonas: Standartinė vertė: 110 pasyvusis pakrovimas įjungimo temperatūra Nustatymo diapazonas: Standartinė vertė: 110 pasyvusis pakrovimas išjungimo temperatūra Nustatymo diapazonas: Standartinė vertė: 50 aktyvusis pakrovimas aktyvinamas dt Nustatymo diapazonas: 8 60 Standartinė vertė: 40 aktyvusis pakrovimas išjungiamas dt Nustatymo diapazonas: 4 50 Standartinė vertė: 20 įjungimo deltat, išjungimo deltat: čia galite nustatyti temperatūrų skirtumą tarp saulės kolektoriaus ir saulės sistemos akumuliacinės talpos, kurioms esant cirkuliacinis siurblys turi įsijungti ir išsijungti. aukšč. indo temperatūra, didž. saulės kolektoriaus temp.: čia galite nustatyti maksimalią talpos temperatūrą saulės kolektoriaus atžvilgiu, kuriai esant cirkuliacinis siurblys turi išsijungti. Tai saugo nuo pernelyg didelės temperatūros saulės sistemos talpoje. 52 SKYRIUS 8 Valdymo meniu

53 Jeigu įrenginys turi apsaugos nuo užšalimo, saulės kolektoriaus vėsinimo ir (arba) pasyviojo / aktyviojo pripildymo funkcijas, galite aktyvinti jas čia. Aktyvinę funkcijas galite keisti jų nustatymus. "saulės kolektoriaus vėsinimas, pasyvusis pakrovimas ir aktyvusis pakrovimas negali būti sujungtos galima aktyvinti tiktai vieną funkciją. Apsauga nuo užšalimo antifrizo temperatūra: čia galite nustatyti saulės kolektoriaus temperatūrą, kuriai esant cirkuliacinis siurblys turi įsijungti, apsisaugant nuo užšalimo. saulės kolektoriaus vėsinimas įjungti saulės kolekt. vėsin.: jei temperatūra saulės kolektoriuje yra aukštesnė, nei šis nustatymas, kai tuo pačiu metu saulės sistemos talpoje temperatūra yra aukštesnė, nei nustatyta maksimali temperatūra, suaktyvinama išorinė vėsinimo funkcija. pasyvusis pakrovimas įjungimo temperatūra: jeigu saulės kolektoriaus temperatūra didesnė už šį nustatymą, funkcija įjungiama. Funkcija vieną valandą blokuojama, jeigu sūrymo temperatūra šilumos siurblyje (BT10) yra didesnė negu maks. sūrymo įv. nustatyta vertė meniu išjungimo temperatūra: jeigu saulės kolektoriaus temperatūra mažesnė už šį nustatymą, funkcija išjungiama. aktyvusis pakrovimas aktyvinamas dt: jeigu skirtumas tarp saulės kolektoriaus temperatūros (BT53) ir šilumos siurblyje esančio sūrymo temperatūros (BT10) yra didesnis už šį nustatymą, funkcija aktyvinama. Funkcija vieną valandą blokuojama, jeigu sūrymo temperatūra šilumos siurblyje (BT10) yra didesnė už nustatytą maks. sūrymo įv. vertę meniu išjungiamas dt: jeigu skirtumas tarp saulės kolektoriaus temperatūros (BT53) ir šilumos siurblyje esančio sūrymo temperatūros (BT10) yra mažesnis už šį nustatymą, funkcija išjungiama. Funkcijų aprašo ieškokite priedų montavimo instrukcijose meniu žingsniu valdomas pap.šil.šalt paleisti kitą pap. šildyt. Nustatymo diapazonas: GM Standartinės vertės: 400 GM skirt. tarp pap. šild. pak. Nustatymo diapazonas: GM Standartinės vertės: 100 GM maks. žingsnis Nustatymo diapazonas (binarinė pakopų reguliavimo sistema išjungta): 0 3 Nustatymo diapazonas (binarinė pakopų reguliavimo sistema aktyvinta): 0 7 Standartinė vertė: 3 dvejetainiai žingsniai Nuostatų diapazonas: įjungta / išjungta Gamyklinė nuostata: išjungta Čia atlikite pakopomis valdomo papildomo įrenginio nustatymus. Pakopomis valdomas papildomas įrenginys yra, pavyzdžiui, išorinis elektrinis katilas. Pavyzdžiui, galima pasirinkti, kada turi būti įjungta papildomos šilumos sistema, nustatyti maksimalų leistinų pakopų skaičių ir ar turi būti naudojama dvinarė pakopų reguliavimo sistema. Kai dvinarė pakopų reguliavimo sistema išjungiama ( ), nustatoma tiesinė pakopų reguliavimo sistema. Funkcijų aprašo ieškokite priedų montavimo instrukcijose meniu k. vandens komf. aktyvinamas maišymo vožtuv. Nuostatų diapazonas: įjungta / išjungta Gamyklinė nuostata: išjungta išleidž. karštas v. Nustatymo diapazonas: Standartinė vertė: 55 sumaiš. vožt. stiprint. Nustatymo diapazonas: 0,1 10,0 Standartinė vertė: 1,0 sumaiš. vožtuvo delsa Nustatymo diapazonas: s Standartinės vertės: 30 s Čia galite atlikti karšto vandens komforto režimo nustatymus. SKYRIUS 8 Valdymo meniu 53

54 Funkcijų aprašo ieškokite priedų montavimo instrukcijose. aktyvinamas maišymo vožtuv.: čia nustatykite, ar įrengtas maišymo vožtuvas, skirtas karšto vandens iš vandens šildytuvo temperatūrai riboti. Jei pasirenkate, galite nustatyti maišytuvo vožtuvo išleidžiamo karšto vandens temperatūrą, aplanko stiprinimą ir aplanko laukimo laikotarpį. išleidž. karštas v.: nustatykite temperatūrą, kurią pasiekus maišymo vožtuvas ribos karšto vandens tiekimą iš vandens šildytuvo. Funkcijų aprašo ieškokite priedų montavimo instrukcijose meniu modbus adresas Gamyklinė nuostata: 1 adresas Nuo Modbus versijos (įskaitant) adresą galima nustatyti nuo 1 iki 247. Ankstesnių versijų adresas yra statinis. Funkcijų aprašo ieškokite priedų montavimo instrukcijose meniu išmet. / tiek. oro modulis žem. išmetamo oro temper. Nustatymo diapazonas: 0 10 Standartinė vertė: 5 praleisti esant temperatūrai Nustatymo diapazonas: 2 10 Standartinė vertė: 4 mėn. tarp filtro avar. signalų Nustatymo diapazonas: 1 24 Standartinė vertė: 3 žem. išmetamo oro temper.: nustatykite minimalią ištraukiamo oro temperatūrą, kad šilumokaitis neužšaltų. praleisti esant temperatūrai: jei sumontuotas kambario temperatūros jutiklis, nustatykite viršytą temperatūrą, kuriai esant atsidarytų apeinamasis slopintuvas. mėn. tarp filtro avar. signalų: nustatykite, kaip dažnai turi būti rodomas filtro įspėjimas. Funkcijų aprašą žr. ERS montavimo instrukcijose meniu. GBM ryšio modulis paleisti kitą pap. šildyt. Nuostatų diapazonas: GM Gamyklinė nuostata: 400 GM histerezė Nuostatų diapazonas: GM Gamyklinė nuostata: 100 GM Čia galima nustatyti dujų katilo GBM 1015 nuostatas. Pavyzdžiui, galite pasirinkti, kada dujų katilą paleisti. Funkcijos aprašo ieškokite priedų montavimo instrukcijose meniu drėgnio jutiklis apsauga nuo kond., sist. Nuostatų diapazonas: įjungta / išjungta Gamyklinė nuostata: išjungta riboti RH kambaryje, sist. Nuostatų diapazonas: įjungta / išjungta Gamyklinė nuostata: išjungta Čia galite pasirinkti, ar jūsų sistema (os) apriboja santykinį drėgmės lygį šildant ar vėsinant. Taip pat galite apriboti minimalų vėsinimo tiekimą, kad nesusidarytų kondensacija ant aušinimo sistemoje esančių vamzdžių ir sudėtinių dalių. Funkcijų aprašą žr. HTS 40 montavimo instrukcijose meniu fotovolt. vald. paveikta kam. t. Nuostatų diapazonas: įjungta / išjungta Gamyklinė nuostata: išjungta paveiktas karštas vanduo Nuostatų diapazonas: įjungta / išjungta Gamyklinė nuostata: išjungta Čia nustatoma, ar EME 10 turės įtakos kambario temperatūrai ir / arba karštam vandeniui. Funkcijų aprašo ieškokite priedų montavimo instrukcijose. 5.4 meniu lėta įv. / išv. Čia turite nurodyti, kur išorinio jungiklio funkcija prijungta prie gnybtų bloko prie vieno iš 5 AUX įvadų ar prie utgång AA3X meniu gamyklos nustatymų paslauga Čia galima atstatyti visus nustatymus (įskaitant naudotojui prieinamus nustatymus) į gamykloje numatytąsias reikšmes. Atstatant paleidimo vadovas bus rodomas kitą kartą, kai vėl įjungsite šilumos siurblį. 54 SKYRIUS 8 Valdymo meniu

55 5.6 meniu priverstinis valdymas Čia galite nustatyti skirtingų šilumos siurblio komponentų ir prijungtų priedų priverstinį valdymą. Priverstinė kontrolė skirta vykdyti tik trikčių diagnostikos tikslais. Naudodami funkciją ne pagal paskirtį galite pažeisti komponentus savo klimato sistemoje. 5.7 meniu paleidimo vadovas Įjungus šilumos siurblį pirmą kartą, paleidimo vadovas atsidaro automatiškai. Čia jį atidarykite rankiniu būdu. Žr. p. 32, kuriame pateikta daugiau informacijos apie paleidimo vadovą. 5.8 meniu spartus paleidimas Kompresorių galima įjungti čia. įspėjimas Norint įjungti kompresorių turi būti šilumos arba karšto vandens poreikis. įspėjimas Nepaleiskite kompresoriaus sparčiuoju būdu per daug kartų per trumpą laiką, nes tai gali sugadinti kompresorių ir susijusią įrangą. 5.9 meniu grindų džiovinimo funkcijai 1ojo laikotarpio trukmė 7 Nuostatų diapazonas: 0 30 dienų Gamyklinė nuostata, laikotarpis 1 3, 5 7: 2 dienų Gamyklinė nuostata, laikotarpis 4: 3 dienos 1 laikot. temp. 7 Nuostatų diapazonas: Standartinė vertė: 1 laikot. temp. 2 laikot. temp. 3 laikot. temp. 4 laikot. temp. 5 laikot. temp. 6 laikot. temp. 7 laikot. temp Pažymėkite aktyvų langą, kad būtų suaktyvinta grindų džiovinimo funkcija. Apačioje esantis skaitiklis rodo dienų skaičių, kai funkcija buvo aktyvi. Funkcija skaičiuoja laipsnių minutes kaip ir įprasto šildymo metu, bet tiekimo temperatūrai, nustatytai atitinkamam laikotarpiui. Grindų džiovinimo metu šildymo terpės siurblys veikia 100, kad ir kokia būtų meniu nuostata. REKOMENDACIJA Jei turi būti naudojamas eksploatacinis režimas tik. pap. šild., pasirinkite jį meniu 4.2. Siekiant užtikrinti tolygesnį srautą papildomas prietaisas gali būti įjungiamas anksčiau, nustatant papildomo prietaiso pradžią meniu Kai grindų džiovinimo laikotarpių nustatymas išjungiamas, atstatykite meniu 4.2 ir kaip ir ankstesniems nustatymams meniu pakeitimų registras Čia galite perskaityti visus ankstesnius valdymo sistemos pakeitimus. Rodoma kiekvieno pakeitimo data, laikas ir kodas (unikalus, atliekant kai kuriuos nustatymus) ir nauja nustatyta reikšmė šalis Pakeitimų registras išsaugomas paleidžiant iš naujo ir lieka nepakitęs pritaikius gamyklos nustatymus. Čia pasirinkite, kur gaminys sumontuotas. Taip užtikrinama prieiga prie gaminio specifinių šalies nuostatų. Kalbos nuostatas galima parinkti neatsižvelgiant į šį pasirinkimą. Ši parinktis užfiksuojama po 24 val., ekrano paleidimo iš naujo arba programos naujinimo. Čia galite nustatyti funkciją grindų džiovinimui. Galite nustatyti iki septynių laikotarpių su skirtingai apskaičiuotomis srauto temperatūromis. Jei turi būti naudojama mažiau kaip septyni laikotarpiai, nustatykite likusius laikotarpius ties 0 dienų. SKYRIUS 8 Valdymo meniu 55

56 9 Priežiūra Priežiūros veiksmai 10 ir 12 Techninę priežiūra turi atlikti tik atitinkamą patirtį turintys asmenys. Keičiant F1245 sudėtines dalis, turi būti naudojamos tik NIBE atsarginės dalys. GP2 GP1 Avarinis režimas QM1 Jungiklio (SF1) negalima nustatyti ties arba, kol F1245 nebus pripildytas vandens. Gali būti apgadinti gaminio komponentai. Avarinis režimas naudojamas sutrikus įrenginio veikimui ir atliekant priežiūros darbus. Kai įrenginys veikia avariniu režimu, karštas vanduo neruošiamas. Avarinis režimas įjungiamas nustatant jungiklį (SF1) į režimą. Tai reiškia, kad: Būsenos lemputė pradeda degti geltona šviesa. XL1 XL6 XL4 XL3 XL2 XL7 QM2 Ekranas yra neapšviestas, o valdymo kompiuteris neprijungtas. SF1 Temperatūrą ties panardinamuoju šildytuvu reguliuoja termostatas (FD1BT30). Galima jo nuostata 35 arba 45. F1245 Kompresorius ir sūrymo sistema išjungiami, veikia tik šildymo terpės siurblys bei elektrinė papildomos šilumos sistema. Papildomos šilumos sistemos galia, kai įjungtas avarinis režimas, nustatoma panardinamojo šildytuvo plokštėje (AA1). Žr. 25 psl., kuriame pateiktos instrukcijos. 5, 6 ir 8 FD1BT30 QM34 GP2 GP1 QM31 QM32 QM33 QM1 QM2 Vandens išleidimas iš vandens šildytuvo Karšto vandens šildytuvui ištuštinti taikomas sifono principas. Vandenį galima išleisti arba per išleidimo vožtuvą, įtaisytą šalto vandens įvado vamzdyje, arba įkišus žarną į šalto vandens jungtį. 56 SKYRIUS 9 Priežiūra

57 Klimato sistemos išleidimas Norint atlikti klimato sistemos priežiūros darbus, juos bus lengviau atlikti pirma išleidus iš sistemos skystį. Tai galima padaryti skirtingais būdais, priklausomai nuo to, kokius darbus reikia atlikti: Išleidžiant iš šildymo terpės dalies / klimato sistemos skystį, joje gali būti karšto vandens. Yra pavojus nusiplikinti. Skysčio išleidimas iš kompresoriaus modulyje esančios šildymo terpės dalies Jei, pvz., reikia pakeisti šildymo terpės siurblį arba atlikti kompresoriaus modulio priežiūros darbus, skystį iš šildymo terpės dalies išleiskite taip: 1. Uždarykite šildymo terpės sistemos uždaromuosius vožtuvus (QM31) ir (QM32). 2. Prijunkite žarną prie oro išleidimo vožtuvo (QM1) ir atidarykite vožtuvą. Ištekės šiek tiek skysčio. 3. Kad ištekėtų likęs skystis, į sistemą turi patekti oro. Norėdami įleisti oro, truputį atlaisvinkite uždaromojo vožtuvo (QM32) jungtį, jungiančią šilumos siurblį su vėsinimo moduliu. Kai iš šildymo terpės pusės įrangos bus išleistas skystis, galima atlikti reikiamus priežiūros darbus ir (arba) pakeisti sudedamąsias dalis. Skysčio išleidimas iš šilumos siurblyje esančios šildymo terpės sistemos Jei reikia atlikti šilumos siurblio priežiūros darbus, skystį iš šildymo terpės dalies išleiskite tokiu būdu: 1. Uždarykite už šilumos siurblio esančius šildymo terpės dalies uždaromuosius vožtuvus (grįžtamoji ir srauto linija). 2. Prijunkite žarną prie oro išleidimo vožtuvo (QM1) ir atidarykite vožtuvą. Ištekės šiek tiek skysčio. 3. Kad ištekėtų likęs skystis, į sistemą turi patekti oro. Norėdami įleisti oro, truputį atlaisvinkite uždaromojo vožtuvo jungtį, jungiančią šilumos siurblį su vėsinimo moduliu (XL2). Kai šildymo terpė ištekės, bus galima atlikti reikiamus priežiūros darbus. Visos klimato sistemos išleidimas Jei reikia išleisti skystį iš visos klimato sistemos, jį išleiskite taip: 1. Prijunkite žarną prie oro išleidimo vožtuvo (QM1) ir atidarykite vožtuvą. Ištekės šiek tiek skysčio. 2. Kad ištekėtų likęs skystis, į sistemą turi patekti oro. Norėdami įleisti oro, atsukite oro išleidimo varžtą aukščiausioje namo vietoje esančiame radiatoriuje. Kai klimato sistema ištuštės, bus galima atlikti reikiamus techninės priežiūros darbus. Mišinio išleidimas iš sūrymo sistemos Norint atlikti sūrymo sistemos priežiūros darbus, juos atlikti bus lengviau pirma išleidus iš sistemos sūrymą. Tai galima padaryti skirtingais būdais, priklausomai nuo to, kokius darbus reikia atlikti: Sūrymo išleidimas iš vėsinimo modulyje esančios sūrymo sistemos Jei, pvz., reikia pakeisti sūrymo siurblį arba atlikti vėsinimo modulio priežiūros darbus, sūrymą iš sistemos išleiskite taip: 1. Uždarykite mišinio sistemos uždaromuosius vožtuvus (QM33) ir (QM34). 2. Prie išleidimo vožtuvo (QM2) prijunkite žarną, kitą žarnos galą įkiškite į kokią nors talpyklą ir atidarykite vožtuvą. Į talpyklą ištekės nedidelis kiekis sūrymo. 3. Kad ištekėtų likęs sūrymas, į sistemą turi pritekėti oro. Norėdami įleisti oro, truputį atlaisvinkite uždaromojo vožtuvo (QM33) jungtį, jungiančią šilumos siurblį su vėsinimo moduliu. Kai sūrymo pusės įranga ištuštės, bus galima atlikti reikiamus priežiūros darbus. Sūrymo išleidimas iš šilumos siurblyje esančios sūrymo sistemos Jei reikia atlikti šilumos siurblio priežiūros darbus, sūrymą iš sūrymą sistemos išleiskite tokiu būdu: 1. Uždarykite už šilumos siurblio esantį sūrymo sistemos uždaromąjį vožtuvą. 2. Prie išleidimo vožtuvo (QM2) prijunkite žarną, kitą žarnos galą įkiškite į kokią nors talpyklą ir atidarykite vožtuvą. Į talpyklą ištekės nedidelis kiekis sūrymo. 3. Kad ištekėtų likęs mišinys, į sistemą turi pritekėti oro. Norėdami įleisti oro, truputį atlaisvinkite uždaromojo vožtuvo jungtį, jungiančią sūrymo pusę su šilumos siurbliu ties jungtimi (XL7). Kai sūrymo pusės įranga ištuštės, bus galima atlikti reikiamus priežiūros darbus. Pagalba paleidžiant cirkuliacinį siurblį (GP1) Pagalbinė šildymo terpės siurblio paleidimo funkcija (GP1) veikia tik F (12 ). 1. Išjunkite F1245, nustatydami jungiklį ((SF1)) į padėtį. 2. Nuimkite priekinį dangtį 3. Nuimkite vėsinimo modulio dangtį. 4. Atsuktuvu atsukite oro išleidimo varžtą (QM5). Atsuktuvo smaigą apsukite skuduru, kadangi gali ištekėti šiek tiek vandens. 5. Įkiškite atsuktuvą ir pasukite siurblio variklį. 6. Įsukite oro išleidimo varžtą (QM5). 7. Įjunkite F1245 nustatę jungiklį (SF1) ties ir patikrinkite, ar veikia cirkuliacinis siurblys. SKYRIUS 9 Priežiūra 57

58 F1245 Dažniausiai cirkuliacinį siurblį paleisti lengviau, kai F1245 veikia, o jungiklis (SF1) perjungtas į padėtį. Jei padedate cirkuliaciniam siurbliui įsijungti, kai F1245 veikia, būkite pasiruošę atsuktuvo atmetimui, kai siurblys įsijungs. Oro Luftningsskruv išleidimo varžtas (QM5) Šaldymo modulio ištraukimas Priežiūros ir transportavimo sumetimais vėsinimo modulį galima ištraukti. Išjunkite šilumos siurblį ir atjunkite srovę apsauginiu pertraukikliu. įspėjimas Šaldymo modulį lengva išimti, jei iš jo išleistas skystis (žr. 57 psl.). įspėjimas GP1 Nuimkite priekinį dangtį, kaip aprašyta puslapyje 7. Paveikslėlyje pateiktas pavyzdys, kaip gali atrodyti cirkuliacinis siurblys. Temperatūros jutiklio duomenys Temperatūra () Varža (kohm) Įtampa (VDC) 1 Uždarykite uždaromuosius vožtuvus (QM31), (QM32), (QM33) ir (QM34). Ištuštinkite kompresoriaus modulį laikydamiesi instrukcijų, pateiktų 57 psl. QM31 QM ,0 3, ,6 3, ,5 3, ,8 3, ,22 3, ,32 3,105 QM34 QM ,20 42,89 3,047 2,976 2 Ištraukite fiksuojamuosius skląsčius ,02 25,61 2,889 2,789 QM ,02 2, ,77 12,51 2,541 2, ,00 8,045 2,245 2,083 LEK ,514 1,916 LEK 40 5,306 1, ,348 1, ,583 2,968 1,426 1,278 3 Atjunkite vamzdžio jungtį ties uždaromuoju vožtuvu (QM31) ,467 2,068 1,136 1,007 4 Ištraukite abu varžtus. 70 1,739 0, ,469 0, ,246 0, ,061 0,908 0,607 0, ,779 0,672 0,469 0,414 LEK 58 SKYRIUS 9 Priežiūra

59 F1245 LEK 5 Naudodami atsuktuvą atjunkite nuo bazinės kortelės sujungimus (AA2). Įrengiant pakartotinai, pateikiamos tarpinės turi pakeisti esančias šildymo siurblio jungtyse (žr. paveikslėlį). QM33 5 QM34 QM32 LEK USB darbinis išvadas Atjunkite sujungimus (A) ir (B) nuo apatinės bazinės plokštės skyriaus apačios. Naudodami atsuktuvą atjunkite jungtį (C) nuo panardinamojo šildytuvo montavimo plokštės (AA1). Atjunkite jungtį (D) nuo bendros montavimo plokštės (AA100). Atsargiai ištraukite vėsinimo modulį. Ekrano bloke yra USB lizdas, kad galėtumėte atnaujinti programinę įrangą, išsaugoti registruotą informaciją ir tvarkyti nuostatas F D 6 B A LEK 9 7 C REKOMENDACIJA Kompresoriaus modulis montuojamas atvirkštine tvarka. SKYRIUS 9 Priežiūra 59

60 PATALPŲ KLIMATAS KARŠTAS VANDUO naujinimo įjungimas Pasirinkite naujinimo įjungimas, jei norite pradėti naujinimą. Bus pateiktas klausimas, ar tikrai norite atnaujinti programinę įrangą. Atsakykite taip, jei norite tęsti, arba ne, jei norite panaikinti. Jei į ankstesnį klausimą atsakysite taip, atnaujinimas bus pradėtas ir dabar galėsite sekti naujinimo eigą ekrane. Baigus naujinti F1245 įsijungs iš naujo. ŠIL. SIURBLYS USB INFORMACIJA Atnaujinus programinę įrangą, F1245 meniu nustatymai neatstatomi. atnaujinti mikroprogramą priregistravimas valdyti nustatymus USB 7 Jei atnaujinimas nutraukiamas nebaigus (pavyzdžiui, dingus elektros srovei ar pan.), gali būti atkurta ankstesnė programinės įrangos versija, jei paleidimo metu laikysite nuspaudę mygtuką OK (gerai), kol pradės šviesti žalia lemputė (tai gali užtrukti maždaug 10 sek.). pasirinkti kitą failą atnaujinti mikroprogramą7.1 Kai prijungiama USB atmintinė, ekrane pasirodo naujas meniu (7 meniu). 7.1 meniu atnaujinti mikroprogramą atnaujinti mikroprogramą7.1 naujinimo įjungimas pasirinkti kitą failą Jei nenorite naudoti siūlomos programinės įrangos, pasirinkite pasirinkti kitą failą. Kai slenkate per failus, informacija apie pažymėtą programinę įrangą rodoma faktų laukelyje, kaip ir anksčiau. Kai mygtuku OK (Gerai) pasirinksite failą, grįšite į ankstesnį puslapį (7.1 meniu), kuriame galėsite pasirinkti, ar norite paleisti naujinimą. 7.2 meniu priregistravimas Taip galite atnaujinti F1245 esančią programinę įrangą. Kad būtų galima atlikti toliau nurodytas funkcijas, USB atmintinėje turi būti F1245 skirtos programinės įrangos failai iš NIBE. Faktų laukelyje ekrano viršuje rodoma informacija (anglų kalba) apie labiausiai tikėtiną naujinimą, kurį programinės įrangos naujinimo programa pasirinko iš USB atmintinės. Šioje informacijoje nurodoma, kuriam produktui yra skirta programinė įranga, jos versija ir bendroji informacija. Jei norite pasirinkti kitą failą nei pasirinktas, tinkamą failą galite pasirinkti naudodami pasirinkti kitą failą". įjungtas intervalas priregistravimas sek. Nuostatų diapazonas: 1 sek. 60 min. Gamyklinių nuostatų diapazonas: 5 sek. Čia galite pasirinkti, kaip esamas matavimo vertes F1245 turi būti išsaugotos registro faile, USB atmintinėje. 60 SKYRIUS 9 Priežiūra

61 1. Nustatykite pageidaujamą intervalą tarp registrų. 2. Pažymėkite įjungtas". 3. Išmatuotos F1245 reikšmės išsaugomos faile USB atmintinėje nustatytu intervalu, kol bus nuimtas įjungtas žymėjimas. Nuimkite žymėjimą nuo įjungtas prieš išimdami USB atmintinę. 7.3 meniu valdyti nustatymus valdyti nustatymus7.3 išsaugoti nustatymus atkurti nustatymus Čia galite tvarkyti (išsaugoti arba išgauti) visus meniu nustatymus (naudotojo ir eksploatavimo meniu) F1245, naudodami USB atmintinę. Per išsaugoti nustatymus galite išsaugoti meniu nustatymus USB atmintinėje, kad galėtumėte juos atkurti vėliau, arba nukopijuoti į kitą F1245. Kai išsaugote meniu nustatymus USB atmintinėje, pakeičiate visus anksčiau USB atmintinėje išsaugotus nustatymus. Per atkurti nustatymus galite atstatyti visus meniu nustatymus iš USB atmintinės. Meniu nustatymų atstatymo iš USB atmintinės anuliuoti negalima. SKYRIUS 9 Priežiūra 61

62 10 Iškilę nepatogumai Daugeliu atvejų šilumos siurblys užfiksuoja veikimo sutrikimus (dėl veikimo sutrikimų galimi komforto sutrikimai) ir apie juos praneša avariniais signalais bei ekrane rodomomis instrukcijomis. Vidaus modulio Visos šilumos siurblio matavimų vertės surinktos 3.1 meniu, esančiame šilumos siurblio meniu sistemoje. Peržiūrint šiame meniu esančias vertes, dažnai lengviau surasti sutrikimo šaltinį. Daugiau informacijos apie 3.1 meniu rasite žinyno meniu ar naudotojo vadove. Veiksmai avarinio signalo atveju av.sign informacija / veiksmas Žemo slėgio avarinis signalas atstatyti įspėjamąjį signalą pagalbos režimas Jei gautas avarinis signalas, reiškia, įvyko kažkoks sutrikimas; apie tai signalizuoja būsenos lemputė, kuri, anksčiau degusi nepertraukiama žalia šviesa, pradeda degti nepertraukiama raudona šviesa. Be to, informacijos lange pasirodo žadintuvas. Avarinis signalas Pasirodžius avariniam signalui su raudona būsenos lemputė reiškia, kad įvyko sutrikimas, kurios šilumos siurblys negali ištaisyti pats. Sukdami valdymo rankenėlę ir spausdami mygtuką OK ekrane galite matyti avarinio signalo tipą ir jį atstatyti. Taip pat galite nustatyti šilumos siurblio režimą pagalbos režimas. informacija / veiksmas Čia galite perskaityti ką reiškia avarinis signalas ir gauti patarimų, ką galima padaryti, kad ištaisyti sutrikimą, iššaukusį avarinį signalą. atstatyti įspėjamąjį signalą Daugeliu atvejų pakanka pasirinkti atstatyti įspėjamąjį signalą, kad būtų ištaisytas avarinį signalą sukėlęs sutrikimas. Jei pasirinkus atstatyti įspėjamąjį signalą užsidega žalia lemputė, avarinis signalas buvo ištaisytas. Jei raudona lemputė vis dar šviečia ir meniu, pavadintas alarm (avarinis signalas), rodomas ekrane, avarinį signalą sukėlęs sutrikimas vis dar neištaisytas. Jei avarinis signalas pranyksta ir vėl atsiranda, žr. trikčių šalinimo skyrių (p. 62). pagalbos režimas pagalbos režimas yra avarinio režimo rūšis. Tai reiškia, kad šilumos siurblys gamina šilumą ir (arba) ruošia karštą vandenį, nepaisant tam tikro sutrikimo. Tai gali reikšti, kad šilumos siurblio kompresorius neveikia. Tokiu atveju panardinamasis šildytuvas gamina šilumą ir (arba) ruošia karštą vandenį. įspėjimas Pasirinkite pagalbos režimas, tai nėra tas pat, kaip avarinį signalą iššaukusio sutrikimo ištaisymas. Būsenos lemputė vis tiek švies raudonai. Gedimų paieška ir šalinimas Jei veikimo sutrikimas nerodomas ekrane, galima pasinaudoti šiais patarimais: Pagrindiniai veiksmai Patikrą pradėkite nuo galimų sutrikimų šaltinių paieškos, kurie yra: Jungiklio (SF1) padėtis. Namo saugiklių grupės ir pagrindiniai saugikliai. Namo įžeminimo grandinės pertraukiklis. Šilumos siurblio miniatiūrinis grandinės pertraukiklis (FA1). Šilumos siurblio temperatūros ribotuvas (FD1). Tinkamai nustatytas apkrovos kontrolės prietaisas (jei jis sumontuotas). Žema karšto vandens temperatūra arba per mažai karšto vandens Uždarytas arba užsikimšęs vandens šildytuvo pildymo vožtuvas Atidarykite šį vožtuvą. Šilumos siurblys veikia netinkamu eksploatavimo režimu. Jei pasirinktas režimas rankinis, pasirinkite pap. įreng.". Didelis karšto vandens sunaudojimas. Palaukite, kol kar štas vanduo pakais. Laikinai didesnę karšto vandens gamybą (laikina prabanga) galima suaktyvinti 2.1 meniu. Per mažas karšto vandens nustatymas. Atidarykite 2.2 meniu ir pasirinkite aukštesnio lygio komforto režimą. Per žemas karšto vandens pirmaeiliškumas arba jis nenustatytas. Atidarykite meniu ir padidinkite laikotarpį, kurio metu karšto vandens ruošimui teikiama pirmenybė. Žema kambario temperatūra Keliuose kambariuose užsukti termostatai. Kuo daugiau kambarių nustatykite termostatus į maksimalią padėtį. Kambario temperatūrą reguliuokite naudodami 1.1 meniu, o ne užsukdami termostatus. Norint pasirinkti pagalbos režimas, meniu reikia pasirinkti avarinio signalo veiksmą. 62 SKYRIUS 10 Iškilę nepatogumai

63 Šilumos siurblys veikia netinkamu eksploatavimo režimu. Atidarykite 4.2 meniu. Jei pasirinktas režimas autom., pasirinkite didesnę šildymo išjungimas vertę meniu. Jei pasirinktas režimas rankinis, pasirinkite šildymas". Jei to nepakanka, pasirinkite pap. įreng.". Nustatyta per žema automatinės šildymo valdymo sistemos vertė. Atidarykite 1.1 meniu temperatūra ir padidinkite šildymo kreivės nuokrypį. Jei kambario temperatūra esant šaltiems orams visada būna žema, kreivės nuolydį meniu šildymo kreivė reikia kilstelėti aukštyn. Per žemas šilumos pirmaeiliškumas arba jis nenustatytas. Atidarykite meniu ir padidinkite laikotarpį, kurio metu šildymui teikiama pirmenybė. 4.7 meniu aktyvintas atostogų režimas. Atidarykite 4.7 meniu ir pasirinkite Off (Išjungta). Aktyvuotas išorinis perjungiklis, skirtas kambarių šildymui keisti. Patikrinkite visus išorinius perjungiklius. Išjungtas cirkuliacinis siurblys (iai) (GP1 ir (arba) GP2). (GP10). Žr. montuotojo vadovo skyrių Pagalba paleidžiant cirkuliacinį siurblį. Klimato sistemoje yra oro. Išleiskite iš klimato sistemos orą (žr. psl. 31). Uždaryti klimato sistemos vožtuvai (QM20), (QM32). (QM40), (QM41). Atidarykite šiuos vožtuvus. Aukšta kambario temperatūra Nustatyta per aukšta automatinės šildymo valdymo sistemos vertė. Atidarykite 1.1 meniu ( temperatūra ) ir sumažinkite šildymo kreivės nuokrypį. Jei kambario temperatūra per aukšta tik esant šaltam orui, reikia sumažinti kreivės nuolydį meniu šildymo kreivė. Aktyvuotas išorinis perjungiklis, skirtas kambarių šildymui keisti. Patikrinkite visus išorinius perjungiklius. Nevienoda kambario temperatūra. Netinkamai nustatyta šildymo kreivė. Pakoreguokite šildymo kreivę meniu. Nustatyta per didelė dt ties DOT vertė. Atidarykite meniu (srauto nust. klimato sistema) ir sumažinkite dt ties DOT vertę. Nevienodas srautas į radiatorius. Sureguliuokite srauto pasiskirstymą tarp radiatorių. Žemas slėgis sistemoje Klimato sistemoje nepakanka vandens. Pripilkite į klimato sistemą vandens (žr. puslapyje 31). Per silpna ventiliacija arba jos nėra Ši sutrikimų paieškos skyriaus dalis taikoma tik tuo atveju, jei sumontuotas priedas NIBE FLM. Užsikimšęs (HQ10) filtras. (HQ11) filtras. Išvalykite arba pakeiskite šį filtrą. Nesureguliuota ventiliacija. Iškvieskite meistrą, kad sureguliuotų ventiliaciją (arba sureguliuokite patys). Išmetamo lauk oro prietaisas užsikimšęs arba per daug pridarytas. Patikrinkite ir išvalykite išmetamo lauk oro prietaisus. Ventiliatorius veikia sumažinto greičio režimu. Atidarykite meniu 1.2 ir pasirinkite normalus. Aktyvuotas išorinis perjungiklis, skirtas ventiliatoriaus greičiui keisti. Patikrinkite visus išorinius perjungiklius. Intensyvi arba triukšminga ventiliacija Ši sutrikimų paieškos skyriaus dalis taikoma tik tuo atveju, jei sumontuotas priedas NIBE FLM. Užsikimšęs filtras. (HQ11) filtras. Išvalykite arba pakeiskite šį filtrą. Nesureguliuota ventiliacija. Iškvieskite meistrą, kad sureguliuotų ventiliaciją (arba sureguliuokite patys). Ventiliatorius veikia priverstiniu režimu. Atidarykite meniu 1.2 ir pasirinkite normalus. Aktyvuotas išorinis perjungiklis, skirtas ventiliatoriaus greičiui keisti. Patikrinkite visus išorinius perjungiklius. Kompresorius nepasileidžia Nėra šildymo poreikio. Šilumos siurblys negamina šilumos ir neruošia karšto vandens. Įvykdytos temperatūros sąlygos. Palaukite, kol bus iš naujo nustatyta temperatūros sąlyga. Nepasibaigė minimalus laiko intervalas tarp kompresoriaus įsijungimų. Palaukite 30 min. ir patikrinkite, ar kompresorius įsijungė. Suveikė signalizacija. Vadovaukitės ekrane rodomomis instrukcijomis. SKYRIUS 10 Iškilę nepatogumai 63

64 Cypimo garsas radiatoriuose Uždaryti termostatai kambariuose ir netinkamai nustatyta šildymo kreivė. Kuo daugiau kambarių nustatykite termostatus į maksimalią padėtį. Šildymo kreivę koreguokite 1.1 meniu, o ne užsukdami termostatus. Nustatytas per didelis cirkuliacinio siurblio greitis. Atidarykite meniu (siurblio greitis šildymo terpė) ir sumažinkite cirkuliacinio siurblio greitį. Nevienodas srautas į radiatorius. Sureguliuokite srauto pasiskirstymą tarp radiatorių. Burbuliavimas Ši sutrikimų paieškos skyriaus dalis taikoma tik tuo atveju, jei sumontuotas priedas NIBE FLM. Hidrauliniame uždoryje nėra pakankamai vandens. Į hidraulinį uždorį prileiskite vandens. Uždarytas hidraulinis uždoris. Patikrinkite ir sureguliuokite kondensacijos vandens žarną. 64 SKYRIUS 10 Iškilę nepatogumai

65 11 Priedai Ne visi priedai yra prieinami visose rinkose. Aktyvusis / pasyvusis vėsinimas (4 vamzdžiai) ACS 45 Dalies Nr Aktyvusis / pasyvusis vėsinimas HPAC 40 HPAC 40 priedas yra klimato modulis, kuris su F1245 pridedamas prie sistemos. Dalies Nr Baseino šildymas POOL 40 POOL 40 naudojamas baseino šildymo funkcijai su F1245 įjungti. Dalies Nr Kambario įrenginys RMU 40 RMU 40 reiškia, kad šilumos siurblio valdymą ir stebėjimą galima atlikti iš kitos patalpų vietos nei ta, kur sumontuotas F1245. Dalies Nr Lygio kontrolės prietaisas NV 10 Dalies Nr Pagalbinė relė HR 10 Pagalbinė relė HR 10 naudojama norint kontroliuoti išorines fazių apkrovas nuo 1 iki 3, pvz., skysto kuro degiklius, panardinamuosius šildytuvus ir siurblius. Dalies Nr Buferinė talpa UKV UKV 100 Dalies Nr UKV 200 Dalies Nr Papildomas pagrindas EF 45 Šį priedą galima naudoti, kai iš grindų yra išlindę F1245 vamzdžiai. Dalies Nr Drėgnio jutiklis HTS 40 Šis priedas rodo drėgmės ir temperatūros vertes, taip pat jas reguliuoja šildant ir vėsinant. Dalies Nr Dujų priedas Ryšio modulis OPT 10 OPT 10 naudojamas dujų katilo NIBE GBM 1015 ryšiui ir kontrolei vykdyti. Dalies Nr Išmetamo oro modulis FLM FLM yra ištraukiamojo oro modulis, skirtas suderinti iš ištraukimo oro paimamos ir grunto energijos panaudojimą. FLM Laikiklių pakuotė FLM Dalies Nr Dalies Nr Išorinė elektrinė papildomos šilumos sistema ELK Šiems priedams reikalinga papildoma plokštė AXC 40 (pakopomis valdomas papildomas įrenginys). ELK 15 15, 3 x 400 V Dalies Nr ELK 26 26, 3 x 400 V Dalies Nr Papildomos aplankos grupė ECS 40/ECS 41 Šis priedas naudojamas tada, kai F1245 sumontuotas namuose su dviem ar daugiau skirtingų šildymo sistemų, kurioms reikalinga skirtinga temperatūra srauto linijoje. ECS 40 (maks.80 m²) Dalies Nr Pasyvusis vėsinimas PCS 44 ECS 41 (maždaug m²) Dalies Nr Šis priedas naudojamas tada, kai F1245 sumontuotas sistemose su pasyviuoju vėsinimu. Dalies Nr Pasyvus vėsinimas PCM 40 Dalies Nr PCM 42 Dalies Nr Pildymo vožtuvo rinkinys KB 25/32 Vožtuvo rinkinys, skirtas sūrymui papildyti į kolektorių. Komplekte yra dalelių filtras ir izoliacija. KB 25 (didž. 12 ) Dalies Nr KB 32 (didž. 30 ) Dalies Nr ELK 42 42, 3 x 400 V Dalies Nr ELK , 3 x 400 V Dalies Nr SKYRIUS 11 Priedai 65

66 Priedų kortelė AXC 40 Šis priedas naudojamas norint prijungti ir valdyti aplankos vožtuvo valdomą papildomos šilumos šaltinį, pakopomis valdomą papildomą šilumos šaltinį, išorinį cirkuliacinį siurblį arba gruntinio vandens siurblį. Dalies Nr Ryšio modulis MODBUS 40 MODBUS 40 leidžia valdyti ir stebėti F1245 naudojant pastato DUC (papildomą kompiuterio centrą). Tada, naudojant MODBUSRTU, užmezgamas ryšys. Dalies Nr Vėdinimo šilumokaitis Šis priedas yra naudojamas norint gyvenamosioms patalpoms tiekti energiją, kuri buvo išgauta iš ventiliacijos sistemos oro. Įtaisas vėdina namą ir šildo tiekiamą orą tiek, kiek reikia. ERS Dalies Nr ERS Dalies Nr Ryšio modulis SMS 40 Kai nėra interneto ryšio, priedą SMS 40 galite naudoti norėdami SMS žinutėmis valdyti F1245. Dalies Nr Saulės energijos matavimo rinkinys EME 10 EME 10 naudojamas norint optimizuoti saulės gaminamos elektros energijos naudojimą. Dalies Nr Suvartojamos energijos skaičiavimo rinkinys EMK 300 Šis priedas naudojamas norint išmatuoti F1245 tiekiamą energijos kiekį baseinui, karštam vandeniui ir pastato šildymui / vėsinimui. Šis priedas naudojamas, jei reikia išmatuoti baseino ar 4vamzdės vėsinimo sistemos energiją. Dalies Nr Vandens šildytuvas / akumuliacinė talpykla AHPS Akumuliacinė talpykla be panardinamojo šildytuvo, su saulės energijos gyvatuku (variniu) ir kombinuotuoju išankstinio pašildymo bei pakartotinio pašildymo gyvatuku (iš nerūdijančiojo plieno), skirta karštam vandeniui ruošti Dalies Nr AHP Tūrio išsiplėtimo indas, daugiausia naudojamas tūriui plėsti su AHPS Dalies Nr SKYRIUS 11 Priedai

67 12 Techniniai duomenys Matmenys ir išdėstymo koordinatės * 650* * Šis matmuo taikomas jungiant 90 kampu sūrymo vamzdžių atžvilgiu (prijungimas iš šono). Matmuo gali skirtis maždaug ±100 mm, nes sūrymo vamzdžius iš dalies sudaro lankstūs vamzdžiai. SKYRIUS 12 Techniniai duomenys 67

68 Techniniai duomenys 1x230V 1x230 V IP 21 Atiduodamosios galios duomenys pagal EN /35 Vardinė galia (P H ) Tiekiama galia (P E ) Naudingumo koeficientas EN /45 Vardinė galia (P H ) Tiekiama galia (P E ) Naudingumo koeficientas EN ,40 3,67 3,76 3,53 Papildoma galia SCOP pagal EN /2/3/4/5/6/7 Vardinė šildymo galia (projektinėh) 6 / 5 10 / 9 12 / / 14 SCOP EN14825 šaltas klimatas, 35 / 55 4,6 / 3,5 5,0 / 3,9 5,0 / 4,0 4,7 / 3,7 SCOP EN14825 vidutinis klimatas, 35 / 55 Energijos duomenys, vidutinis klimatas Patalpų šildymo našumo klasė, 35 / 55 Sistemos patalpų šildymo našumo klasė, 35 / 55 1) Karšto vandens ruošimo našumo klasė / karšto vandens ruošimo profilis Elektros sistemos duomenys Vardinė įtampa Maksimali kompresoriaus darbinė srovė (įskaitant valdymo sistemą ir cirkuliacinius siurblius) Paleidimo srovė A rms A rms 5 4,65 1,08 4,30 3,98 1,17 4,5 / 3,4 A++ / A++ A+++ / A++ A / XL 9, ,15 1,78 4,58 7,75 2,11 4,8 / 3,7 A++ / A++ A+++ / A++ A / XL 10 9,69 2,07 4,68 8,67 2,30 4,9 / 3,9 A++ / A++ A+++ / A++ + A / XL 230V ~ 50Hz ,60 2,64 4,39 10,99 3,11 4,6 / 3,6 A++ / A++ A+++ / A++ A / XL Maks. leistina tariamoji varža prijungimo vietoje 2) omas Maksimali šilumos siurblio darbinė srovė su 1 2 panardinamuoju šildytuvu (rekomenduojamas vardinis saugiklio stiprumas) A rms 18(20) 24(25) 29(32) 31(32) Maksimali šilumos siurblio darbinė srovė su 3 4 panardinamuoju šildytuvu (rekomenduojamas vardinis saugiklio stiprumas) A rms 27(32) 32(32) 38(40) 40(40) Maksimali šilumos siurblio darbinė srovė su 5 6 panardinamuoju šildytuvu (rekomenduojamas vardinis saugiklio stiprumas) A rms 36(40) 41(50) 47(50) 49(50) Maksimali šilumos siurblio darbinė srovė su 7 panardinamuoju šildytuvu (rekomenduojamas vardinis saugiklio stiprumas) A rms 40(40) 46(50) 51(63) 53(63) Sūrymo siurblio galia W Terpės šildymo siurblio galia W IP klasė IP 21 22, SKYRIUS 12 Techniniai duomenys

69 1x230 V Šaltnešio grandinė Šaltnešio tipas GWP Šaltnešis Kiekis CO 2 ekviv. kg tona 5 1,2 2, R407C ,7 2,1 3,02 3,73 Slėgio jungiklio išjungimo reikšmė HP / LP MPa 2,9 (29 bar) / 0,15 (1,5 bar) Slėgio skirtumo jungikliai HP / LP Mišinio linija MPa 0,7 (7 bar) / 0,15 (1,5 bar) Min. / maks. mišinio sistemos slėgis MPa 0,05 (0,5 bar) / 0,3 (3 bar) Min. srautas l/s 0,19 0,33 0,40 0,47 Vardinis srautas l/s 0,23 0,42 0,51 0,65 Maks. išorinis galimas slėgis esant vard. srautui kpa Min. / maks. įeinamojo mišinio temp. žr. schemą Min. išeinamojo sūrymo temp. Šildymo terpės kontūras 12 Min. / maks. šildymo terpės sistemos slėgis MPa 0,05 (0,5 bar) / 0,4 (4 bar) Min. srautas l/s 0,08 0,13 0,16 0,19 Vardinis srautas l/s 0,10 0,18 0,22 0,27 Maks. išorinis galimas slėgis esant vard. srautui kpa Min. / maks. HM temp. žr. schemą Garso galios lygis (L WA ) pagal EN esant 0/35 db(a) Triukšmo slėgio lygio (L PA ) reikšmės apskaičiuotos pagal EN ISO esant 0/35 ir 1 m db(a) 21, atstumu Vamzdžių jungtys Sūrymo vamzdžio išor. skers. CU vamzdis Šildymo terpės vamzdžio išorinis skersm. CU vamzdžiai Karšto vandens jungimo vamzdžio išorinis skersm. Šalto vandens jungimo vamzdžio išorinis skersm. 1)Nustatant sistemos našumą atsižvelgiama į gaminio temperatūros reguliatorių. 2) Maksimali leistina pilnutinė varža prijungimo prie tinklų vietoje atitinka EN Paleidžiant srovė gali sukelti trumpus įtampos kryčius, jie gali paveikti kitą įrangą, jei sąlygos nepalankios. Jei prijungimo prie tinklų vietoje pilnutinė varža yra didesnė, nei nustatyta, galimi trukdžiai. Jei prijungimo prie tinklų vietoje pilnutinė varža yra didesnė, nei nustatyta, prieš pirkdami įrangą pasitarkite su elektros energijos tiekėju. mm mm mm mm ,0 3, x230V 3x230 V Atiduodamosios galios duomenys pagal EN /35 Vardinė galia (P H ) Tiekiama galia (P E ) Naudingumo koeficientas EN /45 Vardinė galia (P H ) Tiekiama galia (P E ) Naudingumo koeficientas EN ,52 3,74 3,71 Papildoma galia SCOP pagal EN /4/6/9 Vardinė šildymo galia (projektinėh) 7 / 6 9 / 8 12 / 10 SCOP EN14825 šaltas klimatas, 35 / 55 5,0 / 3,7 5,1 / 3,8 5,1 / 3,9 SCOP EN14825 vidutinis klimatas, 35 / ,05 1,35 4,48 5,14 1,46 4,8 / 3,6 8 7,86 1,69 4,65 6,99 1,87 4,9 / 3,7 10 9,46 2,1 4,50 8,47 2,28 5,0 / 3, ,74 2,68 4,38 11,27 3,22 3,50 14 / 14 4,8 / 3,7 4,7 / 367 SKYRIUS 12 Techniniai duomenys 69

70 3x230 V Energijos duomenys, vidutinis klimatas Patalpų šildymo našumo klasė, 35 / 55 Sistemos patalpų šildymo našumo klasė, 35 / 55 1) Karšto vandens ruošimo našumo klasė / karšto vandens ruošimo profilis Elektros sistemos duomenys Vardinė įtampa Maksimali kompresoriaus darbinė srovė (įskaitant valdymo sistemą ir cirkuliacinius siurblius) Paleidimo srovė (su lėtu paleidimu) A rms A rms 6 A++ / A++ A+++ / A++ A / XL 8,0 52(20,3) 8 A++ / A++ A+++ / A++ A / XL 10 A++ / A++ A+++ / A++ A / XL 230V 3 ~ 50Hz 10,4 13,0 57(20,8) 65,5(23) 12 A++ / A++ A+++ / A++ A / XL Maks. leistina tariamoji varža prijungimo vietoje 2) omas Maksimali šilumos siurblio darbinė srovė su 2 panardinamuoju šildytuvu (rekomenduojamas vardinis saugiklio stiprumas) A rms 17,5(20) 20(20) 22(25) 24(25) Maksimali šilumos siurblio darbinė srovė su 4 panardinamuoju šildytuvu (rekomenduojamas vardinis saugiklio stiprumas) A rms 24(25) 26(32) 28(32) 30(32) Maksimali šilumos siurblio darbinė srovė su 6 panardinamuoju šildytuvu (rekomenduojamas vardinis saugiklio stiprumas) A rms 24(25) 26(32) 28(32) 30(32) Maksimali šilumos siurblio darbinė srovė su 9 panardinamuoju šildytuvu (rekomenduojamas vardinis saugiklio stiprumas) A rms 36(40) 38(40) 40(40) 42(50) Sūrymo siurblio galia W Terpės šildymo siurblio galia W IP klasė IP 21 Šaltnešio grandinė Šaltnešio tipas R407C GWP Šaltnešis Kiekis kg 1,5 1,8 2,1 2,0 CO 2 ekviv. tona 2,66 3,19 3,73 3,55 Slėgio jungiklio išjungimo reikšmė HP / LP MPa 2,9 (29 bar) / 0,15 (1,5 bar) Slėgio skirtumo jungikliai HP / LP Mišinio linija MPa 0,7 (7 bar) / 0,15 (1,5 bar) Min. / maks. mišinio sistemos slėgis MPa 0,05 (0,5 bar) / 0,3 (3 bar) Min. srautas l/s 0,25 0,33 0,39 0,47 Vardinis srautas l/s 0,30 0,42 0,51 0,65 Maks. išorinis galimas slėgis esant vard. srautui kpa Min. / maks. įeinamojo mišinio temp. žr. schemą Min. išeinamojo sūrymo temp. Šildymo terpės kontūras 12 Min. / maks. šildymo terpės sistemos slėgis MPa 0,05 (0,5 bar) / 0,4 (4 bar) Min. srautas l/s 0,10 0,13 0,16 0,19 Vardinis srautas l/s 0,13 0,18 0,22 0,27 Maks. išorinis galimas slėgis esant vard. srautui kpa Min. / maks. HM temp. žr. schemą Garso galios lygis (L WA ) pagal EN esant 0/35 db(a) Triukšmo slėgio lygio (L PA ) reikšmės apskaičiuotos pagal EN ISO esant 0/35 db(a) ir 1 m atstumu Vamzdžių jungtys Sūrymo vamzdžio išor. skers. CU vamzdis Šildymo terpės vamzdžio išorinis skersm. CU vamzdžiai Karšto vandens jungimo vamzdžio išorinis skersm. Šalto vandens jungimo vamzdžio išorinis skersm. mm mm mm mm ,4 73, SKYRIUS 12 Techniniai duomenys

71 1)Nustatant sistemos našumą atsižvelgiama į gaminio temperatūros reguliatorių. 2) Maksimali leistina pilnutinė varža prijungimo prie tinklų vietoje atitinka EN Paleidžiant srovė gali sukelti trumpus įtampos kryčius, jie gali paveikti kitą įrangą, jei sąlygos nepalankios. Jei prijungimo prie tinklų vietoje pilnutinė varža yra didesnė, nei nustatyta, galimi trukdžiai. Jei prijungimo prie tinklų vietoje pilnutinė varža yra didesnė, nei nustatyta, prieš pirkdami įrangą pasitarkite su elektros energijos tiekėju. SKYRIUS 12 Techniniai duomenys 71

72 3x400 V 3x400 V Atiduodamosios galios duomenys pagal EN /35 Vardinė galia (P H ) Tiekiama galia (P E ) Naudingumo koeficientas EN /45 Vardinė galia (P H ) Tiekiama galia (P E ) Naudingumo koeficientas EN ,40 3,56 3,67 3,77 3,64 Papildoma galia SCOP pagal EN /2/3/4/5/6/7 (galima perjungti į 2/4/6/9) Vardinė šildymo galia (projektinėh) 6 / 5 7 / 6 9 / 8 12 / / 14 SCOP EN14825 šaltas klimatas, 35 / 55 4,6 / 3,5 5,0 / 3,7 5,1 / 3,8 5,2 / 4,0 4,9 / 3,8 SCOP EN14825 vidutinis klimatas, 35 / 55 Energijos duomenys, vidutinis klimatas Patalpų šildymo našumo klasė, 35 / 55 Sistemos patalpų šildymo našumo klasė, 35 / 55 1) Karšto vandens ruošimo našumo klasė / karšto vandens ruošimo profilis Elektros sistemos duomenys Vardinė įtampa Maksimali kompresoriaus darbinė srovė (su valdymo sistema, cirkuliaciniais siurbliais ir 0 panardinamuoju šildytuvu (rekomenduojamas vardinis saugiklio stiprumas)) Paleidimo srovė A rms A rms 5 4,65 1,08 4,30 3,98 1,17 4,5 / 3,4 A++ / A++ A+++ / A++ A / XL 9,5(1 fazė) (16) ,07 1,32 4,59 5,19 1,46 4,8 / 3,6 A++ / A++ A+++ / A++ A / XL 8 7,67 1,64 4,68 6,70 1,83 4,9 / 3,3 A++ / A++ A+++ / A++ A / XL 10 9,66 2,01 4,81 8,55 2,27 5,1 / 3,9 A++ / A++ A+++ / A+++ A / XL 400 V 3N ~ 50 Hz 4,6(16) 6,6(16) 6,9(16) ,48 2,51 4,57 10,99 3,02 4,8 / 3,7 A++ / A++ A+++ / A++ A / XL Maks. leistina tariamoji varža prijungimo vietoje 2) omas Maksimali šilumos siurblio darbinė srovė su 1 2 panardinamuoju šildytuvu (rekomenduojamas vardinis saugiklio stiprumas) A rms 18(20) 13(16) 15(16) 15(16) 18(20) Maksimali šilumos siurblio darbinė srovė, įskaitant 3 4 panardinamąjį šildytuvą A rms 18(20) 13(16) 15(16) 15(16) 18(20) (Rekomenduojamas saugiklio stiprumas) Maksimali šilumos siurblio darbinė srovė, įskaitant 5 6 panardinamąjį šildytuvą (Rekomenduojamas saugiklio stiprumas) Maksimali šilumos siurblio darbinė srovė (su 7 panardinamuoju šildytuvu, prijungto gamybos metu (rekomenduojamas vardinis saugiklio stiprumas)) Maksimali šilumos siurblio darbinė srovė (su 9 panardinamuoju šildytuvu, reikia pakartotinio prijungimo (rekomenduojamas vardinis saugiklio stiprumas)) Sūrymo siurblio galia Terpės šildymo siurblio galia Korpuso klasė A rms A rms A rms W W 18(20) 18(20) 24(25) (16) 19(20) 19(20) (16) 21(25) 22(25) IP 21 15(16) 21(25) 22(25) 9(16) 29 18(20) 23(25) 24(25) SKYRIUS 12 Techniniai duomenys

73 3x400 V Šaltnešio grandinė Šaltnešio tipas GWP Šaltnešis Kiekis CO 2 ekviv. kg tona 1,2 2,13 1,5 2,66 R407C ,8 3,19 Slėgio jungiklio išjungimo reikšmė HP / LP MPa 2,9 (29 bar) / 0,15 (1,5 bar) Slėgio skirtumo jungikliai HP / LP Mišinio linija MPa 0,7 (7 bar) / 0,15 (1,5 bar) Min. / maks. mišinio sistemos slėgis MPa 0,05 (0,5 bar) / 0,3 (3 bar) Min. srautas l/s 0,19 0,25 0,33 0,40 0,47 Vardinis srautas l/s 0,23 0,30 0,42 0,51 0,65 Maks. išorinis galimas slėgis esant vard. srautui kpa Min. / maks. įeinamojo mišinio temp. žr. schemą Min. išeinamojo sūrymo temp. Šildymo terpės kontūras 12 Min. / maks. šildymo terpės sistemos slėgis MPa 0,05 (0,5 bar) / 0,4 (4 bar) Min. srautas l/s 0,08 0,10 0,13 0,16 0,19 Vardinis srautas l/s 0,10 0,13 0,18 0,22 0,27 Maks. išorinis galimas slėgis esant vard. srautui kpa Min. / maks. HM temp. žr. schemą Garso galios lygis (L WA ) pagal EN esant 0/35 db(a) Triukšmo slėgio lygio (L PA ) reikšmės apskaičiuotos pagal EN ISO db(a) 21, ,1 3,73 2,0 3, esant 0/35 ir 1 m atstumu Vamzdžių jungtys Sūrymo vamzdžio išor. skers. CU vamzdis mm 28 Šildymo terpės vamzdžio išorinis skersm. CU vamzdžiai mm Karšto vandens jungimo vamzdžio išorinis skersm. mm 22 Šalto vandens jungimo vamzdžio išorinis skersm. mm 22 1)Nustatant sistemos našumą atsižvelgiama į gaminio temperatūros reguliatorių. 2) Maksimali leistina pilnutinė varža prijungimo prie tinklų vietoje atitinka EN Paleidžiant srovė gali sukelti trumpus įtampos kryčius, jie gali paveikti kitą įrangą, jei sąlygos nepalankios. Jei prijungimo prie tinklų vietoje pilnutinė varža yra didesnė, nei nustatyta, galimi trukdžiai. Jei prijungimo prie tinklų vietoje pilnutinė varža yra didesnė, nei nustatyta, prieš pirkdami įrangą pasitarkite su elektros energijos tiekėju. Kita kiti Vandens šildytuvas Vandens šildytuvo tūris l 180 Maks. vandens šildytuvo slėgis MPa 1,0 (10 bar) Karšto vandens kiekis Karšto vandens šildymo pajėgumas (įprastinis komforto režimas) Pagal EN16147 (40 ) COP DHW (čiaupo profilis XL), 1x230 V 2,7 2,7 2,7 2,6 COP DHW (čiaupo profilis XL), 3x230 V 2,8 2,8 2,8 2,6 COP DHW (čiaupo profilis XL), 3x400 V Matmenys ir svoris 2,7 2,8 2,8 2,8 2,6 SKYRIUS 12 Techniniai duomenys 73

74 kiti Plotis Storis Aukštis Reikiamas lubų aukštis 1) mm mm mm mm Apsauga nuo korozijos 2) Cu E Rf Cu E Rf Cu E Rf Cu E Rf Cu E Rf Viso šilumos siurblio svoris Tik kompresoriaus modulio svoris Dalies Nr. 1 x 230 V, nerūdijantis plienas Dalies Nr. 3 x 230 V, nerūdijantis plienas Dalies numeris, 3 x 400 V, emalė (su energijos skaitikliu) Dalies Nr., 3 x 400 V, emalė Dalies Nr. 3 x 400 V, nerūdijantis plienas Dalies numeris, 3 x 400 V, nerūdijantysis plienas (su energijos skaitikliu) Dalies Nr. 3x 400 V, varis kg kg )Aukštis, išmontavus kojas, yra maždaug 1930 mm. 3)Cu: varinis, Rf: iš nerūdijančiojo plieno, E: emaliuotas. Šilumos siurblio darbinis intervalas, kompresoriui veikiant Kompresorius užtikrina tiekimo temperatūrą iki 65, kai tiekiamo mišinio temperatūra yra 0, o likutis (iki 70) gaunamas naudojant papildomą šildymą. 12 3x400V, 812 1x230V Temperatūra, Įtekančio sūrymo temp., Srauto vamzdis Grąžinamasis vamzdis Kita Temperatūra, Įtekančio sūrymo temp., Srauto vamzdis Grąžinamasis vamzdis 74 SKYRIUS 12 Techniniai duomenys

75 Energijos sąnaudų ženklinimas Informacinis lapas Tiekėjas NIBE AB Modelis F x230V F x230V F x230V F x230V Pasirenkama temperatūra 35 / / / / 55 Deklaruojamas čiaupo profilis karštam vandeniui ruošti Patalpų šildymo našumo klasė, vidutinis klimatas Karšto vandens ruošimo našumo klasė, vidutinis klimatas Vardinė šildymo galia (Pdesignh), vidutinis klimatas Metinės energijos sąnaudos patalpoms šildyti, vidutinis klimatas Metinės energijos sąnaudos karštam vandeniui ruošti, vidutinis klimatas Sezoninis vidutinis patalpų šildymo našumas, vidutinis klimatas Vandens šildymo sistemos energinis našumas, vidutinis klimatas Garso galios lygis L WA patalpoje Vardinė šildymo galia (Pdesignh), šaltas klimatas Vardinė šildymo galia (Pdesignh), karštas klimatas Metinės energijos sąnaudos patalpoms šildyti, šaltas klimatas Metinės energijos sąnaudos karštam vandeniui ruošti, šaltas klimatas Metinės energijos sąnaudos patalpoms šildyti, karštas klimatas Metinės energijos sąnaudos karštam vandeniui ruošti, karštas klimatas Sezoninis vidutinis patalpų šildymo našumas, šaltas klimatas Vandens šildymo sistemos energinis našumas, šaltas klimatas Sezoninis vidutinis patalpų šildymo našumas, karštas klimatas Vandens šildymo sistemos energinis našumas, šiltas klimatas Garso galios lygis L WA lauke h h db h h h h db XL A++ / A++ A 6 / / / / 5 6 / / / / / XL A++ / A++ A 10 / / / / 9 10 / / / / / XL A++ / A++ A 12 / / / / / / / / / XL A++ / A++ A / / / / / / SKYRIUS 12 Techniniai duomenys 75

76 Tiekėjas NIBE AB Modelis F x230V F x230V F x230V F x230V Pasirenkama temperatūra 35 / / / / 55 Deklaruojamas čiaupo profilis karštam vandeniui ruošti Patalpų šildymo našumo klasė, vidutinis klimatas Karšto vandens ruošimo našumo klasė, vidutinis klimatas Vardinė šildymo galia (Pdesignh), vidutinis klimatas Metinės energijos sąnaudos patalpoms šildyti, vidutinis klimatas Metinės energijos sąnaudos karštam vandeniui ruošti, vidutinis klimatas Sezoninis vidutinis patalpų šildymo našumas, vidutinis klimatas Vandens šildymo sistemos energinis našumas, vidutinis klimatas Garso galios lygis L WA patalpoje Vardinė šildymo galia (Pdesignh), šaltas klimatas Vardinė šildymo galia (Pdesignh), karštas klimatas Metinės energijos sąnaudos patalpoms šildyti, šaltas klimatas Metinės energijos sąnaudos karštam vandeniui ruošti, šaltas klimatas Metinės energijos sąnaudos patalpoms šildyti, karštas klimatas Metinės energijos sąnaudos karštam vandeniui ruošti, karštas klimatas Sezoninis vidutinis patalpų šildymo našumas, šaltas klimatas Vandens šildymo sistemos energinis našumas, šaltas klimatas Sezoninis vidutinis patalpų šildymo našumas, karštas klimatas Vandens šildymo sistemos energinis našumas, šiltas klimatas Garso galios lygis L WA lauke h h db h h h h db XL A++ / A++ A 7 / / / / 6 7 / / / / / XL A++ / A++ A 9 / / / / 8 9 / / / / / XL A++ / A++ A 12 / / / / / / / / / XL A++ / A++ A / / / / / / SKYRIUS 12 Techniniai duomenys

77 Tiekėjas NIBE AB Modelis F x400V F x400V F x400V F x400V F x400V Pasirenkama temperatūra 35 / / / / / 55 Deklaruojamas čiaupo profilis karštam vandeniui ruošti Patalpų šildymo našumo klasė, vidutinis klimatas Karšto vandens ruošimo našumo klasė, vidutinis klimatas Vardinė šildymo galia (Pdesignh), vidutinis klimatas Metinės energijos sąnaudos patalpoms šildyti, vidutinis klimatas Metinės energijos sąnaudos karštam vandeniui ruošti, vidutinis klimatas Sezoninis vidutinis patalpų šildymo našumas, vidutinis klimatas Vandens šildymo sistemos energinis našumas, vidutinis klimatas Garso galios lygis L WA patalpoje Vardinė šildymo galia (Pdesignh), šaltas klimatas Vardinė šildymo galia (Pdesignh), karštas klimatas Metinės energijos sąnaudos patalpoms šildyti, šaltas klimatas Metinės energijos sąnaudos karštam vandeniui ruošti, šaltas klimatas Metinės energijos sąnaudos patalpoms šildyti, karštas klimatas Metinės energijos sąnaudos karštam vandeniui ruošti, karštas klimatas Sezoninis vidutinis patalpų šildymo našumas, šaltas klimatas Vandens šildymo sistemos energinis našumas, šaltas klimatas Sezoninis vidutinis patalpų šildymo našumas, karštas klimatas Vandens šildymo sistemos energinis našumas, šiltas klimatas Garso galios lygis L WA lauke h h db h h h h db XL A++ / A++ A 6 / / / / 5 6 / / / / / XL A++ / A++ A 7 / / / / 6 7 / / / / / XL A++ / A++ A 9 / / / / 8 9 / / / / / XL A++ / A++ A 12 / / / / / / / / / XL A++ / A++ A / / / / / / SKYRIUS 12 Techniniai duomenys 77

78 Ant pakuotės pateikti energinio našumo duomenys Modelis F x230V F x230V F x230V F x230V Pasirenkama temperatūra 35 / / / / 55 Valdiklis, klasė VII Valdiklis, našumo didinimas Ant pakuotės nurodytas sezoninio patalpų šildymo sistemos energinis našumas, vidutinis klimatas Ant pakuotės nurodyta sezoninio patalpų šildymo sistemos energinio našumo klasė, vidutinis klimatas Ant pakuotės nurodytas sezoninio patalpų šildymo sistemos energinis našumas, šaltas klimatas Ant pakuotės nurodytas sezoninio patalpų šildymo sistemos energinis našumas, šiltas klimatas 175 / 132 A+++ / A / / / 144 A+++ / A / / 144 3,5 191 / 150 A++ / A / / / 139 A+++ / A / / 137 Modelis F x230V F x230V F x230V F x230V Pasirenkama temperatūra 35 / / / / 55 Valdiklis, klasė VII Valdiklis, našumo didinimas Ant pakuotės nurodytas sezoninio patalpų šildymo sistemos energinis našumas, vidutinis klimatas Ant pakuotės nurodyta sezoninio patalpų šildymo sistemos energinio našumo klasė, vidutinis klimatas Ant pakuotės nurodytas sezoninio patalpų šildymo sistemos energinis našumas, šaltas klimatas Ant pakuotės nurodytas sezoninio patalpų šildymo sistemos energinis našumas, šiltas klimatas 188 / 140 A+++ / A / / / 145 A+++ / A / / 145 3,5 194 / 147 A+++ / A / / / 141 A+++ / A / / 138 Modelis F x400V F x400V F x400V F x400V F x400V Pasirenkama temperatūra 35 / / / / / 55 Valdiklis, klasė VII Valdiklis, našumo didinimas Ant pakuotės nurodytas sezoninio patalpų šildymo sistemos energinis našumas, vidutinis klimatas Ant pakuotės nurodyta sezoninio patalpų šildymo sistemos energinio našumo klasė, vidutinis klimatas Ant pakuotės nurodytas sezoninio patalpų šildymo sistemos energinis našumas, šaltas klimatas Ant pakuotės nurodytas sezoninio patalpų šildymo sistemos energinis našumas, šiltas klimatas 175 / 132 A+++ / A / / / 140 A+++ / A / / 139 3,5 191 / 145 A+++ / A / / / 150 A++ / A / / / 144 A+++ / A / / 142 Nurodant sistemos našumą, atsižvelgta ir į valdiklį. Jei prie sistemos pridedamas papildomas katilas arba šildymo naudojant saulės energiją sistema, bendrąjį sistemos našumą reikia perskaičiuoti. 78 SKYRIUS 12 Techniniai duomenys

79 Techniniai dokumentai Modelis Šilumos siurblio tipas Žemos temperatūros šilumos siurblys Integruotas panardinamasis šildytuvas, skirtas papildomai pašildyti Kombinuotasis šildytuvas su šilumos siurbliu Klimatas Pasirenkama temperatūra Taikomi standartai Vardinė šiluminė galia Prated Oras vanduo Išleidžiamas oras vanduo Mišinys vanduo Vanduo vanduo Taip Taip Taip Ne Ne Ne Vidutinis Šaltas Šiltas Vidutinė (55 ) EN14825 & EN16147 Deklaruojamas patalpų šildymo sistemos našumas esant dalinei apkrovai ir lauko temperatūrai Tj Tj = 7 Tj = +2 Tj = +7 Tj = +12 Tj = biv Tj = TOL Tj = 15 (jei TOL < 20 ) 5,0 3,5 4,1 4,3 4,6 3,8 3,2 Žema (35 ) F x230V Sezoninio patalpų šildymo sistemos energinis našumas ƞ s 128 Deklaruojamas patalpų šildymo sistemos našumo koeficientas esant dalinei apkrovai ir lauko temperatūrai Tj Tj = 7 Tj = +2 Tj = +7 Tj = +12 Tj = biv Tj = TOL Tj = 15 (jei TOL < 20 ) 2,99 3,57 3,84 4,04 3,26 2,74 Perėjimo į dvejopo šildymo režimą temperatūra Ciklo intervalo našumas Blogėjimo koeficientas T biv Pcych Cdh 3,9 0,99 Min. lauko oro temperatūra Ciklo intervalo efektyvumas Aukščiausia tiekimo temperatūra TOL COPcyc WTOL Energijos sąnaudos dirbant kitais režimais, o ne aktyviu režimu Atjungtinis režimas P OFF 0,002 Išjungto termostato režimas P TO 0,008 Budėjimo režimas P SB 0,007 Karterio šildytuvo režimas P CK 0,012 Papildoma šiluma Vardinė šiluminė galia Sunaudotos energijos tipas Psup 1,8 Elektros Kiti elementai Galios valdymas Garso galios lygis, patalpose / lauke Metinės energijos sąnaudos L WA Q HE Pastovus 43 / db h Vardinis oro srautas (oras vanduo) Vardinis šildymo terpės srautas Mišinio srautas naudojant šilumos siurblius mišinys vanduo arba vanduo vanduo 0,35 0,62 m 3 /h m 3 /h m 3 /h Naudojant kombinuotąjį šildytuvą su šilumos siurbliu Deklaruojamas čiaupo profilis karštam vandeniui ruošti Dienos energijos sąnaudos Metinės energijos sąnaudos Q elec AEC XL 7, h h Vandens šildymo sistemos energinis našumas Dienos kuro sąnaudos Metinės kuro sąnaudos ƞ wh Q fuel AFC 100 h GJ SKYRIUS 12 Techniniai duomenys 79

80 Modelis Šilumos siurblio tipas Žemos temperatūros šilumos siurblys Integruotas panardinamasis šildytuvas, skirtas papildomai pašildyti Kombinuotasis šildytuvas su šilumos siurbliu Klimatas Pasirenkama temperatūra Taikomi standartai Vardinė šiluminė galia Prated Oras vanduo Išleidžiamas oras vanduo Mišinys vanduo Vanduo vanduo Taip Taip Taip Ne Ne Ne Vidutinis Šaltas Šiltas Vidutinė (55 ) EN14825 & EN16147 Deklaruojamas patalpų šildymo sistemos našumas esant dalinei apkrovai ir lauko temperatūrai Tj Tj = 7 Tj = +2 Tj = +7 Tj = +12 Tj = biv Tj = TOL Tj = 15 (jei TOL < 20 ) 9,0 7,5 7,8 8,0 8,1 7,6 7,4 Žema (35 ) F x230V Sezoninio patalpų šildymo sistemos energinis našumas ƞ s 141 Deklaruojamas patalpų šildymo sistemos našumo koeficientas esant dalinei apkrovai ir lauko temperatūrai Tj Tj = 7 Tj = +2 Tj = +7 Tj = +12 Tj = biv Tj = TOL Tj = 15 (jei TOL < 20 ) 3,27 3,77 4,09 4,39 3,33 3,07 Perėjimo į dvejopo šildymo režimą temperatūra Ciklo intervalo našumas Blogėjimo koeficientas T biv Pcych Cdh 5,9 0,99 Min. lauko oro temperatūra Ciklo intervalo efektyvumas Aukščiausia tiekimo temperatūra TOL COPcyc WTOL Energijos sąnaudos dirbant kitais režimais, o ne aktyviu režimu Atjungtinis režimas P OFF 0,002 Išjungto termostato režimas P TO 0,012 Budėjimo režimas P SB 0,007 Karterio šildytuvo režimas P CK 0,014 Papildoma šiluma Vardinė šiluminė galia Sunaudotos energijos tipas Psup 1,6 Elektros Kiti elementai Galios valdymas Garso galios lygis, patalpose / lauke Metinės energijos sąnaudos L WA Q HE Pastovus 45 / db h Vardinis oro srautas (oras vanduo) Vardinis šildymo terpės srautas Mišinio srautas naudojant šilumos siurblius mišinys vanduo arba vanduo vanduo 0,80 1,50 m 3 /h m 3 /h m 3 /h Naudojant kombinuotąjį šildytuvą su šilumos siurbliu Deklaruojamas čiaupo profilis karštam vandeniui ruošti Dienos energijos sąnaudos Metinės energijos sąnaudos Q elec AEC XL 7, h h Vandens šildymo sistemos energinis našumas Dienos kuro sąnaudos Metinės kuro sąnaudos ƞ wh Q fuel AFC 100 h GJ 80 SKYRIUS 12 Techniniai duomenys

81 Modelis Šilumos siurblio tipas Žemos temperatūros šilumos siurblys Integruotas panardinamasis šildytuvas, skirtas papildomai pašildyti Kombinuotasis šildytuvas su šilumos siurbliu Klimatas Pasirenkama temperatūra Taikomi standartai Vardinė šiluminė galia Prated Oras vanduo Išleidžiamas oras vanduo Mišinys vanduo Vanduo vanduo Taip Taip Taip Ne Ne Ne Vidutinis Šaltas Šiltas Vidutinė (55 ) EN14825 & EN ,2 Deklaruojamas patalpų šildymo sistemos našumas esant dalinei apkrovai ir lauko temperatūrai Tj Tj = 7 Tj = +2 Tj = +7 Tj = +12 Tj = biv Tj = TOL Tj = 15 (jei TOL < 20 ) 8,2 8,8 9,2 9,6 8,3 7,9 Žema (35 ) F x230V Sezoninio patalpų šildymo sistemos energinis našumas ƞ s 147 Deklaruojamas patalpų šildymo sistemos našumo koeficientas esant dalinei apkrovai ir lauko temperatūrai Tj Tj = 7 Tj = +2 Tj = +7 Tj = +12 Tj = biv Tj = TOL Tj = 15 (jei TOL < 20 ) 3,40 3,90 4,22 4,50 3,52 3,21 Perėjimo į dvejopo šildymo režimą temperatūra Ciklo intervalo našumas Blogėjimo koeficientas T biv Pcych Cdh 5,2 1,00 Min. lauko oro temperatūra Ciklo intervalo efektyvumas Aukščiausia tiekimo temperatūra TOL COPcyc WTOL Energijos sąnaudos dirbant kitais režimais, o ne aktyviu režimu Atjungtinis režimas P OFF 0,002 Išjungto termostato režimas P TO 0,010 Budėjimo režimas P SB 0,007 Karterio šildytuvo režimas P CK 0,009 Papildoma šiluma Vardinė šiluminė galia Sunaudotos energijos tipas Psup 2,3 Elektros Kiti elementai Galios valdymas Garso galios lygis, patalpose / lauke Metinės energijos sąnaudos L WA Q HE Pastovus 45 / db h Vardinis oro srautas (oras vanduo) Vardinis šildymo terpės srautas Mišinio srautas naudojant šilumos siurblius mišinys vanduo arba vanduo vanduo 0,85 1,64 m 3 /h m 3 /h m 3 /h Naudojant kombinuotąjį šildytuvą su šilumos siurbliu Deklaruojamas čiaupo profilis karštam vandeniui ruošti Dienos energijos sąnaudos Metinės energijos sąnaudos Q elec AEC XL 7, h h Vandens šildymo sistemos energinis našumas Dienos kuro sąnaudos Metinės kuro sąnaudos ƞ wh Q fuel AFC 96 h GJ SKYRIUS 12 Techniniai duomenys 81

82 Modelis Šilumos siurblio tipas Žemos temperatūros šilumos siurblys Integruotas panardinamasis šildytuvas, skirtas papildomai pašildyti Kombinuotasis šildytuvas su šilumos siurbliu Klimatas Pasirenkama temperatūra Taikomi standartai Vardinė šiluminė galia Prated Oras vanduo Išleidžiamas oras vanduo Mišinys vanduo Vanduo vanduo Taip Taip Taip Ne Ne Ne Vidutinis Šaltas Šiltas Vidutinė (55 ) EN14825 & EN16147 Deklaruojamas patalpų šildymo sistemos našumas esant dalinei apkrovai ir lauko temperatūrai Tj Tj = 7 Tj = +2 Tj = +7 Tj = +12 Tj = biv Tj = TOL Tj = 15 (jei TOL < 20 ) 14 10,8 11,1 11,4 11,6 10,9 10,6 Žema (35 ) F x230V Sezoninio patalpų šildymo sistemos energinis našumas ƞ s 136 Deklaruojamas patalpų šildymo sistemos našumo koeficientas esant dalinei apkrovai ir lauko temperatūrai Tj Tj = 7 Tj = +2 Tj = +7 Tj = +12 Tj = biv Tj = TOL Tj = 15 (jei TOL < 20 ) 3,16 3,68 3,97 4,24 3,35 2,98 Perėjimo į dvejopo šildymo režimą temperatūra Ciklo intervalo našumas Blogėjimo koeficientas T biv Pcych Cdh 4,3 0,99 Min. lauko oro temperatūra Ciklo intervalo efektyvumas Aukščiausia tiekimo temperatūra TOL COPcyc WTOL Energijos sąnaudos dirbant kitais režimais, o ne aktyviu režimu Atjungtinis režimas P OFF 0,002 Išjungto termostato režimas P TO 0,018 Budėjimo režimas P SB 0,007 Karterio šildytuvo režimas P CK 0,030 Papildoma šiluma Vardinė šiluminė galia Sunaudotos energijos tipas Psup 3,4 Elektros Kiti elementai Galios valdymas Garso galios lygis, patalpose / lauke Metinės energijos sąnaudos L WA Q HE Pastovus 45 / db h Vardinis oro srautas (oras vanduo) Vardinis šildymo terpės srautas Mišinio srautas naudojant šilumos siurblius mišinys vanduo arba vanduo vanduo 1,14 2,12 m 3 /h m 3 /h m 3 /h Naudojant kombinuotąjį šildytuvą su šilumos siurbliu Deklaruojamas čiaupo profilis karštam vandeniui ruošti Dienos energijos sąnaudos Metinės energijos sąnaudos Q elec AEC XL 7, h h Vandens šildymo sistemos energinis našumas Dienos kuro sąnaudos Metinės kuro sąnaudos ƞ wh Q fuel AFC 96 h GJ 82 SKYRIUS 12 Techniniai duomenys

83 Modelis Šilumos siurblio tipas Žemos temperatūros šilumos siurblys Integruotas panardinamasis šildytuvas, skirtas papildomai pašildyti Kombinuotasis šildytuvas su šilumos siurbliu Klimatas Pasirenkama temperatūra Taikomi standartai Vardinė šiluminė galia Prated Oras vanduo Išleidžiamas oras vanduo Mišinys vanduo Vanduo vanduo Taip Taip Taip Ne Ne Ne Vidutinis Šaltas Šiltas Vidutinė (55 ) EN14825 & EN16147 Deklaruojamas patalpų šildymo sistemos našumas esant dalinei apkrovai ir lauko temperatūrai Tj Tj = 7 Tj = +2 Tj = +7 Tj = +12 Tj = biv Tj = TOL Tj = 15 (jei TOL < 20 ) 6,0 4,8 5,3 5,6 6,0 4,9 4,5 Žema (35 ) F x230V Sezoninio patalpų šildymo sistemos energinis našumas ƞ s 137 Deklaruojamas patalpų šildymo sistemos našumo koeficientas esant dalinei apkrovai ir lauko temperatūrai Tj Tj = 7 Tj = +2 Tj = +7 Tj = +12 Tj = biv Tj = TOL Tj = 15 (jei TOL < 20 ) 3,18 3,69 4,02 4,29 3,30 2,96 Perėjimo į dvejopo šildymo režimą temperatūra Ciklo intervalo našumas Blogėjimo koeficientas T biv Pcych Cdh 5,3 0,99 Min. lauko oro temperatūra Ciklo intervalo efektyvumas Aukščiausia tiekimo temperatūra TOL COPcyc WTOL Energijos sąnaudos dirbant kitais režimais, o ne aktyviu režimu Atjungtinis režimas P OFF 0,002 Išjungto termostato režimas P TO 0,010 Budėjimo režimas P SB 0,007 Karterio šildytuvo režimas P CK 0,014 Papildoma šiluma Vardinė šiluminė galia Sunaudotos energijos tipas Psup 1,5 Elektros Kiti elementai Galios valdymas Garso galios lygis, patalpose / lauke Metinės energijos sąnaudos L WA Q HE Pastovus 43 / db h Vardinis oro srautas (oras vanduo) Vardinis šildymo terpės srautas Mišinio srautas naudojant šilumos siurblius mišinys vanduo arba vanduo vanduo 0,49 0,90 m 3 /h m 3 /h m 3 /h Naudojant kombinuotąjį šildytuvą su šilumos siurbliu Deklaruojamas čiaupo profilis karštam vandeniui ruošti Dienos energijos sąnaudos Metinės energijos sąnaudos Q elec AEC XL 7, h h Vandens šildymo sistemos energinis našumas Dienos kuro sąnaudos Metinės kuro sąnaudos ƞ wh Q fuel AFC 98 h GJ SKYRIUS 12 Techniniai duomenys 83

84 Modelis Šilumos siurblio tipas Žemos temperatūros šilumos siurblys Integruotas panardinamasis šildytuvas, skirtas papildomai pašildyti Kombinuotasis šildytuvas su šilumos siurbliu Klimatas Pasirenkama temperatūra Taikomi standartai Vardinė šiluminė galia Prated Oras vanduo Išleidžiamas oras vanduo Mišinys vanduo Vanduo vanduo Taip Taip Taip Ne Ne Ne Vidutinis Šaltas Šiltas Vidutinė (55 ) EN14825 & EN16147 Deklaruojamas patalpų šildymo sistemos našumas esant dalinei apkrovai ir lauko temperatūrai Tj Tj = 7 Tj = +2 Tj = +7 Tj = +12 Tj = biv Tj = TOL Tj = 15 (jei TOL < 20 ) 8,0 6,2 6,9 7,2 7,6 6,4 5,9 Žema (35 ) F x230V Sezoninio patalpų šildymo sistemos energinis našumas ƞ s 141 Deklaruojamas patalpų šildymo sistemos našumo koeficientas esant dalinei apkrovai ir lauko temperatūrai Tj Tj = 7 Tj = +2 Tj = +7 Tj = +12 Tj = biv Tj = TOL Tj = 15 (jei TOL < 20 ) 3,28 3,81 4,13 4,41 3,44 3,07 Perėjimo į dvejopo šildymo režimą temperatūra Ciklo intervalo našumas Blogėjimo koeficientas T biv Pcych Cdh 4,9 0,99 Min. lauko oro temperatūra Ciklo intervalo efektyvumas Aukščiausia tiekimo temperatūra TOL COPcyc WTOL Energijos sąnaudos dirbant kitais režimais, o ne aktyviu režimu Atjungtinis režimas P OFF 0,002 Išjungto termostato režimas P TO 0,012 Budėjimo režimas P SB 0,007 Karterio šildytuvo režimas P CK 0,014 Papildoma šiluma Vardinė šiluminė galia Sunaudotos energijos tipas Psup 2,1 Elektros Kiti elementai Galios valdymas Garso galios lygis, patalpose / lauke Metinės energijos sąnaudos L WA Q HE Pastovus 45 / db h Vardinis oro srautas (oras vanduo) Vardinis šildymo terpės srautas Mišinio srautas naudojant šilumos siurblius mišinys vanduo arba vanduo vanduo 0,64 1,20 m 3 /h m 3 /h m 3 /h Naudojant kombinuotąjį šildytuvą su šilumos siurbliu Deklaruojamas čiaupo profilis karštam vandeniui ruošti Dienos energijos sąnaudos Metinės energijos sąnaudos Q elec AEC XL 7, h h Vandens šildymo sistemos energinis našumas Dienos kuro sąnaudos Metinės kuro sąnaudos ƞ wh Q fuel AFC 100 h GJ 84 SKYRIUS 12 Techniniai duomenys

85 Modelis Šilumos siurblio tipas Žemos temperatūros šilumos siurblys Integruotas panardinamasis šildytuvas, skirtas papildomai pašildyti Kombinuotasis šildytuvas su šilumos siurbliu Klimatas Pasirenkama temperatūra Taikomi standartai Vardinė šiluminė galia Prated Oras vanduo Išleidžiamas oras vanduo Mišinys vanduo Vanduo vanduo Taip Taip Taip Ne Ne Ne Vidutinis Šaltas Šiltas Vidutinė (55 ) EN14825 & EN ,0 Deklaruojamas patalpų šildymo sistemos našumas esant dalinei apkrovai ir lauko temperatūrai Tj Tj = 7 Tj = +2 Tj = +7 Tj = +12 Tj = biv Tj = TOL Tj = 15 (jei TOL < 20 ) 7,9 8,7 9,2 9,6 8,2 7,6 Žema (35 ) F x230V Sezoninio patalpų šildymo sistemos energinis našumas ƞ s 144 Deklaruojamas patalpų šildymo sistemos našumo koeficientas esant dalinei apkrovai ir lauko temperatūrai Tj Tj = 7 Tj = +2 Tj = +7 Tj = +12 Tj = biv Tj = TOL Tj = 15 (jei TOL < 20 ) 3,34 3,84 4,18 4,51 3,46 3,13 Perėjimo į dvejopo šildymo režimą temperatūra Ciklo intervalo našumas Blogėjimo koeficientas T biv Pcych Cdh 5,2 1,00 Min. lauko oro temperatūra Ciklo intervalo efektyvumas Aukščiausia tiekimo temperatūra TOL COPcyc WTOL Energijos sąnaudos dirbant kitais režimais, o ne aktyviu režimu Atjungtinis režimas P OFF 0,002 Išjungto termostato režimas P TO 0,010 Budėjimo režimas P SB 0,007 Karterio šildytuvo režimas P CK 0,014 Papildoma šiluma Vardinė šiluminė galia Sunaudotos energijos tipas Psup 2,4 Elektros Kiti elementai Galios valdymas Garso galios lygis, patalpose / lauke Metinės energijos sąnaudos L WA Q HE Pastovus 45 / db h Vardinis oro srautas (oras vanduo) Vardinis šildymo terpės srautas Mišinio srautas naudojant šilumos siurblius mišinys vanduo arba vanduo vanduo 0,82 1,55 m 3 /h m 3 /h m 3 /h Naudojant kombinuotąjį šildytuvą su šilumos siurbliu Deklaruojamas čiaupo profilis karštam vandeniui ruošti Dienos energijos sąnaudos Metinės energijos sąnaudos Q elec AEC XL 7, h h Vandens šildymo sistemos energinis našumas Dienos kuro sąnaudos Metinės kuro sąnaudos ƞ wh Q fuel AFC 96 h GJ SKYRIUS 12 Techniniai duomenys 85

86 Modelis Šilumos siurblio tipas Žemos temperatūros šilumos siurblys Integruotas panardinamasis šildytuvas, skirtas papildomai pašildyti Kombinuotasis šildytuvas su šilumos siurbliu Klimatas Pasirenkama temperatūra Taikomi standartai Vardinė šiluminė galia Prated Oras vanduo Išleidžiamas oras vanduo Mišinys vanduo Vanduo vanduo Taip Taip Taip Ne Ne Ne Vidutinis Šaltas Šiltas Vidutinė (55 ) EN14825 & EN ,0 Deklaruojamas patalpų šildymo sistemos našumas esant dalinei apkrovai ir lauko temperatūrai Tj Tj = 7 Tj = +2 Tj = +7 Tj = +12 Tj = biv Tj = TOL Tj = 15 (jei TOL < 20 ) 10,8 11,1 11,3 11,5 10,9 10,7 Žema (35 ) F x230V Sezoninio patalpų šildymo sistemos energinis našumas ƞ s 137 Deklaruojamas patalpų šildymo sistemos našumo koeficientas esant dalinei apkrovai ir lauko temperatūrai Tj Tj = 7 Tj = +2 Tj = +7 Tj = +12 Tj = biv Tj = TOL Tj = 15 (jei TOL < 20 ) 3,21 3,70 4,00 4,30 3,83 3,05 Perėjimo į dvejopo šildymo režimą temperatūra Ciklo intervalo našumas Blogėjimo koeficientas T biv Pcych Cdh 4,2 0,99 Min. lauko oro temperatūra Ciklo intervalo efektyvumas Aukščiausia tiekimo temperatūra TOL COPcyc WTOL Energijos sąnaudos dirbant kitais režimais, o ne aktyviu režimu Atjungtinis režimas P OFF 0,002 Išjungto termostato režimas P TO 0,018 Budėjimo režimas P SB 0,007 Karterio šildytuvo režimas P CK 0,030 Papildoma šiluma Vardinė šiluminė galia Sunaudotos energijos tipas Psup 3,3 Elektros Kiti elementai Galios valdymas Garso galios lygis, patalpose / lauke Metinės energijos sąnaudos L WA Q HE Pastovus 45 / db h Vardinis oro srautas (oras vanduo) Vardinis šildymo terpės srautas Mišinio srautas naudojant šilumos siurblius mišinys vanduo arba vanduo vanduo 1,15 2,16 m 3 /h m 3 /h m 3 /h Naudojant kombinuotąjį šildytuvą su šilumos siurbliu Deklaruojamas čiaupo profilis karštam vandeniui ruošti Dienos energijos sąnaudos Metinės energijos sąnaudos Q elec AEC XL 7, h h Vandens šildymo sistemos energinis našumas Dienos kuro sąnaudos Metinės kuro sąnaudos ƞ wh Q fuel AFC 96 h GJ 86 SKYRIUS 12 Techniniai duomenys

87 Modelis Šilumos siurblio tipas Žemos temperatūros šilumos siurblys Integruotas panardinamasis šildytuvas, skirtas papildomai pašildyti Kombinuotasis šildytuvas su šilumos siurbliu Klimatas Pasirenkama temperatūra Taikomi standartai Vardinė šiluminė galia Prated Oras vanduo Išleidžiamas oras vanduo Mišinys vanduo Vanduo vanduo Taip Taip Taip Ne Ne Ne Vidutinis Šaltas Šiltas Vidutinė (55 ) EN14825 & EN16147 Deklaruojamas patalpų šildymo sistemos našumas esant dalinei apkrovai ir lauko temperatūrai Tj Tj = 7 Tj = +2 Tj = +7 Tj = +12 Tj = biv Tj = TOL Tj = 15 (jei TOL < 20 ) 5,0 3,5 4,1 4,3 4,6 3,8 3,2 Žema (35 ) F x400V Sezoninio patalpų šildymo sistemos energinis našumas ƞ s 128 Deklaruojamas patalpų šildymo sistemos našumo koeficientas esant dalinei apkrovai ir lauko temperatūrai Tj Tj = 7 Tj = +2 Tj = +7 Tj = +12 Tj = biv Tj = TOL Tj = 15 (jei TOL < 20 ) 2,99 3,57 3,84 4,04 3,26 2,74 Perėjimo į dvejopo šildymo režimą temperatūra Ciklo intervalo našumas Blogėjimo koeficientas T biv Pcych Cdh 3,9 0,99 Min. lauko oro temperatūra Ciklo intervalo efektyvumas Aukščiausia tiekimo temperatūra TOL COPcyc WTOL Energijos sąnaudos dirbant kitais režimais, o ne aktyviu režimu Atjungtinis režimas P OFF 0,002 Išjungto termostato režimas P TO 0,008 Budėjimo režimas P SB 0,007 Karterio šildytuvo režimas P CK 0,012 Papildoma šiluma Vardinė šiluminė galia Sunaudotos energijos tipas Psup 1,8 Elektros Kiti elementai Galios valdymas Garso galios lygis, patalpose / lauke Metinės energijos sąnaudos L WA Q HE Pastovus 43 / db h Vardinis oro srautas (oras vanduo) Vardinis šildymo terpės srautas Mišinio srautas naudojant šilumos siurblius mišinys vanduo arba vanduo vanduo 0,35 0,62 m 3 /h m 3 /h m 3 /h Naudojant kombinuotąjį šildytuvą su šilumos siurbliu Deklaruojamas čiaupo profilis karštam vandeniui ruošti Dienos energijos sąnaudos Metinės energijos sąnaudos Q elec AEC XL 7, h h Vandens šildymo sistemos energinis našumas Dienos kuro sąnaudos Metinės kuro sąnaudos ƞ wh Q fuel AFC 100 h GJ SKYRIUS 12 Techniniai duomenys 87

88 Modelis Šilumos siurblio tipas Žemos temperatūros šilumos siurblys Integruotas panardinamasis šildytuvas, skirtas papildomai pašildyti Kombinuotasis šildytuvas su šilumos siurbliu Klimatas Pasirenkama temperatūra Taikomi standartai Vardinė šiluminė galia Prated Oras vanduo Išleidžiamas oras vanduo Mišinys vanduo Vanduo vanduo Taip Taip Taip Ne Ne Ne Vidutinis Šaltas Šiltas Vidutinė (55 ) EN14825 & EN16147 Deklaruojamas patalpų šildymo sistemos našumas esant dalinei apkrovai ir lauko temperatūrai Tj Tj = 7 Tj = +2 Tj = +7 Tj = +12 Tj = biv Tj = TOL Tj = 15 (jei TOL < 20 ) 6,0 4,8 5,3 5,6 6,0 4,9 4,5 Žema (35 ) F x400V Sezoninio patalpų šildymo sistemos energinis našumas ƞ s 137 Deklaruojamas patalpų šildymo sistemos našumo koeficientas esant dalinei apkrovai ir lauko temperatūrai Tj Tj = 7 Tj = +2 Tj = +7 Tj = +12 Tj = biv Tj = TOL Tj = 15 (jei TOL < 20 ) 3,18 3,69 4,02 4,29 3,30 2,96 Perėjimo į dvejopo šildymo režimą temperatūra Ciklo intervalo našumas Blogėjimo koeficientas T biv Pcych Cdh 5,3 0,99 Min. lauko oro temperatūra Ciklo intervalo efektyvumas Aukščiausia tiekimo temperatūra TOL COPcyc WTOL Energijos sąnaudos dirbant kitais režimais, o ne aktyviu režimu Atjungtinis režimas P OFF 0,002 Išjungto termostato režimas P TO 0,010 Budėjimo režimas P SB 0,007 Karterio šildytuvo režimas P CK 0,014 Papildoma šiluma Vardinė šiluminė galia Sunaudotos energijos tipas Psup 1,5 Elektros Kiti elementai Galios valdymas Garso galios lygis, patalpose / lauke Metinės energijos sąnaudos L WA Q HE Pastovus 43 / db h Vardinis oro srautas (oras vanduo) Vardinis šildymo terpės srautas Mišinio srautas naudojant šilumos siurblius mišinys vanduo arba vanduo vanduo 0,49 0,90 m 3 /h m 3 /h m 3 /h Naudojant kombinuotąjį šildytuvą su šilumos siurbliu Deklaruojamas čiaupo profilis karštam vandeniui ruošti Dienos energijos sąnaudos Metinės energijos sąnaudos Q elec AEC XL 7, h h Vandens šildymo sistemos energinis našumas Dienos kuro sąnaudos Metinės kuro sąnaudos ƞ wh Q fuel AFC 98 h GJ 88 SKYRIUS 12 Techniniai duomenys

89 Modelis Šilumos siurblio tipas Žemos temperatūros šilumos siurblys Integruotas panardinamasis šildytuvas, skirtas papildomai pašildyti Kombinuotasis šildytuvas su šilumos siurbliu Klimatas Pasirenkama temperatūra Taikomi standartai Vardinė šiluminė galia Prated Oras vanduo Išleidžiamas oras vanduo Mišinys vanduo Vanduo vanduo Taip Taip Taip Ne Ne Ne Vidutinis Šaltas Šiltas Vidutinė (55 ) EN14825 & EN16147 Deklaruojamas patalpų šildymo sistemos našumas esant dalinei apkrovai ir lauko temperatūrai Tj Tj = 7 Tj = +2 Tj = +7 Tj = +12 Tj = biv Tj = TOL Tj = 15 (jei TOL < 20 ) 8,0 6,2 6,9 7,2 7,6 6,4 5,9 Žema (35 ) F x400V Sezoninio patalpų šildymo sistemos energinis našumas ƞ s 141 Deklaruojamas patalpų šildymo sistemos našumo koeficientas esant dalinei apkrovai ir lauko temperatūrai Tj Tj = 7 Tj = +2 Tj = +7 Tj = +12 Tj = biv Tj = TOL Tj = 15 (jei TOL < 20 ) 3,28 3,81 4,13 4,41 3,44 3,07 Perėjimo į dvejopo šildymo režimą temperatūra Ciklo intervalo našumas Blogėjimo koeficientas T biv Pcych Cdh 4,9 0,99 Min. lauko oro temperatūra Ciklo intervalo efektyvumas Aukščiausia tiekimo temperatūra TOL COPcyc WTOL Energijos sąnaudos dirbant kitais režimais, o ne aktyviu režimu Atjungtinis režimas P OFF 0,002 Išjungto termostato režimas P TO 0,012 Budėjimo režimas P SB 0,007 Karterio šildytuvo režimas P CK 0,014 Papildoma šiluma Vardinė šiluminė galia Sunaudotos energijos tipas Psup 2,1 Elektros Kiti elementai Galios valdymas Garso galios lygis, patalpose / lauke Metinės energijos sąnaudos L WA Q HE Pastovus 45 / db h Vardinis oro srautas (oras vanduo) Vardinis šildymo terpės srautas Mišinio srautas naudojant šilumos siurblius mišinys vanduo arba vanduo vanduo 0,64 1,20 m 3 /h m 3 /h m 3 /h Naudojant kombinuotąjį šildytuvą su šilumos siurbliu Deklaruojamas čiaupo profilis karštam vandeniui ruošti Dienos energijos sąnaudos Metinės energijos sąnaudos Q elec AEC XL 7, h h Vandens šildymo sistemos energinis našumas Dienos kuro sąnaudos Metinės kuro sąnaudos ƞ wh Q fuel AFC 100 h GJ SKYRIUS 12 Techniniai duomenys 89

90 Modelis Šilumos siurblio tipas Žemos temperatūros šilumos siurblys Integruotas panardinamasis šildytuvas, skirtas papildomai pašildyti Kombinuotasis šildytuvas su šilumos siurbliu Klimatas Pasirenkama temperatūra Taikomi standartai Vardinė šiluminė galia Prated Oras vanduo Išleidžiamas oras vanduo Mišinys vanduo Vanduo vanduo Taip Taip Taip Ne Ne Ne Vidutinis Šaltas Šiltas Vidutinė (55 ) EN14825 & EN ,0 Deklaruojamas patalpų šildymo sistemos našumas esant dalinei apkrovai ir lauko temperatūrai Tj Tj = 7 Tj = +2 Tj = +7 Tj = +12 Tj = biv Tj = TOL Tj = 15 (jei TOL < 20 ) 7,9 8,7 9,2 9,6 8,2 7,6 Žema (35 ) F x400V Sezoninio patalpų šildymo sistemos energinis našumas ƞ s 147 Deklaruojamas patalpų šildymo sistemos našumo koeficientas esant dalinei apkrovai ir lauko temperatūrai Tj Tj = 7 Tj = +2 Tj = +7 Tj = +12 Tj = biv Tj = TOL Tj = 15 (jei TOL < 20 ) 3,40 3,91 4,25 4,58 3,52 3,19 Perėjimo į dvejopo šildymo režimą temperatūra Ciklo intervalo našumas Blogėjimo koeficientas T biv Pcych Cdh 5,2 1,00 Min. lauko oro temperatūra Ciklo intervalo efektyvumas Aukščiausia tiekimo temperatūra TOL COPcyc WTOL Energijos sąnaudos dirbant kitais režimais, o ne aktyviu režimu Atjungtinis režimas P OFF 0,002 Išjungto termostato režimas P TO 0,010 Budėjimo režimas P SB 0,007 Karterio šildytuvo režimas P CK 0,014 Papildoma šiluma Vardinė šiluminė galia Sunaudotos energijos tipas Psup 2,4 Elektros Kiti elementai Galios valdymas Garso galios lygis, patalpose / lauke Metinės energijos sąnaudos L WA Q HE Pastovus 45 / db h Vardinis oro srautas (oras vanduo) Vardinis šildymo terpės srautas Mišinio srautas naudojant šilumos siurblius mišinys vanduo arba vanduo vanduo 0,82 1,56 m 3 /h m 3 /h m 3 /h Naudojant kombinuotąjį šildytuvą su šilumos siurbliu Deklaruojamas čiaupo profilis karštam vandeniui ruošti Dienos energijos sąnaudos Metinės energijos sąnaudos Q elec AEC XL 7, h h Vandens šildymo sistemos energinis našumas Dienos kuro sąnaudos Metinės kuro sąnaudos ƞ wh Q fuel AFC 96 h GJ 90 SKYRIUS 12 Techniniai duomenys

91 Modelis Šilumos siurblio tipas Žemos temperatūros šilumos siurblys Integruotas panardinamasis šildytuvas, skirtas papildomai pašildyti Kombinuotasis šildytuvas su šilumos siurbliu Klimatas Pasirenkama temperatūra Taikomi standartai Vardinė šiluminė galia Prated Oras vanduo Išleidžiamas oras vanduo Mišinys vanduo Vanduo vanduo Taip Taip Taip Ne Ne Ne Vidutinis Šaltas Šiltas Vidutinė (55 ) EN14825 & EN ,0 Deklaruojamas patalpų šildymo sistemos našumas esant dalinei apkrovai ir lauko temperatūrai Tj Tj = 7 Tj = +2 Tj = +7 Tj = +12 Tj = biv Tj = TOL Tj = 15 (jei TOL < 20 ) 10,8 11,1 11,3 11,5 10,9 10,7 Žema (35 ) F x400V Sezoninio patalpų šildymo sistemos energinis našumas ƞ s 141 Deklaruojamas patalpų šildymo sistemos našumo koeficientas esant dalinei apkrovai ir lauko temperatūrai Tj Tj = 7 Tj = +2 Tj = +7 Tj = +12 Tj = biv Tj = TOL Tj = 15 (jei TOL < 20 ) 3,30 3,80 4,10 4,40 3,46 3,12 Perėjimo į dvejopo šildymo režimą temperatūra Ciklo intervalo našumas Blogėjimo koeficientas T biv Pcych Cdh 4,2 0,99 Min. lauko oro temperatūra Ciklo intervalo efektyvumas Aukščiausia tiekimo temperatūra TOL COPcyc WTOL Energijos sąnaudos dirbant kitais režimais, o ne aktyviu režimu Atjungtinis režimas P OFF 0,002 Išjungto termostato režimas P TO 0,018 Budėjimo režimas P SB 0,007 Karterio šildytuvo režimas P CK 0,030 Papildoma šiluma Vardinė šiluminė galia Sunaudotos energijos tipas Psup 3,3 Elektros Kiti elementai Galios valdymas Garso galios lygis, patalpose / lauke Metinės energijos sąnaudos L WA Q HE Pastovus 45 / db h Vardinis oro srautas (oras vanduo) Vardinis šildymo terpės srautas Mišinio srautas naudojant šilumos siurblius mišinys vanduo arba vanduo vanduo 1,15 2,18 m 3 /h m 3 /h m 3 /h Naudojant kombinuotąjį šildytuvą su šilumos siurbliu Deklaruojamas čiaupo profilis karštam vandeniui ruošti Dienos energijos sąnaudos Metinės energijos sąnaudos Q elec AEC XL 7, h h Vandens šildymo sistemos energinis našumas Dienos kuro sąnaudos Metinės kuro sąnaudos ƞ wh Q fuel AFC 96 h GJ SKYRIUS 12 Techniniai duomenys 91

92 13 INDEKSAS INDEKSAS meniu PRIEŽIŪRA, 45 A Atidavimas eksploatuoti ir derinimo darbai, 31 Pakartotinis derinimas ir oro išleidimas, 33 Paleidimo vadovas, 32 Paruošiamieji darbai, 31 Užpildymas ir oro išleidimas, 31 Avarinis signalas, 62 B Bazinės plokštės dangtelio nuėmimas, 21 Budėjimo režimas, 56 Elektros maitinimo sistema veikia avariniu režimu, 25 Būklės lemputė, 38 D Dangčių nuėmimas, 7 E Ekranas, 38 Ekrano blokas, 38 Būklės lemputė, 38 Ekranas, 38 Grįžimo mygtukas, 38 Mygtukas OK (Gerai), 38 Perjungiklis, 38 Valdymo rankenėlė, 38 Elektros jungtys, 20 Apkrovos monitorius, 26 Bazinės plokštės dangtelio nuėmimas, 21 Bendroji dalis, 20 Budėjimo režimas, 25 Elektros maitinimo jungtis, 22 Išorinės darbinės srovės valdymo sistemai prijungimas, 22 Išorinių jungčių variantai, 27 Įvadinės plokštės liuko nuėmimas, 21 Jungtys, 22 Kabelių fiksatorius, 21 Kambario temperatūros jutiklis, 23 Lauko temperatūros jutiklis, 23 Miniatiūrinis grandinės pertraukiklis, 20 NIBE Uplink, 27 Nustatymai, 24 Pagrindinis / pagalbinis, 25 Panardinamojo šildytuvo įvadinės plokštės dangtelio nuėmimas, 21 Papildomo elektros įrenginio maksimali išėjimo galia, 24 Pasirenkamosios jungtys, 25 Priedų prijungimas, 30 Prieiga prie elektros jungties, 20 Temperatūros jutiklis, išorinė srauto linija, 23 Temperatūros ribotuvas, 20 Variklio apsauginis srovės pertraukėjas, 20 Elektros maitinimo jungtis, 22 Elektros spintos, 11 Energijos sąnaudų ženklinimas, 75 Ant pakuotės pateikti energinio našumo duomenys, 78 Informacinis lapas, Techniniai dokumentai, 79, 83, 87 G Galimas AUX išvado pasirinkimas (bepotencialė kintamoji relė), 29 Galimas AUX įvadų pasirinkimas, 27 Gedimų paieška ir šalinimas, 62 Grįžimo mygtukas, 38 Gruntinio vandens siurblio valdymas, 29 SKYRIUS 13 INDEKSAS I Informacinis lapas, 75 Įrenginio tikrinimas, 5 Iškilę nepatogumai, 62 Avarinis signalas, 62 Gedimų paieška ir šalinimas, 62 Veiksmai avarinio signalo atveju, 62 Išorinės darbinės srovės valdymo sistemai prijungimas, 22 Išorinio tarifų blokavimo kontaktas, 27 Išorinių jungčių variantai, 27 Galimas AUX išvado pasirinkimas (bepotencialė kintamoji relė), 29 Galimas AUX įvadų pasirinkimas, 27 Gruntinio vandens siurblio valdymas, 29 Išorinio tarifų blokavimo kontaktas, 27 Jungiklis išoriniam priedų ir (arba) kompresoriaus blokavimui, 27 Jungiklis išoriniam šildymo blokavimui, 28 Karšto vandens cirkuliacija, 29 Kontaktas, skirtas aktyvuoti išorinis reguliavimas", 28 Kontaktas, skirtas aktyvuoti laikina prabanga", 28 Mišinio siurblio išorinio priverstinio valdymo jungiklis, 28 NV 10, sūrymo slėgio / lygio / srauto daviklis, 29 Papildomas cirkuliacinis siurblys, 29 Perjungiklis, skirtas Smart Grid ready, 28 Šaldymo / šildymo temperatūros jutiklis, 27 Ventiliatoriaus greičio aktyvavimo kontaktas, 29 Vėsinimo režimo indikacija, 29 Įvadinės plokštės liuko nuėmimas, 21 J Jungiklis išoriniam papildomo šildymo įrenginio ir (arba) kompresoriaus blokavimui, 27 Jungiklis išoriniam šildymo blokavimui, 28 Jungimo su kitais įrenginiais variantai, 17 Baseinas, 19 Dvi ar daugiau klimato sistemų, 19 Grindų šildymo sistemos, 19 Gruntinio vandens sistema, 18 Neutralizavimo indas, 18 Papildomas elektrinis karšto vandens šildytuvas, 18 Pasyvusis vėsinimas, 19 Ventiliacija su šilumos grąžinimu, 18 Jungtys, 22 K Kabelių fiksatorius, 21 Kambario temperatūros jutiklis, 23 Karšto vandens cirkuliacija, 29 Karšto vandens šildytuvas, 17 Karšto vandens šildytuvo prijungimas, 17 Karšto vandens šildytuvo prijungimas, 17 Karšto vandens šildytuvo užpildymas, 31 Klimato sistemos išleidimas, 57 Klimato sistemos prijungimas, 17 Klimato sistemos užpildymas ir oro išleidimas, 31 Kompresoriaus modulio ištraukimas, 6, 58 Kontaktas, skirtas aktyvuoti išorinis reguliavimas", 28 Kontaktas, skirtas aktyvuoti laikina prabanga", 28 L Langų peržiūra, 42 Lauko temperatūros jutiklis, 23 M Matmenys ir išdėstymo koordinatės, 67 Matmenys ir vamzdžių jungtys, 16 Meniu pasirinkimas, 41 Meniu sistema, 39 Langų peržiūra, 42

93 Meniu pasirinkimas, 41 Pagalbos meniu, 33, 42 Parinkčių pasirinkimas, 41 Veikimas, 41 Vertės nustatymas, 41 Virtualios klaviatūros naudojimas, 42 Mygtukas OK (Gerai), 38 Miniatiūrinis grandinės pertraukiklis, 20 Mišinio siurblio išorinio priverstinio valdymo jungiklis, 28 Montavimui reikalingas plotas, 6 N NIBE Uplink, 27 Nuimkite izoliacijos dalis, 8 Nustatymai, 24 NV 10, sūrymo slėgio / lygio / srauto daviklis, 29 P Pagalba paleidžiant cirkuliacinį siurblį, 57 Pagalbos meniu, 33, 42 Pagrindinis / pagalbinis, 25 Pakartotinis derinimas, oro išleidimas, šildymo terpės jungties pusėje, 35 Pakartotinis derinimas, oro išleidimas šildymo terpės jungties pusėje, 35 Pakartotinis derinimas ir oro išleidimas, 33 Pakartotinis derinimas, oro išleidimas, šildymo terpės jungties pusėje, 35 Pakartotinis derinimas, oro išleidimas šildymo terpės jungties pusėje, 35 Pakartotinis kambario temperatūros derinimas, 35 Siurblio galios schema, mišinio įrangos pusė, neautomatinis veikimas, 33 Siurblio reguliavimas, automatinis veikimas, 33 Siurblio reguliavimas, neautomatinis veikimas, 33 Pakartotinis kambario temperatūros derinimas, 35 Paleidimo vadovas, 32 Panardinamojo šildytuvo įvadinės plokštės dangtelio nuėmimas, 21 Papildomas cirkuliacinis siurblys, 29 Papildomo elektros įrenginio maksimali išėjimo galia, 24 Papildomo elektros kaitinimo elemento maksimali išėjimo galia Maksimalios elektros galios nustatymas, 24 Nustatymas ties maksimalia elektros galia, 24 Parinkčių pasirinkimas, 41 Paruošiamieji darbai, 31 Pasirenkamosios jungtys, 25 Perjungiklis, 38 Perjungiklis, skirtas Smart Grid ready, 28 Priedai, 65 Priedų prijungimas, 30 Prieiga prie elektros jungties, 20 Priežiūra, 56 Priežiūros veiksmai, 56 Priežiūros veiksmai, 56 Budėjimo režimas, 56 Klimato sistemos išleidimas, 57 Kompresoriaus modulio ištraukimas, 58 Pagalba paleidžiant cirkuliacinį siurblį, 57 Sūrymo išleidimas iš sūrymo sistemos, 57 Temperatūros jutiklio duomenys, 58 USB darbinis išvadas, 59 Vandens išleidimas iš karšto vandens šildytuvo, 56 Pristatymas ir naudojimas Dangčių nuėmimas, 7 Patiektos sudedamosios dalys, 7 Pristatymas ir tvarkymas, 6 Izoliacijos dalių nuėmimas, 8 Kompresoriaus modulio ištraukimas, 6 Montavimui reikalingas plotas, 6 Surinkimas, 6 Transportavimas, 6 S Saugos informacija Įrenginio tikrinimas, 5 Serijos numeris, 4 Simboliai, 4 Ženklinimas, 4 Serijos numeris, 4 Simboliai, 4 Simbolių paaiškinimas, 15, 32 Sistemos energetinio našumo duomenys, 78 Sistemos schema, 15 Siurblio galios schema, mišinio įrangos pusė, neautomatinis veikimas, 33 Siurblio reguliavimas, automatinis veikimas, 33 Mišinio pusės įranga, 33 Šildymo terpės pusės įranga, 33 Siurblio reguliavimas, neautomatinis veikimas, 33 Šildymo terpės pusės įranga, 34 Srovės jutiklių prijungimas, 26 Sūrymo išleidimas iš sūrymo sistemos, 57 Sūrymo pusės įranga, 16 Sūrymo sistemos užpildymas ir oro išleidimas, 31 Surinkimas, 6 Svarbi informacija, 4 Šilumos grąžinimo funkcija, 4 Š Šaldymo / šildymo temperatūros jutiklis, 27 Šildymo terpės pusės įranga, 17 Klimato sistemos prijungimas, 17 Šilumos siurblio darbinis intervalas, 74 Šilumos siurblio konstrukcija, 9 Elektros spintų sudedamųjų dalių išdėstymas, 11 Elektros spintų sudedamųjų dalių sąrašas, 11 Sudedamųjų dalių išdėstymas, 9 Sudedamųjų dalių sąrašas, 9 Vėsinimo skyriaus sudedamųjų dalių išdėstymas, 13 Vėsinimo skyriaus sudedamųjų dalių sąrašas, 13 T Techniniai dokumentai, 79 Techniniai duomenys, Energijos sąnaudų ženklinimas, 75 Informacinis lapas, 75 Sistemos energetinio našumo duomenys, 78 Techniniai dokumentai, 79 Matmenys ir išdėstymo koordinatės, 67 Šilumos siurblio darbinis intervalas, 74 Techniniai duomenys, 68 Temperatūros jutiklio duomenys, 58 Temperatūros jutiklis, išorinė srauto linija, 23 Temperatūros ribotuvas, 20 Atstata, 20 Tiekiamos sudedamosios dalys, 7 Transportavimas, 6 U USB darbinis išvadas, 59 Užpildymas ir oro išleidimas, 31 Karšto vandens šildytuvo užpildymas, 31 Klimato sistemos užpildymas ir oro išleidimas, 31 Simbolių paaiškinimas, 32 Sūrymo sistemos užpildymas ir oro išleidimas, 31 V Valdymas, 38, 43 Valdymas įžanga, 38 Valdymas Meniu, 43 Valdymas įžanga, 38 Ekrano blokas, 38 Meniu sistema, 39 SKYRIUS 13 INDEKSAS 93

94 Valdymas Meniu, 43 5 meniu PRIEŽIŪRA, 45 Valdymo rankenėlė, 38 Vamzdžių jungtys, 15 Bendroji dalis, 15 Jungimo su kitais įrenginiais variantai, 17 Karšto vandens šildytuvas, 17 Matmenys ir vamzdžių jungtys, 16 Simbolių paaiškinimas, 15 Sistemos schema, 15 Sūrymo pusės įranga, 16 Šildymo terpės pusės įranga, 17 Vamzdžių matmenys, 16 Vamzdžių matmenys, 16 Vandens išleidimas iš karšto vandens šildytuvo, 56 Variklio apsauginis srovės pertraukėjas, 20 Atstata, 20 Veikimas, 41 Veiksmai avarinio signalo atveju, 62 Ventiliatoriaus greičio aktyvavimo kontaktas, 29 Vertės nustatymas, 41 Vėsinimo režimo indikacija, 29 Vėsinimo skyrius, 13 Virtualios klaviatūros naudojimas, 42 Ž Ženklinimas, 4 94 SKYRIUS 13 INDEKSAS

95 Kontaktinė informacija AT CH CZ DE DK FI FR GB NL NO PL RU SE KNV Energietechnik GmbH, Gahberggasse 11, AT4861 Schörfling Tel: +43 (0) NIBE Wärmetechnik c/o ait Schweiz AG, Industriepark, CH6246 Altishofen Tel: Druzstevni zavody Drazice s.r.o, Drazice 69, CZ Benatky nad Jizerou Tel: NIBE Systemtechnik GmbH, Am Reiherpfahl 3, Celle Tel: +49 (0) Vølund Varmeteknik A/S, Member of the Nibe Group, Brogårdsvej 7, 6920 Videbæk Tel: NIBE Energy Systems OY, Juurakkotie 3, Vantaa Tel: +358 (0) NIBE Energy Systems France Sarl, Zone industrielle RD 28, Rue du Pou du Ciel, Reyrieux Tel : NIBE Energy Systems Ltd, 3C Broom Business Park, Bridge Way, S419QG Chesterfield Tel: +44 (0) NIBE Energietechniek B.V., Postbus 634, NL 4900 AP Oosterhout Tel: ABK AS, Brobekkveien 80, 0582 Oslo, Postadresse: Postboks 64 Vollebekk, 0516 Oslo Tel: NIBEBIAWAR Sp. z o. o. Aleja Jana Pawła II 57, BIALYSTOK Tel: +48 (0) "EVAN" 17, per. Boynovskiy, RU Nizhny Novgorod Tel: NIBE AB Sweden, Box 14, Hannabadsvägen 5, SE Markaryd Tel: +46 (0) Dėl išsamesnės informacijos, susijusios su šiame sąraše nepaminėtomis šalimis, kreipkitės į Nibe Sweden arba pasižiūrėkite

96 WS name: Bergvärme WS version: a96 (working edition) Publish date: :39 NIBE AB Sweden Hannabadsvägen 5 Box 14 SE Markaryd

Danfoss Link TM Wi-Fi Namų šildymas, valdomas nuotoliniu būdu 24/7 namų šildymo valdymas iš bet kurios vietos su Danfoss Link programėle ismanussildym

Danfoss Link TM Wi-Fi Namų šildymas, valdomas nuotoliniu būdu 24/7 namų šildymo valdymas iš bet kurios vietos su Danfoss Link programėle ismanussildym Wi-Fi Namų šildymas, valdomas nuotoliniu būdu 24/7 namų šildymo valdymas iš bet kurios vietos su Danfoss Link programėle ismanussildymas.danfoss.lt Danfoss Link Wi-Fi sistema Wi-Fi sistema leidžia: Valdyti

Detaliau

Transformatorių pastočių (skirstomųjų punktų) 10 kV linijiniai narveliai

Transformatorių pastočių (skirstomųjų punktų) 10 kV linijiniai narveliai Eil. Nr. PATVIRTINTA AB LESTO 2011 m. rugpjūčio 26 d. Elektros tinklo tarnybos direktoriaus-generalinio direktoriaus pavaduotojo nurodymu Nr. 365 TRANSFORMATORIŲ PASTOČIŲ (SKIRSTOMŲJŲ PUNKTŲ) 10 kv SEMI

Detaliau

Microsoft Word - KLOM.doc

Microsoft Word - KLOM.doc Aptarnavimo instrukcija Valdymas ir duomenų vaizdavimas Pagrindinis jungiklis Pagrindinis jungiklis yra skirtas katilo įjungimui ar išjungimui. Jis yra katilo valdymo skydelyje (pozicija 6, pav. 1). Pirmąjį

Detaliau

Techninis aprašymas Tolygaus valdymo pavara AME 435 Aprašymas Vožtuvo srauto reguliavimo funkciją. Srautą galima įvairiai reguliuoti nuo tiesinio iki

Techninis aprašymas Tolygaus valdymo pavara AME 435 Aprašymas Vožtuvo srauto reguliavimo funkciją. Srautą galima įvairiai reguliuoti nuo tiesinio iki Techninis aprašymas Tolygaus valdymo pavara AME 435 Aprašymas Vožtuvo srauto reguliavimo funkciją. Srautą galima įvairiai reguliuoti nuo tiesinio iki logaritminio arba atvirkščiai. Nuo svyravimų sauganti

Detaliau

RET2000 Elektronisis Skaitmeninis Termostatas su LCD

RET2000 Elektronisis Skaitmeninis Termostatas su LCD MAKING MODERN LIVING POSSIBLE RET2000 B/M/MS Elektroninis skaitmeninis termostatas su LCD Danfoss Heating Montavimo vadovas Norėdami gauti išsamią spausdintą šių instrukcijų versiją, skambinkite Rinkodaros

Detaliau

MES PAKEISIME JŪSŲ GYVENIMO KOKYBĘ ASV-P balansinis ventilis su 1.5 m impulsiniu vamzdeliu (G1/16 A) ir dreno čiaupu (G 3/4 A) Pastovus slėgio perkryt

MES PAKEISIME JŪSŲ GYVENIMO KOKYBĘ ASV-P balansinis ventilis su 1.5 m impulsiniu vamzdeliu (G1/16 A) ir dreno čiaupu (G 3/4 A) Pastovus slėgio perkryt MES PAKEISIME JŪSŲ GYVENIMO KOKYBĘ ASV-P balansinis ventilis su 1.5 m impulsiniu vamzdeliu (G1/16 A) ir dreno čiaupu (G 3/4 A) Pastovus slėgio perkrytis 0.1 bar (10 kpa) ASV-PV balansinis ventilis su m

Detaliau

Microsoft Word - Awalift 80 Manual_LT.doc

Microsoft Word - Awalift 80 Manual_LT.doc Nuotekų perpumpavimo įrenginys su nešmenų atskyrimu Awalift 80 Instaliavimo ir naudojimo instrukcija Puslapis 1 / 9 Bendra informacija Nuotekų perpumpavimo įrenginiai naudojami kai nuotekų vamzdis yra

Detaliau

Techninis aprašymas RLV-KDV H tipo vožtuvas radiatoriams su integruotais termostatiniais vožtuvais užblokuojamas, su išleidimo galimybe ir integruotu

Techninis aprašymas RLV-KDV H tipo vožtuvas radiatoriams su integruotais termostatiniais vožtuvais užblokuojamas, su išleidimo galimybe ir integruotu H tipo vožtuvas radiatoriams su integruotais termostatiniais vožtuvais užblokuojamas, su išleidimo galimybe ir integruotu Taikymas Vožtuve yra integruotas slėgio perkryčio reguliatorius, užtikrinantis

Detaliau

RR-GSM_IM_LT_110125

RR-GSM_IM_LT_110125 Retransliatorius RR-GSM Įrengimo instrukcija Draugystės g. 17, LT-51229 Kaunas El. p.: info@trikdis.lt www.trikdis.lt Retransliatorius RR-GSM perduoda priimtus pranešimus į centralizuoto stebėjimo pultą

Detaliau

Microsoft Word - BX.doc

Microsoft Word - BX.doc STUMDOMŲ KIEMO VARTŲ AUTOMATIKA 1. Automatika (BX-A / BX-B); 2. Valdymo blokas; 3. Imtuvas; 4. Galinių išjung jų atramos 5. Dantytas b gis; 6. Raktas išjung jas; 7. Lempa; 8. Antena 9. Fotoelementai 10.

Detaliau

Microsoft Word - ALYTAUS namo 10kV kiekiai.doc

Microsoft Word - ALYTAUS namo 10kV kiekiai.doc Poz., eil. Nr. TS Pavadinimas ir techninės charakteristikos Žymuo Mato vnt. Kiekis Papildomi duomenys 1 2 3 4 5 6 7 TS1 1. MT ĮRENGINIAI Tranzitinė modulinė transformatorinė pastotis MT-10/0,4 su vienu

Detaliau

Aptarnavimo instrukcija specialistui VIESMANN Vitoligno 100-S Tipas VL1A Medžio dujų generacijos katilas iki 50 cm ilgio malkoms VITOLIGNO 100-S 5441

Aptarnavimo instrukcija specialistui VIESMANN Vitoligno 100-S Tipas VL1A Medžio dujų generacijos katilas iki 50 cm ilgio malkoms VITOLIGNO 100-S 5441 Aptarnavimo instrukcija specialistui VIESMANN Vitoligno 100-S Tipas VL1A Medžio dujų generacijos katilas iki 50 cm ilgio malkoms VITOLIGNO 100-S 7/2009 Prašome saugoti! Saugos nuorodos Saugumo nuorodos

Detaliau

Lietuvos energetikos instituto

Lietuvos energetikos instituto LIETUVOS ENERGETIKOS INSTITUTO ŠILUMINIŲ ĮRENGIMŲ TYRIMO IR BANDYMŲ LABORATORIJA AKREDITAVIMO SRITIS (Lanksti sritis) 1(11) puslapis 1. Membraniniai dujų skaitikliai, kurių didžiausias debitas Q max 16

Detaliau

INW orpūtės ir oro siurbliai su šoniniu kanalu _ 1.1_Vienos pakopos 1.2_Dviejų pakopų 1.3_Aukšto slėgio Air and Vacuum Components

INW orpūtės ir oro siurbliai su šoniniu kanalu _ 1.1_Vienos pakopos 1.2_Dviejų pakopų 1.3_Aukšto slėgio Air and Vacuum Components INW orpūtės ir oro siurbliai su šoniniu kanalu _ 1.1_Vienos pakopos 1.2_Dviejų pakopų 1._Aukšto slėgio Air and Vacuum Components 1 INW orpūtės ir oro siurbliai su šoniniu kanalu _ Orpūtės / oro siurbliai

Detaliau

55 C 35 C Logatherm WPL 31 A A ++ A + A B C D E F G A + A db kw kw 64 db /2013

55 C 35 C Logatherm WPL 31 A A ++ A + A B C D E F G A + A db kw kw 64 db /2013 55 C 35 C A B C D E F G 28 30 27 28 29 31 db kw kw 64 db 2015 811/2013 A B C D E F G 2015 811/2013 Duomenys atitinka Reglamentų (ES) 811/2013 ir (ES) 813/2013 reikalavimus. Gaminio parametrai Simbolis

Detaliau

Potinkinės sistemos TECEbox Uni TECEbox Uni Kainynas 2019/2020

Potinkinės sistemos TECEbox Uni TECEbox Uni Kainynas 2019/2020 Potinkinės sistemos Kainynas 09/00 5 METŲ atsarginių dalių atsargų garantija* TECEbox MODULIS SU UNI VANDENS BAKELIU Laiko patikrintus modulius su Uni vandens bakeliais galima montuoti prie vientisos sienos,

Detaliau

Siemens SX 75M032EU

Siemens SX 75M032EU ¹ 1 389* *Rekomenduojama mažmeninė kaina su PVM ¹Itin aukštas 86,5 cm Produkto charakteristikos Efektyvumas ir pajėgumas k Energijos sąnaudų efektyvumo klasė: A+++, k Džiovinimo klasė: A k Metinis sunaudojimas

Detaliau

HISENSE NAUDOJIMO IR ĮRENGIMO INSTRUKCIJA Dėkojame, kad įsigijote šį oro kondicionierių. Prieš įrengdami ir pradėdami naudoti šį prietaisą, įdėmiai pe

HISENSE NAUDOJIMO IR ĮRENGIMO INSTRUKCIJA Dėkojame, kad įsigijote šį oro kondicionierių. Prieš įrengdami ir pradėdami naudoti šį prietaisą, įdėmiai pe HISENSE NAUDOJIMO IR ĮRENGIMO INSTRUKCIJA Dėkojame, kad įsigijote šį oro kondicionierių. Prieš įrengdami ir pradėdami naudoti šį prietaisą, įdėmiai perskaitykite šią instrukciją ir pasilikite ją ateičiai.

Detaliau

OBJ_DOKU fm

OBJ_DOKU fm Montavimo instrukcija Šilumos siurblys oras/vanduo 6 720 614 056-00.2D Logatherm WPL 6 A Logatherm WPL 8 A Logatherm WPL 10 A Logatherm AW C Kvalifikuotiems specialistams Prieš montuodami įrangą ar atlikdami

Detaliau

Nexa serija Stūmokliniai ir hidrauliniai dozavimo siurbliai su dviguba diafragma UAB Elega, Žalgirio , Vilnius, LT 08217, Lietuva, Tel:

Nexa serija Stūmokliniai ir hidrauliniai dozavimo siurbliai su dviguba diafragma UAB Elega, Žalgirio , Vilnius, LT 08217, Lietuva, Tel: Nexa serija Stūmokliniai ir hidrauliniai dozavimo siurbliai su dviguba diafragma UAB Elega, Žalgirio 131-211, Vilnius, LT 08217, Lietuva, Tel: +370 5 2 715444; tel./faksas: +370 5 2 715445; mob. tel.:

Detaliau

Installation, Operation and Maintenance Manual

Installation, Operation and Maintenance Manual Montavimo, eksploatavimo ir techninės priežiūros instrukcija D EIMAC01207-15LT Daugiakryptis oro vėsinimo aušintuvas EWAQ~G- SS (Norminis naudingumo koeficientas Standartinis triukšmas) SR (Norminis naudingumo

Detaliau

UAB Utenos šilumos tinklai (šilumos tiekėjo ir (ar) karšto vandens tiekėjo pavadinimas) įm.k , PVM mokėtojo kodas LT , Pramonės g. 11

UAB Utenos šilumos tinklai (šilumos tiekėjo ir (ar) karšto vandens tiekėjo pavadinimas) įm.k , PVM mokėtojo kodas LT , Pramonės g. 11 UAB Utenos šilumos tinklai (šilumos tiekėjo ir (ar) karšto vandens tiekėjo pavadinimas) įm.k.183843314, PVM mokėtojo kodas LT838433113, Pramonės g. 11, LT-28216 Utena, tel. (8 389) 63 641, faks. (8 389)

Detaliau

Let motorized intelligence solve your application challenges

Let motorized intelligence solve your application challenges Motorizuoti valdymo vožtuvai Motorizuota išmani įranga padeda spręsti sudėtingų sistemų problemas ŠVok, centrinio šildymo, centralizuoto šilumos tiekimo bei vėsinimo sistemoms. Per pastaruosius dvejus

Detaliau

Sutrumpintas katalogas Automatikos ir paskirstymo skydeliai Instaliacinės dėžutės

Sutrumpintas katalogas Automatikos ir paskirstymo skydeliai Instaliacinės dėžutės Sutrumpintas katalogas Automatikos ir paskirstymo skydeliai Instaliacinės dėžutės Turinys Plastikiniai skydeliai ir dėžutės (Lentelė-santrauka). 4 IP 40 skydeliai atviram montavimui Unibox serija. 6 Mini

Detaliau

Aptarnavimo instrukcija specialistui VIESMANN Vitotronic 200 Tipas WO1C Šilumos siurblio reguliatorius VITOTRONIC LT 4/2014 Prašome saugo

Aptarnavimo instrukcija specialistui VIESMANN Vitotronic 200 Tipas WO1C Šilumos siurblio reguliatorius VITOTRONIC LT 4/2014 Prašome saugo Aptarnavimo instrukcija specialistui VIESMANN Vitotronic 200 Tipas WO1C Šilumos siurblio reguliatorius VITOTRONIC 200 4/2014 Prašome saugoti! Saugos nuorodos Saugumo nuorodos Prašome tiksliai laikytis

Detaliau

Techninis aprašymas SONOMETER TM 1100 Ultragarsinis kompaktiškas energijos skaitiklis Aprašymas / taikymas MID tikrinimo sertifikato nr.: DE-10-MI004-

Techninis aprašymas SONOMETER TM 1100 Ultragarsinis kompaktiškas energijos skaitiklis Aprašymas / taikymas MID tikrinimo sertifikato nr.: DE-10-MI004- SONOMETER TM 1100 Ultragarsinis kompaktiškas energijos skaitiklis Aprašymas / taikymas MID tikrinimo sertifikato nr.: DE-10-MI004-PTB003 SONOMETER 1100 tai ultragarsinis statinis kompaktiškas energijos

Detaliau

LT SRC1 valdiklis TP590 Vienai patalpai skirtos rekuperacinės vėdinimo sistemos valdiklis SR700 SRHRV ventiliatorius TP600 Vienai patalpai skirtos rek

LT SRC1 valdiklis TP590 Vienai patalpai skirtos rekuperacinės vėdinimo sistemos valdiklis SR700 SRHRV ventiliatorius TP600 Vienai patalpai skirtos rek LT SRC1 valdiklis TP590 Vienai patalpai skirtos rekuperacinės vėdinimo sistemos valdiklis SR700 SRHRV ventiliatorius TP600 Vienai patalpai skirtos rekuperacinės vėdinimo sistemos ventiliatorius Gaminio

Detaliau

BASEINO OCTO+ 460, 540, 640 IR 840 MODELIO, AIKŠTELĖS PARUOŠIMAS IR MEDINIO KARKASO SURINKIMAS + LENTJUOSTES MONTAVIMAS + PATIESALO MONTAVIMAS Atlikit

BASEINO OCTO+ 460, 540, 640 IR 840 MODELIO, AIKŠTELĖS PARUOŠIMAS IR MEDINIO KARKASO SURINKIMAS + LENTJUOSTES MONTAVIMAS + PATIESALO MONTAVIMAS Atlikit BASEINO OCTO+ 460, 540, 640 IR 840 MODELIO, AIKŠTELĖS PARUOŠIMAS IR MEDINIO KARKASO SURINKIMAS + LENTJUOSTES MONTAVIMAS + PATIESALO MONTAVIMAS Atlikite aikštelės nuţymėjimą po baseinu, pašalinkite augalus,

Detaliau

TECEbox_2017.indd

TECEbox_2017.indd Potinkinės sistemos ĮMŪRIJAMI MODULIAI KAINYNAS 2017 ĮMŪRIJAMI MODULIAI SU SURINKTU IR PILNAI IŠBANDYTU VANDENS BAKELIU puikus sprendimas esant mūrinėms sienoms. Bakelis montuojamas nišoje. Tvirtas, patikimas,

Detaliau

CarSense 303 M A G N E T I N Ė K I L P A N A U D O J I M O I N S T R U K C I J A

CarSense 303 M A G N E T I N Ė K I L P A N A U D O J I M O I N S T R U K C I J A CarSense 303 M A G N E T I N Ė K I L P A N A U D O J I M O I N S T R U K C I J A Turinys Produkto apžvalga 2 Specifikacija 3 Naudojimas 4 Nustatymai ir indikatoriai 7 Pajungimo kontaktai 8 Gedimų šalinimas

Detaliau

Microsoft Word - L000056_B_draft_LT.doc

Microsoft Word - L000056_B_draft_LT.doc OPERATORIAUS INSTRUKCIJA BD ProbeTec ET lizės kaitintuvas BD ProbeTec ET pradmenų ir šildymo kaitintuvas Becton, Dickinson and Company 7 Loveton Circle Sparks, Maryland 21152 JAV 800-638-8663 BENEX Limited

Detaliau

200_TRA_LT.cdr

200_TRA_LT.cdr 200 TRA LT NAUDOJIMO INSTRUKCIJA www.auraton.lt 2 Dėkojame, kad pirkote mūsų modernų temperatūros reguliatorių AURATON 200 TRA, kuris yra suprojektuotas ir pagamintas profesionalaus mikroprocesoriaus pagrindu.

Detaliau

Microsoft Word - Tigras2New1.doc

Microsoft Word - Tigras2New1.doc 1 Gerbiamas pirkėjau, Dėkojame Jums, kad pasirinkote firmos PROTHERM dujinį pakabinamą katilą ir tapote jo savininku. Norint, kad Jūsų įsigytas katilas dirbtų optimaliai būtiną laikytis nurodymų išdėstytų

Detaliau

Microsoft Word - Instrukcija OKCV.doc

Microsoft Word - Instrukcija OKCV.doc Aptarnavimo ir instaliacijos instrukcija HORIZONTALIAI MONTUOJAMI TŪRINIAI VANDENS ŠILDYTUVAI OKCEV 100 OKCV 125 OKCEV 125 OKCV 160 OKCEV 160 OKCV 180 OKCEV 180 OKCV 200 OKCEV 200 Družstevní závody Dražice

Detaliau

Individualus projektas Programa TE-PM, TE-PS, TE-SL, TEstream 4, TEstream 6, TEstream 8, TEstreamOBD 4, TEstreamOBD 6, TEstreamOBD 8 sistemų naudotoja

Individualus projektas Programa TE-PM, TE-PS, TE-SL, TEstream 4, TEstream 6, TEstream 8, TEstreamOBD 4, TEstreamOBD 6, TEstreamOBD 8 sistemų naudotoja Individualus projektas Programa TE-PM, TE-PS, TE-SL, TEstream 4, TEstream 6, TEstream 8, TEstreamOBD 4, TEstreamOBD 6, TEstreamOBD 8 sistemų naudotojams Alternatyvus valdymo pultas telefone ViPGaS programos

Detaliau

Brošiūra - Oleopator P

Brošiūra - Oleopator P ACO plastikiniai atskirtuvai Polietileniniai ACO Oleopator P ir Oleopass P serijos naftos produktų atskirtuvai Oleopator P I klasė I klasės Oleopator P naftos produktų atskirtuvai yra pritaikyti montuoti

Detaliau

Energijos taupymas Akumuliatorių naudojimo patarimai

Energijos taupymas Akumuliatorių naudojimo patarimai Energijos taupymas Akumuliatorių naudojimo patarimai Penki būdai pailginti akumuliatoriaus eksploatavimo laiką Išjungtas variklis yra iššūkis akumuliatoriui. Prietaisams ir sistemoms reikia elektros energijos,

Detaliau

Evohome 2.0 montavimo vadovas_LT

Evohome 2.0 montavimo vadovas_LT 1 Simbolių paaiškinimai evohome valdiklis Bevielis Open Therm tiltelis (R 8810) evohome valdiklio sieninis laikiklis (ATF 300) Maišymo vožtuvo valdiklis (HM 80) evohome valdiklio stalinis stovas (ATF 100

Detaliau

EHG671X.indd

EHG671X.indd AUTORIZUOTAS APTARNAVIMAS Prietaisas praėjo kokybės kontrolę gamykloje, kurios tikslas buvo įvertinti prietaiso techninę būklę ir esant reikalui sureguliuoti. Kiekvieną kartą taisant prietaisą reikia elgtis

Detaliau

ATV/UTV GERVĖ INSTRUKCIJA LDH3000lbs LDF3000lbs

ATV/UTV GERVĖ INSTRUKCIJA LDH3000lbs LDF3000lbs ATV/UTV GERVĖ INSTRUKCIJA LDH3000lbs LDF3000lbs Skaitydami šias instrukcijas, pamatysite Įspėjimus ir atsargumo reikalavimus. Kiekvienas pranešimas turi konkretų tikslą. Įspėjimai ir pavojaus nustatymai.

Detaliau

om_wilo_drainlift_s__ _02__1706_dina4_lt

om_wilo_drainlift_s__ _02__1706_dina4_lt Pioneering for You DrainLift S Montavimo ir naudojimo instrukcija 544878 Ed.0/07-06 Turinys Bendroji dalis... 5. Apie šią instrukciją... 5. Autorių teisės... 5.3 Išlyga dėl pakeitimų... 5.4 Garantija...

Detaliau

Microsoft PowerPoint - AFC Kaunas dalis - Kopija

Microsoft PowerPoint - AFC Kaunas dalis - Kopija AFC technologijos užtikrintumui, lengvesniam darbui ir laiko taupymui 1. IMI Heimeier 90! Prisistatymas. 2. Kas tai AFC? 3. Eclipse. Plačiausias asortimentas mažų šildymo, vėsinimo prietaisų reguliavimui,

Detaliau

OBJ_DOKU fm

OBJ_DOKU fm Žemės šilumos siurblys 6 720 64 366-3.3I 6 720 807 620 (203/03) lt Montavimo instrukcija Logatherm WPS 6K-...0K- WPS 6-...7- Kvalifikuotiems specialistams Prieš montuodami įrangą ar Turinys Turinys Simbolių

Detaliau

AEROFLOW ELEKTRINIS RADIATORIUS Naudojimo instrukcija BENDROJI INFORMACIJA 1. Saugos nurodymai Prašome atidžiai perskaityti AeroFlow elektrinio radiat

AEROFLOW ELEKTRINIS RADIATORIUS Naudojimo instrukcija BENDROJI INFORMACIJA 1. Saugos nurodymai Prašome atidžiai perskaityti AeroFlow elektrinio radiat AEROFLOW ELEKTRINIS RADIATORIUS Naudojimo instrukcija BENDROJI INFORMACIJA 1. Saugos nurodymai Prašome atidžiai perskaityti AeroFlow elektrinio radiatoriaus informaciją, pateiktą šioje naudojimo instrukcijoje.

Detaliau

Elektroninis degimo reguliatorius ERS 02 ERS 02 LT - Montavimo ir naudojimo instrukcija 2 Elektroninis degimo reguliatorius ERS 02 LT Prieš naudodami

Elektroninis degimo reguliatorius ERS 02 ERS 02 LT - Montavimo ir naudojimo instrukcija 2 Elektroninis degimo reguliatorius ERS 02 LT Prieš naudodami Elektroninis degimo reguliatorius ERS 02 ERS 02 LT - Montavimo ir naudojimo instrukcija 2 Elektroninis degimo reguliatorius ERS 02 LT Prieš naudodami prietaisą, atidžiai perskaitykite bendro naudojimo

Detaliau

Ziniarasciai

Ziniarasciai PIRKIMO DOKUMENTAI DARBŲ PIRKIMAS IV skyrius 2014 m. gegužės mėn. TURINYS 1 skirsnis. Bendrosios kainodaros nuostatos... 2 1.1. Žiniaraščių pildymas... 2 1.2. Darbų kainos... 3 1.3. Atliktų darbų įvertinimas...

Detaliau

Autorinė sutartis Nr

Autorinė sutartis Nr UAB INFORMACINIŲ TECHNOLOGIJŲ PASAULIS GENERALINIS DIREKTORIUS TOMAS LEVINSKAS SAULĖS ELEKTRINĖS ĮDIEGIMO KOMERCINIS PASIŪLYMAS 2012.08.21 Kaunas UAB Informacinių technologijų pasaulis Generalinis direktorius

Detaliau

JABRA REVO WIRELESS Naudotojo Vadovas jabra.com/revowireless

JABRA REVO WIRELESS Naudotojo Vadovas jabra.com/revowireless Naudotojo Vadovas jabra.com/revowireless TURINYS 1. SVEIKI...3 2. APŽVALGA... 4 3. KAIP DĖVĖTI...5 3.1 AUKŠČIO REGULIAVIMAS 3.2 SULENKIAMI LANKSTAI 4. ĮKROVIMAS...7 4.1 BATERIJOS BŪSENA 5. PRIJUNGIMAS...

Detaliau

OBJ_DOKU fm

OBJ_DOKU fm Montavimo ir techninės priežiūros instrukcija kvalifikuotiems specialistams Dujiniai sieniniai katilai CERACLASSEXCELLENCE 70 3 085-00.O ZSC 4-3 MFA... ZSC 8-3 MFA... ZSC 35-3 MFA... ZWC 4-3 MFA... ZWC

Detaliau

MODENA MODENA midi MODENA mini Techninės charakteristikos ir instrukcijos 2018

MODENA MODENA midi MODENA mini Techninės charakteristikos ir instrukcijos 2018 MODENA MODENA midi MODENA mini Techninės charakteristikos ir instrukcijos 08 Turinys MODENA Sistemos MODENA, MODENA HIDE charakteristikos Sistemos MODENA, MODENA HIDE sudedamosios dalys MODENA HIDE sistemos

Detaliau

ELEKTROS ENERGETIKOS SEKTORIAUS DARBUOTOJŲ, KURIE PRIVALO BŪTI ATESTUOJAMI, SĄRAŠAS

ELEKTROS ENERGETIKOS SEKTORIAUS DARBUOTOJŲ, KURIE PRIVALO BŪTI ATESTUOJAMI, SĄRAŠAS INFORMACIJA APIE SERTIFIKAVIMO INSTITUCIJOSE IR ENERGETIKOS ĮMONĖSE ATESTUOTUS ENERGETIKOS DARBUOTOJUS (215 M.) Valstybinė energetikos inspekcija prie Energetikos ministerijos (toliau Inspekcija), vadovaudamasi

Detaliau

A5_jazyky.indd

A5_jazyky.indd SHM 5206WH LT Rankinis plaktuvas - 1 - LT Rankinis plaktuvas Svarbios saugos taisyklės ATIDŽIAI PERSKAITYKITE IR PASILIKITE JAS ATEIČIAI. Šį prietaisą galima naudoti vaikams nuo 8 metų amžiaus ir asmenims,

Detaliau

Patalpų šildymas, Renovacija Plonas grindų šildymo kilimėlis, montuojamas po visų tipų grindų danga Taikymo aprašymas Protinga šiluma

Patalpų šildymas, Renovacija Plonas grindų šildymo kilimėlis, montuojamas po visų tipų grindų danga Taikymo aprašymas Protinga šiluma Patalpų šildymas, Renovacija Plonas grindų šildymo kilimėlis, montuojamas po visų tipų grindų danga Taikymo aprašymas Protinga šiluma Turinys Trumpai apie taikymą... 3 Produkto parinkimas... 4 Skaičiavimai...

Detaliau

VISŲ TIPŲ IR GAMINTOJŲ MEMBRANINIAI DUJŲ SKAITIKLIAI 1. Skaitiklių savybės. Visų tipų ir gamintojų membraniniai dujų skaitikliai indikuoja vieną rodme

VISŲ TIPŲ IR GAMINTOJŲ MEMBRANINIAI DUJŲ SKAITIKLIAI 1. Skaitiklių savybės. Visų tipų ir gamintojų membraniniai dujų skaitikliai indikuoja vieną rodme VISŲ TIPŲ IR GAMINTOJŲ MEMBRANINIAI DUJŲ SKAITIKLIAI 1. Skaitiklių savybės. Visų tipų ir gamintojų membraniniai dujų skaitikliai indikuoja vieną rodmenį. Jeigu įrengtas tik membraninis dujų skaitiklis,

Detaliau

15762 ACO Vario batu valymas LT.indd

15762 ACO Vario batu valymas LT.indd ACO Vario grotelės ACO statybiniai elementai Tokiu būdu purvas lieka lauke ACO batų valymosi įranga pastato išorei ir vidui Purvas turi likti lauke Pirmas įspūdis būna lemiamas. Namo įėjimas veikia kaip

Detaliau

10/0.4 kV ĮTAMPOS MAŽO GABARITO MODULINĖ TRANSFORMATORINĖ SU DVIEM IKI 2X630 kVA GALIOS TRANSFORMATORIAIS

10/0.4 kV ĮTAMPOS MAŽO GABARITO MODULINĖ TRANSFORMATORINĖ SU DVIEM IKI 2X630 kVA GALIOS TRANSFORMATORIAIS 10/0.4 kv ĮTAMPOS MAŽO GABARITO MODULINĖ TRANSFORMATORINĖ SU DVIEM IKI 2X630 kva GALIOS TRANSFORMATORIAIS. TECHNINIAI REIKALAVIMAI Eil. Nr. Techniniai parametrai ir reikalavimai Dydis, sąlyga 1. Standartai

Detaliau

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Hidraulinių bandymų reglamentavimas ir praktika LR teisės aktai reglamentuojantys hidraulinius bandymus 1. Elektrinių ir elektros tinklų eksploatavimo taisykles (patv. 2012-10-29 d. įs. Nr.1-211); 823.

Detaliau

TRUMPA AIRTIES AIR4920 DIEGIMO INSTRUKCIJA

TRUMPA AIRTIES AIR4920 DIEGIMO INSTRUKCIJA TRUMPA AIRTIES AIR4920 DIEGIMO INSTRUKCIJA www.telia.lt PASKIRTIS IR NAUDOJIMAS Įrenginiai AirTies Air4920 skirti naudoti tiek po vieną (1), tiek tarpusavyje sujungus kelis (2). Tarpusavyje sujungti įrenginius

Detaliau

PipeLife Stilla (LT)

PipeLife Stilla (LT) Pipelife Stilla Triukšmą slopinanti nuotekų sistema PPHT UAB Pipelife Lietuva yra koncerno Pipelife International GmbH dukterinė įmonė. Pipelife International GmbH koncerną įkūrė ir valdo dvi įmonės Wieneberger

Detaliau

Krasta Auto Pasiūlymo data: Pasiūlymo nr.: D BMW i3 (94Ah) automobilio pasiūlymas Kaina (įskaitant PVM 21%) EUR Bazinė automobilio k

Krasta Auto Pasiūlymo data: Pasiūlymo nr.: D BMW i3 (94Ah) automobilio pasiūlymas Kaina (įskaitant PVM 21%) EUR Bazinė automobilio k Krasta Auto Pasiūlymo data: 2019-05-27 Pasiūlymo nr.: D-245011 BMW i3 (94Ah) automobilio pasiūlymas Kaina (įskaitant PVM 21%) Bazinė automobilio kaina 42 656,01 Papildomų priedų kaina 6 14 Bendra automobilio

Detaliau

Rockwool LIETUVA Grindų šiltinimas Tarpauštinių perdangų ir grindų ant grunto šilumos ir garso izoliacija

Rockwool LIETUVA Grindų šiltinimas Tarpauštinių perdangų ir grindų ant grunto šilumos ir garso izoliacija Rockwool LIETUVA Grindų šiltinimas Tarpauštinių perdangų ir grindų ant grunto šilumos ir garso izoliacija Garso izoliavimas SMŪGIO GARSO IZOLIAVIMAS Smūgio garso izoliavimo rodiklis nusako tarpaukštinės

Detaliau

VARTOTOJO INSTRUKCIJA Daikin Altherma Žemos temperatūros "Split" šilumos siurblys

VARTOTOJO INSTRUKCIJA Daikin Altherma Žemos temperatūros Split šilumos siurblys VARTOTOJO INSTRUKCIJA Daikin Altherma Žemos temperatūros "Split" šilumos siurblys Turinys Psl. 1. Bendrieji perspėjimai dėl darbo saugos 4 1.1. Apie dokumentaciją 4 1.1.1. Simbolių ir perspėjimų reikšmė

Detaliau

VALSTYBINĖS KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJA

VALSTYBINĖS KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJA VALSTYBINĖS KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJA N U T A R I M A S DĖL ATSKIRŲ ENERGIJOS IR KURO RŪŠIŲ SĄNAUDŲ NORMATYVŲ BŪSTUI ŠILDYTI IR ŠALTAM VANDENIUI PAŠILDYTI 2003 m. gruodţio 22 d. Nr. O3-116

Detaliau

DĖL APLINKOS IR SVEIKATOS MOKSLO KOMITETO ĮSTEIGIMO

DĖL APLINKOS IR SVEIKATOS MOKSLO KOMITETO ĮSTEIGIMO LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRAS ĮSAKYMAS DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRO 011 M. KOVO D. ĮSAKYMO NR. V-199 DĖL LIETUVOS HIGIENOS NORMOS HN 80:011 ELEKTROMAGNETINIS

Detaliau

OBJ_DOKU fm

OBJ_DOKU fm Montavimo ir techninės priežiūros instrukcija kvalifikuotiems specialistams Sieniniai kondensaciniai dujiniai katilai CERAPURCOMFORT 6 70 63 085-00.O ZSBR 6-3 A... ZSBR 8-3 A... ZWBR 35-3 A... ZBR 35-3

Detaliau

Kokteilių plaktuvas Naudojimo instrukcija LT SBL 2300 / SBL 2500 Prieš naudodamiesi šiuo prietaisu, perskaitykite jo naudojimo instrukciją, net jei ja

Kokteilių plaktuvas Naudojimo instrukcija LT SBL 2300 / SBL 2500 Prieš naudodamiesi šiuo prietaisu, perskaitykite jo naudojimo instrukciją, net jei ja Naudojimo instrukcija Prieš naudodamiesi šiuo prietaisu, perskaitykite jo naudojimo instrukciją, net jei jau žinote, kaip naudotis panašiais prietaisais. Naudokite šį prietaisą tik taip, kaip aprašyta

Detaliau

Microsoft Word - 30KKZ_LT.doc

Microsoft Word - 30KKZ_LT.doc LIŪTAS - 1 - Gerbiamas pirkėjau, Dėkojame Jums, kad pasirinkote firmos PROTHERM kombinuotą pastatomą kondensacinį katilą LIŪTAS 30 KKZ ir tapote jo savininku. Norint, kad Jūsų įsigytas katilas dirbtų optimaliai

Detaliau

UAB “Reimpex Kaunas”, Gedimino 43, 3000 Kaunas

UAB “Reimpex Kaunas”, Gedimino 43, 3000 Kaunas Klijai stiklo paketo įklijavimui varčioje blaugelb RC Panaudojimo sritys: Naudojant šiuos klijus įklijuoti stiklo paketui į profilį, pasiekiama RC2 ir RC3 priešįsilaužiminė klasė; Ženkliai pagerina varčios

Detaliau

Honda GL1800 GOLD WING TOUR Gold Wing Tour Pasirodžius naujausiai legendinio Honda Gold Wing motociklo versijai šis neprilygstamas turistinis motocikl

Honda GL1800 GOLD WING TOUR Gold Wing Tour Pasirodžius naujausiai legendinio Honda Gold Wing motociklo versijai šis neprilygstamas turistinis motocikl Honda GL1800 GOLD WING TOUR Gold Wing Tour Pasirodžius naujausiai legendinio Honda Gold Wing motociklo versijai šis neprilygstamas turistinis motociklas tapo dar universalesnis. Galima sakyti, kad šis

Detaliau

Installation bonumwood_EN2

Installation bonumwood_EN2 PARKETLENČIŲ SOMONTUOTŲ EGLUTĖS RAŠTAIS KLOJIMO INSTRUKCIJOS BONUMWOOD.LT TURINYS 3 PRODUKTO NAUDOJIMAS 3 JŪSŲ ATSAKOMYBĖ 4 PATIKRA PRIEŠ KLOJANT 5 PAGRINDINIAI KLOJIMUI REIKALINGI ĮRANKIAI 6 EGLUTĖS RAŠTO

Detaliau

Turinys Aprašas... 5 Funkcija Identifikacinės lentelės Montavimas... 6 Išpakavimas....

Turinys Aprašas... 5 Funkcija Identifikacinės lentelės Montavimas... 6 Išpakavimas.... Turinys Aprašas... 5 Funkcija............................. 5 Identifikacinės lentelės............................... 5 Montavimas... 6 Išpakavimas..... 6 Kėlimas...............................................

Detaliau

MT tipinės schemos Data Versija 1.03 MT tipinės schemos Šiame dokumente pateikiamos tipinės schemos šių tipų transformatorinėms: Modu

MT tipinės schemos Data Versija 1.03 MT tipinės schemos Šiame dokumente pateikiamos tipinės schemos šių tipų transformatorinėms: Modu tipinės schemos Data 09-06- Versija.0 tipinės schemos Šiame dokumente pateikiamos tipinės schemos šių tipų transformatorinėms:.. odulinės 0/0, kv modulinė transformatorinė su vienu iki 800-000 kva galios

Detaliau

Siemens SN 578S02TE

Siemens SN 578S02TE ner. plieno 1 849* *Rekomenduojama mažmeninė kaina su PVM Produkto charakteristikos Efektyvumas ir pajėgumas k Energijos sąnaudų efektyvumo klasė: A+++, k Džiovinimo klasė: A k Metinis sunaudojimas programai

Detaliau

Techniniai duomenys Renovent Sky 300 (Plus)

Techniniai duomenys Renovent Sky 300 (Plus) Techniniai duomenys Renovent Sky 300 (Plus) Renovent Sky 300 (Plus) LAIKYTI ŠALIA PRIETAISO LT TURINYS psl. 1 1.1 1.2 Pristatymas... Įrenginio komplektacija... Renovent Sky 300 priedai... 2 Naudojimas...

Detaliau

Longse Wi-Fi kameros greito paleidimo instrukcija 1. Jums prireiks 1.1. Longse Wi-Fi kameros 1.2. Vaizdo stebėjimo kameros maitinimo šaltinio 1.3. UTP

Longse Wi-Fi kameros greito paleidimo instrukcija 1. Jums prireiks 1.1. Longse Wi-Fi kameros 1.2. Vaizdo stebėjimo kameros maitinimo šaltinio 1.3. UTP Longse Wi-Fi kameros greito paleidimo instrukcija 1. Jums prireiks 1.1. Longse Wi-Fi kameros 1.2. Vaizdo stebėjimo kameros maitinimo šaltinio 1.3. UTP RJ-45 interneto kabelio 1.4. Kompiuterio su prieiga

Detaliau

Lietuvoje aktyviai siekiama įgyvendinti energijos beveik nevartojančių pastatų idėją, todėl tokie būstai kaimynystėje anksčiau ar vėliau taps kasdieny

Lietuvoje aktyviai siekiama įgyvendinti energijos beveik nevartojančių pastatų idėją, todėl tokie būstai kaimynystėje anksčiau ar vėliau taps kasdieny Lietuvoje aktyviai siekiama įgyvendinti energijos beveik nevartojančių pastatų idėją, todėl tokie būstai kaimynystėje anksčiau ar vėliau taps kasdienybe. Jau parengtame statybos techniniame reglamente

Detaliau

H127388_P162038_IQOS_Combined_User_Guide_P1_10x_Phase_II_lt-LT.indd

H127388_P162038_IQOS_Combined_User_Guide_P1_10x_Phase_II_lt-LT.indd Naudotojo vadovas IQOS 3 MULTI Kaip naudoti IQOS Multi 4 1. ĮJUNKITE 2. ATIDARYKITE Paspauskite ir 4 sekundes Pasukite antgalį prieš palaikykite paspaudę laikrodžio rodyklę. IQOS Multi mygtuką, po to jį

Detaliau

Turinys Aprašas... 5 Funkcija... 5 Identifikacinės lentelės... 5 Montavimas... 6 Išpakavimas... 6 Kėlimas... 6 Reikalavimai... 7 Montavimas... 9 Bendr

Turinys Aprašas... 5 Funkcija... 5 Identifikacinės lentelės... 5 Montavimas... 6 Išpakavimas... 6 Kėlimas... 6 Reikalavimai... 7 Montavimas... 9 Bendr Turinys Aprašas... 5 Funkcija... 5 Identifikacinės lentelės... 5 Montavimas... 6 Išpakavimas... 6 Kėlimas... 6 Reikalavimai... 7 Montavimas... 9 Bendra informacija apie įrengimą... 10 Įrengimas garintuvo

Detaliau

2015 lapkričio naujienos Vytos poros bei šviesolaidinių tinklų aksesuarai ir komponentai, įrankiai, komutacinių spintų priedai

2015 lapkričio naujienos Vytos poros bei šviesolaidinių tinklų aksesuarai ir komponentai, įrankiai, komutacinių spintų priedai 2015 lapkričio naujienos Vytos poros bei šviesolaidinių tinklų aksesuarai ir komponentai, įrankiai, komutacinių spintų priedai Turinys Puslapis 1. Komutacinės panelės...2 2. Vytos poros rozetės, sujungėjai,

Detaliau

Polaroid ZIP Nuotraukų spaudiniai nenaudojant rašalo Savininko vadovas {General Product Image} Sveiki! Sveiki prisijungę prie Polaroid šeimos. Šis var

Polaroid ZIP Nuotraukų spaudiniai nenaudojant rašalo Savininko vadovas {General Product Image} Sveiki! Sveiki prisijungę prie Polaroid šeimos. Šis var Polaroid ZIP Nuotraukų spaudiniai nenaudojant rašalo Savininko vadovas {General Product Image} Sveiki! Sveiki prisijungę prie Polaroid šeimos. Šis vartotojo vadovas trumpai supažindins su jūsų naujuoju

Detaliau

G TECTA 4G Keleto dujų nustatymo prietaisas LT Trumpas pradžios vadovas

G TECTA 4G Keleto dujų nustatymo prietaisas LT Trumpas pradžios vadovas G TECTA 4G Keleto dujų nustatymo prietaisas Trumpas pradžios vadovas 2 Turinys Saugos ir įspėjimų informacija 2 Pakuotės turinys 3 Gaminio apžvalga 3 Gaminio savybės 3 Baterijos patikrinimas 4 Įjungimas

Detaliau

priedai ir pasirenkami prietaisai medienos smulkintuvams designed manufac tur ed denmar k Reliable Chipping

priedai ir pasirenkami prietaisai medienos smulkintuvams designed manufac tur ed denmar k Reliable Chipping priedai ir pasirenkami prietaisai medienos smulkintuvams designed manufac tur ed denmar k Reliable Chipping pritaikykite savo tp medienos smulkintuvą tam darbui, kurį ketinate atlikti Linddana skiria labai

Detaliau

2X Series įdiegimo vadovas P/N ISS 04MAY15

2X Series įdiegimo vadovas P/N ISS 04MAY15 2X Series įdiegimo vadovas P/N 00-3250-501-0027-04 ISS 04MAY15 Autoriaus teisės Prekių ženklai ir patentai Gamintojas Versija Sertifikatai Europos Sąjungos direktyvos Informacija pasiteirauti 2015 m.,

Detaliau

Sieniniai oro kondicionieriai ELECTROLUX Monaco / Portofino Super DC Inverter 2018 metų kainos Modeliai Galia, kw (šald./šild.) Elektros sąnaudos, kw

Sieniniai oro kondicionieriai ELECTROLUX Monaco / Portofino Super DC Inverter 2018 metų kainos Modeliai Galia, kw (šald./šild.) Elektros sąnaudos, kw Sieniniai oro kondicionieriai ELECTROLUX Monaco / Portofino Super DC Inverter 2018 metų kainos Elektros sąnaudos, kw (šald./šild.) EACS-I07 HM/N3/15Y 2,20 (0,30~2,50) kw 2,30 (0,60~2,60) kw 0,73 (0,12~1,20)

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS ŪKIO MINISTERIJA

LIETUVOS RESPUBLIKOS ŪKIO MINISTERIJA EFEKTYVUS ENERGIJOS IŠTEKLIŲ IR ENERGIJOS VARTOJIMAS 1. PASTATUOSE ĮRENGTŲ ŠILDYMO SISTEMŲ SU KATILAIS, NAUDOJANČIAIS NEATSINAUJINANTĮ KIETĄJĮ ARBA SKYSTĄJĮ KURĄ, ORO KONDICIONAVIMO SISTEMŲ IR JŲ ELEMENTŲ

Detaliau

Nešiojamojo kompiuterio pristatymas Vartotojo vadovas

Nešiojamojo kompiuterio pristatymas Vartotojo vadovas Nešiojamojo kompiuterio pristatymas Vartotojo vadovas Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Bluetooth yra jo savininkui priklausantis prekės ženklas, kuriuo bendrovė Hewlett- Packard

Detaliau

5 DURŲ Pasiūlymas galioja iki TOYOTA PROACE VAN COMPACT kainoraštis PROACE nepamainomas Jūsų verslo partneris: 5 metus ištisą parą teikiamo

5 DURŲ Pasiūlymas galioja iki TOYOTA PROACE VAN COMPACT kainoraštis PROACE nepamainomas Jūsų verslo partneris: 5 metus ištisą parą teikiamo 5 DURŲ 2019-06-31 TOYOTA PROACE VAN COMPACT kainoraštis PROACE nepamainomas Jūsų verslo partneris: 5 metus ištisą parą teikiamos Toyota Eurocare pagalbos kelyje paslaugos visoje Europoje Prioritetinis

Detaliau

NORVEGIŠKAS PAVASARIS 1 PUSLAPIS PASIŪLYMAS NUO

NORVEGIŠKAS PAVASARIS 1 PUSLAPIS PASIŪLYMAS NUO NORVEGIŠKAS PAVASARIS 1 PUSLAPIS PASIŪLYMAS NUO 2018.03.01-2018.04.30 NORVEGIŠKAS PAVASARIS Kalendorinio pavasario pradžia dar nereiškia, kad žiema jau pasitraukė. Norvegai tai gerai žino ir visada pasirengę

Detaliau

VENTO tiekimo VO

VENTO tiekimo VO ORO TIEKIMO ĮRENGINIO VENTO - PASAS UAB LAUMIVA Rygos 17a-53 Vilnius tel./faks. 370 5/2460482 /83 www.laumiva.lt info@laumiva.lt UAB LAUMIVA Kodas LT122507338 Rygos g. 17A-53, 05205 Vilnius, Tel. (8-5)

Detaliau

SUDERINTA

SUDERINTA UAB ŠILUTĖS ŠILUMOS TINKLAI Verslo g.12, LT-99116 Šilutė Tel. 8 441 62144, E.paštas: info @silutesst.lt T E C H N I N Ė U Ž D U O T I S N r. 18-05 JUKNAIČIŲ KATILINĖS SUSIDĖVĖJUSIŲ KATILŲ KEITIMAS IŠDUOTA:

Detaliau

KROSNININKO SERTIFIKAVIMO schema

KROSNININKO SERTIFIKAVIMO schema Development of VET Training on Energy Efficient Stoves and Fireplaces ENEFFIS No. 2016-1-LT01-KA202-023161 KROSNININKO SERTIFIKAVIMO schema Parengė: VšĮ Vilniaus statybininkų rengimo centras Asociacija

Detaliau

Mechaninės sėjamosios EcoLine, ProfiLine ir MasterLine

Mechaninės sėjamosios EcoLine, ProfiLine ir MasterLine Mechaninės sėjamosios EcoLine, ProfiLine ir MasterLine EcoLine Lengva ir tiksli Ideali mažo ir vidutinio dydžio ūkiams, EcoLine sėjamoji gali būti naudojama tik kaip sėjamoji paskui traktorių arba kombinuojama

Detaliau

Layout 1

Layout 1 Kvalifikacijos kėlimo kursų programos Pneumatika Pneumatikos pagrindai mašinų operatoriams P100 Suteikite savo mašinų operatoriams įgūdžių optimalaus darbinio slėgio nustatymui, oro pratekėjimų (nuostolių)

Detaliau

Oxygen X-Air C200 brošiūra (5)

Oxygen X-Air C200 brošiūra (5) ŠVARUS ORAS NAMUOSE SVEIKOS GYVENSENOS PAGRINDAS Mūsų sveikata priklauso nuo aplinkos, kurioje gyvename. Sportas bei aktyvumas, sveika mityba ir kitos pastangos nueis perniek, jei kvėpuosime užterštu oru.

Detaliau

Infiltracinių - akumuliacinių talpų sistema: Variobox ir Controlbox - apžiūros ir praplovimo tunelis Montavimo ir techninės priežiūros instrukcija Gal

Infiltracinių - akumuliacinių talpų sistema: Variobox ir Controlbox - apžiūros ir praplovimo tunelis Montavimo ir techninės priežiūros instrukcija Gal Infiltracinių - akumuliacinių talpų sistema: Variobox ir Controlbox - apžiūros ir praplovimo tunelis Montavimo ir techninės priežiūros instrukcija ~ 1~ Bendrai: Infiltracinė sistema Variobox - tai neabejotinai

Detaliau

Trifazes sroves varikliai DR , 315

Trifazes sroves varikliai DR , 315 Motoreduktoriai \ Pramoniniai reduktoriai \ Pavaros elektronika \ Automatiniai reduktoriai \ Techninis aptarnavimas Trifazės srovės varikliai DR.71-225, 315 2008/08 leidimas 16639472 / LT Eksploatacijos

Detaliau

Ritinių vyniotuvai G5010 G5012 G5020 Inliner

Ritinių vyniotuvai G5010 G5012 G5020 Inliner Ritinių vyniotuvai G5010 G5012 G5020 Inliner GÖWEIL / G50 Serija / 02-03 psl. GÖWEIL Maschinenbau GmbH Davidschlag 11 / 4202 Kirchschlag / Austrija Tel: +43 (0)7215 2131-0 / Fax: +43 (0)7215 2131-9 office@goeweil.com

Detaliau

Turinys Aprašas... 3 Funkcija... 3 Identifikacinės lentelės... 3 Montavimas... 4 Išpakavimas... 4 Kėlimas... 4 Reikalavimai... 5 Montavimas... 7 Bendr

Turinys Aprašas... 3 Funkcija... 3 Identifikacinės lentelės... 3 Montavimas... 4 Išpakavimas... 4 Kėlimas... 4 Reikalavimai... 5 Montavimas... 7 Bendr Turinys Aprašas... 3 Funkcija... 3 Identifikacinės lentelės... 3... 4 Išpakavimas... 4 Kėlimas... 4 Reikalavimai... 5... 7 Bendra informacija apie įrengimą... 8 Įrengimas garintuvo arba kondensatoriaus

Detaliau

K9 WebProtection (toliau K9) programa yra nemokama asmeniniam naudojimui. Programa suderinama su Windows Vista, Windows 7, Windows 10 ir Mac operacinė

K9 WebProtection (toliau K9) programa yra nemokama asmeniniam naudojimui. Programa suderinama su Windows Vista, Windows 7, Windows 10 ir Mac operacinė K9 WebProtection (toliau K9) programa yra nemokama asmeniniam naudojimui. Programa suderinama su Windows Vista, Windows 7, Windows 10 ir Mac operacinėmis sistemomis. Programa K9 yra lengvai perprantama

Detaliau

Dacia SANDERO ĮRANGA IR KAINOS SANDERO kaina KLASĖ KODAS KĖBULAS Variklis Pavarų dėžė Kaina ACCESS SA2-AC75GEC Hečbekas Sce 75 mechaninė AMBIANC

Dacia SANDERO ĮRANGA IR KAINOS SANDERO kaina KLASĖ KODAS KĖBULAS Variklis Pavarų dėžė Kaina ACCESS SA2-AC75GEC Hečbekas Sce 75 mechaninė AMBIANC ĮRANGA IR KAINOS SANDERO kaina KLASĖ KODAS KĖBULAS Variklis Pavarų dėžė Kaina ACCESS SA2-AC75GEC Hečbekas Sce 75 mechaninė 7 509 AMBIANCE SA2-AM75GEC Hečbekas Sce 75 mechaninė 8 430 AMBIANCE SA2-AM90GIEC

Detaliau