OBJ_DOKU fm

Dydis: px
Rodyti nuo puslapio:

Download "OBJ_DOKU fm"

Transkriptas

1 Montavimo ir techninės priežiūros instrukcija kvalifikuotiems specialistams Dujiniai sieniniai katilai CERACLASSEXCELLENCE O ZSC 4-3 MFA... ZSC 8-3 MFA... ZSC 35-3 MFA... ZWC 4-3 MFA... ZWC 8-3 MFA... ZWC 35-3 MFA LT (007/0) OSW

2 Turinys Turinys Saugos reikalavimai ir simbolių paaiškinimas 4. Saugos nurodymai 4. Simbolių reikšmės 4 Komplektacija 5 3 Duomenys apie prietaisą 3. Naudojimas pagal paskirtį 3. EB modelio atitikties deklaracija 3.3 Tipų apžvalga 3.4 Tipo lentelė 3.5 Įrenginio aprašymas 7 3. Priedai Matmenys ir minimalūs atstumai Įrenginio sandara ZWC Įrenginio sandara ZSC Elektros laidų montavimas 3. Techniniai duomenys 4 Teisės aktai 4 5 Prijungimas 5 5. Svarbūs nurodymai 5 5. Įrengimo vietos pasirinkimas 5.3 Kaiščių ir tvirtinamųjų kablių montavimas Įrenginio montavimas Vamzdynų montavimas 0 5. Jungčių patikra Kiti atvejai 0 Prijungimas prie elektros tinklo. Maitinimo kabelio prijungimas. Jungimai prie Heatronic.. Heatronic atidarymas.. 30 V įj./išj. reguliatoriaus prijungimas..3 Skaitmeninio reguliatoriaus/ems-bus magistralės reguliatoriaus prijungimas..4 Lauko temperatūros jutiklio prijungimas V reguliatoriaus prijungimas 3.. Bako prijungimas 4..7 Cirkuliacinio siurblio prijungimas 5..8 Maitinimo kabelio pakeitimas 5 7 Įjungimas 7. Prieš eksploatacijos pradžią 7 7. Įrenginio įjungimas/išjungimas Šildymo įjungimas Šildymo reguliavimas Po pradinės ekploatacijos 8 7. ZSC įrenginiai karšto vandens temperatūros nustatymas ZWC įrenginiai karšto vandens temperatūros nustatymas Karšto vandens temperatūra Karšto vandens kiekis/temperatūra Vasaros režimas (nešildoma, tik ruošiamas karštas vanduo) Apsauga nuo užšalimo Klaviatūros blokavimas 3 7. Atostogų režimas 3 7. Triktys Apsauga nuo siurblio užsiblokavimo Terminė dezinfekcija (ZSC) 3 8 Individualūs nustatymai 3 8. Mechaniniai nustatymai Išsiplėtimo indo dydžio patikra Šildymo siurblio charakteristikos pakeitimas 3 8. Heatronic nustatymai Heatronic valdymas Maksimalios arba minimalios vardinės galios pasirinkimas Šildymo galia (techninės priežiūros funkcija.a) Karšto vandens galia (techninės priežiūros funkcija.b) Siurblio perjungimo būdas, skirtas šildymo režimui (techninės priežiūros funkcija.e) Maksimalios ištekančio srauto temperatūros nustatymas (techninės priežiūros funkcija.b) Terminė dezinfekcija (techninės priežiūros funkcija.d) (ZSC) Įsijungimų/išsijungimų blokavimas (techninės priežiūros funkcija 3.b) Perjungimų skirtumas (techninės priežiūros funkcija 3.C) (007/0)

3 Turinys 8..0 Kanalo naudojimo pakeitimas, esant kanalo perjungimo laikrodžiui (techninės priežiūros funkcija 5.C) Veikimo indikatoriaus lemputė (techninės priežiūros funkcija 7.A) Karšto vandens pareikalavimo užvėlinimas (techninės priežiūros funkcija 9.E) (ZWC) Heatronic verčių peržiūrėjimas 39 9 Dujų rūšių pritaikymas Dujų reguliavimas (gamtinės ir suskystintos dujos) Slėgio į purkštukus nustatymo metodas Volumetrinis nustatymo metodas 4 3 Priedas Ekrano rodmenys Triktys Dujų nustatymo vertės ZSC/ZWC 4-3 MFA, ZSC/ZWC 8-3 MFA ZSC/ZWC 35-3 MFA 5 4 Įrenginio atidavimo eksploatuoti protokolas 57 Raktažodžių sąrašas 58 0 Išmetamųjų dujų matavimas Įrenginio galios pasirinkimas Išmetamųjų dujų kanalo sandarumo patikra CO vertės išmetamosiose dujose matavimas Išmetamųjų dujų nuostolio vertės matavimas 44 Aplinkosauga 45 Patikra ir techninė priežiūra 4. Patikros ir techninės priežiūros darbų kontrolinis sąrašas (Techninės priežiūros ir patikros protokolas) 47. Heatronic 48.3 Skirtingų darbų etapų aprašymas Degiklio ir purkštukų valymas Šilumokaičio valymas Šalto vandens vamzdžio filtras (ZWC) Plokštelinis šilumokaitis (ZWC) Dujų armatūra Hidraulinis blokas Trieigis vožtuvas Siurblys ir grįžtančio srauto skirstytuvas Šildymo apsauginio vožtuvo patikra Išsiplėtimo indo patikra 5.3. Šildymo sistemos darbinio slėgio nustatymas 5.3. Elektros laidų montavimo patikra Kitų komponentų valymas (007/0) 3

4 Saugos reikalavimai ir simbolių paaiškinimas Saugos reikalavimai ir simbolių paaiškinimas. Saugos nurodymai Pavojus užuodus dujų kvapą B Užsukite dujų čiaupą ( psl.). B Atidarykite langą. B Nejunkite elektros jungiklio. B Užgesinkite atvirą liepsną. B Iš kitos patalpos paskambinkite dujų tiekimo ir šildymo sistemų techninės priežiūros įmonėms. Pavojus užuodus išmetamųjų dujų kvapą B Išjunkite įrenginį ( 7 psl.). B Atidarykite langus ir duris. B Paskambinkite šildymo sistemų techninės priežiūros įmonei. Įrengimas, rekonstrukcija B Įrenginį įrengti ar rekonstruoti leidžiama tik šildymo sistemų techninės priežiūros įmonei. B Nekeiskite išmetamųjų dujų sistemos dalių. B Jei įrenginys naudojamas, atsižvelgiant į patalpos orą: neuždarykite arba nesumažinkite oro tiekimo bei vėdinimo angų duryse, languose ir sienose. Sumontavę ypač sandarius langus, užtikrinkite degimui reikalingo oro tiekimą. Patikra ir techninė priežiūra B Rekomendacija klientui: su šildymo sistemų techninės priežiūros įmone sudarykite techninės priežiūros bei patikros sutartį, pagal kurią Jūsų įrenginys bus tikrinamas kasmet, o techninės priežiūros darbai bus atliekami atsižvelgiant į poreikius. B Vartotojas yra atsakingas už šildymo sistemos saugumą bei nekenksmingumą aplinkai (federacinis įstatymas dėl atliekų išmetimo). B Naudokite tik originalias dalis! Kliento instruktavimas B Paaiškinkite klientui, kaip veikia įrenginys ir supažindinkite jį su įrenginio valdymu. B Atkreipkite kliento dėmesį į tai, kad draudžiami bet kokie įrenginio pakeitimai ar remontas.. Simbolių reikšmės Saugos nurodymai tekste žymimi įspėjančiu ženklu ir rašomi pilkame fone. Įspėjamasis simbolis nusako pavojaus dydį, kuris kyla nesilaikant žalos prevencijos reikalavimų. Atsargiai reiškia, kad galima nedidelė materialinė žala. Įspėjimas reiškia, kad galimi lengvi asmenų sužalojimai arba didesnė materialinė žala. Perspėjimai parodo pavojingumo laipsnį tais atvejais, jeigu nepaisoma saugaus darbo nurodymų. Tekste esantys nurodymai žymimi šiuo simboliu. Jie apribojami brūkšniu iš viršaus ir apačios. Nurodymuose pateikiama svarbi informacija tokiais atvejais, kai nesukeliama pavojaus žmogui ir įrangai. Sprogios ir ypač degios medžiagos B Nenaudokite ir nelaikykite ypač degių medžiagų (popieriaus, skiediklio, dažų ir t. t.) netoli įrenginio. Degimui naudojamas/patalpos oras B Degimui naudojamame/patalpos ore negali būti agresyvių medžiagų (pvz., halogenintų angliavandenilių, kuriuose esama chloro bei fluoro junginių). Taip išvengsite korozijos (007/0)

5 min Komplektacija Komplektacija O Pav. Dujinis sieninis katilas centriniam šildymui Dangtis (su tvirtinimo detalėmis) 3 Tvirtinimo detalės (varžtai su priedais) 4 Brošiūra pridedama prie įrenginio dokumentacijos 5 Droselio diskas Jungiamoji montavimo plokštė 7 Jungiamieji vamzdžiai 8 Užpildymo įtaiso rankena (ZWC) 70 3 (007/0) 5

6 Duomenys apie prietaisą 3 Duomenys apie prietaisą ZSC įrenginiai yra šildymo įrenginiai, kuriuose integruotas trieigis vožtuvas, skirtas prijungti netiesiogiai šildomam bakui. Šiuos įrenginius galite naudoti tik kaip šildymo įrenginius be karšto vandens paruošimo funkcijos. ZWC įrenginiai yra kombinuotieji įrenginiai, skirti šildyti ir ruošti karštą vandenį pratekančio srauto principu. 3. Naudojimas pagal paskirtį Pagal EN 88 įrenginį leidžiama montuoti tik uždarose karšto vandens šildymo sistemose. Kito pobūdžio naudojimas laikomas naudojimu ne pagal paskirtį. Dėl šios priežasties patirtai žalai garantiniai įsipareigojimai netaikomi. 3. EB modelio atitikties deklaracija Šis įrenginys atitinka galiojančius Europos Sąjungos direktyvų 90/39/EEB, 9/4/EEB, 73/3/EEB, 89/33/ EEB reikalavimus ir EB modelio patikros pažymėjime aprašytą modelį. Įrenginys patikrintas pagal EN Tipų apžvalga ZSC 4-3 MF A 3 S00 ZSC 8-3 MF A 3 S00 ZSC 35-3 MF A 3 S00 ZWC 4-3 MF A 3 S00 ZWC 8-3 MF A 3 S00 ZWC 35-3 MF A 3 S00 Lent. Z Centrinio šildymo įrenginys S Bako prijungimas W Karšto vandens ruošimas 4 Šildymo ir karšto vandens galia iki 4 kw 8 Šildymo ir karšto vandens galia iki 8 kw 35 Šildymo ir karšto vandens galia iki 35 kw -3 Versija MF Daugiafunkcinis ekranas A Ventiliatoriaus palaikomas įrenginys be srauto krypties apsaugos 3 Gamtinės dujos H Nurodymas: Prietaisus galima pertvarkyti taip, kad būtų tinkami suskystintoms dujoms. S00 Specialus numeris Gaminio identifikavimo Nr. CE-0085BS004 Bandomųjų dujų duomenys su būdingu skaitmeniu ir dujų grupe pagal EN 437: Kategorija II H 3B/P Įrenginio rūšis C X, C 3X, C 4X, C 5,C 8, B, B 3 Lent. Būdingas skaitmuo Wobbe indeksas (W S ) (5 C) Dujų grupė 3,7-5, kwh/m 3 Gamtinės dujos, tipas H 3 0,-4,3 kwh/kg Suskystintos dujos 3B/P Lent Tipo lentelė Tipo lentelė (48) pritvirtinta dešinėje pusėje apačioje prie skersės ( 3pav.). Lentelėje rasite duomenis apie įrenginio galingumą, užsakymo numerį, leidimo datą ir užkoduotą pagaminimo datą (FD) (007/0)

7 Duomenys apie prietaisą 3.5 Įrenginio aprašymas Įrenginys, skirtas montuoti ant sienos, neatsižvelgiant į kaminą ir patalpos dydį Įrenginys skirtas naudoti su gamtinėmis arba suskystintomis dujomis Modelis su uždara degimo kamera ir ventiliatoriumi Daugiafunkcinis indikatorius (ekranas) Heatronic 3 su EMS-BUS magistrale Automatinis uždegimas Nuolat reguliuojama galia Automatinė apsauginio vožtuvo reguliavimo funkcija Visiška apsauga, suteikiama Heatronic su jonizacijos srovės kontrole ir magnetiniais vožtuvais pagal EN 98 Tinkamas grindims šildyti su maišytuvu Galima prijungti dvigubą vamzdį, skirtą išmetamosioms dujoms/degimui naudojamam orui Ø 0/00 Nereikia minimalaus cirkuliuojančio vandens kiekio Šildymo temperatūros jutiklis ir reguliatorius Temperatūros jutiklis ištekančiame sraute Temperatūros ribotuvas 4 V srovės kontūre 3 greičių šildymo siurblys su automatiniu oro išleidimo vožtuvu Apsauginis vožtuvas, manometras, išsiplėtimo indas Galima prijungti bako temperatūros jutiklį (NTC) (ZSC) Prioritetinio karšto vandens ruošimo įjungimas Trieigis vožtuvas su varikliu Jungiamasis kabelis be tinklo kištuko Jungiamasis kabelis su tinklo kištuku Integruotas užpildymo įtaisas (tik ZWC) Apsauginis temperatūros ribotuvas Dviejų pakopų ventiliatorius Jungiamoji montavimo plokštė 3. Priedai Čia rasite sąrašą, kuriame pateikti šiam šildymo įrenginiui būdingi priedai. Išsamią visų pristatomų priedų apžvalgą galite rasti mūsų bendrame kataloge. Išmetamųjų dujų sistemos priedai Piltuvo sifonas su išleidžiamuoju vamzdžiu ir adapteriu Šildymo reguliavimas Karšto vandens bakas Dujų armatūros reguliavimo rinkinys 70 3 (007/0) 7

8 Duomenys apie prietaisą 3.7 Matmenys ir minimalūs atstumai min min A O Pav. 338 Elektros kabelio išvado sienoje padėtis Įrenginys A [mm] ZSC/ZWC ZSC/ZWC ZSC/ZWC Lent (007/0)

9 Duomenys apie prietaisą 3.8 Įrenginio sandara ZWC Pav. 3 3 Matavimo antaglis (purkštuko slėgis) 4 Heatronic 3 Šilumokaičio temperatūros ribotuvas.3 Karšto vandens temperatūros jutiklis 7 Prijungtų dujų slėgio matavimo antgalis 8. Manometras 5 Apsauginis vožtuvas (šildymo kontūras) 8 Šildymo siurblys 8. Siurblio greičių jungiklis 0 Išsiplėtimo indas 7 Automatinis oro išleidimo vožtuvas 9 Degiklis su purkštukais 3 Liepsnos kontrolės elektrodas 33 Uždegimo elektrodas 3 Temperatūros jutiklis ištekančiame sraute 38 Užpildymo įtaisas 43 Į šildymo sistemą ištekantis srautas O 5 Dujų armatūra 3 Maksimalaus dujų kiekio nustatymo varžtas 4 Minimalaus dujų kiekio nustatymo varžtas 84 Variklis 88 Trieigis vožtuvas 0 Kontrolinis langelis 0 Pakabinamasis antdėklas. Išmetamųjų dujų vamzdis. Degimui naudojamo oro įsiurbimo vamzdis Ventiliatorius 8 Diferencialinio oro slėgio jungiklis 95 Įrenginio tipo lentelė 355 Plokštelinis šilumokaitis 3. Išleidimo čiaupo nutekėjimo anga 43 Srauto matuoklis (turbina) 48 Tipo lentelė 70 3 (007/0) 9

10 Duomenys apie prietaisą 3.9 Įrenginio sandara ZSC Pav. 4 3 Matavimo antaglis (purkštuko slėgis) 4 Heatronic 3 Šilumokaičio temperatūros ribotuvas 7 Prijungtų dujų slėgio matavimo antgalis 8. Manometras 5 Apsauginis vožtuvas (šildymo kontūras) 8 Šildymo siurblys 8. Siurblio greičių jungiklis 0 Išsiplėtimo indas 7 Automatinis oro išleidimo vožtuvas 9 Degiklis su purkštukais 3 Liepsnos kontrolės elektrodas 33 Uždegimo elektrodas 3 Temperatūros jutiklis ištekančiame sraute 39 Srauto krypties apsauga 43 Į šildymo sistemą ištekantis srautas O 5 Dujų armatūra 3 Maksimalaus dujų kiekio nustatymo varžtas 4 Minimalaus dujų kiekio nustatymo varžtas 7 Į baką ištekantis srautas 7 Iš bako grįžtantis srautas 84 Variklis 88 Trieigis vožtuvas 0 Kontrolinis langelis 0 Pakabinamasis antdėklas. Išmetamųjų dujų vamzdis. Degimui naudojamo oro įsiurbimo vamzdis Ventiliatorius 8 Diferencialinio oro slėgio jungiklis 95 Įrenginio tipo lentelė 3. Išleidimo čiaupo nutekėjimo anga 48 Tipo lentelė (007/0)

11 Duomenys apie prietaisą 3.0 Elektros laidų montavimas + ST9 35 ZWC LR Ls ST0 N L M ST5 M ST ST5 39 ST8 ST5 + ST9 35 ST5 A F A F ST7 M 84 ZSC 43 5 ST7 M V 9V/5 V 30V/AC ST Pav O 4. Uždegimo transformatorius Šilumokaičio temperatūros ribotuvas.3 Karšto vandens temperatūros jutiklis (ZWC) 8 Šildymo siurblys 3 Liepsnos kontrolės elektrodas 33 Uždegimo elektrodas 3 Temperatūros jutiklis ištekančiame sraute 5 Magnetinis vožtuvas 5. Magnetinis vožtuvas 5 Dujų armatūra 8 Reguliavimo magnetas 84 Trieigio vožtuvo variklis 35 Įjungimo/išjungimo mygtukas 3 Į šildymo sistemą ištekančio srauto temperatūros reguliatorius 5 Saugiklis T,5 A, AC 30 V 53 Transformatorius Trumpiklis Ventiliatorius 8 Diferencialinio oro slėgio jungiklis 300 Kodavimo kištukas 30 Apsauginio įtaiso jungtis 303 Bako temperatūros jutiklio NTC jungtis (ZSC) 30 Karšto vandens temperatūros reguliatorius 3 Saugiklis T, A, DC 4 V 33 Saugiklis T 0,5 A, DC 5 V 35 Jungtis reguliatoriui (EMS-BUS magistralė) ir lauko temperatūros jutikliui 39 Bako termostato jungtis arba išorinis temperatūros ribotuvas 38 Jungtis AC 30 V 38. Trumpiklis 43 Srauto matuoklis (turbina) (ZWC) 48 Cirkuliacinio siurblio jungtis (gamyklinis standartas) 43 Bako temperatūros jutiklis NTC (ZSC, priedas) 43 Diagnostinė sąsaja 70 3 (007/0)

12 Duomenys apie prietaisą 3. Techniniai duomenys Galia Vienetai ZSC/ZWC 4 MFA ZSC/ZWC 8 MFA ZSC/ZWC 35 MFA Gamtinės dujos Suskystints dujos Gamtinės dujos Suskystintos dujos Gamtinės dujos Sus-- kystintos dujos Maksimali vardinė šiluminė galia kw 4,0 4,0 8, 8, 34,9 33,4 Maksimali vardinė šiluminė apkrova kw,7,7 3,3 3,3 38,3 3,7 Minimali vardinė šiluminė galia kw 7,3 7,3 8, 8, 0, 0, Minimali vardinė šiluminė apkrova kw 8,4 8,4 9,8 9,8,, Karšto vandens maksimali vardinė šiluminė galia kw 4,0 4,0 8, 8, 34,9 33,4 Karšto vandens maksimlai vardinė šiluminė apkrova kw,7,7 3,3 3,3 38,3 3,7 Karšto vandens minimali vardinė šiluminė galia kw 7,3 7,3 8, 8, 0, 0, Karšto vandens minimali vardinė šiluminė apkrova kw 8,4 8,4 9,8 9,8,, Naudingumo koeficiento klasė ** ** ** ** ** ** Dujų prijungimo vertė Gamtinės dujos H (H is = 9,5 kwh/m 3 ) m 3 /val.,8-3, 4,0 - Suskystintos dujos (H i =,9 kwh/kg) kg/h -,0 -,4 -,9 Leistinas dujų prijungimo srauto slėgis Gamtinės dujos H mbar Suskystintos dujos (butanas/ propanas) mbar / / /37 Išsiplėtimo indas Preliminarus slėgis bar 0,5 0,5 0,5 0,5 0,75 0,75 Bendroji talpa l ,5 0,5 Karštas vanduo (ZWC) Maksimalus karšto vandens kiekis ΔT = 50 K l/min,9,9 8, 8, 0,0 9, Maksimalus karšto vandens kiekis ΔT = 30 K l/min,5,5 3,4 3,4,7,0 Maksimalus karšto vandens kiekis ΔT = 0 K l/min 7, 7, 0, 0, 5,0 3,9 Karšto vandens komforto klasė pagal EN 303 *** *** *** *** *** *** Ištekančio vandens temperatūra C Maksimalus leistinas karšto vandens slėgis bar 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Minimalus slėgis bar 0, 0, 0, 0, 0, 0, Specifinis srautas pagal EN 5 l/min,, 3,4 3,4 5,9 5, Lent (007/0)

13 Duomenys apie prietaisą Galia Vienetai ZSC/ZWC 4 MFA ZSC/ZWC 8 MFA ZSC/ZWC 35 MFA Išmetamųjų dujų vertės Išmetamųjų dujų temperatūra, esant maksimaliai vardinei šiluminei apkrovai C Išmetamųjų dujų temperatūra, esant minimaliai vardinei šiluminei apkrovai C Išmetamųjų dujų masės srautas, esant maksimaliai vardinei šiluminei galiai g/s 7,5 7,5 9,4 9, 0,5 9,9 Išmetamųjų dujų masės srautas, esant minimaliai vardinei šiluminei galiai g/s,5,0 7,4 9, 8,8 9,3 CO, esant maksimaliai vardinei šiluminei apkrovai %,4-,9,5-7,0, -,9 7,-7,5 7,0-7,5 8,-8,5 CO, esant minimaliai vardinei šiluminei apkrovai %,5-,9,8-3,,0-,4,0-,4, -,,-,8 NO x klasė pagal EN NO x mg/kwh Išmetamųjų dujų sistemos priedų prijungimas 0/00 0/00 0/00 0/00 0/00 0/00 Bendrieji nurodymai Elektros įtampa AC... V Dažnis Hz Maksimali vartojama galia W Maksimalus triukšmo lygis db(a) 3,0 3,0 3,0 3,0 38,0 38,0 Minimalus triukšmo lygis db(a) 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 Saugos klasė IP X4D X4D X4D X4D X4D X4D patikrinta pagal EN Maksimali ištekančio srauto temperatūra C Maksimalus leistinas darbinis slėgis (šildymas) bar 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 Leistina aplinkos temperatūra C Vardinė talpa (šildymas) l 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 Svoris (be pakuotės) (ZWC/ZSC) kg 4,9/4,4 4,9/4,4 44,5/43,0 44,5/43,0 47,7/4, 47,7/4, Svoris (be gaubto) (ZWC/ZSC) kg 3,4/34,9 3,4/34,9 37,5/3,0 37,5/3,0 40,/38,7 40,/38,7 Lent. 5 Gamtinės dujos Suskystints dujos Gamtinės dujos Suskystintos dujos Gamtinės dujos Sus-- kystintos dujos 70 3 (007/0) 3

14 Teisės aktai 4 Teisės aktai Laikykitės toliau pateiktų direktyvų ir teisės aktų: Šalies statybų kodeksas Įgaliotos dujų tiekimo įmonės nurodymai EnEG (energijos taupymo įstatymas) EnEV (normatyvinis dokumentas dėl energiją taupančios šilumos apsaugos ir energiją taupančios techninės įrangos pastatuose) Šildymo patalpų direktyvos arba federacinių žemių statybos kodeksas, direktyvos dėl centrinių šildymo patalpų ir jų kuro patalpų įrengimo DVGW, Darbo lapas G 00, TRGI (techninės dujų įrangos taisyklės) Darbo lapas G 70, (dujinių prietaisų įrengimas patalpose su mechanine vėdinimo įranga) TRF 99 (techninės suskystintų dujų taisyklės) DIN standartai, Beuth-Verlag GmbH - Burggrafenstraße Berlin DIN 988, TRWI (techninės sanitarinio vandens įrengimo taisyklės) DIN 4708 (centrinės vandens šildymo sistemos) DIN 4807 (išsiplėtimo indai) DIN EN 88 (šildymo sistemos pastatuose) DIN VDE 000, 70 dalis (stiprios srovės įrenginių su vardine įtampa iki 000 V įrengimas, patalpos su vonia arba dušu) (007/0)

15 Prijungimas 5 Prijungimas Pavojus: Sprogimas! B Prieš pradėdami dirbti su dujų sistemos dalimis, visuomet užsukite dujų čiaupą. Įrengimo, prijungimo prie elektros srovės, dujų bei išmetamųjų dujų prijungimo ir pradinės eksploatacijos darbus leidžiama atlikti tik dujų arba energijos tiekimo įmonės įgaliotai specializuotai firmai. 5. Svarbūs nurodymai Įrenginių vandens talpa yra mažesnė nei 0 litrų ir atitinka potvarkio dėl garinių katilų grupę. Todėl konstrukcijos leidimas nereikalingas. B Prieš montuodami, pasitarkite su dujų tiekimo ir išmetamųjų dujų sistemų įmonių specialistais. Atviros šildymo sistemos Atviras šildymo sistemas pertvarkykite į uždaras sistemas. Gravitacinės šildymo sistemos Naudodami hidraulinį indą su dumblo nusodintuvu, įrenginį prijunkite prie esamo vamzdžių tinklo. Cinkuoti radiatoriai ir vamzdynai Siekdami išvengti dujų susidarymo, nenaudokite cinkuotų radiatorių ir vamzdynų. Pagal patalpos temperatūrą valdančio reguliatoriaus naudojimas Atskaitos patalpoje esančiame radiatoriuje nesumontuokite termostatinio radiatoriaus vožtuvo. Apsaugos nuo korozijos priemonės Leistinos šios apsaugos nuo korozijos priemonės: Pavadinimas Cillit HS Combi 0,5 % Copal % Nalco % Varidos KK 0,5 % Varidos AP - % Varidos + - % Sentinel X 00, % Lent. 7 Koncentracija Sandarinimo priemonės Iš patirties galime užtikrinti, kad dėdami sandarinimo priemonių į šildymo sistemos vandenį, neišvengsite problemų (nuosėdos šilumokaityje). Todėl nerekomenduojame naudoti sandarinimo priemonių. Srauto keliamas triukšmas Siekdami išvengti srauto keliamo triukšmo, įrenkite reguliuojamąjį apvedimo vožtuvą arba, esant dvivamzdžiam šildymui, tolimiausiame radiatoriuje sumontuokite trieigį vožtuvą. Cirkuliacinis siurblys Naudojamas cirkuliacinis siurblys (gamyklinis standartas) privalo turėti šias prijungimo vertes: 30 V AC, 0,45 A, cos ϕ = 0,99. Apsaugos nuo užšalimo priemonės Leistinos šios apsaugos nuo užšalimo priemonės: Pavadinimas Koncentracija Glythermin NF 0 - % Antifrogen N 0-40 % Varidos FSK - 55 % Tyfocor L 5-80 % Lent (007/0) 5

16 Prijungimas 5. Įrengimo vietos pasirinkimas Reikalavimai įrengimo vietai Įrenginys tinkamas montuoti tik vidinėse patalpose. Vadovaukitės DVGW-TRGI ir suskystintų dujų įrenginiams skirto TRF naujausiu leidimu. B Įrenginys priklauso nuo patalpos oro, todėl įrengimo patalpoje arba spintoje nereikalingas atskiras degimui naudojamo oro tiekimas. B Laikykitės šalyje galiojančių nurodymų. B Vadovaukitės išmetamųjų dujų sistemos priedų montavimo instrukcijomis, ypač atkreipdami dėmesį į minimalius jų montavimo matmenis. B Jei įrenginį montuojate vonios arba dušo kambaryje, pasirūpinkite, kad iš vonios arba dušo nebūtų pasiekiamas joks įrenginio jungiklis ar reguliatorius. Jei įrenginį montuojate spintoje: B Atkreipkite dėmesį į vėdinimo angas ir atstumus. 35cm Degimui naudojamas oras Siekdami išvengti korozijos, degimui naudojamame ore negali būti agresyvių medžiagų. Koroziją sukeliančiomis medžiagomis laikomi halogeninti angliavandeniliai, kuriuose esama chloro ir fluoro junginių. Šių medžiagų gali būti pvz., tirpikliuose, dažuose, klijuose, suslėgtosiose dujose ir valikliuose. Paviršiaus temperatūra Maksimali įrenginio paviršiaus temperatūra yra žemesnė nei 85 C. Todėl pagal TRGI ir TRF ypatingos degių montavimo medžiagų ir montavimo įrengimų apsaugos priemonės yra nebūtinos. Atkreipkite dėmesį į nesutampančius atitinkamų federacinių žemių teisės aktus. Suskystintų dujų įranga žemiau žemės lygio Įrenginys atitinka TRF 99, 7.7 skyriaus reikalavimus, keliamus montuojant jį žemiau žemės lygio. Rekomenduojame sumontuoti magnetinį vožtuvą ir prijungti prie IUM. Taip suskystintos dujos bus tiekiamos tik tuomet, kai reikės daugiau šilumos cm Pav. Vėdinimo angos, įrenginį montuojant spintoje 70 3 (007/0)

17 (95,8)ZC/ZSC/ZWC..-3MFA (,7)ZWE..-5MFA (5)ZC/ZSC/ZWC..-3MFK Prijungimas 5.3 Kaiščių ir tvirtinamųjų kablių montavimas Atsargiai: Niekuomet įrenginio neneškite ant Heatronic arba neatremkite į jį. B Laikydamiesi nurodymų, nuimkite pakuotę. Tvirtinimas ant sienos B Speciali sienos apsauga nereikalinga. Siena turi būti lygi ir atlaikyti įrenginio svorį. B Prie brošiūros pridėtą montavimo šabloną pritvirtinkite ant sienos, iš šonų išlaikydami minimalius 0 mm atstumus ( pav.). B Vadovaudamiesi montavimo šablonu, išgręžkite skyles tvirtinamiesiems kabliams (Ø 8 mm) ir jungiamajai montavimo plokštei. B Jei reikia, sienoje padarykite skylę išmetamųjų dujų sistemos priedams. 0 (Ø 0/00) SB 40 (Page length / Sayfa olcuso) Pav. 8 Vamzdžių prijungimas 43 Į šildymo sistemą ištekantis srautas 47 Iš šildymo sistemos grįžtantis srautas Jungiamoji įmova R 3/4 dujoms (sumontuota) 4 ZWA: jungtis R / karštam vandeniui ZSA: į baką ištekantis srautas 73 ZWA: šalto vandens uždaromasis vožtuvas ZSA: iš bako grįžtantis srautas SB Ø 0/00 (40) 30 ± Būtinai atkreipkite dėmesį į tai, kad vamzdžiai prie pat prietaiso nebūtų pernelyg suspausti vamzdžių veržtuvais ir, kad suveržimams netektų per didelis krūvis. 4 (0) (77,) 743, ± MT-ZC/ZSC/ZWC..-3MFK/ZWE..-5MFK (77,) (77,) MT-ZC/ZSC/ZWC..-3MFA/ZWE..-5MFA (798,) (Page length / Sayfa olcuso) (0,3)ZWE..-5MFK O (7,5) (7,5) A B C D 5 ± 0,5 5 ± 0,5 30 ± 0,5 30 ± 0,5 E (00/08) Pav. 7 Montavimo šablonas B Nuimkite montavimo šabloną. B Sumontuokite pristatytus tvirtinamuosius kablius su kaiščiais. B Jungiamąją montavimo plokštę sumontuokite, naudodami pridėtas tvirtinimo detales (007/0) 7

18 Prijungimas 5.4 Įrenginio montavimas Atsargiai: Vamzdyne susidariusios nuosėdos gali pažeisti įrenginį. B Siekdami pašalinti nuosėdas, praplaukite vamzdynus. B Nuimkite ant vamzdžių esančius apsauginius gaubtelius. Įrenginio tvirtinimas B Įrenginį užkabinkite dviejų kablių () ant sienos. Gaubto nuėmimas Gaubtas užfiksuojamas dviem varžtais, kad, nesant reikalui, nebūtų galima jo nuimti (elektros sauga). B Visuomet užfiksuokite gaubtą šiais dviem varžtais. B Atsukite du apsauginius varžtus, esančius įrenginio apatinėje pusėje. B Gaubtą truktelėkite į priekį, pakelkite į viršų ir nuimkite.. Pav. 0 Įrenginio užkabinimas Kabliai O Dangtelio montavimas B Gumines detales (() ir (), komplektacija) įstatykite po valdymo pultu. Guminę detalę () sumontuokite jos neįverždami. B Dangtelio dešinėje esantį kaištį (3) įstumkite į guminę detalę (). B Atidarykite dangtelį (4) ir abi gumines detales tinkamai įstatykite po valdymo pultu. B Uždarykite dangtelį. Dangtelis užsifiksuoja. 3 4 min.. Pav. Dangtelio montavimas O Pav O, Guminė detalė 3 Dangtelyje esantis kaištis 4 Dangtelis (007/0)

19 Prijungimas B Norėdami atidaryti dangtelį, spustelėkite dangtelio viršuje per vidurį ir vėl atleiskite. Dangtelis atsidaro R Pav. Išmetamųjų dujų sistema B Tinkamą droselio diską su tarpikliu uždėkite ant antgalio išmetamųjų dujų sistemai prijungti. B Užmaukite išmetamųjų dujų sistemos priedą ir tvirtai priveržkite kartu su droselio disku. Išsamesnės informacijos apie montavimą ieškokite atitinkamoje išmetamųjų dujų sistemos priedo instrukcijoje. 4 3 Pav. 3 Išmetamųjų dujų sistemos priedo tvirtinimas Droselio diskas (pagal šalį) Tarpiklis 3 Išmetamųjų dujų sistemos priedas/adapteris 4 Varžtai O 70 3 (007/0) 9

20 Prijungimas 5.5 Vamzdynų montavimas Verždami jungiamuosius įrenginio vamzdžius, nepersukite jų. B Vadovaudamiesi DVGW-TRGI (gamtinės dujos) ir TRF (suskystintos dujos), nustatykite vidinį dujų tiekimo vamzdžio skersmenį. B Visi vamzdžių sujungimai šildymo sistemoje turi būti pritaikyti 3 bar slėgiui, o karšto vandens kontūre 0 bar slėgiui. B Sumontuokite techninės priežiūros čiaupus ) bei dujų čiaupą ) arba membraninį vožtuvą ). B Naudodami S vamzdžius (priedas), hidraulines įrenginio jungtis sujunkite su jungiamosios montavimo plokštės jungtimis. B Siekdami užpildyti ir išleisti sistemą, žemiausioje vietoje sumontuokite užpildymo ir išleidimo čiaupą. B Aukščiausioje vietoje sumontuokite oro išleidimo vožtuvą. R 3 / 4 R / R 3 / 4 R / R 3 / 4 Įrenginys ZSC/ZWC ZSC/ZWC ZSC/ZWC Lent Jungčių patikra A [mm] Vandens jungtys B Atsukite šildymo ištekančio ir grįžtančio srautų techninės priežiūros čiaupus ir užpildykite šildymo sistemą. B Patikrinkite, ar visi sujungimai yra sandarūs (bandomasis slėgis: maks.,5 bar manometre). B Jei naudojate ZWC įrenginius, atidarykite šalto vandens uždaromąjį vožtuvą ir pripildykite karšto vandens kontūrą (bandomasis slėgis: maks. 0 bar). B Patikrinkite, ar sandarios visos išardomosios vietos. Dujotiekis B Siekdami apsaugoti dujų armatūrą nuo viršslėgio daromos žalos (maks. slėgis 50 mbar), užsukite dujų čiaupą. B Patikrinkite dujotiekį. B Sumažinkite slėgį. 5.7 Kiti atvejai A ZSC įrenginių naudojimas be karšto vandens bako Jei ZSC įrenginius naudojate be karšto vandens bako, bako jungtis užaklinkite, naudodami priedą B Ant šalto ir karšto vandens jungčių sumontuokite gaubtelius O Pav. 4 Prijungimo matmenys ) Priedai (007/0)

21 Prijungimas prie elektros tinklo Prijungimas prie elektros tinklo Pavojus: Galite gauti elektros smūgį! B Prieš pradėdami dirbti su elektros sistemos dalimis, jungtis atjunkite nuo įtampos (saugiklis, LS jungiklis). Visi įrenginio reguliavimo, valdymo bei apsauginiai prietaisai yra sumontuoti, patikrinti ir parengti naudoti.. Maitinimo kabelio prijungimas Įrenginys pristatomas su kabeliu ir kištuku, skirtu prijungti prie elektros srovės (tinka tik 3 saugos zonai). B Vadovaudamiesi VDE teisės aktais 000 ir vietinio EVUs specialiaisiais teisės aktais (TAB), pasirūpinkite apsaugos priemonėmis. B Prie elektros tinklo prijunkite, naudodami skiriamąjį įtaisą su min. 3 mm tarpkontakčiu (pvz., saugikliai, LS jungiklis). B Pagal VDE ąją dalį įrenginį prijunkite, naudodami skiriamąjį įtaisą su min. 3 mm tarpkontakčiu (pvz., saugikliai, LS jungiklis). Draudžiama prijungti kitus vartotojus. Dvifazis tinklas B Siekdami, kad jonizacijos srovė būtų pakankama, tarp N laidininko ir apsauginio laidininko jungties įmontuokite rezistorių (užsakymo Nr ). -arba- B Naudokite skiriamąjį transformatorių (užsakymo Nr ). -arba- B Naudokite HT3 Ioni (užsakymo Nr ).. Jungimai prie Heatronic Įrenginį galima naudoti tik su vienu Junkers reguliatoriumi... Heatronic atidarymas Siekdami prijungti elektrines jungtis, nuleiskite Heatronic ir atidarykite jį iš jungčių pusės. B Nuimkite gaubtą ( 8 psl.). B Nuimkite varžtą ir į apačią nuleiskite Heatronic. Pav. 5 B Nuimkite tris varžtus, nukabinkite kabelį ir nuimkite dangtį.. eco O O Pav. Atsargiai: Ištekantis vanduo gali pažeisti Heatronic. B Prieš pradėdami dirbti su vandens sistemos dalimis, uždenkite Heatronic (007/0)

22 Prijungimas prie elektros tinklo B Siekdami apsaugoti nuo apliejimo vandeniu (IP), apsaugas nuo laidų ištraukimo visuomet izoliuokite, atsižvelgdami į kabelio skersmenį...3 Skaitmeninio reguliatoriaus/ems-bus magistralės reguliatoriaus prijungimas B Naudokite laidus, kurių skerspjūviai yra tokie: Laido ilgis Skerspjūvis m 0,40 mm 00 m 0,50 mm 50 m 0,75 mm R 00 m,00 mm Pav m,50 mm B Kabelį praverkite per apsaugą nuo laidų ištraukimo ir atitinkamai prijunkite. B Kabelį užfiksuokite apsauga nuo laidų ištraukimo V įj./išj. reguliatoriaus prijungimas Reguliatorius turi būti tinkamas maitinimo įtampai (iš šildymo įrenginio) ir negali turėti savo įžeminimo jungties. Lent. 9 B Apsaugas nuo laidų ištraukimo izoliuokite, atsižvelgdami į kabelio skersmenį. B Kabelį praverkite per apsaugą nuo laidų ištraukimo ir prijunkite prie ST9 esančių ir 7 gnybtų. B Kabelį užfiksuokite apsauga nuo laidų ištraukimo. B Apsaugas nuo laidų ištraukimo izoliuokite, atsižvelgdami į kabelio skersmenį. B Kabelį praverkite per apsaugą nuo laidų ištraukimo ir prijunkite reguliatorių prie ST0, kaip aprašyta toliau: L prie L S S prie L R B Kabelį užfiksuokite apsauga nuo laidų ištraukimo. 7 ST O Pav. 9 Reguliatoriaus prijungimas LR LS ST O Pav. 8 Prijungimas (30 V AC, pašalinkite trumpiklį tarp L S ir L R ) 70 3 (007/0)

23 Prijungimas prie elektros tinklo..4 Lauko temperatūros jutiklio prijungimas B Naudokite laidus, kurių skerspjūviai yra tokie:..5 4 V reguliatoriaus prijungimas B Naudokite laidus, kurių skerspjūviai yra tokie: Laido ilgis Skerspjūvis 0 m 0,75 -,5 mm 30 m,0 -,5 mm > 30 m,5 mm Lent. 0 B Apsaugas nuo laidų ištraukimo izoliuokite, atsižvelgdami į kabelio skersmenį. B Lauko temperatūros jutiklio kabelį praverkite per apsaugą nuo laidų ištraukimo ir prijunkite prie ST9 esančių gnybtų A ( gnybtas) ir F ( gnybtas). B Kabelį užfiksuokite apsauga nuo laidų ištraukimo. Laido ilgis Skerspjūvis 0 m 0,75 -,5 mm 30 m,0 -,5 mm > 30 m,5 mm Lent. B Apsaugas nuo laidų ištraukimo izoliuokite, atsižvelgdami į kabelio skersmenį. B Jungiamąjį kabelį praverkite per apsaugą nuo laidų ištraukimo ir prijunkite prie ST9 esančių, ir 4 gnybtų. B Kabelį užfiksuokite apsauga nuo laidų ištraukimo. F A ST9 4 ST O Pav. 0 Lauko temperatūros jutiklio prijungimas Naudokite tik patikrintą lauko temperatūros jutiklį (pvz., užsakymo Nr.: ). Pav. 4 V reguliatoriaus prijungimas O 70 3 (007/0) 3

24 Prijungimas prie elektros tinklo.. Bako prijungimas Netiesiogiai šildomas bakas su bako temperatūros jutikliu (NTC) Junkers bakai su bakų temperatūros jutikliais prijungiami tiesiai prie įrenginio valdymo plokštės. Kabelis su kištuku pridėtas prie bako. B Pašalinkite plastmasinį liežuvėlį. B Įdėkite bako temperatūros jutiklio kabelį. B Kištuką įkiškite į valdymo plokštę (ST5). Netiesiogiai šildomas bakas su termostatu B Apsaugas nuo laidų ištraukimo izoliuokite, atsižvelgdami į kabelio skersmenį. B Kabelį praverkite per apsaugą nuo laidų ištraukimo ir prijunkite bako termostatą prie ST8, kaip aprašyta toliau: L prie S prie 3 B Kabelį užfiksuokite apsauga nuo laidų ištraukimo. F A ST5 3 ST O Pav. Bako temperatūros jutiklio prijungimas (NTC) Pav. 3 Bako termostato prijungimas O (007/0)

25 Prijungimas prie elektros tinklo..7 Cirkuliacinio siurblio prijungimas Siekdami apsaugoti nuo apliejimo vandeniu (IP), kabelį visuomet praverkite pro kabelio įvadą, kurio anga sutampa su kabelio skersmeniu. Tinka šie kabelių tipai: NYM-I 3 x,5 mm HO5VV-F 3 x 0,75 mm (ne prie pat vonios ar dušo; ir zonos pagal VDE 000, 70 dalį) HO5VV-F 3 x,0 mm (ne prie pat vonios ar dušo; ir zonos pagal VDE 000, 70 dalį). B Apsaugas nuo laidų ištraukimo izoliuokite, atsižvelgdami į kabelio skersmenį. B Kabelį praverkite per apsaugą nuo laidų ištraukimo ir prijunkite cirkuliacinį siurblį prie ST5, kaip aprašyta toliau: L prie L Z N prie N Z Įžeminimo jungtis (žalias arba žaliai geltonas laidas). B Maitinimo įtampos kabelį užfiksuokite apsauga nuo laidų ištraukimo. Įžeminimo laidas turi būti laisvesnis, tuo tarpu kiti laidai įveržti...8 Maitinimo kabelio pakeitimas Siekdami apsaugoti nuo apliejimo vandeniu (IP), kabelį visuomet praverkite pro kabelio įvadą, kurio anga sutampa su kabelio skersmeniu. Tinka šie kabelių tipai: NYM-I 3 x,5 mm HO5VV-F 3 x 0,75 mm (ne prie pat vonios ar dušo; ir zonos pagal VDE 000, 70 dalį) HO5VV-F 3 x,0 mm (ne prie pat vonios ar dušo; ir zonos pagal VDE 000, 70 dalį). B Apsaugas nuo laidų ištraukimo izoliuokite, atsižvelgdami į kabelio skersmenį. B Kabelį praverkite per apsaugą nuo laidų ištraukimo ir prijunkite, kaip aprašyta toliau: Jungtis ST0, gnybtas L (raudonas arba rudas laidas) Jungtis ST0, gnybtas N (mėlynas laidas) Įžeminimo jungtis (žalias arba žaliai geltonas laidas). B Maitinimo įtampos kabelį užfiksuokite apsauga nuo laidų ištraukimo. Įžeminimo laidas turi būti laisvesnis, tuo tarpu kiti laidai įveržti. ST5 N L ST O O Pav. 5 Maitinimo įtampos jungtis ST0 Pav. 4 Cirkuliacinio siurblio prijungimas 70 3 (007/0) 5

26 Įjungimas 7 Įjungimas eco reset O Pav. ZWC Manometras 5 Apsauginis vožtuvas (šildymo kontūras) 7 Automatinis oro išleidimo vožtuvas 38 Užpildymo įtaisas (ZWC) Mygtukas Reset 35 Įjungimo/išjungimo mygtukas 3 Į šildymo sistemą ištekančio srauto temperatūros reguliatorius 70 Techninės priežiūros čiaupai ištekančiame ir grįžtančiame srautuose 7 Karšto vandens prijungimas 7 Dujų čiaupas (užsuktas) 73 Šalto vandens uždaromasis vožtuvas (ZWC) 95 Įrenginio tipo lentelė 30 Karšto vandens temperatūros reguliatorius 37 Ekranas 33 Degiklio veikimo kontrolinė lemputė 35 Kaminkrėčio mygtukas 3 Techninės priežiūros mygtukas 37 ZWC: mygtukas Eco, techninės priežiūros funkcijos į viršų ZSC: techninės priežiūros funkcijos į viršų 47 Atostogų režimo mygtukas, techninės priežiūros funkcijos į apačią 800 Veikimo indikatoriaus lemputė 70 3 (007/0)

27 Įjungimas 7. Prieš eksploatacijos pradžią Įspėjimas: Be vandens atliekamos pradinės eksploatacijos metu galite sugadinti įrenginį! B Nenaudokite įrenginio be vandens. B Preliminarų išsiplėtimo indo slėgį nustatykite pagal statinį šildymo sistemos aukštį ( 3 psl.). B Atidarykite radiatorių vožtuvus. B Atsukite techninės priežiūros čiaupus (70), šildymo sistemą užpildykite - bar slėgiu (naudojant ZWC pripildykite per įmontuotą užpildymo įtaisą, 38 poz.) ir užsukite pildymo čiaupą. B Nuorinkite radiatorius. B Šildymo sistemą dar kartą užpildykite - bar slėgiu. B Atidarykite automatinį šildymo kontūro oro išleidimo vožtuvą (7) (ir palikite atvirą). B Atidarykite šalto vandens uždaromąjį vožtuvą (73) (ZWC). B Patikrinkite, ar tipo lentelėje nurodyta dujų rūšis yra tokia pati, kaip ir prijungtų dujų rūšis. Pagal TRGI 98, 8. skyrių vardinės šiluminės apkrovos nustatyti nereikia. B Atsukite dujų čiaupą (7). 7. Įrenginio įjungimas/išjungimas Įjungimas B Įrenginį įjunkite įjungimo/išjungimo mygtuku. Užsidega mėlyna veikimo indikatoriaus lemputė ir ekrane rodoma ištekančio srauto temperatūra. 7.3 Šildymo įjungimas Ištekančio srauto temperatūrą galite nustatyti tarp 40 C ir 88 C. B Maksimalią ištekančio srauto temperatūrą šildymo sistemai pritaikysite, pasitelkdami ištekančio srauto temperatūros reguliatorių : Grindų šildymas: pvz., padėtis (apie 49 C) Žemos temperatūros šildymas: 5 padėtis (apie 74 C) Šildymas ištekančio srauto temperatūroms iki 88 C: padėtis Pav. 8 Šildydami grindis, atkreipkite dėmesį į maksimalią leidžiamą ištekančio srauto temperatūrą. Šildydami grindis, naudokite maišytuvą taip išvengsite kondensacijos šildymo įrenginyje. Pradėjus veikti degikliui, užsidega žalia kontrolinė lemputė. Padėtis min 3 4 e reset eco O Ištekančio srauto temperatūra apie 40 C apie 49 C Pav. 7! " # $ = N Išjungimas B Įrenginį išjunkite įjungimo/išjungimo mygtuku. Veikimo indikatoriaus lemputė užgęsta. B Jei įrenginio nenaudosite ilgesnį laiką, pasirūpinkite apsauga nuo užšalimo ( skyrius 7.9). $ % $ $ $ # 4 3 apie 58 C 4 apie 5 C 5 apie 74 C apie 84 C apie 88 C Lent (007/0) 7

28 Įjungimas 7.4 Šildymo reguliavimas Vadovaukitės naudojamo šildymo reguliatoriaus naudojimo instrukcija. Ten bus paaiškinta, B kaip galite nustatyti darbo režimą ir šildymo kreivę, naudojant pagal lauko temperatūrą valdantį reguliatorių, B kaip galite nustatyti patalpos temperatūrą, B kaip ekonomiškai šildyti ir taupyti energiją. 7. ZSC įrenginiai karšto vandens temperatūros nustatymas Terminė dezinfekcija pagal pagrindinį nustatymą automatiškai suaktyvinama vieną kartą per savaitę. Atlikę techninės priežiūros funkciją.d, galite išaktyvinti terminę dezinfekciją. Terminės dezinfekcijos suaktyvinimo būsena ekrane rodoma pakaitomis su ištekančio srauto temperatūra. Pav. 9 advance 9 h Po pradinės ekploatacijos 3 B Patikrinkite prijungtų dujų slėgį ( 4 psl.). B Užpildykite atidavimo eksploatuoti protokolą ( 57 psl.). 4 h 8 advance R Įspėjimas: Pavojus nusiplikyti! B Atlikus terminę dezinfekciją, bake esantis vanduo iki nustatytos temperatūros atvėsta tik pamažu prarasdamas šilumą. Todėl karšto vandens temperatūra kurį laiką gali būti aukštesnė nei nustatytoji vandens temperatūra. B Karšto vandens temperatūrą nustatykite karšto vandens temperatūros reguliatoriumi. Ekrane 30 sekundžių rodoma nustatyta karšto vandens temperatūra. reset e O Pav. 30 Karšto vandens temperatūros reguliatorius Karšto vandens temperatūra min. - apie 40 C apie 45 C 3 apie 49 C 4 apie 5 C e apie 5 C - maks. apie 0 C Lent (007/0)

29 Įjungimas 7.7 ZWC įrenginiai karšto vandens temperatūros nustatymas 7.7. Karšto vandens temperatūra B Karšto vandens temperatūrą nustatykite karšto vandens temperatūros reguliatoriumi. Ekrane 30 sekundžių rodoma nustatyta karšto vandens temperatūra Karšto vandens kiekis/temperatūra Vandens temperatūrą galima nustatyti nuo 40 C iki 0 C. Jei naudojamas didelis kiekis karšto vandens, karšto vandens temperatūra mažėja, kaip parodyta paveikslėlyje. Įspėjimas: Pavojus nusiplikyti! Jei naudojamas nedidelis karšto vandens kiekis (pilka zona), vanduo gali įkaisti iki 80 C! reset eco T[ C] e O 55 Pav. 3 Karšto vandens temperatūros reguliatorius Karšto vandens temperatūra min. - apie 40 C apie 45 C 3 apie 49 C 4 apie 5 C e apie 5 C - apie 0 C Lent. 4 Mygtukas eco Spustelėję mygtuką eco, kol jis dega, galite pasirinkti arba komforto, arba taupymo režimą Q[l/min] Pav C šalto vandens įtekėjimo temperatūros diagrama (ZWC ) Reguliariai kaitaliojasi įrenginio ĮJUNGIMO/IŠJUNGIMO ciklai T[ C] O Komforto režimas, mygtukas eco nedega (pagrindinis nustatymas) Įrenginys nuolat veikia pagal nustatytą temperatūrą. Todėl, naudojant karštą vandenį, gali tekti šiek tiek palaukti. Taip pat jei karštas vanduo nenaudojamas, įrenginys vis tiek įsijungia Taupymo režimas, mygtukas eco dega Sušildoma iki nustatytos temperatūros tik tada, kai naudojamas karštas vanduo. Su pranešimu apie poreikį. Greitai atsukant bei užsukant karšto vandens čiaupą, vanduo sušildomas iki nustatytos temperatūros Q[l/min] O Pav C šalto vandens įtekėjimo temperatūros diagrama (ZWC ) Reguliariai kaitaliojasi įrenginio ĮJUNGIMO/IŠJUNGIMO ciklai Pranešimas apie poreikį leidžia maksimaliai taupyti dujas ir vandenį (007/0) 9

30 Įjungimas T[ C] Apsauga nuo užšalimo Šildymo apsauga nuo užšalimo: B Šildymą palikite įjungtą. B Ištekančio srauto temperatūros reguliatorių iki galo pasukite į kairę. Kartu su šildymo siurbliu išjungiamas ir šildymas. Šilto vandens tiekimas bei šildymo reguliatoriaus taimerio maitinimo įtampa išlieka ankstesnėje būklėje. eco Q[l/min] Pav C šalto vandens įtekėjimo temperatūros diagrama (ZWC ) Reguliariai kaitaliojasi įrenginio ĮJUNGIMO/IŠJUNGIMO ciklai 7.8 Vasaros režimas (nešildoma, tik ruošiamas karštas vanduo) B Šildymą palikite įjungtą. B Ištekančio srauto temperatūros reguliatorių iki galo pasukite į kairę. Kartu su šildymo siurbliu išjungiamas ir šildymas. Palikite karšto vandens ir maitinimo įtampos padavimą šildymo prietaisui ir perjungimo laikrodžiui. 3 5 min 3 4 e eco O Pav O Įspėjimas: Šildymo sistemos užšalimo pavojus. Užtikrinama tik įrenginio apsauga nuo užšalimo. B Išjungę įrenginį, į šildymo sistemos vandenį įmaišykite apsaugos nuo užšalimo priemonių ( 5 psl.) ir ištuštinkite karšto vandens kontūrą. Tolesnius nurodymus rasite šildymo reguliatoriaus naudojimo instrukcijoje. Bako apsauga nuo užšalimo: B Karšto vandens temperatūros reguliatorių pasukite į kairę ligi pat galo. Apsauga nuo užšalimo suaktyvinama, kai bako temperatūra nukrenta žemiau nei 5 C. min 3 4 e O Pav e Įspėjimas: Šildymo sistemos užšalimo pavojus. Užtikrinama tik įrenginio apsauga nuo užšalimo. Pav. 37 min O (007/0)

31 Įjungimas 7.0 Klaviatūros blokavimas Užblokavus klaviatūrą, užblokuojamas ištekančio srauto reguliatorius, karšto vandens temperatūros reguliatorius ir visi mygtukai, išskyrus įjungimo/išjungimo mygtuką. Klaviatūros blokuotės įjungimas: B Abu mygtukus (žr. pav.) laikykite nuspaudę maždaug 5 sekundes, kol ekrane pasirodys. Pav Klaviatūros blokuotės išjungimas: B Spustelėkite abu mygtukus (žr. pav.), kol ekrane dar rodoma šildymo sistemos ištekančio srauto temperatūra. 7. Atostogų režimas Atostogų režimo įjungimas: 5 B Spauskite atostogų režimo mygtuką tol, kol jis užsidegs. Įrenginiui veikiant atostogų režimu, šildymas ir karšto vandens ruošimas išjungiami, o apsauga nuo užšalimo lieka suaktyvinta ( sk. 7.9). reset eco 3 4 e min O 7. Triktys Heatronic kontroliuoja visus saugos, reguliavimo ir valdymo komponentus. Jei eksploatacijos metu atsiranda triktis, ji parodoma ekrane. Pradeda blykčioti veikimo indikatoriaus lemputė, taip pat gali blykčioti mygtukas reset. Jei pradeda blykčioti mygtukas reset : B Nuspaudę laikykite mygtuką reset, kol ekrane pasirodys. Įrenginys vėl pradės veikti ir bus rodoma ištekančio srauto temperatūra. Jei mygtukas reset neblykčioja: B Išjunkite ir vėl įjunkite įrenginį. Įrenginys vėl pradės veikti ir bus rodoma ištekančio srauto temperatūra. Jei neįstengiate pašalinti trikties: B Kreipkitės į įgaliotą šildymo sistemų įmonę arba klientų aptarnavimo padalinį, praneškite apie triktį ir nurodykite įrenginio duomenis ( psl.). Trikčių apžvalgą rasite 54 psl. Ekrano rodmenų apžvalgą rasite 53 psl. 7.3 Apsauga nuo siurblio užsiblokavimo Ši funkcija neleidžia užsiblokuoti šildymo siurbliui po ilgesnės pertraukos. Atostogų režimo išjungimas: B Spauskite atostogų režimo mygtuką tol, kol jis užges. Įrenginys toliau veikia įprastiniu režimu pagal šildymo reguliatoriaus nustatymus. Kaskart išjungus siurblį, pradedamas matuoti laikas tam, kad po 4 valandų šildymo siurblys trumpam įsijungtų. 7.4 Terminė dezinfekcija (ZSC) Visos serijos įrenginiuose numatyta funkcija, skirta bako terminei dezinfekcijai atlikti. Kartą per savaitę bakas maždaug 35 minutėms sušildomas iki 70 C. Automatinė terminė dezinfekcija suaktyvinama jau gamykloje. Tačiau ją galite išaktyvinti ( skyrius 8..7) (007/0) 3

32 Individualūs nustatymai 8 Individualūs nustatymai 8. Mechaniniai nustatymai 8.. Išsiplėtimo indo dydžio patikra Toliau pateikta diagrama leidžia apytikriai įvertinti, ar sumontuotas išsiplėtimo indas yra pakankamo dydžio, ar reikia dar papildomo išsiplėtimo indo (ne grindų šildymui). 8.. Šildymo siurblio charakteristikos pakeitimas Šildymo siurblio apsukų skaičių galite pakeisti siurblio gnybtų dėžutėje. Pagrindinis nustatymas : 3 jungiklio padėtis H (bar) Pateikiant charakteristikas, buvo atsižvelgta į šiuos orientacinius duomenis: % hidroizoliacijos išsiplėtimo inde arba 0 % vardinio tūrio išsiplėtimo inde 0,0 0,50 0,40 Apsauginio vožtuvo darbinių slėgių skirtumas 0,5 bar, atsižvelgiant į DIN 330 Preliminarus išsiplėtimo indo slėgis atitinka statinį įrangos aukštį, naudojant šilumos generatorių 0,30 0,0 3 Maksimalus darbinis slėgis: 3 bar 0,0 tv ( C ) Q (l/h) O A B O VA ( l ) Pav. 40 Siurblio charakteristikos, naudojant ZSC , ZWC (be jungiamosios montavimo plokštės) jungiklio padėties charakteristika jungiklio padėties charakteristika 3 3 jungiklio padėties charakteristika H Likęs slėgio aukštis vamzdžių tinkle Q Cirkuliacinio vandens kiekis Nustatyta šildymo įrenginio vardinė galia Rekomenduojama jungiklio padėtis Pav. 39 min. - kw - 3 I II III IV V A B t V V A Preliminarus slėgis 0, bar Preliminarus slėgis 0,5 bar (pagrindinis nustatymas) Preliminarus slėgis 0,75 bar Preliminarus slėgis,0 bar Preliminarus slėgis, bar Išsiplėtimosi indo darbinė zona Šioje zonoje reikia didesnio išsiplėtimo indo Ištekančio srauto temperatūra Sistemos talpa litrais - 8 kw kw 3 Lent. 5 B Apribotoje zonoje: tikslus indo dydis gaunamas pagal DIN EN 88. B Jei susikirtimo taškas yra dešinėje pusėje šalia kreivės, reikia įrengti papildomą išsiplėtimo indą (007/0)

33 Individualūs nustatymai H (bar) H (bar) 0,0 0,0 0,50 0,50 0,40 0,30 0,0 3 0,40 0,30 0,0 3 0,0 0, Q (l/h) Pav. 4 Siurblio charakteristikos, naudojant ZSC , ZWC (be jungiamosios montavimo plokštės) jungiklio padėties charakteristika jungiklio padėties charakteristika 3 3 jungiklio padėties charakteristika H Likęs slėgio aukštis vamzdžių tinkle Q Cirkuliuojančio vandens kiekis O Q (l/h) Pav. 4 Siurblio charakteristikos, naudojant ZSC , ZWC (be jungiamosios montavimo plokštės) jungiklio padėties charakteristika jungiklio padėties charakteristika 3 3 jungiklio padėties charakteristika H Likęs slėgio aukštis vamzdžių tinkle Q Cirkuliuojančio vandens kiekis O Nustatyta šildymo įrenginio vardinė galia Rekomenduojama jungiklio padėtis Nustatyta šildymo įrenginio vardinė galia Rekomenduojama jungiklio padėtis min. - 8 kw kw kw 3 Lent. min. - 0 kw kw kw 3 Lent (007/0) 33

34 Individualūs nustatymai 8. Heatronic nustatymai 8.. Heatronic valdymas Heatronic padeda lengvai nustatyti ir patikrinti daugelį įrenginio funkcijų. Šiame aprašyme pateikiamos tik svarbiausios techninės priežiūros funkcijos Pav. 43 Valdymo elementų apžvalga 5 Kaminkrėčio mygtukas Techninės priežiūros mygtukas 3 Įjungimo/išjungimo mygtukas 4 Ekranas 5 ZWC: mygtukas eco, techninės priežiūros funkcijos į viršų ZSC: techninės priežiūros funkcijos į viršų Atostogų režimo mygtukas, techninės priežiūros funkcijos į apačią 7 Veikimo indikatoriaus lemputė Pakeisti nustatymai įsigalioja tik juos išsaugojus O Techninės priežiūros funkcijos pasirinkimas Techninės priežiūros funkcijos skirstomos į du lygmenis: į -ąjį lygmenį įeina techninės priežiūros funkcijos iki 7.C, į -ąjį lygmenį įeina techninės priežiūros funkcijos nuo 8.A. Norėdami iškviesti -ojo lygmens techninės priežiūros funkciją: B Nuspauskite mygtuką ir palaikykite maždaug 3 sek. (ekrane pasirodo ). Užsidegus mygtukui, atleiskite jį. Ekrane rodomas skaičius.raidė, pvz.,.a. B Mygtuką (5) arba mygtuką () ( 43 pav.) spauskite tol, kol ekrane pasirodys pageidaujama techninės priežiūros funkcija. B Spustelėkite ir atleiskite mygtuką. Atleidus, užsidega mygtukas, ekrane rodoma pasirinktos techninės funkcijos vertė. 7 min 3 4 e reset eco 4 5 Techninės priežiūros funkcija Kodas Puslapis Maksimali šildymo galia.a 3 Karšto vandens galia.b 3 Siurblio perjungimo būdas.e 37 Maksimali ištekančio srauto temperatūra Terminė dezinfekcija (ZSC) Įsijungimų/išsijungimų blokavimas.b 37.d 37 3.b 37 Perjungimų skirtumas 3.C 38 Kanalo perjungimo laikrodžio nustatymas Veikimo indikatoriaus lemputė 5.C 38 7.A 38 Lent. 8 -ojo lygmens techninės priežiūros funkcijos Norėdami iškviesti -ojo lygmens techninės priežiūros funkciją: B Nuspauskite mygtuką ir palaikykite maždaug 3 sek. (ekrane pasirodo ). Užsidegus mygtukui, atleiskite jį. B Tuo pačiu metu nuspaudę mygtuką (5) ir mygtuką () ( 43 pav.), laikykite 3 sek., (ekrane rodomas ) kol ekrane vėl bus parodytas skaičius.raidė, pvz., 8.A. B Mygtuką (5) arba mygtuką () ( 43 pav.) spauskite tol, kol ekrane pasirodys pageidaujama techninės priežiūros funkcija. B Spustelėkite ir atleiskite mygtuką. Atleidus, užsidega mygtukas, ekrane rodoma pasirinktos techninės funkcijos vertė. Techninio aptarnavimo funkcija Kodas Puslapis Karšto vandens reikalavimo suveikimo užvėlinimas (ZWC) 9.E 38 Lent. 9 -ojo lygmens techninės priežiūros funkcijos (007/0)

OBJ_DOKU fm

OBJ_DOKU fm Montavimo ir techninės priežiūros instrukcija kvalifikuotiems specialistams Sieniniai kondensaciniai dujiniai katilai CERAPURCOMFORT 6 70 63 085-00.O ZSBR 6-3 A... ZSBR 8-3 A... ZWBR 35-3 A... ZBR 35-3

Detaliau

Microsoft Word - KLOM.doc

Microsoft Word - KLOM.doc Aptarnavimo instrukcija Valdymas ir duomenų vaizdavimas Pagrindinis jungiklis Pagrindinis jungiklis yra skirtas katilo įjungimui ar išjungimui. Jis yra katilo valdymo skydelyje (pozicija 6, pav. 1). Pirmąjį

Detaliau

Microsoft Word - Tigras2New1.doc

Microsoft Word - Tigras2New1.doc 1 Gerbiamas pirkėjau, Dėkojame Jums, kad pasirinkote firmos PROTHERM dujinį pakabinamą katilą ir tapote jo savininku. Norint, kad Jūsų įsigytas katilas dirbtų optimaliai būtiną laikytis nurodymų išdėstytų

Detaliau

Techninis aprašymas RLV-KDV H tipo vožtuvas radiatoriams su integruotais termostatiniais vožtuvais užblokuojamas, su išleidimo galimybe ir integruotu

Techninis aprašymas RLV-KDV H tipo vožtuvas radiatoriams su integruotais termostatiniais vožtuvais užblokuojamas, su išleidimo galimybe ir integruotu H tipo vožtuvas radiatoriams su integruotais termostatiniais vožtuvais užblokuojamas, su išleidimo galimybe ir integruotu Taikymas Vožtuve yra integruotas slėgio perkryčio reguliatorius, užtikrinantis

Detaliau

RET2000 Elektronisis Skaitmeninis Termostatas su LCD

RET2000 Elektronisis Skaitmeninis Termostatas su LCD MAKING MODERN LIVING POSSIBLE RET2000 B/M/MS Elektroninis skaitmeninis termostatas su LCD Danfoss Heating Montavimo vadovas Norėdami gauti išsamią spausdintą šių instrukcijų versiją, skambinkite Rinkodaros

Detaliau

Microsoft Word - Awalift 80 Manual_LT.doc

Microsoft Word - Awalift 80 Manual_LT.doc Nuotekų perpumpavimo įrenginys su nešmenų atskyrimu Awalift 80 Instaliavimo ir naudojimo instrukcija Puslapis 1 / 9 Bendra informacija Nuotekų perpumpavimo įrenginiai naudojami kai nuotekų vamzdis yra

Detaliau

Lietuvos energetikos instituto

Lietuvos energetikos instituto LIETUVOS ENERGETIKOS INSTITUTO ŠILUMINIŲ ĮRENGIMŲ TYRIMO IR BANDYMŲ LABORATORIJA AKREDITAVIMO SRITIS (Lanksti sritis) 1(11) puslapis 1. Membraniniai dujų skaitikliai, kurių didžiausias debitas Q max 16

Detaliau

EHG671X.indd

EHG671X.indd AUTORIZUOTAS APTARNAVIMAS Prietaisas praėjo kokybės kontrolę gamykloje, kurios tikslas buvo įvertinti prietaiso techninę būklę ir esant reikalui sureguliuoti. Kiekvieną kartą taisant prietaisą reikia elgtis

Detaliau

Transformatorių pastočių (skirstomųjų punktų) 10 kV linijiniai narveliai

Transformatorių pastočių (skirstomųjų punktų) 10 kV linijiniai narveliai Eil. Nr. PATVIRTINTA AB LESTO 2011 m. rugpjūčio 26 d. Elektros tinklo tarnybos direktoriaus-generalinio direktoriaus pavaduotojo nurodymu Nr. 365 TRANSFORMATORIŲ PASTOČIŲ (SKIRSTOMŲJŲ PUNKTŲ) 10 kv SEMI

Detaliau

Techninis aprašymas Tolygaus valdymo pavara AME 435 Aprašymas Vožtuvo srauto reguliavimo funkciją. Srautą galima įvairiai reguliuoti nuo tiesinio iki

Techninis aprašymas Tolygaus valdymo pavara AME 435 Aprašymas Vožtuvo srauto reguliavimo funkciją. Srautą galima įvairiai reguliuoti nuo tiesinio iki Techninis aprašymas Tolygaus valdymo pavara AME 435 Aprašymas Vožtuvo srauto reguliavimo funkciją. Srautą galima įvairiai reguliuoti nuo tiesinio iki logaritminio arba atvirkščiai. Nuo svyravimų sauganti

Detaliau

Danfoss Link TM Wi-Fi Namų šildymas, valdomas nuotoliniu būdu 24/7 namų šildymo valdymas iš bet kurios vietos su Danfoss Link programėle ismanussildym

Danfoss Link TM Wi-Fi Namų šildymas, valdomas nuotoliniu būdu 24/7 namų šildymo valdymas iš bet kurios vietos su Danfoss Link programėle ismanussildym Wi-Fi Namų šildymas, valdomas nuotoliniu būdu 24/7 namų šildymo valdymas iš bet kurios vietos su Danfoss Link programėle ismanussildymas.danfoss.lt Danfoss Link Wi-Fi sistema Wi-Fi sistema leidžia: Valdyti

Detaliau

MES PAKEISIME JŪSŲ GYVENIMO KOKYBĘ ASV-P balansinis ventilis su 1.5 m impulsiniu vamzdeliu (G1/16 A) ir dreno čiaupu (G 3/4 A) Pastovus slėgio perkryt

MES PAKEISIME JŪSŲ GYVENIMO KOKYBĘ ASV-P balansinis ventilis su 1.5 m impulsiniu vamzdeliu (G1/16 A) ir dreno čiaupu (G 3/4 A) Pastovus slėgio perkryt MES PAKEISIME JŪSŲ GYVENIMO KOKYBĘ ASV-P balansinis ventilis su 1.5 m impulsiniu vamzdeliu (G1/16 A) ir dreno čiaupu (G 3/4 A) Pastovus slėgio perkrytis 0.1 bar (10 kpa) ASV-PV balansinis ventilis su m

Detaliau

OBJ_DOKU fm

OBJ_DOKU fm Žemės šilumos siurblys 6 720 64 366-3.3I 6 720 807 620 (203/03) lt Montavimo instrukcija Logatherm WPS 6K-...0K- WPS 6-...7- Kvalifikuotiems specialistams Prieš montuodami įrangą ar Turinys Turinys Simbolių

Detaliau

55 C 35 C Logatherm WPL 31 A A ++ A + A B C D E F G A + A db kw kw 64 db /2013

55 C 35 C Logatherm WPL 31 A A ++ A + A B C D E F G A + A db kw kw 64 db /2013 55 C 35 C A B C D E F G 28 30 27 28 29 31 db kw kw 64 db 2015 811/2013 A B C D E F G 2015 811/2013 Duomenys atitinka Reglamentų (ES) 811/2013 ir (ES) 813/2013 reikalavimus. Gaminio parametrai Simbolis

Detaliau

Aptarnavimo instrukcija specialistui VIESMANN Vitoligno 100-S Tipas VL1A Medžio dujų generacijos katilas iki 50 cm ilgio malkoms VITOLIGNO 100-S 5441

Aptarnavimo instrukcija specialistui VIESMANN Vitoligno 100-S Tipas VL1A Medžio dujų generacijos katilas iki 50 cm ilgio malkoms VITOLIGNO 100-S 5441 Aptarnavimo instrukcija specialistui VIESMANN Vitoligno 100-S Tipas VL1A Medžio dujų generacijos katilas iki 50 cm ilgio malkoms VITOLIGNO 100-S 7/2009 Prašome saugoti! Saugos nuorodos Saugumo nuorodos

Detaliau

Microsoft Word - BX.doc

Microsoft Word - BX.doc STUMDOMŲ KIEMO VARTŲ AUTOMATIKA 1. Automatika (BX-A / BX-B); 2. Valdymo blokas; 3. Imtuvas; 4. Galinių išjung jų atramos 5. Dantytas b gis; 6. Raktas išjung jas; 7. Lempa; 8. Antena 9. Fotoelementai 10.

Detaliau

Microsoft Word - Instrukcija OKCV.doc

Microsoft Word - Instrukcija OKCV.doc Aptarnavimo ir instaliacijos instrukcija HORIZONTALIAI MONTUOJAMI TŪRINIAI VANDENS ŠILDYTUVAI OKCEV 100 OKCV 125 OKCEV 125 OKCV 160 OKCEV 160 OKCV 180 OKCEV 180 OKCV 200 OKCEV 200 Družstevní závody Dražice

Detaliau

Individualus projektas Programa TE-PM, TE-PS, TE-SL, TEstream 4, TEstream 6, TEstream 8, TEstreamOBD 4, TEstreamOBD 6, TEstreamOBD 8 sistemų naudotoja

Individualus projektas Programa TE-PM, TE-PS, TE-SL, TEstream 4, TEstream 6, TEstream 8, TEstreamOBD 4, TEstreamOBD 6, TEstreamOBD 8 sistemų naudotoja Individualus projektas Programa TE-PM, TE-PS, TE-SL, TEstream 4, TEstream 6, TEstream 8, TEstreamOBD 4, TEstreamOBD 6, TEstreamOBD 8 sistemų naudotojams Alternatyvus valdymo pultas telefone ViPGaS programos

Detaliau

RR-GSM_IM_LT_110125

RR-GSM_IM_LT_110125 Retransliatorius RR-GSM Įrengimo instrukcija Draugystės g. 17, LT-51229 Kaunas El. p.: info@trikdis.lt www.trikdis.lt Retransliatorius RR-GSM perduoda priimtus pranešimus į centralizuoto stebėjimo pultą

Detaliau

TECEbox_2017.indd

TECEbox_2017.indd Potinkinės sistemos ĮMŪRIJAMI MODULIAI KAINYNAS 2017 ĮMŪRIJAMI MODULIAI SU SURINKTU IR PILNAI IŠBANDYTU VANDENS BAKELIU puikus sprendimas esant mūrinėms sienoms. Bakelis montuojamas nišoje. Tvirtas, patikimas,

Detaliau

LT SRC1 valdiklis TP590 Vienai patalpai skirtos rekuperacinės vėdinimo sistemos valdiklis SR700 SRHRV ventiliatorius TP600 Vienai patalpai skirtos rek

LT SRC1 valdiklis TP590 Vienai patalpai skirtos rekuperacinės vėdinimo sistemos valdiklis SR700 SRHRV ventiliatorius TP600 Vienai patalpai skirtos rek LT SRC1 valdiklis TP590 Vienai patalpai skirtos rekuperacinės vėdinimo sistemos valdiklis SR700 SRHRV ventiliatorius TP600 Vienai patalpai skirtos rekuperacinės vėdinimo sistemos ventiliatorius Gaminio

Detaliau

Microsoft Word - 30KKZ_LT.doc

Microsoft Word - 30KKZ_LT.doc LIŪTAS - 1 - Gerbiamas pirkėjau, Dėkojame Jums, kad pasirinkote firmos PROTHERM kombinuotą pastatomą kondensacinį katilą LIŪTAS 30 KKZ ir tapote jo savininku. Norint, kad Jūsų įsigytas katilas dirbtų optimaliai

Detaliau

ATV/UTV GERVĖ INSTRUKCIJA LDH3000lbs LDF3000lbs

ATV/UTV GERVĖ INSTRUKCIJA LDH3000lbs LDF3000lbs ATV/UTV GERVĖ INSTRUKCIJA LDH3000lbs LDF3000lbs Skaitydami šias instrukcijas, pamatysite Įspėjimus ir atsargumo reikalavimus. Kiekvienas pranešimas turi konkretų tikslą. Įspėjimai ir pavojaus nustatymai.

Detaliau

INW orpūtės ir oro siurbliai su šoniniu kanalu _ 1.1_Vienos pakopos 1.2_Dviejų pakopų 1.3_Aukšto slėgio Air and Vacuum Components

INW orpūtės ir oro siurbliai su šoniniu kanalu _ 1.1_Vienos pakopos 1.2_Dviejų pakopų 1.3_Aukšto slėgio Air and Vacuum Components INW orpūtės ir oro siurbliai su šoniniu kanalu _ 1.1_Vienos pakopos 1.2_Dviejų pakopų 1._Aukšto slėgio Air and Vacuum Components 1 INW orpūtės ir oro siurbliai su šoniniu kanalu _ Orpūtės / oro siurbliai

Detaliau

200_TRA_LT.cdr

200_TRA_LT.cdr 200 TRA LT NAUDOJIMO INSTRUKCIJA www.auraton.lt 2 Dėkojame, kad pirkote mūsų modernų temperatūros reguliatorių AURATON 200 TRA, kuris yra suprojektuotas ir pagamintas profesionalaus mikroprocesoriaus pagrindu.

Detaliau

UAB Utenos šilumos tinklai (šilumos tiekėjo ir (ar) karšto vandens tiekėjo pavadinimas) įm.k , PVM mokėtojo kodas LT , Pramonės g. 11

UAB Utenos šilumos tinklai (šilumos tiekėjo ir (ar) karšto vandens tiekėjo pavadinimas) įm.k , PVM mokėtojo kodas LT , Pramonės g. 11 UAB Utenos šilumos tinklai (šilumos tiekėjo ir (ar) karšto vandens tiekėjo pavadinimas) įm.k.183843314, PVM mokėtojo kodas LT838433113, Pramonės g. 11, LT-28216 Utena, tel. (8 389) 63 641, faks. (8 389)

Detaliau

Nexa serija Stūmokliniai ir hidrauliniai dozavimo siurbliai su dviguba diafragma UAB Elega, Žalgirio , Vilnius, LT 08217, Lietuva, Tel:

Nexa serija Stūmokliniai ir hidrauliniai dozavimo siurbliai su dviguba diafragma UAB Elega, Žalgirio , Vilnius, LT 08217, Lietuva, Tel: Nexa serija Stūmokliniai ir hidrauliniai dozavimo siurbliai su dviguba diafragma UAB Elega, Žalgirio 131-211, Vilnius, LT 08217, Lietuva, Tel: +370 5 2 715444; tel./faksas: +370 5 2 715445; mob. tel.:

Detaliau

Aptarnavimo instrukcija specialistui VIESMANN Vitotronic 200 Tipas WO1C Šilumos siurblio reguliatorius VITOTRONIC LT 4/2014 Prašome saugo

Aptarnavimo instrukcija specialistui VIESMANN Vitotronic 200 Tipas WO1C Šilumos siurblio reguliatorius VITOTRONIC LT 4/2014 Prašome saugo Aptarnavimo instrukcija specialistui VIESMANN Vitotronic 200 Tipas WO1C Šilumos siurblio reguliatorius VITOTRONIC 200 4/2014 Prašome saugoti! Saugos nuorodos Saugumo nuorodos Prašome tiksliai laikytis

Detaliau

AEROFLOW ELEKTRINIS RADIATORIUS Naudojimo instrukcija BENDROJI INFORMACIJA 1. Saugos nurodymai Prašome atidžiai perskaityti AeroFlow elektrinio radiat

AEROFLOW ELEKTRINIS RADIATORIUS Naudojimo instrukcija BENDROJI INFORMACIJA 1. Saugos nurodymai Prašome atidžiai perskaityti AeroFlow elektrinio radiat AEROFLOW ELEKTRINIS RADIATORIUS Naudojimo instrukcija BENDROJI INFORMACIJA 1. Saugos nurodymai Prašome atidžiai perskaityti AeroFlow elektrinio radiatoriaus informaciją, pateiktą šioje naudojimo instrukcijoje.

Detaliau

JABRA REVO WIRELESS Naudotojo Vadovas jabra.com/revowireless

JABRA REVO WIRELESS Naudotojo Vadovas jabra.com/revowireless Naudotojo Vadovas jabra.com/revowireless TURINYS 1. SVEIKI...3 2. APŽVALGA... 4 3. KAIP DĖVĖTI...5 3.1 AUKŠČIO REGULIAVIMAS 3.2 SULENKIAMI LANKSTAI 4. ĮKROVIMAS...7 4.1 BATERIJOS BŪSENA 5. PRIJUNGIMAS...

Detaliau

OBJ_DOKU fm

OBJ_DOKU fm Montavimo instrukcija Šilumos siurblys oras/vanduo 6 720 614 056-00.2D Logatherm WPL 6 A Logatherm WPL 8 A Logatherm WPL 10 A Logatherm AW C Kvalifikuotiems specialistams Prieš montuodami įrangą ar atlikdami

Detaliau

Potinkinės sistemos TECEbox Uni TECEbox Uni Kainynas 2019/2020

Potinkinės sistemos TECEbox Uni TECEbox Uni Kainynas 2019/2020 Potinkinės sistemos Kainynas 09/00 5 METŲ atsarginių dalių atsargų garantija* TECEbox MODULIS SU UNI VANDENS BAKELIU Laiko patikrintus modulius su Uni vandens bakeliais galima montuoti prie vientisos sienos,

Detaliau

Energijos taupymas Akumuliatorių naudojimo patarimai

Energijos taupymas Akumuliatorių naudojimo patarimai Energijos taupymas Akumuliatorių naudojimo patarimai Penki būdai pailginti akumuliatoriaus eksploatavimo laiką Išjungtas variklis yra iššūkis akumuliatoriui. Prietaisams ir sistemoms reikia elektros energijos,

Detaliau

Microsoft Word - ALYTAUS namo 10kV kiekiai.doc

Microsoft Word - ALYTAUS namo 10kV kiekiai.doc Poz., eil. Nr. TS Pavadinimas ir techninės charakteristikos Žymuo Mato vnt. Kiekis Papildomi duomenys 1 2 3 4 5 6 7 TS1 1. MT ĮRENGINIAI Tranzitinė modulinė transformatorinė pastotis MT-10/0,4 su vienu

Detaliau

Microsoft Word - L000056_B_draft_LT.doc

Microsoft Word - L000056_B_draft_LT.doc OPERATORIAUS INSTRUKCIJA BD ProbeTec ET lizės kaitintuvas BD ProbeTec ET pradmenų ir šildymo kaitintuvas Becton, Dickinson and Company 7 Loveton Circle Sparks, Maryland 21152 JAV 800-638-8663 BENEX Limited

Detaliau

Leica DM750 M Naudojimo instrukcija

Leica DM750 M Naudojimo instrukcija Leica DM750 M Naudojimo instrukcija Turinys Leica DM750 M surinkimas 7 Krintančios šviesos šaltinio ašies surinkimas 8 Okuliarų vamzdelių surinkimas 9 Leica EZ okuliarų vamzdelis su integruotais okuliarais

Detaliau

Installation, Operation and Maintenance Manual

Installation, Operation and Maintenance Manual Montavimo, eksploatavimo ir techninės priežiūros instrukcija D EIMAC01207-15LT Daugiakryptis oro vėsinimo aušintuvas EWAQ~G- SS (Norminis naudingumo koeficientas Standartinis triukšmas) SR (Norminis naudingumo

Detaliau

om_wilo_drainlift_s__ _02__1706_dina4_lt

om_wilo_drainlift_s__ _02__1706_dina4_lt Pioneering for You DrainLift S Montavimo ir naudojimo instrukcija 544878 Ed.0/07-06 Turinys Bendroji dalis... 5. Apie šią instrukciją... 5. Autorių teisės... 5.3 Išlyga dėl pakeitimų... 5.4 Garantija...

Detaliau

VARTOTOJO INSTRUKCIJA Daikin Altherma Žemos temperatūros "Split" šilumos siurblys

VARTOTOJO INSTRUKCIJA Daikin Altherma Žemos temperatūros Split šilumos siurblys VARTOTOJO INSTRUKCIJA Daikin Altherma Žemos temperatūros "Split" šilumos siurblys Turinys Psl. 1. Bendrieji perspėjimai dėl darbo saugos 4 1.1. Apie dokumentaciją 4 1.1.1. Simbolių ir perspėjimų reikšmė

Detaliau

Untitled

Untitled Montuotojo vadovas Geoterminis šilumos siurblys LEK IHB LT 16432 331495 Glaustas vadovas Naršymas Mygtukas Ok (patvirtinti / pasirinkti) Grįžimo mygtukas (grįžti, panaikinti, uždaryti) Valdymo rankenėlė

Detaliau

ELEKTROS ENERGETIKOS SEKTORIAUS DARBUOTOJŲ, KURIE PRIVALO BŪTI ATESTUOJAMI, SĄRAŠAS

ELEKTROS ENERGETIKOS SEKTORIAUS DARBUOTOJŲ, KURIE PRIVALO BŪTI ATESTUOJAMI, SĄRAŠAS INFORMACIJA APIE SERTIFIKAVIMO INSTITUCIJOSE IR ENERGETIKOS ĮMONĖSE ATESTUOTUS ENERGETIKOS DARBUOTOJUS (215 M.) Valstybinė energetikos inspekcija prie Energetikos ministerijos (toliau Inspekcija), vadovaudamasi

Detaliau

Montažo ir aptarnavimo instrukcija specialistui VIESMANN Vitocom 100 Tipas LAN1 Komunikacinė sąsaja nuotolinei šildymo sistemų kontrolei ir valdymui i

Montažo ir aptarnavimo instrukcija specialistui VIESMANN Vitocom 100 Tipas LAN1 Komunikacinė sąsaja nuotolinei šildymo sistemų kontrolei ir valdymui i Montažo ir aptarnavimo instrukcija specialistui VIESMANN Vitocom 100 Tipas LAN1 Komunikacinė sąsaja nuotolinei šildymo sistemų kontrolei ir valdymui internetu, skirta tokioms vartotojo sąsajoms: Vitotrol

Detaliau

Techninis aprašymas SONOMETER TM 1100 Ultragarsinis kompaktiškas energijos skaitiklis Aprašymas / taikymas MID tikrinimo sertifikato nr.: DE-10-MI004-

Techninis aprašymas SONOMETER TM 1100 Ultragarsinis kompaktiškas energijos skaitiklis Aprašymas / taikymas MID tikrinimo sertifikato nr.: DE-10-MI004- SONOMETER TM 1100 Ultragarsinis kompaktiškas energijos skaitiklis Aprašymas / taikymas MID tikrinimo sertifikato nr.: DE-10-MI004-PTB003 SONOMETER 1100 tai ultragarsinis statinis kompaktiškas energijos

Detaliau

KROSNININKO SERTIFIKAVIMO schema

KROSNININKO SERTIFIKAVIMO schema Development of VET Training on Energy Efficient Stoves and Fireplaces ENEFFIS No. 2016-1-LT01-KA202-023161 KROSNININKO SERTIFIKAVIMO schema Parengė: VšĮ Vilniaus statybininkų rengimo centras Asociacija

Detaliau

Turinys Aprašas... 5 Funkcija Identifikacinės lentelės Montavimas... 6 Išpakavimas....

Turinys Aprašas... 5 Funkcija Identifikacinės lentelės Montavimas... 6 Išpakavimas.... Turinys Aprašas... 5 Funkcija............................. 5 Identifikacinės lentelės............................... 5 Montavimas... 6 Išpakavimas..... 6 Kėlimas...............................................

Detaliau

Patalpų šildymas, Renovacija Plonas grindų šildymo kilimėlis, montuojamas po visų tipų grindų danga Taikymo aprašymas Protinga šiluma

Patalpų šildymas, Renovacija Plonas grindų šildymo kilimėlis, montuojamas po visų tipų grindų danga Taikymo aprašymas Protinga šiluma Patalpų šildymas, Renovacija Plonas grindų šildymo kilimėlis, montuojamas po visų tipų grindų danga Taikymo aprašymas Protinga šiluma Turinys Trumpai apie taikymą... 3 Produkto parinkimas... 4 Skaičiavimai...

Detaliau

HISENSE NAUDOJIMO IR ĮRENGIMO INSTRUKCIJA Dėkojame, kad įsigijote šį oro kondicionierių. Prieš įrengdami ir pradėdami naudoti šį prietaisą, įdėmiai pe

HISENSE NAUDOJIMO IR ĮRENGIMO INSTRUKCIJA Dėkojame, kad įsigijote šį oro kondicionierių. Prieš įrengdami ir pradėdami naudoti šį prietaisą, įdėmiai pe HISENSE NAUDOJIMO IR ĮRENGIMO INSTRUKCIJA Dėkojame, kad įsigijote šį oro kondicionierių. Prieš įrengdami ir pradėdami naudoti šį prietaisą, įdėmiai perskaitykite šią instrukciją ir pasilikite ją ateičiai.

Detaliau

CarSense 303 M A G N E T I N Ė K I L P A N A U D O J I M O I N S T R U K C I J A

CarSense 303 M A G N E T I N Ė K I L P A N A U D O J I M O I N S T R U K C I J A CarSense 303 M A G N E T I N Ė K I L P A N A U D O J I M O I N S T R U K C I J A Turinys Produkto apžvalga 2 Specifikacija 3 Naudojimas 4 Nustatymai ir indikatoriai 7 Pajungimo kontaktai 8 Gedimų šalinimas

Detaliau

Turinys Aprašas... 5 Funkcija... 5 Identifikacinės lentelės... 5 Montavimas... 6 Išpakavimas... 6 Kėlimas... 6 Reikalavimai... 7 Montavimas... 9 Bendr

Turinys Aprašas... 5 Funkcija... 5 Identifikacinės lentelės... 5 Montavimas... 6 Išpakavimas... 6 Kėlimas... 6 Reikalavimai... 7 Montavimas... 9 Bendr Turinys Aprašas... 5 Funkcija... 5 Identifikacinės lentelės... 5 Montavimas... 6 Išpakavimas... 6 Kėlimas... 6 Reikalavimai... 7 Montavimas... 9 Bendra informacija apie įrengimą... 10 Įrengimas garintuvo

Detaliau

Sutrumpintas katalogas Automatikos ir paskirstymo skydeliai Instaliacinės dėžutės

Sutrumpintas katalogas Automatikos ir paskirstymo skydeliai Instaliacinės dėžutės Sutrumpintas katalogas Automatikos ir paskirstymo skydeliai Instaliacinės dėžutės Turinys Plastikiniai skydeliai ir dėžutės (Lentelė-santrauka). 4 IP 40 skydeliai atviram montavimui Unibox serija. 6 Mini

Detaliau

Polaroid ZIP Nuotraukų spaudiniai nenaudojant rašalo Savininko vadovas {General Product Image} Sveiki! Sveiki prisijungę prie Polaroid šeimos. Šis var

Polaroid ZIP Nuotraukų spaudiniai nenaudojant rašalo Savininko vadovas {General Product Image} Sveiki! Sveiki prisijungę prie Polaroid šeimos. Šis var Polaroid ZIP Nuotraukų spaudiniai nenaudojant rašalo Savininko vadovas {General Product Image} Sveiki! Sveiki prisijungę prie Polaroid šeimos. Šis vartotojo vadovas trumpai supažindins su jūsų naujuoju

Detaliau

Turinys Aprašas... 3 Funkcija... 3 Identifikacinės lentelės... 3 Montavimas... 4 Išpakavimas... 4 Kėlimas... 4 Reikalavimai... 5 Montavimas... 7 Bendr

Turinys Aprašas... 3 Funkcija... 3 Identifikacinės lentelės... 3 Montavimas... 4 Išpakavimas... 4 Kėlimas... 4 Reikalavimai... 5 Montavimas... 7 Bendr Turinys Aprašas... 3 Funkcija... 3 Identifikacinės lentelės... 3... 4 Išpakavimas... 4 Kėlimas... 4 Reikalavimai... 5... 7 Bendra informacija apie įrengimą... 8 Įrengimas garintuvo arba kondensatoriaus

Detaliau

G TECTA 4G Keleto dujų nustatymo prietaisas LT Trumpas pradžios vadovas

G TECTA 4G Keleto dujų nustatymo prietaisas LT Trumpas pradžios vadovas G TECTA 4G Keleto dujų nustatymo prietaisas Trumpas pradžios vadovas 2 Turinys Saugos ir įspėjimų informacija 2 Pakuotės turinys 3 Gaminio apžvalga 3 Gaminio savybės 3 Baterijos patikrinimas 4 Įjungimas

Detaliau

Techniniai duomenys Renovent Sky 300 (Plus)

Techniniai duomenys Renovent Sky 300 (Plus) Techniniai duomenys Renovent Sky 300 (Plus) Renovent Sky 300 (Plus) LAIKYTI ŠALIA PRIETAISO LT TURINYS psl. 1 1.1 1.2 Pristatymas... Įrenginio komplektacija... Renovent Sky 300 priedai... 2 Naudojimas...

Detaliau

Jabra SPEAK 410 Naudotojo vadovas

Jabra SPEAK 410 Naudotojo vadovas Jabra SPEAK 410 Naudotojo vadovas www.jabra.com TURINYS SVEIKI...3 GAMINIO APŽVALGA...3 ĮRENGIMAS...4 PRIJUNGIMAS...4 KONFIGŪRACIJA...4 SKAMBINIMO FUNKCIJOS...4 2 SVEIKI Sveikiname įsigijus garsiakalbį

Detaliau

Evohome 2.0 montavimo vadovas_LT

Evohome 2.0 montavimo vadovas_LT 1 Simbolių paaiškinimai evohome valdiklis Bevielis Open Therm tiltelis (R 8810) evohome valdiklio sieninis laikiklis (ATF 300) Maišymo vožtuvo valdiklis (HM 80) evohome valdiklio stalinis stovas (ATF 100

Detaliau

TECHNIKA PATOGIAM GYVENIMUI Vartotojo instrukcija/garantija Daugiafunkcinis puodas su slėgiu

TECHNIKA PATOGIAM GYVENIMUI Vartotojo instrukcija/garantija Daugiafunkcinis puodas su slėgiu TECHNIKA PATOGIAM GYVENIMUI Vartotojo instrukcija/garantija Daugiafunkcinis puodas su slėgiu Daugiafunkcinis puodas su slėgiu POLARIS Modelis PPC 1105AD Naudojimo instrukcija Dėkojame Jums, kad pasirinkote

Detaliau

VALSTYBINĖS KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJA

VALSTYBINĖS KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJA VALSTYBINĖS KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJA N U T A R I M A S DĖL ATSKIRŲ ENERGIJOS IR KURO RŪŠIŲ SĄNAUDŲ NORMATYVŲ BŪSTUI ŠILDYTI IR ŠALTAM VANDENIUI PAŠILDYTI 2003 m. gruodţio 22 d. Nr. O3-116

Detaliau

Brošiūra - Oleopator P

Brošiūra - Oleopator P ACO plastikiniai atskirtuvai Polietileniniai ACO Oleopator P ir Oleopass P serijos naftos produktų atskirtuvai Oleopator P I klasė I klasės Oleopator P naftos produktų atskirtuvai yra pritaikyti montuoti

Detaliau

BASEINO OCTO+ 460, 540, 640 IR 840 MODELIO, AIKŠTELĖS PARUOŠIMAS IR MEDINIO KARKASO SURINKIMAS + LENTJUOSTES MONTAVIMAS + PATIESALO MONTAVIMAS Atlikit

BASEINO OCTO+ 460, 540, 640 IR 840 MODELIO, AIKŠTELĖS PARUOŠIMAS IR MEDINIO KARKASO SURINKIMAS + LENTJUOSTES MONTAVIMAS + PATIESALO MONTAVIMAS Atlikit BASEINO OCTO+ 460, 540, 640 IR 840 MODELIO, AIKŠTELĖS PARUOŠIMAS IR MEDINIO KARKASO SURINKIMAS + LENTJUOSTES MONTAVIMAS + PATIESALO MONTAVIMAS Atlikite aikštelės nuţymėjimą po baseinu, pašalinkite augalus,

Detaliau

Kokteilių plaktuvas Naudojimo instrukcija LT SBL 2300 / SBL 2500 Prieš naudodamiesi šiuo prietaisu, perskaitykite jo naudojimo instrukciją, net jei ja

Kokteilių plaktuvas Naudojimo instrukcija LT SBL 2300 / SBL 2500 Prieš naudodamiesi šiuo prietaisu, perskaitykite jo naudojimo instrukciją, net jei ja Naudojimo instrukcija Prieš naudodamiesi šiuo prietaisu, perskaitykite jo naudojimo instrukciją, net jei jau žinote, kaip naudotis panašiais prietaisais. Naudokite šį prietaisą tik taip, kaip aprašyta

Detaliau

Microsoft PowerPoint - AFC Kaunas dalis - Kopija

Microsoft PowerPoint - AFC Kaunas dalis - Kopija AFC technologijos užtikrintumui, lengvesniam darbui ir laiko taupymui 1. IMI Heimeier 90! Prisistatymas. 2. Kas tai AFC? 3. Eclipse. Plačiausias asortimentas mažų šildymo, vėsinimo prietaisų reguliavimui,

Detaliau

H127388_P162038_IQOS_Combined_User_Guide_P1_10x_Phase_II_lt-LT.indd

H127388_P162038_IQOS_Combined_User_Guide_P1_10x_Phase_II_lt-LT.indd Naudotojo vadovas IQOS 3 MULTI Kaip naudoti IQOS Multi 4 1. ĮJUNKITE 2. ATIDARYKITE Paspauskite ir 4 sekundes Pasukite antgalį prieš palaikykite paspaudę laikrodžio rodyklę. IQOS Multi mygtuką, po to jį

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS ŪKIO MINISTERIJA

LIETUVOS RESPUBLIKOS ŪKIO MINISTERIJA EFEKTYVUS ENERGIJOS IŠTEKLIŲ IR ENERGIJOS VARTOJIMAS 1. PASTATUOSE ĮRENGTŲ ŠILDYMO SISTEMŲ SU KATILAIS, NAUDOJANČIAIS NEATSINAUJINANTĮ KIETĄJĮ ARBA SKYSTĄJĮ KURĄ, ORO KONDICIONAVIMO SISTEMŲ IR JŲ ELEMENTŲ

Detaliau

Siemens SX 75M032EU

Siemens SX 75M032EU ¹ 1 389* *Rekomenduojama mažmeninė kaina su PVM ¹Itin aukštas 86,5 cm Produkto charakteristikos Efektyvumas ir pajėgumas k Energijos sąnaudų efektyvumo klasė: A+++, k Džiovinimo klasė: A k Metinis sunaudojimas

Detaliau

2X Series įdiegimo vadovas P/N ISS 04MAY15

2X Series įdiegimo vadovas P/N ISS 04MAY15 2X Series įdiegimo vadovas P/N 00-3250-501-0027-04 ISS 04MAY15 Autoriaus teisės Prekių ženklai ir patentai Gamintojas Versija Sertifikatai Europos Sąjungos direktyvos Informacija pasiteirauti 2015 m.,

Detaliau

Sieniniai oro kondicionieriai ELECTROLUX Monaco / Portofino Super DC Inverter 2018 metų kainos Modeliai Galia, kw (šald./šild.) Elektros sąnaudos, kw

Sieniniai oro kondicionieriai ELECTROLUX Monaco / Portofino Super DC Inverter 2018 metų kainos Modeliai Galia, kw (šald./šild.) Elektros sąnaudos, kw Sieniniai oro kondicionieriai ELECTROLUX Monaco / Portofino Super DC Inverter 2018 metų kainos Elektros sąnaudos, kw (šald./šild.) EACS-I07 HM/N3/15Y 2,20 (0,30~2,50) kw 2,30 (0,60~2,60) kw 0,73 (0,12~1,20)

Detaliau

A5_jazyky.indd

A5_jazyky.indd SHM 5206WH LT Rankinis plaktuvas - 1 - LT Rankinis plaktuvas Svarbios saugos taisyklės ATIDŽIAI PERSKAITYKITE IR PASILIKITE JAS ATEIČIAI. Šį prietaisą galima naudoti vaikams nuo 8 metų amžiaus ir asmenims,

Detaliau

TECHNIKA PATOGIAM GYVENIMUI Vartotojo instrukcija/garantija Daugiafunkcinis puodas

TECHNIKA PATOGIAM GYVENIMUI Vartotojo instrukcija/garantija Daugiafunkcinis puodas TECHNIKA PATOGIAM GYVENIMUI Vartotojo instrukcija/garantija Daugiafunkcinis puodas Daugiafunkcinis puodas buitinis elektrinis POLARIS Modelis PMC 0516ADG Naudojimo instrukcija Dėkojame Jums, kad pasirinkote

Detaliau

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Hidraulinių bandymų reglamentavimas ir praktika LR teisės aktai reglamentuojantys hidraulinius bandymus 1. Elektrinių ir elektros tinklų eksploatavimo taisykles (patv. 2012-10-29 d. įs. Nr.1-211); 823.

Detaliau

Krasta Auto Pasiūlymo data: Pasiūlymo nr.: D BMW i3 (94Ah) automobilio pasiūlymas Kaina (įskaitant PVM 21%) EUR Bazinė automobilio k

Krasta Auto Pasiūlymo data: Pasiūlymo nr.: D BMW i3 (94Ah) automobilio pasiūlymas Kaina (įskaitant PVM 21%) EUR Bazinė automobilio k Krasta Auto Pasiūlymo data: 2019-05-27 Pasiūlymo nr.: D-245011 BMW i3 (94Ah) automobilio pasiūlymas Kaina (įskaitant PVM 21%) Bazinė automobilio kaina 42 656,01 Papildomų priedų kaina 6 14 Bendra automobilio

Detaliau

Ziniarasciai

Ziniarasciai PIRKIMO DOKUMENTAI DARBŲ PIRKIMAS IV skyrius 2014 m. gegužės mėn. TURINYS 1 skirsnis. Bendrosios kainodaros nuostatos... 2 1.1. Žiniaraščių pildymas... 2 1.2. Darbų kainos... 3 1.3. Atliktų darbų įvertinimas...

Detaliau

PipeLife Stilla (LT)

PipeLife Stilla (LT) Pipelife Stilla Triukšmą slopinanti nuotekų sistema PPHT UAB Pipelife Lietuva yra koncerno Pipelife International GmbH dukterinė įmonė. Pipelife International GmbH koncerną įkūrė ir valdo dvi įmonės Wieneberger

Detaliau

Elektroninis degimo reguliatorius ERS 02 ERS 02 LT - Montavimo ir naudojimo instrukcija 2 Elektroninis degimo reguliatorius ERS 02 LT Prieš naudodami

Elektroninis degimo reguliatorius ERS 02 ERS 02 LT - Montavimo ir naudojimo instrukcija 2 Elektroninis degimo reguliatorius ERS 02 LT Prieš naudodami Elektroninis degimo reguliatorius ERS 02 ERS 02 LT - Montavimo ir naudojimo instrukcija 2 Elektroninis degimo reguliatorius ERS 02 LT Prieš naudodami prietaisą, atidžiai perskaitykite bendro naudojimo

Detaliau

VANDENS SIURBLIAI, UAB Įmonės kodas PVM kodas LT Girulių g. 24, Šiauliai LT78138, Lietuva VANDENS JONIZATORIUS MIRACLE APR

VANDENS SIURBLIAI, UAB Įmonės kodas PVM kodas LT Girulių g. 24, Šiauliai LT78138, Lietuva VANDENS JONIZATORIUS MIRACLE APR VANDENS SIURBLIAI, UAB Įmonės kodas 144708571 PVM kodas LT447085716 Girulių g. 24, Šiauliai LT78138, Lietuva VANDENS JONIZATORIUS MIRACLE - 1068.7 APRAŠYMAS: Jonizuotas vanduo yra labai artimas pačiam

Detaliau

Longse Wi-Fi kameros greito paleidimo instrukcija 1. Jums prireiks 1.1. Longse Wi-Fi kameros 1.2. Vaizdo stebėjimo kameros maitinimo šaltinio 1.3. UTP

Longse Wi-Fi kameros greito paleidimo instrukcija 1. Jums prireiks 1.1. Longse Wi-Fi kameros 1.2. Vaizdo stebėjimo kameros maitinimo šaltinio 1.3. UTP Longse Wi-Fi kameros greito paleidimo instrukcija 1. Jums prireiks 1.1. Longse Wi-Fi kameros 1.2. Vaizdo stebėjimo kameros maitinimo šaltinio 1.3. UTP RJ-45 interneto kabelio 1.4. Kompiuterio su prieiga

Detaliau

T110457c12.cdr

T110457c12.cdr GR-20J GR-26J CE su techninës prieþiûros informacija Originaliø instrukcijø vertimas First Edition Second Printing Part No. T110457LT Svarbu Prieš naudodami įrenginį įdėmiai perskaitykite šias saugos taisykles

Detaliau

priedai ir pasirenkami prietaisai medienos smulkintuvams designed manufac tur ed denmar k Reliable Chipping

priedai ir pasirenkami prietaisai medienos smulkintuvams designed manufac tur ed denmar k Reliable Chipping priedai ir pasirenkami prietaisai medienos smulkintuvams designed manufac tur ed denmar k Reliable Chipping pritaikykite savo tp medienos smulkintuvą tam darbui, kurį ketinate atlikti Linddana skiria labai

Detaliau

Grindinis šildymas Sistema KAN-therm techninė informacija Firma KAN, Sistemos KAN-therm gamintojas, jau daug metų vysto šiuolaikines ir patogias varto

Grindinis šildymas Sistema KAN-therm techninė informacija Firma KAN, Sistemos KAN-therm gamintojas, jau daug metų vysto šiuolaikines ir patogias varto Firma KAN, Sistemos KAN-therm gamintojas, jau daug metų vysto šiuolaikines ir patogias vartotojui plokštuminio šildymo sistemas. Grindinio šildymo montavimas Sistema KAN-therm visiškai nesudėtingas. Platus

Detaliau

Oxygen X-Air C200 brošiūra (5)

Oxygen X-Air C200 brošiūra (5) ŠVARUS ORAS NAMUOSE SVEIKOS GYVENSENOS PAGRINDAS Mūsų sveikata priklauso nuo aplinkos, kurioje gyvename. Sportas bei aktyvumas, sveika mityba ir kitos pastangos nueis perniek, jei kvėpuosime užterštu oru.

Detaliau

RANKINIAI PADĖKLŲ VEŽIMĖLIAI 66 serija Skirta sunkiems darbams, kg Aptarnavimo nereikalaujantys rankiniai padėklų vežimėliai su tvirtu ir st

RANKINIAI PADĖKLŲ VEŽIMĖLIAI 66 serija Skirta sunkiems darbams, kg Aptarnavimo nereikalaujantys rankiniai padėklų vežimėliai su tvirtu ir st 66 serija Skirta sunkiems darbams, 1500 2500 kg Aptarnavimo nereikalaujantys rankiniai padėklų vežimėliai su tvirtu ir stipriu rėmu skirti sunkiems darbams. Normalaus pakėlimo funkcija lengvam sunkių krovinių

Detaliau

MODENA MODENA midi MODENA mini Techninės charakteristikos ir instrukcijos 2018

MODENA MODENA midi MODENA mini Techninės charakteristikos ir instrukcijos 2018 MODENA MODENA midi MODENA mini Techninės charakteristikos ir instrukcijos 08 Turinys MODENA Sistemos MODENA, MODENA HIDE charakteristikos Sistemos MODENA, MODENA HIDE sudedamosios dalys MODENA HIDE sistemos

Detaliau

Ritinių vyniotuvai G5010 G5012 G5020 Inliner

Ritinių vyniotuvai G5010 G5012 G5020 Inliner Ritinių vyniotuvai G5010 G5012 G5020 Inliner GÖWEIL / G50 Serija / 02-03 psl. GÖWEIL Maschinenbau GmbH Davidschlag 11 / 4202 Kirchschlag / Austrija Tel: +43 (0)7215 2131-0 / Fax: +43 (0)7215 2131-9 office@goeweil.com

Detaliau

SUDERINTA

SUDERINTA UAB ŠILUTĖS ŠILUMOS TINKLAI Verslo g.12, LT-99116 Šilutė Tel. 8 441 62144, E.paštas: info @silutesst.lt T E C H N I N Ė U Ž D U O T I S N r. 18-05 JUKNAIČIŲ KATILINĖS SUSIDĖVĖJUSIŲ KATILŲ KEITIMAS IŠDUOTA:

Detaliau

Lietuvoje aktyviai siekiama įgyvendinti energijos beveik nevartojančių pastatų idėją, todėl tokie būstai kaimynystėje anksčiau ar vėliau taps kasdieny

Lietuvoje aktyviai siekiama įgyvendinti energijos beveik nevartojančių pastatų idėją, todėl tokie būstai kaimynystėje anksčiau ar vėliau taps kasdieny Lietuvoje aktyviai siekiama įgyvendinti energijos beveik nevartojančių pastatų idėją, todėl tokie būstai kaimynystėje anksčiau ar vėliau taps kasdienybe. Jau parengtame statybos techniniame reglamente

Detaliau

NORVEGIŠKAS PAVASARIS 1 PUSLAPIS PASIŪLYMAS NUO

NORVEGIŠKAS PAVASARIS 1 PUSLAPIS PASIŪLYMAS NUO NORVEGIŠKAS PAVASARIS 1 PUSLAPIS PASIŪLYMAS NUO 2018.03.01-2018.04.30 NORVEGIŠKAS PAVASARIS Kalendorinio pavasario pradžia dar nereiškia, kad žiema jau pasitraukė. Norvegai tai gerai žino ir visada pasirengę

Detaliau

MT tipinės schemos Data Versija 1.03 MT tipinės schemos Šiame dokumente pateikiamos tipinės schemos šių tipų transformatorinėms: Modu

MT tipinės schemos Data Versija 1.03 MT tipinės schemos Šiame dokumente pateikiamos tipinės schemos šių tipų transformatorinėms: Modu tipinės schemos Data 09-06- Versija.0 tipinės schemos Šiame dokumente pateikiamos tipinės schemos šių tipų transformatorinėms:.. odulinės 0/0, kv modulinė transformatorinė su vienu iki 800-000 kva galios

Detaliau

Diskinės sėjamosios FALCON Kokybiška sėja bet kokiomis sąlygomis Моdulinė sistema Didelė talpa sėklai Mažas traukiamosios galios poreikis Pagrindinė t

Diskinės sėjamosios FALCON Kokybiška sėja bet kokiomis sąlygomis Моdulinė sistema Didelė talpa sėklai Mažas traukiamosios galios poreikis Pagrindinė t Diskinės sėjamosios FALCON Kokybiška sėja bet kokiomis sąlygomis Моdulinė sistema Didelė talpa sėklai Mažas traukiamosios galios poreikis Pagrindinė technologinė agregato paskirtis: Skirta minimalizuotoms

Detaliau

Dacia Logan

Dacia Logan Visiškas saugumas bet kokiomis sąlygomis Užpakaliniai atstumo jutikliai* pypsėjimu įspėja vairuotoją apie artėjančias kliūtis. Norint dar didesnio saugumo ir patogumo galima naudoti kartu su atbulinės

Detaliau

2015 lapkričio naujienos Vytos poros bei šviesolaidinių tinklų aksesuarai ir komponentai, įrankiai, komutacinių spintų priedai

2015 lapkričio naujienos Vytos poros bei šviesolaidinių tinklų aksesuarai ir komponentai, įrankiai, komutacinių spintų priedai 2015 lapkričio naujienos Vytos poros bei šviesolaidinių tinklų aksesuarai ir komponentai, įrankiai, komutacinių spintų priedai Turinys Puslapis 1. Komutacinės panelės...2 2. Vytos poros rozetės, sujungėjai,

Detaliau

LMA Gaisrines saugos taisykles

LMA Gaisrines saugos taisykles TVIRTINU LMA prezidentas akad. Valdemaras. Razumas... 2010-11-11 LIETUVOS MOKSLŲ AKADEMIJOS GAISRINĖS SAUGOS TAISYKLĖS Bendrieji reikalavimai 1. Statiniuose ir patalpose turi būti pirminių gaisro gesinimo

Detaliau

Autorinė sutartis Nr

Autorinė sutartis Nr UAB INFORMACINIŲ TECHNOLOGIJŲ PASAULIS GENERALINIS DIREKTORIUS TOMAS LEVINSKAS SAULĖS ELEKTRINĖS ĮDIEGIMO KOMERCINIS PASIŪLYMAS 2012.08.21 Kaunas UAB Informacinių technologijų pasaulis Generalinis direktorius

Detaliau

Funkcionalumo išsaugojimas, statybinė

Funkcionalumo išsaugojimas, statybinė Funkcionalumo išsaugojimas, statybinė medžiaga mediena Kabelių sistemos pagal DIN 4102 12 dalį Building Connections funkcionalumo išsaugojimas Statybinė medžiaga mediena Kilus gaisrui daugelyje pastatų,

Detaliau

10/0.4 kV ĮTAMPOS MAŽO GABARITO MODULINĖ TRANSFORMATORINĖ SU DVIEM IKI 2X630 kVA GALIOS TRANSFORMATORIAIS

10/0.4 kV ĮTAMPOS MAŽO GABARITO MODULINĖ TRANSFORMATORINĖ SU DVIEM IKI 2X630 kVA GALIOS TRANSFORMATORIAIS 10/0.4 kv ĮTAMPOS MAŽO GABARITO MODULINĖ TRANSFORMATORINĖ SU DVIEM IKI 2X630 kva GALIOS TRANSFORMATORIAIS. TECHNINIAI REIKALAVIMAI Eil. Nr. Techniniai parametrai ir reikalavimai Dydis, sąlyga 1. Standartai

Detaliau

TRUMPA AIRTIES AIR4920 DIEGIMO INSTRUKCIJA

TRUMPA AIRTIES AIR4920 DIEGIMO INSTRUKCIJA TRUMPA AIRTIES AIR4920 DIEGIMO INSTRUKCIJA www.telia.lt PASKIRTIS IR NAUDOJIMAS Įrenginiai AirTies Air4920 skirti naudoti tiek po vieną (1), tiek tarpusavyje sujungus kelis (2). Tarpusavyje sujungti įrenginius

Detaliau

TM180-IN indd

TM180-IN indd MODELIS: TM180, TM181 AC: 100 240 V kint. srovės, 50 60 Hz DC: 60W 5 A @ 12 V Termiškai sureguliuotas LT: NAUDOJIMO INSTRUKCIJA SVARBU: prieš įkraudami, perskaitykite visą instrukciją 1 x 12 V STD / AGM-MF

Detaliau

VISŲ TIPŲ IR GAMINTOJŲ MEMBRANINIAI DUJŲ SKAITIKLIAI 1. Skaitiklių savybės. Visų tipų ir gamintojų membraniniai dujų skaitikliai indikuoja vieną rodme

VISŲ TIPŲ IR GAMINTOJŲ MEMBRANINIAI DUJŲ SKAITIKLIAI 1. Skaitiklių savybės. Visų tipų ir gamintojų membraniniai dujų skaitikliai indikuoja vieną rodme VISŲ TIPŲ IR GAMINTOJŲ MEMBRANINIAI DUJŲ SKAITIKLIAI 1. Skaitiklių savybės. Visų tipų ir gamintojų membraniniai dujų skaitikliai indikuoja vieną rodmenį. Jeigu įrengtas tik membraninis dujų skaitiklis,

Detaliau

Siemens SN 578S02TE

Siemens SN 578S02TE ner. plieno 1 849* *Rekomenduojama mažmeninė kaina su PVM Produkto charakteristikos Efektyvumas ir pajėgumas k Energijos sąnaudų efektyvumo klasė: A+++, k Džiovinimo klasė: A k Metinis sunaudojimas programai

Detaliau

Installation bonumwood_EN2

Installation bonumwood_EN2 PARKETLENČIŲ SOMONTUOTŲ EGLUTĖS RAŠTAIS KLOJIMO INSTRUKCIJOS BONUMWOOD.LT TURINYS 3 PRODUKTO NAUDOJIMAS 3 JŪSŲ ATSAKOMYBĖ 4 PATIKRA PRIEŠ KLOJANT 5 PAGRINDINIAI KLOJIMUI REIKALINGI ĮRANKIAI 6 EGLUTĖS RAŠTO

Detaliau

Krasta Auto Vilnius Pasiūlymo data: Pasiūlymo nr.: D MINI Cooper Countryman automobilio pasiūlymas Kaina (įskaitant PVM 21%) EUR Baz

Krasta Auto Vilnius Pasiūlymo data: Pasiūlymo nr.: D MINI Cooper Countryman automobilio pasiūlymas Kaina (įskaitant PVM 21%) EUR Baz Krasta Auto Vilnius Pasiūlymo data: 2019-04-12 Pasiūlymo nr.: D-225496 MINI Cooper Countryman automobilio pasiūlymas Kaina (įskaitant PVM 21%) Bazinė automobilio kaina 29 889,99 Papildomų priedų kaina

Detaliau