Microsoft PowerPoint - NMVA_TIMSS2011_2013_pristatymas_viskas

Dydis: px
Rodyti nuo puslapio:

Download "Microsoft PowerPoint - NMVA_TIMSS2011_2013_pristatymas_viskas"

Transkriptas

1 International Association for the Evaluation of Educational Achievement Trends in International Mathematics and Science Study TIMSS 2011

2 Tyrimo tikslai bei populiacija Tyrimas TIMSS (Trends in International Mathematics and Science Study) tai tarptautinis matematikos ir gamtos mokslų gebėjimų tyrimas, kas 4 metus vykdomas daugelyje šalių, esančių beveik visuose pasaulio žemynuose. Tyrimo tikslas ištirti matematikos bei gamtos mokslų ugdymo programų efektyvumą, siejant jį su moksleivių pasiekimais bei mokymo(si) aplinkomis. Tyrimo TIMSS tiriamasis objektas 4 ir 8 klasės mokinių matematikos ir gamtos mokslų pasiekimai bei jų kaita.

3 Turinio ir gebėjimų sritys: 4 klasė M Matematiniai gebėjimai Matematikos turinys Matematinės žinios Matematikos taikymai Matematinis mąstymas % Skaičiai ir skaičiavimai 50 Geometrinės figūros ir matavimai 35 Duomenų pateikimas 15 % GM Gamtos mokslų gebėjimai Gamtos mokslų turinys Gamtamokslinės žinios Gamtamoksliniai taikymai Gamtamokslinis mąstymas % Biologija 45 Fiziniai mokslai 35 Fizinė geografija 20 %

4 Turinio ir gebėjimų sritys: 8 klasė M Matematiniai gebėjimai Matematikos turinys Matematinės žinios Matematikos taikymai Matematinis mąstymas % Skaičiai ir skaičiavimai 30 Algebra 30 Geometrija 20 Statistika ir tikimybės 20 % GM Gamtos mokslų gebėjimai Gamtos mokslų turinys Gamtamokslinės žinios Gamtamoksliniai taikymai Gamtamokslinis mąstymas % Biologija 35 Chemija 20 Fizika 25 Fizinė geografija 20 %

5 4 klasės mokinių matematikos ir gamtos mokslų rezultatai pagal turinio ir gebėjimų sritis M GM

6 8 klasės mokinių matematikos ir gamtos mokslų rezultatai pagal turinio ir gebėjimų sritis M GM

7 Lietuvos 4 klasės mokinių matematikos ir gamtos mokslų rezultatų kaita pagal lytį M GM Matematikos atveju, reikšmingų skirtumų tarp 4 klasės berniukų ir mergaičių rezultatų nepastebėta. Gamtos mokslų atveju, 4 taškų skirtumas tarp 4 klasės berniukų ir mergaičių rezultatų, užfiksuotas 2007 m., 2011 m. vėl išnyko.

8 Lietuvos 8 klasės mokinių matematikos ir gamtos mokslų rezultatų kaita pagal lytį M GM Matematikos atveju, skirtumai tarp 8 klasės vaikinų ir merginų rezultatų nuo 2003 m. nuosekliai didėja. Gamtos mokslų atveju, 8 klasės merginų rezultatai 2011 m. pirmą sykį statistiškai reikšmingai lenkė vaikinų rezultatus.

9 Tarptautiniai pasiekimų lygmenys Pasiekimų lygmenys padeda geriau suprasti, kokiu būdu yra gaunamas bendras šalies rezultatų vidurkis ir kuo skiriasi šalių rezultatai, kai jų vidurkiai skaitine prasme yra beveik tokie patys. Mokinių pasiskirstymas pagal išlavintus gabumus gali būti labai įvairus: šalyje gali būti daug tiek labai gabių, tiek minimalaus lygmens nepasiekiančių mokinių. Taip pat gebėjimai gali būti pasiskirstę tolygiai arba didžiausią dalį gali sudaryti tiesiog vidutinių gabumų mokiniai. Šiems skirtumams išsiaiškinti ir pabrėžti tyrime TIMSS yra išskirti 4 tarptautiniai pasiekimų lygmenys: minimalus lygmuo kad jį pasiektų, mokinys turėjo surinkti ne mažiau kaip 400 taškų; vidutinis lygmuo ne mažiau kaip 475 taškus; aukštas lygmuo ne mažiau kaip 550 taškų; aukščiausias lygmuo ne mažiau kaip 625 taškus.

10 Tarptautinius matematikos ir gamtos mokslų pasiekimų lygmenis pasiekusių 4 klasės mokinių dalies Lietuvoje kaita M GM Tiek matematikos, tiek gamtos mokslų atveju, statistiškai reikšmingų skirtumų tarp Lietuvos ketvirtokų pasiskirstymo pagal tarptautinius pasiekimų lygmenis nepastebėta.

11 Tarptautinius matematikos ir gamtos mokslų pasiekimų lygmenis pasiekusių 8 klasės mokinių dalies Lietuvoje kaita M GM Lyginant su 1995 m., Lietuvoje teigiami pokyčiai palietė visų lygmenų rezultatus. Bet lyginant su 2003 ir 2007 m., statistiškai reikšmingo pagerėjimo nėra nė viename iš lygmenų. Lyginant su 1995 m., Lietuvoje teigiami pokyčiai palietė visų lygmenų rezultatus. Bet lyginant su 2007 m., statistiškai reikšmingo pagerėjimo nėra nė viename iš lygmenų, o su 2003 m. Lietuvos rezultatas smuko minimaliame lygmenyje.

12 TIMSS 2011 testas Tyrimo TIMSS testų sąsiuviniai susideda iš matematikos ir gamtos mokslų užduočių blokų m. tyrime tokių blokų buvo 28 (po 14 matematikos ir gamtos mokslų). Visi blokai buvo suskirstyti į 14 sąsiuvinių tipų. Kiekviename testo sąsiuvinyje buvo po 4 užduočių blokus: 2 matematikos ir 2 gamtos mokslų. Kiekvieną bloką sudarė skirtingo turinio ir skirtingus mokinių gebėjimus tikrinantys uždaviniai m. tyrimo TIMSS sąsiuviniuose esančios užduotys yra dvejopos: pasirenkamojo atsakymo; atvirojo klausimo. Bent pusė visų galimų taškų yra suteikiami už atsakymus į pasirenkamojo atsakymo klausimus. Jie visi verti 1 taško ir turi tik po 1 teisingą atsakymą. Atsakymai į atviruosius klausimus paprastai vertinami 1 ar dviem taškais, priklausomai nuo užduoties tipo ir gebėjimų, kurių reikia užduočiai atlikti. Kiekviena užduotimi tikrinama tam tikra turinio ir gebėjimų sritis ir užduotis skirta tam tikro pasiekimų lygmens mokiniui.

13 Matematikos turinio sritys ir jų temos: 4 klasė SKAIČIAI IR SKAIČIAVIMAI Natūralieji skaičiai Paprastosios ir dešimtainės trupmenos Skaitiniai reiškiniai Ryšiai ir modeliai GEOMETRINĖS FIGŪROS IR MATAVIMAI Tiesės, taškai ir kampai Dvimatės ir trimatės figūros DUOMENŲ PATEIKIMAS Duomenų skaitymas ir interpretavimas Duomenų tvarkymas ir pristatymas

14 4 klasės matematikos užduočių pavyzdžiai Matematinės žinios Duomenų pateikimas Minimalus lygmuo Mokinių, teisingai išspendusių užduotį, dalis procentais (iš 51) P. Korėja 98 (0,6) 1 LIETUVA 86 (1,5) 19 Tarptautinis vidurkis 77 (0,3) 31 Marokas 28 (2,0) 51

15 4 klasės matematikos užduočių pavyzdžiai Matematikos taikymai Skaičiai ir skaičiavimai Vidutinis lygmuo Vertinimo taisyklė 1 taškas: Nuspalvinti bet kurie 2 maži trikampiai. ARBA Nuspalvinta pusė didelio trikampio nesinaudojant mažais trikampiais. Mokinių, teisingai išspendusių užduotį, dalis procentais (iš 51) Šiaurės Airija 91 (1,8) 1 LIETUVA 81 (1,7) 9 Tarptautinis vidurkis 59 (0,3) 25 Tunisas 14 (1,9) 51

16 4 klasės matematikos užduočių pavyzdžiai Matematinės žinios Geometrinės figūros ir matavimai Vidutinis lygmuo Mokinių, teisingai išspendusių užduotį, dalis procentais (iš 51) Singapūras 91 (0,9) 1 LIETUVA 61 (2,5) 19 Tarptautinis vidurkis 54 (0,3) 24 Tunisas 22 (2,0) 51

17 4 klasės matematikos užduočių pavyzdžiai Matematikos taikymai Geometrinės figūros ir matavimai Aukštas lygmuo Mokinių, teisingai išspendusių užduotį, dalis procentais (iš 51) Honkongas 93 (1,3) 1 LIETUVA 58 (2,4) 13 Tarptautinis vidurkis 47 (0,3) 23 Jemenas 6 (1,2) 51

18 4 klasės matematikos užduočių pavyzdžiai Matematikos taikymai Duomenų pateikimas Aukštas lygmuo Mokinių, teisingai išspendusių užduotį, dalis procentais (iš 51) Singapūras 87 (1,2) 1 LIETUVA 57 (2,3) 21 Tarptautinis vidurkis 55 (0,3) 26 Tunisas 19 (1,6) 51

19 4 klasės matematikos užduočių pavyzdžiai Matematinis mąstymas Skaičiai ir skaičiavimai Aukščiausias lygmuo Vertinimo taisyklė 1 taškas: 5 ARBA 3 laimėjo ir 2 pralaimėjo 5 rungt. Mokinių, teisingai išspendusių užduotį, dalis procentais (iš 51) Honkongas 59 (2,2) 1 LIETUVA 37 (2,6) 13 Tarptautinis vidurkis 27 (0,3) 22 Kuveitas 2 (0,6) 51

20 4 klasės matematikos užduočių pavyzdžiai Matematinis mąstymas Geometrinės figūros ir matavimai Aukščiausias lygmuo Mokinių, teisingai išspendusių užduotį, dalis procentais (iš 51) Japonija 80 (1,7) 1 LIETUVA 42 (2,5) 18 Tarptautinis vidurkis 37 (0,3) 27 Tunisas 9 (1,4) 51

21 4 klasės matematikos užduočių pavyzdžiai Matematinės žinios Skaičiai ir skaičiavimai Aukščiausias lygmuo Vertinimo taisyklė 2 taškai: Pažymėti šeši teisingi skaičiai (1, 2, 3, 4, 6, 12) IR nėra pažymėtų kitų skaičių. 1 taškas: Pažymėti 4 arba 5 skaičiai Iš šešių teisingų IR nėra pažymėtų kitų neteisingų skaičių. 2 taškai Mokinių, pilnai išspendusių užduotį, dalis procentais (iš 51) Honkongas 88 (1,5) 1 LIETUVA 36 (2,1) 14 Tarptautinis vidurkis 27 (0,3) 23 Marokas 1 (0,3) 51

22 Matematikos turinio sritys ir jų temos: 8 klasė SKAIČIAI IR SKAIČIAVIMAI Natūralieji skaičiai Paprastosios ir dešimtainės trupmenos Sveikieji skaičiai Santykiai, proporcijos ir procentai ALGEBRA Objektų (skaičių) sekos Algebriniai reiškiniai Lygtys, formulės ir funkcijos GEOMETRIJA Geometrinės figūros Geometriniai matavimai Padėtis ir judesys STATISTIKA IR TIKIMYBĖS Duomenų tvarkymas ir pateikimas Duomenų interpretavimas Tikimybės

23 8 klasės matematikos užduočių pavyzdžiai Matematinės žinios Skaičiai ir skaičiavimai Vidutinis lygmuo Mokinių, teisingai išspendusių užduotį, dalis procentais (iš 43) Singapūras 96 (0,7) 1 LIETUVA 74 (2,3) 14 Tarptautinis vidurkis 68 (0,3) 24 Iranas 38 (1,8) 43

24 8 klasės matematikos užduočių pavyzdžiai Matematikos taikymai Statistika ir tikimybės Vidutinis lygmuo Mokinių, teisingai išspendusių užduotį, dalis procentais (iš 43) Singapūras 84 (1,5) 1 LIETUVA 58 (2,1) 13 Tarptautinis vidurkis 45 (0,3) 19 Gana 10 (1,2) 43 2 taškai

25 8 klasės matematikos užduočių pavyzdžiai Matematikos taikymai Skaičiai ir skaičiavimai Aukštas lygmuo Mokinių, teisingai išspendusių užduotį, dalis procentais (iš 43) Honkongas 74 (2,3) 1 LIETUVA 57 (2,0) 12 Tarptautinis vidurkis 51 (0,3) 19 Gana 28 (2,0) 43

26 8 klasės matematikos užduočių pavyzdžiai Matematinės žinios Algebra Aukštas lygmuo Mokinių, teisingai išspendusių užduotį, dalis procentais (iš 42) Singapūras 84 (1,5) 1 LIETUVA 56 (1,8) 10 Tarptautinis vidurkis 43 (0,3) 21 Marokas 11 (0,9) 42

27 8 klasės matematikos užduočių pavyzdžiai Matematinis mąstymas Geometrija Aukštas lygmuo Mokinių, teisingai išspendusių užduotį, dalis procentais (iš 43) Pietų Korėja 89 (1,3) 1 Tarptautinis vidurkis 41 (0,3) 16 LIETUVA 41 (2,4) 17 Saudo Arabija 12 (1,7) 43

28 8 klasės matematikos užduočių pavyzdžiai Matematinis mąstymas Skaičiai ir skaičiavimai Aukščiausias lygmuo Mokinių, teisingai išspendusių užduotį, dalis procentais (iš 43) Honkongas 63 (2,2) 1 Tarptautinis vidurkis 28 (0,3) 19 LIETUVA 25 (1,7) 21 Gana 2 (0,5) 43

29 8 klasės matematikos užduočių pavyzdžiai Matematikos taikymai Algebra Aukščiausias lygmuo 54 Mokinių, teisingai išspendusių užduotį, dalis procentais (iš 43) Singapūras 76 (2,1) 1 Tarptautinis vidurkis 32 (0,3) 20 LIETUVA 31 (1,9) 23 Gana 6 (1,0) 43

30 8 klasės matematikos užduočių pavyzdžiai Matematinis mąstymas Geometrija Aukščiausias lygmuo 50 Mokinių, teisingai išspendusių užduotį, dalis procentais (iš 43) Japonija 86 (1,4) 1 Tarptautinis vidurkis 33 (0,3) 14 LIETUVA 28 (2,0) 23 Omanas 12 (0,9) 43

31 8 klasės matematikos užduočių pavyzdžiai Matematinis mąstymas Statistika ir tikimybės Aukščiausias lygmuo Mokinių, teisingai išspendusių užduotį, dalis procentais (iš 43) P. Korėja 68 (1,6) 1 Tarptautinis vidurkis 40 (0,3) 18 LIETUVA 39 (2,1) 19 Armėnija 24 (2,0) 43

32 Gamtos mokslų turinio sritys ir jų temos: 4 klasė BIOLOGIJA Gyvų organizmų charakteristikos, klasifikacija ir gyvybiniai procesai Gyvenimo ciklai, reprodukcija ir paveldimumas Sąveika su aplinka Ekosistemos Žmogaus sveikata FIZINIAI MOKSLAI Medžiagų klasifikacija ir savybės Energija šaltiniai ir poveikis Galia ir judėjimas FIZINĖ GEOGRAFIJA Žemės struktūra, fizikinės ypatybės ir ištekliai Žemės procesai, ciklai ir istorija Žemė Saulės sistemoje

33 4 klasės gamtos mokslų užduočių pavyzdžiai Gamtamokslinės žinios Biologija Minimalus lygmuo Mokinių, teisingai išspendusių užduotį, dalis procentais (iš 51) Olandija 96 (1,1) 1 LIETUVA 83 (1,8) 32 Tarptautinis vidurkis 79 (0,2) 36 Jemenas 31 (2,0) 51

34 4 klasės gamtos mokslų užduočių pavyzdžiai Gamtamokslinės žinios Fiziniai mokslai Minimalus lygmuo Mokinių, teisingai išspendusių užduotį, dalis procentais (iš 51) Vokietija 87 (1,7) 1 LIETUVA 78 (2,2) 8 Tarptautinis vidurkis 61 (0,3) 28 Jemenas 17 (1,8) 51

35 4 klasės gamtos mokslų užduočių pavyzdžiai Gamtamokslinės žinios Fizinė geografija Vidutinis lygmuo Vertinimo taisyklė 1 taškas: Nurodo šviesą (Saulės šviesą). Šviesos energija. Saulės šviesa. ARBA Nurodo šilumą. Skleidžia šilumą. Karštis. ARBA Nurodo Saulės energiją. Saulės energija. 0 taškų: Energija iš Saulės. Saulė. Mokinių, teisingai išspendusių užduotį, dalis procentais (iš 51) Singapūras 82 (1,5) 1 Tarptautinis vidurkis 54 (0,3) 29 LIETUVA 53 (2,2) 34 Marokas 9 (1,7) 51

36 4 klasės gamtos mokslų užduočių pavyzdžiai Gamtamokslinės žinios Fiziniai mokslai Vidutinis lygmuo Mokinių, teisingai išspendusių užduotį, dalis procentais (iš 51) Suomija 85 (1,7) 1 LIETUVA 76 (1,9) 8 Tarptautinis vidurkis 59 (0,3) 33 Jemenas 12(1,6) 51

37 4 klasės gamtos mokslų užduočių pavyzdžiai Gamtamokslinis mąstymas Biologija Aukštas lygmuo Mokinių, teisingai išspendusių užduotį, dalis procentais (iš 51) Pietų Korėja 83 (1,6) 1 LIETUVA 50 (2,1) 24 Tarptautinis vidurkis 48 (0,3) 26 Jemenas 4 (0,7) 51

38 4 klasės gamtos mokslų užduočių pavyzdžiai Gamtamokslinis mąstymas Biologija Mokinių, teisingai išspendusių užduotį, dalis procentais Aukštas lygmuo 1 taškas: Nurodo dviratį ir pateikia paaiškinimą, susijusį su oro tarša arba triukšmu (jeigu paaiškinime pateikta netiksli informacija, pavyzdžiui, ozono sluoksnio ardymas, atsakymą vis tiek reikia įskaityti). Neišskiria dūmų kaip motociklas. Motociklas išskiria dūmus, kurie kyla į orą ir jį teršia. Dviratis dūmų neišskiria. Motociklas išskiria dūmus, kurie ardo ozono sluoksnį, todėl aplinkai geriau, kai naudojamas dviratis. Motociklas išskiria nešvarias dujas. Neišmeta teršalų. Ne toks triukšmingas kaip motociklas. Labai tylus. 0 taškų: Nurodo dviratį ir pateikia bendrą paaiškinimą. (iš 51) Pietų Korėja 83 (1,6) 1 Dviratis, kadangi jis nenaudoja degalų. Dviratis, kadangi motociklas naudoja senkančius išteklius. ARBA kiti neteisingi atsakymai Dviratis, kadangi juo važiuojant mankštinamasi. LIETUVA 50 (2,1) 24 Tarptautinis vidurkis 48 (0,3) 26 Jemenas 4 (0,7) 51

39 4 klasės gamtos mokslų užduočių pavyzdžiai Gamtamokslinis mąstymas Fiziniai mokslai Aukštas lygmuo Mokinių, teisingai išspendusių užduotį, dalis procentais (iš 51) Taivanas (Kinija) 74 (2,2) 1 LIETUVA 54 (2,1) 14 Tarptautinis vidurkis 42 (0,3) 28 Marokas 0 (0,2) 51

40 Gamtos mokslų turinio sritys ir jų temos: 8 klasė FIZIKA Fizikos dėsniai ir medžiagos pokyčiai Energijos virsmai, šiluma ir temperatūra Šviesa ir garsas Elektra ir magnetizmas Galia ir judėjimas BIOLOGIJA Gyvų organizmų charakteristikos, klasifikacija ir gyvybiniai procesai Ląstelės ir jų funkcijos Gyvybės ciklas, reprodukcija ir paveldimumas Įvairovė, prisitaikymas ir natūrali atranka Ekosistemos Žmogaus sveikata CHEMIJA Medžiagų klasifikacija ir sudėtis Medžiagų savybės Cheminiai virsmai FIZINĖ GEOGRAFIJA Žemės struktūra ir fizikinės savybės Žemės procesai, ciklai ir istorija Žemės ištekliai, jų naudojimas ir saugojimas Žemė Saulės sistemoje ir visatoje

41 8 klasės gamtos mokslų užduočių pavyzdžiai Gamtamoksliniai taikymai Biologija Minimalus lygmuo Mokinių, gavusių visus taškus, dalis procentais (iš 43) Japonija 95 (0,9) 1 LIETUVA 84 (1,7) 23 Tarptautinis vidurkis 83 (0,2) 26 Makedonija 63 (2,4) 43

42 8 klasės gamtos mokslų užduočių pavyzdžiai Gamtamokslinės žinios Fizinė geografija Minimalus lygmuo Mokinių, gavusių visus taškus, dalis procentais (iš 43) Suomija 91 (1,2) 1 LIETUVA 88 (1,3) 3 Tarptautinis vidurkis 68 (0,3) 27 Gana 32 (1,5) 43

43 8 klasės gamtos mokslų užduočių pavyzdžiai Gamtamokslinės žinios Chemija Vidutinis lygmuo Mokinių, gavusių visus taškus, dalis procentais (iš 43) Suomija 98 (0,7) 1 LIETUVA 90 (1,5) 11 Tarptautinis vidurkis 78 (0,3) 25 Indonezija 32 (2,0) 43

44 8 klasės gamtos mokslų užduočių pavyzdžiai Gamtamokslinės žinios Biologija Vidutinis lygmuo Įvardykite vieną priežastį, kodėl sveika daryti mankštą. Mokinių, gavusių visus taškus, dalis procentais (iš 43) Anglija 74 (2,4) 1 Tarptautinis vidurkis 53 (0,3) 25 LIETUVA 46 (2,3) 33 Gana 12 (1,4) 43

45 8 klasės gamtos mokslų užduočių pavyzdžiai Gamtamokslinės žinios Biologija Mokinių, gavusių visus taškus, dalis procentais Vidutinis lygmuo 1 taškas: Nurodo svorio praradimą, trukdymą riebalų kaupimuisi, cholesterolio mažinimą Degina riebalus. Įvardykite vieną priežastį, kodėl sveika daryti mankštą. Išlaiko tinkamą cholesterolio kiekį. ARBA nurodo, kad mankšta naudinga širdžiai, kraujotakai, deguonies kiekiui ir pan. Pagreitina širdies darbą. Padidina deguonies kiekį kraujyje. ARBA nurodo raumenų stiprinimą, tvirtinimą ar pan. Padeda vystyti raumenis. Kad raumenys būtų stipresni. Pastaba: Turi būti aiškiai įvardijami raumenys. ARBA kiti teisingi atsakymai Gali sumažinti įtampą. Kad medžiagų apykaita vyktų tinkamu greičiu ir per daug nesulėtėtų. (iš 43) Anglija 74 (2,4) 1 0 taškų: Pateikia tik bendrą atsakymą, Tarptautinis susijusį su geros vidurkis sveikatos 53 ir būklės (0,3) išlaikymu, 25buvimu stipriu ar pan. LIETUVA 46 (2,3) 33 Padeda išlaikyti gerą sveikatą ir būklę. Padaro žmogų stipresnį. Gana 12 (1,4) 43

46 8 klasės gamtos mokslų užduočių pavyzdžiai Gamtamoksliniai taikymai Fizinė geografija Vidutinis lygmuo Mokinių, gavusių visus taškus, dalis procentais (iš 43) Suomija 92 (1,2) 1 LIETUVA 76 (1,6) 10 Tarptautinis vidurkis 63 (0,3) 21 Gana 14 (1,5) 43

47 8 klasės gamtos mokslų užduočių pavyzdžiai Gamtamokslinis mąstymas Biologija Aukštas lygmuo Mokinių, gavusių visus taškus, dalis procentais (iš 43) Honkongas 76 (2,0) 1 Tarptautinis vidurkis 46 (0,3) 20 LIETUVA 29 (2,1) 40 Gana 24 (1,6) 43

48 8 klasės gamtos mokslų užduočių pavyzdžiai Gamtamokslinis mąstymas Biologija Mokinių, gavusių visus taškus, dalis procentais Aukštas lygmuo Vertinimo taisyklė 1 taškas: Nurodo atsakymą Taip ir pateikia paaiškinimą, kad medžiai sugeria anglies dvideginį (vykstant fotosintezei). Taip. Kai medžiuose vyksta fotosintezė, jie sugeria anglies dvideginį ir išskiria deguonį. Taip. Medžiai sugeria anglies dvideginį. (iš 43) ARBA Nurodo atsakymą Ne ir pateikia Honkongas teisingą paaiškinimą, kaip mažinti anglies 76 (2,0) 1 dvideginio emisijas. Ne. Meras turėtų pasiūlyti sumažinti Tarptautinis anglies vidurkis dvideginio išmetimą, 46 (0,3) skatindamas 20 žmones vaikščioti pėsčiomis ar LIETUVA važinėti dviračiais. 29 (2,1) 40 Ne. Aš nesutinku su meru, kadangi didesnis medžių skaičius neišspręs problemos Gana taip, kaip padėtų automobilių skaičiaus keliuose sumažinimas. 24 (1,6) 43 0 taškų: Kiti neteisingi atsakymai ir taip pat paaiškinimas, susijęs tik su deguonimi.

49 8 klasės gamtos mokslų užduočių pavyzdžiai Gamtamokslinės žinios Fizika Aukštas lygmuo Mokinių, gavusių visus taškus, dalis procentais (iš 43) P. Korėja 82 (1,4) 1 LIETUVA 59 (2,5) 23 Tarptautinis vidurkis 58 (0,3) 24 Gana 31 (1,8) 43

50 8 klasės gamtos mokslų užduočių pavyzdžiai Gamtamokslinės žinios Biologija Aukščiausias lygmuo Mokinių, gavusių visus taškus, dalis procentais (iš 42) Suomija 81 (1,8) 1 Tarptautinis vidurkis 45 (0,3) 24 LIETUVA 23 (1,9) 38 Gana 8 (1,2) 42

51 8 klasės gamtos mokslų užduočių pavyzdžiai Gamtamoksliniai taikymai Chemija Aukščiausias lygmuo 1 taškas: Išskiriama šiluma. Gali sprogti. Pasigirstų garsas pop. Švyti. Matomos liepsnos. 0 balų: Medžiaga burbuliuoja. Iš medžiagos kyla dūmai. Išsiskiria dujos. Spalva pakinta. Tirpale atsiras papildomų chemikalų. Rasojimas, struktūros pasikeitimas. Mokinių, gavusių visus taškus, dalis procentais (iš 43) Suomija 49 (2,2) 1 LIETUVA 22 (1,7) 13 Tarptautinis vidurkis 18 (0,3) 19 Indonezija 4 (0,7) 43

52 8 klasės gamtos mokslų užduočių pavyzdžiai Gamtamokslinis mąstymas Fizinė geografija Aukščiausias lygmuo

53 8 klasės gamtos mokslų užduočių pavyzdžiai Gamtamokslinis mąstymas Fizinė geografija Aukščiausias lygmuo Mokinių, gavusių visus taškus, dalis procentais (iš 43) Japonija 47 (2,5) 1 LIETUVA 24 (2,0) 14 Tarptautinis vidurkis 19 (0,3) 21 Saudo Arabija 1 (0,4) 43

54 8 klasės gamtos mokslų užduočių pavyzdžiai Gamtamoksliniai taikymai Fizika Aukščiausias lygmuo Mokinių, gavusių visus taškus, dalis procentais (iš 43) Japonija 57 (2,3) 1 LIETUVA 36 (2,3) 12 Tarptautinis vidurkis 33 (0,3) 22 Marokas 21 (1,3) 43

55 8 klasės gamtos mokslų užduočių pavyzdžiai Gamtamoksliniai taikymai Fizika Aukščiausias lygmuo

56 8 klasės gamtos mokslų užduočių pavyzdžiai Gamtamoksliniai taikymai Fizika Aukščiausias lygmuo Mokinių, gavusių visus taškus, dalis procentais (iš 43) Taivanas 60 (2,2) 1 Tarptautinis vidurkis 35 (0,3) 22 LIETUVA 30 (1,7) 32 Marokas 17 (1,2) 43

57 8 klasės gamtos mokslų užduočių pavyzdžiai Gamtamoksliniai žinios Fizika Aukščiausias lygmuo Mokinių, gavusių visus taškus, dalis procentais (iš 43) P. Korėja 64 (2,1) 1 Tarptautinis vidurkis 33 (0,3) 20 LIETUVA 12 (1,3) 42 Gruzija 11 (1,5) 43

58 8 klasės gamtos mokslų užduočių pavyzdžiai Gamtamokslinis mąstymas Fizika Aukščiausias lygmuo Mokinių, gavusių visus taškus, dalis procentais (iš 43) Singapūras 80 (1,5) 1 Tarptautinis vidurkis 42 (0,3) 18 LIETUVA 33 (2,2) 32 Indonezija 17 (1,7) 43

59 PRAKTIKA 59

60 4 klasės matematikos užduočių pavyzdžiai Matematinės žinios 1. Skaičiai ir skaičiavimai Minimalus lygmuo 7 Mokinių, gavusių visus taškus, dalis procentais (iš 51) Pietų Korėja 98,6 (0,5) 1 LIETUVA 92,7 (1,2) 13 Tarptautinis vidurkis 82,6 32 Jemenas 39,4 51

61 4 klasės matematikos užduočių pavyzdžiai Matematinės žinios 2. Skaičiai ir skaičiavimai Aukščiausias lygmuo 3/4 Mokinių, gavusių visus taškus, dalis procentais (iš 51) Singapūras 84,1 (1,4) 1 Tarptautinis vidurkis 23,4 (0,3) 19 LIETUVA 14,4 (1,4) 33 Jemenas 2,8 51

62 4 klasės matematikos užduočių pavyzdžiai Matematikos taikymai 3. Geometrinės figūros ir matavimai Nubrėžkite kampą, kuris būtų didesnis nei 90, bet mažesnis nei 180 laipsnių. Aukščiausias lygmuo Mokinių, teisingai išspendusių užduotį, dalis procentais (iš 51) P. Korėja 88 (1,5) 1 Tarptautinis vidurkis 31 (0,3) 21 LIETUVA 21 (2,0) 30 Kuveitas 5 (1,0) 51

63 4 klasės matematikos užduočių pavyzdžiai Matematinis mąstymas 4. Duomenų pateikimas Aukštas lygmuo Taivanas (Kinija) Mokinių, teisingai išspendusių užduotį, dalis procentais (iš 50) 79 (1,9) 1 LIETUVA 64 (2,1) 13 Tarptautinis vidurkis 54 (0,3) 25 Tunisas 26 (1,9) 50

64 8 klasės matematikos užduočių pavyzdžiai Matematinės žinios 1. Statistika ir tikimybės Vidutinis lygmuo Mokinių, teisingai išspendusių užduotį, dalis procentais (iš 43) P. Korėja 95 (0,8) 1 LIETUVA 84 (1,7) 8 Tarptautinis vidurkis 64 (0,3) 23 Marokas 28 (1,3) 43

65 8 klasės matematikos užduočių pavyzdžiai Matematinis mąstymas 2. Algebra Aukštas lygmuo 24 Mokinių, teisingai išspendusių užduotį, dalis procentais (iš 43) P. Korėja 77 (1,7) 1 LIETUVA 38 (2,4) 17 Tarptautinis vidurkis 35 (0,3) 22 Gana 10 (1,3) 43

66 8 klasės matematikos užduočių pavyzdžiai Matematinės žinios 3. Geometrija Aukštas lygmuo Mokinių, teisingai išspendusių užduotį, dalis procentais (iš 43) Honkongas 88 (1,4) 1 LIETUVA 60 (2,3) 12 Tarptautinis vidurkis 52 (0,3) 21 Gana 28 (1,9) 43

67 4 klasės gamtos mokslų užduočių pavyzdžiai Gamtamoksliniai taikymai 1. Fiziniai mokslai Aukščiausias lygmuo Mokinių, teisingai išspendusių užduotį, dalis procentais (iš 51) Japonija 83 (1,5) 1 LIETUVA 46 (2,2) 25 Tarptautinis vidurkis 44 (0,3) 25 Tunisas 12 (1,6) 51

68 4 klasės gamtos mokslų užduočių pavyzdžiai Gamtamoksliniai taikymai 2. Biologija Aukštas lygmuo Mokinių, teisingai išspendusių užduotį, dalis procentais (iš 51) Japonija 93 (0,9) 1 LIETUVA 53 (2,2) 12 Tarptautinis vidurkis 42 (0,3) 25 Marokas 0 (0,2) 51

69 4 klasės gamtos mokslų užduočių pavyzdžiai Gamtamoksliniai taikymai 2. Biologija 1 taškas: Nurodo vieną priimtiną priežastį. Pavyzdžiai: Morta gali plautis rankas. Morta gali užsidengti nosį ir burną kauke. Mokinių, teisingai Morta gali paprašyti draugės dėvėti kaukę. išspendusių užduotį, dalis procentais (iš 51) Aukštas lygmuo Morta gali pasistengti išvengti, kad ant jos kosėtų, čiaudėtų ar į ją kvėpuotų. Morta gali paprašyti Japonija draugės užsidengti burną 93 (0,9) kosint ar čiaudint. 1 Morta gali mūvėti pirštines. LIETUVA Morta neturėtų liesti savo veido. 53 (2,2) 12 Morta neturėtųtarptautinis dalintis maistu vidurkis ar gerti iš tos 42 pačios (0,3) stiklinės. 25 Morta neturėtų Marokas liesti daiktų, kuriuos lietė jos draugė. 0 (0,2) 51 Morta neturėtų spausti rankos draugei. 0 taškų: Pavyzdžiai: Nesėdėti šalia jos. Pasiskiepyti nuo gripo. Morta turėtų sėdėti prieš savo draugę.

70 4 klasės gamtos mokslų užduočių pavyzdžiai Gamtamokslinis mąstymas 3. Fizinė geografija Aukštas lygmuo Mokinių, teisingai išspendusių užduotį, dalis procentais (iš 51) Portugalija 78 (2,2) 1 LIETUVA 54 (2,5) 15 Tarptautinis vidurkis 49 (0,3) 29 Jemenas 15 (1,7)

71 8 klasės gamtos mokslų užduočių pavyzdžiai Gamtamoksliniai taikymai 1. Biologija Aukščiausias lygmuo Piktžolės varžosi su sodinukais dėl maisto ir vandens. Mokinių, gavusių visus taškus, dalis procentais (iš 43) Japonija 75 (2,2) 1 LIETUVA 37 (2,2) 10 Tarptautinis vidurkis 29 (0,3) 18 Saudo Arabija 1 (0,5) 43

72 8 klasės gamtos mokslų užduočių pavyzdžiai Gamtamoksliniai taikymai 2. Biologija Vidutinis lygmuo Inkstai yra žmogaus kūno organas. Kai žmogus buvo jaunas, vienas iš dviejų jo inkstų buvo pašalintas dėl ligos. Dabar šis žmogus turi sūnų. Kiek inkstų gimdamas turėjo jo sūnus? Pagrįskite savo atsakymą. 2 Mokinių, gavusių visus taškus, dalis procentais (iš 43) P. Korėja 77 (1,3) 1 LIETUVA 64 (2,2) 16 Tarptautinis vidurkis 53 (0,3) 25 Gana 18 (1,6) 43

73 8 klasės gamtos mokslų užduočių pavyzdžiai Gamtamokslinės žinios 3. Chemija Aukščiausias lygmuo Galėjo pasikeisti temperatūra Mokinių, gavusių visus taškus, dalis procentais (iš 43) Anglija 59 1 Tarptautinis vidurkis LIETUVA Galėjo išsiskirti dujos Gana taškai

74 8 klasės gamtos mokslų užduočių pavyzdžiai Gamtamoksliniai taikymai 4. Chemija Minimalus lygmuo

75 8 klasės gamtos mokslų užduočių pavyzdžiai Gamtamoksliniai taikymai 4. Chemija Minimalus lygmuo Mokinių, gavusių visus taškus, dalis procentais (iš 43) Rusija 97 (0,7) 1 LIETUVA 96 (0,9) 3 Tarptautinis vidurkis 88 (0,2) 25 Gana 69 (2,1) 43

76 8 klasės gamtos mokslų užduočių pavyzdžiai Gamtamoksliniai taikymai 5. Fizika Aukščiausias lygmuo 2 taškai Mokinių, gavusių visus taškus, dalis procentais (iš 43) Japonija 35 (2,1) 1 Tarptautinis vidurkis 7 (0,2) 14 LIETUVA 2 (0,4) 37 Tunisas 0 (0,3) 43

77 8 klasės gamtos mokslų užduočių pavyzdžiai Gamtamokslinės žinios 6. Fizika Aukštas lygmuo Mokinių, gavusių visus taškus, dalis procentais (iš 43) P. Korėja 86 (1,4) 1 Tarptautinis vidurkis 60 (0,3) 23 LIETUVA 57 (2,4) 29 Tailandas 33 (1,8) 43

78 8 klasės gamtos mokslų užduočių pavyzdžiai Gamtamoksliniai taikymai 7. Fizinė geografija Aukščiausias lygmuo Mokinių, gavusių visus taškus, dalis procentais (iš 43) Singapūras 56 (1,8) 1 Tarptautinis vidurkis 26 (0,3) 20 LIETUVA 20 (1,8) 27 Gana 8 (1,3) 43

79 8 klasės gamtos mokslų užduočių pavyzdžiai Gamtamoksliniai taikymai 7. Fizinė geografija Mokinių, gavusių visus taškus, dalis procentais Aukščiausias lygmuo 1 taškas: Nurodo vieną terasų metodo pranašumą iš priimtinų atsakymų sąrašo, pateikto žemiau: Leidžia ūkininkauti ant šlaitų (panaudoti daugiau žemės). Sulėtinamas nuotėkis (pasėliai nenuplaunami). Užkerta kelią dirvos erozijai (dirvos ir akmenų slydimui). Galima auginti įvairius pasėlius. Išlaiko vandenį, todėl pasėliai yra sveikesni, juos reikia mažiau laistyti. Pavyzdžiai: Galima ūkininkauti stačiose vietose. Padeda išvengti pasėlių nuplovimo nuo kalvų. Sumažina dirvos eroziją. Galima auginti skirtingus pasėlius skirtinguose lygiuose. (iš 43) Singapūras 56 (1,8) 1 Tarptautinis vidurkis 26 (0,3) 20 LIETUVA 20 (1,8) 27 Gana 8 (1,3) 43

80 8 klasės gamtos mokslų užduočių pavyzdžiai Gamtamoksliniai 8. Fizinė geografija Aukštas lygmuo Kaip iš jūros išgaravęs vanduo lietaus pavidalu atsiduria už daugelio kilometrų esančioje teritorijoje? 2 taškai Mokinių, gavusių visus taškus, dalis procentais (iš 43) Singapūras 70 (2,1) 1 LIETUVA 51 (2,0) 15 Tarptautinis vidurkis 42 (0,3) 26 Gana 9 (1,4) 43

81 Informacija apie TIMSS tyrimą Daugiau informacijos apie TIMSS tyrimą rasite: Leidiniai ir publikacijos

82 International Association for the Evaluation of Educational Achievement Trends in International Mathematics and Science Study TIMSS 2011

Mokinių pasiekimai Vilniaus mieste. Tarptautinių ir nacionalinių tyrimų duomenys

Mokinių pasiekimai Vilniaus mieste. Tarptautinių ir nacionalinių tyrimų duomenys NACIONALINIS EGZAMINŲ CENTRAS Mokinių pasiekimai Vilniaus mieste. Tarptautinių tyrimų duomenys Dr. Rita Dukynaitė Vilnius, 2015-10-07 Esminiai akcentai iš tarptautinių tyrimų Lygmuo Lytis Socialinis, ekonominis,

Detaliau

EGZAMINO PROGRAMOS MINIMALIUS REIKALAVIMUS ILIUSTRUOJANTYS PAVYZDŽIAI Egzamino programos minimalūs reikalavimai I. METODOLOGINIAI BIOLOGIJOS KLAUSIMAI

EGZAMINO PROGRAMOS MINIMALIUS REIKALAVIMUS ILIUSTRUOJANTYS PAVYZDŽIAI Egzamino programos minimalūs reikalavimai I. METODOLOGINIAI BIOLOGIJOS KLAUSIMAI EGZAMINO PROGRAMOS MINIMALIUS REIKALAVIMUS ILIUSTRUOJANTYS PAVYZDŽIAI Egzamino programos minimalūs reikalavimai I. METODOLOGINIAI BIOLOGIJOS KLAUSIMAI Minimalius reikalavimus iliustruojantys pavyzdžiai

Detaliau

AKMENĖS RAJONO BENDROJO LAVINIMO MOKYKLŲ MOKINIŲ PROFILAKTINIŲ SVEIKATOS PATIKRINIMŲ DUOMENŲ ANALIZĖ 2016 M. Parengė: Akmenės rajono savivaldybės visu

AKMENĖS RAJONO BENDROJO LAVINIMO MOKYKLŲ MOKINIŲ PROFILAKTINIŲ SVEIKATOS PATIKRINIMŲ DUOMENŲ ANALIZĖ 2016 M. Parengė: Akmenės rajono savivaldybės visu AKMENĖS RAJONO BENDROJO LAVINIMO MOKYKLŲ MOKINIŲ PROFILAKTINIŲ SVEIKATOS PATIKRINIMŲ DUOMENŲ ANALIZĖ 2016 M. Parengė: Akmenės rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro visuomenės sveikatos stebėsenos

Detaliau

ATSAKYMAI Geografiniai tyrimai internete XXIX Lietuvos mokinių geografijos olimpiada Tema: Globalizacija tarp galimybių ir iššūkių Dalyvio Nr. Druskin

ATSAKYMAI Geografiniai tyrimai internete XXIX Lietuvos mokinių geografijos olimpiada Tema: Globalizacija tarp galimybių ir iššūkių Dalyvio Nr. Druskin ATSAKYMAI Geografiniai tyrimai internete XXIX Lietuvos mokinių geografijos olimpiada Tema: Globalizacija tarp galimybių ir iššūkių Dalyvio Nr. Druskininkai 2017 m. gegužės 4 6 d. 1 užduotis Geografiniai

Detaliau

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation XIII tarptautinės geografijos olimpiada Pekine. Pasiruošimas, užduočių analizė, įžvalgos. Pasiruošimas iki pasaulinės olimpiados Teminis pasiruošimas Techninis pasiruošimas Individualus darbas su mokiniais

Detaliau

VIDURINIO UGDYMAS Vidurinis ugdymas neprivalomas, trunka dvejus metus (11 ir 12 vidurinės mokyklos ar gimnazijų III IV klasės). Mokiniai mokosi pagal

VIDURINIO UGDYMAS Vidurinis ugdymas neprivalomas, trunka dvejus metus (11 ir 12 vidurinės mokyklos ar gimnazijų III IV klasės). Mokiniai mokosi pagal VIDURINIO UGDYMAS Vidurinis ugdymas neprivalomas, trunka dvejus metus (11 ir 12 vidurinės mokyklos ar gimnazijų III IV klasės). Mokiniai mokosi pagal individualius ugdymosi planus. (Pagal vidurinio ugdymo

Detaliau

LIETUVOS GYVENTOJŲ FIZINIO AKTYVUMO TYRIMAS Vykdytojas: 2016 m. lapkričio mėn. Vilnius SPINTER tyrimai,

LIETUVOS GYVENTOJŲ FIZINIO AKTYVUMO TYRIMAS Vykdytojas: 2016 m. lapkričio mėn. Vilnius SPINTER tyrimai, LIETUVOS GYVENTOJŲ FIZINIO AKTYVUMO TYRIMAS Vykdytojas: 2016 m. lapkričio mėn. Vilnius 1 TURINYS I. TYRIMO METODIKA...3 II. TYRIMO REZULTATAI...6 III. APIBENDRINIMAI...12 2 I. TYRIMO METODIKA Visuomenės

Detaliau

Priedai_2016.indd

Priedai_2016.indd 1 testo užduočių vertinimo kriterijai Užd. Nr. Sprendimas ar atsakymas Taškai Vertinimas 1 Pasirinktas variantas D 1 Už teisingą atsakymą. 2 a) 939 1 Už teisingą atsakymą. 2 b) 1538 1 Už teisingą atsakymą.

Detaliau

Microsoft Word - Utenos_raj_bio_2018_7-8kl..docx

Microsoft Word - Utenos_raj_bio_2018_7-8kl..docx Utenos rajono mokinių biologijos olimpiada 2018 m. balandžio 19 d. UŽDUOTYS 7-8 klasei Mokinio Vardas, Pavardė... Klasė... Mokyklos pavadinimas... Mokytojo Vardas, Pavardė... Užduotis sudaro A, B ir C

Detaliau

VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS VIRŠININKAS ĮSAKYMAS DĖL VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS PRIE LIETUVO

VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS VIRŠININKAS ĮSAKYMAS DĖL VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS PRIE LIETUVO VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS VIRŠININKAS ĮSAKYMAS DĖL VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS VIRŠININKO 2015

Detaliau

LIETUVOS JAUNŲJŲ MATEMATIKŲ MOKYKLA 7. PAPRASČIAUSIOS DIFERENCIALINĖS LYGTYS ( ) Teorinę medžiagą parengė ir septintąją užduotį sudarė prof. d

LIETUVOS JAUNŲJŲ MATEMATIKŲ MOKYKLA 7. PAPRASČIAUSIOS DIFERENCIALINĖS LYGTYS ( ) Teorinę medžiagą parengė ir septintąją užduotį sudarė prof. d LIETUVOS JAUNŲJŲ MATEMATIKŲ MOKYKLA 7 PAPRASČIAUSIOS DIFERENIALINĖS LYGTYS (07 09) Teorinę medžiagą parengė ir septintąją užduotį sudarė prof dr Eugenijus Stankus Diferencialinės lygtys taikomos sprendžiant

Detaliau

Užduotys 12 klasei 2017 m. geografijos olimpiada Dalyvio kodas Surinkti taškai

Užduotys 12 klasei 2017 m. geografijos olimpiada Dalyvio kodas Surinkti taškai Užduotys 12 klasei 2017 m. geografijos olimpiada Dalyvio kodas Surinkti taškai 1. Kurios tautos gyvenamoji teritorija parodyta žemėlapyje? A berberų B fulbių C hausų D tuaregų 3. Ką vaizduoja šis neįprastu

Detaliau

EN

EN LT LT LT EUROPOS KOMISIJA Briuselis, 2010.8.26 KOM(2010) 430 galutinis KOMISIJOS ATASKAITA EUROPOS PARLAMENTUI IR TARYBAI dėl programos Forest Focus įgyvendinimo pagal 2003 m. lapkričio 17 d. Europos Parlamento

Detaliau

(Microsoft Word - mokiniu sergamumo analiz\ )

(Microsoft Word - mokiniu sergamumo analiz\ ) ŠIAULIŲ MIESTO BENDROJO LAVINIMO MOKYKLŲ MOKINIŲ PROFILAKTINIŲ SVEIKATOS PATIKRINIMŲ DUOMENŲ ANALIZö 212/13 M. Šiauliai, 212 Pagal mokyklų visuomen s sveikatos priežiūros specialisčių pateiktus duomenis

Detaliau

Brandos egzaminų organizavimas ir vykdymas 2012 m.

Brandos egzaminų organizavimas ir vykdymas 2012 m. BRANDOS EGZAMINŲ ORGANIZAVIMAS IR VYKDYMAS 2012 M. BENDROSIOS NUOSTATOS Brandos egzaminų organizavimo ir vykdymo tvarkos aprašas (toliau Aprašas) reglamentuoja vidurinio ugdymo programos dalykų brandos

Detaliau

VAIKŲ, VARTOJANČIŲ NARKOTINES IR PSICHOTROPINES MEDŽIAGAS VARTOJIMO NUSTATYMO ORGANIZAVIMAS Atmintinė ugdymo įstaigų darbuotojams ir jose dirbantiems

VAIKŲ, VARTOJANČIŲ NARKOTINES IR PSICHOTROPINES MEDŽIAGAS VARTOJIMO NUSTATYMO ORGANIZAVIMAS Atmintinė ugdymo įstaigų darbuotojams ir jose dirbantiems VAIKŲ, VARTOJANČIŲ NARKOTINES IR PSICHOTROPINES MEDŽIAGAS VARTOJIMO NUSTATYMO ORGANIZAVIMAS Atmintinė ugdymo įstaigų darbuotojams ir jose dirbantiems visuomenės sveikatos specialistams Vilnius, 2011 Atpažinti

Detaliau

VERSLO IR VADYBOS TECHNOLOGIJŲ PROGRAMA

VERSLO IR VADYBOS TECHNOLOGIJŲ PROGRAMA PATVIRTINTA Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2007 m. rugsėjo 6 d. įsakymu Nr. ISAK-1790 VERSLO IR VADYBOS TECHNOLOGIJŲ BENDROJI PROGRAMA MOKINIAMS, BESIMOKANTIEMS PAGAL VIDURINIO UGDYMO

Detaliau

SAUGOS DUOMENŲ LAPAS Pagal Europos Parlamento ir Tarybos Reglamento (EB) REACH II priedo 31 straipsnį Variantas: 3.0 Peržiūrėjimo data DOW

SAUGOS DUOMENŲ LAPAS Pagal Europos Parlamento ir Tarybos Reglamento (EB) REACH II priedo 31 straipsnį Variantas: 3.0 Peržiūrėjimo data DOW 1. CHEMINĖS MEDŽIAGOS/PREPARATO IR BENDROVĖS PAVADINIMAS Prekinis pavadinimas : Įmonė : Dow Corning Europe S.A. rue Jules Bordet - Parc Industriel - Zone C B-7180 Seneffe Belgium Tarnyba : Dow Corning

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS ŪKIO MINISTRAS

LIETUVOS RESPUBLIKOS ŪKIO MINISTRAS LIETUVOS RESPUBLIKOS ENERGETIKOS MINISTERIJA 2014 2020 M. EUROPOS SĄJUNGOS FONDŲ INVESTICIJŲ VEIKSMŲ PROGRAMOS PRIORITETO ĮGYVENDINIMO PRIEMONIŲ ĮGYVENDINIMO PLANAS I SKYRIUS 2014 2020 M. EUROPOS SĄJUNGOS

Detaliau

PATVIRTINTA Panevėžio r. Pažagienių mokyklosdarželio direktoriaus 2017 m. vasario 6 d. įsakymu Nr. V-13 ŠVIETIMO STEBĖSENOS RODIKLIŲ SĄRAŠAS 2017 m. R

PATVIRTINTA Panevėžio r. Pažagienių mokyklosdarželio direktoriaus 2017 m. vasario 6 d. įsakymu Nr. V-13 ŠVIETIMO STEBĖSENOS RODIKLIŲ SĄRAŠAS 2017 m. R PATVIRTINTA Panevėžio r. Pažagienių mokyklosdarželio direktoriaus 2017 m. vasario 6 d. įsakymu Nr. V-13 ŠVIETIMO STEBĖSENOS RODIKLIŲ SĄRAŠAS 2017 m. Rodiklis Reikalingi duomenys Duomenų šaltinis Rodiklio

Detaliau

Šiame sąsiuvinyje Jūs rasite keleto dalykų užduotis bei mokinio anketą

Šiame sąsiuvinyje Jūs rasite keleto dalykų užduotis bei mokinio anketą Pagrindinės formulės Mechanika v v0 v = s/ t, a =, F = ma, F = mg, F Vg n = ρ sk, = Fs, N =, η = 100 %. t t v Šiluma m ρ =, Q = cm t, Q = λm, Q = Lm, Q = qm, η = 100 %. V Q Elektrodinamika q U l I =, I

Detaliau

VILNIAUS UNIVERSITETO ONKOLOGIJOS INSTITUTO VĖŽIO KONTROLĖS IR PROFILAKTIKOS CENTRAS VĖŽIO REGISTRAS Vėžys Lietuvoje 2010 metais ISSN

VILNIAUS UNIVERSITETO ONKOLOGIJOS INSTITUTO VĖŽIO KONTROLĖS IR PROFILAKTIKOS CENTRAS VĖŽIO REGISTRAS Vėžys Lietuvoje 2010 metais ISSN VILNIAUS UNIVERSITETO ONKOLOGIJOS INSTITUTO VĖŽIO KONTROLĖS IR PROFILAKTIKOS CENTRAS VĖŽIO REGISTRAS Vėžys Lietuvoje 2010 metais ISSN 2029-6274 ISSN 2029-6274 Informacinį leidinį sudarė: Giedrė Smailytė

Detaliau

Projektas „Europos kreditų perkėlimo ir kaupimo sistemos (ECTS) nacionalinės koncepcijos parengimas: kreditų harmonizavimas ir mokymosi pasiekimais gr

Projektas „Europos kreditų perkėlimo ir kaupimo sistemos (ECTS) nacionalinės koncepcijos parengimas: kreditų harmonizavimas ir mokymosi pasiekimais gr Studijų programos aprašas Studijų programos pavadinimas Informatika Aukštojo mokslo institucija (-os), padalinys (-iai) Vilniaus universitetas, Matematikos ir informatikos fakultetas, Informatikos katedra

Detaliau

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Valstybinės energetikos inspekcijos vartotojams teikiamų paslaugų kokybės, prieinamumo ir pasitenkinimo tyrimas užsakovas vykdytojas Kovas, 2016 metodologija 2 Tyrimo metodologija Visuomenės nuomonės ir

Detaliau

Regioniniu s vietimo valdymo informaciniu sistemu ple tra ir s vietimo politikos analize s specialistu kompetencijos tobulinimas (II etapas) Bendradar

Regioniniu s vietimo valdymo informaciniu sistemu ple tra ir s vietimo politikos analize s specialistu kompetencijos tobulinimas (II etapas) Bendradar Regioniniu s vietimo valdymo informaciniu sistemu ple tra ir s vietimo politikos analize s specialistu kompetencijos tobulinimas (II etapas) Bendradarbiaujant su: Pristatymas: Nepakankamas te vu mokyklos

Detaliau

(Microsoft Word - Pasiruo\360imas EE 10 KD-1)

(Microsoft Word - Pasiruo\360imas EE 10  KD-1) -as kontrolinis darbas (KD-) Kompleksiniai skaičiai. Algebrinė kompleksinio skaičiaus forma Pagrindinės sąvokos apibrėžimai. Veiksmai su kompleksinio skaičiais. 2. Kompleksinio skaičiaus geometrinis vaizdavimas.

Detaliau

10 Pratybos Oleg Lukašonok 1

10 Pratybos Oleg Lukašonok 1 10 Pratybos Oleg Lukašonok 1 2 Tikimybių pratybos 1 Lema Lema 1. Tegul {Ω, A, P} yra tikimybinė erdvė. Jeigu A n A, n N, tai i) P (lim sup A n ) = P ( k=1 n=k A n ) = lim P ( n k n=ka n ), nes n=ka n monotoniškai

Detaliau

Dalyvavusių skaičius (pagal tyrimo metus)

Dalyvavusių skaičius (pagal tyrimo metus) INTERVENCIJOS, SIEKIANT MAŽINTI PSICHOAKTYVIŲ MEDŽIAGŲ VARTOJIMĄ TARP JAUNIMO Klaipėda, 2015 TEMOS AKTUALUMAS Nesaikingas tabako, alkoholio ir kitų psichoaktyvių medžiagų vartojimas kelia didelį susirūpinimą

Detaliau

VABALNINKO BALIO SRUOGOS GIMNAZIJA Vabalninko Balio Sruogos gimnazija K.Šakenio g. 12, Vabalninkas, Biržų raj. Tel. (8-450)

VABALNINKO BALIO SRUOGOS GIMNAZIJA Vabalninko Balio Sruogos gimnazija K.Šakenio g. 12, Vabalninkas, Biržų raj. Tel. (8-450) VABALNINKO BALIO SRUOGOS GIMNAZIJA Vabalninko Balio Sruogos gimnazija K.Šakenio g. 12, Vabalninkas, Biržų raj. Tel. (8-450) 54275 El.p.rastine@vabalninko.birzai.lm.lt. GIMNAZIJOS VEIKLOS KOKYBĖS ĮSIVERTINIMO

Detaliau

Etninės kultūros olimpiada

Etninės kultūros olimpiada Lietuvos mokinių etninės kultūros olimpiada: galimybės ir perspektyvos Daiva Briedienė Klaipėda 2014 03 14 Apžvalga: dalykinės olimpiados, konkursai Olimpiadų yra apie 20: lietuvių kalbos, matematikos,

Detaliau

Doc. dr. Irena SMETONIENĖ KALBŲ MOKYMAS UGDYMO SISTEMOJE: NUO IKIMOKYKLINIO UGDYMO IKI UNIVERSITETINIO LAVINIMO (Pranešimo, skaityto 6-ojoje Lietuvos

Doc. dr. Irena SMETONIENĖ KALBŲ MOKYMAS UGDYMO SISTEMOJE: NUO IKIMOKYKLINIO UGDYMO IKI UNIVERSITETINIO LAVINIMO (Pranešimo, skaityto 6-ojoje Lietuvos Doc. dr. Irena SMETONIENĖ KALBŲ MOKYMAS UGDYMO SISTEMOJE: NUO IKIMOKYKLINIO UGDYMO IKI UNIVERSITETINIO LAVINIMO (Pranešimo, skaityto 6-ojoje Lietuvos kalbų pedagogų asociacijos konferencijoje Kalbos, kultūra

Detaliau

455028e c5-8ece-1a583714e0ff

455028e c5-8ece-1a583714e0ff LIETUVOS RESPUBLIKOS ŠVIETIMO, MOKSLO IR SPORTO MINISTRAS ĮSAKYMAS DĖL DOKTORANTŪROS TEISĖS SUTEIKIMO 2019 m. vasario 22 Nr. V-160 Vilnius Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos mokslo ir studijų įstatymo

Detaliau

Specialus pasiūlymas Specialus pasiūlymas! Įsigijus vadovėlius visai klasei* mokytojams dovanojame vertingas dovanas 1. Kodėl sukūrėme šį pasiūlymą? N

Specialus pasiūlymas Specialus pasiūlymas! Įsigijus vadovėlius visai klasei* mokytojams dovanojame vertingas dovanas 1. Kodėl sukūrėme šį pasiūlymą? N Specialus pasiūlymas Specialus pasiūlymas! Įsigijus vadovėlius visai klasei* mokytojams dovanojame vertingas dovanas 1. Kodėl sukūrėme šį pasiūlymą? Norėdami maksimaliai patenkinti mokytojų ir mokyklų

Detaliau

21. Ilgis, plotas, perimetras Įvadas Šiame modulyje pateikti įvairaus sudėtingumo uždaviniai apie ilgį, perimetrą ir plotą. Sprendžiant uždavinius rei

21. Ilgis, plotas, perimetras Įvadas Šiame modulyje pateikti įvairaus sudėtingumo uždaviniai apie ilgį, perimetrą ir plotą. Sprendžiant uždavinius rei Įvadas Šiame modulyje pateikti įvairaus sudėtingumo uždaviniai apie ilgį, perimetrą ir plotą. Sprendžiant uždavinius reikės pasitelkti kūrybinį mąstymą ir pasinaudoti jau turimomis žiniomis, įgytomis per

Detaliau

Šiaulių miesto bendrojo lavinimo mokyklų mokinių profilaktinių sveikatos patikrinimų duomenų analizė 2010 m. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Sveika

Šiaulių miesto bendrojo lavinimo mokyklų mokinių profilaktinių sveikatos patikrinimų duomenų analizė 2010 m. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Sveika Šiaulių miesto bendrojo lavinimo mokyklų mokinių profilaktinių sveikatos patikrinimų duomenų analizė 2010 m. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Sveikatos apsaugos ministro 2000 m. gegužės 31 d. įsakymu

Detaliau

Rusijos švietimo sistemai priklausančių vidurinio ugdymo kvalifikacijų dalykų atitikmenų nustatymas ir pažymių pervedimas Pažymiai pervedami iš dalykų

Rusijos švietimo sistemai priklausančių vidurinio ugdymo kvalifikacijų dalykų atitikmenų nustatymas ir pažymių pervedimas Pažymiai pervedami iš dalykų Rusijos švietimo sistemai priklausančių vidurinio ugdymo kvalifikacijų dalykų atitikmenų nustatymas ir pažymių pervedimas Pažymiai pervedami iš dalykų įvertinimų, nurodytų atestate (Аттeстат o срeднeм

Detaliau

Veiksmų programų administravimo

Veiksmų programų administravimo (Pasiūlymų dėl projektų atrankos kriterijų nustatymo ir keitimo forma) PASIŪLYMAI DĖL PROJEKTŲ ATRANKOS KRITERIJŲ NUSTATYMO IR KEITIMO 2015 m. gegužės 19 d. FORMAI PRITARTA 2014 2020 m. Europos Sąjungos

Detaliau

ĮSIVERTINIMO IR PAŽANGOS ATASKAITA M. M. (2018 M.) Įstaigos kodas Mokyklos pavadinimas Kauno Varpo gimnazija Savivaldybė Kauno m.

ĮSIVERTINIMO IR PAŽANGOS ATASKAITA M. M. (2018 M.) Įstaigos kodas Mokyklos pavadinimas Kauno Varpo gimnazija Savivaldybė Kauno m. ĮSIVERTINIMO IR PAŽANGOS ATASKAITA 2017 2018 M. M. (2018 M.) Įstaigos kodas 190138895 Mokyklos pavadinimas Kauno Varpo gimnazija Savivaldybė Kauno m. 1. Už kurį laikotarpį pateikiate ataskaitą? (pasirinkite)

Detaliau

PATVIRTINTA Elektrėnų pradinės mokyklos direktoriaus 2011 m. rugpjūčio 22 d. įsakymu Nr. 1V 69 ELEKTRĖNŲ PRADINĖS MOKYKLOS MOKINIŲ PAŽANGOS IR PASIEKI

PATVIRTINTA Elektrėnų pradinės mokyklos direktoriaus 2011 m. rugpjūčio 22 d. įsakymu Nr. 1V 69 ELEKTRĖNŲ PRADINĖS MOKYKLOS MOKINIŲ PAŽANGOS IR PASIEKI PATVIRTINTA direktoriaus 2011 m. rugpjūčio 22 d. įsakymu Nr. 1V 69 ELEKTRĖNŲ PRADINĖS MOKYKLOS MOKINIŲ PAŽANGOS IR PASIEKIMŲ VERTINIMO TVARKA I. BENDROSIOS NUOSTATOS 1. (toliau mokyklos) mokinių pažangos

Detaliau

(Pasiūlymų dėl projektų atrankos kriterijų nustatymo ir keitimo forma) PASIŪLYMAI DĖL PROJEKTŲ ATRANKOS KRITERIJŲ NUSTATYMO IR KEITIMO 2017 m. lapkrič

(Pasiūlymų dėl projektų atrankos kriterijų nustatymo ir keitimo forma) PASIŪLYMAI DĖL PROJEKTŲ ATRANKOS KRITERIJŲ NUSTATYMO IR KEITIMO 2017 m. lapkrič (Pasiūlymų dėl projektų atrankos kriterijų nustatymo ir keitimo forma) PASIŪLYMAI DĖL PROJEKTŲ ATRANKOS KRITERIJŲ NUSTATYMO IR KEITIMO 2017 m. lapkričio d. FORMAI PRITARTA 2014-2020 m. Europos Sąjungos

Detaliau

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Nacionalinio egzaminų centro projektas Standartizuotų mokinių pasiekimų vertinimo ir įsivertinimo įrankių bendrojo lavinimo mokykloms kūrimas, II etapas (kodas VP1-2.1-ŠMM-01-V-03-003) 1 seminaras Dalykinių

Detaliau

PowerPoint pristatymas

PowerPoint pristatymas Lietuvos agroverslo tendencijos DNB Bankas 2015 m. gegužės 22 d. Agroverslas iki šiol buvo vienas iš atspariausių Lietuvos ūkio stuburo slankstelių 8,5 8,7 Maisto sektoriaus pridėtinė vertė, dalis BVP,

Detaliau

Microsoft Word - 14.doc

Microsoft Word - 14.doc Lietuvos Respublikos Švietimo ir mokslo ministerija UAB Factus Dominus Profilinio mokymosi problemos Tyrimo ataskaita Kaunas, 2005 1 Mokslinio tyrimo ataskaita Profilinio mokymosi problemos Užsakovas:

Detaliau

Microsoft Word - VšĮ Forumo licėjaus ugdymo planas docx

Microsoft Word - VšĮ Forumo licėjaus ugdymo planas docx VšĮ Vaikų kūrybinės iniciatyvos fondo licėjaus Forumas 206-207 mokslo metų ugdymo planas I. Bendrosios nuostatos. 206-207 m.m. VšĮ Vaikų kūrybinės iniciatyvos fondo licėjaus Forumas (toliau Licėjus) ugdymo

Detaliau

MAITINKIS SVEIKAI, SUMAŽINK GRĖSMĘ SUSIRGTI VĖŽIU

MAITINKIS SVEIKAI, SUMAŽINK GRĖSMĘ SUSIRGTI VĖŽIU MAITINKIS SVEIKAI, SUMAŽINK GRĖSMĘ SUSIRGTI VĖŽIU Mūsų mityba gali padidinti vėžio išsivystymo grėsmę. Patikimų mokslinių įrodymų duomenimis apie 30 proc. vėžio atvejų išsivysčiusiose šalyse ir 20 proc.

Detaliau

SAUGOS DUOMENŲ LAPAS Pagal EB direktyvą 91/155/EEB ir jos vėlesnes pataisas Variantas: 1.1 Peržiūrėjimo data MOLYKOTE(R) PG-21 PLASTISLIP G

SAUGOS DUOMENŲ LAPAS Pagal EB direktyvą 91/155/EEB ir jos vėlesnes pataisas Variantas: 1.1 Peržiūrėjimo data MOLYKOTE(R) PG-21 PLASTISLIP G 1. CHEMINĖS MEDŽIAGOS,PREPARATO IR TIEKĖJO PAVADINIMAS Prekinis pavadinimas : Įmonė : Dow Corning S.A. rue Jules Bordet - Parc Industriel - Zone C B-7180 Seneffe Belgium Tarnyba : Dow Corning Central Europe

Detaliau

Microsoft Word - Bio-MBE-analiz_2005.doc

Microsoft Word - Bio-MBE-analiz_2005.doc LIETUVOS RESPUBLIKOS ŠVIETIMO IR MOKSLO MINISTERIJA NACIONALINIS EGZAMINŲ CENTRAS 2005 M. BIOLOGIJOS MOKYKLINIO BRANDOS EGZAMINO REZULTATŲ KOKYBINĖ ANALIZĖ Jolanta Dzikavičiūtė, Danguolė Gižienė KOKYBINĖS

Detaliau

VADOVĖLIO VERTINIMO KRITERIJŲ APRAŠAI 1. MEDŽIAGOS TINKAMUMAS VERTYBINĖMS NUOSTATOMS UGDYTI(S) Vertinimo kriterijai 1.1. Tekstinė ir vaizdinė medžiaga

VADOVĖLIO VERTINIMO KRITERIJŲ APRAŠAI 1. MEDŽIAGOS TINKAMUMAS VERTYBINĖMS NUOSTATOMS UGDYTI(S) Vertinimo kriterijai 1.1. Tekstinė ir vaizdinė medžiaga VADOVĖLIO VERTINIMO KRITERIJŲ APRAŠAI 1. MEDŽIAGOS TINKAMUMAS VERTYBINĖMS NUOSTATOMS UGDYTI(S) 1.1. Tekstinė ir vaizdinė medžiaga atitinka pagrindines demokratijos vertybes ir principus (asmens ir tautos

Detaliau

NAUJOVĖ Celiuliazė Beta gliukozidazė Individuali produkto koncepcija mažesniam klampumui ir geresniam substrato panaudojimui pasiekti Kitos gliukanazė

NAUJOVĖ Celiuliazė Beta gliukozidazė Individuali produkto koncepcija mažesniam klampumui ir geresniam substrato panaudojimui pasiekti Kitos gliukanazė NAUJOVĖ Celiuliazė Beta gliukozidazė Individuali produkto koncepcija mažesniam klampumui ir geresniam substrato panaudojimui pasiekti Kitos gliukanazės Ksilanazės Beta-ksilozidazė Arabinofuranozidazė Beta-galaktozidazė

Detaliau

BRANDOS EGZAMINAI- 2009

BRANDOS EGZAMINAI- 2009 BRANDOS EGZAMINAI-2017 ATMINTINĖ 2017 m. ABITURIENTUI Parengė vadovaudamasi 2017 m. BRANDOS EGZAMINŲ ORGANIZAVIMO IR VYKDYMO TVARKOS APRAŠU direktoriaus pavaduotoja ugdymui Rasa Sabūnienė II. BRANDOS EGZAMINAI

Detaliau

ETNINĖ KULTŪRA -INTEGRALI UGDYMO PROCESO DALIS

ETNINĖ KULTŪRA -INTEGRALI UGDYMO PROCESO DALIS ETNINĖ KULTŪRA - INTEGRALI UGDYMO PROCESO DALIS Egidija Kontrimienė Etikos mokytoja ekspertė Kauno maisto pramonės ir prekybos mokymo centras ETNINĖ KULTŪRA INTEGRALI UGDYMO PROCESO DALIS (1) Etninė kultūra

Detaliau

red-BK_moduliai_ _Po redaktores

red-BK_moduliai_ _Po redaktores P R O J E K T A S VP1-2.2-ŠMM-04-V-01-001 MOKYMOSI KRYPTIES PASIRINKIMO GALIMYBIŲ DIDINIMAS 14-19 METŲ MOKINIAMS, II ETAPAS: GILESNIS MOKYMOSI DIFERENCIJAVIMAS IR INDIVIDUALIZAVIMAS, SIEKIANT UGDYMO KOKYBĖS,

Detaliau

I. EKSPORTO RAIDA LIETUVOS PREKIŲ EKSPORTAS 2019 M. I KETV. Apžvalga Paskelbta: Pirmame šių metų ketvirtyje bendro prekių eksporto vertės m

I. EKSPORTO RAIDA LIETUVOS PREKIŲ EKSPORTAS 2019 M. I KETV. Apžvalga Paskelbta: Pirmame šių metų ketvirtyje bendro prekių eksporto vertės m I. EKSPORTO RAIDA LIETUVOS PREKIŲ EKSPORTAS 2019 M. I KETV. Apžvalga Paskelbta: 2019.05.30 Pirmame šių metų ketvirtyje bendro prekių eksporto vertės metinis augimas sudarė 7,7%. Iš viso eksportuota prekių

Detaliau

PATVIRTINTA Mokyklos-daugiafunkcio centro direktoriaus įsakymu Nr. V-175 VILKAVIŠKIO RAJONO VIŠTYČIO PETRO KRIAUČIŪNO MOKYKLOS- DAUGIAFUNKC

PATVIRTINTA Mokyklos-daugiafunkcio centro direktoriaus įsakymu Nr. V-175 VILKAVIŠKIO RAJONO VIŠTYČIO PETRO KRIAUČIŪNO MOKYKLOS- DAUGIAFUNKC PATVIRTINTA Mokyklos-daugiafunkcio centro direktoriaus 218-12-31 įsakymu Nr. V-175 VILKAVIŠKIO RAJONO VIŠTYČIO PETRO KRIAUČIŪNO MOKYKLOS- DAUGIAFUNKCIO CENTRO 219-ŲJŲ METŲ VEIKLOS PLANAS I. Bendrosios

Detaliau

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation 2007-2013 metų ES struktūrinės paramos poveikio Lietuvos miestams ir miesteliams vertinimo rezultatų pristatymas Neringa Viršilienė, ESTEP vertinimo grupės vadovė, vertinimo ekspertė Mindaugas Sereičikas,

Detaliau

Microsoft Word - 8 Laboratorinis darbas.doc

Microsoft Word - 8 Laboratorinis  darbas.doc Laboratorinis darbas Nr. 8 MOP (metalo sido puslaidininkio) struktūrų tyrimas aukštadažniu -V charakteristikų metodu Darbo tikslas: 1. Nustatyti puslaidininkio laidumo tipą. 2. Nustatyti legiravimo priemaišų

Detaliau

Skaidrė 1

Skaidrė 1 Vidurinio ugdymo programos aprašas Individualus ugdymo planas Telšių Džiugo vidurinės mokykla Direktoriaus pavaduotoja ugdymui Janina Šalkauskytė Svarbūs klausimai baigiantiems 10 klasę: Ko aš noriu? Ką

Detaliau

VILNIAUS KOLEGIJA AGROTECHNOLOGIJ FAKULTETAS CHEMIJOS KATEDRA Tyrimas: STUDENTAI APIE KURSINĮ DARBĄ Dalykas: LABORATORIJ VEIKLA Tyrimą atliko lektorė:

VILNIAUS KOLEGIJA AGROTECHNOLOGIJ FAKULTETAS CHEMIJOS KATEDRA Tyrimas: STUDENTAI APIE KURSINĮ DARBĄ Dalykas: LABORATORIJ VEIKLA Tyrimą atliko lektorė: VILNIAUS KOLEGIJA AGROTECHNOLOGIJ FAKULTETAS CHEMIJOS KATEDRA Tyrimas: STUDENTAI APIE KURSINĮ DARBĄ Dalykas: LABORATORIJ VEIKLA Tyrimą atliko lektorė: Jolanta Jurkevičiūtė m. Tyrimo tikslas išsiaiškinti

Detaliau

Prezentacja programu PowerPoint

Prezentacja programu PowerPoint TIENS DiCHO II kartos prietaisas vaisiams ir daržovėms valyti (ozonatorius) PROBLEMOS, KURIAS SUKELIA APLINKOS TARŠA PARAZITAI MIKROORGANIZMAI BAKTERIJOS Švieži vaisiai ir daržovės yra spalvingi ir skanūs,

Detaliau

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Vėjo energetikos plėtra ir tinkamiausių vietų nustatymas AEI technologijų taikymas pramonėje, miestuose Atsinaujinančių išteklių ir efektyvios energetikos laboratorijos vadovas Dr. Mantas Marčiukaitis

Detaliau

LIETUVOS ŽEMĖS ŪKIO UNIVERSITETAS

LIETUVOS ŽEMĖS ŪKIO UNIVERSITETAS STUDIJŲ DALYKO APRAŠAS Dalyko kodas: IFEB B029 Pavadinimas lietuvių kalba: Atsinaujinančiosios energetikos sistemos. Pavadinimas anglų kalba: Renewable energy systems. Dalyko apimtis: 6 kreditai, 160 valandos,

Detaliau

viewPublishedDoc.aspx

viewPublishedDoc.aspx AGROPLUS Stimul Reglamentas (EB) Nr. 453/2010 ir Reglamentas (EB) Nr. 1272/2008 Formatas: ES Produkto Kodas (-ai) Produkto pavadinimas NP-0061-1-A AGROPLUS Stimul Rekomenduojama paskirtis: Naudojimo apribojimai.

Detaliau

479B-2018_Krka_Pravilnik_LT.cdr

479B-2018_Krka_Pravilnik_LT.cdr SUKČIAVIMO PREVENCIJOS, NUSTATYMO IR TYRIMO TAISYKLĖS www.krka.biz Gyventi sveikai 3 4 5 6 8 9 10 11 Tikslai Aprėptis ir taikymas Nevienodų sąlygų taikymo ir sukčiavimo draudimas Sukčiavimo valdymo kontrolės

Detaliau

UGDYMO PLĖTOTĖS CENTRO DIREKTORIUS ĮSAKYMAS DĖL UGDYMO PLĖTOTĖS CENTRO DIREKTORIAUS 2016 M. VASARIO 29 D. ĮSAKYMO NR. VK-24 DĖL BENDROJO UGDYMO DALYKŲ

UGDYMO PLĖTOTĖS CENTRO DIREKTORIUS ĮSAKYMAS DĖL UGDYMO PLĖTOTĖS CENTRO DIREKTORIAUS 2016 M. VASARIO 29 D. ĮSAKYMO NR. VK-24 DĖL BENDROJO UGDYMO DALYKŲ UGDYMO PLĖTOTĖS CENTRO DIREKTORIUS ĮSAKYMAS DĖL UGDYMO PLĖTOTĖS CENTRO DIREKTORIAUS 2016 M. VASARIO 29 D. ĮSAKYMO NR. VK-24 DĖL BENDROJO UGDYMO DALYKŲ VADOVĖLIŲ TURINIO VERTINIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO

Detaliau

Microsoft PowerPoint - 2.pptx

Microsoft PowerPoint - 2.pptx KAS LEMIA MOKINIŲ PASIEKIMUS? KAUNO MIESTO BENDROJO UGDYMO MOKYKLŲ IŠORINIO VERTINIMO REZULTATAI monika.bilotiene@nmva.smm.lt KAUNO M. VADOVŲ KONFERENCIJA 2016 08 29 Valstybinė švietimo 2013 2022 metų

Detaliau

SEB IL Brent nafta Platinimo laikotarpis INVESTICINIAI LAKŠTAI

SEB IL Brent nafta Platinimo laikotarpis INVESTICINIAI LAKŠTAI SEB IL Brent nafta Platinimo laikotarpis 2013 01 22 2013 02 04 INVESTICINIAI LAKŠTAI Su Brent naftos kaina susieti investiciniai lakštai Emisija SEB IL Brent nafta Platinimo laikotarpis 2013 m. sausio

Detaliau

Dokumento Aplinkosauginių priemonių projektavimo, įdiegimo ir priežiūros rekomendacijos. Vandens telkinių apsauga APR- VTA 10 4 priedas VANDENS APSAUG

Dokumento Aplinkosauginių priemonių projektavimo, įdiegimo ir priežiūros rekomendacijos. Vandens telkinių apsauga APR- VTA 10 4 priedas VANDENS APSAUG Dokumento Aplinkosauginių priemonių projektavimo, įdiegimo ir priežiūros rekomendacijos. Vandens telkinių apsauga APR- VTA 10 4 priedas VANDENS APSAUGOS PRIEMONIŲ TAIKYMO REKOMENDACIJOS 1 lentelė. Apsaugos

Detaliau

Microsoft Word - BIO-MBE- ST-AN_2005.doc

Microsoft Word - BIO-MBE- ST-AN_2005.doc LIETUVOS RESPULIKOS ŠVIETIMO IR MOKSLO MINISTERIJ NIONLINIS EGZMINŲ ENTRS 2 25 M. IOLOGIJOS MOKYKLINIO RNOS EGZMINO REZULTTŲ STTISTINĖ NLIZĖ 25 m. gegužės 2 d. biologijos mokyklinį brandos egzaminą laikė

Detaliau

Sveikatos rastingumo tyrimas-2012

Sveikatos rastingumo tyrimas-2012 LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTERIJA SVEIKATOS MOKYMO IR LIGŲ PREVENCIJOS CENTRAS VILNIAUS UNIVERSITETO MEDICINOS FAKULTETO VISUOMENĖS SVEIKATOS INSTITUTAS LIETUVOS GYVENTOJŲ SVEIKATOS RAŠTINGUMO

Detaliau

Microsoft Word - Moletu_Raj_Koncepcija_7_Redakcija doc

Microsoft Word - Moletu_Raj_Koncepcija_7_Redakcija doc 6. MOLĖTŲ RAJONO SUSISIEKIMO SISTEMA Lietuvos Respublikos teritorijos bendrajame plane yra nustatyta trijų lygmenų integracijos ašių hierarchija (6.1 pav.). 6.1 pav. Ištrauka iš LR teritorijos bendrojo

Detaliau

LYGIŲ GALIMYBIŲ KONTROLIERIUS PAŽYMA DĖL KAUNO MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2016 M. VASARIO 2 D. SPRENDIMU NR. T-20 PATVIRTINTŲ PANEMUNĖS PAPLŪDIMIO PA

LYGIŲ GALIMYBIŲ KONTROLIERIUS PAŽYMA DĖL KAUNO MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2016 M. VASARIO 2 D. SPRENDIMU NR. T-20 PATVIRTINTŲ PANEMUNĖS PAPLŪDIMIO PA LYGIŲ GALIMYBIŲ KONTROLIERIUS PAŽYMA DĖL KAUNO MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2016 M. VASARIO 2 D. SPRENDIMU NR. T-20 PATVIRTINTŲ PANEMUNĖS PAPLŪDIMIO PASTATO PREKYBOS PAVILJONO A.SMETONOS AL. 4, KAUNE, NUOMOS

Detaliau

LIETUVOS ŽEMĖS ŪKIO UNIVERSITETAS

LIETUVOS ŽEMĖS ŪKIO UNIVERSITETAS ALEKSANDRO STULGINSKIO UNIVERSITETAS Agronomijos fakultetas Žemdirbystės katedra STUDIJŲ DALYKO APRAŠAS Dalyko kodas: AFŽEB07E Pavadinimas lietuvių kalba: Mokslinių tyrimų metodika Pavadinimas anglų kalba:

Detaliau

Vietiniu ištekliu panaudojimas didinant energetini ir ekonomini sauguma

Vietiniu ištekliu panaudojimas didinant energetini ir ekonomini sauguma Durpės Lietuvos energetikoje kaip realu? Giedrius Kavaliauskas, 2015.04.29, Kaunas Vietiniai ištekliai - durpės Pelkės Lietuvoje, % 2% 1% Naturalios pelkės Klaipeda Kaunas 44% 28% Nusausintos žemės ūkiui

Detaliau

INTERVIU CIKLAS DĖL PRAMONĖS 4.0 EKOSISTEMOS VYSTYMO PRIEMONIŲ KAS DALYVAVO? 20 6 apdirbamosios gamybos įmonių (t.y. 25 % Panevėžio regiono apdirbamos

INTERVIU CIKLAS DĖL PRAMONĖS 4.0 EKOSISTEMOS VYSTYMO PRIEMONIŲ KAS DALYVAVO? 20 6 apdirbamosios gamybos įmonių (t.y. 25 % Panevėžio regiono apdirbamos INTERVIU CIKLAS DĖL PRAMONĖS 4.0 EKOSISTEMOS VYSTYMO PRIEMONIŲ KAS DALYVAVO? 20 6 apdirbamosios gamybos įmonių (t.y. 25 % Panevėžio regiono apdirbamosios gamybos įmonių, kurių apyvarta > 2 mln. Eur) švietimo

Detaliau

KPMG Screen 3:4 (2007 v4.0)

KPMG Screen 3:4 (2007 v4.0) Penktasis kasmetinis tyrimas Lietuvos verslo pažeidžiamumas energijos išteklių kainų pokyčiams ir BEVI indeksas Rokas Kasperavičius, partneris Jonas Vainius Raulynaitis, patarėjas Vilnius 2015 TURINYS

Detaliau

Microsoft Word - Ch-vert-1-09.doc

Microsoft Word - Ch-vert-1-09.doc PATVIRTINTA Nacionalinio egzaminų centro direktoriaus 009 m. birželio 6 d. įsakymu (..)-V-98 009 m. EMIJS VALSTYBINI BRANDS EGZAMIN UÞDUTIES VERTINIM INSTRUKIJA Kiekvienas I dalies klausimas vertinamas

Detaliau

INSTITUCIJOS, VYKDANČIOS MOKYTOJŲ IR ŠVIETIMO PAGALBĄ TEIKIANČIŲ SPECIALISTŲ KVALIFIKACIJOS TOBULINIMĄ, 2013 METŲ VEIKLOS ĮSIVERTINIMO IŠVADOS 1. Inst

INSTITUCIJOS, VYKDANČIOS MOKYTOJŲ IR ŠVIETIMO PAGALBĄ TEIKIANČIŲ SPECIALISTŲ KVALIFIKACIJOS TOBULINIMĄ, 2013 METŲ VEIKLOS ĮSIVERTINIMO IŠVADOS 1. Inst INSTITUCIJOS, VYKDANČIOS MOKYTOJŲ IR ŠVIETIMO PAGALBĄ TEIKIANČIŲ SPECIALISTŲ KVALIFIKACIJOS TOBULINIMĄ, 2013 METŲ VEIKLOS ĮSIVERTINIMO IŠVADOS 1. Institucijos pavadinimas Kretingos rajono pedagogų švietimo

Detaliau

JONIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS VISUOMENĖS SVEIKATOS BIURAS Savivaldybės biudžetinė įstaiga, Vilniaus g. 6, LT Joniškis, tel. (8 426) , faks.

JONIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS VISUOMENĖS SVEIKATOS BIURAS Savivaldybės biudžetinė įstaiga, Vilniaus g. 6, LT Joniškis, tel. (8 426) , faks. JONIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS VISUOMENĖS SVEIKATOS BIURAS Savivaldybės biudžetinė įstaiga, Vilniaus g. 6, LT-84147 Joniškis, tel. (8 426) 605 37, faks. (8 426) 605 36, el. p. joniskis.sveikata@gmail.com.

Detaliau

Microsoft Word - DV_Rekomendacijos2

Microsoft Word - DV_Rekomendacijos2 DOKUMENTŲ VALDYMO FUNKCIJOS EFEKTYVAUS ATLIKIMO REKOMENDACIJOS I. BENDROSIOS NUOSTATOS Dokumentų valdymo funkcijos efektyvaus atlikimo rekomendacijų (toliau Rekomendacijos) tikslas nustatyti valstybės

Detaliau

S K Y R I U S – 0

S K Y R I U S – 0 S K Y R I U S 0 STATISTIKA, TEISĖ, ŽODYNAI, ENCIKLOPEDIJOS 1. Enciklopedija ENCARTA 2002 standartai 459 2. Žmogaus teisių vykdymo integracinės pamokos 497 S K Y R I U S 2 INFORMATIKA, KOMPIUTERIJA 1. CD

Detaliau

Privalomai pasirenkamas istorijos modulis istorija aplink mus I dalis _suredaguotas_

Privalomai pasirenkamas istorijos modulis istorija aplink mus I dalis  _suredaguotas_ P R O J E K T A S VP1-2.2-ŠMM-04-V-01-001 MOKYMOSI KRYPTIES PASIRINKIMO GALIMYBIŲ DIDINIMAS 14-19 METŲ MOKINIAMS, II ETAPAS: GILESNIS MOKYMOSI DIFERENCIJAVIMAS IR INDIVIDUALIZAVIMAS, SIEKIANT UGDYMO KOKYBĖS,

Detaliau

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Algoritmai ir duomenų struktūros (ADS) 13 paskaita Saulius Ragaišis, VU MIF saulius.ragaisis@mif.vu.lt 2018-05-14 Šaltinis Paskaita parengta pagal William Pugh Skip Lists: A Probabilistic Alternative to

Detaliau

VILNIAUS R. PABERŽĖS ŠV. STANISLAVO KOSTKOS GIMNAZIJOS 2, 4, 6 IR 8 KLASĖS MOKINIŲ MOKYMOSI PASIEKIMŲ VERTINIMO PANAUDOJANT DIAGNOSTINIUS IR STANDARTI

VILNIAUS R. PABERŽĖS ŠV. STANISLAVO KOSTKOS GIMNAZIJOS 2, 4, 6 IR 8 KLASĖS MOKINIŲ MOKYMOSI PASIEKIMŲ VERTINIMO PANAUDOJANT DIAGNOSTINIUS IR STANDARTI VILNIAUS R. PABERŽĖS ŠV. STANISLAVO KOSTKOS GIMNAZIJOS 2, 4, 6 IR 8 KLASĖS MOKINIŲ MOKYMOSI PASIEKIMŲ VERTINIMO PANAUDOJANT DIAGNOSTINIUS IR STANDARTIZUOTUS VERTINIMO ĮRANKIUS ATASKAITOS PRIEDAS MOKYKLOMS,

Detaliau

PipeLife Stilla (LT)

PipeLife Stilla (LT) Pipelife Stilla Triukšmą slopinanti nuotekų sistema PPHT UAB Pipelife Lietuva yra koncerno Pipelife International GmbH dukterinė įmonė. Pipelife International GmbH koncerną įkūrė ir valdo dvi įmonės Wieneberger

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS REGIONINĖS PLĖTROS ĮSTATYMO NR. VIII-1889 PAKEITIMO ĮSTATYMAS 2014 m. rugsėjo 18 d. Nr. XII-1094 Vilnius 1 straipsnis. Lietuvos R

LIETUVOS RESPUBLIKOS REGIONINĖS PLĖTROS ĮSTATYMO NR. VIII-1889 PAKEITIMO ĮSTATYMAS 2014 m. rugsėjo 18 d. Nr. XII-1094 Vilnius 1 straipsnis. Lietuvos R LIETUVOS RESPUBLIKOS REGIONINĖS PLĖTROS ĮSTATYMO NR. VIII-1889 PAKEITIMO ĮSTATYMAS 2014 m. rugsėjo 18 d. Nr. XII-1094 Vilnius 1 straipsnis. Lietuvos Respublikos regioninės plėtros įstatymo Nr. VIII-1889

Detaliau

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation #HRSavaitėLietuva VDI IR DARBDAVIŲ TEISĖS BEI PAREIGOS NAUJAJAME DARBO KODEKSE 2017 Kas atsitiko: 1. Naujas teisinis reiškinys, iš esmės keičiantis darbo teisinių santykių reguliavimą. 2. Dialogo arba

Detaliau

UKĮ „Ottensten-Lietuva“

UKĮ „Ottensten-Lietuva“ LYGIŲ GALIMYBIŲ KONTROLIERIUS PAŽYMA DĖL GALIMOS DISKRIMINACIJOS LYTIES PAGRINDU AB PREMIA KPC DARBO SKELBIME TYRIMO 2016-07-29 Nr. (16)SI-35)SP-80 Vilnius Agneta Lobačevskytė 2016 m. gegužės 24 d. gavo

Detaliau

Slide 1

Slide 1 Neformalusis vaikų švietimas ir formalųjį švietimą papildantis ugdymas: kas, kaip, kodėl? Švietimo, mokslo ir sporto ministerija 2019-04-30 Vilnius Pranešime vartojami trumpiniai NVŠ neformalusis vaikų

Detaliau

Apklausa "Gimnazistų mityba pamokų metu“

Apklausa Gimnazistų mityba pamokų metu“ Apklausos tikslas - išsiaiškinti kur gimnazistai dažniausia pietauja pamokų metu, kokia jų nuomonė apie gimnazijos valgyklos maisto kokybę, aptarnavimą bei aplinką. Apklausoje dalyvavo 129 mokiniai. Kita:

Detaliau

Verification Opinion Template

Verification Opinion Template Nepriklausomos pagrįsto patikinimo patikros ataskaitos išvada apyvartinių taršos leidimų prekybos ES ATLPS metinių ataskaitų teikimas DUOMENYS APIE VEIKLOS VYKDYTOJĄ Veiklos vykdytojo pavadinimas: VĮ Visagino

Detaliau

Siemens SN 578S02TE

Siemens SN 578S02TE ner. plieno 1 849* *Rekomenduojama mažmeninė kaina su PVM Produkto charakteristikos Efektyvumas ir pajėgumas k Energijos sąnaudų efektyvumo klasė: A+++, k Džiovinimo klasė: A k Metinis sunaudojimas programai

Detaliau

PATVIRTINTA

PATVIRTINTA PATVIRTINTA Vilniaus kolegijos Verslo vadybos fakulteto dekano 2018 m. gruodžio 19 d. įsakymu Nr. V-100 VILNIAUS KOLEGIJA VERSLO VADYBOS FAKULTETAS PRAKTIKŲ ORGANIZAVIMO TVARKA I. BENDROSIOS NUOSTATOS

Detaliau

Mažeikių r. Tirkšlių darželio „Giliukas“ metinio veiklos vertinimo pokalbio su darbuotoju tvarkos aprašas

Mažeikių r. Tirkšlių darželio „Giliukas“ metinio veiklos vertinimo pokalbio su darbuotoju tvarkos aprašas PATVIRTINTA Mažeikių r. Tirkšlių darželio Giliukas: Direktoriaus 2017 m. vasario 22 d. įsakymu Nr. V1-8 METINIO VEIKLOS VERTINIMO POKALBIO SU DARBUOTOJU TVARKOS APRAŠAS I. SKYRIUS ĮVADINĖ DALIS 1. Metinio

Detaliau

EUROPOS KOMISIJA Briuselis, C(2012) 2384 final KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO SPRENDIMAS kuriuo priimamas valstybių narių teikiamų Europ

EUROPOS KOMISIJA Briuselis, C(2012) 2384 final KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO SPRENDIMAS kuriuo priimamas valstybių narių teikiamų Europ EUROPOS KOMISIJA Briuselis, 2012 04 18 C(2012) 2384 final KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO SPRENDIMAS 2012 04 18 kuriuo priimamas valstybių narių teikiamų Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2008/98/EB dėl

Detaliau

„This research is funded by the European Social Fund under the Global Grant masure“

„This research is  funded by the European Social Fund under  the Global Grant masure“ VERSLUMO KOMPETENCIJOS POREIKIS IR RAIŠKA VEIKLOJE Tarptautinė konferencija - 2015 SUAUGUSIŲJŲ BENDRŲJŲ KOMPETENCIJŲ MOKSLINIAI TYRIMAI IR PLĖTRA/ RESEARCH AND DEVELOPMENT OF KEY COMPETENCES FOR ADULTS

Detaliau

Microsoft Word - Liuminescencija_teorija

Microsoft Word - Liuminescencija_teorija 2. BOLOGNŲ OBJEKTŲ LUMNESCENCJA. 2.1 Įvadas. Liuminescencijos reiškinys Daugelis fotofizikinių ir fotocheminių vyksmų yra šviesos sąveikos su bioobjektu pasekmės. Vienas iš pagrindinių šviesos emisijos

Detaliau

Microsoft Word - Kontrabandos tyrimo apzvalga 2010+gk.doc

Microsoft Word - Kontrabandos tyrimo apzvalga 2010+gk.doc Įvadas Gyventojų požiūrio į kontrabandą ir nelegalių prekių vartojimą tyrimo rezultatai Šio tyrimo tikslas yra išsiaiškinti žmonių požiūrį į cigarečių, alkoholinių gėrimų, degalų ir kuro kontrabandą ir

Detaliau

PATVIRTINTA Rusnės specialiosios mokyklos direktoriaus 2016 m. rugpjūčio 30 d. įsakymu Nr. V1-16 RUSNĖS SPECIALIOSIOS MOKYKLOS PRADINIO, PAGRINDINIO I

PATVIRTINTA Rusnės specialiosios mokyklos direktoriaus 2016 m. rugpjūčio 30 d. įsakymu Nr. V1-16 RUSNĖS SPECIALIOSIOS MOKYKLOS PRADINIO, PAGRINDINIO I PATVIRTINTA Rusnės specialiosios mokyklos direktoriaus 2016 m. rugpjūčio 30 d. įsakymu Nr. V1-16 RUSNĖS SPECIALIOSIOS MOKYKLOS PRADINIO, PAGRINDINIO IR SOCIALINIŲ ĮGŪDŽIŲ UGDYMO PROGRAMŲ 2016-2017 MOKSLO

Detaliau

Siemens SX 75M032EU

Siemens SX 75M032EU ¹ 1 389* *Rekomenduojama mažmeninė kaina su PVM ¹Itin aukštas 86,5 cm Produkto charakteristikos Efektyvumas ir pajėgumas k Energijos sąnaudų efektyvumo klasė: A+++, k Džiovinimo klasė: A k Metinis sunaudojimas

Detaliau

Ar Saule turi vien tik Zem^? Ne, aplink Saul^ skrieja dar ir kitos planetos. Arciau Saules yra Merkurijus ir Venera, 0 kitos yra toliau nei Zeme. Viso

Ar Saule turi vien tik Zem^? Ne, aplink Saul^ skrieja dar ir kitos planetos. Arciau Saules yra Merkurijus ir Venera, 0 kitos yra toliau nei Zeme. Viso Ar Saule turi vien tik Zem^? Ne, aplink Saul^ skrieja dar ir kitos planetos. Arciau Saules yra Merkurijus ir Venera, 0 kitos yra toliau nei Zeme. Visos planetos kartu sudaro Saules sistem^, arba planetii,

Detaliau