PowerPoint Presentation

Dydis: px
Rodyti nuo puslapio:

Download "PowerPoint Presentation"

Transkriptas

1 Nacionalinio egzaminų centro projektas Standartizuotų mokinių pasiekimų vertinimo ir įsivertinimo įrankių bendrojo lavinimo mokykloms kūrimas, II etapas (kodas VP1-2.1-ŠMM-01-V ) 1 seminaras Dalykinių pasiekimų vertinimas standartizuotais vertinimo įrankiais 8 klasės mokinių matematikos mokymosi pasiekimai ir jų vertinimas Lektoriai: Vilma Lenkaitytė Irma Gecevičiūtė Ana Mažuolienė 2014 m. spalio 1 2 d.

2 Susipažinkime Vardas, pavardė, mokykla Šiandien esu čia, nes... Kai man,,pasidaro bloga nuo darbų mokykloje aš... Mokiniai mane vadina... Įsimintiniausia mano mokinių išdaiga...

3 Seminaro tikslas ir uždaviniai Tikslas Suvokti bendruosius dalykinių pasiekimų vertinimo principus ir kaip jie taikomi ugdymo praktikoje. Uždaviniai: Pagilinti supratimą apie dalykinių pasiekimų vertinimo konstruktą. Atskleisti standartizuotų vertinimo įrankių vietą bendrojo ugdymo procese. Aptarti aktualias mokinių pasiekimų gerinimo sritis.

4 II-III sesijos DALYKINIŲ PASIEKIMŲ VERTINIMO KONSTRUKTO SAMPRATA. MOKINIŲ PASIEKIMŲ LYGIŲ POŽYMIAI

5 Mokinių matematikos pasiekimų vertinimo konstruktas Mokinių pasiekimai yra abstrakti sąvoka, kurią pakankamai sudėtinga stebėti ar pamatuoti. Mokinio matematikos pasiekimai susideda iš daugybės specifinių žinių ir gebėjimų. Mokinys gali mokėti sudauginti trupmenas, suformuluoti Pitagoro teoremą, spręsti tiesinę lygtį, bet jo matematikos pasiekimai vis vien dar gali būti neaukšti. Be to, gali skirtis pačių mokytojų nuomonė apie mokinio matematikos pasiekimus, nes vienam gali atrodyti, jog svarbiau skaičiavimo ir algebros gebėjimai, kitam geometrijos ir problemų sprendimo gebėjimai.

6 Mokinių matematikos pasiekimų vertinimo konstruktas Siekiant kokybiškai įvertinti ar ištirti mokinių pasiekimų būklę, buvo parengtas mokinių pasiekimų vertinimo konstruktas t.y. aprašytos pasiekimų vertinimo struktūrinės dalys ir jų proporcijos.

7 Mokinių matematikos pasiekimų vertinimo konstruktas Mokinių matematikos pasiekimų skirstymas pagal kognityvinių gebėjimų grupes Apibendrinti mokinių pasiekimų lygių požymiai Mokinių matematikos pasiekimų skirstymas pagal turinio ir veiklos sritis Struktūrinių dalių proporcijos mokinių matematikos pasiekimų vertinimo įrankiuose

8 Kognityviniai gebėjimai

9 Kokia kognityvinių gebėjimų grupė? Kuris iš šių skaičių yra lygties 2x - 4= 6 sprendinys? A 1 B 3 C 5 D 6

10 Kokia kognityvinių gebėjimų grupė? Į biblioteką atvežė knygų. Pakuojant jas po 3, 5 ar po 10 likdavo nesupakuotos 2 knygos. Tik supakavus po 8, knygų nelikdavo. Kiek mažiausia knygų galėjo būti atvežta?

11 Kokia kognityvinių gebėjimų grupė? Kuri figūra yra statusis trikampis?

12 Kokia kognityvinių gebėjimų grupė? Stulpelinėje diagramoje pavaizduotas dirbančių studentų atlyginimas (Lt per mėn.). Koks vidutinis šių dirbančiųjų studentų atlyginimas?

13 Kokia kognityvinių gebėjimų grupė? Milda pirko 2kg saldainių, kurių kilogramas kainuoja 15Lt 5ct. Kiek pinigų Milda sumokėjo už saldainius?

14 Kokia kognityvinių gebėjimų grupė? Agnė nori nusipirkti saldainių dėžę. 300g saldainių dėžė kainuoja 15 Lt, o 200g tokių pat saldainių dėžė kainuoja 12 Lt. Kurią saldainių dėžę Agnei labiau apsimoka pirkti?

15 1 veikla Priskirkite pateiktus pavyzdžius kognityvinių gebėjimų grupei: Žinios ir supratimas Matematikos taikymas Aukštesnieji mąstymo gebėjimai

16 2 veikla Remdamiesi išnagrinėtais pavyzdžiais pabandykite išskirti būdingus kiekvienos kognityvinės gebėjimų grupės požymius.

17 Žinios ir supratimas

18 Taikymas

19 Aukštesnieji mąstymo gebėjimai

20 Pasiekimų lygiai

21 3 veikla Surikiuokite uždavinius pagal jų sunkumą.

22 4 veikla Priskirkite pateiktus pavyzdžius pasiekimų lygiams: Patenkinamas Pagrindinis Aukštesnysis

23 5 veikla Remdamiesi išnagrinėtais pavyzdžiais pabandykite išskirti būdingus konkretaus pasiekimų lygio požymius.

24 IV sesija BENDRIEJI ST UŽDUOČIŲ / TESTŲ RENGIMO IR TAIKYMO PRINCIPAI

25 KAIP BUVO RENGIAMA STANDARTIZUOTA PROGRAMA? Standartizuota programa buvo rengiama cikliškai, žingsnis po žingsnio tikslinant ekspertų teiginius apie mokinių pasiekimų lygius tol, kol buvo pasiekta reikiama standartizuotos programos ir testų užduočių kokybė. 25

26 Standartizuota matematikos programa 8 klasei 26

27 Mokinių pasiekimų skirstymas pagal kognityvinių gebėjimų grupes Buvo susitarta mokinių pasiekimus vertinti pagal tris kognityvinių gebėjimų grupes: žinias ir supratimą, taikymą; aukštesniuosius mąstymo gebėjimus SP aprašyti tik tie mokinių gebėjimai, kuriuos galima ir tikslinga įvertinti testais. 27

28 Žinios ir supratimas Susiejimas Atgaminimas Atpažinimas Klasifikavimas, priskyrimas, grupavimas Pavaizdavimas Matavimas Išrinkimas Apskaičiavimas 28

29 Taikymas Pateikimas Pritaikymas Pasirinkimas Modelio taikymas Įvykdymas, įgyvendinimas 29

30 Aukštesnieji mąstymo gebėjimai Analizė Interpretavimas Apibendrinimas ir pritaikymas Dėsningumų atpažinimas Nestandartinių situacijų nagrinėjimas Argumentavimas. Pagrindimas. 30

31 MOKINIŲ PASIEKIMŲ SKIRSTYMAS PAGAL TURINIO SRITIS Turinio sritys Bendrojoje programoje Turinio sritys Standartizuotoje programoje 1. Skaičiai ir skaičiavimai 2. Reiškiniai, lygtys, nelygybės, sistemos 3. Sąryšiai ir funkcijos 4. Geometrija 5. Matai ir matavimai 6. Statistika 7. Tikimybių teorija - 1. Skaičiai ir skaičiavimai 2. Reiškiniai, lygtys, nelygybės, sąryšiai ir funkcijos 3. Geometrija, matai ir matavimai 4. Stochastika 5. Problemų sprendimas 31

32 Turinio sritis Veiklos sritis Veiklos srities trumpas apibūdinimas 1. Skaičiai ir skaičiavimai 1.1. Sveikieji, trupmeniniai skaičiai 1.2 Veiksmai su skaičiais 1.3. Aritmetinis uždavinio sprendimo būdas Skaičiaus užrašymas, pavaizdavimas, apvalinimas. Skaičių palyginimas. Sąvokų dalis, procentinė dalis supratimas ir taikymas. Aritmetiniai veiksmai, kėlimas laipsniu, kvadratinės šaknies traukimas, veiksmų tvarka ir veiksmų savybės. Įvairaus konteksto žodinio uždavinio sprendimas nuosekliai atliekant veiksmus. 32

33 Skaičiai ir skaičiavimai Suapvalink skaičių 52,471 iki dešimtųjų. A 50 B 52,4 C 52,5 D 52 Kiek kartų skaičius yra didesnis už skaičių ? Olimpiadoje dalyvavo 15 mokinių. Tai sudaro 20 % visų mokyklos aštuntokų. a) Kiek aštuntokų mokosi mokykloje? b) Kuri aštuntokų dalis nedalyvavo olimpiadoje? 33

34 Turinio sritis Veiklos sritis Veiklos srities trumpas apibūdinimas 2. Reiškiniai, lygtys, nelygybės, sąryšiai ir funkcijos 2.1. Reiškiniai, lygtys, nelygybės 2.2. Algebrinis uždavinio sprendimo būdas 2.3. Lentelės, grafikai, formulės 2.4. Proporcingumas Tapatūs reiškinių pertvarkiai, pirmojo laipsnio lygties/nelygybės su vienu nežinomuoju sprendimas. Uždavinio sprendimas sudarant reiškinį, lygtį ar nelygybę. Naudojimasis įvairiomis lentelėmis, grafikais, formulėmis. Tiesiogiai/atvirkščiai proporcingų dydžių atpažinimas, proporcinio mąstymo, mastelio sąvokos ir jų taikymas praktinio turinio uždaviniams. 34

35 2. Reiškiniai, lygtys, nelygybės, sąryšiai ir funkcijos Kuris iš šių skaičių yra lygties 2x 7 A 4 B 5 C 6 D 7 5 sprendinys? Trys traktoriai gali suarti lauką per 6 valandas. Per kiek laiko tą patį lauką suartų šeši traktoriai? Užrašyk sprendimą. Rask didžiausią sveikąjį nelygybės 5x 4 > 7x 20 sprendinį. Užrašyk sprendimą. 35

36 Turinio sritis Veiklos sritis Veiklos srities trumpas apibūdinimas 3. Geometrija, matai ir matavimai 3.1. Plokštumos figūros 3.2. Erdvės figūros 3.3. Perimetras, plotas, tūris Kampų, trikampių, keturkampių atpažinimas, klasifikavimas, figūrų savybių, požymių taikymas. Trikampių lygumo požymiai, Pitagoro teorema, ašinė/centrinė simetrijos ir jų taikymas. Stačiosios prizmės, piramidės, ritinio, kūgio, jų elementų ir išklotinių atpažinimas, suvokimas, kaip šias žinias taikyti sprendžiant geometrinio turinio uždavinius. Matavimo vienetų smulkinimas/stambinimas. Figūrų, jų junginių perimetro, ploto, tūrio apskaičiavimas, šių dydžių savybių taikymas praktinio ir matematinio turinio uždaviniams spręsti. 36

37 3. Geometrija, matai ir matavimai Kuri atkarpa yra pavaizduoto ritinio aukštinė? Paversk nurodytais vienetais: 3 km 53 m =... m Apskaičiuok trikampės skarelės plotą: 37

38 Turinio sritis Veiklos sritis Veiklos srities trumpas apibūdinimas 4. Stochastika 4.1. Statistika Statistinės informacijos skaitymas, pavaizdavimas, analizė ir interpretavimas. Imties moda, mediana, vidurkis Rinkiniai. Baigtys ir įvykiai Rinkinių sudarymas. Bandymo baigčių ir įvykių apibūdinimas, jų palyginimas pagal tikėtinumą. 38

39 Šeimų skaičius 4. Stochastika Dvidešimt trys mokiniai pasikeitė kalėdiniais atvirukais. Kiekvienas padovanojo atviruką kiekvienam klasiokui. Kiek atvirukų buvo padovanota iš viso? Apklausus vienos klasės mokinius, kiek jų šeimose yra vaikų, gauti duomenys buvo pavaizduoti diagrama. Keliose šeimose auga mažiau nei trys vaikai? Vaikų skaičius 39

40 Turinio sritis Veiklos sritis Veiklos srities trumpas apibūdinimas 5. Problemų sprendimas 5.1. Probleminės situacijos suvokimas Klausimo/užduoties suvokimas, kai uždavinio sąlyga pateikta neįprastu būdu, yra neįprasto konteksto, kai joje yra perteklinės informacijos, kai gautą uždavinio sprendimo rezultatą dar būtina interpretuoti Argumentavimas Įrodymas, pagrindimas, argumentavimas, paaiškinimas, interpretavimas Vizualizavimas Uždavinio sprendimas pasitelkiant priešinius, schemas. Brėžinio nubraižymas ar papildymas taip, kad uždavinį būtų lengviau spręsti Skaidymas į dalis. Sprendimas nuo galo 5.5. Pastebėto sąryšio/dėsningumo taikymas 5.6. Variantų perrinkimas Taikymas/derinimas kelių dalyko sričių žinių ir gebėjimų, uždavinio skaidymas į kelis paprastesnius uždavinius. Uždavinio sprendimas nuo paskutinio veiksmo, atliekant sąlygoje nurodytiems veiksmams atvirkštinius veiksmus. Pavyzdžių nagrinėjimas ieškant dėsningumo, pastebėto sąryšio/dėsningumo taikymas. Mąstymas pagal analogiją. Strategijos ar sistemos radimas, kaip išsirašyti ir perrinkti galimus 40 atvejus/variantus ieškant atsakymo.

41 5. Problemų sprendimas Lentelėje surašyti Birutės ir Tomo paskutinių penkių matematikos kontrolinių darbų pažymiai. Kuriam mokiniui geriau sekėsi rašyti kontrolinius darbus? Pasirink vieną atsakymą ir pratęsk mintį. Birutei, nes Tomui, nes Birutės Tomo Jei x = y + 14, tai kuris teiginys yra teisingas? A x < y B x > y C x = y D x < 14 41

42 Mokinių pasiekimų lygių požymiai Matematikos testų užduotys rengiamos ir jų sprendimo rezultatai analizuojami bei vertinami orientuojantis į tris pasiekimų lygius: patenkinamą pagrindinį aukštesnįjį 42

43 Pasiekimų lygių nustatymas Nustatant ir aprašant mokinių pasiekimų lygius, labai svarbios kelios sąvokos mokinių pasiekimų lygis ir lygio slenkstis (arba riba) tarp dviejų šalia esančių lygių. Priimant sprendimus, kokie mokinių pasiekimai apibūdina konkretų pasiekimų lygį, buvo remiamasi tiek ekspertiniu vertinimu (dalykų specialistų ekspertų nuomone), tiek empiriniais duomenimis (užduočių testavimo metu gautais rezultatais). 43

44 Gera pradžia pusė darbo! Nesustok pusiaukelėje! Tavęs laukia dar ne viena aukštuma! Sprendžiu paprastus uždavinius su dešimtainiais ir sveikaisiais skaičiais, apskaičiuoju skaičiaus ar dydžio dalį (dalį procentais). Paprastais atvejais ištraukiu kvadratinę šaknį. Sprendžiu paprasčiausias lygtis. Susieju lentele ir formule pateiktą informaciją, atpažįstu tiesiogiai proporcingus dydžius. Sprendžiu paprastus uždavinius su įvairiais skaičiais, apskaičiuoju dviejų skaičių procentinį santykį ir skaičių, kai žinoma jo dalis (dalis procentais). Taikau kvadratinės šaknies ir laipsnio su natūraliuoju rodikliu savybes. Sutraukiu panašiuosius narius, padauginu dvinarį iš dvinario, iškeliu bendrąjį dauginamąjį prieš skliaustus. Sprendžiu paprastas lygtis ir nelygybes. Iš grafikų išrenku tiesioginę informaciją, atpažįstu atvirkščiai proporcingus dydžius, taikau proporcijos savybę. Sprendžiu nesudėtingus uždavinius su įvairiais skaičiais, tarp jų ir tokius, kurių sąlyga pateikta neįprastu būdu arba joje reikia atsirinkti uždaviniui išspręsti reikalingą informaciją. Taikau laipsnio su sveikuoju rodikliu savybes, atlieku veiksmus su standartinės išraiškos skaičiais. Taikau greitosios daugybos formules, išskaidau dvinarį dauginamaisiais. Sprendžiu uždavinius, sudarydamas reiškinį, lygtį ar nelygybę. 44

45 Gera pradžia pusė darbo! Nesustok pusiaukelėje! Tavęs laukia dar ne viena aukštuma! Taikau gretutinių kampų, kryžminių kampų, lygiašonio ir lygiakraščio trikampio, lygiagretainio savybes, kai uždavinio sąlygoje pateiktas brėžinys. Atpažįstu kubo, stačiakampio gretasienio, prizmės, piramidės elementus ir išklotines. Apskaičiuoju figūros perimetrą, kvadrato ir stačiakampio plotą, kubo ir stačiakampio gretasienio tūrį. Susieju dažnių lentele ir diagrama pateiktą statistinę informaciją, sudarau galimybių lentelę. Paprastais atvejais taikau trikampių lygumo požymius, Pitagoro teoremą, trapecijos savybes, nubrėžiu figūrai simetrišką figūrą. Taikau trikampio, lygiagretainio, trapecijos, skritulio ploto, apskritimo ilgio formules. Apskaičiuoju stačiosios prizmės tūrį, stačiakampio gretasienio paviršiaus plotą. Statistinę informaciją pateikiu įvairiais būdais, apskaičiuoju duomenų modą, vidurkį. Palyginu įvykius pagal jų tikėtinumą. Paprastais atvejais taikau trikampio pusiaukampinės, lygiašonio ir lygiakraščio trikampio požymius, lygiagrečių tiesių savybes/požymius, trikampio nelygybę. Sprendžiu nesudėtingus uždavinius, taikydamas kubo, stačiakampio gretasienio, ritinio tūrio formules. Apskaičiuoju duomenų vidurkį, medianą, paprastais atvejais taikau jų savybes. Išsprendžiu nesudėtingus rinkinių sudarymo uždavinius. 45

46 Gera pradžia pusė darbo! Nesustok pusiaukelėje! Tavęs laukia dar ne viena aukštuma! Pagal uždavinio sąlygos reikalavimus papildau schemą, brėžinį. Paprasčiausiais atvejais sugalvoju, kaip išsirašyti ir perrinkti visus galimus atvejus. Sprendžiu uždavinį, atlikdamas uždavinio sąlygoje nurodytiems veiksmams atvirkštinius veiksmus. Pastebiu paprastą dėsningumą/sąryšį tarp skaičių, objektų. Įrodau, pagrindžiu paprastą teiginį, argumentuoju uždavinio sprendimą, interpretuoju gautą atsakymą. Kūrybiškai taikau įvairius objektų ir reiškinių vaizdavimo būdus. 46

47 47

48 Mokinių pasiekimų lygių aprėptys Turinio sritis Veiklos sritys Mokinių pasiekimų lygiai Patenkinamas lygis Pagrindinis lygis Aukštesnysis lygis 1. Skaičiai ir skaičiavimai. 1.2 Veiksmai su skaičiais Sudeda, atima, padaugina, padalina (iš natūraliojo skaičiaus) sveikuosius ir dešimtainius skaičius. Sudeda, atima paprastąsias trupmenas su vienodais vardikliais. Paprasčiausiais atvejais ištraukia kvadratinę šaknį. Apskaičiuoja paprasto skaitinio ar raidinio reiškinio reikšmę, kai nereikia atkreipti dėmesį į veiksmų atlikimo tvarką. (žr. 1 priedą, uždavinys 3_M4_22) Sudeda, atima, padaugina, padalina, pakelia natūraliuoju laipsniu įvairius racionaliuosius skaičius. Paprasčiausiais atvejais taiko kvadratinės šaknies ir laipsnio su natūraliuoju rodikliu apibrėžimą ir savybes. Apskaičiuoja paprasto skaitinio ar raidinio reiškinio reikšmę, atsižvelgdamas į veiksmų atlikimo tvarką. (žr. 1 priedą, uždaviniai: 3_M4_9, 3_M4_5 ) Paprastais atvejais taiko kvadratinės šaknies, laipsnio su sveikuoju rodikliu savybes. Skaičių užrašo standartine išraiška, atlieka veiksmus su standartinės išraiškos skaičiais. (žr. 1 priedą, uždaviniai: 3_M4_8) 48

49 STANDARTIZUOTAS TESTAS Standartizuotas testas laikantis nustatytos tvarkos parengtas, administruojamas ir vertinamas, iš standartizuotų užduočių pagal testo specifikacijoje numatytas proporcijas sukonstruotas testas, skirtas mokinių pasiekimų lygiams įvertinti. 49

50 Standartizuotas testas Trukmė 60 min. 50

51 51

52 52

53 Refleksija Konstruktas Gebėjimų sritys Pasiekimų lygių požymiai Patenkinamas Pagrindinis Aukštesnysis Turinio sritys Formatai Vertinimas 53

54 V sesija MOKINIŲ VERTINIMO STANDARTIZUOTAIS TESTAIS PATIRTIS: VERTINIMO INSTRUKCIJOS IR JŲ INTERPRETAVIMAS

55 Vertinimo instrukcija

56 6 9?

57

58

59

60 Veikla Grupėse pateiktam uždaviniui sukurkite vertinimo instrukciją. Pagal Jūsų sukurtą instrukciją įvertinkite mokinių sprendimus.

61 Ar uždaviniai tinkami vertinimui? Ar lengva bus sukurti vertinimo instrukciją?

62 1 pavyzdys Skindamos braškes Elena ir Kamilė kartu uždirbo 300 Lt. Kaip padalinti pinigus mergaitėms, jei Kamilė priskynė 200 kg braškių, o Elena 300 kg? Vertinimas: viso 2 balai: po vieną už kiekvienos mergaitės pinigų sumos apskaičiavimą.

63 2 pavyzdys Išspręskite lygtį: 2 2 3x (1 4x) 2 (5x 1)(5x 1)

64 3 pavyzdys Igno žemės sklypas trapecijos formos. Vienas pagridas 100 m., kitas 50 m. Jeigu Ignas nori nueiti tiesiausiu keliu nuo vieno pagrindo iki kito, jam tenka nukeliauti 0,07 km. Sulaukęs pavasario Ignas nusprendė sklypą apsodinti bulvėmis. Internete rado tokią informaciją: 1 ha reikia apie 3 t bulvių; 1 kg bulvių kainuoja apie 0,5 Lt. Kiek Ignui reikės bulvių visam laukui apsodinti ir kiek už jas sumokės pinigų?

65 4 pavyzdys Edita valo dantis du kartus per dieną. Kiekvieną kartą ji išspaudžia ritinio formos 8 mm skersmens ir 2 cm ilgio pastos masę. Edita išvyksta trim savaitėms į kelionę. Ar užteks kelionėje vienos pastos tūtelės Editai, jei tūteleje yra 50 ml pastos? (5 taškai)

66 Kodavimo instrukcija Uždaviniai su pasirenkamais atsakymais Klausimo numeris Teisingas atsakymas C C A C

67 Atvirų klausimų užduočių kodavimas Visais atvejais: 10, 20 teisingas atsakymas (jei prašyta su sprendimu) 18 tik teisingas atsakymas, nors buvo prašoma pateikti ir sprendimą

68 19, 29 nurodytas teisingas atsakymas, bet nenurodyti jo matavimo vienetai, geometrijos uždaviniuose, ir kitos komunikavimo klaidos

69 70 neteisingas atsakymas, pasikartojantis daugelyje darbų. 79 bet koks neteisingas atsakymas, neįskaitomi atsakymai. 99 tuščia arba nežinau (įskaitant nubrauktus, ištrintus atsakymus).

70 Veikla Sukurkite vertinimo instrukcijas šiems uždaviniams: 7, 8.4, 9.2, 10. Sukoduokite pateiktus mokinių darbus, užpildykite kodavimo lentelę. Jei reikia, papildykite vertinimo instrukcijas.

71 VI-VII sesija MOKINIŲ DALYKINIŲ PASIEKIMŲ PROJEKTAVIMAS. MOKINIŲ DALYKINIŲ PASIEKIMŲ VERTINIMAS

72 Mokymas ir mokymasis neįmanomas be vertinimo, jis glaudžiai susijęs su ugdymo tikslais ir keičiasi jiems keičiantis.

73 Diskusija AMG samprata Ar patenkinamam lygiui būdingi AMG? Kaip ugdyti mokinių mąstymo gebėjimus?

74 Kaip spręstų uždavinį skirtingų pasiekimų lygių mokiniai? Kodėl verta į tai gilintis? 1. Du lygūs stačiakampiai padalyti į lygius kvadratus. Nuspalvink dalį kvadratų taip, kad būtų nuspalvintas ketvirtadalis stačiakampių bendro ploto.

75

76

77 4. Natūralieji skaičiai be tarpų iš eilės surašyti vienas po kito: Koks yra trisdešimtasis skaitmuo šioje sekoje?

78 5. Dviženklio skaičiaus vienetų skaitmuo 4 kartus didesnis už dešimčių skaitmenį. Sukeitus skaitmenis vietomis, gaunamas skaičius, 54 vienetais didesnis už pradinį. Koks yra pradinis skaičius?

79 Veikla Kaip šiuos uždavinius spręstų skirtingų pasiekimų mokiniai?

80 1. Šokdamas nuo tramplino į baseiną sportininkas atsispiria nuo tramplino ir pašoka 1m aukštyn, po to krenta 5 m žemyn, kol sustoja 2 m gylyje ir tada išneria į paviršių. Kokiame aukštyje virš vandens paviršiaus yra tramplinas?

81 2. Ar yra tokie trys natūralieji skaičiai, kurių kvadratų suma lygi 200?

82 3. Kvadratas padalintas į tris vienodus stačiakampius. Vieno stačiakampio perimetras lygus 8cm. Koks yra viso kvadrato perimetras?

83 4. Dviejuose Dubravos urėdijos miškuose suskaičiuoti 32 baltieji kiškiai. Kai iš pirmojo miško į antrąjį buvo perkelti 4 kiškiai, tai pirmajame liko 2 kiškiais daugiau negu antrajame. Po kiek kiškių buvo Dubravos urėdijos miškuose iš pradžių? Užrašyk nuoseklų sprendimą.

84 Apibendrinam: Jei kažką vertiname, turime tai ir ugdyti. Kuo daugiau susiejimų padaro, tuo aukštesni gebėjimai. Kai formuluojam uždavinį bet kokiam lygiui, turime daryti prielaidą, kad tam tikrų bazinių žinių jau turi. Gilinimasis į tai, kaip mokinys gavo atsakymą, gali teikti daug naudos planuojant darbą ugdymo procese.

85 Aptarsime: Uždavinių/užduočių formatai Reikalavimai uždaviniams Kokia užduotis yra gera? Uždaviniai, jų vieta ir reikšmė matematikos mokymo(si) procese Užduočių pavyzdžiai Kontrolinis darbas. Testas. Standartizuotas testas

86 Užduočių / uždavinių formatai: Pasirenkamojo atsakymo Trumpo atsakymo Trumpo sprendimo / pagrindimo Išsamaus sprendimo / pagrindimo 86

87 Pasirenkamojo atsakymo uždaviniai Nereikia pateikti sprendimo, tik pasirinkti atsakymą: paprastai vienas variantas teisingas ( raktas ), kiti klaidingi ( trukdžiai ) 87

88 Kai kurie patarimai, sudarant pasirenkamojo atsakymo klausimus Klausimo ir atsakymo struktūra turėtų būti suderintos Raktas turi būti be jokių abejonių vienintelis teisingas,,trukdžiai turi būti be jokių abejonių klaidingi Klausimas turi būti kaip galima trumpesnis (taupomas testavimo laikas) Pasirinkimai turi būti tikėtini, panašaus ilgio ir formuluotės, patrauklūs (kitaip nėra prasminga juos pateikti) 88

89 Trukdžiai turėtų matuoti tipines klaidas Pasirinkimus, jei įmanoma, verta sudėti iš eilės Klausimo formuluotė neturėtų reikalauti didelių skaitymo ir lingvistinių gebėjimų (nebent jie būtų tikrinami) Pasirinkimai negali sutapti Paprastai trukdžiai neturėtų persidengti ar būti sinonimiški vienas kitam (pvz., vanduo ir H2O) Nenaudokite stiprių užuominų klausimo formuluotėje 89

90 Nenaudokite gramatinių užuominų atsakymų variantuose Geriausia nenaudoti neigiamų sakinių klausimo formuluotėje Venkite klausimų, kurie sufleruoja atsakymą į kitą testo klausimą Neprasmingų ar visai neįtikėtinų atsakymų neturėtu būti 90

91 Reikalavimai pasirenkamojo atsakymo klausimams (1) Klausimo pateikimas: geriau, jei kamienas būtų klausimo, o ne teiginio formos. Alternatyvų kūrimas: teisingas atsakymas turi būti vienareikšmiškai teisingas, o trukdžiai vienareikšmiškai neteisingi. 91

92 Reikalavimai pasirenkamojo atsakymo klausimams (2) Klausimo pateikimas: pateikite pasirinktis eilės tvarka. Kiek galima reikia stengtis klausimo pasirinktis pateikti tam tikra tvarka: pagal abėcėlę, dydžio ar ilgio didėjimo tvarką, kaip parodyta pavyzdyje. Pasirinktys turi būti įtikinamos ir lygiavertės. 92

93 Skritulio skersmuo yra 8 cm. Koks yra skritulio plotas? A 3π cm 2 B 8π cm 2 C 16 π cm 2 D 64 cm 2 Pasirinktis D išsiskiria tuo, kad ji vienintelė neturi π. Taip pat ir pasirinktis A yra neįtikinama, nes 3 yra nesusiję su kamiene esančiu 8. Skritulio skersmuo yra 8 cm. Koks yra skritulio plotas? A 4 π cm 2 B 8π cm 2 C 16 π cm 2 D 64 π cm 2 93

94 Trumpo atsakymo klausimai Panašūs į pasirenkamojo atsakymo klausimus - reikia pateikti tik atsakymą (sprendimas nebūtinas), tačiau galimi atsakymai nepateikiami. 94

95 Kai kurie patarimai, sudarant trumpo atsakymo klausimus Jei tik įmanoma, formuluokite šias užduotis kaip klausimus (ne tvirtinimus) Klausimų formuluotės turėtų būti aiškios, vienareikšmiškos, užkertančios kelią įvairioms interpretacijoms Klausimus formuluokite taip, kad atsakymas turėtų būti trumpas ir aiškus (taip lengviau užtikrinti vertinimo objektyvumą) 95

96 Kai kurie patarimai, sudarant trumpo atsakymo klausimus Venkite formuluočių iš vadovėlio Jei užduotis formuluojama kaip tvirtinimas (su praleistais žodžiais, kuriuos reikia įrašyti), praleiskite esminius dalykus, o ne nereikšmingas detales. Venkite gramatinių ar kitokių užuominų. 96

97 Išsamaus sprendimo uždaviniai Tai kelių žingsnių uždaviniai, kurių sąlygose papildomai prašoma nurodyti sprendimą, pagristi teiginį, arba šalia uždavinio parašomi taškai, kurie sufleruoja, kiek uždavinio sprendimo žingsnių turi pademonstruoti mokinys. Šie uždaviniai ypač geri, kai norima patikrinti mokinių aukštesniojo lygio mąstymo gebėjimus 97

98 Struktūruoti uždaviniai Silpnesni ir net vidutiniai mokiniai kartais negali sugalvoti pačios uždavinio sprendimo idėjos (tai aukšto lygio gebėjimas), todėl iš karto praranda labai daug taškų, net negalėdami pademonstruoti, kad vis dėlto ši bei tą ir jie sugeba. Ši problema iš sprendžiama naudojant struktūrizuotus uždavinius. 98

99 Struktūruoto uždavinio pradžioje pateikiama įvadinė informacija, o vėliau su ja susiję klausimai. Pradiniai klausimai sudaromi taip, kad juose užkoduota papildoma informacija galima būtų pasinaudoti ieškant atsakymo į tolimesnius uždavinio klausimus. Tokiu atveju, neatsakęs į pirmuosius klausimus, mokinys gali dirbti toliau, ir tiek pačiam mokiniui, tiek mokytojui aiškiau, kuriuos žingsnius mokinys jau moka atlikti 99

100 Kai kurie patarimai, sudarant struktūruotus klausimus Medžiaga turėtų būti: realistiška, autentiška, teisinga tinkamo lygio leidžianti paklausti eilę tinkamų klausimų 100

101 Kai kurie patarimai, sudarant struktūruotus klausimus Klausimai gali būti: fiksuoto atsakymo trumpo atsakymo reikalaujantys sprendimo ar pagrindimo 101

102 Klausimai turėtų būti: įvairaus lygio, leidžiantys moksleiviui pademonstruoti įvairaus lygio gebėjimus susiję tarpusavy (kitaip nėra prasminga formuluoti struktūruotą klausimą; geriau kelis PAK, TAK arba TSK) pradiniai klausimai formuluotini taip, kad net į juos neatsakius, galima būtų atsakyti į tolesnius klausimus. 102

103 REIKALAVIMAI UŽDAVINIAMS 103

104 Sąlygos korektiškumas Sąlyga yra aiški ir logiška (aišku, ko prašoma, nėra galimybės suprasti dviprasmiškai) Sąlyga neturi dalykinių klaidų (įeina ir korektiškas simbolių vartojimas) Sąlygoje nereikalaujama ne vertinamo dalyko žinių (pvz., kokio nors žaidimo taisyklių žinojimo) Nepažeidžiami religiniai įsitikinimai, kultūrinis identitetas, kokios nors žmonių grupės interesai Naudojami grafikai ir paveikslai yra tinkamos kokybės Pateiktos naudojamų šaltinių nuorodos tikrinamos žinios ir gebėjimai, o ne pastabumas, reakcija ir pan. Klausime aiškiai nurodyta, kokio atsakymo tipo /formato tikimasi 104

105 Lygių galimybių principas Ar klausimas yra vienodo sunkumo vaikinams ir merginoms, skirtingų religijų, kultūrų, įsitikinimų ir pomėgių žmonėms? Pasitelkiant realaus gyvenimo situacijas, kai kurių klausimų / uždavinių kontekstas gali būti šiek tiek labiau priimtinas vaikinams arba merginoms, tačiau tuomet visame teste turėtų būti vienodas skaičius klausimų, priimtinesnių vaikinams, ir klausimų, priimtinesnių merginoms; tokie klausimai turėtų būti panašaus sunkumo. 105

106 Apie vertinimą Kai kurie reikalavimai testų, jų klausimų sudarymui yra sąlygoti vertinimo proceso Net jei klausimas kitais atžvilgiais yra puikus, tačiau jo neįmanoma teisingai įvertinti arba vertinimas yra labai komplikuotas, dažniausiai jo reikia atsisakyti arba kitaip formuluoti. Todėl, rengiant testą, jo klausimus, verta iš karto galvoti, kaip jis bus vertinamas 106

107 Kaip ir už ką priskirti klausimo taškus? Paprasta taisyklė kiekvienas žingsnis turėtų būti vertinamas vienu tašku, kitokio taškų priskyrimo reikėtų vengti. Kaip vertinti pasirenkamojo atsakymo užduotį, jei galimi keli teisingi atsakymai? Ką daryti, jei atsakymai persidengia? 107

108 KAS YRA TESTAS? KAS YRA KONTROLINIS DARBAS? Ne bet koks uždavinių rinkinys yra testas ar kontrolinis darbas. Ar jis turi tikslą? Kontrolinis darbas gali būti apibūdinamas kaip įrankis, sukurtas pamatuoti mokinio žinias, gebėjimus gerai apibrėžtoje srityje siekiant vieno ar daugiau specifinių tikslų. 108

109 Testas - užduočių rinkinys, apimantis visas testuotojų numatytas tikrinimo sritis. Testą sudaro užduotys, kurių kiekviena yra sukurta mus dominančiam gebėjimui išmatuoti. Taip pat nuo kontrolinio darbo/testo tikslo priklausys klausimų skaičius ir tipas. 109

110 Vertinimo instrukcija. Gerai parengta užduotis turi ne tik tikrinti įvairių pasiekimų lygių mokinių žinias ir gebėjimus, bet ir būti vienareikšmiai vertinama. Rengdami užduotį visada turime galvoti ir apie tai, kaip vertinsime mokinių atliktus darbus. Vertinimas neturi atimti daug mūsų pačių laiko, būti aiškus ir suprantamas mokiniams. 110

111 Uždavinių kontrolinio darbo/testo užduočiai parinkimas. Svarbu gerai apmąstyti ne tik kiekvieną uždavinį, bet ir tai, kaip atrodys jų visuma. Planuojamam kontroliniam darbui reikėtų parengti daugiau uždavinių nei jų bus palikta galutinėje kontrolinio darbo užduotyje. 111

112 Veikla Sudaryti kontrolinį darbą pasirinktai temai (viso 20t) Sudaryti kontrolinio darbo matricą, kurioje bus numatyta: taškų paskirstymas pagal lygius taškų paskirstymas pagal kognityvinius gebėjimus kiek ir kokio tipo uždavinių bus darbe

113 VIII sesija LIETUVOS MOKINIŲ PASIEKIMAI TARPTAUTINIUOSE TYRIMUOSE PERSPEKTYVA MOKYMO UŽDUOČIŲ ASPEKTU

114 Tyrimas PISA Išskirtinis PISA tyrimo bruožas Šis tyrimas akcentuoja ne mokinių gebėjimą atkurti žinias, o gebėjimą tomis žiniomis pasinaudoti.

115 Kas yra tyrimas PISA? Tiriamoji grupė Mokiniai, kurių amžius tyrimo metu yra 15 metų Mokiniai, kurie tyrimo metu mokosi 7 ar aukštesnėje klasėje

116 Kas yra tyrimas PISA?

117 Tyrimas PISA yra vykdomas kas trejus metus (2000, 2003, 2006, 2009 ir 2012 metais). Lietuva OECD PISA tyrime dalyvauja nuo 2006 m. Kiekvieno tyrimo ciklo metu vienos ugdymo srities mokinių pasiekimai tyrinėjami išsamiau, o kitų dviejų stebimos tik bendros pasiekimų tendencijos. Daugiausia dėmesio šį kartą buvo skiriama matematiniam raštingumui.

118 PISA tyrime matematinis raštingumas apibrėžiamas taip:

119 Kas yra tyrimas PISA? PISA tyrimo metu matematinis raštingumas tiriamas skirtingo sudėtingumo užduotimis, parengtomis atsižvelgus į tris aspektų grupes: matematinių gebėjimų sritis, turinio sritis ir kontekstus. Todėl 2012 m. PISA tyrimo užduotis sudaro įvairaus sunkumo klausimai sunkiai įveikiami net gabiausių mokinių ir įveikiami net ir tų, kuriems matematika sekasi prasčiausiai. Kiekvienas klausimas PISA tyrime priskiriamas konkrečiam pasiekimų lygmeniui (nuo žemiausio 1 iki aukščiausio 6).

120 Verta gilintis? Problemų sprendimas mokinio gebėjimas suprasti ir išspręsti problemines situacijas, kai sprendimo metodas nėra iš karto aiškus. Nenagrinėjamos problemos, kurių sprendimui būtinos specializuotos žinios. Orientuojamasi į kasdienines situacijas, pateikiant plačiausius kontekstus.

121 Verta gilintis? Problemų sprendimas visas kompleksas gebėjimų: Tyrinėjimas ir supratimas Planavimas ir vygdymas Pateikimas ir formulavimas Stebėjimas ir reflektavimas

122 Verta gilintis? Kokie požymiai rodo, kad situacija tinkama problemų sprendimo gebėjimams ugdyti ar vertinti? Juk tai, kas yra,,problema vienam, gali turėti aiškų sprendimą kitam.

123 1 veikla Atlikite dvi PISA užduotis. Spėkite, kokiam lygiui pritaikytas kiekvienas klausimas

124 PISA tyrime pasiekimų lygiai aprašomi ir pagal turinio sritis, ir pagal gebėjimų sritis

125 2 veikla Užduoties,,Dviratinikė Elena visi klausimai atitinka šių lentelių atitinkamus aprašus. Skaitydami lentelių 1.2 ir 1.4 2, 3 ir 6 lygių aprašus išrinkite reikšminius žodžius. Kas ir kaip akcentuojama, kai kalbama apie gebėjimus, ir kaip, kai kalbama apie turinio sritį.

126 3 veikla Išsirinkę vieną kontekstą iš pasiūlytų sukurkite užduotį, skatinančią mąstymą, iš kelių skirtingų pasiekimų lygių klausimų.

127 Naudota literatūra ir šaltiniai: Elijio, A. Testų teorijos pagrindai. Paskaitų konspektas. Vilnius, Pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimo (PUPP) ir brandos egzaminų (BE) užduočių rengėjų mokymo praktinė metodinė medžiaga. Projektų Pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimo ir brandos egzaminų sistemos tobulinimas (SFMIS VP1-2.1-ŠMM-01-V ) ir Standartizuotų mokinių pasiekimų vertinimo ir įsivertinimo įrankių bendrojo lavinimo mokykloms kūrimas (kodas VP1-2.1-ŠMM-01-V ) svetainėse paskelbta pristatymų ir kita metodine medžiaga. Sičiūnienė, V. Matematikos didaktika, 1 knyga. Vilnius, Standartizavimo procedūrų aprašas, II dalis, 8 klasės lietuvių gimtosios kalbos (skaitymo, rašymo), matematikos ir istorijos standartizuotos programos ir testų pavyzdžiai. Vilnius, Tarptautinis penkiolikmečių tyrimas OECD PISA Ataskaita. Vilnius, 2013.

Priedai_2016.indd

Priedai_2016.indd 1 testo užduočių vertinimo kriterijai Užd. Nr. Sprendimas ar atsakymas Taškai Vertinimas 1 Pasirinktas variantas D 1 Už teisingą atsakymą. 2 a) 939 1 Už teisingą atsakymą. 2 b) 1538 1 Už teisingą atsakymą.

Detaliau

(Microsoft Word - Pasiruo\360imas EE 10 KD-1)

(Microsoft Word - Pasiruo\360imas EE 10  KD-1) -as kontrolinis darbas (KD-) Kompleksiniai skaičiai. Algebrinė kompleksinio skaičiaus forma Pagrindinės sąvokos apibrėžimai. Veiksmai su kompleksinio skaičiais. 2. Kompleksinio skaičiaus geometrinis vaizdavimas.

Detaliau

PATVIRTINTA Mykolo Romerio universiteto Rektoriaus 2014 m. birželio 2 d. įsakymu Nr.1I-291 MYKOLO ROMERIO UNIVERSITETO LAIKINOSIOS STUDIJŲ REZULTATŲ Į

PATVIRTINTA Mykolo Romerio universiteto Rektoriaus 2014 m. birželio 2 d. įsakymu Nr.1I-291 MYKOLO ROMERIO UNIVERSITETO LAIKINOSIOS STUDIJŲ REZULTATŲ Į PATVIRTINTA Mykolo Romerio universiteto Rektoriaus 2014 m. birželio 2 d. įsakymu Nr.1I-291 MYKOLO ROMERIO UNIVERSITETO LAIKINOSIOS STUDIJŲ REZULTATŲ ĮVERTINIMO PATIKROS TVARKA I. BENDROSIOS NUOSTATOS 1.

Detaliau

VADOVĖLIO VERTINIMO KRITERIJŲ APRAŠAI 1. MEDŽIAGOS TINKAMUMAS VERTYBINĖMS NUOSTATOMS UGDYTI(S) Vertinimo kriterijai 1.1. Tekstinė ir vaizdinė medžiaga

VADOVĖLIO VERTINIMO KRITERIJŲ APRAŠAI 1. MEDŽIAGOS TINKAMUMAS VERTYBINĖMS NUOSTATOMS UGDYTI(S) Vertinimo kriterijai 1.1. Tekstinė ir vaizdinė medžiaga VADOVĖLIO VERTINIMO KRITERIJŲ APRAŠAI 1. MEDŽIAGOS TINKAMUMAS VERTYBINĖMS NUOSTATOMS UGDYTI(S) 1.1. Tekstinė ir vaizdinė medžiaga atitinka pagrindines demokratijos vertybes ir principus (asmens ir tautos

Detaliau

VIDURINIO UGDYMAS Vidurinis ugdymas neprivalomas, trunka dvejus metus (11 ir 12 vidurinės mokyklos ar gimnazijų III IV klasės). Mokiniai mokosi pagal

VIDURINIO UGDYMAS Vidurinis ugdymas neprivalomas, trunka dvejus metus (11 ir 12 vidurinės mokyklos ar gimnazijų III IV klasės). Mokiniai mokosi pagal VIDURINIO UGDYMAS Vidurinis ugdymas neprivalomas, trunka dvejus metus (11 ir 12 vidurinės mokyklos ar gimnazijų III IV klasės). Mokiniai mokosi pagal individualius ugdymosi planus. (Pagal vidurinio ugdymo

Detaliau

ĮSIVERTINIMO IR PAŽANGOS ATASKAITA M. M. (2018 M.) Įstaigos kodas Mokyklos pavadinimas Kauno Varpo gimnazija Savivaldybė Kauno m.

ĮSIVERTINIMO IR PAŽANGOS ATASKAITA M. M. (2018 M.) Įstaigos kodas Mokyklos pavadinimas Kauno Varpo gimnazija Savivaldybė Kauno m. ĮSIVERTINIMO IR PAŽANGOS ATASKAITA 2017 2018 M. M. (2018 M.) Įstaigos kodas 190138895 Mokyklos pavadinimas Kauno Varpo gimnazija Savivaldybė Kauno m. 1. Už kurį laikotarpį pateikiate ataskaitą? (pasirinkite)

Detaliau

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation KAIP FORMUOJAMASIS VERTINIMAS PADEDA SIEKTI INDIVIDUALIOS PAŽANGOS: REFLEKSIJA KOKYBĖS SIEKIANČIŲ MOKYKLŲ KLUBO KONFERENCIJA MOKINIŲ UGDYMO(SI) PASIEKIMAI. SAMPRATA IR SKATINIMO GALIMYBĖS Doc. dr. Viktorija

Detaliau

21. Ilgis, plotas, perimetras Įvadas Šiame modulyje pateikti įvairaus sudėtingumo uždaviniai apie ilgį, perimetrą ir plotą. Sprendžiant uždavinius rei

21. Ilgis, plotas, perimetras Įvadas Šiame modulyje pateikti įvairaus sudėtingumo uždaviniai apie ilgį, perimetrą ir plotą. Sprendžiant uždavinius rei Įvadas Šiame modulyje pateikti įvairaus sudėtingumo uždaviniai apie ilgį, perimetrą ir plotą. Sprendžiant uždavinius reikės pasitelkti kūrybinį mąstymą ir pasinaudoti jau turimomis žiniomis, įgytomis per

Detaliau

LIETUVOS JAUNŲJŲ MATEMATIKŲ MOKYKLA 7. PAPRASČIAUSIOS DIFERENCIALINĖS LYGTYS ( ) Teorinę medžiagą parengė ir septintąją užduotį sudarė prof. d

LIETUVOS JAUNŲJŲ MATEMATIKŲ MOKYKLA 7. PAPRASČIAUSIOS DIFERENCIALINĖS LYGTYS ( ) Teorinę medžiagą parengė ir septintąją užduotį sudarė prof. d LIETUVOS JAUNŲJŲ MATEMATIKŲ MOKYKLA 7 PAPRASČIAUSIOS DIFERENIALINĖS LYGTYS (07 09) Teorinę medžiagą parengė ir septintąją užduotį sudarė prof dr Eugenijus Stankus Diferencialinės lygtys taikomos sprendžiant

Detaliau

MATEMATIKOS BRANDOS EGZAMINO PROGRAMOS MINIMALIUS REIKALAVIMUS ILIUSTRUOJANTYS PAVYZDŽIAI Egzamino programos minimalūs reikalavimai 1.3. Paprastais at

MATEMATIKOS BRANDOS EGZAMINO PROGRAMOS MINIMALIUS REIKALAVIMUS ILIUSTRUOJANTYS PAVYZDŽIAI Egzamino programos minimalūs reikalavimai 1.3. Paprastais at MTEMTIKS BRNDS EGZMIN PRGRMS MINIMLIUS REIKLVIMUS ILIUSTRUJNTYS PVYZDŽII Egzamino programos minimalūs reikalavimai.. Paprastais atvejais patikrinti, ar duotoji seka ra aritmetinė/geometrinė progresija.

Detaliau

* # * # # 1 TIESĖS IR PLOKŠTUMOS 1 1 Tiesės ir plokštumos 1.1 Lygtys ir taškų aibės Sferos lygtis Tarkime, kad erdvėje apibrėžta Dekarto stačiak

* # * # # 1 TIESĖS IR PLOKŠTUMOS 1 1 Tiesės ir plokštumos 1.1 Lygtys ir taškų aibės Sferos lygtis Tarkime, kad erdvėje apibrėžta Dekarto stačiak 1 TIESĖS IR PLOKŠTUMOS 1 1 Tiesės ir plokštumos 1.1 Lygtys ir taškų aibės 1.1.1 Sferos lygtis Tarkime kad erdvėje apibrėžta Dekarto stačiakampė koordinačių sistema Sfera su centru taške ir spinduliu yra

Detaliau

LIETUVIŲ KALBOS IR LITERATŪROS MOKYKLINIO BRANDOS EGZAMINO UŽDUOTIES VERTINIMO INSTRUKCIJA

LIETUVIŲ KALBOS IR LITERATŪROS MOKYKLINIO BRANDOS EGZAMINO UŽDUOTIES VERTINIMO INSTRUKCIJA Projektas PATVRTNTA Nacionalinio egzaminų centro direktoriaus 08 m. lapkričio d. įsakymu Nr. (..)-V- LETUVŲ KALBOS R LTERATŪROS VALSTYBNO BRANDOS EGZAMNO UŽDUOTES VERTNMO KRTERJA. Literatūrinio rašinio

Detaliau

LIETUVOS ŽEMĖS ŪKIO UNIVERSITETAS

LIETUVOS ŽEMĖS ŪKIO UNIVERSITETAS ALEKSANDRO STULGINSKIO UNIVERSITETAS Agronomijos fakultetas Žemdirbystės katedra STUDIJŲ DALYKO APRAŠAS Dalyko kodas: AFŽEB07E Pavadinimas lietuvių kalba: Mokslinių tyrimų metodika Pavadinimas anglų kalba:

Detaliau

VILNIAUS R. PABERŽĖS ŠV. STANISLAVO KOSTKOS GIMNAZIJOS 2, 4, 6 IR 8 KLASĖS MOKINIŲ MOKYMOSI PASIEKIMŲ VERTINIMO PANAUDOJANT DIAGNOSTINIUS IR STANDARTI

VILNIAUS R. PABERŽĖS ŠV. STANISLAVO KOSTKOS GIMNAZIJOS 2, 4, 6 IR 8 KLASĖS MOKINIŲ MOKYMOSI PASIEKIMŲ VERTINIMO PANAUDOJANT DIAGNOSTINIUS IR STANDARTI VILNIAUS R. PABERŽĖS ŠV. STANISLAVO KOSTKOS GIMNAZIJOS 2, 4, 6 IR 8 KLASĖS MOKINIŲ MOKYMOSI PASIEKIMŲ VERTINIMO PANAUDOJANT DIAGNOSTINIUS IR STANDARTIZUOTUS VERTINIMO ĮRANKIUS ATASKAITOS PRIEDAS MOKYKLOMS,

Detaliau

Privalomai pasirenkamas istorijos modulis istorija aplink mus I dalis _suredaguotas_

Privalomai pasirenkamas istorijos modulis istorija aplink mus I dalis  _suredaguotas_ P R O J E K T A S VP1-2.2-ŠMM-04-V-01-001 MOKYMOSI KRYPTIES PASIRINKIMO GALIMYBIŲ DIDINIMAS 14-19 METŲ MOKINIAMS, II ETAPAS: GILESNIS MOKYMOSI DIFERENCIJAVIMAS IR INDIVIDUALIZAVIMAS, SIEKIANT UGDYMO KOKYBĖS,

Detaliau

Slide 1

Slide 1 UGDYMO PLĖTOTĖS CENTRAS PUBP struktūra. Vertinimo normos ugdymo procesui (pagrindiniam ugdymo koncentrui) 1 Kalbos kurso uždaviniai Kalbos vartojimo ugdymo mokymosi pasiekimai Kalbos sistemos pažinimo

Detaliau

Lietuvos mokinių matematikos olimpiada Rajono (miesto) etapo užduočių klasei sprendimai 2015 m. 1 uždavinys. Aistė užrašė skaičių seką: 1 (2 3)

Lietuvos mokinių matematikos olimpiada Rajono (miesto) etapo užduočių klasei sprendimai 2015 m. 1 uždavinys. Aistė užrašė skaičių seką: 1 (2 3) Lietuvos mokinių matematikos olimpiada Rajono (miesto) etapo užduočių 11-12 klasei sprendimai 2015 m. 1 uždavinys. Aistė užrašė skaičių seką: 1 (2 3) 4, 4 (5 6) 7, 7 (8 9) 10,..., 2014 (2015 2016) 2017.

Detaliau

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Algoritmai ir duomenų struktūros (ADS) 13 paskaita Saulius Ragaišis, VU MIF saulius.ragaisis@mif.vu.lt 2018-05-14 Šaltinis Paskaita parengta pagal William Pugh Skip Lists: A Probabilistic Alternative to

Detaliau

Microsoft PowerPoint - NMVA_TIMSS2011_2013_pristatymas_viskas

Microsoft PowerPoint - NMVA_TIMSS2011_2013_pristatymas_viskas International Association for the Evaluation of Educational Achievement Trends in International Mathematics and Science Study TIMSS 2011 Tyrimo tikslai bei populiacija Tyrimas TIMSS (Trends in International

Detaliau

PATVIRTINTA Elektrėnų pradinės mokyklos direktoriaus 2011 m. rugpjūčio 22 d. įsakymu Nr. 1V 69 ELEKTRĖNŲ PRADINĖS MOKYKLOS MOKINIŲ PAŽANGOS IR PASIEKI

PATVIRTINTA Elektrėnų pradinės mokyklos direktoriaus 2011 m. rugpjūčio 22 d. įsakymu Nr. 1V 69 ELEKTRĖNŲ PRADINĖS MOKYKLOS MOKINIŲ PAŽANGOS IR PASIEKI PATVIRTINTA direktoriaus 2011 m. rugpjūčio 22 d. įsakymu Nr. 1V 69 ELEKTRĖNŲ PRADINĖS MOKYKLOS MOKINIŲ PAŽANGOS IR PASIEKIMŲ VERTINIMO TVARKA I. BENDROSIOS NUOSTATOS 1. (toliau mokyklos) mokinių pažangos

Detaliau

Projektas

Projektas BALTOSIOS VOKĖS ŠILO GIMNAZIJA VEIKLOS PROGRAMA 2015 2016 m. m. SITUACIJOS ANALIZĖ 2014-2015 m.m. tikslai: 1. Aktualizuoti ugdymo(si) turinį bei formas atsižvelgiant į visuomenės kaitą, vietos bendruomenės

Detaliau

Dalykinio ugdymo(-si) pokyčio bruožai 1. Ugdymasis (mokymasis): dialogiškas ir tyrinėjantis: 1.1. atviras ir patirtinis (pagrįstas abejone, tyrinėjimu

Dalykinio ugdymo(-si) pokyčio bruožai 1. Ugdymasis (mokymasis): dialogiškas ir tyrinėjantis: 1.1. atviras ir patirtinis (pagrįstas abejone, tyrinėjimu Dalykinio ugdymo(-si) pokyčio bruožai 1. Ugdymasis (mokymasis): dialogiškas ir tyrinėjantis: 1.1. atviras ir patirtinis (pagrįstas abejone, tyrinėjimu, eksperimentavimu ir kūryba, teise klysti, rasti savo

Detaliau

INSTITUCIJOS, VYKDANČIOS MOKYTOJŲ IR ŠVIETIMO PAGALBĄ TEIKIANČIŲ SPECIALISTŲ KVALIFIKACIJOS TOBULINIMĄ, 2013 METŲ VEIKLOS ĮSIVERTINIMO IŠVADOS 1. Inst

INSTITUCIJOS, VYKDANČIOS MOKYTOJŲ IR ŠVIETIMO PAGALBĄ TEIKIANČIŲ SPECIALISTŲ KVALIFIKACIJOS TOBULINIMĄ, 2013 METŲ VEIKLOS ĮSIVERTINIMO IŠVADOS 1. Inst INSTITUCIJOS, VYKDANČIOS MOKYTOJŲ IR ŠVIETIMO PAGALBĄ TEIKIANČIŲ SPECIALISTŲ KVALIFIKACIJOS TOBULINIMĄ, 2013 METŲ VEIKLOS ĮSIVERTINIMO IŠVADOS 1. Institucijos pavadinimas Kretingos rajono pedagogų švietimo

Detaliau

TAIKOMOJI MATEMATIKA IR KIEKYBINIAI METODAI. Rašto darbas serija 3081 variantas Nustatykite funkcijos f(x) = x+2 x 6 cos ( 3x) apibrėžimo sritį.

TAIKOMOJI MATEMATIKA IR KIEKYBINIAI METODAI. Rašto darbas serija 3081 variantas Nustatykite funkcijos f(x) = x+2 x 6 cos ( 3x) apibrėžimo sritį. 00 Nustatykite funkcijos f() = +2 6 cos ( 3) apibrėžimo sritį (, 0) (0, 2) (2, + ) 2 (, 2) ( 2, + ) 3 (, 2] 4 [ 2, + ) 5 [2, ) 6 (, 2] 7 (, + ) 8 [ 2, 0) (0, + ) 0 (, 2) (2, + ) { a + b, kai 7, Raskite

Detaliau

VERSLO IR VADYBOS TECHNOLOGIJŲ PROGRAMA

VERSLO IR VADYBOS TECHNOLOGIJŲ PROGRAMA PATVIRTINTA Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2007 m. rugsėjo 6 d. įsakymu Nr. ISAK-1790 VERSLO IR VADYBOS TECHNOLOGIJŲ BENDROJI PROGRAMA MOKINIAMS, BESIMOKANTIEMS PAGAL VIDURINIO UGDYMO

Detaliau

Etninės kultūros olimpiada

Etninės kultūros olimpiada Lietuvos mokinių etninės kultūros olimpiada: galimybės ir perspektyvos Daiva Briedienė Klaipėda 2014 03 14 Apžvalga: dalykinės olimpiados, konkursai Olimpiadų yra apie 20: lietuvių kalbos, matematikos,

Detaliau

Kauno Veršvų vidurinės mokyklos įsivertinimo ataskaita 2015 m. Kauno Veršvų vidurinės mokyklos giluminiam vertinimui pasirinkti rodikliai m.

Kauno Veršvų vidurinės mokyklos įsivertinimo ataskaita 2015 m. Kauno Veršvų vidurinės mokyklos giluminiam vertinimui pasirinkti rodikliai m. Kauno Veršvų vidurinės mokyklos įsivertinimo ataskaita 2015 m. Kauno Veršvų vidurinės mokyklos giluminiam vertinimui pasirinkti rodikliai 2014-2015 m. m. Pasirinkti šie veiklos rodikliai Atsakingi KVA

Detaliau

Atranka į 2019 m. Pasaulinę ir Vidurio Europos matematikos olimpiadas Sprendimai Artūras Dubickas ir Aivaras Novikas 1. Mykolas sugalvojo natūraliųjų

Atranka į 2019 m. Pasaulinę ir Vidurio Europos matematikos olimpiadas Sprendimai Artūras Dubickas ir Aivaras Novikas 1. Mykolas sugalvojo natūraliųjų Atranka į 019 m. Pasaulinę ir Vidurio Europos matematikos olimpiadas Sprendimai Artūras Dubickas ir Aivaras Novikas 1. Mykolas sugalvojo natūraliųjų skaičių seką a 1, a, a 3,..., o tada apibrėžė naują

Detaliau

(Microsoft Word - pasiekim\370 tvarka 2018.doc)

(Microsoft Word - pasiekim\370 tvarka 2018.doc) PATVIRTINTA Druskininkų Ryto gimnazijos direktoriaus 2017 m. rugpjūčio 28 d. įsakymu Nr. V1 283 (Druskininkų Ryto gimnazijos direktoriaus 2018 m. rugsėjo 5 d. įsakymu Nr. V1-326 redakcija) DRUSKININKŲ

Detaliau

Lietuvių kalbos teksto suvokimo testai 4 klasei pagal Standartizuotą lietuvių kalbos programą

Lietuvių kalbos teksto suvokimo testai 4 klasei pagal Standartizuotą lietuvių kalbos programą Lietuvių kalbos teksto suvokimo testai 4 klasei pagal Standartizuotą lietuvių kalbos programą V TESTAS VIEVERSYS Vertinimo instrukcija I TEKSTAS Vieversys Už teisingą atsakymą mokinys gauna 1 tašką. Už

Detaliau

PATVIRTINTA Lietuvos banko valdybos 2015 m. sausio 29 d. nutarimu Nr (Lietuvos banko valdybos 2018 m. spalio 30 d. nutarimo Nr redakcij

PATVIRTINTA Lietuvos banko valdybos 2015 m. sausio 29 d. nutarimu Nr (Lietuvos banko valdybos 2018 m. spalio 30 d. nutarimo Nr redakcij PATVIRTINTA Lietuvos banko valdybos 2015 m. sausio 29 d. nutarimu Nr. 03-10 (Lietuvos banko valdybos 2018 m. spalio 30 d. nutarimo Nr. 03-202 redakcija) PRIĖMIMO Į TARNYBĄ LIETUVOS BANKE TVARKOS APRAŠAS

Detaliau

KAUNO VAIKŲ DARŽELIO RUDNOSIUKAS MOKSLO METŲ IKIMOKYKLINĖS VOVERIUKŲ GRUPĖS UGDYMO PLANAS I. BENDROSIOS NUOSTATOS 1. Kauno vaikų darželio Ru

KAUNO VAIKŲ DARŽELIO RUDNOSIUKAS MOKSLO METŲ IKIMOKYKLINĖS VOVERIUKŲ GRUPĖS UGDYMO PLANAS I. BENDROSIOS NUOSTATOS 1. Kauno vaikų darželio Ru KAUNO VAIKŲ DARŽELIO RUDNOSIUKAS 2017-2018 MOKSLO METŲ IKIMOKYKLINĖS VOVERIUKŲ GRUPĖS UGDYMO PLANAS I. BENDROSIOS NUOSTATOS 1. Kauno vaikų darželio Rudnosiukas ikimokyklinės grupės ugdymo planas reglamentuoja

Detaliau

Mažeikių r. Tirkšlių darželio „Giliukas“ metinio veiklos vertinimo pokalbio su darbuotoju tvarkos aprašas

Mažeikių r. Tirkšlių darželio „Giliukas“ metinio veiklos vertinimo pokalbio su darbuotoju tvarkos aprašas PATVIRTINTA Mažeikių r. Tirkšlių darželio Giliukas: Direktoriaus 2017 m. vasario 22 d. įsakymu Nr. V1-8 METINIO VEIKLOS VERTINIMO POKALBIO SU DARBUOTOJU TVARKOS APRAŠAS I. SKYRIUS ĮVADINĖ DALIS 1. Metinio

Detaliau

9 paskaita 9.1 Erdvės su skaliarine daugyba Šiame skyriuje nagrinėsime abstrakčias tiesines erdves, kurioms apibrėžta skaliarinė daugyba. Jos sudaro l

9 paskaita 9.1 Erdvės su skaliarine daugyba Šiame skyriuje nagrinėsime abstrakčias tiesines erdves, kurioms apibrėžta skaliarinė daugyba. Jos sudaro l 9 paskaita 9.1 Erdvės su skaliarine daugyba Šiame skyriuje nagrinėsime abstrakčias tiesines erdves, kurioms apibrėžta skaliarinė daugyba. Jos sudaro labai svarbu normuotu ju erdviu šeimos pošeimį. Pilnosios

Detaliau

Regioniniu s vietimo valdymo informaciniu sistemu ple tra ir s vietimo politikos analize s specialistu kompetencijos tobulinimas (II etapas) Bendradar

Regioniniu s vietimo valdymo informaciniu sistemu ple tra ir s vietimo politikos analize s specialistu kompetencijos tobulinimas (II etapas) Bendradar Regioniniu s vietimo valdymo informaciniu sistemu ple tra ir s vietimo politikos analize s specialistu kompetencijos tobulinimas (II etapas) Bendradarbiaujant su: Pristatymas: Nepakankamas te vu mokyklos

Detaliau

Mokinių kūrybinių darbų vertinimo kriterijai, vertinimo aptarimas

Mokinių kūrybinių darbų vertinimo kriterijai, vertinimo aptarimas Mokinių kūrybinių darbų atlikimas ir vertinimas Vilniaus Mykolo Biržiškos gimnazijos informacinių technologijų mokytoja Rima Šiaulienė IT PUPP kūrybinio darbo išbandymas 2012-2013 m.m. IT PUPP kūrybinių

Detaliau

UGDYMO PLĖTOTĖS CENTRO DIREKTORIUS ĮSAKYMAS DĖL UGDYMO PLĖTOTĖS CENTRO DIREKTORIAUS 2016 M. VASARIO 29 D. ĮSAKYMO NR. VK-24 DĖL BENDROJO UGDYMO DALYKŲ

UGDYMO PLĖTOTĖS CENTRO DIREKTORIUS ĮSAKYMAS DĖL UGDYMO PLĖTOTĖS CENTRO DIREKTORIAUS 2016 M. VASARIO 29 D. ĮSAKYMO NR. VK-24 DĖL BENDROJO UGDYMO DALYKŲ UGDYMO PLĖTOTĖS CENTRO DIREKTORIUS ĮSAKYMAS DĖL UGDYMO PLĖTOTĖS CENTRO DIREKTORIAUS 2016 M. VASARIO 29 D. ĮSAKYMO NR. VK-24 DĖL BENDROJO UGDYMO DALYKŲ VADOVĖLIŲ TURINIO VERTINIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO

Detaliau

VILNIAUS KOLEGIJA AGROTECHNOLOGIJ FAKULTETAS CHEMIJOS KATEDRA Tyrimas: STUDENTAI APIE KURSINĮ DARBĄ Dalykas: LABORATORIJ VEIKLA Tyrimą atliko lektorė:

VILNIAUS KOLEGIJA AGROTECHNOLOGIJ FAKULTETAS CHEMIJOS KATEDRA Tyrimas: STUDENTAI APIE KURSINĮ DARBĄ Dalykas: LABORATORIJ VEIKLA Tyrimą atliko lektorė: VILNIAUS KOLEGIJA AGROTECHNOLOGIJ FAKULTETAS CHEMIJOS KATEDRA Tyrimas: STUDENTAI APIE KURSINĮ DARBĄ Dalykas: LABORATORIJ VEIKLA Tyrimą atliko lektorė: Jolanta Jurkevičiūtė m. Tyrimo tikslas išsiaiškinti

Detaliau

CPO veiklos rezultatų ir finansinės naudos VALSTYBEI vertinimo ATASKAITA

CPO veiklos rezultatų ir finansinės naudos VALSTYBEI vertinimo ATASKAITA 2010 Karolis Šerpytis CPO VEIKLOS REZULTATŲ IR FINANSINĖS NAUDOS VALSTYBEI VERTINIMO ATASKAITA Centrinė perkančioji organizacija 1 TURINYS Santrauka... 2 1. CPO veiklos rezultatų vertinimas... 3 1.1. Pirkimų

Detaliau

Kauno menų darželis Etiudas Mgr. Virginija Bielskienė, direktorės pavaduotoja ugdymui, II vad. kategorija, auklėtoja metodininkė Žaidimas pagrindinė i

Kauno menų darželis Etiudas Mgr. Virginija Bielskienė, direktorės pavaduotoja ugdymui, II vad. kategorija, auklėtoja metodininkė Žaidimas pagrindinė i Kauno menų darželis Etiudas Mgr. Virginija Bielskienė, direktorės pavaduotoja ugdymui, II vad. kategorija, auklėtoja metodininkė Žaidimas pagrindinė ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus ir jaunesnio

Detaliau

4 skyrius Algoritmai grafuose 4.1. Grafų teorijos uždaviniai Grafai Tegul turime viršūnių aibę V = { v 1,v 2,...,v N } (angl. vertex) ir briaun

4 skyrius Algoritmai grafuose 4.1. Grafų teorijos uždaviniai Grafai Tegul turime viršūnių aibę V = { v 1,v 2,...,v N } (angl. vertex) ir briaun skyrius Algoritmai grafuose.. Grafų teorijos uždaviniai... Grafai Tegul turime viršūnių aibę V = { v,v,...,v N (angl. vertex) ir briaunų aibę E = { e,e,...,e K, briauna (angl. edge) yra viršūnių pora ej

Detaliau

Ekonomikos inžinerijos studijų programos (valstybinis kodas: 612L10009) specializacijų aprašai Specializacija E-verslo ekonomika Specializaciją kuruoj

Ekonomikos inžinerijos studijų programos (valstybinis kodas: 612L10009) specializacijų aprašai Specializacija E-verslo ekonomika Specializaciją kuruoj Ekonomikos inžinerijos studijų programos (valstybinis kodas: 612L10009) specializacijų aprašai Specializacija E-verslo ekonomika Specializaciją kuruoja Verslo technologijų katedra, Tel.: 8 (5) 2744882,

Detaliau

Projektas „Europos kreditų perkėlimo ir kaupimo sistemos (ECTS) nacionalinės koncepcijos parengimas: kreditų harmonizavimas ir mokymosi pasiekimais gr

Projektas „Europos kreditų perkėlimo ir kaupimo sistemos (ECTS) nacionalinės koncepcijos parengimas: kreditų harmonizavimas ir mokymosi pasiekimais gr Studijų programos aprašas Studijų programos pavadinimas Informatika Aukštojo mokslo institucija (-os), padalinys (-iai) Vilniaus universitetas, Matematikos ir informatikos fakultetas, Informatikos katedra

Detaliau

2013 m

2013 m 2019 m. Finansų olimpiada Regioninis etapas I-asis Finansų olimpiados etapas. Finansų žinių testas. (Iš viso 50 balų) Klausimams nuo 1 iki 21 apibraukite vieną teisingą atsakymą. Klausimams nuo 22 iki

Detaliau

PATVIRTINTA Panevėžio r. Pažagienių mokyklosdarželio direktoriaus 2017 m. vasario 6 d. įsakymu Nr. V-13 ŠVIETIMO STEBĖSENOS RODIKLIŲ SĄRAŠAS 2017 m. R

PATVIRTINTA Panevėžio r. Pažagienių mokyklosdarželio direktoriaus 2017 m. vasario 6 d. įsakymu Nr. V-13 ŠVIETIMO STEBĖSENOS RODIKLIŲ SĄRAŠAS 2017 m. R PATVIRTINTA Panevėžio r. Pažagienių mokyklosdarželio direktoriaus 2017 m. vasario 6 d. įsakymu Nr. V-13 ŠVIETIMO STEBĖSENOS RODIKLIŲ SĄRAŠAS 2017 m. Rodiklis Reikalingi duomenys Duomenų šaltinis Rodiklio

Detaliau

DVYLIKTOJI KALĖDINĖ KOMANDINĖ RASEINIŲ KRAŠTO OLIMPIADA PROFESORIAUS JONO KUBILIAUS TAUREI LAIMĖTI Raseiniai, Magdalena Raseiniškė mėgst

DVYLIKTOJI KALĖDINĖ KOMANDINĖ RASEINIŲ KRAŠTO OLIMPIADA PROFESORIAUS JONO KUBILIAUS TAUREI LAIMĖTI Raseiniai, Magdalena Raseiniškė mėgst DVYLIKTOJI KALĖDINĖ KOMANDINĖ RASEINIŲ KRAŠTO OLIMPIADA PROFESORIAUS JONO KUBILIAUS TAUREI LAIMĖTI Raseiniai, 0--. Magdalena Raseiniškė mėgsta pradėti bet kurį darbą tokiu uždaviniu, kurį, kaip ji sako,

Detaliau

MOKSLO METŲ KELMĖS RAJONO UŽVENČIO ŠATRIJOS RAGANOS GIMNAZIJOS MUZIKOS SKYRIAUS UGDYMO PLANO I.BENDROS NUOSTATOS 1. Ugdymo planas reglamen

MOKSLO METŲ KELMĖS RAJONO UŽVENČIO ŠATRIJOS RAGANOS GIMNAZIJOS MUZIKOS SKYRIAUS UGDYMO PLANO I.BENDROS NUOSTATOS 1. Ugdymo planas reglamen 1 2018-2019 MOKSLO METŲ KELMĖS RAJONO UŽVENČIO ŠATRIJOS RAGANOS GIMNAZIJOS MUZIKOS SKYRIAUS UGDYMO PLANO I.BENDROS NUOSTATOS 1. Ugdymo planas reglamentuoja pradinio ir pagrindinio muzikinio formalųjį švietimą

Detaliau

PATVIRTINTA

PATVIRTINTA PATVIRTINTA Vilniaus kolegijos Verslo vadybos fakulteto dekano 2018 m. gruodžio 19 d. įsakymu Nr. V-100 VILNIAUS KOLEGIJA VERSLO VADYBOS FAKULTETAS PRAKTIKŲ ORGANIZAVIMO TVARKA I. BENDROSIOS NUOSTATOS

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTRAS ĮSAKYMAS DĖL FINANSŲ MINISTRO 2014 M. GRUODŽIO 30 D. ĮSAKYMO NR. 1K-499 DĖL METŲ EUROPOS SĄJUNGOS FON

LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTRAS ĮSAKYMAS DĖL FINANSŲ MINISTRO 2014 M. GRUODŽIO 30 D. ĮSAKYMO NR. 1K-499 DĖL METŲ EUROPOS SĄJUNGOS FON LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTRAS ĮSAKYMAS DĖL FINANSŲ MINISTRO 2014 M. GRUODŽIO 30 D. ĮSAKYMO NR. 1K-499 DĖL 2014 2020 METŲ EUROPOS SĄJUNGOS FONDŲ INVESTICIJŲ VEIKSMŲ PROGRAMOS STEBĖSENOS RODIKLIŲ

Detaliau

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Algoritmai ir duomenų struktūros (ADS) 15 paskaita Saulius Ragaišis, VU MIF saulius.ragaisis@mif.vu.lt 2018-05-28 Grįžtamasis ryšys Ačiū visiems dalyvavusiems Daug pagyrimų Ačiū, bet jie nepadeda tobulėti.

Detaliau

Viešoji įstaiga Respublikinis energetikų mokymo centras,Jeruzalės 21, Vilnius

Viešoji įstaiga Respublikinis energetikų mokymo centras,Jeruzalės 21, Vilnius 2012 M. VEIKLOS ATASKAITA Viešoji įstaiga Ateities visuomenės institutas Buveinės adresas A.Vienuolio g. 8-409, Vilnius Įstaigos kodas 302807593 1 Turinys I. Veiklos tikslai, pobūdis ir veiklos rezultatai

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS ŠVIETIMO IR MOKSLO MINISTRO Į S A K Y M A S DĖL STUDIJŲ PAKOPŲ APRAŠO PATVIRTINIMO 2011 m. lapkričio 21 d. Nr. V-2212 Vilnius Sie

LIETUVOS RESPUBLIKOS ŠVIETIMO IR MOKSLO MINISTRO Į S A K Y M A S DĖL STUDIJŲ PAKOPŲ APRAŠO PATVIRTINIMO 2011 m. lapkričio 21 d. Nr. V-2212 Vilnius Sie LIETUVOS RESPUBLIKOS ŠVIETIMO IR MOKSLO MINISTRO Į S A K Y M A S DĖL STUDIJŲ PAKOPŲ APRAŠO PATVIRTINIMO 2011 m. lapkričio 21 d. Nr. V-2212 Vilnius Siekdamas užtikrinti aukštųjų mokyklų skirtingų pakopų

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS ŠVIETIMO IR MOKSLO MINISTRO

LIETUVOS RESPUBLIKOS ŠVIETIMO IR MOKSLO MINISTRO LIETUVOS RESPUBLIKOS ŠVIETIMO IR MOKSLO MINISTRO Į S A K Y M A S DĖL STUDIJŲ PAKOPŲ APRAŠO PATVIRTINIMO 2011 m. lapkričio 21 d. Nr. V-2212 Vilnius Siekdamas užtikrinti aukštųjų mokyklų skirtingų pakopų

Detaliau

LIETUVOS ŽEMĖS ŪKIO UNIVERSITETAS

LIETUVOS ŽEMĖS ŪKIO UNIVERSITETAS STUDIJŲ DALYKO APRAŠAS Dalyko kodas: IFEB B029 Pavadinimas lietuvių kalba: Atsinaujinančiosios energetikos sistemos. Pavadinimas anglų kalba: Renewable energy systems. Dalyko apimtis: 6 kreditai, 160 valandos,

Detaliau

veiklos_planas_2016

veiklos_planas_2016 Patvirtinta direktoriaus 06-0-09 įsakymu Nr. (.3.)-V-34.)-V- VARĖNOS R. MERKNĖS VNCO KRĖVĖS GMNAZJOS 06 METŲ VEKLOS PLANO PREMONĖS, VEKSMA, VERTNMO KRTERJA 0.Žinių visuomenės plėtros programa 0.0.5 Ugdymo

Detaliau

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Valstybinės energetikos inspekcijos vartotojams teikiamų paslaugų kokybės, prieinamumo ir pasitenkinimo tyrimas užsakovas vykdytojas Kovas, 2016 metodologija 2 Tyrimo metodologija Visuomenės nuomonės ir

Detaliau

TIESINĖ ALGEBRA Matricos ir determinantai Matricos. Transponuota matrica. Nulinė ir vienetinė matrica. Kvadratinė matrica. Antrosios ir trečiosios eil

TIESINĖ ALGEBRA Matricos ir determinantai Matricos. Transponuota matrica. Nulinė ir vienetinė matrica. Kvadratinė matrica. Antrosios ir trečiosios eil TIESINĖ ALGEBRA Matricos ir determinantai Matricos. Transponuota matrica. Nulinė ir vienetinė matrica. Kvadratinė matrica. Antrosios ir trečiosios eilės determinantai. Minorai ir adjunktai. Determinantų

Detaliau

Dalyvavusių skaičius (pagal tyrimo metus)

Dalyvavusių skaičius (pagal tyrimo metus) INTERVENCIJOS, SIEKIANT MAŽINTI PSICHOAKTYVIŲ MEDŽIAGŲ VARTOJIMĄ TARP JAUNIMO Klaipėda, 2015 TEMOS AKTUALUMAS Nesaikingas tabako, alkoholio ir kitų psichoaktyvių medžiagų vartojimas kelia didelį susirūpinimą

Detaliau

Dažniausios IT VBE klaidos

Dažniausios IT VBE klaidos Dažniausios IT VBE klaidos Renata Burbaitė renata.burbaite@gmail.com Kauno technologijos universitetas, Panevėžio Juozo Balčikonio gimnazija 1 Egzamino matrica (iš informacinių technologijų brandos egzamino

Detaliau

lec10.dvi

lec10.dvi paskaita. Euklido erdv_es. pibr_ezimas. Vektorin_e erdv_e E virs realiuju skaiciu kuno vadinama Euklido erdve, jeigu joje apibr_ezta skaliarin_e sandauga, t.y. tokia funkcija, kuri vektoriu porai u; v

Detaliau

Terminai

Terminai SVEIKI ATVYKĘ!!! 2014-02-04 susitikimo programa 14.00 14.05 Susitikimo tikslai 14.05 14.20 PUP rengiamos temos išbandymo su vaikais rezultatai. Darbas temos rengimo grupėse 14.20 14.40 Išvadų pristatymas

Detaliau

1_II_et_P_Sav_mokymai

1_II_et_P_Sav_mokymai 1 Projektinių pasiūlymų Utenos regiono plėtros tarybai projektinių pasiūlymų apibendrinimo Utenos regiono plėtros tarybos sekretoriate tvarkos 3 priedas PATVIRTINTA Utenos regiono plėtros tarybos 2010

Detaliau

VILKAVIŠKIO R. ALVITO MOKYKLA-DAUGIAFUNKCIS CENTRAS (švietimo įstaigos pavadinimas) ROLANDAS BULKAUSKAS (švietimo įstaigos vadovo vardas ir pavardė) M

VILKAVIŠKIO R. ALVITO MOKYKLA-DAUGIAFUNKCIS CENTRAS (švietimo įstaigos pavadinimas) ROLANDAS BULKAUSKAS (švietimo įstaigos vadovo vardas ir pavardė) M VILKAVIŠKIO R. ALVITO MOKYKLA-DAUGIAFUNKCIS CENTRAS (švietimo įstaigos pavadinimas) ROLANDAS BULKAUSKAS (švietimo įstaigos vadovo vardas ir pavardė) METŲ VEIKLOS ATASKAITA 2019-01-18 Nr. Maldėnai I SKYRIUS

Detaliau

Brandos egzaminų organizavimas ir vykdymas 2012 m.

Brandos egzaminų organizavimas ir vykdymas 2012 m. BRANDOS EGZAMINŲ ORGANIZAVIMAS IR VYKDYMAS 2012 M. BENDROSIOS NUOSTATOS Brandos egzaminų organizavimo ir vykdymo tvarkos aprašas (toliau Aprašas) reglamentuoja vidurinio ugdymo programos dalykų brandos

Detaliau

VILNIAUS UNIVERSITETAS TEISĖS FAKULTETAS Teisė [6011KX002 ] Studijų programos planas TVIRTINU Programos komiteto pirmininkas Profesorius Dr. Jonas Pra

VILNIAUS UNIVERSITETAS TEISĖS FAKULTETAS Teisė [6011KX002 ] Studijų programos planas TVIRTINU Programos komiteto pirmininkas Profesorius Dr. Jonas Pra VILNIAUS UNIVERSITETAS TEISĖS FAKULTETAS Teisė [6011KX002 ] Studijų programos planas TVIRTINU Programos komiteto pirmininkas Profesorius Dr. Jonas Prapiestis Studijų pakopa: Studijų rūšis: Studijų forma:

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS REGIONINĖS PLĖTROS ĮSTATYMO NR. VIII-1889 PAKEITIMO ĮSTATYMAS 2014 m. rugsėjo 18 d. Nr. XII-1094 Vilnius 1 straipsnis. Lietuvos R

LIETUVOS RESPUBLIKOS REGIONINĖS PLĖTROS ĮSTATYMO NR. VIII-1889 PAKEITIMO ĮSTATYMAS 2014 m. rugsėjo 18 d. Nr. XII-1094 Vilnius 1 straipsnis. Lietuvos R LIETUVOS RESPUBLIKOS REGIONINĖS PLĖTROS ĮSTATYMO NR. VIII-1889 PAKEITIMO ĮSTATYMAS 2014 m. rugsėjo 18 d. Nr. XII-1094 Vilnius 1 straipsnis. Lietuvos Respublikos regioninės plėtros įstatymo Nr. VIII-1889

Detaliau

Atvirų jaunimo centrų veiklos programų

Atvirų jaunimo centrų veiklos programų (Projekto turinio ir lėšų planavimo įvertinimo forma) Mobiliojo darbo su jaunimu ir darbo su jaunimu gatvėje projektų finansavimo 2018 metais konkurso nuostatų 3 priedas MOBILIOJO DARBO SU JAUNIMU IR DARBO

Detaliau

7S-18_priedas

7S-18_priedas 1 Projektinių pasiūlymų Utenos regiono plėtros tarybai projektinių pasiūlymų apibendrinimo Utenos regiono plėtros tarybos sekretoriate tvarkos 3 priedas PATVIRTINTA Utenos regiono plėtros tarybos 2010

Detaliau

Elektroninio dokumento nuorašas UKMERGĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS ĮSAKYMAS DĖL NACIONALINIO MOKINIŲ PASIEKIMŲ PATIKRINIMO (DIAG

Elektroninio dokumento nuorašas UKMERGĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS ĮSAKYMAS DĖL NACIONALINIO MOKINIŲ PASIEKIMŲ PATIKRINIMO (DIAG Elektroninio dokumento nuorašas UKMERGĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS ĮSAKYMAS DĖL NACIONALINIO MOKINIŲ PASIEKIMŲ PATIKRINIMO (DIAGNOSTINIŲ IR STANDARTIZUOTŲ TESTŲ) ORGANIZAVIMO, VYKDYMO

Detaliau

479B-2018_Krka_Pravilnik_LT.cdr

479B-2018_Krka_Pravilnik_LT.cdr SUKČIAVIMO PREVENCIJOS, NUSTATYMO IR TYRIMO TAISYKLĖS www.krka.biz Gyventi sveikai 3 4 5 6 8 9 10 11 Tikslai Aprėptis ir taikymas Nevienodų sąlygų taikymo ir sukčiavimo draudimas Sukčiavimo valdymo kontrolės

Detaliau

Neformaliojo vaikų švietimo lėšų skyrimo ir panaudojimo tvarkos aprašo 1 priedas NEFORMALIOJO VAIKŲ ŠVIETIMO PROGRAMOS ATITIKTIES REIKALAVIMAMS PARAIŠ

Neformaliojo vaikų švietimo lėšų skyrimo ir panaudojimo tvarkos aprašo 1 priedas NEFORMALIOJO VAIKŲ ŠVIETIMO PROGRAMOS ATITIKTIES REIKALAVIMAMS PARAIŠ Neformaliojo vaikų švietimo lėšų skyrimo ir panaudojimo tvarkos aprašo 1 priedas NEFORMALIOJO VAIKŲ ŠVIETIMO PROGRAMOS ATITIKTIES REIKALAVIMAMS PARAIŠKOS FORMA INFORMACIJA APIE NEFORMALIOJO VAIKŲ ŠVIETIMO

Detaliau

Microsoft Word - Lygiu galimybiu politika.docx

Microsoft Word - Lygiu galimybiu politika.docx PATVIRTINTA Alytaus lopšelio-darželio Girinukas direktoriaus 2018 m. rugpjūčio 28 d. įsakymu V-29 ALYTAUS LOPŠELIO-DARŽELIO GIRINUKAS LYGIŲ GALIMYBIŲ POLITIKOS ĮGYVENDINIMO IR VYKDYMO PRIEŽIŪROS APRAŠAS

Detaliau

PATVIRTINTA Šalčininkų r. Eišiškių muzikos mokyklos direktoriaus 2018 m. rugsėjo 3 d. įsakymu Nr.V1-40 ŠALČININKŲ R. EIŠIŠKIŲ MUZIKOS MOKYKLOS

PATVIRTINTA Šalčininkų r. Eišiškių muzikos mokyklos direktoriaus 2018 m. rugsėjo 3 d. įsakymu Nr.V1-40 ŠALČININKŲ R. EIŠIŠKIŲ MUZIKOS MOKYKLOS PATVIRTINTA Šalčininkų r. Eišiškių muzikos mokyklos direktoriaus 2018 m. rugsėjo 3 d. įsakymu Nr.V1-40 ŠALČININKŲ R. EIŠIŠKIŲ MUZIKOS MOKYKLOS 2018-2019 M. M. UGDYMO PLANAS I. UGDYMO PLANO SUDARYMAS, PROGRAMŲ

Detaliau

PATVIRTINTA Vyriausiojo gydytojo įsakymu Nr.55 LYGIŲ GALIMYBIŲ POLITIKOS ĮGYVENDINIMO IR VYKDYMO PRIEŽIŪROS TVARKA I SKYRIUS ĮVADAS 1. Vieš

PATVIRTINTA Vyriausiojo gydytojo įsakymu Nr.55 LYGIŲ GALIMYBIŲ POLITIKOS ĮGYVENDINIMO IR VYKDYMO PRIEŽIŪROS TVARKA I SKYRIUS ĮVADAS 1. Vieš PATVIRTINTA Vyriausiojo gydytojo 2017-12-05 įsakymu Nr.55 LYGIŲ GALIMYBIŲ POLITIKOS ĮGYVENDINIMO IR VYKDYMO PRIEŽIŪROS TVARKA I SKYRIUS ĮVADAS 1. Viešosios įstaigos Klaipėdos sveikatos priežiūros centro

Detaliau

(Pasiūlymų dėl projektų atrankos kriterijų nustatymo ir keitimo forma) PASIŪLYMAI DĖL PROJEKTŲ ATRANKOS KRITERIJŲ NUSTATYMO IR KEITIMO 2017 m. lapkrič

(Pasiūlymų dėl projektų atrankos kriterijų nustatymo ir keitimo forma) PASIŪLYMAI DĖL PROJEKTŲ ATRANKOS KRITERIJŲ NUSTATYMO IR KEITIMO 2017 m. lapkrič (Pasiūlymų dėl projektų atrankos kriterijų nustatymo ir keitimo forma) PASIŪLYMAI DĖL PROJEKTŲ ATRANKOS KRITERIJŲ NUSTATYMO IR KEITIMO 2017 m. lapkričio d. FORMAI PRITARTA 2014-2020 m. Europos Sąjungos

Detaliau

Microsoft Word - tp_anketa_f.doc

Microsoft Word - tp_anketa_f.doc PRIEDAS. Tyrimo anketa. Moksleivių tėvų požiūris į dabartines švietimo problemas Sėkmingam Lietuvos švietimo reformos vyksmui labai svarbi ne tik politikų ir švietimo specialistų, bet ir Jūsų moksleivių

Detaliau

EUROPOS KOMISIJA Briuselis, C(2012) 2384 final KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO SPRENDIMAS kuriuo priimamas valstybių narių teikiamų Europ

EUROPOS KOMISIJA Briuselis, C(2012) 2384 final KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO SPRENDIMAS kuriuo priimamas valstybių narių teikiamų Europ EUROPOS KOMISIJA Briuselis, 2012 04 18 C(2012) 2384 final KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO SPRENDIMAS 2012 04 18 kuriuo priimamas valstybių narių teikiamų Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2008/98/EB dėl

Detaliau

MOD paraiškos forma

MOD paraiškos forma PATVIRTINTA Lietuvos mokslo tarybos pirmininko 2019 m. gegužės 29 d. įsakymu V-277 (Paraiškos IX kvietimo I konkurso mokslininkų grupių projektui vykdyti forma) PARAIŠKA IX KVIETIMO I KONKURSO MOKSLININKŲ

Detaliau

Microsoft Word - Dokumentas1

Microsoft Word - Dokumentas1 2014 2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 3 prioriteto Smulkiojo ir vidutinio verslo konkurencingumo skatinimas priemonės Nr. 03.3.1-LVPA-K-803 Regio Invest LT+ projektų finansavimo

Detaliau

Mokinių pasiekimai Vilniaus mieste. Tarptautinių ir nacionalinių tyrimų duomenys

Mokinių pasiekimai Vilniaus mieste. Tarptautinių ir nacionalinių tyrimų duomenys NACIONALINIS EGZAMINŲ CENTRAS Mokinių pasiekimai Vilniaus mieste. Tarptautinių tyrimų duomenys Dr. Rita Dukynaitė Vilnius, 2015-10-07 Esminiai akcentai iš tarptautinių tyrimų Lygmuo Lytis Socialinis, ekonominis,

Detaliau

REKOMENDACIJOS DĖL VALSTYBĖS TARNAUTOJŲ TARNYBINĖS VEIKLOS VERTINIMO PATAISYTA IR PAPILDYTA VILNIUS

REKOMENDACIJOS DĖL VALSTYBĖS TARNAUTOJŲ TARNYBINĖS VEIKLOS VERTINIMO PATAISYTA IR PAPILDYTA VILNIUS REKOMENDACIJOS DĖL VALSTYBĖS TARNAUTOJŲ TARNYBINĖS VEIKLOS VERTINIMO 2011-02-28 PATAISYTA IR PAPILDYTA 2015-01-06 VILNIUS 2 TURINYS I. ĮŽANGA... 3 II. VALSTYBĖS TARNAUTOJO TARNYBINĖS VEIKLOS KASMETINIS

Detaliau

Printing AtvirkstineMatrica.wxmx

Printing AtvirkstineMatrica.wxmx AtvirkstineMatrica.wxmx / Atvirkštinė matrica A.Domarkas, VU, Teoriją žr. [], 8-; []. Figure : Toliau pateiksime atvirkštinės matricos apskaičiavimo būdus su CAS Maxima. su komanda invert pavyzdys. [],

Detaliau

PATVIRTINTA Lietuvos statistikos departamento generalinio direktoriaus ir Muitinės departamento prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos general

PATVIRTINTA Lietuvos statistikos departamento generalinio direktoriaus ir Muitinės departamento prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos general PATVIRTINTA Lietuvos statistikos departamento generalinio direktoriaus ir Muitinės departamento prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos generalinio direktoriaus 2014 m. spalio 30 d. įsakymu Nr.

Detaliau

IX SKYRIUS STRATEGIJOS REALIZAVIMO VERTINIMAS (Pateikiama informacija apie tai, kaip įstaiga atlieka tarpinį siekiamo rezultato matavimą ir koks yra į

IX SKYRIUS STRATEGIJOS REALIZAVIMO VERTINIMAS (Pateikiama informacija apie tai, kaip įstaiga atlieka tarpinį siekiamo rezultato matavimą ir koks yra į IX SKYRIUS STRATEGIJOS REALIZAVIMO VERTINIMAS (Pateikiama informacija apie tai, kaip įstaiga atlieka tarpinį siekiamo rezultato matavimą ir koks yra strateginių tikslų įgyvendinimo vertinimas.) 1 tikslas

Detaliau

PATVIRTINTA VšĮ Alytaus miesto socialinių paslaugų centro direktoriaus 2017 m. lapkričio 6 d. įsakymu Nr. V-88 VŠĮ ALYTAUS MIESTO SOCIALINIŲ PASLAUGŲ

PATVIRTINTA VšĮ Alytaus miesto socialinių paslaugų centro direktoriaus 2017 m. lapkričio 6 d. įsakymu Nr. V-88 VŠĮ ALYTAUS MIESTO SOCIALINIŲ PASLAUGŲ PATVIRTINTA VšĮ Alytaus miesto socialinių paslaugų centro direktoriaus 2017 m. lapkričio 6 d. įsakymu Nr. V-88 VŠĮ ALYTAUS MIESTO SOCIALINIŲ PASLAUGŲ CENTRO LYGIŲ GALIMYBIŲ POLITIKA IR JOS ĮGYVENDINIMO

Detaliau

PRITARTA Panevėžio rajono savivaldybės tarybos 2018 m. gegužės 30 d. sprendimu Nr. T-98 PANEVĖŽIO R. VELŽIO GIMNAZIJOS DIREKTORIAUS RIMTO BALTUŠIO 201

PRITARTA Panevėžio rajono savivaldybės tarybos 2018 m. gegužės 30 d. sprendimu Nr. T-98 PANEVĖŽIO R. VELŽIO GIMNAZIJOS DIREKTORIAUS RIMTO BALTUŠIO 201 PRITARTA Panevėžio rajono savivaldybės tarybos 2018 m. gegužės 30 d. sprendimu Nr. T-98 PANEVĖŽIO R. VELŽIO GIMNAZIJOS DIREKTORIAUS RIMTO BALTUŠIO 2017 METŲ VEIKLOS ATASKAITA I. BENDRA INFORMACIJA APIE

Detaliau

Microsoft Word - 8 Laboratorinis darbas.doc

Microsoft Word - 8 Laboratorinis  darbas.doc Laboratorinis darbas Nr. 8 MOP (metalo sido puslaidininkio) struktūrų tyrimas aukštadažniu -V charakteristikų metodu Darbo tikslas: 1. Nustatyti puslaidininkio laidumo tipą. 2. Nustatyti legiravimo priemaišų

Detaliau

PATVIRTINTA Pasvalio Lėvens pagrindinės mokyklos direktoriaus 2017 m. gruodžio 29 d. įsakymu V-180 PASVALIO LĖVENS PAGRINDINĖS MOKYKLOS LYGIŲ GALIMYBI

PATVIRTINTA Pasvalio Lėvens pagrindinės mokyklos direktoriaus 2017 m. gruodžio 29 d. įsakymu V-180 PASVALIO LĖVENS PAGRINDINĖS MOKYKLOS LYGIŲ GALIMYBI PATVIRTINTA Pasvalio Lėvens pagrindinės mokyklos direktoriaus 2017 m. gruodžio 29 d. įsakymu V-180 PASVALIO LĖVENS PAGRINDINĖS MOKYKLOS LYGIŲ GALIMYBIŲ POLITIKA IR JOS ĮGYVENDINIMO TVARKOS APRAŠAS I SKYRIUS

Detaliau

LYGIŲ GALIMYBIŲ KONTROLIERIUS PAŽYMA DĖL MIŠKO DARBŲ SĄUGOS TAISYKLIŲ DT 1-96 GALIMO PRIEŠTARAVIMO LIETUVOS RESPUBLIKOS MOTERŲ IR VYRŲ LYGIŲ GALIMYBIŲ

LYGIŲ GALIMYBIŲ KONTROLIERIUS PAŽYMA DĖL MIŠKO DARBŲ SĄUGOS TAISYKLIŲ DT 1-96 GALIMO PRIEŠTARAVIMO LIETUVOS RESPUBLIKOS MOTERŲ IR VYRŲ LYGIŲ GALIMYBIŲ LYGIŲ GALIMYBIŲ KONTROLIERIUS PAŽYMA DĖL MIŠKO DARBŲ SĄUGOS TAISYKLIŲ DT 1-96 GALIMO PRIEŠTARAVIMO LIETUVOS RESPUBLIKOS MOTERŲ IR VYRŲ LYGIŲ GALIMYBIŲ ĮSTATYMO 3 STRAIPSNIO 1 DALIES 1 PUNKTUI TYRIMO 2016-03-24

Detaliau

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Pagrindiniai Lietuvos ateities iššūkiai Klaudijus Maniokas ESTEP valdybos pirmininkas Trys akcentai Pripažinti ir nepripažinti iššūkiai: konsensuso link Struktūrinių apirbojimų sprendimas: intervencijos

Detaliau

Photo Album

Photo Album Mokinio gabumų atskleidimas kryptingo meninio ugdymo procese Vilniaus Tuskulėnų vidurinėje Daiva Pilukienė Direktoriaus pavaduotoja ugdymui, pradinių klasių mokytoja metodininkė Ingrida-Viktorija Umbrasaitė

Detaliau

Layout 1

Layout 1 Kvalifikacijos kėlimo kursų programos Pneumatika Pneumatikos pagrindai mašinų operatoriams P100 Suteikite savo mašinų operatoriams įgūdžių optimalaus darbinio slėgio nustatymui, oro pratekėjimų (nuostolių)

Detaliau

10 Pratybos Oleg Lukašonok 1

10 Pratybos Oleg Lukašonok 1 10 Pratybos Oleg Lukašonok 1 2 Tikimybių pratybos 1 Lema Lema 1. Tegul {Ω, A, P} yra tikimybinė erdvė. Jeigu A n A, n N, tai i) P (lim sup A n ) = P ( k=1 n=k A n ) = lim P ( n k n=ka n ), nes n=ka n monotoniškai

Detaliau

Busto pritaikymo pirkimo salygos 10 obj rekonstr

Busto pritaikymo pirkimo salygos 10 obj rekonstr PATVIRTINTA Viešųjų pirkimų tarnybos prie Lietuvos Respublikos Vyriausyb s direktoriaus 2003 m. gruodžio 31 d. įsakymu Nr. 1S-121 (Viešųjų pirkimų tarnybos prie Lietuvos Respublikos Vyriausyb s direktoriaus

Detaliau

VABALNINKO BALIO SRUOGOS GIMNAZIJA Vabalninko Balio Sruogos gimnazija K.Šakenio g. 12, Vabalninkas, Biržų raj. Tel. (8-450)

VABALNINKO BALIO SRUOGOS GIMNAZIJA Vabalninko Balio Sruogos gimnazija K.Šakenio g. 12, Vabalninkas, Biržų raj. Tel. (8-450) VABALNINKO BALIO SRUOGOS GIMNAZIJA Vabalninko Balio Sruogos gimnazija K.Šakenio g. 12, Vabalninkas, Biržų raj. Tel. (8-450) 54275 El.p.rastine@vabalninko.birzai.lm.lt. GIMNAZIJOS VEIKLOS KOKYBĖS ĮSIVERTINIMO

Detaliau

Slide 1

Slide 1 Neformalusis vaikų švietimas ir formalųjį švietimą papildantis ugdymas: kas, kaip, kodėl? Švietimo, mokslo ir sporto ministerija 2019-04-30 Vilnius Pranešime vartojami trumpiniai NVŠ neformalusis vaikų

Detaliau

Microsoft PowerPoint - 2.pptx

Microsoft PowerPoint - 2.pptx KAS LEMIA MOKINIŲ PASIEKIMUS? KAUNO MIESTO BENDROJO UGDYMO MOKYKLŲ IŠORINIO VERTINIMO REZULTATAI monika.bilotiene@nmva.smm.lt KAUNO M. VADOVŲ KONFERENCIJA 2016 08 29 Valstybinė švietimo 2013 2022 metų

Detaliau

Tvarka pakeista Tarybos sprendimu Nr

Tvarka pakeista Tarybos sprendimu Nr NUSTATYTA Generolo Povilo Plechavičiaus kadetų licėjaus visuotinio dalininkų susirinkimo 2019 m. kovo 6 d. protokolu Nr. 3-3 MOKINIŲ PRIĖMIMO Į GENEROLO POVILO PLECHAVIČIAUS KADETŲ LICĖJŲ KRITERIJŲ IR

Detaliau