PSICHOAKTYVIŲJŲ MEDŽIAGŲ VARTOJIMO PAPLITIMAS LIETUVOJE 2004, 2008 ir 2012 METAIS Vilnius 2013

Dydis: px
Rodyti nuo puslapio:

Download "PSICHOAKTYVIŲJŲ MEDŽIAGŲ VARTOJIMO PAPLITIMAS LIETUVOJE 2004, 2008 ir 2012 METAIS Vilnius 2013"

Transkriptas

1

2 PSICHOAKTYVIŲJŲ MEDŽIAGŲ VARTOJIMO PAPLITIMAS LIETUVOJE 2004, 2008 ir 2012 METAIS Vilnius 2013

3 Leidinys parengtas įgyvendinant Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamento m. strateginio veiklos plano, patvirtinto Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro, Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro, Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro ir Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2013 m. liepos 24 d. įsakymu Nr. A1-428/V-733/V-705/1V-660, priemonę Nr Plėtoti neteisėto narkotinių ir psichotropinių medžiagų vartojimo, jo padarinių, narkotinių ir psichotropinių medžiagų bei jų pirmtakų (prekursorių) apyvartos stebėseną ir nuolat teikti informaciją visuomenei, švietimo ir ugdymo įstaigoms, šalies ir tarptautinėms institucijoms bei organizacijoms. Leidinyje pristatomi Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamento užsakytų psichoaktyviųjų medžiagų vartojimo paplitimo bendrojoje populiacijoje tyrimų, atliktų 2004, 2008 ir 2012 metais, rezultatai ir jų palyginimas metais Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamento užsakymu tyrimą atliko UAB Socialinės informacijos centras. Rengėjai: Eva Januševičienė Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamentas Ernestas Jasaitis Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamentas Europos narkotikų ir narkomanijos informacinio tinklo (REITOX) nacionalinio centro koordinatorius Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamentas, 2013

4 TURINYS METŲ TYRIMO PRISTATYMAS Pagrindiniai tyrimo tikslai Tikslinė tyrimo grupė Tyrimo metodas Imties dydis, paklaidos tikimybė, atrankos procedūra Respondentų duomenys Duomenų svėrimo procedūra Terminologija , 2008 ir 2012 METŲ TYRIMŲ REZULTATŲ PALYGINIMAS Tabako vartojimo paplitimas Alkoholinių gėrimų vartojimo paplitimas Raminamųjų / migdomųjų vaistų vartojimo paplitimas Narkotikų vartojimo paplitimas Kanapių vartojimo paplitimas Kitų narkotikų vartojimo paplitimas Narkotikų vartojimo pradžia Narkotinių medžiagų vartojimo įpročiai Narkotikų prieinamumas Respondentų požiūris į kanapių vartojimo legalizavimą PSICHOAKTYVIŲJŲ MEDŽIAGŲ VARTOJIMO PAPLITIMO TARP metų AMŽIAUS LIETUVOS GYVENTOJŲ PALYGINIMAS Tabako vartojimo paplitimas Alkoholinių gėrimų vartojimo paplitimas Narkotikų vartojimo paplitimas Kanapių vartojimo paplitimas Kitų narkotikų vartojimo paplitimas Narkotikų prieinamumas IŠVADOS 40 PRIEDAS 43

5

6 2012 METŲ TYRIMO PRISTATYMAS

7

8 2012 METŲ TYRIMO PRISTATYMAS METŲ TYRIMO PRISTATYMAS 1.1. Pagrindiniai tyrimo tikslai 1. Surinkti ir įvertinti standartizuotus duomenis apie narkotinių ir psichotropinių medžiagų vartojimo paplitimą bendrojoje populiacijoje pagal lytį ir amžiaus grupes; 2. Surinkti ir įvertinti standartizuotus duomenis apie alkoholinių gėrimų, tabako, raminamųjų / migdomųjų vaistų vartojimo paplitimą bendrojoje populiacijoje; 3. Įvertinti Lietuvos gyventojų elgesio modelius ir nuostatas tabako, alkoholinių gėrimų bei narkotinių ir psichotropinių medžiagų vartojimo atžvilgiu; 4. Įvertinti ryšį tarp socialinių demografinių respondentų charakteristikų ir tabako, alkoholinių gėrimų ir narkotinių ir psichotropinių medžiagų vartojimo Tikslinė tyrimo grupė Tikslinė tyrimo grupė metų amžiaus nuolatiniai Lietuvos gyventojai Tyrimo metodas Tyrimo metodas nuolatinių Lietuvos gyventojų apklausa pagal Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamento pateiktą adaptuotą Europos narkotikų ir narkomanijos stebėsenos centro (ENNSC) Europinio modelio klausimyną, laikantis Lietuvos socialinių tyrimų asociacijos bei Europos viešosios nuomonės ir rinkos tyrimų asociacijos (ESOMAR) kokybės standartų, užtikrinančių narių įsipareigojimą laikytis aukštų visuomenės nuomonės ir rinkos tyrimų kokybės standartų bei socialinių tyrimų etikos principų, rinkos tyrimų objektyvumo ir tyrimų rezultatų neviešinimo. Apklausa atlikta 2012 m. birželio 18 spalio 25 dienomis. Apklausa buvo atliekama tiesioginio interviu būdu respondento namuose, naudojant kompiuterį (CAPI angl. computer assisted personal interview). Respondentus apklausė ir klausimyną pildė specialių mokymų kursą išklausę klausėjai, parengti profesionaliai atlikti apklausas visoje Lietuvoje. Specialių mokymų metu buvo aptarti atrankos atlikimo principai, pristatomas tyrimo maršrutas, papasakota apie narkotines ir psichotropines medžiagas, atkreiptas dėmesys į neaiškius, sudėtingesnius klausimus ir jų formuluotes, pabrėžta, kad apklausos atlikėjai turi laikytis neutralumo, nedaryti įtakos respondentų nuomonei ir griežtai laikytis anketoje ir atmintinėje nurodytų instrukcijų. Po mokymų apklausos atlikėjams buvo išdalytos atmintinės apie narkotines ir psichotropines medžiagas, respondentų atranką, apklausą bei tyrimo eigą. Tais atvejais, kai nebuvo galima išvengti pašalinių asmenų dalyvavimo interviu metu, siekiant užtikrinti respondentų privatumą bei norint sumažinti tyrimo duomenų apie narkotinių ir psichotropinių medžiagų vartojimą paklaidą, klausimyno dalį, susijusią su narkotinių ir psichotropinių medžiagų vartojimo patirtimi, pildė pats respondentas. 95,6 proc. visų klausimynų pildė tik apklausėjas, 3,9 proc. visų klausimynų pirmąją dalį, susijusią su narkotikų vartojimo patirtimi, pildė pats respondentas, antrąją apklausėjas ir 0,6 proc. klausimynų užpildė patys respondentai. Apklausėjų darbo kokybė buvo kontroliuojama tikrinant maršruto lapus (ar laikomasi reikalavimų) ir respondentų atrinkimo kriterijus (ar apklausiamas tik vienas žmogus šeimoje, einama į kas antrą butą t. t.). Maršruto reikalavimų neatitinkančios anketos buvo sunaikintos. Tikrinant apklausėjų darbo kokybę, buvo telefonu susisiekta su 11,7 proc. respondentų. Tikrinimo metu sunaikintos 126 anketos. Jei anketoje buvo randama klaidų, netikslumų, papildomai buvo patikrintos visos klaidingą interviu atlikusio darbuotojo anketos. Interviu buvo atliekamas naudojant kompiuterius (CAPI angl. computer assisted personal interview), todėl buvo išvengta suvedimo klaidų. Loginius ryšius tarp klausimų, klausimų seką ir atsakymus į juos kontroliuoja kompiuteris. Tyrimo rezultatai buvo apdoroti naudojant SPSS/PC programinę įrangą Imties dydis, paklaidos tikimybė, atrankos procedūra Iš viso buvo apklausti metų nuolatiniai Lietuvos gyventojai, 126 anketos buvo sunaikintos. Iš viso buvo analizuojama respondento užpildyta anketa. Dėl įvairių priežasčių tyrime atsisakė dalyvauti namų ūkiai ir respondentai. Atsisakymo priežastys: laiko stoka, nenorėjimas jo švaistyti dėl interviu, nenoras dalyvauti bet kokiame tyrime / apklausoje, nepasitikėjimas apklausos atlikėjais, baimė, jog kažką siūlys (visi darbuotojai turi ir rodo pažymėjimus, tačiau tai nepakeičia požiūrio), savo nuomonės nuvertinimas ( kad aš nieko nežinau, nežinosiu, ką atsakyti ) ir pan respondentų nebuvo namuose, nors pas juos buvo apsilankyta 3 kartus. 33 respondnetai nutraukė interviu. Didesnė imtis su didesniu patikimumu leidžia analizuoti duomenis atskirose mažesnėse tikslinėse grupėse. Kadangi jauni respondentai priklauso didesnės rizikos grupei, metų amžiaus grupėje apklausta 200 respondentų daugiau. Paskirsčius imtį, Lietuvos gyventojų apklausos rezultatų bendrųjų atsakymų pasiskirstymų paklaida su 95 proc. tikimybe neviršija 1,4 proc. Duomenų paklaida atskirose amžiaus grupėse: metų amžiaus grupėje yra 2,2 proc., metų amžiaus grupėje 1,8 proc. Tyrimui atlikti buvo naudojama reprezentatyvi tikimybinė atranka, kurios metu buvo vertinamas metų Lietuvos gyventojų pasiskirstymas pagal apskritis, gyvenamąją vietą (miestas, kaimas), amžių ir lytį. Vykdant daugiapakopę atsitiktinę atranką, respondentams atrinkti buvo naudojami keli etapai. Sudarant imtis, remtasi 2012 m. Lietuvos statistikos departamento duomenimis. 7

9 PSICHOAKTYVIŲJŲ MEDŽIAGŲ VARTOJIMO PAPLITIMAS LIETUVOJE 2004, 2008 ir 2012 METAIS 1.5. Respondentų duomenys 1.1 lentelėje pateikiamas respondentų pasiskirstymas pagal apskritis. Analizuojant duomenis, tose apskrityse, kur respondentų skaičius mažiausias, atsiranda gana jautri paklaida, todėl ataskaitoje naudojamas labiau patikimas ir diferencijuojantis faktorius lyginant psichoaktyviųjų medžiagų vartojimo paplitimą skirtingose vietovėse yra suskirstytas ne vien tik pagal kintamąjį (miestas, kaimas), bet ir pagal gyvenamosios vietos dydį (žr. 1.2 lentelę): trys didieji miestai (Vilnius, Kaunas, Klaipėda), kuriuose gyvena daugiau nei gyventojų; kiti miestai, kuriuose gyvena nuo iki gyventojų; rajonų centrai ir miesteliai, kuriuose gyvena nuo iki gyventojų; kaimo vietovės, kuriose gyvena iki gyventojų Duomenų svėrimo procedūra Kadangi metų amžiaus grupėje buvo apklausta 200 respondentų daugiau, tai iškreipė bendrą tiriamos populiacijos (15 64 metų nuolatiniai Lietuvos gyventojai) struktūrą. Dėl to buvo atliekama duomenų svėrimo procedūra. Duomenys buvo sveriami pagal amžių ir lytį, svoriai buvo skaičiuojami pagal amžiaus grupes (15 34 ir metų amžiaus). Pasverti duomenys atitinka realų Lietuvos gyventojų pasiskirstymą pagal apskritį, gyvenamąją vietą, amžių ir lytį (žr. 1.3 lentelę). 1.1 lentelė. Tyrime dalyvavusių respondentų pasiskirstymas pagal apskritis Apskritis Absoliutus sk. Proc. Alytaus 244 5,0 Kauno ,8 Klaipėdos ,4 Marijampolės 252 5,2 Panevėžio 395 8,2 Šiaulių ,1 Tauragės 176 3,6 Utenos 239 5,0 Telšių 247 5,1 Vilniaus ,5 Iš viso ,0 1.2 lentelė. Tyrime dalyvavusių respondentų pasiskirstymas pagal gyvenamąją vietą Gyvenamoji vieta Absoliutus sk. Proc. Kaimo vietovės ,9 Rajonų centrai ir miesteliai ,7 Kiti miestai ,5 Trys didieji miestai ,9 Iš viso ,0 1.3 lentelė. Tyrime dalyvavusių respondentų pasiskirstymas pagal amžiaus grupes ir lytį Amžiaus Vyrai Moterys Iš viso grupė absoliutus sk. proc. absoliutus sk. proc. absoliutus sk. proc m , , , m , , ,7 Iš viso , , ,0 8

10 2012 METŲ TYRIMO PRISTATYMAS 1.7. Terminologija Narkotinės ir psichotropinės medžiagos į Sveikatos apsaugos ministerijos patvirtintus kontroliuojamų medžiagų sąrašus įrašytos gamtinės ar sintetinės medžiagos, kurios dėl kenksmingo poveikio ar piktnaudžiavimo jomis sukelia sunkų žmogaus sveikatos sutrikimą, pasireiškiantį asmens psichine ir fizine priklausomybe nuo jų, ar pavojų žmogaus sveikatai. Pagal Lietuvos Respublikos Narkotinių ir psichotropinių medžiagų kontrolės įstatymo (Žin., 1998, Nr ) 4 straipsnį, narkotinės ir psichotropinės medžiagos klasifikuojamos pagal jų žalingą poveikį žmogaus sveikatai, kai jomis piktnaudžiaujama, ir pagal tai, ar jos gali būti vartojamos sveikatos priežiūros tikslams. Narkotines ir psichotropines medžiagas pagal joms taikomą kontrolės režimą, remiantis Lietuvos Respublikos tarptautinėmis sutartimis, klasifikuoja ir į sąrašus įrašo Sveikatos apsaugos ministerija. Šiame tyrime į sąvoką narkotinės ir psichotropinės medžiagos įeina kanapės (hašišas, marihuana, žolė ), ekstazis, amfetaminas, kokainas, heroinas, LSD, haliucinogeniniai grybai bei pačių respondentų nurodytos kitos nelegaliai vartojamos psichoaktyviosios medžiagos. Toliau tekste šios medžiagos vadinamos narkotikais. Psichoaktyviosios medžiagos apima ne tik narkotikus, bet ir psichiką veikiančius vaistus, alkoholį, tabaką, lakiąsias medžiagas. Vartojimo laikotarpis (kategorijos): Nors kartą gyvenime (angl. lifetime prevalence, toliau LTP) respondentai nurodo, kad tam tikrą psichoaktyviąją medžiagą vartojo nors kartą gyvenime. Vartoję per paskutiniuosius 12 mėnesių (angl. last year prevalence, toliau LYP) respondentai nurodo, kad tam tikrą psichoaktyviąją medžiagą vartojo per pastaruosius 12 mėnesių. Vartoję per paskutiniąsias 30 dienų (angl. last month prevalence, toliau LMP) respondentai nurodo, kad tam tikrą psichoaktyviąją medžiagą vartojo per paskutiniąsias 30 dienų. Vartojimo dažnumas sąvoka, naudojama konkrečios psichoaktyviosios medžiagos vartojimo dažnumui apibūdinti. Tai yra konkrečios psichoaktyviosios medžiagos vartojimo kartai per tam tikrą vartojimo laikotarpį. Besaikis alkoholio vartojimas sąvoka, išskirta remiantis Sveikatos sutrikimų dėl alkoholio vartojimo testu (angl. Alcohol Use Disorders Identification Test (AUDIT, Babor et al., 2006). Besaikis gėrimas yra nustatomas, jeigu respondentas nurodo išgėręs šešis ir daugiau standartinius alkoholinio gėrimo vienetus vienu metu. Respondentams buvo paaiškinta, kad standartiniam alkoholio vienetui prilygsta arba taurė vyno (140 ml), arba butelis (ar skardinė) alaus (330 ml), arba taurelė stipraus alkoholinio gėrimo (40 ml), arba taurė kokteilio. 9

11

12 2004, 2008 ir 2012 METŲ TYRIMŲ REZULTATŲ PALYGINIMAS

13

14 2004, 2008 ir 2012 METŲ TYRIMŲ REZULTATŲ PALYGINIMAS , 2008 ir 2012 METŲ TYRIMŲ REZULTATŲ PALYGINIMAS 2.1. Tabako vartojimo paplitimas 2012 metais atliktos apklausos duomenimis, du iš trijų (66,0 proc.) metų amžiaus Lietuvos gyventojų yra nors kartą gyvenime rūkę, o nė karto nebandžiusiųjų rūkyti yra 34,0 proc. Rūkymas Lietuvoje yra labiau paplitęs tarp vyrų nei tarp moterų: nors kartą gyvenime bandė rūkyti 80,3 proc metų amžiaus vyrų ir 52,6 proc metų amžiaus moterų. Lentelėje pateikti duomenys rodo, kad rūkymas tiek jaunesnių, tiek vyresnių asmenų amžiaus grupėse yra labiau paplitęs tarp vyrų nei tarp moterų (žr. 2.1 lentelę). Norint apibūdinti tabako vartojimo paplitimą, informatyvesni yra LYP bei LMP rodikliai, kurie nurodo rūkiusių per paskutiniuosius 12 mėnesių ir per paskutiniąsias 30 dienų respondentų dalį nuo visų apklaustųjų. Tyrimo duomenimis, per paskutiniąsias 30 dienų Lietuvoje rūkė daugiau kaip trečdalis (36,1 proc.) metų amžiaus gyventojų. Rūkymas per paskutiniąsias 30 dienų yra labiau paplitęs tarp vyrų nei tarp moterų (49,4 proc. vyrų ir 23,5 proc. moterų). Nagrinėjant rūkymo paplitimą jaunesnių ir vyresnių respondentų grupėse, stebimos tos pačios tendencijos: rūkymo paplitimas tarp vyrų yra didesnis nei tarp moterų. Nuo 2004 iki 2008 metų mažėję rūkiusiųjų tiek per paskutiniuosius 12 mėnesių, tiek per paskutiniąsias 30 dienų skaičiai, 2012 metais padidėjo. Lyginant 2012 ir 2008 metų tyrimo rezultatus, stebimas rūkiusiųjų per paskutiniuosius 12 mėnesių ir per paskutiniąsias 30 dienų dalies padidėjimas. Šį augimą lėmė padidėjusi per paskutiniuosius metus ir paskutinįjį mėnesį rūkiusių vyrų dalis, tuo tarpu moterų, rūkiusių per paskutiniuosius 12 mėnesių, dalis sumažėjo, o per paskutiniąsias 30 dienų išliko tokia pati kaip prieš ketverius metus (žr. 2.1 pav.). 2.1 lentelė. Respondentų, vartojusių tabaką, pasiskirstymas pagal amžių ir lytį, proc. LTP LYP LMP m m m. vyr. mot. iš viso vyr. mot. iš viso vyr. mot. iš viso 2012 m. 80,3 52,6 66,0 73,8 59,0 66,5 85,3 48,6 65, m. 74,3 58,8 66,0 74,8 68,7 71,6 73,9 50,8 61, m. 80,9 51,9 65,8 79,3 66,0 72,6 82,3 41,9 60, m. 49,6 23,8 36,3 44,7 26,8 36,0 53,4 21,9 36, m. 43,1 25,5 33,7 43,3 30,8 36,7 43,1 21,2 31, m. 51,7 24,3 37,4 49,4 32,6 41,0 53,5 18,3 34, m. 49,4 23,5 36,1 44,4 26,3 35,6 53,3 21,6 36, m. 40,5 23,5 31,5 40,6 27,8 33,8 40,5 20,1 29, m. 48,6 22,1 34,8 45,9 28,9 37,4 50,7 17,3 32,9 2.1 pav. Tabako vartojimo paplitimas LTP, LYP ir LMP pagal respondentų lytį, proc. 13

15 PSICHOAKTYVIŲJŲ MEDŽIAGŲ VARTOJIMO PAPLITIMAS LIETUVOJE 2004, 2008 ir 2012 METAIS Didžiausias rūkymo paplitimas yra metų amžiaus grupėje: nors kartą gyvenime yra rūkę 74,6 proc metų amžiaus respondentų ir 70,5 proc metų amžiaus respondentų; per paskutiniuosius 12 mėnesių tabaką vartojo 43,5 proc metų amžiaus respondentų ir 41,2 proc metų amžiaus respondentų; per paskutiniąsias 30 dienų rūkė 43,0 proc metų amžiaus respondentų ir 40,9 proc metų amžiaus respondentų (žr. 2.2 pav.). Mažiausiai rūkymas yra paplitęs tarp jauniausių (15 24 metų amžiaus) ir vyriausių (55 64 metų amžiaus) respondentų. Visose amžiaus grupėse tabako vartojimo paplitimas tarp vyrų yra reikšmingai didesnis nei tarp moterų metų tyrimo duomenimis, rūkantys asmenys per dieną surūkydavo vidutiniškai 13,5 cigaretės metais šis skaičius padidėjo ir siekė 14,4 cigaretės, o naujausio tyrimo duomenimis (2012 m.), vienam rūkančiajam per dieną tekdavo vidutiniškai 13,6 cigaretės metais, palyginti su ankstesnio tyrimo duomenimis, sumažėjo rūkančiųjų atsitiktinai ir nereguliariai bei daugiausiai (nuo 21 cigaretės per dieną) rūkančių tiek tarp vyrų, tiek tarp moterų visose amžiaus grupėse, tačiau padidėjo 1 10 bei cigarečių per dieną surūkančių respondentų dalis metais daugiausiai (17,3 proc.) metų amžiaus respondentų surūkydavo nuo 1 iki 10 cigarečių per dieną. Vyresnio amžiaus asmenys paprastai surūko daugiau cigarečių nei jaunesni. Daugiausiai (18,5 proc.) metų amžiaus respondentų surūkydavo vidutiniškai nuo 11 iki 20 cigarečių per dieną, o metų amžiaus asmenys daugiausiai (20,2 proc.) surūkydavo nuo 1 iki 10 cigarečių per dieną. Visose amžiaus grupėse padaugėjo nerūkusių per paskutiniąsias 30 dienų moterų, tuo tarpu vyrų, nerūkusių per paskutiniąsias 30 dienų, stipriai sumažėjo vyresnių asmenų amžiaus grupėje (žr. 2.2 lentelę). Pagal 2012 metais atlikto tyrimo rezultatus, rūkyti pradedama vidutiniškai 17 metų amžiaus (pagal medianą). Palyginti su ankstesniais tyrimais, rūkyti pradedama vidutiniškai metais anksčiau (žr. 2.3 lentelę). Mažiausias 2.2 pav. Tabako vartojimo paplitimas Lietuvoje pagal 5 amžiaus grupes, proc. 14

16 2004, 2008 ir 2012 METŲ TYRIMŲ REZULTATŲ PALYGINIMAS amžius skiriasi nedaug, o didžiausias amžius 2012 metais buvo 10 metų didesnis nei 2008 metais. Mediana rodo, jog pusė apklaustųjų pradėjo rūkyti iki 17 metų, kita pusė turėdami daugiau kaip 17 metų. Iki 16 metų rūkyti pradėjo ketvirtadalis apklaustųjų, iki 19 metų trys ketvirtadaliai apklaustųjų. Daugiau kaip 90 proc. apklaustųjų rūkyti pradėjo iki 25 metų. Tyrimas rodo, kad populiacijoje buvo vienas ar keli asmenys, kurie pradėjo rūkyti, kai jiems buvo vos 6 metai metais atlikto tyrimo metu nustatytas vyriausias asmuo, pabandęs rūkyti, buvo 55 metų amžiaus metų tyrimas atskleidė, kad daugelis tyrimo dalyvių, rūkiusių per paskutiniąsias 30 dienų, nėra patenkinti savo įpročiu. Didžioji dalis (65,3 proc.) per paskutiniąsias 30 dienų rūkiusių asmenų yra mėginę mesti rūkyti, tačiau vėl pradėjo, 14,6 proc. norėtų mesti, nors nėra to mėginę. Tik penktadalis rūkančių žmonių (19,7 proc.) nėra mėginę mesti rūkyti ir neketina to daryti. 0,3 proc. žmonių, kurie rūkė per paskutiniąsias 30 dienų, teigia, kad šiuo metu esą visiškai metę rūkyti (žr. 2.3 pav.). Analizuojant duomenis vyrų ir moterų grupėse, reikšmingų skirtumų nepastebėta. 2.2 lentelė. Rūkymo reguliarumo pasiskirstymas pagal amžių ir lytį, proc. Atsitiktinai, nereguliariai 1 10 cigarečių per dieną cigarečių per dieną 21 ir daugiau cigarečių per dieną Nerūkė per paskutiniąsias 30 dienų m m m. vyr. mot. iš viso vyr. mot. iš viso vyr. mot. iš viso 2012 m. 1,0 0,5 0,7 1,2 1,0 1,1 0,8 0,2 0, m. 3,2 5,7 4,5 3,6 7,1 5,5 2,8 4,5 3, m. 1,4 1,3 1,3 1,8 1,8 1,8 1,0 0,9 1, m. 17,8 16,7 17,3 20,3 20,1 20,2 15,9 14,5 15, m. 10,1 12,1 11,2 12,1 15,0 13,6 8,5 9,7 9, m. 15,9 15,1 15,5 18,3 20,5 19,4 14,0 11,3 12, m. 27,2 6,0 16,3 20,8 5,1 13,1 32,2 6,6 18, m. 23,7 5,8 14,2 22,9 6,1 14,0 24,5 5,6 14, m. 26,0 4,8 15,0 21,9 5,4 13,6 29,4 4,5 16, m. 3,4 0,2 1,8 2,1 0,1 1,1 4,4 0,3 2, m. 6,9 5,9 6,3 5,9 7,1 6,6 7,6 4,9 6, m. 3,7 0,3 1,9 1,9 0,2 1,0 5,2 0,3 2, m. 50,6 76,5 63,9 55,6 73,7 64,4 46,7 78,4 63, m. 56,1 70,5 63,8 55,5 64,8 60,3 56,6 75,3 66, m. 51,4 77,9 65,2 54,1 71,1 62,6 49,3 82,7 67,1 2.3 lentelė. Rūkymo pradžios amžius, metais Metai Minimumas 25 procentilis Mediana 75 procentilis 90 procentilis Maksimumas 2012 m m m pav. Mėginimas mesti rūkyti tarp asmenų, vartojusių tabaką per paskutiniąsias 30 dienų, 2012 m., proc., N =

17 PSICHOAKTYVIŲJŲ MEDŽIAGŲ VARTOJIMO PAPLITIMAS LIETUVOJE 2004, 2008 ir 2012 METAIS 2.2. Alkoholinių gėrimų vartojimo paplitimas 2012 metų duomenimis, 82,0 proc metų amžiaus Lietuvos gyventojų per paskutiniuosius 12 mėnesių yra vartoję alkoholinių gėrimų. Per paskutiniąsias 30 dienų alkoholinių gėrimų yra vartoję 66,7 proc. tiriamos populiacijos (žr. 2.4 lentelę). Per paskutiniuosius 12 mėnesių alkoholinių gėrimų vartojo didesnė dalis vyresnių nei jaunesnių respondentų (80,7 proc metų amžiaus ir 82,8 proc metų amžiaus), o per paskutiniąsias 30 dienų didesnė dalis jaunesnių nei vyresnių tyrimo dalyvių (69,2 proc metų amžiaus ir 65,0 proc metų amžiaus). Analizuojant ir pagal lytį, tiek per paskutiniąsias 30 dienų, tiek per paskutiniuosius 12 mėnesių alkoholinių gėrimų vartojimas yra labiau paplitęs tarp vyresnių (35 64 metų amžiaus) nei jaunesnių (15 34 metų amžiaus) vyrų. Priešinga tendencija stebima tarp moterų, vartojusių alkoholį per paskutiniąsias 30 dienų, alkoholinių gėrimų vartojimas yra dažnesnis tarp jaunesnių nei vyresnių moterų. Tuo tarpu alkoholinių gėrimų vartojimas per paskutiniuosius 12 mėnesių tiek tarp 15 34, tiek tarp metų amžiaus moterų yra panašus. Tiek 15 34, tiek metų amžiaus grupėse alkoholinių gėrimų vartojimo paplitimas tarp vyrų yra reikšmingai didesnis nei tarp moterų. Alkoholinių gėrimų vartojimas nuo 2004 iki 2008 metų mažai kitęs pagal LYP rodiklį, 2012 metais reikšmingai pakito pagal LYP ir LMP rodiklius metais alkoholinių gėrimų vartojimo per paskutiniuosius 12 mėnesių rodiklis sumažėjo 4,9 proc., palyginti su 2008 metų tyrimu, tuo tarpu per pastarąjį mėnesį alkoholinių gėrimų vartojimas padidėjo 4,5 proc. (žr. 2.4 pav.) metais alkoholinių gėrimų vartojimo paplitimas per paskutiniuosius 12 mėnesių yra reikšmingai didesnis ir metų amžiaus grupėse (25 34 metų amžiaus 89,6 proc., metų amžiaus 86,9 proc.) (žr. 2.5 pav.). Alkoholinių gėrimų vartojimas per paskutiniąsias 30 dienų yra labiausiai paplitęs tarp metų amžiaus asmenų (77,9 proc.). Šio tyrimo rezultatus lyginant su 2008 metų tyrimo rezultatais, LYP kategorijoje reikšmingų skirtumų nepastebėta beveik visose amžiaus grupėse, išskyrus jauniausius (15 24 metų amžiaus) respondentus. Šioje amžiaus grupėje respondentų, vartojusių alkoholinius gėrimus per paskutiniuosius 12 mėnesių, yra 16,5 proc. mažiau nei prieš ketverius metus. Tuo tarpu LMP kategorijoje reikšmingi skirtumai stebimi visose 5 amžiaus grupėse. Lyginant 2012 metų alkoholinių gėrimų vartojimo per paskutiniąsias 30 dienų dažnumą su 2008 metų duomenimis, išaugo kasdien arba beveik kasdien, keletą kartų per savaitę ir nors vieną kartą per savaitę alkoholinius gėrimus vartojusiųjų dalis. Didžiausias augimas stebimas vyresnio (35 64 metų) amžiaus respondentų grupėje. Asmenų dalis, kurie vartojo alkoholinius gėrimus rečiau nei vieną kartą per savaitę, liko beveik nepakitusi (žr. 2.5 lentelę). 2.4 lentelė. Respondentų, vartojusių alkoholinius gėrimus, pasiskirstymas pagal amžių ir lytį, proc. LYP LMP m m m. vyr. mot. iš viso vyr. mot. iš viso vyr. mot. iš viso 2012 m. 85,9 78,2 82,0 82,6 78,8 80,7 88,5 77,9 82, m. 89,0 85,1 86,9 90,7 88,8 89,7 87,6 82,1 84, m. 89,5 81,0 85,1 87,8 82,9 85,4 90,9 79,7 84, m. 75,2 58,8 66,7 73,1 65,0 69,2 76,7 54,8 65, m. 69,4 55,9 62,2 72,9 65,3 68,9 66,4 48,2 56, m. 76,6 59,8 67,8 75,5 65,7 70,6 77,5 55,5 65,8 2.4 pav. Alkoholinių gėrimų vartojimo paplitimas pagal respondentų lytį, proc. 16

18 2004, 2008 ir 2012 METŲ TYRIMŲ REZULTATŲ PALYGINIMAS 2.5 pav. Alkoholinių gėrimų vartojimo paplitimas Lietuvoje pagal 5 amžiaus grupes, proc. 2.5 lentelė. Respondentų pasiskirstymas pagal alkoholinių gėrimų vartojimo dažnumą per paskutiniąsias 30 dienų, proc m m m. Kasdien arba beveik kasdien Keletą kartų per savaitę Nors vieną kartą per savaitę Rečiau negu vieną kartą per savaitę Sunku pasakyti Per paskutiniąsias 30 dienų nevartojo vyr. mot. iš viso vyr. mot. iš viso vyr. mot. iš viso 2012 m. 5,2 0,3 2,7 2,5 0,2 1,4 7,3 0,4 3, m. 3,3 0,6 1,8 2,9 0,7 1,7 3,6 0,5 1, m. 3,3 0,4 1,8 2,5 0,4 1,5 4,1 0,4 2, m. 16,7 4,3 10,3 14,7 4,7 9,8 18,2 4,0 10, m. 12,3 3,9 7,9 13,7 5,6 9,4 11,2 2,6 6, m. 12,5 2,6 7,3 12,5 3,7 8,1 12,5 1,8 6, m. 24,2 13,4 18,6 25,4 17,5 21,6 23,3 10,7 16, m. 20,2 10,3 14,9 23,4 15,6 19,3 17,5 6,0 11, m. 23,4 10,9 16,9 25,2 14,6 19,9 21,9 8,2 14, m. 28,0 38,4 33,4 29,0 39,8 34,3 27,2 37,6 32, m. 30,5 37,1 34,0 30,4 39,4 35,2 30,5 35,2 33, m. 29,9 35,2 32,7 27,9 37,3 32,6 31,6 33,7 32, m. 1,1 2,4 1,8 1,5 2,7 2,1 0,8 2,2 1, m. 3,2 4,0 3,6 2,7 3,6 3,2 3,6 4,4 4, m. 5,7 9,1 7,4 5,7 8,6 7,1 5,7 9,4 7, m. 24,8 41,2 33,3 26,9 35,0 30,8 23,3 45,2 35, m. 30,6 44,1 37,8 26,9 35,1 31,2 33,6 51,4 43, m. 23,4 40,2 32,2 24,5 34,3 29,4 22,5 44,5 34,2 17

19 PSICHOAKTYVIŲJŲ MEDŽIAGŲ VARTOJIMO PAPLITIMAS LIETUVOJE 2004, 2008 ir 2012 METAIS Beveik trečdalis (31,0 proc.) respondentų nurodė, niekada vienu metu neišgeriantys šešių ar daugiau standartinių alkoholio vienetų (2008 m. 33,6 proc., 2004 m. 25,1 proc.). Lyginant respondentus pagal lytį, moterų dalis, vartojusių šešis ar daugiau standartinių alkoholio vienetų, nepadidėjo, tuo tarpu tarp vyrų, vartojusių šešis ar daugiau standartinių alkoholinių vienetų, stebimas padidėjimas vartojant kasdien arba beveik kasdien, kiekvieną savaitę ir kiekvieną mėnesį. Analizuojant pagal amžių, 2012 metais daugiau nei prieš ketverius metus vyresnių (35 64 metų amžiaus) respondentų atsakė, kad suvartoja šešis ar daugiau standartinių alkoholio vienetų kiekvieną mėnesį arba dažniau (žr. 2.6 lentelę) metais populiariausi alkoholiniai gėrimai Lietuvoje alus arba sidras. Juos vartoja didžiausia respondentų dalis ir šie alkoholiniai gėrimai yra vartojami dažniausiai. Stipriuosius alkoholinius gėrimus vartoja panašiai tiek pat Lietuvos gyventojų kaip ir alų arba sidrą, tačiau stiprieji alkoholiniai gėrimai vartojami ne taip dažnai kaip alus arba sidras. Trečioje vietoje pagal populiarumą yra vynas. Mažiausia gyventojų dalis vartoja likerį bei įvairius alkoholinius kokteilius (žr. 2.6 pav.) metais, kaip ir 2008 bei 2004 metais, alkoholinius gėrimus vartoti pradedama vidutiniškai 18 metų amžiaus (žr. 2.7 lentelę). 50 proc. apklaustųjų pradėjo vartoti alkoholinius gėrimus iki 18 metų. Iki 16 metų vartoti 2.6 lentelė. Respondentų pasiskirstymas pagal tai, kaip dažnai jie suvartoja šešis ir daugiau standartinius alkoholinio gėrimo vienetus vienu metu, proc. Kasdien arba beveik kasdien Kiekvieną savaitę Kiekvieną mėnesį Rečiau negu kartą per mėnesį Niekada Per paskutiniuosius 12 mėnesių nevartojo m m m. vyr. mot. iš viso vyr. mot. iš viso vyr. mot. iš viso 2012 m. 2,4 0,3 1,3 1,0 0,1 0,6 3,4 0,4 1, m. 1,7 0,3 0,9 1,3 0,4 0,8 2,0 0,2 1, m. 1,0 0,1 0,5 0,6 0,0 0,3 1,3 0,1 0, m. 10,7 1,9 6,2 9,3 2,5 6,0 11,9 1,5 6, m. 7,4 2,1 4,6 8,6 2,6 5,4 6,5 1,6 3, m. 12,1 2,3 7,0 12,0 3,3 7,6 12,2 1,6 6, m. 18,2 7,0 12,4 16,5 6,3 11,5 19,5 7,4 13, m. 15,5 7,3 11,1 18,6 10,6 14,4 12,9 4,6 8, m. 23,3 6,8 14,7 22,4 8,3 15,3 24,0 5,7 14, m. 34,7 27,5 31,0 33,9 28,6 31,3 35,3 26,8 30, m. 41,8 31,9 36,6 41,0 36,5 38,6 42,6 28,3 34, m. 37,6 36,2 36,9 36,6 37,2 36,9 38,4 35,5 36, m. 19,9 41,5 31,0 21,8 41,2 31,3 18,5 41,7 30, m. 22,4 43,3 33,6 21,3 38,6 30,4 23,3 47,2 36, m. 14,6 34,8 25,1 15,3 33,4 24,3 14,0 35,9 25, m. 14,1 21,8 18,0 17,4 21,2 19,3 11,5 22,1 17, m. 11,2 15,0 13,2 9,3 11,3 10,3 12,3 18,1 15, m. 10,5 19,0 14,9 12,2 17,1 14,6 9,1 20,3 15,1 2.6 pav. Alkoholinių gėrimų rūšių vartojimo dažnumas Lietuvoje 2012 metais, proc. 18

20 2004, 2008 ir 2012 METŲ TYRIMŲ REZULTATŲ PALYGINIMAS alkoholinius gėrimus pradėjo ketvirtadalis apklaustųjų, iki 20 metų trys ketvirtadaliai apklaustųjų. Daugiau kaip 90 proc. apklaustųjų alkoholinius gėrimus pradėjo vartoti iki 23 metų. Minimumas rodo, kad populiacijoje buvo vienas ar keli asmenys, kurie pradėjo vartoti alkoholinius gėrimus, kai jiems buvo 7 metai metais vyriausias asmuo, pradėjęs vartoti alkoholinius gėrimus, buvo 45 metų amžiaus Raminamųjų / migdomųjų vaistų vartojimo paplitimas Diferenciacija tarp vartojimo paskyrus gydytojui arba be gydytojo nurodymo ne visada suteikia galimybę teisingai interpretuoti duomenis. Net tada, jeigu pacientai vartoja šiuos medikamentus paskyrus gydytojui, pasitaiko atvejų, kai vartojama ilgesnį laiką ir (arba) didesnėmis dozėmis ir palaipsniui prie jų priprantama. Iš kitos pusės, kai migdomieji yra vartojami be gydytojo nurodymo ir tik kartais, toks vartojimo būdas kai kuriais atvejais gali būti visiškai nepavojingas. Todėl vertinant psichiką veikiančių medikamentų vartojimo paplitimą būtina atsižvelgti į interpretavimo sunkumus metais kiek daugiau nei penktadalis (20,5 proc.) metų amžiaus Lietuvos gyventojų buvo bent kartą savo gyvenime vartoję raminamuosius / migdomuosius vaistus. Raminamuosius / migdomuosius vaistus moterys (28,0 proc.) vartojo beveik du kartus daugiau nei vyrai (12,6 proc.), daugiau vyresni nei jaunesni Lietuvos gyventojai (15 34 m. 13,4 proc., m. 25,6 proc.). Šie vaistai dažniausiai yra vartojami gydytojui paskyrus (15,4 proc.). Be gydytojo paskyrimo nors kartą gyvenime raminamuosius / migdomuosius vaistus yra vartoję 3,7 proc. respondentų, o 1,4 proc. respondentų šiuos vaistus yra vartoję abiem atvejais (žr. 2.8 lentelę). Per paskutiniuosius 12 mėnesių raminamuosius / migdomuosius vaistus yra vartojęs kiek daugiau nei kas dešimtas (11,1 proc.) gyventojas, o per paskutiniąsias 30 dienų šiuos vaistus yra vartoję 7,4 proc. gyventojų. Analizuojant šiuos rodiklius pagal lytį ir amžių, stebimos tokios pačios tendencijos kaip ir tarp vartojusių raminamuosius / migdomuosius vaistus bent kartą gyvenime: minėtų vaistų vartojimas yra labiau paplitęs tarp vyresnių (35 64 metų amžiaus) Lietuvos gyventojų nei jaunesnių (15 34 metų amžiaus) asmenų ir, nepriklausomai nuo amžiaus grupių, moterų, vartojančių vaistus, yra daugiau nei vyrų. Palyginti su 2008 metų tyrimo duomenimis, 2012 metais reikšmingų skirtumų raminamųjų / migdomųjų vaistų vartojimo bent kartą gyvenime ir per paskutiniuosius 12 mėnesių paplitime nenustatyta, o vartojusių šiuos vaistus per paskutiniąsias 30 dienų sumažėjo. Analizuojant 2012 ir 2008 metais atliktų tyrimų duomenis pagal 5 amžiaus grupes, didžiausi skirtumai pastebėti šiose amžiaus grupėse: metų amžiaus respondentų grupėje stebimas LTP rodiklio augimas, lentelė. Alkoholinių gėrimų vartojimo pradžios amžius, metais Metai Minimumas 25 procentilis Mediana 75 procentilis 90 procentilis Maksimumas 2012 m m m lentelė. Respondentų, vartojusių raminamuosius / migdomuosius vaistus, pasiskirstymas pagal amžių ir lytį, proc. LTP LYP LMP m m m. vyr. mot. iš viso vyr. mot. iš viso vyr. mot. iš viso 2012 m. 12,6 28,0 20,5 8,7 18,3 13,4 15,7 34,2 25, m. 12,3 25,0 19,0 8,8 17,4 13,3 15,1 31,1 23, m. 13,3 26,0 19,9 8,6 17,3 13,0 17,1 32,2 25, m. 6,5 15,5 11,1 4,0 8,5 6,2 8,4 19,9 14, m. 7,5 15,6 11,8 5,7 10,0 7,9 9,1 20,1 15, m. 7,3 14,8 11,2 3,8 6,3 5,0 10,0 20,9 15, m. 4,7 9,9 7,4 2,5 4,1 3,3 6,5 13,6 10, m. 5,6 11,0 8,5 4,2 5,9 5,1 6,8 15,3 11, m. 4,4 9,9 7,2 1,6 3,6 2,6 6,6 14,4 10,8 19

21 PSICHOAKTYVIŲJŲ MEDŽIAGŲ VARTOJIMO PAPLITIMAS LIETUVOJE 2004, 2008 ir 2012 METAIS metų amžiaus grupėje LYP ir LMP rodiklių mažėjimas ir metų amžiaus grupėje LMP rodiklio mažėjimas (žr. 2.7 pav.) Narkotikų vartojimo paplitimas 2012 metais atlikto reprezentatyvaus metų amžiaus Lietuvos gyventojų tyrimo duomenimis, bent vieną narkotiką nors kartą gyvenime yra vartoję 11,1 proc., bent kartą per paskutiniuosius 12 mėnesių 2,6 proc., o bent kartą per paskutiniąsias 30 dienų 0,8 proc. gyventojų. Narkotikus bent kartą gyvenime nurodė vartoję daugiau vyrai (17,5 proc.) nei moterys (5,0 proc.), jaunesni (15 34 metų amžiaus) nei vyresni (35 64 metų amžiaus) respondentai, t. y. 17,8 ir 6,4 proc. (žr. 2.9 lentelę) Nuo 2004 iki 2008 metų vykęs narkotikų vartojimo padidėjimas bendroje populiacijoje tiek tarp nors kartą gyvenime bandžiusiųjų, tiek tarp vartojusiųjų per paskutiniuosius 12 mėnesių bei per paskutiniąsias 30 dienų, 2012 metais sumažėjo pagal visus minėtus vartojimo rodiklius. Vis dėlto 2012 metais išlieka tos pačios tendencijos kaip ir ankstesniais metais jaunimas (15 34 metų) narkotikus vartoja dažniau nei vyresnio (34 64 metų) 2.7 pav. Raminamųjų / migdomųjų vaistų vartojimo paplitimas Lietuvoje pagal 5 amžiaus grupes, proc. 20

22 2004, 2008 ir 2012 METŲ TYRIMŲ REZULTATŲ PALYGINIMAS amžiaus respondentai. Pagal respondentų lytį, tarp vyrų vartojimo paplitimas sumažėjo visose amžiaus grupėse, išskyrus nors kartą gyvenime narkotikus vartojusių vyresnių vyrų grupę, o tarp moterų vartojimo paplitimas sumažėjo visose amžiaus grupėse (žr. 2.9 lentelę). Kitų narkotikų, išskyrus kanapes, vartojimo bent kartą gyvenime paplitimas taip pat mažėjo, kaip ir vartojusiųjų bet kokius narkotikus. Nedidelis padidėjimas matomas tik vyresnio (35 64 metų) amžiaus vyrų grupėje (žr lentelę). 2.9 lentelė. Respondentų, vartojusių bet kokius narkotikus, pasiskirstymas pagal amžių ir lytį, proc m m m. LTP LYP LMP vyr. mot. iš viso vyr. mot. iš viso vyr. mot. iš viso 2012 m. 17,5 5,0 11,1 24,9 10,4 17,8 11,8 1,6 6, m. 16,4 9,2 12,5 28,3 16,5 22,1 6,4 3,3 4, m. 13,1 3,8 8,2 20,8 7,3 14,1 6,8 1,2 3, m. 4,0 1,2 2,6 7,8 3,1 5,5 1,1 0,0 0, m. 8,4 4,2 6,2 14,3 7,4 10,6 3,5 1,6 2, m. 3,9 1,2 2,5 7,5 2,8 5,2 0,1 0,0 0, m. 1,2 0,4 0,8 2,5 0,9 1,7 0,3 0,0 0, m. 2,2 0,9 1,5 4,1 1,8 2,9 0,6 0,2 0, m. 1,4 0,1 0,7 2,9 0,2 1,5 0,0 0,0 0,0 2.8 pav. Narkotikų vartojimo paplitimas LTP, LYP ir LMP pagal respondentų lytį, proc lentelė. Respondentų, vartojusių narkotikus nors kartą gyvenime (LTP), pasiskirstymas pagal amžių ir lytį, proc. Bet kokie narkotikai Bet kokie narkotikai, išskyrus kanapes m m m. vyr. mot. iš viso vyr. mot. iš viso vyr. mot. iš viso 2012 m. 17,5 5,0 11,1 24,9 10,4 17,8 11,8 1,6 6, m. 16,4 9,2 12,5 28,3 16,5 22,1 6,4 3,3 4, m. 13,1 3,8 8,2 20,8 7,3 14,1 6,8 1,2 3, m. 4,4 1,1 2,7 7,3 2,6 5,0 2,0 0,2 1, m. 4,6 2,6 3,6 8,0 4,7 6,3 1,8 0,9 1, m. 3,8 1,0 2,3 7,1 1,6 4,3 1,1 0,5 0,8 21

23 PSICHOAKTYVIŲJŲ MEDŽIAGŲ VARTOJIMO PAPLITIMAS LIETUVOJE 2004, 2008 ir 2012 METAIS Didžiausias narkotikų vartojimo bent kartą gyvenime paplitimas, skirtingai nei 2008 metais, tačiau taip pat kaip ir 2004 metais, stebimas trijuose didžiuosiuose miestuose (žr. 2.9 pav.) Kanapių vartojimo paplitimas 2012 metais, kaip ir ankstesniais metais, kanapės išlieka populiariausias narkotikas Lietuvoje. Tyrimo duomenys rodo, kad 10,5 proc metų amžiaus gyventojų yra bent kartą gyvenime vartoję kanapių. Per paskutiniuosius 12 mėnesių šio narkotiko yra vartoję 2,3 proc. gyventojų, o per pastarąjį mėnesį 0,7 proc metų tyrimo duomenis lyginant su 2008 metų duomenimis, kanapių vartojimo paplitimas Lietuvoje reikšmingai skiriasi: vartojimas nors kartą gyvenime sumažėjo nuo 11,9 iki 10,5 proc., per paskutiniuosius 12 mėnesių nuo 5,6 iki 2,3 proc., o per paskutiniąsias 30 dienų nuo 1,2 iki 0,7 proc. (žr lentelę) metais, kaip ir ankstesniais metais, kanapes vartojusių moterų dalis visose amžiaus grupėse yra gerokai mažesnė nei vyrų. Lyginant 2012 metų tyrimo rezultatus su ankstesniu tyrimu, moterų vartojimas sumažėjo visose vartojimo kategorijose (LTP, LYP, LMP), tuo tarpu vyrų vartojimas sumažėjo LYP ir LMP kategorijose, o vyrų, vartojusių narkotikus bent kartą gyvenime, dalis padidėjo, bet šis skirtumas nėra reikšmingas (žr pav.). Analizuojant pagal 5 amžiaus grupes, didžiausias ka napių vartojimo paplitimo kitimas pastebėtas metų amžiaus respondentų grupėje (žr pav.) metais didžiausias narkotikų vartojimo paplitimas bent kartą gyvenime buvo tarp metų amžiaus jaunimo, tuo tarpu 2012 metais tarp metų amžiaus respondentų. Narkotikų vartojimo per paskutiniuosius 12 mėnesių ir per paskutiniąsias 30 dienų paplitimas 2012 metais didžiausias tarp jauniausių respondentų. 2.9 pav. Respondentų, vartojusių narkotikus nors kartą gyvenime, pasiskirstymas pagal gyvenamosios vietos dydį, proc lentelė. Respondentų, vartojusių kanapes, pasiskirstymas pagal amžių ir lytį, proc. LTP LYP LMP m m m. vyr. mot. iš viso vyr. mot. iš viso vyr. mot. iš viso 2012 m. 16,9 4,6 10,5 24,2 9,6 17,1 11,2 1,4 6, m. 15,8 8,5 11,9 27,6 15,6 21,2 6,0 2,8 4, m. 12,1 3,4 7,6 19,0 6,9 12,9 6,5 0,9 3, m. 3,6 1,0 2,3 7,5 2,7 5,1 0,7 0,0 0, m. 7,7 3,8 5,6 13,4 6,9 9,9 3,0 1,3 2, m. 3,4 1,1 2,2 6,5 2,6 4,6 0,8 0,1 0, m. 1,1 0,3 0,7 2,4 0,8 1,6 0,1 0,0 0, m. 1,7 0,7 1,2 3,6 1,6 2,6 0,1 0,1 0, m. 1,4 0,1 0,7 2,9 0,2 1,5 0,3 0,0 0,1 22

24 2004, 2008 ir 2012 METŲ TYRIMŲ REZULTATŲ PALYGINIMAS 2.10 pav. Kanapių vartojimo paplitimas LTP, LYP ir LMP pagal m. respondentų lytį, proc pav. Kanapių vartojimo paplitimas Lietuvoje pagal 5 amžiaus grupes, proc. 23

25 PSICHOAKTYVIŲJŲ MEDŽIAGŲ VARTOJIMO PAPLITIMAS LIETUVOJE 2004, 2008 ir 2012 METAIS Kitų narkotikų vartojimo paplitimas Po kanapių Lietuvoje labiausiai vartojami narkotikai yra ekstazis ir amfetaminai metais buvusio antro pagal populiarumą narkotiko ekstazio vartojimas 2012 metais sumažėjo metais ekstazio ir amfetamino vartojimo paplitimas yra beveik toks pat kaip ir 2004 metais. Ekstazį bent kartą gyvenime 2012 metais buvo vartoję 1,3 proc., per paskutiniuosius 12 mėnesių 0,2 proc., per paskutiniąsias 30 dienų 0,05 proc metų amžiaus Lietuvos gyventojų. Po ženklaus ekstazio vartojimo paplitimo augimo 2008 metais, 2012 metais stebimas respondentų, vartojusių ekstazį, skaičiaus mažėjimas visose vartojimo kategorijose. Pagal respondentų lytį reikšmingai nepakito tik LTP rodiklis tarp vyrų ir LMP rodiklis tarp moterų (žr pav.). Amfetaminus bent kartą gyvenime vartojo 1,2 proc metų amžiaus gyventojų. Per pastaruosius metus minėtą narkotiką yra vartoję 0,2 proc. apklaustųjų, o per pastarąjį mėnesį 0,1 proc. tiriamos populiacijos (žr pav.). Palyginus šiuos rezultatus su ankstesnio tyrimo duomenimis, reikšmingai sumažėjo tik vartojimas per paskutiniuosius 12 mėnesių, kitose vartojimo kategorijose reikšmingi skirtumai nebuvo nustatyti metų tyrimo duomenimis, kokainą bent kartą gyvenime vartojo 0,9 proc., per pastaruosius 12 mėnesių 0,2 proc., per paskutiniąsias 30 dienų 0,04 proc metų amžiaus Lietuvos gyventojų. Palyginti su 2008 metų tyrimo duomenimis, reikšmingų skirtumų kokaino vartojimo paplitime nenustatyta. Kitų narkotinių ir psichotropinių medžiagų vartojimo paplitimas pateikiamas 2.14 paveiksle (LSD ir haliucinogeninių grybų paplitimas dėl itin mažo vartotojų skaičiaus grafike nepateikiamas) pav. Ekstazio vartojimo paplitimas LTP, LYP ir LMP kategorijose pagal respondentų lytį, proc pav. Amfetamino vartojimo paplitimas LTP, LYP ir LMP kategorijose pagal respondentų lytį, proc. 24

26 2004, 2008 ir 2012 METŲ TYRIMŲ REZULTATŲ PALYGINIMAS 2.14 pav. Narkotikų vartojimo paplitimas tarp m. amžiaus respondentų, proc lentelė. Respondentų, nors kartą gyvenime (LTP) vartojusių bet kokius narkotikus, išskyrus kanapes, pasiskirstymas pagal amžių ir lytį, proc. Bet kokie narkotikai, išskyrus kanapes Ekstazis Amfetaminas Kokainas Heroinas LSD Haliucinogeniniai grybai m m m. vyr. mot. iš viso vyr. mot. iš viso vyr. mot. iš viso 2012 m. 4,4 1,1 2,7 7,3 2,6 5,0 2,0 0,2 1, m. 4,6 2,6 3,6 8,0 4,7 6,3 1,8 0,9 1, m. 3,8 1,0 2,3 7,1 1,6 4,3 1,1 0,5 0, m. 2,2 0,5 1,3 4,0 1,3 2,7 0,8 0,0 0, m. 2,6 1,7 2,1 4,7 3,3 3,9 0,8 0,5 0, m. 1,5 0,5 1,0 3,2 1,1 2,1 0,2 0,1 0, m. 2,1 0,4 1,2 3,7 1,1 2,4 0,8 0,1 0, m. 2,2 1,0 1,6 3,6 1,5 2,5 1,0 0,6 0, m. 1,8 0,5 1,1 3,4 1,0 2,2 0,5 0,1 0, m. 1,5 0,3 0,9 2,3 0,5 1,4 0,8 0,2 0, m. 0,7 0,4 0,5 1,0 0,5 0,7 0,4 0,4 0, m. 0,8 0,1 0,4 1,3 0,1 0,7 0,4 0,1 0, m. 0,7 0,1 0,4 1,0 0,2 0,6 0,5 0,0 0, m. 0,2 0,2 0,2 0,4 0,4 0,4 0,1 0,1 0, m. 0,6 0,1 0,3 1,1 0,1 0,6 0,2 0,1 0, m. 0,4 0,0 0,2 0,3 0,1 0,2 0,4 0,0 0, m. 0,6 0,2 0,4 0,9 0,4 0,7 0,4 0,0 0, m. 0,5 0,1 0,3 0,9 0,1 0,5 0,1 0,1 0, m. 0,4 0,1 0,2 0,7 0,2 0,5 0,2 0,0 0, m. 0,4 0,2 0,3 0,6 0,4 0,5 0,2 0,0 0, m. 0,8 0,2 0,5 1,5 0,1 0,8 0,3 0,2 0,2 25

27 PSICHOAKTYVIŲJŲ MEDŽIAGŲ VARTOJIMO PAPLITIMAS LIETUVOJE 2004, 2008 ir 2012 METAIS Tyrimo metu respondentų buvo paklausta, ar buvo vartotos dar kokios nors psichiką veikiančios medžiagos, kurios prieš tai nebuvo paminėtos. 0,6 proc. (28 respondentai) apklaustųjų teigimu, jie yra vartoję kitas psichiką veikiančias medžiagas. Dažniausiai nurodytos kitos psichiką veikiančios medžiagos buvo širka (0,1 proc., arba 5 respondentai), buzas (0,08 proc., arba 4 respondentai) bei žoliniai preparatai / spice (0,04 proc., arba 2 respondentai). 0,2 proc. (12 respondentų) apklaustųjų negalėjo įvardyti, kokia konkrečiai tai buvo medžiaga lentelė. Respondentų, per paskutiniuosius 12 mėnesių (LYP) vartojusių bet kokius narkotikus, išskyrus kanapes, pasiskirstymas pagal amžių ir lytį, proc. Ekstazis Amfetaminas Kokainas Heroinas LSD Haliucinogeniniai grybai m m m. vyr. mot. iš viso vyr. mot. iš viso vyr. mot. iš viso 2012 m. 0,2 0,1 0,2 0,3 0,3 0,3 0,1 0,0 0, m. 1,2 0,8 1,0 2,3 1,6 1,9 0,3 0,2 0, m. 0,7 0,1 0,4 1,6 0,3 0,9 0,0 0,0 0, m. 0,5 0,0 0,2 0,8 0,1 0,5 0,2 0,0 0, m. 1,0 0,4 0,7 1,8 0,4 1,1 0,4 0,3 0, m. 0,5 0,2 0,3 0,9 0,4 0,7 0,1 0,0 0, m. 0,3 0,0 0,2 0,7 0,0 0,3 0,1 0,0 0, m. 0,3 0,2 0,2 0,4 0,3 0,3 0,2 0,1 0, m. 0,6 0,0 0,3 1,1 0,1 0,6 0,1 0,1 0, m. 0,2 0,1 0,1 0,0 0,1 0,1 0,4 0,0 0, m. 0,2 0,1 0,1 0,3 0,1 0,2 0,1 0,1 0, m. 0,2 0,0 0,1 0,5 0,0 0,3 0,0 0,0 0, m. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0, m. 0,3 0,2 0,2 0,4 0,4 0,4 0,2 0,0 0, m. 0,2 0,0 0,1 0,4 0,0 0,2 0,0 0,0 0, m. 0,0 0,0 0,0 0,1 0,1 0,1 0,0 0,0 0, m. 0,2 0,1 0,1 0,3 0,3 0,3 0,1 0,0 0, m. 0,4 0,0 0,2 0,7 0,0 0,3 0,2 0,0 0, lentelė. Respondentų, per paskutiniąsias 30 dienų (LMP) vartojusių bet kokius narkotikus, išskyrus kanapes, pasiskirstymas pagal amžių ir lytį, proc m m m. Ekstazis Amfetaminas Kokainas Heroinas LSD Haliucinogeniniai grybai vyr. mot. iš viso vyr. mot. iš viso vyr. mot. iš viso 2012 m. 0,1 0,03 0,05 0,2 0,1 0,1 0,0 0,0 0, m. 0,5 0,2 0,3 0,8 0,4 0,6 0,2 0,0 0, m. 0,3 0,0 0,2 0,6 0,1 0,4 0,0 0,0 0, m. 0,2 0,0 0,1 0,3 0,0 0,1 0,2 0,0 0, m. 0,4 0,0 0,2 0,5 0,0 0,2 0,3 0,0 0, m. 0,2 0,0 0,1 0,3 0,0 0,2 0,0 0,0 0, m. 0,1 0,0 0,04 0,2 0,0 0,1 0,0 0,0 0, m. 0,1 0,0 0,1 0,1 0,0 0,0 0,1 0,1 0, m. 0,1 0,0 0,1 0,3 0,1 0,2 0,0 0,0 0, m. 0,1 0,1 0,1 0,0 0,1 0,1 0,1 0,0 0, m. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,1 0, m. 0,2 0,0 0,1 0,4 0,0 0,2 0,0 0,0 0, m. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0, m. 0,1 0,1 0,1 0,1 0,2 0,1 0,1 0,0 0, m. 0,0 0,0 0,0 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0, m. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0, m. 0,1 0,0 0,0 0,2 0,0 0,1 0,1 0,0 0, m. 0,0 0,0 0,0 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 26

28 2004, 2008 ir 2012 METŲ TYRIMŲ REZULTATŲ PALYGINIMAS 2.5. Narkotikų vartojimo pradžia Lietuvoje labiausiai paplitusio narkotiko kanapių vartojimo pradžios vidutinis amžius (pagal medianą) yra 20 metų. Ketvirtadalis respondentų pabandė kanapių būdami 18 metų ar jaunesni, trys ketvirtadaliai 22 metų ar jaunesni. Devyni iš dešimties kanapes vartojusių respondentų tai pradėjo daryti 28 metų ar jaunesni. Buvo vienas respondentas, kuris kanapių pabandė būdamas 10 metų amžiaus, o vyriausias užfiksuotas amžius, kai pirmą kartą buvo pabandyta kanapių, 62 metai. Duomenys apie kitų narkotikų vartojimo pradžios amžių pateikti 2.15 lentelėje Narkotinių medžiagų vartojimo įpročiai 2.15 lentelė. Narkotikų vartojimo pradžios amžius (metais) Apklausos metu respondentų buvo klausiama, kokiose situacijose ir kokiais atvejais jie bandė arba turi įprotį vartoti narkotikus metais atliktas tyrimas parodė tas pačias tendencijas kaip ir ankstesni du tyrimai: dažniausiai (7,6 proc. respondentų) narkotikai yra vartojami kartu su draugais (žr pav.). Taip pat dažnai apklaustieji minėjo, kad narkotikus bandė diskotekose ar naktiniuose klubuose (1,1 proc.) bei iš neturėjimo ką veikti (0,5 proc.). 1,7 proc. respondentų nurodė, jog narkotikus jie vartojo kitais atve- Minimumas 25 procentilis Mediana 75 procentilis 90 procentilis Maksimumas 2012 m Kanapės 2008 m m m Ekstazis 2008 m m m Amfetaminas 2008 m m m Kokainas 2008 m m m Heroinas 2008 m m m LSD 2008 m m.* Haliucinogeniniai 2012 m m grybai 2004 m *Duomenys nepateikiami dėl labai mažo šio narkotiko vartojimo paplitimo pav. Respondentų pasiskirstymas atsakius į klausimą: Kokiose situacijose ir kokiais atvejais Jūs bandėte arba turite įprotį vartoti narkotines medžiagas (Galimi keli atsakymo variantai), 2012 m., proc., N =

29 PSICHOAKTYVIŲJŲ MEDŽIAGŲ VARTOJIMO PAPLITIMAS LIETUVOJE 2004, 2008 ir 2012 METAIS jais: iš smalsumo, noro pabandyti, kariuomenėje, kalėjime, kolonijoje, užsienyje, darbe, iš kvailumo, renginyje vakarėliuose, nežinojau, kad tai narkotikas, sesijos metu, kai gyvenau didmiestyje, buvau išgėręs, norėjau patirti naujų emocijų, po operacijos. Respondentų, kurie nurodė, jog nors kartą gyvenime yra vartoję narkotikų, buvo paklausta, ar jų šeimos nariai, draugai ir pažįstami žino apie tai. Tyrimo duomenimis, narkotikai paprastai yra vartojami kartu su draugais, todėl nenuostabu, kad narkotikus vartojančių asmenų draugai dvigubai dažniau nei šeimos nariai žino apie narkotikų pabandymą ar vartojimą metais 42,8 proc. respondentų, bandžiusių arba vartojusių narkotikus, nurodė, kad jų šeimos nariai žino apie tai, ir beveik pusė (46,9 proc.) nurodė, kad nežino. Tuo tarpu nurodžiusiųjų, kad apie narkotikų vartojimą žino jų draugai ar pažįstami, buvo 86,3 proc., kad nežino tik 8,2 proc. (žr pav.). Per visą tyrimų istoriją, priežastys, sustabdančios nuo narkotikų vartojimo, išlieka tos pačios. Dažniausiai (60,2 proc.) respondentai įvardijo nesidomėjimą narkotikais. Kitos dažnai vardijamos narkotikų nevartojimo priežastys neigiamas nusistatymas prieš narkotikų vartojimą (38,3 proc.) ir suvokimas apie narkotikų žalą sveikatai (28,3 proc.) (žr pav.) Narkotikų prieinamumas 2012 metais 86,9 proc. visų apklaustųjų teigė, kad jų aplinkoje niekas nevartoja narkotikų, 12,2 proc. respondentų nurodė, kad keli jų draugai vartoja narkotikus ir tik 0,9 proc metų amžiaus Lietuvos gyventojų teigė, jog apie pusė arba daugiau jų aplinkos žmonių vartoja narkotines ar psichotropines medžiagas metų tyrimas parodė, kad vyresni (93,8 proc.) respondentai dažniau 2.16 pav. Respondentų, nors kartą gyvenime vartojusių narkotikus, pasiskirstymas atsakius į klausimą: Ar Jūsų tėvai / kiti šeimos nariai ir draugai / pažįstami žino, kad Jūs pabandė / vartojate narkotikus?, 2012 m., proc., N = pav. Respondentų pasiskirstymas atsakius į klausimą: Kas Jus sulaikė nuo mėginimo pabandyti narkotikų? (Galimi keli atsakymo variantai), 2012 m., proc. 28

30 2004, 2008 ir 2012 METŲ TYRIMŲ REZULTATŲ PALYGINIMAS nurodo neturintys savo aplinkoje draugų / pažįstamų, vartojančių narkotikus, nei jaunesni (77,1 proc.) respondentai. Jaunesni respondentai dažniau (21,4 proc.) nurodė turintys kelis narkotikus vartojančius draugus / pažįstamus, palyginti su vyresniais (35 64 metų amžiaus) respondentais (5,8 proc.) m. tyrimo duomenimis, 36,9 proc metų amžiaus Lietuvos gyventojų pažįsta žmonių, kurie vartoja kanapes. Nurodžiusiųjų, jog pažįsta amfetaminą vartojančių žmonių, buvo 7,6 proc., ekstazį 6,5 proc. Mažiausiai respondentų nurodė pažįstantys žmonių, vartojančių LSD (2,1 proc.) (žr pav.). Palyginti su 2008 metų tyrimo rezultatais, 2012 m. padaugėjo respondentų, asmeniškai pažįstančių kanapes ir haliucinogeninius grybus vartojančių asmenų, tačiau sumažėjo respondentų, kurie pažįsta amfetaminą, ekstazį, kokainą, heroiną bei LSD vartojančių asmenų m. tyrimo duomenimis, daugiau nei pusė Lietuvos gyventojų (56,4 proc.) teigia, jog jiems būtų neįmanoma gauti kanapių per 24 valandas, jei jie to norėtų (49,2 proc. vyrų, 63,2 proc. moterų). Kad kanapių per 24 valandas gauti būtų labai lengva, nurodė 4,6 proc. vyrų ir 2,7 proc. moterų bei beveik tris kartus daugiau (5,8 proc.) jaunesnių respondentų nei vyresnių (2,0 proc.) (žr lentelę). Palyginti su 2008 metų tyrimu, 2012 metais 6,5 proc. padaugėjo respondentų, manančių, kad per 24 valandas jiems būtų neįmanoma gauti narkotikų (2008 m. 49,9 proc., 2012 m. 56,4 proc.). Kaip ir ankstesnių tyrimų metu, 2012 metais metų amžiaus asmenys tarp lengviausiai gaunamų narkotikų įvardija kanapes. Jų labai lengva gauti būtų 5,8 proc metų amžiaus gyventojų metais kanapes labai lengvai galėjo gauti 8,1 proc metų amžiaus respondentų. Tarp sunkiausiai gaunamų 2012 metais buvo įvardyti haliucinogeniniai grybai (73,2 proc. respondentų jų gauti per 24 valandas būtų neįmanoma), heroinas (71,8 proc. respondentų šio narkotiko gauti per 24 valandas būtų neįmanoma) bei LSD 2.18 pav. Teigiamai atsakiusių metų amžiaus grupės respondentų pasiskirstymas atsakius į klausimą: Ar Jūs asmeniškai pažįstate žmonių, kurie vartoja tam tikrą narkotiką?, proc lentelė. Respondentų pasiskirstymas atsakius į klausimą: Jums asmeniškai būtų sunku ar lengva gauti kanapių per 24 valandas, jeigu Jūs to norėtumėte?, 2012 m., proc m. (N = 4 831) m. (N = 1 994) m. (N = 2 837) vyr. mot. iš viso vyr. mot. iš viso vyr. mot. iš viso Neįmanoma 49,2 63,2 56,4 35,5 48,9 42,0 59,7 72,5 66,5 Labai sunku 18,6 16,9 17,7 19,4 18,4 18,9 18,0 15,9 16,9 Gana sunku 12,7 8,0 10,3 16,6 12,4 14,6 9,7 5,2 7,3 Gana lengva 14,9 9,2 12,0 22,0 15,2 18,7 9,5 5,4 7,3 Labai lengva 4,6 2,7 3,6 6,5 5,1 5,8 3,1 1,1 2,0 29

ALKOHOLIO VARTOJIMO IR RŪKYMO PREVENCIJOS PRIEMONIŲ POREIKIO IR TAIKYMO JAUNIMO TIKSLINĖSE GRUPĖSE GALIMYBIŲ TYRIMAS Parengė: Rūta Baltrušaitytė Narko

ALKOHOLIO VARTOJIMO IR RŪKYMO PREVENCIJOS PRIEMONIŲ POREIKIO IR TAIKYMO JAUNIMO TIKSLINĖSE GRUPĖSE GALIMYBIŲ TYRIMAS Parengė: Rūta Baltrušaitytė Narko ALKOHOLIO VARTOJIMO IR RŪKYMO PREVENCIJOS PRIEMONIŲ POREIKIO IR TAIKYMO JAUNIMO TIKSLINĖSE GRUPĖSE GALIMYBIŲ TYRIMAS Parengė: Rūta Baltrušaitytė Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamento Strategijos,

Detaliau

PowerPoint pristatymas

PowerPoint pristatymas 16 m. ataskaita Europos jaunimas. Svaiginamųjų medžiagų vartojimas ir socialiniai veiksniai Icelandic Centre for Social Research and Analysis (Islandijos socialinių tyrimų ir analizės centras) Visi miestai

Detaliau

AKMENĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS MOKINIŲ APKLAUSOS ŽALINGI ĮPROČIAI DUOMENŲ ANALIZĖ Parengė: Akmenės rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro special

AKMENĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS MOKINIŲ APKLAUSOS ŽALINGI ĮPROČIAI DUOMENŲ ANALIZĖ Parengė: Akmenės rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro special AKMENĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS MOKINIŲ APKLAUSOS ŽALINGI ĮPROČIAI DUOMENŲ ANALIZĖ Parengė: Akmenės rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro specialistai 2016 metai, Naujoji Akmenė TURINYS Įvadas...3

Detaliau

Alkoholio ir kitų narkotikų tyrimas Europos mokyklose ESPAD 2011 Tyrimo Lietuvoje ataskaita Tyrimo atlikimą organizavo Ugdymo plėtotės centras, ataska

Alkoholio ir kitų narkotikų tyrimas Europos mokyklose ESPAD 2011 Tyrimo Lietuvoje ataskaita Tyrimo atlikimą organizavo Ugdymo plėtotės centras, ataska Alkoholio ir kitų narkotikų tyrimas Europos mokyklose ESPAD 2011 Tyrimo Lietuvoje ataskaita Tyrimo atlikimą organizavo Ugdymo plėtotės centras, ataskaitą parengė Irena Šutinienė ( Lietuvos socialinių tyrimų

Detaliau

LIETUVOS GYVENTOJŲ FIZINIO AKTYVUMO TYRIMAS Vykdytojas: 2016 m. lapkričio mėn. Vilnius SPINTER tyrimai,

LIETUVOS GYVENTOJŲ FIZINIO AKTYVUMO TYRIMAS Vykdytojas: 2016 m. lapkričio mėn. Vilnius SPINTER tyrimai, LIETUVOS GYVENTOJŲ FIZINIO AKTYVUMO TYRIMAS Vykdytojas: 2016 m. lapkričio mėn. Vilnius 1 TURINYS I. TYRIMO METODIKA...3 II. TYRIMO REZULTATAI...6 III. APIBENDRINIMAI...12 2 I. TYRIMO METODIKA Visuomenės

Detaliau

Microsoft PowerPoint - Ernesto_epidemiolog_indik-UNODC

Microsoft PowerPoint - Ernesto_epidemiolog_indik-UNODC Narkotinių ir psichotropinių medžiag iagų vartojimo ir narkomanijos paplitimo nustatymas, informacinių sistemų plėtra Pranešėjas: ERNESTAS JASAITIS Data: 2008 m. gegužės 30 d. NACIONALINĖS NARKOTIKŲ KONTROLĖS

Detaliau

Klaipėdos miesto suaugusiųjų žmonių gyvensenos ypatumai Dainora Bielskytė, visuomenės sveikatos specialistė, Klaipėdos miesto visuomenės sveikatos biu

Klaipėdos miesto suaugusiųjų žmonių gyvensenos ypatumai Dainora Bielskytė, visuomenės sveikatos specialistė, Klaipėdos miesto visuomenės sveikatos biu Klaipėdos miesto suaugusiųjų žmonių gyvensenos ypatumai Dainora Bielskytė, visuomenės sveikatos specialistė, Klaipėdos miesto visuomenės sveikatos biuras Tyrimo vykdytojas: UAB Eurotela Įvadas Daug įvairiausių

Detaliau

VAIKŲ, VARTOJANČIŲ NARKOTINES IR PSICHOTROPINES MEDŽIAGAS VARTOJIMO NUSTATYMO ORGANIZAVIMAS Atmintinė ugdymo įstaigų darbuotojams ir jose dirbantiems

VAIKŲ, VARTOJANČIŲ NARKOTINES IR PSICHOTROPINES MEDŽIAGAS VARTOJIMO NUSTATYMO ORGANIZAVIMAS Atmintinė ugdymo įstaigų darbuotojams ir jose dirbantiems VAIKŲ, VARTOJANČIŲ NARKOTINES IR PSICHOTROPINES MEDŽIAGAS VARTOJIMO NUSTATYMO ORGANIZAVIMAS Atmintinė ugdymo įstaigų darbuotojams ir jose dirbantiems visuomenės sveikatos specialistams Vilnius, 2011 Atpažinti

Detaliau

Santrauka 2007 m. ESPAD ataskaita Narkotinių medžiagų vartojimas 35 Europos šalių mokinių grupėje LT

Santrauka 2007 m. ESPAD ataskaita Narkotinių medžiagų vartojimas 35 Europos šalių mokinių grupėje LT Santrauka 27 m. ESPAD ataskaita Narkotinių medžiagų vartojimas 35 Europos šalių mokinių grupėje LT Teisinis pranešimas Šį Europos narkotikų ir narkomanijos stebėsenos centro (EMCDDA) leidinį gina autorių

Detaliau

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Lietuvos gyventojų nuomonė apie teisėsaugą ir viešojo saugumo būklės vertinimas Dr. Eglė Vileikienė Vidaus reikalų ministerijos Viešojo saugumo politikos departamentas 2016.02.12 Tyrimo metodika Reprezentatyvi

Detaliau

PANEVĖŽIO MIESTO SAVIVALDYBĖS VISUOMENĖS SVEIKATOS BIURAS Savivaldybės biudžetinė įstaiga, Respublikos 68, LT Panevėžys, tel.(8 45) , el.

PANEVĖŽIO MIESTO SAVIVALDYBĖS VISUOMENĖS SVEIKATOS BIURAS Savivaldybės biudžetinė įstaiga, Respublikos 68, LT Panevėžys, tel.(8 45) , el. PANEVĖŽIO MIESTO SAVIVALDYBĖS VISUOMENĖS SVEIKATOS BIURAS Savivaldybės biudžetinė įstaiga, Respublikos 68, LT 35158 Panevėžys, tel.(8 45) 46146, el. p. info@panevezysvsb.lt Duomenys kaupiami ir saugomi

Detaliau

Dalyvavusių skaičius (pagal tyrimo metus)

Dalyvavusių skaičius (pagal tyrimo metus) INTERVENCIJOS, SIEKIANT MAŽINTI PSICHOAKTYVIŲ MEDŽIAGŲ VARTOJIMĄ TARP JAUNIMO Klaipėda, 2015 TEMOS AKTUALUMAS Nesaikingas tabako, alkoholio ir kitų psichoaktyvių medžiagų vartojimas kelia didelį susirūpinimą

Detaliau

Microsoft Word - Kontrabandos tyrimo apzvalga 2010+gk.doc

Microsoft Word - Kontrabandos tyrimo apzvalga 2010+gk.doc Įvadas Gyventojų požiūrio į kontrabandą ir nelegalių prekių vartojimą tyrimo rezultatai Šio tyrimo tikslas yra išsiaiškinti žmonių požiūrį į cigarečių, alkoholinių gėrimų, degalų ir kuro kontrabandą ir

Detaliau

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Valstybinės energetikos inspekcijos vartotojams teikiamų paslaugų kokybės, prieinamumo ir pasitenkinimo tyrimas užsakovas vykdytojas Kovas, 2016 metodologija 2 Tyrimo metodologija Visuomenės nuomonės ir

Detaliau

1 Nuostatos „Saikingas alkoholio vartojimas yra kasdienio gyvenimo dalis” vertinimas

1 Nuostatos „Saikingas alkoholio vartojimas yra kasdienio gyvenimo dalis” vertinimas Tyrimo rezultatai Parengė: Valstybinio psichikos sveikatos Priklausomybės ligų skyriaus Vyriausioji specialistė Lina Ignatavičiūtė 1 Turinys 1. Tiriamųjų tam tikrų alkoholinių gėrimų vartojimo dažnio vertinimas...

Detaliau

Sveikatos rastingumo tyrimas-2012

Sveikatos rastingumo tyrimas-2012 LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTERIJA SVEIKATOS MOKYMO IR LIGŲ PREVENCIJOS CENTRAS VILNIAUS UNIVERSITETO MEDICINOS FAKULTETO VISUOMENĖS SVEIKATOS INSTITUTAS LIETUVOS GYVENTOJŲ SVEIKATOS RAŠTINGUMO

Detaliau

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Lietuvos gyventojų nuomonė apie teisėsaugą ir teismus Dr. Eglė Vileikienė Vidaus reikalų ministerijos Viešojo saugumo politikos departamentas 2015-03-05 Tyrimo metodika Reprezentatyvi Lietuvos gyventojų

Detaliau

INFORMACINIS PRANEŠIMAS 2018 m. gegužės 30 d., Vilnius ALKOHOLIO IR TABAKO VARTOJIMAS IR PADARINIAI 2017 M m. vienam 15 metų ir vyresniam šalies

INFORMACINIS PRANEŠIMAS 2018 m. gegužės 30 d., Vilnius ALKOHOLIO IR TABAKO VARTOJIMAS IR PADARINIAI 2017 M m. vienam 15 metų ir vyresniam šalies INFORMACINIS PRANEŠIMAS 2018 m. gegužės 30 d., Vilnius ALKOHOLIO IR TABAKO VARTOJIMAS IR PADARINIAI 2017 M. 2017 m. vienam 15 metų ir vyresniam šalies gyventojui teko 12,3 litro suvartoto absoliutaus (100

Detaliau

Zarasų miesto vietos plėtros strategija m. 5 priedas ZARASŲ MIESTO VIETOS VEIKLOS GRUPĖS TERITORIJOS SITUACIJOS IR GYVENTOJŲ POREIKIŲ NUSTAT

Zarasų miesto vietos plėtros strategija m. 5 priedas ZARASŲ MIESTO VIETOS VEIKLOS GRUPĖS TERITORIJOS SITUACIJOS IR GYVENTOJŲ POREIKIŲ NUSTAT Zarasų miesto vietos plėtros strategija 2016-2022 m. 5 priedas ZARASŲ MIESTO VIETOS VEIKLOS GRUPĖS TERITORIJOS SITUACIJOS IR GYVENTOJŲ POREIKIŲ NUSTATYMO TYRIMAS Tyrimo ataskaita 2015 m. Turinys 1 pav.

Detaliau

2019

2019 2019 Apklausą atliko: VALANTIEJIENĖ Sandra Apklausos tyrimo ataskaitą parengė: VALANTIEJIENĖ Sandra MAČIULYTĖ Ona Siūlymus ir pastabas teikė Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos Bendrojo ugdymo departamento

Detaliau

NARKOTIKŲ, TABAKO IR ALKOHOLIO KONTROLĖS DEPARTAMENTO 2016 METŲ VEIKLOS ATASKAITA 2017 m. kovo 20 d. Vilnius

NARKOTIKŲ, TABAKO IR ALKOHOLIO KONTROLĖS DEPARTAMENTO 2016 METŲ VEIKLOS ATASKAITA 2017 m. kovo 20 d. Vilnius NARKOTIKŲ, TABAKO IR ALKOHOLIO KONTROLĖS DEPARTAMENTO 2016 METŲ VEIKLOS ATASKAITA 2017 m. kovo 20 d. Vilnius 2 I. STRATEGINIŲ POKYČIŲ ĮGYVENDINIMAS Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamentas

Detaliau

Lietuvos regionų apžvalga 2018 metai

Lietuvos regionų apžvalga 2018 metai Lietuvos regionų apžvalga 2018 metai 2019 m. balandžio 05 d. A n o t a c i j a Apžvalgoje informacija apie Lietuvos regionų ekonomikos rodiklius, jų tarpusavio palyginimas. Daugiau informacijos ieškokite

Detaliau

2010 m. vakcinomis valdomu ligu epidemiologines situacijos apzvalga Lietuvoje

2010 m. vakcinomis valdomu ligu epidemiologines situacijos apzvalga Lietuvoje VAKCINOMIS VALDOMŲ LIGŲ EIPIDEMIOLOGINĖS SITUACIJOS APŽVALGA LIETUVOJE 2010 metai UŽKREČIAMŲJŲ LIGŲ IR AIDS CENTRAS LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTERIJA Vilnius 2011 Parengė Imunoprofilaktikos

Detaliau

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Lietuvos ir jos regionų ekonomikos evoliucija: kur esame ir kas laukia toliau? Aurelijus Dabušinskas, Lietuvos banko Ekonomikos departamento direktorius 2019 m. kovo 21 d. Lietuvos ūkio augimas išlieka

Detaliau

PACIENTŲ ANONIMINĖS APKLAUSOS DĖL TEIKIAMŲ GMP PASLAUGŲ KOKYBĖS VERTINIMO REZULTATAI 2016 M. Siekiant užtikrinti VšĮ Marijampolės greitosios medicinos

PACIENTŲ ANONIMINĖS APKLAUSOS DĖL TEIKIAMŲ GMP PASLAUGŲ KOKYBĖS VERTINIMO REZULTATAI 2016 M. Siekiant užtikrinti VšĮ Marijampolės greitosios medicinos Siekiant užtikrinti VšĮ Marijampolės greitosios medicinos pagalbos (toliau GMP) stoties aptarnavimo kokybę bei efektyvumą, apklausos metu siekta sužinoti respondentų nuomonę apie GMP teikiamų paslaugų

Detaliau

ŠIAULIŲ UNIVERSITETAS SOCIALINĖS GEROVĖS IR NEGALĖS STUDIJŲ FAKULTETAS SVEIKATOS STUDIJŲ KATEDRA Sveikatos edukologijos studijų programa, IV kursas Mo

ŠIAULIŲ UNIVERSITETAS SOCIALINĖS GEROVĖS IR NEGALĖS STUDIJŲ FAKULTETAS SVEIKATOS STUDIJŲ KATEDRA Sveikatos edukologijos studijų programa, IV kursas Mo ŠIAULIŲ UNIVERSITETAS SOCIALINĖS GEROVĖS IR NEGALĖS STUDIJŲ FAKULTETAS SVEIKATOS STUDIJŲ KATEDRA Sveikatos edukologijos studijų programa, IV kursas Monika Grincaitė PSICHOAKTYVIŲ MEDŢIAGŲ VARTOJIMO PAPLITIMAS

Detaliau

IŠVADA DĖL KORUPCIJOS PASIREIŠKIMO TIKIMYBĖS NUSTATYMO VŠĮ VALSTYBĖS IR SAVIVALDYBIŲ TARNAUTOJŲ MOKYMO CENTRE DAINAVA Vadovaujantis Lietuvos Respublik

IŠVADA DĖL KORUPCIJOS PASIREIŠKIMO TIKIMYBĖS NUSTATYMO VŠĮ VALSTYBĖS IR SAVIVALDYBIŲ TARNAUTOJŲ MOKYMO CENTRE DAINAVA Vadovaujantis Lietuvos Respublik IŠVADA DĖL KORUPCIJOS PASIREIŠKIMO TIKIMYBĖS NUSTATYMO VŠĮ VALSTYBĖS IR SAVIVALDYBIŲ TARNAUTOJŲ MOKYMO CENTRE DAINAVA Vadovaujantis Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymu (Žin., 2002, Nr.

Detaliau

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation 1 LIETUVOS GYVENTOJŲ APKLAUSA APIE LIETUVOS RADIJĄ IR TELEVIZIJĄ (LRT) 201 m. gruodis TRUMPA INFORMACIJA APIE TYRIMĄ 2 Bendra Lietuvos ir Didžiosios Britanijos rinkos ir visuomenės nuomonės tyrimų kompanija

Detaliau

2018

2018 2018 NARKOTINIŲ MEDŽIAGŲ TYRIMO KLAIPĖDOS RAJONO VAIKŲ UGDYMO ĮSTAIGŲ IR ATVIRŲ JAUNIMO ERDVIŲ APLINKOSE REZULTATAI ĮVADAS Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos patvirtintoje, Klaipėdos rajono savivaldybės

Detaliau

60 TYRIMO KLAIPĖDOS MIESTO GYVENTOJŲ, DARBDAVIŲ IR KITŲ SOCIALINIŲ PARTNERIŲ NEFORMALIOJO SUAUGUSIŲJŲ ŠVIETIMO IR TĘSTINIO MOKYMOSI POREIKIS ATASKAITA

60 TYRIMO KLAIPĖDOS MIESTO GYVENTOJŲ, DARBDAVIŲ IR KITŲ SOCIALINIŲ PARTNERIŲ NEFORMALIOJO SUAUGUSIŲJŲ ŠVIETIMO IR TĘSTINIO MOKYMOSI POREIKIS ATASKAITA 60 TYRIMO KLAIPĖDOS MIESTO GYVENTOJŲ, DARBDAVIŲ IR KITŲ SOCIALINIŲ PARTNERIŲ NEFORMALIOJO SUAUGUSIŲJŲ ŠVIETIMO IR TĘSTINIO MOKYMOSI POREIKIS ATASKAITA UŽSAKOVAS: KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA

Detaliau

WHO opioid evaluaton instrument

WHO opioid evaluaton instrument OPIOIDINĖS PRIKLAUSOMYBĖS GYDYMO INDEKSAS Opiate Treatment Index (OTI) (Drug use, criminality, health status components) Adapted from: Darke, S., Ward, J., Hall, W., Heather, N. & Wodak, A. (1991). The

Detaliau

N E K I L N O J A M O J O T U R T O R I N K O S D A L Y V I Ų A P K L A U S O S A P Ž V A L G A / 2 NAMŲ ŪKIŲ FINANSINĖS ELG- SENOS APKLAUSOS

N E K I L N O J A M O J O T U R T O R I N K O S D A L Y V I Ų A P K L A U S O S A P Ž V A L G A / 2 NAMŲ ŪKIŲ FINANSINĖS ELG- SENOS APKLAUSOS NAMŲ ŪKIŲ FINANSINĖS ELG- SENOS APKLAUSOS APŽVALGA 1 NEKILNOJAMOJO TURTO RINKOS DALYVIŲ APKLAUSOS APŽVALGA 213 217 m. I ketvirtis 213 ISSN 2424-5828 (ONLINE) 2 NEKILNOJAMOJO TURTO RINKOS DALYVIŲ APKLAUSOS

Detaliau

CPO veiklos rezultatų ir finansinės naudos VALSTYBEI vertinimo ATASKAITA

CPO veiklos rezultatų ir finansinės naudos VALSTYBEI vertinimo ATASKAITA 2010 Karolis Šerpytis CPO VEIKLOS REZULTATŲ IR FINANSINĖS NAUDOS VALSTYBEI VERTINIMO ATASKAITA Centrinė perkančioji organizacija 1 TURINYS Santrauka... 2 1. CPO veiklos rezultatų vertinimas... 3 1.1. Pirkimų

Detaliau

Kas trukdo efektyviau spręsti jaunimo narkotikų vartojimo problemas

Kas trukdo efektyviau spręsti jaunimo narkotikų vartojimo problemas Jaunimas ir alkoholis Dr. Aurelijus Veryga Kauno medicinos universitetas Nacionalinė tabako ir alkoholio kontrolės koalicija Nacionalinė sveikatos taryba www.jaunimo-centras.lt Problemos aktualumo nesuvokimas

Detaliau

AKMENĖS RAJONO BENDROJO LAVINIMO MOKYKLŲ MOKINIŲ PROFILAKTINIŲ SVEIKATOS PATIKRINIMŲ DUOMENŲ ANALIZĖ 2016 M. Parengė: Akmenės rajono savivaldybės visu

AKMENĖS RAJONO BENDROJO LAVINIMO MOKYKLŲ MOKINIŲ PROFILAKTINIŲ SVEIKATOS PATIKRINIMŲ DUOMENŲ ANALIZĖ 2016 M. Parengė: Akmenės rajono savivaldybės visu AKMENĖS RAJONO BENDROJO LAVINIMO MOKYKLŲ MOKINIŲ PROFILAKTINIŲ SVEIKATOS PATIKRINIMŲ DUOMENŲ ANALIZĖ 2016 M. Parengė: Akmenės rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro visuomenės sveikatos stebėsenos

Detaliau

ECVET žinomumo Lietuvoje tyrimų rezultatų apžvalga Europos profesinio mokymo kreditų sistema (angl. The European Credit system for Vocational Educatio

ECVET žinomumo Lietuvoje tyrimų rezultatų apžvalga Europos profesinio mokymo kreditų sistema (angl. The European Credit system for Vocational Educatio ECVET žinomumo Lietuvoje tyrimų rezultatų apžvalga Europos profesinio mokymo kreditų sistema (angl. The European Credit system for Vocational Education and Training ECVET ) tai viena iš Europoje taikomų

Detaliau

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation 1 LIETUVOS GYVENTOJŲ APKLAUSA APIE LIETUVOS RADIJĄ IR TELEVIZIJĄ (LRT) 201 m. lapkritis TRUMPA INFORMACIJA APIE TYRIMĄ 2 Bendra Lietuvos ir Didžiosios Britanijos rinkos ir visuomenės nuomonės tyrimų kompanija

Detaliau

Lietuvos korupcijos žemėlapis m. GYVENTOJŲ IR VERSLO ATSTOVŲ KORUPCIJOS VERTINIMŲ IR PATIRTIES TYRIMAI

Lietuvos korupcijos žemėlapis m. GYVENTOJŲ IR VERSLO ATSTOVŲ KORUPCIJOS VERTINIMŲ IR PATIRTIES TYRIMAI Lietuvos korupcijos žemėlapis - 2004 m. GYVENTOJŲ IR VERSLO ATSTOVŲ KORUPCIJOS VERTINIMŲ IR PATIRTIES TYRIMAI Tyrimų rėmėjai: Jungtinių Tautų vystymo programa Lietuvos pramonininkų konfederacija Lietuvos

Detaliau

NARKOTINIŲ IR PSICHOTROPINIŲ MEDŽIAGŲ, TABAKO IR ALKOHOLIO VARTOJIMAS, JO PADARINIAI LIETUVOJE (SANTRAUKA)

NARKOTINIŲ IR PSICHOTROPINIŲ MEDŽIAGŲ, TABAKO IR ALKOHOLIO VARTOJIMAS, JO PADARINIAI LIETUVOJE (SANTRAUKA) NARKOTINIŲ IR PSICHOTROPINIŲ MEDŽIAGŲ VARTOJIMAS, JO PADARINIAI LIETUVOJE 2012 m. duomenys Vilnius, 2013 Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamentas dėkoja visoms valstybės institucijoms, įstaigoms

Detaliau

PATVIRTINTA Pasvalio rajono savivaldybės tarybos 2017 m. gruodžio 20 d. sprendimu Nr. T1-273 Pasvalio rajono savivaldybės Visuomenės sveikatos biuras

PATVIRTINTA Pasvalio rajono savivaldybės tarybos 2017 m. gruodžio 20 d. sprendimu Nr. T1-273 Pasvalio rajono savivaldybės Visuomenės sveikatos biuras PATVIRTINTA Pasvalio rajono savivaldybės tarybos 2017 m. gruodžio 20 d. sprendimu Nr. T1-273 Pasvalio rajono savivaldybės Visuomenės sveikatos biuras Savivaldybės biudžetinė įstaiga Vytauto Didžiojo a.

Detaliau

VALSTYBINĖ KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJA

VALSTYBINĖ KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJA BIOKURO RINKOS STEBĖSENOS ATASKAITA UŽ 2017 M. I KETV. Vilnius, 2017 Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija Verkių g. 25C-1, LT-08223 Vilnius Tel. +370 5 213 5166 Faks. +370 5 213 5270 El.

Detaliau

ALYTAUS RAJONO SAVIVALDYBĖS VISUOMENĖS SVEIKATOS BIURAS ALYTAUS RAJONO MOKSLEIVIŲ SERGAMUMAS 2015 METŲ SAUSIO- BIRŽELIO MĖNESIŲ LAIKOTARPIU Parengė: A

ALYTAUS RAJONO SAVIVALDYBĖS VISUOMENĖS SVEIKATOS BIURAS ALYTAUS RAJONO MOKSLEIVIŲ SERGAMUMAS 2015 METŲ SAUSIO- BIRŽELIO MĖNESIŲ LAIKOTARPIU Parengė: A ALYTAUS RAJONO SAVIVALDYBĖS VISUOMENĖS SVEIKATOS BIURAS ALYTAUS RAJONO MOKSLEIVIŲ SERGAMUMAS 2015 METŲ SAUSIO- BIRŽELIO MĖNESIŲ LAIKOTARPIU Parengė: Alytaus rajono savivaldybės Visuomenės sveikatos biuro

Detaliau

Microsoft Word - Biokuro ataskaita 2018 m IV ketv

Microsoft Word - Biokuro ataskaita 2018 m IV ketv BIOKURO RINKOS STEBĖSENOS ATASKAITA UŽ 2018 M. IV KETV. Vilnius, 2019 Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija Verkių g. 25C-1, LT-08223 Vilnius Tel. +370 5 213 5166 Faks. +370 5 213 5270 El.

Detaliau

Microsoft Word Visuomenes sveikatos bukle Vilniaus rajone_galutine

Microsoft Word Visuomenes sveikatos bukle Vilniaus rajone_galutine VISUOMENĖS SVEIKATOS BŪKLĖ VILNIAUS RAJONE 2014 M. VILNIUS 2015 M. TURINYS 1. ĮVADAS... 3 2. BENDROJI DALIS... 4 2.1. PAGRINDINIŲ STEBĖSENOS RODIKLIŲ SAVIVALDYBĖJE ANALIZĖ IR INTERPRETAVIMAS ( ŠVIESOFORAS

Detaliau

ANKETA

ANKETA ANKETA Sveiki, Kartu su Lietuvos lstybiniu psichikos sveikatos centru atliekame anoniminį šalies gyventojų tyrimą, kurio tikslas ištirti gyventojų nuostatas alkoholio vartojimo atţvilgiu. Mums yra svarbūs

Detaliau

65 m. amžiaus ir vyresnių asmenų sveikatos netolygumai Lietuvoje

65 m. amžiaus ir vyresnių asmenų sveikatos netolygumai Lietuvoje 65 m. amžiaus ir vyresnių asmenų sveikatos netolygumai Lietuvoje Projekto vadovė: dr. Laura Nedzinskienė Atsakinga vykdytoja: Vaida Aguonytė, Jolanta Valentienė Tyrimo dalyvės: dr. Aušra Beržanskytė, Eimantė

Detaliau

Pilietinės Galios indeksas m e t a i Civic Empowerment Index 2008 Mindaugas Degutis Ainė Ramonaitė Rūta Žiliukaitė Vilnius 2009

Pilietinės Galios indeksas m e t a i Civic Empowerment Index 2008 Mindaugas Degutis Ainė Ramonaitė Rūta Žiliukaitė Vilnius 2009 Pilietinės Galios indeksas 2 0 0 8 m e t a i Civic Empowerment Index 2008 Mindaugas Degutis Ainė Ramonaitė Rūta Žiliukaitė Vilnius 2009 UDK 316.3(474.5) Pi67 Tyrimą remia: Ilgalaikė pilietinio ir tautinio

Detaliau

Lietuvoje 2016 m. atsitiktinai paskendo (W65 W74) 190 asmenų, iš jų 156 vyrai ir 34 moterys. Vyrai (11,8/ gyv.) daugiau nei 5 kartus dažniau sk

Lietuvoje 2016 m. atsitiktinai paskendo (W65 W74) 190 asmenų, iš jų 156 vyrai ir 34 moterys. Vyrai (11,8/ gyv.) daugiau nei 5 kartus dažniau sk Lietuvoje 216 m. atsitiktinai paskendo (W6 W74) 19 asmenų, iš jų 16 vyrai ir 4 moterys. Vyrai (11,8/1 gyv.) daugiau nei kartus dažniau skendo, nei moterys (2,2/1 gyv.). 2 216 m. nepaskendo nei vienas 7-ių

Detaliau

Microsoft PowerPoint - JPSPPM mokymai_2015_10_08_09_3 dalis_AS [Compatibility Mode]

Microsoft PowerPoint - JPSPPM mokymai_2015_10_08_09_3 dalis_AS [Compatibility Mode] Projektas JAUNIMUI PALANKIŲ SVEIKATOS PRIEŽIŪROS PASLAUGŲ TEIKIMO MODELIO SUKŪRIMAS Finansuojamas pagal 2009 2014 m. Norvegijos finansinio mechanizmo programą Nr. LT11 Visuomenės sveikatai skirtos iniciatyvos

Detaliau

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Ligita Valalytė /Užimtumo tarnybos direktorė 2018/10/25 Darbo rinkos tendencijos 2018 m. sausio 1 d. registruota 152481 darbo neturinčių Nuo 2010 m. kylanti Lietuvos ekonomika 2017 m. skatino darbo jėgos

Detaliau

2013 m. lapkričio 20 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 1259/2013, kuriuo iš dalies keičiamas Tarybos reglamentas (EB) Nr. 111/2005

2013 m. lapkričio 20 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 1259/2013, kuriuo iš dalies keičiamas Tarybos reglamentas (EB) Nr. 111/2005 L 330/30 Europos Sąjungos oficialusis leidinys 2013 12 10 EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS REGLAMENTAS (ES) Nr. 1259/2013 2013 m. lapkričio 20 d. kuriuo iš dalies keičiamas Tarybos reglamentas (EB) Nr. 111/2005,

Detaliau

Microsoft PowerPoint - PGI_2015

Microsoft PowerPoint - PGI_2015 2015 m. Pilietinės galios indeksas Tyrimo pristatymas Vilnius, 2016-03-24 Pagrindiniai 2015 m. pilietinės galios indekso rodikliai Reprezentatyvi Lietuvos gyventojų apklausa Tyrimo laikas: 2015 m. lapkričio

Detaliau

Microsoft Word - ATASKAITA_1202.doc

Microsoft Word - ATASKAITA_1202.doc LIETUVOS RESPUBLIKOS ŠVIETIMO IR MOKSLO MINISTERIJA ŠVIETIMO INFORMACINIŲ TECHNOLOGIJŲ CENTRAS KAUNO TECHNOLOGIJOS UNIVERSITETO KOMPIUTERINIO RAŠTINGUMO CENTRAS MOKSLINIO TYRIMO DARBO VISUOTINIS KOMPIUTERINIS

Detaliau

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Lietuvos ekonomikos raida: naujausios tendencijos ir iššūkiai Pristato Nerijus Černiauskas Makroekonomikos ir prognozavimo skyrius Ekonomikos departamentas 2017 m. spalio 16 d. Turinys I. Realusis sektorius

Detaliau

GYVENTOJŲ DALYVAVIMAS KULTŪROJE IR PASITENKINIMAS KULTŪROS PASLAUGOMIS GALUTINĖ TYRIMO ATASKAITA Perkančioji organizacija: Lietuvos Respublikos kultūr

GYVENTOJŲ DALYVAVIMAS KULTŪROJE IR PASITENKINIMAS KULTŪROS PASLAUGOMIS GALUTINĖ TYRIMO ATASKAITA Perkančioji organizacija: Lietuvos Respublikos kultūr GYVENTOJŲ DALYVAVIMAS KULTŪROJE IR PASITENKINIMAS KULTŪROS PASLAUGOMIS GALUTINĖ TYRIMO ATASKAITA Perkančioji organizacija: Lietuvos Respublikos kultūros ministerija Paslaugų teikėjas: UAB Socialinės informacijos

Detaliau

VMI TOLERANCIJOS KORUPCIJAI INDEKSO 2018 M. TYRIMO REZULTATAI BEI M. REZULTATŲ LYGINAMOJI ANALIZĖ 2018 m. III ketvirtį Valstybinėje mokesčių

VMI TOLERANCIJOS KORUPCIJAI INDEKSO 2018 M. TYRIMO REZULTATAI BEI M. REZULTATŲ LYGINAMOJI ANALIZĖ 2018 m. III ketvirtį Valstybinėje mokesčių VMI TOLERANCIJOS KORUPCIJAI INDEKSO 2018 M. TYRIMO REZULTATAI BEI 2016 2018 M. REZULTATŲ LYGINAMOJI ANALIZĖ 2018 m. III ketvirtį Valstybinėje mokesčių inspekcijoje prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos

Detaliau

ES F ben dri Projekto kodas (Įrašoma automatiškai) 1 PROJEKTO SFMIS DUOMENŲ FORMA FORMAI PRITARTA m. Europos Sąjungos struktūrinės paramos a

ES F ben dri Projekto kodas (Įrašoma automatiškai) 1 PROJEKTO SFMIS DUOMENŲ FORMA FORMAI PRITARTA m. Europos Sąjungos struktūrinės paramos a ES F ben dri 1 PROJEKTO SFMIS DUOMENŲ FORMA FORMAI PRITARTA 2014-2020 m. Europos Sąjungos struktūrinės paramos administravimo darbo grupės, sudarytos Lietuvos Respublikos finansų ministro 2013 m. liepos

Detaliau

Skaidrė 1

Skaidrė 1 Biurų veikla ir perspektyvos teikiant sveikatos priežiūros paslaugas mokyklose Kėdainių rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro direktorė, Savivaldybių visuomenės sveikatos biurų asociacijos pirmininkė

Detaliau

PATVIRTINTA Pasvalio rajono savivaldybės tarybos 2016 m. gruodžio 21 d. sprendimu Nr. T1-242 Pasvalio rajono savivaldybės Visuomenės sveikatos biuras

PATVIRTINTA Pasvalio rajono savivaldybės tarybos 2016 m. gruodžio 21 d. sprendimu Nr. T1-242 Pasvalio rajono savivaldybės Visuomenės sveikatos biuras PATVIRTINTA Pasvalio rajono savivaldybės tarybos 2016 m. gruodžio 21 d. sprendimu Nr. T1-242 Pasvalio rajono savivaldybės Visuomenės sveikatos biuras Savivaldybės biudžetinė įstaiga Vytauto Didžiojo a.

Detaliau

EUROPOS KOMISIJOS SPECIALUS EUROBAROMETRAS 397, 2014 (Tyrimas atliktas 2013 m. vasario kovo mėnesiais) Sociologinio tyrimo dalies Tolerancija korupcij

EUROPOS KOMISIJOS SPECIALUS EUROBAROMETRAS 397, 2014 (Tyrimas atliktas 2013 m. vasario kovo mėnesiais) Sociologinio tyrimo dalies Tolerancija korupcij EUROPOS KOMISIJOS SPECIALUS EUROBAROMETRAS 397, 2014 (Tyrimas atliktas 2013 m. vasario kovo mėnesiais) Sociologinio tyrimo dalies Tolerancija korupcijai apžvalga Šioje dalyje nagrinėjamas bendras europiečių

Detaliau

VILNIAUS R. PABERŽĖS ŠV. STANISLAVO KOSTKOS GIMNAZIJOS 2, 4, 6 IR 8 KLASĖS MOKINIŲ MOKYMOSI PASIEKIMŲ VERTINIMO PANAUDOJANT DIAGNOSTINIUS IR STANDARTI

VILNIAUS R. PABERŽĖS ŠV. STANISLAVO KOSTKOS GIMNAZIJOS 2, 4, 6 IR 8 KLASĖS MOKINIŲ MOKYMOSI PASIEKIMŲ VERTINIMO PANAUDOJANT DIAGNOSTINIUS IR STANDARTI VILNIAUS R. PABERŽĖS ŠV. STANISLAVO KOSTKOS GIMNAZIJOS 2, 4, 6 IR 8 KLASĖS MOKINIŲ MOKYMOSI PASIEKIMŲ VERTINIMO PANAUDOJANT DIAGNOSTINIUS IR STANDARTIZUOTUS VERTINIMO ĮRANKIUS ATASKAITOS PRIEDAS MOKYKLOMS,

Detaliau

JONIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS VISUOMENĖS SVEIKATOS BIURAS Savivaldybės biudžetinė įstaiga, Vilniaus g. 6, LT Joniškis, tel. (8 426) , faks.

JONIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS VISUOMENĖS SVEIKATOS BIURAS Savivaldybės biudžetinė įstaiga, Vilniaus g. 6, LT Joniškis, tel. (8 426) , faks. JONIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS VISUOMENĖS SVEIKATOS BIURAS Savivaldybės biudžetinė įstaiga, Vilniaus g. 6, LT-84147 Joniškis, tel. (8 426) 605 37, faks. (8 426) 605 36, el. p. joniskis.sveikata@gmail.com.

Detaliau

Sveikatinimo plėtros prognozavimas naudojant konvergencijos ir sveikatinimo veiksnių modelius

Sveikatinimo plėtros prognozavimas naudojant konvergencijos ir sveikatinimo veiksnių modelius SVEIKATOS SISTEMOS EKONOMIKOS AKTUALIJOS IR SVEIKATOS GERINIMO PERSPEKTYVOS Prof. Gediminas Černiauskas Mykolo Romerio universitetas 2012 m. spalio 24 d. 1 Milijonai litų Lietuva sugeba balansuoti sveikatos

Detaliau

PATVIRTINTA Šiaulių rajono savivaldybės tarybos 2017 m. vasario d. sprendimu Nr. T- ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS VISUOMENĖS SVEIKATOS BIURO DIREKTORIAU

PATVIRTINTA Šiaulių rajono savivaldybės tarybos 2017 m. vasario d. sprendimu Nr. T- ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS VISUOMENĖS SVEIKATOS BIURO DIREKTORIAU PATVIRTINTA Šiaulių rajono savivaldybės tarybos 2017 m. vasario d. sprendimu Nr. T- ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS VISUOMENĖS SVEIKATOS BIURO DIREKTORIAUS 2016 M. ATASKAITA Ataskaitą parengė Edvinas Pečiukėnas

Detaliau

Viešoji konsultacija dėl dezinformacijos apie Lietuvą sklaidos mažinimo užsienyje 2019 m. kovo mėn., Vilnius KONTEKSTAS KONSULTACIJOS TIKSLAS VIEŠOSIO

Viešoji konsultacija dėl dezinformacijos apie Lietuvą sklaidos mažinimo užsienyje 2019 m. kovo mėn., Vilnius KONTEKSTAS KONSULTACIJOS TIKSLAS VIEŠOSIO Viešoji konsultacija dėl dezinformacijos apie Lietuvą sklaidos mažinimo užsienyje 2019 m. kovo mėn., Vilnius KONTEKSTAS TIKSLAS VIEŠOSIOS POLITIKOS PRIORITETAS Lietuvai priešiškos šalys jau ilgą laiką

Detaliau

Kauno Veršvų vidurinės mokyklos įsivertinimo ataskaita 2015 m. Kauno Veršvų vidurinės mokyklos giluminiam vertinimui pasirinkti rodikliai m.

Kauno Veršvų vidurinės mokyklos įsivertinimo ataskaita 2015 m. Kauno Veršvų vidurinės mokyklos giluminiam vertinimui pasirinkti rodikliai m. Kauno Veršvų vidurinės mokyklos įsivertinimo ataskaita 2015 m. Kauno Veršvų vidurinės mokyklos giluminiam vertinimui pasirinkti rodikliai 2014-2015 m. m. Pasirinkti šie veiklos rodikliai Atsakingi KVA

Detaliau

1. Druskininkų savivaldybės nekilnojamojo turto rinkos apžvalga 2017 m. Druskininkų savivaldybė yra suskirstyta į 16 nekilnojamojo turto verčių zonų,

1. Druskininkų savivaldybės nekilnojamojo turto rinkos apžvalga 2017 m. Druskininkų savivaldybė yra suskirstyta į 16 nekilnojamojo turto verčių zonų, 1. Druskininkų savivaldybės nekilnojamojo turto rinkos apžvalga 217 m. Druskininkų savivaldybė yra suskirstyta į 16 nekilnojamojo turto verčių zonų, kuriose nekilnojamojo turto kainos yra skirtingos. segmente,

Detaliau

Ataskaita

Ataskaita VALSTYBINIO AUDITO ATASKAITA AR UŽTIKRINAMA VARTOTOJŲ TEISIŲ APSAUGA 2019 m. liepos 16 d. Nr. VA-4 SANTRAUKA Audito svarba Kiekvienas fizinis asmuo vartotojas, nes savo poreikiams patenkinti perka prekių

Detaliau

Įmonių bankroto ir restruktūrizavimo procesų eiga

Įmonių bankroto ir restruktūrizavimo procesų eiga AUDITO, APSKAITOS, TURTO VERTINIMO IR NEMOKUMO VALDYMO TARNYBA PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS ĮMONIŲ BANKROTO IR RESTRUKTŪRIZAVIMO BEI FIZINIŲ ASMENŲ BANKROTO PROCESŲ 2019 M. SAUSIO KOVO

Detaliau

INTERVIU CIKLAS DĖL PRAMONĖS 4.0 EKOSISTEMOS VYSTYMO PRIEMONIŲ KAS DALYVAVO? 20 6 apdirbamosios gamybos įmonių (t.y. 25 % Panevėžio regiono apdirbamos

INTERVIU CIKLAS DĖL PRAMONĖS 4.0 EKOSISTEMOS VYSTYMO PRIEMONIŲ KAS DALYVAVO? 20 6 apdirbamosios gamybos įmonių (t.y. 25 % Panevėžio regiono apdirbamos INTERVIU CIKLAS DĖL PRAMONĖS 4.0 EKOSISTEMOS VYSTYMO PRIEMONIŲ KAS DALYVAVO? 20 6 apdirbamosios gamybos įmonių (t.y. 25 % Panevėžio regiono apdirbamosios gamybos įmonių, kurių apyvarta > 2 mln. Eur) švietimo

Detaliau

VšĮ GAMTOS ATEITIS 2019 M. VISUOMENĖS ŠVIETIMO BEI INFORMAVIMO PAKUOČIŲ ATLIEKŲ TVARKYMO KLAUSIMAIS PROGRAMA BENDROSIOS NUOSTATOS VšĮ Gamtos ateitis (

VšĮ GAMTOS ATEITIS 2019 M. VISUOMENĖS ŠVIETIMO BEI INFORMAVIMO PAKUOČIŲ ATLIEKŲ TVARKYMO KLAUSIMAIS PROGRAMA BENDROSIOS NUOSTATOS VšĮ Gamtos ateitis ( VšĮ GAMTOS ATEITIS 2019 M. VISUOMENĖS ŠVIETIMO BEI INFORMAVIMO PAKUOČIŲ ATLIEKŲ TVARKYMO KLAUSIMAIS PROGRAMA BENDROSIOS NUOSTATOS VšĮ Gamtos ateitis (toliau Organizacija) parengė 2019 m. Visuomenės švietimo

Detaliau

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Kauno Rokų vidurinė mokykla Neformalaus ugdymo poreikių 5-12 klasėse tyrimas Tyrimą atliko: pavaduotoja D. Klimavičienė psichologė A. Andriuškienė Tyrimo ataskaitą parengė: A. Andriuškienė 2013-05-21 Tyrimo

Detaliau

Microsoft PowerPoint - HI diskusijai2010_03_05 [Compatibility Mode]

Microsoft PowerPoint - HI diskusijai2010_03_05 [Compatibility Mode] Vaikų sveikatos stebėsenos vykdymas ir perspektyvos savivaldybėse Neringa Tarvydienė Klaipėdos rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro direktorė 1 2010-03-05, Vilnius Vaikų sveikatos stebėsenos

Detaliau

Microsoft PowerPoint - 2.pptx

Microsoft PowerPoint - 2.pptx KAS LEMIA MOKINIŲ PASIEKIMUS? KAUNO MIESTO BENDROJO UGDYMO MOKYKLŲ IŠORINIO VERTINIMO REZULTATAI monika.bilotiene@nmva.smm.lt KAUNO M. VADOVŲ KONFERENCIJA 2016 08 29 Valstybinė švietimo 2013 2022 metų

Detaliau

Šiaulių miesto bendrojo lavinimo mokyklų mokinių profilaktinių sveikatos patikrinimų duomenų analizė 2010 m. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Sveika

Šiaulių miesto bendrojo lavinimo mokyklų mokinių profilaktinių sveikatos patikrinimų duomenų analizė 2010 m. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Sveika Šiaulių miesto bendrojo lavinimo mokyklų mokinių profilaktinių sveikatos patikrinimų duomenų analizė 2010 m. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Sveikatos apsaugos ministro 2000 m. gegužės 31 d. įsakymu

Detaliau

PATVIRTINTA

PATVIRTINTA PATVIRTINTA Kauno miesto savivaldybės kontrolieriaus 2018 m. rugpjūčio 7 d. įsakymu Nr. V-20 KAUNO MIESTO SAVIVALDYBĖS KONTROLĖS IR AUDITO TARNYBOS ETIKOS KODEKSAS I. BENDROSIOS NUOSTATOS 1. Kauno miesto

Detaliau

PATVIRTINTA ISM Vadybos ir ekonomikos universiteto Rektoriaus 2018 m. liepos 23 d. įsakymu Nr NAUDOJIMOSI ISM VADYBOS IR EKONOMIKOS UNIVERSI

PATVIRTINTA ISM Vadybos ir ekonomikos universiteto Rektoriaus 2018 m. liepos 23 d. įsakymu Nr NAUDOJIMOSI ISM VADYBOS IR EKONOMIKOS UNIVERSI PATVIRTINTA ISM Vadybos ir ekonomikos universiteto Rektoriaus 2018 m. liepos 23 d. įsakymu Nr. 01-07-63 NAUDOJIMOSI ISM VADYBOS IR EKONOMIKOS UNIVERSITETO BIBLIOTEKOS PASLAUGOMIS TAISYKLĖS I SKYRIUS BENDROSIOS

Detaliau

PATVIRTINTA Lietuvos banko valdybos 2015 m. sausio 29 d. nutarimu Nr (Lietuvos banko valdybos 2018 m. spalio 30 d. nutarimo Nr redakcij

PATVIRTINTA Lietuvos banko valdybos 2015 m. sausio 29 d. nutarimu Nr (Lietuvos banko valdybos 2018 m. spalio 30 d. nutarimo Nr redakcij PATVIRTINTA Lietuvos banko valdybos 2015 m. sausio 29 d. nutarimu Nr. 03-10 (Lietuvos banko valdybos 2018 m. spalio 30 d. nutarimo Nr. 03-202 redakcija) PRIĖMIMO Į TARNYBĄ LIETUVOS BANKE TVARKOS APRAŠAS

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS LYGIŲ GALIMYBIŲ KONTROLIERIUS SPRENDIMAS DĖL GALIMOS DISKRIMINACIJOS AMŽIAUS PAGRINDU UŽDARAJAI AKCINEI BENDROVEI SLAPTO PIRKĖJO

LIETUVOS RESPUBLIKOS LYGIŲ GALIMYBIŲ KONTROLIERIUS SPRENDIMAS DĖL GALIMOS DISKRIMINACIJOS AMŽIAUS PAGRINDU UŽDARAJAI AKCINEI BENDROVEI SLAPTO PIRKĖJO LIETUVOS RESPUBLIKOS LYGIŲ GALIMYBIŲ KONTROLIERIUS SPRENDIMAS DĖL GALIMOS DISKRIMINACIJOS AMŽIAUS PAGRINDU UŽDARAJAI AKCINEI BENDROVEI SLAPTO PIRKĖJO TYRIMAI REIKALAUJANT PATEIKTI INFORMACIJĄ APIE AMŽIŲ

Detaliau

VILNIAUS MIESTO MOKINIŲ GYVENSENA IR SVEIKATA 2014 M.

VILNIAUS MIESTO MOKINIŲ GYVENSENA IR SVEIKATA 2014 M. VILNIAUS MIESTO MOKINIŲ GYVENSENA IR SVEIKATA 2014 M. TARPTAUTINIS MOKYKLINIO AMŽIAUS VAIKŲ GYVENSENOS IR SVEIKATOS TYRIMAS (HBSC) Tyrimo tikslas geriau pažinti jaunų žmonių gyvenseną, elgseną ir sveikatą.

Detaliau

NEPRIKLAUSOMO AUDITORIAUS IŠVADA VŠĮ Vilniaus Žirmūnų darbo rinkos mokymo centras steigėjams, vadovybei Nuomonė Mes atlikome VŠĮ Vilniaus Žirmūnų darb

NEPRIKLAUSOMO AUDITORIAUS IŠVADA VŠĮ Vilniaus Žirmūnų darbo rinkos mokymo centras steigėjams, vadovybei Nuomonė Mes atlikome VŠĮ Vilniaus Žirmūnų darb NEPRIKLAUSOMO AUDITORIAUS IŠVADA VŠĮ Vilniaus Žirmūnų darbo rinkos mokymo centras steigėjams, vadovybei Nuomonė Mes atlikome VŠĮ Vilniaus Žirmūnų darbo rinkos mokymo centras (toliau Įstaiga) finansinių

Detaliau

MOTYVUOTA IŠVADA DĖL KORUPCIJOS PASIREIŠKIMO TIKIMYBĖS Informuojame, kad vadovaujantis Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymu ir Korupci

MOTYVUOTA IŠVADA DĖL KORUPCIJOS PASIREIŠKIMO TIKIMYBĖS Informuojame, kad vadovaujantis Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymu ir Korupci MOTYVUOTA IŠVADA DĖL KORUPCIJOS PASIREIŠKIMO TIKIMYBĖS Informuojame, kad vadovaujantis Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymu ir Korupcijos analizės atlikimo tvarka, patvirtinta Lietuvos

Detaliau

„This research is funded by the European Social Fund under the Global Grant masure“

„This research is  funded by the European Social Fund under  the Global Grant masure“ VERSLUMO KOMPETENCIJOS POREIKIS IR RAIŠKA VEIKLOJE Tarptautinė konferencija - 2015 SUAUGUSIŲJŲ BENDRŲJŲ KOMPETENCIJŲ MOKSLINIAI TYRIMAI IR PLĖTRA/ RESEARCH AND DEVELOPMENT OF KEY COMPETENCES FOR ADULTS

Detaliau

VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS SOCIALINIŲ PASLAUGŲ TEIKIMO 2018 METŲ ATASKAITA 1

VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS SOCIALINIŲ PASLAUGŲ TEIKIMO 2018 METŲ ATASKAITA 1 VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS SOCIALINIŲ PASLAUGŲ TEIKIMO 2018 METŲ ATASKAITA 1 PRIORITETINĖS SOCIALINIŲ PASLAUGŲ PLĖTROS KRYPTYS 1) Plėsti socialines paslaugas šeimoms ir jose augantiems vaikams. 2) Gerinti

Detaliau

Moterų ir VYRŲ PADĖTIES SKIRTUMAI LIETUVOJE

Moterų ir VYRŲ PADĖTIES SKIRTUMAI LIETUVOJE Viešosios nuomonės ir rinkos tyrimų kompanija Factus Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija MOTERŲ IR VYRŲ PADĖTIES SKIRTUMAI LIETUVOJE Tyrimo ataskaita 2017 Šioje ataskaitoje pateikiami

Detaliau

DEMOGRAFINĖ IR SOCIALINĖ-EKONOMINĖ SITUACIJA PANEVĖŽIO MIESTO SAVIVALDYBĖJE 2015 M. GYVENTOJŲ SKAIČIUS Lietuvoje jau daugelį metų dėl neigiamos natūra

DEMOGRAFINĖ IR SOCIALINĖ-EKONOMINĖ SITUACIJA PANEVĖŽIO MIESTO SAVIVALDYBĖJE 2015 M. GYVENTOJŲ SKAIČIUS Lietuvoje jau daugelį metų dėl neigiamos natūra DEMOGRAFINĖ IR SOCIALINĖ-EKONOMINĖ SITUACIJA PANEVĖŽIO MIESTO SAVIVALDYBĖJE 215 M. GYVENTOJŲ SKAIČIUS Lietuvoje jau daugelį metų dėl neigiamos natūralios gyventojų kaitos bei didelės emigracijos gyventojų

Detaliau

Ibuprofen Art 31 CMDh agreement Annexes

Ibuprofen Art 31 CMDh agreement Annexes II priedas Mokslinės išvados ir pagrindas keisti rinkodaros leidimų sąlygas 355 Mokslinės išvados ir pagrindas keisti rinkodaros leidimų sąlygas Ibuprofenas yra nesteroidinis vaistas nuo uždegimo (NVNU),

Detaliau

1 forma

1 forma PATVRTNTA Šalčininkų rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuras Direktorė Janina Alkovska 2016m. rugsėjo 2 d. įsakymu Nr. P-VĮ-14 VSUOMENĖS SVEKATOS PREŽŪROS VEKLOS PLANAS 2016-2017 m.m. Šalčininkų

Detaliau

PATVIRTINTA Viešosios įstaigos Tauragės ligoninės Direktoriaus 2011 m. gruodžio 12 d. įsakymu Nr. V m. birželio 11 d. įsakymo Nr. V- 65 redak

PATVIRTINTA Viešosios įstaigos Tauragės ligoninės Direktoriaus 2011 m. gruodžio 12 d. įsakymu Nr. V m. birželio 11 d. įsakymo Nr. V- 65 redak PATVIRTINTA Viešosios įstaigos Tauragės ligoninės Direktoriaus 2011 m. gruodžio 12 d. įsakymu Nr. V-119 2013 m. birželio 11 d. įsakymo Nr. V- 65 redakcija 2013 m. gruodžio 30 d. įsakymo Nr. V- 141 redakcija

Detaliau

Kauno miesto savivaldybės visuomenės sveikatos biuras Aušros g. 42A, LT Kaunas Tel. (8-37) Faksas (8-37) El. paštas

Kauno miesto savivaldybės visuomenės sveikatos biuras Aušros g. 42A, LT Kaunas Tel. (8-37) Faksas (8-37) El. paštas Kauno miesto savivaldybės visuomenės sveikatos biuras Aušros g. 42A, LT-44158 Kaunas Tel. (8-37) 45 47 17 Faksas (8-37) 33 32 4 El. paštas info@kaunovsb.lt www.kaunovsb.lt Visuomenės sveikatos stebėsena

Detaliau

„PowerPoint“ pateiktis

„PowerPoint“ pateiktis Klaipėdos rajono savivaldybės gyventojų sveikatos būklės rodiklių tendencijos Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo laikotarpiu ( nuo 199 m. kovo 11 d. iki 218 m. kovo 11 d.) L. Kaveckienė Sveikatos apsaugos

Detaliau

PATVIRTINTA Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos pirmininko 2017 m. d. įsakymu Nr. O1- VALSTYBINĖS KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMI

PATVIRTINTA Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos pirmininko 2017 m. d. įsakymu Nr. O1- VALSTYBINĖS KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMI PATVIRTINTA Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos pirmininko 2017 m. d. įsakymu Nr. O1- VALSTYBINĖS KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJOS ELEKTROS ENERGIJOS KAINŲ PALYGINIMO INFORMACINĖS

Detaliau

ŠIAULIŲ APYGARDOS PROBACIJOS TARNYBA Biudžetinė įstaiga, Tilžės g. 198, Šiauliai, tel./faks. (8 41) , el. p. Duomenys ka

ŠIAULIŲ APYGARDOS PROBACIJOS TARNYBA Biudžetinė įstaiga, Tilžės g. 198, Šiauliai, tel./faks. (8 41) , el. p. Duomenys ka ŠIAULIŲ APYGARDOS PROBACIJOS TARNYBA Biudžetinė įstaiga, Tilžės g. 198, 76203 Šiauliai, tel./faks. (8 41) 50 42 10, el. p. rastine@sapt.lt Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas

Detaliau

Privalomai pasirenkamas istorijos modulis istorija aplink mus I dalis _suredaguotas_

Privalomai pasirenkamas istorijos modulis istorija aplink mus I dalis  _suredaguotas_ P R O J E K T A S VP1-2.2-ŠMM-04-V-01-001 MOKYMOSI KRYPTIES PASIRINKIMO GALIMYBIŲ DIDINIMAS 14-19 METŲ MOKINIAMS, II ETAPAS: GILESNIS MOKYMOSI DIFERENCIJAVIMAS IR INDIVIDUALIZAVIMAS, SIEKIANT UGDYMO KOKYBĖS,

Detaliau

Alkoholis, jo poveikis paauglio organizmui ir elgesiui, vartojimo priežastys ir pasekmės Justinos Jurkšaitės (I e) nuotr.

Alkoholis, jo poveikis paauglio organizmui ir elgesiui, vartojimo priežastys ir pasekmės Justinos Jurkšaitės (I e) nuotr. Alkoholis, jo poveikis paauglio organizmui ir elgesiui, vartojimo priežastys ir pasekmės Justinos Jurkšaitės (I e) nuotr. Paauglystė svarbus gyvenimo laikotarpis, kuris tęsiasi nuo fizinio lytinio brendimo

Detaliau

ketv. darbo su nuteistaisiais ATASKAITA nauja.xlsx

ketv. darbo su nuteistaisiais ATASKAITA nauja.xlsx ŠIAULIŲ APYGARDOS PROBACIJOS TARNYBA Biudžetinė įstaiga, Tilžės g. 198, 76203 Šiauliai, tel./faks. (8 41) 50 42 10, el. p. srpi@srpi.lt Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 188779189

Detaliau

( ketv. did\376ioji nuteist\370j\370.xlsx)

( ketv. did\376ioji nuteist\370j\370.xlsx) ŠIAULIŲ APYGARDOS PROBACIJOS TARNYBA Biudžetinė įstaiga, Tilžės g. 198, 76203 Šiauliai, tel./faks. (8 41) 50 42 10, el. p. srpi@srpi.lt Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 188779189

Detaliau

Kantos Master - Draft Annex I at start of procedure

Kantos Master - Draft Annex I at start of procedure II priedas Mokslinės išvados ir pagrindas keisti rinkodaros leidimų sąlygas 6 Mokslinės išvados Kantos Master ir susijusių pavadinimų (žr. I priedą) mokslinio vertinimo bendroji santrauka Bendroji informacija

Detaliau

Nutarimas paskelbtas: Žin., 2003, Nr Neoficialus nutarimo tekstas LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ NUTARIMAS Antraštės pakeitimai: Nr. 1377,

Nutarimas paskelbtas: Žin., 2003, Nr Neoficialus nutarimo tekstas LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ NUTARIMAS Antraštės pakeitimai: Nr. 1377, Nutarimas paskelbtas: Žin., 2003, Nr. 121-5484 Neoficialus nutarimo tekstas LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ NUTARIMAS Antraštės pakeitimai: Nr. 1377, 2004-11-03, Žin., 2004, Nr. 162-5917 (2004-11-06) DĖL

Detaliau

ĮSIVERTINIMO IR PAŽANGOS ATASKAITA M. M. (2018 M.) Įstaigos kodas Mokyklos pavadinimas Kauno Varpo gimnazija Savivaldybė Kauno m.

ĮSIVERTINIMO IR PAŽANGOS ATASKAITA M. M. (2018 M.) Įstaigos kodas Mokyklos pavadinimas Kauno Varpo gimnazija Savivaldybė Kauno m. ĮSIVERTINIMO IR PAŽANGOS ATASKAITA 2017 2018 M. M. (2018 M.) Įstaigos kodas 190138895 Mokyklos pavadinimas Kauno Varpo gimnazija Savivaldybė Kauno m. 1. Už kurį laikotarpį pateikiate ataskaitą? (pasirinkite)

Detaliau