PROFESIJOS MOKYTOJŲ/DĖSTYTOJŲ TECHNOLOGINIŲ KOMPETENCIJŲ TOBULINIMO PROGRAMA

Dydis: px
Rodyti nuo puslapio:

Download "PROFESIJOS MOKYTOJŲ/DĖSTYTOJŲ TECHNOLOGINIŲ KOMPETENCIJŲ TOBULINIMO PROGRAMA"

Transkriptas

1 PROFESIJOS MOKYTOJŲ / DĖSTYTOJŲ TECHNOLOGINIŲ KOMPETENCIJŲ TOBULINIMO PROGRAMA 1. Tiekėjas 1.1. Tiekėjo rekvizitai (kodas, adresas, pašto indeksas, telefonas, faksas, el. paštas, atsiskaitomoji sąskaita) 1.2.Tiekėjo atsakingo asmens vardas ir pavardė Lietuvos pramonininkų konfederacija Įmonės kodas A.Vienuolio g. 8, LT Vilnius Tel. (8~5) , faks. (8~5) El. p.: A / s Nr. LT AB SEB Bankas Gediminas Rainys 2.1. Programos pavadinimas Automobilio kėbulo dažymo technologinių kompetencijų tobulinimo programa Programos lygis nacionalinė Programos vykdytojas Ugdymo plėtotės centras. 3. Programos rengėjai Andrius Dargužis, Kauno technikos kolegijos lektorius; Simonas Kučinskas, UAB Silda direktorius; Audrius Gritėnas, UAB Prometecus direktorius; Mintautas Savukynas, UAB Autotoja kėbulų remonto baro vadovas; Ignas Raišelis, UAB Car Care direktorius; Tomas Kuprys, UAB Armi servisas serviso administratorius Apolinaras Bružas, Vilniaus automechanikos ir verslo mokyklos vyr. profesijos mokytojas. Vitalius Neiberka, Klaipėdos paslaugų ir verslo mokyklos vyr. profesijos mokytojas 4. Programos anotacija 1

2 Automobilio kėbulo dažymo technologinių kompetencijų tobulinimo programa parengta vykdant Praktinio profesinio mokymo išteklių plėtros programos projektą Profesijos mokytojų ir dėstytojų technologinių kompetencijų tobulinimo sistemos sukūrimas ir įdiegimas. Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2007 m. gruodžio mėn. 3 d. Įsakymu Nr. ISAK-2333 patvirtintoje profesinio mokymo išteklių plėtros programoje (programos pakeitimas LR švietimo ir mokslo ministro 2008 m. gruodžio mėn. 4 d. Įsakymu Nr. ISAK-3329) pažymima, kad per pastaruosius 20 metų smarkiai pasikeitusi šalies ūkio struktūra nulėmė mažesnį tam tikrų profesijų ir šių profesijų asmenis rengiančios profesinio mokymo sistemos patrauklumą, o integracija į pasaulio ekonominę sistemą ir intensyvi konkurencija bei poreikis didinti darbo našumą lėmė šalies įmonėse radikalią technologinę kaitą, kuri profesinio mokymo įstaigose nebuvo įvykdyta. VĮ Regitra duomenimis, vidutinis šalyje eksploatuojamų lengvųjų automobilių amžius yra 15 metų, o komercinės paskirties automobilių vos daugiau nei 12 metų metais Lietuvoje įregistruota 216 tūkst. lengvųjų automobilių, iš kurių net 94 % buvo naudoti (D. Sergijenko, Ekonomika.lt, 2012). Tokio amžiaus automobilių kėbulai dažnai būna paveikti korozijos arba būna pažeisti autoįvykiuose. Todėl Lietuvoje yra nuolatinė kėbulo remonto, automobilio kėbulo dažymo, automobilio kėbulo meninio dažymo specialistų paklausa, o jų pasirengimui reikalavimai nuolat auga. Automobilių kėbulo meninis dažymas suteikia galimybę atnaujinti automobilį ar jį restauruoti, neįsigyjant naujo. Programos paskirtis tobulinti profesijos mokytojų automobilių kėbulo dažymo technologines kompetencijas, nustatytas bendrų profesijos mokytojų ir automobilių remonto įmonių specialistų apklausų ir diskusijų metu. Programą sudaro 8 moduliai: du bendrieji moduliai ir šeši specialieji praktiniai. Bendra programos trukmė 330 val. Siekdamas gauti programos baigimo pažymėjimą, mokytojai turi baigti visus bendruosius modulius ir bent vieną specialųjį. Programos tikslinė grupė (dalyviai) profesinio mokymo institucijų profesijos mokytojai, rengiantys specialistus automobilių remonto paslaugas teikiančioms įmonėms ir mokantys automobilio kėbulo dažymo technologijų. Išankstinio pasirengimo iš programos tikslinės grupės dalyvių nereikalaujama. Programos realizavimui bus naudojami praktinio darbo su įrengimais, instruktavimo, pažintinio vizito, savarankiško darbo, paskaitos, diskusijų metodai. Programos dalyvio mokytojo įgytos technologinės kompetencijos formaliai bus vertinamos Įskaityta / Neįskaityta atlikus pirmajame bendrajame modulyje numatytą Mokytojo ataskaitą, 2

3 savarankiškai parengus ir pristačius antrajame bendrajame modulyje numatytą projektą, specialiuosiuose moduliuose sėkmingai atlikus nurodytą savarankišką praktinę užduotį. Programos įgyvendinimo metu bus naudojami paskaitų konspektai, automobilio kėbulo dažymo procesuose naudojamos įrangos darbo ir priežiūros instrukcijos, įmonių technologinė dokumentacija. medžiaga bus patalpinta projekto Profesijos mokytojų ir dėstytojų / dėstytojų technologinių kompetencijų tobulinimo sistemos sukūrimas ir įdiegimas informacinėje sistemoje ir pateikta kiekvienam mokymo dalyviui prieš prasidedant mokymams. Bendrųjų modulių mokymas gali būti organizuojamas nuosekliuoju ir nenuosekliuoju būdu šiose įmonėse: UAB Silda, UAB Autotoja, UAB Armi servisas. Specialiųjų modulių mokymus vykdys UAB Silda, UAB Autotoja, UAB Armi servisas pagal individualų su įmone ir mokytoju suderintą mokymo grafiką įmonių gamybinėse bazėse. 5. Programos tikslas / paskirtis Tobulinti profesijos mokytojų automobilio kėbulo dažymo technologines kompetencijas. 6. Programos uždaviniai B.7.1. Supažindinti su automobilio kėbulo dažymo technologinių procesų organizavimu Lietuvos įmonėse. B.7.2. Supažindinti su automobilio kėbulo dažymo technologijų naujovėmis ir plėtros tendencijos Lietuvoje ir užsienyje. S.7.1. Tobulinti kėbulo dažymui skirtų medžiagų parinkimo technologines kompetencijas. S.7.2. Tobulinti kėbulo paruošimo dažymui ir dažymo naudojantis specialia įranga technologines kompetencijas. S.7.3. Tobulinti kėbulo dažų dangos priežiūros technologines kompetencijas. S.7.4. Tobulinti antikorozinio kėbulo dalių apdirbimo technologines kompetencijas. S.7.5. Tobulinti automobilio vidaus ir išorės valymo ir plovimo darbų atlikimo naudojantis specialia įranga technologines kompetencijas. S Tobulinti automobilio kėbulo meninio dažymo technologines kompetencijas. 7. Programos struktūra Modulių kodai ir pavadinimai Trukmė, val. 3

4 Bendrieji moduliai 24 B.7.1. Automobilio kėbulo dažymo technologinių procesų organizavimas. 14 B.7.2. Automobilio kėbulo dažymo technologijų naujovės ir plėtros tendencijos. 10 Specialieji moduliai 306 S.7.1. Kėbulo dažymui skirtų medžiagų parinkimas. 24 S.7.2. Kėbulo paruošimas dažymui ir dažymas naudojantis specialia įranga. 60 S.7.3. Kėbulo dažų dangos priežiūra. 78 S.7.4. Antikorozinis kėbulo dalių apdirbimas. 48 S.7.5. Automobilio vidaus ir išorės valymo ir plovimo darbų atlikimas 36 naudojantis specialia įranga. S.7.6 Automobilio kėbulo meninis dažymas turinys Bendrieji moduliai Pirmojo bendrojo modulio kodas ir pavadinimas B.7.1. Automobilio kėbulo dažymo technologinių procesų organizavimas. Modulio paskirtis Supažindinti su automobilio kėbulo dažymo technologinių procesų organizavimu Lietuvos įmonėse. elementai turinys Mokymui skirta vieta ir elemento eil. Nr. medžiaga jos aprašymas trukmė, ir pavadinimas val. 1. Automobilio Susipažinimas su Įmonės pristatymas UAB Silda 10 4 kėbulo įmonės UAB Silda interneto svetainė darbo vietų paruošimo - darbo organizavimu, mokymų centras, dažymo užsakymų priėmimu Prietaisų, įrankių, multimedija. technologinio ir vykdymu, darbo įrangos, medžiagų proceso vietomis, įmonėje 4

5 organizavimas naudojamomis Darbo vietų Skuodo g. 2b, UAB Silda. dažymo remonto Kaunas, LT- technologijomis Darbuotojų pareigų naudojamais prietaisais, įrankiais, darbuotojų kaita, motyvacija (si) metodai: - pažintinis vizitas, diskusija su įmonės darbuotojais. 2. Automobilio Susipažinimas su Įmonės pristatymas UAB Autotoja 4 kėbulo UAB Autotoja, svetainė kėbulų remonto paruošimo - darbo organizavimu, dažymo užsakymų priėmimu Programos technologinio ir vykdymu, darbo Audatex aprašas proceso vietomis, įmonėje Savanorių pr. organizavimas naudojamomis Prietaisų, įrankių, 447A, Kaunas, UAB Autotoja. dažymo remonto įrangos, medžiagų LT technologijomis, naudojamais Darbo vietos prietaisais, įrankiais, darbuotojų kaita, Darbuotojų pareigų motyvacija Supažindinimas su Audatex programa. (si) metodai: - pažintinis vizitas, diskusija su įmonės darbuotojais. 3.Automobilio Susipažinimas su Prietaisų, įrankių, UAB Armi 4 5

6 kėbulo UAB Armi įrangos, medžiagų servisas paruošimo - servisas, pasitarimų salė dažymo darbo organizavimu, Darbo vietos technologinio užsakymų priėmimu Šilutės pl. 5b, proceso ir vykdymu, darbo Darbuotojų pareigų Klaipėda, LT- organizavimas vietomis, įmonėje UAB Armi naudojamomis Įm.k servisas meninio dažymo technologijomis, naudojamais prietaisais, įrankiais, darbuotojų kaita, motyvacija. (si) metodai: - pažintinis vizitas, diskusija su įmonės darbuotojais. 4. Mokytojo Mokytojo ataskaitoje Ataskaitos forma ir UAB Armi 2 ataskaita. atsakoma į 5 atvirus diskusijos servisas klausimus apie klausimai. pasitarimų salė lankytų įmonių technologinio Šilutės pl. 5b, proceso Klaipėda, LT- organizavimą Įm.k metodai savarankiškas darbas, diskusija grupėje. Mokytojų mokytojo (-ų) darbo patirtis ir kompetencijos Simonas Kučinskas, UAB Silda direktorius; Vytautas Pekarskis, UAB Autotoja pardavimų departamento direktorius. 6

7 UAB Armi Servisas technikos direktorius Gintaras Sendrius Antrojo bendrojo modulio kodas ir pavadinimas B.7.2. Automobilio kėbulo dažymo technologijų naujovės ir plėtros tendencijos. Modulio paskirtis Supažindinti su automobilio kėbulo dažymo technologijų naujovėmis ir plėtros tendencijomis Lietuvoje ir užsienyje. elementai turinys Mokymui skirta vieta elemento eil. Nr. medžiaga ir jos aprašymas trukmė, ir pavadinimas val. 1. Automobilio Dažymo technologijų Konspektas UAB Armi 5 kėbulo naujovės Lietuvos ir Lietuvos ir užsienio servisas paruošimo - užsienio remonto rinkoje esančių pasitarimų salė dažymo įmonėse. Naujų naujausių prietaisų, technologinių medžiagų, įrankių pasiūla įrankių, įrangos Šilutės pl. 5b, naujovių Lietuvos rinkai. katalogai. Klaipėda, LT- apžvalga. Paskaitų temos: Dažymo remonto Įm.k technologijų naujovės 5 Europos Sąjungos šalių remonto įmonėse. 2. Dažymo remonto technologijų naujovės Lietuvos remonto įmonėse. 3. Naujų medžiagų pasiūla Lietuvos rinkai. 4. Naujų įrankių pasiūla 7

8 Lietuvos rinkai. 5. Meninio dažymo technologinės naujovės. (si) metodai paskaita, diskusija. 2. Automobilių Automobilių kėbulų Konspektas. UAB Armi 1 kėbulų remonto paslaugų plėtra servisas paruošimo- Lietuvoje ir Europos pasitarimų salė dažymo Sąjungos šalyse. Darbo remonto jėgos paklausa ir pasiūla. Šilutės pl. 5b, paslaugų Nauji paruošimo - Klaipėda, LT- naujovės ir dažymo remonto plėtros organizavimo principai. Įm.k tendencijos. Paskaitų temos: 5 1. Automobilių kėbulų remonto paslaugų plėtra Lietuvoje. 2. Automobilių kėbulų remonto paslaugų plėtra Europos Sąjungos šalyse. 3. Nauji paruošimodažymo remonto organizavimo principai. 4. Nauji automobilio kėbulo meninio dažymo organizavimo principai. 5. Darbo jėgos paklausa ir pasiūla automobilių remonto sektoriuje Lietuvoje. (si) metodai 8

9 paskaita, diskusija grupėje. 3. Įgytų žinių Mokytojo projektas Projekto struktūros UAB Armi 4 pritaikymas Automobilio kėbulo servisas profesinio dažymo technologijų pasitarimų salė rengimo naujovės ir plėtros procese. tendencijų pritaikymas Šilutės pl. 5b, profesinio rengimo Klaipėda, LT- procese, kuriame atsispindėtų paslaugų Įm.k plėtros tendencijų ir 5 profesinio rengimo programų turinio sąsajos. (si) metodai - savarankiškas darbas, diskusija. Mokytojų mokytojo (-ų) darbo patirtis ir kompetencijos UAB Armi Servisas technikos direktorius Gintaras Sendrius Specialieji moduliai Modulio kodas ir pavadinimas S.7.1. Kėbulo dažymui skirtų medžiagų parinkimas. Modulio paskirtis Tobulinti kėbulo dažymui skirtų medžiagų parinkimo technologines kompetencijas. elementai turinys Mokymui skirta vieta ir elemento eil. Nr. medžiaga jos aprašymas trukmė, ir pavadinimas val. 9

10 1. LR įstatymai Supažindinama su Nuorodos. LR UAB Silda 2 ir teisės aktai, galiojančiais LR teisiniais įstatymai ir mokymo centras. reglamentuojanty aktais. teisės aktai. s transporto priemonių metodai - Skuodo g. 2b, pakartotinos paskaita, diskusija. Kaunas, LT- apdailos darbus Kėbulo Skirtingi paviršiai Spalvos UAB Silda 16 dažymui skirtų šiuolaikiniame parinkimo mokymo centras. medžiagų automobilyje (plastmasės technologinė parinkimas. ir metalai) medžiagų korta. Darbo su paskirtis. Dažų spalvos spektofotometru Skuodo g. 2b, nustatymas. Dažų aprašymas. Kaunas, LT- komponentų parinkimas Dažų Techniniai siekiant išgauti reikalingą Duomenų Lapai spalvą. Gautų dažų (TDL). spalvos lyginimas su Programos dažomos detalės spalva. ColorNet Naudojama įranga: spektrofotometras, Įrankių (įrangos) receptų programa naudojimo ColorNet, svarstyklės, instrukcijos. purkštuvas. metodai - instruktavimas, praktinis darbas perenkant kėbulo dažymui skirtas medžiagas. 10

11 3. Savarankiška Technologinės kortos Užduoties UAB Silda 6 užduotis. sudarymas vienam iš aprašymas mokymo centras. pasiūlytų remontui. Dažų Techniniai Duomenų Lapai Skuodo g. 2b, metodai - (TDL). Kaunas, LT- savarankiškas darbas Mokytojų mokytojo (-ų) darbo patirtis ir kompetencijos Vilius Simonaitis, UAB Silda mokymų vadovas. Modulio kodas ir pavadinimas S.7.2. Kėbulo paruošimas dažymui ir dažymas naudojantis specialia įranga. Modulio paskirtis Tobulinti kėbulo paruošimo dažymui ir dažymo naudojantis specialia įranga technologines kompetencijas. elementai turinys Mokymui skirta elemento eil. Nr. medžiaga vieta ir jos trukmė, ir pavadinimas aprašymas val. 11

12 1. Defekto identifikavimas, Valiklių UAB 6 Remontuojamos detalės paruošimas glaistymui Techniniai Prometecus detalės bei arba gruntavimui. Naudojama Duomenų Lapai kėbulų defektų įranga: sauso storio matuoklis, (TDL), storio remonto įvertinimas ir specialūs valikliai matuoklio, paruošimas (nuriebintojai) šlifavimo šlifavimo remontui. mašinėlės su atitinkamais mašinėlės abrazyvais. naudojimo Metalo g. 8, instrukcijos. metodai instruktavimas, praktinis darbas įvertinant defektus ir paruošiant remontuojamas detales remontui. 2. Kėbulo detalės Kėbulo detalės glaistymas bei Glaistų UAB 12 glaistymas bei šlifavimas. Glaisto Techniniai Prometecus šlifavimas. džiovinimas. Naudojama Duomenų Lapai kėbulų įranga: glaistyklės, šlifavimo (TDL), šlifavimo remonto mašinėlės su atitinkamais mašinėlės abrazyvais. IR spindulių naudojimo džiovintuvai. instrukcijos. Metalo g. 8, metodai - instruktavimas, praktinis darbas glaistant ir šlifuojant kėbulo detales. 12

13 3. Kėbulo detalės Grunto sumaišymas, grunto Gruntų UAB 12 gruntavimas. purškimas bei šlifavimas, Techniniai Prometecus grunto džiovinimas. Duomenų Lapai kėbulų Naudojama įranga: (TDL), remonto purkštuvai, šlifavimo purkštuvų, mašinėlės su atitinkamais šlifavimo abrazyvais. IR spindulių mašinėlės, IR džiovintuvai. spindulių Metalo g. 8, džiovintuvų metodai - naudojimo instruktavimas, praktinis instrukcijos. darbas gruntuojant kėbulo detales. 4. Spalvos Pasirinktos spalvos Spalvos UAB 12 parinkimas ir sumaišymas ir pavyzdėlio parinkimo Prometecus dažų uždažymas. Naudojama technologinė kėbulų sumaišymas. įranga: spektrofotometras, korta. Darbo su remonto receptų programa ColorNet, spektofotometru svarstyklės, purkštuvas, aprašymas. dažymo kamera. Įrankių (įrangos) naudojimo Metalo g. 8, metodai - instrukcijos. instruktavimas, praktinis darbas parenkant ir sumaišant dažus. 13

14 5. Dažymas bei Dažymas ir lakavimas. Dažų ir lakų UAB 12 lakavimas. Naudojama įranga: Techniniai Prometecus purkštuvai, dažymo ir Duomenų Lapai kėbulų džiovinimo kamera. (TDL), remonto purkštuvų, metodai - dažymo ir instruktavimas, praktinis džiovinimo darbas dažant ir lakuojant kamerų Metalo g. 8, kėbulo detales. naudojimo instrukcijos Savarankiška Pilnas detalės remonto Užduoties UAB 6 užduotis. savarankiškas atlikimas: aprašymas. Prometecus 1) pašalinti kėbulo detalės kėbulų paviršiaus defektus ir remonto nešvarumus; 2) nugruntuoti kėbulo detalę; 3) nudažyti ir nulakuoti kėbulo detalę; Metalo g. 8, 4) išdžiovinti nudažytą detalę. Atlikimo kokybės vertinimas metodas savarankiškas darbas. Mokytojų mokytojo (-ų) darbo patirtis ir kompetencijos Vilius Simonaitis, UAB Silda mokymų vadovas. Evaldas Šmigelskas, UAB Prometecus automobilių paruošėjas dažymui dažytojas. Modulio kodas ir pavadinimas S.7.3. Kėbulo dažų dangos priežiūra. Modulio paskirtis Tobulinti kėbulo dažų dangos priežiūros technologines kompetencijas. 14

15 elementai turinys Mokymui skirta vieta ir elemento eil. Nr. medžiaga jos aprašymas trukmė, ir pavadinimas val. 1. Automobilio Poliravimo medžiagų Poliravimo UAB 42 kėbulo parinkimas, poliravimas medžiagų Prometecus poliravimas po Naudojama įranga: Techniniai kėbulų remonto remonto. poliravimo mašinėlės su Duomenų Lapai specialiais padais. (TDL). Poliravimo metodai - mašinėlių Metalo g. 8, instruktavimas, praktinis naudojimo darbas poliruojant instrukcijos automobilio kėbulą. 2. Automobilio Poliravimo medžiagų Poliravimo ir UAB 42 kėbulo parinkimas, poliravimas vaškavimo Prometecus poliravimas ir bei vaškavimas. medžiagų kėbulų remonto vaškavimas Naudojama įranga: Techniniai eksploatuojant poliravimo mašinėlės su Duomenų Lapai automobilį. specialiais padais. (TDL). Poliravimo Metalo g. 8, metodai - mašinėlių instruktavimas, praktinis naudojimo darbas parenkant instrukcijos. poliravimo medžiagas, poliruojant ir vaškuojant kėbulą. 15

16 3. Savarankiška Operacijų savarankiškas Užduoties UAB 14 užduotis. atlikimas: aprašymas. Prometecus 1) nupoliruoti kėbulų remonto automobilio kėbulą; 2) nuvaškuoti automobilio kėbulą. Atlikimo kokybės Metalo g. 8, vertinimas metodai savarankiškas darbas. Mokytojų mokytojo (-ų) darbo patirtis ir kompetencijos Marius Venskus, UAB Prometecus automobilių plovėjas poliruotojas. Modulio kodas ir pavadinimas S.7.4 Antikorozinis kėbulo dalių apdirbimas. Modulio paskirtis Tobulinti antikorozinio kėbulo dalių apdirbimo technologines kompetencijas. elementai turinys Mokymui skirta vieta ir elemento eil. Nr. medžiaga jos aprašymas trukmė, ir pavadinimas val. 1. Automobilio Supažindinimas su Automobilio kėbulo UAB Autotoja 36 keičiamų programa Audatex. dalių antikorozinio kėbulų remonto kėbulo dalių Automobilio kėbulo apdirbimo antikorozinis dalių antikorozinio technologijos apdirbimas. apdirbimo (naudojimas tik UAB technologijos. Autotoja įmonėje). Savanorių pr. Naudojama įranga: Antikorozinio 447A, Kaunas, 16

17 purkštuvai, šlifavimo apdirbimo medžiagų LT mašinėlės, specialios Techniniai Duomenų kėbulo dalių Lapai (TDL). antikorozinio Purkštuvų, šlifavimo apdirbimo mašinėlių naudojimo medžiagos. instrukcijos. metodai - instruktavimas, praktinis darbas atliekant antikorozinį kėbulo detalių apdirbimą. 2. Savarankiška Operacijų Užduoties aprašymas. UAB 12 užduotis. savarankiškas Užduoties vertinimo Prometecus atlikimas: kriterijai. kėbulų remonto 1) atlikti automobilio kėbulo dalių paruošimą antikoroziniam Metalo g. 8, apdirbimui; 2) atlikti automobilio kėbulo dalių antikorozinį apdirbimą. Atlikimo kokybės vertinimas. (si) metodai: savarankiškas darbas, grįžtamasis ryšys. 17

18 Mokytojų mokytojo (-ų) darbo patirtis ir kompetencijos Evaldas Šmigelskas, UAB Prometecus automobilių paruošėjas dažymui dažytojas; Mintautas Savukynas, UAB Autotoja kėbulų remonto baro vadovas. Modulio kodas ir pavadinimas S.7.5 Automobilio vidaus ir išorės valymo ir plovimo darbų atlikimas naudojantis specialia įranga. Modulio paskirtis Tobulinti automobilio vidaus ir išorės valymo ir plovimo darbų atlikimo naudojantis specialia įranga technologines kompetencijas. elementai elemento eil. Nr. ir pavadinimas turinys Mokymui skirta medžiaga vieta ir jos aprašymas trukmė, val. 1. Automobilio Automobilio vidaus Automobilio išorės UAB 12 vidaus (salono) valymas. (salono) valymui naudojamos valymo ir plovimo technologijos. Naudojama įranga: dulkių siurbliai, specialios valymo ir plovimo medžiagos. plovimo technologijos Automobilio vidaus (salono) valymo mokomoji vaizdo medžiaga. Įrankių naudojimo instrukcija. Prometecus kėbulų remonto Metalo g. 8, metodai - instruktavimas, praktinis darbas valant automobilio vidų. 2. Automobilio Automobilio išorės Automobilio išorės UAB Car Care 12 18

19 išorės plovimas. plovimui naudojamos plovimo automobilių plovimo technologijos valymo ir technologijos. plovimo Naudojama įranga: Automobilio išorės aukšto slėgio plovimo mokomoji plautuvai, vaizdo medžiaga. Verkių g. 29, konvejerinės plovimo Įrankių naudojimo sistemos moduliai, instrukcija specialios valymo ir plovimo medžiagos. metodai - instruktavimas, praktinis darbas plaunant automobilio išorę. 3. Savarankiška Operacijų Užduoties UAB 12 užduotis. savarankiškas aprašymas. Prometecus atlikimas: kėbulų remonto 1) savarankiškai įvertinti automobilio vidaus ir išorės plovimo ir valymo Metalo g. 8, poreikį; 2) atlikti automobilio vidaus ir išorės plovimą ir valymą. Atlikimo kokybės vertinimas. metodas savarankiškas darbas. Mokytojų mokytojo (-ų) darbo patirtis ir kompetencijos 19

20 Marius Venskus, UAB Prometecus automobilių plovėjas poliruotojas; Ignas Raišelis, UAB Car Care direktorius. Modulio kodas ir pavadinimas S.7.6. Automobilio kėbulo meninis dažymas; Modulio paskirtis Tobulinti automobilio kėbulo meninio dažymo technologines kompetencijas elementai ir jų aprašymas elemento eil. Nr. ir pavadinimas turinys Mokymui skirta medžiaga vieta ir jos aprašymas trukmė, val. 1. Darbų susijusių su automobilio kėbulo meniniu dažymu planavimas ir organizavimas UAB Armi servisas. Automobilio kėbulo meninis dažymas. Naudojami įrengimai, įrankiai, medžiagos, darbo vietos, darbo procesas. (si) metodai instruktavimas, praktinis darbas atliekant automobilių priėmimą kėbulo meniniam dažymui. Įrankių, įrangos, medžiagų aprašai. Darbuotojų saugos ir sveikatos instrukcija. UAB Armi servisas kėbulų remonto baras. Šilutės pl. 5b, Klaipėda, LT , Įm.k Automobilio kėbulo Kompiuterinė UAB Armi 2. Spalvų fotografijos perkėlimas į programa. servisas, kėbulų (dizaino, vaizdo) kompiuterinę dizaino Spalvos dažymo cechas. parinkimas redagavimo programą. parinkimo Naudojama kompiuterine programa. Spalvinės gamos (paletės) parinkimas pagal dažomo technologinė kortelė. įranga: kompiuteris su 12 automobilio kėbulo spalvą. Įrankių (įrangos) programine naudojimo įranga, (si) metodai instrukcijos. fotoaparatas, instruktavimas, spalvų spektrofotometras, 20

21 (dizaino, vaizdo) parinkimo receptų programa. kompiuterine programa pratimai. Šilutės pl. 5b, Klaipėda, LT Įm.k Dažų paruošimas ir spalvos Kompiuterinės UAB Armi gaminimas pagal programos servisas, kėbulų kompiuterine programa dažymo cechas. 3. Parinktų spalvų, dažų paruošimas automobilio kėbulo meniniam dažymui parinktas spalvas. Paruoštų dažų kontrolinis dažymas. (si) metodai - instruktavimas, praktinis darbas parenkant spalvas ir Spalvos parinkimo technologinė kortelė. Darbo su spektrofotometru aprašymas. Naudojama įranga: spektrofotometras, receptų programa, svarstyklės, specialus purkštuvas. 12 sumaišant dažus. Įrankių (įrangos) naudojimo instrukcijos. Šilutės pl. 5b, Klaipėda, LT Įm.k Automobilio kėbulo įvertinimas ir paruošimas meniniam dažymui. Automobilio kėbulo paruošimo meniniam dažymui proceso ypatumai, pasitaikančios klaidos. (si) metodai: instruktavimas, praktinis darbas ruošiant kėbulą Technologiniame procese naudojamų įrankių, detalių ir medžiagų katalogai. Technologinės kortelės, remontiniai katalogai. UAB Armi servisas kėbulų dažymo cechas. Naudojama įranga: specialūs valikliai (nuriebalintojai), šlifavimo 18 21

22 meniniam dažymui. mašinėlės su atitinkamais abrazyvais. Šilutės pl. 5b, Klaipėda, LT Įm.k Automobilio Automobilio kėbulo Lakų ir dažų UAB Armi 6 kėbulo meninio dažymo ir techniniai servisas, kėbulų meninis dažymas lakavimo procedūrų duomenų lapai dažymo cechas. bei lakavimas. ypatumai. Galimi defektai. (TDL). Naudojama Purkštuvų, įranga: specialūs (si) metodai - dažymo ir purkštuvai, instruktavimas, meninio džiovinimo dažymo ir automobilio dažymo ir kameros džiovinimo lakavimo pratimai. naudojimo kamera. instrukcijos. Šilutės pl. 5b, Klaipėda, LT Įm.k Savarankiška Pasirinkto automobilio Užduoties UAB Armi 6 užduotis. kėbulo (dalies) meninis aprašymas. servisas kėbulų dažymas. Meninio dažymo Užduoties dažymo cechas. kokybės įvertinimas. vertinimo kriterijai Šilutės pl. 5b, (si) metodai: Klaipėda, LT- savarankiškas darbas, grįžtamasis ryšys. Įm.k

23 Mokytojų mokytojo darbo patirtis ir kompetencijos: UAB Armi servisas kėbulų cecho vadovas Dalius Petrauskas UAB Armi servisas technikos direktorius Gintaras Sendrius Teikėjas Lietuvos pramonininkų konfederacijos generalinis direktorius Gediminas Rainys A.V. Pildoma po akreditacijos: Akredituotos Programos registracijos Nr. ir data , Programos akreditacijos galiojimo terminas (nurodyti datą, iki kada)

24 AUTOMOBILIO KĖBULO DAŽYMO TECHNOLOGINIŲ KOMPETENCIJŲ TOBULINIMO PROGRAMOS RENGIMUI NAUDOTA LITERATŪRA 1. Bankauskienė N., Augustinienė A., Čiučiulkienė N. (2008). Patarimai rengiantiems Mokyklų vadovų, jų pavaduotojų ugdymui, ugdymą organizuojančių skyrių vedėjų, mokytojų, pagalbos mokiniui specialistų Kvalifikacijos tobulinimo programas. Mokytojų kompetencijų centras. 2. Laužackas R., Dienys V. (2004). Profesijos mokytojų strateginių kompetencijų nustatymo ir jų kvalifikacijos tobulinimo modulių rengimo metodika. Vilnius: Profesinio mokymo metodikos centras. 3. Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro įsakymas (2007 m. gruodžio 3 d. Nr. ISAK- 2333) Dėl Praktinio profesinio mokymo išteklių plėtros programos patvirtinimo bei jo pakeitimai: 2010m. birželio 2 d. Nr. V-815, 2011m. kovo 17 d. Nr. V440, 2011m. lapkričio 2 d. Nr. V-2053, 2012m. vasario 8 d. Nr. V-235, 2012m. gegužės 7 d. Nr. V Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro įsakymas (2007 m. lapkričio 23 d. Nr. ISAK- 2275) Dėl mokyklų vadovų, jų pavaduotojų ugdymui, ugdymą organizuojančių skyrių vedėjų, mokytojų, pagalbos mokiniui specialistų kvalifikacijos tobulinimų programų tvarkos aprašo patvirtinimo. 5. Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro įsakymas (2007 m. kovo 29 d. Nr. ISAK-556) Dėl valstybinių ir savivaldybių mokyklų vadovų, jų pavaduotojų ugdymui, ugdymą organizuojančių skyrių vedėjų, mokytojų, pagalbos mokiniui specialistų kvalifikacijos tobulinimo nuostatų patvirtinimo 6. Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro įsakymas (2008 m. sausio 22 d. Nr. ISAK- 130) Dėl švietimo ir mokslo ministro 2007 m. kovo 29 d. įsakymo Nr. ISAK-556 Dėl valstybinių ir savivaldybių mokyklų vadovų, jų pavaduotojų, ugdymą organizuojančių skyrių vedėjų, mokytojų, pagalbos specialistų kvalifikacijos tobulinimo nuostatų patvirtinimo pakeitimo. 7. Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro įsakymas (2008 m. sausio 22 d. Nr. ISAK- 131 Dėl švietimo ir mokslo ministro 2007 m. balandžio 3 d. įsakymo Nr. ISAK-591) Dėl Profesijos mokytojų kvalifikacijos tobulinimo nuostatų pakeitimo. 8. Pukelis K., Savickienė I., Fokienė A. (2009). Profesijos pedagogų kvalifikacijos kėlimo programų rengimo metodologija. Leonardo da Vinci programos projektas Profesijos mokytojų kvalifikacijos kėlimo sistemų tobulinimas. Kaunas: Vytauto Didžiojo universitetas. 24

25 9. Sork, T. Newman, M. (2007). Suaugusiųjų švietimo ir mokymo programų kūrimas. / G. Foley. Suaugusiųjų mokymosi metmenys: suaugusiųjų švietimas globalizacijos laikais. Vilnius: Kronta, p Vosylius J. Kėbulų dažymo technologijos. Marijampolės kolegija p. 11. UAB Armi servisas techninė dokumentacija. 25

doc

doc Pramoniniai dažai Bendras tipas 2 komponentų epoksidas Bendras aprašymas Šiuos produktus rekomenduojama naudoti norint prailginti dažymo laikotarpį esant šaltam klimatui, drėgniems paviršiams ir darbams,

Detaliau

UGDYMO PLĖTOTĖS CENTRAS PROJEKTAS PROFESIJOS MOKYTOJŲ IR DĖSTYTOJŲ TECHNOLOGINIŲ KOMPETENCIJŲ TOBULINIMO SISTEMOS SUKŪRIMAS IR ĮDIEGIMAS (NR. VP1-2.2-

UGDYMO PLĖTOTĖS CENTRAS PROJEKTAS PROFESIJOS MOKYTOJŲ IR DĖSTYTOJŲ TECHNOLOGINIŲ KOMPETENCIJŲ TOBULINIMO SISTEMOS SUKŪRIMAS IR ĮDIEGIMAS (NR. VP1-2.2- UGDYMO PLĖTOTĖS CENTRAS PROJEKTAS PROFESIJOS MOKYTOJŲ IR DĖSTYTOJŲ TECHNOLOGINIŲ KOMPETENCIJŲ TOBULINIMO SISTEMOS SUKŪRIMAS IR ĮDIEGIMAS (NR. VP1-2.2-ŠMM-02-V-02-001) PROFESIJOS MOKYTOJŲ/DĖSTYTOJŲ MIŠKININKYSTĖS

Detaliau

INSTITUCIJOS, VYKDANČIOS MOKYTOJŲ IR ŠVIETIMO PAGALBĄ TEIKIANČIŲ SPECIALISTŲ KVALIFIKACIJOS TOBULINIMĄ, 2013 METŲ VEIKLOS ĮSIVERTINIMO IŠVADOS 1. Inst

INSTITUCIJOS, VYKDANČIOS MOKYTOJŲ IR ŠVIETIMO PAGALBĄ TEIKIANČIŲ SPECIALISTŲ KVALIFIKACIJOS TOBULINIMĄ, 2013 METŲ VEIKLOS ĮSIVERTINIMO IŠVADOS 1. Inst INSTITUCIJOS, VYKDANČIOS MOKYTOJŲ IR ŠVIETIMO PAGALBĄ TEIKIANČIŲ SPECIALISTŲ KVALIFIKACIJOS TOBULINIMĄ, 2013 METŲ VEIKLOS ĮSIVERTINIMO IŠVADOS 1. Institucijos pavadinimas Kretingos rajono pedagogų švietimo

Detaliau

PATVIRTINTA Muitinės mokymo centro direktoriaus 2018 m. rugsėjo 6 d. įsakymu Nr. 1B-59 ASMENŲ, PAGEIDAUJANČIŲ TEIKTI ATSTOVAVIMO MUITINĖJE PASLAUGAS L

PATVIRTINTA Muitinės mokymo centro direktoriaus 2018 m. rugsėjo 6 d. įsakymu Nr. 1B-59 ASMENŲ, PAGEIDAUJANČIŲ TEIKTI ATSTOVAVIMO MUITINĖJE PASLAUGAS L PATVIRTINTA Muitinės mokymo centro direktoriaus 2018 m. rugsėjo 6 d. įsakymu Nr. 1B-59 ASMENŲ, PAGEIDAUJANČIŲ TEIKTI ATSTOVAVIMO MUITINĖJE PASLAUGAS LIETUVOS RESPUBLIKOS TERITORIJOJE, MOKYMO PROGRAMA I

Detaliau

veiklos_planas_2016

veiklos_planas_2016 Patvirtinta direktoriaus 06-0-09 įsakymu Nr. (.3.)-V-34.)-V- VARĖNOS R. MERKNĖS VNCO KRĖVĖS GMNAZJOS 06 METŲ VEKLOS PLANO PREMONĖS, VEKSMA, VERTNMO KRTERJA 0.Žinių visuomenės plėtros programa 0.0.5 Ugdymo

Detaliau

STANDARTŲ RENGĖJŲ MOKYMAI

STANDARTŲ RENGĖJŲ MOKYMAI PATVIRTINTA VšĮ Vilniaus Jeruzalės darbo rinkos mokymo centro direktoriaus 2015 m. rugpjūčio 31 d. įsakymu Nr. V-110 TARPTAUTINIO SUVIRINTOJO NEFORMALAUS MOKYMO PROGRAMA Programos kodas: 1508311101 Įgyjama

Detaliau

PRITARTA Vilniaus r. Egliškių šv. J. Bosko vidurinės mokyklos tarybos posėdyje 2014 m. rugpjūčio 25 d. protokolo Nr. 7 PATVIRTINTA Vilniaus r. Egliški

PRITARTA Vilniaus r. Egliškių šv. J. Bosko vidurinės mokyklos tarybos posėdyje 2014 m. rugpjūčio 25 d. protokolo Nr. 7 PATVIRTINTA Vilniaus r. Egliški PRITARTA Vilniaus r. Egliškių šv. J. Bosko vidurinės mokyklos tarybos posėdyje 2014 m. rugpjūčio 25 d. protokolo Nr. 7 PATVIRTINTA Vilniaus r. Egliškių šv. J. Bosko vidurinės mokyklos direktoriaus 2014

Detaliau

Suvirintojas_M _M

Suvirintojas_M _M KVALIFIKACIJŲ IR PROFESINIO MOKYMO PLĖTROS CENTRAS SUVIRINTOJO MODULINĖ PROFESINIO MOKYMO PROGRAMA Programos valstybinis kodas: M43071501, M44071501 Suteikiama kvalifikacija: suvirintojas Europos mokymosi

Detaliau

PATVIRTINTA Klaipėdos miesto pedagogų švietimo ir kultūros centro l. e. direktoriaus pareigas 2015 m. lapkričio 16 d. įsakymu Nr. V1-43 PRITARTA Klaip

PATVIRTINTA Klaipėdos miesto pedagogų švietimo ir kultūros centro l. e. direktoriaus pareigas 2015 m. lapkričio 16 d. įsakymu Nr. V1-43 PRITARTA Klaip PATVIRTINTA Klaipėdos miesto pedagogų švietimo ir kultūros centro l. e. direktoriaus pareigas 2015 m. lapkričio 16 d. įsakymu Nr. V1-43 PRITARTA Klaipėdos miesto pedagogų švietimo ir kultūros centro tarybos

Detaliau

VERSLO IR VADYBOS TECHNOLOGIJŲ PROGRAMA

VERSLO IR VADYBOS TECHNOLOGIJŲ PROGRAMA PATVIRTINTA Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2007 m. rugsėjo 6 d. įsakymu Nr. ISAK-1790 VERSLO IR VADYBOS TECHNOLOGIJŲ BENDROJI PROGRAMA MOKINIAMS, BESIMOKANTIEMS PAGAL VIDURINIO UGDYMO

Detaliau

Kontrolinis klausimynas_VATESI_Nr6

Kontrolinis klausimynas_VATESI_Nr6 PATVIRTINTA Valstybinės atominės energetikos saugos inspekcijos viršininko 2019 m. liepos 22 d. įsakymu Nr. 22.3-170 (Branduolinės energetikos objekto saugai svarbių konstrukcijų, sistemų ir komponentų

Detaliau

Data Suma Pirkėjas Pirkimo objektas , , , , ,

Data Suma Pirkėjas Pirkimo objektas , , , , , Data Suma Pirkėjas Pirkimo objektas 2009.08.21 80.809,85 2009.09.08 2.977,87 2009.09.24 46.339,2 2009.09.29 23.829,94 2009.10.30 333,06 2009.11.03 3.909,87 2009.11.23 1.303,29 2010.05.11 59.892,55 2010.06.02

Detaliau

PATVIRTINTA Valstybės įmonės Regitra valstybės ilgalaikio materialiojo turto nuomos konkurso komisijos 2019 m. balandžio 18 d. protokolu Nr. (2.30.)-6

PATVIRTINTA Valstybės įmonės Regitra valstybės ilgalaikio materialiojo turto nuomos konkurso komisijos 2019 m. balandžio 18 d. protokolu Nr. (2.30.)-6 PATVIRTINTA Valstybės įmonės Regitra valstybės ilgalaikio materialiojo turto nuomos konkurso komisijos 2019 m. balandžio 18 d. protokolu Nr. (2.30.)-6-19/235 VĮ REGITRA PATALPŲ, SKIRTŲ KAVOS PARDAVIMO

Detaliau

PATVIRTINTA

PATVIRTINTA PATVIRTINTA Vilniaus kolegijos Verslo vadybos fakulteto dekano 2018 m. gruodžio 19 d. įsakymu Nr. V-100 VILNIAUS KOLEGIJA VERSLO VADYBOS FAKULTETAS PRAKTIKŲ ORGANIZAVIMO TVARKA I. BENDROSIOS NUOSTATOS

Detaliau

PATVIRTINTA

PATVIRTINTA PATVIRTINTA Klaipėdos paslaugų ir verslo mokyklos direktoriaus sausio mėn. 13 d. įsakymu Nr. V1-12 KLAIPĖDOS PASLAUGŲ IR VERSLO MOKYKLOS 2017 2020 M. STRATEGINIO ŠVIETIMO PLANO ĮGYVENDINIMO 2019 METŲ VEIKLOS

Detaliau

Microsoft Word - VET-naujienos-55.doc

Microsoft Word - VET-naujienos-55.doc INFORMACINIS BIULETENIS NR. 55/ 2009 M. BIRŽELIS Skelbimai, naujienos Europos visą gyvenimą trunkančio profesinio orientavimo politikos tinklo renginys 2009 m. birželio 15 17 d. Prancūzijoje vyko tarptautinis

Detaliau

Layout 1

Layout 1 Kvalifikacijos kėlimo kursų programos Pneumatika Pneumatikos pagrindai mašinų operatoriams P100 Suteikite savo mašinų operatoriams įgūdžių optimalaus darbinio slėgio nustatymui, oro pratekėjimų (nuostolių)

Detaliau

Mokinių kūrybinių darbų vertinimo kriterijai, vertinimo aptarimas

Mokinių kūrybinių darbų vertinimo kriterijai, vertinimo aptarimas Mokinių kūrybinių darbų atlikimas ir vertinimas Vilniaus Mykolo Biržiškos gimnazijos informacinių technologijų mokytoja Rima Šiaulienė IT PUPP kūrybinio darbo išbandymas 2012-2013 m.m. IT PUPP kūrybinių

Detaliau

Mūsų asortimentas Jūsų sėkmės garantas Visaapimanti šlifavimo sistema automobilių kėbulų remontui powered by

Mūsų asortimentas Jūsų sėkmės garantas Visaapimanti šlifavimo sistema automobilių kėbulų remontui powered by Mūsų asortimentas Jūsų sėkmės garantas Visaapimanti šlifavimo sistema automobilių kėbulų remontui powered by 2 3 Sprendimai ir produktai iš vienų rankų Dviejų korporacijų, 3M ir Festool, bendradarbiavimas

Detaliau

Sausis Eil. Nr. Pirkimo objektas Pirkimo būdas Pasirinkimo priežastys Pirkimo sutarties kaina Laimėjusio dalyvio pavadinimas Laimėjusio dalyvio pasiri

Sausis Eil. Nr. Pirkimo objektas Pirkimo būdas Pasirinkimo priežastys Pirkimo sutarties kaina Laimėjusio dalyvio pavadinimas Laimėjusio dalyvio pasiri Sausis 1 2 3 IT : subdomeno kpmpc.lt galiojimo pratęsimas Elektroninių knygų rinkinys: PAJAMŲ IR SĄNAUDŲ APSKAITA PAGAL VSAFAS Keleivių pervežimo oro transportu (Vilnius-Hamburgas-Vilnius; 6 asmenys) p.,

Detaliau

VILNIAUS TECHNOLOGIJŲ MOKYMO IR REABILITACIJOS CENTRO STRATEGINIO ŠVIETIMO PLANO ĮGYVENDINIMO 2017 METŲ VEIKLOS PROGRAMA PATVIRTINTA Vilniaus technolo

VILNIAUS TECHNOLOGIJŲ MOKYMO IR REABILITACIJOS CENTRO STRATEGINIO ŠVIETIMO PLANO ĮGYVENDINIMO 2017 METŲ VEIKLOS PROGRAMA PATVIRTINTA Vilniaus technolo VILNIAUS TECHNOLOGIJŲ MOKYMO IR REABILITACIJOS CENTRO STRATEGINIO ŠVIETIMO PLANO ĮGYVENDINIMO 2017 METŲ VEIKLOS PROGRAMA PATVIRTINTA Vilniaus technologijų mokymo ir reabilitacijos centro direktoriaus 2017

Detaliau

DUOMENŲ TEIKIMO SUTARČIŲ REGISTRUI ELEKTRONINIU BŪDU

DUOMENŲ TEIKIMO SUTARČIŲ REGISTRUI ELEKTRONINIU BŪDU DUOMENŲ TEIKIMO SUTARČIŲ REGISTRUI ELEKTRONINIU BŪDU SUTARTIS NR. Valstybės įmonė Registrų centras (toliau Įmonė), atstovaujama generalinio direktoriaus Sauliaus Urbanavičiaus, veikiančio pagal Valstybės

Detaliau

HISREP sutartis notarams

HISREP sutartis notarams DUOMENŲ TEIKIMO LIETUVOS RESPUBLIKOS HIPOTEKOS REGISTRUI ELEKTRONINIU BŪDU SUTARTIS NR. Valstybės įmonė Registrų centras (toliau Įmonė), atstovaujama direktoriaus Sauliaus Urbanavičiaus, veikiančio pagal

Detaliau

Slide 1

Slide 1 Tarptautinės studijos iššūkis visai akademinei bendruomenei Dr. Laura Sapranavičiūtė-Zabazlajeva, LSMU, TRSC, Užsieniečių studijų skyriaus vedėja 25 metų patirtis 682 studentai Tarptautinės studijos LSMU

Detaliau

LIETUVOS ŽEMĖS ŪKIO UNIVERSITETAS

LIETUVOS ŽEMĖS ŪKIO UNIVERSITETAS STUDIJŲ DALYKO APRAŠAS Dalyko kodas: IFEB B029 Pavadinimas lietuvių kalba: Atsinaujinančiosios energetikos sistemos. Pavadinimas anglų kalba: Renewable energy systems. Dalyko apimtis: 6 kreditai, 160 valandos,

Detaliau

Microsoft Word - Direktores metu veiklos ataskaita uz 2018 metus.docx

Microsoft Word - Direktores metu veiklos ataskaita uz 2018 metus.docx Reikalavimų švietimo įstaigos (išskyrus aukštąją mokyklą) vadovo metų veiklos ataskaitai priedas IGNALINOS ČESLOVO KUDABOS PROGIMNAZIJA DANUTĖS JATULĖS METŲ VEIKLOS ATASKAITA Nr. (data) Ignalina I SKYRIUS

Detaliau

PATVIRTINTA Vilainių mokyklos-darželio Obelėlė direktoriaus 2015 m. rugsėjo 1 d. įsakymu Nr. VV-82 KĖDAINIŲ R. VILAINIŲ MOKYKLOS-DARŽELIO OBELĖLĖ 2015

PATVIRTINTA Vilainių mokyklos-darželio Obelėlė direktoriaus 2015 m. rugsėjo 1 d. įsakymu Nr. VV-82 KĖDAINIŲ R. VILAINIŲ MOKYKLOS-DARŽELIO OBELĖLĖ 2015 PATVIRTINTA Vilainių mokyklos-darželio Obelėlė direktoriaus 2015 m. rugsėjo 1 d. įsakymu Nr. VV-82 KĖDAINIŲ R. VILAINIŲ MOKYKLOS-DARŽELIO OBELĖLĖ 2015 2016 IR 2016 2017 MOKSLO METŲ PRADINIO IR PRIEŠMOKYKLINIO

Detaliau

APROBUOTA: Kvalifikacijų ir profesinio mokymo plėtros centro koordinavimo tarybos 2018 m. d. posėdyje (protokolo Nr. ) PATVIRTINTA: Kvalifikacijų ir p

APROBUOTA: Kvalifikacijų ir profesinio mokymo plėtros centro koordinavimo tarybos 2018 m. d. posėdyje (protokolo Nr. ) PATVIRTINTA: Kvalifikacijų ir p APROBUOTA: ir profesinio mokymo plėtros centro koordinavimo tarybos 2018 m. d. posėdyje (protokolo Nr. ) PATVIRTINTA: ir profesinio mokymo plėtros centro direktoriaus 2019 m. vasario 4 d. įsakymu Nr. V1-28

Detaliau

KAUNO TECHNOLOGIJOS UNIVERSITETO POILSIO NAMŲ „POLITECHNIKA“ VIDAUS TVARKOS TAISYKLĖS

KAUNO TECHNOLOGIJOS UNIVERSITETO POILSIO NAMŲ „POLITECHNIKA“ VIDAUS TVARKOS TAISYKLĖS PATVIRTINTA Kauno technologijos universiteto infrastruktūros direktoriaus 2013 m. rugpjūčio 28 d. potvarkiu Nr. PP-81 KAUNO TECHNOLOGIJOS UNIVERSITETO POILSIO NAMŲ POLITECHNIKA VIDAUS TVARKOS TAISYKLĖS

Detaliau

NAFTOS ENERGETIKOS SEKTORIAUS DARBUOTOJŲ ATESTAVIMO SRIČIŲ BEI BENDRŲJŲ IR SPECIALIŲJŲ KVALIFIKACINIŲ REIKALAVIMŲ SĄRAŠAS VEIKLOS SRITIS: NAFTOS PRODU

NAFTOS ENERGETIKOS SEKTORIAUS DARBUOTOJŲ ATESTAVIMO SRIČIŲ BEI BENDRŲJŲ IR SPECIALIŲJŲ KVALIFIKACINIŲ REIKALAVIMŲ SĄRAŠAS VEIKLOS SRITIS: NAFTOS PRODU NAFTOS ENERGETIKOS SEKTORIAUS DARBUOTOJŲ ATESTAVIMO SRIČIŲ BEI BENDRŲJŲ IR SPECIALIŲJŲ KVALIFIKACINIŲ REIKALAVIMŲ SĄRAŠAS VEIKLOS SRITIS: NAFTOS PRODUKTŲ VARTOJIMAS (2 priedas) Eil. Nr. Energetikos darbuotojo

Detaliau

Microsoft Word m. I ketv. finansinių ataskaitų aiškinamasis rastas

Microsoft Word m. I ketv. finansinių ataskaitų aiÅ¡kinamasis rastas TAURAGĖS AUŠROS PAGRINDINĖ MOKYKLA 2019 METŲ I KETVIRČIO FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO AIŠKINAMASIS RAŠTAS 2019-04-23 BENDROJI DALIS 1. Duomenys apie subjektą, parengusį finansinių ataskaitų rinkinį Tauragės

Detaliau

LIETUVOS ŽEMĖS ŪKIO UNIVERSITETAS

LIETUVOS ŽEMĖS ŪKIO UNIVERSITETAS ALEKSANDRO STULGINSKIO UNIVERSITETAS Agronomijos fakultetas Žemdirbystės katedra STUDIJŲ DALYKO APRAŠAS Dalyko kodas: AFŽEB07E Pavadinimas lietuvių kalba: Mokslinių tyrimų metodika Pavadinimas anglų kalba:

Detaliau

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Ligita Valalytė /Užimtumo tarnybos direktorė 2018/10/25 Darbo rinkos tendencijos 2018 m. sausio 1 d. registruota 152481 darbo neturinčių Nuo 2010 m. kylanti Lietuvos ekonomika 2017 m. skatino darbo jėgos

Detaliau

Sausis Eil. Nr. Pirkimo objektas Pirkimo būdas Pasirinkimo priežastys Pirkimo sutarties kaina Laimėjusio dalyvio pavadinimas Laimėjusio dalyvio pasiri

Sausis Eil. Nr. Pirkimo objektas Pirkimo būdas Pasirinkimo priežastys Pirkimo sutarties kaina Laimėjusio dalyvio pavadinimas Laimėjusio dalyvio pasiri Sausis 1 2 3 IT : subdomeno kpmpc.lt galiojimo pratęsimas Elektroninių knygų rinkinys: PAJAMŲ IR SĄNAUDŲ APSKAITA PAGAL VSAFAS Keleivių pervežimo oro transportu (Vilnius-Hamburgas-Vilnius; 6 asmenys) p.,

Detaliau

UŽIMTUMO TARNYBOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTERIJOS PRIEMONIŲ ĮGYVENDINIMO PRIEŽIŪROS SKYRIAUS 2018 M. VEIKLOS ATASK

UŽIMTUMO TARNYBOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTERIJOS PRIEMONIŲ ĮGYVENDINIMO PRIEŽIŪROS SKYRIAUS 2018 M. VEIKLOS ATASK UŽIMTUMO TARNYBOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTERIJOS PRIEMONIŲ ĮGYVENDINIMO PRIEŽIŪROS SKYRIAUS 2018 M. VEIKLOS ATASKAITA Užimtumo tarnybos prie Lietuvos Respublikos socialinės

Detaliau

IX SKYRIUS STRATEGIJOS REALIZAVIMO VERTINIMAS (Pateikiama informacija apie tai, kaip įstaiga atlieka tarpinį siekiamo rezultato matavimą ir koks yra į

IX SKYRIUS STRATEGIJOS REALIZAVIMO VERTINIMAS (Pateikiama informacija apie tai, kaip įstaiga atlieka tarpinį siekiamo rezultato matavimą ir koks yra į IX SKYRIUS STRATEGIJOS REALIZAVIMO VERTINIMAS (Pateikiama informacija apie tai, kaip įstaiga atlieka tarpinį siekiamo rezultato matavimą ir koks yra strateginių tikslų įgyvendinimo vertinimas.) 1 tikslas

Detaliau

Elektroninio dokumento nuorašas LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ NUTARIMAS DĖL VIETOVARDŽIŲ METŲ MINĖJIMO 2019 METAIS PLANO PATVIRTINIMO Nr. Vilnius Įg

Elektroninio dokumento nuorašas LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ NUTARIMAS DĖL VIETOVARDŽIŲ METŲ MINĖJIMO 2019 METAIS PLANO PATVIRTINIMO Nr. Vilnius Įg Elektroninio dokumento nuorašas LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ NUTARIMAS DĖL VIETOVARDŽIŲ METŲ MINĖJIMO 2019 METAIS PLANO PATVIRTINIMO Nr. Vilnius Įgyvendindama Lietuvos Respublikos Seimo 2018 m. birželio

Detaliau

PATVIRTINTA Valstybės įmonės Regitra valstybės ilgalaikio materialiojo turto nuomos konkurso komisijos 2019 m. gegužės 28 d. protokolu Nr. (2.30.)-6-1

PATVIRTINTA Valstybės įmonės Regitra valstybės ilgalaikio materialiojo turto nuomos konkurso komisijos 2019 m. gegužės 28 d. protokolu Nr. (2.30.)-6-1 PATVIRTINTA Valstybės įmonės Regitra valstybės ilgalaikio materialiojo turto nuomos konkurso komisijos 2019 m. gegužės 28 d. protokolu Nr. (2.30.)-6-19/303 VĮ REGITRA PATALPŲ, SKIRTŲ UŽKANDŽIŲ IR ŠALTŲ

Detaliau

LIETUVOS SVEIKATOS MOKSLŲ UNIVERSITETO LIGONINĖS KAUNO KLINIKŲ GENERALINIS DIREKTORIUS ĮSAKYMAS DĖL MOKAMŲ IMUNOPROFILAKTIKOS PASLAUGŲ TEIKIMO IR APMO

LIETUVOS SVEIKATOS MOKSLŲ UNIVERSITETO LIGONINĖS KAUNO KLINIKŲ GENERALINIS DIREKTORIUS ĮSAKYMAS DĖL MOKAMŲ IMUNOPROFILAKTIKOS PASLAUGŲ TEIKIMO IR APMO LIETUVOS SVEIKATOS MOKSLŲ UNIVERSITETO LIGONINĖS KAUNO KLINIKŲ GENERALINIS DIREKTORIUS ĮSAKYMAS DĖL MOKAMŲ IMUNOPROFILAKTIKOS PASLAUGŲ TEIKIMO IR APMOKĖJIMO 2019 m. birželio 19 d. Nr. V- 570 Kaunas Vadovaudamasis

Detaliau

PATVIRTINTA Kauno r. Garliavos Jonučių progimnazijos valgyklos nuomos konkurso organizavimo ir vykdymo komisijos 2017 m. gegužės 11 d. protokolo nutar

PATVIRTINTA Kauno r. Garliavos Jonučių progimnazijos valgyklos nuomos konkurso organizavimo ir vykdymo komisijos 2017 m. gegužės 11 d. protokolo nutar PATVIRTINTA Kauno r. Garliavos Jonučių progimnazijos valgyklos nuomos konkurso organizavimo ir vykdymo komisijos 2017 m. gegužės 11 d. protokolo nutarimu Nr. D2-19 KAUNO R. GARLIAVOS JONUČIŲ PROGIMNAZIJOS

Detaliau

KAUNO RAJONO SAVIVALDYBĖS

KAUNO RAJONO SAVIVALDYBĖS Suvestinė redakcija nuo 2016-04-01 iki 2017-05-29 Sprendimas paskelbtas: TAR 2017-06-05, i. k. 2017-09558 Nauja redakcija nuo 2016-04-01: Nr. TS-105, 2016-03-24, paskelbta TAR 2016-03-30, i. k. 2016-06584

Detaliau

PATVIRTINTA Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos pirmininko 2017 m. d. įsakymu Nr. O1- VALSTYBINĖS KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMI

PATVIRTINTA Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos pirmininko 2017 m. d. įsakymu Nr. O1- VALSTYBINĖS KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMI PATVIRTINTA Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos pirmininko 2017 m. d. įsakymu Nr. O1- VALSTYBINĖS KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJOS ELEKTROS ENERGIJOS KAINŲ PALYGINIMO INFORMACINĖS

Detaliau

VILNIAUS KOLEGIJA AGROTECHNOLOGIJ FAKULTETAS CHEMIJOS KATEDRA Tyrimas: STUDENTAI APIE KURSINĮ DARBĄ Dalykas: LABORATORIJ VEIKLA Tyrimą atliko lektorė:

VILNIAUS KOLEGIJA AGROTECHNOLOGIJ FAKULTETAS CHEMIJOS KATEDRA Tyrimas: STUDENTAI APIE KURSINĮ DARBĄ Dalykas: LABORATORIJ VEIKLA Tyrimą atliko lektorė: VILNIAUS KOLEGIJA AGROTECHNOLOGIJ FAKULTETAS CHEMIJOS KATEDRA Tyrimas: STUDENTAI APIE KURSINĮ DARBĄ Dalykas: LABORATORIJ VEIKLA Tyrimą atliko lektorė: Jolanta Jurkevičiūtė m. Tyrimo tikslas išsiaiškinti

Detaliau

PATVIRTINTA Vilkaviškio muzikos mokyklos direktoriaus 2017 m. kovo 28 d. įsakymu Nr. V- 14 PRITARTA Vilkaviškio muzikos mokyklos tarybos 2017 m. kovo

PATVIRTINTA Vilkaviškio muzikos mokyklos direktoriaus 2017 m. kovo 28 d. įsakymu Nr. V- 14 PRITARTA Vilkaviškio muzikos mokyklos tarybos 2017 m. kovo PATVIRTINTA Vilkaviškio muzikos mokyklos direktoriaus 2017 m. kovo 28 d. įsakymu Nr. V- 14 PRITARTA Vilkaviškio muzikos mokyklos tarybos 2017 m. kovo 28 d. protokolu Nr. MT-1 VILKAVIŠKIO MUZIKOS MOKYKLOS

Detaliau

Ginčo byla Nr LIETUVOS BANKO PRIEŽIŪROS TARNYBOS FINANSINIŲ PASLAUGŲ IR RINKŲ PRIEŽIŪROS DEPARTAMENTO DIREKTORIUS SPRENDIMAS DĖL A. G. IR

Ginčo byla Nr LIETUVOS BANKO PRIEŽIŪROS TARNYBOS FINANSINIŲ PASLAUGŲ IR RINKŲ PRIEŽIŪROS DEPARTAMENTO DIREKTORIUS SPRENDIMAS DĖL A. G. IR Ginčo byla Nr. 2017-00665 LIETUVOS BANKO PRIEŽIŪROS TARNYBOS FINANSINIŲ PASLAUGŲ IR RINKŲ PRIEŽIŪROS DEPARTAMENTO DIREKTORIUS SPRENDIMAS DĖL A. G. IR AB LIETUVOS DRAUDIMAS GINČO NAGRINĖJIMO 2017 m. liepos

Detaliau

Mažeikių r. Tirkšlių darželio „Giliukas“ metinio veiklos vertinimo pokalbio su darbuotoju tvarkos aprašas

Mažeikių r. Tirkšlių darželio „Giliukas“ metinio veiklos vertinimo pokalbio su darbuotoju tvarkos aprašas PATVIRTINTA Mažeikių r. Tirkšlių darželio Giliukas: Direktoriaus 2017 m. vasario 22 d. įsakymu Nr. V1-8 METINIO VEIKLOS VERTINIMO POKALBIO SU DARBUOTOJU TVARKOS APRAŠAS I. SKYRIUS ĮVADINĖ DALIS 1. Metinio

Detaliau

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation PAKVIESTŲJŲ STUDIJUOTI KTK IR KITOSE LIETUVOS KOLEGIJOSE 1 PRIEDAS PAGAL PAGEIDAVIMO NUMERĮ REZULTATŲ DINAMIKA 2014 M., 2015 M., 2016 M. Atkreiptinas dėmesys į pakviestųjų pagal pageidavimo numerį rezultatą:

Detaliau

PATVIRTINTA Klaipėdos,,Žaliakalnio gimnazijos direktoriaus 2018 m. lapkričio 22 d. įsakymu Nr. V- 207 KLAIPĖDOS,,ŽALIAKALNIO GIMNAZIJOS,

PATVIRTINTA Klaipėdos,,Žaliakalnio gimnazijos direktoriaus 2018 m. lapkričio 22 d. įsakymu Nr. V- 207 KLAIPĖDOS,,ŽALIAKALNIO GIMNAZIJOS, PATVIRTINTA Klaipėdos,,Žaliakalnio gimnazijos direktoriaus 2018 m. lapkričio 22 d. įsakymu Nr. V- 207 KLAIPĖDOS,,ŽALIAKALNIO GIMNAZIJOS, 290438420 2019 2021-ŲJŲ METŲ STRATEGINIS PLANAS VEIKLOS KONTEKSTAS

Detaliau

Elektroninio dokumento nuorašas LIETUVOS STATISTIKOS DEPARTAMENTO GENERALINIS DIREKTORIUS ĮSAKYMAS DĖL ELEKTROS ENERGIJOS GAMYBOS PEG-11 (MĖNESINĖS),

Elektroninio dokumento nuorašas LIETUVOS STATISTIKOS DEPARTAMENTO GENERALINIS DIREKTORIUS ĮSAKYMAS DĖL ELEKTROS ENERGIJOS GAMYBOS PEG-11 (MĖNESINĖS), Elektroninio dokumento nuorašas LIETUVOS STATISTIKOS DEPARTAMENTO GENERALINIS DIREKTORIUS ĮSAKYMAS DĖL ELEKTROS ENERGIJOS GAMYBOS PEG-11 (MĖNESINĖS) ELEKTROS ENERGIJOS PERDAVIMO PEP-11 (MĖNESINĖS) ELEKTROS

Detaliau

PATVIRTINTA Palangos lopšelio-darželio "Nykštukas" direktoriaus 2016 m. vasario 3 d. įsakymo Nr. V1-23 LOPŠELIO- DARŽELIO" NYKŠTUKAS" NUMATOMŲ VYKDYTI

PATVIRTINTA Palangos lopšelio-darželio Nykštukas direktoriaus 2016 m. vasario 3 d. įsakymo Nr. V1-23 LOPŠELIO- DARŽELIO NYKŠTUKAS NUMATOMŲ VYKDYTI PATVIRTINTA Palangos lopšelio-darželio "Nykštukas" direktoriaus 2016 m. vasario 3 d. įsakymo Nr. V1-23 LOPŠELIO- DARŽELIO" NYKŠTUKAS" NUMATOMŲ VYKDYTI PREKIŲ, PASLAUGŲ AR DARBŲ VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ PLANAS 2016

Detaliau

Slide 1

Slide 1 PANEVĖŽIO MIESTO GATVIŲ APŠVIETIMO TINKLŲ MODERNIZAVIMAS PROJEKTO TIKSLAI Projekto įgyvendinimo tikslas yra užtikrinti kokybišką, efektyvų ir reikalavimus atitinkantį Savivaldybės gatvių apšvietimą. Projekto

Detaliau

Elektroninio dokumento nuorašas UKMERGĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS ĮSAKYMAS DĖL NACIONALINIO MOKINIŲ PASIEKIMŲ PATIKRINIMO (DIAG

Elektroninio dokumento nuorašas UKMERGĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS ĮSAKYMAS DĖL NACIONALINIO MOKINIŲ PASIEKIMŲ PATIKRINIMO (DIAG Elektroninio dokumento nuorašas UKMERGĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS ĮSAKYMAS DĖL NACIONALINIO MOKINIŲ PASIEKIMŲ PATIKRINIMO (DIAGNOSTINIŲ IR STANDARTIZUOTŲ TESTŲ) ORGANIZAVIMO, VYKDYMO

Detaliau

Microsoft Word - svetainei.prof. mokymas..doc

Microsoft Word - svetainei.prof. mokymas..doc ir įsigyti paklausią specialybę Sveikatos statistiko mokymo programa Mokymo trukmė 4 sav., 160 val. Skirta asmenims, norintiems dirbti sveikatos statistikais įvairiose sveikatos priežiūros įstaigose. Sveikatos

Detaliau

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Bibliotekos ištekliai ir paslaugos BIBLIOTEKA Centrinė biblioteka Gedimino g. 50 Mechanikos inžinerijos ir dizaino fakulteto biblioteka Studentų g. 56 Informatikos fakulteto biblioteka Studentų g. 50 Statybos

Detaliau

UGDYMO PROCESO ORGANIZAVIMAS

UGDYMO PROCESO ORGANIZAVIMAS PATVIRTINTA Gimnazijos direktoriaus 07 m. rugpjūčio 3 d. įsakymu Nr. V-79 KELMĖS R. ŠAUKĖNŲ VLADO PŪTVIO PUTVINSKIO GIMNAZIJOS MUZIKOS SKYRIAUS 07/8 m.m. PRITARTA Gimnazijos tarybos posėdžio 07 m. birželio

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS ŪKIO MINISTRO

LIETUVOS RESPUBLIKOS ŪKIO MINISTRO LIETUVOS RESPUBLIKOS ŪKIO MINISTRO Į S A K Y M A S DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS ŪKIO MINISTRO 2002 M. VASARIO 12 D. ĮSAKYMO NR. 49 DĖL NETAURIŲJŲ METALŲ LAUŽO IR ATLIEKŲ SUPIRKIMO, APSKAITOS IR SAUGOJIMO TVARKOS

Detaliau

Microsoft Word - Veiklos aprašas copy.docx

Microsoft Word - Veiklos aprašas copy.docx PRIEŽIŪROS NAMUOSE TEIKIMO TVARKOS APRAŠAS NAUDOJAMOS SĄVOKOS Priežiūra namuose- tai asmens namuose teikiamos paslaugos, padedančios asmeniui (šeimai) tvarkytis buityje bei dalyvauti visuomenės gyvenime.

Detaliau

Informacija mokiniams, turintiems nežymų intelekto sutrikimą, baigusiems 10 klasių pagal individualizuotą ugdymo programą, ir jų tėvams: ARTIMIAUSIŲ M

Informacija mokiniams, turintiems nežymų intelekto sutrikimą, baigusiems 10 klasių pagal individualizuotą ugdymo programą, ir jų tėvams: ARTIMIAUSIŲ M Informacija mokiniams, turintiems nežymų intelekto sutrikimą, baigusiems 10 klasių pagal individualizuotą ugdymo programą, ir jų tėvams: ARTIMIAUSIŲ MOLĖTŲ RAJONUI PROFESINIO RENGIMO ĮSTAIGŲ SIŪLOMOS SPECIALYBĖS

Detaliau

Skaidrė 1

Skaidrė 1 Vidurinio ugdymo programos aprašas Individualus ugdymo planas Telšių Džiugo vidurinės mokykla Direktoriaus pavaduotoja ugdymui Janina Šalkauskytė Svarbūs klausimai baigiantiems 10 klasę: Ko aš noriu? Ką

Detaliau

AR

AR Viešosios įstaigos Palangos vaikų reabilitacijos sanatorijos PALANGOS GINTARAS 2016 metų trečio ketvirčio aiškinamasis raštas 2016 m. spalio 25 d. I. BENDROJI DALIS Viešoji įstaiga Palangos vaikų reabilitacijos

Detaliau

UAB Utenos šilumos tinklai (šilumos tiekėjo ir (ar) karšto vandens tiekėjo pavadinimas) įm.k , PVM mokėtojo kodas LT , Pramonės g. 11

UAB Utenos šilumos tinklai (šilumos tiekėjo ir (ar) karšto vandens tiekėjo pavadinimas) įm.k , PVM mokėtojo kodas LT , Pramonės g. 11 UAB Utenos šilumos tinklai (šilumos tiekėjo ir (ar) karšto vandens tiekėjo pavadinimas) įm.k.183843314, PVM mokėtojo kodas LT838433113, Pramonės g. 11, LT-28216 Utena, tel. (8 389) 63 641, faks. (8 389)

Detaliau

1-65 PRIEDAS _SVIETIMO CENTRO direktoriaus 2012 m. veiklos ataskaita

1-65 PRIEDAS _SVIETIMO CENTRO direktoriaus 2012 m. veiklos ataskaita PRITARTA Širvintų rajono savivaldybės tarybos 2013 m. kovo 28 d. sprendimu Nr. 1-65 ŠIRVINTŲ RAJONO ŠVIETIMO CENTRO DIREKTORIAUS 2012 METŲ VEIKLOS ATASKAITA 1. BENDRA INFORMACIJA APIE ŠVIETIMO CENTRĄ Širvintų

Detaliau

DĖL APLINKOS IR SVEIKATOS MOKSLO KOMITETO ĮSTEIGIMO

DĖL APLINKOS IR SVEIKATOS MOKSLO KOMITETO ĮSTEIGIMO LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRAS ĮSAKYMAS DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRO 011 M. KOVO D. ĮSAKYMO NR. V-199 DĖL LIETUVOS HIGIENOS NORMOS HN 80:011 ELEKTROMAGNETINIS

Detaliau

MEDINĖS GRINDYS [Medis kuria namus]

MEDINĖS GRINDYS [Medis kuria namus] MEDINĖS GRINDYS [Medis kuria namus] MEDINĖS GRINDYS (MEDŽIO MASYVAS) Šis lankstukas yra apie medinių (pušinių ar eglinių) grindų klojimą. Vienoje grindlentės briaunoje yra išdrožos, kitoje - įlaidai. Kai

Detaliau

Microsoft Word - Skelbimo apie atranka SPK

Microsoft Word - Skelbimo apie atranka SPK VALSTYBĖS SIENOS APSAUGOS TARNYBOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS VIDAUS REIKALŲ MINISTERIJOS S K E L B I M A S Valstybės sienos apsaugos tarnyba prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos skelbia

Detaliau

PATVIRTINTA Kauno lopšelio darželio Vaikystė direktoriaus 2015 m. spalio 26 d. įsakymu Nr. V-74 KAUNO LOPŠELIO DARŽELIO VAIKYSTĖ VAIZDO DUOMENŲ TVARKY

PATVIRTINTA Kauno lopšelio darželio Vaikystė direktoriaus 2015 m. spalio 26 d. įsakymu Nr. V-74 KAUNO LOPŠELIO DARŽELIO VAIKYSTĖ VAIZDO DUOMENŲ TVARKY PATVIRTINTA Kauno lopšelio darželio Vaikystė direktoriaus 2015 m. spalio 26 d. įsakymu Nr. V-74 KAUNO LOPŠELIO DARŽELIO VAIKYSTĖ VAIZDO DUOMENŲ TVARKYMO TAISYKLĖS I SKYRIUS BENDROSIOS NUOSTATOS 1. Vaizdo

Detaliau

Microsoft Word - Kauno_kolegijos_veiklos_vertinimo_isvados_2005.doc

Microsoft Word - Kauno_kolegijos_veiklos_vertinimo_isvados_2005.doc . KAUNO KOLEGIJOS VEIKLOS ALYTAUS VERTINIMO KOLEGIJOS IŠVADOS VEIKLOS VERTINIMO IŠVADA Pastabos: Pastabos: Vertinimas organizuotas Profesinio mokymo metodikos centro vadovaujantis LR švietimo ir mokslo

Detaliau

Tikslas – padėti mokiniams saugoti ir stiprinti sveikatą, organizuojant ir įgyvendinant priemones, susijusias su ligų ir traumų profilaktika

Tikslas – padėti mokiniams saugoti ir stiprinti sveikatą, organizuojant ir įgyvendinant priemones, susijusias su ligų ir traumų profilaktika PATVIRTINTA Direktoriaus 2018 m. gruodžio 3 d. įsakymu Nr. V-55 VILNIAUS LOPŠELIS- DARŽELIS,,MAŽYLIS SVEIKATOS STIPRINIMO IR PRIEŽIŪROS PLANAS 2018-2019 m. m. Tikslas padėti ugdytiniams saugoti ir stiprinti

Detaliau

Microsoft Word - KMAIK dėstytojų konkurso ir atestacijos aprašas (3)

Microsoft Word - KMAIK dėstytojų konkurso ir atestacijos aprašas (3) PATVIRTINTA: Kauno miškų ir aplinkos inžinerijos kolegijos Direktoriaus 2011-05-19 įsakymu Nr. 1-119 KAUNO MIŠKŲ IR APLINKOS INŽINERIJOS KOLEGIJOS DĖSTYTOJŲ ATESTAVIMO BEI KONKURSŲ EITI PAREIGAS ORGANIZAVIMO

Detaliau

Projektas

Projektas BALTOSIOS VOKĖS ŠILO GIMNAZIJA VEIKLOS PROGRAMA 2015 2016 m. m. SITUACIJOS ANALIZĖ 2014-2015 m.m. tikslai: 1. Aktualizuoti ugdymo(si) turinį bei formas atsižvelgiant į visuomenės kaitą, vietos bendruomenės

Detaliau

PATVIRTINTA Rusnės specialiosios mokyklos direktoriaus 2016 m. rugpjūčio 30 d. įsakymu Nr. V1-16 RUSNĖS SPECIALIOSIOS MOKYKLOS PRADINIO, PAGRINDINIO I

PATVIRTINTA Rusnės specialiosios mokyklos direktoriaus 2016 m. rugpjūčio 30 d. įsakymu Nr. V1-16 RUSNĖS SPECIALIOSIOS MOKYKLOS PRADINIO, PAGRINDINIO I PATVIRTINTA Rusnės specialiosios mokyklos direktoriaus 2016 m. rugpjūčio 30 d. įsakymu Nr. V1-16 RUSNĖS SPECIALIOSIOS MOKYKLOS PRADINIO, PAGRINDINIO IR SOCIALINIŲ ĮGŪDŽIŲ UGDYMO PROGRAMŲ 2016-2017 MOKSLO

Detaliau

Sutartis aktuali nuo

Sutartis aktuali nuo VALSTYBINIO SOCIALINIO DRAUDIMO FONDO VALDYBA PRIE SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTERIJOS ASMENS DUOMENŲ TEIKIMO SUTARTIS 201_ m. d. Nr. ADS- Vilnius Valstybinio socialinio draudimo fondo valdyba prie

Detaliau

Privalomai pasirenkamas istorijos modulis istorija aplink mus I dalis _suredaguotas_

Privalomai pasirenkamas istorijos modulis istorija aplink mus I dalis  _suredaguotas_ P R O J E K T A S VP1-2.2-ŠMM-04-V-01-001 MOKYMOSI KRYPTIES PASIRINKIMO GALIMYBIŲ DIDINIMAS 14-19 METŲ MOKINIAMS, II ETAPAS: GILESNIS MOKYMOSI DIFERENCIJAVIMAS IR INDIVIDUALIZAVIMAS, SIEKIANT UGDYMO KOKYBĖS,

Detaliau

Pranešimų apie mažos vertės pradedamą pirkimą, nustatytą laimėtoją ir ketinamą sudaryti bei sudarytą sutartį forma Eil. Nr. Pirkimo objektas 1. Maisti

Pranešimų apie mažos vertės pradedamą pirkimą, nustatytą laimėtoją ir ketinamą sudaryti bei sudarytą sutartį forma Eil. Nr. Pirkimo objektas 1. Maisti Eil. Nr. Pirkimo objektas 1. Maistinis rektifikuotas etilo alkoholis Informacija apie pradedamą pirkimą 2014-10-01 11.00 val. Informacija apie nustatytą laimėtoją ir ketinamą sudaryti pirkimo sutartį 599.07

Detaliau

Krasta Auto Pasiūlymo data: Pasiūlymo nr.: D BMW i3 (94Ah) automobilio pasiūlymas Kaina (įskaitant PVM 21%) EUR Bazinė automobilio k

Krasta Auto Pasiūlymo data: Pasiūlymo nr.: D BMW i3 (94Ah) automobilio pasiūlymas Kaina (įskaitant PVM 21%) EUR Bazinė automobilio k Krasta Auto Pasiūlymo data: 2019-05-27 Pasiūlymo nr.: D-245011 BMW i3 (94Ah) automobilio pasiūlymas Kaina (įskaitant PVM 21%) Bazinė automobilio kaina 42 656,01 Papildomų priedų kaina 6 14 Bendra automobilio

Detaliau

KARJEROS KOMPETENCIJOS UGDYMO ŽINIŲ VISUOMENĖJE PRIORITETAI

KARJEROS KOMPETENCIJOS UGDYMO ŽINIŲ VISUOMENĖJE PRIORITETAI KARJEROS KOMPETENCIJOS UGDYMO ŽINIŲ VISUOMENĖJE PRIORITETAI Liudmila Lobanova VGTU Tarptautinės ekonomikos ir vadybos katedra Inga Veževičienė VGTU Integracijos ir karjeros direkcija Vilnius 2005.02.25

Detaliau

ŠIAULIŲ RAJONO KURŠĖNŲ LOPŠELIS-DARŽELIS EGLUTĖ (perkančiosios organizacijos arba perkančiojo subjekto pavadinimas) PATVIRTINTA Šiaulių r. Kuršėnų lop

ŠIAULIŲ RAJONO KURŠĖNŲ LOPŠELIS-DARŽELIS EGLUTĖ (perkančiosios organizacijos arba perkančiojo subjekto pavadinimas) PATVIRTINTA Šiaulių r. Kuršėnų lop ŠIAULIŲ RAJONO KURŠĖNŲ LOPŠELIS-DARŽELIS EGLUTĖ (perkančiosios organizacijos arba perkančiojo subjekto pavadinimas) PATVIRTINTA Šiaulių r. Kuršėnų lopšelio-darželio Eglutė direktoriaus 2018-01-15 įsakymu

Detaliau

A. Merkys ASOCIACIJA LANGAS Į ATEITĮ, 2015 m. Elektroninis mokymasis Tikriausiai šiais laikais daugelis esate girdėję apie elektroninį bei nuotolinį m

A. Merkys ASOCIACIJA LANGAS Į ATEITĮ, 2015 m. Elektroninis mokymasis Tikriausiai šiais laikais daugelis esate girdėję apie elektroninį bei nuotolinį m A. Merkys ASOCIACIJA LANGAS Į ATEITĮ, 2015 m. Elektroninis mokymasis Tikriausiai šiais laikais daugelis esate girdėję apie elektroninį bei nuotolinį mokymą(si) ar net jį išbandę. Jis taikomas ne tik išsivysčiusiose

Detaliau

MARIJAMPOLĖS VAIKŲ LOPSELIS-DARZELIS NYKSTUKAS" Biudžetinė įstaiga, Uosupio g. 2, Marijampolė, tel.: (8 343) , el.p. mariiampoles.nykstuka

MARIJAMPOLĖS VAIKŲ LOPSELIS-DARZELIS NYKSTUKAS Biudžetinė įstaiga, Uosupio g. 2, Marijampolė, tel.: (8 343) , el.p. mariiampoles.nykstuka MARIJAMPOLĖS VAIKŲ LOPSELIS-DARZELIS NYKSTUKAS" Biudžetinė įstaiga, Uosupio g. 2, 68160 Marijampolė, tel.: (8 343) 58 270, el.p. mariiampoles.nykstukas@zebra.lt Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų

Detaliau

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Projektas NR. VP1-1.3-SADM-02-K-01-002 Palaipsnės praktinės socialinės integracijos modelio sukūrimas ir įgyvendinimas Asmenų, grįžusių iš įkalinimo įstaigų įdarbinimo teisinė ir psichologinė motyvacija

Detaliau

(Microsoft Word - Ai\360kinamasis ra\360tas.docx)

(Microsoft Word - Ai\360kinamasis ra\360tas.docx) VIEŠOJI ĮSTAIGA DAINŲ PIRMINĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS CENTRAS Kodas 145371299 Aido g. 18, LT-78242 Šiauliai, Tel., faks. (8-41) 552791 2018 METŲ 3 MĖNESIŲ TARPINĖS FINANSINĖS ATASKAITOS RINKINIO SUTRUMPINTAS

Detaliau

Medienos ruošos VĮ miškų urėdijose praktiniai organizaciniai aspektai

Medienos ruošos VĮ miškų urėdijose praktiniai organizaciniai aspektai GENERALINĖS MIŠKŲ URĖDIJOS PRIE APLINKOS MINISTERIJOS GENERALINIS MIŠKŲ URĖDAS BENJAMINAS SAKALAUSKAS VILNIUS 2013m. spalio 10 d. 1 Lietuvos Respublikos Seimo patvirtinta Nacionalinės energetikos strategija

Detaliau

, LIETUVOS SUVIRINTOJU ASOCIACIJA Erasmus + projektas Welder Training Quality development Nr LT01-KA SUVIRINIMO SPECIALISTŲ PROFES

, LIETUVOS SUVIRINTOJU ASOCIACIJA Erasmus + projektas Welder Training Quality development Nr LT01-KA SUVIRINIMO SPECIALISTŲ PROFES Erasmus + projektas Welder Training Quality development Nr. - 2014-1-LT01-KA202-000621 SUVIRINIMO SPECIALISTŲ PROFESINIO PARENGIMO IR RINKOS STUDIJA STATISTINIŲ TYRIMŲ ATASKAITA Parengė : N. Višniakov

Detaliau

PATVIRTINTA Mykolo Romerio universiteto Rektoriaus 2014 m. birželio 2 d. įsakymu Nr.1I-291 MYKOLO ROMERIO UNIVERSITETO LAIKINOSIOS STUDIJŲ REZULTATŲ Į

PATVIRTINTA Mykolo Romerio universiteto Rektoriaus 2014 m. birželio 2 d. įsakymu Nr.1I-291 MYKOLO ROMERIO UNIVERSITETO LAIKINOSIOS STUDIJŲ REZULTATŲ Į PATVIRTINTA Mykolo Romerio universiteto Rektoriaus 2014 m. birželio 2 d. įsakymu Nr.1I-291 MYKOLO ROMERIO UNIVERSITETO LAIKINOSIOS STUDIJŲ REZULTATŲ ĮVERTINIMO PATIKROS TVARKA I. BENDROSIOS NUOSTATOS 1.

Detaliau

Projektas

Projektas PATVIRTINTA Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2007 m. gegužės 23 d. Įsakymu Nr. ISAK 970 BENDROJO LAVINIMO UGDYMO TURINIO FORMAVIMO, VERTINIMO, ATNAUJINIMO IR DIEGIMO STRATEGIJA I. BENDROSIOS

Detaliau

PATVIRTINTA Valstybinės duomenų apsaugos inspekcijos direktoriaus 2019 m. kovo 29 d. įsakymu Nr. 1T- 39 (1.12.) VALSTYBINĖS DUOMENŲ APSAUGOS INSPEKCIJ

PATVIRTINTA Valstybinės duomenų apsaugos inspekcijos direktoriaus 2019 m. kovo 29 d. įsakymu Nr. 1T- 39 (1.12.) VALSTYBINĖS DUOMENŲ APSAUGOS INSPEKCIJ PATVIRTINTA Valstybinės duomenų apsaugos inspekcijos direktoriaus 2019 m. kovo 29 d. įsakymu Nr. 1T- 39 (1.12.) VALSTYBINĖS DUOMENŲ APSAUGOS INSPEKCIJOS 2019 METŲ VEIKLOS PLANAS PROGRAMA DUOMENŲ APSAUGOS

Detaliau

AR

AR Viešosios įstaigos Palangos vaikų reabilitacijos sanatorijos PALANGOS GINTARAS 2016 metų pirmo pusmečio aiškinamasis raštas 2016 m. liepos 29 d. I. BENDROJI DALIS Viešoji įstaiga Palangos vaikų reabilitacijos

Detaliau

Prekių pirkimo pardavimo taisyklės

Prekių pirkimo pardavimo taisyklės Kursų ir seminarų pirkimo pardavimo svetainėje sportoakademija.lt taisyklės 1. Sąvokos 1.1. Pardavėjas Lietuvos Respublikos VĮ Registrų centras, Juridinių asmenų registro Kauno filiale įregistruotas privatusis

Detaliau

PATVIRTINTA Mokyklos direktoriaus 2018 m. rugsėjo 3 d. įsakymu Nr. V priedas KAUNO PAPARČIO PRADINĖS MOKYKLOS MOKINIŲ ASMENS DUOMENŲ TVARKYMO T

PATVIRTINTA Mokyklos direktoriaus 2018 m. rugsėjo 3 d. įsakymu Nr. V priedas KAUNO PAPARČIO PRADINĖS MOKYKLOS MOKINIŲ ASMENS DUOMENŲ TVARKYMO T PATVIRTINTA Mokyklos direktoriaus 2018 m. rugsėjo 3 d. įsakymu Nr. V-52.1 6 priedas KAUNO PAPARČIO PRADINĖS MOKYKLOS MOKINIŲ ASMENS DUOMENŲ TVARKYMO TAISYKLĖS (įstaigos kodas 190140622) I. BENDROSIOS NUOSTATOS

Detaliau

1 k. PATALPA Vilniaus m. sav., Senamiestis, Vilniaus g. Domantas Grikšas tel

1 k. PATALPA Vilniaus m. sav., Senamiestis, Vilniaus g. Domantas Grikšas tel 1 k. PATALPA Vilniaus m. sav., Senamiestis, Vilniaus g. Domantas Grikšas tel. +370 673 22322 domantas@vilniaus-turtas.lt Objekto informacija Objektas PATALPA Adresas Vilniaus m. sav., Senamiestis, Vilniaus

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽEMĖS ŪKIO MINISTRAS ĮSAKYMAS DĖL VIENKARTINIŲ LEIDIMŲ PURKŠTI AUGALŲ APSAUGOS PRODUKTUS IŠ ORO IŠDAVIMO IR GALIOJIMO PANAIKINIMO

LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽEMĖS ŪKIO MINISTRAS ĮSAKYMAS DĖL VIENKARTINIŲ LEIDIMŲ PURKŠTI AUGALŲ APSAUGOS PRODUKTUS IŠ ORO IŠDAVIMO IR GALIOJIMO PANAIKINIMO LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽEMĖS ŪKIO MINISTRAS ĮSAKYMAS DĖL VIENKARTINIŲ LEIDIMŲ PURKŠTI AUGALŲ APSAUGOS PRODUKTUS IŠ ORO IŠDAVIMO IR GALIOJIMO PANAIKINIMO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO 2017 m. rugpjūčio 1 d. Nr.

Detaliau

AIŠKINAMASIS RAŠTAS

AIŠKINAMASIS RAŠTAS I. FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA 2-ojo VSAFAS Finansinės būklės ataskaita 2 priedas Vytauto Didžiojo universiteto Rasos gimnazija (viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

Detaliau

IŠDUODAMUOSE I, III, V IR VI TIPO NUMERIO ŽENKLUOSE NAUDOJAMŲ UŽRAŠŲ SUDARYMO EILIŠKUMO TVARKOS

IŠDUODAMUOSE I, III, V IR VI TIPO NUMERIO ŽENKLUOSE NAUDOJAMŲ UŽRAŠŲ SUDARYMO EILIŠKUMO TVARKOS PATVIRTINTA Valstybės įmonės Regitra generalinio direktoriaus 2018 m. birželio 29 d. įsakymu Nr. V-18/106 (pakeista 2019 m. vasario 12 d. įsakymu Nr. (1.1E)-V-27) VALSTYBINIO REGISTRACIJOS NUMERIO DERINIO

Detaliau

Pagalbinė ūkio patalpa Pagalbinė ūkio patalpa Pagalbinė ūkio patalpa Pagalbinė ūkio patalpa Pagalbinė ūkio patalpa Pagalbinė ūkio patalpa Pagalbinė ūk

Pagalbinė ūkio patalpa Pagalbinė ūkio patalpa Pagalbinė ūkio patalpa Pagalbinė ūkio patalpa Pagalbinė ūkio patalpa Pagalbinė ūkio patalpa Pagalbinė ūk Daugiabučio gyvenamojo namo (gyvenamųjų patalpų įvairioms socialinėms grupėms), keičiant dalies patalpų paskirtį į pagalbines ūkio paskirties, Šilutės pl. 8, Klaipėda, kapitalinio remonto projektas 128

Detaliau

Rekomendacijos vietinės reikšmės kelių su žvyro danga taisymui

Rekomendacijos vietinės reikšmės kelių su žvyro danga taisymui Rekomendacijos vietinės reikšmės kelių su žvyro danga taisymui LAKD TNT skyriaus vedėjas Evaldas Petrikas Reglamentavimas Automobilių kelių standartizuotų dangų konstrukcijų projektavimo taisyklės KPT

Detaliau

Projektas PAKRUOJO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA SPRENDIMAS DĖL PAKRUOJO RAJONO SAVIVALDYBĖS DIENOS SOCIALINĖS GLOBOS ASMENS NAMUOSE TEIKIMO TVARKOS APRA

Projektas PAKRUOJO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA SPRENDIMAS DĖL PAKRUOJO RAJONO SAVIVALDYBĖS DIENOS SOCIALINĖS GLOBOS ASMENS NAMUOSE TEIKIMO TVARKOS APRA Projektas PAKRUOJO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA SPRENDIMAS DĖL PAKRUOJO RAJONO SAVIVALDYBĖS DIENOS SOCIALINĖS GLOBOS ASMENS NAMUOSE TEIKIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO 2016 m. lapkričio 24 d. Nr. T- Pakruojis

Detaliau

MOKSLO METŲ KELMĖS RAJONO UŽVENČIO ŠATRIJOS RAGANOS GIMNAZIJOS MUZIKOS SKYRIAUS UGDYMO PLANO I.BENDROS NUOSTATOS 1. Ugdymo planas reglamen

MOKSLO METŲ KELMĖS RAJONO UŽVENČIO ŠATRIJOS RAGANOS GIMNAZIJOS MUZIKOS SKYRIAUS UGDYMO PLANO I.BENDROS NUOSTATOS 1. Ugdymo planas reglamen 1 2018-2019 MOKSLO METŲ KELMĖS RAJONO UŽVENČIO ŠATRIJOS RAGANOS GIMNAZIJOS MUZIKOS SKYRIAUS UGDYMO PLANO I.BENDROS NUOSTATOS 1. Ugdymo planas reglamentuoja pradinio ir pagrindinio muzikinio formalųjį švietimą

Detaliau