SKELBIAMAS NEFORMALIOJO SUAUGUSIŲJŲ ŠVIETIMO IR TĘSTINIO MOKYMOSI KLAIPĖDOS MIESTE VYKDOMŲ PROGRAMŲ SĄRAŠAS 2018 METAIS Eil Nr. Neformaliojo suaugusių

Dydis: px
Rodyti nuo puslapio:

Download "SKELBIAMAS NEFORMALIOJO SUAUGUSIŲJŲ ŠVIETIMO IR TĘSTINIO MOKYMOSI KLAIPĖDOS MIESTE VYKDOMŲ PROGRAMŲ SĄRAŠAS 2018 METAIS Eil Nr. Neformaliojo suaugusių"

Transkriptas

1 SKELBIAMAS NEFORMALIOJO SUAUGUSIŲJŲ ŠVIETIMO IR TĘSTINIO MOKYMOSI KLAIPĖDOS MIESTE VYKDOMŲ PROGRAMŲ SĄRAŠAS 2018 METAIS Eil Nr. Neformaliojo suaugusiųjų švietimo teikėjas Programos pavadinimas Anotacija (programos teikėjo anotacijos tekstas neredaguotas) Dalyvių skaičius Projekto trukmė Kontaktai (NSŠ programos teikėjo)* 1. Asociacija JCI Lietuva 2. Klaipėdos miesto savivaldybės viešoji biblioteka Neformalaus ugdymo programa andragogams Inovatyvus andragogikos įgūdžių stiprinimas IT suaugusiųjų akademija Neformalaus ugdymo programa andragogams,,inovatyvus andragogikos įgūdžių stiprinimas" skirta pradedantiems ir praktikuojantiems andragogams, norintiems pritraukti didesnes mokinių grupes, įtraukti į ugdymosi procesą skirtingų interesų, amžiaus grupes, išlaikant optimalų įsitraukimo bei motyvacijos lygį; veiksmingiau reprezentuoti mintis ir idėjas, būti lyderiais, pasiekti kur kas geresnių ugdymo rezultatų per trumpesni laiką, formuojant praktiškesnį ir aktualesnį ugdymo programų turinį. Baigę programą andragogai pagerins savo kompetencijas efektyvaus komunikavimo, priagentavimo, viešojo kalbėjimo, emocinio raštingumo, įtraukios mokymosi aplinkos kūrimo, paveikaus asmeninio įvaizdžio formavimo, įgūdžių perdavimo, ugdomojo turinio adaptacijos, šiuolaikinių ugdymo metodų ir technologijų taikymo srityse. Programos paskirtis - ugdyti suaugusiųjų (50-65) informacinius gebėjimus, gilinti IT kompetencijas ir žinias, kad išliktų konkurencingi darbo rinkoje bei sugebėtų prisitaikyti prie besikeičiančios aplinkos. Neformaliojo ugdymo dalyviai įgis praktinių ir teorinių žinių darbui su pagrindinėmis biuro programomis: Word, Excel, Pover Point ir kt. Gebės Jas sumaniai taikyti darbe ir kasdienėje veikloje. 20 Rugsėjis 30 Rugsėjis Jūratė Mažeilytė Jolita Baltrimienė (8 46)

2 2 3. Klaipėdos miesto pedagogų švietimo ir kultūros centras 4. VšĮ Meno psichologijos centras Skaitmeninio raštingumo kursai Emocinio intelekto bei meninių kompetencijų lavinimo programa Mano atradimai Dokumentų tvarkymas kompiuteryje, debesyje ar gavus elektroniniu parašu pasirašytą dokumentą nebekels jiems rūpesčių. Kartu ieškosime atsakymų, kodėl šiandien Google paieškos sistema yra tokia svarbi ir kaip tikslingai išnaudoti jos teikiamas galimybes; kaip informacinės technologijos padeda kurti patogesnį gyvenimą ir keičia visuomenes įpročius ir t. t. Dalyviai susipažins su bendruoju duomenų apsaugos reglamentu ir savo teisėmis. Šią programa sieksime pagerinti tiek darbo rinkoje aktualias suaugusiųjų bendrąsias kompetencijas, tiek plėsti mokymosi visą gyvenimą paslaugų prieinamumą Klaipėdos mieste. Programa yra skirta Klaipėdos miesto bendruomenės nariams, kurie siekia tapti pilnaverčiais informacinių technologijų naudotojais, pageidauja įgyti naujų ar patobulinti jau turimas kompetencijas skaitmeninio raštingumo, mokėjimo mokytis įgūdžių srityse Bus organizuojami du skirtingi mokymai, todėl keliame šiuos tikslus: 1. Patenkinti Klaipėdos m. darbingo amžiaus suaugusių saviraiškos poreikį, tobulinti jų piešimo kompetencijas (dailės mokymai,,piešimas. Tapyba. Kompozicija"); 2. Tobulinti Klaipėdos m. darbingo amžiaus suaugusių emocinio intelekto kompetencijas, pritaikant naujausias psichologines žinias, meno terapijos metodus (mokymai Emocinio intelekto lavinimas, taikant meno terapijos metodus"); Numatomi rezultatai: 1.Dailės mokymų,,piešimas. Tapyba. Kompozicija" dalyviai įgis piešimo su pastele, guašu ir akvarele pagrindus, sužinos vizualinio dizaino, komponavimo ir spalvotyros principus, patobulins savo kūrybiškumo, vaizduotes, susikaupimo 40 Rugsėjis 30 Rugsėjis Edgaras Gervaitis Evelina Kasinskaja (Emocinis intelektas), Rita Lengvenytė (Dailė)

3 3 5. Asociacija Idėjų pakrantė Klaipėdos miesto moterų verslumo skatinimas gebėjimus ir patenkins saviraiškos poreikį, turės galimybę pristatyti savo kūrybinius darbus Klaipėdos mieste. 2. Mokymų,,Emocinio intelekto lavinimas, taikant meno terapijos metodus" dalyviai sužinos emocinio intelekto lavinimo, meno terapijos ypatumus, kaip valdyti emocijas, konfliktinių situacijų sprendimo būdus, išmoks atpažinti savo emocijas, jas valdyti, patobulins emocines įtampos mažinimo gebėjimus bei mokės taikyti meno terapijos metodus kasdieniame gyvenime. Mokymų programos tikslas - sudaryti moterims sąlygas kelti kompetencijas, leisti įgyti joms reikalingas žinias, kuriant, vystant savus verslus bei didinti jų motyvaciją imtis šių veiklų. Programa sukurta remiantis "Verslios Lietuvos" įgyvendinto projekto VšĮ "Išmani moteris" mokymų programos gerąja patirtimi. Šis projektas turėjo ypatingą produktyvumą, buvo įkurta apie 15 naujų verslų Klaipėdoje. Taip pat buvo remtasi Išmanių moterų asociacijos "Idėjų pakrante" veiklos patirtimi (2017 m. suorganizuota 15 - renginių, seminarų, 1- kasmetinis Klaipėdos regiono išmanių moterų forumas, 2 - įkurti verslai, 2 - socialiniai projektai, 1 finansuojamas projektas, renginių dalyvių). Mokymosi programa patobulinta remiantis 2017 m. įgyvendintos neformaliojo suaugusiųjų šveitimo ir tęstinio mokymosi programos patirtimi. Kadangi įgyvendinta programa viršijo lūkesčius, buvo sulaukta beveik dvigubai daugiau dalyvių nei buvo numatyta bei gauti dalyvių vertinimai rodo poreikį tokios tematikos mokymų Klaipėdos mieste. Asociacija Idėjų pakrante" vienija moteris, norinčias pradėti savo verslą ar plėtoti jau turimą Klaipėdos regione. Asociacijos išskirtinumas - moterų bendryste bei palaikymas įvairiomis veiklomis, skatinant verslumą, t. y. mokymų, 35 Rugsėjis Kristina Martinkutė, Anita Soakauskė

4 4 6. Laisvoji mokytoja Oksana Simaitienė 7. Asociacija Gyvenk Suaugusiųjų fizinio aktyvumo, kaip sveikos gyvensenos komponento, ugdymas Klaipėdos miesto gyventojų sveiko gyvenimo įgūdžių ugdymas susitikimų, bendradarbiavimo, rekomendacijų, dalinimosi patirtimi pagalba. Šiuo metu asociacija vienija apie 80 moterų bendruomenę Klaipėdos mieste ir už jo ribų. Ši mokymų programa padės startuoti naujiems verslams Klaipėdos mieste (bent 2). Mokymų metu suburtą aktyvių verslu besidominčių moterų bendruomenę bus siekiama išlaikyti ir pasibaigus projekto veikloms, skatinant tolimesnį bendradarbiavimą bei dalinimąsi gerąja patirtimi. Programa skirta suaugusiųjų suvokimo apie fizinio aktyvumo teigiamą poveikį organizmui, savijautai ir sveikatai didinimui, motyvacijos fizinės veiklos būtinybei stiprinimui, fizinių ypatybių ugdymui ir sveikatos bei emocinės būsenos gerinimui. Programa ugdomas poreikis būti fiziškai aktyviems ir siekti, kad judėjimas taptų neatskiriama kasdieninio gyvenimo dalimi. Programos metu suaugusieji įgys žinių, kaip reguliuoti fizinį krūvį, lavins savo kūną, gebėjimą jį valdyti, mokysis pagrindines raumenų grupes stiprinančių ir tempimo pratimų, kvėpavimo technikų, ugdys gebėjimą taisyklingai juos atlikti, stebės savijautą, išmoks individualizuoti fizinį krūvį. Programos tikslas - šviesti Klaipėdos gyventojus, prisidėti prie visuomenės sveikatinimo. Programa skirta įgyti ar pagilinti žinias sveikos gyvensenos srityje, išmokti pritaikyti šias žinias praktikoje. Programos dalyviai gebės koreguoti savo mitybos įpročius pagal naujausias sveikos mitybos tendencijas, įgis žinių ir gebės jas panaudoti praktiškai, sudarant savo mitybos planą. Įgis žinių apie maisto medžiagas ir jų poveikį organizmui, įgis žinių tema apie maistinę vertę. Programos dalyviai sužinos, kodėl fizinis aktyvumas yra ypatingai svarbus faktorius mūsų visų gyvenime. Skatinsime projekto metu ir po jo būti fiziškai aktyviems, kadangi nugara, 50 Liepa - gruodis 15 Liepa - gruodis Oksana Simaitienė Aurimas Pakštys

5 5 8. Ernesto Galvanausko profesinio mokymo centras 9. Klaipėdos miesto visuomenės sveikatos biuras 10. Laisvasis mokytojas Egidijus Špakauskas 11. Klaipėdos turizmo mokykla 12. VšĮ American English School Klaipėdos filialas Kompleksinis greitosios medicinos pagalbos, priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos vairuotojų įgūdžių tobulinimas Pirmos pagalbos teikimo mokymų programa Klaipėdos miesto savivaldybės darbingo amžiaus gyventojams Šokiai moterims Šokis sveiko gyvenimo ritmu Mokomės gaminti sveiką maistą Komunikacijalangas į pasaulį sąnariai bei visi kūno segmentai yra tos sudedamosios kūno dalys, kurios privalo būti sveikos, kad užtikrintų gerbūvį kasdienėje veikloje. Mokymo programa skirta parengti vairuotoj gebanti ekstremaliomis vairavimo sąlygomis saugiai vairuoti, valdyti stresą, išmanyti bendravimo psichologiją. Pirmosios pagalbos teikimo mokymų programos Klaipėdos miesto savivaldybės darbingo amžiaus gyventojams tikslas - suteikti žinių ir įgūdžių, kuriais vadovaudamasis rnokymų dalyvis ligos arba susižalojimo atveju gebėtų suteikti pradinę pagalbą nukentėjusiam iki kol bus suteikta profesionali medicinine pagalba. Numatomi rezultatai nesudėtingų metodų, kuriuos gali atlikti žmogus be formalios medicininės kvalifikacijos ir su vietoje prieinamais įrankiais įgijimas, gebėjimas pašalinti arba stabilizuoti nukentėjusio asmens gyvybei gresiantį pavojų_. Šio projekto tikslas aktyvaus laisvalaikio, derinamo su judėjimu ir sveikatos gerinimu, organizavimas. Šio projekto dalyvės išmoks šokių bei judesių, pagal įvairius ritmus, kuriuos naudojant, gerėja savijauta, sveikatos būklė ir 30 Rugsėjis 60 Liepa - spalis 30 Rugsėjis gyvenimo kokybė. Išaiškinti pagrindinius sveiko maisto gaminimo būdus 50 Rugsėjis Komunikacija tampa musų laikų devizu. Vis dėlto, daugelis žmonių nesusimąsto, kad bendravimo meno būtina mokytis. Sekmingas bendravimas užsienio kalba yra dažniausiai ne retas talentas, o jgūdžiai, kurių gali išmokti kiekvienas. Baigę 30 Rugsėjis Dalia Budginienė (8 46) Jūrate Grubliauskiene (8 46) Egidijus Špakauskas Rima Bertašiūtė (8 46) ; Marija Kleckovska

6 6 13. Laisvasis mokytojas Arvydas Gintauskas 14. Laisvoji mokytoja Laura Maškova Sveiko gyvenimo įvadas išmok padėti sau Aktyvus laisvalaikis su Zumba programą, šiandieninės rinkos dalyviai atras, kad bendravimas gali būti džiaugsminga ir maloni patirtis, o įgyti įgūdžiai padės įsitvirtinti šiandieninėje darbo rinkoje, sustiprins profesines kompetencijas ir suteiks platesnes galimybes savirealizacijai. Šiandieninėje, sparčiai ekonomiškai besivystančioje Lietuvoje, plečiantis verslui šalyje ir už mūsų šalies ribų, mūsų šalies darbdaviai bei užsienio šalių investuotojai susiduria su opia problema, kad darbuotojai neturi pakan kamų įgūdžių komunikuoti užsienio kalba. Programa skirta edukuoti visus asmenis ir suburti bendruomenę, kurie domisi sveiku gyvenimo būdu, pradedant nuo teorinių žinių apie sveiką mitybą, sveiką laisvalaikio leidimą ir sportą pagal kiekvieno galimybes ir bendrą sveikatos priežiūrą bei jos prevenciją, baigiant praktiniais užsiėmimais, kurių metu visi programos dalyviai bus supažindinti ir išmokyti, kaip taisyklingai atlikti mankšta, kaip taisyklingai bėgioti, nežalojant sąnarių ; kaip taisyklingai žygiuoti šiaurietiškuoju būdu ir kaip savarankiškai taisyklingai atlikti raumenų masažą bei tempimo pratimus. Programos dalyviai bus skatinami taip pat įsitraukti į visuomeninę; veiklą - įvairius socialinius-sportinius projektus, kurių metu bus skatinama savanoryste, pavyzdžiui, renkant šiukšles Klaipėdos pajūryje. Programa skirta suaugusiesiems suvokti ir pajusti reguliaraus fizinio aktyvumo svarbą bendrai organizmo būklei, siekiant paskatinti iš naujo apsvarstyti savo gyvenimo būdą. Reguliarus fizinis krūvis gerina nuotaiką, mažiną dirglumą ir nerimo lygį, didina pasitikėjimą savimi, gydo depresiją, gerina atmintį, fiziškai aktyvūs žmonės geriau miega, stiprina kaulus ir raumenis, palaiko judesių lankstumą, padeda 30 Rugsėjis 50 Rugpjūtis Arvydas Gintauskas Laura Maškova

7 7 15. VšĮ Lietuvos verslo kolegija 16. Klaipėdos miesto savivaldybės Tautinių kultūrų centras 17. Klaipėdos regiono kūrybinių industrijų asociacija 18. Dailės klubas Guboja Emocinio intelekto raiška skaitmeniniame marketinge, mokymai Įvairių tautų šokių pynė Odos dirbinių kūrimas ir gamyba Tapyba: kūrybiškumo pamokos išlaikyti taisyklingą laikyseną, gerina koordinaciją, padeda išlaikyti normalų kūno svorį. Fizinis aktyvumas yra ne tik sveikatos pagrindas, bet ir ilgaamžiškumo bei entuziazmo šaltinis. Mokymai skirti smulkaus ir vidutinio verslo atstovams padės susipažinti su psichologiniais emocinio intelekto metodais, kuriuos galima pritaikyti skaitmeniniame marketinge. Mokymų metu siekiama suteikti naujausių teorinių ir praktinių žinių apie emocinio intelekto ir neurostimuliacinių metodų taikymą vartotojų individualių sprendimų atlikimui. Tikslas - mokymosi visą gyvenimą paslaugų regionuose plėtra ir asmens bendrosios kultūros ugdymas. Numatomi rezultatai - Klaipėdos regiono įvairių tautų kultūrinio paveldo choreografijos pažinimas, sklaida ir pristatymas plačiajai visuomenei programos užbaigimo renginyje. Odos dirbinių kūrimo ir gamybos programa skirta norintiems išmokti sukurti ir pagaminti dirbinius iš odos. Mokymų metu suteikiamos pagrindinės žinios apie odos apdirbimo įrankius, medžiagas, technikas ir technologinį procesą bei atlikimo galimybes. Išklausęs pilną programą ir sėkmingai atlikęs praktines užduotis, programos dalyvis gebės sukaupti bei apibendrinti informaciją apie analogus, reikšmingą savo idėjos įgyvendinimui, mokės atlikti dirbinio eskizą, parinkti medžiagas ir technologijas konkretaus dirbinio iš odos atlikimui, naudotis įrankiais, pasiruošti dirbinio lekalą, dekoruoti dirbinį pagal technologinius reikalavimus, nustatyti dirbinio iš odos atlikimo etapus ir eiliškumą bei kokybiškai jį atlikti. Programa skirta lankytojams, neturintiems profesionaliosios dailes pagrindų. Apie kūrybą kalbama kaip apie labai svarbią ir neatsiejamą mūsų gyvenimo ir būties dalį, kurioje visa 60 Rugsėjis 45 Rugsėjis Doc. dr. Jurgita Martinkienė (8-46) Tatjana Kononova (8-46) , Liudas Andrikis Liepa - gruodis Regina Donbrauskaitė Plotnikova

8 8 19. UAB "Amber Language Centre" Realizuok save ir savo galimybes aplinka suformuota žmogaus poreikio estetinių vertybių kūrimui ir vartojimui, nuo artimiausios buitinės aplinkos iki visuomenės poreikius tenkinančios socialinės visumos. Mokymo metu supažindinama su pagrindiniais dailės terminais, technikomis (tapyba, grafika, piešimas, plokštuminė ir erdvinė kompozicija). Studijos nariai įgyja praktinių ir teorinių dailės žinių. Suaugusiųjų, besimokančiųjų bendrųjų gebėjimų, stiprinimas, svarbių asmeninių savybių: pasitikėjimo savimi, gebėjimo kūrybiškai mąstyti ir savarankiškai priimti sprendimus ugdymas. Programos paskirtis - suteikti pagrindines dailės žinias, ugdyti bendrą kultūrinį bei meninį išsilavinimą, estetikos suvokimą, įvairių medžiagų pritaikymą meninei saviraiškai, plėtoti estetines kompetencijas, būtinas tenkinant praktinio gyvenimo poreikiams ir naudojant socioemocinius gebėjimus dirbti grupėse, komandinėse užduotyse. Užsiėmimų metu programos dalyviai kaupia patirtį meninės raiškos, supratimo, analizės kūrimo, interpretavimo, vertinimo ir meno svarbos socialiniame, kultūriniame gyvenime, pažinimo srityse. Programa skirta metų suaugusiems asmenims. Programa pritaikyta bendravimo įgūdžių lavinimui, kad mokiniai gebėtų bendrauti ne tik kasdienėmis temomis išvykę į užsienį ar bendraudami su kitataučiais, bet taip pat galėtų reikšti mintis įvairiomis darbo rinkai aktualiomis temomis - mokiniai įgis žinių, skirtų bendravimui darbinėje / profesinėje aplinkoje: kaip kalbėti per darbo pokalbį, kaip kurti CV el. būdu, kaip ieškoti būsimų darbdavių internetinėje erdvėje; bus supažindinti su darbo etika, kaip vesti derybas, kalbėti ar perduoti informaciją telefonu angių kalba, atsakyti į, elektroninius verslo laiškus ir pan. Taip pat į programą bus 20 Rugsėjis Jurgita Pliuškytė

9 9 20. VšĮ Lekiam Klaipėdos miesto gyventojų fizinio aktyvumo ugdymas 21. Klaipėdos krizių įveikimo centras ŽVELK PLAČIAU: komunikacijos gebėjimų ugdymo mokykla suaugusiems skatinami aktyviau įsijungti vyresnio amžiaus žmonės, kad šie įgytų kalbos pagrindus ir patobulintų bendravimo įgūdžius, skirtus bendravimui įvairiomis laisvalaikio ir kasdienėmis buitinėmis temomis; gebėtų bendrauti (paklausti / atsakyti į klausimus, priimti ir perduoti informaciją) išvykę į užsienį. Pabaigę kursą dalyviai bus įgiję žinių, susijusių su darbo sfera, bus patobulinę bendravimo įgūdžius, skirtus susikalbėjimui su kitakalbiais. Šie įgyti įgūdžiai ypač pravers ieškantiems darbo ar siekiantiems kelti kompetenciją taip pat vyresniems asmenims, nesusidūrusiems su anglų kalba. Tikslas - Klaipėdos miesto gyventojų fizinio aktyvumo ugdymas. Atpažinti asmeninius socialinius įgūdžius; numatyti preliminarius savo fizinio tobulėjimo žingsnius; suvokti fizinio aktyvumo svarbą fizinei dvasinei ir socialinei sveikatai; tausoti savo ir kitų sveikatą. Dalyviai gebės atlikti koordinuotus ir asimetrinius judesius fizinės veiklos metu. Stengtis įgyvendinti kūrybines idėjas savo pasirinktoje fizinėje veikloje. Pagrindinis šios programos tikslas mokymosi visą gyvenimą veiklų plėtra, asmens bendrosios kultūros ugdymas: mažinsime socialinę atskirtį, įtraukiant mažiau galimybių turinčius žmones į aktyvią kultūrinę edukacinę veiklą. 120 val. savęs pažinimo, meno terapijos ir komunikacijos gebėjimų ugdymo kursas padės sesijų dalyviams tapti savarankiškais, už savo mokymąsi atsakingais žmonėmis, gebančiais užsibrėžti aiškius tikslus, jų siekti. Bus lavinami komunikavimo informacijos perteikimo, viešo kalbėjimo ir kūrybinio rašymo įgūdžiai. Sukursime Vakarų Lietuvoje gyvenančių suaugusiųjų ir jų šeimos narių bendravimo, bendradarbiavimo tinklą, 25 Rugsėjis 30 Liepa - gruodis Edita Baranauskaitė Rita Staršelskienė

10 VšĮ Sporto pasaulis 23. VšĮ Klaipėdos valstybinė kolegija Baseino gelbėtojų, gelbėtojų - prižiūrėtojų specialistų paruošimas (kvalifikacijos įgijimui ir kompetencijos tobulinimui) Verslumas ir ekonominis raštingumas smulkiam verslui internetinę bendravimo platformą, kuri skatins rengti bendrus projektus, kurti smulkų verslą, pristatyti savo šeimos patirtį kitiems. Ugdysime dvasinę kultūrą, tautinę savimonę, patriotiškumą ir toleranciją bei atvirumą pasauliui, pasitelkiant neformalųjį ugdymą, grįstą įsitraukimu į bendrą veiklą. Aktualizuosime socialinio verslo kūrimo galimybes kūrybinė veikla, meno terapija ir viešasis kalbėjimas padeda savo svajonę, pomėgį ir talentą paversti verslu. Pristatysime darbo su individualia veikla galimybes, mokysimės rašyti projektus, parengti efektyvią komunikacijos spaudoje strategiją. Ši programa skirta mokyti asmenis. turinčius pagrindinį išsilavinimą, ne jaunesnius, kaip I8 m. ir ne vyresnius, kaip 55 m., privalomai pasitikrinę sveikatą, pagal plaukikamsgelbėtojams keliamus reikalavimus ir įvykdžiusius specialius testus: plaukimas 150 m (100 m laisvuoju stiliumi ir 50 nugara); nerimas į tolį sulaikius kvėpavimą 20 m; nėrimas į gylį 2-5m; laikymasis ant vandens paviršiaus 5 min. Asmenys, baigę mokymą pagal šią programą, turi mokėti gelbėti žmones nuo vandens paviršiaus ir nuskendusius iki 6 m gylio, mokėti išsilaisvinimo būdus nuo skęstančiojo sugriebimų, transportavimo, išnešimo į krantą būdus, gelbėjimo priemonių naudojimo ir eksploatacijos taisykles, atlikti smulkų jų remontą, suteikti pirmąją medicininę pagalbą, atlikti reanimaciją m. Lietuvos statistikos departamento duomenimis, kas dešimtas darbingo amžiaus Lietuvos gyventojas dirba savarankiškai. Auga ir mažų bei vidutinių įmonių skaičius. Klaipėdoje jų suskaičiuojama apie pusšešto tūkstančio. Kaip tik toks verslas mažiausiai investuoja į kvalifikacijos tobulinimą. Neformaliojo suaugusiųjų švietimo ir tęstinio 15 Liepa - gruodis 16 Rugsėjis Tadas Vilkas, Asta Baužienė,

11 Viešoji įstaiga TREČIASIS AMŽIUS 25. Klaipėdos universitetas Kinų medicina senjorų sveikatos stiprinimui Kūrybiškumo ugdymas kuriant namų interjerą mokymosi Klaipėdos mieste tyrime nurodoma, kad tai nulemia ribotos finansinės galimybės, silpna motyvacija tobulinti kvalifikaciją ir kompetencijas. Nurodoma ir kokių žinių labiausiai pristinga smulkiojo verslo atstovai: verslumo, vadybos, ekonomikos, projektų rengimo. Kaip tik į šių įgūdžių lavinimą ir žinių gilinimą orientuota mokymo programa Verslumas ir ekonominis raštingumas smulkiajam verslui. Programa apima verslumo įgūdžių formavimą, smulkaus verslo teisinus aspektus, organizacijos valdymo pagrindus, verslo finansavimo paiešką ir valdymą, apskaitos aktualijas, komunikacijos sprendimus versle, skaitmeninės rinkodaros pagrindus. Programos dalyviai bus mokomi rasti savo stipriąsias puses, nugalėti baimes, lavinti lyderystės ir pardavimo įgūdžius, valdyti asmeninius ir verslo finansus, kurti motyvuojančią organizacinę aplinką, suprasti teisės aktus, atsakomybės ribas, praktiškai naudotis skaitmeninės rinkodaros įrankiais bei verslui būdingais komunikacijos veiklos modeliais. Tobulinti asmenų, vyresnių nei 63 metų, sveikos gyvensenos įgūdžius pagal kinų mediciną, siekiant fizinės, psichinės, dvasinės darnos. Baigę mokymus dalyviai žinos apie seną, alternatyvią sveikatinimo sistemą kinų mediciną, jos ištakas, filosofiją, kompleksinį požiūrį į žmogų, jo gyvenimą bei sveikatą, sveikatinimo būdus ir galimybes. Išmokę pažinti save, gebės tinkamai pasirinkti ir taikyti įvairias praktines kinų medicinos priemones, derinti sveiką mitybą bei veiklos pobūdį kasdieniniame gyvenime, gerindami savo fizinę, psichinę ir dvasinę darną. Projekto tikslai - suteikti dalyviams žinių, gebėjimų, praktinių patarimų bei konsultacijų apie namų interjero, kaip vieningos 20 Liepa - rugsėjis 15 Rugsėjis Birutė Petraitienė Vilija Trumpickienė (8-46) ,

12 12 ir harmoningos visumos kūrimą, sudarant sąlygas dalyvių saviraiškai bei ugdant jų kūrybiškumą. Numatomi rezultatai - baigę mokymus, dalyviai žinos kokias medžiagas ir įrankius rinktis, kuriant namų interjerą, kaip pasirinkti ir derinti skirtingų namų zonų apšvietimą, kokios yra šiuolaikinės techninės, išmaniųjų namų interjero galimybės. Gebės sudaryti interjero sukūrimo sąmatą, apskaičiuoti sąnaudas, suplanuoti atskiras būsto erdves pagal šeimos gyvenimo būdą ir poreikį, pasirinkti tinkamą meistrą, išvengti kičo ir klaidų, kuriant namų interjerą. Išmanys namų interjero stilius, šiandieninės mados tendencijas, spalvotyros ypatumus bei derinimo principus. Patenkins asmeninės saviraiškos poreikį, ugdys kūrybiškumą bei bendrąją asmens kultūrą. *Veiklų grafikas derinamas su Neformaliojo suaugusiųjų švietimo programos teikėju.

Slide 1

Slide 1 Neformalusis vaikų švietimas ir formalųjį švietimą papildantis ugdymas: kas, kaip, kodėl? Švietimo, mokslo ir sporto ministerija 2019-04-30 Vilnius Pranešime vartojami trumpiniai NVŠ neformalusis vaikų

Detaliau

PRITARTA Vilniaus r. Egliškių šv. J. Bosko vidurinės mokyklos tarybos posėdyje 2014 m. rugpjūčio 25 d. protokolo Nr. 7 PATVIRTINTA Vilniaus r. Egliški

PRITARTA Vilniaus r. Egliškių šv. J. Bosko vidurinės mokyklos tarybos posėdyje 2014 m. rugpjūčio 25 d. protokolo Nr. 7 PATVIRTINTA Vilniaus r. Egliški PRITARTA Vilniaus r. Egliškių šv. J. Bosko vidurinės mokyklos tarybos posėdyje 2014 m. rugpjūčio 25 d. protokolo Nr. 7 PATVIRTINTA Vilniaus r. Egliškių šv. J. Bosko vidurinės mokyklos direktoriaus 2014

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS KULTŪROS MINISTRAS ĮSAKYMAS DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS KULTŪROS MINISTRO 2011 M. SPALIO 19 D. ĮSAKYMO NR. ĮV-639 DĖL REGIONŲ KULTŪR

LIETUVOS RESPUBLIKOS KULTŪROS MINISTRAS ĮSAKYMAS DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS KULTŪROS MINISTRO 2011 M. SPALIO 19 D. ĮSAKYMO NR. ĮV-639 DĖL REGIONŲ KULTŪR LIETUVOS RESPUBLIKOS KULTŪROS MINISTRAS ĮSAKYMAS DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS KULTŪROS MINISTRO 2011 M. SPALIO 19 D. ĮSAKYMO NR. ĮV-639 DĖL REGIONŲ KULTŪROS PLĖTROS 2012 2020 METŲ PROGRAMOS PATVIRTINIMO PAKEITIMO

Detaliau

Neformaliojo vaikų švietimo lėšų skyrimo ir panaudojimo tvarkos aprašo 1 priedas NEFORMALIOJO VAIKŲ ŠVIETIMO PROGRAMOS ATITIKTIES REIKALAVIMAMS PARAIŠ

Neformaliojo vaikų švietimo lėšų skyrimo ir panaudojimo tvarkos aprašo 1 priedas NEFORMALIOJO VAIKŲ ŠVIETIMO PROGRAMOS ATITIKTIES REIKALAVIMAMS PARAIŠ Neformaliojo vaikų švietimo lėšų skyrimo ir panaudojimo tvarkos aprašo 1 priedas NEFORMALIOJO VAIKŲ ŠVIETIMO PROGRAMOS ATITIKTIES REIKALAVIMAMS PARAIŠKOS FORMA INFORMACIJA APIE NEFORMALIOJO VAIKŲ ŠVIETIMO

Detaliau

MOKSLO METŲ KELMĖS RAJONO UŽVENČIO ŠATRIJOS RAGANOS GIMNAZIJOS MUZIKOS SKYRIAUS UGDYMO PLANO I.BENDROS NUOSTATOS 1. Ugdymo planas reglamen

MOKSLO METŲ KELMĖS RAJONO UŽVENČIO ŠATRIJOS RAGANOS GIMNAZIJOS MUZIKOS SKYRIAUS UGDYMO PLANO I.BENDROS NUOSTATOS 1. Ugdymo planas reglamen 1 2018-2019 MOKSLO METŲ KELMĖS RAJONO UŽVENČIO ŠATRIJOS RAGANOS GIMNAZIJOS MUZIKOS SKYRIAUS UGDYMO PLANO I.BENDROS NUOSTATOS 1. Ugdymo planas reglamentuoja pradinio ir pagrindinio muzikinio formalųjį švietimą

Detaliau

Dalykinio ugdymo(-si) pokyčio bruožai 1. Ugdymasis (mokymasis): dialogiškas ir tyrinėjantis: 1.1. atviras ir patirtinis (pagrįstas abejone, tyrinėjimu

Dalykinio ugdymo(-si) pokyčio bruožai 1. Ugdymasis (mokymasis): dialogiškas ir tyrinėjantis: 1.1. atviras ir patirtinis (pagrįstas abejone, tyrinėjimu Dalykinio ugdymo(-si) pokyčio bruožai 1. Ugdymasis (mokymasis): dialogiškas ir tyrinėjantis: 1.1. atviras ir patirtinis (pagrįstas abejone, tyrinėjimu, eksperimentavimu ir kūryba, teise klysti, rasti savo

Detaliau

edupro.lt Ežero g Šiauliai Tel./faksas: (8 41) Mob VšĮ EDUKACINIAI PROJEKTAI įkurta 2010 metais, siekiant skatinti, pl

edupro.lt Ežero g Šiauliai Tel./faksas: (8 41) Mob VšĮ EDUKACINIAI PROJEKTAI įkurta 2010 metais, siekiant skatinti, pl edupro.lt Ežero g. 8-1 77141 Šiauliai Tel./faksas: (8 41) 552 469 Mob. 8 647 43544 VšĮ EDUKACINIAI PROJEKTAI įkurta 2010 metais, siekiant skatinti, plėtoti ir įgyvendinti mokymosi visą gyvenimą programos

Detaliau

VERSLO IR VADYBOS TECHNOLOGIJŲ PROGRAMA

VERSLO IR VADYBOS TECHNOLOGIJŲ PROGRAMA PATVIRTINTA Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2007 m. rugsėjo 6 d. įsakymu Nr. ISAK-1790 VERSLO IR VADYBOS TECHNOLOGIJŲ BENDROJI PROGRAMA MOKINIAMS, BESIMOKANTIEMS PAGAL VIDURINIO UGDYMO

Detaliau

VIDURINIO UGDYMAS Vidurinis ugdymas neprivalomas, trunka dvejus metus (11 ir 12 vidurinės mokyklos ar gimnazijų III IV klasės). Mokiniai mokosi pagal

VIDURINIO UGDYMAS Vidurinis ugdymas neprivalomas, trunka dvejus metus (11 ir 12 vidurinės mokyklos ar gimnazijų III IV klasės). Mokiniai mokosi pagal VIDURINIO UGDYMAS Vidurinis ugdymas neprivalomas, trunka dvejus metus (11 ir 12 vidurinės mokyklos ar gimnazijų III IV klasės). Mokiniai mokosi pagal individualius ugdymosi planus. (Pagal vidurinio ugdymo

Detaliau

Tikslas – padėti mokiniams saugoti ir stiprinti sveikatą, organizuojant ir įgyvendinant priemones, susijusias su ligų ir traumų profilaktika

Tikslas – padėti mokiniams saugoti ir stiprinti sveikatą, organizuojant ir įgyvendinant priemones, susijusias su ligų ir traumų profilaktika PATVIRTINTA Direktoriaus 2018 m. gruodžio 3 d. įsakymu Nr. V-55 VILNIAUS LOPŠELIS- DARŽELIS,,MAŽYLIS SVEIKATOS STIPRINIMO IR PRIEŽIŪROS PLANAS 2018-2019 m. m. Tikslas padėti ugdytiniams saugoti ir stiprinti

Detaliau

KARJEROS KOMPETENCIJOS UGDYMO ŽINIŲ VISUOMENĖJE PRIORITETAI

KARJEROS KOMPETENCIJOS UGDYMO ŽINIŲ VISUOMENĖJE PRIORITETAI KARJEROS KOMPETENCIJOS UGDYMO ŽINIŲ VISUOMENĖJE PRIORITETAI Liudmila Lobanova VGTU Tarptautinės ekonomikos ir vadybos katedra Inga Veževičienė VGTU Integracijos ir karjeros direkcija Vilnius 2005.02.25

Detaliau

2016 m. veiklos kokybės platusis įsivertinimas 4. sritis: Lyderystė ir vadyba 4. Lyderystė ir vadyba 4.1. Veiklos planavimas ir organizavimas P

2016 m. veiklos kokybės platusis įsivertinimas 4. sritis: Lyderystė ir vadyba 4. Lyderystė ir vadyba 4.1. Veiklos planavimas ir organizavimas P 2016 m. veiklos kokybės platusis įsivertinimas 4. sritis: Lyderystė ir vadyba 4. Lyderystė ir vadyba 4.1. Veiklos planavimas ir organizavimas 4.1.1. Perspektyva ir bendruomenės susitarimai Vizijos bendrumas:

Detaliau

Skaidrė 1

Skaidrė 1 Vidurinio ugdymo programos aprašas Individualus ugdymo planas Telšių Džiugo vidurinės mokykla Direktoriaus pavaduotoja ugdymui Janina Šalkauskytė Svarbūs klausimai baigiantiems 10 klasę: Ko aš noriu? Ką

Detaliau

Projektas

Projektas BALTOSIOS VOKĖS ŠILO GIMNAZIJA VEIKLOS PROGRAMA 2015 2016 m. m. SITUACIJOS ANALIZĖ 2014-2015 m.m. tikslai: 1. Aktualizuoti ugdymo(si) turinį bei formas atsižvelgiant į visuomenės kaitą, vietos bendruomenės

Detaliau

Viešoji konsultacija dėl dezinformacijos apie Lietuvą sklaidos mažinimo užsienyje 2019 m. kovo mėn., Vilnius KONTEKSTAS KONSULTACIJOS TIKSLAS VIEŠOSIO

Viešoji konsultacija dėl dezinformacijos apie Lietuvą sklaidos mažinimo užsienyje 2019 m. kovo mėn., Vilnius KONTEKSTAS KONSULTACIJOS TIKSLAS VIEŠOSIO Viešoji konsultacija dėl dezinformacijos apie Lietuvą sklaidos mažinimo užsienyje 2019 m. kovo mėn., Vilnius KONTEKSTAS TIKSLAS VIEŠOSIOS POLITIKOS PRIORITETAS Lietuvai priešiškos šalys jau ilgą laiką

Detaliau

PATVIRTINTA Vilkaviškio rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro direktoriaus 2017 m. kovo 1 d. įsakymu Nr. V-7 1 priedas Vilkaviškio Aušros gim

PATVIRTINTA Vilkaviškio rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro direktoriaus 2017 m. kovo 1 d. įsakymu Nr. V-7 1 priedas Vilkaviškio Aušros gim PATVIRTINTA Vilkaviškio rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro direktoriaus 2017 m. kovo 1 d. įsakymu Nr. V-7 1 priedas Vilkaviškio Aušros gimnazija (Ugdymo įstaigos pavadinimas) VISUOMENĖS SVEIKATOS

Detaliau

Prienų Žiburio gimnazija Ką darome? (Vizija) Kodėl darome? (Argumentai) Kaip darome? (Kas? Kur? Kada?) Veikla / rezultatas Prienų rajone ugdomas mokyt

Prienų Žiburio gimnazija Ką darome? (Vizija) Kodėl darome? (Argumentai) Kaip darome? (Kas? Kur? Kada?) Veikla / rezultatas Prienų rajone ugdomas mokyt Prienų Žiburio gimnazija Ką darome? (Vizija) Kodėl darome? (Argumentai) Kaip darome? (Kas? Kur? Kada?) Veikla / rezultatas Prienų rajone ugdomas mokytojų kūrybiškumas ir lyderystės gebėjimai sudaro sąlygas

Detaliau

INSTITUCIJOS, VYKDANČIOS MOKYTOJŲ IR ŠVIETIMO PAGALBĄ TEIKIANČIŲ SPECIALISTŲ KVALIFIKACIJOS TOBULINIMĄ, 2013 METŲ VEIKLOS ĮSIVERTINIMO IŠVADOS 1. Inst

INSTITUCIJOS, VYKDANČIOS MOKYTOJŲ IR ŠVIETIMO PAGALBĄ TEIKIANČIŲ SPECIALISTŲ KVALIFIKACIJOS TOBULINIMĄ, 2013 METŲ VEIKLOS ĮSIVERTINIMO IŠVADOS 1. Inst INSTITUCIJOS, VYKDANČIOS MOKYTOJŲ IR ŠVIETIMO PAGALBĄ TEIKIANČIŲ SPECIALISTŲ KVALIFIKACIJOS TOBULINIMĄ, 2013 METŲ VEIKLOS ĮSIVERTINIMO IŠVADOS 1. Institucijos pavadinimas Kretingos rajono pedagogų švietimo

Detaliau

Viešoji įstaiga Respublikinis energetikų mokymo centras,Jeruzalės 21, Vilnius

Viešoji įstaiga Respublikinis energetikų mokymo centras,Jeruzalės 21, Vilnius 2012 M. VEIKLOS ATASKAITA Viešoji įstaiga Ateities visuomenės institutas Buveinės adresas A.Vienuolio g. 8-409, Vilnius Įstaigos kodas 302807593 1 Turinys I. Veiklos tikslai, pobūdis ir veiklos rezultatai

Detaliau

PAGAL 2017 M. NEVYRIAUSYBINIŲ ORGANIZACIJŲ IR MIESTO BENDRUOMENĖS ĮGALINIMO SRITIES PRIORITETUS FINANSUOJAMŲ IR NEFINANSUOJAMŲ PROJEKTŲ SĄRAŠAS Finans

PAGAL 2017 M. NEVYRIAUSYBINIŲ ORGANIZACIJŲ IR MIESTO BENDRUOMENĖS ĮGALINIMO SRITIES PRIORITETUS FINANSUOJAMŲ IR NEFINANSUOJAMŲ PROJEKTŲ SĄRAŠAS Finans PAGAL 2017 M. NEVYRIAUSYBINIŲ ORGANIZACIJŲ IR MIESTO BENDRUOMENĖS ĮGALINIMO SRITIES PRIORITETUS FINANSUOJAMŲ IR NEFINANSUOJAMŲ PROJEKTŲ SĄRAŠAS Finansuojamų projektų sąrašas Eil. Nr. Kvietimo Nr. Pareiškėjo

Detaliau

Mielieji, Jūsų nuomonė mums labai svarbi

Mielieji, Jūsų nuomonė mums labai svarbi susitarimu. UGDYMO KOKYBĖ KAUNO VAIKŲ DARŽELYJE VAIVORYKŠTĖ Įstaigos bendruomenės pedagogų, vaikų ir ugdytinių tėvų (globėjų) Pagarbūs vaiko ir pedagogo, auklėtojos padėjėjos santykiai: Kultūringas elgesys,

Detaliau

MARIJAMPOLĖS MENO M. M. MOKYKLOS UGDYMO PLANAS BENDROJI DALIS PATVIRTINTA Marijampolės meno mokyklos direktoriaus įsakymu Nr. V1-

MARIJAMPOLĖS MENO M. M. MOKYKLOS UGDYMO PLANAS BENDROJI DALIS PATVIRTINTA Marijampolės meno mokyklos direktoriaus įsakymu Nr. V1- MARIJAMPOLĖS MENO 2018-2019 M. M. MOKYKLOS UGDYMO PLANAS BENDROJI DALIS PATVIRTINTA Marijampolės meno mokyklos direktoriaus 2018-09-03 įsakymu Nr. V1-21 Marijampolės meno mokykla yra vaikų ir jaunimo ugdymo

Detaliau

PATVIRTINTA Mykolo Romerio universiteto Rektoriaus 2014 m. birželio 2 d. įsakymu Nr.1I-291 MYKOLO ROMERIO UNIVERSITETO LAIKINOSIOS STUDIJŲ REZULTATŲ Į

PATVIRTINTA Mykolo Romerio universiteto Rektoriaus 2014 m. birželio 2 d. įsakymu Nr.1I-291 MYKOLO ROMERIO UNIVERSITETO LAIKINOSIOS STUDIJŲ REZULTATŲ Į PATVIRTINTA Mykolo Romerio universiteto Rektoriaus 2014 m. birželio 2 d. įsakymu Nr.1I-291 MYKOLO ROMERIO UNIVERSITETO LAIKINOSIOS STUDIJŲ REZULTATŲ ĮVERTINIMO PATIKROS TVARKA I. BENDROSIOS NUOSTATOS 1.

Detaliau

Microsoft Word - IKIMOKYKLINČ IR PRIEŀMOKYKLINČ PEDAGOGIKA.docx

Microsoft Word - IKIMOKYKLINÄŒ IR PRIEÅ€MOKYKLINÄŒ PEDAGOGIKA.docx IKIMOKYKLINĖ IR PRIEŠMOKYKLINĖ PEDAGOGIKA APIE PROGRAMĄ Studijų programa Ikimokyklinė ir priešmokyklinė pedagogika skirta rengti pedagogus darbui su vaikais nuo gimimo iki 7 metų. Studijų programa yra

Detaliau

BZN Start straipsnis

BZN Start straipsnis Lilija Šmeliova ir Roma Žilionytė. Asmeninio albumo nuotr. Ilgalaikio makiažo meistrės Lilija Šmeliova (44) ir Roma Žilionytė (39) prieš kelerius metus nusprendė, kad jau pats metas dalytis savo patirtimi.

Detaliau

Visagino Verdenės gimnazija NEFORMALIOJO ŠVIETIMO (NŠ) PASIŪLA M.M. Eil. Nr. Siūlomo užsiėmimo pavadinimas 1. Rankdarbių būrelis,,kuparėlis

Visagino Verdenės gimnazija NEFORMALIOJO ŠVIETIMO (NŠ) PASIŪLA M.M. Eil. Nr. Siūlomo užsiėmimo pavadinimas 1. Rankdarbių būrelis,,kuparėlis Visagino Verdenės gimnazija NEFORMALIOJO ŠVIETIMO (NŠ) PASIŪLA 2019-2020 M.M. Eil. Nr. Siūlomo užsiėmimo pavadinimas 1. Rankdarbių būrelis,,kuparėlis Užsiėmimo vadovė Pageidauja mas valandų skaičius per

Detaliau

PATVIRTINTA Varėnos rajono visuomenės sveikatos biuro direktoriaus 2019 m. sausio 15 d. įsakymu Nr. V- 6 MOKINIŲ SVEIKATOS UGDYMO KONKURSO VARĖNOS RAJ

PATVIRTINTA Varėnos rajono visuomenės sveikatos biuro direktoriaus 2019 m. sausio 15 d. įsakymu Nr. V- 6 MOKINIŲ SVEIKATOS UGDYMO KONKURSO VARĖNOS RAJ PATVIRTINTA Varėnos rajono visuomenės sveikatos biuro direktoriaus 2019 m. sausio 15 d. įsakymu Nr. V- 6 MOKINIŲ SVEIKATOS UGDYMO KONKURSO VARĖNOS RAJONO SVEIKIAUSIA MOKYKLA N U O S T A T A I 1. KONKURSO

Detaliau

Microsoft Word - Plan metod. ob doc

Microsoft Word - Plan metod. ob doc Vilniaus darželis mokykla Svaja 2016 2017 m.m. priešmokyklinio ir ikimokyklinio ugdymo metodinės grupės metinė veiklos programa 1 1.Tikslas: didinti mokymosi efektyvumą, užtikrinant įvairių gabumų ugdytinių

Detaliau

PROJEKTAS SUDERINTA Kelmės rajono savivaldybės administracijos švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vedėjas Stasys Jokubauskas PATVIRTINTA Tytuvėnų g

PROJEKTAS SUDERINTA Kelmės rajono savivaldybės administracijos švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vedėjas Stasys Jokubauskas PATVIRTINTA Tytuvėnų g PROJEKTAS SUDERINTA Kelmės rajono savivaldybės administracijos švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vedėjas Stasys Jokubauskas PATVIRTINTA Tytuvėnų gimnazijos direktoriaus 2018-08-31 įsakymu Nr. V- TYTUVĖNŲ

Detaliau

Funkcija

Funkcija PATVIRTINTA Jonavos r. Savivaldybės Visuomenės sveikatos biuro direktoriaus 2013 m. sausio 25 Įsakymas Nr. V-2013-1 VISUOMENĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS SPECIALISTĖS LIVIJOS GRINIOVOS VYKDANČIOS MOKINIŲ SVEIKATOS

Detaliau

VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS SOCIALINIŲ PASLAUGŲ TEIKIMO 2018 METŲ ATASKAITA 1

VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS SOCIALINIŲ PASLAUGŲ TEIKIMO 2018 METŲ ATASKAITA 1 VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS SOCIALINIŲ PASLAUGŲ TEIKIMO 2018 METŲ ATASKAITA 1 PRIORITETINĖS SOCIALINIŲ PASLAUGŲ PLĖTROS KRYPTYS 1) Plėsti socialines paslaugas šeimoms ir jose augantiems vaikams. 2) Gerinti

Detaliau

ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ŠVIETIMO BIUDŽETINIŲ IR VIEŠŲJŲ ĮSTAIGŲ DALYVAVIMAS PROJEKTINĖJE VEIKLOJE M. M. / M. M. Mokyklos pavad

ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ŠVIETIMO BIUDŽETINIŲ IR VIEŠŲJŲ ĮSTAIGŲ DALYVAVIMAS PROJEKTINĖJE VEIKLOJE M. M. / M. M. Mokyklos pavad ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ŠVIETIMO BIUDŽETINIŲ IR VIEŠŲJŲ ĮSTAIGŲ DALYVAVIMAS PROJEKTINĖJE VEIKLOJE M. M. / 2017 2018 M. M. Mokyklos pavadinimas: Alytaus Volungės pagrindinė mokykla pavadinimas, logotipas

Detaliau

Microsoft Word - TEATRO IR KINO PEDAGOGIKA.docx

Microsoft Word - TEATRO IR KINO PEDAGOGIKA.docx TEATRO IR KINO PEDAGOGIKA APIE PROGRAMĄ Tai vienintelė Lietuvoje studijų programa, rengianti teatro mokytojus. Teatro ir kino pedagogika jungia dvi sudėtingas ir įdomias sritis teatro meną ir asmenybės

Detaliau

MOLĖTŲ PPT PSICHOLOGĖS RŪTOS MISIULIENĖS

MOLĖTŲ PPT PSICHOLOGĖS RŪTOS MISIULIENĖS MOLĖTŲ PEDAGOGINĖS PSICHOLOGINĖS TARNYBOS 2017 METŲ VEIKLOS PROGRAMA 1. Veiklos tikslas ir prioritetai: 1.1. Tikslas švietimo pagalbos prieinamumo didinimas specialiųjų ugdymosi poreikių ir/ar psichologinių

Detaliau

Privalomai pasirenkamas istorijos modulis istorija aplink mus I dalis _suredaguotas_

Privalomai pasirenkamas istorijos modulis istorija aplink mus I dalis  _suredaguotas_ P R O J E K T A S VP1-2.2-ŠMM-04-V-01-001 MOKYMOSI KRYPTIES PASIRINKIMO GALIMYBIŲ DIDINIMAS 14-19 METŲ MOKINIAMS, II ETAPAS: GILESNIS MOKYMOSI DIFERENCIJAVIMAS IR INDIVIDUALIZAVIMAS, SIEKIANT UGDYMO KOKYBĖS,

Detaliau

PRIEDAI 199 G priedas. Skirtingų kartų elektroninių vartotojų portretai G.1 lentelė. Kūkikių bumo kartos elektroninio vartotojo portretas (sudaryta au

PRIEDAI 199 G priedas. Skirtingų kartų elektroninių vartotojų portretai G.1 lentelė. Kūkikių bumo kartos elektroninio vartotojo portretas (sudaryta au PRIEDAI 199 G priedas. Skirtingų kartų elektroninių vartotojų portretai G.1 lentelė. Kūkikių bumo kartos elektroninio vartotojo portretas (sudaryta autorės) Table G.1. Electronic customer profile of baby

Detaliau

Regioniniu s vietimo valdymo informaciniu sistemu ple tra ir s vietimo politikos analize s specialistu kompetencijos tobulinimas (II etapas) Bendradar

Regioniniu s vietimo valdymo informaciniu sistemu ple tra ir s vietimo politikos analize s specialistu kompetencijos tobulinimas (II etapas) Bendradar Regioniniu s vietimo valdymo informaciniu sistemu ple tra ir s vietimo politikos analize s specialistu kompetencijos tobulinimas (II etapas) Bendradarbiaujant su: Pristatymas: Nepakankamas te vu mokyklos

Detaliau

VšĮ GAMTOS ATEITIS 2019 M. VISUOMENĖS ŠVIETIMO BEI INFORMAVIMO PAKUOČIŲ ATLIEKŲ TVARKYMO KLAUSIMAIS PROGRAMA BENDROSIOS NUOSTATOS VšĮ Gamtos ateitis (

VšĮ GAMTOS ATEITIS 2019 M. VISUOMENĖS ŠVIETIMO BEI INFORMAVIMO PAKUOČIŲ ATLIEKŲ TVARKYMO KLAUSIMAIS PROGRAMA BENDROSIOS NUOSTATOS VšĮ Gamtos ateitis ( VšĮ GAMTOS ATEITIS 2019 M. VISUOMENĖS ŠVIETIMO BEI INFORMAVIMO PAKUOČIŲ ATLIEKŲ TVARKYMO KLAUSIMAIS PROGRAMA BENDROSIOS NUOSTATOS VšĮ Gamtos ateitis (toliau Organizacija) parengė 2019 m. Visuomenės švietimo

Detaliau

Išskirtinė 7 dienų ugdymo programa vadovams Tiems, kurie nori būti tikri, kad pasirinko tinkamai Lyderis vietoj vadovo: kai

Išskirtinė 7 dienų ugdymo programa vadovams Tiems, kurie nori būti tikri, kad pasirinko tinkamai Lyderis vietoj vadovo: kai Išskirtinė 7 dienų ugdymo programa vadovams Tiems, kurie nori būti tikri, kad pasirinko tinkamai Lyderis vietoj vadovo: kaip išlaisvinti vidinį lyderį savyje ir kurti kryptingą organizaciją! 2012 m. rugpjūčio

Detaliau

Per kompetencijų ugdymą į sėkmingą asmenybę

Per kompetencijų ugdymą į sėkmingą asmenybę PATVIRTINTA Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo 2008-01-09 ministro įsakymu Nr. ISAK- 43 VAIKŲ IR JAUNIMO KULTŪRINIO UGDYMO KONCEPCIJA I. BENDROSIOS NUOSTATOS 1. Vaikų ir jaunimo kultūrinio ugdymo

Detaliau

Projektas

Projektas PATVIRTINTA Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2007 m. gegužės 23 d. Įsakymu Nr. ISAK 970 BENDROJO LAVINIMO UGDYMO TURINIO FORMAVIMO, VERTINIMO, ATNAUJINIMO IR DIEGIMO STRATEGIJA I. BENDROSIOS

Detaliau

Vadovu sarasas__ir moksliniai interesai_internetui. doc

Vadovu sarasas__ir moksliniai interesai_internetui. doc 2010-2011 m. m. bakalauro ir magistro baigiamųjų darbų vadovai ir jų mokslinių interesų sritys Edukologijos katedra Kūno kultūra priešmokyklinis Meninis vaiko doc. dr. Aušrin Gumuliauskien 1 - - - - 2

Detaliau

Microsoft Word - Direktores metu veiklos ataskaita uz 2018 metus.docx

Microsoft Word - Direktores metu veiklos ataskaita uz 2018 metus.docx Reikalavimų švietimo įstaigos (išskyrus aukštąją mokyklą) vadovo metų veiklos ataskaitai priedas IGNALINOS ČESLOVO KUDABOS PROGIMNAZIJA DANUTĖS JATULĖS METŲ VEIKLOS ATASKAITA Nr. (data) Ignalina I SKYRIUS

Detaliau

PATVIRTINTA Vilainių mokyklos-darželio Obelėlė direktoriaus 2015 m. rugsėjo 1 d. įsakymu Nr. VV-82 KĖDAINIŲ R. VILAINIŲ MOKYKLOS-DARŽELIO OBELĖLĖ 2015

PATVIRTINTA Vilainių mokyklos-darželio Obelėlė direktoriaus 2015 m. rugsėjo 1 d. įsakymu Nr. VV-82 KĖDAINIŲ R. VILAINIŲ MOKYKLOS-DARŽELIO OBELĖLĖ 2015 PATVIRTINTA Vilainių mokyklos-darželio Obelėlė direktoriaus 2015 m. rugsėjo 1 d. įsakymu Nr. VV-82 KĖDAINIŲ R. VILAINIŲ MOKYKLOS-DARŽELIO OBELĖLĖ 2015 2016 IR 2016 2017 MOKSLO METŲ PRADINIO IR PRIEŠMOKYKLINIO

Detaliau

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation STATYBA 2017 Ilgiausiai šalyje gyvuojanti paroda, kuri vietoje suburia verslo lyderius, įvairių sričių specialistus, architektus, kompanijų vadovus, mokymo įstaigas ir galutinius vartotojus, kurie ne tik

Detaliau

Microsoft Word - BORUŽĖLĖS_NEFORMALIOJO UGDYMO programa docx

Microsoft Word - BORUŽĖLĖS_NEFORMALIOJO UGDYMO programa docx PATVIRTINTA Klaipėdos lopšelio-darželio Boružėlė direktoriaus 2014 m. spalio 9 d.įsakymu Nr.V1-38 PRITARTA Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos Ugdymo ir kultūros departamento Švietimo skyriaus

Detaliau

INTERVIU CIKLAS DĖL PRAMONĖS 4.0 EKOSISTEMOS VYSTYMO PRIEMONIŲ KAS DALYVAVO? 20 6 apdirbamosios gamybos įmonių (t.y. 25 % Panevėžio regiono apdirbamos

INTERVIU CIKLAS DĖL PRAMONĖS 4.0 EKOSISTEMOS VYSTYMO PRIEMONIŲ KAS DALYVAVO? 20 6 apdirbamosios gamybos įmonių (t.y. 25 % Panevėžio regiono apdirbamos INTERVIU CIKLAS DĖL PRAMONĖS 4.0 EKOSISTEMOS VYSTYMO PRIEMONIŲ KAS DALYVAVO? 20 6 apdirbamosios gamybos įmonių (t.y. 25 % Panevėžio regiono apdirbamosios gamybos įmonių, kurių apyvarta > 2 mln. Eur) švietimo

Detaliau

KAUNO VAIKŲ DARŽELIO RUDNOSIUKAS MOKSLO METŲ IKIMOKYKLINĖS VOVERIUKŲ GRUPĖS UGDYMO PLANAS I. BENDROSIOS NUOSTATOS 1. Kauno vaikų darželio Ru

KAUNO VAIKŲ DARŽELIO RUDNOSIUKAS MOKSLO METŲ IKIMOKYKLINĖS VOVERIUKŲ GRUPĖS UGDYMO PLANAS I. BENDROSIOS NUOSTATOS 1. Kauno vaikų darželio Ru KAUNO VAIKŲ DARŽELIO RUDNOSIUKAS 2017-2018 MOKSLO METŲ IKIMOKYKLINĖS VOVERIUKŲ GRUPĖS UGDYMO PLANAS I. BENDROSIOS NUOSTATOS 1. Kauno vaikų darželio Rudnosiukas ikimokyklinės grupės ugdymo planas reglamentuoja

Detaliau

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Kauno Rokų vidurinė mokykla Neformalaus ugdymo poreikių 5-12 klasėse tyrimas Tyrimą atliko: pavaduotoja D. Klimavičienė psichologė A. Andriuškienė Tyrimo ataskaitą parengė: A. Andriuškienė 2013-05-21 Tyrimo

Detaliau

Skaidrė 1

Skaidrė 1 Biurų veikla ir perspektyvos teikiant sveikatos priežiūros paslaugas mokyklose Kėdainių rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro direktorė, Savivaldybių visuomenės sveikatos biurų asociacijos pirmininkė

Detaliau

PATVIRTINTA Vilniaus Antano Vienuolio progimnazijos direktoriaus 2015 m. rugpjūčio 31 d. įsakymu Nr.V-380 VILNIAUS ANTANO VIENUOLIO PROGIMNAZIJOS ETNI

PATVIRTINTA Vilniaus Antano Vienuolio progimnazijos direktoriaus 2015 m. rugpjūčio 31 d. įsakymu Nr.V-380 VILNIAUS ANTANO VIENUOLIO PROGIMNAZIJOS ETNI PATVIRTINTA Vilniaus Antano Vienuolio progimnazijos direktoriaus 2015 m. rugpjūčio 31 d. įsakymu Nr.V-380 VILNIAUS ANTANO VIENUOLIO PROGIMNAZIJOS ETNINĖS KULTŪROS UGDYMO ORGANIZAVIMO TVARKOS APRAŠAS I.

Detaliau

VILNIAUS TECHNOLOGIJŲ MOKYMO IR REABILITACIJOS CENTRO STRATEGINIO ŠVIETIMO PLANO ĮGYVENDINIMO 2017 METŲ VEIKLOS PROGRAMA PATVIRTINTA Vilniaus technolo

VILNIAUS TECHNOLOGIJŲ MOKYMO IR REABILITACIJOS CENTRO STRATEGINIO ŠVIETIMO PLANO ĮGYVENDINIMO 2017 METŲ VEIKLOS PROGRAMA PATVIRTINTA Vilniaus technolo VILNIAUS TECHNOLOGIJŲ MOKYMO IR REABILITACIJOS CENTRO STRATEGINIO ŠVIETIMO PLANO ĮGYVENDINIMO 2017 METŲ VEIKLOS PROGRAMA PATVIRTINTA Vilniaus technologijų mokymo ir reabilitacijos centro direktoriaus 2017

Detaliau

AKMENĖS RAJONO BENDROJO LAVINIMO MOKYKLŲ MOKINIŲ PROFILAKTINIŲ SVEIKATOS PATIKRINIMŲ DUOMENŲ ANALIZĖ 2016 M. Parengė: Akmenės rajono savivaldybės visu

AKMENĖS RAJONO BENDROJO LAVINIMO MOKYKLŲ MOKINIŲ PROFILAKTINIŲ SVEIKATOS PATIKRINIMŲ DUOMENŲ ANALIZĖ 2016 M. Parengė: Akmenės rajono savivaldybės visu AKMENĖS RAJONO BENDROJO LAVINIMO MOKYKLŲ MOKINIŲ PROFILAKTINIŲ SVEIKATOS PATIKRINIMŲ DUOMENŲ ANALIZĖ 2016 M. Parengė: Akmenės rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro visuomenės sveikatos stebėsenos

Detaliau

Logotypes, ppt and webbsites for Agoing abroad, two alternatives

Logotypes, ppt  and webbsites for Agoing abroad, two alternatives Keliaujame į užsienį moterų socialinio ir ekonominio aktyvumo skatinimas ir tinklaveika tarp ES ir Rytų Europos Rasa Baliulevičienė Rietavo verslo informacijos centro projektų administratorė 2015 liepos

Detaliau

Birutė Kurgonienė Organizacijos lyderio kišeninis vadovas Patarimų ir instrukcijų knyga visais gyvenimo atvejais Vietoj įžangos 13 TURINYS I. ASMENYBĖ

Birutė Kurgonienė Organizacijos lyderio kišeninis vadovas Patarimų ir instrukcijų knyga visais gyvenimo atvejais Vietoj įžangos 13 TURINYS I. ASMENYBĖ Birutė Kurgonienė Organizacijos lyderio kišeninis vadovas Patarimų ir instrukcijų knyga visais gyvenimo atvejais Vietoj įžangos 13 TURINYS I. ASMENYBĖ IR TAUTA 15 Kur pasibaigia mano Aš" 16 Asmenybės saviugda

Detaliau

NLF

NLF Mažiau galimybių turinčių asmenų socialinė įtrauktis į švietimą: prieinamumas, lygios galimybės, nediskriminavimas ~ 2017 11 29 Kas mes esame? Didžiausia skėtinė negalios organizacijas vienijanti asociacija

Detaliau

Mažeikių r. Tirkšlių darželio „Giliukas“ metinio veiklos vertinimo pokalbio su darbuotoju tvarkos aprašas

Mažeikių r. Tirkšlių darželio „Giliukas“ metinio veiklos vertinimo pokalbio su darbuotoju tvarkos aprašas PATVIRTINTA Mažeikių r. Tirkšlių darželio Giliukas: Direktoriaus 2017 m. vasario 22 d. įsakymu Nr. V1-8 METINIO VEIKLOS VERTINIMO POKALBIO SU DARBUOTOJU TVARKOS APRAŠAS I. SKYRIUS ĮVADINĖ DALIS 1. Metinio

Detaliau

Projektas m

Projektas m 2018 2019 MOKSLO METŲ KAUNO PANEMUNĖS PRADINĖS MOKYKLOS UGDYMO PLANAS I SKYRIUS BENDROSIOS NUOSTATOS 1. 2018 2019 mokslo metų Kauno Panemunės pradinės mokyklos (toliau Mokyklos) ugdymo planas (toliau Ugdymo

Detaliau

PANEVĖŽIO KOLEGIJA VALSTYBINĖ AUKŠTOJI MOKYKLA

PANEVĖŽIO KOLEGIJA VALSTYBINĖ AUKŠTOJI MOKYKLA PANEVĖŽIO KOLEGIJA VALSTYBINĖ AUKŠTOJI MOKYKLA LIETUVOS ŠVIETIMO SISTEMA Lietuvoje yra 46 aukštosios mokyklos: - 23 kolegijos (10 iš jų privačios) - 23 universitetai (8 iš jų privatūs) 2012 M. PANEVĖŽIO

Detaliau

Microsoft Word - svetainei.prof. mokymas..doc

Microsoft Word - svetainei.prof. mokymas..doc ir įsigyti paklausią specialybę Sveikatos statistiko mokymo programa Mokymo trukmė 4 sav., 160 val. Skirta asmenims, norintiems dirbti sveikatos statistikais įvairiose sveikatos priežiūros įstaigose. Sveikatos

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS ŠVIETIMO IR MOKSLO MINISTRO

LIETUVOS RESPUBLIKOS ŠVIETIMO IR MOKSLO MINISTRO PATVIRTINTA Vilniaus universiteto Medicinos fakulteto Tarybos 2019 m. vasario 19 d. Nutarimu Nr. (1.1) 150000-TP-3-3 STOJANČIŲJŲ Į VILNIAUS UNIVERSITETO MEDICINOS KRYPTIES REZIDENTŪROS STUDIJŲ PROGRAMAS

Detaliau

PATVIRTINTA Zarasų Pauliaus Širvio progimnazijos direktoriaus 2016 m. sausio 18 d. įsakymu Nr. V- 4-1 PRITARTA Zarasų Pauliaus Širvio progimnazijos Ta

PATVIRTINTA Zarasų Pauliaus Širvio progimnazijos direktoriaus 2016 m. sausio 18 d. įsakymu Nr. V- 4-1 PRITARTA Zarasų Pauliaus Širvio progimnazijos Ta PATVIRTINTA Zarasų Pauliaus Širvio progimnazijos direktoriaus 2016 m. sausio 18 d. įsakymu Nr. V- 4-1 PRITARTA Zarasų Pauliaus Širvio progimnazijos Tarybos 2016 sausio 14 d. protokoliniu nutarimu (protokolas

Detaliau

Slide 1

Slide 1 Naujosios (Z) kartos vaikai Sociologija. Kartų teorijos 1955-1965 1966-1976 1977-1994 1995-2012 Kūdikių bumo II karta X karta Y karta Z karta Šiuo metu mūsų visuomenėje susiformavę gyvena 4 kartos. Kiekviena

Detaliau

Etninės kultūros olimpiada

Etninės kultūros olimpiada Lietuvos mokinių etninės kultūros olimpiada: galimybės ir perspektyvos Daiva Briedienė Klaipėda 2014 03 14 Apžvalga: dalykinės olimpiados, konkursai Olimpiadų yra apie 20: lietuvių kalbos, matematikos,

Detaliau

PATVIRTINTA Marijampolės meno mokyklos direktoriaus įsakymu Nr. V1-38 MARIJAMPOLĖS MENO M. M. MOKYKLOS UGDYMO PLANAS BENDROJI DAL

PATVIRTINTA Marijampolės meno mokyklos direktoriaus įsakymu Nr. V1-38 MARIJAMPOLĖS MENO M. M. MOKYKLOS UGDYMO PLANAS BENDROJI DAL PATVIRTINTA Marijampolės meno mokyklos direktoriaus 2017-09-15 įsakymu Nr. V1-38 MARIJAMPOLĖS MENO 2017-2018 M. M. MOKYKLOS UGDYMO PLANAS BENDROJI DALIS Marijampolės meno mokykla yra vaikų ir jaunimo ugdymo

Detaliau

2017 metų suaugusiųjų mokymosi savaitė

2017 metų suaugusiųjų mokymosi savaitė Suaugusiųjų mokymosi savaitės Mokymosi galia ir žavesys programa 2017 m. lapkričio 20 26 dienomis Organizatoriai: 1. Klaipėdos miesto pedagogų švietimo ir kultūros centras Kontaktinis asmuo: Violeta Lideikytė,

Detaliau

PATVIRTINTA Rusnės specialiosios mokyklos direktoriaus 2016 m. rugpjūčio 30 d. įsakymu Nr. V1-16 RUSNĖS SPECIALIOSIOS MOKYKLOS PRADINIO, PAGRINDINIO I

PATVIRTINTA Rusnės specialiosios mokyklos direktoriaus 2016 m. rugpjūčio 30 d. įsakymu Nr. V1-16 RUSNĖS SPECIALIOSIOS MOKYKLOS PRADINIO, PAGRINDINIO I PATVIRTINTA Rusnės specialiosios mokyklos direktoriaus 2016 m. rugpjūčio 30 d. įsakymu Nr. V1-16 RUSNĖS SPECIALIOSIOS MOKYKLOS PRADINIO, PAGRINDINIO IR SOCIALINIŲ ĮGŪDŽIŲ UGDYMO PROGRAMŲ 2016-2017 MOKSLO

Detaliau

1-65 PRIEDAS _SVIETIMO CENTRO direktoriaus 2012 m. veiklos ataskaita

1-65 PRIEDAS _SVIETIMO CENTRO direktoriaus 2012 m. veiklos ataskaita PRITARTA Širvintų rajono savivaldybės tarybos 2013 m. kovo 28 d. sprendimu Nr. 1-65 ŠIRVINTŲ RAJONO ŠVIETIMO CENTRO DIREKTORIAUS 2012 METŲ VEIKLOS ATASKAITA 1. BENDRA INFORMACIJA APIE ŠVIETIMO CENTRĄ Širvintų

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS ŠVIETIMO IR MOKSLO MINISTRO

LIETUVOS RESPUBLIKOS ŠVIETIMO IR MOKSLO MINISTRO LIETUVOS RESPUBLIKOS ŠVIETIMO IR MOKSLO MINISTRO Į S A K Y M A S DĖL STUDIJŲ PAKOPŲ APRAŠO PATVIRTINIMO 2011 m. lapkričio 21 d. Nr. V-2212 Vilnius Siekdamas užtikrinti aukštųjų mokyklų skirtingų pakopų

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS ŠVIETIMO IR MOKSLO MINISTRO Į S A K Y M A S DĖL STUDIJŲ PAKOPŲ APRAŠO PATVIRTINIMO 2011 m. lapkričio 21 d. Nr. V-2212 Vilnius Sie

LIETUVOS RESPUBLIKOS ŠVIETIMO IR MOKSLO MINISTRO Į S A K Y M A S DĖL STUDIJŲ PAKOPŲ APRAŠO PATVIRTINIMO 2011 m. lapkričio 21 d. Nr. V-2212 Vilnius Sie LIETUVOS RESPUBLIKOS ŠVIETIMO IR MOKSLO MINISTRO Į S A K Y M A S DĖL STUDIJŲ PAKOPŲ APRAŠO PATVIRTINIMO 2011 m. lapkričio 21 d. Nr. V-2212 Vilnius Siekdamas užtikrinti aukštųjų mokyklų skirtingų pakopų

Detaliau

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation KAIP FORMUOJAMASIS VERTINIMAS PADEDA SIEKTI INDIVIDUALIOS PAŽANGOS: REFLEKSIJA KOKYBĖS SIEKIANČIŲ MOKYKLŲ KLUBO KONFERENCIJA MOKINIŲ UGDYMO(SI) PASIEKIMAI. SAMPRATA IR SKATINIMO GALIMYBĖS Doc. dr. Viktorija

Detaliau

ĮSIVERTINIMO IR PAŽANGOS ATASKAITA M. M. (2018 M.) Įstaigos kodas Mokyklos pavadinimas Kauno Varpo gimnazija Savivaldybė Kauno m.

ĮSIVERTINIMO IR PAŽANGOS ATASKAITA M. M. (2018 M.) Įstaigos kodas Mokyklos pavadinimas Kauno Varpo gimnazija Savivaldybė Kauno m. ĮSIVERTINIMO IR PAŽANGOS ATASKAITA 2017 2018 M. M. (2018 M.) Įstaigos kodas 190138895 Mokyklos pavadinimas Kauno Varpo gimnazija Savivaldybė Kauno m. 1. Už kurį laikotarpį pateikiate ataskaitą? (pasirinkite)

Detaliau

f25e5c28-5e20-4e4a-9362-ac1c5be1853c

f25e5c28-5e20-4e4a-9362-ac1c5be1853c PATVIRTINTA Kauno Pilėnų progimnazijos direktoriaus 2018 m. kovo 30 d. įsakymu Nr. V-55 KRIZIŲ VALDYMO KAUNO PILĖNŲ PROGIMNAZIJOJE REGLAMENTAS I SKYRIUS BENDROSIOS NUOSTATOS 1. Reglamentas dėl krizių valdymo

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTRAS ĮSAKYMAS DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTRO 2009 M. RUGPJŪČIO

LIETUVOS RESPUBLIKOS SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTRAS ĮSAKYMAS DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTRO 2009 M. RUGPJŪČIO LIETUVOS RESPUBLIKOS SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTRAS ĮSAKYMAS DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTRO 2009 M. RUGPJŪČIO 4 D. ĮSAKYMO NR. A1-476,,DĖL DARBO RINKOS PASLAUGŲ

Detaliau

JONAVOS VAIKŲ LOPŠELIS-DARŽELIS ŽILVITIS IKIMOKYKLINIO UGDYMO(-SI) P R O G R A M A MŪSŲ ŠAKNYS IR APLINKA Jonava, 2015 Programą parengė: Jonavos vaikų

JONAVOS VAIKŲ LOPŠELIS-DARŽELIS ŽILVITIS IKIMOKYKLINIO UGDYMO(-SI) P R O G R A M A MŪSŲ ŠAKNYS IR APLINKA Jonava, 2015 Programą parengė: Jonavos vaikų JONAVOS VAIKŲ LOPŠELIS-DARŽELIS ŽILVITIS IKIMOKYKLINIO UGDYMO(-SI) P R O G R A M A MŪSŲ ŠAKNYS IR APLINKA Jonava, 2015 Programą parengė: Jonavos vaikų lopšelio-darželio Žilvitis direktorė Vitalija Jagelavičienė

Detaliau

2 priedas

2 priedas 1 PRIEDAS Viešosios įstaigos.. Rietavo verslo informacijos centras (viešosios įstaigos pavadinimas) Eil. Nr. 2015 m. veiklos planas Priemonės pavadinimas* Priemonės aprašymas Įvykdymo terminas Rezultatas

Detaliau

Pareiškėjo pavadinimas: Vikaičių benruomenės centras Strategijos prioritetas, pagal kurį teikiamas vietos projektas: I prioritetas,,kaimo infrastruktū

Pareiškėjo pavadinimas: Vikaičių benruomenės centras Strategijos prioritetas, pagal kurį teikiamas vietos projektas: I prioritetas,,kaimo infrastruktū Pareiškėjo pavadinimas: Vikaičių benruomenės centras I prioritetas,,kaimo infrastruktūros modernizavimas 1.1. Priemonė Kaimo atnaujinimas ir plėtra, veiklos sritis 1.1.1. viešosios infrastruktūros sutvarkymas

Detaliau

IX SKYRIUS STRATEGIJOS REALIZAVIMO VERTINIMAS (Pateikiama informacija apie tai, kaip įstaiga atlieka tarpinį siekiamo rezultato matavimą ir koks yra į

IX SKYRIUS STRATEGIJOS REALIZAVIMO VERTINIMAS (Pateikiama informacija apie tai, kaip įstaiga atlieka tarpinį siekiamo rezultato matavimą ir koks yra į IX SKYRIUS STRATEGIJOS REALIZAVIMO VERTINIMAS (Pateikiama informacija apie tai, kaip įstaiga atlieka tarpinį siekiamo rezultato matavimą ir koks yra strateginių tikslų įgyvendinimo vertinimas.) 1 tikslas

Detaliau

UKMERGĖS MENO MOKYKLA

UKMERGĖS MENO MOKYKLA UKMERGĖS MENO MOKYKLOS DIREKTORIUS ĮSAKYMAS DĖL UKMERGĖS MENO MOKYKLOS STRATEGINIO PLANO 2015-2020 METAMS PATVIRTINIMO 2015 kovo 3 d. Nr.V-5 Ukmergė Pritarus Ukmergės rajono savivaldybės administracijos

Detaliau

UGDYMO PROCESO ORGANIZAVIMAS

UGDYMO PROCESO ORGANIZAVIMAS PATVIRTINTA Gimnazijos direktoriaus 07 m. rugpjūčio 3 d. įsakymu Nr. V-79 KELMĖS R. ŠAUKĖNŲ VLADO PŪTVIO PUTVINSKIO GIMNAZIJOS MUZIKOS SKYRIAUS 07/8 m.m. PRITARTA Gimnazijos tarybos posėdžio 07 m. birželio

Detaliau

Slide 1

Slide 1 Tarptautinės studijos iššūkis visai akademinei bendruomenei Dr. Laura Sapranavičiūtė-Zabazlajeva, LSMU, TRSC, Užsieniečių studijų skyriaus vedėja 25 metų patirtis 682 studentai Tarptautinės studijos LSMU

Detaliau

PRITARTA Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2019 m. kovo 28 d. sprendimu Nr. T2-60 PRITARTA Kretingos rajono Baublių mokyklos-daugiafunkcio centro

PRITARTA Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2019 m. kovo 28 d. sprendimu Nr. T2-60 PRITARTA Kretingos rajono Baublių mokyklos-daugiafunkcio centro PRITARTA Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2019 m. kovo 28 d. sprendimu Nr. T2-60 PRITARTA Kretingos rajono Baublių mokyklos-daugiafunkcio centro tarybos posėdžio 2019 m. kovo 1 d. protokolu Nr. V2-03

Detaliau

Lietuvos krikščioniškojo jaunimo blaivybės sąjunga „Žingsnis“ Kas ta „Sniego gniūžtė“?

Lietuvos krikščioniškojo jaunimo  blaivybės sąjunga „Žingsnis“   Kas ta „Sniego gniūžtė“? Lietuvos krikščioniškojo jaunimo blaivybės sąjunga Žingsnis PIRMININKO IR VALDYBOS METINĖ VEIKLOS ATASKAITA LKJBS Žingsnis Lietuvos krikščioniškojo jaunimo blaivybės sąjunga (LKJBS) Žingsnis yra prevencinė

Detaliau

ancija pagarba draugiškumas pagalba saugi mokykla pasitikėjim draugiškumas pagalba saugi mokykla pasitikėjimas draugiškumas s pagalba saugi mokykla pa

ancija pagarba draugiškumas pagalba saugi mokykla pasitikėjim draugiškumas pagalba saugi mokykla pasitikėjimas draugiškumas s pagalba saugi mokykla pa ancija pagarba draugiškumas pagalba saugi mokykla pasitikėjim draugiškumas pagalba saugi mokykla pasitikėjimas draugiškumas s pagalba saugi mokykla pasitikėjimas draugiškumas tolerancij mas draugiškumas

Detaliau

PATVIRTINTA Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2014 m. rugpjūčio 4 d. įsakymu Nr. AD PATVIRTINTA (BĮ vadovas) (vardas, p

PATVIRTINTA Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2014 m. rugpjūčio 4 d. įsakymu Nr. AD PATVIRTINTA (BĮ vadovas) (vardas, p PATVIRTINTA Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2014 m. rugpjūčio 4 d. įsakymu Nr. AD1-2328 PATVIRTINTA (BĮ vadovas) (vardas, pavardė) (Savivaldybės biudžetinių įstaigų* veiklos

Detaliau

Mokymosi mokytis kompetencija strateginiuose dokumentuose Arūnas Bėkšta, Lietuvos suaugusiųjų švietimo asociacija Įvadas Technologinės ir socialinės p

Mokymosi mokytis kompetencija strateginiuose dokumentuose Arūnas Bėkšta, Lietuvos suaugusiųjų švietimo asociacija Įvadas Technologinės ir socialinės p Mokymosi mokytis kompetencija strateginiuose dokumentuose Arūnas Bėkšta, Lietuvos suaugusiųjų švietimo asociacija Įvadas Technologinės ir socialinės permainos visose žmonių veiklos srityse verčia daugumą

Detaliau

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation JAUNIMO UŽIMTUMO PRIEMONIŲ KOMUNIKACIJA 2015-03-26 Julija Kačanova Aivaras Vencevičius 2 INSTITUCIJOS Komunikacijos strategijų analizė ES ŠALYS Geroji užsienio šalių patirtis PASIŪLYMAI Išvados ir tolimesni

Detaliau

9bfe3ab5-5c62-4c35-b951-ec1b281bbc9d

9bfe3ab5-5c62-4c35-b951-ec1b281bbc9d Projektas PATVIRTINTA Kvalifikacijų ir profesinio mokymo plėtros centro direktoriaus 2019 m. d. įsakymu Nr. ŠVIETIMO SEKTORIAUS PROFESINIS STANDARTAS I SKYRIUS BENDROSIOS NUOSTATOS 1. Švietimo sektoriaus

Detaliau

PATVIRTINTA Šalčininkų r. Eišiškių muzikos mokyklos direktoriaus 2018 m. rugsėjo 3 d. įsakymu Nr.V1-40 ŠALČININKŲ R. EIŠIŠKIŲ MUZIKOS MOKYKLOS

PATVIRTINTA Šalčininkų r. Eišiškių muzikos mokyklos direktoriaus 2018 m. rugsėjo 3 d. įsakymu Nr.V1-40 ŠALČININKŲ R. EIŠIŠKIŲ MUZIKOS MOKYKLOS PATVIRTINTA Šalčininkų r. Eišiškių muzikos mokyklos direktoriaus 2018 m. rugsėjo 3 d. įsakymu Nr.V1-40 ŠALČININKŲ R. EIŠIŠKIŲ MUZIKOS MOKYKLOS 2018-2019 M. M. UGDYMO PLANAS I. UGDYMO PLANO SUDARYMAS, PROGRAMŲ

Detaliau

PATVIRTINTA Kauno r. Piliuonos gimnazijos direktoriaus 2018 m. gruodžio 28 d. įsakymu Nr KAUNO R. PILIUONOS GIMNAZIJOS SVEIKATOS UGDYMO IR

PATVIRTINTA Kauno r. Piliuonos gimnazijos direktoriaus 2018 m. gruodžio 28 d. įsakymu Nr KAUNO R. PILIUONOS GIMNAZIJOS SVEIKATOS UGDYMO IR PATVIRTINTA Kauno r. Piliuonos gimnazijos direktoriaus 2018 m. gruodžio 28 d. įsakymu Nr 1.3.-18-219 KAUNO R. PILIUONOS GIMNAZIJOS SVEIKATOS UGDYMO IR STIPRINIMO PRIEMONIŲ PLANAS 2019 M. I. PRIORITETAS

Detaliau

Skaidrė 1

Skaidrė 1 PASĄMONINIŲ PSICHOTIPŲ VALDYMAS 2 modulių praktinė programa Norint tapti savimi ir realizuoti savo tikrąjį Aš, pirmiausia reikia pažinti save ir savo mąstymo įpročius. Suvokę ir įsisąmoninę savo mąstymo

Detaliau

PATVIRTINTA Vilkaviškio muzikos mokyklos direktoriaus 2017 m. kovo 28 d. įsakymu Nr. V- 14 PRITARTA Vilkaviškio muzikos mokyklos tarybos 2017 m. kovo

PATVIRTINTA Vilkaviškio muzikos mokyklos direktoriaus 2017 m. kovo 28 d. įsakymu Nr. V- 14 PRITARTA Vilkaviškio muzikos mokyklos tarybos 2017 m. kovo PATVIRTINTA Vilkaviškio muzikos mokyklos direktoriaus 2017 m. kovo 28 d. įsakymu Nr. V- 14 PRITARTA Vilkaviškio muzikos mokyklos tarybos 2017 m. kovo 28 d. protokolu Nr. MT-1 VILKAVIŠKIO MUZIKOS MOKYKLOS

Detaliau

PRITARTA

PRITARTA PRITARTA Rokiškio rajono savivaldybės tarybos 2013 m. balandžio 26 d. sprendimu Nr. TS-6.114 ROKIŠKIO SOCIALINĖS PARAMOS CENTRO DIREKTORĖS 2012 METŲ VEIKLOS ATASKAITA 1. Įstaigos pristatymas. Rokiškio

Detaliau

VšĮ VAIKO LABUI 2013 METŲ VEIKLOS ATASKAITA Jau 12 metų dirbame siekdami padėti vaikams augti laimingais, stengdamiesi įtakoti ir kurti aplinką, kurio

VšĮ VAIKO LABUI 2013 METŲ VEIKLOS ATASKAITA Jau 12 metų dirbame siekdami padėti vaikams augti laimingais, stengdamiesi įtakoti ir kurti aplinką, kurio VšĮ VAIKO LABUI 2013 METŲ VEIKLOS ATASKAITA Jau 12 metų dirbame siekdami padėti vaikams augti laimingais, stengdamiesi įtakoti ir kurti aplinką, kurioje vaikai jaustųsi emociškai saugūs. Mes tai nevyriausybinė

Detaliau

Jurbarko r. Skirsnemunės Jurgio Baltrušaičio pagrindinės mokyklos direktorės Dainoros Saulėnienės 2018 METŲ VEIKLOS ATASKAITA Nr. 1 Skirsne

Jurbarko r. Skirsnemunės Jurgio Baltrušaičio pagrindinės mokyklos direktorės Dainoros Saulėnienės 2018 METŲ VEIKLOS ATASKAITA Nr. 1 Skirsne Jurbarko r. Skirsnemunės Jurgio Baltrušaičio pagrindinės mokyklos direktorės Dainoros Saulėnienės 2018 METŲ VEIKLOS ATASKAITA 2019-01-18 Nr. 1 Skirsnemunė I SKYRIUS STRATEGINIO PLANO IR METINIO VEIKLOS

Detaliau

Microsoft Word - B AM MSWORD

Microsoft Word - B AM MSWORD 25.11.2014 B8-0286/7 7 1 dalis 1. ragina valstybes nares ir Komisiją d ti tvarias pastangas įgyvendinti esamas taisykles ir užtikrinti, kad jų būtų laikomasi kaip visa apimančios strategijos dalį naikinti

Detaliau

konferencija_gabiuvaiku_kazlauskiene

konferencija_gabiuvaiku_kazlauskiene Savivaldus mokymasis kaip mokinių mokymosi skirtybių įgalinimo prielaida 2013-04-12 INOVATYVIOS UGDYMO/SI SISTEMOS MOKYMASIS GYVENIMUI AUTORIAI prof. dr. Aušra Kazlauskienė doc. dr. Erika Masiliauskienė

Detaliau

PATVIRTINTA

PATVIRTINTA PATVIRTINTA Klaipėdos paslaugų ir verslo mokyklos direktoriaus sausio mėn. 13 d. įsakymu Nr. V1-12 KLAIPĖDOS PASLAUGŲ IR VERSLO MOKYKLOS 2017 2020 M. STRATEGINIO ŠVIETIMO PLANO ĮGYVENDINIMO 2019 METŲ VEIKLOS

Detaliau

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation ALYTAUS NEFORMALIOJO ŠVIETIMO CENTRAS TOLERANCIJA Asociacija Alytaus neformaliojo švietimo centras "Tolerancija" įregistruota VĮ Registrų centre 2015 m. lapkričio 03 d. Veikia pagal įstatus ir kitus Lietuvos

Detaliau

Priedas Nr.15 PATVIRTINTA Kauno Veršvų gimnazijos direktoriaus 2018 m..mėn... d. įsakymu Nr. V- KAUNO VERŠVŲ GIMNAZIJA TOLERANCIJOS UGDYMO CENTRO VEIK

Priedas Nr.15 PATVIRTINTA Kauno Veršvų gimnazijos direktoriaus 2018 m..mėn... d. įsakymu Nr. V- KAUNO VERŠVŲ GIMNAZIJA TOLERANCIJOS UGDYMO CENTRO VEIK Priedas 15 PATVIRTINTA Kauno Veršvų gimnazijos direktoriaus 2018 m..mėn... d. įsakymu V- KAUNO VERŠVŲ GIMNAZIJA TOLERANCIJOS UGDYMO CENTRO VEIKLOS PLANAS 2018/2019m.m. VEIKLOS TURINYS 1. Tikslas Skatinti

Detaliau