VYRIAUSIOJI TARNYBINĖS ETIKOS KOMISIJA S P R E N D I M A S DĖL VALSTYBINĖJE TARNYBOJE DIRBANČIŲ ASMENŲ, KURIŲ METINIŲ PRIVAČIŲ INTERESŲ DEKLARACIJŲ SU

Dydis: px
Rodyti nuo puslapio:

Download "VYRIAUSIOJI TARNYBINĖS ETIKOS KOMISIJA S P R E N D I M A S DĖL VALSTYBINĖJE TARNYBOJE DIRBANČIŲ ASMENŲ, KURIŲ METINIŲ PRIVAČIŲ INTERESŲ DEKLARACIJŲ SU"

Transkriptas

1 VYRIAUSIOJI TARNYBINĖS ETIKOS KOMISIJA S P R E N D I M A S DĖL VALSTYBINĖJE TARNYBOJE DIRBANČIŲ ASMENŲ, KURIŲ METINIŲ PRIVAČIŲ INTERESŲ DEKLARACIJŲ SUVESTINIAI DUOMENYS YRA VIEŠI, DETALAUS PAREIGYBIŲ SĄRAŠO PATVIRTINIMO IR SKELBIMO 2004 m. kovo 15 d. Nr. KS-12 Vilnius Vyriausioji tarnybinės etikos komisija, įgyvendindama Lietuvos Respublikos viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo 5 straipsnio 1 ir 6 dalių bei 10 straipsnio reikalavimus dėl asmenų metinių privačių interesų deklaracijų pateikimo Vyriausiajai tarnybinės etikos komisijai iki 2004 m. gegužės 15 d., n u s p r e n d ė: 1. Patvirtinti 2004 m. valstybinėje tarnyboje dirbančių asmenų, kurių metinių privačių interesų deklaracijų suvestiniai duomenys yra vieši, detalų pareigybių sąrašą. 2. Detalų pareigybių sąrašą paskelbti leidinyje Informaciniai pranešimai ir Vyriausiosios tarnybinės etikos komisijos interneto svetainėje KOMISIJOS PIRMININKAS ALGIRDAS MEŠKAUSKAS

2 2 PATVIRTINTA Vyriausiosios tarnybinės etikos komisijos 2004 m. kovo 15 d. sprendimu Nr. KS-12 VALSTYBINĖJE TARNYBOJE DIRBANČIŲ ASMENŲ, KURIŲ METINIŲ PRIVAČIŲ INTERESŲ DEKLARACIJŲ SUVESTINIAI DUOMENYS YRA VIEŠI, D E T A L U S P A R E I G Y B I Ų S Ą R A Š A S LIETUVOS RESPUBLIKOS PREZIDENTAS LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO NARIAI LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMUI ATSKAITINGOS ĮSTAIGOS LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO KONTROLIERIŲ ĮSTAIGA Įstaigos vadovas Seimo kontrolierius Seimo kontrolieriai VYRIAUSIOJI RINKIMŲ KOMISIJA Komisijos pirmininkas Komisijos pirmininko pavaduotojas LIETUVOS MOKSLO TARYBA Pirmininkas Pirmininko pavaduotojas LIETUVOS BANKAS Valdybos pirmininkas Valdybos pirmininko pavaduotojai MOTERŲ IR VYRŲ LYGIŲ GALIMYBIŲ KONTROLIERIAUS TARNYBA Kontrolierius VAIKO TEISIŲ APSAUGOS KONTROLIERIAUS ĮSTAIGA Kontrolierius NACIONALINĖ SVEIKATOS TARYBA Vadovas VALSTYBINĖ LIETUVIŲ KALBOS KOMISIJA Komisijos pirmininkas Komisijos pirmininko pavaduotojas VALSTYBINĖ PAMINKLOSAUGOS KOMISIJA Komisijos pirmininkas Komisijos pirmininko pavaduotojas VALSTYBĖS KONTROLĖ Valstybės kontrolierius Valstybės kontrolieriaus pavaduotojai VERTYBINIŲ POPIERIŲ KOMISIJA Komisijos pirmininkas Komisijos pirmininko pavaduotojas VYRIAUSIOJI TARNYBINĖS ETIKOS KOMISIJA Komisijos pirmininkas ETNINĖS KULTŪROS GLOBOS TARYBA Tarybos pirmininkas Pirmininko pavaduotojai ŽURNALISTŲ ETIKOS INSPEKTORIAUS TARNYBA

3 Inspektorius SPAUDOS, RADIJO IR TELEVIZIJOS RĖMIMO FONDAS Tarybos pirmininkas Pirmininko pavaduotojai LIETUVOS RADIJO IR TELEVIZIJOS KOMISIJA Komisijos pirmininkas Pirmininko pavaduotojas SPECIALIŲJŲ TYRIMŲ TARNYBA Direktoriaus pirmasis pavaduotojas GENOCIDO IR REZISTENCIJOS TYRIMO CENTRAS Generalinis direktorius VALSTYBĖS SAUGUMO DEPARTAMENTAS Generalinis direktorius Generalinio direktoriaus pavaduotojai VALSTYBINĖ KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJA Komisijos pirmininkas Komisijos pirmininko pavaduotojas LIETUVOS RESPUBLIKOS KONKURENCIJOS TARYBA Pirmininkas LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ LIETUVOS RESPUBLIKOS MINISTRAS PIRMININKAS INFORMACINĖS VISUOMENĖS PLĖTROS KOMITETAS EUROPOS TEISĖS DEPARTAMENTAS Generalinis direktorius Generalinio direktoriaus pavaduotojai KŪNO KULTŪROS IR SPORTO DEPARTAMENTAS Generalinis direktorius Generalinio direktoriaus pavaduotojai LIETUVOS ARCHYVŲ DEPARTAMENTAS Generalinis direktorius Generalinio direktoriaus pavaduotojai TAUTINIŲ MAŽUMŲ IR IŠEIVIJOS DEPARTAMENTAS Generalinis direktorius Generalinio direktoriaus pavaduotojas STATISTIKOS DEPARTAMENTAS Generalinis direktorius Generalinio direktoriaus pavaduotojai VALSTYBINĖ MAISTO IR VETERINARIJOS TARNYBA VALSTYBINĖ ATOMINĖS ENERGETIKOS SAUGOS INSPEKCIJA LIETUVOS RESPUBLIKOS GINKLŲ FONDAS 3

4 VALSTYBINĖ TABAKO IR ALKOHOLIO KONTROLĖS TARNYBA Direktoriaus pavaduotoja LIETUVOS VALSTYBINIS MOKSLO IR STUDIJŲ FONDAS VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ TARNYBA VALSTYBINĖ DUOMENŲ APSAUGOS INSPEKCIJA RYŠIŲ REGULIAVIMO TARNYBA MOKESTINIŲ GINČŲ KOMISIJA Komisijos pirmininkas VYRIAUSIOJI ADMINISTRACINIŲ GINČŲ KOMISIJA Komisijos pirmininkas VALSTYBINĖ LOŠIMŲ PRIEŽIŪROS KOMISIJA Komisijos pirmininkas NARKOTIKŲ KONTROLĖS DEPARTAMENTAS VALSTYBĖS TURTO FONDAS Generalinis direktorius DRAUDIMO PRIEŽIŪROS KOMISIJA Komisijos pirmininkas Komisijos pirmininko pavaduotojai APSKRIČIŲ VIRŠININKŲ ADMINISTRACIJOS ALYTAUS APSKRITIS KAUNO APSKRITIS KLAIPĖDOS APSKRITIS MARIJAMPOLĖS APSKRITIS PANEVĖŽIO APSKRITIS ŠIAULIŲ APSKRITIS TAURAGĖS APSKRITIS 4

5 5 TELŠIŲ APSKRITIS UTENOS APSKRITIS VILNIAUS APSKRITIS VYRIAUSYBĖS ATSTOVAI APSKRITIMS Vyriausybės atstovas Alytaus apskričiai Vyriausybės atstovas Kauno apskričiai Vyriausybės atstovas Klaipėdos apskričiai Vyriausybės atstovas Marijampolės apskričiai Vyriausybės atstovas Panevėžio apskričiai Vyriausybės atstovas Šiaulių apskričiai Vyriausybės atstovas Tauragės apskričiai Vyriausybės atstovas Telšių apskričiai Vyriausybės atstovas Utenos apskričiai Vyriausybės atstovas Vilniaus apskričiai MINISTERIJOS, ĮSTAIGOS PRIE MINISTERIJŲ IR JOMS ATSKAITINGOS ĮSTAIGOS APLINKOS MINISTERIJA Ministras Viceministras Ministerijos valstybės sekretorius Ministerijos sekretoriai ALYTAUS REGIONO APLINKOS APSAUGOS DEPARTAMENTAS KAUNO REGIONO APLINKOS APSAUGOS DEPARTAMENTAS KLAIPĖDOS REGIONO APLINKOS APSAUGOS DEPARTAMENTAS MARIJAMPOLĖS REGIONO APLINKOS APSAUGOS DEPARTAMENTAS PANEVĖŽIO REGIONO APLINKOS APSAUGOS DEPARTAMENTAS ŠIAULIŲ REGIONO APLINKOS APSAUGOS DEPARTAMENTAS UTENOS REGIONO APLINKOS APSAUGOS DEPARTAMENTAS VILNIAUS REGIONO APLINKOS APSAUGOS DEPARTAMENTAS

6 JŪRINIŲ TYRIMŲ CENTRAS VALSTYBINĖ APLINKOS APSAUGOS INSPEKCIJA GENERALINĖ MIŠKŲ URĖDIJA Generalinis miškų urėdas Generalinio miškų urėdo pavaduotojai LIETUVOS GEOLOGIJOS TARNYBA VALSTYBINĖ METROLOGIJOS TARNYBA LIETUVOS STANDARTIZACIJOS DEPARTAMENTAS NACIONALINIS AKREDITACIJOS BIURAS APLINKOS PROJEKTŲ VALDYMO AGENTŪRA VALSTYBINĖ SAUGOMŲ TERITORIJŲ TARNYBA APLINKOS APSAUGOS AGENTŪRA MIŠKO SĖKLŲ IR SODMENŲ KOKYBĖS INSPEKCIJA MIŠKO SANITARINĖS APSAUGOS TARNYBA VALSTYBINĖ MIŠKOTVARKOS TARNYBA MIŠKO SĖKLININKYSTĖS IR SELEKCIJOS TARNYBA VALSTYBINĖ TERITORIJŲ PLANAVIMO IR STATYBOS INSPEKCIJA FINANSŲ MINISTERIJA Ministras Viceministras Ministerijos valstybės sekretorius Ministerijos sekretoriai 6

7 VALSTYBĖS DOKUMENTŲ TECHNOLOGINĖS APSAUGOS TARNYBA VALSTYBINĖ MOKESČIŲ INSPEKCIJA Viršininko pirmasis pavaduotojas ALYTAUS APSKRITIES VALSTYBINĖ MOKESČIŲ INSPEKCIJA Viršininkės pavaduotojai KAUNO APSKRITIES VALSTYBINĖ MOKESČIŲ INSPEKCIJA KLAIPĖDOS APSKRITIES VALSTYBINĖ MOKESČIŲ INSPEKCIJA MARIJAMPOLĖS APSKRITIES VALSTYBINĖ MOKESČIŲ INSPEKCIJA PANEVĖŽIO APSKRITIES VALSTYBINĖ MOKESČIŲ INSPEKCIJA ŠIAULIŲ APSKRITIES VALSTYBINĖ MOKESČIŲ INSPEKCIJA TAURAGĖS APSKRITIES VALSTYBINĖ MOKESČIŲ INSPEKCIJA TELŠIŲ APSKRITIES VALSTYBINĖ MOKESČIŲ INSPEKCIJA UTENOS APSKRITIES VALSTYBINĖ MOKESČIŲ INSPEKCIJA VILNIAUS APSKRITIES VALSTYBINĖ MOKESČIŲ INSPEKCIJA MUITINĖS DEPARTAMENTAS VILNIAUS TERITORINĖ MUITINĖ KAUNO TERITORINĖ MUITINĖ KLAIPĖDOS TERITORINĖ MUITINĖ ŠIAULIŲ TERITORINĖ MUITINĖ 7

8 8 PANEVĖŽIO TERITORINĖ MUITINĖ MOKYMO CENTRAS REVIZIJŲ DEPARTAMENTAS KRAŠTO APSAUGOS MINISTERIJA Ministras Viceministras Ministerijos valstybės sekretorius Ministerijos sekretoriai LIETUVOS KARIUOMENĖ Kariuomenės vadas Lauko pajėgų vadas Gynybos štabo viršininkas ANTRASIS OPERATYVINIŲ TARNYBŲ DEPARTAMENTAS CENTRALIZUOTA FINANSŲ IR TURTO TARNYBA CIVILINĖS SAUGOS DEPARTAMENTAS ĮSIGIJIMŲ TARNYBA KARO PRIEVOLĖS ADMINISTRAVIMO TARNYBA KRAŠTO APSAUGOS MINISTERIJOS AUTOŪKIS KRAŠTO APSAUGOS MINISTERIJOS LEIDYBOS IR INFORMACINIO APRŪPINIMO TARNYBA KRAŠTO APSAUGOS MINISTERIJOS ŪKIO TARNYBA KRAŠTO APSAUGOS MINISTERIJOS ARCHYVAS MOBILIZACIJOS DEPARTAMENTAS RYŠIŲ IR INFORMACINIŲ SISTEMŲ TARNYBA STATYBOS IR REMONTO TARNYBA

9 VALSTYBINIS PILIETINIO PASIPRIEŠINIMO RENGIMO CENTRAS KRIZIŲ VALDYMO CENTRAS KULTŪROS MINISTERIJA Ministras Viceministras Ministerijos valdybės sekretorius Ministerijos sekretoriai KULTŪROS VERTYBIŲ APSAUGOS DEPARTAMENTAS Direktorės pavaduotojas VALSTYBINĖ KALBOS INSPEKCIJA TRAKŲ ISTORINIO NACIONALINIO PARKO DIREKCIJA VALSTYBINIO KERNAVĖS KULTŪRINIO REZERVATO DIREKCIJA SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTERIJA Ministras Viceministras Ministerijos valstybės sekretorius Ministerijos sekretoriai VALSTYBINIO SOCIALINIO DRAUDIMO FONDO VALDYBA LIETUVOS DARBO BIRŽA Generalinis direktorius Generalinio direktoriaus pavaduotojas VALSTYBINĖ DARBO INSPEKCIJA Vyriausiasis valstybinis darbo inspektorius Vyriausiojo valstybinio darbo inspektoriaus pavaduotojai SOCIALINIŲ ĮSTAIGŲ PRIEŽIŪROS IR AUDITO DEPARTAMENTAS LIETUVOS RESPUBLIKOS TRIŠALĖ TARYBA Tarybos sekretorius GARANTINIO FONDO ADMINISTRACIJA LIETUVOS DARBO RINKOS MOKYMO TARNYBA Generalinis direktorius Generalinio direktoriaus pavaduotoja 9

10 10 ĮVAIKINIMO TARNYBA SUSISIEKIMO MINISTERIJA Ministras Viceministras Ministerijos valstybės sekretorius Ministerijos sekretoriai CIVILINĖS AVIACIJOS ADMINISTRACIJA LIETUVOS SAUGIOS LAIVYBOS ADMINISTRACIJA LIETUVOS AUTOMOBILIŲ KELIŲ DIREKCIJA Generalinis direktorius Generalinio direktoriaus pavaduotojai TRANSPORTO INVESTICIJŲ DIREKCIJA VALSTYBINĖ KELIŲ TRANSPORTO INSPEKCIJA Inspekcijos viršininkas Inspekcijos viršininko pavaduotojai VALSTYBINĖ GELEŽINKELIO INSPEKCIJA VALSTYBINĖ VIDAUS VANDENŲ LAIVYBOS INSPEKCIJA SVEIKATOS APSAUGOS MINISTERIJA Ministras Viceministras Ministerijos valstybės sekretorius Ministerijos sekretoriai LIETUVOS BIOETIKOS KOMITETAS Komiteto pirmininkas VALSTYBINĖ VAISTŲ KONTROLĖS TARNYBA FARMACIJOS DEPARTAMENTAS VALSTYBINĖ MEDICINOS AUDITO INSPEKCIJA VALSTYBINĖ VISUOMENĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS TARNYBA VALSTYBINĖ AKREDITAVIMO SVEIKATOS PRIEŽIŪROS VEIKLAI

11 11 TARNYBA Generalinis direktorius Generalinio direktoriaus pavaduotojas RADIACINĖS SAUGOS CENTRAS VALSTYBINĖ LIGONIŲ KASA ŠVIETIMO IR MOKSLO MINISTERIJA Ministras Viceministras Ministerijos valstybės sekretorius Ministerijos sekretoriai STUDIJŲ KOKYBĖS VERTINIMO CENTRAS TARPTAUTINIŲ MOKSLO IR TECHNOLOGIJŲ PLĖTROS PROGRAMŲ AGENTŪRA TEISINGUMO MINISTERIJA Ministras Viceministras Ministerijos valstybės sekretorius Ministerijos sekretoriai NACIONALINĖ VARTOTOJŲ TEISIŲ APSAUGOS TARYBA Tarybos pirmininkas Tarybos nariai METROLOGIJOS INSPEKCIJA VALSTYBINIS PATENTŲ BIURAS CENTRINĖ HIPOTEKOS ĮSTAIGA KALĖJIMŲ DEPARTAMENTAS TEISMO EKSPERTIZĖS CENTRAS NACIONALINĖ TEISMŲ ADMINISTRACIJA ŪKIO MINISTERIJA

12 12 Ministras Viceministras Ministerijos valstybės sekretorius Ministerijos sekretoriai ĮMONIŲ BANKROTO VALDYMO DEPARTAMENTAS VALSTYBINIS TURIZMO DEPARTAMENTAS VALSTYBINĖ NE MAISTO PRODUKTŲ INSPEKCIJA VALSTYBINĖ ENERGETIKOS INSPEKCIJA UŽSIENIO REIKALŲ MINISTERIJA Ministras Viceministras Ministerijos valstybės sekretorius Ministerijos sekretoriai VIDAUS REIKALŲ MINISTERIJA Ministras Viceministras Ministerijos valstybės sekretorius Ministerijos sekretoriai ASMENS DOKUMENTŲ IŠRAŠYMO CENTRAS BENDRASIS PAGALBOS CENTRAS FINANSINIŲ NUSIKALTIMŲ TYRIMO TARNYBA GYVENTOJŲ REGISTRO TARNYBA INFORMATIKOS IR RYŠIŲ DEPARTAMENTAS MIGRACIJOS DEPARTAMENTAS POLICIJOS DEPARTAMENTAS Policijos generalinis komisaras Policijos generalinio komisaro pavaduotojai PRIEŠGAISRINĖS APSAUGOS IR GELBĖJIMO DEPARTAMENTAS

13 SVEIKATOS PRIEŽIŪROS TARNYBA Respublikinės Vilniaus poliklinikos direktorius Respublikinės Vilniaus poliklinikos direktoriaus pavaduotojas Kauno poliklinikos direktorius Kauno poliklinikos direktoriaus pavaduotojai Respublikinės Vilniaus ligoninės direktorius Respublikinės Vilniaus ligoninės direktoriaus pavaduotojai Trakų medicininės reabilitacijos centro direktorius Centrinės medicininės ekspertizės komisijos vyriausiasis gydytojas TURTO VALDYMO IR ŪKIO DEPARTAMENTAS VADOVYBĖS APSAUGOS DEPARTAMENTAS VALSTYBĖS SIENOS APSAUGOS TARNYBA Vadas Vado pavaduotojai VALSTYBĖS TARNYBOS DEPARTAMENTAS VIDAUS REIKALŲ MINISTERIJOS AUTOŪKIS VIDAUS REIKALŲ MINISTERIJOS KLAIPĖDOS AUKŠTESNIOJI POLICIJOS MOKYKLA VIDAUS REIKALŲ MINISTERIJOS POILSIO IR REABILITACIJOS CENTRAS PUŠYNAS VIDAUS REIKALŲ MINISTERIJOS REPREZENTACINIS PUČIAMASIS ORKESTRAS Meno vadovas ir vyriausiasis dirigentas VIDAUS REIKALŲ MINISTERIJOS RYŠIŲ PRIEMONIŲ IR SPECIALIOS TECHNIKOS REMONTO CENTRINĖS DIRBTUVĖS VIDAUS REIKALŲ MINISTERIJOS VIDAUS TARNYBOS I PULKAS Vadas Vado pavaduotojai VIDAUS REIKALŲ MINISTERIJOS VIDAUS TARNYBOS II PULKAS Vadas Vado pavaduotojai 13

14 14 POLICIJOS KOMISARIATAI VILNIAUS MIESTO VYRIAUSIASIS POLICIJOS KOMISARIATAS Kriminalinės policijos Nusikaltimų tyrimo tarnybos Ekonominių nusikaltimų tyrimo skyriaus viršininkas KAUNO MIESTO VYRIAUSIASIS POLICIJOS KOMISARIATAS Kriminalinės policijos Nusikaltimų tyrimo tarnybos Ekonominių nusikaltimų tyrimo skyriaus viršininkas KLAIPĖDOS MIESTO VYRIAUSIASIS POLICIJOS KOMISARIATAS Kriminalinės policijos Nusikaltimų tyrimo tarnybos Ekonominių nusikaltimų tyrimo skyriaus viršininkas PANEVĖŽIO MIESTO VYRIAUSIASIS POLICIJOS KOMISARIATAS Kriminalinės policijos Nusikaltimų tyrimo tarnybos Ekonominių nusikaltimų tyrimo skyriaus viršininkas ŠIAULIŲ MIESTO VYRIAUSIASIS POLICIJOS KOMISARIATAS Kriminalinės policijos Nusikaltimų tyrimo tarnybos Ekonominių nusikaltimų tyrimo skyriaus viršininkas AKMENĖS RAJONO POLICIJOS KOMISARIATAS ALYTAUS MIESTO IR RAJONO POLICIJOS KOMISARIATAS ANYKŠČIŲ RAJONO POLICIJOS KOMISARIATAS BIRŠTONO POLICIJOS KOMISARIATAS BIRŽŲ RAJONO POLICIJOS KOMISARIATAS DRUSKININKŲ POLICIJOS KOMISARIATAS

15 ELEKTRĖNŲ POLICIJOS KOMISARIATAS IGNALINOS RAJONO POLICIJOS KOMISARIATAS JONAVOS RAJONO POLICIJOS KOMISARIATAS JONIŠKIO RAJONO POLICIJOS KOMISARIATAS JURBARKO RAJONO POLICIJOS KOMISARIATAS KAIŠIADORIŲ RAJONO POLICIJOS KOMISARIATAS KALVARIJOS POLICIJOS KOMISARIATAS KAUNO RAJONO POLICIJOS KOMISARIATAS KAZLŲ RŪDOS POLICIJOS KOMISARIATAS KĖDAINIŲ RAJONO POLICIJOS KOMISARIATAS KELMĖS RAJONO POLICIJOS KOMISARIATAS KLAIPĖDOS RAJONO POLICIJOS KOMISARIATAS KRETINGOS RAJONO POLICIJOS KOMISARIATAS 15

16 KUPIŠKIO RAJONO POLICIJOS KOMISARIATAS LAZDIJŲ RAJONO POLICIJOS KOMISARIATAS MARIJAMPOLĖS POLICIJOS KOMISARIATAS MAŽEIKIŲ RAJONO POLICIJOS KOMISARIATAS MOLĖTŲ RAJONO POLICIJOS KOMISARIATAS NERINGOS POLICIJOS KOMISARIATAS PAGĖGIŲ POLICIJOS KOMISARIATAS PAKRUOJO RAJONO POLICIJOS KOMISARIATAS PALANGOS MIESTO POLICIJOS KOMISARIATAS PANEVĖŽIO RAJONO POLICIJOS KOMISARIATAS PASVALIO RAJONO POLICIJOS KOMISARIATAS PLUNGĖS RAJONO POLICIJOS KOMISARIATAS PRIENŲ RAJONO POLICIJOS KOMISARIATAS 16

17 RADVILIŠKIO RAJONO POLICIJOS KOMISARIATAS RASEINIŲ RAJONO POLICIJOS KOMISARIATAS RIETAVO POLICIJOS KOMISARIATAS ROKIŠKIO RAJONO POLICIJOS KOMISARIATAS SKUODO RAJONO POLICIJOS KOMISARIATAS ŠAKIŲ RAJONO POLICIJOS KOMISARIATAS ŠALČININKŲ RAJONO POLICIJOS KOMISARIATAS ŠIAULIŲ RAJONO POLICIJOS KOMISARIATAS ŠILALĖS RAJONO POLICIJOS KOMISARIATAS ŠILUTĖS RAJONO POLICIJOS KOMISARIATAS ŠIRVINTŲ RAJONO POLICIJOS KOMISARIATAS ŠVENČIONIŲ RAJONO POLICIJOS KOMISARIATAS TAURAGĖS RAJONO POLICIJOS KOMISARIATAS 17

18 TELŠIŲ RAJONO POLICIJOS KOMISARIATAS TRAKŲ RAJONO POLICIJOS KOMISARIATAS UKMERGĖS RAJONO POLICIJOS KOMISARIATAS UTENOS RAJONO POLICIJOS KOMISARIATAS VARĖNOS RAJONO POLICIJOS KOMISARIATAS VILKAVIŠKIO RAJONO POLICIJOS KOMISARIATAS VILNIAUS RAJONO POLICIJOS KOMISARIATAS VISAGINO POLICIJOS KOMISARIATAS ZARASŲ RAJONO POLICIJOS KOMISARIATAS POLICIJOS ĮSTAIGOS 18 LIETUVOS KRIMINALINĖS POLICIJOS BIURAS LIETUVOS POLICIJOS APTARNAVIMO PASLAUGŲ CENTRAS LIETUVOS POLICIJOS ESKORTAVIMO RINKTINĖ Vadas Vado pavaduotojas LIETUVOS POLICIJOS LIUDYTOJŲ IR NUKENTĖJUSIŲJŲ APSAUGOS TARNYBA LIETUVOS VIEŠOSIOS POLICIJOS RINKTINĖ VYTIS Vadas

19 Vado pavaduotojas LIETUVOS POLICIJOS OPERATYVINĖS VEIKLOS TARNYBA LIETUVOS POLICIJOS GREITOJO REAGAVIMO RINKTINĖ ARAS Vadas Vado pavaduotojas LIETUVOS POLICIJOS KRIMINALISTINIŲ TYRIMŲ CENTRAS LIETUVOS POLICIJOS MOKYMO CENTRAS ŽEMĖS ŪKIO MINISTERIJA Ministras Viceministras Ministerijos valstybės sekretorius Ministerijos sekretoriai NACIONALINĖ MOKĖJIMO AGENTŪRA NACIONALINĖ ŽEMĖS TARNYBA Generalinis direktorius Generalinio direktoriaus pavaduotojas ŽUVININKYSTĖS DEPARTAMENTAS VALSTYBINĖ GYVULIŲ VEISLININKYSTĖS PRIEŽIŪROS TARNYBA VALSTYBINĖ SĖKLŲ IR GRŪDŲ TARNYBA VALSTYBINĖ AUGALŲ APSAUGOS TARNYBA 19 TEISMAI KONSTITUCINIS TEISMAS LIETUVOS AUKŠČIAUSIASIS TEISMAS Baudžiamųjų bylų skyriaus pirmininkas Civilinių bylų skyriaus pirmininkas APELIACINIS TEISMAS

20 20 Baudžiamųjų bylų skyriaus pirmininkas Civilinių bylų skyriaus pirmininkas APYGARDŲ TEISMAI VILNIAUS APYGARDOS TEISMAS Baudžiamųjų bylų skyriaus pirmininkas Civilinių bylų skyriaus pirmininkas KAUNO APYGARDOS TEISMAS Baudžiamųjų bylų skyriaus pirmininkas Civilinių bylų skyriaus pirmininkas KLAIPĖDOS APYGARDOS TEISMAS Baudžiamųjų bylų skyriaus pirmininkas Civilinių bylų skyriaus pirmininkas ŠIAULIŲ APYGARDOS TEISMAS Baudžiamųjų bylų skyriaus pirmininkas Civilinių bylų skyriaus pirmininkas PANEVĖŽIO APYGARDOS TEISMAS Baudžiamųjų bylų skyriaus pirmininkas Civilinių bylų skyriaus pirmininkas MIESTŲ APYLINKIŲ TEISMAI VILNIAUS MIESTO 1-OS APYLINKĖS TEISMAS Teismo pirmininko pavaduotojai VILNIAUS MIESTO 2-OS APYLINKĖS TEISMAS VILNIAUS MIESTO 3-IOS APYLINKĖS TEISMAS Teismo pirmininko pavaduotojas VILNIAUS MIESTO 4-OS APYLINKĖS TEISMAS KAUNO MIESTO APYLINKĖS TEISMAS Teismo pirmininko pavaduotojai KLAIPĖDOS MIESTO APYLINKĖS TEISMAS

21 21 Teismo pirmininko pavaduotojas ŠIAULIŲ MIESTO APYLINKĖS TEISMAS Teismo pirmininko pavaduotojas PANEVĖŽIO MIESTO APYLINKĖS TEISMAS Teismo pirmininko pavaduotoja DRUSKININKŲ MIESTO APYLINKĖS TEISMAS PALANGOS MIESTO APYLINKĖS TEISMAS VISAGINO MIESTO APYLINKĖS TEISMAS RAJONŲ APYLINKIŲ TEISMAI AKMENĖS RAJONO APYLINKĖS TEISMAS ALYTAUS RAJONO APYLINKĖS TEISMAS Teismo pirmininko pavaduotojas ANYKŠČIŲ RAJONO APYLINKĖS TEISMAS BIRŽŲ RAJONO APYLINKĖS TEISMAS IGNALINOS RAJONO APYLINKĖS TEISMAS JONAVOS RAJONO APYLINKĖS TEISMAS JONIŠKIO RAJONO APYLINKĖS TEISMAS JURBARKO RAJONO APYLINKĖS TEISMAS KAIŠIADORIŲ RAJONO APYLINKĖS TEISMAS KAUNO RAJONO APYLINKĖS TEISMAS Teismo pirmininko pavaduotojas

22 22 KĖDAINIŲ RAJONO APYLINKĖS TEISMAS KELMĖS RAJONO APYLINKĖS TEISMAS KLAIPĖDOS RAJONO APYLINKĖS TEISMAS KRETINGOS RAJONO APYLINKĖS TEISMAS KUPIŠKIO RAJONO APYLINKĖS TEISMAS LAZDIJŲ RAJONO APYLINKĖS TEISMAS MARIJAMPOLĖS RAJONO APYLINKĖS TEISMAS Teismo pirmininko pavaduotojas MAŽEIKIŲ RAJONO APYLINKĖS TEISMAS MOLĖTŲ RAJONO APYLINKĖS TEISMAS PAKRUOJO RAJONO APYLINKĖS TEISMAS PASVALIO RAJONO APYLINKĖS TEISMAS PLUNGĖS RAJONO APYLINKĖS TEISMAS PRIENŲ RAJONO APYLINKĖS TEISMAS RADVILIŠKIO RAJONO APYLINKĖS TEISMAS RASEINIŲ RAJONO APYLINKĖS TEISMAS ROKIŠKIO RAJONO APYLINKĖS TEISMAS SKUODO RAJONO APYLINKĖS TEISMAS

23 23 ŠAKIŲ RAJONO APYLINKĖS TEISMAS ŠALČININKŲ RAJONO APYLINKĖS TEISMAS ŠIAULIŲ RAJONO APYLINKĖS TEISMAS ŠILALĖS RAJONO APYLINKĖS TEISMAS Teisėjas ŠILUTĖS RAJONO APYLINKĖS TEISMAS ŠIRVINTŲ RAJONO APYLINKĖS TEISMAS ŠVENČIONIŲ RAJONO APYLINKĖS TEISMAS TAURAGĖS RAJONO APYLINKĖS TEISMAS TELŠIŲ RAJONO APYLINKĖS TEISMAS TRAKŲ RAJONO APYLINKĖS TEISMAS UKMERGĖS RAJONO APYLINKĖS TEISMAS UTENOS RAJONO APYLINKĖS TEISMAS VARĖNOS RAJONO APYLINKĖS TEISMAS VILKAVIŠKIO RAJONO APYLINKĖS TEISMAS VILNIAUS RAJONO APYLINKĖS TEISMAS ZARASŲ RAJONO APYLINKĖS TEISMAS LIETUVOS VYRIAUSIASIS ADMINISTRACINIS TEISMAS Teismo pirmininko pavaduotojas

24 24 APYGARDŲ ADMINISTRACINIAI TEISMAI VILNIAUS APYGARDOS ADMINISTRACINIS TEISMAS Teismo pirmininko pavaduotojas KAUNO APYGARDOS ADMINISTRACINIS TEISMAS KLAIPĖDOS APYGARDOS ADMINISTRACINIS TEISMAS ŠIAULIŲ APYGARDOS ADMINISTRACINIS TEISMAS PANEVĖŽIO APYGARDOS ADMINISTRACINIS TEISMAS PROKURATŪROS GENERALINĖ PROKURATŪRA Generalinis prokuroras Generalinio prokuroro pavaduotojai Generalinės prokuratūros struktūrinių padalinių vadovai APYGARDŲ PROKURATŪROS VILNIAUS APYGARDOS PROKURATŪRA Vyriausiojo prokuroro pavaduotojai KAUNO APYGARDOS PROKURATŪRA Vyriausiojo prokuroro pavaduotojai KLAIPĖDOS APYGARDOS PROKURATŪRA Vyriausiojo prokuroro pavaduotojai PANEVĖŽIO APYGARDOS PROKURATŪRA Vyriausiojo prokuroro pavaduotojai ŠIAULIŲ APYGARDOS PROKURATŪRA Vyriausiojo prokuroro pavaduotojai MIESTŲ PROKURATŪROS VILNIAUS MIESTO APYLINKĖS PROKURATŪRA Vyriausiojo prokuroro pavaduotojai KAUNO MIESTO APYLINKĖS PROKURATŪRA Vyriausiojo prokuroro pavaduotojai KLAIPĖDOS MIESTO APYLINKĖS PROKURATŪRA

25 25 Vyriausiojo prokuroro pavaduotojai PANEVĖŽIO MIESTO APYLINKĖS PROKURATŪRA Vyriausiojo prokuroro pavaduotojai ŠIAULIŲ MIESTO APYLINKĖS PROKURATŪRA Vyriausiojo prokuroro pavaduotojai DRUSKININKŲ MIESTO APYLINKĖS PROKURATŪRA PALANGOS MIESTO APYLINKĖS PROKURATŪRA VISAGINO MIESTO APYLINKĖS PROKURATŪRA RAJONŲ PROKURATŪROS AKMENĖS RAJONO APYLINKĖS PROKURATŪRA ALYTAUS RAJONO APYLINKĖS PROKURATŪRA ANYKŠČIŲ RAJONO APYLINKĖS PROKURATŪRA BIRŽŲ RAJONO APYLINKĖS PROKURATŪRA IGNALINOS RAJONO APYLINKĖS PROKURATŪRA JONAVOS RAJONO APYLINKĖS PROKURATŪRA JONIŠKIO RAJONO APYLINKĖS PROKURATŪRA JURBARKO RAJONO APYLINKĖS PROKURATŪRA KAIŠIADORIŲ RAJONO APYLINKĖS PROKURATŪRA KAUNO RAJONO APYLINKĖS PROKURATŪRA KĖDAINIŲ RAJONO APYLINKĖS PROKURATŪRA KELMĖS RAJONO APYLINKĖS PROKURATŪRA Vyriausiasis prokurorė KLAIPĖDOS RAJONO APYLINKĖS PROKURATŪRA KRETINGOS RAJONO APYLINKĖS PROKURATŪRA KUPIŠKIO RAJONO APYLINKĖS PROKURATŪRA

26 26 LAZDIJŲ RAJONO APYLINKĖS PROKURATŪRA MARIJAMPOLĖS RAJONO APYLINKĖS PROKURATŪRA MAŽEIKIŲ RAJONO APYLINKĖS PROKURATŪRA MOLĖTŲ RAJONO APYLINKĖS PROKURATŪRA PAKRUOJO RAJONO APYLINKĖS PROKURATŪRA PASVALIO RAJONO APYLINKĖS PROKURATŪRA PLUNGĖS RAJONO APYLINKĖS PROKURATŪRA PRIENŲ RAJONO APYLINKĖS PROKURATŪRA RADVILIŠKIO RAJONO APYLINKĖS PROKURATŪRA RASEINIŲ RAJONO APYLINKĖS PROKURATŪRA ROKIŠKIO RAJONO APYLINKĖS PROKURATŪRA SKUODO RAJONO APYLINKĖS PROKURATŪRA ŠAKIŲ RAJONO APYLINKĖS PROKURATŪRA ŠALČININKŲ RAJONO APYLINKĖS PROKURATŪRA ŠIAULIŲ RAJONO APYLINKĖS PROKURATŪRA ŠILALĖS RAJONO APYLINKĖS PROKURATŪRA ŠILUTĖS RAJONO APYLINKĖS PROKURATŪRA ŠIRVINTŲ RAJONO APYLINKĖS PROKURATŪRA ŠVENČIONIŲ RAJONO APYLINKĖS PROKURATŪRA TAURAGĖS RAJONO APYLINKĖS PROKURATŪRA TELŠIŲ RAJONO APYLINKĖS PROKURATŪRA

27 27 TRAKŲ RAJONO APYLINKĖS PROKURATŪRA UKMERGĖS RAJONO APYLINKĖS PROKURATŪRA UTENOS RAJONO APYLINKĖS PROKURATŪRA VARĖNOS RAJONO APYLINKĖS PROKURATŪRA VILKAVIŠKIO RAJONO APYLINKĖS PROKURATŪRA VILNIAUS RAJONO APYLINKĖS PROKURATŪRA ZARASŲ RAJONO APYLINKĖS PROKURATŪRA SAVIVALDYBĖS AKMENĖS RAJONO SAVIVALDYBĖ Mero pavaduotojai ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖ ALYTAUS RAJONO SAVIVALDYBĖ ANYKŠČIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖ BIRŠTONO SAVIVALDYBĖ

28 28 BIRŽŲ RAJONO SAVIVALDYBĖ DRUSKININKŲ SAVIVALDYBĖ Mero pavaduotoja ELEKTRĖNŲ SAVIVALDYBĖ IGNALINOS RAJONO SAVIVALDYBĖ JONAVOS RAJONO SAVIVALDYBĖ JONIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖ JURBARKO RAJONO SAVIVALDYBĖ KAIŠIADORIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖ KALVARIJOS SAVIVALDYBĖ

29 29 KAUNO MIESTO SAVIVALDYBĖ Mero pavaduotojai KAUNO RAJONO SAVIVALDYBĖ KAZLŲ RŪDOS SAVIVALDYBĖ KELMĖS RAJONO SAVIVALDYBĖ KĖDAINIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖ KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖ Mero pavaduotojai KLAIPĖDOS RAJONO SAVIVALDYBĖ Mero pavaduotoja KRETINGOS RAJONO SAVIVALDYBĖ KUPIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖ

30 LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖ MARIJAMPOLĖS SAVIVALDYBĖ MAŽEIKIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖ Mero pavaduotojai MOLĖTŲ RAJONO SAVIVALDYBĖ NERINGOS SAVIVALDYBĖ PAGĖGIŲ SAVIVALDYBĖ PAKRUOJO RAJONO SAVIVALDYBĖ PALANGOS MIESTO SAVIVALDYBĖ Mero pavaduotojai 30

31 31 PANEVĖŽIO MIESTO SAVIVALDYBĖ PANEVĖŽIO RAJONO SAVIVALDYBĖ PASVALIO RAJONO SAVIVALDYBĖ PLUNGĖS RAJONO SAVIVALDYBĖ PRIENŲ RAJONO SAVIVALDYBĖ RADVILIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖ RASEINIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖ RIETAVO SAVIVALDYBĖ ROKIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖ

32 32 SKUODO RAJONO SAVIVALDYBĖ ŠAKIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖ ŠALČININKŲ RAJONO SAVIVALDYBĖ ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖ ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖ Mero pavaduotoja ŠILALĖS RAJONO SAVIVALDYBĖ ŠILUTĖS RAJONO SAVIVALDYBĖ ŠIRVINTŲ RAJONO SAVIVALDYBĖ ŠVENČIONIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖ

33 33 Mero pavaduotoja TAURAGĖS RAJONO SAVIVALDYBĖ TELŠIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖ TRAKŲ RAJONO SAVIVALDYBĖ UKMERGĖS RAJONO SAVIVALDYBĖ UTENOS RAJONO SAVIVALDYBĖ VARĖNOS RAJONO SAVIVALDYBĖ VILKAVIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖ VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖ Mero pavaduotojai

34 34 VILNIAUS RAJONO SAVIVALDYBĖ VISAGINO SAVIVALDYBĖ Mero pavaduotoja ZARASŲ RAJONO SAVIVALDYBĖ

Nutarimas paskelbtas: Žin., 2003, Nr Neoficialus nutarimo tekstas LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ NUTARIMAS Antraštės pakeitimai: Nr. 1377,

Nutarimas paskelbtas: Žin., 2003, Nr Neoficialus nutarimo tekstas LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ NUTARIMAS Antraštės pakeitimai: Nr. 1377, Nutarimas paskelbtas: Žin., 2003, Nr. 121-5484 Neoficialus nutarimo tekstas LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ NUTARIMAS Antraštės pakeitimai: Nr. 1377, 2004-11-03, Žin., 2004, Nr. 162-5917 (2004-11-06) DĖL

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTERIJOS KANCLERIS POTVARKIS DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTERIJOS

LIETUVOS RESPUBLIKOS SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTERIJOS KANCLERIS POTVARKIS DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTERIJOS LIETUVOS RESPUBLIKOS SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTERIJOS KANCLERIS POTVARKIS DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTERIJOS KANCLERIO 2017 M. GRUODŽIO 22 D. POTVARKIO NR. A3-241

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTERIJOS KANCLERIS POTVARKIS DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTERIJOS

LIETUVOS RESPUBLIKOS SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTERIJOS KANCLERIS POTVARKIS DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTERIJOS LIETUVOS RESPUBLIKOS SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTERIJOS KANCLERIS POTVARKIS DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTERIJOS KANCLERIO 2017 M. GRUODŽIO 22 D. POTVARKIO NR. A3-241

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTERIJOS KANCLERIS POTVARKIS DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTERIJOS

LIETUVOS RESPUBLIKOS SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTERIJOS KANCLERIS POTVARKIS DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTERIJOS LIETUVOS RESPUBLIKOS SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTERIJOS KANCLERIS POTVARKIS DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTERIJOS KANCLERIO 2017 M. GRUODŽIO 22 D. POTVARKIO NR. A3-241

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTERIJOS KANCLERIS POTVARKIS DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTERIJOS

LIETUVOS RESPUBLIKOS SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTERIJOS KANCLERIS POTVARKIS DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTERIJOS LIETUVOS RESPUBLIKOS SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTERIJOS KANCLERIS POTVARKIS DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTERIJOS KANCLERIO 2017 M. GRUODŽIO 22 D. POTVARKIO NR. A3-241

Detaliau

VIDAUS REIKALŲ MINISTERIJA REKOMENDACIJŲ DĖL DIDŽIAUSIO LEISTINO VALSTYBĖS TARNAUTOJŲ IR DARBUOTOJŲ, DIRBANČIŲ PAGAL DARBO SUTARTIS, PAREIGYBIŲ SKAIČI

VIDAUS REIKALŲ MINISTERIJA REKOMENDACIJŲ DĖL DIDŽIAUSIO LEISTINO VALSTYBĖS TARNAUTOJŲ IR DARBUOTOJŲ, DIRBANČIŲ PAGAL DARBO SUTARTIS, PAREIGYBIŲ SKAIČI VIDAUS REIKALŲ MINISTERIJA REKOMENDACIJŲ DĖL DIDŽIAUSIO LEISTINO VALSTYBĖS TARNAUTOJŲ IR DARBUOTOJŲ, DIRBANČIŲ PAGAL DARBO SUTARTIS, PAREIGYBIŲ SKAIČIAUS NUSTATYMO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOJE ĮGYVENDINIMO

Detaliau

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation 2007-2013 metų ES struktūrinės paramos poveikio Lietuvos miestams ir miesteliams vertinimo rezultatų pristatymas Neringa Viršilienė, ESTEP vertinimo grupės vadovė, vertinimo ekspertė Mindaugas Sereičikas,

Detaliau

1 PATVIRTINTA Valstybės įmonės Registrų centro direktoriaus 2018 m. gruodžio 20 d. įsakymu Nr. v-487 NEKILNOJAMOJO TURTO NORMATYVINĖS VERTĖS 2019 META

1 PATVIRTINTA Valstybės įmonės Registrų centro direktoriaus 2018 m. gruodžio 20 d. įsakymu Nr. v-487 NEKILNOJAMOJO TURTO NORMATYVINĖS VERTĖS 2019 META 1 PATVIRTINTA Valstybės įmonės Registrų centro direktoriaus 2018 m. gruodžio 20 d. įsakymu Nr. v-487 NEKILNOJAMOJO TURTO NORMATYVINĖS VERTĖS 2019 METAMS MIESTUOSE Eil. Nr. Masinio nekilnojamojo turto vertinimo

Detaliau

Forma_1-VP_0912_2009

Forma_1-VP_0912_2009 1 Forma 1-VP patvirtinta Lietuvos Respublikos finansų ministro 2003 m. sausio 29 d. įsakymu 1K-019 ( Lietuvos Respublikos finansų ministro 2005 m.gruodžio 30 d. įsakymo 1K-407 redakcija) Valstybin mokesčių

Detaliau

sveik sveik isakymas.docx

sveik sveik isakymas.docx LIETUVOS RESPUBLIKOS ŠVIETIMO IR MOKSLO MINISTRAS LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRAS ĮSAKYMAS DĖL MOKINIŲ, MOKYTOJŲ IR VISUOMENĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS SPECIALISTŲ KONKURSO SVEIKUOLIŲ SVEIKUOLIAI

Detaliau

Slide 1

Slide 1 Lietuvos šilumos tiekėjų asociacija Lietuvos šilumos ūkio apžvalga Vytautas Stasiūnas Lietuvos šilumos tiekėjų asociacijos prezidentas 2009 m. sausio 23 d. Viešbutis Reval Hotel Lietuva h Europos šalys,

Detaliau

ITC ISSN LIETUVOS ŠVIETIMAS SKAIČIAIS Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerija Švietimo informacinių technologijų centras 2017 Ik

ITC ISSN LIETUVOS ŠVIETIMAS SKAIČIAIS Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerija Švietimo informacinių technologijų centras 2017 Ik ITC ISSN 2345-0991 LIETUVOS ŠVIETIMAS SKAIČIAIS Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerija Švietimo informacinių technologijų centras 2017 Ikimokyklinis ir priešmokyklinis ugdymas 1 2 3 4 5 6

Detaliau

Sveikatinimo plėtros prognozavimas naudojant konvergencijos ir sveikatinimo veiksnių modelius

Sveikatinimo plėtros prognozavimas naudojant konvergencijos ir sveikatinimo veiksnių modelius SVEIKATOS SISTEMOS EKONOMIKOS AKTUALIJOS IR SVEIKATOS GERINIMO PERSPEKTYVOS Prof. Gediminas Černiauskas Mykolo Romerio universitetas 2012 m. spalio 24 d. 1 Milijonai litų Lietuva sugeba balansuoti sveikatos

Detaliau

Data Suma Pirkėjas Pirkimo objektas , , , , ,

Data Suma Pirkėjas Pirkimo objektas , , , , , Data Suma Pirkėjas Pirkimo objektas 2009.08.21 80.809,85 2009.09.08 2.977,87 2009.09.24 46.339,2 2009.09.29 23.829,94 2009.10.30 333,06 2009.11.03 3.909,87 2009.11.23 1.303,29 2010.05.11 59.892,55 2010.06.02

Detaliau

OMNIVA PAŠTOMATŲ SĄRAŠAS LIETUVOJE Lietuva Paštomatas Adresas / paštomato kodas Alytaus NORFA Topolių paštomatas (naujas!) Topolių g. 1, Alytus, 88895

OMNIVA PAŠTOMATŲ SĄRAŠAS LIETUVOJE Lietuva Paštomatas Adresas / paštomato kodas Alytaus NORFA Topolių paštomatas (naujas!) Topolių g. 1, Alytus, 88895 OMNIVA PAŠTOMATŲ SĄRAŠAS LIETUVOJE Lietuva Paštomatas Adresas / paštomato kodas Alytaus NORFA Topolių paštomatas (naujas!) Topolių g. 1, Alytus, 88895 Alytaus PC ARENA paštomatas Naujoji g. 7E, Alytus,

Detaliau

Slide 1

Slide 1 Biomasės energetikos plėtra Lietuvoje Lietuvos biomasės energetikos asociacija LITBIOMA Prezidentas Virginijus Ramanauskas Asociacija LITBIOMA Lietuvos biomasės energetikos asociacija LITBIOMA įsteigta

Detaliau

2016 M. KLINIKINIO KODAVIMO STEBĖSENOS REZULTATŲ VERTINIMO ATASKAITA

2016 M. KLINIKINIO KODAVIMO STEBĖSENOS REZULTATŲ VERTINIMO ATASKAITA VALSTYBINĖ LIGONIŲ KASA PRIE SVEIKATOS APSAUGOS MINISTERIJOS 2016 M. KLINIKINIO KODAVIMO STEBĖSENOS REZULTATŲ VERTINIMO ATASKAITA 2017 m. kovo 27 d. Nr. 7K-427 Vilnius Turinys 1. Įvadas... 1 2. Bendrųjų

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS RYŠIŲ REGULIAVIMO TARNYBOS DIREKTORIAUS

LIETUVOS RESPUBLIKOS RYŠIŲ REGULIAVIMO TARNYBOS DIREKTORIAUS LIETUVOS RESPUBLIKOS RYŠIŲ REGULIAVIMO TARNYBOS DIREKTORIAUS ĮSAKYMAS IR LIETUVOS RADIJO IR TELEVIZIJOS KOMISIJOS SPRENDIMAS DĖL RYŠIŲ REGULIAVIMO TARNYBOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS DIREKTORIAUS

Detaliau

Kontroliuojamųjų karvių bandų produktyvumo metų APYSKAITA 81 Lietuvos Respublikos Žemės ūkio ministerija Valstybinė gyvulių veislininkystės

Kontroliuojamųjų karvių bandų produktyvumo metų APYSKAITA 81 Lietuvos Respublikos Žemės ūkio ministerija Valstybinė gyvulių veislininkystės Kontroliuojamųjų karvių bandų produktyvumo 07 08 metų APYSKAITA 8 Lietuvos Respublikos Žemės ūkio ministerija Valstybinė gyvulių veislininkystės priežiūros tarnyba Valstybės įmonė Žemės ūkio informacijos

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS RYŠIŲ REGULIAVIMO TARNYBOS DIREKTORIAUS ĮSAKYMAS IR LIETUVOS RADIJO IR TELEVIZIJOS KOMISIJOS SPRENDIMAS DĖL RYŠIŲ REGULIAVIMO TAR

LIETUVOS RESPUBLIKOS RYŠIŲ REGULIAVIMO TARNYBOS DIREKTORIAUS ĮSAKYMAS IR LIETUVOS RADIJO IR TELEVIZIJOS KOMISIJOS SPRENDIMAS DĖL RYŠIŲ REGULIAVIMO TAR LIETUVOS RESPUBLIKOS RYŠIŲ REGULIAVIMO TARNYBOS DIREKTORIAUS ĮSAKYMAS IR LIETUVOS RADIJO IR TELEVIZIJOS KOMISIJOS SPRENDIMAS DĖL RYŠIŲ REGULIAVIMO TARNYBOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS DIREKTORIAUS

Detaliau

RYŠIŲ REGULIAVIMO TARNYBOS

RYŠIŲ REGULIAVIMO TARNYBOS LIETUVOS RESPUBLIKOS RYŠIŲ REGULIAVIMO TARNYBOS DIREKTORIUS ĮSAKYMAS DĖL RADIJO DAŽNIŲ (KANALŲ) NAUDOJIMO TERMINO PRATĘSIMO TEO LT, AB 2014 m. lapkričio 28 d. 1V-1663 Vilnius Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos

Detaliau

Švietimo programos priemonių aprašymas Eil. nr. Priemonė Tikslinės grupės Aprašymas Įgyvendinimo terminai ir tikslas (skaitinė reikšmė) Planas Faktas

Švietimo programos priemonių aprašymas Eil. nr. Priemonė Tikslinės grupės Aprašymas Įgyvendinimo terminai ir tikslas (skaitinė reikšmė) Planas Faktas Švietimo programos priemonių aprašymas (skaitinė reikšmė) 1. Nuolat atnaujinama informacija internetiniame puslapyje www.zaliasistaskas.lt apie pakuočių atliekų rūšiavimo svarbą. Tęstinė priemonė Organizacijos

Detaliau

VALSTYBINĖ KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJA

VALSTYBINĖ KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJA VALSTYBINĖ KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJA Biudžetinė įstaiga, Verkių g. 25C-1, LT-08223 Vilnius, tel. (8 5) 213 5166, faks. (8 5) 213 5270, el. p. rastine@regula.lt Duomenys kaupiami ir saugomi

Detaliau

Medienos ruošos VĮ miškų urėdijose praktiniai organizaciniai aspektai

Medienos ruošos VĮ miškų urėdijose praktiniai organizaciniai aspektai GENERALINIS MIŠKŲ URĖDAS BENJAMINAS SAKALAUSKAS 2013 m. kovo 7 d. VILNIUS 1 Bendras kirtimo tūris valstybiniuose miškuose 2013m. 3.76 mln. m³. iš jo pagrindinio naudojimo 2.63 mln. m³; iš jo tarpinio naudojimo

Detaliau

2008 M

2008 M LIETUVOS RESPULIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRO 2013 M. GEGUŽĖS 27 D. ĮSAKYMU NR. V-554 PATVIRTINTŲ STEBIMŲ LIETUVOS MAUDYKLŲ VANDENS KOKYBĖS TYRIMŲ GRAFIKAS 2015 METAI Apskritis Rajonas Maudykla Paviršinio

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS RYŠIŲ REGULIAVIMO TARNYBOS DIREKTORIAUS

LIETUVOS RESPUBLIKOS RYŠIŲ REGULIAVIMO TARNYBOS DIREKTORIAUS LIETUVOS RESPUBLIKOS RYŠIŲ REGULIAVIMO TARNYBOS DIREKTORIAUS ĮSAKYMAS LIETUVOS RADIJO IR TELEVIZIJOS KOMISIJOS SPRENDIMAS DĖL RYŠIŲ REGULIAVIMO TARNYBOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS DIREKTORIAUS

Detaliau

Skaidrė 1

Skaidrė 1 Biurų veikla ir perspektyvos teikiant sveikatos priežiūros paslaugas mokyklose Kėdainių rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro direktorė, Savivaldybių visuomenės sveikatos biurų asociacijos pirmininkė

Detaliau

Panevezio AVPK nuostatai

Panevezio AVPK nuostatai PATVIRTINTA Lietuvos policijos generalinio komisaro 2008 m. gegužės 29 d. įsakymu Nr. 5-V-300 PANEVĖŽIO APSKRITIES VYRIAUSIOJO POLICIJOS KOMISARIATO NUOSTATAI I. BENDROSIOS NUOSTATOS 1. Panevėžio apskrities

Detaliau

UAB "Druskininku butu ukis" Druskininku g. 4, Druskininkai DNSB "Taika" V. Kreves g. 3, Druskininkai DNSB "Ramb

UAB Druskininku butu ukis Druskininku g. 4, Druskininkai DNSB Taika V. Kreves g. 3, Druskininkai DNSB Ramb 1 2015-10-22 UAB "Druskininku butu ukis" Druskininku g. 4, Druskininkai 2 2015-12-02 DNSB "Taika" V. Kreves g. 3, Druskininkai 3 2015-08-31 DNSB "Rambynas" M.K. Ciurlionio g 91, Druskininkai 4 2015-09-16

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS

LIETUVOS RESPUBLIKOS LIETUVOS RESPUBLIKOS RYŠIŲ REGULIAVIMO TARNYBOS DIREKTORIAUS Į S A K Y M A S IR LIETUVOS RADIJO IR TELEVIZIJOS KOMISIJOS S P R E N D I M A S DĖL RYŠIŲ REGULIAVIMO TARNYBOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS

Detaliau

Skaitmeninės TEO televizijos kanalų atkodavimo modulio naudojimo instrukcija

Skaitmeninės TEO televizijos kanalų atkodavimo modulio naudojimo instrukcija Skaitmeninės TEO televizijos kanalų atkodavimo modulio naudojimo instrukcija Mielas (-a) Kliente, dėkojame, kad pasirinkote skaitmeninę TEO televiziją. Šioje instrukcijoje rasite informaciją, kaip savarankiškai

Detaliau

VALSTYBINĖ KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJA

VALSTYBINĖ KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJA BIOKURO RINKOS STEBĖSENOS ATASKAITA UŽ 2017 M. I KETV. Vilnius, 2017 Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija Verkių g. 25C-1, LT-08223 Vilnius Tel. +370 5 213 5166 Faks. +370 5 213 5270 El.

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽEMĖS ŪKIO MINISTRAS

LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽEMĖS ŪKIO MINISTRAS LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽEMĖS ŪKIO MINISTRAS Į S A K Y M A S DĖL UŽTVANKŲ, PRIE KURIŲ REIKIA PASTATYTI ĮRENGINIUS ŽUVŲ MIGRACIJAI, SĄRAŠO IR BUVUSIŲ UŽTVANKŲ LIEKANŲ, KURIOSE REIKIA PAŠALINTI KLIŪTIS, TRUKDANČIAS

Detaliau

SVEIKATOS APSAUGOS MINISTERIJOS 2018 M. EKSTREMALIŲJŲ SITUACIJŲ PREVENCIJOS PRIEMONIŲ VYKDYMAS Sveikatos apsaugos ministerijos (toliau SAM)

SVEIKATOS APSAUGOS MINISTERIJOS 2018 M. EKSTREMALIŲJŲ SITUACIJŲ PREVENCIJOS PRIEMONIŲ VYKDYMAS Sveikatos apsaugos ministerijos (toliau SAM) SVEIKATOS APSAUGOS MINISTERIJOS 2018 M. EKSTREMALIŲJŲ SITUACIJŲ PREVENCIJOS PRIEMONIŲ VYKDYMAS Sveikatos apsaugos ministerijos (toliau SAM) 2018 2020 metų ekstremaliųjų situacijų prevencijos priemonių

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS KULTŪROS MINISTERIJOS INFORMACIJA Vadovaujantis Lietuvos Respublikos visuomenės informavimo įstatymo (2006, Nr ; 2010, Nr

LIETUVOS RESPUBLIKOS KULTŪROS MINISTERIJOS INFORMACIJA Vadovaujantis Lietuvos Respublikos visuomenės informavimo įstatymo (2006, Nr ; 2010, Nr LIETUVOS RESPUBLIKOS KULTŪROS MINISTERIJOS INFORMACIJA Vadovaujantis Lietuvos Respublikos visuomenės informavimo įstatymo (2006, Nr. 82-3254; 2010, Nr. 123-6260) 36 straipsnio 2 dalimi bei 2011 m. kovo

Detaliau

Microsoft Word - Biokuro ataskaita 2018 m IV ketv

Microsoft Word - Biokuro ataskaita 2018 m IV ketv BIOKURO RINKOS STEBĖSENOS ATASKAITA UŽ 2018 M. IV KETV. Vilnius, 2019 Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija Verkių g. 25C-1, LT-08223 Vilnius Tel. +370 5 213 5166 Faks. +370 5 213 5270 El.

Detaliau

Microsoft PowerPoint - PGI_2015

Microsoft PowerPoint - PGI_2015 2015 m. Pilietinės galios indeksas Tyrimo pristatymas Vilnius, 2016-03-24 Pagrindiniai 2015 m. pilietinės galios indekso rodikliai Reprezentatyvi Lietuvos gyventojų apklausa Tyrimo laikas: 2015 m. lapkričio

Detaliau

PRANEŠIMO PAVADINIMAS PRANEŠIMO PAVADINIMAS

PRANEŠIMO PAVADINIMAS PRANEŠIMO PAVADINIMAS Ekonomiškai efektyvių asmens sveikatos priežiūros paslaugų teikimo pagal Vilniaus TLK savivaldybes 2017 m. analizė www.vilniaustlk.lt Ekonomiškai efektyvios asmens sveikatos priežiūros paslaugos Ambulatorinės

Detaliau

Elektroninio dokumento nuorašas LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ NUTARIMAS DĖL VIETOVARDŽIŲ METŲ MINĖJIMO 2019 METAIS PLANO PATVIRTINIMO Nr. Vilnius Įg

Elektroninio dokumento nuorašas LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ NUTARIMAS DĖL VIETOVARDŽIŲ METŲ MINĖJIMO 2019 METAIS PLANO PATVIRTINIMO Nr. Vilnius Įg Elektroninio dokumento nuorašas LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ NUTARIMAS DĖL VIETOVARDŽIŲ METŲ MINĖJIMO 2019 METAIS PLANO PATVIRTINIMO Nr. Vilnius Įgyvendindama Lietuvos Respublikos Seimo 2018 m. birželio

Detaliau

No Slide Title

No Slide Title Projektas Diagnozė: sveikatos virusas Lietuvos darželiuose 2013 sveikatingumo metų įgyvendinimo apžvalga Danutė Jakučiūnienė Asociacijos Sveikatos želmenėliai prezidentė Kai girdime žodį virusas jis asocijuojasi

Detaliau

1 Klaipėdos apskrities vyriausiasis policijos komisariatas skelbia atrankas į laisvas aukštesnes statutinių valstybės tarnautojų pareigas: 1. KLAIPĖDO

1 Klaipėdos apskrities vyriausiasis policijos komisariatas skelbia atrankas į laisvas aukštesnes statutinių valstybės tarnautojų pareigas: 1. KLAIPĖDO 1 Klaipėdos apskrities vyriausiasis policijos komisariatas skelbia atrankas į laisvas aukštesnes statutinių valstybės tarnautojų pareigas: 1. KLAIPĖDOS APSKRITIES VYRIAUSIOJO POLICIJOS KOMISARIATO KRETINGOS

Detaliau

Eil. Nr. 1. Registracijos numeris Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos kanclerio 2018 m. vasario 13d. potvarkio Nr. A3-31 pr

Eil. Nr. 1. Registracijos numeris Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos kanclerio 2018 m. vasario 13d. potvarkio Nr. A3-31 pr Eil. Nr. 1. Registracijos numeris Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos kanclerio 2018 m. vasario 13d. potvarkio Nr. A3-31 priedas 2018 METAIS FINANSUOJAMŲ VAIKŲ DIENOS CENTRŲ

Detaliau

VALSTYBINĖ KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJA

VALSTYBINĖ KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJA VALSTYBINĖS KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJOS DUJŲ IR ELEKTROS DEPARTAMENTO ELEKTROS SKYRIUS Teikti Komisijos posėdžiui Komisijos narys Darius Biekša 2015-09-14 PAŽYMA DĖL VALSTYBINĖS KAINŲ IR ENERGETIKOS

Detaliau

VALSTYBINĖ DARBO INSPEKCIJA 1 PATVIRTINTA Lietuvos Respublikos vyriausiojo valstybinio darbo inspektoriaus 2019 m. birželio 20 d. įsakymu Nr. EV-189 (

VALSTYBINĖ DARBO INSPEKCIJA 1 PATVIRTINTA Lietuvos Respublikos vyriausiojo valstybinio darbo inspektoriaus 2019 m. birželio 20 d. įsakymu Nr. EV-189 ( VALSTYBINĖ DARBO INSPEKCIJA 1 PATVIRTINTA Lietuvos Respublikos vyriausiojo valstybinio darbo inspektoriaus 2019 m. birželio 20 d. įsakymu EV-189 (Lietuvos Respublikos vyriausiojo valstybinio darbo inspektoriaus

Detaliau

Žaidimo Pirk bent 3 CORNY produktus MAXIMA tinkle ir laimėk taisyklės ir sąlygos 1. Bendrosios nuostatos 1.1. Žaidimo organizatorius yra UAB Eugesta,

Žaidimo Pirk bent 3 CORNY produktus MAXIMA tinkle ir laimėk taisyklės ir sąlygos 1. Bendrosios nuostatos 1.1. Žaidimo organizatorius yra UAB Eugesta, Žaidimo Pirk bent 3 CORNY produktus MAXIMA tinkle ir laimėk taisyklės ir sąlygos 1. Bendrosios nuostatos 1.1. Žaidimo organizatorius yra UAB Eugesta, įm. kodas 121539735, adresas: Kibirkšties g. 8, Vilnius,

Detaliau

Lietuvos korupcijos žemėlapis m. GYVENTOJŲ IR VERSLO ATSTOVŲ KORUPCIJOS VERTINIMŲ IR PATIRTIES TYRIMAI

Lietuvos korupcijos žemėlapis m. GYVENTOJŲ IR VERSLO ATSTOVŲ KORUPCIJOS VERTINIMŲ IR PATIRTIES TYRIMAI Lietuvos korupcijos žemėlapis - 2004 m. GYVENTOJŲ IR VERSLO ATSTOVŲ KORUPCIJOS VERTINIMŲ IR PATIRTIES TYRIMAI Tyrimų rėmėjai: Jungtinių Tautų vystymo programa Lietuvos pramonininkų konfederacija Lietuvos

Detaliau

Sveikatos rastingumo tyrimas-2012

Sveikatos rastingumo tyrimas-2012 LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTERIJA SVEIKATOS MOKYMO IR LIGŲ PREVENCIJOS CENTRAS VILNIAUS UNIVERSITETO MEDICINOS FAKULTETO VISUOMENĖS SVEIKATOS INSTITUTAS LIETUVOS GYVENTOJŲ SVEIKATOS RAŠTINGUMO

Detaliau

Microsoft Word - FA-37.doc.rtf

Microsoft Word - FA-37.doc.rtf LIETUVOS RESPUBLIKOS VALSTYBĖS KONTROLĖ VALSTYBINIO AUDITO ATASKAITA DĖL PRIEŠGAISRINĖS APSAUGOS IR GELBĖJIMO DEPARTAMENTE PRIE VIDAUS REIKALŲ MINISTERIJOS ATLIKTO FINANSINIO (TEISĖTUMO) AUDITO REZULTATŲ

Detaliau

ĮVYKIŲ KALENDORIUS MOKSLINĖS, POLITINĖS KONFERENCIJOS, SEMINARAI, DISKUSIJOS SEIME NUO 2015 M. GEGUŽĖS 1 D. IKI RUGPJŪČIO 31 D. Gegužės 6 d. Seimo Eur

ĮVYKIŲ KALENDORIUS MOKSLINĖS, POLITINĖS KONFERENCIJOS, SEMINARAI, DISKUSIJOS SEIME NUO 2015 M. GEGUŽĖS 1 D. IKI RUGPJŪČIO 31 D. Gegužės 6 d. Seimo Eur ĮVYKIŲ KALENDORIUS MOKSLINĖS, POLITINĖS KONFERENCIJOS, SEMINARAI, DISKUSIJOS SEIME NUO 2015 M. GEGUŽĖS 1 D. IKI RUGPJŪČIO 31 D. Gegužės 6 d. Seimo Europos informacijos biure Seimo Biudžeto ir finansų komiteto,

Detaliau

Suvestinė redakcija nuo Įsakymas paskelbtas: TAR , i. k PRIEŠGAISRINĖS APSAUGOS IR GELBĖJIMO DEPARTAMENTO PRIE VIDAUS

Suvestinė redakcija nuo Įsakymas paskelbtas: TAR , i. k PRIEŠGAISRINĖS APSAUGOS IR GELBĖJIMO DEPARTAMENTO PRIE VIDAUS Suvestinė redakcija nuo 2016-04-12 Įsakymas paskelbtas: TAR 2015-12-29, i. k. 2015-20869 PRIEŠGAISRINĖS APSAUGOS IR GELBĖJIMO DEPARTAMENTO PRIE VIDAUS REIKALŲ MINISTERIJOS DIREKTORIUS ĮSAKYMAS DĖL LIETUVOS

Detaliau

Eil. Nr. Įmonės kodas 2015 M. PLANUOJAMŲ TIKRINTI ŪKIO SUBJEKTŲ SĄRAŠAS Įmonės pavadinimas ir adresas Struktūrinio (teritorinio) padalinio pavadinimas

Eil. Nr. Įmonės kodas 2015 M. PLANUOJAMŲ TIKRINTI ŪKIO SUBJEKTŲ SĄRAŠAS Įmonės pavadinimas ir adresas Struktūrinio (teritorinio) padalinio pavadinimas Eil. Nr. Įmonės kodas 2015 M. PLANUOJAMŲ TIKRINTI ŪKIO SUBJEKTŲ SĄRAŠAS Įmonės pavadinimas ir adresas Struktūrinio (teritorinio) padalinio pavadinimas Planinio tikrinimo data (ketv., mėnuo) Tikrinama veikla

Detaliau

Eil. Nr METŲ LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS BIUDŽETO PAJAMOS Pajamų pavadinimas Patikslintas planas (tūkst. eurų) Vykdymas 1. Mokesčiai

Eil. Nr METŲ LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS BIUDŽETO PAJAMOS Pajamų pavadinimas Patikslintas planas (tūkst. eurų) Vykdymas 1. Mokesčiai Eil. Nr. 2018 METŲ LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS BIUDŽETO PAJAMOS Pajamų pavadinimas Patikslintas planas (tūkst. eurų) Vykdymas 1. Mokesčiai 11682 11930 1.1. Gyventojų pajamų mokestis (gautas iš VMI) 10749

Detaliau

Darbo rinkos tendencijos 2017 m. I ketv.

Darbo rinkos tendencijos 2017 m. I ketv. Šiaulių teritorinė darbo birža Darbo rinkos tendencijos 2017 m. I ketv. 2016 m. I-III ketv. INFORMACINIS LEIDINYS BESIDOMINTIEMS DARBO RINKA: APIBENDRINIMAI IR ĮŽVALGOS, STATISTINĖ INFORMACIJA GRAFIŠKAI,

Detaliau

PATVIRTINTA Marijampolės apylinkės teismo pirmininko 2019 m. sausio 4 d. įsakymu Nr. 1RV-3 MARIJAMPOLĖS APYLINKĖS TEISMAS Kodas ME

PATVIRTINTA Marijampolės apylinkės teismo pirmininko 2019 m. sausio 4 d. įsakymu Nr. 1RV-3 MARIJAMPOLĖS APYLINKĖS TEISMAS Kodas ME PATVIRTINTA Marijampolės apylinkės teismo pirmininko 2019 m. sausio 4 d. įsakymu Nr. 1RV-3 MARIJAMPOLĖS APYLINKĖS TEISMAS Kodas 191446312 2019 2021 METŲ STRATEGINIS VEIKLOS PLANAS I SKYRIUS MISIJA Marijampolės

Detaliau

Microsoft Word - Keit_infES.doc

Microsoft Word - Keit_infES.doc PATVIRTINTA Šilutės rajono savivaldybės Administracijos direktoriaus 2007-10-10 įsakymu Nr. A1-1005 INFORMACIJOS APIE PROGNOZUOJAMĄ ARBA SUSIDARIUSIĄ EKSTREMALIĄ SITUACIJĄ AR EKSTREMALŲ ĮVYKĮ PRIĖMIMO

Detaliau

sausis vasaris kovas balandis gegužė birželis rugsėjis spalis lapkritis gruodis PATVIRTINTA Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vid

sausis vasaris kovas balandis gegužė birželis rugsėjis spalis lapkritis gruodis PATVIRTINTA Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vid PATVIRTINTA Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos direktoriaus 2017 m. gruodžio 22 d. įsakymu 1-467 LIETUVOS RESPUBLIKOS PAVOJINGŲJŲ OBJEKTŲ, KURIUOSE PAVOJINGŲJŲ

Detaliau

VIDAUS REIKALŲ MINISTERIJA REKOMENDUOJAMŲ SAVIVALDYBĖS VEIKLOS VERTINIMO KRITERIJŲ SĄRAŠAS Vilnius 2016

VIDAUS REIKALŲ MINISTERIJA REKOMENDUOJAMŲ SAVIVALDYBĖS VEIKLOS VERTINIMO KRITERIJŲ SĄRAŠAS Vilnius 2016 VIDAUS REIKALŲ MINISTERIJA REKOMENDUOJAMŲ SAVIVALDYBĖS VEIKLOS VERTINIMO KRITERIJŲ SĄRAŠAS Vilnius 2016 1 REKOMENDUOJAMŲ SAVIVALDYBĖS VEIKLOS VERTINIMO KRITERIJŲ SĄRAŠAS 1. Savivaldybės strateginio tikslo/strateginių

Detaliau

Sąlygos 1. Akcijos Susigrąžink pinigus su SONY (toliau Akcija) organizatorius yra Sony Europe Limited (toliau Sony ), įsikūręs adresu: The Heights, Br

Sąlygos 1. Akcijos Susigrąžink pinigus su SONY (toliau Akcija) organizatorius yra Sony Europe Limited (toliau Sony ), įsikūręs adresu: The Heights, Br Sąlygos 1. Akcijos Susigrąžink pinigus su SONY (toliau Akcija) organizatorius yra Sony Europe Limited (toliau Sony ), įsikūręs adresu: The Heights, Brooklands, Veibridžas, Saris, KT13 0XW. 2. Prašymo formų

Detaliau

MOTYVUOTA IŠVADA DĖL KORUPCIJOS PASIREIŠKIMO TIKIMYBĖS Informuojame, kad vadovaujantis Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymu ir Korupci

MOTYVUOTA IŠVADA DĖL KORUPCIJOS PASIREIŠKIMO TIKIMYBĖS Informuojame, kad vadovaujantis Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymu ir Korupci MOTYVUOTA IŠVADA DĖL KORUPCIJOS PASIREIŠKIMO TIKIMYBĖS Informuojame, kad vadovaujantis Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymu ir Korupcijos analizės atlikimo tvarka, patvirtinta Lietuvos

Detaliau

Mokinių pasiekimai Vilniaus mieste. Tarptautinių ir nacionalinių tyrimų duomenys

Mokinių pasiekimai Vilniaus mieste. Tarptautinių ir nacionalinių tyrimų duomenys NACIONALINIS EGZAMINŲ CENTRAS Mokinių pasiekimai Vilniaus mieste. Tarptautinių tyrimų duomenys Dr. Rita Dukynaitė Vilnius, 2015-10-07 Esminiai akcentai iš tarptautinių tyrimų Lygmuo Lytis Socialinis, ekonominis,

Detaliau

ŠALČININKŲ DARBO BIRŽOS, ŠIRVINTŲ DARBO BIRŽOS, ŠVENČIONIŲ DARBO BIRŽOS, TRAKŲ DARBO BIRŽOS, VILNIAUS DARBO BIRŽOS IR UKMERGĖS DARBO BIRŽOS REORGANIZA

ŠALČININKŲ DARBO BIRŽOS, ŠIRVINTŲ DARBO BIRŽOS, ŠVENČIONIŲ DARBO BIRŽOS, TRAKŲ DARBO BIRŽOS, VILNIAUS DARBO BIRŽOS IR UKMERGĖS DARBO BIRŽOS REORGANIZA Projektas ALYTAUS TERITORINĖS DARBO BIRŽOS, KAUNO TERITORINĖS DARBO BIRŽOS, KLAIPĖDOS TERITORINĖS DARBO BIRŽOS, MARIJAMPOLĖS TERITORINĖS DARBO BIRŽOS, PANEVĖŽIO TERITORINĖS DARBO BIRŽOS, ŠIAULIŲ TERITORINĖS

Detaliau

1. ANTROPOGENINĖS TARŠOS ŠALTINIŲ APKROVOS IR JŲ POKYČIAI 1.1. Sutelktosios taršos poveikis vandens telkiniams 2012 m. Lietuvoje buvo identifikuoti 17

1. ANTROPOGENINĖS TARŠOS ŠALTINIŲ APKROVOS IR JŲ POKYČIAI 1.1. Sutelktosios taršos poveikis vandens telkiniams 2012 m. Lietuvoje buvo identifikuoti 17 1. AROPOGEIĖS ARŠOS ŠALIIŲ APKROVOS IR JŲ POKYČIAI 1.1. Sutelktosios taršos poveikis vandens telkiniams 2012 m. Lietuvoje buvo identifikuoti 18 išleistuvai, kuriais į paviršinius vandens telkinius buvo

Detaliau

VIEŠŲJŲ INVESTICIJŲ PLĖTROS AGENTŪRA

VIEŠŲJŲ INVESTICIJŲ PLĖTROS AGENTŪRA VALSTYBĖS INVESTICIJOS Į ENERGINIO EFEKTYVUMO DIDINIMĄ: TVARIŲ SPRENDIMŲ PAIEŠKOS 2017 gruodžio 4 d. BENDRABUČIŲ RENOVACIJA (JESSICA) 15 DAUGIABUČIŲ RENOVACIJA (JESSICA) 30 VIPA FINANSINIAI INSTRUMENTAI

Detaliau

2004 METŲ MAŽEIKIŲ RAJONO APYLINKĖS TEISMO DABO APŽVALGA

2004 METŲ MAŽEIKIŲ RAJONO APYLINKĖS TEISMO DABO APŽVALGA MAŽEIKIŲ RAJONO APYLINKĖS TEISMO 2017 METŲ VEIKLOS APŽVALGA 2018 m. kovas Parengė Vyriausioji specialistė teismo kanclerio tarnyboje Kristina Videikienė 2018-03-14 TURINYS ĮŽANGA...3 I. BYLŲ NAGRINĖJIMO

Detaliau

Valstybinė saugomų teritorijų tarnyba prie Aplinkos ministerijos 2010 m. balandžio 26 d. pasirašė projekto,,viešosios vandens turizmo infrastruktūros

Valstybinė saugomų teritorijų tarnyba prie Aplinkos ministerijos 2010 m. balandžio 26 d. pasirašė projekto,,viešosios vandens turizmo infrastruktūros Valstybinė saugomų teritorijų tarnyba prie Aplinkos ministerijos 2010 m. balandžio 26 d. pasirašė projekto,,viešosios vandens turizmo infrastruktūros sukūrimas saugomose teritorijose" (toliau Projektas)

Detaliau

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Vėjo energetikos plėtra ir tinkamiausių vietų nustatymas AEI technologijų taikymas pramonėje, miestuose Atsinaujinančių išteklių ir efektyvios energetikos laboratorijos vadovas Dr. Mantas Marčiukaitis

Detaliau

Įmonių bankroto ir restruktūrizavimo procesų eiga

Įmonių bankroto ir restruktūrizavimo procesų eiga AUDITO, APSKAITOS, TURTO VERTINIMO IR NEMOKUMO VALDYMO TARNYBA PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS ĮMONIŲ BANKROTO IR RESTRUKTŪRIZAVIMO BEI FIZINIŲ ASMENŲ BANKROTO PROCESŲ 2019 M. SAUSIO KOVO

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO KONTROLIERIUS PAŽYMA DĖL X SKUNDO PRIEŠ VALSTYBINĘ DUOMENŲ APSAUGOS INSPEKCIJĄ 2019 m. gegužės 27 d. Nr. 4D-2019/1-384 Viln

LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO KONTROLIERIUS PAŽYMA DĖL X SKUNDO PRIEŠ VALSTYBINĘ DUOMENŲ APSAUGOS INSPEKCIJĄ 2019 m. gegužės 27 d. Nr. 4D-2019/1-384 Viln LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO KONTROLIERIUS PAŽYMA DĖL X SKUNDO PRIEŠ VALSTYBINĘ DUOMENŲ APSAUGOS INSPEKCIJĄ 2019 m. gegužės 27 d. Nr. 4D-2019/1-384 Vilnius SKUNDO ESMĖ 1. Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierius

Detaliau

PASIEKIMAI IR DARBŲ TĘSTINUMAS

PASIEKIMAI IR DARBŲ TĘSTINUMAS VALSTYBINĖS REIKŠMĖS KELIŲ PRIEŽIŪRA IR PLĖTRA 2019 2035 METAIS MAGISTRALINIAI KELIAI km Rekonstravimas, kapitalinis remontas (vidutiniškai per metus 12 km) 234 mln. 167,1 2019 2035 Paprastasis remontas

Detaliau

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Lietuvos ir jos regionų ekonomikos evoliucija: kur esame ir kas laukia toliau? Aurelijus Dabušinskas, Lietuvos banko Ekonomikos departamento direktorius 2019 m. kovo 21 d. Lietuvos ūkio augimas išlieka

Detaliau

PASIEKIMAI IR DARBŲ TĘSTINUMAS

PASIEKIMAI IR DARBŲ TĘSTINUMAS VALSTYBINĖS REIKŠMĖS KELIŲ PRIEŽIŪRA IR PLĖTRA 2019 2035 METAIS LĖŠŲ POREIKIS IKI 2035 METŲ Strategijoje numatytiems tikslams iki 2035 m. pasiekti reikia apie 11 mlrd. eurų. Trūkstamas finansavimas gali

Detaliau

Maisto banko 2015 metų ataskaita

Maisto banko 2015 metų ataskaita Maisto banko 2015 metų ataskaita Maisto bankas tai labdaros ir paramos fondas, renkantis paramą maistu ir teikiantis ją nepasiturinčiųjų maitinimui. 2001 m. pradėjęs veiklą, Maisto banko projektas 2007

Detaliau

Prienų rajono savivaldybės tarybos 2018 m. vasario 8 d. sprendimo Nr. T3-7 1 priedas Eil. Nr. PRIENŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS 2018 METŲ BIUDŽETO PAJAMŲ PLA

Prienų rajono savivaldybės tarybos 2018 m. vasario 8 d. sprendimo Nr. T3-7 1 priedas Eil. Nr. PRIENŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS 2018 METŲ BIUDŽETO PAJAMŲ PLA sprendimo Nr. T3-7 1 priedas Eil. Nr. PRIENŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS 2018 METŲ BIUDŽETO PAJAMŲ PLANAS Pajamų pavadinimas Pajamos I. MOKESČIAI: 14281000 1. Pajamų ir pelno mokesčiai iš viso: 12951000 1.1. gyventojų

Detaliau

Visuomenės informavimo ataskaita_2019

Visuomenės informavimo ataskaita_2019 APLINKOS APSAUGOS AGENTŪRA ATASKAITA Visuomenės informavimas apie nuotekų ir dumblo tvarkymą pagal 1991 m. gegužės 21 d. Tarybos direktyvos Nr. 91/271/EEB dėl miesto nuotekų valymo 16 straipsnį Nuotekų

Detaliau

LIETUVOS DARBO BIRŽA PRIE SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTERIJOS Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos antikorupcinės programos ir jos priemoni

LIETUVOS DARBO BIRŽA PRIE SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTERIJOS Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos antikorupcinės programos ir jos priemoni LIETUVOS DARBO BIRŽA PRIE SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTERIJOS Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos antikorupcinės programos ir jos priemonių įgyvendinimo priežiūros komisijai MOTYVUOTA IŠVADA

Detaliau

KLAIPĖDOS APSKRITIES VYRIAUSIASIS POLICIJOS KOMISARIATAS SKELBIMAS APIE DARBUOTOJŲ ATRANKAS 2018 m. lapkričio 14 d. Klaipėda Klaipėdos apskrities vyri

KLAIPĖDOS APSKRITIES VYRIAUSIASIS POLICIJOS KOMISARIATAS SKELBIMAS APIE DARBUOTOJŲ ATRANKAS 2018 m. lapkričio 14 d. Klaipėda Klaipėdos apskrities vyri KLAIPĖDOS APSKRITIES VYRIAUSIASIS POLICIJOS KOMISARIATAS SKELBIMAS APIE DARBUOTOJŲ ATRANKAS 2018 m. lapkričio 14 d. Klaipėda Klaipėdos apskrities vyriausiasis policijos komisariatas (toliau Klaipėdos aps.

Detaliau

Specializacija Vardas Pavardė Darbovietė Pareigos Kvalifikacija El. p. adresas Telefonas Veiklos teritorijos Intelektinės nuosavybės bylos Tomas Jakub

Specializacija Vardas Pavardė Darbovietė Pareigos Kvalifikacija El. p. adresas Telefonas Veiklos teritorijos Intelektinės nuosavybės bylos Tomas Jakub Specializacija Vardas Pavardė Darbovietė Pareigos Kvalifikacija El. p. adresas Telefonas Veiklos teritorijos Intelektinės nuosavybės bylos Tomas Jakubauskas Advokatų Eversheds Saladžius Nenurodyta Lina

Detaliau

Informacinis leidinys 2019 m. kovo 04 d. Nr VĮ Registrų centras. Informacinis leidinys Nr Puslapis 1

Informacinis leidinys 2019 m. kovo 04 d. Nr VĮ Registrų centras. Informacinis leidinys Nr Puslapis 1 Informacinis leidinys 2019 m. kovo 04 d. Nr. 2019-063 VĮ Registrų centras. Informacinis leidinys Nr.2019-063 Puslapis 1 Turinys 1. Juridinių asmenų vieši pranešimai... 3 1.1. Atskyrimas... 3 1.2. Dalyvių

Detaliau

Lietuvos krikščioniškojo jaunimo blaivybės sąjunga „Žingsnis“ Kas ta „Sniego gniūžtė“?

Lietuvos krikščioniškojo jaunimo  blaivybės sąjunga „Žingsnis“   Kas ta „Sniego gniūžtė“? Lietuvos krikščioniškojo jaunimo blaivybės sąjunga Žingsnis PIRMININKO IR VALDYBOS METINĖ VEIKLOS ATASKAITA LKJBS Žingsnis Lietuvos krikščioniškojo jaunimo blaivybės sąjunga (LKJBS) Žingsnis yra prevencinė

Detaliau

Microsoft Word - Ikainiai_ nuo

Microsoft Word - Ikainiai_ nuo PATVIRTINTA Kelmės kredito unijos Valdybos 2017 m. spalio 18 d. sprendimu Nr. 17-35 KELMĖS KREDITO UNIJOS TAIKOMI ĮKAINIAI Galioja nuo 2018 m. sausio 1 d. PAVADINIMAS Fiziniams asmenims Juridiniams asmenims

Detaliau

UŽIMTUMO TARNYBOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTERIJOS PRIEMONIŲ ĮGYVENDINIMO PRIEŽIŪROS SKYRIAUS 2018 M. VEIKLOS ATASK

UŽIMTUMO TARNYBOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTERIJOS PRIEMONIŲ ĮGYVENDINIMO PRIEŽIŪROS SKYRIAUS 2018 M. VEIKLOS ATASK UŽIMTUMO TARNYBOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTERIJOS PRIEMONIŲ ĮGYVENDINIMO PRIEŽIŪROS SKYRIAUS 2018 M. VEIKLOS ATASKAITA Užimtumo tarnybos prie Lietuvos Respublikos socialinės

Detaliau

LIETUVOS LITERATŪROS IR MENO ARCHYVAS

LIETUVOS LITERATŪROS IR MENO ARCHYVAS LIETUVOS LITERATŪROS IR MENO ARCHYVAS FONDAS NR. 772 F E L I K S A S V I T A S KŪRYBOS IR VEIKLOS BYLŲ APYRAŠAS NR. 1 CHRONOLOGINĖS RIBOS 1942 1999 M. FELIKSO VITO FONDO NR. 772 KŪRYBOS IR VEIKLOS BYLŲ

Detaliau

ATSAKYMAI GEOGRAFINIS TAKAS Dalyvio Nr. Surinkti taškai 1 užduotis Rekreacija 4 taškai 4 tšk. Orientuokis pagal žemėlapį ir eik į pirmąją geografinio

ATSAKYMAI GEOGRAFINIS TAKAS Dalyvio Nr. Surinkti taškai 1 užduotis Rekreacija 4 taškai 4 tšk. Orientuokis pagal žemėlapį ir eik į pirmąją geografinio ATSAKYMAI GEOGRAFINIS TAKAS 1 užduotis Rekreacija 4 4 tšk. Orientuokis pagal žemėlapį ir eik į pirmąją geografinio tako stotelę. Einant stebėk aplinką ir kuo tiksliau fiksuok žemėlapyje rekreacines ir

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTERIJA

LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTERIJA VALSTYBINĖ VISUOMENĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS TARNYBA PRIE SVEIKATOS APSAUGOS MINISTERIJOS (institucijos ar įstaigos pavadinimas) 2008 METŲ TARNYBAI PAVALDŽIŲ ĮSTAIGŲ VEIKLOS ANALIZĖ 2009 m. kovo 6 d. VD

Detaliau

VILNIAUS UNIVERSITETAS TEISĖS FAKULTETAS Teisė [6011KX002 ] Studijų programos planas TVIRTINU Programos komiteto pirmininkas Profesorius Dr. Jonas Pra

VILNIAUS UNIVERSITETAS TEISĖS FAKULTETAS Teisė [6011KX002 ] Studijų programos planas TVIRTINU Programos komiteto pirmininkas Profesorius Dr. Jonas Pra VILNIAUS UNIVERSITETAS TEISĖS FAKULTETAS Teisė [6011KX002 ] Studijų programos planas TVIRTINU Programos komiteto pirmininkas Profesorius Dr. Jonas Prapiestis Studijų pakopa: Studijų rūšis: Studijų forma:

Detaliau

2018 kalendorius 11 22

2018 kalendorius 11 22 2018 m. Lietuvos šaškių sporto varžybų kalendorius (2017 12 01) Varžybų Dalyviai 2018 m Pavadinimas Vykdymo vieta (bazė) Sportininkų amžius Iš viso dalyvių skaičius Lietuvoje vykdomo se varžybose Lietuvos

Detaliau

GLOBOS CENTRAI Nr. Apskritis Savivaldybės pavadinimas Įstaigos pavadinimas ir adresas Įstaigos kontaktai Įstaigos vadovas 1. Alytaus apskritis Alytaus

GLOBOS CENTRAI Nr. Apskritis Savivaldybės pavadinimas Įstaigos pavadinimas ir adresas Įstaigos kontaktai Įstaigos vadovas 1. Alytaus apskritis Alytaus GLOBOS CENTRAI Įstaigos ir adresas Įstaigos kontaktai Įstaigos vadovas 1. Alytaus Alytaus m. sav. Alytaus miesto šeimos A. Juozapavičiaus g. 33, Alytus, LT- 62265 Tel. 8 315 79 852 rastine@avgn.lt Romutis

Detaliau

IŠVADA DĖL KORUPCIJOS PASIREIŠKIMO TIKIMYBĖS NUSTATYMO LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSIOJOJE RINKIMŲ KOMISIJOJE 2016 m. sausio 8 d. Nr. "J ( /* '<* ) Vil

IŠVADA DĖL KORUPCIJOS PASIREIŠKIMO TIKIMYBĖS NUSTATYMO LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSIOJOJE RINKIMŲ KOMISIJOJE 2016 m. sausio 8 d. Nr. J ( /* '<* ) Vil IŠVADA DĖL KORUPCIJOS PASIREIŠKIMO TIKIMYBĖS NUSTATYMO LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSIOJOJE RINKIMŲ KOMISIJOJE 2016 m. sausio 8 d. Nr. "J ( /* '

Detaliau

65 m. amžiaus ir vyresnių asmenų sveikatos netolygumai Lietuvoje

65 m. amžiaus ir vyresnių asmenų sveikatos netolygumai Lietuvoje 65 m. amžiaus ir vyresnių asmenų sveikatos netolygumai Lietuvoje Projekto vadovė: dr. Laura Nedzinskienė Atsakinga vykdytoja: Vaida Aguonytė, Jolanta Valentienė Tyrimo dalyvės: dr. Aušra Beržanskytė, Eimantė

Detaliau

NRD 8 priedas Lietuviu gestu kalbos tarpinst programa

NRD 8 priedas Lietuviu gestu kalbos tarpinst programa Strateginio planavimo metodik 8 priedas (Lietuv Respublik Vyriausyb s 2009 m. kovo 18 d. nutarimo Nr. 210 redakcija) (Koordinuojanči institucij informacij apie tarpinstitucin s įgyvendinimą pagal gautą

Detaliau

Microsoft Word - VMI.doc

Microsoft Word - VMI.doc LIETUVOS RESPUBLIKOS VALSTYBĖS KONTROLĖ VALSTYBINIO AUDITO ATASKAITA DĖL VALSTYBINĖJE MOKESČIŲ INSPEKCIJOJE PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS ATLIKTO FINANSINIO (TEISĖTUMO) AUDITO REZULTATŲ

Detaliau

VMI PRIE FM / AVMI GAUTŲ DOVANŲ REGISTRAS 2018 metai Eil. Nr. Data Dovana (patei

VMI PRIE FM / AVMI GAUTŲ DOVANŲ REGISTRAS 2018 metai Eil. Nr. Data Dovana (patei VMI PRIE FM / AVMI GAUTŲ DOVANŲ REGISTRAS 2018 metai Eil. Nr. Data 1. 2018-02-19 2. 2018-02-19 3. 2018-01-03 4. 2018-01-29 5. 2018-03-26 Dovana (pateikiamas dovanos aprašymas) Knyga Pažink mažąją Lietuvą

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO KONTROLIERIUS PAŽYMA DĖL X SKUNDO PRIEŠ ŠIRVINTŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJĄ Nr. 4D-2015/ Vilnius I

LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO KONTROLIERIUS PAŽYMA DĖL X SKUNDO PRIEŠ ŠIRVINTŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJĄ Nr. 4D-2015/ Vilnius I LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO KONTROLIERIUS PAŽYMA DĖL X SKUNDO PRIEŠ ŠIRVINTŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJĄ 2016-12-23 Nr. 4D-2015/2-1506 Vilnius I. SKUNDO ESMĖ 1. Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierius

Detaliau

Ataskaita

Ataskaita VALSTYBINIO AUDITO ATASKAITA AR UŽTIKRINAMA VARTOTOJŲ TEISIŲ APSAUGA 2019 m. liepos 16 d. Nr. VA-4 SANTRAUKA Audito svarba Kiekvienas fizinis asmuo vartotojas, nes savo poreikiams patenkinti perka prekių

Detaliau

1_II_et_P_Sav_mokymai

1_II_et_P_Sav_mokymai 1 Projektinių pasiūlymų Utenos regiono plėtros tarybai projektinių pasiūlymų apibendrinimo Utenos regiono plėtros tarybos sekretoriate tvarkos 3 priedas PATVIRTINTA Utenos regiono plėtros tarybos 2010

Detaliau

7S-18_priedas

7S-18_priedas 1 Projektinių pasiūlymų Utenos regiono plėtros tarybai projektinių pasiūlymų apibendrinimo Utenos regiono plėtros tarybos sekretoriate tvarkos 3 priedas PATVIRTINTA Utenos regiono plėtros tarybos 2010

Detaliau

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Ligita Valalytė /Užimtumo tarnybos direktorė 2018/10/25 Darbo rinkos tendencijos 2018 m. sausio 1 d. registruota 152481 darbo neturinčių Nuo 2010 m. kylanti Lietuvos ekonomika 2017 m. skatino darbo jėgos

Detaliau

ASMENS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS PASLAUGŲ PLANUOJAMI MASTAI 2011 METAMS

ASMENS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS PASLAUGŲ PLANUOJAMI MASTAI 2011 METAMS ASMENS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS PASLAUGŲ VARTOJIMO NETOLYGUMAI Jonas Narbutas direktorius 213-12-11 44,6 59,5 68,2 68,8 82,6 86,2 79,1 72,6 81,1 93,1 97,2 9,4 85,6 87 96,3 98,4 99 17,8 16,4 111,4 111,6 16,5

Detaliau

Eil. Nr. Įmonės kodas 1 PATVIRTINTA Lietuvos Respublikos vyriausiojo valstybinio darbo inspektoriaus 2019 m. kovo 29 d. įsakymu Nr. EV-90 (Lietuvos Re

Eil. Nr. Įmonės kodas 1 PATVIRTINTA Lietuvos Respublikos vyriausiojo valstybinio darbo inspektoriaus 2019 m. kovo 29 d. įsakymu Nr. EV-90 (Lietuvos Re 1 PATVIRTINTA Lietuvos Respublikos vyriausiojo valstybinio darbo inspektoriaus 2019 m. kovo 29 d. įsakymu EV-90 (Lietuvos Respublikos vyriausiojo valstybinio darbo inspektoriaus 2019 m. gegužės 13 d. įsakymo

Detaliau