( ( Pusryčiai Pietūs Vakarienė Patiekalas Amžiaus grupė (1-3 metų vaikai) Amžiaus grupė (4-7 metų vaikai 100 g. Gr. Balt. Angį. Rieb. Kcal. Gr. Balt.

Dydis: px
Rodyti nuo puslapio:

Download "( ( Pusryčiai Pietūs Vakarienė Patiekalas Amžiaus grupė (1-3 metų vaikai) Amžiaus grupė (4-7 metų vaikai 100 g. Gr. Balt. Angį. Rieb. Kcal. Gr. Balt."

Transkriptas

1 Pusryčiai Pietūs Patiekalas Amžiaus grupė 1-3 metų vaikai) Amžiaus grupė 4-7 metų vaikai 100 g. Gr. Balt. Angį. Rieb. Kcal. Gr. Balt. Angį. Rieb. Kcal. Gr. Balt. Angį. Rieb. Kcal. Tiršta perlinių kruopų košė 100 3,9 19,0 1, ,8 28,5 2, ,9 19,0 1,7 106 Kakava su pienu 100 2,1 9,1 2, ,2 13,7 3, ,1 9,1 2,4 67 Batonas 30 2,3 15,8 0, ,3 15,8 0, ,7 52,5 1,5 254 Pomidorai 100 1,0 5,8 0, ,1 6,4 0, ,0 5,8 0,4 31 Sviestas 82% " I ii 0,0 0,0 4, ,0 0,0 4, ,8 0,0 83,1 751 Iš viso: Pieniška daržovių sriuba Batonas Bulvių plokštainis Grietinės padažas Ananasų sultys 200 5,6 17,2 6, ,0 21,5 7, ,8 8,6 3, A ' 15,6 1, ,4 15,6 1, ,9 51,9 4, ,8 35,1 1, ,8 35,1 1, ,2 23,4 0, ,4 0,8 5, ,4 0,8 5, ,8 3,8 29, ,5 20,6 0, ,6 27,4 0, ,3 13,7 0,0 56 Iš viso: Varškės spygliukai ,2 23,2 7, ,4 25,3 8, ,0 21,1 6,7 192 Arbata su citrina ir cukrumi 150 0,0 10,2 0, ,1 13,6 0, ,0 6,8 27 Saldus grietinės padažas 6 0,1 2,4 0, ,1 2,4 0, ,4 39,7 15,0 299 Bananas 70 0,7 16,4 0, ,9 21,1 0, ,0 23,4 0,4 101 Iš viso: Bendras: 36,9 191,0 32, ,0 227,0 36, diena,,'gusioji specialisiė «Kristina Mikalauskienė jsūž& J& Y

2 P usryčiai Patiekalas A m žiaus grupė 1-3 metų vaikai) A m žiaus grupė 4-7 m etų vaikai) 100 g. Gr. Balt. A ngį. Rieb. Kcal. Gr. Balt. Angį. Rieb. Kcal. Gr. Balt. Angį. Rieb. Kcal. V i r t i m a k a r o n a i s u s v i e s t u V y n u o g ė s , 3 3 7, 2 5, , 3 5 0, 5 8, , 8 2 6, 6 4, , 5 1 5, 4 0, , 5 1 3, 7 0, , 6 1 7, 1 0, Š a l d y t ų u o g ų k o m p o t a s , 3 1 4, 6 0, , 3 1 4, 6 0, , 2 9, 7 0,1 4 1 Iš viso: Pietūs Ž i r n i ų s r i u b a m ė s i š k a ) , 3 1 3, 6 8, , 7 1 8, 1 1 0, , 9 9, 1 5, V i r t o s m ė s o s k u k u l i s t a u s o j a n t i s ) V i r t o s b u l v ė s O b u o l i ų s u l č i ų g ė r i m a s 5 0, 1 0, 1 1, , 1 0, 1 1, , 6 2, 7 3 0, , 6 1 4, 0 0, , 6 1 4, 0 0, , 2 4 6, 6 0, , 5 0, 7 4, , 9 0, 7 5, , 4 0, 8 5, , 7 2 0, 0 0, , 7 2 0, 0 0, , 7 2 0, 0 0, , 0 5, 5 0, , 0 8, 2 0, , 0 5, 5 0, V akarienė K o p ū s t ų s a l o t o s s u p o m i d o r a i s 8 0 0, 9 4, 2 7, , 9 4, 2 7, , 2 5, 2 9, Iš viso: B u l v i ų p i r š t e l i a i M u l t i v i t a m i n ų s u l t y s G r i e t i n ė s p a d a ž a s Iš viso: , 2 4 9, 3 1, , 3 6 2, 5 1, , 8 3 2, 9 0, , 2 1 7, 3 0, , 2 1 7, 3 0, , 1 1 1, 5 0, , 2 0, 4 3, , 2 0, 4 3, , 8 3, 8 2 9, Bendras: 33,9 192,2 33, ,7 224, TT f e diena STINĖ 1 /.V, I vyriausioji specialiste Kristina Mikalauskienė M J s Č D & O 'pjtf M *

3 Pusryčiai Patiekalas Amžiaus grupė 1-3 metų vaikai) Amžiaus grupė 4-7 metų vaikai) 100 g. Gr. Balt. Angį. Rieb. Kcal. Gr. Balt. Angį. Rieb. Kcal. Gr. Balt. Angį. Rieb. Kcal. P i e n i š k a r y ž i ų k r u o p ų k o š ė S a l d u s g r i e t i n ė s p a d a ž a s A r b a t a s u p i e n u O b u o l y s Iš viso: Pietūs B a r š č i ų s r i u b a s u b u l v ė m i s m ė s i š k a ) ,1 3 8, 2 2, , 3 4 7, 8 2, , 2 3 1, 9 1, ,1 4, 0 1, ,1 4, 0 1, , 4 3 9, 7 1 5, , 0 9, 5 2, , 9 1 4, 3 3, , 0 9, 5 2, , 3 6, 9 0, , 3 6, 9 0, , 4 9, , 3 6, 9 6, , 3 6, 9 6, , 3 6, 9 6, ,1 0,1 1, ,1 0,1 1, , 6 2, 7 3 0, Š n i c e l i s k i a u l i e n a ) P e k i n o k o p ū s t ų s a l o t o s s u a g u r k a i s 3 0 1,6 1 4, 0 0, , 6 1 4, 0 0, , 2 4 6, 6 0, , 8 5, 9 1 3, , 0 7, 6 1 7, , 2 8, 5 1 9, ,0 4, 3 4, , 0 4, 3 4, ,1 4, 8 4, O b u o l i ų s u l t y s V i r t o s b u l v ė s , 2 8, 7 0, , 2 1 3, 1 0, , 2 8, ,5 1 8, 0 0, , 5 1 8, 0 0, ,7 2 0, 0 0,1 8 8 Iš viso: V i r t i v a r š k ė č i a i S a l d u s g r i e t i n ė s p a d a ž a s A r b a t a s u c u k r u m i , 6 3 4, 3 8, , 9 3 6, 9 9, , 5 2 6, 4 6, ,1 4, 0 1, ,1 4, 0 1, ,4 3 9, 7 1 5, , 0 6, 3 0, , 0 9, 4 0, , Iš viso: Bendras: 47,7 161,2 42, ,6 187,3 48, diena Vyriausioji specialiste Kristina Mikalauskiene

4 P usryčiai Patiekalas A m žiaus grupė 1-3 m etų vaikai) A m žiaus grupė 4-7 m etų vaikai) 100 g. Gr. Balt. A ngį. Rieb. Kcal. Gr. Balt. Angį. Rieb. Kcal. Gr. Balt. Angį. Rieb. Kcal. V i r t i k i a u š i n i a i Ž i r n e l i a i k o n s e r v u o t i 4 5 2, 5 0, 2 2, , 0 0, 5 4, , 6 0, 5 4, , 2 6, 3 0, , 6 7, 5 0, , 4 1 2, 5 0, A v i e č i ų a r b a t a s u c u k r u m i O b u o l y s B a t o n a s , 0 1 2, 5 0, , 0 1 2, 5 0, , , 4 9, 9 0, , 4 9, 9 0, , 4 9, , 2 2 0, 8 1, , 2 2 0, 8 1, , 9 5 1, 9 4, M a j o n e z a s T r a d i c i n i s n e r i e b u s ) 1 0 0, 0 0, 3 4, , 0 0, 5 8, , 0 2, 7 4 0, Iš viso: Pietūs A g u r k i n ė s r i u b a m ė s i š k a ) , 2 1 2, 1 8, , 2 1 2, 1 8, , 8 8, 0 5, V i š t i e n o s k o t l e t a i V i t a m i n i z u o t o s s a l o t o s M u l t i v i t a m i n ų s u l t y s 5 0, 1 0, 1 1, , 1 0, 1 1, , 6 2, 7 3 0, , 6 1 4, 0 0, , 6 1 4, 0 0, , 2 4 6, 6 0, , 2 3, 0 1 0, , 3 3, 3 1 1, , 3 3, 3 1 1, , 5 5, 1 3, , 7 7, 2 4, , 0 1 0, 2 6, , 1 1 1, 5 0, , 2 2 3, 0 0, , 1 1 1, 5 0, V akarienė T r o š k i n t o s d a r ž o v ė s 8 0 1, 9 9, 5 2, , 1 1 0, 7 2, , 4 1 1, 8 3, Iš viso: S k r y l i a i , 1 4 9, 9 4, , 1 4 9, 9 4, , 4 3 3, 3 2, , 3 0, 3 3, , 4 0, 4 4, , 6 2, 7 3 0, M ė t ų a r b a t a s u c u k r u m i , 0 9, 4 0, , 0 1 2, 5 0, , Iš viso: Bendras: 44,2 164,8 40, ,0 184,9 51, diena vyriausioji specialistė Kristina Mikalauskienė c fo ta D S jų

5 Pusryčiai Patiekalas A m žiaus grupė 1-3 m etų vaikai) A m žiaus grupė 4-7 m etų vaikai) 100 g. Gr. Balt. Angį. Rieb. Kcal. Gr. Balt. Angį. Rieb. Kcal. Gr. Balt. Angį. Rieb. Kcal. T i r š t a g r i k i ų k r u o p ų k o š ė S v i e s t a s 8 2 % , 8 2 3, 7 2, , 3 2 9, 7 3, , 9 1 9, 8 2, , 0 0, 0 2, , 0 0, 0 4, , 8 0, 0 8 3, R a m u n ė l i ų a r b a t a s u c u k r u m i S v i e s t a s 8 2 % B a t o n a s , 0 6, 3 0, , 0 9, 4 0, , , 0 0, 0 5, , 0 0, 0 4, , 8 0, 0 8 3, , 3 1 5, 8 0, , 3 1 5, 8 0, , 7 5 2, 5 1, Pietūs A g u r k a i 5 0 0, 4 1, 4 0, , 4 1, 7 0, , 7 2, 8 0, Iš viso: R y ž i ų k r u o p ų s r i u b a s u p o m i d o r a i s , 7 7, 2 3, , 5 1 4, 4 6, , 7 7, 2 3, , 6 1 4, 0 0, , 6 1 4, 0 0, , 2 4 6, 6 0, Ž u v i e s š n i c e l i s t a u s o j a n t i s ) B u r o k ė l i ų s a l o t o s V i r t o s b u l v ė s Š v i e ž i ų o b u o l i ų k o m p o t a s Iš viso: S k l i n d ž i a i s u o b u o l i a i s S a l d u s g r i e t i n ė s p a d a ž a s , 8 5, 1 1 0, , 7 6, 8 1 3, , 6 8, 5 1 6, ,1 7, 0 6, ,1 7, 0 6, , 4 8, 8 8, , 2 1 4, 0 0, , 4 1 6, 0 0, , 7 2 0, 0 0, , 4 2 4, 2 0, , 4 2 4, 2 0, , 3 1 6, 1 0, , 2 3 8, 4 1 2, , 9 4 2, 3 1 4, , 2 3 8, 4 1 2, , 1 2, 0 0, , 1 2, 4 0, , 4 3 9, 7 1 5, M ė t ų a r b a t a s u c u k r u m i , 0 9, 4 0, , 0 9, 4 0, , Iš viso: Bendras: 32,6 168,4 44, ,7 192,9 53, diena Vyriausioji specialistė ristina Mikalauskienė

6 P usryčiai P atiekalas A m žiaus grupė 1-3 m etų vaikai) A m žiaus grupė 4-7 m etų vaikai) 100 g. Gr. Balt. A ngį. Rieb. Kcal. Gr. Balt. Angį. Rieb. Kcal. Gr. Balt. Angį. Rieb. Kcal. T i r š t a m a n ų k r u o p ų k o š ė C i n a m o n a s s u c u k r u m i , 0 2 8, 4 2, , 7 3 2, 1 2, , 0 1 8, 9 1, , 0 4, 8 0, , 0 4, 8 0, , 8 9 6, 0 0, S v i e s t a s 8 2 % B a t o n a s P i e n a s 2, 5 % 5 0, 0 0, 0 0, , 0 0, 0 0, , 8 0, 0 6, , 4 1 5, 6 1, , 4 1 5, 6 1, , 9 5 1, 9 4, , 8 4, 7 2, , 2 7, 1 3, , 8 4, 7 2, K r i a u š ė s 6 0 0, 2 9, 1 0, , 2 9, 1 0, , 3 1 5, 1 0, Iš viso: Pietūs S v. k o p ū s ų s r i u b a s u b u l v ė m i s m ė s i š k a ) , 0 8, 0 9, , 6 1 0, 7 1 3, , 3 5, 3 6, G u l i a š a s j a u t i e n a + k i a u l i e n a ) P e r l i n i ų k r u o p ų k o š ė M o r k ų s a l o t o s s u č e s n a k u M u l t i v i t a m i n ų s u l t y s Iš viso: V a r š k ė s - m a n ų a p k e p a s P i e n a s 2, 5 % 1 0 0, 3 0, 3 3, , 3 0, 3 3, , 6 2, 7 3 0, ,6 1 4, 0 0, ,6 1 4, 0 0, , 2 4 6, 6 0, , 6 3, 7 8, , 2 4, 1 9, , 2 4, 1 9, ,9 1 3, 5 0, , 9 1 3, 5 0, , 7 2 7, 0 0, , 4 3, 5 2, , 5 4, 4 2, ,1 8, 8 5, , 1 1 1, 5 0, , 2 1 7, 3 0, , 1 1 1, 5 0, , 4 1 9, 5 9, , 8 2 4, 9 1 1, , 9 1 7, 8 8, , 2 7, 1 3, , 2 7, 1 3, , 8 4, 7 2, S a l d u s g r i e t i n ė s p a d a ž a s 1 0 0, 1 4, 0 1, , 1 4, 0 1, , 4 3 9, 7 1 5, Iš viso: ^ ; 't4 2 'l B endras: 55,8 147,5 44, ,9 168,7 53,6 ^>1421 t A N m ^ 6 diena S/fnliusioji specialistė Kristina Mikalauskie

7 P usryčiai Patiekalas Am žiaus grupė 1-3 m etų vaikai) A m žiaus gru p ė 4-7 m etų vaikai) 100 g. Gr. Balt. A ngį. Rieb. Kcal. Gr. Balt. Angį. Rieb. Kcal. Gr. Balt. Angį. Rieb. Kcal. 3 - j ų g r ū d ų k r u o p ų k o š ė S v i e s t a s 8 2 % , 2 2 5, 8 2, , 3 3 4, 4 3, , 2 1 7, 2 1, , 0 0, 0 2, , 0 0, 0 4, , 8 0, 0 8 3, B a t o n a s S ū r i s 4 2 % 1 5 1, 2 7, 9 0, , 2 7, 9 0, , 7 5 2, 5 1, , 4 0, 0 3, , 7 0, 0 3, , 6 0, 0 2 5, Pietūs K m y n ų a r b a t a , 0 1 0, 9 0, , 0 1 0, 9 0, , 0 7, 2 0, Iš viso: V i š t i e n o s s u l t i n y s s u r y ž i a i s , 6 1 0, 9 2, , 8 1 4, 6 3, , 4 7, 3 1, ,6 1 4, 0 0, , 6 1 4, 0 0, , 2 4 6, 6 0, T r o š k i n t a p a u k š t i e n a s u g r i e t i n ė s p a d a ž u A g u r k ų - p o m i d o r ų s a l o t o s s u g r i e t i n e ) M a k a r o n a i , 5 2, 6 9, , 7 3, 4 1 3, , 9 4, 3 1 6, , 9 2, 6 4, , 0 2, 9 4, , 3 3, 7 6, , 6 1 8, 6 0, , 4 2 3, 9 0, , 8 2 6, 5 0, Š v i e ž i ų o b u o l i ų k o m p o t a s , 4 2 4, 2 0, , 4 2 4, 2 0, , 3 1 6, Iš viso: N a m i n ė s s a l o t o s 8 0 3, 5 6, 1 8, , 4 7, 6 1 0, , 4 7, 6 1 0, B a t o n a s 1 5 1, 2 7, 9 0, , 2 7, 9 0, , 7 5 2, 5 1, K r i a u š ė s M ė t ų a r b a t a s u c u k r u m i 7 0 0, 6 1 0, 6 0, , 6 1 0, 6 0, , 9 1 5, 1 0, , 0 6, 3 0, , 0 6, 3 0, , V a r š k ė s s ū r e l i s v a n i l i n i s g l a i s t y t a s 1 8 % 4 5 5, 5 1 2, 9 9, , 5 1 2, 9 9, , 2 2 8, 6 2 1, Iš viso: Bendras: 43,4 161,0 45, ,9 181,3 54, diena l / L - g l j y U r } S : įkyriausioji specialistė iština Mikalauskienė >/20g j

8 Pusryčiai Patiekalas Amžiaus grupė 1-3 metų vaikai) Amžiaus grupė 4-7 metų vaikai) 100 g. Gr. Balt. Angį. Rieb. Kcal. Gr. Balt. Angį. Rieb. Kcal. Gr. Balt. Angį. Rieb. Kcal. A v i ž i n i ų d r i b s n i ų k o š ė V a r š k ė s s ū r e l i s v a n i l i n i s g l a i s t y t a s 1 8 % U o g i e n ė A r b a t a s u c i t r i n a i r c u k r u m i , 4 2 3, 4 2, , 5 3 2, 8 4, , 4 2 3, 4 2, , 5 1 2, 9 9, , 5 1 2, 9 9, , 2 2 8, 6 2 1, , 0 3, 2 0, ,1 6, 4 0, , 7 6 4, 4 0, , 0 6, 8 0, , 0 1 0, 2 0, , 0 6, Iš viso: Pietūs P u p e l i ų s r i u b a s u b u l v ė m i s m ė s i š k a ) K o l d ū n a i s u m ė s a , 7 9, 3 5, ,1 1 4, 0 8, , 7 9, 3 5, , 6 1 4, 0 0, , 6 1 4, 0 0, , 2 4 6, 6 0, , 8 4 4, 7 6, , 8 4 4, 7 6, , 9 2 2, 3 3, G r i e t i n ė s p a d a ž a s M u l t i v i t a m i n ų s u l č i ų g ė r i m a s 1 0 0, 2 0, 4 3, , 2 0, 4 3, , 8 3, 8 2 9, , 2 8, 7 0, , 2 8, 7 0, , 2 8, 7 i 3 5 Iš viso: T r o š k i n t i m a k a r o n a i s u d e š r e l ė m i s K e f y r a s 2, 5 % O b u o l y s Iš viso: , 9 2 6, 6 1 0, , 3 3 1, 9 1 2, , 9 2 6, 6 1 0, , 2 6, 0 3, , 2 6, 0 3, , 8 4, 0 2, , 3 6, 9 0, , 3 7, 9 0, , 4 9, ^ nst Bendras: 50,7 162,9 41, ,7 189,9 47,8 V - J L A \ \. 8 diena usioji specialistė Į g f l t M Mikalauskiene n o Z M

9 Pusryčiai Patiekalas A m žiaus gru pė 1-3 m etų vaikai) A m žiaus grupė 4-7 m etų vaikai) 100 g. Gr. Balt. A ngį. Rieb. Kcal. Gr. Balt. Angį. Rieb. Kcal. Balt. Angį. Rieb. Kcal. S k y s t a m i e ž i n i ų k r u o p ų k o š ė S v i e s t a s 8 2 % , 8 2 4, 1 1, , 4 3 2, 2 2, , 2 1 6, 1 1, , 0 0, 0 2, , 0 0, 0 4, , 8 0, 0 8 3, A r b a t a s u c u k r u m i , 0 9, 4 0, , 0 1 2, 5 0, , S a u s a i n i a i 2 5 1, 9 1 7, 6 3, , 9 1 7, 6 3, , 7 7 0, 4 1 3, Iš viso: Pietūs S v. d a r ž o v i ų s r i u b a m ė s i š k a ) N e t i k r a s z u i k i s R y ž i ų k o š ė A g u r k ų - p o m i d o r ų s a l o t o s , 7 4, 8 6, , 6 7, 3 9, , 7 4, 8 6, , 1 0, 1 1, , 1 0, 1 1, , 6 2, 7 3 0, , 1 1 8, 6 0, , 1 1 8, 6 0, , 2 4 6, 6 0, , 9 1, 3 1 3, , 0 1, 6 1 7, , 6 1, 8 1 9, , 0 2 1, 9 0, , 3 2 4, 7 0, , 5 2 7, 4 0, , 8 2, 2 3, , 9 2, 6 4, , 3 3, 7 6, A p e l s i n ų s u l č i ų g ė r i m a s , 2 1 1, 2 0, , 3 1 4, 9 0, , 2 7, 5 0, Iš viso: V a k a r i e n ė B u l v i ų k o š ė , 6 2 5, 1 5, , 6 2 5, 1 5, , 7 1 6, 7 3, B a n a n a s , 0 2 3, 4 0, , 0 2 3, 4 0, , 0 2 3, 4 0, R ū g p i e n i s a r b a p i e n a s , 2 7, 1 3, , 2 7, 1 3, , 8 4, 7 2, Iš viso: r Viso Bendras: 34,4 166,9 43, ,4 187,6 54,0 M - z s A _ 9 diena riausioji specialistė W / Kristina Mikalauskienė JO,! o g zt

10 Pusryčiai Pietūs Patiekalas Amžiaus grupė 1-3 metų vaikai) Amžiaus grupė 4-7 metų vaikai) 100 g. Gr. Balt. Angį. Rieb. Kcal. Gr. Balt. Angį. Rieb. Kcal. G r. Balt. Angį. Rieb. Kcal. Virti makaronai su sviestu ir varške 120 7,6 32,2 6, ,5 40,3 8, ,3 26,9 5,6 183 Sviestas 82 % 5 0,0 0,0 4, ,0 0,0 4, ,8 0,0 83,1 751 Batonas 15 1,2 7,9 0, ,2 7,9 0, ,7 52,5 1,5 254 Agurkai 50 0,4 1,4 0, ,4 1,4 0, ,7 2,8 0,0 14 Aviečių arbata su cukrumi 100 0,0 6,3 0, ,0 9,4 0, ,3 25 Iš viso: Skaidrus vištienos sultinys su makaronais Duona ruginė Paukštienos kepsneliai Kopūstų salotos Obuolių sulčių gėrimas Grikių košė 100 2,6 7,5 1, ,9 11,3 2, ,6 7,5 1, ,6 14,0 0, ,6 14,0 0, ,2 46,6 0, ,9 13,1 15, ,9 13,1 15, ,9 16,4 19, ,8 3,4 5, ,0 4,6 7, ,3 5,7 9, ,0 5,5 0, ,0 5,5 0, ,0 5,5 0, ,2 20,4 1, ,7 23,9 1, ,3 34,1 1,7 173 Iš viso: Lietiniai blynai be įdaro) 60 5,4 29,2 5, ,3 39,0 6, ,1 48,7 8,3 305 Obuolys 50 0,2 5,0 0, ,2 5,0 0, ,4 9,9 41 Uogienė 5 0,0 3,2 0, ,0 3,2 0, ,7 64,4 0,2 262 Šviežių obuolių kompotas 100 0,3 16,1 0, ,3 16,1 0, ,3 16,1 66 Iš viso: Bendras: 47,2 165,2 40, ,0 194,4-47, diena, \ * ^ ~ C /^ y ^ u s io ji specialistė $ E J j j Kristina Mikalauskienė Ę j j A } 2 Q Ss y ; o s

11 P u sryčia i P a tiekalas A m žia u s g ru 3ė 1-3 m etų va ik a i) A m žia u s g ru p ė 4-7 m e tų va ika i) 100 g. Gr. B alt. A n g į. Rieb. K cal. Gr. B alt. A n g į. Rieb. K cal. Gr. B alt. A n g į. Rieb. K cal. S k y s t a k v i e t i n i ų k r u o p ų k o š ė K m y n ų a r b a t a , 3 1 7, 1 1, , 0 2 5, 6 1, , 3 1 7, 1 1, , 0 7, 2 0, , 0 1 0, 9 0, , 0 7, 2 0, V a r š k ė s s ū r e l i s v a n i l i n i s g l a i s t y t a s 1 8 % 4 0 4, 9 1 1, 4 8, , 9 1 1, 4 8, , 2 2 8, 6 2 1, O b u o l y s 8 0 0, 3 7, 9 0, , 3 7, 9 0, , 4 9, Iš viso: P ietūs B u r o k ė l i ų s r i u b a s u b u l v ė m i s m ė s i š k a ) , 0 1 0, 4 9, , 6 1 3, 9 1 2, , 3 6, 9 6, M a l t i v o l e l i a i s u m o r k o m i s k i a u l i e n a ) P e r l i n i ų k r u o p ų k o š ė Š v. k o p ū s t ų s a l o t o s s u o b u o l i a i s 5 0, 1 0, 1 1, , 1 0, 1 1, , 6 2, 7 3 0, , 6 1 4, 0 0, , 6 1 4, 0 0, , 2 4 6, 6 0, , 5 1 1, 7 1 1, , 9 1 3, 3 1 2, , 6 1 6, 7 1 5, , , 9 1 3, 5 0, , 2 1 6, 2 0, , 7 2 7, 0 0, , , 3 2, 4 3, , 4 3, 2 3, , 9 8, 1 9, , 8 V akarienė O b u o l i ų s u l t y s , 2 1 3, 1 o, o , 2 1 3, 1 0, , 2 8, Iš viso: R y ž i ų m i š r a i n ė , 2 3 9, 9 1 0, , 0 4 6, 0 1 1, , 0 3 0, 7 7, B a t o n a s 1 5 1, 2 7, 9 0, , 2 7, 9 0, , 7 5 2, 5 1, V a i s i n ė a r b a t a s u c u k r u m i , 0 9, 4 0, , 0 9, 4 0, , Iš viso: B e n d ra s: 33,4 166,0 45, ,3 192,9 53, diena ^Vyriausioji specialistė * i Kristina Mikalauskienė ^ 0 /2 č ) m

12 P a tiekalas A m žia u s g ru aė 1-3 m etų va ik a i) A m žia u s g ru p ė 4-7 m etų va ika i) 100 g. Gr. B alt. A n g į. Rieb. K cal. Gr. B alt. A n g į. Rieb. K cal. Gr. B alt. A n g į. Rieb. K cal. P u sryčia i O m l e t a s , 7 5, 5 1 2, , 6 6, 0 1 4, , 7 5, 5 1 2, A r b a t a s u c i t r i n a i r c u k r u m i , 0 1 0, 2 0, , 1 1 3, 6 0, , 0 6, B a t o n a s 3 0 2, 3 1 5, 8 0, , 3 1 5, 8 0, , 7 5 2, 5 1, P o m i d o r a i , 0 5, 8 0, , 0 5, 8 0, , 0 5, 8 0, A p e l s i n a i 6 0 0, 5 7, 0 0, , 8 1 0, 5 0, , 9 1 1, 7 0, Iš viso: P ietūs S k a i d r u s v i š t i e n o s s u l t i n y s s u m a k a r o n a i s , 9 1 1, 3 2, , 2 1 5, 0 3, , 6 7, 5 1, , 8 1 6, 3 0, , 8 1 6, 3 0, , 2 4 6, 6 0, P l o v a s p a u k š t i e n a ) , 2 1 8, 7 1 4, , 1 2 4, 5 1 8, , 8 1 4, 4 1 0, P o m i d o r a i 7 0 0, 7 4, 1 0, , 8 4, 6 0, , 0 5, 8 0, M o r k ų - p e r s i k ų s u l č i ų g ė r i m a s , 2 1 1, 8 0, , 2 1 1, 8 0, , 2 1 0, 8 0, Iš viso: V akarienė T r o š k i n t o s d a r ž o v ė s , 8 1 4, 2 3, , 6 1 7, 8 4, , 4 1 1, 8 3, A r b a t a s u c i t r i n a i r c u k r u m i , 0 1 0, 2 0, , 1 1 3, 6 0, , 0 6, B a n d e l ė s u v a r š k e 3 0 3, 9 1 3, 5 5, , 9 1 3, 5 5, , 0 4 5, 1 1 6, B a t o n a s 3 0 2, 3 1 5, 8 0, , 3 1 5, 8 0, , 7 5 2, 5 1, Iš viso: B e n d ra s: 48,6 160,2 40, ,8 184,8 48, diena - M tyriausioji specialistė Kristina Mikalauskienė

13 Patiekalas A m žiaus grupė 1-3 m etų vaikai) A m žiaus grupė 4-7 m etų vaikai) 100 g. Gr. Balt. A ngį. Rieb. Kcal. Gr. Balt. Angį. Rieb. Kcal. Gr. Balt. Angį. Rieb. Kcal. Pusryčiai T i r š t a p e r l i n i ų k r u o p ų k o š ė , 9 1 9, 0 1, , 6 2 2, 8 2, , 9 1 9, 0 1, K a k a v a s u p i e n u , 1 9, 1 2, , 1 9, 1 2, , 1 9, 1 2, S v i e s t a s 8 2 % 3 0, 0 0, 0 2, , 0 0, 0 4, , 8 0, 0 8 3, B a t o n a s 3 0 2, 3 1 5, 8 0, , 3 1 5, 8 0, , 7 5 2, 5 1, V a r š k ė s s ū r i s 2 2 % 1 5 2, 7 0, 6 3, , 6 0, 8 4, , 2 3, 8 2 2, A p e l s i n a i 5 0 0, 5 5, 9 0, , 5 5, 9 0, , 9 1 1, 7 0, Iš viso: Pietūs Ž i e d i n i ų k o p ū s t ų s r i u b a m ė s i š k a ) , 2 3, 6 1 0, , 0 4, 8 1 4, , 5 2, 4 7, , 6 1 4, 0 0, , 6 1 4, 0 0, , 2 4 6, 6 0, L i e t i n i a i s u m ė s a , 5 2 8, 3 1 1, , 5 2 8, 3 1 1, , 7 2 3, 6 9, G r i e t i n ė s - p o m i d o r ų p a d a ž a s 1 0 0, 3 1, 2 1, , 3 1, 2 1, , 6 1 2, 2 1 5, U o g ų k o m p o t a s , 2 9, 7 0, , 3 1 4, 6 0, , 2 9, 7 0, Iš viso: P i e n i š k a g r i k ų s r i u b a , 1 3 2, 1 4, , 5 3 7, 1 5, , 0 2 4, 7 3, A r b a t a s u c i t r i n a i r c u k r u m i , 0 6, 8 0, , 0 1 0, 2 0, , 0 6, B a n d e l ė s u d ž e m u 3 0 2, 5 1 7, 7 4, , 3 2 3, 6 5, , 2 5 8, 9 1 3, Iš viso: B endras: 40,8 163,7 44, ,5 188,0 52, I 13 diena i Vyriausioji specialistė Kristina Mikalauskienė

14 P usryčiai Patiekalas A m žiaus gru pė 1-3 m etų vaikai) A m žiaus grupė 4-7 m etų vaikai) 100 g. Gr. Balt. A ngį. Rieb. Kcal. Gr. Balt. Angį. Rieb. Kcal. Gr. Balt. Angį. Rieb. Kcal. T i r š t a m a n ų k r u o p ų k o š ė S v i e s t a s 8 2 % , 0 2 8, 4 2, , 9 3 7, 8 2, , 0 1 8, 9 1, , 0 0, 0 4, , 0 0, 0 4, , 8 0, 0 8 3, A r b a t a s u c u k r u m i K i v i s , 0 9, 4 0, , 0 1 2, 5 0, , , 7 1 1, 8 0, , 8 1 3, 3 0, , 9 1 4, 8 0, B r a š k i ų d ž e m a s 1 5 0, 0 7, 4 0, , 0 7, 4 0, , 0 4 9, 0 0, Iš viso: Pietūs P e r l i n i ų k r u o p ų s r i u b a m ė s i š k a ) , 8 1 5, 6 8, , 8 1 5, 6 8, , 4 7, 8 4, , 6 1 4, 0 0, , 6 1 4, 0 0, , 2 4 6, 6 0, B a l a n d ė l i a i , 9 7, 0 6, , 7 1 3, 9 1 3, , 9 7, 0 6, G r i e t i n ė s - p o m i d o r ų p a d a ž a s O b u o l i ų s u l t y s 1 5 0, 4 1, 8 2, , 4 1, 8 2, , 6 1 2, 2 1 5, , 2 1 3, 1 0, , 2 1 3, 1 0, , 2 8, B u l v i ų k o š ė , 9 1 8, 4 4, , 9 1 8, 4 4, , 7 1 6, 7 3, Iš viso: K a i m i š k i b l y n a i , 2 1 8, 1 1 5, , 2 1 8, 1 1 5, , 6 2 0, 1 1 7, A r b a t a s u c u k r u m i , 0 1 2, 5 0, , 0 1 2, 5 0, , G r i e t i n ė s p a d a ž a s 5 0, 1 0, 2 1, , 1 0, 3 2, , 8 3, 8 2 9, Iš viso: Bendras: 38,8 157,6 46, ,8 178,7 54, diena

15 Pusryčiai Patiekalas A m žiaus grupė 1-3 m etų vaikai Am žiaus grupė 4-7 m etų vaikai) 100 g. Gr. Balt. Angį. Rieb. Kcal. Gr. Balt. Angį. Rieb. Kcal. Balt. Angį. Rieb. Kcal. P e n k i ų j a v ų k r u o p ų k o š ė S v i e s t a s 8 2 % , 9 2 4, 0 2, , 8 3 2, 0 3, , 9 1 6, 0 1, , 0 0, 0 4, , 0 0, 0 4, , 8 0, 0 8 3, B a t o n a s P o m i d o r a i 4 0 3, 1 2 1, 0 0, , 1 2 1, 0 0, , 7 5 2, 5 1, , 7 4, 1 0, 3! , 7 4, 1 0, , 0 5, 8 0, Pietūs V a i s i ų a r b a t a s u c u k r u m i , 0 6, 3 0, , 0 1 2, 5 0, , Iš viso: U k r a i n i e t i š k i b a r š č i a i , 0 1 2, 3 3, , 5 1 8, 4 4, , 0 1 2, 3 3, , 1 0,1 1, , 3 0, 3 3, , 6 2, 7 3 0, M ė s o s e ž i u k a i t a u s o j a n t i s ) G r i e t i n ė s p a d a ž a s 3 0 1, 6 1 4, 0 0, , 6 1 4, 0 0, , 2 4 6, 6 0, , 9 3, 6 5, , 9 3, 6 5, , 9 3, 6 5, , 1 0, 2 1, , 2 0, 4 3, , 8 3, 8 2 9, Ž i e d i n i ų k o p ū s t ų s a l o t o s 8 0 2, 6 2, 8 7, , 2 3, 5 8, , 2 3, 5 8, V akarienė V i r t o s b u l v ė s Š v i e ž i ų o b u o l i ų k o m p o t a s , 7 2 0, 0 0, , 7 2 0, 0 0, , 7 2 0, 0 0, , 4 2 4, 2 0, , 6 3 2, 2 0, , 3 1 6, 1 0, Iš viso: K e p t a ž u v i s , 0 4, 1 1 3, , 0 4, 1 1 3, , 0 3, 7 1 2, A g u r k i n i s p a d a ž a s 3 0 0, 1 1,1 4, , 1 1, 3 5, , 4 3, 6 1 5, M ė t ų a r b a t a s u c u k r u m i , 0 1 2, 5 0, , 0 1 2, 5 0, , Iš viso: Bendras: 49,2 150,1 44, ,7 179,8 52, Į Į S V 15 diena

(Microsoft Word - Valgiara\232tis mokyklos naujas.docx)

(Microsoft Word - Valgiara\232tis mokyklos naujas.docx) T V I R T I N U Kauno raj. Rokų mokykla- darželis Direktorius Gintaras Ringys Patvirtinta 2016 m. rugsėjo 05 d. Kauno r. Rokų mokykla darželis 15 DIENŲ VALGIARAŠTIS 7-11 metų vaikams Įstaigos darbo laikas

Detaliau

EINAMOSIOS SAVAITĖS VALGIARAŠTIS I SAVAITĖ PIRMADIENIS ANTRADIENIS TREČIADIENIS KETVIRTADIENIS PENKTADIENIS PUSRYČIAI PUSRYČIAI PUSRYČIAI PUSRYČIAI PU

EINAMOSIOS SAVAITĖS VALGIARAŠTIS I SAVAITĖ PIRMADIENIS ANTRADIENIS TREČIADIENIS KETVIRTADIENIS PENKTADIENIS PUSRYČIAI PUSRYČIAI PUSRYČIAI PUSRYČIAI PU I SAVAITĖ AVIŽINIŲ DR.KOŠĖ GRIKIŲ KR.KOŠĖ MANŲ KR.KOŠĖ KEPTAS OMLETAS KUKURŪZŲ KR. APKEPAS ŠALDYTOS TRINTOS KAKAVA UOGIENĖ AGURKAS NATŪRALUS JOGURTAS 2% UOGOS MELISŲ ARBATA VAISIŲ IR/AR UOGŲ MELISŲ ARBATA

Detaliau

Eil. Maisto produktų pirkimų kainos 2015 metais Produkto pavadinimas BVPŽ kodas Mato Prelimenaru s kiekis TVIRTINU: Kauno vaikų darželio Vaivorykštė D

Eil. Maisto produktų pirkimų kainos 2015 metais Produkto pavadinimas BVPŽ kodas Mato Prelimenaru s kiekis TVIRTINU: Kauno vaikų darželio Vaivorykštė D Eil. Maisto produktų pirkimų kainos 2015 metais Produkto pavadinimas BVPŽ kodas Mato Prelimenaru s kiekis TVIRTINU: Kauno vaikų darželio Vaivorykštė Direktorė Silvija Sipavičienė Vnt. kaina Eur su PVM

Detaliau

Mėsa ir mėsos gaminiai

Mėsa ir mėsos gaminiai Mėsa ir mėsos gaminiai 1. Jautienos kumpis, žalias (be kaulo, odos, riebalų) kg 21,24 2. Kiaulienos kumpis, žalias (be kaulo, odos, riebalų) kg 14,82 3. Kiaulienos nugarinė, žalia kg 17,97 4. Vištienos

Detaliau

Eil. Maisto produktų pirkimų kainos 2014 metais Produkto pavadinimas BVPŽ Mato Prelim enarus TVIRTINU: Kauno vaikų darželio Vaivorykštė Direktorė Silv

Eil. Maisto produktų pirkimų kainos 2014 metais Produkto pavadinimas BVPŽ Mato Prelim enarus TVIRTINU: Kauno vaikų darželio Vaivorykštė Direktorė Silv Eil. Maisto produktų pirkimų kainos 2014 metais Produkto pavadinimas BVPŽ Mato Prelim enarus TVIRTINU: Kauno vaikų darželio Vaivorykštė Direktorė Silvija Sipavičienė Vnt. kaina su PVM Kaina su PVM kodas

Detaliau

Title

Title INFORMACIJA APIE NUSTATYTUS LAIMĖTOJUS IR KETINIMĄ SUDARYTI SUTARTIS Prekių pirkimai I. PERKANČIOJI ORGANIZACIJA, ADRESAS IR KONTAKTINIAI DUOMENYS: I.1. Perkančiosios organizacijos pavadinimas ir įmonės

Detaliau

2000 kcal mitybos planas moterims nuo 45 iki 65 met amžiaus* I diena Riebalai Angliavandeniai Sumuštiniai su olandišku s riu ir pomidorais Juoda duona 120 6,6 1,08 58,92 271,2 Olandiškas s ris 75 18,45

Detaliau

Mitybos planą sudarė Andrius Pauliukevičius PASTABOS 1. MAISTO KIEKIAI: 2. VALGYMŲ SKAIČIUS IR LAIKAS: Nurodytas produktų

Mitybos planą sudarė Andrius Pauliukevičius   PASTABOS 1. MAISTO KIEKIAI: 2. VALGYMŲ SKAIČIUS IR LAIKAS: Nurodytas produktų Mitybos planą sudarė Andrius Pauliukevičius www.andriuspauliukevicius.lt PASTABOS 1. MAISTO KIEKIAI: 2. VALGYMŲ SKAIČIUS IR LAIKAS: Nurodytas produktų svoris reiškia jų sausą svorį ir tai yra svoris prieš

Detaliau

1 priedas MĖSOS IR MĖSOS GAMINIŲ PIRKIMO TECHNINĖ SPECIFIKACIJA Eil Nr. Produktų pavadinimas Reikalavimai Mato vnt. Kiekiai per 12 mėn. 1 Kiaulienos k

1 priedas MĖSOS IR MĖSOS GAMINIŲ PIRKIMO TECHNINĖ SPECIFIKACIJA Eil Nr. Produktų pavadinimas Reikalavimai Mato vnt. Kiekiai per 12 mėn. 1 Kiaulienos k 1 priedas MĖSOS IR MĖSOS GAMINIŲ PIRKIMO Eil 1 Kiaulienos kumpis Vakuume, LST 1921 : 2003 Kg 900 2 Švieži lašiniai be odos Vakuume, LST 544 92 Kg 50 3 Jautienos kumpis Vakuume, TS 2008435 123 93 Kg 900

Detaliau

KIAULIENOS PATIEKALAI Kiaulienos sprandinės kepsnys su baravykų padažu 8.40 Eur / 29 Lt. Kiaulienos nugarinės suktinukai įdaryti grybais ir sūriu 8.11

KIAULIENOS PATIEKALAI Kiaulienos sprandinės kepsnys su baravykų padažu 8.40 Eur / 29 Lt. Kiaulienos nugarinės suktinukai įdaryti grybais ir sūriu 8.11 KIAULIENOS PATIEKALAI Kiaulienos sprandinės kepsnys su baravykų padažu 8.40 Eur / 29 Lt. Kiaulienos nugarinės suktinukai įdaryti grybais ir sūriu 8.11 Eur / 28 Lt. Kiauliena įdaryta slyvomis ir sūriu 8.11

Detaliau

Meniu A4

Meniu A4 www.pramogama.lt HYPER 42 cm MAXI 32 cm MIDI 25 cm PADAŽAI Česnakinis, pomidorų, žaliasis Pikantiškas, aštrusis, kario Barbeque, saldžiarūgštis 0,29 Eur 0,29 Eur 0,39 Eur GURMANIŠKOS PICOS HYPER MAXI MIDI

Detaliau

RESTORANAS

RESTORANAS Daugiau aromato, daugiau skonio, daugiau įtampos... Ši muzika kaip ir virtuvė įvairių formų, įvairių ritmų, tai valgis su aidais, proveržiais, šiluma ir šalčiu, kunkuliuojančia sriuba, čirškiančiu didkepsniu...

Detaliau

L Ž B I T A M O N K V I Č S S

L Ž B I T A M O N K V I Č S S L Ž B I T A M O N K V I Č S S LABAS, SKAITYTOJAU! 11 1 2 ORGANIZACINIAI DARBAI 34 Higiena 36 Mamuto medžioklė 39 VIRTUVINIS ARSENALAS 12 TECHNIKA 14 Šaldytuvai 14 Viryklės 14 Gartraukiai 15 Indaplovės

Detaliau

3_Radisson Blu_knygute_pasirinkta_reverse_A5

3_Radisson Blu_knygute_pasirinkta_reverse_A5 Jūsų šventėms Ypatingas pasiūlymas rezervuojantiems iš anksto 10% nuolaida, užsakymams iki 2016 spalio 15 d. O kur švęsite Jūs? Dangiška vakarienė Delta salė 22 aukšte, maksimaliai talpina 50 asmenų Skybar

Detaliau

PRAKTIŠKI ŽMONĖS RENKASI 2012 m. sausis Nr.1 (151) Leidinys platinamas nemokamai Virta kiaulienos KUMPINĖ dešra, 1 kg Sutaupote 13, % Virta

PRAKTIŠKI ŽMONĖS RENKASI 2012 m. sausis Nr.1 (151) Leidinys platinamas nemokamai Virta kiaulienos KUMPINĖ dešra, 1 kg Sutaupote 13, % Virta PRAKTIŠKI ŽMONĖS RENKASI 2012 m. sausis Nr.1 (151) Leidinys platinamas nemokamai Virta kiaulienos KUMPINĖ dešra, 1 kg 13,99 11 19 20 Virtas KEPENINIS vyniotinis, 1 kg 10 49 13,49 22 LIETAVOS koldūnai su

Detaliau

: Laisvės al. 75 / Maironio g. 24, Kaunas : : DIRBAME: pirmadienį ketvirtadienį ir sekmadienį nuo 11.3

: Laisvės al. 75 / Maironio g. 24, Kaunas : :   DIRBAME: pirmadienį ketvirtadienį ir sekmadienį nuo 11.3 : Laisvės al. 75 / Maironio g. 24, Kaunas : +370 630 43325 : info@kamakura.lt www.kamakura.lt DIRBAME: pirmadienį ketvirtadienį ir sekmadienį nuo 11.30 iki 20.00 val. (VASARĄ): penktadienį ir šeštadienį

Detaliau

Apklausa "Gimnazistų mityba pamokų metu“

Apklausa Gimnazistų mityba pamokų metu“ Apklausos tikslas - išsiaiškinti kur gimnazistai dažniausia pietauja pamokų metu, kokia jų nuomonė apie gimnazijos valgyklos maisto kokybę, aptarnavimą bei aplinką. Apklausoje dalyvavo 129 mokiniai. Kita:

Detaliau

Microsoft Word - produktu sarasas.doc

Microsoft Word - produktu sarasas.doc Techninės specifikacijos projektas. 1 pirkimo dalis JAUTIENA, KIAULIENA, VERŠIENA, AVIENA IR TRIUŠIENA 1. Jautienos kumpis be kaulo Neriebus, vidutinio dydžio, geros išvaizdos, be kremzlių, plėvių ir sausgyslių,atvėsintas

Detaliau

Veiklos Pasaulinei maisto dienai. Turinys: Pasaulinė maisto diena... 2 Trumpai apie šią šventę:... 2 Siūlomos veiklos veikla. Sveiki ir nesveik

Veiklos Pasaulinei maisto dienai. Turinys: Pasaulinė maisto diena... 2 Trumpai apie šią šventę:... 2 Siūlomos veiklos veikla. Sveiki ir nesveik Veiklos Pasaulinei maisto dienai. Turinys: Pasaulinė maisto diena... 2 Trumpai apie šią šventę:... 2 Siūlomos veiklos... 2 1 veikla. Sveiki ir nesveiki maisto produktai (produktų rūšiavimas į sveikatos

Detaliau

Kepiniųasortimentas Kepykla Amazis

Kepiniųasortimentas Kepykla Amazis Kepiniųasortimentas Kepykla Amazis Amazis Jau antrą dešimtmetį švieži, gardūs ir kokybiški kepyklos Amazis gaminiai tiekiami ugdymo, gydymo ir globos įstaigoms. Tai įpareigoja produkciją gaminti tik iš

Detaliau

Alus Beer Tauras Taurusis 0,5 l 1,25 0,3 l 1,00

Alus Beer Tauras Taurusis 0,5 l 1,25 0,3 l 1,00 Alus Beer Tauras Taurusis 0,5 l 1,25 0,3 l 1,00 Šalti užkandžiai Cold appetizers Krabų lazdelių salotos/ Crab sticks salad 1,69 Naminės salotos/homemade salad 1,69 Daržovių salotos/vegetable salad 1,35

Detaliau

TURINYS TEORINĖ DALIS 8 SAVAITĖS PARUOŠTUKAI 34 Apie knygą 8 Mano istorija 11 Mano mitybos taisyklės = mano knyga 13 Subalansuota mityba kodėl ir kaip

TURINYS TEORINĖ DALIS 8 SAVAITĖS PARUOŠTUKAI 34 Apie knygą 8 Mano istorija 11 Mano mitybos taisyklės = mano knyga 13 Subalansuota mityba kodėl ir kaip TURINYS TEORINĖ DALIS 8 SAVAITĖS PARUOŠTUKAI 34 Apie knygą 8 Mano istorija 11 Mano mitybos taisyklės = mano knyga 13 Subalansuota mityba kodėl ir kaip? 18 1. Spintelių reorganizacija 21 2. Mitybos įvairovė

Detaliau

Pačioje Vilniaus Senamiesčio širdyje įsikūrusi Ponių Laimė kviečia Jus pasimėgauti unikaliu skoniu išsiskiriančiais desertais. Tik čia paragausite gar

Pačioje Vilniaus Senamiesčio širdyje įsikūrusi Ponių Laimė kviečia Jus pasimėgauti unikaliu skoniu išsiskiriančiais desertais. Tik čia paragausite gar Pačioje Vilniaus Senamiesčio širdyje įsikūrusi Ponių Laimė kviečia Jus pasimėgauti unikaliu skoniu išsiskiriančiais desertais. Tik čia paragausite garsiojo Madam Pompadour torto, elegantiškųjų Pavlova

Detaliau

CULINA MUNDI istraukos

CULINA MUNDI istraukos Cezario salotos Kepti, virti 35 minutes 3 minutes 3 skiltelės česnako 120 ml alyvuogių aliejaus 2 šaukštai minkšto sviesto ½ užvakarykščio prancūziško batono 1 romaninė salota ½ šaukštelio 4 ančiuvių filė

Detaliau

Šio leidinio pasiūlymai galioja % 0 89 Sveriamos lietuviškos bulvės 1 kg Kiaulienos sprandinė be kaulo 1 kg

Šio leidinio pasiūlymai galioja % 0 89 Sveriamos lietuviškos bulvės 1 kg Kiaulienos sprandinė be kaulo 1 kg Šio leidinio pasiūlymai galioja 2013 11 13-11 19 1 29-31% 0 89 Sveriamos lietuviškos bulvės 15 99 12 99 Kiaulienos sprandinė be kaulo 2 49-28% 1 79 SUMUŠTINIŲ batonas 350 g, 5,11 Lt/kg 19 39 16 99 Degtinė

Detaliau

Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo centras Lietuvos mokinių technologijų olimpiada Mes kūrybingi ir išmanūs /21 TAIKOMOJO MENO, AMATŲ IR

Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo centras Lietuvos mokinių technologijų olimpiada Mes kūrybingi ir išmanūs /21 TAIKOMOJO MENO, AMATŲ IR TAIKOMOJO MENO, AMATŲ IR DIZAINO KŪRYBINĖS VEIKLOS GRUPĖ Privaloma dalyvio darbo apranga 1. Įrankiai, kuriuos dalyviai atsiveža patys: Žirklės Įvairios adatos; adatėlės, smeigtukai Rėžtukai 2. Įrankiai,

Detaliau

Pacientų maitinimo tarnybos informacinis lankstinukas Pacientų maitinimo tarnybos informacinis lankstinukas (Patient Food Service Information Booklet)

Pacientų maitinimo tarnybos informacinis lankstinukas Pacientų maitinimo tarnybos informacinis lankstinukas (Patient Food Service Information Booklet) Pacientų maitinimo tarnybos informacinis lankstinukas Pacientų maitinimo tarnybos informacinis lankstinukas (Patient Food ervice Information Booklet) Lithuanian Šis informacinis lankstinukas yra skirtas

Detaliau

Numeris 5-6 Konditeris; Maisto pramonės darbuotojas 2016 Vasara - Ruduo P r o f e s i j u, kaleidoskopas 2 psl Konditeris 3 psl 4-5 psl 6 psl Tradicij

Numeris 5-6 Konditeris; Maisto pramonės darbuotojas 2016 Vasara - Ruduo P r o f e s i j u, kaleidoskopas 2 psl Konditeris 3 psl 4-5 psl 6 psl Tradicij P r o f e s i j u kaleidoskopas 2 psl Konditeris 3 psl 4-5 psl 6 psl Tradicijos Receptai Maisto pramonės darbuotojas Sveikas skaitytojau! Su Tavimi sveikinasi naujas Profesijų kaleidoskopo numeris. Šį

Detaliau

Gaminių asortimentas Tortai 1. Medaus šokoladinis tortas su jogurtu Tai klasikinis mūsų tortas, kuris susideda iš medumi kvepiančių biskvitų, perteptų

Gaminių asortimentas Tortai 1. Medaus šokoladinis tortas su jogurtu Tai klasikinis mūsų tortas, kuris susideda iš medumi kvepiančių biskvitų, perteptų Gaminių asortimentas Tortai 1. Medaus šokoladinis tortas su jogurtu Tai klasikinis mūsų tortas, kuris susideda iš medumi kvepiančių biskvitų, perteptų gaiviu persikiniu jogurtu. Šokoladinis biskvitas ir

Detaliau

Cukraus pasaulis Produktai ir idėjos maisto pramonei

Cukraus pasaulis Produktai ir idėjos maisto pramonei Cukraus pasaulis Produktai ir idėjos maisto pramonei Cukraus teikiamos galimybės Cukrus yra natūralus produktas, jo grynas, saldus skonis yra visų saldinimo medžiagų pagrindas. Tai ne tik saldinimo priemonė,

Detaliau

Vasaros stovykla

Vasaros stovykla Vasaros stovykla Egzotiška aplinka, įvairių pramogų jūra ir smagiausių įspūdžių vandenynas! Egzotiška aplinka, įvairių pramogų jūra ir smagiausių įspūdžių vandenynas! Tokią dienos stovyklos programą su

Detaliau

Šio leidinio pasiūlymai galioja Nr d.* SAVAITĖLĖ SAVAITĖS TOP -50% Eur Eur SUMUŠTINIŲ batonas, 350 g, 1,03 Eur/kg Pasiū

Šio leidinio pasiūlymai galioja Nr d.* SAVAITĖLĖ SAVAITĖS TOP -50% Eur Eur SUMUŠTINIŲ batonas, 350 g, 1,03 Eur/kg Pasiū Šio leidinio pasiūlymai galioja Nr. 03 2017 01 16 01 22 d.* SAVAITĖLĖ SAVAITĖS TOP -50% 0 36 0 72 SUMUŠTINIŲ batonas, 350 g, 1,03 /kg Pasiūlymas galioja perkant ne daugiau kaip 5 vnt. Prekių kiekis ribotas

Detaliau

2016_ruduo_sumuštiniai_SR

2016_ruduo_sumuštiniai_SR geri sprendimai SUMUŠTINIŲ RECEPTŲ E. KNYGA ižanga Rudenį sukasi ne tik žemyn krentantys geltoni medžių lapai, bet dažnai ir mes, žmonės, paskęstame darbų darbelių sūkuryje suktis tenka mokykloje, universitete,

Detaliau

Meduolinė tešla ir jos gaminiai

Meduolinė tešla ir jos gaminiai Šventinių meduolių kepimas ir puošyba Vilniaus lietuvių namų technologijų mokytoja metodininkė Edita Juozėnienė 2014-11-26 Uždavinys: Remiantis literatūra ir mokytojo pasakojimu, mokiniai gebės namų sąlygomis

Detaliau

MAITINKIS SVEIKAI, SUMAŽINK GRĖSMĘ SUSIRGTI VĖŽIU

MAITINKIS SVEIKAI, SUMAŽINK GRĖSMĘ SUSIRGTI VĖŽIU MAITINKIS SVEIKAI, SUMAŽINK GRĖSMĘ SUSIRGTI VĖŽIU Mūsų mityba gali padidinti vėžio išsivystymo grėsmę. Patikimų mokslinių įrodymų duomenimis apie 30 proc. vėžio atvejų išsivysčiusiose šalyse ir 20 proc.

Detaliau

Title

Title LT KULINARISK Receptų knyga LIETUVIŲ 3 Turinys Kepimo lentelės 3 Automatinės programos 14 Žuvis/Jūros Gėrybės 18 Paukštiena 20 Mėsa 21 Patiekalai Orkaitėje 26 Pica/Apkepas Su Įdaru 30 Pyragas 33 Duona/Bandelės

Detaliau

Mityba ir mitybos įpročiai: mitai ir mokslu grįsta realybė

Mityba ir mitybos įpročiai:  mitai ir mokslu grįsta realybė Pažvelkime į maistą kaip į sveikatai poveikį darantį išorinės aplinkos veiksnį Prof.dr.(HP) Rimantas Stukas Vilniaus universiteto Medicinos fakulteto Sveikatos mokslų instituto Visuomenės sveikatos katedra

Detaliau

Kovas su Tupperware 12 savaitė Net 4 nauji pasiūlymai!!! Demo filmukas: Kovo 22 d pasaulinė vandens diena

Kovas su Tupperware 12 savaitė Net 4 nauji pasiūlymai!!! Demo filmukas:   Kovo 22 d pasaulinė vandens diena Kovas su Tupperware 12 savaitė Net 4 nauji pasiūlymai!!! Demo filmukas: https://www.youtube.com/watch?v=k0intgeybho Kovo 22 d pasaulinė vandens diena Tik 12 savaitę žydra 750 ml Eco gertuvė ir žydra 980

Detaliau

NAUJIENOS Jūros šukučių salotos (Salotų lapai, keptos jūros šukutės, sojų pupelės, daržovės, citrininis padažas, jūros dumbliai, kietasis sūris) 4,80

NAUJIENOS Jūros šukučių salotos (Salotų lapai, keptos jūros šukutės, sojų pupelės, daržovės, citrininis padažas, jūros dumbliai, kietasis sūris) 4,80 NAUJIENOS Jūros šukučių salotos (Salotų lapai, keptos jūros šukutės, sojų pupelės, daržovės, citrininis padažas, jūros dumbliai, kietasis sūris) 4,80 Karališkų krevečių ir česnakinės duonelės uţkandis

Detaliau

Milupa straipsniai_koses_update

Milupa straipsniai_koses_update Kokį poveikį košės daro mano mažyliui? Grūdiniai augalai yra labai svarbi suaugusiųjų ir vaikų mitybos dalis. Jie suteikia energijos, papildo organizmą vertingaisiais B grupės vitaminais (tiaminu, riboflavinu

Detaliau

NAUDOJIMO VADOVAS EURO

NAUDOJIMO VADOVAS EURO NAUDOJIMO VADOVAS EURO TURINYS DĖMESIO: SVARBI INFORMACIJA Svarbios atsargumo priemonės... 4 TRINTUVO NAUDOJIMAS Įvairiapusiškumas... 7 Ąsočio pripildymas... 8 Ąsočio valymas... 9 PRODUKTAI Trintuvai ir

Detaliau

meniu_2016_winter_small

meniu_2016_winter_small sorn rllncjlo i\,estor>\n1\s ENTRADAS Užkandžiai NACHOS kukurūzų traškučiai kepti krosnyje su skirtingais sūriais, chorizo. Patiekiame su guacamole ir namų salsa QUESADILLA CON TINGA kvietinė tortilija

Detaliau

57_horeca_Q.cdr

57_horeca_Q.cdr HoReCa Nr. 57 2017 05 10 2017 06 09 Klientų aptarnavimo linija 8 658 20 000 Darbo laikas I-V 8:00 17:00 Mėsa 560 Jautienos išpjova be grandinėlės, ~2,2 kg 19,77 22,99 1902 3797 Jautienos išpjova vakuume,

Detaliau

55_Q.cdr

55_Q.cdr HoReCa Nr. 55 2017 03 10 2017 04 09 Klientų aptarnavimo linija 8 658 20 000 Darbo laikas I-V 8:00 17:00 3,10 2,69 3,10 2,69 17,60 15,31 10,60 9,22 7,30 6,35 6,90 6,00 4,10 3,57 10,3 8,96 6,20 5,39 3,17

Detaliau

Greta Dičiūnaitė

Greta Dičiūnaitė Greta Dičiūnaitė I vadas Esu Greta. Diplome parašyta grafikos dizainerė (tai, beje, atitinka realybę). Dar esu iliustratorė ir šiokia tokia fotografė, maisto gerbėja ir tinklaraštininkė. Net nepastebėjau,

Detaliau

Vasaros pramogos PRAKTIŠKI ŽMONĖS RENKASI Leidinys platinamas nemokamai 2011 birželis Nr.12 (137) Pripučiama valtis, 262x145 cm Lastai (39-44 dydžiai)

Vasaros pramogos PRAKTIŠKI ŽMONĖS RENKASI Leidinys platinamas nemokamai 2011 birželis Nr.12 (137) Pripučiama valtis, 262x145 cm Lastai (39-44 dydžiai) Vasaros pramogos PRAKTIŠKI ŽMONĖS RENKASI Leidinys platinamas nemokamai 011 birželis Nr.1 (17) Pripučiama valtis, 6x15 cm Lastai (9- dydžiai), 1 pora Rinkinys: nardymo kaukė su vamzdeliu ir lastai 9 Pripučiama

Detaliau

Klaipėdos miesto suaugusiųjų žmonių gyvensenos ypatumai Dainora Bielskytė, visuomenės sveikatos specialistė, Klaipėdos miesto visuomenės sveikatos biu

Klaipėdos miesto suaugusiųjų žmonių gyvensenos ypatumai Dainora Bielskytė, visuomenės sveikatos specialistė, Klaipėdos miesto visuomenės sveikatos biu Klaipėdos miesto suaugusiųjų žmonių gyvensenos ypatumai Dainora Bielskytė, visuomenės sveikatos specialistė, Klaipėdos miesto visuomenės sveikatos biuras Tyrimo vykdytojas: UAB Eurotela Įvadas Daug įvairiausių

Detaliau

T U R I N Y S PRATARMĖ / SVEIKATA NEĮKAINOJAMAS TURTAS / 17 Pirmas žvilgsnis į save / 19 Imuninė sistema / 19 Galvos svaigimas / 22 Skauda galvą

T U R I N Y S PRATARMĖ / SVEIKATA NEĮKAINOJAMAS TURTAS / 17 Pirmas žvilgsnis į save / 19 Imuninė sistema / 19 Galvos svaigimas / 22 Skauda galvą PRATARMĖ / 15 1. SVEIKATA NEĮKAINOJAMAS TURTAS / 17 Pirmas žvilgsnis į save / 19 Imuninė sistema / 19 Galvos svaigimas / 22 Skauda galvą dėl įtampos, skysčių trūkumo? / 22 Kas toji migrena / 23 Sutrikusi

Detaliau

NAMŲ BARO KOKTEILIŲ AKADEMIJA Kokteilių baras namuose Aistis Židanavičius

NAMŲ BARO KOKTEILIŲ AKADEMIJA Kokteilių baras namuose Aistis Židanavičius NAMŲ BARO KOKTEILIŲ AKADEMIJA Namų baro įranga Namų barui susikurti jums reikės šių priemonių: Šeikeris (bostono arba klasikinis) Maišymo stiklinė Baro šaukštas Geizeris Menzūrėlė Koštuvas Citrusinių vaisių

Detaliau

ARNICA PROKIT 444 MINI - maisto kombainas

ARNICA PROKIT 444 MINI - maisto kombainas MAISTO KOMBAINAS ARNICA PROKIT 444 MINI ir PROKIT 444 MINI PLUS NAUDOTOJO VADOVAS 1 Iliustracijos Naudotojo vadovas Dėkojame, kad pasirinkote mūsų gaminį. Jūsų parodytas pasitikėjimas rodo, kad einame

Detaliau

ORIGINALŪS STRAIPSNIAI VISUOMENĖS SVEIKATA IKIMOKYKLINIO AMŽIAUS VAIKŲ, NELANKANČIŲ IKIMOKYKLINIO UGDYMO ĮSTAIGŲ, MITYBOS YPATUMAI Roma Bartkevičiūtė

ORIGINALŪS STRAIPSNIAI VISUOMENĖS SVEIKATA IKIMOKYKLINIO AMŽIAUS VAIKŲ, NELANKANČIŲ IKIMOKYKLINIO UGDYMO ĮSTAIGŲ, MITYBOS YPATUMAI Roma Bartkevičiūtė IKIMOKYKLINIO AMŽIAUS VAIKŲ, NELANKANČIŲ IKIMOKYKLINIO UGDYMO ĮSTAIGŲ, MITYBOS YPATUMAI Roma Bartkevičiūtė 1, 2, Albertas Barzda 1, 2, Ignė Baltušytė 1, Rimantas Stukas 2, Sandra Bartkevičiūtė 2 1 Sveikatos

Detaliau

12919-Sveikos mitybos rekomend.indd

12919-Sveikos mitybos rekomend.indd VILNIAUS UNIVERSITETAS NARKOTIKŲ KONTROLĖS DEPARTAMENTAS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS SVEIKATOS MOKYMO IR LIGŲ PREVENCIJOS CENTRAS LIETUVOS SVEIKATOS MOKSLŲ UNIVERSITETAS SVEIKOS GYVENSENOS REKOMENDACIJOS

Detaliau

BZN Start straipsnis

BZN Start straipsnis Tradiciškai Kulinarijos studijoje įvykusio vakarėlio metu surengtas kulinarinis konkursas.az communications nuotr. Neseniai minimos tarptautinės tinklaraštininkų dienos proga rengiamo tradicinio kulinarinio

Detaliau

PATVIRTINTA Palangos lopšelio-darželio "Nykštukas" direktoriaus 2016 m. vasario 3 d. įsakymo Nr. V1-23 LOPŠELIO- DARŽELIO" NYKŠTUKAS" NUMATOMŲ VYKDYTI

PATVIRTINTA Palangos lopšelio-darželio Nykštukas direktoriaus 2016 m. vasario 3 d. įsakymo Nr. V1-23 LOPŠELIO- DARŽELIO NYKŠTUKAS NUMATOMŲ VYKDYTI PATVIRTINTA Palangos lopšelio-darželio "Nykštukas" direktoriaus 2016 m. vasario 3 d. įsakymo Nr. V1-23 LOPŠELIO- DARŽELIO" NYKŠTUKAS" NUMATOMŲ VYKDYTI PREKIŲ, PASLAUGŲ AR DARBŲ VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ PLANAS 2016

Detaliau

Estijos rinka BENDRADARBIAVIMO GALIMYBĖS

Estijos rinka BENDRADARBIAVIMO GALIMYBĖS Estijos rinka BENDRADARBIAVIMO GALIMYBĖS Mindaugas PAULIUKAS LR KOMERCIJOS ATAŠĖ ESTIJOJE Estija vs. Lietuva 2597,29 LTL 2142,2 LTL 3500 3000 2500 2000 1500 1000 500 0 423,91 900,35 Estija 1109,4 2240,5

Detaliau

Kulinarija - LT

Kulinarija - LT TRAKŲ IR VILNIAUS RAJONAI KULINARINIS PAVELDAS TRAKŲ KRAŠTO TRADICINIŲ AMATŲ CENTRAS GPS: 54 38'55"N 24 55'56"E Adresas: Karaimų g. 41, Trakų m., Trakų sen., Trakų r. sav. APIE Trakų krašto tradicinių

Detaliau

Meniu Ruduo - žiema

Meniu Ruduo - žiema Meniu Ruduo - žiema Turinys 3 ĮŽANGA 4 LINKSMYBĖS BE STABDŽIŲ 6 Žandai sluoksniuotoje tešloje 8 Confit žąsis su šaltalankiais ir juodosiomis voveraitėmis 10 Sous-vide viščiukas su keptais moliūgais ir

Detaliau

Vydūnas Sveikata. Jaunumas. Grožė (ištrauka) Pastabos Šį veikalą esmi parašęs kelerius metus atgal. Norėjau jį išleisti jau 1925 mts. Nebuvo galima. I

Vydūnas Sveikata. Jaunumas. Grožė (ištrauka) Pastabos Šį veikalą esmi parašęs kelerius metus atgal. Norėjau jį išleisti jau 1925 mts. Nebuvo galima. I Vydūnas Sveikata. Jaunumas. Grožė (ištrauka) Pastabos Šį veikalą esmi parašęs kelerius metus atgal. Norėjau jį išleisti jau 1925 mts. Nebuvo galima. Ir šiais metais nusitęsė jo išleidimas dėl tūlų priežasčių

Detaliau

Birželis su Tupperware 25 sav Birželio naujienos gyvai: Daugiau naujienų rasite (paspauskite sekti):

Birželis su Tupperware 25 sav Birželio naujienos gyvai:   Daugiau naujienų rasite (paspauskite sekti): Birželis su Tupperware 25 sav Birželio naujienos gyvai: https://youtu.be/1ax1st7wfl8 Daugiau naujienų rasite (paspauskite sekti): https://www.facebook.com/egle.bl oziene Tik 25-26 sav Onion Smart 3 l tik

Detaliau

MALŪNININKO BOKŠTELIO LAUKO KIEMELIO MENIU ŠALTI UŽKANDŽIAI SKRUDINTA DUONA SU SŪRIU 7,90 Lt 2,29 MARINUOTOS ALYVUOGĖS 7,90 Lt 2,29 Patiekiamos su pra

MALŪNININKO BOKŠTELIO LAUKO KIEMELIO MENIU ŠALTI UŽKANDŽIAI SKRUDINTA DUONA SU SŪRIU 7,90 Lt 2,29 MARINUOTOS ALYVUOGĖS 7,90 Lt 2,29 Patiekiamos su pra MALŪNININKO BOKŠTELIO LAUKO KIEMELIO MENIU ŠALTI UŽKANDŽIAI SKRUDINTA DUONA SU SŪRIU 7,90 Lt 2,29 MARINUOTOS ALYVUOGĖS 7,90 Lt 2,29 Patiekiamos su prancūzišku batonu SALOTOS ŠEFO SALOTOS SU KEPTA KARŠTA

Detaliau

Užkandžiai Kepta duona su sūrio padažu Mėsainis su kepta vištienos filė, Čederio sūriu ir traškiomis salotomis, patiekiamas su bulvytėmis fri ir pomid

Užkandžiai Kepta duona su sūrio padažu Mėsainis su kepta vištienos filė, Čederio sūriu ir traškiomis salotomis, patiekiamas su bulvytėmis fri ir pomid Užkandžiai Kepta duona su sūrio Mėsainis su kepta vištienos filė, Čederio sūriu ir traškiomis salotomis, patiekiamas su bulvytėmis fri ir pomidorųkalendros Silkė Kaimiškai su keptomis bulvėmis Silkė su

Detaliau

TECHNIKA PATOGIAM GYVENIMUI Vartotojo instrukcija/garantija Daugiafunkcinis puodas

TECHNIKA PATOGIAM GYVENIMUI Vartotojo instrukcija/garantija Daugiafunkcinis puodas TECHNIKA PATOGIAM GYVENIMUI Vartotojo instrukcija/garantija Daugiafunkcinis puodas Daugiafunkcinis puodas buitinis elektrinis POLARIS Modelis PMC 0516ADG Naudojimo instrukcija Dėkojame Jums, kad pasirinkote

Detaliau

2014 m. LDAA lauko diena pas ūkininką Martyną Laukaitį Burokėlių katalogas

2014 m. LDAA lauko diena pas ūkininką Martyną Laukaitį Burokėlių katalogas 2014 m. LDAA lauko diena pas ūkininką Martyną Laukaitį Burokėlių katalogas Raudonieji burokėliai Beta vulgaris Lietuvoje auginama ir vartojama daug burokėlių. Tai visiems puikiai pažįstama daržovė, gausiai

Detaliau

ŠVĘSKIME Pasiūlymai galioja (1 5 savaitės) * kol pakaks turimų atsargų

ŠVĘSKIME Pasiūlymai galioja (1 5 savaitės) * kol pakaks turimų atsargų ŠVĘSKIME Pasiūlymai galioja 31.12.2018 03.02.2019 (1 5 savaitės) * kol pakaks turimų atsargų Surprise Maker Tiems, kurie mėgsta linksminti svečius, tačiau susiduria su sunkumais planuodami meniu, rekomenduojame

Detaliau

SRIUBOS SOUP SALOTOS SALADS Aštrus meksikietiškas troškinys su jautiena Spicy mexican stew with beef Dienos sriuba / Soup of the day Klausti padavėjo

SRIUBOS SOUP SALOTOS SALADS Aštrus meksikietiškas troškinys su jautiena Spicy mexican stew with beef Dienos sriuba / Soup of the day Klausti padavėjo SRIUBOS SOUP SALOTOS SALADS Aštrus meksikietiškas troškinys su jautiena Spicy mexican stew with beef Dienos sriuba / Soup of the day Klausti padavėjo / Ask for a waiter 5.00 Graikiškos salotos / Greek

Detaliau

PRAKTIŠKI ŽMONĖS RENKASI Kainos galioja nuo rugpjūčio 28 iki rugsėjo 10 d. Nr. 17 (215) REKLAMINIS Leidinys platinamas nemokamai Kanceliarinėms prekėm

PRAKTIŠKI ŽMONĖS RENKASI Kainos galioja nuo rugpjūčio 28 iki rugsėjo 10 d. Nr. 17 (215) REKLAMINIS Leidinys platinamas nemokamai Kanceliarinėms prekėm PRAKTIŠKI ŽMONĖS RENKASI Kainos galioja nuo rugpjūčio 28 iki rugsėjo 10 d. Nr. 17 (215) REKLAMINIS Leidinys platinamas nemokamai Kanceliarinėms prekėms COLORINO 35 nuolaida! Kuprinėms, sportiniams krepšiams

Detaliau

Turinys Įžanga Grupių pristatymas

Turinys Įžanga Grupių pristatymas Turinys Įžanga................................................................................................ 3 1. Grupių pristatymas................................................................................

Detaliau

131018_Ikimokyklinuka_uzd

131018_Ikimokyklinuka_uzd IKIMOKYKLINUKAI 2013 m. 1 užduotis Komandos prisistatymas (visa komanda) 2 užduotis (teorin ) (tik vaikai) - klausimai iš sveikos gyvensenos tematika - klausimai iš sveikos gyvensenos tematika (prie kiekvienos

Detaliau

VIEŠOJI ĮSTAIGA PANEVĖŽIO DARBO RINKOS MOKYMO CENTRAS J. Basanavičiaus g. 23A, Panevėžys, tel. (8 45) , faks. (8 45) , el. p. pand

VIEŠOJI ĮSTAIGA PANEVĖŽIO DARBO RINKOS MOKYMO CENTRAS J. Basanavičiaus g. 23A, Panevėžys, tel. (8 45) , faks. (8 45) , el. p. pand VIEŠOJI ĮSTAIGA PANEVĖŽIO DARBO RINKOS MOKYMO CENTRAS J. Basanavičiaus g. 23A, 36205 Panevėžys, tel. (8 45) 439 475, faks. (8 45) 439 475, el. p. pandrmc@takas.lt, www.paneveziodrmc.lt. Duomenys kaupiami

Detaliau

Kepimo mišinys Magic Chef Super Creme Cake Base Pyragų ir bandelių kepimo vadovas A

Kepimo mišinys Magic Chef Super Creme Cake Base Pyragų ir bandelių kepimo vadovas A Kepimo mišinys Magic Chef Super Creme Cake Base Pyragų ir bandelių kepimo vadovas A B TURINYS Informacija 2 Receptai 4 Prekybos reklamos idėjos 41 Tešlos ruošimas kibiro metodu 53 Kepimo patarimai 57 Bunge

Detaliau

Gruodis su Tupperware Demo filmukas čia: sav sutark vakarėlį sausiui ir galėsi įsigyti vieną aukštąj

Gruodis su Tupperware Demo filmukas čia: sav sutark vakarėlį sausiui ir galėsi įsigyti vieną aukštąj Gruodis su Tupperware Demo filmukas čia: https://www.youtube.com/watch?v=rwv2cdvhu8a 49-50 sav sutark vakarėlį sausiui ir galėsi įsigyti vieną aukštąjį smaližių tik už 15 Eur vietoj 29,9 Eur. Kodas SS184918

Detaliau

TECHNIKA PATOGIAM GYVENIMUI Vartotojo instrukcija/garantija Daugiafunkcinis puodas su slėgiu

TECHNIKA PATOGIAM GYVENIMUI Vartotojo instrukcija/garantija Daugiafunkcinis puodas su slėgiu TECHNIKA PATOGIAM GYVENIMUI Vartotojo instrukcija/garantija Daugiafunkcinis puodas su slėgiu Daugiafunkcinis puodas su slėgiu POLARIS Modelis PPC 1105AD Naudojimo instrukcija Dėkojame Jums, kad pasirinkote

Detaliau

Microsoft Word - B.A.R.F final.docx

Microsoft Word - B.A.R.F final.docx B.A.R.F anglų kalba Biologically Appropriate Raw Food t.y Biologiškai Tinkamas Žalias Maistas. B.A.R.F maisto filosofija ir sudėtis yra labai paprasta tai subalansuotas maistas, sudarytas iš žalios mėsos

Detaliau

Microsoft Word - Lietuviska_bulve.doc

Microsoft Word - Lietuviska_bulve.doc 2008 metais sukūrėme odę lietuviškai bulvei ir Leipalingio dvarininko Doria-Dernalovičiaus senam britvonui 1 Kodėl? Ogi todėl, kad tai buvo tarptautiniai bulvių metai Paskutiniais metais Lietuvoje lietuvių

Detaliau

Namų ūkių finansinė elgsena euro belaukiant tarp pragmatizmo ir kraštutinumų Namų ūkių finansinio turto barometras 2014 m. 1 ketvirtis

Namų ūkių finansinė elgsena euro belaukiant tarp pragmatizmo ir kraštutinumų Namų ūkių finansinio turto barometras 2014 m. 1 ketvirtis Namų ūkių finansinė elgsena euro belaukiant tarp pragmatizmo ir kraštutinumų Namų ūkių finansinio turto barometras 2014 m. 1 ketvirtis Darbo užmokesčio ir pensijų pajamų santykis didėjo Pajamų strūktūra

Detaliau

Šio leidinio pasiūlymai galioja Parduotuvių sąrašą rasite leidinio psl. Sumaniai šeimininkei Sveriamos jautienos ir veršienos p

Šio leidinio pasiūlymai galioja Parduotuvių sąrašą rasite leidinio psl. Sumaniai šeimininkei Sveriamos jautienos ir veršienos p Šio leidinio pasiūlymai galioja 2018 03 12 03 25 Parduotuvių sąrašą rasite leidinio 14 16 psl. Sumaniai šeimininkei Sveriamos jautienos ir veršienos pasirinkimas Gardžių pietų ingredientai Kai prie stalo

Detaliau

SERGANČIŲJŲ CUKRINIU DIABETU MOKYMO PROGRAMA Skirta slaugytojams diabetologams 2015 PATVIRTINTA: LIETUVOS SLAUGYTOJŲ DIABETOLOGIŲ DRAUGIJOS LIETUVOS E

SERGANČIŲJŲ CUKRINIU DIABETU MOKYMO PROGRAMA Skirta slaugytojams diabetologams 2015 PATVIRTINTA: LIETUVOS SLAUGYTOJŲ DIABETOLOGIŲ DRAUGIJOS LIETUVOS E SERGANČIŲJŲ CUKRINIU DIABETU MOKYMO PROGRAMA Skirta slaugytojams diabetologams 2015 PATVIRTINTA: LIETUVOS SLAUGYTOJŲ DIABETOLOGIŲ DRAUGIJOS LIETUVOS ENDOKRINOLOGŲ DRAUGIJOS Lietuvos endokrinologų draugija

Detaliau

SANTE/11059/2016-EN Rev. 2

SANTE/11059/2016-EN Rev. 2 Europos Sąjungos Taryba Briuselis, 2017 m. rugpjūčio 17 d. (OR. en) 11651/17 AGRILEG 150 DENLEG 63 PRIDEDAMAS PRANEŠIMAS nuo: Europos Komisijos gavimo data: 2017 m. rugpjūčio 24 d. kam: Komisijos dok.

Detaliau

Beatos virtuvė: gardžiausių kepinių asorti

Beatos virtuvė: gardžiausių kepinių asorti Autorė Beata Nicholson Fotografai Judita Kuniskytė, Tomas Viršilas, Monika Gustainytė, Gedmantas Kropis, Evaldas Stakėnas, Deimantė Urbonaitė Viršelyje Tomo Viršilo nuotrauka Knygos dailininkė Ula Šimulynaitė

Detaliau

MAISTO PREKIŲ, GĖRIMŲ, PATIEKALŲ PAVADINIMŲ RAŠYMO ATMINTINĖ Žodžių tvarka... 1 Simbolinių pavadinimų rašymas... 2 Bendrinių pavadinimų rašymas... 3 T

MAISTO PREKIŲ, GĖRIMŲ, PATIEKALŲ PAVADINIMŲ RAŠYMO ATMINTINĖ Žodžių tvarka... 1 Simbolinių pavadinimų rašymas... 2 Bendrinių pavadinimų rašymas... 3 T MAISTO PREKIŲ, GĖRIMŲ, PATIEKALŲ PAVADINIMŲ RAŠYMO ATMINTINĖ Žodžių tvarka... 1 Simbolinių pavadinimų rašymas... 2 Bendrinių pavadinimų rašymas... 3 Trumpinimas... 5 ŽODŽIŲ TVARKA Kalbos klaida laikoma

Detaliau

Minkštieji sūriai užkandžių stalui Šio leidinio pasiūlymai galioja Parduotuvių sąrašą rasite leidinio psl. Pusiau kietų sūrių į

Minkštieji sūriai užkandžių stalui Šio leidinio pasiūlymai galioja Parduotuvių sąrašą rasite leidinio psl. Pusiau kietų sūrių į Minkštieji sūriai užkandžių stalui Šio leidinio pasiūlymai galioja 2018 09 24 10 07 Parduotuvių sąrašą rasite leidinio 14 15 psl. Pusiau kietų sūrių įvairovė Ilgai brandinti sūriai Minkštieji sūriai gurmanams

Detaliau

SALOTOS IR UŽKANDŽIAI CEZARIO SALOTOS su grilyje kepta kalakuto krūtinėle ir ančiuvių padažu CEZARIO SALOTOS su grilyje keptomis tigrinėmis krevetėmis

SALOTOS IR UŽKANDŽIAI CEZARIO SALOTOS su grilyje kepta kalakuto krūtinėle ir ančiuvių padažu CEZARIO SALOTOS su grilyje keptomis tigrinėmis krevetėmis SALOTOS IR UŽKANDŽIAI CEZARIO SALOTOS su grilyje kepta kalakuto krūtinėle ir ančiuvių padažu CEZARIO SALOTOS su grilyje keptomis tigrinėmis krevetėmis ir ančiuvių padažu SRIUBOS 7 70 WALDORFO SALOTOS 5

Detaliau

KEKSAS SU DŽIOVINTOMIS VYŠNIOMIS Standartinio dydžio kepiniui: 6 kiaušiniai (šįsyk Rolandas kūlė penkis dvitrynius) 200 g džiovintų vyšnių 300 g svies

KEKSAS SU DŽIOVINTOMIS VYŠNIOMIS Standartinio dydžio kepiniui: 6 kiaušiniai (šįsyk Rolandas kūlė penkis dvitrynius) 200 g džiovintų vyšnių 300 g svies KEKSAS SU DŽIOVINTOMIS VYŠNIOMIS Standartinio dydžio kepiniui: 6 kiaušiniai (šįsyk Rolandas kūlė penkis dvitrynius) 200 g džiovintų vyšnių 300 g sviesto 300 g cukraus 100 g bulvių krakmolo 300 g miltų

Detaliau

1 Receptų autoriai: Beata Nicholson Gian Luca Demarco Arūnas Stoškus Andrius Žiliukas Nuotraukų autorė: Gintarė Zakarauskaitė Turinio redaktoriai: Jul

1 Receptų autoriai: Beata Nicholson Gian Luca Demarco Arūnas Stoškus Andrius Žiliukas Nuotraukų autorė: Gintarė Zakarauskaitė Turinio redaktoriai: Jul 1 Receptų autoriai: Beata Nicholson Gian Luca Demarco Arūnas Stoškus Andrius Žiliukas Nuotraukų autorė: Gintarė Zakarauskaitė Turinio redaktoriai: Julija Petrošiūtė, Robertas Staponkus ir Vaida Survilienė

Detaliau

Valgymas, gėrimas ir rijimas Vadovas žmonėms, prižiūrintiems sergančiuosius demencija

Valgymas, gėrimas ir rijimas Vadovas žmonėms, prižiūrintiems sergančiuosius demencija Valgymas, gėrimas ir rijimas Vadovas žmonėms, prižiūrintiems sergančiuosius demencija Sergančiam demencija asmeniui gali būti sunku valgyti ir gerti. Demencijai progresuojant, vis dažniau pasitaiko problemų

Detaliau

Kenwood

Kenwood Naudojimo instrukcija Prieš naudodamiesi prietaisu Įdėmiai perskaitykite šią naudojimo instrukciją. Būtinai ją išsaugokite. Nuimkite visas pakavimo priemones bei etiketes. Saugumas Prieš naudodami rankinį

Detaliau

Vaclovas Augustinas Tėvynei giedu naują giesmę 2016 m. Lietuvos moksleivių dainų šventei ( Versija dviem balsam, be akompanimento) Vilnius 2015

Vaclovas Augustinas Tėvynei giedu naują giesmę 2016 m. Lietuvos moksleivių dainų šventei ( Versija dviem balsam, be akompanimento) Vilnius 2015 Vaclovas Augustinas Tėvynei giedu naują giesmę 2016 m. Lietuvos moksleivių dainų šventei ( Versija dviem balsam, be akompanimento) Vilnius 2015 Tėvynei giedu naują giesmę Lotyniškai Lietuviškai Komentaras

Detaliau

Mažinkite atliekų kiekį ir naudokite pakartotinai visą gyvenimą Pasiūlymai galioja nuo iki (10-13 savaitės) * kol pakaks turimų

Mažinkite atliekų kiekį ir naudokite pakartotinai visą gyvenimą Pasiūlymai galioja nuo iki (10-13 savaitės) * kol pakaks turimų Mažinkite atliekų kiekį ir naudokite pakartotinai visą gyvenimą Pasiūlymai galioja nuo 2019 03 04 iki 2019 03 31 (10-13 savaitės) * kol pakaks turimų atsargų 1 rinkinys pietums: EcoPure2 buteliukas 500

Detaliau

VŠ.Į ELEKRĖNŲ PROFESINIO MOKYMO CENTRAS Danguolė Bulaukienė Vyresnioji profesijos mokytoja NEMIELINIŲ TEŠLŲ KONDITERIJOS GAMINIŲ GAMYBA MOKYMO MEDŽIAG

VŠ.Į ELEKRĖNŲ PROFESINIO MOKYMO CENTRAS Danguolė Bulaukienė Vyresnioji profesijos mokytoja NEMIELINIŲ TEŠLŲ KONDITERIJOS GAMINIŲ GAMYBA MOKYMO MEDŽIAG VŠ.Į ELEKRĖNŲ PROFESINIO MOKYMO CENTRAS Danguolė Bulaukienė Vyresnioji profesijos mokytoja NEMIELINIŲ TEŠLŲ KONDITERIJOS GAMINIŲ GAMYBA MOKYMO MEDŽIAGA SUDERINTA metodinio būrelio susirinkime 2018 m. kovo

Detaliau

A5_jazyky.indd

A5_jazyky.indd SHM 5206WH LT Rankinis plaktuvas - 1 - LT Rankinis plaktuvas Svarbios saugos taisyklės ATIDŽIAI PERSKAITYKITE IR PASILIKITE JAS ATEIČIAI. Šį prietaisą galima naudoti vaikams nuo 8 metų amžiaus ir asmenims,

Detaliau

Sveiki atvykę į Holigans tortų pasaką...

Sveiki atvykę į Holigans tortų pasaką... Sveiki atvykę į Holigans tortų pasaką... Turinys Tiramisu... 1 Vestuvinis... 2 Griliažinis... 3 Uogis... 4 Šokoladinis su avietėmis ar vyšniomis... 5 Karamelinis-riešutinis... 6 Mėnesiena... 8 Braškius...

Detaliau

rp_ IS_2

rp_ IS_2 Page 1 of 5 Pagrindinė informacija Juodoji aromatizuota arbata su miško uogomis Exemption Flags Exempt from Artwork Exempt from NEP Reporting Produkto pavadinimas Country Lipton Brand Name Forest Fruits

Detaliau

men IŠANKSTINIO UŽSAKYMO u IŠSKIRTINIS MENIU APTARNAVIMO PIRMENYBĖ PRITAIKYTA KIEKVIENO MITYBOS POREIKIAMS

men IŠANKSTINIO UŽSAKYMO u IŠSKIRTINIS MENIU APTARNAVIMO PIRMENYBĖ PRITAIKYTA KIEKVIENO MITYBOS POREIKIAMS men IŠANKSTINIO UŽSAKYMO u IŠSKIRTINIS MENIU APTARNAVIMO PIRMENYBĖ PRITAIKYTA KIEKVIENO MITYBOS POREIKIAMS Kosnyje kepta sviestažuvė su moliūgų i bulvių piuė, keptais baklažanais i cukinijomis. Baked buttefish

Detaliau

CL2017R2470LT _cp 1..1

CL2017R2470LT _cp 1..1 02017R2470 LT 11.04.2018 001.001 1 Šis tekstas yra skirtas tik informacijai ir teisinės galios neturi. Europos Sąjungos institucijos nėra teisiškai atsakingos už jo turinį. Autentiškos atitinkamų teisės

Detaliau

ITC ISSN LIETUVOS ŠVIETIMAS SKAIČIAIS Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerija Švietimo informacinių technologijų centras 2017 Ik

ITC ISSN LIETUVOS ŠVIETIMAS SKAIČIAIS Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerija Švietimo informacinių technologijų centras 2017 Ik ITC ISSN 2345-0991 LIETUVOS ŠVIETIMAS SKAIČIAIS Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerija Švietimo informacinių technologijų centras 2017 Ikimokyklinis ir priešmokyklinis ugdymas 1 2 3 4 5 6

Detaliau

Mano Paryžiaus virtuvė receptai ir istorijos David Lebovitz edo andersono nuotraukos iš anglų kalbos vertė eglė mačerauskė vilnius 2015

Mano Paryžiaus virtuvė receptai ir istorijos David Lebovitz edo andersono nuotraukos iš anglų kalbos vertė eglė mačerauskė vilnius 2015 Mano Paryžiaus virtuvė receptai ir istorijos David Lebovitz edo andersono nuotraukos iš anglų kalbos vertė eglė mačerauskė vilnius 2015 Įvadas 1 Ingredientai 13 Virtuvės reikmenys 33 Užkandžiai 39 mis-en-bouche

Detaliau

II-a klasė

II-a klasė II klasės testų vertinimo ir atsakymų lentelė I testas 1. Už kiekvieną užrašytą žodį skiriama po pusę pupos ir už kiekvieną pažymėtą e ė raidę po pusę pupos (1,5+1,5, 3 pupos). 2. Už kiekvieną taisyklingai

Detaliau

Šio leidinio pasiūlymai galioja Parduotuvių sąrašą rasite leidinio psl. Gurmaniškam užkandžių stalui Baltas, minkštas ir labai

Šio leidinio pasiūlymai galioja Parduotuvių sąrašą rasite leidinio psl. Gurmaniškam užkandžių stalui Baltas, minkštas ir labai Šio leidinio pasiūlymai galioja 2018 07 30 08 12 Parduotuvių sąrašą rasite leidinio 14 15 psl. Gurmaniškam užkandžių stalui Baltas, minkštas ir labai gardus! Užkandžiavimo malonumui Gurmaniškam užkandžių

Detaliau