Lietuvos darbo rinkos tendencijos 2018 m. I pusmetis Vilnius

Dydis: px
Rodyti nuo puslapio:

Download "Lietuvos darbo rinkos tendencijos 2018 m. I pusmetis Vilnius"

Transkriptas

1 Lietuvos darbo rinkos tendencijos 2018 m. I pusmetis Vilnius

2 Turinys Užimtumo tendencijos... 3 Registruoto nedarbo tendencijos... 5 Regioniniai skirtumai... 7 Darbo jėgos pasiūla kas ieškojo darbo?... 8 Kokių darbuotojų ir kompetencijų labiausiai trūko?... 9 Darbo jėgos pasiūlos ir paklausos suderinamumas Jaunimo situacija darbo rinkoje Užsieniečių įdarbinimas Užimtumo didinimo priemonės Grupės darbuotojų atleidimai Profesijos, kurių darbo rinkoje labiausia trūko 2018 metų I pusmetį Absolventai pagal mokymo įstaigas bei mokymo/studijų programas, 2018 metų I pusmetis

3 2010K1 2010K3 2011K1 2011K3 2012K1 2012K3 2013K1 2013K3 2014K1 2014K3 2015K1 2015K3 2016K1 2016K3 2017K1 2017K3 2018K1 2010K1 2010K3 2011K1 2011K3 2012K1 2012K3 2013K1 2013K3 2014K1 2014K3 2015K1 2015K3 2016K1 2016K3 2017K1 2017K3 2018K1 Užimtumo tendencijos Lietuvos statistikos departamento duomenimis, realus bendrojo vidaus produkto (BVP) pokytis, pašalinus sezono ir darbo dienų skaičiaus įtaką, palyginti su 2018 m. pirmuoju ketvirčiu sudarė 0,9 proc., o lyginant su tuo pačiu ketvirčiu prieš metus, BVP paaugo 3,7%. Teigiamam BVP pokyčiui įtakos turėjo didmeninės ir mažmeninės prekybos, variklinių transporto priemonių ir motociklų remonto, transporto ir saugojimo, apgyvendinimo ir maitinimo paslaugų įmonių veiklos rezultatai. Darbo jėgos paklausa ir užimtumo lygis augo, nedarbo lygis mažėjo Nuo 2010 m. kylanti Lietuvos ekonomika lėmė pagrindinių darbo rinkos rodiklių gerėjimą, nepaisant tam tikrų sezoninių svyravimų. Užimtumo lygis (15-64 metų amžiaus asmenų) 2018 m. I ketvirtį siekė 70,6 proc., nedarbo lygis 7,4 proc. Tai paskatino auganti darbo jėgos paklausa, kylantis darbo užmokestis ir, tikėtina, naujausi Darbo kodekso pakeitimai, kurie leido darbdaviams drąsiau samdyti naujus darbuotojus. 25 Nedarbo lygis 75 Užimtumo lygis Vyrai ir moterys Vyrai Moterys Vyrai ir moterys Vyrai Moterys Šaltinis: Lietuvos statistikos departamentas Situacija darbo rinkoje toliau kaista: užimtumo lygis auga mažėjant užimtųjų skaičiui. Tai vyksta dėl demografinių pokyčių Lietuvoje darbingo amžiaus gyventojų mažėjimo, visuomenės senėjimo, emigracijos procesų. Didelis atotrūkis tarp užimtumo mieste ir kaime 2018 m. I ketvirtį užimtieji mieste sudarė 74,8 proc., kaime 62,2 proc. Ypač žemas moterų užimtumo lygis kaime 59,8 proc. Žemas užimtumas kaimiškose teritorijose rodo netolygią ūkio plėtrą ir žemą darbo jėgos mobilumą. Tuo tarpu miesto gyventojų užimtumas pagal lytį skiriasi nežymiai: moterų 74,7 proc., vyrų 74,9 proc. Užimtumas pramonėje augo Atsigaunanti eksporto rinka ir išaugusios materialinės investicijos skatino užimtųjų skaičiaus pramonėje augimą. Nepaisant nežymaus sezoninio augimo, užimtųjų žemės ūkio, miškininkystės ir 3

4 žuvininkystės sektoriuje skaičius mažėja. Statybų sektoriui neigiamą poveikį turėjo laikinai sumažėjusios ES fondų investicijos, kurių didelė dalis buvo skiriama infrastruktūros darbams. Dirbančiųjų paslaugų sektoriuje skaičiaus mažėjimą lėmė smuktelėjęs užimtumas didmeninėje ir mažmeninėje prekyboje, informacijos ir ryšių įmonėse. Kita vertus, šias neigiamas tendencijas iš dalies atsvėrė augęs užimtumas transporto ir saugojimo sektoriuje, kuris ir toliau sėkmingai didina eksporto apimtis. Užimtieji pagal ekonomines veiklas 2018K ,8 94,1 903,2 2017K4 106,5 237,6 98,6 909,6 2017K3 107,7 243, ,4 2017K2 104, ,3 916,4 2017K1 103,5 243,8 95,1 902,8 2016K4 106,4 244,8 101,4 905,8 2016K3 109,9 241,2 106,8 910,7 2016K2 107,5 236,2 106,2 917,7 2016K1 110,4 232,6 99,6 908,1 2015K4 109,7 236,7 104,5 887,6 2015K ,6 888,9 2015K2 126,2 227,1 106,5 876,4 2015K1 126,4 221,1 106,3 863,8 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Šaltinis: Lietuvos statistikos departamentas Žemės ūkis Pramonė Statyba Paslaugos Užimtumo struktūros pagal profesijas duomenys rodo, kad 2018 m. I ketvirtį išaugo specialistų, technikų ir jaunesniųjų specialistų skaičius. Užimtumo šiose profesijose augimą lėmė pramonės plėtra. Galimai dėl paslaugų ir pramonės sektorių augimo, kuriuose padidėjo apskaitininkų, duomenų įvesties operatorių, sekretorių ir kitų panašaus pobūdžio darbuotojų poreikis, taip pat išaugo įstaigų tarnautojų dalis. Tuo tarpu dirbančių nekvalifikuotą darbą skaičius nuosekliai mažėja. 4

5 Užimtieji pagal profesijų grupes 2018K1 123,7 317,8 130,5 59,4 188,4 65,1 190,6 147,9 119,1 2017K4 123,8 314,3 129,4 58,9 192,2 66,2 189,9 151,4 122,5 2017K3 122,6 314,6 128, ,6 70,4 191,9 150,3 125,5 2017K2 123,6 316,4 130,2 62,3 190,4 68,9 192,2 148,3 124,8 2017K1 121,7 314,8 126,5 61,5 186,6 68,3 189,3 148,6 123,7 2016K , ,4 69,2 189,2 152,9 124,6 2016K3 126,1 317, ,3 193,6 70,7 194,2 145,9 129,5 2016K2 129, ,6 192,6 73,4 191,1 141,4 130,1 2016K1 125,8 318,7 126,7 55,6 188,5 76,5 185,2 142,2 127,8 2015K4 117,3 316,2 126,2 59,3 181,4 71,6 187,3 151,8 123,8 2015K3 120,5 315,8 126,2 58,9 184,1 80,4 184,3 153,9 118,8 2015K ,7 130,5 54,9 184,6 88,7 185,2 147,3 111,9 2015K1 118,1 302, ,2 180,2 86,8 186,5 149,9 107,7 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Vadovai Specialistai Technikai ir jaunesnieji specialistai Įstaigų tarnautojai Paslaugų sektoriaus darbuotojai ir pardavėjai Kvalifikuoti žemės, miškų ir žuvininkystės ūkio darbuotojai Kvalifikuoti darbininkai ir amatininkai Įrenginių ir mašinų operatoriai ir surinkėjai Nekvalifikuoti darbininkai Ginkluotųjų pajėgų profesijos Šaltinis: Lietuvos statistikos departamentas Registruoto nedarbo tendencijos Lietuvos darbo biržos duomenimis šių metų liepos 1 d. šalyje buvo registruota 143,1 tūkst. darbo neturinčių asmenų, kurie sudarė 8,3 proc. šalies darbingo amžiaus gyventojų. Palyginti su šių metų birželio 1 d. registruotas nedarbas augo 0,2 proc. punkto. Tam įtakos turėjo birželį sumažėjusios įsidarbinimo galimybės, ypač terminuotam darbui, bei didesnis į teritorines darbo biržas besikreipusių darbo neturinčių asmenų skaičius. Kaip ir kasmet, vasarą padaugėjo besiregistruojančio m. amžiaus jaunimo iš viso per mėnesį įregistruota 5,6 tūkst. jaunų asmenų, iš jų 0,7 tūkst. absolventų. Padidėjusiam nedarbui šiek tiek įtakos turėjo per gegužės ir birželio mėnesius gauti 25 pranešimai apie 1390 darbuotojų atleidimą Registruotas nedarbas I pusmečio pabaigoje 8,6 8,5 8,6 7,6 8,4 8,3 7,4 7,5 7,3 8,2 7,3 7,1 5 4,8 4,2 3,7 3,7 3,5 3 2, m m m m. Bendras Moterų Vyrų Jaunimas (16-25 m.) Jaunimas (16-29 m.) 5

6 Šių metų birželio pabaigoje teritorinėse darbo biržose buvo registruota 70,9 tūkst. darbo neturinčių moterų ir jos sudarė 8,2 proc. šalies darbingo amžiaus moterų. Vyrų registruoto nedarbo rodiklis 0,2 proc. punkto aukštesnis negu moterų: darbo neturintys vyrai sudarė 8,4 proc. šalies darbingo amžiaus vyrų. Šių metų liepos 1 d. šalies teritorinėse darbo biržose buvo registruota 72,1 tūkst. darbo neturinčių vyrų. Jaunų (16-29 m.) bedarbių dalis tarp tos pačios amžiaus grupės šalies gyventojų per birželį padidėjo nuo 4,7 iki 4,8 proc. Registruoto nedarbo augimą lėmė absolventų skaičiaus didėjimas. Liepos 1 d. šalies teritorinėse darbo biržose buvo registruota 22,6 tūkst metų amžiaus jaunuolių. Ilgalaikio nedarbo problema išlieka aktuali Vis ryškėjant darbo jėgos trūkumui ir darbo biržai įgyvendinant priemones, padedančias ilgai nedirbusiems asmenims integruotis į darbo rinką, jų galimybės grįžti į darbo rinką didėja. Tačiau ilgalaikių bedarbių dalis tarp visų registruotų asmenų išlieka didelė: liepos 1 d. šalyje buvo 38 tūkst. ilgalaikių bedarbių, tai sudarė 26,5 proc. visų registruotų asmenų. Vyrai Moterys Asmenys nuo 50 m. Gyvenantys kaime Nekvalifikuoti Ilgalaikiai bedarbiai Asmenys nuo 55 m. Niekur nedirbę Bedarbio portretas 41,6 42,6 36,8 39,2 32,3 34,4 26,5 27,8 26,4 26,4 23,1 19,2 50,4 51,2 49,6 48,8 Tarp bedarbių daugiau vyrų nei moterų ir jų santykis per metus beveik nepakito. Palyginti su 2017 m. liepos 1 d., tarp bedarbių sumažėjo: kaimo gyventojų, neturinčių profesinio pasirengimo, ilgalaikių bedarbių, asmenų vyresnių nei 55 m. amžiaus. Padidėjo jaunimo (16-29 m.) bei asmenų, turinčių aukštąjį universitetinį išsilavinimą, dalis tarp visų darbo neturinčių asmenų. Jaunimas (16-29 metų) 15,8 14,5 Su aukštuoju universitetiniu Absolventai 0,8 0,9 12,3 10,9 Tipinis bedarbis vyresnio amžiaus vyras, turintis vidurinį išsilavinimą. 0,0 10,0 20,0 30,0 40,0 50,0 60,

7 Regioniniai skirtumai Teritoriniai nedarbo skirtumai išlieka ryškus Bedarbių dalis nuo darbingo amžiaus gyventojų, palyginti su 2017 m. liepos 1 d., mažėjo šešiose iš šešiasdešimties šalies savivaldybių, penkiasdešimt vienoje augo, keturiose nepakito. Labiausiai registruotas nedarbas mažėjo Alytaus (1,2 proc. punkto) rajono savivaldybėje Didžiausias augimas 1,9 proc. punkto Kaune. Daugiausia darbingo amžiaus gyventojų liepos 1 d., buvo registruota bedarbiais Ignalinos (15,1 proc.), Zarasų (14,9 proc.) bei Lazdijų (14,5 proc.) rajonų savivaldybėse. To priežastis ne tik pasiūlos ir paklausos neatitikimas, bet ir sąlyginai mažas veikiančių ūkio subjektų skaičius. Darbo rinkoje vyrauja labai mažos įmonės, kurios nekuria daug darbo vietų. Nedidelės tiesioginės užsienio investicijos, tenkančios vienam gyventojui. Visos aukščiausio nedarbo teritorijos šalies pasienyje, nutolusios nuo didžiausių šalies miestų, kur ūkio plėtra spartesnė ir darbo jėgos poreikis žymiai didesnis. Geografinė padėtis mažina šių savivaldybių gyventojų mobilumo galimybes. Mažiausia darbingo amžiaus gyventojų bedarbiais registruota Neringoje (3,1 proc.), Kretingoje (3,9 proc.) ir Elektrėnuose (5,3 proc.). Šiose teritorijose darbo jėgos pasiūlos ir paklausos santykis mažiau priklausomas nuo sezono, be to netoli Klaipėda ir Vilnius, kur kuriama daug darbo vietų. Todėl čia nedarbas vienas mažiausių visus metus. Skirtumas tarp aukščiausio ir žemiausio nedarbo teritorijų šių metų liepos 1 d. sudarė 12 proc. punkto, lyginant su praeitais metais skirtumas nepasikeitė. 16 Aukščiausio ir žemiausio nedarbo teritorijos, 2018 m. liepos 1 d Šalyje - 8,3 7

8 Darbo jėgos pasiūla kas ieškojo darbo? Darbo jėgos pasiūla nežymiai ūgtelėjo Per 2018 m. I pusmetį teritorinėse darbo biržose įregistruota 123,7 tūkst. darbo neturinčių asmenų 1,0 proc. daugiau nei per tą patį praėjusių metų laikotarpį. 200 Darbo jėgos pasiūla m. Moterys Vyrai ,8 118,7 107,2 67,2 97,9 86,2 71,9 74,5 71,2 71,3 69, ,3 79,4 76,6 50,8 70, ,5 55,8 52,9 51,2 54, I pusm I pusm I pusm I pusm I pusm I pusm I pusm I pusm I pusm I pusm I pusm. Daugiau įregistruojama bedarbių vyrų Tarp įregistruotų darbo ieškančių asmenų vyrai sudaro didesniąją dalį 56,3 proc. Palyginti su 2017 m. I pusmečiu neturinčių darbo vyrų registravosi 1,7 tūkst. mažiau, o jų dalis tarp visų bedarbių sumažėjo 1,9 proc. punkto. Mažėja neturinčių profesinio pasirengimo Nors beveik kas trečias bedarbis neturi Bedarbiai pagal išsilavinimą, proc. profesinio pasirengimo, todėl jiems sunku įsitvirtinti darbo rinkoje, stebima teigiama 2018 I pusm. 12,3 13,3 40,0 34,4 tendencija, kad neturinčių profesinės kvalifikacijos bedarbių dalis tarp visų bedarbių 2017 I pusm. 11,2 13,0 39,9 35,9 kelerius metus nuosekliai mažėja. Tuo tarpu kvalifikuotos darbo jėgos pasiūla auga. Palyginti su 2017 aukštasis universitetinis koleginis profesinis nekvalifikuoti m. I pusmečiu labiausiai auga įgijusių aukštąjį universitetinį išsilavinimą dalis. 8

9 Kas trečias (29,8 proc.) per šių metų I pusmetį į teritorines darbo biržas besikreipęs darbo neturintis asmuo buvo jaunesnis kaip 30 metų amžiaus, 27,1 proc. vyresni kaip 50 metų amžiaus. Darbo jėgos pasiūlos struktūroje jaunimo dalis nuosekliai mažėja, tuo tarpu vyresnio amžiaus bedarbių auga. Kas trečias per pusmetį įregistruotas darbo neturintis asmuo kaimo gyventojas. Tarp kaime gyvenančių bedarbių daugiau vyresnio amžiaus asmenų, didesnė dalis negu tarp miestiečių, neturinčių profesinio pasirengimo ir gerokai mažiau turinčių aukštąjį (universitetinį, neuniversitetinį) išsilavinimą. Dažnai kaimo gyventojų įsidarbinimo galimybes riboja susisiekimo problemos, ypač iš atokesnių vietovių m. I pusmetį įregistruotų bedarbių struktūroje pagal paskutinės darbovietės profesijų grupes 46,8 proc. sudarė kvalifikuoti darbininkai ir paslaugų darbuotojai, 18,6 proc. specialistai ir vadovai, 34,6 proc. nekvalifikuoti darbininkai. Kvalifikuotos darbo jėgos pasiūla keleta pastarųjų metų nors nežymiai, bet auga. Tikėtina, kad ši tendencija tęsis ir ateityje, kai darbo pasiūlą papildys kvalifikuoti reorganizuojamų ir atleidimus numatančių įmonių darbuotojai. Kokių darbuotojų ir kompetencijų labiausiai trūko? Lietuvos darbo biržos duomenimis, 2018 m. darbdaviai įregistravo 117,7 tūkst. laisvų darbo vietų. Per 2017 m. tą patį laikotarpį Lietuvos darbo biržos informacinėje sistemoje buvo įregistruota 118,6 tūkst. darbo pasiūlymų. Daugiausia laisvų darbo vietų registruota pardavėjams, sunkiasvorių sunkvežimių ir krovinių transporto priemonių vairuotojams, lengvųjų automobilių, taksi ir furgonų vairuotojams, virėjams, reklamos ir rinkodaros specialistams, statybininkams, siuvėjams, dažytojams, vandentiekininkams ir vamzdynų montuotojams. Trys iš penkių įregistruotų laisvų darbo vietų buvo paslaugų sektoriuje. Kas ketvirta penkta darbo vieta pramonėje. Palyginti su praėjusių metų I pusmečiu, paklausos struktūroje augo pramonės ir paslaugų dalis bei mažėjo žemės ūkio ir statybų dalis m. I pusmetį palyginti su 2017 m. I pusmečiu augo pastatų elektrikų, vandentiekininkų ir vamzdynų montuotojų, mėsininkų, žuvų darinėtojų, statybininkų paklausa. Mažėjo registruotų darbo Paklausos struktūra pagal ekonomines veiklas m. Paklausa Pasiūla vietų skaičius plytų mūrininkams, tinkuotojams, grindų ir plytelių klojėjams, betonuotojams, suvirintojams, administravimo sekretoriams. Statybos sektoriaus profesijų paklausos mažėjimui nemažai įtakos turėjo šių profesijų įtraukimas į trūkstamų profesijų sąrašus, kas leidžia įdarbinti asmenis iš trečiųjų šalių be leidimo dirbti. 61% 60% 4% 5% 2017 m. I pusm. 21% 14% 23% 12% 2018 m. I pusm. Žemės ūkis Pramonė Statyba Paslaugos 9

10 Paklausos pokyčiai m. I pusmetį Apsaugos darbuotojai Plytų mūrininkai ir giminiškų profesijų darbininkai Pramonės ir žemės ūkio mašinų mechanikai ir taisytojai Asmens sveikatos priežiūros padėjėjai Geležinkelio ratstabdininkai, signalizuotojai ir iešmininkai Grindų ir plytelių klojėjai Metalo apdirbimo staklių derintojai ir operatoriai Padavėjai pokytis Barmenai Darbininkai izoliuotojai Betonuotojai, betono apdailininkai ir giminiškų profesijų darbininkai Sandėliavimo tarnybos tarnautojai Krovininių platformų ir krautuvų operatoriai Mėsininkai, žuvų darinėtojai ir giminiškų profesijų darbininkai Administravimo ir vykdomieji sekretoriai Suvirintojai Judamųjų žemės ir miškų ūkio įrenginių operatoriai Pastatų ir kitokie elektrikai Kepėjai ir konditeriai Dailidės ir staliai Variklinių transporto priemonių mechanikai ir taisytojai Vandentiekininkai ir vamzdynų montuotojai Dažytojai ir giminiškų profesijų darbininkai Siuvėjai, kailininkai ir kepurininkai Statybininkai Reklamos ir rinkodaros specialistai Virėjai Lengvųjų automobilių, taksi ir furgonų vairuotojai Sunkiasvorių sunkvežimių ir krovinių transporto priemonių vairuotojai Parduotuvių pardavėjai Pastaba: į analizę įtrauktos profesijos, kurių paklausa 2018 m. I pusmetį buvo didžiausia. 10

11 Darbo jėgos pasiūlos ir paklausos suderinamumas Remiantis Lietuvos darbo biržos duomenimis, darbo rinkoje jaučiamas darbo jėgos pasiūlos ir paklausos neatitikimas: nekvalifikuotos darbo jėgos perteklius ir kvalifikuotos trūkumas. Labiausiai trūksta elektros inžinerijos technikų Lietuvos darbo biržos duomenys rodo, kad 2018 m. I pusmetį lengviausia Pasiūla - paklausa 2018 m. I pusmetį įsidarbinti buvo elektros inžinerijos technikams, kadangi laisvų darbo pasiūla vietų jiems buvo registruota kelis kartus daugiau negu darbo ieškančių asmenų, turinčių darbdaviui reikiamą darbuotojo kvalifikaciją/ kompetencijas ir galinčių tokį darbą dirbti. Taip pat darbo rinkoje didelis trūkumas paklausa mėsininkų, žuvų darinėtojų, maisto ir panašių produktų gamybos mašinų operatorių, sunkiasvorių sunkvežimių ir krovininių transporto priemonių vairuotojų. 0% 20% specialistai 40% kvalifikuoti 60% 80% nekvalifikuoti 100% Darbuotojų trūksta ne vien dėl to, kad buvo nepakankamai jų paruošta, bet ir dėl emigracijos. Kai kurias darbo vietas sunku užpildyti, dėl siūlomo žemo darbo užmokesčio ar sudėtingų darbo sąlygų. Darbo rinkos vaizdą iškreipia ir nelegalus darbas. Darbo vietas sunku užpildyti, kai pretenduojantys į jas asmenys neturi tinkamos kvalifikacijos, kompetencijų ar patirties Dažniausiai darbdavių nurodomos kompetencijos: užsienio kalbų žinios (pagrindinės: anglų, rusų); darbo kompiuteriu įgūdžiai (MS Office, specializuotos programos); darbų saugos instrukcijų žinojimas; vairuotojo pažymėjimas, įvairūs kiti pažymėjimai; motyvacija dirbti ir mokytis bei asmeninės savybės m. I pusmetį išliko regioninis pasiūlos ir paklausos nesuderinamumas Didžiausias įsidarbinimo galimybes šalyje turėjo reklamos ir rinkodaros specialistai, parduotuvių pardavėjai, administravimo ir vykdomieji sekretoriai, apskaitos ir buhalterijos tarnautojai, ikimokyklinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo mokytojai, gydytojai ir slaugos specialistai, sunkiasvorių sunkvežimių ir krovinių transporto priemonių vairuotojai, suvirintojai, statybininkai, dailidės ir staliai. Išnagrinėjus teritorinių darbo biržų pasiūlos ir paklausos santykio skirtumus, pastebima, jog 2018 m. pirmąjį pusmetį visose apskrityse trūko sunkiasvorių sunkvežimių ir krovinių transporto priemonių vairuotojų, profesijos nepatrauklumą lemia ilgai trunkančios komandiruotės, nutolimas nuo šeimos, nepatogus darbo grafikas, rizika kelyje, sveikatos problemos dėl nuolatinio sėdimo darbo. Pirmąjį metų pusmetį suaktyvėjus statybos, renovacijos, betonavimo, apdailos darbams darbdaviai registravo laisvas darbo vietas statybų sektoriaus darbuotojams. Beveik visose apskrityse dideles 11

12 įsidarbinimo galimybes turėjo statybos vadovai, betonuotojai ir betono apdailininkai, statybininkai, grindų ir plytelių klojėjai. Nors apskritys susiduria su kvalifikuotos darbo jėgos trūkumu, tačiau pastebima, kad daugiausiai laisvų darbo vietų per 2018 m. I ketvirtį Alytuje, Kaune, Panevėžyje, Šiauliuose, Telšiuose, Tauragėje, Utenoje, Vilniuje buvo registruota sunkiasvorių sunkvežimių ir krovinių transporto priemonių vairuotojams. Visose apskrityse darbo pasiūlymų gausa išsiskyrė parduotuvių pardavėjams, mėsininkams ir žuvų darinėtojams, virėjams, lengvųjų automobilių, taksi ir furgonų vairuotojams. Spręsdami kvalifikuotos darbo jėgos trūkumo problemą, darbdaviai dažnai imasi apmokyti norinčius dirbti darbo vietoje arba labiau automatizuoti gamybos procesą, tokiu atveju darbuotojų poreikis gali mažėti, bet kvalifikaciniai reikalavimai jiems auga. Kaune, Panevėžyje, Utenoje, Vilniuje didžiosios šalies įmonės, kurių veikla apima mėsos bei žuvies apdorojimą, plėtė savo veiklą, atidarinėjo naujus padalinius. Todėl joms reikėjo mėsininkų ir žuvų darinėtojų. Darbdaviai šios profesijos atstovams vidutiniškai siūlė 650 Eur dydžio atlyginimą neatskaičius mokesčių, tačiau pati profesija yra nepatraukli dėl darbo sąlygų. Alytuje, Kaune, Marijampolėje, Panevėžyje, Tauragėje, Utenoje daugiau nei trys laisvos darbo vietos vienam darbo neturinčiam buvo registruotos miškų ūkio arba žemės darbų operatoriams. Žemės ir miškų ūkio darbai labiau plėtojami pavasario vasaros sezono metu miesteliuose, atokiau nuo didžiųjų miestų, juose dažniau ieškoma žemdirbystės darbininkų, žemės ūkio technikos operatorių, miško ūkio ar pagalbinių darbuotojų, kurie gali kokybiškai sodinti ir nupjauti mišką, darbuotis medelynuose, ūkiuose, padėti sodo bei daržo darbuose. Kaune, Marijampolėje, Panevėžyje, Utenoje, Vilniuje dėl siūlomo tik minimalaus darbo atlygio, bei pamaininio darbo grafiko trūko siuvėjų, kailininkų ir kepurininkų. 1 Jaunimo situacija darbo rinkoje Per 2018 m. I pusmetį mažėjo darbo biržoje registruoto jaunimo. Į darbo biržą, dėl darbo paieškos, kreipėsi 36,9 tūkst. jaunų m. asmenų, 2017 m. I pusmetį jų buvo 37,2 tūkst m. I pusmetį jauni bedarbiai sudarė mažesnę bedarbių dalį nei prieš metus, 29,8 proc. visų bedarbių buvo jaunesni nei 30 m. (per tą patį laikotarpį prieš metus 30,3 proc.). Jaunuolių iki 25 m. taip pat registravosi mažiau. Jų buvo 19,1 tūkst. arba 15,4 proc. visų bedarbių, per tą patį 2017 m. laikotarpį 19,6 tūkst. (16,0proc.) ,6 123,7 37,2 36, m. I pusmetis 4,2 3, m. I pusmetis Bedarbiai (tūkst.) 122,6 123,7 Jaunimas (iki 29 m.) 37,2 36,9 Absolventai (tūkst.) 4,2 3,6 Bedarbiai (tūkst.) Jaunimas (iki 29 m.) Absolventai (tūkst.) 1 Profesijų, kurių darbo vietos užpildomos sunkiausiai, dešimtukai pateikiame Priede 1. 12

13 Per 2018 m. I pusmetį 46,2 proc m. registruoto jaunimo neturėjo profesinio pasirengimo, 53,8 proc. įgiję profesiją ar specialybę. Per 2018 m. I pusmetį darbo 5,4 biržoje registravosi 3,6 tūkst. absolventų, per 2017 m. I 1,1 pusmetį 4,2 tūkst. Absolventų dalis tarp registruotų jaunų bedarbių 2018 m. I pusmetį sudarė 9,7 proc. Praeitais metais tą patį laikotarpį 11,3 proc. Iš visų per šių metų I pusmetį įregistruotų absolventų 57 proc. baigę universitetus ir kolegijas, 43 proc. profesines mokyklas m. liepos 1 d. buvo registruota 22,6 tūkst m. jaunuolių, tai 3,9 tūkst. daugiau nei prieš metus (2017 m. liepos 1d. jų buvo 18,7 tūkst.) m. liepos 1 d m. jaunimas sudarė 15,8 proc. visų bedarbių (2017 m. liepos 1d. 14,5 proc.) Jaunimas pagal kvalifikaciją (proc.) , ,4 24,9 Įregistruota absolventų aukštasis vidurinis su profesine kvalifikacija pagrindinis su profesine kvalifikacija pradinis su profesine kvalifikacija nekvalifikuoti Sausis Vasaris Kovas Balandis Gegužė Birželis 2017 m m Bedrabiai Registruotas nedarbas Jaunimas (iki 29 m.) Jaunimo (iki 29 m.) registruotas nedarbas 2 Detalesnė informacija apie absolventus pagal mokymo įstaigas bei mokymo/studijų programas pateikiama Priede 2. 13

14 Jauno m. bedarbio portretas ,5 Jaunų bedarbių proc. nuo visų bedarbių 15,8 3,7 Jaunų bedarbių proc. nuo darbingo m. amžiaus šalies gyventojų 47,2 Merginos 47,3 13,9 Ilgalaikės bedarbės 13,5 52,8 Vaikinai 52,7 11,8 Ilgalaikiai bedarbiai 12,9 40,2 Nekvalifikuoti 40,7 4,8 Per metus jaunų m. ilgalaikių bedarbių dalis padidėjo 1,1 proc. punkto tarp visų ilgalaikių bedarbių 2018 m. liepos 1 d. buvo 3 tūkst. registruotų jaunų iki 29 m. ilgalaikių bedarbių. Jie sudarė 7,8 proc. visų ilgalaikių bedarbių m. liepos 1 d. buvo 2,4 tūkst. registruotų jaunų iki 29 m. ilgalaikių bedarbių. Jie sudarė 6,7 proc. visų ilgalaikių bedarbių 14

15 Aukščiausias jaunimo (16-29 m.) nedarbas 2018 m. liepos 1 d. buvo registruotas Zarasuose (8,4 proc.), Visagine (7,1 proc.), Lazdijuose (7,0 proc.)ir Kupiškyje (6,6 proc.). Žemiausias nedarbas m. jaunimo fiksuotas Neringoje (1,4 proc.), Skuode (1,7 proc.), Kretingoje (2,5 proc.) Trakuose (2,6 proc.). Per 2018 m. I pusmetį buvo įdarbinta 22,5 tūkst m. registruoto jaunimo (tai 61,0 proc. registruoto jaunimo), per 2017 m. I pusmetį 22,7 tūkst. (61,1proc.) Per šių metų I pusmetį į aktyvios darbo rinkos politikos priemonėse (ADRP) pradėjo dalyvauti 8,9 tūkst. jaunuolių (16-29 m.), tai yra 12 proc. daugiau negu per tą patį laikotarpį pernai Jaunimo nedarbas didžiuosiuose Proc. miestuose Kaunas 5,7 Vilnius 5,2 Panevėžys 4,7 Klaipėda 4,6 Šiauliai 3, Įregistruota Įdarbinta ADRP 2017 m. I pusmetis 2018 m. I pusmetis Jaunimas m. pagal ADRP priemones 2017 m. I pusmetis (tūkst.) 2018 m. I pusmetis (tūkst.) pokytis Parama mokymuisi 4,1 4,8 0,7 Remiamasis įdarbinimas 3,2 2,8-0,4 Parama darbo vietoms steigti 0,6 0,4-0,2 Parama judumui* 0 1,0 1,0 * Nuo 2017 liepos 1 d. pasikeitus Užimtumo įstatymui, teritorinis judumas pasikeitė į paramą judumui. Palyginti su 2017 metų I pusmečiu 0,7 tūkst. augo paramos mokymuisi ir 1 tūkst. paramos judumui priemone pasinaudojusių dalyvių skaičius. Veiklą įsigiję pagal verslo liudijimus per pirmą šių metų pusmetį pradėjo 5,5 tūkst. asmenų jaunesnių kaip 30 metų amžiaus, tai yra 1 tūkst. mažiau negu per tą patį 2017 metų laikotarpį. 80,0 70,0 60,0 50,0 40,0 30,0 20,0 10,0 0,0 23,3 Trumpalaikis integracijos į darbo rinką efektyvumo vertinimas, proc. 72,3 63,1 Profesinis mokymas 40,0 Dirbo po 14 d. 75,0 0,0 24,6 63,6 50,0 71,7 73,3 70,8 70,6 65,0 67,9 Pameistrystė Stažuotė Įdarbinimas subsidijuojant Dirbo po 3 mėn. Darbo įgūdžių 15 įgijimo rėmimas 60,0 50,0 40,0 30,0 20,0 10,0 0,0 Ilgalaikis integracijos į darbo rinką efektyvumo vertinimas, proc. 42,8 31,7 24,3 Profesinis mokymas Dirbo po 12 mėn. 54,5 49,2 47,5 52,5 50,1 33,2 Įdarbinimas Darbo įgūdžių subsidijuojant įgijimo rėmimas Dirbo po 18 mėn.

16 Užsieniečių įdarbinimas Siekiant patenkinti kvalifikuotos darbo jėgos poreikį atskiruose ekonominiuose sektoriuose, esant gamybiniam būtinumui įmonėje, Lietuvos darbo birža per 2018 m. I pusmetį išdavė 1688 leidimus dirbti užsieniečiams Lietuvoje. Palyginus su 2017 m. I pusmečiu leidimų dirbti išduota 1,2 karto mažiau (per 2017 m. I pusmetį išduoti 1952 leidimai dirbti). Išduotų leidimų skaičiaus sumažėjimui įtakos turėjo nuo 2017 m. sausio 1 d., pasikeitusios įstatymo dėl užsieniečių teisinės padėties nuostatos. Be Lietuvos darbo biržos išduodamo dokumento atvykti dirbti į Lietuvą gali užsieniečiai, kurių profesija patenka į trūkstamų profesijų sąrašą. Į 2018 m. I pusmečio trūkstamų profesijų sąrašą įtrauktos profesijos: Išduoti leidimai dirbti pagal sektorių per 2018 m. I pusmetį, proc. suvirintojas, metalinių laivų korpusų surinkėjas, siuvėjas, skerdikas, tarptautinio krovinių vežimo transporto priemonės vairuotojas, betonuotojas, elektrikas, metalinių konstrukcijų montuotojas, stogdengys, tinkuotojas, tinkuotojas apdailininkas, izoliuotojas Paslaugos Pramonė 1 63 Statybos Žemės ūkis Migracijos departamento duomenimis per pirmąjį šių metų pusmetį buvo išduoti 7852 leidimai laikinai gyventi ir nacionalinių vizų. Leidimai dirbti Lietuvos Respublikoje buvo išduoti užsieniečiams iš 28 šalių. Didžioji leidimų dirbti dalis buvo išduota Ukrainos piliečiams, kurie sudaro 74 proc. visų leidimų dirbti Lietuvos Respublikoje, Baltarusijos piliečiams 14 proc., Kinijos piliečiams 4 proc., Rusijos Federacijos piliečiams 2 proc. Daugiausiai leidimų užsieniečiams išduota virėjams 11 proc., plataus profilio statybininkams 7 proc., tarptautinio keleivių vežimo transporto priemonių vairuotojams 6 proc., restorano virėjams 5 proc. Užsieniečių įdarbinimas pagal profesiją: Profesija 2018 m. I pusm m. I pusm. Pokytis (+/-) Virėjas Restorano virėjas Plataus profilio statybininkas Tarptautinio keleivių vežimo transporto priemonės vairuotojas Stalius Mechanizatorius Elektromonteris Mėsos išpjaustytojas Pastolių statytojas Vamzdyno montuotojas

17 Užimtumo didinimo priemonės 2018 m. I pusmetį teritorinės darbo biržos į darbo rinką padėjo sugrįžti 155,1 tūkst. asmenų. Tarpininkavimo įdarbinant paslaugos suteiktos 84,7 tūkst. asm., iš jų 75 tūkst. įsidarbino neterminuotai. Pradėjo veiklą pagal verslo liudijimus 44,2 tūkst. Remiamas užimtumas, taikant aktyvios darbo rinkos politikos priemones, suteiktas 23,8 tūkst., dar 2,4 tūkst. darbo neturinčių asmenų dalyvavo Užimtumo didinimo priemonėse. Keičiasi aktyvios darbo rinkos politikos priemonių struktūra Didžiausią dalį aktyvios darbo rinkos politikos priemonių struktūroje sudaro paramos mokymuisi priemonės, antrąjį šių metų ketvirtį daugiau darbo neturinčių asmenų buvo įdarbinta subsidijuojant ar įsidarbino, gavę paramą judumui, teritorijose nutolusiose nuo gyvenamosios vietovėse tūkst. 16 Aktyvios darbo rinkos politikos priemonės I ketv II ketv III ketv IV ketv I ketv II ketv. kitos parama judumui darbo įgūdžių įgijimo rėmimas įdarbinimas subsidijuojant viešieji darbai parama mokymuisi Paramos mokymuisi priemonėse dalyvavo beveik pusė visų aktyvios darbo rinkos politikos priemonių dalyvių 2018 m. I pusmetį darbo rinkoje paklausių profesijų ir kompetencijų pradėjo mokytis beveik 11 tūkst. darbo ieškančių asmenų tai 6 proc. daugiau negu per 2017 metų I pusmetį. Beveik 44 proc. arba 4,8 tūkst. visų pradėjusių mokytis jaunesni kaip 30 metų asmenys. Vyrų mokosi daugiau negu moterų moterys sudaro 42 proc. pradėjusių dalyvauti paramos mokymuisi priemonėje. Kas penktas siekiantis įgyti kvalifikaciją ar kompetencijas ilgalaikis bedarbis, 21,8 proc. asmenys vyresni kaip 50 metų amžiaus. Didžioji dalis, per 94 proc., paramos mokymuisi dalyvių, mokėsi pagal profesinio mokymo programas. Profesinio mokymo programų TOP 5: Įvairių kategorijų transporto priemonių vairuotojų; Slaugytojo padėjėjo; Apskaitininko; Socialinio darbuotojo padėjėjo; Apdailininko. Nuo 2017 m. liepos 1 d. įsigaliojus Užimtumo įstatymui Lietuvos darbo birža įgijo papildomus įrankius padėsiančius didinti asmenų užimtumą ir konkurencingumą darbo rinkoje. Pradėtos įgyvendinti neformaliojo švietimo ar savišvietos būdu įgytų kompetencijų pripažinimo, stažuotės bei įdarbinimo pagal pameistrystės darbo sutartį priemonės. Jose per 2018 m. sausio-birželio mėnesius pradėjo dalyvauti 0,6 tūkst. asmenų. 17

18 Profesinio mokymo dalyvių pasiskirstymas pagal švietimo sritis (proc.) Architektūra ir statyba Gamyba ir perdirbimas Informacijos ir ryšio technologijos Inžinerija ir inžinerinės profesijos Kompiuterija Menas Žemės ūkis, miškininkystė ir žuvininkystė Paslaugos asmenims 32,5 9,9 6,2 5,9 1,8 7,8 16,7 2 2,3 2 Saugos paslaugos Socialinės paslaugos 5,6 5,4 Sveikatos priežiūra Transporto paslaugos Verslas ir administravimas 1,8 Remiamo įdarbinimo priemonėse per šešis 2018 m. mėnesius dalyvavo 7,4 tūkst. darbo ieškančiųjų. Įdarbinta subsidijuojant 6,3 tūkst. darbo rinkoje papildomai remiamų asmenų. Darbo įgūdžių įgijimo rėmimo priemonėje dalyvavo 1,1 tūkst., ką tik mokslus baigusių bedarbių. Šiose priemonėse jie ne tik įgyja trūkstamų darbinių gebėjimų ir patirties, bet didžioji dauguma asmenų užsitikrina užimtumą priemonei pasibaigus, apie 70 proc. baigusiųjų, pasibaigus įdarbinimo subsidijuojant ir įgūdžių įgijimo rėmimo priemonėms, pasilieka dirbti toliau. 100,0 80,0 60,0 Trumpalaikis integracijos į darbo rinką efektyvumo vertinimas, proc. 83,3 78,1 74,4 65,2 66,7 68,5 64,2 67,7 52,4 55,6 58,1 59,0 48,4 40,0 20,0 0,0 19,3 0,0 Profesinis mokymas Pameistrystė Stažuotė Įdarbinimas Po 14 d. Po 3 mėn. subsidijuojant Po 6 mėn. Darbo įgūdžių įgijimo rėmimas 18

19 Aktyvios darbo rinkos politikos ir kitų laikino užimtumo priemonių taikymas registruotą nedarbą 2018 m. I pusmetį mažino 1,1 proc. punkto. 100,0 50,0 Ilgalaikis integracijos į darbo rinką efektyvumo vertinimas, proc. 50,5 49,2 50,0 47,5 37,9 42,3 38,8 27,3 24,3 0,0 Po 12 mėn. Po 18 mėn. Po 24 mėn. Profesinis mokymas Įdarbinimas subsidijuojant Darbo įgūdžių įgijimo rėmimas Grupės darbuotojų atleidimai Per pirmąjį šių metų pusmetį Lietuvos darbo birža gavo 66 pranešimus apie numatomus grupės darbuotojų atleidimus, jais buvo įspėta 2,9 tūkst. dirbančiųjų. Palyginti su praeitų metų tuo pačiu laikotarpiu, pranešimų skaičius išaugo beveik 4 kartus. Prie šio skaičiaus augimo prisidėjo valstybiniame sektoriuje vykstantys pokyčiai: struktūros pertvarkymai, įstaigų reorganizavimas. Remiantis pirmojo šių metų pusmečio duomenimis buvo gauta 12 pranešimų apie numatomus grupės darbuotojų atleidimus iš valstybinio sektoriaus: Lietuvos respublikos Aplinkos ministerijos, Lietuvos edukologijos universiteto, Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos, Muitinės departamento, Hidrometeorologijos tarnybos, Žemės ūkio ministerijos, Sveikatos ministerijos, kuriais buvo įspėta daugiau nei 500 darbuotojų. Kaune, Panevėžyje, Marijampolėje buvo gauti 7 pranešimai iš įvairių urėdijų (VĮ Raseinių miškų urėdija, VĮ Marijampolės miškų urėdija, VĮ Jonavos miškų urėdija, VĮ Kauno miškų urėdija, VĮ Kėdainių miškų urėdija, VĮ Kazlų Rūdos mokomoji miškų urėdija, VĮ Panevėžio miškų urėdija ) apie įspėtus 107 darbuotojus. 9 pranešimai buvo gauti iš VĮ Kelių priežiūra, apie įspėtus 379 darbuotojus Vilniuje, Kaune, Utenoje, Telšiuose, Šiauliuose, Klaipėdoje, Alytuje, Panevėžyje m. I pusmetis 2018 m. I pusmetis Įspėti apie atleidimą darbuotojai, tūkst Įspėtų darbuotojų skaičiumi didžiausi numatomi grupės darbuotojų atleidimai per šių metų pirmąjį pusmetį gauti: UAB Energetikos paslaugų ir rangos organizacija įspėjo 419 darbuotojų, AB Akmena įspėjo 175, Lietuvos edukologijos universitetas įspėjo 110. UAB Sveikatingumo projektai pranešė apie įmonės bankrotą ir įspėtus 92 darbuotojus, UAB Idavang pranešė įspėjusi 92 darbuotojus Panevėžyje, 68 darbuotojus Šiauliuose. Numatomų grupės darbuotojų atleidimų priežastys: įmonės struktūriniai pokyčiai, įmonės bankroto bylos iškėlimas, įmonės veiklos nutraukimas ir reorganizacija. 19

20 Priedas 1 Profesijos, kurių darbo rinkoje labiausia trūko 2018 metų I pusmetį Vienam ieškančiajam darbo tenkančių darbo vietų skaičius pagal teritorines darbo biržas Alytus Sunkiasvorių sunkvežimių ir krovinių transporto priemonių vairuotojai Metalo apdirbimo staklių derintojai ir operatoriai Statybos vadovai Žemės darbų mašinų operatoriai Siuvėjai, kailininkai ir kepurininkai Mėsininkai ir žuvų darbininkai Pramonės ir žemės ūkio mašinų mechanikai ir taisytojai Kepėjai ir konditeriai Darbininkai izoliuotojai Miškų ūkio ir giminiškų profesijų darbuotojai Kaunas Mėsininkai ir žuvų darinėtojai Amatininkai, gaminantys dirbinius iš tekstilės, odos ir panašių medžiagų Vyresnieji parduotuvių darbuotojai Betonuotojai ir betono apdailininkai Metalo apdirbimo staklių derintojai ir operatoriai Sunkiasvorių sunkvežimių ir krovinių transporto priemonių vairuotojai Siuvėjai, kailininkai ir kepurininkai Pramonės ir žemės ūkio mašinų mechanikai ir taisytojai Kepėjai ir konditeriai Žemės darbų operatoriai

21 Klaipėda Elektros inžinerijos technikai Metalo poliruotojai, šlifuotojai ir įrankių galąstojai Darbininkai izoliuotojai Vandentiekininkai ir vamzdynų montuotojai Metalinių konstrukcijų ruošėjai ir montuotojai Sunkiasvorių sunkvežimių ir krovinių transporto priemonių vairuotojai Tinkuotojai Statybininkai Betonuotojai, betono apdailininkai ir giminiškų profesijų darbininkai Barmenai Marijampolė Maisto gamybos mašinų operatoriai Sunkiasvorių sunkvežimių ir krovinių transporto priemonių vairuotojai Kepėjai ir konditeriai Baldžiai Medienos apdirbimo staklių derintojai ir operatoriai Siuvėjai, kailininkai ir kepurininkai Miškų ūkio darbuotojai Statybininkai Reklamos ir rinkodaros specialistai Betonuotojai ir betono apdailininkai

22 Panevėžys Mėsininkai ir žuvų darinėtojai Sunkiasvorių sunkvežimių ir krovinių transporto priemonių vairuotojai Žemės darbų operatoriai Betonuotojai ir betono apdailininkai Metalo apdirbimo staklių derintojai ir operatoriai Pramonės ir žemės ūkio mašinų mechanikai ir taisytojai Kepėjai ir konditeriai Sandėliavimo tarnybos tarnautojai Siuvėjai, kailininkai ir kepurininkai Asmens sveikatos priežiūros padėjėjai Šiauliai Darbininkai izoliuotojai Amatininkai, gaminantys dirbinius iš tekstilės, odos ir panašių medžiagų Metalo apdirbimo staklių derintojai ir operatoriai Kranų ir kėlimo įrenginių operatoriai Pramonės ir žemės ūkio mašinų mechanikai ir taisytojai Tinkuotojai Sunkiasvorių sunkvežimių ir krovinių transporto priemonių vairuotojai Statybininkai Grindų ir plytelių klojėjai Ikimokyklinio ugdymo mokytojai

23 Tauragė Grindų ir plytelių klojėjai Vandentiekininkai ir vamzdynų montuotojai Elektromechanikai ir elektromonteriai Sunkiasvorių sunkvežimių ir krovinių transporto priemonių vairuotojai Darbininkai izoliuotojai Mėsininkai ir žuvų darinėtojai Barmenai Kepėjai ir konditeriai Asmens sveikatos priežiūros padėjėjai Miškų ūkio darbuotojai Telšiai Metalo apdirbimo staklių derintojai ir operatoriai Maisto gamybos mašinų operatoriai Darbininkai izoliuotojai Asmens sveikatos priežiūros padėjėjai Kepėjai ir konditeriai Sunkiasvorių sunkvežimių ir krovinių transporto priemonių vairuotojai Pramonės ir žemės ūkio mašinų mechanikai ir taisytojai Statybos vadovai Miestų ir kelių eismo planuotojai Suvirintojai

24 Utena Mėsininkai ir žuvų darinėtojai Maisto gamybos mašinų operatoriai Geologai ir geofizikai Plastikinių gaminių gamybos mašinų operatoriai Sunkiasvorių sunkvežimių ir krovinių transporto priemonių vairuotojai Siuvėjai, kailininkai ir kepurininkai Baldžiai Pramonės ir žemės ūkio mašinų mechanikai ir taisytojai Medienos meistrai Miškų ūkio darbuotojai Vilnius Mėsininkai ir žuvų darinėtojai Elektros inžinerijos technikai Siuvėjai, kailininkai ir kepurininkai Sunkiasvorių sunkvežimių ir krovinių transporto priemonių vairuotojai Baldų apmušėjai Sodininkai, daržininkai, medelynų ir daigynų darbuotojai Pastatų ir kitokie elektrikai Metalinių konstrukcijų ruošėjai ir montuotojai Ikimokyklinio ugdymo mokytojai Metalo apdirbimo staklių derintojai ir operatoriai Pastaba: į analizę įtrauktos tik tos profesijos, kurioms buvo registruota bent laisvų darbo vietų didžiuosiuose miestuose ir bent mažesniuose miestuose arba atsižvelgiant į konkrečios profesijos aktualumą regione. 24

25 Absolventai pagal mokymo įstaigas bei mokymo/studijų programas, 2018 metų I pusmetis Priedas 2 Registruota daugiausia aukštųjų mokyklų (universitetų, kolegijų) absolventų Vilniaus universitetas Vytauto Didžiojo universitetas Mykolo Romerio universitetas Kauno kolegija Vilniaus kolegija Kauno technologijos universitetas Lietuvos sveikatos mokslų universitetas Aleksandro Stulginskio universitetas Klaipėdos universitetas Šiaulių valstybinė kolegija Registruota daugiausia aukštųjų mokyklų (universitetų, kolegijų) absolventų pagal studijų programas Bendrosios praktikos slauga 73 Kineziterapija Teisė Veterinarinė medicina 45 Socialinis darbas 41 Ekonomika 37 Verslo vadyba Buhalterinė apskaita Teisė ir ikiteisminis procesas Medicina

26 Registruota daugiausia profesinių mokyklų absolventų Karaliaus Mindaugo profesinio mokymo centras 107 Šiaulių profesinio rengimo centras 96 Alytaus profesinio rengimo centras 76 Marijampolės profesinio rengimo centras Kauno informacinių technologijų mokykla Klaipėdos paslaugų ir verslo mokykla Viešoji įstaiga Panevėžio profesinio rengimo centras Vilniaus technologijų ir verslo profesinio mokymo centras 44 Kauno maisto pramonės ir prekybos mokymo centras Klaipėdos Ernesto Galvanausko profesinio mokymo centras Registruota daugiausia profesinių mokyklų absolventų pagal mokymo programas Automobilių mechaniko mokymo programa 119 Virėjo mokymo programa 101 Apdailininko (statybininko) mokymo programa 91 Higieninės kosmetikos kosmetiko mokymo programa 59 Logisto ekspeditoriaus mokymo programa Suvirintojo mokymo programa Padavėjo ir barmeno mokymo programa Technikos priežiūros verslo darbuotojo mokymo programa Automobilių elektromechaniko mokymo programa Kirpėjo mokymo programa

27 Aukštųjų mokyklų absolventų įdarbinimas pagal mokymo įstaigas Vilniaus universitetas Kauno kolegija Vytauto Didžiojo universitetas 154 Mykolo Romerio universitetas 130 Klaipėdos valstybinė kolegija Kauno technologijos universitetas Vilniaus kolegija Vilniaus Gedimino technikos universitetas Šiaulių valstybinė kolegija 92 Klaipėdos universitetas Aukštųjų mokyklų absolventų įdarbinimas pagal mokymo programas Kineziterapija 69 Teisė 59 Bendrosios praktikos slauga 49 Buhalterinė apskaita 46 Ekonomika 43 Socialinis darbas 42 Verslo vadyba 36 Finansai 28 Kosmetologija 27 Veterinarinė medicina

28 Profesinių mokyklų absolventų įdarbinimas pagal mokymo įstaigas Klaipėdos Ernesto Galvanausko profesinio mokymo centras 326 Šiaulių profesinio rengimo centras 283 Alytaus profesinio rengimo centras Karaliaus Mindaugo profesinio mokymo centras Viešoji įstaiga Vilniaus Žirmūnų darbo rinkos mokymo centras Kauno statybos ir paslaugų mokymo centras Viešoji įstaiga Panevėžio profesinio rengimo centras Klaipėdos paslaugų ir verslo mokykla Klaipėdos technologijų mokymo centras Plungės technologijų ir verslo mokykla Profesinių mokyklų absolventų įdarbinimas pagal mokymo programas Kirpėjo mokymo programa 426 Slaugytojo mokymo programa Apdailininko (statybininko) mokymo programa Virėjo mokymo programa Automobilių mechaniko mokymo programa Statybos verslo paslaugų teikėjo mokymo programa Manikiūrininko mokymo programa Higieninės kosmetikos kosmetiko mokymo programa Smulkiojo veslo paslaugų teikėjo mokymo programa Apskaitininko ir kasininko mokymo programa

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Ligita Valalytė /Užimtumo tarnybos direktorė 2018/10/25 Darbo rinkos tendencijos 2018 m. sausio 1 d. registruota 152481 darbo neturinčių Nuo 2010 m. kylanti Lietuvos ekonomika 2017 m. skatino darbo jėgos

Detaliau

Darbo rinkos tendencijos 2017 m. I ketv.

Darbo rinkos tendencijos 2017 m. I ketv. Šiaulių teritorinė darbo birža Darbo rinkos tendencijos 2017 m. I ketv. 2016 m. I-III ketv. INFORMACINIS LEIDINYS BESIDOMINTIEMS DARBO RINKA: APIBENDRINIMAI IR ĮŽVALGOS, STATISTINĖ INFORMACIJA GRAFIŠKAI,

Detaliau

VILNIAUS APSKRITIES 2017 METŲ I-III KETVIRČIŲ DARBO RINKOS TENDENCIJOS Moterų nedarbas išliko maženis nei vyrų. Darbo daugiausiai ieškojo metų a

VILNIAUS APSKRITIES 2017 METŲ I-III KETVIRČIŲ DARBO RINKOS TENDENCIJOS Moterų nedarbas išliko maženis nei vyrų. Darbo daugiausiai ieškojo metų a VILNIAUS APSKRITIES 2017 METŲ I-III KETVIRČIŲ DARBO RINKOS TENDENCIJOS Moterų nedarbas išliko maženis nei vyrų. Darbo daugiausiai ieškojo 30-49 metų amžiaus asmenys, tyrintys profesinę kvalifikaciją ir

Detaliau

VIDAUS REIKALŲ MINISTERIJA REKOMENDACIJŲ DĖL DIDŽIAUSIO LEISTINO VALSTYBĖS TARNAUTOJŲ IR DARBUOTOJŲ, DIRBANČIŲ PAGAL DARBO SUTARTIS, PAREIGYBIŲ SKAIČI

VIDAUS REIKALŲ MINISTERIJA REKOMENDACIJŲ DĖL DIDŽIAUSIO LEISTINO VALSTYBĖS TARNAUTOJŲ IR DARBUOTOJŲ, DIRBANČIŲ PAGAL DARBO SUTARTIS, PAREIGYBIŲ SKAIČI VIDAUS REIKALŲ MINISTERIJA REKOMENDACIJŲ DĖL DIDŽIAUSIO LEISTINO VALSTYBĖS TARNAUTOJŲ IR DARBUOTOJŲ, DIRBANČIŲ PAGAL DARBO SUTARTIS, PAREIGYBIŲ SKAIČIAUS NUSTATYMO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOJE ĮGYVENDINIMO

Detaliau

Lietuvos regionų apžvalga 2018 metai

Lietuvos regionų apžvalga 2018 metai Lietuvos regionų apžvalga 2018 metai 2019 m. balandžio 05 d. A n o t a c i j a Apžvalgoje informacija apie Lietuvos regionų ekonomikos rodiklius, jų tarpusavio palyginimas. Daugiau informacijos ieškokite

Detaliau

Valstybinių profesinio mokymo įstaigų, kuriose Švietimo, mokslo ir sporto ministerija įgyvendina savininko (dalininko) teises ir pareigas, tinklo vyst

Valstybinių profesinio mokymo įstaigų, kuriose Švietimo, mokslo ir sporto ministerija įgyvendina savininko (dalininko) teises ir pareigas, tinklo vyst Valstybinių profesinio mokymo įstaigų, kuriose Švietimo, mokslo ir sporto ministerija įgyvendina savininko (dalininko) teises ir pareigas, tinklo vystymo 2018 2020 metų bendrojo plano 1 priedas TINKLO

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTERIJOS KANCLERIS POTVARKIS DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTERIJOS

LIETUVOS RESPUBLIKOS SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTERIJOS KANCLERIS POTVARKIS DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTERIJOS LIETUVOS RESPUBLIKOS SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTERIJOS KANCLERIS POTVARKIS DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTERIJOS KANCLERIO 2017 M. GRUODŽIO 22 D. POTVARKIO NR. A3-241

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTERIJOS KANCLERIS POTVARKIS DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTERIJOS

LIETUVOS RESPUBLIKOS SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTERIJOS KANCLERIS POTVARKIS DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTERIJOS LIETUVOS RESPUBLIKOS SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTERIJOS KANCLERIS POTVARKIS DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTERIJOS KANCLERIO 2017 M. GRUODŽIO 22 D. POTVARKIO NR. A3-241

Detaliau

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Lietuvos ekonomikos raida: naujausios tendencijos ir iššūkiai Pristato Nerijus Černiauskas Makroekonomikos ir prognozavimo skyrius Ekonomikos departamentas 2017 m. spalio 16 d. Turinys I. Realusis sektorius

Detaliau

LIETUVOS DARBO BIRŽA PRIE SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTERIJOS Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos antikorupcinės programos ir jos priemoni

LIETUVOS DARBO BIRŽA PRIE SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTERIJOS Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos antikorupcinės programos ir jos priemoni LIETUVOS DARBO BIRŽA PRIE SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTERIJOS Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos antikorupcinės programos ir jos priemonių įgyvendinimo priežiūros komisijai MOTYVUOTA IŠVADA

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTERIJOS KANCLERIS POTVARKIS DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTERIJOS

LIETUVOS RESPUBLIKOS SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTERIJOS KANCLERIS POTVARKIS DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTERIJOS LIETUVOS RESPUBLIKOS SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTERIJOS KANCLERIS POTVARKIS DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTERIJOS KANCLERIO 2017 M. GRUODŽIO 22 D. POTVARKIO NR. A3-241

Detaliau

UŽIMTUMO TARNYBOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTERIJOS PRIEMONIŲ ĮGYVENDINIMO PRIEŽIŪROS SKYRIAUS 2018 M. VEIKLOS ATASK

UŽIMTUMO TARNYBOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTERIJOS PRIEMONIŲ ĮGYVENDINIMO PRIEŽIŪROS SKYRIAUS 2018 M. VEIKLOS ATASK UŽIMTUMO TARNYBOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTERIJOS PRIEMONIŲ ĮGYVENDINIMO PRIEŽIŪROS SKYRIAUS 2018 M. VEIKLOS ATASKAITA Užimtumo tarnybos prie Lietuvos Respublikos socialinės

Detaliau

Socialinio modelio įstatymų projektų įtaka Lietuvos ekonomikai, investicijoms į Lietuvos ūkį, darbuotojų sąlygų pagerinimui Socialinės apsaugos ir dar

Socialinio modelio įstatymų projektų įtaka Lietuvos ekonomikai, investicijoms į Lietuvos ūkį, darbuotojų sąlygų pagerinimui Socialinės apsaugos ir dar Socialinio modelio įstatymų projektų įtaka Lietuvos ekonomikai, investicijoms į Lietuvos ūkį, darbuotojų sąlygų pagerinimui Socialinės apsaugos ir darbo ministerija Lietuvos socialinis modelis Valstybinio

Detaliau

Nelaimingų atsitikimų darbe analizė 2018 metais užregistruoti pranešimai apie įvykius darbe, kurių metu buvo sužaloti darbuotojai (toliau NA dar

Nelaimingų atsitikimų darbe analizė 2018 metais užregistruoti pranešimai apie įvykius darbe, kurių metu buvo sužaloti darbuotojai (toliau NA dar Nelaimingų atsitikimų darbe analizė metais užregistruoti pranešimai apie įvykius darbe, kurių metu buvo sužaloti darbuotojai (toliau NA darbe). Įmonėse įvyko lengvi, sunkūs ir mirtini NA darbe. metų mirtinų

Detaliau

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Lietuvos ir jos regionų ekonomikos evoliucija: kur esame ir kas laukia toliau? Aurelijus Dabušinskas, Lietuvos banko Ekonomikos departamento direktorius 2019 m. kovo 21 d. Lietuvos ūkio augimas išlieka

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTERIJOS KANCLERIS POTVARKIS DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTERIJOS

LIETUVOS RESPUBLIKOS SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTERIJOS KANCLERIS POTVARKIS DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTERIJOS LIETUVOS RESPUBLIKOS SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTERIJOS KANCLERIS POTVARKIS DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTERIJOS KANCLERIO 2017 M. GRUODŽIO 22 D. POTVARKIO NR. A3-241

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTRAS ĮSAKYMAS DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTRO 2009 M. RUGPJŪČIO

LIETUVOS RESPUBLIKOS SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTRAS ĮSAKYMAS DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTRO 2009 M. RUGPJŪČIO LIETUVOS RESPUBLIKOS SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTRAS ĮSAKYMAS DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTRO 2009 M. RUGPJŪČIO 4 D. ĮSAKYMO NR. A1-476,,DĖL DARBO RINKOS PASLAUGŲ

Detaliau

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation 2007-2013 metų ES struktūrinės paramos poveikio Lietuvos miestams ir miesteliams vertinimo rezultatų pristatymas Neringa Viršilienė, ESTEP vertinimo grupės vadovė, vertinimo ekspertė Mindaugas Sereičikas,

Detaliau

VYRIAUSIOJI TARNYBINĖS ETIKOS KOMISIJA S P R E N D I M A S DĖL VALSTYBINĖJE TARNYBOJE DIRBANČIŲ ASMENŲ, KURIŲ METINIŲ PRIVAČIŲ INTERESŲ DEKLARACIJŲ SU

VYRIAUSIOJI TARNYBINĖS ETIKOS KOMISIJA S P R E N D I M A S DĖL VALSTYBINĖJE TARNYBOJE DIRBANČIŲ ASMENŲ, KURIŲ METINIŲ PRIVAČIŲ INTERESŲ DEKLARACIJŲ SU VYRIAUSIOJI TARNYBINĖS ETIKOS KOMISIJA S P R E N D I M A S DĖL VALSTYBINĖJE TARNYBOJE DIRBANČIŲ ASMENŲ, KURIŲ METINIŲ PRIVAČIŲ INTERESŲ DEKLARACIJŲ SUVESTINIAI DUOMENYS YRA VIEŠI, DETALAUS PAREIGYBIŲ SĄRAŠO

Detaliau

Sveikatinimo plėtros prognozavimas naudojant konvergencijos ir sveikatinimo veiksnių modelius

Sveikatinimo plėtros prognozavimas naudojant konvergencijos ir sveikatinimo veiksnių modelius SVEIKATOS SISTEMOS EKONOMIKOS AKTUALIJOS IR SVEIKATOS GERINIMO PERSPEKTYVOS Prof. Gediminas Černiauskas Mykolo Romerio universitetas 2012 m. spalio 24 d. 1 Milijonai litų Lietuva sugeba balansuoti sveikatos

Detaliau

Nutarimas paskelbtas: Žin., 2003, Nr Neoficialus nutarimo tekstas LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ NUTARIMAS Antraštės pakeitimai: Nr. 1377,

Nutarimas paskelbtas: Žin., 2003, Nr Neoficialus nutarimo tekstas LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ NUTARIMAS Antraštės pakeitimai: Nr. 1377, Nutarimas paskelbtas: Žin., 2003, Nr. 121-5484 Neoficialus nutarimo tekstas LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ NUTARIMAS Antraštės pakeitimai: Nr. 1377, 2004-11-03, Žin., 2004, Nr. 162-5917 (2004-11-06) DĖL

Detaliau

1 PATVIRTINTA Valstybės įmonės Registrų centro direktoriaus 2018 m. gruodžio 20 d. įsakymu Nr. v-487 NEKILNOJAMOJO TURTO NORMATYVINĖS VERTĖS 2019 META

1 PATVIRTINTA Valstybės įmonės Registrų centro direktoriaus 2018 m. gruodžio 20 d. įsakymu Nr. v-487 NEKILNOJAMOJO TURTO NORMATYVINĖS VERTĖS 2019 META 1 PATVIRTINTA Valstybės įmonės Registrų centro direktoriaus 2018 m. gruodžio 20 d. įsakymu Nr. v-487 NEKILNOJAMOJO TURTO NORMATYVINĖS VERTĖS 2019 METAMS MIESTUOSE Eil. Nr. Masinio nekilnojamojo turto vertinimo

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTRAS ĮSAKYMAS DĖL FINANSŲ MINISTRO 2014 M. GRUODŽIO 30 D. ĮSAKYMO NR. 1K-499 DĖL METŲ EUROPOS SĄJUNGOS FON

LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTRAS ĮSAKYMAS DĖL FINANSŲ MINISTRO 2014 M. GRUODŽIO 30 D. ĮSAKYMO NR. 1K-499 DĖL METŲ EUROPOS SĄJUNGOS FON LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTRAS ĮSAKYMAS DĖL FINANSŲ MINISTRO 2014 M. GRUODŽIO 30 D. ĮSAKYMO NR. 1K-499 DĖL 2014 2020 METŲ EUROPOS SĄJUNGOS FONDŲ INVESTICIJŲ VEIKSMŲ PROGRAMOS STEBĖSENOS RODIKLIŲ

Detaliau

NAFTOS ENERGETIKOS SEKTORIAUS DARBUOTOJŲ ATESTAVIMO SRIČIŲ BEI BENDRŲJŲ IR SPECIALIŲJŲ KVALIFIKACINIŲ REIKALAVIMŲ SĄRAŠAS VEIKLOS SRITIS: NAFTOS PRODU

NAFTOS ENERGETIKOS SEKTORIAUS DARBUOTOJŲ ATESTAVIMO SRIČIŲ BEI BENDRŲJŲ IR SPECIALIŲJŲ KVALIFIKACINIŲ REIKALAVIMŲ SĄRAŠAS VEIKLOS SRITIS: NAFTOS PRODU NAFTOS ENERGETIKOS SEKTORIAUS DARBUOTOJŲ ATESTAVIMO SRIČIŲ BEI BENDRŲJŲ IR SPECIALIŲJŲ KVALIFIKACINIŲ REIKALAVIMŲ SĄRAŠAS VEIKLOS SRITIS: NAFTOS PRODUKTŲ VARTOJIMAS (2 priedas) Eil. Nr. Energetikos darbuotojo

Detaliau

ITC ISSN LIETUVOS ŠVIETIMAS SKAIČIAIS Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerija Švietimo informacinių technologijų centras 2017 Ik

ITC ISSN LIETUVOS ŠVIETIMAS SKAIČIAIS Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerija Švietimo informacinių technologijų centras 2017 Ik ITC ISSN 2345-0991 LIETUVOS ŠVIETIMAS SKAIČIAIS Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerija Švietimo informacinių technologijų centras 2017 Ikimokyklinis ir priešmokyklinis ugdymas 1 2 3 4 5 6

Detaliau

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation JAUNIMO UŽIMTUMO PRIEMONIŲ KOMUNIKACIJA 2015-03-26 Julija Kačanova Aivaras Vencevičius 2 INSTITUCIJOS Komunikacijos strategijų analizė ES ŠALYS Geroji užsienio šalių patirtis PASIŪLYMAI Išvados ir tolimesni

Detaliau

Profesinio orientavimo projektas Studentų ugdymas karjerai studento karjeros sėkmės link (Nr. EG ) Į(SI)DARBINIMO FORMOS NAUDINGOS NUORODOS IR

Profesinio orientavimo projektas Studentų ugdymas karjerai studento karjeros sėkmės link (Nr. EG ) Į(SI)DARBINIMO FORMOS NAUDINGOS NUORODOS IR Į(SI)DARBINIMO FORMOS NAUDINGOS NUORODOS IR INFORMACIJA Darbo rinkoje egzistuoja įvairios į(si)darbinimo formos, todėl jaunam žmogui lengva pasimesti ir susipainioti tarp terminų ir įdarbinimo formų. Todėl

Detaliau

KARJEROS KOMPETENCIJOS UGDYMO ŽINIŲ VISUOMENĖJE PRIORITETAI

KARJEROS KOMPETENCIJOS UGDYMO ŽINIŲ VISUOMENĖJE PRIORITETAI KARJEROS KOMPETENCIJOS UGDYMO ŽINIŲ VISUOMENĖJE PRIORITETAI Liudmila Lobanova VGTU Tarptautinės ekonomikos ir vadybos katedra Inga Veževičienė VGTU Integracijos ir karjeros direkcija Vilnius 2005.02.25

Detaliau

Slide 1

Slide 1 Lietuvos šilumos tiekėjų asociacija Lietuvos šilumos ūkio apžvalga Vytautas Stasiūnas Lietuvos šilumos tiekėjų asociacijos prezidentas 2009 m. sausio 23 d. Viešbutis Reval Hotel Lietuva h Europos šalys,

Detaliau

sveik sveik isakymas.docx

sveik sveik isakymas.docx LIETUVOS RESPUBLIKOS ŠVIETIMO IR MOKSLO MINISTRAS LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRAS ĮSAKYMAS DĖL MOKINIŲ, MOKYTOJŲ IR VISUOMENĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS SPECIALISTŲ KONKURSO SVEIKUOLIŲ SVEIKUOLIAI

Detaliau

1_II_et_P_Sav_mokymai

1_II_et_P_Sav_mokymai 1 Projektinių pasiūlymų Utenos regiono plėtros tarybai projektinių pasiūlymų apibendrinimo Utenos regiono plėtros tarybos sekretoriate tvarkos 3 priedas PATVIRTINTA Utenos regiono plėtros tarybos 2010

Detaliau

7S-18_priedas

7S-18_priedas 1 Projektinių pasiūlymų Utenos regiono plėtros tarybai projektinių pasiūlymų apibendrinimo Utenos regiono plėtros tarybos sekretoriate tvarkos 3 priedas PATVIRTINTA Utenos regiono plėtros tarybos 2010

Detaliau

PAREIGINIŲ NUOSTATŲ SĄRAŠAS

PAREIGINIŲ NUOSTATŲ SĄRAŠAS PAREIGINIŲ NUOSTATŲ SĄRAŠAS 1. Administraciniu patalpų valytojo PN 2. Administratoriaus (sporto klubas) PN 3. Administratoriaus (stomatologijos kabinetas) PN 4. Administratoriaus (viešbutis) PN Administratoriaus

Detaliau

ŠALČININKŲ DARBO BIRŽOS, ŠIRVINTŲ DARBO BIRŽOS, ŠVENČIONIŲ DARBO BIRŽOS, TRAKŲ DARBO BIRŽOS, VILNIAUS DARBO BIRŽOS IR UKMERGĖS DARBO BIRŽOS REORGANIZA

ŠALČININKŲ DARBO BIRŽOS, ŠIRVINTŲ DARBO BIRŽOS, ŠVENČIONIŲ DARBO BIRŽOS, TRAKŲ DARBO BIRŽOS, VILNIAUS DARBO BIRŽOS IR UKMERGĖS DARBO BIRŽOS REORGANIZA Projektas ALYTAUS TERITORINĖS DARBO BIRŽOS, KAUNO TERITORINĖS DARBO BIRŽOS, KLAIPĖDOS TERITORINĖS DARBO BIRŽOS, MARIJAMPOLĖS TERITORINĖS DARBO BIRŽOS, PANEVĖŽIO TERITORINĖS DARBO BIRŽOS, ŠIAULIŲ TERITORINĖS

Detaliau

Pamokos vyks šiose auditorijose Pirmadienis Antradienis Trečiadienis Ketvirtadienis Penktadienis A. Gontienė A. Mintauskis

Pamokos vyks šiose auditorijose Pirmadienis Antradienis Trečiadienis Ketvirtadienis Penktadienis A. Gontienė A. Mintauskis vyks šiose auditorijose 0 0 0 0 0 A. Salinkienė G. Šukutytė 0 0, Trakų g. 9 0 0 0 0 0 0 0 0 9 9 9 9 K. Lašaitė 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 I. Marcinkevičienė Atostogos Atostogos Atostogos Atostogos Atostogos 09

Detaliau

LIETUVOS DARBO BIRŽOS

LIETUVOS DARBO BIRŽOS PATVIRTINTA Lietuvos darbo biržos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos direktoriaus 2017 m. liepos 5 d. įsakymu Nr. V-382 KELIONĖS, APGYVENDINIMO, PRIVALOMOJO SVEIKATOS TIKRINIMO IR SKIEPIJIMO

Detaliau

OMNIVA PAŠTOMATŲ SĄRAŠAS LIETUVOJE Lietuva Paštomatas Adresas / paštomato kodas Alytaus NORFA Topolių paštomatas (naujas!) Topolių g. 1, Alytus, 88895

OMNIVA PAŠTOMATŲ SĄRAŠAS LIETUVOJE Lietuva Paštomatas Adresas / paštomato kodas Alytaus NORFA Topolių paštomatas (naujas!) Topolių g. 1, Alytus, 88895 OMNIVA PAŠTOMATŲ SĄRAŠAS LIETUVOJE Lietuva Paštomatas Adresas / paštomato kodas Alytaus NORFA Topolių paštomatas (naujas!) Topolių g. 1, Alytus, 88895 Alytaus PC ARENA paštomatas Naujoji g. 7E, Alytus,

Detaliau

Microsoft Word - Biokuro ataskaita 2018 m IV ketv

Microsoft Word - Biokuro ataskaita 2018 m IV ketv BIOKURO RINKOS STEBĖSENOS ATASKAITA UŽ 2018 M. IV KETV. Vilnius, 2019 Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija Verkių g. 25C-1, LT-08223 Vilnius Tel. +370 5 213 5166 Faks. +370 5 213 5270 El.

Detaliau

Slide 1

Slide 1 Biomasės energetikos plėtra Lietuvoje Lietuvos biomasės energetikos asociacija LITBIOMA Prezidentas Virginijus Ramanauskas Asociacija LITBIOMA Lietuvos biomasės energetikos asociacija LITBIOMA įsteigta

Detaliau

Įmonių bankroto ir restruktūrizavimo procesų eiga

Įmonių bankroto ir restruktūrizavimo procesų eiga AUDITO, APSKAITOS, TURTO VERTINIMO IR NEMOKUMO VALDYMO TARNYBA PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS ĮMONIŲ BANKROTO IR RESTRUKTŪRIZAVIMO BEI FIZINIŲ ASMENŲ BANKROTO PROCESŲ 2019 M. SAUSIO KOVO

Detaliau

VALSTYBINĖ KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJA

VALSTYBINĖ KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJA BIOKURO RINKOS STEBĖSENOS ATASKAITA UŽ 2017 M. I KETV. Vilnius, 2017 Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija Verkių g. 25C-1, LT-08223 Vilnius Tel. +370 5 213 5166 Faks. +370 5 213 5270 El.

Detaliau

Zarasų miesto vietos plėtros strategija m. 5 priedas ZARASŲ MIESTO VIETOS VEIKLOS GRUPĖS TERITORIJOS SITUACIJOS IR GYVENTOJŲ POREIKIŲ NUSTAT

Zarasų miesto vietos plėtros strategija m. 5 priedas ZARASŲ MIESTO VIETOS VEIKLOS GRUPĖS TERITORIJOS SITUACIJOS IR GYVENTOJŲ POREIKIŲ NUSTAT Zarasų miesto vietos plėtros strategija 2016-2022 m. 5 priedas ZARASŲ MIESTO VIETOS VEIKLOS GRUPĖS TERITORIJOS SITUACIJOS IR GYVENTOJŲ POREIKIŲ NUSTATYMO TYRIMAS Tyrimo ataskaita 2015 m. Turinys 1 pav.

Detaliau

Data Suma Pirkėjas Pirkimo objektas , , , , ,

Data Suma Pirkėjas Pirkimo objektas , , , , , Data Suma Pirkėjas Pirkimo objektas 2009.08.21 80.809,85 2009.09.08 2.977,87 2009.09.24 46.339,2 2009.09.29 23.829,94 2009.10.30 333,06 2009.11.03 3.909,87 2009.11.23 1.303,29 2010.05.11 59.892,55 2010.06.02

Detaliau

Microsoft Word - Moletu_Raj_Koncepcija_7_Redakcija doc

Microsoft Word - Moletu_Raj_Koncepcija_7_Redakcija doc 6. MOLĖTŲ RAJONO SUSISIEKIMO SISTEMA Lietuvos Respublikos teritorijos bendrajame plane yra nustatyta trijų lygmenų integracijos ašių hierarchija (6.1 pav.). 6.1 pav. Ištrauka iš LR teritorijos bendrojo

Detaliau

METINIO PLANO PRIEMONIŲ VYKDYMO DALIS v3

METINIO PLANO PRIEMONIŲ VYKDYMO DALIS v3 Valstybinės kelių transporto inspekcijos prie Susisiekimo ministerijos 2014 metų veiklos plano vykdymo ataskaitos 1 priedas VALSTYBINĖ KELIŲ TRANSPORTO INSPEKCIJA PRIE SUSISIEKIMO MINISTERIJOS INFORMACIJA

Detaliau

final_Duju_rinkos_stebesesnos_ataskaita_2011_I_ketv

final_Duju_rinkos_stebesesnos_ataskaita_2011_I_ketv Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija GAMTINIŲ DUJŲ RINKOS STEBĖSENOS ATASKAITA UŽ 2011 M. I KETV. Vilnius, 2011 2 Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija Algirdo g. 27, LT-03219

Detaliau

RYŠIŲ REGULIAVIMO TARNYBOS

RYŠIŲ REGULIAVIMO TARNYBOS LIETUVOS RESPUBLIKOS RYŠIŲ REGULIAVIMO TARNYBOS DIREKTORIUS ĮSAKYMAS DĖL RADIJO DAŽNIŲ (KANALŲ) NAUDOJIMO TERMINO PRATĘSIMO TEO LT, AB 2014 m. lapkričio 28 d. 1V-1663 Vilnius Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos

Detaliau

LAISVOS DARBO VIETOS LAZDIJŲ RAJONE IŠSAMESNĘ INFORMACIJĄ APIE LAISVĄ DARBO VIETĄ IR JAI KELIAMUS REIKALAVIMUS JUMS SUTEIKS UŽIMTUMO TARNYBOS SPECIALI

LAISVOS DARBO VIETOS LAZDIJŲ RAJONE IŠSAMESNĘ INFORMACIJĄ APIE LAISVĄ DARBO VIETĄ IR JAI KELIAMUS REIKALAVIMUS JUMS SUTEIKS UŽIMTUMO TARNYBOS SPECIALI LAISVOS DARBO VIETOS LAZDIJŲ RAJONE IŠSAMESNĘ INFORMACIJĄ APIE LAISVĄ DARBO VIETĄ IR JAI KELIAMUS REIKALAVIMUS JUMS SUTEIKS UŽIMTUMO TARNYBOS SPECIALISTAS ARBA RASITE UŽIMTUMO TARNYBOS INTERNETO SVETAINĖJE

Detaliau

VIDAUS REIKALŲ MINISTERIJA REKOMENDUOJAMŲ SAVIVALDYBĖS VEIKLOS VERTINIMO KRITERIJŲ SĄRAŠAS Vilnius 2016

VIDAUS REIKALŲ MINISTERIJA REKOMENDUOJAMŲ SAVIVALDYBĖS VEIKLOS VERTINIMO KRITERIJŲ SĄRAŠAS Vilnius 2016 VIDAUS REIKALŲ MINISTERIJA REKOMENDUOJAMŲ SAVIVALDYBĖS VEIKLOS VERTINIMO KRITERIJŲ SĄRAŠAS Vilnius 2016 1 REKOMENDUOJAMŲ SAVIVALDYBĖS VEIKLOS VERTINIMO KRITERIJŲ SĄRAŠAS 1. Savivaldybės strateginio tikslo/strateginių

Detaliau

I. EKSPORTO RAIDA LIETUVOS PREKIŲ EKSPORTAS 2019 M. I KETV. Apžvalga Paskelbta: Pirmame šių metų ketvirtyje bendro prekių eksporto vertės m

I. EKSPORTO RAIDA LIETUVOS PREKIŲ EKSPORTAS 2019 M. I KETV. Apžvalga Paskelbta: Pirmame šių metų ketvirtyje bendro prekių eksporto vertės m I. EKSPORTO RAIDA LIETUVOS PREKIŲ EKSPORTAS 2019 M. I KETV. Apžvalga Paskelbta: 2019.05.30 Pirmame šių metų ketvirtyje bendro prekių eksporto vertės metinis augimas sudarė 7,7%. Iš viso eksportuota prekių

Detaliau

Medienos ruošos VĮ miškų urėdijose praktiniai organizaciniai aspektai

Medienos ruošos VĮ miškų urėdijose praktiniai organizaciniai aspektai GENERALINIS MIŠKŲ URĖDAS BENJAMINAS SAKALAUSKAS 2013 m. kovo 7 d. VILNIUS 1 Bendras kirtimo tūris valstybiniuose miškuose 2013m. 3.76 mln. m³. iš jo pagrindinio naudojimo 2.63 mln. m³; iš jo tarpinio naudojimo

Detaliau

PRITARTA

PRITARTA PRITARTA Rokiškio rajono savivaldybės tarybos 2013 m. balandžio 26 d. sprendimu Nr. TS-6.114 ROKIŠKIO SOCIALINĖS PARAMOS CENTRO DIREKTORĖS 2012 METŲ VEIKLOS ATASKAITA 1. Įstaigos pristatymas. Rokiškio

Detaliau

2012 m. rugpjūčio 6 d. pirmadienį išvykimas iš Lietuvos. Kelionė į Rygos miestą (Latvija). Rygoje susitikimas su projekto partneriu (Latvijos Kalėjimų

2012 m. rugpjūčio 6 d. pirmadienį išvykimas iš Lietuvos. Kelionė į Rygos miestą (Latvija). Rygoje susitikimas su projekto partneriu (Latvijos Kalėjimų 2012 m. rugpjūčio 6 d. pirmadienį išvykimas iš Lietuvos. Kelionė į Rygos miestą (Latvija). Rygoje susitikimas su projekto partneriu (Latvijos Kalėjimų departamento atstovai) ir projekto koordinatoriumi

Detaliau

ALYTAUS REGIONO PLĖTROS TARYBA SPRENDIMAS DĖL AL YT AUS REGIONO PROJEKTŲ SĄRAŠŲ PAGAL PRIEMONĘ "SAVIVALDYBIŲ INSTITUCIJŲ IR ĮSTAIGŲ DIRBANČIŲJŲ KVALIF

ALYTAUS REGIONO PLĖTROS TARYBA SPRENDIMAS DĖL AL YT AUS REGIONO PROJEKTŲ SĄRAŠŲ PAGAL PRIEMONĘ SAVIVALDYBIŲ INSTITUCIJŲ IR ĮSTAIGŲ DIRBANČIŲJŲ KVALIF ALYTAUS REGIONO PLĖTROS TARYBA SPRENDIMAS DĖL AL YT AUS REGIONO PROJEKTŲ SĄRAŠŲ PAGAL PRIEMONĘ "SAVIVALDYBIŲ INSTITUCIJŲ IR ĮSTAIGŲ DIRBANČIŲJŲ KVALIFIKACIJOS TOBULINIMAS" TIKSLINIMO IR KEITIMO 2011 m.

Detaliau

Namų ūkių finansinė elgsena euro belaukiant tarp pragmatizmo ir kraštutinumų Namų ūkių finansinio turto barometras 2014 m. 1 ketvirtis

Namų ūkių finansinė elgsena euro belaukiant tarp pragmatizmo ir kraštutinumų Namų ūkių finansinio turto barometras 2014 m. 1 ketvirtis Namų ūkių finansinė elgsena euro belaukiant tarp pragmatizmo ir kraštutinumų Namų ūkių finansinio turto barometras 2014 m. 1 ketvirtis Darbo užmokesčio ir pensijų pajamų santykis didėjo Pajamų strūktūra

Detaliau

PANEVEŽIO RAJONO

PANEVEŽIO RAJONO PATVIRTINTA Panevėžio rajono savivaldybės tarybos 2014 m. birželio 19 d. sprendimu Nr. T-127 PANEVĖŽIO RAJONO SAVIVALDYBĖS 2016 2022 METŲ STRATEGINIS PLĖTROS PLANAS 2 I dalis. Panevėžio rajono socialinės,

Detaliau

Informacija mokiniams, turintiems nežymų intelekto sutrikimą, baigusiems 10 klasių pagal individualizuotą ugdymo programą, ir jų tėvams: ARTIMIAUSIŲ M

Informacija mokiniams, turintiems nežymų intelekto sutrikimą, baigusiems 10 klasių pagal individualizuotą ugdymo programą, ir jų tėvams: ARTIMIAUSIŲ M Informacija mokiniams, turintiems nežymų intelekto sutrikimą, baigusiems 10 klasių pagal individualizuotą ugdymo programą, ir jų tėvams: ARTIMIAUSIŲ MOLĖTŲ RAJONUI PROFESINIO RENGIMO ĮSTAIGŲ SIŪLOMOS SPECIALYBĖS

Detaliau

Doc. dr. Irena SMETONIENĖ KALBŲ MOKYMAS UGDYMO SISTEMOJE: NUO IKIMOKYKLINIO UGDYMO IKI UNIVERSITETINIO LAVINIMO (Pranešimo, skaityto 6-ojoje Lietuvos

Doc. dr. Irena SMETONIENĖ KALBŲ MOKYMAS UGDYMO SISTEMOJE: NUO IKIMOKYKLINIO UGDYMO IKI UNIVERSITETINIO LAVINIMO (Pranešimo, skaityto 6-ojoje Lietuvos Doc. dr. Irena SMETONIENĖ KALBŲ MOKYMAS UGDYMO SISTEMOJE: NUO IKIMOKYKLINIO UGDYMO IKI UNIVERSITETINIO LAVINIMO (Pranešimo, skaityto 6-ojoje Lietuvos kalbų pedagogų asociacijos konferencijoje Kalbos, kultūra

Detaliau

Rekomendacijos dėl verslo informacinių centrų (pusmečio ir metinių) ataskaitų teikiamų dalininkams struktūros

Rekomendacijos dėl verslo informacinių centrų (pusmečio ir metinių) ataskaitų teikiamų dalininkams struktūros VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS SKUODO INFORMACIJOS CENTRO 2014 M. VEIKLOS ATASKAITA 1. Informacija apie viešosios įstaigos veiklos tikslus, pobūdį ir veiklos rezultatus per finansinius metus, veiklos planus ir prognozes

Detaliau

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Pagrindiniai Lietuvos ateities iššūkiai Klaudijus Maniokas ESTEP valdybos pirmininkas Trys akcentai Pripažinti ir nepripažinti iššūkiai: konsensuso link Struktūrinių apirbojimų sprendimas: intervencijos

Detaliau

Eil. Nr. Įmonės kodas 2015 M. PLANUOJAMŲ TIKRINTI ŪKIO SUBJEKTŲ SĄRAŠAS Įmonės pavadinimas ir adresas Struktūrinio (teritorinio) padalinio pavadinimas

Eil. Nr. Įmonės kodas 2015 M. PLANUOJAMŲ TIKRINTI ŪKIO SUBJEKTŲ SĄRAŠAS Įmonės pavadinimas ir adresas Struktūrinio (teritorinio) padalinio pavadinimas Eil. Nr. Įmonės kodas 2015 M. PLANUOJAMŲ TIKRINTI ŪKIO SUBJEKTŲ SĄRAŠAS Įmonės pavadinimas ir adresas Struktūrinio (teritorinio) padalinio pavadinimas Planinio tikrinimo data (ketv., mėnuo) Tikrinama veikla

Detaliau

„PowerPoint“ pateiktis

„PowerPoint“ pateiktis LIETUVOS INŽINERINĖS PRAMONĖS ASOCIACIJA TURINYS KAS YRA LINPRA? TIKSLAI NARIAI STRUKTŪRA KOMITETAI KOMUNIKACIJA KLASTERIAI KODĖL VERTA BŪTI LINPRA NARIU? KAIP TAPTI NARIU? LIETUVOS INŽINERINĖS PRAMONĖS

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS RYŠIŲ REGULIAVIMO TARNYBOS DIREKTORIAUS

LIETUVOS RESPUBLIKOS RYŠIŲ REGULIAVIMO TARNYBOS DIREKTORIAUS LIETUVOS RESPUBLIKOS RYŠIŲ REGULIAVIMO TARNYBOS DIREKTORIAUS ĮSAKYMAS LIETUVOS RADIJO IR TELEVIZIJOS KOMISIJOS SPRENDIMAS DĖL RYŠIŲ REGULIAVIMO TARNYBOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS DIREKTORIAUS

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS RYŠIŲ REGULIAVIMO TARNYBOS DIREKTORIAUS ĮSAKYMAS IR LIETUVOS RADIJO IR TELEVIZIJOS KOMISIJOS SPRENDIMAS DĖL RYŠIŲ REGULIAVIMO TAR

LIETUVOS RESPUBLIKOS RYŠIŲ REGULIAVIMO TARNYBOS DIREKTORIAUS ĮSAKYMAS IR LIETUVOS RADIJO IR TELEVIZIJOS KOMISIJOS SPRENDIMAS DĖL RYŠIŲ REGULIAVIMO TAR LIETUVOS RESPUBLIKOS RYŠIŲ REGULIAVIMO TARNYBOS DIREKTORIAUS ĮSAKYMAS IR LIETUVOS RADIJO IR TELEVIZIJOS KOMISIJOS SPRENDIMAS DĖL RYŠIŲ REGULIAVIMO TARNYBOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS DIREKTORIAUS

Detaliau

Mokinių pasiekimai Vilniaus mieste. Tarptautinių ir nacionalinių tyrimų duomenys

Mokinių pasiekimai Vilniaus mieste. Tarptautinių ir nacionalinių tyrimų duomenys NACIONALINIS EGZAMINŲ CENTRAS Mokinių pasiekimai Vilniaus mieste. Tarptautinių tyrimų duomenys Dr. Rita Dukynaitė Vilnius, 2015-10-07 Esminiai akcentai iš tarptautinių tyrimų Lygmuo Lytis Socialinis, ekonominis,

Detaliau

Švietimo programos priemonių aprašymas Eil. nr. Priemonė Tikslinės grupės Aprašymas Įgyvendinimo terminai ir tikslas (skaitinė reikšmė) Planas Faktas

Švietimo programos priemonių aprašymas Eil. nr. Priemonė Tikslinės grupės Aprašymas Įgyvendinimo terminai ir tikslas (skaitinė reikšmė) Planas Faktas Švietimo programos priemonių aprašymas (skaitinė reikšmė) 1. Nuolat atnaujinama informacija internetiniame puslapyje www.zaliasistaskas.lt apie pakuočių atliekų rūšiavimo svarbą. Tęstinė priemonė Organizacijos

Detaliau

455028e c5-8ece-1a583714e0ff

455028e c5-8ece-1a583714e0ff LIETUVOS RESPUBLIKOS ŠVIETIMO, MOKSLO IR SPORTO MINISTRAS ĮSAKYMAS DĖL DOKTORANTŪROS TEISĖS SUTEIKIMO 2019 m. vasario 22 Nr. V-160 Vilnius Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos mokslo ir studijų įstatymo

Detaliau

Sveikatos rastingumo tyrimas-2012

Sveikatos rastingumo tyrimas-2012 LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTERIJA SVEIKATOS MOKYMO IR LIGŲ PREVENCIJOS CENTRAS VILNIAUS UNIVERSITETO MEDICINOS FAKULTETO VISUOMENĖS SVEIKATOS INSTITUTAS LIETUVOS GYVENTOJŲ SVEIKATOS RAŠTINGUMO

Detaliau

APROBUOTA: Kvalifikacijų ir profesinio mokymo plėtros centro koordinavimo tarybos 2018 m. d. posėdyje (protokolo Nr. ) PATVIRTINTA: Kvalifikacijų ir p

APROBUOTA: Kvalifikacijų ir profesinio mokymo plėtros centro koordinavimo tarybos 2018 m. d. posėdyje (protokolo Nr. ) PATVIRTINTA: Kvalifikacijų ir p APROBUOTA: ir profesinio mokymo plėtros centro koordinavimo tarybos 2018 m. d. posėdyje (protokolo Nr. ) PATVIRTINTA: ir profesinio mokymo plėtros centro direktoriaus 2019 m. vasario 4 d. įsakymu Nr. V1-28

Detaliau

Regioniniu s vietimo valdymo informaciniu sistemu ple tra ir s vietimo politikos analize s specialistu kompetencijos tobulinimas (II etapas) Bendradar

Regioniniu s vietimo valdymo informaciniu sistemu ple tra ir s vietimo politikos analize s specialistu kompetencijos tobulinimas (II etapas) Bendradar Regioniniu s vietimo valdymo informaciniu sistemu ple tra ir s vietimo politikos analize s specialistu kompetencijos tobulinimas (II etapas) Bendradarbiaujant su: Pristatymas: Nepakankamas te vu mokyklos

Detaliau

Microsoft Word - Kontrabandos tyrimo apzvalga 2010+gk.doc

Microsoft Word - Kontrabandos tyrimo apzvalga 2010+gk.doc Įvadas Gyventojų požiūrio į kontrabandą ir nelegalių prekių vartojimą tyrimo rezultatai Šio tyrimo tikslas yra išsiaiškinti žmonių požiūrį į cigarečių, alkoholinių gėrimų, degalų ir kuro kontrabandą ir

Detaliau

LFS instructions 2009_LT

LFS instructions 2009_LT PAAIŠKINIMAI KLAUSĖJAMS, ATLIEKANTIEMS GYVENTOJŲ UŽIMTUMO TYRIMĄ 2008 IR VĖLESNIAIS METAIS GYVENTOJŲ UŽIMTUMO TYRIMO TIKSLAS Gyventojų užimtumo tyrimų tikslas patikimai įvertinti užimtų gyventojų ir bedarbių

Detaliau

~ ~ ALYTAUS REGIONO PLĖTROS TARYBA SPRENDIMAS DĖL ALYTAUS REGIONO PROJEKTŲ SĄRAŠŲ TIKSLINIMO PAGAL PRIEMONĘ "SAVIVALDYBIŲ INSTITUCIJŲ IR ĮSTAIGŲ DIRBA

~ ~ ALYTAUS REGIONO PLĖTROS TARYBA SPRENDIMAS DĖL ALYTAUS REGIONO PROJEKTŲ SĄRAŠŲ TIKSLINIMO PAGAL PRIEMONĘ SAVIVALDYBIŲ INSTITUCIJŲ IR ĮSTAIGŲ DIRBA ALYTAUS REGIONO PLĖTROS TARYBA SPRENDIMAS DĖL ALYTAUS REGIONO PROJEKTŲ SĄRAŠŲ TIKSLINIMO PAGAL PRIEMONĘ "SAVIVALDYBIŲ INSTITUCIJŲ IR ĮSTAIGŲ DIRBANČIŲJŲ KVALIFIKACIJOS TOBULINIMAS" 2011 m. lapkričio 3

Detaliau

2015 m. pažangos siekiant nacionalinių energijos vartojimo efektyvumo tikslų ataskaita

2015 m. pažangos siekiant nacionalinių energijos vartojimo efektyvumo tikslų ataskaita 2016 m. pažangos siekiant nacionalinių energijos vartojimo efektyvumo tikslų ataskaita 2018 m., Vilnius Turinys 1. Santrauka... 1 2. Pagrindiniai 2016 m. ekonominiai ir energetiniai rodikliai... 2 3. Pirminės

Detaliau

PANEVĖŽIO KOLEGIJA VALSTYBINĖ AUKŠTOJI MOKYKLA

PANEVĖŽIO KOLEGIJA VALSTYBINĖ AUKŠTOJI MOKYKLA PANEVĖŽIO KOLEGIJA VALSTYBINĖ AUKŠTOJI MOKYKLA LIETUVOS ŠVIETIMO SISTEMA Lietuvoje yra 46 aukštosios mokyklos: - 23 kolegijos (10 iš jų privačios) - 23 universitetai (8 iš jų privatūs) 2012 M. PANEVĖŽIO

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTERIJA

LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTERIJA VALSTYBINĖ VISUOMENĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS TARNYBA PRIE SVEIKATOS APSAUGOS MINISTERIJOS (institucijos ar įstaigos pavadinimas) 2008 METŲ TARNYBAI PAVALDŽIŲ ĮSTAIGŲ VEIKLOS ANALIZĖ 2009 m. kovo 6 d. VD

Detaliau

Pamokos vyks šiose auditorijose Pirmadienis Antradienis Trečiadienis Ketvirtadienis Penktadienis A. Gontienė Atostogos Atostogos Atostogos Atostogos A

Pamokos vyks šiose auditorijose Pirmadienis Antradienis Trečiadienis Ketvirtadienis Penktadienis A. Gontienė Atostogos Atostogos Atostogos Atostogos A vyks šiose auditorijose A. Gontienė A. Salinkienė 0 0 0 0 0 Trakų g. 9 9 I. Gasiūnienė 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 I. Marcinkevičienė Trakų g. 9 Trakų g. 9 Trakų g. 9 Trakų g. 9 J. Babinskienė 0 0 0 0 0 J. Tiškienė

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS RYŠIŲ REGULIAVIMO TARNYBOS DIREKTORIAUS

LIETUVOS RESPUBLIKOS RYŠIŲ REGULIAVIMO TARNYBOS DIREKTORIAUS LIETUVOS RESPUBLIKOS RYŠIŲ REGULIAVIMO TARNYBOS DIREKTORIAUS ĮSAKYMAS IR LIETUVOS RADIJO IR TELEVIZIJOS KOMISIJOS SPRENDIMAS DĖL RYŠIŲ REGULIAVIMO TARNYBOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS DIREKTORIAUS

Detaliau

Microsoft PowerPoint - PGI_2015

Microsoft PowerPoint - PGI_2015 2015 m. Pilietinės galios indeksas Tyrimo pristatymas Vilnius, 2016-03-24 Pagrindiniai 2015 m. pilietinės galios indekso rodikliai Reprezentatyvi Lietuvos gyventojų apklausa Tyrimo laikas: 2015 m. lapkričio

Detaliau

F-03_ket_1.fdd (Paskelbta)

F-03_ket_1.fdd (Paskelbta) Forma patvirtinta Lietuvos statistikos departamento generalinio direktoriaus 2014 m. sausio 22 d. įsakymu Nr. DĮ-30 Forma suderinta Lietuvos banko 2013 m. gruodžio 31 d. raštu Nr. S 2013/(22.13-2203)-12-6013

Detaliau

Présentation PowerPoint

Présentation PowerPoint Imigracija ir Darbo migracija ES ir Lietuvoje Audra Sipavičienė TMO, EMN Migracijos svarba pasaulyje 2,9% 2,8% 2,8% 2,9% 3,2% 3,3% 3,4% 3,5% Iš kurių 75+ milijonai arba maždaug 1/3 yra Europoje 153 mln

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS

LIETUVOS RESPUBLIKOS LIETUVOS RESPUBLIKOS RYŠIŲ REGULIAVIMO TARNYBOS DIREKTORIAUS Į S A K Y M A S IR LIETUVOS RADIJO IR TELEVIZIJOS KOMISIJOS S P R E N D I M A S DĖL RYŠIŲ REGULIAVIMO TARNYBOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS

Detaliau

PowerPoint pristatymas

PowerPoint pristatymas Lietuvos agroverslo tendencijos DNB Bankas 2015 m. gegužės 22 d. Agroverslas iki šiol buvo vienas iš atspariausių Lietuvos ūkio stuburo slankstelių 8,5 8,7 Maisto sektoriaus pridėtinė vertė, dalis BVP,

Detaliau

Microsoft Word - Skelbimo apie atranka SPK

Microsoft Word - Skelbimo apie atranka SPK VALSTYBĖS SIENOS APSAUGOS TARNYBOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS VIDAUS REIKALŲ MINISTERIJOS S K E L B I M A S Valstybės sienos apsaugos tarnyba prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos skelbia

Detaliau

DEMOGRAFINĖ IR SOCIALINĖ-EKONOMINĖ SITUACIJA PANEVĖŽIO MIESTO SAVIVALDYBĖJE 2015 M. GYVENTOJŲ SKAIČIUS Lietuvoje jau daugelį metų dėl neigiamos natūra

DEMOGRAFINĖ IR SOCIALINĖ-EKONOMINĖ SITUACIJA PANEVĖŽIO MIESTO SAVIVALDYBĖJE 2015 M. GYVENTOJŲ SKAIČIUS Lietuvoje jau daugelį metų dėl neigiamos natūra DEMOGRAFINĖ IR SOCIALINĖ-EKONOMINĖ SITUACIJA PANEVĖŽIO MIESTO SAVIVALDYBĖJE 215 M. GYVENTOJŲ SKAIČIUS Lietuvoje jau daugelį metų dėl neigiamos natūralios gyventojų kaitos bei didelės emigracijos gyventojų

Detaliau

PATVIRTINTA Palangos lopšelio-darželio "Nykštukas" direktoriaus 2016 m. vasario 3 d. įsakymo Nr. V1-23 LOPŠELIO- DARŽELIO" NYKŠTUKAS" NUMATOMŲ VYKDYTI

PATVIRTINTA Palangos lopšelio-darželio Nykštukas direktoriaus 2016 m. vasario 3 d. įsakymo Nr. V1-23 LOPŠELIO- DARŽELIO NYKŠTUKAS NUMATOMŲ VYKDYTI PATVIRTINTA Palangos lopšelio-darželio "Nykštukas" direktoriaus 2016 m. vasario 3 d. įsakymo Nr. V1-23 LOPŠELIO- DARŽELIO" NYKŠTUKAS" NUMATOMŲ VYKDYTI PREKIŲ, PASLAUGŲ AR DARBŲ VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ PLANAS 2016

Detaliau

(Microsoft Word - Ai\360kinamasis ra\360tas.docx)

(Microsoft Word - Ai\360kinamasis ra\360tas.docx) VIEŠOJI ĮSTAIGA DAINŲ PIRMINĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS CENTRAS Kodas 145371299 Aido g. 18, LT-78242 Šiauliai, Tel., faks. (8-41) 552791 2018 METŲ 3 MĖNESIŲ TARPINĖS FINANSINĖS ATASKAITOS RINKINIO SUTRUMPINTAS

Detaliau

KPMG Screen 3:4 (2007 v4.0)

KPMG Screen 3:4 (2007 v4.0) Penktasis kasmetinis tyrimas Lietuvos verslo pažeidžiamumas energijos išteklių kainų pokyčiams ir BEVI indeksas Rokas Kasperavičius, partneris Jonas Vainius Raulynaitis, patarėjas Vilnius 2015 TURINYS

Detaliau

, LIETUVOS SUVIRINTOJU ASOCIACIJA Erasmus + projektas Welder Training Quality development Nr LT01-KA SUVIRINIMO SPECIALISTŲ PROFES

, LIETUVOS SUVIRINTOJU ASOCIACIJA Erasmus + projektas Welder Training Quality development Nr LT01-KA SUVIRINIMO SPECIALISTŲ PROFES Erasmus + projektas Welder Training Quality development Nr. - 2014-1-LT01-KA202-000621 SUVIRINIMO SPECIALISTŲ PROFESINIO PARENGIMO IR RINKOS STUDIJA STATISTINIŲ TYRIMŲ ATASKAITA Parengė : N. Višniakov

Detaliau

AR

AR Viešosios įstaigos Palangos vaikų reabilitacijos sanatorijos PALANGOS GINTARAS 2016 metų pirmo pusmečio aiškinamasis raštas 2016 m. liepos 29 d. I. BENDROJI DALIS Viešoji įstaiga Palangos vaikų reabilitacijos

Detaliau

AR

AR Viešosios įstaigos Palangos vaikų reabilitacijos sanatorijos PALANGOS GINTARAS 2016 metų trečio ketvirčio aiškinamasis raštas 2016 m. spalio 25 d. I. BENDROJI DALIS Viešoji įstaiga Palangos vaikų reabilitacijos

Detaliau

„VVG „Radviliškio lyderis“ teritorijos vietos plėtros strategija 2016–2023 m.“

„VVG „Radviliškio lyderis“ teritorijos vietos plėtros strategija 2016–2023 m.“ VVG Radviliškio lyderis teritorijos vietos plėtros strategija 2016 2023 m. VVG Radviliškio lyderis teritorijos vietos plėtros strategija 2016-2023 m. Bendra strategijos vertė 2 486 600,00 Eur. Lėšos vietos

Detaliau

COM(2018)409/F1 - LT

COM(2018)409/F1 - LT EUROPOS KOMISIJA Briuselis, 2018 05 23 COM(2018) 409 final Rekomendacija TARYBOS REKOMENDACIJA dėl 2018 m. Prancūzijos nacionalinės reformų programos su Tarybos nuomone dėl 2018 m. Prancūzijos stabilumo

Detaliau

Raseinių rajono savivaldybės plėtros iki 2020 metų strateginis planas RASEINIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖ PATVIRTINTA Raseinių rajono 1 savivaldybės tarybos 2

Raseinių rajono savivaldybės plėtros iki 2020 metų strateginis planas RASEINIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖ PATVIRTINTA Raseinių rajono 1 savivaldybės tarybos 2 RASEINIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖ PATVIRTINTA Raseinių rajono 1 savivaldybės tarybos 2008 m. spalio 30 d. sprendimu Nr. 362 2 RASEINIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS PLĖTROS IKI 2020 METŲ STRATEGINIO PLANO RENGIMO DALYVIAI

Detaliau

2010 m. vakcinomis valdomu ligu epidemiologines situacijos apzvalga Lietuvoje

2010 m. vakcinomis valdomu ligu epidemiologines situacijos apzvalga Lietuvoje VAKCINOMIS VALDOMŲ LIGŲ EIPIDEMIOLOGINĖS SITUACIJOS APŽVALGA LIETUVOJE 2010 metai UŽKREČIAMŲJŲ LIGŲ IR AIDS CENTRAS LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTERIJA Vilnius 2011 Parengė Imunoprofilaktikos

Detaliau

Microsoft Word - elektra-stebesena_2017_III.docx

Microsoft Word - elektra-stebesena_2017_III.docx ELEKTROS ENERGIJOS RINKOS STEBĖSENOS ATASKAITA UŽ 217 METŲ III KETVIRTĮ Vilnius, 218 Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija Verkių g. 25C-1 LT-8223 Vilnius Tel. +37 5 213 5166 Faks. +37 5 213

Detaliau

Microsoft Word - VET-naujienos-55.doc

Microsoft Word - VET-naujienos-55.doc INFORMACINIS BIULETENIS NR. 55/ 2009 M. BIRŽELIS Skelbimai, naujienos Europos visą gyvenimą trunkančio profesinio orientavimo politikos tinklo renginys 2009 m. birželio 15 17 d. Prancūzijoje vyko tarptautinis

Detaliau

VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS SOCIALINIŲ PASLAUGŲ TEIKIMO 2018 METŲ ATASKAITA 1

VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS SOCIALINIŲ PASLAUGŲ TEIKIMO 2018 METŲ ATASKAITA 1 VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS SOCIALINIŲ PASLAUGŲ TEIKIMO 2018 METŲ ATASKAITA 1 PRIORITETINĖS SOCIALINIŲ PASLAUGŲ PLĖTROS KRYPTYS 1) Plėsti socialines paslaugas šeimoms ir jose augantiems vaikams. 2) Gerinti

Detaliau

AB „Klaipėdos nafta“ rebrand

AB „Klaipėdos nafta“ rebrand AB KLAIPĖDOS NAFTA 2017 M. 6 MĖN. NEAUDITUOTI FINANSINIAI REZULTATAI 2017 m. liepos 31 d. TURINYS Informacija apie Bendrovę Svarbiausi įvykiai Finansiniai rezultatai Kita informacija 2 INFORMACIJA APIE

Detaliau