Gen. projektuotojas: UAB "Poliprojektas" Perkūnkiemio g. 2, Vilnius Mob.: Projekto dalies rengėjas: UAB Formato grupė Paupio g. 13-7A, V

Dydis: px
Rodyti nuo puslapio:

Download "Gen. projektuotojas: UAB "Poliprojektas" Perkūnkiemio g. 2, Vilnius Mob.: Projekto dalies rengėjas: UAB Formato grupė Paupio g. 13-7A, V"

Transkriptas

1 Gen. projektuotojas: UAB "Poliprojektas" Perkūnkiemio g., Vilnius Mob.: Projekto dalies rengėjas: UAB Formato grupė Paupio g. 3-7A, Vilnius Mob. tel e-paštas: PROJEKTO PAVADINIMAS ADRESAS STATYTOJAS VISMALIUKŲ G. 34, VILNIUJE. (SKLYPO KAD.NR. 00/0007:47; UNIKALUS NR ) UAB EXPERIMENTICA STATINYS LABORATORIJA STATINIO PASKIRTIS 7.. MOKSLO PASKIRTIES PASTATAS STATINIO KATEGORIJA YPATINGAS STATYBOS RŪŠIS NAUJA STATYBA STATINIO PROJEKTO NR. VISM34-08 PROJEKTO ETAPAS PROJEKTINIAI PASIŪLYMAI (PP) LAIDA 0 PAREIGOS V. PAVARDĖ PARAŠAS ATESTATO NR. MB VIENAS VIENETAS STATINIO PROJEKTO VADOVAS V. SAVEIKIS A79 UAB FORMATO GRUPĖ ARCHITEKTAS D. VARANAVIČIUS A790 VILNIUS, 09

2 Kompl. Nr. Lapas Lapų VISM34-08 AIŠKINAMASIS RAŠTAS PROJEKTINIAI PASIŪLYMAI PROJEKTO DOKUMENTŲ SUDĖTIES ŽINIARAŠTIS Nr. Projekto dokumentų/ dalies pavadinimas : Žymėjimas : Lapų sk.. Titulinis lapas. Projekto dokumentų sudėties žiniaraštis (turinys) VISM34-08-PP.SŽ Projektinių pasiūlymų rengimo užduotis Nr. PPU 40/ Lapas byloje 4. Aiškinamais raštas VISM34-08-PP.AR LR nutarimas Dėl projektų grupės Vismaliukų investicinės inovacijų zonos (VIZI) infrastruktūros parengimas teritorijos sukūrimui ir plėtrai. I etapas ir Vismaliukų investicinės inovacijų zonos (VIZI) infrastruktūros parengimas teritorijos sukūrimui ir plėtrai. II etapas pripažinimo valstybei svarbiu ekonominiu projektu, 05--3, Nr.4 GRAFINĖ DALIS: Topografinis planas, Sklypo planas VISM34-08-PP-BR mo aukšto planas VISM34-08-PP-BR Stogo planas VISM34-08-PP-BR Fasadai tarp ašių -, D-A VISM34-08-PP-BR Fasadai tarp ašių -, A-D VISM34-08-PP-BR Pjūviai A-A, -, - VISM34-08-PP-BR Vizualizacija su gretima urbanistine aplinka VISM34-08-PP-BR Vizualizacija VISM34-08-PP-BR Vizualizacija su gretima urbanistine aplinka VISM34-08-PP-BR Gen. projektuotojas: Projektuoto pavadinimas: UAB "POLIPROJEKTAS" Perkūnkiemio g., Vilnius Mob.: Projektuoto vadovas: Atestato Nr. MB "VIENAS VIENETAS" Paupio g. 3-7A, Vilnius, LT 00 tel.: +370 (686) 85557, el. p.: mb.vienas.vienetas@gmail.com A79 SPV V. Saveikis 09-0 Statinio pavadinimas: Projektuotojas: UAB "F o r m a t o g r u p ė" 7.. MOKSLO PASKIRTIES PASTATAS - LABORATORIJA Įmonės kodas: , adresas: Paupio 3-7a, LT 00, Vilnius, tel , e-paštas: info@formatogrupe.lt A790 ARCH. D. Varanavičius 09-0 Projekto dokumentų sudėties žiniaraštis PP Statytojas: UAB EXPERIMENTICA VISM34-08-PP.SŽ Laida Lapas Lapų 0

3

4

5

6 Kompl. Nr. Lapas Lapų VISM34-08 AIŠKINAMASIS RAŠTAS PROJEKTINIAI PASIŪLYMAI AIŠKINAMASIS RAŠTAS. BENDRIEJI DUOMENYS Statinio projekto pavadinimas Statinio pavadinimas Statybos vieta Statytojas (užsakovas) Gen. projektuotojas Projektuotojas PASTATAS LABORATORIJA VISMALIUKŲ G. 34, VILNIUJE, ANTAKALNIO SENIŪNIJOJE (SKLYPO KAD.NR. 00/0007:47; UNIK. NR ; REGISTRO NR.44/0867, REGISTRO SUDARYMO DATA ) UAB "EXPERIMENTICA", Į.K , KAZLIŠKIŲ G. 3-36, VILNIUS UAB "POLIPROJEKTAS", Į. K , PERKŪNKIEMIO G., VILNIUS UAB "FORMATO GRUPĖ", Į.K , PAUPIO G. 3-7A, VILNIUS. STATINIO TECHNINIS REGLAMENTAVIMAS Statinio statybos rūšis NAUJA STATYBA STR.0.08:00 Statinio naudojimo paskirtis 7.. MOKSLO PASKIRTIES PASTATAS STR.0.09:003 Statinio kategorija YPATINGAS.0.03:07 Statinio gyvavimo trukmė Statinio grupė pagal gaisro grėsmę Statinio atsparumo ugniai laipsnis 00 METŲ P.. I (PIRMAS) STR..06:00; R 7-0 PAGD prie VRM, , įsakymas Nr.-338 PAGD prie VRM, , įsakymas Nr.-338 Gen. projektuotojas: Projektuoto pavadinimas: UAB "POLIPROJEKTAS" Perkūnkiemio g., Vilnius Mob.: Projektuoto vadovas: Atestato Nr. MB "VIENAS VIENETAS" Paupio g. 3-7A, Vilnius, LT 00 tel.: +370 (686) 85557, el. p.: mb.vienas.vienetas@gmail.com A79 SPV V. Saveikis 09-0 Statinio pavadinimas: Projektuotojas: UAB "F o r m a t o g r u p ė" 7.. MOKSLO PASKIRTIES PASTATAS - LABORATORIJA Įmonės kodas: , adresas: Paupio 3-7a, LT 00, Vilnius, tel , e-paštas: info@formatogrupe.lt A790 ARCH. D. Varanavičius 09-0 Aiškinamasis raštas PP Statytojas: UAB EXPERIMENTICA VISM34-08-PP.AR Laida Lapas Lapų 0

7 Kompl. Nr. Lapas Lapų VISM34-08 AIŠKINAMASIS RAŠTAS 3. ŽEMĖS SKLYPO IR JO DALIES VALDYMO TEISĖ Žemės sklypas nuosavybės teise priklauso LIETUVOS RESPUBLIKAI Valstybinės žemės sklypo nuomos sutarties Nr.49SŽN-6 ( ) pagrindais žemės sklypas išnuomotas iki viešąjai įstaigai Šiaurės miestelio technologijų parkui, į.k Paminėta teritorija LR nutarimu Dėl projektų grupės Vismaliukų investicinės inovacijų zonos (VIZI) infrastruktūros parengimas teritorijos sukūrimui ir plėtrai. I etapas ir Vismaliukų investicinės inovacijų zonos (VIZI) infrastruktūros parengimas teritorijos sukūrimui ir plėtrai. II etapas pripažinimo valstybei svarbiu ekonominiu projektu Nr.4, [..], kurio tikslas stiprinti Lietuvos inovacijų sistemą, siekiant pritraukti užsienio investuotojus ir didinti šalies aukštųjų technologijų įmonių konkurencingumą, sukuriant infrastruktūrą ir komunikacijas. VILNIUS, VISMALIUKŲ G. 34 (sklypo kadastro Nr. 00/0007:47 Vilniaus m.k.v., unikalus Nr ; registro Nr. 44/0867, registro sudarymo data: ), dalis Valstybinės žemės subnuomos sutarties Nr. VMIPP-SUB-0 ( ) subnuomota UAB Experimentica, į.k , Kazliškių g. 3-36, Vilnius. Subnuomojamos žemės dalies plotas: 0,409 ha, pažymėtas indeksais - 4; sutartyje nurodomi tikslai ir veiklos: Sveikatos technologijos ir biotechnologiojos (Akių vaistų ikiklinikiniai tyrimai farmacinėms ir biotechnologinėms įmonėms. Projekto rengimo dieną nuosavybės teises į statinius yra registravusi UAB Vilniaus vystymo kompanija. Pastaroji turi UAB Experimentica subnuomojamoje sklypo dalyje nuosavybės teise valdomą statinį - Kiti inžineriniai statiniai - Aikštelė, plane pažymėta b5 (II grupės nesudėtingas statinys, plotas 0,37 m), pagal statinių NTR išrašą, registro Nr. 44/ ( ); 4. ŽEMĖS SKLYPO TERITORIJOS NAUDOJIMO REGLAMENTO PARAMETRAI Žemės sklypo plotas:,736 ha Pagrindinė naudojimo paskirtis: Žemės sklypo naudojimo būdas: Žemės sklypui taikomos specialiosios žemės ir miško naudojimo sąlygos: Vilniaus miesto Bendrojo plano sprendiniuose (patvirtinta Vilniaus m. tarybos sprendimu Nr.-59 (007--4) teritorija pažymėta: ŠR 4.4. Gamtos apsaugos apribojimai: Kita Visuomeninės paskirties teritorijos XLIX. Vandentiekio, lietaus ir fekalinės kanalizacijos tinklų ir įrenginių apsaugos zonos,,7068 ha; VI. Elektros linijų apsaugos zonos, 0,75 ha; I. Ryšių linijų apsaugos zonos, 0,4955 ha; IX. Dujotiekių apsaugos zonos, 0,667 ha Mažo užstatymo intensyvumo gyvenamosios teritorijos; užstatymo intensyvumas U, (negyvenamosios paskirties); aukštų skaičius 3 a; Nėra Žemės sklypui Vismaliukų g. 34 yra parengtas Žemės sklypo Vismaliukų g. 34 formavimo ir pertvarkymo projektas, kuriuo nustatytas naudojimo būdas (Visuomeninės paskirties teritorijos). Projektas patvirtintas Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus, tvirtinančio dokumento Nr Projekto rengėjas UAB Verslūs projektai. UAB "POLIPROJEKTAS" Data Lapas Lapų Laida UAB "F o r m a t o g r u p ė" VISM34-08-PP.AR

8 Kompl. Nr. Lapas Lapų VISM34-08 AIŠKINAMASIS RAŠTAS 3 Pav. Vilniaus m. savivaldybės teritorijos Bendrojo plano pagrindinio brėžinio ištrauka su žemės sklypo (kad. Nr.. 00/0007:47) Vismaliukų g. 34 vieta UAB "POLIPROJEKTAS" Data Lapas Lapų Laida UAB "F o r m a t o g r u p ė" VISM34-08-PP.AR

9 Kompl. Nr. Lapas Lapų VISM34-08 AIŠKINAMASIS RAŠTAS 4 Pav. Teriorijų planavimo suvestinio skaitmeninio žemėlapio ištrauka su žemės sklypo (kad. Nr.. 00/0007:47) Vismaliukų g. 34 ribomis ir nurodytu naudojimo būdo žymėjimi (Visuomeninės paskirties teritorijos) UAB "POLIPROJEKTAS" Data Lapas Lapų Laida UAB "F o r m a t o g r u p ė" VISM34-08-PP.AR

10 Kompl. Nr. Lapas Lapų VISM34-08 AIŠKINAMASIS RAŠTAS 5 5. ESAMI SKLYPO RODIKLIAI (viso sklypo): skaičiavimas, užstatymo tankumas (visame sklype): 863* / 736 x 00% = 3, 6379 ~ 3,60 % skaičiavimas, užstatymo intensyvumas (visame sklype): 7937* / 736 = 0, 0349 ~ 0,03 p.s. 863 m*; 7937 m*_ pagal statinių NTR išrašą, registro Nr. 44/ (00-0-0); Sklype esančių registruotų pastatų rodikliai: Nuomos teises į pastatus ir inžinerinius tinklus UAB Modernios E-technologijos ; VĮ Vilties žiedas ; Perspektyvinių technologijų taikomų tyrimų institutas, pagal statinių NTR išrašą, registro Nr. 44/ (00-0-0); UAB "POLIPROJEKTAS" Data Lapas Lapų Laida UAB "F o r m a t o g r u p ė" VISM34-08-PP.AR

11 Kompl. Nr. Lapas Lapų VISM34-08 AIŠKINAMASIS RAŠTAS 6 6. NUSTATOMI SKLYPO DALIES RODIKLIAI (pagal PP sprendinius): skaičiavimas, užstatymo tankumas sklypo dalyje: 57 / 4090 x 00% = 8, 88 ~8,9% skaičiavimas, užstatymo intensyvumas sklypo dalyje: 050 / 4090 = 0, 57 ~ 0,6 užstatymo intensyvumas: 0,6 (koeficientas); užstatymo tankumas: 8 % (procentai); aukštų skaičius: a (vienetai); pirmo aukšto grindų altitudė: 0,00 = alt 44, 53; statinio aukštis: 7,05 m (metrai); maksimali absoliutinė altitudė: 55, SKLYPO RODIKLIAI (viso sklypo) (PP sprendinius): skaičiavimas, užstatymo tankumas visame sklype: (863* + 57) / 736 x 00% = 4,47 ~ 4,5 % skaičiavimas, užstatymo intensyvumas visame sklype: ( ) / 736 = 0, 0396 ~ 0,04 p.s. 863 m*; 7937 m*_ pagal statinių NTR išrašą, registro Nr. 44/ (00-0-0); 8. PROJEKTINIŲ PASIŪLYMŲ APIMTIS IR TIKSLAI Statinio projekto apimtis yra nustatyta Vilniaus miesto savivaldybės administracijos išduotoje Projektinių pasiūlymų rengimo užduotyje NR. PPI 40/9, Statytojo projektavimo užduotyje, užsakovo reikalavimuose ir papildoma apimtimi, susijusia su techniniais sprendimais, atsiradusiais projektavimo eigoje ar inžinerinių tyrinėjimų metu. Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos Bendrojo plano iki 05 m. sprendiniais (reg. Nr. 880), Žemės sklypo Vismaliukų g. 34 formavimo ir pertvarkymo projektu (patvirtintas , tvirtinančio dokumento Nr , rengėjas UAB Verslūs projektai ), galiojančiais teisės aktais ir norminiais dokumentais. Projektinių pasiūlymų rengimo tikslai:. Gauti specialiuosius reikalavimus bei specialiuosius architektūros reikalavimus;. Parengti techninį statinio statybos projektą; 3. Suprojektuoti laboratorijos pastatą sklype, Vismaliukų g. 34, Vilniaus m., Vilniaus m. sav. (sklypo unikalus Nr , sklypo kadastrinis Nr. 00/0007:47, registro Nr. 44/0867). UAB "POLIPROJEKTAS" Data Lapas Lapų Laida UAB "F o r m a t o g r u p ė" VISM34-08-PP.AR

12 Kompl. Nr. Lapas Lapų VISM34-08 AIŠKINAMASIS RAŠTAS 7 9. PROJEKTINIŲ PASIŪLYMŲ SPRENDINIAI 9.. Projektuojamo objekto situacija sklype Laboratorijos pastatas projektuojamas žemės sklypo (kadastrinis Nr. 00/0007:47), kurio plotas,736 ha dalyje, kurios plotas 0,409 ha. Pav. 3 Žemės sklypo Vismaliukų g. 34 schema su sklypo dalyje projektuojamu objektu 9.. Projektuojamų statinių sąrašas Projektiniuose pasiūlymuose pateikiami vieno projektuojamo statinio laboratorijos pastato sprendiniai. EIl. Nr. Statinio rūšis Statinio pavadinimas Statinio kategorija Statybos rūšis Statinio paskirtis. Pastatas Laboratorija Ypatingas statinys Nauja statyba Mokslo paskirties pastatas. Plokščias horizontalus inžinerinis statinys Automobilių stovėjimo aikštelė II gr. nesudėtingas statinys Nauja statyba Kitos paskirties inžinerinis statinys 3. Plokščias horizontalus inžinerinis statinys Pėsčiųjų takas II gr. nesudėtingas statinys 4. Inžinerinis statinys Stoginė I gr. nesudėtingas statinys Nauja statyba Nauja statyba Kitos paskirties inžinerinis statinys Kitos paskirties inžinerinis statinys UAB "POLIPROJEKTAS" Data Lapas Lapų Laida UAB "F o r m a t o g r u p ė" VISM34-08-PP.AR

13 Kompl. Nr. Lapas Lapų VISM34-08 AIŠKINAMASIS RAŠTAS Statinio techniniai ir paskirties rodikliai Pavadinimas I. SKLYPAS Mato vienetas Kiekis. Sklypo plotas m sklypo dalies plotas m Sklypo užstatymo intensyvumas % 3.95 Koef. 0,04.. sklypo dalies užstatymo intensyvumas % 6 Koef. 0,6 3. Sklypo užstatymo tankumas % sklypo dalies užstatymo tankumas % 8 Pastabos Pastato paskirtis mokslo paskirties pastatai skirti švietimo ir mokslo reikmėms: institutai ir mokslinio tyrimo įstaigos, observatorijos, meteorologijos stotys, laboratorijos (išskyrus gamybines laboratorijas), bendrojo lavinimo, profesinės ir aukštosios mokyklos, vaikų darželiai, lopšeliai ir kiti pastatai. Mato Pavadinimas Kiekis Pastabos vienetas II. PASTATAS. pastato paskirties rodikliai Darbuotojų skaičius. pastato bendrasis plotas:* m² ~ pastato pagrindinis plotas* m² ~ pastato pagalbinis plotas* m² ~ pastato tūris* m³ aukštų skaičius vnt. 6. pastato aukštis* m 7,05 7. energinio naudingumo klasė A+ 8. pastato (patalpų) akustinio komforto sąlygų klasė C V. KITI STATINIAI 0. Automobilių stovėjimo aikštelė (Plokščias horizontalus inžinerinis statinys).. plotas > 00 m, 0000 m m 83 II gr. nesudėtingas statinys. Kitos paskirties inžinerinis statinys. Pėsčiųjų takas (Plokščias horizontalus inž. statinys) II gr. nesudėtingas statinys. Kitos paskirties inžinerinis statinys.. plotas > 00 m, 0000 m m Stoginė rūkantiems (Inžinerinis statinys) I gr. nesudėtingas statinys. Kitos paskirties inžinerinis 63 statinys K 0000 apskaičiuojamas pagal formulę: K = S H 3 S statinio išorinio kontūro vertikalios projekcijos į žemės ir paviršių plotas 7 m; H statinio aukštis 3 m. K (statinio matmenų įvertinimo koeficientas) *Žvaigždute pažymėti rodikliai projektinių pasiūlymų stadijoje pateikiami preliminarūs ir tikslinami techninio projekto stadijoje. UAB "POLIPROJEKTAS" Data Lapas Lapų Laida UAB "F o r m a t o g r u p ė" VISM34-08-PP.AR

14 Kompl. Nr. Lapas Lapų VISM34-08 AIŠKINAMASIS RAŠTAS Aplinkos tvarkymas Esama aplinka šalia projektuojamo pastato pertvarkoma, įrengiamos automobilių stovėjimo vietos, pravažiavimai, pėsčiųjų takai, projektuojamas teritorijos apželdinimas. Projekte numatytos horizontaliosios automobilių stovėjimo vietų ženklinimo linijos ir žmonių su negalią vietų ženklinimas. Projektuojamos automobilių aikštelės, privažiavimų ir išplanavimo parametrus žiūrėti grafinėje projekto dalyje Sklypo želdinimo sprendiniai Projektuojamam laboratorijos pastatui skirtoje sklypo dalyje numatoma automobilių stovėjimo aikštelės su privažiavimu, pėsčiųjų takų statyba ir inžinerinių tinklų tiesimas. Želdinamas sklypo dalies plotas numatytas apie 800 m, t.y. apie 44 %. Želdinamas sklypo plotas tenkina atskirųjų rekreacinės paskirties želdynų plotų normas ir VMSA Projektinių pasiūlymų rengimo užduotyje NR. PPI 40/9 nurodytą priklausomųjų želdynų plotą, t.y. 30 % Atliekų surinkimas ir tvarkymas Susidarančias buitines atliekas surenkamos ir rūšiuojamos vietoje: - popieriaus ir kartono; - plastmasės atliekų; - stiklo duženų; - metalo atliekų; - buitinių atliekų. Atliekos bus rūšiuojamos ir kaupiamos sklype numatytoje atliekų tvarkymo ir kaupimo aikštelėje. Atliekų išvežimas ir tvarkymas bus organizuojamas pagal sutartį su komunalinio aptarnavimo įmone. Laboratorijos technologijos procese susidarančios specifinės atliekos laikinai saugomos tam numatytoje patalpoje. Pagal laboratorijos veiklos technologiją, specifinės atliekos bus tvarkomos vadovaujantis atliekų tvarkymą reglamentuojančiais LR teisės aktais Nuotekų tvarkymas` Buitinės ir lietaus nuotėkas numatoma kanalizuoti į sklypo teritorijoje esančius inžinerinius tinklus Gaisrinės saugos teritorijoje sprendiniai Gaisrų gesinimo ir gelbėjimo automobiliams privažiuoti prie projektuojamo pastato ir esamų gaisrinių hidrantų, naudojami esami keliai, atitinkantys teisės aktų nustatytus reikalavimus, pritaikytos kelio dangos ne didesniu kaip 5 m atstumu.. Gaisrinės mašinos privažiuoja prie projektuojamo pastato esamu asfaltuotu keliu rytinėje sklypo pusėje. Privažiavimai prie pastato yra ne siauresni nei 3.5 m. Keliai gaisrų gesinimo ir gelbėjimo automobiliams privažiuoti prie pastato ir gaisrinių hidrantų turi būti visada laisvi, tam užtikrinti būtina statyti specialius ženklus ir aptvarus (iki 0 cm aukščio). Gaisrų gesinimas iš išorės turi būti užtikrinamas vienu hidrantų kiekvienam pastato perimetro taškui, pasiekiamumas iki 00 m matuojant ugniagesių tiesiama vandens linija nuo gaisrinio hidranto iki jo saugomo pastato perimetro tolimiausio taško. Hidrantui vandentiekio tinkle turi būti užtikrinama II vandens tiekimo patikimumo kategoriją ir iki statinio pripažinimo tinkamu naudoti turi būti patikrinti ir pateikta išvada apie jo techninę būklę Projekto sprendinių pritaikymas žmonėms su negalia Pagal STR.03.0:00 Statiniai ir teritorijos. Reikalavimai žmonių su negalia reikmėms važiuojamosios dalies ir šaligatvių sankirtoje numatyti pandusai (nuožulnos), skirti žmonėms su negalia, pėstiesiems, vežimėliams ir dviračiams. Projektuojamoje automobilių stovėjimo aikštelėje numatomos vietos pritaikytos ŽN. Sklypo dalies dangos, dangų nuolydžiai, judėjimo keliai iki pastato ir pastate projektuojami tinkami ŽN. UAB "POLIPROJEKTAS" Data Lapas Lapų Laida UAB "F o r m a t o g r u p ė" VISM34-08-PP.AR

15 Kompl. Nr. Lapas Lapų VISM34-08 AIŠKINAMASIS RAŠTAS Automobilių stovėjimo vietų poreikio nustatymas Projektuojamo pastato pagrindinė paskirtis mokslo (Laboratorija). Mokslo paskirties laboratorijos pastatams reikalingas minimalus automobilių stovėjimo vietų skaičius nėra reglamentuotas STR.06.04:04 Gatvės ir vietinės reikšmės keliai. Bendrieji reikalavimai Error! Reference source not found. lentelėje Automobilių stovėjimo vietų minimalus reglamentuotas skaičius. Statiniams, nepatenkantiems į STR.06.04:04 Gatvės ir vietinės reikšmės keliai. Bendrieji reikalavimai Error! Reference source not found. lentelę Automobilių stovėjimo vietų minimalus reglamentuotas skaičius, automobilių stovėjimo vietų poreikis apskaičiuojamas individualiai, įvertinant vykdomos veiklos specifiką, darbuotojų bei lankytojų skaičių, pastato padėtį mieste, teritorijos aprūpinimą viešuoju transportu ir kitus faktorius. Skaičiuojant automobilių stovėjimo vietų minimalų reglamentuotą skaičių, pagal STR.06.04:04 Gatvės ir vietinės reikšmės keliai. Bendrieji reikalavimai p. 09. Kai statiniuose įrengiamos skirtingų paskirčių patalpos, statiniui reikalingas automobilių stovėjimo vietų skaičius nustatomas sumuojant kiekvienos paskirties patalpoms (tarp jų ir butams) reikalingą automobilių stovėjimo vietų skaičių, nustatytą pagal 30 lentelėje nurodytus normatyvus įvairių paskirčių statiniams ir savivaldybių tarybų patvirtintus koeficientus. Kitos, nei visas statinys, paskirties patalpoms, jei jos naudojamos tik to statinio reikmėms (administracinio pastato valgykla, jei ji skirta tik darbuotojams ir kita) papildomų automobilių stovėjimo vietų skaičius nenustatomas. Skaičiavimas: Įvertinant laboratorijos pastato veiklos specifiką darbuotojų bei lankytojų skaičių reikalingas automobilių stovėjimo vietų minimalus skaičius nustatomas po vieną automobilio stovėjimo vietą kiekvienam darbuotojui bei papildomai 4 vietos lankytojams. Pastate numatytas darbuotojų skaičius 0; 0+4=4 automobilių stovėjimo vietos, iš jų stovėjimo vietos pritaikytos žmonėms su negalia. Viso sklype projektuojamoje automobilių aikštelėje numatyta 4 automobilių stovėjimo vietos, tame tarpe vietos pritaikytos ŽN. 9.. Dviračių stovėjimo organizavimas ir skaičiavimai; El. Pastatai Minimalus stovėjimo vietų skaičius Nr. 5. Administracinės, visuomeninės įstaigos, biurai vieta 50 m pagrindinio ploto Skaičiavimas: Pastato pagrindinis plotas 550 m 550 m / 50=,0, t.y. dviračių stovėjimo vietų minimalus reglamentuotas poreikis 3 dviračių stovėjimo vietų. Viso sklype numatytos 3 dviračių saugojimo vietos. Dviračių stovėjimo vietų minimalus reglamentuotas poreikis 3 dviračių stovėjimo vietų. Atstumas nuo dviračių stovėjimo vietų iki įėjimo į statinį neviršija 50 m. Dviračių stovėjimo vieta parodytas SP dalies brėžinyje. Projekte numatyti dviračių stovėjimo organizavimo sprendiniai tenkina STR.06.04:04 Gatvės ir vietinės reikšmės keliai. Bendrieji reikalavimai nuostatas. UAB "POLIPROJEKTAS" Data Lapas Lapų Laida UAB "F o r m a t o g r u p ė" VISM34-08-PP.AR

16 Kompl. Nr. Lapas Lapų VISM34-08 AIŠKINAMASIS RAŠTAS 9.. Pastato (patalpų) funkcinio ryšio ir zonavimo sprendiniai Projektuojamas laboratorijos pastatas, kuriame bus atliekami akių lygų ikiklinikiniai moksliniai tyrimai, kurių rezultatai vėliau bus naudojami akių ligų gydimui skirtų vaistų kūrime. Pastato struktūrą sudaro šių funkcijų patalpos: Patalpų funkciniai ryšiai ir technologija pateikiami -mo aukšto plano brėžinyje Pagrindinių įėjimų, praėjimų, vestibiulių, laiptinių išdėstymo sprendiniai. Pastato šiauriniame fasade projektuojami du įėjimai/išėjimai su tambūrais. Pagrindinis įėjimas į pastatą yra šiaurės rytinėje pusėje, ūkinis įėjimas yra šiaurės vakarų pusėje Pastato atitvarų elementų (sienų, pertvarų, stogo, grindų) tipai, medžiagos ir jų parinkimo motyvai Pastatas projektuojamas iš surenkamų gelžbetonio konstrukcijų su lengvu metalinių konstrukcijų denginiu. Išorinės atitvarinės sienos projektuojamos iš daugiasluoksnių surenkamų sieninių plokščių su termoizoliaciniu užpildu. Išorinės cokolinės plokštės projektuojamos gelžbetoninės su išoriniu apšiltinimu. Cokolinės plokštės atremiamos ant pamato ir įdėtinių detalių pagalba sujungiamos su g/b kolonomis. Vidinės pertvaros- daugiasluoksnės sandwich tipo plokštės, gipso kartono ant metalinio karkaso bei stiklo pertvaros Nekilnojamųjų kultūros paveldo vertybių ir jų teritorijų apsauga Statinys nepatenka į valstybės saugomo kultūros paveldo objektų apsaugos zonas, kitų vertybių šiame sklype taip pat nėra. Šis projektas atitinka galiojančias normas bei taisykles, ir išpildžius visas jame numatomas priemones, užtikrina saugų pastato eksploatavimą. Statinio statyba ir naudojimas nepažeis ir nepablogins trečiųjų asmenų interesų. Pareigos Vardas, Pavardė Atestato Nr. Parašas Data SPV V. Saveikis A ARCHITEKTAS D. Varanavičius A UAB "POLIPROJEKTAS" Data Lapas Lapų Laida UAB "F o r m a t o g r u p ė" VISM34-08-PP.AR

17

18

19

20

21 GSPublisherVersion SKLYPO DALIES RIBA SKLYPO RIBA d sk. c sk ±0,00 = alt 44, m K d60 d0 A sk. d00 x x x x SKLYPO SITUACIJOS SCHEMA M : A d ±0.00 MG d c d x x x x x d d sk. d00 sk d x d00 3 vv43.94 x A vv44.35 x d d0 Vismaliukų g. Š vv A vv vv43.93 vv44.00 x d60 c sk C d35 d sk. vv43.58 PEd40v.s c A d PEd90v.s vv Pls.d90 d d63 d d d00 c A79 Statytojas: UAB "F o r m a t o g r u p ė" Paupio g. 3-7A, Vilnius,3-7A, LT 00 Vilnius tel.: +370 (67) 0000, el. p.: darius@formatogrupe.lt Atestato Nr. Pareigos V. Pavardė Parašas Data A790 SPDV D. VARANAVIČIUS 04/03/09 A790 Architektas D. VARANAVIČIUS 04/03/09 Etapas: PP SKLYPO RODIKLIAI A Sklypo plotas 736 m c Sklypo tankis 4.5 % Sklypo intensyvumas 3.96 % (0.04) Sklypo užstatymo plotas (visi statiniai) 945 m Bendras plotas (visi statiniai) 8983 m SKLYPO DALIES RODIKLIAI Sklypo (dalies) plotas 4090 m vv a Sklypo (dalies) tankis 8 % A a Sklypo (dalies) intensyvumas 6 % (0.6) c vv Sklypo dalies užstatymo plotas 57 m Bendras plotas m Aukštingumas a vv Želdinamas sklypo dalis 4% (698 m) 04 A a SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI c 44.3 vv Sklypo riba A 44.9 Sklypo dalies riba vv c Valstybinės reikšmės miško riba riba SKLYPO DANGŲ SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI c d d PEd40v.s. d3 d00 Gen. projektuotojas: Projekto vadovas: UAB "POLIPROJEKTAS" Perkūnkiemio g. ( aukštas), LT-6 Vilnius, Lietuva SPV V. SAVEIKIS 04/03/09 Projektuotojas: d50 d50 PEd d35 MB "VIENAS VIENETAS" Paupio g. 3-7A, Vilnius, LT 00 tel.: +370 (686) 85557, el. p.: mb.vienas.vienetas@gmail.com UAB "EXPERIMENTICA" d0 d d00 d00 d00 d400 8 vv PEd90v.s. d0 d60 4 PEd90v.s. d SITUACIJOS SCHEMA 4 d00 d00 PROJEKTUOJAMAS OBJEKTAS d50 PEd90v.s. d00 4 d60 04a d35 d RŪKYMO VIETA ESAMAS PRIVAŽIAVIMAS (VISMALIUKŲ G.) PEd90v.s. d00 4 d00 3 PEd90v.s. TOPOGRAFIJOS DERINIMO NUORAŠAI 3 4 Nr. Žymėjimas Danga Asfaltas Betono trinkelių danga 3 Veja Projekto pavadinimas: Statinio pavadinimas: Brėžinio pavadinimas: Brėžinio žymuo: SKLYPO EKSPLIKACIJA LABORATORIJOS PASTATAS AUTOMOBILIŲ STOVĖJIMO AIKŠTELĖ ( VIETOS) DVIRAČIŲ SAUGOJIMO VIETA ESAMI ŽELDYNAI 5 BUITINIŲ ATLIEKŲ KONTEINERIŲ VIETA 7 ESAMAS PASTATAS 7.. MOKSLO PASKIRTIES PASTATAS - LABORATORIJA SKLYPO PLANAS M :500 VISM34-08-PP-BR.0 Lapas Laida 0 Lapų

22 D C B A A PIRMO AUKŠTO PATALPŲ EKSPLIKACIJA Patalpos Nr ,000 6,000 5,000 5, GSPublisherVersion ,00 7,00 7,00 7,00 7,00 7,00 7,00 7,00 7,00 7,00 73, Patalpos pavadinimas Tambūras Holas Drabužinė Susitikimų kambarys Poilsio patalpa Kabinetas Kabinetas Kabinetas Kabinetas Kabinetas Susitikimų kambarys Pagalbinė patalpa San. mazgas ŽN San. mazgas (mot.) Prausykla (vyr.) Prausykla (mot.) San. mazgas (vyr.) Histologijos laboratorija Laboratorija Cheminių priemonių laikymo patalpa Šaldytuvų patalpa Mikroskopijos patalpa In Vitro laboratorija Rūbinė Oro dušas San. mazgas Persirengimo patalpa su dušu Persirengimo patalpa su dušu Persirengimo patalpa su dušu Persirengimo patalpa su dušu VERTIKALŪS RYŠIAI X Plotas, kv. m STIKLINIS STOGELIS VIRŠ ĮĖJIMO Koridorius Šliuzas Operacinė Laboratorija Gyvūnų laikymo patalpa (rezervinė) Gyvūnų laikymo patalpa (rezervinė) Triušių laikymo patalpa Triušių laikymo patalpa Triušių laikymo patalpa Inventoriaus patalpa Plovykla Nenaudojamų narvų saugojimo pat. Techninė patalpa Techninė patalpa Techninė patalpa Tambūras Sandėlis (pakratai) Sandėlis (pašarai) Atliekų saugojimo patalpa Karantino patalpa Techninė patalpa Izoliatorius Žiurkių laikymo patalpa Valymo priemonių saugojimo patalpa Valymo priemonių saugojimo patalpa Pelių laikymo patalpa Gyvūnų laikymo patalpa (sausų akių) Sandėlis Šliuzas ERG laboratorija Gyvūnų laikymo pat. (dark adaptation) Gyvūnų laikymo pat. (light damage) Laboratorija Bendras plotas: EVAKUACINĖS DURYS , m² VERTIKALŪS RYŠIAI X A79 Statytojas: UAB "F o r m a t o g r u p ė" Paupio g. 3-7A, Vilnius,3-7A, LT 00 Vilnius tel.: +370 (67) 0000, el. p.: darius@formatogrupe.lt Atestato Nr. Pareigos V. Pavardė Parašas Data A790 SPDV D. VARANAVIČIUS 0/03/09 A790 Architektas D. VARANAVIČIUS 0/03/09 Etapas: PP Gen. projektuotojas: Projekto vadovas: UAB "POLIPROJEKTAS" Perkūnkiemio g. ( aukštas), LT-6 Vilnius, Lietuva SPV V. SAVEIKIS 0/03/09 Projektuotojas: 7 9 MB "VIENAS VIENETAS" Paupio g. 3-7A, Vilnius, LT 00 tel.: +370 (686) 85557, el. p.: mb.vienas.vienetas@gmail.com UAB "EXPERIMENTICA" STIKLINIS STOGELIS VIRŠ ĮĖJIMO 0 ± Projekto pavadinimas: Statinio pavadinimas: Brėžinio pavadinimas: Brėžinio žymuo: 03 VERTIKALŪS RYŠIAI X PATALPŲ FUNKCINĖ EKSPLIKACIJA TAMBŪRAI / KORIDORIAI ADMINISTRACIJA POILSIO IR SUSITIKIMŲ SAN. MAZGAI / PERSIRENGIMO K. LABORATORIJA / OPERACINĖS GYVŪNŲ LAIKYMO PATALPOS ŪKINĖS PATALPOS TECHNINĖS PATALPOS MOKSLO PASKIRTIES PASTATAS - LABORATORIJA -MO AUKŠTO PLANAS M :00 VISM34-08-PP-BR Lapas Laida 0 Lapų

23 D A A Š 500 6,000 5, , , ,00 7,00 7,00 7,00 7,00 7,00 7,00 7,00 7,00 7, ,000 LIETVAMZDIS.5%.5%.5% PARAPETINĖ ĮLAJA STIKLINIS STOGELIS VIRŠ ĮĖJIMO PARAPETAS.5%.5%.5% LIETVAMZDIS.5%.5%.5% PARAPETINĖ ĮLAJA 500 5, STIKLINIS STOGELIS VIRŠ ĮĖJIMO %.5% STOGLANGIS %.5%.5%.5% Stogo plotas 077 m A79 Gen. projektuotojas: Projekto vadovas: UAB "POLIPROJEKTAS" Perkūnkiemio g. ( aukštas), LT-6 Vilnius, Lietuva SPV V. SAVEIKIS 0/03/09 Projektuotojas: MB "VIENAS VIENETAS" Paupio g. 3-7A, Vilnius, LT 00 tel.: +370 (686) 85557, el. p.: mb.vienas.vienetas@gmail.com UAB "F o r m a t o g r u p ė" Paupio g. 3-7A, Vilnius,3-7A, LT 00 Vilnius tel.: +370 (67) 0000, el. p.: darius@formatogrupe.lt Projekto pavadinimas: Statinio pavadinimas: 7.. MOKSLO PASKIRTIES PASTATAS - LABORATORIJA GSPublisherVersion Atestato Nr. Pareigos V. Pavardė Parašas Data A790 SPDV D. VARANAVIČIUS 0/03/09 A790 Architektas D. VARANAVIČIUS 0/03/09 Etapas: PP Statytojas: UAB "EXPERIMENTICA" Brėžinio pavadinimas: Brėžinio žymuo: STOGO PLANAS M :00 VISM34-08-PP-BR.03 Lapas Laida 0 Lapų

24 +6.95 ± ,00 7,00 7,00 7,00 7,00 7,00 7,00 7,00 7,00 7, FASADAS TARP AŠIŲ - : ± ,000 5,000 5,000 A B C D FASADAS TARP AŠIŲ D-A :00 A79 Gen. projektuotojas: Projekto vadovas: UAB "POLIPROJEKTAS" Perkūnkiemio g. ( aukštas), LT-6 Vilnius, Lietuva SPV V. SAVEIKIS 0/03/09 Projektuotojas: MB "VIENAS VIENETAS" Paupio g. 3-7A, Vilnius, LT 00 tel.: +370 (686) 85557, el. p.: mb.vienas.vienetas@gmail.com UAB "F o r m a t o g r u p ė" Paupio g. 3-7A, Vilnius,3-7A, LT 00 Vilnius tel.: +370 (67) 0000, el. p.: darius@formatogrupe.lt Projekto pavadinimas: Statinio pavadinimas: 7.. MOKSLO PASKIRTIES PASTATAS - LABORATORIJA GSPublisherVersion Atestato Nr. Pareigos V. Pavardė Parašas Data A790 SPDV D. VARANAVIČIUS 0/03/09 A790 Architektas D. VARANAVIČIUS 0/03/09 Etapas: PP Statytojas: UAB "EXPERIMENTICA" Brėžinio pavadinimas: Brėžinio žymuo: FASADAI TARP AŠIŲ -, A-D M :00 VISM34-08-PP-BR.04 Lapas Laida 0 Lapų

25 +6.95 ± ,00 7,00 7,00 7,00 7,00 7,00 7,00 7,00 7,00 7, FASADAS TARP AŠIŲ - : ± ,000 5,000 5,000 D C B A Gen. projektuotojas: Projekto vadovas: UAB "POLIPROJEKTAS" Perkūnkiemio g. ( aukštas), LT-6 Vilnius, Lietuva MB "VIENAS VIENETAS" Paupio g. 3-7A, Vilnius, LT 00 tel.: +370 (686) 85557, el. p.: mb.vienas.vienetas@gmail.com Projekto pavadinimas: FASADAS TARP AŠIŲ D-A :00 A79 SPV V. SAVEIKIS 0/03/09 Projektuotojas: UAB "F o r m a t o g r u p ė" Paupio g. 3-7A, Vilnius,3-7A, LT 00 Vilnius tel.: +370 (67) 0000, el. p.: darius@formatogrupe.lt Statinio pavadinimas: 7.. MOKSLO PASKIRTIES PASTATAS - LABORATORIJA GSPublisherVersion Atestato Nr. Pareigos V. Pavardė Parašas Data A790 SPDV D. VARANAVIČIUS 0/03/09 A790 Architektas D. VARANAVIČIUS 0/03/09 Etapas: PP Statytojas: UAB "EXPERIMENTICA" Brėžinio pavadinimas: Brėžinio žymuo: FASADAI TARP AŠIŲ -, D-A M :00 VISM34-08-PP-BR.05 Lapas Laida 0 Lapų

26 ±0.00 ±0.00 ±0.00 7,00 7,00 7,00 7,00 7,00 7,00 7,00 7,00 7,00 7, PJŪVIS A-A : ± ±0.00 ±0.00 5,000 5,000 5,000 A B C D PJŪVIS - :00 5,000 5,000 5,000 A B C D PJŪVIS - :00 A79 Gen. projektuotojas: Projekto vadovas: UAB "POLIPROJEKTAS" Perkūnkiemio g. ( aukštas), LT-6 Vilnius, Lietuva SPV V. SAVEIKIS 0/03/09 Projektuotojas: MB "VIENAS VIENETAS" Paupio g. 3-7A, Vilnius, LT 00 tel.: +370 (686) 85557, el. p.: mb.vienas.vienetas@gmail.com UAB "F o r m a t o g r u p ė" Paupio g. 3-7A, Vilnius,3-7A, LT 00 Vilnius tel.: +370 (67) 0000, el. p.: darius@formatogrupe.lt Projekto pavadinimas: Statinio pavadinimas: 7.. MOKSLO PASKIRTIES PASTATAS - LABORATORIJA GSPublisherVersion Atestato Nr. Pareigos V. Pavardė Parašas Data A790 SPDV D. VARANAVIČIUS 0/03/09 A790 Architektas D. VARANAVIČIUS 0/03/09 Etapas: PP Statytojas: UAB "EXPERIMENTICA" Brėžinio pavadinimas: Brėžinio žymuo: PJŪVIAI A-A, -, - M :00 VISM34-08-PP-BR.06 Lapas Laida 0 Lapų

27 A79 Gen. projektuotojas: Projekto vadovas: SPV V. SAVEIKIS 0/03/09 Projektuotojas: UAB "POLIPROJEKTAS" Perkūnkiemio g. ( aukštas), LT-6 Vilnius, Lietuva MB "VIENAS VIENETAS" Paupio g. 3-7A, Vilnius, LT 00 tel.: +370 (686) 85557, el. p.: mb.vienas.vienetas@gmail.com UAB "F o r m a t o g r u p ė" Paupio g. 3-7A, Vilnius,3-7A, LT 00 Vilnius tel.: +370 (67) 0000, el. p.: darius@formatogrupe.lt Projekto pavadinimas: Statinio pavadinimas: 7.. MOKSLO PASKIRTIES PASTATAS - LABORATORIJA GSPublisherVersion Atestato Nr. Pareigos V. Pavardė Parašas Data A790 SPDV D. VARANAVIČIUS 0/03/09 A790 Architektas D. VARANAVIČIUS 0/03/09 Etapas: PP Statytojas: UAB "EXPERIMENTICA" Brėžinio pavadinimas: VIZUALIZACIJA SU GRETIMA URBANISTINE APLINKA Brėžinio žymuo: VISM34-08-PP-BR.07 Lapas Laida 0 Lapų

28 A79 Gen. projektuotojas: Projekto vadovas: SPV V. SAVEIKIS 0/03/09 Projektuotojas: UAB "POLIPROJEKTAS" Perkūnkiemio g. ( aukštas), LT-6 Vilnius, Lietuva MB "VIENAS VIENETAS" Paupio g. 3-7A, Vilnius, LT 00 tel.: +370 (686) 85557, el. p.: mb.vienas.vienetas@gmail.com UAB "F o r m a t o g r u p ė" Paupio g. 3-7A, Vilnius,3-7A, LT 00 Vilnius tel.: +370 (67) 0000, el. p.: darius@formatogrupe.lt Projekto pavadinimas: Statinio pavadinimas: 7.. MOKSLO PASKIRTIES PASTATAS - LABORATORIJA GSPublisherVersion Atestato Nr. Pareigos V. Pavardė Parašas Data A790 SPDV D. VARANAVIČIUS 0/03/09 A790 Architektas D. VARANAVIČIUS 0/03/09 Etapas: PP Statytojas: UAB "EXPERIMENTICA" Brėžinio pavadinimas: Brėžinio žymuo: VIZUALIZACIJA VISM34-08-PP-BR.08 Lapas Laida 0 Lapų

29 A79 Gen. projektuotojas: Projekto vadovas: SPV V. SAVEIKIS 0/03/09 Projektuotojas: UAB "POLIPROJEKTAS" Perkūnkiemio g. ( aukštas), LT-6 Vilnius, Lietuva MB "VIENAS VIENETAS" Paupio g. 3-7A, Vilnius, LT 00 tel.: +370 (686) 85557, el. p.: mb.vienas.vienetas@gmail.com UAB "F o r m a t o g r u p ė" Paupio g. 3-7A, Vilnius,3-7A, LT 00 Vilnius tel.: +370 (67) 0000, el. p.: darius@formatogrupe.lt Projekto pavadinimas: Statinio pavadinimas: 7.. MOKSLO PASKIRTIES PASTATAS - LABORATORIJA GSPublisherVersion Atestato Nr. Pareigos V. Pavardė Parašas Data A790 SPDV D. VARANAVIČIUS 0/03/09 A790 Architektas D. VARANAVIČIUS 0/03/09 Etapas: PP Statytojas: UAB "EXPERIMENTICA" Brėžinio pavadinimas: VIZUALIZACIJOS SU GRETIMA URBANISTINE APLINKA Brėžinio žymuo: VISM34-08-PP-BR.09 Lapas Laida 0 Lapų

OBJEKTAS: GYVENAMO NAMO REKONSTRUKCIJA

OBJEKTAS: GYVENAMO NAMO REKONSTRUKCIJA UAB ŠARŪNO KIAUNĖS PROJEKTAVIMO STUDIJA ALEKSOTO G. -2, KAUNAS Direktorius Šarūnas Kiaunė kiaunes@yahoo.com 8 687 52 29-2 OBJEKTAS: STATYBOS VIETA: BYLA: TOMAS: STADIJA: KATEGORIJA: STATYTOJAS: PROJEKTO

Detaliau

Atestato Nr. Projektavimo stadija Komplekso Nr. Statinys PROJEKTINIAI PASIŪLYMAI, (PP) ACON-2018-MN KULTŪROS IR VERSLO CENTRAS JUOZAPAVIČIAUS IR RINKT

Atestato Nr. Projektavimo stadija Komplekso Nr. Statinys PROJEKTINIAI PASIŪLYMAI, (PP) ACON-2018-MN KULTŪROS IR VERSLO CENTRAS JUOZAPAVIČIAUS IR RINKT Atestato Nr. Projektavimo stadija Komplekso Nr. Statinys PROJEKTINIAI PASIŪLYMAI, (PP) ACON28MN YPATINGAS STATINYS. Statytojas VŠĮ Maskvos kultūros ir verslo centras Maskvos namai Vilniuje", įm.k. 36439

Detaliau

Žirm n g , Vilnius Tel.: (8~5) ; Faks.: (8~5) Statytojas (užsakovas) Statinio projekto pavadinimas Statinio kategorija

Žirm n g , Vilnius Tel.: (8~5) ; Faks.: (8~5) Statytojas (užsakovas) Statinio projekto pavadinimas Statinio kategorija Žirm n g.9 -, 9 Vilnius Tel.: (8~5) 7 8 ; Faks.: (8~5) 8 Statytojas (užsakovas) Statinio projekto pavadinimas Statinio kategorija Statinio grup UAB ARGINTA INVESTMENT DIDMENIN S PREKYBOS PASTATO, NALŠIOS

Detaliau

UAB Studija 33, Įm. kodas: PVM kodas: LT A.s. LT AB SEB Vilniaus bankas Adresas: Danės g. 43, Klaipėda Tel

UAB Studija 33, Įm. kodas: PVM kodas: LT A.s. LT AB SEB Vilniaus bankas Adresas: Danės g. 43, Klaipėda Tel UAB Studija 33, Įm. kodas: 30024086 PVM kodas: LT000079663 A.s. LT86 7044 0600 0496 3883 AB SEB Vilniaus bankas Adresas: Danės g. 43, Klaipėda Tel.: (8-46) 30063 Faks.: (8-46) 30062 www.s33.lt ; info@s33.lt

Detaliau

OBJEKTAS: ADMINISTRACINIŲ PATALPŲ ĮRENGIMAS SANDĖLIO PASKIRTIES PASTATE, ATLIEKANT KAPITALINIO REMONTO DARBUS, ŠILUTĖS PL. 107, KLAIPĖDOJE, PROJEKTINI

OBJEKTAS: ADMINISTRACINIŲ PATALPŲ ĮRENGIMAS SANDĖLIO PASKIRTIES PASTATE, ATLIEKANT KAPITALINIO REMONTO DARBUS, ŠILUTĖS PL. 107, KLAIPĖDOJE, PROJEKTINI OBJEKTAS: ADMINISTRACINIŲ PATALPŲ ĮRENGIMAS SANDĖLIO PASKIRTIES PASTATE, ATLIEKANT KAPITALINIO REMONTO DARBUS, ŠILUTĖS PL. 107, KLAIPĖDOJE, PROJEKTINIAI PASIŪLYMAI ADRESAS: KLAIPĖDOS M., ŠILUTĖS PL. 107

Detaliau

UAB SIMPER Karaliaus Mindaugo pr. 66-1, Kaunas kodas tel./faks el.p. Statytojas (Užsakova

UAB SIMPER Karaliaus Mindaugo pr. 66-1, Kaunas kodas tel./faks el.p.   Statytojas (Užsakova UAB SIMPER Karaliaus Mindaugo pr. 66-, 4435 Kaunas kodas 362734 tel./faks. +37 37 295636 el.p. info@simper.lt www.simper.lt Statytojas (Užsakovas) Lietuvos sveikatos mokslų universitetas, įm.k. 32536989

Detaliau

Š Krovininio transporto manevravimo trajektorijos STATINIŲ SĄRAŠAS 1a Esamas gamyklos pastatas Vandens surinkimo latakas 1b Prist

Š Krovininio transporto manevravimo trajektorijos STATINIŲ SĄRAŠAS 1a Esamas gamyklos pastatas Vandens surinkimo latakas 1b Prist 68746.8 47933.7 Š Krovininio transporto manevravimo trajektorijos STATINIŲ SĄRAŠAS a Esamas gamyklos pastatas Vandens surinkimo latakas b Pristatoma gamyklos dalis Esamas gamyklos kiemas 8,85 i=7,5% G

Detaliau

OBJEKTAS ADRESAS ŽEMĖS SKLYPO KADASTRO NUMERIS UŽSAKOVAS / STATYTOJAS STADIJA STATINIO STATYBOS RŪŠIS STATINIO KATEGORIJA DALYS VIENBUČIO GYVENAMOJO N

OBJEKTAS ADRESAS ŽEMĖS SKLYPO KADASTRO NUMERIS UŽSAKOVAS / STATYTOJAS STADIJA STATINIO STATYBOS RŪŠIS STATINIO KATEGORIJA DALYS VIENBUČIO GYVENAMOJO N OBJEKTAS ADRESAS ŽEMĖS SKLYPO KADASTRO NUMERIS UŽSAKOVAS / STATYTOJAS STADIJA STATINIO STATYBOS RŪŠIS STATINIO KATEGORIJA DALYS VIENBUČIO GYVENAMOJO NAMO, KAUNO R. SAV., KARMĖLAVOS SEN., NAUJASODŽIO K.,

Detaliau

Kompl. Nr Daugiabučio gyvenamojo namo (6.3) Taikos g. 157B (skl.kad.nr.0101/0028:0050), Vilniuje, Lapas Lapų PROJEKTINIAI PASIŪLYMAI DOKUMENTŲ I

Kompl. Nr Daugiabučio gyvenamojo namo (6.3) Taikos g. 157B (skl.kad.nr.0101/0028:0050), Vilniuje, Lapas Lapų PROJEKTINIAI PASIŪLYMAI DOKUMENTŲ I Kompl. Nr.8-0 Daugiabučio gyvenamojo namo (6.) Taikos g. 7B (skl.kad.nr.00/008:000), Vilniuje, Lapas Lapų PROJEKTINIAI PASIŪLYMAI DOKUMENTŲ IR BRĖŽINIŲ SUDĖTIES ŽINIARAŠTIS Eilės Brėžinio žymuo nr. Projekto

Detaliau

Microsoft PowerPoint - PREZENTACIJA 05-04_KAUET [Compatibility Mode]

Microsoft PowerPoint - PREZENTACIJA 05-04_KAUET [Compatibility Mode] Daugiaaukštės lengvųjų automobilių saugyklos Sukilėlių pr. 19 b projektiniai pasiūlymai Bendri duomenys Uždaroji akcinė bendrovė EKSPLOIT Lietuvos sveikatos mokslų universiteto ligoninės Kauno klinikos

Detaliau

OBJEKTAS ADRESAS ŽEMĖS SKLYPO KADASTRO NUMERIS UŽSAKOVAS / STATYTOJAS STADIJA STATINIO STATYBOS RŪŠIS STATINIO KATEGORIJA DALYS VIENBUČIŲ GYVENAMŲJŲ N

OBJEKTAS ADRESAS ŽEMĖS SKLYPO KADASTRO NUMERIS UŽSAKOVAS / STATYTOJAS STADIJA STATINIO STATYBOS RŪŠIS STATINIO KATEGORIJA DALYS VIENBUČIŲ GYVENAMŲJŲ N OBJEKTAS ADRESAS ŽEMĖS SKLYPO KADASTRO NUMERIS UŽSAKOVAS / STATYTOJAS STADIJA STATINIO STATYBOS RŪŠIS STATINIO KATEGORIJA DALYS VIENBUČIŲ GYVENAMŲJŲ NAMŲ KVARTALAS TARP ARIMŲ, TOLMINKIEMIO IR VĖLUVOS GATVĖS

Detaliau

Administracinės paskirties pastato, Aulaukio g. 31, Slengių k., Klaipėdos r. sav., statybos projektas. Projektiniai pasiūlymai PROJEKTINIO PASIŪLYMO A

Administracinės paskirties pastato, Aulaukio g. 31, Slengių k., Klaipėdos r. sav., statybos projektas. Projektiniai pasiūlymai PROJEKTINIO PASIŪLYMO A Administracinės paskirties pastato, Aulaukio g. 31, Slengių k., Klaipėdos r. sav., statybos projektas. Projektiniai pasiūlymai PROJEKTINIO PASIŪLYMO AIŠKINAMASIS RAŠTAS I. PAŽINTINIAI OBJEKTO DUOMENYS

Detaliau

Det_pl_ir_jo_spr

Det_pl_ir_jo_spr 8.1. AIŠKINAMASIS RAŠTAS 8.1.1. ĮVADAS Detaliojo plano organizatorius: Šilutės rajono savivaldybės administracijos direktorius, Dariaus ir Girėno g. 1, LT-99133 Šilutė, tel. 8-44179201, faks. 8-44151517.

Detaliau

Microsoft Word - 0a AISKINAMASIS

Microsoft Word - 0a AISKINAMASIS KITOS PASKIRTIES ( GYVENAMOSIOS TERITORIJOS, MAŽAAUKŠČIŲ GYVENAMŲJŲ NAMŲ STATYBOS ) SKLYPO, KADASTRINIS NR. 8840/0002:382 PAGRYNIŲ K., ŠILUTĖS SEN., ŠILUTĖS R. SAV. DETALUSIS PLANAS AIŠKINAMASIS RAŠTAS

Detaliau

A D M I N I S T R A C I N I S P A S T A T A S S Ė L I Ų G. 4 8, V I L N I U J E A I Š K I N A M A S I S R A Š T A S

A D M I N I S T R A C I N I S P A S T A T A S S Ė L I Ų G. 4 8, V I L N I U J E A I Š K I N A M A S I S R A Š T A S A D M I N I S T R A C I N I S P A S T A T A S S Ė L I Ų G. 4 8, V I L N I U J E A I Š K I N A M A S I S R A Š T A S PASTATO IR SKLYPO BENDRIEJI RODIKLIAI SKLYPO PLOTAS 0,1253 ha UŽSTATYMO PLOTAS 744.19

Detaliau

ADRESAS UAB COWI Lietuva Ukmergės g. 369A LT Vilnius TEL FAKS WWW cowi.lt STATYTOJAS PROJEKTO PAVADINIMAS PROJEKTO

ADRESAS UAB COWI Lietuva Ukmergės g. 369A LT Vilnius TEL FAKS WWW cowi.lt STATYTOJAS PROJEKTO PAVADINIMAS PROJEKTO ADRESAS UAB COWI Lietuva Ukmergės g. 369A LT-4 Vilnius TEL +370-5-0760 FAKS +370-5-4777 WWW cowi.lt STATYTOJAS PROJEKTO PAVADINIMAS PROJEKTO NUMERIS ETAPAS BYLOS ŽYMUO Varėnos rajono savivaldybės administracija

Detaliau

R G viesinimas.pdf

R G viesinimas.pdf Dviejų butų gyvenamojo namo (6.2.) Vilniaus m. sav., Vaivorykštės g. 9, rekonstravimo projektas. PROJEKTINIAI PASIŪLYMAI OBJEKTAS: Dviejų buto gyvenamasis namas (6.2.) UŽSAKOVAS STATYBOS VIETA: PROJEKTO

Detaliau

Microsoft Word - Komercinio transporto postas titulinis2

Microsoft Word - Komercinio transporto postas titulinis2 SUPAPRASTINTO PROJEKTO PROJEKTINIUS PASIŪLYMUS TVIRTINU: E. T. Statytojas/ Užsakovas E. T. Statinio projekto pavadinimas PASLAUGŲ PASKIRTIES PASTATO - PATIKROS POSTO ( 7.4.) J. TIŠKEVIČIAUS G. 26, VILNIUJE,

Detaliau

MB JVPI Projekto pavadinimas Statytojas PREKYBOS PASKIRTIES PASTATAS. ZUJŪNŲ G. 1, VILNIUS. STATYBOS PROJEKTAS UAB RIVONA Statybos adresas ZUJŪNŲ G. 1

MB JVPI Projekto pavadinimas Statytojas PREKYBOS PASKIRTIES PASTATAS. ZUJŪNŲ G. 1, VILNIUS. STATYBOS PROJEKTAS UAB RIVONA Statybos adresas ZUJŪNŲ G. 1 Projekto pavadinimas Statytojas PRKYBOS PSKIRIS PSS. ZUJŪNŲ., ILNIUS. UB RION Statybos adresas ZUJŪNŲ., ILNIUS. Statybos rūšis NUJ SYB Naudojimo paskirtis PRKYBOS Statinio kategorija YPINS Projekto etapas

Detaliau

PRIEINAMAS TURIZMAS-TURIZMAS VISIEMS UNIVERSALUS DIZAINAS: TEORIJA IR PRAKTIKA

PRIEINAMAS TURIZMAS-TURIZMAS VISIEMS  UNIVERSALUS DIZAINAS: TEORIJA IR PRAKTIKA PRIEINAMAS TURIZMAS-TURIZMAS VISIEMS UNIVERSALUS DIZAINAS: TEORIJA IR PRAKTIKA RAMUNĖ STAŠEVIČIŪTĖ ARCHITEKTĖ KU DOCENTĖ 2018.10.18, KLAIPĖDA UNIVERSALUS DIZAINAS TAI TOKS GAMINIŲ IR APLINKOS KŪRIMAS (PROJEKTAVIMAS),

Detaliau

sprendiniu konkretizavimo stadija e3

sprendiniu konkretizavimo stadija e3 III. SPRENDINIŲ KONKRETIZAVIMO STADIJA 3.1. BENDRIEJI DUOMENYS Planavimo organizatorius Vytautas Glodenis, Medžiotojų g. 3, Panevėžys. Detaliojo plano rengėjas UAB Palangos projektas, projekto vadovas

Detaliau

UAB Archestra, įm.k , Švitrigailos g. 11K-208, LT-03228, Vilnius, tel.nr.: Vizualizacija: Statinio projekto p

UAB Archestra, įm.k , Švitrigailos g. 11K-208, LT-03228, Vilnius, tel.nr.: Vizualizacija: Statinio projekto p U rchestra, įm.k. 300726445, Švitrigailos g. 11K-208, LT-03228, Vilnius, info@archestra.lt, tel.nr.: 8 612 16476 Vizualizacija: Statinio projekto pavadinimas: Statytojas: Statinio kategorija: Statybos

Detaliau

Projekto pavadinimas ADMINISTRACINĖS PASKIRTIES PASTATAS PANERIŲ G. 49, VILNIUJE. II ETAPAS Statytojas UAB STAMECHA Statinio adresas Statybos rūšis PA

Projekto pavadinimas ADMINISTRACINĖS PASKIRTIES PASTATAS PANERIŲ G. 49, VILNIUJE. II ETAPAS Statytojas UAB STAMECHA Statinio adresas Statybos rūšis PA rojekto pavadinimas ADMINISTRAINĖS ASKIRTIES ASTATAS ANERIŲ G. 49, VILNIUJE. II ETAAS Statytojas UA STAMEHA Statinio adresas Statybos rūšis ANERIŲ G. 49, VILNIUS (Žemės skl. Kad.Nr. 11/55:91 Vilniaus m.

Detaliau

STATYTOJAS A. Zakaro firma IĮ STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS Inţinerinių statinių Klaipėdos m., Minijos g. 44 B rekonstravimo ir statybos projektas STA

STATYTOJAS A. Zakaro firma IĮ STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS Inţinerinių statinių Klaipėdos m., Minijos g. 44 B rekonstravimo ir statybos projektas STA STATYTOJAS A. Zakaro firma IĮ STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS Inţinerinių statinių Klaipėdos m., Minijos g. 44 B rekonstravimo ir statybos projektas STATYBOS RŪŠIS Statinio rekonstravimas STATINIO KATEGORIJA

Detaliau

KOMPLEKSAS STADIJA TOMAS METAI U PP I 2016 OBJEKTAS: ALYTAUS NAUJOSIOS G. REKONSTRAVIMAS NUO NAUJOSIOS IR PUTINŲ G. SANKRYŽOS IKI GELEŽINKELIO

KOMPLEKSAS STADIJA TOMAS METAI U PP I 2016 OBJEKTAS: ALYTAUS NAUJOSIOS G. REKONSTRAVIMAS NUO NAUJOSIOS IR PUTINŲ G. SANKRYŽOS IKI GELEŽINKELIO KOMPLEKSAS STADIJA TOMAS METAI U-1270-1 PP I 2016 OBJEKTAS: ALYTAUS NAUJOSIOS G. REKONSTRAVIMAS NUO NAUJOSIOS IR PUTINŲ G. SANKRYŽOS IKI GELEŽINKELIO VIADUKO STATYTOJAS: ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA

Detaliau

TURINYS

TURINYS i. Užsakovas UAB ROSMA IR KO Projektuotojas Projektavimo stadija K PROJEKTINIAI PASIŪLYMAI UAB KURAS Kompleksas Statinys Statinio kategorija Statybos rūšis Projekto dalis Žymuo 19-04/18-PP DEGALINĖS OPERATORINĖS

Detaliau

UAB VIA PROJECTA Lukiškių g , Vilnius, Lietuva Tel.: ; El. paštas: Statytojas (užsakovas) VILNIAUS MIESTO SAVIVALDY

UAB VIA PROJECTA Lukiškių g , Vilnius, Lietuva Tel.: ; El. paštas: Statytojas (užsakovas) VILNIAUS MIESTO SAVIVALDY UAB VIA PROJECTA Lukiškių g. 3-409, Vilnius, Lietuva Tel.: 865565992; El. paštas: info@viaprojecta.lt Statytojas (užsakovas) VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖ Statytojo (užsakovo) adresas Projekto pavadinimas

Detaliau

Microsoft Word - PP_Viršelis

Microsoft Word - PP_Viršelis Įmonės kodas 135900576, Gedimino g. 47-311, 44242 Kaunas, tel.+370 37 206356, faks.+370 37 201070, www.svbcentras.lt, el. paštas: infosvb@takas.lt PROJEKTO PAVADINIMAS: Prieauglio tvarto ir skysto mėšlo

Detaliau

Paslaugų paskirties pastato Subačiaus g. 77, Vilniaus m. rekonstravimo projektas Projektiniai pasiūlymai TURINYS 1. Titulinis lapas 1 psl. 2. Turinys

Paslaugų paskirties pastato Subačiaus g. 77, Vilniaus m. rekonstravimo projektas Projektiniai pasiūlymai TURINYS 1. Titulinis lapas 1 psl. 2. Turinys Paslaugų paskirties pastato Subačiaus g. 77, Vilniaus m. rekonstravimo projektas Projektiniai pasiūlymai TURINYS 1. Titulinis lapas 1 psl. 2. Turinys 2 psl. 3. Nekilnojamojo turto registro centrinio duomenų

Detaliau

Projektas: Užsakovas: DAUGIABUTIS GYVENAMASIS NAMAS. Skl. Kad. Nr. 0101/0015:261, BUDINIŠKIŲ g., VILNIUS. STATYBOS PROJEKTAS UAB ŠIAURĖS EUROPOS INVES

Projektas: Užsakovas: DAUGIABUTIS GYVENAMASIS NAMAS. Skl. Kad. Nr. 0101/0015:261, BUDINIŠKIŲ g., VILNIUS. STATYBOS PROJEKTAS UAB ŠIAURĖS EUROPOS INVES Projektas: Užsakovas: DAUGIABUTIS GYVENAMASIS NAMAS. Skl. Kad. Nr. 00/00:, BUDINIŠKIŲ g., VILNIUS. STATYBOS POJEKTAS UAB ŠIAUĖS EUOPOS INVESTICINIS 009, Olimpiečių g. -, -09 Vilnius ONDAS į.k. Projektuotojas:

Detaliau

PROJEKTO PAVADINIMAS Siurblinės pastato, Tatamiškių g. 26, Sausgalvių k., Šilutės r. sav., rekonstravimo projektas. OBJEKTO ADRESAS Šilutės r. Sav. Ši

PROJEKTO PAVADINIMAS Siurblinės pastato, Tatamiškių g. 26, Sausgalvių k., Šilutės r. sav., rekonstravimo projektas. OBJEKTO ADRESAS Šilutės r. Sav. Ši PROJEKTO PAVADINIMAS Siurblinės pastato, Tatamiškių g. 26, Sausgalvių k., Šilutės r. sav., rekonstravimo projektas. OBJEKTO ADRESAS Šilutės r. Sav. Šilutės sen. Sausgalvių k. Reg. Nr.: 44/1299769 Daikto

Detaliau

Įmonės atestato Nr.3305 Turgaus g.5, Šilutė; tel./faks , tel , SKLYPO, ŠILUTĖS R.SAV., ŠILUTĖS

Įmonės atestato Nr.3305 Turgaus g.5, Šilutė; tel./faks , tel , SKLYPO, ŠILUTĖS R.SAV., ŠILUTĖS Įmonės atestato Nr.3305 Turgaus g.5, Šilutė; tel./faks. 8 441 51443, tel. 8 441 61644, 61645 deltosprojektai@siltec.lt SKLYPO, ŠILUTĖS R.SAV., ŠILUTĖS M., M.JANKAUS G.3 DETALUSIS PLANAS Planavimo organizatorius:

Detaliau

UAB Tectum group Sudervės g. 3A-14, Avižienių k., Vilniaus raj. Planavimo organizatorius: Zenon Balcevič, Miroslav Balcevič Planuojamos teritorijos ad

UAB Tectum group Sudervės g. 3A-14, Avižienių k., Vilniaus raj. Planavimo organizatorius: Zenon Balcevič, Miroslav Balcevič Planuojamos teritorijos ad UAB Tectum group Sudervės g. 3A-14, Avižienių k., Vilniaus raj. Planavimo organizatorius: Zenon Balcevič, Miroslav Balcevič Planuojamos teritorijos adresas: Chodkevičiaus g. 29, Bajorų k., Avižienių sen.,

Detaliau

h= h= h= h= h= h=

h= h= h= h= h= h= 1 0 5 4 1 0 1 1 0 5-12 6.59 h=2.80-14 5.44-16 4.44 h=2.80-11 2.32 1-9 2.94 h=2.78-10 5.37-13 5.36 h=2.78-15 3.60-2 1-3 62.94 12.11 1-8 3.01-5 13.47 h=2.20-4 73.53 h=2.80-7 14.80 h=3.23 1-6 5.43 1-1 4.91

Detaliau

DĖL APLINKOS IR SVEIKATOS MOKSLO KOMITETO ĮSTEIGIMO

DĖL APLINKOS IR SVEIKATOS MOKSLO KOMITETO ĮSTEIGIMO LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRAS ĮSAKYMAS DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRO 011 M. KOVO D. ĮSAKYMO NR. V-199 DĖL LIETUVOS HIGIENOS NORMOS HN 80:011 ELEKTROMAGNETINIS

Detaliau

Microsoft Word - TDP_Virselis

Microsoft Word - TDP_Virselis Projektavimo stadija TECHNINIS PROJEKTAS Kompleksas ALYTAUS PUTINŲ GIMNAZIJOS SPORTO AIKŠTYNO ĮRENGIMAS IR REKONSTRAVIMAS PRITAIKANT ALYTAUS MIESTO BENDRUOMENĖS POREIKIAMS Projekto pavadinimas PUTINŲ GIMNAZIJOS

Detaliau

_SGD_SPRENDINIAI TARYBAI_AR SANTRAUKA_12005

_SGD_SPRENDINIAI TARYBAI_AR SANTRAUKA_12005 1. ĮVADAS Suskystintųjų gamtinių dujų (toliau SkGD) terminalo, susijusios infrastruktūros ir dujotiekio statybos specialiojo teritorijų planavimo dokumentas rengiamas vadovaujantis Lietuvos Respublikos

Detaliau

MONETA Lietuvos banko kompleksas Žirmūnų g. 151, Vilniuje Aiškinamasis raštas

MONETA Lietuvos banko kompleksas Žirmūnų g. 151, Vilniuje Aiškinamasis raštas MONETA Lietuvos banko kompleksas Žirmūnų g. 151, Vilniuje Aiškinamasis raštas Turinys Įvadas... 3 Urbanistinė idėja... 3 Architektūrinė idėja... 4 Pastato funkcinis suplanavimas... 5 Pastato medžiagiškumas...

Detaliau

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Daugiafunkcis sveikatinimo, ugdymo, kultūros ir užimtumo centro kompleksas 2015 m. liepos 8 d. Pristatymo turinys I. Projekto įgyvendinimo kontekstas ir vieta II. III. IV. Pagrindiniai duomenys apie projektą

Detaliau

Statytojas VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖ Statinio projekto pavadinimas KROKUVOS GATVĖS ATKARPOS NUO GIEDRAIČIŲ G. IKI DAUGĖLIŠKIO G. STATYBOS PROJEKTAS

Statytojas VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖ Statinio projekto pavadinimas KROKUVOS GATVĖS ATKARPOS NUO GIEDRAIČIŲ G. IKI DAUGĖLIŠKIO G. STATYBOS PROJEKTAS Statytojas VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖ Statinio projekto pavadinimas KROKUVOS GATVĖS ATKARPOS NUO GIEDRAIČIŲ G. IKI DAUGĖLIŠKIO G. STATYBOS PROJEKTAS Statinio projekto Nr. Statinio projekto etapas Statinio

Detaliau

Paveldas Pirmasis mūrinis namas Žvėryne ir pirmoji akmenimis grįsta gatvė - Birutės 18. Autentiškas Vilniaus istorinis paveldas 1860 m. Trikotažo fabr

Paveldas Pirmasis mūrinis namas Žvėryne ir pirmoji akmenimis grįsta gatvė - Birutės 18. Autentiškas Vilniaus istorinis paveldas 1860 m. Trikotažo fabr Paveldas Pirmasis mūrinis namas Žvėryne ir pirmoji akmenimis grįsta gatvė - Birutės 18. Autentiškas Vilniaus istorinis paveldas 1860 m. Trikotažo fabrikas Triumf. 1910 m. Spynų ir metalo dirbinių fabrikas

Detaliau

Microsoft Word - Misionieriu sodai AISKINAMASIS.doc

Microsoft Word - Misionieriu sodai AISKINAMASIS.doc 322626 Misionierių sodai gyvenamosios paskirties pastatas su požemine automobilių stovėjimo aikštele Subačiaus g. 26, 28, Vilniuje AIŠKINAMASIS RAŠTAS Konkursinis projektas parengtas vadovaujantis LAS,

Detaliau

Microsoft Word - TDP_Virselis

Microsoft Word - TDP_Virselis Projektavimo stadija TECHNINIS PROJEKTAS Kompleksas ALYTAUS PANEMUNĖS PAGRINDINĖS MOKYKLOS SPORTO AIKŠTYNO ĮRENGIMAS IR REKONSTRAVIMAS PRITAIKANT ALYTAUS MIESTO BENDRUOMENĖS POREIKIAMS Projekto pavadinimas

Detaliau

Esamos padėties analizė. Koncepcija Archbalt Žemės sklypo Pamario g. 11, Klaipėdoje, DETALUSIS PLANAS ESAMOS PADĖTIES ANALIZĖ KONCEPCIJA Planavimo org

Esamos padėties analizė. Koncepcija Archbalt Žemės sklypo Pamario g. 11, Klaipėdoje, DETALUSIS PLANAS ESAMOS PADĖTIES ANALIZĖ KONCEPCIJA Planavimo org Esamos padėties analizė. Koncepcija Archbalt Žemės sklypo Pamario g. 11, Klaipėdoje, DETALUSIS PLANAS ESAMOS PADĖTIES ANALIZĖ KONCEPCIJA Planavimo organizatorius UAB "Kopų žuvėdra" 2011 m. Žemės sklypo

Detaliau

UAB UGIRA Jono Dailidės g. 10, LT 68307, Marijampolė ALYTAUS DAINAVOS PAGRINDINĖS MOKYKLOS, VILTIES G. 12, ALYTUJE FUTBOLO AI

UAB UGIRA Jono Dailidės g. 10, LT 68307, Marijampolė ALYTAUS DAINAVOS PAGRINDINĖS MOKYKLOS, VILTIES G. 12, ALYTUJE FUTBOLO AI UAB UGIRA Jono Dailidės g. 10, LT 68307, Marijampolė 8-343-92216 www.ugira.lt ALYTAUS DAINAVOS PAGRINDINĖS MOKYKLOS, VILTIES G. 12, ALYTUJE FUTBOLO AIKŠTELĖS (UNIKALUS NR. 4400-2934-7433) REKONSTRAVIMO,

Detaliau

U A B P R O G R E S Y V Ū S P R O J E K T A I J. Zauerveino g. 5-7, LT Klaipėda, Tel. (846) , Statyt

U A B P R O G R E S Y V Ū S P R O J E K T A I J. Zauerveino g. 5-7, LT Klaipėda, Tel. (846) ,   Statyt U P R O G R E S Y Ū S P R O J E K I J. Zauerveino g. -, -9 Klaipėda, el. (),, info@pprojektai.lt Statytojas: Objektas: Statybos vieta: Projektavimo stadija: Statybos rūšis: Statinio naudojimo paskirtis

Detaliau

Projektuotojas UAB KUBINIS METRAS, Į. K Projekto pavadinimas Statybos vieta Projekto Nr. Projektavimo stadija Statinio pavadinimas Statinio

Projektuotojas UAB KUBINIS METRAS, Į. K Projekto pavadinimas Statybos vieta Projekto Nr. Projektavimo stadija Statinio pavadinimas Statinio Projektuotojas UAB KUBINIS MTRAS, Į. K. 058598 Projekto pavadinimas Statybos vieta Projekto Nr. Projektavimo stadija Statinio pavadinimas Statinio kategorija Bylos žymuo VIJŲ BUTŲ GYVNAMOJO NAMO IŠAGŲ

Detaliau

I. PERKANČIOJI ORGANIZACIJA, ADRESAS IR KONTAKTINIAI DUOMENYS: I.1. Perkančiosios organizacijos pavadinimas ir įmonės kodas: Širvintų rajon

I. PERKANČIOJI ORGANIZACIJA, ADRESAS IR KONTAKTINIAI DUOMENYS: I.1. Perkančiosios organizacijos pavadinimas ir įmonės kodas: Širvintų rajon 2016-12-09 adresas(-ai) ir elektroninė prieiga prie informacijos (URL): Aušra Mažulienė, tel. 8 (382) 30 271, el. paštas ausra.mazuliene@sirvintos.lt II.1. Pirkimo pavadinimas: PROJEKTO DRUŽŲ K.V. (BUV.

Detaliau

VALSTYBĖS ĮMONĖ REGISTRŲ CENTRAS Vinco Kudirkos g. 18-3, LT Vilnius, tel. (5) , faks. (5) , el.p. NEKILN

VALSTYBĖS ĮMONĖ REGISTRŲ CENTRAS Vinco Kudirkos g. 18-3, LT Vilnius, tel. (5) , faks. (5) , el.p. NEKILN VALSTYBĖS ĮMONĖ REGISTRŲ CENTRAS Vinco Kudirkos g. 18-3, LT-03105 Vilnius, tel. (5) 2688 262, faks. (5) 2688 311, el.p. info@registrucentras.lt NEKILNOJAMOJO TURTO REGISTRO CENTRINIO DUOMENŲ BANKO IŠRAŠAS

Detaliau

OBJEKTO PAVADINIMAS Dviejų pagalbinio ūkio pastatų statybos, K. Griniaus g. 17, Pagrynių k., Šilutės r. sav., projektiniai pasiūlymai. OBJEKTO ADRESAS

OBJEKTO PAVADINIMAS Dviejų pagalbinio ūkio pastatų statybos, K. Griniaus g. 17, Pagrynių k., Šilutės r. sav., projektiniai pasiūlymai. OBJEKTO ADRESAS OJEKTO PVDINIMS 7, Pagrynių k., Šilutės r. sav., projektiniai pasiūlymai. OJEKTO DRESS Šilutės r. sav. Pagrynių k., K. Griniaus g. 7. Žemės sklypo unikalus 44-335-968. Žemės sklypo kadastrinis 884/2:334.

Detaliau

Uždaroji akcinė bendrovė B I O P R O J E K T A S S. Daukanto g. 19, LT Kazlų Rūda STATYTOJAS AB PIENO ŽVAIGŽDĖS PROJEKTUOTOJAS SUTARTIES PAVADIN

Uždaroji akcinė bendrovė B I O P R O J E K T A S S. Daukanto g. 19, LT Kazlų Rūda STATYTOJAS AB PIENO ŽVAIGŽDĖS PROJEKTUOTOJAS SUTARTIES PAVADIN Uždaroji akcinė bendrovė B I O P R O J E K T S S. Daukanto g. 9, -6943 Kazlų Rūda STTYTOJS B PIENO ŽVIGŽDĖS PROJEKTUOTOJS SUTRTIES DINIMS PROJEKTO DINIMS PROJEKTO NUMERIS UB BIO B PIENO ŽVIGŽDĖS FILILO

Detaliau

Lietuvoje aktyviai siekiama įgyvendinti energijos beveik nevartojančių pastatų idėją, todėl tokie būstai kaimynystėje anksčiau ar vėliau taps kasdieny

Lietuvoje aktyviai siekiama įgyvendinti energijos beveik nevartojančių pastatų idėją, todėl tokie būstai kaimynystėje anksčiau ar vėliau taps kasdieny Lietuvoje aktyviai siekiama įgyvendinti energijos beveik nevartojančių pastatų idėją, todėl tokie būstai kaimynystėje anksčiau ar vėliau taps kasdienybe. Jau parengtame statybos techniniame reglamente

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS DARBO KODEKSO 204 STRAIPSNIO IR XIX SKYRIAUS PAKEITIMO ĮSTATYMAS

LIETUVOS RESPUBLIKOS DARBO KODEKSO 204 STRAIPSNIO IR XIX SKYRIAUS PAKEITIMO ĮSTATYMAS LIETUVOS RESPUBLIKOS VIDAUS REIKALŲ MINISTRO Į S A K Y M A S DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VIDAUS REIKALŲ MINISTRO 2008 M. BALANDŽIO 24 D. ĮSAKYMO NR. 1V-148 DĖL REGIONINIŲ CENTRŲ KOMPLEKSINĖS PLĖTROS INVESTICINIŲ

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS ŪKIO MINISTRO

LIETUVOS RESPUBLIKOS ŪKIO MINISTRO LIETUVOS RESPUBLIKOS ŪKIO MINISTRO Į S A K Y M A S DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS ŪKIO MINISTRO 2002 M. VASARIO 12 D. ĮSAKYMO NR. 49 DĖL NETAURIŲJŲ METALŲ LAUŽO IR ATLIEKŲ SUPIRKIMO, APSKAITOS IR SAUGOJIMO TVARKOS

Detaliau

UAB ARCHITEKTŪROS KŪRYBINĖ GRUPĖ A. Tumėno g. 4-25, Vilnius Tel Administracinis pastatas (7.2) Eitminų g. 3 (Kad. Nr. 0101/0100:2132) Vilni

UAB ARCHITEKTŪROS KŪRYBINĖ GRUPĖ A. Tumėno g. 4-25, Vilnius Tel Administracinis pastatas (7.2) Eitminų g. 3 (Kad. Nr. 0101/0100:2132) Vilni UAB KŪRYBINĖ GRUPĖ A. Tumėno g. 4-5, Vilnius Tel. 64 74 65 Administracinis pastatas (7.) Eitminų g. 3 Vilnius; Statybos projektas Statinio kategorija Statybos rūšis Ypatingas statinys Nauja statyba Dalis

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRAS ĮSAKYMAS DĖL LIETUVOS STATYBOS INŽINIERIŲ SĄJUNGOS STATYBOS TECHNINĖS VEIKLOS PAGRINDINIŲ SRIČIŲ VADOVŲ PROFES

LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRAS ĮSAKYMAS DĖL LIETUVOS STATYBOS INŽINIERIŲ SĄJUNGOS STATYBOS TECHNINĖS VEIKLOS PAGRINDINIŲ SRIČIŲ VADOVŲ PROFES LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRAS ĮSAKYMAS DĖL LIETUVOS STATYBOS INŽINIERIŲ SĄJUNGOS STATYBOS TECHNINĖS VEIKLOS PAGRINDINIŲ SRIČIŲ VADOVŲ PROFESINIŲ ŽINIŲ VERTINIMO EGZAMINŲ PROGRAMŲ PATVIRTINIMO

Detaliau

AIŠKINAMASIS RAŠTAS 1. PROJEKTUOJAMO STATINIO PAŽINTINIAI DUOMENYS 1.1. Objektas. Vieno buto gyvenamojo namo Pušyno g. 23, Radailių k., Sendvario sen.

AIŠKINAMASIS RAŠTAS 1. PROJEKTUOJAMO STATINIO PAŽINTINIAI DUOMENYS 1.1. Objektas. Vieno buto gyvenamojo namo Pušyno g. 23, Radailių k., Sendvario sen. AIŠKINAMASIS RAŠTAS 1. PROJEKTUOJAMO STATINIO PAŽINTINIAI DUOMENYS 1.1. Objektas. Vieno buto gyvenamojo namo Pušyno g. 23, Radailių k., Sendvario sen., Klaipėdos r. sav., statybos projektas 1.2. Statytojas.

Detaliau

Microsoft Word - PP Aiskinamasis rastas.doc

Microsoft Word - PP Aiskinamasis rastas.doc A Projekto pavadinimas: UAB Dvi architekt s Įmon s kodas: 304460077 Buvein s adresas: Telefono Nr. +370 68 86445, +370 65 7834 El. paštas: info@av-.lt PROJEKTINIAI PASIŪYMAI iešbučio renkontravimo į viešbučio

Detaliau

Gyvenamųjų namų kvartalo S. Lozoraičio g. 17, Vilniuje projekto konkursas Aiškinamasis raštas

Gyvenamųjų namų kvartalo S. Lozoraičio g. 17, Vilniuje projekto konkursas Aiškinamasis raštas 008800 Gyvenamųjų namų kvartalo S. Lozoraičio g. 17, Vilniuje projekto konkursas Aiškinamasis raštas 00. TURINYS 01 - Idėja 02 - Urbanistiniai sprendiniai 03 - Teritorijos sutvarkymas 04 - Architektūra

Detaliau

PATVIRTINTA

PATVIRTINTA 1 Projektinių pasiūlymų Utenos regiono plėtros tarybai projektinių pasiūlymų apibendrinimo Utenos regiono plėtros tarybos sekretoriate tvarkos 3 priedas PATVIRTINTA Utenos regiono plėtros tarybos 2009

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRO

LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRO Suvestinė redakcija nuo 2016-09-22 iki 2017-04-24 Įsakymas paskelbtas: Žin. 2013, Nr. 55-2766, i. k. 113301MISAK00D1-389 LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRO Į S A K Y M A S DĖL PRIEŠGAISRINĖS APSAUGOS

Detaliau

0405_PP_BD_Titulinis

0405_PP_BD_Titulinis AMYBOS PASKRTES PASTATO, SĖMENOS. 52A, PATALMUŠĖLO K.,ROKŲ SEN., KAUNO RAJ. SAV., REKONSTRAVMO PROJEKTAS 0405-PP-TF PROJEKTO PAVADNMAS ADRESAS KOMPLEKSAS UŽSAKOVAS STATNŲ KATEORJA STATYBOS RŪŠS AMYBOS

Detaliau

Objektas: Pastato sandėlio (un. nr ) griovimo ir naujo sandėlio Kuršelių g. 18, Vytaučių k., Kretingalės sen., Klaipėdos r. sav., staty

Objektas: Pastato sandėlio (un. nr ) griovimo ir naujo sandėlio Kuršelių g. 18, Vytaučių k., Kretingalės sen., Klaipėdos r. sav., staty Objektas: Pastato sandėlio (un. nr. 4400-0812-5973) griovimo ir naujo sandėlio Kuršelių g. 18, Vytaučių k., Kretingalės sen., Klaipėdos r. sav., statybos projektas Adresas: Kuršelių g. 18, Vytaučių k.,

Detaliau

AIŠKINAMASIS RAŠTAS 1 BENDRI DUOMENYS Kauno miesto savivaldybės administracija (kodas: ) (toliau Užsakovas), užsakymu parengtas Naugardiškių

AIŠKINAMASIS RAŠTAS 1 BENDRI DUOMENYS Kauno miesto savivaldybės administracija (kodas: ) (toliau Užsakovas), užsakymu parengtas Naugardiškių AIŠKINAMASIS RAŠTAS 1 BENDRI DUOMENYS Kauno miesto savivaldybės administracija (kodas: 188764867) (toliau Užsakovas), užsakymu parengtas Naugardiškių parko sutvarkymo (rekonstravimo) projektiniai pasiūlymai

Detaliau

STAT0WS PRO/EKTAVIM 5IVRAS Laisves g. 9, Mazeikiai Tel.(8-U ) OBJEKTAS Gyvenamo namo Antano Sidabro g. 19, Naikiy k., Mazeikiy r. sav., rekonstr

STAT0WS PRO/EKTAVIM 5IVRAS Laisves g. 9, Mazeikiai Tel.(8-U ) OBJEKTAS Gyvenamo namo Antano Sidabro g. 19, Naikiy k., Mazeikiy r. sav., rekonstr STAT0WS PRO/EKTAVIM 5IVRAS Laisves g. 9, Mazeikiai Tel.(8-U3-25995) OBJEKTAS Gyvenamo namo Antano Sidabro g. 19, Naikiy k., Mazeikiy r. sav., rekonstravimo projektas; UZSAKOVAS PAREIGOS PAVARDE PARASAS

Detaliau

Ziniarasciai

Ziniarasciai PIRKIMO DOKUMENTAI DARBŲ PIRKIMAS IV skyrius 2014 m. gegužės mėn. TURINYS 1 skirsnis. Bendrosios kainodaros nuostatos... 2 1.1. Žiniaraščių pildymas... 2 1.2. Darbų kainos... 3 1.3. Atliktų darbų įvertinimas...

Detaliau

Atliekamų darbų aprašymas

Atliekamų darbų aprašymas OBJEKTAS: Daugiabučiai gyvenamieji namai C5 Pilaitėje, Vilniuje Dalinės apdailos aprašymas pirkėjui Pamatai Pastato laikančiosios konstrukcijos Stogas Poliniai pamatai ir monolitinis gelžbetoninis (g/b)

Detaliau

PATVIRTINTA Žemės, esamų pastatų ar kitų nekilnojamųjų daiktų įsigijimo arba nuomos ar teisių į šiuos daiktus įsigijimo komisijos 2019 m. gegužės 27 d

PATVIRTINTA Žemės, esamų pastatų ar kitų nekilnojamųjų daiktų įsigijimo arba nuomos ar teisių į šiuos daiktus įsigijimo komisijos 2019 m. gegužės 27 d PATVIRTINTA Žemės, esamų pastatų ar kitų nekilnojamųjų daiktų įsigijimo arba nuomos ar teisių į šiuos daiktus įsigijimo komisijos 2019 m. gegužės 27 d. protokolu Nr. (2.29.)-6-19/297 (patikslinta Žemės,

Detaliau

Microsoft Word - T_164_priedas.doc

Microsoft Word - T_164_priedas.doc PATVIRTINTA Šiaulių rajono savivaldybės tarybos 2005 m. gegužės 26 d. sprendimu Nr. T-164 SAUGOTINŲ ŽELDINIŲ, AUGANČIŲ NE MIŠKO ŽEMĖJE, APSAUGOS IR PRIEŽIŪROS ŠIAULIŲ RAJONE TAISYKLĖS I. BENDROSIOS NUOSTATOS

Detaliau

1 V. Klimavičiaus įmonė, Kudirkos g. 1, LT 35201, Panevėžys, tel./faks.: (8~45) , Įmonės kodas , PVM kodas LT , A.s. LT

1 V. Klimavičiaus įmonė, Kudirkos g. 1, LT 35201, Panevėžys, tel./faks.: (8~45) , Įmonės kodas , PVM kodas LT , A.s. LT 1 V. Klimavičiaus įmonė, Kudirkos g. 1, LT 35201, Panevėžys, tel./faks.: (8~45) 461831, Įmonės kodas 147853682, PVM kodas LT478536811, A.s. LT55 704 0600 0267 5047AB SEB bankas Panevėžio filialas, banko

Detaliau

VIRSELIS_119.odt

VIRSELIS_119.odt KOMPLEKSAS VILNIAUS MIESTO ISTORINĖ DALIS, VADINAMA NAUJAMIESČIU (KODAS 33653) VILNIAUS SENAMIESTIS (APSAUGOS POZONIS KODAS 16073) VILNIAUS SENOJO MIESTO VIETA SU PRIEMIESČIAIS (KODAS 25504) OBJEKTAS DAUGIABUTIS

Detaliau

VESPERE 1-2 A be partnerių.pub

VESPERE 1-2 A be partnerių.pub 2 80 V 48 300 A+ K E S S. N Š P V R I" G : 80.00 2 P& ' 3 2 9 8 4 5 1 6 7 P& ' N. P P, 2 1 Prieškambaris 3.30 2 Koridorius 5.40 3 Svetainė 21.5 4 Virtuvė 6.40 5 Katilinė 2.70 6 Vonios kambarys 5.20 7 Vaiko

Detaliau

Microsoft Word SA AR_

Microsoft Word SA AR_ Projektinių siūlymų AIŠKINAMASIS RAŠTAS (SA) 1. NORMATYVINIAI IR KITI DOKUMENTAI Normatyviniai dokumentai. Rengiant techninio projekto architektūrinę dalį vadovautąsi šiais normatyviniais dokumentai: 1.

Detaliau

VEIVERIŲ MIESTELIO BENDRASIS PLANAS SPRENDINIŲ POVEIKIO VERTINIMAS BENDROJO PLANAVIMO ORGANIZATORIUS PRIENŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKT

VEIVERIŲ MIESTELIO BENDRASIS PLANAS SPRENDINIŲ POVEIKIO VERTINIMAS BENDROJO PLANAVIMO ORGANIZATORIUS PRIENŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKT VEIVERIŲ MIESTELIO BENDRASIS PLANAS SPRENDINIŲ POVEIKIO VERTINIMAS BENDROJO PLANAVIMO ORGANIZATORIUS PRIENŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS BENDROJO PLANO RENGĖJAS KAUNO SĮ KAUNO PLANAS

Detaliau

Aiškinamasis raštas

Aiškinamasis raštas 419749 Aiškinamasis raštas IDĖJA: Neringa ypatingas kraštas, pasižymintis unikaliu natūraliu ir dirbtiniu kraštovaizdžiu. Čia kaip niekur kitur jaučiamas žmogaus ir gamtos suartėjimas. Nidos turizmo ir

Detaliau

IP GARLIAVA - Marijampoles xlsx

IP GARLIAVA - Marijampoles xlsx UAB a.cons Sudervės g. 14G, Avižieniai, LT-14013 Vilniaus raj. Įmonės kodas 300648306 Tel.+37068733211... DAUGIABUČIO NAMO MARIJAMPOLĖS G. 4, GARLIAVA, KAUNO RAJONAS ATNAUJINIMO (MODERNIZAVIMO) INVESTICIJŲ

Detaliau

Slide 1

Slide 1 STUDIJOS RENGIMO PAGRINDAS informacija Galimybių studija rengiama vadovaujantis užsakovo pateikta užduotimi. Klaipėdos miesto Atgimimo aikštės ir gretimybių raidos galimybių studijos dalys: visuomenė nuomonė

Detaliau

Energinis-techninis auditas

Energinis-techninis auditas Investicinio plano rengėjas UAB AF-Consult, imonės kodas 135744077, adresas Labdarių g. 5, Vilnius, el. pašto adresas info@afconsult.com, telefono +370 5 2107210 DAUGIABUČIO NAMO Sodų g. 9A, (Joniškis)

Detaliau

VERSLO IR VADYBOS TECHNOLOGIJŲ PROGRAMA

VERSLO IR VADYBOS TECHNOLOGIJŲ PROGRAMA PATVIRTINTA Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2007 m. rugsėjo 6 d. įsakymu Nr. ISAK-1790 VERSLO IR VADYBOS TECHNOLOGIJŲ BENDROJI PROGRAMA MOKINIAMS, BESIMOKANTIEMS PAGAL VIDURINIO UGDYMO

Detaliau

Negyvenamųjų patalpų nuomos paslaugos skelbiamų derybų būdu Pirkimo dokumentų 2 priedas TECHNINĖ SPECIFIKACIJA 1. Bendrieji reikalavimai: 1.1. Pageida

Negyvenamųjų patalpų nuomos paslaugos skelbiamų derybų būdu Pirkimo dokumentų 2 priedas TECHNINĖ SPECIFIKACIJA 1. Bendrieji reikalavimai: 1.1. Pageida Negyvenamųjų patalpų nuomos paslaugos skelbiamų derybų būdu Pirkimo dokumentų 2 priedas TECHNINĖ SPECIFIKACIJA 1. Bendrieji reikalavimai: 1.1. Pageidaujamos išsinuomoti patalpos yra apie 300 kv. m, iš

Detaliau

IP JONISKIS - Kestucio 23A - 3.xlsx

IP JONISKIS - Kestucio 23A - 3.xlsx UAB a.cons Sudervės g. 14G, Avižieniai, LT-14013 Vilniaus raj. Įmonės kodas 300648306 Tel./faks. (8 5) 230 5434... DAUGIABUČIO NAMO KĘSTUČIO G. 23A, ŽAGARĖ, JONIŠKIO RAJONAS ATNAUJINIMO (MODERNIZAVIMO)

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO KONTROLIERIUS PAŽYMA DĖL X SKUNDO PRIEŠ KLAIPĖDOS RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJĄ IR NACIONALINĘ ŽEMĖS TARNYBĄ PRIE ŽEMĖ

LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO KONTROLIERIUS PAŽYMA DĖL X SKUNDO PRIEŠ KLAIPĖDOS RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJĄ IR NACIONALINĘ ŽEMĖS TARNYBĄ PRIE ŽEMĖ LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO KONTROLIERIUS PAŽYMA DĖL X SKUNDO PRIEŠ KLAIPĖDOS RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJĄ IR NACIONALINĘ ŽEMĖS TARNYBĄ PRIE ŽEMĖS ŪKIO MINISTERIJOS 2017-09-28 Nr. 4D-2017/2-628 Vilnius

Detaliau

dok DOC

dok DOC Įstatymas skelbtas: Žin., 1996, Nr. 32-788 Neoficialus įstatymo tekstas LIETUVOS RESPUBLIKOS STATYBOS ĮSTATYMAS 1996 m. kovo 19 d. Nr. I-1240 Vilnius Nauja įstatymo redakcija nuo 2002 m. liepos 1 d.: Nr.

Detaliau

PATVIRTINTA Klaipėdos miesto pedagogų švietimo ir kultūros centro l. e. direktoriaus pareigas 2015 m. lapkričio 16 d. įsakymu Nr. V1-43 PRITARTA Klaip

PATVIRTINTA Klaipėdos miesto pedagogų švietimo ir kultūros centro l. e. direktoriaus pareigas 2015 m. lapkričio 16 d. įsakymu Nr. V1-43 PRITARTA Klaip PATVIRTINTA Klaipėdos miesto pedagogų švietimo ir kultūros centro l. e. direktoriaus pareigas 2015 m. lapkričio 16 d. įsakymu Nr. V1-43 PRITARTA Klaipėdos miesto pedagogų švietimo ir kultūros centro tarybos

Detaliau

Microsoft Word - XIII SKYRIUS Kulturos pav ter.doc

Microsoft Word - XIII SKYRIUS Kulturos pav ter.doc TURINYS I SKYRIUS. BENDROSIOS NUOSTATOS...2 II SKYRIUS. NUORODOS...2 III SKYRIUS. SANTRUMPOS... 3 IV SKYRIUS. ŽINIOS APIE BENDROVĘ...4 V SKYR1US. KOKYBĖS VALDYMO SISTEMA... 4 I SKIRSNIS. KOKYBĖS VALDYMO

Detaliau

Linas Kvizikevičius (tyrėjo vardas, pavardė) Šv. Stepono g , Vilnius. Tel. nr , Kultūros paveldo departamen

Linas Kvizikevičius (tyrėjo vardas, pavardė) Šv. Stepono g , Vilnius. Tel. nr , Kultūros paveldo departamen Linas Kvizikevičius (tyrėjo vardas, pavardė) Šv. Stepono g. 31-18, Vilnius. Tel. nr. 865912955, kulturosvertybes@gmail.com Kultūros paveldo departamentui prie Kultūros ministerijos (adresas pašto korespondencijai

Detaliau

Energinis-techninis auditas

Energinis-techninis auditas Investicijų plano rengėjas UAB Nomine Consult, įm. k. 304493084, adresas Vaižganto g. 8-1, 01108 Vilnius, el. pašto adresas info.lt@nomineconsult.com, telefono Nr. 8-652-44529 DAUGIABUČIO NAMO Žaliųjų

Detaliau

Detalus Aprašymas MC =16542 Spausdinti Pastatas Unikalus objekto kodas: Pilnas pavadinimas: Pastatas Adresas: Vilniaus m. sav., Vilni

Detalus Aprašymas MC =16542 Spausdinti Pastatas Unikalus objekto kodas: Pilnas pavadinimas: Pastatas Adresas: Vilniaus m. sav., Vilni 2016-11-24 Detalus Aprašymas MC =16542 Spausdinti Pastatas Unikalus objekto kodas: 16542 Pilnas pavadinimas: Pastatas Adresas: Vilniaus m. sav., Vilniaus m., Žygimantų g. 1/T. Vrublevskio g. Pastatas.

Detaliau

Investicijų plano rengėjas UAB a.cons Sudervės g. 14G, Avižieniai, LT14192 Vilniaus r. Įmonės kodas Tel./Faksas (85) DAUGIABUČIO NA

Investicijų plano rengėjas UAB a.cons Sudervės g. 14G, Avižieniai, LT14192 Vilniaus r. Įmonės kodas Tel./Faksas (85) DAUGIABUČIO NA Investicijų plano rengėjas UAB a.cons Sudervės g. 14G, Avižieniai, LT14192 Vilniaus r. Įmonės kodas 300648306 Tel./Faksas (85) 230 5434 DAUGIABUČIO NAMO DIDLAUKIO G. 40, VILNIUS ATNAUJINIMO (MODERNIZAVIMO)

Detaliau

VIEŠOJI ĮSTAIGA KLAIPĖDOS MOKSLO IR TECHNOLOGIJŲ PARKAS VEIKLOS ATASKAITA 2016 M. Klaipėda 2017

VIEŠOJI ĮSTAIGA KLAIPĖDOS MOKSLO IR TECHNOLOGIJŲ PARKAS VEIKLOS ATASKAITA 2016 M. Klaipėda 2017 VIEŠOJI ĮSTAIGA KLAIPĖDOS MOKSLO IR TECHNOLOGIJŲ PARKAS VEIKLOS ATASKAITA 2016 M. Klaipėda 2017 TURINYS 1. Informacija apie viešosios įstaigos Klaipėdos mokslo ir technologijų parko (toliau KMTP) veiklą

Detaliau

Atestato Nr. Ž. Radvilavičiaus Projektavimo biuras A818 PV Ž. Radvilavičius A1709 PDV G. Bulatovienė TECHNINIO DARBO PROJEKTO SKLYPO P

Atestato Nr. Ž. Radvilavičiaus Projektavimo biuras A818 PV Ž. Radvilavičius A1709 PDV G. Bulatovienė TECHNINIO DARBO PROJEKTO SKLYPO P testato Nr. Ž. Radvilavičiaus Projektavimo biuras 88 PV Ž. Radvilavičius 207 08 709 PDV G. Bulatovienė 207 08 TEHNINIO DRBO PROJEKTO SKLYPO PLNO IR STTINIO RHITEKTŪROS DLIS IŠKINMSIS RŠTS (SP.S-R). NORMTYVINII,

Detaliau

Projektas PAKRUOJO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA SPRENDIMAS DĖL DVIEJŲ MIŠKO ŽEMĖS SKLYPŲ, ESANČIŲ PAKRUOJO R. SAV., KLOVAINIŲ SEN., BERŽINIŲ K., PAVERTI

Projektas PAKRUOJO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA SPRENDIMAS DĖL DVIEJŲ MIŠKO ŽEMĖS SKLYPŲ, ESANČIŲ PAKRUOJO R. SAV., KLOVAINIŲ SEN., BERŽINIŲ K., PAVERTI Projektas PAKRUOJO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA SPRENDIMAS DĖL DVIEJŲ MIŠKO ŽEMĖS SKLYPŲ, ESANČIŲ PAKRUOJO R. SAV., KLOVAINIŲ SEN., BERŽINIŲ K., PAVERTIMO KITOMIS NAUDMENOMIS 2013 m. spalio 16 d. Nr. T-

Detaliau

Microsoft Word - FA-37.doc.rtf

Microsoft Word - FA-37.doc.rtf LIETUVOS RESPUBLIKOS VALSTYBĖS KONTROLĖ VALSTYBINIO AUDITO ATASKAITA DĖL PRIEŠGAISRINĖS APSAUGOS IR GELBĖJIMO DEPARTAMENTE PRIE VIDAUS REIKALŲ MINISTERIJOS ATLIKTO FINANSINIO (TEISĖTUMO) AUDITO REZULTATŲ

Detaliau

APLINKOS APSAUGOS DALIS TURINYS Nr. 1. TEKSTO DOKUMENTAI Inventoriaus Nr. Psl. Laida 1. Projekto sudėties žiniaraštis 3 O 2. Aiškinamasis raštas 4-12

APLINKOS APSAUGOS DALIS TURINYS Nr. 1. TEKSTO DOKUMENTAI Inventoriaus Nr. Psl. Laida 1. Projekto sudėties žiniaraštis 3 O 2. Aiškinamasis raštas 4-12 TURINYS Nr. 1. TEKSTO DOKUMENTAI Inventoriaus Nr. Psl. Laida 1. Projekto sudėties žiniaraštis 3 O 2. Aiškinamasis raštas 4-12 O 3. Atliekų tvarkymo kiekių lentelė 13 O Esamos medinės perdangos konstrukcijos

Detaliau

PROJEKTĄ IŠ DALIES FINANSUOJA EUROPOS SOCIALINIS FONDAS PROJEKTĄ ĮGYVENDINA PANEVĖŽIO MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA PROJEKTĄ RENGIA UAB ATAMIS Pr

PROJEKTĄ IŠ DALIES FINANSUOJA EUROPOS SOCIALINIS FONDAS PROJEKTĄ ĮGYVENDINA PANEVĖŽIO MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA PROJEKTĄ RENGIA UAB ATAMIS Pr PROJEKTĄ IŠ DALIES FINANSUOJA EUROPOS SOCIALINIS FONDAS PROJEKTĄ ĮGYVENDINA PANEVĖŽIO MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA PROJEKTĄ RENGIA UAB ATAMIS Projektas Nr. VP-13-723 SPL Panevėžio miesto želdynų

Detaliau

Energinis-techninis auditas

Energinis-techninis auditas Investicinio plano rengėjas UAB AF-Consult, imonės kodas 135744077, adresas Labdarių g. 5, Vilnius, el. pašto adresas info@afconsult.com, telefono Nr. +370 5 2107210 DAUGIABUČIO NAMO Vilniaus g.6a (Vilkaviskis)

Detaliau

Energinis-techninis auditas

Energinis-techninis auditas Investicinio plano rengėjas UAB AF-Consult, imonės kodas 135744077, adresas Labdarių g. 5, Vilnius, el. pašto adresas info@afconsult.com, telefono Nr. +370 5 2107210 DAUGIABUČIO NAMO Sausio 15-osios g.

Detaliau

UŽSAKOVAS OBJEKTAS K.M. DVIBUČIO GYVENAMOJO NAMO MALŪNŲ G. 1, VILNIUJE, KITOS PASKIRTIES PATALPŲ NR. 11 PASKIRTIES KEITIMO Į PASLAUGŲ (TATUIRUOČIŲ STU

UŽSAKOVAS OBJEKTAS K.M. DVIBUČIO GYVENAMOJO NAMO MALŪNŲ G. 1, VILNIUJE, KITOS PASKIRTIES PATALPŲ NR. 11 PASKIRTIES KEITIMO Į PASLAUGŲ (TATUIRUOČIŲ STU UŽSAKOVAS OBJEKTAS K.M. DVIBUČIO GYVENAMOJO NAMO MALŪNŲ G. 1, VILNIUJE, KITOS PASKIRTIES PATALPŲ NR. 11 PASKIRTIES KEITIMO Į PASLAUGŲ (TATUIRUOČIŲ STUDIJA) PROJEKTINIAI PASIŪLYMAI STATYBOS VIETA Malūnų

Detaliau

SAMAT

SAMAT s ą m a t a N r. S165 119 Darbų kiekių žiniaraštis N r. S001 Sudaryta 2013.10 kainų lygiu. Kompleksas: Objektas: Žiniaraštis: Pamiškės g. 35, Švepelių k., Klaipėdos r. sav. Gamybos ir pramonės paskirties

Detaliau