Gen. projektuotojas: UAB "Poliprojektas" Perkūnkiemio g. 2, Vilnius Mob.: Projekto dalies rengėjas: UAB Formato grupė Paupio g. 13-7A, V

Dydis: px
Rodyti nuo puslapio:

Download "Gen. projektuotojas: UAB "Poliprojektas" Perkūnkiemio g. 2, Vilnius Mob.: Projekto dalies rengėjas: UAB Formato grupė Paupio g. 13-7A, V"

Transkriptas

1 Gen. projektuotojas: UAB "Poliprojektas" Perkūnkiemio g., Vilnius Mob.: Projekto dalies rengėjas: UAB Formato grupė Paupio g. 3-7A, Vilnius Mob. tel e-paštas: PROJEKTO PAVADINIMAS ADRESAS STATYTOJAS VISMALIUKŲ G. 34, VILNIUJE. (SKLYPO KAD.NR. 00/0007:47; UNIKALUS NR ) UAB EXPERIMENTICA STATINYS LABORATORIJA STATINIO PASKIRTIS 7.. MOKSLO PASKIRTIES PASTATAS STATINIO KATEGORIJA YPATINGAS STATYBOS RŪŠIS NAUJA STATYBA STATINIO PROJEKTO NR. VISM34-08 PROJEKTO ETAPAS PROJEKTINIAI PASIŪLYMAI (PP) LAIDA 0 PAREIGOS V. PAVARDĖ PARAŠAS ATESTATO NR. MB VIENAS VIENETAS STATINIO PROJEKTO VADOVAS V. SAVEIKIS A79 UAB FORMATO GRUPĖ ARCHITEKTAS D. VARANAVIČIUS A790 VILNIUS, 09

2 Kompl. Nr. Lapas Lapų VISM34-08 AIŠKINAMASIS RAŠTAS PROJEKTINIAI PASIŪLYMAI PROJEKTO DOKUMENTŲ SUDĖTIES ŽINIARAŠTIS Nr. Projekto dokumentų/ dalies pavadinimas : Žymėjimas : Lapų sk.. Titulinis lapas. Projekto dokumentų sudėties žiniaraštis (turinys) VISM34-08-PP.SŽ Projektinių pasiūlymų rengimo užduotis Nr. PPU 40/ Lapas byloje 4. Aiškinamais raštas VISM34-08-PP.AR LR nutarimas Dėl projektų grupės Vismaliukų investicinės inovacijų zonos (VIZI) infrastruktūros parengimas teritorijos sukūrimui ir plėtrai. I etapas ir Vismaliukų investicinės inovacijų zonos (VIZI) infrastruktūros parengimas teritorijos sukūrimui ir plėtrai. II etapas pripažinimo valstybei svarbiu ekonominiu projektu, 05--3, Nr.4 GRAFINĖ DALIS: Topografinis planas, Sklypo planas VISM34-08-PP-BR mo aukšto planas VISM34-08-PP-BR Stogo planas VISM34-08-PP-BR Fasadai tarp ašių -, D-A VISM34-08-PP-BR Fasadai tarp ašių -, A-D VISM34-08-PP-BR Pjūviai A-A, -, - VISM34-08-PP-BR Vizualizacija su gretima urbanistine aplinka VISM34-08-PP-BR Vizualizacija VISM34-08-PP-BR Vizualizacija su gretima urbanistine aplinka VISM34-08-PP-BR Gen. projektuotojas: Projektuoto pavadinimas: UAB "POLIPROJEKTAS" Perkūnkiemio g., Vilnius Mob.: Projektuoto vadovas: Atestato Nr. MB "VIENAS VIENETAS" Paupio g. 3-7A, Vilnius, LT 00 tel.: +370 (686) 85557, el. p.: A79 SPV V. Saveikis 09-0 Statinio pavadinimas: Projektuotojas: UAB "F o r m a t o g r u p ė" 7.. MOKSLO PASKIRTIES PASTATAS - LABORATORIJA Įmonės kodas: , adresas: Paupio 3-7a, LT 00, Vilnius, tel , e-paštas: A790 ARCH. D. Varanavičius 09-0 Projekto dokumentų sudėties žiniaraštis PP Statytojas: UAB EXPERIMENTICA VISM34-08-PP.SŽ Laida Lapas Lapų 0

3

4

5

6 Kompl. Nr. Lapas Lapų VISM34-08 AIŠKINAMASIS RAŠTAS PROJEKTINIAI PASIŪLYMAI AIŠKINAMASIS RAŠTAS. BENDRIEJI DUOMENYS Statinio projekto pavadinimas Statinio pavadinimas Statybos vieta Statytojas (užsakovas) Gen. projektuotojas Projektuotojas PASTATAS LABORATORIJA VISMALIUKŲ G. 34, VILNIUJE, ANTAKALNIO SENIŪNIJOJE (SKLYPO KAD.NR. 00/0007:47; UNIK. NR ; REGISTRO NR.44/0867, REGISTRO SUDARYMO DATA ) UAB "EXPERIMENTICA", Į.K , KAZLIŠKIŲ G. 3-36, VILNIUS UAB "POLIPROJEKTAS", Į. K , PERKŪNKIEMIO G., VILNIUS UAB "FORMATO GRUPĖ", Į.K , PAUPIO G. 3-7A, VILNIUS. STATINIO TECHNINIS REGLAMENTAVIMAS Statinio statybos rūšis NAUJA STATYBA STR.0.08:00 Statinio naudojimo paskirtis 7.. MOKSLO PASKIRTIES PASTATAS STR.0.09:003 Statinio kategorija YPATINGAS.0.03:07 Statinio gyvavimo trukmė Statinio grupė pagal gaisro grėsmę Statinio atsparumo ugniai laipsnis 00 METŲ P.. I (PIRMAS) STR..06:00; R 7-0 PAGD prie VRM, , įsakymas Nr.-338 PAGD prie VRM, , įsakymas Nr.-338 Gen. projektuotojas: Projektuoto pavadinimas: UAB "POLIPROJEKTAS" Perkūnkiemio g., Vilnius Mob.: Projektuoto vadovas: Atestato Nr. MB "VIENAS VIENETAS" Paupio g. 3-7A, Vilnius, LT 00 tel.: +370 (686) 85557, el. p.: A79 SPV V. Saveikis 09-0 Statinio pavadinimas: Projektuotojas: UAB "F o r m a t o g r u p ė" 7.. MOKSLO PASKIRTIES PASTATAS - LABORATORIJA Įmonės kodas: , adresas: Paupio 3-7a, LT 00, Vilnius, tel , e-paštas: A790 ARCH. D. Varanavičius 09-0 Aiškinamasis raštas PP Statytojas: UAB EXPERIMENTICA VISM34-08-PP.AR Laida Lapas Lapų 0

7 Kompl. Nr. Lapas Lapų VISM34-08 AIŠKINAMASIS RAŠTAS 3. ŽEMĖS SKLYPO IR JO DALIES VALDYMO TEISĖ Žemės sklypas nuosavybės teise priklauso LIETUVOS RESPUBLIKAI Valstybinės žemės sklypo nuomos sutarties Nr.49SŽN-6 ( ) pagrindais žemės sklypas išnuomotas iki viešąjai įstaigai Šiaurės miestelio technologijų parkui, į.k Paminėta teritorija LR nutarimu Dėl projektų grupės Vismaliukų investicinės inovacijų zonos (VIZI) infrastruktūros parengimas teritorijos sukūrimui ir plėtrai. I etapas ir Vismaliukų investicinės inovacijų zonos (VIZI) infrastruktūros parengimas teritorijos sukūrimui ir plėtrai. II etapas pripažinimo valstybei svarbiu ekonominiu projektu Nr.4, [..], kurio tikslas stiprinti Lietuvos inovacijų sistemą, siekiant pritraukti užsienio investuotojus ir didinti šalies aukštųjų technologijų įmonių konkurencingumą, sukuriant infrastruktūrą ir komunikacijas. VILNIUS, VISMALIUKŲ G. 34 (sklypo kadastro Nr. 00/0007:47 Vilniaus m.k.v., unikalus Nr ; registro Nr. 44/0867, registro sudarymo data: ), dalis Valstybinės žemės subnuomos sutarties Nr. VMIPP-SUB-0 ( ) subnuomota UAB Experimentica, į.k , Kazliškių g. 3-36, Vilnius. Subnuomojamos žemės dalies plotas: 0,409 ha, pažymėtas indeksais - 4; sutartyje nurodomi tikslai ir veiklos: Sveikatos technologijos ir biotechnologiojos (Akių vaistų ikiklinikiniai tyrimai farmacinėms ir biotechnologinėms įmonėms. Projekto rengimo dieną nuosavybės teises į statinius yra registravusi UAB Vilniaus vystymo kompanija. Pastaroji turi UAB Experimentica subnuomojamoje sklypo dalyje nuosavybės teise valdomą statinį - Kiti inžineriniai statiniai - Aikštelė, plane pažymėta b5 (II grupės nesudėtingas statinys, plotas 0,37 m), pagal statinių NTR išrašą, registro Nr. 44/ ( ); 4. ŽEMĖS SKLYPO TERITORIJOS NAUDOJIMO REGLAMENTO PARAMETRAI Žemės sklypo plotas:,736 ha Pagrindinė naudojimo paskirtis: Žemės sklypo naudojimo būdas: Žemės sklypui taikomos specialiosios žemės ir miško naudojimo sąlygos: Vilniaus miesto Bendrojo plano sprendiniuose (patvirtinta Vilniaus m. tarybos sprendimu Nr.-59 (007--4) teritorija pažymėta: ŠR 4.4. Gamtos apsaugos apribojimai: Kita Visuomeninės paskirties teritorijos XLIX. Vandentiekio, lietaus ir fekalinės kanalizacijos tinklų ir įrenginių apsaugos zonos,,7068 ha; VI. Elektros linijų apsaugos zonos, 0,75 ha; I. Ryšių linijų apsaugos zonos, 0,4955 ha; IX. Dujotiekių apsaugos zonos, 0,667 ha Mažo užstatymo intensyvumo gyvenamosios teritorijos; užstatymo intensyvumas U, (negyvenamosios paskirties); aukštų skaičius 3 a; Nėra Žemės sklypui Vismaliukų g. 34 yra parengtas Žemės sklypo Vismaliukų g. 34 formavimo ir pertvarkymo projektas, kuriuo nustatytas naudojimo būdas (Visuomeninės paskirties teritorijos). Projektas patvirtintas Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus, tvirtinančio dokumento Nr Projekto rengėjas UAB Verslūs projektai. UAB "POLIPROJEKTAS" Data Lapas Lapų Laida UAB "F o r m a t o g r u p ė" VISM34-08-PP.AR

8 Kompl. Nr. Lapas Lapų VISM34-08 AIŠKINAMASIS RAŠTAS 3 Pav. Vilniaus m. savivaldybės teritorijos Bendrojo plano pagrindinio brėžinio ištrauka su žemės sklypo (kad. Nr.. 00/0007:47) Vismaliukų g. 34 vieta UAB "POLIPROJEKTAS" Data Lapas Lapų Laida UAB "F o r m a t o g r u p ė" VISM34-08-PP.AR

9 Kompl. Nr. Lapas Lapų VISM34-08 AIŠKINAMASIS RAŠTAS 4 Pav. Teriorijų planavimo suvestinio skaitmeninio žemėlapio ištrauka su žemės sklypo (kad. Nr.. 00/0007:47) Vismaliukų g. 34 ribomis ir nurodytu naudojimo būdo žymėjimi (Visuomeninės paskirties teritorijos) UAB "POLIPROJEKTAS" Data Lapas Lapų Laida UAB "F o r m a t o g r u p ė" VISM34-08-PP.AR

10 Kompl. Nr. Lapas Lapų VISM34-08 AIŠKINAMASIS RAŠTAS 5 5. ESAMI SKLYPO RODIKLIAI (viso sklypo): skaičiavimas, užstatymo tankumas (visame sklype): 863* / 736 x 00% = 3, 6379 ~ 3,60 % skaičiavimas, užstatymo intensyvumas (visame sklype): 7937* / 736 = 0, 0349 ~ 0,03 p.s. 863 m*; 7937 m*_ pagal statinių NTR išrašą, registro Nr. 44/ (00-0-0); Sklype esančių registruotų pastatų rodikliai: Nuomos teises į pastatus ir inžinerinius tinklus UAB Modernios E-technologijos ; VĮ Vilties žiedas ; Perspektyvinių technologijų taikomų tyrimų institutas, pagal statinių NTR išrašą, registro Nr. 44/ (00-0-0); UAB "POLIPROJEKTAS" Data Lapas Lapų Laida UAB "F o r m a t o g r u p ė" VISM34-08-PP.AR

11 Kompl. Nr. Lapas Lapų VISM34-08 AIŠKINAMASIS RAŠTAS 6 6. NUSTATOMI SKLYPO DALIES RODIKLIAI (pagal PP sprendinius): skaičiavimas, užstatymo tankumas sklypo dalyje: 57 / 4090 x 00% = 8, 88 ~8,9% skaičiavimas, užstatymo intensyvumas sklypo dalyje: 050 / 4090 = 0, 57 ~ 0,6 užstatymo intensyvumas: 0,6 (koeficientas); užstatymo tankumas: 8 % (procentai); aukštų skaičius: a (vienetai); pirmo aukšto grindų altitudė: 0,00 = alt 44, 53; statinio aukštis: 7,05 m (metrai); maksimali absoliutinė altitudė: 55, SKLYPO RODIKLIAI (viso sklypo) (PP sprendinius): skaičiavimas, užstatymo tankumas visame sklype: (863* + 57) / 736 x 00% = 4,47 ~ 4,5 % skaičiavimas, užstatymo intensyvumas visame sklype: ( ) / 736 = 0, 0396 ~ 0,04 p.s. 863 m*; 7937 m*_ pagal statinių NTR išrašą, registro Nr. 44/ (00-0-0); 8. PROJEKTINIŲ PASIŪLYMŲ APIMTIS IR TIKSLAI Statinio projekto apimtis yra nustatyta Vilniaus miesto savivaldybės administracijos išduotoje Projektinių pasiūlymų rengimo užduotyje NR. PPI 40/9, Statytojo projektavimo užduotyje, užsakovo reikalavimuose ir papildoma apimtimi, susijusia su techniniais sprendimais, atsiradusiais projektavimo eigoje ar inžinerinių tyrinėjimų metu. Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos Bendrojo plano iki 05 m. sprendiniais (reg. Nr. 880), Žemės sklypo Vismaliukų g. 34 formavimo ir pertvarkymo projektu (patvirtintas , tvirtinančio dokumento Nr , rengėjas UAB Verslūs projektai ), galiojančiais teisės aktais ir norminiais dokumentais. Projektinių pasiūlymų rengimo tikslai:. Gauti specialiuosius reikalavimus bei specialiuosius architektūros reikalavimus;. Parengti techninį statinio statybos projektą; 3. Suprojektuoti laboratorijos pastatą sklype, Vismaliukų g. 34, Vilniaus m., Vilniaus m. sav. (sklypo unikalus Nr , sklypo kadastrinis Nr. 00/0007:47, registro Nr. 44/0867). UAB "POLIPROJEKTAS" Data Lapas Lapų Laida UAB "F o r m a t o g r u p ė" VISM34-08-PP.AR

12 Kompl. Nr. Lapas Lapų VISM34-08 AIŠKINAMASIS RAŠTAS 7 9. PROJEKTINIŲ PASIŪLYMŲ SPRENDINIAI 9.. Projektuojamo objekto situacija sklype Laboratorijos pastatas projektuojamas žemės sklypo (kadastrinis Nr. 00/0007:47), kurio plotas,736 ha dalyje, kurios plotas 0,409 ha. Pav. 3 Žemės sklypo Vismaliukų g. 34 schema su sklypo dalyje projektuojamu objektu 9.. Projektuojamų statinių sąrašas Projektiniuose pasiūlymuose pateikiami vieno projektuojamo statinio laboratorijos pastato sprendiniai. EIl. Nr. Statinio rūšis Statinio pavadinimas Statinio kategorija Statybos rūšis Statinio paskirtis. Pastatas Laboratorija Ypatingas statinys Nauja statyba Mokslo paskirties pastatas. Plokščias horizontalus inžinerinis statinys Automobilių stovėjimo aikštelė II gr. nesudėtingas statinys Nauja statyba Kitos paskirties inžinerinis statinys 3. Plokščias horizontalus inžinerinis statinys Pėsčiųjų takas II gr. nesudėtingas statinys 4. Inžinerinis statinys Stoginė I gr. nesudėtingas statinys Nauja statyba Nauja statyba Kitos paskirties inžinerinis statinys Kitos paskirties inžinerinis statinys UAB "POLIPROJEKTAS" Data Lapas Lapų Laida UAB "F o r m a t o g r u p ė" VISM34-08-PP.AR

13 Kompl. Nr. Lapas Lapų VISM34-08 AIŠKINAMASIS RAŠTAS Statinio techniniai ir paskirties rodikliai Pavadinimas I. SKLYPAS Mato vienetas Kiekis. Sklypo plotas m sklypo dalies plotas m Sklypo užstatymo intensyvumas % 3.95 Koef. 0,04.. sklypo dalies užstatymo intensyvumas % 6 Koef. 0,6 3. Sklypo užstatymo tankumas % sklypo dalies užstatymo tankumas % 8 Pastabos Pastato paskirtis mokslo paskirties pastatai skirti švietimo ir mokslo reikmėms: institutai ir mokslinio tyrimo įstaigos, observatorijos, meteorologijos stotys, laboratorijos (išskyrus gamybines laboratorijas), bendrojo lavinimo, profesinės ir aukštosios mokyklos, vaikų darželiai, lopšeliai ir kiti pastatai. Mato Pavadinimas Kiekis Pastabos vienetas II. PASTATAS. pastato paskirties rodikliai Darbuotojų skaičius. pastato bendrasis plotas:* m² ~ pastato pagrindinis plotas* m² ~ pastato pagalbinis plotas* m² ~ pastato tūris* m³ aukštų skaičius vnt. 6. pastato aukštis* m 7,05 7. energinio naudingumo klasė A+ 8. pastato (patalpų) akustinio komforto sąlygų klasė C V. KITI STATINIAI 0. Automobilių stovėjimo aikštelė (Plokščias horizontalus inžinerinis statinys).. plotas > 00 m, 0000 m m 83 II gr. nesudėtingas statinys. Kitos paskirties inžinerinis statinys. Pėsčiųjų takas (Plokščias horizontalus inž. statinys) II gr. nesudėtingas statinys. Kitos paskirties inžinerinis statinys.. plotas > 00 m, 0000 m m Stoginė rūkantiems (Inžinerinis statinys) I gr. nesudėtingas statinys. Kitos paskirties inžinerinis 63 statinys K 0000 apskaičiuojamas pagal formulę: K = S H 3 S statinio išorinio kontūro vertikalios projekcijos į žemės ir paviršių plotas 7 m; H statinio aukštis 3 m. K (statinio matmenų įvertinimo koeficientas) *Žvaigždute pažymėti rodikliai projektinių pasiūlymų stadijoje pateikiami preliminarūs ir tikslinami techninio projekto stadijoje. UAB "POLIPROJEKTAS" Data Lapas Lapų Laida UAB "F o r m a t o g r u p ė" VISM34-08-PP.AR

14 Kompl. Nr. Lapas Lapų VISM34-08 AIŠKINAMASIS RAŠTAS Aplinkos tvarkymas Esama aplinka šalia projektuojamo pastato pertvarkoma, įrengiamos automobilių stovėjimo vietos, pravažiavimai, pėsčiųjų takai, projektuojamas teritorijos apželdinimas. Projekte numatytos horizontaliosios automobilių stovėjimo vietų ženklinimo linijos ir žmonių su negalią vietų ženklinimas. Projektuojamos automobilių aikštelės, privažiavimų ir išplanavimo parametrus žiūrėti grafinėje projekto dalyje Sklypo želdinimo sprendiniai Projektuojamam laboratorijos pastatui skirtoje sklypo dalyje numatoma automobilių stovėjimo aikštelės su privažiavimu, pėsčiųjų takų statyba ir inžinerinių tinklų tiesimas. Želdinamas sklypo dalies plotas numatytas apie 800 m, t.y. apie 44 %. Želdinamas sklypo plotas tenkina atskirųjų rekreacinės paskirties želdynų plotų normas ir VMSA Projektinių pasiūlymų rengimo užduotyje NR. PPI 40/9 nurodytą priklausomųjų želdynų plotą, t.y. 30 % Atliekų surinkimas ir tvarkymas Susidarančias buitines atliekas surenkamos ir rūšiuojamos vietoje: - popieriaus ir kartono; - plastmasės atliekų; - stiklo duženų; - metalo atliekų; - buitinių atliekų. Atliekos bus rūšiuojamos ir kaupiamos sklype numatytoje atliekų tvarkymo ir kaupimo aikštelėje. Atliekų išvežimas ir tvarkymas bus organizuojamas pagal sutartį su komunalinio aptarnavimo įmone. Laboratorijos technologijos procese susidarančios specifinės atliekos laikinai saugomos tam numatytoje patalpoje. Pagal laboratorijos veiklos technologiją, specifinės atliekos bus tvarkomos vadovaujantis atliekų tvarkymą reglamentuojančiais LR teisės aktais Nuotekų tvarkymas` Buitinės ir lietaus nuotėkas numatoma kanalizuoti į sklypo teritorijoje esančius inžinerinius tinklus Gaisrinės saugos teritorijoje sprendiniai Gaisrų gesinimo ir gelbėjimo automobiliams privažiuoti prie projektuojamo pastato ir esamų gaisrinių hidrantų, naudojami esami keliai, atitinkantys teisės aktų nustatytus reikalavimus, pritaikytos kelio dangos ne didesniu kaip 5 m atstumu.. Gaisrinės mašinos privažiuoja prie projektuojamo pastato esamu asfaltuotu keliu rytinėje sklypo pusėje. Privažiavimai prie pastato yra ne siauresni nei 3.5 m. Keliai gaisrų gesinimo ir gelbėjimo automobiliams privažiuoti prie pastato ir gaisrinių hidrantų turi būti visada laisvi, tam užtikrinti būtina statyti specialius ženklus ir aptvarus (iki 0 cm aukščio). Gaisrų gesinimas iš išorės turi būti užtikrinamas vienu hidrantų kiekvienam pastato perimetro taškui, pasiekiamumas iki 00 m matuojant ugniagesių tiesiama vandens linija nuo gaisrinio hidranto iki jo saugomo pastato perimetro tolimiausio taško. Hidrantui vandentiekio tinkle turi būti užtikrinama II vandens tiekimo patikimumo kategoriją ir iki statinio pripažinimo tinkamu naudoti turi būti patikrinti ir pateikta išvada apie jo techninę būklę Projekto sprendinių pritaikymas žmonėms su negalia Pagal STR.03.0:00 Statiniai ir teritorijos. Reikalavimai žmonių su negalia reikmėms važiuojamosios dalies ir šaligatvių sankirtoje numatyti pandusai (nuožulnos), skirti žmonėms su negalia, pėstiesiems, vežimėliams ir dviračiams. Projektuojamoje automobilių stovėjimo aikštelėje numatomos vietos pritaikytos ŽN. Sklypo dalies dangos, dangų nuolydžiai, judėjimo keliai iki pastato ir pastate projektuojami tinkami ŽN. UAB "POLIPROJEKTAS" Data Lapas Lapų Laida UAB "F o r m a t o g r u p ė" VISM34-08-PP.AR

15 Kompl. Nr. Lapas Lapų VISM34-08 AIŠKINAMASIS RAŠTAS Automobilių stovėjimo vietų poreikio nustatymas Projektuojamo pastato pagrindinė paskirtis mokslo (Laboratorija). Mokslo paskirties laboratorijos pastatams reikalingas minimalus automobilių stovėjimo vietų skaičius nėra reglamentuotas STR.06.04:04 Gatvės ir vietinės reikšmės keliai. Bendrieji reikalavimai Error! Reference source not found. lentelėje Automobilių stovėjimo vietų minimalus reglamentuotas skaičius. Statiniams, nepatenkantiems į STR.06.04:04 Gatvės ir vietinės reikšmės keliai. Bendrieji reikalavimai Error! Reference source not found. lentelę Automobilių stovėjimo vietų minimalus reglamentuotas skaičius, automobilių stovėjimo vietų poreikis apskaičiuojamas individualiai, įvertinant vykdomos veiklos specifiką, darbuotojų bei lankytojų skaičių, pastato padėtį mieste, teritorijos aprūpinimą viešuoju transportu ir kitus faktorius. Skaičiuojant automobilių stovėjimo vietų minimalų reglamentuotą skaičių, pagal STR.06.04:04 Gatvės ir vietinės reikšmės keliai. Bendrieji reikalavimai p. 09. Kai statiniuose įrengiamos skirtingų paskirčių patalpos, statiniui reikalingas automobilių stovėjimo vietų skaičius nustatomas sumuojant kiekvienos paskirties patalpoms (tarp jų ir butams) reikalingą automobilių stovėjimo vietų skaičių, nustatytą pagal 30 lentelėje nurodytus normatyvus įvairių paskirčių statiniams ir savivaldybių tarybų patvirtintus koeficientus. Kitos, nei visas statinys, paskirties patalpoms, jei jos naudojamos tik to statinio reikmėms (administracinio pastato valgykla, jei ji skirta tik darbuotojams ir kita) papildomų automobilių stovėjimo vietų skaičius nenustatomas. Skaičiavimas: Įvertinant laboratorijos pastato veiklos specifiką darbuotojų bei lankytojų skaičių reikalingas automobilių stovėjimo vietų minimalus skaičius nustatomas po vieną automobilio stovėjimo vietą kiekvienam darbuotojui bei papildomai 4 vietos lankytojams. Pastate numatytas darbuotojų skaičius 0; 0+4=4 automobilių stovėjimo vietos, iš jų stovėjimo vietos pritaikytos žmonėms su negalia. Viso sklype projektuojamoje automobilių aikštelėje numatyta 4 automobilių stovėjimo vietos, tame tarpe vietos pritaikytos ŽN. 9.. Dviračių stovėjimo organizavimas ir skaičiavimai; El. Pastatai Minimalus stovėjimo vietų skaičius Nr. 5. Administracinės, visuomeninės įstaigos, biurai vieta 50 m pagrindinio ploto Skaičiavimas: Pastato pagrindinis plotas 550 m 550 m / 50=,0, t.y. dviračių stovėjimo vietų minimalus reglamentuotas poreikis 3 dviračių stovėjimo vietų. Viso sklype numatytos 3 dviračių saugojimo vietos. Dviračių stovėjimo vietų minimalus reglamentuotas poreikis 3 dviračių stovėjimo vietų. Atstumas nuo dviračių stovėjimo vietų iki įėjimo į statinį neviršija 50 m. Dviračių stovėjimo vieta parodytas SP dalies brėžinyje. Projekte numatyti dviračių stovėjimo organizavimo sprendiniai tenkina STR.06.04:04 Gatvės ir vietinės reikšmės keliai. Bendrieji reikalavimai nuostatas. UAB "POLIPROJEKTAS" Data Lapas Lapų Laida UAB "F o r m a t o g r u p ė" VISM34-08-PP.AR

16 Kompl. Nr. Lapas Lapų VISM34-08 AIŠKINAMASIS RAŠTAS 9.. Pastato (patalpų) funkcinio ryšio ir zonavimo sprendiniai Projektuojamas laboratorijos pastatas, kuriame bus atliekami akių lygų ikiklinikiniai moksliniai tyrimai, kurių rezultatai vėliau bus naudojami akių ligų gydimui skirtų vaistų kūrime. Pastato struktūrą sudaro šių funkcijų patalpos: Patalpų funkciniai ryšiai ir technologija pateikiami -mo aukšto plano brėžinyje Pagrindinių įėjimų, praėjimų, vestibiulių, laiptinių išdėstymo sprendiniai. Pastato šiauriniame fasade projektuojami du įėjimai/išėjimai su tambūrais. Pagrindinis įėjimas į pastatą yra šiaurės rytinėje pusėje, ūkinis įėjimas yra šiaurės vakarų pusėje Pastato atitvarų elementų (sienų, pertvarų, stogo, grindų) tipai, medžiagos ir jų parinkimo motyvai Pastatas projektuojamas iš surenkamų gelžbetonio konstrukcijų su lengvu metalinių konstrukcijų denginiu. Išorinės atitvarinės sienos projektuojamos iš daugiasluoksnių surenkamų sieninių plokščių su termoizoliaciniu užpildu. Išorinės cokolinės plokštės projektuojamos gelžbetoninės su išoriniu apšiltinimu. Cokolinės plokštės atremiamos ant pamato ir įdėtinių detalių pagalba sujungiamos su g/b kolonomis. Vidinės pertvaros- daugiasluoksnės sandwich tipo plokštės, gipso kartono ant metalinio karkaso bei stiklo pertvaros Nekilnojamųjų kultūros paveldo vertybių ir jų teritorijų apsauga Statinys nepatenka į valstybės saugomo kultūros paveldo objektų apsaugos zonas, kitų vertybių šiame sklype taip pat nėra. Šis projektas atitinka galiojančias normas bei taisykles, ir išpildžius visas jame numatomas priemones, užtikrina saugų pastato eksploatavimą. Statinio statyba ir naudojimas nepažeis ir nepablogins trečiųjų asmenų interesų. Pareigos Vardas, Pavardė Atestato Nr. Parašas Data SPV V. Saveikis A ARCHITEKTAS D. Varanavičius A UAB "POLIPROJEKTAS" Data Lapas Lapų Laida UAB "F o r m a t o g r u p ė" VISM34-08-PP.AR

17

18

19

20

21 GSPublisherVersion SKLYPO DALIES RIBA SKLYPO RIBA d sk. c sk ±0,00 = alt 44, m K d60 d0 A sk. d00 x x x x SKLYPO SITUACIJOS SCHEMA M : A d ±0.00 MG d c d x x x x x d d sk. d00 sk d x d00 3 vv43.94 x A vv44.35 x d d0 Vismaliukų g. Š vv A vv vv43.93 vv44.00 x d60 c sk C d35 d sk. vv43.58 PEd40v.s c A d PEd90v.s vv Pls.d90 d d63 d d d00 c A79 Statytojas: UAB "F o r m a t o g r u p ė" Paupio g. 3-7A, Vilnius,3-7A, LT 00 Vilnius tel.: +370 (67) 0000, el. p.: Atestato Nr. Pareigos V. Pavardė Parašas Data A790 SPDV D. VARANAVIČIUS 04/03/09 A790 Architektas D. VARANAVIČIUS 04/03/09 Etapas: PP SKLYPO RODIKLIAI A Sklypo plotas 736 m c Sklypo tankis 4.5 % Sklypo intensyvumas 3.96 % (0.04) Sklypo užstatymo plotas (visi statiniai) 945 m Bendras plotas (visi statiniai) 8983 m SKLYPO DALIES RODIKLIAI Sklypo (dalies) plotas 4090 m vv a Sklypo (dalies) tankis 8 % A a Sklypo (dalies) intensyvumas 6 % (0.6) c vv Sklypo dalies užstatymo plotas 57 m Bendras plotas m Aukštingumas a vv Želdinamas sklypo dalis 4% (698 m) 04 A a SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI c 44.3 vv Sklypo riba A 44.9 Sklypo dalies riba vv c Valstybinės reikšmės miško riba riba SKLYPO DANGŲ SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI c d d PEd40v.s. d3 d00 Gen. projektuotojas: Projekto vadovas: UAB "POLIPROJEKTAS" Perkūnkiemio g. ( aukštas), LT-6 Vilnius, Lietuva SPV V. SAVEIKIS 04/03/09 Projektuotojas: d50 d50 PEd d35 MB "VIENAS VIENETAS" Paupio g. 3-7A, Vilnius, LT 00 tel.: +370 (686) 85557, el. p.: UAB "EXPERIMENTICA" d0 d d00 d00 d00 d400 8 vv PEd90v.s. d0 d60 4 PEd90v.s. d SITUACIJOS SCHEMA 4 d00 d00 PROJEKTUOJAMAS OBJEKTAS d50 PEd90v.s. d00 4 d60 04a d35 d RŪKYMO VIETA ESAMAS PRIVAŽIAVIMAS (VISMALIUKŲ G.) PEd90v.s. d00 4 d00 3 PEd90v.s. TOPOGRAFIJOS DERINIMO NUORAŠAI 3 4 Nr. Žymėjimas Danga Asfaltas Betono trinkelių danga 3 Veja Projekto pavadinimas: Statinio pavadinimas: Brėžinio pavadinimas: Brėžinio žymuo: SKLYPO EKSPLIKACIJA LABORATORIJOS PASTATAS AUTOMOBILIŲ STOVĖJIMO AIKŠTELĖ ( VIETOS) DVIRAČIŲ SAUGOJIMO VIETA ESAMI ŽELDYNAI 5 BUITINIŲ ATLIEKŲ KONTEINERIŲ VIETA 7 ESAMAS PASTATAS 7.. MOKSLO PASKIRTIES PASTATAS - LABORATORIJA SKLYPO PLANAS M :500 VISM34-08-PP-BR.0 Lapas Laida 0 Lapų

22 D C B A A PIRMO AUKŠTO PATALPŲ EKSPLIKACIJA Patalpos Nr ,000 6,000 5,000 5, GSPublisherVersion ,00 7,00 7,00 7,00 7,00 7,00 7,00 7,00 7,00 7,00 73, Patalpos pavadinimas Tambūras Holas Drabužinė Susitikimų kambarys Poilsio patalpa Kabinetas Kabinetas Kabinetas Kabinetas Kabinetas Susitikimų kambarys Pagalbinė patalpa San. mazgas ŽN San. mazgas (mot.) Prausykla (vyr.) Prausykla (mot.) San. mazgas (vyr.) Histologijos laboratorija Laboratorija Cheminių priemonių laikymo patalpa Šaldytuvų patalpa Mikroskopijos patalpa In Vitro laboratorija Rūbinė Oro dušas San. mazgas Persirengimo patalpa su dušu Persirengimo patalpa su dušu Persirengimo patalpa su dušu Persirengimo patalpa su dušu VERTIKALŪS RYŠIAI X Plotas, kv. m STIKLINIS STOGELIS VIRŠ ĮĖJIMO Koridorius Šliuzas Operacinė Laboratorija Gyvūnų laikymo patalpa (rezervinė) Gyvūnų laikymo patalpa (rezervinė) Triušių laikymo patalpa Triušių laikymo patalpa Triušių laikymo patalpa Inventoriaus patalpa Plovykla Nenaudojamų narvų saugojimo pat. Techninė patalpa Techninė patalpa Techninė patalpa Tambūras Sandėlis (pakratai) Sandėlis (pašarai) Atliekų saugojimo patalpa Karantino patalpa Techninė patalpa Izoliatorius Žiurkių laikymo patalpa Valymo priemonių saugojimo patalpa Valymo priemonių saugojimo patalpa Pelių laikymo patalpa Gyvūnų laikymo patalpa (sausų akių) Sandėlis Šliuzas ERG laboratorija Gyvūnų laikymo pat. (dark adaptation) Gyvūnų laikymo pat. (light damage) Laboratorija Bendras plotas: EVAKUACINĖS DURYS , m² VERTIKALŪS RYŠIAI X A79 Statytojas: UAB "F o r m a t o g r u p ė" Paupio g. 3-7A, Vilnius,3-7A, LT 00 Vilnius tel.: +370 (67) 0000, el. p.: Atestato Nr. Pareigos V. Pavardė Parašas Data A790 SPDV D. VARANAVIČIUS 0/03/09 A790 Architektas D. VARANAVIČIUS 0/03/09 Etapas: PP Gen. projektuotojas: Projekto vadovas: UAB "POLIPROJEKTAS" Perkūnkiemio g. ( aukštas), LT-6 Vilnius, Lietuva SPV V. SAVEIKIS 0/03/09 Projektuotojas: 7 9 MB "VIENAS VIENETAS" Paupio g. 3-7A, Vilnius, LT 00 tel.: +370 (686) 85557, el. p.: UAB "EXPERIMENTICA" STIKLINIS STOGELIS VIRŠ ĮĖJIMO 0 ± Projekto pavadinimas: Statinio pavadinimas: Brėžinio pavadinimas: Brėžinio žymuo: 03 VERTIKALŪS RYŠIAI X PATALPŲ FUNKCINĖ EKSPLIKACIJA TAMBŪRAI / KORIDORIAI ADMINISTRACIJA POILSIO IR SUSITIKIMŲ SAN. MAZGAI / PERSIRENGIMO K. LABORATORIJA / OPERACINĖS GYVŪNŲ LAIKYMO PATALPOS ŪKINĖS PATALPOS TECHNINĖS PATALPOS MOKSLO PASKIRTIES PASTATAS - LABORATORIJA -MO AUKŠTO PLANAS M :00 VISM34-08-PP-BR Lapas Laida 0 Lapų

23 D A A Š 500 6,000 5, , , ,00 7,00 7,00 7,00 7,00 7,00 7,00 7,00 7,00 7, ,000 LIETVAMZDIS.5%.5%.5% PARAPETINĖ ĮLAJA STIKLINIS STOGELIS VIRŠ ĮĖJIMO PARAPETAS.5%.5%.5% LIETVAMZDIS.5%.5%.5% PARAPETINĖ ĮLAJA 500 5, STIKLINIS STOGELIS VIRŠ ĮĖJIMO %.5% STOGLANGIS %.5%.5%.5% Stogo plotas 077 m A79 Gen. projektuotojas: Projekto vadovas: UAB "POLIPROJEKTAS" Perkūnkiemio g. ( aukštas), LT-6 Vilnius, Lietuva SPV V. SAVEIKIS 0/03/09 Projektuotojas: MB "VIENAS VIENETAS" Paupio g. 3-7A, Vilnius, LT 00 tel.: +370 (686) 85557, el. p.: UAB "F o r m a t o g r u p ė" Paupio g. 3-7A, Vilnius,3-7A, LT 00 Vilnius tel.: +370 (67) 0000, el. p.: Projekto pavadinimas: Statinio pavadinimas: 7.. MOKSLO PASKIRTIES PASTATAS - LABORATORIJA GSPublisherVersion Atestato Nr. Pareigos V. Pavardė Parašas Data A790 SPDV D. VARANAVIČIUS 0/03/09 A790 Architektas D. VARANAVIČIUS 0/03/09 Etapas: PP Statytojas: UAB "EXPERIMENTICA" Brėžinio pavadinimas: Brėžinio žymuo: STOGO PLANAS M :00 VISM34-08-PP-BR.03 Lapas Laida 0 Lapų

24 +6.95 ± ,00 7,00 7,00 7,00 7,00 7,00 7,00 7,00 7,00 7, FASADAS TARP AŠIŲ - : ± ,000 5,000 5,000 A B C D FASADAS TARP AŠIŲ D-A :00 A79 Gen. projektuotojas: Projekto vadovas: UAB "POLIPROJEKTAS" Perkūnkiemio g. ( aukštas), LT-6 Vilnius, Lietuva SPV V. SAVEIKIS 0/03/09 Projektuotojas: MB "VIENAS VIENETAS" Paupio g. 3-7A, Vilnius, LT 00 tel.: +370 (686) 85557, el. p.: UAB "F o r m a t o g r u p ė" Paupio g. 3-7A, Vilnius,3-7A, LT 00 Vilnius tel.: +370 (67) 0000, el. p.: Projekto pavadinimas: Statinio pavadinimas: 7.. MOKSLO PASKIRTIES PASTATAS - LABORATORIJA GSPublisherVersion Atestato Nr. Pareigos V. Pavardė Parašas Data A790 SPDV D. VARANAVIČIUS 0/03/09 A790 Architektas D. VARANAVIČIUS 0/03/09 Etapas: PP Statytojas: UAB "EXPERIMENTICA" Brėžinio pavadinimas: Brėžinio žymuo: FASADAI TARP AŠIŲ -, A-D M :00 VISM34-08-PP-BR.04 Lapas Laida 0 Lapų

25 +6.95 ± ,00 7,00 7,00 7,00 7,00 7,00 7,00 7,00 7,00 7, FASADAS TARP AŠIŲ - : ± ,000 5,000 5,000 D C B A Gen. projektuotojas: Projekto vadovas: UAB "POLIPROJEKTAS" Perkūnkiemio g. ( aukštas), LT-6 Vilnius, Lietuva MB "VIENAS VIENETAS" Paupio g. 3-7A, Vilnius, LT 00 tel.: +370 (686) 85557, el. p.: Projekto pavadinimas: FASADAS TARP AŠIŲ D-A :00 A79 SPV V. SAVEIKIS 0/03/09 Projektuotojas: UAB "F o r m a t o g r u p ė" Paupio g. 3-7A, Vilnius,3-7A, LT 00 Vilnius tel.: +370 (67) 0000, el. p.: Statinio pavadinimas: 7.. MOKSLO PASKIRTIES PASTATAS - LABORATORIJA GSPublisherVersion Atestato Nr. Pareigos V. Pavardė Parašas Data A790 SPDV D. VARANAVIČIUS 0/03/09 A790 Architektas D. VARANAVIČIUS 0/03/09 Etapas: PP Statytojas: UAB "EXPERIMENTICA" Brėžinio pavadinimas: Brėžinio žymuo: FASADAI TARP AŠIŲ -, D-A M :00 VISM34-08-PP-BR.05 Lapas Laida 0 Lapų

26 ±0.00 ±0.00 ±0.00 7,00 7,00 7,00 7,00 7,00 7,00 7,00 7,00 7,00 7, PJŪVIS A-A : ± ±0.00 ±0.00 5,000 5,000 5,000 A B C D PJŪVIS - :00 5,000 5,000 5,000 A B C D PJŪVIS - :00 A79 Gen. projektuotojas: Projekto vadovas: UAB "POLIPROJEKTAS" Perkūnkiemio g. ( aukštas), LT-6 Vilnius, Lietuva SPV V. SAVEIKIS 0/03/09 Projektuotojas: MB "VIENAS VIENETAS" Paupio g. 3-7A, Vilnius, LT 00 tel.: +370 (686) 85557, el. p.: UAB "F o r m a t o g r u p ė" Paupio g. 3-7A, Vilnius,3-7A, LT 00 Vilnius tel.: +370 (67) 0000, el. p.: Projekto pavadinimas: Statinio pavadinimas: 7.. MOKSLO PASKIRTIES PASTATAS - LABORATORIJA GSPublisherVersion Atestato Nr. Pareigos V. Pavardė Parašas Data A790 SPDV D. VARANAVIČIUS 0/03/09 A790 Architektas D. VARANAVIČIUS 0/03/09 Etapas: PP Statytojas: UAB "EXPERIMENTICA" Brėžinio pavadinimas: Brėžinio žymuo: PJŪVIAI A-A, -, - M :00 VISM34-08-PP-BR.06 Lapas Laida 0 Lapų

27 A79 Gen. projektuotojas: Projekto vadovas: SPV V. SAVEIKIS 0/03/09 Projektuotojas: UAB "POLIPROJEKTAS" Perkūnkiemio g. ( aukštas), LT-6 Vilnius, Lietuva MB "VIENAS VIENETAS" Paupio g. 3-7A, Vilnius, LT 00 tel.: +370 (686) 85557, el. p.: UAB "F o r m a t o g r u p ė" Paupio g. 3-7A, Vilnius,3-7A, LT 00 Vilnius tel.: +370 (67) 0000, el. p.: Projekto pavadinimas: Statinio pavadinimas: 7.. MOKSLO PASKIRTIES PASTATAS - LABORATORIJA GSPublisherVersion Atestato Nr. Pareigos V. Pavardė Parašas Data A790 SPDV D. VARANAVIČIUS 0/03/09 A790 Architektas D. VARANAVIČIUS 0/03/09 Etapas: PP Statytojas: UAB "EXPERIMENTICA" Brėžinio pavadinimas: VIZUALIZACIJA SU GRETIMA URBANISTINE APLINKA Brėžinio žymuo: VISM34-08-PP-BR.07 Lapas Laida 0 Lapų

28 A79 Gen. projektuotojas: Projekto vadovas: SPV V. SAVEIKIS 0/03/09 Projektuotojas: UAB "POLIPROJEKTAS" Perkūnkiemio g. ( aukštas), LT-6 Vilnius, Lietuva MB "VIENAS VIENETAS" Paupio g. 3-7A, Vilnius, LT 00 tel.: +370 (686) 85557, el. p.: UAB "F o r m a t o g r u p ė" Paupio g. 3-7A, Vilnius,3-7A, LT 00 Vilnius tel.: +370 (67) 0000, el. p.: Projekto pavadinimas: Statinio pavadinimas: 7.. MOKSLO PASKIRTIES PASTATAS - LABORATORIJA GSPublisherVersion Atestato Nr. Pareigos V. Pavardė Parašas Data A790 SPDV D. VARANAVIČIUS 0/03/09 A790 Architektas D. VARANAVIČIUS 0/03/09 Etapas: PP Statytojas: UAB "EXPERIMENTICA" Brėžinio pavadinimas: Brėžinio žymuo: VIZUALIZACIJA VISM34-08-PP-BR.08 Lapas Laida 0 Lapų

29 A79 Gen. projektuotojas: Projekto vadovas: SPV V. SAVEIKIS 0/03/09 Projektuotojas: UAB "POLIPROJEKTAS" Perkūnkiemio g. ( aukštas), LT-6 Vilnius, Lietuva MB "VIENAS VIENETAS" Paupio g. 3-7A, Vilnius, LT 00 tel.: +370 (686) 85557, el. p.: UAB "F o r m a t o g r u p ė" Paupio g. 3-7A, Vilnius,3-7A, LT 00 Vilnius tel.: +370 (67) 0000, el. p.: Projekto pavadinimas: Statinio pavadinimas: 7.. MOKSLO PASKIRTIES PASTATAS - LABORATORIJA GSPublisherVersion Atestato Nr. Pareigos V. Pavardė Parašas Data A790 SPDV D. VARANAVIČIUS 0/03/09 A790 Architektas D. VARANAVIČIUS 0/03/09 Etapas: PP Statytojas: UAB "EXPERIMENTICA" Brėžinio pavadinimas: VIZUALIZACIJOS SU GRETIMA URBANISTINE APLINKA Brėžinio žymuo: VISM34-08-PP-BR.09 Lapas Laida 0 Lapų