IBM Coremetrics Web Analytics

Dydis: px
Rodyti nuo puslapio:

Download "IBM Coremetrics Web Analytics"

Transkriptas

1 IBM naudojimo sąlygos IBM Coremetrics Web Analytics Šios IBM naudojimo sąlygos papildo taikomos IBM tarptautinės Passport Advantage sutarties, IBM tarptautinės Passport Advantage Express sutarties arba IBM tarptautinės pasirinktų IBM SaaS pasiūlymų sutarties sąlygas ( Sutartis ). Prieš naudodami IBM SaaS ir susijusią Įgalinimo programinę įrangą, atidžiai perskaitykite šias IBM SaaS naudojimo sąlygas ( Naudojimo sąlygos arba NS ). Klientas gali naudoti IBM SaaS ir Įgalinimo programinę įrangą tik tokiu atveju, jei Klientas pirmiausia sutinka su šiomis Naudojimo sąlygomis. Klientas sutinka su šiomis Naudojimo sąlygomis, jeigu užsako, pasiekia ar naudoja IBM SaaS arba Įgalinimo programinę įrangą, ar spusteli mygtuką Sutinku. JEIGU SUTINKATE SU ŠIOMIS SĄLYGOMIS KLIENTO VARDU, JŪS PAREIŠKIATE IR GARANTUOJATE, KAD TURITE VISUS ĮGALIOJIMUS PRISIIMTI SU ŠIOMIS NAUDOJIMO SĄLYGOMIS SUSIJUSIUS ĮSIPAREIGOJIMUS KLIENTO VARDU. JEI NESUTINKATE SU ŠIOMIS NAUDOJIMO SĄLYGOMIS AR NETURITE VISŲ ĮGALIOJIMŲ PRISIIMTI SU ŠIOMIS NAUDOJIMO SĄLYGOMIS SUSIJUSIŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ KLIENTO VARDU, JOKIU BŪDU NENAUDOKITE JOKIŲ FUNKCIJŲ, KURIOS SIŪLOMOS KAIP IBM SAAS DALIS, IR JOSE NEDALYVAUKITE IR NENAUDOKITE ĮGALINIMO PROGRAMINĖS ĮRANGOS. 1 dalis Bendrosios sąlygos 1. Paskirtis Šios IBM SaaS naudojimo sąlygos ( Naudojimo sąlygos ) skirtos toliau nurodytam IBM SaaS : IBM Coremetrics Web Analytics IBM Coremetrics Content Recommendations IBM Coremetrics Enterprise Analytics IBM Coremetrics Explore IBM Coremetrics Impression Attribution IBM Coremetrics Social Analytics IBM Coremetrics Lifecycle IBM Coremetrics Multichannel Analytics IBM Coremetrics LIV Tik šiose NS terminas IBM SaaS reiškia konkretų IBM SaaS pasiūlymą, nurodytą šiame 1 skyriuje. Klientas gali naudoti IBM SaaS tik galiojančiu Prenumeratos laikotarpiu. 2. Apibrėžimai Didžiąja raide rašomi terminai, kurie neapibrėžti šiose Naudojimo sąlygose, yra apibrėžti Sutartyje. Šiose NS terminas Programa apima visus terminus programa, kurie gali būti naudojami atitinkamoje Sutartyje, o terminas Operacijų dokumentas terminą IBM SaaS pasiūlymas. Įgalinimo programinė įranga bet kokia Programa ir susijusi medžiaga, kurią IBM arba trečioji šalis pateikia Klientui kaip dalį IBM SaaS pasiūlymo, kad palengvintų prieigą prie IBM SaaS ir jos naudojimą. Privatumo praktika Privatumo praktika, pateikta internete adresu ir bet kokie paskesni jos keitimai. 3. Bendrosios mokesčių sąlygos 3.1 Metrikai (mokesčio apskaičiavimo veiksniai) Milijonas serverio iškvietimų (MSC) yra matavimo vienetas, kuriuo remiantis galima gauti IBM SaaS. MSC yra vienas (1) milijonas Serverio iškvietimų. Serverio iškvietimas įvykus pažymėtam įvykiui, kurį inicijavo sekamas lankytojas vienam Kliento ID, IBM SaaS perduoti ir jos tvarkomi duomenys. Serverio iškvietimai, kuriuos tvarko skirtingi Kliento ID, bus skaičiuojami kaip unikalūs kiekvieno unikalaus Kliento ID Serverio iškvietimai. Kliento ID atskiria ir (arba) valdo prieigos prie IBM SaaS duomenų, kurie gali apimti tvarkomus duomenis iš vienos ar daugiau Kliento svetainių, teises. Reikia įsigyti teises, Z WW-04 (06/2012) Psl. 1 iš 17

2 pakankamas Milijono serverių iškvietimų skaičiui padengti matavimo laikotarpiu, nurodytu Teisių suteikimo dokumente (TSD) arba Operacijų dokumente. Milijonas rinkodaros parodymų (MMI) yra matavimo vienetas, kuriuo remiantis galima gauti IBM SaaS. MMI yra vienas (1) milijonas surinktų ir tvarkytų rinkodaros parodymų. Reikia įsigyti teises, pakankamas bendram naudojamų MMI skaičiui padengti matavimo laikotarpiu, nurodytu Teisių suteikimo dokumente (TSD) arba Operacijų dokumente. Subjekto ID yra matavimo vienetas, kuriuo remiantis galima gauti IBM SaaS. Subjekto ID tai unikalusis identifikatorius, kuris IBM SaaS aplinkoje gali būti nurodomas naudojant skirtingus terminus, kurie gali apimti, bet neapsiriboja, Kliento ID, pirkėjo ID, partnerio ID, tiekėjo ID, pardavėjo ID ar EDI ID. Reikia įsigyti teises, pakankamas IBM SaaS nurodytų Subjektų ID skaičiui padengti matavimo laikotarpiu, nurodytu Kliento Teisių suteikimo dokumente (TSD) arba Operacijų dokumente. Naudojant IBM SaaS, Subjekto ID ( SaaS dažnai vadinamas Kliento ID) atskiria ir (arba) valdo prieigos prie IBM SaaS duomenų, kurie gali apimti tvarkomus duomenis iš vienos ar daugiau svetainių, teises. Jei Klientas viršija suteiktą IBM SaaS teisių skaičių, reikia papildomų Subjekto ID. Įsipareigojimas yra matavimo vienetas, pagal kurį galima gauti paslaugas. Įsipareigojimas apima specialistų ir (arba) mokymo paslaugas, įskaitant, bet neapsiribojant, mokymo renginį, verslo analizę ar paslaugų suteikimu paremtą renginį. Reikia įsigyti teises, kurių pakaktų kiekvienam Įsipareigojimui padengti. 3.2 Mokesčiai ir sąskaitų išrašymas Nustatymas Pradėjus teikti IBM SaaS bus taikomas vienkartinis nustatymo mokestis. Įkainis ir sąskaitos išrašymo terminas bus nurodytas Operacijų dokumente iš sąskaitos išrašomos atitinkamai Sąskaitų išrašymo parinktys Šio IBM SaaS pasiūlymo Prenumeratos laikotarpis gali būti iki šešiasdešimt (60) mėnesių. Už IBM SaaS mokėtina suma nurodyta Operacijų dokumente. IBM SaaS prenumeratos mokesčio sąskaitų išrašymo parinktys yra tokios: a. Iš anksto visa įsipareigijimo suma b. Kas mėnesį (už praėjusį laikotarpį) c. Kas ketvirtį (iš anksto) d. Kas metai (iš anksto) Pasirinkta sąskaitų išrašymo parinktis galios tokį terminą, koks nurodytas TSD arba Operacijų dokumente. Atsiskaitymo ciklo mokėtina suma bus pagrįsta metiniu prenumeratos mokesčiu ir atsiskaitymo ciklų skaičiumi per metus Daliniai mėnesio mokesčiai Dalinis mėnesio mokestis yra proporcingai apskaičiuotas dienos įkainis, kuriuo apmokestinamas Klientas. Jis bus įtrauktas į pirmąją sąskaitą faktūrą. Daliniai mėnesio mokesčiai apskaičiuojami pagal likusį dalinio mėnesio dienų skaičių, pradedant nuo dienos, kai IBM Klientui pranešė, kad jis turi prieigą prie IBM SaaS Mokesčiai už perviršį Jei Kliento IBM SaaS faktinis naudojimas bet kurį verslo ketvirtį (pagal kalendorinius metus) tris (3) kartus viršys TSD ar Operacijų dokumente nurodytas teises, Klientui bus išrašyta sąskaita už perviršį pagal perviršio įkainius, nurodytus taikomame TSD ar Operacijų dokumente. Jei Klientui paslauga teikiama nustatytą verslo ketvirtį, perviršis bus apskaičiuotas atitinkamai proporcingai Nustatymas pagal poreikį Už Nustatymo pagal poreikį dalis sąskaitos bus išrašomos pateikus užsakymą IBM ir turi būti apmokėtos, kaip nustatyta Sutartyje ar Operacijų dokumente Nuotolinės paslaugos (teikiamos žmonių) Papildomų nuotolinių paslaugų įkainis ir sąskaitos išrašymo terminas bus nurodytas Operacijų dokumente ir sąskaitos išrašomos atitinkamai. Z WW-04 (06/2012) Psl. 2 iš 17

3 4. Paskyros sukūrimas ir prieiga prie jos Kai IBM SaaS Vartotojai registruojasi paskyrai ( Paskyra ), IBM gali suteikti IBM SaaS Vartotojui Paskyros identifikatorių ir slaptažodį. Klientas privalo užtikrinti, kad kiekvienas IBM SaaS Vartotojas tvarkytų ir laikytų aktualią savo Paskyros informaciją. Bet kuriuo metu Klientas gali pateikti prašymą visus Asmens duomenis, kurie buvo pateikti registruojant Paskyrą arba naudojant IBM SaaS, pataisyti arba pašalinti iš Paskyros informacijos ir ši informacija bus pataisyta arba ištrinta, tačiau duomenis pašalinus, prieiga prie IBM SaaS gali tapti negalima. Klientas privalo užtikrinti, kad kiekvienas IBM SaaS Vartotojas saugotų savo Paskyros identifikatorių ir slaptažodį bei kontroliuotų prieigą prie IBM SaaS Vartotojo paskyros galinčius naudoti asmenis arba bet kokį IBM SaaS naudojimą Kliento vardu. 5. Pakeitimas Už mažesnį mokestį galima įsigyti tam tikrų IBM SaaS pasiūlymų, pakeičiančių reikalavimus atitinkančius IBM SaaS pasiūlymus. Klientas sutinka, kad IBM nutrauks Kliento pakeisto IBM SaaS pasiūlymo naudojimą, kai Klientui bus suteikta prieiga prie pakeičiančio IBM SaaS pasiūlymo. 6. Įgalinimo programinė įranga Šiame IBM SaaS pasiūlyme gali būti įtraukta Įgalinimo programinė įranga, kurią teikia IBM arba tiekėjastrečioji šalis. Jeigu Klientas atsisiunčia arba įdiegia bet kokią Įgalinimo programinę įrangą, Klientas sutinka nenaudoti tokios Įgalinimo programinės įrangos jokiu kitu tikslu, išskyrus palengvinti arba įgalinti Kliento prieigą prie IBM SaaS ir jos naudojimą. Jeigu Įgalinimo programinė įranga pateikiama pagal atskirą licencinę sutartį (pavyzdžiui, IBM Tarptautinę licencinę sutartį programoms, kurioms neteikiama garantija ( ILAN ) arba kitą IBM arba trečiosios šalies licencinę sutartį) diegimo arba atsisiuntimo metu, jos naudojimui bus taikomos šios atskiros sutarties sąlygos. Klientas sutinka su šiomis sąlygomis sutikdamas su NS arba atsisiųsdamas, diegdamas ar naudodamas Įgalinimo programinę įrangą. Su IBM SaaS pateikiama Įgalinimo programinė įranga yra: IBM Coremetrics Tracking Code Generator IBM Coremetrics LIVEview IBM Coremetrics TruePath IBM Coremetrics TagBar IBM Coremetrics Web Analytics API for Microsoft Excel 7. Nustatymas pagal poreikį IBM SaaS Nustatymo pagal poreikį dalis Klientas užsako, kai jų reikia, ir joms taikomos šios Naudojimo sąlygos, Sutartis ir bet kuris taikomas Operacijų dokumentas. Kaip IBM SaaS dalį galima užsakyti šias Nustatymo pagal poreikį dalis: IBM Coremetrics Web Analytics Additional Client ID Implementation 8. Nuotolinės paslaugos (teikiamos žmonių) 8.1 IBM Coremetrics Web Analytics Naujiems IBM Coremetrics Web Analytics Klientams nuotoliniu būdu suteikia iki 40 valandų konsultacijų, gerosios praktikos patarimų, mokymų ir konfigūracijos. Paslaugų galiojimo laikas baigiasi praėjus 90 dienų nuo įsigijimo, nesvarbu, ar išnaudotos visos valandos. 8.2 IBM Coremetrics LIV Premium Onboarding Services Naujiems IBM Coremetrics LIV Klientams suteikia iki 10 valandų konsultacijų, gerosios praktikos patarimų, mokymų ir konfigūracijos nuotoliniu būdu. Paslaugos įsigyjamos pagal Kliento ID, o jų galiojimo laikas baigiasi praėjus 90 dienų nuo įsigijimo, nesvarbu, ar išnaudotos visos valandos. 8.3 IBM Coremetrics Content Recommendations Premium On-boarding Services Dinaminio aprūpinimo klientams, naujiems IBM Coremetrics Content Recommendations Klientams nuotoliniu būdu suteikia iki 48 valandų konsultacijų, gerosios praktikos patarimų, mokymų ir konfigūracijos. Įprasto aprūpinimo klientams suteikia iki 40 valandų. Paslaugos įsigyjamos pagal Kliento ID, o jų galiojimo laikas baigiasi praėjus 90 dienų nuo įsigijimo, nesvarbu, ar išnaudotos visos valandos. Z WW-04 (06/2012) Psl. 3 iš 17

4 8.4 IBM Coremetrics žymių tikrinimo paslaugos Suteikia iki 16 valandų Kliento svetainės analizės nuotoliniu būdu, kad svetainė taptų optimaliai sužymėta. Analizė gali apimti, įskaitant, bet neapsiribojant, gerosios praktikos teikimą, žymėjimo reikalavimų nustatymą ir žymėjimo spragų aptikimą. Paslaugos įsigyjamos pagal Kliento ID, o jų galiojimo laikas baigiasi praėjus 90 dienų nuo įsigijimo, nesvarbu, ar išnaudotos visos valandos. 8.5 IBM Coremetrics Conversion Process Analysis Services Suteikia iki 48 valandų pagalbos naudojant išplėstinę analizę, kad klientas geriau suprastų svetainės pateikiamus rezultatus, nustatytų pagrindines problemas ir mažėjimo klausimus. Paslaugos įsigyjamos pagal Kliento ID, o jų galiojimo laikas baigiasi praėjus 90 dienų nuo įsigijimo, nesvarbu, ar išnaudotos visos valandos. 8.6 IBM Coremetrics Site Performance Analysis Services Suteikia iki 48 valandų išsamios analizės apie lankytojų veiklą pagal jų tipus ir kliento svetainės kanalus nuo pradžių iki galo. Šis pasiūlymas taip pat pateikia svetainės būsenos įvertinimą pagal kliento patirtį ir galimybes pagerinti lankytojų patirtį, susijusią su pagrindiniais konvertavimo klausimais. Paslaugos įsigyjamos pagal Kliento ID, o jų galiojimo laikas baigiasi praėjus 90 dienų nuo įsigijimo, nesvarbu, ar išnaudotos visos valandos. 8.7 IBM Coremetrics Quick Start Tag Implementation Services Suteikia iki 50 valandų konsultacijų apie pagreitintą pradinių duomenų rinkimą naudojant pasirinktinį bendrą Javascript failą, kuriame yra kliento žymėjimo reikalavimai ir dokumentacija, kaip tvarkyti Javascript failą. Paslaugos įsigyjamos pagal interneto domeną, o jų galiojimo laikas baigiasi praėjus 90 dienų nuo įsigijimo, nesvarbu, ar išnaudotos visos valandos. 8.8 IBM Coremetrics Key Performance Indicators seminaras Šis iki 40 valandų trukmės mokymo seminaras padės naujiems ir esamiems klientams išmokti naudoti duomenis taip, kad būtų galima atlikti analizę ir priimti sprendimą. Suteikia nuorodų apie pagrindinius veiklos indikatorius ir informacijos, kaip naudoti ataskaitas siekiant verslo tikslų. Paslaugos įsigyjamos pagal Kliento ID, o jų galiojimo laikas baigiasi praėjus 90 dienų nuo įsigijimo, nesvarbu, ar išnaudotos visos valandos. 8.9 IBM Coremetrics Explore seminaras Šis iki 40 valandų trukmės mokymo seminaras padės klientų verslo vadovams išmokti geriau naudoti duomenis taip, kad būtų galima atlikti analizę ir sukurti atributų žymėjimo strategiją geresnei analizei atlikti. Paslaugos įsigyjamos pagal Kliento ID, o jų galiojimo laikas baigiasi praėjus 90 dienų nuo įsigijimo, nesvarbu, ar išnaudotos visos valandos IBM Coremetrics Enablement seminaras Šis iki 30 valandų mokymo seminaras padės naujiems ir esamiems klientams išmokti patiems tinkamai žymėti savo svetaines užuot naudojusis inžinieriaus paslaugomis. Paslaugos įsigyjamos pagal Kliento ID, o jų galiojimo laikas baigiasi praėjus 90 dienų nuo įsigijimo, nesvarbu, ar išnaudotos visos valandos IBM Coremetrics Category Definition File seminaras Šis iki 32 valandų trukmės mokymo seminaras padės klientams sukurti išmanią verslo skirstymo į kategorijas struktūrą, kad būtų galima naudoti verslo ataskaitose pateiktus duomenis. Paslaugos įsigyjamos pagal Kliento ID, o jų galiojimo laikas baigiasi praėjus 90 dienų nuo įsigijimo, nesvarbu, ar išnaudotos visos valandos. 9. IBM SaaS sustabdymas ir nutraukimas 9.1 Sustabdymas Vartotojo paskyros galiojimo sustabdymas IBM SaaS Vartotojui pažeidus Naudojimo sąlygas, Sutartį ar Tinkamo naudojimo politiką, neteisėtai panaudojus IBM intelektinę nuosavybę ar pažeidus taikomus įstatymus, IBM pasilieka teisę bet kada sustabdyti ar panaikinti tokio pažeidžiančio IBM SaaS Vartotojo prieigą prie IBM SaaS ir (arba) panaikinti tokio pažeidžiančio IBM SaaS Vartotojo turinį. IBM praneš Klientui apie bet kokius sustabdymo ar panaikinimo veiksmus. Z WW-04 (06/2012) Psl. 4 iš 17

5 9.1.2 Kliento paskyros galiojimo sustabdymas Jeigu mokėjimas už Kliento paskyrą vėluoja 30 arba daugiau dienų (išskyrus mokesčius, kurie yra pagrįstai ir sąžiningai užginčyti), kartu su kitomis teisėmis arba teisės gynimo priemonėmis, IBM pasilieka teisę sustabdyti Klientui teikiamą IBM SaaS be atsakomybės Klientui, kol šios sumos bus visiškai sumokėtos. Tačiau sustabdymas bus vykdomas tik tuo atveju, jei IBM pateiks Klientui pranešimą raštu apie vėluojamą apmokėti paskyrą mažiausiai prieš 10 darbo dienų. 9.2 Nutraukimas IBM gali nutraukti Kliento prieigos prie IBM SaaS galiojimą, jei Klientas nesilaiko Sutarties ar šių NS ir toks nesilaikymas neištaisomas per pagrįstą laiką nuo raštiško pranešimo iš IBM gavimo. Nutraukus galiojimą, Kliento prieiga ir kitos teisės į IBM SaaS bus atšauktos ir nustos galioti. Tokiu atveju Klientas ir jo IBM SaaS Vartotojai privalo nutraukti bet kokį paskesnį IBM SaaS naudojimą ir sunaikinti visas jų turimas arba valdomas susijusios Įgalinimo programinės įrangos kopijas. 10. Prenumeratos laikotarpio atnaujinimas 10.1 Automatinis Prenumeratos laikotarpio atnaujinimas IBM tarptautinės Passport Advantage sutarties arba IBM tarptautinės Passport Advantage Express sutarties klientams pirmųjų dviejų šios Sutarties skyriaus dalių (Kasmetinis programinės įrangos prenumeratos ir palaikymo atnaujinimas ir Pasirinktas palaikymas) sąlygos, įskaitant visas taikomas šaliai būdingas sąlygas, taikomos šiam IBM SaaS pasiūlymui, išskyrus tai, jog šiose Naudojimo sąlygose: a. žodžiai programinės įrangos prenumerata ir palaikymas arba Pasirinktas palaikymas pakeičiami žodžiais IBM SaaS Prenumeratos laikotarpis, o b. norėdamas išvengti automatinio IBM SaaS Prenumeratos laikotarpio atnaujinimo, Klientas turi IBM pateikti raštišką atšaukimo pranešimą likus devyniasdešimčiai (90) dienų iki atitinkamo Prenumeratos laikotarpio pabaigos Reikalingas Kliento atnaujinimas IBM tarptautinės pasirinktų IBM SaaS pasiūlymų sutarties klientams, nepaisant prieštaraujančių šios Sutarties sąlygų (įskaitant šaliai būdingas sąlygas), pradinio Prenumeratos laikotarpio pabaigoje IBM SaaS pasiūlymas nebus atnaujinamas. Norėdamas toliau naudoti IBM SaaS, pasibaigus pradiniam Prenumeratos laikotarpiui, Klientas privalo įsigyti naują IBM SaaS prenumeratą pagal atitinkamos IBM tarptautinės Passport Advantage sutarties arba IBM tarptautinės Passport Advantage Express sutarties sąlygas. 11. Avarinė priežiūra ir planinė priežiūra IBM gali atlikti reguliarią planinę priežiūrą IBM apibrėžtu priežiūros laiku. Gali būti ir kitų planinių ir neplaninių prastovų. Tuo metu IBM SaaS bus nepasiekiama. 12. Naujinimai. Automatiniams naujinimams taikomos sąlygos ir įgaliojimai Šios Naudojimo sąlygos taikomos visiems IBM SaaS patobulinimams, modifikacijoms, variacijoms, pataisytiems leidimams, naujinimams, papildymams, priedų komponentams ir pakeitimams (kartu vadinama Naujinimais ), kuriuos IBM gali pateikti arba padaryti prieinamus pagal IBM SaaS, taikant papildomas IBM pateikiamas sąlygas, kurios taikomos tokiems Naujinimams. Klientas suteikia IBM teisę ir sutinka, kad IBM gali automatiškai, be papildomo įspėjimo arba sutikimo, laikydamasi standartinių valdymo procedūrų, perduoti, pasiekti, diegti ir kitaip pateikti IBM SaaS Naujinimus. IBM neįsipareigoja kurti, teikti arba diegti Naujinimų ir šios Naudojimo sąlygos negali būti interpretuojamos taip, kad IBM to būtų reikalaujama. 13. Naudojimo sąlygų Naujinimai IBM pasilieka teisę bet kada keisti šias Naudojimo sąlygas, atsižvelgdama į prenumeratos laikotarpiu IBM teikiamus arba padaromus pasiekiamus IBM SaaS Naujinimus ir jei to būtų reikalaujama pagal atitinkamus įstatymus, apie pakeistas sąlygas pranešdama Klientui mažiausiai prieš trisdešimt (30) dienų. Prenumeratos naujinimai atliekami pagal naujinimo metu galiojančias Naudojimo sąlygas. Z WW-04 (06/2012) Psl. 5 iš 17

6 14. Techninis palaikymas Prenumeratos laikotarpiu, jei taikoma, teikiamas IBM SaaS pasiūlymo ir Įgalinimo programinės įrangos techninis palaikymas. Toks techninis palaikymas įtrauktas į IBM SaaS ir kaip atskiras pasiūlymas neteikiamas. Techninio palaikymo informaciją galima rasti šiuo URL: Duomenų privatumas ir apsauga 15.1 Kliento įsipareigojimai Jei Klientas IBM pateikia savo ar kitos šalies Asmens duomenų, Klientas, kaip vienintelis duomenų valdytojas, bus atsakingas už tai, kad būtų laikomasi visų taikomų duomenų apsaugos ar panašių teisės aktų, tokių kaip (tačiau neapsiribojant) ES direktyva 95/46/EB (ir šią Direktyvą įgyvendinantys teisės aktai), kuri reglamentuoja Asmens duomenų tvarkymą, įskaitant specialias duomenų kategorijas, apibrėžiamas šioje Direktyvoje (ir Direktyvą įgyvendinančiuose teisės aktuose). Klientas sutinka prieš (i) įtraukdamas į Turinį bet kokius Asmens duomenis bei (ii) naudodamas Įgalinimo programinę įrangą ir IBM SaaS, gauti visus teisiškai būtinus sutikimus, įgaliojimus ir patvirtinimus ir atskleisti būtiną informaciją. Klientas patvirtina ir pripažįsta, kad jis yra išskirtinai atsakingas už bet kokius Asmens duomenis, kurių gali būti Turinyje, įskaitant bet kokią informaciją, kurią bet kuris IBM Saas Klientas bendrai naudoja su trečiosiomis šalimis Kliento vardu. Klientas yra vienintelis atsakingas už IBM Asmens duomenų tvarkymo pagal šias Naudojimo sąlygas tikslų ir priemonių nustatymą, įskaitant, kad toks tvarkymas pagal Kliento nurodymus neleis IBM pažeisti taikomų duomenų apsaugos įstatymų. IBM SaaS nėra skirta jokia forma saugoti arba gauti jokios ypatingos asmens informacijos arba saugomos informacijos apie sveikatos būklę (kaip apibrėžta toliau), ir Klientas bus atsakingas už pagrįstas išlaidas ir kitas sumas, kurias IBM patirs dėl tokios informacijos perdavimo IBM arba jei IBM prarastų ar atskleistų tokią informaciją, taip pat ir išlaidas, susijusias su trečiųjų šalių pareikštais reikalavimais. Ypatinga asmens informacija yra: 1) Asmens duomenys, kuriuos praradus taikomi reikalavimai dėl pranešimo apie duomenų saugumo pažeidimą, ir apima, be apribojimų, finansų informaciją, šalies identifikavimo numerį (pvz., socialinio draudimo kodą (SIN), socialinio draudimo numerį (SSN) arba kitą valstybės lygiu išduotą identifikavimo numerį, pavyzdžiui, vairuotojo pažymėjimo arba paso numerį, banko sąskaitos numerį, kredito kortelės arba debeto kortelės numerį; ir 2) Asmens duomenys, susiję su rasine arba etnine kilme, seksualine orientacija, politinėmis pažiūromis arba religiniais, ideologiniais ar filosofiniais įsitikinimais ar veikla arba naryste profesinėje sąjungoje. Saugoma informacija apie sveikatos būklę asmeniškai identifikuojama informacija apie sveikatos būklę, kaip apibrėžta 1996 m. Informacijos apie sveikatos būklės portatyvumo ir atskaitomybės akte (angl. Health Information Portability and Accountability Act HIPAA) su pakeitimais. Klientas sutinka, kad IBM gali perduoti Turinį, įskaitant bet kuriuos Asmens duomenis, tvarkyti už šalies ribų kitiems subjektams ir šalims, apie tai pranešusi Klientui. IBM laikosi JAV komercijos departamento nustatytų JAV ES saugaus uosto principų dėl Europos Sąjungoje surinktos informacijos rinkimo, naudojimo ir laikymo. Norėdami gauti daugiau informacijos apie saugų uostą arba susipažinti su IBM sertifikavimo pareiškimu, eikite adresu Be to, jei reikės, IBM sudarys sutartį su Klientu pagal ES standartinio sutarčių modelio punktus, susijusius su asmens duomenų perdavimu. Klientas pats priima sprendimą ir patvirtina, kad bet koks Asmens duomenų perdavimas už šalies ribų laikantis Naudojimo sąlygų, atitinka taikomus duomenų apsaugos įstatymus. IBM pagrįstai bendradarbiaus su Klientu paties Kliento duomenų valdytojo naudai, kad atitiktų visus teisinius reikalavimus, įskaitant privalomų patvirtinimų gavimą. Jei IBM keičia su IBM SaaS susijusių Asmens duomenų tvarkymo arba saugojimo tvarką ir šis keitimas lemia Kliento nesilaikymą jam taikomų duomenų apsaugos įstatymų, Klientas gali nutraukti paveikto IBM SaaS esamą Prenumeratos laikotarpį pateikęs IBM įspėjimą raštu per trisdešimt (30) dienų nuo IBM pranešimo Klientui apie keitimą. Toks nutraukimas neįpareigoja IBM suteikti Klientui kompensacijos arba kredito IBM įsipareigojimai IBM tvarkys Asmens duomenis tik tokiu būdu, koks pagrįstai reikalingas teikti IBM SaaS, ir tik šiuo tikslu. IBM Asmens duomenis tvarkys tik teikdama IBM SaaS, kaip apibrėžta IBM, o Klientas sutinka, kad IBM pateiktas apibrėžimas atitinka Kliento tvarkymo nurodymus. Z WW-04 (06/2012) Psl. 6 iš 17

7 Gavusi raštišką Kliento prašymą ir nutraukusi šias Naudojimo sąlygas arba Sutartį arba galiojimui pasibaigus, IBM sunaikins arba grąžins Klientui visą turinį, kurį Klientas įvardija kaip Asmens duomenis. Jei pagal taikomus duomenų apsaugos įstatymus Klientas arba Kliento duomenų valdytojas bet kuriam asmeniui arba atitinkamai institucijai privalo suteikti informaciją arba prieigą prie Asmens duomenų, IBM pagrįstai bendradarbiaus su Klientu suteikiant šią informaciją ar prieigą Turinio apsauga Nepaisant galimų prieštaravimų šioje Sutartyje, IBM saugo Kliento Turinį taikydama šiame TSD aprašytas praktikas ir standartus. a. IBM tyčia neatskleis arba nenaudos Kliento Turinio, išskyrus eksploatuojant ir vykdant IBM SaaS, kaip numatyta šios Naudojimo sąlygose, IBM laikantis atitinkamų įstatymų. b. IBM tvarkys Kliento Turinį tik sistemose, kurios naudojamos kaip serveris ir kuriose veikia IBM SaaS, ir IBM jose įdiegusi toliau nurodytas saugumo praktikas ir procedūras Saugumo praktikos IBM diegia ir palaiko praktikas ir procedūras, kurias gali periodiškai peržiūrėti, susijusias su sistemomis, naudojamomis IBM SaaS saugoti ir naudoti. Šios praktikos ir procedūros skirtos mažinti mūsų sistemų pažeidžiamumą dėl atsitiktinio praradimo, neteisėto įsilaužimo, neteisėtos prieigos, atskleidimo ar keitimo arba neteisėto naudojimo, dėl kurio gali būti trukdomas, neteisėtai pasisavinamas ar kitaip pažeidžiamas Turinys arba Kliento IBM SaaS naudojimas. IBM SaaS taikomų praktikų ir procedūrų aprašą, įskaitant taikomas technines ir operacines priemones, Klientas gali gauti pateikęs atskirą prašymą. Ar šios praktikos ir procedūros pakankamai atitinka Kliento reikalavimus, privalo nustatyti Klientas. Naudodamas IBM SaaS Klientas patvirtina savo sutikimą su IBM praktikomis ir procedūromis ir jų atitikimą Kliento tikslams. Išskyrus atvejus, konkrečiai nurodytus IBM SaaS saugumo praktikose, IBM neturi jokių įsipareigojimų ir neteikia jokių garantijų dėl jokių saugos funkcijų. 16. Taikomų eksporto įstatymų laikymasis Šalys sutinka laikytis visų taikomų importo ir eksporto įstatymų bei taisyklių, įskaitant JAV embargo ir sankcijų taisykles bei eksporto draudimus tam tikriems galutiniams vartotojams ar bet kuriam draudžiamam galutiniam vartojimui (įskaitant branduolinius, kosmoso ar raketinius ir cheminius bei biologinius ginklus). Klientas pareiškia, kad visas Turinys arba jo dalis nebus kontroliuojami pagal JAV tarptautinės prekybos ginklais taisykles (ITAR). Klientas pripažįsta, kad nuotoliniu būdu palaikydama IBM SaaS teikimą, IBM gali naudoti pasaulinius išteklius (nenuolatinius vietoje dirbančius gyventojus ir kitose pasaulio vietose dirbančius darbuotojus). Klientas pareiškia, kad jokiam su IBM SaaS susijusiam Turiniui, kurį IBM gali pasiekti, nereikės eksporto licencijos ir taikomi eksporto kontrolės įstatymai neriboja jo eksporto bet kuriems IBM pasauliniams ištekliams arba darbuotojams. 17. Nuostolių atlyginimas Klientas sutinka atlyginti žalą, ginti ir apsaugoti IBM nuo trečiosios šalies reikalavimų, kylančių dėl ar susijusių su: 1) Kliento ar bet kurio IBM SaaS Vartotojo Tinkamo naudojimo politikos pažeidimu; 2) Turiniu, Kliento ar bet kurio IBM SaaS Vartotojo sukurtu IBM Saas viduje arba teikiamu, įkeltu ar perkeltu į IBM SaaS. 18. Autorių teisių pažeidimas IBM politika yra gerbti kitų intelektinės nuosavybės teises. Norėdami pranešti apie pažeidimus, susijusius su autorių teisių saugoma medžiaga, apsilankykite Digital Millenium Copyright Act Notices puslapyje Garantija ir išimtys 19.1 Paslaugos lygio sutartis ir garantijos išimtys IBM SaaS pateikiama pagal Paslaugos lygio sutartį (PLS), pridedamą prie šio TSD, ir šioje PLS nurodytomis teisių gynimo priemonėmis. PLS yra išskirtinė joje apibrėžto paslaugos lygio įsipareigojimų Kliento teisių gynimo priemonė. ATSIŽVELGIANT Į PLS ARBA Į ĮSTATYMO NUSTATYTAS GARANTIJAS, KURIŲ NEGALIMA ATSISAKYTI, IBM NESUTEIKIA JOKIŲ SU IBM SaaS SUSIJUSIŲ, AIŠKIAI NURODYTŲ AR NUMANOMŲ GARANTIJŲ ARBA SĄLYGŲ, ĮSKAITANT, BET NEAPSIRIBOJANT, NUMANOMAS TINKAMUMO PREKIAUTI, TINKAMOS KOKYBĖS, TINKAMUMO TAM TIKRAM TIKSLUI, IR Z WW-04 (06/2012) Psl. 7 iš 17

8 NUOSAVYBĖS TEISĖS GARANTIJAS ARBA SĄLYGAS, TAIP PAT BET KOKIAS NEPAŽEIDŽIAMUMO GARANTIJAS ARBA SĄLYGAS. IBM jokiu būdu neteigia, kad užtikrins saugų IBM SaaS veikimą be trikčių ar klaidų arba kad IBM galės apsaugoti nuo trečiosios šalies IBM SaaS sugadinimo arba kad IBM ištaisys visas klaidas. Už rezultatus, gautus naudojant IBM SaaS, atsakingas Klientas. 20. IBM SaaS pasiūlymo unikalios sąlygos Kiek tai susiję su Kliento IBM SaaS naudojimu, Klientas patvirtina ir sutinka, kad: (i) IBM SaaS Vartotojo profilyje paskelbtą IBM SaaS Vartotojo vardą, pareigas, įmonės pavadinimą ir nuotraukas ( Profilis ) gali peržiūrėti kiti IBM SaaS Vartotojai ir (ii) Klientas bet kada gali pareikalauti pataisyti arba pašalinti IBM SaaS Vartotojo Profilio informaciją iš IBM SaaS ir ši Profilio informacija bus pataisyta arba pašalinta, tačiau toks pašalinimas gali neleisti naudotis prieiga prie IBM SaaS. Jeigu Klientas arba IBM SaaS vartotojas perduoda Turinį į trečiosios šalies žiniatinklio svetainę arba kitai tarnybai, į kurią IBM SaaS nukreipia arba suteikia prieigą, Klientas ir IBM vartotojas sutinka, kad IBM įgalintų tokį Turinio perdavimą, tačiau tai yra išskirtinai Kliento ir trečiosios šalies žiniatinklio svetainės arba tarnybos sąveika. IBM neteikia jokių garantijų ar pareiškimų dėl tokių trečiosios šalies svetainių arba tarnybų, ir neprisiims jokios atsakomybės dėl tokių trečiosios šalies svetainių arba tarnybų IBM Coremetrics Web Analytics Į IBM Coremetrics Web Analytics prenumeratos mokestį įeina: a. Atsižvelgiant į IBM įvertinimą, Klientui bus suteiktas atitinkamas Kliento ID skaičius, atitinkantis jo žiniatinklio analizės poreikius. Jei reikia, tai gali sudaryti 1 50 Kliento ID, nemokamai skirtų Klientui. Visiems papildomiems Kliento ID, viršijantiems 50 ribą, taikomas papildomas mokestis. b. IBM Coremetrics Explore (įtraukta penkiasdešimt (50) Explore ataskaitų per mėnesį) c. Dešimt (10) ataskaitų segmentų d. Keturi (4) priskyrimo langai e. IBM Coremetrics Benchmark f. IBM Coremetrics Digital Data Exchange g. IBM Coremetrics Web Analytics Report Module for IBM WebSphere Commerce h. IBM Coremetrics LIVE Profiles i. IBM Coremetrics Monitor j. IBM Coremetrics Enterprise Dashboard k. IBM Coremetrics Export l. IBM Coremetrics Multi-Byte Character Support (jei taikoma, galioja perkėlimo mokesčiai) m. IBM Coremetrics Explore Live Reports įgalinamas ne daugiau nei vienas (1) Kliento ID n. Saugomi Seanso veiklos duomenys apima, neapsiribojant, išsamius įrašus apie Lankytojo seansą, įskaitant visų puslapių, kurie buvo peržiūrėti Lankytojo seanso metu, laiko žymas, kategorijas ir puslapių ID. IBM Coremetrics Seanso veiklos duomenys bus saugomi trylika (13) savaičių. Praėjus šiam laikui Seanso veiklos duomenys panaikinami. Toks duomenų slinkimas turės įtakos nuo sąrankos priklausančių ataskaitų kūrimui (vartotojo konfigūruojamas ir inicijuojamas ataskaitų kūrimas), įskaitant, bet neapsiribojant, One-Time Report Segments, Clickstream, TruePath, Inbound Link Analysis ir On-Site Link Analysis ataskaitų kūrimą pasislinkusiu laikotarpiu. o. Saugomi LIVEview ataskaitos duomenys apima, neapsiribojant, duomenis, naudojamus kuriant LIVEview spustelėjimų vaizdines ataskaitas vartotojo pasirinktu laikotarpiu bei kitose vietose, kuriose šie duomenys naudojami, įskaitant, bet neapsiribojant, atsisiuntimus, eksportavimą ir Page Zoom ataskaitas. IBM Coremetrics LIVEview ataskaitos duomenis saugos trylika (13) savaičių. Praėjus šiam laikui LIVEview ataskaitos duomenys panaikinami. p. Saugomi Lankytojo veiklos duomenys apima, neapsiribojant, Lankytojo puslapių, produktų, rinkodaros veiklos, užsakymų ir kitų su Lankytoju susijusių pasirinktų veiklų istoriją. IBM Coremetrics Kliento Lankytojo veiklos duomenys bus saugomi trylika (13) mėnesių. Praėjus šiam laikui Lankytojo veiklos duomenys panaikinami. Toks duomenų slinkimas turės įtakos nuo sąrankos priklausančių ataskaitų kūrimui (vartotojo konfigūruojamas ir inicijuojamas ataskaitų kūrimas), įskaitant, bet neapsiribojant, pasislinkusio laikotarpio Profile Segments analizę. Z WW-04 (06/2012) Psl. 8 iš 17

9 q. Saugomi LIVE profilio duomenys apima Lankytojo profilio atributus, įskaitant, bet neapsiribojant, Lankytojo registracijos duomenis, pavyzdžiui, el. pašto adresą, lytį, amžių ir išsilavinimą bei pagrindines Lankytojo gaires, įskaitant, bet neapsiribojant, pirmojo apsilankymo datą, bendrą išleistą sumą ir pradinį nuorodos šaltinį. IBM Coremetrics saugos Kliento LIVE profilio duomenis visą Prenumeratos laikotarpį. r. Saugomi Standartiniai ataskaitos duomenys apima geriausios praktikos ataskaitas ir stebėjimo skydus, kuriuos IBM Coremetrics kasnakt automatiškai tvarko be Kliento sąrankos. IBM Coremetrics Kliento Standartines ataskaitas saugos dvidešimt septynis (27) mėnesius slinkimo principu. Toks ataskaitos slinkimas taip pat turės įtakos pasirinktiniams ataskaitos rodiniams. Pastaba: Top Line Metrics (2(c)(iii) skyrius) duomenys bus saugomi visą Prenumeratos laikotarpį IBM Coremetrics Enterprise Analytics IBM Coremetrics Enterprise Analytics toliau pateikti pakeitimai taikomi IBM Coremetrics Web Analytics sudėtinėms dalims: a. Iš viso įtraukta penkiasdešimt (50) Explore ataskaitų per mėnesį neatsižvelgiant į tai, kiek svetainių tvarko Coremetrics Enterprise Analytics. Kiekviena pateikta ir svetainėje paleista Explore ataskaita bus skaičiuojama atskirai ir taip iki penkiasdešimties (50). b. Į kiekvieną Coremetrics Enterprise Analytics tvarkomą svetainę bus įtraukta dešimt (10) ataskaitos segmentų. c. Į kiekvieną Coremetrics Enterprise Analytics tvarkomą svetainę bus įtraukti keturi (4) priskyrimo langai IBM Coremetrics Benchmark Service Nors IBM Kontrolinio testo paslaugos yra standartinė IBM SaaS dalis, dalyvavimas yra pasirinktinis. Jei Klientas nori nedalyvauti, apie tai praneškite savo Pardavimo atstovui. Klientas supranta, kad norėdama teikti Kontrolinio testo paslaugas, IBM turi parengti, pasiekti, tvarkyti ir analizuoti Suvestinius duomenis, susijusius su IBM klientais, ir naudoti Kliento Suvestinius duomenis Sukauptiems duomenims užpildyti kiekvienoje IBM Kontrolinio testo paslaugoje. IBM jokiai trečiajai šaliai neatskleis ir nepadarys viešai prieinamų jokių Kliento Suvestinių duomenų, kurie identifikuoja Klientą ar jo prekių rūšį, atpažįstamą pagal pavadinimą ar prekės ženklą, ar bet kurį Lankytoją. Atsižvelgiant į tai, kas anksčiau išdėstyta, teikiant IBM Kontrolinio testo paslaugas, niekas šioje Sutartyje neapribos IBM nuo: (i) Kliento Suvestinių duomenų įtraukimo į kito kliento Suvestinius duomenis, norint sukurti Sukauptų duomenų telkinį, Kliento Suvestinių duomenų naudojimo norint pasiekti ar analizuoti Sukauptus duomenis ar tokių Sukauptų duomenų atskleidimo arba naudojimo, arba (ii) Kliento Suvestinių duomenų naudojimo norint teikti Paslaugas Klientui ir įgalinti Klientą dalyvauti IBM Kontrolinio testo paslaugoje. Kliento Suvestiniai duomenys negali būti atskleisti jokiomis aplinkybėmis, išskyrus atvejus, kai Klientas tai iš anksto patvirtina raštu. Klientas be išankstinio IBM raštiško sutikimo neplatins ir jokiais kitais būdais nesuteiks prieigos prie jokios IBM Kontrolinio testo ataskaitos ar jos turinio, taip pat prie jokių Suvestinių duomenų ar Sukauptų duomenų, pateiktų Klientui, jokiai trečiajai šaliai, išskyrus patarėjus ir sutarties dalyvius, pasamdytus dėl Kliento Paslaugų naudojimo, o kiekvienu tokiu atveju bus taikoma konfidencialumo sutartis, kurios forma panaši į Sutarties konfidencialumo straipsnį. IBM Kontrolinio testo ataskaitos bei jų turinys ir Sukaupti duomenys yra IBM nuosavybė ir IBM Konfidenciali informacija, kaip nustatyta Sutarties konfidencialumo straipsnyje. Klientas savo darbuotojams ir konsultantams gali pateikti IBM Kontrolinio testo paslaugos ataskaitos kopijas ir prieigą prie jos, jei tokie asmenys yra informuoti apie jų įsipareigojimą neplatinti šios ataskaitos ir jos turinio trečiosioms šalims. a. Suvestiniai duomenys bus apibrėžiami kaip tam tikra pagrindinių našumo indikatorių vieno IBM kliento metrika. b. Sukaupti duomenys bus apibrėžiami kaip visi kiekvieno IBM kliento, dalyvaujančio IBM Kontrolinio testo paslaugose, Suvestiniai duomenys, įskaitant jų Pogrupį. c. Pogrupis bus apibrėžiamas kaip ne mažiau nei keturių (4) klientų, kurie dalyvauja IBM Kontrolinio testo paslaugoje, grupė, kai kiekvienas kiekvieno Pogrupio narys atstovauja panašią verslo sritį pagal parduodamus produktus ir tikslines rinkas (pvz., aprangos, papuošalų, biuro reikmenų ir kt.) IBM Coremetrics Web Analytics Standard Data Export Service Coremetrics Web Analytics Standard Data Export Service suteikia standartizuotą duomenų eksportavimo paketą, kuriame įtraukti neapdoroti Kliento duomenys iš IBM Coremetrics. Standard Data Export Service sudaro keli apibrėžto formato failai, kuriuose yra informacijos apie Lankytojo lankomumą, Z WW-04 (06/2012) Psl. 9 iš 17

10 puslapius, produktus, krepšelio veiksmus, registracijas, užsakymus / operacijas ir Lankytojo technines ypatybes. Duomenų struktūrą sudaro keli duomenų failai. Eksportavimą galima suplanuoti kasdien arba kas savaitę IBM Coremetrics Web Analytics End of Contract Data Export Service Coremetrics Web Analytics End of Contract Data Export Service suteikia vieną kartą naudojamą standartizuotą duomenų eksportavimo paketą, kuriame įtraukti neapdoroti Kliento duomenys iš IBM Coremetrics. Duomenų eksportavimo laikotarpis priklauso nuo šiame 20 skyriuje nurodytų duomenų naikinimo parametrų, tačiau nepaisant prieštaraujančių teiginių, duomenų eksportavimo laikotarpis negali būti ilgesnis nei dveji Kliento istorinių duomenų metai. Duomenų struktūra yra tokia pati, kaip ir IBM Coremetrics Web Analytics Standard Data Export Service IBM Coremetrics Web Analytics Advanced Report Services Coremetrics Web Analytics Advanced Report Services suteikia klientui teisę užsiprenumeravus gauti tam tikro tipo ir tam tikrą mėnesį unikalių Išsamių ataskaitų skaičių. Pavyzdžiui: IBM Coremetrics Web Analytics Advanced Report Services už 5 Paprastas ataskaitas Klientas turi teisę gauti ne daugiau nei 5 mėnesines unikalias Išsamias ataskaitas, kurių sudėtingumo kategoriją IBM nustato kaip Paprastą. IBM Coremetrics Web Analytics Advanced Report Services už 2 Sudėtingas ataskaitas Klientas turi teisę gauti ne daugiau nei 2 mėnesines unikalias Išplėstines ataskaitas, kurių sudėtingumo kategoriją IBM nustato kaip Sudėtingą. Paprastos ataskaitos tai ataskaitos, kurias sudaro mažiau nei 1 milijonas duomenų eilučių ir jų įvestis priklauso tik nuo Kliento IBM Coremetrics surinktų žiniatinklio analitinių duomenų, bet ne nuo kokių nors kitų papildomų duomenų ar kitų ataskaitų išvesčių. Visos kitos ataskaitos apibrėžiamos kaip Sudėtingos ataskaitos. Jei Klientas pateikia prašymą naudoti šią Išplėstinių ataskaitų paslaugų funkciją, Klientui bus taikomas mokestis, nurodytas pritaikytame įsipareigojimų aprašyme, kurį valdo atskira specialistų paslaugų sutartis, sudaryta IBM ir Kliento IBM Coremetrics Web Analytics Retention Extension Coremetrics Web Analytics Retention Extension suteikia Klientui galimybę ilgiau laikyti tam tikrus saugomų duomenų elementus, t. y.: papildomai 12 savaičių laikyti Seanso veiklos duomenis papildomai 12 mėnesių laikyti Lankytojo veiklos duomenis papildomai 12 mėnesių laikyti nekintamas ataskaitas papildomai 12 savaičių laikyti Nuolatinių ataskaitos segmentų duomenis 20.8 IBM Coremetrics Explore Retention Extension Coremetrics Explore Retention Extension suteikia Klientui galimybę ilgiau laikyti tam tikrus saugomų duomenų elementus, t. y.: papildomai 12 mėnesių laikyti IBM Coremetrics Explore duomenis papildomai 12 mėnesių laikyti IBM Coremetrics Explore ataskaitas 21. Bendrosios nuostatos Licenciatas pripažįsta ir sutinka, kad IBM gali naudoti slapukus ir sekimo technologijas rinkti ir naudoti pagrindinę statistinę informaciją apie Kliento IBM SaaS naudojimą remdamasi IBM privatumo tinkle strategija, pateikta Jeigu kuri nors šių Naudojimo sąlygų nuostata laikoma negaliojanti ar neįgyvendinama, kitos šių Naudojimo sąlygų nuostatos lieka galioti visa galia ir apimtimi. Jei kuri nors šalis primygtinai nereikalauja griežtai vykdyti arba įgyvendinti suteiktos teisės, kai tokią teisę turi, bet kuri šalis vėliau netrukdoma gali tai daryti šio arba bet kokio kito pažeidimo atveju. Jei tam tikros Naudojimo sąlygos dėl savo pobūdžio išlieka galioti po Naudojimo sąlygų pabaigos arba po atitinkamo Prenumeratos laikotarpio nutraukimo, jos galioja, kol bus įvykdytos, ir taikomos atitinkamiems teisių perėmėjams ir įgaliotiniams. Z WW-04 (06/2012) Psl. 10 iš 17

11 22. Visa sutartis Visą sutartį tarp šalių, pakeičiančią bet kokią ankstesnę Kliento ir IBM žodinę arba rašytinę informaciją, sudaro šios Naudojimo sąlygos ir Sutartis. Jeigu kurios nors šių Naudojimo sąlygų ir Sutarties sąlygos prieštarauja viena kitai, šios Naudojimo sąlygos laikomos viršesnėmis už Sutarties sąlygas. Papildomos arba kitokios sąlygos bet kokia Kliento rašytine bendravimo forma (pavyzdžiui, pirkimo užsakymas, pavirtinimas arba el. laiškas) negalioja. Šias Naudojimo sąlygas galima keisti, tik kaip nurodyta šiame dokumente. Z WW-04 (06/2012) Psl. 11 iš 17

12 IBM SaaS naudojimo sąlygos 2 dalis konkrečiai šaliai taikomos sąlygos Toliau nurodytos sąlygos pakeičia arba modifikuoja 1 dalyje nurodytas sąlygas. Visos 1 dalyje nurodytos sąlygos, kurių šios pataisos nepakeičia, išlieka nepakeistos ir galiojančios. Šią 2 dalį, kurioje pateikiamos Naudojimo sąlygų pataisos, sudaro: Azijos ir Ramiojo vandenyno valstybėms skirtos pataisos; ir Europos, Vidurio Rytų ir Afrikos valstybėms skirtos pataisos. AZIJOS IR RAMIOJO VANDENYNO ŠALIMS TAIKOMOS PATAISOS AUSTRALIJA 19. Warranty and Exclusions The following is added to the end of Section 19: Although IBM specifies that there are no warranties, Customer may have certain rights under the Competition and Consumer Act 2010 or other legislation and are only limited to the extent permitted by the applicable legislation. NAUJOJI ZELANDIJA 19. Warranty and Exclusions The following is added to the end of Section 19: Although IBM specifies that there are no warranties, Customer may have certain rights under the Consumer Guarantees Act 1993 or other legislation which cannot be excluded or limited. The Consumer Guarantees Act 1993 will not apply in respect of any goods which IBM provides, if Customer requires the goods for the purposes of a business as defined in that Act. EUROPOS, VIDURINIŲ RYTŲ IR AFRIKOS (EMEA) ŠALIMS TAIKOMOS PATAISOS EUROPOS SĄJUNGOS VALSTYBĖS NARĖS Tolesnė informacija pridedama prie 19 skyriaus. Garantija ir išimtys: Europos Sąjungoje (ES) vartotojai turi juridines teises, kurios apibrėžiamos pagal nacionalinės teisės aktus, taikomus vartojimo prekių pardavimui. Nuostatos, išvardytos 19 skyriuje (Garantija ir išimtys), šioms teisėms neturi jokios įtakos. AUSTRIJA 19. Warranty and Exclusions If you paid a charge for the IBM SaaS then the Section 19 Warranty and Exclusions is replaced in its entirety by the following: 19. Warranties and Exclusions IBM provides the IBM SaaS in conformity with its descriptions as contained in the IBM SaaS announcement and maintains it in this condition for the term of the IBM SaaS. IBM, its Affiliates and suppliers disclaim all further warranties ("Ausschluß der Gewährleistung"). Warranties, if any, for Enabling Software supplied as part of this IBM SaaS may be found in their license agreements. VOKIETIJA 19. Warranty and Exclusions If you paid a charge for the IBM SaaS then the Section 19 Warranty and Exclusions is replaced in its entirety by the following: 19. Warranties and Exclusions IBM provides the IBM SaaS in conformity with its descriptions as contained in the IBM SaaS announcement and maintains it in this condition for the term of the IBM SaaS. IBM, its Affiliates and suppliers disclaim all further warranties ("Ausschluß der Gewährleistung"). Z WW-04 (06/2012) Psl. 12 iš 17

13 Warranties, if any, for Enabling Software supplied as part of this IBM SaaS may be found in their license agreements. AIRIJA 19. Warranty and Exclusions The following paragraph is added: Except as expressly provided in these terms and conditions, or Section 12 of the Sale of Goods Act 1893 as amended by the Sale of Goods and Supply of Services Act, 1980 (the "1980 Act"), all conditions or warranties (express or implied, statutory or otherwise) are hereby excluded including, without limitation, any warranties implied by the Sale of Goods Act 1893 as amended by the 1980 Act (including, for the avoidance of doubt, Section 39 of the 1980 Act). AIRIJA IR JUNGTINĖ KARALYSTĖ 22. Entire Agreement The following sentence is added at the beginning of this Section 22: Nothing in the following paragraphs shall have the effect of excluding or limiting liability for fraud. Z WW-04 (06/2012) Psl. 13 iš 17

14 Paslaugos lygio sutartis Ši paslaugos lygio sutartis (PLS) skirta toliau nurodytiems IBM SaaS : IBM Unica Marketing Operations OnDemand IBM Unica Digital Profiler IBM Unica Optimization IBM Unica ereputation Manager IBM Unica edesign Optimizer IBM Unica econtent Scorer IBM Unica edelivery Tracker IBM Unica Social Analytics IBM Unica emessage IBM emessage Post Click Analytics IBM Coremetrics Web Analytics IBM Coremetrics Lifecycle IBM Coremetrics Impression Attribution IBM Coremetrics Multichannel Analytics IBM Coremetrics Social Analytics IBM Coremetrics Enterprise Analytics IBM Coremetrics Intelligent Offer IBM Coremetrics Search Marketing IBM Coremetrics LIV IBM Coremetrics Explore IBM Coremetrics AdTarget IBM Coremetrics Content Recommendations IBM teikia šią Paslaugų lygio sutartį (PLS) savo Klientams, taikydama šias sąlygas. Taikoma ta PLS versija, kuri galioja pradėjus vykdyti jūsų prenumeratą arba atnaujinus prenumeratos sąlygas. 1. Apibrėžimai a. Taikomosios programos prastovos laikas tai laikotarpis, per kurį IBM turimų taikomosios programos sąsajos dalių vartotojai negali naudoti visų Paslaugos, kurios atitinkamas teises jie turi, aspektų. Kitaip tariant, jei vartotojas gali kokiu nors būdu naudotis Paslauga, kurios atitinkamus leidimus turi, Prastovos nėra. b. Įgaliotasis kontaktinis asmuo tai asmuo, kurį nurodėte IBM kaip turintį teisę teikti Pretenzijas pagal šią PLS. c. Pasiekiamumo kreditas tai IBM suteikiama teisių gynimo priemonė (kompensacija) už patvirtintą Pretenziją. Pasiekiamumo kreditas bus pritaikytas kredito arba nuolaidos forma kitoje sąskaitoje už Paslaugų prenumeratą. d. Pretenzija tai jūsų Įgaliotojo kontaktinio asmens pagal šią PLS pateikta pretenzija IBM dėl nepasiekto Paslaugų lygio per Sutartinį mėnesį. e. Sutartinis mėnuo tai kiekvienas visas Paslaugų teikimo laikotarpio mėnuo, skaičiuojamas nuo 00:00 GMT pirmąją mėnesio dieną iki 23:59 GMT paskutinę mėnesio dieną. f. Klientas arba jūs, jūsų tai subjektas, prenumeruojantis Paslaugas tiesiai iš IBM ir neturintis jokių neįvykdytų materialinių įsipareigojimų, įskaitant mokestinius įsipareigojimus, pagal šią Paslaugos sutartį su IBM. Z WW-04 (06/2012) Psl. 14 iš 17

15 g. Prastovos laikas tai Taikomosios programos prastovos laikas ir (arba) Gaunamo tvarkymo prastovos laikas, taikomas atitinkamam paslaugos lygiui, nurodytam toliau esančioje lentelėje. Į Prastovos laiką neįtraukiamas laikotarpis, kai Paslauga nepasiekiama dėl: Suplanuotų sistemos prastovų. Force majeure aplinkybių. Problemos, susijusios su Kliento arba trečiosios šalies taikomosiomis programomis, įranga arba duomenimis. Kliento ar trečiųjų šalių veiksmų ar jų neatlikimo (įskaitant visus atvejus, kai prieiga prie Paslaugos gaunama, pasinaudojus jūsų slaptažodžiais ar įranga). Privalomų sistemos konfigūracijų ir palaikomų platformų nesilaikymas naudojant Paslaugą. Kliento arba Kliento vardu trečiosios šalies pateiktų planų, specifikacijų arba instrukcijų IBM laikymosi. h. Įvykis tai aplinkybė ar aplinkybių rinkinys, dėl kurio Paslaugų lygis nebuvo pasiektas. i. Force Majeure tai nenugalima jėga, teroristinis išpuolis, streikas, gaisras, potvynis, žemės drebėjimas, riaušės, karas, vyriausybės veiksmai, įsakymai ar apribojimai, virusai, išpuolis prieš atsisakymą teikti paslaugas ir kiti kenkėjiški veiksmai, priemonių ir tinklo ryšių gedimai ar bet kokia kita priežastis, dėl kurios Paslauga tapo nepasiekiama, ir kurios IBM pagrįstai negalėjo suvaldyti. j. Gaunamų duomenų rinkimo prastovos laikas, jei taikoma, reiškia laiko tarpą, per kurį paslauga negali rinkti gaunamų duomenų naudodama Paslaugos gaunamų duomenų tvarkymo elementus. k. Suplanuotos sistemos prastovos tai suplanuotas Paslaugos teikimo nutraukimas, siekiant atlikti paslaugos techninę priežiūrą. l. Paslauga tai Paslauga, kuriai taikomos šios PLS sąlygos, kaip nurodyta pirmajame šios PLS puslapyje. m. Paslaugos lygis tai toliau nustatytas standartas, pagal kurį IBM vertina paslaugos, kurią teikia pagal šią PLS, lygį. 2. Pasiekiamumo kreditai Jei norite pateikti Pretenziją, IBM klientų palaikymo centre turite užregistruoti kiekvieno atitinkamos Paslaugos Įvykio palaikymo kortelę, vadovaudamiesi IBM procedūra, skirta pranešti apie 1 sudėtingumo problemas. Privalote nurodyti visą būtiną išsamią informaciją apie Įvykį, įskaitant laiką, kada Įvykis pirmą kartą jus paveikė, ir tinkamai padėti IBM diagnozuoti ir išspręsti Įvykį, kaip tai numatyta 1 sudėtingumo palaikymo kortelėse. Tokia kortelė turi būti užregistruota per dvidešimt keturias (24) valandas, sužinojus, kad Įvykis paveikė Paslaugos naudojimą. Jūsų Įgaliotasis kontaktinis asmuo jūsų Pretenziją dėl Pasiekiamumo kredito turi pateikti ne vėliau kaip per tris (3) darbo dienas nuo Sutartinio mėnesio, per kurį atsitiko Įvykis, pabaigos. Jūsų Įgaliotasis kontaktinis asmuo turi IBM pateikti visą prieinamą išsamią su Pretenzija susijusią informaciją, įskaitant, bet neapsiribojant, išsamius visų atitinkamų Įvykių aprašymus, ir nurodyti nepasiektą Paslaugos lygį. IBM įvertins kiekvieno Sutartinio mėnesio bendrą Prastovos laiką, taikomą atitinkamam Paslaugos lygiui, nurodytam toliau esančioje lentelėje. Pasiekiamumo kreditai bus pagrįsti Prastovos laiko trukme, skaičiuojama nuo pirmojo jūsų pranešimo apie jus paveikusį Prastovos laiką. Jei Klientas praneša apie vienu metu įvykusius Taikomosios programos prastovos laiko Įvykį ir Gaunamų duomenų tvarkymo prastovos laiko Įvykį, persidengiančius laikotarpius IBM laikys vienu Prastovos laiko laikotarpiu, bet ne dviem atskirais Prastovos laiko laikotarpiais. Kiekvienos galiojančios Pretenzijos atveju IBM taikys aukščiausią galimą Pasiekiamumo kreditą, pagrįstą kiekvieną Sutartinį mėnesį pasiektu Paslaugos lygiu, kaip nurodyta toliau esančiose lentelėse. IBM neįsipareigoja teikti kelių Pasiekiamumo kreditų už tą patį Įvykį (-ius) per tą patį Sutartinį mėnesį. Jei naudojamas Paslaugų paketas (atskiros Paslaugos supakuotos ir parduodamos kartu už vieną sudėtinę kainą), Pasiekiamumo kreditas bus apskaičiuojamas, atsižvelgiant į vieną sudėtinę mėnesio kainą už Paslaugų paketą, o ne į mėnesinį prenumeratos mokestį už kiekvieną Paslaugą atskirai. Galite pateikti tik tokias Pretenzijas, kurios yra susijusios su viena paketo Paslauga per bet kurį Sutartinį mėnesį. IBM neatsako už Pasiekiamumo kreditus daugiau nei vienai paketo Paslaugai bet kurį Sutartinį mėnesį. Z WW-04 (06/2012) Psl. 15 iš 17

Style Sample for C&N Word Style Sheet

Style Sample for C&N Word Style Sheet Paslaugos aprašas IBM Sterling B2B Integration Services Šiame Paslaugos apraše apibūdinta Cloud Service, kurią IBM pateikia Klientui. Klientas reiškia įmonę, jos įgaliotuosius vartotojus ir Cloud Service

Detaliau

Banko_paslaugu_internetu_teikimo_salygos_

Banko_paslaugu_internetu_teikimo_salygos_ Banko paslaugų internetu teikimo sąlygos 1. Banko paslaugos internetu tai AB SEB banko (toliau Bankas) ir SEB grupės įmonių, kurioms atstovauja Bankas ar kurios naudojasi Banko paslaugų internetu sistema,

Detaliau

PATVIRTINTA Kauno lopšelio darželio Vaikystė direktoriaus 2015 m. spalio 26 d. įsakymu Nr. V-74 KAUNO LOPŠELIO DARŽELIO VAIKYSTĖ VAIZDO DUOMENŲ TVARKY

PATVIRTINTA Kauno lopšelio darželio Vaikystė direktoriaus 2015 m. spalio 26 d. įsakymu Nr. V-74 KAUNO LOPŠELIO DARŽELIO VAIKYSTĖ VAIZDO DUOMENŲ TVARKY PATVIRTINTA Kauno lopšelio darželio Vaikystė direktoriaus 2015 m. spalio 26 d. įsakymu Nr. V-74 KAUNO LOPŠELIO DARŽELIO VAIKYSTĖ VAIZDO DUOMENŲ TVARKYMO TAISYKLĖS I SKYRIUS BENDROSIOS NUOSTATOS 1. Vaizdo

Detaliau

PATVIRTINTA Kauno sporto mokyklos Startas Direktoriaus 2019 m. balandžio 23 d. įsakymu Nr KAUNO SPORTO MOKYKLOS STARTAS PRIVATUMO POLITIKA Kauno

PATVIRTINTA Kauno sporto mokyklos Startas Direktoriaus 2019 m. balandžio 23 d. įsakymu Nr KAUNO SPORTO MOKYKLOS STARTAS PRIVATUMO POLITIKA Kauno PATVIRTINTA Kauno sporto mokyklos Startas Direktoriaus 2019 m. balandžio 23 d. įsakymu Nr. 1-28 KAUNO SPORTO MOKYKLOS STARTAS PRIVATUMO POLITIKA Kauno sporto mokykla Startas (toliau - Mokykla) vertina

Detaliau

PATVIRTINTA Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos pirmininko 2017 m. d. įsakymu Nr. O1- VALSTYBINĖS KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMI

PATVIRTINTA Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos pirmininko 2017 m. d. įsakymu Nr. O1- VALSTYBINĖS KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMI PATVIRTINTA Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos pirmininko 2017 m. d. įsakymu Nr. O1- VALSTYBINĖS KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJOS ELEKTROS ENERGIJOS KAINŲ PALYGINIMO INFORMACINĖS

Detaliau

EUROPOS KOMISIJA Briuselis, C(2017) 4679 final KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO SPRENDIMAS (ES) / dėl bendros sistemos techninių standa

EUROPOS KOMISIJA Briuselis, C(2017) 4679 final KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO SPRENDIMAS (ES) / dėl bendros sistemos techninių standa EUROPOS KOMISIJA Briuselis, 2017 07 11 C(2017) 4679 final KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO SPRENDIMAS (ES) /... 2017 07 11 dėl bendros sistemos techninių standartų ir formatų, kad EURES portale būtų galima susieti

Detaliau

Jūsų duomenys, jūsų teisės. Ericsson duomenų tvarkytojo įmonei privalomos duomenų apsaugos taisyklės Įžanga Ericsson veikla pasižymi sąžiningumu, skai

Jūsų duomenys, jūsų teisės. Ericsson duomenų tvarkytojo įmonei privalomos duomenų apsaugos taisyklės Įžanga Ericsson veikla pasižymi sąžiningumu, skai Jūsų duomenys, jūsų teisės. Ericsson duomenų tvarkytojo įmonei privalomos duomenų apsaugos taisyklės Įžanga Ericsson veikla pasižymi sąžiningumu, skaidrumu ir atsakomybe. Mes, kaip duomenų tvarkytojas,

Detaliau

DUOMENŲ TEIKIMO SUTARČIŲ REGISTRUI ELEKTRONINIU BŪDU

DUOMENŲ TEIKIMO SUTARČIŲ REGISTRUI ELEKTRONINIU BŪDU DUOMENŲ TEIKIMO SUTARČIŲ REGISTRUI ELEKTRONINIU BŪDU SUTARTIS NR. Valstybės įmonė Registrų centras (toliau Įmonė), atstovaujama generalinio direktoriaus Sauliaus Urbanavičiaus, veikiančio pagal Valstybės

Detaliau

UAB VALENTIS PRIVATUMO POLITIKA Uždaroji akcinė bendrovė Valentis (toliau Valentis arba mes), įgyvendindama 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento

UAB VALENTIS PRIVATUMO POLITIKA Uždaroji akcinė bendrovė Valentis (toliau Valentis arba mes), įgyvendindama 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento UAB VALENTIS PRIVATUMO POLITIKA Uždaroji akcinė bendrovė Valentis (toliau Valentis arba mes), įgyvendindama 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų

Detaliau

HISREP sutartis notarams

HISREP sutartis notarams DUOMENŲ TEIKIMO LIETUVOS RESPUBLIKOS HIPOTEKOS REGISTRUI ELEKTRONINIU BŪDU SUTARTIS NR. Valstybės įmonė Registrų centras (toliau Įmonė), atstovaujama direktoriaus Sauliaus Urbanavičiaus, veikiančio pagal

Detaliau

Prekių pirkimo pardavimo taisyklės

Prekių pirkimo pardavimo taisyklės Kursų ir seminarų pirkimo pardavimo svetainėje sportoakademija.lt taisyklės 1. Sąvokos 1.1. Pardavėjas Lietuvos Respublikos VĮ Registrų centras, Juridinių asmenų registro Kauno filiale įregistruotas privatusis

Detaliau

Style Sample for C&N Word Style Sheet

Style Sample for C&N Word Style Sheet IBM naudojimo sąlygos su SaaS susijusios pasiūlymo sąlygos IBM MaaS360 (SaaS) Naudojimo sąlygas (NS) sudaro šios IBM naudojimo sąlygos su SaaS susijusios pasiūlymo sąlygos ( Su SaaS susijusios pasiūlymo

Detaliau

NEKILNOJAMOJO TURTO REGISTRO DUOMENŲ TEIKIMO

NEKILNOJAMOJO TURTO REGISTRO DUOMENŲ TEIKIMO LIETUVOS RESPUBLIKOS GYVENTOJŲ REGISTRO DUOMENŲ TEIKIMO SUTARTIS NR. Valstybės įmonė Registrų centras (toliau TEIKĖJAS), atstovaujama generalinio direktoriaus Sauliaus Urbanavičiaus, veikiančio pagal Valstybės

Detaliau

Cloud_sprendimu_salygos.pdf

Cloud_sprendimu_salygos.pdf Sąvokos: SPECIALIOSIOS PUBLIC CLOUD INSTANCE PASLAUGOS NAUDOJIMO SĄLYGOS Versija: 2012-06-11 GAMA VERSIJA API (Application Programming Interface): Taikomojo programavimo sąsaja, kurią naudodamas Klientas

Detaliau

airbnb-pwc-taxguide-lithuania-lt

airbnb-pwc-taxguide-lithuania-lt Šį vadovą parengė nepriklausoma apskaitos įmonė 2018 m. rugsėjo LIETUVA SU TRUMPALAIKE NUOMA SUSIJĘ MOKESČIŲ KLAUSIMAI Toliau pateikta informacija yra gairės, padėsiančios susipažinti su kai kuriais mokesčių

Detaliau

AB FREDA

AB FREDA PATVIRTINTA Kauno technologijos universiteto inžinerijos licėjaus direktoriaus 2018 m. rugpjūčio 31 d. įsakymu Nr. V-173 KAUNO TECHNOLOGIJOS UNIVERSITETO INŽINERIJOS LICĖJAUS VAIZDO DUOMENŲ TVARKYMO TAISYKLĖS

Detaliau

AB FREDA

AB FREDA PATVIRTINTA Kauno Simono Daukanto progimnazijos direktoriaus 2018 m. rugpjūčio 20 d. įsakymu Nr. KAUNO SIMONO DAUKANTO PROGIMNAZIJOS VAIZDO DUOMENŲ TVARKYMO TAISYKLĖS I. BENDROSIOS NUOSTATOS 1. Kauno Simono

Detaliau

Microsoft Word - Palmolive_Drogas_full_rules_April_2019.doc

Microsoft Word - Palmolive_Drogas_full_rules_April_2019.doc Žaidimo Pirkite bet kurį PALMOLIVE produktą parduotuvėse Drogas ir laimėkite SPA Vilnius dovanų kuponą! rengimo taisyklės: 1. ŽAIDIMO UŽSAKOVAS, ORGAIZATORIUS IR PRIZŲ KOORDINATORIUS 1.1. Žaidimo užsakovas

Detaliau

V-37 duomenų apsaugos pareigūnas

V-37 duomenų apsaugos pareigūnas PATVIRTINTA VšĮ Šiaulių rajono PSPC direktoriaus 2018 m. gegužės 21 d. įsakymu Nr. V-37 VšĮ ŠIAULIŲ RAJONO PIRMINĖS SVEIKATOS PREŽIŪROS CNTRO ASMENS DUOMENŲ TVARKYMO TAISYKLĖS I SKYRIUS BENDROSIOS NUOSTATOS

Detaliau

ASMENS DUOMENŲ APSAUGA I. BENDROSIOS NUOSTATOS 1. Taisyklės reglamentuoja Bendrovės ir jos darbuotojų veiksmus, tvarkant Asmens duomenis, naudojant Be

ASMENS DUOMENŲ APSAUGA I. BENDROSIOS NUOSTATOS 1. Taisyklės reglamentuoja Bendrovės ir jos darbuotojų veiksmus, tvarkant Asmens duomenis, naudojant Be ASMENS DUOMENŲ APSAUGA I. BENDROSIOS NUOSTATOS 1. Taisyklės reglamentuoja Bendrovės ir jos darbuotojų veiksmus, tvarkant Asmens duomenis, naudojant Bendrovėje įrengtas automatines ir neautomatines asmens

Detaliau

Microsoft Word - LE_Sutarties su NEPRIKLAUSOMU ST nariu salygos

Microsoft Word - LE_Sutarties su NEPRIKLAUSOMU ST nariu salygos SUTARTIES DĖL NEPRIKLAUSOMO STEBĖTOJŲ TARYBOS NARIO VEIKLOS SĄLYGOS ATSIŽVELGIANT Į TAI, KAD: (A) Stebėtojų tarybos narys [data] Bendrovės visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimu Nr.[...] buvo

Detaliau

PATVIRTINTA Mokyklos direktoriaus 2018 m. rugsėjo 3 d. įsakymu Nr. V priedas KAUNO PAPARČIO PRADINĖS MOKYKLOS MOKINIŲ ASMENS DUOMENŲ TVARKYMO T

PATVIRTINTA Mokyklos direktoriaus 2018 m. rugsėjo 3 d. įsakymu Nr. V priedas KAUNO PAPARČIO PRADINĖS MOKYKLOS MOKINIŲ ASMENS DUOMENŲ TVARKYMO T PATVIRTINTA Mokyklos direktoriaus 2018 m. rugsėjo 3 d. įsakymu Nr. V-52.1 6 priedas KAUNO PAPARČIO PRADINĖS MOKYKLOS MOKINIŲ ASMENS DUOMENŲ TVARKYMO TAISYKLĖS (įstaigos kodas 190140622) I. BENDROSIOS NUOSTATOS

Detaliau

Nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo metų veiksmų plano įgyvendinimo 2.3 priemonės Remti bendruomeninę veiklą s

Nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo metų veiksmų plano įgyvendinimo 2.3 priemonės Remti bendruomeninę veiklą s Nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo 2017 2019 metų veiksmų plano įgyvendinimo 2.3 priemonės Remti bendruomeninę veiklą savivaldybėse įgyvendinimo aprašo 3 priedas (Pavyzdinė

Detaliau

PATVIRTINTA UAB Jonavos vandenys direktoriaus 2018 m. spalio mėn. 04 d. Įsakymu Nr. V-16 UAB JONAVOS VANDENYS VAIZDO DUOMENŲ TVARKYMO TAISYKLĖS I SKYR

PATVIRTINTA UAB Jonavos vandenys direktoriaus 2018 m. spalio mėn. 04 d. Įsakymu Nr. V-16 UAB JONAVOS VANDENYS VAIZDO DUOMENŲ TVARKYMO TAISYKLĖS I SKYR PATVIRTINTA UAB Jonavos vandenys direktoriaus 2018 m. spalio mėn. 04 d. Įsakymu Nr. V-16 UAB JONAVOS VANDENYS VAIZDO DUOMENŲ TVARKYMO TAISYKLĖS I SKYRIUS BENDROSIOS NUOSTATOS 1. UAB Jonavos vandenys (toliau

Detaliau

Pensijų sistemos reforma PRIVATUMO POLITIKA Šios privatumo politikos tikslas. Ši privatumo politika ( Privatumo politika ) nustato asmens duomenų tvar

Pensijų sistemos reforma PRIVATUMO POLITIKA Šios privatumo politikos tikslas. Ši privatumo politika ( Privatumo politika ) nustato asmens duomenų tvar Pensijų sistemos reforma PRIVATUMO POLITIKA Šios privatumo politikos tikslas. Ši privatumo politika ( Privatumo politika ) nustato asmens duomenų tvarkymo principus ir sąlygas Jums dalyvaujant apklausoje

Detaliau

APSAUGOS SUTARTIS BENDROJI DALIS Nr. V-076 Saugome Jūsų pasaulį

APSAUGOS SUTARTIS BENDROJI DALIS Nr. V-076 Saugome Jūsų pasaulį APSAUGOS SUTARTIS BENDROJI DALIS Saugome Jūsų pasaulį 1. Sutarties sąvokos 1.1. Užsakovas šią apsaugos sutartį su Vykdytoju sudaręs ir joje nurodytas fizinis ar juridinis asmuo. Sąvoka Užsakovas taip pat

Detaliau

Microsoft Word - PISKISVĮ18 straipsnio atskleidimai - INVL Technology

Microsoft Word - PISKISVÄ®18 straipsnio atskleidimai - INVL Technology Informacija asmenims, įsigyjantiems SUTPKIB INVL Technology išleistų nuosavybės vertybinių popierių, parengta pagal LR profesionaliesiems investuotojams skirtų subjektų įstatymo 18 straipsnio reikalavimus

Detaliau

UAB Talentor Lietuva Perkūnkiemio g. 4A, LT Vilnius Tel.: Privatumo politika Duomenų apsaugos d

UAB Talentor Lietuva Perkūnkiemio g. 4A, LT Vilnius Tel.: Privatumo politika Duomenų apsaugos d Privatumo politika Duomenų apsaugos deklaracija ir informavimas PREAMBULĖ Svarbu: Mes konfidencialiai saugome Jūsų asmeninius duomenis ir vadovaujamės įstatyminėmis duomenų apsaugos nuostatomis. Mes norime

Detaliau

C(2016)7159/F1 - LT (annex)

C(2016)7159/F1 - LT (annex) EUROPOS KOMISIJA Briuselis, 2016 11 11 C(2016) 7159 final ANNEXES 1 to 3 PRIEDAI prie KOMISIJOS DELEGUOTOJO REGLAMENTO kuriuo 2014 m. liepos 23 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 909/2014

Detaliau

Sutartis aktuali nuo

Sutartis aktuali nuo VALSTYBINIO SOCIALINIO DRAUDIMO FONDO VALDYBA PRIE SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTERIJOS ASMENS DUOMENŲ TEIKIMO SUTARTIS 201_ m. d. Nr. ADS- Vilnius Valstybinio socialinio draudimo fondo valdyba prie

Detaliau

Specialiosios_SoyouStart_dedikuoto_serverio_nuomos_sutarties_salygos

Specialiosios_SoyouStart_dedikuoto_serverio_nuomos_sutarties_salygos SPECIALIOSIOS So You Start DEDIKUOTO SERVERIO NUOMOS SUTARTIES SĄLYGOS Versija: 2013-12-05 1 STRAIPSNIS: TIKSLAS Šių specialiųjų sąlygų, papildančių pagrindines So You Start paslaugų teikimo sutarties

Detaliau

PATVIRTINTA Kauno šv. Kazimiero progimnazijos Direktoriaus 2018 m. birželio 8 d. įsakymu Nr. V-43 KAUNO ŠV. KAZIMIERO PROGIMNAZIJOS MOKINIŲ/TĖVŲ ASMEN

PATVIRTINTA Kauno šv. Kazimiero progimnazijos Direktoriaus 2018 m. birželio 8 d. įsakymu Nr. V-43 KAUNO ŠV. KAZIMIERO PROGIMNAZIJOS MOKINIŲ/TĖVŲ ASMEN PATVIRTINTA Kauno šv. Kazimiero progimnazijos Direktoriaus 2018 m. birželio 8 d. įsakymu Nr. V-43 KAUNO ŠV. KAZIMIERO PROGIMNAZIJOS MOKINIŲ/TĖVŲ ASMENS DUOMENŲ TVARKYMO TAISYKLĖS I. BENDROSIOS NUOSTATOS

Detaliau

Microsoft Word - Apibendrinimas pagal skundus del asmens kodo _galutinis_ doc

Microsoft Word - Apibendrinimas pagal skundus del asmens kodo _galutinis_ doc APIBENDRINIMAS DöL ASMENS KODO TVARKYMO PAGAL PATEIKTUS ASMENŲ SKUNDUS I. Apibendrinimo tikslas Asmens kodas pirmiausia yra asmens duomuo. Jis n ra priskiriamas prie ypatingų asmens duomenų, priešingai

Detaliau

PATVIRTINTA ISM Vadybos ir ekonomikos universiteto Rektoriaus 2018 m. liepos 23 d. įsakymu Nr NAUDOJIMOSI ISM VADYBOS IR EKONOMIKOS UNIVERSI

PATVIRTINTA ISM Vadybos ir ekonomikos universiteto Rektoriaus 2018 m. liepos 23 d. įsakymu Nr NAUDOJIMOSI ISM VADYBOS IR EKONOMIKOS UNIVERSI PATVIRTINTA ISM Vadybos ir ekonomikos universiteto Rektoriaus 2018 m. liepos 23 d. įsakymu Nr. 01-07-63 NAUDOJIMOSI ISM VADYBOS IR EKONOMIKOS UNIVERSITETO BIBLIOTEKOS PASLAUGOMIS TAISYKLĖS I SKYRIUS BENDROSIOS

Detaliau

Mokiniu_asmens_duomenu_tvarkymo_taisykles_2018

Mokiniu_asmens_duomenu_tvarkymo_taisykles_2018 VILNIAUS R. MARIJAMPOLIO MEILĖS LUKŠIENĖS GIMNAZIJA PATVIRTINTA Gimnazijos direktoriaus 2018-08-31 įsakymu Nr. V1-87 MOKINIŲ ASMENS DUOMENŲ TVARKYMO TAISYKLĖS I. BENDROSIOS NUOSTATOS 1.1. (toliau Gimnazija)

Detaliau

STANDARTINĖS SUTARČIŲ SĄLYGOS CASHBACK WORLD NARIAMS Redakcija: 2018 m. kovas Preambulė A. UAB myworld Lithuania (toliau vadinama myworld ), buveinės

STANDARTINĖS SUTARČIŲ SĄLYGOS CASHBACK WORLD NARIAMS Redakcija: 2018 m. kovas Preambulė A. UAB myworld Lithuania (toliau vadinama myworld ), buveinės STANDARTINĖS SUTARČIŲ SĄLYGOS CASHBACK WORLD NARIAMS Redakcija: 2018 m. kovas Preambulė A. UAB myworld Lithuania (toliau vadinama myworld ), buveinės adresas Olimpiečių g. 1, LT- 09235 Vilnius, juridinio

Detaliau

Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerija Kvietimas teikti paraiškas dalyvauti prašymus išduoti Šengeno vizas priimančių išorės paslaugų teikė

Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerija Kvietimas teikti paraiškas dalyvauti prašymus išduoti Šengeno vizas priimančių išorės paslaugų teikė Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerija Kvietimas teikti paraiškas dalyvauti prašymus išduoti Šengeno vizas priimančių išorės paslaugų teikėjų atrankoje Bendra informacija Siekdama supaprastinti

Detaliau

VALSTYBINIO SOCIALINIO DRAUDIMO FONDO VALDYBOS

VALSTYBINIO SOCIALINIO DRAUDIMO FONDO VALDYBOS VALSTYBINIO SOCIALINIO DRAUDIMO FONDO VALDYBOS PRIE SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTERIJOS DIREKTORIAUS Į S A K Y M A S DĖL ELEKTRONINĖS DRAUDĖJŲ APTARNAVIMO SISTEMOS NAUDOJIMO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO

Detaliau

ES F ben dri Projekto kodas (Įrašoma automatiškai) 1 PROJEKTO SFMIS DUOMENŲ FORMA FORMAI PRITARTA m. Europos Sąjungos struktūrinės paramos a

ES F ben dri Projekto kodas (Įrašoma automatiškai) 1 PROJEKTO SFMIS DUOMENŲ FORMA FORMAI PRITARTA m. Europos Sąjungos struktūrinės paramos a ES F ben dri 1 PROJEKTO SFMIS DUOMENŲ FORMA FORMAI PRITARTA 2014-2020 m. Europos Sąjungos struktūrinės paramos administravimo darbo grupės, sudarytos Lietuvos Respublikos finansų ministro 2013 m. liepos

Detaliau

PACIENTO SUTIKIMAS TVARKYTI ASMENS DUOMENIS Uždėdami varnelę ( ) ant ženkliuko, Jūs sutinkate, kad pasirinkdami naudotis konkrečios sveikatos priežiūr

PACIENTO SUTIKIMAS TVARKYTI ASMENS DUOMENIS Uždėdami varnelę ( ) ant ženkliuko, Jūs sutinkate, kad pasirinkdami naudotis konkrečios sveikatos priežiūr PACIENTO SUTIKIMAS TVARKYTI ASMENS DUOMENIS Uždėdami varnelę ( ) ant ženkliuko, Jūs sutinkate, kad pasirinkdami naudotis konkrečios sveikatos priežiūros įstaigos ar tyrimų laboratorijos paslaugomis, sutinkate,

Detaliau

DUOMENŲ TEIKIMO IŠ LIETUVOS RESPUBLIKOS HIPOTEKOS,

DUOMENŲ TEIKIMO IŠ LIETUVOS RESPUBLIKOS HIPOTEKOS, DUOMENŲ TEIKIMO IŠ LIETUVOS RESPUBLIKOS HIPOTEKOS, TURTO AREŠTO AKTŲ, TESTAMENTŲ, SUTARČIŲ, VEDYBŲ SUTARČIŲ, ĮGALIOJIMŲ, NEVEIKSNIŲ IR RIBOTAI VEIKSNIŲ ASMENŲ REGISTRŲ SUTARTIS NR. Valstybės įmonė Registrų

Detaliau

PATVIRTINTA UAB Kauno švara valdybos 2013 m. rugsėjo 26 d. nutarimu Nr. (1.7.)-VN-76 UAB KAUNO ŠVARA TURTO PARDAVIMO VIEŠO AUKCIONO BŪDU NUOSTATAI I.

PATVIRTINTA UAB Kauno švara valdybos 2013 m. rugsėjo 26 d. nutarimu Nr. (1.7.)-VN-76 UAB KAUNO ŠVARA TURTO PARDAVIMO VIEŠO AUKCIONO BŪDU NUOSTATAI I. PATVIRTINTA UAB Kauno švara valdybos 2013 m. rugsėjo 26 d. nutarimu Nr. (1.7.)-VN-76 UAB KAUNO ŠVARA TURTO PARDAVIMO VIEŠO AUKCIONO BŪDU NUOSTATAI I. BENDROSIOS NUOSTATOS 1. Šie nuostatai reglamentuoja

Detaliau

VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS

VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS VIRŠININKO Į S A K Y M A S DĖL PRANEŠIMO APIE IDENTIFIKAVIMO ELEKTRONINIO DEKLARAVIMO INFORMACINĖJE SISTEMOJE PRIEMONES PRC905

Detaliau

G L v SEB bankas nuasmeninta

G L v SEB bankas nuasmeninta Ginčo byla Nr. 2018-00589 LIETUVOS BANKO PRIEŽIŪROS TARNYBOS FINANSINIŲ PASLAUGŲ IR RINKŲ PRIEŽIŪROS DEPARTAMENTO DIREKTORIUS SPRENDIMAS DĖL G. L. IR AB SEB BANKO GINČO NAGRINĖJIMO 2018 m. birželio 27

Detaliau

Microsoft Word Terms and Conditions for TomTom Services_ Lithuanian.DOC

Microsoft Word Terms and Conditions for TomTom Services_ Lithuanian.DOC TomTom International B.V. Rembrandtplein 35, 1017 CT Amsterdamas, Nyderlandų Karalyst ( TomTom ) TomTom turinio paslaugų teikimo sąlygos 1) Sąvokos Licencija leidimas naudoti TomTom turinį ir TomTom mygtuką,

Detaliau

Prašymo taikyti galutinio vartojimo, laikinojo įvežimo, laikinojo įvežimo perdirbti ir laikinojo išvežimo perdirbti langeliuose įrašomi duomenys: 1. P

Prašymo taikyti galutinio vartojimo, laikinojo įvežimo, laikinojo įvežimo perdirbti ir laikinojo išvežimo perdirbti langeliuose įrašomi duomenys: 1. P Prašymo taikyti galutinio vartojimo, laikinojo įvežimo, laikinojo įvežimo perdirbti ir laikinojo išvežimo perdirbti langeliuose įrašomi duomenys: 1. Pareiškėjas Įrašomas tikslus pareiškėjo pavadinimas

Detaliau

Microsoft Word - 1 Priedas Nuomos sutartis

Microsoft Word - 1 Priedas Nuomos sutartis PATVIRTINTA VĮ Turto banko generalinio direktoriaus 2019 m. balandžio 17 d. įsakymu Nr. P1-116 1 priedas NUOMOS SUTARTIS Nr. (data) Vilnius Nuomotojas valstybės įmonė Turto bankas, juridinio asmens kodas

Detaliau

PATVIRTINTA Švenčionių rajono savivaldybės tarybos 2018 m. vasario 14 d. sprendimu Nr. T-17 GLOBOS CENTRO IR VAIKO BUDINČIO GLOBOTOJO VEIKLOS ORGANIZA

PATVIRTINTA Švenčionių rajono savivaldybės tarybos 2018 m. vasario 14 d. sprendimu Nr. T-17 GLOBOS CENTRO IR VAIKO BUDINČIO GLOBOTOJO VEIKLOS ORGANIZA PATVIRTINTA Švenčionių rajono savivaldybės tarybos 2018 m. vasario 14 d. sprendimu Nr. T-17 GLOBOS CENTRO IR VAIKO BUDINČIO GLOBOTOJO VEIKLOS ORGANIZAVIMO ŠVENČIONIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖJE TVARKOS APRAŠAS

Detaliau

Suvestinė redakcija nuo Įsakymas paskelbtas: TAR , i. k Nauja redakcija nuo : Nr. B1-275, , paske

Suvestinė redakcija nuo Įsakymas paskelbtas: TAR , i. k Nauja redakcija nuo : Nr. B1-275, , paske Suvestinė redakcija nuo 2016-12-03 Įsakymas paskelbtas: TAR 2014-01-22, i. k. 2014-00395 Nauja redakcija nuo 2016-04-15: Nr. B1-275, 2016-04-01, paskelbta TAR 2016-04-01, i. k. 2016-06961 VALSTYBINĖS MAISTO

Detaliau

PATVIRTINTA Lietuvos banko valdybos 2011 m. rugsėjo 1 d. nutarimu Nr (Lietuvos banko valdybos 2015 m. gegužės 28 d. nutarimo Nr redakci

PATVIRTINTA Lietuvos banko valdybos 2011 m. rugsėjo 1 d. nutarimu Nr (Lietuvos banko valdybos 2015 m. gegužės 28 d. nutarimo Nr redakci PATVIRTINTA Lietuvos banko valdybos 2011 m. rugsėjo 1 d. nutarimu Nr. 03-144 (Lietuvos banko valdybos 2015 m. gegužės 28 d. nutarimo Nr. 03-90 redakcija) ATSAKINGOJO SKOLINIMO NUOSTATAI I SKYRIUS BENDROSIOS

Detaliau

Telšių švietimo centro bendrosios asmens duomenų apsaugos taisyklės PATVIRTINTA Telšių švietimo centro direktoriaus 2018 m. birželio 14 d. įsakymu Nr.

Telšių švietimo centro bendrosios asmens duomenų apsaugos taisyklės PATVIRTINTA Telšių švietimo centro direktoriaus 2018 m. birželio 14 d. įsakymu Nr. PATVIRTINTA Telšių švietimo centro direktoriaus 2018 m. birželio 14 d. įsakymu Nr. V-31 TELŠIŲ ŠVIETIMO CENTRO BENDROSIOS ASMENS DUOMENŲ APSAUGOS TAISYKLĖS, priimtos pagal 2016 m. balandžio 27 d. Europos

Detaliau

PASLAUGŲ PROGRAMOS Philips Door to Door TAISYKLĖS (toliau Taisyklės) 1 straipsnis. Bendroji dalis 1. Paslaugų programos Philips Door to Door (nuo durų

PASLAUGŲ PROGRAMOS Philips Door to Door TAISYKLĖS (toliau Taisyklės) 1 straipsnis. Bendroji dalis 1. Paslaugų programos Philips Door to Door (nuo durų PASLAUGŲ PROGRAMOS Philips Door to Door TAISYKLĖS (toliau Taisyklės) 1 straipsnis. Bendroji dalis 1. Paslaugų programos Philips Door to Door (nuo durų iki durų) (toliau Programa) organizatorius yra Philips

Detaliau

124

124 APLINKOS APSAUGOS AGENTŪROS DIREKTORIUS Į S A K Y M A S DĖL PREKYBOS NE MĖGĖJŲ ŽVEJYBOS ĮRANKIAIS TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO 2012 m. gruodžio 20 d. Nr. Vilnius Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos mėgėjų

Detaliau

KAUNO TECHNOLOGIJOS UNIVERSITETO POILSIO NAMŲ „POLITECHNIKA“ VIDAUS TVARKOS TAISYKLĖS

KAUNO TECHNOLOGIJOS UNIVERSITETO POILSIO NAMŲ „POLITECHNIKA“ VIDAUS TVARKOS TAISYKLĖS PATVIRTINTA Kauno technologijos universiteto infrastruktūros direktoriaus 2013 m. rugpjūčio 28 d. potvarkiu Nr. PP-81 KAUNO TECHNOLOGIJOS UNIVERSITETO POILSIO NAMŲ POLITECHNIKA VIDAUS TVARKOS TAISYKLĖS

Detaliau

ŠILALĖS KREDITO UNIJOS BENDROSIOS PASLAUGŲ TEIKIMO TAISYKLĖS I. BENDROSIOS NUOSTATOS 1. Šios Šilalės kredito unijos (toliau Unija) Bendrosios paslaugų

ŠILALĖS KREDITO UNIJOS BENDROSIOS PASLAUGŲ TEIKIMO TAISYKLĖS I. BENDROSIOS NUOSTATOS 1. Šios Šilalės kredito unijos (toliau Unija) Bendrosios paslaugų ŠILALĖS KREDITO UNIJOS BENDROSIOS PASLAUGŲ TEIKIMO TAISYKLĖS I. BENDROSIOS NUOSTATOS 1. Šios Šilalės kredito unijos (toliau Unija) Bendrosios paslaugų teikimo taisyklės (toliau Bendrosios taisyklės) kartu

Detaliau

duomenų apsaugos taisyklės Panevėžio Žemynos progimnazijos bendrosios asmens PATVIRTINTA Direktoriaus 2018 m. gegužės 17 d. įsakymu Nr. V-113 Dėl bend

duomenų apsaugos taisyklės Panevėžio Žemynos progimnazijos bendrosios asmens PATVIRTINTA Direktoriaus 2018 m. gegužės 17 d. įsakymu Nr. V-113 Dėl bend PATVIRTINTA Direktoriaus 2018 m. gegužės 17 d. įsakymu Nr. V-113 Dėl bendrųjų asmens duomenų apsaugos taisyklių patvirtinimo PANEVĖŽIO ŽEMYNOS PROGIMNAZIJOS BENDROSIOS ASMENS DUOMENŲ APSAUGOS TAISYKLĖS,

Detaliau

9 Sutarties priedas TIESIOGINIS SUSITARIMAS Nr. [susitarimo numeris] sudarytas tarp VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS, KŪNO KULTŪROS IR SPO

9 Sutarties priedas TIESIOGINIS SUSITARIMAS Nr. [susitarimo numeris] sudarytas tarp VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS, KŪNO KULTŪROS IR SPO 9 Sutarties priedas TIESIOGINIS SUSITARIMAS Nr. [susitarimo numeris] sudarytas tarp VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS, KŪNO KULTŪROS IR SPORTO DEPARTAMENTO PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS,

Detaliau

EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS DIREKTYVA (ES) 2016/ m. balandžio 27 d. - dėl keleivio duomenų įrašo (PNR) duomenų naudo

EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS DIREKTYVA (ES) 2016/ m. balandžio 27 d. - dėl keleivio duomenų įrašo (PNR) duomenų naudo L 119/132 2016 5 4 EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS DIREKTYVA (ES) 2016/681 2016 m. balandžio 27 d. dėl keleivio duomenų įrašo (PNR) duomenų naudojimo teroristinių nusikaltimų ir sunkių nusikaltimų prevencijos,

Detaliau

PAGRINDINĖS KLIENTO SUTARTIES SĄLYGOS 1. VARTOJAMI TERMINAI IR APIBRĖŽIMAI 1.1 Abonementas bet kuris šioje Sutartyje nurodytų abonemento būdų, kuris s

PAGRINDINĖS KLIENTO SUTARTIES SĄLYGOS 1. VARTOJAMI TERMINAI IR APIBRĖŽIMAI 1.1 Abonementas bet kuris šioje Sutartyje nurodytų abonemento būdų, kuris s PAGRINDINĖS KLIENTO SUTARTIES SĄLYGOS 1. VARTOJAMI TERMINAI IR APIBRĖŽIMAI 1.1 Abonementas bet kuris šioje Sutartyje nurodytų abonemento būdų, kuris suteikia teisę į daugkartinį mokamą treniruoklių salės

Detaliau

PATVIRTINTA Uždarosios akcinės bendrovės "Kauno vandenys" generalinio direktoriaus 2018 m. rugpjūčio 3 d. įsakymu Nr UŽDAROSIOS AKCINĖS BENDROV

PATVIRTINTA Uždarosios akcinės bendrovės Kauno vandenys generalinio direktoriaus 2018 m. rugpjūčio 3 d. įsakymu Nr UŽDAROSIOS AKCINĖS BENDROV PATVIRTINTA Uždarosios akcinės bendrovės "Kauno vandenys" generalinio direktoriaus 2018 m. rugpjūčio 3 d. įsakymu Nr. 2-136 UŽDAROSIOS AKCINĖS BENDROVĖS "KAUNO VANDENYS" ASMENS DUOMENŲ TVARKYMO TAISYKLĖS

Detaliau

temos

temos 11-14 temos Pavedimo sutartis / Komiso sutartis / Distribucijos sutartis / Franšizės sutartis Dr. V. Mizaras. Prievolių teisė II Analizuojamos sutartys Pavedimo sutartis CK 6.756-6.765 str., įskaitant

Detaliau

Microsoft Word - Techninis biuletenis.doc

Microsoft Word - Techninis biuletenis.doc Techninis biuletenis CE ženklinimas: nuo 2013 m. liepos 1 d. Nauji reikalavimai Naujos atsakomybės Tas pats CE ženklinimas Mes susiduriame su didžiausiu dešimtmečio pokyčiu, kai statybos produktai yra

Detaliau

PATVIRTINTA Panevėžio Rožyno progimnazijos direktoriaus 2018 m. gegužės 28 d. įsakymu Nr. V-211 PANEVĖŽIO ROŽYNO PROGIMNAZIJOS BENDROSIOS ASMENS DUOME

PATVIRTINTA Panevėžio Rožyno progimnazijos direktoriaus 2018 m. gegužės 28 d. įsakymu Nr. V-211 PANEVĖŽIO ROŽYNO PROGIMNAZIJOS BENDROSIOS ASMENS DUOME PATVIRTINTA Panevėžio Rožyno progimnazijos direktoriaus 2018 m. gegužės 28 d. įsakymu Nr. V-211 PANEVĖŽIO ROŽYNO PROGIMNAZIJOS BENDROSIOS ASMENS DUOMENŲ APSAUGOS TAISYKLĖS, priimtos pagal 2016 m. balandžio

Detaliau

PATVIRTINTA 2018 m. gegužės 17 d. Klaipėdos Žaliakalnio gimnazijos direktoriaus įsakymu Nr. V-115 KLAIPĖDOS ŽALIAKALNIO GIMNAZIJOS ASMENS DUOMENŲ TVAR

PATVIRTINTA 2018 m. gegužės 17 d. Klaipėdos Žaliakalnio gimnazijos direktoriaus įsakymu Nr. V-115 KLAIPĖDOS ŽALIAKALNIO GIMNAZIJOS ASMENS DUOMENŲ TVAR PATVIRTINTA 2018 m. gegužės 17 d. Klaipėdos Žaliakalnio gimnazijos direktoriaus įsakymu Nr. V-115 KLAIPĖDOS ŽALIAKALNIO GIMNAZIJOS ASMENS DUOMENŲ TVARKYMO TAISYKLĖS I SKYRIUS BENDROSIOS NUOSTATOS 1. Savivaldybės

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS ENERGETIKOS MINISTRO

LIETUVOS RESPUBLIKOS ENERGETIKOS MINISTRO Suvestinė redakcija nuo 2017-12-02 Įsakymas paskelbtas: Žin. 2011, Nr. 147-6900, i. k. 111203NISAK0001-293 LIETUVOS RESPUBLIKOS ENERGETIKOS MINISTRO Į S A K Y M A S DĖL PREKYBOS GAMTINĖMIS DUJOMIS TAISYKLIŲ

Detaliau

VALSTYBINĖ KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJA NUTARIMAS DĖL AB ENERGIJOS SKIRSTYMO OPERATORIUS ELEKTROS ENERGIJOS PERSIUNTIMO PASLAUGOS KAINŲ IR

VALSTYBINĖ KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJA NUTARIMAS DĖL AB ENERGIJOS SKIRSTYMO OPERATORIUS ELEKTROS ENERGIJOS PERSIUNTIMO PASLAUGOS KAINŲ IR VALSTYBINĖ KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJA NUTARIMAS DĖL AB ENERGIJOS SKIRSTYMO OPERATORIUS ELEKTROS ENERGIJOS PERSIUNTIMO PASLAUGOS KAINŲ IR JŲ TAIKYMO TVARKOS PASKELBIMO 2018 m. lapkričio 16

Detaliau

Pirkimo sąlygų Priedas Nr. 4 GAMTINIŲ DUJŲ PIRKIMO-PARDAVIMO SUTARTIS Nr m d. UAB Kauno kogeneracinė jėgainė, pagal Lietuvos Respublikos

Pirkimo sąlygų Priedas Nr. 4 GAMTINIŲ DUJŲ PIRKIMO-PARDAVIMO SUTARTIS Nr m d. UAB Kauno kogeneracinė jėgainė, pagal Lietuvos Respublikos GAMTINIŲ DUJŲ PIRKIMO-PARDAVIMO SUTARTIS Nr.... 20 m....... d. UAB Kauno kogeneracinė jėgainė, pagal Lietuvos Respublikos įstatymus teisėtai įregistruota ir veikianti uždaroji akcinė bendrovė, juridinio

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽEMĖS ŪKIO MINISTRAS ĮSAKYMAS DĖL VIENKARTINIŲ LEIDIMŲ PURKŠTI AUGALŲ APSAUGOS PRODUKTUS IŠ ORO IŠDAVIMO IR GALIOJIMO PANAIKINIMO

LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽEMĖS ŪKIO MINISTRAS ĮSAKYMAS DĖL VIENKARTINIŲ LEIDIMŲ PURKŠTI AUGALŲ APSAUGOS PRODUKTUS IŠ ORO IŠDAVIMO IR GALIOJIMO PANAIKINIMO LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽEMĖS ŪKIO MINISTRAS ĮSAKYMAS DĖL VIENKARTINIŲ LEIDIMŲ PURKŠTI AUGALŲ APSAUGOS PRODUKTUS IŠ ORO IŠDAVIMO IR GALIOJIMO PANAIKINIMO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO 2017 m. rugpjūčio 1 d. Nr.

Detaliau

Teismo praktikos rinkinys TEISINGUMO TEISMO (penktoji kolegija) SPRENDIMAS 2018 m. spalio 4 d. * Direktyva 2007/64/EB Mokėjimo paslaugos vidaus rinkoj

Teismo praktikos rinkinys TEISINGUMO TEISMO (penktoji kolegija) SPRENDIMAS 2018 m. spalio 4 d. * Direktyva 2007/64/EB Mokėjimo paslaugos vidaus rinkoj Teismo praktikos rinkinys TEISINGUMO TEISMO (penktoji kolegija) SPRENDIMAS 2018 m. spalio 4 d. * Direktyva 2007/64/EB Mokėjimo paslaugos vidaus rinkoje Sąvoka mokėjimo sąskaita Galimas taupomosios sąskaitos,

Detaliau

CL2013O0023LT _cp 1..1

CL2013O0023LT _cp 1..1 02013O0023 LT 01.09.2018 001.001 1 Šis tekstas yra skirtas tik informacijai ir teisinės galios neturi. Europos Sąjungos institucijos nėra teisiškai atsakingos už jo turinį. Autentiškos atitinkamų teisės

Detaliau

2014 m. gegužės 15 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 654/2014 dėl Europos Sąjungos teisių taikyti tarptautines prekybos taisykles

2014 m. gegužės 15 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 654/2014 dėl Europos Sąjungos teisių taikyti tarptautines prekybos taisykles L 189/50 Europos Sąjungos oficialusis leidinys 2014 6 27 EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS REGLAMENTAS (ES) Nr. 654/2014 2014 m. gegužės 15 d. dėl Europos Sąjungos teisių taikyti tarptautines prekybos taisykles

Detaliau

Pardavimų aplikacija (Microsoft Dynamics AX (Axapta) sistemai) Diegimo instrukcija bifree.lt qlik.com

Pardavimų aplikacija (Microsoft Dynamics AX (Axapta) sistemai) Diegimo instrukcija bifree.lt qlik.com Pardavimų aplikacija (Microsoft Dynamics AX (Axapta) sistemai) Diegimo instrukcija bifree.lt qlik.com Microsoft Dynamics AX (Axapta) sistemai 2 Kaip įsidiegti Diegimo žingsniai: 1. Atsisiųsti ir įsidiegti

Detaliau

Kontrolinis klausimynas_VATESI_Nr6

Kontrolinis klausimynas_VATESI_Nr6 PATVIRTINTA Valstybinės atominės energetikos saugos inspekcijos viršininko 2019 m. liepos 22 d. įsakymu Nr. 22.3-170 (Branduolinės energetikos objekto saugai svarbių konstrukcijų, sistemų ir komponentų

Detaliau

UŽIMTUMO TARNYBOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTERIJOS PRIEMONIŲ ĮGYVENDINIMO PRIEŽIŪROS SKYRIAUS 2018 M. VEIKLOS ATASK

UŽIMTUMO TARNYBOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTERIJOS PRIEMONIŲ ĮGYVENDINIMO PRIEŽIŪROS SKYRIAUS 2018 M. VEIKLOS ATASK UŽIMTUMO TARNYBOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTERIJOS PRIEMONIŲ ĮGYVENDINIMO PRIEŽIŪROS SKYRIAUS 2018 M. VEIKLOS ATASKAITA Užimtumo tarnybos prie Lietuvos Respublikos socialinės

Detaliau

PATVIRTINTA Lietuvos banko valdybos 2015 m. sausio 29 d. nutarimu Nr (Lietuvos banko valdybos 2018 m. spalio 30 d. nutarimo Nr redakcij

PATVIRTINTA Lietuvos banko valdybos 2015 m. sausio 29 d. nutarimu Nr (Lietuvos banko valdybos 2018 m. spalio 30 d. nutarimo Nr redakcij PATVIRTINTA Lietuvos banko valdybos 2015 m. sausio 29 d. nutarimu Nr. 03-10 (Lietuvos banko valdybos 2018 m. spalio 30 d. nutarimo Nr. 03-202 redakcija) PRIĖMIMO Į TARNYBĄ LIETUVOS BANKE TVARKOS APRAŠAS

Detaliau

PATVIRTINTA Kretingos rajono Salantų gimnazijos direktoriaus pavaduotojos ugdymui, l. e. direktoriaus pareigas, 2018 m. rugpjūčio 31 d. įsakymu Nr. V1

PATVIRTINTA Kretingos rajono Salantų gimnazijos direktoriaus pavaduotojos ugdymui, l. e. direktoriaus pareigas, 2018 m. rugpjūčio 31 d. įsakymu Nr. V1 PATVIRTINTA Kretingos rajono Salantų gimnazijos direktoriaus pavaduotojos ugdymui, l. e. direktoriaus pareigas, 2018 m. rugpjūčio 31 d. įsakymu Nr. V1-221 ASMENS DUOMENŲ TVARKYMO SALANTŲ GIMNAZIJOJE TAISYKLĖS

Detaliau

Patients rights have no borders Naudotis sveikatos priežiūros paslaugomis kitoje ES valstybėje narėje

Patients rights have no borders Naudotis sveikatos priežiūros paslaugomis kitoje ES valstybėje narėje Patients rights have no borders Aktyvaus pilietiškumo tinklas, norėdamas prisidėti prie Europos Sąjungos (ES) įgyvendinamos kampanijos Pacientų teisės neturi sienų, parengė šią informaciją apie Direktyvą

Detaliau

EUROPOS KOMISIJA Briuselis, C(2012) 2384 final KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO SPRENDIMAS kuriuo priimamas valstybių narių teikiamų Europ

EUROPOS KOMISIJA Briuselis, C(2012) 2384 final KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO SPRENDIMAS kuriuo priimamas valstybių narių teikiamų Europ EUROPOS KOMISIJA Briuselis, 2012 04 18 C(2012) 2384 final KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO SPRENDIMAS 2012 04 18 kuriuo priimamas valstybių narių teikiamų Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2008/98/EB dėl

Detaliau

BUDG FR-TRA-00 (EN)

BUDG FR-TRA-00 (EN) Sutarties bendrosios sąlygos Sutartį sudaro pirkimo užsakymas ir šios bendrosios sąlygos. Jeigu yra kokių nors prieštaravimų tarp besiskiriančių šios sutarties nuostatų, būtina taikyti šias taisykles:

Detaliau

19 Sąlygų priedas TIESIOGINIS SUSITARIMAS Nr. [susitarimo numeris] sudarytas tarp Kalėjimų departamento prie Lietuvos Respublikos teis ingumo minister

19 Sąlygų priedas TIESIOGINIS SUSITARIMAS Nr. [susitarimo numeris] sudarytas tarp Kalėjimų departamento prie Lietuvos Respublikos teis ingumo minister 19 Sąlygų priedas TIESIOGINIS SUSITARIMAS Nr. [susitarimo numeris] sudarytas tarp Kalėjimų departamento prie Lietuvos Respublikos teis ingumo ministerijos, [Finansuotojo pavadinimas] ir [Privataus subjekto

Detaliau

PATVIRTINTA Kauno technologijos universiteto inžinerijos licėjaus direktoriaus 2018 m. rugpjūčio 31 d. įsakymu Nr. V-172 KAUNO TECHNOLOGIJOS UNIVERSIT

PATVIRTINTA Kauno technologijos universiteto inžinerijos licėjaus direktoriaus 2018 m. rugpjūčio 31 d. įsakymu Nr. V-172 KAUNO TECHNOLOGIJOS UNIVERSIT PATVIRTINTA Kauno technologijos universiteto inžinerijos licėjaus direktoriaus 2018 m. rugpjūčio 31 d. įsakymu Nr. V-172 KAUNO TECHNOLOGIJOS UNIVERSITETO INŽINERIJOS LICĖJAUS MOKINIŲ ASMENS DUOMENŲ TVARKYMO

Detaliau

1 DOKUMENTAI, KURIAIS GYVENTOJAS TURI PAGRĮSTI TEISĘ Į GPM LENGVATĄ Gyventojų pajamų mokesčio įstatymo (toliau GPMĮ) 21 straipsnio 1 d. 4 punkte numat

1 DOKUMENTAI, KURIAIS GYVENTOJAS TURI PAGRĮSTI TEISĘ Į GPM LENGVATĄ Gyventojų pajamų mokesčio įstatymo (toliau GPMĮ) 21 straipsnio 1 d. 4 punkte numat 1 DOKUMENTAI, KURIAIS GYVENTOJAS TURI PAGRĮSTI TEISĘ Į GPM LENGVATĄ Gyventojų pajamų mokesčio įstatymo (toliau GPMĮ) 21 straipsnio 1 d. 4 punkte numatyta mokesčio lengvata galės pasinaudoti nuolatiniai

Detaliau

PS Testavimo ir konfigūravimo valdymas Užduotis nr. 1. Karolis Brazauskas Mindaugas Rekevičius Jonas Riliškis Eugenijus Sabaliauskas

PS Testavimo ir konfigūravimo valdymas Užduotis nr. 1. Karolis Brazauskas Mindaugas Rekevičius Jonas Riliškis Eugenijus Sabaliauskas PS Testavimo ir konfigūravimo valdymas Užduotis nr. 1. Karolis Brazauskas Mindaugas Rekevičius Jonas Riliškis Eugenijus Sabaliauskas 2014-10-01 IT Kompanija Dirbame pagal užsakymus, daugiausiai 2 projektai

Detaliau

Techninė dokumentacija Qlik Sense architektūros apžvalga 2015 m. gruodis qlik.com

Techninė dokumentacija Qlik Sense architektūros apžvalga 2015 m. gruodis qlik.com Techninė dokumentacija Qlik Sense architektūros apžvalga 2015 m. gruodis qlik.com Platforma Qlik Sense tai analitikos platforma, naudojanti asociatyvinį analitikos variklį operatyvinėje atmintyje. Remiantis

Detaliau

LT Europos Sąjungos oficialusis leidinys L 79/11 DIREKTYVOS KOMISIJOS DIREKTYVA 2007/16/EB 2007 m. kovo 19 d. įgyvendinanti Tarybos direktyv

LT Europos Sąjungos oficialusis leidinys L 79/11 DIREKTYVOS KOMISIJOS DIREKTYVA 2007/16/EB 2007 m. kovo 19 d. įgyvendinanti Tarybos direktyv 2007 3 20 Europos Sąjungos oficialusis leidinys L 79/11 DIREKTYVOS KOMISIJOS DIREKTYVA 2007/16/EB 2007 m. kovo 19 d. įgyvendinanti Tarybos direktyvą 85/611/EEB dėl įstatymų ir kitų teisės aktų, susijusių

Detaliau

BAB banko SNORAS inventoriaus Laisvasis Pardavimas 2019 birželio mėnesį Parduodamas turtas: Nurodytas priede Nr. 2 prie šio skelbimo El. paštas pasiūl

BAB banko SNORAS inventoriaus Laisvasis Pardavimas 2019 birželio mėnesį Parduodamas turtas: Nurodytas priede Nr. 2 prie šio skelbimo El. paštas pasiūl BAB banko SNORAS inventoriaus Laisvasis Pardavimas 2019 birželio mėnesį Parduodamas turtas: Nurodytas priede Nr. 2 prie šio skelbimo El. paštas pasiūlymų teikimui: kilnojamasturtas@snoras.com Turto savininkas

Detaliau

479B-2018_Krka_Pravilnik_LT.cdr

479B-2018_Krka_Pravilnik_LT.cdr SUKČIAVIMO PREVENCIJOS, NUSTATYMO IR TYRIMO TAISYKLĖS www.krka.biz Gyventi sveikai 3 4 5 6 8 9 10 11 Tikslai Aprėptis ir taikymas Nevienodų sąlygų taikymo ir sukčiavimo draudimas Sukčiavimo valdymo kontrolės

Detaliau

Pridėtinės vertės mokesčio sąskaitų faktūrų registrų duomenų tvarkymo ir pateikimo taisyklių priedas I.SAF DUOMENŲ RINKMENOS APRAŠYMAS I DALIS ANTRAŠT

Pridėtinės vertės mokesčio sąskaitų faktūrų registrų duomenų tvarkymo ir pateikimo taisyklių priedas I.SAF DUOMENŲ RINKMENOS APRAŠYMAS I DALIS ANTRAŠT Pridėtinės vertės mokesčio sąskaitų faktūrų registrų duomenų tvarkymo ir pateikimo taisyklių priedas I.SAF DUOMENŲ RINKMENOS APRAŠYMAS I DALIS ANTRAŠTĖ Privalomumas pavadinimas reikšmės 1. *** FileDescription

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTRAS ĮSAKYMAS DĖL FINANSŲ MINISTRO 2014 M. GRUODŽIO 30 D. ĮSAKYMO NR. 1K-499 DĖL METŲ EUROPOS SĄJUNGOS FON

LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTRAS ĮSAKYMAS DĖL FINANSŲ MINISTRO 2014 M. GRUODŽIO 30 D. ĮSAKYMO NR. 1K-499 DĖL METŲ EUROPOS SĄJUNGOS FON LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTRAS ĮSAKYMAS DĖL FINANSŲ MINISTRO 2014 M. GRUODŽIO 30 D. ĮSAKYMO NR. 1K-499 DĖL 2014 2020 METŲ EUROPOS SĄJUNGOS FONDŲ INVESTICIJŲ VEIKSMŲ PROGRAMOS STEBĖSENOS RODIKLIŲ

Detaliau

2011 m. spalio 25 d. Europos Parlamento ir Tarybos sprendimas Nr. 1104/2011/ES dėl Galileo programos pagrindu sukurtos pasaulinės navigacijos palydovų

2011 m. spalio 25 d. Europos Parlamento ir Tarybos sprendimas Nr. 1104/2011/ES dėl Galileo programos pagrindu sukurtos pasaulinės navigacijos palydovų 2011 11 4 Europos Sąjungos oficialusis leidinys L 287/1 I (Įstatymo galią turintys teisės aktai) SPRENDIMAI EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS SPRENDIMAS Nr. 1104/2011/ES 2011 m. spalio 25 d. dėl Galileo programos

Detaliau

Microsoft Word ESMA CFD Renewal Decision (2) Notice_LT

Microsoft Word ESMA CFD Renewal Decision (2) Notice_LT ESMA35-43-1562 ESMA pranešimas Pranešimas apie ESMA sprendimo dėl produktų intervencinės priemonės, susijusios su sandoriais dėl kainų skirtumo, atnaujinimo 2019 m. sausio 23 d. Europos vertybinių popierių

Detaliau

Draft

Draft Rinkėjų sąrašas 1. Įvadas... 3 2. Registracijos sąlygos... 3 3. Rinkėjų sąrašo parengimas... 4 4. Balsuojančių paštu rinkėjų sąrašas... 5 5. Specialiųjų poreikių turinčių rinkėjų sąrašas... 6 6. Rinkėjų

Detaliau

VS-EXPRESS 24/7 PASLAUGŲ SUTARTIS Nr. SPECIALIOSIOS SA LYGOS PASLAUGU TEIKE JAS: UAB VS Fitness, juridinio asmens kodas , registruotas buvein

VS-EXPRESS 24/7 PASLAUGŲ SUTARTIS Nr. SPECIALIOSIOS SA LYGOS PASLAUGU TEIKE JAS: UAB VS Fitness, juridinio asmens kodas , registruotas buvein VS-EXPRESS 24/7 PASLAUGŲ SUTARTIS Nr. SPECIALIOSIOS SA LYGOS PASLAUGU TEIKE JAS: UAB VS Fitness, juridinio asmens kodas 302484535, registruotas buveinės adresas Šilutės pl. 29, Klaipėda, PVM mokėtojo kodas:

Detaliau

Priedas Nr. 1 Sveikatingumo klubo teikiamų paslaugų aprašymas 6.1. Visa diena, Rytas/ Vidudienis bei Vaikas iki 16 metų (baseinas) narysčių teikimo są

Priedas Nr. 1 Sveikatingumo klubo teikiamų paslaugų aprašymas 6.1. Visa diena, Rytas/ Vidudienis bei Vaikas iki 16 metų (baseinas) narysčių teikimo są Priedas Nr. 1 Sveikatingumo klubo teikiamų paslaugų aprašymas 6.1. Visa diena, Rytas/ Vidudienis bei Vaikas iki 16 metų (baseinas) narysčių teikimo sąlygos 6.1.1. Narysčių Visa diena ir Rytas/ Vidudienis

Detaliau

aukciono nuostatai Nr.1

aukciono nuostatai Nr.1 PATVIRTINTA: UAB,,Trakų vandenys 2016-01-19 valdybos posėdžio Nr.1 nutarimu Nr.1.6.1 NEKILNOJAMOJO TURTO PARDAVIMO VIEŠO AUKCIONO BŪDU NUOSTATAI I. BENDROJI DALIS 1.1 Šie nuostatai reglamentuoja UAB,,Trakų

Detaliau

KORUPCIJOS RIZIKOS ANALIZĖS IŠVADOJE PATEIKTŲ PASIŪLYMŲ STEBĖSENA 2015 m. gruodžio 9 d. rašto Nr. L priedas Informacija apie 2015 m. rugsėjo 7

KORUPCIJOS RIZIKOS ANALIZĖS IŠVADOJE PATEIKTŲ PASIŪLYMŲ STEBĖSENA 2015 m. gruodžio 9 d. rašto Nr. L priedas Informacija apie 2015 m. rugsėjo 7 KORUPCIJOS RIZIKOS ANALIZĖS IŠVADOJE PATEIKTŲ PASIŪLYMŲ STEBĖSENA 2015 m. gruodžio 9 d. rašto Nr. L-01-6141 priedas Informacija apie 2015 m. rugsėjo 7 d. Išvadoje dėl korupcijos rizikos analizės Valstybinės

Detaliau

PATVIRTINTA Pasvalio Lėvens pagrindinės mokyklos direktoriaus 2017 m. gruodžio 29 d. įsakymu V-180 PASVALIO LĖVENS PAGRINDINĖS MOKYKLOS LYGIŲ GALIMYBI

PATVIRTINTA Pasvalio Lėvens pagrindinės mokyklos direktoriaus 2017 m. gruodžio 29 d. įsakymu V-180 PASVALIO LĖVENS PAGRINDINĖS MOKYKLOS LYGIŲ GALIMYBI PATVIRTINTA Pasvalio Lėvens pagrindinės mokyklos direktoriaus 2017 m. gruodžio 29 d. įsakymu V-180 PASVALIO LĖVENS PAGRINDINĖS MOKYKLOS LYGIŲ GALIMYBIŲ POLITIKA IR JOS ĮGYVENDINIMO TVARKOS APRAŠAS I SKYRIUS

Detaliau

Microsoft Word - Ikainiai_ nuo

Microsoft Word - Ikainiai_ nuo PATVIRTINTA Kelmės kredito unijos Valdybos 2017 m. spalio 18 d. sprendimu Nr. 17-35 KELMĖS KREDITO UNIJOS TAIKOMI ĮKAINIAI Galioja nuo 2018 m. sausio 1 d. PAVADINIMAS Fiziniams asmenims Juridiniams asmenims

Detaliau

Projektas

Projektas PATVIRTINTA UAB Investicijų ir verslo garantijos valdybos 2015-03-27 sprendimu (posėdžio protokolas Nr.14) PAPILDOMOS SĄLYGOS, KURIOS TAIKOMOS TEIKIANT PASKOLAS SU UAB INVESTICIJŲ IR VERSLO GARANTIJOS

Detaliau