NAUDOJIMOSI TAKSI T A I S Y K L Ė S. PATVIRTINTA Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 1993m. kovo 12 d. įsakymu Nr BENDRIEJI NURODYMAI

Dydis: px
Rodyti nuo puslapio:

Download "NAUDOJIMOSI TAKSI T A I S Y K L Ė S. PATVIRTINTA Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 1993m. kovo 12 d. įsakymu Nr BENDRIEJI NURODYMAI"

Transkriptas

1 NAUDOJIMOSI TAKSI T A I S Y K L Ė S PATVIRTINTA Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 1993m. kovo 12 d. įsakymu Nr BENDRIEJI NURODYMAI 1.1. Šios Taisyklės privalomos visiems vežėjams, turintiems kelių transporto vežėjo licenciją vežti keleivius taksi, vairuotojams, taip pat keleiviams, besinaudojantiems taksi paslaugomis Vežėjai ir vairuotojai privalo garantuoti keleivių, vykstančių taksi automobiliais, saugumą, teisingai, pagal galiojančius įkainius, imti iš keleivių mokestį, būti su jais mandagūs ir paslaugūs. 2. APIBRĖŽIMAI "Licencija vežti keleivius taksi" - tai leidimas vežėjui vežti keleivius lengvaisiais automobiliais - taksi. "Vežėjas" - tai fizinis ar juridinis asmuo, kuriam leidžiama vežti keleivius lengvaisiais automobiliais taksi pagal Lietuvos Respublikoje galiojančius įstatymus ir taisykles. "Taksi vairuotojas" - tai lengvojo automobilio vairuotojas, samdomas vežėjo, turinčio licenciją vežti keleivius taksi, arba pats vežėjas, turintis šią licenciją. "Taksi" - tai lengvasis automobilis nuosavybės, nuomos ar kitais teisėtais pagrindais priklausantis vežėjui, turinčiam licenciją vežti keleivius taksi. "Taksi stotelė" - tai kelių eismo taisyklėmis nustatytu ženklu pažymėta vieta. 3. REIKALAVIMAI TAKSI 3.1. Taksi, kuriuo vežėjas pageidauja vežti keleivius, privalo atitikti šiuos reikalavimus: būti geros estetinės išvaizdos, švarus iš išorės ir vidaus; turėti atpažinimo ženklą - plafoną, kurio priekinėje pusėje turi būti taksi licencijos numeris (jo skaičius), o užpakalinėje pusėje - miesto arba rajono pavadinimas, kurio savivaldybė išdavė licenciją vežti keleivius taksi; plafonas tvirtinamas ant taksi stogo, skersai jo, ir apšviečiamas, kai taksi laisvas; turėti tvarkingą, deramai užplombuotą taksometrą (skaitiklį), rodantį mokestį už naudojimąsi taksi ir atitinkantį patvirtintus techninius bei eksploatacinius reikalavimus (1 priedas).

2 4. TAKSI STOTELIŲ ĮRENGIMAS 4.1. Taksi stotelėse turi būti pastatytas nurodomasis kelio ženklas 5.14."Lengvųjų taksi stovėjimo vieta" su stotelės pavadinimu. Po ženklu gali būti tvirtinama lentelė su papildoma informacija keleiviams.pvz., išrašas iš Taisyklių, informacija apie taksi užsakymą, taksi stotelės paskirtį, jos veikimo laiką, talpą, taksi išdėstymą ir pan. Jei informacijos lentelėje nenurodyta stotelės paskirtis, ja gali naudotis visi taksi. Stotelės paskirtį nustato savivaldybė Įrengia taksi stoteles,jas prižiūri, pastato jose ženklus ir talpina keleiviams skirtą informaciją miestų ar rajonų savivaldybėms pavaldžios, eismą tvarkančios organizacijos šių savivaldybių nustatyta tvarka. Taksi stotelėse, kuriose susirenka daugiau keleivių, turi būti įrengti peronai, įvažos arba aikštelės. 5.TAKSI DARBO SĄLYGOS 5.1. Taksi aptarnauja keleivius savivaldybės, išdavusios licenciją vežti keleivius taksi, teritorijoje. Keleiviai gali būti vežami ir už šios teritorijos ribų į bet kurį Respublikos miestą ar gyvenvietę, tačiau toks keleivių vežimas neturi būti nuolatinis vežėjo darbas Taksi vežamų keleivių kiekis negali būti didesnis, nei gamyklos gamintojos nustatytas sėdimų vietų skaičius, neskaitant 2-jų iki 7-ių metų vaikų, leidžiamų vežti papildomai Keleiviai į taksi priimami eilės tvarka taksi stotelėse arba sustabdžius pravažiuojantį taksi ne arčiau kaip 300 m nuo stotelės Naudotis taksi be eilės turi teisę : asmenys, nukentėję nelaimingų atsitikimų metu, kuriems reikalinga skubi medicininė pagalba; invalidai su matomais invalidumo požymiais; keleiviai su mažamečiais vaikais; nėščios moterys. Keleiviai į taksi įlipa ir išlipa, tik jam sustojus iš dešinės pusės pagal eismo kryptį Lietuvos Respublikos Seimo apsaugos skyriaus, Nacionalinės saugumo tarnybos, policijos ir vidaus tarnybos pareigūnams, pasinaudojusiems taksi vykdant tarnybines pareigas, pateikusiems pažymėjimus ir sumokėjusiems už važiavimą, vairuotojas išduoda nustatytos formos pažymą (2 priedas) Jeigu taksi stotelėje stovi tiek taksi, kiek nurodyta informacijos lentelėje, kiti atvykę taksi neturi teisės joje sustoti. Vairuotojai taksi stotelėje sustoja laikydamiesi joje nustatytos išdėstymo tvarkos Neužimtų taksi vairuotojai taksi stotelėse sustoja eilės tvarka. Keleivių jie privalo laukti sėdėdami už taksi vairo. Stovėti šalia taksi stotelės ir pasirinkti keleivius savo nuožiūra vairuotojams griežtai draudžiama. Keleiviai turi teisę patys pasirinkti taksi Vairuotojas vežti keleivį į jo pageidaujamą vietą privalo trumpiausiu keliu arba paties keleivio nurodytu maršrutu. Savo iniciatyva imti bendrakeleivius į užimtą taksi vairuotojui draudžiama. Bendrakeleiviai į taksi gali būti paimami tik

3 pirmajam keleiviui sutikus Taksi salone leidžiama vežtis lagaminus, ryšulius, paketus, taip pat televizorius, radijo imtuvus, skalbimo mašinas su minkštu įpakavimu, šunis su antsnukiais ir kitus kambarinius gyvūnus bei paukščius su atitinkama tara. Gyvūnų savininkai privalo turėti užtiesalą sėdynei uždengti, kad nesuterštų. Taksi bagažinėje leidžiama vežti krovinį, neviršijantį automobilio leidžiamo apkrovimo ir netrukdantį uždaryti bagažinės dangtį Taksi draudžiama: - rūkyti, gerti alkoholinius gėrimus, garsiai groti radijo imtuvu arba magnetofonu ar kitaip trikdyti rimtį, gadinti taksi įrengimus; - vežti keleivius nešvariais rūbais, su griozdiškais daiktais, užstojančiais vairuotojui langą, degiomis, sprogstančiomis, nuodingomis ir dvokiančiomis medžiagomis bei kitais daiktais, galinčiais sugadinti ar suteršti taksi įrenginius, sėdynes ir apmušalus. Vairuotojui draudžiama turėti taksi narkotines medžiagas. Vairuotojas turi teisę nevežti neblaivių keleivių Taksi vairuotojas turi teisę telefonu pranešti apie kelionę vežėjui arba policijai, jei keleivio elgesys jam įtartinas Taksi darbo metu vairuotojas su savimi privalo turėti: - vairuotojo pažymėjimą; - transporto priemonės registracijos liudijimą; - taksi licencijos kortelę, pritvirtintą prie taksi priekinio stiklo, dešinėje pusėje; - dokumentą, įrodantį, kad vairuotojas vairuoja automobilį teisėtai (kelionės lapą, įgaliojimą ar kt.); - šias Taisykles. 6. TAKSI PASLAUGŲ APMOKĖJIMAS 6.1. Taksi tarifų dydžius nustato miesto arba rajono savivaldybės ir skelbia juos vietinėje spaudoje. Vairuotojai už taksi paslaugas iš keleivių mokestį turi imti tik pagal taksometrą, tačiau ne didesnį, nei savivaldybės nustatyti tarifai Savivaldybės nustato šiuos taksi tarifus: - vienkartinį mokestį už įsėdimą; - už 1km nuvažiuoto kelio; - už nustatyto laiko prastovą, laukiant keleivio; - už taksi užsakymą. Tarifai gali būti diferencijuoti, pvz., vėlyvoms paros valandoms, nedarbo dienoms, užmiestinėms kelionėms ir pan. Už savivaldybės nustatytą apmokamą įvažiavimą į kai kurias miesto vietas ar kelius privalo mokėti keleivis Keleiviui įlipus į taksi, vairuotojas taksometrą turi nustatyti į nulinę padėtį. Iškviesto taksi taksometro parodymai, neturi būti didesni, negu 6.2 punkte nustatytąja tvarka paskelbti tarifai. Jeigu kartu važiavę keleiviai atsiskaito atskirai, mokestis tarp jų dalijamas proporcingai nuvažiuotam keliui. Vairuotojui apmokama taksometro rodoma suma, nepriklausomai nuo tuo metu važiavusių keleivių skaičiaus Priėmus užsakymą telefonu ir nuvykus į vietą,

4 vairuotojas privalo keleivio laukti 15min. nuo sutarto laiko. Keleivis, atsisakęs naudotis sutartu laiku atvykusiu taksi, privalo vairuotojui apmokėti už taksi iškvietimą ir taksometro rodomą sumą Jei taksi laukia keleivio jam pageidaujant, vairuotojas ima iš keleivio mokestį už nuvažiuotą kelią ir avansą už sutartą laukimo laiką. Keleiviui sutartu laiku neatėjus, vairuotojas turi teisę nuvažiuoti Už važiavimą taksi mieste atsiskaitoma kelionei pasibaigus. Važiuojant už miesto, orientacinę kelionės kainą keleivis turi apmokėti iš anksto, o galutinai atsiskaito nuvežus į vietą Jei dėl blogo kelio keleivio negalima nuvežti į reikiamą vietą, keleivis apsimoka vairuotojui tik už faktišką ridą pagal taksometrą. Už taksi prastovą dėl automobilio techninio gedimo keleivis nemoka Taksi vairuotojas, keleiviui pageidaujant, privalo jam išduoti nustatytos formos pažymą, apie taksi paslaugos kainą (2 priedas). 7.RASTI DAIKTAI 7.1. Taksi rastus daiktus, vairuotojas nustatyta tvarka atiduoda radinių tarnybai, jei jos nėra - vietos policijai Rasti daiktai: - maisto produktai sunaikinami po 10 parų, o dvokiantys - tuoj pat; - asmeniniai dokumentai, ginklai, šaudmenys ir sprogmenys tuoj pat perduodami policijai; - pinigai - ne vėliau kaip kitą darbo dieną atiduodami į vežėjo kasą; - užsienio valiuta, brangenybės, vertybiniai popieriai - ne vėliau kaip kitą darbo dieną atiduodami į vežėjo kasą, kur saugomi 90 parų; po to valiuta pervedama į valstybės biudžetą, o brangenybės ir vertybiniai popieriai realizuojami įstatymais nustatyta tvarka; gautos lėšos pervedamos į valstybės biudžetą. Jei per mėnesį kiti rasti daiktai neatsiimami, jie naudojami radinių tarnybos ar vežėjo nuožiūra Už rastų daiktų saugojimą, juos atsiimant, imamas mokestis pagal radinių tarnybos ar vežėjo nustatytus įkainius, savininkui pasirašant rastų daiktų registravimo žurnale. 8.TAKSI DARBO KONTROLĖ 8.1. Kontroliuoti taksi darbą gali kontrolės organų pareigūnai, turintys specialius pažymėjimus, licencijas išduodančių tarnybų ir policijos pareigūnai Kontroliuojantys pareigūnai tikrina: - kaip vežėjai ir vairuotojai laikosi šių Taisyklių; - ar taksi vairuotojai dirba su nustatytos formos galiojančiomis licencijomis ir kitais, būtinais taksi darbui, dokumentais; - ar taksi atitinka nustatytus reikalavimus; - ar taksi vairuotojai neima iš keleivių mokesčio, didesnio nei nustatyta ir atitinkančio taksometro parodymus Taksi vairuotojas, kontroliuojantiems pareigūnams reikalaujant, privalo pateikti būtinus taksi darbe dokumentus,

5 tarp jų ir patvirtinantį, kad transporto priemonė priklauso vežėjui, turinčiam licenciją vežti keleivius taksi Licencija vežti keleivius taksi, kontroliuojančių pareigūnų teikimu gali būti panaikinama, jei ją arba licencijos kortelę, atsisakoma pateikti kontrolei, taip pat už kitus šių Taisyklių pažeidimus Nustatę vežėjo ar vairuotojo šių Taisyklių pažeidimo ar piktnaudžiavimo faktus, kontroliuojantys pareigūnai surašo aktą, kurio 1 egzempliorius siunčiamas licencijas išduodančiai tarnybai ir vežėjui. 1 Priedas Taksi naudojamų taksometrų techniniai-eksploataciniai R E I K A L A V I M A I I. TECHNINIAI REIKALAVIMAI 1.1. Taksometras turi atitikti šiuo techninius reikalavimus: - elektros maitinimo įtampa: 12 V (+ 4,- 3 V); - eksploatavimo temperatūra: C : C; - saugojimo temperatūra: C : C Taksometras turi būti pritaikytas prijungti prie įvairių markių lengvųjų automobilių elektros ir spidometro sistemų. II. EKSPLOATACINIAI REIKALAVIMAI 2.1. Taksometras turi suteikti galimybę operatyviai pakeisti ir įjungti bent tris pagrindinius tarifus. Pavyzdžiui: - dieninį tarifą; - naktinį tarifą; - užmiesčio tarifą Kiekvienam tarifui turi būti galimybė fiksuoti šiuos papildomus tarifus: - keleivių įsodinimui; - apmokamai prastovai; - papildomoms paslaugoms (užsakymas telefonu ir pan.). Pagrindiniai ir papildomi tarifai turi būti parodomi šviesinės taksometro indikacijos tablo Taksometras neturi skaičiuoti pinigų, esant priverstinei prastovai dėl techninių kliūčių. Pvz., automobilio remontas kelyje. Aparatas turi valdyti išorinę šviesinę signalizaciją plafone, kuri demonstruotų automobilio užimtumą: taksi užimtas - plafonas neapšviestas, taksi laisvas - plafonas apšviestas Taksometras turi įgalinti kontroliuoti šiuos duomenis: - įsėdimų skaičių; - apmokėtų kilometrų skaičių; - bendrą kilometrų skaičių; - visą pinigų sumą be papildomų (2.2p.) tarifų;

6 - pinigų sumą už papildomus tarifus; - bendrą pinigų sumą su papildomais tarifais. Visi šie duomenys turi išlikti aparato atmintyje, atjungus išorinį elektros maitinimo šaltinį ne mažiau 30 parų.