Slide 1

Dydis: px
Rodyti nuo puslapio:

Download "Slide 1"

Transkriptas

1 Naujų ir naudotų automobilių įsigijimas iš ES, jų tiekimas, deklaravimas, PVM sąskaitų faktūrų išrašymas. PVMĮ pakeitimai nuo 2019 metų VMI prie FM Mokesčių informacijos departamentas 2019 m.

2 Seminaro planas Naujo automobilio sąvoka Naujų automobilių įsigijimas iš ES PVM prievolės fiziniam asmeniui PVM prievolės įmonei ne PVM mokėtojai PVM prievolės įmonei PVM mokėtojai Parduodamų naujų transporto priemonių apmokestinimas PVM Lietuvoje ES PVM mokėtojui Eksportas į Trečią šalį Naudotų automobilių įsigijimas iš kitų ES valstybių narių Naudotų automobilių tiekimas PVM skaičiavimas nuo maržos PVM skaičiavimas nuo visos vertės PVMĮ pakeitimai nuo 2019 metų Teisės aktai 2

3 Naujos transporto priemonės sąvoka Naujas automobilis tai automobilis, kuris atitinka vieną iš šių sąlygų : parduotas praėjus ne daugiau kaip 6 mėnesiams nuo jo eksploatavimo pradžios arba yra nuvažiavęs ne daugiau kaip kilometrų. Šios nuostatos taikomos keleiviams ir (arba) kroviniams vežti skirtoms motorinėms kelių ar kitomis sausumos transporto priemonėms, kurių variklio cilindrų darbinis tūris yra didesnis kaip 48 kubiniai centimetrai arba variklio galia didesnė kaip 7,2 kilovato. 3

4 Iš ES įsigyjamų naujų automobilių apmokestinimas PVM Naujų transporto priemonių įsigijimas iš kitos ES valstybės narės visada yra PVM objektas Lietuvoje, nesvarbu, kuris asmuo naujas transporto priemones įsigyja: fizinis ar juridinis, vykdantis ekonominę veiklą ar nevykdantis ekonominės veiklos. PVMĮ 3 str. 2 d. 2 punktas 4

5 Įsigytos naujos transporto priemonės pardavimo PVM apskaičiavimas ir sumokėjimas Fizinis asmuo, neprivalantis būti PVM mokėtoju, arba PVM mokėtojas, tačiau naują transporto priemonę įsigijęs asmeninėms reikmėms, ne vėliau kaip iki 25 dienos kito mėnesio, einančio po naujos transporto priemonės įsigijimo iš kitos ES valstybės narės VMI turi pateikti tos transporto priemonės įsigijimo PVM sąskaitos faktūros (ar kito įsigijimo dokumento) kopiją, o įsigytos naujos transporto priemonės pardavimo PVM apskaičiuos VMI. Mokesčių administratoriaus apskaičiuotas PVM turi būti sumokėtas ne vėliau kaip per 5 darbo dienas po pranešimo (forma FR0656) apie PVM apskaičiavimą gavimo. 5

6 Įsigytos naujos transporto priemonės pardavimo PVM apskaičiavimas ir sumokėjimas Juridinis asmuo, kuris nėra ir neprivalo būti PVM mokėtoju, įsigytos naujos transporto priemonės pardavimo PVM ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo šios transporto priemonės atgabenimo į Lietuvą turi apskaičiuoti PVM mokėtoju neįregistruoto asmens mokėtino PVM apyskaitoje (FR0608 forma) ir sumokėti jį į biudžetą, pateikdamas užpildytą apyskaitą. 6

7 Įsigytos naujos transporto priemonės pardavimo PVM apskaičiavimas ir sumokėjimas PVM mokėtojas, naujos transporto priemonės pardavimo PVM turi apskaičiuoti užsienio asmens PVM sąskaitos faktūros išrašymo dienos mokestinio laikotarpio PVM deklaracijoje (FR0600 forma). Lietuvos pirkėjas FR0600 deklaruoja: 21 lauk. prekių apmokestinamoji vertė 25 lauk. pirkimo PVM 34 lauk. pardavimo PVM 35 lauk. atskaitomas pirkimo PVM (kai nauja transporto priemonė skirta PVM apmokestinamai veiklai ir šios transporto priemonės PVM atskaitai PVMĮ nenustatyti apribojimai). Mokestinio laikotarpio PVM deklaracijoje apskaičiuota mokėtina PVM turi būti sumokėta per 25 dienas po mokestinio laikotarpio pabaigos. 7

8 Pardavimo PVM apskaičiavimas, kai nauja transporto priemonė parduodama Lietuvoje Kai Lietuvos pardavėjas yra: PVM mokėtojas, Lietuvoje parduodamą naują transporto priemonę apmokestina taikydamas standartinį PVM tarifą; ne PVM mokėtojas, parduodamas naują transporto priemonę Lietuvoje, papildomų mokėjimo į biudžetą prievolių neturi; kai nauja transporto priemonė perkama Lietuvoje, ir bus išgabenama į kitą ES valstybę narę, tai pardavimo PVM skaičiuoja ne pardavėjas, o pirkėjas, nesvarbu, kas jis bebūtų. 8

9 Naujos transporto priemonės tiekimas į ES LIETUVOS TIEKĖJAS GABENIMAS TIEKIMAS VOKIETIJOS PIRKĖJAS Taiko 0 proc. PVM tarifą, PVM sąskaitoje faktūroje nurodoma tiekiamos naujos transporto priemonės eksploatavimo pradžia, rida, nuoroda į PVMĮ 49 straipsnio 2 dalį arba Direktyvos 2006/112/EB 138 (2) (a) straipsnį, arba Naujos transporto priemonės tiekimas į kitą valstybę narę. Apskaičiuoja vokišką įsigijimo PVM 9

10 Naujos transporto priemonės tiekimas į ES Pavyzdys UAB X, PVM mokėtoja, 2018 m. vasario mėn. Švedijos gyventojui pardavė naują lengvąjį automobilį Mazda, kurio kaina be PVM EUR. Automobilis išgabentas iš Lietuvos. Šio automobilio pardavimą Švedijos gyventojui UAB X įformino PVM sąskaita faktūra ir joje nurodė tokius rekvizitus: UAB,,X GKT g. 3, Marijampolė, Lietuva PVM mokėtojo kodas LT Nilsas Holmkvistas, FFF g. 15, Malme, Švedija Lengvasis automobilis,,mazda Automobilio kaina PVM tarifas PVM suma PVM SĄSKAITA FAKTŪRA MR Nr vnt eurų 0 proc. 0 eurų Automobilio eksploatavimo pradžia Automobilio rida 25 km Nuoroda galėtų būti viena iš pateiktų: Automobilis apmokestinamas taikant 0 PVM tarifą pagal PVM įstatymo 49 straipsnio 2 dalį arba pagal Direktyvos 2006/112/EB 138 (2) (a) straipsnį, arba Naujos transporto priemonės tiekimas į kitą valstybę narę. 10

11 Naujos transporto priemonės tiekimas į ES Papildomos prievolės Lietuvos pardavėjui, parduodančiam naują transporto priemonę, kuri išgabenama į kitą ES valstybę PVM mokėtojai kartu su mokestinio laikotarpio PVM deklaracijos FR0600 forma turi VMI pateikti naujų transporto priemonių tiekimo kitų ES valstybių narių bet kokiems asmenims dokumentų kopijas. Jeigu naujos transporto priemonės buvo patiektos kitų ES valstybių narių PVM mokėtojams, tai tiekimus kas mėnesį reikia deklaruoti prekių tiekimo į kitas valstybes nares ataskaitos FR0564 formoje. Deklaravimas: FR laukelis (apmokestinamoji vertė), FR laukelis (apmokestinamoji vertė). 11

12 Naujos transporto priemonės tiekimas į ES Papildomos prievolės Lietuvos pardavėjui, parduodančiam naują transporto priemonę, kuri išgabenama į kitą ES valstybę Lietuvos arba užsienio juridinis asmuo arba fizinis asmuo, kuris nėra ir pagal PVMĮ neturi būti PVM mokėtojas, ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo sandorio sudarymo turi pateikti Naujos transporto priemonės tiekimo į kitą valstybę narę deklaraciją (FR0620 formą), kuri patvirtinta Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Finansų ministerijos viršininko 2004 m. balandžio 2 d. įsakymu Nr. VA-41 Dėl naujų transporto priemonių tiekimo į kitą valstybę narę. Už kiekvieną į kitą valstybę narę tiekiamą naują transporto priemonę turi būti pateikiama atskira deklaracija. Kartu su deklaracija turi būti pateikta naujos transporto priemonės PVM sąskaitos faktūros kopija. 12

13 Naujos transporto priemonės tiekimas (eksportas) Kai tiekiama nauja transporto priemonė pirkėjui, kuris ją išgabena iš ES teritorijos taikomas 0 proc. PVM tarifas, jei tiekimas atitinka PVMĮ 41 straipsnyje nurodytas sąlygas. prekės turi būti išgabentos iš ES teritorijos; prekių išgabenimą turi organizuoti pardavėjas ar jo užsakymu trečias asmuo (PVMĮ 41 str. 1 dalis) prekių išgabenimą turi organizuoti už šalies teritorijos įsikūręs pirkėjas ar jo užsakymu trečias asmuo (PVMĮ 41 str. 2 dalis). 13

14 PVM mokėtojais neįregistruotų asmenų teisė į PVM atskaitą Pavyzdys Lietuvos fizinis asmuo automobilių salone įsigijo naują automobilį, už kurį sumokėjo eurų (tame skaičiuje PVM eurų). Fizinis asmuo po mėnesio nurodytą automobilį, dar atitinkantį PVMĮ 2 str. 16 dalyje nustatytus naujai transporto priemonei reikalavimus, už eurų pardavė Estijos fiziniam asmeniui. Estijos pirkėjas šį automobilį įregistravo Estijoje ir ten sumokėjo PVM. Lietuvos fizinis asmuo, turėdamas įrodymus, kad už patiektą naują transporto priemonę PVM sumokėtas Estijoje, gali kreiptis į mokesčio administratorių dėl eurų ( eurų x 21 proc. /100 proc.) PVM grąžinimo. 14

15 PVM mokėtojais neįregistruotų asmenų teisė į PVM atskaitą Lietuvos arba užsienio juridinis asmuo arba fizinis asmuo, kuris nėra ir pagal PVMĮ neturi būti PVM mokėtojas - naujos transporto priemonės į kitą valstybę narę tiekėjas turi teisę atskaityti ir susigrąžinti PVM sumą, kuri buvo PVMĮ nustatyta tvarka sumokėta ją įsigyjant arba importuojant, bet ne didesnę kaip sąlyginė 21 procentų PVM suma, apskaičiuota nuo į kitą valstybę narę tiekiamos naujos transporto priemonės apmokestinamosios vertės. Atskaityta pirkimo (importo) PVM suma, grąžinama ne anksčiau, negu pateikiami įrodymai, kad už patiektą naują transporto priemonę PVM sumokėtas kitoje valstybėje narėje. 15

16 Naudoto automobilio sąvoka Naudotas automobilis tai automobilis, kuris atitinka abi šias sąlygas: parduotas praėjus daugiau kaip 6 mėnesiams nuo jo eksploatavimo pradžios ir yra nuvažiavęs daugiau kaip kilometrų. Šios nuostatos taikomos keleiviams ir (arba) kroviniams vežti skirtoms motorinėms kelių ar kitomis sausumos transporto priemonėms, kurių variklio cilindrų darbinis tūris yra didesnis kaip 48 kubiniai centimetrai arba variklio galia didesnė kaip 7,2 kilovato. 16

17 Naudoto automobilio sąvoka Eksploatavimo pradžios kriterijai Anksčiausiai įvykęs įvykis laikomas eksploatavimo pradžia: pirmasis transporto priemonės įregistravimas, kurios nors valstybės oficialiame transporto priemonių registre; pirmasis transporto priemonės tiekimas nuo jos pagaminimo datos; pirmasis transporto priemonės viešas demonstravimas, kurio metu ji eksploatuojama (išbandoma); PVM sąskaitos faktūros, kuria įforminamas transporto priemonės tiekimas, išrašymas. Lietuvos Respublikos finansų ministro įsakymas Nr. 1K

18 Iš ES įsigyjamų naudotų automobilių apmokestinimas PVM Kai naudotų automobilių pardavėjas yra ES valstybės PVM mokėtojas, taikantis specialią apmokestinimo PVM schemą, tai: - tokių automobilių įsigijimas Lietuvoje nėra PVM objektas; - pirkėjui jokių PVM mokestinių prievolių neatsiranda (PVM mokėtojas įsigyto automobilio vertės į PVM deklaraciją netraukia). PVMĮ 3 str. 5 dalis 18

19 Iš ES įsigyjamų naudotų automobilių apmokestinimas PVM Kai naudotų automobilių pardavėjas yra ES valstybės PVM mokėtojas, kuris netaiko specialios apmokestinimo PVM schemos, o naudotus automobilius įsigyja Lietuvos PVM mokėtojas (įskaitant ir tuos asmenis, kurie PVM mokėtojais yra įsiregistravę įsigijimams), tai toks įsigijimas yra PVM objektas ir pirkėjas nuo įsigytų automobilių apmokestinamosios vertės turi apskaičiuoti pardavimo PVM, taikant standartinį PVM tarifą. PVMĮ 3 str. 2 dalis 19

20 Iš ES įsigyjamų naudotų automobilių apmokestinimas PVM Svarbu! Lietuvos PVM mokėtojas (išskyrus tuos, kurie PVM mokėtojais yra įsiregistravę įsigijimams ir nevykdo jokios ekonominės veiklos, pvz., biudžetinės įstaigos) įsigyto naudoto automobilio pirkimo PVM į PVM atskaitą gali traukti tik tokiu atveju, jei tą naudotą automobilį numato parduoti arba išnuomoti, arba juo teikti keleivių vežimo už atlygį paslaugas. PVM mokėtojai, kurie tokiais įregistruoti vien dėl prekių įsigijimo iš kitų ES valstybių ir nevykdo PVMĮ 58 str. 1 d. nurodytos ekonominės veiklos, įsigyto naudoto automobilio apskaičiuoto pardavimo PVM negali traukti į PVM atskaitą. 20

21 Iš ES įsigyjamų naudotų automobilių apmokestinimas PVM VOKIETIJOS TIEKĖJAS PVM MOKĖTOJAS (specialios apmokestinimo PVM schemos netaiko) TIEKIMAS GABENIMAS LIETUVOS PIRKĖJAS PVM MOKĖTOJAS (pardavėjui nurodo savo PVM kodą) Lietuvos PVM mokėtojas iš Vokietijos PVM mokėtojo, 2017 m. rugsėjo mėn., įsigijo 8 naudotus automobilius, skirtus perparduoti, už eurų. Pardavėjas automobiliams taiko 0 proc. PVM tarifą. Apskaičiuoti pardavimo PVM pirkėjas turi tą mėnesį, kai išrašoma PVM sąskaita faktūra, t. y rugsėjo mėn. Lietuvos pirkėjas FR0600 deklaruoja: 21 lauk. prekių apmokestinamoji vertė (43 500) 25 lauk. pirkimo PVM (9 135) 34 lauk. pardavimo PVM (9 135) 35 lauk. atskaitomas pirkimo PVM (9 135) 21

22 Iš ES įsigyjamų naudotų automobilių apmokestinimas PVM Kai naudotus automobilius įsigyja PVM mokėtoju Lietuvoje neįsiregistravęs apmokestinamasis asmuo, vykdantis ekonominę veiklą, tai įsigytų naudotų automobilių pardavimo PVM skaičiuoti nereikia. Jei įsigytų prekių (išskyrus naujas transporto priemones ar akcizais apmokestinamas prekes) vertė praėjusiais kalendoriniais metais viršijo eurų, tokiu atveju naudotų automobilių pardavimo PVM skaičiuojamas. 22

23 Iš ES įsigyjamų naudotų automobilių apmokestinimas PVM Pavyzdys: Lietuvos viešoji įstaiga vykdo visuomenei naudingą veiklą ir teikia PVM neapmokestinamas socialines paslaugas m. vasario mėn. iš Vokietijos PVM mokėtojo, kuris netaiko naudotų automobilių specialios PVM apmokestinimo schemos, už eurų įsigijo naudotą automobilį. Iš tos pačios Vokietijos kompanijos viešoji įstaiga spalio mėn. numato įsigyti dar vieną naudotą automobilį už eurų. Tokiu atveju viešoji įstaiga einamaisiais metais iš ES valstybės įsigis prekių už eurų, t. y. daugiau nei už eurų. 23

24 Iš ES įsigyjamų naudotų automobilių apmokestinimas PVM Tęsinys Lietuvos viešoji įstaiga, prieš įsigydama antrąjį automobilį, turi registruotis PVM mokėtoja, pranešti tiekėjui savo PVM mokėtojo kodą ir apskaičiuoti įsigyto automobilio pardavimo PVM. PVM mokėtoja įsiregistravusi Lietuvos viešoji įstaiga, nevykdanti ekonominės veiklos, suteikiančios teisę į PVM atskaitą apskaičiuotą PVM deklaruoja FR0600: 21 lauk. prekių apmokestinamoji vertė ( eurų) 25 lauk. pirkimo PVM (2100 eurų) 34 lauk. pardavimo PVM (2100 eurų) 24

25 Iš ES įsigyjamų naudotų automobilių apmokestinimas PVM Jei įsigytų prekių (išskyrus naujas transporto priemones ar akcizais apmokestinamas prekes) vertė praėjusiais kalendoriniais metais ar einamaisiais metais viršijo eurų ribą ir asmuo nebus įsiregistravęs PVM mokėtoju, tai jis nuo įsigyto automobilio apmokestinamosios vertės (pirkimo kainos, išskyrus patį PVM) turės apskaičiuoti naudoto automobilio pardavimo PVM, taikant standartinį PVM tarifą. Šis pardavimo PVM turi būti įtrauktas į to laikotarpio, kada atsiranda prievolė apskaičiuoti įsigytų prekių pardavimo PVM, PVM mokėtoju neįregistruoto asmens mokėtino PVM apyskaitą (FR0608) ir iki kito mėnesio 25 dienos turi būti sumokėtas į biudžetą. 25

26 Iš ES įsigyjamų naudotų automobilių apmokestinimas PVM Kai naudotą automobilį įsigyja fizinis asmuo, kuris nėra PVM mokėtojas ir nevykdo ekonominės veiklos, tai atvežus automobilį į Lietuvą nuo įsigyto automobilio pardavimo PVM skaičiuoti nereikia. Kai naudotą automobilį Lietuvos pirkėjas įsigyja iš ES valstybės asmens, kuris nėra PVM mokėtojas (ir neprivalo juo būti), tai tokį automobilį atgabenus į Lietuvą, jokių PVM mokestinių prievolių neatsiranda. 26

27 Naudotų automobilių apmokestinimo PVM būdai Maržos schema PVM skaičiuojamas nuo tiekiamo naudoto automobilio maržos. PVM skaičiuojamas nuo visos tiekiamo naudoto automobilio apmokestinamosios vertės (tiekėjo gaunamo atlygio). 27

28 PVM skaičiavimas nuo tiekiamo naudoto automobilio maržos Pardavėjo marža = atlygis (be PVM) įsigijimo kaina Maržos schemą gali taikyti šie PVM mokėtojai, kurie: 1. nuolat verčiasi naudotų automobilių tiekimu (arba tiekia automobilį, kuris į apskaitą įtrauktas kaip ilgalaikis materialusis turtas) ir 2. tiekia be PVM Lietuvoje ar ES teritorijoje įsigytus naudotus automobilius arba tiekia iš ES valstybės narės įsigytus automobilius, kurie toje šalyje buvo apmokestinti taikant specialią apmokestinimo schemą (maržos schemą). PVMĮ 106 str. 1 d. 28

29 PVM skaičiavimas nuo tiekiamo naudoto automobilio maržos Pavyzdys: Lietuvos įmonė A, PVM mokėtoja, nuolat verčiasi naudotų automobilių prekyba, taiko maržos schemą m. sausio mėn. iš piliečio X be PVM įsigijo naudotą automobilį už eurų, kurio pardavimas buvo įformintas pirkimo - pardavimo sutartimi. Įmonė A patyrė 200 eurų išlaidų, susijusių su automobilio įsigijimu m. vasario mėn. šį automobilį įmonė A pardavė įmonei C už eurų (pardavimas buvo įformintas PVM sąskaita faktūra). 29

30 PVM skaičiavimas nuo tiekiamo naudoto automobilio maržos Tęsinys Automobilio apmokestinamoji vertė bus pardavėjo marža (826 eurai), kuri apskaičiuojama tokia tvarka: 1) nustatomas skirtumas tarp atlygio (su PVM), kurį pardavėjas gavo už parduotą naudotą automobilį ir sumos, kurią jis sumokėjo tiekėjui šį automobilį įsigydamas: = eurų 2) iš nustatyto skirtumo išskaičiuojama mokėtina PVM suma pagal PVMĮ 92 str. nurodytą formulę: (atlygis x PVM tarifas) : (100 + PVM tarifas) (1000 x 21) : ( ) = 174 eurai 3) Automobilio marža (iš pirmame punkte nustatyto skirtumo atimama PVM suma, apskaičiuota antrame punkte) yra: = 826 eurai. 30

31 PVM skaičiavimas nuo tiekiamo naudoto automobilio maržos Tęsinys Pagal PVMĮ 2 str. 16 dalį įsigytas automobilis laikomas nauju. Pagal PVMĮ 3 str. 2 d. 2 punktą naujos transporto priemonės įsigijimas iš kitos ES valstybės narės Lietuvoje yra PVM objektas. Automobilio pirkėjui Lietuvoje atsiranda prievolė apskaičiuoti šio automobilio pardavimo PVM, taikant standartinį (21 proc.) PVM tarifą, kurį gali įtraukti į PVM atskaitą. Sąlyga, kad automobilis turi būti įsigytas be PVM, neįvykdyta, todėl įmonė A, parduodama šį automobilį Lietuvoje, maržos schemos negali taikyti. 31

32 PVM skaičiavimas nuo tiekiamo naudoto automobilio maržos Pavyzdys: Įmonė, PVM mokėtoja, verčiasi naujų ir naudotų automobilių prekyba m. vasario mėn. įmonė Lietuvoje iš fizinio asmens be PVM įsigijo naują automobilį (registracijos data 2016 m. sausio mėn.) m. balandžio mėn. įmonė parduoda šį automobilį Lietuvoje. Ar parduodama šį automobilį įmonė gali taikyti maržos schemą? Įmonė verčiasi naudotų automobilių prekyba, Lietuvoje įsigijo automobilį be PVM, todėl turi teisę taikyti maržos schemą. Automobilis pagal PVMĮ 2 str. 16 dalį laikomas nauju, tačiau naujos transporto priemonės sąvoka taikoma sandoriams tarp ES valstybių narių asmenų. Parduodant automobilį Lietuvoje maržos schema gali būti taikoma. 32

33 PVM skaičiavimas nuo tiekiamo naudoto automobilio maržos Marža gali būti apmokestinama: 0 proc. PVM tarifu (kai jie išgabenami iš ES teritorijos PVMĮ 41 str. nustatytomis sąlygomis (PVMĮ str.)); 21 proc. PVM tarifu (kai tiekiami bet kokiam pirkėjui Lietuvoje ar išvežami į kitą ES valstybę). 33

34 PVM skaičiavimas nuo tiekiamo naudoto automobilio maržos 0 proc. PVM tarifas naudoto automobilio maržai gali būti taikomas, kai: parduotą naudotą automobilį tiekėjas ar jo užsakymu kitas asmuo išgabena iš ES teritorijos; kai naudotas automobilis parduodamas pirkėjui, kuris yra įsikūręs už Lietuvos teritorijos ribų (nesvarbu, ar pirkėjas yra iš ES valstybės, ar trečiosios šalies), Lietuvoje neturi padalinio ir naudotas automobilis pirkėjo ar jo užsakymu kito asmens yra išvežamas iš ES teritorijos ribų. Svarbu! Pardavėjas privalo turėti įrodymus, pagrindžiančius 0 proc. PVM tarifo taikymą. PVMĮ 41 str., 56 str. 34

35 PVM skaičiavimas nuo tiekiamo naudoto automobilio maržos LIETUVOS ĮMONĖ PVM MOKĖTOJA (PARDAVĖJA) TIEKIMAS eurų RUSIJOS ĮMONĖ (PIRKĖJA, VEŽĖJA, GAVĖJA) Naudotą automobilį iš Lietuvos į Rusiją išgabeno Rusijos įmonė. Jo įsigijimo kaina buvo eurų. Įmonė A maržai taiko 0 proc. PVM tarifą, Įrodymai apie prekių išgabenimą. Deklaravimas: FR laukelyje deklaruoja maržą eurų ( ) 35

36 PVM skaičiavimas nuo tiekiamo naudoto automobilio maržos Svarbu įsidėmėti: - PVM sąskaitoje faktūroje privaloma nuoroda: PVMĮ XII skyriaus trečiasis skirsnis arba str., arba Direktyvos 2006/112/EB str., arba nuoroda Maržos apmokestinimo schema. Naudotos prekės. - pardavėjas PVM sąskaitoje faktūroje PVM nuo maržos neišskiria, bet deklaruoja PVM deklaracijos (forma FR0600) 29, o maržą - 16 laukelyje. - pirkėjas nuo maržos apskaičiuoto pirkimo PVM neturi teisės traukti į PVM atskaitą. 36

37 PVM skaičiavimas nuo tiekiamo naudoto automobilio maržos PVM mokėtojas, taikantis maržos schemą, privalo tvarkyti atskirą naudotų automobilių pirkimo ir pardavimo apskaitą (pildyti laisvos formos pirkimo pardavimo žurnalą), kuriame registruojamos: įsigyjamos prekės prekių pirkimo dieną; parduotos prekės pardavimo dieną. VMI įsakymas Nr

38 PVM skaičiavimas nuo tiekiamo naudoto automobilio maržos Laisvos formos pirkimo pardavimo žurnalas Prekių pirkimai Prekių pardavimai Iden. Nr. Pavadinimas Data Kiekis Kaina Data Pardavimo kaina (su PVM) PVM Marža Iš viso per mėnesį: 38

39 PVM skaičiavimas nuo tiekiamo naudoto automobilio maržos LIZINGO BENDROVĖ PVM mokėtoja Lengvasis automobilis (be PVM) ĮMONĖ A PVM mokėtoja Lengvasis automobilis (neigiama marža) ĮMONĖ B PVM mokėtoja Įmonė A automobilį naudojo kaip ilgalaikį turtą savo veikloje (jam buvo skaičiuojamas nusidėvėjimas). Įmonė A, parduodama automobilį, taikė maržos schemą: eurų, neigiama marža, PVM nemokamas. FR0600 nedeklaruoja 39

40 PVM skaičiavimas nuo visos tiekiamo naudoto automobilio apmokestinamosios vertės 1. Tiekiant automobilį Lietuvoje, kai automobilis neišgabenamas iš Lietuvos: neapmokestinama PVM pagal PVMĮ 33 str. (jei automobilio pirkimo (importo) PVM pagal PVMĮ 62 str. 2 d. 3 p. negali būti atskaitomas); apmokestinama taikant 21 proc. PVM tarifą, jei naudoto automobilio pirkimo (importo) PVM suma pagal PVMĮ 62 str. 2 d. 3 p. gali būti atskaitoma. 40

41 PVM skaičiavimas nuo visos tiekiamo naudoto automobilio apmokestinamosios vertės ĮMONĖ A PVM mokėtoja Lengvasis automobilis PVM ĮMONĖ B PVM mokėtoja Lengvasis automobilis Įmonė B įsigyto lengvojo automobilio pirkimo PVM pagal PVMĮ 62 str. 2 d. 3 p. neįtraukė į PVM atskaitą, nes jis buvo skirtas įmonės reikmėms. FR0600 deklaruoja: 25 laukelyje - pirkimo PVM Įmonė B pardavė lengvąjį automobilį pagal PVMĮ 33 str. be PVM. FR0600 deklaruoja: 13 laukelyje apmokestinamoji vertė (be PVM) ĮMONĖ C PVM mokėtoja 41

42 PVM skaičiavimas nuo visos tiekiamo naudoto automobilio apmokestinamosios vertės 2. Tiekiant naudotą automobilį į ES valstybes, gali būti apmokestinama, taikant: 0 proc. PVM tarifą (pagal PVMĮ 49 str. 1 d. parduodami kitoje ES valstybėje registruotam PVM mokėtojui ir išgabenami į kitą valstybę narę (nesvarbu kas juos gabena: prekių tiekėjas, pirkėjas ar bet kurio iš jų užsakymu trečioji šalis). 21 proc. PVM tarifą. 42

43 PVM skaičiavimas nuo visos tiekiamo naudoto automobilio apmokestinamosios vertės PVM mokėtojas, pritaikęs 0 proc. PVM tarifą, privalo turėti dokumentus: įrodančius, kad asmuo, kuriam prekės išgabentos, yra kitoje ES valstybėje narėje registruotas PVM mokėtojas (galima pasitikrinti Europos Komisijos interneto svetainėje telefonu 1882, pateikus prašymą / paklausimą e. VMI portalo autorizuotų elektroninių paslaugų srityje Mano VMI) įrodančius prekių išgabenimo iš Lietuvos faktą. PVMĮ 56 str. 43

44 PVM skaičiavimas nuo visos tiekiamo naudoto automobilio apmokestinamosios vertės LIETUVOS TIEKĖJAS PVM MOKĖTOJAS GABENIMAS TIEKIMAS VOKIETIJOS PIRKĖJAS PVM MOKĖTOJAS Taiko 0 proc. PVM tarifą, PVM sąskaitoje faktūroje nurodo Vokietijos PVM mokėtojo kodą, nuorodą į PVMĮ 49 str. arba į Direktyvos 2006/112/EB 138 straipsnį. Įrodymai apie prekių išgabenimą: CMR, patvirtinimas ir pan. Deklaravimas: FR laukelis (apmokestinamoji vertė), FR laukelis (apmokestinamoji vertė). Apskaičiuoja vokišką įsigijimo PVM 44

45 PVM skaičiavimas nuo visos tiekiamo naudoto automobilio apmokestinamosios vertės LIETUVOS TIEKĖJAS PVM MOKĖTOJAS GABENIMAS TIEKIMAS LATVIJOS PIRKĖJAS NE PVM MOKĖTOJAS Taiko 21 proc. PVM tarifą. Deklaravimas (FR0600): 11 laukelis apmokestinamoji vertė, 29 laukelis pardavimo PVM. Ataskaita FR0564 nepildoma. 45

46 PVM skaičiavimas nuo visos tiekiamo naudoto automobilio apmokestinamosios vertės 3. Naudoti automobiliai, išgabenti iš ES teritorijos, gali būti apmokestinami taikant 0 proc. PVM tarifą, kai juos pardavėjas, PVM mokėtojas: - parduoda ir pats ar jo užsakymu kitas asmuo išgabena iš ES teritorijos (PVMĮ 41 str. 1 d.); - parduoda pirkėjui, kuris yra įsikūręs už Lietuvos teritorijos ribų (nesvarbu, ar pirkėjas yra iš ES valstybės, ar trečiosios šalies) ir Lietuvoje neturi padalinio, ir naudotas automobilis pirkėjo ar jo užsakymu kito asmens yra išvežamas iš ES teritorijos ribų (PVMĮ 41 str. 2 d.). Svarbu! Pardavėjas privalo turėti įrodymus, pagrindžiančius 0 proc. PVM tarifo taikymą (PVMĮ 56 str.). 46

47 PVM skaičiavimas nuo visos tiekiamo naudoto automobilio apmokestinamosios vertės LIETUVOS ĮMONĖ PVM MOKĖTOJA (PARDAVĖJA, VEŽĖJA) TIEKIMAS RUSIJOS ĮMONĖ (PIRKĖJA, GAVĖJA) Automobilį iš Lietuvos į Rusiją išgabeno Lietuvos įmonė. Taiko 0 proc. PVM tarifą, PVM sąskaitoje faktūroje nurodo nuorodą į PVMĮ 41 str. arba į Direktyvos 2006/112/EB 146 straipsnį. Įrodymai apie prekių išgabenimą. Deklaravimas: FR laukelis (apmokestinamoji vertė). 47

48 PVM skaičiavimas nuo visos tiekiamo naudoto automobilio apmokestinamosios vertės Pavyzdys: Lietuvos įmonė, PVM mokėtoja, netaikanti specialios apmokestinimo PVM schemos naudotiems automobiliams, 2016 m. rugsėjo mėn. po vieną naudotą automobilį Lietuvoje pardavė Rusijos ir Latvijos piliečiams, kurie patys automobilius išgabeno iš Lietuvos (Rusijos pilietis išvežė į Rusiją, Latvijos pilietis į Baltarusiją). Įmonė sutartyje numatė, kad pirkėjai įmonei pateiks užsienio valstybės (ne ES valstybės narės) įformintą muitinės dokumentą (ar muitinės įstaigos patvirtintą kopiją), liudijantį, kad iš Lietuvos išgabentam automobiliui užsienio valstybėje buvo įforminta muitinės procedūra ar kitas muitinės sankcionuotas veiksmas. Įmonė tiekiamiems naudotiems automobiliams pritaikė 0 proc. PVM tarifą (pagal PVMĮ 41 str. 2 dalį). 48

49 Iš ES įsigyjamų naudotų automobilių apmokestinimas PVM Pavyzdys Individualios veiklos vykdytojas, ne PVM mokėtojas, 2017 m. iš ES PVM mokėtojo įsigijo naudotų automobilių, kuriems nebuvo taikoma maržos schema. Mėnuo Prekių vertė (eurais) Suma (eurais) Sausis Vasaris Kovas Balandis Gegužė Birželis Liepa Rugpjūtis Rugsėjis Spalis Lapkritis Gruodis Mokėtinas PVM = (viršijanti suma * T) / 100% eurų * 21 % / 100% = 945 eurai FR laukelyje nurodoma 945 eurų suma 49

50 Teisės aktai Lietuvos Respublikos pridėtinės vertės mokesčio įstatymas Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2002 birželio 20 d. įsakymas Nr. 170 Dėl naudotų prekių, meno kūrinių, kolekcinių ir (arba) antikvarinių daiktų pridėtinės vertės mokesčio skaičiavimo nuo maržos papildomų reikalavimų nuostatų Lietuvos Respublikos finansų ministro 2004 kovo 2 d. įsakymas Nr. 1K-066 Dėl transporto priemonių eksploatavimo pradžios nustatymo kriterijų patvirtinimo 50

51 PVM įstatymo pakeitimai PVM įstatymo 84 ir 85 straipsnių pakeitimas: įvedamas naujas 3 mėn. mokestinis laikotarpis; taikyti šį laikotarpį turės teisę pasirinkti tie PVM mokėtojai (išskyrus fizinius asmenis), kurių pajamos iš ekonominės veiklos per praėjusius kalendorinius metus neviršijo eurų.

52 PVM įstatymo pakeitimai Kuponų apibrėžimas (įvairūs bilietai, pašto ženklai ne kuponai); Kuponų rūšys: 1. vienatipiai kuponai (jų pardavimas prilyginamas prekių tiekimui / paslaugų teikimui) 2. daugiatipiai kuponai (jų pardavimas ne PVM objektas).

53 PVM įstatymo pakeitimai Keičiama el. paslaugų (MOSS paslaugų) teikimo vieta: paslaugų teikimo vieta neapmokestinamiesiems asmenims yra ten, kur yra įsikūręs paslaugos teikėjas, jei: paslaugų teikėjas yra įsikūręs tik vienoje valstybėje narėje ir suteiktų paslaugų apmokestinamoji vertė einamaisiais ir praėjusiais kalendoriniais metais neviršijo eurų. paslaugų teikėjas turi teisę pasirinkti šių paslaugų suteikimo vieta laikyti tą valstybę, kurioje yra įsikūręs paslaugų pirkėjas;

54 PVM įstatymo pakeitimai Naikinama PVM įstatymo 24 str. 5 dalis, įstatymas papildomas 26 1 str. (ESTT sprendimo DNB Banka byloje (C- 326/15) įgyvendinimas): nepriklausomos grupės nariams teikiamos paslaugos neapmokestinamos, jei nariai vykdo PVM įstatymo str. nurodytą veiklą. tikslinamas PVM įstatymo 62 str. 2 d. 1 punktas: reprezentacijai taikomas 50 proc. PVM atskaitos apribojimas (netaikant 2 proc. apribojimo); tikslinama PVM įstatymo 64 str. 2 dalis atsisakoma nuostatų dėl pirmojo PVM sąskaitos faktūros egzemplioriaus.

55 PVM įstatymo pakeitimai Nuo 2019 m. sausio 1 d. buitiniams energijos vartotojams, kaip jie apibrėžti Lietuvos Respublikos energetikos įstatyme (t. y. fiziniams asmenims, perkantiems energiją asmeniniams, šeimos ar namų ūkio poreikiams, nesusijusiems su ūkine komercine ar profesine veikla), tiekiamoms malkoms ir medienos produktams, skirtiems kūrenimui, vietoj galiojusio standartinio PVM tarifo nustatytas lengvatinis 9 proc. PVM tarifas (PVMĮ 19 str. 3 dalies 5 punktas).

56 Registracijos į VMI seminarus būdai Užsiregistruoti arba išsiregistruoti galima: elektroniniu būdu VMI Renginių sistemoje telefonu 1882 arba E. seminarų įrašai skelbiami Renginių sistemoje. 56

57 Valstybinė mokesčių inspekcija primena, kad: Savarankiškai aktualią informaciją mokesčių klausimais, seminarų dalijamąją medžiagą, paaiškinimus ir komentarus galite rasti adresu Greičiausiai informatyvius atsakymus visais mokesčių klausimais gausite paskambinę telefonu 1882 arba Telefonu suteikta konsultacija yra lygiavertė rašytinei, nes pokalbiai yra įrašomi bei saugomi 5 metus. 57

58 Dėkojame už dėmesį Platinti, skelbti, kopijuoti seminarų dalijamąją medžiagą komerciniais tikslais be raštiško Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos sutikimo draudžiama 58

Slide 1

Slide 1 Keleivių išgabenamų prekių apmokestinimas PVM VMI prie FM Mokesčių informacijos departamentas 2013 m. Seminaro planas Teisės aktai (42 str.) Prekių išgabenimas iš Europos Sąjungos teritorijos (41 str.

Detaliau

Slide 1

Slide 1 Avansinio pelno mokesčio apskaičiavimo, sumokėjimo ir deklaravimo tvarka VMI prie FM Mokesčių informacijos departamentas 2017 m. Seminaro planas Avansinio pelno mokesčio (toliau avansinis PM) apskaičiavimas

Detaliau

Slide 1

Slide 1 Paslaugų suteikimo vieta ir jų apmokestinimas PVM. Numatomi PVM įstatymo pakeitimai nuo 2019 m. VMI prie FM Mokesčių informacijos departamentas 2018 m. Seminaro planas Pagrindinė paslaugų vietos nustatymo

Detaliau

airbnb-pwc-taxguide-lithuania-lt

airbnb-pwc-taxguide-lithuania-lt Šį vadovą parengė nepriklausoma apskaitos įmonė 2018 m. rugsėjo LIETUVA SU TRUMPALAIKE NUOMA SUSIJĘ MOKESČIŲ KLAUSIMAI Toliau pateikta informacija yra gairės, padėsiančios susipažinti su kai kuriais mokesčių

Detaliau

,,ŪKININKŲ IR KITŲ ŽEMĖS ŪKIO VEIKLĄ VYKDANČIŲ GYVENTOJŲ MOKESČIAI 2010 METAIS“

,,ŪKININKŲ IR KITŲ ŽEMĖS ŪKIO VEIKLĄ VYKDANČIŲ GYVENTOJŲ MOKESČIAI 2010 METAIS“ ŪKININKŲ IR KITŲ ŽEMĖS ŪKIO VEIKLĄ VYKDANČIŲ GYVENTOJŲ MOKESČIAI 2019 METAIS IR VĖLESNIAIS MOKESTINIAIS LAIKOTARPIAIS (parengta pagal teisės aktų nuostatas, galiojančias 2019 m. sausio 1 d.) Turinys I.

Detaliau

Slide 1

Slide 1 Gyventojų pajamų mokesčio įstatymo pakeitimai nuo 2019 metų VMI prie FM Mokesčių informacijos departamentas 2018 m. Turinys Pagrindiniai GPMĮ pakeitimo tikslai. Su darbo santykiais ar jų esmę atitinkančiais

Detaliau

1 DOKUMENTAI, KURIAIS GYVENTOJAS TURI PAGRĮSTI TEISĘ Į GPM LENGVATĄ Gyventojų pajamų mokesčio įstatymo (toliau GPMĮ) 21 straipsnio 1 d. 4 punkte numat

1 DOKUMENTAI, KURIAIS GYVENTOJAS TURI PAGRĮSTI TEISĘ Į GPM LENGVATĄ Gyventojų pajamų mokesčio įstatymo (toliau GPMĮ) 21 straipsnio 1 d. 4 punkte numat 1 DOKUMENTAI, KURIAIS GYVENTOJAS TURI PAGRĮSTI TEISĘ Į GPM LENGVATĄ Gyventojų pajamų mokesčio įstatymo (toliau GPMĮ) 21 straipsnio 1 d. 4 punkte numatyta mokesčio lengvata galės pasinaudoti nuolatiniai

Detaliau

FR0389pub.fdd (Published)

FR0389pub.fdd (Published) Pildyti tik didžiosiomis spausdintinėmis raidėmis F R 0 3 8 9 Forma patvirtinta Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 00 m. birželio 6 d. įsakymu Nr.

Detaliau

VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS VIRŠININKAS ĮSAKYMAS DĖL ŪKININKO, KURIAM TAIKOMA KOMPENSACINIO PRIDĖT

VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS VIRŠININKAS ĮSAKYMAS DĖL ŪKININKO, KURIAM TAIKOMA KOMPENSACINIO PRIDĖT VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS VIRŠININKAS ĮSAKYMAS DĖL ŪKININKO, KURIAM TAIKOMA KOMPENSACINIO PRIDĖTINĖS VERTĖS MOKESČIO TARIFO SCHEMA, PATIEKTOS PRODUKCIJOS

Detaliau

PALYGINAMOJI REDAKCIJA, PARENGĖ UAB TEISĖS AKTŲ GIDAS PATVIRTINTA Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos virš

PALYGINAMOJI REDAKCIJA, PARENGĖ UAB TEISĖS AKTŲ GIDAS PATVIRTINTA Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos virš PALYGINAMOJI REDAKCIJA, PARENGĖ UAB TEISĖS AKTŲ GIDAS PATVIRTINTA Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2002 m. birželio 6 d. įsakymu Nr. 147 (Valstybinės

Detaliau

Gyventoju pajamu apmokestinimo tvarka nuo

Gyventoju pajamu apmokestinimo tvarka nuo 1 Gyventojų pajamų apmokestinimo tvarka nuo 2013 metų sausio 1 dienos Darbo santykiai Darbu otojas 15 proc. 6 proc. 3 proc. 0 proc*. Ne PVM objektas Darbd avys (Drau dėjas) A klasė 3 proc. 27,8 proc. +

Detaliau

VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS VIRŠININKAS ĮSAKYMAS DĖL VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS PRIE LIETUVO

VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS VIRŠININKAS ĮSAKYMAS DĖL VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS PRIE LIETUVO VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS VIRŠININKAS ĮSAKYMAS DĖL VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS VIRŠININKO 2006

Detaliau

VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS

VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS VIRŠININKO ĮSAKYMAS DĖL VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS VIRŠININKO 2006 M.

Detaliau

Nekilnojamojo turto sandorių apmokestinimas Rolandas Ragėnas

Nekilnojamojo turto sandorių apmokestinimas Rolandas Ragėnas Nekilnojamojo turto sandorių apmokestinimas Rolandas Ragėnas Nekilnojamojo turto sandoriai 1. Nuoma 2. Pardavimas (ar kitoks perleidimas nuosavybėn) 3. Paveldėjimas 4. Dovanojimas 5. Kiti Nuomos veiklos

Detaliau

VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS VIRŠININKAS ĮSAKYMAS DĖL VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS PRIE LIETUVO

VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS VIRŠININKAS ĮSAKYMAS DĖL VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS PRIE LIETUVO VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS VIRŠININKAS ĮSAKYMAS DĖL VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS VIRŠININKO 2006

Detaliau

Teisinės ir mokesčių sistemos supratimas

Teisinės ir mokesčių sistemos supratimas Teisinės ir mokesčių sistemos supratimas TEISINĖ APLINKA NORITE ĮSTEIGTI ĮMONĘ, NUO KO PRADĖTI? TEISINIŲ FORMŲ JURIDINIAI ASMENYS individuali įmonė, uždaroji akcinė bendrovė, akcinė bendrovė, asociacija,

Detaliau

Pridėtinės vertės mokesčio sąskaitų faktūrų registrų duomenų tvarkymo ir pateikimo taisyklių priedas I.SAF DUOMENŲ RINKMENOS APRAŠYMAS I DALIS ANTRAŠT

Pridėtinės vertės mokesčio sąskaitų faktūrų registrų duomenų tvarkymo ir pateikimo taisyklių priedas I.SAF DUOMENŲ RINKMENOS APRAŠYMAS I DALIS ANTRAŠT Pridėtinės vertės mokesčio sąskaitų faktūrų registrų duomenų tvarkymo ir pateikimo taisyklių priedas I.SAF DUOMENŲ RINKMENOS APRAŠYMAS I DALIS ANTRAŠTĖ Privalomumas pavadinimas reikšmės 1. *** FileDescription

Detaliau

1 1. PMĮ 5 straipsnio 2 dalies nauja redakcija 2. Vienetų, kuriuose vidutinis sąrašuose esančių darbuotojų skaičius neviršija 10 žmonių ir mokestinio

1 1. PMĮ 5 straipsnio 2 dalies nauja redakcija 2. Vienetų, kuriuose vidutinis sąrašuose esančių darbuotojų skaičius neviršija 10 žmonių ir mokestinio 1 1. PMĮ 5 straipsnio 2 dalies nauja redakcija 2. Vienetų, kuriuose vidutinis sąrašuose esančių darbuotojų skaičius neviršija 10 žmonių ir mokestinio laikotarpio pajamos neviršija 300 000 eurų, pirmojo

Detaliau

VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS

VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS Suvestinė redakcija nuo 2010-04-11 iki 2010-12-02 Įsakymas paskelbtas: Žin. 2009, Nr. 152-6865, i. k. 1092055ISAK000VA-96 VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS

Detaliau

Microsoft Word - IN0573

Microsoft Word - IN0573 PATVIRTINTA Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2004 m. liepos 26 d. įsakymu Nr. VA-145 (Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos

Detaliau

24 VERSLO APSKAITOS STANDARTO MR

24 VERSLO APSKAITOS STANDARTO MR Audito, apskaitos, turto vertinimo ir nemokumo valdymo tarnyba PATVIRTINTA Audito, apskaitos, turto vertinimo ir nemokumo valdymo tarnybos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos direktoriaus 2016

Detaliau

VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS

VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS Suvestinė redakcija nuo 2010-07-23 iki 2011-02-03 Įsakymas paskelbtas: Žin. 2007, Nr. 106-4364, i. k. 1072055ISAK000VA-66 VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS

Detaliau

Microsoft Word - pildymo instrukcija (parengta VMI).docx

Microsoft Word - pildymo instrukcija (parengta VMI).docx PATVIRTINTA Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2003 m. vasario 7 d. įsakymu Nr. V-45 NAUJA REDAKCIJA nuo 2017 01 01 (Šaltinis INFOLEX) INFOLEX PASTABA:

Detaliau

aukciono nuostatai Nr.1

aukciono nuostatai Nr.1 PATVIRTINTA: UAB,,Trakų vandenys 2016-01-19 valdybos posėdžio Nr.1 nutarimu Nr.1.6.1 NEKILNOJAMOJO TURTO PARDAVIMO VIEŠO AUKCIONO BŪDU NUOSTATAI I. BENDROJI DALIS 1.1 Šie nuostatai reglamentuoja UAB,,Trakų

Detaliau

Microsoft Word - nutarimo+projektas_+VB

Microsoft Word - nutarimo+projektas_+VB VALSTYBINĖ KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJA NUTARIMAS DĖL GINČO TARP IR AB ENERGIJOS SKIRSTYMO OPERATORIUS NAGRINĖJIMO 2019 m. gegužės 20 d. Nr. O3E-147 Vilnius Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS ENERGETIKOS MINISTRO

LIETUVOS RESPUBLIKOS ENERGETIKOS MINISTRO Suvestinė redakcija nuo 2017-12-02 Įsakymas paskelbtas: Žin. 2011, Nr. 147-6900, i. k. 111203NISAK0001-293 LIETUVOS RESPUBLIKOS ENERGETIKOS MINISTRO Į S A K Y M A S DĖL PREKYBOS GAMTINĖMIS DUJOMIS TAISYKLIŲ

Detaliau

PATVIRTINTA UAB Kauno švara valdybos 2013 m. rugsėjo 26 d. nutarimu Nr. (1.7.)-VN-76 UAB KAUNO ŠVARA TURTO PARDAVIMO VIEŠO AUKCIONO BŪDU NUOSTATAI I.

PATVIRTINTA UAB Kauno švara valdybos 2013 m. rugsėjo 26 d. nutarimu Nr. (1.7.)-VN-76 UAB KAUNO ŠVARA TURTO PARDAVIMO VIEŠO AUKCIONO BŪDU NUOSTATAI I. PATVIRTINTA UAB Kauno švara valdybos 2013 m. rugsėjo 26 d. nutarimu Nr. (1.7.)-VN-76 UAB KAUNO ŠVARA TURTO PARDAVIMO VIEŠO AUKCIONO BŪDU NUOSTATAI I. BENDROSIOS NUOSTATOS 1. Šie nuostatai reglamentuoja

Detaliau

PATVIRTINTA Lietuvos statistikos departamento generalinio direktoriaus ir Muitinės departamento prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos general

PATVIRTINTA Lietuvos statistikos departamento generalinio direktoriaus ir Muitinės departamento prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos general PATVIRTINTA Lietuvos statistikos departamento generalinio direktoriaus ir Muitinės departamento prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos generalinio direktoriaus 2014 m. spalio 30 d. įsakymu Nr.

Detaliau

Adresatas

Adresatas VALSTYBINĖ MOKESČIŲ INSPEKCIJA PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS 2017-12- 21 Nr. (18.18-31-1E)RM-39010 INFORMACINIS PRANEŠIMAS DĖL ATNAUJINTO LEIDINIO 2 + 1 PROCENTAI GYVENTOJŲ PAJAMŲ MOKESČIO

Detaliau

PATVIRTINTA

PATVIRTINTA PATVIRTINTA Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2003 m. vasario 7 d. įsakymu Nr. V-45 (2012 m. vasario 17 d. įsakymo Nr. VA-16 redakcija) (2012 m.

Detaliau

PATVIRTINTA Muitinės mokymo centro direktoriaus 2018 m. rugsėjo 6 d. įsakymu Nr. 1B-59 ASMENŲ, PAGEIDAUJANČIŲ TEIKTI ATSTOVAVIMO MUITINĖJE PASLAUGAS L

PATVIRTINTA Muitinės mokymo centro direktoriaus 2018 m. rugsėjo 6 d. įsakymu Nr. 1B-59 ASMENŲ, PAGEIDAUJANČIŲ TEIKTI ATSTOVAVIMO MUITINĖJE PASLAUGAS L PATVIRTINTA Muitinės mokymo centro direktoriaus 2018 m. rugsėjo 6 d. įsakymu Nr. 1B-59 ASMENŲ, PAGEIDAUJANČIŲ TEIKTI ATSTOVAVIMO MUITINĖJE PASLAUGAS LIETUVOS RESPUBLIKOS TERITORIJOJE, MOKYMO PROGRAMA I

Detaliau

Projektas

Projektas PATVIRTINTA UAB Investicijų ir verslo garantijos valdybos 2015-03-27 sprendimu (posėdžio protokolas Nr.14) PAPILDOMOS SĄLYGOS, KURIOS TAIKOMOS TEIKIANT PASKOLAS SU UAB INVESTICIJŲ IR VERSLO GARANTIJOS

Detaliau

Sutartis aktuali nuo

Sutartis aktuali nuo VALSTYBINIO SOCIALINIO DRAUDIMO FONDO VALDYBA PRIE SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTERIJOS ASMENS DUOMENŲ TEIKIMO SUTARTIS 201_ m. d. Nr. ADS- Vilnius Valstybinio socialinio draudimo fondo valdyba prie

Detaliau

EUROPOS KOMISIJA Briuselis, COM(2018) 329 final 2018/0164 (CNS) Pasiūlymas TARYBOS DIREKTYVA kuria iš dalies keičiamos Direktyvos 2006/112/

EUROPOS KOMISIJA Briuselis, COM(2018) 329 final 2018/0164 (CNS) Pasiūlymas TARYBOS DIREKTYVA kuria iš dalies keičiamos Direktyvos 2006/112/ EUROPOS KOMISIJA Briuselis, 2018 05 25 COM(2018) 329 final 2018/0164 (CNS) Pasiūlymas TARYBOS DIREKTYVA kuria iš dalies keičiamos Direktyvos 2006/112/EB nuostatos dėl galutinės valstybių narių tarpusavio

Detaliau

Microsoft Word žindenių taisyklės.doc

Microsoft Word žindenių taisyklės.doc PATVIRTINTA Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2007 m. rugpjūčio 16 d. įsakymu Nr. 3D-383 ATSIETŲ NUO GAMYBOS PAPILDOMŲ NACIONALINIŲ TIESIOGINIŲ IŠMOKŲ UŽ KARVES ŽINDENES IR TELYČIAS MOKĖJIMO TAISYKLĖS

Detaliau

124

124 APLINKOS APSAUGOS AGENTŪROS DIREKTORIUS Į S A K Y M A S DĖL PREKYBOS NE MĖGĖJŲ ŽVEJYBOS ĮRANKIAIS TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO 2012 m. gruodžio 20 d. Nr. Vilnius Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos mėgėjų

Detaliau

Prekių pirkimo pardavimo taisyklės

Prekių pirkimo pardavimo taisyklės Kursų ir seminarų pirkimo pardavimo svetainėje sportoakademija.lt taisyklės 1. Sąvokos 1.1. Pardavėjas Lietuvos Respublikos VĮ Registrų centras, Juridinių asmenų registro Kauno filiale įregistruotas privatusis

Detaliau

1 9 straipsnis. Pajamos natūra Komentaras 1. GPMĮ 2 straipsnio 15 dalyje pajamos natūra apibrėžtos kaip neatlygintinai, mainais arba lengvatine kaina

1 9 straipsnis. Pajamos natūra Komentaras 1. GPMĮ 2 straipsnio 15 dalyje pajamos natūra apibrėžtos kaip neatlygintinai, mainais arba lengvatine kaina 1 9 straipsnis. Pajamos natūra 1. GPMĮ 2 straipsnio 15 dalyje pajamos natūra apibrėžtos kaip neatlygintinai, mainais arba lengvatine kaina (konkrečiam gyventojui dėl tam tikrų interesų ar sandorių įtakos

Detaliau

Slide 1

Slide 1 Projektų Elektroninių sąskaitų faktūrų posistemio (i.saf) sukūrimas ir Elektroninių važtaraščių posistemio (i.vaz) sukūrimas eiga. Geroji praktika Virginija Ginevičienė i.saf ir i.vaz projektų vadovė Mokestinių

Detaliau

BUHALTERINĖ APSKAITA Dr. Stasys Peldžius 7 paskaita

BUHALTERINĖ APSKAITA Dr. Stasys Peldžius 7 paskaita BUHALTERINĖ APSKAITA Dr. Stasys Peldžius 7 paskaita TRUMPALAIKIO TURTO APSKAITA Fundamentinė apskaitos lygybė TURTAS = NUOSAVYBĖ + + Pajamos - Sąnaudos Ilgalaikis + trumpalaikis = Nuosavas + Įsipareigojimai

Detaliau

Sprendimas S-89 ( )

Sprendimas S-89 ( ) MOKESTINIŲ GINČŲ KOMISIJA PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS SPRENDIMAS DĖL T1 OU 2018-04-04 SKUNDO 2018 m. birželio 6 d. Nr. S-89 (7-61/2018) Vilnius Mokestinių ginčų komisija prie Lietuvos Respublikos

Detaliau

Profesinio orientavimo projektas Studentų ugdymas karjerai studento karjeros sėkmės link (Nr. EG ) Į(SI)DARBINIMO FORMOS NAUDINGOS NUORODOS IR

Profesinio orientavimo projektas Studentų ugdymas karjerai studento karjeros sėkmės link (Nr. EG ) Į(SI)DARBINIMO FORMOS NAUDINGOS NUORODOS IR Į(SI)DARBINIMO FORMOS NAUDINGOS NUORODOS IR INFORMACIJA Darbo rinkoje egzistuoja įvairios į(si)darbinimo formos, todėl jaunam žmogui lengva pasimesti ir susipainioti tarp terminų ir įdarbinimo formų. Todėl

Detaliau

KORUPCIJOS RIZIKOS ANALIZĖS IŠVADOJE PATEIKTŲ PASIŪLYMŲ STEBĖSENA 2015 m. gruodžio 9 d. rašto Nr. L priedas Informacija apie 2015 m. rugsėjo 7

KORUPCIJOS RIZIKOS ANALIZĖS IŠVADOJE PATEIKTŲ PASIŪLYMŲ STEBĖSENA 2015 m. gruodžio 9 d. rašto Nr. L priedas Informacija apie 2015 m. rugsėjo 7 KORUPCIJOS RIZIKOS ANALIZĖS IŠVADOJE PATEIKTŲ PASIŪLYMŲ STEBĖSENA 2015 m. gruodžio 9 d. rašto Nr. L-01-6141 priedas Informacija apie 2015 m. rugsėjo 7 d. Išvadoje dėl korupcijos rizikos analizės Valstybinės

Detaliau

2 + 1 PROCENTAI GYVENTOJO PAJAMŲ MOKESČIO - PARAMAI

2 + 1 PROCENTAI GYVENTOJO PAJAMŲ MOKESČIO - PARAMAI GYVENTOJO PAJAMŲ MOKESČIO DALIS PARAMAI VILNIUS 2019 2 Turinys ĮVADAS... 4 1. Kas gali pasinaudoti teise sumokėto pajamų mokesčio dalimi paremti subjektą, turintį teisę gauti paramą?... 4 2. Kas yra laikomas

Detaliau

_sprendima_S-182_( )

_sprendima_S-182_( ) Mokestinių ginčų komisija prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės, susidedanti iš: MOKESTINIŲ GINČŲ KOMISIJA PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS SPRENDIMAS DĖL N. R. 2018-08-24 SKUNDO 2018 m. spalio 26

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ N U T A R I M A S DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS 1999 M. KOVO 9 D. NUTARIMO NR. 260 DĖL NAUDOJAMŲ VALSTYBINĖS ŽE

LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ N U T A R I M A S DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS 1999 M. KOVO 9 D. NUTARIMO NR. 260 DĖL NAUDOJAMŲ VALSTYBINĖS ŽE LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ N U T A R I M A S DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS 1999 M. KOVO 9 D. NUTARIMO NR. 260 DĖL NAUDOJAMŲ VALSTYBINĖS ŽEMĖS SKLYPŲ PARDAVIMO IR NUOMOS NE ŽEMĖS ŪKIO PASKIRČIAI

Detaliau

VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS

VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS VIRŠININKO ĮSAKYMAS DĖL VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS VIRŠININKO 2004 M.

Detaliau

PATVIRTINTA Valstybės įmonės Regitra valstybės ilgalaikio materialiojo turto nuomos konkurso komisijos 2019 m. balandžio 18 d. protokolu Nr. (2.30.)-6

PATVIRTINTA Valstybės įmonės Regitra valstybės ilgalaikio materialiojo turto nuomos konkurso komisijos 2019 m. balandžio 18 d. protokolu Nr. (2.30.)-6 PATVIRTINTA Valstybės įmonės Regitra valstybės ilgalaikio materialiojo turto nuomos konkurso komisijos 2019 m. balandžio 18 d. protokolu Nr. (2.30.)-6-19/235 VĮ REGITRA PATALPŲ, SKIRTŲ KAVOS PARDAVIMO

Detaliau

ELEKTROS ENERGIJOS RINKOS STEBĖSENOS ATASKAITA UŽ 2018 METŲ IV KETVIRTĮ Vilnius, 2019

ELEKTROS ENERGIJOS RINKOS STEBĖSENOS ATASKAITA UŽ 2018 METŲ IV KETVIRTĮ Vilnius, 2019 ELEKTROS ENERGIJOS RINKOS STEBĖSENOS ATASKAITA UŽ 2018 METŲ IV KETVIRTĮ Vilnius, 2019 Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija Verkių g. 25C-1 LT-08223 Vilnius Tel. +370 5 213 5166 Faks. +370

Detaliau

Atmintinė prekinių vagonų savininkams Gerbiami prekinių vagonų savininkai Siekdami pagerinti teikiamų paslaugų, susijusių su privačių 1520 mm pločio v

Atmintinė prekinių vagonų savininkams Gerbiami prekinių vagonų savininkai Siekdami pagerinti teikiamų paslaugų, susijusių su privačių 1520 mm pločio v Atmintinė prekinių vagonų savininkams Gerbiami prekinių vagonų savininkai Siekdami pagerinti teikiamų paslaugų, susijusių su privačių 1520 mm pločio vėžės prekinių vagonų įregistravimu, perregistravimu,

Detaliau

VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS

VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS VIRŠININKO ĮSAKYMAS DĖL VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS VIRŠININKO 2004 M.

Detaliau

_sprendimas_S-229 ( )

_sprendimas_S-229 ( ) Mokestinių ginčų komisija prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės, susidedanti iš: MOKESTINIŲ GINČŲ KOMISIJA PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS SPRENDIMAS DĖL D. B. 2017-09-06 SKUNDO 2017 m. lapkričio

Detaliau

Microsoft Word - elektra-stebesena_2017_III.docx

Microsoft Word - elektra-stebesena_2017_III.docx ELEKTROS ENERGIJOS RINKOS STEBĖSENOS ATASKAITA UŽ 217 METŲ III KETVIRTĮ Vilnius, 218 Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija Verkių g. 25C-1 LT-8223 Vilnius Tel. +37 5 213 5166 Faks. +37 5 213

Detaliau

sprendimas Nr. S-43-( )

sprendimas Nr. S-43-( ) Mokestinių ginčų komisija prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės, susidedanti iš: komisijos pirmininkės komisijos narių MOKESTINIŲ GINČŲ KOMISIJA PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS SPRENDIMAS DĖL UAB

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽEMĖS ŪKIO MINISTRAS ĮSAKYMAS DĖL VIENKARTINIŲ LEIDIMŲ PURKŠTI AUGALŲ APSAUGOS PRODUKTUS IŠ ORO IŠDAVIMO IR GALIOJIMO PANAIKINIMO

LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽEMĖS ŪKIO MINISTRAS ĮSAKYMAS DĖL VIENKARTINIŲ LEIDIMŲ PURKŠTI AUGALŲ APSAUGOS PRODUKTUS IŠ ORO IŠDAVIMO IR GALIOJIMO PANAIKINIMO LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽEMĖS ŪKIO MINISTRAS ĮSAKYMAS DĖL VIENKARTINIŲ LEIDIMŲ PURKŠTI AUGALŲ APSAUGOS PRODUKTUS IŠ ORO IŠDAVIMO IR GALIOJIMO PANAIKINIMO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO 2017 m. rugpjūčio 1 d. Nr.

Detaliau

PATVIRTINTA Valstybės įmonės Regitra valstybės ilgalaikio materialiojo turto nuomos konkurso komisijos 2019 m. gegužės 28 d. protokolu Nr. (2.30.)-6-1

PATVIRTINTA Valstybės įmonės Regitra valstybės ilgalaikio materialiojo turto nuomos konkurso komisijos 2019 m. gegužės 28 d. protokolu Nr. (2.30.)-6-1 PATVIRTINTA Valstybės įmonės Regitra valstybės ilgalaikio materialiojo turto nuomos konkurso komisijos 2019 m. gegužės 28 d. protokolu Nr. (2.30.)-6-19/303 VĮ REGITRA PATALPŲ, SKIRTŲ UŽKANDŽIŲ IR ŠALTŲ

Detaliau

Microsoft Word - Pateikimas AAM 3

Microsoft Word - Pateikimas AAM 3 Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo byla dėl teisės į PVM atskaitą planuojamai ekonominei veiklai Nagrinėjamoje byloje ginčas iš esmės kilo dėl teisės į pridėtinės vertės mokesčio atskaitą atsiradimo

Detaliau

Pajamų gautų natūra apmokestinimas: automobilio naudojimas ir asmeniniais tikslais

Pajamų gautų natūra apmokestinimas: automobilio naudojimas ir asmeniniais tikslais Klausimai- atsakymai: 1. Klausimas: Nuo kada pajamomis, gautomis natūra yra pripažįstama gyventojo gauta nauda, kai kitam asmeniui priklausantis automobilis naudojamas ir asmeniniais tikslais? Atsakymas:

Detaliau

KAIP_APMOKESTINAMOS_2007_IR_VĖLESNIAIS_MOKESTINIAIS_LAIKOTARPIAIS_GAUTOS_TURTO_PARDAVIMO_PAJAMOS

KAIP_APMOKESTINAMOS_2007_IR_VĖLESNIAIS_MOKESTINIAIS_LAIKOTARPIAIS_GAUTOS_TURTO_PARDAVIMO_PAJAMOS KAIP APMOKESTINAMOS 2007 IR VöLESNIAIS MOKESTINIAIS LAIKOTARPIAIS GAUTOS TURTO PARDAVIMO PAJAMOS NE INDIVIDUALIOS VEIKLOS TURTO PARDAVIMO AR KITOKIO PERLEIDIMO NUOSAVYBöN PAJAMŲ APMOKESTINIMO YPATUMAI

Detaliau

Sprendimas _S-143-( )

Sprendimas _S-143-( ) MOKESTINIŲ GINČŲ KOMISIJA PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS SPRENDIMAS DĖL I. B. 2013-07-03 SKUNDO 2013 m. rugsėjo 17 d. Nr. S-143 (7-146/2013) Vilnius Mokestinių ginčų komisija prie Lietuvos Respublikos

Detaliau

(Finansin\353s b\373kl\353s ataskaita)

(Finansin\353s b\373kl\353s ataskaita) FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA PAGAL 2018 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS (data) Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais Pastabos Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio

Detaliau

Microsoft Word - Apibendrinimas pagal skundus del asmens kodo _galutinis_ doc

Microsoft Word - Apibendrinimas pagal skundus del asmens kodo _galutinis_ doc APIBENDRINIMAS DöL ASMENS KODO TVARKYMO PAGAL PATEIKTUS ASMENŲ SKUNDUS I. Apibendrinimo tikslas Asmens kodas pirmiausia yra asmens duomuo. Jis n ra priskiriamas prie ypatingų asmens duomenų, priešingai

Detaliau

Microsoft Word - TS

Microsoft Word - TS Projektas PAKRUOJO RAJONO SAVIVALDYBöS TARYBAA SPRENDIMAS DöL NUOMOS MOKESČIO UŽ VALSTYBINĘ ŽEMĘ ADMINISTRAVIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO 2014 m. balandžio 24 d. Nr. T- Pakruojis Vadovaudamasi Lietuvos

Detaliau

2018 m. birželio 22 d. Nr. S- 101 ( )

2018 m. birželio 22 d. Nr. S- 101 ( ) MOKESTINIŲ GINČŲ KOMISIJA PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS SPRENDIMAS DĖL UAB,,NN 2018-04-16 SKUNDO 2018 m. birželio 22 d. Nr. S- 101 (7-63/2018) Vilnius Mokestinių ginčų komisija prie Lietuvos Respublikos

Detaliau

VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS

VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS VIRŠININKO Į S A K Y M A S DĖL PRANEŠIMO APIE IDENTIFIKAVIMO ELEKTRONINIO DEKLARAVIMO INFORMACINĖJE SISTEMOJE PRIEMONES PRC905

Detaliau

ĮMONIŲ BANKROTO VALDYMO DEPARTAMENTO

ĮMONIŲ BANKROTO VALDYMO DEPARTAMENTO PATVIRTINTA Audito, apskaitos, turto vertinimo ir nemokumo valdymo tarnybos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos direktoriaus 2017 m. rugsėjo 27 d. įsakymu Nr. V1-236 ADMINISTRACINĖS PASLAUGOS,,DOKUMENTŲ

Detaliau

Microsoft Word - 1 Priedas Nuomos sutartis

Microsoft Word - 1 Priedas Nuomos sutartis PATVIRTINTA VĮ Turto banko generalinio direktoriaus 2019 m. balandžio 17 d. įsakymu Nr. P1-116 1 priedas NUOMOS SUTARTIS Nr. (data) Vilnius Nuomotojas valstybės įmonė Turto bankas, juridinio asmens kodas

Detaliau

VALSTYBINĖ KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJA NUTARIMAS DĖL AB ENERGIJOS SKIRSTYMO OPERATORIUS ELEKTROS ENERGIJOS PERSIUNTIMO PASLAUGOS KAINŲ IR

VALSTYBINĖ KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJA NUTARIMAS DĖL AB ENERGIJOS SKIRSTYMO OPERATORIUS ELEKTROS ENERGIJOS PERSIUNTIMO PASLAUGOS KAINŲ IR VALSTYBINĖ KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJA NUTARIMAS DĖL AB ENERGIJOS SKIRSTYMO OPERATORIUS ELEKTROS ENERGIJOS PERSIUNTIMO PASLAUGOS KAINŲ IR JŲ TAIKYMO TVARKOS PASKELBIMO 2018 m. lapkričio 16

Detaliau

PATVIRTINTA Švenčionių rajono savivaldybės tarybos 2018 m. vasario 14 d. sprendimu Nr. T-17 GLOBOS CENTRO IR VAIKO BUDINČIO GLOBOTOJO VEIKLOS ORGANIZA

PATVIRTINTA Švenčionių rajono savivaldybės tarybos 2018 m. vasario 14 d. sprendimu Nr. T-17 GLOBOS CENTRO IR VAIKO BUDINČIO GLOBOTOJO VEIKLOS ORGANIZA PATVIRTINTA Švenčionių rajono savivaldybės tarybos 2018 m. vasario 14 d. sprendimu Nr. T-17 GLOBOS CENTRO IR VAIKO BUDINČIO GLOBOTOJO VEIKLOS ORGANIZAVIMO ŠVENČIONIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖJE TVARKOS APRAŠAS

Detaliau

Pirkimo sąlygų Priedas Nr. 4 GAMTINIŲ DUJŲ PIRKIMO-PARDAVIMO SUTARTIS Nr m d. UAB Kauno kogeneracinė jėgainė, pagal Lietuvos Respublikos

Pirkimo sąlygų Priedas Nr. 4 GAMTINIŲ DUJŲ PIRKIMO-PARDAVIMO SUTARTIS Nr m d. UAB Kauno kogeneracinė jėgainė, pagal Lietuvos Respublikos GAMTINIŲ DUJŲ PIRKIMO-PARDAVIMO SUTARTIS Nr.... 20 m....... d. UAB Kauno kogeneracinė jėgainė, pagal Lietuvos Respublikos įstatymus teisėtai įregistruota ir veikianti uždaroji akcinė bendrovė, juridinio

Detaliau

1. BENDROSIOS NUOSTATOS GAMTINIŲ DUJŲ PIRKIMAS ATVIRO KONKURSO SĄLYGOS PATVIRTINTA Pirkimo komisijos Protokolu 1.1. Akcinė bendrovė VILNIAU

1. BENDROSIOS NUOSTATOS GAMTINIŲ DUJŲ PIRKIMAS ATVIRO KONKURSO SĄLYGOS PATVIRTINTA Pirkimo komisijos Protokolu 1.1. Akcinė bendrovė VILNIAU 1. BENDROSIOS NUOSTATOS GAMTINIŲ DUJŲ PIRKIMAS ATVIRO KONKURSO SĄLYGOS PATVIRTINTA Pirkimo komisijos 2019-01-25 Protokolu 1.1. Akcinė bendrovė VILNIAUS ŠILUMOS TINKLAI (toliau Įsigyjančioji organizacija)

Detaliau

Microsoft Word - Paslauga _leidimai išvezti iš LR_ Į-29 AP-15.doc

Microsoft Word - Paslauga _leidimai išvezti iš LR_ Į-29 AP-15.doc PATVIRTINTA Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos direktoriaus 2014 m. vasario 5 d. įsakymu Nr. Į-29 KULTŪROS PAVELDO DEPARTAMENTO PRIE KULTŪROS MINISTERIJOS ADMINISTRACINĖS PASLAUGOS

Detaliau

Suvestinė redakcija nuo iki Įstatymas paskelbtas: Žin. 1997, Nr , i. k ISTAVIII-480 TAR pastaba. Privatizavimo

Suvestinė redakcija nuo iki Įstatymas paskelbtas: Žin. 1997, Nr , i. k ISTAVIII-480 TAR pastaba. Privatizavimo Suvestinė redakcija nuo 2016-01-01 iki 2017-12-31 Įstatymas paskelbtas: Žin. 1997, Nr. 107-2688, i. k. 0971010ISTAVIII-480 TAR pastaba. Privatizavimo fondo lėšų likutis, padengus Privatizavimo fondo įsipareigojimus,

Detaliau

Ataskaita

Ataskaita Valstybinio audito ataskaita DĖL VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS MOKESČIŲ FONDE ATLIKTO FINANSINIO (TEISĖTUMO) AUDITO REZULTATŲ 2015 m. rugsėjo 7 d. Nr. FA-P-60-6-18-1 Su valstybinio audito ataskaita

Detaliau

VALSTYBINĖ KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJA

VALSTYBINĖ KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJA BIOKURO RINKOS STEBĖSENOS ATASKAITA UŽ 2017 M. I KETV. Vilnius, 2017 Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija Verkių g. 25C-1, LT-08223 Vilnius Tel. +370 5 213 5166 Faks. +370 5 213 5270 El.

Detaliau

Microsoft Word - Taisykles .doc

Microsoft Word - Taisykles .doc Neoficialus įsakymo tekstas Skelbtas: Žin., 2008, Nr. 75-2976 LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽEMĖS ŪKIO MINISTRO Į S A K Y M A S DĖL PARAMOS TEIKIMO BIČIŲ LAIKYTOJAMS UŽ PAPILDOMĄ BIČIŲ MAITINIMĄ TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS ŪKIO MINISTRO

LIETUVOS RESPUBLIKOS ŪKIO MINISTRO LIETUVOS RESPUBLIKOS ŪKIO MINISTRO Į S A K Y M A S DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS ŪKIO MINISTRO 2002 M. VASARIO 12 D. ĮSAKYMO NR. 49 DĖL NETAURIŲJŲ METALŲ LAUŽO IR ATLIEKŲ SUPIRKIMO, APSKAITOS IR SAUGOJIMO TVARKOS

Detaliau

AIŠKINAMASIS RAŠTAS

AIŠKINAMASIS RAŠTAS I. FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA 2-ojo VSAFAS Finansinės būklės ataskaita 2 priedas Vytauto Didžiojo universiteto Rasos gimnazija (viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

Detaliau

VALSTYBINĖS KELIŲ TRANSPORTO INSPEKCIJOS

VALSTYBINĖS KELIŲ TRANSPORTO INSPEKCIJOS Suvestinė redakcija nuo 2015-03-27 iki 2016-08-17 Įsakymas paskelbtas: Žin. 2012, Nr. 68-3519, i. k. 1122213ISAK002B-240 VALSTYBINĖS KELIŲ TRANSPORTO INSPEKCIJOS PRIE SUSISIEKIMO MINISTERIJOS VIRŠININKO

Detaliau

Prašymo taikyti galutinio vartojimo, laikinojo įvežimo, laikinojo įvežimo perdirbti ir laikinojo išvežimo perdirbti langeliuose įrašomi duomenys: 1. P

Prašymo taikyti galutinio vartojimo, laikinojo įvežimo, laikinojo įvežimo perdirbti ir laikinojo išvežimo perdirbti langeliuose įrašomi duomenys: 1. P Prašymo taikyti galutinio vartojimo, laikinojo įvežimo, laikinojo įvežimo perdirbti ir laikinojo išvežimo perdirbti langeliuose įrašomi duomenys: 1. Pareiškėjas Įrašomas tikslus pareiškėjo pavadinimas

Detaliau

PALŪKANŲ, IŠMOKĖTŲ 2018 IR VĖLESNIAIS METAIS, APMOKESTINIMAS Palūkanos Palūkanų apmokestinimas (gyventojams) Palūkanų priskyrimas A ir B klasėms Palūk

PALŪKANŲ, IŠMOKĖTŲ 2018 IR VĖLESNIAIS METAIS, APMOKESTINIMAS Palūkanos Palūkanų apmokestinimas (gyventojams) Palūkanų priskyrimas A ir B klasėms Palūk PALŪKANŲ, IŠMOKĖTŲ 2018 IR VĖLESNIAIS METAIS, APMOKESTINIMAS Palūkanos Palūkanų apmokestinimas (gyventojams) Palūkanų priskyrimas A ir B klasėms Palūkanos už vartojimo kreditą, suteiktą per tarpusavio

Detaliau

PATVIRTINTA Lietuvos banko valdybos 2015 m. sausio 29 d. nutarimu Nr (Lietuvos banko valdybos 2018 m. spalio 30 d. nutarimo Nr redakcij

PATVIRTINTA Lietuvos banko valdybos 2015 m. sausio 29 d. nutarimu Nr (Lietuvos banko valdybos 2018 m. spalio 30 d. nutarimo Nr redakcij PATVIRTINTA Lietuvos banko valdybos 2015 m. sausio 29 d. nutarimu Nr. 03-10 (Lietuvos banko valdybos 2018 m. spalio 30 d. nutarimo Nr. 03-202 redakcija) PRIĖMIMO Į TARNYBĄ LIETUVOS BANKE TVARKOS APRAŠAS

Detaliau

Microsoft Word - Biokuro ataskaita 2018 m IV ketv

Microsoft Word - Biokuro ataskaita 2018 m IV ketv BIOKURO RINKOS STEBĖSENOS ATASKAITA UŽ 2018 M. IV KETV. Vilnius, 2019 Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija Verkių g. 25C-1, LT-08223 Vilnius Tel. +370 5 213 5166 Faks. +370 5 213 5270 El.

Detaliau

DUOMENŲ TEIKIMO IŠ LIETUVOS RESPUBLIKOS HIPOTEKOS,

DUOMENŲ TEIKIMO IŠ LIETUVOS RESPUBLIKOS HIPOTEKOS, DUOMENŲ TEIKIMO IŠ LIETUVOS RESPUBLIKOS HIPOTEKOS, TURTO AREŠTO AKTŲ, TESTAMENTŲ, SUTARČIŲ, VEDYBŲ SUTARČIŲ, ĮGALIOJIMŲ, NEVEIKSNIŲ IR RIBOTAI VEIKSNIŲ ASMENŲ REGISTRŲ SUTARTIS NR. Valstybės įmonė Registrų

Detaliau

PATVIRTINTA

PATVIRTINTA PATVIRTINTA VDU Rasos gimnazijos Visuotinio dalininkų susirinkimo 2018 m. gegužės 17 d. protokolu Nr. DSP-04 ASMENŲ PRIĖMIMO Į VYTAUTO DIDŽIOJO UNIVERSITETO RASOS GIMNAZIJĄ KRITERIJŲ IR KLASIŲ KOMPLEKTAVIMO

Detaliau

ES F ben dri Projekto kodas (Įrašoma automatiškai) 1 PROJEKTO SFMIS DUOMENŲ FORMA FORMAI PRITARTA m. Europos Sąjungos struktūrinės paramos a

ES F ben dri Projekto kodas (Įrašoma automatiškai) 1 PROJEKTO SFMIS DUOMENŲ FORMA FORMAI PRITARTA m. Europos Sąjungos struktūrinės paramos a ES F ben dri 1 PROJEKTO SFMIS DUOMENŲ FORMA FORMAI PRITARTA 2014-2020 m. Europos Sąjungos struktūrinės paramos administravimo darbo grupės, sudarytos Lietuvos Respublikos finansų ministro 2013 m. liepos

Detaliau

(Finansin\353s b\373kl\353s ataskaita)

(Finansin\353s b\373kl\353s ataskaita) Straipsniai FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA PAGAL 2018 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS (data) Pastabos Pateikimo valiuta ir tikslumas: Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena eurais Paskutinė praėjusio ataskaitinio

Detaliau

ATMINTINE

ATMINTINE TIESIOGINIŲ IŠMOKŲ UŽ ŽEMĖS ŪKIO NAUDMENŲ IR PASĖLIŲ PLOTUS, ATSKIRŲJŲ TIESIOGINIŲ IŠMOKŲ UŽ BALTĄJĮ CUKRŲ, TIESIOGINIŲ IŠMOKŲ UŽ MĖSINIUS GALVIJUS IR (ARBA) MĖSINES AVIS, LIETUVOS KAIMO PLĖTROS 2007 2013

Detaliau

SEB IL Brent nafta Platinimo laikotarpis INVESTICINIAI LAKŠTAI

SEB IL Brent nafta Platinimo laikotarpis INVESTICINIAI LAKŠTAI SEB IL Brent nafta Platinimo laikotarpis 2013 01 22 2013 02 04 INVESTICINIAI LAKŠTAI Su Brent naftos kaina susieti investiciniai lakštai Emisija SEB IL Brent nafta Platinimo laikotarpis 2013 m. sausio

Detaliau

Atmintine vezant krovinius i/is Rusijos

Atmintine vezant krovinius i/is Rusijos Atmintin vairuotojui gabenančiam krovinius į/iš Rusijos. 2005 10 25 Atmintin vairuotojui GABENANČIAM KROVINIUS į RUSIJOS FEDERACIJĄ ir/arba iš Rusijos Federacijos I.Pasienio ir transporto kontrol. Kertant

Detaliau

Tvarka pakeista Tarybos sprendimu Nr

Tvarka pakeista Tarybos sprendimu Nr NUSTATYTA Generolo Povilo Plechavičiaus kadetų licėjaus visuotinio dalininkų susirinkimo 2019 m. kovo 6 d. protokolu Nr. 3-3 MOKINIŲ PRIĖMIMO Į GENEROLO POVILO PLECHAVIČIAUS KADETŲ LICĖJŲ KRITERIJŲ IR

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSIOSIOS RINKIMŲ KOMISIJOS POLITINIŲ PARTIJŲ IR POLITINIŲ KAMPANIJŲ FINANSAVIMO KONTROLĖS SKYRIAUS PAŽYMA DĖL PARTIJOS,,JAUN

LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSIOSIOS RINKIMŲ KOMISIJOS POLITINIŲ PARTIJŲ IR POLITINIŲ KAMPANIJŲ FINANSAVIMO KONTROLĖS SKYRIAUS PAŽYMA DĖL PARTIJOS,,JAUN LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSIOSIOS RINKIMŲ KOMISIJOS POLITINIŲ PARTIJŲ IR POLITINIŲ KAMPANIJŲ FINANSAVIMO KONTROLĖS SKYRIAUS PAŽYMA DĖL PARTIJOS,,JAUNOJI LIETUVA 2017 M. FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO IR

Detaliau

(Finansin\353s b\373kl\353s ataskaita)

(Finansin\353s b\373kl\353s ataskaita) FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA PAGAL 2017 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS (data) Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais Straipsniai Pastabos Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena Paskutinė praėjusio ataskaitinio

Detaliau

PATVIRTINTA

PATVIRTINTA LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽEMĖS MOKESČIO ĮSTATYMO (redakcija nuo 2013 m. sausio 1 d.) KOMENTARAS Vilnius 2 ATSKIRŲ KOMENTARO DALIŲ SPAUSDINIMAS (trumpi paaiškinimai) 1. Atskiro puslapio spausdinimas 2. Kelių

Detaliau

3 VSAFAS projekto priedai

3 VSAFAS projekto priedai 2-ojo VSAFAS Finansinės būklės ataskaita 2 priedas (Žemesniojo lygio viešojo sektoriaus subjektų, išskyrus mokesčių fondus ir išteklių fondus, finansinės būklės ataskaitos forma) Partizanų 46, Kaunas Įm

Detaliau

Europos pagalbos labiausiai skurstantiems asmenims fondo išlaidų deklaravimo ir sąskaitų Europos Komisijai rengimo taisyklių 1 priedas (Europos pagalb

Europos pagalbos labiausiai skurstantiems asmenims fondo išlaidų deklaravimo ir sąskaitų Europos Komisijai rengimo taisyklių 1 priedas (Europos pagalb Europos pagalbos labiausiai skurstantiems asmenims fondo išlaidų deklaravimo ir sąskaitų Europos Komisijai rengimo taisyklių 1 priedas (Europos pagalbos labiausiai skurstantiems asmenims fondo išlaidų

Detaliau

Microsoft Word - aiskinamasis pilnas 2010 metinis

Microsoft Word - aiskinamasis pilnas 2010 metinis PRIENŲ RAJONO VEIVERIŲ ANTANO KUČINGIO MENO MOKYKLA Juridinių asmenų registras Kodas 191553816, Kauno g. 54, Veiverių mstl., Prienų r., Tel/faks.: (8~319) 68130 el.p. kucingis@langasiateiti.lt a/s LT 564010041100019920

Detaliau

Europos Sąjunga Europos Sąjungos oficialiojo leidinio priedo leidinys 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Liuksemburgas Faksas: El. paš

Europos Sąjunga Europos Sąjungos oficialiojo leidinio priedo leidinys 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Liuksemburgas Faksas: El. paš Europos Sąjunga Europos Sąjungos oficialiojo leidinio priedo leidinys 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Liuksemburgas +352 29 29 42 670 ojs@publications.europa.eu Informacija ir elektroninės formos: http://simap.europa.eu

Detaliau