LIETUVOS SVEIKATOS MOKSLŲ UNIVERSITETAS MEDICINOS AKADEMIJA FARMACIJOS FAKULTETAS ANALIZINĖS IR TOKSIKOLOGINĖS CHEMIJOS KATEDRA VAIVA VAIČAITYTĖ

Dydis: px
Rodyti nuo puslapio:

Download "LIETUVOS SVEIKATOS MOKSLŲ UNIVERSITETAS MEDICINOS AKADEMIJA FARMACIJOS FAKULTETAS ANALIZINĖS IR TOKSIKOLOGINĖS CHEMIJOS KATEDRA VAIVA VAIČAITYTĖ"

Transkriptas

1 LIETUVOS SVEIKATOS MOKSLŲ UNIVERSITETAS MEDICINOS AKADEMIJA FARMACIJOS FAKULTETAS ANALIZINĖS IR TOKSIKOLOGINĖS CHEMIJOS KATEDRA VAIVA VAIČAITYTĖ FENOLINIŲ JUNGINIŲ IR FLAVONOIDŲ KIEKYBINĖS SUDĖTIES ĮVAIRAVIMO BEI ANTIOKSIDACINIO AKTYVUMO NUSTATYMAS DVISKIAUČIŲ GINKMEDŽIŲ (Ginkgo biloba L.) AUGALINĖJE ŽALIAVOJE IR VAISTINIUOSE PREPARATUOSE Magistro baigiamasis darbas Darbo vadovas: Prof., dr. L.Ivanauskas KAUNAS, 2018

2 LIETUVOS SVEIKATOS MOKSLŲ UNIVERSITETAS MEDICINOS AKADEMIJA FARMACIJOS FAKULTETAS ANALIZINĖS IR TOKSIKOLOGINĖS CHEMIJOS KATEDRA TVIRTINU: Farmacijos fakulteto dekanas: Data: FENOLINIŲ JUNGINIŲ IR FLAVONOIDŲ KIEKYBINĖS SUDĖTIES ĮVAIRAVIMO BEI ANTIOKSIDACINIO AKTYVUMO NUSTATYMAS DVISKIAUČIŲ GINKMEDŽIŲ (Ginkgo biloba L.) AUGALINĖJE ŽALIAVOJE IR VAISTINIUOSE PREPARATUOSE Magistro baigiamasis darbas Darbo vadovas: Prof., dr. L.Ivanauskas Data Recenzentas: Darba atliko: Magistrantė Vaiva Vaičaitytė KAUNAS, 2018

3 TURINYS SANTRAUKA... 5 SUMMARY SANTRUMPOS ĮVADAS LITERATŪROS APŽVALGA Dviskiaučių ginkmedžių (Ginkgo biloba L.) morfologinis apibūdinimas Dviskiaučių ginkmedžių (Ginkgo biloba L.) ir EGB 761 cheminė sudėtis Flavonoidų struktūros savybės ir klasifikacija Terpenoidų struktūros savybės ir klasifikacija Ginkolinės rūgšties struktūros savybės ir pašalinis poveikis Dviskiaučių ginkemdžių (Ginkgo biloba L.) priešvėžinis poveikis Fenolinių junginių kiekybinio nustatymo metodai Flavonoidų kiekybinio nustatymo metodai Antioksidacinis aktyvumas ir jo nustatymo metodai Literatūros apžvalgos apibendrinimas TYRIMO METODIKA Tyrimo objektas Naudoti reagentai Naudota aparatūra ir prietaisai Tiriamojo pavyzdžio paruošimas Tyrimų metodai Statistinis duomenų įvertinimas REZULTATAI IR JŲ APTARIMAS Spektrofotometrinės analizės metodai Bendro fenolinių junginių kiekio nustatymas dviskiaučių ginkmedžių lapų ekstraktuose, spektrofotometriniu metodu Bendro fenolinių junginių kiekio nustatymas dviskiaučių ginkmedžių vaistiniuose preparatuose, spektrofotometriniu metodu

4 5.4 Bendro fenolinių junginių kiekio palyginimas tarp dviskiaučių ginkmedžių vaistinės žaliavos ekstraktų ir vaistinių preparatų ekstraktų Flavonoidų kiekio nustatymas dviskiaučių ginkmedžių lapų ekstraktuose, spektrofotometriniu metodu Flavonoidų kiekio nustatymas dviskiaučių ginkmedžių vaistiniuose preparatuose, spektrofotometriniu metodu Antioksidacinio aktyvumo nustatymas pagal DPPH radikalų surišimo metodą dviskiaučių ginkmedžių augalinėje žaliavoje Antioksidacinio aktyvumo nustatymas pagal DPPH radikalų surišimo metodą dviskiaučių ginkmedžių vaistiniuose preparatuose IŠVADOS PRAKTINĖS REKOMENDACIJOS LITERATŪROS SĄRAŠAS PRIEDAI... 42

5 5 SANTRAUKA V. Vaičaitytės magistro baigiamasis darbas/ mokslinis vadovas prof. dr. L.Ivanauskas, Lietuvos sveikatos mokslų universiteto, Farmacijos fakulteto, Analizinės ir toksikologinės chemijos katedra Kaunas, Raktiniai žodžiai: Ginkgo biloba, dviskiautis ginkmedis, vaistiniai preparatai, fenoliai, flavonoidai, spektrofotometrija, antioksidacinis aktyvumas. Tyrimo objektas ir metodai: Dviskiaučių ginkmedžių (Ginkgo biloba L.) lapų ir vaistinių preparatų ekstraktai. Bendro fenolinių junginių ir flavonoidų kiekio nustatymas atliktas spektrofotometriniu metodu. Antioksidacinis aktyvumas nustatytas spektrofotometriniu metodu, naudojant DPPH reagentą. Darbo tikslas: Įvertinti skirtingose Lietuvos vietose augančių dviskiaučių ginkmedžių (Ginkgo biloba L.) lapuose bei Lietuvoje registruotuose vaistiniuose preparatuose kaupiamų fenolinių junginių ir flavonoidų kiekybinę sudėtį bei įvertinti antioksidacinį aktyvumą, pritaikant spektrofotometrijos metodą. Darbo uždaviniai: Spektrofotometriniu metodu nustatyti dviskiaučių ginkmedžių (Ginkgo biloba L.) augalinėje žaliavoje ir vaistiniuose preparatuose esančių fenolinių junginių ir flavonoidų kiekio įvairavimą. Įvertinti ar junginių kiekio skirtumas galėjo priklausyti nuo surinkimo vietos. Palyginti sudėties skirtumus tarp dviskiaučių ginkmedžių lapų ir vaistinių preparatų. Atlikti ekstraktų antioksidacinio aktyvumą nustatymą. Išvados: didžiausias kiekis fenolinių junginių nustatytas dviskiaučio ginkmedžio (Ginkgo biloba L.) augalinėje žaliavoje surinktoje Kauno botanikos sode (16.03 GRE mg/g), taip pat šiuose lapuose nustatyti didžiausi kiekiai flavonoidų (5.09 RE mg/g). Mažiausi kiekiai fenolinių junginių gauti ištyrus lapus rinktus Šilutėje (8.99 GRE mg/g), taip pat gauti ir mažiausi kiekiai flavonoidų (2.30 RE mg/g). Atlikus dviskiaučių ginkmedžių (Ginkgo biloba L.) vaistinių preparatų tyrimą nustatyti didžiausi kiekiai fenolinių junginių Tanakan 40mg vaistiniame preparate (30.07 GRE mg/g), tačiau flavonoidų didžiausias kiekis gautas Bilobil 120mg (6.22 RE mg/g) vaistiniame preparate. Mažiausi fenolinių junginių kiekiai gauti ištyrus Ginkobil 120mg vaistinį preparatą (19.52 GRE mg/g). Mažiausiai kiekiai flavonoidų buvo nustatyti Gingium 120mg (3.02 RE mg/g) ir Ginkobil 120mg (2.98 RE mg/g) vaistiniuose preparatuose. Didžiausiu antioksidaciniu aktyvumu pasižymėjo Kauno botanikos sode (81.95 μmol TE/g) ir Klaipėdos botanikos sode (80.83 μmol TE/g) surinkti dviskiaučių ginkmedžių (Ginkgo biloba L.) lapai. Vaistiniuose preparatuose didžiausiu antioksidaciniu aktyvumu pasižymėjo Tanakan 40mg (86.11 μmol TE/g) bei Bilobil (84.47 μmol TE/g) vaistiniai preparatai.

6 6 SUMMARY Key words: Ginkgo biloba, phenols, flavonoids, medicinal preparations, spectrophotometry, antioxidant activity. Object and methods: Extracts of gingko biloba leaves and medical preparations. Determination of total phenolic compounds and flavonoids was done by spectrophotometric method. Antioxidant activity was determined by spectrophotometric method using DPPH reagent. Aim: To evaluate the quantitative composition of phenolic compounds and flavonoids accumulated in ginkgo biloba leaves, collected in different places of Lithuania, and medical products registered in Lithuania and also to assess the antioxidant activity of the extracts using the spectrophotometric method. Objective: to determine the diversity of phenolic compounds and flavonoids in leaves of ginkgo biloba and medicinal preparations. To compare difference in the amount of compounds that could depend on the location of the collection. To evaluate quantity differences between gingko biloba leaves and medicinal preparations. To assess the antioxidant activity of the extracts. Conclusions: The maximum amount of phenolic compounds was determined in ginkgo biloba leaves grown in Kaunas Botanical Garden (16.03 GRE mg/g), as well as the maximum quantities of flavonoids (5.09 mg/g). The smallest amount of phenolic compounds obtained from the investigated leaves collected in Silute (8.99 GRE mg/g), also the lowest amount of flavonoids (2.30 RE mg/g). In test of ginkgo biloba medical products a maximum amount of phenol compounds was found in Tanakan 40 mg (30.07 GRE mg/g), but the highest amount of flavonoids was obtained with Bilobil 120 mg (6.22 mg/g). The least amount of phenolic compounds was observed in Ginkobil 120 mg (19.52 GRE mg/g). The lowest levels of flavonoids were found in medical products of Gingium 120 mg (3.02 RE mg/g) and Ginkobil 120 mg (2.98 RE mg/g). The highest antioxidant activity was observed in leaves collected in the Kaunas Botanical Garden (82.95 μmol TE/g) and in Klaipeda Botanical Garden (81.66 μmol TE/g). In the medicinal products, the highest antioxidant activity was shown by Tanakan 40 mg (86.11 μmol TE/g) and Bilobil (84.47 μmol TE/g).

7 7 1. SANTRUMPOS AA antioksidacinis aktyvumas; DPPH 2,2-difenil-1-pikrilhidrazilo laisvasis radikalas; EGb 761 standartizuotas dviskiaučių ginkmedžių lapų sausasis ekstraktas; GRE galo rūgšties ekvivalentas (angl. Gallic acid equivalent); GBE dviskiaučių ginkmedžių ekstraktas; Ph. Eur. Europos farmakopėja; RE rutino ekvivalentas; R 2 regresijos koeficientas; TE trolokso ekvivalentas; UV ultravioletinė spinduliuotė; VAŽ vaistinė augalinė žaliava.

8 8 2. ĮVADAS Jau daugelį metų mokslininkai aktyviai tyrinėja vaistinius augalus, kurių sudėtyje randami dideli kiekiai biologiškai aktyvių junginių. Ypač didelis dėmesys skiriamas vaistiniams augalams pasižymintiems antioksidacinėmis savybėmis [1,2]. Augaliniai antioksidantai neleidžia susidaryti laisviesiems radikalams, juos slopina arba dalyvauja laisvųjų radikalų suardymo procese. Vienas iš tokių augalų, yra dviskiautis ginkmedis (Ginkgo biloba L.), dėl savo ilgaamžiškumo ir patvarumo Č.Darvino pavadintas gyvąja iškasena [3]. Šis vaistinis augalas pradėtas tyrinėti prieš daugelį metų ir iki šių dienų kelia didelį mokslininkų susidomėjimą. Dviskiaučių ginkmedžių (Ginkgo biloba L.) sudėtyje esantys fenoliai, flavonoidai, bilobalidai, terpenoidai pasižymi kraujagysles plečiančiu, atminti gerinančiu [4], laisvuosius radikalus surišančiu, trombocitų agregaciją slopinančiu [5] bei kitu teigiamu poveikiu žmogaus organizmui. Dabar vis dažniau yra analizuojamas dviskiaučių ginkmedžių (Ginkgo biloba L.) priešvėžinis poveikis. Prasta mityba, miego trūkumas, stresas ir kiti neigiamai veikiantys faktoriai gali iššaukti sunkias ligas ar net vėžį, kurio gydymui vis dar siekiama surasti tinkamiausią gydymo variantą [6,7] Dabartiniai atlikti moksliniai tyrimai yra dvejopi, išskiriamas teigiamas arba neigiamas dviskiaučių ginkmedžių (Ginkgo biloba L.) antikancerogeninis poveikis. Reikia atkreipti dėmesį, kad dviskiaučio ginkmedžio (Ginkgo biloba L.) efektyvumas labai priklauso nuo vaistinės augalinės žaliavos ar standartizuoto ekstrakto, esančio vaistiniuose preparatuose ar maisto papilduose, suvartojamo kiekio, taip pat kokios rūšies vėžį bandoma gydyti bei tai, kad didžioji dalis tyrimų kol kas atlikti tik in vitro. Didžiausią įtaką vėžio ląstelių augimo slopinimui turi dviskiaučiuose ginkmedžiuose randami fenoliai junginiai bei flavonoidai, todėl jų kiekį esantį vaistinėje augalinėje žaliavoje ar vaistiniame preparate yra labai svarbu nustatyti. Vienas iš greičiausiu ir paprasčiausių nustatymo būdų yra spektrofotometrinis, pagrįstas junginių savybe sugerti šviesą UV-spektro dalyje. Norint preparatą, kurio sudėtyje yra dviskiaučio ginkmedžio, pavadinti vaistiniu preparatu, jo sudėtyje privalo būti standartizuoto dviskiaučių ginkmedžių (Ginkgo biloba L.) ekstrakto EGB 761, kuris užtikrina preparato kokybę. EGB 761 sudėtis yra griežtai reglamentuota ir privalo atitikti nustatytas normas [8]. Darbo naujumas ir aktualumas: dviskiaučių ginkmedžių (Ginkgo biloba L.) cheminė sudėtis bei poveikis žmogaus organizmui yra plačiai tyrinėjami, tačiau Lietuvoje yra atlikta mažai tyrimų su dviskiaučių ginkmedžių (Ginkgo biloba L.) ekstraktais pasitelkiant spektrofotometrinį metodą, taip pat mažai tyrimų atliktų su vaistiniais preparatais, kurių sudėtyje yra dviskiaučių ginkmedžių (Ginkgo biloba

9 9 L.) ekstraktas. Šis tyrimas suteiks naujos informacijos, kuri ateityje galės būti panaudota, renkantis vaistinę augalinę žaliavą ar vaistinį preparatą. Darbo tikslas: Nustatyti skirtingose Lietuvos vietose augančių dviskiaučių ginkmedžių (Ginkgo biloba L.) lapų bei Lietuvoje registruotų vaistinių preparatų su dviskiaučių ginkmedžių kaupiamų fenolinių junginių ir flavonoidų kiekybinę sudėtį bei įvertinti antioksidacinį aktyvumą, pritaikant spektrofotometrijos metodą. Darbo uždaviniai: 1. Spektrofotometrinio metodo pagalba nustatyti dviskiaučių ginkmedžių (Ginkgo biloba L.) bendro fenolinių junginių ir flavonoidų kiekybinės sudėties įvairavimą augalinėje žaliavoje bei vaistiniuose preparatuose. 2. Nustatyti cheminės sudėties įvairavimą augalinėje žaliavoje priklausomai nuo surinkimo vietos. 3. Įvertinti fenolinių junginių kiekinės sudėties skirtumus tarp dviskiaučių ginkmedžių (Ginkgo biloba L.) augalinės žaliavos ir vaistinių preparatų su dviskiaučiu ginkmedžiu (Ginkgo biloba L.). 4. Nustatyti dviskiaučių ginkmedžių (Ginkgo biloba L.) augalinės žaliavos ir vaistinių preparatų su dviskiaučių ginkmedžių (Ginkgo biloba L.) ekstraktu antioksidacinį aktyvumą.

10 10 3. LITERATŪROS APŽVALGA 3.1 Dviskiaučių ginkmedžių (Ginkgo biloba L.) morfologinis apibūdinimas Tai vasarą žaliuojantis dvinamis lapuotis. Šio augalo kamieno skersmuo nuo 1 iki 3 metrų, aukštis gali siekti 40 m. Žievė, priklausomai nuo dviskiaučio ginkmedžio (Ginkgo biloba L.) amžiaus, gali būti nuo šviesiai iki tamsiai pilkos spalvos, su stambiomis ar smulkiomis raukšlėmis. Skiriami vyriški ir moteriški augalai. Vyriškieji augalai siauromis lajomis, moteriškieji plačiomis laužytomis šakomis. Dviskiaučio ginkmedžio (Ginkgo biloba L.) vaisius baltos spalvos, tribriaunis kaulavaisis. [9,10] Vaistinė žaliava. Ginkmedžio lapai (Ginkgo biloba folium L.) - dviskiaučiai, ilgakočiai, vėduoklės formos. Gyslotumas primityvus, dichotominis. Skinami nuo medžių arba renkami nukritę, jiems pradėjus gelsti. [11] 1 pav. Dviskiaučių ginkmedžių lapų (Ginkgo biloba L.) formų skirtumai dėl augimo skirtingose klimato zonose, skirtingų augalo lyčių ir kt. [12]

11 3.2 Dviskiaučių ginkmedžių (Ginkgo biloba L.) ir EGB 761 cheminė sudėtis 11 Iki pat devynioliktojo amžiaus pabaigos dviskiaučių ginkmedžių (Ginkgo biloba L.) cheminė sudėtis tiksliai nebuvo žinoma. Japonijos tyrėjai pirmieji paskelbė sisteminių cheminių tyrimų rezultatus: Kawamura (1928) atrado stiprius odos dirgiklius, pasižyminčius fenolių savybėmis (ginkolines rūgštis), Furukawa (1932) išskyrė ginkolidus, o Nakanishi (1967) atliko šių junginių struktūrinę analizę. Galiausiai Corey iš Harvardo (JAV) laimėjo Nobelio premiją už ginkolidų sintezės chemiją [13,14]. Siekiant užtikrinti dviskiaučių ginkmedžių (Ginkgo biloba L.) efektyvumą sukurtas standartizuotas ekstraktas. EGB 761 išvalytas nuo kenksmingų bei nepageidaujamų medžiagų. Reglamentuota EGB 761 sudėtis: flavoniniai glikozidai 22% -27%, terpeniniai laktonai, įskaitant ginkgolidus A, B ir C (2,8% -3,4%) ir bilobalidą (2,6% -3,2%) ir mažiau kaip 5 ppm ginkgolinės rūgšties. Dviskiaučių ginkmedžių lapų ir EGB 761 sudėtys (+ arba žymima, kurie junginiai įeina į standartizuotą ekstraktą) [15] Flavonoidai o Ginkgo flavono glikozidai + o Ginkgo flavono aglikonai - o Bioflavonoidai - o Proantocianidinai/oligonomerai + o Katechinai - Neflavonoidiniai glikozidai + Terpenolaktonai o Ginkolidai A, B, C + o Bilobalidas + Kiti terpenai o Poliprenoliai - Sterodai - Organinės rūgštys o Ginkolinė rūgštis - o Kitos organinės rūgštys +

12 Flavonoidų struktūros savybės ir klasifikacija Flavonoidai tai viena didžiausių augalinių fenolinių junginių grupių, turinti daugiau nei 6 tūkstančius junginių, kurių cheminė sandara nustatyta. Daugelio augalų geltoną spalvą nulemia flavonoidai esantys juose, būtent pirmieji flavonoidų junginiai buvo išskirti geltonos spalvos, todėl šių junginių pavadinimas kilęs iš lotyniško žodžio flavus- geltonas. Šios grupės junginių pagrindą sudaro benzo-γ pirono žiedas. Flavonoidai turi C6-c3-c6 molekulinę grupę, molekulėje yra du benzolo žiedai, kuriuos jungia propaninis fragmentas, dėl to daugelis šios grupės atstovų sudaro heterociklą. [16] 2 pav. Flavonoidų struktūra (žiedai: C6, C6- benzeno, C3- pirano)[16] 1 lentelė. Flavonoidų klasifikacija pagal junginių cheminę sandarą ir propaninio fragmento oksidacijos laipsnį. Grupė Poveikis Atstovai Flavonai apigeninas, luteolinas, flavonas, viteksinas Flavonoliai [17] rutinas, flavonolis, kvercetinas, kemferolis, hiperozidas [17]

13 13 Flavononai Flavan-3-oliai [17] hesperidinas, flavononas, likviritigeninas, eriodiktinas katechinas Leukoantocianidin ai (flavan 3,4- dioliai) [18] leukoantocianidinas ir leukopianidinas Antocianai [19] antocianas, malvidinas, cianidinas, pelargonidinas Chalkonai [17] chalkonas, izolikviritinas, 3,4- dihidroksichalkonas Auronus [17] auronas ir 3,4- dihidroksiauronas [17]

14 14 Izoflavonoidus izoflavonas, ononinas, genistinas Neoflavanoidus [17] dalberginas, nivetinas [17] 3.4 Terpenoidų struktūros savybės ir klasifikacija Struktūros savybės: ginkolidų struktūra sudaryta iš šešių penkianarių žiedų, spiro 4,4- nonanokarboksilinio žiedo, tetrahidrofurano ir trijų laktonų. Tai vieninteliai natūralūs produktai, kurie turi tetrabutil grupę. Ji prisijungusi prie B žiedo. [20, 21] Klasifikuojami: Ginkolidai A, B, C, J, M (skiriasi tarpusavyje hidroksi grupių padėtimis ir jų skaičiumi) Bilobalidai (skiriasi nuo ginkolidų tik tetrafurano žiedu) 3 pav. Ginkolidų struktūrinės formulės [21]

15 15 4 pav. Bilobalidų struktūrinė formulė [21] 3.5 Ginkolinės rūgšties struktūros savybės ir pašalinis poveikis Struktūros savybės: ginkolinė rūgštis sudaryta iš karboksi rūgštis (salicilo rūgštis) ir hidrooksilo grupė (ilga grandinė anglies pakaitų). Taip pat turi dvigubą jungtį alkilo grandinėje (5pav.) [22] 5 pav. Ginkolinės rūgšties struktūra [22] Pašalinis ginkolinės rūgšties poveikis: Ši rūgštis veikia neurotoksiškai, sukelia alergijas, odos ir kraujagyslių sistemos pažeidimus (ūmią dilgėlinę, eksfoliacinį dermatitą, niežulį), taip pat gali pažeisti kvėpavimo, širdies ir kraujagyslių bei reprodukcinę sistemas [23]. Šviežiuose ginkmedžio lapuose yra didelis ginkolinės rūgšties kiekis proc. Pagal farmakopėjos standartus Europoje, JAV, Japonijoje ir Kinijoje ginkolinės rūgštys dviskiaučių ginkmedžių (Ginkgo biloba L.) ekstraktuose yra griežtai ribojamos. Europos ir Amerikos farmakopėjose ginkolinės rūgšties kiekis negali viršyti 5 ppm. Kinijos farmakopėjoje leistina iki 10 ppm [24].

16 3.6 Dviskiaučių ginkemdžių (Ginkgo biloba L.) priešvėžinis poveikis 16 Dviskiaučių ginkmedžių (Ginkgo biloba L.) lapuose randami dideli kiekiai flavonoidų, kurie pasižymi priešuždegiminiu, priešvirusiniu, kraujagysles plečiančiu, antineurodegeneraciniu ir kitais gydomasiais poveikiais žmogaus organizmui. Naujausi tyrimai skiria didžiulį dėmesį antioksidaciniam flavonoidų aktyvumui. Nepakankamas kiekis antioksidantų ar antioksidantinių fermentų slopinimas gali sukelti oksidacinį stresą, pakenkti ląstelėms arba jas sunaikinti. Flavonoidai pasižymi gebėjimu sumažinti laisvųjų radikalų susidarymą ir išgryninti laisvųjų radikalų kiekį. Nustatyti įvairūs flavonoidų priešvežinio poveikio mechanizmai: kancerogeninė inaktyvacija, proliferacijos slopinimas, ląstelių apoptozės indukcija, navikų augimo slopinimas, angiogenezės slopinimas, stipraus antioksidacinio poveikio ar šių mechanizmų deriniai. [25,26] Taip pat prieškancerogeninis poveikiu flavonoidai pasižymi veikdami į citochromą P450 tam, kad slopintų tam tikrų P450 izofermentų, kurie yra atsakingi už tam tikrų prokancerogenų gamybą, veiklą. Kitas jų veikimo būdas: flavonoidai padeda metabolizuojančių fermentų, tokių kaip glutationo-s-transferazė, chinono-reduktazė ir uridino 5-difosfogliukuronilterpenazė, gamybai, dėl kurios kancerogenai yra detoksikuojami ir todėl pašalinami iš organizmo. [26, 27] Visgi dabartiniai duomenys apie flavonoidų antikarcinogeninį potencialą vis dar yra dviprasmiški. Kai kurie tyrimai, atlikti su gyvūnais ar įvairiais ląstelių modeliais, rodo, kad tam tikri flavonoidai gali slopinti vėžio pradžią ir progresavimą [10,28]. Tačiau eksperimentai su žiurkėmis, atlikti siekiant nustatyti tangeretino ir kvercetino poveikį vėžio rizikai, atsiradusiai dėl alfatoksino B1 indukcijos (kepenų vėžio inicijavimo ir skatinimo), parodė, kad nors tangeretinas, vartojamas navikų inicijavimo metu, sumažino iki vėžinių pažeidimų skaičių, kvercetinas nesukėlė jokio teigiamo poveikio [28]. Tyrimas, ar kvercetinas apsaugo nuo plaučių vėžio pelėse, parodė, kad ši medžiaga, nepaisant stipraus biologinio aktyvumo, nėra pakankamai efektyviai absorbuojama. Vis dėlto autoriai teigia, kad tolesnis darbas turėtų būti nukreiptas į tai, kad šios medžiagos adsorbcijos mechanizmas būtų efektyvesnis, kas greičiausiai skatintų laukiamus priešvėžinius veiksmus [29] metais atliktame tyrime buvo siekiama ištirti dviskiaučių ginkmedžių ekstraktų apsauginius mechanizmus prieš anglies tetrachlorido (CCl4) sukelta kepenų fibrozę žiurkėms. Vyriškos žiurkės atsitiktinai suskirstytos į keturias grupes: kontrolinė grupė (C), modelinė grupė (M), mažos dozės grupės (L) ir didelės dozės grupė (H). Kepenų fibrozė buvo sukelta CCl4 grupių M, L ir HC grupėje buvo vartojamas fiziologinis tirpalas.

17 17 Hematoksilino ir eozino dažymo, Masson'o trichromo dažymo, kepenų funkcijos indekso ir kepenų fibrozės indekso rezultatai parodė, kad dviskiaučių ginkmedžių ekstraktų taikymas pastebimai sumažino fibrozę ir pagerino kepenų funkciją. Vakarų blotingų ir imunohistocheminių tyrimų duomenimis, GBE sumažino kepenų fibrozę ne tik slopindama p38 MAPK ir NF-κBp65, slopindama IκBα skilimą, bet taip pat slopindama hepatocitų apoptozę per Bax žemutinį reguliavimą, Bcl-2 padaugintą reguliavimą ir veikdami kaspase- 3 (Rezultatų 1 ir 2 pav. prieduose) [30]. Kitas tyrimas parodė, kad plaučių vėžio atsiradimas pelėms, buvo sustabdytas vartojant flavonoidus. Rezultatai parodė, kad katechinai gali apsaugoti nuo vėžio vystymosi. Tolesni tyrimai, atlikti su žmogaus kepenų ląstelėmis parodė, kad luteolinas ir apigeninas taip pat užtikrina veiksmingą apsaugą nuo vėžio vystymosi. Teigiama, kad šie flavonoidai slopina CDK. Tačiau atkreipiamas dėmesys, kad flavonoidai silpnesni in vivo veikloje, palyginti su in vitro [31]. Stebėjimo tyrimai, atlikti su žmonėmis, taip pat yra dviprasmiški [32]. Su moterimis atliktas tyrimas išanalizavo dietinių flavonoidų vartojimo poveikį plaučių, storosios žarnos, krūties ir kasos vėžio dažniui moterims po menopauzės. Rezultatai parodė, kad reguliarus flavonoidų vartojimas žymiai sumažino plaučių vėžio riziką, ypač moterims, kurios nutraukė rūkymą. Tačiau flavonoidų vartojimo įtaka kitų vėžio rizikai nebuvo aiški [33]. Todėl būtina atlikti tolesnius tyrimus, kad būtų įvertintas teigiamas priešvėžinis flavonoidų poveikis. 3.7 Fenolinių junginių kiekybinio nustatymo metodai Fenolinių junginių kiekybinės sudėties augalinėje žaliavoje nustatymas yra svarbus siekiant įvertinti žaliavos kokybę. Fenolinių junginių kiekybinės sudėties nustatymui yra sukurta įvairių metodų. Plačiausiai naudojami metodai yra ultravioletinio ir regimojo spektrų sugerties spektrofotometrija, plonasluoksnė chromatografija, efektyvioji skysčių chromatografija. Rečiau naudojama kapiliarinė elektroforezė, dujų chromatografija. Galimi spektrofotometriniai fenolinių junginių nustatymo metodai: Reakcija su aliuminio (III) chloride [34]; Reakcija su 2,4- dinitrofenilhidrazinu (DNPH)[35]; Berlyno mėlio susidarymo metodas[36]; Reakcija su Folin-Ciocalteu reagentas.

18 Spektrofotometrinis fenolinių junginių nustatymo metodas naudojant Folin-Ciocalteu reagentu Reagentą sudaro 100 ml natrio volframato dihidrato, 25 ml natrio molibdato dihidrato, 50 ml 85 proc. fosforo rūgšties tirpalo ir 100 ml 36 proc. vandenilio chlorido rūgšties tirpalo [25]. Metodas paremtas nespecifine fenolinių junginių oksidacija dviem stipriais neorganiniais oksidatoriais (fosfomolibdato ir fosfovolframato rūgštimis) bazinėje terpėje. Reakcija vykdoma 30 min arba mišinys 5 min. pašildomas vandens vonioje esant 50 C. Matuojama nm bangos ilgio šviesos absorbcija [36, 38, 39]. Naudojant šį metodą, priklausomai nuo fenolinių junginių struktūros gaunami skirtingi rezultatai. Folin-Ciocalteu reagentas kartu su fenoliniais junginiais gali oksiduoti ir keletą ne fenolinių organinių junginių bei tam tikras neorganines medžiagas, taip pervertinant fenolinių junginių kiekį mėginyje [38]. Nepaisant galimo fenolinių junginių kiekio pervertinimo, FolinCiocalteu metodas labai plačiai taikomas fenolinių junginių kiekybinės sudėties įvertinimui augalinės kilmės mėginiuose [36, 37, 38, 39]. Tai greitas, sudėtingos ir brangios įrangos nereikalaujantis metodas. 3.8 Flavonoidų kiekybinio nustatymo metodai Vertinant augalinės žaliavos kokybę, svarbu nustatyti bendrą flavonoidų kiekį. Kiekybiniam nustatymui gali būti naudojama spektrofotometrija, plonasluoksnė chromatografija, efektyvioji skysčių chromatografija, dujų chromatografija, kapiliarinė elektroforezė, kolorimetrinis metodas ir dar keletas metodų. Kolorimetrinis metodas Pagrįstas flavonoidų gebėjimu su tam tikrais reagentais (citrinos-boro rūgšties), įvairių metalų druskomis (aliuminio, cirkonio, titano, chromo, alavo) ir oksidacijos redukcijos reakcijų metu (su cinku arba magniu rūgščioje aplinkoje) sudaryti spalvotus junginius. [16] Efektyvioji skysčių chromatografija Dažniausiai atliekama atvirkštinių fazių chromatografija, naudojant C8 ar C18 kolonėles. Gradientiniam eliuavimui naudojamos dviejų tirpiklių sistemos: acetonitrilo-vandens arba metanolio-vandens mišiniai. Kartais naudojami ir kiti tirpikliai, tokie kaip tetrahidrofuranas, izopropanolis, n-propanolis. Pridedama

19 19 ir rūgščių, kurios slopina fenolinių hidroksilo grupių jonizaciją ir taip leidžia gauti ryškesnes smailes. Efektyvioji skysčių chromatografija dažniausiai atliekama kambario temperatūros aplinkoje, tačiau temperatūra gali būti ir 40 C, kuomet norima sutrumpinti analizės laiką. [40] Dujų chromatografija Tai metodas, kuriame judri fazė yra dujos. [41] Dujų chromatografijoje gali būti skirstomi tik lakūs ir aukštoje temperatūroje neskylantys junginiai, o tai reikalauja papildomo organinių junginių apdorojimo, nes nedidelis kiekis jų atitinka minėtus reikalavimus. Fenolinių junginių analizei dažniausiai naudojama derivatizacija su 30 m ilgio lydyto kvarco kapiliarinėmis kolonėlėmis, kurių skersmuo μm, o pastovios nejudrios fazės dalelių dydis 0,25 μm. Tai paprastas ir jautrus metodas, dar efektyvesnis atliekamas kartu su masių-spektrometrija. [42,43] Spektrofotometrija Vienas dažniausiai pasirenkamų metodų - spektrofotometrinis metodas, pagrįstas junginių savybe sugerti šviesą UV-spektro dalyje. Spektrofotometriškai matuojama kiek šviesos medžiaga absorbuoja. Matuojamas šviesos intensyvumas, kuris eina per medžiagos tirpalą. Pagrindinis principas yra toks, kad kiekvienas junginys sugeria arba praleidžia šviesą per tam tikrame diapazone esantį bangos ilgį. [16] Kiekvienas flavonoidų aglikonas savo sudėtyje turi bent vieną aromatinį žiedą, kuris aborbuoja UV šviesą. Flavonoidų spektras susideda iš dviejų absorbcijos maksimumų. Pirmąjį maksimumą, kuris randamas nm bangos ilgių srityje, nulemia A žiedas, o antrąjį, kuris randamas nm bangos ilgių srityje, nulemia pakaitai ir C žiedo konjugacija [44]. Šis metodas leidžia nustatyti suminį flavonoidų kiekį augale [45]. Flavonoidų sąveika su įvairiais reagentais sukelia absorbcijos spektro poslinkį. Tokiais reagentais gali būti šarminis dietilenglikolio reagentas, magnis ir vandenilio chlorido rūgštis, 1-nitrozo-2- naftolio ir azoto rūgštis. Bendram flavonoidų kiekiui nustatyti dažniausiai naudojamas aliumino ir flavonoidų kompekso sudarymas ir jų kiekio nustatymas spektrofotometriniu metodu. Galimos įvairios šio metodo modifikacijos, kurias galima suskirstyti į dvi pagrindines rūšis. Vieno metodo atvėju naudojamas 2-10 proc. (m/v) koncentracijos AlCl3 tirpalas. Reakcija vykdoma acto rūgšties arba natrio acetato aplinkoje. Šviesos absorbcija matuojama po 2-60 min. esant nm šviesos bangos ilgiui. Gauti rezultatai gali būti išskiriami skirtingais flavonolių (kvercetino, rutino, kvercitrino, galangino) ar katechino ekvivalentais. Kitu metodu komplekso sudarymo reakcija vykdoma bazinėje terpėje, pridedant NaNO2. Metodo modifikacijos esmė - aromatinio žiedo, turinčio katechino grupę su laisvomis trimis ar keturiomis pozicijomis nitrinimas.

20 20 Matuojama 510 nm ilgio šviesos absorbcija. Rezultatai išreiškiami tik katechino ekvivalentais. Pirmasis metodas yra jautrus tik flavonoliams ir flavonui liuteolinui. Antrasis metodas, atliekamas bazinėje terpėje, yra jautrus rutinui, liuteolinui, katechinams bei fenolinėms rūgštims. Tiriant tuos pačius augalinės kilmės mėginius skirtingomis metodo modifikacijomis, gaunami skirtingi rezultatai [38]. 3.9 Antioksidacinis aktyvumas ir jo nustatymo metodai Laisvieji radikalai (toksinai) oksidacinio streso metu pažeidžia ląsteles ir jų DNR [46,47]. Jie yra daugelio ligų bei įvairių sveikatos sutrikimų prieižastis. Antioksidaciniu aktyvumu pasižyminčios medžiagos slopina oksidacijos procesus. Jos mažiną nestabilių molekulių susidarymo riziką bei neutralizuoja jau susidariusius laisviuosius radikalus sudarydamos netoksiškus arba mažai toksiškus junginius taip padeda išvengti ar sumažinti galimus oksidacinius pažeidimus. Norint apsaugoti organizmą nuo laisvųjų radikalų labai svarbu vartoti pakankamą kiekį antioksidaciniu aktyvumu pasižyminčių medžiagų.[48,49] Dviskiaučių ginkmedžių augalinė žaliava ar vaistiniai preparatai pasižymi stipriomis antioksidacinėmis savybėmis. Antioksidacinio aktyvumo nustatymui yra sukurta nemažai skirtingų metodų. Pagrindiniai spektrofotometriniai metodai yra: ABTS ((2,2'-azino-bis (3-etilbenztiazolin-6-sulfono rūgštis) radikalų katijonų surišimo metodas, DPPH (1,1-difenil-2-pikrilhidrazil) radikalų surišimo metodas bei geležies (FRAP) ir vario (CUPRAC) jonų redukcijos antioksidacinės galios nustatymo metodai [50,51,52]. Pagrindinis šių metodų principas yra panašus, nors veikimo mechanizmai yra skirtingi. Bandymo metu sukuriami tam tikro tipo radikalai ir išmatuojama tiriamojo junginio antioksidacinio aktyvumo galia prieš sukurtus radikalus. DPPH. Šis metodas paremtas elektronų mainais, kai reakcijos metu DPPH radikalai, dėl radikale esančio azoto atomo nelyginio elektrono, redukuojami antiradikaliniu aktyvumu pasižyminčių junginių į geltonos spalvos hidraziną (5pav). Antioksidacinis aktyvumas nustatomas matuojant nustatomojo bandinio absorbciją prie nm bangos [40,53,54].

21 21 6 pav. DPPH radikalo reakcija su antioksidantu (A-H)[59] 3.10 Literatūros apžvalgos apibendrinimas Skiriami vyriški ir moteriški Ginkgo biloba L. medžiai, kurių lapai yra dviskiaučiai, ilgakočiai, vėduoklės formos, naudojami kaip vaistinė augalinė žaliava. Subrandintas vaisius - baltos spalvos, tribriaunis kaulavaisis. Dviskiaučių ginkmedžių (Ginkgo biloba L.) lapų pagrindinės veikliosios medžiagos flavonoidai, terpenoidai. Taip pat ginkolinė rūgštis, kurios dideli kiekiai veikia neurotoksiškai, gali sukelti alergijas. Gaminant vaistinius preparatus naudojamas EGB 761 ekstraktas, kuris yra kiekybiškai įvertintas, tai yra tikslus kiekiai veikliųjų medžiagų ir minimalus leistinas ginkolinės rūgšties kiekis. Vis daugiau atliekamų tyrimų su dviskiaučių ginkmedžių (Ginkgo biloba L.) augaline žaliava ar vaistiniais preparatais parodo teigiamą veikliųjų medžiagų poveikį slopinant vėžinių ląstelių progresavimą. Reikėtų atkreipti dėmesį, kad kol kas didžioji dalis tyrimų atlikta in vitro. Kiekybiniam fenolinių junginių nustatymui gali būti naudojami įvairūs metodai: spektrofotometrija, plonasluoksnė chromatografija, efektyvioji skysčių chromatografija. Rečiau pasirenkami kapiliarinė elektroforezė, dujų chromatografija. Kiekybiniam flavonoidų nustatymui galima pasirinkti spektrofotometrija, plonasluoksne chromatografiją, efektyviają skysčių chromatografiją, dujų chromatografiją, kapiliarinę elektroforezę, kolorimetrinį metodą ir dar keletą kitų metodų. Vienas dažniausiai pasirenkamų metodų - spektrofotometrinis metodas, pagrįstas junginių savybe sugerti šviesą UV-spektro dalyje. Spektrofotometriškai matuojama kiek šviesos medžiaga absorbuoja. Dviskiaučių ginkmedžių augalinė žaliava ir vaistiniai preparatai pasižymi antioksidaciniu aktyvumu. Pagrindiniai spektrofotometriniai antioksidaciniu aktyvumo nustatymo metodai: ABTS, DPPH, FRAP ir CUPRAC.

22 22 4. TYRIMO METODIKA 4.1 Tyrimo objektas Tirti dviskiaučių ginkmedžių (Ginkgo biloba L.) lapai, surinkti iš skirtingų Lietuvos vietovių bei Lietuvos rinkoje registruoti vaistiniai preparatai. Surinkta vaistinė augalinė žaliava buvo išdžiovinta, susmulkinta elektriniu malunėliu ir laikoma tamsaus stiklo buteliukuose, kambario temperatūroje. Vaistiniai preparatai iki tyrimo buvo laikomi orginaliose pakuotėse. o Kaunas, botanikos sodas o Kaunas, Rokai o Klaipėda, botanikos sodas o Utena, miesto aplinkės o Šiauliai, botanikos sodas o Šilutės rajonas, Švėkšnos parkas Ginkgo Biloba Pharma Nord (105mg) Ginkobil (120mg) Bilobil (120mg) Tanakan (40mg) Gingium (120mg) 4.2 Naudoti reagentai Dviskiaučių ginkmedžių (Ginkgo biloba L.) ekstraktuose esančių junginių analizei atlikti naudoti reagentai: Folin-Ciocalteu reagentas (Galo rūgštis 98%, ACROS ORGANICS ); Metanolis 99,8% (Sigma-Aldrich, Scnelldorf, Vokietija); Natrio karbonatas (Sigma-Aldrich, Scnelldorf, Vokietija); Rutino reagentas (97,11%, HWI ANALYTIK GMBH ); Etanolis 96% (Vilniaus degtinė);

23 23 Ledinė acto rūgštis (99,5% Sigma-Aldrich, Scnelldorf, Vokietija); Aliuminio chloridas (99,99% Sigma-Aldrich, Scnelldorf, Vokietija); Heksametilentetraminas ( 99,9 %, Roth, Vokietija); DPPH reagentas (2,2-Diphenyl-1-picrylhydrazyl, ALDRICH, Vokietija); Išgrynintas vanduo (vandens gryninimo sistema Milipore, Bedford MA, JAV). 4.3 Naudota aparatūra ir prietaisai Dviskiaučių ginkmedžių (Ginkgo biloba L.) augalinės žaliavos smulkinimui naudotas elektrins malūnas (Retsch 200, Haan, Vokietija). Tikslus žaliavos kiekis atsvertas naudojant analitines svarstykles (Shimadzu Auw 120 D, Bellingen, Vokietija). Tyrimui skirti ekstraktai buvo ruošiami naudojant termostatinę vonelę (Heidolph, Schwabach, Vokietija). Mišinių filtravimas atliktas su Q-Max membraniniu filtru (25 mm diametro, 0,45 μm dydžio poros, Frisenette, Knebel, Vokietija). Darbo metu taip pat naudotos automatinės pipetės (Eppendorf Research, Eppendorf, JAV). Bendras dviskiaučių ginkmedžių (Ginkgo biloba L.) fenolinių junginių, flavonoidų kiekis bei antioksidacinis aktyvumas buvo nustatytas naudojant spektrofotometrą (Dynamica, HALO DB-20). Bandiniams tirti panaudotos 1 cm skersmens kiuvetės. 4.4 Tiriamojo pavyzdžio paruošimas Ekstrakcija atlikta remiantis Europos farmakopėjos 01/2008:1828 straipsnyje nurodytu metodu. Ekstraktai ruošti sveriant po 0,5 g (tiksli masė) susmulkintos žaliavos ir beriant ją į kaitinimui skirtą buteliuką. Žaliava užpilta 5ml 70% (v/v) metanolio ir mišinys gerai suplaktas. Ekstrakcija vykdyta termostatinėje vonelėje 10 min, palaikant pastovią 65º C temperatūrą. Po ekstrakcijos buteliukas išimtas, supurtytas ir paliktas kambario temperatūroje atvėsti. Mišinys filtruotas pro metanoliu sudrėkintą membraninį filtrą. Perkeltas į tikslaus tūrio matavimo kolbą ir praskiestas 70% (v/v) metanoliu iki 5ml. Gauti ekstraktai išpilstyti į rudo stiklo buteliukus, sandariai uždaryti ir laikyti vėsioje, nuo tiesioginių saulės spindulių apsaugotoje vietoje. [55]

24 Tyrimų metodai Bendro flavonoidų kiekio, išreikšto rutino ekvivalentu, nustatymas spektrofotometriniu metodu Bendras flavonoidų kiekis dviskiaučių ginkmedžių lapuose ir vaistiniuose prepraratuose su dviskiaučiu ginkmedžiu nustatytas plačiai naudojamu, nesudėtingu metodu, pagrįstu flavonoidų reakcija su aliuminio chloridu. Aliuminio ir flavonoidų komplekso formavimas ir jų kiekio nustatymas spektrofotometru yra dažniausiai naudojamas metodas bendram flavonoidų kiekiui nustatyti. Tyrimui pirmiausia gaminamas reagentas iš 4ml, 96% etanolio, 0,2 ml, 33% ledinės acto rūgšties, 0,8ml, 5% heksametilentetramino (5g medžiagos tirpinami 100ml distiliuoto vandens), 0,6ml, 10% aliuminio chlorido (10g aliuminio chloride miltelių tirpinami 100ml distiliuoto vandens), distiliuoto vandens ir 0,2ml vaistinės augalinės žaliavos ekstrakto. Gautas mišinys gerai sumaišomas ir paliekamas stovėti 30min. kambario temperatūroje, tamsoje. Lyginamasis tirpalas gaminamas taip pat, tik vietoje augalinio ekstrakto naudojamas 70% (v/v) etanolis. Praėjus inkubaciniam laikotarpiui (30min.) atliekami matavimai su spektrofotometru prie 407nm bangos ilgio. Matavimai kartojami tris kartus. Ruošiami skirtingų koncentracijų (0,2, 0,4, 0,6, 0,8 1,0 mg/ml) rutino tirpalai. Kalibracinis rutino grafikas sudaromas iš 5 skirtingų tirpalo koncentracijų. Duomenys įvertinami pagal rutino kalibracinio grafiko (nr.3 prieduose) tiesinės regresijos lygtį: y=0,9465x 0,0950; R 2 = 0,9960; y = absorbcijos dydis; x = bendras flavonoidų kiekis, išreikštas RE (rutino ekvivalentu) mg/ml.

25 Bendras fenolinių junginių kiekio išreikšto galo rūgšties ekvivalentu, nustatymas Folin- Ciocalteu metodu Tyrimams atlikti paruošiamas darbinis reagentas: 7% natrio karbonato tirpalas paruošiamas 17,5g medžiagos tirpinant 250ml distiliuoto vandens. Analizei imamas 1ml augalinės žaliavos metanolinio ekstrakto, kuris sumaišomas su 1ml Folin-Ciocalteu reagento, 9ml distiliuoto vandens ir po 5min. įpilama 10ml 7% natrio karbonato tirpalas ir praskiedžiama iki 25ml. Gautas mišinys gerai sumaišomas ir paliekamas 90min kambario temperatūroje, tamsoje. Po inkubacinio laikotarpio spektrofotometru matuojama tirpalo absorbcija 750nm šviesos bangos ilgyje. Matavimai kartojami tris kartus. Lyginamasis tirpalas ruošiamas lygiai tomis pačiomis sąlygomis kaip ir tiriamas tirpalas, tačiau vietoje dviskiaučių ginkmedžių augalinės žaliavos ekstrakto yra pilamas 1ml distiliuoto vandens. Etanoliniai galo rūgšties tirpalai ruošiami taip pat kaip tiriamieji tirpalai, tik vietoje 1ml ekstrakto imama 1ml žinomų koncentracijų galo rūgšties tirpalai. Naudojant galo rūgšties 70proc. Metanolinį tirpalą paruošti penkių koncentracijų galo rūgšties tirpalai: 0,5, 1,0, 1,5, 2,0 ir 2,5mg/ml. lygtį. Gauti duomenys vertinami pagal galo rūgšties kalibracinio grafiko (nr.4 prieduose) tiesinės regresijos y = 0,9068x + 0,0617; R 2 = 0,996; y = absorbcijos dydis; x = bendras fenolinių junginių kiekis, išreikštas GRE (galo rūgšties ekvivalentu) mg/ml Antioksidacinio aktyvumo nustatymas pagal DPPH (2,2-difenil-1-pikrihidrazil hidrato) radikalų surišimo metodą. Darbinio DPPH tirpalo gamyba: 60 μm DPPH tirpalas skiedžiamas 96,3 proc. (v/v) etanoliu, kol matuojant 515 nm bangos ilgio šviesos absorbciją 25 pasiekiami 0,8±0,03 absorbcijos vienetai. 10 μl tiriamojo ekstrakto sumaišoma su 3 ml darbinio DPPH tirpalo. Kaip tuščias mėginys naudojamas 96,3 proc. (v/v) etanolis. Po 30 min. matuojamas tiriamojo tirpalo šviesos absorbcijos sumažėjimas esant 515 nm bangos ilgiui. Antioksidacinis aktyvumas išreiškiamas mg TE/ml pagal trolokso kalibracinę lygtį.

26 26 y = -0,227x + 0,782 R² = 0,999 Trolokso koncentracijų intervalas 0 2 mg/ml Absoliučiai sausos žaliavos antioksidacinis aktyvumas μmol TE/g apskaičiuojamas iš formulės: čia: X1 - antioksidacinis aktyvumas mg TE/ml; V - žaliavos ekstrakto gamybai naudoto ekstrahento tūris ml; m - absoliučiai sausos žaliavos masė g. 4.6 Statistinis duomenų įvertinimas Duomenų analizė ir vertinimas atliktas Microsoft Office Excel 2015 (Microsoft, JAV) kompiuterine programa ir SPSS 20 ( IBM, JAV) statistiniu paketu. Gauti duomenys apskaičiuoti pagal formules, suvesti į duomenų bazę, statistiškai įvertinti, apskaičiavus eksperimentinių tyrimų duomenų matematinį vidurkį, standartinį nuokrypį, santykinį standartinį nuokrypį. Statistiškai reikšmingas skirtumas nustatytas, kai p<0,05.

27 27 5. REZULTATAI IR JŲ APTARIMAS 5.1 Spektrofotometrinės analizės metodai Spektrofotometriniai tyrimai buvo atliekami naudojant metanolinius (70%) (v/v) dviskiaučių ginkemdžių (Ginkgo biloba L.) lapų ir dviskiaučių ginkmedžių (Ginkgo biloba L.) vaistinių preparatų ekstraktus. Tiriant ekstraktus buvo nustatytas bendras fenolinių junginių ir flavonoidų įvairavimas augalinėje žaliavoje ir vaistiniame preparate, taip pat jų antioksidacinis aktyvumas. Bendras fenolinių junginių kiekis išreikštas galo rūgšties ekvivalentu GRE mg/g, o bendras flavonoidų kiekis išreikštas rutino ekvivalentu RE mg/g. Antioksidacinio aktyvumo nustatymas buvo atliekamas pagal DPPH (2,2-difenil-1- pikrihidrazil hidrato) radikalų surišimo metodą. Antioksidacinis aktyvumas išreiškiamas mg TE/ml pagal trolokso kalibracinę lygtį. 5.2 Bendro fenolinių junginių kiekio nustatymas dviskiaučių ginkmedžių lapų ekstraktuose, spektrofotometriniu metodu. Rezultatuose išreikštuose galo rūgšties ekvivalentu, matyti, kad didžiausia fenolinių junginių gausa pasižymi dviskiaučių ginkmedžių lapai surinkti Kauno rajone, panašus kiekis nustatytas tiek lapų surinktų Kauno botanikos sode (16.03 GRE mg/g), tiek lapų surinktų Rokuose (15.71 GRE mg/g). Šiek tiek mažesnis fenolinių junginių kiekis (15.61 GRE mg/g) nustatytas dviskiaučių ginkmedžių lapuose surinktuose Klaipėdos botanikos sode. Dar mažesni kiekiai nustatyti Utenos miesto apylinkėse surinktuose lapuose (12.60 GRE mg/g) bei Šiaulių botanikos sode (11.93 GRE mg/g). Mažiausias fenolinių junginių kiekis gautas iš vaistinės augalinės žaliavos surinkos Šilutės rajone (8.99 GRE mg/g). Apskaičiavus vidutinį fenolinių junginių kiekį augalinėje žaliavoje rinktoje Kauno botanikos sode ir Šilutės rajone, gauti statistiškai reikšmingi skirtumai (p<0.05). Kauno rajone nustatytas 1.78 karto didesnis fenolinių junginių kiekis. Rezultatai pateikti 7 paveiksle.

28 FENOLINIŲ JUNGINIŲ KIEKIS MG/G Kauno miestas, botanikos sodas Kauno miestas, Rokai Klaipėdos miestas, botanikos sodas Utenos miestas, Šiaulių miestas, miesto apylinkės botanikos sodas VIETOVĖ Šilutės rajonas, švėkšnos parkas 7 pav. Suminio fenolinių junginių kiekio įvairavimas dviskiaučių ginkmedžių augalinėje žaliavoje (n=3) 5.3 Bendro fenolinių junginių kiekio nustatymas dviskiaučių ginkmedžių vaistiniuose preparatuose, spektrofotometriniu metodu metų monografijoje patvirtina vienkartinė dviskiaučių ginkmedžių lapų sausojo ekstrakto dozė suaugusiems yra mg. Prieš atliekant tirtų vaistinių preparatų duomenų analizę, buvo atlikti dviskiaučių ginkmedžių ekstraktų koncentracijos perskaičiavimai. Tanakan pirminė koncentracija buvo padidinta keturis kartus, o Gingko biloba Pharma Nord padidinta 1,14 karto (Tanakan 40mg perskaičiuota į 120mg, Gingko biloba Pharma Nord iš 105mg perskaičiuota į 120mg). Kituose vaistiniuose preparatuose su dviskiaučiu ginkmedžiu buvo nurodytas reikalingas 120mg ekstrakto kiekis, todėl papildomi perskaičiavimai jiems netaikyti. Gauti fenolinių junginių kiekiai įvairuoja nuo mg/g ribose. Nustatyas didžiausias fenolinių junginių kiekis (30.07 GRE mg/g) Tanakan vaistiniame preparate. Mažesni kiekiai gauti ištyrus Ginkgo biloba Pharma Nord (20.19 GRE mg/g), Bilobil (20.33 GRE mg/g) ir Gingium (20.15 GRE mg/g) dviskiaučių ginkmedžių vaistinius preparatus. Mažiausias kiekis gautas ištyrus Ginkobil (19.52 GRE mg/g) vaistinį preparatą. Palyginus gautus duomenis nustatytas statistiškai reikšmingas skirtumas (p<0,05), Tanakan vaistiniame preparate fenolinių junginių 1.5 karto daugiau nei Ginkobil vaistiniame preparate. Rezultatai pateikti 8 paveiksle.

29 Vaistinis preparatas 29 Gingium Tanakan Bilobil Ginkobil Ginkgo biloba Pharma Nord Fenolinių junginių kiekis GRE mg/g 8 pav. Suminio fenolinių junginių kiekio įvairavimas dviskiaučių ginkmedžių vaistiniame preparate (n=3) 5.4 Bendro fenolinių junginių kiekio palyginimas tarp dviskiaučių ginkmedžių vaistinės žaliavos ekstraktų ir vaistinių preparatų ekstraktų Atliktas dviskiaučių ginkmedžių lapų ir augalinių vaistinių preparatų ekstraktų palyginimas. Galima teigti, kad augalinė dviskiaučių ginkmedžių žaliava bei vaistiniai preparatai yra naudingi fenolinių junginių šaltiniai. Gautuose tyrimo rezultatuose nustatyti dideli fenolinių junginių kiekiai vaistiniuose preparatuose su dviskiaučiu ginkmedžiu. Norint gauti tokį fenolinių junginių kiekį kaip vaistiniuose preparatuose reikėtų suvartoti didesnius vaistinės augalinės žaliavos kiekius. Siekiant gauti GRE mg/g (didžiausias nustatytas fenolinių junginių kiekis vaistiniame preparate) fenolinių junginių iš dviskiaučių ginkmedžių lapų ekstrakto reikėtų suvartoti apie 1g augalinės žaliavos surinktos Kauno botanikos sode, tačiau pasirinktus žaliavą surinktą Šilutės rajone, Švėkšnos parke, jos reikėtų suvartoti beveik 2g. 5.5 Flavonoidų kiekio nustatymas dviskiaučių ginkmedžių lapų ekstraktuose, spektrofotometriniu metodu.

30 Flavonoidų kiekis RE mg/g 30 Pagal rutiną išreikštas bendras flavonoidų kiekis, gauti rezultatai pavaizduoti 9 paveiksle. Didžiausias flavonoidų kiekis (5.09 RE mg/g) nustatytas dviskiaučių ginkmedžių lapuose surinktuose Kauno botanikos sode. Taip pat didelis kiekis rastas Klaipėdos botanikos sode surinktoje žaliavoje (5.04 RE mg/g). Šiek tiek mažesnis kiekis nustatytas Kauno rajone, Rokuose (4.44 RE mg/g) ir Šiaulių (3.58 RE mg/g) botanikos sode surinktuose lapuose. Mažiausi kiekiai nustatyti Utenoje (2.82 RE mg/g) ir Šilutės rajone (2.30 RE mg/g) rinktuose lapuose. Palyginus rezultatus gauti statistiškai reikšmingi skirtumai (p<0.05) tarp Kauno, Utenos bei Šilutės rajone surinktos dviskiaučių ginkmedžių augalinės žaliavos, Rokuose surinktoje žaliavoje flavonoidų kiekis yra 2.2 karto didesnis nei lapuose surinktuose Šilutės rajone bei 1.8 karto didesnis nei Utenoje rinktoje augalinėje žaliavoje Kauno miestas, botanikos sodas Kauno miestas, Rokai Klaipėdos miestas, botanikos sodas Utenos miestas, miesto apylinkės Šiaulių miestas, botanikos sodas Šilutės rajonas, švėkšnos parkas Vietovė 9 pav. Suminis flavonoidų įvairavimas (mg/g) dviskiaučių ginkmedžių augalinėje žalaivoje taikant spektrofotometrinį tyrimo metod (n=3) Tyrimo rezultatus lygininat su Xin Yao ir kitų mokslininkų atliktu tyrimu su dviskiaučių ginkmedžių augaline žaliava pasitelkiant efektyviosios skysčių chromatografijos metodą, galima teigti, kad spektrofotometrinio tyrimo metodu nustatytas mažesnis flavonoidų kiekis nei ESC metodu. Tiriant tokios pačios augalinės žaliavos mėginius, naudoti skirtingi metodai, gauti skirtingi rezultatai įrodo, kad įtakos rezultatams gali turėti ir metodo metu naudoti skirtingi reagentai. [56] 2012 metais atliktame tyrime siekiama palyginti skirtingo amžiaus bei lyties dviskiaučių ginkmedžių lapuose kaupiamų flavonoidų kiekį. Gauti rezultatai, kurie įvariuoja nuo 0.76% (augalo amžius 300metų) ir 3.01% (mot.lytis.) iki 6.47% (augalo amžius 1 metai) ir 3.59% (vyr.lytis), tai įrodo, jog flavonoidų kiekis priklauso nuo augalo amžiaus bei lyties. Taip pat šis tyrimas įrodo, kad labai didelę įtaką cheminės sudėties įvairavimui turi dviskiaučio ginkmedžio

31 31 augimo vieta. Palyginus šiuos rezulatatus su tyrime gautais rezulatatais, galima teigti, jog tokia pati tendencija vyrauja ir šiame tyrime. Kultūros paveldo departamento prie kultūros ministerijos [57] duomenimis Šilutės rajone, Švėkšnos parke augantis dviskiautis ginkmedis yra vienas seniausių šios rūšies atstovų visoje Lietuvoje, būtent iš šio augalo lapų ekstrakto buvo gauti mažiausi kiekiai flavonoidų, tai patvirtina prieš tai aprašytame tyrime įrodytą tendenciją, kad ginkmedžui senstant mažėja jo kaupiamų flavonoidų kiekis. Taip pat šiame tyrime gauti skirtingi flavonoidų kiekiai iš skirtingose vietovėse surinktų dviskiaučių ginkmedžių lapų, įrodo, kad dviskiaučių ginkmedžių augavietė turi įtakos sukauptam flavonoidų kiekiui. Svarbu pabrėžti, kad gautiems rezultatams taip pat įtakos galėjo turėti ir augalinės žaliavos surinkimo laikas. 5.6 Flavonoidų kiekio nustatymas dviskiaučių ginkmedžių vaistiniuose preparatuose, spektrofotometriniu metodu Pagal gautus flavonoidų kiekio rezultatus sudaryta diagrama. Didžiausias kiekis flavonoidų nustatytas Bilobil dviskiaučių ginkmedžių vaistiniame preparate, jis siekė 6.22 RE mg/g. Šiek tiek mažesni kiekiai gauti Ginkgo biloba Pharma Nord (5.18 RE mg/g) ir Tanakan (5.69 RE mg/g) vaistiniuose preparatuose. Mažiausi kiekiai gauti ištyrus Gingium (3.02 RE mg/g) ir Ginkobil (2.98 RE mg/g) vaistinius preparatus. Palyginus skirtingas flavonoidų koncentracijas esančias vaistiniuose preparatuose su dviskiaučių ginkmedžių ekstraktu, nustatyti statistiškai reikšmingi skirtumai (p<0.05) tarp Bilobil, Gingium ir Ginkobil preparatų. Bilobil flavonoidų kiekis yra 2 kartus didesnis nei flavonoidų kiekis nustatytas Gingium ar Ginkobil vaistiniuose preparatuose su dviskiaučių ginkmedžių ekstraktu. Rezultatai pateikti 10 paveiksle.

32 Vaistinis preparatas 32 Gingium Tanakan Bilobil 6.22 Ginkobil Ginkgo biloba Pharma Nord Flavonoidų kiekis RE mg/g 10 pav. Suminis flavonoidų įvairavimas (mg/g) dviskiaučių ginkmedžių vaistiniuose preparatuose taikant spektrofotometrinį tyrimo metodą (n=3) 5.7 Antioksidacinio aktyvumo nustatymas pagal DPPH radikalų surišimo metodą dviskiaučių ginkmedžių augalinėje žaliavoje Antioksidacinis aktyvumas augalinėje žaliavoje priklauso ne tik nuo flavonoidų, bet taip pat gali priklausyti nuo antocianų [52], fenolinių rūgščių, lignanų, taninų, kumarinų, ksantų ir kitų veikliųjų medžiagų kiekio [53], todėl nedideli kiekiai dviskiaučių ginkmedžių lapų pasižymi stipriu antioksidaciniu aktyvumu. Įvertinus antioksidacinį aktyvumą DPPH (radikalų surišmo) metodu, nustatyta, kad augalinės žaliavos ekstraktuose antioksidacinio aktyvumo reikšmės svyravo nuo μmol TE/g iki μmol TE/g. Ddidžiausias antioksidacinis aktyvumas buvo nustatytas Kauno botanikos sode surinktuose dviskiaučių ginkmedžių lapuose (81.95 μmol TE/g), panašiu antioksidaciniu aktyvumu pasižymėjo Klaipėdos botanikos sode (80.83 μmol TE/g) rinktų lapų ekstraktai. Tarpusavyje panašus antioksidacinis aktyvumas nustatyas Utenos rajone (80.66 μmol TE/g) bei Kauno rajone (80,37 μmol TE/g) surinktoje augalinėje žaliavoje. Mažiausiu antikoksidaciniu aktyvumu pasižymėjo Šiaulių botanikos sode (78.07 μmol TE/g) ir Švekšnos parke (75,15 μmol TE/g) surinkti dviskiaučių ginkmedžių lapai. Statistiškai reikšmingų skirtumų (p<0.05) tarp augalinės žaliavos nenustatyta. Rezultatai pateikti 11 paveiksle.

33 33 Antioksidacinis aktyvumas μmol TE/g Kauno miestas, botanikos sodas Kauno miestas, Rokai Klaipėdos Utenos miestas, miestas, botanikos miesto apylinkės sodas Šiaulių miestas, botanikos sodas Šilutės rajonas, švėkšnos parkas Vietovė 11 pav. DPPH spektrofotometriniu metodu nustatytas dviskiaučių ginkmedžių augalinės žaliavos antioksidacinis aktyvumas (n=3) 5.8 Antioksidacinio aktyvumo nustatymas pagal DPPH radikalų surišimo metodą dviskiaučių ginkmedžių vaistiniuose preparatuose Atlikus antioksidacinio aktyvumo nustatymo tyrimą su dviskiaučių ginkmedžių vaistiniais preparatais buvo nustatyta, kad didžiausiu aktyvumu pasižymi Tanakan (86.11 μmol TE/g) vaistinis preparatas. Labai panašiu antioksidaciniu aktyvumu pasižymėjo Bilobil (84.47 μmol TE/g) vaistinis preparatas. Mažesnis antioksidacinis aktyvumas nustatytas Ginkobil (82.67 μmol TE/g) ir Ginkgo biloba, Pharma Nord (81.13 μmol TE/g) vaistiniuose preparatuose. Mažiausias antioksidacinis aktyvumas nustatyas Gingium (78.11 μmol TE/g) vaistiniame preparate. Statistiškai reikšmingų skirtumų (p<0.05) tarp vaistinių preparatų su dviskiaučiu ginkmedžiu nenustatyta. Rezultatai pateikti 12 paveiksle. L.Mensor bei kitų mokslininkų atliktame dviskiaučių ginkmedžių EGB 761 ekstrakto antioksidacinio aktyvumo tyrime, pasitelkiant spektrofotometrinį DPPH radikalų surišimo metodą, gauti rezultatai μmol TE/g [58] ir šiame tyrime gauti rezultatai, kurie įvairuoja nuo μmol TE/g iki μmol TE/g., rodo antioksidacinio aktyvumo panašumą dviskiaučių ginkmedžių sausajame lapų ekstrakte.

34 Vaistinis preparatas 34 Gingium Tanakan Bilobil Ginkobil Ginkgo biloba Pharma Nord Antioksidacinis aktyvumas μmol TE/g 12 pav. DPPH spektrofotometriniu metodu nustatytas dviskiaučių ginkmedžių vaistų antioksidacinis aktyvumas (n=3)

35 35 6. IŠVADOS 1. Daugiausiai fenolinių junginių nustatyta dviskiaučių ginkmedžių (Ginkgo biloba L.) augalinėje žaliavoje surinktoje Kauno botanikos sode (16.03 GRE mg/g), taip pat šiuose lapuose nustatyti didžiausi kiekiai flavonoidų (5.09 RE mg/g), labai panašus kiekis flavonoidų gautas augalinėje žaliavoje surinktoje Klaipėdos botanikos sode (5.02 RE mg/g). Atliekant dviskiaučių ginkmedžių (Ginkgo biloba L.) vaistinių preparatų tyrimą nustatyti didžiausi kiekiai fenolinių junginių Tanakan 40mg vaistiniame preparate (30.07 GRE mg/g), tačiau flavonoidų didžiausias kiekis gautas Bilobil 120mg (6.22 RE mg/g) vaistiniame preparate. Palyginus rezultatus buvo nustatyti statistiškai reikšmingi skirtumai tarp vaistinių preparatų (p<0.05). 2. Atlikus dviskiaučių ginkmedžių augalinės žaliavos tyrimą pagal surinkimo vietą ir įvertinus gautus rezultatus, kurie tiriant fenolinius junginius įvairuoja nuo GRE mg/g iki 8.99 GRE mg/g ribose, tiriant flavonoidus įvairuoja nuo 5.09 RE mg/g iki 2.30 RE mg/g ribose, galima teigti, kad vietovė, kurioje auga dviskiautis ginkmedis (Ginkgo biloba L.) turi įtakos jo lapuose kaupiamų fenolinių junginių, bei flavonoidų kiekiui. Palyginus rezultatus buvo gauti statistiškai reikšmingi skirtumai tarp Kauno botanikos sode ir Šilutėje rinktos augalinės žaliavos (p<0.05). 3. Norint gauti tokius fenolinių junginių kiekius iš dviskiaučių ginkmedžių (Ginkgo biloba L.) augalinės žaliavos kokie buvo nustatyti vaistiniuose preparatuose su dviskiaučiu ginkmedžiu (Ginkgo biloba L.), priklausomai nuo lapų surinkimo vietovės jų reikėtų naudoti nuo 2 iki 4 didesnius kiekius už tyrimui pasirinktą kiekį. 4. Atlikas dviskiaučių ginkmedžių lapų (Ginkgo biloba L.) ir vaistinių preparatų antioksidacinio aktyvumo tyrimas. Didžiausias antioksidacinis aktyvumas nustatytas Kauno botanikos sode (81.95 μmol TE/g) ir Klaipėdos botanikos sode (80.83 μmol TE/g) surinktoje augalinėje žaliavoje. Vaistiniuose preparatuose didžiausiu antioksidaciniu aktyvumu pasižymėjo Tanakan 40mg (86.11 μmol TE/g) bei Bilobil (84.47 μmol TE/g) vaistiniai preparatai. Statistiškai reikšmingų skirtumų nenustatyta (p<0.05).

36 36 7. PRAKTINĖS REKOMENDACIJOS Remiantis atliktais spektrofotometriniais tyrimais ir gautais rezultatais galima teigti, jog dviskiaučių ginkmedžių (Ginkgo biloba L.) augalinę žaliavą geriausia rinkti Kauno botanikos sode ar Kauno rajone, taip pat Klaipėdos botanikos sode. Šiose vietovėse dviskiaučių ginkmedžių lapai yra sukaupę didžiausią kiekį fenolinių junginių, flavonoidų kiekį bei pasižymi didžiausiu antioksidaciniu aktyvumu.

37 37 8. LITERATŪROS SĄRAŠAS 1. Asif Mohammad. Chemistry and antioxidant activity of plants containing some phenolic compounds. (2015) Cai Yizhong, Qiong Luo, Mei Sun, Harold Cork. Antioxidant activity and phenolic compounds of 112 traditional Chinese medicinal plants associated with anticancer. 12 March Sati Riyanka, Anita Pandey. Influence of Age on Ginkgo Biloba Phytochemicals in Antimicrobial Activity Perspective , JP Spencer.The impact of fruit flavonoids on memory and cognition. Br J Nutr October [online]. From National Library of Medicine. 5. Ihl R. Effects of Ginkgo biloba extract EGb 761 in dementia with neuropsychiatric features: review of recently completed randomized, controlled trials. Psychiatry Clin Pract November [online]. From National Library of Medicine 6. K. Kandola, Browman A, Birch-Machin AM. Oxidative stress a key emerging impact factor in health, ageing, lifestyle and aesthetics. International Journal Cosmetic Science 2015;37(2): Watson J. Oxidants, antioxidants and the current incurability of metastatic cancers. Open biology 2013;3: Jaskovikienė V. Ginkgo Biloba istorija ir chemija. Farmacija ir laikas [interaktyvus], 2005 gegužė. Prieiga per internetą < 9. Veit Martin Dörken. Morphology, anatomy and vasculature in leaves of Ginkgo biloba L. (Ginkgoaceae, Ginkgoales) under functional and evolutionary aspects. 13 October Siess M.H., Le Bon A.M., Canivenc-Lavier M.C., Suschetet M.: Mechanisms involved in the chemoprevention of flavonoids. 2000; 12(1-4): Nakanishi Koji. Terpene trilactones from Gingko biloba: From ancient times to the 21st century. 28 June Klimko Małgorzata, Stanisława Korszun, Joanna Bykowska Poznań. COMPARATIVE MORPHOLOGY AND ANATOMY OF THE LEAVES OF Ginkgo biloba L. CULTIVARS.2015, Chahar MK, Sharma N, Dobhal MP, Joshi YC. Flavonoids: A versatile source of anticancer drugs Jan;5(9):1-12.

38 Nobelio premijos, prieiga per internetą Jaskovikienė V. Ginkgo Biloba istorija ir chemija. Farmacija ir laikas [interaktyvus]. Prieiga per internetą < (49) 16. Valdimaras Janulis, Genė Puodžiukienė, Faustas Malinauskas. Fitocheminė analizė. Kaunas, Friedli G.L. Flavonoids [interaktyvus] Prieiga per internetą < 18. Shashank K, Abhay KP. Chemistry and Biological Activities of Flavonoids: An Overview. Iš The Scientific World Journal [Interaktyvus] 2013 Prieiga per internetą < 19. Cushnie T.P.T, Lamb A.J. Antimicrobial activity of flavonoids. Iš International Journal of Antimicrobial Agents [Interaktyvus] Prieiga per internetą < 20. Wei Zuo, Feng Yan, Bo Zhang, Jiantao Li1, Dan Mei. Advances in the Studies of Ginkgo Biloba Leaves Extract on Aging-Related Diseases. 2017, Rossi, Rossana & Basilico, Fabrizio & De Palma, Antonella & Mauri, Pierluigi. Analytical Methods for Characterizing Bioactive Terpene Lactones in Ginkgo Biloba Extracts and Performing Pharmacokinetic Studies in Animal and Human. Biomed. Eng. Trend Res. Technol / Fukuda I1, Ito A, Hirai G, Nishimura S, Kawasaki H, Saitoh H, Kimura K, Sodeoka M, Yoshida M. Ginkgolic acid inhibits protein SUMOylation by blocking formation of the E1-SUMO intermediate Feb 27; Baron-Ruppert G, Luepke NP. Evidence for toxic effects of alkylphenols from Ginkgo biloba in the hen's egg test (HET) Mar;8(2): Martin BK. Potential interaction of Ginkgo biloba leaf with antiplatelet or anticoagulant drugs: What is the evidence? mnf-journal 2008: Ren W, Qiao Z, Wang H, et a. al. Flavonoids: promising anticancer agents.(2003) Med Res Rev 23, Chahar MK, Sharma N, Dobhal MP, Joshi YC. Flavonoids: A versatile source of anticancer drugs Jan;5(9): Hui C., Qi X., Qianyong Z., Xiaoli P., Jundong Z., Mantian M.: Flavonoids, flavonoid subclasses and brest cancer risk: a meta-analysis of epidemiologic studies. 2013

39 Dong H., Lin W., Jing W., Taosheng C.: Flavonoids activate pregnane x receptor-mediated CYP3A4 gene expression by inhibiting cyclin-dependent kinases in HepG2 liver carcinoma cells. 2010; 11: Tan, B.-J., Liu, Y., Chang, K.-L., Lim, B.K. and Chiu, G.N. (2012) Perorally Active Nanomicellar Formulation of Quercetin in the Treatment of Lung Cancer. International Journal of Nanomedicine, 7, Wang Y, Wang R, Wang Y, Peng R, Wu Y, Yuan Y. Ginkgo biloba extract mitigates liver fibrosis and apoptosis by regulating p38 MAPK, NF-κB/IκBα, and Bcl-2/Bax signaling 2015;9: Comalada M, Camuesco D, Sierra S, et al. In vivo quercitrin anti-inflammatory effect involves release of quercetin, which inhibits inflammation through down-regulation of the NF-κB pathway , Hui C., Qi X., Qianyong Z., Xiaoli P., Jundong Z., Mantian M.: Flavonoids, flavonoid subclasses and brest cancer risk: a meta-analysis of epidemiologic studies Cutler G.J., Nettleton J.A., Ross J.A., Harnack L.J., Jacobs D.R., Scrafford C.G., Barraj L.M., Mink P.J., Robien K.: Dietary flavonoid intake and risk of cancer in postmenopausal women: The Iowa Women s Health Study. Int J Cancer 2008; 123(3): Perumalla S, Nayeem N. Research Article Determination of Total phenolic acids, condensed tannins and flavonoids in the leaves of Caesalpinia pulcherrima ( Linn.) Mir SA, Bhat AS, Ahangar AA. A simplified 2, 4-dinitrophenylhydrazine assay for Flavonoids and its comparison with a Standard flavonoid assay. 2014;6(2): González M, Guzmán B, Rudyk R, Romano E, Molina MAA. Spectrophotometric Determination of Phenolic Compounds in Propolis. Lat Am J Pharm 2003; 22(3): Kähkönen MP,. Hopia AI, Vuorela HJ, Rauha JP, Pihlaja K, Kujala TS et al. Antioxidant Activity of Plant Extracts Containing Phenolic Compounds. J Agric Food Chem Oct; 47(10): Pękal A, Pyrzynska K. Evaluation of Aluminium Complexation Reaction for Flavonoid Content Assay. Food Anal Methods. 2014; 7: Stratil P, Kubáň V, Fojtová J. Comparison of the Phenolic Content and Total Antioxidant Activity in Wines as Determined by Spectrophotometric Methods. Czech J Food Sci. 2008; 26(4): Andrzej L. Dawidowicz, Dorota Wianowska, Małgorzata Olszowy. On practical problems in estimation of antioxidant activity of compounds by DPPH method (Problems in estimation of antioxidant activity). Food Chemistry 2012;131:

40 Shadkami F, Estevez S, Helleur R. Analysis of catechins and condensed tannins by thermally assisted hydrolysis/methylation-gc/ms and by a novel two step methylation. J Anal Appl Pyrolysis. 2009;85(1 2): Brunetti C, Ferdinando MD, Fini A., Pollastri S, Tattini M. Flavonoids as Antioxidants and Developmental Regulators: Relative Significance in Plants and Humans Int J Mol Sci 2013;14: Zadernowski R, Czaplicki S, Naczk M. Phenolic acid profiles of mangosteen fruits (Garcinia mangostana). Food Chem. 2009;112(3): De Rijke E, Out P, Niessen WMA, Ariese F, Gooijer C, Brinkman UAT. Analytical separation and detection methods for flavonoids. Journal of Chromatography A 2006; 1112: Zhu H, Wang Y, Liu Y, Xia Y, Tang T. Analysis of Flavonoids in Portulaca oleracea L. by UV Vis Spectrophotometry with Comparative Study on Different Extraction Technologies. Food Analytical Methods 2010; 3: Kumar V, Lemos M, Sharma M, Shriram V. Antioxidant and DNA damage protecting activities of Eulophia nuda Lindl. Free Radicals and Antioxidants.2013;3: Kandola K, Browman A, Birch-Machin AM. Oxidative stress a key emerging impact factor in health, ageing, lifestyle and aesthetics. International Journal Cosmetic Science 2015;37(2): Gill SS, Tuteja N. Reactive oxygen species and antioxidant machinery in abiotic stress tolerance in crop plants. Plant Physiology and Biochemistry 2010; 48: Rahal A, Kumar A, Singh V, Yadav B, Tiwari R, Chakraborty S, Dhama K. Oxidative Stress, Prooxidants, and Antioxidants: The Interplay. BioMed Research Int 2014; Etsuo N. Assessment of Antioxidant Capacity in vitro and in vivo. 2010;10: Apak R, Guclu K, Ozyurek M, Celik SE. Mechanism of antioxidant capacity assays and the CUPRAC (cupric ion reducing antioxidant capacity) assay. 2008;160: Biskup I, Golonka I, Gamian A, Sroka Z. Antioxidant activity of selected phenols estimated by ABTS and FRAP methods. Postepy Hig Med Dosw 2013;67: Monica Locatelli, Roberto Gindro, Fabiano Travaglia, Jean-Daniel Coïsson, Maurizio Rinaldi, Marco Arlorio. Study of the DPPH-scavenging activity: Development of a free software for the correct interpretation of data. Food Chemistry 2009;114: Stjepan Milardovic, Damir Ivekovic, Bozidar S. Grabaric. A novel amperometric method for antioxidant activity determination using DPPH free radical. Bioelectrochemistry 2006;68: European Pharmacopoeia 8.0 Volume 1. Strasbourg: Council of Europe; 2014.

41 Xin Yao, Erxin Shang, Guisheng Zhou, Yuping Tang, Sheng Guo, Shulan Su, Chun Jin, Dawei Qian,Yong Qin, ir Jin-Ao Duan. Comparative Characterization of Total Flavonol Glycosides and Terpene Lactones at Different Ages, from Different Cultivation Sources and Genders of Ginkgo biloba Leaves. 2012; 13(8): Kultūros paveldo departamento prie kultūros ministerijos prieiga per internetą Mensor Luciana L., Fabio S. Menezes, Gilda G. Leita, Alexandre S. Reis, Tereza C. dos Santos, Cintia S. Coube and Suzana G. Leita. Screening of Brazilian Plant Extracts for Antioxidant Activity by the Use of DPPH Free Radical Method15, (2001) 59. Teixeira J, Gaspar A, Garrido EM, Garrido J, Borges F. Hydroxycinnamic acid antioxidants. Biomed Res Int (2013)

42 42 9. PRIEDAI Pav.1 GBE poveikis sukeltai kepenų fibrozei, paveikus Masson trichromo dažymu.

Microsoft Word - Laura-Nekraseviciute.docx

Microsoft Word - Laura-Nekraseviciute.docx LIETUVOS SVEIKATOS MOKSLŲ UNIVERSITETAS MEDICINOS AKADEMIJA FARMACIJOS FAKULTETAS FARMAKOGNOZIJOS KATEDRA LAURA NEKRAŠEVIČIŪTĖ MĖLYNIŲ (VACCINIUM MYRTILLUS L.) LAPŲ CHEMINĖS SUDĖTIES IR ANTIRADIKALINIO

Detaliau

LIETUVOS SVEIKATOS MOKSLŲ UNIVERSITETAS MEDICINOS AKADEMIJA FARMACIJOS FAKULTETAS ANALIZINĖS IR TOKSIKOLOGINĖS CHEMIJOS KATEDRA AGNĖ POCIŪTĖ LIETUVOJE

LIETUVOS SVEIKATOS MOKSLŲ UNIVERSITETAS MEDICINOS AKADEMIJA FARMACIJOS FAKULTETAS ANALIZINĖS IR TOKSIKOLOGINĖS CHEMIJOS KATEDRA AGNĖ POCIŪTĖ LIETUVOJE LIETUVOS SVEIKATOS MOKSLŲ UNIVERSITETAS MEDICINOS AKADEMIJA FARMACIJOS FAKULTETAS ANALIZINĖS IR TOKSIKOLOGINĖS CHEMIJOS KATEDRA AGNĖ POCIŪTĖ LIETUVOJE AUGANČIŲ DVISKIAUČIŲ GINKMEDŽIŲ (GINKGO BILOBA L.)

Detaliau

Vaistu misinio UV-spektrofotometrinis tyrimas uminiu apsinuodijimu atvejais

Vaistu misinio UV-spektrofotometrinis tyrimas uminiu apsinuodijimu atvejais 137 Vaistų mišinio UV-spektrofotometrinis tyrimas ūminių apsinuodijimų atvejais Kauno medicinos universiteto Farmacijos fakulteto Analizinės ir toksikologinės chemijos katedra Raktažodžiai: ultravioletinė

Detaliau

Ibuprofen Art 31 CMDh agreement Annexes

Ibuprofen Art 31 CMDh agreement Annexes II priedas Mokslinės išvados ir pagrindas keisti rinkodaros leidimų sąlygas 355 Mokslinės išvados ir pagrindas keisti rinkodaros leidimų sąlygas Ibuprofenas yra nesteroidinis vaistas nuo uždegimo (NVNU),

Detaliau

Slide 1

Slide 1 RACIONALUS VAISTŲ VARTOJIMAS Med. Dr. Romualdas Basevičius INDIVIDUALIOS LIGONIO SĄLYGOS: VIDINĖS: Amžius Lytis Gretutiniai susirgimai IŠORINĖS: Vaistų dozės Vaistų skaičius Vartojimo laikas Darbo ir mitybos

Detaliau

KOMISIJOS REGLAMENTAS (ES) 2017/ m. balandžio 28 d. - kuriuo iš dalies keičiamas ir taisomas Reglamentas (ES) Nr. 10/

KOMISIJOS REGLAMENTAS (ES) 2017/ m. balandžio 28 d. - kuriuo iš dalies keičiamas ir taisomas Reglamentas (ES) Nr. 10/ L 113/18 2017 4 29 KOMISIJOS REGLAMENTAS (ES) 2017/752 2017 m. balandžio 28 d. kuriuo iš dalies keičiamas ir taisomas Reglamentas (ES) Nr. 10/2011 dėl plastikinių medžiagų ir gaminių, skirtų liestis su

Detaliau

CL2008L0100LT bi_cp 1..1

CL2008L0100LT bi_cp 1..1 2008L0100 LT 18.11.2008 000.001 1 Šis dokumentas yra skirtas tik informacijai, ir institucijos nėra teisiškai atsakingos už jo turinį B KOMISIJOS DIREKTYVA 2008/100/EB 2008 m. spalio 28 d. iš dalies keičianti

Detaliau

Microsoft Word - 8 Laboratorinis darbas.doc

Microsoft Word - 8 Laboratorinis darbas.doc Laboratorinis darbas Nr. 8 MOP (metalo sido puslaidininkio) struktūrų tyrimas aukštadažniu -V charakteristikų metodu Darbo tikslas: 1. Nustatyti puslaidininkio laidumo tipą. 2. Nustatyti legiravimo priemaišų

Detaliau

[Version 7

[Version 7 VETERINARINIO VAISTO APRAŠAS 1. VETERINARINIO VAISTO PAVADINIMAS STOMORGYL 20, tabletės 2. KOKYBINĖ IR KIEKYBINĖ SUDĖTIS Vienoje tabletėje yra: veikliųjų medžiagų: spiramicino metronidazolo 1 500 000 TV,

Detaliau

NAUJOVĖ Celiuliazė Beta gliukozidazė Individuali produkto koncepcija mažesniam klampumui ir geresniam substrato panaudojimui pasiekti Kitos gliukanazė

NAUJOVĖ Celiuliazė Beta gliukozidazė Individuali produkto koncepcija mažesniam klampumui ir geresniam substrato panaudojimui pasiekti Kitos gliukanazė NAUJOVĖ Celiuliazė Beta gliukozidazė Individuali produkto koncepcija mažesniam klampumui ir geresniam substrato panaudojimui pasiekti Kitos gliukanazės Ksilanazės Beta-ksilozidazė Arabinofuranozidazė Beta-galaktozidazė

Detaliau

Šiame sąsiuvinyje Jūs rasite keleto dalykų užduotis bei mokinio anketą

Šiame sąsiuvinyje Jūs rasite keleto dalykų užduotis bei mokinio anketą Pagrindinės formulės Mechanika v v0 v = s/ t, a =, F = ma, F = mg, F Vg n = ρ sk, = Fs, N =, η = 100 %. t t v Šiluma m ρ =, Q = cm t, Q = λm, Q = Lm, Q = qm, η = 100 %. V Q Elektrodinamika q U l I =, I

Detaliau

INFORMACINIS PRANEŠIMAS 2018 m. gegužės 30 d., Vilnius ALKOHOLIO IR TABAKO VARTOJIMAS IR PADARINIAI 2017 M m. vienam 15 metų ir vyresniam šalies

INFORMACINIS PRANEŠIMAS 2018 m. gegužės 30 d., Vilnius ALKOHOLIO IR TABAKO VARTOJIMAS IR PADARINIAI 2017 M m. vienam 15 metų ir vyresniam šalies INFORMACINIS PRANEŠIMAS 2018 m. gegužės 30 d., Vilnius ALKOHOLIO IR TABAKO VARTOJIMAS IR PADARINIAI 2017 M. 2017 m. vienam 15 metų ir vyresniam šalies gyventojui teko 12,3 litro suvartoto absoliutaus (100

Detaliau

Microsoft Word - Ch-vert-1-09.doc

Microsoft Word - Ch-vert-1-09.doc PATVIRTINTA Nacionalinio egzaminų centro direktoriaus 009 m. birželio 6 d. įsakymu (..)-V-98 009 m. EMIJS VALSTYBINI BRANDS EGZAMIN UÞDUTIES VERTINIM INSTRUKIJA Kiekvienas I dalies klausimas vertinamas

Detaliau

Prezentacja programu PowerPoint

Prezentacja programu PowerPoint TIENS KALCIS KALCIS Kalcis yra gyvybiškai svarbus cheminis elementas, kuris palaiko tinkamą žmogaus organizmo funkcionavimą KALCIO VAIDMUO ŽMOGAUS ORGANIZME Kalcis reikalingas normaliai kaulų būklei palaikyti

Detaliau

VYTAUTO DIDŽIOJO UNIVERSITETAS GAMTOS MOKSLŲ FAKULTETAS BIOCHEMIJOS IR BIOTECHNOLOGIJOS KATEDRA Giedrė Blažukienė Bičių pikio fenolinių ir lakių jungi

VYTAUTO DIDŽIOJO UNIVERSITETAS GAMTOS MOKSLŲ FAKULTETAS BIOCHEMIJOS IR BIOTECHNOLOGIJOS KATEDRA Giedrė Blažukienė Bičių pikio fenolinių ir lakių jungi VYTAUTO DIDŽIOJO UNIVERSITETAS GAMTOS MOKSLŲ FAKULTETAS BIOCHEMIJOS IR BIOTECHNOLOGIJOS KATEDRA Giedrė Blažukienė Bičių pikio fenolinių ir lakių junginių analizė, taikant spektrofotometrijos, efektyvios

Detaliau

Slide 1

Slide 1 Ar kanabinoidų preparatai pasižymi priešvėžiniu poveikiu: įrodymais pagrįstas vertinimas Kęstutis Sužiedėlis Nacionalinis vėžio institutas Vilniaus universitetas 2019-04-01 Kababinoidų klasifikacija; Pranešimo

Detaliau

AKMENĖS RAJONO BENDROJO LAVINIMO MOKYKLŲ MOKINIŲ PROFILAKTINIŲ SVEIKATOS PATIKRINIMŲ DUOMENŲ ANALIZĖ 2016 M. Parengė: Akmenės rajono savivaldybės visu

AKMENĖS RAJONO BENDROJO LAVINIMO MOKYKLŲ MOKINIŲ PROFILAKTINIŲ SVEIKATOS PATIKRINIMŲ DUOMENŲ ANALIZĖ 2016 M. Parengė: Akmenės rajono savivaldybės visu AKMENĖS RAJONO BENDROJO LAVINIMO MOKYKLŲ MOKINIŲ PROFILAKTINIŲ SVEIKATOS PATIKRINIMŲ DUOMENŲ ANALIZĖ 2016 M. Parengė: Akmenės rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro visuomenės sveikatos stebėsenos

Detaliau

Microsoft PowerPoint - ikaitinti_kunai02.ppt

Microsoft PowerPoint - ikaitinti_kunai02.ppt Šviesos šaltiniai Nekoherentiniai šviesos šaltiniai. Šviesos šaltinių rūšys. Absoliučiai juodo kūno spinduliavimas. Kaitinimo lempos. Dujų išlydžio lempos. Šviestukų veikimo fizikiniai principai ir technologijos.

Detaliau

Microsoft Word - Liuminescencija_teorija

Microsoft Word - Liuminescencija_teorija 2. BOLOGNŲ OBJEKTŲ LUMNESCENCJA. 2.1 Įvadas. Liuminescencijos reiškinys Daugelis fotofizikinių ir fotocheminių vyksmų yra šviesos sąveikos su bioobjektu pasekmės. Vienas iš pagrindinių šviesos emisijos

Detaliau

VIEŠO NAUDOJIMO Aplinkos oro teršalų koncentracijos tyrimų, atliktų 2017 m. rugpjūčio d. Šiltnamių g. 23 Vilniaus mieste, naudojant mobiliąją la

VIEŠO NAUDOJIMO Aplinkos oro teršalų koncentracijos tyrimų, atliktų 2017 m. rugpjūčio d. Šiltnamių g. 23 Vilniaus mieste, naudojant mobiliąją la Aplinkos oro teršalų koncentracijos tyrimų, atliktų 2017 m. rugpjūčio 11 25 d. Šiltnamių g. 23 Vilniaus mieste, naudojant mobiliąją laboratoriją, rezultatų apžvalga Vilnius, 2017 m. Turinys Įžanga... 3

Detaliau

Microsoft Word - Utenos_raj_bio_2018_7-8kl..docx

Microsoft Word - Utenos_raj_bio_2018_7-8kl..docx Utenos rajono mokinių biologijos olimpiada 2018 m. balandžio 19 d. UŽDUOTYS 7-8 klasei Mokinio Vardas, Pavardė... Klasė... Mokyklos pavadinimas... Mokytojo Vardas, Pavardė... Užduotis sudaro A, B ir C

Detaliau

Prezentacja programu PowerPoint

Prezentacja programu PowerPoint TIENS DiCHO II kartos prietaisas vaisiams ir daržovėms valyti (ozonatorius) PROBLEMOS, KURIAS SUKELIA APLINKOS TARŠA PARAZITAI MIKROORGANIZMAI BAKTERIJOS Švieži vaisiai ir daržovės yra spalvingi ir skanūs,

Detaliau

ŠIAULIŲ MUNICIPALINĖ APLINKOS TYRIMŲ LABORATORIJA Gegužių g. 94, Šiauliai. Įmonės kodas Tel. : +370 (41) ; el.p.:

ŠIAULIŲ MUNICIPALINĖ APLINKOS TYRIMŲ LABORATORIJA Gegužių g. 94, Šiauliai. Įmonės kodas Tel. : +370 (41) ; el.p.: ŠIAULIŲ MUNICIPALINĖ APLINKOS TYRIMŲ LABORATORIJA Gegužių g. 94, 78365 Šiauliai. Įmonės kodas 145412194. Tel. : +370 (41) 51 41 44; el.p.: matl@splius.lt; www.matl.lt. ŠIAULIŲ MUNICIPALINIS PAVIRŠINIŲ

Detaliau

VILNIAUS UNIVERSITETO ONKOLOGIJOS INSTITUTO VĖŽIO KONTROLĖS IR PROFILAKTIKOS CENTRAS VĖŽIO REGISTRAS Vėžys Lietuvoje 2010 metais ISSN

VILNIAUS UNIVERSITETO ONKOLOGIJOS INSTITUTO VĖŽIO KONTROLĖS IR PROFILAKTIKOS CENTRAS VĖŽIO REGISTRAS Vėžys Lietuvoje 2010 metais ISSN VILNIAUS UNIVERSITETO ONKOLOGIJOS INSTITUTO VĖŽIO KONTROLĖS IR PROFILAKTIKOS CENTRAS VĖŽIO REGISTRAS Vėžys Lietuvoje 2010 metais ISSN 2029-6274 ISSN 2029-6274 Informacinį leidinį sudarė: Giedrė Smailytė

Detaliau

LIETUVOS ŽEMĖS ŪKIO UNIVERSITETAS

LIETUVOS ŽEMĖS ŪKIO UNIVERSITETAS ALEKSANDRO STULGINSKIO UNIVERSITETAS Agronomijos fakultetas Žemdirbystės katedra STUDIJŲ DALYKO APRAŠAS Dalyko kodas: AFŽEB07E Pavadinimas lietuvių kalba: Mokslinių tyrimų metodika Pavadinimas anglų kalba:

Detaliau

viewPublishedDoc.aspx

viewPublishedDoc.aspx AGROPLUS Stimul Reglamentas (EB) Nr. 453/2010 ir Reglamentas (EB) Nr. 1272/2008 Formatas: ES Produkto Kodas (-ai) Produkto pavadinimas NP-0061-1-A AGROPLUS Stimul Rekomenduojama paskirtis: Naudojimo apribojimai.

Detaliau

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation 2007-2013 metų ES struktūrinės paramos poveikio Lietuvos miestams ir miesteliams vertinimo rezultatų pristatymas Neringa Viršilienė, ESTEP vertinimo grupės vadovė, vertinimo ekspertė Mindaugas Sereičikas,

Detaliau

SIŪLOMO ĮRAŠYTI Į KOMPENSAVIMO SĄRAŠUS VAISTINIO PREPARATO FARMAKOEKONOMINĖS VERTĖS NUSTATYMO PROTOKOLAS (data) Vertinimas pirminis patiksl

SIŪLOMO ĮRAŠYTI Į KOMPENSAVIMO SĄRAŠUS VAISTINIO PREPARATO FARMAKOEKONOMINĖS VERTĖS NUSTATYMO PROTOKOLAS (data) Vertinimas pirminis patiksl SIŪLOMO ĮRAŠYTI Į KOMPENSAVIMO SĄRAŠUS VAISTINIO PREPARATO FARMAKOEKONOMINĖS VERTĖS NUSTATYMO PROTOKOLAS 2017-11-27 (data) Vertinimas pirminis patikslintas Vilnius (sudarymo vieta) Paskutinio vertinimo

Detaliau

DĖL APLINKOS IR SVEIKATOS MOKSLO KOMITETO ĮSTEIGIMO

DĖL APLINKOS IR SVEIKATOS MOKSLO KOMITETO ĮSTEIGIMO LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRAS ĮSAKYMAS DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRO 011 M. KOVO D. ĮSAKYMO NR. V-199 DĖL LIETUVOS HIGIENOS NORMOS HN 80:011 ELEKTROMAGNETINIS

Detaliau

TAIKOMOJI MATEMATIKA IR KIEKYBINIAI METODAI. Rašto darbas serija 3081 variantas Nustatykite funkcijos f(x) = x+2 x 6 cos ( 3x) apibrėžimo sritį.

TAIKOMOJI MATEMATIKA IR KIEKYBINIAI METODAI. Rašto darbas serija 3081 variantas Nustatykite funkcijos f(x) = x+2 x 6 cos ( 3x) apibrėžimo sritį. 00 Nustatykite funkcijos f() = +2 6 cos ( 3) apibrėžimo sritį (, 0) (0, 2) (2, + ) 2 (, 2) ( 2, + ) 3 (, 2] 4 [ 2, + ) 5 [2, ) 6 (, 2] 7 (, + ) 8 [ 2, 0) (0, + ) 0 (, 2) (2, + ) { a + b, kai 7, Raskite

Detaliau

Zona_2009

Zona_2009 2009 m. oro kokyb s tyrimų zonoje apžvalga Oro kokyb s vertinimui ir valdymui Lietuvos teritorijoje išskirtos Vilniaus ir Kauno aglomeracijos bei zona (likusi Lietuvos teritorija be Vilniaus ir Kauno miestų).

Detaliau

STEPS projektas ir jo aktualumas Lietuvoje

STEPS projektas ir jo aktualumas Lietuvoje STEPS projektas ir jo aktualumas Dr. Rima Vaitkienė Sveikatos apsaugos ministerijos ES reikalų ir tarptautinių ryšių skyriaus vedėjo pavaduotoja STEPS projektas STEPS: angl. Strengthening Engagement in

Detaliau

KAUNO TECHNOLOGIJOS UNIVERSITETAS CHEMINĖS TECHNOLOGIJOS FAKULTETAS Ingrida Čeplevičiūtė DUMBLIŲ CHLORELLA VULGARIS AUGINIMO OPTIMIZAVIMAS IR BIOAKTYV

KAUNO TECHNOLOGIJOS UNIVERSITETAS CHEMINĖS TECHNOLOGIJOS FAKULTETAS Ingrida Čeplevičiūtė DUMBLIŲ CHLORELLA VULGARIS AUGINIMO OPTIMIZAVIMAS IR BIOAKTYV KAUNO TECHNOLOGIJOS UNIVERSITETAS CHEMINĖS TECHNOLOGIJOS FAKULTETAS Ingrida Čeplevičiūtė DUMBLIŲ CHLORELLA VULGARIS AUGINIMO OPTIMIZAVIMAS IR BIOAKTYVUMO ĮVERTINIMAS Baigiamasis magistro projektas Vadovė

Detaliau

KPMG Screen 3:4 (2007 v4.0)

KPMG Screen 3:4 (2007 v4.0) Penktasis kasmetinis tyrimas Lietuvos verslo pažeidžiamumas energijos išteklių kainų pokyčiams ir BEVI indeksas Rokas Kasperavičius, partneris Jonas Vainius Raulynaitis, patarėjas Vilnius 2015 TURINYS

Detaliau

LIETUVOS SVEIKATOS MOKSLŲ UNIVERSITETAS FARMACIJOS FAKULTETAS ANALIZINĖS IR TOKSIKOLOGINĖS CHEMIJOS KATEDRA PAULIUS CIEGIS ALPRAZOLAMO, KODEINO IR PAR

LIETUVOS SVEIKATOS MOKSLŲ UNIVERSITETAS FARMACIJOS FAKULTETAS ANALIZINĖS IR TOKSIKOLOGINĖS CHEMIJOS KATEDRA PAULIUS CIEGIS ALPRAZOLAMO, KODEINO IR PAR LIETUVOS SVEIKATOS MOKSLŲ UNIVERSITETAS FARMACIJOS FAKULTETAS ANALIZINĖS IR TOKSIKOLOGINĖS CHEMIJOS KATEDRA PAULIUS CIEGIS ALPRAZOLAMO, KODEINO IR PARACETAMOLIO MIŠINIO KOKYBINĖ ANALIZĖ PLONASLUOKSNĖS

Detaliau

MAITINKIS SVEIKAI, SUMAŽINK GRĖSMĘ SUSIRGTI VĖŽIU

MAITINKIS SVEIKAI, SUMAŽINK GRĖSMĘ SUSIRGTI VĖŽIU MAITINKIS SVEIKAI, SUMAŽINK GRĖSMĘ SUSIRGTI VĖŽIU Mūsų mityba gali padidinti vėžio išsivystymo grėsmę. Patikimų mokslinių įrodymų duomenimis apie 30 proc. vėžio atvejų išsivysčiusiose šalyse ir 20 proc.

Detaliau

65 m. amžiaus ir vyresnių asmenų sveikatos netolygumai Lietuvoje

65 m. amžiaus ir vyresnių asmenų sveikatos netolygumai Lietuvoje 65 m. amžiaus ir vyresnių asmenų sveikatos netolygumai Lietuvoje Projekto vadovė: dr. Laura Nedzinskienė Atsakinga vykdytoja: Vaida Aguonytė, Jolanta Valentienė Tyrimo dalyvės: dr. Aušra Beržanskytė, Eimantė

Detaliau

VETERINARINIO VAISTO APRAŠAS

VETERINARINIO VAISTO APRAŠAS VETERINARINIO VAISTO APRAŠAS 1. VETERINARINIO VAISTO PAVADINIMAS Colvasone 2 mg/ml, injekcinis tirpalas 2. KOKYBINĖ IR KIEKYBINĖ SUDĖTIS 1 ml yra: veikliosios medžiagos: deksametazono (natrio fosfato)

Detaliau

Projektas LIETUVOS RESPUBLIKOS RYŠIŲ REGULIAVIMO TARNYBOS DIREKTORIUS ĮSAKYMAS DĖL RADIJO RYŠIO PLĖTROS MHz RADIJO DAŽNIŲ JUOSTOJE PLANO PAT

Projektas LIETUVOS RESPUBLIKOS RYŠIŲ REGULIAVIMO TARNYBOS DIREKTORIUS ĮSAKYMAS DĖL RADIJO RYŠIO PLĖTROS MHz RADIJO DAŽNIŲ JUOSTOJE PLANO PAT Projektas LIETUVOS RESPUBLIKOS RYŠIŲ REGULIAVIMO TARNYBOS DIREKTORIUS ĮSAKYMAS DĖL RADIJO RYŠIO PLĖTROS 3400 3800 MHz RADIJO DAŽNIŲ JUOSTOJE PLANO PATVIRTINIMO 2019 m. d. Nr. 1V- Vilnius Vadovaudamasis

Detaliau

Projektas

Projektas Aplinkos apsaugos agentūrai ŪKIO SUBJEKTŲ APLINKOS MONITORINGO ATASKAITA 1. Informacija apie ūkio subjektą: 1.1. teisinis statusas: juridinis asmuo juridinio asmens struktūrinis padalinys (filialas, atstovybė)

Detaliau

SANTE/11059/2016-EN Rev. 2

SANTE/11059/2016-EN Rev. 2 Europos Sąjungos Taryba Briuselis, 2017 m. rugpjūčio 17 d. (OR. en) 11651/17 AGRILEG 150 DENLEG 63 PRIDEDAMAS PRANEŠIMAS nuo: Europos Komisijos gavimo data: 2017 m. rugpjūčio 24 d. kam: Komisijos dok.

Detaliau

SAUGOS DUOMENŲ LAPAS Pagal EB direktyvą 91/155/EEB ir jos vėlesnes pataisas Variantas: 1.1 Peržiūrėjimo data MOLYKOTE(R) PG-21 PLASTISLIP G

SAUGOS DUOMENŲ LAPAS Pagal EB direktyvą 91/155/EEB ir jos vėlesnes pataisas Variantas: 1.1 Peržiūrėjimo data MOLYKOTE(R) PG-21 PLASTISLIP G 1. CHEMINĖS MEDŽIAGOS,PREPARATO IR TIEKĖJO PAVADINIMAS Prekinis pavadinimas : Įmonė : Dow Corning S.A. rue Jules Bordet - Parc Industriel - Zone C B-7180 Seneffe Belgium Tarnyba : Dow Corning Central Europe

Detaliau

Sausio mėnesio rinkos apžvalga metai elektros energijos rinkoje pasižymėjo kainų kritimu: Elektros perdavimo jungčių pajėgumas ir efek

Sausio mėnesio rinkos apžvalga metai elektros energijos rinkoje pasižymėjo kainų kritimu: Elektros perdavimo jungčių pajėgumas ir efek Sausio mėnesio rinkos apžvalga 2015 02 24 2015 metai elektros energijos rinkoje pasižymėjo kainų kritimu: Elektros perdavimo jungčių pajėgumas ir efektyvus Rygos šiluminių elektrinių veikimas sausį Nord

Detaliau

EGZAMINO PROGRAMOS MINIMALIUS REIKALAVIMUS ILIUSTRUOJANTYS PAVYZDŽIAI Egzamino programos minimalūs reikalavimai I. METODOLOGINIAI BIOLOGIJOS KLAUSIMAI

EGZAMINO PROGRAMOS MINIMALIUS REIKALAVIMUS ILIUSTRUOJANTYS PAVYZDŽIAI Egzamino programos minimalūs reikalavimai I. METODOLOGINIAI BIOLOGIJOS KLAUSIMAI EGZAMINO PROGRAMOS MINIMALIUS REIKALAVIMUS ILIUSTRUOJANTYS PAVYZDŽIAI Egzamino programos minimalūs reikalavimai I. METODOLOGINIAI BIOLOGIJOS KLAUSIMAI Minimalius reikalavimus iliustruojantys pavyzdžiai

Detaliau

LIETUVOS FIZIKŲ DRAUGIJA ŠIAULIŲ UNIVERSITETO JAUNŲJŲ FIZIKŲ MOKYKLA FOTONAS ŠVIESOS BANGINĖS SAVYBĖS. ATOMO SANDARA.

LIETUVOS FIZIKŲ DRAUGIJA ŠIAULIŲ UNIVERSITETO JAUNŲJŲ FIZIKŲ MOKYKLA FOTONAS ŠVIESOS BANGINĖS SAVYBĖS. ATOMO SANDARA. LIETUVOS FIZIKŲ DRAUGIJA ŠIAULIŲ UNIVERSITETO JAUNŲJŲ FIZIKŲ MOKYKLA FOTONAS ŠVIESOS BANGINĖS SAVYBĖS. ATOMO SANDARA. LIETUVOS FIZIKŲ DRAUGIJA ŠIAULIŲ UNIVERSITETO JAUNŲJŲ FIZIKŲ MOKYKLA FOTONAS ŠVIESOS

Detaliau

Lietuvos energetikos instituto

Lietuvos energetikos instituto LIETUVOS ENERGETIKOS INSTITUTO ŠILUMINIŲ ĮRENGIMŲ TYRIMO IR BANDYMŲ LABORATORIJA AKREDITAVIMO SRITIS (Lanksti sritis) 1(11) puslapis 1. Membraniniai dujų skaitikliai, kurių didžiausias debitas Q max 16

Detaliau

viewPublishedDoc.aspx

viewPublishedDoc.aspx AGROPLUS Kukurūzams Pro Reglamentas (EB) Nr. 453/2010 ir Reglamentas (EB) Nr. 1272/2008 Formatas:ES Produkto Kodas (-ai) Produkto pavadinimas NP-0149-2-A AGROPLUS Kukurūzams Pro Rekomenduojama paskirtis:

Detaliau

VETERINARINIO VAISTO APRAŠAS 1. VETERINARINIO VAISTO PAVADINIMAS ERGOGEN COMPLEX, injekcinis tirpalas 2. KOKYBINĖ IR KIEKYBINĖ SUDĖTIS 100 ml tirpalo

VETERINARINIO VAISTO APRAŠAS 1. VETERINARINIO VAISTO PAVADINIMAS ERGOGEN COMPLEX, injekcinis tirpalas 2. KOKYBINĖ IR KIEKYBINĖ SUDĖTIS 100 ml tirpalo VETERINARINIO VAISTO APRAŠAS 1. VETERINARINIO VAISTO PAVADINIMAS ERGOGEN COMPLEX, injekcinis tirpalas 2. KOKYBINĖ IR KIEKYBINĖ SUDĖTIS 100 ml tirpalo yra: veikliųjų medžiagų: L-histidino L-arginino 400

Detaliau

Alkoholis, jo poveikis paauglio organizmui ir elgesiui, vartojimo priežastys ir pasekmės Justinos Jurkšaitės (I e) nuotr.

Alkoholis, jo poveikis paauglio organizmui ir elgesiui, vartojimo priežastys ir pasekmės Justinos Jurkšaitės (I e) nuotr. Alkoholis, jo poveikis paauglio organizmui ir elgesiui, vartojimo priežastys ir pasekmės Justinos Jurkšaitės (I e) nuotr. Paauglystė svarbus gyvenimo laikotarpis, kuris tęsiasi nuo fizinio lytinio brendimo

Detaliau

EG-SDB

EG-SDB Katalogo Nr.: BO5002819 Puslapis 1 iš 6 1 SKIRSNIS. Medžiagos arba mišinio ir bendrovės arba įmonės identifikavimas 1.1. Produkto identifikatorius Kiti prekybinis pavadinimas BO 5002816, 20 kg BO 5002819,

Detaliau

ALYTAUS RAJONO SAVIVALDYBĖS VISUOMENĖS SVEIKATOS BIURAS ALYTAUS RAJONO MOKSLEIVIŲ SERGAMUMAS 2015 METŲ SAUSIO- BIRŽELIO MĖNESIŲ LAIKOTARPIU Parengė: A

ALYTAUS RAJONO SAVIVALDYBĖS VISUOMENĖS SVEIKATOS BIURAS ALYTAUS RAJONO MOKSLEIVIŲ SERGAMUMAS 2015 METŲ SAUSIO- BIRŽELIO MĖNESIŲ LAIKOTARPIU Parengė: A ALYTAUS RAJONO SAVIVALDYBĖS VISUOMENĖS SVEIKATOS BIURAS ALYTAUS RAJONO MOKSLEIVIŲ SERGAMUMAS 2015 METŲ SAUSIO- BIRŽELIO MĖNESIŲ LAIKOTARPIU Parengė: Alytaus rajono savivaldybės Visuomenės sveikatos biuro

Detaliau

Microsoft Word - Document1

Microsoft Word - Document1 PAKUOTĖS LAPELIS: INFORMACIJA VARTOTOJUI Betadine 100 mg/ml odos tirpalas Joduotas povidonas Atidžiai perskaitykite visą šį lapelį, nes jame pateikiama Jums svarbi informacija. Betadine galima įsigyti

Detaliau

Pakuotės lapelis: informacija vartotojui Berocca Plus šnypščiosios tabletės B grupės vitaminai, C vitaminas, kalcis, magnis, cinkas Atidžiai perskaity

Pakuotės lapelis: informacija vartotojui Berocca Plus šnypščiosios tabletės B grupės vitaminai, C vitaminas, kalcis, magnis, cinkas Atidžiai perskaity Pakuotės lapelis: informacija vartotojui Berocca Plus šnypščiosios tabletės B grupės vitaminai, C vitaminas, kalcis, magnis, cinkas Atidžiai perskaitykite visą šį lapelį, prieš pradėdami vartoti šį vaistą,

Detaliau

LIETUVOS GYVENTOJŲ FIZINIO AKTYVUMO TYRIMAS Vykdytojas: 2016 m. lapkričio mėn. Vilnius SPINTER tyrimai,

LIETUVOS GYVENTOJŲ FIZINIO AKTYVUMO TYRIMAS Vykdytojas: 2016 m. lapkričio mėn. Vilnius SPINTER tyrimai, LIETUVOS GYVENTOJŲ FIZINIO AKTYVUMO TYRIMAS Vykdytojas: 2016 m. lapkričio mėn. Vilnius 1 TURINYS I. TYRIMO METODIKA...3 II. TYRIMO REZULTATAI...6 III. APIBENDRINIMAI...12 2 I. TYRIMO METODIKA Visuomenės

Detaliau

metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 3 prioriteto Smulkiojo ir vidutinio verslo konkurencingumo skatinimas priemonės Nr

metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 3 prioriteto Smulkiojo ir vidutinio verslo konkurencingumo skatinimas priemonės Nr 2014 2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 3 prioriteto Smulkiojo ir vidutinio verslo konkurencingumo skatinimas priemonės 03.3.2-LVPA-K-832 Eco-inovacijos LT projektų finansavimo

Detaliau

Microsoft Word - Biokuro ataskaita 2018 m IV ketv

Microsoft Word - Biokuro ataskaita 2018 m IV ketv BIOKURO RINKOS STEBĖSENOS ATASKAITA UŽ 2018 M. IV KETV. Vilnius, 2019 Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija Verkių g. 25C-1, LT-08223 Vilnius Tel. +370 5 213 5166 Faks. +370 5 213 5270 El.

Detaliau

EUROPOS KOMISIJA Briuselis, C(2018) 8589 final ANNEX 1 PRIEDAS prie Komisijos įgyvendinimo reglamento dėl duomenų patikros ir tikrintojų ak

EUROPOS KOMISIJA Briuselis, C(2018) 8589 final ANNEX 1 PRIEDAS prie Komisijos įgyvendinimo reglamento dėl duomenų patikros ir tikrintojų ak EUROPOS KOMISIJA Briuselis, 2018 12 19 C(2018) 8589 final ANNEX 1 PRIEDAS prie Komisijos įgyvendinimo reglamento dėl duomenų patikros ir tikrintojų akreditavimo pagal Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą

Detaliau

PATVIRTINTA

PATVIRTINTA PATVIRTINTA Vilniaus kolegijos Verslo vadybos fakulteto dekano 2018 m. gruodžio 19 d. įsakymu Nr. V-100 VILNIAUS KOLEGIJA VERSLO VADYBOS FAKULTETAS PRAKTIKŲ ORGANIZAVIMO TVARKA I. BENDROSIOS NUOSTATOS

Detaliau

Alytaus regiono uždaryto Pagirmuonių sąvartyno aplinkos monitoringo 2017 m. ataskaita Ūkio subjektų aplinkos monitoringo nuostatų 4 priedas ALYTAUS RE

Alytaus regiono uždaryto Pagirmuonių sąvartyno aplinkos monitoringo 2017 m. ataskaita Ūkio subjektų aplinkos monitoringo nuostatų 4 priedas ALYTAUS RE Ūkio subjektų aplinkos monitoringo nuostatų 4 priedas ALYTAUS REGIONO UŽDARYTO PAGIRMUONIŲ SĄVARTYNO APLINKOS MONITORINGO 2017 M. ATASKAITA I BENDROJI DALIS 1. Informacija apie ūkio subjektą: 1.1. teisinis

Detaliau

UAB “Reimpex Kaunas”, Gedimino 43, 3000 Kaunas

UAB “Reimpex Kaunas”, Gedimino 43, 3000 Kaunas Klijai stiklo paketo įklijavimui varčioje blaugelb RC Panaudojimo sritys: Naudojant šiuos klijus įklijuoti stiklo paketui į profilį, pasiekiama RC2 ir RC3 priešįsilaužiminė klasė; Ženkliai pagerina varčios

Detaliau

\\fs\msdgen$\archives\sds_eu\lithuani\ pdf

\\fs\msdgen$\archives\sds_eu\lithuani\ pdf SAUGOS DUOMENŲ LAPAS 1 SKIRSNIS. Medžiagos arba mišinio ir bendrovės arba įmonės identifikavimas 1.1. Produkto identifikatorius Mišinio prekinis pavadinimas arba įvardijimas Bike Wash Gaminio kodas 99560

Detaliau

Kantos Master - Draft Annex I at start of procedure

Kantos Master - Draft Annex I at start of procedure II priedas Mokslinės išvados ir pagrindas keisti rinkodaros leidimų sąlygas 6 Mokslinės išvados Kantos Master ir susijusių pavadinimų (žr. I priedą) mokslinio vertinimo bendroji santrauka Bendroji informacija

Detaliau

VALSTYBINĖ KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJA

VALSTYBINĖ KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJA BIOKURO RINKOS STEBĖSENOS ATASKAITA UŽ 2017 M. I KETV. Vilnius, 2017 Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija Verkių g. 25C-1, LT-08223 Vilnius Tel. +370 5 213 5166 Faks. +370 5 213 5270 El.

Detaliau

I. EKSPORTO RAIDA LIETUVOS PREKIŲ EKSPORTAS 2019 M. I KETV. Apžvalga Paskelbta: Pirmame šių metų ketvirtyje bendro prekių eksporto vertės m

I. EKSPORTO RAIDA LIETUVOS PREKIŲ EKSPORTAS 2019 M. I KETV. Apžvalga Paskelbta: Pirmame šių metų ketvirtyje bendro prekių eksporto vertės m I. EKSPORTO RAIDA LIETUVOS PREKIŲ EKSPORTAS 2019 M. I KETV. Apžvalga Paskelbta: 2019.05.30 Pirmame šių metų ketvirtyje bendro prekių eksporto vertės metinis augimas sudarė 7,7%. Iš viso eksportuota prekių

Detaliau

Rekomendacijos vietinės reikšmės kelių su žvyro danga taisymui

Rekomendacijos vietinės reikšmės kelių su žvyro danga taisymui Rekomendacijos vietinės reikšmės kelių su žvyro danga taisymui LAKD TNT skyriaus vedėjas Evaldas Petrikas Reglamentavimas Automobilių kelių standartizuotų dangų konstrukcijų projektavimo taisyklės KPT

Detaliau

CIVILINĖS AVIACIJOS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS Į S A K Y M A S DĖL MĖGĖJIŠKOS KONSTRUKCIJOS ORLAIVIŲ GAMYBOS, JŲ TINKAMUMO SKRAIDYTI NUSTATYMO IR NAU

CIVILINĖS AVIACIJOS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS Į S A K Y M A S DĖL MĖGĖJIŠKOS KONSTRUKCIJOS ORLAIVIŲ GAMYBOS, JŲ TINKAMUMO SKRAIDYTI NUSTATYMO IR NAU CIVILINĖS AVIACIJOS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS Į S A K Y M A S DĖL MĖGĖJIŠKOS KONSTRUKCIJOS ORLAIVIŲ GAMYBOS, JŲ TINKAMUMO SKRAIDYTI NUSTATYMO IR NAUDOJIMO TAISYKLIŲ 2001 m. gruodžio 27 d. Nr. 109 Vilnius

Detaliau

HOT-G II

HOT-G II Heparino indukuotos trombocitopenijos (HIT) diagnostikos ir gydymo algoritmas Įvertinkite klinikinę HIT tikimybę, naudojantis 4T skale Atlikite antipf4/ heparino antikūnų titro tyrimą 1:4 ir, jei pastarasis

Detaliau

Senebactum PIL_Kaunas

Senebactum PIL_Kaunas Pakuotės lapelis: informacija vartotojui Senebactum 100 mg/ml odos tirpalas Joduotas povidonas Atidžiai perskaitykite visą šį lapelį, prieš pradėdami vartoti šį vaistą, nes jame pateikiama Jums svarbi

Detaliau

Maisto lipidų pernaša ir jos sutrikimai. Audinių lipoproteinlipazės. Alimentinė lipemija. Akvilė Gaupšaitė Igr.

Maisto lipidų pernaša ir jos sutrikimai. Audinių lipoproteinlipazės. Alimentinė lipemija. Akvilė Gaupšaitė Igr. Maisto lipidų pernaša ir jos sutrikimai. Audinių lipoproteinlipazės. Alimentinė lipemija. Akvilė Gaupšaitė Igr. Lipidai žmogaus organizme Maisto lipidai: o 1. Daugiausia trigliceridų (TAG) ~90 % o 2. Fosfolipidai;

Detaliau

EN

EN LT LT LT EUROPOS KOMISIJA Briuselis, 2010.8.26 KOM(2010) 430 galutinis KOMISIJOS ATASKAITA EUROPOS PARLAMENTUI IR TARYBAI dėl programos Forest Focus įgyvendinimo pagal 2003 m. lapkričio 17 d. Europos Parlamento

Detaliau

10 Pratybos Oleg Lukašonok 1

10 Pratybos Oleg Lukašonok 1 10 Pratybos Oleg Lukašonok 1 2 Tikimybių pratybos 1 Lema Lema 1. Tegul {Ω, A, P} yra tikimybinė erdvė. Jeigu A n A, n N, tai i) P (lim sup A n ) = P ( k=1 n=k A n ) = lim P ( n k n=ka n ), nes n=ka n monotoniškai

Detaliau

RYŠIŲ REGULIAVIMO TARNYBOS

RYŠIŲ REGULIAVIMO TARNYBOS LIETUVOS RESPUBLIKOS RYŠIŲ REGULIAVIMO TARNYBOS DIREKTORIUS ĮSAKYMAS DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS RYŠIŲ REGULIAVIMO TARNYBOS DIREKTORIAUS 2008 M. GRUODŽIO 24 D. ĮSAKYMO NR. 1V-1160 DĖL RADIJO DAŽNIŲ NAUDOJIMO

Detaliau

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation IBM-Lietuvos tyrimų centras bendras projektas Lietuvos mokslo ir žinių visuomenei Tomas Deržanauskas UAB Lietuvos tyrimų centras 2011 m. spalio 18d. Vilnius IBM tarp pasaulinių inovatorių lyderių IBM jungia

Detaliau

LIETUVOS MOKINIŲ CHEMIJOS OLIMPIADOS II TURAS 2018 m. sausio 19 d klasės užduotys Užduočių rinkinį sudaro 5 lapai, kuriuose pateikiamos 5 užduot

LIETUVOS MOKINIŲ CHEMIJOS OLIMPIADOS II TURAS 2018 m. sausio 19 d klasės užduotys Užduočių rinkinį sudaro 5 lapai, kuriuose pateikiamos 5 užduot LIETUVOS MOKINIŲ CHEMIJOS OLIMPIADOS II TURAS 2018 m. sausio 19 d. 9-10 klasės užduotys Užduočių rinkinį sudaro 5 lapai, kuriuose pateikiamos 5 užduotys. Joms atlikti skiriamos 4 val. Kadangi rinkinys

Detaliau

DANTŲ ĖDUONIS IR PERIODONTO LIGOS Jau daugiau nei 200 metų ColgatePalmolive yra pasaulinis burnos priežiūros lyderis, siekiantis gerinti burnos sveika

DANTŲ ĖDUONIS IR PERIODONTO LIGOS Jau daugiau nei 200 metų ColgatePalmolive yra pasaulinis burnos priežiūros lyderis, siekiantis gerinti burnos sveika DANTŲ ĖDUONIS IR PERIODONTO LIGOS Jau daugiau nei 200 metų ColgatePalmolive yra pasaulinis burnos priežiūros lyderis, siekiantis gerinti burnos sveikatą visame pasaulyje. Įmonė gamina pastas ir rankinius

Detaliau

2014 m. kovo 14 d. Komisijos reglamentas (ES) Nr. 274/2014, kuriuo taisoma Reglamento (ES) Nr. 432/2012 dėl tam tikrų leidžiamų vartoti teiginių apie

2014 m. kovo 14 d. Komisijos reglamentas (ES) Nr. 274/2014, kuriuo taisoma Reglamento (ES) Nr. 432/2012 dėl tam tikrų leidžiamų vartoti teiginių apie LT 2014 3 20 Europos Sąjungos oficialusis leidinys L 83/1 II (Įstatymo galios neturintys teisės aktai) REGLAMENTAI KOMISIJOS REGLAMENTAS (ES) Nr. 274/2014 2014 m. kovo 14 d. kuriuo taisoma Reglamento (ES)

Detaliau

VIEŠO NAUDOJIMO CENTRINĖ TYRIMŲ LABORATORIJA Estijos aplinkos tyrimų centras Aplinkos oro kokybės vertinimo tyrimo Vilniaus Lazdynų seniūnijoje ataska

VIEŠO NAUDOJIMO CENTRINĖ TYRIMŲ LABORATORIJA Estijos aplinkos tyrimų centras Aplinkos oro kokybės vertinimo tyrimo Vilniaus Lazdynų seniūnijoje ataska CENTRINĖ TYRIMŲ LABORATORIJA Estijos aplinkos tyrimų centras Aplinkos oro kokybės vertinimo tyrimo Vilniaus Lazdynų seniūnijoje ataskaita 2018 m. spalio mėn. 2018 m. Talinas Projekto pavadinimas Aplinkos

Detaliau

Helicobacter Test INFAI, C13-Urea

Helicobacter Test INFAI, C13-Urea I PRIEDAS PREPARATO CHARAKTERISTIKŲ SANTRAUKA 1 1. VAISTINIO PREPARATO PAVADINIMAS Helicobacter Test INFAI 75 mg milteliai geriamajam tirpalui 2. KOKYBINĖ IR KIEKYBINĖ SUDĖTIS Viename plačiakakliame inde

Detaliau

SAUGOS DUOMENŲ LAPAS Pagal Europos Parlamento ir Tarybos Reglamento (EB) REACH II priedo 31 straipsnį Variantas: 3.0 Peržiūrėjimo data DOW

SAUGOS DUOMENŲ LAPAS Pagal Europos Parlamento ir Tarybos Reglamento (EB) REACH II priedo 31 straipsnį Variantas: 3.0 Peržiūrėjimo data DOW 1. CHEMINĖS MEDŽIAGOS/PREPARATO IR BENDROVĖS PAVADINIMAS Prekinis pavadinimas : Įmonė : Dow Corning Europe S.A. rue Jules Bordet - Parc Industriel - Zone C B-7180 Seneffe Belgium Tarnyba : Dow Corning

Detaliau

doc

doc Pramoniniai dažai Bendras tipas 2 komponentų epoksidas Bendras aprašymas Šiuos produktus rekomenduojama naudoti norint prailginti dažymo laikotarpį esant šaltam klimatui, drėgniems paviršiams ir darbams,

Detaliau

untitled

untitled 1996L0077 LT 29.12.2006 007.001 1 Šis dokumentas yra skirtas tik informacijai, ir institucijos nėra teisiškai atsakingos už jo turinį B KOMISIJOS DIREKTYVA 96/77/EB 1996 m. gruodžio 2 d. nustatanti konkrečius

Detaliau

PATVIRTINTA Varėnos rajono visuomenės sveikatos biuro direktoriaus 2019 m. sausio 15 d. įsakymu Nr. V- 6 MOKINIŲ SVEIKATOS UGDYMO KONKURSO VARĖNOS RAJ

PATVIRTINTA Varėnos rajono visuomenės sveikatos biuro direktoriaus 2019 m. sausio 15 d. įsakymu Nr. V- 6 MOKINIŲ SVEIKATOS UGDYMO KONKURSO VARĖNOS RAJ PATVIRTINTA Varėnos rajono visuomenės sveikatos biuro direktoriaus 2019 m. sausio 15 d. įsakymu Nr. V- 6 MOKINIŲ SVEIKATOS UGDYMO KONKURSO VARĖNOS RAJONO SVEIKIAUSIA MOKYKLA N U O S T A T A I 1. KONKURSO

Detaliau

MAISTO PAPILDAI

MAISTO PAPILDAI MAISTO PAPILDAI Turinys Maisto papildai Formula IV... 3 Vita-Squares... 4 Tre-en-en... 6 Formula IV Plus... 8 Carotenoid Complex... 10 Flavonoid Complex... 13 Cruciferous Plus... 17 Omega-3... 19 Omega-3

Detaliau

Privalomai pasirenkamas istorijos modulis istorija aplink mus I dalis _suredaguotas_

Privalomai pasirenkamas istorijos modulis istorija aplink mus I dalis _suredaguotas_ P R O J E K T A S VP1-2.2-ŠMM-04-V-01-001 MOKYMOSI KRYPTIES PASIRINKIMO GALIMYBIŲ DIDINIMAS 14-19 METŲ MOKINIAMS, II ETAPAS: GILESNIS MOKYMOSI DIFERENCIJAVIMAS IR INDIVIDUALIZAVIMAS, SIEKIANT UGDYMO KOKYBĖS,

Detaliau

Slide 1

Slide 1 ŠAKIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS VANDENTVARKOS VEIKLOS EFEKTYVINIMO GAIRĖS ŠAKIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS VADOVYBEI IR SAVIVALDYBĖS KOMITETAMS Direktorius Vaidas Litinskas Vandentvarkos ūkis 2014 metais

Detaliau

UAB Utenos šilumos tinklai (šilumos tiekėjo ir (ar) karšto vandens tiekėjo pavadinimas) įm.k , PVM mokėtojo kodas LT , Pramonės g. 11

UAB Utenos šilumos tinklai (šilumos tiekėjo ir (ar) karšto vandens tiekėjo pavadinimas) įm.k , PVM mokėtojo kodas LT , Pramonės g. 11 UAB Utenos šilumos tinklai (šilumos tiekėjo ir (ar) karšto vandens tiekėjo pavadinimas) įm.k.183843314, PVM mokėtojo kodas LT838433113, Pramonės g. 11, LT-28216 Utena, tel. (8 389) 63 641, faks. (8 389)

Detaliau

RYŠIŲ REGULIAVIMO TARNYBOS

RYŠIŲ REGULIAVIMO TARNYBOS LIETUVOS RESPUBLIKOS RYŠIŲ REGULIAVIMO TARNYBOS DIREKTORIUS ĮSAKYMAS DĖL RADIJO DAŽNIŲ (KANALŲ) NAUDOJIMO TERMINO PRATĘSIMO TEO LT, AB 2014 m. lapkričio 28 d. 1V-1663 Vilnius Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos

Detaliau

SĖJAMŲJŲ ŽIRNIŲ VEISLIŲ, ĮRAŠYTŲ Į NACIONALINĮ AUGALŲ VEISLIŲ SĄRAŠĄ, APRAŠAI SĖJAMIEJI ŽIRNIAI Alvesta Audit Canis... 2 Casablanca... 2 C

SĖJAMŲJŲ ŽIRNIŲ VEISLIŲ, ĮRAŠYTŲ Į NACIONALINĮ AUGALŲ VEISLIŲ SĄRAŠĄ, APRAŠAI SĖJAMIEJI ŽIRNIAI Alvesta Audit Canis... 2 Casablanca... 2 C SĖJAMŲJŲ ŽIRNIŲ VEISLIŲ, ĮRAŠYTŲ Į NACIONALINĮ AUGALŲ VEISLIŲ SĄRAŠĄ, APRAŠAI Alvesta.... 1 Audit.... 1 Canis... 2 Casablanca... 2 Clarissa... 2 Eiffel... 3 Hardy... 3 Kiblukai... 3 Konto... 3 Laser...

Detaliau

MOD paraiškos forma

MOD paraiškos forma PATVIRTINTA Lietuvos mokslo tarybos pirmininko 2019 m. gegužės 29 d. įsakymu V-277 (Paraiškos IX kvietimo I konkurso mokslininkų grupių projektui vykdyti forma) PARAIŠKA IX KVIETIMO I KONKURSO MOKSLININKŲ

Detaliau

INW orpūtės ir oro siurbliai su šoniniu kanalu _ 1.1_Vienos pakopos 1.2_Dviejų pakopų 1.3_Aukšto slėgio Air and Vacuum Components

INW orpūtės ir oro siurbliai su šoniniu kanalu _ 1.1_Vienos pakopos 1.2_Dviejų pakopų 1.3_Aukšto slėgio Air and Vacuum Components INW orpūtės ir oro siurbliai su šoniniu kanalu _ 1.1_Vienos pakopos 1.2_Dviejų pakopų 1._Aukšto slėgio Air and Vacuum Components 1 INW orpūtės ir oro siurbliai su šoniniu kanalu _ Orpūtės / oro siurbliai

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS APSAUGOS MINISTERIJOS Į S A K Y M A S DĖL APLINKOS APSAUGOS NORMATYVINIŲ DOKUMENTŲ PATVIRTINIMO 1998 m. balandžio 30 d.

LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS APSAUGOS MINISTERIJOS Į S A K Y M A S DĖL APLINKOS APSAUGOS NORMATYVINIŲ DOKUMENTŲ PATVIRTINIMO 1998 m. balandžio 30 d. LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS APSAUGOS MINISTERIJOS Į S A K Y M A S DĖL APLINKOS APSAUGOS NORMATYVINIŲ DOKUMENTŲ PATVIRTINIMO 1998 m. balandžio 30 d. Nr. 69 Vilnius Vadovaudamasis Aplinkos apsaugos ministerijos

Detaliau

Microsoft PowerPoint - Presentation1

Microsoft PowerPoint - Presentation1 Danutė Povilėnaitė Reumatologijos centras Vilnius 2012-12-05 Įvadas Amiloidozės tai baltymų struktūros pokyčių ligos, kai įprastas tirpus baltymas virsta nenormaliu netirpiu fibriliniu baltymu, kuris deponuojasi

Detaliau

VIDAUS REIKALŲ MINISTERIJA REKOMENDACIJŲ DĖL DIDŽIAUSIO LEISTINO VALSTYBĖS TARNAUTOJŲ IR DARBUOTOJŲ, DIRBANČIŲ PAGAL DARBO SUTARTIS, PAREIGYBIŲ SKAIČI

VIDAUS REIKALŲ MINISTERIJA REKOMENDACIJŲ DĖL DIDŽIAUSIO LEISTINO VALSTYBĖS TARNAUTOJŲ IR DARBUOTOJŲ, DIRBANČIŲ PAGAL DARBO SUTARTIS, PAREIGYBIŲ SKAIČI VIDAUS REIKALŲ MINISTERIJA REKOMENDACIJŲ DĖL DIDŽIAUSIO LEISTINO VALSTYBĖS TARNAUTOJŲ IR DARBUOTOJŲ, DIRBANČIŲ PAGAL DARBO SUTARTIS, PAREIGYBIŲ SKAIČIAUS NUSTATYMO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOJE ĮGYVENDINIMO

Detaliau

Sveikatinimo plėtros prognozavimas naudojant konvergencijos ir sveikatinimo veiksnių modelius

Sveikatinimo plėtros prognozavimas naudojant konvergencijos ir sveikatinimo veiksnių modelius SVEIKATOS SISTEMOS EKONOMIKOS AKTUALIJOS IR SVEIKATOS GERINIMO PERSPEKTYVOS Prof. Gediminas Černiauskas Mykolo Romerio universitetas 2012 m. spalio 24 d. 1 Milijonai litų Lietuva sugeba balansuoti sveikatos

Detaliau

VANDENS SIURBLIAI, UAB Įmonės kodas PVM kodas LT Girulių g. 24, Šiauliai LT78138, Lietuva VANDENS JONIZATORIUS MIRACLE APR

VANDENS SIURBLIAI, UAB Įmonės kodas PVM kodas LT Girulių g. 24, Šiauliai LT78138, Lietuva VANDENS JONIZATORIUS MIRACLE APR VANDENS SIURBLIAI, UAB Įmonės kodas 144708571 PVM kodas LT447085716 Girulių g. 24, Šiauliai LT78138, Lietuva VANDENS JONIZATORIUS MIRACLE - 1068.7 APRAŠYMAS: Jonizuotas vanduo yra labai artimas pačiam

Detaliau

CTLA-4 BLOKADA PO ALOGENINĖS KKLT Skirmantė Bušeckaitė

CTLA-4 BLOKADA PO ALOGENINĖS KKLT Skirmantė Bušeckaitė CTLA-4 BLOKADA PO ALOGENINĖS KKLT Skirmantė Bušeckaitė Intro Seniai žinoma, kad žmogaus imuninė sistema turi vidinį antinavikinį veikimo mechanizmą, o pagrindinis navikų progresijos mechanizmas yra galimybė

Detaliau

INFORMACIJA SKELBIAMA VIEŠAI Forma patvirtinta Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2002 m. balandžio 5 d. įsakymu Nr. 159 (Lietuvos Respu

INFORMACIJA SKELBIAMA VIEŠAI Forma patvirtinta Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2002 m. balandžio 5 d. įsakymu Nr. 159 (Lietuvos Respu INFORMACIJA SKELBIAMA VIEŠAI Forma patvirtinta Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2002 m. balandžio 5 d. įsakymu Nr. 159 (Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos 2015 m. birželio 2 d. įsakymo

Detaliau

untitled

untitled 1999L0021 LT 01.07.2013 003.001 1 Šis dokumentas yra skirtas tik informacijai, ir institucijos nėra teisiškai atsakingos už jo turinį B KOMISIJOS DIREKTYVA 1999/21/EB 1999 m. kovo 25 d. dėl specialios

Detaliau

Maisto pakuočių gamyboje naudojamų epoksidinių dervų su bisfenoliu A pakeitimas Šis atvejis, paremtas viešai prieinama informacija, pristato pavojingų

Maisto pakuočių gamyboje naudojamų epoksidinių dervų su bisfenoliu A pakeitimas Šis atvejis, paremtas viešai prieinama informacija, pristato pavojingų Maisto pakuočių gamyboje naudojamų epoksidinių dervų su bisfenoliu A pakeitimas Šis atvejis, paremtas viešai prieinama informacija, pristato pavojingų cheminių medžiagų pakeitimo procesą. Tai istorija

Detaliau

Projektas

Projektas PATVIRTINTA Vytauto Didžiojo universiteto, Lietuvos agrarinių ir miškų mokslų centro Agronomijos mokslo krypties doktorantūros komiteto 2019 m. vasario 28 d. posėdžio Nr. 137 ATVIRO KONKURSO Į AGRONOMIJOS

Detaliau