PATVIRTINTA Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro 2022 m. balandžio 19 d. įsakymu Nr. V-585

Dydis: px
Rodyti nuo puslapio:

Download "PATVIRTINTA Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro 2022 m. balandžio 19 d. įsakymu Nr. V-585"

Transkriptas

1 PATVIRTINTA Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro 2022 m. balandžio 19 d. įsakymu Nr. V M. MOKSLINIŲ TYRIMŲ IR EKSPERIMENTINĖS PLĖTROS PROGRAMA GENETINIAI, BIOTECHNOLOGINIAI IR SELEKCINIAI SPRENDIMAI AUGALŲ BIOĮVAIROVEI BEI INOVATYVIOMS TECHNOLOGIJOMS m. mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros programos Genetiniai, biotechnologiniai ir selekciniai sprendimai augalų bioįvairovei bei inovatyvioms technologijoms (toliau programa) vykdytojas Lietuvos agrarinių ir miškų mokslų centras (toliau LAMMC). 2. Programos tikslas. Nustatyti augalų veislių atsparumo biotiniams ir abiotiniams veiksniams, produktyvumo bei kokybinių parametrų biologinius žymeklius bei sukurti naują daugiafunkcę selekcinę medžiagą, augalų genotipus bei veisles tiek tradiciniams, tiek Žaliojo kurso tikslams, tinkamas įprastiniam ir ekologiniam ūkininkavimui. 3. Programos uždaviniai. 1 uždavinys. Augalų genetinių išteklių potencialo, adaptyvumo ir naudingųjų savybių genetinės kontrolės mechanizmų tyrimas, ankstyvosios diagnostikos metodų ir augalų adaptyvumą didinančių priemonių kūrimas. 2 uždavinys. Sukurti naujus augalų genotipus ir veisles, pagal numatytus tikslus išpildant konkurencingumo, Žaliojo kurso ir ekologinės žemdirbystės reikalavimus. 4. Metodologinis tyrimų pagrindimas. Žemės ūkio ir miškų augalų sėkmingas pritaikymas galimas tik tada, kai naudojamos šių augalų konkurencingos linijos, veislės ir populiacijos. Aktuali aplinka nuolat kinta šiltėja klimatas, keičiasi vandens režimas, kinta fitopatologinė situacija, keičiasi perdirbamosios pramonės poreikiai biomasei. Iškyla ir nauji globaliniai uždaviniai, bioįvairovės didinimas, ES augimo strategijoje iškeltas Žaliasis kursas. Dėl to augalų genotipai ir populiacijų genetinė struktūra turi būti visą laiką kryptingai vystomi, kad atitiktų iškylančius laikmečio reikalavimus ir užtikrintų bioekonomikos plėtrą. Vykdant programą bus vykdomi lauko bandymai, vegetaciniai bandymai šiltnamiuose kontroliuojamose sąlygose, statistiniai eksperimentų duomenų analizės metodai, visuotinai aprobuoti agronominiuose be biologiniuose tyrimuose. Bus naudojami genetikoje, biotechnologijoje ir selekcijoje taikomi metodai: hibridizacija, haploidija, poliploidija, in vitro kultūra, morfologinių, biocheminių ir DNR žymeklių identifikavimo metodai, bioinformatikos metodai tiriant augalų transkriptomą ir izoliuotų ir klonuotų genų struktūrą bei giminingumą, reversinės genetikos metodai. Trečios kartos DNR sekoskaitos ir genomo redagavimo metodai bus taikomi augalų endofitinių mikroorganizmų tyrimuose, fizinių mokslų metodai kuriant nanotechnologijas augalų biologijai ir žemės ūkiui. Augalų genetiniai tyrimai ir selekcija yra ilgalaikis, nepertraukiamas ir didelių darbo apimčių reikalaujantis tęstinis procesas. Pasiektą genetinį-selekcinį įdirbį būtina patikrinti ir realizuoti natūraliose gamtinėse sąlygose, įvertinti genotipų potencialą ir kitas charakteristikas. Pagal įdentifikuotus metabolizmo produktus nustatyti ir charakterizuoti juos koduojančius genus, genų asociacijas, identifikuoti biologinius žymeklius, sukurti prielaidas naujiems, adaptuotiems Lietuvos klimatinėms sąlygomis augalų genotipams ir veislėms greičiau sukurti. LAMMC padaliniuose yra sukauptos gausios lauko, sodo, daržo, miško, dekoratyvinių ir modelinių augalų kolekcijos in situ ir in vitro. Laboratorijos aprūpintos DNR, proteomo ir metabolomo analizėms reikiama įranga (termocikleriai, centrifugos, homogenizatoriai, automatinis DNR analizatorius, gilaus šaldymo šaldikliai, laminariniai boksai, augalų auginimo

2 2 kameros, fitotronai ir kt.) augalų genetikos darbams vykdyti, mažagabaritinė selekcinė technika lauko eksperimentams bei cheminių tyrimų įranga biomasės kokybės rodikliams. 5. Tyrimų etapai ir jų charakteristika. Programa apims biožymeklių taikymą augalų biologinės įvairovės tyrimui ir saugojimui in vitro ir kriosaugojimo sistemose, genetinio stabilumo ir patogenų testavimą ir in vitro, biotechnologijų panaudojimą sodinamosios medžiagos ruošimui, atsparumo abiotiniams ir biotiniams veiksniams mechanizmų ir genetinių asociacijų tyrimą, biotechnologinių ir genomo redagavimo metodų taikymą, mikrobiomos tyrimus ir mikroorganizmų panaudojimą nanotechnologijų bei kitų fizinių mokslų žinių ir metodų pritaikymą augalų biologijos ir žemės ūkio srityje, augalų genetinių išteklių panaudojimą hibridizacijos tikslais Įgyvendinant pirmąjį uždavinį bus vykdomos 2 priemonės: 1 priemonė. Genetinių išteklių biopotencialo vertinimas, išsaugojimas ir diegimas. Įgyvendinant 1 priemonę bus kaupiamos ir tiriamos ex situ lauko, sodo ir daržo augalų genetinių išteklių kolekcijos, įvertinamas tiriamų augalų rūšių genetinių resursų biopotencialas. Tai tęstinis tyrimas. Bus tiriami instituto kolekcijoje sukaupti obels, vyšnios bei trešnės vaismedžių genotipai, molekuliniais metodais vertinama klonų genetinė įvairovė, atsparumo ligoms ir šalčiui požymiai, tiriama endofitinių mikroorganizmų populiacijų struktūra ir patogeninių mikroorganizmų bei virusų paplitimas. Obels-rauplėgrybio sąveikos dinamika ir rauplėgrybio populiacijos rasinė struktūra ir dinamika bus charakterizuota panaudojant augalų diferenciatorių kolekciją, bus vertinama atsparumo raiškos determinacija ontogenezės eigoje. Ekspedicijose ( m.) identifikuoti vertingiausi genotipai bus kaupiami genetinių išteklių kolekcijoje. Bus plėtojama instituto elektroninėje genetinių išteklių duomenų bazė papildant sukauptais duomenimis apie genetinių išteklių genetinę įvairovę, kilmę, atsparumą ligoms ir kitas pomologines savybes. Bus nustatomos ir įvertintos sąlygos sodo augalų genetinių išteklių vegetatyviniam dauginimui in vitro ir ilgalaikiam saugojimui žemoje temperatūroje kriosaugojimui (tęstinis tyrimas). Bus atliekamas saugomų objektų gyvybingumo, pažeidimų, genetinio stabilumo, patogenų bei virusų paplitimo testavimas, bus tobulinami testavimo metodai. Dauginamosios medžiagos adaptyvumui in vitro, išgyvenamumui po kriosaugojimo bei adaptacijai nesterilioje aplinkoje pagerinti bus kuriami ir taikomi augalų mikrobiomo inžinerijos metodai. Šiuo tikslu bus atliekami augalų endofitų populiacijų sudėties tyrimai, genų raiškos ir biocheminės analizės tyrimais bus įvertinta edofitinių bakterijų poveikis ląstelių atsako į stresą mechanizmų reguliacijai ( m.). Endofitinių bakterijų izoliatų ir jų derinių sintetinių konsorciumų poveikis augalams bus vertinamas in vitro ir lauko sąlygomis. Bus įvertintas augalų sėklų apdorojimo šalta plazma technologijų pritaikymo mikrobiomo inžinerijai potencialas. Bus plėtojamos tikslinių medžiagų ir baltymų gamybai (molekuliniam ūkininkavimui) skirtos augalinės žaliavos ruošimo ir dauginimo in vitro sistemoje technologijos (tęstinis tyrimas pabaiga 2024 m.). Siekiant nustatyti genus, kurių raiška būdinga obuolių žievelėje ir kurių produktai apsaugo vaisius nuo ligų pažeidimų, bus atliekami vaisių žievelės proteomo ir metabolomo tyrimai. Bus vykdomi vaisius dengiančių vaškų sudėties tyrimai. Skirtingų veislių ir skirtingos spalvos žievelės baltymų sudėtis bus nustatyta nano-skysčių chromatografijos ir masių spektrometrijos metodu. Bus įvertinta fenolinių junginių kiekio koreliacija su baltymų sudėtimi, nustatytas ramybės būseną pereinančių pumpurų proteomo ir lipidomo kitimas ( m.). Numatoma kurti augalus tikslinių baltymų gamybai. Planuojama ištirti augalų jautrumo abiotiniams stresams ir adaptyvumo skirtumus tarp diploidinių ir autotetraploidinių genotipų bei nustatyti streso atsaką reguliuojančių genų raiškos pakitimus ( m.). Adaptyvumo biotiniams bei abiotiniams veiksniams ir morfologinių požymių įvairovei plėsti, taikysime tolimąją hibridizaciją, panaudodami dideliu polimorfizmu pasižyminti Ribes rūšių genofondą. Kontrastingo atsparumo patogenams Ribes genties augalų kryžminimo kombinacijose vykdysime morfologinių, fiziologinių, biocheminių ir genetinių žymeklių paiešką. Bus sumodeliuoti kompleksiniai molekulinių žymeklių rinkiniai, skirti genetiškai atsparių serbentų hibridų atrankai juvenaliname raidos etape. Ribes spp. veislių ir hibridų genetiniai tyrimai ( m.), atvers įgimto atsparumo ligoms bei antrinių metabolitų valdymo galimybes serbentuose.

3 3 Sėkmingam atsparių veislių kūrimui yra aktualūs virusų bei patogenų genetiniai tyrimai. Siekiant valdyti ir kontroliuoti nuolat besikeičiančią sodo augalų patogenų bioįvairovę, bus vertinamas kintantis ligų sukėlėjų atsparumas apsaugos priemonėms ir prisitaikymo prie naujų augalų šeimininkų galimybes. Sukeliamos žalos prevencijai soduose, atliksime nuolatinius sodo augalų patogenų ir jų vektorių biologinius tarpusavio ryšio tyrimus. Bus vykdomi Lietuvos sodo augaluose aptinkamų virusų ir į juos panašių patogenų (rikecijų, viroidų, fitoplazmų) identifikavimo, genotipavimo bei polimorfizmo tyrimai, nustatoma kilmė, mutacijos ir migracija tarptautiniame kontekste. 2 priemonė. Atsparumo abiotiniams ir biotiniams veiksniams genų identifikavimas. Įgyvendinant 2 priemonę bus nustatytas miglinių pašarinių žolių selekcinės medžiagos atsparumas aliuminio junginių toksiškumui dygimo bei vegetatyvinėje stadijose, o taip pat ir jų gebėjimas atželti po sausros streso. Nustatytas ryšys tarp augalų gebėjimo sulėtinti augimą sausros streso metu ir gebėjimo atželti po streso. Siekiant nustatyti žieminių kviečių užsigrūdinimo bei užsigrūdinimo praradimo procesų ryšį bei genetinį reguliavimo mechanizmą kintančio klimato sąlygomis, bus atlikti skirtingomis sąlygomis grūdintų kviečių atsparumo šalčiui (šaldymo) eksperimentai. Bus įvertinta kviečių lapų augimo dinamika grūdinimosi metu, panaudojant precizinę lapų augimo dinamikos fenotipavimo sistemą. Siekiant nustatyti ar aukštesnė grūdinimosi temperatūra daro įtaką žieminių kviečių metabolitų grupių kaupimuisi ir atsparumui šalčiui, bus vykdomos grūdinimosi, užsigrūdinimo praradimo ir pakartotinio užsigrūdinimo metu surinktų mėginių metabolitų analizės. Taip pat bus įvertinti žieminių kviečių metabolitų profilių pokyčiai temperatūrų svyravimo metu natūraliomis sąlygomis rudens ir žiemos vegetacijos periodu. Bus siekiama identifikuoti naujus su atsparumu abiotiniams veiksniams susijusius genus ir jų formas (alelius), kurie galėtų būti naudojami kaip molekuliniai žymekliai selekcinėse programose. Bus tiriama kaulavaisinių moniliozės patogenų genetinė įvairovė Prunus genties augalų rūšyse bei jų sąveika su natūraliai paplitusiais bakteriniais antagonistais. Bus ištirta Prunus domestica genetinė įvairovė taikant molekulinius žymeklius (SSR). Siekiant ištirti slyvos atsaką kaulavaisinių moniliozės infekcijai bus tiriami slyvos transkriptomo pokyčiai ( m.). Bus tiriama Prunus genties augalų sąveika su Monilinia spp. patogenais ir jų bakteriniais antagonistais analizuojant transkriptomo pokyčius infekuotuose ir sveikuose vaisiuose (naujos kartos sekoskaita). Natūraliai paplitusių potencialių bakterinių antagonistų (epifitų bei endofitų) identifikavimui bei jų genetinės kokybinės ir kiekybinės įvairovės įvertinimui bus analizuojamos 16S rrnr sekos, atliekant 16S metagenomikos analizę Įgyvendinant 2 uždavinį bus vykdomos 2 priemonės: 1 priemonė. Lauko augalų selekcinės medžiagos kūrimas ir įvertinimas bei naujų veislių selekcija. Vykdant antrojo uždavinio 1 priemonę bus vykdoma lauko, sodo ir daržo augalų genetinių kolekcijų plėtra, genetinių išteklių tyrimai ex situ, genetinio fondo kaupimas tikslinėms preselekcijos programoms; augalų klonų, stabilių linijų ir populiacijų kūrimas ir atranka. Naujų genotipų reakcijos į aplinkos sąlygas tyrimai laboratorijose bei eksperimentiniuose laukeliuose, agronominių rodiklių, biomasės kokybinių ir kiekybinių parametrų nustatymas. Perspektyvios selekcinės medžiagos sukūrimas ir charakterizavimas, veislių kūrimas. Naudojant populiacijas, gautas iš tarpveislinių F1 hibridų, bus kuriamos javų ir ankštinių augalų homozigotinės linijos, pasitelkus klasikinius selekcijos metodus bus atliekami skirtingos geografinės kilmės miglinių žolių genofondo tyrimai, kryžminimuose bus naudojami skirtingo ploidiškumo augalai, kuriant veisles su padidinta pašarine verte. Bus įvertinta selekcinė medžiaga pagal chlorofilo susikaupimą lapuose, nes egzistuoja stipri koreliacija tarp chlorofilo kiekio lapuose ir kokybinių rodiklių verčių. Dėmesys bus sutelktas į neišspręstas naudingos biomasės kaupimo, kokybės ir pasėlio išgulimo, sėklų išbyrėjimo problemas. Panaudojant vietinės kilmės selekcinę medžiagą bei pritaikius pakartotinę atranką per keletą atrankos ciklų bus siekiama pagerinti pupinių augalų sėklingumą, atsparumą ligoms ir ištvermingumą. Numatoma tirti ir panaudoti selekcijoje retesnes, tačiau natūraliai Lietuvoje paplitusias pupinių žolių rūšis: šilinį dobilą (Trifolium medium), paprastąjį garždenį (Lotus corniculatus), sėjamąjį esparcetą (Onobrychis vicifolia), geltonžiedį barkūną

4 4 (Melilotus officinalis). Ex situ surinktų genetinių išteklių plastiškumas bus tiriamas įrengiant genetines lauko kolekcijas. Bus atliekamas ne tik fenotipinis genetinių išteklių vertinimas, nustatomi biologiškai aktyvūs junginiai. Tyrimams bus naudojamos pažangios skaitmeninės technologijos: be pilotinės skraidyklės, fenomobiliai (fenobotai), aukštos raiškos kameros. Taip pat bus siekiama įvertinti skirtingų pupinių žolių rūšių genetinės įvairovės pasiskirstymą tiek populiacijų viduje, tiek tarp populiacijų, taikant klasikinį fenotipavimą, efektyvius molekulinius žymeklius. Bus sukurta nauja selekcinė medžiaga ekologiškai tvarioms, daugiafunkciu panaudojimu pasižyminčioms veislėms. Į selekcijos programą bus įtraukiamos ir iki šiol Lietuvoje dar neselekcionuojamos vietinės, savaime Lietuvoje augančios augalų rūšys: gelsvoji vizgė (Trisetum flavescens), kupstinė šluotsmilgė (Deschamsia cespitosa), paprastoji kietavarpė (Cynosurus cristatus). Bus atliekama vietinių augalų rūšių populiacijų paieška, jų genetinės medžiagos rinkimas ir panaudojimas selekcijoje. 2 priemonė. Sodo ir daržo augalų selekcinės medžiagos kūrimas ir įvertinimas bei naujų veislių selekcija. Vykdant antrojo uždavinio 2 priemonę toliau bus vykdomas ankstesniame programos etape sukurtų linijų ir klonų tyrimai. Geriausios bus perduodamos genetinio originalumo bei vertingumo tyrimams Valstybiniuose veislių tyrimuose. Bus kuriami monogeniniu ir poligeniniu atsparumu pasižyminčių sodo augalų (obelų, kriaušių, serbentų, vyšnių, braškių ir kt.) selekciniai klonai pagal piramidinio atsparumo patogenams schemą. Bus kuriama savisuderinamos trešnės selekcinė medžiaga, stambiavaisių, atsparių moniliozei kaulavaisinių augalų selekcinė medžiaga. Augalų hibridizacijos bei kitais metodais sukurta pradinė selekcinė medžiaga bus vertinama natūraliose ir dirbtino klimato sąlygose, pagal priimtas metodikas įvertinami selekcijos etapams būtini požymiai. Genetiškai skylančių savidulkių ir kryžmadulkių augalų populiacijų augynuose bus vertinamas linijų ir populiacijų homozigotiškumas bei jų gryninimas tikslu pasiekti nustatytus reikalavimus veislių registracijai. Kadangi ši programa tęstinė, iš turimos selekcinės medžiagos, sukurtos prieš tai buvusiose ilgalaikėse programose, pagal šios programos užduotis nuo F5 kartos bus formuojamos linijos naujų veislių registracijai po 3 4 metų. Toliau bus tęsiami selekciniai tyrimai ir registraciniai bandymai veislių, šiuo metu esančių baigiamojoje selekcinių tyrimų stadijoje. Pasiekus selekcinių linijų potencialų konkurencingumo lygį ir atsižvelgiant į veislių pasiūlos situaciją jos bus perduodamos valstybiniams registraciniams tyrimams. Bus kuriamos augalų veislės atsižvelgiant į naujo ES reglamento (ES) 2018/848 reikalavimus dėl augalų veislių ekologinei gamybai ir draugiškai aplinkai. 6. Detalus įgyvendinimo planas. Įgyvendinant 1 uždavinį numatoma: 1. Genetinių išteklių biopotencialo vertinimas, išsaugojimas ir diegimas. Kaupti ir tirti ex situ lauko, sodo ir daržo augalų genetinių išteklių kolekcijas m. Tęstinis. Nustatyti ir įvertinti sąlygas sodo augalų genetinių išteklių vegetatyviniam dauginimui in vitro ir ilgalaikiam saugojimui žemoje temperatūroje kriosaugojimui m. Tęstinis. Augalų endofitų populiacijų sudėties tyrimai ir edofitinių bakterijų poveikis ląstelių atsako į stresą mechanizmų reguliacijai m. Tęstinis. Tikslinių medžiagų ir baltymų gamybai (molekuliniam ūkininkavimui) skirtos augalinės žaliavos ruošimo ir dauginimo in vitro sistemoje technologijos m. Vaisius dengiančių vaškų sudėties tyrimai m. Augalų jautrumo abiotiniams stresams ir adaptyvumo skirtumų tarp diploidinių ir autotetraploidinių genotipų nustatymas, atsaką į stresą reguliuojančių genų raiškos pakitimai m. Serbentų atsparumo žiedų pilnavidurei mechanizmų tyrimas m. 2. Atsparumo abiotiniams ir biotiniams veiksniams genų identifikavimas. Miglinių pašarinių žolių selekcinės medžiagos plastiškumo abiotiniams stresams nustatymas m.

5 5 Žieminių kviečių užsigrūdinimo, užsigrūdinimo praradimo bei atsparumo šalčiui procesų genetinio reguliavimo mechanizmai m. Slyvos atsako į kaulavaisinių moniliozės infekciją mechanizmas m. Įgyvendinant 2 uždavinį numatoma: Lauko augalų selekcinės medžiagos kūrimas ir įvertinimas bei naujų veislių selekcija. Miglinių ir pupinių javų naujų genotipų, kūrimas, skylančių populiacijų tyrimai ir homozigotinių linijų formavimas m. Tęstinis. Miglinių ir pupinių javų naujų stabilių linijų agronominių rodiklių, adaptacinių savybių ir kokybės tyrimai perspektyvių veislių formavimui m. Tęstinis. Miglinių ir pupinių javų perspektyvių linijų tyrimai lauko eksperimentuose su pakartojimais galutiniam veislių-kandidačių nustatymui m. Tęstinis. Miglinių žolių naujų genotipų kūrimas, jų agronominių ir adaptacinių savybių įvertinimas agrocenozėse m. Tęstinis. Pupinių žolių naujų genotipų kūrimas, jų agronominių ir adaptacinių savybių įvertinimas agrocenozėse m. Tęstinis. Vietinių augalų rūšių populiacijų paieška, jų genetinės medžiagos rinkimas ir panaudojimas selekcijoje Tęstinis. 2. Sodo ir daržo augalų selekcinės medžiagos kūrimas ir įvertinimas bei naujų veislių selekcija Monogeniniu ir poligeniniu atsparumu pasižyminčių sodo augalų selekcinės medžiagos kūrimas pagal piramidinio atsparumo patogenams schemą m. Tęstinis. Savisuderinamų, stambiavaisių, atsparių moniliozei kaulavaisinių augalų selekcinės medžiagos kūrimas m. Tęstinis. Daržo augalų selekcinės medžiagos kūrimas m. Tęstinis. 1 uždavinys. Augalų genetinių išteklių potencialo, adaptyvumo ir naudingųjų savybių genetinės kontrolės mechanizmų tyrimas, ankstyvosios diagnostikos metodų ir augalų adaptyvumą didinančių priemonių kūrimas. 1 priemonė. Genetinių išteklių biopotencialo vertinimas, išsaugojimas ir diegimas 2 priemonė. Atsparumo abiotiniams ir biotiniams veiksniams genų identifikavimas 2022 m m m m m. 2 uždavinys. selekcinės medžiagos kūrimas ir įvertinimas bei augalų veislių selekcija 2022 m m m m m. 1 priemonė. Lauko augalų selekcinės medžiagos kūrimas ir įvertinimas bei naujų veislių selekcija 2 priemonė. Sodo ir daržo augalų selekcinės medžiagos kūrimas ir įvertinimas bei naujų veislių selekcija 7. Numatomi rezultatai. Sėkmingai įvykdžius užsibrėžtas pirmojo uždavinio priemones, bus: 1.1. sukauptos žinios apie augalų ir patogenų santykį; 1.2. parengtos atsparių ligoms augalų atrankos metodikos ankstyvaisiais augalo raidos tarpsniais tiek esant infekcijai, tiek be jos; 1.3. sukauptos pamatinės žinios apie augalų atsparumo raišką ontogenezės metu; 1.4. parengti atsparių abiotiniams veiksniams augalų diagnostikos metodai; 1.5. bus gauta fundamentinių žinių apie lauko, sodo ir daržo augalų adaptacines galimybes; 1.6. nustatyti molekuliniai žymekliai, charakterizuojantys lietuviškas augalų veisles (DNR ir izofermentų profiliai); 1.7. sukauptos lauko, sodo ir daržo augalų genetinės kolekcijos;

6 nustatyti genų, kontroliuojančių konkrečius agronominius požymius paveldėjimo dėsningumai; 1.9. išaiškinti molekuliniai ir morfologiniai žymekliai atskirų augalų rūšių konkretiems genams; identifikuoti tolerantiškumo žemoms temperatūroms ir sausrai genai; identifikuoti nauji su atsparumu abiotiniams veiksniams susiję genai ir jų formos (aleliai), kurie tarnaus kaip molekuliniai žymekliai selekcinėse programose; parengti ir eksperimentiškai patikrinti metodai vegetatyviniu būdu dauginamų augalų kriosaugojimui; sudarytos prielaidos kompleksiškai piramidiniu būdu apjungti monogenais ir poligenais lemiamą augalų atsparumą ligoms viename genotipe; sukauptos žinios apie biologiškai aktyvių junginių sintezę reguliuojančių genų raišką sodo augalų vaisiuose. 2. Sėkmingai įvykdžius užsibrėžtas antrojo uždavinio priemones, bus: 2.1. ištirta pirmame etape sukurta selekcinė medžiaga bei sukurta kokybiškai nauja selekcinė medžiaga naujos kartos ateities veislėms išvesti; 2.2. sukurtos naujos lauko, sodo ir daržo augalų veislės ir pateiktos šalies ūkinėms struktūroms Programos tematika bus paskelbti straipsniai leidiniuose, referuojamuose ir turinčiuose citavimo indeksą Clarivate Analytics WoS duomenų bazėje, ne mažiau kaip 25, kituose leidiniuose ne mažiau kaip Patentinių paraiškų ir registracijai perduotų veislių skaičius ne mažiau kaip 22; sukurta ne mažiau kaip 280 perspektyvių selekcinių numerių (naujų augalų linijų ir populiacijų). 8. Rezultatų sklaidos priemonės Programoje dalyvaujančių antrosios studijų pakopos studentų, mokslo doktorantų ir stažuotojų skaičius ne mažiau kaip 10 tyrėjų Programos rezultatų sklaidos intensyvumas: pranešimai tarptautinėse mokslo konferencijose ne mažiau kaip 35; praktiniai mokymai ir informacija specialistams seminaruose, kasmetinė programos rezultatų sklaida visuomenei per masinės informacijos priemones; pagrindiniai rezultatai bus periodiškai pateikiami LAMMC bei LAMMC SDI tinklalapiuose; Programos rezultatai bus pristatomi specialistų, studentų, mokinių bei mokytojų teoriniams ir praktiniams seminarams Programos tyrimų rezultate gautos pamatinės žinios ir informacija bus naudojama: 8.4. sodininkystės ir daržininkystės ir augalininkystės verslui rekomendacijos dėl tinkamiausių Lietuvos klimato sąlygoms, išsiskiriančių produktyvumu ir aukštos kokybės rodikliais, žemės ūkio augalų veislių; 8.5. žemės ūkio verslui rekomendacijos dėl tinkamiausių Lietuvos klimato sąlygoms, išsiskiriančių produktyvumu ir aukštos kokybės rodikliais, žemės ūkio augalų veislių; 8.6. žemės ūkio, sodo ir daržo įmonių atstovai, konsultantai bus supažindinami su naujomis veislės lauko seminarų bei personalių konsultacijų metu; 8.7. studijų programų,,agronomija,,,kraštovaizdžio dizainas,,,biologinių sistemų valdymas,,agroekosistemos vykdytojams rezultatai bus prieinami kaip spaudiniai, metodinė ir vaizdinė medžiaga. 9. Programai vykdyti skirtos lėšos ,00 Eur (du milijonai aštuoni šimtai trisdešimt keturi tūkstančiai keturi šimtai dvidešimt eurų, 00 ct): 2022 m m m m m. Visai programai Eur Lėšos programai vykdyti 10. Programos vadovas skelbiamas centro interneto svetainėje

metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 3 prioriteto Smulkiojo ir vidutinio verslo konkurencingumo skatinimas priemonės Nr

metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 3 prioriteto Smulkiojo ir vidutinio verslo konkurencingumo skatinimas priemonės Nr 2014 2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 3 prioriteto Smulkiojo ir vidutinio verslo konkurencingumo skatinimas priemonės 03.3.2-LVPA-K-832 Eco-inovacijos LT projektų finansavimo

Detaliau

SĖJAMŲJŲ ŽIRNIŲ VEISLIŲ, ĮRAŠYTŲ Į NACIONALINĮ AUGALŲ VEISLIŲ SĄRAŠĄ, APRAŠAI SĖJAMIEJI ŽIRNIAI Alvesta Audit Canis... 2 Casablanca... 2 C

SĖJAMŲJŲ ŽIRNIŲ VEISLIŲ, ĮRAŠYTŲ Į NACIONALINĮ AUGALŲ VEISLIŲ SĄRAŠĄ, APRAŠAI SĖJAMIEJI ŽIRNIAI Alvesta Audit Canis... 2 Casablanca... 2 C SĖJAMŲJŲ ŽIRNIŲ VEISLIŲ, ĮRAŠYTŲ Į NACIONALINĮ AUGALŲ VEISLIŲ SĄRAŠĄ, APRAŠAI Alvesta.... 1 Audit.... 1 Canis... 2 Casablanca... 2 Clarissa... 2 Eiffel... 3 Hardy... 3 Kiblukai... 3 Konto... 3 Laser...

Detaliau

LIETUVOS ŽEMĖS ŪKIO UNIVERSITETAS

LIETUVOS ŽEMĖS ŪKIO UNIVERSITETAS ALEKSANDRO STULGINSKIO UNIVERSITETAS Agronomijos fakultetas Žemdirbystės katedra STUDIJŲ DALYKO APRAŠAS Dalyko kodas: AFŽEB07E Pavadinimas lietuvių kalba: Mokslinių tyrimų metodika Pavadinimas anglų kalba:

Detaliau

SANCO/11820/2012-EN Rev. 6

SANCO/11820/2012-EN Rev. 6 EUROPOS KOMISIJA Briuselis, 2013 05 06 COM(2013) 262 final 2013/0137 (COD) C7-0121/13 Pasiūlymas EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS REGLAMENTAS dėl augalų dauginamosios medžiagos auginimo ir tiekimo rinkai

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽEMĖS ŪKIO MINISTRAS ĮSAKYMAS DĖL ŽEMĖS ŪKIO MINISTRO 2000 M. GRUODŽIO 28 D. ĮSAKYMO NR. 375 DĖL EKOLOGINIO ŽEMĖS ŪKIO TAISYKLIŲ

LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽEMĖS ŪKIO MINISTRAS ĮSAKYMAS DĖL ŽEMĖS ŪKIO MINISTRO 2000 M. GRUODŽIO 28 D. ĮSAKYMO NR. 375 DĖL EKOLOGINIO ŽEMĖS ŪKIO TAISYKLIŲ LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽEMĖS ŪKIO MINISTRAS ĮSAKYMAS DĖL ŽEMĖS ŪKIO MINISTRO 2000 M. GRUODŽIO 28 D. ĮSAKYMO NR. 375 DĖL EKOLOGINIO ŽEMĖS ŪKIO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO PAKEITIMO 2018 m. balandžio 5 d. Nr. 3D-204

Detaliau

AVIŽŲ VEISLIŲ, ĮRAŠYTŲ Į NACIONALINĮ AUGALŲ VEISLIŲ SĄRAŠĄ, APRAŠAI TURINYS psl. PLIKOSIOS AVIŽOS... 1 Mina DS... 1 SĖJAMOSIOS AVIŽOS... 2 Apollon....

AVIŽŲ VEISLIŲ, ĮRAŠYTŲ Į NACIONALINĮ AUGALŲ VEISLIŲ SĄRAŠĄ, APRAŠAI TURINYS psl. PLIKOSIOS AVIŽOS... 1 Mina DS... 1 SĖJAMOSIOS AVIŽOS... 2 Apollon.... AVIŽŲ VEISLIŲ, ĮRAŠYTŲ Į NACIONALINĮ AUGALŲ VEISLIŲ SĄRAŠĄ, APRAŠAI TURINYS psl. PLIKOSIOS AVIŽOS... 1 Mina DS... 1 SĖJAMOSIOS AVIŽOS... 2 Apollon.... 2 Belinda.... 2 Bison.... 3 Circle.... 3 Flämingsprofi....

Detaliau

EGZAMINO PROGRAMOS MINIMALIUS REIKALAVIMUS ILIUSTRUOJANTYS PAVYZDŽIAI Egzamino programos minimalūs reikalavimai I. METODOLOGINIAI BIOLOGIJOS KLAUSIMAI

EGZAMINO PROGRAMOS MINIMALIUS REIKALAVIMUS ILIUSTRUOJANTYS PAVYZDŽIAI Egzamino programos minimalūs reikalavimai I. METODOLOGINIAI BIOLOGIJOS KLAUSIMAI EGZAMINO PROGRAMOS MINIMALIUS REIKALAVIMUS ILIUSTRUOJANTYS PAVYZDŽIAI Egzamino programos minimalūs reikalavimai I. METODOLOGINIAI BIOLOGIJOS KLAUSIMAI Minimalius reikalavimus iliustruojantys pavyzdžiai

Detaliau

Tikslas – padėti mokiniams saugoti ir stiprinti sveikatą, organizuojant ir įgyvendinant priemones, susijusias su ligų ir traumų profilaktika

Tikslas – padėti mokiniams saugoti ir stiprinti sveikatą, organizuojant ir įgyvendinant priemones, susijusias su ligų ir traumų profilaktika PATVIRTINTA Direktoriaus 2018 m. gruodžio 3 d. įsakymu Nr. V-55 VILNIAUS LOPŠELIS- DARŽELIS,,MAŽYLIS SVEIKATOS STIPRINIMO IR PRIEŽIŪROS PLANAS 2018-2019 m. m. Tikslas padėti ugdytiniams saugoti ir stiprinti

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS KULTŪROS MINISTRAS ĮSAKYMAS DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS KULTŪROS MINISTRO 2011 M. SPALIO 19 D. ĮSAKYMO NR. ĮV-639 DĖL REGIONŲ KULTŪR

LIETUVOS RESPUBLIKOS KULTŪROS MINISTRAS ĮSAKYMAS DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS KULTŪROS MINISTRO 2011 M. SPALIO 19 D. ĮSAKYMO NR. ĮV-639 DĖL REGIONŲ KULTŪR LIETUVOS RESPUBLIKOS KULTŪROS MINISTRAS ĮSAKYMAS DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS KULTŪROS MINISTRO 2011 M. SPALIO 19 D. ĮSAKYMO NR. ĮV-639 DĖL REGIONŲ KULTŪROS PLĖTROS 2012 2020 METŲ PROGRAMOS PATVIRTINIMO PAKEITIMO

Detaliau

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Kęstutis Juščius 2016 05 03 2015 metai esminių permainų pradžia AB Agrowill Group yra viena didžiausių ekologinio ūkininkavimo ir investicijų grupių Europoje, vystanti unikalų bei tvarų ūkininkavimo modelį.

Detaliau

2009 m. liepos 22 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 637/2009, nustatantis įgyvendinimo taisykles dėl žemės ūkio augalų ir daržovių veislių pavadinimų

2009 m. liepos 22 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 637/2009, nustatantis įgyvendinimo taisykles dėl žemės ūkio augalų ir daržovių veislių pavadinimų L 191/10 Europos Sąjungos oficialusis leidinys 2009 7 23 KOMISIJOS REGLAMENTAS (EB) Nr. 637/2009 2009 m. liepos 22 d. nustatantis įgyvendinimo taisykles dėl žemės ūkio augalų ir daržovių veislių pavadinimų

Detaliau

EN

EN LT LT LT EUROPOS KOMISIJA Briuselis, 2010.8.26 KOM(2010) 430 galutinis KOMISIJOS ATASKAITA EUROPOS PARLAMENTUI IR TARYBAI dėl programos Forest Focus įgyvendinimo pagal 2003 m. lapkričio 17 d. Europos Parlamento

Detaliau

PATVIRTINTA Mykolo Romerio universiteto Rektoriaus 2014 m. birželio 2 d. įsakymu Nr.1I-291 MYKOLO ROMERIO UNIVERSITETO LAIKINOSIOS STUDIJŲ REZULTATŲ Į

PATVIRTINTA Mykolo Romerio universiteto Rektoriaus 2014 m. birželio 2 d. įsakymu Nr.1I-291 MYKOLO ROMERIO UNIVERSITETO LAIKINOSIOS STUDIJŲ REZULTATŲ Į PATVIRTINTA Mykolo Romerio universiteto Rektoriaus 2014 m. birželio 2 d. įsakymu Nr.1I-291 MYKOLO ROMERIO UNIVERSITETO LAIKINOSIOS STUDIJŲ REZULTATŲ ĮVERTINIMO PATIKROS TVARKA I. BENDROSIOS NUOSTATOS 1.

Detaliau

Projektas

Projektas PATVIRTINTA Vytauto Didžiojo universiteto, Lietuvos agrarinių ir miškų mokslų centro Agronomijos mokslo krypties doktorantūros komiteto 2019 m. vasario 28 d. posėdžio Nr. 137 ATVIRO KONKURSO Į AGRONOMIJOS

Detaliau

INSTITUCIJOS, VYKDANČIOS MOKYTOJŲ IR ŠVIETIMO PAGALBĄ TEIKIANČIŲ SPECIALISTŲ KVALIFIKACIJOS TOBULINIMĄ, 2013 METŲ VEIKLOS ĮSIVERTINIMO IŠVADOS 1. Inst

INSTITUCIJOS, VYKDANČIOS MOKYTOJŲ IR ŠVIETIMO PAGALBĄ TEIKIANČIŲ SPECIALISTŲ KVALIFIKACIJOS TOBULINIMĄ, 2013 METŲ VEIKLOS ĮSIVERTINIMO IŠVADOS 1. Inst INSTITUCIJOS, VYKDANČIOS MOKYTOJŲ IR ŠVIETIMO PAGALBĄ TEIKIANČIŲ SPECIALISTŲ KVALIFIKACIJOS TOBULINIMĄ, 2013 METŲ VEIKLOS ĮSIVERTINIMO IŠVADOS 1. Institucijos pavadinimas Kretingos rajono pedagogų švietimo

Detaliau

Mokslo ir mokymo įstaigos Dotnuvoje

Mokslo ir mokymo įstaigos Dotnuvoje Agronomijos mokslas per šimtmetį ir ateities perspektyvos Prof. Zenonas Dabkevičius Prof. Algirdas Motuzas Lietuvos mokslų akademija, Lietuvos mokslo taryba, Lietuvos agrarinių ir miškų mokslų centras,

Detaliau

VERSLO IR VADYBOS TECHNOLOGIJŲ PROGRAMA

VERSLO IR VADYBOS TECHNOLOGIJŲ PROGRAMA PATVIRTINTA Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2007 m. rugsėjo 6 d. įsakymu Nr. ISAK-1790 VERSLO IR VADYBOS TECHNOLOGIJŲ BENDROJI PROGRAMA MOKINIAMS, BESIMOKANTIEMS PAGAL VIDURINIO UGDYMO

Detaliau

Microsoft Word - B AM MSWORD

Microsoft Word - B AM MSWORD 25.11.2014 B8-0286/7 7 1 dalis 1. ragina valstybes nares ir Komisiją d ti tvarias pastangas įgyvendinti esamas taisykles ir užtikrinti, kad jų būtų laikomasi kaip visa apimančios strategijos dalį naikinti

Detaliau

2017 metų veiklos ataskaita LIETUVOS AGRARINIŲ IR MIŠKŲ MOKSLŲ CENTRAS 2017 METŲ VEIKLOS ATASKAITA

2017 metų veiklos ataskaita LIETUVOS AGRARINIŲ IR MIŠKŲ MOKSLŲ CENTRAS 2017 METŲ VEIKLOS ATASKAITA LIETUVOS AGRARINIŲ IR MIŠKŲ MOKSLŲ CENTRAS 2017 METŲ VEIKLOS ATASKAITA Lietuvos agrarinių ir miškų mokslų centras Svarbiausi 2017 metų faktai Lietuvos agrarinių ir miškų mokslų centre (toliau Centras)

Detaliau

PATVIRTINTA Vilkaviškio rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro direktoriaus 2017 m. kovo 1 d. įsakymu Nr. V-7 1 priedas Vilkaviškio Aušros gim

PATVIRTINTA Vilkaviškio rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro direktoriaus 2017 m. kovo 1 d. įsakymu Nr. V-7 1 priedas Vilkaviškio Aušros gim PATVIRTINTA Vilkaviškio rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro direktoriaus 2017 m. kovo 1 d. įsakymu Nr. V-7 1 priedas Vilkaviškio Aušros gimnazija (Ugdymo įstaigos pavadinimas) VISUOMENĖS SVEIKATOS

Detaliau

PATVIRTINTA Muitinės mokymo centro direktoriaus 2018 m. rugsėjo 6 d. įsakymu Nr. 1B-59 ASMENŲ, PAGEIDAUJANČIŲ TEIKTI ATSTOVAVIMO MUITINĖJE PASLAUGAS L

PATVIRTINTA Muitinės mokymo centro direktoriaus 2018 m. rugsėjo 6 d. įsakymu Nr. 1B-59 ASMENŲ, PAGEIDAUJANČIŲ TEIKTI ATSTOVAVIMO MUITINĖJE PASLAUGAS L PATVIRTINTA Muitinės mokymo centro direktoriaus 2018 m. rugsėjo 6 d. įsakymu Nr. 1B-59 ASMENŲ, PAGEIDAUJANČIŲ TEIKTI ATSTOVAVIMO MUITINĖJE PASLAUGAS LIETUVOS RESPUBLIKOS TERITORIJOJE, MOKYMO PROGRAMA I

Detaliau

Funkcija

Funkcija PATVIRTINTA Jonavos r. Savivaldybės Visuomenės sveikatos biuro direktoriaus 2013 m. sausio 25 Įsakymas Nr. V-2013-1 VISUOMENĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS SPECIALISTĖS LIVIJOS GRINIOVOS VYKDANČIOS MOKINIŲ SVEIKATOS

Detaliau

Microsoft Word - KMAIK dėstytojų konkurso ir atestacijos aprašas (3)

Microsoft Word - KMAIK dėstytojų konkurso ir atestacijos aprašas (3) PATVIRTINTA: Kauno miškų ir aplinkos inžinerijos kolegijos Direktoriaus 2011-05-19 įsakymu Nr. 1-119 KAUNO MIŠKŲ IR APLINKOS INŽINERIJOS KOLEGIJOS DĖSTYTOJŲ ATESTAVIMO BEI KONKURSŲ EITI PAREIGAS ORGANIZAVIMO

Detaliau

Microsoft PowerPoint - SGdujos_ZaliosiosInovacijos_2016.pptx

Microsoft PowerPoint - SGdujos_ZaliosiosInovacijos_2016.pptx Žaliosios inovacijos suslėgtų gamtinių dujų gamybos technologiniuose procesuose Informacinis renginys: Žaliosios pramonės inovacijų programos įgyvendinimas 2016 m. rugsėjo 29 d., Vilnius Apie mus UAB SG

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽEMĖS ŪKIO MINISTRO

LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽEMĖS ŪKIO MINISTRO LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽEMĖS ŪKIO MINISTRO Į S A K Y M A S DĖL ŽEMĖS ŪKIO MINISTRO 2000 M. GRUODŽIO 29 D. ĮSAKYMO NR. 82 DĖL PRIVALOMŲJŲ PAŠARINIŲ AUGALŲ SĖKLOS KOKYBĖS REIKALAVIMŲ PAKEITIMO 2005 m. balandžio

Detaliau

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation #HRSavaitėLietuva VDI IR DARBDAVIŲ TEISĖS BEI PAREIGOS NAUJAJAME DARBO KODEKSE 2017 Kas atsitiko: 1. Naujas teisinis reiškinys, iš esmės keičiantis darbo teisinių santykių reguliavimą. 2. Dialogo arba

Detaliau

leidinys-v2.indd

leidinys-v2.indd 1 Lietuvos kaimo plėtros 2007 2013 m. programos įgyvendinimas 2 Lietuvos kaimo plėtros 2007 2013 m. programos įgyvendinimas UDK 338.43(474.5) Li239 Leidinyje pateikiama Lietuvos kaimo plėtros 2007 2013

Detaliau

Viešoji konsultacija dėl dezinformacijos apie Lietuvą sklaidos mažinimo užsienyje 2019 m. kovo mėn., Vilnius KONTEKSTAS KONSULTACIJOS TIKSLAS VIEŠOSIO

Viešoji konsultacija dėl dezinformacijos apie Lietuvą sklaidos mažinimo užsienyje 2019 m. kovo mėn., Vilnius KONTEKSTAS KONSULTACIJOS TIKSLAS VIEŠOSIO Viešoji konsultacija dėl dezinformacijos apie Lietuvą sklaidos mažinimo užsienyje 2019 m. kovo mėn., Vilnius KONTEKSTAS TIKSLAS VIEŠOSIOS POLITIKOS PRIORITETAS Lietuvai priešiškos šalys jau ilgą laiką

Detaliau

Ekonomikos inžinerijos studijų programos (valstybinis kodas: 612L10009) specializacijų aprašai Specializacija E-verslo ekonomika Specializaciją kuruoj

Ekonomikos inžinerijos studijų programos (valstybinis kodas: 612L10009) specializacijų aprašai Specializacija E-verslo ekonomika Specializaciją kuruoj Ekonomikos inžinerijos studijų programos (valstybinis kodas: 612L10009) specializacijų aprašai Specializacija E-verslo ekonomika Specializaciją kuruoja Verslo technologijų katedra, Tel.: 8 (5) 2744882,

Detaliau

Dalyvavusių skaičius (pagal tyrimo metus)

Dalyvavusių skaičius (pagal tyrimo metus) INTERVENCIJOS, SIEKIANT MAŽINTI PSICHOAKTYVIŲ MEDŽIAGŲ VARTOJIMĄ TARP JAUNIMO Klaipėda, 2015 TEMOS AKTUALUMAS Nesaikingas tabako, alkoholio ir kitų psichoaktyvių medžiagų vartojimas kelia didelį susirūpinimą

Detaliau

Forma patvirtinta VU MF Tarybos posėdyje Nr. 5 (568) VILNIAUS UNIVERSITETO MEDICINOS FAKULTETO STUDIJŲ MODULIO PROGRAMA (SMP) Modulio kodas

Forma patvirtinta VU MF Tarybos posėdyje Nr. 5 (568) VILNIAUS UNIVERSITETO MEDICINOS FAKULTETO STUDIJŲ MODULIO PROGRAMA (SMP) Modulio kodas Forma patvirtinta VU MF Tarybos 2011-03-08 posėdyje Nr. 5 (568) VILNIAUS UNIVERSITETO MEDICINOS FAKULTETO STUDIJŲ MODULIO PROGRAMA (SMP) Modulio kodas B M 2011 03 08 Patvirtinta MF Mokslo šaka Progr. Registr.

Detaliau

VšĮ GAMTOS ATEITIS 2019 M. VISUOMENĖS ŠVIETIMO BEI INFORMAVIMO PAKUOČIŲ ATLIEKŲ TVARKYMO KLAUSIMAIS PROGRAMA BENDROSIOS NUOSTATOS VšĮ Gamtos ateitis (

VšĮ GAMTOS ATEITIS 2019 M. VISUOMENĖS ŠVIETIMO BEI INFORMAVIMO PAKUOČIŲ ATLIEKŲ TVARKYMO KLAUSIMAIS PROGRAMA BENDROSIOS NUOSTATOS VšĮ Gamtos ateitis ( VšĮ GAMTOS ATEITIS 2019 M. VISUOMENĖS ŠVIETIMO BEI INFORMAVIMO PAKUOČIŲ ATLIEKŲ TVARKYMO KLAUSIMAIS PROGRAMA BENDROSIOS NUOSTATOS VšĮ Gamtos ateitis (toliau Organizacija) parengė 2019 m. Visuomenės švietimo

Detaliau

Prienų Žiburio gimnazija Ką darome? (Vizija) Kodėl darome? (Argumentai) Kaip darome? (Kas? Kur? Kada?) Veikla / rezultatas Prienų rajone ugdomas mokyt

Prienų Žiburio gimnazija Ką darome? (Vizija) Kodėl darome? (Argumentai) Kaip darome? (Kas? Kur? Kada?) Veikla / rezultatas Prienų rajone ugdomas mokyt Prienų Žiburio gimnazija Ką darome? (Vizija) Kodėl darome? (Argumentai) Kaip darome? (Kas? Kur? Kada?) Veikla / rezultatas Prienų rajone ugdomas mokytojų kūrybiškumas ir lyderystės gebėjimai sudaro sąlygas

Detaliau

[Version 7

[Version 7 VETERINARINIO VAISTO APRAŠAS 1. VETERINARINIO VAISTO PAVADINIMAS STOMORGYL 20, tabletės 2. KOKYBINĖ IR KIEKYBINĖ SUDĖTIS Vienoje tabletėje yra: veikliųjų medžiagų: spiramicino metronidazolo 1 500 000 TV,

Detaliau

Viešoji įstaiga Respublikinis energetikų mokymo centras,Jeruzalės 21, Vilnius

Viešoji įstaiga Respublikinis energetikų mokymo centras,Jeruzalės 21, Vilnius 2012 M. VEIKLOS ATASKAITA Viešoji įstaiga Ateities visuomenės institutas Buveinės adresas A.Vienuolio g. 8-409, Vilnius Įstaigos kodas 302807593 1 Turinys I. Veiklos tikslai, pobūdis ir veiklos rezultatai

Detaliau

MOD paraiškos forma

MOD paraiškos forma PATVIRTINTA Lietuvos mokslo tarybos pirmininko 2019 m. gegužės 29 d. įsakymu V-277 (Paraiškos IX kvietimo I konkurso mokslininkų grupių projektui vykdyti forma) PARAIŠKA IX KVIETIMO I KONKURSO MOKSLININKŲ

Detaliau

ŠIAULIŲ MUNICIPALINĖ APLINKOS TYRIMŲ LABORATORIJA Gegužių g. 94, Šiauliai. Įmonės kodas Tel. : +370 (41) ; el.p.:

ŠIAULIŲ MUNICIPALINĖ APLINKOS TYRIMŲ LABORATORIJA Gegužių g. 94, Šiauliai. Įmonės kodas Tel. : +370 (41) ; el.p.: ŠIAULIŲ MUNICIPALINĖ APLINKOS TYRIMŲ LABORATORIJA Gegužių g. 94, 78365 Šiauliai. Įmonės kodas 145412194. Tel. : +370 (41) 51 41 44; el.p.: matl@splius.lt; www.matl.lt. ŠIAULIŲ MUNICIPALINIS PAVIRŠINIŲ

Detaliau

KARJEROS KOMPETENCIJOS UGDYMO ŽINIŲ VISUOMENĖJE PRIORITETAI

KARJEROS KOMPETENCIJOS UGDYMO ŽINIŲ VISUOMENĖJE PRIORITETAI KARJEROS KOMPETENCIJOS UGDYMO ŽINIŲ VISUOMENĖJE PRIORITETAI Liudmila Lobanova VGTU Tarptautinės ekonomikos ir vadybos katedra Inga Veževičienė VGTU Integracijos ir karjeros direkcija Vilnius 2005.02.25

Detaliau

LT PRIEDAS Teikiant duomenis EURES veiklos vertinimo sistemai naudotinų rodiklių sąrašas Elektroninė šio sąrašo versija ir, jei jis bus iš dalies keič

LT PRIEDAS Teikiant duomenis EURES veiklos vertinimo sistemai naudotinų rodiklių sąrašas Elektroninė šio sąrašo versija ir, jei jis bus iš dalies keič LT PRIEDAS Teikiant duomenis EURES veiklos vertinimo sistemai naudotinų rodiklių sąrašas Elektroninė šio sąrašo versija ir, jei jis bus iš dalies keičiamas, konsoliduotos jo versijos nacionaliniams koordinavimo

Detaliau

Lietuvos energetikos instituto

Lietuvos energetikos instituto LIETUVOS ENERGETIKOS INSTITUTO ŠILUMINIŲ ĮRENGIMŲ TYRIMO IR BANDYMŲ LABORATORIJA AKREDITAVIMO SRITIS (Lanksti sritis) 1(11) puslapis 1. Membraniniai dujų skaitikliai, kurių didžiausias debitas Q max 16

Detaliau

Linas Agro Group Presentation

Linas Agro Group Presentation AB LINAS AGRO GROUP VERTIKALIAI INTEGRUOTA ŽEMĖS ŪKIO IR MAISTO PRAMONĖS GRUPĖ Tomas Tumėnas, finansų direktorius VIETA MAISTO PRODUKTŲ GAMYBOS GRANDINĖJE Tarptautinė vertikaliai integruota įmonių grupė.

Detaliau

ŠIRVINTŲ R

ŠIRVINTŲ R PATVIRTINTA Širvintų r. Bartkuškio mokyklos-daugiafunkcio centro direktoriaus 2017 m. gegužės 26 d. įsakymu Nr. 61-PC ŠIRVINTŲ R. BARTKUŠKIO MOKYKLOS-DAUGIAFUNKCIO CENTRO LYGIŲ GALIMYBIŲ POLITIKA IR JOS

Detaliau

Slide 1

Slide 1 Ar kanabinoidų preparatai pasižymi priešvėžiniu poveikiu: įrodymais pagrįstas vertinimas Kęstutis Sužiedėlis Nacionalinis vėžio institutas Vilniaus universitetas 2019-04-01 Kababinoidų klasifikacija; Pranešimo

Detaliau

PRITARTA

PRITARTA PRITARTA Rokiškio rajono savivaldybės tarybos 2013 m. balandžio 26 d. sprendimu Nr. TS-6.114 ROKIŠKIO SOCIALINĖS PARAMOS CENTRO DIREKTORĖS 2012 METŲ VEIKLOS ATASKAITA 1. Įstaigos pristatymas. Rokiškio

Detaliau

2014 m. LDAA lauko diena pas ūkininką Martyną Laukaitį Burokėlių katalogas

2014 m. LDAA lauko diena pas ūkininką Martyną Laukaitį Burokėlių katalogas 2014 m. LDAA lauko diena pas ūkininką Martyną Laukaitį Burokėlių katalogas Raudonieji burokėliai Beta vulgaris Lietuvoje auginama ir vartojama daug burokėlių. Tai visiems puikiai pažįstama daržovė, gausiai

Detaliau

PATVIRTINTA VšĮ Alytaus miesto socialinių paslaugų centro direktoriaus 2017 m. lapkričio 6 d. įsakymu Nr. V-88 VŠĮ ALYTAUS MIESTO SOCIALINIŲ PASLAUGŲ

PATVIRTINTA VšĮ Alytaus miesto socialinių paslaugų centro direktoriaus 2017 m. lapkričio 6 d. įsakymu Nr. V-88 VŠĮ ALYTAUS MIESTO SOCIALINIŲ PASLAUGŲ PATVIRTINTA VšĮ Alytaus miesto socialinių paslaugų centro direktoriaus 2017 m. lapkričio 6 d. įsakymu Nr. V-88 VŠĮ ALYTAUS MIESTO SOCIALINIŲ PASLAUGŲ CENTRO LYGIŲ GALIMYBIŲ POLITIKA IR JOS ĮGYVENDINIMO

Detaliau

PATVIRTINTA Vyriausiojo gydytojo įsakymu Nr.55 LYGIŲ GALIMYBIŲ POLITIKOS ĮGYVENDINIMO IR VYKDYMO PRIEŽIŪROS TVARKA I SKYRIUS ĮVADAS 1. Vieš

PATVIRTINTA Vyriausiojo gydytojo įsakymu Nr.55 LYGIŲ GALIMYBIŲ POLITIKOS ĮGYVENDINIMO IR VYKDYMO PRIEŽIŪROS TVARKA I SKYRIUS ĮVADAS 1. Vieš PATVIRTINTA Vyriausiojo gydytojo 2017-12-05 įsakymu Nr.55 LYGIŲ GALIMYBIŲ POLITIKOS ĮGYVENDINIMO IR VYKDYMO PRIEŽIŪROS TVARKA I SKYRIUS ĮVADAS 1. Viešosios įstaigos Klaipėdos sveikatos priežiūros centro

Detaliau

SANTE/11059/2016-EN Rev. 2

SANTE/11059/2016-EN Rev. 2 Europos Sąjungos Taryba Briuselis, 2017 m. rugpjūčio 17 d. (OR. en) 11651/17 AGRILEG 150 DENLEG 63 PRIDEDAMAS PRANEŠIMAS nuo: Europos Komisijos gavimo data: 2017 m. rugpjūčio 24 d. kam: Komisijos dok.

Detaliau

ALEKSANDRO STULGINSKIO UNIVERSITETAS

ALEKSANDRO STULGINSKIO UNIVERSITETAS Programos kodas Dėstomoji kalba Studijų sritis ir kryptis (šaka) Studijų pakopa Suteikiamas kvalifikacinis laipsnis MIŠKŲ IR EKOLOGIJOS FAKULTETAS Antrosios pakopos studijų programa LAUKINIŲ GYVŪNŲ IŠTEKLIAI

Detaliau

NAUJOVĖ Celiuliazė Beta gliukozidazė Individuali produkto koncepcija mažesniam klampumui ir geresniam substrato panaudojimui pasiekti Kitos gliukanazė

NAUJOVĖ Celiuliazė Beta gliukozidazė Individuali produkto koncepcija mažesniam klampumui ir geresniam substrato panaudojimui pasiekti Kitos gliukanazė NAUJOVĖ Celiuliazė Beta gliukozidazė Individuali produkto koncepcija mažesniam klampumui ir geresniam substrato panaudojimui pasiekti Kitos gliukanazės Ksilanazės Beta-ksilozidazė Arabinofuranozidazė Beta-galaktozidazė

Detaliau

Title of Presentation

Title of Presentation Lietuvos pažeistų durpynų tvarkymas, nt Tyrulių paukščių apsaugai svarbių teritorijų (PAST) atkūrimo darbus (www.tyruliai-life.lt) NR. LIFE12 NAT/LT/001186 Parengė: projekto asistentė J. Liaudanskytė projekto

Detaliau

Microsoft Word - Utenos_raj_bio_2018_7-8kl..docx

Microsoft Word - Utenos_raj_bio_2018_7-8kl..docx Utenos rajono mokinių biologijos olimpiada 2018 m. balandžio 19 d. UŽDUOTYS 7-8 klasei Mokinio Vardas, Pavardė... Klasė... Mokyklos pavadinimas... Mokytojo Vardas, Pavardė... Užduotis sudaro A, B ir C

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTRAS ĮSAKYMAS DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTRO 2009 M. RUGPJŪČIO

LIETUVOS RESPUBLIKOS SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTRAS ĮSAKYMAS DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTRO 2009 M. RUGPJŪČIO LIETUVOS RESPUBLIKOS SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTRAS ĮSAKYMAS DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTRO 2009 M. RUGPJŪČIO 4 D. ĮSAKYMO NR. A1-476,,DĖL DARBO RINKOS PASLAUGŲ

Detaliau

INTERVIU CIKLAS DĖL PRAMONĖS 4.0 EKOSISTEMOS VYSTYMO PRIEMONIŲ KAS DALYVAVO? 20 6 apdirbamosios gamybos įmonių (t.y. 25 % Panevėžio regiono apdirbamos

INTERVIU CIKLAS DĖL PRAMONĖS 4.0 EKOSISTEMOS VYSTYMO PRIEMONIŲ KAS DALYVAVO? 20 6 apdirbamosios gamybos įmonių (t.y. 25 % Panevėžio regiono apdirbamos INTERVIU CIKLAS DĖL PRAMONĖS 4.0 EKOSISTEMOS VYSTYMO PRIEMONIŲ KAS DALYVAVO? 20 6 apdirbamosios gamybos įmonių (t.y. 25 % Panevėžio regiono apdirbamosios gamybos įmonių, kurių apyvarta > 2 mln. Eur) švietimo

Detaliau

EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS DIREKTYVA (ES) 2015/ m. kovo 11 d. - kuria iš dalies keičiamos Direktyvos 2001/ 18/ EB

EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS DIREKTYVA (ES) 2015/ m. kovo 11 d. - kuria iš dalies keičiamos Direktyvos 2001/ 18/ EB 2015 3 13 L 68/1 I (Teisėkūros procedūra priimami aktai) DIREKTYVOS EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS DIREKTYVA (ES) 2015/412 2015 m. kovo 11 d. kuria iš dalies keičiamos Direktyvos 2001/18/EB nuostatos dėl

Detaliau

Microsoft PowerPoint - pristatymas_viesas aptarimas_ pptx

Microsoft PowerPoint - pristatymas_viesas aptarimas_ pptx 2014 2020 METŲ EUROPOS SĄJUNGOS STRUKTŪRINIŲ FONDŲ INVESTICIJOS ŪKIO MINISTERIJA Rita Armonienė ES paramos koordinavimo departamentas Kultūros ir gamtos paveldo objektų rinkodara ir ženklinimas 120,951

Detaliau

red-BK_moduliai_ _Po redaktores

red-BK_moduliai_ _Po redaktores P R O J E K T A S VP1-2.2-ŠMM-04-V-01-001 MOKYMOSI KRYPTIES PASIRINKIMO GALIMYBIŲ DIDINIMAS 14-19 METŲ MOKINIAMS, II ETAPAS: GILESNIS MOKYMOSI DIFERENCIJAVIMAS IR INDIVIDUALIZAVIMAS, SIEKIANT UGDYMO KOKYBĖS,

Detaliau

Slide 1

Slide 1 EKOLOGINIS UGDYMAS ĮGYVENDINANT GAMTOSAUGINIŲ MOKYKLŲ PROGRAMĄ MAŽEIKIŲ R. TIRKŠLIŲ DARŽELYJE GILIUKAS 2013 Kiekviena pradžia yra sunki, kad ir ką bepradėtumei, pirmieji žingsniai visad būna nedrąsiausi,

Detaliau

VILNIAUS KOLEGIJA AGROTECHNOLOGIJ FAKULTETAS CHEMIJOS KATEDRA Tyrimas: STUDENTAI APIE KURSINĮ DARBĄ Dalykas: LABORATORIJ VEIKLA Tyrimą atliko lektorė:

VILNIAUS KOLEGIJA AGROTECHNOLOGIJ FAKULTETAS CHEMIJOS KATEDRA Tyrimas: STUDENTAI APIE KURSINĮ DARBĄ Dalykas: LABORATORIJ VEIKLA Tyrimą atliko lektorė: VILNIAUS KOLEGIJA AGROTECHNOLOGIJ FAKULTETAS CHEMIJOS KATEDRA Tyrimas: STUDENTAI APIE KURSINĮ DARBĄ Dalykas: LABORATORIJ VEIKLA Tyrimą atliko lektorė: Jolanta Jurkevičiūtė m. Tyrimo tikslas išsiaiškinti

Detaliau

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Procesų skaitmenizavimas gamybinėje įmonėje. MANTINGOS patirtis DUONOS, UŽKANDŽIŲ IR ŠALDYTŲ GAMINIŲ KOMPANIJA INFOBALT 2019.03.20 PRANEŠĖJAS Audrius Grybauskas, UAB Columbus Lietuva konsultantas Mob.:

Detaliau

Projektas

Projektas PATVIRTINTA Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2007 m. gegužės 23 d. Įsakymu Nr. ISAK 970 BENDROJO LAVINIMO UGDYMO TURINIO FORMAVIMO, VERTINIMO, ATNAUJINIMO IR DIEGIMO STRATEGIJA I. BENDROSIOS

Detaliau

edupro.lt Ežero g Šiauliai Tel./faksas: (8 41) Mob VšĮ EDUKACINIAI PROJEKTAI įkurta 2010 metais, siekiant skatinti, pl

edupro.lt Ežero g Šiauliai Tel./faksas: (8 41) Mob VšĮ EDUKACINIAI PROJEKTAI įkurta 2010 metais, siekiant skatinti, pl edupro.lt Ežero g. 8-1 77141 Šiauliai Tel./faksas: (8 41) 552 469 Mob. 8 647 43544 VšĮ EDUKACINIAI PROJEKTAI įkurta 2010 metais, siekiant skatinti, plėtoti ir įgyvendinti mokymosi visą gyvenimą programos

Detaliau

ALEKSANDRO STULGINSKIO UNIVERSITETAS 2012 m. mokslinė veikla Parengė Mokslo skyrius Akedemija

ALEKSANDRO STULGINSKIO UNIVERSITETAS 2012 m. mokslinė veikla Parengė Mokslo skyrius Akedemija ALEKSANDRO STULGINSKIO UNIVERSITETAS 2012 m. mokslinė veikla Parengė Mokslo skyrius Akedemija 1. MOKSLINĖS VEIKLOS KOKYBINIS IR KIEKYBINIS PLĖTOJIMAS, INTEGRUOJANTIS MOKSLINIUS TYRIMUS STUDIJOMS IR DOKTORANTŪRĄ,

Detaliau

PATVIRTINTA Pasvalio Lėvens pagrindinės mokyklos direktoriaus 2017 m. gruodžio 29 d. įsakymu V-180 PASVALIO LĖVENS PAGRINDINĖS MOKYKLOS LYGIŲ GALIMYBI

PATVIRTINTA Pasvalio Lėvens pagrindinės mokyklos direktoriaus 2017 m. gruodžio 29 d. įsakymu V-180 PASVALIO LĖVENS PAGRINDINĖS MOKYKLOS LYGIŲ GALIMYBI PATVIRTINTA Pasvalio Lėvens pagrindinės mokyklos direktoriaus 2017 m. gruodžio 29 d. įsakymu V-180 PASVALIO LĖVENS PAGRINDINĖS MOKYKLOS LYGIŲ GALIMYBIŲ POLITIKA IR JOS ĮGYVENDINIMO TVARKOS APRAŠAS I SKYRIUS

Detaliau

EUROPOS KOMISIJA Briuselis, C(2017) 4679 final KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO SPRENDIMAS (ES) / dėl bendros sistemos techninių standa

EUROPOS KOMISIJA Briuselis, C(2017) 4679 final KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO SPRENDIMAS (ES) / dėl bendros sistemos techninių standa EUROPOS KOMISIJA Briuselis, 2017 07 11 C(2017) 4679 final KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO SPRENDIMAS (ES) /... 2017 07 11 dėl bendros sistemos techninių standartų ir formatų, kad EURES portale būtų galima susieti

Detaliau

Klodas: Pirmas įspūdis apie šalį ilgam lieka mūsų atmintyje. Kai pirmą kartą lankiausi Lietuvoje, 2014 metų vasarą, pamačiau nuostabius nesibaigiančiu

Klodas: Pirmas įspūdis apie šalį ilgam lieka mūsų atmintyje. Kai pirmą kartą lankiausi Lietuvoje, 2014 metų vasarą, pamačiau nuostabius nesibaigiančiu Klodas: Pirmas įspūdis apie šalį ilgam lieka mūsų atmintyje. Kai pirmą kartą lankiausi Lietuvoje, 2014 metų vasarą, pamačiau nuostabius nesibaigiančius miškus bei įspūdingas medines skulptūras, liudijančias

Detaliau

VIEŠO NAUDOJIMO Aplinkos oro teršalų koncentracijos tyrimų, atliktų 2017 m. rugpjūčio d. Šiltnamių g. 23 Vilniaus mieste, naudojant mobiliąją la

VIEŠO NAUDOJIMO Aplinkos oro teršalų koncentracijos tyrimų, atliktų 2017 m. rugpjūčio d. Šiltnamių g. 23 Vilniaus mieste, naudojant mobiliąją la Aplinkos oro teršalų koncentracijos tyrimų, atliktų 2017 m. rugpjūčio 11 25 d. Šiltnamių g. 23 Vilniaus mieste, naudojant mobiliąją laboratoriją, rezultatų apžvalga Vilnius, 2017 m. Turinys Įžanga... 3

Detaliau

Suvestinė redakcija nuo Įsakymas paskelbtas: TAR , i. k LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽEMĖS ŪKIO MINISTRAS ĮSAKYMAS DĖL LIETUV

Suvestinė redakcija nuo Įsakymas paskelbtas: TAR , i. k LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽEMĖS ŪKIO MINISTRAS ĮSAKYMAS DĖL LIETUV Suvestinė redakcija nuo 2016-07-02 Įsakymas paskelbtas: TAR 2015-12-31, i. k. 2015-21227 LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽEMĖS ŪKIO MINISTRAS ĮSAKYMAS DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS TERITORIJOS M 1:5 000 KONTROLINIŲ ŽEMĖS

Detaliau

LIETUVOS AGRARINIŲ IR MIŠKŲ MOKSLŲ CENTRO FILIALO SODININKYSTĖS IR DARŽININKYSTĖS INSTITUTO IR ALEKSANDRO STULGINSKIO UNIVERSITETO MOKSLO DARBAI. SODI

LIETUVOS AGRARINIŲ IR MIŠKŲ MOKSLŲ CENTRO FILIALO SODININKYSTĖS IR DARŽININKYSTĖS INSTITUTO IR ALEKSANDRO STULGINSKIO UNIVERSITETO MOKSLO DARBAI. SODI LIETUVOS AGRARINIŲ IR MIŠKŲ MOKSLŲ CENTRO FILIALO SODININKYSTĖS IR DARŽININKYSTĖS INSTITUTO IR ALEKSANDRO STULGINSKIO UNIVERSITETO MOKSLO DARBAI. SODININKYSTĖ IR DARŽININKYSTĖ. 2014. 33(1 2). Trešnės ir

Detaliau

KLAIPĖDOS NYKŠTUKO MOKYKLOS-DARŽELIO DIREKTORIUS ĮSAKYMAS DĖL KORUPCIJOS PREVENCIJOS 2014 m. balandžio 7 d. Nr. V1-19 Klaipėda Vadovaudamasi Lietuvos

KLAIPĖDOS NYKŠTUKO MOKYKLOS-DARŽELIO DIREKTORIUS ĮSAKYMAS DĖL KORUPCIJOS PREVENCIJOS 2014 m. balandžio 7 d. Nr. V1-19 Klaipėda Vadovaudamasi Lietuvos KLAIPĖDOS NYKŠTUKO MOKYKLOS-DARŽELIO DIREKTORIUS ĮSAKYMAS DĖL KORUPCIJOS PREVENCIJOS 2014 m. balandžio 7 d. Nr. V1-19 Klaipėda Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos prevencijos įstatymo (Žin., 2002, Nr. 57-2297)

Detaliau

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Pagrindiniai Lietuvos ateities iššūkiai Klaudijus Maniokas ESTEP valdybos pirmininkas Trys akcentai Pripažinti ir nepripažinti iššūkiai: konsensuso link Struktūrinių apirbojimų sprendimas: intervencijos

Detaliau

Projektas

Projektas 1 PRIEDAS PATVIRTINTA Vytauto Didžiojo universiteto Menotyros mokslo krypties doktorantūros komiteto 2019 m. gegužės 28 d. posėdžio nutarimu Nr.1 ATVIRO KONKURSO Į MENOTYROS MOKSLO KRYPTIES DOKTORANTŪROS

Detaliau

2016 m. veiklos kokybės platusis įsivertinimas 4. sritis: Lyderystė ir vadyba 4. Lyderystė ir vadyba 4.1. Veiklos planavimas ir organizavimas P

2016 m. veiklos kokybės platusis įsivertinimas 4. sritis: Lyderystė ir vadyba 4. Lyderystė ir vadyba 4.1. Veiklos planavimas ir organizavimas P 2016 m. veiklos kokybės platusis įsivertinimas 4. sritis: Lyderystė ir vadyba 4. Lyderystė ir vadyba 4.1. Veiklos planavimas ir organizavimas 4.1.1. Perspektyva ir bendruomenės susitarimai Vizijos bendrumas:

Detaliau

Medienos ruošos VĮ miškų urėdijose praktiniai organizaciniai aspektai

Medienos ruošos VĮ miškų urėdijose praktiniai organizaciniai aspektai GENERALINĖS MIŠKŲ URĖDIJOS PRIE APLINKOS MINISTERIJOS GENERALINIS MIŠKŲ URĖDAS BENJAMINAS SAKALAUSKAS VILNIUS 2013m. spalio 10 d. 1 Lietuvos Respublikos Seimo patvirtinta Nacionalinės energetikos strategija

Detaliau

PATVIRTINTA Asociacijos Klaipėdos žuvininkystės vietos veiklos grupė visuotinio narių susirinkimo protokolu Nr. VIS/ ASOCIACIJOS KLAI

PATVIRTINTA Asociacijos Klaipėdos žuvininkystės vietos veiklos grupė visuotinio narių susirinkimo protokolu Nr. VIS/ ASOCIACIJOS KLAI PATVIRTINTA Asociacijos žuvininkystės vietos veiklos grupė visuotinio narių 2019-04-29 susirinkimo protokolu Nr. VIS/2019-1 ASOCIACIJOS KLAIPĖDOS ŽUVININKYSTĖS VIETOS VEIKLOS GRUPĖ 2019 M. VEIKLOS PROGRAMA

Detaliau

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation PARAIŠKOS DĖL PROJEKTO FINANSAVIMO PILDYMAS IR TEIKIMAS Indrė Dagilienė 2018 m. spalio 25-26 d. Vilnius-Kaunas Paraiškos pildymas Paraiška pildoma vadovaujantis projektų finansavimo sąlygų Aprašo Nr. 4

Detaliau

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation STATYBA 2017 Ilgiausiai šalyje gyvuojanti paroda, kuri vietoje suburia verslo lyderius, įvairių sričių specialistus, architektus, kompanijų vadovus, mokymo įstaigas ir galutinius vartotojus, kurie ne tik

Detaliau

AB FREDA

AB FREDA PATVIRTINTA Kauno technologijos universiteto inžinerijos licėjaus direktoriaus 2018 m. rugpjūčio 31 d. įsakymu Nr. V-173 KAUNO TECHNOLOGIJOS UNIVERSITETO INŽINERIJOS LICĖJAUS VAIZDO DUOMENŲ TVARKYMO TAISYKLĖS

Detaliau

Présentation PowerPoint

Présentation PowerPoint Aldutė Selvenienė Veislė sukurta Prancūzijoje 1889 metais Nuo 1980-ųjų veislė kryptingai selekcionuojama atrenkant geriausias jos savybes Į Lietuvą įvežta 2006 metais Veislės produktyvumas 8.520 Kg - 3,91

Detaliau

PATVIRTINTA Elektrėnų pradinės mokyklos direktoriaus 2011 m. rugpjūčio 22 d. įsakymu Nr. 1V 69 ELEKTRĖNŲ PRADINĖS MOKYKLOS MOKINIŲ PAŽANGOS IR PASIEKI

PATVIRTINTA Elektrėnų pradinės mokyklos direktoriaus 2011 m. rugpjūčio 22 d. įsakymu Nr. 1V 69 ELEKTRĖNŲ PRADINĖS MOKYKLOS MOKINIŲ PAŽANGOS IR PASIEKI PATVIRTINTA direktoriaus 2011 m. rugpjūčio 22 d. įsakymu Nr. 1V 69 ELEKTRĖNŲ PRADINĖS MOKYKLOS MOKINIŲ PAŽANGOS IR PASIEKIMŲ VERTINIMO TVARKA I. BENDROSIOS NUOSTATOS 1. (toliau mokyklos) mokinių pažangos

Detaliau

Tvarka pakeista Tarybos sprendimu Nr

Tvarka pakeista Tarybos sprendimu Nr NUSTATYTA Generolo Povilo Plechavičiaus kadetų licėjaus visuotinio dalininkų susirinkimo 2019 m. kovo 6 d. protokolu Nr. 3-3 MOKINIŲ PRIĖMIMO Į GENEROLO POVILO PLECHAVIČIAUS KADETŲ LICĖJŲ KRITERIJŲ IR

Detaliau

Slide 1

Slide 1 Tarptautinės studijos iššūkis visai akademinei bendruomenei Dr. Laura Sapranavičiūtė-Zabazlajeva, LSMU, TRSC, Užsieniečių studijų skyriaus vedėja 25 metų patirtis 682 studentai Tarptautinės studijos LSMU

Detaliau

Linas Agro Group Presentation

Linas Agro Group Presentation AB LINAS AGRO GROUP FINANSŲ IR VEIKLOS APŽVALGA UŽ 2014 2015 FINANSINIUS METUS Tomas Tumėnas, finansų direktorius VIETA MAISTO PRODUKTŲ GAMYBOS GRANDINĖJE Tarptautinė vertikaliai integruota įmonių grupė.

Detaliau

PATVIRTINTA Lietuvos banko valdybos 2015 m. sausio 29 d. nutarimu Nr (Lietuvos banko valdybos 2018 m. spalio 30 d. nutarimo Nr redakcij

PATVIRTINTA Lietuvos banko valdybos 2015 m. sausio 29 d. nutarimu Nr (Lietuvos banko valdybos 2018 m. spalio 30 d. nutarimo Nr redakcij PATVIRTINTA Lietuvos banko valdybos 2015 m. sausio 29 d. nutarimu Nr. 03-10 (Lietuvos banko valdybos 2018 m. spalio 30 d. nutarimo Nr. 03-202 redakcija) PRIĖMIMO Į TARNYBĄ LIETUVOS BANKE TVARKOS APRAŠAS

Detaliau

EU Regional Policy Regulation

EU Regional Policy Regulation TARYBOS REGLAMENTAS (EB) Nr. 1257/1999, priimtas 1999 m. gegužės 17 d., dėl Europos žemės ūkio orientavimo ir garantijų fondo (EŽŪOGF) paramos kaimo plėtrai ir iš dalies pakeičiantis bei panaikinantis

Detaliau

VšĮ VAIKO LABUI 2013 METŲ VEIKLOS ATASKAITA Jau 12 metų dirbame siekdami padėti vaikams augti laimingais, stengdamiesi įtakoti ir kurti aplinką, kurio

VšĮ VAIKO LABUI 2013 METŲ VEIKLOS ATASKAITA Jau 12 metų dirbame siekdami padėti vaikams augti laimingais, stengdamiesi įtakoti ir kurti aplinką, kurio VšĮ VAIKO LABUI 2013 METŲ VEIKLOS ATASKAITA Jau 12 metų dirbame siekdami padėti vaikams augti laimingais, stengdamiesi įtakoti ir kurti aplinką, kurioje vaikai jaustųsi emociškai saugūs. Mes tai nevyriausybinė

Detaliau

Projektas

Projektas BALTOSIOS VOKĖS ŠILO GIMNAZIJA VEIKLOS PROGRAMA 2015 2016 m. m. SITUACIJOS ANALIZĖ 2014-2015 m.m. tikslai: 1. Aktualizuoti ugdymo(si) turinį bei formas atsižvelgiant į visuomenės kaitą, vietos bendruomenės

Detaliau

EUROPOS KOMISIJA Briuselis, C(2012) 2384 final KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO SPRENDIMAS kuriuo priimamas valstybių narių teikiamų Europ

EUROPOS KOMISIJA Briuselis, C(2012) 2384 final KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO SPRENDIMAS kuriuo priimamas valstybių narių teikiamų Europ EUROPOS KOMISIJA Briuselis, 2012 04 18 C(2012) 2384 final KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO SPRENDIMAS 2012 04 18 kuriuo priimamas valstybių narių teikiamų Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2008/98/EB dėl

Detaliau

Microsoft Word - Lygiu galimybiu politika.docx

Microsoft Word - Lygiu galimybiu politika.docx PATVIRTINTA Alytaus lopšelio-darželio Girinukas direktoriaus 2018 m. rugpjūčio 28 d. įsakymu V-29 ALYTAUS LOPŠELIO-DARŽELIO GIRINUKAS LYGIŲ GALIMYBIŲ POLITIKOS ĮGYVENDINIMO IR VYKDYMO PRIEŽIŪROS APRAŠAS

Detaliau

Projektas

Projektas PATVIRTINTA Kauno technologijos universiteto Lietuvos socialinių tyrimų centro Vytauto Didžiojo universiteto Sociologijos mokslo krypties doktorantūros komiteto 2019 m. gegužės 8 d. posėdžio nutarimu Nr.

Detaliau

PowerPoint pristatymas

PowerPoint pristatymas Lietuvos agroverslo tendencijos DNB Bankas 2015 m. gegužės 22 d. Agroverslas iki šiol buvo vienas iš atspariausių Lietuvos ūkio stuburo slankstelių 8,5 8,7 Maisto sektoriaus pridėtinė vertė, dalis BVP,

Detaliau

ECVET žinomumo Lietuvoje tyrimų rezultatų apžvalga Europos profesinio mokymo kreditų sistema (angl. The European Credit system for Vocational Educatio

ECVET žinomumo Lietuvoje tyrimų rezultatų apžvalga Europos profesinio mokymo kreditų sistema (angl. The European Credit system for Vocational Educatio ECVET žinomumo Lietuvoje tyrimų rezultatų apžvalga Europos profesinio mokymo kreditų sistema (angl. The European Credit system for Vocational Education and Training ECVET ) tai viena iš Europoje taikomų

Detaliau

CL2008L0100LT bi_cp 1..1

CL2008L0100LT bi_cp 1..1 2008L0100 LT 18.11.2008 000.001 1 Šis dokumentas yra skirtas tik informacijai, ir institucijos nėra teisiškai atsakingos už jo turinį B KOMISIJOS DIREKTYVA 2008/100/EB 2008 m. spalio 28 d. iš dalies keičianti

Detaliau

Patvirtinta bendra forma , potvarkis Nr. 5 ALEKSANDRO STULGINSKIO UNIVERSITETAS Pirmosios (bakalauro) pakopos Agronomijos studijų programos

Patvirtinta bendra forma , potvarkis Nr. 5 ALEKSANDRO STULGINSKIO UNIVERSITETAS Pirmosios (bakalauro) pakopos Agronomijos studijų programos Patvirtinta bendra forma 2015-05-26, potvarkis Nr. 5 ALEKSANDRO STULGINSKIO UNIVERSITETAS Pirmosios (bakalauro) pakopos Agronomijos studijų programos studijų dalyko ĮVADAS Į STUDIJAS APRAŠAS Studijų programą

Detaliau

Privalomai pasirenkamas istorijos modulis istorija aplink mus I dalis _suredaguotas_

Privalomai pasirenkamas istorijos modulis istorija aplink mus I dalis _suredaguotas_ P R O J E K T A S VP1-2.2-ŠMM-04-V-01-001 MOKYMOSI KRYPTIES PASIRINKIMO GALIMYBIŲ DIDINIMAS 14-19 METŲ MOKINIAMS, II ETAPAS: GILESNIS MOKYMOSI DIFERENCIJAVIMAS IR INDIVIDUALIZAVIMAS, SIEKIANT UGDYMO KOKYBĖS,

Detaliau

Slide 1

Slide 1 PANEVĖŽIO MIESTO GATVIŲ APŠVIETIMO TINKLŲ MODERNIZAVIMAS PROJEKTO TIKSLAI Projekto įgyvendinimo tikslas yra užtikrinti kokybišką, efektyvų ir reikalavimus atitinkantį Savivaldybės gatvių apšvietimą. Projekto

Detaliau

Microsoft Word - DV_Rekomendacijos2

Microsoft Word - DV_Rekomendacijos2 DOKUMENTŲ VALDYMO FUNKCIJOS EFEKTYVAUS ATLIKIMO REKOMENDACIJOS I. BENDROSIOS NUOSTATOS Dokumentų valdymo funkcijos efektyvaus atlikimo rekomendacijų (toliau Rekomendacijos) tikslas nustatyti valstybės

Detaliau