Turinys. 1. Bendroji dalis... 1

Dydis: px
Rodyti nuo puslapio:

Download "Turinys. 1. Bendroji dalis... 1"

Transkriptas

1 Turinys 1. Bendroji dalis Susiję teisės aktai Naudotojo vadove naudojami sutrumpinimai ir terminai Naudotojo vadovo tekste naudojami sutartiniai žymėjimai Naudotojo vadove naudojamos sąvokos Prisijungimas prie sistemos Darbo sistemoje pradžia Naudos gavėjų sąrašo teikimas Naudos gavėjo apibrėžimas ir pagrindinės jo deklaravimo taisyklės Prašymo sukūrimas Naudos gavėjų sąrašo pildymo pratęsimas Naudos gavėjų ir kitų subjektų pridėjimas Pridėti naudos gavėją Pridėti naudos gavėją LR fizinį asmenį Pridėti naudos gavėją užsienio fizinį asmenį Užpildyti naudos gavėjo duomenis Redaguoti naudos gavėjo duomenis Pašalinti naudos gavėją Pridėti juridinį asmenį: Pridėti LR registruotą juridinį asmenį: Užpildyti juridinio asmens duomenis Redaguoti juridinio asmens duomenis Pašalinti juridinį asmenį Pridėti investicinį fondą: Pridėti LR registruotą investicinį fondą: Užpildyti investicinio fondo duomenis Redaguoti investicinio fondo informaciją Pašalinti juridinį asmenį Pridėti valstybės instituciją arba savivaldybę: Pridėti valstybės instituciją Duomenų apie valstybės instituciją pildymas Pridėti savivaldybę Duomenų apie savivaldybę pildymas Pridėti užsienio šalies arba ES instituciją Duomenų apie užsienio šalies arba ES instituciją pildymas Valstybės institucijos arba savivaldybės duomenų redagavimas Pridėti bendraturčius: Pridėti bendraturčius Bendraturčių duomenų redagavimas Klaidos ir įspėjimai Peržiūrėti naudos gavėjų sąrašo dokumentą Pasirašyti naudos gavėjų sąrašą ir kitus dokumentus Pateikti prašymą Nepateikto prašymo panaikinimas Klaidų taisymas pateikus prašymą Darbo posistemyje pabaiga Naudos gavėjų sąrašo esybių būsenos Prašymo būsenos Naudos gavėjų sąrašo būsenos Teikiamų dokumentų būsenos

2 1 Bendroji dalis Šiame naudotojų vadove aprašytas juridinių asmenų naudos gavėjų duomenų teikimas JADIS naudos gavėjų posistemyje (toliau JANGIS). 1.1 Susiję teisės aktai JADIS nuostatai - 1R-417 Dėl teisingumo ministro 2013 m. spalio 11 d. įsakymo Nr. 1R-231 Dėl Juridinių asmenų dalyvių inf... (lrs.lt) 1.2 Naudotojo vadove naudojami sutrumpinimai ir terminai Terminas JANGIS JADIS JAR JA FA NG Paaiškinimas Juridinių asmenų dalyvių informacinės sistemos naudos gavėjų posistemis Juridinių asmenų dalyvių informacinė sistema Juridinių asmenų registras Juridinis asmuo Fizinis asmuo Naudos gavėjas 1.3 Naudotojo vadovo tekste naudojami sutartiniai žymėjimai Sutartinis žymėjimas Atsijungti Vardas Pildomas Paaiškinimas Tekstas kabutėse langų, duomenų skilčių, mygtukų ir kitų elementų pavadinimai Stambesniu šriftu paryškintas tekstas duomenų laukų pavadinimai Pasviru šriftu išskirtas tekstas duomenų laukų reikšmės 1

3 1.4 Naudotojo vadove naudojamos sąvokos Aprašant sistemos langus, naudojamos šios sąvokos: 2

4 2 Prisijungimas prie sistemos Pastaba: šiame skyriuje pateiktų internetinių puslapių vaizdas gali būti skirtingas ir priklausyti nuo naudojamos naršyklės. Duomenys į JADIS naudos gavėjų posistemį teikiami tik elektronine forma, prisijungus prie Registrų centro klientų savitarnos sistemos. Prisijungti prie jos galite, nuėję į Registrų centro svetainę ( pasirinkę užrašą Savitarna, esantį svetainės viršutiniame dešiniame kampe (žr. 1. Vaizdas). 1. Vaizdas Atsidariusiame tinklalapyje ( pasirinkite Prisijungti prie Registrų centro savitarnos sistemos (žr. 2. Vaizdas). 2. Vaizdas 3

5 Pasirinkę Prisijungti prie Registrų centro savitarnos sistemos, būsite nukreipti į tapatybės nustatymo internete puslapį ( kuriame pasirinkite savo tapatybės nustatymo būdą (žr. 3. Vaizdas). 3. Vaizdas Kai pasirinksite būdą ir įvesite reikalaujamus pasirinktam būdui duomenis bei patvirtinsite savo tapatybę, būsite nukreipti į vaidmenų pasirinkimo puslapį (žr. 4. Vaizdas). Pasirinkite atstovaujamą juridinį asmenį spustelėdami mygtuką PRISIJUNGTI 4. Vaizdas 4

6 Pasirinkus vaidmenį, būsite nukreipti į RC savitarną, kurios puslapio viršuje rinkitės JURIDINIŲ ASMENŲ REGISTRAS (žr. 5. Vaizdas). 5. Vaizdas Pasirinkus puslapio viršuje JURIDINIŲ ASMENŲ REGISTRAS, puslapio kairėje pusėje pamatysite meniu, kuriame rinkitės Juridinių asmenų naudos gavėjai (žr. 6. Vaizdas) ir būsite nukreipti į JADIS naudos gavėjų posistemį. 6. Vaizdas 5

7 3 Darbo sistemoje pradžia Prisijungus prie JADIS naudos gavėjų posistemio, Kontaktinis el. pašto adresas lange įrašykite elektroninio pašto adresą, į kurį norėsite gauti prašymų būsenų pasikeitimų (žr. 4, Naudos gavėjų sąrašo esybių būsenos) ir kitus informacinius pranešimus (žr. 7. Vaizdas). Įvedę elektroninio pašto adresą (1-as veiksmas) spustelėkite mygtuką Išsaugoti (2-as veiksmas). 7. Vaizdas 3.1 Naudos gavėjų sąrašo teikimas Naudos gavėjo apibrėžimas ir pagrindinės jo deklaravimo taisyklės Pastaba: Naudos gavėjo apibrėžimas ir jo deklaravimo naudos gavėjų sąraše taisyklės šiame naudotojo vadove pateiktos JADIS naudos gavėjų posistemyje realizuoto funkcionalumo apimtimi. Su visomis naudos gavėjo nustatymo taisyklėmis galite susipažinti JADIS nuostatuose žr. 1.1 Susiję teisės aktai. Naudos gavėjo apibrėžimas 1. Naudos gavėjas yra fizinis asmuo, kuriam priklauso juridinis asmuo ar kuris jį valdo tiesiogiai ar netiesiogiai, turėdamas pakankamą procentinę dalį to juridinio asmens akcijų arba balsavimo teisių, įskaitant valdymą per pareikštines akcijas (išskyrus akcines bendroves ar kolektyvinio investavimo subjektus, kurių vertybiniais popieriais prekiaujama reguliuojamose rinkose, kuriose taikomi Europos Sąjungos teisės aktus atitinkantys reikalavimai atskleisti informaciją apie savo veiklą, arba lygiaverčiai tarptautiniai standartai): a. Fizinis asmuo, kuris turi 25 procentus ir vieną akciją arba didesnę negu 25 procentų kliento nuosavybės dalį, yra laikomas tiesioginiu savininku; b. Fizinis asmuo, kontroliuojantis juridinį asmenį, kuris turi 25 procentus ir vieną akciją arba didesnę kaip 25 procentų kliento nuosavybės dalį, yra laikomas netiesioginiu savininku; 2. Naudos gavėju taip pat yra laikomas juridinį asmenį kontroliuojantis kitais būdais fizinis asmuo, pavyzdžiui: Turintis teisę paskirti ir (ar) pašalinti juridinio asmens vadovą ir (ar) valdybos (ar kito kolegialaus valdymo organo) narius, teisę patvirtinti metinę finansinę ataskaitą, susijusią su dividendų išmokėjimu; Turintis teisę patvirtinti metinę finansinę ataskaitą, susijusią su dividendų išmokėjimu; Turintis teisę vetuoti juridinio asmens valdymo organų sprendimus; Kitais būdais kontroliuojantis juridinį asmenį per artimus giminystės, kitus asmeninius ar verslo ryšius (naudos gavėjas tiesioginės įtakos juridiniam asmeniui gali ir neturėti); Turintis galimybes naudotis ar gauti kitokią naudą iš juridiniam asmeniui priklausančio turto ir (ar) veiklos; Kitais, aukščiau nepaminėtais, būdais kontroliuojantis juridinį asmenį. 3. Jeigu 1. ir 2. punktą atitinkančių fizinių asmenų nenustatyta, naudos gavėju yra laikomas fizinis asmuo, kitomis teisėmis kontroliuojantis juridinį asmenį, pavyzdžiui, yra juridinio asmens: Vadovas; 6

8 Valdybos (ar kito kolegialaus valdymo organo) pirmininkas; Valdybos (ar kito kolegialaus valdymo organo) narys; Kiti (vyresnysis vadovas). Naudos gavėjo deklaravimo taisyklės Deklaruojant juridinio asmens naudos gavėjus laikomasi tokių pagrindinių taisyklių: 1. Deklaruojami savininkai, kurie juridiniame asmenyje, priklausomai nuo JA teisinės formos, tiesiogiai ar netiesiogiai turi daugiau kaip 25% akcijų, pajų, įnašų ar (ir) balsų. Jeigu JA teisinė forma numato kontrolę turtu ir balsais, abiejų valdymo formų arba bent vienos iš šių valdymo formų procentas yra didesnis už 25%, tuomet deklaruojamas ir turto, ir balsų skaičius procentais. 2. Deklaruojami kitais būdais juridinį asmenį kontroliuojantys naudos gavėjai. 3. Jeigu savininkų ir kitais būdais kontroliuojančių juridinį asmenį naudos gavėjų, atitinkančių aukščiau aprašytus kriterijus, nėra (žr. 1. ir 2.), deklaruojami kitomis teisėmis juridinį asmenį kontroliuojantys asmenys. 4. Tiesiogiai juridinį asmenį kontroliuojantis asmuo gali būti pateikiamas tik vieną kartą, t.y. vienas ir tas pat fizinis asmuo gali būti deklaruotas kaip savininkas arba kaip kitais būdais arba kitomis teisėmis kontroliuojantis naudos gavėjas Prašymo sukūrimas Išsaugojus elektroninio pašto adresą, atidaromas naudos gavėjų duomenų teikimo langas (žr. 8. Vaizdas). Pasitikrinkite ar lango dešiniame viršutiniame lange pateikta prisijungusio ir juridinį asmenį atstovaujančio asmens (vardas ir pavardė), bei juridinio asmens (pavadinimas), kurį atstovauja šis asmuo, informacija yra teisinga. 8. Vaizdas Jeigu prie JADIS naudos gavėjų posistemio prisijungėte pasirinkę netinkamą atstovaujamą juridinį asmenį, atsijunkite nuo sistemos ir bandykite prisijungti pasirinkdami teisingą vaidmenį. 7

9 Atsijungimas nuo JADIS naudos gavėjų posistemio vykdomas pasirinkus meniu Atsijungti, kurį pamatysite lango viršutiniame meniu spustelėję juridinio asmens / jį atstovaujančio asmens pavadinimą (žr. 9. Vaizdas). 9. Vaizdas Kai prašymas teikti naudos gavėjų sąrašą dar nėra sukurtas, lango duomenų skiltyje Duomenų teikimas bus rodomas tekstas Nebaigta pildyti: 0 prašymų (žr. 10. Vaizdas). 10. Vaizdas Norėdami sukurti prašymą ir pradėti pildyti naudos gavėjų sąrašą, rinkitės mygtuką Pildyti naują naudos gavėjų sąrašą (žr. 11. Vaizdas). 11. Vaizdas Naudos gavėjų sąrašo pildymo pratęsimas Jeigu prašymą jau sukūrėte, bet naudos gavėjų sąrašo pildymo nebaigėte, lango duomenų skiltyje Duomenų teikimas bus rodomas tekstas Nebaigta pildyti: 1 prašymas (žr. 12. Vaizdas). 12. Vaizdas Norėdami pratęsti naudos gavėjų sąrašo pildymą, rinkitės mygtuką Tęsti naudos gavėjų sąrašo pildymą (žr. 13. Vaizdas). 8

10 13. Vaizdas Atsidarius langui, kurio pavadinimas Naudos gavėjų sąrašo teikimas, pavadinimo dešinėje, turi būti matomas prašymo numeris ir prašymo būsena Pildomas, o šio lango centre pavaizduotame stačiakampyje turite pamatyti naudos gavėjus teikiančio juridinio asmens pavadinimą ir kodą (žr. 14. Vaizdas) 14. Vaizdas Jeigu esate pateikę dalyvių sąrašą JADIS, iniciavus naudos gavėjų sąrašo pildymą ir atsidarius langą Naudos gavėjų sąrašo teikimas, grafiniame medyje galite matyti ne tik naudos gavėjus teikiančio juridinio asmens pavadinimą, o taip pat ir iš JADIS pateikiamą gautų duomenų pagrindu suformuotą naudos gavėjų sąrašą (žr. 14. Vaizdas). 15. Vaizdas Tokiu atveju, pradinis naudos gavėjų sąrašas paruoštas remiantis JADIS pateiktais duomenimis. Peržiūrėkite pateiktus duomenis ir, jeigu reikia, papildykite naudos gavėjų sąrašą trūkstamais duomenimis (detaliau duomenų redagavimo procesas aprašytas tolimesniame šio dokumento skyriuje, žr Redaguoti naudos gavėjo duomenis). Jeigu duomenis teikiantis JA, turi teikti duomenis į JADIS dalyvių posistemį, bet iki šiol nėra pateikęs dalyvių sąrašo, duomenys apie naudos gavėjų sąrašą nebus automatiškai užkrauti naudos gavėjų posistemėje. Matysite informacinį pranešimą apie tai, kad JADIS sistemoje nėra pateiktas dalyvių sąrašas. Tokiu atveju, naudos gavėjų sąrašą galėsite pateikti tik po to, kai JADIS pateiksite dalyvių sąrašą. Jei teikiant duomenis apie naudos gavėjus į JANGIS pastebėjote duomenų neatitikimus ar sistema neleidžia pateikti sąrašo dėl duomenų neatitikimo (kai pradiniai duomenys/sąrašas buvo įkelti automatiškai iš JADIS): 1. Prisijunkite prie Juridinių asmenų dalyvių informacinės sistemos (JADIS) ir atnaujinkite duomenis apie juridinio asmens dalyvius. 9

11 2. Prisijunkite prie JANGIS ir ištrinkite prieš tai pradėtą pildyti naudos gavėjų sąrašą su klaidingais duomenimis. Tai galite padaryti pasirinkę skiltį Duomenų teikimas, prie naudos gavėjų sąrašo paspaudę daugtaškį ir Šalinti. 3. Pradėkite pildyti naują naudos gavėjų sąrašą JANGIS. Jeigu naudos gavėjų sąrašo langas nebuvo užpildytas automatiškai, arba norite pridėti kitus naudos gavėjus, detalesnis pridėjimo procesas aprašytas tolimesniame šio dokumento skyriuje, žr Naudos gavėjų ir kitų subjektų pridėjimas). Jeigu norite sugrįžti į ankstesnį langą, rinkitės mygtuką Atgal (žr. 16. Vaizdas) 16. Vaizdas Naudos gavėjų ir kitų subjektų pridėjimas Pridėti naudos gavėją Naudos gavėjų sąrašą teikiančio juridinio asmens naudos gavėjai gali būti pridėti dviem būdais (žr. 17. Vaizdas): Spustelėjus daugtaškį (1-as būdas), esantį stačiakampio, vaizduojančio naudos gavėjų sąrašą teikiantį juridinį asmenį, dešiniame viršutiniame kampe; Spustelėjus ženkliuką + (2-as būdas), žemiau esančiame stačiakampyje punktyrinėmis kraštinėmis. 17. Vaizdas arba 10

12 Pasirinkus vieną arba kitą naudos gavėjų pridėjimo būdą, pamatysite meniu, su išvardintais galimais pasirinkimais. Pasirinkite Pridėti naudos gavėją (žr. 18. Vaizdas). 18. Vaizdas Pridėti naudos gavėją LR fizinį asmenį Pasirinkus Pridėti naudos gavėją, bus pateiktas fizinių asmenų paieškos langas pavadinimu Pridėti naudos gavėją (žr. 19. Vaizdas). Jeigu naudos gavėjas yra gyventojų registre registruotas asmuo (Lietuvos Respublikos ir kitų šalių pilietis, kuriam suteiktas asmens kodas), tuomet užpildykite fizinio asmens paieškos kriterijus ir spustelėkite mygtuką Ieškoti, kaip parodyta žemiau (1-as veiksmas, laukas Asmens dokumentą išdavusi valstybė bus užpildytas reikšme Lietuvos Respublika automatiškai pagal nutylėjimą). Duomenų laukus, pažymėtus raudona žvaigždute, užpildyti privaloma. 19. Vaizdas Fizinio asmens paieškos rezultatas bus pateiktas paieškos lango apatinėje skiltyje (žr. Klaida! Nerastas n uorodos šaltinis.). Jeigu radote tinkamą asmenį, pasirinkite surasto asmens eilutės dešinėje esantį mygtuką Pasirinkti (1-as veiksmas) ir mygtuką Tęsti (2-as veiksmas). Jeigu radote tinkamą LR fizinį asmenį, tačiau reikalinga papildyti arba redaguoti jo papildomus duomenis, pasirinkite surasto asmens eilutės dešinėje esančią pieštuko formos piktogramą Redaguoti (3-ias veiksmas). Paspaudus Redaguoti atidaromas fizinių asmenų langas redagavimo režimu. Atlikus reikalingas korekcijas papildomiems duomenims, spauskite Išsaugoti ir tęsti. 11

13 20. Vaizdas Pridėti naudos gavėją užsienio fizinį asmenį Jeigu naudos gavėjas yra užsienio fizinis asmuo, kuris neregistruotas LR gyventojų registre, atlikite veiksmus, aprašytus šio naudotojo vadovo papunktyje Pridėti naudos gavėją. Pasirinkus meniu Pridėti naudos gavėją, bus pateiktas fizinių asmenų paieškos langas pavadinimu Pridėti naudos gavėją (žr. 21. Vaizdas), kurio lauke Asmens dokumentą išdavusi valstybė pasirinkite asmens dokumentą išdavusią valstybę ir užpildykite visus kitus privalomus laukus asmens paieškai (1-as veiksmas), bei spustelėkite mygtuką Ieškoti (2-as veiksmas). 21. Vaizdas Fizinio asmens paieškos rezultatas bus pateiktas paieškos lango apatinėje skiltyje (žr. 22. Vaizdas). Jeigu radote tinkamą asmenį, pasirinkite surasto asmens eilutės dešinėje esantį mygtuką Pasirinkti (1-as veiksmas) ir mygtuką Tęsti (2-as veiksmas). 12

14 Jeigu radote tinkamą užsienio fizinį asmenį, tačiau reikalinga papildyti ar redaguoti jo papildomus duomenis, pasirinkite surasto asmens eilutės dešinėje esančią pieštuko formos piktogramą Redaguoti (3-ias veiksmas). Paspaudus Redaguoti atidaromas fizinių asmenų langas redagavimo režimu, atlikus reikalingas papildomos informacijos korekcijas, spauskite Išsaugoti ir tęsti. 22. Vaizdas Jeigu užsienio fizinis asmuo nebuvo surastas, paieškos lango apačioje pamatysite pranešimą Rezultatų pagal paieškos kriterijus nerasta. Norit pridėti naują fizinį asmenį kaip naudos gavėją, rinkitės mygtuką Pridėti naują užsienio asmenį (žr. 23. Vaizdas). 23. Vaizdas 13

15 Pasirinkus mygtuką Pridėti naują užsienio asmenį, bus atidarytas langas Pridėti naudos gavėją (žr. 24. Vaizdas), kuriame užpildykite visus privalomus laukus. Privalomi užpildyti laukai pažymėti raudona žvaigždute. Lauke Identifikacinis Nr. (neprivalomas) įrašykite asmens identifikacinį numerį, jeigu toks suteiktas asmeniui. Lauke Dokumento tipas iš fiksuotų reikšmių sąrašo pasirinkite tinkamą. 24. Vaizdas 14

16 Toliau nuosekliai užpildykite visus kitus privalomus laukus (žr. 25. Vaizdas). 25. Vaizdas Lauke Dokumento Nr. įrašykite asmens dokumento numerį. Spustelėkite mygtuką Pasirinkti failą ir įkelkite asmens dokumento, atitinkančio pasirinktį lauke Dokumento tipas, kopiją.pdf formatu. Lauke Pilietybė iš šalių sąrašo susiraskite ir pasirinkite asmens pilietybę. Pilietybių galite įrašyti ne vieną. Lauke Šalis iš šalių sąrašo susiraskite ir pasirinkite šalį, kuriame asmuo nuolat gyvena. Lauke Adresas įrašykite asmens likusią pilno gyvenamosios vietos adreso dalį gatvės pavadinimą, namo ir buto numerius, miestą ir pašto indeksą. Lauke Rezidavimo šalis mokesčių tikslais iš šalių sąrašo susiraskite ir pasirinkite šalį, kurioje asmuo yra mokesčių mokėtoju. Šalių galite įrašyti ne vieną. Jeigu lauke Šalis pasirinkote Lietuvos Respublika, tuomet rašant adresą lauke Adresas, adreso bus ieškoma LR adresų registre. Kai surasite tinkamą pasirinkite jį (žr. 26. Vaizdas). 26. Vaizdas Užpildę visus privalomus laukus, spustelėkite mygtuką Išsaugoti ir tęsti. Jeigu norite grįžti į asmenų paieškos langą, rinkitės lango Pridėti naudos gavėją mygtuką Grįžti į paiešką. 15

17 Jeigu įvestų apie asmenį duomenų nenorite išsaugoti ir grįžti į naudos gavėjų pridėjimo pradinį langą (žr. 14. Vaizdas), uždarykite langą Pridėti naudos gavėją spustelėdami lango dešiniame viršutiniame lange esantį kryžiuką (žr. 27. Vaizdas). 27. Vaizdas Užpildyti naudos gavėjo duomenis Išsaugoję įvestus fizinio asmens duomenis, kitame lange Pridėti naudos gavėją, į atitinkamus laukus, turite įvesti pasirinkto asmens duomenis, kurie apibūdina asmenį kaip naudos gavėją, bei nusako kokią nuosavybės ar (ir) kontrolės balsais dalį juridiniame asmenyje asmuo turi arba kaip kitais būdais, arba teisėmis jį kontroliuoja, t.y.: Rolė (žr. 28. Vaizdas) naudos gavėjo kontrolės juridiniame asmenyje pobūdis. Rinkitės iš fiksuotų reikšmių sąrašo rolę Tiesioginis savininkas, kai asmuo yra juridinio asmens savininkas (akcininkas, pajininkas, turi įnašų ar (ir) balsų) ir taip kontroliuoja juridinį asmenį turima nuosavybe. Rinkitės iš fiksuotų reikšmių sąrašo rolę Kontroliuoja kitais būdais, kai asmuo kontroliuoja juridinį asmenį nebūdamas savininku, bet kitais būdais. Rinkitės iš fiksuotų reikšmių sąrašo rolę Vadovas arba Valdybos (ar kito kolegialaus valdymo organo) pirmininkas arba Valdybos (ar kito kolegialaus valdymo organo) narys (-iai) arba Kiti (vyresnysis vadovas) kai asmuo kontroliuoja juridinį asmenį kitomis teisėmis. Naudos gavėjo bendra nuosavybės dalis arba bendra įtaka per balsus juridinio asmens, kurio naudos gavėjų sąrašas teikiamas, atžvilgiu turi būti didesnė už 25 proc. Netiesioginis savininkas Fizinis asmuo, turintis didesnę nei 25 proc. nuosavybės dalį juridinio asmens, kontroliuojančio tiesiogiai arba (ir) netiesiogiai NG sąrašą teikiantį subjektą. Ši rolė suteikiama pagal pateiktą NG sąrašo informaciją. 28. Vaizdas 16

18 Akcijų / pajų / įnašų / investicinių vienetų dalis įrašykite asmens turimų juridiniame asmenyje akcijų arba pajų, arba įnašų vertę procentais nuo visos juridinio asmens savininkų kontroliuojamos turto vertės. Įvesti galima procento vienos šimtosios tikslumu. Balsų dalis - šį lauką matysite tik tuomet, jeigu naudos gavėjui pasirinkote rolę Tiesioginis savininkas. Įrašykite asmens turimų juridiniame asmenyje balsavimo teisių dydį procentais. Įvesti galima procento vienos šimtosios tikslumu (žr. 29. Vaizdas). 29. Vaizdas Kontrolės būdas jeigu lauke Rolė pasirinkote rolę Kontroliuoja kitais būdais, tuomet privalote užpildyti šį lauką. Lauko reikšmės pasirenkamos iš fiksuotų reikšmių sąrašo (žr. 30. Vaizdas). Pasirinkite tinkamą kontrolės būdą, kuriuo naudos gavėjas kontroliuoja juridinį asmenį. Jeigu pasirinktyse tinkamo kontrolės būdo nerandate, rinkitės reikšmę Kiti ir aprašykite kontrolės būdą lauke Komentaras. 30. Vaizdas 17

19 Komentaras laukas matomas ir pildomas tik tuomet, kai lauke Kontrolės būdas pasirinkta reikšmė Kontroliuoja juridinį asmenį per artimus asmeninius ryšius, Kitokios naudos iš juridinio asmens turto ir (ar) veiklos arba Kiti (žr. 31. Vaizdas). 31. Vaizdas Kai visi būtini lango Pridėti naudos gavėją laukai užpildyti, spustelėkite mygtuką Pridėti asmenį ir bus atidarytas pradinis sąrašo pildymo langas su pridėtu (-ais) naudos gavėjais. Jeigu norite pamatyti kiekvieno naudos gavėjo išsamią informaciją, kelis kartus bakstelkite į naudos gavėjų sąrašo grafinį elementą (stačiakampį). Dešinėje lango pusėje atsiradusioje papildomos informacijos skiltyje (žr. 32. Vaizdas ir 33. Vaizdas), išsamią informaciją pamatysite bakstelėję prie atitinkamos grupės pavadinimo dešinėje esančią varnelę. 32. Vaizdas 18

20 33. Vaizdas Redaguoti naudos gavėjo duomenis Naudos gavėjo duomenų redagavimą galima atlikti spustelėjus vertikalų daugtaškį, esantį naudos gavėjo elemento (stačiakampio) dešiniame viršutiniame kampe ir pasirinkus meniu Redaguoti (žr. 34. Vaizdas). 34. Vaizdas 19

21 Pasirinkus meniu Redaguoti, bus atidaromas langas Redaguoti naudos gavėją (žr. 35. Vaizdas). 35. Vaizdas Šiame lange galima atlikti kelis duomenų redagavimo veiksmus: Jeigu norite pakeisti asmenį, kurio informacija parodyta lango skiltyje Pasirinktas asmuo, rinkitės mygtuką Pasirinkti kitą asmenį (1-as veiksmas). Toliau atlikite kito asmens paieškos veiksmus, aprašytus papunktyje Pridėti naudos gavėją LR fizinį asmenį ar Pridėti naudos gavėją užsienio fizinį asmenį ; Jeigu reikia koreguoti asmens naudos gavėjo duomenis (rolę, nuosavybės dalį), šiuos veiksmus atlikite duomenų skilties Įtaka laukų grupėje (2-as veiksmas). Jeigu išsaugoti pakeitimų neketinate rinkitės mygtuką Atšaukti (3-ias veiksmas); Norėdami pakeitimus išsaugoti, rinkitės mygtuką Išsaugoti pakeitimus (4-as veiksmas) Pašalinti naudos gavėją Pašalinti naudos gavėją iš sąrašo galite spustelėję vertikalų daugtaškį, esantį naudos gavėjo elemento (stačiakampio) dešiniame viršutiniame kampe ir pasirinkite meniu Pašalinti (žr. 34. Vaizdas). Pasirodžiusiame lange pasirinkite Taip ir naudos gavėjas bus pašalintas iš sąrašo. 20

22 Pridėti juridinį asmenį: Pildant naudos gavėjų sąrašą juridiniai asmenys gali būti pridėti dviem būdais (žr. 36. Vaizdas): Spustelėjus daugtaškį (1-as būdas), esantį stačiakampio, vaizduojančio naudos gavėjų sąrašą teikiantį juridinį asmenį, dešiniame viršutiniame kampe; Spustelėjus ženkliuką + (2-as būdas), žemiau esančiame stačiakampyje punktyrinėmis kraštinėmis. 36. Vaizdas arba Pasirinkus vieną arba kitą juridinių asmenų pridėjimo būdą, pamatysite meniu, su išvardintais galimais pasirinkimais. Pasirinkite Pridėti juridinį asmenį (žr. 37. Vaizdas). 37. Vaizdas 21

23 Pridėti LR registruotą juridinį asmenį: Pasirinkus Pridėti juridinį asmenį, bus pateiktas juridinių asmenų paieškos langas pavadinimu Juridinis asmuo (žr. 38. Vaizdas). Užpildykite juridinio asmens paieškos kriterijus ir spustelėkite mygtuką Ieškoti, (žr. 19. Vaizdas) (1 ir 2 veiksmas). Duomenų laukus, pažymėtus raudona žvaigždute, užpildyti privaloma. 38. Vaizdas Juridinio asmens paieškos rezultatas bus pateiktas paieškos lango apatinėje skiltyje (žr. 39. VaizdasKlaida! N erastas nuorodos šaltinis.). Jeigu radote tinkamą juridinį asmenį, pasirinkite surasto asmens eilutės dešinėje esantį mygtuką Pasirinkti (1-as veiksmas) ir mygtuką Tęsti (2-as veiksmas). 39. Vaizdas 22

24 Užpildyti juridinio asmens duomenis Kitame lange Juridinis asmuo, į atitinkamus laukus, turite įvesti pasirinkto JA duomenis, kurie nusako kokią nuosavybės ar (ir) kontrolės balsais dalį juridiniame asmenyje šis JA turi, t.y.: Akcijų / pajų / įnašų / investicinių vienetų dalis Įrašykite JA turimų juridiniame asmenyje akcijų arba pajų, arba įnašų vertę procentais nuo visos juridinio asmens savininkų kontroliuojamos turto vertės. Įvesti galima procento vienos šimtosios tikslumu (1 veiksmas) (žr.40. Vaizdas ). Balsų dalis - Įrašykite JA turimų juridiniame asmenyje balsavimo teisių dydį procentais. Įvesti galima procento vienos šimtosios tikslumu (1 veiksmas) (žr. 40. Vaizdas29. Vaizdas). Suvedus informaciją paspauskite mygtuką Pridėti juridinį asmenį (2 veiksmas). 40. Vaizdas Paspaudus mygtuką Pridėti juridinį asmenį bus atidarytas pradinis sąrašo pildymo langas su pridėtu (-ais) juridiniais asmenimis ir kitais pridėtais subjektais. Jeigu norite pamatyti kiekvieno juridinio asmens išsamią informaciją, kelis kartus bakstelkite į juridinio asmens grafinį elementą (stačiakampį) (žr. 32. Vaizdas). 23

25 Redaguoti juridinio asmens duomenis Juridinio asmens duomenų redagavimą galima atlikti spustelėjus vertikalų daugtaškį, esantį naudos gavėjo elemento (stačiakampio) dešiniame viršutiniame kampe ir pasirinkus meniu Redaguoti (žr.41. Vaizdas). 41. Vaizdas Pasirinkus meniu Redaguoti, bus atidaromas langas Juridinis asmuo (žr. 42. Vaizdas) 42. Vaizdas Šiame lange galima atlikti kelis duomenų redagavimo veiksmus, kaip: Jeigu norite pakeisti asmenį, kurio informacija parodyta lango skiltyje Pasirinktas asmuo, rinkitės mygtuką Pasirinkti kitą asmenį. Toliau atlikite kito asmens paieškos veiksmus, aprašytus papunktyje ; Jeigu reikia koreguoti juridinio asmens duomenis (nuosavybės dalį/balsų skaičių), šiuos veiksmus atlikite duomenų skilties Įtaka laukų grupėje (1-as veiksmas). Norėdami pakeitimus išsaugoti, rinkitės mygtuką Išsaugoti pakeitimus (2-as veiksmas). 24

26 Pašalinti juridinį asmenį Pašalinti juridinį asmenį iš sąrašo galite spustelėję vertikalų daugtaškį, esantį naudos gavėjo elemento (stačiakampio) dešiniame viršutiniame kampe ir pasirinkite meniu Pašalinti (žr.41. Vaizdas). Pasirodžiusiame lange pasirinkite Taip ir juridinis asmuo bus pašalintas iš sąrašo Pridėti investicinį fondą: Pildant naudos gavėjų sąrašą investiciniai fondai gali būti pridėti dviem būdais (žr. 43. Vaizdas): Spustelėjus daugtaškį (1-as būdas), esantį stačiakampio, vaizduojančio naudos gavėjų sąrašą teikiantį juridinį asmenį, dešiniame viršutiniame kampe; Spustelėjus ženkliuką + (2-as būdas), žemiau esančiame stačiakampyje punktyrinėmis kraštinėmis. 43. Vaizdas arba Pasirinkus vieną arba kitą investicinio fondo pridėjimo būdą, pamatysite meniu, su išvardintais galimais pasirinkimais. Pasirinkite Pridėti investicinį fondą (žr. 44. Vaizdas). 44. Vaizdas 25

27 Pridėti LR registruotą investicinį fondą: Pasirinkus Pridėti investicinį fondą, bus pateiktas investicinių fondų paieškos langas pavadinimu Investicinis fondas (žr. 45. Vaizdas). Užpildykite investicinio fondo paieškos kriterijus ir spustelėkite mygtuką Ieškoti, kaip parodyta (žr. 19. Vaizdas) (1 ir 2 veiksmai). Duomenų laukus, pažymėtus raudona žvaigždute, užpildyti privaloma. 45. Vaizdas Investicinio fondo paieškos rezultatas bus pateiktas paieškos lango apatinėje skiltyje (žr. 46. Vaizdas). Jeigu radote tinkamą investicinį fondą, pasirinkite surasto fondo eilutės dešinėje esantį mygtuką Pasirinkti (1-as veiksmas) ir mygtuką Tęsti (2-as veiksmas). 46. Vaizdas Užpildyti investicinio fondo duomenis Kitame lange Investicinis fondas, paspaudę mygtuką Pasirinkti kitą asmenį būsite grąžinti į fondo paieškos langą. į atitinkamus laukus, turite įvesti pasirinkto fondo duomenis, kurie nusako kokią nuosavybės ar (ir) kontrolės balsais dalį juridiniame asmenyje fondas turi, t.y.: Akcijų / pajų / įnašų / investicinių vienetų dalis Įrašykite fondo turimų juridiniame asmenyje akcijų arba pajų, arba įnašų vertę procentais nuo visos juridinio asmens savininkų kontroliuojamos turto vertės. Įvesti galima procento vienos šimtosios tikslumu (1 veiksmas) (žr. 47. Vaizdas). Balsų dalis - Įrašykite fondo turimų juridiniame asmenyje balsavimo teisių dydį procentais. Įvesti galima procento vienos šimtosios tikslumu (1 veiksmas) (žr. 29. Vaizdas). Suvedus informaciją paspauskite mygtuką Pridėti investicinį fondą (2 veiksmas). 26

28 47. Vaizdas Paspaudus mygtuką Pridėti investicinį fondą bus atidarytas pradinis sąrašo pildymo langas su pridėtu (-ais) investiciniu (-ais) fondu (-ais) ir kitais pridėtais subjektais. Kai įtaka daroma investiciniam fondui, nepriklausomai subjekto teisinės formos, reikia nurodyti ne tik akcijų / pajų / įnašų / investicinių vienetų dalį, bet ir investicinio fondo aktyvų vertinimo dieną (1 veiksmas, žr. 48. Vaizdas ). 48. Vaizdas Jeigu norite pamatyti kiekvieno investicinio fondo išsamią informaciją, kelis kartus bakstelkite į investicinio fondo grafinį elementą (stačiakampį) (žr. 32. vaizdas). 27

29 Redaguoti investicinio fondo informaciją Investicinio fondo duomenų redagavimą galima atlikti spustelėjus vertikalų daugtaškį, esantį naudos gavėjo elemento (stačiakampio) dešiniame viršutiniame kampe ir pasirinkus meniu Redaguoti atliekant analogiškus veiksmus kaip ir redaguojant juridinio asmens duomenis (žr ) Pašalinti juridinį asmenį Pašalinti naudos gavėją iš sąrašo galite spustelėję vertikalų daugtaškį, esantį naudos gavėjo elemento (stačiakampio) dešiniame viršutiniame kampe ir pasirinkite meniu Pašalinti (žr. 41. Vaizdas). Pasirodžiusiame dialoge pasirinkite Taip ir investicinis fondas bus pašalintas iš sąrašo Pridėti valstybės instituciją arba savivaldybę: Pildant naudos gavėjų sąrašą, valstybės institucijos arba savivaldybės gali būti pridėtos dviem būdais (žr. 49. Vaizdas43. Vaizdas): Spustelėjus daugtaškį (1-as būdas), esantį stačiakampio, vaizduojančio naudos gavėjų sąrašą teikiantį juridinį asmenį, dešiniame viršutiniame kampe; Spustelėjus ženkliuką + (2-as būdas), žemiau esančiame stačiakampyje punktyrinėmis kraštinėmis. 49. Vaizdas arba Pasirinkus vieną arba kitą institucijos arba savivaldybės pridėjimo būdą, pamatysite meniu, su išvardintais galimais pasirinkimais. Pasirinkite Pridėti instituciją arba savivaldybę (žr. 50. Vaizdas44. Vaizdas). 50. Vaizdas 28

30 Pridėti valstybės instituciją Pasirinkus Pridėti valstybės arba savivaldybės instituciją, bus pateiktas paieškos langas pavadinimu Valstybės arba savivaldybės institucija (žr. 51. Vaizdas45. Vaizdas). Pasirinkite Lietuvos Respublika (1 veiksmas). Užpildykite institucijos paieškos kriterijus ir spustelėkite mygtuką Ieškoti (žr. 51 Vaizdas19. Vaizdas) (2 ir 3 veiksmai). Duomenų laukus, pažymėtus raudona žvaigždute, užpildyti privaloma. Iš pasirodžiusio sąrašo pasirikite sau aktualią instituciją ir paspauskite tęsti (žr. 51 Vaizdas) (4 ir 5 veiksmas). 51. Vaizdas Duomenų apie valstybės instituciją pildymas Lange Valstybės arba savivaldybės institucija, į atitinkamus laukus, įveskite pasirinktos institucijos duomenis, kurie nusako, kokią nuosavybės ar (ir) kontrolės balsais dalį juridiniame asmenyje institucija turi, t. y.: Akcijų / pajų / įnašų / investicinių vienetų dalis Įrašykite institucijos turimų juridiniame asmenyje akcijų arba pajų, arba įnašų vertę procentais nuo visos juridinio asmens savininkų kontroliuojamos turto vertės. Įvesti galima procento vienos šimtosios tikslumu (1 veiksmas) (žr. 52 Vaizdas). Balsų dalis - Įrašykite institucijos turimų juridiniame asmenyje balsavimo teisių dydį procentais. Įvesti galima procento vienos šimtosios tikslumu (1 veiksmas) (žr. 52 Vaizdas). Suvedus informaciją paspauskite mygtuką Pridėti valstybės instituciją/savivaldybę (2 veiksmas). 52. Vaizdas 29

31 Pridėti savivaldybę Pasirinkus Pridėti valstybės arba savivaldybės instituciją, bus pateiktas paieškos langas pavadinimu Valstybės arba savivaldybės institucija (žr. 53 Vaizdas45. Vaizdas). Pasirinkite Savivaldybė kaip parodyta (1 veiksmas). Užpildykite paieškos kriterijus ir spustelėkite mygtuką Ieškoti, kaip parodyta (žr. 53 Vaizdas19. Vaizdas) (2 ir 3 veiksmai). Duomenų laukus, pažymėtus raudona žvaigždute, užpildyti privaloma.. Iš pasirodžiusio sąrašo pasirikite sau aktualią instituciją ir paspauskite tęsti (žr. 53 Vaizdas) (4 ir 5 veiksmai). 53. Vaizdas Duomenų apie savivaldybę pildymas Sekančiame lange Valstybės arba savivaldybės institucija į atitinkamus laukus, turite įvesti pasirinktos savivaldybės/institucijos duomenis, kurie nusako kokią nuosavybės ar (ir) kontrolės balsais dalį juridiniame asmenyje institucija turi, t.y.: Akcijų / pajų / įnašų / investicinių vienetų dalis Įrašykite savivaldybės turimų juridiniame asmenyje akcijų arba pajų, arba įnašų vertę procentais nuo visos juridinio asmens savininkų kontroliuojamos turto vertės. Įvesti galima procento vienos šimtosios tikslumu (1 veiksmas) (žr. 54 Vaizdas). Balsų dalis - Įrašykite savivaldybės turimų juridiniame asmenyje balsavimo teisių dydį procentais. Įvesti galima procento vienos šimtosios tikslumu (1 veiksmas) (žr. 54 Vaizdas). Suvedus informaciją paspauskite mygtuką Pridėti valstybės instituciją/savivaldybę (2 veiksmas). 54. Vaizdas 30

32 Pridėti užsienio šalies arba ES instituciją Pasirinkus Pridėti valstybės arba savivaldybės instituciją, bus pateiktas langas pavadinimu Valstybės arba savivaldybės institucija (žr. 55 Vaizdas 45. Vaizdas). Pasirinkite Užsienio šalies arba ES institucija kaip parodyta (1 veiksmas). Užpildykite institucijos duomenis (2 veiksmas) ir spustelėkite mygtuką Tęsti, kaip parodyta (žr. 55 Vaizdas19. Vaizdas) (3 veiksmas). Duomenų laukus, pažymėtus raudona žvaigždute, užpildyti privaloma. 55. Vaizdas Duomenų apie užsienio šalies arba ES instituciją pildymas Sekančiame lange Valstybės arba savivaldybės institucija į atitinkamus laukus, turite įvesti nurodytos institucijos duomenis, kurie nusako kokią nuosavybės ar (ir) kontrolės balsais dalį juridiniame asmenyje institucija turi, t.y.: Akcijų / pajų / įnašų / investicinių vienetų dalis Įrašykite institucijos turimų juridiniame asmenyje akcijų arba pajų, arba įnašų vertę procentais nuo visos juridinio asmens savininkų kontroliuojamos turto vertės. Įvesti galima procento vienos šimtosios tikslumu (1 veiksmas) (žr. 56 Vaizdas). Balsų dalis - Įrašykite institucijos turimų juridiniame asmenyje balsavimo teisių dydį procentais. Įvesti galima procento vienos šimtosios tikslumu (1 veiksmas) (žr. 56 Vaizdas). Suvedus informaciją paspauskite mygtuką Pridėti valstybės instituciją/savivaldybę (2 veiksmas). 56. Vaizdas Valstybės institucijos arba savivaldybės duomenų redagavimas Naudos gavėjų ir kitų subjektų duomenų redagavimas naudos gavėjų sąrašo pildymo metu atliekamas analogiškais principais, todėl instrukciją kaip tai padaryti galite rasti papuktyje. 31

33 Pridėti bendraturčius: Pildant naudos gavėjų sąrašą bendraturčiai gali būti pridėti dviem būdais (žr. 57 Vaizdas): Spustelėjus daugtaškį (1-as būdas), esantį stačiakampio, vaizduojančio naudos gavėjų sąrašą teikiantį juridinį asmenį, dešiniame viršutiniame kampe; Spustelėjus ženkliuką + (2-as būdas), žemiau esančiame stačiakampyje punktyrinėmis kraštinėmis. 57. Vaizdas arba Pasirinkus vieną arba kitą bendraturčių pridėjimo būdą, pamatysite meniu, su išvardintais galimais pasirinkimais. Pasirinkite Pridėti bendraturčius (žr. 58 Vaizdas 44. Vaizdas). 58. Vaizdas 32

34 Pridėti bendraturčius Pasirinkus Pridėti bendraturčius, bus pateiktas langas pavadinimu Bendraturčiai (žr. 59. Vaizdas 45. Vaizdas). Apibūdinkite bendraturčių asmenų santykį, pavyzdžiui: Bendra jungtinė sutuoktinių nuosavybė arba Sutartimi įteisinta bendraturčių nuosavybė ar pan. (1 veiksmas). Į atitinkamus laukus, turite įvesti bendraturčių duomenis, kurie nusako, kokią nuosavybės ar (ir) kontrolės balsais dalį juridiniame asmenyje bendraturčiai turi, t.y.: Akcijų / pajų / įnašų / investicinių vienetų dalis Įrašykite bendraturčių turimų juridiniame asmenyje akcijų arba pajų, arba įnašų vertę procentais nuo visos juridinio asmens savininkų kontroliuojamos turto vertės. Įvesti galima procento vienos šimtosios tikslumu (2 veiksmas) (žr. 59. Vaizdas). Balsų dalis - Įrašykite bendraturčių turimų juridiniame asmenyje balsavimo teisių dydį procentais. Įvesti galima procento vienos šimtosios tikslumu (2 veiksmas) (žr. 59. Vaizdas). Įvedę duomenis 2 ame veiksme, spauskite mygtuką Tęsti. Duomenų laukus, pažymėtus raudona žvaigždute, užpildyti privaloma. 59. Vaizdas Paspaudus Tęsti, pasirodys langas pavadinimu Bendraturčiai, jame paspauskite paryškintą mygtuką Pridėti bendraturtį (žr. 60. Vaizdas) 60. Vaizdas 33

35 Tuomet pasirodys langas pavadinimu Asmens paieška (žr. 61. Vaizdas). Viršutinėje lango dalyje pasirinkite kokį bendraturtį norite pridėti (1 veiksmas). Kaip teisingai užpildyti paieškos kriterijus kiekvienu iš galimų atvejų, rasite šiame naudotojo vadovo papunktyje: Juridinio asmens Investicinio fondo Valstybės arba savivaldybės institucijos Užpildykite paieškos kriterijus (2 veiksmas) ir paspauskite mygtuką Ieškoti (3 veiksmas). 61. Vaizdas Atlikus 3-čią veiksmą (žr. 61. Vaizdas) pasirodys paieškos rezultatai (žr. 62. Vaizdas). Pasirinkite asmenį (žr. 62. Vaizdas) (1 veiksmas) ir paspauskite Tęsti (2 veiksmas). Jūsų pasirinktas bendraturtis bus pridėtas prie bendraturčių sąrašo lange pavadinimu Bendraturčiai (žr. 63. Vaizdas). Pridėkite kitą bendraturį(-ius). 62. Vaizdas 34

36 Pridėjus pageidaujamą bendraturčių skaičių, visus, juos matysite sąraše (žr. 63. Vaizdas). Pažymėkite, kuris iš bendraturčių yra įgaliotas asmuo (1 veiksmas) ir įveskite įgaliojimo datą (2 veiksmas). Tuomet paspauskite mygtuką Pridėti bendraturčius (3 veiksmas) ir jie bus pridėti prie naudos gavėjų sąrašo. 63. Vaizdas Bendraturčių duomenų redagavimas Bendraturčių duomenų redagavimas naudos gavėjų sąrašo pildymo metu atliekamas analogiškais principais, kaip ir kitų subjektų (juridinių asmenų, investicinių fondų ir t.t.), todėl instrukciją, kaip tai padaryti, galite rasti: papunktyje Klaidos ir įspėjimai Sistema naudotoją informuoja, kai naudos gavėjų sąraše yra esminių duomenų įvedimo klaidų. Šie perspėjimo ženklai yra matomi pagrindiniame naudos gavėjų sąrašo lange prie NG sąrašo elementų (žr. 64. Vaizdas). 64. Vaizdas Išsamesnis problemos išaiškinimas yra pateikiamas šio elemento, kuriame yra šis perspėjimo ženklas, informacijos lange (žr. 64. Vaizdas), kuris iškviečiamas kelis kartus spragtelėjus pelyte ant šio elemento. 65. Vaizdas 35

37 3.1.6 Peržiūrėti naudos gavėjų sąrašo dokumentą Pateikę visus juridinio asmens naudos gavėjus ir prieš pasirašant naudos gavėjų sąrašą, galite peržiūrėti naudosgavėjų sąrašo duomenis taip, kaip jie atrodys spaudinyje Juridinio asmens naudos gavėjų sąrašas. Tai atlikti galite spustelėję mygtuką Peržiūrėti dokumentą (žr. 66. Vaizdas, 1-as veiksmas). 66. Vaizdas Spustelėjus mygtuką Peržiūrėti dokumentą, bus atidarytas naudos gavėjų sąrašo dokumento peržiūros langas (žr. 67. Vaizdas). Jeigu pasirašymą atidedate, rinkitės mygtuką Atgal (1-as veiksmas) arba Tęsti naudos gavėjų sąrašo pildymą (2-as veiksmas ) ir būsite grąžinti į naudos gavėjų sąrašo pildymo pradinį langą (žr Pridėti naudos gavėją). Jeigu norite naudos gavėjų sąrašą ir kitus pridėtus dokumentus pasirašyti, tuomet spustelėkite mygtuką Teikti sąrašą (3-ias veiksmas). 67. Vaizdas Pasirašyti naudos gavėjų sąrašą ir kitus dokumentus Jeigu esate aukščiau aprašytame lange Naujo naudos gavėjų sąrašo teikimas, atlikti pasirašymo procedūrą galite pasirinkę mygtuką Teikti sąrašą (žr. 67. Vaizdas). Jeigu esate pradiniame naudos gavėjų pildymo lange Naudos gavėjų sąrašo teikimas (žr. 66. Vaizdas), tuomet rinkitės mygtuką Pasirašyti ir pateikti (2-as veiksmas). Ar pasirinkus mygtuką Teikti sąrašą ar mygtuką Pasirašyti ir pateikti, bus atidarytas langas Naudos gavėjų sąrašo teikimas (žr. 68. Vaizdas), kurio duomenų skiltyse pateikiama tokia informacija arba pasirinktys: Teikiami duomenys apie asmenį Juridinio asmens, teikiančio savo naudos gavėjų sąrašą, informacija; 36

38 Pasirašymo metodas pasirašymo metodo pasirinktys: o Pasirašyti stacionariu parašu rinkitės šį metodą, jeigu naudosite kriptografinę USB laikmeną pasirašant; o Pasirašyti mobiliuoju parašu rinkitės šį metodą, jeigu turite pasirašę mobilaus parašo sutartį su mobilaus ryšio operatoriumi. 68. Vaizdas Prašymo dokumentai šioje skiltyje (žr. 69. Vaizdas) pateikti visi, su prašymu susiję dokumentai. Jeigu naujų užsienio asmenų duomenų neteikiate, bus matomas tik vienas dokumentas JA naudos gavėjų sąrašas, kurį reikia pasirašyti. Jeigu teikėte ir naujų užsienio asmenų duomenis, bus pateiktos visos pridėtos asmenų dokumentų kopijos pasirašymui.atskirai pasirašykite visus teikiamus dokumentus (1-i veiksmai). 69. Vaizdas Jeigu pasirinkote pasirašymo metodą Pasirašyti mobiliuoju parašu ir spustelėjote mygtuką Pasirašyti, bus atidarytas langas Dokumentų elektroninio pasirašymo paslauga (žr. 70. Vaizdas), kurio laukuose (1-as veiksmas) užpildykite savo asmens kodą ir mobilaus telefono numerį, į kurį gausite pranešimą pasirašymo patvirtinimui. Patvirtinkite spustelėdami lango mygtuką Pasirašyti (2-as veiksmas). 70. Vaizdas 37

39 Gavę pranešimą į savo mobilų telefoną, patvirtinkite pasirašymą Pateikti prašymą Prašymą pateikti naudos gavėjų sąrašą galėsite tik tuomet, kai visi, su prašymu teikiami, dokumentai yra pasirašyti, t.y. visų jų būsena yra Pasirašytas (žr. 71. Vaizdas). 71. Vaizdas Prašymo pateikimas atliekamas esant lange Naudos gavėjų sąrašo teikimas (žr. 69. Vaizdas). Pasirinkite mygtuką Teikti prašymą (2-as veiksmas). Jeigu prašymas pateiktas sėkmingai, sistema informuos atitinkamu pranešimu (žr. 72. Vaizdas). Jeigu prašyme nebuvo pateiktų naujų užsienio asmenų duomenų, prašymo būsena bus pakeista į Įvykdytas. Jeigu prašyme buvo pateiktų naujų užsienio asmenų duomenų, prašymo būsena bus pakeista į Vykdomas. Tokiu atveju, naudos gavėjų sąraše pateiktų naujų užsienio asmenų duomenys bus tikrinami Registrų centro darbuotojų. Po duomenų sėkmingo patikrinimo prašymo būsena bus pakeista į Įvykdytas RC darbuotojo ir naudos gavėjų sąrašas taps aktualiu. 72. Vaizdas Jeigu pasirašyti dokumentų ir pateikti prašymo nepavyko, sistema pateiks atitinkamą pranešimą, prašymo būsena išliks Laukiama pasirašymo, o pasirašomo dokumento būsena bus Nepasirašytas (žr. 73. Vaizdas). Tokiu atveju, bandykite dokumentų pasirašymo ir prašymo pateikimo veiksmus atlikti dar kartą. 73. Vaizdas 38

40 3.2 Nepateikto prašymo panaikinimas Panaikinti nepateiktą prašymą galite tik tuomet, kai prašymo būsena yra Pildomas arba Laukiama pasirašymo. Jeigu prašymo teikti neketinate, galite jį panaikinti pasirinkę sistemos viršutiniame (arba apatiniame) meniu Duomenų teikimas (žr. 74. Vaizdas, 1-as veiksmą). 74. Vaizdas Kai pasirinksite viršutinio (arba apatinio) meniu Duomenų teikimas, bus pateiktas langas, kuriame matomi visi naudos gavėjų sąrašų teikimo prašymai. Šio lango duomenų skiltyje Naudos gavėjų sąrašų prašymai, naikintino nepateikto prašymo eilutės stulpelyje Veiksmai pasirinkite vertikalų daugtaškį ir komandą Pašalinti (2-as veiksmas). Patvirtinkite prašymo pašalinimą. 39

41 3.3 Klaidų taisymas pateikus prašymą Pateikus prašymą, su prašymu pateiktų naudos gavėjų duomenų taisymas, atliekamas tik teikiant naują naudos gavėjų sąrašą su teisingais duomenimis (žr. nuo šio dokumento papunkčio 2). 3.4 Darbo posistemyje pabaiga Jeigu norite baigti darbą JADIS naudos gavėjų posistemyje, spustelėkite lango dešiniame viršutiniame lange esantį prisijungusio asmens vardą, pavardę / juridinio asmens pavadinimą ir pasirinkite Atsijungti (žr. 75. Vaizdas). 75. Vaizdas 40

42 4 Naudos gavėjų sąrašo esybių būsenos Šiame skyriuje pateikiamos sistemos esybių, prašymo, NG sąrašo ir dokumentų, būsenos. Sistemos naudotojui, šių esybių būsenos padeda suprasti, kokiame naudos gavėjų sąrašo teikimo proceso žingsnyje yra naudotojas ir kokius veiksmus jis gali atlikti esant vienai ar kitai esybių būsenai. 4.1 Prašymo būsenos Prašymo būsena Pildomas Laukiama pasirašymo ir pateikimo Vykdomas Įvykdytas Pašalintas Atsisakytas Atmestas Atidėtas dėl trūkumų Prašymo būsenos aprašymas ir galimi naudotojo veiksmai Naudos gavėjų sąrašo dokumentas dar nesugeneruotas ir nėra prašyme. Naudotojas gali peržiūrėti, tęsti naudos gavėjų sąrašo pildymą arba pašalinti prašymą. Pašalinant prašymą, panaikinamas ir pildomas naudos gavėjų sąrašas. Naudos gavėjų sąrašo dokumentas jau sugeneruotas, bet nepasirašytas. Naudotojas gali peržiūrėti, tęsti naudos gavėjų sąrašo pildymą, sugeneruoti naują naudos gavėjų sąrašo dokumentą arba pašalinti prašymą. Pašalinant prašymą, panaikinamas ir pildomas naudos gavėjų sąrašas, sugeneruotas sąrašo dokumentas ir visos pridėtos dokumentų kopijos. Naudos gavėjų sąrašo teikimo prašymas pateiktas, bet NG sąrašas dar nėra aktualus, nes RC darbuotojų vykdoma pateiktų užsienio asmenų duomenų patikra. Naudotojas gali tik peržiūrėti su prašymu pateiktus naudos gavėjų duomenis. Naudos gavėjų sąrašo teikimo prašymas pateiktas, NG sąrašas yra aktualus arba neaktualus, jeigu yra pateiktas naujas NG sąrašas. Naudotojas gali tik peržiūrėti su prašymu pateiktus naudos gavėjų duomenis. Nepateiktas prašymas yra naudotojo sistemos automatiškai panaikintas. Laikinai nenaudojama. RC darbuotojui atmetus prašymą arba per nustatytą laikotarpį prašymas nebuvo patikslintas ir sistema automatiškai atmetė prašymą. Naudos gavėjų sąrašas yra grąžintas taisymui sąrašo teikėjui. 4.2 Naudos gavėjų sąrašo būsenos Priklausomai nuo JA teisinio statuso, dalyvių sąrašo teikimui ir peržiūrai yra taikomi šie apribojimai: NG sąrašo būsena Aktualus Neaktualus Inicijuotas anuliavimas Anuliuotas NG sąrašo būsenos aprašymas ir galimi naudotojo veiksmai Naudos gavėjų sąrašo teikimo prašymas pateiktas, jo būsena Įvykdytas, NG sąrašas aktualus ir jo duomenys pasiekiami įvairiais duomenų gavimo iš sistemos būdais ir formomis. Naudotojas gali tik peržiūrėti su prašymu pateiktus naudos gavėjų duomenis. Naudotojas gali teikti naują NG sąrašą. Naudos gavėjų sąrašo teikimo prašymas pateiktas, jo būsena Įvykdytas, NG sąrašas nėra aktualus, nes yra pateiktas naujas NG sąrašas, kurio būsena Aktualus. NG sąrašo duomenys pasiekiami įvairiais duomenų gavimo iš sistemos būdais ir formomis, kurios numato istorinių duomenų atvaizdavimą. Naudotojas gali tik peržiūrėti su prašymu pateiktus naudos gavėjų duomenis. Naudotojas gali teikti naują NG sąrašą. Laikinai nenaudojama. Laikinai nenaudojama. 41

43 4.3 Teikiamų dokumentų būsenos Teikiamo dokumento būsena Pasirašytas Nepasirašytas Būsenos aprašymas ir galimi naudotojo veiksmai Su prašymu pateiktas dokumentas pasirašytas elektroniniu parašu. Kai prašymas nepateiktas, naudotojas gali dokumentą pašalinti ir vėl pasirašyti. Kai prašymas pateiktas, naudotojas negali atlikti jokių veiksmų su dokumentais. Prašymas nepateiktas. Naudotojas gali dokumentą pasirašyti arba pašalinti. 42

AAA.AIEPI.Mokymu_medziaga_MOK_VI_07.Vandens_inventorizacijos_duomenu_tvarkymas.v.0.4

AAA.AIEPI.Mokymu_medziaga_MOK_VI_07.Vandens_inventorizacijos_duomenu_tvarkymas.v.0.4 Informacinės sistemos eksploatacinė dokumentacija AIVIKS MOKYMO MEDŽIAGA 07. Vandens inventorizacijos duomenų tvarkymas Aplinkos apsaugos agentūra Aplinkosauginės informacijos elektroninių paslaugų išvystymas

Detaliau

EDUKA DIENYNO IR EDUKA KLASĖS INTEGRACIJA KAIP NAUDOTIS EDUKA KLASĖS IR DIENYNO INTEGRACIJA?... 2 Kaip prisijungti prie EDUKA klasės?... 2 Kaip įkelti

EDUKA DIENYNO IR EDUKA KLASĖS INTEGRACIJA KAIP NAUDOTIS EDUKA KLASĖS IR DIENYNO INTEGRACIJA?... 2 Kaip prisijungti prie EDUKA klasės?... 2 Kaip įkelti EDUKA DIENYNO IR EDUKA KLASĖS INTEGRACIJA KAIP NAUDOTIS EDUKA KLASĖS IR DIENYNO INTEGRACIJA?... 2 Kaip prisijungti prie EDUKA klasės?... 2 Kaip įkelti grupę iš EDUKA dienyno?... 3 Kaip iš EDUKA klasės

Detaliau

Elektroninių pažymėjimų tvarkymo sistema

Elektroninių pažymėjimų tvarkymo sistema Data: 2019-09-16 Valstybinio socialinio draudimo fondo valdyba Turinys 1. Įžanga... 3 1.1. Dokumento tikslas... 3 1.2. Terminai ir santrumpos... 3 2. Perskaitykite pirmiausia... 4 2.1. Ką rasite šiame

Detaliau

GPAIS vartotojo vadovas savivaldybėms GPAIS VARTOTOJO VADOVAS SAVIVALDYBIŲ PILDOMAI INFORMACIJAI GPAIS TURINYS 1. BENDRI DARBO SU GPAIS PRINCIPAI... 2

GPAIS vartotojo vadovas savivaldybėms GPAIS VARTOTOJO VADOVAS SAVIVALDYBIŲ PILDOMAI INFORMACIJAI GPAIS TURINYS 1. BENDRI DARBO SU GPAIS PRINCIPAI... 2 GPAIS VARTOTOJO VADOVAS SAVIVALDYBIŲ PILDOMAI INFORMACIJAI GPAIS TURINYS 1. BENDRI DARBO SU GPAIS PRINCIPAI... 2 1.1 PRISIJUNGIMAS PRIE IŠORINIO PORTALO... 2 2. Savivaldybių ir regiono plėtros tarybų ataskaitos...

Detaliau

Mano ERGO savitarnos sistema mano.ergo.lt (Naudotojo atmintinė) 1) Kaip prisijungti prie savitarnos sistemos? 1. Naršyklės lange įveskite mano.ergo.lt

Mano ERGO savitarnos sistema mano.ergo.lt (Naudotojo atmintinė) 1) Kaip prisijungti prie savitarnos sistemos? 1. Naršyklės lange įveskite mano.ergo.lt Mano ERGO savitarnos sistema mano.ergo.lt (Naudotojo atmintinė) 1) Kaip prisijungti prie savitarnos sistemos? 1. Naršyklės lange įveskite mano.ergo.lt 2. Pasirinkite vieną iš prisijungimo būdų: el. bankininkystę,

Detaliau

Sistemos specifikacija

Sistemos specifikacija Finansinių ataskaitų rinkinių teikimo elektroniniu būdu (interaktyviai) Vartotojo vadovas Kaip pateikti finansinių ataskaitų rinkinį el. būdu interaktyviai 2(32) Turinys 1. Įvadas...3 2. Finansinių ataskaitų

Detaliau

File Transfer programinės įrangos naudotojo instrukcija

File Transfer programinės įrangos naudotojo instrukcija File Transfer programinės įrangos naudotojo instrukcija Rinkmenos dalių įkėlimas naudojantis i.saf-t FileTransfer FileTransfer programinė įranga (toliau - FileTransfer PĮ) skirta didelės apimties rinkmenos

Detaliau

Longse Wi-Fi kameros greito paleidimo instrukcija 1. Jums prireiks 1.1. Longse Wi-Fi kameros 1.2. Vaizdo stebėjimo kameros maitinimo šaltinio 1.3. UTP

Longse Wi-Fi kameros greito paleidimo instrukcija 1. Jums prireiks 1.1. Longse Wi-Fi kameros 1.2. Vaizdo stebėjimo kameros maitinimo šaltinio 1.3. UTP Longse Wi-Fi kameros greito paleidimo instrukcija 1. Jums prireiks 1.1. Longse Wi-Fi kameros 1.2. Vaizdo stebėjimo kameros maitinimo šaltinio 1.3. UTP RJ-45 interneto kabelio 1.4. Kompiuterio su prieiga

Detaliau

NEKILNOJAMO TURTO KADASTRO DUOMENŲ TEIKIMO IŠVADAI GAUTI EL. PASLAUGA: NAUDOTOJO VADOVAS NŽT DARBUOTOJAMS (V.1) VILNIUS 2017

NEKILNOJAMO TURTO KADASTRO DUOMENŲ TEIKIMO IŠVADAI GAUTI EL. PASLAUGA: NAUDOTOJO VADOVAS NŽT DARBUOTOJAMS (V.1) VILNIUS 2017 NEKILNOJAMO TURTO KADASTRO DUOMENŲ TEIKIMO IŠVADAI GAUTI EL. PASLAUGA: NAUDOTOJO VADOVAS NŽT DARBUOTOJAMS (V.1) VILNIUS 2017 1. APIE PASLAUGĄ Paslaugos pavadinimas: Nekilnojamo turto kadastro duomenų teikimo

Detaliau

Slaptažodžių generatoriaus naudojimo instrukcija Slaptažodžių generatorius tai aukščiausius saugumo reikalavimus atitinkantis įrenginys, kuris generuo

Slaptažodžių generatoriaus naudojimo instrukcija Slaptažodžių generatorius tai aukščiausius saugumo reikalavimus atitinkantis įrenginys, kuris generuo Slaptažodžių generatoriaus naudojimo instrukcija Slaptažodžių generatorius tai aukščiausius saugumo reikalavimus atitinkantis įrenginys, kuris generuoja vienkartinius skaitmenimis išreiškiamus slaptažodžius.

Detaliau

Muzikos duomenų bazės NAXOS Music Library naudojimo vadovas Turinys Kas yra NAXOS Music Library... 2 Kaip pradėti naudotis... 3 Kaip atlikti paiešką..

Muzikos duomenų bazės NAXOS Music Library naudojimo vadovas Turinys Kas yra NAXOS Music Library... 2 Kaip pradėti naudotis... 3 Kaip atlikti paiešką.. Muzikos duomenų bazės NAXOS Music Library naudojimo vadovas Turinys Kas yra NAXOS Music Library... 2 Kaip pradėti naudotis... 3 Kaip atlikti paiešką... 3 Paprastoji paieška... 3 Išplėstinė paieška... 3

Detaliau

PATVIRTINTA UAB Kauno švara valdybos 2013 m. rugsėjo 26 d. nutarimu Nr. (1.7.)-VN-76 UAB KAUNO ŠVARA TURTO PARDAVIMO VIEŠO AUKCIONO BŪDU NUOSTATAI I.

PATVIRTINTA UAB Kauno švara valdybos 2013 m. rugsėjo 26 d. nutarimu Nr. (1.7.)-VN-76 UAB KAUNO ŠVARA TURTO PARDAVIMO VIEŠO AUKCIONO BŪDU NUOSTATAI I. PATVIRTINTA UAB Kauno švara valdybos 2013 m. rugsėjo 26 d. nutarimu Nr. (1.7.)-VN-76 UAB KAUNO ŠVARA TURTO PARDAVIMO VIEŠO AUKCIONO BŪDU NUOSTATAI I. BENDROSIOS NUOSTATOS 1. Šie nuostatai reglamentuoja

Detaliau

VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS

VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS VIRŠININKO Į S A K Y M A S DĖL PRANEŠIMO APIE IDENTIFIKAVIMO ELEKTRONINIO DEKLARAVIMO INFORMACINĖJE SISTEMOJE PRIEMONES PRC905

Detaliau

Hands-on exercise

Hands-on exercise Patvirtinamasis dokumentas 1 (4) 2017 m. gegužės 25 d. Praktinė užduotis Su sprendiniais 1 Turinys 1. Įvadas... 2 2. Instrukcijos... 2 2.1. Sutartiniai ženklai... 2 2.2. Užduoties etapai... 2 3. Užduoties

Detaliau

PRESTASHOP 1.7 OMNIVA MODULIO DIEGIMO INSTRUKCIJA

PRESTASHOP 1.7 OMNIVA MODULIO DIEGIMO INSTRUKCIJA PRESTASHOP 1.7 OMNIVA MODULIO DIEGIMO INSTRUKCIJA Turinys MODULIO FUNKCIONALUMAS... 3 ELEKTRONINĖS PARDUOTUVĖS REIKALAVIMAI... 3 SERVERIO REIKALAVIMAI... 3 DIEGIMO PROCEDŪRA... 3 Omniva LT modulio diegimas...

Detaliau

NAUDOTOJO VADOVAS Turinys I. Įžanga... 3 II. Prisijungimas... 3 III. Darbo pradžia... 5 IV. Metaduomenų įvedimas. Pirm

NAUDOTOJO VADOVAS Turinys I. Įžanga... 3 II. Prisijungimas... 3 III. Darbo pradžia... 5 IV. Metaduomenų įvedimas. Pirm https://eureka.lrt.lt/metadata/ NAUDOTOJO VADOVAS Turinys I. Įžanga... 3 II. Prisijungimas... 3 III. Darbo pradžia... 5 IV. Metaduomenų įvedimas. Pirmasis žingsnis... 6 IV. Metaduomenų įvedimas. Antrasis

Detaliau

VALSTYBINIO SOCIALINIO DRAUDIMO FONDO VALDYBOS

VALSTYBINIO SOCIALINIO DRAUDIMO FONDO VALDYBOS VALSTYBINIO SOCIALINIO DRAUDIMO FONDO VALDYBOS PRIE SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTERIJOS DIREKTORIAUS Į S A K Y M A S DĖL ELEKTRONINĖS DRAUDĖJŲ APTARNAVIMO SISTEMOS NAUDOJIMO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO

Detaliau

ES F ben dri Projekto kodas (Įrašoma automatiškai) 1 PROJEKTO SFMIS DUOMENŲ FORMA FORMAI PRITARTA m. Europos Sąjungos struktūrinės paramos a

ES F ben dri Projekto kodas (Įrašoma automatiškai) 1 PROJEKTO SFMIS DUOMENŲ FORMA FORMAI PRITARTA m. Europos Sąjungos struktūrinės paramos a ES F ben dri 1 PROJEKTO SFMIS DUOMENŲ FORMA FORMAI PRITARTA 2014-2020 m. Europos Sąjungos struktūrinės paramos administravimo darbo grupės, sudarytos Lietuvos Respublikos finansų ministro 2013 m. liepos

Detaliau

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Duomenų archyvai ir mokslo duomenų valdymo planai 2018-06-13 1 Re3Data duomenų talpyklų registras virš 2000 mokslinių tyrimų duomenų talpyklų; talpyklos paiešką galima atlikti pagal mokslo kryptį, šalį,

Detaliau

Banko_paslaugu_internetu_teikimo_salygos_

Banko_paslaugu_internetu_teikimo_salygos_ Banko paslaugų internetu teikimo sąlygos 1. Banko paslaugos internetu tai AB SEB banko (toliau Bankas) ir SEB grupės įmonių, kurioms atstovauja Bankas ar kurios naudojasi Banko paslaugų internetu sistema,

Detaliau

JAR formų pildymo pavyzdžiai

JAR formų pildymo pavyzdžiai JAR-T formos pavyzdys 2016 m. sausio 6 d. įsakymu Nr. v-4 JAR-T (Pildoma registruojant pakeitimus) Šiaulių m. budistų bendruomenė Dharma Taisyklė, pagal kurią asmenys veikia juridinio asmens vardu* Vienasmenio

Detaliau

Teisinės ir mokesčių sistemos supratimas

Teisinės ir mokesčių sistemos supratimas Teisinės ir mokesčių sistemos supratimas TEISINĖ APLINKA NORITE ĮSTEIGTI ĮMONĘ, NUO KO PRADĖTI? TEISINIŲ FORMŲ JURIDINIAI ASMENYS individuali įmonė, uždaroji akcinė bendrovė, akcinė bendrovė, asociacija,

Detaliau

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Montažų kūrimas iš skaitmeninių nuotraukų naudojant Windows Photo Story 3 programą Photo Story 3 Priedas Windows XP, Windows 8, Windows 10 Skirtas kurti dinamiškus fotoreportažus iš turimų skaitmeninių

Detaliau

Automatinis skolinimas Automatinio skolinimo paslauga automatiškai teikia pasiūlymus paskolų prašymams pagal Jūsų sukurtuose portfeliuose pasirinktus

Automatinis skolinimas Automatinio skolinimo paslauga automatiškai teikia pasiūlymus paskolų prašymams pagal Jūsų sukurtuose portfeliuose pasirinktus Automatinis skolinimas Automatinio skolinimo paslauga automatiškai teikia pasiūlymus paskolų prašymams pagal Jūsų sukurtuose portfeliuose pasirinktus kriterijus. Automatininio skolinimo paslauga yra efektyvi

Detaliau

K9 WebProtection (toliau K9) programa yra nemokama asmeniniam naudojimui. Programa suderinama su Windows Vista, Windows 7, Windows 10 ir Mac operacinė

K9 WebProtection (toliau K9) programa yra nemokama asmeniniam naudojimui. Programa suderinama su Windows Vista, Windows 7, Windows 10 ir Mac operacinė K9 WebProtection (toliau K9) programa yra nemokama asmeniniam naudojimui. Programa suderinama su Windows Vista, Windows 7, Windows 10 ir Mac operacinėmis sistemomis. Programa K9 yra lengvai perprantama

Detaliau

Microsoft Word - Naudotojo gidas_aplikacijai_

Microsoft Word - Naudotojo gidas_aplikacijai_ Mokėjimų už automobilio stovėjimą, naudojantis programa m.parking išmaniuosiuose telefonuose, naudotojo gidas Puslapis 1 iš 10 Programa m.parking Vilniuje galima sumokėti vietinę rinkliavą tik už naudojimąsi

Detaliau

Microsoft Word - AUTOSERVISO MODULIS

Microsoft Word - AUTOSERVISO MODULIS AUTOSERVISO MODULIS APRAŠYMAS 1. Darbo pradžia. Autoserviso modul aktyvuokite per programos meniu Parametrai > Darbo vietos nustatymai. Skyrelyje Kiti pažymkite Autoservisas ir paspauskite mygtuk Gerai.

Detaliau

Vietos projektų, įgyvendinamų bendruomenių inicijuotos vietos plėtros būdu, administravimo taisyklių 3 priedas (Pavyzdinė Pirminės vietos projekto par

Vietos projektų, įgyvendinamų bendruomenių inicijuotos vietos plėtros būdu, administravimo taisyklių 3 priedas (Pavyzdinė Pirminės vietos projekto par Vietos projektų, įgyvendinamų bendruomenių inicijuotos vietos plėtros būdu, administravimo taisyklių 3 priedas (Pavyzdinė Pirminės vietos projekto paraiškos, teikiamos pagal dvisektorę VPS, forma) PIRMINĖ

Detaliau

Pardavimų aplikacija (Microsoft Dynamics AX (Axapta) sistemai) Diegimo instrukcija bifree.lt qlik.com

Pardavimų aplikacija (Microsoft Dynamics AX (Axapta) sistemai) Diegimo instrukcija bifree.lt qlik.com Pardavimų aplikacija (Microsoft Dynamics AX (Axapta) sistemai) Diegimo instrukcija bifree.lt qlik.com Microsoft Dynamics AX (Axapta) sistemai 2 Kaip įsidiegti Diegimo žingsniai: 1. Atsisiųsti ir įsidiegti

Detaliau

HISREP sutartis notarams

HISREP sutartis notarams DUOMENŲ TEIKIMO LIETUVOS RESPUBLIKOS HIPOTEKOS REGISTRUI ELEKTRONINIU BŪDU SUTARTIS NR. Valstybės įmonė Registrų centras (toliau Įmonė), atstovaujama direktoriaus Sauliaus Urbanavičiaus, veikiančio pagal

Detaliau

Pensijų sistemos reforma PRIVATUMO POLITIKA Šios privatumo politikos tikslas. Ši privatumo politika ( Privatumo politika ) nustato asmens duomenų tvar

Pensijų sistemos reforma PRIVATUMO POLITIKA Šios privatumo politikos tikslas. Ši privatumo politika ( Privatumo politika ) nustato asmens duomenų tvar Pensijų sistemos reforma PRIVATUMO POLITIKA Šios privatumo politikos tikslas. Ši privatumo politika ( Privatumo politika ) nustato asmens duomenų tvarkymo principus ir sąlygas Jums dalyvaujant apklausoje

Detaliau

Europos pagalbos labiausiai skurstantiems asmenims fondo išlaidų deklaravimo ir sąskaitų Europos Komisijai rengimo taisyklių 1 priedas (Europos pagalb

Europos pagalbos labiausiai skurstantiems asmenims fondo išlaidų deklaravimo ir sąskaitų Europos Komisijai rengimo taisyklių 1 priedas (Europos pagalb Europos pagalbos labiausiai skurstantiems asmenims fondo išlaidų deklaravimo ir sąskaitų Europos Komisijai rengimo taisyklių 1 priedas (Europos pagalbos labiausiai skurstantiems asmenims fondo išlaidų

Detaliau

Slide 1

Slide 1 Projektų Elektroninių sąskaitų faktūrų posistemio (i.saf) sukūrimas ir Elektroninių važtaraščių posistemio (i.vaz) sukūrimas eiga. Geroji praktika Virginija Ginevičienė i.saf ir i.vaz projektų vadovė Mokestinių

Detaliau

Microsoft Word - pildymo instrukcija (parengta VMI).docx

Microsoft Word - pildymo instrukcija (parengta VMI).docx PATVIRTINTA Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2003 m. vasario 7 d. įsakymu Nr. V-45 NAUJA REDAKCIJA nuo 2017 01 01 (Šaltinis INFOLEX) INFOLEX PASTABA:

Detaliau

124

124 APLINKOS APSAUGOS AGENTŪROS DIREKTORIUS Į S A K Y M A S DĖL PREKYBOS NE MĖGĖJŲ ŽVEJYBOS ĮRANKIAIS TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO 2012 m. gruodžio 20 d. Nr. Vilnius Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos mėgėjų

Detaliau

DUOMENŲ TEIKIMO SUTARČIŲ REGISTRUI ELEKTRONINIU BŪDU

DUOMENŲ TEIKIMO SUTARČIŲ REGISTRUI ELEKTRONINIU BŪDU DUOMENŲ TEIKIMO SUTARČIŲ REGISTRUI ELEKTRONINIU BŪDU SUTARTIS NR. Valstybės įmonė Registrų centras (toliau Įmonė), atstovaujama generalinio direktoriaus Sauliaus Urbanavičiaus, veikiančio pagal Valstybės

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS GYVENAMOSIOS VIETOS DEKLARAVIMO ĮSTATYMO NR. VIII-840 PAKEITIMO ĮSTATYMAS 2017 m. gruodžio 21 d. Nr. XIII-961 Vilnius 1 straipsni

LIETUVOS RESPUBLIKOS GYVENAMOSIOS VIETOS DEKLARAVIMO ĮSTATYMO NR. VIII-840 PAKEITIMO ĮSTATYMAS 2017 m. gruodžio 21 d. Nr. XIII-961 Vilnius 1 straipsni LIETUVOS RESPUBLIKOS GYVENAMOSIOS VIETOS DEKLARAVIMO ĮSTATYMO NR. VIII-840 PAKEITIMO ĮSTATYMAS 2017 m. gruodžio 21 d. Nr. XIII-961 Vilnius 1 straipsnis. Lietuvos Respublikos gyvenamosios vietos deklaravimo

Detaliau

A. Merkys ASOCIACIJA LANGAS Į ATEITĮ, 2015 m. Elektroninis mokymasis Tikriausiai šiais laikais daugelis esate girdėję apie elektroninį bei nuotolinį m

A. Merkys ASOCIACIJA LANGAS Į ATEITĮ, 2015 m. Elektroninis mokymasis Tikriausiai šiais laikais daugelis esate girdėję apie elektroninį bei nuotolinį m A. Merkys ASOCIACIJA LANGAS Į ATEITĮ, 2015 m. Elektroninis mokymasis Tikriausiai šiais laikais daugelis esate girdėję apie elektroninį bei nuotolinį mokymą(si) ar net jį išbandę. Jis taikomas ne tik išsivysčiusiose

Detaliau

Automatinis skolinimas Automatinio skolinimo paslauga automatiškai teikia pasiūlymus paskolų prašymams pagal Jūsų pasirinkto portfelio rinkinio nustat

Automatinis skolinimas Automatinio skolinimo paslauga automatiškai teikia pasiūlymus paskolų prašymams pagal Jūsų pasirinkto portfelio rinkinio nustat Automatinis skolinimas Automatinio skolinimo paslauga automatiškai teikia pasiūlymus paskolų prašymams pagal Jūsų pasirinkto portfelio rinkinio nustatymus. Automatinio skolinimo paslauga yra efektyvi priemonė

Detaliau

aukciono nuostatai Nr.1

aukciono nuostatai Nr.1 PATVIRTINTA: UAB,,Trakų vandenys 2016-01-19 valdybos posėdžio Nr.1 nutarimu Nr.1.6.1 NEKILNOJAMOJO TURTO PARDAVIMO VIEŠO AUKCIONO BŪDU NUOSTATAI I. BENDROJI DALIS 1.1 Šie nuostatai reglamentuoja UAB,,Trakų

Detaliau

VĮ GIS-Centras Vilnius 2019 Palydovinių duomenų peržiūros ir analizės paslauga Naudotojo vadovas v.1

VĮ GIS-Centras Vilnius 2019 Palydovinių duomenų peržiūros ir analizės paslauga Naudotojo vadovas v.1 VĮ GIS-Centras Vilnius 2019 Palydovinių duomenų peržiūros ir analizės paslauga Naudotojo vadovas v.1 Turinys ĮŽANGA... 3 1. PALYDOVINIŲ DUOMENŲ PERŽIŪROS IR ANALIZĖS PASLAUGA... 4 1.1. Paslaugos apžvalga...

Detaliau

LT Europos Sąjungos oficialusis leidinys L 79/11 DIREKTYVOS KOMISIJOS DIREKTYVA 2007/16/EB 2007 m. kovo 19 d. įgyvendinanti Tarybos direktyv

LT Europos Sąjungos oficialusis leidinys L 79/11 DIREKTYVOS KOMISIJOS DIREKTYVA 2007/16/EB 2007 m. kovo 19 d. įgyvendinanti Tarybos direktyv 2007 3 20 Europos Sąjungos oficialusis leidinys L 79/11 DIREKTYVOS KOMISIJOS DIREKTYVA 2007/16/EB 2007 m. kovo 19 d. įgyvendinanti Tarybos direktyvą 85/611/EEB dėl įstatymų ir kitų teisės aktų, susijusių

Detaliau

DUOMENŲ TEIKIMO IŠ LIETUVOS RESPUBLIKOS HIPOTEKOS,

DUOMENŲ TEIKIMO IŠ LIETUVOS RESPUBLIKOS HIPOTEKOS, DUOMENŲ TEIKIMO IŠ LIETUVOS RESPUBLIKOS HIPOTEKOS, TURTO AREŠTO AKTŲ, TESTAMENTŲ, SUTARČIŲ, VEDYBŲ SUTARČIŲ, ĮGALIOJIMŲ, NEVEIKSNIŲ IR RIBOTAI VEIKSNIŲ ASMENŲ REGISTRŲ SUTARTIS NR. Valstybės įmonė Registrų

Detaliau

Microsoft Word - PISKISVĮ18 straipsnio atskleidimai - INVL Technology

Microsoft Word - PISKISVÄ®18 straipsnio atskleidimai - INVL Technology Informacija asmenims, įsigyjantiems SUTPKIB INVL Technology išleistų nuosavybės vertybinių popierių, parengta pagal LR profesionaliesiems investuotojams skirtų subjektų įstatymo 18 straipsnio reikalavimus

Detaliau

Individualus projektas Programa TE-PM, TE-PS, TE-SL, TEstream 4, TEstream 6, TEstream 8, TEstreamOBD 4, TEstreamOBD 6, TEstreamOBD 8 sistemų naudotoja

Individualus projektas Programa TE-PM, TE-PS, TE-SL, TEstream 4, TEstream 6, TEstream 8, TEstreamOBD 4, TEstreamOBD 6, TEstreamOBD 8 sistemų naudotoja Individualus projektas Programa TE-PM, TE-PS, TE-SL, TEstream 4, TEstream 6, TEstream 8, TEstreamOBD 4, TEstreamOBD 6, TEstreamOBD 8 sistemų naudotojams Alternatyvus valdymo pultas telefone ViPGaS programos

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽEMĖS ŪKIO MINISTRAS ĮSAKYMAS DĖL VIENKARTINIŲ LEIDIMŲ PURKŠTI AUGALŲ APSAUGOS PRODUKTUS IŠ ORO IŠDAVIMO IR GALIOJIMO PANAIKINIMO

LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽEMĖS ŪKIO MINISTRAS ĮSAKYMAS DĖL VIENKARTINIŲ LEIDIMŲ PURKŠTI AUGALŲ APSAUGOS PRODUKTUS IŠ ORO IŠDAVIMO IR GALIOJIMO PANAIKINIMO LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽEMĖS ŪKIO MINISTRAS ĮSAKYMAS DĖL VIENKARTINIŲ LEIDIMŲ PURKŠTI AUGALŲ APSAUGOS PRODUKTUS IŠ ORO IŠDAVIMO IR GALIOJIMO PANAIKINIMO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO 2017 m. rugpjūčio 1 d. Nr.

Detaliau

P. Kasparaitis. Praktinė informatika. Skriptų vykdymas ir duomenų valdymas Skriptų vykdymas ir duomenų valdymas Įvadas Skripto failas tai M

P. Kasparaitis. Praktinė informatika. Skriptų vykdymas ir duomenų valdymas Skriptų vykdymas ir duomenų valdymas Įvadas Skripto failas tai M Skriptų vykdymas ir duomenų valdymas Įvadas Skripto failas tai MATLAB komandų seka, vadinama programa, įrašyta į failą. Vykdant skripto failą įvykdomos jame esančios komandos. Bus kalbama, kaip sukurti

Detaliau

PATVIRTINTA

PATVIRTINTA PATVIRTINTA Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2003 m. vasario 7 d. įsakymu Nr. V-45 (2012 m. vasario 17 d. įsakymo Nr. VA-16 redakcija) (2012 m.

Detaliau

VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS

VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS VIRŠININKO ĮSAKYMAS DĖL VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS VIRŠININKO 2004 M.

Detaliau

Sutartis aktuali nuo

Sutartis aktuali nuo VALSTYBINIO SOCIALINIO DRAUDIMO FONDO VALDYBA PRIE SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTERIJOS ASMENS DUOMENŲ TEIKIMO SUTARTIS 201_ m. d. Nr. ADS- Vilnius Valstybinio socialinio draudimo fondo valdyba prie

Detaliau

DIGIPASS DP 260 VARTOTOJO INSTRUKCIJA

DIGIPASS DP 260 VARTOTOJO INSTRUKCIJA DIGIPASS DP 260 VARTOTOJO INSTRUKCIJA Turinys 1. Kas tai yra DIGIPASS? 2. Kaip įjungti DIGIPASS, įvesti ir pakeisti PIN- kodą? 3.Kaip naudotis DIGIPASS? 1. Kas tai yra? - DIGIPASS 260 Kliento identifikavimo

Detaliau

Projektas PATVIRTINTA Alytaus Sakalėlio pradinės mokyklos direktoriaus įsakymu Nr. V- ALYTAUS SAKALĖLIO PRADINĖS MOKYKLOS ELEKTRONINIO DIENYNO T

Projektas PATVIRTINTA Alytaus Sakalėlio pradinės mokyklos direktoriaus įsakymu Nr. V- ALYTAUS SAKALĖLIO PRADINĖS MOKYKLOS ELEKTRONINIO DIENYNO T PATVIRTINTA Alytaus Sakalėlio pradinės mokyklos direktoriaus 2019- įsakymu Nr. V- ALYTAUS SAKALĖLIO PRADINĖS MOKYKLOS ELEKTRONINIO DIENYNO TVARKYMO NUOSTATAI I SKYRIUS BENDROSIOS NUOSTATOS 1. Alytaus Sakalėlio

Detaliau

taisykles

taisykles PRIVAČIŲ INTERESŲ DEKLARACIJŲ PILDYMO, TIKSLINIMO IR PATEIKIMO TAISYKLöS I. BENDROSIOS NUOSTATOS 1. Privačių interesų deklaracijų pildymo, tikslinimo ir pateikimo taisykl s (toliau Taisykl s) parengtos

Detaliau

VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS

VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS VIRŠININKO ĮSAKYMAS DĖL VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS VIRŠININKO 2004 M.

Detaliau

Microsoft Word - LE_Sutarties su NEPRIKLAUSOMU ST nariu salygos

Microsoft Word - LE_Sutarties su NEPRIKLAUSOMU ST nariu salygos SUTARTIES DĖL NEPRIKLAUSOMO STEBĖTOJŲ TARYBOS NARIO VEIKLOS SĄLYGOS ATSIŽVELGIANT Į TAI, KAD: (A) Stebėtojų tarybos narys [data] Bendrovės visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimu Nr.[...] buvo

Detaliau

MAGENTO 1.9 OMNIVA MODULIO DIEGIMO INSTRUKCIJA

MAGENTO 1.9 OMNIVA MODULIO DIEGIMO INSTRUKCIJA MAGENTO 1.9 OMNIVA MODULIO DIEGIMO INSTRUKCIJA Turinys MODULIO FUNKCIONALUMAS... 3 NAUDOJAMI TERMINAI IR SĄVOKOS... 3 REKOMENDUOJAMI NAUDOTI ĮRANKIAI... 3 ELEKTRONINĖS PARDUOTUVĖS REIKALAVIMAI... 3 SERVERIO

Detaliau

Nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo metų veiksmų plano įgyvendinimo 2.3 priemonės Remti bendruomeninę veiklą s

Nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo metų veiksmų plano įgyvendinimo 2.3 priemonės Remti bendruomeninę veiklą s Nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo 2017 2019 metų veiksmų plano įgyvendinimo 2.3 priemonės Remti bendruomeninę veiklą savivaldybėse įgyvendinimo aprašo 3 priedas (Pavyzdinė

Detaliau

NEKILNOJAMOJO TURTO REGISTRO DUOMENŲ TEIKIMO

NEKILNOJAMOJO TURTO REGISTRO DUOMENŲ TEIKIMO LIETUVOS RESPUBLIKOS GYVENTOJŲ REGISTRO DUOMENŲ TEIKIMO SUTARTIS NR. Valstybės įmonė Registrų centras (toliau TEIKĖJAS), atstovaujama generalinio direktoriaus Sauliaus Urbanavičiaus, veikiančio pagal Valstybės

Detaliau

AB FREDA

AB FREDA PATVIRTINTA Kauno Simono Daukanto progimnazijos direktoriaus 2018 m. rugpjūčio 20 d. įsakymu Nr. KAUNO SIMONO DAUKANTO PROGIMNAZIJOS VAIZDO DUOMENŲ TVARKYMO TAISYKLĖS I. BENDROSIOS NUOSTATOS 1. Kauno Simono

Detaliau

UAB VALENTIS PRIVATUMO POLITIKA Uždaroji akcinė bendrovė Valentis (toliau Valentis arba mes), įgyvendindama 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento

UAB VALENTIS PRIVATUMO POLITIKA Uždaroji akcinė bendrovė Valentis (toliau Valentis arba mes), įgyvendindama 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento UAB VALENTIS PRIVATUMO POLITIKA Uždaroji akcinė bendrovė Valentis (toliau Valentis arba mes), įgyvendindama 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų

Detaliau

1 1. PMĮ 5 straipsnio 2 dalies nauja redakcija 2. Vienetų, kuriuose vidutinis sąrašuose esančių darbuotojų skaičius neviršija 10 žmonių ir mokestinio

1 1. PMĮ 5 straipsnio 2 dalies nauja redakcija 2. Vienetų, kuriuose vidutinis sąrašuose esančių darbuotojų skaičius neviršija 10 žmonių ir mokestinio 1 1. PMĮ 5 straipsnio 2 dalies nauja redakcija 2. Vienetų, kuriuose vidutinis sąrašuose esančių darbuotojų skaičius neviršija 10 žmonių ir mokestinio laikotarpio pajamos neviršija 300 000 eurų, pirmojo

Detaliau

RET2000 Elektronisis Skaitmeninis Termostatas su LCD

RET2000 Elektronisis Skaitmeninis Termostatas su LCD MAKING MODERN LIVING POSSIBLE RET2000 B/M/MS Elektroninis skaitmeninis termostatas su LCD Danfoss Heating Montavimo vadovas Norėdami gauti išsamią spausdintą šių instrukcijų versiją, skambinkite Rinkodaros

Detaliau

PATVIRTINTA Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos pirmininko 2017 m. d. įsakymu Nr. O1- VALSTYBINĖS KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMI

PATVIRTINTA Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos pirmininko 2017 m. d. įsakymu Nr. O1- VALSTYBINĖS KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMI PATVIRTINTA Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos pirmininko 2017 m. d. įsakymu Nr. O1- VALSTYBINĖS KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJOS ELEKTROS ENERGIJOS KAINŲ PALYGINIMO INFORMACINĖS

Detaliau

PATVIRTINTA

PATVIRTINTA PATVIRTINTA VDU Rasos gimnazijos Visuotinio dalininkų susirinkimo 2018 m. gegužės 17 d. protokolu Nr. DSP-04 ASMENŲ PRIĖMIMO Į VYTAUTO DIDŽIOJO UNIVERSITETO RASOS GIMNAZIJĄ KRITERIJŲ IR KLASIŲ KOMPLEKTAVIMO

Detaliau

Microsoft Word - Palmolive_Drogas_full_rules_April_2019.doc

Microsoft Word - Palmolive_Drogas_full_rules_April_2019.doc Žaidimo Pirkite bet kurį PALMOLIVE produktą parduotuvėse Drogas ir laimėkite SPA Vilnius dovanų kuponą! rengimo taisyklės: 1. ŽAIDIMO UŽSAKOVAS, ORGAIZATORIUS IR PRIZŲ KOORDINATORIUS 1.1. Žaidimo užsakovas

Detaliau

Įstatymas skelbtas: Žin., 2000, Nr Neoficialus įstatymo tekstas LIETUVOS RESPUBLIKOS AKCINIŲ BENDROVIŲ ĮSTATYMAS 2000 m. liepos 13 d. Nr. VII

Įstatymas skelbtas: Žin., 2000, Nr Neoficialus įstatymo tekstas LIETUVOS RESPUBLIKOS AKCINIŲ BENDROVIŲ ĮSTATYMAS 2000 m. liepos 13 d. Nr. VII Įstatymas skelbtas: Žin., 2000, Nr. 64-1914 Neoficialus įstatymo tekstas LIETUVOS RESPUBLIKOS AKCINIŲ BENDROVIŲ ĮSTATYMAS 2000 m. liepos 13 d. Nr. VIII-1835 Vilnius Nauja įstatymo redakcija nuo 2004 m.

Detaliau

PATVIRTINTA Lietuvos statistikos departamento generalinio direktoriaus ir Muitinės departamento prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos general

PATVIRTINTA Lietuvos statistikos departamento generalinio direktoriaus ir Muitinės departamento prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos general PATVIRTINTA Lietuvos statistikos departamento generalinio direktoriaus ir Muitinės departamento prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos generalinio direktoriaus 2014 m. spalio 30 d. įsakymu Nr.

Detaliau

Microsoft Word ESMA CFD Renewal Decision (2) Notice_LT

Microsoft Word ESMA CFD Renewal Decision (2) Notice_LT ESMA35-43-1562 ESMA pranešimas Pranešimas apie ESMA sprendimo dėl produktų intervencinės priemonės, susijusios su sandoriais dėl kainų skirtumo, atnaujinimo 2019 m. sausio 23 d. Europos vertybinių popierių

Detaliau

VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS

VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS Suvestinė redakcija nuo 2010-04-11 iki 2010-12-02 Įsakymas paskelbtas: Žin. 2009, Nr. 152-6865, i. k. 1092055ISAK000VA-96 VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS

Detaliau

C(2016)7159/F1 - LT (annex)

C(2016)7159/F1 - LT (annex) EUROPOS KOMISIJA Briuselis, 2016 11 11 C(2016) 7159 final ANNEXES 1 to 3 PRIEDAI prie KOMISIJOS DELEGUOTOJO REGLAMENTO kuriuo 2014 m. liepos 23 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 909/2014

Detaliau

Tiesioginio-debeto-paslaugos-duomenu-apsikeitimo-formatu-aprasas

Tiesioginio-debeto-paslaugos-duomenu-apsikeitimo-formatu-aprasas TIEIOGINIO DEBETO PALAUGO DUOMENŲ APIKEITIMO FORMATŲ APRAŠA Tarp banko ir kliento yra keičiamasi tokio tipo failais: utikimai mokėti tiesioginio debeto būdu, priimti įmonėje (failo plėtinys.dse). o Banko

Detaliau

PATVIRTINTA Mokyklos direktoriaus 2018 m. rugsėjo 3 d. įsakymu Nr. V priedas KAUNO PAPARČIO PRADINĖS MOKYKLOS MOKINIŲ ASMENS DUOMENŲ TVARKYMO T

PATVIRTINTA Mokyklos direktoriaus 2018 m. rugsėjo 3 d. įsakymu Nr. V priedas KAUNO PAPARČIO PRADINĖS MOKYKLOS MOKINIŲ ASMENS DUOMENŲ TVARKYMO T PATVIRTINTA Mokyklos direktoriaus 2018 m. rugsėjo 3 d. įsakymu Nr. V-52.1 6 priedas KAUNO PAPARČIO PRADINĖS MOKYKLOS MOKINIŲ ASMENS DUOMENŲ TVARKYMO TAISYKLĖS (įstaigos kodas 190140622) I. BENDROSIOS NUOSTATOS

Detaliau

PATVIRTINTA Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos direktoriaus 2016 m. liepos 1 d. įsakymu Nr PRIE

PATVIRTINTA Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos direktoriaus 2016 m. liepos 1 d. įsakymu Nr PRIE PATVIRTINTA Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos direktoriaus 2016 m. liepos 1 d. įsakymu Nr. 1-209 PRIEŠGAISRINĖS APSAUGOS IR GELBĖJIMO DEPARTAMENTO PRIE

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSIOSIOS RINKIMŲ KOMISIJOS POLITINIŲ PARTIJŲ IR POLITINIŲ KAMPANIJŲ FINANSAVIMO KONTROLĖS SKYRIAUS PAŽYMA DĖL PARTIJOS,,JAUN

LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSIOSIOS RINKIMŲ KOMISIJOS POLITINIŲ PARTIJŲ IR POLITINIŲ KAMPANIJŲ FINANSAVIMO KONTROLĖS SKYRIAUS PAŽYMA DĖL PARTIJOS,,JAUN LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSIOSIOS RINKIMŲ KOMISIJOS POLITINIŲ PARTIJŲ IR POLITINIŲ KAMPANIJŲ FINANSAVIMO KONTROLĖS SKYRIAUS PAŽYMA DĖL PARTIJOS,,JAUNOJI LIETUVA 2017 M. FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO IR

Detaliau

AB FREDA

AB FREDA PATVIRTINTA Kauno technologijos universiteto inžinerijos licėjaus direktoriaus 2018 m. rugpjūčio 31 d. įsakymu Nr. V-173 KAUNO TECHNOLOGIJOS UNIVERSITETO INŽINERIJOS LICĖJAUS VAIZDO DUOMENŲ TVARKYMO TAISYKLĖS

Detaliau

SKELBIMAS DĖL NEPRIKLAUSOMO KANDIDATO ATRANKOS Į AB,,LIETUVOS VEISLININKYSTĖ VALDYBĄ AB Lietuvos veislininkystė, įmonės kodas , įregistruota

SKELBIMAS DĖL NEPRIKLAUSOMO KANDIDATO ATRANKOS Į AB,,LIETUVOS VEISLININKYSTĖ VALDYBĄ AB Lietuvos veislininkystė, įmonės kodas , įregistruota SKELBIMAS DĖL PRIKLAUSOMO KANDIDATO ATRANKOS Į AB,,LIETUVOS VEISLININKYSTĖ VALDYBĄ AB Lietuvos veislininkystė, įmonės kodas 302705528, įregistruota Juridinių asmenų registre adresu Šiaulių r. sav. Sutkūnų

Detaliau

Lietuvos mokslo ir studijų institucijų kompiuterių tinklas LITNET Vilniaus universitetas Mokslininko darbo vietos paslauga Paslaugos naudojimo instruk

Lietuvos mokslo ir studijų institucijų kompiuterių tinklas LITNET Vilniaus universitetas Mokslininko darbo vietos paslauga Paslaugos naudojimo instruk Lietuvos mokslo ir studijų institucijų kompiuterių tinklas LITNET Vilniaus universitetas Mokslininko darbo vietos paslauga Paslaugos naudojimo instrukcija Paslauga sukurta vykdant Europos socialinio fondo

Detaliau

PATVIRTINTA valstybės įmonės „Regitra“ generalinio direktoriaus

PATVIRTINTA valstybės įmonės „Regitra“ generalinio direktoriaus Kandidato vardas ir pavardė Gimimo data Adresas Deklaracijos pasirašymo data 1 priedas Valstybės įmonės Regitra nepriklausomų Audito komiteto narių atrankos komisijai KANDIDATO Į VALSTYBĖS ĮMONĖS REGITRA

Detaliau

VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS

VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS VIRŠININKO ĮSAKYMAS DĖL VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS VIRŠININKO 2006 M.

Detaliau

FR0389pub.fdd (Published)

FR0389pub.fdd (Published) Pildyti tik didžiosiomis spausdintinėmis raidėmis F R 0 3 8 9 Forma patvirtinta Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 00 m. birželio 6 d. įsakymu Nr.

Detaliau

Draft

Draft Rinkėjų sąrašas 1. Įvadas... 3 2. Registracijos sąlygos... 3 3. Rinkėjų sąrašo parengimas... 4 4. Balsuojančių paštu rinkėjų sąrašas... 5 5. Specialiųjų poreikių turinčių rinkėjų sąrašas... 6 6. Rinkėjų

Detaliau

Kliento anketa JA - DNB Trade [ ]

Kliento anketa JA - DNB Trade [ ] KLIENTO ANKETA JURIDINIAM ASMENIUI DĖL PREKYBOS DNB TRADE PLATFORMOJE Įgyvendinant Europos Parlamento ir Tarybos Direktyvos 2004/39/EB (MiFID) bei šią direktyvą įgyvendinančio LR Finansinių priemonių rinkų

Detaliau

VI_2013_pusmet

VI_2013_pusmet VALDYMO ĮMONIŲ PUSMEČIO ATASKAITOS TURINYS I. BENDROJI INFORMACIJA 1. Pagrindiniai valdymo įmonės duomenys: 1.1. UAB MP PENSION FUNDS BALTIC 1.2. buveinė Savanorių pr. 349, Kaunas. 1.3. telefono (8 37)

Detaliau

PATVIRTINTA Kauno šv. Kazimiero progimnazijos Direktoriaus 2018 m. birželio 8 d. įsakymu Nr. V-43 KAUNO ŠV. KAZIMIERO PROGIMNAZIJOS MOKINIŲ/TĖVŲ ASMEN

PATVIRTINTA Kauno šv. Kazimiero progimnazijos Direktoriaus 2018 m. birželio 8 d. įsakymu Nr. V-43 KAUNO ŠV. KAZIMIERO PROGIMNAZIJOS MOKINIŲ/TĖVŲ ASMEN PATVIRTINTA Kauno šv. Kazimiero progimnazijos Direktoriaus 2018 m. birželio 8 d. įsakymu Nr. V-43 KAUNO ŠV. KAZIMIERO PROGIMNAZIJOS MOKINIŲ/TĖVŲ ASMENS DUOMENŲ TVARKYMO TAISYKLĖS I. BENDROSIOS NUOSTATOS

Detaliau

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation PARAIŠKOS DĖL PROJEKTO FINANSAVIMO PILDYMAS IR TEIKIMAS Indrė Dagilienė 2018 m. spalio 25-26 d. Vilnius-Kaunas Paraiškos pildymas Paraiška pildoma vadovaujantis projektų finansavimo sąlygų Aprašo Nr. 4

Detaliau

Slide 1

Slide 1 Avansinio pelno mokesčio apskaičiavimo, sumokėjimo ir deklaravimo tvarka VMI prie FM Mokesčių informacijos departamentas 2017 m. Seminaro planas Avansinio pelno mokesčio (toliau avansinis PM) apskaičiavimas

Detaliau

Pridėtinės vertės mokesčio sąskaitų faktūrų registrų duomenų tvarkymo ir pateikimo taisyklių priedas I.SAF DUOMENŲ RINKMENOS APRAŠYMAS I DALIS ANTRAŠT

Pridėtinės vertės mokesčio sąskaitų faktūrų registrų duomenų tvarkymo ir pateikimo taisyklių priedas I.SAF DUOMENŲ RINKMENOS APRAŠYMAS I DALIS ANTRAŠT Pridėtinės vertės mokesčio sąskaitų faktūrų registrų duomenų tvarkymo ir pateikimo taisyklių priedas I.SAF DUOMENŲ RINKMENOS APRAŠYMAS I DALIS ANTRAŠTĖ Privalomumas pavadinimas reikšmės 1. *** FileDescription

Detaliau

KORUPCIJOS RIZIKOS ANALIZĖS IŠVADOJE PATEIKTŲ PASIŪLYMŲ STEBĖSENA 2015 m. gruodžio 9 d. rašto Nr. L priedas Informacija apie 2015 m. rugsėjo 7

KORUPCIJOS RIZIKOS ANALIZĖS IŠVADOJE PATEIKTŲ PASIŪLYMŲ STEBĖSENA 2015 m. gruodžio 9 d. rašto Nr. L priedas Informacija apie 2015 m. rugsėjo 7 KORUPCIJOS RIZIKOS ANALIZĖS IŠVADOJE PATEIKTŲ PASIŪLYMŲ STEBĖSENA 2015 m. gruodžio 9 d. rašto Nr. L-01-6141 priedas Informacija apie 2015 m. rugsėjo 7 d. Išvadoje dėl korupcijos rizikos analizės Valstybinės

Detaliau

(Microsoft Word - Tarybos nari\370 rinkim\370 tvarka_suderinta )

(Microsoft Word - Tarybos nari\370 rinkim\370 tvarka_suderinta ) LIETUVOS GRETUTINIŲ TEISIŲ ASOCIACIJA (AGATA) PATVIRTINTA 2013 m. gruodžio 3 d. Konferencijos protokolu Nr. 1 TARYBOS NARIŲ RINKIMO BEI ATŠAUKIMO TVARKA 1. Bendrosios nuostatos 1.1. Lietuvos gretutinių

Detaliau

MOD paraiškos forma

MOD paraiškos forma PATVIRTINTA Lietuvos mokslo tarybos pirmininko 2019 m. gegužės 29 d. įsakymu V-277 (Paraiškos IX kvietimo I konkurso mokslininkų grupių projektui vykdyti forma) PARAIŠKA IX KVIETIMO I KONKURSO MOKSLININKŲ

Detaliau

DB sukūrimas ir užpildymas duomenimis

DB sukūrimas ir užpildymas duomenimis DB sukūrimas ir užpildymas duomenimis Duomenų bazės kūrimas Naujas bendrąsias DB kuria sistemos administratorius. Lokalias DB gali kurti darbo stoties vartotojasadministratorius. DB kuriama: kompiuterio

Detaliau

LIETUVOS DARBO BIRŽA PRIE SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTERIJOS Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos antikorupcinės programos ir jos priemoni

LIETUVOS DARBO BIRŽA PRIE SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTERIJOS Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos antikorupcinės programos ir jos priemoni LIETUVOS DARBO BIRŽA PRIE SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTERIJOS Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos antikorupcinės programos ir jos priemonių įgyvendinimo priežiūros komisijai MOTYVUOTA IŠVADA

Detaliau

Elektroninio dokumento nuorašas UKMERGĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS ĮSAKYMAS DĖL NACIONALINIO MOKINIŲ PASIEKIMŲ PATIKRINIMO (DIAG

Elektroninio dokumento nuorašas UKMERGĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS ĮSAKYMAS DĖL NACIONALINIO MOKINIŲ PASIEKIMŲ PATIKRINIMO (DIAG Elektroninio dokumento nuorašas UKMERGĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS ĮSAKYMAS DĖL NACIONALINIO MOKINIŲ PASIEKIMŲ PATIKRINIMO (DIAGNOSTINIŲ IR STANDARTIZUOTŲ TESTŲ) ORGANIZAVIMO, VYKDYMO

Detaliau

PATVIRTINTA Lietuvos banko valdybos 2015 m. sausio 29 d. nutarimu Nr (Lietuvos banko valdybos 2018 m. spalio 30 d. nutarimo Nr redakcij

PATVIRTINTA Lietuvos banko valdybos 2015 m. sausio 29 d. nutarimu Nr (Lietuvos banko valdybos 2018 m. spalio 30 d. nutarimo Nr redakcij PATVIRTINTA Lietuvos banko valdybos 2015 m. sausio 29 d. nutarimu Nr. 03-10 (Lietuvos banko valdybos 2018 m. spalio 30 d. nutarimo Nr. 03-202 redakcija) PRIĖMIMO Į TARNYBĄ LIETUVOS BANKE TVARKOS APRAŠAS

Detaliau

PATVIRTINTA Kauno lopšelio darželio Vaikystė direktoriaus 2015 m. spalio 26 d. įsakymu Nr. V-74 KAUNO LOPŠELIO DARŽELIO VAIKYSTĖ VAIZDO DUOMENŲ TVARKY

PATVIRTINTA Kauno lopšelio darželio Vaikystė direktoriaus 2015 m. spalio 26 d. įsakymu Nr. V-74 KAUNO LOPŠELIO DARŽELIO VAIKYSTĖ VAIZDO DUOMENŲ TVARKY PATVIRTINTA Kauno lopšelio darželio Vaikystė direktoriaus 2015 m. spalio 26 d. įsakymu Nr. V-74 KAUNO LOPŠELIO DARŽELIO VAIKYSTĖ VAIZDO DUOMENŲ TVARKYMO TAISYKLĖS I SKYRIUS BENDROSIOS NUOSTATOS 1. Vaizdo

Detaliau

2 + 1 PROCENTAI GYVENTOJO PAJAMŲ MOKESČIO - PARAMAI

2 + 1 PROCENTAI GYVENTOJO PAJAMŲ MOKESČIO - PARAMAI GYVENTOJO PAJAMŲ MOKESČIO DALIS PARAMAI VILNIUS 2019 2 Turinys ĮVADAS... 4 1. Kas gali pasinaudoti teise sumokėto pajamų mokesčio dalimi paremti subjektą, turintį teisę gauti paramą?... 4 2. Kas yra laikomas

Detaliau

Pazymejimai_

Pazymejimai_ DOKUMENTŲ (PAŽYMĖJIMŲ), SUTEIKIANČIŲ TEISĘ JUOS PATEIKUSIEMS ASMENIMS NAUDOTIS KELIŲ TRANSPORTO LENGVATOMIS, PAVYZDŽIAI Važiavimo keleiviniu kelių transportu lengvatos pagal Lietuvos Respublikos transporto

Detaliau

Reglamentas Nr.821/2014 I PRIEDAS Finansinės priemonės Energijos efektyvumo fondas 2015 metų ataskaita Nr. Informacija, kurią reikia pateikti apie kie

Reglamentas Nr.821/2014 I PRIEDAS Finansinės priemonės Energijos efektyvumo fondas 2015 metų ataskaita Nr. Informacija, kurią reikia pateikti apie kie I PRIEDAS Finansinės priemonės Energijos efektyvumo fondas 215 metų ataskaita Nr. Informacija, kurią reikia pateikti apie kiekvieną finansinę priemonę I. Programa ir prioritetas arba priemonė, pagal kuriuos

Detaliau