OBJ_DOKU fm

Dydis: px
Rodyti nuo puslapio:

Download "OBJ_DOKU fm"

Transkriptas

1 Montavimo ir techninės priežiūros instrukcija kvalifikuotiems specialistams Sieniniai kondensaciniai dujiniai katilai CERAPURCOMFORT O ZSBR 6-3 A... ZSBR 8-3 A... ZWBR 35-3 A... ZBR 35-3 A... ZBR 4-3 A LT (008/04) OSW

2 (008/04)

3 Turinys Turinys Saugos reikalavimai ir simbolių paaiškinimas 5. Saugos nurodymai 5. Simbolių reikšmės 5 Komplektacija 6 3 Duomenys apie prietaisą 7 3. Naudojimas pagal paskirtį 7 3. EB modelio atitikties deklaracija Tipų apžvalga Tipo lentelė Įrenginio aprašymas Priedai Matmenys ir minimalūs atstumai ZSBR įrenginių sandara ZWBR įrenginių sandara 3.0 ZBR įrenginių sandara 4 3. ZSBR įrenginių elektros laidų montavimas 6 3. ZWBR įrenginių elektros laidų montavimas ZBR įrenginių elektros laidų montavimas ZSBR , ZSBR įrenginių techniniai duomenys 3.5 ZWBR įrenginių techniniai duomenys ZBR , ZBR įrenginių techniniai duomenys Kondensato analizė mg/l 5 4 Teisės aktai 6 5 Prijungimas 7 5. Svarbūs nurodymai 7 5. ZBR įrenginiai Pastatymo vietos pasirinkimas Pradinis vamzdynų montavimas Įrenginio montavimas Jungčių patikrinimas Kiti atvejai 3 6 Prijungimas prie elektros tinklo Bendros nuorodos Įrenginių su maitinimo kabeliu ir kištuku prijungimas Įrenginių be maitinimo kabelio prijungimas Priedų prijungimas Šildymo reguliatorių arba nuotolinio valdymo blokų prijungimas Bako prijungimas Temperatūros jutiklio TB, matuojančio grindų šildymo sistemai paduodamo vandens temperatūrą, prijungimas ZBR įrenginiai: elektroninio šildymo siurblio, priedo Nr. 46, prijungimas ZBR įrenginiai: 3 greičių šildymo siurblio, priedo 47, prijungimas Išorinių priedų prijungimas Cirkuliacinio siurblio prijungimas Išorinio ištekančio srauto temperatūros jutiklio (pvz., hidraulinio indo) prijungimas ZBR įrenginiai: išorinio šildymo siurblio (pirminis kontūras) prijungimas Išorinio šildymo siurblio vartotojo kontūre be sumaišymo (antrinis kontūras) prijungimas ZBR įrenginiai: išorinio bako šildymo siurblio arba treigio vožtuvo (su grąžinimu į pirminę padėtį spyruoklės pagalba), skirto bakui šildyti (AC 30 V, maks. 00 W) prijungimas 39 7 Įjungimas Prieš eksploatacijos pradžią 4 7. Įrenginio įjungimas/išjungimas Šildymo įjungimas Šildymo reguliavimas Po pradinės ekploatacijos ZWBR įrenginiai - karšto vandens temperatūros nustatymas Įrenginiai su karšto vandens baku:karšto vandens temperatūros nustatymas Vasaros režimas (nešildoma, tik ruošiamas karštas vanduo) Apsauga nuo užšalimo Klaviatūros blokavimas Triktys Terminė dezinfekcija, naudojant įrenginius su karšto vandens baku Apsauga nuo siurblio užsiblokavimo 45 8 Individualūs nustatymai Mechaniniai nustatymai Išsiplėtimo indo dydžio patikra Heatronic nustatymai Heatronic valdymas Šildymo galia (techninės priežiūros funkcija.a) (008/04) 3

4 Turinys 8..3 Karšto vandens galia (techninės priežiūros funkcija.b) Siurblio charakteristika (techninės priežiūros funkcija.c) Siurblio charakteristika (techninės priežiūros funkcija.d) Siurblio perjungimo būdas, skirtas šildymo režimui (techninės priežiūros funkcija.e) Siurblio režimas (techninės priežiūros funkcija. F) (ZBR įrenginiai) Šildymo siurblio blokavimo laikas (techninės priežiūros funkcija.a) (ZBR įrenginiai) Maksimali ištekančio srauto temperatūra (techninės priežiūros funkcija.b) Nuorinimo funkcija (techninės priežiūros funkcija.c) Automatinis ciklo blokavimas (techninės priežiūros funkcija 3.A) Įsijungimų/išsijungimų blokavimas (techninės priežiūros funkcija 3.b) Perjungimų skirtumas (techninės priežiūros funkcija 3.C) Įspėjamasis signalas (techninės priežiūros funkcija 4.d) Sifono užpildymo programa (techninės priežiūros funkcija 4.F) Patikros nustatymas į pradinę padėtį (techninės priežiūros funkcija 5.A) Kanalo naudojimo pakeitimas, esant kanalo perjungimo laikrodžiui (techninės priežiūros funkcija 5.C) Jungties NP - LP nustatymas (techninės priežiūros funkcija 5.E) Patikros indikacija (techninės priežiūros funkcija 5.F) Paskutinio išsaugoto gedimo iškvietimas (techninės priežiūros funkcija 6.A) Veikimo indikatoriaus lemputė (techninės priežiūros funkcija 7.A) Ištekančio srauto temperatūros išorinio jutiklio, pvz., hidraulinio indo, jungtis (techninės priežiūros funkcija 7.d) Įrenginio (Heatronic 3) pagrindinio nustatymo grąžinimas (techninės priežiūros funkcija 8.E) 53 9 Dujų rūšių pritaikymas Perjungimas kitos rūšies dujoms Dujų ir oro santykio (CO arba O ) nustatymas Prijungtų dujų slėgio patikra Dūmtraukio patikrinimo mygtukas Išmetamųjų dujų kanalo sandarumo patikra CO matavimas išmetamosiose dujose 57 Aplinkosauga 58 Patikra ir techninė priežiūra 59. Skirtingų darbų etapų aprašymas 60.. Paskutinio išsaugoto gedimo iškvietimas (techninės priežiūros funkcija 6.A) 60.. Filtras šalto vandens vamzdyje (ZWBR) Plokštelinis šilumokaitis (ZWBR) Elektrodų patikra 6..5 Šilumokaičio patikrinimas ir išvalymas 6..6 Degiklio patikrinimas Kondensato sifono valymas Sumaišymo kolektoriaus membrana Išsiplėtimo indo tikrinimas (žr. 46 psl.) Šildymo sistemos darbinio slėgio nustatymas 65.. Elektrinių sujungimų tikrinimas 65. Patikros ir techninės priežiūros darbų tikrinimo sąrašas (Techninės priežiūros ir patikros protokolas) 66 3 Priedas Ekrano rodmenys Triktys Šildymo/karšto vandens galios nustatymų vertės, naudojant ZSBR 6-3 A Šildymo/karšto vandens galios nustatymų vertės, naudojant ZSBR 6-3 A Šildymo/karšto vandens galios nustatymų vertės, naudojant ZSBR 8-3 A Šildymo/karšto vandens galios nustatymų vertės, naudojant ZSBR 8-3 A Šildymo/karšto vandens galios nustatymų vertės, naudojant ZWBR 35-3 A 3/ ZBR 35-3 A Šildymo/karšto vandens galios nustatymų vertės, naudojant ZWBR 35-3 A/ ZBR 35-3 A Šildymo/karšto vandens galios nustatymų vertės, naudojant ZBR 4-3 A Šildymo/karšto vandens galios nustatymų vertės, naudojant ZBR 4-3 A Įrenginio perdavimo eksploatuoti protokolas 76 Indeksinė rodyklė 77 0 Išmetamųjų dujų matavimas (008/04)

5 Saugos reikalavimai ir simbolių paaiškinimas Saugos reikalavimai ir simbolių paaiškinimas. Saugos nurodymai Pavojus užuodus dujų kvapą B Užsukite dujų čiaupą ( psl. 40). B Atidarykite langą. B Nejunkite elektros jungiklio. B Užgesinkite atvirą liepsną. B Iš kitos patalpos paskambinkite dujų tiekimo ir šildymo sistemų techninės priežiūros įmonėms. Pavojus užuodus išmetamųjų dujų kvapą B Išjunkite įrenginį ( psl. 4). B Atidarykite langus ir duris. B Paskambinkite šildymo sistemų techninės priežiūros įmonei. Įrengimas, perjungimas kito tipo dujoms B Įrenginį įrengti ar perjungti kito tipo dujoms leidžiama tik šildymo sistemų techninės priežiūros įmonei. B Nekeiskite išmetamųjų dujų sistemos dalių. B Nuo patalpos oro priklausančio režimo metu: Neuždarykite arba nesumažinkite oro tiekimo ir vėdinimo angų duryse, languose ir sienose. Sumontavę ypač sandarius langus, užtikrinkite degimui reikalingo oro tiekimą. Terminė dezinfekcija B Pavojus nusiplikyti! Stebėkite įrenginio darbą, jei temperatūra yra aukštesnė nei 60 C ( 45 psl.). Patikra ir techninė priežiūra B Rekomendacija klientui: Su šildymo sistemų techninės priežiūros įmone sudarykite techninės priežiūros bei patikros sutartį, pagal kurią Jūsų įrenginys bus tikrinamas kasmet, o techninės priežiūros darbai bus atliekami atsižvelgiant į poreikius. B Vartotojas yra atsakingas už šildymo sistemos saugumą bei nekenksmingumą aplinkai (federacinis įstatymas dėl atliekų išmetimo). B Naudokite tik originalias dalis! Degimui naudojamas/patalpos oras B Pasirūpinkite, kad degimo/patalpos ore nebūtų agresyviai veikiančių medžiagų (pvz., halogenų angliavandenilių, kuriuose yra chloro arba fluoro junginių). Taip išvengsite korozijos. Kliento instruktavimas B Paaiškinkite klientui, kaip veikia įrenginys ir supažindinkite jį su įrenginio valdymu. B Atkreipkite kliento dėmesį į tai, kad draudžiami bet kokie įrenginio pakeitimai ar remontas.. Simbolių reikšmės Saugos nurodymai tekste žymimi įspėjančiu ženklu ir rašomi pilkame fone. Įspėjamasis simbolis nusako pavojaus dydį, kuris kyla nesilaikant žalos prevencijos reikalavimų. Atsargiai reiškia, kad galima nedidelė materialinė žala. Įspėjimas reiškia, kad galimi lengvi asmenų sužalojimai arba didesnė materialinė žala. Perspėjimai parodo pavojingumo laipsnį tais atvejais, jeigu nepaisoma saugaus darbo nurodymų. Tekste esantys nurodymai žymimi šiuo simboliu. Jie apribojami brūkšniu iš viršaus ir apačios. Nurodymuose pateikiama svarbi informacija tokiais atvejais, kai nesukeliama pavojaus žmogui ir įrangai. Sprogios ir ypač degios medžiagos B Nenaudokite ir nelaikykite ypač degių medžiagų (popieriaus, skiediklio, dažų ir t. t.) netoli įrenginio (008/04) 5

6 Komplektacija Komplektacija O Pav. Paaiškinimai: Sieninis kondensacinis dujinis katilas Tvirtinimo detalės ( dvigubi srieginiai varžtai, kaiščiai, veržlės, poveržlės, tarpinės) 3 Brošiūra pridedama prie įrenginio dokumentacijos 4 Lankstusis apsauginio vožtuvo vamzdis 5 Garso izoliacijos paklotas 6 Pakabinamas bėgelis 7 Guminis amortizatorius garsui izoliuoti, tvirtinamas ant montavimo jungiamosios plokštės ir pakabinamo bėgelio, varžtai ir poveržlės pakabinama bėgeliui 8 Jungiamoji montavimo plokštė (tik naudojant ZSBR/ZWBR) (008/04)

7 Duomenys apie prietaisą 3 Duomenys apie prietaisą ZSBR įrenginiai yra šildymo įrenginiai, kuriuose integruotas trieigis vožtuvas, skirtas netiesiogiai šildomam bakui prijungti. ZWBR įrenginiai yra kombinuotieji įrenginiai, skirti šildyti ir ruošti karštą vandenį pratekančio srauto principu. ZBR įrenginiai yra šildymo įrenginiai, skirti įvairiapusiams hidrauliniams jungimams. 3. Naudojimas pagal paskirtį Pagal EN 88 įrenginį leidžiama montuoti tik uždaro tipokaršto vandens - šildymo sistemose. Kito pobūdžio naudojimas laikomas naudojimu ne pagal paskirtį. Dėl šios priežasties patirtai žalai garantiniai įsipareigojimai netaikomi. Įrenginius draudžiama naudoti komerciniais ir pramoniniais tikslais, siekiant generuoti technologinę šilumą. 3. EB modelio atitikties deklaracija Šis įrenginys atitinka galiojančius Europos Sąjungos direktyvų 90/396/EEB, 9/4/EEB, 73/3/EEB, 89/336/ EEB reikalavimus ir EB modelio patikros pažymėjime aprašytą modelį. Pagal taisyklių. skirtų pirmųjų Federalinių apsaugos nuo patenkančių į patalpas medžiagų naujai redakcijai ir ketvirtųjų taisyklių pakeitimui, 7,. pastraipą, išbandymo sąlygose pagal DIN dalį, 990 m. kovo mėn. leidinys, išmatuotas anglies monoksido kiekis išmetamosiose dujose yra 80 mg/kwh. Įrenginys patikrintas pagal EN Tipų apžvalga ZSBR 6-3 A 3 S63 ZSBR 8-3 A 3 S63 ZWBR 35-3 A 3 S63 ZBR 35-3 A 3 S63 ZBR 4-3 A 3 S63 Lent. Z Centrinio šildymo įrenginys S Bako prijungimas W Karšto vandens ruošimas B Kondensacinė technologija R Nuolatinis reguliavimas 6 Šildymo galia iki 6 kw 8 Šildymo galia iki 8 kw 35 Karšto vandens galia iki 35 kw 4 Šildymo galia iki 4 kw -3 Versija A Ventiliatoriaus palaikomas įrenginys be srauto krypties apsaugos 3 Gamtinės dujos H Nurodymas: įrenginius galima perjungti suskystintoms dujoms. S63 Specialus numeris Bandomųjų dujų duomenys su būdingu skaitmeniu ir dujų grupe pagal EN 437: Būdingas skaitmuo Wobbe indeksas (W S ) (5 C) Dujų grupė 3,4-5, kwh/m 3 Gamtinės dujos, H grupė 3 0,-4,3 kwh/m 3 Suskystintos dujos, 3B/P grupė Gaminio identifikavimo Nr. Įrenginio kategorija (dujų rūšis) Montavimo tipas Lent. CE-0085 BT0097 II H 3 B/P C 3X, C 33X, C 43X, C 53X, C 63X, C 83X, B 3, B 33 Lent Tipo lentelė Tipo lentelė (40) pritvirtinta įrenginio viduje dešinėje pusėje apačioje ( 3pav., 0psl.). Lentelėje rasite duomenis apie įrenginio galingumą, užsakymo numerį, leidimo datą ir užkoduotą pagaminimo datą (FD) (008/04) 7

8 Duomenys apie prietaisą 3.5 Įrenginio aprašymas Įrenginys, skirtas montuoti ant sienos, neatsižvelgiant į kaminą ir patalpos dydį inteligentiškas šildymo siurblio įjungimas, prijungus pagal oro temperatūrą valdantį šildymo reguliatorių Heatronic 3 su laidų magistrale Naudojant ZSBR ir ZWBR įrenginius optimizuotas elektroninis šildymo siurblys su: proporcinio slėgio charakteristikomis 3 pastovaus slėgio charakteristikomis 6 reguliuojamomis pakopomis apsauga nuo sausos eigos ir funkcija, saugančia nuo užsiblokavimo Šildymo sistemos vandens slėgio jutiklis Maitinimo kabelis su kištuku (ZSBR/ZWBR) Ekranas Automatinis uždegimas Nuolat reguliuojama galia Visiška apsauga, suteikiama Heatronic su jonizacijos srauto reguliavimu ir magnetiniais vožtuvais pagal EN 98 Nereikia minimalaus cirkuliuojančio vandens kiekio Tinkamas grindims šildyti Galima prijungti dvigubą Ø 80/5 vamzdį, skirtą išmetamosioms dujoms/degimui naudojamam orui, taip pat Ø 80 atskirą arba pavienį vamzdžius. Adapteris, skirtas dvigubam išmetamųjų dujų/degimui naudojamo oro vamzdžiui, ir CO /CO matavimo vieta. Ventiliatorius su reguliuojamu sukimosi greičiu Degiklis su išankstinio degimo mišinio paruošimu Šildymo temperatūros jutiklis ir reguliatorius Temperatūros jutiklis ištekančiame ir grįžtančiame srautuose Temperatūros ribotuvas 4 V srovės kontūre Apsauginis vožtuvas, manometras, išsiplėtimo indas Galima prijungti bako temperatūros jutiklį (NTC) Išmetamųjų dujų temperatūros ribotuvas (0 C) Prioritetinis karšto vandens įjungimas (ZSBR/ZWBR) Trieigis vožtuvas su varikliu (ZSBR/ZWBR) Jungiamoji montavimo plokštė (ZSBR/ZWBR) 3.6 Priedai Čia rasite sąrašą, kuriame pateikti šiam šildymo įrenginiui būdingi priedai. Išsamią visų patiekiamų priedų apžvalgą galite rasti mūsų bendrame kataloge. Išmetamųjų dujų sistemos priedai Jungiamoji montavimo plokštė Pagal oro temperatūrą valdantis reguliatorius, pvz., FW 00, FW 00 Patalpos temperatūros reguliatorius, pvz., FR 00, FR 0 Nuotolinio valdymo blokai FB 00 Neutralizavimo dėžutė NB 00 Saugos grupė Nr. 49 arba 430 Piltuvo sifonas, prie kurio galima prijungti kondensato išleidimo vamzdį ir apsauginį vožtuvą Nr. 43 Elektroninis šildymo siurblys Nr greičių šildymo siurblys Nr. 47 Hidraulinis indas HW 5 ir HW (008/04)

9 VORLAUF GAS RÜCKLAUF Duomenys apie prietaisą 3.7 Matmenys ir minimalūs atstumai min min O Pav. Gaubtas Dangtis 3 Pakabinamas bėgelis 4 Garso izoliacijos paklotas 5 Jungiamoji montavimo plokštė (008/04) 9

10 Duomenys apie prietaisą 3.8 ZSBR įrenginių sandara min O Pav (008/04)

11 Duomenys apie prietaisą 3 pav. paaiškinimai: Heatronic 3 Pagrindinis jungiklis 3 Degiklio darbo kontrolinė lemputė 4 Techninės priežiūros mygtukas 5 Kaminkrėčio mygtukas 6 Ištekančio srauto temperatūros reguliatorius 7 Veikimo indikatoriaus lemputė 8 Čia galima sumontuoti pagal lauko temperatūrą valdantį reguliatorių arba perjungimo laikrodį (priedas) 9 Karšto vandens temperatūros reguliatorius 0 Klaviatūros blokavimas Eco mygtukas Mygtukas Reset 3 Ekranas 4 Kondensato sifonas 5 Prijungtų dujų slėgio matavimo antgalis 6 Minimalaus dujų kiekio reguliavimo varžtas 7 Slėgio jutiklis 8 Reguliuojamas dujų droselis 9 Išmetamųjų dujų temperatūros ribotuvas 0 Įsiurbimo vamzdis (ZSBR 8) Išmetamųjų dujų vamzdis Į šildymo sistemą ištekančio srauto vamzdis 3 Sumaišymo kolektorius 4 Išsiplėtimo indas 5 Ventiliatorius 6 Apkaba 7 Išmetamųjų dujų matavimo antgalis 8 Degimui naudojamo oro matavimo antgalis 9 Degimui paduodamo oro įsiurbimo vamzdis 30 Išmetamųjų dujų vamzdis 3 Stebėjimo akutė 3 Elektrodų komplektas 33 Ištekančio srauto temperatūros jutiklis 34 Šilumokaičio temperatūros ribotuvas 35 Patikros angos dangtis 36 Kondensato vonelė 37 Grįžtančio srauto temperatūros jutiklis 38 Automatinis oro išleidimo vožtuvas 39 Manometras 40 Tipo lentelė 4 Trieigis vožtuvas 4 Išleidimo čiaupas 43 Kondensato žarna 44 Šildymo siurblys 45 Apsauginis vožtuvas (šildymo kontūras) 46 Lankstusis apsauginio vožtuvo vamzdis (008/04)

12 Duomenys apie prietaisą 3.9 ZWBR įrenginių sandara min O Pav (008/04)

13 Duomenys apie prietaisą 4 pav. paaiškinimai: Heatronic 3 Pagrindinis jungiklis 3 Degiklio darbo kontrolinė lemputė 4 Techninės priežiūros mygtukas 5 Kaminkrėčio mygtukas 6 Ištekančio srauto temperatūros reguliatorius 7 Veikimo indikatoriaus lemputė 8 Čia galima sumontuoti pagal lauko temperatūrą valdantį reguliatorių arba perjungimo laikrodį (priedas) 9 Karšto vandens temperatūros reguliatorius 0 Klaviatūros blokavimas Eco mygtukas Mygtukas Reset 3 Ekranas 4 Kondensato sifonas 5 Prijungtų dujų slėgio matavimo antgalis 6 Minimalaus dujų kiekio reguliavimo varžtas 7 Karšto vandens temperatūros jutiklis 8 Plokštelinis šilumokaitis 9 Slėgio jutiklis 0 Reguliuojamas dujų droselis Išmetamųjų dujų temperatūros ribotuvas Įsiurbimo vamzdis 3 Į šildymo sistemą ištekančio srauto vamzdis 4 Sumaišymo kolektorius 5 Išsiplėtimo indas 6 Ventiliatorius 7 Apkaba 8 Išmetamųjų dujų matavimo antgalis 9 Degimui naudojamo oro matavimo antgalis 30 Degimui paduodamo oro įsiurbimo vamzdis 3 Išmetamųjų dujų vamzdis 3 Veidrodis 33 Elektrodų komplektas 34 Ištekančio srauto temperatūros jutiklis 35 Šilumokaičio temperatūros ribotuvas 36 Patikros angos dangtis 37 Kondensato vonelė 38 Srauto matuoklis (turbina) 39 Grįžtančio srauto temperatūros jutiklis 40 Automatinis oro išleidimo vožtuvas 4 Manometras 4 Trieigis vožtuvas 43 Tipo lentelė 44 Išleidimo čiaupas 45 Kondensato žarna 46 Šildymo siurblys 47 Apsauginis vožtuvas (šildymo kontūras) 48 Lankstusis apsauginio vožtuvo vamzdis (008/04) 3

14 Duomenys apie prietaisą 3.0 ZBR įrenginių sandara min O Pav (008/04)

15 Duomenys apie prietaisą 5 pav. paaiškinimai: Heatronic 3 Pagrindinis jungiklis 3 Degiklio darbo kontrolinė lemputė 4 Techninės priežiūros mygtukas 5 Kaminkrėčio mygtukas 6 Ištekančio srauto temperatūros reguliatorius 7 Veikimo indikatoriaus lemputė 8 Čia galima sumontuoti pagal lauko temperatūrą valdantį reguliatorių arba perjungimo laikrodį (priedas) 9 Karšto vandens temperatūros reguliatorius 0 Klaviatūros blokavimas Eco mygtukas Mygtukas Reset 3 Ekranas 4 Kondensato sifonas 5 Prijungtų dujų slėgio matavimo antgalis 6 Minimalaus dujų kiekio reguliavimo varžtas 7 Reguliuojamas dujų droselis 8 Išmetamųjų dujų temperatūros ribotuvas 9 Įsiurbimo vamzdis (ZBR 4) 0 Išmetamųjų dujų vamzdis Į šildymo sistemą ištekančio srauto vamzdis Sumaišymo kolektorius 3 Ventiliatorius 4 Apkaba 5 Išmetamųjų dujų matavimo antgalis 6 Degimui naudojamo oro matavimo antgalis 7 Degimui paduodamo oro įsiurbimo vamzdis 8 Išmetamųjų dujų vamzdis 9 Stebėjimo akutė 30 Elektrodų komplektas 3 Ištekančio srauto temperatūros jutiklis 3 Šilumokaičio temperatūros ribotuvas 33 Patikros angos dangtis 34 Kondensato vonelė 35 Slėgio jutiklis 36 Grįžtančio srauto temperatūros jutiklis 37 Manometras 38 Išleidimo čiaupas 39 Tipo lentelė 40 Kondensato žarna 4 Lankstusis apsauginio vožtuvo vamzdis 4 Apsauginis vožtuvas (šildymo kontūras) (008/04) 5

16 Duomenys apie prietaisą 3. ZSBR įrenginių elektros laidų montavimas LR Ls Ns N L LZ NZ PR PO NP LP B B 4 A F AC 30 V 9V/5 V AC 30V O Pav (008/04)

17 Duomenys apie prietaisą 6 pav. paaiškinimai: Uždegimo transformatorius Ištekančio srauto temperatūros reguliatorius 3 30 V AC įtampos prijungimo kontaktinė kaladėlė 4 Saugiklis T,5 A (30 V AC) 5 Karšto vandens temperatūros reguliatorius 6 Temperatūros kontrolės įtaiso TB jungtis (4 V DC) 7 Cirkuliacinio siurblio jungtis ) arba išorinis šildymo siurblys vartotojo kontūre be sumaišymo (antrinis kontūras) ) 8 Saugiklis T 0,5 A (5 V DC) 9 Saugiklis T,6 A (4 V DC) 0 Kodinis kištukas Transformatorius Pagrindinis jungiklis 3 30 V AC jungtis 4 Ištekančio srauto temperatūros išorinio jutiklio (pvz., hidraulinio indo) jungtis 5 Dujų armatūra 6 Slėgio jutiklis 7 Išmetamųjų dujų temperatūros ribotuvas 8 Ventiliatorius 9 Liepsnos kontrolės elektrodas 0 Uždegimo elektrodas Ištekančio srauto temperatūros jutiklis Šilumokaičio temperatūros ribotuvas 3 Grįžtančio srauto temperatūros jutiklis 4 Šildymo siurblys 5 Trieigis vožtuvas 6 BUS magistralės dalyvių, pvz., šildymo reguliatoriaus, jungtis 7 Analoginio pastovaus reguliatoriaus 4 V jungtis 8 Lauko temperatūros jutiklio jungtis 9 Bako temperatūros jutiklio (NTC) jungtis V ĮJ./IŠJ. reguliatoriaus jungtis 3 Išorinio šildymo siurblio jungtis (pirminis kontūras) ) Nustatykite techninės priežiūros funkciją 5.E, 5 psl (008/04) 7

18 Duomenys apie prietaisą 3. ZWBR įrenginių elektros laidų montavimas LR Ls Ns N L LZ NZ PR PO NP LP B B 4 A F AC 30 V 9V/5 V AC 30V O Pav (008/04)

19 Duomenys apie prietaisą 7 pav. paaiškinimai: Uždegimo transformatorius Ištekančio srauto temperatūros reguliatorius 3 30 V AC įtampos prijungimo kontaktinė kaladėlė 4 Saugiklis T,5 A (30 V AC) 5 Karšto vandens temperatūros reguliatorius 6 Temperatūros kontrolės įtaiso TB jungtis (4 V DC) 7 Cirkuliacinio siurblio jungtis ) arba išorinis šildymo siurblys vartotojo kontūre be sumaišymo (antrinis kontūras) ) 8 Saugiklis T 0,5 A (5 V DC) 9 Saugiklis T,6 A (4 V DC) 0 Kodinis kištukas Transformatorius Pagrindinis jungiklis 3 30 V AC jungtis 4 Ištekančio srauto temperatūros išorinio jutiklio (pvz., hidraulinio indo) jungtis 5 Dujų armatūra 6 Slėgio jutiklis 7 Išmetamųjų dujų temperatūros ribotuvas 8 Ventiliatorius 9 Liepsnos kontrolės elektrodas 0 Uždegimo elektrodas Ištekančio srauto temperatūros jutiklis Šilumokaičio temperatūros ribotuvas 3 Srauto matuoklis (turbina) 4 Grįžtančio srauto temperatūros jutiklis 5 Šildymo siurblys 6 Trieigis vožtuvas 7 BUS magistralės dalyvių, pvz., šildymo reguliatoriaus, jungtis 8 Analoginio pastovaus reguliatoriaus 4 V jungtis 9 Lauko temperatūros jutiklio jungtis 30 Bako temperatūros jutiklio (NTC) jungtis 3 30 V ĮJ./IŠJ. reguliatoriaus jungtis 3 Išorinio šildymo siurblio jungtis (pirminis kontūras) ) Nustatykite techninės priežiūros funkciją 5.E, 5 psl (008/04) 9

20 Duomenys apie prietaisą 3.3 ZBR įrenginių elektros laidų montavimas LR Ls Ns N L LS NS LZ NZ PR PO NP LP B B 4 A F AC 30 V 9V/5 V AC 30V R Pav (008/04)

21 Duomenys apie prietaisą Uždegimo transformatorius Ištekančio srauto temperatūros reguliatorius 3 30 V AC įtampos prijungimo kontaktinė kaladėlė 4 Saugiklis T,5 A (30 V AC) 5 Karšto vandens temperatūros reguliatorius 6 Temperatūros kontrolės įtaiso TB jungtis (4 V DC) 7 Cirkuliacinio siurblio jungtis ) arba išorinis šildymo siurblys vartotojo kontūre be sumaišymo (antrinis kontūras) ) 8 Saugiklis T 0,5 A (5 V DC) 9 Saugiklis T,6 A (4 V DC) 0 Kodinis kištukas Transformatorius Pagrindinis jungiklis 3 30 V AC jungtis 4 Ištekančio srauto temperatūros išorinio jutiklio (pvz., hidraulinio indo) jungtis 5 Dujų armatūra 6 Slėgio jutiklis 7 Išmetamųjų dujų temperatūros ribotuvas 8 Ventiliatorius 9 Liepsnos kontrolės elektrodas 0 Uždegimo elektrodas Ištekančio srauto temperatūros jutiklis Šilumokaičio temperatūros ribotuvas 3 Grįžtančio srauto temperatūros jutiklis 4 Bako šildymo siurblio arba trieigio vožtuvo jungtis ) 5 Išorinio šildymo siurblio jungtis (pirminis kontūras) 6 BUS magistralės dalyvių, pvz., šildymo reguliatoriaus, jungtis 7 Analoginio pastovaus reguliatoriaus 4 V jungtis 8 Lauko temperatūros jutiklio jungtis 9 Bako temperatūros jutiklio (NTC) jungtis 30 Šildymo siurblio priedo Nr. 46 arba 47 jungtis ) Nustatykite techninės priežiūros funkciją 5.E, 5 psl. ) Nustatykite techninės priežiūros funkciją.f, 50 psl (008/04)

22 Duomenys apie prietaisą 3.4 ZSBR , ZSBR įrenginių techniniai duomenys Vienetai ZSBR ZSBR Gamtinės dujos Propanas ) ) Standartinė suskystintų dujų vertė, kai stacionarių rezervuarų talpa iki 5000 l Butanas Gamtinės dujos Propanas ) Butanas Maks. nominalusis šiluminis galingumas (P max ) 40/30 C kw 5,9 5,9 8,0 7,7 7,7 3,4 Maks. nominalusis šiluminis galingumas (P max ) 50/30 C kw 5,9 5,9 8,0 7,4 7,4 3, Maks. nominalusis šiluminis galingumas (P max ) 80/60 C kw 4,6 4,6 6,6 6, 6, 9,6 Maks. nominali šildymo šiluminė apkrova (Q max ) kw 5,0 5,0 7,0 6,6 6,6 30,3 Min. nominalusis šiluminis galingumas (P max ) 40/30 C kw 3,7 6,3 7, 7,,7 3,3 Min. nominalusis šiluminis galingumas (P max ) 50/30 C kw 3,7 6,3 7, 7,,7 3, Min. nominalusis šiluminis galingumas (P max ) 80/60 C kw 3,3 5,7 6,4 6,4 0,6, Min. nominali šildymo šiluminė apkrova (Q max ) kw 3,4 5,8 6,6 6,5 0,8,3 Maks. vardinė šiluminė galia (bakas) kw 4,7 4,7 6,7 6, 6, 9,8 Maks. vardinė šiluminė apkrova (bakas) kw 5,0 5,0 7,0 6,6 6,6 30,3 Dujų prijungimo vertė Gamtinės dujos H (H is = 9,5 kwh/m 3 ) m 3 /h,6 - -,8 - - Suskystintos dujos (H i =,9 kwh/kg) kg/h -,,3 -,,3 Leistinas dujų prijungimo srauto slėgis Gamtinės dujos H mbar Suskystintos dujos mbar Išsiplėtimo indas Preliminarus slėgis bar 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 Bendroji talpa l Skaičiuojamosios reikšmės skerspjūvių apskaičiavimui pagal DIN 4705 Išmetamųjų dujų masės srautas maks./ 6,8/,7 6,6/,6 6,6/,6,0/3,,7/4,9,7/4,9 min. vardinės šiluminės galios režime g/s Išmetamųjų dujų temperatūra 80/60 C maks./ 69/58 70/58 70/58 6/55 6/55 6/55 min. vardinės šiluminės galios režime C Išmetamųjų dujų temperatūra 40/30 C maks./ min. vardinės šiluminės galios režime C 49/3 49/3 49/3 5/3 5/3 5/3 Likutinis pakėlimo aukštis Pa CO, esant maksimaliai vardinei šiluminei galiai % 9,4 0,8,4 9,4 0,8,4 CO, esant minimaliai vardinei šiluminei galiai % 8,6 0,5,0 8,6 0,5,0 Išmetamųjų dujų verčių grupė pagal G 635/G 636 G 6 /G 6 G 6 /G 6 G 6 /G 6 G 6 /G 6 G 6 /G 6 G 6 /G 6 NO x -klasė Kondensatas Maks. kondesato kiekis (t R = 30 C) l/val.,,,,,, Apytikrė ph vertė 4,8 4,8 4,8 4,8 4,8 4,8 Bendrieji nurodymai Maitinimo įtampa AC... V Dažnis Hz Maksimalios galios sąnaudos šildymo režime W Šildymo siurblio galios sąnaudos (ZSBR) W EMV ribinės vertės klasė - B B B B B B Triukšmo lygis db(a) Saugos klasė IP X4D X4D X4D X4D X4D X4D Maks. ištekančio srauto temperatūra C apie 90 apie 90 apie 90 apie 90 apie 90 apie 90 Maks. leistinas šildymo darbinis slėgis (P MS ) bar Leistina aplinkos temperatūra C Vardinė talpa (šildymas) l 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 Svoris (be pakuotės) kg Lent. 4 mm 440 x 850 x x 850 x x 850 x x 850 x x 850 x x 850 x (008/04)

23 Duomenys apie prietaisą 3.5 ZWBR įrenginių techniniai duomenys ZWBR Vienetai Gamtinės dujos Propanas ) Butanas Maks. nominalusis šiluminis galingumas (P max ) 40/30 C kw 35,3 35,3 40, Maks. nominalusis šiluminis galingumas (P max ) 50/30 C kw 35, 35, 40,0 Maks. nominalusis šiluminis galingumas (P max ) 80/60 C kw 34, 34, 38,8 Maks. nominali šildymo šiluminė apkrova (Q max ) kw 34,8 34,8 39,6 Min. nominalusis šiluminis galingumas (P max ) 40/30 C kw 0, 3,4 5,3 Min. nominalusis šiluminis galingumas (P max ) 50/30 C kw 0, 3,4 5,3 Min. nominalusis šiluminis galingumas (P max ) 80/60 C kw 9,3, 3,9 Min. nominali šildymo šiluminė apkrova (Q max ) kw 9,5,5 4, Maks. nom. karšto vandens šiluminis galingumas (P nw ) kw 34,8 34,8 39,6 Maks. nom. karšto vandens šiluminė apkrova (P nw ) kw 34,8 34,8 39,6 Dujų prijungimo vertė Gamtinės dujos H (H is = 9,5 kwh/m 3 ) m 3 /h 3,7 - - Suskystintos dujos (H i =,9 kwh/kg) kg/h -,7 3, Leistinas dujų prijungimo srauto slėgis Gamtinės dujos H mbar Suskystintos dujos mbar Išsiplėtimo indas Preliminarus slėgis bar 0,75 0,75 0,75 Bendroji talpa l Karštas vanduo Maks. karšto vandens kiekis l/min Ištekančio vandens temperatūra C Maks. šalto vandens tiekimo temperatūra C Maksimalus leistinas karšto vandens slėgis bar Minimalus slėgis bar 0,3 0,3 0,3 Specifinis srautas pagal EN 65 l/min 5,3 5,3 5,3 Skaičiuojamosios reikšmės skerspjūvių apskaičiavimui pagal DIN 4705 Išmetamųjų dujų masės srautas maks./min. vardinės šiluminės galios režime g/s 5,7/4,3 5,3/5,5 5,3/5,5 Išmetamųjų dujų temperatūra 80/60 C maks./min. vardinės šiluminės galios režime C 79/60 79/60 79/60 Išmetamųjų dujų temperatūra 40/30 C maks./min. vardinės šiluminės galios režime C 60/3 60/3 60/3 Likutinis pakėlimo aukštis Pa CO, esant maksimaliai vardinei šiluminei galiai % 9,4 0,8,4 CO, esant minimaliai vardinei šiluminei galiai % 9,4 0,8,4 Išmetamųjų dujų verčių grupė pagal G 635/G 636 G 6 /G 6 G 6 /G 6 G 6 /G 6 NO x -klasė Kondensatas Maks. kondesato kiekis (t R = 30 C) l/val. 3,3 3,3 3,3 Apytikrė ph vertė 4,8 4,8 4,8 Bendrieji nurodymai Maitinimo įtampa AC... V Dažnis Hz Maksimalios galios sąnaudos šildymo režime W EMV ribinės vertės klasė - B B B Triukšmo lygis (esant įjungtam šildymo režimui) db(a) Saugos klasė IP X4D X4D X4D Maks. ištekančio srauto temperatūra C apie 90 apie 90 apie 90 Maks. leistinas šildymo darbinis slėgis (P MS ) bar Leistina aplinkos temperatūra C Vardinė talpa (šildymas) l 3,7 3,7 3,7 Svoris (be pakuotės) kg Matmenys plotis x aukštis x gylis mm 440 x 850 x x 850 x x 850 x 350 Lent (008/04) 3

24 Duomenys apie prietaisą 3.6 ZBR , ZBR įrenginių techniniai duomenys Vienetai Gamtinės dujos ZBR ZBR Propanas ) Lent. 6 ) Standartinė suskystintų dujų vertė, kai stacionarių rezervuarų talpa iki 5000 l Butanas Gamtinės dujos Propanas ) Butanas Maks. nominalusis šiluminis galingumas (P max ) 40/30 C kw 35,3 35,3 40, 40,8 40,8 46,4 Maks. nominalusis šiluminis galingumas (P max ) 50/30 C kw 35, 35, 40,0 40,4 40,4 45,9 Maks. nominalusis šiluminis galingumas (P max ) 80/60 C kw 34, 34, 38,8 39, 39, 44,6 Maks. nominali šildymo šiluminė apkrova (Q max ) kw 34,8 34,8 39,6 40,0 40,0 45,5 Min. nominalusis šiluminis galingumas (P max ) 40/30 C kw 0, 3,4 5,3 0, 3,4 5,3 Min. nominalusis šiluminis galingumas (P max ) 50/30 C kw 0, 3,4 5,3 0, 3,3 5,3 Min. nominalusis šiluminis galingumas (P max ) 80/60 C kw 9,3, 3,9 9,5, 3,9 Min. nominali šildymo šiluminė apkrova (Q max ) kw 9,5,5 4, 9,5,5 4, Maks. vardinė šiluminė galia (bakas) kw 34,8 34,8 39,6 40,0 40,0 45,5 Maks. vardinė šiluminė apkrova (bakas) kw 34,8 34,8 39,6 40,0 40,0 45,5 Dujų prijungimo vertė Gamtinės dujos H (H is = 9,5 kwh/m 3 ) m 3 /h 3, , - - Suskystintos dujos (H i =,9 kwh/kg) kg/h -,7 3, - 3, 3,5 Leistinas dujų prijungimo srauto slėgis Gamtinės dujos H mbar Suskystintos dujos mbar Skaičiuojamosios reikšmės skerspjūvių apskaičiavimui pagal DIN 4705 Išmetamųjų dujų masės srautas maks./min. 5,7/4,3 5,3/5,5 5,3/5,5 8,/4,3 7,5/5,5 7,5/5,5 vardinės šiluminės galios režime g/s Išmetamųjų dujų temperatūra 80/60 C maks./ 79/60 79/60 79/60 87/60 87/60 87/60 min. vardinės šiluminės galios režime C Išmetamųjų dujų temperatūra 40/30 C maks./ min. vardinės šiluminės galios režime C 60/3 60/3 60/3 65/3 65/3 65/3 Likutinis pakėlimo aukštis Pa CO, esant maksimaliai vardinei šiluminei galiai % 9,4 0,8,4 9,4 0,8,4 CO, esant minimaliai vardinei šiluminei galiai % 9,4 0,8,4 9,4 0,8,4 Išmetamųjų dujų verčių grupė pagal G 635/G 636 G 6 /G 6 G 6 /G 6 G 6 /G 6 G 6 /G 6 G 6 /G 6 G 6 /G 6 NO x -klasė Kondensatas Maks. kondesato kiekis (t R = 30 C) l/val. 3,3 3,3 3,3 3,5 3,5 3,5 Apytikrė ph vertė 4,8 4,8 4,8 4,8 4,8 4,8 Bendrieji nurodymai Maitinimo įtampa AC... V Dažnis Hz Maksimalios galios sąnaudos šildymo režime W EMV ribinės vertės klasė - B B B B B B Triukšmo lygis (esant įjungtam šildymo režimui) db(a) Saugos klasė IP X4D X4D X4D X4D X4D X4D Maks. ištekančio srauto temperatūra C apie 90 apie 90 apie 90 apie 90 apie 90 apie 90 Maks. leistinas šildymo darbinis slėgis (P MS ) bar Leistina aplinkos temperatūra C Vardinė talpa (šildymas) l 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 Svoris (be pakuotės) kg Matmenys plotis x aukštis x gylis mm 440 x 850 x x 850 x x 850 x x 850 x x 850 x x 850 x (008/04)

25 Duomenys apie prietaisą 3.7 Kondensato analizė mg/l Amonis, Nikelis 0,5 Švinas 0,0 Gyvsidabris 0,000 Kadmis 0,00 Sulfatas Chromas 0,005 Cinkas 0,05 Halogenų angliavan deniliai 0,00 Anglia vandeniliai 0,05 Alavas 0,0 Vanadis 0,00 Varis 0,08 ph vertė 4,8 Lent (008/04) 5

26 Teisės aktai 4 Teisės aktai Laikykitės toliau pateiktų direktyvų ir teisės aktų: Šalies statybų kodeksas Įgaliotos dujų tiekimo įmonės nurodymai EnEG (energijos taupymo įstatymas) EnEV (normatyvinis dokumentas dėl energiją taupančios šilumos apsaugos ir energiją taupančios techninės įrangos pastatuose) Šildymo patalpų direktyvos arba federacinių žemių statybos kodeksas, direktyvos dėl centrinių šildymo patalpų ir jų kuro patalpų įrengimo. Beuth-Verlag GmbH - Burggrafenstraße Berlin DVGW, Wirtschafts- und Verlagsgesellschaft, Gasund Wasser GmbH - Josef-Wirmer-Str Bonn Darbinis lapas G 600, TRGI (Dujų instaliacijų techninės taisyklės) darbinis lapas G 670, (dujų degimo įrenginių instaliavimas patalpose su mechaniniais oro ištraukimo įtaisais) TRF 996 (techninės suskystintų dujų taisyklės), Wirtschafts- und Verlagsgesellschaft, Gas- und Wasser GmbH - Josef Wirmer-Str Bonn DIN standartai, Beuth-Verlag GmbH - Burggrafenstraße Berlin DIN 988, TRWI (techninės sanitarinio vandens įrengimo taisyklės) DIN 4708 (centrinės vandens šildymo sistemos) DIN 4807 (išsiplėtimo indai) DIN EN 88 (šildymo sistemos pastatuose) DIN VDE 000, 70 dalis (stiprios srovės įrenginių su vardine įtampa iki 000 V įrengimas, patalpos su vonia arba dušu) VDI direktyvos, Beuth-Verlag GmbH - Burggrafenstraße Berlin VDI 035, žalos karšto vandens šildymo sistemose vengimas (008/04)

27 Prijungimas 5 Prijungimas Pavojus: Sprogimas! B Prieš pradėdami dirbti su dujų sistemos dalimis, visuomet užsukite dujų čiaupą. B Atlikę su dujų sistemos dalimis susijusius darbus, patikrinkite visų dalių sandarumą. Įrengimo, prijungimo prie elektros srovės, dujų bei išmetamųjų dujų prijungimo ir pradinės eksploatacijos darbus leidžiama atlikti tik dujų arba energijos tiekimo įmonės įgaliotai specializuotai firmai. 5. Svarbūs nurodymai Įrenginių vandens tūris yra mažesnis nei 0 litrų ir atitinka taisyklių dėl garinių katilų grupę. Todėl konstrukcinio modelio naudojimo leidimas nereikalingas. B Prieš instaliavimą gaukite dujų tiekimo ir įmonės ir dūmtraukių priežiūros specialistų rekomendacijas. Atviri šildymo įrenginiai B Atvirus šildymo įrenginius pertvarkykite į uždaro tipo sistemas. Gravitacinės šildymo sistemos B Įrenginį prie esamo vamzdyno prijunkite, naudodami hidraulinį indą su nešvarumų filtru. Grindų šildymo sistemos B Atkreipkite dėmesį į nurodymų lapą , kuriame pateikti Junkers dujinių šildymo įrenginių naudojimo grindų šildymo sistemose nurodymai. Apsaugos nuo užšalimo priemonės Leidžiama naudoti šias apsaugojančias nuo užšalimo priemones: Pavadinimas Koncentracija Varidos FSK - 55 % Alphi - Glythermin NF 0-6 % Lent. 8 Apsaugos nuo korozijos priemonės Leidžiama naudoti šias apsaugos nuo korozijos priemones: Pavadinimas Nalco % Sentinel X 00, % Copal % Lent. 9 Koncentracija Sandarinimo priemonės Remiantis patirtimi nurodome, kad dėdami sandarinimo priemones į šildymo sistemos vandenį, neišvengsite problemų (nuosėdos šilumokaityje). Todėl nerekomenduojame naudoti sandarinimo priemonių. Suskystintos dujos Siekdami apsaugoti įrenginį nuo per didelio slėgio (TRF): B Sumontuokite slėgio reguliavimo įrenginį su apsauginiu vožtuvu. Cinkuoti radiatoriai ir vamzdynai Siekdami išvengti dujų susidarymo: B Nenaudokite cinkuotų radiatorių ir vamzdynų. Neutralizavimo įrenginys Jei administracinė statybos priežiūros valdyba reikalauja įrengti neutralizavimo sistemą: B Naudokite neutralizavimo dėžę NB 00. Patalpos temperatūros reguliatoriaus naudojimas B Patalpos, pagal kurios temperatūrą nustatoma šildymo temperatūra, radiatoriuje nemontuokite termostatinio vožtuvo (008/04) 7

28 Prijungimas 5. ZBR įrenginiai Išorinis išsiplėtimo indas Išsiplėtimo indą parinkite pagal DIN Pastatymo vietos pasirinkimas Įrenginio instaliavimo vietos taisyklės Vadovaukitės DVGW-TRGI, o suskystintų dujų įrenginiams TRF taisyklių naujausių redakcijų reikalavimais. B Atsižvelkite į šalyje galiojančius nurodymus. B Vadovaukitės išmetamųjų dujų sistemos priedų montavimo instrukcijomis, ypač atkreipdami dėmesį į minimalius jų montavimo matmenis. Pav. 9 Hidrauilinės sistemos montavimo pavyzdys Šildymo siurblio, priedo Nr. 46 arba 47, montavimo vieta Išsiplėtimo indas (išorinis) 3 Šildymo siurblys (išorinis) Šildymo siurblys Įrenginyje galima sumontuoti elektroninį šildymo siurblį, priedą Nr. 46, arba trijų greičių šildymo siurblį, priedą Nr. 47. Išorinį šildymo siurblį galima sumontuoti grįžtančio srauto linijoje prieš įrenginį, 9 pav. Jei šildymo siurblį sumontuojamas ištekančio srauto linijoje po įrenginiu, reikia išlaikyti mažiausiai,5 bar darbinį slėgį. Šildymo siutblį rekomenduojame montuoti įrenginyje arba grįžtančio srauto linijoje prieš įrenginį R Degimui paduodamas oras Siekdami išvengti korozijos, degimui paduodamame ore negali būti agresyvių medžiagų. Koroziją sukeliančiomis medžiagomis laikomi halogeninti angliavandeniliai, kuriuose esama chloro ir fluoro junginių. Šių medžiagų gali būti pvz., tirpikliuose, dažuose, klijuose, suslėgtosiose dujose ir valikliuose. Paviršių temperatūra Maksimali įrenginio paviršiaus temperatūra yra žemesnė nei 85 C. Todėl pagal TRGI ir TRF ypatingos degių statybinių medžiagų ir įmontuojamų baldų apsaugos priemonės yra nebūtinos. Atkreipkite dėmesį į nesutampančius atitinkamų federacinių žemių teisės aktus. Suskystintų dujų įrenginiai, instaliuojami žemiau žemės lygio Įrenginys atitinka TRF 996, 7.7 skyriaus reikalavimus, keliamus montuojant jį žemiau žemės lygio. Rekomenduojame sumontuoti išorinį magnetinį vožtuvą ir prijungti prie IUM. Taip suskystintos dujos bus tiekiamos tik tuomet, kai reikės šilumos (mbar) p Pav O V (l/h) V Δ p Cirkuliuojančio vandens kiekis Slėgio nuostolis (008/04)

29 Prijungimas 5.4 Pradinis vamzdynų montavimas B Prie brošiūros pateiktą montavimo šabloną pritvirtinkite ant sienos, iš šonų išlaikydami minimalius 00 mm atstumus ( 9 psl.). B Pagal montavimo šabloną išgręžkite skyles įrenginiui ir jungiamajai montavimo plokštei. B Nuplėškite apsauginę garso izoliacijos pakloto plėvelę ir pritvirtinkite jį ant sienos. Apatinė garso izoliacijos pakloto dalis yra nereikalinga R Pav. B Guminį amortizatorių įspauskite į skyles, skirtas jungiamajai montavimo plokštei ir pakabinamam bėgeliui ant sienos tvirtinti. B Jungiamąją montavimo plokštę (priedas) ir pakabinamą bėgelį sumontuokite, naudodami pateiktas tvirtinimo detales O. Pav. Montavimo šablonas B Nuimkite montavimo šabloną R (008/04) 9

30 Prijungimas = = 30 VORLAUF GAS RÜCKLAUF, ,5 5 R 3 / 4 " R / " R 3 / 4 " 3,5 R / " R 3 / 4 " R / " 68,5 5 R " 3,5 R 3/4" 3 R " ~65 ~ Pav. 3 Pavyzdys: naudojant Z.BR įrenginius, jungiamoji montavimo plokštė Į šildymo sistemą ištekančio srauto vamzdis Karštas vanduo 3 Dujos 4 Šaltas vanduo 5 Iš šildymo sistemos grįžtančio srauto vamzdis 6 Jungiamoji įmova R / dujoms (pridėta) O Pav. 4 Pavyzdys: naudojant ZBR įrenginius, jungiamoji montavimo plokštė Nr. 759 Į šildymo sistemą ištekančio srauto vamzdis Dujos 3 Iš šildymo sistemos grįžtančio srauto vamzdis 4 Piltuvo sifono (priedas) jungtis DN O Jokiu būdu netoli įrenginio nutiestų vamzdžių netvirtinkite laikikliais taip smarkiai, kad dėl to būtų labai apkrautos veržlinės jungtys. B Sumontuokite techninės priežiūros čiaupus ) ir dujų čiaupą ) arba membraninį ventilį ). B Vadovaudamiesi DVGW-TRGI (gamtinės dujos) ir TRF (suskystintos dujos), nustatykite vidinį dujų tiekimo vamzdžio skersmenį. B Siekdami užpildyti ir išleisti sistemą, žemiausioje vietoje sumontuokite užpildymo ir išleidimo čiaupą. ) Priedas (008/04)

31 Prijungimas 5.5 Įrenginio montavimas Atsargiai: Vamzdyne susidariusios nuosėdos gali pažeisti įrenginį. B Siekdami pašalinti nuosėdas, praplaukite vamzdynus. B Laikydamiesi nurodymų, išpakuokite. B Tipo lentelėje patikrinkite paskyrimo šalies žymėjimą ir dujų įmonės tiekiamų dujų tinkamumą ( 0 psl.). Įrenginio užkabinimas B Ant jungiamosios montavimo plokštės uždėkite tarpines. B Įrenginį iš viršaus uždėkite ant pakabinamojo bėgelio. B Priveržkite vamzdžių jungčių gaubiamąsias veržles. Apsauginio vožtuvo lanksčiojo vamzdžio montavimas Gaubto nuėmimas Gaubtas užfiksuojamas dviem varžtais, kad, nesant reikalui, nebūtų galima jo nuimti (elektros sauga). B Visuomet užfiksuokite gaubtą šiais dviem varžtais. B Atsukite varžtus. B Kilstelėkite apkabą ir, truktelėję į priekį, nuimkite gaubtą. Pav O R.. Pav (008/04) 3

32 Prijungimas Piltuvo sifonas priedas Nr. 43 Siekdami saugiai išleisti iš apsauginio vožtuvo ištekantį vandenį ir kondensatą, naudokite priedą Nr. 43. B Sumontuokite iš korozijai atsparių medžiagų (ATV-A 5) pagamintą išleidimo liniją. Tam priklauso: keraminiai vamzdžiai, pagaminti iš kieto PVC, PVc vamzdžiai, PE-HD vamzdžiai, pp vamzdžiai, ABS/ASA vamzdžiai, ketaus vamzdžiai su vidine emalio arba kitokia danga, metaliniai vamzdžiai su sintetine danga, nerūdijantys plieniniai vamzdžiai, boro silikato stiklo vamzdžiai. B Išleidimo liniją prijunkite tiesiai prie jungties DN 40. Išmetamųjų dujų priedų prijungimas B Išmetamųjų dujų sistemos priedus įstumkite į movą ligi pat galo. Išsamesnės informacijos apie montavimą ieškokite atitinkamoje išmetamųjų dujų sistemos priedo instrukcijoje. Atsargiai: B Išleidimo linijų nepakeiskite ir neužblokuokite. B Lanksčiuosius vamzdžius tieskite tik su nuolydžiu O Pav. 8 Išmetamųjų dujų sistemos priedo tvirtinimas DN 40 B Patikrinkite išmetamųjų dujų kanalo sandarumą ( 0.sk.). 5.6 Jungčių patikrinimas Pav R Vandens jungtys B Atsukite į šildymo sistemą ištekančio ir iš šildymo sistemos grįžtančio srautų čiaupus ir užpildykite šildymo sistemą. B Patikrinkite, ar sandarios sujungimų vietos (bandomasis slėgis: maks.,5 bar manometre). Dujų vamzdynas B Siekdami apsaugoti dujų armatūrą nuo viršslėgio daromos žalos, užsukite dujų čiaupą. B Patikrinkite, ar sandarios sujungimų vietos (bandomasis slėgis: maks. 50 mbar). B Sumažinkite slėgį. 5.7 Kiti atvejai ZSBR įrenginių be karšto vandens bako naudojimas B Karšto ir šalto vandens jungtis, prijungdami prie jungiamosios montavimo plokštės, užsandarinkite panaudodami priedą Nr (008/04)

33 Prijungimas prie elektros tinklo 6 Prijungimas prie elektros tinklo 6. Bendros nuorodos Pavojus: Galite gauti elektros smūgį! B Prieš pradėdami dirbti su elektros sistemos dalimis, atjunkite įtampą (saugiklis, LS jungiklis). Visi įrenginio reguliavimo, valdymo bei apsauginiai įtaisai yra sumontuoti, patikrinti ir parengti naudoti. Vadovaudamiesi VDE teisės aktais 000 ir vietoje galiojančiais EVU specialiaisiais teisės aktais (TAB), pasirūpinkite apsaugos priemonėmis. Patalpose, kuriose yra vonia arba dušas, įrenginį prijunkite tik naudodami FI apsauginį jungiklį. Prie maitinimo kabelio draudžiama prijungti kitus vartotojus. apsauginėje zonoje kabelį nuveskite iš viršaus vertikaliai. Saugikliai Įrenginyje sumontuoti trys saugikliai. Jie yra ant valdymo plokštės ( 6pav.,6psl.). Atsarginius saugiklius rasite vidinėje dangtelio pusėje ( pav.). 6. Įrenginių su maitinimo kabeliu ir kištuku prijungimas B Tinklo kištuką įkiškite į kištukinį lizdą su apsauginiu kontaktu (išskyrus ir apsaugines zonas). Jei neužtenka kabelio ilgio, pailginkite kabelį, 6.3 sk. Naudokite šiuos kabelių tipus: HO5VV-F 3 x 0,75 mm arba HO5VV-F 3 x,0 mm 5cm Jei įrenginys prijungtas arba apsauginėje zonoje, pailginkite kabelį, 6.3 sk. Naudokite šį kabelio tipą: NYM-I 3 x,5 mm B Prie elektros tinklo prijunkite, naudodami skiriamąjį įtaisą su min. 3 mm tarpkontakčiu (pvz., saugikliai, LS jungiklis). Pav R apsauginė zona, tiesiogiai per vonią apsauginė zona, 60 cm atstumu aplink vonią Dviejų fazių elektros tinklas (IT) B Norint, kad jonizacijos srovė būtų pakankama, tarp neutralaus laidininko ir apsauginio įžeminimo laidininko įmontuokite rezistorių (užsakymo Nr ). -arba- B Naudokite atskyrimo transformatorių užsakymo Nr (008/04) 33

34 Prijungimas prie elektros tinklo 6.3 Įrenginių be maitinimo kabelio prijungimas (ZBR) Heatronic atidarymas Atsargiai: Kabelio likučiai gali pažeisti Heatronic. B Kabelio izoliaciją nuvalykite tik už Heatronic. B Atsukite varžtą ir nuleiskite Heatronic.. B Kabelį praverkite per apsaugą nuo laidų ištraukimo ir atitinkamai prijunkite. B Kabelį užfiksuokite apsauga nuo laidų ištraukimo. B Pagal VDE ąją dalį įrenginį tvirtai prijunkite prie sujungimo dėžės išvadų plokštės, naudodami skiriamąjį įtaisą su mažiausiai 3 mm atstumu tarp kontaktų (pvz., saugikliai, LS jungiklis). B Nutieskite kabelį, skirtą prijungti prie tinklo (AC 30 V, 50 Hz). Naudokite šiuos kabelių tipus: NYM-I 3 x,5 mm arba HO5VV-F 3 x 0,75 mm (ne prie pat vonios ar dušo; ir zonos pagal VDE 000, 70 dalį) arba HO5VV-F 3 x,0 mm (ne prie pat vonios ar dušo; ir zonos pagal VDE 000, 70 dalį) R Pav. 0. B Nuimkite varžtus, nukabinkite kabelį ir nuimkite dangtį. LR Ls Ns N L.. Pav R.. Pav R B Siekdami apsaugoti nuo apliejimo vandeniu (IP), apsaugas nuo laidų ištraukimo visuomet izoliuokite, atsižvelgdami į kabelio skersmenį R Pav (008/04)

35 Prijungimas prie elektros tinklo 6.4 Priedų prijungimas Heatronic atidarymas Atsargiai: Kabelio likučiai gali pažeisti Heatronic. B Kabelio izoliaciją nuvalykite tik už Heatronic. B Atsukite varžtą ir nuleiskite Heatronic.. B Kabelį praverkite per apsaugą nuo laidų ištraukimo ir atitinkamai prijunkite. B Kabelį užfiksuokite apsauga nuo laidų ištraukimo Šildymo reguliatorių arba nuotolinio valdymo blokų prijungimas Įrenginį galima naudoti tik su vienu Junkers reguliatoriumi. Šildymo reguliatorius FW 00 ir FW 00 galima įmontuoti ir priekinėje Heatronic 3 dalyje. Kaip įmontuoti ir prijungti prie elektros tinklo, žr. montavimo instrukciją. Pav R 30 V įj./išj. reguliatoriaus prijungimas Reguliatorius turi būti tinkamas maitinimo įtampai (iš šildymo įrenginio) ir negali turėti savo įžeminimo jungties. B Apsaugas nuo laidų ištraukimo izoliuokite, atsižvelgdami į kabelio skersmenį. B Kabelį praverkite per apsaugą nuo laidų ištraukimo ir prijunkite reguliatorių prie ST0, kaip aprašyta toliau: L prie L S B Nuimkite varžtus, nukabinkite kabelį ir nuimkite dangtį. S prie L R B Kabelį užfiksuokite apsauga nuo laidų ištraukimo..... LR LS ST R Pav. 5 B Siekdami apsaugoti nuo apliejimo vandeniu (IP), apsaugas nuo laidų ištraukimo visuomet izoliuokite, atsižvelgdami į kabelio skersmenį O Pav. 7 Prijungimas (30 V AC, pašalinkite trumpiklį tarp L S ir L R ) R Pav (008/04) 35

36 Prijungimas prie elektros tinklo Patalpos temperatūros reguliatoriaus TR 00/TR 00 prijungimas B Naudokite laidus, kurių skerspjūviai yra tokie: Laido ilgis Skerspjūvis 0 m 0,75 -,5 mm 30 m,0 -,5 mm > 30 m,5 mm Lent. 0 B Apsaugas nuo laidų ištraukimo izoliuokite, atsižvelgdami į kabelio skersmenį. B Jungiamąjį kabelį praverkite per apsaugą nuo laidų ištraukimo ir prijunkite prie ST9 esančių, ir 4 gnybtų. B Kabelį užfiksuokite apsauga nuo laidų ištraukimo Bako prijungimas Netiesiogiai šildomas bakas su bako temperatūros jutikliu (NTC) Junkers bakai su bakų temperatūros jutikliais prijungiami tiesiai prie įrenginio valdymo plokštės. Kabelis su kištuku pridėtas prie bako. B Pašalinkite plastmasinį liežuvėlį. B Įdėkite bako temperatūros jutiklio kabelį. B Kištuką prijunkite prie valdymo plokštės. 4 ST R Pav. 9 Bako temperatūros jutiklio prijungimas (NTC) Pav. 8 4 V reguliatoriaus prijungimas O Netiesiogiai šildomas bakas su termostatu B Apsaugas nuo laidų ištraukimo izoliuokite, atsižvelgdami į kabelio skersmenį. B Kabelį praverkite per apsaugą nuo laidų ištraukimo ir prijunkite bako termostatą prie ST8, kaip aprašyta toliau: L prie S prie 3 B Kabelį užfiksuokite apsauga nuo laidų ištraukimo. 3 ST8 Pav. 30 Bako termostato prijungimas O (008/04)

37 Prijungimas prie elektros tinklo Temperatūros jutiklio TB, matuojančio grindų šildymo sistemai paduodamo vandens temperatūrą, prijungimas Naudojamas tik su grindų šildymo sistemomis ir tiesioginiu hidrauliniu prijungimu prie įrenginio ZBR įrenginiai: 3 greičių šildymo siurblio, priedo 47, prijungimas 3 greičių šildymo siurblys prijungiamas tiesiai prie įrenginio valdymo plokštės. B LS NS LZ NZ PR PO NP LP B 4 A F TB ϑ C LS NS LZ NZ PR PO NP LP B B 4 A F R Pav. 3 Suveikus temperatūros kontrolės įtaisui, išjungiamas šildymo ir kašto vandens ruošimo režimas ZBR įrenginiai: elektroninio šildymo siurblio, priedo Nr. 46, prijungimas Elektroninis šildymo siurblys prijungiamas tiesiai prie įrenginio valdymo plokštės. Kabelis su kištuku pateiktas prie priedo. Pav R LS NS LZ NZ PR PO NP LP B B 4 A F Pav R (008/04) 37

OBJ_DOKU fm

OBJ_DOKU fm Montavimo ir techninės priežiūros instrukcija kvalifikuotiems specialistams Dujiniai sieniniai katilai CERACLASSEXCELLENCE 70 3 085-00.O ZSC 4-3 MFA... ZSC 8-3 MFA... ZSC 35-3 MFA... ZWC 4-3 MFA... ZWC

Detaliau

Techninis aprašymas RLV-KDV H tipo vožtuvas radiatoriams su integruotais termostatiniais vožtuvais užblokuojamas, su išleidimo galimybe ir integruotu

Techninis aprašymas RLV-KDV H tipo vožtuvas radiatoriams su integruotais termostatiniais vožtuvais užblokuojamas, su išleidimo galimybe ir integruotu H tipo vožtuvas radiatoriams su integruotais termostatiniais vožtuvais užblokuojamas, su išleidimo galimybe ir integruotu Taikymas Vožtuve yra integruotas slėgio perkryčio reguliatorius, užtikrinantis

Detaliau

Microsoft Word - KLOM.doc

Microsoft Word - KLOM.doc Aptarnavimo instrukcija Valdymas ir duomenų vaizdavimas Pagrindinis jungiklis Pagrindinis jungiklis yra skirtas katilo įjungimui ar išjungimui. Jis yra katilo valdymo skydelyje (pozicija 6, pav. 1). Pirmąjį

Detaliau

Transformatorių pastočių (skirstomųjų punktų) 10 kV linijiniai narveliai

Transformatorių pastočių (skirstomųjų punktų) 10 kV linijiniai narveliai Eil. Nr. PATVIRTINTA AB LESTO 2011 m. rugpjūčio 26 d. Elektros tinklo tarnybos direktoriaus-generalinio direktoriaus pavaduotojo nurodymu Nr. 365 TRANSFORMATORIŲ PASTOČIŲ (SKIRSTOMŲJŲ PUNKTŲ) 10 kv SEMI

Detaliau

TECEbox_2017.indd

TECEbox_2017.indd Potinkinės sistemos ĮMŪRIJAMI MODULIAI KAINYNAS 2017 ĮMŪRIJAMI MODULIAI SU SURINKTU IR PILNAI IŠBANDYTU VANDENS BAKELIU puikus sprendimas esant mūrinėms sienoms. Bakelis montuojamas nišoje. Tvirtas, patikimas,

Detaliau

Microsoft Word - Awalift 80 Manual_LT.doc

Microsoft Word - Awalift 80 Manual_LT.doc Nuotekų perpumpavimo įrenginys su nešmenų atskyrimu Awalift 80 Instaliavimo ir naudojimo instrukcija Puslapis 1 / 9 Bendra informacija Nuotekų perpumpavimo įrenginiai naudojami kai nuotekų vamzdis yra

Detaliau

EHG671X.indd

EHG671X.indd AUTORIZUOTAS APTARNAVIMAS Prietaisas praėjo kokybės kontrolę gamykloje, kurios tikslas buvo įvertinti prietaiso techninę būklę ir esant reikalui sureguliuoti. Kiekvieną kartą taisant prietaisą reikia elgtis

Detaliau

Potinkinės sistemos TECEbox Uni TECEbox Uni Kainynas 2019/2020

Potinkinės sistemos TECEbox Uni TECEbox Uni Kainynas 2019/2020 Potinkinės sistemos Kainynas 09/00 5 METŲ atsarginių dalių atsargų garantija* TECEbox MODULIS SU UNI VANDENS BAKELIU Laiko patikrintus modulius su Uni vandens bakeliais galima montuoti prie vientisos sienos,

Detaliau

Lietuvos energetikos instituto

Lietuvos energetikos instituto LIETUVOS ENERGETIKOS INSTITUTO ŠILUMINIŲ ĮRENGIMŲ TYRIMO IR BANDYMŲ LABORATORIJA AKREDITAVIMO SRITIS (Lanksti sritis) 1(11) puslapis 1. Membraniniai dujų skaitikliai, kurių didžiausias debitas Q max 16

Detaliau

Aptarnavimo instrukcija specialistui VIESMANN Vitoligno 100-S Tipas VL1A Medžio dujų generacijos katilas iki 50 cm ilgio malkoms VITOLIGNO 100-S 5441

Aptarnavimo instrukcija specialistui VIESMANN Vitoligno 100-S Tipas VL1A Medžio dujų generacijos katilas iki 50 cm ilgio malkoms VITOLIGNO 100-S 5441 Aptarnavimo instrukcija specialistui VIESMANN Vitoligno 100-S Tipas VL1A Medžio dujų generacijos katilas iki 50 cm ilgio malkoms VITOLIGNO 100-S 7/2009 Prašome saugoti! Saugos nuorodos Saugumo nuorodos

Detaliau

Microsoft Word - Tigras2New1.doc

Microsoft Word - Tigras2New1.doc 1 Gerbiamas pirkėjau, Dėkojame Jums, kad pasirinkote firmos PROTHERM dujinį pakabinamą katilą ir tapote jo savininku. Norint, kad Jūsų įsigytas katilas dirbtų optimaliai būtiną laikytis nurodymų išdėstytų

Detaliau

OBJ_DOKU fm

OBJ_DOKU fm Žemės šilumos siurblys 6 720 64 366-3.3I 6 720 807 620 (203/03) lt Montavimo instrukcija Logatherm WPS 6K-...0K- WPS 6-...7- Kvalifikuotiems specialistams Prieš montuodami įrangą ar Turinys Turinys Simbolių

Detaliau

55 C 35 C Logatherm WPL 31 A A ++ A + A B C D E F G A + A db kw kw 64 db /2013

55 C 35 C Logatherm WPL 31 A A ++ A + A B C D E F G A + A db kw kw 64 db /2013 55 C 35 C A B C D E F G 28 30 27 28 29 31 db kw kw 64 db 2015 811/2013 A B C D E F G 2015 811/2013 Duomenys atitinka Reglamentų (ES) 811/2013 ir (ES) 813/2013 reikalavimus. Gaminio parametrai Simbolis

Detaliau

MES PAKEISIME JŪSŲ GYVENIMO KOKYBĘ ASV-P balansinis ventilis su 1.5 m impulsiniu vamzdeliu (G1/16 A) ir dreno čiaupu (G 3/4 A) Pastovus slėgio perkryt

MES PAKEISIME JŪSŲ GYVENIMO KOKYBĘ ASV-P balansinis ventilis su 1.5 m impulsiniu vamzdeliu (G1/16 A) ir dreno čiaupu (G 3/4 A) Pastovus slėgio perkryt MES PAKEISIME JŪSŲ GYVENIMO KOKYBĘ ASV-P balansinis ventilis su 1.5 m impulsiniu vamzdeliu (G1/16 A) ir dreno čiaupu (G 3/4 A) Pastovus slėgio perkrytis 0.1 bar (10 kpa) ASV-PV balansinis ventilis su m

Detaliau

Danfoss Link TM Wi-Fi Namų šildymas, valdomas nuotoliniu būdu 24/7 namų šildymo valdymas iš bet kurios vietos su Danfoss Link programėle ismanussildym

Danfoss Link TM Wi-Fi Namų šildymas, valdomas nuotoliniu būdu 24/7 namų šildymo valdymas iš bet kurios vietos su Danfoss Link programėle ismanussildym Wi-Fi Namų šildymas, valdomas nuotoliniu būdu 24/7 namų šildymo valdymas iš bet kurios vietos su Danfoss Link programėle ismanussildymas.danfoss.lt Danfoss Link Wi-Fi sistema Wi-Fi sistema leidžia: Valdyti

Detaliau

ATV/UTV GERVĖ INSTRUKCIJA LDH3000lbs LDF3000lbs

ATV/UTV GERVĖ INSTRUKCIJA LDH3000lbs LDF3000lbs ATV/UTV GERVĖ INSTRUKCIJA LDH3000lbs LDF3000lbs Skaitydami šias instrukcijas, pamatysite Įspėjimus ir atsargumo reikalavimus. Kiekvienas pranešimas turi konkretų tikslą. Įspėjimai ir pavojaus nustatymai.

Detaliau

Techninis aprašymas Tolygaus valdymo pavara AME 435 Aprašymas Vožtuvo srauto reguliavimo funkciją. Srautą galima įvairiai reguliuoti nuo tiesinio iki

Techninis aprašymas Tolygaus valdymo pavara AME 435 Aprašymas Vožtuvo srauto reguliavimo funkciją. Srautą galima įvairiai reguliuoti nuo tiesinio iki Techninis aprašymas Tolygaus valdymo pavara AME 435 Aprašymas Vožtuvo srauto reguliavimo funkciją. Srautą galima įvairiai reguliuoti nuo tiesinio iki logaritminio arba atvirkščiai. Nuo svyravimų sauganti

Detaliau

Nexa serija Stūmokliniai ir hidrauliniai dozavimo siurbliai su dviguba diafragma UAB Elega, Žalgirio , Vilnius, LT 08217, Lietuva, Tel:

Nexa serija Stūmokliniai ir hidrauliniai dozavimo siurbliai su dviguba diafragma UAB Elega, Žalgirio , Vilnius, LT 08217, Lietuva, Tel: Nexa serija Stūmokliniai ir hidrauliniai dozavimo siurbliai su dviguba diafragma UAB Elega, Žalgirio 131-211, Vilnius, LT 08217, Lietuva, Tel: +370 5 2 715444; tel./faksas: +370 5 2 715445; mob. tel.:

Detaliau

RET2000 Elektronisis Skaitmeninis Termostatas su LCD

RET2000 Elektronisis Skaitmeninis Termostatas su LCD MAKING MODERN LIVING POSSIBLE RET2000 B/M/MS Elektroninis skaitmeninis termostatas su LCD Danfoss Heating Montavimo vadovas Norėdami gauti išsamią spausdintą šių instrukcijų versiją, skambinkite Rinkodaros

Detaliau

Microsoft Word - Instrukcija OKCV.doc

Microsoft Word - Instrukcija OKCV.doc Aptarnavimo ir instaliacijos instrukcija HORIZONTALIAI MONTUOJAMI TŪRINIAI VANDENS ŠILDYTUVAI OKCEV 100 OKCV 125 OKCEV 125 OKCV 160 OKCEV 160 OKCV 180 OKCEV 180 OKCV 200 OKCEV 200 Družstevní závody Dražice

Detaliau

Sutrumpintas katalogas Automatikos ir paskirstymo skydeliai Instaliacinės dėžutės

Sutrumpintas katalogas Automatikos ir paskirstymo skydeliai Instaliacinės dėžutės Sutrumpintas katalogas Automatikos ir paskirstymo skydeliai Instaliacinės dėžutės Turinys Plastikiniai skydeliai ir dėžutės (Lentelė-santrauka). 4 IP 40 skydeliai atviram montavimui Unibox serija. 6 Mini

Detaliau

LT SRC1 valdiklis TP590 Vienai patalpai skirtos rekuperacinės vėdinimo sistemos valdiklis SR700 SRHRV ventiliatorius TP600 Vienai patalpai skirtos rek

LT SRC1 valdiklis TP590 Vienai patalpai skirtos rekuperacinės vėdinimo sistemos valdiklis SR700 SRHRV ventiliatorius TP600 Vienai patalpai skirtos rek LT SRC1 valdiklis TP590 Vienai patalpai skirtos rekuperacinės vėdinimo sistemos valdiklis SR700 SRHRV ventiliatorius TP600 Vienai patalpai skirtos rekuperacinės vėdinimo sistemos ventiliatorius Gaminio

Detaliau

INW orpūtės ir oro siurbliai su šoniniu kanalu _ 1.1_Vienos pakopos 1.2_Dviejų pakopų 1.3_Aukšto slėgio Air and Vacuum Components

INW orpūtės ir oro siurbliai su šoniniu kanalu _ 1.1_Vienos pakopos 1.2_Dviejų pakopų 1.3_Aukšto slėgio Air and Vacuum Components INW orpūtės ir oro siurbliai su šoniniu kanalu _ 1.1_Vienos pakopos 1.2_Dviejų pakopų 1._Aukšto slėgio Air and Vacuum Components 1 INW orpūtės ir oro siurbliai su šoniniu kanalu _ Orpūtės / oro siurbliai

Detaliau

UAB Utenos šilumos tinklai (šilumos tiekėjo ir (ar) karšto vandens tiekėjo pavadinimas) įm.k , PVM mokėtojo kodas LT , Pramonės g. 11

UAB Utenos šilumos tinklai (šilumos tiekėjo ir (ar) karšto vandens tiekėjo pavadinimas) įm.k , PVM mokėtojo kodas LT , Pramonės g. 11 UAB Utenos šilumos tinklai (šilumos tiekėjo ir (ar) karšto vandens tiekėjo pavadinimas) įm.k.183843314, PVM mokėtojo kodas LT838433113, Pramonės g. 11, LT-28216 Utena, tel. (8 389) 63 641, faks. (8 389)

Detaliau

Microsoft Word - ALYTAUS namo 10kV kiekiai.doc

Microsoft Word - ALYTAUS namo 10kV kiekiai.doc Poz., eil. Nr. TS Pavadinimas ir techninės charakteristikos Žymuo Mato vnt. Kiekis Papildomi duomenys 1 2 3 4 5 6 7 TS1 1. MT ĮRENGINIAI Tranzitinė modulinė transformatorinė pastotis MT-10/0,4 su vienu

Detaliau

Brošiūra - Oleopator P

Brošiūra - Oleopator P ACO plastikiniai atskirtuvai Polietileniniai ACO Oleopator P ir Oleopass P serijos naftos produktų atskirtuvai Oleopator P I klasė I klasės Oleopator P naftos produktų atskirtuvai yra pritaikyti montuoti

Detaliau

Microsoft Word - BX.doc

Microsoft Word - BX.doc STUMDOMŲ KIEMO VARTŲ AUTOMATIKA 1. Automatika (BX-A / BX-B); 2. Valdymo blokas; 3. Imtuvas; 4. Galinių išjung jų atramos 5. Dantytas b gis; 6. Raktas išjung jas; 7. Lempa; 8. Antena 9. Fotoelementai 10.

Detaliau

RR-GSM_IM_LT_110125

RR-GSM_IM_LT_110125 Retransliatorius RR-GSM Įrengimo instrukcija Draugystės g. 17, LT-51229 Kaunas El. p.: info@trikdis.lt www.trikdis.lt Retransliatorius RR-GSM perduoda priimtus pranešimus į centralizuoto stebėjimo pultą

Detaliau

om_wilo_drainlift_s__ _02__1706_dina4_lt

om_wilo_drainlift_s__ _02__1706_dina4_lt Pioneering for You DrainLift S Montavimo ir naudojimo instrukcija 544878 Ed.0/07-06 Turinys Bendroji dalis... 5. Apie šią instrukciją... 5. Autorių teisės... 5.3 Išlyga dėl pakeitimų... 5.4 Garantija...

Detaliau

Funkcionalumo išsaugojimas, statybinė

Funkcionalumo išsaugojimas, statybinė Funkcionalumo išsaugojimas, statybinė medžiaga mediena Kabelių sistemos pagal DIN 4102 12 dalį Building Connections funkcionalumo išsaugojimas Statybinė medžiaga mediena Kilus gaisrui daugelyje pastatų,

Detaliau

Aptarnavimo instrukcija specialistui VIESMANN Vitotronic 200 Tipas WO1C Šilumos siurblio reguliatorius VITOTRONIC LT 4/2014 Prašome saugo

Aptarnavimo instrukcija specialistui VIESMANN Vitotronic 200 Tipas WO1C Šilumos siurblio reguliatorius VITOTRONIC LT 4/2014 Prašome saugo Aptarnavimo instrukcija specialistui VIESMANN Vitotronic 200 Tipas WO1C Šilumos siurblio reguliatorius VITOTRONIC 200 4/2014 Prašome saugoti! Saugos nuorodos Saugumo nuorodos Prašome tiksliai laikytis

Detaliau

ELEKTROS ENERGETIKOS SEKTORIAUS DARBUOTOJŲ, KURIE PRIVALO BŪTI ATESTUOJAMI, SĄRAŠAS

ELEKTROS ENERGETIKOS SEKTORIAUS DARBUOTOJŲ, KURIE PRIVALO BŪTI ATESTUOJAMI, SĄRAŠAS INFORMACIJA APIE SERTIFIKAVIMO INSTITUCIJOSE IR ENERGETIKOS ĮMONĖSE ATESTUOTUS ENERGETIKOS DARBUOTOJUS (215 M.) Valstybinė energetikos inspekcija prie Energetikos ministerijos (toliau Inspekcija), vadovaudamasi

Detaliau

Untitled

Untitled Montuotojo vadovas Geoterminis šilumos siurblys LEK IHB LT 16432 331495 Glaustas vadovas Naršymas Mygtukas Ok (patvirtinti / pasirinkti) Grįžimo mygtukas (grįžti, panaikinti, uždaryti) Valdymo rankenėlė

Detaliau

KROSNININKO SERTIFIKAVIMO schema

KROSNININKO SERTIFIKAVIMO schema Development of VET Training on Energy Efficient Stoves and Fireplaces ENEFFIS No. 2016-1-LT01-KA202-023161 KROSNININKO SERTIFIKAVIMO schema Parengė: VšĮ Vilniaus statybininkų rengimo centras Asociacija

Detaliau

Techninis aprašymas SONOMETER TM 1100 Ultragarsinis kompaktiškas energijos skaitiklis Aprašymas / taikymas MID tikrinimo sertifikato nr.: DE-10-MI004-

Techninis aprašymas SONOMETER TM 1100 Ultragarsinis kompaktiškas energijos skaitiklis Aprašymas / taikymas MID tikrinimo sertifikato nr.: DE-10-MI004- SONOMETER TM 1100 Ultragarsinis kompaktiškas energijos skaitiklis Aprašymas / taikymas MID tikrinimo sertifikato nr.: DE-10-MI004-PTB003 SONOMETER 1100 tai ultragarsinis statinis kompaktiškas energijos

Detaliau

VALSTYBINĖS KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJA

VALSTYBINĖS KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJA VALSTYBINĖS KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJA N U T A R I M A S DĖL ATSKIRŲ ENERGIJOS IR KURO RŪŠIŲ SĄNAUDŲ NORMATYVŲ BŪSTUI ŠILDYTI IR ŠALTAM VANDENIUI PAŠILDYTI 2003 m. gruodţio 22 d. Nr. O3-116

Detaliau

Microsoft PowerPoint - AFC Kaunas dalis - Kopija

Microsoft PowerPoint - AFC Kaunas dalis - Kopija AFC technologijos užtikrintumui, lengvesniam darbui ir laiko taupymui 1. IMI Heimeier 90! Prisistatymas. 2. Kas tai AFC? 3. Eclipse. Plačiausias asortimentas mažų šildymo, vėsinimo prietaisų reguliavimui,

Detaliau

CarSense 303 M A G N E T I N Ė K I L P A N A U D O J I M O I N S T R U K C I J A

CarSense 303 M A G N E T I N Ė K I L P A N A U D O J I M O I N S T R U K C I J A CarSense 303 M A G N E T I N Ė K I L P A N A U D O J I M O I N S T R U K C I J A Turinys Produkto apžvalga 2 Specifikacija 3 Naudojimas 4 Nustatymai ir indikatoriai 7 Pajungimo kontaktai 8 Gedimų šalinimas

Detaliau

10/0.4 kV ĮTAMPOS MAŽO GABARITO MODULINĖ TRANSFORMATORINĖ SU DVIEM IKI 2X630 kVA GALIOS TRANSFORMATORIAIS

10/0.4 kV ĮTAMPOS MAŽO GABARITO MODULINĖ TRANSFORMATORINĖ SU DVIEM IKI 2X630 kVA GALIOS TRANSFORMATORIAIS 10/0.4 kv ĮTAMPOS MAŽO GABARITO MODULINĖ TRANSFORMATORINĖ SU DVIEM IKI 2X630 kva GALIOS TRANSFORMATORIAIS. TECHNINIAI REIKALAVIMAI Eil. Nr. Techniniai parametrai ir reikalavimai Dydis, sąlyga 1. Standartai

Detaliau

Individualus projektas Programa TE-PM, TE-PS, TE-SL, TEstream 4, TEstream 6, TEstream 8, TEstreamOBD 4, TEstreamOBD 6, TEstreamOBD 8 sistemų naudotoja

Individualus projektas Programa TE-PM, TE-PS, TE-SL, TEstream 4, TEstream 6, TEstream 8, TEstreamOBD 4, TEstreamOBD 6, TEstreamOBD 8 sistemų naudotoja Individualus projektas Programa TE-PM, TE-PS, TE-SL, TEstream 4, TEstream 6, TEstream 8, TEstreamOBD 4, TEstreamOBD 6, TEstreamOBD 8 sistemų naudotojams Alternatyvus valdymo pultas telefone ViPGaS programos

Detaliau

Microsoft Word - 30KKZ_LT.doc

Microsoft Word - 30KKZ_LT.doc LIŪTAS - 1 - Gerbiamas pirkėjau, Dėkojame Jums, kad pasirinkote firmos PROTHERM kombinuotą pastatomą kondensacinį katilą LIŪTAS 30 KKZ ir tapote jo savininku. Norint, kad Jūsų įsigytas katilas dirbtų optimaliai

Detaliau

SUDERINTA

SUDERINTA UAB ŠILUTĖS ŠILUMOS TINKLAI Verslo g.12, LT-99116 Šilutė Tel. 8 441 62144, E.paštas: info @silutesst.lt T E C H N I N Ė U Ž D U O T I S N r. 18-05 JUKNAIČIŲ KATILINĖS SUSIDĖVĖJUSIŲ KATILŲ KEITIMAS IŠDUOTA:

Detaliau

PipeLife Stilla (LT)

PipeLife Stilla (LT) Pipelife Stilla Triukšmą slopinanti nuotekų sistema PPHT UAB Pipelife Lietuva yra koncerno Pipelife International GmbH dukterinė įmonė. Pipelife International GmbH koncerną įkūrė ir valdo dvi įmonės Wieneberger

Detaliau

AEROFLOW ELEKTRINIS RADIATORIUS Naudojimo instrukcija BENDROJI INFORMACIJA 1. Saugos nurodymai Prašome atidžiai perskaityti AeroFlow elektrinio radiat

AEROFLOW ELEKTRINIS RADIATORIUS Naudojimo instrukcija BENDROJI INFORMACIJA 1. Saugos nurodymai Prašome atidžiai perskaityti AeroFlow elektrinio radiat AEROFLOW ELEKTRINIS RADIATORIUS Naudojimo instrukcija BENDROJI INFORMACIJA 1. Saugos nurodymai Prašome atidžiai perskaityti AeroFlow elektrinio radiatoriaus informaciją, pateiktą šioje naudojimo instrukcijoje.

Detaliau

Turinys Aprašas... 5 Funkcija Identifikacinės lentelės Montavimas... 6 Išpakavimas....

Turinys Aprašas... 5 Funkcija Identifikacinės lentelės Montavimas... 6 Išpakavimas.... Turinys Aprašas... 5 Funkcija............................. 5 Identifikacinės lentelės............................... 5 Montavimas... 6 Išpakavimas..... 6 Kėlimas...............................................

Detaliau

Siemens SX 75M032EU

Siemens SX 75M032EU ¹ 1 389* *Rekomenduojama mažmeninė kaina su PVM ¹Itin aukštas 86,5 cm Produkto charakteristikos Efektyvumas ir pajėgumas k Energijos sąnaudų efektyvumo klasė: A+++, k Džiovinimo klasė: A k Metinis sunaudojimas

Detaliau

Grindinis šildymas Sistema KAN-therm techninė informacija Firma KAN, Sistemos KAN-therm gamintojas, jau daug metų vysto šiuolaikines ir patogias varto

Grindinis šildymas Sistema KAN-therm techninė informacija Firma KAN, Sistemos KAN-therm gamintojas, jau daug metų vysto šiuolaikines ir patogias varto Firma KAN, Sistemos KAN-therm gamintojas, jau daug metų vysto šiuolaikines ir patogias vartotojui plokštuminio šildymo sistemas. Grindinio šildymo montavimas Sistema KAN-therm visiškai nesudėtingas. Platus

Detaliau

Sieniniai oro kondicionieriai ELECTROLUX Monaco / Portofino Super DC Inverter 2018 metų kainos Modeliai Galia, kw (šald./šild.) Elektros sąnaudos, kw

Sieniniai oro kondicionieriai ELECTROLUX Monaco / Portofino Super DC Inverter 2018 metų kainos Modeliai Galia, kw (šald./šild.) Elektros sąnaudos, kw Sieniniai oro kondicionieriai ELECTROLUX Monaco / Portofino Super DC Inverter 2018 metų kainos Elektros sąnaudos, kw (šald./šild.) EACS-I07 HM/N3/15Y 2,20 (0,30~2,50) kw 2,30 (0,60~2,60) kw 0,73 (0,12~1,20)

Detaliau

Energijos taupymas Akumuliatorių naudojimo patarimai

Energijos taupymas Akumuliatorių naudojimo patarimai Energijos taupymas Akumuliatorių naudojimo patarimai Penki būdai pailginti akumuliatoriaus eksploatavimo laiką Išjungtas variklis yra iššūkis akumuliatoriui. Prietaisams ir sistemoms reikia elektros energijos,

Detaliau

Krasta Auto Pasiūlymo data: Pasiūlymo nr.: D BMW i3 (94Ah) automobilio pasiūlymas Kaina (įskaitant PVM 21%) EUR Bazinė automobilio k

Krasta Auto Pasiūlymo data: Pasiūlymo nr.: D BMW i3 (94Ah) automobilio pasiūlymas Kaina (įskaitant PVM 21%) EUR Bazinė automobilio k Krasta Auto Pasiūlymo data: 2019-05-27 Pasiūlymo nr.: D-245011 BMW i3 (94Ah) automobilio pasiūlymas Kaina (įskaitant PVM 21%) Bazinė automobilio kaina 42 656,01 Papildomų priedų kaina 6 14 Bendra automobilio

Detaliau

Montažo ir aptarnavimo instrukcija specialistui VIESMANN Vitocom 100 Tipas LAN1 Komunikacinė sąsaja nuotolinei šildymo sistemų kontrolei ir valdymui i

Montažo ir aptarnavimo instrukcija specialistui VIESMANN Vitocom 100 Tipas LAN1 Komunikacinė sąsaja nuotolinei šildymo sistemų kontrolei ir valdymui i Montažo ir aptarnavimo instrukcija specialistui VIESMANN Vitocom 100 Tipas LAN1 Komunikacinė sąsaja nuotolinei šildymo sistemų kontrolei ir valdymui internetu, skirta tokioms vartotojo sąsajoms: Vitotrol

Detaliau

Installation, Operation and Maintenance Manual

Installation, Operation and Maintenance Manual Montavimo, eksploatavimo ir techninės priežiūros instrukcija D EIMAC01207-15LT Daugiakryptis oro vėsinimo aušintuvas EWAQ~G- SS (Norminis naudingumo koeficientas Standartinis triukšmas) SR (Norminis naudingumo

Detaliau

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Hidraulinių bandymų reglamentavimas ir praktika LR teisės aktai reglamentuojantys hidraulinius bandymus 1. Elektrinių ir elektros tinklų eksploatavimo taisykles (patv. 2012-10-29 d. įs. Nr.1-211); 823.

Detaliau

Patalpų šildymas, Renovacija Plonas grindų šildymo kilimėlis, montuojamas po visų tipų grindų danga Taikymo aprašymas Protinga šiluma

Patalpų šildymas, Renovacija Plonas grindų šildymo kilimėlis, montuojamas po visų tipų grindų danga Taikymo aprašymas Protinga šiluma Patalpų šildymas, Renovacija Plonas grindų šildymo kilimėlis, montuojamas po visų tipų grindų danga Taikymo aprašymas Protinga šiluma Turinys Trumpai apie taikymą... 3 Produkto parinkimas... 4 Skaičiavimai...

Detaliau

MODENA MODENA midi MODENA mini Techninės charakteristikos ir instrukcijos 2018

MODENA MODENA midi MODENA mini Techninės charakteristikos ir instrukcijos 2018 MODENA MODENA midi MODENA mini Techninės charakteristikos ir instrukcijos 08 Turinys MODENA Sistemos MODENA, MODENA HIDE charakteristikos Sistemos MODENA, MODENA HIDE sudedamosios dalys MODENA HIDE sistemos

Detaliau

Ritinių vyniotuvai G5010 G5012 G5020 Inliner

Ritinių vyniotuvai G5010 G5012 G5020 Inliner Ritinių vyniotuvai G5010 G5012 G5020 Inliner GÖWEIL / G50 Serija / 02-03 psl. GÖWEIL Maschinenbau GmbH Davidschlag 11 / 4202 Kirchschlag / Austrija Tel: +43 (0)7215 2131-0 / Fax: +43 (0)7215 2131-9 office@goeweil.com

Detaliau

OBJ_DOKU fm

OBJ_DOKU fm Montavimo instrukcija Šilumos siurblys oras/vanduo 6 720 614 056-00.2D Logatherm WPL 6 A Logatherm WPL 8 A Logatherm WPL 10 A Logatherm AW C Kvalifikuotiems specialistams Prieš montuodami įrangą ar atlikdami

Detaliau

Let motorized intelligence solve your application challenges

Let motorized intelligence solve your application challenges Motorizuoti valdymo vožtuvai Motorizuota išmani įranga padeda spręsti sudėtingų sistemų problemas ŠVok, centrinio šildymo, centralizuoto šilumos tiekimo bei vėsinimo sistemoms. Per pastaruosius dvejus

Detaliau

Autorinė sutartis Nr

Autorinė sutartis Nr UAB INFORMACINIŲ TECHNOLOGIJŲ PASAULIS GENERALINIS DIREKTORIUS TOMAS LEVINSKAS SAULĖS ELEKTRINĖS ĮDIEGIMO KOMERCINIS PASIŪLYMAS 2012.08.21 Kaunas UAB Informacinių technologijų pasaulis Generalinis direktorius

Detaliau

200_TRA_LT.cdr

200_TRA_LT.cdr 200 TRA LT NAUDOJIMO INSTRUKCIJA www.auraton.lt 2 Dėkojame, kad pirkote mūsų modernų temperatūros reguliatorių AURATON 200 TRA, kuris yra suprojektuotas ir pagamintas profesionalaus mikroprocesoriaus pagrindu.

Detaliau

Turinys Aprašas... 5 Funkcija... 5 Identifikacinės lentelės... 5 Montavimas... 6 Išpakavimas... 6 Kėlimas... 6 Reikalavimai... 7 Montavimas... 9 Bendr

Turinys Aprašas... 5 Funkcija... 5 Identifikacinės lentelės... 5 Montavimas... 6 Išpakavimas... 6 Kėlimas... 6 Reikalavimai... 7 Montavimas... 9 Bendr Turinys Aprašas... 5 Funkcija... 5 Identifikacinės lentelės... 5 Montavimas... 6 Išpakavimas... 6 Kėlimas... 6 Reikalavimai... 7 Montavimas... 9 Bendra informacija apie įrengimą... 10 Įrengimas garintuvo

Detaliau

BASEINO OCTO+ 460, 540, 640 IR 840 MODELIO, AIKŠTELĖS PARUOŠIMAS IR MEDINIO KARKASO SURINKIMAS + LENTJUOSTES MONTAVIMAS + PATIESALO MONTAVIMAS Atlikit

BASEINO OCTO+ 460, 540, 640 IR 840 MODELIO, AIKŠTELĖS PARUOŠIMAS IR MEDINIO KARKASO SURINKIMAS + LENTJUOSTES MONTAVIMAS + PATIESALO MONTAVIMAS Atlikit BASEINO OCTO+ 460, 540, 640 IR 840 MODELIO, AIKŠTELĖS PARUOŠIMAS IR MEDINIO KARKASO SURINKIMAS + LENTJUOSTES MONTAVIMAS + PATIESALO MONTAVIMAS Atlikite aikštelės nuţymėjimą po baseinu, pašalinkite augalus,

Detaliau

Lietuvoje aktyviai siekiama įgyvendinti energijos beveik nevartojančių pastatų idėją, todėl tokie būstai kaimynystėje anksčiau ar vėliau taps kasdieny

Lietuvoje aktyviai siekiama įgyvendinti energijos beveik nevartojančių pastatų idėją, todėl tokie būstai kaimynystėje anksčiau ar vėliau taps kasdieny Lietuvoje aktyviai siekiama įgyvendinti energijos beveik nevartojančių pastatų idėją, todėl tokie būstai kaimynystėje anksčiau ar vėliau taps kasdienybe. Jau parengtame statybos techniniame reglamente

Detaliau

Turinys Aprašas... 3 Funkcija... 3 Identifikacinės lentelės... 3 Montavimas... 4 Išpakavimas... 4 Kėlimas... 4 Reikalavimai... 5 Montavimas... 7 Bendr

Turinys Aprašas... 3 Funkcija... 3 Identifikacinės lentelės... 3 Montavimas... 4 Išpakavimas... 4 Kėlimas... 4 Reikalavimai... 5 Montavimas... 7 Bendr Turinys Aprašas... 3 Funkcija... 3 Identifikacinės lentelės... 3... 4 Išpakavimas... 4 Kėlimas... 4 Reikalavimai... 5... 7 Bendra informacija apie įrengimą... 8 Įrengimas garintuvo arba kondensatoriaus

Detaliau

HISENSE NAUDOJIMO IR ĮRENGIMO INSTRUKCIJA Dėkojame, kad įsigijote šį oro kondicionierių. Prieš įrengdami ir pradėdami naudoti šį prietaisą, įdėmiai pe

HISENSE NAUDOJIMO IR ĮRENGIMO INSTRUKCIJA Dėkojame, kad įsigijote šį oro kondicionierių. Prieš įrengdami ir pradėdami naudoti šį prietaisą, įdėmiai pe HISENSE NAUDOJIMO IR ĮRENGIMO INSTRUKCIJA Dėkojame, kad įsigijote šį oro kondicionierių. Prieš įrengdami ir pradėdami naudoti šį prietaisą, įdėmiai perskaitykite šią instrukciją ir pasilikite ją ateičiai.

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS ŪKIO MINISTERIJA

LIETUVOS RESPUBLIKOS ŪKIO MINISTERIJA EFEKTYVUS ENERGIJOS IŠTEKLIŲ IR ENERGIJOS VARTOJIMAS 1. PASTATUOSE ĮRENGTŲ ŠILDYMO SISTEMŲ SU KATILAIS, NAUDOJANČIAIS NEATSINAUJINANTĮ KIETĄJĮ ARBA SKYSTĄJĮ KURĄ, ORO KONDICIONAVIMO SISTEMŲ IR JŲ ELEMENTŲ

Detaliau

JABRA REVO WIRELESS Naudotojo Vadovas jabra.com/revowireless

JABRA REVO WIRELESS Naudotojo Vadovas jabra.com/revowireless Naudotojo Vadovas jabra.com/revowireless TURINYS 1. SVEIKI...3 2. APŽVALGA... 4 3. KAIP DĖVĖTI...5 3.1 AUKŠČIO REGULIAVIMAS 3.2 SULENKIAMI LANKSTAI 4. ĮKROVIMAS...7 4.1 BATERIJOS BŪSENA 5. PRIJUNGIMAS...

Detaliau

Kokteilių plaktuvas Naudojimo instrukcija LT SBL 2300 / SBL 2500 Prieš naudodamiesi šiuo prietaisu, perskaitykite jo naudojimo instrukciją, net jei ja

Kokteilių plaktuvas Naudojimo instrukcija LT SBL 2300 / SBL 2500 Prieš naudodamiesi šiuo prietaisu, perskaitykite jo naudojimo instrukciją, net jei ja Naudojimo instrukcija Prieš naudodamiesi šiuo prietaisu, perskaitykite jo naudojimo instrukciją, net jei jau žinote, kaip naudotis panašiais prietaisais. Naudokite šį prietaisą tik taip, kaip aprašyta

Detaliau

Evohome 2.0 montavimo vadovas_LT

Evohome 2.0 montavimo vadovas_LT 1 Simbolių paaiškinimai evohome valdiklis Bevielis Open Therm tiltelis (R 8810) evohome valdiklio sieninis laikiklis (ATF 300) Maišymo vožtuvo valdiklis (HM 80) evohome valdiklio stalinis stovas (ATF 100

Detaliau

Honda GL1800 GOLD WING TOUR Gold Wing Tour Pasirodžius naujausiai legendinio Honda Gold Wing motociklo versijai šis neprilygstamas turistinis motocikl

Honda GL1800 GOLD WING TOUR Gold Wing Tour Pasirodžius naujausiai legendinio Honda Gold Wing motociklo versijai šis neprilygstamas turistinis motocikl Honda GL1800 GOLD WING TOUR Gold Wing Tour Pasirodžius naujausiai legendinio Honda Gold Wing motociklo versijai šis neprilygstamas turistinis motociklas tapo dar universalesnis. Galima sakyti, kad šis

Detaliau

Diskinės sėjamosios FALCON Kokybiška sėja bet kokiomis sąlygomis Моdulinė sistema Didelė talpa sėklai Mažas traukiamosios galios poreikis Pagrindinė t

Diskinės sėjamosios FALCON Kokybiška sėja bet kokiomis sąlygomis Моdulinė sistema Didelė talpa sėklai Mažas traukiamosios galios poreikis Pagrindinė t Diskinės sėjamosios FALCON Kokybiška sėja bet kokiomis sąlygomis Моdulinė sistema Didelė talpa sėklai Mažas traukiamosios galios poreikis Pagrindinė technologinė agregato paskirtis: Skirta minimalizuotoms

Detaliau

Krasta Auto Vilnius Pasiūlymo data: Pasiūlymo nr.: D MINI Cooper Countryman automobilio pasiūlymas Kaina (įskaitant PVM 21%) EUR Baz

Krasta Auto Vilnius Pasiūlymo data: Pasiūlymo nr.: D MINI Cooper Countryman automobilio pasiūlymas Kaina (įskaitant PVM 21%) EUR Baz Krasta Auto Vilnius Pasiūlymo data: 2019-04-12 Pasiūlymo nr.: D-225496 MINI Cooper Countryman automobilio pasiūlymas Kaina (įskaitant PVM 21%) Bazinė automobilio kaina 29 889,99 Papildomų priedų kaina

Detaliau

Dacia SANDERO ĮRANGA IR KAINOS SANDERO kaina KLASĖ KODAS KĖBULAS Variklis Pavarų dėžė Kaina ACCESS SA2-AC75GEC Hečbekas Sce 75 mechaninė AMBIANC

Dacia SANDERO ĮRANGA IR KAINOS SANDERO kaina KLASĖ KODAS KĖBULAS Variklis Pavarų dėžė Kaina ACCESS SA2-AC75GEC Hečbekas Sce 75 mechaninė AMBIANC ĮRANGA IR KAINOS SANDERO kaina KLASĖ KODAS KĖBULAS Variklis Pavarų dėžė Kaina ACCESS SA2-AC75GEC Hečbekas Sce 75 mechaninė 7 509 AMBIANCE SA2-AM75GEC Hečbekas Sce 75 mechaninė 8 430 AMBIANCE SA2-AM90GIEC

Detaliau

NORVEGIŠKAS PAVASARIS 1 PUSLAPIS PASIŪLYMAS NUO

NORVEGIŠKAS PAVASARIS 1 PUSLAPIS PASIŪLYMAS NUO NORVEGIŠKAS PAVASARIS 1 PUSLAPIS PASIŪLYMAS NUO 2018.03.01-2018.04.30 NORVEGIŠKAS PAVASARIS Kalendorinio pavasario pradžia dar nereiškia, kad žiema jau pasitraukė. Norvegai tai gerai žino ir visada pasirengę

Detaliau

Techniniai duomenys Renovent Sky 300 (Plus)

Techniniai duomenys Renovent Sky 300 (Plus) Techniniai duomenys Renovent Sky 300 (Plus) Renovent Sky 300 (Plus) LAIKYTI ŠALIA PRIETAISO LT TURINYS psl. 1 1.1 1.2 Pristatymas... Įrenginio komplektacija... Renovent Sky 300 priedai... 2 Naudojimas...

Detaliau

Microsoft Word - L000056_B_draft_LT.doc

Microsoft Word - L000056_B_draft_LT.doc OPERATORIAUS INSTRUKCIJA BD ProbeTec ET lizės kaitintuvas BD ProbeTec ET pradmenų ir šildymo kaitintuvas Becton, Dickinson and Company 7 Loveton Circle Sparks, Maryland 21152 JAV 800-638-8663 BENEX Limited

Detaliau

Lakštas1 INFORMACIJA APIE RUGPJŪČIO MĖN. SUPAPRASTINTUS MAŽOS VERTĖS PIRKIMUS Eil.N r. Pirkimo objekto pavadinimas Pirkimo būdas ir jo pasirinkimo pri

Lakštas1 INFORMACIJA APIE RUGPJŪČIO MĖN. SUPAPRASTINTUS MAŽOS VERTĖS PIRKIMUS Eil.N r. Pirkimo objekto pavadinimas Pirkimo būdas ir jo pasirinkimo pri INFORMACIJA APIE RUGPJŪČIO MĖN. SUPAPRASTINTUS MAŽOS VERTĖS PIRKIMUS Eil.N r. Pirkimo objekto pavadinimas Pirkimo būdas ir jo pasirinkimo priežastys Laimėjusio dalyvio pavadinimas, jo pasirinkimo priežastys

Detaliau

MT tipinės schemos Data Versija 1.03 MT tipinės schemos Šiame dokumente pateikiamos tipinės schemos šių tipų transformatorinėms: Modu

MT tipinės schemos Data Versija 1.03 MT tipinės schemos Šiame dokumente pateikiamos tipinės schemos šių tipų transformatorinėms: Modu tipinės schemos Data 09-06- Versija.0 tipinės schemos Šiame dokumente pateikiamos tipinės schemos šių tipų transformatorinėms:.. odulinės 0/0, kv modulinė transformatorinė su vienu iki 800-000 kva galios

Detaliau

VANDENS SIURBLIAI, UAB Įmonės kodas PVM kodas LT Girulių g. 24, Šiauliai LT78138, Lietuva VANDENS JONIZATORIUS MIRACLE APR

VANDENS SIURBLIAI, UAB Įmonės kodas PVM kodas LT Girulių g. 24, Šiauliai LT78138, Lietuva VANDENS JONIZATORIUS MIRACLE APR VANDENS SIURBLIAI, UAB Įmonės kodas 144708571 PVM kodas LT447085716 Girulių g. 24, Šiauliai LT78138, Lietuva VANDENS JONIZATORIUS MIRACLE - 1068.7 APRAŠYMAS: Jonizuotas vanduo yra labai artimas pačiam

Detaliau

Leica DM750 M Naudojimo instrukcija

Leica DM750 M Naudojimo instrukcija Leica DM750 M Naudojimo instrukcija Turinys Leica DM750 M surinkimas 7 Krintančios šviesos šaltinio ašies surinkimas 8 Okuliarų vamzdelių surinkimas 9 Leica EZ okuliarų vamzdelis su integruotais okuliarais

Detaliau

5 DURŲ Pasiūlymas galioja iki TOYOTA PROACE VAN COMPACT kainoraštis PROACE nepamainomas Jūsų verslo partneris: 5 metus ištisą parą teikiamo

5 DURŲ Pasiūlymas galioja iki TOYOTA PROACE VAN COMPACT kainoraštis PROACE nepamainomas Jūsų verslo partneris: 5 metus ištisą parą teikiamo 5 DURŲ 2019-06-31 TOYOTA PROACE VAN COMPACT kainoraštis PROACE nepamainomas Jūsų verslo partneris: 5 metus ištisą parą teikiamos Toyota Eurocare pagalbos kelyje paslaugos visoje Europoje Prioritetinis

Detaliau

Dacia SANDERO STEPWAY ĮRANGA IR KAINOS SANDERO STEPWAY kaina KLASĖ KODAS KĖBULAS Variklis Pavarų dėžė Kaina STEPWAY LAUREATE SA2-SL90GEC Hečbekas TCe

Dacia SANDERO STEPWAY ĮRANGA IR KAINOS SANDERO STEPWAY kaina KLASĖ KODAS KĖBULAS Variklis Pavarų dėžė Kaina STEPWAY LAUREATE SA2-SL90GEC Hečbekas TCe ĮRANGA IR KAINOS SANDERO kaina KLASĖ KODAS KĖBULAS Variklis Pavarų dėžė Kaina SA2-SL90GEC Hečbekas TCe 90 mechaninė 11 136 SA2-SL90GIEC Hečbekas TCe 90 LPG mechaninė 12 025 SA2-SL95DED Hečbekas dci Blue

Detaliau

Siemens SN 578S02TE

Siemens SN 578S02TE ner. plieno 1 849* *Rekomenduojama mažmeninė kaina su PVM Produkto charakteristikos Efektyvumas ir pajėgumas k Energijos sąnaudų efektyvumo klasė: A+++, k Džiovinimo klasė: A k Metinis sunaudojimas programai

Detaliau

Šypsokitės lyjant lietui Stoglatakių ir lietvamzdžių sistema Galeco PVC

Šypsokitės lyjant lietui Stoglatakių ir lietvamzdžių sistema Galeco PVC Šypsokitės lyjant lietui Stoglatakių ir lietvamzdžių sistema Galeco PVC www.galeco.info Stoglatakių ir lietvamzdžių sistema Galeco PVC Naujos kokybės stoglatakiai ir lietvamzdžiai, kuriems gaminti taikoma

Detaliau

Elektroninis degimo reguliatorius ERS 02 ERS 02 LT - Montavimo ir naudojimo instrukcija 2 Elektroninis degimo reguliatorius ERS 02 LT Prieš naudodami

Elektroninis degimo reguliatorius ERS 02 ERS 02 LT - Montavimo ir naudojimo instrukcija 2 Elektroninis degimo reguliatorius ERS 02 LT Prieš naudodami Elektroninis degimo reguliatorius ERS 02 ERS 02 LT - Montavimo ir naudojimo instrukcija 2 Elektroninis degimo reguliatorius ERS 02 LT Prieš naudodami prietaisą, atidžiai perskaitykite bendro naudojimo

Detaliau

FORD EDGE Galioja nuo Variklis ir transmisija Versija Variklio tipas CO 2 (g/km) Kaina, EUR su PVM Nuolaida Specialioji kaina, EUR su PVM 2

FORD EDGE Galioja nuo Variklis ir transmisija Versija Variklio tipas CO 2 (g/km) Kaina, EUR su PVM Nuolaida Specialioji kaina, EUR su PVM 2 Variklis ir transmisija Versija Variklio tipas CO 2 (g/km) su PVM Nuolaida Specialioji kaina, EUR su PVM 2,0 l EcoBlue 238 AG A8 AWD Titanium Dyzelinis 178 51.850 5.390 46.460 2,0 l EcoBlue 238 AG A8 AWD

Detaliau

LMA Gaisrines saugos taisykles

LMA Gaisrines saugos taisykles TVIRTINU LMA prezidentas akad. Valdemaras. Razumas... 2010-11-11 LIETUVOS MOKSLŲ AKADEMIJOS GAISRINĖS SAUGOS TAISYKLĖS Bendrieji reikalavimai 1. Statiniuose ir patalpose turi būti pirminių gaisro gesinimo

Detaliau

Trifazes sroves varikliai DR , 315

Trifazes sroves varikliai DR , 315 Motoreduktoriai \ Pramoniniai reduktoriai \ Pavaros elektronika \ Automatiniai reduktoriai \ Techninis aptarnavimas Trifazės srovės varikliai DR.71-225, 315 2008/08 leidimas 16639472 / LT Eksploatacijos

Detaliau

2015 lapkričio naujienos Vytos poros bei šviesolaidinių tinklų aksesuarai ir komponentai, įrankiai, komutacinių spintų priedai

2015 lapkričio naujienos Vytos poros bei šviesolaidinių tinklų aksesuarai ir komponentai, įrankiai, komutacinių spintų priedai 2015 lapkričio naujienos Vytos poros bei šviesolaidinių tinklų aksesuarai ir komponentai, įrankiai, komutacinių spintų priedai Turinys Puslapis 1. Komutacinės panelės...2 2. Vytos poros rozetės, sujungėjai,

Detaliau

priedai ir pasirenkami prietaisai medienos smulkintuvams designed manufac tur ed denmar k Reliable Chipping

priedai ir pasirenkami prietaisai medienos smulkintuvams designed manufac tur ed denmar k Reliable Chipping priedai ir pasirenkami prietaisai medienos smulkintuvams designed manufac tur ed denmar k Reliable Chipping pritaikykite savo tp medienos smulkintuvą tam darbui, kurį ketinate atlikti Linddana skiria labai

Detaliau

TRUMPA AIRTIES AIR4920 DIEGIMO INSTRUKCIJA

TRUMPA AIRTIES AIR4920 DIEGIMO INSTRUKCIJA TRUMPA AIRTIES AIR4920 DIEGIMO INSTRUKCIJA www.telia.lt PASKIRTIS IR NAUDOJIMAS Įrenginiai AirTies Air4920 skirti naudoti tiek po vieną (1), tiek tarpusavyje sujungus kelis (2). Tarpusavyje sujungti įrenginius

Detaliau

RANKINIAI PADĖKLŲ VEŽIMĖLIAI 66 serija Skirta sunkiems darbams, kg Aptarnavimo nereikalaujantys rankiniai padėklų vežimėliai su tvirtu ir st

RANKINIAI PADĖKLŲ VEŽIMĖLIAI 66 serija Skirta sunkiems darbams, kg Aptarnavimo nereikalaujantys rankiniai padėklų vežimėliai su tvirtu ir st 66 serija Skirta sunkiems darbams, 1500 2500 kg Aptarnavimo nereikalaujantys rankiniai padėklų vežimėliai su tvirtu ir stipriu rėmu skirti sunkiems darbams. Normalaus pakėlimo funkcija lengvam sunkių krovinių

Detaliau

VARTOTOJO INSTRUKCIJA Daikin Altherma Žemos temperatūros "Split" šilumos siurblys

VARTOTOJO INSTRUKCIJA Daikin Altherma Žemos temperatūros Split šilumos siurblys VARTOTOJO INSTRUKCIJA Daikin Altherma Žemos temperatūros "Split" šilumos siurblys Turinys Psl. 1. Bendrieji perspėjimai dėl darbo saugos 4 1.1. Apie dokumentaciją 4 1.1.1. Simbolių ir perspėjimų reikšmė

Detaliau

Dacia LOGAN ĮRANGA IR KAINOS LOGAN kaina KLASĖ KODAS KĖBULAS Variklis Pavarų dėžė Kaina ACCESS LO2-AC75GEC Sedanas SCe 75 mechaninė AMBIANCE LO2

Dacia LOGAN ĮRANGA IR KAINOS LOGAN kaina KLASĖ KODAS KĖBULAS Variklis Pavarų dėžė Kaina ACCESS LO2-AC75GEC Sedanas SCe 75 mechaninė AMBIANCE LO2 ĮRANGA IR KAINOS LOGAN kaina KLASĖ KODAS KĖBULAS Variklis Pavarų dėžė Kaina ACCESS LO2-AC75GEC Sedanas SCe 75 mechaninė 7 337 AMBIANCE LO2-AM75GEC Sedanas SCe 75 mechaninė 8 258 AMBIANCE LO2-AM90GIEC Sedanas

Detaliau

UAB “Reimpex Kaunas”, Gedimino 43, 3000 Kaunas

UAB “Reimpex Kaunas”, Gedimino 43, 3000 Kaunas Klijai stiklo paketo įklijavimui varčioje blaugelb RC Panaudojimo sritys: Naudojant šiuos klijus įklijuoti stiklo paketui į profilį, pasiekiama RC2 ir RC3 priešįsilaužiminė klasė; Ženkliai pagerina varčios

Detaliau

JŪSŲ SAUGUMUI IR RAMYBEI KATALOGAS 2014

JŪSŲ SAUGUMUI IR RAMYBEI KATALOGAS 2014 JŪSŲ SAUGUMUI IR RAMYBEI KATALOGAS 2014 TURINYS Apie MUs VIDAUS DURYS LAUKO DURYS DURYS PAGAL KLIENTO PROJEKTĄ spec. PASKIRTIES DURYS DURŲ GALERIJA DURŲ MODELIAI techninė informacija papildomos detalės

Detaliau

Oxygen X-Air C200 brošiūra (5)

Oxygen X-Air C200 brošiūra (5) ŠVARUS ORAS NAMUOSE SVEIKOS GYVENSENOS PAGRINDAS Mūsų sveikata priklauso nuo aplinkos, kurioje gyvename. Sportas bei aktyvumas, sveika mityba ir kitos pastangos nueis perniek, jei kvėpuosime užterštu oru.

Detaliau

Energinis-techninis auditas

Energinis-techninis auditas Investicijų plano rengėjas UAB Nomine Consult, įm. k. 304493084, adresas Vaižganto g. 8-1, 01108 Vilnius, el. pašto adresas info.lt@nomineconsult.com, telefono Nr. 8-652-44529 DAUGIABUČIO NAMO Žaliųjų

Detaliau

Dacia LODGY ĮRANGA IR KAINOS LODGY kaina KLASĖ KODAS KĖBULAS Variklis Pavarų dėžė Kaina ACCESS LDG-ACC100GEC Minivenas 5-sėdynė SCe 100 S&S mechaninė

Dacia LODGY ĮRANGA IR KAINOS LODGY kaina KLASĖ KODAS KĖBULAS Variklis Pavarų dėžė Kaina ACCESS LDG-ACC100GEC Minivenas 5-sėdynė SCe 100 S&S mechaninė ĮRANGA IR KAINOS LODGY kaina KLASĖ KODAS KĖBULAS Variklis Pavarų Kaina ACCESS LDG-ACC100GEC Minivenas 5-sėdynė mechaninė 9 338 OPEN LDG-OPEN100GEC Minivenas 5-sėdynė mechaninė 10 539 OPEN LDG-OPEN100G7EC

Detaliau