2 LW 70 LT

Dydis: px
Rodyti nuo puslapio:

Download "2 LW 70 LT"

Transkriptas

1 NELDISC Didelio našumo trigubas ekscentrinis diskinis vožtuvas su metaliniu lizdu LW, LG serijos Montavimo, techninės priežiūros ir naudojimo instrukcijos 2 LW 70 LT 10/2017

2 2 2 LW 70 LT Turinys 1 BENDRIEJI DUOMENYS Instrukcijų aprėptis Vožtuvo aprašas Vožtuvo žymėjimai Techninės specifikacijos Vožtuvo patvirtinimai CE ženklas Perdirbimas ir išmetimas Safety precautions TRANSPORTAVIMAS, PRIĖMIMAS IR LAIKYMAS MONTAVIMAS Bendroji dalis Montavimas vamzdyne Pavara ATIDAVIMAS EKSPLOATUOTI Techninė priežiūra Bendroji dalis Vožtuvo atjungimas nuo vamzdyno Riebokšlio kamšalo keitimas Nuotėkis iš vožtuvo Replacing the seat ring Disko, kotų ir guolių keitimas Vožtuvo surinkimas VYKDIKLIO ATJUNGIMAS IR MONTAVIMAS Bendroji dalis B1 serijos vykdiklių atjungimas Vykdiklio EC / EJ atjungimas B1 serijos vykdiklio montavimas EC ir EJ vykdiklių montavimas Kitų tipų vykdiklių atjungimas ir montavimas Fiksavimo sraigto reguliavimas ĮRANKIAI ATSARGINIŲ DALIŲ UŽSAKYMAS IŠSKLEISTASIS VAIZDAS IR DALIŲ SĄRAŠAS MATMENYS IR SVORIS VOŽTUVAS IR RANKINIS PAVAROS VYKDIKLIS, M VOŽTUVAS IR PNEUMATINIS VYKDIKLIS, B1C VOŽTUVAS IR PNEUMATINIS SPYRUOKLINIS GRĄŽINIMO VYKDIKLIS, B1C Flange drilling and compatibility TIPO KODAS PIRMIAUSIA PERSKAITYKITE ŠIAS INSTRUKCIJAS! Šiose instrukcijose pateikta informacija apie vožtuvo saugų tvarkymą ir eksploatavimą. Jei riekia daugiau pagalbos, kreipkitės į gamintoją arba gamintojo atstovą. Adresai ir telefonų numeriai išspausdinti ant galinio viršelio. Naujausių dokumentų ieškokite SAUGOKITE ŠIAS INSTRUKCIJAS! Gali būti keičiamos be įspėjimo. Visi prekės ženklai yra jų atitinkamo savininko nuosavybė. Šis produktas atitinka Baltarusijos Respublikos, Kazachstano Respublikos ir Rusijos Federacijos Muitų Sąjungos nustatytus reikalavimus.

3 2 LW 70 LT 3 1 BENDRIEJI DUOMENYS 1.1 Instrukcijų aprėptis Šiose montavimo, naudojimo ir priežiūros instrukcijose pateikta pagrindinė informacija apie LW ir LG serijos Neldisc trigubus ekscentrinius diskinius vožtuvus. Taip pat trumpai aptarti su LW ir LG serijos vožtuvais naudojami vykdikliai ir instrumentai. Išsamesnę informaciją žr. atskirose vykdiklio ir valdymo įrangos instrukcijose. PASTABA: Pasirenkant ir naudojant vožtuvą konkrečiam tikslui, reikia gerai apsvarstyti įvairius aspektus. Dėl produkto savybių šiose instrukcijose negalima aprašyti visų situacijų, galinčių susidaryti montuojant ir naudojant vožtuvą ar atliekant jo priežiūrą. Jei kyla abejonių dėl vožtuvo naudojimo ar jo tinkamumo pasirinktam tikslui, kreipkitės į Metso, kad gautumėte daugiau informacijos. Dėl deguonies tiekimo vožtuvų taip pat žr. atskiras montavimo, priežiūros ir naudojimo deguonies tiekimui instrukcijas (žr. Metso dokumento ID:10O270EN.pdf). 1.2 Vožtuvo aprašas Neldisc serijos LW vožtuvai yra plokštinio tipo, o serijos LG vožtuvai kaištinio tipo trigubi ekscentriniai diskiniai vožtuvai su metaliniu lizdu. Diskas yra elipsinis, su trigubu ekscentriniu tvirtinimu. Kai vožtuvas yra uždarytas, elipsinis diskas ties didžiąja ašimi išstumia lizdo žiedą į išorę, todėl lizdo žiedas susiliečia su disku ties mažąja ašimi. Kai vožtuvas yra atidarytas, kontaktas pertraukiamas ir lizdo žiedas vėl įgauna savo pradinę apskritą formą (žr. 1 pav.). Diskas yra pritvirtintas prie kotų kaiščiais ir jame nėra kiaurųjų skylių. Atskirų vožtuvų konstrukcijos detalės yra nurodytos tipo kode ant vožtuvo identifikavimo plokštelės. Tipo kodo paaiškinimai yra pateikti 11 skyriuje. Vožtuvą galima eksploatuoti ir kaip reguliavimo, ir kaip uždarymo prietaisą. 1.3 Vožtuvo žymėjimai Korpuso žymėjimai yra išlieti ant korpuso. Prie vožtuvo taip pat pritvirtinta identifikavimo plokštelė (žr. 2 pav.). BODY TRIM SHAFT SEAT (1) (3) (5) (6) (8) (9) ATTENTION: READ INSTRUCTIONS BEFORE INSTALLATION OR SER VICING. CONTACT METSO AUTOMATION FOR COPY. t max. t min. ps TYPE No. RATING 2 pav. Identifikavimo plokštelė Made by Metso Flow Control (2) (4) (7) (10) Identifikavimo plokštelės žymėjimai: 1. Korpuso medžiaga 2. Veleno medžiaga 3. Vidinio elemento medžiaga 4. Lizdo medžiaga 5. Didžiausia darbinė temperatūra 6. Mažiausia darbinė temperatūra 7. Didžiausias išjungimo slėgio diferencialas 8. Tipo žymėjimas 9. Vožtuvo gamybos dalių sąrašo numeris 10. Slėgio klasė XXXX 1 pav. Trigubo ekscentrinio diskinio vožtuvo montavimas

4 4 2 LW 70 LT 1.4 Techninės specifikacijos Type: Slėgio klasė Korpusas: Uždoris: Korpusas ir uždoris: trigubas ekscentrinis diskinis vožtuvas su metaliniu lizdu LW: plokštinio tipo LG: kaištinio tipo LW6L, LW7L, LG6L, LG7L: PN 25, ISO PN 20, ASME150 LW8M, LG8M, LW5M, LG5M: PN 40, ISO PN 50, ASME300 LW6L, LW7L, LG6L, LG7L: Sizes DN : PN 25 Sizes DN : ISO PN 20 LW8M, LG8M, LW5M, LG5M: PN 40, ISO PN 50 LW8C, LG8C: Sizes DN700 - DN1000: ASME 150 Temperatūros diapazonas: -200 C C (jei temperatūra viršija 600 C kreipkitės į gamintoją) Srauto kryptis: laisva Matmenys: žr. 10 skyrių Svoris: žr. 10 skyrių 1.5 Vožtuvo patvirtinimai TA-Luft, skyrius Atsparumo ugniai bandymas pagal BS 6755 ir API CE ženklas Vožtuvas atitinka Europos direktyvos 2014/68/EU reikalavimus dėl slėgio įrangos ir yra pažymėtas pagal Direktyvos reikalavimus. 1.7 Perdirbimas ir išmetimas Surūšiavus pagal medžiagas, daugelį vožtuvo dalių galima perdirbti. Daugelio dalių medžiagos yra pažymėtos. Medžiagų sąrašas pateikiamas kartu su vožtuvu. Gamintojas taip pat gali pateikti atskiras perdirbimo ir išmetimo instrukcijas. Be to, vožtuvą galima už mokestį grąžinti gamintojui perdirbti ir išmesti. 1.8 Safety precautions ATSARGIAI: Neviršykite vožtuvo veikimo apribojimų! Viršijus ant vožtuvo nurodytus apribojimus, vožtuvas gali sugesti ir įvykti nekontroliuojamas slėgio išleidimas. Galima sugadinti įrangą arba susižeisti. ATSARGIAI: Neišmontuokite vožtuvo ir neatjunkite jo nuo vamzdyno, kai vožtuve susidaręs slėgis! Išmontuojant arba atjungiant vožtuvą, kuriame susidaręs slėgis, įvyks nekontroliuojamas slėgio išleidimas. Prieš išmontuodami vožtuvą, visuomet izoliuokite atitinkamą vamzdyno dalį, išleiskite slėgį iš vožtuvo ir pašalinkite terpę. Žinokite naudojamos terpės tipą. Apsaugokite žmones ir aplinką nuo pavojingų ar nuodingų medžiagų. Įsitikinkite, kad vožtuvo techninės priežiūros metu į vamzdyną nepateks terpės. To nepadarius galima sugadinti įrangą arba susižaloti. ATSARGIAI: Atsižvelkite į pjaunamąjį diskų judėjimą! Saugokite rankas, kitas kūno dalis, įrankius ir kitus objektus nuo atviro srauto prievado. Nepalikite vamzdyne nereikalingų daiktų. Įjungus vožtuvą, diskas veikia kaip pjovimo prietaisas. Disko padėtį taip pat galima pakeisti perkeliant vožtuvą. Prieš pradėdami vožtuvo techninę priežiūrą, uždarykite ir atjunkite vykdiklio suslėgtojo oro tiekimo vamzdyną. To nepadarius galima sugadinti įrangą arba susižaloti. ATSARGIAI: Atsižvelkite į triukšmo sklaidą! Vožtuvas gali kelti triukšmą vamzdyne. Triukšmo lygis priklauso nuo naudojimo būdo. Jį galima išmatuoti ir apskaičiuoti naudojant Metso Nelprof programinę įrangą. Laikykitės atitinkamų darbo aplinkos taisyklių dėl triukšmo emisijos. ATSARGIAI: Būkite atsargūs vožtuvas gali būti labai šaltas arba labai karštas! Naudojamo vožtuvo korpusas gali būti labai šaltas arba labai karštas. Saugokitės nušalimų ar nudegimų. ATSARGIAI: Atlikdami darbus su vožtuvu arba vožtuvo mazgu, turėkite omenyje jų svorį! Niekada nekelkite vožtuvo arba vožtuvo mazgo laikydami už vykdiklio, padėties nustatymo įtaiso, galinio jungiklio ar jų vamzdžių. Kėlimo virves saugiai apjuoskite aplink vožtuvo korpusą (žr. 3 pav.). Krintančios dalys gali sugadinti įrangą arba sužeisti. PASTABA: Nesukite disko daugiau nei 90, nes tai gali sugadinti lizdą. Vožtuvas yra sukonstruotas taip, kad diskas gali būti pasuktas tik 0 90 ribose.

5 2 LW 70 LT 5 2 TRANSPORTAVIMAS, PRIĖMIMAS IR LAIKYMAS Patikrinkite, ar vožtuvas ir pagalbiniai įrenginiai nebuvo pažeisti transportuojant. Prieš montuodami, saugiai laikykite vožtuvą, pageidautina patalpoje, sausoje vietoje. Nelaikykite vožtuvo numatytoje montavimo vietoje ir nenuimkite srauto angos apsaugų, kol pradėsite vožtuvą montuoti. Vožtuvas pateikiamas uždarytoje padėtyje. Vožtuvas su spyruokliniu vykdikliu pristatomas toje padėtyje, kurią lemia spyruoklė. Laikymo metu vožtuvas turi būti šiek tiek pridarytas. 3 MONTAVIMAS 3.1 Bendroji dalis Nuimkite srauto angos apsaugus ir patikrinkite, ar vožtuvas nėra apgadintas ir jo vidus yra švarus. ATSARGIAI: Atlikdami darbus su vožtuvu arba vožtuvo mazgu, turėkite omenyje jų svorį! Vadovaukitės kėlimo būdais, pavaizduotais 3 pav. 4 pav. Srauto išlyginimo uždorio padėtis Rekomenduojama perforuotos plokštelės padėtis yra vamzdyno viršutinėje dalyje, pasrovinėje pusėje B srauto kryptimi. B srauto kryptis Siekiant apsaugoti vožtuvą nuo per didelės įražos, gali tekti tvirtai paremti vamzdyną. Tinkama atrama taip pat sumažins vamzdyno vibravimą ir taip užtikrins tinkamą padėties nustatymo įtaiso veikimą. Netvirtinkite atramų prie jungių varžtų ar vykdiklio. Tiesios vamzdžio sekcijos prieš reguliavimo vožtuvą rekomenduojamas ilgis turi būti ne mažiau kaip 2 kartus didesnis už vamzdžio skersmenį. Srautas sukuria vadinamąjį dinaminį sūkio momentą, kuris veikia vožtuvo diską ir tarsi bando uždaryti vožtuvą. Vamzdžio alkūnėje slėgis išoriniame krašte yra didesnis už slėgį vidiniame krašte. Montuojant trigubą ekscentrinį diskinį vožtuvą iš karto už vamzdžio alkūnės, vožtuvo kotas turi būti nukreiptas į vamzdžio centrinį tašką (žr. 5 pav.). Tai ypač svarbu tuo atveju, kai vožtuvas naudojamas kaip reguliavimo vožtuvas. Už išcentrinio siurblio sumontuoto vožtuvo kotas turi būti statmenas siurblio veleno atžvilgiu (žr. 6 pav.). Šitaip sumontavus vožtuvą, jo diskai bus tolygiau apkrauti ir bus pašalinta vibracija, kuri priešingu atveju gali susidaryti tarpinėse padėtyse. 3 pav. Vožtuvo kėlimas 3.2 Montavimas vamzdyne Prieš montuodami vožtuvą, kruopščiai praplaukite arba prapūskite vamzdyną. Pašalinės dalelės, pvz., smėlis ar suvirinimo elektrodo dalelės, sugadins disko sandarinimo paviršių ir lizdą. Vožtuvą galima sumontuoti bet kurioje padėtyje ir jis užtikrina sandarumą abiem kryptimis. Jei įmanoma, vožtuvą sumontuokite vamzdyne taip, kad kotas būtų horizontalus. Tačiau nerekomenduojame montuoti vožtuvo su vykdikliu apačioje, kadangi vamzdyne esantis purvas gali patekti į korpuso ertmę ir sugadinti riebokšlį. Jei vožtuve yra įtaisytas srauto išlyginimo uždoris (tipo kodas S-...), jis turi būti vožtuvo korpuso pasrovinėje pusėje. Vožtuvas turi būti sumontuotas taip, kad ant perforuotos plokštelės nesikauptų vamzdyno nešvarumai (žr. 4 pav.). Į rekomenduojamas tvirtinimo padėtis neįtrauktos A-HL, B- HL, C-HL, D-HL tvirtinimo padėtys. Jungių tarpiklius parinkite pagal eksploatavimo sąlygas. Nebandykiteištaisytivamzdynonesutapimojungių varžtais. 5 pav. Montavimas už vamzdžio alkūnės 6 pav. Montavimas už išcentrinio siurblio

6 6 2 LW 70 LT 1 lentelė Mažiausieji vidiniai vamzdžių skersmenys (mm) 7 pav. Mažiausieji vidiniai vamzdžių skersmenys Vožtuvo dydis DN / NPS LW6L, LW7L, LG6L, LG7L (mm) Pastaba. Dydžiai DN 700/28 col... DN 1000/40 col. galimi tik LW8C ir LG8C tipams. D LW8M, LG8M, LW5M, LG5M (mm) pav. Srieginių pirštų ilgis 2 lentelė Srieginių pirštų matmenys, DIN jungės (mm LW6L DIN PN 10 jungė DIN PN 16 jungė DIN PN 25 jungė DIN PN 20 jungė DN Sriegis L Kiekis Sriegis L Kiekis Sriegis L Kiekis Sriegis L Kiekis 80 M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M DN DIN PN 10 jungė DIN PN 16 jungė DIN PN 25 jungė DIN PN 20 jungė Sriegis L Kiekis L1 Kiekis Sriegis L Kiekis L1 Kiekis Sriegis L Kiekis L1 Kiekis Sriegis L Kiekis L1 Kiekis 450 M M M M M M M M M M M LW7L DIN PN 10 jungė DIN PN 16 jungė DIN PN 25 jungė DIN PN 20 jungė DN Sriegis L Kiekis Sriegis L Kiekis Sriegis L Kiekis Sriegis L Kiekis 80 M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M DN DIN PN 10 jungė DIN PN 16 jungė DIN PN 25 jungė DIN PN 20 jungė Sriegis L Kiekis L1 Kiekis Sriegis L Kiekis L1 Kiekis Sriegis L Kiekis L1 Kiekis Sriegis L Kiekis L1 Kiekis 450 M M M M M M M M M M M

7 2 LW 70 LT 7 2 lentelė. Tęsinys LW8M DIN PN 25 jungė DIN PN 40 jungė DIN PN 50 jungė LW5M DN Sriegis L Kiekis L1 Kiekis Sriegis L Kiekis L1 Kiekis Sriegis L Kiekis L1 Kiekis 80 M M M M M M Srieginiai pirštai yra 125 M Srieginiai pirštai yra M Srieginiai pirštai yra M prakišti greta korpuso prakišti greta korpuso prakišti greta korpuso kaklelio srityje (ilgis L) 150 M kaklelio srityje (ilgis L) M kaklelio srityje (ilgis L) M M M M M M M M M M M M M M M M DN DIN PN 25 jungė DIN PN 40 jungė DIN PN 50 jungė Sriegis L Kiekis L1 Kiekis Sriegis L Kiekis L1 Kiekis Sriegis L Kiekis L1 Kiekis 450 M M M M M M M M45x M LG6L DIN PN 10 jungė DIN PN 16 jungė DIN PN 25 jungė DIN PN 20 jungė L4 DN Sriegis L2 Kiekis L3 Kiekis Sriegis L2 Kiekis L3 Kiekis Sriegis L2 Kiekis L3 Kiekis Sriegis L2 Kiekis L3 Kiekis 80 M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M DN DIN PN 10 jungė DIN PN 16 jungė DIN PN 25 jungė DIN PN 20 jungė L4 Sriegis L2 Kiekis L3 Kiekis Sriegis L2 Kiekis L3 Kiekis Sriegis L2 Kiekis L3 Kiekis Sriegis L2 Kiekis L3 Kiekis 450 M M M M M M M M M M M LG7L DIN PN 10 jungė DIN PN 16 jungė DIN PN 25 jungė DIN PN 20 jungė L4 DN Sriegis L2 Kiekis L3 Kiekis Sriegis L2 Kiekis L3 Kiekis Sriegis L2 Kiekis L3 Kiekis Sriegis L2 Kiekis L3 Kiekis 80 M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M DN DIN PN 10 jungė DIN PN 16 jungė DIN PN 25 jungė DIN PN 20 jungė L4 Sriegis L2 Kiekis L3 Kiekis Sriegis L2 Kiekis L3 Kiekis Sriegis L2 Kiekis L3 Kiekis Sriegis L2 Kiekis L3 Kiekis 450 M M M M M M M M M M M LG8M DIN PN 25 jungė DIN PN 40 jungė DIN PN 50 jungė L4 LG5M DN Sriegis L2 Kiekis L3 Kiekis Sriegis L2 Kiekis L3 Kiekis Sriegis L2 Kiekis L3 Kiekis 80 M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M DN DIN PN 25 jungė DIN PN 40 jungė DIN PN 50 jungė L4 Sriegis L2 Kiekis L3 Kiekis Sriegis L2 Kiekis L3 Kiekis Sriegis L2 Kiekis L3 Kiekis 450 M M M M M M M M45x M

8 8 2 LW 70 LT 3 lentelė Srieginių pirštų matmenys, ASME jungės (col./mm) LW_ LW6L, LW7L, ASME 150 jungė LW5M, LW8M, ASME 300 jungė NPS / DN Sriegis L Kiekis Sriegis L Kiekis L1 Kiekis 3 / 80 5/8 UNC 6.30 / /4 UNC 7.87 / / 100 5/8 UNC 6.69 / /4 UNC 8.26 / Srieginiai pirštai yra 5 / 125 3/4 UNC 7.48 / /4 UNC 8.66 / prakišti greta korpuso 6 / 150 3/4 UNC 7.87 / /4 UNC 9.05 / kaklelio srityje (ilgis L) 8 / 200 3/4 UNC 7.87 / /8 UNC / / 250 7/8 UNC 8.66 / UNC / / / 300 7/8 UNC 9.05 / /8-8 UN / / / UNC 9.84 / /8-8 UN / / / UNC / /4-8 UN / / NPS / DN LW6L, LW7L, ASME 150 jungė LW5M, LW8M, ASME 300 jungė Sriegis L Kiekis L1 Kiekis Sriegis L Kiekis L1 Kiekis 18/ /8-8UN 11.42/ /4-8UN 14.96/ / / /8-8UN 12.60/ / /4-8UN 15.75/ / / /4-8UN 14.17/ / /2-8UN 17.72/ /185 8 LG_ LG6, LG7L, ASME 150 jungė LG5M, LG8M, ASME 300 jungė NPS / DN Sriegis L2 Kiekis L3 Kiekis L4 Sriegis L2 Kiekis L3 Kiekis L4 3 / 80 5/8 UNC 2.36 / / / 16 3/4 UNC 2.75 / / / 16 4 / 100 5/8 UNC 2.56 / / / 19 3/4 UNC 2.95 / / / 19 5 / 125 3/4 UNC 2.75 / / / / 150 3/4 UNC 2.75 / / / 20 3/4 UNC 3.54 / / / 25 8 / 200 3/4 UNC 2.95 / / / 23 7/8 UNC 4.33 / / / / 250 7/8 UNC 3.34 / / / 26 1 UNC 4.92 / / / / 300 7/8 UNC 3.54 / / / /8-8UN 5.31 / / / / UN 4.13 / / / /8-8UN 5.51 / / / / UN 4.52 / / / /4-8UN 6.30 / / / 61 NPS / DN LG6, LG7L, ASME 150 jungė LG5M, LG8M, ASME 300 jungė Sriegis L2 Kiekis L3 Kiekis L4 Sriegis L2 Kiekis L3 Kiekis L4 18/ /8-8UN 5.12/ / /47 1 1/4-8UN 6.50/ / / / /8-8UN 5.31/ / /54 1 1/4-8UN 6.69/ / /73 24/ /4-8UN 6.10/ / /63 1 1/2-8UN 7.68/ / /78 NPS / DN LW8CB ASME 150 jungė 1) LG8CB ASME 150 jungė 1) NPS / DN Sriegis L2 Kiekis L3 Kiekis Sriegis L2 Kiekis L3 Kiekis 28/700 3/4 UNC 5.118/ / /700 3/4 UNC 3.937/ / /750 3/4 UNC 4.330/ / /750 3/4 UNC 3.937/ / /800 3/4 UNC 4.724/ / /800 3/4 UNC 4.330/ / /900 7/8 UNC 5.118/ / /900 7/8 UNC 4.724/ / / UNC 6.299/ / / UNC 5.118/ / ) ASME B16.47, B serija, 150 klasė 4 lentelė Srieginių pirštų matmenys, ISO jungės (mm) LW_ LW6L, ISO PN 20 jungė LW5M, ISO PN 50 jungė DN Sriegis L Kiekis Sriegis L Kiekis L1 Kiekis 80 M M Srieginiai pirštai yra 100 M M prakišti greta korpuso kaklelio srityje (ilgis L) 125 M M M Srieginiai pirštai yra 200 M M prakišti greta korpuso kaklelio srityje (ilgis L) 250 M M M M M M M M DN LW6L, ISO PN 20 jungė LW5M, ISO PN 50 jungė Sriegis L Kiekis L1 Kiekis Sriegis L Kiekis L1 Kiekis 450 M M M M M M LG_ LG6L, ISO PN 20 jungė LG5M, ISO PN 50 jungė DN Sriegis L2 Kiekis L3 Kiekis L4 Sriegis L2 Kiekis L3 Kiekis L4 80 M M M M M M M M M M M M M M M M M DN LG6L, ISO PN 20 jungė LG5M, ISO PN 50 jungė Sriegis L2 Kiekis L3 Kiekis L4 Sriegis L2 Kiekis L3 Kiekis L4 450 M M M M M M

9 2 LW 70 LT 9 Montuojant vožtuvą, jis turi būti uždarojoje padėtyje ir tiksliai centruotas tarp vamzdžių jungių, kad besisukantis diskas nesiliestų su vamzdžio kraštu ar jungių tarpikliais. Montuodami vožtuvą su spyruoklinio atidarymo pavara, elkitės atsargiai. Jeigu diskas yra didesnis nei atstumas nuo vieno galinio paviršiaus iki kito, montuojant vožtuvas turi būti uždarytoje padėtyje. Energijos tiekimo pavarai jungtys turi būti gerai pritvirtintos ir nepažeistos ar nesugadintos montuojant. Nelaukto energijos tiekimo trikties atveju vožtuvą netikėtai atidarys suspaustos spyruoklės korpuse. Tai gali stipriai sužeisti arti esančius žmones ir pažeisti prie vožtuvo esančias medžiagas. Kai kurių vardinių dydžių vožtuvų atveju kai kurie jungių kaiščiai neprasikiša greta vožtuvo korpuso. Todėl vožtuvo korpuse yra skylės, žr. 2 pav. ir lenteles. Atlikę pradinį jungių varžtų užveržimą, patikrinkite, ar diskas gali pasisukti į atvirąją padėtį. Reguliavimo vožtuvų vykdikliuose gali būti sumontuoti padėties fiksatoriai, kurie dažniausiai leidžia diskui pasisukti 80 kampu. Srieginių pirštų ilgis, nurodytas 2 lentelėje, yra pagrįstas šiais duomenimis: tarpiklio storis 1,5 mm sunkios veržlės su poveržlėmis jungių su suvirintaisiais kakleliais storis atitinka DIN arba ISO Vožtuvo izoliacija Jeigu reikia, vožtuvą galima izoliuoti. Izoliuoti negalima aukščiau vožtuvo korpuso viršaus, žr. 9 pav. Izoliacijos riba 9 pav. Vožtuvo izoliavimas 3.3 Pavara Montuodami vykdiklį prie vožtuvo, patikrinkite, ar vožtuvo riebokšlis veikia tinkamai. Žr. montavimo instrukcijas 6 skyriuje. Atsižvelkite į laisvą vietą, būtiną demontuojant vykdiklį. Rekomenduojama vykdiklio cilindro padėtis yra vertikali. Vykdiklis neturi liestis su vamzdynu, kadangi vamzdyno vibracija gali jį sugadinti arba trukdyti jo veikimui. Kai kuriais atvejais, pvz., kai naudojamas didelis vykdiklis arba vamzdynas smarkiai vibruoja, rekomenduojama vykdiklį paremti. Išsamesnės informacijos kreipkitės į Metso automatikos skyrių. 4 ATIDAVIMAS EKSPLOATUOTI Patikrinkite, ar vožtuve arba vamzdyne neliko purvo ir pašalinių daiktų. Kruopščiai išplaukite vamzdyną. Plovimo metu vožtuvą laikykite pradarytą Paleisdami siurblį, patikrinkite, ar vamzdyne sumontuotas vožtuvas yra uždarytas arba pradarytas ne daugiau kaip 20. Hidraulinis smūgis, kuris susidaro paleidus didelio našumo siurblius, diske sukuria sūkio momento piką. Jis gali sugadinti kaištinę jungtį tarp disko ir koto, kai vožtuvas yraatidarytas Riebokšlio konstrukcijos apkrova yra kintamoji. Todėl užveržti riebokšlio sraigtus techninės priežiūros metu nebūtina. 5 Techninė priežiūra ATSARGIAI: Prieš atlikdami techninę priežiūrą imkitės 1.8 skirsnyje nurodytų saugos priemonių! ATSARGIAI: Tvarkydami vožtuvą arba visą vožtuvo bloką, atkreipkite dėmesį į vožtuvo arba viso bloko svorį. ATSARGIAI: Saugos sumetimais laikomąsias plokštes visada BŪTINA montuoti kaip parodyta 5.3 skyriuje. 5.1 Bendroji dalis Nors Metso vožtuvai Neles skirti naudoti sudėtingomis sąlygomis, tinkama prevencinė techninė priežiūra gali padėti stipriai sutrumpinti neplanuotas prastovas ir realiai sumažinti eksploatavimo išlaidas. Metso rekomenduoja tikrinti vožtuvus kas penkis (5) metus. Tikrinimo ir techninės priežiūros intervalas priklauso nuo faktinio naudojimo ir proceso sąlygų. Tikrinimo ir techninės priežiūros intervalus galima nustatyti kartu su vietos Metso specialistais. Šio periodinio patikrinimo metu būtina pakeisti atsarginių dalių rinkinyje nurodytas dalis. Į tikrinimo intervalą reikia įtraukti laikymo sandėlyje trukmę. Techninę priežiūrą galima atlikti, kaip nurodyta toliau. Dėl pagalbos atliekant techninę priežiūrą kreipkitės į vietos Metso biurą. Dalių numeriai tekste, jei nenurodyta kitaip, nurodyti iš išskleisto vaizdo ir dalių sąrašo 9 skyriuje. PASTABA: Siųsdami prekes gamintojui taisyti, neardykite jų. Kruopščiai nuvalykite vožtuvą ir praplaukite vožtuvo vidų. Dėl saugos priežasčių, informuokite gamintoją, kokio tipo terpė buvo naudota vožtuve (pridėkite medžiagos saugos duomenų lapus (MSDL). PASTABA: Siekiant užtikrinti saugų ir efektyvų eksploatavimą, visuomet naudokite originalias atsargines dalis, kad užtikrintumėte numatytąjį vožtuvo veikimą. PASTABA: Dėl saugos priežasčių, pakeiskite slėgį palaikančius varžtus, jeigu sriegiai pažeisti, buvo kaitinti, pratempti arba pažeisti korozijos.

10 10 2 LW 70 LT 5.2 Vožtuvo atjungimas nuo vamzdyno ATSARGIAI: Neišmontuokite vožtuvo ir neatjunkite jo nuo vamzdyno, kai vožtuve susidaręs slėgis! Prieš atjungiant vožtuvą nuo vamzdyno paprastai patogiausia atjungti vykdiklį ir jo priedus (žr. 6 skyrių). Jei vožtuvo riebokšlis mažas arba jį sunku pasiekti, gali būti. praktiškiau tuo pačiu metu nuimti visą riebokšlį. Patikrinkite, ar vožtuve nėra padidinto slėgio ir ar vamzdynas yra tuščias. Įsitikinkite, ar terpė negali įtekėti į sekciją, kurioje vykdomi techninės priežiūros darbai. Demontuojant vožtuvą, jis turi būti uždarytas. Vožtuvą atsargiai prilaikykite keltuvu. Atidžiai apjuoskite jį virvėmis ir atsukite vamzdžių jungių varžtus. Patikrinkite, ar virvės išdėstytos taip, kaip reikia. Tinkamai pakelkite vožtuvą (žr. 3 pav.). 5.3 Riebokšlio kamšalo keitimas ATSARGIAI: Neišmontuokite vožtuvo ir neatjunkite jo nuo vamzdyno, kai vožtuve susidaręs slėgis! Iš PTFE pagaminti kūginiai žiedai naudojami kaip standartinis riebokšlis, o konstrukcijose, kuriose yra aukšta temperatūra, naudojami grafitiniai žiedai. Standartinės riebokšlio konstrukcijos apkrova yra kintamoji. Nuotėkio atveju riebokšlį (20) reikia pakeisti, net jei šešiabriaunės veržlės (25) yra užveržtos taip, kaip rekomenduojama. Įsitikinkite, kad vožtuve nėra slėgio. Atsukite veržles (25) ir išimkite diskinių spyruoklių ( TA-Luft ) komplektus (43), laikomąsias plokštes (42) ir riebokšlio dangtį (9). Nuimkite senus riebokšlio žiedus (20). Neapgadinkite riebokšlio žiedų ištekintos skylės ir koto paviršių. Atraminio žiedo (22) keisti nebūtina. Išvalykite riebokšlį ir riebokšlio žiedo ištekintą skylę. Sumontuokite naują riebokšlio komplektą (kūginius arba grafitinius žiedus). Žiedus užmaukite ant koto. Patikrinkite, ar pleišto griovelyje nėra šerpetų, kurios gali sugadinti riebokšlio žiedus. Uždėkite riebokšlio dangtelį. Laikomąsias plokštes sumontuokite taip, kad tekstas būtų VIRŠUJE (žr. 10 pav.). Atlikite pradinį riebokšlio suspaudimą, verždami veržles įrankiu tol, kol diskinių spyruoklių suspaudimo vertė bus (h1 h2), kaip nurodyta 5 lentelėje. Atlikite vožtuvo veikimo ciklus. Tinkamas judėjimo diapazonas yra apytiksliai 80 %. Šios operacijos metu nebūtina vožtuvą visiškai uždaryti ar atidaryti. Atlaisvinkite veržles ir diskines spyruokles. Išmatuokite diskinių spyruoklių aukštį h1 ir šiomis vertėmis remkitės nustatydami galutinį spyruoklių aukštį (kai jos suspaustos). Vėl sumontuokite diskines spyruokles ir įrankiu užveržkite veržles. Veržles veržkite tol, kol bus pasiekta nustatytoji diskinių spyruoklių suspaudimo vertė (h1 h2), žr. 5 lentelę 5 lentelė Tightening of gland packing LW6L, LG6L, LW7L, LG7L LW8M, LG8M, LW5M, LG5M Spyruoklių komplekto skersmuo Sriegis Suspaudimas (h 1 h 2 ), mm Riebokšlio žiedo medžiaga DN DN mm M Graphite PTFE + PTFE M8 2,0 1,0 100, 125, , M8 2,5 1, M10 2,5 1, M10 3,0 1, M10 3,0 2, M10 3,0 2, ,5 M14 4,0 3, ,5 M14 4,5 3,0 350, ,5 M14 4,5 3, ,5 M14 4,5 2, ,5 M14 4,5 3, , M16 5,0 3, M16 5,5 3,5 LW8CB, LG8CB --- Spyruoklių komplekto skersmuo Sriegis Suspaudimas (h 1 h 2 ), mm Riebokšlio žiedo medžiaga DN DN mm M Graphite PTFE + PTFE M18 5,0 3, M18 5,0 3, M18 5,5 3, M20 6,0 4, M20 6,5 4,0 dia h 2 h 1 stud (24) hexagon nut (25) disc spring set (44) packing (20) V-ring set or graphite packing anti-extrusion ring (22) retainer plate (42) gland (9) 11 pav. Riebokšlio kamšalas 10 pav. Laikomosios plokštės montavimas Sumontuokite diskinių spyruoklių komplektus. Ant kaiščių užmaukite veržles. Jei, padidinus vožtuve slėgį, vis viena pastebimas nuotėkis, pakartotinai užveržkite veržles, tačiau neviršykite 5 lentelėje nurodytų verčių daugiau nei 50 % ir visiškai nesuspauskite diskinių spyruoklių.

11 2 LW 70 LT Nuotėkis iš vožtuvo Nuotėkio iš vožtuvo priežastis ne visada būna sugadintas lizdo žiedas arba diskas. Priežastis gali būti ir tai, kad diskas nėra uždarojoje padėtyje. Patikrinkite vykdiklio padėtį vožtuvo atžvilgiu. Gali būti atsilaisvinę sraigtai arba apgadinta apkaba. Patikrinkite sureguliavimą uždarojoje padėtyje (žr. 6.4 skyrių). Linija, pažymėta ant vožtuvo koto lygiagrečiai su disku, apytiksliai žymi uždarąją disko padėtį (žr. 12 pav.). Dėl hidraulinių smūgių gali atsilaisvinti kaištinė jungtis tarp disko ir koto; dėl to kotas juda tuo metu, kai diskas nejuda, ir neleidžia diskui visiškai užsidaryti. Jei, atlikus šią patikrą, nuotėkio priežastis lieka neaiški, vožtuvą reikia išardyti ir pakeisti dalis. 5.5 Replacing the seat ring Įsitikinkite, kad vožtuve nėra slėgio. Atjunkite vožtuvą nuo vamzdyno. Demontuojant vožtuvą, jis turi būti uždarytas. Vadovaukitės kėlimo būdais, pavaizduotais 3 skyriuje. Atsukite sraigtus (27) ir nuimkite suveržimo žiedą (2). atidaryta uždaryta 12 pav. Vožtuvo atidarytos ir uždarytos padėtys ATSARGIAI: Neišmontuokite vožtuvo ir neatjunkite jo nuo vamzdyno, kai vožtuve susidaręs slėgis! Nuimkite senąjį korpuso sandariklį (19) ir lizdo žiedą (4). Pakeiskite lizdo žiedą, jei jis sugadintas. Nuvalykite visus lizdo paviršius ir patikrinkite lizdo žiedo paviršių.. Į korpusą įdėkite naują, savaime prikimbantį korpuso sandariklį (19). Paviršius turi būti švarus, neišteptas tepalu. Sandariklio galus apdorokite pagal 13 pav. Į lizdo griovelį, ant suveržimo žiedo ir lizdo žiedo užpurkškite ploną sluoksnį sauso tepimo skysčio, pvz., Molykote 321R arba lygiaverčio skysčio. Lizdo žiedą (4) atsargiai įdėkite į griovelį ir sukite diską, lengvai liesdami lizdą. Sumontuokite suveržimo žiedą ir nestipriai užveržkite sraigtus (27). Diską truputį pasukite į atvirąją pusę ir patraukite jį atgal, kad lizdas atsidurtų reikiamoje padėtyje. Kryžmine tvarka ir tolygiai užveržkite sraigtus (27). Sraigtų užveržimui rekomenduojamos sūkio momento vertės yra nurodytos 6 lentelėje. Netolygiai priveržta jungė gali sugadinti lizdo žiedą. Kaištinio tipo vožtuvuose sraigtų galvutės turi būti giliau jungės paviršiaus.. 6 lentelė Suveržimo žiedo / aklinos jungės varžto priveržimo sūkio momentas, Nm +/- 10 %. Varžtas mm/(unc) Suveržimo žiedas Aklina jungtis M6, 1/ M8, 5/ M10, 3/ M12, 1/ M14, 5/ M16, 5/ M20, 3/ M24, M30, 1 1/ Patikrinkite padėtį tarp lizdo žiedo ir disko. Vožtuvas užsidaro pagal laikrodžio rodyklę (žr. 12 pav.) Vožtuve sumontuokite vykdiklį. Sureguliuokite uždarosios padėties ribą ir patikrinkite atvirosios padėties ribą (žr. 6.4 skirsnį). 5.6 Disko, kotų ir guolių keitimas Vožtuvo ardymas Norint pakeisti diską (3), kotus (12, 11) ir guolius (15, 16), reikia gręžiant išardyti kaištinę disko jungtį. Vožtuvą demontuokite iš vamzdyno ir atjunkite nuo jo vykdiklį. Nuimkite suveržimo žiedą (2) ir lizdo žiedą (4), kaip nurodyta 5.4 skirsnyje. Vožtuvą paguldykite horizontaliai ant tvirto paviršiaus taip, kad plokščioji disko pusė būtų nukreipta į paviršių (žr. 14 pav.). 13 pav. Korpuso sandariklio montavimas Taip pat patikrinkite disko būklę. Sugadintą diską reikia pakeisti (žr. 5.6 skirsnį). Patikrinkite kaištinės jungties būklę. Jei reikia, sutaisykite (žr. 5.6 skirsnį). 14 pav. Kaiščių gręžimas Atsargiai pragręžkite skyles ties kaiščių viduriu (14). Gręžkite grąžtu, kurio skersmuo 0,2 0,5 mm mažesnis už kaiščio skersmenį.

12 12 2 LW 70 LT Skyles išgręžkite gilias, tačiau nesiekiančias disko. Ištraukite kaiščius. Demontuokite riebokšlį, įskaitant atraminį žiedą (22) ir lakštinį žiedą (21), pagal 5.3 skirsnį. Išsukite sraigtus (26) ir nuimkite aklinąją jungę (10) bei tarpiklį (18). Tarp disko briaunos ir korpuso įdėkite gumines juosteles ar kitą apsaugos priemonę ir ištraukite kotus (žr. 15 pav.). 16 pav. Standartinių guolių montavimas 15 pav. Disko apsaugojimas ardymo ir surinkimo metu Nuimkite guolius (15, 16). Visas dalis nuvalykite ir atidžiai patikrinkite. 5.7 Vožtuvo surinkimas Sugadintas dalis pakeiskite naujomis. Iš anksto surinkite diską ir kotą. Jei, šalinant senuosius kaiščius, kaiščiams skirtos skylės buvo apgadintos, skyles galima gręžiant paplatinti ir pritaikyti didesniems kaiščiams. Nuo kotų dilde pašalinkite šerpetas. Standartinės konstrukcijos vožtuvų guolių medžiaga yra nerūdijančiojo plieno tinklelis, impregnuotas PTFE. Aukštos temperatūros sąlygoms pritaikytų vožtuvų (N ir H konstrukcijos) guoliai yra įvorės iš kobalto lydinio, sumontuotos korpuse kartu su kotais. Guolius sumontuokite korpuse (žr. 16 pav.). Aukštai temperatūrai pritaikyta konstrukcija: guolį sumontuokite ant koto. Ant vidinio įvorės paviršiaus ir į koto guolio griovelį užpurkškite ploną sluoksnį sauso tepimo skysčio, pvz., Molykote 321R arba lygiaverčio skysčio. Įvorę su suveržimo žiedu įspauskite į koto guolio griovelį ir kotą su guoliais atsargiai įkiškite į korpusą per suveržimo žiedą (žr. 17 pav.). Diską paguldykite horizontaliai ant kokio nors paviršiaus taip, kad plokščioji disko pusė būtų nukreipta į paviršių. Korpusą užkelkite ant disko taip, kad kotų gręžtinės skylės sutaptų su diske esančiomis gręžtinėmis skylėmis. Apsaugokite diską (žr. 15 pav.). Kotus įspauskite į disko gręžtines skyles. Sulygiuokite kaiščių skyles. Koto (11) padėtis disko atžvilgiu turi būti tokia, kokia pavaizduota 12 pav. PASTABA: Naudokite tik gamintojo patiektus kaiščius! PASTABA: Kaiščius reikia spausti naudojant pakankamą jėgą, kad jie deformuotųsi ir nesusidarytų atbulinio jungties judėjimo. 17 pav. Metalinių guolių montavimas Montuodami kaiščius, diską tinkamai paremkite horizontalioje padėtyje. Naujus kaiščius įstumkite į skyles ir įspauskite juos presu, kad jie įgautų galutinę formą (žr. 18 pav.). Naudokite įrankį, kuris yra mažesnis už kaiščių skersmenį. Jėgos vertės yra pateiktos 7 lentelėje. 18 pav. Kaiščių įspaudimas 7 lentelė Kaiščių įspaudimas, jėgos vertės Kaiščio skersmuo, mm Sumontuokite tarpiklį (18) ir aklinąją jungę (10). Aklinosios jungės sraigtai turi būti užveržti tolygiai. Netolygiai priveržta jungė sugadins lizdą. Įdėkite lizdo žiedą. Apie tai išsamiau žr. 5.5 skirsnį. Sumontuokite korpuso sandariklį (19) ir suveržimo žiedą (2). Apie tai išsamiau žr. 5.5 skirsnį. Jėga, kn Kaiščio skersmuo, mm Jėga, kn Sumontuokite riebokšlį (žr. 5.3 skirsnį). Patikrinkite kontakto liniją tarp lizdo žiedo ir disko (žr. 12 pav.).

13 2 LW 70 LT 13 6 VYKDIKLIO ATJUNGIMAS IR MONTAVIMAS 6.1 Bendroji dalis ATSARGIAI: Atlikdami darbus su vožtuvu arba vožtuvo mazgu, turėkite omenyje jų svorį! ATSARGIAI: Dėl dinaminio sūkio momento vykdiklio negalima atjungti nuo vožtuvo, sumontuoto vamzdyne, kuriame yra padidintas slėgis! ATSARGIAI: Neatjunkite spyruoklinės grąžinimo pavaros, nebent stabdymo varžtą veikia spyruoklinė jėga! Vykdiklį atjunkite nuo jo maitinimo šaltinio; atjunkite suslėgtojo oro tiekimo vamzdį ir valdymo signalinius kabelius arba vamzdžius nuo jų jungčių.. Pirmiausia nuo vykdiklio atjunkite padėties nustatymo įtaisą ir kitus priedus, paskui nuo varančiojo veleno atjunkite jungiamąją plokštę. Paskui atlaisvinkite įvorę, sukdami suveržimo sraigtą prieš laikrodžio rodyklę. Suveržimo sraigtai atlieka ir ištrauktuvo funkciją. Primygtinai rekomenduojama tarp suveržimo sraigto (I) ir varančiojo veleno naudoti tinkamą įvorę iš įrankių komplekto H Įvorės matmenys yra nurodyti 8 lentelėje. Išsukę sraigtus, kuriais vykdiklis yra priveržtas prie vožtuvo, vykdiklį galutinai atjunkite nuo vožtuvo. PASTABA: Nesukite disko daugiau nei 90, nes tai gali sugadinti lizdą. Vožtuvas yra sukonstruotas taip, kad diskas gali būti pasuktas tik 0 90 ribose. PASTABA: Prieš pradėdami demontavimo operaciją, atidžiai patikrinkite vožtuvo padėtį vykdiklio ir padėties nustatymo įtaiso / galinio jungiklio atžvilgiu, kad įsitikintumėte, ar mazgą bus galima vėl tinkamai surinkti. Vykdiklis montuojamas prie vožtuvo gamykloje, ir eigą ribojantys fiksavimo sraigtai būna sureguliuoti iš anksto. 6.2 B1 serijos vykdiklių atjungimas Vykdiklį atjunkite nuo jo maitinimo šaltinio; atjunkite suslėgtojo oro tiekimo vamzdį ir valdymo signalinius kabelius arba vamzdžius nuo jų jungčių. Atsukite gembės varžtus. Tinkamu ištrauktuvu atjunkite vykdiklį. Tinkamą įrankį galima užsisakyti iš gamintojo (žr. 19 pav.). Nuimkite apkabą ir jungiamąją movą, jei ji sumontuota. 19 pav. Kaiščių įspaudimas 6.3 Vykdiklio EC / EJ atjungimas 20 pav. Vykdiklio EC / EJ atjungimas 8 lentelė Įvorės matmenys Vykdiklis Išorinis skersmuo (mm) Vidinis skersmuo (mm) 6.4 B1 serijos vykdiklio montavimas Aukštis (mm) EC/EJ05 24,5 12,5 15 EC/EJ07 24,5 16,5 32,75 EC/EJ10 24,5 20,5 45 EC/EJ12 Prieš montuodami vykdiklį, vožtuvą pasukite į uždarąją padėtį. Nuvalykite veleną ir gręžtinę veleno skylę, dilde pašalinkite šerpetas, kurios gali trukdyti montavimui. Jungties paviršius apsaugokite nuo korozijos, pvz., su Cortec VCI 369. Jei tarp vykdiklio veleno gręžtinės skylės ir vožtuvo koto reikia sumontuoti įvorę, pirmiausią ją įkiškite į vykdiklio veleno gręžtinę skylę. Vožtuvo pleišto griovelis yra pusėje, priešingoje plokščiajai disko pusei. Vykdiklio gręžtinėje skylėje yra du pleištų grioveliai, išdėstyti 90 kampu. Dvigubojo veikimo cilindriniam vykdikliui BC1 ir spyruokliniam cilindriniam vykdikliui B1J (spyruoklinis uždarymas) parinkite pleišto griovelį, kuris nustato stūmoklį į viršutinę padėtį (viršutiniame cilindro gale), kai vožtuvas yra uždarytas. Spyruoklinio cilindrinio vykdiklio B1JA atveju (spyruoklinis atidarymas) parinkite pleišto griovelį, kuris nustato stūmoklį apatinėje padėtyje, kai vožtuvas yra atidarytas. Apžiūrėdami patikrinkite, ar vykdiklio padėtis vožtuvo atžvilgiu yra teisinga. Visus tvirtinimo sraigtus užveržkite tiek stipriai, kiek įmanoma. Sureguliuokite fiksavimo sraigtus pagal uždarąją padėtį (žr. 6.7 skirsnį). Reguliavimo vožtuvo atidarymo kampą fiksavimo sraigtu galima apriboti iki 80. Uždarymo vožtuvo atidarymo kampas yra 90. Kai reikalingas koto ilgintuvas, koto ilgintuvo dydį reikia suderinti su vožtuvo gamintoju.

14 14 2 LW 70 LT 6.5 EC ir EJ vykdiklių montavimas Vykdiklis tvirtinamas prie apkabos ISO 5211 atitinkančia standartine tvirtinimo sąsaja. Vykdiklis priderinamas prie vožtuvo koto atskira įvore. Įvorė (II ir II) yra dviejų dalių kūginė įvorė, kuri tvirtai užveržiama aplink vožtuvo kotą suveržimo sraigtu (I). DIN pleištų grioveliai ties įvorės plyšiu Stabdymo varžtas, skirtas uždarytai Atidarymo slėgis Uždarymo slėgis Stabdymo varžtas, skirtas atidarytai padėčiai VYKDIKLIS UŽDAROJOJE 22 pav. Pleištų griovelių padėtys vykdiklyje ANSI pleištų grioveliai įvorės viduryje Raktas 21 pav. Vykdiklio jungtys Įvorę ir suveržimo sraigtą montuokite iš vykdiklio tvirtinimo sąsajos pusės, kaip pavaizduota 23 pav. Į įvorės plyšius įkiškite cilindrinius kaiščius (III), kurie suveržimo metu turi būti nukreipti į atitinkamus vykdiklio plyšius. Iš sriegių pašalinkite nešvarumus, pvz., seną sriegių fiksavimo medžiagą, ir sriegius kruopščiai ištepkite Loctite 243 ar panašiu sriegių fiksavimo mišiniu, kaip pavaizduota 23 pav. Suveržimo sraigtą tinkamu šešiabriauniu raktu sukite iš vykdiklio veleno vidaus, 23 pav. Prieš montuojant reikia patikrinti, ar vožtuvo koto padėtis yra tokia, kokios reikia. Pleištinio tipo įvorėje yra keturi pleištų grioveliai, iš kurių du yra skirti vožtuvams su DIN pleištu, o kiti du vožtuvų kotams su ANSI pleištu. DIN pleišto griovelis yra plyšyje tarp įvorės pusių, o ANSI pleišto griovelis yra įvorės pusės viduryje. 22 pav. pavaizduota pleišto griovelio padėtis, kai vykdiklis yra uždarojoje padėtyje. Vykdiklio atvirąją ir uždarąją padėtis galima atpažinti arba naudojant suslėgtąjį orą, žr. 20 pav., arba tikrinant rodyklės, esančios varančiojo veleno gale, padėtį. Vykdiklis yra uždarojoje padėtyje, jei rodyklė ant jungiamosios plokštės yra nukreipta skersai vykdiklio pagrindinio veleno atžvilgiu. Naudojant įvorę su briauninės galvutės jungtimi, patikrinti teisingą padėtį paprasčiau. Teisingą padėtį patikrinkite pagal rodyklę, esančią varančiojo veleno gale. Vykdiklį prie vožtuvo apkabos pritvirtinkite keturiais sraigtais. Prieš montuojant, reikia atsukti įvorės suveržimo sraigtą, kad kotas lengvai įlįstų į vykdiklį. Vykdiklio konstrukcija leidžia ašinį varančiojo veleno judėjimą. Prieš užverždami sraigtą patikrinkite, ar varantysis velenas yra savo ašinio judėjimo viršutinėje padėtyje, kuri yra ties jo normalia padėtimi (tvirtinimo padėtis yra pavaizduota 23 pav.). Svarbu patikrinti, nes užveržus sraigtą, vykdiklio velenas truputį nusileidžia. Varančiojo veleno ašinį judėjimą galima patikrinti ir išmatuoti prieš prijungiant vykdiklį prie vožtuvo. Vykdiklio varantysis velenas yra viršutinėje padėtyje, kai jo viršutinis paviršius atitinka 9 lentelę (žr. 23 pav.). Loctite 225 arba panašus 23 pav. Kūginės įvorės montavimas Užveržus suveržimo sraigtą, varantysis velenas automatiškai nustato savo teisingą padėtį, jei naudojamas montavimo įrankis (žr. 23 pav.). Montavimo įrankis pritvirtinamas vietoje jungiamosios plokštės M4 sraigtais, nustačius varantįjį veleną į viršutinę padėtį (prieš montuojant vožtuvą). Sraigtus užveržkite taip, kad įrankis būtų priveržtas prie korpuso viršutinio paviršiaus. Vykdiklį prijunkite prie vožtuvo ir normaliai įsukite jungiamuosius sraigtus. Galiausiai užveržkite suveržimo sraigtą, kaip nurodyta 9 lentelėje. Reikiamas sūkio momentas taip pat yra pažymėtas ant plokštelės, kuri yra ant vykdiklio korpuso šalia varančiojo veleno. Montavimo įrankis pašalinamas ir vėl pritvirtinama jungiamoji plokštė. Vožtuvas gali veikti netinkamai, jei jungtis užveržta ne taip, kaip reikia. Galiausiai vykdiklio galuose esančiais fiksavimo sraigtais sureguliuojamos kraštutinės vožtuvo padėtys. Vožtuvo uždarosios ir atvirosios padėčių reguliavimo sraigtų išdėstymo vietos yra pažymėtos raidėmis vykdiklio korpuso galuose (žr. 21 pav.).

15 2 LW 70 LT 15 Montavimo įrankis Prieš montuodami vykdiklį į kitą pleišto griovelį, visada atjunkite vykdiklį nuo vožtuvo koto. Pakartotinai sureguliuokite uždarosios padėties ribą, vadovaudamiesi instrukcijomis. Uždarant vožtuvą rankiniu būdu, jis turi užsidaryti pasukus smagratį pagal laikrodžio rodyklę. Dvigubojo veikimo cilindro atveju stūmoklis turi būti viršutinėje cilindro padėtyje, kai vožtuvas yra uždarytas. Šioje padėtyje vykdiklis sukuria didžiausiąjį sūkio momentą. Nesukite disko daugiau nei 90, nes tai gali sugadinti lizdą. Fig. 24. Kūginės įvorės priveržimas 9 lentelė Suleidimo paviršiai, suveržimo sraigtai ir varančiojo veleno tarpai dydis Montavimas Sriegis Raktas Nm ~X viršutinė ~X apatinė pad. (mm) pad. (mm) EC/EJ05 F05 M EC/EJ07 F07 M EC/EJ10 F10 M EC/EJ12 F12 M EC/EJ14 F14 M Kitų tipų vykdiklių atjungimas ir montavimas Išsamią informaciją žr. vykdiklio instrukcijoje. 6.7 Fiksavimo sraigto reguliavimas Bendroji dalis Uždarykite trigubą ekscentrinį diskinį vožtuvą su metaliniu lizdu, pasukdami diską tam tikru sūkio momentu prie lizdo. Iš 11 ir 12 lentelių pasirinkite sūkio momento vertę, kuri taikoma reguliuojant fiksavimo sraigtą pagal vykdiklio uždarąją padėtį. Stenkitės neviršyti nurodytų verčių, kadangi per didelis sūkio momentas sukelią įrąžą lizde ir jungtyje tarp disko bei koto. Visada pakartotinai sureguliuokite fiksavimo sraigtą pakeitę lizdą ir sumontavę vykdiklį Kiti nei lentelėje nurodyti vykdikliai Uždarykite vožtuvą, pasirinkę lentelėje nurodytą sūkio momento vertę Mc, ir atitinkamai sureguliuokite fiksavimo sraigtus. Atkreipkite dėmesį į padidintą sūkio momentą, kurį sukelia vykdiklis, kai vožtuvas yra uždarytas.. PASTABA: Metso neprisiima jokios atsakomybės už ne Metso sumontuotų pavarų suderinamumą Montavimo padėties keitimas ATSARGIAI: Dėl dinaminio sūkio momento vykdiklio negalima atjungti nuo vožtuvo, sumontuoto vamzdyne, kuriame yra padidintas slėgis! 25 pav. Montavimo padėties keitimas Dvigubojo veikimo cilindrinis vykdiklis BC1 Suslėgtojo oro jungtyje, esančioje cilindro pagrinde, sudarykite lentelėje nurodytą uždarymo slėgį Pc. Išsukę fiksavimo sraigtą, per suslėgtojo oro jungties skylę patikrinkite, ar stūmoklis nesiliečia su cilindro galu. Jei liečiasi, atsukite apkabos sraigtus ir pasukite vykdiklį pagal laikrodžio rodyklę, kad padidėtų reguliavimo atsarga. Uždarosios padėties fiksavimo sraigtą sukite tol, kol jis palies stūmoklį, paskui atsukite atgal 1/4 apsisukimo ir užfiksuokite. Fiksavimo sraigtui užsandarinti naudojamas žiedinis sandariklis. < 80 atidarymo kampams reikalingas itin ilgas sraigtas. 26 pav. Cilindrinis vykdiklis, B1C serija Stabdymo varžtas, skirtas uždarytai padėčiai Stabdymo varžtas, skirtas atidarytai padėčiai Vykdiklis su dvigubojo veikimo diafragma EC Vadovaukitės instrukcijomis, pateiktomis skirsnyje. Taip pat žr. 21 pav.

16 16 2 LW 70 LT Vykdiklis su spyruokliniu cilindru B1J "Spyruoklinis uždarymas" Prieš montuodami cilindrą, uždarojoje padėtyje visiškai įsukite fiksavimo sraigtą. Lentelėje nurodyta *) spyruoklė, kai spyruoklės sukurtas sūkio momentas neviršija didžiausiojo leidžiamojo uždarymo sūkio momento Mc. Priešingu atveju sudarykite lentelėje nurodytą ir spyruoklės jėgai priešinį slėgį Pc suslėgtojo oro jungtyje ties cilindro galu. Fiksavimo sraigto negalima išsukti, kai cilindre yra padidintas slėgis! Fiksavimo sraigtą atsukite tiek, kad jis nesiliestų prie stūmoklio. Uždarosios padėties fiksavimo sraigtą sukite tol, kol jis palies stūmoklį, paskui atsukite atgal 1/4 apsisukimo ir užfiksuokite. Fiksavimo sraigtui užsandarinti naudojamas žiedinis sandariklis. Baigę reguliuoti, per suslėgtojo oro jungties skylę patikrinkite reguliavimo atsargą. Stūmoklis neturi liestis su cilindro galu. Jei reikia, atsargą padidinkite, atsukdami apkabos sraigtus ir pasukdami vykdiklį pagal laikrodžio rodyklę. < 80 atidarymo kampams reikalingas itin ilgas sraigtas. 28 pav. Cilindrinis vykdiklis, B1A serija M serijos vykdiklis Uždarykite vožtuvą, taikydami 11 ir 12 lentelėse nurodytą pirminį sūkio momentą M1 (smagračio sūkio momentą). Uždarosios padėties fiksavimo sraigtą veržkite tol, kol jis palies sujungimą, paskui atsukite atgal 1/4 apsisukimo ir užfiksuokite naudodami Loctite 225. Stabdymo varžtas, skirtas atidarytai padėčiai Stabdymo varžtas, skirtas uždarytai padėčiai Stabdymo varžtas, skirtas atidarytai padėčiai Stabdymo varžtas, skirtas uždarytai padėčiai Stabdymo varžtas, skirtas uždarytai padėčiai 27 pav. Cilindrinis vykdiklis, B1J serija Stabdymo varžtas, skirtas atidarytai padėčiai Vykdiklis su spyruokliniu cilindru B1J "Spyruoklinis atidarymas" Kai vykdiklyje nėra padidinto slėgio, vožtuvas būna atidarytas. Atsukite uždarymą ribojantį fiksavimo sraigtą (vykdiklio korpuse). Uždarykite vožtuvą, sudarydami lentelėje nurodytą uždarymo slėgį Pc suslėgtojo oro. Pro fiksavimo sraigto angą įsitikinkite, kad stūmoklis neliečia cilindro viršutinio galo. Jei liečiasi, atsukite apkabos sraigtus ir pasukite vykdiklį pagal laikrodžio rodyklę, kad padidėtų reguliavimo atsarga. Uždarosios padėties fiksavimo sraigtą sukite tol, kol jis palies stūmoklį, paskui atsukite atgal 1/4 apsisukimo ir užfiksuokite. Fiksavimo sraigtui užsandarinti naudojamas žiedinis sandariklis. < 80 atidarymo kampams reikalingas itin ilgas sraigtas Vykdiklis su spyruokline diafragma EJ "Spyruoklinis uždarymas" Vadovaukitės instrukcijomis, pateiktomis skirsnyje. Taip pat žr. 21 pav. "Spyruoklinis atidarymas" Vadovaukitės instrukcijomis, pateiktomis skirsnyje. Taip pat žr. 21 pav. 29 pav. Vykdiklis, M serija Rankinė svirtis RH Rankinę svirtį pritvirtinkite prie vožtuvo, tačiau neužveržkite sraigtų su šešiabriaunėmis galvutėmis (A). Svirtį sukite taikydami 10 lentelėje nurodytą jėgą F. Kai taikomas uždarymo sūkio momentas, uždarymą ribojantį korpuso (B) krumplį pasukite tiek, kad jis susiliestų su svirties petimi. Užveržkite sraigtus su šešiabriaunėmis galvutėmis (A). 30 pav. Rankinė svirtis, RH serija 10 lentelė Rankinė svirtis RH, reguliavimo vertės Dydis L L1 Sukimo momentas Jėga DN mm mm Nm Lbf ft N Lbf

BASEINO OCTO+ 460, 540, 640 IR 840 MODELIO, AIKŠTELĖS PARUOŠIMAS IR MEDINIO KARKASO SURINKIMAS + LENTJUOSTES MONTAVIMAS + PATIESALO MONTAVIMAS Atlikit

BASEINO OCTO+ 460, 540, 640 IR 840 MODELIO, AIKŠTELĖS PARUOŠIMAS IR MEDINIO KARKASO SURINKIMAS + LENTJUOSTES MONTAVIMAS + PATIESALO MONTAVIMAS Atlikit BASEINO OCTO+ 460, 540, 640 IR 840 MODELIO, AIKŠTELĖS PARUOŠIMAS IR MEDINIO KARKASO SURINKIMAS + LENTJUOSTES MONTAVIMAS + PATIESALO MONTAVIMAS Atlikite aikštelės nuţymėjimą po baseinu, pašalinkite augalus,

Detaliau

Nexa serija Stūmokliniai ir hidrauliniai dozavimo siurbliai su dviguba diafragma UAB Elega, Žalgirio , Vilnius, LT 08217, Lietuva, Tel:

Nexa serija Stūmokliniai ir hidrauliniai dozavimo siurbliai su dviguba diafragma UAB Elega, Žalgirio , Vilnius, LT 08217, Lietuva, Tel: Nexa serija Stūmokliniai ir hidrauliniai dozavimo siurbliai su dviguba diafragma UAB Elega, Žalgirio 131-211, Vilnius, LT 08217, Lietuva, Tel: +370 5 2 715444; tel./faksas: +370 5 2 715445; mob. tel.:

Detaliau

Techninis aprašymas RLV-KDV H tipo vožtuvas radiatoriams su integruotais termostatiniais vožtuvais užblokuojamas, su išleidimo galimybe ir integruotu

Techninis aprašymas RLV-KDV H tipo vožtuvas radiatoriams su integruotais termostatiniais vožtuvais užblokuojamas, su išleidimo galimybe ir integruotu H tipo vožtuvas radiatoriams su integruotais termostatiniais vožtuvais užblokuojamas, su išleidimo galimybe ir integruotu Taikymas Vožtuve yra integruotas slėgio perkryčio reguliatorius, užtikrinantis

Detaliau

D100397X0LT_Nov17

D100397X0LT_Nov17 CL25 - CL600 klasės vožtuvai Fisher ES ir EAS easy-e Turinys Įvadas... Instrukcijos aprėptis... Aprašas... 2 Techniniai duomenys... 2 Įrengimas... 2 Techninė priežiūra... 4 Sandariklio tepimas... 5 Sandariklio

Detaliau

ATV/UTV GERVĖ INSTRUKCIJA LDH3000lbs LDF3000lbs

ATV/UTV GERVĖ INSTRUKCIJA LDH3000lbs LDF3000lbs ATV/UTV GERVĖ INSTRUKCIJA LDH3000lbs LDF3000lbs Skaitydami šias instrukcijas, pamatysite Įspėjimus ir atsargumo reikalavimus. Kiekvienas pranešimas turi konkretų tikslą. Įspėjimai ir pavojaus nustatymai.

Detaliau

Microsoft Word - Awalift 80 Manual_LT.doc

Microsoft Word - Awalift 80 Manual_LT.doc Nuotekų perpumpavimo įrenginys su nešmenų atskyrimu Awalift 80 Instaliavimo ir naudojimo instrukcija Puslapis 1 / 9 Bendra informacija Nuotekų perpumpavimo įrenginiai naudojami kai nuotekų vamzdis yra

Detaliau

Microsoft Word - BX.doc

Microsoft Word - BX.doc STUMDOMŲ KIEMO VARTŲ AUTOMATIKA 1. Automatika (BX-A / BX-B); 2. Valdymo blokas; 3. Imtuvas; 4. Galinių išjung jų atramos 5. Dantytas b gis; 6. Raktas išjung jas; 7. Lempa; 8. Antena 9. Fotoelementai 10.

Detaliau

Techninis aprašymas Tolygaus valdymo pavara AME 435 Aprašymas Vožtuvo srauto reguliavimo funkciją. Srautą galima įvairiai reguliuoti nuo tiesinio iki

Techninis aprašymas Tolygaus valdymo pavara AME 435 Aprašymas Vožtuvo srauto reguliavimo funkciją. Srautą galima įvairiai reguliuoti nuo tiesinio iki Techninis aprašymas Tolygaus valdymo pavara AME 435 Aprašymas Vožtuvo srauto reguliavimo funkciją. Srautą galima įvairiai reguliuoti nuo tiesinio iki logaritminio arba atvirkščiai. Nuo svyravimų sauganti

Detaliau

Potinkinės sistemos TECEbox Uni TECEbox Uni Kainynas 2019/2020

Potinkinės sistemos TECEbox Uni TECEbox Uni Kainynas 2019/2020 Potinkinės sistemos Kainynas 09/00 5 METŲ atsarginių dalių atsargų garantija* TECEbox MODULIS SU UNI VANDENS BAKELIU Laiko patikrintus modulius su Uni vandens bakeliais galima montuoti prie vientisos sienos,

Detaliau

17 - Techniniai reikalavimai breziniuose.doc

17 - Techniniai reikalavimai breziniuose.doc 17. 17.1. Techniniai reikalavimai daro rėžiniuose Laisvų matmenų (matmenų, kurių nuokrypiai nenurodyti) ir nenurodyti padėties ei formos nuokrypiai turi atitikti nuokrypių klases, nusakomas ISO 2768 ir

Detaliau

TECEbox_2017.indd

TECEbox_2017.indd Potinkinės sistemos ĮMŪRIJAMI MODULIAI KAINYNAS 2017 ĮMŪRIJAMI MODULIAI SU SURINKTU IR PILNAI IŠBANDYTU VANDENS BAKELIU puikus sprendimas esant mūrinėms sienoms. Bakelis montuojamas nišoje. Tvirtas, patikimas,

Detaliau

MODENA MODENA midi MODENA mini Techninės charakteristikos ir instrukcijos 2018

MODENA MODENA midi MODENA mini Techninės charakteristikos ir instrukcijos 2018 MODENA MODENA midi MODENA mini Techninės charakteristikos ir instrukcijos 08 Turinys MODENA Sistemos MODENA, MODENA HIDE charakteristikos Sistemos MODENA, MODENA HIDE sudedamosios dalys MODENA HIDE sistemos

Detaliau

INW orpūtės ir oro siurbliai su šoniniu kanalu _ 1.1_Vienos pakopos 1.2_Dviejų pakopų 1.3_Aukšto slėgio Air and Vacuum Components

INW orpūtės ir oro siurbliai su šoniniu kanalu _ 1.1_Vienos pakopos 1.2_Dviejų pakopų 1.3_Aukšto slėgio Air and Vacuum Components INW orpūtės ir oro siurbliai su šoniniu kanalu _ 1.1_Vienos pakopos 1.2_Dviejų pakopų 1._Aukšto slėgio Air and Vacuum Components 1 INW orpūtės ir oro siurbliai su šoniniu kanalu _ Orpūtės / oro siurbliai

Detaliau

Turinys Aprašas... 5 Funkcija... 5 Identifikacinės lentelės... 5 Montavimas... 6 Išpakavimas... 6 Kėlimas... 6 Reikalavimai... 7 Montavimas... 9 Bendr

Turinys Aprašas... 5 Funkcija... 5 Identifikacinės lentelės... 5 Montavimas... 6 Išpakavimas... 6 Kėlimas... 6 Reikalavimai... 7 Montavimas... 9 Bendr Turinys Aprašas... 5 Funkcija... 5 Identifikacinės lentelės... 5 Montavimas... 6 Išpakavimas... 6 Kėlimas... 6 Reikalavimai... 7 Montavimas... 9 Bendra informacija apie įrengimą... 10 Įrengimas garintuvo

Detaliau

Microsoft PowerPoint - AFC Kaunas dalis - Kopija

Microsoft PowerPoint - AFC Kaunas dalis - Kopija AFC technologijos užtikrintumui, lengvesniam darbui ir laiko taupymui 1. IMI Heimeier 90! Prisistatymas. 2. Kas tai AFC? 3. Eclipse. Plačiausias asortimentas mažų šildymo, vėsinimo prietaisų reguliavimui,

Detaliau

Sutrumpintas katalogas Automatikos ir paskirstymo skydeliai Instaliacinės dėžutės

Sutrumpintas katalogas Automatikos ir paskirstymo skydeliai Instaliacinės dėžutės Sutrumpintas katalogas Automatikos ir paskirstymo skydeliai Instaliacinės dėžutės Turinys Plastikiniai skydeliai ir dėžutės (Lentelė-santrauka). 4 IP 40 skydeliai atviram montavimui Unibox serija. 6 Mini

Detaliau

Robert Bosch GmbH Dviračių garažas Bikeport Apsauga nuo vėjo ir lietaus. Dviračių garažas Bikeport Jums nusibodo tampyti Jūsų dviratį į rūsį ir atgali

Robert Bosch GmbH Dviračių garažas Bikeport Apsauga nuo vėjo ir lietaus. Dviračių garažas Bikeport Jums nusibodo tampyti Jūsų dviratį į rūsį ir atgali Dviračių garažas Bikeport Apsauga nuo vėjo ir lietaus. Dviračių garažas Bikeport Jums nusibodo tampyti Jūsų dviratį į rūsį ir atgalios? Jums pagelbės ši pačių pagaminta dviračių stoginė be to, ji puikiai

Detaliau

Turinys Aprašas... 5 Funkcija Identifikacinės lentelės Montavimas... 6 Išpakavimas....

Turinys Aprašas... 5 Funkcija Identifikacinės lentelės Montavimas... 6 Išpakavimas.... Turinys Aprašas... 5 Funkcija............................. 5 Identifikacinės lentelės............................... 5 Montavimas... 6 Išpakavimas..... 6 Kėlimas...............................................

Detaliau

Turinys Aprašas... 3 Funkcija... 3 Identifikacinės lentelės... 3 Montavimas... 4 Išpakavimas... 4 Kėlimas... 4 Reikalavimai... 5 Montavimas... 7 Bendr

Turinys Aprašas... 3 Funkcija... 3 Identifikacinės lentelės... 3 Montavimas... 4 Išpakavimas... 4 Kėlimas... 4 Reikalavimai... 5 Montavimas... 7 Bendr Turinys Aprašas... 3 Funkcija... 3 Identifikacinės lentelės... 3... 4 Išpakavimas... 4 Kėlimas... 4 Reikalavimai... 5... 7 Bendra informacija apie įrengimą... 8 Įrengimas garintuvo arba kondensatoriaus

Detaliau

Brošiūra - Oleopator P

Brošiūra - Oleopator P ACO plastikiniai atskirtuvai Polietileniniai ACO Oleopator P ir Oleopass P serijos naftos produktų atskirtuvai Oleopator P I klasė I klasės Oleopator P naftos produktų atskirtuvai yra pritaikyti montuoti

Detaliau

Transformatorių pastočių (skirstomųjų punktų) 10 kV linijiniai narveliai

Transformatorių pastočių (skirstomųjų punktų) 10 kV linijiniai narveliai Eil. Nr. PATVIRTINTA AB LESTO 2011 m. rugpjūčio 26 d. Elektros tinklo tarnybos direktoriaus-generalinio direktoriaus pavaduotojo nurodymu Nr. 365 TRANSFORMATORIŲ PASTOČIŲ (SKIRSTOMŲJŲ PUNKTŲ) 10 kv SEMI

Detaliau

EHG671X.indd

EHG671X.indd AUTORIZUOTAS APTARNAVIMAS Prietaisas praėjo kokybės kontrolę gamykloje, kurios tikslas buvo įvertinti prietaiso techninę būklę ir esant reikalui sureguliuoti. Kiekvieną kartą taisant prietaisą reikia elgtis

Detaliau

Ritinių vyniotuvai G5010 G5012 G5020 Inliner

Ritinių vyniotuvai G5010 G5012 G5020 Inliner Ritinių vyniotuvai G5010 G5012 G5020 Inliner GÖWEIL / G50 Serija / 02-03 psl. GÖWEIL Maschinenbau GmbH Davidschlag 11 / 4202 Kirchschlag / Austrija Tel: +43 (0)7215 2131-0 / Fax: +43 (0)7215 2131-9 office@goeweil.com

Detaliau

Funkcionalumo išsaugojimas, statybinė

Funkcionalumo išsaugojimas, statybinė Funkcionalumo išsaugojimas, statybinė medžiaga mediena Kabelių sistemos pagal DIN 4102 12 dalį Building Connections funkcionalumo išsaugojimas Statybinė medžiaga mediena Kilus gaisrui daugelyje pastatų,

Detaliau

MEDINĖS GRINDYS [Medis kuria namus]

MEDINĖS GRINDYS [Medis kuria namus] MEDINĖS GRINDYS [Medis kuria namus] MEDINĖS GRINDYS (MEDŽIO MASYVAS) Šis lankstukas yra apie medinių (pušinių ar eglinių) grindų klojimą. Vienoje grindlentės briaunoje yra išdrožos, kitoje - įlaidai. Kai

Detaliau

PipeLife Stilla (LT)

PipeLife Stilla (LT) Pipelife Stilla Triukšmą slopinanti nuotekų sistema PPHT UAB Pipelife Lietuva yra koncerno Pipelife International GmbH dukterinė įmonė. Pipelife International GmbH koncerną įkūrė ir valdo dvi įmonės Wieneberger

Detaliau

Aptarnavimo instrukcija specialistui VIESMANN Vitoligno 100-S Tipas VL1A Medžio dujų generacijos katilas iki 50 cm ilgio malkoms VITOLIGNO 100-S 5441

Aptarnavimo instrukcija specialistui VIESMANN Vitoligno 100-S Tipas VL1A Medžio dujų generacijos katilas iki 50 cm ilgio malkoms VITOLIGNO 100-S 5441 Aptarnavimo instrukcija specialistui VIESMANN Vitoligno 100-S Tipas VL1A Medžio dujų generacijos katilas iki 50 cm ilgio malkoms VITOLIGNO 100-S 7/2009 Prašome saugoti! Saugos nuorodos Saugumo nuorodos

Detaliau

om_wilo_drainlift_s__ _02__1706_dina4_lt

om_wilo_drainlift_s__ _02__1706_dina4_lt Pioneering for You DrainLift S Montavimo ir naudojimo instrukcija 544878 Ed.0/07-06 Turinys Bendroji dalis... 5. Apie šią instrukciją... 5. Autorių teisės... 5.3 Išlyga dėl pakeitimų... 5.4 Garantija...

Detaliau

PT-32EH Plazminiai lankiniai pjovikliai "Plasmarc" Instrukcijų vadovas (LT)

PT-32EH Plazminiai lankiniai pjovikliai Plasmarc Instrukcijų vadovas (LT) PT-32EH Plazminiai lankiniai pjovikliai "Plasmarc" Instrukcijų vadovas (LT) 0558004746 UŽTIKRINKITE, KAD ŠI INFORMACIJA PASIEKTŲ OPERATORIŲ. PAPILDOMŲ KOPIJŲ GALITE GAUTI IŠ TIEKĖJO. DĖMESIO Šios INSTRUKCIJOS

Detaliau

Mechaninės sėjamosios EcoLine, ProfiLine ir MasterLine

Mechaninės sėjamosios EcoLine, ProfiLine ir MasterLine Mechaninės sėjamosios EcoLine, ProfiLine ir MasterLine EcoLine Lengva ir tiksli Ideali mažo ir vidutinio dydžio ūkiams, EcoLine sėjamoji gali būti naudojama tik kaip sėjamoji paskui traktorių arba kombinuojama

Detaliau

priedai ir pasirenkami prietaisai medienos smulkintuvams designed manufac tur ed denmar k Reliable Chipping

priedai ir pasirenkami prietaisai medienos smulkintuvams designed manufac tur ed denmar k Reliable Chipping priedai ir pasirenkami prietaisai medienos smulkintuvams designed manufac tur ed denmar k Reliable Chipping pritaikykite savo tp medienos smulkintuvą tam darbui, kurį ketinate atlikti Linddana skiria labai

Detaliau

A5_jazyky.indd

A5_jazyky.indd SHM 5206WH LT Rankinis plaktuvas - 1 - LT Rankinis plaktuvas Svarbios saugos taisyklės ATIDŽIAI PERSKAITYKITE IR PASILIKITE JAS ATEIČIAI. Šį prietaisą galima naudoti vaikams nuo 8 metų amžiaus ir asmenims,

Detaliau

MES PAKEISIME JŪSŲ GYVENIMO KOKYBĘ ASV-P balansinis ventilis su 1.5 m impulsiniu vamzdeliu (G1/16 A) ir dreno čiaupu (G 3/4 A) Pastovus slėgio perkryt

MES PAKEISIME JŪSŲ GYVENIMO KOKYBĘ ASV-P balansinis ventilis su 1.5 m impulsiniu vamzdeliu (G1/16 A) ir dreno čiaupu (G 3/4 A) Pastovus slėgio perkryt MES PAKEISIME JŪSŲ GYVENIMO KOKYBĘ ASV-P balansinis ventilis su 1.5 m impulsiniu vamzdeliu (G1/16 A) ir dreno čiaupu (G 3/4 A) Pastovus slėgio perkrytis 0.1 bar (10 kpa) ASV-PV balansinis ventilis su m

Detaliau

PS-HX500

PS-HX500 4-585-834-11 (2) (LT) Erdvinio garso patefono sistema Naudojimo instrukcija Darbo pradžia Vinilinės plokštelės įrašo klausymasis Įrašo iš vinilinės plokštelės įrašymas Priežiūra Papildoma informacija PS-HX500

Detaliau

KitchenAid 3,3 L mažas plakiklis su palenkiama galva 5KSM3311 MINI

KitchenAid 3,3 L mažas plakiklis su palenkiama galva 5KSM3311 MINI KitchenAid 3,3 L mažas plakiklis su palenkiama galva 5KSM3311 MINI SUDEDAMOSIOS DALYS IR FUNKCIJOS SUDEDAMOSIOS DALYS IR PRIEDAI Pritvirtinama įvorė Variklio korpusas Maišytuvo velenas Plokščias plaktuvas

Detaliau

Kokteilių plaktuvas Naudojimo instrukcija LT SBL 2300 / SBL 2500 Prieš naudodamiesi šiuo prietaisu, perskaitykite jo naudojimo instrukciją, net jei ja

Kokteilių plaktuvas Naudojimo instrukcija LT SBL 2300 / SBL 2500 Prieš naudodamiesi šiuo prietaisu, perskaitykite jo naudojimo instrukciją, net jei ja Naudojimo instrukcija Prieš naudodamiesi šiuo prietaisu, perskaitykite jo naudojimo instrukciją, net jei jau žinote, kaip naudotis panašiais prietaisais. Naudokite šį prietaisą tik taip, kaip aprašyta

Detaliau

JABRA REVO WIRELESS Naudotojo Vadovas jabra.com/revowireless

JABRA REVO WIRELESS Naudotojo Vadovas jabra.com/revowireless Naudotojo Vadovas jabra.com/revowireless TURINYS 1. SVEIKI...3 2. APŽVALGA... 4 3. KAIP DĖVĖTI...5 3.1 AUKŠČIO REGULIAVIMAS 3.2 SULENKIAMI LANKSTAI 4. ĮKROVIMAS...7 4.1 BATERIJOS BŪSENA 5. PRIJUNGIMAS...

Detaliau

Solid Universalusis padargas. Visiems atvejams.

Solid Universalusis padargas. Visiems atvejams. Solid Universalusis padargas. Visiems atvejams. Mes prisiimame sau atsakomybę (naujame lygmenyje) pristatydami Jums SOLID. Tiksliai veikiantis. Stabilus. Dailios formos. Tai yra mūsų SOLID. Ši strėlė tai

Detaliau

Installation bonumwood_EN2

Installation bonumwood_EN2 PARKETLENČIŲ SOMONTUOTŲ EGLUTĖS RAŠTAIS KLOJIMO INSTRUKCIJOS BONUMWOOD.LT TURINYS 3 PRODUKTO NAUDOJIMAS 3 JŪSŲ ATSAKOMYBĖ 4 PATIKRA PRIEŠ KLOJANT 5 PAGRINDINIAI KLOJIMUI REIKALINGI ĮRANKIAI 6 EGLUTĖS RAŠTO

Detaliau

RET2000 Elektronisis Skaitmeninis Termostatas su LCD

RET2000 Elektronisis Skaitmeninis Termostatas su LCD MAKING MODERN LIVING POSSIBLE RET2000 B/M/MS Elektroninis skaitmeninis termostatas su LCD Danfoss Heating Montavimo vadovas Norėdami gauti išsamią spausdintą šių instrukcijų versiją, skambinkite Rinkodaros

Detaliau

Let motorized intelligence solve your application challenges

Let motorized intelligence solve your application challenges Motorizuoti valdymo vožtuvai Motorizuota išmani įranga padeda spręsti sudėtingų sistemų problemas ŠVok, centrinio šildymo, centralizuoto šilumos tiekimo bei vėsinimo sistemoms. Per pastaruosius dvejus

Detaliau

Honda GL1800 GOLD WING TOUR Gold Wing Tour Pasirodžius naujausiai legendinio Honda Gold Wing motociklo versijai šis neprilygstamas turistinis motocikl

Honda GL1800 GOLD WING TOUR Gold Wing Tour Pasirodžius naujausiai legendinio Honda Gold Wing motociklo versijai šis neprilygstamas turistinis motocikl Honda GL1800 GOLD WING TOUR Gold Wing Tour Pasirodžius naujausiai legendinio Honda Gold Wing motociklo versijai šis neprilygstamas turistinis motociklas tapo dar universalesnis. Galima sakyti, kad šis

Detaliau

Microsoft Word - L000056_B_draft_LT.doc

Microsoft Word - L000056_B_draft_LT.doc OPERATORIAUS INSTRUKCIJA BD ProbeTec ET lizės kaitintuvas BD ProbeTec ET pradmenų ir šildymo kaitintuvas Becton, Dickinson and Company 7 Loveton Circle Sparks, Maryland 21152 JAV 800-638-8663 BENEX Limited

Detaliau

TECHNINIAI DUOMENYS Pramoniniai vartai

TECHNINIAI DUOMENYS Pramoniniai vartai TECHNINIAI DUOMENYS Pramoniniai vartai TURINYS 4 BĖGIAI 5...STD 6...LHR-FM 7...LHR-RM 8...STD-RM 9...HL-TM 10...VL-TM 11...HL-MM1 su konsole žemiau montuojamoms spyruoklėms 12...HL-MM2 su konsole žemiau

Detaliau

15762 ACO Vario batu valymas LT.indd

15762 ACO Vario batu valymas LT.indd ACO Vario grotelės ACO statybiniai elementai Tokiu būdu purvas lieka lauke ACO batų valymosi įranga pastato išorei ir vidui Purvas turi likti lauke Pirmas įspūdis būna lemiamas. Namo įėjimas veikia kaip

Detaliau

HISENSE NAUDOJIMO IR ĮRENGIMO INSTRUKCIJA Dėkojame, kad įsigijote šį oro kondicionierių. Prieš įrengdami ir pradėdami naudoti šį prietaisą, įdėmiai pe

HISENSE NAUDOJIMO IR ĮRENGIMO INSTRUKCIJA Dėkojame, kad įsigijote šį oro kondicionierių. Prieš įrengdami ir pradėdami naudoti šį prietaisą, įdėmiai pe HISENSE NAUDOJIMO IR ĮRENGIMO INSTRUKCIJA Dėkojame, kad įsigijote šį oro kondicionierių. Prieš įrengdami ir pradėdami naudoti šį prietaisą, įdėmiai perskaitykite šią instrukciją ir pasilikite ją ateičiai.

Detaliau

Trifazes sroves varikliai DR , 315

Trifazes sroves varikliai DR , 315 Motoreduktoriai \ Pramoniniai reduktoriai \ Pavaros elektronika \ Automatiniai reduktoriai \ Techninis aptarnavimas Trifazės srovės varikliai DR.71-225, 315 2008/08 leidimas 16639472 / LT Eksploatacijos

Detaliau

Leica DM750 M Naudojimo instrukcija

Leica DM750 M Naudojimo instrukcija Leica DM750 M Naudojimo instrukcija Turinys Leica DM750 M surinkimas 7 Krintančios šviesos šaltinio ašies surinkimas 8 Okuliarų vamzdelių surinkimas 9 Leica EZ okuliarų vamzdelis su integruotais okuliarais

Detaliau

RR-GSM_IM_LT_110125

RR-GSM_IM_LT_110125 Retransliatorius RR-GSM Įrengimo instrukcija Draugystės g. 17, LT-51229 Kaunas El. p.: info@trikdis.lt www.trikdis.lt Retransliatorius RR-GSM perduoda priimtus pranešimus į centralizuoto stebėjimo pultą

Detaliau

ELEKTROS ENERGETIKOS SEKTORIAUS DARBUOTOJŲ, KURIE PRIVALO BŪTI ATESTUOJAMI, SĄRAŠAS

ELEKTROS ENERGETIKOS SEKTORIAUS DARBUOTOJŲ, KURIE PRIVALO BŪTI ATESTUOJAMI, SĄRAŠAS INFORMACIJA APIE SERTIFIKAVIMO INSTITUCIJOSE IR ENERGETIKOS ĮMONĖSE ATESTUOTUS ENERGETIKOS DARBUOTOJUS (215 M.) Valstybinė energetikos inspekcija prie Energetikos ministerijos (toliau Inspekcija), vadovaudamasi

Detaliau

H127388_P162038_IQOS_Combined_User_Guide_P1_10x_Phase_II_lt-LT.indd

H127388_P162038_IQOS_Combined_User_Guide_P1_10x_Phase_II_lt-LT.indd Naudotojo vadovas IQOS 3 MULTI Kaip naudoti IQOS Multi 4 1. ĮJUNKITE 2. ATIDARYKITE Paspauskite ir 4 sekundes Pasukite antgalį prieš palaikykite paspaudę laikrodžio rodyklę. IQOS Multi mygtuką, po to jį

Detaliau

LT SRC1 valdiklis TP590 Vienai patalpai skirtos rekuperacinės vėdinimo sistemos valdiklis SR700 SRHRV ventiliatorius TP600 Vienai patalpai skirtos rek

LT SRC1 valdiklis TP590 Vienai patalpai skirtos rekuperacinės vėdinimo sistemos valdiklis SR700 SRHRV ventiliatorius TP600 Vienai patalpai skirtos rek LT SRC1 valdiklis TP590 Vienai patalpai skirtos rekuperacinės vėdinimo sistemos valdiklis SR700 SRHRV ventiliatorius TP600 Vienai patalpai skirtos rekuperacinės vėdinimo sistemos ventiliatorius Gaminio

Detaliau

AVK SUPA PLUS COUPLING 621/61 Tensile, for PE and PVC pipes, NF approved EPDM sealing 001 AVK Supa Plus is a range of tensile couplings, flange adapto

AVK SUPA PLUS COUPLING 621/61 Tensile, for PE and PVC pipes, NF approved EPDM sealing 001 AVK Supa Plus is a range of tensile couplings, flange adapto AVK SUPA PUS COUPING 1/61 Tensile, for PE and PVC pipes, NF approved EPM sealing AVK Supa Plus is a range of tensile couplings, flange adaptors and end caps dedicated for PE and upvc pipes. Supa Plus couplings

Detaliau

Diskinės sėjamosios FALCON Kokybiška sėja bet kokiomis sąlygomis Моdulinė sistema Didelė talpa sėklai Mažas traukiamosios galios poreikis Pagrindinė t

Diskinės sėjamosios FALCON Kokybiška sėja bet kokiomis sąlygomis Моdulinė sistema Didelė talpa sėklai Mažas traukiamosios galios poreikis Pagrindinė t Diskinės sėjamosios FALCON Kokybiška sėja bet kokiomis sąlygomis Моdulinė sistema Didelė talpa sėklai Mažas traukiamosios galios poreikis Pagrindinė technologinė agregato paskirtis: Skirta minimalizuotoms

Detaliau

Microsoft Word - Fasadiniai_pastoliai_SL70_naudojimo_instrukcija_LT.doc

Microsoft Word - Fasadiniai_pastoliai_SL70_naudojimo_instrukcija_LT.doc prie leidimo pažymos Z-8.1-29 1 psl. 1. Bendroji dalis 1.1 Universalieji pastoliai SL70 yra iš gatavų konstrukcijų surenkami plieno karkaso pastoliai, kurių sisteminis plotis yra 0,74 m. Sekcijų ilgiai

Detaliau

CarSense 303 M A G N E T I N Ė K I L P A N A U D O J I M O I N S T R U K C I J A

CarSense 303 M A G N E T I N Ė K I L P A N A U D O J I M O I N S T R U K C I J A CarSense 303 M A G N E T I N Ė K I L P A N A U D O J I M O I N S T R U K C I J A Turinys Produkto apžvalga 2 Specifikacija 3 Naudojimas 4 Nustatymai ir indikatoriai 7 Pajungimo kontaktai 8 Gedimų šalinimas

Detaliau

200_TRA_LT.cdr

200_TRA_LT.cdr 200 TRA LT NAUDOJIMO INSTRUKCIJA www.auraton.lt 2 Dėkojame, kad pirkote mūsų modernų temperatūros reguliatorių AURATON 200 TRA, kuris yra suprojektuotas ir pagamintas profesionalaus mikroprocesoriaus pagrindu.

Detaliau

Wavin Baltic 2008 spalis WAVIN KANION Naudojimo instrukcija ir gaminių katalogas WAVIN STOGLOVIŲ IR LIETVAMZDŽIŲ SISTEMA Tinkamiausi sprendimai išorės

Wavin Baltic 2008 spalis WAVIN KANION Naudojimo instrukcija ir gaminių katalogas WAVIN STOGLOVIŲ IR LIETVAMZDŽIŲ SISTEMA Tinkamiausi sprendimai išorės Wavin Baltic 2008 spalis Naudojimo instrukcija ir gaminių katalogas WAVIN STOGLOVIŲ IR LIETVAMZDŽIŲ SISTEMA Tinkamiausi sprendimai išorės projektams Turinys Turinys: Įžanga 3 Techniniai duomenys 4 Montavimo

Detaliau

UAB Utenos šilumos tinklai (šilumos tiekėjo ir (ar) karšto vandens tiekėjo pavadinimas) įm.k , PVM mokėtojo kodas LT , Pramonės g. 11

UAB Utenos šilumos tinklai (šilumos tiekėjo ir (ar) karšto vandens tiekėjo pavadinimas) įm.k , PVM mokėtojo kodas LT , Pramonės g. 11 UAB Utenos šilumos tinklai (šilumos tiekėjo ir (ar) karšto vandens tiekėjo pavadinimas) įm.k.183843314, PVM mokėtojo kodas LT838433113, Pramonės g. 11, LT-28216 Utena, tel. (8 389) 63 641, faks. (8 389)

Detaliau

Installation bonumwood

Installation bonumwood PARKETLENČIŲ KLOJIMO INSTRUKCIJA BONUMWOOD.LT TURINYS 3 PRODUKTO NAUDOJIMAS 3 JŪSŲ ATSAKOMYBĖ 4 PATIKRA PRIEŠ KLOJANT 5 PAGRINDINIAI KLOJIMUI REIKALINGI ĮRANKIAI 6-8 KLOJIMAS NAUDOJANT KLIJUS 9-11 KLOJIMAS

Detaliau

Installation, Operation and Maintenance Manual

Installation, Operation and Maintenance Manual Montavimo, eksploatavimo ir techninės priežiūros instrukcija D EIMAC01207-15LT Daugiakryptis oro vėsinimo aušintuvas EWAQ~G- SS (Norminis naudingumo koeficientas Standartinis triukšmas) SR (Norminis naudingumo

Detaliau

Lakštas1 INFORMACIJA APIE RUGPJŪČIO MĖN. SUPAPRASTINTUS MAŽOS VERTĖS PIRKIMUS Eil.N r. Pirkimo objekto pavadinimas Pirkimo būdas ir jo pasirinkimo pri

Lakštas1 INFORMACIJA APIE RUGPJŪČIO MĖN. SUPAPRASTINTUS MAŽOS VERTĖS PIRKIMUS Eil.N r. Pirkimo objekto pavadinimas Pirkimo būdas ir jo pasirinkimo pri INFORMACIJA APIE RUGPJŪČIO MĖN. SUPAPRASTINTUS MAŽOS VERTĖS PIRKIMUS Eil.N r. Pirkimo objekto pavadinimas Pirkimo būdas ir jo pasirinkimo priežastys Laimėjusio dalyvio pavadinimas, jo pasirinkimo priežastys

Detaliau

GYVENAMŲJŲ PATALPŲ GARANTIJOS SĄLYGOS QUICK-STEP PARKETO GRINDYS APŽVALGA Gaminys Gyvenamųjų patalpų garantija * ir Click sistema Edge Protect + Surfa

GYVENAMŲJŲ PATALPŲ GARANTIJOS SĄLYGOS QUICK-STEP PARKETO GRINDYS APŽVALGA Gaminys Gyvenamųjų patalpų garantija * ir Click sistema Edge Protect + Surfa GYVENAMŲJŲ PATALPŲ GARANTIJOS SĄLYGOS QUICK-STEP PARKETO GRINDYS APŽVALGA Gaminys Gyvenamųjų patalpų garantija * ir Click sistema Edge Protect + Surface Protect + Komercinės paskirties Massimo Imperio

Detaliau

T110457c12.cdr

T110457c12.cdr GR-20J GR-26J CE su techninës prieþiûros informacija Originaliø instrukcijø vertimas First Edition Second Printing Part No. T110457LT Svarbu Prieš naudodami įrenginį įdėmiai perskaitykite šias saugos taisykles

Detaliau

NEMO pramoniniai siurbliai Visapusiški sprendimai bet kuriam sektoriui ir jokių kompromisų

NEMO pramoniniai siurbliai Visapusiški sprendimai bet kuriam sektoriui ir jokių kompromisų NEMO pramoniniai siurbliai Visapusiški sprendimai bet kuriam sektoriui ir jokių kompromisų Jau šešis dešimtmečius pasaulyje veikia penki NETZSCH kompleksai, kuriuose kuriamos ir gaminamos kokybiškos, novatoriškos

Detaliau

Patalpų šildymas, Renovacija Plonas grindų šildymo kilimėlis, montuojamas po visų tipų grindų danga Taikymo aprašymas Protinga šiluma

Patalpų šildymas, Renovacija Plonas grindų šildymo kilimėlis, montuojamas po visų tipų grindų danga Taikymo aprašymas Protinga šiluma Patalpų šildymas, Renovacija Plonas grindų šildymo kilimėlis, montuojamas po visų tipų grindų danga Taikymo aprašymas Protinga šiluma Turinys Trumpai apie taikymą... 3 Produkto parinkimas... 4 Skaičiavimai...

Detaliau

Polaroid ZIP Nuotraukų spaudiniai nenaudojant rašalo Savininko vadovas {General Product Image} Sveiki! Sveiki prisijungę prie Polaroid šeimos. Šis var

Polaroid ZIP Nuotraukų spaudiniai nenaudojant rašalo Savininko vadovas {General Product Image} Sveiki! Sveiki prisijungę prie Polaroid šeimos. Šis var Polaroid ZIP Nuotraukų spaudiniai nenaudojant rašalo Savininko vadovas {General Product Image} Sveiki! Sveiki prisijungę prie Polaroid šeimos. Šis vartotojo vadovas trumpai supažindins su jūsų naujuoju

Detaliau

Techninis aprašymas SONOMETER TM 1100 Ultragarsinis kompaktiškas energijos skaitiklis Aprašymas / taikymas MID tikrinimo sertifikato nr.: DE-10-MI004-

Techninis aprašymas SONOMETER TM 1100 Ultragarsinis kompaktiškas energijos skaitiklis Aprašymas / taikymas MID tikrinimo sertifikato nr.: DE-10-MI004- SONOMETER TM 1100 Ultragarsinis kompaktiškas energijos skaitiklis Aprašymas / taikymas MID tikrinimo sertifikato nr.: DE-10-MI004-PTB003 SONOMETER 1100 tai ultragarsinis statinis kompaktiškas energijos

Detaliau

PRIEŠGAISRINIS SANDARINIMAS Europos techninį įvertinimą (ETA) gavę ir CE ženklu paženklinti produktai

PRIEŠGAISRINIS SANDARINIMAS Europos techninį įvertinimą (ETA) gavę ir CE ženklu paženklinti produktai PRIEŠGAISRINIS SANDARINIMAS Europos techninį įvertinimą (ETA) gavę ir CE ženklu paženklinti produktai Europos techninis įvertinimas (ETA) ir CE ženklinimas 2013 m. liepos 1 d. įsigaliojus Europos Sąjungos

Detaliau

TECHNIKA PATOGIAM GYVENIMUI Vartotojo instrukcija/garantija Daugiafunkcinis puodas su slėgiu

TECHNIKA PATOGIAM GYVENIMUI Vartotojo instrukcija/garantija Daugiafunkcinis puodas su slėgiu TECHNIKA PATOGIAM GYVENIMUI Vartotojo instrukcija/garantija Daugiafunkcinis puodas su slėgiu Daugiafunkcinis puodas su slėgiu POLARIS Modelis PPC 1105AD Naudojimo instrukcija Dėkojame Jums, kad pasirinkote

Detaliau

PT-36 Mechanizuotas plazminis lankinis pjoviklis Instrukcijų vadovas (LT)

PT-36 Mechanizuotas plazminis lankinis pjoviklis Instrukcijų vadovas (LT) PT-36 Mechanizuotas plazminis lankinis pjoviklis Instrukcijų vadovas (LT) 0558005240 UŽTIKRINKITE, KAD ŠI INFORMACIJA PASIEKTŲ OPERATORIŲ. PAPILDOMŲ KOPIJŲ GALITE GAUTI IŠ TIEKĖJO. DĖMESIO Šios INSTRUKCIJOS

Detaliau

Lietuvos energetikos instituto

Lietuvos energetikos instituto LIETUVOS ENERGETIKOS INSTITUTO ŠILUMINIŲ ĮRENGIMŲ TYRIMO IR BANDYMŲ LABORATORIJA AKREDITAVIMO SRITIS (Lanksti sritis) 1(11) puslapis 1. Membraniniai dujų skaitikliai, kurių didžiausias debitas Q max 16

Detaliau

1 Priedas Prie Pardavimo sąlygų Nr. PRKS-4 PARDAVIMO OBJEKTO DUOMENYS Pardavimo objekto Nr. Pardavimo objekto pavadinimas Kiekis, vnt. Deta

1 Priedas Prie Pardavimo sąlygų Nr. PRKS-4 PARDAVIMO OBJEKTO DUOMENYS Pardavimo objekto Nr. Pardavimo objekto pavadinimas Kiekis, vnt. Deta 1 Priedas Prie 2019-05-28 sąlygų Nr. PRKS-4 PARDAVIMO OBJEKTO DUOMENYS objekto pavadinimas 1. Garo turbinos K-300-240-1 AS (aukšto slėgio) rotorius. 1 T-5*, brėžinio nr. А-1157694. 2. Garo turbinos K-300-240-1

Detaliau

RANKINIAI PADĖKLŲ VEŽIMĖLIAI 66 serija Skirta sunkiems darbams, kg Aptarnavimo nereikalaujantys rankiniai padėklų vežimėliai su tvirtu ir st

RANKINIAI PADĖKLŲ VEŽIMĖLIAI 66 serija Skirta sunkiems darbams, kg Aptarnavimo nereikalaujantys rankiniai padėklų vežimėliai su tvirtu ir st 66 serija Skirta sunkiems darbams, 1500 2500 kg Aptarnavimo nereikalaujantys rankiniai padėklų vežimėliai su tvirtu ir stipriu rėmu skirti sunkiems darbams. Normalaus pakėlimo funkcija lengvam sunkių krovinių

Detaliau

Kaip gražu! Tavo rankos auksinės! Greitai, lygiai, šiltai! Grindys 10/2010 Aš pats galiu išlyginti grindis! Knauf FE 50 ir Knauf Nivello Išsilyginanty

Kaip gražu! Tavo rankos auksinės! Greitai, lygiai, šiltai! Grindys 10/2010 Aš pats galiu išlyginti grindis! Knauf FE 50 ir Knauf Nivello Išsilyginanty Kaip gražu! Tavo rankos auksinės! Greitai, lygiai, šiltai! Grindys 10/2010 Aš pats galiu išlyginti grindis! Knauf FE 50 ir Knauf Nivello Išsilyginantys grindų mišiniai Grindys labai svarbus bet kurios

Detaliau

A B 1 SCF885 C D E F G Z H Y I X J K W V U T L M N S Specifications are subject to change without notice 2018 Koninklijke Philips N.V. All rights rese

A B 1 SCF885 C D E F G Z H Y I X J K W V U T L M N S Specifications are subject to change without notice 2018 Koninklijke Philips N.V. All rights rese A B 1 SCF885 C D E F G Z H Y I X J K W V U T L M N S Specifications are subject to change without notice 2018 Koninklijke Philips N.V. All rights reserved. 4241 354 04721 100% recycled paper Vartotojo

Detaliau

Jabra SPEAK 410 Naudotojo vadovas

Jabra SPEAK 410 Naudotojo vadovas Jabra SPEAK 410 Naudotojo vadovas www.jabra.com TURINYS SVEIKI...3 GAMINIO APŽVALGA...3 ĮRENGIMAS...4 PRIJUNGIMAS...4 KONFIGŪRACIJA...4 SKAMBINIMO FUNKCIJOS...4 2 SVEIKI Sveikiname įsigijus garsiakalbį

Detaliau

Microsoft Word - Instrukcija OKCV.doc

Microsoft Word - Instrukcija OKCV.doc Aptarnavimo ir instaliacijos instrukcija HORIZONTALIAI MONTUOJAMI TŪRINIAI VANDENS ŠILDYTUVAI OKCEV 100 OKCV 125 OKCEV 125 OKCV 160 OKCEV 160 OKCV 180 OKCEV 180 OKCV 200 OKCEV 200 Družstevní závody Dražice

Detaliau

Prašymo taikyti galutinio vartojimo, laikinojo įvežimo, laikinojo įvežimo perdirbti ir laikinojo išvežimo perdirbti langeliuose įrašomi duomenys: 1. P

Prašymo taikyti galutinio vartojimo, laikinojo įvežimo, laikinojo įvežimo perdirbti ir laikinojo išvežimo perdirbti langeliuose įrašomi duomenys: 1. P Prašymo taikyti galutinio vartojimo, laikinojo įvežimo, laikinojo įvežimo perdirbti ir laikinojo išvežimo perdirbti langeliuose įrašomi duomenys: 1. Pareiškėjas Įrašomas tikslus pareiškėjo pavadinimas

Detaliau

Naudojimo instrukcija Stacionarūs vožtuvais reguliuojami švino rūgšties akumuliatoriai Vardiniai duomenys Vardinė įtampa U N : 2,0 V x elementų skaiči

Naudojimo instrukcija Stacionarūs vožtuvais reguliuojami švino rūgšties akumuliatoriai Vardiniai duomenys Vardinė įtampa U N : 2,0 V x elementų skaiči Naudojimo instrukcija Stacionarūs vožtuvais reguliuojami švino rūgšties akumuliatoriai Vardiniai duomenys Vardinė įtampa U N : 2,0 V x elementų skaičius Vardinė talpa C N = C 10 ; C 20 : 10 val.; 20 val.

Detaliau

Danfoss Link TM Wi-Fi Namų šildymas, valdomas nuotoliniu būdu 24/7 namų šildymo valdymas iš bet kurios vietos su Danfoss Link programėle ismanussildym

Danfoss Link TM Wi-Fi Namų šildymas, valdomas nuotoliniu būdu 24/7 namų šildymo valdymas iš bet kurios vietos su Danfoss Link programėle ismanussildym Wi-Fi Namų šildymas, valdomas nuotoliniu būdu 24/7 namų šildymo valdymas iš bet kurios vietos su Danfoss Link programėle ismanussildymas.danfoss.lt Danfoss Link Wi-Fi sistema Wi-Fi sistema leidžia: Valdyti

Detaliau

Standartinių gamybinių operacijų brėžiniai, sutartiniai žymėjimai 1

Standartinių gamybinių operacijų brėžiniai, sutartiniai žymėjimai 1 Standartinių gamybinių operacijų brėžiniai, sutartiniai žymėjimai 1 TURINYS 1. Gręžimas lankstams: 1.1 2-iejų skylių gręžimas durelėms 80mm atstumu...3 1.2 2-iejų skylių gręžimas durelėms 100mm atstumu...5

Detaliau

CIVILINĖS AVIACIJOS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS Į S A K Y M A S DĖL MĖGĖJIŠKOS KONSTRUKCIJOS ORLAIVIŲ GAMYBOS, JŲ TINKAMUMO SKRAIDYTI NUSTATYMO IR NAU

CIVILINĖS AVIACIJOS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS Į S A K Y M A S DĖL MĖGĖJIŠKOS KONSTRUKCIJOS ORLAIVIŲ GAMYBOS, JŲ TINKAMUMO SKRAIDYTI NUSTATYMO IR NAU CIVILINĖS AVIACIJOS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS Į S A K Y M A S DĖL MĖGĖJIŠKOS KONSTRUKCIJOS ORLAIVIŲ GAMYBOS, JŲ TINKAMUMO SKRAIDYTI NUSTATYMO IR NAUDOJIMO TAISYKLIŲ 2001 m. gruodžio 27 d. Nr. 109 Vilnius

Detaliau

KritimoIsAukscioApsaugosPriemoniuParinkimasNaudojimasIrPrieziura

KritimoIsAukscioApsaugosPriemoniuParinkimasNaudojimasIrPrieziura KRITIMO IŠ AUKŠČIO APSAUGOS PRIEMONIŲ PARINKIMO, NAUDOJIMO IR PRIEŽIŪROS METODINĖS REKOMENDACIJOS Darbai aukštyje yra viena iš pavojingiausių veiklos sričių, kurioje nelaimingų atsitikimų pasekmės yra

Detaliau

Siemens SX 75M032EU

Siemens SX 75M032EU ¹ 1 389* *Rekomenduojama mažmeninė kaina su PVM ¹Itin aukštas 86,5 cm Produkto charakteristikos Efektyvumas ir pajėgumas k Energijos sąnaudų efektyvumo klasė: A+++, k Džiovinimo klasė: A k Metinis sunaudojimas

Detaliau

Energijos taupymas Akumuliatorių naudojimo patarimai

Energijos taupymas Akumuliatorių naudojimo patarimai Energijos taupymas Akumuliatorių naudojimo patarimai Penki būdai pailginti akumuliatoriaus eksploatavimo laiką Išjungtas variklis yra iššūkis akumuliatoriui. Prietaisams ir sistemoms reikia elektros energijos,

Detaliau

Individualus projektas Programa TE-PM, TE-PS, TE-SL, TEstream 4, TEstream 6, TEstream 8, TEstreamOBD 4, TEstreamOBD 6, TEstreamOBD 8 sistemų naudotoja

Individualus projektas Programa TE-PM, TE-PS, TE-SL, TEstream 4, TEstream 6, TEstream 8, TEstreamOBD 4, TEstreamOBD 6, TEstreamOBD 8 sistemų naudotoja Individualus projektas Programa TE-PM, TE-PS, TE-SL, TEstream 4, TEstream 6, TEstream 8, TEstreamOBD 4, TEstreamOBD 6, TEstreamOBD 8 sistemų naudotojams Alternatyvus valdymo pultas telefone ViPGaS programos

Detaliau

HPL (aukšto slėgio) kompaktinių laminatų apdirbimas HPL laminatai pagal žymą EN m. birželis

HPL (aukšto slėgio) kompaktinių laminatų apdirbimas HPL laminatai pagal žymą EN m. birželis HPL (aukšto slėgio) kompaktinių laminatų apdirbimas HPL laminatai pagal žymą EN 438 2017 m. 2 HPL (aukšto slėgio) kompaktinių Įžanga HPL laminatai atitinka standartą EN 438 ir dešimtmečius naudojami statybos

Detaliau

X310.book(X310_lt.fm)

X310.book(X310_lt.fm) Leica DISTO TM X30 The original laser distance meter Turinys Prietaiso paruošimas darbui - - - - - - - - - - - - - - - - Įvadas- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Detaliau

10/0.4 kV ĮTAMPOS MAŽO GABARITO MODULINĖ TRANSFORMATORINĖ SU DVIEM IKI 2X630 kVA GALIOS TRANSFORMATORIAIS

10/0.4 kV ĮTAMPOS MAŽO GABARITO MODULINĖ TRANSFORMATORINĖ SU DVIEM IKI 2X630 kVA GALIOS TRANSFORMATORIAIS 10/0.4 kv ĮTAMPOS MAŽO GABARITO MODULINĖ TRANSFORMATORINĖ SU DVIEM IKI 2X630 kva GALIOS TRANSFORMATORIAIS. TECHNINIAI REIKALAVIMAI Eil. Nr. Techniniai parametrai ir reikalavimai Dydis, sąlyga 1. Standartai

Detaliau

ID_LT_LI_Linoleum_xf [Compatibility Mode]

ID_LT_LI_Linoleum_xf [Compatibility Mode] LINOLEUMO DANGA LINOLEUM XF Klojimo instrukcijos Linoleum Veneto xf rulonai, plytelės Linoleum Allegro xf, Etrusco xf Linoleum Silencio xf 18dB Linoleum Style Elle xf, Style Emme xf 1/6 SVARBU! Kruopščiai

Detaliau

Microsoft Word - KLOM.doc

Microsoft Word - KLOM.doc Aptarnavimo instrukcija Valdymas ir duomenų vaizdavimas Pagrindinis jungiklis Pagrindinis jungiklis yra skirtas katilo įjungimui ar išjungimui. Jis yra katilo valdymo skydelyje (pozicija 6, pav. 1). Pirmąjį

Detaliau

TRUMPA AIRTIES AIR4920 DIEGIMO INSTRUKCIJA

TRUMPA AIRTIES AIR4920 DIEGIMO INSTRUKCIJA TRUMPA AIRTIES AIR4920 DIEGIMO INSTRUKCIJA www.telia.lt PASKIRTIS IR NAUDOJIMAS Įrenginiai AirTies Air4920 skirti naudoti tiek po vieną (1), tiek tarpusavyje sujungus kelis (2). Tarpusavyje sujungti įrenginius

Detaliau

Ultra rankinė beorio dažymo sistema Pažangiausi pasaulyje rankiniai dažų purkštuvai PRIVALUMAI Greičiausias būdas atlikti nedidelius dažymo darbus įro

Ultra rankinė beorio dažymo sistema Pažangiausi pasaulyje rankiniai dažų purkštuvai PRIVALUMAI Greičiausias būdas atlikti nedidelius dažymo darbus įro Ultra rankinė beorio dažymo sistema Pažangiausi pasaulyje rankiniai dažų purkštuvai PRIVALUMAI Greičiausias būdas atlikti nedidelius dažymo darbus įrodyta profesionalų! Nereikia skiesti dažų, darbo pobūdis

Detaliau

Dacia Logan

Dacia Logan Visiškas saugumas bet kokiomis sąlygomis Užpakaliniai atstumo jutikliai* pypsėjimu įspėja vairuotoją apie artėjančias kliūtis. Norint dar didesnio saugumo ir patogumo galima naudoti kartu su atbulinės

Detaliau

Rockwool LIETUVA Grindų šiltinimas Tarpauštinių perdangų ir grindų ant grunto šilumos ir garso izoliacija

Rockwool LIETUVA Grindų šiltinimas Tarpauštinių perdangų ir grindų ant grunto šilumos ir garso izoliacija Rockwool LIETUVA Grindų šiltinimas Tarpauštinių perdangų ir grindų ant grunto šilumos ir garso izoliacija Garso izoliavimas SMŪGIO GARSO IZOLIAVIMAS Smūgio garso izoliavimo rodiklis nusako tarpaukštinės

Detaliau

UAB “Reimpex Kaunas”, Gedimino 43, 3000 Kaunas

UAB “Reimpex Kaunas”, Gedimino 43, 3000 Kaunas Klijai stiklo paketo įklijavimui varčioje blaugelb RC Panaudojimo sritys: Naudojant šiuos klijus įklijuoti stiklo paketui į profilį, pasiekiama RC2 ir RC3 priešįsilaužiminė klasė; Ženkliai pagerina varčios

Detaliau

(Microsoft Word - PRODUKT\330 KATALOGAS InoWood LT docx)

(Microsoft Word - PRODUKT\330 KATALOGAS InoWood LT docx) PRODUKTŲ KATALOGAS ------------ Būk modernus, šiuolaikiškas, stilingas --------- Medžio-plastiko kompozito (WPC angl. wood-plastic composite) gaminiai - tai šiuolaikiškas bei stilingas sprendimas Jūsų

Detaliau

ARNICA PROKIT 444 MINI - maisto kombainas

ARNICA PROKIT 444 MINI - maisto kombainas MAISTO KOMBAINAS ARNICA PROKIT 444 MINI ir PROKIT 444 MINI PLUS NAUDOTOJO VADOVAS 1 Iliustracijos Naudotojo vadovas Dėkojame, kad pasirinkote mūsų gaminį. Jūsų parodytas pasitikėjimas rodo, kad einame

Detaliau

BR_Verlegeanleitung-Laminatfussboden-Unifit_LT.indd

BR_Verlegeanleitung-Laminatfussboden-Unifit_LT.indd Klojimo instrukcija Egger grindims su neklijuojamo fiksavimo sistema UNI fit! ATSAKOMYBĖ DĖL PATIKROS/GRINDŲ PAGRINDAS 1. ATSAKOMYBĖ DĖL PATIKROS EGGER laminuotos grindys pagamintos laikantis tikslių darbo

Detaliau