LIETUVOS GYVENTOJŲ FIZINIO AKTYVUMO TYRIMAS Vykdytojas: 2016 m. lapkričio mėn. Vilnius SPINTER tyrimai,

Dydis: px
Rodyti nuo puslapio:

Download "LIETUVOS GYVENTOJŲ FIZINIO AKTYVUMO TYRIMAS Vykdytojas: 2016 m. lapkričio mėn. Vilnius SPINTER tyrimai,"

Transkriptas

1 LIETUVOS GYVENTOJŲ FIZINIO AKTYVUMO TYRIMAS Vykdytojas: 2016 m. lapkričio mėn. Vilnius 1

2 TURINYS I. TYRIMO METODIKA...3 II. TYRIMO REZULTATAI...6 III. APIBENDRINIMAI

3 I. TYRIMO METODIKA Visuomenės nuomonės ir rinkos tyrimų bendrovė Spinter tyrimai 2016 metų spalio 20 lapkričio 25 dienomis atliko reprezentatyvų Lietuvos gyventojų tyrimą Tyrimo tikslai Išsiaiškinti Lietuvos gyventojų fizinį aktyvumą ir galimybių sportuoti pokytį per paskutiniuosius metus Tyrimo tikslinė grupė Šalies gyventojai nuo 15 iki 75 metų amžiaus Tyrimo imtis Tyrimo metu apklausta 1519 respondentai Tyrimo atranka Tyrime naudotas daugiapakopės sertifikuotos tikimybinės atrankos metodas. Šis atrankos metodas užtikrina duomenų reprezentatyvumą, t. y. kiekvienas namų ūkis turi vienodas galimybes būti apklaustu ir atrankinė visuma pagal tikslinius kriterijus atitinka generalinę visumą. Tyrimo rezultatai reprezentuoja tikslinės grupės gyventojų nuomones ir vertinimus Tyrimo metodas Apklausa standartizuotas betarpiškas interviu, naudojant standartizuotą su Užsakovu suderintą klausimyną. Standartizuotą interviu atlieka profesionalus apklausėjas. Jis veda pokalbį su respondentu pagal parengtus klausimus, atsakymus fiksuodamas klausimyne Duomenų analizė Duomenų analizė buvo atliekama, naudojant SPSS/PC programinę įrangą. SPSS pažangi ir profesionali programinė įranga, naudojama rinkti, peržiūrėti ir analizuoti statistinius duomenis. SPSS yra dažniausiai tyrėjų naudojama priemonė, analizuojant rinkos tyrimų duomenis. Ataskaitoje pateikiami bendrieji atsakymų pasiskirstymai (procentai), ir pasiskirstymai pagal socialines-demografines charakteristikas (Žr. Priedus) Statistinė duomenų paklaida Atrankiniuose kiekybiniuose tyrimuose visada išlieka statistinės paklaidos tikimybė, į kurią būtina atsižvelgti interpretuojant duomenis. Pvz.: jeigu apklausus 1519 respondentų gavome, jog 46,5 proc. apklaustųjų nurodė sportuojantys bent kartą per mėnesį, tai yra 95 proc. tikimybė, kad tikroji reikšmė yra tarp 43,9 ir 49,1 proc. Įverčio tikslumas mažėja, mažėjant analizuojamų atsakymų skaičiui. Toliau pateikiama lentelė, padedanti įvertinti statistinę paklaidą. 3

4 Statistinė duomenų paklaida: Proc. Proc. Proc. Proc. Proc. Proc. Proc. Proc. PASISKIRSTYMAS N

5 1.8. Respondentų socialinės-demografinės charakteristikos (%) Lytis Vyras Moteris Amžius m m m m m m Išsimokslinimas Aukštasis. neb. aukštasis Aukštesnysis, vidurinis, spec. vidurinis Nebaigtas vidurinis Pajamos namų ūkio nariui per mėnesį Iki 200 Eur Eur Eur Daugiau nei 500 Eur Pagrindinis užsiėmimas Šeiminė padėtis Aukščiausio, vidutinio lygio vadovas Specialistas, tarnautojas Darbininkas, techninis darbuotojas Smulkus verslininkas Ūkininkas Bedarbis Pensininkas Studentas, moksleivis Namų šeimininkė Nevedęs, netekėjusi Vedęs, ištekėjusi, gyvena ner. santuokoje Kita Gyvenamoji vieta Didieji miestai Kitas miestas, rajono centras Kaimo vietovė

6 II. TYRIMO REZULTATAI Daugiau nei pusė (56 proc.) tyrimo dalyvių nurodė bent retkarčiais sportuojantys / besimankštinantys. 41 proc. teigė, jog niekada nesportuoja / nesimankština. 3 proc. apklaustųjų atsakymo į šį klausimą nepateikė. (Pav. 2.1). N/N 3% Nesportuoja / nes imankština 41% Sportuoja / mankštinasi 56% 2.1 pav. Lietuvos gyventojų sportavimo lygis (proc.); N=1519 Lyginant su 2015 m. lapkričio mėnesio duomenimis, sportuojančių / besimankštinančių gyventojų dalis sumažėjo 3 procentiniais punktais (nuo 59 proc. iki 56 proc.). Kita vertus, nesportuojančiųjų / nesimankštinančiųjų dalis išliko statistiškai reikšmingai nepakitusi. (Pav. 2.2). Sportuoja / mankštinasi Nesportuoja / nesimankština N/N 2016 m. lapkritis m. lapkritis m. lapkritis m. sausis pav. Lietuvos gyventojų sportavimo lygis palyginimas su ankstesniais metais (proc.); N(2016 m. lapkritis)=1519, N(2015 m. lapkritis)=1014, N(2013 m. lapkritis)=1007, N(2013 m. sausis)=1019 6

7 Trečdalis (34 proc.) tyrimo dalyvių nurodė sportuojantys / besimankštinantys dažnai (t.y. bent kartą per savaitę): 6 proc. sportuoja / mankštinasi 5 kartus per savaitę ir dažniau, 9 proc. tai daro, o 19 proc. 1-2 kartus per savaitę. 22 proc. teigimu, jie sportuoja / mankštinasi retai: 12 proc., 10 proc. tai daro dar rečiau. 41 proc. nurodė niekada nesportuojantys / nesimankštinantys. 3 proc. respondentų į šį klausimą neatsakė. (Pav. 2.3). Apskritai dažniau sportuoja / mankštinasi vyrai, jaunesni (tolygi tendencija mažėjant amžiui) respondentai, miestų gyventojai. 34 proc. sportuoja dažnai 22 proc. sportuoja retai kartus per savaitę ir dažniau 3-4 kartus per savaitę 1-2 kartus per savaitę 1-3 kartus per mėnesį Rečiau nei kartą per mėnesį 2.3 pav. Lietuvos gyventojų sportavimo dažnumas (proc.); N=1519 Lyginant sportavimo / mankštinimosi dažnumą su 2015 m. lapkričio mėnesio tyrimo rezultatais, statistiškai reikšmingų pokyčių nepastebėta. (Pav. 2.4) m. lapkritis 2015 m. lapkritis kartus per savaitę ir dažniau 3-4 kartus per savaitę 1-2 kartus per savaitę 1-3 kartus per mėnesį Rečiau nei kartą per mėnesį 2.4 pav. Lietuvos gyventojų sportavimo dažnumas palyginimas su ankstesniais metais (proc.); N(2016 m. lapkritis)=1519, N(2015 m. lapkritis)=1014, N(2013 m. lapkritis)=1007, N(2013 m. sausis)=1019 7

8 83 proc. respondentų nurodė kita fizine veikla, pvz., važiuoja dviračiu, dirba sode, kieme, aktyviai vaikšto ir pan. 15 proc. teigimu, jie tokia veikla neužsiima. 2 proc. apklaustųjų atsakymo į šį klausimą nepateikė. (Pav. 2.5). Neužsiima aktyvia fizine vei kla 15% N/N 2% 2.5 pav. Lietuvos gyventojų aktyvios fizinės veiklos lygis (proc.); N=1519 Užsiima aktyvia fizine veikla 83% Lyginant su 2015 m. lapkričio mėnesio tyrimo rezultatais, Lietuvos gyventojų aktyvios fizinės veiklos lygis lieka statistiškai reikšmingai nepakitęs. (Pav. 2.6). Užsiima aktyvia fizine veikla Neužsiima aktyvia fizine veikla N/N 2016 m. lapkritis m. lapkritis , m. lapkritis m. sausis pav. Lietuvos gyventojų aktyvios fizinės veiklos lygis palyginimas su ankstesniais metais (proc.); N(2016 m. lapkritis)=1519, N(2015 m. lapkritis)=1014, N(2013 m. lapkritis)=1007, N(2013 m. sausis)=1019 8

9 Dauguma (57 proc.) tyrimo dalyvių teigė aktyvia fizine veikla užsiimantys dažnai (t.y. bent kartą per savaitę): 19 proc. tai daro 5 kartus per savaitę ir dažniau, 12 proc., 26 proc.. Retai aktyvia fizine veikla užsiima 26 proc. apklaustųjų: 12 proc. tai daro, 14 proc. dar rečiau. 15 proc. nurodė niekada neužsiimantys aktyvia fizine veikla. 2 proc. į šį klausimą neatsakė. (Pav. 2.7). Apskritai dažniau aktyvia fizine veikla užsiima m. respondentai, vidutinių ir mažesnių pajamų grupės atstovai, kaimo vietovių gyventojai. 57 proc. aktyvia fizine veikla užsiima dažnai 26 proc. aktyvia fizine veikla užsiima retai kartus per savaitę ir dažniau 3-4 kartus per savaitę 1-2 kartus per savaitę 1-3 kartus per mėnesį Rečiau nei kartą per mėnesį 2.7 pav. Lietuvos gyventojų aktyvios fizinės veiklos dažnumas (proc.); N=1519 Lyginant su 2015 m. lapkričio mėnesio tyrimo duomenimis, 3 procentiniais punktais sumažėjo respondentų, kurie aktyvia fizine veikla užsiima (nuo 15 proc. iki 12 proc.). Padidėjo rečiau nei kartą per mėnesį tokia veikla užsiimančiųjų dalis nuo 10 proc. iki 14 proc. (Pav. 2.8) m. lapkritis 2015 m. lapkritis 2013 m. lapkritis 2013 m. sausis ,2 4 5 kartus per savaitę ir dažniau 3-4 kartus per savaitę 1-2 kartus per savaitę 1-3 kartus per mėnesį Rečiau nei kartą per mėnesį 2.8 pav. Lietuvos gyventojų aktyvios fizinės veiklos dažnumas palyginimas su ankstesniais metais (proc.); N(2016 m. lapkritis)=1519, N(2015 m. lapkritis)=1014, N(2013 m. lapkritis)=1007, N(2013 m. sausis)=1019 9

10 52 proc. tyrimo dalyvių nurodė ir sportuojantys / besimankštinantys, ir užsiimantys kita aktyvia fizine veikla. Trečdalis 31 proc. užsiima tik aktyvia fizine veikla, bet nesportuoja / nesimankština. 4 proc. tik sportuoja, tačiau neužsiima kita aktyvia fizine veikla. 11 proc. pripažino nei sportuojantys / besimankštinantys, nei užsiimantys kita aktyvia fizine veikla. 2 proc. respondentų atsakymo į šiuos klausimus nepateikė (Pav. 2.9). Ir sportuoja / mankštinasi, ir fizine veikla dažniau užsiima m. respondentai, didesnių pajamų grupės apklaustieji. Nei sportuoja / mankštinasi, nei užsiima aktyvia fizine veikla 11% N/N 2% Tik sportuoja / mankštinasi 4% Tik užsiima aktyvia fizine vei kla 31% Sportuoja / mankštinasi ir užsiima aktyvia fizine veikla 52% 2.9 pav. Sportavimas ir aktyvi fizinė veikla (proc.); N=1519 Lyginant su 2015 m. lapkričio mėn. tyrimo duomenimis, reikšmingai sumažėjo (nuo 57 proc. iki 52 proc.) respondentų, kurie tiek sportuoja / mankštinasi, tiek užsiima kita aktyvia fizine veikla. Atitinkamai padaugėjo (nuo 25 proc. iki 31 proc.) tokių, kurie užsiima aktyvia fizine veikla, tačiau nesportuoja / nesimankština. Taip pat 3 procentiniais punktais padaugėjo (nuo 1 proc. iki 4 proc.) tokių, kurie tik sportuoja / mankštinasi, tačiau neužsiima jokia kita aktyvia fizine veikla. Tuo tarpu sumažėjo (nuo 15 proc. iki 11 proc.) dalis apklaustųjų, kurie nei sportuoja / mankštinasi, nei užsiima aktyvia fizine veikla. (Pav. 2.10). 10

11 Sportuoja / mankštinasi ir užsiima aktyvia fizine veikla Tik užsiima aktyvia fizine veikla Tik sportuoja / mankštinasi Nei sportuoja / mankštinasi, nei užsiima aktyvia fizine veikla N/N 2016 m. lapkritis m. lapkritis m. lapkritis m. sausis pav. Sportavimas ir aktyvi fizinė veikla palyginimas su ankstesniais metais (proc.); N(2016 m. lapkritis)=1519, N(2015 m. lapkritis)=1014, N(2013 m. lapkritis)=1007, N(2013 m. sausis)= proc. tyrimo dalyvių nurodė, kad per praėjusius metus jų gyvenamojoje aplinkoje pagerėjo galimybės sportuoti. Priešingą nuomonę kad sąlygos pablogėjo išreiškė 1 proc. respondentų. Vis dėlto dauguma (57 proc.). mano, kad sąlygos sportuoji jų gyvenamojoje aplinkoje išliko nepakitusios. 13 proc. nuomonės šiuo klausimu neišreiškė. (Pav. 2.11). Pagerėjusias galimybes sportuoti dažniau įžvelgia jauniausi (15-18 m.) tyrimo dalyviai, didesnių pajamų grupės atstovai ir miestų gyventojai. Pablogėjo 1% N/N 13% Pa gerėjo 29% Nepasikeitė 57% 2.11 pav. Lietuvos gyventojų galimybės sportuoti vertinimas (proc.); N=

12 III. APIBENDRINIMAI Daugiau nei pusė (56 proc.) tyrimo dalyvių nurodė bent retkarčiais sportuojantys / besimankštinantys. 41 proc. teigė, jog niekada nesportuoja / nesimankština. o Lyginant su 2015 m. lapkričio mėnesio duomenimis, sportuojančių / besimankštinančių gyventojų dalis sumažėjo 3 procentiniais punktais (nuo 59 proc. iki 56 proc.). Kita vertus, nesportuojančiųjų / nesimankštinančiųjų dalis išliko statistiškai reikšmingai nepakitusi. Trečdalis (34 proc.) tyrimo dalyvių nurodė sportuojantys / besimankštinantys dažnai (t.y. bent kartą per savaitę): 6 proc. sportuoja / mankštinasi 5 kartus per savaitę ir dažniau, 9 proc. tai daro 3-4 kartus per savaitę, o 19 proc.. 22 proc. teigimu, jie sportuoja / mankštinasi retai: 12 proc., 10 proc. tai daro dar rečiau. 41 proc. nurodė niekada nesportuojantys / nesimankštinantys. o Lyginant sportavimo / mankštinimosi dažnumą su 2015 m. lapkričio mėnesio tyrimo rezultatais, statistiškai reikšmingų pokyčių nepastebėta. 83 proc. respondentų nurodė kita fizine veikla, pvz., važiuoja dviračiu, dirba sode, kieme, aktyviai vaikšto ir pan. 15 proc. teigimu, jie tokia veikla neužsiima. o Lyginant su 2015 m. lapkričio mėnesio tyrimo rezultatais, Lietuvos gyventojų aktyvios fizinės veiklos lygis lieka statistiškai reikšmingai nepakitęs. Dauguma (57 proc.) tyrimo dalyvių teigė aktyvia fizine veikla užsiimantys dažnai (t.y. bent kartą per savaitę): 19 proc. tai daro 5 kartus per savaitę ir dažniau, 12 proc., 26 proc. 1-2 kartus per savaitę. Retai aktyvia fizine veikla užsiima 26 proc. apklaustųjų: 12 proc. tai daro 1-3 kartus per mėnesį, 14 proc. dar rečiau. 15 proc. nurodė niekada neužsiimantys aktyvia fizine veikla. o Lyginant su 2015 m. lapkričio mėnesio tyrimo duomenimis, 3 procentiniais punktais sumažėjo respondentų, kurie aktyvia fizine veikla užsiima (nuo 15 proc. iki 12 proc.). Padidėjo rečiau nei kartą per mėnesį tokia veikla užsiimančiųjų dalis nuo 10 proc. iki 14 proc. 52 proc. tyrimo dalyvių nurodė ir sportuojantys / besimankštinantys, ir užsiimantys kita aktyvia fizine veikla. Trečdalis 31 proc. užsiima tik aktyvia fizine veikla, bet nesportuoja / nesimankština. 4 proc. tik sportuoja, tačiau neužsiima kita aktyvia fizine veikla. 11 proc. pripažino nei sportuojantys / besimankštinantys, nei užsiimantys kita aktyvia fizine veikla. o Lyginant su 2015 m. lapkričio mėn. tyrimo duomenimis, reikšmingai sumažėjo (nuo 57 proc. iki 52 proc.) respondentų, kurie tiek sportuoja / mankštinasi, tiek užsiima kita aktyvia fizine veikla. Atitinkamai padaugėjo (nuo 25 proc. iki 31 proc.) tokių, kurie užsiima aktyvia fizine veikla, tačiau nesportuoja / nesimankština. Taip pat 3 procentiniais punktais padaugėjo (nuo 1 proc. iki 4 proc.) tokių, kurie tik sportuoja / mankštinasi, tačiau neužsiima jokia kita aktyvia fizine veikla. Tuo tarpu sumažėjo (nuo 15 proc. iki 11 proc.) dalis apklaustųjų, kurie nei sportuoja / mankštinasi, nei užsiima aktyvia fizine veikla. 29 proc. tyrimo dalyvių nurodė, kad per praėjusius metus jų gyvenamojoje aplinkoje pagerėjo galimybės sportuoti. Priešingą nuomonę kad sąlygos pablogėjo išreiškė 1 proc. respondentų. Vis dėlto dauguma (57 proc.). mano, kad sąlygos sportuoji jų gyvenamojoje aplinkoje išliko nepakitusios. 12

13 PRIEDAI 13

14 Lentelė Nr. 1 Sakykite, kaip dažnai jūs sportuojate, mankštinatės: 5 kartus per savaitę ir dažniau Skaičius 95 % 6,3% Skaičius 143 % 9,4% Skaičius 285 % 18,8% Skaičius 184 % 12,1% Skaičius 148 % 9,7% Skaičius 627 % 41,3% Skaičius 37 % 2,4% Skaičius 1519 % 100,0% Lentelė Nr. 1.1 Sakykite, kaip dažnai jūs sportuojate, mankštinatės: Lytis: Vyras Moteris 5 kartus per savaitę ir dažniau Skaičius % 8,7% 4,1% 6,3% Skaičius % 10,4% 8,6% 9,4% Skaičius % 17,7% 19,7% 18,8% Skaičius % 11,5% 12,6% 12,1% Skaičius % 8,7% 10,7% 9,7% Skaičius % 40,0% 42,4% 41,3% Skaičius % 2,9% 2,0% 2,4% Skaičius % 100,0% 100,0% 100,0% 14

15 Lentelė Nr. 1.2 Sakykite, kaip dažnai jūs sportuojate, mankštinatės: Amžius m m m m. 56 m. ir daugiau 5 kartus per savaitę ir dažniau Skaičius % 12,4% 10,1% 4,6% 4,5% 2,0% 6,3% Skaičius % 21,1% 17,2% 7,7% 2,6% 2,7% 9,4% Skaičius % 29,5% 20,5% 17,6% 15,3% 13,7% 18,8% Skaičius % 4,0% 10,1% 17,2% 18,8% 10,4% 12,1% Skaičius % 4,0% 9,0% 9,6% 12,8% 11,9% 9,7% Skaičius % 27,6% 30,6% 40,6% 43,8% 56,2% 41,3% Skaičius % 1,5% 2,6% 2,7% 2,2% 3,0% 2,4% Skaičius % 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% Lentelė Nr. 1.3 Sakykite, kaip dažnai jūs sportuojate, mankštinatės: Išsimokslinimas: Aukštasis / neb. aukštasis Vidurinis / spec. vidurinis Nebaigtas vidurinis 5 kartus per savaitę ir dažniau Skaičius % 6,7% 5,4% 8,5% 6,2% Skaičius % 8,5% 8,1% 16,1% 9,3% Skaičius % 19,2% 17,3% 24,1% 18,7% Skaičius % 14,7% 12,3% 6,0% 12,1% Skaičius % 8,5% 11,1% 7,0% 9,9% Skaičius % 38,9% 43,7% 37,2% 41,5% Skaičius % 3,5% 2,1% 1,0% 2,3% Skaičius % 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 15

16 Lentelė Nr. 1.4 Sakykite, kaip dažnai jūs sportuojate, mankštinatės: Pajamos, tenkančios vienam Jūsų namų ūkio nariui per mėnesį: Iki 200 Eur (690 Lt) Eur ( Lt) Eur ( Lt) Daugiau nei 500 Eur (1727 Lt) 5 kartus per savaitę ir dažniau Rečiau nei kartą per mėnesį Skaičius % 3,3% 6,4% 5,4% 9,5% 6,1% Skaičius % 7,5% 9,1% 9,9% 9,5% 9,2% Skaičius % 20,8% 17,4% 19,8% 15,8% 18,5% Skaičius % 10,8% 8,7% 13,8% 16,7% 12,1% Skaičius % 9,0% 11,0% 9,1% 9,0% 9,7% Skaičius % 47,2% 45,2% 39,5% 36,9% 42,1% Skaičius % 1,4% 2,1% 2,3% 2,7% 2,2% Skaičius % 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 16

17 Lentelė Nr. 1.5 Sakykite, kaip dažnai jūs sportuojate, mankštinatės: Pagrindinis užsiėmimas: Aukščiausio, vidutinio lygio vadovas Specialistas, tarnautojas Darbininkas, techninis darbuotojas Smulkus verslininkas Ūkininkas Bedarbis Pensininkas Studentas, moksleivis Namų šeimininkė 5 kartus per savaitę ir dažniau Skaičius % 7,8% 6,8% 6,6% 8,3% 3,6% 5,8% 1,7% 11,4% 3,4% 6,3% Skaičius % 7,8% 9,8% 10,7% 5,0% 10,7% 2,9% 3,4% 20,8% 10,3% 9,5% Skaičius % 23,5% 17,3% 17,3% 23,3% 21,4% 15,5% 12,8% 35,6% 13,8% 18,7% Skaičius % 19,6% 16,2% 11,5% 11,7% 14,3% 8,7% 11,5% 4,7% 6,9% 12,1% Skaičius % 11,8% 11,0% 9,4% 6,7% 10,7% 8,7% 10,3% 2,7% 15,5% 9,5% Skaičius % 19,6% 37,2% 42,9% 41,7% 39,3% 55,3% 56,4% 22,1% 50,0% 41,5% Skaičius % 9,8% 1,6% 1,5% 3,3% 0 2,9% 3,8% 2,7% 0 2,4% Skaičius % 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 17

18 Lentelė Nr. 1.6 Sakykite, kaip dažnai jūs sportuojate, mankštinatės: Šeiminė padėtis: Nevedęs / netekėjusi Vedęs / ištekėjusi, gyvena neregistruotoje santuokoje Kita 5 kartus per savaitę ir dažniau Skaičius % 10,4% 5,4% 3,0% 6,2% Skaičius % 18,5% 7,1% 3,0% 9,3% Skaičius % 25,3% 17,4% 14,2% 18,8% Skaičius % 8,4% 13,5% 12,9% 12,2% Skaičius % 4,1% 11,0% 13,4% 9,7% Skaičius % 31,3% 42,4% 53,0% 41,4% Skaičius % 1,9% 3,2%,4% 2,5% Skaičius % 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% Lentelė Nr. 1.7 Sakykite, kaip dažnai jūs sportuojate, mankštinatės: Gyvenamoji vieta: Didieji miestai Kitas miestas, rajono centras Kaimo vietovė 5 kartus per savaitę ir dažniau Skaičius % 7,7% 7,0% 3,4% 6,3% Skaičius % 9,8% 9,4% 8,9% 9,4% Skaičius % 19,2% 20,0% 16,9% 18,8% Skaičius % 15,9% 8,0% 10,3% 12,1% Skaičius % 8,6% 9,4% 11,8% 9,7% Skaičius % 36,2% 44,4% 46,0% 41,3% Skaičius % 2,7% 1,7% 2,7% 2,4% Skaičius % 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 18

19 Lentelė Nr. 2 Ar užsiimate kita aktyvia fizine veikla, pavyzdžiui važiuojate dviračiu, dirbate sode, kieme, aktyviai vaikštote ir pan.: 5 kartus per savaitę ir dažniau Skaičius 284 % 18,7% Skaičius 178 % 11,7% Skaičius 393 % 25,9% Skaičius 190 % 12,5% Skaičius 208 % 13,7% Skaičius 232 % 15,3% Skaičius 34 % 2,2% Skaičius 1519 % 100,0% Lentelė Nr. 2.1 Ar užsiimate kita aktyvia fizine veikla, pavyzdžiui važiuojate dviračiu, dirbate sode, kieme, aktyviai vaikštote ir pan.: Lytis: Vyras Moteris 5 kartus per savaitę ir dažniau Skaičius % 19,8% 17,7% 18,7% Skaičius % 11,1% 12,3% 11,7% Skaičius % 25,7% 26,0% 25,9% Skaičius % 12,4% 12,6% 12,5% Skaičius % 13,9% 13,5% 13,7% Skaičius % 14,6% 15,9% 15,3% Skaičius % 2,5% 2,0% 2,2% Skaičius % 100,0% 100,0% 100,0% 19

20 Lentelė Nr. 2.2 Ar užsiimate kita aktyvia fizine veikla, pavyzdžiui važiuojate dviračiu, dirbate sode, kieme, aktyviai vaikštote ir pan.: Amžius m m m m. 56 m. ir daugiau 5 kartus per savaitę ir dažniau Skaičius % 16,0% 17,9% 18,0% 20,4% 20,1% 18,7% Skaičius % 10,5% 9,7% 13,0% 11,5% 13,2% 11,7% Skaičius % 29,8% 28,0% 23,8% 23,3% 25,1% 25,9% Skaičius % 14,9% 16,4% 11,9% 7,3% 12,7% 12,5% Skaičius % 10,9% 11,6% 13,0% 17,3% 14,7% 13,7% Skaičius % 15,3% 13,4% 19,2% 18,2% 11,7% 15,3% Skaičius % 2,5% 3,0% 1,1% 1,9% 2,5% 2,2% Skaičius % 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% Lentelė Nr. 2.3 Ar užsiimate kita aktyvia fizine veikla, pavyzdžiui važiuojate dviračiu, dirbate sode, kieme, aktyviai vaikštote ir pan.: Išsimokslinimas: Aukštasis / neb. aukštasis Vidurinis / spec. vidurinis Nebaigtas vidurinis 5 kartus per savaitę ir dažniau Skaičius % 13,7% 20,5% 18,6% 18,4% Skaičius % 11,7% 12,3% 10,1% 11,9% Skaičius % 26,9% 25,1% 28,1% 26,0% Skaičius % 11,5% 12,3% 15,1% 12,5% Skaičius % 14,7% 14,2% 10,6% 13,8% Skaičius % 17,5% 14,2% 16,1% 15,3% Skaičius % 4,0% 1,4% 1,5% 2,1% Skaičius % 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 20

21 Lentelė Nr. 2.4 Ar užsiimate kita aktyvia fizine veikla, pavyzdžiui važiuojate dviračiu, dirbate sode, kieme, aktyviai vaikštote ir pan.: Pajamos, tenkančios vienam Jūsų namų ūkio nariui per mėnesį: Iki 200 Eur (690 Lt) Eur ( Lt) Eur ( Lt) Daugiau nei 500 Eur (1727 Lt) 5 kartus per savaitę ir dažniau Rečiau nei kartą per mėnesį Skaičius % 24,5% 18,9% 16,9% 17,6% 18,8% Skaičius % 10,4% 14,0% 10,9% 12,2% 12,1% Skaičius % 24,1% 24,8% 26,3% 29,3% 25,9% Skaičius % 13,7% 13,2% 12,1% 9,9% 12,3% Skaičius % 11,8% 12,1% 15,6% 14,4% 13,7% Skaičius % 15,1% 15,3% 15,4% 14,9% 15,2% Skaičius %,5% 1,7% 2,9% 1,8% 2,0% Skaičius % 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 21

22 Lentelė Nr. 2.5 Ar užsiimate kita aktyvia fizine veikla, pavyzdžiui važiuojate dviračiu, dirbate sode, kieme, aktyviai vaikštote ir pan.: Pagrindinis užsiėmimas: Aukščiausio, vidutinio lygio vadovas Specialistas, tarnautojas Darbininkas, techninis darbuotojas Smulkus verslininkas Ūkininkas Bedarbis Pensininkas Studentas, moksleivis Namų šeimininkė 5 kartus per savaitę ir dažniau Skaičius % 13,7% 16,2% 20,7% 21,7% 21,4% 27,2% 17,9% 14,8% 20,7% 18,6% Skaičius % 9,8% 11,0% 13,8% 15,0% 17,9% 9,7% 10,3% 8,7% 17,2% 11,8% Skaičius % 25,5% 27,6% 22,4% 31,7% 28,6% 21,4% 27,8% 30,2% 22,4% 26,0% Skaičius % 21,6% 10,1% 12,5% 10,0% 14,3% 9,7% 12,8% 17,4% 12,1% 12,4% Skaičius % 11,8% 15,0% 15,3% 11,7% 7,1% 10,7% 13,7% 10,1% 13,8% 13,6% Skaičius % 7,8% 18,3% 14,0% 10,0% 10,7% 20,4% 14,1% 14,8% 13,8% 15,3% Skaičius % 9,8% 1,9% 1,3% 0 0 1,0% 3,4% 4,0% 0 2,2% Skaičius % 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 22

23 Lentelė Nr. 2.6 Ar užsiimate kita aktyvia fizine veikla, pavyzdžiui važiuojate dviračiu, dirbate sode, kieme, aktyviai vaikštote ir pan.: Šeiminė padėtis: Nevedęs / netekėjusi Vedęs / ištekėjusi, gyvena neregistruotoje santuokoje Kita 5 kartus per savaitę ir dažniau Skaičius % 18,0% 18,0% 22,0% 18,6% Skaičius % 10,1% 12,3% 12,1% 11,7% Skaičius % 26,4% 26,3% 23,7% 25,9% Skaičius % 17,4% 11,0% 10,3% 12,5% Skaičius % 12,0% 14,4% 13,8% 13,7% Skaičius % 13,6% 15,6% 16,8% 15,3% Skaičius % 2,5% 2,4% 1,3% 2,3% Skaičius % 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% Lentelė Nr. 2.7 Ar užsiimate kita aktyvia fizine veikla, pavyzdžiui važiuojate dviračiu, dirbate sode, kieme, aktyviai vaikštote ir pan.: Gyvenamoji vieta: Didieji miestai Kitas miestas, rajono centras Kaimo vietovė 5 kartus per savaitę ir dažniau Skaičius % 11,9% 20,0% 27,8% 18,7% Skaičius % 11,4% 12,1% 11,8% 11,7% Skaičius % 27,6% 23,9% 25,1% 25,9% Skaičius % 12,9% 12,3% 12,1% 12,5% Skaičius % 15,6% 12,1% 12,3% 13,7% Skaičius % 17,7% 17,1% 9,8% 15,3% Skaičius % 2,9% 2,4% 1,1% 2,2% Skaičius % 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 23

24 Lentelė Nr. 3 Sakykite, ar Jūsų gyvenamoje aplinkoje pagerėjo galimybės sportuoti per praėjusius paskutiniuosius metus? Pagerėjo Nepasikeitė Pablogėjo Neturiu nuomonės Skaičius 441 % 29,0% Skaičius 869 % 57,2% Skaičius 21 % 1,4% Skaičius 188 % 12,4% Skaičius 1519 % 100,0% Lentelė Nr. 3.1 Sakykite, ar Jūsų gyvenamoje aplinkoje pagerėjo galimybės sportuoti per praėjusius paskutiniuosius metus? Lytis: Vyras Moteris Pagerėjo Nepasikeitė Pablogėjo Neturiu nuomonės Skaičius % 27,8% 30,1% 29,0% Skaičius % 58,6% 56,0% 57,2% Skaičius % 1,7% 1,1% 1,4% Skaičius % 11,9% 12,8% 12,4% Skaičius % 100,0% 100,0% 100,0% 24

25 Lentelė Nr. 3.2 Sakykite, ar Jūsų gyvenamoje aplinkoje pagerėjo galimybės sportuoti per praėjusius paskutiniuosius metus? Amžius m m m m. 56 m. ir daugiau Pagerėjo Nepasikeitė Pablogėjo Neturiu nuomonės Skaičius % 30,5% 31,0% 25,7% 28,4% 29,4% 29,0% Skaičius % 56,7% 57,5% 60,5% 59,4% 53,5% 57,2% Skaičius % 1,5%,7% 1,9% 1,3% 1,5% 1,4% Skaičius % 11,3% 10,8% 11,9% 10,9% 15,7% 12,4% Skaičius % 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% Lentelė Nr. 3.3 Sakykite, ar Jūsų gyvenamoje aplinkoje pagerėjo galimybės sportuoti per praėjusius paskutiniuosius metus? Išsimokslinimas: Aukštasis / neb. aukštasis Vidurinis / spec. vidurinis Nebaigtas vidurinis Pagerėjo Nepasikeitė Pablogėjo Neturiu nuomonės Skaičius % 30,9% 28,3% 28,6% 29,0% Skaičius % 55,9% 58,2% 56,8% 57,4% Skaičius %,7% 1,7% 1,5% 1,4% Skaičius % 12,5% 11,9% 13,1% 12,2% Skaičius % 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 25

26 Lentelė Nr. 3.4 Sakykite, ar Jūsų gyvenamoje aplinkoje pagerėjo galimybės sportuoti per praėjusius paskutiniuosius metus? Pajamos, tenkančios vienam Jūsų namų ūkio nariui per mėnesį: Iki 200 Eur (690 Lt) Eur ( Lt) Eur ( Lt) Daugiau nei 500 Eur (1727 Lt) Pagerėjo Nepasikeitė Pablogėjo Neturiu nuomonės Skaičius % 23,1% 27,6% 30,5% 35,1% 29,2% Skaičius % 61,3% 57,7% 58,0% 54,1% 57,8% Skaičius % 1,9% 1,3% 1,0% 2,3% 1,4% Skaičius % 13,7% 13,4% 10,5% 8,6% 11,6% Skaičius % 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% Lentelė Nr. 3.5 Sakykite, ar Jūsų gyvenamoje aplinkoje pagerėjo galimybės sportuoti per praėjusius paskutiniuosius metus? Pagrindinis užsiėmimas: Aukščiausio, vidutinio lygio vadovas Specialistas, tarnautojas Darbininkas, techninis darbuotojas Smulkus verslininkas Ūkininkas Bedarbis Pensininkas Studentas, moksleivis Namų šeimininkė Pagerėjo Nepasikeitė Pablogėjo Neturiu nuomonės Skaičius % 33,3% 30,0% 29,6% 25,0% 32,1% 23,3% 29,5% 30,2% 25,9% 29,2% Skaičius % 54,9% 59,3% 57,7% 63,3% 53,6% 63,1% 50,4% 53,7% 62,1% 57,2% Skaičius % 2,0%,9% 1,0% 3,3% 0 0 1,7% 2,7% 3,4% 1,4% Skaičius % 9,8% 9,8% 11,7% 8,3% 14,3% 13,6% 18,4% 13,4% 8,6% 12,3% Skaičius % 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 26

27 Lentelė Nr. 3.6 Sakykite, ar Jūsų gyvenamoje aplinkoje pagerėjo galimybės sportuoti per praėjusius paskutiniuosius metus? Šeiminė padėtis: Nevedęs / netekėjusi Vedęs / ištekėjusi, gyvena neregistruotoje santuokoje Kita Pagerėjo Nepasikeitė Pablogėjo Neturiu nuomonės Skaičius % 27,8% 29,9% 27,2% 29,0% Skaičius % 61,9% 55,4% 57,3% 57,3% Skaičius % 1,6% 1,5%,4% 1,4% Skaičius % 8,7% 13,2% 15,1% 12,4% Skaičius % 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% Lentelė Nr. 3.7 Sakykite, ar Jūsų gyvenamoje aplinkoje pagerėjo galimybės sportuoti per praėjusius paskutiniuosius metus? Gyvenamoji vieta: Didieji miestai Kitas miestas, rajono centras Kaimo vietovė Pagerėjo Nepasikeitė Pablogėjo Neturiu nuomonės Skaičius % 32,0% 33,3% 20,5% 29,0% Skaičius % 53,6% 53,9% 65,8% 57,2% Skaičius % 2,3% 1,0%,5% 1,4% Skaičius % 12,2% 11,8% 13,2% 12,4% Skaičius % 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 27

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Valstybinės energetikos inspekcijos vartotojams teikiamų paslaugų kokybės, prieinamumo ir pasitenkinimo tyrimas užsakovas vykdytojas Kovas, 2016 metodologija 2 Tyrimo metodologija Visuomenės nuomonės ir

Detaliau

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation 1 LIETUVOS GYVENTOJŲ APKLAUSA APIE LIETUVOS RADIJĄ IR TELEVIZIJĄ (LRT) 201 m. lapkritis TRUMPA INFORMACIJA APIE TYRIMĄ 2 Bendra Lietuvos ir Didžiosios Britanijos rinkos ir visuomenės nuomonės tyrimų kompanija

Detaliau

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation 1 LIETUVOS GYVENTOJŲ APKLAUSA APIE LIETUVOS RADIJĄ IR TELEVIZIJĄ (LRT) 201 m. gruodis TRUMPA INFORMACIJA APIE TYRIMĄ 2 Bendra Lietuvos ir Didžiosios Britanijos rinkos ir visuomenės nuomonės tyrimų kompanija

Detaliau

Microsoft Word - Kontrabandos tyrimo apzvalga 2010+gk.doc

Microsoft Word - Kontrabandos tyrimo apzvalga 2010+gk.doc Įvadas Gyventojų požiūrio į kontrabandą ir nelegalių prekių vartojimą tyrimo rezultatai Šio tyrimo tikslas yra išsiaiškinti žmonių požiūrį į cigarečių, alkoholinių gėrimų, degalų ir kuro kontrabandą ir

Detaliau

65 m. amžiaus ir vyresnių asmenų sveikatos netolygumai Lietuvoje

65 m. amžiaus ir vyresnių asmenų sveikatos netolygumai Lietuvoje 65 m. amžiaus ir vyresnių asmenų sveikatos netolygumai Lietuvoje Projekto vadovė: dr. Laura Nedzinskienė Atsakinga vykdytoja: Vaida Aguonytė, Jolanta Valentienė Tyrimo dalyvės: dr. Aušra Beržanskytė, Eimantė

Detaliau

Pilietinės Galios indeksas m e t a i Civic Empowerment Index 2008 Mindaugas Degutis Ainė Ramonaitė Rūta Žiliukaitė Vilnius 2009

Pilietinės Galios indeksas m e t a i Civic Empowerment Index 2008 Mindaugas Degutis Ainė Ramonaitė Rūta Žiliukaitė Vilnius 2009 Pilietinės Galios indeksas 2 0 0 8 m e t a i Civic Empowerment Index 2008 Mindaugas Degutis Ainė Ramonaitė Rūta Žiliukaitė Vilnius 2009 UDK 316.3(474.5) Pi67 Tyrimą remia: Ilgalaikė pilietinio ir tautinio

Detaliau

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Lietuvos gyventojų nuomonė apie teisėsaugą ir viešojo saugumo būklės vertinimas Dr. Eglė Vileikienė Vidaus reikalų ministerijos Viešojo saugumo politikos departamentas 2016.02.12 Tyrimo metodika Reprezentatyvi

Detaliau

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Lietuvos gyventojų nuomonė apie teisėsaugą ir teismus Dr. Eglė Vileikienė Vidaus reikalų ministerijos Viešojo saugumo politikos departamentas 2015-03-05 Tyrimo metodika Reprezentatyvi Lietuvos gyventojų

Detaliau

Zarasų miesto vietos plėtros strategija m. 5 priedas ZARASŲ MIESTO VIETOS VEIKLOS GRUPĖS TERITORIJOS SITUACIJOS IR GYVENTOJŲ POREIKIŲ NUSTAT

Zarasų miesto vietos plėtros strategija m. 5 priedas ZARASŲ MIESTO VIETOS VEIKLOS GRUPĖS TERITORIJOS SITUACIJOS IR GYVENTOJŲ POREIKIŲ NUSTAT Zarasų miesto vietos plėtros strategija 2016-2022 m. 5 priedas ZARASŲ MIESTO VIETOS VEIKLOS GRUPĖS TERITORIJOS SITUACIJOS IR GYVENTOJŲ POREIKIŲ NUSTATYMO TYRIMAS Tyrimo ataskaita 2015 m. Turinys 1 pav.

Detaliau

Sveikatos rastingumo tyrimas-2012

Sveikatos rastingumo tyrimas-2012 LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTERIJA SVEIKATOS MOKYMO IR LIGŲ PREVENCIJOS CENTRAS VILNIAUS UNIVERSITETO MEDICINOS FAKULTETO VISUOMENĖS SVEIKATOS INSTITUTAS LIETUVOS GYVENTOJŲ SVEIKATOS RAŠTINGUMO

Detaliau

Klaipėdos miesto suaugusiųjų žmonių gyvensenos ypatumai Dainora Bielskytė, visuomenės sveikatos specialistė, Klaipėdos miesto visuomenės sveikatos biu

Klaipėdos miesto suaugusiųjų žmonių gyvensenos ypatumai Dainora Bielskytė, visuomenės sveikatos specialistė, Klaipėdos miesto visuomenės sveikatos biu Klaipėdos miesto suaugusiųjų žmonių gyvensenos ypatumai Dainora Bielskytė, visuomenės sveikatos specialistė, Klaipėdos miesto visuomenės sveikatos biuras Tyrimo vykdytojas: UAB Eurotela Įvadas Daug įvairiausių

Detaliau

ALKOHOLIO VARTOJIMO IR RŪKYMO PREVENCIJOS PRIEMONIŲ POREIKIO IR TAIKYMO JAUNIMO TIKSLINĖSE GRUPĖSE GALIMYBIŲ TYRIMAS Parengė: Rūta Baltrušaitytė Narko

ALKOHOLIO VARTOJIMO IR RŪKYMO PREVENCIJOS PRIEMONIŲ POREIKIO IR TAIKYMO JAUNIMO TIKSLINĖSE GRUPĖSE GALIMYBIŲ TYRIMAS Parengė: Rūta Baltrušaitytė Narko ALKOHOLIO VARTOJIMO IR RŪKYMO PREVENCIJOS PRIEMONIŲ POREIKIO IR TAIKYMO JAUNIMO TIKSLINĖSE GRUPĖSE GALIMYBIŲ TYRIMAS Parengė: Rūta Baltrušaitytė Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamento Strategijos,

Detaliau

PSICHOAKTYVIŲJŲ MEDŽIAGŲ VARTOJIMO PAPLITIMAS LIETUVOJE 2004, 2008 ir 2012 METAIS Vilnius 2013

PSICHOAKTYVIŲJŲ MEDŽIAGŲ VARTOJIMO PAPLITIMAS LIETUVOJE 2004, 2008 ir 2012 METAIS Vilnius 2013 PSICHOAKTYVIŲJŲ MEDŽIAGŲ VARTOJIMO PAPLITIMAS LIETUVOJE 2004, 2008 ir 2012 METAIS Vilnius 2013 Leidinys parengtas įgyvendinant Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamento 2013 2015 m. strateginio

Detaliau

Microsoft PowerPoint - PGI_2015

Microsoft PowerPoint - PGI_2015 2015 m. Pilietinės galios indeksas Tyrimo pristatymas Vilnius, 2016-03-24 Pagrindiniai 2015 m. pilietinės galios indekso rodikliai Reprezentatyvi Lietuvos gyventojų apklausa Tyrimo laikas: 2015 m. lapkričio

Detaliau

GYVENTOJŲ DALYVAVIMAS KULTŪROJE IR PASITENKINIMAS KULTŪROS PASLAUGOMIS GALUTINĖ TYRIMO ATASKAITA Perkančioji organizacija: Lietuvos Respublikos kultūr

GYVENTOJŲ DALYVAVIMAS KULTŪROJE IR PASITENKINIMAS KULTŪROS PASLAUGOMIS GALUTINĖ TYRIMO ATASKAITA Perkančioji organizacija: Lietuvos Respublikos kultūr GYVENTOJŲ DALYVAVIMAS KULTŪROJE IR PASITENKINIMAS KULTŪROS PASLAUGOMIS GALUTINĖ TYRIMO ATASKAITA Perkančioji organizacija: Lietuvos Respublikos kultūros ministerija Paslaugų teikėjas: UAB Socialinės informacijos

Detaliau

60 TYRIMO KLAIPĖDOS MIESTO GYVENTOJŲ, DARBDAVIŲ IR KITŲ SOCIALINIŲ PARTNERIŲ NEFORMALIOJO SUAUGUSIŲJŲ ŠVIETIMO IR TĘSTINIO MOKYMOSI POREIKIS ATASKAITA

60 TYRIMO KLAIPĖDOS MIESTO GYVENTOJŲ, DARBDAVIŲ IR KITŲ SOCIALINIŲ PARTNERIŲ NEFORMALIOJO SUAUGUSIŲJŲ ŠVIETIMO IR TĘSTINIO MOKYMOSI POREIKIS ATASKAITA 60 TYRIMO KLAIPĖDOS MIESTO GYVENTOJŲ, DARBDAVIŲ IR KITŲ SOCIALINIŲ PARTNERIŲ NEFORMALIOJO SUAUGUSIŲJŲ ŠVIETIMO IR TĘSTINIO MOKYMOSI POREIKIS ATASKAITA UŽSAKOVAS: KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA

Detaliau

Microsoft Word - ATASKAITA_1202.doc

Microsoft Word - ATASKAITA_1202.doc LIETUVOS RESPUBLIKOS ŠVIETIMO IR MOKSLO MINISTERIJA ŠVIETIMO INFORMACINIŲ TECHNOLOGIJŲ CENTRAS KAUNO TECHNOLOGIJOS UNIVERSITETO KOMPIUTERINIO RAŠTINGUMO CENTRAS MOKSLINIO TYRIMO DARBO VISUOTINIS KOMPIUTERINIS

Detaliau

Alkoholio ir kitų narkotikų tyrimas Europos mokyklose ESPAD 2011 Tyrimo Lietuvoje ataskaita Tyrimo atlikimą organizavo Ugdymo plėtotės centras, ataska

Alkoholio ir kitų narkotikų tyrimas Europos mokyklose ESPAD 2011 Tyrimo Lietuvoje ataskaita Tyrimo atlikimą organizavo Ugdymo plėtotės centras, ataska Alkoholio ir kitų narkotikų tyrimas Europos mokyklose ESPAD 2011 Tyrimo Lietuvoje ataskaita Tyrimo atlikimą organizavo Ugdymo plėtotės centras, ataskaitą parengė Irena Šutinienė ( Lietuvos socialinių tyrimų

Detaliau

AKMENĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS MOKINIŲ APKLAUSOS ŽALINGI ĮPROČIAI DUOMENŲ ANALIZĖ Parengė: Akmenės rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro special

AKMENĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS MOKINIŲ APKLAUSOS ŽALINGI ĮPROČIAI DUOMENŲ ANALIZĖ Parengė: Akmenės rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro special AKMENĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS MOKINIŲ APKLAUSOS ŽALINGI ĮPROČIAI DUOMENŲ ANALIZĖ Parengė: Akmenės rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro specialistai 2016 metai, Naujoji Akmenė TURINYS Įvadas...3

Detaliau

Moterų ir VYRŲ PADĖTIES SKIRTUMAI LIETUVOJE

Moterų ir VYRŲ PADĖTIES SKIRTUMAI LIETUVOJE Viešosios nuomonės ir rinkos tyrimų kompanija Factus Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija MOTERŲ IR VYRŲ PADĖTIES SKIRTUMAI LIETUVOJE Tyrimo ataskaita 2017 Šioje ataskaitoje pateikiami

Detaliau

Kauno Veršvų vidurinės mokyklos įsivertinimo ataskaita 2015 m. Kauno Veršvų vidurinės mokyklos giluminiam vertinimui pasirinkti rodikliai m.

Kauno Veršvų vidurinės mokyklos įsivertinimo ataskaita 2015 m. Kauno Veršvų vidurinės mokyklos giluminiam vertinimui pasirinkti rodikliai m. Kauno Veršvų vidurinės mokyklos įsivertinimo ataskaita 2015 m. Kauno Veršvų vidurinės mokyklos giluminiam vertinimui pasirinkti rodikliai 2014-2015 m. m. Pasirinkti šie veiklos rodikliai Atsakingi KVA

Detaliau

N E K I L N O J A M O J O T U R T O R I N K O S D A L Y V I Ų A P K L A U S O S A P Ž V A L G A / 2 NAMŲ ŪKIŲ FINANSINĖS ELG- SENOS APKLAUSOS

N E K I L N O J A M O J O T U R T O R I N K O S D A L Y V I Ų A P K L A U S O S A P Ž V A L G A / 2 NAMŲ ŪKIŲ FINANSINĖS ELG- SENOS APKLAUSOS NAMŲ ŪKIŲ FINANSINĖS ELG- SENOS APKLAUSOS APŽVALGA 1 NEKILNOJAMOJO TURTO RINKOS DALYVIŲ APKLAUSOS APŽVALGA 213 217 m. I ketvirtis 213 ISSN 2424-5828 (ONLINE) 2 NEKILNOJAMOJO TURTO RINKOS DALYVIŲ APKLAUSOS

Detaliau

ECVET žinomumo Lietuvoje tyrimų rezultatų apžvalga Europos profesinio mokymo kreditų sistema (angl. The European Credit system for Vocational Educatio

ECVET žinomumo Lietuvoje tyrimų rezultatų apžvalga Europos profesinio mokymo kreditų sistema (angl. The European Credit system for Vocational Educatio ECVET žinomumo Lietuvoje tyrimų rezultatų apžvalga Europos profesinio mokymo kreditų sistema (angl. The European Credit system for Vocational Education and Training ECVET ) tai viena iš Europoje taikomų

Detaliau

„This research is funded by the European Social Fund under the Global Grant masure“

„This research is  funded by the European Social Fund under  the Global Grant masure“ VERSLUMO KOMPETENCIJOS POREIKIS IR RAIŠKA VEIKLOJE Tarptautinė konferencija - 2015 SUAUGUSIŲJŲ BENDRŲJŲ KOMPETENCIJŲ MOKSLINIAI TYRIMAI IR PLĖTRA/ RESEARCH AND DEVELOPMENT OF KEY COMPETENCES FOR ADULTS

Detaliau

AKMENĖS RAJONO BENDROJO LAVINIMO MOKYKLŲ MOKINIŲ PROFILAKTINIŲ SVEIKATOS PATIKRINIMŲ DUOMENŲ ANALIZĖ 2016 M. Parengė: Akmenės rajono savivaldybės visu

AKMENĖS RAJONO BENDROJO LAVINIMO MOKYKLŲ MOKINIŲ PROFILAKTINIŲ SVEIKATOS PATIKRINIMŲ DUOMENŲ ANALIZĖ 2016 M. Parengė: Akmenės rajono savivaldybės visu AKMENĖS RAJONO BENDROJO LAVINIMO MOKYKLŲ MOKINIŲ PROFILAKTINIŲ SVEIKATOS PATIKRINIMŲ DUOMENŲ ANALIZĖ 2016 M. Parengė: Akmenės rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro visuomenės sveikatos stebėsenos

Detaliau

ĮSIVERTINIMO IR PAŽANGOS ATASKAITA M. M. (2018 M.) Įstaigos kodas Mokyklos pavadinimas Kauno Varpo gimnazija Savivaldybė Kauno m.

ĮSIVERTINIMO IR PAŽANGOS ATASKAITA M. M. (2018 M.) Įstaigos kodas Mokyklos pavadinimas Kauno Varpo gimnazija Savivaldybė Kauno m. ĮSIVERTINIMO IR PAŽANGOS ATASKAITA 2017 2018 M. M. (2018 M.) Įstaigos kodas 190138895 Mokyklos pavadinimas Kauno Varpo gimnazija Savivaldybė Kauno m. 1. Už kurį laikotarpį pateikiate ataskaitą? (pasirinkite)

Detaliau

Lietuvos korupcijos žemėlapis m. GYVENTOJŲ IR VERSLO ATSTOVŲ KORUPCIJOS VERTINIMŲ IR PATIRTIES TYRIMAI

Lietuvos korupcijos žemėlapis m. GYVENTOJŲ IR VERSLO ATSTOVŲ KORUPCIJOS VERTINIMŲ IR PATIRTIES TYRIMAI Lietuvos korupcijos žemėlapis - 2004 m. GYVENTOJŲ IR VERSLO ATSTOVŲ KORUPCIJOS VERTINIMŲ IR PATIRTIES TYRIMAI Tyrimų rėmėjai: Jungtinių Tautų vystymo programa Lietuvos pramonininkų konfederacija Lietuvos

Detaliau

PACIENTŲ ANONIMINĖS APKLAUSOS DĖL TEIKIAMŲ GMP PASLAUGŲ KOKYBĖS VERTINIMO REZULTATAI 2016 M. Siekiant užtikrinti VšĮ Marijampolės greitosios medicinos

PACIENTŲ ANONIMINĖS APKLAUSOS DĖL TEIKIAMŲ GMP PASLAUGŲ KOKYBĖS VERTINIMO REZULTATAI 2016 M. Siekiant užtikrinti VšĮ Marijampolės greitosios medicinos Siekiant užtikrinti VšĮ Marijampolės greitosios medicinos pagalbos (toliau GMP) stoties aptarnavimo kokybę bei efektyvumą, apklausos metu siekta sužinoti respondentų nuomonę apie GMP teikiamų paslaugų

Detaliau

anketa MVG-01

anketa MVG-01 Lietuvos statistikos departamento teritoriniam duomenų parengimo skyriui Forma patvirtinta Lietuvos statistikos departamento generalinio direktoriaus 2011 m. lapkričio 3 d. įsakymu Nr. DĮ-213 SUAUGUSIŲ

Detaliau

DEMOGRAFINĖ IR SOCIALINĖ-EKONOMINĖ SITUACIJA PANEVĖŽIO MIESTO SAVIVALDYBĖJE 2015 M. GYVENTOJŲ SKAIČIUS Lietuvoje jau daugelį metų dėl neigiamos natūra

DEMOGRAFINĖ IR SOCIALINĖ-EKONOMINĖ SITUACIJA PANEVĖŽIO MIESTO SAVIVALDYBĖJE 2015 M. GYVENTOJŲ SKAIČIUS Lietuvoje jau daugelį metų dėl neigiamos natūra DEMOGRAFINĖ IR SOCIALINĖ-EKONOMINĖ SITUACIJA PANEVĖŽIO MIESTO SAVIVALDYBĖJE 215 M. GYVENTOJŲ SKAIČIUS Lietuvoje jau daugelį metų dėl neigiamos natūralios gyventojų kaitos bei didelės emigracijos gyventojų

Detaliau

PANEVĖŽIO MIESTO SAVIVALDYBĖS VISUOMENĖS SVEIKATOS BIURAS Savivaldybės biudžetinė įstaiga, Respublikos 68, LT Panevėžys, tel.(8 45) , el.

PANEVĖŽIO MIESTO SAVIVALDYBĖS VISUOMENĖS SVEIKATOS BIURAS Savivaldybės biudžetinė įstaiga, Respublikos 68, LT Panevėžys, tel.(8 45) , el. PANEVĖŽIO MIESTO SAVIVALDYBĖS VISUOMENĖS SVEIKATOS BIURAS Savivaldybės biudžetinė įstaiga, Respublikos 68, LT 35158 Panevėžys, tel.(8 45) 46146, el. p. info@panevezysvsb.lt Duomenys kaupiami ir saugomi

Detaliau

N a u jųjų r e l i g i jų t y r i mų i r i n f o r m a c i j o s c e n t r a s Kodas Traidenio g. 10-1, LT Vilnius. Susirašinėjimui: Ma

N a u jųjų r e l i g i jų t y r i mų i r i n f o r m a c i j o s c e n t r a s Kodas Traidenio g. 10-1, LT Vilnius. Susirašinėjimui: Ma N a u jųjų r e l i g i jų t y r i mų i r i n f o r m a c i j o s c e n t r a s Kodas 1008288. Traidenio g. 10-1, LT-08119 Vilnius. Susirašinėjimui: Maironio g. 10, LT-01124 Vilnius T el.: (8~650) 10158,

Detaliau

Lietuvos regionų apžvalga 2018 metai

Lietuvos regionų apžvalga 2018 metai Lietuvos regionų apžvalga 2018 metai 2019 m. balandžio 05 d. A n o t a c i j a Apžvalgoje informacija apie Lietuvos regionų ekonomikos rodiklius, jų tarpusavio palyginimas. Daugiau informacijos ieškokite

Detaliau

2019

2019 2019 Apklausą atliko: VALANTIEJIENĖ Sandra Apklausos tyrimo ataskaitą parengė: VALANTIEJIENĖ Sandra MAČIULYTĖ Ona Siūlymus ir pastabas teikė Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos Bendrojo ugdymo departamento

Detaliau

„PowerPoint“ pateiktis

„PowerPoint“ pateiktis Klaipėdos rajono savivaldybės gyventojų sveikatos būklės rodiklių tendencijos Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo laikotarpiu ( nuo 199 m. kovo 11 d. iki 218 m. kovo 11 d.) L. Kaveckienė Sveikatos apsaugos

Detaliau

7-oji metinė Lietuvos įmonių vadovų apklausa Lietuvos, Baltijos šalių ir pasaulio lyderių ateities perspektyvos 2019 m., vasaris

7-oji metinė Lietuvos įmonių vadovų apklausa Lietuvos, Baltijos šalių ir pasaulio lyderių ateities perspektyvos 2019 m., vasaris 7-oji metinė Lietuvos įmonių vadovų apklausa Lietuvos, Baltijos šalių ir pasaulio lyderių ateities perspektyvos 2019 m., vasaris www.pwc.lt Pasaulio ekonomikos forume Davose PwC pristatė 22-ojo PwC Global

Detaliau

LR švietimo ir mokslo ministerijai

LR švietimo ir mokslo ministerijai LIETUVOS RESPUBLIKOS ŠVIETIMO IR MOKSLO MINISTERIJAI UNIVERSITETINIŲ STUDIJŲ SKYRIUI Tyrimo ataskaita LIETUVIŲ KALBOS VARTOJIMAS AUKŠTOSIOSE MOKYKLOSE Vilnius, 2006 TURINYS ĮVADAS... 3 Problema... 3 Tyrimo

Detaliau

Viešoji konsultacija dėl dezinformacijos apie Lietuvą sklaidos mažinimo užsienyje 2019 m. kovo mėn., Vilnius KONTEKSTAS KONSULTACIJOS TIKSLAS VIEŠOSIO

Viešoji konsultacija dėl dezinformacijos apie Lietuvą sklaidos mažinimo užsienyje 2019 m. kovo mėn., Vilnius KONTEKSTAS KONSULTACIJOS TIKSLAS VIEŠOSIO Viešoji konsultacija dėl dezinformacijos apie Lietuvą sklaidos mažinimo užsienyje 2019 m. kovo mėn., Vilnius KONTEKSTAS TIKSLAS VIEŠOSIOS POLITIKOS PRIORITETAS Lietuvai priešiškos šalys jau ilgą laiką

Detaliau

Microsoft Word STI - galutine - Pataisytas-apibendrinimas LT.doc

Microsoft Word STI - galutine - Pataisytas-apibendrinimas LT.doc Socialinių tyrimų institutas Saltoniškių 58, Vilnius Tel.: 2758667 LIETUVOS NARYSTĖS ES POVEIKIS VISUOMENĖS STRUKTŪRAI SOCIOLOGINIO TYRIMO REZULTATAI Šis tyrimas buvo finansuotas Lietuvos Respublikos Vyriausybės

Detaliau

VIDAUS REIKALŲ MINISTERIJA REKOMENDUOJAMŲ SAVIVALDYBĖS VEIKLOS VERTINIMO KRITERIJŲ SĄRAŠAS Vilnius 2016

VIDAUS REIKALŲ MINISTERIJA REKOMENDUOJAMŲ SAVIVALDYBĖS VEIKLOS VERTINIMO KRITERIJŲ SĄRAŠAS Vilnius 2016 VIDAUS REIKALŲ MINISTERIJA REKOMENDUOJAMŲ SAVIVALDYBĖS VEIKLOS VERTINIMO KRITERIJŲ SĄRAŠAS Vilnius 2016 1 REKOMENDUOJAMŲ SAVIVALDYBĖS VEIKLOS VERTINIMO KRITERIJŲ SĄRAŠAS 1. Savivaldybės strateginio tikslo/strateginių

Detaliau

2013 m. gruodžio 11 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 1350/2013, kuriuo iš dalies keičiami tam tikri žemės ūkio ir žuvininkystės s

2013 m. gruodžio 11 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 1350/2013, kuriuo iš dalies keičiami tam tikri žemės ūkio ir žuvininkystės s 2013 12 21 Europos Sąjungos oficialusis leidinys L 351/1 I (Įstatymo galią turintys teisės aktai) REGLAMENTAI EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS REGLAMENTAS (ES) Nr. 1350/2013 2013 m. gruodžio 11 d. kuriuo

Detaliau

VILNIAUS R. PABERŽĖS ŠV. STANISLAVO KOSTKOS GIMNAZIJOS 2, 4, 6 IR 8 KLASĖS MOKINIŲ MOKYMOSI PASIEKIMŲ VERTINIMO PANAUDOJANT DIAGNOSTINIUS IR STANDARTI

VILNIAUS R. PABERŽĖS ŠV. STANISLAVO KOSTKOS GIMNAZIJOS 2, 4, 6 IR 8 KLASĖS MOKINIŲ MOKYMOSI PASIEKIMŲ VERTINIMO PANAUDOJANT DIAGNOSTINIUS IR STANDARTI VILNIAUS R. PABERŽĖS ŠV. STANISLAVO KOSTKOS GIMNAZIJOS 2, 4, 6 IR 8 KLASĖS MOKINIŲ MOKYMOSI PASIEKIMŲ VERTINIMO PANAUDOJANT DIAGNOSTINIUS IR STANDARTIZUOTUS VERTINIMO ĮRANKIUS ATASKAITOS PRIEDAS MOKYKLOMS,

Detaliau

Projektas PATVIRTINTA Alytaus Sakalėlio pradinės mokyklos direktoriaus įsakymu Nr. V- ALYTAUS SAKALĖLIO PRADINĖS MOKYKLOS ELEKTRONINIO DIENYNO T

Projektas PATVIRTINTA Alytaus Sakalėlio pradinės mokyklos direktoriaus įsakymu Nr. V- ALYTAUS SAKALĖLIO PRADINĖS MOKYKLOS ELEKTRONINIO DIENYNO T PATVIRTINTA Alytaus Sakalėlio pradinės mokyklos direktoriaus 2019- įsakymu Nr. V- ALYTAUS SAKALĖLIO PRADINĖS MOKYKLOS ELEKTRONINIO DIENYNO TVARKYMO NUOSTATAI I SKYRIUS BENDROSIOS NUOSTATOS 1. Alytaus Sakalėlio

Detaliau

ALYTAUS RAJONO SAVIVALDYBĖS VISUOMENĖS SVEIKATOS BIURAS ALYTAUS RAJONO MOKSLEIVIŲ SERGAMUMAS 2015 METŲ SAUSIO- BIRŽELIO MĖNESIŲ LAIKOTARPIU Parengė: A

ALYTAUS RAJONO SAVIVALDYBĖS VISUOMENĖS SVEIKATOS BIURAS ALYTAUS RAJONO MOKSLEIVIŲ SERGAMUMAS 2015 METŲ SAUSIO- BIRŽELIO MĖNESIŲ LAIKOTARPIU Parengė: A ALYTAUS RAJONO SAVIVALDYBĖS VISUOMENĖS SVEIKATOS BIURAS ALYTAUS RAJONO MOKSLEIVIŲ SERGAMUMAS 2015 METŲ SAUSIO- BIRŽELIO MĖNESIŲ LAIKOTARPIU Parengė: Alytaus rajono savivaldybės Visuomenės sveikatos biuro

Detaliau

STATISTIKOS DEPARTAMENTO

STATISTIKOS DEPARTAMENTO Įsakymas netenka galios 2015-03-20: Lietuvos statistikos departamentas, Įsakymas Nr. DĮ-354, 2014-12-16, paskelbta TAR 2014-12-16, i. k. 2014-19823 Dėl Verslo paslaugų įmonės veiklos statistinės ataskaitos

Detaliau

Microsoft Word - 24.doc

Microsoft Word - 24.doc Tyrimo užsakovas : Lietuvos Švietimo ir mokslo ministerija Tyrimo ataskaita Tyrimo grupės vadovas: prof. habil.dr. Gediminas Merkys, KTU 2004 Šiauliai-Kaunas 0 Mokytojų poreikio kaita ir karjeros ypatumai

Detaliau

2010 m. vakcinomis valdomu ligu epidemiologines situacijos apzvalga Lietuvoje

2010 m. vakcinomis valdomu ligu epidemiologines situacijos apzvalga Lietuvoje VAKCINOMIS VALDOMŲ LIGŲ EIPIDEMIOLOGINĖS SITUACIJOS APŽVALGA LIETUVOJE 2010 metai UŽKREČIAMŲJŲ LIGŲ IR AIDS CENTRAS LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTERIJA Vilnius 2011 Parengė Imunoprofilaktikos

Detaliau

Kauno miesto savivaldybės visuomenės sveikatos biuras Aušros g. 42A, LT Kaunas Tel. (8-37) Faksas (8-37) El. paštas

Kauno miesto savivaldybės visuomenės sveikatos biuras Aušros g. 42A, LT Kaunas Tel. (8-37) Faksas (8-37) El. paštas Kauno miesto savivaldybės visuomenės sveikatos biuras Aušros g. 42A, LT-44158 Kaunas Tel. (8-37) 45 47 17 Faksas (8-37) 33 32 4 El. paštas info@kaunovsb.lt www.kaunovsb.lt Visuomenės sveikatos stebėsena

Detaliau

brosiura A5 lt.indd

brosiura A5 lt.indd Vartotojų informuotumo apie sukčiavimą atsiskaitant elektroninėmis mokėjimo priemonėmis didinimas Vartotojų informuotumo apie sukčiavimą atsiskaitant elektroninėmis mokėjimo priemonėmis didinimas Leidinys

Detaliau

Tikintieji ir netikintieji Lietuvoje.ppt

Tikintieji ir netikintieji Lietuvoje.ppt Tikintieji ir netikintieji Lietuvoje: tarp tolerancijos ir diskriminacijos dr. Milda Ališauskienė Naujųjų religijų tyrimų ir informacijos centras milda@religija.lt Religinė įvairovė Lietuvoje ( duomenys

Detaliau

VILNIAUS APSKRITIES 2017 METŲ I-III KETVIRČIŲ DARBO RINKOS TENDENCIJOS Moterų nedarbas išliko maženis nei vyrų. Darbo daugiausiai ieškojo metų a

VILNIAUS APSKRITIES 2017 METŲ I-III KETVIRČIŲ DARBO RINKOS TENDENCIJOS Moterų nedarbas išliko maženis nei vyrų. Darbo daugiausiai ieškojo metų a VILNIAUS APSKRITIES 2017 METŲ I-III KETVIRČIŲ DARBO RINKOS TENDENCIJOS Moterų nedarbas išliko maženis nei vyrų. Darbo daugiausiai ieškojo 30-49 metų amžiaus asmenys, tyrintys profesinę kvalifikaciją ir

Detaliau

BENDROJO UGDYMO MOKYKLŲ M. M. (2017 M.) ĮSIVERTINIMO IR PAŽANGOS ANKETA Mokyklų pažangos stebėjimo anketos klausimai yra susiję su Lietuvos

BENDROJO UGDYMO MOKYKLŲ M. M. (2017 M.) ĮSIVERTINIMO IR PAŽANGOS ANKETA Mokyklų pažangos stebėjimo anketos klausimai yra susiję su Lietuvos BENDROJO UGDYMO MOKYKLŲ 2016 2017 M. M. (2017 M.) ĮSIVERTINIMO IR PAŽANGOS ANKETA Mokyklų pažangos stebėjimo anketos klausimai yra susiję su Lietuvos pažangos strategija Lietuva 2030, Valstybine švietimo

Detaliau

Darbo rinkos tendencijos 2017 m. I ketv.

Darbo rinkos tendencijos 2017 m. I ketv. Šiaulių teritorinė darbo birža Darbo rinkos tendencijos 2017 m. I ketv. 2016 m. I-III ketv. INFORMACINIS LEIDINYS BESIDOMINTIEMS DARBO RINKA: APIBENDRINIMAI IR ĮŽVALGOS, STATISTINĖ INFORMACIJA GRAFIŠKAI,

Detaliau

Microsoft Word - tp_anketa_f.doc

Microsoft Word - tp_anketa_f.doc PRIEDAS. Tyrimo anketa. Moksleivių tėvų požiūris į dabartines švietimo problemas Sėkmingam Lietuvos švietimo reformos vyksmui labai svarbi ne tik politikų ir švietimo specialistų, bet ir Jūsų moksleivių

Detaliau

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Ligita Valalytė /Užimtumo tarnybos direktorė 2018/10/25 Darbo rinkos tendencijos 2018 m. sausio 1 d. registruota 152481 darbo neturinčių Nuo 2010 m. kylanti Lietuvos ekonomika 2017 m. skatino darbo jėgos

Detaliau

IŠVADA DĖL KORUPCIJOS PASIREIŠKIMO TIKIMYBĖS NUSTATYMO VŠĮ VALSTYBĖS IR SAVIVALDYBIŲ TARNAUTOJŲ MOKYMO CENTRE DAINAVA Vadovaujantis Lietuvos Respublik

IŠVADA DĖL KORUPCIJOS PASIREIŠKIMO TIKIMYBĖS NUSTATYMO VŠĮ VALSTYBĖS IR SAVIVALDYBIŲ TARNAUTOJŲ MOKYMO CENTRE DAINAVA Vadovaujantis Lietuvos Respublik IŠVADA DĖL KORUPCIJOS PASIREIŠKIMO TIKIMYBĖS NUSTATYMO VŠĮ VALSTYBĖS IR SAVIVALDYBIŲ TARNAUTOJŲ MOKYMO CENTRE DAINAVA Vadovaujantis Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymu (Žin., 2002, Nr.

Detaliau

(Microsoft Word - mokiniu sergamumo analiz\ )

(Microsoft Word - mokiniu sergamumo analiz\ ) ŠIAULIŲ MIESTO BENDROJO LAVINIMO MOKYKLŲ MOKINIŲ PROFILAKTINIŲ SVEIKATOS PATIKRINIMŲ DUOMENŲ ANALIZö 212/13 M. Šiauliai, 212 Pagal mokyklų visuomen s sveikatos priežiūros specialisčių pateiktus duomenis

Detaliau

VILNIAUS MIESTO MOKINIŲ GYVENSENA IR SVEIKATA 2014 M.

VILNIAUS MIESTO MOKINIŲ GYVENSENA IR SVEIKATA 2014 M. VILNIAUS MIESTO MOKINIŲ GYVENSENA IR SVEIKATA 2014 M. TARPTAUTINIS MOKYKLINIO AMŽIAUS VAIKŲ GYVENSENOS IR SVEIKATOS TYRIMAS (HBSC) Tyrimo tikslas geriau pažinti jaunų žmonių gyvenseną, elgseną ir sveikatą.

Detaliau

CPO veiklos rezultatų ir finansinės naudos VALSTYBEI vertinimo ATASKAITA

CPO veiklos rezultatų ir finansinės naudos VALSTYBEI vertinimo ATASKAITA 2010 Karolis Šerpytis CPO VEIKLOS REZULTATŲ IR FINANSINĖS NAUDOS VALSTYBEI VERTINIMO ATASKAITA Centrinė perkančioji organizacija 1 TURINYS Santrauka... 2 1. CPO veiklos rezultatų vertinimas... 3 1.1. Pirkimų

Detaliau

Europos agentūros duomenys apie įtraukųjį ugdymą. Esminės įžvalgos ir išvados (2014 / 2016)

Europos agentūros duomenys apie įtraukųjį ugdymą. Esminės įžvalgos ir išvados (2014 / 2016) Europos agentūros duomenys apie įtraukųjį ugdymą Esminės įžvalgos ir išvados (2014 / 2016) EUROPEAN AGENCY for Special Needs and Inclusive Education EUROPOS AGENTŪROS DUOMENYS APIE ĮTRAUKŲJĮ UGDYMĄ Esminės

Detaliau

VMI TOLERANCIJOS KORUPCIJAI INDEKSO 2018 M. TYRIMO REZULTATAI BEI M. REZULTATŲ LYGINAMOJI ANALIZĖ 2018 m. III ketvirtį Valstybinėje mokesčių

VMI TOLERANCIJOS KORUPCIJAI INDEKSO 2018 M. TYRIMO REZULTATAI BEI M. REZULTATŲ LYGINAMOJI ANALIZĖ 2018 m. III ketvirtį Valstybinėje mokesčių VMI TOLERANCIJOS KORUPCIJAI INDEKSO 2018 M. TYRIMO REZULTATAI BEI 2016 2018 M. REZULTATŲ LYGINAMOJI ANALIZĖ 2018 m. III ketvirtį Valstybinėje mokesčių inspekcijoje prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTRAS ĮSAKYMAS DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTRO 2009 M. RUGPJŪČIO

LIETUVOS RESPUBLIKOS SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTRAS ĮSAKYMAS DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTRO 2009 M. RUGPJŪČIO LIETUVOS RESPUBLIKOS SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTRAS ĮSAKYMAS DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTRO 2009 M. RUGPJŪČIO 4 D. ĮSAKYMO NR. A1-476,,DĖL DARBO RINKOS PASLAUGŲ

Detaliau

VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS VIRŠININKAS ĮSAKYMAS DĖL VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS PRIE LIETUVO

VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS VIRŠININKAS ĮSAKYMAS DĖL VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS PRIE LIETUVO VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS VIRŠININKAS ĮSAKYMAS DĖL VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS VIRŠININKO 2006

Detaliau

Microsoft PowerPoint - NMVA_TIMSS2011_2013_pristatymas_viskas

Microsoft PowerPoint - NMVA_TIMSS2011_2013_pristatymas_viskas International Association for the Evaluation of Educational Achievement Trends in International Mathematics and Science Study TIMSS 2011 Tyrimo tikslai bei populiacija Tyrimas TIMSS (Trends in International

Detaliau

VšĮ GAMTOS ATEITIS 2019 M. VISUOMENĖS ŠVIETIMO BEI INFORMAVIMO PAKUOČIŲ ATLIEKŲ TVARKYMO KLAUSIMAIS PROGRAMA BENDROSIOS NUOSTATOS VšĮ Gamtos ateitis (

VšĮ GAMTOS ATEITIS 2019 M. VISUOMENĖS ŠVIETIMO BEI INFORMAVIMO PAKUOČIŲ ATLIEKŲ TVARKYMO KLAUSIMAIS PROGRAMA BENDROSIOS NUOSTATOS VšĮ Gamtos ateitis ( VšĮ GAMTOS ATEITIS 2019 M. VISUOMENĖS ŠVIETIMO BEI INFORMAVIMO PAKUOČIŲ ATLIEKŲ TVARKYMO KLAUSIMAIS PROGRAMA BENDROSIOS NUOSTATOS VšĮ Gamtos ateitis (toliau Organizacija) parengė 2019 m. Visuomenės švietimo

Detaliau

Auditorijos dalis, % Auditorijos dalis, % LRT TELEVIZIJOS KANALŲ APŽVALGA TV auditorijos tyrimą atlieka Kantar TNS LT, pasitelkdama TV metrų technolog

Auditorijos dalis, % Auditorijos dalis, % LRT TELEVIZIJOS KANALŲ APŽVALGA TV auditorijos tyrimą atlieka Kantar TNS LT, pasitelkdama TV metrų technolog LRT TELEVIZIJOS KANALŲ APŽVALGA TV auditorijos tyrimą atlieka Kantar TNS LT, pasitelkdama TV metrų technologiją atsitiktinai atrinktuose namų ūkiuose yra įrengti TV metrų aparatai, fiksuojantys kiekvieno

Detaliau

LT PRIEDAS Teikiant duomenis EURES veiklos vertinimo sistemai naudotinų rodiklių sąrašas Elektroninė šio sąrašo versija ir, jei jis bus iš dalies keič

LT PRIEDAS Teikiant duomenis EURES veiklos vertinimo sistemai naudotinų rodiklių sąrašas Elektroninė šio sąrašo versija ir, jei jis bus iš dalies keič LT PRIEDAS Teikiant duomenis EURES veiklos vertinimo sistemai naudotinų rodiklių sąrašas Elektroninė šio sąrašo versija ir, jei jis bus iš dalies keičiamas, konsoliduotos jo versijos nacionaliniams koordinavimo

Detaliau

Microsoft Word - 16.doc

Microsoft Word - 16.doc JAUNUOLIŲ, ATĖJUSIŲ MOKYTIS Į PROFESINES MOKYKLAS, TOKIO PASIRINKIMO MOTYVAI BEI TOLESNIO MOKYMOSI PLANAI IR GALIMYBĖS Tyrimą atliko: prof. habil. dr. Rimantas Laužackas dr. Daiva Bukantaitė dr. Alicija

Detaliau

Slide 1

Slide 1 Ūkių kreditavimas 2008-2012 metais APŽVALGA Jeronimas Kraujelis - Lietuvos žemės ūkio bendrovių asociacijos prezidentas, UAB Žemės ūkio paskolų garantijų fondas analitikas 2013 m. balandžio 5 d. 2012 metais

Detaliau

Regioniniu s vietimo valdymo informaciniu sistemu ple tra ir s vietimo politikos analize s specialistu kompetencijos tobulinimas (II etapas) Bendradar

Regioniniu s vietimo valdymo informaciniu sistemu ple tra ir s vietimo politikos analize s specialistu kompetencijos tobulinimas (II etapas) Bendradar Regioniniu s vietimo valdymo informaciniu sistemu ple tra ir s vietimo politikos analize s specialistu kompetencijos tobulinimas (II etapas) Bendradarbiaujant su: Pristatymas: Nepakankamas te vu mokyklos

Detaliau

PowerPoint pristatymas

PowerPoint pristatymas 16 m. ataskaita Europos jaunimas. Svaiginamųjų medžiagų vartojimas ir socialiniai veiksniai Icelandic Centre for Social Research and Analysis (Islandijos socialinių tyrimų ir analizės centras) Visi miestai

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTRAS ĮSAKYMAS DĖL FINANSŲ MINISTRO 2014 M. GRUODŽIO 30 D. ĮSAKYMO NR. 1K-499 DĖL METŲ EUROPOS SĄJUNGOS FON

LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTRAS ĮSAKYMAS DĖL FINANSŲ MINISTRO 2014 M. GRUODŽIO 30 D. ĮSAKYMO NR. 1K-499 DĖL METŲ EUROPOS SĄJUNGOS FON LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTRAS ĮSAKYMAS DĖL FINANSŲ MINISTRO 2014 M. GRUODŽIO 30 D. ĮSAKYMO NR. 1K-499 DĖL 2014 2020 METŲ EUROPOS SĄJUNGOS FONDŲ INVESTICIJŲ VEIKSMŲ PROGRAMOS STEBĖSENOS RODIKLIŲ

Detaliau

VILNIAUS UNIVERSITETO STUDENTŲ ATSTOVYBĖ Vilnius University Students Representation PIRMOS PASKAITOS APKLAUSOS APIBENDRINIMAS FAKULTETUOSE 2011m. RUDE

VILNIAUS UNIVERSITETO STUDENTŲ ATSTOVYBĖ Vilnius University Students Representation PIRMOS PASKAITOS APKLAUSOS APIBENDRINIMAS FAKULTETUOSE 2011m. RUDE VILNIAUS UNIVERSITETO STUDENTŲ ATSTOVYBĖ Vilnius University Students Representation PIRMOS PASKAITOS APKLAUSOS APIBENDRINIMAS FAKULTETUOSE 2011m. RUDENS SEMESTRAS Studentai, susipažinę su Vilniaus universiteto

Detaliau

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Projektas NR. VP1-1.3-SADM-02-K-01-002 Palaipsnės praktinės socialinės integracijos modelio sukūrimas ir įgyvendinimas Asmenų, grįžusių iš įkalinimo įstaigų įdarbinimo teisinė ir psichologinė motyvacija

Detaliau

Ibuprofen Art 31 CMDh agreement Annexes

Ibuprofen Art 31 CMDh agreement Annexes II priedas Mokslinės išvados ir pagrindas keisti rinkodaros leidimų sąlygas 355 Mokslinės išvados ir pagrindas keisti rinkodaros leidimų sąlygas Ibuprofenas yra nesteroidinis vaistas nuo uždegimo (NVNU),

Detaliau

Prienų Žiburio gimnazija Ką darome? (Vizija) Kodėl darome? (Argumentai) Kaip darome? (Kas? Kur? Kada?) Veikla / rezultatas Prienų rajone ugdomas mokyt

Prienų Žiburio gimnazija Ką darome? (Vizija) Kodėl darome? (Argumentai) Kaip darome? (Kas? Kur? Kada?) Veikla / rezultatas Prienų rajone ugdomas mokyt Prienų Žiburio gimnazija Ką darome? (Vizija) Kodėl darome? (Argumentai) Kaip darome? (Kas? Kur? Kada?) Veikla / rezultatas Prienų rajone ugdomas mokytojų kūrybiškumas ir lyderystės gebėjimai sudaro sąlygas

Detaliau

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Lietuvos ekonomikos raida: naujausios tendencijos ir iššūkiai Pristato Nerijus Černiauskas Makroekonomikos ir prognozavimo skyrius Ekonomikos departamentas 2017 m. spalio 16 d. Turinys I. Realusis sektorius

Detaliau

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation 2007-2013 metų ES struktūrinės paramos poveikio Lietuvos miestams ir miesteliams vertinimo rezultatų pristatymas Neringa Viršilienė, ESTEP vertinimo grupės vadovė, vertinimo ekspertė Mindaugas Sereičikas,

Detaliau

HIGIENOS INSTITUTAS SVEIKATOS NETOLYGUMŲ STEBĖSENA IR VERTINIMAS Metodinės rekomendacijos Vilnius, 2016

HIGIENOS INSTITUTAS SVEIKATOS NETOLYGUMŲ STEBĖSENA IR VERTINIMAS Metodinės rekomendacijos Vilnius, 2016 HIGIENOS INSTITUTAS SVEIKATOS NETOLYGUMŲ STEBĖSENA IR VERTINIMAS Metodinės rekomendacijos Vilnius, 2016 SVEIKATOS NETOLYGUMŲ STEBĖSENA IR VERTINIMAS Metodinės rekomendacijos Vilnius, 2016 2 UDK Leidinio

Detaliau

Suvestinė redakcija nuo Įsakymas paskelbtas: TAR , i. k LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽEMĖS ŪKIO MINISTRAS ĮSAKYMAS DĖL LIETUV

Suvestinė redakcija nuo Įsakymas paskelbtas: TAR , i. k LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽEMĖS ŪKIO MINISTRAS ĮSAKYMAS DĖL LIETUV Suvestinė redakcija nuo 2016-07-02 Įsakymas paskelbtas: TAR 2015-12-31, i. k. 2015-21227 LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽEMĖS ŪKIO MINISTRAS ĮSAKYMAS DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS TERITORIJOS M 1:5 000 KONTROLINIŲ ŽEMĖS

Detaliau

EUROPOS KOMISIJOS SPECIALUS EUROBAROMETRAS 397, 2014 (Tyrimas atliktas 2013 m. vasario kovo mėnesiais) Sociologinio tyrimo dalies Tolerancija korupcij

EUROPOS KOMISIJOS SPECIALUS EUROBAROMETRAS 397, 2014 (Tyrimas atliktas 2013 m. vasario kovo mėnesiais) Sociologinio tyrimo dalies Tolerancija korupcij EUROPOS KOMISIJOS SPECIALUS EUROBAROMETRAS 397, 2014 (Tyrimas atliktas 2013 m. vasario kovo mėnesiais) Sociologinio tyrimo dalies Tolerancija korupcijai apžvalga Šioje dalyje nagrinėjamas bendras europiečių

Detaliau

NEPRIKLAUSOMO AUDITORIAUS IŠVADA VŠĮ Vilniaus Žirmūnų darbo rinkos mokymo centras steigėjams, vadovybei Nuomonė Mes atlikome VŠĮ Vilniaus Žirmūnų darb

NEPRIKLAUSOMO AUDITORIAUS IŠVADA VŠĮ Vilniaus Žirmūnų darbo rinkos mokymo centras steigėjams, vadovybei Nuomonė Mes atlikome VŠĮ Vilniaus Žirmūnų darb NEPRIKLAUSOMO AUDITORIAUS IŠVADA VŠĮ Vilniaus Žirmūnų darbo rinkos mokymo centras steigėjams, vadovybei Nuomonė Mes atlikome VŠĮ Vilniaus Žirmūnų darbo rinkos mokymo centras (toliau Įstaiga) finansinių

Detaliau

Panevezio miesto kulturiniai poreikiai2.doc

Panevezio miesto kulturiniai poreikiai2.doc PANEVĖŽIO MIESTO GYVENTOJŲ KULTŪRINIAI POREIKIAI TYRIMO ATASKAITA Panevėžys, 2007 2 Tyrimo užsakovas Panevėžio miesto savivaldybė Kultūros ir meno skyrius Laisvės a. 20, LT - 35200, Panevėžys Tel. (8~45)

Detaliau

Dalyvavusių skaičius (pagal tyrimo metus)

Dalyvavusių skaičius (pagal tyrimo metus) INTERVENCIJOS, SIEKIANT MAŽINTI PSICHOAKTYVIŲ MEDŽIAGŲ VARTOJIMĄ TARP JAUNIMO Klaipėda, 2015 TEMOS AKTUALUMAS Nesaikingas tabako, alkoholio ir kitų psichoaktyvių medžiagų vartojimas kelia didelį susirūpinimą

Detaliau

Modulio Mokymosi, asmenybės ir pilietiškumo ugdymosi kompetencija B dalies Asmenybės kultūrinio sąmoningumo kompetencija anketa Gerbiamas (-a) Respond

Modulio Mokymosi, asmenybės ir pilietiškumo ugdymosi kompetencija B dalies Asmenybės kultūrinio sąmoningumo kompetencija anketa Gerbiamas (-a) Respond Modulio Mokymosi, asmenybės pilietiškumo ugdymosi kompetencija B dalies Asmenybės kultūrinio sąmoningumo kompetencija anketa Gerbiamas (-a) Respondente, Kviečiame Jus dalyvauti Lietuvos mokslo tarybos

Detaliau

Šiaulių miesto bendrojo lavinimo mokyklų mokinių profilaktinių sveikatos patikrinimų duomenų analizė 2010 m. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Sveika

Šiaulių miesto bendrojo lavinimo mokyklų mokinių profilaktinių sveikatos patikrinimų duomenų analizė 2010 m. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Sveika Šiaulių miesto bendrojo lavinimo mokyklų mokinių profilaktinių sveikatos patikrinimų duomenų analizė 2010 m. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Sveikatos apsaugos ministro 2000 m. gegužės 31 d. įsakymu

Detaliau

Management of psychosocial risks in European workplaces - evidence from the second European survey of enterprises on new and emerging risks (ESENER-2)

Management of psychosocial risks in European workplaces - evidence from the second European survey of enterprises on new and emerging risks (ESENER-2) Europos darbuotojų saugos ir sveikatos agentūra Psichosocialinės rizikos valdymas Europos darbo vietose. Antrosios Europos įmonių apklausos apie naują ir kylančią riziką (ESENER-2) duomenys Europos rizikos

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS LYGIŲ GALIMYBIŲ KONTROLIERIUS SPRENDIMAS DĖL GALIMOS DISKRIMINACIJOS AMŽIAUS PAGRINDU UŽDARAJAI AKCINEI BENDROVEI SLAPTO PIRKĖJO

LIETUVOS RESPUBLIKOS LYGIŲ GALIMYBIŲ KONTROLIERIUS SPRENDIMAS DĖL GALIMOS DISKRIMINACIJOS AMŽIAUS PAGRINDU UŽDARAJAI AKCINEI BENDROVEI SLAPTO PIRKĖJO LIETUVOS RESPUBLIKOS LYGIŲ GALIMYBIŲ KONTROLIERIUS SPRENDIMAS DĖL GALIMOS DISKRIMINACIJOS AMŽIAUS PAGRINDU UŽDARAJAI AKCINEI BENDROVEI SLAPTO PIRKĖJO TYRIMAI REIKALAUJANT PATEIKTI INFORMACIJĄ APIE AMŽIŲ

Detaliau

LIETUVOS ŽEMĖS ŪKIO UNIVERSITETAS

LIETUVOS ŽEMĖS ŪKIO UNIVERSITETAS ISSN 1822-6760. Management theory and studies for rural business and infrastructure development. 2012. Nr. 3 (32). Research papers. ŽEMĖS ŪKIO GAMINTOJŲ VERSLUMAS IR JO SKATINIMO PRIEMONĖS: MARIJAMPOLĖS

Detaliau

Doc. dr. Irena SMETONIENĖ KALBŲ MOKYMAS UGDYMO SISTEMOJE: NUO IKIMOKYKLINIO UGDYMO IKI UNIVERSITETINIO LAVINIMO (Pranešimo, skaityto 6-ojoje Lietuvos

Doc. dr. Irena SMETONIENĖ KALBŲ MOKYMAS UGDYMO SISTEMOJE: NUO IKIMOKYKLINIO UGDYMO IKI UNIVERSITETINIO LAVINIMO (Pranešimo, skaityto 6-ojoje Lietuvos Doc. dr. Irena SMETONIENĖ KALBŲ MOKYMAS UGDYMO SISTEMOJE: NUO IKIMOKYKLINIO UGDYMO IKI UNIVERSITETINIO LAVINIMO (Pranešimo, skaityto 6-ojoje Lietuvos kalbų pedagogų asociacijos konferencijoje Kalbos, kultūra

Detaliau

Neformaliojo vaikų švietimo lėšų skyrimo ir panaudojimo tvarkos aprašo 1 priedas NEFORMALIOJO VAIKŲ ŠVIETIMO PROGRAMOS ATITIKTIES REIKALAVIMAMS PARAIŠ

Neformaliojo vaikų švietimo lėšų skyrimo ir panaudojimo tvarkos aprašo 1 priedas NEFORMALIOJO VAIKŲ ŠVIETIMO PROGRAMOS ATITIKTIES REIKALAVIMAMS PARAIŠ Neformaliojo vaikų švietimo lėšų skyrimo ir panaudojimo tvarkos aprašo 1 priedas NEFORMALIOJO VAIKŲ ŠVIETIMO PROGRAMOS ATITIKTIES REIKALAVIMAMS PARAIŠKOS FORMA INFORMACIJA APIE NEFORMALIOJO VAIKŲ ŠVIETIMO

Detaliau

LIETUVOS DARBO BIRŽA PRIE SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTERIJOS Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos antikorupcinės programos ir jos priemoni

LIETUVOS DARBO BIRŽA PRIE SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTERIJOS Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos antikorupcinės programos ir jos priemoni LIETUVOS DARBO BIRŽA PRIE SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTERIJOS Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos antikorupcinės programos ir jos priemonių įgyvendinimo priežiūros komisijai MOTYVUOTA IŠVADA

Detaliau

INTERVIU CIKLAS DĖL PRAMONĖS 4.0 EKOSISTEMOS VYSTYMO PRIEMONIŲ KAS DALYVAVO? 20 6 apdirbamosios gamybos įmonių (t.y. 25 % Panevėžio regiono apdirbamos

INTERVIU CIKLAS DĖL PRAMONĖS 4.0 EKOSISTEMOS VYSTYMO PRIEMONIŲ KAS DALYVAVO? 20 6 apdirbamosios gamybos įmonių (t.y. 25 % Panevėžio regiono apdirbamos INTERVIU CIKLAS DĖL PRAMONĖS 4.0 EKOSISTEMOS VYSTYMO PRIEMONIŲ KAS DALYVAVO? 20 6 apdirbamosios gamybos įmonių (t.y. 25 % Panevėžio regiono apdirbamosios gamybos įmonių, kurių apyvarta > 2 mln. Eur) švietimo

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS SUSISIEKIMO MINISTERIJOS TRANSPORTO AVARIJŲ IR INCIDENTŲ TYRIMO SKYRIUS JŪRŲ LAIVŲ AVARIJŲ IR INCIDENTŲ, ĮVYKUSIŲ 2014 METAIS, AP

LIETUVOS RESPUBLIKOS SUSISIEKIMO MINISTERIJOS TRANSPORTO AVARIJŲ IR INCIDENTŲ TYRIMO SKYRIUS JŪRŲ LAIVŲ AVARIJŲ IR INCIDENTŲ, ĮVYKUSIŲ 2014 METAIS, AP LIETUVOS RESPUBLIKOS SUSISIEKIMO MINISTERIJOS TRANSPORTO AVARIJŲ IR INCIDENTŲ TYRIMO SKYRIUS JŪRŲ LAIVŲ AVARIJŲ IR INCIDENTŲ, ĮVYKUSIŲ 2014 METAIS, APŽVALGA 2015-04-17 NR. TA-7 2 APŽVALGOS TURINYS 1. Įvadas...3

Detaliau

Briefvorlage

Briefvorlage Tėvų apklausa apie mokyklos veiklos kokybę Bendra ataskaita Bendra informacija apie šią apklausą Apklausos pabaigos data: 2013-10-13 Naudotas klausimynas: Tėvų apklausa apie mokyklos veiklos kokybę El.

Detaliau

Privalomai pasirenkamas istorijos modulis istorija aplink mus I dalis _suredaguotas_

Privalomai pasirenkamas istorijos modulis istorija aplink mus I dalis  _suredaguotas_ P R O J E K T A S VP1-2.2-ŠMM-04-V-01-001 MOKYMOSI KRYPTIES PASIRINKIMO GALIMYBIŲ DIDINIMAS 14-19 METŲ MOKINIAMS, II ETAPAS: GILESNIS MOKYMOSI DIFERENCIJAVIMAS IR INDIVIDUALIZAVIMAS, SIEKIANT UGDYMO KOKYBĖS,

Detaliau

INSTITUCIJOS, VYKDANČIOS MOKYTOJŲ IR ŠVIETIMO PAGALBĄ TEIKIANČIŲ SPECIALISTŲ KVALIFIKACIJOS TOBULINIMĄ, 2013 METŲ VEIKLOS ĮSIVERTINIMO IŠVADOS 1. Inst

INSTITUCIJOS, VYKDANČIOS MOKYTOJŲ IR ŠVIETIMO PAGALBĄ TEIKIANČIŲ SPECIALISTŲ KVALIFIKACIJOS TOBULINIMĄ, 2013 METŲ VEIKLOS ĮSIVERTINIMO IŠVADOS 1. Inst INSTITUCIJOS, VYKDANČIOS MOKYTOJŲ IR ŠVIETIMO PAGALBĄ TEIKIANČIŲ SPECIALISTŲ KVALIFIKACIJOS TOBULINIMĄ, 2013 METŲ VEIKLOS ĮSIVERTINIMO IŠVADOS 1. Institucijos pavadinimas Kretingos rajono pedagogų švietimo

Detaliau

Microsoft Word - 14.doc

Microsoft Word - 14.doc Lietuvos Respublikos Švietimo ir mokslo ministerija UAB Factus Dominus Profilinio mokymosi problemos Tyrimo ataskaita Kaunas, 2005 1 Mokslinio tyrimo ataskaita Profilinio mokymosi problemos Užsakovas:

Detaliau

1. Druskininkų savivaldybės nekilnojamojo turto rinkos apžvalga 2017 m. Druskininkų savivaldybė yra suskirstyta į 16 nekilnojamojo turto verčių zonų,

1. Druskininkų savivaldybės nekilnojamojo turto rinkos apžvalga 2017 m. Druskininkų savivaldybė yra suskirstyta į 16 nekilnojamojo turto verčių zonų, 1. Druskininkų savivaldybės nekilnojamojo turto rinkos apžvalga 217 m. Druskininkų savivaldybė yra suskirstyta į 16 nekilnojamojo turto verčių zonų, kuriose nekilnojamojo turto kainos yra skirtingos. segmente,

Detaliau

Backup_of_MA_ _print_galutinis_4.cdr

Backup_of_MA_ _print_galutinis_4.cdr 2009 ĮMONIŲ ĮSIGIJIMŲ IR SUSILIEJIMŲ RINKA LIETUVOJE: tyrimo išvados Nepaisant sparčiai lėtėjančių ekonomikos augimo tempų, ekspertai prognozuoja, kad 2009 m. Baltijos šalių įmonių įsigijimų ir susiliejimų

Detaliau