AB ŠIAULIŲ BANKAS BANKO MOKĖJIMO KORTELIŲ TURĖTOJŲ KELIONIŲ DRAUDIMO SĄLYGOS AB Šiaulių bankas banko išduotų ir galiojančių Kortelių turėtojai nuo 201

Dydis: px
Rodyti nuo puslapio:

Download "AB ŠIAULIŲ BANKAS BANKO MOKĖJIMO KORTELIŲ TURĖTOJŲ KELIONIŲ DRAUDIMO SĄLYGOS AB Šiaulių bankas banko išduotų ir galiojančių Kortelių turėtojai nuo 201"

Transkriptas

1 AB ŠIAULIŲ BANKAS BANKO MOKĖJIMO KORTELIŲ TURĖTOJŲ KELIONIŲ DRAUDIMO SĄLYGOS AB Šiaulių bankas banko išduotų ir galiojančių Kortelių turėtojai nuo 2019 m. sausio 1 d. draudimo sutartimi B KT, sudaryta su Lloyd s sindikatu Atrium, yra apdrausti Medicininių išlaidų ir repatriacijos draudimu (II DALIS), draudimu nuo Nelaimingų atsitikimų (III DALIS), asmens civilinės atsakomybės (IV DALIS), Bagažo ir kelionės vėlavimo draudimu (V DALIS), Bagažo praradimo draudimu (VI DALIS), Kelionės atšaukimo draudimu (VII DALIS), Praleisto skrydžio draudimu (VIII DALIS), Automobilio užgrobimo draudimu (IX dalis) ir Nuomojamos transporto priemonės išskaitos išpirkimo draudimu (X dalis). Bendrosios sąlygos (I DALIS) yra taikomos visoms (II-X) Kelionių draudimo sąlygų dalims tiek, kiek kiekvienoje dalyje nenurodyta kitaip. I DALIS. BENDROSIOS SĄLYGOS 1. Sąvokos ir apibrėžimai 1.1. Draudikas Atrium at Lloyd s (Sindikatas Nr. 609) Draudėjas AB Šiaulių bankas Apdraustasis Draudėjo išduotos Kortelės turėtojas ir (ar) kartu keliaujantys Šeimos nariai. Visi šie asmenys kartu vadinami apdraustuoju Draudžiamojo įvykio atveju Apdraustasis turi būti iki 75 (septyniasdešimt penkerių) metų amžiaus imtinai. Galioja tik Medicininių išlaidų draudimo ir Kelionės atšaukimo draudimo atveju Mastercard Standard kortelės turėtojui draudimo apsauga galioja Lietuvoje ar kitoje gyvenamosios vietos šalyje. Kelionės metu draudimo apsauga taip pat galioja kartu su kortelės turėtoju keliaujantiems šeimos nariams Juridinio asmens, Mastercard Business kredito Kortelės turėtojo darbuotojai, turintys vardines, su juridiniu asmeniu susijusias Korteles, ir kartu keliaujantys jų Šeimos nariai ar bendradarbiai (ne daugiau kaip 2 asmenys), kurių turtiniai interesai yra draudžiami Naudos gavėjas Apdraustasis, kuris Kelionių draudimo sąlygose nustatytomis sąlygomis įgyja teisę į draudimo išmoką, arba trečiasis asmuo civilinės atsakomybės draudimo atveju Šeimos nariai Kortelės turėtojo sutuoktinis ar bendrai gyvenantis (neįregistravus santuokos) ir ne mažiau kaip 1 (vienerius) metus siejamas bendro ūkio asmuo (partneris), apdraustojo ir (ar) apdraustojo sutuoktinio/ partnerio nepilnamečiai vaikai (įvaikiai, globotiniai) iki 19 metų arba vaikai iki 24 metų, jei studijuoja dieniniame skyriuje ir keliauja kartu su Kortelės turėtoju Kortelė tai bet kuri iš Kelionių draudimo sąlygų 3.1 punkte nurodytų ir Draudėjo išduotų bei aktyvių mokėjimo Kortelių. Aktyvia kortele laikoma Kortelės turėtojui išduota Kortelė, kurios galiojimo terminas nėra pasibaigęs ir kuri: (i) nėra blokuota arba (ii) nuo kurios blokavimo praėjo ne daugiau kaip 30 kalendorinių dienų Kortelės turėtojas Kortelėje nurodytas fizinis asmuo Žala apdraustojo asmens sužalojimas ir (ar) mirtis, ir (ar) patirtos išlaidos (tiesioginiai Nuostoliai) dėl Kelionių draudimo sąlygose nurodytų draudžiamųjų įvykių Nuostoliai patirtos Žalos piniginė išraiška Draudimo suma Kelionių draudimo sąlygose nurodyta pinigų suma, kuri, išskyrus Kelionių draudimo sąlygose nustatytus atvejus, yra lygi maksimaliai draudimo išmokai, galimai išmokėti pagal Kelionių draudimo sąlygas per draudimo metus Draudžiamasis įvykis atsitikimas kelionės Užsienyje metu, kuriam įvykus Draudikas privalo mokėti draudimo išmoką pagal šias Kelionių draudimo sąlygas Draudimo laikotarpis 12 mėnesių nuo 2019 m. sausio 1 d. Draudiko atsakomybė galioja tik dėl draudimo laikotarpiu įvykusių draudžiamųjų įvykių, kai Apdraustasis patiria nuostolius dėl kūno sužalojimo, ligos, atsakomybės prieš trečiuosius asmenis, bagažo, kelionės ar kitas išlaidas, kaip nurodyta šiose Kelionių draudimo sąlygose Užsienis visas pasaulis, išskyrus Lietuvos Respubliką ir apdraustojo nuolatinės gyvenamosios vietos šalį. Apdraustojo nuolatinė gyvenamoji vieta nustatoma vadovaujantis Lietuvos Respublikos civilinio kodekso nuostatomis Nelaimingas atsitikimas netikėtas išorinis poveikis (taip pat cheminis, terminis, nuodingųjų dujų ar kitas fizinis poveikis) įvykęs prieš apdraustojo valią ir pakenkęs apdraustojo sveikatai arba tapęs apdraustojo 1/21

2 mirties priežastimi. Nelaimingu atsitikimu taip pat laikomi atsitiktiniai ūmūs vidutinio ar sunkaus laipsnio apdraustojo apsinuodijimai maistu, vaistais, cheminėmis medžiagomis, dujomis, garais, nuodingaisiais augalais ar grybais Bagažas asmeniniai daiktai, apdraustojo pasiimti į kelionę, įskaitant ir krepšius lagaminus skirtus šiems daiktams transportuoti, įskaitant atiduotus į transporto priemonės bagažo skyrių arba vežamus kaip rankinis Bagažas Ūmus sveikatos sutrikimas staiga ir netikėtai atsiradusi sveikatos būklė, kuriai pašalinti reikalinga būtinoji medicinos pagalba Teroro aktas veiksmas, apimantis, bet neapsiribojantis, smurto panaudojimą ar grasinimą jį panaudoti, bet kokio asmens ar asmenų grupės, veikiančių nepriklausomai, kaip organizacijos ar politinės grupės dalis, vedamų politinių, religinių, ideologinių ar etnologinių priežasčių, ir turinčių tikslą padaryti Žalos valdžios institucijai/institucijoms, visuomenei ar jos daliai, įskaitant, bet neapsiribojant, išpuoliais prieš masinio transporto sistemas, transporto priemones, įrenginius ar keleivius; slapstymą tų, kurie įvykdė ar ketina įvykdyti teroro aktą; teroristų materialinį palaikymą ir išteklių teikimą; biologinės ar toksinės medžiagos, kurios kiekis nepagrįstas jokiais konkrečiai apibrėžtais tikslais, laikymas Fizinis darbas darbas, susijęs su mechaninių ir elektros prietaisų naudojimu, statybos ir remonto, žemės ūkio, žuvininkystės, maisto ir ne maisto pramonės, krovos, gelbėjimo darbais, keleivių ir (arba) krovinių gabenimu, jūreivyste, slauga, aptarnavimu maitinimo ir (arba) apgyvendinimo įstaigose, tarnyba karinėse ar policijos struktūrose, apsaugos, gelbėjimo tarnybose, naftos gavybos ir apdirbimo, metalo, medžio apdirbimo, chemijos, kalnakasybos pramonėje, kurį Apdraustasis atlieka darbo, rangos ar kitokios sutarties pagrindu arba, nors ir nesant tokios sutarties, tačiau, kai už tokį darbą Apdraustasis gauna ar turi teisę gauti atlygį. 2. Nedraudžiamieji įvykiai, atleidimas nuo draudimo išmokos mokėjimo 2.1. Nedraudžiamieji įvykiai: Savižudybė, bandymas nusižudyti ar sąmoningas Apdraustojo susižalojimas nepriklausomai nuo jo/jos amžiaus ir psichinės būklės Nuostoliai, atsiradę dėl Apdraustojo tyčinių veiksmų ar veikos, dėl kurių įvykio vietos valstybėje atsiranda administracinė ar baudžiamoji atsakomybė, taip pat dėl įvykių, kurių metu patiriama Žala Apdraustąjį sulaikant įtarus tais veiksmais, ar veika, ir dėl įvykių laisvės atėmimo vietose Kai Apdraustasis skrenda lėktuvu kaip pilotas ar keleivis, išskyrus atvejus, kai jis skrenda kaip keleivis oficialių oro linijų lėktuvu Kai Apdraustasis keliauja nepaisydamas gydytojo rekomendacijų, arba žinodamas apie nepagydomą ligą, arba keliaujant gydymosi tikslais Įvykiai, kai Apdraustasis: dirba Fizinį darbą įskaitant sunkvežimio/autobuso vairavimą, atliekant tiesiogines darbo funkcijas, susijusias su važiavimu į Užsienį; užsiima profesionaliu sportu varžybose ar treniruotėse, kurios skirtos pasiruošti varžyboms; padidintos rizikos laisvalaikio praleidimo metu. Šis apribojimas netaikomas medicininių išlaidų ir repatriacijos draudimo daliai (II DALIS), draudimui nuo Nelaimingų atsitikimų (III DALIS), Apdraustajam užsiimant individualiai ar grupiniais sportiniais užsiėmimais, kurie nėra organizuojami sporto organizacijos ir yra tik apdraustojo laisvalaikio praleidimo forma. Sportavimu nelaikomi (įskaitant, bet neapsiribojant): aerobika, badmintonas, tinklinis, boulingas, plaukimas kanoja, olų lankymas, kriketas, kerlingas, važinėjimas dviračiais, šokiai, smiginis, žvejyba, fitnesas, golfas, gimnastika, šiaurietiškas vaikščiojimas, dažasvydis, bilijardas, irklavimas, nardymas iki 30 metrų gylio, plaukiojimas, tenisas, kalnų slidinėjimas pažymėtomis trasomis, buriavimas, joga, vandensvydis, žygiai į kalnus (kai nereikalinga speciali įranga). Padidintos rizikos laisvalaikio praleidimo forma laikomas kultivavimas ar užsiėmimas pavojinga gyvybei ar sveikatai sporto šaka (ekstremalaus sporto šaka ar veikla) ar veikla, kuriai dažniausiai reikalinga speciali įranga ar reikmenys. Pavojingoms gyvybei ar sveikatai sporto šakoms ar veikloms priskiriamos šios ir panašios sporto šakos ar veiklos: kovos ir kontaktinio sporto šakos (boksas, imtynės ir panašios sporto šakos); skraidančių aparatų pilotavimas (sklandymas, akrobatinis skraidymas, skraidymas parasparniais, oro balionu ar kitais lengvais skraidymo aparatais); oro 2/21

3 sporto šakos (parašiutizmas, jėgos aitvarai ir panašios sporto šakos ar veiklos); vandens sporto šakos (giluminis nardymas su įranga, buriavimas vandenyne, plaukimas kalnų upėmis, banglenčių sportas); automobilių ir motociklų sportas; dviračių sportas (dviračių krosas, kalnų dviračių sportas, BMX dviračių sportas); sporto šakos ir veiklos, kuriose naudojamas šaunamasis ginklas; speleologija; ekspedicijos į kalnus, džiungles, dykumas ar kitas negyvenamas vietas; alpinizmas; šuoliai su guma; kalnų slidinėjimas nepažymėtomis trasomis; važiavimas motociklu, kurio galingumas viršija 74 kw (100 AG) tarnauja ar dalyvauja bet kokiose karinėse pajėgose, užsiėmimuose ar pratybose Žala, kilusi valdant savaeigę transporto priemonę ar kitą savaeigį mechanizmą, Apdraustajam esant apsvaigus nuo alkoholio, narkotinių medžiagų ar esant toksinio apsvaigimo būsenoje ir (ar) neturint atitinkamos kategorijos vairuotojo pažymėjimo, taip pat perdavus ją valdyti asmeniui, esančiam alkoholinio, narkotinio ar toksinio apsvaigimo būsenoje arba neturinčiam atitinkamos kategorijos vairuotojo pažymėjimo Draudikas atleidžiamas nuo draudimo išmokos mokėjimo jeigu: Draudžiamasis įvykis įvyko dėl apdraustojo tyčios, išskyrus atvejus, kai tyčiniai veiksmai ar neveikimas yra socialiai vertingi (būtinoji gintis, pilietinės pareigos atlikimas ir kt.); Draudžiamasis įvykis įvyko dėl karo veiksmų, masinių neramumų (streikų, riaušių ir pan.) ar radioaktyvaus spinduliavimo poveikio. Ši išimtis netaikoma pirmas 14 (keturiolika) dienų nuo karinių veiksmų pradžios (išskyrus didelio masto karus), su sąlyga, kad Apdraustasis išvyko į kelionę prieš prasidedant tokiems veiksmams ir pats minėtuose veiksmuose nedalyvavo; Žala atsirado dėl to, kad Apdraustasis sąmoningai nesiėmė jam prieinamų protingų priemonių šiai Žalai sumažinti ar išvengti Apdraustajam aktyviai dalyvaujant karo, invazijos, užsienio priešo veiksmų, karo veiksmų (nepaisant to, ar karas buvo paskelbtas, ar ne), pilietinio karo, sukilimo, revoliucijos, maišto, pilietinių neramumų, riaušių ar teroristiniuose veiksmuose Apdraustajam užsiimant nusikalstama veikla Dėl bet kokio branduolinio, radioaktyvaus, cheminio ar biologinio ginklo ar priemonės (bombos) panaudojimo, paleidimo ar grėsmės Išlaidos dėl to pačio draudžiamojo įvykio patirtos praėjus daugiau nei (12) dvylikai mėnesių nuo pirmųjų išlaidų atsiradimo dienos. 3. Draudimo sumos ir limitai 3.1. Apdraustasis laikomas apdraustu pagal Kortelės turėtojui priskiriamą variantą: Kortelė Draudimo apsaugos apimtis Draudimo suma kiekvienam įvykiui Medicininės išlaidos Būtinoji stomatologinė pagalba (ūmiam skausmui malšinti) Mobiliojo ryšio išlaidos Repatriacija Lydinčių asmenų išlaidos Mirtis/ Neįgalumas (dėl Nelaimingo atsitikimo) Traumos Kelionės vėlavimo išlaidos (virš 3 valandų) Mastercard Praleisto skrydžio išlaidos Standard Kelionės atšaukimo išlaidos Bagažo vėlavimo išlaidos (virš 3 valandų) Bagažo praradimo išlaidos Asmens civilinės atsakomybės draudimas Kelionės dokumentų draudimas Apsauga teroro akto atveju galioja Automobilio užgrobimas Nuomojamos transporto priemonės išskaitos išpirkimas 3/21

4 Galiojimas Galiojimo teritorija 90 dienų kelionės metu, kitais atvejais dienų skaičius draudimo laikotarpiu neribojamas visas pasaulis (kelionės metu), Lietuva ar kita gyvenamosios vietos šalis Kortelė Draudimo apsaugos apimtis Draudimo suma kiekvienam įvykiui Medicininės išlaidos Būtinoji stomatologinė pagalba (ūmiam skausmui malšinti) iki Medicininių išlaidų draudimo sumos Mobiliojo ryšio išlaidos 50 Repatriacija iki Medicininių išlaidų draudimo sumos Lydinčių asmenų išlaidos iki 1 000, iki 10 dienų (100 / per dieną) Mirtis/ Neįgalumas (dėl Nelaimingo atsitikimo) Traumos Kelionės vėlavimo išlaidos (virš 3 valandų) Realios išlaidos, daugiausiai 300 Praleisto skrydžio išlaidos Mastercard Kelionės atšaukimo išlaidos Gold Bagažo vėlavimo išlaidos (virš 3 valandų) Realios išlaidos, daugiausiai 500 Bagažo praradimo, sugadinimo, sunaikinimo išlaidos Asmens civilinės atsakomybės draudimas Kelionės dokumentų draudimas Realios išlaidos, daugiausiai 500 Apsauga teroro akto atveju galioja Automobilio užgrobimas Nuomojamos transporto priemonės išskaitos išpirkimas Galiojimas 90 vienai kelionei Galiojimo teritorija visas pasaulis, išskyrus Lietuvą ir/ar nuolatinės gyvenamosios vietos šalį Kortelė Draudimo apsaugos apimtis Draudimo suma kiekvienam įvykiui Medicininės išlaidos Būtinoji stomatologinė pagalba (ūmiam skausmui malšinti) iki Medicininių išlaidų draudimo sumos Mobiliojo ryšio išlaidos 50 Repatriacija iki Medicininių išlaidų draudimo sumos Lydinčių asmenų išlaidos iki 1 000, iki 10 dienų (100 / per dieną) Mirtis/ Neįgalumas (dėl Nelaimingo atsitikimo) Traumos Kelionės vėlavimo išlaidos (virš 3 valandų) Realios išlaidos, daugiausiai 300 Praleisto skrydžio išlaidos Mastercard Kelionės atšaukimo išlaidos Business Bagažo vėlavimo išlaidos (virš 3 valandų) Realios išlaidos, daugiausiai 500 Bagažo praradimo, sugadinimo, sunaikinimo išlaidos Darbdaviui priklausančio kompiuterio vagystė 600 Asmens civilinės atsakomybės draudimas Kelionės dokumentų draudimas Realios išlaidos, daugiausiai 500 Apsauga teroro akto atveju galioja Automobilio užgrobimas Nuomojamos transporto priemonės išskaitos išpirkimas Galiojimas 90 vienai kelionei Galiojimo teritorija visas pasaulis, išskyrus Lietuvą ir/ar nuolatinės gyvenamosios vietos šalį 4/21

5 3.2. Jei Kortelės turėtojas turi keletą kredito Kortelių, išduotų Draudėjo, laikoma, kad visos Kortelės yra galiojančios ir tuo atveju, kai vienos Kortelės limitas yra nepakankamas visoms išlaidoms padengti, naudojami kitų Kortelių limitai, tačiau, Nuostoliai dėl to paties Draudžiamojo įvykio, negali būti kompensuojami kelis kartus Jei Apdraustajam taikoma Medicininių išlaidų, Repatriacijos, Asmens civilinės atsakomybės, Bagažo ir kelionės vėlavimo, Bagažo praradimo, Kelionės dokumentų praradimo, Kelionės atšaukimo draudimo apsauga, tai: Draudikas atlygina padarytą Žalą kartu su Kortelės turėtoju keliaujantiems Šeimos nariams, Draudimo sumos ribose, nepriklausomai nuo Draudėjų ar kitų Žalą patyrusių asmenų skaičiaus; jei kartu su Kortelės turėtoju keliauja Šeimos nariai ir Draudimo suma yra nepakankama Žalai atlyginti, draudimo išmoka mokama Draudimo sumos ribose, proporcingai kiekvienam Žalą patyrusiam asmeniui; jei kartu keliauja keli Kortelių turėtojai - Šeimos nariai, Draudikas atlygina Žalą visoms kredito Kortelėms taikomos Draudimo sumos ribose, nepriklausomai nuo Draudėjų ar kitų Žalą patyrusių asmenų skaičiaus Mirties ir/ar neįgalumo dėl Nelaimingo atsitikimo atveju: jei su Kortelės turėtoju keliauja jo Šeimos nariai, Draudžiamojo įvykio atveju laikoma, kad Draudimo suma paskirstoma proporcingai Žalą patyrusiems asmenims; jei kartu keliauja keli Kortelių turėtojai - Šeimos nariai, Draudžiamojo įvykio atveju laikoma, kad Draudikas atlygina Žalą visoms kredito Kortelėms taikomos Draudimo sumos ribose, nepriklausomai nuo Draudėjų ar kitų Žala patyrusių asmenų skaičiaus. 4. Draudimo apsaugos galiojimas 4.1. Draudimo apsauga galioja Užsienyje Mastercard Standard kortelės turėtojui draudimo apsauga galioja Lietuvoje ar kitoje gyvenamosios vietos šalyje. Kelionės metu draudimo apsauga taip pat galioja kartu su kortelės turėtoju keliaujantiems šeimos nariams Draudimo apsauga galioja kelionei, kuri trunka ne ilgiau kaip 90 dienų nuo kelionės pradžios (kelionių skaičius neribojamas). Mastercard Standard kortelės turėtojui kelionės metu draudimo apsauga galioja 90 dienų nuo kelionės pradžios (kelionių skaičius neribojamas), kitais atvejais dienų skaičius draudimo laikotarpiu neribojamas Draudimo apsauga galioja tuo atveju, jei Kortelė yra aktyvi Draudimo apsauga Apdraustajam ir Kortelės turėtojui, su kuriuo jis keliauja, galioja ta pačia apimtimi. 5. Apdraustojo pareigos 5.1. Įvykus Draudžiamajam įvykiui, Apdraustasis, ne vėliau kaip per 15 kalendorinių dienų nuo grįžimo į nuolatinę gyvenamąją vietą, privalo pranešti apie įvykį Draudikui Atsitikus Draudžiamajam įvykiui, Apdraustasis ar jo atstovas, kreipdamasis į Draudiką, privalo nurodyti Kortelės turėtojo vardą, pavardę ir asmens kodą Jei Draudžiamojo įvykio metu nukentėjo Kortelės turėtojo Šeimos narys, Kortelės turėtojas privalo įrodyti šį faktą (pvz., pateikti santuokos liudijimą, vaiko gimimo liudijimą, partnerystės registraciją patvirtinantį dokumentą, pažyma apie bendro gyvenimo metu su apdraustuoju deklaruotą tą pačią gyvenamąją vietą, pažymą iš Gyventojų registrų centro tarnybos prie VRM apie apdraustojo šeimos padėtį ir kt.) Apdraustasis arba jo įgaliotas asmuo privalo, ne vėliau kaip per 30 kalendorinių dienų po Draudžiamojo įvykio, pateikti šiuos draudžiamąjį įvykį patvirtinančius dokumentus (priklausomai nuo Draudžiamojo įvykio pobūdžio): Draudiko nustatytos formos pranešimą, kuriame nurodomi Draudžiamojo įvykio data ir aplinkybės; medicinos įstaigos išduotus medicininius ir mokėjimo faktą patvirtinančius dokumentus; Apdraustajam mirus mirties liudijimą (kopiją), vežimo ar laidojimo (kremavimo) Užsienyje išlaidas patvirtinančius dokumentus; apdraustojo neįgalumo atveju - kompetentingos institucijos išduotą neįgalumą, darbingumo lygį ar specialiųjų poreikių nustatymą (lygį) patvirtinantį dokumentą; kelionės bilietą (kopiją); bagažo kvitą - bilietą (kopiją); 5/21

6 įlaipinimo kortelę (kopiją); raštišką vežėjo patvirtinimą; policijos ar kitos kompetentingos institucijos pažymą; Dokumentus, pagrindžiančius Žalos dydį (Kelionės bilietus, Kelionės bilietų keitimo pažymą, viešbučio nuomą ir kt.), o taip pat pažymas iš Agentūrų, Vežėjų apie grąžintą (arba grąžintiną) Kelionės kainos dalį už nepanaudotą Kelionę; kitus draudžiamąjį įvykį patvirtinančius ir Nuostolio dydžiui nustatyti reikalingus dokumentus Įvykus Draudžiamajam įvykiui, Apdraustasis turi imtis visų jam prieinamų, protingų priemonių galimai Žalai sumažinti, laikydamasis Draudiko nurodymų, jeigu tokie nurodymai Apdraustajam buvo duoti Apdraustasis arba jo įgaliotas asmuo privalo bendradarbiauti su Draudiku aiškinantis įvykio aplinkybes, pateikti Draudikui visus turimus ar tuos, kuriuos privalo turėti, su įvykiu susijusius dokumentus ir vykdyti visus Draudiko teisėtus reikalavimus, vadovaujantis protingumo ir ekonomiškumo principais Suteikti Draudikui įgaliojimą gauti iš trečiųjų asmenų (gydytojų, ligoninių, sveikatos tarnybų ir kt.) ir valstybės institucijų informaciją apie ankstesnes, dabartines ir iki draudimo apsaugos pasireiškusias ligas, Nelaimingų atsitikimų pasekmes ar įgytus organizmo trūkumus, taip pat apie visas sudarytas draudimo sutartis Apdraustasis arba jo įgaliotas asmuo privalo padėti Draudikui įgyvendinti regresinio reikalavimo teisę, pateikti draudikui visą žinomą informaciją apie atsakingą už padarytą Žalą asmenį Paaiškėjus, kad pagal Kelionių draudimo sąlygose nustatytas sąlygas draudimo išmoka neturėjo būti mokama (arba galėjo būti mažinama), ir Draudikui pareikalavus, Apdraustasis per 30 kalendorinių dienų privalo grąžinti Draudikui draudimo išmoką (arba permokėtą sumą), išskyrus įstatymuose nustatytus atvejus Apdraustasis arba jo įgaliotas asmuo privalo nedelsiant raštu informuoti Draudėją apie jo vardo, pavardės, adreso, telefono numerio ir kitų Kortelės sutartyje numatytų, duomenų pasikeitimą. Priešingu atveju visi Draudėjo ir (ar) Draudiko pranešimai senuoju Kortelės turėtojo adresu laikomi išsiųsti tinkamai Atsitikus Draudžiamajam įvykiui, numatytam Kelionių draudimo sąlygų 21 punkte, Apdraustasis privalo informuoti Draudiką (jo atstovą) ir gauti išankstinį Draudiko sutikimą dėl numatomų būtinų ir protingų teisinių išlaidų dydžio Praradus Bagažą ne dėl vežėjo kaltės, nedelsiant informuoti policiją Prireikus Stacionarinio gydymo ir/ar repatriacijos, Apdraustasis ar jo atstovas, privalo informuoti Draudiką (jo atstovą) ir gauti Draudiko sutikimą dėl numatomų išlaidų dydžio. 6. Draudimo išmoka, jos apskaičiavimo ir mokėjimo tvarka bei terminai 6.1. Draudimo išmokos avansas arba draudimo išmoka mokama Naudos gavėjui Būtinas išlaidas, kurias Apdraustasis patyrė mažinant Žalą ar vykdant Draudiko nurodymus, atlygina Draudikas, neatsižvelgiant į tai, kad atitinkamos priemonės nedavė teigiamo rezultato. Tokios išlaidos atlyginamos proporcingai Draudimo sumos ir draudimo vertės santykiui, neatsižvelgiant į tai, kad išlaidos kartu su Žalos dydžiu viršija Draudimo sumą Draudimo išmoka gali būti mažinama arba nemokama, jeigu: Draudikas, atsižvelgdamas į Kelionių draudimo sąlygų 6.8 punkto nuostatas, turi teisę atsisakyti mokėti draudimo išmoką ar ją sumažinti, jei Apdraustasis iš esmės pažeidžia vieną iš Kelionių draudimo sąlygų 5 punkte išvardintų pareigų Apdraustasis bando suklaidinti Draudiką klastodamas faktus, kurie turi įtakos Draudžiamojo įvykio priežastims ir (ar) draudimo išmokos dydžiui nustatyti; Nuostolis arba jo dalis yra atlyginta asmens, atsakingo už Žalos padarymą, pastaruoju atveju draudimo išmoka mokama atskaičiavus sumą, kurią Apdraustasis gavo iš kaltojo dėl padarytos Žalos asmens Draudimo išmoka gali būti mažinama arba nemokama, jeigu Apdraustasis atsisakė savo reikalavimo teisės asmeniui, atsakingam už padarytą Žalą arba šios teisės nebegalima įgyvendinti dėl Apdraustojo kaltės Draudikas privalo tirti aplinkybes, būtinas Draudžiamojo įvykio faktui, pasekmėms ir draudimo išmokos dydžiui nustatyti, dėdamas reikiamas pastangas. Draudimo išmoka privalo būti išmokėta ne vėliau kaip per 30 kalendorinių dienų nuo tos dienos, kai gaunama visa informacija ir kiti dokumentai, reikšmingi nustatant draudžiamojo įvykio faktą, aplinkybes, pasekmes bei draudimo išmokos dydį. 6/21

7 6.5. Draudikas, neįsitikinęs Draudžiamojo įvykio buvimu bei nepatikrinęs visos jam prieinamos informacijos, neturi teisės išmokėti draudimo išmokos ar atsisakyti ją išmokėti Draudikas privalo įrodyti aplinkybes, atleidžiančias jį nuo draudimo išmokos išmokėjimo ar suteikiančias teisę sumažinti draudimo išmoką Jei įvykis yra Draudžiamasis, o Apdraustasis ir Draudikas nesutaria dėl draudimo išmokos dydžio, apdraustojo pageidavimu Draudikas privalo išmokėti sumą, lygią šalių neginčijamai draudimo išmokos daliai, jei tikslus Žalos dydžio nustatymas užsitęsia ilgiau kaip 3 mėnesius Draudikas, atsisakydamas mokėti arba sumažindamas draudimo išmoką dėl to, kad Apdraustasis pažeidė Kelionių draudimo sąlygas, privalo atsižvelgti į apdraustojo kaltę, Kelionių draudimo sąlygų pažeidimo sunkumą, jo priežastinį ryšį su Draudžiamuoju įvykiu, Žalos, atsiradusios dėl pažeidimo, dydį Atsisakydamas mokėti draudimo išmoką ar ją sumažindamas, Draudikas privalo pateikti Apdraustajam, Naudos gavėjui ar nukentėjusiam trečiajam asmeniui išsamų ir motyvuotą paaiškinimą apie tokio sprendimo priežastis. Jei draudimo išmoka nėra išmokėta per 30 kalendorinių dienų nuo pranešimo apie Draudžiamąjį įvykį, Draudikas privalo raštu išsamiai informuoti apdraustąjį (Naudos gavėją) apie Draudžiamojo įvykio tyrimo eigą Jeigu Apdraustasis turi teisę į draudimo išmokas pagal draudimo sutartis, sudarytas su kitais Draudikais, draudimo išmoką kiekvienas Draudikas moka proporcingai, neviršydamas bendro Žalos dydžio, išskyrus draudimo išmokas dėl Nelaimingų atsitikimų kelionės Užsienyje metu. 7. Kiti susitarimai 7.1. Iškilus ginčui dėl Kelionių draudimo sąlygų vykdymo tarp Draudiko ir (ar) Draudėjo, ir (ar) Apdraustojo, šalys jį sprendžia derybose, vadovaujantis gera valia. Jeigu ginčo nepavyksta išspręsti derybų būdu per protingą terminą, kiekviena šalis turi teisę kreiptis į teismą. Ginčai sprendžiami Lietuvos Respublikos teismuose įstatymų nustatyta tvarka Atvejais, kurių nenumato šios Kelionių draudimo sąlygos, šalys vadovaujasi galiojančiais Lietuvos Respublikos įstatymais bei kitais teisės aktais Bet koks pranešimas, išsiųstas laišku šalies raštiškai nurodytu jos adresu, yra laikomas gautu kitos šalies 5 (penktą) kalendorinę dieną nuo laiško įteikimo paštui Šios Kelionių draudimo sąlygos galioja nuo 2019 m. sausio 1 d. 8. Skundų nagrinėjimo tvarka 8.1. Visi skundai pirmiausia turi būti pateikiami Draudikų įgaliotam atstovui Lietuvoje: Kristina Penkaitienė, Direktorė Baltic Underwriting Agency, AB Kęstučio g. 59, Vilnius 08124, Lietuva 8.2. Lloyd s valdymo įmonė Atrium Underwriters Limited arba aukščiau įvardintas šios valdymo įmonės paskirtas įgaliotas atstovas, remiantis skundo nagrinėjimo rezultatais, pateikia rašytinį sprendimą per 15 kalendorinių dienų nuo skundo gavimo dienos Jeigu esate nepatenkintas sprendimu dėl pateikto skundo arba negavote rašytinio sprendimo per aukščiau nurodytą terminą, jūs galite perduoti skundą Lloyd s generaliniam atstovui Lietuvoje, kuris jį ištirs ir įvertins bei pateiks jums galutinį sprendimą per 30 kalendorinių dienų nuo skundo gavimo dienos. Kontaktiniai Lloyd s generalinio atstovo Lietuvoje duomenys: Tomas Kontautas, Lloyd s generalinis atstovas Lietuvoje Jogailos g. 4, Vilnius 01116, Lietuva T F Jeigu esate nepatenkintas Lloyd s generalinio atstovo Lietuvoje galutiniu sprendimu dėl pateikto skundo arba negavote rašytinio sprendimo per aukščiau nurodytą terminą, jūs turite teisę kreiptis į Lietuvos Banką. Kontaktiniai duomenys: Lietuvos bankas, Priežiūros tarnyba Žirmūnų g. 151, Vilnius 09128, Lietuva 7/21

8 8.5. Aukščiau išdėstyta skundų nagrinėjimo tvarka neapriboja jūsų teisės imtis teisinių veiksmų civiliniuose teismuose. II DALIS. MEDICININIŲ IŠLAIDŲ IR REPATRIACIJOS DRAUDIMAS 9. Sąvokos ir apibrėžimai 9.1. Medicininės išlaidos finansiniais ir medicininiais dokumentais patvirtintos būtinos ir pagrįstos medicininės pagalbos išlaidos dėl netikėto Ūmaus sveikatos sutrikimo ar Nelaimingo atsitikimo Repatriacijos išlaidos apdraustojo vežimo iš Užsienio į nuolatinę gyvenamąją vietą tolimesniam gydymui ar jo palaikų parvežimo išlaidos. 10. Draudimo objektas Draudimo objektas - Apdraustojo turtiniai interesai, susiję su išlaidomis už jam Užsienyje suteiktą būtinąją medicinos pagalbą ar jo Repatriaciją Draudžiamojo įvykio atveju Šio skyriaus ( Medicininių išlaidų ir Repatriacijos draudimo apsauga ) nuostatos yra antrinės privalomojo sveikatos draudimo sistemos atžvilgiu. Tačiau, jei Apdraustasis kreipiasi į Draudiką dėl draudimo išmokos pagal šias Kelionių draudimo taisykles, Draudikas atlygina Nuostolius dėl patirtos Žalos ir įgyja regreso teisę privalomojo sveikatos draudimo sistemos atžvilgiu. 11. Draudžiamieji įvykiai Draudžiamuoju įvykiu draudimo apsaugos galiojimo metu ir draudimo galiojimo teritorijoje yra Apdraustojo kreipimasis į gydymo įstaigą arba Repatriacija dėl atsitiktinio kūno sužalojimo ir/ar Ūmaus sveikatos sutrikimo, kurių pirmieji simptomai, keliantys grėsmę Apdraustojo gyvybei bei reikalaujantys būtinosios medicinos pagalbos, atsirado draudimo apsaugos galiojimo metu, išskyrus nedraudžiamuosius įvykius. 12. Nedraudžiamieji įvykiai Draudimo išmoka nemoka toliau nurodytais atvejai: dėl Apdraustojo sąmoningo apsinuodijimo alkoholiu, narkotinėmis ar cheminėmis toksinėmis medžiagomis, ir/arba gydytojo neskirtais medikamentais; dėl įvykių, kurių pagal objektyviai stebėtus požymius dokumentais nepatvirtina gydymo įstaiga ar gydantis/apžiūrėjęs gydytojas; atvejais, nurodytais Kelionių draudimo taisyklių punkte Nr Neatlyginamos išlaidos Draudikas neatlygina išlaidų, susijusių su: gydymu ir diagnostika ligų, kurios buvo žinomos ar prasidėjusios iki įsigaliojant draudimo apsaugai (nepriklausomai nuo to, ar jos buvo gydomos ar ne), išskyrus staigius priepuolių atvejus ir (ar) ligos paūmėjimus, kai gresia pavojus Apdraustojo gyvybei; onkologinėmis ligomis ir onkologiniais susirgimais, jų diagnostika ir gydymu, neatsižvelgiant į ligos stadiją; psichinėmis ir nervų ligomis, reaktyvinėmis būsenomis, psichinėmis traumomis; konsultacijomis ir tyrimais, susietais su nėštumu, nepriklausomai nuo jo termino, gimdymu, pogimdymine gimusių vaikų priežiūra, nėštumo nutraukimu ne dėl Draudžiamojo įvykio, visomis ligomis, susietomis su nėštumu, jo nutraukimu ir gimdymu, išskyrus Nelaimingus atsitikimus; lytiniu keliu plintančių ligų ir sveikatos sutrikimų, atsiradusių dėl šių ligų, jų diagnostika ir gydymu; Apdraustojo sužalojimu, liga, mirtimi, jei tai susiję su žmogaus imunodeficito virusine infekcija (ŽIV, tarp jų AIDS, taip pat bet kuriais kitais su tuo susijusiais mutaciniais pakitimais ar variacijomis); plastinėmis estetinėmis operacijomis bei protezavimu (įskaitant dantų ir akių protezavimą); stomatologiniu gydymu, išskyrus dantų skausmo malšinimo, skausmo šaltinio šalinimo išlaidas, neviršijančias šių kelionių draudimo sąlygų 3.1. punkte nurodytų limitų, priklausomai nuo Kortelės tipo; gydymu sanatorijose, poilsio namuose, reabilitacijos įstaigose ir kitose panašios paskirties įstaigose; dezinfekcija, profilaktine vakcinacija, medicinine ekspertize ir laboratoriniais tyrimais, nesusijusiais su Apdraustojo liga ar kūno sužalojimu dėl Draudžiamojo įvykio; 8/21

9 maisto produktų, vitaminų, mikroelementų, natūralių produktų, kontraceptikų ir panašių priemonių įsigijimu; gydymu ne Užsienyje; akių patikrinimu dėl prastėjančios regos, akinių ir/ar kontaktinių lęšių dėl prastėjančios regos įsigijimu; organų (jų funkcijų) netekimu dėl įgimtų ar įgytų organizmo trūkumų, traumų per ligos sukeltus priepuolius (pvz., epilepsija), tų ligų ir dėl jų buvusių traumų padarinių gydymu; tolesnio gydymo išlaidomis, Apdraustajam atsisakius grįžti į iš Užsienio, jei Draudiko ir medikų nuomone, Apdraustojo sveikatos būklė tai leidžia ir tai yra tikslinga. 14. Draudimo išmoka Draudimo sumos ribose Draudikas atlygina: išlaidas už Būtinąją medicinos pagalbą ambulatorinėje ir/ar stacionarinėje gydymo įstaigoje; išlaidas už gydytojo paskirtus ir Apdraustojo gydymui reikalingus medikamentus, tvarstymo bei fiksavimo medžiagas; išlaidas už Būtinąją stomatologinę pagalbą, neviršijant šių kelionių draudimo sąlygų 3.1. punkte ir jo papunkčiuose nurodytų draudimo apsaugos apribojimų priklausomai nuo Kortelės tipo; išlaidas dėl skubaus Apdraustojo pervežimo specialios paskirties transportu; mobiliojo ryšio išlaidas neviršijant šių kelionių draudimo sąlygų 3.1. punkte ir jo papunkčiuose nurodytų draudimo apsaugos apribojimų priklausomai nuo Kortelės tipo; būtinąsias repatriacijos išlaidas; papildomas pagrįstas protingas, pragyvenimo ir grįžimo iš Užsienio į nuolatinę gyvenamąją vietą išlaidas, kurias patyrė Apdraustasis ir/ar vienas Apdraustąjį lydintis asmuo, kuris pagal gydančio gydytojo parašytą rekomendaciją privalėjo pasilikti arba keliauti su Apdraustuoju dėl Apdraustojo sveikatos būklės. Išlaidos padengiamos tokiai sumai ir dienų skaičiui kaip nurodyta 3.1. punkte. Būtinumą lydėti Apdraustąjį turi patvirtinti gydantis gydytojas ir Draudiko paskirti ekspertai arba Draudiko įgalioti atstovai; papildomas pagrįstas protingas, kelionės ir viešbučio išlaidas, susijusias su vieno Apdraustojo artimo asmens kelione pas Apdraustąjį ir atgal, jei gydančio gydytojo nuomone, Apdraustojo gyvybei, dėl Nelaimingo atsitikimo ar ligos, kelionės metu gresia pavojus. Artimo asmens kelionė pas Apdraustąjį turi būti iš anksto suderinta su Draudiko paskirtais ekspertais ar atstovais gydymo išlaidos visada atlyginamos pirmiausiai Atlyginant Medicinines išlaidas, pirmiausia yra taikoma privalomojo sveikatos draudimo sistema. Draudikas pagal Draudimo sutarties sąlygas kompensuoja tas gydymo išlaidas, kurių neprivalo kompensuoti arba faktiškai per teisės aktų nustatytus terminus nekompensuoja privalomojo sveikatos draudimo sistema. Tuo atveju, jeigu Draudikas pagal Draudimo sutarties sąlygas kompensuoja gydymo išlaidas, kurias privalėjo padengti, tačiau nepadengė privalomojo sveikatos draudimo sistema, Draudikas įgyja teisę išmokėtas sumas išsireikalauti iš privalomojo sveikatos draudimo sistemos Jeigu su Draudžiamuoju įvykiu susijusios išlaidos viršija Draudimo sumą, prioriteto tvarka atlyginamos gydymo, repatriacijos, asistavimo ir vėliau kitos išlaidos. Išlaidas, viršijančias Draudimo sumą, privalo atlyginti pats Apdraustasis. 15. Su įvykiu susiję dokumentai Apdraustasis arba jo/jos atstovas privalo pateikti Draudikui toliau išvardintus dokumentus, patvirtinančius Draudžiamąjį įvykį: Paciento dokumentus bei medicinos įstaigos pateiktų sąskaitų originalus. Pateikiamuose dokumentuose turi būti nurodyta: Apdraustojo vardas, pavardė, Draudžiamojo įvykio data suteiktų medicinos paslaugų aprašas ir bendra suteiktų paslaugų kaina; Apdraustajam mirus notariškai patvirtintą mirties liudijimą ar liudijimo originalą, palaikų vežimo ar kremavimo Užsienyje sąskaitų originalus. III DALIS. DRAUDIMAS NUO NELAIMINGŲ ATSITIKIMŲ 16. Draudimo objektas Draudimo objektas Turtiniai Apdraustojo interesai, susiję su Nelaimingais atsitikimais. 9/21

10 17. Draudžiamieji įvykiai Draudžiamasis įvykis Nelaimingas atsitikimas, įvykęs Užsienyje, draudimo apsaugos galiojimo laikotarpiu, išskyrus nedraudžiamuosius įvykius. 18. Nedraudžiamieji įvykiai Draudimo išmoka nemoka toliau nurodytais atvejai: Apdraustasis nusižudė ar bandė nusižudyti; Apdraustasis pats ar jo prašymu kiti asmenys tyčia sukėlė nelaimingą atsitikimą; Apdraustasis dalyvavo muštynėse ar buvo jų iniciatoriumi (išskyrus atvejus, kai Apdraustojo veiksmai yra socialiai vertingi (būtinoji gintis, būtinasis reikalingumas ir neperžengiamos jų ribos, pilietinės pareigos atlikimas) arba fizinės jėgos panaudojimas yra tiesiogiai susijęs su tarnybinių pareigų vykdymu (išskyrus punkte nurodytus atvejus)); Nelaimingas atsitikimas įvyko Apdraustajam atliekant karinę tarnybą armijoje ar dalyvaujant kariniuose užsiėmimuose ar pratybose; Apdraustasis svaiginosi alkoholiu, toksinėmis, narkotinėmis ar kitomis psichiką veikiančiomis medžiagomis arba vartojo stipriai veikiančius vaistus be atitinkamo gydytojo paskyrimo; šis punktas taikomas, jei nurodomos aplinkybės turėjo tiesioginį priežastinį ryšį su nelaimingo atsitikimo įvykimu; po Nelaimingo atsitikimo Apdraustasis vengė neblaivumo (girtumo) ar apsvaigimo patikrinimo, jei nurodytos aplinkybės turėjo ar galėjo turėti tiesioginį priežastinį ryšį su nelaimingo atsitikimo įvykimu; Apdraustasis valdė motorinę transporto priemonę, neturėdamas teisės vairuoti atitinkamą transporto priemonę, arba būdamas apsvaigęs nuo alkoholio (alkoholio koncentracija kraujyje viršijo atitinkamos valstybės, kurioje buvo valdoma transporto priemonė, teisės aktuose nustatytą leistiną normą), narkotinių ar toksinių medžiagų; šis punktas taikomas, jei nurodomos aplinkybės turėjo tiesioginį priežastinį ryšį su nelaimingo atsitikimo įvykimu; Apdraustasis perdavė motorinės transporto priemonės valdymą asmeniui, neturinčiam teisės vairuoti atitinkamą transporto priemonę, arba apsvaigusiam nuo alkoholio (alkoholio koncentracija kraujyje viršijo atitinkamos valstybės, kurioje buvo valdoma transporto priemonė, teisės aktuose nustatytą leistiną normą), narkotinių ar toksinių medžiagų, taip pat Apdraustasis sąmoningai (žinodamas arba turėdamas žinoti) važiavo motorine transporto priemone, kurią valdė asmuo, neturintis teisės vairuoti atitinkamą transporto priemonę, arba apsvaigęs nuo alkoholio (alkoholio koncentracija kraujyje viršijo atitinkamos valstybės, kurioje buvo valdoma transporto priemonė, teisės aktuose nustatytą leistiną normą), narkotinių ar toksinių medžiagų; šis punktas taikomas, jei nurodomos aplinkybės turėjo tiesioginį priežastinį ryšį su nelaimingo atsitikimo įvykimu; Apdraustasis nesilaikė gydymo režimo ar medikų rekomendacijų, įvykus nelaimingam atsitikimui; Apdraustojo sveikata sutriko dėl fizinės įtampos sukeltų (taip pat ir dėl svorio kėlimo) tarpslankstelinių diskų, pilvo ar pilvo ertmės išvaržų; Pooperaciniai randai atsirado dėl kritinės ligos ir kitų ligų ar susirgimų; Nelaimingas atsitikimas įvyko dėl branduolinės energijos poveikio, radiacijos, radiacinio užteršimo, karo, karinių pratybų veiksmų, karo ar ypatingosios padėties įvedimo, revoliucijos, sukilimo, maišto, riaušių, masinių neramumų, sabotažo; Nelaimingas atsitikimas įvyko Apdraustajam užsiimant padidintos rizikos laisvalaikio praleidimo metu (kaip detaliau aprašyta šiose draudimo taisyklėse) Nelaimingas atsitikimas įvyko dėl įgimtų, lėtinių ar degeneracinių ligų, įgimtų ar įgytų fizinių trūkumų, išskyrus fizinius trūkumus, atsiradusius dėl kito draudžiamojo įvykio, įvykusio draudimo sutarties galiojimo metu; Nelaimingas atsitikimas įvyko dėl Apdraustojo veikos, kurią teismas ar kita kompetentinga institucija ar pareigūnas pripažino tyčiniu nusikaltimu, užtraukiančiu Apdraustajam baudžiamąją atsakomybę; Nelaimingas atsitikimas įvyko baudžiamojo poveikio priemonių, procesinės prievartos priemonių (bausmių, kardomųjų bei kitų priemonių) taikymo Apdraustajam metu (pvz., sulaikymo veiksmai, laikas laisvės atėmimo įstaigoje ir pan.); 10/21

11 Nelaimingas atsitikimas įvyko, Apdraustojo sveikata sutriko arba jis mirė dėl ligų ar ligų sukeltų priepuolių (pvz., cukrinio diabeto, epilepsijos ar kitų konvulsinių viso kūno traukulių, sąmonės netekimą iššaukiančių ligų); Nelaimingas atsitikimas įvyko dėl psichinių reakcijų (afekto būsenos), psichinės traumos, ligos ar kito psichikos sutrikimo; Nelaimingas atsitikimas įvyko, kai Apdraustojo sveikata sutriko arba jis mirė dėl gyvatės, žinduolių ar vabzdžių įkandimo/įgėlimo sukeltos infekcinės ligos; Apdraustojo sveikatos sutrikimai susiję su medicinos gydytojų neskirtu ir (arba) oficialiosios medicinos nepripažįstamu gydymu; Nelaimingas atsitikimas įvyko, kai Apdraustojo sveikata sutriko arba jis mirė dėl operacijos, gydymo ar kitų medicinos procedūrų, išskyrus atvejus, kai tos procedūros buvo atliekamos gydant draudžiamojo įvykio metu atsiradusius sveikatos sutrikimus; teismas pripažino Apdraustąjį nežinia kur esančiu; teismas Apdraustąjį paskelbė mirusiu, išskyrus tuos atvejus, kurie pagal šias draudimo taisykles laikytini draudžiamaisiais įvykiais; Apdraustasis mirė dėl ligos; Draudimo apsauga dėl įvykių susijusių su, ar sukeltų radioaktyviosios spinduliuotės, atominės reakcijos ar radioaktyvaus užteršimo; Draudimo apsauga dėl įvykių susijusių su išpuoliais, kurių metu panaudojamas branduolinė/ radioaktyvioji spinduliuotė, cheminis ar biologinis ginklas Jei Draudikas, remdamasis šia išimtimi netenkina Apdraustojo pretenzijos, pareiga įrodyti nedraudžiamojo įvykio nebuvimą tenka Apdraustajam Nenugalima jėga (force majeure): Draudimo sutarties šalys yra atleidžiamos nuo pareigų pagal draudimo sutartį vykdymo, jei šalis įrodo, kad toks nevykdymas yra sąlygotas aplinkybių, kurių ji negalėjo kontroliuoti bei protingai numatyti sutarties sudarymo metu, ir negalėjo užkirsti kelio šių aplinkybių ar jų pasekmių atsiradimui. Nenugalima jėga (force majeure) nelaikoma tai, kad sutarties šalis neturi reikiamų finansinių išteklių arba draudėjo kontrahentai pažeidžia savo prievoles Draudėjui ir dėl to Draudėjas nevykdo savo įsipareigojimų pagal draudimo sutartį Jeigu aplinkybė, dėl kurios neįmanoma sutarties įvykdyti, yra laikina, tai draudimo sutarties šalis atleidžiama nuo atsakomybės tik tokiam laikotarpiui, kuris yra protingas, atsižvelgiant į tos aplinkybės įtaką sutarties įvykdymui Jei šalis negali ar negalės įvykdyti bet kokių savo pareigų pagal draudimo sutartį dėl nenugalimos jėgos, ji privalo ne vėliau kaip per 14 dienų nuo nenugalimos jėgos atsiradimo raštu pranešti kitai šaliai apie aplinkybes, kurios trukdo vykdyti prievoles, kartu nurodant prievoles, kurių negali ar negalės įvykdyti. Šio skyriaus nuostatos neatima iš kitos draudimo sutarties šalies teisės nutraukti sutartį arba sustabdyti jos įvykdymą, arba reikalauti sumokėti palūkanas Jei nenugalimos jėgos aplinkybės tęsiasi ilgiau kaip 2 mėnesius, draudimo sutartis nutrūksta visais atvejais įvykis numatytas Kelionių draudimo taisyklių 2 punkte. 19. Draudimo išmoka Vieno Draudžiamojo įvykio Draudimo sumos ribose Draudikas, Apdraustajam mirus ne vėliau kaip per 1 (vienerius) metus po kūno sužalojimo dėl Draudžiamojo įvykio dienos, moka 100% vieno įvykio Draudimo sumos išmoką. Tuo atveju, jei draudimo išmokos dėl to paties Nelaimingo atsitikimo, kuris sukėlė Apdraustojo mirtį, jau buvo išmokėtos, tos sumos turi būti išskaičiuotos iš mokėtinos Draudimo išmokos Draudimo išmokos dėl Nelaimingo atsitikimo apskaičiavimas atliekamas remiantis Kelionių draudimo taisyklių punktu Nr Draudimo išmokos apskaičiavimas Draudimo sutartimi draudžiamas tik tiesiogiai Draudžiamojo įvykio (Nelaimingo atsitikimo) sąlygotas neįgalumas, kai dėl Nelaimingo atsitikimo metu patirtų kūno sužalojimų kompetentinga institucija: Apdraustajam iki 18 metų amžiaus nustato neįgalumo lygį, kuris gali būti: 11/21

12 lengvas, arba vidutinis, arba sunkus Apdraustajam nuo 18 metų iki pensinio amžiaus nustato darbingumo lygį, kuris yra žemesnis nei turėtas iki Draudžiamojo įvykio, t. y. nustatomas netektas darbingumas, išreiškiamas procentais: %-60% darbingumo darbingas asmuo, arba %-30% darbingumo iš dalies darbingas asmuo, arba %-0% darbingumo nedarbingas asmuo Pensinio amžiaus sulaukusiam Apdraustajam nustatomi specialieji poreikiai: specialusis nuolatinės slaugos poreikis, arba specialusis nuolatinės priežiūros (pagalbos) poreikis, arba specialusis lengvojo automobilio įsigijimo ir jo techninio pritaikymo išlaidų kompensacijos poreikis ar specialusis transporto išlaidų kompensacijos poreikis Draudimo išmoka mokama tik ilgalaikio ar nuolatinio Apdraustojo neįgalumo atveju (kaip apibrėžiama žemiau ir punktuose), ir jei Apdraustajam atitinkamas neįgalumo lygis nustatomas kompetentingos institucijos per vienerius metus nuo Nelaimingo atsitikimo dienos Ilgalaikiu laikomas neįgalumas, kai neįgalumo lygis, darbingumo lygis (netektas darbingumas) ar specialieji poreikiai nustatomi ne trumpesniam kaip 1 metų laikotarpiui Nuolatiniu laikomas neįgalumas, kai neįgalumo lygis, darbingumo lygis (netektas darbingumas) ar specialieji poreikiai nustatomi ne trumpesniam kaip 2 metų terminui. Jei Apdraustajam iš pradžių nustatomas ilgalaikis neįgalumas, kuris vėliau yra pratęsiamas, tai nuolatiniu laikomas neįgalumas, kurio bendras nepertraukiamas nustatymo terminas yra ne trumpesnis kaip 2 metai Apdraustajam tapus neįgaliu dėl Draudžiamojo įvykio, išmokama vienkartinė draudimo išmoka. Mokėtinos draudimo išmokos dydis išreiškiamas procentais pagal Kelionių draudimo sąlygų 3.1 punkte nustatytos Draudimo sumos neįgalumo atveju priklausomai nuo Kortelės, ir yra lygus: apdraustųjų nuo 18 metų iki pensinio amžiaus neįgalumo atveju, draudimo išmoka apskaičiuojama pagal nustatyto netekto darbingumo lygį (procentais) ir: nuolatinio darbingumo netekimo atveju, draudimo išmoka lygi Draudimo sumos neįgalumo atveju daliai, lygiai visam netekto darbingumo dydžiui (procentais), arba ilgalaikio darbingumo netekimo atveju, draudimo išmoka lygi Draudimo sumos neįgalumo atveju daliai, lygiai 1/3 netekto darbingumo dydžio (procentais). Jeigu Draudiko ekspertai neabejoja dėl ilgalaikio darbingumo netekimo pratęsimo, gali būti mokama nuolatinio darbingumo netekimo atveju skirta draudimo išmoka (tokiu atveju, vėliau draudimo išmoka dėl nuolatinio neįgalumo pakartotinai nėra mokama); apdraustųjų iki 18 metų amžiaus neįgalumo atveju draudimo išmoka apskaičiuojama priklausomai nuo nustatyto neįgalumo lygio: nustačius lengvą neįgalumo lygį draudimo išmoka yra lygi 40% nustatytos Draudimo sumos neįgalumo atveju; nustačius vidutinį neįgalumo lygį draudimo išmoka yra lygi 70% nustatytos Draudimo sumos neįgalumo atveju; nustačius sunkų neįgalumo lygį draudimo išmoka yra lygi 100% nustatytos Draudimo sumos neįgalumo atveju senatvės pensijos amžiaus apdraustųjų neįgalumo atveju draudimo išmoka apskaičiuojama priklausomai nuo nustatytų specialiųjų poreikių, su sąlyga, kad specialieji poreikiai suteikti ne trumpesniam kaip 2 metų terminui (tik nuolatinio neįgalumo atveju): specialusis lengvojo automobilio įsigijimo ir jo techninio pritaikymo išlaidų kompensacijos poreikis ar specialusis transporto išlaidų kompensacijos poreikis, draudimo išmoka yra lygi 10 % nustatytos Draudimo sumos neįgalumo atveju, arba specialusis nuolatinės priežiūros (pagalbos) poreikis draudimo išmoka yra lygi 30% nustatytos Draudimo sumos neįgalumo atveju, arba specialusis nuolatinės slaugos poreikis draudimo išmoka yra lygi 100 % nustatytos Draudimo sumos neįgalumo atveju. 12/21

13 20.6. Jeigu kompetentingos institucijos nustatytas neįgalumo lygis, darbingumo lygis (netektas darbingumas) ar nustatyti specialieji poreikiai Draudikui pagrįstai kelia abejones, Draudikas turi teisę savo lėšomis kreiptis į atitinkamos srities ekspertus ir (ar) specialistus bei, išmokant draudimo išmoką, remtis šių ekspertų ir (ar) specialistų pateiktomis išvadomis dėl apdraustojo neįgalumo lygio, darbingumo lygio (netekto darbingumo) ar nustatytų specialiųjų poreikių Mokant draudimo išmoką vadovaujamasi nustatytu neįgalumo lygiu, darbingumo lygiu (netektu darbingumu) ar specialiaisiais poreikiais, nustatytu Apdraustajam draudimo išmokos mokėjimo dieną (su sąlyga, kad neįgalumas nustatytas dėl Draudžiamojo įvykio) Jeigu Apdraustajam iki Draudžiamojo įvykio jau buvo nustatytas neįgalumas (neįgalumo lygis arba netektas darbingumas), ir dėl Draudžiamojo įvykio neįgalumo lygis padidėjo, draudimo išmoka apskaičiuojama pagal skirtumą tarp procentais išreikšto neįgalumo lygio ar netekto darbingumo lygio prieš Draudžiamąjį įvykį ir po Draudžiamojo įvykio Jeigu senatvės pensijos amžiaus Apdraustajam iki Draudžiamojo įvykio jau buvo nustatyti bet kokie specialieji poreikiai, draudimo išmoka neįgalumo atveju jam nėra mokama Apdraustojo neįgalumas turi būti nustatomas praėjus ne mažiau kaip 6 mėnesiams ir ne daugiau kaip 12 mėnesių nuo Nelaimingo atsitikimo dienos. Jeigu neįgalumas yra neabejotinas, Draudikas turi teisę draudimo išmoką išmokėti nelaukdamas numatyto termino (tokiu atveju, vėliau draudimo išmoka dėl nustatyto neįgalumo pakartotinai nėra mokama). IV DALIS. ASMENS CIVILINĖS ATSAKOMYBĖS DRAUDIMAS Bendrosios sąlygos (I DALIS) šiai daliai (Asmens civilinės atsakomybės draudimas) taikomos tiek, kiek jos neprieštarauja šios dalies nuostatoms. Bendrųjų sąlygų (I DALIS) 2 punkto nuostatos šiai daliai (Asmens civilinės atsakomybės draudimas) netaikomos, išskyrus 2.3 punkte nurodytus atleidimo nuo išmokos mokėjimo pagrindus. 21. Sąvokos ir apibrėžimai Žala trečiojo asmens materialaus turto sunaikinimas ar sugadinimas ar trečiojo asmens kūno sužalojimas (įskaitant mirtį), neturtinė Žala ir susijusios išlaidos, negautos pajamos, kurios būtų gautos jei asmuo nebūtų dėl Apdraustojo nebūtų patyręs Žalos turtui ir/ar asmeniui Nuostoliai patirtos Žalos piniginė išraiška, bei protingos išlaidos civilinės atsakomybės ir Nuostolių dydžio įvertinimui, taip pat išlaidos Nuostolių išieškojimo teismo keliu atveju Naudos gavėjas Žalą patyrusi trečioji šalis. 22. Draudimo objektas Draudimo objektas - Apdraustojo turtiniai interesai, susiję su Apdraustojo civiline atsakomybe už Žalą, padarytą trečiajam asmeniui Draudimo objektas apima Apdraustojo civilinę atsakomybę už Nuostolius, kylančius dėl Apdraustojo vaikų, iki 12 metų amžiaus, tyčinių veiksmų Draudimo objektas apima neteisėtus, aplaidžius Apdraustojo veiksmus Užsienyje, ir susijusias neišvengiamas ir pagrįstas teisines išlaidas, Draudimo sumos ribose. 23. Draudžiamieji įvykiai Draudžiamieji įvykiai apima: reikalavimą Apdraustajam dėl Žalos sukeltos Užsienyje atlyginimo, pareikštą per Draudimo apsaugos galiojimo laikotarpį, įskaitant atvejus, kai Žala padaryta Apdraustojo gyvenamosios vietos valstybės ambasadoje Užsienyje ar laive ar lėktuve, registruotame Apdraustojo gyvenamosios vietos valstybėje ir vykstančiame į Užsienį; neteisėti, aplaidūs Apdraustojo veiksmai Užsienyje, kurių pagrindu Apdraustasis patiria neišvengiamų ir pagrįstų teisinių išlaidų. 13/21

14 24. Nedraudžiamieji įvykiai Draudikas atleidžiamas nuo draudimo išmokos mokėjimo remiantis atleidimo nuo atsakomybės pagrindais, įtvirtintais Bendrųjų draudimo sąlygų (I dalis) papunktyje Nr. 2.3., išskyrus atvejus, kai Žala trečiojo asmens sveikatai (įskaitant mirtį) atsirado dėl atsakingo už Žalą asmens Civilinė atsakomybė už Žalą nedengiama, jei Žala: padaryta pačiam Apdraustajam; kilo dėl Apdraustojo veiksmų dalyvaujant varžybose ir padaryta kitiems tų varžybų dalyviams; kilo medžiojant ar šaudant į taikinį; kilusią dėl netinkamo sutarties vykdymo ar neįvykdymo (sutartinė atsakomybė). Jeigu pagal sutartį, atsakomybės už Žalą apimtis yra didesnė nei ta, kurią nustato įstatymas nesant sutarties, draudimas galioja ta apimtimi, kiek atsakomybė už Žalą kiltų pagal įstatymą nesant sutarties; susijusi su transporto priemonės valdymu, naudojimu, pakrovimu ir iškrovimu ( transporto priemonė reiškia mechanizmą, sukurtą žmonių ir/ar krovinių vežimui; taip pat apima traktorius ir kitus savaeigius mechanizmus ir orlaivius), išskyrus atsakomybę, susijusią su sausumos transporto priemonių (dviračių, motociklų, keturračių motociklų) valdymu, taip pat vandens transporto priemonių (vandens motociklų, ne savaeigių laivų, tokių kaip jachtos iki 80 t., burlaiviai, kanojos, guminės valtys iki 130 kg keliamosios galios, turistiniai plaustai, plaukiojantys kotedžai ir vandens dviračiai) valdymu; susijusi su visišku ar daliniu praradimu, sugadinimu, galimybės pasinaudoti fizinio trečiojo asmens nuosavybe, Apdraustojo išsinuomota nuo Žalos atsiradimo momentu iš šio trečiojo asmens; pinigams, vertybiniams popieriams, grynuoliams, pramoninės ar laboratorinės paskirties dirbinių pusgaminiams, tauriesiems metalams (auksui, platinai, sidabrui), deimantams, juvelyrikos dirbiniams ir kitiems buitiniams dirbiniams iš aukso, sidabro, platinos ir metalų, priklausančių platinos grupei, brangakmeniams, perlams, taip pat jų nuolaužoms, meno dirbiniams, antikvariniams dirbiniams, dirbiniams turintiems numizmatinę, sfragistinę, heraldinę arba filatelinę vertę, apdovanojimams ir medaliams arba kolekcijoms ar rinkiniams ar kitiems dariniams, turintiems meninę, istorinę ar kitą kultūrinę vertę; kilo dėl Apdraustojo asmens apsvaigimo nuo alkoholio, narkotinių, toksinių ar kitų psichotropinių medžiagų ar stipraus poveikio medicininių preparatų, vartotų be gydytojo nurodymo, ir šie veiksmai tiesiogiai susiję su Žalos trečiajam asmeniui padarymu; tiesiogiai ar netiesiogiai kilo dėl darbdavio atsakomybės, sutartinės atsakomybės ar atsakomybė kilo prieš kartu su Apdraustuoju keliaujantį Šeimos narį; tiesiogiai ar netiesiogiai kilo dėl Apdraustajam priklausančių ar esančių jo/jos globoje gyvūnų; tiesiogiai ar netiesiogiai kilo iš/dėl užteršimo; tiesiogiai ar netiesiogiai kilo iš/dėl infekcinės ligos perdavimo/pernešimo. 25. Draudimo išmoka Trečiojo asmens patirti Nuostoliai atlyginami Draudimo sumos ribose. Nuostoliai atlyginami trečiajam asmeniui išmokant draudimo išmoką, kurios dydis turi būti pagrįstas remiantis teisės aktais, reglamentuojančiais civilinę atsakomybę Draudikas taip pat, atlygina Draudimo sumos ribose, išlaidas susijusias su reikalavimo svarstymu ir atsakymo ruošimu; tačiau, reikalavime nurodyta suma mokama pirmiausiai Draudikas atlygina neišvengiamas ir pagrįstas teisines išlaidas, susijusias su aplaidžiais Apdraustojo veiksmais Užsienyje Jei Apdraustasis pats atlygino Žalą trečiajam asmeniui, Draudimo išmoką Draudikas sumoka Apdraustajam Jei Draudimo suma yra mažesnė nei tretiesiems asmenims padarytos Žalos dydis, Draudimo išmoka paskirstoma tretiesiems asmenims, proporcingai jų patirtos Žalos dydžiui Kai Apdraustasis atsakingas už sukeltą Žalą kartu su kitais asmenimis, Draudikas moka draudimo išmoką tik ta dalimi, kuria yra atsakingas Apdraustasis, neatsižvelgiant į tai ar Apdraustasis iš dalies ar visiškai atlygino pretenzijos reiškėjo padarytą Žalą, padarytą kartu su kitais asmenimis Kreipiantis į Draudiką Draudžiamojo įvykio atveju, Apdraustasis pateikia pranešimą, kuriame nurodoma: kada, kur ir kokiomis aplinkybėmis įvyko įvykis, kurio pagrindu kyla (ar gali kilti) reikalavimas; 14/21

NELAIMINGŲ ATSITIKIMŲ DRAUDIMO TAISYKLĖS ( redakcija, galioja nuo ) TURINYS I. DRAUDŽIAMIEJI ĮVYKIAI... II. NEDRAUDŽIAMIEJI ĮVYKIA

NELAIMINGŲ ATSITIKIMŲ DRAUDIMO TAISYKLĖS ( redakcija, galioja nuo ) TURINYS I. DRAUDŽIAMIEJI ĮVYKIAI... II. NEDRAUDŽIAMIEJI ĮVYKIA NELAIMINGŲ ATSITIKIMŲ DRAUDIMO TAISYKLĖS (2014.01.01 redakcija, galioja nuo 2014.01.01) TURINYS I. DRAUDŽIAMIEJI ĮVYKIAI... II. NEDRAUDŽIAMIEJI ĮVYKIAI... III. PAPILDOMOS DRAUDIMO APSAUGOS SĄLYGOS... IV.

Detaliau

Ginčo byla Nr LIETUVOS BANKO PRIEŽIŪROS TARNYBOS FINANSINIŲ PASLAUGŲ IR RINKŲ PRIEŽIŪROS DEPARTAMENTO DIREKTORIUS SPRENDIMAS DĖL K. R. IR

Ginčo byla Nr LIETUVOS BANKO PRIEŽIŪROS TARNYBOS FINANSINIŲ PASLAUGŲ IR RINKŲ PRIEŽIŪROS DEPARTAMENTO DIREKTORIUS SPRENDIMAS DĖL K. R. IR Ginčo byla Nr. 2017-01197 LIETUVOS BANKO PRIEŽIŪROS TARNYBOS FINANSINIŲ PASLAUGŲ IR RINKŲ PRIEŽIŪROS DEPARTAMENTO DIREKTORIUS SPRENDIMAS DĖL K. R. IR IF P&C INSURANCE AS GINČO NAGRINĖJIMO 2017 m. lapkričio

Detaliau

VALSTYBINĖS DRAUDIMO PRIEŽIŪROS TARNYBOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS VALDYBA N U T A R I M A S DĖL STATINIO PROJEKTUOTOJO CIVILINĖS

VALSTYBINĖS DRAUDIMO PRIEŽIŪROS TARNYBOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS VALDYBA N U T A R I M A S DĖL STATINIO PROJEKTUOTOJO CIVILINĖS VALSTYBINĖS DRAUDIMO PRIEŽIŪROS TARNYBOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS VALDYBA N U T A R I M A S DĖL STATINIO PROJEKTUOTOJO CIVILINĖS ATSAKOMYBĖS PRIVALOMOJO DRAUDIMO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO

Detaliau

GYVYBĖS DRAUDIMO TAISYKLĖS NR. 207 INDIVIDUALUS GYVYBĖS DRAUDIMAS PATVIRTINTA: UAB PZU Lietuva gyvybės draudimas valdybos 2019 m. sausio 18 d. nutarim

GYVYBĖS DRAUDIMO TAISYKLĖS NR. 207 INDIVIDUALUS GYVYBĖS DRAUDIMAS PATVIRTINTA: UAB PZU Lietuva gyvybės draudimas valdybos 2019 m. sausio 18 d. nutarim GYVYBĖS DRAUDIMO TAISYKLĖS NR. 207 INDIVIDUALUS GYVYBĖS DRAUDIMAS PATVIRTINTA: UAB PZU Lietuva gyvybės draudimas valdybos 2019 m. sausio 18 d. nutarimu Nr. 6 Galioja nuo 2019 m. vasario 1 d. 1. BENDROJI

Detaliau

NELAIMINGŲ ATSITIKIMŲ DRAUDIMO TAISYKLĖS Patvirtintos ADB Compensa Vienna Insurance Group 2018 m. rugsėjo mėn. 04 d. Valdybos nutarimu, galiojančios n

NELAIMINGŲ ATSITIKIMŲ DRAUDIMO TAISYKLĖS Patvirtintos ADB Compensa Vienna Insurance Group 2018 m. rugsėjo mėn. 04 d. Valdybos nutarimu, galiojančios n NELAIMINGŲ ATSITIKIMŲ DRAUDIMO TAISYKLĖS Patvirtintos ADB Compensa Vienna Insurance Group 2018 m. rugsėjo mėn. 04 d. Valdybos nutarimu, galiojančios nuo 2019 m. vasario mėn. 26 d. TURINYS 1. Sąvokos ir

Detaliau

ERGO Insurace SE Lietuvos filialas Kelionių draudimo taisyklės Nr. 061 Bendroji dalis Pagrindinės šiose Taisyklėse vartojamos sąvokos Draudikas ERGO I

ERGO Insurace SE Lietuvos filialas Kelionių draudimo taisyklės Nr. 061 Bendroji dalis Pagrindinės šiose Taisyklėse vartojamos sąvokos Draudikas ERGO I ERGO Insurace SE Lietuvos filialas Kelionių draudimo taisyklės Nr. 061 Bendroji dalis Pagrindinės šiose Taisyklėse vartojamos sąvokos Draudikas ERGO Insurance SE Lietuvos filialas. Draudėjas AB SEB bankas.

Detaliau

KELIONIŲ DRAUDIMO TAISYKLĖS NR. KD Galioja nuo Draudimo ekspertai konsultuoja telefonu

KELIONIŲ DRAUDIMO TAISYKLĖS NR. KD Galioja nuo Draudimo ekspertai konsultuoja telefonu KELIONIŲ DRAUDIMO TAISYKLĖS NR. KD-20171 Galioja nuo 2017-12-11 Draudimo ekspertai konsultuoja telefonu 1620 www.if.lt KELIONIŲ DRAUDIMO TAISYKLĖS NR. KD-20171 Galioja nuo 2017-12-11 TURINYS VARTOJAMOS

Detaliau

009 PD Taisykles maketas Bendras_internetui

009 PD Taisykles maketas Bendras_internetui PATVIRTINTA Gyvybės draudimo UAB BONUM PUBLICUM valdybos 2015 m. sausio 23 d. protokolu Nr. 2015-03 Pensijų draudimo taisyklės Nr. 009 1. Bendroji dalis Įsigalioja nuo 2015 m. vasario 1 d. 1.1. Gyvybės

Detaliau

Microsoft Word - LE_Sutarties su NEPRIKLAUSOMU ST nariu salygos

Microsoft Word - LE_Sutarties su NEPRIKLAUSOMU ST nariu salygos SUTARTIES DĖL NEPRIKLAUSOMO STEBĖTOJŲ TARYBOS NARIO VEIKLOS SĄLYGOS ATSIŽVELGIANT Į TAI, KAD: (A) Stebėtojų tarybos narys [data] Bendrovės visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimu Nr.[...] buvo

Detaliau

Nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo metų veiksmų plano įgyvendinimo 2.3 priemonės Remti bendruomeninę veiklą s

Nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo metų veiksmų plano įgyvendinimo 2.3 priemonės Remti bendruomeninę veiklą s Nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo 2017 2019 metų veiksmų plano įgyvendinimo 2.3 priemonės Remti bendruomeninę veiklą savivaldybėse įgyvendinimo aprašo 3 priedas (Pavyzdinė

Detaliau

Projektas PAKRUOJO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA SPRENDIMAS DĖL PAKRUOJO RAJONO SAVIVALDYBĖS DIENOS SOCIALINĖS GLOBOS ASMENS NAMUOSE TEIKIMO TVARKOS APRA

Projektas PAKRUOJO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA SPRENDIMAS DĖL PAKRUOJO RAJONO SAVIVALDYBĖS DIENOS SOCIALINĖS GLOBOS ASMENS NAMUOSE TEIKIMO TVARKOS APRA Projektas PAKRUOJO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA SPRENDIMAS DĖL PAKRUOJO RAJONO SAVIVALDYBĖS DIENOS SOCIALINĖS GLOBOS ASMENS NAMUOSE TEIKIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO 2016 m. lapkričio 24 d. Nr. T- Pakruojis

Detaliau

Microsoft Word - 1 Priedas Nuomos sutartis

Microsoft Word - 1 Priedas Nuomos sutartis PATVIRTINTA VĮ Turto banko generalinio direktoriaus 2019 m. balandžio 17 d. įsakymu Nr. P1-116 1 priedas NUOMOS SUTARTIS Nr. (data) Vilnius Nuomotojas valstybės įmonė Turto bankas, juridinio asmens kodas

Detaliau

ERGO Life Insurance SE Būsto paskolos gavėjo gyvybės draudimo taisyklės Nr. 026 Galioja nuo Pagrindinės draudimo taisyklėse vartojamos s

ERGO Life Insurance SE Būsto paskolos gavėjo gyvybės draudimo taisyklės Nr. 026 Galioja nuo Pagrindinės draudimo taisyklėse vartojamos s ERGO Life Insurance SE Būsto paskolos gavėjo gyvybės draudimo taisyklės Nr. 026 Galioja nuo 2019-01-02 1. Pagrindinės draudimo taisyklėse vartojamos sąvokos Visos ERGO Life Insurance SE Būsto paskolos

Detaliau

UGD indd

UGD indd Patvirtinta 2018 12 27 valdybos nutarimu Galioja nuo 2019 01 01 Universalaus gyvybės draudimo taisyklės Nr. 001/12 Pagal Universalaus gyvybės draudimo taisykles (toliau taisyklės) sudarius Draudimo sutartį,

Detaliau

Luminor banko kelionių draudimo sąlygos Visa Business ir Mastercard Business kredito kortelių turėtojams. Nr

Luminor banko kelionių draudimo sąlygos Visa Business ir Mastercard Business kredito kortelių turėtojams. Nr Luminor banko kelionių draudimo sąlygos Visa Business ir Mastercard Business kredito kortelių turėtojams. Nr. 941-1805 Turinys VARTOJAMOS SĄVOKOS I SKYRIUS. DRAUDIMO APSAUGOS GALIOJIMAS. 1 straipsnis.

Detaliau

NAUJA REDAKCIJA nuo

NAUJA REDAKCIJA nuo (asmens vardas, pavardė) Forma patvirtinta Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2005 m. balandžio 27 d. įsakymu Nr. 1R-124 Valstybės garantuojamos teisinės pagalbos tarnybai ar jos teritoriniam skyriui

Detaliau

4. LAIKINOJI DRAUDIMO APSAUGA UAB PZU Lietuva gyvybės draudimas Konstitucijos pr. 7, Vilnius GYVYBĖS DRAUDIMo TAISYKLėS NR. 305 GYVYBĖS DRAUDIMAS GARA

4. LAIKINOJI DRAUDIMO APSAUGA UAB PZU Lietuva gyvybės draudimas Konstitucijos pr. 7, Vilnius GYVYBĖS DRAUDIMo TAISYKLėS NR. 305 GYVYBĖS DRAUDIMAS GARA 4. LAIKINOJI DRAUDIMO APSAUGA UAB PZU Lietuva gyvybės draudimas Konstitucijos pr. 7, Vilnius GYVYBĖS DRAUDIMo TAISYKLėS NR. 305 GYVYBĖS DRAUDIMAS GARANTIJA PLIUS 1. BENDROJI DALIS Šiose gyvybės draudimo

Detaliau

ERGO Insurance SE Lietuvos filialas Transporto priemonių valdytojų civilinės atsakomybės savanoriškojo draudimo taisyklės Nr. 048 Galioja nuo

ERGO Insurance SE Lietuvos filialas Transporto priemonių valdytojų civilinės atsakomybės savanoriškojo draudimo taisyklės Nr. 048 Galioja nuo ERGO Insurance SE Lietuvos filialas Transporto priemonių valdytojų civilinės atsakomybės savanoriškojo draudimo taisyklės Nr. 048 Galioja nuo 2013 04 01 1. Bendrosios sąvokos 2. Transporto priemonių valdytojų

Detaliau

APSAUGOS SUTARTIS BENDROJI DALIS Nr. V-076 Saugome Jūsų pasaulį

APSAUGOS SUTARTIS BENDROJI DALIS Nr. V-076 Saugome Jūsų pasaulį APSAUGOS SUTARTIS BENDROJI DALIS Saugome Jūsų pasaulį 1. Sutarties sąvokos 1.1. Užsakovas šią apsaugos sutartį su Vykdytoju sudaręs ir joje nurodytas fizinis ar juridinis asmuo. Sąvoka Užsakovas taip pat

Detaliau

Sutartis aktuali nuo

Sutartis aktuali nuo VALSTYBINIO SOCIALINIO DRAUDIMO FONDO VALDYBA PRIE SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTERIJOS ASMENS DUOMENŲ TEIKIMO SUTARTIS 201_ m. d. Nr. ADS- Vilnius Valstybinio socialinio draudimo fondo valdyba prie

Detaliau

PATVIRTINTA Kauno lopšelio darželio Vaikystė direktoriaus 2015 m. spalio 26 d. įsakymu Nr. V-74 KAUNO LOPŠELIO DARŽELIO VAIKYSTĖ VAIZDO DUOMENŲ TVARKY

PATVIRTINTA Kauno lopšelio darželio Vaikystė direktoriaus 2015 m. spalio 26 d. įsakymu Nr. V-74 KAUNO LOPŠELIO DARŽELIO VAIKYSTĖ VAIZDO DUOMENŲ TVARKY PATVIRTINTA Kauno lopšelio darželio Vaikystė direktoriaus 2015 m. spalio 26 d. įsakymu Nr. V-74 KAUNO LOPŠELIO DARŽELIO VAIKYSTĖ VAIZDO DUOMENŲ TVARKYMO TAISYKLĖS I SKYRIUS BENDROSIOS NUOSTATOS 1. Vaizdo

Detaliau

ERGO Insurance SE Lietuvos filialas Darbdavio civilinės atsakomybės draudimo taisyklės Nr. 051 Galioja nuo Bendrosios sąvokos 2. Draudėj

ERGO Insurance SE Lietuvos filialas Darbdavio civilinės atsakomybės draudimo taisyklės Nr. 051 Galioja nuo Bendrosios sąvokos 2. Draudėj ERGO Insurance SE Lietuvos filialas Darbdavio civilinės atsakomybės draudimo taisyklės Nr. 051 Galioja nuo 2014-12-31 1. Bendrosios sąvokos 2. Draudėjo prašymas sudaryti darbdavio civilinės atsakomybės

Detaliau

Galioja nuo TURINYS P Draudimo apsaugos galiojimas Draudimo sutarties pasibaigimas ir pakeitimas

Galioja nuo TURINYS P Draudimo apsaugos galiojimas Draudimo sutarties pasibaigimas ir pakeitimas Galioja nuo 2019-07-01 TURINYS P....2...2 2. Draudimo apsaugos galiojimas...2...2...3...3 6. Draudimo sutarties pasibaigimas ir pakeitimas...3...3...3...4...4...4 12. Subrogacija ir regresinio reikalavimo...4

Detaliau

PATVIRTINTA Gyvybės draudimo UAB BONUM PUBLICUM Valdybos 2016 m. balandžio 27 d. protokolu Nr Universalaus gyvybės draudimo su kintančiu kapi

PATVIRTINTA Gyvybės draudimo UAB BONUM PUBLICUM Valdybos 2016 m. balandžio 27 d. protokolu Nr Universalaus gyvybės draudimo su kintančiu kapi PATVIRTINTA Gyvybės draudimo UAB BONUM PUBLICUM Valdybos 2016 m. balandžio 27 d. protokolu Nr. 2016-10 Universalaus gyvybės draudimo su kintančiu kapitalu taisyklės Nr. 011 Įsigalioja nuo 2016 m. gegužės

Detaliau

Microsoft Word - PISKISVĮ18 straipsnio atskleidimai - INVL Technology

Microsoft Word - PISKISVÄ®18 straipsnio atskleidimai - INVL Technology Informacija asmenims, įsigyjantiems SUTPKIB INVL Technology išleistų nuosavybės vertybinių popierių, parengta pagal LR profesionaliesiems investuotojams skirtų subjektų įstatymo 18 straipsnio reikalavimus

Detaliau

PATVIRTINTA Kauno sporto mokyklos Startas Direktoriaus 2019 m. balandžio 23 d. įsakymu Nr KAUNO SPORTO MOKYKLOS STARTAS PRIVATUMO POLITIKA Kauno

PATVIRTINTA Kauno sporto mokyklos Startas Direktoriaus 2019 m. balandžio 23 d. įsakymu Nr KAUNO SPORTO MOKYKLOS STARTAS PRIVATUMO POLITIKA Kauno PATVIRTINTA Kauno sporto mokyklos Startas Direktoriaus 2019 m. balandžio 23 d. įsakymu Nr. 1-28 KAUNO SPORTO MOKYKLOS STARTAS PRIVATUMO POLITIKA Kauno sporto mokykla Startas (toliau - Mokykla) vertina

Detaliau

PATVIRTINTA Švenčionių rajono savivaldybės tarybos 2018 m. vasario 14 d. sprendimu Nr. T-17 GLOBOS CENTRO IR VAIKO BUDINČIO GLOBOTOJO VEIKLOS ORGANIZA

PATVIRTINTA Švenčionių rajono savivaldybės tarybos 2018 m. vasario 14 d. sprendimu Nr. T-17 GLOBOS CENTRO IR VAIKO BUDINČIO GLOBOTOJO VEIKLOS ORGANIZA PATVIRTINTA Švenčionių rajono savivaldybės tarybos 2018 m. vasario 14 d. sprendimu Nr. T-17 GLOBOS CENTRO IR VAIKO BUDINČIO GLOBOTOJO VEIKLOS ORGANIZAVIMO ŠVENČIONIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖJE TVARKOS APRAŠAS

Detaliau

Bendros_draudimo_salygos_2018.cdr

Bendros_draudimo_salygos_2018.cdr Patvirtinta 2018 09 28 Compensa Life Vienna Insurance Group SE Lietuvos filialo vadovo įsakymu Nr. V- 12/18 BENDROSIOS DRAUDIMO SĄLYGOS Galioja nuo 2018 m. spalio 01 d. 1. SĄVOKOS IR INTERPRETACIJA 1.1.

Detaliau

G L v SEB bankas nuasmeninta

G L v SEB bankas nuasmeninta Ginčo byla Nr. 2018-00589 LIETUVOS BANKO PRIEŽIŪROS TARNYBOS FINANSINIŲ PASLAUGŲ IR RINKŲ PRIEŽIŪROS DEPARTAMENTO DIREKTORIUS SPRENDIMAS DĖL G. L. IR AB SEB BANKO GINČO NAGRINĖJIMO 2018 m. birželio 27

Detaliau

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Baudžiamoji teisė Baudžiamoji teisė kas tai? Baudžiamoji teisė tai teisės šaka, kuri veikia tik tada, kai kitos teisės šakos nebeveikia. Kai civilinė teisė nebesugeba paveikti žmonių taip, kad jie gerbtų

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ N U T A R I M A S DĖL VAIKO GLOBOS ORGANIZAVIMO NUOSTATŲ PATVIRTINIMO 2002 m. kovo 27 d. Nr. 405 Vilnius Vadovaudamasi

LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ N U T A R I M A S DĖL VAIKO GLOBOS ORGANIZAVIMO NUOSTATŲ PATVIRTINIMO 2002 m. kovo 27 d. Nr. 405 Vilnius Vadovaudamasi LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ N U T A R I M A S DĖL VAIKO GLOBOS ORGANIZAVIMO NUOSTATŲ PATVIRTINIMO 2002 m. kovo 27 d. Nr. 405 Vilnius Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (Žin., 2000,

Detaliau

VALSTYBINĖS KELIŲ TRANSPORTO INSPEKCIJOS

VALSTYBINĖS KELIŲ TRANSPORTO INSPEKCIJOS Suvestinė redakcija nuo 2015-03-27 iki 2016-08-17 Įsakymas paskelbtas: Žin. 2012, Nr. 68-3519, i. k. 1122213ISAK002B-240 VALSTYBINĖS KELIŲ TRANSPORTO INSPEKCIJOS PRIE SUSISIEKIMO MINISTERIJOS VIRŠININKO

Detaliau

NEKILNOJAMOJO TURTO REGISTRO DUOMENŲ TEIKIMO

NEKILNOJAMOJO TURTO REGISTRO DUOMENŲ TEIKIMO LIETUVOS RESPUBLIKOS GYVENTOJŲ REGISTRO DUOMENŲ TEIKIMO SUTARTIS NR. Valstybės įmonė Registrų centras (toliau TEIKĖJAS), atstovaujama generalinio direktoriaus Sauliaus Urbanavičiaus, veikiančio pagal Valstybės

Detaliau

KELIONIŲ RIZIKŲ DRAUDIMO Taisyklės АB Citadele banka filialo Lietuvoje mokėjimo kortelių naudotojų draudimas Šių taisyklių tekstas lietuvių kalba turi

KELIONIŲ RIZIKŲ DRAUDIMO Taisyklės АB Citadele banka filialo Lietuvoje mokėjimo kortelių naudotojų draudimas Šių taisyklių tekstas lietuvių kalba turi KELIONIŲ RIZIKŲ DRAUDIMO Taisyklės АB Citadele banka filialo Lietuvoje mokėjimo kortelių naudotojų draudimas Šių taisyklių tekstas lietuvių kalba turi pirmenybę, palyginti su šių taisyklių vertimais į

Detaliau

Asmens duomenų tvarkymo Valstybės garantuojamos teisinės pagalbos tarnyboje taisyklių 2 priedas DUOMENŲ GRUPĖ: ASMENŲ PRAŠYMŲ, SKUNDŲ, KITŲ KREIPIMŲSI

Asmens duomenų tvarkymo Valstybės garantuojamos teisinės pagalbos tarnyboje taisyklių 2 priedas DUOMENŲ GRUPĖ: ASMENŲ PRAŠYMŲ, SKUNDŲ, KITŲ KREIPIMŲSI Asmens duomenų tvarkymo Valstybės garantuojamos teisinės pagalbos tarnyboje taisyklių 2 priedas DUOMENŲ GRUPĖ: ASMENŲ PRAŠYMŲ, SKUNDŲ, KITŲ KREIPIMŲSI ANTRINĖS TEISINĖS PAGALBOS TEIKIMO KLAUSIMAIS NAGRINĖJIMAS

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO KONTROLIERIUS PAŽYMA DĖL X SKUNDO PRIEŠ ŠIRVINTŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJĄ Nr. 4D-2015/ Vilnius I

LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO KONTROLIERIUS PAŽYMA DĖL X SKUNDO PRIEŠ ŠIRVINTŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJĄ Nr. 4D-2015/ Vilnius I LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO KONTROLIERIUS PAŽYMA DĖL X SKUNDO PRIEŠ ŠIRVINTŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJĄ 2016-12-23 Nr. 4D-2015/2-1506 Vilnius I. SKUNDO ESMĖ 1. Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierius

Detaliau

2013 m

2013 m 2019 m. Finansų olimpiada Regioninis etapas I-asis Finansų olimpiados etapas. Finansų žinių testas. (Iš viso 50 balų) Klausimams nuo 1 iki 21 apibraukite vieną teisingą atsakymą. Klausimams nuo 22 iki

Detaliau

UADB ERGO LIETUVA Draudimo nuo nelaimingų atsitikimų taisyklės (ERGO LIETUVA, DNAT-2010) Nr Draudėjo prašymo sudaryti draudimo sutartį forma i

UADB ERGO LIETUVA Draudimo nuo nelaimingų atsitikimų taisyklės (ERGO LIETUVA, DNAT-2010) Nr Draudėjo prašymo sudaryti draudimo sutartį forma i UADB ERGO LIETUVA Draudimo nuo nelaimingų atsitikimų taisyklės (ERGO LIETUVA, DNAT-2010) Nr. 009 1. Draudėjo prašymo sudaryti draudimo sutartį forma ir turinys, draudimo sutarties šalys 2. Draudžiamieji

Detaliau

9 Sutarties priedas TIESIOGINIS SUSITARIMAS Nr. [susitarimo numeris] sudarytas tarp VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS, KŪNO KULTŪROS IR SPO

9 Sutarties priedas TIESIOGINIS SUSITARIMAS Nr. [susitarimo numeris] sudarytas tarp VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS, KŪNO KULTŪROS IR SPO 9 Sutarties priedas TIESIOGINIS SUSITARIMAS Nr. [susitarimo numeris] sudarytas tarp VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS, KŪNO KULTŪROS IR SPORTO DEPARTAMENTO PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS,

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS PREZIDENTO

LIETUVOS RESPUBLIKOS PREZIDENTO Projektas LIETUVOS RESPUBLIKOS LYGIŲ GALIMYBIŲ ĮSTATYMO NR. IX-1826 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11 IR 13 STRAIPSNIŲ IR PRIEDO PAKEITIMO ĮSTATYMAS 2017 m. d. Nr. Vilnius 1 straipsnis. 2 straipsnio pakeitimas

Detaliau

Ginčo byla Nr. 2017-00724 LIETUVOS BANKO PRIEŽIŪROS TARNYBOS FINANSINIŲ PASLAUGŲ IR RINKŲ PRIEŽIŪROS DEPARTAMENTO DIREKTORIUS SPRENDIMAS DĖL V. N. IR ADB COMPENSA VIENNA INSURANCE GROUP GINČO NAGRINĖJIMO

Detaliau

Microsoft Word - nutarimo+projektas_+VB

Microsoft Word - nutarimo+projektas_+VB VALSTYBINĖ KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJA NUTARIMAS DĖL GINČO TARP IR AB ENERGIJOS SKIRSTYMO OPERATORIUS NAGRINĖJIMO 2019 m. gegužės 20 d. Nr. O3E-147 Vilnius Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos

Detaliau

AB DNB banko paslaugų teikimo taisykles

AB DNB banko paslaugų teikimo taisykles Luminor Bank AB paslaugų teikimo bendrosios taisyklės (D) Šios Banko paslaugų teikimo bendrosios taisyklės (D) yra taikomos Šalių santykiams dėl Paslaugų teikimo pagal Sutartis tarp Banko (dabartinis pavadinimas

Detaliau

Ginčo byla Nr LIETUVOS BANKO PRIEŽIŪROS TARNYBOS FINANSINIŲ PASLAUGŲ IR RINKŲ PRIEŽIŪROS DEPARTAMENTO DIREKTORIUS SPRENDIMAS DĖL N. J. IR

Ginčo byla Nr LIETUVOS BANKO PRIEŽIŪROS TARNYBOS FINANSINIŲ PASLAUGŲ IR RINKŲ PRIEŽIŪROS DEPARTAMENTO DIREKTORIUS SPRENDIMAS DĖL N. J. IR Ginčo byla Nr. 2016-00757 LIETUVOS BANKO PRIEŽIŪROS TARNYBOS FINANSINIŲ PASLAUGŲ IR RINKŲ PRIEŽIŪROS DEPARTAMENTO DIREKTORIUS SPRENDIMAS DĖL N. J. IR UAB PZU LIETUVA GYVYBĖS DRAUDIMAS GINČO NAGRINĖJIMO

Detaliau

CAR TRAWLER

CAR TRAWLER CAR TRAWLER TRANSPORTO PRIEMONĖS NUOMOS BESĄLYGINĖS IŠSKAITOS / UŽSTATO KOMPENSACIJOS DRAUDIMO APSAUGOS APŽVALGA Allianz Global Assistance Europe bendrųjų draudimo sąlygų ir draudimo liudijimo dalis Kur

Detaliau

Microsoft Word - Taisykles .doc

Microsoft Word - Taisykles .doc Neoficialus įsakymo tekstas Skelbtas: Žin., 2008, Nr. 75-2976 LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽEMĖS ŪKIO MINISTRO Į S A K Y M A S DĖL PARAMOS TEIKIMO BIČIŲ LAIKYTOJAMS UŽ PAPILDOMĄ BIČIŲ MAITINIMĄ TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO

Detaliau

Microsoft Word - Veiklos aprašas copy.docx

Microsoft Word - Veiklos aprašas copy.docx PRIEŽIŪROS NAMUOSE TEIKIMO TVARKOS APRAŠAS NAUDOJAMOS SĄVOKOS Priežiūra namuose- tai asmens namuose teikiamos paslaugos, padedančios asmeniui (šeimai) tvarkytis buityje bei dalyvauti visuomenės gyvenime.

Detaliau

V-37 duomenų apsaugos pareigūnas

V-37 duomenų apsaugos pareigūnas PATVIRTINTA VšĮ Šiaulių rajono PSPC direktoriaus 2018 m. gegužės 21 d. įsakymu Nr. V-37 VšĮ ŠIAULIŲ RAJONO PIRMINĖS SVEIKATOS PREŽIŪROS CNTRO ASMENS DUOMENŲ TVARKYMO TAISYKLĖS I SKYRIUS BENDROSIOS NUOSTATOS

Detaliau

KAUNO TECHNOLOGIJOS UNIVERSITETO POILSIO NAMŲ „POLITECHNIKA“ VIDAUS TVARKOS TAISYKLĖS

KAUNO TECHNOLOGIJOS UNIVERSITETO POILSIO NAMŲ „POLITECHNIKA“ VIDAUS TVARKOS TAISYKLĖS PATVIRTINTA Kauno technologijos universiteto infrastruktūros direktoriaus 2013 m. rugpjūčio 28 d. potvarkiu Nr. PP-81 KAUNO TECHNOLOGIJOS UNIVERSITETO POILSIO NAMŲ POLITECHNIKA VIDAUS TVARKOS TAISYKLĖS

Detaliau

UKĮ „Ottensten-Lietuva“

UKĮ „Ottensten-Lietuva“ LYGIŲ GALIMYBIŲ KONTROLIERIUS PAŽYMA DĖL GALIMOS DISKRIMINACIJOS LYTIES PAGRINDU AB PREMIA KPC DARBO SKELBIME TYRIMO 2016-07-29 Nr. (16)SI-35)SP-80 Vilnius Agneta Lobačevskytė 2016 m. gegužės 24 d. gavo

Detaliau

01F02 Versija:01 UAB KLAIPĖDOS REGIONO ATLIEKŲ TVARKYMO CENTRAS Įmonės kodas Tomo g. 2, LT Klaipėda. Tel. (8 46) Faks. (8 46)

01F02 Versija:01 UAB KLAIPĖDOS REGIONO ATLIEKŲ TVARKYMO CENTRAS Įmonės kodas Tomo g. 2, LT Klaipėda. Tel. (8 46) Faks. (8 46) UAB KLAIPĖDOS REGIONO ATLIEKŲ TVARKYMO CENTRAS Įmonės kodas163743744. Tomo g. 2, LT- 91245 Klaipėda. Tel. (8 46) 300106. Faks. (8 46) 310105. PVM mokėtojo kodas LT637437415. LR juridinių asmenų registras,

Detaliau

Prekių pirkimo pardavimo taisyklės

Prekių pirkimo pardavimo taisyklės Kursų ir seminarų pirkimo pardavimo svetainėje sportoakademija.lt taisyklės 1. Sąvokos 1.1. Pardavėjas Lietuvos Respublikos VĮ Registrų centras, Juridinių asmenų registro Kauno filiale įregistruotas privatusis

Detaliau

airbnb-pwc-taxguide-lithuania-lt

airbnb-pwc-taxguide-lithuania-lt Šį vadovą parengė nepriklausoma apskaitos įmonė 2018 m. rugsėjo LIETUVA SU TRUMPALAIKE NUOMA SUSIJĘ MOKESČIŲ KLAUSIMAI Toliau pateikta informacija yra gairės, padėsiančios susipažinti su kai kuriais mokesčių

Detaliau

19 Sąlygų priedas TIESIOGINIS SUSITARIMAS Nr. [susitarimo numeris] sudarytas tarp Kalėjimų departamento prie Lietuvos Respublikos teis ingumo minister

19 Sąlygų priedas TIESIOGINIS SUSITARIMAS Nr. [susitarimo numeris] sudarytas tarp Kalėjimų departamento prie Lietuvos Respublikos teis ingumo minister 19 Sąlygų priedas TIESIOGINIS SUSITARIMAS Nr. [susitarimo numeris] sudarytas tarp Kalėjimų departamento prie Lietuvos Respublikos teis ingumo ministerijos, [Finansuotojo pavadinimas] ir [Privataus subjekto

Detaliau

Gyventoju pajamu apmokestinimo tvarka nuo

Gyventoju pajamu apmokestinimo tvarka nuo 1 Gyventojų pajamų apmokestinimo tvarka nuo 2013 metų sausio 1 dienos Darbo santykiai Darbu otojas 15 proc. 6 proc. 3 proc. 0 proc*. Ne PVM objektas Darbd avys (Drau dėjas) A klasė 3 proc. 27,8 proc. +

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS GYVENAMOSIOS VIETOS DEKLARAVIMO ĮSTATYMO NR. VIII-840 PAKEITIMO ĮSTATYMAS 2017 m. gruodžio 21 d. Nr. XIII-961 Vilnius 1 straipsni

LIETUVOS RESPUBLIKOS GYVENAMOSIOS VIETOS DEKLARAVIMO ĮSTATYMO NR. VIII-840 PAKEITIMO ĮSTATYMAS 2017 m. gruodžio 21 d. Nr. XIII-961 Vilnius 1 straipsni LIETUVOS RESPUBLIKOS GYVENAMOSIOS VIETOS DEKLARAVIMO ĮSTATYMO NR. VIII-840 PAKEITIMO ĮSTATYMAS 2017 m. gruodžio 21 d. Nr. XIII-961 Vilnius 1 straipsnis. Lietuvos Respublikos gyvenamosios vietos deklaravimo

Detaliau

PATVIRTINTA UAB Jonavos vandenys direktoriaus 2018 m. spalio mėn. 04 d. Įsakymu Nr. V-16 UAB JONAVOS VANDENYS VAIZDO DUOMENŲ TVARKYMO TAISYKLĖS I SKYR

PATVIRTINTA UAB Jonavos vandenys direktoriaus 2018 m. spalio mėn. 04 d. Įsakymu Nr. V-16 UAB JONAVOS VANDENYS VAIZDO DUOMENŲ TVARKYMO TAISYKLĖS I SKYR PATVIRTINTA UAB Jonavos vandenys direktoriaus 2018 m. spalio mėn. 04 d. Įsakymu Nr. V-16 UAB JONAVOS VANDENYS VAIZDO DUOMENŲ TVARKYMO TAISYKLĖS I SKYRIUS BENDROSIOS NUOSTATOS 1. UAB Jonavos vandenys (toliau

Detaliau

UAB VALENTIS PRIVATUMO POLITIKA Uždaroji akcinė bendrovė Valentis (toliau Valentis arba mes), įgyvendindama 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento

UAB VALENTIS PRIVATUMO POLITIKA Uždaroji akcinė bendrovė Valentis (toliau Valentis arba mes), įgyvendindama 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento UAB VALENTIS PRIVATUMO POLITIKA Uždaroji akcinė bendrovė Valentis (toliau Valentis arba mes), įgyvendindama 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų

Detaliau

Pilna LITLEX užklausa | INFOLEX

Pilna LITLEX užklausa | INFOLEX ORGANIZUOTOS TURISTINĖS KELIONĖS SUTARTIS Nr. xxxx Data 2019-xx-xx SPECIALIOJI DALIS 1.1.Turistas (i): Turisto vardas Vardenis Mob.tel. Turisto pavardė Pavardenis Gimimo data xxxx-xx-xx Tel. Turisto adresas

Detaliau

Microsoft Word Priedas 2_ Valdybos nario veiklos sutartis_su atlygiu

Microsoft Word Priedas 2_ Valdybos nario veiklos sutartis_su atlygiu STANDARTINĖS SUTARTIES SĄLYGOS PATVIRTINTA AB Amber Grid visuotinio akcininkų susirinkimo 2019 m. balandžio [ ] d. sprendimu Nr. [ ] SUTARTIS DĖL AB AMBER GRID NEPRIKLAUSOMO VALDYBOS NARIO VEIKLOS VALDYBOJE

Detaliau

Banko_paslaugu_internetu_teikimo_salygos_

Banko_paslaugu_internetu_teikimo_salygos_ Banko paslaugų internetu teikimo sąlygos 1. Banko paslaugos internetu tai AB SEB banko (toliau Bankas) ir SEB grupės įmonių, kurioms atstovauja Bankas ar kurios naudojasi Banko paslaugų internetu sistema,

Detaliau

IŠVYKSTANČIŲJŲ Į UŽSIENĮ BENDROSIOS DRAUDIMO TAISYKLĖS Nr. 9E-LT Tvirtinu InterRisk Vienna Insurance Group AAS Valdybos posėdis , protokolas

IŠVYKSTANČIŲJŲ Į UŽSIENĮ BENDROSIOS DRAUDIMO TAISYKLĖS Nr. 9E-LT Tvirtinu InterRisk Vienna Insurance Group AAS Valdybos posėdis , protokolas IŠVYKSTANČIŲJŲ Į UŽSIENĮ BENDROSIOS DRAUDIMO TAISYKLĖS Nr. 9E-LT Tvirtinu InterRisk Vienna Insurance Group AAS Valdybos posėdis 19.04.2017, protokolas Nr. 15/2017 1. TAISYKLĖSE NAUDOJAMI TERMINAI Draudikas,,InterRisk

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO KONTROLIERIUS PAŽYMA DĖL X SKUNDO PRIEŠ VALSTYBINĘ DUOMENŲ APSAUGOS INSPEKCIJĄ 2019 m. gegužės 27 d. Nr. 4D-2019/1-384 Viln

LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO KONTROLIERIUS PAŽYMA DĖL X SKUNDO PRIEŠ VALSTYBINĘ DUOMENŲ APSAUGOS INSPEKCIJĄ 2019 m. gegužės 27 d. Nr. 4D-2019/1-384 Viln LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO KONTROLIERIUS PAŽYMA DĖL X SKUNDO PRIEŠ VALSTYBINĘ DUOMENŲ APSAUGOS INSPEKCIJĄ 2019 m. gegužės 27 d. Nr. 4D-2019/1-384 Vilnius SKUNDO ESMĖ 1. Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierius

Detaliau

GENERALINIS DIREKTORIUS

GENERALINIS DIREKTORIUS KLAIPĖDOS UNIVERSITETO TARYBA NUTARIMAS DĖL KLAIPĖDOS UNIVERSITETO LĖŠŲ IR NUOSAVYBĖS TEISE VALDOMO TURTO VALDYMO, NAUDOJIMO IR DISPONAVIMO JAIS TVARKOS PATVIRTINIMO 2015 m. lapkričio 4 d. Nr. 9N-64 Klaipėda

Detaliau

Testo klausimai iš civilinės teisės

Testo klausimai iš civilinės teisės Mokomasis testo pavyzdys Prie testo klausimų pridedamoje atsakymų lentelėje pažymėkite teisingo atsakymo variantą (A, B, C arba D). Visiškai teisingas yra tik vienas atsakymas. Galioja tik lentelėje pažymėti

Detaliau

VILNIAUS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA SPRENDIMAS DĖL SUAUGUSIO ASMENS (ŠEIMOS) SOCIALINIŲ PASLAUGŲ POREIKIO NUSTATYMO IR SKYRIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTI

VILNIAUS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA SPRENDIMAS DĖL SUAUGUSIO ASMENS (ŠEIMOS) SOCIALINIŲ PASLAUGŲ POREIKIO NUSTATYMO IR SKYRIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTI VILNIAUS AJONO SAVIVALDYBĖS TAYBA SPENDIMAS DĖL SUAUGUSIO ASMENS (ŠEIMOS) SOCIALINIŲ PASLAUGŲ POEIKIO NUSTATYMO I SKYIMO TVAKOS APAŠO PATVITINIMO 2018 m. spalio 26 d. Nr. T3-340 Vilnius Vadovaudamasi Lietuvos

Detaliau

Slide 1

Slide 1 Gyventojų pajamų mokesčio įstatymo pakeitimai nuo 2019 metų VMI prie FM Mokesčių informacijos departamentas 2018 m. Turinys Pagrindiniai GPMĮ pakeitimo tikslai. Su darbo santykiais ar jų esmę atitinkančiais

Detaliau

ŠIFRAS PRETENDENTŲ Į PROKURORUS EGZAMINO TEORINĖS DALIES TESTAS Pasirinkite, Jūsų nuomone, teisingiausią vieną iš pateiktų atsakymų į klausimą variant

ŠIFRAS PRETENDENTŲ Į PROKURORUS EGZAMINO TEORINĖS DALIES TESTAS Pasirinkite, Jūsų nuomone, teisingiausią vieną iš pateiktų atsakymų į klausimą variant PRETENDENTŲ Į PROKURORUS EGZAMINO TEORINĖS DALIES TESTAS Pasirinkite, Jūsų nuomone, teisingiausią vieną iš pateiktų atsakymų į klausimą variantų ir jį pažymėkite apibraukdami Neaiškūs žymėjimai, keli pažymėti

Detaliau

Ginčo byla Nr LIETUVOS BANKO PRIEŽIŪROS TARNYBOS FINANSINIŲ PASLAUGŲ IR RINKŲ PRIEŽIŪROS DEPARTAMENTO DIREKTORIUS SPRENDIMAS DĖL A. G. IR

Ginčo byla Nr LIETUVOS BANKO PRIEŽIŪROS TARNYBOS FINANSINIŲ PASLAUGŲ IR RINKŲ PRIEŽIŪROS DEPARTAMENTO DIREKTORIUS SPRENDIMAS DĖL A. G. IR Ginčo byla Nr. 2017-00665 LIETUVOS BANKO PRIEŽIŪROS TARNYBOS FINANSINIŲ PASLAUGŲ IR RINKŲ PRIEŽIŪROS DEPARTAMENTO DIREKTORIUS SPRENDIMAS DĖL A. G. IR AB LIETUVOS DRAUDIMAS GINČO NAGRINĖJIMO 2017 m. liepos

Detaliau

ASISTAVIMO SUTARTIS

ASISTAVIMO SUTARTIS TECHNINĖS PAGALBOS NAMUOSE IR KELYJE TEIKIMO TAISYKLĖS I. BENDROSIOS SĄLYGOS 1. Taisyklėse vartojamos pagrindinės sąvokos: 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5. 1.6. 1.7. 1.8. 1.9. 1.10. 2. 2.1. 2.2. 2.3. 2.4. Bankas

Detaliau

Galioja nuo TURINYS P. BENDROSIOS Draudimo apsaugos galiojimas Draudimo sutarties pasibaigimas ir pakeitimas 3 7. Bendros

Galioja nuo TURINYS P. BENDROSIOS Draudimo apsaugos galiojimas Draudimo sutarties pasibaigimas ir pakeitimas 3 7. Bendros Galioja nuo 2019-07-01 TURINYS P. BENDROSIOS 1 1 2. Draudimo apsaugos galiojimas 2 2 2 2 6. Draudimo sutarties pasibaigimas ir pakeitimas 3 7. Bendrosios i lygos 3 raustai rizikai 3 moka 3 4 4 12. Subrogacija

Detaliau

Pirkimo sąlygų Priedas Nr. 4 GAMTINIŲ DUJŲ PIRKIMO-PARDAVIMO SUTARTIS Nr m d. UAB Kauno kogeneracinė jėgainė, pagal Lietuvos Respublikos

Pirkimo sąlygų Priedas Nr. 4 GAMTINIŲ DUJŲ PIRKIMO-PARDAVIMO SUTARTIS Nr m d. UAB Kauno kogeneracinė jėgainė, pagal Lietuvos Respublikos GAMTINIŲ DUJŲ PIRKIMO-PARDAVIMO SUTARTIS Nr.... 20 m....... d. UAB Kauno kogeneracinė jėgainė, pagal Lietuvos Respublikos įstatymus teisėtai įregistruota ir veikianti uždaroji akcinė bendrovė, juridinio

Detaliau

VALSTYBINĖ KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJA NUTARIMAS DĖL AB ENERGIJOS SKIRSTYMO OPERATORIUS ELEKTROS ENERGIJOS PERSIUNTIMO PASLAUGOS KAINŲ IR

VALSTYBINĖ KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJA NUTARIMAS DĖL AB ENERGIJOS SKIRSTYMO OPERATORIUS ELEKTROS ENERGIJOS PERSIUNTIMO PASLAUGOS KAINŲ IR VALSTYBINĖ KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJA NUTARIMAS DĖL AB ENERGIJOS SKIRSTYMO OPERATORIUS ELEKTROS ENERGIJOS PERSIUNTIMO PASLAUGOS KAINŲ IR JŲ TAIKYMO TVARKOS PASKELBIMO 2018 m. lapkričio 16

Detaliau

KAUNO TECHNOLOGIJOS UNIVERSITETO LĖŠŲ IR NUOSAVYBĖS TEISE VALDOMO TURTO VALDYMO, NAUDOJIMO IR DISPONAVIMO JAIS TVARKA

KAUNO TECHNOLOGIJOS UNIVERSITETO LĖŠŲ IR NUOSAVYBĖS TEISE VALDOMO TURTO VALDYMO, NAUDOJIMO IR DISPONAVIMO JAIS TVARKA PATVIRTINTA Kauno technologijos universiteto tarybos 2013 m. birželio 27 d. nutarimu Nr. V7-T-13 KAUNO TECHNOLOGIJOS UNIVERSITETO LĖŠŲ IR NUOSAVYBĖS TEISE VALDOMO TURTO VALDYMO, NAUDOJIMO IR DISPONAVIMO

Detaliau

Priedas Nr. 1 Sveikatingumo klubo teikiamų paslaugų aprašymas 6.1. Visa diena, Rytas/ Vidudienis bei Vaikas iki 16 metų (baseinas) narysčių teikimo są

Priedas Nr. 1 Sveikatingumo klubo teikiamų paslaugų aprašymas 6.1. Visa diena, Rytas/ Vidudienis bei Vaikas iki 16 metų (baseinas) narysčių teikimo są Priedas Nr. 1 Sveikatingumo klubo teikiamų paslaugų aprašymas 6.1. Visa diena, Rytas/ Vidudienis bei Vaikas iki 16 metų (baseinas) narysčių teikimo sąlygos 6.1.1. Narysčių Visa diena ir Rytas/ Vidudienis

Detaliau

KORUPCIJOS RIZIKOS ANALIZĖS IŠVADOJE PATEIKTŲ PASIŪLYMŲ STEBĖSENA 2015 m. gruodžio 9 d. rašto Nr. L priedas Informacija apie 2015 m. rugsėjo 7

KORUPCIJOS RIZIKOS ANALIZĖS IŠVADOJE PATEIKTŲ PASIŪLYMŲ STEBĖSENA 2015 m. gruodžio 9 d. rašto Nr. L priedas Informacija apie 2015 m. rugsėjo 7 KORUPCIJOS RIZIKOS ANALIZĖS IŠVADOJE PATEIKTŲ PASIŪLYMŲ STEBĖSENA 2015 m. gruodžio 9 d. rašto Nr. L-01-6141 priedas Informacija apie 2015 m. rugsėjo 7 d. Išvadoje dėl korupcijos rizikos analizės Valstybinės

Detaliau

ERGO nelaimingu taisykles.indd

ERGO nelaimingu taisykles.indd UADB ERGO LIETUVA 1 Draudimo nuo nelaimingų atsitikimų taisyklės (ERGO LIETUVA, DNAT-2007) Nr. 009 Patvirtinta UADB ERGO LIETUVA 2007 04 06 generalinio direktoriaus įsakymu Nr. 40. Galioja nuo 2007 05

Detaliau

Forma patvirtinta Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos direktoriaus 2003 m

Forma patvirtinta Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos direktoriaus 2003 m Vardas Pavardė Asmens kodas Gyvenamoji vieta Telefono /el. pašto adresas Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos skyriui/tarnybai Forma patvirtinta Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos

Detaliau

PATVIRTINTA Mokyklos direktoriaus 2018 m. rugsėjo 3 d. įsakymu Nr. V priedas KAUNO PAPARČIO PRADINĖS MOKYKLOS MOKINIŲ ASMENS DUOMENŲ TVARKYMO T

PATVIRTINTA Mokyklos direktoriaus 2018 m. rugsėjo 3 d. įsakymu Nr. V priedas KAUNO PAPARČIO PRADINĖS MOKYKLOS MOKINIŲ ASMENS DUOMENŲ TVARKYMO T PATVIRTINTA Mokyklos direktoriaus 2018 m. rugsėjo 3 d. įsakymu Nr. V-52.1 6 priedas KAUNO PAPARČIO PRADINĖS MOKYKLOS MOKINIŲ ASMENS DUOMENŲ TVARKYMO TAISYKLĖS (įstaigos kodas 190140622) I. BENDROSIOS NUOSTATOS

Detaliau

PATVIRTINTA Lietuvos banko valdybos 2011 m. rugsėjo 1 d. nutarimu Nr (Lietuvos banko valdybos 2015 m. gegužės 28 d. nutarimo Nr redakci

PATVIRTINTA Lietuvos banko valdybos 2011 m. rugsėjo 1 d. nutarimu Nr (Lietuvos banko valdybos 2015 m. gegužės 28 d. nutarimo Nr redakci PATVIRTINTA Lietuvos banko valdybos 2011 m. rugsėjo 1 d. nutarimu Nr. 03-144 (Lietuvos banko valdybos 2015 m. gegužės 28 d. nutarimo Nr. 03-90 redakcija) ATSAKINGOJO SKOLINIMO NUOSTATAI I SKYRIUS BENDROSIOS

Detaliau

PATVIRTINTA

PATVIRTINTA PATVIRTINTA Lošimų priežiūros tarnybos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos direktoriaus 2016 m. rugpjūčio 12 d. įsakymu Nr. DI-469 UAB TOPSPORT B KATEGORIJOS LOŠIMO AUTOMATŲ SALONO LOŠIMŲ ORGANIZAVIMO

Detaliau

Projektas

Projektas PATVIRTINTA UAB Investicijų ir verslo garantijos valdybos 2015-03-27 sprendimu (posėdžio protokolas Nr.14) PAPILDOMOS SĄLYGOS, KURIOS TAIKOMOS TEIKIANT PASKOLAS SU UAB INVESTICIJŲ IR VERSLO GARANTIJOS

Detaliau

Posėdis: ______________

Posėdis: ______________ Byla Nr. 15/99-34/99-42/2000 LIETUVOS RESPUBLIKOS KONSTITUCINIS TEISMAS N U T A R I M A S Dėl Lietuvos Respublikos advokatūros įstatymo 26 straipsnio 3 ir 4 dalių atitikties Lietuvos Respublikos Konstitucijai

Detaliau

VšĮ Radviliškio ligoninė

VšĮ  Radviliškio ligoninė PATVIRTINTA Viešosios įstaigos Radviliškio ligoninės direktoriaus 2006 m. spalio 20 d. įsakymu Nr. V-180 (Viešosios įstaigos Radviliškio ligoninės direktoriaus 2014 m. gruodžio 31 d. įsakymo Nr. V-272

Detaliau

INFORMATIKOS IR RYŠIŲ DEPARTAMENTAS PRIE VRM Gauta Nr. 8R 1868 LIETUVOS STATISTIKOS DEPARTAMENTO GENERALINIS DIREKTORIUS ĮSAKYMAS DĖL STATI

INFORMATIKOS IR RYŠIŲ DEPARTAMENTAS PRIE VRM Gauta Nr. 8R 1868 LIETUVOS STATISTIKOS DEPARTAMENTO GENERALINIS DIREKTORIUS ĮSAKYMAS DĖL STATI INFORMATIKOS IR RYŠIŲ DEPARTAMENTAS PRIE VRM Gauta 2017 05 22 Nr. 8R 1868 LIETUVOS STATISTIKOS DEPARTAMENTO GENERALINIS DIREKTORIUS ĮSAKYMAS DĖL STATISTINIŲ RODIKLIŲ, SUSIJUSIŲ SU SMURTU ARTIMOJE APLINKOJE,

Detaliau

DUOMENŲ TEIKIMO SUTARČIŲ REGISTRUI ELEKTRONINIU BŪDU

DUOMENŲ TEIKIMO SUTARČIŲ REGISTRUI ELEKTRONINIU BŪDU DUOMENŲ TEIKIMO SUTARČIŲ REGISTRUI ELEKTRONINIU BŪDU SUTARTIS NR. Valstybės įmonė Registrų centras (toliau Įmonė), atstovaujama generalinio direktoriaus Sauliaus Urbanavičiaus, veikiančio pagal Valstybės

Detaliau

Profesinio orientavimo projektas Studentų ugdymas karjerai studento karjeros sėkmės link (Nr. EG ) Į(SI)DARBINIMO FORMOS NAUDINGOS NUORODOS IR

Profesinio orientavimo projektas Studentų ugdymas karjerai studento karjeros sėkmės link (Nr. EG ) Į(SI)DARBINIMO FORMOS NAUDINGOS NUORODOS IR Į(SI)DARBINIMO FORMOS NAUDINGOS NUORODOS IR INFORMACIJA Darbo rinkoje egzistuoja įvairios į(si)darbinimo formos, todėl jaunam žmogui lengva pasimesti ir susipainioti tarp terminų ir įdarbinimo formų. Todėl

Detaliau

NUOSTATAI DANSKE BANK VILNIAUS MARATONO NUOSTATAI I. BENDROJI DALIS Vilniaus miesto savivaldybė ir VšĮ Tarptautinis maratonas 2019 m. rugsėjo 8 d. ren

NUOSTATAI DANSKE BANK VILNIAUS MARATONO NUOSTATAI I. BENDROJI DALIS Vilniaus miesto savivaldybė ir VšĮ Tarptautinis maratonas 2019 m. rugsėjo 8 d. ren NUOSTATAI DANSKE BANK VILNIAUS MARATONO NUOSTATAI I. BENDROJI DALIS Vilniaus miesto savivaldybė ir VšĮ Tarptautinis maratonas 2019 m. rugsėjo 8 d. rengia Danske Bank V maratoną. II. NUOTOLIAI Danske Bank

Detaliau

Asmens draudimo taisyklės Nr. 009 ADB Gjensidige draudimo principai - rasime Jums naudingiausią draudimo sprendimą parinksime tokią draudimo apsaugą,

Asmens draudimo taisyklės Nr. 009 ADB Gjensidige draudimo principai - rasime Jums naudingiausią draudimo sprendimą parinksime tokią draudimo apsaugą, ADB Gjensidige principai - rasime Jums naudingiausią sprendimą parinksime tokią apsaugą, kuri atitiks Jūsų poreikius ir finansines galimybes. - pasitikime Jumis sudarydami sutartį ir išmokėdami išmoką.

Detaliau

Nekilnojamojo turto sandorių apmokestinimas Rolandas Ragėnas

Nekilnojamojo turto sandorių apmokestinimas Rolandas Ragėnas Nekilnojamojo turto sandorių apmokestinimas Rolandas Ragėnas Nekilnojamojo turto sandoriai 1. Nuoma 2. Pardavimas (ar kitoks perleidimas nuosavybėn) 3. Paveldėjimas 4. Dovanojimas 5. Kiti Nuomos veiklos

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS BIOMEDICININIŲ TYRIMŲ ETIKOS ĮSTATYMO NR. VIII-1679 PAKEITIMO ĮSTATYMAS 2015 m. rugsėjo 17 d. Nr. XII-1938 Vilnius 1 straipsnis.

LIETUVOS RESPUBLIKOS BIOMEDICININIŲ TYRIMŲ ETIKOS ĮSTATYMO NR. VIII-1679 PAKEITIMO ĮSTATYMAS 2015 m. rugsėjo 17 d. Nr. XII-1938 Vilnius 1 straipsnis. LIETUVOS RESPUBLIKOS BIOMEDICININIŲ TYRIMŲ ETIKOS ĮSTATYMO NR. VIII-1679 PAKEITIMO ĮSTATYMAS 2015 m. rugsėjo 17 d. Nr. XII-1938 Vilnius 1 straipsnis. Lietuvos Respublikos biomedicininių tyrimų etikos įstatymo

Detaliau

PATVIRTINTA Kauno šv. Kazimiero progimnazijos Direktoriaus 2018 m. birželio 8 d. įsakymu Nr. V-43 KAUNO ŠV. KAZIMIERO PROGIMNAZIJOS MOKINIŲ/TĖVŲ ASMEN

PATVIRTINTA Kauno šv. Kazimiero progimnazijos Direktoriaus 2018 m. birželio 8 d. įsakymu Nr. V-43 KAUNO ŠV. KAZIMIERO PROGIMNAZIJOS MOKINIŲ/TĖVŲ ASMEN PATVIRTINTA Kauno šv. Kazimiero progimnazijos Direktoriaus 2018 m. birželio 8 d. įsakymu Nr. V-43 KAUNO ŠV. KAZIMIERO PROGIMNAZIJOS MOKINIŲ/TĖVŲ ASMENS DUOMENŲ TVARKYMO TAISYKLĖS I. BENDROSIOS NUOSTATOS

Detaliau

1 1. PMĮ 5 straipsnio 2 dalies nauja redakcija 2. Vienetų, kuriuose vidutinis sąrašuose esančių darbuotojų skaičius neviršija 10 žmonių ir mokestinio

1 1. PMĮ 5 straipsnio 2 dalies nauja redakcija 2. Vienetų, kuriuose vidutinis sąrašuose esančių darbuotojų skaičius neviršija 10 žmonių ir mokestinio 1 1. PMĮ 5 straipsnio 2 dalies nauja redakcija 2. Vienetų, kuriuose vidutinis sąrašuose esančių darbuotojų skaičius neviršija 10 žmonių ir mokestinio laikotarpio pajamos neviršija 300 000 eurų, pirmojo

Detaliau

Prašymo taikyti galutinio vartojimo, laikinojo įvežimo, laikinojo įvežimo perdirbti ir laikinojo išvežimo perdirbti langeliuose įrašomi duomenys: 1. P

Prašymo taikyti galutinio vartojimo, laikinojo įvežimo, laikinojo įvežimo perdirbti ir laikinojo išvežimo perdirbti langeliuose įrašomi duomenys: 1. P Prašymo taikyti galutinio vartojimo, laikinojo įvežimo, laikinojo įvežimo perdirbti ir laikinojo išvežimo perdirbti langeliuose įrašomi duomenys: 1. Pareiškėjas Įrašomas tikslus pareiškėjo pavadinimas

Detaliau

PATVIRTINTA ISM Vadybos ir ekonomikos universiteto Rektoriaus 2018 m. liepos 23 d. įsakymu Nr NAUDOJIMOSI ISM VADYBOS IR EKONOMIKOS UNIVERSI

PATVIRTINTA ISM Vadybos ir ekonomikos universiteto Rektoriaus 2018 m. liepos 23 d. įsakymu Nr NAUDOJIMOSI ISM VADYBOS IR EKONOMIKOS UNIVERSI PATVIRTINTA ISM Vadybos ir ekonomikos universiteto Rektoriaus 2018 m. liepos 23 d. įsakymu Nr. 01-07-63 NAUDOJIMOSI ISM VADYBOS IR EKONOMIKOS UNIVERSITETO BIBLIOTEKOS PASLAUGOMIS TAISYKLĖS I SKYRIUS BENDROSIOS

Detaliau