Microsoft Word - Porcilis PRRS

Dydis: px
Rodyti nuo puslapio:

Download "Microsoft Word - Porcilis PRRS"

Transkriptas

1 I PRIEDAS VETERINARINIO VAISTO APRAŠAS 1

2 1. VETERINARINIO VAISTO PAVADINIMAS Porcilis PRRS liofilizatas ir skiediklis injekcinei suspensijai kiaulėms 2. KOKYBINĖ IR KIEKYBINĖ SUDĖTIS Vienoje 2 ml (švirkšti į raumenis) arba 0,2 ml (švirkšti į odą) atskiestos vakcinos dozėje yra: liofilizate: veikliosios medžiagos: gyvo nusilpninto DV padermės KRRS viruso: 10 4,0 10 6,3 TCID 50 * ; skiediklyje (Diluvac Forte): adjuvanto: dl-α-tokoferilio acetato 75 mg/ml. Išsamų pagalbinių medžiagų sąrašą žr. 6.1 p. * 50 % audinių kultūros užkrečianti dozė 3. VAISTO FORMA Liofilizatas ir skiediklis injekcinei suspensijai. 4. KLINIKINIAI DUOMENYS 4.1. Paskirties gyvūnų rūšis (-ys) Kiaulės Naudojimo indikacijos, nurodant paskirties gyvūnų rūšis Kliniškai sveikoms kiaulėms aktyviai imunizuoti nuo kiaulių respiracinio ir reprodukcinio sindromo (KRRS), laikant virusu užkrėstoje aplinkoje, norint sumažinti viremiją, kurią sukelia užsikrėtimas europinės padermės KRRS virusu. Ypatingi įspėjimai Penimoms kiaulėms svarbiausias yra viruso poveikis kvėpavimo sistemai. Klinikinių tyrimų metu, stebint vakcinuotas kiaules, ypač 6 sav. amžiaus vakcinuotus paršelius, nustatytas ženklus penėjimo rodiklių pagerėjimas (sumažėjęs sergamumas KRRS, didesnis dienos svorio prieaugis ir pašaro pasisavinimas) visu penėjimo laikotarpiu. Veisiamoms kiaulėms svarbiausias yra viruso poveikis lytinei sistemai. Klinikinių tyrimų metu nustatytas ženklus vakcinuotų kiaulių reprodukcinių rodiklių pagerėjimas KRRS virusu užkrėstoje teritorijoje bei užsikrėtimo atveju retesnis viruso perdavimas per placentą. Vakcinavimo Porcilis PRRS tikslas yra pasiekti, kad bandoje susidarytų vienodas ir tvirtas imunitetas KRRS virusui. Imuniteto pradžia: nustatyta užkrėtimo būdu, praėjus 28 d. po vakcinacijos. Imuniteto trukmė: ne mažiau kaip 24 sav. 2

3 4.3. Kontraindikacijos Negalima naudoti bandose, kur europinės padermės KRRS viruso paplitimas nėra patvirtintas patikimais diagnostiniais metodais Specialieji įspėjimai, naudojant atskirų rūšių paskirties gyvūnams Porcilis PRRS reikia naudoti tik tose bandose, kur europinės padermės KRRS viruso paplitimas patvirtintas patikimais diagnostiniais virusologiniais metodais. Nėra duomenų apie vakcinos saugumą kuilių reprodukciniams rodikliams. Negalima naudoti bandose, kuriose taikoma serologiškai pagrįsta KRRS likvidavimo programa Specialiosios naudojimo atsargumo priemonės Specialiosios atsargumo priemonės, naudojant vaistą gyvūnams Reikia imtis priemonių, kad vakcinos virusas neišplistų į vietoves, kur KRRS viruso nėra. Vakcinos virusas gali kontakto būdu išplisti tarp aplinkinių kiaulių per 5 sav. po vakcinavimo. Dažniausias plitimo kelias tiesioginio kontakto būdu, tačiau išplitimo per užkrėstus aplinkos objektus ar orą taip pat negalima atmesti. Reikia imtis priemonių užtikrinti, kad vakcinos virusas vakcinuotų gyvulių nebūtų perduotas nevakcinuotiems (pvz., nevakcinuotoms paršingoms paršavedėms), kurie turi išlikti neužsikrėtę KRRS virusu. Negalima naudoti veisliniams kuiliams, kurie naudojami seroneigiamų bandų reprodukcijai, nes KRRS virusas daug savaičių gali būti išskiriamas su sperma. Specialiosios atsargumo priemonės asmenims, naudojantiems vaistą gyvūnams Atsitiktinai įsišvirkštus, reikia nedelsiant kreiptis į gydytoją ir parodyti šio veterinarinio vaisto informacinį lapelį ar etiketę Nepalankios reakcijos (dažnumas ir sunkumas) Laboratoriniuose bandymuose ir lauko tyrimuose Po vakcinavimo gali būti sisteminės ar vietinės reakcijos. Švirkštus į raumenis, retai gali trumpam pakilti kūno temperatūra. Retais atvejais vakcinavimas gali sukelti padidėjusio jautrumo reakcijas, tokias kaip dusulys, hiperemija ir gulimasis. Šie požymiai išnyksta spontaniškai ir visiškai per keletą minučių po vakcinavimo. Švirkštus į odą, labai dažnai apčiuopiamas mažas kietas gumbelis (iki 1,5 cm skersmens) liudija, kad vakcina buvo sušvirkšta tinkamai. Gumbelis dažniausiai išnyksta per 14 d., tačiau gali išlikti iki 29 d. ar ilgiau. Vaistui patekus į rinką Retais atvejais vakcinacija gali sukelti tokias padidėjusio jautrumo reakcijas kaip drebulys, sujaudinimas ir vėmimas. Šie požymiai paprastai išnyksta spontaniškai ir visiškai per keletą minučių po vakcinavimo, tačiau labai retais atvejais pasitaikė mirtinų anafilaksinių reakcijų. Nepalankių reakcijų dažnumas nustatytas vadovaujantis tokia konvencija: - labai dažna (nepalanki (-ios) reakcija (-os) pasireiškė daugiau nei 1 iš 10 gydytų gyvūnų), - dažna (daugiau nei 1, bet mažiau nei 10 iš 100 gydytų gyvūnų), - nedažna (daugiau nei 1, bet mažiau nei 10 iš gydytų gyvūnų), - reta (daugiau nei 1, bet mažiau nei 10 iš gydytų gyvūnų), - labai reta (mažiau nei 1 iš gydytų gyvūnų, skaičiuojant ir atskirus pranešimus). 3

4 4.7. Naudojimas vaikingumo, laktacijos ar kiaušinių dėjimo metu Nevakcinuotų kiaulaičių ir paršavedžių negalima vakcinuoti vaikingumo metu, nes tai gali turėti neigiamų pasekmių. Vaikingumo metu vakcinuoti saugu kiaulaites ir paršavedes, kurios jau yra imunizuotos nuo europinės padermės KRRS viruso vakcinacijos ar natūralaus užsikrėtimo būdu. Vakciną galima naudoti laktacijos metu Sąveika su kitais vaistais ir kitos sąveikos formos Saugumo ir veiksmingumo tyrimais, gautais švirkštus į raumenis penimoms kiaulėms nuo 4 sav. amžiaus, nustatyta, kad šią vakciną galimą maišyti su Porcilis M Hyo. Prieš naudojant sumaišytas vakcinas, būtina perskaityti Porcilis M Hyo veterinarinio vaisto aprašą ir informacinį lapelį. Nėra duomenų apie šios vakcinos saugumą ir veiksmingumą naudojant su kitu veterinariniu vaistu, išskyrus anksčiau minėtą produktą. Sprendimas naudoti šią vakciną prieš ar po bet kokio kito veterinarinio vaisto naudojimo turi būti priimtas kiekvienu atveju atskirai. Nėra duomenų apie Porcilis PRRS, sumaišyto su Porcilis M Hyo, saugumą ir veiksmingumą naudojant veisiamiems gyvūnams ar vaikingumo metu Dozės ir naudojimo būdas Vakciną reikia atskiesti atitinkamu skiedikliu su adjuvantu (naudoti tik Diluvac Forte). Dozių Skiediklio kiekis (ml), reikalingas skaičius buteliuke švirkšti į raumenis švirkšti į odą Dozavimas: švirkšti į kaklo raumenis: 2 ml, švirkšti į odą: 0,2 ml į bet kurią kaklo srities vietą arba išilgai nugaros raumens, naudojant prietaisus, pritaikytus švirkšti į odą. Švirkštus į odą, apčiuopiamas mažas, išnykstantis kietas gumbelis liudija, kad vakcina buvo sušvirkšta tinkamai. Vakcinavimo schema: švirkšti vieną kartą kiaulėms nuo 2 sav. amžiaus. Penimas kiaules: iki skerdimo pakanka vakcinuoti vieną kartą. Veislinės kiaulės: kiaulaites rekomenduojama (re)vakcinuoti likus 2 4 sav. iki kergimo. Aukštam imuniteto lygmeniui nuolat palaikyti veislines kiaules rekomenduojama reguliariai revakcinuoti arba prieš kiekvieną paršingumą, arba maždaug kas 4 mėn. Paršingas paršavedes reikia vakcinuoti tiktai tuo atveju, jei jos turėjo kontaktą su europinės padermės KRRS virusu. Rekomenduojama vakcinuoti visas bandos kiaules nuo anksčiausio rekomenduojamo amžiaus. Motininiai antikūnai gali turėti poveikį atsakui į vakcinavimą. Naujai į bandą patekusius KRRS virusu neužsikrėtusius gyvulius (pvz., kiaulaites iš KRRS neužkrėstų bandų) reikia vakcinuoti iki paršingumo. Norint naudoti kartu su Porcilis M Hyo penimoms kiaulėms nuo 4 sav. amžiaus, abi vakcinas reikia sumaišyti prieš vakcinaciją, laikantis tokių nurodymų: Porcilis PRRS Porcilis M Hyo 4

5 10 dozių + 20 ml 25 dozės + 50 ml 50 dozių ml 100 dozių ml Vieną (2 ml) Porcilis PRRS, sumaišytos su Porcilis M Hyo, dozę reikia sušvirkšti į kaklo raumenis. Būtina naudoti sterilius švirkštus ir adatas arba švarius švirkštimo į odą prietaisus Perdozavimas (simptomai, pirmosios pagalbos priemonės, priešnuodžiai), jei būtina Vakcinavus dešimt kartų didesne vakcinos viruso ir du kartus didesne skiediklio doze, pasireiškė panašus poveikis kaip ir vakcinavus viena vakcinos doze Išlauka 0 parų. 5. IMUNOLOGINĖS SAVYBĖS Farmakoterapinė grupė: gyva virusinė KRRS vakcina kiaulėms. ATCvet kodas: QI09AD03. Sušvirkšta į raumenis arba į odą vakcina Porcilis PRRS skatina specifinių antikūnių ir aktyvaus imuniteto susidarymą kiaulių respiracinio ir reprodukcinio sindromo europinės padermės virusų sukeltai infekcijai. Skiediklyje esantis adjuvantas dl-α-tokoferilis ilgina imunitetą stimuliuojamąjį poveikį. Pagal po vakcinavimo susidariusius antikūnus neįmanoma atskirti vakcinuotų gyvulių nuo natūraliai užsikrėtusių europinės padermės KRRS virusu. 6. FARMACINIAI DUOMENYS 6.1. Pagalbinių medžiagų sąrašas Liofilizuota vakcina: augimo terpė, cheminis stabilizatorius CD#279 (patentuotas). Skiediklis (Diluvac Forte): polisorbatas 80, natrio chloridas, kalio divandenilio fosfatas, dinatrio fosfato dihidratas, simetikonas, injekcinis vanduo Pagrindiniai nesuderinamumai Negalima maišyti su jokiu kitu veterinariniu vaistu, išskyrus skiediklį, pridėtą naudoti su šiuo veterinariniu vaistu, ir Porcilis M Hyo Tinkamumo laikas Veterinarinio vaisto tinkamumo laikas, nepažeidus originalios pakuotės. 5

6 Liofilizuota vakcina: 2 metai. Skiediklis: stikliniuose buteliukuose 4 metai, PET buteliukuose 2 metai. Tinkamumo laikas, atskiedus pagal nurodymus, 3 val. Sumaišius su Porcilis M Hyo 1 val Specialieji laikymo nurodymai Vakciną arba vakciną su skiedikliu laikyti šaldytuve (2 8 C). Saugoti nuo šviesos. Skiediklis: laikyti žemesnėje kaip 25 C temperatūroje Pirminės pakuotės pobūdis ir sudedamosios dalys Vakcinos talpyklė IB tipo (Ph. Eur.) stiklo buteliukas, užkimštas halogenbutilinės gumos kamšteliu (Ph. Eur.) ir apgaubtas būdingo spalvinimo aliumininiu gaubteliu. Skiediklio talpyklė IB tipo (Ph. Eur.) stiklo arba PET buteliukas, užkimštas halogenbutilinės gumos kamšteliu (Ph. Eur.) ir apgaubtas būdingo spalvinimo aliumininiu gaubteliu. Vakcinos, skirtos švirkšti į raumenis, pakuotė Skiediklis gali būti supakuotas kartu su liofilizatu ar atskirai nuo jo. Kartoninės dėžutės su 1 ar 10 stiklinių buteliukų po 10, 25, 50 arba 100 liofilizuotos vakcinos dozių. Kartoninės dėžutės su 1 ar 10 stiklinių arba PET buteliukų po 20, 50, 100 arba 200 ml skiediklio Kartoninės dėžutės su 1 ar 10 stiklinių buteliukų po 10, 25, 50 arba 100 liofilizuotos vakcinos dozių ir 1 ar 10 stiklinių arba PET buteliukų po 20, 50, 100 arba 200 ml skiediklio. Vakcinos, skirtos švirkšti į odą, pakuotė Kartoninės dėžutės su 1 ar 5 stikliniais buteliukais po 10, 25, 50 arba 100 liofilizuotos vakcinos dozių ir 1 arba 5 stikliniais arba PET buteliukais po 2, 5, 10 arba 20 ml skiediklio. Gali būti tiekiamos ne visų dydžių pakuotės Specialiosios nesunaudoto veterinarinio vaisto ar su jo naudojimu susijusių atliekų naikinimo nuostatos Išmetamos atliekos turi būti nukenksmintos virinant, sudegintos ar pamerktos į tinkamą dezinfekantą, aprobuotą kompetentingos institucijos. 7. REGISTRUOTOJAS Intervet International B.V. Wim de Körverstraat AN Boxmeer NYDERLANDAI 8. REGISTRACIJOS NUMERIS (-IAI) LT/2/02/1385/

7 9. REGISTRAVIMO / PERREGISTRAVIMO DATA Registravimo data: Perregistravimo data: TEKSTO PERŽIŪROS DATA DRAUDIMAS PREKIAUTI, TIEKTI IR (ARBA) NAUDOTI Nėra. 7

8 III PRIEDAS ŽENKLINIMAS IR INFORMACINIS LAPELIS 8

9 A. ŽENKLINIMAS 9

10 DUOMENYS, KURIE TURI BŪTI ANT ANTRINĖS PAKUOTĖS KARTONINĖ DĖŽUTĖ: LIOFILIZATAS (ŠVIRKŠTI Į RAUMENIS) 1. VETERINARINIO VAISTO PAVADINIMAS Porcilis PRRS liofilizatas injekcinei suspensijai kiaulėms 2. VEIKLIOJI (-IOSIOS) MEDŽIAGA (-OS) Vienoje dozėje gyvo nusilpninto KRRSV 10 4,0 10 6,3 TCID VAISTO FORMA Liofilizatas injekcinei suspensijai. 4. PAKUOTĖS DYDIS 10 dozių 25 dozės 50 dozių 100 dozių 10 x 10 dozių 10 x 25 dozės 10 x 50 dozių 10 x 100 dozių 5. PASKIRTIES GYVŪNŲ RŪŠIS (-YS) Kiaulės. 6. INDIKACIJA (-OS) 7. NAUDOJIMO BŪDAS (-AI) IR METODAS Švirkšti į raumenis. 2 ml 1 dozė. Prieš naudojant būtina perskaityti informacinį lapelį. 8. IŠLAUKA Išlauka: 0 parų. 10

11 9. SPECIALIEJI ĮSPĖJIMAI, JEI REIKIA Prieš naudojant būtina perskaityti informacinį lapelį. 10. TINKAMUMO DATA EXP {mėnuo/metai} Atskiedus sunaudoti per 3 val. 11. SPECIALIOSIOS LAIKYMO SĄLYGOS Laikyti šaldytuve. Saugoti nuo šviesos. 12. SPECIALIOSIOS NESUNAUDOTO VETERINARINIO VAISTO AR ATLIEKŲ NAIKINIMO NUOSTATOS, JEI BŪTINA Naikinimas: skaityti informacinį lapelį. 13. NUORODA TIK VETERINARINIAM NAUDOJIMUI IR TIEKIMO BEI NAUDOJIMO SĄLYGOS AR APRIBOJIMAI, JEI TAIKYTINA Tik veterinariniam naudojimui. Parduodama tik su veterinariniu receptu. 14. NUORODA SAUGOTI NUO VAIKŲ Saugoti nuo vaikų. 15. REGISTRUOTOJO PAVADINIMAS IR ADRESAS Intervet International B.V. Wim de Körverstraat AN Boxmeer Nyderlandai 16. REGISTRACIJOS NUMERIS (-IAI) LT/2/02/1385/001 LT/2/02/1385/002 LT/2/02/1385/003 LT/2/02/1385/004 LT/2/02/1385/005 LT/2/02/1385/006 LT/2/02/1385/007 LT/2/02/1385/008 11

12 17. GAMINTOJO SERIJOS NUMERIS Lot {numeris} 12

13 DUOMENYS, KURIE TURI BŪTI ANT ANTRINĖS PAKUOTĖS KARTONINĖ DĖŽUTĖ: SKIEDIKLIS (ŠVIRKŠTI Į RAUMENIS) 1. VETERINARINIO VAISTO PAVADINIMAS Diluvac Forte Liofilizato skiediklis su adjuvantu 2. VEIKLIOJI (-IOSIOS) MEDŽIAGA (-OS) Dl-α-tokoferilio acetatas: 75 mg/ml. 3. VAISTO FORMA Skiediklis injekcinei suspensijai. 4. PAKUOTĖS DYDIS 20 ml 50 ml 100 ml 200 ml 10 x 20 ml 10 x 50 ml 10 x 100 ml 10 x 200 ml 5. PASKIRTIES GYVŪNŲ RŪŠIS (-YS) Kiaulės. 6. INDIKACIJA (-OS) 7. NAUDOJIMO BŪDAS (-AI) IR METODAS Švirkšti į raumenis. Prieš naudojant būtina perskaityti vakcinos informacinį lapelį. 8. IŠLAUKA Išlauka: 0 parų. 13

14 9. SPECIALIEJI ĮSPĖJIMAI, JEI REIKIA Prieš naudojant būtina perskaityti vakcinos informacinį lapelį. 10. TINKAMUMO DATA EXP {mėnuo/metai} 11. SPECIALIOSIOS LAIKYMO SĄLYGOS Laikyti žemesnėje kaip 25 C temperatūroje. 12. SPECIALIOSIOS NESUNAUDOTO VETERINARINIO VAISTO AR ATLIEKŲ NAIKINIMO NUOSTATOS, JEI BŪTINA Naikinimas: skaityti informacinį lapelį. 13. NUORODA TIK VETERINARINIAM NAUDOJIMUI IR TIEKIMO BEI NAUDOJIMO SĄLYGOS AR APRIBOJIMAI, JEI TAIKYTINA Tik veterinariniam naudojimui. 14. NUORODA SAUGOTI NUO VAIKŲ Saugoti nuo vaikų. 15. REGISTRUOTOJO PAVADINIMAS IR ADRESAS Intervet International B.V. Wim de Körverstraat AN Boxmeer Nyderlandai 16. REGISTRACIJOS NUMERIS (-IAI) 17. GAMINTOJO SERIJOS NUMERIS Lot {numeris} 14

15 DUOMENYS, KURIE TURI BŪTI ANT ANTRINĖS PAKUOTĖS KARTONINĖ DĖŽUTĖ: BENDRA PAKUOTĖ (LIOFILZATAS IR SKIEDIKLIS) ŠVIRKŠTI Į RAUMENIS 1. VETERINARINIO VAISTO PAVADINIMAS Porcilis PRRS liofilizatas ir skiediklis injekcinei suspensijai kiaulėms 2. VEIKLIOJI (-IOSIOS) MEDŽIAGA (-OS) Vienoje dozėje: gyvo nusilpninto KRRSV 10 4,0 10 6,3 TCID 50. Skiediklis: dl-α-tokoferilio acetatas: 75 mg/ml. 3. VAISTO FORMA Liofilizatas ir skiediklis injekcinei suspensijai. 4. PAKUOTĖS DYDIS 10 dozių 25 dozės 50 dozių 100 dozių 10 x 10 dozių 10 x 25 dozės 10 x 50 dozių 10 x 100 dozių 5. PASKIRTIES GYVŪNŲ RŪŠIS (-YS) Kiaulės. 6. INDIKACIJA (-OS) 7. NAUDOJIMO BŪDAS (-AI) IR METODAS Švirkšti į raumenis. 2 ml 1 dozė. Prieš naudojant būtina perskaityti informacinį lapelį. 15

16 8. IŠLAUKA Išlauka: 0 parų. 9. SPECIALIEJI ĮSPĖJIMAI, JEI REIKIA Prieš naudojant būtina perskaityti informacinį lapelį. 10. TINKAMUMO DATA EXP {mėnuo/metai} Atskiedus sunaudoti per 3 val. 11. SPECIALIOSIOS LAIKYMO SĄLYGOS Laikyti šaldytuve. Saugoti nuo šviesos. 12. SPECIALIOSIOS NESUNAUDOTO VETERINARINIO VAISTO AR ATLIEKŲ NAIKINIMO NUOSTATOS, JEI BŪTINA Naikinimas: skaityti informacinį lapelį. 13. NUORODA TIK VETERINARINIAM NAUDOJIMUI IR TIEKIMO BEI NAUDOJIMO SĄLYGOS AR APRIBOJIMAI, JEI TAIKYTINA Tik veterinariniam naudojimui. Parduodama tik veterinarijos gydytojui. 14. NUORODA SAUGOTI NUO VAIKŲ Saugoti nuo vaikų. 15. REGISTRUOTOJO PAVADINIMAS IR ADRESAS Intervet International B.V. Wim de Körverstraat AN Boxmeer Nyderlandai 16

17 16. REGISTRACIJOS NUMERIS (-IAI) LT/2/02/1385/009 LT/2/02/1385/010 LT/2/02/1385/011 LT/2/02/1385/012 LT/2/02/1385/013 LT/2/02/1385/014 LT/2/02/1385/015 LT/2/02/1385/ GAMINTOJO SERIJOS NUMERIS Lot {numeris} 17

18 DUOMENYS, KURIE TURI BŪTI ANT ANTRINĖS PAKUOTĖS KARTONINĖ DĖŽUTĖ: BENDRA PAKUOTĖ (LIOFILZATAS IR SKIEDIKLIS) ŠVIRKŠTI Į ODĄ 1. VETERINARINIO VAISTO PAVADINIMAS Porcilis PRRS liofilizatas ir skiediklis injekcinei suspensijai kiaulėms 2. VEIKLIOJI (-IOSIOS) MEDŽIAGA (-OS) Vienoje dozėje gyvo nusilpninto KRRSV 10 4,0 10 6,3 TCID 50. Skiediklis: dl-α-tokoferilio acetatas: 75 mg/ml. 3. VAISTO FORMA Liofilizatas ir skiediklis injekcinei suspensijai. 4. PAKUOTĖS DYDIS 10 dozių 25 dozės 50 dozių 100 dozių 10 x 10 dozių 10 x 25 dozės 10 x 50 dozių 10 x 100 dozių 5. PASKIRTIES GYVŪNŲ RŪŠIS (-YS) Kiaulės. 6. INDIKACIJA (-OS) 7. NAUDOJIMO BŪDAS (-AI) IR METODAS Švirkšti į odą. 0,2 ml 1 dozė. Prieš naudojant būtina perskaityti informacinį lapelį. 8. IŠLAUKA Išlauka: 0 parų. 18

19 9. SPECIALIEJI ĮSPĖJIMAI, JEI REIKIA Prieš naudojant būtina perskaityti informacinį lapelį. 10. TINKAMUMO DATA EXP {mėnuo/metai} Atskiedus sunaudoti per 3 val. 11. SPECIALIOSIOS LAIKYMO SĄLYGOS Laikyti šaldytuve. Saugoti nuo šviesos. 12. SPECIALIOSIOS NESUNAUDOTO VETERINARINIO VAISTO AR ATLIEKŲ NAIKINIMO NUOSTATOS, JEI BŪTINA Naikinimas: skaityti informacinį lapelį. 13. NUORODA TIK VETERINARINIAM NAUDOJIMUI IR TIEKIMO BEI NAUDOJIMO SĄLYGOS AR APRIBOJIMAI, JEI TAIKYTINA Tik veterinariniam naudojimui. 14. NUORODA SAUGOTI NUO VAIKŲ Saugoti nuo vaikų. 15. REGISTRUOTOJO PAVADINIMAS IR ADRESAS Intervet International B.V. Wim de Körverstraat AN Boxmeer Nyderlandai 16. REGISTRACIJOS NUMERIS (-IAI) LT/2/02/1385/017 LT/2/02/1385/018 LT/2/02/1385/019 LT/2/02/1385/020 LT/2/02/1385/021 LT/2/02/1385/022 LT/2/02/1385/023 LT/2/02/1385/024 19

20 17. GAMINTOJO SERIJOS NUMERIS Lot {numeris} 20

21 MINIMALŪS DUOMENYS, KURIE TURI BŪTI ANT MAŽŲ PIRMINIŲ PAKUOČIŲ BUTELIUKO ETIKETĖ: LIOFILIZATAS 1. VETERINARINIO VAISTO PAVADINIMAS Porcilis PRRS [Gyvūnų rūšis nurodyta piktogramoje] 2. VEIKLIOSIOS (-IŲJŲ) MEDŽIAGOS (-Ų) KIEKIS Vienoje dozėje gyvo nusilpninto KRRSV 10 4,0 10 6,3 TCID KIEKIS (SVORIS, TŪRIS AR DOZIŲ SKAIČIUS) 10 dozių 25 dozės 50 dozių 100 dozių 4. NAUDOJIMO BŪDAS (-AI) i.m./ i.d. 5. IŠLAUKA Išlauka: 0 parų. 6. SERIJOS NUMERIS Lot {numeris} 7. TINKAMUMO DATA EXP {mėnuo/metai} Atskiedus sunaudoti per 3 val. 8. NUORODA TIK VETERINARINIAM NAUDOJIMUI Ad us. vet. 21

22 MINIMALŪS DUOMENYS, KURIE TURI BŪTI ANT MAŽŲ PIRMINIŲ SKIEDIKLIO PAKUOČIŲ (ETIKEČIŲ) BUTELIUKO ETIKETĖ: SKIEDIKLIS 1. VETERINARINIO VAISTO PAVADINIMAS Diluvac Forte Liofilizato skiediklis su adjuvantu 2. KIEKIS (SVORIS, TŪRIS AR DOZIŲ SKAIČIUS) 2 ml 5 ml 10 ml 20 ml 50 ml 100 ml 200 ml 3. NAUDOJIMO BŪDAS (-AI) Prieš naudojant būtina perskaityti informacinį lapelį. 4. SPECIALIOSIOS LAIKYMO SĄLYGOS Laikyti žemesnėje kaip 25 C temperatūroje. 5. SERIJOS NUMERIS Lot {numeris} 6. TINKAMUMO DATA EXP {mėnuo/metai} 7. NUORODA TIK VETERINARINIAM NAUDOJIMUI Ad. us. vet. 22

23 B. INFORMACINIS LAPELIS 23

24 INFORMACINIS LAPELIS Porcilis PRRS liofilizatas ir skiediklis injekcinei suspensijai kiaulėms 1. REGISTRUOTOJO IR UŽ VAISTO SERIJOS IŠLEIDIMĄ EEE ŠALYSE ATSAKINGO GAMINTOJO, JEI JIE SKIRTINGI, PAVADINIMAS IR ADRESAS Intervet International B.V. Wim de Körverstraat AN Boxmeer NYDERLANDAI 2. VETERINARINIO VAISTO PAVADINIMAS Porcilis PRRS liofilizatas ir skiediklis injekcinei suspensijai kiaulėms 3. VEIKLIOJI (-IOSIOS) IR KITOS MEDŽIAGOS Vienoje dozėje: liofilizate: veikliosios medžiagos: gyvo nusilpninto DV padermės KRRS viruso 10 4,0 10 6,3 TCID 50 *, skiediklyje (Diluvac Forte): adjuvanto: dl-α-tokoferilio acetato 75 mg/ml, * 50 % audinių kultūros užkrečianti dozė. 4. INDIKACIJA (-OS) Kliniškai sveikoms kiaulėms aktyviai imunizuoti nuo kiaulių respiracinio ir reprodukcinio sindromo (KRRS), laikant virusais užkrėstoje aplinkoje, norint sumažinti viremiją, kurią sukelia užsikrėtimas europinės padermės KRRS virusu. Ypatingi įspėjimai Penimoms kiaulėms svarbiausias yra viruso poveikis kvėpavimo sistemai. Klinikinių tyrimų metu, stebint vakcinuotas kiaules, ypač 6 sav. amžiaus vakcinuotus paršelius, nustatytas ženklus penėjimo rodiklių pagerėjimas (sumažėjęs sergamumas KRRS, didesnis dienos svorio prieaugis ir pašaro pasisavinimas) visu penėjimo laikotarpiu. Veisiamoms kiaulėms svarbiausias yra viruso poveikis lytinei sistemai. Klinikinių tyrimų metu nustatytas ženklus vakcinuotų kiaulių reprodukcinių rodiklių pagerėjimas KRRS virusu užkrėstoje teritorijoje bei užsikrėtimo atveju retesnis viruso perdavimas per placentą. Vakcinavimo Porcilis PRRS tikslas yra pasiekti, kad bandoje susidarytų vienodas ir tvirtas imunitetas KRRS virusui. Imuniteto pradžia: nustatyta užkrėtimo būdu, praėjus 28 d. po vakcinacijos. Imuniteto trukmė: ne mažiau kaip 24 sav. 24

25 5. KONTRAINDIKACIJOS Negalima naudoti bandose, kur europinės padermės KRRS viruso paplitimas nėra patvirtintas patikimais diagnostiniais metodais. 6. NEPALANKIOS REAKCIJOS Laboratoriniuose bandymuose ir lauko tyrimuose Po vakcinavimo gali būti sisteminės ar vietinės reakcijos. Švirkštus į raumenis, retai gali trumpam pakilti kūno temperatūra. Retais atvejais vakcinavimas gali sukelti padidėjusio jautrumo reakcijas, tokias kaip dusulys, hiperemija ir gulimasis. Šie požymiai išnyksta spontaniškai ir visiškai per keletą minučių po vakcinavimo. Švirkštus į odą, labai dažnai apčiuopiamas mažas kietas gumbelis (iki 1,5 cm skersmens) liudija, kad vakcina buvo sušvirkšta tinkamai. Gumbelis dažniausiai išnyksta per 14 d., tačiau gali išlikti iki 29 d. ar ilgiau. Vaistui patekus į rinką Retais atvejais vakcinacija gali sukelti tokias padidėjusio jautrumo reakcijas kaip drebulys, sujaudinimas ir vėmimas. Šie požymiai paprastai išnyksta spontaniškai ir visiškai per keletą minučių po vakcinavimo, tačiau labai retais atvejais pasitaikė mirtinų anafilaksinių reakcijų. Nepalankių reakcijų dažnumas nustatytas vadovaujantis tokia konvencija: - labai dažna (nepalankios reakcijos pasireiškė daugiau nei 1 iš 10 gydytų gyvūnų), - dažna (daugiau nei 1, bet mažiau nei 10 iš 100 gydytų gyvūnų), - nedažna (daugiau nei 1, bet mažiau nei 10 iš gydytų gyvūnų), - reta (daugiau nei 1, bet mažiau nei 10 iš gydytų gyvūnų), - labai reta (mažiau nei 1 iš gydytų gyvūnų, skaičiuojant ir atskirus pranešimus). Pastebėjus bet kokį šalutinį poveikį, net ir nepaminėtą šiame informaciniame lapelyje, arba manant, kad vaistas neveikė, būtina informuoti veterinarijos gydytoją. 7. PASKIRTIES GYVŪNŲ RŪŠIS (-YS) Kiaulės. 8. DOZĖS, NAUDOJIMO BŪDAS (-AI) IR METODAS KIEKVIENAI RŪŠIAI Vakciną reikia atskiesti atitinkamu skiedikliu su adjuvantu (naudoti tik Diluvac Forte). Vakciną reikia tirpinti prieš pat naudojimą. Įšvirkštus keletą skiediklio mililitrų į vakcinos buteliuką, reikia atsargiai kratyti, kol vakcina visiškai ištirps. Po to vakciną reikia perkelti į likusį skiediklį ir gerai sumaišyti. Dozių skaičius buteliuke Skiediklio kiekis (ml), reikalingas švirkšti į raumenis švirkšti į odą Dozavimas: švirkšti į kaklo raumenis: 2 ml, 25

26 švirkšti į odą: 0,2 ml į bet kurią kaklo srities vietą arba išilgai nugaros raumens, naudojant prietaisus, pritaikytus švirkšti į odą. Švirkštus į odą, apčiuopiamas mažas, išnykstantis kietas gumbelis liudija, kad vakcina buvo sušvirkšta tinkamai. Vakcinavimo schema: švirkšti vieną kartą kiaulėms nuo 2 sav. amžiaus. Penimas kiaules: iki skerdimo pakanka vakcinuoti vieną kartą. Veislinės kiaulės: kiaulaites rekomenduojama (re)vakcinuoti likus 2 4 sav. iki kergimo. Aukštam imuniteto lygmeniui nuolat palaikyti veislines kiaules rekomenduojama reguliariai revakcinuoti arba prieš kiekvieną paršingumą, arba maždaug kas 4 mėn. Paršingas paršavedes reikia vakcinuoti tiktai tuo atveju, jei jos turėjo kontaktą su europinės padermės KRRS virusu. Norint naudoti kartu su Porcilis M Hyo penimoms kiaulėms nuo 4 sav. amžiaus, abi vakcinas reikia sumaišyti prieš vakcinaciją, laikantis tokių nurodymų: Porcilis Porcilis M Hyo PRRS 10 dozių + 20 ml 25 dozės + 50 ml 50 dozių ml 100 dozių ml Vieną (2 ml) Porcilis PRRS, sumaišytos su Porcilis M Hyo, dozę reikia sušvirkšti į kaklo raumenis. 9. NUORODOS DĖL TINKAMO NAUDOJIMO Rekomenduojama vakcinuoti visas bandos kiaules nuo anksčiausio rekomenduojamo amžiaus. Motininiai antikūnai gali turėti poveikį atsakui į vakcinavimą. Naujai į bandą patekusius KRRS virusu neužsikrėtusius gyvulius (pvz., kiaulaites iš KRRS neužkrėstų bandų) reikia vakcinuoti iki paršingumo. Būtina naudoti sterilius švirkštus ir adatas arba švarius švirkštimo į odą prietaisus. 10. IŠLAUKA 0 parų. 11. SPECIALIEJI LAIKYMO NURODYMAI Saugoti nuo vaikų. Laikyti šaldytuve (2 8 C). Saugoti nuo šviesos. Tinkamumo laikas, atskiedus pagal nurodymus, 3 val. Sumaišius su Porcilis M Hyo, 1 val. (kambario temperatūroje). 12. SPECIALIEJI ĮSPĖJIMAI Specialieji įspėjimai, naudojant atskirų rūšių paskirties gyvūnams Porcilis PRRS reikia naudoti tik tose bandose, kur europinės padermės KRRS viruso paplitimas patvirtintas patikimais diagnostiniais virusologiniais metodais. Nėra duomenų apie vakcinos saugumą kuilių reprodukciniams rodikliams. Negalima naudoti bandose, kuriose taikoma serologiškai pagrįsta KRRS likvidavimo programa. 26

27 Specialiosios atsargumo priemonės, naudojant vaistą gyvūnams Reikia imtis priemonių, kad vakcinos virusas neišplistų į vietoves, kur KRRS viruso nėra. Vakcinos virusas gali kontakto būdu išplisti tarp aplinkinių kiaulių per 5 sav. po vakcinavimo. Dažniausias plitimo kelias tiesioginio kontakto būdu, tačiau išplitimo per užkrėstus aplinkos objektus ar orą taip pat negalima atmesti. Reikia imtis priemonių užtikrinti, kad vakcinos virusas vakcinuotų gyvulių nebūtų perduotas nevakcinuotiems (pvz., nevakcinuotoms paršingoms paršavedėms), kurie turi išlikti neužsikrėtę KRRS virusu. Negalima naudoti veisliniams kuiliams, kurie naudojami seroneigiamų bandų reprodukcijai, nes KRRS virusas daug savaičių gali būti išskiriamas su sperma. Specialiosios atsargumo priemonės asmenims, naudojantiems vaistą gyvūnams Atsitiktinai įsišvirkštus, nedelsiant reikia kreiptis į gydytoją ir parodyti šio vaisto informacinį lapelį ar etiketę. Vaikingumas ir laktacija Nevakcinuotų kiaulaičių ir paršavedžių negalima vakcinuoti vaikingumo metu, nes tai gali turėti neigiamų pasekmių. Vaikingumo metu vakcinuoti saugu kiaulaites ir paršavedes, kurios jau yra imunizuotos nuo europinės padermės KRRS viruso vakcinacijos ar natūralaus užsikrėtimo būdu. Vakciną galima naudoti laktacijos metu. Sąveika su kitais vaistais ir kitos sąveikos formos Saugumo ir veiksmingumo tyrimais, gautais švirkštus į raumenis penimoms kiaulėms nuo 4 sav. amžiaus, nustatyta, kad šią vakciną galimą maišyti su Porcilis M Hyo. Prieš naudojant sumaišytas vakcinas, būtina perskaityti Porcilis M Hyo veterinarinio vaisto aprašą ir informacinį lapelį. Nėra duomenų apie šios vakcinos saugumą ir veiksmingumą naudojant su kitu veterinariniu vaistu, išskyrus anksčiau minėtą produktą. Sprendimas naudoti šią vakciną prieš ar po bet kokio kito veterinarinio vaisto naudojimo turi būti priimtas kiekvienu atveju atskirai. Nėra duomenų apie Porcilis PRRS, sumaišyto su Porcilis M Hyo, saugumą ir veiksmingumą naudojant veisiamiems gyvūnams ar vaikingumo metu. Nesuderinamumai Negalima maišyti su jokiu kitu veterinariniu vaistu, išskyrus skiediklį, pridėtą naudoti su vaistu, ir Porcilis M Hyo. 13. SPECIALIOSIOS NESUNAUDOTO VETERINARINIO VAISTO AR ATLIEKŲ NAIKINIMO NUOSTATOS, JEI BŪTINA Išmetamos atliekos turi būti nukenksmintos virinant, sudegintos ar pamerktos į tinkamą dezinfekantą, aprobuotą kompetentingos institucijos. 14. INFORMACINIO LAPELIO PASKUTINIO PATVIRTINIMO DATA KITA INFORMACIJA Sušvirkšta į raumenis arba į odą vakcina Porcilis PRRS skatina specifinių antikūnių ir aktyvaus imuniteto susidarymą kiaulių respiracinio ir reprodukcinio sindromo europinės padermės virusų sukeltai infekcijai. Skiediklyje esantis adjuvantas dl-α-tokoferilis ilgina imunitetą stimuliuojamąjį poveikį. Pagal po vakcinavimo susidariusius antikūnus neįmanoma atskirti vakcinuotų gyvulių nuo natūraliai užsikrėtusių europinės padermės KRRS virusu. 27

28 Vakcinos, skirtos švirkšti į raumenis, pakuotės Skiediklis gali būti supakuotas kartu su liofilizatu ar atskirai nuo jo. Kartoninės dėžutės su 1 ar 10 stiklinių buteliukų po 10, 25, 50 arba 100 liofilizuotos vakcinos dozių. Kartoninės dėžutės su 1 ar 10 stiklinių arba PET buteliukų po 20, 50, 100 arba 200 ml skiediklio. Kartoninės dėžutės su 1 ar 10 stiklinių buteliukų po 10, 25, 50 arba 100 liofilizuotos vakcinos dozių ir 1 ar 10 stiklinių arba PET buteliukų po 20, 50, 100 arba 200 ml skiediklio. Vakcinos, skirtos švirkšti į odą, pakuotė Kartoninės dėžutės su 1 ar 5 stikliniais buteliukais po 10, 25, 50 arba 100 liofilizuotos vakcinos dozių ir 1 arba 5 stikliniais arba PET buteliukais po 2, 5, 10 arba 20 ml skiediklio Diluvac Forte. Gali būti tiekiamos ne visų dydžių pakuotės. 28

[Version 7, 08/ 2005]

[Version 7, 08/ 2005] VETERINARINIO VAISTO APRAŠAS 1. VETERINARINIO VAISTO PAVADINIMAS QUADRICAT, gyva liofilizuota ir inaktyvuota skysta vakcina 2. KOKYBINĖ IR KIEKYBINĖ SUDĖTIS Vienoje liofilizuotos vakcinos dozėje yra: gyvų

Detaliau

VETERINARINIO VAISTO APRAŠAS 1. VETERINARINIO VAISTO PAVADINIMAS CANIGEN DHPPi/L liofilizatas ir suspensija injekcinei suspensijai ruošti šunims 2. KO

VETERINARINIO VAISTO APRAŠAS 1. VETERINARINIO VAISTO PAVADINIMAS CANIGEN DHPPi/L liofilizatas ir suspensija injekcinei suspensijai ruošti šunims 2. KO VETERINARINIO VAISTO APRAŠAS 1. VETERINARINIO VAISTO PAVADINIMAS CANIGEN DHPPi/L liofilizatas ir suspensija injekcinei suspensijai ruošti šunims 2. KOKYBINĖ IR KIEKYBINĖ SUDĖTIS Vienoje 1 ml dozėje yra:

Detaliau

VETERINARINIO VAISTO APRAŠAS 1. VETERINARINIO VAISTO PAVADINIMAS Folligon TV, liofilizatas ir skiediklis injekcinei suspensijai 2. KOKYBINĖ IR K

VETERINARINIO VAISTO APRAŠAS 1. VETERINARINIO VAISTO PAVADINIMAS Folligon TV, liofilizatas ir skiediklis injekcinei suspensijai 2. KOKYBINĖ IR K VETERINARINIO VAISTO APRAŠAS 1. VETERINARINIO VAISTO PAVADINIMAS Folligon 1 000 TV, liofilizatas ir skiediklis injekcinei suspensijai 2. KOKYBINĖ IR KIEKYBINĖ SUDĖTIS 1 liofilizato buteliuke yra: veikliosios

Detaliau

[Version 7

[Version 7 VETERINARINIO VAISTO APRAŠAS 1. VETERINARINIO VAISTO PAVADINIMAS POULVAC MAREK CVI, šaldyta suspensija (skirta naudoti su Poulvac Marek Diluent skiedikliu) 2. KOKYBINĖ IR KIEKYBINĖ SUDĖTIS Vienoje 0,2

Detaliau

VETERINARINIO VAISTO APRAŠAS 1. VETERINARINIO VAISTO PAVADINIMAS ERGOGEN COMPLEX, injekcinis tirpalas 2. KOKYBINĖ IR KIEKYBINĖ SUDĖTIS 100 ml tirpalo

VETERINARINIO VAISTO APRAŠAS 1. VETERINARINIO VAISTO PAVADINIMAS ERGOGEN COMPLEX, injekcinis tirpalas 2. KOKYBINĖ IR KIEKYBINĖ SUDĖTIS 100 ml tirpalo VETERINARINIO VAISTO APRAŠAS 1. VETERINARINIO VAISTO PAVADINIMAS ERGOGEN COMPLEX, injekcinis tirpalas 2. KOKYBINĖ IR KIEKYBINĖ SUDĖTIS 100 ml tirpalo yra: veikliųjų medžiagų: L-histidino L-arginino 400

Detaliau

[Version 7

[Version 7 VETERINARINIO VAISTO APRAŠAS 1. VETERINARINIO VAISTO PAVADINIMAS STOMORGYL 20, tabletės 2. KOKYBINĖ IR KIEKYBINĖ SUDĖTIS Vienoje tabletėje yra: veikliųjų medžiagų: spiramicino metronidazolo 1 500 000 TV,

Detaliau

VETERINARINIO VAISTO APRAŠAS 1. VETERINARINIO VAISTO PAVADINIMAS FLORKEM 300 mg/ml injekcinis tirpalas galvijams ir kiaulėms 2. KOKYBINĖ IR KIEKYBINĖ

VETERINARINIO VAISTO APRAŠAS 1. VETERINARINIO VAISTO PAVADINIMAS FLORKEM 300 mg/ml injekcinis tirpalas galvijams ir kiaulėms 2. KOKYBINĖ IR KIEKYBINĖ VETERINARINIO VAISTO APRAŠAS 1. VETERINARINIO VAISTO PAVADINIMAS FLORKEM 300 mg/ml injekcinis tirpalas galvijams ir kiaulėms 2. KOKYBINĖ IR KIEKYBINĖ SUDĖTIS Kiekviename ml yra: veikliosios medžiagos:

Detaliau

VETERINARINIO VAISTO APRAŠAS

VETERINARINIO VAISTO APRAŠAS VETERINARINIO VAISTO APRAŠAS 1. VETERINARINIO VAISTO PAVADINIMAS Colvasone 2 mg/ml, injekcinis tirpalas 2. KOKYBINĖ IR KIEKYBINĖ SUDĖTIS 1 ml yra: veikliosios medžiagos: deksametazono (natrio fosfato)

Detaliau

Microsoft Word - Biseptyl

Microsoft Word - Biseptyl VETERINARINIO VAISTO APRAŠAS 1. VETERINARINIO VAISTO PAVADINIMAS 2. KOKYBINö IR KIEKYBINö SUDöTIS 1 ml tirpalo yra: veikliųjų medžiagų: spektinomicino (sulfato) linkomicino (hidrochlorido) pagalbinių medžiagų:

Detaliau

VETERINARINIO VAISTO APRAŠAS 1. VETERINARINIO VAISTO PAVADINIMAS Benestermycin, intramaminė suspensija galvijams 2. KOKYBINĖ IR KIEKYBINĖ SUDĖTIS Vien

VETERINARINIO VAISTO APRAŠAS 1. VETERINARINIO VAISTO PAVADINIMAS Benestermycin, intramaminė suspensija galvijams 2. KOKYBINĖ IR KIEKYBINĖ SUDĖTIS Vien VETERINARINIO VAISTO APRAŠAS 1. VETERINARINIO VAISTO PAVADINIMAS Benestermycin, intramaminė suspensija galvijams 2. KOKYBINĖ IR KIEKYBINĖ SUDĖTIS Viename švirkšte (5 ml) yra: veikliųjų medžiagų: penetamato

Detaliau

VALSTYBINĖS MAISTO IR VETERINARIJOS TARNYBOS DIREKTORIUS ĮSAKYMAS DĖL VETERINARINIŲ VAISTŲ REGISTRAVIMO, PERREGISTRAVIMO, INFORMACIJOS PAKEITIMO IR PA

VALSTYBINĖS MAISTO IR VETERINARIJOS TARNYBOS DIREKTORIUS ĮSAKYMAS DĖL VETERINARINIŲ VAISTŲ REGISTRAVIMO, PERREGISTRAVIMO, INFORMACIJOS PAKEITIMO IR PA VALSTYBINĖS MAISTO IR VETERINARIJOS TARNYBOS DIREKTORIUS ĮSAKYMAS DĖL VETERINARINIŲ VAISTŲ REGISTRAVIMO, PERREGISTRAVIMO, INFORMACIJOS PAKEITIMO IR PAPILDYMO 2014 m. kovo 10 d. Nr. B1-180 Vilnius Įgyvendindamas

Detaliau

VALSTYBINĖS MAISTO IR VETERINARIJOS TARNYBOS DIREKTORIUS ĮSAKYMAS DĖL VETERINARINIŲ VAISTŲ REGISTRAVIMO, JŲ INFORMACIJOS PAKEITIMO IR PAPILDYMO, PERRE

VALSTYBINĖS MAISTO IR VETERINARIJOS TARNYBOS DIREKTORIUS ĮSAKYMAS DĖL VETERINARINIŲ VAISTŲ REGISTRAVIMO, JŲ INFORMACIJOS PAKEITIMO IR PAPILDYMO, PERRE VALSTYBINĖS MAISTO IR VETERINARIJOS TARNYBOS DIREKTORIUS ĮSAKYMAS DĖL VETERINARINIŲ VAISTŲ REGISTRAVIMO, JŲ INFORMACIJOS PAKEITIMO IR PAPILDYMO, PERREGISTRAVIMO IR VETERINARINIŲ VAISTŲ IŠBRAUKIMO IŠ VETERINARINIŲ

Detaliau

VETERINARINIO VAISTO APRAŠAS 1. VETERINARINIO VAISTO PAVADINIMAS Marbodex, ausų lašai, suspensija šunims 2. KOKYBINĖ IR KIEKYBINĖ SUDĖTIS 1 ml yra: ve

VETERINARINIO VAISTO APRAŠAS 1. VETERINARINIO VAISTO PAVADINIMAS Marbodex, ausų lašai, suspensija šunims 2. KOKYBINĖ IR KIEKYBINĖ SUDĖTIS 1 ml yra: ve VETERINARINIO VAISTO APRAŠAS 1. VETERINARINIO VAISTO PAVADINIMAS Marbodex, ausų lašai, suspensija šunims 2. KOKYBINĖ IR KIEKYBINĖ SUDĖTIS 1 ml yra: veikliųjų medžiagų: marbofloksacino klotrimazolo deksametazono

Detaliau

Profender, INN-emodepside/praziquantel

Profender, INN-emodepside/praziquantel I PRIEDAS VETERINARINIO VAISTO APRAŠAS 1 [Vienos dozės pipetės] 1. VETERINARINIO VAISTO PAVADINIMAS Profender 30 mg/7,5 mg užlašinamasis tirpalas mažoms katėms Profender 60 mg/15 mg užlašinamasis tirpalas

Detaliau

Elektroninio dokumento nuorašas VALSTYBINĖS MAISTO IR VETERINARIJOS TARNYBOS DIREKTORIUS ĮSAKYMAS DĖL VETERINARINIŲ VAISTŲ REGISTRAVIMO, JŲ INFORMACIJ

Elektroninio dokumento nuorašas VALSTYBINĖS MAISTO IR VETERINARIJOS TARNYBOS DIREKTORIUS ĮSAKYMAS DĖL VETERINARINIŲ VAISTŲ REGISTRAVIMO, JŲ INFORMACIJ Elektroninio dokumento nuorašas VALSTYBINĖS MAISTO IR VETERINARIJOS TARNYBOS DIREKTORIUS ĮSAKYMAS DĖL VETERINARINIŲ VAISTŲ REGISTRAVIMO, JŲ INFORMACIJOS PAKEITIMO IR PAPILDYMO, PERREGISTRAVIMO IR VETERINARINIŲ

Detaliau

VETERINARINIO VAISTO APRAŠAS 1. VETERINARINIO VAISTO PAVADINIMAS Prednisolonacetat 1 %, injekcinė suspensija galvijams, arkliams, šunims ir katėms 2.

VETERINARINIO VAISTO APRAŠAS 1. VETERINARINIO VAISTO PAVADINIMAS Prednisolonacetat 1 %, injekcinė suspensija galvijams, arkliams, šunims ir katėms 2. VETERINARINIO VAISTO APRAŠAS 1. VETERINARINIO VAISTO PAVADINIMAS Prednisolonacetat 1 %, injekcinė suspensija galvijams, arkliams, šunims ir katėms 2. KOKYBINĖ IR KIEKYBINĖ SUDĖTIS 1 ml suspensijos yra:

Detaliau

PREVICOX - FIROCOXIB

PREVICOX - FIROCOXIB I PRIEDAS VETERINARINIO VAISTO APRAŠAS 1 1. VETERINARINIO VAISTO PAVADINIMAS Previcox 57 mg kramtomosios tabletės šunims Previcox 227 mg kramtomosios tabletės šunims 2. KOKYBINĖ IR KIEKYBINĖ SUDĖTIS Vienoje

Detaliau

Senebactum PIL_Kaunas

Senebactum PIL_Kaunas Pakuotės lapelis: informacija vartotojui Senebactum 100 mg/ml odos tirpalas Joduotas povidonas Atidžiai perskaitykite visą šį lapelį, prieš pradėdami vartoti šį vaistą, nes jame pateikiama Jums svarbi

Detaliau

Microsoft Word - Document1

Microsoft Word - Document1 PAKUOTĖS LAPELIS: INFORMACIJA VARTOTOJUI Betadine 100 mg/ml odos tirpalas Joduotas povidonas Atidžiai perskaitykite visą šį lapelį, nes jame pateikiama Jums svarbi informacija. Betadine galima įsigyti

Detaliau

I PRIEDAS

I PRIEDAS I PRIEDAS PREPARATO CHARAKTERISTIKŲ SANTRAUKA 1 1. VAISTINIO PREPARATO PAVADINIMAS Synflorix injekcinė suspensija užpildytame švirkšte Pneumokokinė polisacharidinė konjuguota vakcina (adsorbuota) 2. KOKYBINĖ

Detaliau

Rotarix, INN-Rotavirus vaccine, live

Rotarix, INN-Rotavirus vaccine, live I PRIEDAS PREPARATO CHARAKTERISTIKŲ SANTRAUKA 1 1. VAISTINIO PREPARATO PAVADINIMAS Rotarix milteliai ir tirpiklis geriamajai suspensijai Vakcina nuo rotaviruso (gyvoji) 2. KOKYBINĖ IR KIEKYBINĖ SUDĖTIS

Detaliau

RIXUBIS, nonacog gamma

RIXUBIS, nonacog gamma I PRIEDAS PREPARATO CHARAKTERISTIKŲ SANTRAUKA 1 Vykdoma papildoma šio vaistinio preparato stebėsena. Tai padės greitai nustatyti naują saugumo informaciją. Sveikatos priežiūros specialistai turi pranešti

Detaliau

R4BP 3 Print out

R4BP 3 Print out Biocidinio produkto charakteristikų santrauka Produkto pavadinimas: Masodine 1:3 Produkto tipas (ai): PT 03 Veterinarinė higiena PT 03 Veterinarinė higiena PT 03 Veterinarinė higiena Autorizacijos liudijimo

Detaliau

R4BP 3 Print out

R4BP 3 Print out Biocidinio produkto charakteristikų santrauka Produkto pavadinimas: BROS Dribsniai nuo pelių ir žiurkių Produkto tipas (-ai): Autorizacijos liudijimo numeris: (10-14 17.5)BSV-12300(A-14VAP562073-18-57)

Detaliau

VALSTYBINĖ MAISTO IR VETERINARIJOS TARNYBA VETERINARINIO BIOCIDINIO PRODU

VALSTYBINĖ MAISTO IR VETERINARIJOS TARNYBA VETERINARINIO BIOCIDINIO PRODU VALSTYBINĖ MAISTO IR VETERINARIJOS TARNYBA ---------------------------------------------------------------------------- VETERINARINIO BIOCIDINIO PRODUKTO AUTORIZACIJOS LIUDIJIMAS 2018-09-26, Nr. AL-42

Detaliau

SANTE/11059/2016-EN Rev. 2

SANTE/11059/2016-EN Rev. 2 Europos Sąjungos Taryba Briuselis, 2017 m. rugpjūčio 17 d. (OR. en) 11651/17 AGRILEG 150 DENLEG 63 PRIDEDAMAS PRANEŠIMAS nuo: Europos Komisijos gavimo data: 2017 m. rugpjūčio 24 d. kam: Komisijos dok.

Detaliau

VAKCINŲ SĄRAŠAS

VAKCINŲ SĄRAŠAS LIETUVOJE IR EUROPOS SĄJUNGOJE REGISTRUOTŲ IR UŽKREČIAMŲJŲ LIGŲ PROFILAKTIKAI NAUDOJAMŲ VAKCINŲ/IMUNOGLOBULINŲ SĄRAŠAS 1 Tuberkuliozė Virusiniai hepatitai: A A ir B BCG VACCINE SSI (LT) Statens Serum Institut

Detaliau

Kantos Master - Draft Annex I at start of procedure

Kantos Master - Draft Annex I at start of procedure II priedas Mokslinės išvados ir pagrindas keisti rinkodaros leidimų sąlygas 6 Mokslinės išvados Kantos Master ir susijusių pavadinimų (žr. I priedą) mokslinio vertinimo bendroji santrauka Bendroji informacija

Detaliau

1 PROGNOZUOJAMŲ PRIVALOMOJO SVEIKATOS DRAUDIMO FONDO BIUDŽETO IŠLAIDŲ VAISTINIAM PREPARATUI IXEKIZUMAB (TALTZ), SIŪLOMAM ĮRAŠYTI Į KOMPENSUOJAMŲJŲ VAI

1 PROGNOZUOJAMŲ PRIVALOMOJO SVEIKATOS DRAUDIMO FONDO BIUDŽETO IŠLAIDŲ VAISTINIAM PREPARATUI IXEKIZUMAB (TALTZ), SIŪLOMAM ĮRAŠYTI Į KOMPENSUOJAMŲJŲ VAI 1 PROGNOZUOJAMŲ PRIVALOMOJO SVEIKATOS DRAUDIMO FONDO BIUDŽETO IŠLAIDŲ VAISTINIAM PREPARATUI IXEKIZUMAB (TALTZ), SIŪLOMAM ĮRAŠYTI Į KOMPENSUOJAMŲJŲ VAISTŲ SĄRAŠUS, APSKAIČIAVIMO PROTOKOLAS 1. Duomenys apie

Detaliau

Clenil and associated names - Art 30

Clenil and associated names - Art 30 II priedas Mokslinės išvados 5 Mokslinės išvados Beklometazono dipropionatas (BDP) yra gliukokortikoidas ir aktyviojo metabolito, beklometazono- 17-monopropionato, provaistas. Kontroliuojant bronchinę

Detaliau

Pakuotės lapelis: informacija vartotojui Kamiren XL 4 mg modifikuoto atpalaidavimo tabletės Doksazosinas Atidžiai perskaitykite visą šį lapelį, prieš

Pakuotės lapelis: informacija vartotojui Kamiren XL 4 mg modifikuoto atpalaidavimo tabletės Doksazosinas Atidžiai perskaitykite visą šį lapelį, prieš Pakuotės lapelis: informacija vartotojui Kamiren XL 4 mg modifikuoto atpalaidavimo tabletės Doksazosinas Atidžiai perskaitykite visą šį lapelį, prieš pradėdami vartoti vaistą, nes jame pateikiama Jums

Detaliau

I PRIEDAS PREPARATO CHARAKTERISTIKŲ SANTRAUKA 1

I PRIEDAS PREPARATO CHARAKTERISTIKŲ SANTRAUKA 1 I PRIEDAS PREPARATO CHARAKTERISTIKŲ SANTRAUKA 1 1. VAISTINIO PREPARATO PAVADINIMAS Salofalk 4 g/60 ml tiesiosios žarnos suspensija 2. KOKYBINĖ IR KIEKYBINĖ SUDĖTIS Viename buteliuke (60 ml suspensijos)

Detaliau

SIŪLOMO ĮRAŠYTI Į KOMPENSAVIMO SĄRAŠUS VAISTINIO PREPARATO FARMAKOEKONOMINĖS VERTĖS NUSTATYMO PROTOKOLAS (data) Vertinimas pirminis patiksl

SIŪLOMO ĮRAŠYTI Į KOMPENSAVIMO SĄRAŠUS VAISTINIO PREPARATO FARMAKOEKONOMINĖS VERTĖS NUSTATYMO PROTOKOLAS (data) Vertinimas pirminis patiksl SIŪLOMO ĮRAŠYTI Į KOMPENSAVIMO SĄRAŠUS VAISTINIO PREPARATO FARMAKOEKONOMINĖS VERTĖS NUSTATYMO PROTOKOLAS 2017-11-27 (data) Vertinimas pirminis patikslintas Vilnius (sudarymo vieta) Paskutinio vertinimo

Detaliau

viewPublishedDoc.aspx

viewPublishedDoc.aspx AGROPLUS Stimul Reglamentas (EB) Nr. 453/2010 ir Reglamentas (EB) Nr. 1272/2008 Formatas: ES Produkto Kodas (-ai) Produkto pavadinimas NP-0061-1-A AGROPLUS Stimul Rekomenduojama paskirtis: Naudojimo apribojimai.

Detaliau

3 priedas

3 priedas PATVIRTINTA: Trakų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus ir Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos Trakų valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos viršininko-valstybinio veterinarijos

Detaliau

PATVIRTINTA Panevėžio rajono savivaldybės administracijos direktoriaus ir Panevėžio valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos viršininko-valstybini

PATVIRTINTA Panevėžio rajono savivaldybės administracijos direktoriaus ir Panevėžio valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos viršininko-valstybini PATVIRTINTA Panevėžio rajono savivaldybės administracijos direktoriaus ir Panevėžio valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos viršininko-valstybinio vetrinarijos inspektoriaus 2014 m. rugsėjo 3 d. įsakymu

Detaliau

Pakuotės lapelis: informacija vartotojui Berocca Plus šnypščiosios tabletės B grupės vitaminai, C vitaminas, kalcis, magnis, cinkas Atidžiai perskaity

Pakuotės lapelis: informacija vartotojui Berocca Plus šnypščiosios tabletės B grupės vitaminai, C vitaminas, kalcis, magnis, cinkas Atidžiai perskaity Pakuotės lapelis: informacija vartotojui Berocca Plus šnypščiosios tabletės B grupės vitaminai, C vitaminas, kalcis, magnis, cinkas Atidžiai perskaitykite visą šį lapelį, prieš pradėdami vartoti šį vaistą,

Detaliau

Ibuprofen Art 31 CMDh agreement Annexes

Ibuprofen Art 31 CMDh agreement Annexes II priedas Mokslinės išvados ir pagrindas keisti rinkodaros leidimų sąlygas 355 Mokslinės išvados ir pagrindas keisti rinkodaros leidimų sąlygas Ibuprofenas yra nesteroidinis vaistas nuo uždegimo (NVNU),

Detaliau

Pulmonologijos naujienos_is PDF.indd

Pulmonologijos naujienos_is PDF.indd 5 INTENSYVIOJI PULMONOLOGIJA III. Sergančiųjų ūminiu kvėpavimo nepakankamumu gydymas neinvazine plaučių ventiliacija Rolandas Zablockis Vilniaus universiteto Krūtinės ligų, imunologijos ir alergologijos

Detaliau

viewPublishedDoc.aspx

viewPublishedDoc.aspx AGROPLUS Kukurūzams Pro Reglamentas (EB) Nr. 453/2010 ir Reglamentas (EB) Nr. 1272/2008 Formatas:ES Produkto Kodas (-ai) Produkto pavadinimas NP-0149-2-A AGROPLUS Kukurūzams Pro Rekomenduojama paskirtis:

Detaliau

R4BP 3 Print out

R4BP 3 Print out Biocidinio produkto charakteristikų santrauka Produkto pavadinimas: Dip-io YB MAX Produkto tipas (-ai): PT 03 - Veterinarinė higiena Autorizacijos liudijimo numeris: EU-0018397-0000 R4BP 3 sprendimo nuorodos

Detaliau

2009 m. liepos 22 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 637/2009, nustatantis įgyvendinimo taisykles dėl žemės ūkio augalų ir daržovių veislių pavadinimų

2009 m. liepos 22 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 637/2009, nustatantis įgyvendinimo taisykles dėl žemės ūkio augalų ir daržovių veislių pavadinimų L 191/10 Europos Sąjungos oficialusis leidinys 2009 7 23 KOMISIJOS REGLAMENTAS (EB) Nr. 637/2009 2009 m. liepos 22 d. nustatantis įgyvendinimo taisykles dėl žemės ūkio augalų ir daržovių veislių pavadinimų

Detaliau

PANEVĖŽIO RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS PANEVĖŽIO VALSTYBINĖS MAISTO IR VETERINARIJOS TARNYBOS VIRŠININKAS-VALSTYBINIS VETERINARIJOS

PANEVĖŽIO RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS PANEVĖŽIO VALSTYBINĖS MAISTO IR VETERINARIJOS TARNYBOS VIRŠININKAS-VALSTYBINIS VETERINARIJOS PANEVĖŽIO RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS PANEVĖŽIO VALSTYBINĖS MAISTO IR VETERINARIJOS TARNYBOS VIRŠININKAS-VALSTYBINIS VETERINARIJOS INSPEKTORIUS ĮSAKYMAS DĖL PANEVĖŽIO RAJONO SAVIVALDYBĖS

Detaliau

ALYTAUS RAJONO SAVIVALDYBĖS VISUOMENĖS SVEIKATOS BIURAS ALYTAUS RAJONO MOKSLEIVIŲ SERGAMUMAS 2015 METŲ SAUSIO- BIRŽELIO MĖNESIŲ LAIKOTARPIU Parengė: A

ALYTAUS RAJONO SAVIVALDYBĖS VISUOMENĖS SVEIKATOS BIURAS ALYTAUS RAJONO MOKSLEIVIŲ SERGAMUMAS 2015 METŲ SAUSIO- BIRŽELIO MĖNESIŲ LAIKOTARPIU Parengė: A ALYTAUS RAJONO SAVIVALDYBĖS VISUOMENĖS SVEIKATOS BIURAS ALYTAUS RAJONO MOKSLEIVIŲ SERGAMUMAS 2015 METŲ SAUSIO- BIRŽELIO MĖNESIŲ LAIKOTARPIU Parengė: Alytaus rajono savivaldybės Visuomenės sveikatos biuro

Detaliau

KOMISIJOS REGLAMENTAS (ES) 2017/ m. balandžio 28 d. - kuriuo iš dalies keičiamas ir taisomas Reglamentas (ES) Nr. 10/

KOMISIJOS REGLAMENTAS (ES) 2017/ m. balandžio 28 d. - kuriuo iš dalies keičiamas ir taisomas Reglamentas (ES) Nr. 10/ L 113/18 2017 4 29 KOMISIJOS REGLAMENTAS (ES) 2017/752 2017 m. balandžio 28 d. kuriuo iš dalies keičiamas ir taisomas Reglamentas (ES) Nr. 10/2011 dėl plastikinių medžiagų ir gaminių, skirtų liestis su

Detaliau

EUROPOS KOMISIJA Briuselis, C(2012) 2384 final KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO SPRENDIMAS kuriuo priimamas valstybių narių teikiamų Europ

EUROPOS KOMISIJA Briuselis, C(2012) 2384 final KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO SPRENDIMAS kuriuo priimamas valstybių narių teikiamų Europ EUROPOS KOMISIJA Briuselis, 2012 04 18 C(2012) 2384 final KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO SPRENDIMAS 2012 04 18 kuriuo priimamas valstybių narių teikiamų Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2008/98/EB dėl

Detaliau

INFORMACIJA SKELBIAMA VIEŠAI Forma patvirtinta Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2002 m. balandžio 5 d. įsakymu Nr. 159 (Lietuvos Respu

INFORMACIJA SKELBIAMA VIEŠAI Forma patvirtinta Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2002 m. balandžio 5 d. įsakymu Nr. 159 (Lietuvos Respu INFORMACIJA SKELBIAMA VIEŠAI Forma patvirtinta Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2002 m. balandžio 5 d. įsakymu Nr. 159 (Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos 2015 m. birželio 2 d. įsakymo

Detaliau

2010 m. vakcinomis valdomu ligu epidemiologines situacijos apzvalga Lietuvoje

2010 m. vakcinomis valdomu ligu epidemiologines situacijos apzvalga Lietuvoje VAKCINOMIS VALDOMŲ LIGŲ EIPIDEMIOLOGINĖS SITUACIJOS APŽVALGA LIETUVOJE 2010 metai UŽKREČIAMŲJŲ LIGŲ IR AIDS CENTRAS LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTERIJA Vilnius 2011 Parengė Imunoprofilaktikos

Detaliau

doc

doc Pramoniniai dažai Bendras tipas 2 komponentų epoksidas Bendras aprašymas Šiuos produktus rekomenduojama naudoti norint prailginti dažymo laikotarpį esant šaltam klimatui, drėgniems paviršiams ir darbams,

Detaliau

Suvestinė redakcija nuo Įsakymas paskelbtas: TAR , i. k Nauja redakcija nuo : Nr. B1-275, , paske

Suvestinė redakcija nuo Įsakymas paskelbtas: TAR , i. k Nauja redakcija nuo : Nr. B1-275, , paske Suvestinė redakcija nuo 2016-12-03 Įsakymas paskelbtas: TAR 2014-01-22, i. k. 2014-00395 Nauja redakcija nuo 2016-04-15: Nr. B1-275, 2016-04-01, paskelbta TAR 2016-04-01, i. k. 2016-06961 VALSTYBINĖS MAISTO

Detaliau

Hemlibra, INN-emicizumab

Hemlibra, INN-emicizumab I PRIEDAS PREPARATO CHARAKTERISTIKŲ SANTRAUKA 1 Vykdoma papildoma šio vaistinio preparato stebėsena. Tai padės greitai nustatyti naują saugumo informaciją. Sveikatos priežiūros specialistai turi pranešti

Detaliau

Dėl Receptų rašymo ir vaistinių preparatų, medicinos priemonių (medicinos prietaisų) ir kompensuojamųjų medicinos pagalbos priemonių išdavimo (pardavi

Dėl Receptų rašymo ir vaistinių preparatų, medicinos priemonių (medicinos prietaisų) ir kompensuojamųjų medicinos pagalbos priemonių išdavimo (pardavi LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRAS Į S A K Y M A S DĖL RECEPTŲ RAŠYMO IR VAISTINIŲ PREPARATŲ, MEDICINOS PRIEMONIŲ (MEDICINOS PRIETAISŲ) IR KOMPENSUOJAMŲJŲ MEDICINOS PAGALBOS PRIEMONIŲ IŠDAVIMO

Detaliau

Helicobacter Test INFAI, C13-Urea

Helicobacter Test INFAI, C13-Urea I PRIEDAS PREPARATO CHARAKTERISTIKŲ SANTRAUKA 1 1. VAISTINIO PREPARATO PAVADINIMAS Helicobacter Test INFAI 75 mg milteliai geriamajam tirpalui 2. KOKYBINĖ IR KIEKYBINĖ SUDĖTIS Viename plačiakakliame inde

Detaliau

2009 m. liepa Nevyriausybinių organizacijų ir ekspertų koalicija Galiu gyventi, Didžioji g LT 01128, Vilnius, tel , faks

2009 m. liepa Nevyriausybinių organizacijų ir ekspertų koalicija Galiu gyventi, Didžioji g LT 01128, Vilnius, tel , faks 2009 m. liepa Nevyriausybinių organizacijų ir ekspertų koalicija Galiu gyventi, Didžioji g. 5-303 LT 01128, Vilnius, tel. +370 5 266 1206, faks. +370 5 268 5512, el. p.: koalicija@galiugyventi.lt, www.galiugyventi.lt

Detaliau

EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS DIREKTYVA (ES) 2015/ m. kovo 11 d. - kuria iš dalies keičiamos Direktyvos 2001/ 18/ EB

EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS DIREKTYVA (ES) 2015/ m. kovo 11 d. - kuria iš dalies keičiamos Direktyvos 2001/ 18/ EB 2015 3 13 L 68/1 I (Teisėkūros procedūra priimami aktai) DIREKTYVOS EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS DIREKTYVA (ES) 2015/412 2015 m. kovo 11 d. kuria iš dalies keičiamos Direktyvos 2001/18/EB nuostatos dėl

Detaliau

Slide 1

Slide 1 RACIONALUS VAISTŲ VARTOJIMAS Med. Dr. Romualdas Basevičius INDIVIDUALIOS LIGONIO SĄLYGOS: VIDINĖS: Amžius Lytis Gretutiniai susirgimai IŠORINĖS: Vaistų dozės Vaistų skaičius Vartojimo laikas Darbo ir mitybos

Detaliau

Avonex, INN-Interferon Beta-1a

Avonex, INN-Interferon Beta-1a I PRIEDAS PREPARATO CHARAKTERISTIKŲ SANTRAUKA 1 1. VAISTINIO PREPARATO PAVADINIMAS AVONEX 30 mikrogramų milteliai ir tirpiklis injekciniam tirpalui 2. KOKYBINĖ IR KIEKYBINĖ SUDĖTIS Viename BIO-SET flakone

Detaliau

\\fs\msdgen$\archives\sds_eu\lithuani\ pdf

\\fs\msdgen$\archives\sds_eu\lithuani\ pdf SAUGOS DUOMENŲ LAPAS 1 SKIRSNIS. Medžiagos arba mišinio ir bendrovės arba įmonės identifikavimas 1.1. Produkto identifikatorius Mišinio prekinis pavadinimas arba įvardijimas Bike Wash Gaminio kodas 99560

Detaliau

EUROPOS KOMITETUI PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS

EUROPOS KOMITETUI PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS EUROPOS KOMITETUI PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS ES direktyvų 91/629/EEB 4 Straipsnio ir 91/630/EEB 4 Straipsnio nuostatų (gyvūnų gerovės reikalavimai jų auginimo ir laikymo vietose) įgyvendinimo

Detaliau

R4BP 3 Print out

R4BP 3 Print out Biocidinio produkto charakteristikų santrauka Produkto pavadinimas: DELTASECT Produkto tipas (-ai): PT 8 - Insekticidai, akaricidai ir kitų nariuotakojų kontrolės produktai PT 8 - Insekticidai, akaricidai

Detaliau

Microsoft PowerPoint - Presentation1

Microsoft PowerPoint - Presentation1 Danutė Povilėnaitė Reumatologijos centras Vilnius 2012-12-05 Įvadas Amiloidozės tai baltymų struktūros pokyčių ligos, kai įprastas tirpus baltymas virsta nenormaliu netirpiu fibriliniu baltymu, kuris deponuojasi

Detaliau

Présentation PowerPoint

Présentation PowerPoint Aldutė Selvenienė Veislė sukurta Prancūzijoje 1889 metais Nuo 1980-ųjų veislė kryptingai selekcionuojama atrenkant geriausias jos savybes Į Lietuvą įvežta 2006 metais Veislės produktyvumas 8.520 Kg - 3,91

Detaliau

Microsoft Word - RVI profilaktikos rekomendacijos_2012_01_20

Microsoft Word - RVI profilaktikos rekomendacijos_2012_01_20 UŽKREČIAMŲJŲ LIGŲ IR AIDS CENTRAS ROTAVIRUSINöS INFEKCIJOS PROFILAKTIKA IKIMOKYKLINIO UGDYMO ĮSTAIGOSE METODINöS REKOMENDACIJOS Vilnius 2011 2 Rotavirusin s infekcijos profilaktikos ikimokyklinio ugdymo

Detaliau

PATVIRTINTA Pasvalio Lėvens pagrindinės mokyklos direktoriaus 2017 m. gruodžio 29 d. įsakymu V-180 PASVALIO LĖVENS PAGRINDINĖS MOKYKLOS LYGIŲ GALIMYBI

PATVIRTINTA Pasvalio Lėvens pagrindinės mokyklos direktoriaus 2017 m. gruodžio 29 d. įsakymu V-180 PASVALIO LĖVENS PAGRINDINĖS MOKYKLOS LYGIŲ GALIMYBI PATVIRTINTA Pasvalio Lėvens pagrindinės mokyklos direktoriaus 2017 m. gruodžio 29 d. įsakymu V-180 PASVALIO LĖVENS PAGRINDINĖS MOKYKLOS LYGIŲ GALIMYBIŲ POLITIKA IR JOS ĮGYVENDINIMO TVARKOS APRAŠAS I SKYRIUS

Detaliau

1 023_028 antidotai

1 023_028 antidotai PRIEŠNUODŽIŲ VARTOJIMAS Priešnuodis Amilnitritas Antibotulininis serumas Antitoksinis serumas Antitetaninis serumas Nuodingoji medžiaga Vandenilio sulfidas Indikacijos Aiški anamnez Sunkaus apsinuodijimo

Detaliau

_SGD_SPRENDINIAI TARYBAI_AR SANTRAUKA_12005

_SGD_SPRENDINIAI TARYBAI_AR SANTRAUKA_12005 1. ĮVADAS Suskystintųjų gamtinių dujų (toliau SkGD) terminalo, susijusios infrastruktūros ir dujotiekio statybos specialiojo teritorijų planavimo dokumentas rengiamas vadovaujantis Lietuvos Respublikos

Detaliau

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Autorių teisės ir plagiato prevencija Jūratė Kuliešienė Daiva Steponavičienė KTU biblioteka Turinys Intelektinė nuosavybė Autorių teisės Plagiato prevencija Intelektinė nuosavybė (IN) Intelektinė nuosavybė

Detaliau

5

5 5. GYVULININKYSTĖ 5.1. ĮVADAS Gyvulininkystė yra žemės ūkio šaka, apimanti gyvulių, paukščių, kailinių žvėrelių veisimą, jų genetinį tobulinimą, auginimą ir naudojimą gyvulininkystės produkcijai gauti.

Detaliau

KritimoIsAukscioApsaugosPriemoniuParinkimasNaudojimasIrPrieziura

KritimoIsAukscioApsaugosPriemoniuParinkimasNaudojimasIrPrieziura KRITIMO IŠ AUKŠČIO APSAUGOS PRIEMONIŲ PARINKIMO, NAUDOJIMO IR PRIEŽIŪROS METODINĖS REKOMENDACIJOS Darbai aukštyje yra viena iš pavojingiausių veiklos sričių, kurioje nelaimingų atsitikimų pasekmės yra

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽEMĖS ŪKIO MINISTRAS ĮSAKYMAS DĖL VIENKARTINIŲ LEIDIMŲ PURKŠTI AUGALŲ APSAUGOS PRODUKTUS IŠ ORO IŠDAVIMO IR GALIOJIMO PANAIKINIMO

LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽEMĖS ŪKIO MINISTRAS ĮSAKYMAS DĖL VIENKARTINIŲ LEIDIMŲ PURKŠTI AUGALŲ APSAUGOS PRODUKTUS IŠ ORO IŠDAVIMO IR GALIOJIMO PANAIKINIMO LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽEMĖS ŪKIO MINISTRAS ĮSAKYMAS DĖL VIENKARTINIŲ LEIDIMŲ PURKŠTI AUGALŲ APSAUGOS PRODUKTUS IŠ ORO IŠDAVIMO IR GALIOJIMO PANAIKINIMO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO 2017 m. rugpjūčio 1 d. Nr.

Detaliau

BYLOJE DĖL UAB „FARMAX BALTIC“ SIA LIETUVOS RESPUBLIKOS REKLAMOS ĮSTATYMO PAŽEIDIMO

BYLOJE DĖL UAB „FARMAX BALTIC“ SIA LIETUVOS RESPUBLIKOS REKLAMOS ĮSTATYMO PAŽEIDIMO Išrašas VALSTYBINĖ VARTOTOJŲ TEISIŲ APSAUGOS TARNYBA VALSTYBINĖS VARTOTOJŲ TEISIŲ APSAUGOS TARNYBOS KOMISIJA NUTARIMAS BYLOJE DĖL UAB BIOKLINIKA LIETUVOS RESPUBLIKOS REKLAMOS ĮSTATYMO PAŽEIDIMO 2014-07-31

Detaliau

Januvia, INN-sitagliptin

Januvia, INN-sitagliptin I PRIEDAS PREPARATO CHARAKTERISTIKŲ SANTRAUKA 1 1. VAISTINIO PREPARATO PAVADINIMAS Januvia 25 mg plėvele dengtos tabletės 2. KOKYBINĖ IR KIEKYBINĖ SUDĖTIS Kiekvienoje tabletėje yra sitagliptino fosfato

Detaliau

Microsoft Word - Lygiu galimybiu politika.docx

Microsoft Word - Lygiu galimybiu politika.docx PATVIRTINTA Alytaus lopšelio-darželio Girinukas direktoriaus 2018 m. rugpjūčio 28 d. įsakymu V-29 ALYTAUS LOPŠELIO-DARŽELIO GIRINUKAS LYGIŲ GALIMYBIŲ POLITIKOS ĮGYVENDINIMO IR VYKDYMO PRIEŽIŪROS APRAŠAS

Detaliau

R4BP 3 Print out

R4BP 3 Print out Biocidinio produkto charakteristikų santrauka Produkto pavadinimas: Brodifacoum Paste Produkto tipas (-ai): PT 14 - Rodenticidai PT 14 - Rodenticidai PT 14 - Rodenticidai PT 14 - Rodenticidai Autorizacijos

Detaliau

CIVILINĖS AVIACIJOS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS Į S A K Y M A S DĖL MĖGĖJIŠKOS KONSTRUKCIJOS ORLAIVIŲ GAMYBOS, JŲ TINKAMUMO SKRAIDYTI NUSTATYMO IR NAU

CIVILINĖS AVIACIJOS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS Į S A K Y M A S DĖL MĖGĖJIŠKOS KONSTRUKCIJOS ORLAIVIŲ GAMYBOS, JŲ TINKAMUMO SKRAIDYTI NUSTATYMO IR NAU CIVILINĖS AVIACIJOS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS Į S A K Y M A S DĖL MĖGĖJIŠKOS KONSTRUKCIJOS ORLAIVIŲ GAMYBOS, JŲ TINKAMUMO SKRAIDYTI NUSTATYMO IR NAUDOJIMO TAISYKLIŲ 2001 m. gruodžio 27 d. Nr. 109 Vilnius

Detaliau

PATVIRTINTA Vyriausiojo gydytojo įsakymu Nr.55 LYGIŲ GALIMYBIŲ POLITIKOS ĮGYVENDINIMO IR VYKDYMO PRIEŽIŪROS TVARKA I SKYRIUS ĮVADAS 1. Vieš

PATVIRTINTA Vyriausiojo gydytojo įsakymu Nr.55 LYGIŲ GALIMYBIŲ POLITIKOS ĮGYVENDINIMO IR VYKDYMO PRIEŽIŪROS TVARKA I SKYRIUS ĮVADAS 1. Vieš PATVIRTINTA Vyriausiojo gydytojo 2017-12-05 įsakymu Nr.55 LYGIŲ GALIMYBIŲ POLITIKOS ĮGYVENDINIMO IR VYKDYMO PRIEŽIŪROS TVARKA I SKYRIUS ĮVADAS 1. Viešosios įstaigos Klaipėdos sveikatos priežiūros centro

Detaliau

Elektroninio dokumento nuorašas LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRAS ĮSAKYMAS DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRO 2003 M

Elektroninio dokumento nuorašas LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRAS ĮSAKYMAS DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRO 2003 M Elektroninio dokumento nuorašas LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRAS ĮSAKYMAS DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRO 2003 M. LIEPOS 11 D. ĮSAKYMO NR. V-428,,DĖL PRIVALOMŲ MEDICINOS

Detaliau

Microsoft Word - METODINES_raupu.doc

Microsoft Word - METODINES_raupu.doc TERITORIJOS APSAUGOS NUO RAUPŲ ĮVEŽIMO IR IŠPLITIMO TIPINöS TVARKOS APRAŠAS (metodin s rekomendacijos) BENDROSIOS NUOSTATOS 1. Teritorijos apsaugos nuo raupų įvežimo ir išplitimo tipin s tvarkos aprašas

Detaliau

Microsoft Word - pavadinimas _2_.doc

Microsoft Word - pavadinimas _2_.doc UŽKREČIAMŲJŲ LIGŲ PROFILAKTIKOS IR KONTROLöS CENTRAS VILNIAUS UNIVERSITETO MEDICINOS FAKULTETO INFEKCINIŲ LIGŲ DERMATOVENEROLOGIJOS IR MIKROBIOLOGIJOS KLINIKA TERITORIJOS APSAUGOS NUO RAUPŲ ĮVEŽIMO IR

Detaliau

Microsoft Word - B AM MSWORD

Microsoft Word - B AM MSWORD 25.11.2014 B8-0286/7 7 1 dalis 1. ragina valstybes nares ir Komisiją d ti tvarias pastangas įgyvendinti esamas taisykles ir užtikrinti, kad jų būtų laikomasi kaip visa apimančios strategijos dalį naikinti

Detaliau

EN

EN LT LT LT EUROPOS KOMISIJA Briuselis, 2010.8.26 KOM(2010) 430 galutinis KOMISIJOS ATASKAITA EUROPOS PARLAMENTUI IR TARYBAI dėl programos Forest Focus įgyvendinimo pagal 2003 m. lapkričio 17 d. Europos Parlamento

Detaliau

HC

HC Hemoraginio cistito sukelto BK viruso po alogeninės kaulų čiulpų transplantacijos gydymas Roberta Petrauskaitė Aktualumas Daugiau kaip 80% suaugusiųjų - nustatoma serologiškai teigiamas BK virusas Latentinis

Detaliau

NACIONALINIS VISUOMENĖS SVEIKATOS CENTRAS PRIE SVEIKATOS APSAUGOS MINISTERIJOS BIOCIDINIO PRODUKTO AUTORIZACIJOS LIUDIJIMAS Nr. ( )BSV-4803(A

NACIONALINIS VISUOMENĖS SVEIKATOS CENTRAS PRIE SVEIKATOS APSAUGOS MINISTERIJOS BIOCIDINIO PRODUKTO AUTORIZACIJOS LIUDIJIMAS Nr. ( )BSV-4803(A NACIONALINIS VISUOMENĖS SVEIKATOS CENTRAS PRIE SVEIKATOS APSAUGOS MINISTERIJOS BIOCIDINIO PRODUKTO AUTORIZACIJOS LIUDIJIMAS Nr. (10-14 17.5)BSV-4803(A-18PAP103011/A-19-77) Išduotas 2019 m. kovo 6 d., galioja

Detaliau

NEPRIKLAUSOMO AUDITORIAUS IŠVADA Adresatas: Lazdijų rajono savivaldybės administracija Vilniaus g. 1, LT Lazdijai Išvada dėl UAB Lazdijų šiluma

NEPRIKLAUSOMO AUDITORIAUS IŠVADA Adresatas: Lazdijų rajono savivaldybės administracija Vilniaus g. 1, LT Lazdijai Išvada dėl UAB Lazdijų šiluma NEPRIKLAUSOMO AUDITORIAUS IŠVADA Adresatas: Lazdijų rajono savivaldybės administracija Vilniaus g. 1, LT-67106 Lazdijai Išvada dėl UAB Lazdijų šiluma finansinių ataskaitų Mes atlikome UAB Lazdijų šiluma

Detaliau

Valproate - Art 31 referral - EMEA/H-A31/1454

Valproate - Art 31 referral - EMEA/H-A31/1454 II priedas Mokslinės išvados 43 Mokslinės išvados 2017 m. kovo 8 d. Prancūzija pradėjo Direktyvos 2001/83/EB 31 straipsnyje numatytą procedūrą ir paprašė Farmakologinio budrumo rizikos valdymo komiteto

Detaliau

VPT: Skelbimo spausdinimas

VPT: Skelbimo spausdinimas I DALIS: PERKANČIOJI ORGANIZACIJA SKELBIMAS APIE PIRKIMĄ I.1) PAVADINIMAS, ADRESAS IR KONTAKTINIS (-IAI) PUNKTAS (-AI) Oficialus pavadinimas: Valstybinė ligonių kasa prie Sveikatos apsaugos ministerijos

Detaliau

CTLA-4 BLOKADA PO ALOGENINĖS KKLT Skirmantė Bušeckaitė

CTLA-4 BLOKADA PO ALOGENINĖS KKLT Skirmantė Bušeckaitė CTLA-4 BLOKADA PO ALOGENINĖS KKLT Skirmantė Bušeckaitė Intro Seniai žinoma, kad žmogaus imuninė sistema turi vidinį antinavikinį veikimo mechanizmą, o pagrindinis navikų progresijos mechanizmas yra galimybė

Detaliau

Microsoft PowerPoint - JPSPPM mokymai_2015_10_08_09_3 dalis_AS [Compatibility Mode]

Microsoft PowerPoint - JPSPPM mokymai_2015_10_08_09_3 dalis_AS [Compatibility Mode] Projektas JAUNIMUI PALANKIŲ SVEIKATOS PRIEŽIŪROS PASLAUGŲ TEIKIMO MODELIO SUKŪRIMAS Finansuojamas pagal 2009 2014 m. Norvegijos finansinio mechanizmo programą Nr. LT11 Visuomenės sveikatai skirtos iniciatyvos

Detaliau

Verification Opinion Template

Verification Opinion Template Nepriklausomos pagrįsto patikinimo patikros ataskaitos išvada apyvartinių taršos leidimų prekybos ES ATLPS metinių ataskaitų teikimas DUOMENYS APIE VEIKLOS VYKDYTOJĄ Veiklos vykdytojo pavadinimas: VĮ Visagino

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRO

LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRO Forma patvirtinta Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2002 m. balandžio 5 d. įsakymu Nr. 159 (Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2015 m. kovo 27 d įsakymo Nr. V-445 redakcija)

Detaliau

Projektas

Projektas Aplinkos apsaugos agentūrai ŪKIO SUBJEKTŲ APLINKOS MONITORINGO ATASKAITA 1. Informacija apie ūkio subjektą: 1.1. teisinis statusas: juridinis asmuo juridinio asmens struktūrinis padalinys (filialas, atstovybė)

Detaliau

UKĮ „Ottensten-Lietuva“

UKĮ „Ottensten-Lietuva“ LYGIŲ GALIMYBIŲ KONTROLIERIUS PAŽYMA DĖL GALIMOS DISKRIMINACIJOS LYTIES PAGRINDU AB PREMIA KPC DARBO SKELBIME TYRIMO 2016-07-29 Nr. (16)SI-35)SP-80 Vilnius Agneta Lobačevskytė 2016 m. gegužės 24 d. gavo

Detaliau

PULMONOLOGIJOS NAUJIENOS 2016 / Nr ŽIDINIŲ PLAUČIUOSE STEBĖJIMO PRINCIPAI Giedrė Cincilevičiūtė VšĮ Vilniaus universiteto ligoninės Santariškių

PULMONOLOGIJOS NAUJIENOS 2016 / Nr ŽIDINIŲ PLAUČIUOSE STEBĖJIMO PRINCIPAI Giedrė Cincilevičiūtė VšĮ Vilniaus universiteto ligoninės Santariškių PULMONOLOGIJOS NAUJIENOS 2016 / Nr. 5 66 ŽIDINIŲ PLAUČIUOSE STEBĖJIMO PRINCIPAI Giedrė Cincilevičiūtė VšĮ Vilniaus universiteto ligoninės Santariškių klinikų Pulmonologijos ir alergologijos centras Nėra

Detaliau

untitled

untitled Mokslas saugo vartotojus visoje maisto gamybos grandinėje nuo lauko iki stalo Įsipareigoję užtikrinti saugų maistą Europoje 2 EFSA mokslinė vartotojų apsaugos ir informavimo organizacija Europos maisto

Detaliau

SAUGOS DUOMENŲ LAPAS Pagal EB direktyvą 91/155/EEB ir jos vėlesnes pataisas Variantas: 1.1 Peržiūrėjimo data MOLYKOTE(R) PG-21 PLASTISLIP G

SAUGOS DUOMENŲ LAPAS Pagal EB direktyvą 91/155/EEB ir jos vėlesnes pataisas Variantas: 1.1 Peržiūrėjimo data MOLYKOTE(R) PG-21 PLASTISLIP G 1. CHEMINĖS MEDŽIAGOS,PREPARATO IR TIEKĖJO PAVADINIMAS Prekinis pavadinimas : Įmonė : Dow Corning S.A. rue Jules Bordet - Parc Industriel - Zone C B-7180 Seneffe Belgium Tarnyba : Dow Corning Central Europe

Detaliau

Mažinkite atliekų kiekį ir naudokite pakartotinai visą gyvenimą Pasiūlymai galioja nuo iki (10-13 savaitės) * kol pakaks turimų

Mažinkite atliekų kiekį ir naudokite pakartotinai visą gyvenimą Pasiūlymai galioja nuo iki (10-13 savaitės) * kol pakaks turimų Mažinkite atliekų kiekį ir naudokite pakartotinai visą gyvenimą Pasiūlymai galioja nuo 2019 03 04 iki 2019 03 31 (10-13 savaitės) * kol pakaks turimų atsargų 1 rinkinys pietums: EcoPure2 buteliukas 500

Detaliau

Banko_paslaugu_internetu_teikimo_salygos_

Banko_paslaugu_internetu_teikimo_salygos_ Banko paslaugų internetu teikimo sąlygos 1. Banko paslaugos internetu tai AB SEB banko (toliau Bankas) ir SEB grupės įmonių, kurioms atstovauja Bankas ar kurios naudojasi Banko paslaugų internetu sistema,

Detaliau

Ameluz, INN-5-aminolaevulinic acid

Ameluz, INN-5-aminolaevulinic acid I PRIEDAS PREPARATO CHARAKTERISTIKŲ SANTRAUKA 1. VAISTINIO PREPARATO PAVADINIMAS Ameluz 78 mg/g gelis 2. KOKYBINĖ IR KIEKYBINĖ SUDĖTIS Viename grame (g) gelio yra 78 mg 5-aminolevulino rūgšties (hidrochlorido

Detaliau