Avonex, INN-Interferon Beta-1a

Dydis: px
Rodyti nuo puslapio:

Download "Avonex, INN-Interferon Beta-1a"

Transkriptas

1 I PRIEDAS PREPARATO CHARAKTERISTIKŲ SANTRAUKA 1

2 1. VAISTINIO PREPARATO PAVADINIMAS AVONEX 30 mikrogramų milteliai ir tirpiklis injekciniam tirpalui 2. KOKYBINĖ IR KIEKYBINĖ SUDĖTIS Viename BIO-SET flakone yra 30 mikrogramų (6 milijonai TV) interferono beta-1a. Ištirpinus tirpiklyje (injekciniame vandenyje), flakone yra 1,0 ml tirpalo. Jo koncentracija yra 30 mikrogramų mililitre. Naudojant Pasaulinės Sveikatos Organizacijos (PSO) Tarptautinį Interferono Standartą nustatyta, jog 30 mikrogramų AVONEX yra 6 milijonai TV antivirusinio aktyvumo. Koks vaisto aktyvumas, palyginti su kitokiais standartais, nežinoma. Visos pagalbinės medžiagos išvardytos 6.1 skyriuje. 3. FARMACINĖ FORMA Milteliai ir tirpiklis injekciniam tirpalui. Flakone yra balti arba balsvi milteliai. 4. KLINIKINĖ INFORMACIJA 4.1 Terapinės indikacijos AVONEX skiriamas gydyti pacientus, kuriems diagnozuota recidyvuojanti išsėtinė sklerozė (IS). Klinikinių tyrimų metu tai buvo apibūdinta kaip per paskutiniuosius trejus metus du ar daugiau kartų pasireiškę stipraus pablogėjimo (recidyvo) atvejai, tačiau tarp jų liga nuolat neprogresavo; AVONEX lėtina neįgalumo progresavimą ir mažina recidyvų dažnį; pacientus, kuriems yra pavienis demielinizacijos atvejis, lydimas aktyvaus uždegiminio proceso, jei tai pasireiškė taip stipriai, kad prireikė gydymo intraveniniais kortikosteroidais, jei kita diagnozė buvo atmesta, ir jei jiems nustatyta, kad yra didelis kliniškai aiškios išsėtinės sklerozės išsivystymo pavojus (žr. 5.1 skyrių). Pacientams, kuriems išsivysto progresuojanti IS, gydymą AVONEX būtina nutraukti. 4.2 Dozavimas ir vartojimo metodas Gydymą reikia pradėti nuolatos stebint gydytojui, turinčiam šios ligos gydymo patirties. Dozavimas Suaugusieji: recidyvuojančiai IS gydyti rekomenduojama kartą per savaitę švirkšti į raumenis (i.m.) 30 mikrogramų (1 ml tirpalo) (žr. 6.6 skyrių). Kartą per savaitę švirkščiama didesnė dozė (60 mikrogramų ) nebuvo veiksmingesnė. Titravimas: siekiant sumažinti gripą primenančių simptomų (žr. 4.8 skyrių) pasireiškimo dažnį ir sunkumą, gydymo pradžioje gali būti atliekamas titravimas. Titravimas BIOSET ar užpildytu švirkštu 2

3 pradedamas nuo ¼ dozės, ją kas savaitę didinant, kol ketvirtąją savaitę pasiekiama visa dozė (30 mikrogramų per savaitę). Titravimą taip pat galima pradėti kartą per savaitę skiriant maždaug ½ AVONEX dozės, o po to padidinti dozę iki visos dozės. Tam, kad veiksmingumas būtų pakankamas, po pradinio titravimo periodo reikia skirti ir toliau vartoti 30 mikrogramų kartą per savaitę dozę. Prieš kiekvieną injekciją ir 24 valandas po jos pacientui patariama skirti skausmą ir karščiavimą mažinančių vaistų, kadangi AVONEX gali sukelti simptomus, panašius į gripo. Paprastai jų būna pirmus kelis gydymo mėnesius. Vaikų populiacija: AVONEX saugumas ir veiksmingumas paaugliams nuo 12 iki 16 metų dar neištirti. Turimi duomenys pateikiami 4.8 ir 5.1 skyriuose, tačiau jokių dozavimo rekomendacijų pateikti negalima. AVONEX saugumas ir veiksmingumas vaikams iki 12 metų dar neištirti. Duomenų nėra. Senyvi pacientai: klinikiniuose tyrimuose nedalyvavo pakankamai 65 metų ir vyresnių pacientų, kad būtų galima nustatyti, ar jų organizmo atsakas skiriasi nuo jaunesnių pacientų. Tačiau, remiantis veikliosios medžiagos klirenso būdu, teorinių priežasčių senyviems pacientams skirti kitokią dozę nėra. Vartojimo metodas Kiekvieną savaitę reikėtų keisti vaisto injekcijos į raumenis vietą (žr. 5.3 skyrių). Gydytojai gali paskirti 25 mm, 25 dydžio tuščiavidurę adatą pacientams, kuriems tokia adata tinka injekcijai į raumenis. Šiuo metu nėra žinoma, kiek laiko galima gydyti pacientus. Po dvejų gydymo metų pacientą reikia kliniškai ištirti. Ar vaisto vartoti toliau, nustato gydantis gydytojas kiekvienu individualiu atveju. Jeigu pacientui išsivysto lėtinė progresuojanti IS, gydymą reikia nutraukti. Vaistinio preparato ruošimo prieš vartojant instrukcija pateikiama 6.6 skyriuje. 4.3 Kontraindikacijos - Draudžiama pradėti gydymą nėštumo metu (žr. 4.6 skyrių). - Pacientams, kurių buvo padidėjęs jautrumas natūraliam arba rekombinantiniam interferonui beta, žmogaus albuminui arba bet kuriai 6.1 skyriuje nurodytai pagalbinei medžiagai. - Šiuo metu sergantiesiems sunkia depresija ir (arba) jei kyla minčių apie savižudybę (žr. 4.4 ir 4.8 skyrius). 4.4 Specialūs įspėjimai ir atsargumo priemonės Pacientams, sergantiems ar sirgusiems depresiniais sutrikimais, ypač jei jiems buvo kilę minčių apie savižudybę, AVONEX skiriamas atsargiai (žr. 4.3 skyrių). Nustatyta, kad išsėtine skleroze sergantiems asmenims, vartojantiems interferoną, padažnėja depresijos ir minčių apie savižudybę atvejų. Pacientą reikia įspėti, kad, atsiradus bet kokiems depresijos simptomams ir (arba) mintims apie savižudybę, būtina tuoj pat informuoti šio vaisto skyrusį gydytoją. Pacientus, patiriančius depresiją, gydymo metu būtina atidžiai stebėti ir tinkamai gydyti. Reikia apsvarstyti gydymo AVONEX nutraukimą (taip pat žr. 4.3 ir 4.8 skyrius). 3

4 AVONEX reikia skirti atsargiai pacientams, kuriems yra buvę priepuolių ir kurie gydomi antiepiletikais, ypač jei epilepsijos slopinimas antiepileptiniais vaistais nepakankamai kontroliuojamas (žr. 4.5 ir 4.8 skyrius). Sergančiuosius sunkia inkstų ir kepenų liga, taip pat tuos pacientus, kuriems yra sunkus kaulų čiulpų slopinimas, AVONEX reikia gydyti atsargiai ir atidžiai prižiūrėti. Trombozinė mikroangiopatija (TMA). Vartojant interferono beta vaistinius preparatus, pranešta apie TMA atvejus, pasireiškiančius kaip trombozinė trombocitopeninė purpura (TTP) arba hemolizinis ureminis sindromas (HUS), įskaitant mirtinus atvejus. Šie atvejai buvo užregistruoti skirtingais gydymo laikotarpiais ir gali pasireikšti praėjus nuo kelių savaičių iki kelerių metų nuo gydymo interferonu beta pradžios. Ankstyvieji klinikiniai požymiai yra trombocitopenija, naujai pasireiškusi hipertenzija, karščiavimas, centrinės nervų sistemos simptomai (pvz., sumišimas, parezė) ir sutrikusi inkstų funkcija. Laboratorinių tyrimų duomenys, leidžiantys įtarti TMA pasireiškimą, yra sumažėjęs trombocitų skaičius, padidėjęs laktato dehidrogenazės (LDH) aktyvumas serume dėl hemolizės ir šistocitai (eritrocitų fragmentacija) kraujo tepinėlyje. Todėl pastebėjus klinikinių TMA požymių patariama ištirti trombocitų kiekį kraujyje, LDH aktyvumą serume, kraujo tepinėlį ir inkstų funkciją. Jei diagnozuojama TMA, reikia skubiai pradėti ją gydyti (apsvarstant plazmaferezės galimybę) ir rekomenduojama nedelsiant nutraukti gydymą AVONEX. Nefrozinis sindromas: gydant interferono beta preparatais nustatyta nefrozinio sindromo dėl skirtingų jį sukeliančių nefropatijų atvejų, įskaitant kolapsinę židininę segmentinę glomerulosklerozę (ŽSGS), minimalių pakitimų nefropatiją (MPN), membranoproliferacinį glomerulonefritą (MPGN) ir membraninę glomerulopatiją (MGP). Šie atvejai buvo užregistruoti skirtingais gydymo laikotarpiais ir jie gali pasireikšti po kelių gydymo interferonu beta metų. Rekomenduojama periodiškai stebėti, ar nepasireiškia ankstyvų, pvz., edemos, proteinurijos ir inkstų funkcijos sutrikimo, požymių ar simptomų, ypač pacientams, kuriems yra didesnė rizika susirgti inkstų liga. Būtina skubiai gydyti nefrozinį sindromą ir apsvarstyti gydymo AVONEX nutraukimą. Įdiegus vaistą į rinką pastebėta, kad gydant interferonu beta pasireiškė kepenų pažeidimų, įskaitant kepenų fermentų kiekio padidėjimą serume, hepatitą, autoimuninį hepatitą ir kepenų veiklos nepakankamumą (žr. 4.8 skyrių). Kai kuriais atvejais šios reakcijos atsirado vartojant kitų vaistinių preparatų, susijusių su kepenų pažeidimu. Nenustatytas galimas adityvusis daugelio vaistinių preparatų ar kitų kepenims toksiškų medžiagų (pvz., alkoholio) poveikis. Gydant interferonais kartu su kitais vaistiniais preparatais, siejamais su kepenų pažeidimu, interferonų skiriama atsargiai ir pacientą būtina stebėti, ar neatsirado kepenų pažeidimo požymių. AVONEX gydant širdies liga, pvz., krūtinės angina, staziniu širdies nepakankamumu ar aritmija sergančius pacientus, būtina atidžiai stebėti, ar nesunkėja jų būklė. AVONEX sukeliami gripą primenantys simptomai pacientams, kurių širdies veiklos sutrikimai išoriškai nepasireiškia, gali kelti pavojų. Vartojant interferonų, kinta laboratorinių tyrimų rodmenys, tai reiškia, AVONEX gydomam pacientui, be tų tyrimų, kuriuos būtina atlikinėti IS sergantiems pacientams, reikia reguliariai nustatinėti trombocitų, bendrą ir diferencijuotą leukocitų skaičių, atlikinėti biocheminius kraujo, įskaitant rodančius kepenų funkciją, tyrimus. Pacientams, kurių mieloidinio audinio funkcija slopinama, minėtus kraujo ląstelių tyrimus būtina atlikinėti dažniau. Ligonių organizme gali atsirasti antikūnų prieš AVONEX. Kai kurių pacientų antikūnai silpnina interferono beta - 1 a aktyvumą in vitro (neutralizuojamieji antikūnai). Jie siejami su AVONEX biologinio poveikio in vivo silpnėjimu ir gali būti siejami su klinikinio poveikio silpnėjimu. Įrodyta, kad tokių antikūnų atsiradimas stabilizuojasi po 12 gydymo mėnesių. Pacientų, AVONEX vartojusių ne ilgiau kaip 2 metus, tyrimų rezultatai rodo, jog neutralizuojamųjų antikūnų atsiranda maždaug 8 % tokių ligonių. 4

5 Kadangi antikūnai prieš interferonus kraujo serume nustatomi skirtingais būdais, atskirų preparatų antigeninių savybių palyginimo galimybė ribota. 4.5 Sąveika su kitais vaistiniais preparatais ir kitokia sąveika Sąveika žmonių organizme formaliai netirta. AVONEX ir kortikosteroidų bei adrenokortikotropinio hormono (AKTH) sąveika sistemiškai netirta. Klinikinių tyrimų duomenys rodo, jog IS paūmėjimo metu kartu su AVONEX galima vartoti kortikosteroidų ar AKTH. Pastebėta, jog interferonas žmogaus ir gyvūnų kepenyse mažina citochromo P450 sistemos fermentų aktyvumą. Su beždžionėmis atliktais tyrimais, kuriais nustatinėta didelės AVONEX dozės įtaka nuo P450 fermentų priklausomam metabolizmui, kepenų metabolizavimo pajėgumo pokyčio nepastebėta. Atsargiai AVONEX reikia vartoti kartu su vaistais, kurių terapinis indeksas mažas ir kurių klirensas daugiausia priklauso nuo kepenų citochromo P450 sistemos, pvz., su kai kuriais preparatais nuo epilepsijos ir antidepresantais. 4.6 Vaisingumas, nėštumo ir žindymo laikotarpis Nėštumas Apie AVONEX vartojimą nėštumo metu duomenys riboti. Remiantis turimais duomenimis, gali padidėti persileidimo pavojus. Draudžiama pradėti gydymą nėštumo metu (žr. 4.3 skyrių). Vaisingo amžiaus moterys turi naudoti veiksmingą kontracepcijos metodą. Jeigu AVONEX vartojimo metu pacientė pastoja arba planuoja pastoti, ją būtina įspėti apie galimus pavojus ir reikia nutraukti gydymą (žr. 5.3 skyrių). Jeigu pacientei prieš pradedant gydymą dažnai būdavo paūmėjimų, reikia įvertinti, kuris pavojus didesnis: sunkaus paūmėjimo galimybė nutraukus gydymą AVONEX ar galimas padidėjęs persileidimo pavojus nenutraukus gydymo. Žindymas Nežinoma, ar AVONEX patenka į motinos pieną. Kadangi krūtimi maitinamam kūdikiui vaistas gali sukelti sunkių nepageidaujamų reakcijų, būtina nuspręsti, ar nutraukti žindymą, ar AVONEX vartojimą. Vaisingumas Tirtas panašios interferono beta-1a formos poveikis rezusų rūšies beždžionių vaisingumui ir vaisiaus raidai. Labai didelės dozės slopino gyvūnų ovuliaciją, sukėlė persileidimą (žr. 5.3 skyrių). Informacijos apie interferono beta-1a poveikį vyrų vaisingumui nėra. 4.7 Poveikis gebėjimui vairuoti ir valdyti mechanizmus AVONEX poveikis gebėjimui vairuoti ir valdyti mechanizmus netirtas. Nepageidaujamos centrinės nervų sistemos reakcijos gali silpnai veikti gebėjimą vairuoti ir valdyti mechanizmus turintiems tam polinkį pacientams (žr. 4.8 skyrių). 4.8 Nepageidaujamas poveikis Dažniausios su AVONEX gydymu siejamos nepageidaujamos reakcijos yra gripą primenantys simptomai. Dažniausiai pasireiškiantys gripą primenantys simptomai yra mialgija, karščiavimas, šaltkrėtis, prakaitavimas, astenija, galvos skausmas ir pykinimas. AVONEX titravimas gydymo pradžioje mažina gripą primenančių simptomų pasireiškimo dažnį ar tuos simptomus palengvina. 5

6 Tokie gripą primenantys simptomai dažniau pasireiškia gydymo pradžioje ir tampa retesni tolesnio gydymo metu. Po injekcijų gali atsirasti praeinančių neurologinių simptomų, imituojančių IS pasunkėjimą. Bet kada gydymo metu gali atsirasti praeinanti hipertonija ir/arba ryškus raumenų silpnumas, sutrikdantis valingus judesius. Šie sutrikimai trunka neilgai, laikinai atsiranda po injekcijų ir gali kartotis po sekančių injekcijų. Kartais šie sutrikimai yra susiję su panašiais į gripą simptomais. Toliau pateikiami duomenys rodo, kokiam pacientų skaičiui per metus pasireiškė nepageidaujamos reakcijos, kurių dažnis vertinamas taip: Labai dažni (>1/10 pacientų per metus); Dažni (nuo >1/100 iki <1/10 pacientų per metus); Nedažni (nuo >1/1 000 iki <1/100 pacientų per metus); Reti (nuo >1/ iki <1/1 000 pacientų per metus); Labai reti (<1/ pacientų per metus); Dažnis nežinomas (negali būti įvertintas pagal turimus duomenis). Pacientų per metus skaičius nustatytas susumavus individualų kiekvieno paciento laiko tarpą nuo gydymo AVONEX pradžios iki nepageidaujamos reakcijos pasireiškimo, pvz., 100 pacientų per metus reiškia, kad 100 pacientų buvo gydyti vienerius metus arba 200 pacientų buvo gydyti pusmetį. Toliau lentelėje pateikiamos nepageidaujamos reakcijos, pastebėtos tyrimų metu (klinikinių ir stebimųjų tyrimų bei tolesnio stebėjimo duomenys, sukaupti per dvejus šešerius metus) ir kitos nepageidaujamos nežinomo dažnio reakcijos, apie kurias gauta pavienių pranešimų vaistui patekus į rinką. Kiekvienoje dažnio grupėje nepageidaujamas poveikis pateikiamas mažėjančio sunkumo tvarka. Tyrimai dažni nedažni dažnis nežinomas sumažėjęs limfocitų skaičius, sumažėjęs leukocitų skaičius, sumažėjęs neutrofilų skaičius, sumažėjęs hematokritas, padidėjęs kalio kiekis kraujyje, padidėjęs šlapalo azoto kiekis kraujyje sumažėjęs trombocitų kiekis sumažėjęs kūno svoris, padidėjęs kūno svoris nenormalūs kepenų funkcijos tyrimų rezultatai Širdies sutrikimai dažnis nežinomas kardiomiopatija, stazinis širdies nepakankamumas (žr. 4.4 skyrių), palpitacijos, aritmija, tachikardija Kraujo ir limfinės sistemos sutrikimai dažnis nežinomas reti pancitopenija, trombocitopenija trombozinė mikroangiopatija, įskaitant trombozinę trombocitopeninę purpurą ir (arba) hemolizinį ureminį sindromą* 6

7 Nervų sistemos sutrikimai labai dažni dažni dažnis nežinomas galvos skausmas 2 raumenų mėšlungis, hipestezija neurologiniai simptomai, sinkopė 3, hipertonija, svaigulys, parestezija, traukuliai, migrena Kvėpavimo sistemos, krūtinės ląstos ir tarpuplaučio sutrikimai dažni reti dažnis nežinomas rinorėja dusulys plautinė arterinė hipertenzija Virškinimo trakto sutrikimai dažni vėmimas, viduriavimas, pykinimas 2 Odos ir poodinio audinio sutrikimai dažni nedažni dažnis nežinomas bėrimas, sustiprėjęs prakaitavimas, kontūzija alopecija angioneurozinė edema, niežėjimas, pūslelinė, dilgėlinė, psoriazės pasunkėjimas Skeleto, raumenų ir jungiamojo audinio sutrikimai dažni dažnis nežinomas raumenų spazmai, kaklo skausmas, mialgija 2, artralgija, galūnių skausmai, nugaros skausmai, raumenų sąstingis, skeleto ir raumenų sąstingis sisteminė raudonoji vilkligė, raumenų silpnumas, artritas Inkstų ir šlapimo takų sutrikimai reti nefrozinis sindromas, glomerulosklerozė (žr. 4.4 skyrių Specialūs įspėjimai ir atsargumo priemonės ) Endokrininiai sutrikimai dažnis nežinomas hipotiroidizmas, hipertiroidizmas 7

8 Metabolizmo ir mitybos sutrikimai dažni anoreksija Infekcijos ir infestacijos dažnis nežinomas injekcijos vietos abscesas 1 Kraujagyslių sutrikimai dažni dažnis nežinomas veido ir kaklo odos paraudimas vazodilatacija Bendrieji sutrikimai ir vartojimo vietos pažeidimai labai dažni dažni nedažni dažnis nežinomas gripą primenantys simptomai, pireksija 2, šaltkrėtis 2, prakaitavimas 2 injekcijos vietos skausmas, injekcijos vietos eritema, injekcijos vietos kraujosruva, astenija 2, skausmai, nuovargis 2, negalavimas, naktinis prakaitavimas deginimo pojūtis injekcijos vietoje injekcijos vietos reakcija, injekcijos vietos uždegimas, injekcijos vietos celiulitas 1, injekcijos vietos nekrozė, injekcijos vietos kraujavimas, krūtinės skausmai Imuninės sistemos sutrikimai dažnis nežinomas anafilaksinė reakcija, anafilaksinis šokas, padidėjusio jautrumo reakcijos (angioedema, dusulys, dilgėlinė, bėrimas, niežtintis bėrimas) Kepenų, tulžies pūslės ir latakų sutrikimai dažnis nežinomas kepenų funkcijos nepakankamumas (žr. 4.4 skyrių), hepatitas, autoimuninis hepatitas Lytinės sistemos ir krūties sutrikimai nedažni metroragija, menoragija 8

9 Psichikos sutrikimai dažni dažnis nežinomas depresija (žr. 4.4 skyrių), nemiga savižudybė, psichozė, nerimas, suglumimas, emocinis labilumas *Interferono beta preparatų klasei būdingas poveikis (žr. 4.4 skyrių). Interferono preparatų klasei būdingas poveikis, žr. toliau skyriuje Plautinė arterinė hipertenzija. 1 Pastebėta injekcijos vietos reakcijų, įskaitant skausmą, uždegimą ir labai retai pasitaikančių abscesų ar celiulito atvejų, kuriems gali prireikti chirurginio gydymo. 2 Dažniau pasireiškia gydymo pradžioje. 3 Kartais po AVONEX injekcijos gali pasireikšti sinkopė; paprastai vienas epizodas, dažniausiai gydymo pradžioje ir po kitų injekcijų nebesikartoja. Plautinė arterinė hipertenzija Plautinės arterinės hipertenzijos (PAH) atvejų nustatyta vartojant preparatų, kurių sudėtyje yra interferono beta. Šio nepageidaujamo reiškinio atvejų nustatyta įvairiais laiko momentais, įskaitant, net praėjus keliems metams nuo gydymo interferonu beta pradžios. Vaikų populiacija Riboti skelbiami duomenys rodo, kad paauglių nuo 12 iki 16 metų, kuriems kartą per savaitę suleidžiama į raumenis 30 mikrogramų AVONEX, saugumas yra panašus į stebimą suaugusiesiems. Pranešimas apie įtariamas nepageidaujamas reakcijas Svarbu pranešti apie įtariamas nepageidaujamas reakcijas po vaistinio preparato registracijos, nes tai leidžia nuolat stebėti vaistinio preparato naudos ir rizikos santykį. Sveikatos priežiūros specialistai turi pranešti apie bet kokias įtariamas nepageidaujamas reakcijas naudodamiesi V priede nurodyta nacionaline pranešimo sistema. 4.9 Perdozavimas Pranešimų apie perdozavimą negauta, tačiau, jei taip atsitiktų, ligonį reikia guldyti į ligoninę, skirti tinkamą palaikomąjį gydymą ir prižiūrėti. 5. FARMAKOLOGINĖS SAVYBĖS 5.1 Farmakodinaminės savybės Farmakoterapinė grupė: interferonai, ATC kodas: L03 AB07. Interferonai yra natūralūs baltymai, kuriuos gamina eukariotinės ląstelės, reaguodamos į virusinę infekciją ar kitokius biologinius dirgiklius. Interferonai yra citokinai, kuriems būdingas antivirusinis, antiproliferacinis ir imunomoduliuojamasis aktyvumas. Interferonų yra trys pagrindinės rūšys: alfa, beta ir gama. Alfa ir beta interferonai vadinami pirmojo tipo, gama - antrojo tipo interferonais. Biologinis interferonų aktyvumas persidengia, tačiau yra skirtingas. Jie gali skirtis ir pagal sintezės vietą ląstelėje. 9

10 Interferoną beta gamina įvairios ląstelės, įskaitant fibroblastus ir makrofagus. Natūralus interferonas beta ir AVONEX (interferonas beta-1a) yra glikozilinti, jų molekulėje yra vienas prie N- prijungtas angliavandenio kompleksas. Žinoma, jog glikozilinimas keičia ir kitų baltymų stabilumą, aktyvumą, pasiskirstymą organizme ir pusinės eliminacijos laiką kraujyje, tačiau nuo glikozilinimo priklausomas interferono beta poveikis galutinai neištirtas. Veikimo mechanizmas Biologinį poveikį AVONEX sukelia prisijungęs prie specifinių receptorių, esančių žmogaus ląstelių paviršiuje. Dėl prisijungimo ląstelėse indukuojami pokyčiai, dėl kurių atsiranda daug interferono indukuotų genų produktų ir markerių, t. y. MHC klasė I, Mx proteinas, 2 /5 -oligoadenilato sintetazė, β 2 -mikroglobulinas ir neopterinas. Kai kurių šių medžiagų rasta AVONEX gydytų ligonių kraujo serume ir kraujo ląstelių frakcijoje. Suleidus vieną AVONEX dozę į raumenis, minėtų medžiagų kiekis kraujo serume išlieka padidėjęs nuo keturių dienų iki savaitės. Ar gydomąjį poveikį IS sergantiems pacientams AVONEX sukelia veikdamas tokiu pat būdu, kaip aukščiau minėta, nežinoma, kadangi patologinė šios ligos fiziologija nėra gerai ištirta. Klinikinis veiksmingumas ir saugumas Liofilizuoto AVONEX veiksmingumas IS sergantiems pacientams patvirtintas placebo kontroliuojamuose tyrimuose, kuriuose dalyvavo 301 pacientas, sergantis recidyvuojančia IS (AVONEX n = 158, placebo n=143), kuriam per paskutiniuosius trejus metus liga buvo paūmėjusi du ar daugiau kartų arba kuris sirgo mažiau nei tris metus ir iki tyrimo pradžios liga buvo paūmėjusi mažiausiai kartą per metus. Klinikiniame tyrime dalyvavo pacientai, kurie tyrimo pradžioje pagal negalios progresavimo skalę (EDSS) buvo įvertinti 1-3,5 balo. Dėl tyrimų plano ypatumų tiriamųjų stebėjimo trukmė buvo skirtinga. 150 pacientų AVONEX buvo gydomi vienerius tyrimo metus, 85 dvejus tyrimo metus. Tyrimo duomenimis, kaupiamoji pacientų, kurių neįgalumas progresavo antrųjų metų pabaigoje (remiantis Kaplan ir Meier gyvavimo lentelės analize), procentinė dalis buvo 35 % vartojant placebą ir 22 % AVONEX gydytų pacientų grupėje Neįgalumo progresavimas buvo išmatuotas balų pagal išplėstinę neįgalumo būklės skalę (Expanded Disability Status Scale, EDSS) padidėjimu 1 balu, kuris išsilaikė mažiausiai šešis mėnesius. Taip pat nustatyta, kad per metus trečdaliu sumažėjo paūmėjimų skaičius. Toks klinikinis poveikis pasireiškė po daugiau negu vienerių metų gydymo. Dvigubai akluose atsitiktinių imčių tyrimuose, kuriuose buvo lygintas dviejų skirtingų dozių (AVONEX 30 mikrogramų n=402, AVONEX 60 mikrogramų n=400) poveikis 802 recidyvuojančia IS sergantiems pacientams, nustatyta, jog statistiškai pastebimo klinikinių simptomų ir bendro MRT parametrų skirtumo ar jų tendencijos tarp tiriamųjų, vartojusių 30 mikrogramų ir 60 mikrogramų AVONEX dozę, nebuvo. AVONEX efektyvumas gydant IS taip pat nustatytas dvigubai akluose atsitiktinių imčių tyrimuose, kuriuose dalyvavo 383 ligoniai (AVONEX n=193, placebo n=190), kuriems buvo vienas demielinizacijos atvejis, susijęs su mažiausiai dviem atitinkamais smegenų MRT pažeidimais. AVONEX gydytų ligonių grupėje pastebėtas antrojo atvejo pasireiškimo pavojaus sumažėjimas ir poveikis MRT parametrams. Numatomas antrojo atvejo pasireiškimo pavojus buvo 50 % per trejus metus ir 39 % - per dvejus metus placebo grupėje, o AVONEX gydytųjų grupėje 35 % (per trejus metus) ir 21 % (per dvejus metus). Post hoc analizė parodė, kad pacientams, kuriems buvo MRT pažeidimų su bent vienu Gd sustiprėjusio kaupimo židiniu ir devyniais T2 pažeidimais, antrojo atvejo pasireiškimo pavojus per dvejus metus buvo 56 % placebo grupėje ir 21 % - AVONEX gydytųjų grupėje. Tačiau, ankstyvo gydymo ANOVEX poveikis nežinomas net šiame didelės rizikos pogrupyje, nes tyrimais buvo siekiama įvertinti laiką iki antrojo atvejo pasireiškimo, o ne ilgalaikį ligos progresavimą. Be to, šiuo metu nėra tikslaus didelės rizikos paciento apibrėžimo. Laikantis dabartinio konservatyvesnio požiūrio, ligonis priskiriamas šiai grupei, jei jam nustatomi mažiausiai devyni T2 hiperintensyvūs pažeidimai pirminio tyrimo metu ir mažiausiai vienas naujas T2 ar vienas 10

11 naujas Gd- sustiprėjusio kaupimo židinys kartotinio tyrimo metu, praėjus bent trims mėnesiams po pirmojo. Bet kuriuo atveju gydymas skirtinas tik didelės rizikos pacientams. Vaikų populiacija Ribotų duomenų apie AVONEX 15 mikrogramų leidžiamo į raumenis kartą per savaitę (n=8), veiksmingumą / saugumą, lyginant su tuo, kai netaikomas joks gydymas (n=8), su tolesniu 4 metų tyrimu, rezultatai atitinka tuos, kurie stebimi suaugusiesiems, net jei gydytųjų grupėje per tolimesnį 4 metų tyrimą EDSS balai padidėjo, tuo parodydami ligos progresavimą. Nėra jokių tiesioginių palyginimų su šiuo metu suaugusiesiems rekomenduojama doze. 5.2 Farmakokinetinės savybės AVONEX farmakokinetiniai duomenys nustatinėti netiesioginiu būdu, t. y. tokiu pat, kokiu matuojamas interferono antivirusinis aktyvumas. Šio tyrimo trūkumas yra tas, kad juo galima nustatyti interferonus, bet jis nėra specifinis interferonui beta. Kiti tyrimo būdai yra nepakankamai jautrūs. Po AVONEX injekcijos į raumenis stipriausias antivirusinis aktyvumas kraujo serume būna nuo 5 iki 15 valandų ir ima mažėti, pusinės eliminacijos periodas maždaug 10 valandų. Biologinis pasisavinimas, atsižvelgiant į rezorbcijos iš injekcijos vietos greitį, yra maždaug 40 %, o apskaičiuotas į jį neatsižvelgiant didesnis. Injekcijų į raumenis keisti poodinėmis injekcijomis negalima. 5.3 Ikiklinikinių saugumo tyrimų duomenys Kancerogeninis poveikis: duomenų apie kancerogeninį interferono beta-1a poveikį gyvūnams arba žmonėms nėra. Lėtinis toksinis poveikis: 26 savaičių pakartotinos dozės toksinio poveikio tyrimuose su rezusų rūšies beždžionėmis, kurioms vaisto kartą per savaitę buvo leidžiama į raumenis kartu su kita imuninę sistemą moduliuojančia medžiaga (anti-cd40 ligando monokloniniu antikūnu), nebuvo pastebėta imuninės sistemos atsako į interferoną beta-1a ir toksinio poveikio žymių. Vietinis toleravimas: vaisto dirginamasis poveikis kartotinai leidžiant gyvūnams į tą pačią raumenų vietą netirtas. Mutageninis poveikis: nedaugelio, tačiau tinkamų mutageninio poveikio tyrimų metu mutageninio poveikio nepastebėta. Poveikis vaisingumui: tirtas panašios interferono beta-1a formos poveikis rezusų rūšies beždžionių vaisingumui ir vaisiaus raidai. Labai didelės dozės slopino gyvūnų ovuliaciją, sukėlė persileidimą. Analogišką, nuo dozės dydžio priklausomą poveikį sukėlė ir kitokios interferono alfa ir interferono beta formos. Teratogeninio poveikio ar poveikio vaisiaus raidai nepastebėta, tačiau informacijos apie interferono beta-1a daromą poveikį perinataliniu ir ponataliniu laikotarpiu yra mažai. Duomenų apie interferono beta-1a poveikį patinų / vyriškos lyties asmenų vaisingumui nėra. 6. FARMACINĖ INFORMACIJA 6.1 Pagalbinių medžiagų sąrašas Žmogaus kraujo serumo albuminas Natrio divandenilio fosfatas Natrio vandenilio fosfatas Natrio chloridas 11

12 6.2 Nesuderinamumas Duomenys nebūtini. 6.3 Tinkamumo laikas 2 metai. Paruoštą AVONEX tirpalą reikia sušvirkšti kaip galima greičiau, tačiau prieš sušvirkščiant, paruoštą tirpalą galima laikyti ne ilgiau kaip 6 valandas 2 ºC 8 C temperatūroje. 6.4 Specialios laikymo sąlygos Laikyti žemesnėje kaip 25 C temperatūroje. Miltelių ar paruošto tirpalo NEGALIMA UŽŠALDYTI. Paruošto vaistinio preparato laikymo sąlygos nurodytos pateikiamos 6.3 skyriuje. 6.5 Talpyklės pobūdis ir jos turinys Vienoje pakuotėje yra keturios vienkartinės AVONEX dozės. Kiekviena dozė tiekiama 3 ml skaidraus stiklo flakone su BIO-SET priemone ir 13 mm brombutilo gumos kamščiu. Vienkartinės dozės pakuotėje yra ir stiklinis švirkštas, kuriame yra 1 ml tirpiklio (injekcinio vandens), ir viena adata. 6.6 Specialūs reikalavimai atliekoms tvarkyti ir vaistiniam preparatui ruošti AVONEX miltelius reikia tirpinti tik švirkšte esančiame tirpiklyje. Kitokiame tirpiklyje tirpinti draudžiama. Į AVONEX flakoną švirkšto turinį reikia leisti prijungus užpildytą švirkštą prie BIO-SET priemonės jungiamojo galo. Jį suleidus, flakoną švelniai pasukioti, kol turinys visiškai ištirps. PURTYTI NEGALIMA. Paruoštą tirpalą reikia apžiūrėti. Jeigu jame yra matomų dalelių arba jis nėra bespalvis ar gelsvas, jo vartoti negalima. Vienam kartui iš flakono reikia įsiurbti 1 ml paruošto tirpalo (švirkšte yra žymė). Jame yra 30 mikrogramų AVONEX. Tirpalą į raumenis leisti pakuotėje esančia adata. Vaiste konservantų nėra. Viename AVONEX flakone yra tik vienkartinė preparato dozė. Nesuvartotą švirkšte likusią vaisto dalį reikia išmesti. Nesuvartotą vaistinį preparatą ar atliekas reikia tvarkyti laikantis vietinių reikalavimų. 7. RINKODAROS TEISĖS TURĖTOJAS BIOGEN IDEC LIMITED Innovation House 70 Norden Road Maidenhead Berkshire SL6 4AY Jungtinė Karalystė 8. RINKODAROS TEISĖS NUMERIS EU/1/97/033/002 12

13 9. RINKODAROS TEISĖS SUTEIKIMO / ATNAUJINIMO DATA Rinkodaros teisė pirmą kartą suteikta 1997 m. kovo 13 d Rinkodaros teisė paskutinį kartą atnaujinta 2007 m. kovo 13 d 10. TEKSTO PERŽIŪROS DATA Išsami informacija apie šį vaistinį preparatą pateikiama Europos vaistų agentūros tinklalapyje 13

14 1. VAISTINIO PREPARATO PAVADINIMAS AVONEX 30 mikrogramų/0,5 ml injekcinis tirpalas 2. KOKYBINĖ IR KIEKYBINĖ SUDĖTIS Viename užpildytame 0,5 ml švirkšte yra 30 mikrogramų (6 milijonai TV) interferono beta-1a. Tirpalo koncentracija yra 30 mikrogramų/0,5 ml. Naudojant Pasaulinės Sveikatos Organizacijos (PSO) Tarptautinį Interferono Standartą nustatyta, jog 30 mikrogramų AVONEX yra 6 milijonai TV antivirusinio aktyvumo. Koks aktyvumas, palyginti su kitokiais standartais, nežinoma. Visos pagalbinės medžiagos išvardytos 6.1 skyriuje. 3. FARMACINĖ FORMA Injekcinis tirpalas. Skaidrus ir bespalvis tirpalas. 4. KLINIKINĖ INFORMACIJA 4.1 Terapinės indikacijos AVONEX skiriamas gydyti pacientus, kuriems diagnozuota recidyvuojanti išsėtinė sklerozė (IS). Klinikinių tyrimų metu tai buvo apibūdinta kaip per paskutiniuosius trejus metus du ar daugiau kartų pasireiškę stipraus pablogėjimo (recidyvo) atvejai, tačiau tarp jų liga nuolat neprogresavo; AVONEX lėtina neįgalumo progresavimą ir mažina recidyvų dažnį; pacientus, kuriems yra pavienis demielinizacijos atvejis, lydimas aktyvaus uždegiminio proceso, jei tai pasireiškė taip stipriai, kad prireikė gydymo intraveniniais kortikosteroidais, jei kita diagnozė buvo atmesta, ir jei jiems nustatyta, kad yra didelis kliniškai aiškios išsėtinės sklerozės išsivystymo pavojus (žr. 5.1 skyrių). Pacientams, kuriems išsivysto progresuojanti IS, gydymą AVONEX būtina nutraukti. 4.2 Dozavimas ir vartojimo metodas Gydymą reikia pradėti nuolatos stebint gydytojui, turinčiam šios ligos gydymo patirties. Dozavimas Suaugusieji: recidyvuojančiai IS gydyti rekomenduojama kartą per savaitę švirkšti į raumenis (i.m.) 30 mikrogramų (0,5 ml tirpalo) (žr. 6.6 skyrių). Kartą kas savaitę švirkščiama didesnė dozė (60 mikrogramų) nebuvo veiksmingesnė. Titravimas: siekiant sumažinti gripą primenančių simptomų (žr. 4.8 skyrių) pasireiškimo dažnį ir sunkumą, gydymo pradžioje gali būti atliekamas titravimas. Titravimas BIOSET ar užpildytu švirkštu 14

15 pradedamas nuo ¼ dozės, ją kas savaitę didinant, kol ketvirtąją savaitę pasiekiama visa dozė (30 mikrogramų per savaitę). Titravimą taip pat galima pradėti kartą per savaitę skiriant maždaug ½ AVONEX dozės, o po to padidinti dozę iki visos dozės. Tam, kad veiksmingumas būtų pakankamas, po pradinio titravimo periodo reikia skirti ir toliau vartoti 30 mikrogramų kartą per savaitę dozę. AVOSTARTCLIP titravimo rinkinys skirtas naudoti tik su užpildytu švirkštu. Jis naudojamas po ¼ arba ½ didinamai dozei nustatyti. AVOSTARTCLIP turėtų būti naudojamas tik vieną kartą ir po to išmetamas su švirkšte likusiu AVONEX. Prieš kiekvieną injekciją ir 24 valandas po jos pacientui patariama skirti skausmą ir karščiavimą mažinančių vaistų, kadangi AVONEX gali sukelti simptomus, panašius į gripo. Paprastai jų būna pirmus kelis gydymo mėnesius. Vaikų populiacija: AVONEX saugumas ir veiksmingumas paaugliams nuo 12 iki 16 metų dar neištirti. Turimi duomenys pateikiami 4.8 ir 5.1 skyriuose, tačiau jokių dozavimo rekomendacijų pateikti negalima. AVONEX saugumas ir veiksmingumas vaikams iki 12 metų dar neištirti. Duomenų nėra. Senyvi pacientai: klinikiniuose tyrimuose nedalyvavo pakankamai 65 metų ir vyresnių pacientų, kad būtų galima nustatyti, ar jų organizmo atsakas skiriasi nuo jaunesnių pacientų. Tačiau, remiantis veikliosios medžiagos klirenso būdu, teorinių priežasčių senyviems pacientams skirti kitokią dozę nėra. Vartojimo metodas Kiekvieną savaitę reikėtų keisti vaisto injekcijos į raumenis vietą (žr. 5.3 skyrių). Gydytojai gali paskirti 25 mm, 25 dydžio tuščiavidurę adatą pacientams, kuriems tokia adata tinka injekcijai į raumenis. Šiuo metu nėra žinoma, kiek laiko galima gydyti pacientus. Po dvejų gydymo metų pacientą reikia kliniškai ištirti. Ar vaisto vartoti toliau, nustato gydantis gydytojas kiekvienu individualiu atveju. Jeigu pacientui išsivysto lėtinė progresuojanti IS, gydymą reikia nutraukti. Vaistinio preparato ruošimo prieš vartojant instrukcija pateikiama 6.6 skyriuje. 4.3 Kontraindikacijos - Draudžiama pradėti gydymą nėštumo metu (žr. 4.6 skyrių). - Pacientams, kurių buvo padidėjęs jautrumas natūraliam arba rekombinantiniam interferonui beta arba bet kuriai 6.1 skyriuje nurodytai pagalbinei medžiagai. - Šiuo metu sergantiesiems sunkia depresija ir (arba) jei kyla minčių apie savižudybę (žr. 4.4 ir 4.8 skyrius). 4.4 Specialūs įspėjimai ir atsargumo priemonės Pacientams, sergantiems ar sirgusiems depresiniais sutrikimais, ypač jei jiems buvo kilę minčių apie savižudybę, AVONEX skiriamas atsargiai (žr. 4.3 skyrių). Nustatyta, kad išsėtine skleroze sergantiems asmenims, vartojantiems interferoną, padažnėja depresijos ir minčių apie savižudybę atvejų. Pacientą reikia įspėti, kad, atsiradus bet kokiems depresijos simptomams ir (arba) mintims apie savižudybę, būtina tuoj pat informuoti šio vaisto skyrusį gydytoją. 15

16 Pacientus, patiriančius depresiją, gydymo metu būtina atidžiai stebėti ir tinkamai gydyti. Reikia apsvarstyti gydymo AVONEX nutraukimą (taip pat žr. 4.3 ir 4.8 skyrius). AVONEX reikia skirti atsargiai pacientams, kuriems yra buvę priepuolių ir kurie gydomi antiepiletikais, ypač jei epilepsijos slopinimas antiepileptiniais vaistais nepakankamai kontroliuojamas (žr. 4.5 ir 4.8 skyrius). Sergančiuosius sunkia inkstų ir kepenų liga, taip pat tuos pacientus, kuriems yra sunkus kaulų čiulpų slopinimas, AVONEX reikia gydyti atsargiai ir atidžiai prižiūrėti. Trombozinė mikroangiopatija (TMA). Vartojant interferono beta vaistinius preparatus, pranešta apietma atvejus, pasireiškiančius kaip trombozinė trombocitopeninė purpura (TTP) arba hemolizinis ureminis sindromas (HUS), įskaitant mirtinus atvejus. Šie atvejai buvo užregistruoti skirtingais gydymo laikotarpiais ir gali pasireikšti praėjus nuo kelių savaičių iki kelerių metų nuo gydymo interferonu beta pradžios. Ankstyvieji klinikiniai požymiai yra trombocitopenija, naujai pasireiškusi hipertenzija, karščiavimas, centrinės nervų sistemos simptomai (pvz., sumišimas, parezė) ir sutrikusi inkstų funkcija. Laboratorinių tyrimų duomenys, leidžiantys įtarti TMA pasireiškimą, yra sumažėjęs trombocitų skaičius, padidėjęs laktato dehidrogenazės (LDH) aktyvumas serume dėl hemolizės ir šistocitai (eritrocitų fragmentacija) kraujo tepinėlyje. Todėl pastebėjus klinikinių TMA požymių patariama ištirti trombocitų kiekį kraujyje, LDH aktyvumą serume, kraujo tepinėlį ir inkstų funkciją. Jei diagnozuojama TMA, reikia skubiai pradėti ją gydyti (apsvarstant plazmaferezės galimybę) ir rekomenduojama nedelsiant nutraukti gydymą AVONEX. Nefrozinis sindromas: gydant interferono beta preparatais nustatyta nefrozinio sindromo dėl skirtingų jį sukeliančių nefropatijų atvejų, įskaitant kolapsinę židininę segmentinę glomerulosklerozę (ŽSGS), minimalių pakitimų nefropatiją (MPN), membranoproliferacinį glomerulonefritą (MPGN) ir membraninę glomerulopatiją (MGP). Šie atvejai buvo užregistruoti skirtingais gydymo laikotarpiais ir jie gali pasireikšti po kelių gydymo interferonu beta metų. Rekomenduojama periodiškai stebėti, ar nepasireiškia ankstyvų, pvz., edemos, proteinurijos ir inkstų funkcijos sutrikimo, požymių ar simptomų, ypač pacientams, kuriems yra didesnė rizika susirgti inkstų liga. Būtina skubiai gydyti nefrozinį sindromą ir apsvarstyti gydymo AVONEX nutraukimą. Įdiegus vaistą į rinką pastebėta, kad gydant interferonu beta pasireiškė kepenų pažeidimų, įskaitant kepenų fermentų kiekio padidėjimą serume, hepatitą, autoimuninį hepatitą ir kepenų veiklos nepakankamumą (žr. 4.8 skyrių). Kai kuriais atvejais šis padidėjimas atsirado vartojant kitų vaistinių preparatų, susijusių su kepenų pažeidimu. Nenustatytas galimas adityvusis daugelio vaistinių preparatų ar kitų kepenims toksiškų medžiagų (pvz., alkoholio) poveikis. Gydant interferonais kartu su kitais vaistiniais preparatais, siejamais su kepenų pažeidimu, interferonų skiriama atsargiai ir pacientą būtina stebėti, ar neatsirado kepenų pažeidimo požymių. AVONEX gydant širdies liga, pvz., krūtinės angina, staziniu širdies nepakankamumu ar aritmija sergančius pacientus, būtina atidžiai stebėti, ar nesunkėja jų būklė. AVONEX sukeliami gripą primenantys simptomai pacientams, kurių širdies veiklos sutrikimai išoriškai nepasireiškia, gali kelti pavojų. Vartojant interferonų, kinta laboratorinių tyrimų rodmenys, tai reiškia, AVONEX gydomam pacientui, be tų tyrimų, kuriuos būtina atlikinėti IS sergantiems pacientams, reikia reguliariai nustatinėti trombocitų, bendrą ir diferencijuotą leukocitų skaičių, atlikinėti biocheminius kraujo, įskaitant rodančius kepenų funkciją, tyrimus. Pacientams, kurių mieloidinio audinio funkcija slopinama, minėtus kraujo ląstelių tyrimus būtina atlikinėti dažniau. Ligonių organizme gali atsirasti antikūnų prieš AVONEX. Kai kurių pacientų antikūnai silpnina interferono beta - 1 a aktyvumą in vitro (neutralizuojamieji antikūnai). Jie siejami su AVONEX biologinio poveikio in vivo silpnėjimu ir gali būti siejami su klinikinio poveikio silpnėjimu. Įrodyta, kad tokių antikūnų atsiradimas stabilizuojasi po 12 gydymo mėnesių. Pacientų, AVONEX vartojusių 16

17 ne ilgiau kaip trejus metus, tyrimų rezultatai rodo, jog neutralizuojamųjų antikūnų atsiranda maždaug 5-8 % tokių ligonių. Kadangi antikūnai prieš interferonus kraujo serume nustatomi skirtingais būdais, atskirų preparatų antigeninių savybių palyginimo galimybė ribota. 4.5 Sąveika su kitais vaistiniais preparatais ir kitokia sąveika Sąveika žmonių organizme formaliai netirta. AVONEX ir kortikosteroidų bei adrenokortikotropinio hormono (AKTH) sąveika sistemiškai netirta. Klinikinių tyrimų duomenys rodo, jog IS paūmėjimo metu kartu su AVONEX galima vartoti kortikosteroidų ar AKTH. Pastebėta, jog interferonas žmogaus ir gyvūnų kepenyse mažina citochromo P450 sistemos fermentų aktyvumą. Su beždžionėmis atliktais tyrimais, kuriais nustatinėta didelės AVONEX dozės įtaka nuo P450 fermentų priklausomam metabolizmui, kepenų metabolizavimo pajėgumo pokyčio nepastebėta. Atsargiai AVONEX reikia vartoti kartu su vaistais, kurių terapinis indeksas mažas ir kurių klirensas daugiausia priklauso nuo kepenų citochromo P450 sistemos, pvz., su kai kuriais preparatais nuo epilepsijos ir antidepresantais. 4.6 Vaisingumas, nėštumo ir žindymo laikotarpis Nėštumas Apie AVONEX vartojimą nėštumo metu duomenys riboti. Remiantis turimais duomenimis, gali padidėti persileidimo pavojus. Draudžiama pradėti gydymą nėštumo metu (žr. 4.3 skyrių). Vaisingo amžiaus moterys turi naudoti veiksmingą kontracepcijos metodą. Jeigu AVONEX vartojimo metu pacientė pastoja arba planuoja pastoti, ją būtina įspėti apie galimus pavojus ir reikia nutraukti gydymą (žr. 5.3 skyrių). Jeigu pacientei prieš pradedant gydymą dažnai būdavo paūmėjimų, reikia įvertinti, kuris pavojus didesnis: sunkaus paūmėjimo galimybė nutraukus gydymą AVONEX ar galimas padidėjęs persileidimo pavojus nenutraukus gydymo. Žindymas Nežinoma, ar AVONEX patenka į motinos pieną. Kadangi krūtimi maitinamam kūdikiui vaistas gali sukelti sunkių nepageidaujamų reakcijų, būtina nuspręsti, ar nutraukti žindymą, ar AVONEX vartojimą. Vaisingumas Tirtas panašios interferono beta 1a formos poveikis rezusų rūšies beždžionių vaisingumui ir vaisiaus raidai. Labai didelės dozės slopino gyvūnų ovuliaciją, sukėlė persileidimą (žr. 5.3 skyrių). Informacijos apie interferono beta-1a poveikį vyrų vaisingumui nėra. 4.7 Poveikis gebėjimui vairuoti ir valdyti mechanizmus AVONEX poveikis gebėjimui vairuoti ir valdyti mechanizmus netirtas. Nepageidaujamos centrinės nervų sistemos reakcijos gali silpnai veikti gebėjimą vairuoti ir valdyti mechanizmus turintiems tam polinkį pacientams (žr. 4.8 skyrių). 4.8 Nepageidaujamas poveikis Dažniausios su AVONEX gydymu siejamos nepageidaujamos reakcijos yra gripą primenantys simptomai. Dažniausiai pasireiškiantys gripą primenantys simptomai yra mialgija, karščiavimas, 17

18 šaltkrėtis, prakaitavimas, astenija, galvos skausmas ir pykinimas. AVONEX titravimas gydymo pradžioje mažina gripą primenančių simptomų pasireiškimo dažnį ar tuos simptomus palengvina. Tokie gripą primenantys simptomai dažniausiai pasireiškia gydymo pradžioje ir tampa retesni tolesnio gydymo metu. Po injekcijų gali atsirasti praeinančių neurologinių simptomų, imituojančių IS pasunkėjimą. Bet kada gydymo metu gali atsirasti praeinanti hipertonija ir/arba ryškus raumenų silpnumas, sutrikdantis valingus judesius. Šie sutrikimai trunka neilgai, laikinai atsiranda po injekcijų ir gali kartotis po sekančių injekcijų. Kartais šie sutrikimai yra susiję su panašiais į gripą simptomais. Toliau pateikiami duomenys rodo, kokiam pacientų skaičiui per metus pasireiškė nepageidaujamos reakcijos, kurių dažnis vertinamas taip: Labai dažni (>1/10 pacientų per metus); Dažni (nuo >1/100 iki <1/10 pacientų per metus); Nedažni (nuo >1/1 000 iki <1/100 pacientų per metus); Reti (nuo >1/ iki <1/1 000 pacientų per metus); Labai reti (<1/ pacientų per metus); Dažnis nežinomas (negali būti įvertintas pagal turimus duomenis). Pacientų per metus skaičius nustatytas susumavus individualų kiekvieno paciento laiko tarpą nuo gydymo AVONEX pradžios iki nepageidaujamos reakcijos pasireiškimo, pvz., 100 pacientų per metus reiškia, kad 100 pacientų buvo gydyti vienerius metus arba 200 pacientų buvo gydyti pusmetį. Toliau lentelėje pateikiamos nepageidaujamos reakcijos, pastebėtos tyrimų metu (klinikinių ir stebimųjų tyrimų bei tolesnio stebėjimo duomenys, sukaupti per dvejus šešerius metus) ir kitos nepageidaujamos nežinomo dažnio reakcijos, apie kurias gauta pavienių pranešimų vaistui patekus į rinką. Kiekvienoje dažnio grupėje nepageidaujamas poveikis pateikiamas mažėjančio sunkumo tvarka. Tyrimai dažni nedažni dažnis nežinomas sumažėjęs limfocitų skaičius, sumažėjęs leukocitų skaičius, sumažėjęs neutrofilų skaičius, sumažėjęs hematokritas, padidėjęs kalio kiekis kraujyje, padidėjęs šlapalo azoto kiekis kraujyje sumažėjęs trombocitų kiekis sumažėjęs kūno svoris, padidėjęs kūno svoris nenormalūs kepenų funkcijos tyrimų rezultatai Širdies sutrikimai dažnis nežinomas kardiomiopatija, stazinis širdies nepakankamumas (žr. 4.4 skyrių), palpitacijos, aritmija, tachikardija 18

19 Kraujo ir limfinės sistemos sutrikimai dažnis nežinomas reti pancitopenija, trombocitopenija trombozinė mikroangiopatija, įskaitant trombozinę trombocitopeninę purpurą ir (arba) hemolizinį ureminį sindromą* Nervų sistemos sutrikimai labai dažni dažni dažnis nežinomas galvos skausmas 2 raumenų mėšlungis, hipestezija neurologiniai simptomai, sinkopė 3, hipertonija, svaigulys, parestezija, traukuliai, migrena Kvėpavimo sistemos, krūtinės ląstos ir tarpuplaučio sutrikimai dažni reti dažnis nežinomas rinorėja dusulys plautinė arterinė hipertenzija Virškinimo trakto sutrikimai dažni vėmimas, viduriavimas, pykinimas 2 Odos ir poodinio audinio sutrikimai dažni nedažni dažnis nežinomas bėrimas, sustiprėjęs prakaitavimas, kontūzija alopecija angioneurozinė edema, niežėjimas, pūslelinė, dilgėlinė, psoriazės pasunkėjimas Skeleto, raumenų ir jungiamojo audinio sutrikimai dažni dažnis nežinomas raumenų spazmai, kaklo skausmas, mialgija 2, artralgija, galūnių skausmai, nugaros skausmai, raumenų sąstingis, skeleto ir raumenų sąstingis sisteminė raudonoji vilkligė, raumenų silpnumas, artritas 19

20 Inkstų ir šlapimo takų sutrikimai reti nefrozinis sindromas, glomerulosklerozė (žr. 4.4 skyrių Specialūs įspėjimai ir atsargumo priemonės ) Endokrininiai sutrikimai dažnis nežinomas hipotiroidizmas, hipertiroidizmas Metabolizmo ir mitybos sutrikimai dažni anoreksija Infekcijos ir infestacijos dažnis nežinomas injekcijos vietos abscesas 1 Kraujagyslių sutrikimai dažni dažnis nežinomas veido ir kaklo odos paraudimas vazodilatacija Bendrieji sutrikimai ir vartojimo vietos pažeidimai labai dažni dažni nedažni dažnis nežinomas gripą primenantys simptomai, pireksija 2, šaltkrėtis 2, prakaitavimas 2 injekcijos vietos skausmas, injekcijos vietos eritema, injekcijos vietos kraujosruva, astenija 2, skausmai, nuovargis 2, negalavimas, naktinis prakaitavimas deginimo pojūtis injekcijos vietoje injekcijos vietos reakcija, injekcijos vietos uždegimas, injekcijos vietos celiulitas 1, injekcijos vietos nekrozė, injekcijos vietos kraujavimas, krūtinės skausmai Imuninės sistemos sutrikimai dažnis nežinomas anafilaksinė reakcija, anafilaksinis šokas, padidėjusio jautrumo reakcijos (angioedema, dusulys, dilgėlinė, bėrimas, niežtintis bėrimas) Kepenų, tulžies pūslės ir latakų sutrikimai dažnis nežinomas kepenų funkcijos nepakankamumas (žr. 4.4 skyrių), hepatitas, autoimuninis hepatitas 20

21 Lytinės sistemos ir krūties sutrikimai nedažni metroragija, menoragija Psichikos sutrikimai dažni dažnis nežinomas depresija (žr. 4.4 skyrių), nemiga savižudybė, psichozė, nerimas, suglumimas, emocinis labilumas *Interferono beta preparatų klasei būdingas poveikis (žr. 4.4 skyrių). Interferono preparatų klasei būdingas poveikis, žr. toliau skyriuje Plautinė arterinė hipertenzija. 1 Pastebėta injekcijos vietos reakcijų, įskaitant skausmą, uždegimą ir labai retai pasitaikančių abscesų ar celiulito atvejų, kuriems gali prireikti chirurginio gydymo. 2 Dažniau pasireiškia gydymo pradžioje. 3 Kartais po AVONEX injekcijos gali pasireikšti sinkopė; paprastai vienas epizodas, dažniausiai gydymo pradžioje ir po kitų injekcijų nebesikartoja. Plautinė arterinė hipertenzija Plautinės arterinės hipertenzijos (PAH) atvejų nustatyta vartojant preparatų, kurių sudėtyje yra interferono beta. Šio nepageidaujamo reiškinio atvejų nustatyta įvairiais laiko momentais, įskaitant, net praėjus keliems metams nuo gydymo interferonu beta pradžios. Vaikų populiacija Riboti skelbiami duomenys rodo, kad paauglių nuo 12 iki 16 metų, kuriems kartą per savaitę suleidžiama į raumenis 30 mikrogramų AVONEX, saugumas yra panašus į stebimą suaugusiesiems. Pranešimas apie įtariamas nepageidaujamas reakcijas Svarbu pranešti apie įtariamas nepageidaujamas reakcijas po vaistinio preparato registracijos, nes tai leidžia nuolat stebėti vaistinio preparato naudos ir rizikos santykį. Sveikatos priežiūros specialistai turi pranešti apie bet kokias įtariamas nepageidaujamas reakcijas naudodamiesi V priede nurodyta nacionaline pranešimo sistema. 4.9 Perdozavimas Pranešimų apie perdozavimą negauta, tačiau, jei taip atsitiktų, ligonį reikia guldyti į ligoninę, skirti tinkamą palaikomąjį gydymą ir stebėti. 5. FARMAKOLOGINĖS SAVYBĖS 5.1 Farmakodinaminės savybės Farmakoterapinė grupė: interferonai, ATC kodas: L03 AB07. Interferonai yra natūralūs baltymai, kuriuos gamina eukariotinės ląstelės, reaguodamos į virusinę infekciją ar kitokius biologinius dirgiklius. Interferonai yra citokinai, kuriems būdingas antivirusinis, antiproliferacinis ir imunomoduliuojamasis aktyvumas. Interferonų yra trys pagrindinės rūšys: alfa, 21

22 beta ir gama. Alfa ir beta interferonai vadinami pirmojo tipo, gama - antrojo tipo interferonais. Biologinis interferonų aktyvumas persidengia, tačiau yra skirtingas. Jie gali skirtis ir pagal sintezės vietą ląstelėje. Interferoną beta gamina įvairios ląstelės, įskaitant fibroblastus ir makrofagus. Natūralus interferonas beta ir AVONEX (interferonas beta-1a) yra glikozilinti, jų molekulėje yra vienas prie N- prijungtas angliavandenio kompleksas. Žinoma, jog glikozilinimas keičia ir kitų baltymų stabilumą, aktyvumą, pasiskirstymą organizme ir pusinės eliminacijos laiką kraujyje, tačiau nuo glikozilinimo priklausomas interferono beta poveikis galutinai neištirtas. Veikimo mechanizmas Biologinį poveikį AVONEX sukelia prisijungęs prie specifinių receptorių, esančių žmogaus ląstelių paviršiuje. Dėl prisijungimo ląstelėse indukuojami pokyčiai, dėl kurių atsiranda daug interferono indukuotų genų produktų ir markerių, t. y. MHC klasė I, Mx proteinas, 2 /5 -oligoadenilato sintetazė, β 2 -mikroglobulinas ir neopterinas. Kai kurių šių medžiagų rasta AVONEX gydytų ligonių kraujo serume ir kraujo ląstelių frakcijoje. Suleidus vieną AVONEX dozę į raumenis, minėtų medžiagų kiekis kraujo serume išlieka padidėjęs nuo keturių dienų iki savaitės. Ar gydomąjį poveikį IS sergantiems pacientams AVONEX sukelia veikdamas tokiu pat būdu, kaip aukščiau minėta, nežinoma, kadangi patologinė šios ligos fiziologija nėra gerai ištirta. Klinikinis veiksmingumas ir saugumas Liofilizuoto AVONEX veiksmingumas IS sergantiems pacientams patvirtintas placebo kontroliuojamuose tyrimuose, kuriuose dalyvavo 301 pacientas, sergantis recidyvuojančia IS (AVONEX n = 158, placebo n=143), kuriam per paskutiniuosius trejus metus liga buvo paūmėjusi du ar daugiau kartų arba kuris sirgo mažiau nei tris metus ir iki tyrimo pradžios liga buvo paūmėjusi mažiausiai kartą per metus. Klinikiniame tyrime dalyvavo pacientai, kurie tyrimo pradžioje pagal negalios progresavimo skalę (EDSS) buvo įvertinti 1-3,5 balo. Dėl tyrimų plano ypatumų tiriamųjų stebėjimo trukmė buvo skirtinga. 150 pacientų AVONEX buvo gydomi vienerius tyrimo metus, 85 dvejus tyrimo metus. Tyrimo duomenimis, kaupiamoji pacientų, kurių neįgalumas progresavo antrųjų metų pabaigoje (remiantis Kaplan ir Meier gyvavimo lentelės analize), procentinė dalis buvo 35 % vartojant placebą ir 22 % AVONEX gydytų pacientų grupėje Neįgalumo progresavimas buvo išmatuotas balų pagal išplėstinę neįgalumo būklės skalę (Expanded Disability Status Scale, EDSS) padidėjimu 1 balu, kuris išsilaikė mažiausiai šešis mėnesius. Taip pat nustatyta, kad per metus trečdaliu sumažėjo paūmėjimų skaičius. Toks klinikinis poveikis pasireiškė po daugiau negu vienerių metų gydymo. Dvigubai akluose atsitiktinių imčių tyrimuose, kuriuose buvo lygintas dviejų skirtingų dozių (AVONEX 30 mikrogramų n=402, AVONEX 60 mikrogramų n=400) poveikis 802 recidyvuojančia IS sergantiems pacientams, nustatyta, jog statistiškai pastebimo klinikinių simptomų ir bendro MRT parametrų skirtumo ar jų tendencijos tarp tiriamųjų, vartojusių 30 mikrogramų ir 60 mikrogramų AVONEX dozę, nebuvo. AVONEX efektyvumas gydant IS taip pat nustatytas dvigubai akluose atsitiktinių imčių tyrimuose, kuriuose dalyvavo 383 ligoniai (AVONEX n=193, placebo n=190), kuriems buvo vienas demielinizacijos atvejis, susijęs su mažiausiai dviem atitinkamais smegenų MRT pažeidimais. AVONEX gydytų ligonių grupėje pastebėtas antrojo atvejo pasireiškimo pavojaus sumažėjimas ir poveikis MRT parametrams. Numatomas antrojo atvejo pasireiškimo pavojus buvo 50 % per trejus metus ir 39 % - per dvejus metus placebo grupėje, o AVONEX gydytųjų grupėje 35 % (per trejus metus) ir 21 % (per dvejus metus). Post hoc analizė parodė, kad pacientams, kuriems buvo MRT pažeidimų su bent vienu Gd sustiprėjusio kaupimo židiniu ir devyniais T2 pažeidimais, antrojo atvejo pasireiškimo pavojus per dvejus metus buvo 56 % placebo grupėje ir 21 % - AVONEX gydytųjų grupėje. Tačiau, ankstyvo gydymo ANOVEX poveikis nežinomas net šiame didelės rizikos pogrupyje, nes tyrimais buvo siekiama įvertinti laiką iki antrojo atvejo pasireiškimo, o ne ilgalaikį 22

23 ligos progresavimą. Be to, šiuo metu nėra tikslaus didelės rizikos paciento apibrėžimo. Laikantis dabartinio konservatyvesnio požiūrio, ligonis priskiriamas šiai grupei, jei jam nustatomi mažiausiai devyni T2 hiperintensyvūs pažeidimai pirminio tyrimo metu ir mažiausiai vienas naujas T2 ar vienas naujas Gd- sustiprėjusio kaupimo židinys kartotinio tyrimo metu, praėjus bent trims mėnesiams po pirmojo. Bet kuriuo atveju gydymas skirtinas tik didelės rizikos pacientams. Vaikų populiacija Ribotų duomenų apie AVONEX 15 mikrogramų leidžiamo į raumenis kartą per savaitę (n=8), veiksmingumą / saugumą, lyginant su tuo, kai netaikomas joks gydymas (n=8), su tolesniu 4 metų tyrimu, rezultatai atitinka tuos, kurie stebimi suaugusiesiems, net jei gydytųjų grupėje per tolimesnį 4 metų tyrimą EDSS balai padidėjo, tuo parodydami ligos progresavimą. Nėra jokių tiesioginių palyginimų su šiuo metu suaugusiesiems rekomenduojama doze. 5.2 Farmakokinetinės savybės AVONEX farmakokinetiniai duomenys nustatinėti netiesioginiu būdu, t. y. tokiu pat, kokiu matuojamas interferono antivirusinis aktyvumas. Šio tyrimo trūkumas yra tas, kad juo galima nustatyti interferonus, bet jis nėra specifinis interferonui beta. Kiti tyrimo būdai yra nepakankamai jautrūs. Po AVONEX injekcijos į raumenis stipriausias antivirusinis aktyvumas kraujo serume būna nuo 5 iki 15 valandų ir ima mažėti, pusinės eliminacijos periodas maždaug 10 valandų. Biologinis pasisavinimas, atsižvelgiant į rezorbcijos iš injekcijos vietos greitį, yra maždaug 40 %, o apskaičiuotas į jį neatsižvelgiant didesnis. Injekcijų į raumenis keisti poodinėmis injekcijomis negalima. 5.3 Ikiklinikinių saugumo tyrimų duomenys Kancerogeninis poveikis: duomenų apie kancerogeninį interferono beta-1a poveikį gyvūnams arba žmonėms nėra. Lėtinis toksinis poveikis: 26 savaičių pakartotinos dozės toksinio poveikio tyrimuose su rezusų rūšies beždžionėmis, kurioms vaisto kartą per savaitę buvo leidžiama į raumenis kartu su kita imuninę sistemą moduliuojančia medžiaga (anti-cd40 ligando monokloniniu antikūnu), nebuvo pastebėta imuninės sistemos atsako į interferoną beta-1a ir toksinio poveikio žymių Vietinis toleravimas: vaisto dirginamasis poveikis kartotinai leidžiant gyvūnams į tą pačią raumenų vietą netirtas. Mutageninis poveikis: nedaugelio, tačiau tinkamų mutageninio poveikio tyrimų metu mutageninio poveikio nepastebėta. Poveikis vaisingumui: tirtas panašios interferono beta-1a formos poveikis rezusų rūšies beždžionių vaisingumui ir vaisiaus raidai. Labai didelės dozės slopino gyvūnų ovuliaciją, sukėlė persileidimą. Analogišką, nuo dozės dydžio priklausomą poveikį sukėlė ir kitokios interferono alfa ir interferono beta formos. Teratogeninio poveikio ar poveikio vaisiaus raidai nepastebėta, tačiau informacijos apie interferono beta-1a daromą poveikį perinataliniu ir ponataliniu laikotarpiu yra mažai. Duomenų apie interferono beta-1a poveikį patinų / vyriškos lyties asmenų vaisingumui nėra. 23

24 6. FARMACINĖ INFORMACIJA 6.1 Pagalbinių medžiagų sąrašas Natrio acetatas trihidratas Ledinė acto rūgštis Arginino hidrochloridas Polisorbatas 20 Injekcinis vanduo 6.2 Nesuderinamumas Duomenys nebūtini. 6.3 Tinkamumo laikas 3 metai. 6.4 Specialios laikymo sąlygos Laikyti šaldytuve (2 C - 8 C). NEGALIMA UŽŠALDYTI. AVONEX galima laikyti kambario temperatūroje (15 C 30 C) ne ilgiau kaip vieną savaitę. Laikyti gamintojo pakuotėje (sandarioje plastiko talpyklėje), kad preparatas būtų apsaugotas nuo šviesos (žr. 6.5 skyrių) 6.5 Talpyklės pobūdis ir jos turinys 1 ml stiklinis (I tipo) švirkštas su dangteliu, kurį atidarius lieka ženklas, kad dangtelis buvo atidarytas ir kamščiu su stūmokliu (brombutilo); pripildytas 0,5 ml tirpalo. Pakuotė: dėžutė su keturiais arba dvylika užpildytais švirkštais po 0,5 ml. Kiekvienas švirkštas supakuotas į sandarią plastiko talpyklę, kurioje dar yra viena injekcinė adata švirkšti į raumenis. Gali būti tiekiamos ne visų dydžių pakuotės. 6.6 Specialūs reikalavimai atliekoms tvarkyti ir vaistiniam preparatui ruošti AVONEX tiekiamas paruoštu injekciniu tirpalu užpildytais švirkštais. Išėmus iš šaldytuvo, AVONEX užpildytą švirkštą palaikyti kambario temperatūroje (15 C 30 C) apie 30 minučių. AVONEX 30 mikrogramų tirpalui šildyti nenaudoti išorinių šilumos šaltinių, pvz., karšto vandens. Jeigu tirpale yra matomų dalelių arba jis nėra bespalvis ir skaidrus, užpildyto švirkšto naudoti negalima. Adata skirta injekcijai į raumenis. Vaiste konservantų nėra. Viename užpildytame AVONEX švirkšte yra viena dozė. Nesuvartotą švirkšte likusią vaisto dalį reikia išmesti. Nesuvartotą vaistinį preparatą ar atliekas reikia tvarkyti laikantis vietinių reikalavimų. 24

25 7. RINKODAROS TEISĖS TURĖTOJAS BIOGEN IDEC LIMITED Innovation House 70 Norden Road Maidenhead Berkshire SL6 4AY Jungtinė Karalystė 8. RINKODAROS TEISĖS NUMERIAI EU/1/97/033/003 EU/1/97/033/ RINKODAROS TEISĖS SUTEIKIMO / ATNAUJINIMO DATA Rinkodaros teisė pirmą kartą suteikta 1997 m. kovo 13 d Rinkodaros teisė paskutinį kartą atnaujinta 2007 m. kovo 13 d 10. TEKSTO PERŽIŪROS DATA Išsami informacija apie šį vaistinį preparatą pateikiama Europos vaistų agentūros tinklalapyje 25

26 1. VAISTINIO PREPARATO PAVADINIMAS AVONEX 30 mikrogramų/0,5 ml injekcinis tirpalas užpildytame švirkštiklyje 2. KOKYBINĖ IR KIEKYBINĖ SUDĖTIS Kiekvienas vienkartinio naudojimo švirkštiklis yra užpildytas 0,5 ml tirpalo, kuriame yra 30 mikrogramų (6 milijonai TV) interferono beta 1a. Tirpalo koncentracija yra 30 mikrogramų/0,5 ml. Naudojant Pasaulinės Sveikatos Organizacijos (PSO) Tarptautinį Interferono Standartą nustatyta, jog 30 mikrogramų AVONEX yra 6 milijonai TV antivirusinio aktyvumo. Koks aktyvumas, palyginti su kitokiais standartais, nežinoma. Visos pagalbinės medžiagos išvardytos 6.1 skyriuje. 3. FARMACINĖ FORMA Injekcinis tirpalas užpildytam švirkštiklyje. Skaidrus ir bespalvis tirpalas. 4. KLINIKINĖ INFORMACIJA 4.1 Terapinės indikacijos AVONEX skiriamas gydyti pacientus, kuriems diagnozuota recidyvuojanti išsėtinė sklerozė (IS). Klinikinių tyrimų metu tai buvo apibūdinta kaip per paskutiniuosius trejus metus du ar daugiau kartų pasireiškę stipraus pablogėjimo (recidyvo) atvejai, tačiau tarp jų liga nuolat neprogresavo; AVONEX lėtina neįgalumo progresavimą ir mažina recidyvų dažnį; pacientus, kuriems yra pavienis demielinizacijos atvejis, lydimas aktyvaus uždegiminio proceso, jei tai pasireiškė taip stipriai, kad prireikė gydymo intraveniniais kortikosteroidais, jei kita diagnozė buvo atmesta, ir jei jiems nustatyta, kad yra didelis kliniškai aiškios išsėtinės sklerozės išsivystymo pavojus (žr. 5.1 skyrių). Pacientams, kuriems išsivysto progresuojanti IS, gydymą AVONEX būtina nutraukti. 4.2 Dozavimas ir vartojimo metodas Gydymą reikia pradėti nuolatos stebint gydytojui, turinčiam šios ligos gydymo patirties. Dozavimas Suaugusieji: recidyvuojančiai IS gydyti rekomenduojama kartą per savaitę švirkšti į raumenis (i.m.) 30 mikrogramų (0,5 ml tirpalo) (žr. 6.6 skyrių). Kartą kas savaitę švirkščiama didesnė dozė (60 mikrogramų) nebuvo veiksmingesnė. Titravimas: siekiant sumažinti gripą primenančių simptomų (žr. 4.8 skyrių) pasireiškimo dažnį ir sunkumą, gydymo pradžioje gali būti atliekamas titravimas. Titravimas BIOSET ar užpildytu švirkštu 26

27 pradedamas nuo ¼ dozės, ją kas savaitę didinant, kol ketvirtąją savaitę pasiekiama visa dozė (30 mikrogramų per savaitę). Titravimą taip pat galima pradėti kartą per savaitę skiriant maždaug ½ AVONEX dozės o po to padidinti dozę iki visos dozės. Tam, kad veiksmingumas būtų pakankamas, po pradinio titravimo periodo reikia skirti ir toliau 30 mikrogramų kartą per savaitę dozę. Kai tik pacientui yra pasiekiama visa dozė, jis gali pradėti naudoti AVONEX PEN. Prieš kiekvieną injekciją ir 24 valandas po jos pacientui patariama skirti skausmą ir karščiavimą mažinančių vaistų, kadangi AVONEX gali sukelti simptomus, panašius į gripo. Paprastai jų būna pirmus kelis gydymo mėnesius. Vaikų populiacija: AVONEX saugumas ir veiksmingumas paaugliams nuo 12 iki 16 metų dar neištirti. Turimi duomenys pateikiami 4.8 ir 5.1 skyriuose, tačiau jokių dozavimo rekomendacijų pateikti negalima. AVONEX saugumas ir veiksmingumas vaikams iki 12 metų dar neištirti. Duomenų nėra. Senyvi pacientai: klinikiniuose tyrimuose nedalyvavo pakankamai 65 metų ir vyresnių pacientų, kad būtų galima nustatyti, ar jų organizmo atsakas skiriasi nuo jaunesnių pacientų. Tačiau, remiantis veikliosios medžiagos klirenso būdu, teorinių priežasčių senyviems pacientams skirti kitokią dozę nėra. Vartojimo metodas Šiuo metu nėra žinoma, kiek laiko galima gydyti pacientus. Po dvejų gydymo metų pacientą reikia kliniškai ištirti. Ar vaisto vartoti toliau, nustato gydantis gydytojas kiekvienu individualiu atveju. Jeigu pacientui išsivysto lėtinė progresuojanti IS, gydymą reikia nutraukti. AVONEX PEN yra preparatu užpildytas vienkartinio naudojimo švirkštiklis ir turėtų būti naudojamas tik tinkamai apmokius pacientą. Rekomenduojama vieta injekcijai į raumenis naudojant AVONEX PEN yra viršutinė išorinė šlaunies dalis. Vaisto injekcijos vieta turėtų būti keičiama kiekvieną savaitę. Jei AVONEX tirpalo švirkščiama naudojant AVONEX PEN, turi būti laikomasi vaisto pakuotės lapelyje pateiktų instrukcijų. Vaistinio preparato ruošimo prieš vartojant instrukcija pateikiama 6.6 skyriuje. 4.3 Kontraindikacijos - Draudžiama pradėti gydymą nėštumo metu (žr. 4.6 skyrių). - Pacientams, kurių buvo padidėjęs jautrumas natūraliam arba rekombinantiniam interferonui beta arba bet kuriai 6.1 skyriuje nurodytai pagalbinei medžiagai. - Šiuo metu sergantiesiems sunkia depresija ir (arba) jei kyla minčių apie savižudybę (žr. 4.4 ir 4.8 skyrius). 4.4 Specialūs įspėjimai ir atsargumo priemonės Pacientams, sergantiems ar sirgusiems depresiniais sutrikimais, ypač jei jiems buvo kilę minčių apie savižudybę, AVONEX skiriamas atsargiai (žr. 4.3 skyrių). Nustatyta, kad išsėtine skleroze sergantiems asmenims, vartojantiems interferoną, padažnėja depresijos ir minčių apie savižudybę atvejų. Pacientą reikia įspėti, kad, atsiradus bet kokiems depresijos simptomams ir (arba) mintims apie savižudybę, būtina tuoj pat informuoti šio vaisto skyrusį gydytoją. 27

28 Pacientus, patiriančius depresiją, gydymo metu būtina atidžiai stebėti ir tinkamai gydyti. Reikia apsvarstyti gydymo AVONEX nutraukimą (taip pat žr. 4.3 ir 4.8 skyrius). AVONEX reikia skirti atsargiai pacientams, kuriems yra buvę priepuolių ir kurie gydomi antiepiletikais, ypač jei epilepsijos slopinimas antiepileptiniais vaistais nepakankamai kontroliuojamas (žr. 4.5 ir 4.8 skyrius). Sergančiuosius sunkia inkstų ir kepenų liga, taip pat tuos pacientus, kuriems yra sunkus kaulų čiulpų slopinimas, AVONEX reikia gydyti atsargiai ir atidžiai prižiūrėti. Trombozinė mikroangiopatija (TMA). Vartojant interferono beta vaistinius preparatus, pranešta apietma atvejus, pasireiškiančius kaip trombozinė trombocitopeninė purpura (TTP) arba hemolizinis ureminis sindromas (HUS), įskaitant mirtinus atvejus. Šie atvejai buvo užregistruoti skirtingais gydymo laikotarpiais ir gali pasireikšti praėjus nuo kelių savaičių iki kelerių metų nuo gydymo interferonu beta pradžios. Ankstyvieji klinikiniai požymiai yra trombocitopenija, naujai pasireiškusi hipertenzija, karščiavimas, centrinės nervų sistemos simptomai (pvz., sumišimas, parezė) ir sutrikusi inkstų funkcija. Laboratorinių tyrimų duomenys, leidžiantys įtarti TMA pasireiškimą, yra sumažėjęs trombocitų skaičius, padidėjęs laktato dehidrogenazės (LDH) aktyvumas serume dėl hemolizės ir šistocitai (eritrocitų fragmentacija) kraujo tepinėlyje. Todėl pastebėjus klinikinių TMA požymių patariama ištirti trombocitų kiekį kraujyje, LDH aktyvumą serume, kraujo tepinėlį ir inkstų funkciją. Jei diagnozuojama TMA, reikia skubiai pradėti ją gydyti (apsvarstant plazmaferezės galimybę) ir rekomenduojama nedelsiant nutraukti gydymą AVONEX. Nefrozinis sindromas: gydant interferono beta preparatais nustatyta nefrozinio sindromo dėl skirtingų jį sukeliančių nefropatijų atvejų, įskaitant kolapsinę židininę segmentinę glomerulosklerozę (ŽSGS), minimalių pakitimų nefropatiją (MPN), membranoproliferacinį glomerulonefritą (MPGN) ir membraninę glomerulopatiją (MGP). Šie atvejai buvo užregistruoti skirtingais gydymo laikotarpiais ir jie gali pasireikšti po kelių gydymo interferonu beta metų. Rekomenduojama periodiškai stebėti, ar nepasireiškia ankstyvų, pvz., edemos, proteinurijos ir inkstų funkcijos sutrikimo, požymių ar simptomų, ypač pacientams, kuriems yra didesnė rizika susirgti inkstų liga. Būtina skubiai gydyti nefrozinį sindromą ir apsvarstyti gydymo AVONEX nutraukimą. Įdiegus vaistą į rinką pastebėta, kad gydant interferonu beta pasireiškė kepenų pažeidimų, įskaitant kepenų fermentų kiekio padidėjimą serume, hepatitą, autoimuninį hepatitą ir kepenų veiklos nepakankamumą (žr. 4.8 skyrių). Kai kuriais atvejais šis padidėjimas atsirado vartojant kitų vaistinių preparatų, susijusių su kepenų pažeidimu. Nenustatytas galimas adityvusis daugelio vaistinių preparatų ar kitų kepenims toksiškų medžiagų (pvz., alkoholio) poveikis. Gydant interferonais kartu su kitais vaistiniais preparatais, siejamais su kepenų pažeidimu, interferonų skiriama atsargiai ir pacientą būtina stebėti, ar neatsirado kepenų pažeidimo požymių. AVONEX gydant širdies liga, pvz., krūtinės angina, staziniu širdies nepakankamumu ar aritmija sergančius pacientus, būtina atidžiai stebėti, ar nesunkėja jų būklė. AVONEX sukeliami gripą primenantys simptomai pacientams, kurių širdies veiklos sutrikimai išoriškai nepasireiškia, gali kelti pavojų. Vartojant interferonų, kinta laboratorinių tyrimų rodmenys, tai reiškia, AVONEX gydomam pacientui, be tų tyrimų, kuriuos būtina atlikinėti IS sergantiems pacientams, reikia reguliariai nustatinėti trombocitų, bendrą ir diferencijuotą leukocitų skaičių, atlikinėti biocheminius kraujo, įskaitant rodančius kepenų funkciją, tyrimus. Pacientams, kurių mieloidinio audinio funkcija slopinama, minėtus kraujo ląstelių tyrimus būtina atlikinėti dažniau. Ligonių organizme gali atsirasti antikūnų prieš AVONEX. Kai kurių pacientų antikūnai silpnina interferono beta - 1 a aktyvumą in vitro (neutralizuojamieji antikūnai). Jie siejami su AVONEX biologinio poveikio in vivo silpnėjimu ir gali būti siejami su klinikinio poveikio silpnėjimu. Įrodyta, kad tokių antikūnų atsiradimas stabilizuojasi po 12 gydymo mėnesių. Pacientų, AVONEX vartojusių 28

29 ne ilgiau kaip trejus metus, neseniai atliktų tyrimų rezultatai rodo, jog neutralizuojamųjų antikūnų atsiranda maždaug 5-8 % tokių ligonių. Kadangi antikūnai prieš interferonus kraujo serume nustatomi skirtingais būdais, atskirų preparatų antigeninių savybių palyginimo galimybė ribota. 4.5 Sąveika su kitais vaistiniais preparatais ir kitokia sąveika Sąveika žmonių organizme formaliai netirta. AVONEX ir kortikosteroidų bei adrenokortikotropinio hormono (AKTH) sąveika sistemiškai netirta. Klinikinių tyrimų duomenys rodo, jog IS paūmėjimo metu kartu su AVONEX galima vartoti kortikosteroidų ar AKTH. P Pastebėta, jog interferonas žmogaus ir gyvūnų kepenyse mažina citochromo P450 sistemos fermentų aktyvumą. Su beždžionėmis atliktais tyrimais, kuriais nustatinėta didelės AVONEX dozės įtaka nuo P450 fermentų priklausomam metabolizmui, kepenų metabolizavimo pajėgumo pokyčio nepastebėta. Atsargiai AVONEX reikia vartoti kartu su vaistais, kurių terapinis indeksas mažas ir kurių klirensas daugiausia priklauso nuo kepenų citochromo P450 sistemos, pvz., su kai kuriais preparatais nuo epilepsijos ir antidepresantais. 4.6 Vaisingumas, nėštumo ir žindymo laikotarpis Nėštumas Apie AVONEX vartojimą nėštumo metu duomenys riboti. Remiantis turimais duomenimis, gali padidėti persileidimo pavojus. Draudžiama pradėti gydymą nėštumo metu (žr. 4.3 skyrių). Vaisingo amžiaus moterys turi naudoti veiksmingą kontracepcijos metodą. Jeigu AVONEX vartojimo metu pacientė pastoja arba planuoja pastoti, ją būtina įspėti apie galimus pavojus ir reikia nutraukti gydymą (žr. 5.3 skyrių). Jeigu pacientei prieš pradedant gydymą dažnai būdavo paūmėjimų, reikia įvertinti, kuris pavojus didesnis: sunkaus paūmėjimo galimybė nutraukus gydymą AVONEX ar galimas padidėjęs persileidimo pavojus nenutraukus gydymo. Žindymas Nežinoma, ar AVONEX patenka į motinos pieną. Kadangi krūtimi maitinamam kūdikiui vaistas gali sukelti sunkių nepageidaujamų reakcijų, būtina nuspręsti, ar nutraukti žindymą, ar AVONEX vartojimą. Vaisingumas Tirtas panašios interferono beta 1a formos poveikis rezusų rūšies beždžionių vaisingumui ir vaisiaus raidai. Labai didelės dozės slopino gyvūnų ovuliaciją, sukėlė persileidimą (žr. 5.3 skyrių). Informacijos apie interferono beta-1a poveikį vyrų vaisingumui nėra. 4.7 Poveikis gebėjimui vairuoti ir valdyti mechanizmus AVONEX poveikis gebėjimui vairuoti ir valdyti mechanizmus netirtas. Nepageidaujamos centrinės nervų sistemos reakcijos gali silpnai veikti gebėjimą vairuoti ir valdyti mechanizmus turintiems tam polinkį pacientams (žr. 4.8 skyrių). 4.8 Nepageidaujamas poveikis Dažniausios su AVONEX gydymu siejamos nepageidaujamos reakcijos yra gripą primenantys simptomai. Dažniausiai pasireiškiantys gripą primenantys simptomai yra mialgija, karščiavimas, 29

30 šaltkrėtis, prakaitavimas, astenija, galvos skausmas ir pykinimas. AVONEX titravimas gydymo pradžioje mažina gripą primenančių simptomų pasireiškimo dažnį ar tuos simptomus palengvina. Tokie gripą primenantys simptomai dažniausiai pasireiškia gydymo pradžioje ir tampa retesni tolesnio gydymo metu. Po injekcijų gali atsirasti praeinančių neurologinių simptomų, imituojančių IS pasunkėjimą. Bet kada gydymo metu gali atsirasti praeinanti hipertonija ir/arba ryškus raumenų silpnumas, sutrikdantis valingus judesius. Šie sutrikimai trunka neilgai, laikinai atsiranda po injekcijų ir gali kartotis po sekančių injekcijų. Kartais šie sutrikimai yra susiję su panašiais į gripą simptomais. Toliau pateikiami duomenys rodo, kokiam pacientų skaičiui per metus pasireiškė nepageidaujamos reakcijos, kurių dažnis vertinamas taip: Labai dažni (>1/10 pacientų per metus); Dažni (nuo >1/100 iki <1/10 pacientų per metus); Nedažni (nuo >1/1 000 iki <1/100 pacientų per metus); Reti (nuo >1/ iki <1/1 000 pacientų per metus); Labai reti (<1/ pacientų per metus); Dažnis nežinomas (negali būti įvertintas pagal turimus duomenis). Pacientų per metus skaičius nustatytas susumavus individualų kiekvieno paciento laiko tarpą nuo gydymo AVONEX pradžios iki nepageidaujamos reakcijos pasireiškimo, pvz., 100 pacientų per metus reiškia, kad 100 pacientų buvo gydyti vienerius metus arba 200 pacientų buvo gydyti pusmetį. Toliau lentelėje pateikiamos nepageidaujamos reakcijos, pastebėtos tyrimų metu (klinikinių ir stebimųjų tyrimų bei tolesnio stebėjimo duomenys, sukaupti per dvejus šešerius metus) ir kitos nepageidaujamos nežinomo dažnio reakcijos, apie kurias gauta pavienių pranešimų vaistui patekus į rinką. Kiekvienoje dažnio grupėje nepageidaujamas poveikis pateikiamas mažėjančio sunkumo tvarka. Tyrimai dažni nedažni dažnis nežinomas sumažėjęs limfocitų skaičius, sumažėjęs leukocitų skaičius, sumažėjęs neutrofilų skaičius, sumažėjęs hematokritas, padidėjęs kalio kiekis kraujyje, padidėjęs šlapalo azoto kiekis kraujyje sumažėjęs trombocitų kiekis sumažėjęs kūno svoris, padidėjęs kūno svoris nenormalūs kepenų funkcijos tyrimų rezultatai Širdies sutrikimai dažnis nežinomas kardiomiopatija, stazinis širdies nepakankamumas (žr. 4.4 skyrių), palpitacijos, aritmija, tachikardija 30

31 Kraujo ir limfinės sistemos sutrikimai dažnis nežinomas reti pancitopenija, trombocitopenija trombozinė mikroangiopatija, įskaitant trombozinę trombocitopeninę purpurą ir (arba) hemolizinį ureminį sindromą* Nervų sistemos sutrikimai labai dažni dažni dažnis nežinomas galvos skausmas 2 raumenų mėšlungis, hipestezija neurologiniai simptomai, sinkopė 3, hipertonija, svaigulys, parestezija, traukuliai, migrena Kvėpavimo sistemos, krūtinės ląstos ir tarpuplaučio sutrikimai dažni reti dažnis nežinomas rinorėja dusulys plautinė arterinė hipertenzija Virškinimo trakto sutrikimai dažni vėmimas, viduriavimas, pykinimas 2 Odos ir poodinio audinio sutrikimai dažni nedažni dažnis nežinomas bėrimas, sustiprėjęs prakaitavimas, kontūzija alopecija angioneurozinė edema, niežėjimas, pūslelinė, dilgėlinė, psoriazės pasunkėjimas Skeleto, raumenų ir jungiamojo audinio sutrikimai dažni dažnis nežinomas raumenų spazmai, kaklo skausmas, mialgija 2, artralgija, galūnių skausmai, nugaros skausmai, raumenų sąstingis, skeleto ir raumenų sąstingis sisteminė raudonoji vilkligė, raumenų silpnumas, artritas 31

32 Inkstų ir šlapimo takų sutrikimai reti nefrozinis sindromas, glomerulosklerozė (žr. 4.4 skyrių Specialūs įspėjimai ir atsargumo priemonės ) Endokrininiai sutrikimai dažnis nežinomas hipotiroidizmas, hipertiroidizmas Metabolizmo ir mitybos sutrikimai dažni anoreksija Infekcijos ir infestacijos dažnis nežinomas injekcijos vietos abscesas 1 Kraujagyslių sutrikimai dažni dažnis nežinomas veido ir kaklo odos paraudimas vazodilatacija Bendrieji sutrikimai ir vartojimo vietos pažeidimai labai dažni dažni nedažni dažnis nežinomas gripą primenantys simptomai, pireksija 2, šaltkrėtis 2, prakaitavimas 2 injekcijos vietos skausmas, injekcijos vietos eritema, injekcijos vietos kraujosruva, astenija 2, skausmai, nuovargis 2, negalavimas, naktinis prakaitavimas deginimo pojūtis injekcijos vietoje injekcijos vietos reakcija, injekcijos vietos uždegimas, injekcijos vietos celiulitas 1, injekcijos vietos nekrozė, injekcijos vietos kraujavimas, krūtinės skausmai Imuninės sistemos sutrikimai dažnis nežinomas anafilaksinė reakcija, anafilaksinis šokas, padidėjusio jautrumo reakcijos (angioedema, dusulys, dilgėlinė, bėrimas, niežtintis bėrimas) Kepenų, tulžies pūslės ir latakų sutrikimai dažnis nežinomas kepenų funkcijos nepakankamumas (žr. 4.4 skyrių), hepatitas, autoimuninis hepatitas 32

33 Lytinės sistemos ir krūties sutrikimai nedažni metroragija, menoragija Psichikos sutrikimai dažni dažnis nežinomas depresija (žr. 4.4 skyrių), nemiga savižudybė, psichozė, nerimas, suglumimas, emocinis labilumas *Interferono beta preparatų klasei būdingas poveikis (žr. 4.4 skyrių). Interferono preparatų klasei būdingas poveikis, žr. toliau skyriuje Plautinė arterinė hipertenzija. 1 Pastebėta injekcijos vietos reakcijų, įskaitant skausmą, uždegimą ir labai retai pasitaikančių abscesų ar celiulito atvejų, kuriems gali prireikti chirurginio gydymo. 2 Dažniau pasireiškia gydymo pradžioje. 3 Kartais po AVONEX injekcijos gali pasireikšti sinkopė; paprastai vienas epizodas, dažniausiai gydymo pradžioje ir po kitų injekcijų nebesikartoja. Plautinė arterinė hipertenzija Plautinės arterinės hipertenzijos (PAH) atvejų nustatyta vartojant preparatų, kurių sudėtyje yra interferono beta. Šio nepageidaujamo reiškinio atvejų nustatyta įvairiais laiko momentais, įskaitant, net praėjus keliems metams nuo gydymo interferonu beta pradžios. Vaikų populiacija Riboti skelbiami duomenys rodo, kad paauglių nuo 12 iki 16 metų, kuriems kartą per savaitę suleidžiama į raumenis 30 mikrogramų AVONEX, saugumas yra panašus į stebimą suaugusiesiems. Pranešimas apie įtariamas nepageidaujamas reakcijas Svarbu pranešti apie įtariamas nepageidaujamas reakcijas po vaistinio preparato registracijos, nes tai leidžia nuolat stebėti vaistinio preparato naudos ir rizikos santykį. Sveikatos priežiūros specialistai turi pranešti apie bet kokias įtariamas nepageidaujamas reakcijas naudodamiesi V priede nurodyta nacionaline pranešimo sistema. 4.9 Perdozavimas Pranešimų apie perdozavimą negauta, tačiau, jei taip atsitiktų, ligonį reikia guldyti į ligoninę, skirti tinkamą palaikomąjį gydymą ir stebėti. 5. FARMAKOLOGINĖS SAVYBĖS 5.1 Farmakodinaminės savybės Farmakoterapinė grupė: interferonai, ATC kodas: L03 AB07. Interferonai yra natūralūs baltymai, kuriuos gamina eukariotinės ląstelės, reaguodamos į virusinę infekciją ar kitokius biologinius dirgiklius. Interferonai yra citokinai, kuriems būdingas antivirusinis, antiproliferacinis ir imunomoduliuojamasis aktyvumas. Interferonų yra trys pagrindinės rūšys: alfa, 33

34 beta ir gama. Alfa ir beta interferonai vadinami pirmojo tipo, gama - antrojo tipo interferonais. Biologinis interferonų aktyvumas persidengia, tačiau yra skirtingas. Jie gali skirtis ir pagal sintezės vietą ląstelėje. Interferoną betą gamina įvairios ląstelės, įskaitant fibroblastus ir makrofagus. Natūralus interferonas beta ir AVONEX (interferonas beta-1a) yra glikozilinti, jų molekulėje yra vienas prie N- prijungtas angliavandenio kompleksas. Žinoma, jog glikozilinimas keičia ir kitų baltymų stabilumą, aktyvumą, pasiskirstymą organizme ir pusinės eliminacijos laiką kraujyje, tačiau nuo glikozilinimo priklausomas interferono beta poveikis galutinai neištirtas. Veikimo mechanizmas Biologinį poveikį AVONEX sukelia prisijungęs prie specifinių receptorių, esančių žmogaus ląstelių paviršiuje. Dėl prisijungimo ląstelėse indukuojami pokyčiai, dėl kurių atsiranda daug interferono indukuotų genų produktų ir markerių, t. y. MHC klasė I, Mx proteinas, 2 /5 -oligoadenilato sintetazė, β 2 -mikroglobulinas ir neopterinas. Kai kurių šių medžiagų rasta AVONEX gydytų ligonių kraujo serume ir kraujo ląstelių frakcijoje. Suleidus vieną AVONEX dozę į raumenis, minėtų medžiagų kiekis kraujo serume išlieka padidėjęs nuo keturių dienų iki savaitės. Ar gydomąjį poveikį IS sergantiems pacientams AVONEX sukelia veikdamas tokiu pat būdu, kaip aukščiau minėta, nežinoma, kadangi patologinė šios ligos fiziologija nėra gerai ištirta. Klinikinis veiksmingumas ir saugumas Liofilizuoto AVONEX veiksmingumas IS sergantiems pacientams patvirtintas placebo kontroliuojamuose tyrimuose, kuriuose dalyvavo 301 pacientas, sergantis recidyvuojančia IS (AVONEX n = 158, placebo n=143), kuriam per paskutiniuosius trejus metus liga buvo paūmėjusi du ar daugiau kartų arba kuris sirgo mažiau nei tris metus ir iki tyrimo pradžios liga buvo paūmėjusi mažiausiai kartą per metus. Klinikiniame tyrime dalyvavo pacientai, kurie tyrimo pradžioje pagal negalios progresavimo skalę (EDSS) buvo įvertinti 1-3,5 balo. Dėl tyrimų plano ypatumų tiriamųjų stebėjimo trukmė buvo skirtinga. 150 pacientų AVONEX buvo gydomi vienerius tyrimo metus, 85 dvejus tyrimo metus. Tyrimo duomenimis, kaupiamoji pacientų, kurių neįgalumas progresavo antrųjų metų pabaigoje (remiantis Kaplan ir Meier gyvavimo lentelės analize), procentinė dalis buvo 35 % vartojant placebą ir 22 % AVONEX gydytų pacientų grupėje Neįgalumo progresavimas buvo išmatuotas balų pagal išplėstinę neįgalumo būklės skalę (Expanded Disability Status Scale, EDSS) padidėjimu 1 balu, kuris išsilaikė mažiausiai šešis mėnesius. Taip pat nustatyta, kad per metus trečdaliu sumažėjo paūmėjimų skaičius. Toks klinikinis poveikis pasireiškė po daugiau negu vienerių metų gydymo. Dvigubai akluose atsitiktinių imčių tyrimuose, kuriuose buvo lygintas dviejų skirtingų dozių (AVONEX 30 mikrogramų n=402, AVONEX 60 mikrogramų n=400) poveikis 802 recidyvuojančia IS sergantiems pacientams, nustatyta, jog statistiškai pastebimo klinikinių simptomų ir bendro MRT parametrų skirtumo ar jų tendencijos tarp tiriamųjų, vartojusių 30 mikrogramų ir 60 mikrogramų AVONEX dozę, nebuvo. AVONEX efektyvumas gydant IS taip pat nustatytas dvigubai akluose atsitiktinių imčių tyrimuose, kuriuose dalyvavo 383 ligoniai (AVONEX n=193, placebo n=190), kuriems buvo vienas demielinizacijos atvejis, susijęs su mažiausiai dviem atitinkamais smegenų MRT pažeidimais. AVONEX gydytų ligonių grupėje pastebėtas antrojo atvejo pasireiškimo pavojaus sumažėjimas ir poveikis MRT parametrams. Numatomas antrojo atvejo pasireiškimo pavojus buvo 50 % per trejus metus ir 39 % - per dvejus metus placebo grupėje, o AVONEX gydytųjų grupėje 35 % (per trejus metus) ir 21 % (per dvejus metus). Post hoc analizė parodė, kad pacientams, kuriems buvo MRT pažeidimų su bent vienu Gd sustiprėjusio kaupimo židiniu ir devyniais T2 pažeidimais, antrojo atvejo pasireiškimo pavojus per dvejus metus buvo 56 % placebo grupėje ir 21 % - AVONEX gydytųjų grupėje. Tačiau, ankstyvo gydymo ANOVEX poveikis nežinomas net šiame didelės rizikos pogrupyje, nes tyrimais buvo siekiama įvertinti laiką iki antrojo atvejo pasireiškimo, o ne ilgalaikį 34

35 ligos progresavimą. Be to, šiuo metu nėra tikslaus didelės rizikos paciento apibrėžimo. Laikantis dabartinio konservatyvesnio požiūrio, ligonis priskiriamas šiai grupei, jei jam nustatomi mažiausiai devyni T2 hiperintensyvūs pažeidimai pirminio tyrimo metu ir mažiausiai vienas naujas T2 ar vienas naujas Gd- sustiprėjusio kaupimo židinys kartotinio tyrimo metu, praėjus bent trims mėnesiams po pirmojo. Bet kuriuo atveju gydymas skirtinas tik didelės rizikos pacientams. Vaikų populiacija Ribotų duomenų apie AVONEX 15 mikrogramų leidžiamo į raumenis kartą per savaitę (n=8), veiksmingumą / saugumą, lyginant su tuo, kai netaikomas joks gydymas (n=8), su tolesniu 4 metų tyrimu, rezultatai atitinka tuos, kurie stebimi suaugusiesiems, net jei gydytųjų grupėje per tolimesnį 4 metų tyrimą EDSS balai padidėjo, tuo parodydami ligos progresavimą. Nėra jokių tiesioginių palyginimų su šiuo metu suaugusiesiems rekomenduojama doze. 5.2 Farmakokinetinės savybės AVONEX farmakokinetiniai duomenys nustatinėti netiesioginiu būdu, t. y. tokiu pat, kokiu matuojamas interferono antivirusinis aktyvumas. Šio tyrimo trūkumas yra tas, kad juo galima nustatyti interferonus, bet jis nėra specifinis interferonui beta. Kiti tyrimo būdai yra nepakankamai jautrūs. Po AVONEX injekcijos į raumenis stipriausias antivirusinis aktyvumas kraujo serume būna nuo 5 iki 15 valandų ir ima mažėti, pusinės eliminacijos periodas maždaug 10 valandų. Biologinis pasisavinimas, atsižvelgiant į rezorbcijos iš injekcijos vietos greitį, yra maždaug 40%, o apskaičiuotas į jį neatsižvelgiant didesnis Injekcijų į raumenis keisti poodinėmis injekcijomis negalima. 5.3 Ikiklinikinių saugumo tyrimų duomenys Kancerogeninis poveikis: duomenų apie kancerogeninį interferono beta-1a poveikį gyvūnams arba žmonėms nėra. Lėtinis toksinis poveikis: 26 savaičių pakartotinos dozės toksinio poveikio tyrimuose su rezusų rūšies beždžionėmis, kurioms vaisto kartą per savaitę buvo leidžiama į raumenis kartu su kita imuninę sistemą moduliuojančia medžiaga (anti-cd40 ligando monokloniniu antikūnu), nebuvo pastebėta imuninės sistemos atsako į interferoną beta-1a ir toksinio poveikio žymių Vietinis toleravimas: vaisto dirginamasis poveikis kartotinai leidžiant gyvūnams į tą pačią raumenų vietą netirtas. Mutageninis poveikis: nedaugelio, tačiau tinkamų mutageninio poveikio tyrimų metu mutageninio poveikio nepastebėta. Poveikis vaisingumui: tirtas panašios interferono beta-1a formos poveikis rezusų rūšies beždžionių vaisingumui ir vaisiaus raidai. Labai didelės dozės slopino gyvūnų ovuliaciją, sukėlė persileidimą. Analogišką, nuo dozės dydžio priklausomą poveikį sukėlė ir kitokios interferono alfa ir interferono beta formos. Teratogeninio poveikio ar poveikio vaisiaus raidai nepastebėta, tačiau informacijos apie interferono beta-1a daromą poveikį perinataliniu ir ponataliniu laikotarpiu yra mažai. Duomenų apie interferono beta-1a poveikį patinų / vyriškos lyties asmenų vaisingumui nėra. 6. FARMACINĖ INFORMACIJA 6.1 Pagalbinių medžiagų sąrašas Natrio acetatas trihidratas Ledinė acto rūgštis 35

36 Arginino hidrochloridas Polisorbatas 20 Injekcinis vanduo 6.2 Nesuderinamumas Duomenys nebūtini. 6.3 Tinkamumo laikas 3 metai. 6.4 Specialios laikymo sąlygos Laikyti šaldytuve (2 C - 8 C). NEGALIMA UŽŠALDYTI. AVONEX PEN yra AVONEX tirpalu užpildytas švirkštas ir turi būti laikomas šaldytuve. Jeigu nėra sąlygų AVONEX PEN laikyti šaldytuve, jis gali būti laikomas kambario temperatūroje (tarp 15 C ir 30 C) ne ilgiau nei 1 savaitę. AVONEX PEN laikyti vidinėje dėžutėje, kad preparatas būtų apsaugotas nuo šviesos (žiūrėkite 6.5 skyrių). 6.5 Talpyklės pobūdis ir jos turinys AVONEX tirpalu užpildytas švirkštas yra vienkartinio naudojimo, kompresiniame švirkštiklyje, vadinamame AVONEX PEN. Švirkštiklyje yra 1 ml stiklinis (I tipo) užpildytas 0,5 ml tirpalo švirkštas su stūmokliu (brombutilo) ir dangteliu, kurį atidarius lieka ženklas, kad dangtelis buvo atidarytas. Pakuotė: kiekvienas vienkartinis AVONEX PEN yra įpakuotas į atskirą kartoninę dėžutę, kurioje yra dar viena injekcinė adata ir vienas injektoriaus dangtelis. AVONEX PEN yra tiekiami keturių arba dvylikos vienetų pakuotėse. Gali būti tiekiamos ne visų dydžių pakuotės. 6.6 Specialūs reikalavimai atliekoms tvarkyti ir vaistiniam preparatui ruošti Skirta tik vienkartiniam naudojimui: AVONEX PEN tiekiamas su injekciniu tirpalu užpildytu švirkštu. Išėmus iš šaldytuvo, AVONEX PEN palaikyti kambario temperatūroje (15 C 30 C) apie 30 minučių. AVONEX 30 mikrogramų injekciniam tirpalui šildyti nenaudoti išorinių šilumos šaltinių, pvz., karšto vandens. Kiekvienas vienkartinio naudojimo švirkštiklis yra užpildytas vienkartine AVONEX tirpalo doze. Injekcinį tirpalą AVONEX PEN galima stebėti ovaliame rodomajame langelyje. Jeigu injekciniame tirpale yra matomų dalelių arba jis nėra bespalvis ir skaidrus, užpildyto švirkštiklio naudoti negalima. Adata skirta injekcijai į raumenis. Vaisto sudėtyje nėra konservantų. Nesuvartotą vaistinį preparatą ar atliekas reikia tvarkyti laikantis vietinių reikalavimų. 36

37 7. RINKODAROS TEISĖS TURĖTOJAS BIOGEN IDEC LIMITED Innovation House 70 Norden Road Maidenhead Berkshire SL6 4AY Jungtinė Karalystė 8. RINKODAROS TEISĖS NUMERIAI EU/1/97/033/005 EU/1/97/033/ RINKODAROS TEISĖS SUTEIKIMO / ATNAUJINIMO DATA Rinkodaros teisė pirmą kartą suteikta 1997 m. kovo 13 d Rinkodaros teisė paskutinį kartą atnaujinta 2007 m. kovo 13 d 10. TEKSTO PERŽIŪROS DATA Išsami informacija apie šį vaistinį preparatą pateikiama Europos vaistų agentūros tinklalapyje 37

38 II PRIEDAS A. BIOLOGINĖS VEIKLIOSIOS MEDŽIAGOS GAMINTOJAS IR GAMINTOJAS, ATSAKINGAS UŽ SERIJŲ IŠLEIDIMĄ B. TIEKIMO IR VARTOJIMO SĄLYGOS AR APRIBOJIMAI C. KITOS SĄLYGOS IR REIKALAVIMAI RINKODAROS TEISĖS TURĖTOJUI D. SĄLYGOS AR APRIBOJIMAI SAUGIAM IR VEIKSMINGAM VAISTINIO PREPARATO VARTOJIMUI UŽTIKRINTI 38

39 A. BIOLOGINĖS VEIKLIOSIOS MEDŽIAGOS GAMINTOJAS IR GAMINTOJAS, ATSAKINGAS UŽ SERIJU IŠLEIDIMĄ Biologinės veikliosios medžiagos gamintojo pavadinimas ir adresas Biogen Inc., 250 Binney Street, Cambridge, Massachusetts, JAV. Biogen Inc., 5000 Davis Drive, POB 14627, Research Triangle Park, North Carolina, 27709, JAV. Gamintojo, atsakingo už serijų išleidimą, pavadinimas ir adresas Biogen (Denmark) Manufacturing ApS, Biogen Allé 1, DK-3400 Hillerød, Danija. Su pakuote pateikiamame lapelyje nurodomas gamintojo, atsakingo už konkrečios serijos išleidimą, pavadinimas ir adresas. B. TIEKIMO IR VARTOJIMO SĄLYGOS AR APRIBOJIMAI Riboto išrašymo receptinis vaistinis preparatas (žr. I priedo [preparato charakteristikų santraukos] 4.2 skyrių). C. KITOS SĄLYGOS IR REIKALAVIMAI RINKODAROS TEISĖS TURĖTOJUI Šio registravimo liudijimo turėtojas privalo informuoti Europos komisiją apie vaistinio preparato, registruoto šiuo sprendimu, rinkodaros planus. D. SĄLYGOS AR APRIBOJIMAI, SKIRTI SAUGIAM IR VEIKSMINGAM VAISTINIO PREPARATO VARTOJIMUI UŽTIKRINTI Nereikia. 39

40 III PRIEDAS ŽENKLINIMAS IR PAKUOTĖS LAPELIS 40

41 A. ŽENKLINIMAS 41

42 INFORMACIJA ANT IŠORINĖS PAKUOTĖS BIO-SET forma 1. VAISTINIO PREPARATO PAVADINIMAS AVONEX 30 mikrogramų milteliai ir tirpiklis injekciniam tirpalui Interferonum beta-1a 2. VEIKLIOJI (-OSIOS) MEDŽIAGA (-OS) IR JOS (-Ų) KIEKIS (-IAI) Kiekviename buteliuke yra 30 mikrogramų (6 milijonai TV) interferono beta-1a. 3. PAGALBINIŲ MEDŽIAGŲ SĄRAŠAS Žmogaus kraujo serumo albuminas, natrio chloridas, natrio divandenilio fosfatas ir natrio vandenilio fosfatas. 4. FARMACINĖ FORMA IR KIEKIS PAKUOTĖJE Milteliai ir tirpiklis injekciniam tirpalui. Keturių dozių pakuotė. Vienos dozės turinys: milteliai buteliuke su BIO-SET priemone, injekciniu vandeniu užpildytas švirkštas, viena adata injekcijai į raumenis. 5. VARTOJIMO METODAS IR BŪDAS (-AI) Ištirpinus tirpiklyje, vartoti į raumenis. Prieš vartojimą perskaitykite pakuotės lapelį. 6. SPECIALUS ĮSPĖJIMAS, KAD VAISTINĮ PREPARATĄ BŪTINA LAIKYTI VAIKAMS NEPASTEBIMOJE IR NEPASIEKIAMOJE VIETOJE Laikyti vaikams nepastebimoje ir nepasiekiamoje vietoje. 42

43 7. KITAS (-I) SPECIALUS (-ŪS) ĮSPĖJIMAS (-AI) (JEI REIKIA) 8. TINKAMUMO LAIKAS Tinka iki 9. SPECIALIOS LAIKYMO SĄLYGOS Laikyti žemesnėje kaip 25 C temperatūroje. NEGALIMA UŽŠALDYTI. 10. SPECIALIOS ATSARGUMO PRIEMONĖS DĖL NESUVARTOTO VAISTINIO PREPARATO AR JO ATLIEKŲ TVARKYMO (JEI REIKIA) 11. RINKODAROS TEISĖS TURĖTOJO PAVADINIMAS IR ADRESAS BIOGEN IDEC LTD. Innovation House 70 Norden Road Maidenhead Berkshire SL6 4AY Jungtinė Karalystė 12. RINKODAROS TEISĖS NUMERIS (-IAI) EU/1/97/033/ SERIJOS NUMERIS Serija 14. PARDAVIMO (IŠDAVIMO) TVARKA Receptinis vaistinis preparatas. 15. VARTOJIMO INSTRUKCIJA 16. INFORMACIJA BRAILIO RAŠTU avonex 43

44 MINIMALI INFORMACIJA ANT LIZDINIŲ PLOKŠTELIŲ ARBA DVISLUOKSNIŲ JUOSTELIŲ 1. VAISTINIO PREPARATO PAVADINIMAS AVONEX 30 mikrogramų milteliai ir tirpiklis injekciniam tirpalui Interferonum beta-1a 2. RINKODAROS TEISĖS TURĖTOJO PAVADINIMAS BIOGEN IDEC LTD 3. TINKAMUMO LAIKAS EXP 4. SERIJOS NUMERIS Lot 5. KITA Ištirpinus tirpiklyje, vartoti į raumenis. Prieš vartojimą perskaitykite pakuotės lapelį. Laikyti žemesnėje kaip 25 C temperatūroje. NEGALIMA UŽŠALDYTI. 44

45 MINIMALI INFORMACIJA ANT MAŽŲ VIDINIŲ PAKUOČIŲ Vaistinis preparatas (3 ml buteliukas) 1. VAISTINIO PREPARATO PAVADINIMAS IR VARTOJIMO BŪDAS (-AI) AVONEX 30 mikrogramų milteliai injekciniam tirpalui Interferonum beta-1a i.m. 2. VARTOJIMO METODAS Žr. pakuotės lapelį. 3. TINKAMUMO LAIKAS EXP 4. SERIJOS NUMERIS Lot 5. KIEKIS (MASĖ, TŪRIS ARBA VIENETAI) 30 mikrogramų interferono beta-1a 6. KITA 45

46 MINIMALI INFORMACIJA ANT MAŽŲ VIDINIŲ PAKUOČIŲ Tirpiklis tirpalui ruošti (1 ml užpildytas švirkštas) 1. VAISTINIO PREPARATO PAVADINIMAS IR VARTOJIMO BŪDAS (-AI) Injekcinis vanduo i.m. 2. VARTOJIMO METODAS 3. TINKAMUMO LAIKAS EXP 4. SERIJOS NUMERIS Lot 5. KIEKIS (MASĖ, TŪRIS ARBA VIENETAI) 1 ml 6. KITA 46

47 INFORMACIJA ANT IŠORINĖS PAKUOTĖS 1. VAISTINIO PREPARATO PAVADINIMAS AVONEX 30 mikrogramų/0,5 ml injekcinis tirpalas Interferonum beta-1a 2. VEIKLIOJI (-IOS) MEDŽIAGA (-OS) IR JOS (-Ų) KIEKIS (-IAI) Kiekviename užpildytame švirkšte 0,5 ml tirpalo yra 30 mikrogramų (6 milijonai TV) interferono beta-1a. 3. PAGALBINIŲ MEDŽIAGŲ SĄRAŠAS Natrio acetatas trihidratas, ledinė acto rūgštis, arginino hidrochloridas, polisorbatas 20, injekcinis vanduo. 4. FARMACINĖ FORMA IR KIEKIS PAKUOTĖJE Injekcinis tirpalas. Dėžutė su keturiais švirkštais, užpildytais po 0,5 ml tirpalo. Dėžutė su dvylika švirkštų, užpildytų po 0,5 ml tirpalo. Kiekvienas švirkštas įpakuotas sandarioje plastiko talpyklėje, kurioje dar yra viena injekcinė adata injekcijai į raumenis. 5. VARTOJIMO METODAS IR BŪDAS (-AI) Vartoti į raumenis. Prieš vartojimą perskaitykite pakuotės lapelį. 47

48 6. SPECIALUS ĮSPĖJIMAS, KAD VAISTINĮ PREPARATĄ BŪTINA LAIKYTI VAIKAMS NEPASTEBIMOJE IR NEPASIEKIAMOJE VIETOJE Laikyti vaikams nepastebimoje ir nepasiekiamoje vietoje. 7. KITAS (-I) SPECIALUS (-ŪS) ĮSPĖJIMAS (-AI) (JEI REIKIA) 8. TINKAMUMO LAIKAS Tinka iki 9. SPECIALIOS LAIKYMO SĄLYGOS Laikyti šaldytuve. Avonex galima laikyti kambario temperatūroje (15 C 30 C) ne ilgiau kaip vieną savaitę. NEGALIMA UŽŠALDYTI. Laikyti gamintojo pakuotėje (sandarioje plastiko talpyklėje), kad preparatas būtų apsaugotas nuo šviesos. 10. SPECIALIOS ATSARGUMO PRIEMONĖS DĖL NESUVARTOTO VAISTINIO PREPARATO AR JO ATLIEKŲ TVARKYMO (JEI REIKIA) 11. RINKODAROS TEISĖS TURĖTOJO PAVADINIMAS IR ADRESAS BIOGEN IDEC LTD. Innovation House 70 Norden Road Maidenhead Berkshire SL6 4AY Jungtinė Karalystė 12. RINKODAROS PAŽYMĖJIMO NUMERIS (-IAI) EU/1/97/033/003 4 švirkštų pakuotė EU/1/97/033/ švirkštų pakuotė 13. SERIJOS NUMERIS Serija 48

49 14. PARDAVIMO (IŠDAVIMO) TVARKA Receptinis vaistinis preparatas. 15. VARTOJIMO INSTRUKCIJA 16. INFORMACIJA BRAILIO RAŠTU avonex 49

50 MINIMALI INFORMACIJA ANT LIZDINIŲ PLOKŠTELIŲ ARBA DVISLUOKSNIŲ JUOSTELIŲ 1. VAISTINIO PREPARATO PAVADINIMAS AVONEX 30 mikrogramų/0,5 ml injekcinis tirpalas Interferonum beta-1a 2. RINKODAROS TEISĖS TURĖTOJO PAVADINIMAS BIOGEN IDEC LTD. 3. TINKAMUMO LAIKAS EXP 4. SERIJOS NUMERIS Lot 5. KITA Vartoti į raumenis. Prieš vartojimą perskaitykite pakuotės lapelį. Laikyti šaldytuve. Avonex galima laikyti kambario temperatūroje (15 C 30 C) ne ilgiau kaip vieną savaitę. NEGALIMA UŽŠALDYTI. Laikyti gamintojo pakuotėje (sandarioje plastiko talpyklėje), kad preparatas būtų apsaugotas nuo šviesos. 50

51 MINIMALI INFORMACIJA ANT MAŽŲ VIDINIŲ PAKUOČIŲ 1. VAISTINIO PREPARATO PAVADINIMAS IR VARTOJIMO BŪDAS (-AI) AVONEX 30 mikrogramų /0,5 ml injekcinis tirpalas Interferonum beta-1a i.m. 2. VARTOJIMO METODAS Žr. pakuotės lapelį 3. TINKAMUMO LAIKAS EXP 4. SERIJOS NUMERIS Lot 5. KIEKIS (MASĖ, TŪRIS ARBA VIENETAI) 0,5 ml 6. KITA 51

52 INFORMACIJA ANT IŠORINĖS PAKUOTĖS Išorinė kartono dėžutė 1. VAISTINIO PREPARATO PAVADINIMAS AVONEX 30 mikrogramų/0,5 ml injekcinis tirpalas užpildytame švirkštiklyje Interferonum beta-1a 2. VEIKLIOJI (-IOS) MEDŽIAGA (-OS) IR JOS (-Ų) KIEKIS (-IAI) Kiekviename užpildytame švirkštiklyje 0,5 ml tirpalo yra 30 mikrogramų (6 milijonai TV) interferono beta-1a. 3. PAGALBINIŲ MEDŽIAGŲ SĄRAŠAS Natrio acetatas trihidratas, ledinė acto rūgštis, arginino hidrochloridas, polisorbatas 20, injekcinis vanduo. 4. FARMACINĖ FORMA IR KIEKIS PAKUOTĖJE Injekcinis tirpalas užpildytame švirkštiklyje 4 užpildyti švirkštikliai. Kiekvienoje pakuotėje yra vienas Avonex švirkštiklis, viena injekcinė adata ir vienas švirkštiklio dangtelis. 12 užpildytų švirkštiklių. Kiekvienoje pakuotėje yra vienas Avonex švirkštiklis, viena injekcinė adata ir vienas švirkštiklio dangtelis. 5. VARTOJIMO METODAS IR BŪDAS (-AI) Vartoti į raumenis. Prieš vartojimą perskaitykite pakuotės lapelį. Skirta tik vienkartiniam naudojimui. 6. SPECIALUS ĮSPĖJIMAS, KAD VAISTINĮ PREPARATĄ BŪTINA LAIKYTI VAIKAMS NEPASTEBIMOJE IR NEPASIEKIAMOJE VIETOJE Laikyti vaikams nepastebimoje ir nepasiekiamoje vietoje. 52

53 7. KITAS (-I) SPECIALUS (-ŪS) ĮSPĖJIMAS (-AI) (JEI REIKIA) 8. TINKAMUMO LAIKAS Tinka iki 9. SPECIALIOS LAIKYMO SĄLYGOS Laikyti šaldytuve. Negalima užšaldyti. Avonex švirkštiklis gali būti laikomas kambario temperatūroje (15 C 30 C) ne ilgiau nei vieną savaitę. Jautrus šviesai. Laikykite Avonex švirkštiklį gamintojo pakuotėje, kad preparatas būtų apsaugotas nuo šviesos. 10. SPECIALIOS ATSARGUMO PRIEMONĖS DĖL NESUVARTOTO VAISTINIO PREPARATO AR JO ATLIEKŲ TVARKYMO (JEI REIKIA) 11. RINKODAROS TEISĖS TURĖTOJO PAVADINIMAS IR ADRESAS BIOGEN IDEC LTD. Innovation House 70 Norden Road Maidenhead Berkshire SL6 4AY Jungtinė Karalystė 12. RINKODAROS TEISĖS NUMERIS (-IAI) EU/1/97/033/005 4 švirkštiklių pakuotė EU/1/97/033/ švirkštiklių pakuotė 13. SERIJOS NUMERIS Serija 14. PARDAVIMO (IŠDAVIMO) TVARKA Receptinis vaistinis preparatas. 15. VARTOJIMO INSTRUKCIJA 53

54 16. INFORMACIJA BRAILIO RAŠTU avonex pen 54

55 INFORMACIJA ANT IŠORINĖS PAKUOTĖS Vidinė kartono dėžutė 1. VAISTINIO PREPARATO PAVADINIMAS AVONEX 30 mikrogramų/0,5 ml injekcinis tirpalas užpildytame švirkštiklyje Interferonum beta-1a 2. VEIKLIOJI (-IOS) MEDŽIAGA (-OS) IR JOS (-Ų) KIEKIS (-IAI) Kiekviename užpildytame švirkštiklyje 0,5 ml tirpalo yra 30 mikrogramų (6 milijonai TV) interferono beta-1a. 3. PAGALBINIŲ MEDŽIAGŲ SĄRAŠAS Natrio acetatas trihidratas, ledinė acto rūgštis, arginino hidrochloridas, polisorbatas 20, injekcinis vanduo. 4. FARMACINĖ FORMA IR KIEKIS PAKUOTĖJE Sudėtinės pakuotės dalis. Švirkštikliai atskirai neparduodami. Injekcinis tirpalas užpildytame švirkštiklyje Avonex švirkštiklis, injekcinė adata ir švirkštiklio dangtelis. 5. VARTOJIMO METODAS IR BŪDAS (-AI) Vartoti į raumenis. Prieš vartojimą perskaitykite pakuotės lapelį. Skirta tik vienkartiniam naudojimui. 6. SPECIALUS ĮSPĖJIMAS, KAD VAISTINĮ PREPARATĄ BŪTINA LAIKYTI VAIKAMS NEPASTEBIMOJE IR NEPASIEKIAMOJE VIETOJE Laikyti vaikams nepastebimoje ir nepasiekiamoje vietoje. 7. KITAS (-I) SPECIALUS (-ŪS) ĮSPĖJIMAS (-AI) (JEI REIKIA) 55

56 8. TINKAMUMO LAIKAS Tinka iki 9. SPECIALIOS LAIKYMO SĄLYGOS Laikyti šaldytuve. Negalima užšaldyti. Avonex švirkštiklis gali būti laikomas kambario temperatūroje (15 C 30 C) ne ilgiau nei vieną savaitę. Jautrus šviesai. Laikykite Avonex švirkštiklį gamintojo pakuotėje, kad preparatas būtų apsaugotas nuo šviesos. 10. SPECIALIOS ATSARGUMO PRIEMONĖS DĖL NESUVARTOTO VAISTINIO PREPARATO AR JO ATLIEKŲ TVARKYMO (JEI REIKIA) 11. RINKODAROS TEISĖS TURĖTOJO PAVADINIMAS IR ADRESAS BIOGEN IDEC LTD. Innovation House 70 Norden Road Maidenhead Berkshire SL6 4AY Jungtinė Karalystė 12. RINKODAROS TEISĖS NUMERIS (-IAI) 13. SERIJOS NUMERIS Serija 14. PARDAVIMO (IŠDAVIMO) TVARKA Receptinis vaistinis preparatas. 15. VARTOJIMO INSTRUKCIJA 16. INFORMACIJA BRAILIO RAŠTU avonex pen 56

57 MINIMALI INFORMACIJA ANT MAŽŲ VIDINIŲ PAKUOČIŲ Švirkštiklio etiketė 1. VAISTINIO PREPARATO PAVADINIMAS IR VARTOJIMO BŪDAS (-AI) AVONEX 30 mikrogramų/0,5 ml injekcinis tirpalas užpildytame švirkštiklyje Interferonum beta-1a i.m. 2. VARTOJIMO METODAS Žr. pakuotės lapelį 3. TINKAMUMO LAIKAS EXP 4. SERIJOS NUMERIS Lot 5. KIEKIS (MASĖ, TŪRIS ARBA VIENETAI) 0,5 ml 6. KITA 57

58 B. PAKUOTĖS LAPELIS 58

59 Pakuotės lapelis: informacija vartotojui AVONEX 30 mikrogramų milteliai ir tirpiklis injekciniam tirpalui (Interferonas beta-1a) BIO-SET Atidžiai perskaitykite visą šį lapelį, prieš pradėdami vartoti vaistą, nes jame pateikiama Jums svarbi informacija. Net jeigu esate vartoję Avonex anksčiau, kai kurie duomenys gali būti pasikeitę. - Neišmeskite šio lapelio, nes vėl gali prireikti jį perskaityti. - Jeigu kiltų daugiau klausimų, kreipkitės į gydytoją arba vaistininką. - Šis vaistas skirtas tik Jums, todėl kitiems žmonėms jo duoti negalima. Vaistas gali jiems pakenkti (net tiems, kurių ligos požymiai yra tokie patys kaip Jūsų). - Jeigu pasireiškė šalutinis poveikis (net jeigu jis šiame lapelyje nenurodytas), kreipkitės į gydytoją arba vaistininką. Žr. 4 skyrių. (Pastabos ir informacija) Šis informacinis lapelis retkarčiais keičiamas. Kaskart naujai paskyrus vaisto patikrinkite, ar nepakeisti informacinio lapelio duomenys. Apie ką rašoma šiame lapelyje? 1. Kas yra AVONEX ir kam jis vartojamas 2. Kas žinotina prieš vartojant AVONEX 3. Kaip vartoti AVONEX 4. Galimas šalutinis poveikis 5. Kaip laikyti AVONEX 6. Pakuotės turinys ir kita informacija 7. Kaip susišvirkšti AVONEX 1. Kas yra AVONEX ir kam jis vartojamas Kas yra AVONEX Avonex veiklioji medžiaga yra baltymas, vadinamas interferonu beta-1a. Interferonai yra natūralios medžiagos, kurios yra gaminamos Jūsų organizme ir padeda Jus apsaugoti nuo infekcijų ir susirgimų. Avonex sudėtyje esantį baltymą sudaro tokios pačios medžiagos, kaip ir žmogaus organizme randamą interferoną beta. Kam AVONEX vartojamas AVONEX skirtas išsėtinės sklerozės (IS) gydymui. Gydymas Avonex padeda išvengti ligos eigos pablogėjimo, tačiau IS jis nepagydo. Kiekvieno asmens IS simptomai skiriasi. Tai gali būti: - pusiausvyros praradimas arba svaigulys,vaikščiojimo sutrikimai, sąstingis ir raumenų spazmai, nuovargis, veido, rankų ar kojų nutirpimas; - ūmus arba lėtinis skausmas, šlapimo pūslės ir virškinimo sutrikimai, lytinio gyvenimo problemos ar regos sutrikimai; - sunku mąstyti ir susikaupti, depresija. IS simptomai kartais gali sustiprėti: tai vadinama paūmėjimu. 59

60 (Pastabos ir informacija) Avonex geriau veiks, jeigu jį vartosite reguliariai, kartą per savaitę, tuo pačiu metu. Nenustokite vartoti Avonex nepasitarę su savo neurologu. Avonex gali sumažinti paūmėjimų kiekį ir sulėtinti IS sukeliamo neįgalumo vystymąsi. Gydytojas Jums pasakys, kiek laiko galite vartoti Avonex ir kada nutraukti gydymą. Kaip AVONEX veikia Išsėtinė sklerozė pažeidžia nervus (galvos arba stuburo smegenų). Sergant IS, Jūsų kūno apsaugos sistema veikia prieš organizmo mieliną nervų skaidulas gaubiančią izoliuojančią medžiagą. Pažeidus mieliną nutrūksta ryšys tarp smegenų ir kitų kūno dalių. Tai ir sukelia IS simptomus. Nustatyta, kad Avonex veikia organizmo apsauginę sistemą, kad ji neardytų mielino. 2. Kas žinotina prieš vartojant AVONEX AVONEX vartoti negalima - Jeigu yra alergija interferonui beta, žmogaus serumo albuminui arba bet kuriai pagalbinei šio vaisto medžiagai (jos išvardytos 6 skyriuje) - Jeigu esate nėščia, nepradėkite vartoti Avonex - Jeigu sergate sunkia depresija ar Jums kyla minčių apie savižudybę. Nedelsdami pasitarkite su gydytoju, jeigu Jums pasireiškė bent vienas iš šių požymių. (Pastabos ir informacija) AVONEX ir alerginės reakcijos. Kadangi Avonex pagrindą sudaro baltymas, gali kilti alerginių reakcijų. Apie depresiją išsamiau. Jeigu Jums sunki depresija arba kyla minčių apie savižudybę, Jums negalima vartoti Avonex. Jeigu sergate depresija, gydytojas Jums vis tiek gali skirti Avonex, tačiau būtinai jam pasakykite, kad sirgote depresija ar turėjote kitų nuotaiką veikiančių sutrikimų. Įspėjimai ir atsargumo priemonės Pasitarkite su gydytoju, prieš pradėdami vartoti Avonex, jeigu dabar yra ar buvo: - Depresija ar panašūs nuotaiką veikiantys sutrikimai - Minčių apie savižudybę. Jeigu kyla nepaaiškinamų nuotaikos pokyčių, minčių apie savižudybę, patiriate neįprastą liūdesio, nerimo ar beprasmiškumo jausmą, nedelsdami kreipkitės į gydytoją. - Epilepsija ar kitokio pobūdžio traukuliai, kurių neveikia medikamentai - Sunkių inkstų ar kepenų funkcijos sutrikimų - Sumažėjęs leukocitų ar trombocitų kiekis, dėl ko gali kilti infekcija, kraujavimas ar mažakraujystė - Širdies sutrikimų, galinčių sukelti krūtinės skausmus (anginą), ypač po bet kokios fizinės veiklos; jei Jums tinsta kulkšnys, trūksta oro (stazinis širdies nepakankamumas) arba jei sutriko širdies ritmas (aritmijos). Jei Jums yra bent viena šių būklių, arba jei jos pablogėjo vartojant Avonex, pasakykite gydytojui. 60

61 Jums gydantis smulkiose kraujagyslėse gali susidaryti kraujo krešulių. Šie kraujo krešuliai gali paveikti Jūsų inkstus. Tai gali atsitikti praėjus nuo kelių savaičių iki kelerių metų nuo Avonex vartojimo pražios. Jūsų gydytojui gali prireikti patikrinti Jūsų kraujospūdį, ištirti kraują (trombocitų kiekį) ir jūsų inkstų funkciją. Pasakykite gydytojui, kad vartojate Avonex, jei - Jums atliekamas kraujo tyrimas. Avonex gali turėti įtakos jo rezultatams. (Pastabos ir informacija) Kartais Jums reikės priminti medicinos personalui, kad vartojate Avonex. Pavyzdžiui, jei Jums skiria kitų vaistų arba jeigu atliekamas kraujo tyrimas, Avonex gali sąveikauti su kitais vaistais arba paveikti tyrimo rezultatus. Kiti vaistai ir AVONEX Jeigu vartojate kitus vaistus, ypač skirtus epilepsijos ir depresijos gydymui, apie tai pasakykite gydytojui. Avonex gali sąveikauti su kitais vaistais, arba kiti vaistai gali turėti poveikį Avonex. Tai pasakytina apie visus vaistus, įskaitant įsigytus be recepto. Nėštumas ir žindymo laikotarpis Jeigu esate nėščia, nepradėkite vartoti Avonex. - Jei galite pastoti, Avonex vartojimo metu naudokite patikimas kontraceptines priemones. - Jeigu planuojate pastoti arba pastojate Avonex vartojimo metu, pasakykite savo gydytojui. Galite aptarti su gydytoju, ar Jums tęsti gydymą. - Jeigu esate nėščia arba manote, kad galite būti nėščia, kuo skubiau pasitarkite su gydytoju. - Jei norite žindyti kūdikį, pirmiau pasitarkite su gydytoju. Vairavimas ir mechanizmų valdymas Jeigu Jums svaigsta galva, nevairuokite automobilio. Nuo Avonex kai kuriems žmonėms svaigsta galva. Jeigu taip atsitiko Jums, arba jeigu patiriate kitų šalutinių reakcijų, galinčių turėti įtakos budrumui, nevairuokite ir nevaldykite mechanizmų. Svarbi informacija apie kai kurias pagalbines AVONEX medžiagas Šio vaisto sudėtyje iš esmės nėra natrio. Vienoje savaitės dozėje yra mažiau nei 23 mg (1 mmol) natrio. 3. Kaip vartoti AVONEX Rekomenduojama dozė Viena Avonex injekcija vieną kartą per savaitę. Stenkitės Avonex vartoti tą pačią savaitės dieną ir tokiu pat laiku. Jūsų gydytojas ar slaugytoja gydymo pradžioje Avonex dozę gali palaipsniui didinti. Tuo siekiama sumažinti gripą primenančius simptomus. Vaikams vartoti draudžiama Jaunesniems nei 12 metų vaikams Avonex vartoti draudžiama. 61

62 Švirkštimasis sau pačiam Jeigu Jus apmokė, Avonex galite susišvirkšti savarankiškai, be gydytojo pagalbos. Savarankiško švirkštimosi nuorodos pateikiamos šio lapelio gale (žr. 7 skyrių, Kaip susišvirkšti AVONEX) Jeigu nepavyksta naudotis švirkštu, kreipkitės į savo gydytoją. Jis gali Jums padėti. (Pastabos ir informacija) Daugiau informacijos, kaip susišvirkšti Avonex rasite šio lapelio pabaigoje. Adatos keitimas: Avonex pakuotėje yra adata, skirta injekcijai. Atsižvelgdamas į Jūsų kūno sudėjimą, gydytojas Jums gali paskirti trumpesnę ir plonesnę adatą. Pasikonsultuokite su gydytoju, ar Jums tai taikytina. Jeigu nepavyksta naudotis švirkštu, pasitarkite su gydytoju dėl švirkšto rankenos naudojimo. Tai specialus laikiklis, skirtas palengvinti Avonex injekciją. Kiek laiko vartoti AVONEX Gydytojas Jums pasakys, kiek laiko turite vartoti Avonex. Labai svarbu Avonex vartoti reguliariai. Nekeiskite vartojimo režimo, kol nenurodys gydytojas. Ką daryti susišvirkštus per didelę AVONEX dozę? Turite švirkštis tik vieną Avonex injekciją vieną kartą per savaitę. Jeigu susišvirkštėte daugiau kaip vieną Avonex dozę per tris dienas, tuoj pat kreipkitės patarimo į gydytoją arba vaistininką. Pamiršus susišvirkšti AVONEX Jeigu pamiršote suleisti įprastą svaitės dozę, ją reikia sušvirkšti kaip galima greičiau. Po to iki kitos Avonex injekcijos vėl turi praeiti savaitė. Toliau kas savaitę vaisto švirkščiama tą naujai pasirinktą savaitės dieną. Jeigu norėtumėte pasirinkti, kad Avonex būtų švirkščiama kitą savaitės dieną, paprašykite gydytojo pakoreguoti dozę, kad vėliau injekciją galėtumėte atlikti pageidaujamą savaitės dieną. Negalima švirkšti dvigubos dozės norint kompensuoti praleistą dozę. 4. Galimas šalutinis poveikis Šis vaistas, kaip ir visi kiti, gali sukelti šalutinį poveikį, nors jis pasireiškia ne visiems. (Pastabos ir informacija) Nors galimo šalutinio poveikio sąrašas gali atrodyti bauginančiai, gali būti, kad Jums nepasireikš nei viena iš išvardintų reakcijų. Jeigu pasireiškia stiprus šalutinis poveikis, kreipkitės į medikus Sunkios alerginės reakcijos Jeigu pasireiškia šios reakcijos: 62

63 - Veido, lūpų ar liežuvio tinimas - Kvėpavimo sutrikimai - Bėrimas. Nedelsdami paskambinkite gydytojui. Kol nepasitarsite su gydytoju, daugiau Avonex nevartokite. Depresija Jeigu pasireiškia bet kokių depresijos požymių: - Neįprastas liūdesio, nerimo ar beprasmiškumo jausmas. Nedelsdami paskambinkite gydytojui. Kepenų funkcijos sutrikimai Jeigu pasireiškia šie simptomai: - Pagelsta oda ar akių baltymai (gelta) - Niežti visą kūną - Blogai jaučiatės (pykina arba vemiate) - Odoje lengvai atsiranda kraujosruvų. Nedelsdami paskambinkite gydytojui, nes tai gali rodyti kepenų sutrikimus. Klinikinių tyrimų metu pastebėti šalutiniai reiškiniai (Pastabos ir informacija) Klinikinių tyrimų metu pastebėti šalutiniai reiškiniai. Tai šalutinis poveikis, apie kurį pranešta, kai Avonex buvo tiriamas. Skaičiai rodo, kiek žmonių pasakė, kad tokį poveikį patyrė. Jie padės Jums suvokti, kokia maždaug tikimybė, kad šis poveikis pasireikš Jums. Labai dažni šalutiniai reiškiniai (pasireiškė ne mažiau kaip 1 pacientui iš 10) - Gripą primenantis negalavimas galvos skausmai, raumenų gėla, šaltkrėtis arba karščiavimas: žr. toliau: Gripą primenantys simptomai - Galvos skausmas. Dažni šalutiniai reiškiniai (pasireiškė mažiau kaip 1 pacientui iš 10) - Apetito praradimas - Silpnumo ir nuovargio pojūtis - Miego sutrikimai - Depresija - Veido ir kaklo odos paraudimas - Išskyros iš nosies - Diarėja (viduriavimas) - Bloga savijauta (pykinimas arba vėmimas) - Odos nutirpimas arba dilgsėjimas - Odos išbėrimas, kraujosruvos - Pagausėjęs prakaitavimas, prakaitavimas naktį - Raumenų, sąnarių, rankų, kojų arba sprando skausmai - Raumenų spazmai, sąnarių ir raumenų sąstingis - Skausmai, injekcijos vietos kraujosruvos ir paraudimas - Kraujo tyrimų rezultatų pokyčiai. Gali atsirasti nuovargis, neaiškios priežasties kraujosruvų arba kraujavimas, atsinaujinti infekcija. Nedažni šalutiniai reiškiniai (pasireiškė mažiau kaip 1 pacientui iš 100) - Plaukų slinkimas - Menstruacijų ciklo pokyčiai 63

64 - Deginimo jausmas injekcijos vietoje. Reti šalutiniai reiškiniai (pasireiškė mažiau kaip 1 pacientui iš 1 000) - Kvėpavimo sutrikimai - Inkstų funkcijos sutrikimai, įskaitant randų susidarymą, dėl kurio gali sutrikti inkstų funkcija Jeigu pasireiškia kai kurie ar visi toliau nurodyti simptomai: - Putotas šlapimas - Nuovargis - Patinimas, ypač kulkšnių ir akių vokų, ir kūno svorio padidėjimas. Kreipkitės į gydytoją, nes tai gali būti inkstų funkcijos sutrikimų požymiai. - Kraujo krešuliai smulkiose kraujagyslėse, galintys paveikti Jūsų inkstus (trombozinė trombocitopeninė purpura arba hemolizinis ureminis sindromas). Dėl to gali pasireikšti šių simptomų: padidėjęs mėlynių susidarymas, kraujavimas, karščiavimas, didelis silpnumas, galvos skausmas, svaigulys arba svaigimas. Jūsų gydytojas gali aptikti Jūsų kraujo tyrimo ir inkstų funkcijos pokyčių. Jei Jus vargina bet kuris iš minėtų reiškinių, pasitarkite su savo gydytoju. Kiti šalutiniai reiškiniai (Pastabos ir informacija) Šie reiškiniai pasireiškė Avonex vartojusiems žmonėms, tačiau jų pasireiškimo dažnis nenustatytas. - Skydliaukės veiklos padidėjimas ar sumažėjimas - Nervingumas ar nerimas, emocinis nestabilumas, neracionalios mintys ar haliucinacijos (nesamų dalykų matymas ar girdėjimas), sumišimo jausmas ar savižudybė - Nutirpimas, galvos svaigimas, priepuoliai arba protrūkiai ir migrena - Širdies plakimo jutimas (palpitacijos), greitas ir nereguliarus širdies plakimas arba širdies sutrikimai, galintys pasireikšti tokiais požymiais: sumažėjusios galimybės užsiimti fizine veikla, negalėjimas gulėti lovoje ant nugaros, kvapo gniaužimas arba patinusios kulkšnys - Pirmiau aprašyti kepenų sutrikimai - Dilgėlinė arba bėrimas pūslelėmis, niežėjimas, psoriazės pablogėjimas, jei ja sergate - Injekcijos vietos patinimas arba kraujavimas, skausmas krūtinės srityje po injekcijos - Svorio augimas arba kritimas - Tyrimų rezultatų pokyčiai, įskaitant kepenų funkcijos tyrimo pokyčius. - Plautinė arterinė hipertenzija: liga, dėl kurios smarkiai susiaurėja plaučių kraujagyslės, todėl padidėja kraujospūdis kraujagyslėse, kuriomis kraujas teka iš širdies į plaučius. Pacientams plautinė arterinė hipertenzija išsivystydavo įvairiais gydymo laikotarpio momentais, įskaitant praėjus keliems metams nuo gydymo interferono beta preparatais pradžios. Jei Jus vargina bet kuris iš minėtų reiškinių, pasitarkite su savo gydytoju. Injekcijos poveikis - Silpnumo pojūtis: Pirmąją Avonex injekciją turi sušvirkšti gydytojas. Galite pajusti silpnumą. Jums gali iš tikrųjų pasidaryti silpna. Tai neturėtų kartotis kitų injekcijų metu. - Iškart po injekcijos Jūsų raumenys gali būti labai įtempti arba nusilpę tarsi paūmėjimo metu. Tai retas poveikis. Jis pasireiškia tik injekcijos metu ir greitai praeina. Tokį poveikį galite patirti bet kuriuo Avonex vartojimo metu. - Po injekcijos pastebėję sudirginimą ar odos sutrikimų, pasakykite gydytojui. 64

65 Gripą primenantys simptomai (Pastabos ir informacija) Trys paprasti būdai gripą primenantiems simptomams palengvinti: 1. Avonex susišvirkškite prieš eidami miegoti. Taip galėsite poveikį pramiegoti. 2. Pusvalandį prieš Avonex injekciją išgerkite paracetamolio ar ibuprofeno ir vartokite juos maždaug vieną dieną. Paklauskite gydytojo ar vaistininko, kokios dozės Jums reikia. 3. Jeigu pakilo temperatūra, gerkite daug vandens, kad nepritrūktų skysčių. Kai kuriems žmonėms po Avonex injekcijos atrodo, kad jie susirgo gripu. Požymiai: - Galvos skausmas - Raumenų gėlimas - Šaltkrėtis arba karščiavimas. Šie simptomai nėra tikrasis gripas. Kitų žmonių užkrėsti gripu Jūs negalite. Šie simptomai dažniau pasireiškia pirmąkart pavartojus Avonex. Jūsų gydytojas ar slaugytoja gydymo pradžioje Avonex dozę gali palaipsniui didinti. Reguliariai vartojant vaistą, gripą primenančių simptomų palaipsniui mažėja. Pranešimas apie šalutinį poveikį Jeigu pasireiškė šalutinis poveikis, įskaitant šiame lapelyje nenurodytą, pasakykite gydytojui arba vaistininkui. Apie šalutinį poveikį taip pat galite pranešti tiesiogiai naudodamiesi V priede nurodyta nacionaline pranešimo sistema. Pranešdami apie šalutinį poveikį galite mums padėti gauti daugiau informacijos apie šio vaisto saugumą. 5. Kaip laikyti AVONEX Šį vaistą laikykite vaikams nepastebimoje ir nepasiekiamoje vietoje. Ant etiketės po Tinka iki nurodytam tinkamumo laikui pasibaigus, šio vaisto vartoti negalima. Laikyti žemesnėje kaip 25 C temperatūroje. Švirkšte paruoštą preparatą suvartokite kaip galima greičiau. Prieš sušvirkščiant paruoštą tirpalą švirkšte galima laikyti šaldytuve (2 C 8 C temperatūroje) iki 6 valandų. Negalima užšaldyti. Ištraukite švirkštą iš šaldytuvo pusvalandį prieš injekciją. NEVARTOKITE Avonex jei pastebėjote, kad: - BIO-SET dangtelio izoliacija įplyšusi. - Sandari plastiko talpyklė pažeista ar atidara. - Paruoštas skystis buteliuke nėra bespalvis ar vos gelsvas arba jame yra matomų dalelių. Vaistų negalima išmesti į kanalizaciją arba kartu su buitinėmis atliekomis. Kaip išmesti nereikalingus vaistus, klauskite vaistininko. Šios priemonės padės apsaugoti aplinką. 65

66 6. Pakuotės turinys ir kita informacija AVONEX sudėtis Veiklioji medžiaga yra interferonas beta 1a, 30 mikrogramų Pagalbinės medžiagos yra žmogaus serumo albuminas, natrio chloridas, dvibazis natrio fosfatas ir vienbazis natrio fosfatas. AVONEX išvaizda ir kiekis pakuotėje Vienoje Avonex BIO-SET dėžutėje yra 4 vienkartinės dozės. Kiekviena dozė tiekiama plastikinėje talpyklėje, kurioje yra buteliukas su baltais arba balkšvais milteliais ir injekciniu vandeniu užpildytas švirkštas. Prieš švirkščiant, milteliai sumaišomi su injekciniu vandeniu (gaunamas injekcinis tirpalas). Talpyklėje yra atskira adata, skirta injekcijai. Rinkodaros teisės turėtojas ir gamintojas Rinkodaros teisės turėtojas Biogen Idec Limited, Innovation House, 70 Norden Road, Maidenhead, Berkshire, SL6 4AY, Jungtinė Karalystė. AVONEX gamintojai: Biogen (Denmark) Manufacturing ApS, Biogen Allé 1, DK-3400 Hillerød, Danija Paskambinę vietiniam atstovui galite gauti stambesniu šriftu išspausdintą pakuotės lapelį. Jeigu apie šį vaistą norite sužinoti daugiau, kreipkitės į vietinį rinkodaros teisės turėtojo atstovą. België/Belgique/Belgien Biogen Belgium NV/SA България ТП ЕВОФАРМА Česká republika Biogen (Czech Republic) s.r.o Danmark Biogen Denmark A/S Deutschland Biogen GmbH +49 (0) Eesti UAB "JOHNSON & JOHNSON" Eesti filiaal Lietuva UAB "JOHNSON & JOHNSON" Luxembourg/Luxemburg Biogen Belgium NV/SA Magyarország Biogen Hungary Kft Malta Pharma. MT Ltd Nederland Biogen Netherlands B.V Norge Biogen Norway AS

67 Ελλάδα Genesis Pharma SA España Biogen Spain S.L France Biogen France SAS +33 (0) Hrvatska Medis Adria d.o.o Ireland Biogen Idec (Ireland) Ltd (0) Ísland Icepharma hf Italia Biogen Italia s.r.l Κύπρος Genesis Pharma Cyprus Ltd Latvija UAB "JOHNSON & JOHNSON" filiāle Latvijā Österreich Biogen Austria GmbH Polska Biogen Poland Sp. z o.o Portugal Biogen Portugal Sociedade Farmacêutica, Unipessoal Lda România MEDISON PHARMA SRL Slovenija Biogen Pharma d.o.o Slovenská republika Biogen Slovakia s.r.o Suomi/Finland Biogen Finland Oy Sverige Biogen Sweden AB United Kingdom Biogen Idec Limited +44 (0) Šis pakuotės lapelis paskutinį kartą peržiūrėtas Išsami informacija apie šį vaistą pateikiama Europos vaistų agentūros tinklalapyje Šis lapelis pateikiamas Europos vaistų agentūros tinklalapyje visomis ES/EEE kalbomis. 7. Kaip susišvirkšti AVONEX Jus turi apmokyti, kaip susišvirkšti Avonex. Šios pastabos yra atmintinė. Jeigu kiltų bet kokių abejonių, pasitarkite su gydytoju arba vaistininku. Kur švirkšti Avonex švirkščiamas į raumenis, pavyzdžiui, į šlaunies viršutinės dalies raumenis. Švirkšti Avonex į sėdmenis nepatartina. Kiekvieną savaitę švirkškite Avonex į kitą vietą. Tai sumažina odos ir raumenų sudirginimo 67

68 pavojų. Nešvirkškite vaisto vietose, kur oda skausminga, infekuota, arba joje yra kraujosruvų ar atvirų žaizdų. A. Pasiruošimas 1. Išimkite talpyklę iš dėžutės. Patikrinkite tinkamumo laiką, nurodytą ant talpyklės dangtelio. Nevartokite, jei nurodytas tinkamumo laikas pasibaigęs. Nuplėškite visą popierinį dangtelį. Patikrinkite, ar talpyklėje yra. viena BIO-SET priemonė (buteliukas + pagrindas + dangtelis) vienas švirkštas viena injekcinė adata (žr. pav. Plastiko talpyklės turinys ). 2. Kruopščiai nusiplaukite rankas vandeniu su muilu ir išdžiovinkite. 3. Jeigu reikia, pasiruoškite spiritu suvilgytų tamponų ir pleistro (jų nėra vaisto pakuotėje). 4. Pasiruoškite švarų, kietą paviršių injekcijos priemonėms susidėti. Padėkite ant jo talpyklę. B. Injekcijos paruošimas 1 Nuimkite buteliuko dangtelį Pasukite, po to nutraukite dangtelį. Jungiamosios angos nelieskite. 2 Nuimkite švirkšto dangtelį Laikykite švirkšto korpusą. Nutraukite dangtelį. Jungiamosios angos nelieskite. Stūmoklio nestumkite. 3 Sulygiuokite švirkštą ir buteliuką Padėkite BIO-SET priemonę ant lygaus paviršiaus. Sulygiuokite abi jungiamąsias angas, kad jos būtų vienoje linijoje. Laikykite švirkšto korpusą. Prisukite jį tvirtai prie buteliuko pagal laikrodžio rodyklę. 68

69 4 Įstumkite švirkštą žemyn, kol trakštels Laikykite BIO-SET priemonę ant lygaus paviršiaus, švirkštą laikykite už korpuso. Jie turi būti vienoje linijoje. Patarimas: Jei švirkštą į BIO-SET priemonę įstatysite ne statmenai, ji bus nesandari. Įstumkite švirkštą, kol trakštels. 5 Sumaišykite miltelius su vandeniu Lėtai sušvirkškite visą vandenį iš švirkšto į buteliuką. Patarimas: Nestumkite stūmoklio greitai. Tirpalas gali suputoti ir negalėsite jo susiurbti į švirkštą. Pastumkite stūmoklį žemyn, kad iš švirkšto pasišalintų oras. 6 Gerai ištirpinkite miltelius Paimkite buteliuką ir švirkštą, laikydami juos sujungtus ir tiesiai. Švelniai pasukiokite buteliuką, kol visi milteliai ištirps. Nekratykite, tirpalas gali suputoti. 7 Užpildykite švirkštą Apverskite švirkštą ir buteliuką, tebelaikydami juos tiesiai. Patarimas: Jei švirkštą į BIO-SET priemonę įstatysite ne statmenai, ji bus nesandari. Lėtai traukite stūmoklį, kol iš buteliuko visas tirpalas pateks į švirkštą. 8 Švirkšto atskyrimas nuo buteliuko Laikykite užpildyto švirkšto korpusą. Pasukite jį prieš laikrodžio rodyklę, kad nusiimtų nuo BIO-SET buteliuko. Neprilieskite jungiamosios švirkšto angos. C. Švirkštimas 1 Patikrinkite skystį švirkšte Tirpalas turi būti skaidrus ir bespalvis. Nešvirkškite vaisto, jei tirpalas nėra bespalvis arba švelniai gelsvas arba jei jame plaukioja matomų dalelių. 2 Pritvirtinkite adatą Išpakuokite adatą, kad matytumėte jungiamąją dalį. Dangtelio nenuimkite. Stumdami užsukite adatą ant švirkšto pagal laikrodžio rodyklę. Dabar nuimkite plastikinį adatos dangtelį. Nesukite jo. Patarimas: Jeigu nuiminėdami adatos dangtelį jį suksite, galite netyčia nuimti ir adatą. 69

70 3 Pašalinkite oro likučius Orui pašalinti, nukreipkite švirkšto adatą į viršų. Švelniai pastuksenkite, kad oro burbuliukai pakiltų į viršų. Švelniai pastumkite stūmoklį, kad neliktų oro. Neišstumkite daugiau nei vieną mažą lašelį skysčio. 4 Nuvalykite ir ištempkite injekcijos vietą Jei reikia, spiritu suvilgytu tamponu nuvalykite odą pasirinktoje injekcijos vietoje. Leiskite odai nudžiūti. Viena ranka patempkite odą aplink injekcijos vietą. Atpalaiduokite raumenis. 5 Sušvirkškite vaistus Staigiu judesiu įbeskite adatą stačiu kampu per odą į raumenis. Adata turi įsmigti visa. Pamažu stumkite stūmoklį, kol švirkštas bus tuščias. Jūsų gydytojas ar slaugytoja gydymo pradžioje Avonex dozę gali didinti palaipsniui, kad būtų sumažinti gripą primenantys simptomai. Visi nepanaudoti Avonex likučiai bus išmesti - jų naudoti negalima. 6 Ištraukite adatą Odą aplink injekcijos vietą laikydami ištemptą ar suspaustą, ištraukite adatą. Jei naudojate, pridėkite spiritu suvilgytą tamponą prie injekcijos vietos. Jei reikia, dūrio vietą užklijuokite pleistru. 7 Atliekų tvarkymas Kaskart sušvirkštę vaisto, adatą, švirkštą ir buteliuką sudėkite į specialią talpyklę (pvz., indą aštriems daiktams), nemeskite jų su buitinėmis atliekomis. Pakuotės medžiagas ir panaudotus tamponus galima išmesti į šiukšlių dėžę. 70

71 Pakuotės lapelis: informacija vartotojui AVONEX 30 mikrogramų/0,5 ml injekcinis tirpalas (Interferonas beta-1a) Užpildytas švirkštas Atidžiai perskaitykite visą šį lapelį, prieš pradėdami vartoti vaistą, nes jame pateikiama Jums svarbi informacija. Net jeigu esate vartoję Avonex anksčiau, kai kurie duomenys gali būti pasikeitę. - Neišmeskite šio lapelio, nes vėl gali prireikti jį perskaityti. - Jeigu kiltų daugiau klausimų, kreipkitės į gydytoją arba vaistininką. - Šis vaistas skirtas tik Jums, todėl kitiems žmonėms jo duoti negalima. Vaistas gali jiems pakenkti (net tiems, kurių ligos požymiai yra tokie patys kaip Jūsų). - Jeigu pasireiškė sunkus šalutinis poveikis (net jeigu jis šiame lapelyje nenurodytas), pasakykite gydytojui arba vaistininkui. Žr. 4 skyrių. (Pastabos ir informacija) Šis informacinis lapelis retkarčiais keičiamas. Kaskart naujai paskyrus vaisto patikrinkite, ar nepakeisti informacinio lapelio duomenys. Apie ką rašoma šiame lapelyje? 1. Kas yra AVONEX ir kam jis vartojamas 2. Kas žinotina prieš vartojant AVONEX 3. Kaip vartoti AVONEX 4. Galimas šalutinis poveikis 5. Kaip laikyti AVONEX 6. Pakuotės turinys ir kita informacija 7. Kaip susišvirkšti AVONEX 1. Kas yra AVONEX ir kam jis vartojamas Kas yra AVONEX Avonex veiklioji medžiaga yra baltymas, vadinamas interferonu beta-1a. Interferonai yra natūralios medžiagos, kurios yra gaminamos Jūsų organizme ir padeda Jus apsaugoti nuo infekcijų ir susirgimų. Avonex sudėtyje esantį baltymą sudaro tokios pačios medžiagos, kaip ir žmogaus organizme randamą interferoną beta. Kam AVONEX vartojamas AVONEX skirtas išsėtinės sklerozės (IS) gydymui. Gydymas Avonex padeda išvengti ligos pablogėjimo, tačiau IS jis nepagydo. Kiekvieno asmens IS simptomai skiriasi. Tai gali būti: - pusiausvyros praradimas arba svaigulys, vaikščiojimo sutrikimai, sąstingis ir raumenų spazmai, nuovargis, veido, rankų ar kojų nutirpimas; - ūmus arba lėtinis skausmas, šlapimo pūslės ir virškinimo sutrikimai, lytinio gyvenimo problemos ar regos sutrikimai; - sunku mąstyti ir susikaupti, depresija. IS simptomai kartais gali sustiprėti: tai vadinama paūmėjimu. 71

72 (Pastabos ir informacija) Avonex geriau veiks, jeigu jį vartosite reguliariai, kartą per savaitę, tuo pačiu metu. Nenustokite vartoti A nepasitarę su savo neurologu. Avonex gali sumažinti paūmėjimų kiekį ir sulėtinti IS sukeliamo neįgalumo vystymąsi. Gydytojas Jums pasakys, kiek laiko galite vartoti Avonex ir kada nutraukti gydymą. Kaip AVONEX veikia Išsėtinė sklerozė pažeidžia nervus (galvos arba stuburo smegenų). Sergant IS, Jūsų kūno apsaugos sistema veikia prieš organizmo mieliną nervų skaidulas gaubiančią izoliuojančią medžiagą. Pažeidus mieliną nutrūksta ryšys tarp smegenų ir kitų kūno dalių. Tai ir sukelia IS simptomus. Nustatyta, kad Avonex veikia organizmo apsauginę sistemą, kad ji neardytų mielino. 2. Kas žinotina prieš vartojant AVONEX AVONEX vartoti negalima - Jeigu yra alergija interferonui beta arba bet kuriai pagalbinei šio vaisto medžiagai (jos išvardytos 6 skyriuje) - Jeigu esate nėščia, nepradėkite vartoti Avonex - Jeigu sergate sunkia depresija ar Jums kyla minčių apie savižudybę. Nedelsdami pasitarkite su gydytoju, jeigu Jums pasireiškė bent vienas iš šių požymių. (Pastabos ir informacija) Avonex ir alerginės reakcijos. Kadangi Avonex pagrindą sudaro baltymas, gali kilti alerginių reakcijų. Apie depresiją išsamiau. Jeigu Jums sunki depresija arba kyla minčių apie savižudybę, Jums negalima vartoti Avonex. Jeigu sergate depresija, gydytojas Jums vis tiek gali skirti Avonex, tačiau būtinai jam pasakykite, kad sirgote depresija ar turėjote kitų nuotaiką veikiančių sutrikimų. Įspėjimai ir atsargumo priemonės Pirmiausia pasitarkite su gydytoju, prieš pradėdami vartoti Avonex jeigu dabar yra ar buvo: - Depresija ar panašūs nuotaiką veikiantys sutrikimai - Minčių apie savižudybę. Jeigu kyla nepaaiškinamų nuotaikos pokyčių, minčių apie savižudybę, patiriate neįprastą liūdesio, nerimo ar beprasmiškumo jausmą, nedelsdami kreipkitės į gydytoją. - Epilepsija ar kitokio pobūdžio traukuliai, kurių neveikia medikamentai - Sunkių inkstų ar kepenų funkcijos sutrikimų - Sumažėjęs leukocitų ar trombocitų kiekis, dėl ko gali kilti infekcija, kraujavimas ar mažakraujystė - Širdies sutrikimų, galinčių sukelti krūtinės skausmus (anginą), ypač po bet kokios fizinės veiklos; jei Jums tinsta kulkšnys, trūksta oro (stazinis širdies nepakankamumas) arba jei sutriko širdies ritmas (aritmijos). 72

73 Jei Jums yra bent viena šių būklių, arba jei jos pablogėjo vartojant Avonex, pasakykite gydytojui. Jums gydantis smulkiose kraujagyslėse gali susidaryti kraujo krešulių. Šie kraujo krešuliai gali paveikti Jūsų inkstus. Tai gali atsitikti praėjus nuo kelių savaičių iki kelerių metų nuo Avonex vartojimo pražios. Jūsų gydytojui gali prireikti patikrinti Jūsų kraujospūdį, ištirti kraują (trombocitų kiekį) ir jūsų inkstų funkciją. Pasakykite gydytojui, kad vartojate Avonex, jei - Jums atliekamas kraujo tyrimas. Avonex gali turėti įtakos jo rezultatams. (Pastabos ir informacija) Kartais Jums reikės priminti medicinos personalui, kad vartojate Avonex. Pavyzdžiui, jei Jums skiria kitų vaistų arba jeigu atliekamas kraujo tyrimas, Avonex gali sąveikauti su kitais vaistais arba paveikti tyrimo rezultatus. Kiti vaistai ir AVONEX Jeigu vartojate kitus vaistus, ypač skirtus epilepsijos ir depresijos gydymui, apie tai pasakykite gydytojui. Avonex gali sąveikauti su kitais vaistais, arba kiti vaistai gali turėti poveikį Avonex. Tai pasakytina apie visus vaistus, įskaitant įsigytus be recepto. Nėštumas ir žindymas Jeigu esate nėščia, nepradėkite vartoti Avonex. - Jei galite pastoti, Avonex vartojimo metu naudokite patikimas kontraceptines priemones. - Jeigu planuojate pastoti arba pastojate Avonex vartojimo metu, pasakykite savo gydytojui. Galite aptarti su gydytoju, ar Jums tęsti gydymą. - Jeigu esate nėščia arba manote, kad galite būti nėščia, kuo skubiau pasitarkite su gydytoju. - Jei norite žindyti kūdikį, pirmiau pasitarkite su gydytoju. Vairavimas ir mechanizmų valdymas Jeigu Jums svaigsta galva, nevairuokite automobilio. Nuo Avonex kai kuriems žmonėms svaigsta galva. Jeigu taip atsitiko Jums, arba jeigu patiriate kitų šalutinių reakcijų, galinčių turėti įtakos budrumui, nevairuokite ir nevaldykite mechanizmų. Svarbi informacija apie kai kurias pagalbines AVONEX medžiagas: Šio vaisto sudėtyje iš esmės nėra natrio. Vienoje savaitės dozėje yra mažiau nei 23 mg (1 mmol) natrio. 3. Kaip vartoti AVONEX Rekomenduojama dozė Viena Avonex injekcija vieną kartą per savaitę. Stenkitės Avonex vartoti tą pačią savaitės dieną ir tokiu pat laiku. Vaikams vartoti draudžiama Jaunesniems nei 12 metų vaikams Avonex vartoti draudžiama. 73

74 Jeigu nusprendėte pradėti gydytis AVONEX, gydytojas gali Jums pateikti Avostartclip titravimo įtaisą. Avostartclip prijungiamas prie švirkšto ir įgalina palaipsniui didinti Avonex dozę gydymo pradžioje. Taip sumažinami gripą primenantys simptomai, kuriuos kai kurie pacientai patiria pradėję vartoti Avonex. Jūsų gydytojas ar slaugytoja padės naudotis Avostartclip titravimo įtaisu. (Pastabos ir informacija) AVONEX vartojimo pradžia Jeigu dar nesate vartoję AVONEX, gydytojas Jums patars dozę palaipsniui didinti, kad galėtumėte prisitaikyti prie AVONEX poveikio prieš imant vartoti visą dozę. Jums bus pateiktas Avostartclip titravimo įtaisas. Avostartclip gali būti prijungiamas prie švirkšto ir taip gali būti sušvirkščiama mažesnė AVONEX dozė gydymo pradžioje. Avostartclip turėtų būti naudojamas tik vieną kartą ir po to išmetamas su Avonex likučiais. Išsamiau apie naudojimą Jums paaiškins Jūsų gydytojas. Švirkštimasis sau pačiam Jeigu Jus apmokė, Avonex galite susišvirkšti savarankiškai, be gydytojo pagalbos. Savarankiško švirkštimosi nuorodos pateikiamos šio lapelio gale (žr. 7 skyrių, Kaip susišvirkšti AVONEX) Jeigu nepavyksta naudotis švirkštu, kreipkitės į savo gydytoją. Jis gali Jums padėti. (Pastabos ir informacija) Daugiau informacijos, kaip susišvirkšti Avonex rasite šio lapelio pabaigoje. Adatos keitimas: Avonex pakuotėje yra adata, skirta injekcijai. Atsižvelgdamas į Jūsų kūno sudėjimą, gydytojas Jums gali paskirti trumpesnę ir plonesnę adatą. Pasikonsultuokite su gydytoju, ar Jums tai taikytina. Jeigu nepavyksta naudotis švirkštu, pasitarkite su gydytoju dėl švirkšto rankenos naudojimo. Tai specialus laikiklis, skirtas palengvinti Avonex injekciją. Kiek laiko vartoti AVONEX Gydytojas Jums pasakys, kiek laiko turite vartoti Avonex. Labai svarbu Avonex vartoti reguliariai. Nekeiskite vartojimo režimo, kol nenurodys gydytojas. Ką daryti susišvirkštus per didelę AVONEX dozę? Turite švirkštis tik vieną Avonex injekciją vieną kartą per savaitę. Jeigu susišvirkštėte daugiau kaip vieną Avonex dozę per tris dienas, tuoj pat kreipkitės patarimo į gydytoją arba vaistininką. Pamiršus susišvirkšti AVONEX Jeigu pamiršote suleisti įprastą svaitės dozę, ją reikia sušvirkšti kaip galima greičiau. Po to iki kitos Avonex injekcijos vėl turi praeiti savaitė. Toliau kas savaitę vaisto švirkščiama tą naujai pasirinktą savaitės dieną. Jeigu norėtumėte pasirinkti, kad Avonex būtų švirkščiama kitą savaitės dieną, paprašykite gydytojo pakoreguoti dozę, kad vėliau injekciją galėtumėte atlikti pageidaujamą savaitės dieną. Negalima švirkšti dvigubos dozės norint kompensuoti praleistą dozę. 74

75 4. Galimas šalutinis poveikis Šis vaistas, kaip ir visi kiti, gali sukelti šalutinį poveikį, nors jis pasireiškia ne visiems žmonėms. (Pastabos ir informacija) Nors galimo šalutinio poveikio sąrašas gali atrodyti bauginančiai, gali būti, kad Jums nepasireikš nei viena iš išvardintų reakcijų. Jeigu pasireiškia stiprus šalutinis poveikis, kreipkitės į medikus Sunkios alerginės reakcijos Jeigu pasireiškia šios reakcijos: - Veido, lūpų ar liežuvio tinimas - Kvėpavimo sutrikimai - Bėrimas. Nedelsdami paskambinkite gydytojui. Kol nepasitarsite su gydytoju, daugiau Avonex nevartokite. Depresija Jeigu pasireiškia bet kokių depresijos požymių: - Neįprastas liūdesio, nerimo ar beprasmiškumo jausmas. Nedelsdami paskambinkite gydytojui. Kepenų funkcijos sutrikimai Jeigu pasireiškia šie simptomai: - Pagelsta oda ar akių baltymai (gelta) - Niežti visą kūną - Blogai jaučiatės (pykina arba vemiate) - Odoje lengvai atsiranda kraujosruvų. Nedelsdami paskambinkite gydytojui, nes tai gali rodyti kepenų sutrikimus. Klinikinių tyrimų metu pastebėti šalutiniai reiškiniai (Pastabos ir informacija) Klinikinių tyrimų metu pastebėti šalutiniai reiškiniai. Tai šalutinis poveikis, apie kurį pranešta, kai Avonex buvo tiriamas. Skaičiai rodo, kiek žmonių pasakė, kad tokį poveikį patyrė. Jie padės Jums suvokti, kokia maždaug tikimybė, kad šis poveikis pasireikš Jums. Labai dažni šalutiniai reiškiniai (pasireiškė ne mažiau kaip 1 pacientui iš 10) - Gripą primenantis negalavimas galvos skausmai, raumenų gėla, šaltkrėtis arba karščiavimas: žr. toliau: Gripą primenantys simptomai - Galvos skausmas. Dažni šalutiniai reiškiniai (pasireiškė mažiau kaip 1 pacientui iš 10) - Apetito praradimas - Silpnumo ir nuovargio pojūtis - Miego sutrikimai - Depresija - Veido ir kaklo odos paraudimas - Išskyros iš nosies - Diarėja (viduriavimas) 75

76 - Bloga savijauta (pykinimas arba vėmimas) - Odos nutirpimas arba dilgsėjimas - Odos išbėrimas, kraujosruvos - Pagausėjęs prakaitavimas, prakaitavimas naktį - Raumenų, sąnarių, rankų, kojų arba sprando skausmai - Raumenų spazmai, sąnarių ir raumenų sąstingis - Skausmai, injekcijos vietos kraujosruvos ir paraudimas - Kraujo tyrimų rezultatų pokyčiai. Gali atsirasti nuovargis, neaiškios priežasties kraujosruvų arba kraujavimas, atsinaujinti infekcija. Nedažni šalutiniai reiškiniai (pasireiškė mažiau kaip 1 pacientui iš 100) - Plaukų slinkimas - Menstruacijų ciklo pokyčiai - Deginimo jausmas injekcijos vietoje. Reti šalutiniai reiškiniai (pasireiškė mažiau kaip 1 pacientui iš 1.000) - Kvėpavimo sutrikimai - Inkstų funkcijos sutrikimai, įskaitant randų susidarymą, dėl kurio gali sutrikti inkstų funkcija Jeigu pasireiškia kai kurie ar visi toliau nurodyti simptomai: - Putotas šlapimas - Nuovargis - Patinimas, ypač kulkšnių ir akių vokų, ir kūno svorio padidėjimas. Kreipkitės į gydytoją, nes tai gali būti inkstų funkcijos sutrikimų požymiai. - Kraujo krešuliai smulkiose kraujagyslėse, galintys paveikti Jūsų inkstus (trombozinė trombocitopeninė purpura arba hemolizinis ureminis sindromas). Dėl to gali pasireikšti šių simptomų: padidėjęs mėlynių susidarymas, kraujavimas, karščiavimas, didelis silpnumas, galvos skausmas, svaigulys arba svaigimas. Jūsų gydytojas gali aptikti Jūsų kraujo tyrimo ir inkstų funkcijos pokyčių. Jei Jus vargina bet kuris iš minėtų reiškinių, pasitarkite su savo gydytoju. Kiti šalutiniai reiškiniai (Pastabos ir informacija) Šie reiškiniai pasireiškė Avonex vartojusiems žmonėms, tačiau jų pasireiškimo dažnis nenustatytas. - Skydliaukės veiklos padidėjimas ar sumažėjimas - Nervingumas ar nerimas, emocinis nestabilumas, neracionalios mintys ar haliucinacijos (nesamų dalykų matymas ar girdėjimas), sumišimo jausmas ar savižudybė - Nutirpimas, galvos svaigimas, priepuoliai arba protrūkiai ir migrena - Širdies plakimo jutimas (palpitacijos), greitas ir nereguliarus širdies plakimas arba širdies sutrikimai, galintys pasireikšti tokiais požymiais: sumažėjusios galimybės užsiimti fizine veikla, negalėjimas gulėti lovoje ant nugaros, kvapo gniaužimas arba patinusios kulkšnys - Pirmiau aprašyti kepenų sutrikimai - Dilgėlinė arba bėrimas pūslelėmis, niežėjimas, psoriazės pablogėjimas, jei ja sergate - Injekcijos vietos patinimas arba kraujavimas, skausmas krūtinės srityje po injekcijos - Svorio augimas arba kritimas - Tyrimų rezultatų pokyčiai, įskaitant kepenų funkcijos tyrimo pokyčius. - Plautinė arterinė hipertenzija: liga, dėl kurios smarkiai susiaurėja plaučių kraujagyslės, todėl padidėja kraujospūdis kraujagyslėse, kuriomis kraujas teka iš širdies į plaučius. Pacientams plautinė arterinė hipertenzija išsivystydavo įvairiais gydymo laikotarpio momentais, įskaitant praėjus keliems metams nuo gydymo interferono beta preparatais pradžios. 76

77 Jei Jus vargina bet kuris iš minėtų reiškinių, pasitarkite su savo gydytoju. Injekcijos poveikis - Silpnumo pojūtis: Pirmąją Avonex injekciją turi sušvirkšti gydytojas. Galite pajusti silpnumą. Jums gali iš tikrųjų pasidaryti silpna. Tai neturėtų kartotis kitų injekcijų metu. - Iškart po injekcijos Jūsų raumenys gali būti labai įtempti arba nusilpę tarsi paūmėjimo metu. Tai retas poveikis. Jis pasireiškia tik injekcijos metu ir greitai praeina. Tokį poveikį galite patirti bet kuriuo Avonex vartojimo metu. - Po injekcijos pastebėję sudirginimą ar odos sutrikimų, pasakykite gydytojui. Gripą primenantys simptomai (Pastabos ir informacija) Trys paprasti būdai gripą primenantiems simptomams palengvinti: 1. Avonex susišvirkškite prieš eidami miegoti. Taip galėsite poveikį pramiegoti ; 2. Pusvalandį prieš Avonex injekciją išgerkite paracetamolio ar ibuprofeno ir vartokite juos maždaug vieną dieną. Paklauskite gydytojo ar vaistininko, kokios dozės Jums reikia. 3. Jeigu pakilo temperatūra, gerkite daug vandens, kad nepritrūktų skysčių. Kai kuriems žmonėms po AVONEX injekcijos atrodo, kad jie susirgo gripu. Požymiai: - Galvos skausmas - Raumenų gėlimas - Šaltkrėtis arba karščiavimas. Šie simptomai nėra tikrasis gripas. Kitų žmonių užkrėsti gripu Jūs negalite. Šie simptomai dažniau pasireiškia pirmąkart pavartojus Avonex. Gydytojas Jums gali duoti Avostartclip titravimo įtaisą, kuriuo gydymo pradžioje galėsite palaipsniui didinti savo dozę ir taip sumažinti gripą primenančius simptomus. Reguliariai vartojant vaistą, gripą primenančių simptomų palaipsniui mažėja. Pranešimas apie šalutinį poveikį Jeigu pasireiškė šalutinis poveikis, įskaitant šiame lapelyje nenurodytą, pasakykite gydytojui arba vaistininkui. Apie šalutinį poveikį taip pat galite pranešti tiesiogiai naudodamiesi V priede nurodyta nacionaline pranešimo sistema. Pranešdami apie šalutinį poveikį galite mums padėti gauti daugiau informacijos apie šio vaisto saugumą. 5. Kaip laikyti AVONEX Šį vaistą laikykite vaikams nepastebimoje ir nepasiekiamoje vietoje. Ant etiketės po Tinka iki nurodytam tinkamumo laikui pasibaigus, šio vaisto vartoti negalima. Laikyti gamintojo pakuotėje (sandarioje plastiko talpyklėje), kad preparatas būtų apsaugotas nuo šviesos. Laikyti šaldytuve (2 C 8 C temperatūroje). Negalima užšaldyti. Avonex galima laikyti kambario temperatūroje (15 C 30 C) ne ilgiau kaip vieną savaitę. Avonex vartoti negalima, jei: - Užpildytas švirkštas įskilęs. 77

78 - Sandari plastiko talpyklė pažeista ar atidara. - Pakitusi tirpalo spalva arba jame yra matomų dalelių. - Dangtelis, kurį atidarius lieka ženklas, kad dangtelis buvo atidarytas, yra nulūžęs. Vaistų negalima išmesti į kanalizaciją arba kartu su buitinėmis atliekomis. Kaip išmesti nereikalingus vaistus, klauskite vaistininko. Visa tai padės apsaugoti aplinką. 6. Pakuotės turinys ir kita informacija AVONEX sudėtis Veiklioji medžiaga yra interferonas beta 1a, 30 mikrogramų/0,5 ml Pagalbinės medžiagos yra natrio acetatas trihidratas, ledinė acto rūgštis, arginino hidrochloridas, polisorbatas 20 ir injekcinis vanduo. AVONEX išvaizda ir kiekis pakuotėje Avonex tiekiamas paruošto injekcinio tirpalo forma. Avonex dėžutėje yra keturiais arba dvylika paruošti naudoti (užpildyti) švirkštai; kiekviename yra po 0,5 ml skaidraus bespalvio tirpalo. Gali būti tiekiamos ne visų dydžių pakuotės. Kiekvienas švirkštas supakuotas sandarioje plastiko talpyklėje. Talpyklėje yra atskira adata, skirta injekcijai. Rinkodaros teisės turėtojas ir gamintojas Rinkodaros teisės turėtojas Biogen Idec Limited, Innovation House, 70 Norden Road, Maidenhead, Berkshire, SL6 4AY, Jungtinė Karalystė. Avonex gamintojai Biogen (Denmark) Manufacturing ApS, Biogen Allé 1, DK-3400 Hillerød, Danija. Paskambinę vietiniam atstovui galite gauti stambesniu šriftu išspausdintą pakuotės lapelį. Jeigu apie šį vaistą norite sužinoti daugiau, kreipkitės į vietinį rinkodaros teisės turėtojo atstovą. België/Belgique/Belgien Biogen Belgium NV/SA България ТП ЕВОФАРМА Česká republika Biogen (Czech Republic) s.r.o Danmark Biogen Denmark A/S Lietuva UAB "JOHNSON & JOHNSON" Luxembourg/Luxemburg Biogen Belgium NV/SA Magyarország Biogen Hungary Kft Malta Pharma. MT Ltd

79 Deutschland Biogen GmbH +49 (0) Eesti UAB "JOHNSON & JOHNSON" Eesti filiaal Ελλάδα Genesis Pharma SA España Biogen Spain S.L France Biogen France SAS +33 (0) Hrvatska Medis Adria d.o.o Ireland Biogen Idec (Ireland) Ltd (0) Ísland Icepharma hf Italia Biogen Italia s.r.l Κύπρος Genesis Pharma Cyprus Ltd Latvija UAB "JOHNSON & JOHNSON" filiāle Latvijā Nederland Biogen Netherlands B.V Norge Biogen Norway AS Österreich Biogen Austria GmbH Polska Biogen Poland Sp. z o.o Portugal Biogen Portugal Sociedade Farmacêutica, Unipessoal Lda România MEDISON PHARMA SRL Slovenija Biogen Pharma d.o.o Slovenská republika Biogen Slovakia s.r.o Suomi/Finland Biogen Finland Oy Sverige Biogen Sweden AB United Kingdom Biogen Idec Limited +44 (0) Šis pakuotės lapelis paskutinį kartą peržiūrėtas Išsami informacija apie šį vaistą pateikiama Europos vaistų agentūros tinklalapyje Šis lapelis pateikiamas Europos vaistų agentūros tinklalapyje visomis ES/EEE kalbomis. 79

80 7. Kaip susišvirkšti AVONEX Jus turi apmokyti, kaip susišvirkšti Avonex Šios pastabos yra atmintinė. Jeigu kiltų bet kokių abejonių, pasitarkite su gydytoju arba vaistininku. Kur švirkšti Avonex švirkščiamas į raumenis, pavyzdžiui, į šlaunies viršutinės dalies raumenis. Švirkšti Avonex į sėdmenis nepatartina. Kiekvieną savaitę švirkškite Avonex į kitą vietą. Tai sumažina odos ir raumenų sudirginimo pavojų. Nešvirkškite vaisto vietose, kur oda skausminga, infekuota, arba joje yra kraujosruvų ar atvirų žaizdų. A. Pasiruošimas 1. Išimkite vieną sandarią plastiko talpyklę iš šaldytuvo. - Patikrinkite tinkamumo laiką, nurodytą ant talpyklės dangtelio. Nevartokite, jei nurodytas tinkamumo laikas pasibaigęs. - Nuplėškite visą popierinį dangtelį. Patikrinkite, ar talpyklėje yra vienas užpildytas švirkštas ir viena injekcinė adata (žr. pav. Plastiko talpyklės turinys ). 2. Palikite švirkštą, kad sušiltų - Palikite jį kambario temperatūroje pusvalandžiui. Taip injekcija bus malonesnė, nei švirkščiant iškart išėmus iš šaldytuvo. Patarimas: Nešildykite užpildyto švirkšto išoriniais šilumos šaltiniais, pvz., karštu vandeniu. 3. Kruopščiai nusiplaukite rankas vandeniu su muilu ir išdžiovinkite. 4. Jeigu reikia, pasiruoškite spiritu suvilgytų tamponų ir pleistro (jų nėra vaisto pakuotėje). Pasiruoškite švarų, kietą paviršių injekcijos priemonėms susidėti. Padėkite ant jo talpyklę. 80

81 B. Injekcijos paruošimas 1 Patikrinkite skystį švirkšte Tirpalas turi būti skaidrus ir bespalvis. Jei tirpalas drumstas, pakitusi jo spalva ar jame esti matomų dalelių, nenaudokite užpildyto švirkšto. 2 Nuimkite švirkšto dangtelį Švirkštas uždengtas dangteliu, kurį atidarius lieka ženklas, kad dangtelis buvo atidarytas. Patikrinkite, ar dangtelis nepažeistas ir ar jis nebuvo atidarytas. Jeigu įtariate, kad dangtelis buvo atidarytas, nenaudokite švirkšto. Laikykite švirkštą dangteliu į apačią. Palenkite dangtelį stačiu kampu, kol nulūš. Jungiamosios angos nelieskite. Stūmoklio nestumkite. 3 Pritvirtinkite adatą Išpakuokite adatą, kad matytumėte jungiamąją dalį. Dangtelio nenuimkite. Užmaukite adatą ant švirkšto. Sukite pagal laikrodžio rodyklę, kol adata užsifiksuos reikiamoje vietoje. Patarimas: Patikrinkite, ar adata tvirtai laikosi ant švirkšto. Antraip pro ją gali pratekėti skysčio. Jei Jums buvo nurodyta palaipsniui didinti Avonex dozę, gali prireikti naudoti gydytojo duotą Avostartclip titravimo įtaisą Daugiau apie tai sužinosite pasikalbėję su savo gydytoju. Dabar nuimkite plastikinį adatos dangtelį. Nesukite jo. Patarimas: Jeigu nuiminėdami adatos dangtelį jį suksite, galite netyčia nuimti ir adatą. C. Švirkštimas 1 Nuvalykite ir ištempkite injekcijos vietą Jei reikia, spiritu suvilgytu tamponu nuvalykite odą pasirinktoje injekcijos vietoje. Leiskite odai nudžiūti. Viena ranka patempkite odą aplink injekcijos vietą. Atpalaiduokite raumenis. 2 Sušvirkškite vaistus Staigiu judesiu įbeskite adatą stačiu kampu per odą į raumenis. Adata turi įsmigti visa. Pamažu stumkite stūmoklį, kol švirkštas bus tuščias. Jei naudojate švirkštą, prie kurio prijungtas Avostartclip įtaisas, Jums bus įšvirkšta mažesnė Avonex dozė. Švirkštas nebus visiškai ištuštintas. 81

82 3 Ištraukite adatą Odą aplink injekcijos vietą laikydami ištemptą ar suspaustą, ištraukite adatą. Jei naudojate, pridėkite spiritu suvilgytą tamponą prie injekcijos vietos. Jei reikia, dūrio vietą užklijuokite pleistru. 4 Atliekų tvarkymas Kaskart sušvirkštę vaisto, adatą ir švirkštą sudėkite į specialią talpyklę (pvz., indą aštriems daiktams), nemeskite jų kartu su buitinėmis atliekomis. Jeigu naudojote Avostartclip įtaisą, švirkštą (ir Avostartclip įtaisą) po naudojimo turite išmesti. Nesuvartotos Avonex dalies negalima vartoti pakartotinai. Pakuotės medžiagas ir panaudotus tamponus galima išmesti į šiukšlių dėžę. 82

83 Pakuotės lapelis: informacija vartotojui AVONEX 30 mikrogramų/0,5 ml injekcinis tirpalas užpildytame švirkštiklyje (Interferonas beta-1a) Užpildytas švirkštiklis Atidžiai perskaitykite visą šį lapelį, prieš pradėdami vartoti vaistą, nes jame pateikiama Jums svarbi informacija. Net jeigu esate vartoję Avonex anksčiau, kai kurie duomenys gali būti pasikeitę. - Neišmeskite šio lapelio, nes vėl gali prireikti jį perskaityti. - Jeigu kiltų daugiau klausimų, kreipkitės į gydytoją arba vaistininką. - Šis vaistas skirtas tik Jums, todėl kitiems žmonėms jo duoti negalima. Vaistas gali jiems pakenkti (net tiems, kurių ligos požymiai yra tokie patys kaip Jūsų). - Jeigu pasireiškė sunkus šalutinis poveikis (net jeigu jis šime lapelyje nenurodytas), kreipkitės į gydytoją arba vaistininką. Žr. 4 skyrių. (Pastabos ir informacija) Šis informacinis lapelis retkarčiais keičiamas. Kaskart naujai paskyrus vaisto patikrinkite, ar nepakeisti informacinio lapelio duomenys. (Pastabos ir informacija) Jeigu kiltų bet kokių abejonių, pasitarkite su gydytoju arba vaistininku. Šiame pakuotės lapelyje. Dešinėje pusėje esančiuose puslapiuose yra pateikta informacija apie tinkamą Avonex Pen naudojimą. Kiekviename kairėje pusėje esančiame puslapyje rasite naudingų patarimų ir paaiškinimų apie veiksmingą vaistų vartojimą. Pakuotės lapelio galiniame viršelyje yra įklijuota sulankstoma lentelė, kurioje pateikta visa reikalinga informacija apie tirpalo susišvirkštimą naudojant Avonex Pen. Apie ką rašoma šiame lapelyje? 1. Kas yra AVONEX ir kam jis vartojamas 2. Kas žinotina prieš vartojant AVONEX 3. Kaip naudoti AVONEX PEN 4. Galimas šalutinis poveikis 5. Kaip laikyti AVONEX PEN 6. Pakuotės turinys ir kita informacija 7. Kaip susišvirkšti preparato naudojant AVONEX PEN 1. Kas yra AVONEX ir kam jis vartojamas (Pastabos ir informacija) Avonex poveikis yra geriausias, kai jis yra vartojamas: - tuo pačiu metu - kartą per savaitę - reguliariai Nenutraukite gydymo Avonex tirpalu nepasitarę su savo neurologu. 83

84 Kas yra Avonex Avonex Pen yra naudojamas Avonex tirpalui sušvirkšti. Avonex veiklioji medžiaga yra baltymas, vadinamas interferonu beta-1a. Interferonai yra natūralios medžiagos, kurios yra gaminamos Jūsų organizme ir padeda Jus apsaugoti nuo infekcijų ir susirgimų. Avonex sudėtyje esantį baltymą sudaro tokios pačios medžiagos, kaip ir žmogaus organizme randamą interferoną beta. Kam AVONEX vartojamas Avonex skirtas išsėtinės sklerozės (IS) gydymui. Gydymas Avonex padeda išvengti ligos pablogėjimo, tačiau IS jis nepagydo. Kiekvieno asmens IS simptomai skiriasi. Tai gali būti: - pusiausvyros praradimas arba svaigulys, vaikščiojimo sutrikimai, sąstingis ir raumenų spazmai, nuovargis, veido, rankų ar kojų nutirpimas; - ūmus arba lėtinis skausmas, šlapimo pūslės ir virškinimo sutrikimai, lytinio gyvenimo problemos ar regos sutrikimai; - sunku mąstyti ir susikaupti, depresija. IS simptomai kartais gali sustiprėti: tai vadinama paūmėjimu. Avonex gali sumažinti paūmėjimų kiekį ir sulėtinti IS sukeliamo neįgalumo vystymąsi. Gydytojas Jums pasakys, kiek laiko galite vartoti Avonex ir kada nutraukti gydymą. Kaip AVONEX veikia Išsėtinė sklerozė pažeidžia nervus (galvos arba stuburo smegenų). Sergant IS, Jūsų kūno apsaugos sistema veikia prieš organizmo mieliną nervų skaidulas gaubiančią izoliuojančią medžiagą. Pažeidus mieliną nutrūksta ryšys tarp smegenų ir kitų kūno dalių. Tai ir sukelia IS simptomus. Nustatyta, kad Avonex veikia organizmo apsauginę sistemą, kad ji neardytų mielino. 2. Kas žinotina prieš vartojant AVONEX (Pastabos ir informacija) Avonex ir alerginės reakcijos Kadangi Avonex tirpalo pagrindą sudaro baltymas, gali kilti alerginių reakcijų. Išsamiau apie depresiją. Jeigu jūs sergate sunkia depresija arba kyla minčių apie savižudybę, jums negalima vartoti Avonex tirpalo. Jeigu sergate depresija, gydytojas vis tiek gali jums išrašyti Avonex, tačiau yra būtina jam pranešti apie tai, kad sirgote depresija ar turėjote kitokių nuotaiką veikiančių sutrikimų. AVONEX vartoti negalima - Jeigu yra alergija (padidėjęs jautrumas) interferonui beta arba bet kuriai pagalbinei šio vaisto medžiagai (jos išvardytos 6 skyriuje) - Jeigu esate nėščia, nepradėkite vartoti Avonex - Jeigu sergate sunkia depresija ar Jums kyla minčių apie savižudybę. Nedelsdami pasitarkite su gydytoju, jeigu Jums pasireiškė bent vienas iš šių požymių. Įspėjimai ir atsargumo priemonės Pasitarkite su gydytoju, prieš pradėdami vartoti Avonex, jeigu dabar yra ar buvo: 84

85 - Depresija ar panašūs nuotaiką veikiantys sutrikimai - Minčių apie savižudybę. Jeigu kyla nepaaiškinamų nuotaikos pokyčių, minčių apie savižudybę, patiriate neįprastą liūdesio, nerimo ar beprasmiškumo jausmą, nedelsdami kreipkitės į gydytoją. - Epilepsija ar kitokio pobūdžio traukuliai, kurių neveikia medikamentai - Sunkių inkstų ar kepenų funkcijos sutrikimų - Sumažėjęs leukocitų ar trombocitų kiekis, dėl ko gali kilti infekcija, kraujavimas ar mažakraujystė - Širdies sutrikimų, galinčių sukelti krūtinės skausmus (anginą), ypač po bet kokios fizinės veiklos; jei Jums tinsta kulkšnys, trūksta oro (stazinis širdies nepakankamumas) arba jei sutriko širdies ritmas (aritmijos). Jei Jums yra bent viena šių būklių, arba jei jos pablogėjo vartojant Avonex, pasakykite gydytojui. Jums gydantis smulkiose kraujagyslėse gali susidaryti kraujo krešulių. Šie kraujo krešuliai gali paveikti Jūsų inkstus. Tai gali atsitikti praėjus nuo kelių savaičių iki kelerių metų nuo Avonex vartojimo pražios. Jūsų gydytojui gali prireikti patikrinti Jūsų kraujospūdį, ištirti kraują (trombocitų kiekį) ir jūsų inkstų funkciją. Pasakykite gydytojui, kad vartojate Avonex, jei - Jums atliekamas kraujo tyrimas. Avonex gali turėti įtakos jo rezultatams. (Pastabos ir informacija) Kartais Jums reikės priminti medicinos personalui, kad vartojate Avonex. Pavyzdžiui, jei Jums skiria kitų vaistų arba jeigu atliekamas kraujo tyrimas, Avonex gali sąveikauti su kitais vaistais arba paveikti tyrimo rezultatus. Kiti vaistai ir AVONEX Jeigu vartojate kitus vaistus, ypač skirtus epilepsijos ir depresijos gydymui, apie tai pasakykite gydytojui. Avonex gali sąveikauti su kitais vaistais, arba kiti vaistai gali turėti poveikį Avonex, įskaitant nereceptinius vaistus. Nėštumas ir žindymas Jeigu esate nėščia, nepradėkite vartoti Avonex. - Jei galite pastoti, Avonex vartojimo metu naudokite patikimas kontraceptines priemones. - Jeigu planuojate pastoti arba pastojate Avonex vartojimo metu, pasakykite savo gydytojui. Galite aptarti su gydytoju, ar Jums tęsti gydymą. - Jeigu esate nėščia arba manote, kad galite būti nėščia, kuo skubiau pasitarkite su gydytoju. - Jei norite žindyti kūdikį, pirmiau pasitarkite su gydytoju. Vairavimas ir mechanizmų valdymas Jeigu Jums svaigsta galva, nevairuokite automobilio. Nuo Avonex kai kuriems žmonėms svaigsta galva. Jeigu taip atsitiko Jums, arba jeigu patiriate kitų šalutinių reakcijų, galinčių turėti įtakos budrumui, nevairuokite ir nevaldykite mechanizmų. Svarbi informacija apie kai kurias pagalbines Avonex medžiagas: Šio vaisto sudėtyje iš esmės nėra natrio. Vienoje savaitės dozėje yra mažiau nei 23 mg (1 mmol) natrio. 85

86 3. Kaip naudoti AVONEX PEN (Pastabos ir informacija) Išsamesnė informacija apie preparato įšvirkštimą naudojant Avonex Pen pateikiama pakuotės lapelio galiniame viršelyje įklijuotoje lentelėje. Rekomenduojama savaitinė dozė Viena injekcija naudojant Avonex Pen vieną kartą per savaitę. Stenkitės Avonex vartoti tą pačią savaitės dieną ir tokiu pat laiku. Vaikams vartoti draudžiama Jaunesniems nei 12 metų vaikams Avonex vartoti draudžiama. Švirkštimasis sau pačiam Jeigu jus apmokė, Avonex tirpalą su Avonex Pen galite susišvirkšti savarankiškai, be gydytojo pagalbos. Savarankiško švirkštimosi instrukcijos yra pateikiamos pakuotės lapelio gale (žiūrėkite 7 skyrių Kaip švirkšti su Avonex Pen ). Jeigu patiriate sunkumų naudojantis Avonex Pen, paprašykite gydytojo pagalbos. Kiek laiko vartoti AVONEX Gydytojas Jums pasakys, kiek laiko turite vartoti Avonex. Labai svarbu Avonex vartoti reguliariai. Nekeiskite vartojimo režimo, kol nenurodys gydytojas. Ką daryti susišvirkštus per didelę AVONEX dozę? Jūs turėtumėte įsišvirkšti preparato su Avonex Pen vieną kartą per savaitę. Jeigu per trijų dienų laikotarpį sunaudojote daugiau nei vieną Avonex Pen, nedelsiant susisiekite su savo gydytoju arba vaistininku. Pamiršus susišvirkšti Avonex Jeigu pamiršote suleisti įprastą svaitės dozę, ją reikia sušvirkšti kaip galima greičiau. Tuomet, savaitę nenaudokite Avonex Pen, prieš vėl pradėdami jį vartoti. Toliau kas savaitę vaisto švirkščiama tą naujai pasirinktą savaitės dieną. Jeigu norėtumėte pasirinkti, kad Avonex būtų švirkščiama kitą savaitės dieną, paprašykite gydytojo pakoreguoti dozę, kad vėliau injekciją galėtumėte atlikti pageidaujamą savaitės dieną. Negalima švirkšti dvigubos dozės norint kompensuoti praleistą dozę. 4. Galimas šalutinis poveikis (Pastabos ir informacija) Nors galimo šalutinio poveikio sąrašas gali atrodyti bauginančiai, gali būti, kad Jums nepasireikš nei viena iš išvardintų reakcijų. Šis vaistas, kaip ir visi kiti, gali sukelti šalutinį poveikį, nors jis pasireiškia ne visiems žmonėms. Jeigu pasireiškia stiprus šalutinis poveikis, kreipkitės į medikus Sunkios alerginės reakcijos Jeigu pasireiškia šios reakcijos: 86

87 - Veido, lūpų ar liežuvio tinimas - Kvėpavimo sutrikimai - Bėrimas. Nedelsdami paskambinkite gydytojui. Kol nepasitarsite su gydytoju, daugiau Avonex nevartokite. Depresija Jeigu pasireiškia bet kokių depresijos požymių: - Neįprastas liūdesio, nerimo ar beprasmiškumo jausmas. Nedelsdami paskambinkite gydytojui. Kepenų funkcijos sutrikimai Jeigu pasireiškia šie simptomai: - Pagelsta oda ar akių baltymai (gelta) - Niežti visą kūną - Blogai jaučiatės (pykina arba vemiate) - Odoje lengvai atsiranda kraujosruvų. Nedelsdami paskambinkite gydytojui, nes tai gali rodyti kepenų sutrikimus. Klinikinių tyrimų metu pastebėti šalutiniai reiškiniai (Pastabos ir informacija) Klinikinių tyrimų metu pastebėti šalutiniai reiškiniai. Tai šalutinis poveikis, apie kurį pranešta, kai Avonex buvo tiriamas. Skaičiai rodo, kiek žmonių pasakė, kad tokį poveikį patyrė. Jie padės Jums suvokti, kokia maždaug tikimybė, kad šis poveikis pasireikš Jums. Labai dažni šalutiniai reiškiniai (pasireiškė ne mažiau kaip 1 pacientui iš 10) - Gripą primenantis negalavimas galvos skausmai, raumenų gėla, šaltkrėtis arba karščiavimas: žr. toliau: Gripą primenantys simptomai - Galvos skausmas. Dažni šalutiniai reiškiniai (pasireiškė mažiau kaip 1 pacientui iš 10) - Apetito praradimas - Silpnumo ir nuovargio pojūtis - Miego sutrikimai - Depresija - Veido ir kaklo odos paraudimas - Išskyros iš nosies - Diarėja (viduriavimas) - Bloga savijauta (pykinimas arba vėmimas) - Odos nutirpimas arba dilgsėjimas - Odos išbėrimas, kraujosruvos - Pagausėjęs prakaitavimas, prakaitavimas naktį - Raumenų, sąnarių, rankų, kojų arba sprando skausmai - Raumenų spazmai, sąnarių ir raumenų sąstingis - Skausmai, injekcijos vietos kraujosruvos ir paraudimas - Kraujo tyrimų rezultatų pokyčiai. Gali atsirasti nuovargis, neaiškios priežasties kraujosruvų arba kraujavimas, atsinaujinti infekcija. Nedažni šalutiniai reiškiniai (pasireiškė mažiau kaip 1 pacientui iš 100) - Plaukų slinkimas - Menstruacijų ciklo pokyčiai - Deginimo jausmas injekcijos vietoje. 87

88 Reti šalutiniai reiškiniai (pasireiškė mažiau kaip 1 pacientui iš 1.000) - Kvėpavimo sutrikimai - Inkstų funkcijos sutrikimai, įskaitant randų susidarymą, dėl kurio gali sutrikti inkstų funkcija. Jeigu pasireiškia kai kurie ar visi toliau nurodyti simptomai: - Putotas šlapimas - Nuovargis - Patinimas, ypač kulkšnių ir akių vokų, ir kūno svorio padidėjimas. Kreipkitės į gydytoją, nes tai gali būti inkstų funkcijos sutrikimų požymiai. - Kraujo krešuliai smulkiose kraujagyslėse, galintys paveikti Jūsų inkstus (trombozinė trombocitopeninė purpura arba hemolizinis ureminis sindromas). Dėl to gali pasireikšti šių simptomų: padidėjęs mėlynių susidarymas, kraujavimas, karščiavimas, didelis silpnumas, galvos skausmas, svaigulys arba svaigimas. Jūsų gydytojas gali aptikti Jūsų kraujo tyrimo ir inkstų funkcijos pokyčių. Jei Jus vargina bet kuris iš minėtų reiškinių, pasitarkite su savo gydytoju. Kiti šalutiniai reiškiniai (Pastabos ir informacija) Šie reiškiniai pasireiškė Avonex vartojusiems žmonėms, tačiau jų pasireiškimo dažnis nenustatytas. Jeigu jaučiate galvos svaigimą, nevairuokite - Skydliaukės veiklos padidėjimas ar sumažėjimas - Nervingumas ar nerimas, emocinis nestabilumas, neracionalios mintys ar haliucinacijos (nesamų dalykų matymas ar girdėjimas), sumišimo jausmas ar savižudybė - Nutirpimas, galvos svaigimas, priepuoliai arba protrūkiai ir migrena - Širdies plakimo jutimas (palpitacijos), greitas ir nereguliarus širdies plakimas arba širdies sutrikimai, galintys pasireikšti tokiais požymiais: sumažėjusios galimybės užsiimti fizine veikla, Negalėjimas gulėti lovoje ant nugaros, kvapo gniaužimas arba patinusios kulkšnys - Pirmiau aprašyti kepenų sutrikimai - Dilgėlinė arba bėrimas pūslelėmis, niežėjimas, psoriazės pablogėjimas, jei ja sergate - Injekcijos vietos patinimas arba kraujavimas, skausmas krūtinės srityje po injekcijos - Svorio augimas arba kritimas - Tyrimų rezultatų pokyčiai, įskaitant kepenų funkcijos tyrimo pokyčius. - Plautinė arterinė hipertenzija: liga, dėl kurios smarkiai susiaurėja plaučių kraujagyslės, todėl padidėja kraujospūdis kraujagyslėse, kuriomis kraujas teka iš širdies į plaučius. Pacientams plautinė arterinė hipertenzija išsivystydavo įvairiais gydymo laikotarpio momentais, įskaitant praėjus keliems metams nuo gydymo interferono beta preparatais pradžios. Jei Jus vargina bet kuris iš minėtų reiškinių, pasitarkite su savo gydytoju. Injekcijos poveikis - Silpnumo pojūtis: Pirmąją Avonex injekciją turi sušvirkšti gydytojas. Galite pajusti silpnumą. Jums gali iš tikrųjų pasidaryti silpna. Tai neturėtų kartotis kitų injekcijų metu. - Iškart po injekcijos Jūsų raumenys gali būti labai įtempti arba nusilpę tarsi paūmėjimo metu. Tai retas poveikis. Jis pasireiškia tik injekcijos metu ir greitai praeina. Tokį poveikį galite patirti bet kuriuo Avonex vartojimo metu. - Po injekcijos pastebėję sudirginimą ar odos sutrikimų, pasakykite gydytojui. 88

89 Gripą primenantys simptomai (Pastabos ir informacija) Trys paprasti būdai gripą primenantiems simptomams palengvinti: 1. Susišvirkškite injekciją su Avonex Pen prieš pat miegą. Tokiu būdu, nepageidaujamą poveikį galėsite pramiegoti. 2. Likus pusvalandžiui iki injekcijos Avonex Pen, išgerkite paracetamolio arba ibuprofeno ir vartokite juos maždaug vieną dieną. Paklauskite gydytojo ar vaistininko, kokios dozės Jums reikia. 3. Jeigu pakilo temperatūra, gerkite daug vandens, kad nepritrūktų skysčių. Kai kuriems žmonėms po injekcijos Avonex Pen atrodo, kad jie susirgo gripu. Požymiai: - Galvos skausmas - Raumenų gėlimas - Šaltkrėtis arba karščiavimas. Šie simptomai nėra tikrasis gripas. Kitų žmonių užkrėsti gripu Jūs negalite. Šie simptomai dažniau pasireiškia pirmąkart pavartojus Avonex. Reguliariai vartojant vaistą, gripą primenančių simptomų palaipsniui mažėja. Pranešimas apie šalutinį poveikį Jeigu pasireiškė šalutinis poveikis, įskaitant šiame lapelyje nenurodytą, pasakykite gydytojui arba vaistininkui. Apie šalutinį poveikį taip pat galite pranešti tiesiogiai naudodamiesi V priede nurodyta nacionaline pranešimo sistema. Pranešdami apie šalutinį poveikį galite mums padėti gauti daugiau informacijos apie šio vaisto saugumą. 5. Kaip laikyti AVONEX PEN Šį vaistą laikykite vaikams nepastebimoje ir nepasiekiamoje vietoje. Ant etiketės po Tinka iki nurodytam tinkamumo laikui pasibaigus, šio vaisto vartoti negalima. Avonex Pen yra Avonex tirpalu užpildytas švirkštas. Laikykite švirkštiklį gamintojo pakuotėje, kad preparatas būtų apsaugotas nuo šviesos. Laikyti šaldytuve (2 C 8 C temperatūroje). Negalima užšaldyti. Avonex Pen taip pat gali būti laikomas kambario temperatūroje (15 C 30 C) ne ilgiau nei vieną savaitę. Nenaudokite Avonex švirkštiklio jeigu pastebėjote, kad: - Švirkštiklis pažeistas. - Tirpalas nėra bespalvis arba jame yra matomų dalelių. - Dangtelio viršūnėlė pažeista. Vaistų negalima išmesti į kanalizaciją arba kartu su buitinėmis atliekomis. Kaip išmesti nereikalingus vaistus, klauskite vaistininko. Visa tai padės apsaugoti aplinką. 89

90 6. Pakuotės turinys ir kita informacija AVONEX PEN sudėtis Veiklioji medžiaga yra interferonas beta-1a, 30 mikrogramų/0,5 ml Pagalbinės medžiagos yra natrio acetatas trihidratas, ledinė acto rūgštis, arginino hidrochloridas, polisorbatas 20 ir injekcinis vanduo. AVONEX PEN išvaizda ir kiekis pakuotėje Kiekvienoje pakuotėje yra vienas Avonex Pen, viena injekcinė adata ir vienas švirkštiklio dangtelis. Avonex Pen yra Avonex tirpalu užpildytas švirkštas, kuriuo galima naudotis tiktai laikantis tam tikrų nurodymų. Avonex Pen yra tiekiami keturių arba dvylikos vienetų pakuotėse, kurių atitinkamai užtenka vieno arba trijų mėnesių injekcijoms. Rinkodaros teisės turėtojas ir gamintojas Rinkodaros teisės turėtojas Biogen Idec Limited, Innovation House, 70 Norden Road, Maidenhead, Berkshire, SL6 4AY, Jungtinė Karalystė. Avonex gamintojai Biogen (Denmark) Manufacturing ApS, Biogen Allé 1, DK-3400 Hillerød, Danija. Paskambinę vietiniam atstovui galite gauti stambesniu šriftu išspausdintą pakuotės lapelį. Jeigu apie šį vaistą norite sužinoti daugiau, kreipkitės į vietinį rinkodaros teisės turėtojo atstovą. België/Belgique/Belgien Biogen Belgium NV/SA България ТП ЕВОФАРМА Česká republika Biogen (Czech Republic) s.r.o Danmark Biogen Denmark A/S Deutschland Biogen GmbH +49 (0) Eesti UAB "JOHNSON & JOHNSON" Eesti filiaal Lietuva UAB "JOHNSON & JOHNSON" Luxembourg/Luxemburg Biogen Belgium NV/SA Magyarország Biogen Hungary Kft Malta Pharma. MT Ltd Nederland Biogen Netherlands B.V Norge Biogen Norway AS

91 Ελλάδα Genesis Pharma SA España Biogen Spain S.L France Biogen France SAS +33 (0) Hrvatska Medis Adria d.o.o Ireland Biogen Idec (Ireland) Ltd (0) Ísland Icepharma hf Italia Biogen Italia s.r.l Κύπρος Genesis Pharma Cyprus Ltd Latvija UAB "JOHNSON & JOHNSON" filiāle Latvijā Österreich Biogen Austria GmbH Polska Biogen Poland Sp. z o.o Portugal Biogen Portugal Sociedade Farmacêutica, Unipessoal Lda România MEDISON PHARMA SRL Slovenija Biogen Pharma d.o.o Slovenská republika Biogen Slovakia s.r.o Suomi/Finland Biogen Finland Oy Sverige Biogen Sweden AB United Kingdom Biogen Idec Limited +44 (0) Šis pakuotės lapelis paskutinį kartą peržiūrėtas Išsami informacija apie šį vaistą pateikiama Europos vaistų agentūros tinklalapyje Šis lapelis pateikiamas Europos vaistų agentūros tinklalapyje visomis ES/EEE kalbomis. 91

92 7. Kaip susišvirkšti preparato naudojant AVONEX PEN AVONEX PEN (vienkartiniam naudojimui) Pakuotės turinys Avonex Pen adata ir Avonex Pen dangtelis AVONEX PEN paruoštas injekcijai Panaudotas AVONEX PEN (paruoštas išmetimui) Jūs turite būti apmokytas kaip savarankiškai įsišvirkšti preparato naudojant Avonex Pen. Šios pastabos yra atmintinė. Jeigu kiltų bet kokių abejonių, pasitarkite su gydytoju arba vaistininku. Kur švirkšti (Pastabos ir informacija) Vaisto injekcijos vieta turi būti keičiama kiekvieną savaitę. Geriausia vieta injekcijai į raumenis yra viršutinė išorinė šlaunies dalis. Kaitaliokite kairę ir dešinę šlaunis. Kiekvieną savaitę užsirašykite, kurioje vietoje įsišvirkštėte injekciją. 92

93 Kaip pavaizduota diagramoje, Avonex tirpalas yra švirkščiamas į raumenis, geriausia vieta injekcijai yra viršutinė išorinė šlaunies dalis. Švirkšti preparato į sėdmenis nerekomenduojama. Vaisto injekcijos vieta turi būti keičiama kiekvieną savaitę. Tai sumažina odos ir raumenų sudirginimo pavojų. Nešvirkškite vaisto vietose, kur oda skausminga, infekuota, arba joje yra kraujosruvų arba atvirų žaizdų. (Pastabos ir informacija) Verskite lapelį A. Pasiruošimas 1. Iš šaldytuvo išimkite Avonex Pen Patikrinkite, ar pakuotėje yra vienas Avonex Pen, viena injekcinė adata ir vienas švirkštiklio dangtelis. Nepurtykite Avonex Pen švirkštiklio. Patikrinkite, koks yra etiketėje nurodytas Avonex Pen tinkamumo laikas. Nevartokite, jei nurodytas tinkamumo laikas yra pasibaigęs. 2. Palikite Avonex Pen sušilti. Palikite švirkštiklį pusei valandos kambario temperatūroje. Leidus švirkštikliui sušilti, jį yra daug patogiau naudoti, nei ką tik ištrauktą iš šaldytuvo. Patarimas: Avonex Pen sušildyti nenaudokite išorinių karščio šaltinių, pavyzdžiui, karšto vandens. 3. Kruopščiai nusiplaukite rankas su muilu ir vandeniu ir jas nusausinkite. 4. Paruoškite spiritu suvilgytų tamponėlių ir lipnių pleistrų (pakuotėje netiekiama), jei Jums jų prireiks. 5. Susiraskite švarų, kietą paviršių, ant kurio galėtumėte susidėti visas injekcijai reikalingas priemones. (Pastabos ir informacija) Sulankstoma įklijuota lentelė 93

94 B. Avonex Pen paruošimas 1 1 Nuimkite dangtelį, rodantį, kad švirkštiklis nebuvo panaudotas. Įsitikinkite, ar dangtelis nėra pažeistas ir ar prieš tai nebuvo nuimtas. Jeigu atrodo, kad prieš tai dangtelis buvo nuimtas, Avonex Pen nenaudokite. Laikykite Avonex Pen taip, kad viršūnėlė būtų nukreipta aukštyn. Palenkite viršūnėlę stačiu kampu, kol ji nulūš. Nelieskite atviro stiklinio galiuko. Patarimas: prieš pradėdami antrąjį etapą, padėkite švirkštiklį ant stalo. 2 2 Pritvirtinkite adatą. Avonex Pen tinkamai veikia tik su pakuotėje esančia injekcine adata. Nuimkite foliją nuo adatos dangtelio pagrindo. Pritvirtinkite adatą įspausdami ją į stiklinį švirkštiklio galiuką. Laikykite injektorių nukreiptą į viršų. Nenuimkite adatos dangtelio. Švelniai pasukite adatą pagal laikrodžio rodyklę, kol ji bus tvirtai pritvirtinta prie švirkštiklio, priešingu atveju galite negauti pilnos vaistų dozės, jeigu pro adatą pratekėtų įšvirkščiamas skystis. Patarimas: adatos dangtelis nusiims automatiškai žemiau pavaizduoto trečiojo etapo metu. 3 3 Ištempkite (išskleiskite) švirkštiklį dengiančią apsauginę dalį. Švirkštiklio korpusą tvirtai laikykite viena ranka. Nusukite adatos dangtelį nuo savęs ir kitų žmonių. Laisvąja ranka vienu staigiu judesiu patraukite aukštyn švirkštiklį dengiančią apsauginę dalį (paviršių su grioveliais) taip, kad ji apgaubtų ir visiškai uždengtų adatą. Plastikinis adatos dangtelis staiga nušoks. Patarimas: tuo pačiu metu nespauskite mėlyno aktyvavimo mygtuko. 94

95 4 4 Patikrinkite, ar injektoriaus apsauginė dalis yra tinkamai išskleista Jeigu injektoriaus apsauginė dalis yra pilnai išsiskleidusi, tada šalia ovalaus rodomojo langelio yra matomas mažas stačiakampis plotelis, vadinamas apsauginiu užraktu. 5 5 Patikrinkite švirkštiklyje esantį skystį Pažiūrėkite per ovalų rodomąjį langelį. Skystis turėtų būti skaidrus ir bespalvis. Jeigu tirpalas yra drumzlinas, įgavęs spalvą arba jame plūduriuoja kokios nors dalelės, švirkštiklio nenaudokite. Oro burbuliukas (-ai) yra normalus reiškinys. C. Avonex Pen naudojimas 1 1 Nuvalykite injekcijos vietą Jeigu reikia, pasirinktą injekcijos vietą nuvalykite spiritu suvilgytu tamponėliu. Leiskite odai nudžiūti. Patarimas: Rekomenduojama vieta injekcijai yra viršutinė išorinė šlaunies dalis. 2 2 Pridėkite AVONEX PEN prie odos. Viena ranka laikykite kompresinio švirkštiklio korpusą taip, kad jis su injekcijos vieta sudarytų statų kampą. Įsitikinkite, ar rodomieji švirkštiklio langeliai yra matomi. Patarimas: stenkitės per anksti nepaspausti mėlyno aktyvavimo mygtuko. Tvirtai paspauskite švirkštiklio korpusą į injekcijos vietą, kad atsilaisvintų apsauginis užraktas. Patikrinkite, ar apsauginis užraktas atsilaisvino. Mažas stačiakampis plotelis pradings. AVONEX PEN yra paruoštas naudoti. Patarimas: toliau tvirtai laikykite švirkštiklį atremtą į injekcijos vietą. 95

96 3 3 Atlikite injekciją Nykščiu paspauskite mėlyną aktyvavimo mygtuką, kad pradėtumėte injekciją. Išgirsite spragtelėjimą, reiškiantį, kad injekcijos procesas prasidėjo. Neatitraukite švirkštiklio nuo odos. Toliau laikykite švirkštiklį ant odos ir lėtai skaičiuokite iki 10 sekundžių. Po 10 sekundžių tiesia kryptimi ištraukite švirkštiklį iš injekcijos vietos. Kelioms sekundėms odą aplink injekcijos vietą laikykite suspaustą. Jeigu yra kraujo, jį nuvalykite. 4 4 Patikrinkite, ar injekcija tikrai buvo atlikta. Patikrinkite apvalų rodomąjį langelį. Kai sušvirkščiama visa dozė, langelis pagelsta. Nenaudokite AVONEX PEN pakartotinai. Jis skirtas vienam naudojimui. 5 5 Atliekų tvarkymas Švirkštiklio dangtelį padėkite ant lygaus ir kieto paviršiaus. Patarimas: nelaikykite švirkštiklio dangtelio rankose, nes galite įsidurti. Adatą įveskite tiesiai į švirkštiklio dangtelį. Tvirtai paspauskite, kol išgirsite spragtelėjimą adatai užsifiksavus. Jums gali reikėti naudoti abi rankas. Kai švirkštiklis yra sandariai uždaromas, pavojaus juo susižeisti nebėra. Tinkamai tvarkykite atliekas. Jūsų gydytojas, medicinos slaugytoja arba vaistininkas turi suteikti Jums reikiamos informacijos apie tai, kaip tinkamai tvarkyti panaudotus AVONEX PEN, pavyzdžiui, patalpinant juos į aštriems įrankiams skirtą indą. Visada laikykitės vietinių reikalavimų. 96

VETERINARINIO VAISTO APRAŠAS 1. VETERINARINIO VAISTO PAVADINIMAS CANIGEN DHPPi/L liofilizatas ir suspensija injekcinei suspensijai ruošti šunims 2. KO

VETERINARINIO VAISTO APRAŠAS 1. VETERINARINIO VAISTO PAVADINIMAS CANIGEN DHPPi/L liofilizatas ir suspensija injekcinei suspensijai ruošti šunims 2. KO VETERINARINIO VAISTO APRAŠAS 1. VETERINARINIO VAISTO PAVADINIMAS CANIGEN DHPPi/L liofilizatas ir suspensija injekcinei suspensijai ruošti šunims 2. KOKYBINĖ IR KIEKYBINĖ SUDĖTIS Vienoje 1 ml dozėje yra:

Detaliau

Senebactum PIL_Kaunas

Senebactum PIL_Kaunas Pakuotės lapelis: informacija vartotojui Senebactum 100 mg/ml odos tirpalas Joduotas povidonas Atidžiai perskaitykite visą šį lapelį, prieš pradėdami vartoti šį vaistą, nes jame pateikiama Jums svarbi

Detaliau

Ibuprofen Art 31 CMDh agreement Annexes

Ibuprofen Art 31 CMDh agreement Annexes II priedas Mokslinės išvados ir pagrindas keisti rinkodaros leidimų sąlygas 355 Mokslinės išvados ir pagrindas keisti rinkodaros leidimų sąlygas Ibuprofenas yra nesteroidinis vaistas nuo uždegimo (NVNU),

Detaliau

Hemlibra, INN-emicizumab

Hemlibra, INN-emicizumab I PRIEDAS PREPARATO CHARAKTERISTIKŲ SANTRAUKA 1 Vykdoma papildoma šio vaistinio preparato stebėsena. Tai padės greitai nustatyti naują saugumo informaciją. Sveikatos priežiūros specialistai turi pranešti

Detaliau

VETERINARINIO VAISTO APRAŠAS

VETERINARINIO VAISTO APRAŠAS VETERINARINIO VAISTO APRAŠAS 1. VETERINARINIO VAISTO PAVADINIMAS Colvasone 2 mg/ml, injekcinis tirpalas 2. KOKYBINĖ IR KIEKYBINĖ SUDĖTIS 1 ml yra: veikliosios medžiagos: deksametazono (natrio fosfato)

Detaliau

VETERINARINIO VAISTO APRAŠAS 1. VETERINARINIO VAISTO PAVADINIMAS Folligon TV, liofilizatas ir skiediklis injekcinei suspensijai 2. KOKYBINĖ IR K

VETERINARINIO VAISTO APRAŠAS 1. VETERINARINIO VAISTO PAVADINIMAS Folligon TV, liofilizatas ir skiediklis injekcinei suspensijai 2. KOKYBINĖ IR K VETERINARINIO VAISTO APRAŠAS 1. VETERINARINIO VAISTO PAVADINIMAS Folligon 1 000 TV, liofilizatas ir skiediklis injekcinei suspensijai 2. KOKYBINĖ IR KIEKYBINĖ SUDĖTIS 1 liofilizato buteliuke yra: veikliosios

Detaliau

[Version 7, 08/ 2005]

[Version 7, 08/ 2005] VETERINARINIO VAISTO APRAŠAS 1. VETERINARINIO VAISTO PAVADINIMAS QUADRICAT, gyva liofilizuota ir inaktyvuota skysta vakcina 2. KOKYBINĖ IR KIEKYBINĖ SUDĖTIS Vienoje liofilizuotos vakcinos dozėje yra: gyvų

Detaliau

Pakuotės lapelis: informacija vartotojui Kamiren XL 4 mg modifikuoto atpalaidavimo tabletės Doksazosinas Atidžiai perskaitykite visą šį lapelį, prieš

Pakuotės lapelis: informacija vartotojui Kamiren XL 4 mg modifikuoto atpalaidavimo tabletės Doksazosinas Atidžiai perskaitykite visą šį lapelį, prieš Pakuotės lapelis: informacija vartotojui Kamiren XL 4 mg modifikuoto atpalaidavimo tabletės Doksazosinas Atidžiai perskaitykite visą šį lapelį, prieš pradėdami vartoti vaistą, nes jame pateikiama Jums

Detaliau

VETERINARINIO VAISTO APRAŠAS 1. VETERINARINIO VAISTO PAVADINIMAS ERGOGEN COMPLEX, injekcinis tirpalas 2. KOKYBINĖ IR KIEKYBINĖ SUDĖTIS 100 ml tirpalo

VETERINARINIO VAISTO APRAŠAS 1. VETERINARINIO VAISTO PAVADINIMAS ERGOGEN COMPLEX, injekcinis tirpalas 2. KOKYBINĖ IR KIEKYBINĖ SUDĖTIS 100 ml tirpalo VETERINARINIO VAISTO APRAŠAS 1. VETERINARINIO VAISTO PAVADINIMAS ERGOGEN COMPLEX, injekcinis tirpalas 2. KOKYBINĖ IR KIEKYBINĖ SUDĖTIS 100 ml tirpalo yra: veikliųjų medžiagų: L-histidino L-arginino 400

Detaliau

HOT-G II

HOT-G II Heparino indukuotos trombocitopenijos (HIT) diagnostikos ir gydymo algoritmas Įvertinkite klinikinę HIT tikimybę, naudojantis 4T skale Atlikite antipf4/ heparino antikūnų titro tyrimą 1:4 ir, jei pastarasis

Detaliau

VETERINARINIO VAISTO APRAŠAS 1. VETERINARINIO VAISTO PAVADINIMAS FLORKEM 300 mg/ml injekcinis tirpalas galvijams ir kiaulėms 2. KOKYBINĖ IR KIEKYBINĖ

VETERINARINIO VAISTO APRAŠAS 1. VETERINARINIO VAISTO PAVADINIMAS FLORKEM 300 mg/ml injekcinis tirpalas galvijams ir kiaulėms 2. KOKYBINĖ IR KIEKYBINĖ VETERINARINIO VAISTO APRAŠAS 1. VETERINARINIO VAISTO PAVADINIMAS FLORKEM 300 mg/ml injekcinis tirpalas galvijams ir kiaulėms 2. KOKYBINĖ IR KIEKYBINĖ SUDĖTIS Kiekviename ml yra: veikliosios medžiagos:

Detaliau

Microsoft PowerPoint - Presentation1

Microsoft PowerPoint - Presentation1 Danutė Povilėnaitė Reumatologijos centras Vilnius 2012-12-05 Įvadas Amiloidozės tai baltymų struktūros pokyčių ligos, kai įprastas tirpus baltymas virsta nenormaliu netirpiu fibriliniu baltymu, kuris deponuojasi

Detaliau

SIŪLOMO ĮRAŠYTI Į KOMPENSAVIMO SĄRAŠUS VAISTINIO PREPARATO FARMAKOEKONOMINĖS VERTĖS NUSTATYMO PROTOKOLAS (data) Vertinimas pirminis patiksl

SIŪLOMO ĮRAŠYTI Į KOMPENSAVIMO SĄRAŠUS VAISTINIO PREPARATO FARMAKOEKONOMINĖS VERTĖS NUSTATYMO PROTOKOLAS (data) Vertinimas pirminis patiksl SIŪLOMO ĮRAŠYTI Į KOMPENSAVIMO SĄRAŠUS VAISTINIO PREPARATO FARMAKOEKONOMINĖS VERTĖS NUSTATYMO PROTOKOLAS 2017-11-27 (data) Vertinimas pirminis patikslintas Vilnius (sudarymo vieta) Paskutinio vertinimo

Detaliau

[Version 7

[Version 7 VETERINARINIO VAISTO APRAŠAS 1. VETERINARINIO VAISTO PAVADINIMAS STOMORGYL 20, tabletės 2. KOKYBINĖ IR KIEKYBINĖ SUDĖTIS Vienoje tabletėje yra: veikliųjų medžiagų: spiramicino metronidazolo 1 500 000 TV,

Detaliau

Slide 1

Slide 1 RACIONALUS VAISTŲ VARTOJIMAS Med. Dr. Romualdas Basevičius INDIVIDUALIOS LIGONIO SĄLYGOS: VIDINĖS: Amžius Lytis Gretutiniai susirgimai IŠORINĖS: Vaistų dozės Vaistų skaičius Vartojimo laikas Darbo ir mitybos

Detaliau

Kantos Master - Draft Annex I at start of procedure

Kantos Master - Draft Annex I at start of procedure II priedas Mokslinės išvados ir pagrindas keisti rinkodaros leidimų sąlygas 6 Mokslinės išvados Kantos Master ir susijusių pavadinimų (žr. I priedą) mokslinio vertinimo bendroji santrauka Bendroji informacija

Detaliau

[Version 7

[Version 7 VETERINARINIO VAISTO APRAŠAS 1. VETERINARINIO VAISTO PAVADINIMAS POULVAC MAREK CVI, šaldyta suspensija (skirta naudoti su Poulvac Marek Diluent skiedikliu) 2. KOKYBINĖ IR KIEKYBINĖ SUDĖTIS Vienoje 0,2

Detaliau

ALYTAUS RAJONO SAVIVALDYBĖS VISUOMENĖS SVEIKATOS BIURAS ALYTAUS RAJONO MOKSLEIVIŲ SERGAMUMAS 2015 METŲ SAUSIO- BIRŽELIO MĖNESIŲ LAIKOTARPIU Parengė: A

ALYTAUS RAJONO SAVIVALDYBĖS VISUOMENĖS SVEIKATOS BIURAS ALYTAUS RAJONO MOKSLEIVIŲ SERGAMUMAS 2015 METŲ SAUSIO- BIRŽELIO MĖNESIŲ LAIKOTARPIU Parengė: A ALYTAUS RAJONO SAVIVALDYBĖS VISUOMENĖS SVEIKATOS BIURAS ALYTAUS RAJONO MOKSLEIVIŲ SERGAMUMAS 2015 METŲ SAUSIO- BIRŽELIO MĖNESIŲ LAIKOTARPIU Parengė: Alytaus rajono savivaldybės Visuomenės sveikatos biuro

Detaliau

Microsoft Word - Document1

Microsoft Word - Document1 PAKUOTĖS LAPELIS: INFORMACIJA VARTOTOJUI Betadine 100 mg/ml odos tirpalas Joduotas povidonas Atidžiai perskaitykite visą šį lapelį, nes jame pateikiama Jums svarbi informacija. Betadine galima įsigyti

Detaliau

AKMENĖS RAJONO BENDROJO LAVINIMO MOKYKLŲ MOKINIŲ PROFILAKTINIŲ SVEIKATOS PATIKRINIMŲ DUOMENŲ ANALIZĖ 2016 M. Parengė: Akmenės rajono savivaldybės visu

AKMENĖS RAJONO BENDROJO LAVINIMO MOKYKLŲ MOKINIŲ PROFILAKTINIŲ SVEIKATOS PATIKRINIMŲ DUOMENŲ ANALIZĖ 2016 M. Parengė: Akmenės rajono savivaldybės visu AKMENĖS RAJONO BENDROJO LAVINIMO MOKYKLŲ MOKINIŲ PROFILAKTINIŲ SVEIKATOS PATIKRINIMŲ DUOMENŲ ANALIZĖ 2016 M. Parengė: Akmenės rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro visuomenės sveikatos stebėsenos

Detaliau

Pakuotės lapelis: informacija vartotojui Berocca Plus šnypščiosios tabletės B grupės vitaminai, C vitaminas, kalcis, magnis, cinkas Atidžiai perskaity

Pakuotės lapelis: informacija vartotojui Berocca Plus šnypščiosios tabletės B grupės vitaminai, C vitaminas, kalcis, magnis, cinkas Atidžiai perskaity Pakuotės lapelis: informacija vartotojui Berocca Plus šnypščiosios tabletės B grupės vitaminai, C vitaminas, kalcis, magnis, cinkas Atidžiai perskaitykite visą šį lapelį, prieš pradėdami vartoti šį vaistą,

Detaliau

CTLA-4 BLOKADA PO ALOGENINĖS KKLT Skirmantė Bušeckaitė

CTLA-4 BLOKADA PO ALOGENINĖS KKLT Skirmantė Bušeckaitė CTLA-4 BLOKADA PO ALOGENINĖS KKLT Skirmantė Bušeckaitė Intro Seniai žinoma, kad žmogaus imuninė sistema turi vidinį antinavikinį veikimo mechanizmą, o pagrindinis navikų progresijos mechanizmas yra galimybė

Detaliau

Januvia, INN-sitagliptin

Januvia, INN-sitagliptin I PRIEDAS PREPARATO CHARAKTERISTIKŲ SANTRAUKA 1 1. VAISTINIO PREPARATO PAVADINIMAS Januvia 25 mg plėvele dengtos tabletės 2. KOKYBINĖ IR KIEKYBINĖ SUDĖTIS Kiekvienoje tabletėje yra sitagliptino fosfato

Detaliau

RIXUBIS, nonacog gamma

RIXUBIS, nonacog gamma I PRIEDAS PREPARATO CHARAKTERISTIKŲ SANTRAUKA 1 Vykdoma papildoma šio vaistinio preparato stebėsena. Tai padės greitai nustatyti naują saugumo informaciją. Sveikatos priežiūros specialistai turi pranešti

Detaliau

Microsoft Word - Biseptyl

Microsoft Word - Biseptyl VETERINARINIO VAISTO APRAŠAS 1. VETERINARINIO VAISTO PAVADINIMAS 2. KOKYBINö IR KIEKYBINö SUDöTIS 1 ml tirpalo yra: veikliųjų medžiagų: spektinomicino (sulfato) linkomicino (hidrochlorido) pagalbinių medžiagų:

Detaliau

Maisto lipidų pernaša ir jos sutrikimai. Audinių lipoproteinlipazės. Alimentinė lipemija. Akvilė Gaupšaitė Igr.

Maisto lipidų pernaša ir jos sutrikimai. Audinių lipoproteinlipazės. Alimentinė lipemija. Akvilė Gaupšaitė Igr. Maisto lipidų pernaša ir jos sutrikimai. Audinių lipoproteinlipazės. Alimentinė lipemija. Akvilė Gaupšaitė Igr. Lipidai žmogaus organizme Maisto lipidai: o 1. Daugiausia trigliceridų (TAG) ~90 % o 2. Fosfolipidai;

Detaliau

JONIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS VISUOMENĖS SVEIKATOS BIURAS Savivaldybės biudžetinė įstaiga, Vilniaus g. 6, LT Joniškis, tel. (8 426) , faks.

JONIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS VISUOMENĖS SVEIKATOS BIURAS Savivaldybės biudžetinė įstaiga, Vilniaus g. 6, LT Joniškis, tel. (8 426) , faks. JONIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS VISUOMENĖS SVEIKATOS BIURAS Savivaldybės biudžetinė įstaiga, Vilniaus g. 6, LT-84147 Joniškis, tel. (8 426) 605 37, faks. (8 426) 605 36, el. p. joniskis.sveikata@gmail.com.

Detaliau

I PRIEDAS

I PRIEDAS I PRIEDAS PREPARATO CHARAKTERISTIKŲ SANTRAUKA 1 1. VAISTINIO PREPARATO PAVADINIMAS Synflorix injekcinė suspensija užpildytame švirkšte Pneumokokinė polisacharidinė konjuguota vakcina (adsorbuota) 2. KOKYBINĖ

Detaliau

VETERINARINIO VAISTO APRAŠAS 1. VETERINARINIO VAISTO PAVADINIMAS Prednisolonacetat 1 %, injekcinė suspensija galvijams, arkliams, šunims ir katėms 2.

VETERINARINIO VAISTO APRAŠAS 1. VETERINARINIO VAISTO PAVADINIMAS Prednisolonacetat 1 %, injekcinė suspensija galvijams, arkliams, šunims ir katėms 2. VETERINARINIO VAISTO APRAŠAS 1. VETERINARINIO VAISTO PAVADINIMAS Prednisolonacetat 1 %, injekcinė suspensija galvijams, arkliams, šunims ir katėms 2. KOKYBINĖ IR KIEKYBINĖ SUDĖTIS 1 ml suspensijos yra:

Detaliau

Microsoft Word - Porcilis PRRS

Microsoft Word - Porcilis PRRS I PRIEDAS VETERINARINIO VAISTO APRAŠAS 1 1. VETERINARINIO VAISTO PAVADINIMAS Porcilis PRRS liofilizatas ir skiediklis injekcinei suspensijai kiaulėms 2. KOKYBINĖ IR KIEKYBINĖ SUDĖTIS Vienoje 2 ml (švirkšti

Detaliau

Clenil and associated names - Art 30

Clenil and associated names - Art 30 II priedas Mokslinės išvados 5 Mokslinės išvados Beklometazono dipropionatas (BDP) yra gliukokortikoidas ir aktyviojo metabolito, beklometazono- 17-monopropionato, provaistas. Kontroliuojant bronchinę

Detaliau

Šiaulių miesto bendrojo lavinimo mokyklų mokinių profilaktinių sveikatos patikrinimų duomenų analizė 2010 m. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Sveika

Šiaulių miesto bendrojo lavinimo mokyklų mokinių profilaktinių sveikatos patikrinimų duomenų analizė 2010 m. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Sveika Šiaulių miesto bendrojo lavinimo mokyklų mokinių profilaktinių sveikatos patikrinimų duomenų analizė 2010 m. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Sveikatos apsaugos ministro 2000 m. gegužės 31 d. įsakymu

Detaliau

Alkoholis, jo poveikis paauglio organizmui ir elgesiui, vartojimo priežastys ir pasekmės Justinos Jurkšaitės (I e) nuotr.

Alkoholis, jo poveikis paauglio organizmui ir elgesiui, vartojimo priežastys ir pasekmės Justinos Jurkšaitės (I e) nuotr. Alkoholis, jo poveikis paauglio organizmui ir elgesiui, vartojimo priežastys ir pasekmės Justinos Jurkšaitės (I e) nuotr. Paauglystė svarbus gyvenimo laikotarpis, kuris tęsiasi nuo fizinio lytinio brendimo

Detaliau

Avandia, INN-rosiglitazone

Avandia, INN-rosiglitazone I PRIEDAS PREPARATO CHARAKTERISTIKŲ SANTRAUKA 1 1. VAISTINIO PREPARATO PAVADINIMAS AVANDIA 2 mg plėvele dengtos tabletės 2. KOKYBINĖ IR KIEKYBINĖ SUDĖTIS Kiekvienoje tabletėje yra roziglitazono maleato

Detaliau

KODĖL SVARBU VARTOTI VITAMINĄ D? Vitamino D trūkumas yra plačiai paplitęs reiškinys. Teigiama, kad žiemą šio vitamino nepakanka daugiau kaip 80 proc.

KODĖL SVARBU VARTOTI VITAMINĄ D? Vitamino D trūkumas yra plačiai paplitęs reiškinys. Teigiama, kad žiemą šio vitamino nepakanka daugiau kaip 80 proc. KODĖL SVARBU VARTOTI VITAMINĄ D? Vitamino D trūkumas yra plačiai paplitęs reiškinys. Teigiama, kad žiemą šio vitamino nepakanka daugiau kaip 80 proc. mūsų planetos gyventojų. Lietuva ne išimtis saulėtų

Detaliau

VETERINARINIO VAISTO APRAŠAS 1. VETERINARINIO VAISTO PAVADINIMAS Benestermycin, intramaminė suspensija galvijams 2. KOKYBINĖ IR KIEKYBINĖ SUDĖTIS Vien

VETERINARINIO VAISTO APRAŠAS 1. VETERINARINIO VAISTO PAVADINIMAS Benestermycin, intramaminė suspensija galvijams 2. KOKYBINĖ IR KIEKYBINĖ SUDĖTIS Vien VETERINARINIO VAISTO APRAŠAS 1. VETERINARINIO VAISTO PAVADINIMAS Benestermycin, intramaminė suspensija galvijams 2. KOKYBINĖ IR KIEKYBINĖ SUDĖTIS Viename švirkšte (5 ml) yra: veikliųjų medžiagų: penetamato

Detaliau

Meningokokinė infekcija klinika, diagnostika (Epideminis cerebrospinalinis meningitas) Doc. E. Broslavskis VU Infekcinių, krūtinės ligų, dermatovenero

Meningokokinė infekcija klinika, diagnostika (Epideminis cerebrospinalinis meningitas) Doc. E. Broslavskis VU Infekcinių, krūtinės ligų, dermatovenero Meningokokinė infekcija klinika, diagnostika (Epideminis cerebrospinalinis meningitas) Doc. E. Broslavskis VU Infekcinių, krūtinės ligų, dermatovenerologijos ir alergologijos klinika 2012 gegužės 9 d.,

Detaliau

Rotarix, INN-Rotavirus vaccine, live

Rotarix, INN-Rotavirus vaccine, live I PRIEDAS PREPARATO CHARAKTERISTIKŲ SANTRAUKA 1 1. VAISTINIO PREPARATO PAVADINIMAS Rotarix milteliai ir tirpiklis geriamajai suspensijai Vakcina nuo rotaviruso (gyvoji) 2. KOKYBINĖ IR KIEKYBINĖ SUDĖTIS

Detaliau

Valproate - Art 31 referral - EMEA/H-A31/1454

Valproate - Art 31 referral - EMEA/H-A31/1454 II priedas Mokslinės išvados 43 Mokslinės išvados 2017 m. kovo 8 d. Prancūzija pradėjo Direktyvos 2001/83/EB 31 straipsnyje numatytą procedūrą ir paprašė Farmakologinio budrumo rizikos valdymo komiteto

Detaliau

VILNIAUS UNIVERSITETO ONKOLOGIJOS INSTITUTO VĖŽIO KONTROLĖS IR PROFILAKTIKOS CENTRAS VĖŽIO REGISTRAS Vėžys Lietuvoje 2010 metais ISSN

VILNIAUS UNIVERSITETO ONKOLOGIJOS INSTITUTO VĖŽIO KONTROLĖS IR PROFILAKTIKOS CENTRAS VĖŽIO REGISTRAS Vėžys Lietuvoje 2010 metais ISSN VILNIAUS UNIVERSITETO ONKOLOGIJOS INSTITUTO VĖŽIO KONTROLĖS IR PROFILAKTIKOS CENTRAS VĖŽIO REGISTRAS Vėžys Lietuvoje 2010 metais ISSN 2029-6274 ISSN 2029-6274 Informacinį leidinį sudarė: Giedrė Smailytė

Detaliau

I PRIEDAS PREPARATO CHARAKTERISTIKŲ SANTRAUKA 1

I PRIEDAS PREPARATO CHARAKTERISTIKŲ SANTRAUKA 1 I PRIEDAS PREPARATO CHARAKTERISTIKŲ SANTRAUKA 1 1. VAISTINIO PREPARATO PAVADINIMAS Salofalk 4 g/60 ml tiesiosios žarnos suspensija 2. KOKYBINĖ IR KIEKYBINĖ SUDĖTIS Viename buteliuke (60 ml suspensijos)

Detaliau

Helicobacter Test INFAI, C13-Urea

Helicobacter Test INFAI, C13-Urea I PRIEDAS PREPARATO CHARAKTERISTIKŲ SANTRAUKA 1 1. VAISTINIO PREPARATO PAVADINIMAS Helicobacter Test INFAI 75 mg milteliai geriamajam tirpalui 2. KOKYBINĖ IR KIEKYBINĖ SUDĖTIS Viename plačiakakliame inde

Detaliau

INFORMACIJA SKELBIAMA VIEŠAI Forma patvirtinta Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2002 m. balandžio 5 d. įsakymu Nr. 159 (Lietuvos Respu

INFORMACIJA SKELBIAMA VIEŠAI Forma patvirtinta Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2002 m. balandžio 5 d. įsakymu Nr. 159 (Lietuvos Respu INFORMACIJA SKELBIAMA VIEŠAI Forma patvirtinta Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2002 m. balandžio 5 d. įsakymu Nr. 159 (Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos 2015 m. birželio 2 d. įsakymo

Detaliau

TURINYS Senolių receptai Žinynas ĮVADAS 5 VAISTINIŲ AUGALŲ RINKIMAS IR RUOŠIMAS 6 VAISTINIŲ PREPARATŲ RUOŠIMAS 7 BLEFARITAS 10 GLAUKOMA 11 KATARAKTA 1

TURINYS Senolių receptai Žinynas ĮVADAS 5 VAISTINIŲ AUGALŲ RINKIMAS IR RUOŠIMAS 6 VAISTINIŲ PREPARATŲ RUOŠIMAS 7 BLEFARITAS 10 GLAUKOMA 11 KATARAKTA 1 TURINYS Senolių receptai Žinynas ĮVADAS 5 VAISTINIŲ AUGALŲ RINKIMAS IR RUOŠIMAS 6 VAISTINIŲ PREPARATŲ RUOŠIMAS 7 BLEFARITAS 10 GLAUKOMA 11 KATARAKTA 13 KONJUNKTYVITAS 16 MIEŽIS 18 AUGALAI, GERINANTYS REGĖJIMĄ

Detaliau

Xarelto, INN-rivaroxaban

Xarelto, INN-rivaroxaban I PRIEDAS PREPARATO CHARAKTERISTIKŲ SANTRAUKA 1 Vykdoma papildoma šio vaistinio preparato stebėsena. Tai padės greitai nustatyti naują saugumo informaciją. Sveikatos priežiūros specialistai turi pranešti

Detaliau

PREVICOX - FIROCOXIB

PREVICOX - FIROCOXIB I PRIEDAS VETERINARINIO VAISTO APRAŠAS 1 1. VETERINARINIO VAISTO PAVADINIMAS Previcox 57 mg kramtomosios tabletės šunims Previcox 227 mg kramtomosios tabletės šunims 2. KOKYBINĖ IR KIEKYBINĖ SUDĖTIS Vienoje

Detaliau

(Microsoft Word - mokiniu sergamumo analiz\ )

(Microsoft Word - mokiniu sergamumo analiz\ ) ŠIAULIŲ MIESTO BENDROJO LAVINIMO MOKYKLŲ MOKINIŲ PROFILAKTINIŲ SVEIKATOS PATIKRINIMŲ DUOMENŲ ANALIZö 212/13 M. Šiauliai, 212 Pagal mokyklų visuomen s sveikatos priežiūros specialisčių pateiktus duomenis

Detaliau

VETERINARINIO VAISTO APRAŠAS 1. VETERINARINIO VAISTO PAVADINIMAS Marbodex, ausų lašai, suspensija šunims 2. KOKYBINĖ IR KIEKYBINĖ SUDĖTIS 1 ml yra: ve

VETERINARINIO VAISTO APRAŠAS 1. VETERINARINIO VAISTO PAVADINIMAS Marbodex, ausų lašai, suspensija šunims 2. KOKYBINĖ IR KIEKYBINĖ SUDĖTIS 1 ml yra: ve VETERINARINIO VAISTO APRAŠAS 1. VETERINARINIO VAISTO PAVADINIMAS Marbodex, ausų lašai, suspensija šunims 2. KOKYBINĖ IR KIEKYBINĖ SUDĖTIS 1 ml yra: veikliųjų medžiagų: marbofloksacino klotrimazolo deksametazono

Detaliau

VAIKŲ, VARTOJANČIŲ NARKOTINES IR PSICHOTROPINES MEDŽIAGAS VARTOJIMO NUSTATYMO ORGANIZAVIMAS Atmintinė ugdymo įstaigų darbuotojams ir jose dirbantiems

VAIKŲ, VARTOJANČIŲ NARKOTINES IR PSICHOTROPINES MEDŽIAGAS VARTOJIMO NUSTATYMO ORGANIZAVIMAS Atmintinė ugdymo įstaigų darbuotojams ir jose dirbantiems VAIKŲ, VARTOJANČIŲ NARKOTINES IR PSICHOTROPINES MEDŽIAGAS VARTOJIMO NUSTATYMO ORGANIZAVIMAS Atmintinė ugdymo įstaigų darbuotojams ir jose dirbantiems visuomenės sveikatos specialistams Vilnius, 2011 Atpažinti

Detaliau

k

k KLINIKINIO KODAVIMO BIULETENIS 2016 m. balandis, Nr. 14. Šiame biuletenyje toliau aprašomi stacionare teikiamų aktyviojo gydymo ir transplantacijos paslaugų klinikinio kodavimo kokybės stebėsenos rodikliai.

Detaliau

Pulmonologijos naujienos_is PDF.indd

Pulmonologijos naujienos_is PDF.indd 5 INTENSYVIOJI PULMONOLOGIJA III. Sergančiųjų ūminiu kvėpavimo nepakankamumu gydymas neinvazine plaučių ventiliacija Rolandas Zablockis Vilniaus universiteto Krūtinės ligų, imunologijos ir alergologijos

Detaliau

1 PROGNOZUOJAMŲ PRIVALOMOJO SVEIKATOS DRAUDIMO FONDO BIUDŽETO IŠLAIDŲ VAISTINIAM PREPARATUI IXEKIZUMAB (TALTZ), SIŪLOMAM ĮRAŠYTI Į KOMPENSUOJAMŲJŲ VAI

1 PROGNOZUOJAMŲ PRIVALOMOJO SVEIKATOS DRAUDIMO FONDO BIUDŽETO IŠLAIDŲ VAISTINIAM PREPARATUI IXEKIZUMAB (TALTZ), SIŪLOMAM ĮRAŠYTI Į KOMPENSUOJAMŲJŲ VAI 1 PROGNOZUOJAMŲ PRIVALOMOJO SVEIKATOS DRAUDIMO FONDO BIUDŽETO IŠLAIDŲ VAISTINIAM PREPARATUI IXEKIZUMAB (TALTZ), SIŪLOMAM ĮRAŠYTI Į KOMPENSUOJAMŲJŲ VAISTŲ SĄRAŠUS, APSKAIČIAVIMO PROTOKOLAS 1. Duomenys apie

Detaliau

Kiekvienos įstaigos klaidingų atvejų skaičius (procentas) pagal kiekvieną specialųjį rodiklį

Kiekvienos įstaigos klaidingų atvejų skaičius (procentas) pagal kiekvieną specialųjį rodiklį 2016 M. KLINIKINIO KODAVIMO STEBĖSENOS REZULTATŲ VERTINIMO ATASKAITOS priedas Kiekvienos įstaigos (procentas) pagal kiekvieną specialųjį rodiklį Respublikos lygmens ligoninė VšĮ Klaipėdos Jūrininkų ligoninė

Detaliau

VILNIUS, 2017

VILNIUS, 2017 VILNIUS, 2017 Higienos instituto Sveikatos informacijos centras Didžioji g. 22, LT 01128 Vilnius Tel. (8 5) 277 3302 Faksas (8 5) 262 4663 www.hi.lt Leidinį parengė: Žilvinė Našlėnė, zilvine.naslene@hi.lt

Detaliau

HOT-G II

HOT-G II Hodžkino limfomos (HD) Klasifikatoriai Hodžkino limfomų klasifikatorius Nodulinė dominuojančių limfocitų Hodgkin limfoma WHO: 96593, TLK-10: C81.0 Klasikinė Hodgkin limfoma WHO: 96503, TLK-10: C81.9 Nodulinės

Detaliau

Pakuotės lapelis: informacija vartotojui Mirzaten 15 mg burnoje disperguojamosios tabletės Mirzaten 30 mg burnoje disperguojamosios tabletės Mirzaten

Pakuotės lapelis: informacija vartotojui Mirzaten 15 mg burnoje disperguojamosios tabletės Mirzaten 30 mg burnoje disperguojamosios tabletės Mirzaten Pakuotės lapelis: informacija vartotojui Mirzaten 15 mg burnoje disperguojamosios tabletės Mirzaten 30 mg burnoje disperguojamosios tabletės Mirzaten 45 mg burnoje disperguojamosios tabletės Mirtazapinas

Detaliau

65 m. amžiaus ir vyresnių asmenų sveikatos netolygumai Lietuvoje

65 m. amžiaus ir vyresnių asmenų sveikatos netolygumai Lietuvoje 65 m. amžiaus ir vyresnių asmenų sveikatos netolygumai Lietuvoje Projekto vadovė: dr. Laura Nedzinskienė Atsakinga vykdytoja: Vaida Aguonytė, Jolanta Valentienė Tyrimo dalyvės: dr. Aušra Beržanskytė, Eimantė

Detaliau

Microsoft Word - Biologinių saugumas (2).doc

Microsoft Word - Biologinių saugumas (2).doc LIETUVOS SVEIKATOS MOKSLŲ UNIVERSITETAS MEDICINOS FAKULTETAS MEDICINOS AKADEMIJA REUMATOLOGIJOS KLINIKA AISTĖ LENGVENYTĖ ILGALAIKIO GYDYMO BIOLOGINIAIS VAISTAIS SAUGUMAS PACIENTAMS, SERGANTIEMS AUTOIMUNINIAIS

Detaliau

Lithuanian translation of Induction of labour - Information for pregnant women, their partners and families Gimdymo sužadinimas Informacija nėščiosiom

Lithuanian translation of Induction of labour - Information for pregnant women, their partners and families Gimdymo sužadinimas Informacija nėščiosiom Lithuanian translation of Induction of labour - Information for pregnant women, their partners and families Gimdymo sužadinimas Informacija nėščiosioms, jų partneriams ir šeimoms Šiame lankstinuke rasite:

Detaliau

Palaikomojo gydymo opioidų antagonistu revia tikslai

Palaikomojo gydymo opioidų antagonistu revia tikslai PRIKLAUSOMYBĖS NUO OPIOIDŲ GYDYMO METADONU METODIKA Projektas 2009.02.25 I. BENDRA DALIS 1. Ligos pavadinimas ir TLK-10 kodas pagal Tarptautinę statistinę ligų ir sveikatos problemų klasifikaciją 1.1.

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRO

LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRO Forma patvirtinta Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2002 m. balandžio 5 d. įsakymu Nr. 159 (Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2015 m. kovo 27 d įsakymo Nr. V-445 redakcija)

Detaliau

2010 m. vakcinomis valdomu ligu epidemiologines situacijos apzvalga Lietuvoje

2010 m. vakcinomis valdomu ligu epidemiologines situacijos apzvalga Lietuvoje VAKCINOMIS VALDOMŲ LIGŲ EIPIDEMIOLOGINĖS SITUACIJOS APŽVALGA LIETUVOJE 2010 metai UŽKREČIAMŲJŲ LIGŲ IR AIDS CENTRAS LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTERIJA Vilnius 2011 Parengė Imunoprofilaktikos

Detaliau

PRITARTA Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2011 m. d. sprendimu Nr. ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS VISUOMENĖS SVEIKATOS STEBĖSENOS METŲ PROGR

PRITARTA Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2011 m. d. sprendimu Nr. ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS VISUOMENĖS SVEIKATOS STEBĖSENOS METŲ PROGR PRITARTA Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2011 m. d. sprendimu Nr. ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS VISUOMENĖS SVEIKATOS STEBĖSENOS 2009 2011 METŲ PROGRAMOS 2010 METŲ ATASKAITA I. ĮVADAS Alytaus miesto savivaldybės

Detaliau

INFORMACINIS PRANEŠIMAS 2018 m. gegužės 30 d., Vilnius ALKOHOLIO IR TABAKO VARTOJIMAS IR PADARINIAI 2017 M m. vienam 15 metų ir vyresniam šalies

INFORMACINIS PRANEŠIMAS 2018 m. gegužės 30 d., Vilnius ALKOHOLIO IR TABAKO VARTOJIMAS IR PADARINIAI 2017 M m. vienam 15 metų ir vyresniam šalies INFORMACINIS PRANEŠIMAS 2018 m. gegužės 30 d., Vilnius ALKOHOLIO IR TABAKO VARTOJIMAS IR PADARINIAI 2017 M. 2017 m. vienam 15 metų ir vyresniam šalies gyventojui teko 12,3 litro suvartoto absoliutaus (100

Detaliau

Prezentacja programu PowerPoint

Prezentacja programu PowerPoint TIENS KALCIS KALCIS Kalcis yra gyvybiškai svarbus cheminis elementas, kuris palaiko tinkamą žmogaus organizmo funkcionavimą KALCIO VAIDMUO ŽMOGAUS ORGANIZME Kalcis reikalingas normaliai kaulų būklei palaikyti

Detaliau

Vorikonazolio koncentracijos stebėsena Roberta Petrauskaitė

Vorikonazolio koncentracijos stebėsena Roberta Petrauskaitė Vorikonazolio koncentracijos stebėsena Roberta Petrauskaitė Planas Ê Vaisto charakteristika Ê Vorikonazolio (VRC) terapinės dozės monitoravimo (TDM) multicentrinis tyrimas, nutrauktas anksčiau nei planuota

Detaliau

BYLOJE DĖL UAB „FARMAX BALTIC“ SIA LIETUVOS RESPUBLIKOS REKLAMOS ĮSTATYMO PAŽEIDIMO

BYLOJE DĖL UAB „FARMAX BALTIC“ SIA LIETUVOS RESPUBLIKOS REKLAMOS ĮSTATYMO PAŽEIDIMO Išrašas VALSTYBINĖ VARTOTOJŲ TEISIŲ APSAUGOS TARNYBA VALSTYBINĖS VARTOTOJŲ TEISIŲ APSAUGOS TARNYBOS KOMISIJA NUTARIMAS BYLOJE DĖL UAB BIOKLINIKA LIETUVOS RESPUBLIKOS REKLAMOS ĮSTATYMO PAŽEIDIMO 2014-07-31

Detaliau

Caprelsa, INN, vandetanib

Caprelsa, INN, vandetanib I PRIEDAS PREPARATO CHARAKTERISTIKŲ SANTRAUKA 1 Vykdoma papildoma šio vaistinio preparato stebėsena. Tai padės greitai nustatyti naują saugumo informaciją. Sveikatos priežiūros specialistai turi pranešti

Detaliau

„PowerPoint“ pateiktis

„PowerPoint“ pateiktis Klaipėdos rajono savivaldybės gyventojų sveikatos būklės rodiklių tendencijos Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo laikotarpiu ( nuo 199 m. kovo 11 d. iki 218 m. kovo 11 d.) L. Kaveckienė Sveikatos apsaugos

Detaliau

Microsoft Word - H-664-PI-lt

Microsoft Word - H-664-PI-lt PRIEDAS I PREPARATO CHARAKTERISTIKŲ SANTRAUKA 1 1. VAISTINIO PREPARATO PAVADINIMAS Diacomit 250 mg kietos kapsulės 2. KOKYBINĖ IR KIEKYBINĖ SUDĖTIS Kiekvienoje kapsulėje yra 250 mg stiripentolio Pagalbinės

Detaliau

AlendronateHexal Referral Background Information

AlendronateHexal Referral Background Information I PRIEDAS VAISTŲ PAVADINIMŲ, VAISTŲ FORMŲ, STIPRUMO, VARTOJIMO BŪDŲ, PAREIŠKĖJŲ, REGISTRAVIMO LIUDIJIMŲ TURĖTOJŲ VALSTYBĖSE NARĖSE SĄRAŠAS 1 Valstybė narė Registravimo liudijimo turėtojas Pareiškėjas Sugalvotas

Detaliau

Ibrutinibo efektyvumas ir saugumas po alokklt RP

Ibrutinibo efektyvumas ir saugumas po alokklt RP Ibrutinibo efektyvumas ir saugumas po alokklt 2017.01.11 RP LLL pacientų, recidyvavusių po alo KKLT, prognozė 52 LLL pacientai; 2 metų OS 67%; 5 metų OS 38%. ORR visiems pacientams po pirmo gydymo 45%

Detaliau

Microsoft PowerPoint - JPSPPM mokymai_2015_10_08_09_3 dalis_AS [Compatibility Mode]

Microsoft PowerPoint - JPSPPM mokymai_2015_10_08_09_3 dalis_AS [Compatibility Mode] Projektas JAUNIMUI PALANKIŲ SVEIKATOS PRIEŽIŪROS PASLAUGŲ TEIKIMO MODELIO SUKŪRIMAS Finansuojamas pagal 2009 2014 m. Norvegijos finansinio mechanizmo programą Nr. LT11 Visuomenės sveikatai skirtos iniciatyvos

Detaliau

HC

HC Hemoraginio cistito sukelto BK viruso po alogeninės kaulų čiulpų transplantacijos gydymas Roberta Petrauskaitė Aktualumas Daugiau kaip 80% suaugusiųjų - nustatoma serologiškai teigiamas BK virusas Latentinis

Detaliau

Microsoft PowerPoint - HI diskusijai2010_03_05 [Compatibility Mode]

Microsoft PowerPoint - HI diskusijai2010_03_05 [Compatibility Mode] Vaikų sveikatos stebėsenos vykdymas ir perspektyvos savivaldybėse Neringa Tarvydienė Klaipėdos rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro direktorė 1 2010-03-05, Vilnius Vaikų sveikatos stebėsenos

Detaliau

Kauno miesto savivaldybės visuomenės sveikatos biuras Aušros g. 42A, LT Kaunas Tel. (8-37) Faksas (8-37) El. paštas

Kauno miesto savivaldybės visuomenės sveikatos biuras Aušros g. 42A, LT Kaunas Tel. (8-37) Faksas (8-37) El. paštas Kauno miesto savivaldybės visuomenės sveikatos biuras Aušros g. 42A, LT-44158 Kaunas Tel. (8-37) 45 47 17 Faksas (8-37) 33 32 4 El. paštas info@kaunovsb.lt www.kaunovsb.lt Visuomenės sveikatos stebėsena

Detaliau

SANTE/11059/2016-EN Rev. 2

SANTE/11059/2016-EN Rev. 2 Europos Sąjungos Taryba Briuselis, 2017 m. rugpjūčio 17 d. (OR. en) 11651/17 AGRILEG 150 DENLEG 63 PRIDEDAMAS PRANEŠIMAS nuo: Europos Komisijos gavimo data: 2017 m. rugpjūčio 24 d. kam: Komisijos dok.

Detaliau

IŠVADA DĖL KORUPCIJOS PASIREIŠKIMO TIKIMYBĖS NUSTATYMO VŠĮ VALSTYBĖS IR SAVIVALDYBIŲ TARNAUTOJŲ MOKYMO CENTRE DAINAVA Vadovaujantis Lietuvos Respublik

IŠVADA DĖL KORUPCIJOS PASIREIŠKIMO TIKIMYBĖS NUSTATYMO VŠĮ VALSTYBĖS IR SAVIVALDYBIŲ TARNAUTOJŲ MOKYMO CENTRE DAINAVA Vadovaujantis Lietuvos Respublik IŠVADA DĖL KORUPCIJOS PASIREIŠKIMO TIKIMYBĖS NUSTATYMO VŠĮ VALSTYBĖS IR SAVIVALDYBIŲ TARNAUTOJŲ MOKYMO CENTRE DAINAVA Vadovaujantis Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymu (Žin., 2002, Nr.

Detaliau

Mirvaso, INN-brimonidine

Mirvaso, INN-brimonidine I PRIEDAS PREPARATO CHARAKTERISTIKŲ SANTRAUKA 1 1. VAISTINIO PREPARATO PAVADINIMAS Mirvaso 3 mg/g gelis 2. KOKYBINĖ IR KIEKYBINĖ SUDĖTIS Viename grame gelio yra 3,3 mg brimonidino, atitinkančio 5 mg brimonidino

Detaliau

Slide 1

Slide 1 Ar kanabinoidų preparatai pasižymi priešvėžiniu poveikiu: įrodymais pagrįstas vertinimas Kęstutis Sužiedėlis Nacionalinis vėžio institutas Vilniaus universitetas 2019-04-01 Kababinoidų klasifikacija; Pranešimo

Detaliau

KANITERAPIN∏S PAGALBOS CENTRAS

KANITERAPIN∏S PAGALBOS CENTRAS KANITERAPINĖS PAGALBOS CENTRAS PADEDAME SVEIKTI Kaniterapijos ištakos Kaniterapijos istorija rašoma nuo Antrojo pasaulinio karo metų. Kapralas Williamas Wynas karo lauke rado Jorkšyro terjerų kalaitę

Detaliau

II priedas Mokslinės išvados ir pagrindas panaikinti rinkodaros leidimus 3

II priedas Mokslinės išvados ir pagrindas panaikinti rinkodaros leidimus 3 II priedas Mokslinės išvados ir pagrindas panaikinti rinkodaros leidimus 3 Mokslinės išvados ir pagrindas panaikinti rinkodaros leidimus Apsvarsčiusi Farmakologinio budrumo rizikos vertinimo komiteto (PRAC)

Detaliau

HIGIENOS INSTITUTAS HOSPITALINIŲ INFEKCIJŲ VALDYMO SVEIKATOS PRIEŽIŪROS ĮSTAIGOSE M. PROGRAMA HOSPITALINIŲ INFEKCIJŲ EPIDEMIOLOGINĖ PRIEŽIŪR

HIGIENOS INSTITUTAS HOSPITALINIŲ INFEKCIJŲ VALDYMO SVEIKATOS PRIEŽIŪROS ĮSTAIGOSE M. PROGRAMA HOSPITALINIŲ INFEKCIJŲ EPIDEMIOLOGINĖ PRIEŽIŪR HIGIENOS INSTITUTAS HOSPITALINIŲ INFEKCIJŲ VALDYMO SVEIKATOS PRIEŽIŪROS ĮSTAIGOSE 2007 2011 M. PROGRAMA HOSPITALINIŲ INFEKCIJŲ EPIDEMIOLOGINĖ PRIEŽIŪRA REANIMACIJOS - INTENSYVIOS TERAPIJOS SKYRIUOSE 2008

Detaliau

Mirvaso, INN-brimonidine

Mirvaso, INN-brimonidine I PRIEDAS PREPARATO CHARAKTERISTIKŲ SANTRAUKA 1 1. VAISTINIO PREPARATO PAVADINIMAS Mirvaso 3 mg/g gelis 2. KOKYBINĖ IR KIEKYBINĖ SUDĖTIS Viename grame gelio yra 3,3 mg brimonidino, atitinkančio 5 mg brimonidino

Detaliau

DANTŲ ĖDUONIS IR PERIODONTO LIGOS Rekomendacijos bendrosios sveikatos priežiūros specialistams Svarbiausios EFP ir ORCA organizuotos 2016 m. Perio dar

DANTŲ ĖDUONIS IR PERIODONTO LIGOS Rekomendacijos bendrosios sveikatos priežiūros specialistams Svarbiausios EFP ir ORCA organizuotos 2016 m. Perio dar DANTŲ ĖDUONIS IR PERIODONTO LIGOS Rekomendacijos bendrosios sveikatos priežiūros specialistams Svarbiausios EFP ir ORCA organizuotos 2016 m. Perio darbo grupės žinutės apie dantų ėduonies ir periodonto

Detaliau

VILNIAUS UNIVERSITETAS NATAŠA GIEDRAITIENĖ KOGNITYVINIŲ FUNKCIJŲ VERTINIMAS IŠSĖTINĖS SKLEROZĖS PAŪMĖJIMO IR ATSISTATYMO LAIKOTARPIAIS REMIANTIS BICAM

VILNIAUS UNIVERSITETAS NATAŠA GIEDRAITIENĖ KOGNITYVINIŲ FUNKCIJŲ VERTINIMAS IŠSĖTINĖS SKLEROZĖS PAŪMĖJIMO IR ATSISTATYMO LAIKOTARPIAIS REMIANTIS BICAM VILNIAUS UNIVERSITETAS NATAŠA GIEDRAITIENĖ KOGNITYVINIŲ FUNKCIJŲ VERTINIMAS IŠSĖTINĖS SKLEROZĖS PAŪMĖJIMO IR ATSISTATYMO LAIKOTARPIAIS REMIANTIS BICAMS IR KOMPIUTERIZUOTŲ CANTAB TESTŲ REZULTATAIS Daktaro

Detaliau

EGZAMINO PROGRAMOS MINIMALIUS REIKALAVIMUS ILIUSTRUOJANTYS PAVYZDŽIAI Egzamino programos minimalūs reikalavimai I. METODOLOGINIAI BIOLOGIJOS KLAUSIMAI

EGZAMINO PROGRAMOS MINIMALIUS REIKALAVIMUS ILIUSTRUOJANTYS PAVYZDŽIAI Egzamino programos minimalūs reikalavimai I. METODOLOGINIAI BIOLOGIJOS KLAUSIMAI EGZAMINO PROGRAMOS MINIMALIUS REIKALAVIMUS ILIUSTRUOJANTYS PAVYZDŽIAI Egzamino programos minimalūs reikalavimai I. METODOLOGINIAI BIOLOGIJOS KLAUSIMAI Minimalius reikalavimus iliustruojantys pavyzdžiai

Detaliau

PULMONOLOGIJOS NAUJIENOS 2016 / Nr ŽIDINIŲ PLAUČIUOSE STEBĖJIMO PRINCIPAI Giedrė Cincilevičiūtė VšĮ Vilniaus universiteto ligoninės Santariškių

PULMONOLOGIJOS NAUJIENOS 2016 / Nr ŽIDINIŲ PLAUČIUOSE STEBĖJIMO PRINCIPAI Giedrė Cincilevičiūtė VšĮ Vilniaus universiteto ligoninės Santariškių PULMONOLOGIJOS NAUJIENOS 2016 / Nr. 5 66 ŽIDINIŲ PLAUČIUOSE STEBĖJIMO PRINCIPAI Giedrė Cincilevičiūtė VšĮ Vilniaus universiteto ligoninės Santariškių klinikų Pulmonologijos ir alergologijos centras Nėra

Detaliau

Hreferralspccleanen

Hreferralspccleanen I priedas Vaistų pavadinimų, vaistų formų, stiprumo, vartojimo būdų, registravimo liudijimų turėtojų valstybėse narėse sąrašas 1 Valstybė narė ES/EEE Registravimo liudijimo turėtojas Sugalvotas pavadinimas

Detaliau

DANTŲ ĖDUONIS IR PERIODONTO LIGOS Jau daugiau nei 200 metų ColgatePalmolive yra pasaulinis burnos priežiūros lyderis, siekiantis gerinti burnos sveika

DANTŲ ĖDUONIS IR PERIODONTO LIGOS Jau daugiau nei 200 metų ColgatePalmolive yra pasaulinis burnos priežiūros lyderis, siekiantis gerinti burnos sveika DANTŲ ĖDUONIS IR PERIODONTO LIGOS Jau daugiau nei 200 metų ColgatePalmolive yra pasaulinis burnos priežiūros lyderis, siekiantis gerinti burnos sveikatą visame pasaulyje. Įmonė gamina pastas ir rankinius

Detaliau

LIETUVOS SVEIKATOS MOKSLŲ UNIVERSITETAS

LIETUVOS SVEIKATOS MOKSLŲ UNIVERSITETAS LIETUVOS SVEIKATOS MOKSLŲ UNIVERSITETAS Alma Pranckevičienė 1 IR 2 TIPO CUKRINIU DIABETU SERGANČIŲ PACIENTŲ PERIODONTITO SUNKUMO IR CHIRURGINIO GYDYMO EFEKTYVUMO ILGALAIKIS TYRIMAS Daktaro disertacija

Detaliau

1 Nuostatos „Saikingas alkoholio vartojimas yra kasdienio gyvenimo dalis” vertinimas

1 Nuostatos „Saikingas alkoholio vartojimas yra kasdienio gyvenimo dalis” vertinimas Tyrimo rezultatai Parengė: Valstybinio psichikos sveikatos Priklausomybės ligų skyriaus Vyriausioji specialistė Lina Ignatavičiūtė 1 Turinys 1. Tiriamųjų tam tikrų alkoholinių gėrimų vartojimo dažnio vertinimas...

Detaliau

viewPublishedDoc.aspx

viewPublishedDoc.aspx AGROPLUS Kukurūzams Pro Reglamentas (EB) Nr. 453/2010 ir Reglamentas (EB) Nr. 1272/2008 Formatas:ES Produkto Kodas (-ai) Produkto pavadinimas NP-0149-2-A AGROPLUS Kukurūzams Pro Rekomenduojama paskirtis:

Detaliau

viewPublishedDoc.aspx

viewPublishedDoc.aspx AGROPLUS Stimul Reglamentas (EB) Nr. 453/2010 ir Reglamentas (EB) Nr. 1272/2008 Formatas: ES Produkto Kodas (-ai) Produkto pavadinimas NP-0061-1-A AGROPLUS Stimul Rekomenduojama paskirtis: Naudojimo apribojimai.

Detaliau

EN

EN LT LT LT EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA Briuselis, 2008.6.27 COM(2008) 393 galutinis KOMISIJOS ATASKAITA EUROPOS PARLAMENTUI IR TARYBAI DĖL TARYBOS DIREKTYVOS 89/398/EEB DĖL VALSTYBIŲ NARIŲ ĮSTATYMŲ, SUSIJUSIŲ

Detaliau

healthfit Rūpintis išklausyti pagerinti NHS Grampian (Nacionalinės sveikatos tarnybos) sveikatingumo planas Suglausta versija Lithuanian (Ve

healthfit Rūpintis išklausyti pagerinti NHS Grampian (Nacionalinės sveikatos tarnybos) sveikatingumo planas Suglausta versija Lithuanian (Ve healthfit Rūpintis išklausyti pagerinti NHS Grampian (Nacionalinės sveikatos tarnybos) sveikatingumo planas 2010-2013 Suglausta versija Lithuanian (Version 1) Įžanga Jeigu norite pilnos plano versijos

Detaliau

Ameluz, INN-5-aminolaevulinic acid

Ameluz, INN-5-aminolaevulinic acid I PRIEDAS PREPARATO CHARAKTERISTIKŲ SANTRAUKA 1. VAISTINIO PREPARATO PAVADINIMAS Ameluz 78 mg/g gelis 2. KOKYBINĖ IR KIEKYBINĖ SUDĖTIS Viename grame (g) gelio yra 78 mg 5-aminolevulino rūgšties (hidrochlorido

Detaliau

Raloxifene Teva, INN-raloxifene hydrochloride

Raloxifene Teva, INN-raloxifene hydrochloride I PRIEDAS PREPARATO CHARAKTERISTIKŲ SANTRAUKA 1 1. VAISTINIO PREPARATO PAVADINIMAS Raloxifene Teva 60 mg plėvele dengtos tabletės 2. KOKYBINĖ IR KIEKYBINĖ SUDĖTIS Kiekvienoje plėvele dengtoje tabletėje

Detaliau

Posaconazole SP - EMEA/H/C/611/II/011

Posaconazole SP - EMEA/H/C/611/II/011 I PRIEDAS PREPARATO CHARAKTERISTIKŲ SANTRAUKA 1 1. VAISTINIO PREPARATO PAVADINIMAS Posaconazole SP 40 mg/ml geriamoji suspensija 2. KOKYBINĖ IR KIEKYBINĖ SUDĖTIS Kiekviename geriamosios suspensijos ml

Detaliau

1 023_028 antidotai

1 023_028 antidotai PRIEŠNUODŽIŲ VARTOJIMAS Priešnuodis Amilnitritas Antibotulininis serumas Antitoksinis serumas Antitetaninis serumas Nuodingoji medžiaga Vandenilio sulfidas Indikacijos Aiški anamnez Sunkaus apsinuodijimo

Detaliau