INVESTICIJOS IR PASIEKIMAI

Dydis: px
Rodyti nuo puslapio:

Download "INVESTICIJOS IR PASIEKIMAI"

Transkriptas

1 Mielieji Radviliškio rajono gyventojai! Nė nepastebėjome, kaip greitai prabėgo dar vieneri metai. Kaip ir kiekvienais metais, 2005 metais daugėjo darbų, atsirado naujų spręstinų klausimų, įsipareigojimų rajono gyventojams. Tai skatina Savivaldybės tarybą, Savivaldybės administracijos vadovus tobulėti, mokytis ir ieškoti naujų sprendimo būdų. Reikia gyventi ateitimi, o ne šia diena, todėl jau dabar pradedamas rengti Radviliškio rajono plėtros strateginis planas metams. Šioje ataskaitoje bandėme apžvelgti viską: investicinius projektus, verslą, ūkį, kultūrą, švietimą, žemės ūkį ir daug kitų sričių. Kviečiu Jus susipažinti su nuveiktais darbais, teikti pasiūlymus Savivaldybės vadovams, nebūti abejingiems rajono plėtrai ieji metai paskutiniai šios kadencijos Savivaldybės tarybos metai, todėl linkiu nesipykti ir dirbti kartu, nes tik taip galima daug pasiekti, kompetentingai atlikti pavestas funkcijas, tarnauti savo rajono gyventojams. Manau, kad padaryti darbai parodė visus mūsų trūkumus ir privalumus. Tikiu, kad ateityje Radviliškio rajone bus plėtojamas verslas, turizmas, viliuosi, kad Radviliškio rajono gyventojai džiaugsis aktyvia bendruomenių veikla ir gerėjančiu gyvenimu švarioje, patrauklioje ir tausojamoje aplinkoje. Antanas ČEPONONIS, Radviliškio rajono savivaldybės meras

2 2 TURINYS Radviliškio rajono savivaldybės investicijos ir pasiekimai: metų Radviliškio rajono savivaldybės biudžeto įvykdymas... 3 Investiciniai projektai... 5 Ūkis, verslas, turtas, architektūra, statyba... 7 Švietimas, kultūra, sportas Socialinė parama, vaiko teisės, sveikatos priežiūra Žemės ūkis ir kaimo plėtra Faktai ir skaičiai... 32

3 3 RADVILIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS INVESTICIJOS IR PASIEKIMAI 2005 METAIS 2005 METŲ RADVILIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS BIUDŽETO ĮVYKDYMAS Radviliškio rajono savivaldybės taryba 2005 metų pradžioje patvirtino ,1 tūkst. litų biudžetą be specialiųjų programų. Per 2005 metus Lietuvos Respublikos Seimas: - tikslino biudžetą ir sumažino 1 715,2 tūkst. litų socialinei apsaugai, pašalpoms mokėti; - padidino 630 tūkst. litų atlyginimams didinti; - skyrė 226 tūkst. litų Alksniupių pradinės mokyklos sporto salės remontui metų pabaigoje biudžeto pajamos buvo ,3 tūkst. litų (surinkta 6 402,1 tūkst. litų viršplaninių pajamų): ,6 tūkst. litų daugiau surinkta iš savivaldybės teritorijoje mokamų pajamų; tūkst. litų iš iždo. Ne visos surinktos papildomos lėšos į biudžetą buvo išleistos 2005 metais likusius 2 867,6 tūkst. litų planuojama panaudoti 2006 metais metais Savivaldybės biudžeto išlaidos sudarė ,3 tūkst. litų, iš kurių: - švietimui ,6 tūkst. litų; - socialinei apsaugai ,5 tūkst. litų; - kultūrai ir sportui 5 518,9 tūkst. litų; - sveikatos priežiūrai 1 210,0 tūkst. litų; - darbo užmokesčiui ,2 tūkst. litų; - šildymui 1 970,5 tūkst. litų; - elektrai 991,8 tūkst. litų; - transportui išlaikyti 682,5 tūkst. litų; - ilgalaikio turto remontui 2 200,3 tūkst. litų; - grąžinti ilgalaikei paskolai 1 234,2 tūkst. litų. Iš Valstybės investicijų programos finansuota 4 817,0 tūkst. litų, iš jų: - Melioracija 1 426,0 tūkst. litų; - Radviliškio rajono savivaldybės viešosios bibliotekos pastato rekonstravimas ir išplėtimas 865,0 tūkst. litų; - Šeduvos vidurinės mokyklos pastatų Pilies g. 17 rekonstrukcija 930,0 tūkst. litų; - Šeduvos vidurinės mokyklos pradinių klasių korpuso Panevėžio g. 30 rekonstrukcija 570,0 tūkst. litų; - Radviliškio ligoninės pastato rekonstrukcija 800,0 tūkst. litų; - Alksniupių pagrindinės mokyklos rekonstrukcija 226,0 tūkst. litų metų pabaigoje buvo paimta ilgalaikė 1 mln. litų paskola: tūkst. litų Šiaulėnų M. Šikšnio vidurinės mokyklos langams pakeisti; tūkst. litų keliams bei gatvėms remontuoti. Ilgalaikių paskolų likučiai 2006 m. sausio 1 d.: - Švietimo sistemos reikmėms tūkst. litų; - Pakiršinio katilinei pastatyti Švedijos NEA 366,6 tūkst. litų; - Keliams remontuoti 500 tūkst. litų. Nuo 2004 m. lapkričio 19 d. rajono Savivaldybė perėmė likviduotos uždarosios akcinės bendrovės Baisogalos komunalinio ūkio gyventojų ir įmonių skolas už komunalinius patarnavimus bei jų išieškojimo procesą. Buvo perduota 360 skolininkų ir 830 tūkst. litų skola. Per metus išieškota 127 tūkst. litų skolos. Šiuo metu yra 285 skolininkai ir 703 tūkst. litų skola metais Privatizavimo fonde: - gauta 218,1 tūkst. litų pajamų; - išleista 236,6 tūkst. litų.

4 metais į kelių fondą iš Lietuvos automobilių kelių direkcijos gauta ir sumokėti už įvairius darbus išleista tūkst. litų. Savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosioms programoms įgyvendinti 2005 metais gauta tūkst. litų: - mokesčiai už teršalų išmetimą, aplinkos teršimą 732 tūkst. litų; - įplaukos už medžiojamųjų gyvūnų išteklių naudojimą 47,7 tūkst. litų; - kitos pajamos 6,1 tūkst. litų; - lėšų likutis 2005 metais 520 tūkst. litų. Savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos išlaidos 2005 metais: - priemonėms, kuriomis kompensuojama aplinkai padaryta žala, 307,6 tūkst. litų; - gamtosaugos objektams projektuoti, statyti, rekonstruoti, remontuoti, eksploatuoti 708,7 tūkst. litų; - aplinkos teršimo šaltiniams pašalinti 52 tūkst. litų; - gyventojų sveikatos apsaugai 170 tūkst. litų; - priemonėms, numatytoms Lietuvos Respublikos medžioklės įstatyme, kurios pagal Lietuvos Respublikos savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos įstatymą gali būti finansuojamos šios programos lėšomis 30 tūkst. litų; - kitoms aplinkos apsaugos priemonėms 42 tūkst. litų.

5 5 INVESTICINIAI PROJEKTAI 2005 metais pateiktos paraiškos Europos Sąjungos paramai gauti: Projekto pavadinimas Energijos vartojimo efektyvumo didinimas Radviliškio Lizdeikos gimnazijoje Energijos vartojimo efektyvumo didinimas Radviliškio lopšelyje-darželyje Žvaigždutė ir Radviliškio rajono Baisogalos mokyklojedarželyje Burbiškio dvaro sodybos turizmo infrastruktūros plėtra Radviliškio miesto bendrojo plano rengimas Radviliškio rajono Šušvės (Beržės) upės baseino dalies sausinimo sistemų ir jų statinių statyba ir renovacija Radviliškio rajono savivaldybės darbuotojų kompetencijos gerinimas informacinių technologijų ir vadybos srityje Vandentiekio ir nuotekų tinklų plėtra Radviliškio rajono Raudondvario kaime ir jų jungimas į Šeduvos miesto vandentiekio ir nuotekų tinklus Radviliškio rajono Skėmių gyvenvietės vandentvarkos infrastruktūros tobulinimas Radviliškio V. Kudirkos mokyklos švietimo kokybės gerinimas, plėtojant mokyklos infrastruktūrą Bendrosios praktikos gydytojų paslaugų infrastruktūros plėtra ir modernizavimas Radviliškio rajone Radviliškio miesto ir rajono vietinės reikšmės kelių ir gatvių rekonstrukcija (Eglių Ąžuolų gatvių rekonstrukcija) Radviliškio miesto ir rajono vietinės reikšmės kelių ir gatvių rekonstrukcija (Prastavonių, Mėnaičių kaimo gatvių ir kelio Ilguočiai Miežaičiai rekonstrukcija) Iš viso: Paramos suma, Lt Projekto eiga Projektas įvertintas teigiamai, įtrauktas į rezervinį sąrašą paramai gauti. Projektas gavo paramą Projektas vertinamas Projektas gavo paramą iš papildomo finansavimo. Projektas gavo paramą Projektas vertinamas Projektas vertinamas Projektas vertinamas Projektas vertinamas Projektas vertinamas Projektas vertinamas Projektas vertinamas metais buvo vykdomas nacionalinis investicinis projektas Pociūnėlių miestelio mokyklos ir darželio pastatų katilinių modernizavimas, keičiant kuro rūšį iš akmens anglies į suskystintas dujas. Projekto vertė litų, gauta subsidija iš Lietuvos aplinkos apsaugos investicijų fondo litų metais pradėti rengti 3 projektai ir paraiškos: 1. Projektas Radviliškio rajono vaikų globos namų Nykštukas renovacija ir darbuotojų kvalifikacinių įgūdžių didinimas pagal daugiašalio Europos ekonominės erdvės bei dvišalio Norvegijos finansinių instrumentų prioritetinį sektorių Sveikatos apsauga ir vaikų priežiūra. 2. Projektas Radviliškio rajono Šeduvos miesto karčemos pritaikymas turizmo reikmėms pagal daugiašalio Europos ekonominės erdvės bei dvišalio Norvegijos finansinių instrumentų prioritetinį sektorių Europos kultūros paveldo išsaugojimas, įskaitant viešąjį transportą, taip pat miestų atnaujinimas.

6 6 3. Projektas Radviliškio rajono Baisogalos vidurinės mokyklos rekonstrukcija ir mokymo priemonių atnaujinimas teikimui dėl įtraukimo į Valstybės investicijų bendrojo lavinimo ir profesinių mokyklų rekonstravimo ir mokymo priemonių atnaujinimo metų programą.

7 7 ŪKIS, VERSLAS, TURTAS, ARCHITEKTŪRA, STATYBA Transportas AB Lietuvos geležinkeliai Radviliškio lokomotyvų depas 2005 metais skyrė: 4,3 mln. litų pastatams renovuoti, suremontuoti kultūros paveldo objektų statusą turintiems pastatams; 4,3 mln. litų šiuolaikinėms gamybos technologijoms, našiai įrangai įsigyti. AB Lietuvos geležinkeliai Radviliškio prekinių vagonų depas 2005 metais skyrė 8 mln. litų pastatams renovuoti ir technologinei įrangai modernizuoti. Geležinkelio kelių infrastruktūrai atnaujinti bei modernizuoti 2005 metais skirta 11 mln. litų (15 km kelių ir 22 iešmams pakeisti). Gauta 10 naujų modernių šilumvežių Caterpillar (vieno kaina 45 mln. litų), kurie sunaudoja 33 proc. mažiau dyzelino tokio pat svorio kroviniui vežti. Faktai ir skaičiai 2005 metais Radviliškio lokomotyvų depas šventė 135 metų įkūrimo jubiliejų. Radviliškio lokomotyvų depe dirba 730 dirbančiųjų metas pervežta daugiau nei 12,3 mlrd. tonkilometrių krovinių, t. y. 12 proc. daugiau nei 2004 m. Prekinių vagonų depe dirba daugiau nei 500 darbuotojų, depo pajamų apyvarta 6,1 mln. litų. Radviliškio geležinkelio stotyje: - kasdien vidutiniškai suformuojama ar pravažiuoja sąstatai su 4 tūkst. vagonų metais išleista sąstatų su beveik 750 tūkst. vagonų. - darbo našumas įmonėje padidėjo 16 proc. - per metus pakrauta beveik vagonų Radviliškio rajono verslininkų pagamintos 54 tūkst. tonų įvairios produkcijos (krovos darbai, palyginti su 2004 metais, išaugo 25 proc.) - visi sąstatų formavimo technologiniai procesai pilnai automatizuoti ir kompiuterizuoti, kaupiami duomenys apie jų dislokavimo vietą. Radviliškio rajono gyventojus 2005 metais daugiau nei 40 vietinių maršrutų maršrutais vežė: - uždaroji akcinė bendrovė Radviliškio autobusų parkas; - uždaroji akcinė bendrovė Emtra ; - keli smulkūs vietiniai vežėjai. 37 priemiestiniai maršrutai yra pripažinti visuomenei būtinais maršrutais. Moksleiviams pavėžėti skyrus 2 didelius autobusus ir patobulinus eismo grafikus, nuo 2005 metų rugsėjo 1 dienos beveik visi moksleiviai atvežami į mokyklas ne anksčiau 30 min. iki pamokų pradžios, po pamokų namo išvežami kuo greičiau. Uždaroji akcinė bendrovė Radviliškio autobusų parkas įsigijo du naudotus vakarietiškus autobusus (vienas jų miesto tipo Neoplan, pritaikytas keleiviams patogiai įlipti ir išlipti). Vandentvarka metais į vandentvarkos ūkį numatoma investuoti daugiau nei 40 mln. litų (apie 80 proc. lėšų iš Europos Sąjungos ir valstybės investicijų fondų). Lietuvos vandentvarkos ūkiui sutvarkyti prireiks apie 3 mlrd. litų. Numatoma iki 2014 metų pasiekti, kad ne mažiau kaip 95 proc. kiekvienos savivaldybės gyventojų vietovėse, kuriose yra

8 8 ne mažiau 50 vartotojų, būtų aprūpinti viešojo vandens tiekėjo tiekiamu vandeniu (dabar Radviliškio rajone aprūpinama apie 60 proc. gyventojų) metais iš ISPA fondo ir valstybės bei savivaldybės lėšų vandentvarkos ūkiui atnaujinti skirta 8 mln. litų metais vyko Radviliškio miesto nuotekų valymo įrenginių rekonstrukcijos (sąmata daugiau nei 14 mln. litų) darbai (pabaiga 2006 metais). Bus įrengta šiuolaikinė Europos Sąjungos direktyvas ir šalies ekologinius reikalavimus atitinkanti nuotekų valykla: - galinti pašalinti iš nuotekų fosforą ir azotą; - turinti reikalingus įrengimus dumblo pirminiam apdorojimui bei antrąją spaudimo liniją. - Sumažės nuotekų valymo sąnaudos ir nuostoliai. - Bus įvykdyti griežti gamtosauginiai reikalavimai. - Bus sudarytos sąlygos toliau plėtoti miesto vandentvarkos sistemas bei didinti paslaugų gyventojams apimtis. Radviliškio miesto nuotekų valyklos rekonstrukcija Numatoma 2005 metais paruošta Nemuno vidurupio baseino vandentvarkos objektų pertvarkos programos galimybių studija ir konkurso būdu renkamas konsultantas techniniam projektui parengti. Preliminariais duomenimis, Radviliškio rajonui numatyta skirti apie 22 mln. litų. Pagal šią programą numatoma įrengti: vandentiekio ir kanalizacijos sistemas Radviliškio miesto Vytenio, S. Dariaus ir S. Girėno (už parduotuvės Snaigė ), Gražinos gatvių, senųjų kapinių, buvusio susivienijimo, Eibariškių mikrorajono gyvenamuosiuose kvartaluose; išplėtoti ir prijungti prie Radviliškio miesto tinklų Aukštelkų, Gražionių, Kutiškių gyvenviečių tinklus; rekonstruoti ir prijungti prie Šeduvos miesto tinklų Pavartyčių gyvenvietę. Faktai ir skaičiai 2005 metais Radviliškio rajono vandentvarkos ūkyje: - Renovuota daugiau nei 4 km miesto vandentiekio; - Renovuota beveik 2 km kanalizacijos tinklų; - Pirmojo ir antrojo vandens pakėlimo siurblinėse pakeisti 6 nenašūs siurbliai su vamzdynais į ekonomiškus; - Likviduotos senosios daug ekologinių problemų kėlusios nuotekų siurblinės, įrengtos šiuolaikinės estetiškos išvaizdos ir našios siurblinės; - Atlikti dispečerizacijos ir kiti darbai. Dabar: - užtikrinta geresnė vandens tiekimo ir nuotekų šalinimo paslaugos kokybė; - sumažinti eksploatavimo ir priežiūros kaštai; - įsigyta mobili tinklų dezinfekavimo įranga, nuotekų tinklų priežiūros ir valymo hidrodinaminė mašina.

9 9 Nuotekų siurblinė V. Kudirkos gatvėje, Radviliškyje, prieš rekonstrukciją ir po jos. Nuotekų siurblinė Gedimino gatvėje, Radviliškyje, prie Lietuvos reabilitacinio profesinio rengimo centro, prieš rekonstrukciją ir po jos Raudondvario gyvenvietės vandentiekio ir kanalizacijos tinklai prijungti prie Šeduvos miesto tinklų (projekto statybos darbų vertė apie 1,3 mln. litų (SAPARD fondo ir savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos lėšos)): - buvo paklota m nuotekų tinklų; - pastatytos 2 nuotekų perpumpavimo siurblinės; - nuotekų tinklai nutiesti į Šeduvos miestelio nuotekų valyklą (nuotekos nebeteršia Niauduvos upelio); - iš Šeduvos miesto vandenvietės į Raudondvario gyvenvietę nutiesta m vandentiekio tinklų. Rekonstruotos Daugėlaičių ir Vėriškių gyvenviečių nuotekų valyklos (darbų vertė daugiau nei 140 tūkst. litų, iš jų 100 tūkst. litų skyrė savivaldybė). rekonstruoti Šeduvos geriamojo vandens gerinimo įrenginiai (daugiau nei 27 tūkst. litų, uždarosios akcinės bendrovės Radviliškio vanduo lėšos). Pastatyti nuotekų valymo įrenginiai Grinkiškio J. Poderio vidurinėje mokykloje (darbų vertė daugiau nei 80 tūkst. litų). Pakiršinio gyvenvietėje nutiesta 600 m ilgio vandentiekio linija ir pakeista vandens gerinimo įrenginių įkrova, atlikta kitų darbų už beveik 20 tūkst. litų. Centralizuotas šilumos tiekimas 2005 metais Šeduvoje rekonstruota dujofikuota Lelijos katilinė (darbų vertė apie 300 tūkst. litų). Prie rekonstruotos Lelijos katilinės prijungti Šeduvos gimnazijos korpusai (Savivaldybė skyrė 370 tūkst. litų). Numatoma Prijungti Šeduvos pirminės sveikatos priežiūros ir Šeduvos globos namų pastatus prie rekonstruotos Lelijos katilinės. Sudaryti galimybę centralizuotą šildymą tiekti kitoms miesto centre įsikūrusioms įstaigoms bei organizacijoms (tikimasi gauti apie 300 tūkst. litų Lietuvos aplinkos apsaugos investicijų fondo paramą). Uždaryti nenašias kieto kuro katilines ir sumažinti oro taršą Šeduvos mieste. Rekonstruotoje Šeduvos (RSO) katilinėje įrengti gamtinėmis dujomis kūrenamus katilus ir atlikti kitus jos modernizavimo darbus. Faktai ir skaičiai

10 10 Rekonstruotos dujofikuotos Lelijos katilinės galia padidinta nuo 0,5 mw iki 2 mw (darbai kainavo beveik 200 tūkst. litų). Nuo Lelijos katilinės iki Šeduvos mokyklos nutiesta 1,3 km magistralinė šilumos trasa. Radviliškio katilinės 5-ojo katilo dūmtakis prijungtas prie rekonstruoto 4-ojo katilo ekonomaizerio (per metus sutaupoma 80 tūkst. litų, papildomai gaunama 400 kw galia lygi galiai katilinės, aprūpinančios centralizuota šiluma Linkaičių gyvenvietę). Radviliškio mieste rekonstruota dalis susidėvėjusios šiluminės trasos (65 tūkst. litų); Suremontuoti Radviliškio katilinės 0,4 kw transformatorinės pastotės elektros įrenginiai metais įvykdyta darbų už daugiau nei 850 tūkst. litų. Komunalinis ūkis Radviliškio rajone į konteinerinę atliekų surinkimo sistemą nuo jos įvedimo pradžios jau investuota daugiau nei 800 tūkst. litų. Faktai ir skaičiai 2005 metais uždaroji akcinė bendrovė Radviliškio komunalinės paslaugos buitines atliekas rinko 62 rajono gyvenvietėse (įsigyta ketvirtoji konteinerinė atliekų surinkimo mašina, naujų konteinerių). Radviliškio rajone atliekos vežamos į 34 rajono seniūnijų atliekų sąvartynus (didžiausius sąvartynus prižiūri uždaroji akcinė bendrovė Radviliškio komunalinės paslaugos, likusius sąvartynus prižiūri seniūnijos). Radviliškio miesto sąvartyne atliekamas aplinkos monitoringas metais atliekų priėmimo punktai pastatyti: - Radviliškyje; - Baisogaloje; - Šeduvoje; - Grinkiškyje; - Šiaulėnuose; - Polekėlėje. Parengti detalieji planai ir rengiami techniniai projektai 39 komunalinių atliekų surinkimo, antrinių žaliavų rūšiavimo aikštelėms įrengti. Parengti projektai ir statybos darbų rangovai 34 seniūnijose esantiems sąvartynams rekultivuoti metais uždaryti ir rekultivuoti sąvartynai: - Kutiškių kaime; - Mankiškių kaime; - Voskonių kaime; - Varnionių kaime; - Šniūraičių kaime. Paruošta studija sąvartyno filtratui sutvarkyti Šeduvos miesto sąvartyne. Radviliškio, Šeduvos, Baisogalos miestų sąvartynuose atliekos sutvarkomos 3 4 kartus per mėnesį, kaimo sąvartynuose 3 5 kartus per metus metais administruota daugiabučių namų: - Radviliškio mieste 188; - Šeduvos zonoje 28; - Baisogalos zonoje daugiabučio namo gyventojai sudarė bendrosios nuosavybės priežiūros jungtinės veiklos sutartis metų pabaigoje uždaroji akcinė bendrovė Radviliškio šiluma savo lėšomis pastatė ir eksploatuoja Radviliškio miesto pirtį.

11 11 Pastačius naftos produktų gaudyklę Radviliškio autobusų stoties teritorijoje, naftos produktai iš Gedimino gatvės su lietaus vandeniu nebepatenka į atvirus vandens telkinius. Verslas faktai ir skaičiai Radviliškio rajono smulkaus ir vidutinio verslo rėmimo fondas: - Iš Savivaldybės biudžeto smulkiam ir vidutiniam verslui remti skirta 100 tūkst. litų; - Panaudota 90,3 tūkst. litų fondo lėšų. Pagrindinės verslo kryptys Radviliškio rajone: - metalo ir medienos apdirbimas; - baldų gamyba; - drabužių siuvimas; - mašinų gamyba; - vaisvandenių gamyba; - durpių gavyba metais Radviliškio rajone įregistruota daugiau nei įvairių teisinių formų gamybos bei paslaugų įmonių (įregistruota 20, išregistruotos 44 įmonės). AB Radviliškio mašinų gamykla: - Pagaminta produkcijos už 4,5 mln. litų. - Įsisavintas ekologiškai švarių biokuro granuliavimo įrenginių gamybos procesas. - Dirba daugiau nei 90 darbuotojų. UAB Sulinkiai : - Parduota produkcijos už 8 mln. litų. - Skirta apie 1,5 mln. litų gamybos priemonėms atnaujinti ir modernizuoti. AB Lelija Šeduvos siuvimo įmonė: - Pasiūta daugiau nei 175 tūkst. vnt. įvairių drabužių beveik už 4 mln. litų. - Didžioji produkcijos dalis eksportuota į Europos Sąjungos ir kitas šalis. Valstybės įmonė Radviliškio miškų urėdija: - Gamybos apyvarta sudarė 7,5 mln. litų (daugiau nei 90 proc. įvairų medienos rūšių paruošimas ir pardavimas). - Gauta 1,3 mln. litų pelno. - 1 mln. litų skirta investicijoms (pastatyta sodmenų saugykla Linkaičiuose, nupirkta nauja naši technika už 240 tūkst. litų). UAB Multimeda : - 30 proc. padidinta produkcijos gamyba. - Produkcijos pagaminta už beveik 13 mln. litų. - Produkcija eksportuojama į Angliją, JAV, Vokietiją, Prancūziją, Malaiziją ir kitas šalis. - 1,5 mln. litų investuota į apdailos technologijų tobulinimą (įdiegta nauja naši apdailos linija, naudojanti ekologiškai švarų laką). - Dirba 220 darbuotojų UAB Rijada : - Išpilstyta beveik 4 mln. įvairios talpos butelių gaiviųjų gėrimų. Savivaldybės turtas 2005 metais Lietuvos Respublikos Vyriausybė Radviliškio rajono savivaldybei skyrė visus asignavimus ( litų) atlyginti piliečiams už valstybės išperkamus gyvenamuosius namus pagal priimtus sprendimus dėl nuosavybės atstatymo. Šie pinigai buvo išmokėti piliečiams, kurių turtas išperkamas. Patvirtinta Socialinio būsto plėtros programa. Joje numatyta: - išplėsti būsto pasirinkimo galimybes visoms socialinėms gyventojų grupėms;

12 12 - padidinti socialinio būsto fondą. Parengta daugiabučių namų modernizavimo programa: - Parama bus teikiama iki 1993 metų pastatytiems daugiabučiams namams modernizuoti. - Ja galės pasinaudoti daugiabučių namų butų savininkai, įsteigę namo savininkų bendriją arba sudarę jungtinės veiklos sutartį dėl bendrosios nuosavybės valdymo. - Gavus paramą, bus apmokėta dalis investicijų daugiabučiam namui modernizuoti ir didžioji dalis projekto išlaidų, tenkančių mažas pajamas gaunančioms šeimoms (vieniems gyvenantiems asmenims). Faktai ir skaičiai Savivaldybės socialinio būsto fondo plėtra 2005 metais: - Iš valstybės biudžeto skirta litų. - Iš savivaldybės biudžeto skirta litų. - Įsisavinta litų valstybės skirtų lėšų. - Socialinio būsto fondas padidintas 194,69 kv. metrais. Specialiojo daugiabučių namų savininkų bendrijų rėmimo fondui iš savivaldybės biudžeto skirta litų (visos lėšos įsisavintos). Turtas, įtrauktas į Privatizavimo programą: - buvusios katilinės pastatas Sidabravo kaime; - plaukimo baseinas Baisogaloje; - administracinės patalpos Radviliškyje; - ligoninės Infekcinis skyrius Radviliškyje. Trys objektai parduoti, į Privatizavimo fondą gauta litų metais nugriauta: - Pakalniškių kaime nebaigtas statyti gyvenamasis namas. - Tyruliuose bendrabutis, ligoninė ir jai priklausę pastatai (skalbykla, sargo namelis, lavoninė). - Šaukote darželis, bendrabutis, ūkinis pastatas, garažas. - Baltosios kaime sandėlio pastatai. Sudarytas gyvenamųjų patalpų, kuriose gyvena nuomininkai, savininkų valstybės garantijų turėtojų sąrašas: - Savininkams, kurių grąžintuose gyvenamuosiuose namuose, jų dalyse, butuose gyvena nuomininkai, įteikti 29 valstybės garantiniai raštai, kuriuos reikės įvykdyti iki 2009 m. sausio 1 d metais įvykdytos 9 valstybės garantijos savininkams perduotos nuomininkų, kuriems valstybės garantijos įvykdytos 2004 metų gale, patuštintos gyvenamosios patalpos. - Su likusiais savininkais, kurie kreipėsi dėl nuomos sutarties sudarymo, buvo sudarytos savininkui sugrąžinto gyvenamojo namo, jo dalies, buto nuomos sutartys. - Buvo patikslintos nuomojamų patalpų, kuriose gyvenantiems nuomininkams buvo planuojama 2005 metais įvykdyti valstybės garantijas, rinkos vertės. - Įvykdytos 8 valstybės garantijos nuomininkams, gyvenantiems savininkams grąžintose gyvenamosiose patalpose, jiems išmokėta litų. Valstybės remiami būsto kreditai, teikiami asmenims (šeimoms), turintiems teisę į valstybės paramą būstui įsigyti: - Radviliškio rajonui 2005 metais skirta litų. - Šia lengvata pasinaudojo tik dešimt šeimų (asmenų) (apie litų nepanaudota). - Nemažai šeimų negali gauti šio kredito dėl mažų šeimos pajamų. Savivaldybės socialinio būsto nuoma: - Per metus gauti 55 prašymai dėl įrašymo į sąrašus socialiniam būstui nuomuoti. - Į socialinio būsto nuomos sąrašus įrašytos 143 šeimos (asmenys) (2005 metų pabaigoje):

13 13 - Jaunų šeimų sąraše 58 šeimos (asmenys); našlaičių ir likusių be tėvų globos asmenų sąraše 5 asmenys; neįgaliųjų šeimų (asmenų) sąraše 16 šeimų (asmenų); bendrajame sąraše 56 šeimos (asmenys); socialinio būsto nuomininkų, turinčių teisę į socialinio būsto sąlygų pagerinimą, sąraše 8 šeimos (asmenys). 33 šeimoms (asmenims) suteikti butai, iš jų dviems šeimoms išimties tvarka (po gaisro). Suteikti butai našlaičiams, kurie apsisprendė nuomoti juos iš Savivaldybės. Vienas nuomininkas 2005 metais įsigijo nuosavą būstą ir nutraukė nuomą. Architektūra, statyba faktai ir skaičiai Architektūros ir statybos programai įgyvendinti skirta litų: - Šeduvos vidurinės mokyklos pradinių klasių korpusui rekonstruoti litų; - Šeduvos gimnazijos pastatų rekonstravimo projekto pirminiam etapui litų; - VšĮ Radviliškio ligoninės pastato techniniam projektui parengti ir statybos darbams vykdyti (objekto rekonstrukcijos darbai bus tęsiami) litų; - Radviliškio rajono savivaldybės viešosios bibliotekos pastatui S. Dariaus ir S. Girėno g. 9, Radviliškyje, rekonstruoti ir išplėsti litų; - dalies S. Dariaus ir S. Girėno gatvės (tarp Gedimino ir Vasario 16-osios gatvių) pėsčiųjų zonos ir žaliųjų plotų su mažosiomis architektūros formomis rekonstrukcijai litų; - Šiaulėnų M. Šikšnio vidurinės mokyklos pastatui ir dujų katilinei įrengti litų. Detaliesiems planams ir techniniams projektams rengti skirta litų: - V. Kudirkos mokyklos rekonstrukcijos ir priestato sporto salei su pagalbinėmis patalpomis statyti techniniam projektui litų; - sklypų prie daugiabučių gyvenamųjų namų Radviliškyje ribų nustatymo detaliesiems planams litų; - Aušros aikštės Radviliškyje detaliajam planui litų; - V. Kudirkos vidurinės mokyklos Radviliškyje sklypo suformavimo detaliajam planui litų; - Skėmių gyvenvietės buitinio nuotakyno specialiajam planui litų; - Laisvės aikštės Šeduvos mieste atkūrimo detaliajam planui litų; - žemės sklypų Baisogalos miestelyje, Mokyklos g A, formavimo detaliajam planui ir sklypų geodezinių matavimų planams litų. Radviliškio rajono savivaldybės vietinės reikšmės keliams ir gatvėms tiesti, taisyti, prižiūrėti buvo panaudoti litai (Savivaldybės tarybos, Lietuvos automobilių kelių direkcijos skirtos lėšos, kelių priežiūros ir plėtros programos tikslinės finansavimo lėšos, lėšų rezervas). Už šias lėšas: - seniūnijose suremontuota asfaltbetonio dangos išdaužų (daugiau nei kv. metrų); - suremontuota asfaltbetonio danga (daugiau nei kv. metrų); - užpiltos žvyru žvyruotų gatvių duobės (daugiau nei kub. metrų); - atlikti žvyruotų kelių ir gatvių profilio atstatymo darbai; - įrengta daugiau nei kv. m asfaltbetonio dangos; - atnaujintos šviesoforų sekcijos Radviliškio mieste; - suremontuotos vandens pralaidos; - sutvarkytas Radviliškio miesto Eibariškių mikrorajono individualių gyvenamųjų namų šiaurinės dalies nuo A. Povyliaus gatvės kvartalo lietaus nuotakynas ir gatvės, Mindaugo, Eibariškių, Sporto, Rožių gatvėse įrengta apie 500 metrų lietaus nuotakyno, paklota apie kv. m naujos asfaltbetonio dangos; - baigti J. Basanavičiaus ir Daujočių gatvių rekonstrukcijos darbai; - rekonstruota dalis S. Dariaus ir S. Girėno gatvės tarp Gedimino ir Vasario 16-osios gatvių, Radviliškyje.

14 14 Tikslinant nekilnojamojo turto adresų bazę ir suteikiant naujai susiformavusiems turto objektams adresus, parengti 284 Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymai, kuriais buvo suteikti arba patikslinti (keisti) nauji adresai Savivaldybių lygmens teritorijų planavimo dokumentų registre užregistruoti 57 detalieji ir specialieji planai. Parengti ir išduoti 165 projektavimo sąlygų sąvadai fiziniams ir juridiniams asmenims priklausančių statinių statybai (rekonstrukcijai), detaliesiems ir specialiesiems planams rengti išduotos 71 planavimo sąlygos bei derinami parengti projektai. Savivaldybės lėšomis nuosavybės teisėms į žemę atkurti Radviliškio ir Šeduvos miestuose 2005 metais parengti 27 žemės sklypų planai, iš kurių 16 sklypų planų, pagal kuriuos bus atkurtos nuosavybės teisės į žemę natūra.

15 metais išduoti projektavimo sąlygų sąvadai m m m Projektavimo sąlygų sąvadai Palyginus metų duomenis, galima spręsti, kad fizinių ir juridinių asmenų vykdomų statybų rajone daugėja.

16 16 ŠVIETIMAS, KULTŪRA, SPORTAS Švietimas Patvirtintas Radviliškio rajono savivaldybės bendrojo lavinimo mokyklų tinklo pertvarkymo iki 2012 metų bendrasis planas, kuriame numatytos konkrečios priemonės, kaip įgyvendinti mokyklų tinklo savivaldybėje pertvarkos paskirtį sukurti sąlygas, leidžiančias kiekvienam mokiniui: - gauti kokybišką švietimą, pedagoginę, psichologinę, specialiąją pedagoginę pagalbą; - įgyti išsilavinimą pagal valstybės nustatytus standartus metais: - Radviliškio V. Kudirkos vidurinė mokykla tapo pagrindine mokykla. - likviduotas Radviliškio rajono Šeduvos gimnazijos Prastavonių skyrius. - po vidurinio ugdymo programos akreditacijos Šeduvos vidurinė mokykla tapo gimnazija. Rugsėjo 1-oji renovuotoje Radviliškio rajono Šeduvos gimnazijoje Patvirtintas Priešmokyklinio ugdymo organizavimo modelių aprašas (jame priešmokyklinio ugdymo organizavimo Radviliškio rajone tvarka). Užtikrinant nuolatinį ugdymo ir ugdymosi sąlygų gerinimą, numatytas lopšelių-darželių, miesto ir kaimo mokyklų stiprinimas. Šiuo metu ruošiami ir vykdomi investiciniai projektai: - Pociūnėlių pagrindinės mokyklos katilinės rekonstrukcija. - Alksniupių pagrindinės mokyklos sporto salės avarinės būklės likvidavimas. - Radviliškio V. Kudirkos pagrindinės mokyklos sporto komplekso statyba. - Bendrojo lavinimo ir profesinių mokyklų rekonstravimo ir aprūpinimo mokymosi priemonėmis programa (Baisogalos vidurinė mokykla). - Energijos vartojimo efektyvumo didinimas Radviliškio gimnazijoje. - Energijos vartojimo efektyvumo didinimas Radviliškio lopšelyje-darželyje Žvaigždutė ir Radviliškio rajono Baisogalos mokykloje-darželyje. Patvirtinta Radviliškio rajono mokyklų aprūpinimo bendrojo lavinimo dalykų vadovėliais ir mokymo priemonėmis tvarka. Patvirtinta Mažas pajamas turinčių šeimų moksleivių nemokamo maitinimo organizavimo rajono bendrojo lavinimo mokyklose tvarka. Faktai ir skaičiai Mokinių skaičius Radviliškio rajono šveitimo įstaigose metais Radviliškio rajono švietimo įstaigos Bendrojo lavinimo mokyklose Bendrojo lavinimo mokyklų specialiosiose lavinamosiose klasėse Suaugusiųjų mokymo klasėse Priešmokyklinio ugdymo grupėse Ikimokyklinio ugdymo grupėse Papildomojo ugdymo įstaigose m. m Gyvena vaikų globos namuose m. m (224 dailės ir 269 muzikos mokyklose) 70

17 17 Švietimo skyriaus turimais duomenimis, Radviliškio rajone visi mokyklinio amžiaus vaikai iki 16 metų lanko mokyklą. Priešmokyklinio amžiaus ugdomų vaikų skaičius, palyginti su 2004 metais, padidėjo 25 proc.: 2004 metais sukomplektuotos 26 priešmokyklinio ugdymo grupės, 2005 metais 36 grupės. Mokyklų tobulinimo programoje dalyvauja septynios Radviliškio rajono mokyklos (2005 metais pagal vykdomą programą gauti 52 baldų komplektai, mokymo priemonių už litų): - Alksniupių pagrindinė mokykla; - Pociūnėlių pagrindinė mokykla; - Jaunimo mokykla; - Aukštelkų pagrindinė mokykla; - Tyrulių pagrindinė mokykla; - Radviliškio Vinco Kudirkos pagrindinė mokykla; - Radviliškio Gražinos vidurinė mokykla. Valstybinių egzaminų rezultatai: - Vienuolika Radviliškio rajono kandidatų gavo aukščiausius (100 balų) įvertinimus (2004 metais tik trys). - Radviliškio rajono valstybinių brandos egzaminų vidurkis 48,79 balai (šalies 50,5) (2004 metais 42,96). Išsilvinimas: - 90,4 proc. mokinių įgijo pagrindinį išsilavinimą. - 91,3 proc. mokinių įgijo vidurinį išsilavinimą (2004 metais 96,8 proc.). - 9,5 proc. abiturientams įteikti brandos atestatai su pagyrimu. Rajono švietimo įstaigose pagrindinėse pareigose dirba 964 pedagogai: (87 proc.) turi aukštąjį išsilavinimą (11 proc.) turi aukštesnįjį išsilavinimą (2 proc.) turi vidurinį išsilavinimą. - 81,8 proc. pedagogų atestuoti, mokyklose dirba 10 mokytojų ekspertų: kūno kultūros mokytojas Jonas Varkulevičius (Radviliškio Lizdeikos gimnazija); lietuvių kalbos mokytoja Nida Urbonavičienė (Radviliškio Lizdeikos gimnazija); pradinių klasių mokytoja Irena Butvilienė (Radviliškio Gražinos vidurinė mokykla); pradinių klasių mokytoja Regina Ragaliauskienė (Radviliškio rajono Šeduvos gimnazijos Butėnų skyrius); dailės mokytoja Jadvyga Kurmanskienė (Radviliškio Gražinos vidurinė mokykla); lietuvių kalbos mokytoja Sofija Adomaitienė (Radviliškio Vaižganto gimnazija); matematikos mokytoja Nijolė Gedgaudienė (Radviliškio Vaižganto gimnazija); fizikos mokytojas Viktoras Karmonas (Radviliškio Vaižganto gimnazija); choreografijos mokytoja Janina Vasiliauskienė (Radviliškio rajono Šeduvos gimnazija). Radviliškio rajono Grinkiškio Jono Poderio vidurinės mokyklos lietuvių kalbos mokytojui Klemui Indrėkui suteikta mokytojo eksperto kvalifikacinė kategorija ir jam įteikta M. Rostropovičiaus fondo premija už jaunųjų kūrėjų ugdymą. Mokytojo vadovaujami mokiniai pastaraisiais metais užima I III vietas respublikos Jaunųjų filologų konkursuose. Iš kairės: Radviliškio rajono Grinkiškio Jono Poderio vidurinės mokyklos mokytojai Audra Indrėkienė, lietuvių kalbos mokytoja metodininkė, Klemas Indrėkus, lietuvių kalbos mokytojas ekspertas,

18 18 su Mstislavu Rostropovičiumi po premijos įteikimo. Radviliškio Jaunimo mokyklos kosminio modeliavimo būrelio vadovo Viktoro Karmono vadovaujami būrelio nariai pasiekė aukštų sportinio meistriškumo rodiklių Europos kosminio modeliavimo čempionate Rumunijoje: - modelių su parašiutu klasėje užimta I komandinė vieta; - modelių su propeleriais klasėje užimta III komandinė vieta. Respublikos čempionate keturiose iš penkių rungčių Viktoro Karmono mokiniai tapo čempionais. Už šiuos pasiekimus mokytojas Viktoras Karmonas apdovanotas Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro padėkos raštu. Radviliškio rajono bendrojo lavinimo mokyklose dirba 75 mokyklų vadovai (direktoriai ir jų pavaduotojai ugdymui): - 53 (82,8 proc.) turi I vadybinę kvalifikacinę kategoriją (17,2 proc.) turi II vadybinę kvalifikacinę kategoriją. - Atestuota 64 (85,3 proc.) vadovų metais suteikta I vadybinė kvalifikacinė kategorija trims mokyklų vadovams, II vadybinė kvalifikacinė kategorija 2 vadovams. Mokinio krepšelis nuo litų 2004 metais padidėjo iki litų metais mokinio krepšelio lėšos, palyginti su 2004 metais, vadovėliams ir mokymo priemonėms padidėjo 20,8 proc., grožinei literatūrai 6,3 proc. Radviliškio rajone vykdoma programa Švietimas informacinei visuomenei padėjo rajono mokyklas aprūpinti kompiuterine įranga už litų. Gauta: - 64 kompiuteriai; - 4 multimedijos projektoriai; - 12 vnt. radijo ryšio įrangos. Kompiuterių skaičius Radviliškio rajono švietimo įstaigose metais m m m m m m. Radviliškio rajono bendrojo lavinimo mokyklose 2005 metų pabaigoje vienu kompiuteriu naudojosi 12 mokinių: klasėse 13 mokinių; klasėse 8 mokiniai; klasėse 4 mokiniai; klasėse 4 mokiniai metais 12 Radviliškio rajono mokyklų pajungtas LITNET ryšys (pastatyti 2 retransliatoriai). Dabar nemokamu internetu naudojasi 16 Radviliškio rajono mokyklų: - Pociūnėlių pagrindinė mokykla; - Šaukoto pagrindinė mokykla; - Palonų pagrindinė mokykla; - Radviliškio Vaižganto pagrindinė mokykla; - Radviliškio V. Kudirkos pagrindinė mokykla;

19 19 - Radviliškio jaunimo mokykla; Radviliškio S. Dariaus ir S. Girėno vidurinė mokykla; Radviliškio Gražinos vidurinė mokykla; - Baisogalos vidurinė mokykla; - Grinkiškio J. Poderio vidurinė mokykla; - Radviliškio Lizdeikos gimnazija; - Radviliškio Vaižganto gimnazija; - Alksniupių pagrindinė mokykla; - Šeduvos gimnazija; - Labučių pagrindinė mokykla; - Sidabravo vidurinė mokykla. Likusios švietimo įstaigos (išskyrus ikimokyklines ir skyrius) naudojasi mokamu interneto ryšiu. Ateityje planuojama LITNET ryšį įvesti ir kitose Radviliškio rajono mokyklose metų pabaigoje 12 švietimo įstaigų jau turėjo savo mokyklų tinklalapius internete (6 svetainės sukurtos 2005 metais) metais vykusio švietimo įstaigų tinklalapių konkurso laureatai: - Radviliškio Vaižganto gimnazija; - Radviliškio rajono Šeduvos gimnazija; - Radviliškio S. Dariaus ir S. Girėno vidurinė mokykla. Į Radviliškio rajono mokyklas 2005 metų duomenimis pavežami mokiniai (32,77 proc.), gyvenantys toliau negu 3 km nuo mokyklos. Mokinių pavėžėjimas į mokyklas organizuojamas: - maršrutiniais autobusais (35,4 proc.); - privačiu transportu (37,6 proc.); - mokykliniais autobusais (14,6 proc.); - kitais vežimo būdais (12,4 proc.). Kasmet pavežamų mokinių daugėja: 2003 metais pavėžėta 29,9 proc. mokinių, 2004 metais 30,1 proc., 2005 metais 32,8 proc. Nemokamas maitinimas mokyklose skiriamas 30,9 proc. mokinių (2003 m. 36,3 proc. mokinių, 2004 m. 31,3 proc. mokinių). Laimėjus įvairius projektų finansavimo konkursus, gauta litų: - vaikų ir paauglių nusikalstamumo prevencijai organizuoti litų; - vaikų vasaros poilsiui organizuoti litų; - kitiems projektams vykdyti litų. - Radviliškio rajono suaugusiųjų ir jaunimo ugdymo centras projektui Žingsnis po žingsnio... vykdyti iš Lietuvos suaugusiųjų švietimo ir informavimo centro gavo litų užsienio (anglų, vokiečių ir prancūzų) kalbų kursams organizuoti (kursus baigė 71 žmogus). - Pedagoginė psichologinė tarnyba valstybinės svarbos projektui Iškritusių iš mokyklos mokinių grąžinimas vykdyti gavo litų (specialistų apmokymams ir metodinei medžiagai įsigyti). Demokratijos ir socialinių įgūdžių mokyklos Ateitis mokiniai kartu su Amerikos, Gruzijos, Baltarusijos, Ukrainos jaunimo atstovais dalyvavo Komsomolske (Ukrainoje) surengtose tarptautinėse diskusijose, nagrinėjo jaunimo užimtumo, dalyvavimo vietos savivaldoje, versle, ekologinio švietimo, talentų rėmimo temas, gilinosi į ukrainiečių veiklos patirtį, aptarė kitų šalių jaunimo iniciatyvas. Radviliškio rajono mokyklose lankėsi užsienio lietuviškų mokyklų 1 12 klasių įvairių dalykų mokytojai, kurie dalyvavo seminare Mokytojų kompetencijų kaita šiuolaikinėje mokykloje. Sulaukta svečių iš Vokietijos, Kaliningrado, Lenkijos, Rusijos, Baltarusijos. Lizdeikos gimnazijoje lankėsi Lietuvos Respublikos Prezidentas Valdas Adamkus. Ši gimnazija gavo vienos iš sportiškiausių Lietuvos mokyklų vardą.

20 20 Lietuvos Respublikos prezidentas Valdas Adamkus ir Radviliškio Lizdeikos gimnazijos direktorius Jonas Varkulevičius Radviliškio rajono savivaldybės suaugusiųjų ir jaunimo neformaliojo ugdymo centras: - Suorganizuoti 76 seminarai rajono pedagogams bei gyventojams. - Seminaruose dalyvavo klausytojai. - Surengtos 2 respublikinės konferencijos ( Kūno kultūra olimpinių vertybių formavimas, Dailinio ugdymo kaita mokykloje: realybė ir ateitis ) bei Mokyklų tobulinimo programos baigiamoji konferencija MTP ir mes. Specialiųjų poreikių vaikų ugdymas: - Radviliškio rajone sukurta specialiojo ugdymo sistema, kuri apima visas amžiaus grupes nuo ikimokyklinio amžiaus vaikų iki 21 metų jaunuolių ir vyresnių žmonių. - Radviliškio rajono švietimo įstaigose ugdomi specialiųjų poreikių vaikai (81 proc.), turintys specifinių pažinimo, intelekto, kompleksinių, emocijų ir elgesio, lėtinių, neurologinių ir somatinių, kalbos ir komunikacijos, klausos regėjimo, fiziniais ir judėjimo ir kitų sutrikimų. - Namuose mokoma 11 mokinių, turinčių negalią. Palyginti su 2004 metų duomenimis, specialiųjų poreikių vaikų skaičius rajone padidėjo 17,3 proc metais dėl mokymosi sunkumų įvertinti 255 specialiųjų poreikių mokiniai. Iš jų 142 (56 proc., 2004 metais 44 proc.) 10 metų ir jaunesnio amžiaus vaikai metais daugiau tėvų kreipėsi dėl vaiko brandumo mokyklai nustatymo. Šių tyrimų atlikta net 24 (2004 metais 16). Kultūra Radviliškio rajono savivaldybės viešajai bibliotekai modernizuoti skirta 3 mln. 155 tūkst. litų. Darbus planuojama baigti 2006 metų pabaigoje. Biblioteka išaugs į modernų trijų aukštų pastatą, kuris taps bendruomenės informacijos centru su šiuolaikinėmis informacijos ir komunikacijos technologijomis.

21 21 Radviliškio rajono savivaldybės viešoji biblioteka prieš rekonstrukciją ir ją įpusėjus Paruoštas Daugyvenės kultūros istorijos muziejaus draustinio Burbiškio dvaro investicinis projektas: - dvaro vaikų namelyje įrengta šiuolaikiška virtuvė; - guvernantės namelis pritaikytas kavinukei; - dvaro ledainė sujungta su kavinuke; - pastatuose įrengta centrinė šildymo sistema, rekonstruota katilinė, įrengtas vandentiekis, nuotekų surinkimo sistema, ventiliacija. Faktai ir skaičiai Visuomeninės organizacijos kartu su klubinėmis įstaigomis 2005 metais iš respublikinių fondų gavo 32 tūkst. litų. Viešojoje bibliotekoje ir jos filialuose 205 metais skaitė skaitytojai. Užregistruoti lankytojai. Bibliotekoje ir jos filialuose internetu naudojosi skaitytojai. Skaitytojams išduoti spaudiniai. Viešoji biblioteka parengtiems projektams vykdyti gavo litų. Viešojoje bibliotekoje 2005 metais paruošti kraštotyriniai darbai, kiti leidiniai: - Kai praeitis prabyla (atsiminimai apie Radviliškio viešosios bibliotekos pastatą); metų Radviliškio krašto kalendorius ; - Voskonių kaimo istorija ; - Vadaktų bibliotekos istorija ; - Šeduvos metraštis ; - parengta spaudai knyga Tetervins subilda ; - kultūros ir istorijos leidinys Radviliškio kraštas (Nr. 2); - Lietuvos bibliotekininkų draugijos Radviliškio skyriaus laikraštis Mes (Nr , 35 36); - E. Čiganienės-Kiškienės knyga Krante ; - K. Diržinauskaitės poezijos knygelė Gyvybės kupini koridoriai ; - Informacinis leidinys Radviliškis vakar, šiandien ir rytoj ; - lankstinukai Gražiausių rajono sodybų aplinkos fragmentai, Šiaurės Lietuvos literatų draugijos 7-asis sąskrydis, Radviliškio viešosios bibliotekos Stiklo filialo Viešasis interneto centras. Radviliškio miesto kultūros centras: metais už teikiamas paslaugas gyventojams surinkta 45,3 tūkst. specialiųjų lėšų. - Rėmėjai įvairiems renginiams skyrė 28,3 tūkst. litų. - 5,6 tūkst. litų gauti parengtiems projektams vykdyti. - Centre veikė 12 meno kolektyvų, kurie 2005 metais surengė 200 koncertų. - Klubai ir kitos neformalios grupės vienija 250 narių. Daugyvenės kultūros istorijos muziejus-draustinis: metais muziejuje apsilankė daugiau nei 57 tūkst. lankytojų iš Lietuvos, Prancūzijos, Šri Lankos, Anglijos, Danijos, Olandijos, Latvijos, Vokietijos, Rusijos, Lenkijos, Italijos, Norvegijos, Švedijos, Čekijos, Suomijos, Indijos, Kanados, Australijos, Jungtinių Amerikos Valstijų, Airijos, Ispanijos, Estijos, Baltarusijos, Brazilijos, Japonijos, Ukrainos, Filipinų, Šveicarijos, Korėjos, Ispanijos, Šveicarijos, Airijos, Austrijos, Belgijos, Kinijos, Moldavijos, Portugalijos, Slovėnijos, Rumunijos, Argentinos. - Istoriniam Daugyvenės krašto savitumui atskleisti ir iškiliausiems krašto žmonėms paminėti, prisiminti jų nuveiktus darbus buvo surengtos dvi mokslinės konferencijos, išleistos knygelės Daugyvenės krašto šviesuoliai.

22 22 - Muziejaus Šeduvos kraštotyros skyriuje 2005 metais tvarkyti muziejaus fondų rinkiniai, baigiamas tvarkyti muziejuje esantis fotografijų fondas, archeologijos rinkinys papildytas radiniais. Muziejaus fondas pasipildė 254 eksponatais. - Kleboniškių kaimo buities skyriaus pagrindiniame fonde yra eksponatai. Per šiuos metus įsigyti 105 eksponatai. Naujais eksponatais papildytos muštokių, ąsočių, linų šepečių, oblių, kraičių skrynių kolekcijos. - Burbiškio dvare 2005 metais vyko šeštoji tradicinė Tulpių žydėjimo šventė, kuri savo originalumu ir dalyvių gausa prilygo respublikinei šventei metais Radviliškio mieste trečią kartą surengtas senjorų šokių festivalis Iš visos Lietuvos, kurį organizavo Radviliškio miesto kultūros centras. Baisogaloje surengta Šaulių sąjungos respublikinė meno kolektyvų apžiūra Dainuokim, kariai. Šventėje baisogališkis solistas Romualdas Juzukonis ir jo vadovaujamas vyrų vokalinis ansamblis Dainava tapo laureatais. Šeduvoje vyko Radviliškio rajono derliaus šventė, kurioje rajono seniūnijų ūkininkai pristatė išaugintą produkciją, meno kolektyvai koncertavo seniūnijų kiemeliuose, pagerbti seniūnijų gražiausių sodybų šeimininkai, seniūnai metais pirmą kartą pagerbti Radviliškio rajono kultūros įstaigų ir švietimo darbuotojai. Jiems įteiktos Gerumo šviesos nominacijos. Aukštelkų kaime Lietuvos politinių kalinių ir tremtinių sąjungos Radviliškio skyriaus iniciatyva iškilmingai atidengtas paminklas žuvusiems Aukštelkų kaimo bei apylinkės partizanams atminti. Šokių kolektyvai Patrepsėlis, Šelmiai, Gražinos vidurinės mokyklos jaunučių šokių kolektyvas 2005 metų Radviliškio rajono meno šventėje Vakar, šiandien, rytoj (joje dalyvavo 106 moksleivių ir suaugusiųjų kolektyvai). Gražinos vidurinės mokyklos šiuolaikinių šokių kolektyvas respublikinėje moksleivių dainų šventėje Mes Laisvės vaikai (joje dalyvavo 13 rajono moksleivių meno kolektyvų).

23 metais Šiaulių apskrities viršininko apdovanoti Radviliškio rajono kultūros darbuotojai (iš kairės Romualdas Juzukonis, Pakiršinio kultūros namų direktorius, Vida Marcinkienė, Radviliškio rajono savivaldybės viešosios bibliotekos direktoriaus pavaduotoja, Vitalija Lipskienė, Tyrulių pramogų ir šokių salės administratorė, Augenijus Jurgauskas, Savivaldybės administracijos Kultūros skyriaus vedėjas, Vida Gilienė, Aukštelkų kultūros namų direktorė, Vladas Skuja, Baisogalos kultūros namų mišraus choro vadovas) metais Sidabravo seniūnas Vidmantas Blužas apdovanotas ordino Už nuopelnus Lietuvai medaliu.

24 metais Gerumo vakare pagerbti ir Angelo statulėlėmis apdovanoti Radviliškio rajone ir užsienyje gyvenantys žmonės, kurie savo sielų gerumu, tikėjimu ir kilnumu dovanoja šalia esantiems džiaugsmą ir tikėjimą ateitimi, vargstantiems suteikia materialinę paramą. Nuotraukoje iš kairės: Vladas Skuja, Baisogalos kultūros namų mišraus choro vadovas, Eugenija Brinkienė, Radviliškio Vaižganto pagrindinės mokyklos logopedė, Bernadita Aušrelė Švagždienė, Radviliškio diabeto klubo pirmininkė, Aleksandra Kuodzevičienė, Radviliškio miesto gyventoja, pensininkė, buvusi tremtinė, Žanas Fransua Žunjo (Jean-François Jougnot) iš Burgundijos regiono Saint Seine l Abbaye miesto (Prancūzija), Hansas Akselsonas (Hans Axelson) iš Boras miesto (Švedija), Arvydas Kavaliauskas, Radviliškio rajono Šeduvos gimnazijos informacinių technologijų mokytojas. Sportas 100 tūkst. litų iš Savivaldybės biudžeto skirta seniūnijų sporto aikštynams remontuoti ir statyti bei sportiniam inventoriui įsigyti: - Baisogalos seniūnijai skirta litų sporto inventoriui įsigyti ir litų aikštelėms sutvarkyti (numatyta sutvarkyti Palonų kaimo ir Pakiršinio gyvenvietės krepšinio ir tinklinio aikšteles). - Šeduvos miestui skirta litų sporto aikštelėms tvarkyti: sutvarkyta krepšinio aikštelė, pastatyti suolai. Nupirkta sporto inventoriaus už litų. - Radviliškio seniūnijoje sutvarkyti aikštelėms skirta litų: sutvarkytos Liutkiškių, Linkaičių, Kutiškių, Daugėlaičių, Šniūraičių ir Vaidulių kaimuose esančios aikštelės. Nupirkta sporto inventoriaus už litų. - Šeduvos seniūnijoje už litų nupirkta sporto inventoriaus, aikštelėms tvarkyti skirta litų. Sporto aikštynas Vėriškių kaime iki galo neįrengtas. - Šiaulėnų seniūnijoje sporto inventoriaus nupirkta už litų (nupirkta inventoriaus treniruoklių salei, sportinė apranga Šiaulėnų ir Acokavų krepšinio komandoms). Įrengtos krepšinio aikštelės Acokavų ir Žeimių kaimuose, Šiaulėnuose atstatyta krepšinio aikštelė (aikštelėms tvarkyti skirta litų). - Pakalniškių seniūnijoje nupirkta sporto inventoriaus už litų. Pociūnų kaime sutvarkytos tinklinio ir krepšinio aikštelės (skirta litų). - Grinkiškio seniūnijoje nupirkta sporto inventoriaus už litų. Sutvarkyta aikštė Grinkiškio pušynėlyje, įrengta krepšinio aikštelė Šašių kaime (skirta litų). - Sidabravo seniūnijoje už tūkst. litų nupirkta sporto inventoriaus ir sportinės aprangos. Vadaktų, Beinoravos kaimuose įrengtos krepšinio ir tinklinio aikštelės (skirta litų). - Tyrulių seniūnijoje nupirkta sporto inventoriaus už litų (nupirkti keturi krepšinio įrangos komplektai, stalo teniso stalas, įsigyta sportinės aprangos). Atnaujintas ir sutvarkytas sporto aikštynas Polekėlės kaime, Jonaitiškių kaime įrengta krepšinio aikštelė (skirta litų). - Aukštelkų seniūnijoje už litų nupirkta sporto inventoriaus. Kalnelio Gražionių kaime sutvarkyta krepšinio aikštelė (įrengti nauji stovai, suolai žiūrovams) (darbai kainavo litų). - Šaukoto seniūnijoje sutvarkytos sporto ir krepšinio aikštelės Kunigiškių, Papušynio kaimuose ir Šaukoto miestelyje. Nupirktos naujos krepšinio lentos, įrengti stovai, suoliukai,

25 25 - žaidimų aikštelės mažiems vaikams. Darbai kainavo litų. Už litų nupirkta 10 komplektų sportinės aprangos. Skėmių seniūnijoje už litų nupirkta sporto inventoriaus, Skėmių kaime sutvarkytos krepšinio ir tinklinio aikštelės, Pociūnėliuose sutvarkyta tinklinio aikštelė (skirta litų). Radviliškio miesto seniūnija litų panaudojo žaidimų aikštelėms miesto parke ir prie miesto turgelio įrengti.

26 metais: Raketų kosminio modeliavimo jaunių komanda (treneris V. Karmonas) iškovojo Europos bronzos medalius. Ž. Augė Europos raketų kosminio modeliavimo jaunių čempionate iškovojo trečiąją vietą. Šachmatininkas A. Savickas tapo Lietuvos jaunimo čempionu, jo treneris V. Sakalauskas tapo Lietuvos greitųjų šachmatų čempionu bei užėmė trečiąją vietą Lietuvos suaugusiųjų čempionate. Trenerio F. Vladimirovo auklėtiniai šauniai pasirodė Lietuvos laisvųjų imtynių čempionatuose. M. Jakubėnas tapo suaugusiųjų čempionu, J. Kvietelaitis ir R. Balinskas užėmė pirmąsias vietas jaunimo pirmenybėse. Karatė klubo Kentauras narys L. Speičys (treneris A. Masalskis) tapo Europos jaunių čempionu. Lizdeikos gimnazija sportiškiausių respublikos mokyklų konkurse užėmė trečiąją vietą. Geriausieji 2005 metų Radviliškio rajono sportininkai ir treneriai Pirmoje eilėje iš kairės: krepšinio treneris Stasys Kruša, raketų kosminio modeliavimo treneris Viktoras Karmonas, laisvųjų imtynių treneris Fiodoras Vladimirovas, šachmatų treneris Vaidas Sakalauskas, karatė treneris Arūnas Masalskis. Antroje eilėje iš kairės: krepšininkas Lukas Pipiras, raketų modeliuotojas Žilvinas Augė, imtynininkas Justinas Kvietelaitis, karatistas Leonas Speičys. Šachmatininkas Airidas Savickas

Eil. Nr METŲ LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS BIUDŽETO PAJAMOS Pajamų pavadinimas Patikslintas planas (tūkst. eurų) Vykdymas 1. Mokesčiai

Eil. Nr METŲ LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS BIUDŽETO PAJAMOS Pajamų pavadinimas Patikslintas planas (tūkst. eurų) Vykdymas 1. Mokesčiai Eil. Nr. 2018 METŲ LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS BIUDŽETO PAJAMOS Pajamų pavadinimas Patikslintas planas (tūkst. eurų) Vykdymas 1. Mokesčiai 11682 11930 1.1. Gyventojų pajamų mokestis (gautas iš VMI) 10749

Detaliau

Prienų rajono savivaldybės tarybos 2018 m. vasario 8 d. sprendimo Nr. T3-7 1 priedas Eil. Nr. PRIENŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS 2018 METŲ BIUDŽETO PAJAMŲ PLA

Prienų rajono savivaldybės tarybos 2018 m. vasario 8 d. sprendimo Nr. T3-7 1 priedas Eil. Nr. PRIENŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS 2018 METŲ BIUDŽETO PAJAMŲ PLA sprendimo Nr. T3-7 1 priedas Eil. Nr. PRIENŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS 2018 METŲ BIUDŽETO PAJAMŲ PLANAS Pajamų pavadinimas Pajamos I. MOKESČIAI: 14281000 1. Pajamų ir pelno mokesčiai iš viso: 12951000 1.1. gyventojų

Detaliau

VIDAUS REIKALŲ MINISTERIJA REKOMENDUOJAMŲ SAVIVALDYBĖS VEIKLOS VERTINIMO KRITERIJŲ SĄRAŠAS Vilnius 2016

VIDAUS REIKALŲ MINISTERIJA REKOMENDUOJAMŲ SAVIVALDYBĖS VEIKLOS VERTINIMO KRITERIJŲ SĄRAŠAS Vilnius 2016 VIDAUS REIKALŲ MINISTERIJA REKOMENDUOJAMŲ SAVIVALDYBĖS VEIKLOS VERTINIMO KRITERIJŲ SĄRAŠAS Vilnius 2016 1 REKOMENDUOJAMŲ SAVIVALDYBĖS VEIKLOS VERTINIMO KRITERIJŲ SĄRAŠAS 1. Savivaldybės strateginio tikslo/strateginių

Detaliau

PATVIRTINTA Klaipėdos,,Žaliakalnio gimnazijos direktoriaus 2018 m. lapkričio 22 d. įsakymu Nr. V- 207 KLAIPĖDOS,,ŽALIAKALNIO GIMNAZIJOS,

PATVIRTINTA Klaipėdos,,Žaliakalnio gimnazijos direktoriaus 2018 m. lapkričio 22 d. įsakymu Nr. V- 207 KLAIPĖDOS,,ŽALIAKALNIO GIMNAZIJOS, PATVIRTINTA Klaipėdos,,Žaliakalnio gimnazijos direktoriaus 2018 m. lapkričio 22 d. įsakymu Nr. V- 207 KLAIPĖDOS,,ŽALIAKALNIO GIMNAZIJOS, 290438420 2019 2021-ŲJŲ METŲ STRATEGINIS PLANAS VEIKLOS KONTEKSTAS

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS DARBO KODEKSO 204 STRAIPSNIO IR XIX SKYRIAUS PAKEITIMO ĮSTATYMAS

LIETUVOS RESPUBLIKOS DARBO KODEKSO 204 STRAIPSNIO IR XIX SKYRIAUS PAKEITIMO ĮSTATYMAS LIETUVOS RESPUBLIKOS VIDAUS REIKALŲ MINISTRO Į S A K Y M A S DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VIDAUS REIKALŲ MINISTRO 2008 M. BALANDŽIO 24 D. ĮSAKYMO NR. 1V-148 DĖL REGIONINIŲ CENTRŲ KOMPLEKSINĖS PLĖTROS INVESTICINIŲ

Detaliau

VIEŠOJI ĮSTAIGA KLAIPĖDOS MOKSLO IR TECHNOLOGIJŲ PARKAS VEIKLOS ATASKAITA 2016 M. Klaipėda 2017

VIEŠOJI ĮSTAIGA KLAIPĖDOS MOKSLO IR TECHNOLOGIJŲ PARKAS VEIKLOS ATASKAITA 2016 M. Klaipėda 2017 VIEŠOJI ĮSTAIGA KLAIPĖDOS MOKSLO IR TECHNOLOGIJŲ PARKAS VEIKLOS ATASKAITA 2016 M. Klaipėda 2017 TURINYS 1. Informacija apie viešosios įstaigos Klaipėdos mokslo ir technologijų parko (toliau KMTP) veiklą

Detaliau

PRITARTA Panevėžio rajono savivaldybės tarybos 2018 m. gegužės 30 d. sprendimu Nr. T-98 PANEVĖŽIO R. VELŽIO GIMNAZIJOS DIREKTORIAUS RIMTO BALTUŠIO 201

PRITARTA Panevėžio rajono savivaldybės tarybos 2018 m. gegužės 30 d. sprendimu Nr. T-98 PANEVĖŽIO R. VELŽIO GIMNAZIJOS DIREKTORIAUS RIMTO BALTUŠIO 201 PRITARTA Panevėžio rajono savivaldybės tarybos 2018 m. gegužės 30 d. sprendimu Nr. T-98 PANEVĖŽIO R. VELŽIO GIMNAZIJOS DIREKTORIAUS RIMTO BALTUŠIO 2017 METŲ VEIKLOS ATASKAITA I. BENDRA INFORMACIJA APIE

Detaliau

PATVIRTINTA Klaipėdos miesto pedagogų švietimo ir kultūros centro l. e. direktoriaus pareigas 2015 m. lapkričio 16 d. įsakymu Nr. V1-43 PRITARTA Klaip

PATVIRTINTA Klaipėdos miesto pedagogų švietimo ir kultūros centro l. e. direktoriaus pareigas 2015 m. lapkričio 16 d. įsakymu Nr. V1-43 PRITARTA Klaip PATVIRTINTA Klaipėdos miesto pedagogų švietimo ir kultūros centro l. e. direktoriaus pareigas 2015 m. lapkričio 16 d. įsakymu Nr. V1-43 PRITARTA Klaipėdos miesto pedagogų švietimo ir kultūros centro tarybos

Detaliau

Radviliškio rajono savivaldybės administracijos Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus metinės švietimo, kultūros ir sporto veiklos programos 3 priedas

Radviliškio rajono savivaldybės administracijos Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus metinės švietimo, kultūros ir sporto veiklos programos 3 priedas savivaldybės administracijos Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus metinės švietimo, kultūros ir sporto veiklos programos 3 priedas RADVILIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS KULTŪROS ĮSTAIGŲ 2012 M. RENGINIŲ PLANAS

Detaliau

PATVIRTINTA Zarasų Pauliaus Širvio progimnazijos direktoriaus 2016 m. sausio 18 d. įsakymu Nr. V- 4-1 PRITARTA Zarasų Pauliaus Širvio progimnazijos Ta

PATVIRTINTA Zarasų Pauliaus Širvio progimnazijos direktoriaus 2016 m. sausio 18 d. įsakymu Nr. V- 4-1 PRITARTA Zarasų Pauliaus Širvio progimnazijos Ta PATVIRTINTA Zarasų Pauliaus Širvio progimnazijos direktoriaus 2016 m. sausio 18 d. įsakymu Nr. V- 4-1 PRITARTA Zarasų Pauliaus Širvio progimnazijos Tarybos 2016 sausio 14 d. protokoliniu nutarimu (protokolas

Detaliau

PRITARTA

PRITARTA PRITARTA Rokiškio rajono savivaldybės tarybos 2013 m. balandžio 26 d. sprendimu Nr. TS-6.114 ROKIŠKIO SOCIALINĖS PARAMOS CENTRO DIREKTORĖS 2012 METŲ VEIKLOS ATASKAITA 1. Įstaigos pristatymas. Rokiškio

Detaliau

Slide 1

Slide 1 ŠAKIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS VANDENTVARKOS VEIKLOS EFEKTYVINIMO GAIRĖS ŠAKIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS VADOVYBEI IR SAVIVALDYBĖS KOMITETAMS Direktorius Vaidas Litinskas Vandentvarkos ūkis 2014 metais

Detaliau

Microsoft Word - Aiškinamasis raštas 2014 m. I ketv.

Microsoft Word - Aiškinamasis raštas 2014 m. I ketv. KAUNO DAILĖS GIMNAZIJA Įstaigos kodas 190994793, Dainavos g. 1, Kaunas 2014 m. kovo 31 d. FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠKINAMASIS RAŠTAS I. BENDROJI DALIS Kauno dailės gimnazija (toliau - gimnazija) yra valstybės

Detaliau

VILNIAUS TECHNOLOGIJŲ MOKYMO IR REABILITACIJOS CENTRO STRATEGINIO ŠVIETIMO PLANO ĮGYVENDINIMO 2017 METŲ VEIKLOS PROGRAMA PATVIRTINTA Vilniaus technolo

VILNIAUS TECHNOLOGIJŲ MOKYMO IR REABILITACIJOS CENTRO STRATEGINIO ŠVIETIMO PLANO ĮGYVENDINIMO 2017 METŲ VEIKLOS PROGRAMA PATVIRTINTA Vilniaus technolo VILNIAUS TECHNOLOGIJŲ MOKYMO IR REABILITACIJOS CENTRO STRATEGINIO ŠVIETIMO PLANO ĮGYVENDINIMO 2017 METŲ VEIKLOS PROGRAMA PATVIRTINTA Vilniaus technologijų mokymo ir reabilitacijos centro direktoriaus 2017

Detaliau

PRITARTA Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2019 m. kovo 28 d. sprendimu Nr. T2-60 PRITARTA Kretingos rajono Baublių mokyklos-daugiafunkcio centro

PRITARTA Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2019 m. kovo 28 d. sprendimu Nr. T2-60 PRITARTA Kretingos rajono Baublių mokyklos-daugiafunkcio centro PRITARTA Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2019 m. kovo 28 d. sprendimu Nr. T2-60 PRITARTA Kretingos rajono Baublių mokyklos-daugiafunkcio centro tarybos posėdžio 2019 m. kovo 1 d. protokolu Nr. V2-03

Detaliau

I. PERKANČIOJI ORGANIZACIJA, ADRESAS IR KONTAKTINIAI DUOMENYS: I.1. Perkančiosios organizacijos pavadinimas ir įmonės kodas: Širvintų rajon

I. PERKANČIOJI ORGANIZACIJA, ADRESAS IR KONTAKTINIAI DUOMENYS: I.1. Perkančiosios organizacijos pavadinimas ir įmonės kodas: Širvintų rajon 2016-12-09 adresas(-ai) ir elektroninė prieiga prie informacijos (URL): Aušra Mažulienė, tel. 8 (382) 30 271, el. paštas ausra.mazuliene@sirvintos.lt II.1. Pirkimo pavadinimas: PROJEKTO DRUŽŲ K.V. (BUV.

Detaliau

VALSTYBINĖ KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJA

VALSTYBINĖ KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJA VALSTYBINĖS KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJOS ŠILUMOS IR VANDENS DEPARTAMENTO VANDENS SKYRIUS Teikti Komisijos posėdžiui Komisijos narė Viktorija Sankauskaitė 2016-05-31 PAŽYMA DĖL GERIAMOJO VANDENS

Detaliau

PRITARTA Vilniaus r. Egliškių šv. J. Bosko vidurinės mokyklos tarybos posėdyje 2014 m. rugpjūčio 25 d. protokolo Nr. 7 PATVIRTINTA Vilniaus r. Egliški

PRITARTA Vilniaus r. Egliškių šv. J. Bosko vidurinės mokyklos tarybos posėdyje 2014 m. rugpjūčio 25 d. protokolo Nr. 7 PATVIRTINTA Vilniaus r. Egliški PRITARTA Vilniaus r. Egliškių šv. J. Bosko vidurinės mokyklos tarybos posėdyje 2014 m. rugpjūčio 25 d. protokolo Nr. 7 PATVIRTINTA Vilniaus r. Egliškių šv. J. Bosko vidurinės mokyklos direktoriaus 2014

Detaliau

PATVIRTINTA

PATVIRTINTA 1 Projektinių pasiūlymų Utenos regiono plėtros tarybai projektinių pasiūlymų apibendrinimo Utenos regiono plėtros tarybos sekretoriate tvarkos 3 priedas PATVIRTINTA Utenos regiono plėtros tarybos 2009

Detaliau

AIŠKINAMASIS RAŠTAS

AIŠKINAMASIS RAŠTAS I. FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA 2-ojo VSAFAS Finansinės būklės ataskaita 2 priedas Vytauto Didžiojo universiteto Rasos gimnazija (viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

Detaliau

AR

AR Viešosios įstaigos Palangos vaikų reabilitacijos sanatorijos PALANGOS GINTARAS 2016 metų pirmo pusmečio aiškinamasis raštas 2016 m. liepos 29 d. I. BENDROJI DALIS Viešoji įstaiga Palangos vaikų reabilitacijos

Detaliau

VšĮ Futbolo mokykla "Ataka" Įmonės kodas , Vilnius 2016 METŲ VEIKLOS ATASKAITA Bendra informacija VšĮ Futbolo mokykla Ataka (toliau Įmonė ) b

VšĮ Futbolo mokykla Ataka Įmonės kodas , Vilnius 2016 METŲ VEIKLOS ATASKAITA Bendra informacija VšĮ Futbolo mokykla Ataka (toliau Įmonė ) b VšĮ Futbolo mokykla "Ataka" Įmonės kodas 304280912, Vilnius 2016 METŲ VEIKLOS ATASKAITA Bendra informacija VšĮ Futbolo mokykla Ataka (toliau Įmonė ) buvo įsteigta ir pradėjo savo veiklą 2016 m. birželio

Detaliau

Kultūra:

Kultūra: administracijos Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus 2017 metų švietimo, kultūros, sporto, ryšių su visuomene ir valstybinės kalbos veiklos plano, patvirtinto administracijos direktoriaus 2017 m. sausio

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ N U T A R I M A S DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS 1999 M. KOVO 9 D. NUTARIMO NR. 260 DĖL NAUDOJAMŲ VALSTYBINĖS ŽE

LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ N U T A R I M A S DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS 1999 M. KOVO 9 D. NUTARIMO NR. 260 DĖL NAUDOJAMŲ VALSTYBINĖS ŽE LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ N U T A R I M A S DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS 1999 M. KOVO 9 D. NUTARIMO NR. 260 DĖL NAUDOJAMŲ VALSTYBINĖS ŽEMĖS SKLYPŲ PARDAVIMO IR NUOMOS NE ŽEMĖS ŪKIO PASKIRČIAI

Detaliau

(Finansin\353s b\373kl\353s ataskaita)

(Finansin\353s b\373kl\353s ataskaita) Straipsniai FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA PAGAL 2018 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS (data) Pastabos Pateikimo valiuta ir tikslumas: Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena eurais Paskutinė praėjusio ataskaitinio

Detaliau

veiklos_planas_2016

veiklos_planas_2016 Patvirtinta direktoriaus 06-0-09 įsakymu Nr. (.3.)-V-34.)-V- VARĖNOS R. MERKNĖS VNCO KRĖVĖS GMNAZJOS 06 METŲ VEKLOS PLANO PREMONĖS, VEKSMA, VERTNMO KRTERJA 0.Žinių visuomenės plėtros programa 0.0.5 Ugdymo

Detaliau

PROJEKTAS

PROJEKTAS TELŠIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA SPRENDIMAS DĖL TELŠIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS STRATEGINIO VEIKLOS PLANO 2017-2019 M. PATVIRTINIMO 2017 m. vasario d. Nr. T1- Telšiai Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos

Detaliau

1-6 ataskaita del kreditu p

1-6 ataskaita del kreditu p MARIJAMPOLĖS SAVIVALDYBĖS KONTROLĖS IR AUDITO TARNYBA A U D I T O A T A S K A I T A DĖL MARIJAMPOLĖS SAVIVALDYBĖS GALIMYBĖS IMTI ILGALAIKĘ PASKOLĄ EUROPOS SĄJUNGOS FINANSUOJAMIEMS PROJEKTAMS ĮGYVENDINTI

Detaliau

Top margin 1

Top margin 1 EUROPOS KOMISIJOS PRANEŠIMAS SPAUDAI Programa visiems. ES finansavimo laukia 5 milijonai Briuselis, 2011 m. lapkričio 23 d. Pagal šiandien Europos Komisijos pasiūlytą naująją ES švietimo, mokymo, jaunimo

Detaliau

VALSTYBINĖ KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJA

VALSTYBINĖ KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJA VALSTYBINĖS KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJOS ŠILUMOS IR VANDENS DEPARTAMENTO VANDENS SKYRIUS Teikti Komisijos posėdžiui Komisijos narė Viktorija Sankauskaitė 2015-05-22 PAŽYMA DĖL GERIAMOJO VANDENS

Detaliau

Microsoft Word - Direktores metu veiklos ataskaita uz 2018 metus.docx

Microsoft Word - Direktores metu veiklos ataskaita uz 2018 metus.docx Reikalavimų švietimo įstaigos (išskyrus aukštąją mokyklą) vadovo metų veiklos ataskaitai priedas IGNALINOS ČESLOVO KUDABOS PROGIMNAZIJA DANUTĖS JATULĖS METŲ VEIKLOS ATASKAITA Nr. (data) Ignalina I SKYRIUS

Detaliau

AR

AR Viešosios įstaigos Palangos vaikų reabilitacijos sanatorijos PALANGOS GINTARAS 2016 metų trečio ketvirčio aiškinamasis raštas 2016 m. spalio 25 d. I. BENDROJI DALIS Viešoji įstaiga Palangos vaikų reabilitacijos

Detaliau

AB „Klaipėdos nafta“ rebrand

AB „Klaipėdos nafta“ rebrand AB KLAIPĖDOS NAFTA 2017 M. 6 MĖN. NEAUDITUOTI FINANSINIAI REZULTATAI 2017 m. liepos 31 d. TURINYS Informacija apie Bendrovę Svarbiausi įvykiai Finansiniai rezultatai Kita informacija 2 INFORMACIJA APIE

Detaliau

3 VSAFAS projekto priedai

3 VSAFAS projekto priedai 2-ojo VSAFAS Finansinės būklės ataskaita 2 priedas (Žemesniojo lygio viešojo sektoriaus subjektų, išskyrus mokesčių fondus ir išteklių fondus, finansinės būklės ataskaitos forma) Partizanų 46, Kaunas Įm

Detaliau

VALSTYBĖS ĮMONĖ REGISTRŲ CENTRAS Vinco Kudirkos g. 18-3, LT Vilnius, tel. (5) , faks. (5) , el.p. NEKILN

VALSTYBĖS ĮMONĖ REGISTRŲ CENTRAS Vinco Kudirkos g. 18-3, LT Vilnius, tel. (5) , faks. (5) , el.p. NEKILN VALSTYBĖS ĮMONĖ REGISTRŲ CENTRAS Vinco Kudirkos g. 18-3, LT-03105 Vilnius, tel. (5) 2688 262, faks. (5) 2688 311, el.p. info@registrucentras.lt NEKILNOJAMOJO TURTO REGISTRO CENTRINIO DUOMENŲ BANKO IŠRAŠAS

Detaliau

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Daugiafunkcis sveikatinimo, ugdymo, kultūros ir užimtumo centro kompleksas 2015 m. liepos 8 d. Pristatymo turinys I. Projekto įgyvendinimo kontekstas ir vieta II. III. IV. Pagrindiniai duomenys apie projektą

Detaliau

Microsoft Word m. I ketv. finansinių ataskaitų aiškinamasis rastas

Microsoft Word m. I ketv. finansinių ataskaitų aiÅ¡kinamasis rastas TAURAGĖS AUŠROS PAGRINDINĖ MOKYKLA 2019 METŲ I KETVIRČIO FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO AIŠKINAMASIS RAŠTAS 2019-04-23 BENDROJI DALIS 1. Duomenys apie subjektą, parengusį finansinių ataskaitų rinkinį Tauragės

Detaliau

RADVILIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA SPRENDIMAS DĖL RADVILIŠKIO RAJONO KUTIŠKIŲ DAUGIAFUNKCIO CENTRO 2018 METŲ VEIKLOS ATASKAITOS PATVIRTINIMO 2019

RADVILIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA SPRENDIMAS DĖL RADVILIŠKIO RAJONO KUTIŠKIŲ DAUGIAFUNKCIO CENTRO 2018 METŲ VEIKLOS ATASKAITOS PATVIRTINIMO 2019 RADVILIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA SPRENDIMAS DĖL RADVILIŠKIO RAJONO KUTIŠKIŲ DAUGIAFUNKCIO CENTRO 2018 METŲ VEIKLOS ATASKAITOS PATVIRTINIMO 2019 m. kovo 27 d. Nr. T-1102 Radviliškis Vadovaudamasi

Detaliau

ŠILUTĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS KONTROLĖS IR AUDITO TARNYBA AUDITO ATASKAITA DĖL ŠILUTĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS ILGALAIKIŲ PASKOLŲ IŠ VALSTYBĖS VARDU PASISKO

ŠILUTĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS KONTROLĖS IR AUDITO TARNYBA AUDITO ATASKAITA DĖL ŠILUTĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS ILGALAIKIŲ PASKOLŲ IŠ VALSTYBĖS VARDU PASISKO ŠILUTĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS KONTROLĖS IR AUDITO TARNYBA AUDITO ATASKAITA DĖL ŠILUTĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS ILGALAIKIŲ PASKOLŲ IŠ VALSTYBĖS VARDU PASISKOLINTŲ LĖŠŲ ĖMIMO INVESTICIJŲ PROJEKTAMS FINANSUOTI

Detaliau

Doc. dr. Irena SMETONIENĖ KALBŲ MOKYMAS UGDYMO SISTEMOJE: NUO IKIMOKYKLINIO UGDYMO IKI UNIVERSITETINIO LAVINIMO (Pranešimo, skaityto 6-ojoje Lietuvos

Doc. dr. Irena SMETONIENĖ KALBŲ MOKYMAS UGDYMO SISTEMOJE: NUO IKIMOKYKLINIO UGDYMO IKI UNIVERSITETINIO LAVINIMO (Pranešimo, skaityto 6-ojoje Lietuvos Doc. dr. Irena SMETONIENĖ KALBŲ MOKYMAS UGDYMO SISTEMOJE: NUO IKIMOKYKLINIO UGDYMO IKI UNIVERSITETINIO LAVINIMO (Pranešimo, skaityto 6-ojoje Lietuvos kalbų pedagogų asociacijos konferencijoje Kalbos, kultūra

Detaliau

Tikslas – padėti mokiniams saugoti ir stiprinti sveikatą, organizuojant ir įgyvendinant priemones, susijusias su ligų ir traumų profilaktika

Tikslas – padėti mokiniams saugoti ir stiprinti sveikatą, organizuojant ir įgyvendinant priemones, susijusias su ligų ir traumų profilaktika PATVIRTINTA Direktoriaus 2018 m. gruodžio 3 d. įsakymu Nr. V-55 VILNIAUS LOPŠELIS- DARŽELIS,,MAŽYLIS SVEIKATOS STIPRINIMO IR PRIEŽIŪROS PLANAS 2018-2019 m. m. Tikslas padėti ugdytiniams saugoti ir stiprinti

Detaliau

IX SKYRIUS STRATEGIJOS REALIZAVIMO VERTINIMAS (Pateikiama informacija apie tai, kaip įstaiga atlieka tarpinį siekiamo rezultato matavimą ir koks yra į

IX SKYRIUS STRATEGIJOS REALIZAVIMO VERTINIMAS (Pateikiama informacija apie tai, kaip įstaiga atlieka tarpinį siekiamo rezultato matavimą ir koks yra į IX SKYRIUS STRATEGIJOS REALIZAVIMO VERTINIMAS (Pateikiama informacija apie tai, kaip įstaiga atlieka tarpinį siekiamo rezultato matavimą ir koks yra strateginių tikslų įgyvendinimo vertinimas.) 1 tikslas

Detaliau

Reglamentas Nr.821/2014 I PRIEDAS Finansinės priemonės Energijos efektyvumo fondas 2015 metų ataskaita Nr. Informacija, kurią reikia pateikti apie kie

Reglamentas Nr.821/2014 I PRIEDAS Finansinės priemonės Energijos efektyvumo fondas 2015 metų ataskaita Nr. Informacija, kurią reikia pateikti apie kie I PRIEDAS Finansinės priemonės Energijos efektyvumo fondas 215 metų ataskaita Nr. Informacija, kurią reikia pateikti apie kiekvieną finansinę priemonę I. Programa ir prioritetas arba priemonė, pagal kuriuos

Detaliau

VILKAVIŠKIO R. ALVITO MOKYKLA-DAUGIAFUNKCIS CENTRAS (švietimo įstaigos pavadinimas) ROLANDAS BULKAUSKAS (švietimo įstaigos vadovo vardas ir pavardė) M

VILKAVIŠKIO R. ALVITO MOKYKLA-DAUGIAFUNKCIS CENTRAS (švietimo įstaigos pavadinimas) ROLANDAS BULKAUSKAS (švietimo įstaigos vadovo vardas ir pavardė) M VILKAVIŠKIO R. ALVITO MOKYKLA-DAUGIAFUNKCIS CENTRAS (švietimo įstaigos pavadinimas) ROLANDAS BULKAUSKAS (švietimo įstaigos vadovo vardas ir pavardė) METŲ VEIKLOS ATASKAITA 2019-01-18 Nr. Maldėnai I SKYRIUS

Detaliau

Slide 1

Slide 1 DAUGIABUČIŲ NAMŲ MODERNIZAVIMO PROGRAMA VALIUS SERBENTA VILNIUS 2008 BŪSTO IR URBANISTINĖS PLĖTROS AGENTŪRA Švitrigailos g. 7, Vilnius, Lietuva Tel. +3705 262 9853 Fax. +3705 262 2154 El.p. v.serbenta@bkagentura.lt

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTRO

LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTRO TRAKŲ ISTORIJOS MUZIEJUS FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠKINAMASIS RAŠTAS UŽ 2014 METŲ I I I-Ą KETVIRTĮ I. BENDROJI DALIS Trakų istorijos muziejus (toliau Muziejus) yra biudžetinė įstaiga, finansuojama iš Lietuvos

Detaliau

_SGD_SPRENDINIAI TARYBAI_AR SANTRAUKA_12005

_SGD_SPRENDINIAI TARYBAI_AR SANTRAUKA_12005 1. ĮVADAS Suskystintųjų gamtinių dujų (toliau SkGD) terminalo, susijusios infrastruktūros ir dujotiekio statybos specialiojo teritorijų planavimo dokumentas rengiamas vadovaujantis Lietuvos Respublikos

Detaliau

metų strateginio veiklos plano Švietimo programa (Nr. 21) TIKSLŲ, UŽDAVINIŲ, PRIEMONIŲ, PRIEMONIŲ IŠLAIDŲ IR PRODUKTO KRITERIJŲ SUVESTINĖ (t

metų strateginio veiklos plano Švietimo programa (Nr. 21) TIKSLŲ, UŽDAVINIŲ, PRIEMONIŲ, PRIEMONIŲ IŠLAIDŲ IR PRODUKTO KRITERIJŲ SUVESTINĖ (t 2017-2019 metų strateginio veiklos plano Švietimo programa (Nr. 21) TIKSLŲ, UŽAVINIŲ, PRIEMONIŲ, PRIEMONIŲ IŠLAIŲ IR PROUO KRITERIJŲ SUVTINĖ (tūkst. Eur) 21 Švietimo programa 01 Užtikrinti kokybišką ugdymą

Detaliau

INVESTAVIMO TENDENCIJOS IR LIETUVOS INVESTICIJŲ INDEKSAS

INVESTAVIMO  TENDENCIJOS IR LIETUVOS INVESTICIJŲ INDEKSAS 1996-2016 INVESTAVIMO TENDENCIJOS IR LIETUVOS INVESTICIJŲ INDEKSAS FINANSINIS TURTAS LIETUVOS TENDENCIJOS 2016 M. LAPKRITIS Mlrd. eurų VIENAM GYVENTOJUI TENKANTIS TURTAS IŠAUGO 5,5 KARTO Šalies namu ūkių

Detaliau

Pareiškėjo pavadinimas: Vikaičių benruomenės centras Strategijos prioritetas, pagal kurį teikiamas vietos projektas: I prioritetas,,kaimo infrastruktū

Pareiškėjo pavadinimas: Vikaičių benruomenės centras Strategijos prioritetas, pagal kurį teikiamas vietos projektas: I prioritetas,,kaimo infrastruktū Pareiškėjo pavadinimas: Vikaičių benruomenės centras I prioritetas,,kaimo infrastruktūros modernizavimas 1.1. Priemonė Kaimo atnaujinimas ir plėtra, veiklos sritis 1.1.1. viešosios infrastruktūros sutvarkymas

Detaliau

1. Druskininkų savivaldybės nekilnojamojo turto rinkos apžvalga 2017 m. Druskininkų savivaldybė yra suskirstyta į 16 nekilnojamojo turto verčių zonų,

1. Druskininkų savivaldybės nekilnojamojo turto rinkos apžvalga 2017 m. Druskininkų savivaldybė yra suskirstyta į 16 nekilnojamojo turto verčių zonų, 1. Druskininkų savivaldybės nekilnojamojo turto rinkos apžvalga 217 m. Druskininkų savivaldybė yra suskirstyta į 16 nekilnojamojo turto verčių zonų, kuriose nekilnojamojo turto kainos yra skirtingos. segmente,

Detaliau

(Finansin\353s b\373kl\353s ataskaita)

(Finansin\353s b\373kl\353s ataskaita) FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA PAGAL 2018 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS (data) Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais Pastabos Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio

Detaliau

UTENOJE LANKĖSI EKONOMINIO BENDRADARBIAVIMO IR PLĖTROS ORGANIZACIJOS EKSPERTAI

UTENOJE LANKĖSI EKONOMINIO BENDRADARBIAVIMO IR PLĖTROS ORGANIZACIJOS EKSPERTAI Utenos RVVG veiklos ataskaita už 2018 metus 2019-02-21 Kvietimai teikti projektų paraiškas Dalyvavimas Lietuvos VVG tinklo veikloje Kiti projektai Susitikimai Parodos Tarptautinis bendradarbiavimas Konferencijos,

Detaliau

1-65 PRIEDAS _SVIETIMO CENTRO direktoriaus 2012 m. veiklos ataskaita

1-65 PRIEDAS _SVIETIMO CENTRO direktoriaus 2012 m. veiklos ataskaita PRITARTA Širvintų rajono savivaldybės tarybos 2013 m. kovo 28 d. sprendimu Nr. 1-65 ŠIRVINTŲ RAJONO ŠVIETIMO CENTRO DIREKTORIAUS 2012 METŲ VEIKLOS ATASKAITA 1. BENDRA INFORMACIJA APIE ŠVIETIMO CENTRĄ Širvintų

Detaliau

LINKUVOS PENSIONATO SUTRUMPINTAS AIŠKINAMASIS RAŠTAS PRIE 2010 M. II KETVIRČIO ATASKAITŲ RINKINIO I. BENDROJI DALIS 1. Įregistravimo data L

LINKUVOS PENSIONATO SUTRUMPINTAS AIŠKINAMASIS RAŠTAS PRIE 2010 M. II KETVIRČIO ATASKAITŲ RINKINIO I. BENDROJI DALIS 1. Įregistravimo data L LINKUVOS PENSIONATO SUTRUMPINTAS AIŠKINAMASIS RAŠTAS PRIE 2010 M. II KETVIRČIO ATASKAITŲ RINKINIO 2010-07-20 I. BENDROJI DALIS 1. Įregistravimo data Linkuvos pensionatas yra biudţetinė įstaiga, juridinių

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO KONTROLIERIUS PAŽYMA DĖL X SKUNDO PRIEŠ KAIŠIADORIŲ RAJONO SAVIVALDYBĘ Nr. 4D-2016/2-97 Vilnius I. SKUNDO ESMĖ 1

LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO KONTROLIERIUS PAŽYMA DĖL X SKUNDO PRIEŠ KAIŠIADORIŲ RAJONO SAVIVALDYBĘ Nr. 4D-2016/2-97 Vilnius I. SKUNDO ESMĖ 1 LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO KONTROLIERIUS PAŽYMA DĖL X SKUNDO PRIEŠ KAIŠIADORIŲ RAJONO SAVIVALDYBĘ 2016-04-29 Nr. 4D-2016/2-97 Vilnius I. SKUNDO ESMĖ 1. Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierius gavo X (X)

Detaliau

Microsoft Word - T_164_priedas.doc

Microsoft Word - T_164_priedas.doc PATVIRTINTA Šiaulių rajono savivaldybės tarybos 2005 m. gegužės 26 d. sprendimu Nr. T-164 SAUGOTINŲ ŽELDINIŲ, AUGANČIŲ NE MIŠKO ŽEMĖJE, APSAUGOS IR PRIEŽIŪROS ŠIAULIŲ RAJONE TAISYKLĖS I. BENDROSIOS NUOSTATOS

Detaliau

INSTITUCIJOS, VYKDANČIOS MOKYTOJŲ IR ŠVIETIMO PAGALBĄ TEIKIANČIŲ SPECIALISTŲ KVALIFIKACIJOS TOBULINIMĄ, 2013 METŲ VEIKLOS ĮSIVERTINIMO IŠVADOS 1. Inst

INSTITUCIJOS, VYKDANČIOS MOKYTOJŲ IR ŠVIETIMO PAGALBĄ TEIKIANČIŲ SPECIALISTŲ KVALIFIKACIJOS TOBULINIMĄ, 2013 METŲ VEIKLOS ĮSIVERTINIMO IŠVADOS 1. Inst INSTITUCIJOS, VYKDANČIOS MOKYTOJŲ IR ŠVIETIMO PAGALBĄ TEIKIANČIŲ SPECIALISTŲ KVALIFIKACIJOS TOBULINIMĄ, 2013 METŲ VEIKLOS ĮSIVERTINIMO IŠVADOS 1. Institucijos pavadinimas Kretingos rajono pedagogų švietimo

Detaliau

VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS SOCIALINIŲ PASLAUGŲ TEIKIMO 2018 METŲ ATASKAITA 1

VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS SOCIALINIŲ PASLAUGŲ TEIKIMO 2018 METŲ ATASKAITA 1 VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS SOCIALINIŲ PASLAUGŲ TEIKIMO 2018 METŲ ATASKAITA 1 PRIORITETINĖS SOCIALINIŲ PASLAUGŲ PLĖTROS KRYPTYS 1) Plėsti socialines paslaugas šeimoms ir jose augantiems vaikams. 2) Gerinti

Detaliau

Microsoft Word - Moletu_Raj_Koncepcija_7_Redakcija doc

Microsoft Word - Moletu_Raj_Koncepcija_7_Redakcija doc 6. MOLĖTŲ RAJONO SUSISIEKIMO SISTEMA Lietuvos Respublikos teritorijos bendrajame plane yra nustatyta trijų lygmenų integracijos ašių hierarchija (6.1 pav.). 6.1 pav. Ištrauka iš LR teritorijos bendrojo

Detaliau

Elektroninio dokumento nuorašas Kauno lopšelis-darželis "Giliukas", , Apuolės g. 29, Kauno m., Kauno m. sav M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigu

Elektroninio dokumento nuorašas Kauno lopšelis-darželis Giliukas, , Apuolės g. 29, Kauno m., Kauno m. sav M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigu Elektroninio dokumento nuorašas FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA PAGAL 2018 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS (data) Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais Straipsniai Pastabos Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTRO

LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTRO TRAKŲ ISTORIJOS MUZIEJUS FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠKINAMASIS RAŠTAS UŽ 2014 METŲ I -Ą KETVIRTĮ I. BENDROJI DALIS Trakų istorijos muziejus (toliau Muziejus) yra biudžetinė įstaiga, finansuojama iš Lietuvos

Detaliau

(Finansin\353s b\373kl\353s ataskaita)

(Finansin\353s b\373kl\353s ataskaita) FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA PAGAL 2015 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS (data) Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais Straipsniai Pastabos Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena Paskutinė praėjusio ataskaitinio

Detaliau

Nutarimas skelbtas: Žin., 2002, Nr Neoficialus nutarimo tekstas LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ NUTARIMAS DĖL KLAIPĖDOS IR TAURAGĖS APSKRIČIŲ

Nutarimas skelbtas: Žin., 2002, Nr Neoficialus nutarimo tekstas LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ NUTARIMAS DĖL KLAIPĖDOS IR TAURAGĖS APSKRIČIŲ Nutarimas skelbtas: Žin., 2002, Nr. 93-3999 Neoficialus nutarimo tekstas LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ NUTARIMAS DĖL KLAIPĖDOS IR TAURAGĖS APSKRIČIŲ PASIRENGIMO POTVYNIAMS IR POTVYNIO PADARINIAMS ŠALINTI

Detaliau

Slide 1

Slide 1 Lietuvos šilumos tiekėjų asociacija Lietuvos šilumos ūkio apžvalga Vytautas Stasiūnas Lietuvos šilumos tiekėjų asociacijos prezidentas 2009 m. sausio 23 d. Viešbutis Reval Hotel Lietuva h Europos šalys,

Detaliau

Regioniniu s vietimo valdymo informaciniu sistemu ple tra ir s vietimo politikos analize s specialistu kompetencijos tobulinimas (II etapas) Bendradar

Regioniniu s vietimo valdymo informaciniu sistemu ple tra ir s vietimo politikos analize s specialistu kompetencijos tobulinimas (II etapas) Bendradar Regioniniu s vietimo valdymo informaciniu sistemu ple tra ir s vietimo politikos analize s specialistu kompetencijos tobulinimas (II etapas) Bendradarbiaujant su: Pristatymas: Nepakankamas te vu mokyklos

Detaliau

Valstybinė saugomų teritorijų tarnyba prie Aplinkos ministerijos 2010 m. balandžio 26 d. pasirašė projekto,,viešosios vandens turizmo infrastruktūros

Valstybinė saugomų teritorijų tarnyba prie Aplinkos ministerijos 2010 m. balandžio 26 d. pasirašė projekto,,viešosios vandens turizmo infrastruktūros Valstybinė saugomų teritorijų tarnyba prie Aplinkos ministerijos 2010 m. balandžio 26 d. pasirašė projekto,,viešosios vandens turizmo infrastruktūros sukūrimas saugomose teritorijose" (toliau Projektas)

Detaliau

„VVG „Radviliškio lyderis“ teritorijos vietos plėtros strategija 2016–2023 m.“

„VVG „Radviliškio lyderis“ teritorijos vietos plėtros strategija 2016–2023 m.“ VVG Radviliškio lyderis teritorijos vietos plėtros strategija 2016 2023 m. VVG Radviliškio lyderis teritorijos vietos plėtros strategija 2016-2023 m. Bendra strategijos vertė 2 486 600,00 Eur. Lėšos vietos

Detaliau

Microsoft Word - ISTATYMAS.doc

Microsoft Word - ISTATYMAS.doc 1 LIETUVOS RESPUBLIKOS GERIAMOJO VANDENS TIEKIMO IR NUOTEKŲ TVARKYMO ĮSTATYMAS 2006 m. liepos 13 d. Nr. X-764 Vilnius PIRMASIS SKIRSNIS BENDROSIOS NUOSTATOS 1 straipsnis. Įstatymo paskirtis, tikslas ir

Detaliau

Projektas

Projektas BALTOSIOS VOKĖS ŠILO GIMNAZIJA VEIKLOS PROGRAMA 2015 2016 m. m. SITUACIJOS ANALIZĖ 2014-2015 m.m. tikslai: 1. Aktualizuoti ugdymo(si) turinį bei formas atsižvelgiant į visuomenės kaitą, vietos bendruomenės

Detaliau

Europos Sąjunga Europos Sąjungos oficialiojo leidinio priedo leidinys 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Liuksemburgas Faksas: El. paš

Europos Sąjunga Europos Sąjungos oficialiojo leidinio priedo leidinys 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Liuksemburgas Faksas: El. paš Europos Sąjunga Europos Sąjungos oficialiojo leidinio priedo leidinys 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Liuksemburgas +352 29 29 42 670 ojs@publications.europa.eu Informacija ir elektroninės formos: http://simap.europa.eu

Detaliau

PATVIRTINTA Kauno r. Garliavos Jonučių progimnazijos valgyklos nuomos konkurso organizavimo ir vykdymo komisijos 2017 m. gegužės 11 d. protokolo nutar

PATVIRTINTA Kauno r. Garliavos Jonučių progimnazijos valgyklos nuomos konkurso organizavimo ir vykdymo komisijos 2017 m. gegužės 11 d. protokolo nutar PATVIRTINTA Kauno r. Garliavos Jonučių progimnazijos valgyklos nuomos konkurso organizavimo ir vykdymo komisijos 2017 m. gegužės 11 d. protokolo nutarimu Nr. D2-19 KAUNO R. GARLIAVOS JONUČIŲ PROGIMNAZIJOS

Detaliau

VALSTYBINĖ KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJA NUTARIMAS DĖL AB ENERGIJOS SKIRSTYMO OPERATORIUS ELEKTROS ENERGIJOS PERSIUNTIMO PASLAUGOS KAINŲ IR

VALSTYBINĖ KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJA NUTARIMAS DĖL AB ENERGIJOS SKIRSTYMO OPERATORIUS ELEKTROS ENERGIJOS PERSIUNTIMO PASLAUGOS KAINŲ IR VALSTYBINĖ KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJA NUTARIMAS DĖL AB ENERGIJOS SKIRSTYMO OPERATORIUS ELEKTROS ENERGIJOS PERSIUNTIMO PASLAUGOS KAINŲ IR JŲ TAIKYMO TVARKOS PASKELBIMO 2018 m. lapkričio 16

Detaliau

GPAIS vartotojo vadovas savivaldybėms GPAIS VARTOTOJO VADOVAS SAVIVALDYBIŲ PILDOMAI INFORMACIJAI GPAIS TURINYS 1. BENDRI DARBO SU GPAIS PRINCIPAI... 2

GPAIS vartotojo vadovas savivaldybėms GPAIS VARTOTOJO VADOVAS SAVIVALDYBIŲ PILDOMAI INFORMACIJAI GPAIS TURINYS 1. BENDRI DARBO SU GPAIS PRINCIPAI... 2 GPAIS VARTOTOJO VADOVAS SAVIVALDYBIŲ PILDOMAI INFORMACIJAI GPAIS TURINYS 1. BENDRI DARBO SU GPAIS PRINCIPAI... 2 1.1 PRISIJUNGIMAS PRIE IŠORINIO PORTALO... 2 2. Savivaldybių ir regiono plėtros tarybų ataskaitos...

Detaliau

DĖL PRITARIMO VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS ROKIŠKIO PIRMINĖS ASMENS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS CENTRO DIREKTORĖS METŲ VEIKLOS ATASKAITAI

DĖL  PRITARIMO  VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS ROKIŠKIO PIRMINĖS  ASMENS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS CENTRO DIREKTORĖS METŲ  VEIKLOS ATASKAITAI ROKIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA S P R E N D I M A S DĖL PRITARIMO ROKIŠKIO SOCIALINĖS PARAMOS CENTRO DIREKTORIAUS 2017 METŲ VEIKLOS ATASKAITAI 2018 m. balandžio 27 d. Nr. TS-110 Rokiškis Vadovaudamasi

Detaliau

Mokinių pasiekimai Vilniaus mieste. Tarptautinių ir nacionalinių tyrimų duomenys

Mokinių pasiekimai Vilniaus mieste. Tarptautinių ir nacionalinių tyrimų duomenys NACIONALINIS EGZAMINŲ CENTRAS Mokinių pasiekimai Vilniaus mieste. Tarptautinių tyrimų duomenys Dr. Rita Dukynaitė Vilnius, 2015-10-07 Esminiai akcentai iš tarptautinių tyrimų Lygmuo Lytis Socialinis, ekonominis,

Detaliau

ELEKTROS ENERGETIKOS SEKTORIAUS DARBUOTOJŲ, KURIE PRIVALO BŪTI ATESTUOJAMI, SĄRAŠAS

ELEKTROS ENERGETIKOS SEKTORIAUS DARBUOTOJŲ, KURIE PRIVALO BŪTI ATESTUOJAMI, SĄRAŠAS INFORMACIJA APIE SERTIFIKAVIMO INSTITUCIJOSE IR ENERGETIKOS ĮMONĖSE ATESTUOTUS ENERGETIKOS DARBUOTOJUS (215 M.) Valstybinė energetikos inspekcija prie Energetikos ministerijos (toliau Inspekcija), vadovaudamasi

Detaliau

VERSLO IR VADYBOS TECHNOLOGIJŲ PROGRAMA

VERSLO IR VADYBOS TECHNOLOGIJŲ PROGRAMA PATVIRTINTA Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2007 m. rugsėjo 6 d. įsakymu Nr. ISAK-1790 VERSLO IR VADYBOS TECHNOLOGIJŲ BENDROJI PROGRAMA MOKINIAMS, BESIMOKANTIEMS PAGAL VIDURINIO UGDYMO

Detaliau

Turinys ŠILUTĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS IR SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS 2016 METŲ VEIKLOS ATASKAITA... 3 ĮVADAS... 3 BIUDŽETA

Turinys ŠILUTĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS IR SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS 2016 METŲ VEIKLOS ATASKAITA... 3 ĮVADAS... 3 BIUDŽETA Turinys ŠILUTĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS IR SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS 2016 METŲ VEIKLOS ATASKAITA... 3 ĮVADAS... 3 BIUDŽETAS IR FINANSAI. CENTRALIZUOTA BUHALTERIJA... 4 Savivaldybės

Detaliau

UKMERGĖS MENO MOKYKLA

UKMERGĖS MENO MOKYKLA UKMERGĖS MENO MOKYKLOS DIREKTORIUS ĮSAKYMAS DĖL UKMERGĖS MENO MOKYKLOS STRATEGINIO PLANO 2015-2020 METAMS PATVIRTINIMO 2015 kovo 3 d. Nr.V-5 Ukmergė Pritarus Ukmergės rajono savivaldybės administracijos

Detaliau

KTUG_2018_I_FAR su priedais.xls

KTUG_2018_I_FAR su priedais.xls KAUNO TECHNOLOGIJOS UNIVERSITETO GIMNAZIJA (viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas) 190994836, Studentų g. 65, Kaunas 51369 (viešojo sektoriaus subjekto, parengusio

Detaliau

PATVIRTINTA Panevėžio r. Pažagienių mokyklosdarželio direktoriaus 2017 m. vasario 6 d. įsakymu Nr. V-13 ŠVIETIMO STEBĖSENOS RODIKLIŲ SĄRAŠAS 2017 m. R

PATVIRTINTA Panevėžio r. Pažagienių mokyklosdarželio direktoriaus 2017 m. vasario 6 d. įsakymu Nr. V-13 ŠVIETIMO STEBĖSENOS RODIKLIŲ SĄRAŠAS 2017 m. R PATVIRTINTA Panevėžio r. Pažagienių mokyklosdarželio direktoriaus 2017 m. vasario 6 d. įsakymu Nr. V-13 ŠVIETIMO STEBĖSENOS RODIKLIŲ SĄRAŠAS 2017 m. Rodiklis Reikalingi duomenys Duomenų šaltinis Rodiklio

Detaliau

2-ojo VSAFAS Finansinės būklės ataskaita 2 priedas (Žemesniojo lygio viešojo sektoriaus subjektų, išskyrus mokesčių fondus ir išteklių fondus, finansi

2-ojo VSAFAS Finansinės būklės ataskaita 2 priedas (Žemesniojo lygio viešojo sektoriaus subjektų, išskyrus mokesčių fondus ir išteklių fondus, finansi 2-ojo VSAFAS Finansinės būklės ataskaita 2 priedas (Žemesniojo lygio viešojo sektoriaus subjektų, išskyrus mokesčių fondus ir išteklių fondus, finansinės būklės ataskaitos forma) NAUJOSIOS AKMENĖS RAMUČIŲ

Detaliau

Microsoft PowerPoint - PREZENTACIJA 05-04_KAUET [Compatibility Mode]

Microsoft PowerPoint - PREZENTACIJA 05-04_KAUET [Compatibility Mode] Daugiaaukštės lengvųjų automobilių saugyklos Sukilėlių pr. 19 b projektiniai pasiūlymai Bendri duomenys Uždaroji akcinė bendrovė EKSPLOIT Lietuvos sveikatos mokslų universiteto ligoninės Kauno klinikos

Detaliau

Microsoft Word - 0a AISKINAMASIS

Microsoft Word - 0a AISKINAMASIS KITOS PASKIRTIES ( GYVENAMOSIOS TERITORIJOS, MAŽAAUKŠČIŲ GYVENAMŲJŲ NAMŲ STATYBOS ) SKLYPO, KADASTRINIS NR. 8840/0002:382 PAGRYNIŲ K., ŠILUTĖS SEN., ŠILUTĖS R. SAV. DETALUSIS PLANAS AIŠKINAMASIS RAŠTAS

Detaliau

Det_pl_ir_jo_spr

Det_pl_ir_jo_spr 8.1. AIŠKINAMASIS RAŠTAS 8.1.1. ĮVADAS Detaliojo plano organizatorius: Šilutės rajono savivaldybės administracijos direktorius, Dariaus ir Girėno g. 1, LT-99133 Šilutė, tel. 8-44179201, faks. 8-44151517.

Detaliau

Smalsučio strateginis m..xls

Smalsučio strateginis m..xls 1 2016-2018-ŲJŲ METŲ MARIJAMPOLĖS "SMALSUČIO" PRADINĖS MOKYKLOS MOKYKLOS PROGRAMOS TIKSLAI, UŽDAVINIAI, PRIEMONĖS IR ASIGNAVIMAI tūkst. Eur Programos tikslo kodas Uždavinio kodas Priemonės kodas Priemonės

Detaliau

KLAIPĖDOS NYKŠTUKO MOKYKLOS-DARŽELIO DIREKTORIUS ĮSAKYMAS DĖL KORUPCIJOS PREVENCIJOS 2014 m. balandžio 7 d. Nr. V1-19 Klaipėda Vadovaudamasi Lietuvos

KLAIPĖDOS NYKŠTUKO MOKYKLOS-DARŽELIO DIREKTORIUS ĮSAKYMAS DĖL KORUPCIJOS PREVENCIJOS 2014 m. balandžio 7 d. Nr. V1-19 Klaipėda Vadovaudamasi Lietuvos KLAIPĖDOS NYKŠTUKO MOKYKLOS-DARŽELIO DIREKTORIUS ĮSAKYMAS DĖL KORUPCIJOS PREVENCIJOS 2014 m. balandžio 7 d. Nr. V1-19 Klaipėda Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos prevencijos įstatymo (Žin., 2002, Nr. 57-2297)

Detaliau

Data Suma Pirkėjas Pirkimo objektas , , , , ,

Data Suma Pirkėjas Pirkimo objektas , , , , , Data Suma Pirkėjas Pirkimo objektas 2009.08.21 80.809,85 2009.09.08 2.977,87 2009.09.24 46.339,2 2009.09.29 23.829,94 2009.10.30 333,06 2009.11.03 3.909,87 2009.11.23 1.303,29 2010.05.11 59.892,55 2010.06.02

Detaliau

Namų ūkių finansinė elgsena euro belaukiant tarp pragmatizmo ir kraštutinumų Namų ūkių finansinio turto barometras 2014 m. 1 ketvirtis

Namų ūkių finansinė elgsena euro belaukiant tarp pragmatizmo ir kraštutinumų Namų ūkių finansinio turto barometras 2014 m. 1 ketvirtis Namų ūkių finansinė elgsena euro belaukiant tarp pragmatizmo ir kraštutinumų Namų ūkių finansinio turto barometras 2014 m. 1 ketvirtis Darbo užmokesčio ir pensijų pajamų santykis didėjo Pajamų strūktūra

Detaliau

KAUNO LOPŠELIO-DARŽELIO KLEVELIS ZUIKUČIŲ GRUPĖS VEIKLOS PLANAS M.M. Grupės savitumas Prioritetiniai metų tikslai Ugdytojai, tėvų komitetas

KAUNO LOPŠELIO-DARŽELIO KLEVELIS ZUIKUČIŲ GRUPĖS VEIKLOS PLANAS M.M. Grupės savitumas Prioritetiniai metų tikslai Ugdytojai, tėvų komitetas KAUNO LOPŠELIO-DARŽELIO KLEVELIS ZUIKUČIŲ GRUPĖS VEIKLOS PLANAS 2018-2019 M.M. Grupės savitumas Prioritetiniai metų tikslai Ugdytojai, tėvų komitetas Grupė skirta mišraus 1. Atnaujinti Geros pradžios Ugdytojai:

Detaliau

2011_m._finansin_ataskaita_ataskaita.xls

2011_m._finansin_ataskaita_ataskaita.xls Pakruojo rajono sporto centras (įstaigos pavadinimas) BIUDŽETO IŠLAIDŲ SĄMATOS VYKDYMO 20 M. GRUODŽIO MöN. 3 D. 4 ketvirtis (metin, ketvirtin ) ATASKAITA 202.0.09 Nr. (data) g.3.pakruojis (sudarymo vieta)

Detaliau

PATVIRTINTA Šiaulių rajono savivaldybės tarybos 2017 m. vasario d. sprendimu Nr. T- ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS VISUOMENĖS SVEIKATOS BIURO DIREKTORIAU

PATVIRTINTA Šiaulių rajono savivaldybės tarybos 2017 m. vasario d. sprendimu Nr. T- ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS VISUOMENĖS SVEIKATOS BIURO DIREKTORIAU PATVIRTINTA Šiaulių rajono savivaldybės tarybos 2017 m. vasario d. sprendimu Nr. T- ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS VISUOMENĖS SVEIKATOS BIURO DIREKTORIAUS 2016 M. ATASKAITA Ataskaitą parengė Edvinas Pečiukėnas

Detaliau

ŠIAULIŲ RAJONO KURŠĖNŲ LOPŠELIS-DARŽELIS EGLUTĖ (perkančiosios organizacijos arba perkančiojo subjekto pavadinimas) PATVIRTINTA Šiaulių r. Kuršėnų lop

ŠIAULIŲ RAJONO KURŠĖNŲ LOPŠELIS-DARŽELIS EGLUTĖ (perkančiosios organizacijos arba perkančiojo subjekto pavadinimas) PATVIRTINTA Šiaulių r. Kuršėnų lop ŠIAULIŲ RAJONO KURŠĖNŲ LOPŠELIS-DARŽELIS EGLUTĖ (perkančiosios organizacijos arba perkančiojo subjekto pavadinimas) PATVIRTINTA Šiaulių r. Kuršėnų lopšelio-darželio Eglutė direktoriaus 2018-01-15 įsakymu

Detaliau

Microsoft Word - VMI.doc

Microsoft Word - VMI.doc LIETUVOS RESPUBLIKOS VALSTYBĖS KONTROLĖ VALSTYBINIO AUDITO ATASKAITA DĖL VALSTYBINĖJE MOKESČIŲ INSPEKCIJOJE PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS ATLIKTO FINANSINIO (TEISĖTUMO) AUDITO REZULTATŲ

Detaliau

KP 2012 m. ataskaita

KP 2012 m. ataskaita PATVIRTINTA Var nos rajono savivaldyb s tarybos 2013 m. geguž s 28 d. sprendimu Nr. T-VII-712 VARöNOS RAJONO SAVIVALDYBöS 2010 2012 METŲ KORUPCIJOS PREVENCIJOS PROGRAMOS PRIEMONIŲ PLANO ĮGYVENDINIMO ATASKAITA

Detaliau

Statements of Income

Statements of Income AB SEB VILNIAUS BANKAS 2005 METŲ ŠEŠIŲ MĖNESIŲ FINANSINĖ ATASKAITA 2 Pelno (nuostolių) ataskaita už šešių mėnesių laikotarpį, pasibaigusį birželio 30 d. Grupė Bankas 2005 2004 2005 2004 218 440 167 299

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS ŪKIO MINISTRO

LIETUVOS RESPUBLIKOS ŪKIO MINISTRO LIETUVOS RESPUBLIKOS ŪKIO MINISTRO Į S A K Y M A S DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS ŪKIO MINISTRO 2002 M. VASARIO 12 D. ĮSAKYMO NR. 49 DĖL NETAURIŲJŲ METALŲ LAUŽO IR ATLIEKŲ SUPIRKIMO, APSKAITOS IR SAUGOJIMO TVARKOS

Detaliau

2014 m. pažangos siekiant nacionalinių energijos vartojimo efektyvumo tikslų ataskaita 2016 metai, Vilnius

2014 m. pažangos siekiant nacionalinių energijos vartojimo efektyvumo tikslų ataskaita 2016 metai, Vilnius 2014 m. pažangos siekiant nacionalinių energijos vartojimo efektyvumo tikslų ataskaita 2016 metai, Vilnius 2 Turinys Santrauka... 3 Pagrindiniai 2014 m. ekonominiai ir energetiniai rodikliai... 4 Pirminės

Detaliau