EUROPOS KOMISIJA Briuselis, COM(2017) 654 final KOMISIJOS ATASKAITA EUROPOS PARLAMENTUI, TARYBAI, EUROPOS EKONOMIKOS IR SOCIALINIŲ REIKALŲ

Dydis: px
Rodyti nuo puslapio:

Download "EUROPOS KOMISIJA Briuselis, COM(2017) 654 final KOMISIJOS ATASKAITA EUROPOS PARLAMENTUI, TARYBAI, EUROPOS EKONOMIKOS IR SOCIALINIŲ REIKALŲ"

Transkriptas

1 EUROPOS KOMISIJA Briuselis, COM(2017) 654 final KOMISIJOS ATASKAITA EUROPOS PARLAMENTUI, TARYBAI, EUROPOS EKONOMIKOS IR SOCIALINIŲ REIKALŲ KOMITETUI IR REGIONŲ KOMITETUI dėl laisvosios prekybos susitarimų įgyvendinimo 2016 m. sausio 1 d. gruodžio 31 d. {SWD(2017) 364 final} LT LT

2 1. ĮVADAS Veiksmingumas, skaidrumas, bendradarbiavimas Ataskaitos struktūra NAUJOS KARTOS LPS. PIETŲ KORĖJA, KOLUMBIJA IR PERU, CENTRINĖS AMERIKOS ŠALYS Prekybos srautai Tarifinės kvotos (TK) Naudojimosi tarifų lengvatomis rodiklis Paslaugos ir investicijos Įgyvendinimo organai IŠSAMIOS IR VISAPUSIŠKOS LAISVOSIOS PREKYBOS ERDVĖS SUSITARIMAI. UKRAINA, MOLDOVA, GRUZIJA Prekybos srautai Tarifinės kvotos Naudojimosi tarifų lengvatomis rodikliai Paslaugos ir investicijos Įgyvendinimo organai EKONOMINĖS PARTNERYSTĖS SUSITARIMAI. AFRIKOS, KARIBŲ IR RAMIOJO VANDENYNO (AKR) VALSTYBĖS Susitarimų įgyvendinimo padėtis Prekybos srautai Investicijos ES parama EPS įgyvendinti Parama vystymuisi Institucijų veikla PIRMOS KARTOS LPS Prekybos srautai Tarifinės kvotos Naudojimosi tarifų lengvatomis rodikliai Paslaugos ir investicijos Įgyvendinimo organai PASTANGOS, SUSIJUSIOS SU PREKYBOS IR DARNAUS VYSTYMOSI KLAUSIMAMS SKIRTŲ SKYRIŲ ĮGYVENDINIMU Veikla pagal naujos kartos LPS Vyriausybių posėdžiai PDV klausimais Kiti posėdžiai Esama padėtis ir uždaviniai

3 7. LPS POVEIKIO BAIGIAMASIS VERTINIMAS. ČILĖ IR MEKSIKA Čilė Meksika PASIRENGIMAS VEIKSMINGAI ĮGYVENDINTI LPS INTENSYVESNĖ INFORMAVIMO VEIKLA IŠVADA Prekybos srautai Tarifinės kvotos Naudojimosi tarifų lengvatomis rodikliai Paslaugos ir investicijos Prekyba ir darnus vystymasis (PDV) Neišspręsti klausimai Teisės aktų vykdymo užtikrinimas PRIEDAS. ATASKAITOS APRĖPTIS IR NAUDOTI DUOMENYS PRIEDAS. ŠIOJE ATASKAITOJE APTARIAMŲ LPS APŽVALGA PRIEDAS. NAUDOJIMOSI TARIFŲ LENGVATOMIS STATISTIKA PRIEDAS. NAUDOJIMOSI LENGVATOMIS IMPORTUOJANT PREKES Į ES RODIKLIS PRIEDAS. NAUDOJIMOSI LENGVATOMIS EKSPORTUOJANT PREKES IŠ ES RODIKLIS

4 1. ĮVADAS 1.1. Veiksmingumas, skaidrumas, bendradarbiavimas Pastaruoju metu daugeliui žmonių kyla abejonių dėl to, ar yra įmanoma įgyvendinant prekybos politiką suvaldyti globalizaciją bei remti ES ir kitų šalių įmones ir asmenis. Todėl vienas iš pagrindinių Komisijos tikslų pasiekti didžiausią galimą ES laisvosios prekybos susitarimų (toliau LPS) teikiamą naudą. Todėl prekybos klausimams skirtame komunikate Prekyba visiems 1 pabrėžiama veiksmingo LPS įgyvendinimo ir vykdymo svarba. Šiuo komunikatu Komisija yra įpareigota kasmet rengti LPS įgyvendinimo ataskaitą; šis dokumentas yra pirmoji tokia ataskaita. Pagrindinis šios ataskaitos tikslas užtikrinti skaidrumą. Joje aprašoma pažanga, problemos ir trūkumai. Taigi ši ataskaita turėtų padėti kitoms ES institucijoms, pilietinei visuomenei ir kiekvienam ES prekybos politika suinteresuotam asmeniui nuodugniai išnagrinėti, kaip ES įgyvendina LPS, ir diskutuoti šiuo klausimu. Be to, Komisija stengiasi glaudžiau bendradarbiauti su kitomis ES institucijomis, ES valstybėmis narėmis, verslo ir ne verslo organizacijomis, kad gautų pasiūlymų, kaip būtų galima padidinti LPS veiksmingumą. Ji taip pat siekia rasti būdų, kaip padėti visos ES ir šalių partnerių įmonėms geriau pasinaudoti šiais susitarimais. Šiuo metu nėra atlikta išsamios visų ES LPS įgyvendinimo apžvalgos. Tačiau kasmet rengiamos kai kurių LPS įgyvendinimo ataskaitos 2. Ši ataskaita yra grindžiama esama praktika. Jos tikslas nuodugniai apžvelgti esamą padėtį, taip pat toliau vykdyti stebėseną ir dalytis informacija apie ES pastangas taikyti sudarytus LPS Ataskaitos struktūra Ataskaitoje pateikiama trumpa pagrindinių nustatytų faktų, susijusių su ES taikomais LPS, apžvalga. Ataskaitoje LPS skirstomi į šias grupes: naujos kartos LPS; išsamios ir visapusiškos laisvosios prekybos erdvės (IVLPE) susitarimai; ekonominės partnerystės susitarimai (EPS); pirmos kartos LPS. Joje taip pat pateikiama: bendrovių, visų pirma mažųjų įmonių, liudijimų apie ES LPS naudą; atskiras skirsnis apie ES LPS nuostatų, susijusių su prekyba ir darniu vystymusi, įgyvendinimą; Komisijos atliktų LPS poveikio baigiamųjų vertinimų paaiškinimai; 1 Europos Komisijos komunikatas Prekyba visiems. Atsakingesnės prekybos ir investicijų politikos kūrimas, COM(2015) 497. Šie tikslai taip pat minimi Europos Komisijos ataskaitoje dėl prekybos politikos strategijos Prekyba visiems įgyvendinimo, COM(2017) Ataskaitiniu laikotarpiu teiktos ataskaitos dėl ES laisvosios prekybos susitarimų su Pietų Korėja (žr. naujausią metinę ataskaitą COM(2017) 614), Centrinės Amerikos šalimis (žr. COM(2017) 160), taip pat Kolumbija ir Peru (žr. COM(2017) 585). 4

5 atskiras skirsnis, kuriame aptariami su pasirengimu netrukus pradėti įgyvendinti naujuosius LPS susiję klausimai. Prie šios ataskaitos pridedamame Komisijos tarnybų darbiniame dokumente pateikiamos išsamesnės atskiros metinės su Gruzija, Moldova ir Ukraina sudarytų IVLPE susitarimų įgyvendinimo ataskaitos, taip pat informacijos apie pirmos kartos LPS bei EPS suvestinės. Komisija ketina aptarti šios ataskaitos išvadas ir ragina visus suinteresuotus asmenis prie jos prisidėti. 5

6 6

7 2. NAUJOS KARTOS LPS. PIETŲ KORĖJA, KOLUMBIJA IR PERU, CENTRINĖS AMERIKOS ŠALYS Šioje ataskaitoje naujos kartos laisvosios prekybos susitarimais yra laikomi LPS, sudaryti po 2006 m., kai Komisija komunikate Globalioji Europa 3 paskelbė, kad su konkrečiomis trečiosiomis šalimis pradės derybas dėl visapusiškų LPS. Iš taikomų susitarimų prie šios kategorijos yra priskiriami LPS su Pietų Korėja (toliau Korėja), Kolumbija ir Peru, taip pat su Centrinės Amerikos šalimis Prekybos srautai Kalbant apie prekybos raidą, LPS su Korėja Europos eksportuotojams suteikė itin daug naudos Pietų Korėja Pradėjus taikyti LPS, ES eksportas į Korėją išaugo 59,2 proc m. ES prekybos deficitas siekė 11,6 mlrd. EUR, o 2016 m. jis virto 3,1 mlrd. EUR pertekliumi. Tačiau 2016 m. ES eksportas sumažėjo 6,9 proc. mažėjimas įvyko pirmą kartą nuo susitarimo taikymo pradžios. ES eksportas ypač sumažėjo mašinų ir įrenginių (8,2 proc.) bei transporto įrangos (6,4 proc.) sektoriuose. Šių dviejų sektorių eksportas sudaro daugiau negu 50 proc. ES eksporto į Korėją. Importas iš Korėjos iš esmės ir toliau buvo palyginti stabilus m. 2,2 proc. sumažėjo ir importas iš Korėjos. Importo iš Korėjos sumažėjimas 4,9 proc. buvo taip pat matyti mašinų ir įrenginių bei transporto įrangos sektoriuose. ES ir Korėjos laisvosios prekybos susitarime motorinių transporto priemonių sektoriui yra teikiamas ypatingas dėmesys ir šioje srityje ES eksporto duomenys taip pat itin geri. Pradėjus taikyti LPS, ES motorinių transporto priemonių eksportas išaugo 244 proc. ir tai sudaro 13 proc. viso ES eksporto į Korėją. ES importas iš Korėjos išaugo 53 proc., tai sudaro 10 proc. viso ES importo iš Korėjos. Tačiau 2016 m. ES motorinių transporto priemonių eksportas sumažėjo 7,5 proc. (iš dalies taip įvyko dėl su dyzeliniais varikliais susijusio skandalo), o importas 9 proc. Kitos bendro ES eksporto mažėjimo priežastys Jungtinės Karalystės naftos eksporto sumažėjimas (baigus taikyti sankcijas Iranui) ir sumažėjęs orlaivių tiekimas (numatyta jų dar tiekti ateinančiais metais). Eksportas padeda Austrijos kopimo reikmenų gamintojui pasiekti aukštumas 3 Europos Komisijos komunikatas Globalioji Europa: konkuravimas pasaulyje, COM(2006) ES ir Korėjos LPS pradėtas taikyti nuo 2011 m. liepos mėn. 7

8 ES ir Korėjos prekybos susitarimu panaikinus muitus, įmonė AustriAlpin galėjo lengviau imtis verslo Pietų Korėjoje ir sustiprinti savo pozicijas Azijos ir pasaulio rinkose. Dabar šis kopimo reikmenų gamintojas eksportuoja apie 80 proc. savo produktų iš esmės ši galimybė jam suteikiama ES prekybos susitarimais. Nors įmonėje AustriAlpin dirba mažiau nei 100 žmonių, 2015 m. jos visų parduotų produktų vertė siekė 8,5 mln. EUR, o 7,1 mln. EUR šios sumos ji gavo iš eksporto. Prancūzijos ekologiškų kosmetikos gaminių gamintojui sėkmė nusišypsojo Pietų Korėjoje Laboratoire Soniam gamina kosmetikos pramonei skirtus augalų ekstraktus. ES ir Korėjos prekybos susitarimas šiai mažai bendrovei buvo naudingas tuo, kad sumažėjus tarifams ji galėjo savo gaminius parduoti patrauklesnėmis kainomis. Bendrovei gavus ekologiškų kosmetikos gaminių sertifikatą Ecocert ir pradėjus naudoti žymę Pagaminta Prancūzijoje, per 2016 m. Soniam eksportas į Korėją išaugo 20 proc Kolumbija ir Peru ES yra antroji pagal dydį Kolumbijos prekybos partnerė ir trečioji pagal dydį Peru. Pradėjus taikyti LPS 5, ES ir Kolumbijos dvišalė prekyba sumažėjo 23,5 proc., o ES ir Peru 11 proc. Visų pirma taip galėjo atsitikti dėl Lotynų Amerikos šalių ekonomikos sulėtėjimo ir biržos prekių kainų sumažėjimo pasaulio rinkoje tai turėjo įtakos abiejų šalių eksportui. Tačiau matyti ir stabilizuojamasis LPS poveikis: apskritai tuo pačiu laikotarpiu šių dviejų šalių prekyba su kitomis pasaulio šalimis iš viso sumažėjo (apie 36 proc. Kolumbijos ir 18 proc. Peru) labiau nei prekyba su ES. Galima pagrįstai manyti, jog nesant LPS prekyba su ES tikriausiai būtų sumažėjusi dar daugiau. Per dvejus pirmuosius LPS taikymo metus ES eksportas į Kolumbiją išaugo 18 proc., tačiau 2016 m. dėl menkos paklausos jis 17 proc. sumažėjo. Nuo LPS taikymo pradžios ES importas iš Kolumbijos sumažėjo 37,5 proc. Kalbant apie Peru, palyginti su 2012 m., 2016 m. pabaigoje ES eksportas į šią šalį buvo padidėjęs 4 proc., o importas sumažėjęs taip pat 4 proc. Tačiau nepaisant apskritai lėtos prekybos raidos, ES žemės ūkio produktų eksportas į šių abiejų šalių rinkas gerokai padidėjo: eksportas į Kolumbiją padidėjo 82 proc., o į Peru 73 proc. Tas pats pasakytina ir apie ES importą iš Kolumbijos ir Peru importas iš Kolumbijos padidėjo 33 proc. (45 proc. padidėjo kavos importas), o iš Peru 19 proc. (120 proc. padidėjo vaisių, 30 proc. žuvų ir moliuskų, 226 proc. kakavos importas). Tuo pačiu laikotarpiu sumažėjo žaliavų ir mineralų importas iš šių dviejų šalių. 5 ES ir Peru LPS taikomas nuo 2013 m. kovo mėn., o ES ir Kolumbijos LPS nuo 2013 m. rugpjūčio mėn. 8

9 Liuksemburgietiškas alus Kolumbijos baruose Pasinaudojusi ES prekybos susitarimu su Kolumbija ir Peru, Liuksemburgo alaus darykla Brasserie Nationale, žinoma dėl jos alaus Bofferding, pradėjo savo produkciją eksportuoti į Kolumbiją šios šalies rinka yra 100 kartų didesnė už Liuksemburgo rinką. Remdamasi šiuo susitarimu bendrovė visus su eksportu susijusius reikalavimus vykdo tiesiogiai jai nereikia kreiptis į ekspertus ar derėtis su platintojais kaskart, kai į Kolumbiją siunčia prekių konteinerį. Stabilus eksportas į Kolumbiją paskatino alaus daryklos augimą ir šiuo metu ji kasmet iš viso eksportuoja hektolitrų alaus. Austrijos vynas garsėja Anduose Vyno gamykla Rainer Wess yra įsikūrusi Austrijoje, Vachau slėnyje. Vynas joje gaminamas nuo 2003 m. ir 65 proc. produkcijos eksportuojama į daugiau nei dvidešimt šalių. Įsigaliojus ES prekybos susitarimui su Kolumbija ir Peru, ši bendrovė naudojasi mažesniais prekybos tarifais ir jai tenka mažesnė administracinė našta. Jos vynas populiarėja kai kuriuose geriausiuose Peru sostinės Limos restoranuose Centrinė Amerika Kalbant apie LPS su Centrinės Amerikos šalimis 6, prekybos mastas auga. ES eksportas padidėjo 22 proc., o importas iš penkių Centrinės Amerikos šalių išaugo 18,3 proc. Vienintelė išimtis Kosta Rika; neigiamų pasekmių šiai šaliai turėjo tai, kad buvęs stambus šios šalies IT komponentų eksportuotojas persikėlė į Aziją. Dėl šios priežasties 2015 m. Kosta Rikos biuro ir telekomunikacijų įrangos eksportas sumažėjo beveik 94 proc. Tais metais šios šalies eksportas į ES sumažėjo 40 proc. dėl to iki 0,78 proc. sumažėjo ir bendrieji ES ir Centrinės Amerikos šalių tarpusavio prekybos srautai. Pagrindinės ES eksporto šalys Centrinėje Amerikoje yra Kosta Rika (25 proc.), Panama (24 proc.) ir Gvatemala (22 proc.). Belgijos kavos skrudinimo bendrovė užmezgė partnerystės ryšius su įvairiomis pasaulio šalimis 2001 m. įkurta Belgijos kavos skrudinimo bendrovė OR plečiasi į tarptautines rinkas vadovaudamasi įsitikinimu, kad geriausių kavos pupelių galima gauti tiesiogiai iš ūkininkų. Įsigaliojus ES prekybos susitarimams su Centrinės ir Pietų Amerikos šalimis, Europos įmonėms tapo lengviau tiekti kavą iš to regiono. Be to, kadangi pagal šiuos susitarimus 6 LPS laikinai taikomas: nuo 2013 m. rugpjūčio 1 d. su Hondūru, Nikaragva ir Panama, nuo 2013 m. spalio 1 d. su Kosta Rika ir Salvadoru, o nuo 2013 m. gruodžio 1 d. su Gvatemala; jis apima visas šešias šalis partneres Centrinėje Amerikoje. 9

10 yra reikalaujama, kad tų šalių eksportuotojai laikytųsi su darbo sąlygomis ir aplinkos apsauga susijusių ES standartų, šie susitarimai yra naudingi ir vietos žmonėms Tarifinės kvotos (TK) Tam tikram sutartam importuojamų prekių, kurioms yra taikomos tarifinės kvotos, kiekiui yra taikomi mažesni importo muitai. Šį kiekį viršijančioms prekėms taikomas didesnis importo muitas Kolumbija ir Peru Ir Kolumbija, ir Peru naudoja cukraus TK. Be to, Peru vis daugiau naudoja saldžiųjų kukurūzų ir česnakų kvotą, o kitų produktų tarifinės kvotos naudojamos retai. Apskritai ES išnaudojo didžiąją šiuo susitarimu nustatytų tarifinių kvotų dalį. Tačiau kai kurių produktų tarifinės kvotos išnaudojamos labai menkai, pavyzdžiui: išnaudota tik 7,9 proc. visos sūrio eksporto į Kolumbiją kvotos ir 4,3 proc. eksporto į Peru kvotos, taip pat tik 3,8 proc. visos konditerijos gaminių iš cukraus eksporto į Kolumbiją kvotos Centrinė Amerika Centrinės Amerikos šalys naudojo tik cukraus ir romo tarifines kvotas, kitos tarifinės kvotos nenaudotos. ES yra suteiktos tarifinės kvotos keturių rūšių produktams, tačiau jos tebėra menkai naudojamos: išnaudota 26 proc. visos sūdyto kumpio kvotos, 14 proc. pieno miltelių kvotos, 44 proc. sūrio kvotos ir tik 4,9 proc. paruoštos kiaulienos kvotos Naudojimosi tarifų lengvatomis rodiklis Naudojimosi tarifų lengvatomis rodiklis rodo, kokiu mastu bendrovės naudojasi joms ES LPS suteikiamomis tarifų lengvatomis. Apskaičiuojant šį rodiklį atsižvelgiama į visus iš šalies partnerės į ES (arba atvirkščiai) importuotus produktus, kuriems buvo galima taikyti lengvatinius, t. y. sumažintus, muitų tarifus. Jis rodo, kokiai tų visų importuotų produktų daliai faktiškai taikytas sumažintas tarifas 7. Vertinimas, kiek ES eksportuotojai naudojasi tarifų lengvatomis, dėl kurių susitarta LPS, yra svarbi LPS veiksmingumo vertinimo priemonė Pietų Korėja Kalbant apie ES eksportą į Korėją, 2016 m. naudojimosi tarifų lengvatomis rodiklis siekė 71 proc. tai didžiausias lig šiol pasiektas rodiklis m. šis rodiklis siekė 68 proc., o 2014 ir 2013 m. 65 proc. Žemės ūkio produktų srityje lengvatomis naudotasi labiau nei pramoninių prekių srityje (atitinkamai 86 ir 64 proc.). Didžiausias bendras naudojimosi tarifų lengvatomis rodiklis yra susijęs su transporto įrangos bei 7 Išsamesnis paaiškinimas pateikiamas 3 priede. 10

11 gyvų gyvūnų ir gyvūninių produktų eksportu (93 proc.). ES mineralinių produktų, perlų ir brangakmenių, netauriųjų metalų ir mašinų eksporto naudojimosi sumažintais tarifais rodiklis yra mažesnis nei 50 proc m. Korėjos eksportuotojai naudojosi tarifų lengvatomis eksportuodami 87 proc. visų prekių, kurioms gali būti taikomos lengvatos. Didesnis nei 90 proc. naudojimosi tarifų lengvatomis rodiklis yra pasiektas eksportuojant mineralinius produktus, transporto įrangą bei plastikus ir gumą, 9 proc. medieną ir 34 proc. perlus. Mašinų eksporto srityje Korėjos eksportuotojai sumažintais tarifais naudojosi gerokai daugiau nei ES eksportuotojai į Korėją (naudojimosi tarifų lengvatomis rodiklis atitinkamai 72 ir 48 proc.) Kolumbija ir Peru Remiantis Kolumbijos statistika, 2016 m. eksportuojant prekes iš ES į Kolumbiją naudojimosi tarifų lengvatomis rodiklis siekė 70,6 proc. (palyginti su 50,7 proc m.). Duomenų apie padėtį Peru nepateikta. Kalbant apie iš Kolumbijos ir Peru į ES rinką eksportuojamas prekes, lengvatiniais tarifais naudotasi eksportuojant daugiau nei 95 proc. prekių, kurioms gali būti taikomos lengvatos Centrinė Amerika Iš visų Centrinės Amerikos šalių tik Kosta Rika yra pateikusi statistinių duomenų apie ES eksportą: naudojantis LPS numatytomis lengvatomis iš ES į Kosta Riką eksportuota tik 16,6 proc. visų prekių, kurioms gali būti taikomos lengvatos. Kalbant apie Kosta Rikos eksportą į ES, šis rodiklis siekė 92 proc Paslaugos ir investicijos Pietų Korėja Pradėjus taikyti LPS, ES paslaugų eksportas į Korėją padidėjo 49 proc., nors 2015 m. eksportas sumažėjo 7 proc. Taip pat iš viso 32 proc., o 2015 m. 7,3 proc. padidėjo paslaugų importas iš Korėjos. Pradėjus taikyti LPS, ES investicijų srautas į Korėją padidėjo 32,8 proc., o Korėjos investicijų srautas į ES 60 proc. ES investicijų srautas į Korėją (2015 m. 49,7 mlrd. EUR) yra maždaug 2,5 karto didesnis už Korėjos investicijų srautą į ES (2016 m. 20,9 mlrd. EUR) Kolumbija ir Peru Lotynų Amerikos šalyse matyti nedidelių pokyčių. ES paslaugų eksportas į Kolumbiją ir toliau buvo stabilus, o eksportas į Peru padidėjo 11 proc. Importas iš Kolumbijos padidėjo 3 proc., o iš Peru sumažėjo 6 proc. ES investicijų srautas į Kolumbiją padidėjo 4 proc., o į Peru 15 proc. ES abiejose šalyse yra didžiausia užsienio investuotoja. 11

12 Centrinė Amerika ES prekyba paslaugomis su Centrinės Amerikos šalimis iš viso sumažėjo 3 proc. Įvairių Centrinės Amerikos šalių eksporto ir importo srautai labai kito, tačiau kalbant apie Kosta Riką ir Panamą, prekyba paslaugomis augo abiem kryptimis. Šiame regione Panama yra didžiausia ES prekybos paslaugomis partnerė (53 proc.), antroje vietoje yra Kosta Rika (21 proc.), trečioje Gvatemala (13 proc.) Įgyvendinimo organai Naujos kartos laisvosios prekybos susitarimuose yra nustatyta visapusiška įgyvendinimo organų sistema. Kasmet posėdžiauja įvairūs pakomitečiai ir darbo grupės, jie teikia ataskaitas Prekybos komitetui (Centrinės Amerikos šalyse Asociacijos komitetui). Prekybos komitetai, dažnai sudaromi ministerijų lygmeniu, aptaria visose srityse įvykusius pokyčius ir svarsto nustatytas su LPS įgyvendinimu susijusias problemas, kad būtų rastas jų sprendimas Pietų Korėja Ataskaitiniu laikotarpiu pagrindiniai Prekybos komitete su Korėja svarstyti klausimai buvo susiję su sanitarija ir fitosanitarija (SFS), konkrečiai dėl jautienos patekimo rinkai ir dėl su kiaulienos eksportu susijusio regionavimo, tačiau šie klausimai dar neišspręsti. Kita vertus, puikus bendradarbiavimas su Korėja gyvūnų gerovės srityje sektinas pavyzdys. Iš patirties, įgytos su Korėja sprendžiant su SFS susijusius klausimus, matyti, jog svarbu, kad į laisvosios prekybos susitarimus būtų įtrauktas aiškus, išsamus SFS klausimams skirtas skyrius. Kalbant apie intelektinės nuosavybės apsaugą, dar neišspręstas viešo atlikimo teisių klausimas, taip pat naujų geografinių nuorodų (GN), kurios turi būti saugomos pagal LPS, įtraukimo klausimas, nors ES ne kartą prašė, nuo 2014 m. nepavyksta to padaryti. Taip pat plačiai diskutuota su prekyba ir darniu vystymusi susijusiais klausimais daugiausia dėmesio skirta Tarptautinės darbo organizacijos (TDO) konvencijų ratifikavimui ir įgyvendinimui bei darbuotojų teisių apsaugai Korėjoje. Deja, nors vyko šios diskusijos, nustatytos problemos kol kas neišspręstos. Į LPS taip pat yra įtrauktos aiškios su viešaisiais pirkimais susijusios nuostatos dėl skaidrumo remiantis šiomis nuostatomis, būtų galima vykdyti ES bendrovių patekimo į Korėjos rinką veiksmingumo stebėseną. Tačiau Korėja kol kas nėra pateikusi duomenų apie su ES bendrovėms pasirašytas viešojo pirkimo sutartis. Šis klausimas bus nagrinėjamas kituose Viešųjų pirkimų darbo grupės posėdžiuose Kolumbija ir Peru 2016 m. Kolumbija padarė nemenką pažangą spręsdama sanitarijos ir fitosanitarijos klausimus (t. y. įgyvendintas vieno subjekto principas, išankstinių sąrašų sudarymo procedūra), taip pat siekdama panaikinti diskriminacinę tvarką, pradėtą taikyti spiritiniams gėrimams priėmus naują teisės aktą (jis įsigaliojo 2017 m. sausio 1 d.) m. ES į Kolumbiją eksportuotų spiritinių gėrimų vertė siekė 43,7 mln. EUR ir šie gėrimai sudarė 12 proc. visų ES į Kolumbiją eksportuotų žemės ūkio produktų. Peru taip 12

13 pat padarė pažangą spręsdama SFS klausimus, nors šiai šaliai dar reikia pasistūmėti į priekį. Regionavimo principas buvo nustatytas SFS klausimams skirtame skyriuje ir importuodamos iš ES jo laikėsi tiek Kolumbija, tiek Peru. Kolumbijoje vykstanti subnacionalinio lygmens diskusija dėl patekimo į rinką viešųjų pirkimų srityje pakrypo teigiama linkme. Peru dar esama tokių problemų kaip diskriminacinės tvarkos taikymas importuotiems spiritiniams gėrimams, taip pat su viešo atlikimo teisėmis susijusių problemų. Teisių į geografines nuorodas užtikrinimo abiejose šalyse klausimas tebekelia susirūpinimą. Klausimas dėl tiesioginio vežimo (ES siekia išlaikyti LPS numatytų lengvatų taikymą kroviniams, kurie, vežami tranzitu, yra išskaidomi) taip pat dar neišspręstas Centrinė Amerika Centrinėje Amerikoje pagrindinės problemos yra susijusios su: teisių į geografines nuorodas užtikrinimu (ypač Gvatemaloje ir Hondūre); viešaisiais pirkimais (Panamoje); diskriminacija alaus mokesčių srityje (Kosta Rikoje); su tam tikrais techniniais reglamentais susijusių įsipareigojimų užtikrinti didesnį regiono integravimą įgyvendinimu. 13

14 3. IŠSAMIOS IR VISAPUSIŠKOS LAISVOSIOS PREKYBOS ERDVĖS SUSITARIMAI. UKRAINA, MOLDOVA, GRUZIJA Ukraina, Moldovos Respublika (toliau Moldova) ir Gruzija sudarė atitinkamus asociacijos susitarimus su ES. Šiuose susitarimuose numatyta stiprinti ES ir šių Rytų šalių partnerių politinę asociaciją ir laipsniškai didinti jų ekonominę integraciją. Susitarimai dėl išsamios ir visapusiškos laisvosios prekybos erdvės yra asociacijos susitarimų ekonominiai ramsčiai, taip pat juose nustatomos ekonominių ir prekybos ryšių stiprinimo sąlygos. Juose numatoma, kaip platesniu mastu laipsniškai suderinti šalių partnerių teisės aktus su ES teisės aktais. IVLPE susitarimų tikslas sukurti naują sistemą, skirtą prekybos ir investicijų ryšiams su šiomis šalimis partnerėmis plėtoti, ir tam reikalingas sąlygas, taip pat prisidėti prie ekonomikos restruktūrizavimo bei atitinkamų šalių ekonomikos modernizavimo ir įvairinimo. Kadangi jais siekiama laipsniškos integracijos į ES vidaus rinką, IVLPE susitarimai nėra tik naujos kartos LPS tai unikalūs prekybos susitarimai. Du pagrindiniai IVLPE susitarimų aspektai yra šie: 1) laipsniškas abipusis rinkos atvėrimas (tarifų panaikinimas / sumažinimas ir netarifinių prekybos kliūčių pašalinimas) tai turi padaryti abi susitarimo šalys, numatant šiek tiek didesnę naudą Rytų šalims partnerėms; 2) išsamus su prekyba susijusių sričių reglamentavimo suderinimas su ES teise Prekybos srautai ES visų trijų šalių didžiausia prekybos partnerė ir 2016 m. jų prekyba su ES sudarė 55 proc. (Moldovos), 41 proc. (Ukrainos) ir 30 proc. (Gruzijos) visos prekybos. ES prekybos balansas su visomis trimis šalimis yra teigiamas Ukraina 2016 m., t. y. pirmaisiais IVLPE susitarimo taikymo metais, ES eksportas į Ukrainą ir importas iš jos išaugo atitinkamai 17,6 ir 1,9 proc. 8. Daugiausia taip yra dėl to, kad atsikuria Ukrainos ekonomika po 2015 m. nuosmukio, per kurį BVP sumažėjo 9,9 proc., o grynųjų tiesioginių užsienio investicijų sumažėjo nuo 8,2 mlrd. EUR 2012 m. iki 3 mlrd. EUR 2015 m., šios šalies ekonomika lėtai auga Moldova m. dėl mažėjančios vidaus paklausos, vidaus problemų (sukčiavimo bankų sektoriuje) ir regiono ekonominių sunkumų ES eksportas į Moldovą sumažėjo 13 proc. Tuo pačiu laikotarpiu ES importas iš Moldovos (daugiausia žemės ūkio produktų, bet taip pat mašinų, baldų ir drabužių) išaugo 13,5 proc Gruzija m. ES eksportas į Gruziją padidėjo 2,8 proc., o ES importas iš šios šalies sumažėjo 16,4 proc. Biržos prekių kainų pasaulio rinkoje sumažėjimas buvo viena iš 8 ES ir Ukrainos IVLPE susitarimas laikinai taikytas nuo 2016 m. sausio 1 d. IVLPE susitarimai su Gruzija ir Moldova laikinai taikomi nuo 2014 m. rugsėjo 1 d. 14

15 pagrindinių priežasčių, kodėl sumažėjo eksporto iš Gruzijos vertė, mat didžiausią eksportuojamų prekių dalį sudaro žaliavos ir pusgaminiai. Tačiau eksporto apimtis nekito. ES geodezijos ir topografijos specialistai naudojasi Ukrainos bepiločiais orlaiviais ir paslaugomis, teikiamomis po pardavimo Kijeve įsikūrusi bendrovė Drone.ua gamina bepiločius orlaivius (dronus) ir jais prekiauja Europoje. Ši bendrovė yra įsteigusi bendrąją įmonę Lietuvoje pavadinimu UAV.tools per ją bendrovės technika yra platinama penkiolikai Europos šalių. Netrukus bus atidaryti biurai Jungtinėje Karalystėje ir Moldovoje. Bendrovė ne tik eksportuoja orlaivius, bet ir teikia techninę paramą, mokymo ir duomenų tvarkymo paslaugas. Ukrainoje bepiločiai orlaiviais naudojami žemės ūkio srityje, o ES jie dažniausiai naudojami geodezijos ir topografijos srityse. Ukraina stiprina pozicijas Europoje gyvūnų mitybos srityje 2017 m. gegužės mėn. Ukrainos bendrovė Kormotech LLC įtraukta į pasaulio ir Europos 50-ies svarbiausių gyvūnų augintinių ėdalo gamintojų sąrašą (į šį sąrašą įtrauktos tik trys Vidurio ir Rytų Europos bendrovės). Naudojantis IVLPE susitarimu, per praėjusius dvejus metus bendrovės produktai (ėdalas katėms ir šunims) ėmė dominuoti naujose ES rinkose, kadangi bendrovės gamybos priemonės atitinka Europos maisto saugos ir kokybės standartus. Kormotech LLC per metus pagamina tonų drėgno ir tonų sauso gatavo ėdalo ir jį eksportuoja į 15 šalių Tarifinės kvotos Visų žemės ūkio produktams skirtų TK neišnaudojo nė viena IVLPE susitarimo šalis partnerė, kadangi nebuvo užtikrinta atitiktis ES sanitarijos ir fitosanitarijos reikalavimams. Ukraina visiškai išnaudojo 11 iš visų 36 TK. Moldova išnaudojo dviem (iš šešių) produktų grupėms skirtas TK. Gruzija neišnaudojo vienintelės jai skirtos muitais neapmokestinamos tarifinės kvotos šviežiems ir atšaldytiems česnakams Naudojimosi tarifų lengvatomis rodikliai Yra pateikti tik su Rytų šalių partnerių eksportu į ES susiję naudojimosi tarifų lengvatomis rodikliai. Jie yra labai aukšti apie 80 proc. Gruzijos bei 90 proc. Ukrainos ir Moldovos. 15

16 3.4. Paslaugos ir investicijos Kalbant apie paslaugas, m. ES eksportas į Moldovą ir importas iš šios šalies padidėjo atitinkamai 3 ir 17 proc., o Gruzijos eksportas ir importas išliko stabilus. Taip pat padidėjo ES investicijų srautai į Moldovą ir iš šios šalies (ES investicijos į Moldovą išaugo 127 proc., o Moldovos investicijos į ES 67 proc.), tačiau absoliučiais skaičiais šie srautai yra labai maži. Gruzijos investicijų srautai išliko stabilūs Įgyvendinimo organai Reglamentavimo suderinimas vienas iš pagrindinių IVLPE susitarimų įgyvendinimo aspektų. Daugiausia dėmesio šiam aspektui skirta ir įgyvendinimo organų asociacijos komitetų prekybos klausimais ir keturių teminių pakomitečių posėdžiuose šiais klausimais: muitų; geografinių nuorodų; sanitarijos ir fitosanitarijos priemonių; prekybos ir darnaus vystymosi. Kalbant apie SFS priemones, ES ir Moldova patvirtino bendrą išsamią strategiją, o ES ir Gruzija teisėkūros veiksmų gaires. Numatyta 2017 m. antrą pusmetį oficialiai patvirtinti ES ir Ukrainos SFS priemonių įgyvendinimo strategiją. Šie dokumentai įtraukiami į asociacijos / IVLPE susitarimus kaip neatsiejama jų dalis ir šalys partnerės jais vadovausis ateinančiais metais derindamos teisės aktus bei stiprindamos institucinius gebėjimus. Panašių su reformomis susijusių planų patvirtinta techninių reglamentų ir standartų srityje. Tačiau tam, kad būtų galima atlikti likusius darbus bei užtikrinti veiksmingą teisės įgyvendinimą ir vykdymą, turės būti stiprinami visų trijų šalių administraciniai gebėjimai šiose abiejose srityse. Dėl viešųjų pirkimų pažymėtina, kad visos šalys yra parengusios visapusiškas reformų strategijas. Taip pat atkreipiamas dėmesys į tai, kad 2016 m. Moldova ir Ukraina tapo Pasaulio prekybos organizacijos (PPO) Susitarimo dėl viešųjų pirkimų šalimis. Kalbant apie kliūtis prekybai, Ukraina taikė (2016 m. liepos mėn m. liepos mėn.) eksporto muitus metalo laužui ir vis dar taiko su IVLPE susitarimu ir PPO sutartimi nesuderinamą medienos eksporto draudimą. Dėl ES geografinių nuorodų (GN) apsaugos Gruzijoje reikėtų pažymėti, kad abi susitarimo šalys dėjo labai daug pastangų, kad iš rinkos būtų pašalintos prekės, kurių pavadinimais pažeidžiamos nuostatos dėl ES saugomų geografinių nuorodų. Moldovoje esama problemų, susijusių su tam tikrų ES GN, kaip antai Prosecco, apsauga ir su galiojančiomis neskaidriomis ir diskriminacinėmis priemonėmis, kuriomis yra daromas poveikis elektros energijos skirstymo sektoriui. Šiuo metu šių kliūčių pašalinimo klausimas yra svarstomas IVLPE susitarimo įgyvendinimo organuose ir politinio lygmens institucijose. 9 Nepateikta ataskaitinio laikotarpio duomenų apie ES ir Ukrainos prekybą paslaugomis nuo IVLPE susitarimo taikymo pradžios. 16

17 Kad būtų galima suderinti reglamentavimą ir sustiprinti institucinius gebėjimus, šalių partnerių ir ES institucijos turės nuolat dėti pastangų. Tai lemia galimybes veiksmingai įgyvendinti IVLPE susitarimus ir palengvinti ES ir jos partnerių tarpusavio prekybą. ES teikia finansinę ir techninę paramą reformoms vykdyti ir administraciniams gebėjimams stiprinti su prekyba susijusiose srityse, įskaitant šias sritis: techninių prekybos kliūčių šalinimo (su ES standartais suderinant standartizavimo ir metrologijos infrastruktūrą, atitikties vertinimo sistemą (įskaitant akreditavimo ir vertinimo įstaigas) ir rinkos priežiūros sistemą); konkurencijos taisyklių nustatymo (įskaitant valstybės pagalbai taikomas taisykles); sanitarijos ir fitosanitarijos priemonių suderinimo su ES sistema (konkrečiai su maisto saugos kontrole susijusiems instituciniams gebėjimams stiprinti); intelektinės nuosavybės teisių apsaugos ir užtikrinimo; viešųjų pirkimų sistemos suderinimo siekiant užtikrinti abipusį rinkos atvėrimą; gamintojų organizacijų propagavimo ir vertės grandinės optimizavimo; MVĮ plėtros. Kalbant apie pastarąją sritį, visos trys šalys naudojasi IVLPE priemone mažosioms ir vidutinėms įmonėms (200 mln. EUR visoms trims šalims). 17

18 4. EKONOMINĖS PARTNERYSTĖS SUSITARIMAI. AFRIKOS, KARIBŲ IR RAMIOJO VANDENYNO (AKR) VALSTYBĖS 2016 m. taikomų EPS skaičius išaugo iki 7, jie apėmė 28 šalis: Karibų, Ramiojo vandenyno, Rytų ir Pietų Afrikos (RPA) subregione; Kamerūną (Centrinėje Afrikoje); Pietų Afrikos vystymosi bendrijos (PAVB) EPS grupės šalis; Ganą ir Dramblio Kaulo Krantą (Vakarų Afrikoje) Susitarimų įgyvendinimo padėtis PAVB 2016 m. birželio mėn., ES pasirašius ekonominės partnerystės susitarimą (2016 m. spalio mėn. šį susitarimą pradėta laikinai taikyti) su šešiomis PAVB šalimis, buvo pasiektas vienas iš svarbių tikslų. Neskaitant standartinių prekybos nuostatų, dalyvaujančios PAVB šalys (Botsvana, Lesotas, Namibija, Pietų Afrika, Svazilandas ir Mozambikas) ir ES taip pat įsipareigojo išlaikyti partnerystės ryšius, daugiausia dėmesio skirdamos darniam vystymuisi, įskaitant socialinių ir aplinkos standartų laikymąsi. Šiuo susitarimu yra tiesiogiai remiama regiono ekonominė integracija ir skatinami glaudesni šių šešių šalių ryšiai m. tik Mozambikas (septinta PAVB šalis) dar nebuvo ratifikavęs susitarimo ir jo netaikė Vakarų Afrika Pradėti laikinai taikyti EPS Vakarų Afrikos regione trukdo tai, kad trys (iš 16) šalių jo nėra pasirašiusios. Kol kas dvi šio regiono šalys Dramblio Kaulo Krantas ir Gana yra pasirašiusios ir ratifikavusios savo atskirus EPS m. rugsėjo mėn. Dramblio Kaulo Krantas pradėjo taikyti EPS, o 2016 m. gruodžio 1 d. Europos Parlamentas pritarė susitarimui su Gana, taigi buvo galima pradėti jį laikinai taikyti Rytų Afrikos bendrija (EAC) Kad būtų galima gauti Europos Parlamento pritarimą ir pradėti laikinai taikyti EPS, dar trūko trijų šalių (iš penkių) parašų Prekybos srautai Iš prekybos, vykdomos pagal šioje ataskaitoje aptariamus taikomus EPS (su Karibų grupės (CARIFORUM) valstybėmis, Ramiojo vandenyno valstybėmis, RPA šalimis partnerėmis ir Kamerūnu), raidos matyti, kad padėtis yra nevienoda. Kai kurios šalys, kaip antai Kamerūnas ir Fidžis, jau gana ilgą laiką neįgyvendina EPS ir dėl to nėra galimybės pateikti tvirtų išvadų. Tačiau kitose šalyse ankstesniais metais būta prekybos srautų abiem krytimis svyravimų kai kuriais atvejais jie susiję su biržos prekių kainų svyravimais, turėjusiais įtakos EPS šalių partnerių eksportui. Kai kurių šalių, konkrečiai Madagaskaro ir Dominikos Respublikos, eksportas į ES nuosekliai didėja. 10 Abiejuose atskiruose EPS yra numatyta, kad jie bus pakeisti Vakarų Afrikos ir ES ekonominės partnerystės susitarimu, kai tik pastarasis bus pradėtas taikyti. 18

19 19

20 Visuose AKR regionuose, išskyrus Karibų valstybes, šalių, kurios yra ES šalys partnerės pagal EPS, prekybos su ES balansas yra teigiamas. Nuo 2013 m. Karibų valstybių eksportas į ES mažėja, tačiau yra keletas išimčių m. Trinidado ir Tobago eksportas sumažėjo 23 proc. tai buvo susiję su biržos prekių kainų mažėjimu Investicijos ES investicijos į EPS šalių partnerių teritorijas didėja, išskyrus CARIFORUM valstybes, jose ES investicijos tebėra stabilios. CARIFORUM valstybių investicijos į ES padidėjo. Madagaskaro tekstilė ES vartotojams Sudarius EPS, Madagaskaro tekstilės ir drabužių gamybos sektoriui suteikta galimybė teikti ES rinkai prekes netaikant muitų ir kvotų, taip pat buvo patobulintos prekių kilmės taisyklės m. pradėjus taikyti EPS, Madagaskaro eksportas į ES didėjo beveik 15 proc. per metus m. tekstilė ir drabužiai buvo pagrindinės šios šalies eksportuojamos prekės jų vertė siekė daugiau nei 300 mln. EUR ir jos sudarė beveik trečdalį visų Madagaskaro į ES eksportuojamų prekių. Viena iš naudos gavėjų vietos tekstilės bendrovė Epsilon. Ji padidino darbuotojų skaičių nuo 100 (tiek buvo iš pradžių) iki Be to, naudodamasi EPS ši bendrovė sukūrė savo darbuotojams ir jų šeimoms geresnes gyvenimo sąlygas ES parama EPS įgyvendinti Svarbu sukurti stebėsenos mechanizmų, kad būtų galima stebėti, kaip veikia EPS ir koks yra jų poveikis, taip pat kad būtų užtikrinta, jog, teikiant vystomojo bendradarbiavimo ir su prekyba susijusią paramą, būtų remiamas EPS įgyvendinimas. Kai kurių EPS skyriuose, skirtuose ekonominio ir vystomojo bendradarbiavimo klausimams, ES įsipareigojo bendradarbiauti su atitinkamomis šalimis, daugiausia teikdama finansinę ir techninę paramą. ES koordinuoja, kaip EPS yra įgyvendinami pagal vystymosi politikos, bendradarbiavimo ir pagalbos prekybai priemones ji rengia diskusijas su valstybės lygmens kompetentingomis institucijomis, privačiojo sektoriaus subjektais ir pilietinės visuomenės grupėmis. Visi šie subjektai kartu parengė nacionalinius EPS įgyvendinimo planus (NEĮP). Jų tikslas nustatyti šalių poreikius, susijusius su: EPS laikymusi, jų įgyvendinimo valdymu ir stebėsena; informacijos apie EPS teikimu; verslo aplinkos, kurioje valstybės ir įmonės galėtų gauti visą susitarimų teikiamą naudą, propagavimu. Šis propagavimas apima reikiamų reformų įgyvendinimą siekiant: skatinti augimą, ekonomikos įvairinimą ir pridėtinės vertės kūrimą vietos lygmeniu; pritraukti investicijų; 20

21 padėti kurti darbo vietas. Tuo remdamasi ES nustato poreikius ir siekia nustatyti ryšius tarp įvairių galimų finansavimo šaltinių. Tie finansavimo šaltiniai gali būti: finansavimas pagal įvairias ES paramos vystymuisi priemones, įgyvendinamas nacionaliniu, regionų ir AKR valstybių lygmenimis; ES valstybių narių teikiamas finansavimas; Europos investicijų banko teikiamas finansavimas; kitų vystymosi finansavimo įstaigų bei kitų galimų paramos teikėjų teikiamas finansavimas. Apskritai NEĮP padės nuosekliai ir veiksmingiau sujungti įgyvendinant EPS kylančių problemų sprendimo būdus ir esamas galimybes Parama vystymuisi Parama vystymuisi yra konkrečiai skirta įvairiems EPS įgyvendinantiems regionams ir šalims, ji teikiama kartu su kitų ES finansavimo šaltinių parama, kuria yra daugiau netiesiogiai tenkinami su EPS susiję poreikiai. CARIFORUM valstybėms skirtoje 11-ojo Europos plėtros fondo regioninėje programoje Karibų valstybėms paskirta daugiau kaip 100 mln. EUR regioniniam bendradarbiavimui ir integracijos procesams stiprinti. Regionui skirtame 50 mln. EUR finansiniame pakete Ramiojo vandenyno valstybių regioninė prekyba, verslo aplinka ir privačiojo sektoriaus dalyvavimas taip pat nurodyti kaip prioritetinės sritys. RPA regione kiekvienai iš keturių EPS šalių pagal Rytų ir Pietų Afrikos regioninę programą skirtas 10 mln. EUR finansinis paketas. Vakarų Afrikoje pasirengta suteikti Ganai ir Dramblio Kaulo Krantui regioninės konkurencingumo programos lėšų. Būsima veikla apims konkrečią su EPS įgyvendinimu susijusią veiklą. Kalbant apie Centrinę Afriką, Kamerūnas stengiasi nustatyti, kaip reikėtų naudoti lėšas, paskirtas pagal regiono integracijai skirtą finansinį paketą, kurio vertė 211 mln. EUR. Apskritai AKR valstybėse ES ypatingai stengėsi skatinti prekybą žemės ūkio maisto produktais, taip pat investicijas, kad šioms valstybėms būtų lengviau pasiekti EPS teikiamą naudą Institucijų veikla Pagal šioje ataskaitoje aptariamus EPS buvo vykdoma svarbi institucijų veikla: EPS valdymo organai CARIFORUM valstybėms, Kamerūnui ir RPA (bet ne Ramiojo vandenyno valstybėms) rengė metinius posėdžius; pilietinės visuomenės atstovai susitiko antrame CARIFORUM valstybių ir ES ekonominės partnerystės susitarimo jungtinio konsultacinio komiteto posėdyje (2016 m. balandžio mėn. Briuselyje). 21

22 Daugiau informacijos apie šiuos posėdžius pateikiama prie šios ataskaitos pridedamame Komisijos tarnybų darbiniame dokumente. 5. PIRMOS KARTOS LPS Pirmos kartos laisvosios prekybos susitarimus ES sudarė prieš paskelbdama 2006 m. komunikatą Globalioji Europa. Paprastai šie LPS apima tik prekybą prekėmis ir netgi žemės ūkio produktai į jų taikymo sritį dažnai būdavo įtraukiami tik vėlesniame etape. Prie šios kategorijos priskiriami LPS yra gana įvairūs ir jie apima: muitų sąjungą su Turkija; LPS su Islandija, Norvegija 11 ir Šveicarija, pasirašytus nuo XX amžiaus 8-ojo dešimtmečio; LPS su Čile, Farerų Salomis, Meksika ir Pietų Afrika; LPS su ES Viduržemio jūros regiono šalimis partnerėmis 12, pasirašytus pagal XX amžiaus 10-ajame dešimtmetyje su šiomis šalimis sudarytus asociacijos susitarimus 13. Planuojama daugumą šių LPS patobulinti, kad jie būtų pakeisti į visapusiškus LPS, geriau atitinkančius sudėtingus šiuo metu vykdomus ES ir jos partnerių ekonominius mainus. Tęsiamos derybos dėl LPS su Meksika patobulinimo, jau pradėtos derybos su Maroku ir Tunisu. Vyksta parengiamieji darbai siekiant pradėti derybas dėl muitų sąjungos su Turkija bei LPS su Čile modernizavimo, o LPS su Pietų Afrika pakeistas ekonominės partnerystės susitarimu su PAVB. Tradiciniai Italijos makaronai eksportuojami į Pietų Afriką Kalabrijos regione įsikūrusi šeimos įmonė Pasta Astorino gamina makaronų gaminius ir juos parduoda Italijoje bei užsienyje. ES ir Pietų Afrikos prekybos susitarimas įsigaliojo 2000 m. Dėl šio susitarimo gerokai padidėjo Europoje gaminamų makaronų gaminių eksportas į Pietų Afriką išaugo tiek eksportuojamų prekių vertė (43 proc.), tiek kiekis (67 proc.). Kadangi buvo sudarytas ES ir Pietų Afrikos prekybos susitarimas, Pasta Astorino ėmėsi verslo Pietų Afrikoje ir 2015 m. eksportavo toną makaronų gaminių. ES prekybos susitarimas taip pat buvo naudingas vietos įmonėms, tiekiančioms produktus šiai bendrovei Prekybos srautai Apskritai prekybos raida yra teigiama, kadangi laisvosios prekybos susitarimų taikymo laikotarpiu abipusė prekyba visais atvejais išaugo m. sudarius Europos ekonominės erdvės (EEE) susitarimą su Islandija ir Norvegija, suintensyvėjo laisvas prekių, paslaugų, investicijų ir asmenų judėjimas šiame regione. Šioje ataskaitoje šis susitarimas neaptariamas. 12 Alžyras, Egiptas, Izraelis, Jordanija, Libanas, Marokas, Palestina ir Tunisas. 13 Visas sąrašas pateikiamas 2 priede. 22

23 Šveicarija Šveicarija trečia pagal dydį ES prekybos partnerė ir nuo 2002 m. tiek ES eksportas, tiek importas išaugo 96 proc Turkija Turkija yra penkta pagal dydį ES prekybos partnerė. LPS taikymo laikotarpiu ES eksportas į Turkiją išaugo 185 proc., o importas 160 proc. Tačiau nuo 2004 m. ES eksportas į Turkiją yra stabilus, o importas toliau didėja ir tai lėmė ES prekybos balanso sumažėjimą nuo 20 mlrd. EUR iki 10 mlrd. EUR Čilė Nuo 2002 m. ES eksportas į Čilę padidėjo 170 proc. beveik tris kartus labiau nei importas, kuris ataskaitiniu laikotarpiu išaugo 50 proc. Tačiau kadangi, įsigaliojus ES ir Čilės laisvosios prekybos susitarimui, Čilė sudarė daug LPS su kitais prekybos partneriais, ilgainiui ES neteko dalies Čilės rinkos ją užėmė kiti prekybos partneriai 14. Austriška tešla eksportuojama į Meksiką Backaldrin Astene (Aukštutinė Austrija) įsikūrusi šeimos įmonė, gaminanti kepinių sudedamąsias dalis. Ši įmonė Kornspitz grūdų bandelių recepto autorė ir savo gaminius ji eksportuoja į daugiau nei 100 šalių m. ES ir Meksikos prekybos susitarimas padėjo įmonei Backaldrin patekti į Meksikos rinką. Šiuo metu Backaldrin eksportuoja 80 proc. produkcijos, o sukūrusi tvirtą tarptautinį verslą ši įmonė užtikrina pastovias investicijas ir naujų darbo vietų kūrimą m. Backaldrin atidarė inovacijų ir technologijų centrą ir tikisi artimiausioje ateityje sukurti 50 darbo vietų aukštos kvalifikacijos darbuotojams Viduržemio jūros regiono šalys Susitarimuose su Viduržemio jūros regiono šalimis numatoma abipusiškai liberalizuoti visą prekybą pramoninėmis prekėmis ir tam tikru mastu prekybą žemės ūkio produktais, perdirbtais žemės ūkio produktais ir žuvininkystės produktais. Paprastai šiuose susitarimuose esama neproporcingumo aspektų, pavyzdžiui, numatomi ilgi pereinamieji laikotarpiai ir (arba) prekybos žemės ūkio produktais liberalizavimas mažesniu mastu. Tai naudinga Viduržemio jūros regiono šalims partnerėms ir šios praktikos tikslas visų pirma yra plėtoti regioną ir jį geriau integruoti į ES rinką. Daugumos mūsų šio regiono partnerių pagrindinė prekybos partnerė yra ES. ES yra nepaprastai svarbi Viduržemio jūros regiono šalių importui ir eksportui. Nors prekyba augo abiem kryptimis, daugumoje šalių eksportas į ES didėjo sparčiau nei ES importas iš šių šalių partnerių. Išimtis yra eksportas iš Maroko ir Tuniso į ES, kuris, 14 Kad būtų išsaugota ES dalis ir sustiprinta ES padėtis Čilės rinkoje, šiuo metu ES ir Čilė svarsto galimybę pradėti derybas dėl esamo susitarimo atnaujinimo. 23

24 įsigaliojus susitarimams, padidėjo labiau nei ES eksportas į šių šalių rinkas. Didžiausią pažangą struktūrinių reformų ir diversifikacijos srityse padariusių šalių, kaip antai Izraelio, Maroko ir Tuniso, prekybos deficitas yra palyginti mažesnis ir stabilesnis. Alžyro padėtis taip pat ypatinga, nes daugiau nei 90 proc. iš šios šalies į ES eksportuojamų prekių sudaro mineralinis kuras ir dėl to iki 2012 m. kasmet susidarydavo prekybos perteklius. Tačiau nuo 2012 m., pasaulyje mažėjant naftos kainoms, šio eksporto vertė gerokai sumažėjo. Nuo 2015 m. Alžyre registruojamas prekybos su ES deficitas. Į Alžyrą eksportuojama daugiau ispaniškų sausainių Galletas Gullón viena iš Europos pirmaujančių sausainių gamintojų. Ši įmonė savo gaminius eksportuoja į daugiau nei 100 šalių m. įsigaliojus ES ir Alžyro prekybos susitarimui sumažėjo tarifinių kliūčių (anksčiau tarifai siekė 30 proc.). Dėl to Europos bendrovėms, kaip antai Galletas Gullón, tapo lengviau eksportuoti savo gaminius į šią šalį. Per pastaruosius penkerius metus Galletas Gullón prekyba Alžyre padidėjo 36 proc., o 2015 m. parduotų prekių vertė siekė 2 mln. EUR. Dėl nepertraukiamos paklausos Galletas Gullón tapo didžiausia sausainių eksportuotoja į Alžyrą bendrovės savininkų įsitikinimu, be LPS ji nebūtų galėjusi to pasiekti Tarifinės kvotos Apskritai šiuo metu TK naudojamos nepakankamai, arba jos naudojamos tik eksportuojant keletą produktų. Išimtis Izraelis; paprastai ši šalis išnaudoja visas TK. Daugeliui Viduržemio jūros regiono šalių partnerių eksportuojant prekes į ES rinką kyla sunkumų dėl ES taikomų norminių reikalavimų ir standartų. Daugeliu atvejų šalių partnerių reglamentavimo aplinka neatitinka ES reikalavimų. Viduržemio jūros regiono šalių partnerių ekonomikai daro poveikį regiono nestabilumas. Aplinkybių, dėl kurių šios šalys partnerės patiria sunkumų, pavyzdžiai: uždaromi tradiciniai prekybos keliai; sudėtinga politinė padėtis; didelis pabėgėlių skaičius; sunkumai pritraukiant užsienio investicijas nestabilumo laikotarpiu. Sirijos pabėgėlių krizė ypač stipriai veikia mažą ir netvirtą ekonomiką, kaip antai Jordanijos ir Libano. ES ieško būdų, kaip būtų galima sustiprinti ekonominį bendradarbiavimą ir teikti didesnę su prekyba susijusią pagalbą siekiant užtikrinti, kad Viduržemio jūros regiono šalys gautų daugiau naudos iš prekybos su ES liberalizavimo. Jordanijoje įgyvendinama su pabėgėlių iš Sirijos užimtumu susijusi 2016 m. liepos mėn. patvirtinta prekių kilmės taisyklų supaprastinimo iniciatyva tai pavyzdys, jog ES yra pasirengusi imtis priemonių, kad būtų pašalintos konkrečios Viduržemio jūros regiono šalims partnerėms kylančios problemos Naudojimosi tarifų lengvatomis rodikliai Ne visos šalys yra pateikusios šiuos su ES eksportu susijusius rodiklius. Tačiau turimi su ES eksportu susiję rodikliai yra daug mažesni nei rodikliai, susiję su importu iš LPS šalių partnerių į ES. Pirmos kartos LPS šalių partnerių naudojimosi tarifų lengvatomis rodikliai 24

25 skiriasi, jie siekia nuo 96 proc. (importas iš Tuniso ir Egipto) iki 66 proc. (importas iš Norvegijos), o vidutinis rodiklis 84 proc. Kalbant apie ES eksportą, šis rodiklis yra nuo 74 proc. (eksportas į Libaną ir Čilę) iki 23,5 proc. (eksportas į Tunisą), o vidutinis rodiklis 53 proc Paslaugos ir investicijos Apskritai ES yra visų susitarimus sudariusių šalių didžiausia arba viena iš didžiausių prekybos paslaugomis partnerių ir investuotojų. Iš esmės pokyčiai prekybos paslaugomis ir investicijų srityje yra teigiami. Tačiau pastaraisiais metais įvykę platesnio masto pokyčiai, visų pirma Viduržemio jūros regione, turėjo įtakos kai kurių šalių prekybai paslaugomis, ypač turizmo srityje Čilė Pirmos kartos LPS paslaugų neapima; išimtis su Meksika ir Čile sudaryti LPS m. ES paslaugų eksportas į Čilę išaugo 27 proc., o importas 29 proc. Kalbant apie investicijas, ES yra didžiausia investuotoja į Čilę, tačiau pastaraisiais metais ES investicijos mažėja gali būti, jog taip yra dėl Čilės kasybos sektoriaus krizės Meksika m. ES paslaugų eksportas į Meksiką išaugo 54 proc., o ES importas 47 proc. Pradėjus taikyti LPS vidutinis metinis investicijų srautas iš ES į Meksiką padidėjo trigubai Įgyvendinimo organai Pirmos kartos laisvosios prekybos susitarimuose įgyvendinimo organų struktūra nėra taip tiksliai apibrėžta, kaip naujausiuose LPS, tačiau juose yra numatoma rengti metinį posėdį siekiant įvertinti pokyčius ir paprastai jis įvyksta. Šiuose posėdžiuose buvo keliama įvairių klausimų ir iš jų galima spręsti apie kiekvienos šalies partnerės konkrečią padėtį. Keliuose posėdžiuose buvo aptarti šie bendro pobūdžio klausimai: sudėtingos muitinės procedūros; prekybos žemės ūkio produktais apribojimai; vaistai; viešieji pirkimai; tiesioginių užsienio investicijų apribojimai. Viduržemio jūros regiono šalių posėdžiuose taip pat buvo svarstomi su prekyba susijusios pagalbos klausimai ir daugiausia dėmesio buvo skiriama teisės aktų suderinimui su ES nuostatomis, visų pirma sanitarijos ir fitosanitarijos priemonių, standartų, taip pat atitikties vertinimo srityse. 25

26 6. PASTANGOS, SUSIJUSIOS SU PREKYBOS IR DARNAUS VYSTYMOSI KLAUSIMAMS SKIRTŲ SKYRIŲ ĮGYVENDINIMU Į ES laisvosios prekybos susitarimus yra įtraukiama su darniu vystymusi susijusių nuostatų, pavyzdžiui, dėl pagrindinių tarptautinių darbo ir aplinkos standartų laikymosi bei priemonių taikymo, įskaitant su mediena ir žuvimis susijusius standartus ir priemones, taip pat dėl tvarios gamybos ir įmonių socialinės atsakomybės propagavimo. Į prekybos ir darnaus vystymosi (PDV) klausimams skirtus skyrius įtraukiamos veiklos pobūdis ir mastas skiriasi atsižvelgiant į partnerius ir į šių skyrių nuostatų galiojimo trukmę. Pagal asociacijos susitarimus su Gruzija, Moldova ir Ukraina su prekyba susijusios nuostatos pradėtos taikyti visai neseniai. Taigi 2016 m. veikla buvo daugiausiai susijusi su institucijų kūrimu, įskaitant pilietinei visuomenei skirtus mechanizmus, taip pat su prioritetinių veiklos sričių nustatymu Veikla pagal naujos kartos LPS Labiau nusistovėję susitarimai yra susitarimai su Pietų Korėja, Centrinės Amerikos šalimis, taip pat Kolumbija ir Peru. Toliau pateikiama keletas 2016 m. pagal šiuos tris susitarimus vykdytos veiklos pavyzdžių. ES ir Korėjoje pradėtas Tarptautinės darbo organizacijos (TDO) konvencijos Nr. 111 dėl nediskriminavimo darbe įgyvendinimo lyginamasis tyrimas (įskaitant praktinius seminarus Seule ir Briuselyje). Kartu su TDO yra toliau vykdomi projektai Salvadore ir Gvatemaloje, siekiant ryžtingiau įgyvendinti pagrindines TDO konvencijas, daugiausia dėmesio skiriant: asociacijų laisvei; kolektyvinėms deryboms ir nediskriminavimui; vaikų darbui. Tęsiamas dialogas su Kolumbija dėl Nykstančių laikinės faunos ir floros rūšių tarptautinės prekybos konvencijos (CITES) įgyvendinimo. Apskritai vyksta laipsniška PDV klausimams skirtų skyrių įgyvendinimo pažanga. Ši pažanga svarbus pagrindas, kuriuo remiantis yra lengviau nuolat palaikyti tikslinį dialogą su ES prekybos partneriais dėl aktualių su prekyba susijusių darbo ir aplinkos aspektų bei ankstyvajame etape nustatyti su PDV susijusius prioritetus ir galimybes Vyriausybių posėdžiai PDV klausimais Ataskaitiniu laikotarpiu buvo surengti posėdžiai su Centrinės Amerikos šalių, Kolumbijos, Peru, Korėjos, Gruzijos ir Moldovos vyriausybių atstovais m. svarstyti šie su darbu susiję klausimai: darbo inspekcija (Gruzijoje, Hondūre, Kolumbijoje, Moldovoje, Peru); kolektyvinės derybos (Gvatemaloje, Kolumbijoje); smurtas prieš profesinių sąjungų narius (Kolumbijoje); asociacijų laisvė (Panamoje, Salvadore); vaikų darbas (Gruzijoje, Gvatemaloje, Kolumbijoje, Panamoje, Salvadore); 26

PREFERENCINĖ KILMĖ

PREFERENCINĖ KILMĖ PREKIŲ KILMĖ IR MUITŲ SĄJUNGOS I. LENGVATINĖ (PREFERENCINĖ) KILMĖ Lengvatiniai (preferenciniai) importo muitai taikomi pagal Europos Sąjungos (toliau ES) vardu sudarytus lengvatinės (preferencinės) prekybos

Detaliau

719347LT

719347LT ASAMBLEA PARLAMENTARIA EURO LATINOAMERICANA EUROPOS IR LOTYNŲ AMERIKOS PARLAMENTINö ASAMBLöJA REZOLIUCIJA Europos Sąjungos ir Lotynų Amerikos energetikos politika remiantis Politinių reikalų, saugumo ir

Detaliau

COM(2018)37/F1 - LT

COM(2018)37/F1 - LT EUROPOS KOMISIJA Briuselis, 2018 01 18 COM(2018) 37 final KOMISIJOS KOMUNIKATAS KOMISIJOS KOMUNIKATAS EUROPOS PARLAMENTUI, TARYBAI IR EUROPOS CENTRINIAM BANKUI Pirmoji pažangos ataskaita dėl neveiksnių

Detaliau

Europos Sąjungos Taryba Briuselis, 2015 m. vasario 19 d. (OR. en) 6197/15 PRANEŠIMAS nuo: Nuolatinių atstovų komiteto (COREPER I) kam: Dalykas: Taryba

Europos Sąjungos Taryba Briuselis, 2015 m. vasario 19 d. (OR. en) 6197/15 PRANEŠIMAS nuo: Nuolatinių atstovų komiteto (COREPER I) kam: Dalykas: Taryba Europos Sąjungos Taryba Briuselis, 2015 m. vasario 19 d. (OR. en) 6197/15 PRANEŠIMAS nuo: Nuolatinių atstovų komiteto (COREPER I) kam: Dalykas: Tarybai MI 82 COMPET 40 MAP 5 TELECOM 37 Tarybos išvadų dėl

Detaliau

I. EKSPORTO RAIDA LIETUVOS PREKIŲ EKSPORTAS 2019 M. I KETV. Apžvalga Paskelbta: Pirmame šių metų ketvirtyje bendro prekių eksporto vertės m

I. EKSPORTO RAIDA LIETUVOS PREKIŲ EKSPORTAS 2019 M. I KETV. Apžvalga Paskelbta: Pirmame šių metų ketvirtyje bendro prekių eksporto vertės m I. EKSPORTO RAIDA LIETUVOS PREKIŲ EKSPORTAS 2019 M. I KETV. Apžvalga Paskelbta: 2019.05.30 Pirmame šių metų ketvirtyje bendro prekių eksporto vertės metinis augimas sudarė 7,7%. Iš viso eksportuota prekių

Detaliau

Microsoft Word - B AM MSWORD

Microsoft Word - B AM MSWORD 25.11.2014 B8-0286/7 7 1 dalis 1. ragina valstybes nares ir Komisiją d ti tvarias pastangas įgyvendinti esamas taisykles ir užtikrinti, kad jų būtų laikomasi kaip visa apimančios strategijos dalį naikinti

Detaliau

2014 m. gegužės 15 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 654/2014 dėl Europos Sąjungos teisių taikyti tarptautines prekybos taisykles

2014 m. gegužės 15 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 654/2014 dėl Europos Sąjungos teisių taikyti tarptautines prekybos taisykles L 189/50 Europos Sąjungos oficialusis leidinys 2014 6 27 EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS REGLAMENTAS (ES) Nr. 654/2014 2014 m. gegužės 15 d. dėl Europos Sąjungos teisių taikyti tarptautines prekybos taisykles

Detaliau

PR_INI

PR_INI EUROPOS PARLAMENTAS 2009 2014 Vidaus rinkos ir vartotojų apsaugos komitetas 21.12.2011 2011/2155(INI) PRANEŠIMO PROJEKTAS dėl Vidaus rinkos rezultatų suvestinės (2011/2155(INI)) Vidaus rinkos ir vartotojų

Detaliau

untitled

untitled EUROPOS KOMISIJA Briuselis, 2013 11 26 COM(2013) 818 final 2013/0405 (NLE) Pasiūlymas TARYBOS REGLAMENTAS kuriuo nustatomos 2014 m. tam tikrų žuvų išteklių ir žuvų išteklių grupių žvejybos Juodojoje jūroje

Detaliau

EUROPOS KOMISIJA Briuselis, C(2017) 4679 final KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO SPRENDIMAS (ES) / dėl bendros sistemos techninių standa

EUROPOS KOMISIJA Briuselis, C(2017) 4679 final KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO SPRENDIMAS (ES) / dėl bendros sistemos techninių standa EUROPOS KOMISIJA Briuselis, 2017 07 11 C(2017) 4679 final KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO SPRENDIMAS (ES) /... 2017 07 11 dėl bendros sistemos techninių standartų ir formatų, kad EURES portale būtų galima susieti

Detaliau

SANTE/11059/2016-EN Rev. 2

SANTE/11059/2016-EN Rev. 2 Europos Sąjungos Taryba Briuselis, 2017 m. rugpjūčio 17 d. (OR. en) 11651/17 AGRILEG 150 DENLEG 63 PRIDEDAMAS PRANEŠIMAS nuo: Europos Komisijos gavimo data: 2017 m. rugpjūčio 24 d. kam: Komisijos dok.

Detaliau

European Commission

European Commission EUROPOS KOMISIJA TEMINĖ APŽVALGA 2013 m. birželio 11 d., Briuselis Dažnai užduodami klausimai Bendras Europos dangus. Komisija imasi Europos oro erdvės pralaidumo didinimo veiksmų Kas yra Bendras Europos

Detaliau

Europos Sąjungos Taryba Briuselis, 2015 m. rugsėjo 15 d. (OR. en) Tarpinstitucinė byla: 2015/0198 (NLE) 12046/15 ADD 1 VISA 288 COLAC 88 PASIŪLYMAS nu

Europos Sąjungos Taryba Briuselis, 2015 m. rugsėjo 15 d. (OR. en) Tarpinstitucinė byla: 2015/0198 (NLE) 12046/15 ADD 1 VISA 288 COLAC 88 PASIŪLYMAS nu Europos Sąjungos Taryba Briuselis, 2015 m. rugsėjo 15 d. (OR. en) Tarpinstitucinė byla: 2015/0198 (NLE) 12046/15 ADD 1 VISA 288 COLAC 88 PASIŪLYMAS nuo: Europos Komisijos generalinio sekretoriaus, kurio

Detaliau

untitled

untitled EUROPOS KOMISIJA Briuselis, 2014 05 20 COM(2014) 284 final KOMISIJOS ATASKAITA EUROPOS PARLAMENTUI, TARYBAI, EUROPOS EKONOMIKOS IR SOCIALINIŲ REIKALŲ KOMITETUI IR REGIONŲ KOMITETUI dėl makroregioninių

Detaliau

Top margin 1

Top margin 1 EUROPOS KOMISIJOS PRANEŠIMAS SPAUDAI Programa visiems. ES finansavimo laukia 5 milijonai Briuselis, 2011 m. lapkričio 23 d. Pagal šiandien Europos Komisijos pasiūlytą naująją ES švietimo, mokymo, jaunimo

Detaliau

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Lietuvos ekonomikos raida: naujausios tendencijos ir iššūkiai Pristato Nerijus Černiauskas Makroekonomikos ir prognozavimo skyrius Ekonomikos departamentas 2017 m. spalio 16 d. Turinys I. Realusis sektorius

Detaliau

EUROPOS KOMISIJA Briuselis, C(2012) 2384 final KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO SPRENDIMAS kuriuo priimamas valstybių narių teikiamų Europ

EUROPOS KOMISIJA Briuselis, C(2012) 2384 final KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO SPRENDIMAS kuriuo priimamas valstybių narių teikiamų Europ EUROPOS KOMISIJA Briuselis, 2012 04 18 C(2012) 2384 final KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO SPRENDIMAS 2012 04 18 kuriuo priimamas valstybių narių teikiamų Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2008/98/EB dėl

Detaliau

EUROPOS KOMISIJA Briuselis, COM(2015) 563 final KOMISIJOS ATASKAITA EUROPOS PARLAMENTUI IR TARYBAI 2013 m. valstybių narių pastangos pasiek

EUROPOS KOMISIJA Briuselis, COM(2015) 563 final KOMISIJOS ATASKAITA EUROPOS PARLAMENTUI IR TARYBAI 2013 m. valstybių narių pastangos pasiek EUROPOS KOMISIJA Briuselis, 2015 11 11 COM(2015) 563 final KOMISIJOS ATASKAITA EUROPOS PARLAMENTUI IR TARYBAI 2013 m. valstybių narių pastangos pasiekti tvarią žvejybos pajėgumų ir žvejybos galimybių pusiausvyrą

Detaliau

EUROPOS SĄJUNGOS TAR YB A Briuselis, 2012 m. gruodžio 3 d. (04.12) (OR. en) 16889/12 Tarpinstitucinė byla: 2012/0339 (NLE) PECHE 505 PASIŪLYMAS nuo: E

EUROPOS SĄJUNGOS TAR YB A Briuselis, 2012 m. gruodžio 3 d. (04.12) (OR. en) 16889/12 Tarpinstitucinė byla: 2012/0339 (NLE) PECHE 505 PASIŪLYMAS nuo: E EUROPOS SĄJUNGOS TAR YB A Briuselis, 2012 m. gruodžio 3 d. (04.12) (OR. en) 16889/12 Tarpinstitucinė byla: 2012/0339 (NLE) PECHE 505 PASIŪLYMAS nuo: Europos Komisijos data: 2012 m. gruodžio 3 d. Komisijos

Detaliau

COM(2018)409/F1 - LT

COM(2018)409/F1 - LT EUROPOS KOMISIJA Briuselis, 2018 05 23 COM(2018) 409 final Rekomendacija TARYBOS REKOMENDACIJA dėl 2018 m. Prancūzijos nacionalinės reformų programos su Tarybos nuomone dėl 2018 m. Prancūzijos stabilumo

Detaliau

Europos Sąjungos Taryba Briuselis, 2015 m. birželio 12 d. (OR. en) 9319/15 PRANEŠIMAS DĖL I/A PUNKTO nuo: kam: Ankstesnio dokumento Nr.: 9409/15 Dalyk

Europos Sąjungos Taryba Briuselis, 2015 m. birželio 12 d. (OR. en) 9319/15 PRANEŠIMAS DĖL I/A PUNKTO nuo: kam: Ankstesnio dokumento Nr.: 9409/15 Dalyk Europos Sąjungos Taryba Briuselis, 2015 m. birželio 12 d. (OR. en) 9319/15 PRANEŠIMAS DĖL I/A PUNKTO nuo: kam: Ankstesnio dokumento Nr.: 9409/15 Dalykas: Tarybos generalinio sekretoriato Nuolatinių atstovų

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS REGIONINĖS PLĖTROS ĮSTATYMO NR. VIII-1889 PAKEITIMO ĮSTATYMAS 2014 m. rugsėjo 18 d. Nr. XII-1094 Vilnius 1 straipsnis. Lietuvos R

LIETUVOS RESPUBLIKOS REGIONINĖS PLĖTROS ĮSTATYMO NR. VIII-1889 PAKEITIMO ĮSTATYMAS 2014 m. rugsėjo 18 d. Nr. XII-1094 Vilnius 1 straipsnis. Lietuvos R LIETUVOS RESPUBLIKOS REGIONINĖS PLĖTROS ĮSTATYMO NR. VIII-1889 PAKEITIMO ĮSTATYMAS 2014 m. rugsėjo 18 d. Nr. XII-1094 Vilnius 1 straipsnis. Lietuvos Respublikos regioninės plėtros įstatymo Nr. VIII-1889

Detaliau

2013 m. gruodžio 11 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 1350/2013, kuriuo iš dalies keičiami tam tikri žemės ūkio ir žuvininkystės s

2013 m. gruodžio 11 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 1350/2013, kuriuo iš dalies keičiami tam tikri žemės ūkio ir žuvininkystės s 2013 12 21 Europos Sąjungos oficialusis leidinys L 351/1 I (Įstatymo galią turintys teisės aktai) REGLAMENTAI EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS REGLAMENTAS (ES) Nr. 1350/2013 2013 m. gruodžio 11 d. kuriuo

Detaliau

Šioje apžvalgoje nagrinėjami konsoliduoti 34 1 bendrovių, kurių vertybiniais popieriais leista prekiauti reguliuojamose rinkose, išskyrus komercinius

Šioje apžvalgoje nagrinėjami konsoliduoti 34 1 bendrovių, kurių vertybiniais popieriais leista prekiauti reguliuojamose rinkose, išskyrus komercinius Šioje apžvalgoje nagrinėjami konsoliduoti 34 1 bendrovių, kurių vertybiniais popieriais leista prekiauti reguliuojamose rinkose, išskyrus komercinius bankus, duomenys. Remiamasi emitentų viešai skelbta

Detaliau

CL2013O0023LT _cp 1..1

CL2013O0023LT _cp 1..1 02013O0023 LT 01.09.2018 001.001 1 Šis tekstas yra skirtas tik informacijai ir teisinės galios neturi. Europos Sąjungos institucijos nėra teisiškai atsakingos už jo turinį. Autentiškos atitinkamų teisės

Detaliau

AM_Ple_LegReport

AM_Ple_LegReport 7.12.2016 A8-0371/4 4 Marina Albiol Guzmán, Curzio Maltese Europos Parlamentas atmeta Tarybos poziciją per pirmąjį svarstymą. 7.12.2016 A8-0371/5 5 Marina Albiol Guzmán, Curzio Maltese 1 straipsnio 1 dalies

Detaliau

2013 m. liepos 30 d. Europos Centrinio Banko gairės, kuriomis iš dalies keičiamos Gairės ECB/2011/23 dėl Europos Centrinio Banko statistinės atskaitom

2013 m. liepos 30 d. Europos Centrinio Banko gairės, kuriomis iš dalies keičiamos Gairės ECB/2011/23 dėl Europos Centrinio Banko statistinės atskaitom L 247/38 Europos Sąjungos oficialusis leidinys 2013 9 18 GAIRĖS EUROPOS CENTRINIO BANKO GAIRĖS 2013 m. liepos 30 d. kuriomis iš dalies keičiamos Gairės ECB/2011/23 dėl Europos Centrinio Banko statistinės

Detaliau

Europos Sąjungos Taryba Briuselis, 2018 m. birželio 1 d. (OR. en) Tarpinstitucinė byla: 2018/0216 (COD) 9645/18 PASIŪLYMAS nuo: gavimo data: 2018 m. b

Europos Sąjungos Taryba Briuselis, 2018 m. birželio 1 d. (OR. en) Tarpinstitucinė byla: 2018/0216 (COD) 9645/18 PASIŪLYMAS nuo: gavimo data: 2018 m. b Europos Sąjungos Taryba Briuselis, 2018 m. birželio 1 d. (OR. en) Tarpinstitucinė byla: 2018/0216 (COD) 9645/18 PASIŪLYMAS nuo: gavimo data: 2018 m. birželio 1 d. kam: Komisijos dok. Nr.: Dalykas: AGRI

Detaliau

VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS VIRŠININKAS ĮSAKYMAS DĖL VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS PRIE LIETUVO

VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS VIRŠININKAS ĮSAKYMAS DĖL VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS PRIE LIETUVO VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS VIRŠININKAS ĮSAKYMAS DĖL VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS VIRŠININKO 2015

Detaliau

Linas Agro Group Presentation

Linas Agro Group Presentation AB LINAS AGRO GROUP VERTIKALIAI INTEGRUOTA ŽEMĖS ŪKIO IR MAISTO PRAMONĖS GRUPĖ Tomas Tumėnas, finansų direktorius VIETA MAISTO PRODUKTŲ GAMYBOS GRANDINĖJE Tarptautinė vertikaliai integruota įmonių grupė.

Detaliau

COM(2017)221/F1 - LT

COM(2017)221/F1 - LT EUROPOS KOMISIJA Briuselis, 2017 05 08 COM(2017) 221 final 2017/0094 (NLE) Pasiūlymas TARYBOS SPRENDIMAS kuriuo nustatoma pozicija, kurios Europos Sąjungos vardu turi būti laikomasi Tarptautinėje vynuogių

Detaliau

KOMISIJOS REGLAMENTAS (ES) Nr. 702/  m. birželio 25 d. - kuriuo skelbiama, kad tam tikrų kategorijų pagalba žemės bei mišk

KOMISIJOS REGLAMENTAS (ES) Nr. 702/  m. birželio 25 d. - kuriuo skelbiama, kad tam tikrų kategorijų pagalba žemės bei mišk 2014 7 1 L 193/1 II (Ne teisėkūros procedūra priimami aktai) REGLAMENTAI KOMISIJOS REGLAMENTAS (ES) Nr. 702/2014 2014 m. birželio 25 d. kuriuo skelbiama, kad tam tikrų kategorijų pagalba žemės bei miškų

Detaliau

EUROPOS KOMISIJA Briuselis, COM(2013) 29 final 2013/0029 (COD) C7-0025/13 Pasiūlymas EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS DIREKTYVA kuria dėl kelei

EUROPOS KOMISIJA Briuselis, COM(2013) 29 final 2013/0029 (COD) C7-0025/13 Pasiūlymas EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS DIREKTYVA kuria dėl kelei EUROPOS KOMISIJA Briuselis, 30.1.2013 COM(2013) 29 final 2013/0029 (COD) C7-0025/13 Pasiūlymas EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS DIREKTYVA kuria dėl keleivių vežimo geležinkeliais valstybės viduje paslaugų

Detaliau

PowerPoint pristatymas

PowerPoint pristatymas Lietuvos agroverslo tendencijos DNB Bankas 2015 m. gegužės 22 d. Agroverslas iki šiol buvo vienas iš atspariausių Lietuvos ūkio stuburo slankstelių 8,5 8,7 Maisto sektoriaus pridėtinė vertė, dalis BVP,

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS ENERGETIKOS MINISTRO

LIETUVOS RESPUBLIKOS ENERGETIKOS MINISTRO Suvestinė redakcija nuo 2017-12-02 Įsakymas paskelbtas: Žin. 2011, Nr. 147-6900, i. k. 111203NISAK0001-293 LIETUVOS RESPUBLIKOS ENERGETIKOS MINISTRO Į S A K Y M A S DĖL PREKYBOS GAMTINĖMIS DUJOMIS TAISYKLIŲ

Detaliau

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Pagrindiniai Lietuvos ateities iššūkiai Klaudijus Maniokas ESTEP valdybos pirmininkas Trys akcentai Pripažinti ir nepripažinti iššūkiai: konsensuso link Struktūrinių apirbojimų sprendimas: intervencijos

Detaliau

Veiksmų programų administravimo

Veiksmų programų administravimo (Pasiūlymų dėl projektų atrankos kriterijų nustatymo ir keitimo forma) PASIŪLYMAI DĖL PROJEKTŲ ATRANKOS KRITERIJŲ NUSTATYMO IR KEITIMO 2015 m. gegužės 19 d. FORMAI PRITARTA 2014 2020 m. Europos Sąjungos

Detaliau

EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA Briuselis, 2013 m. lapkričio 27 d. (OR. en) 16886/13 PRELIMINARI DARBOTVARKĖ Dalykas: OJ CONS 59 COMPET 875 RECH 571 ESPACE 96

EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA Briuselis, 2013 m. lapkričio 27 d. (OR. en) 16886/13 PRELIMINARI DARBOTVARKĖ Dalykas: OJ CONS 59 COMPET 875 RECH 571 ESPACE 96 EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA Briuselis, 2013 m. lapkričio 27 d. (OR. en) 16886/13 PRELIMINARI DARBOTVARKĖ Dalykas: OJ CONS 59 COMPET 875 RECH 571 ESPACE 96 EUROPOS SĄJUNGOS TARYBOS (Konkurencingumas (vidaus

Detaliau

VIEŠOJI ĮSTAIGA KLAIPĖDOS MOKSLO IR TECHNOLOGIJŲ PARKAS VEIKLOS ATASKAITA 2016 M. Klaipėda 2017

VIEŠOJI ĮSTAIGA KLAIPĖDOS MOKSLO IR TECHNOLOGIJŲ PARKAS VEIKLOS ATASKAITA 2016 M. Klaipėda 2017 VIEŠOJI ĮSTAIGA KLAIPĖDOS MOKSLO IR TECHNOLOGIJŲ PARKAS VEIKLOS ATASKAITA 2016 M. Klaipėda 2017 TURINYS 1. Informacija apie viešosios įstaigos Klaipėdos mokslo ir technologijų parko (toliau KMTP) veiklą

Detaliau

EUROPOS KOMISIJA Briuselis, COM(2012) 82 final KOMISIJOS KOMUNIKATAS EUROPOS PARLAMENTUI, TARYBAI, EUROPOS EKONOMIKOS IR SOCIALINIŲ REIKALŲ

EUROPOS KOMISIJA Briuselis, COM(2012) 82 final KOMISIJOS KOMUNIKATAS EUROPOS PARLAMENTUI, TARYBAI, EUROPOS EKONOMIKOS IR SOCIALINIŲ REIKALŲ EUROPOS KOMISIJA Briuselis, 2012 02 29 COM(2012) 82 final KOMISIJOS KOMUNIKATAS EUROPOS PARLAMENTUI, TARYBAI, EUROPOS EKONOMIKOS IR SOCIALINIŲ REIKALŲ KOMITETUI IR REGIONŲ KOMITETUI PRIEINAMOS ŽALIAVOS

Detaliau

(Pasiūlymų dėl projektų atrankos kriterijų nustatymo ir keitimo forma) PASIŪLYMAI DĖL PROJEKTŲ ATRANKOS KRITERIJŲ NUSTATYMO IR KEITIMO 2017 m. lapkrič

(Pasiūlymų dėl projektų atrankos kriterijų nustatymo ir keitimo forma) PASIŪLYMAI DĖL PROJEKTŲ ATRANKOS KRITERIJŲ NUSTATYMO IR KEITIMO 2017 m. lapkrič (Pasiūlymų dėl projektų atrankos kriterijų nustatymo ir keitimo forma) PASIŪLYMAI DĖL PROJEKTŲ ATRANKOS KRITERIJŲ NUSTATYMO IR KEITIMO 2017 m. lapkričio d. FORMAI PRITARTA 2014-2020 m. Europos Sąjungos

Detaliau

Europos Sąjungos Taryba Briuselis, 2017 m. balandžio 4 d. (OR. en) 7993/17 SAN 138 PRIDEDAMAS PRANEŠIMAS nuo: Europos Komisijos generalinio sekretoria

Europos Sąjungos Taryba Briuselis, 2017 m. balandžio 4 d. (OR. en) 7993/17 SAN 138 PRIDEDAMAS PRANEŠIMAS nuo: Europos Komisijos generalinio sekretoria Europos Sąjungos Taryba Briuselis, 2017 m. balandžio 4 d. (OR. en) 7993/17 SAN 138 PRIDEDAMAS PRANEŠIMAS nuo: Europos Komisijos generalinio sekretoriaus, kurio vardu pasirašo direktorius Jordi AYET PUIGARNAU

Detaliau

Reglamento Nr.821/2014 I priedas Nr. II PRIEDAS Finansinės priemonės Daugiabučių namų modernizavimo fondas 2015 metų ataskaita Lietuvos Respublikos ap

Reglamento Nr.821/2014 I priedas Nr. II PRIEDAS Finansinės priemonės Daugiabučių namų modernizavimo fondas 2015 metų ataskaita Lietuvos Respublikos ap Nr. II PRIEDAS Finansinės priemonės Daugiabučių namų modernizavimo fondas 2015 metų ataskaita Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija 20160408 Informacija, kurią reikia pateikti apie kiekvieną finansinę

Detaliau

ELEKTROS ENERGIJOS RINKOS STEBĖSENOS ATASKAITA UŽ 2018 METŲ IV KETVIRTĮ Vilnius, 2019

ELEKTROS ENERGIJOS RINKOS STEBĖSENOS ATASKAITA UŽ 2018 METŲ IV KETVIRTĮ Vilnius, 2019 ELEKTROS ENERGIJOS RINKOS STEBĖSENOS ATASKAITA UŽ 2018 METŲ IV KETVIRTĮ Vilnius, 2019 Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija Verkių g. 25C-1 LT-08223 Vilnius Tel. +370 5 213 5166 Faks. +370

Detaliau

Linas Agro Group Presentation

Linas Agro Group Presentation AB LINAS AGRO GROUP FINANSŲ IR VEIKLOS APŽVALGA UŽ 2014 2015 FINANSINIUS METUS Tomas Tumėnas, finansų direktorius VIETA MAISTO PRODUKTŲ GAMYBOS GRANDINĖJE Tarptautinė vertikaliai integruota įmonių grupė.

Detaliau

KOMISIJOS DELEGUOTASIS REGLAMENTAS (ES) 2016/ m. gegužės 18 d. - kuriuo iš dalies papildomi Europos Parlamento ir Tary

KOMISIJOS DELEGUOTASIS REGLAMENTAS (ES) 2016/ m. gegužės 18 d. - kuriuo iš dalies papildomi Europos Parlamento ir Tary 2016 7 30 L 206/1 II (Ne teisėkūros procedūra priimami aktai) REGLAMENTAI KOMISIJOS DELEGUOTASIS REGLAMENTAS (ES) 2016/1237 2016 m. gegužės 18 d. kuriuo iš dalies papildomi Europos Parlamento ir Tarybos

Detaliau

2013 m. lapkričio 20 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 1259/2013, kuriuo iš dalies keičiamas Tarybos reglamentas (EB) Nr. 111/2005

2013 m. lapkričio 20 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 1259/2013, kuriuo iš dalies keičiamas Tarybos reglamentas (EB) Nr. 111/2005 L 330/30 Europos Sąjungos oficialusis leidinys 2013 12 10 EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS REGLAMENTAS (ES) Nr. 1259/2013 2013 m. lapkričio 20 d. kuriuo iš dalies keičiamas Tarybos reglamentas (EB) Nr. 111/2005,

Detaliau

KOMISIJOS REGLAMENTAS (ES) 2019/  m. vasario 21 d. - kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) Nr. 1408/ dėl Sutart

KOMISIJOS REGLAMENTAS (ES) 2019/  m. vasario 21 d. - kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) Nr. 1408/ dėl Sutart 2019 2 22 L 51 I/1 II (Ne teisėkūros procedūra priimami aktai) REGLAMENTAI KOMISIJOS REGLAMENTAS (ES) 2019/316 2019 m. vasario 21 d. kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) Nr. 1408/2013 dėl Sutarties

Detaliau

PATVIRTINTA Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2018 m. d. įsakymu Nr. 3D- LIETUVOS KAIMO TINKLO 2018 METŲ VEIKSMŲ PLANAS I SKYRIUS BENDROSIOS NU

PATVIRTINTA Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2018 m. d. įsakymu Nr. 3D- LIETUVOS KAIMO TINKLO 2018 METŲ VEIKSMŲ PLANAS I SKYRIUS BENDROSIOS NU PATVIRTINTA Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2018 m. d. įsakymu 3D- LIETUVOS KAIMO TINKLO 2018 METŲ VEIKSMŲ PLANAS I SKYRIUS BENDROSIOS NUOSTATOS 1. Lietuvos kaimo tinklo 2018 metų veiksmų planas

Detaliau

LT L 202/54 Europos Sąjungos oficialusis leidinys EUROPOS CENTRINIS BANKAS EUROPOS CENTRINIO BANKO SPRENDIMAS 2009 m. liepos 17 d. iš dalies

LT L 202/54 Europos Sąjungos oficialusis leidinys EUROPOS CENTRINIS BANKAS EUROPOS CENTRINIO BANKO SPRENDIMAS 2009 m. liepos 17 d. iš dalies L 202/54 Europos Sąjungos oficialusis leidinys 2009 8 4 EUROPOS CENTRINIS BANKAS EUROPOS CENTRINIO BANKO SPRENDIMAS 2009 m. liepos 17 d. iš dalies keičiantis Sprendimą ECB/2006/17 dėl Europos centrinio

Detaliau

Baltstogės universiteto Ekonomikos ir informatikos fakulteto Vilniuje veiklos gerinimo planas remiantis Baltstogės universiteto Vilniaus Ekonomikos ir

Baltstogės universiteto Ekonomikos ir informatikos fakulteto Vilniuje veiklos gerinimo planas remiantis Baltstogės universiteto Vilniaus Ekonomikos ir Baltstogės universiteto Ekonomikos ir informatikos fakulteto Vilniuje veiklos gerinimo planas remiantis Baltstogės universiteto Vilniaus Ekonomikos ir informatikos fakulteto veiklos vertinimo ekspertų

Detaliau

EUROPOS KOMISIJA Briuselis, C(2018) 3568 final KOMISIJOS DELEGUOTASIS REGLAMENTAS (ES) / kuriuo iš dalies keičiamos Deleguoto

EUROPOS KOMISIJA Briuselis, C(2018) 3568 final KOMISIJOS DELEGUOTASIS REGLAMENTAS (ES) / kuriuo iš dalies keičiamos Deleguoto EUROPOS KOMISIJA Briuselis, 2018 06 07 C(2018) 3568 final KOMISIJOS DELEGUOTASIS REGLAMENTAS (ES) /... 2018 06 07 kuriuo iš dalies keičiamos Deleguotojo reglamento (ES) 2015/2446 nuostatos dėl bendrosios

Detaliau

Reglamentas Nr.821/2014 I PRIEDAS Finansinės priemonės Energijos efektyvumo fondas 2015 metų ataskaita Nr. Informacija, kurią reikia pateikti apie kie

Reglamentas Nr.821/2014 I PRIEDAS Finansinės priemonės Energijos efektyvumo fondas 2015 metų ataskaita Nr. Informacija, kurią reikia pateikti apie kie I PRIEDAS Finansinės priemonės Energijos efektyvumo fondas 215 metų ataskaita Nr. Informacija, kurią reikia pateikti apie kiekvieną finansinę priemonę I. Programa ir prioritetas arba priemonė, pagal kuriuos

Detaliau

Socialinio modelio įstatymų projektų įtaka Lietuvos ekonomikai, investicijoms į Lietuvos ūkį, darbuotojų sąlygų pagerinimui Socialinės apsaugos ir dar

Socialinio modelio įstatymų projektų įtaka Lietuvos ekonomikai, investicijoms į Lietuvos ūkį, darbuotojų sąlygų pagerinimui Socialinės apsaugos ir dar Socialinio modelio įstatymų projektų įtaka Lietuvos ekonomikai, investicijoms į Lietuvos ūkį, darbuotojų sąlygų pagerinimui Socialinės apsaugos ir darbo ministerija Lietuvos socialinis modelis Valstybinio

Detaliau

EUROPOS KOMISIJA Briuselis, COM(2018) 329 final 2018/0164 (CNS) Pasiūlymas TARYBOS DIREKTYVA kuria iš dalies keičiamos Direktyvos 2006/112/

EUROPOS KOMISIJA Briuselis, COM(2018) 329 final 2018/0164 (CNS) Pasiūlymas TARYBOS DIREKTYVA kuria iš dalies keičiamos Direktyvos 2006/112/ EUROPOS KOMISIJA Briuselis, 2018 05 25 COM(2018) 329 final 2018/0164 (CNS) Pasiūlymas TARYBOS DIREKTYVA kuria iš dalies keičiamos Direktyvos 2006/112/EB nuostatos dėl galutinės valstybių narių tarpusavio

Detaliau

EUROPOS KOMISIJA Briuselis, COM(2015) 366 final KOMISIJOS KOMUNIKATAS EUROPOS PARLAMENTUI, TARYBAI, EUROPOS EKONOMIKOS IR SOCIALINIŲ REIKAL

EUROPOS KOMISIJA Briuselis, COM(2015) 366 final KOMISIJOS KOMUNIKATAS EUROPOS PARLAMENTUI, TARYBAI, EUROPOS EKONOMIKOS IR SOCIALINIŲ REIKAL EUROPOS KOMISIJA Briuselis, 2015 07 28 COM(2015) 366 final KOMISIJOS KOMUNIKATAS EUROPOS PARLAMENTUI, TARYBAI, EUROPOS EKONOMIKOS IR SOCIALINIŲ REIKALŲ KOMITETUI IR REGIONŲ KOMITETUI dėl Europos Sąjungos

Detaliau

PATVIRTINTA Muitinės mokymo centro direktoriaus 2018 m. rugsėjo 6 d. įsakymu Nr. 1B-59 ASMENŲ, PAGEIDAUJANČIŲ TEIKTI ATSTOVAVIMO MUITINĖJE PASLAUGAS L

PATVIRTINTA Muitinės mokymo centro direktoriaus 2018 m. rugsėjo 6 d. įsakymu Nr. 1B-59 ASMENŲ, PAGEIDAUJANČIŲ TEIKTI ATSTOVAVIMO MUITINĖJE PASLAUGAS L PATVIRTINTA Muitinės mokymo centro direktoriaus 2018 m. rugsėjo 6 d. įsakymu Nr. 1B-59 ASMENŲ, PAGEIDAUJANČIŲ TEIKTI ATSTOVAVIMO MUITINĖJE PASLAUGAS LIETUVOS RESPUBLIKOS TERITORIJOJE, MOKYMO PROGRAMA I

Detaliau

Title

Title LIETUVOS BALTARUSIJOS PREKYBINIAI RYŠIAI 2019 m. kovo 18 d. Lietuvos pramoninkų konfederacijos Eksporto ir Užsienio ryšių komiteto posėdis 3 кв. 2011 4 кв. 2011 1 кв. 2012 2 кв. 2012 3 кв. 2012 4 кв. 2012

Detaliau

KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO REGLAMENTAS (ES) Nr. 885/  m. rugpjūčio 13 d. - kuriuo nustatomos valgomųjų ybiškių ir kario lapų i

KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO REGLAMENTAS (ES) Nr. 885/  m. rugpjūčio 13 d. - kuriuo nustatomos valgomųjų ybiškių ir kario lapų i L 242/20 KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO REGLAMENTAS (ES) Nr. 885/2014 2014 m. rugpjūčio 13 d. kuriuo nustatomos valgomųjų ybiškių ir kario lapų iš Indijos importo specialiosios sąlygos ir panaikinamas Įgyvendinimo

Detaliau

Europos Sąjungos Taryba Briuselis, 2016 m. liepos 14 d. (OR. en) 11273/16 MI 506 ENT 140 COMPET 424 PRIDEDAMAS PRANEŠIMAS nuo: gavimo data: 2016 m. li

Europos Sąjungos Taryba Briuselis, 2016 m. liepos 14 d. (OR. en) 11273/16 MI 506 ENT 140 COMPET 424 PRIDEDAMAS PRANEŠIMAS nuo: gavimo data: 2016 m. li Europos Sąjungos Taryba Briuselis, 2016 m. liepos 14 d. (OR. en) 11273/16 MI 506 ENT 140 COMPET 424 PRIDEDAMAS PRANEŠIMAS nuo: gavimo data: 2016 m. liepos 7 d. kam: Komisijos dok. Nr.: Dalykas: Europos

Detaliau

Ataskaita dėl Europos aviacijos saugos agentūros 2015 finansinių metų metinių finansinių ataskaitų su Agentūros atsakymu

Ataskaita dėl Europos aviacijos saugos agentūros 2015 finansinių metų metinių finansinių ataskaitų su Agentūros atsakymu C 449/56 LT Europos Sąjungos oficialusis leidinys 2016 12 1 ATASKAITA dėl Europos aviacijos saugos agentūros 2015 finansinių metų metinių finansinių ataskaitų su Agentūros atsakymu (2016/C 449/10) ĮVADAS

Detaliau

Eesti Energia Energetikos rinkos apžvalga 2014 m. sausis Dujų ir elektros energijos rinkų naujienos Po kritimo gruodį, atsigavo elektros energijos ate

Eesti Energia Energetikos rinkos apžvalga 2014 m. sausis Dujų ir elektros energijos rinkų naujienos Po kritimo gruodį, atsigavo elektros energijos ate Eesti Energia Energetikos rinkos apžvalga 2014 m. sausis Dujų ir elektros energijos rinkų naujienos Po kritimo gruodį, atsigavo elektros energijos ateities sandorių kainos Sausį supanašėjo Estijos ir Suomijos

Detaliau

1 1. PMĮ 5 straipsnio 2 dalies nauja redakcija 2. Vienetų, kuriuose vidutinis sąrašuose esančių darbuotojų skaičius neviršija 10 žmonių ir mokestinio

1 1. PMĮ 5 straipsnio 2 dalies nauja redakcija 2. Vienetų, kuriuose vidutinis sąrašuose esančių darbuotojų skaičius neviršija 10 žmonių ir mokestinio 1 1. PMĮ 5 straipsnio 2 dalies nauja redakcija 2. Vienetų, kuriuose vidutinis sąrašuose esančių darbuotojų skaičius neviršija 10 žmonių ir mokestinio laikotarpio pajamos neviršija 300 000 eurų, pirmojo

Detaliau

Prienų Žiburio gimnazija Ką darome? (Vizija) Kodėl darome? (Argumentai) Kaip darome? (Kas? Kur? Kada?) Veikla / rezultatas Prienų rajone ugdomas mokyt

Prienų Žiburio gimnazija Ką darome? (Vizija) Kodėl darome? (Argumentai) Kaip darome? (Kas? Kur? Kada?) Veikla / rezultatas Prienų rajone ugdomas mokyt Prienų Žiburio gimnazija Ką darome? (Vizija) Kodėl darome? (Argumentai) Kaip darome? (Kas? Kur? Kada?) Veikla / rezultatas Prienų rajone ugdomas mokytojų kūrybiškumas ir lyderystės gebėjimai sudaro sąlygas

Detaliau

FORMAI PRITARTA m. Europos Sąjungos struktūrinių fondų administravimo darbo grupės, sudarytos Lietuvos Respublikos finansų ministro 2013 m.

FORMAI PRITARTA m. Europos Sąjungos struktūrinių fondų administravimo darbo grupės, sudarytos Lietuvos Respublikos finansų ministro 2013 m. FORMAI PRITARTA 2014 2020 m. Europos Sąjungos struktūrinių fondų administravimo darbo grupės, sudarytos Lietuvos Respublikos finansų ministro 2013 m. liepos 11 d. įsakymu Nr. 1K-243 Dėl darbo grupės sudarymo,

Detaliau

CL2008L0100LT bi_cp 1..1

CL2008L0100LT bi_cp 1..1 2008L0100 LT 18.11.2008 000.001 1 Šis dokumentas yra skirtas tik informacijai, ir institucijos nėra teisiškai atsakingos už jo turinį B KOMISIJOS DIREKTYVA 2008/100/EB 2008 m. spalio 28 d. iš dalies keičianti

Detaliau

LT Europos Sąjungos oficialusis leidinys L 79/11 DIREKTYVOS KOMISIJOS DIREKTYVA 2007/16/EB 2007 m. kovo 19 d. įgyvendinanti Tarybos direktyv

LT Europos Sąjungos oficialusis leidinys L 79/11 DIREKTYVOS KOMISIJOS DIREKTYVA 2007/16/EB 2007 m. kovo 19 d. įgyvendinanti Tarybos direktyv 2007 3 20 Europos Sąjungos oficialusis leidinys L 79/11 DIREKTYVOS KOMISIJOS DIREKTYVA 2007/16/EB 2007 m. kovo 19 d. įgyvendinanti Tarybos direktyvą 85/611/EEB dėl įstatymų ir kitų teisės aktų, susijusių

Detaliau

AIŠKINAMASIS RAŠTAS

AIŠKINAMASIS RAŠTAS I. FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA 2-ojo VSAFAS Finansinės būklės ataskaita 2 priedas Vytauto Didžiojo universiteto Rasos gimnazija (viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

Detaliau

Prašymo taikyti galutinio vartojimo, laikinojo įvežimo, laikinojo įvežimo perdirbti ir laikinojo išvežimo perdirbti langeliuose įrašomi duomenys: 1. P

Prašymo taikyti galutinio vartojimo, laikinojo įvežimo, laikinojo įvežimo perdirbti ir laikinojo išvežimo perdirbti langeliuose įrašomi duomenys: 1. P Prašymo taikyti galutinio vartojimo, laikinojo įvežimo, laikinojo įvežimo perdirbti ir laikinojo išvežimo perdirbti langeliuose įrašomi duomenys: 1. Pareiškėjas Įrašomas tikslus pareiškėjo pavadinimas

Detaliau

EUROPOS SĄJUNGOS TAR YB A Briuselis, 2012 m. spalio 5 d. (08.10) (OR. fr) 14616/12 COHAFA 122 DEVGEN 271 FAO 51 ACP 193 COAFR 308 PROCIV 155 RELEX 901

EUROPOS SĄJUNGOS TAR YB A Briuselis, 2012 m. spalio 5 d. (08.10) (OR. fr) 14616/12 COHAFA 122 DEVGEN 271 FAO 51 ACP 193 COAFR 308 PROCIV 155 RELEX 901 EUROPOS SĄJUNGOS TAR YB A Briuselis, 2012 m. spalio 5 d. (08.10) (OR. fr) 14616/12 COHAFA 122 DEVGEN 271 FAO 51 ACP 193 COAFR 308 PROCIV 155 RELEX 901 FIN 726 PRIDEDAMAS PRANEŠIMAS nuo: Europos Komisijos

Detaliau

VALSTYBINĖ KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJA NUTARIMAS DĖL AB ENERGIJOS SKIRSTYMO OPERATORIUS ELEKTROS ENERGIJOS PERSIUNTIMO PASLAUGOS KAINŲ IR

VALSTYBINĖ KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJA NUTARIMAS DĖL AB ENERGIJOS SKIRSTYMO OPERATORIUS ELEKTROS ENERGIJOS PERSIUNTIMO PASLAUGOS KAINŲ IR VALSTYBINĖ KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJA NUTARIMAS DĖL AB ENERGIJOS SKIRSTYMO OPERATORIUS ELEKTROS ENERGIJOS PERSIUNTIMO PASLAUGOS KAINŲ IR JŲ TAIKYMO TVARKOS PASKELBIMO 2018 m. lapkričio 16

Detaliau

Microsoft Word - AGRI LT-TRA-00

Microsoft Word - AGRI LT-TRA-00 EUROPOS KOMISIJA ŽEMĖS ŪKIO IR KAIMO PLĖTROS GENERALINIS DIREKTORATAS G direktoratas. Kaimo plėtros horizontalieji aspektai G.1. Kaimo plėtros nuoseklumas 2008 11 19 Briuselis JMC/ab/bm 2007 2013 M. KAIMO

Detaliau

metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 3 prioriteto Smulkiojo ir vidutinio verslo konkurencingumo skatinimas priemonės Nr

metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 3 prioriteto Smulkiojo ir vidutinio verslo konkurencingumo skatinimas priemonės Nr 2014 2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 3 prioriteto Smulkiojo ir vidutinio verslo konkurencingumo skatinimas priemonės 03.3.2-LVPA-K-832 Eco-inovacijos LT projektų finansavimo

Detaliau

Microsoft Word - elektra-stebesena_2017_III.docx

Microsoft Word - elektra-stebesena_2017_III.docx ELEKTROS ENERGIJOS RINKOS STEBĖSENOS ATASKAITA UŽ 217 METŲ III KETVIRTĮ Vilnius, 218 Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija Verkių g. 25C-1 LT-8223 Vilnius Tel. +37 5 213 5166 Faks. +37 5 213

Detaliau

„VVG „Radviliškio lyderis“ teritorijos vietos plėtros strategija 2016–2023 m.“

„VVG „Radviliškio lyderis“ teritorijos vietos plėtros strategija 2016–2023 m.“ VVG Radviliškio lyderis teritorijos vietos plėtros strategija 2016 2023 m. VVG Radviliškio lyderis teritorijos vietos plėtros strategija 2016-2023 m. Bendra strategijos vertė 2 486 600,00 Eur. Lėšos vietos

Detaliau

EN

EN LT LT LT EUROPOS KOMISIJA Briuselis, 2010.8.26 KOM(2010) 430 galutinis KOMISIJOS ATASKAITA EUROPOS PARLAMENTUI IR TARYBAI dėl programos Forest Focus įgyvendinimo pagal 2003 m. lapkričio 17 d. Europos Parlamento

Detaliau

C(2015)5195/F1 - LT

C(2015)5195/F1 - LT EUROPOS KOMISIJA Briuselis, 2015 07 28 C(2015) 5195 final KOMISIJOS DELEGUOTASIS REGLAMENTAS (ES) /... 2015 07 28 kuriuo Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 952/2013 papildomas išsamiomis

Detaliau

479B-2018_Krka_Pravilnik_LT.cdr

479B-2018_Krka_Pravilnik_LT.cdr SUKČIAVIMO PREVENCIJOS, NUSTATYMO IR TYRIMO TAISYKLĖS www.krka.biz Gyventi sveikai 3 4 5 6 8 9 10 11 Tikslai Aprėptis ir taikymas Nevienodų sąlygų taikymo ir sukčiavimo draudimas Sukčiavimo valdymo kontrolės

Detaliau

EUROPOS KOMISIJA Briuselis, COM(2019) 122 final ANNEX 2 PRIEDAS prie Pasiūlymo dėl TARYBOS SPRENDIMO dėl pozicijos, kurios Europos Sąjunga

EUROPOS KOMISIJA Briuselis, COM(2019) 122 final ANNEX 2 PRIEDAS prie Pasiūlymo dėl TARYBOS SPRENDIMO dėl pozicijos, kurios Europos Sąjunga EUROPOS KOMISIJA Briuselis, 2019 03 07 COM(2019) 122 final ANNEX 2 PRIEDAS prie Pasiūlymo dėl TARYBOS SPRENDIMO dėl pozicijos, kurios Europos Sąjunga turi laikytis Jungtinių Amerikos Valstijų ir Europos

Detaliau

Nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo metų veiksmų plano įgyvendinimo 2.3 priemonės Remti bendruomeninę veiklą s

Nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo metų veiksmų plano įgyvendinimo 2.3 priemonės Remti bendruomeninę veiklą s Nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo 2017 2019 metų veiksmų plano įgyvendinimo 2.3 priemonės Remti bendruomeninę veiklą savivaldybėse įgyvendinimo aprašo 3 priedas (Pavyzdinė

Detaliau

Microsoft Word - attl PDFP000016E8.001

Microsoft Word - attl PDFP000016E8.001 EUROPOS KOMISIJA Briuselis, 2015 08 03 COM(2015) 387 final KOMISIJOS ATASKAITA EUROPOS PARLAMENTUI IR TARYBAI DĖL BULGARIJAI IR RUMUNIJAI SKIRTOS LAIKINOSIOS GRYNŲJŲ PINIGŲ SRAUTO IR ŠENGENO PRIEMONĖS

Detaliau

Europos Sąjungos Taryba PRANEŠIMAS nuo: kam: Dalykas: Tarybos generalinio sekretoriato Delegacijoms Politinė deklaracija, kuria nustatomi Europos Sąju

Europos Sąjungos Taryba PRANEŠIMAS nuo: kam: Dalykas: Tarybos generalinio sekretoriato Delegacijoms Politinė deklaracija, kuria nustatomi Europos Sąju Europos Sąjungos Taryba PRANEŠIMAS nuo: kam: Dalykas: Tarybos generalinio sekretoriato Delegacijoms Politinė deklaracija, kuria nustatomi Europos Sąjungos ir Jungtinės Karalystės būsimų santykių pagrindiniai

Detaliau

KPMG Screen 3:4 (2007 v4.0)

KPMG Screen 3:4 (2007 v4.0) Penktasis kasmetinis tyrimas Lietuvos verslo pažeidžiamumas energijos išteklių kainų pokyčiams ir BEVI indeksas Rokas Kasperavičius, partneris Jonas Vainius Raulynaitis, patarėjas Vilnius 2015 TURINYS

Detaliau

2013 m

2013 m 2019 m. Finansų olimpiada Regioninis etapas I-asis Finansų olimpiados etapas. Finansų žinių testas. (Iš viso 50 balų) Klausimams nuo 1 iki 21 apibraukite vieną teisingą atsakymą. Klausimams nuo 22 iki

Detaliau

KOMISIJOS PRANEŠIMAS - Mėlynasis vadovas dėl gaminius reglamentuojančių ES taisyklių įgyvendinimo, 2016 m.Turinys

KOMISIJOS PRANEŠIMAS - Mėlynasis vadovas dėl gaminius reglamentuojančių ES taisyklių įgyvendinimo, 2016 m.Turinys 2016 7 26 C 272/1 II (Komunikatai) EUROPOS SĄJUNGOS INSTITUCIJŲ, ĮSTAIGŲ IR ORGANŲ PRIIMTI KOMUNIKATAI EUROPOS KOMISIJA KOMISIJOS PRANEŠIMAS Mėlynasis vadovas dėl gaminius reglamentuojančių ES taisyklių

Detaliau

Microsoft Word - PISKISVĮ18 straipsnio atskleidimai - INVL Technology

Microsoft Word - PISKISVÄ®18 straipsnio atskleidimai - INVL Technology Informacija asmenims, įsigyjantiems SUTPKIB INVL Technology išleistų nuosavybės vertybinių popierių, parengta pagal LR profesionaliesiems investuotojams skirtų subjektų įstatymo 18 straipsnio reikalavimus

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTRAS ĮSAKYMAS DĖL FINANSŲ MINISTRO 2014 M. GRUODŽIO 30 D. ĮSAKYMO NR. 1K-499 DĖL METŲ EUROPOS SĄJUNGOS FON

LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTRAS ĮSAKYMAS DĖL FINANSŲ MINISTRO 2014 M. GRUODŽIO 30 D. ĮSAKYMO NR. 1K-499 DĖL METŲ EUROPOS SĄJUNGOS FON LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTRAS ĮSAKYMAS DĖL FINANSŲ MINISTRO 2014 M. GRUODŽIO 30 D. ĮSAKYMO NR. 1K-499 DĖL 2014 2020 METŲ EUROPOS SĄJUNGOS FONDŲ INVESTICIJŲ VEIKSMŲ PROGRAMOS STEBĖSENOS RODIKLIŲ

Detaliau

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Lietuvos ir jos regionų ekonomikos evoliucija: kur esame ir kas laukia toliau? Aurelijus Dabušinskas, Lietuvos banko Ekonomikos departamento direktorius 2019 m. kovo 21 d. Lietuvos ūkio augimas išlieka

Detaliau

AM_Ple_NonLegReport

AM_Ple_NonLegReport 6.12.2017 A8-0351/5 5 Miguel Urbán Crespo, Javier Couso Permuy, João Pimenta Lopes, Nikolaos Chountis 13 dalis 13. palankiai vertina tai, kad nuo to laiko, kai 2016 m. birželio mėn. priimta Visuotinė Europos

Detaliau

Logotypes, ppt and webbsites for Agoing abroad, two alternatives

Logotypes, ppt and webbsites for Agoing abroad, two alternatives Keliaujame į užsienį moterų socialinio ir ekonominio aktyvumo skatinimas ir tinklaveika tarp ES ir Rytų Europos Rasa Baliulevičienė Rietavo verslo informacijos centro projektų administratorė 2015 liepos

Detaliau

EN

EN LT LT LT EUROPOS KOMISIJA Briuselis, 2010.9.17 KOM(2010) 486 galutinis 2008/0183 (COD) Iš dalies pakeistas pasiūlymas dėl EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS REGLAMENTO kuriuo iš dalies keičiami Tarybos reglamentai

Detaliau

MOTYVUOTA IŠVADA DĖL KORUPCIJOS PASIREIŠKIMO TIKIMYBĖS Informuojame, kad vadovaujantis Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymu ir Korupci

MOTYVUOTA IŠVADA DĖL KORUPCIJOS PASIREIŠKIMO TIKIMYBĖS Informuojame, kad vadovaujantis Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymu ir Korupci MOTYVUOTA IŠVADA DĖL KORUPCIJOS PASIREIŠKIMO TIKIMYBĖS Informuojame, kad vadovaujantis Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymu ir Korupcijos analizės atlikimo tvarka, patvirtinta Lietuvos

Detaliau

TAUTINIŲ MAŽUMŲ APSAUGOS PAGRINDŲ KONVENCIJA

TAUTINIŲ MAŽUMŲ APSAUGOS PAGRINDŲ KONVENCIJA TAUTINIŲ MAŽUMŲ APSAUGOS PAGRINDŲ KONVENCIJA Europos Tarybos valstybės narės ir kitos šią tautinių mažumų apsaugos pagrindų konvenciją pasirašiusios valstybės, manydamos, kad Europos Tarybos tikslas yra

Detaliau

2015 m. pažangos siekiant nacionalinių energijos vartojimo efektyvumo tikslų ataskaita

2015 m. pažangos siekiant nacionalinių energijos vartojimo efektyvumo tikslų ataskaita 2016 m. pažangos siekiant nacionalinių energijos vartojimo efektyvumo tikslų ataskaita 2018 m., Vilnius Turinys 1. Santrauka... 1 2. Pagrindiniai 2016 m. ekonominiai ir energetiniai rodikliai... 2 3. Pirminės

Detaliau

INVESTAVIMO TENDENCIJOS IR LIETUVOS INVESTICIJŲ INDEKSAS

INVESTAVIMO TENDENCIJOS IR LIETUVOS INVESTICIJŲ INDEKSAS 1996-2016 INVESTAVIMO TENDENCIJOS IR LIETUVOS INVESTICIJŲ INDEKSAS FINANSINIS TURTAS LIETUVOS TENDENCIJOS 2016 M. LAPKRITIS Mlrd. eurų VIENAM GYVENTOJUI TENKANTIS TURTAS IŠAUGO 5,5 KARTO Šalies namu ūkių

Detaliau

METINIO PLANO PRIEMONIŲ VYKDYMO DALIS v3

METINIO PLANO PRIEMONIŲ VYKDYMO DALIS v3 Valstybinės kelių transporto inspekcijos prie Susisiekimo ministerijos 2014 metų veiklos plano vykdymo ataskaitos 1 priedas VALSTYBINĖ KELIŲ TRANSPORTO INSPEKCIJA PRIE SUSISIEKIMO MINISTERIJOS INFORMACIJA

Detaliau

LT Europos Sąjungos oficialusis leidinys L 7/7 KOMISIJOS SPRENDIMAS 2005 m. sausio 7 d. dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2004/17

LT Europos Sąjungos oficialusis leidinys L 7/7 KOMISIJOS SPRENDIMAS 2005 m. sausio 7 d. dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2004/17 2005 1 11 Europos Sąjungos oficialusis leidinys L 7/7 KOMISIJOS SPRENDIMAS 2005 m. sausio 7 d. dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2004/17/EB, numatančios pirkimų tvarkos derinimą vandentvarkos,

Detaliau

UTENOJE LANKĖSI EKONOMINIO BENDRADARBIAVIMO IR PLĖTROS ORGANIZACIJOS EKSPERTAI

UTENOJE LANKĖSI EKONOMINIO BENDRADARBIAVIMO IR PLĖTROS ORGANIZACIJOS EKSPERTAI Utenos RVVG veiklos ataskaita už 2018 metus 2019-02-21 Kvietimai teikti projektų paraiškas Dalyvavimas Lietuvos VVG tinklo veikloje Kiti projektai Susitikimai Parodos Tarptautinis bendradarbiavimas Konferencijos,

Detaliau

EUROPOS KOMISIJA Briuselis, SWD(2013) 53 final/2 KOMISIJOS TARNYBŲ DARBINIS DOKUMENTAS Europos Sąjungos valstybės pagalbos, viešųjų pirkimų

EUROPOS KOMISIJA Briuselis, SWD(2013) 53 final/2 KOMISIJOS TARNYBŲ DARBINIS DOKUMENTAS Europos Sąjungos valstybės pagalbos, viešųjų pirkimų EUROPOS KOMISIJA Briuselis, 29.4.2013 SWD(2013) 53 final/2 KOMISIJOS TARNYBŲ DARBINIS DOKUMENTAS Europos Sąjungos valstybės pagalbos, viešųjų pirkimų ir vidaus rinkos taisyklių taikymo visuotinės ekonominės

Detaliau