IKIMOKYKLINIO UGDYMO PROGRAMA PUŠYNUKŲ SODAS ŠIAULIAI

Dydis: px
Rodyti nuo puslapio:

Download "IKIMOKYKLINIO UGDYMO PROGRAMA PUŠYNUKŲ SODAS ŠIAULIAI"

Transkriptas

1 IKIMOKYKLINIO UGDYMO PROGRAMA PUŠYNUKŲ SODAS ŠIAULIAI

2 PRITARTA Šiaulių miesto savivaldybės administracijos direktorius Vladas Damulevičius 2012 m. rugsėjo 5 d. PATVIRTINTA Šiaulių sanatorinio lopšelio darželio,,pušelė direktoriaus 2012 m. rugsėjo 6 d. įsakymu Nr. V- 62 ŠIAULIŲ SANATORINIS LOPŠELIS-DARŽELIS PUŠELĖ IKIMOKYKLINIO UGDYMO PROGRAMA PUŠYNUKŲ SODAS 2

3 Programą rengė: Vaida Ušinskienė, Audronė Daukšienė, Birutė Tamašauskienė, Audronė Tamulytė, Danguolė Stonienė 3

4 TURINYS 1. BENDROSIOS NUOSTATOS Formalieji duomenys apie ugdymo įstaigą, ugdytinius, ugdytojus ir bendruomenę Istaigos savitumas Ikimokyklinio ugdymo programos, įstaigoje teikiamų paslaugų ir personalo sąsajos Vaikų ugdymo poreikiai Tėvų, vietos bendromenės poreikiai Filosofinis - psichologinis bei pedagoginis ugdymo programos pagrindas IKIMOKYKLINIO UGDYMO PRINCIPAI IKIMOKYKLINIO UGDYMO TIKSLAI IR UŽDAVINIAI IKIMOKYKLINIO UGDYMO TURINYS, METODAI, PRIEMONĖS Ugdymo turinio sudarymas Tematikos ir temos ugdymo turinio planavimui Vaikų veiksenos ugdant atskiras kompetencijas Ugdymo metodai Ugdymo priemonės UGDYMO PASIEKIMAI IR JŲ VERTINIMAS Ugdymo pasiekimų vertinimo organizavimas Ugdymo pasiekimų fiksavimo ir pateikimo formos Ugdymo pasiekimų vertinimo kriterijai ir požymiai PRIEDAS. 1,5-3 METŲ AMŽIAUS VAIKO PASIEKIMŲ VERTINIMAS PRIEDAS. 3-4 METŲ AMŽIAUS VAIKO PASIEKIMŲ VERTINIMAS PRIEDAS. 4-5 METŲ AMŽIAUS VAIKO PASIEKIMŲ VERTINIMAS PRIEDAS. 5-6 METŲ AMŽIAUS VAIKO PASIEKIMŲ VERTINIMAS NAUDOTA LITERATŪRA IR INFORMACIJOS ŠALTINIAI

5 1. BENDROSIOS NUOSTATOS 1.1 Formalieji duomenys apie ugdymo įstaigą, ugdytinius, ugdytojus ir bendruomenę. Šiaulių sanatorinis lopšelis-darželis Pušelė - savivaldybės biudžetinė įstaiga, turinti juridinio asmens teises. Įstaigos kodas , adresas - Z. Gėlės g,. 6 Šiauliai LT Įstaiga yra neformaliojo švietimo, ikimokyklinio ugdymo mokykla. Pagrindinė veiklos rūšis ikimokyklinis ir priešmokyklinis ugdymas. Telefonas 8(41) ; Elektroninis paštas: Interneto svetainės adresas: 1.2 Istaigos savitumas. Šiaulių sanatorinis lopšelis-darželis Pušelė įsikūręs ramioje gatvelėje, seno sodo prieglobstyje. Tai puiki vieta vaikų tyrinėjimams, augalų priežiūrai ir žaidimams gamtoje. Čia dirba kvalifikuoti pedagogai, logopedas, socialinis pedagogas, fizinės medicinos ir reabilitacijos specialistas, kineziterapeutas ir masažistas. Sanatorinį lopšelį-darželį lanko viso Šiaulių miesto vaikai, kurie turi sveikatos sutrikimų, todėl didžiausią dėmesį skiriame vaikų sveikatos saugojimui ir stiprinimui. Pagal gydytojų rekomendacijas vaikams atliekamos fizioterapinės procedūros: visų rūšių gydomasis kūno masažas; vaistažolių inhaliacijoms; bioptrono šviesos terapija; kvėpavimas druskų pypkėmis; šildomaisiais paketais; vedami gydomosios mankštos užsiėmimai. Maitinimas organizuojamas vadovaujantis gydytojų rekomendacijomis, taikomos hipoalerginės dietos. Darželio patalpose nėra gėlių, minkštų žaislų, kilimų ir kitų daiktų, kurie gali alergizuoti aplinką. Kiekvienoje grupėje veikia oro valytuvai-jonizatoriai. 5

6 Ypatingas dėmesys skiriamas aplinkos švarai ir higienos sąlygų palaikymui, taip sudarant sąlygas augti sveikoje, ekologiškai švarioje aplinkoje. Vaikai čia ne tik prižiūrimi, bet ir suteikiamas kokybiškas ugdymas bei sudaromos palankios sąlygos individualių gabumų vystymui(si). Užtikrinmas vaikų psichologinis ir emocinis saugumas. Vaikai sėkmingai paruošiami mokyklai. Į įstaigą priimami 1 6 metų vaikai, sergantys lėtinėmis somatinėmis ligomis, tokiomis kaip: širdies ir kraujagyslių sistemos sutrikimai (įgimtos ir įgytos širdies ydos, širdies nepakankamumas, širdies laidumo sistemos sutrikimai, reumatas); kvėpavimo sistemos ligos (lėtiniai obstrukciniai bronchitai, bronchinė astma); inkstų sistemos ligos; kraujo ir kraujotakos ligos; virškinimo sistemos ligos; endokrininės sistemos ir medžiagų apykaitos sutrikimai (diabetas); odos ir paodžio ligos (atopinis dermatitas, psoriazė); imunologiniai sutrikimai (įvairių formų alergija) ir kt. ligos. Šiaulių sanatorinio lopšelio-darželio Pušelė pedagogai kūrybiškai taiko įvairius būdus ir metodus organizuodami sveikatos ugdymą. Rengiami ir įgyvendinami sveikatos, ekologinio ugdymo projektai, kuriuos organizuoja Šiaulių miesto savivaldybės Aplinkos skyrius ir Sveikatos skyrius. Įstaiga dalyvauja Vaisių vartojimo skatinimo mokyklose programoje ir programoje Pienas vaikams. Šios programos remiamos Europos sąjungos ir nacionalinio biudžeto lėšomis. Siekiama, kad įstaiga būtų vis informatyvesnė. Organizuojamos sveikos gyvensenos konferencijos, dalyvaujama seminaruose, bendradarbiaujama su Šiaulių Universiteto Socialinė gerovės ir negalės fakulteto medicinos pagrindų katedra Ikimokyklinio ugdymo programos, įstaigoje teikiamų paslaugų ir personalo sąsajos Atsižvelgdama į vaikų, šeimos poreikius ir susitarimą su bendruomene įstaiga nuolat plečia teikiamų paslaugų spektrą: Lopšelyje - darželyje veikia 5 grupės: 1 lopšelio, 3 darželio ir 1 priešmokyklinio ugdymo(si) grupė; Įstaigoje vykdomos ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo(si) programos; 6

7 Įstaigoje dirba aukštąjį arba aukštesnįjį išsilavinimą turintys pedagogai, nuolat siekiantys tobulinti pedagoginę kompetenciją, jaučiantys atsakomybę už ugdymo rezultatus ir profesinį tobulėjimą; Įstaigoje veikia Vaiko gerovės komisija. Ji sprendžia specialiojo ugdymosi poreikių vertinimą, ugdymo organizavimą ir ugdymo turinio taikymą bei siuntimą į Pedagoginę psichologinę tarnybą ( PPT ); Tėvams teikiamos informavimo ir konsultavimo paslaugos; Įstaigoje organizuojamos meninio ugdymo (šokių, popmuzikos, dailės, saviraiškos) valandėlės, sveikatos ugdymo (krepšinio, futboliuko, plokščiapėdystės, ydingos laikysenos korekcijos) valandėlės; Kalbos sutrikimų turintiems vaikams teikiama logopedo pagalba; Muzikos valandėles organizuoja meninio ugdymo pedagogė; Tėvų pageidavimu organizuojami choreografijos užsiėmimai ir anglų kalbos valandėlės; Bendrosios praktikos slaugytoja teikia vaikams pirmąją medicininę pagalbą; Vaikams atleikamos fizioterapinės procedūros. 1.4 Vaikų ugdymo poreikiai Šia programa siekiama atliepti ir tenktinti svarbiausius vaiko poreikius, apimančius: galimybių augti fiziškai ir psichiškai stipriai asmenybei sudarymą: humanistinė filosofija teigia, kad vaikas gali augti, tobulėti, įgyvendinti savo galias, jei tik tam yra tinkamos sąlygos bei aplinka- nuoširdumas, palankumas ir empatija; teigiamos savivertės puoselėjimą: anot humanistinės filosofijos šalininkų, tik pajutęs savąją vertę, vaikas siekia saviraiškos. Teigiama savigarba susiformuoja tuomet, kada vaikas pasijaučia saugus, mylimas ir mylintis save; individualios saviraiškos ir savirealizacijos būdų paiešką: humanistinė filosofija pabrėžia, jog kiekvienas vaikas iš prigimties turi saviraiškos polinkių, kurie atsiskleidžia pajutus aplinkinių palankumą. amžiaus tarpsnių svarbiausių poreikių tenkinimą pagrįstą besąlygiška pagarba: humanistinė filosofija atskleidžia, kad normaliai augti vaikui padeda palankus ir pagarbus aplinkinių požiūris, kuris padeda ugdyti teigiamus jausmus aplinkiniams ir sau pačiam. 7

8 1.5 Tėvų, vietos bendromenės poreikiai Šiuolaikinės ikimokyklinio ugdymo institucijos paskirtis - padėti šeimai, sąveikoje su įstaigos bendruomene, ugdyti vaiką. Atliepiant tėvų lūkesčius ir poreikius, vietos bendruomenė siekia: Pažinti įstaigą lankančių vaikų šeimas: organizuoti susirinkimus, bendrus renginius, individualius pokalbius, rinkti formalius duomenis apie šeimą. Domėtis vaiką supančia emocine, socialine ir kultūrine aplinka: vaiko namų, atlikti anketines apklausas. Numatyti vaiko ugdymo darną garantuojančias sąlygas: išsiaiškinti, apmąstyti, įvertinti ir tenkinti individualius, šiuolaikines vaiko ugdymo tendencijas atitinkančius tėvų poreikius; skatinti demokratiškų santykių plėtojimąsi vaikų, tėvų, pedagogų bei vietos bendruomenėje. 1.6 Filosofinis - psichologinis bei pedagoginis ugdymo programos pagrindas Ikimokyklinio ugdymo programos pagrindą sudaro humanistinė, egzistencialistinė, fenomenologinė filosofija. Ji pabrėžia vaiko savęs supratimo, saviraiškos, savireguliacijos, sveikatos saugojimo esmę ir svarbą ugdymo(si) procese. Ugdymo programa remiasi psichosocialine vaiko raidos teorija, vaiko emocine ir socialine raida, saugumu. Vaiko pažinimo raidą bei intelektualinius poreikius, individualų pasaulio pažinimą, savo mąstymo konstravimą akcentuoja kognityvinė vaiko raidos teorija. Šios teorijos žymiausias atstojas yra J. Piaget. Jis vaiko žaidimą laikė kūryba, nes žaisdamas vaikas suvokia ir atkuria pasaulį, įprasmina jį. Vaikui neužtenka žinių, informacijos, patirties gautos iš kitų žmonių. Jis atranda, sužino stebėdamas, fantazuodamas, eksperimentuodamas, kurdamas. Rusų psichologas L. Vygotskis teigė, kad vaiko pažinimo raidai ypač svarbi jo socialinė aplinka. Jis nurodė, kad vaikas mokosi iš aplinkinių žmonių, savo socialinio pasaulio, kuris yra visų jo sąvokų, minčių, teiginių, mokėjimų ir nuostayų šaltinis ( R. Žukauskienė, 2007). Vaiko sveikos gyvensenos įgūdžių formavimas vienas iš pagrindinių ugdymo prioritetų lopšelyje darželyje Pušelė. Turėdami aiškią sveikos gyvensenos ugdymo ikimokyklinėje įstaigoje ir mokykloje koncepciją, parenkame efektyvias sveikatos stiprinimo priemones ir būdus. Žinios apie ugdytinių gyvenimo būdą, jaunimo sveikatą, įpročius ir įgūdžius, leidžia sėkmingai spręsti sveikatos ugdymo problemas institucijoje. 8

9 Bendruomenės narių noras išugdyti lopšelio darželio vaikus,,stebėti ir vertinti savo fizinę būklę, sveikatą ir jos pokyčius, kartu įgyjant kūno kultūros ir sveikos gyvensenos žinių, skatinti vaikus saviugdai, sudaryti pamatą kūrybingai, laisvai ir darbingai asmenybei ugdyti (E. Adaškevičienė, 2004). Svarbiausi sveikos gyvensenos elementai ikimokyklinio amžiaus vaikams yra: asmens higienos ir saugos reikalavimų vykdymas, racionali mityba, nuolatinis fizinis aktyvumas, grūdinimasis, tinkamas poilsis, sveikatai žalingų įpročių atsisakymas, savitvarda, ramus dvasinis pasaulis. Vaiko dienotvarkėje numatytos šios fizinio aktyvumo skatinimo priemonės: kasdieninė rytmetinė mankšta, judesio korekcijos užsiėmimai, kūno kultūros valandėlės, judri vaikų veikla gryname ore, sportinės pramogos ir sporto šventės. Tokia ugdomąja veikla dažniausiai užsiima grupės auklėtojas, judesio korekcijos pedagogas. Ugdymo procesas grindžiamas vaiko ekologinio supratingumo, gamtosaugos patirties plėtojimu. Turinyje pabrėžiama gamtinės, socialinės ir kultūrinės aplinkos įtaka vaiko ugdymui(si), bendravimo, partnerystės ryšių įtaka. Humanistinės filosofijos ir vertybinių nuostatų formavimas integruotas į visą ugdymo turinį. Vadovaujantis šia filosofija ir vertybinėmis nuostatomis, vaikas pažįsta save ir supantį pasaulį, atranda antykius su kitais žmonėmis, savimi, gamta, socialine aplinka, visuomene. 9

10 2. IKIMOKYKLINIO UGDYMO PRINCIPAI. Ikimokyklinio ugdymo principai iš esmės apsprendžia ugdymo kryptingumą, padeda išsikelti uždavinius, parinkti ugdymo turinį, metodus, priemones, kurti aplinką ir organizuoti ugdymo procesą. Įstaigos ikimokyklinio ugdymo programa grindžiama šiais pagrindiniais principais: Humaniškumo - demokratiškumo principas gerbti vaiką kaip asmenybę, garantuoti jam teisę gyventi ir elgtis pagal prigimtį bei asmeninę patirtį. Suteikti laisvę ir teisę rinktis, išreiškiant savo norus, poreikius, pageidavimus, sumanymus, kūrybiškumą. Sveikatingumo - individualumo principas laiduoti saugią aplinką, ugdyti nuostatą savarankiškai laikytis asmens higienos, pratinti saugoti savo ir kitų fizinę bei psichinę svaikatą, švarinti aplinką, saugiai jaustis ir elgtis artimiausioje aplinkoje. Kiekvieną vaiką vertinti kaip individualybę, unikalų ir nepakartojamą. Organizuoti ugdomąjį procesą, atsižvelgiant į vaiko sveikatą, galimybes, turimą patirtį, pomėgius, brandos ypatybes. Integralumo atsinaujinimo principas sudaryti sąlygas skirtingų kompetencijų integracijai į įvairias ugdymo sritis. Įžvelgti kiekvieno vaiko maksimalių galimybių ir gebėjimų ribas ir garantuoti tolesnę sėkmingą jų plėtotę. Socialinio - kultūrinio kryptingumo įvairovės principas ugdymosi turinį orientuoti į vaiko gyvenimui ir ugdymui reikalingų socialinių, kultūrinių gebėjimų plėtrą. Ugdyme taikyti formų įvairovę, sudaryti sąlygas plėtoti gebėjimus ir kompetencijas. Tęstingumo principas laiduoti kokybiškai tinkamą perėjimą nuo ugdymo(si) šeimoje prie ugdymosi ikimokyklinėje įstaigoje, o vėliau prie ugdymo(si) priešmokyklinėje grupėje. Sudaryti nenutrūkstamo ugdomojo proceso prielaidas vaikui pereinant iš vieno amžiaus raidos tarpsnio į kitą. Nacionalumo principas ugdomas savo krašto patriotas, gebantis remtis krašto tradicijomis, rūpinasi tapatybės išsaugojimu, savo krašto etniškai įvairia kultūros tradicija. 10

11 3 TIKSLAI IR UŽDAVINIAI Siekiant tenktinti esminius ugdytinių ir jų šeimos narių poreikius, ugdymo programos realizavimui numatytas pagrindinis tikslas: Kuriant saugią ir sveiką ugdomąją aplinką, puoselėjant mokymosi kultūros ir darnaus vystymosi idėjas, bendradarbiaujant su šeima, padėti vaikui tenkinti prigimtinius, pažintinius, socialinius, saviraiškos, kultūros, etninius poreikius, saugoti ir stiprinti fizinę bei psichinę sveikatą, siekti visapusiško vaiko ugdymo(si). Uždaviniai: Kartu su vaikais ir jų tėvais, vietos bendruomene kurti patrauklią, funkcionalią saugią, vaiko poreikius atitinkančią aplinką; Formuoti vaiko socialinius, pažinimo, komunikavimo, meninius, sveikatos saugojimo įgūdžius, gebėjimą reikšti savo mintis, jausmus bei skatinti vaiko poveikį ugdymo(si) aplinkai; Ieškoti naujų sveikatos stiprinimo būdų ir priemonių, taikyti savitus metodus, stiprinti psichinę ir fizinę sveikatą; Bendradarbiauti su vietos bendruomene ir šeima, įtraukti į ugdomąją veiklą, bendrus projektus; Sudaryti visapusiškas sąlygas saviraiškai ir savirealizacijai integruotai ugdant visas vaiko kompetencijas, skatinti praktinę jų išraišką; Plėtoti socialinius ryšius, garantuoti tėvams kokybišką paslaugą, užtikrinti ikimokyklinuko ugdym tęstinumą; Skleisti vaiko fizinę, protinę, emocinę ir socialinę galią, siekti žaismės ugdomajame procese; Turtinti vaikų patyrimą per sąlytį su gamta, aplinkiniu pasauliu, ugdyti ekologinį supratingumą, plėtoti gamtosaugos patirtį; Vertinant vaiko pažangą stiprinti savosios vertės pajutimą, skatinti saviraišką, poreikį tobulėti. 11

12 4. IKIMOKYKLINIO UGDYMO TURINYS, METODAI, PRIEMONĖS 4.1 Ugdymo turinio sudarymas Šios programos ugdymo turinyje numatyta, kokių kompetencijų vaikas turėtų įgyti visame ikimokykliniame amžiuje. Planuodamas kasdieninę veiklą, pedagogas orientuojasi į amžiaus tarpsnių raidos ypatumus, grupės kryptingumą, besiplečiančias vaiko pažintines erdves, vaiko pažangos vertinimo požymius skirtingiems amžiaus tarpsniams. Ugdymo turinys sudarytas atsižvelgiant į atskiras kompetencijas bei kryptingas vaiko veiksenas atskirose kompetencijose skirtinguose amžiaus tarpsniuose. Vaikų kompetencijų (meninės, socialinės, pažinimo, komunikavimo, sveikatos saugojimo) ugdymas atskleidžiamas per tematikas. Pedagogas organizuoja vaikų veiklą plėtodamas temas. Planuojant ugdymo turinį mėnesiui siūlomos trys temos, ketvirtą temą renkasi pedagogas, atsižvelgdamas į ugdymo prioritetus, vaikų pasiūlytas idėjas, žaidimus, vykdomus projektus, kalendorines šventes, vaiko poreikius, iškilusias problemas ir pan. Plėtojant temą iškiriams bendrasis ugdymo tikslas, kuris vėliaus detalizuojamas savaitės planuose. Pedagogai, tėvai, gali keisti, pertvarkyti modeliuoti, tobulinti tematikas, temas ar temos tikslą. 12

13 4.2 Tematikos ir temos ugdymo turinio planavimui RUGSĖJIS: TEMATIKA AŠ NE VIENAS PASAULYJE 1,5 3 metai 3-4 metai 4-5 metai 5-6 metai Tema Į darželį atėjau Aš naujoje grupėje Aš ir mano grupė Šypsenėlė draugui Tikslas Sėkmingas adaptavimasis Padėjimas vaikui adaptuotis Susipažinimas su naujai į grupėje. grupėje, domėjimasis šalia grupę atvykusiais draugais, esančiais bendraamžiais, nusiteikimas laikytis suaugusiais, pratinimasis būti įprastinės tvarkos ir greta. kultūringo bendravimo su kitais. Tema Mano dienos darželyje Aš ir mūsų šeima Šeimoje saugūs ir mylimi Grupės taisyklių kūrimas, draugiškumo, mandagumo, kultūringo elgesio siekimas. Šeimos šventės ir tradicijos Tikslas Vaiko poreikių bendrauti, įsijausti į dienos ritmą tenkinimas. Aiškinimasis kas yra šeima ir jos nariai. Domėjimasis mamos ir tėčio darbais namuose bei jų rūpinimusi šeimos gerove. Domėjimasis šeimos istorija, gimine, relikvijomis, tarmėmis, talentais. Tema Mano savaitė darželyje Mano gimtasis miestas Mano miesto gimtadienis Miesto, kuriame gimiau, gimtadienis Tikslas Pratinimasis veikti savarankiškai, kantriai įveikiant kliūtis. Supažindinimas su gimtuoju miestu. Žinių įtvirtinimas apie miestą, kuriame gimiau. Miesto pasikeitimų apžiūrėjimas, susijusių su švente.

14 SPALIS: TEMATIKA RUDENS GĖRYBĖS SVEIKATOS ŠALTINIS Tema 1,5 3 metai 3-4 metai 4-5 metai 5-6 metai Neša ežiukas raudoną obuoliuką Rudenėlio dovanėlės Rudenėlio vaišės Sode ir darže auga sveikatą saugo Tikslas Rudens gėrybių pažinimas. Susipažinimas su rudens gėrybėmis per regėjimo, lytėjimo, uoslės ir skonio pojūčius. Žinių įtvirtinimas apie daržoves ir vaisius, supažindinimas su jų augimo vieta, rinkimu ir nauda žmogui. Tema Būsiu sveikas ir stiprus Augsiu sveikas ir stiprus Daug sportuosiu ir ligom nepasiduosiu Žinių gilinimas apie daržovių, vaisių, uogų naudą žmogui. Esame sveikuoliai ir sportuojam uoliai Tikslas Sveikatos stiprinimas, Sveikatos stiprinimas ir higienos taisyklių organizmo grūdinimas laikymasi. Tema Oi tų lapų margumėlis Krinta lapai pamažu, rudenėli, kaip gražu Aiškinimasis, kokią svarbą teikia sportas ir maistas. Ruduo lapus nuspalvino Supažindinimas su sveikos mitybos principais ir maisto piramide. Saulutė nusisuko Tikslas Rudens požymių gamtoje stebėjimas. Skatinimas pajusti gamtos grožį ir spalvų įvairovę gamtoje. Rudens pokyčių stebėjimas gamtoje, potyrių pajautimas. Skatinimas pastebėti rudens spalvų grožį gamtoje, orų permainas, žmonių aprangą, darbus, vaikų žaidimus.

15 LAPKRITIS: TEMATIKA GĖRĮ IR GROŽĮ KURIAME DARBU 1,5 3 metai 3-4 metai 4-5 metai 5-6 metai Tema Mano pasakėlės Aš turiu dvi rankeles, kad Močiutės skynia Močiutės seklyčioje. darbelio nebijočiau. Tikslas Domėjimasis įvairiomis pasakomis. Konkrečių darbelių numatymas ir kruopštus atlikimas. Domėjimasis daiktais. senoviniais Liaudies tradicijų ir etnokultūros puoselėjimas. Tema Aš viską noriu daryti pats Mamytė ir tėvelis dirba Ką žmonės dirba visą dieną?. Kuo užaugęs būsiu Tikslas Savarankiškumo ugdymas. Susipažinimas su dažniausiai buityje naudojamais darbo įrankais Susipažinimas su įvairiausiomis profesijomis, darbo įrankais. Domėjimasis profesijomis. įvairiomis Tema Kepu, kepu bandutes. Kepu, kepu bandutes. Kaip gimsta duona Rugelio kelionė Tikslas Susipažinimas su bandelių įvairove, jų formomis. Taisyklingas įvairių miltinių gaminių įvardijimas (batonas, pyragas, tortas ir pan.) Duonos gimimo kelio išsiaiškinimas. Pagarbos žmogui auginančiam duoną pajautimas, meilės ir pagarbos duonai puoselėjimas.

16 GRUODIS: TEMATIKA SUKAS METŲ RATAS. 1,5 3 metai 3-4 metai 4-5 metai 5-6 metai Tema Diena keičia naktį Saulutė dėl dienos, Mano diena Aš ir laikas mėnulis dėl nakties Tikslas Dienos ir nakties kaitos suvokimas. Dienos ritmo meto nuo ryto iki vakaro pajutimas. Supratimas (išsiaiškinimasis), kad para susideda iš dienos ir nakties. Metų laikų kaitos permanymas. Tema Noriu pažinti save ir kitus Augu ir keičiuosi Aš žaidžiu, tėveliai dirba, seneliai ilsisi Vieni auga, kiti sensta Tikslas Domėjimasis savo kūnu, gebėjimas pavadinti pagrindines kūno dalis. Lyginimas savęs dabar su savimi preityje, ateityje Domėjimasis įvairaus amžiaus žmonių išore ir pomėgiais, patirtimi. Žmogaus gyvenimo linijos suvokimas. Pagarbos vyresnio amžiaus žmonėms ugdymas Tema Eglutę papuošėm žaisliukais Kalėdų seneli, ateiki greičiau Kalėdų senelio belaukiant Laukiame Kalėdų. Tikslas Džiugių emocijų suteikimas. Skatinimas emociškai išgyventi artėjančių švenčių teikiamą džiaugsmą Kalėdų ir Naujųjų metų švenčių tradicijų, papročių sužinojimas. Žiemos švenčių džiaugsmo pajautimas ir gerumo dovanojimas kitiems.

17 SAUSIS: TEMATIKA ŽIEMOS DŽIAUGSMAI IR RŪPESČIAI 1,5 3 metai 3-4 metai 4-5 metai 5-6 metai Tema Į ką panašus sniegas? Žiemos pramogos Sniego senių karalystė Žiemužė snaigėm sninga Tikslas Žiemos spalvų atradimas Žiemos džiaugsmų, nuotaikų, Nusiteikimas išbandyti, Žiemos orų, vaizdų, aprangos, namų pramogų išbandymas. formuoti sniego figūras židinio jaukumo pajautimas. Tema U-ti-ti šalta Būk atsargus Atsargus ir sveikas žiemą Žiemą aš saugus ir sveikas, nes žinau... Tikslas Aiškinimasis kaip reikia rengtis žiemą Aiškinimasis, kokie pavojai tyko žiemą. Saugaus elgesio taisyklių suvokimas Saugaus elgesio taisyklių laikymasis žiemą. Tema Paukšteliai žiemą Paukšteliai ir žvėreliai žiemą Eisiu į miškelį, ten sutiksiu daug žvėrelių Globosiu miško žvėreliusir paukštelius žiemą. Tikslas Žiemojančių paukštelių stebėjimas ir globojimas. Susipažinimas su paukštelių ir žvėrelių vargais žiemą. Domėjimasis žvėreliais. miško Sudominimas žiemojančiais paukšteliais ir miško žvėreliais, jų atjautimas ir globojimas

18 VASARIS: TEMATIKA ČIA MANO NAMAI. 1,5 3 metai 3-4 metai 4-5 metai 5-6 metai Tema Mano knygelės Myliu savo žaisliukus Mano mylimas Mano mieli žaislai žaislas. Tikslas Domėjimasis įvairiomis knygelėms Džiaugimasis savo ir kitų žaisliukais, jų tausojimas nusiteikimas jais dalintis su kitais. Tyrinėjimas, išskyrimas iš daugelio žaislų, trumpas mylimo žaislo apibūdinimas. Žaisliukų rūšiavimas į grupes, jų pavaizdavimas judesiu, garsu, žodžiu. Tema Mano namų šiluma Lietuvėlė Tu brangi Mano gimtinė Lietuva Lietuviais esame mes gimę Tikslas Domėjimasis pastatų įvairove. Tema Mano mylimas gyvūnėlis Tikslas Domėjimasis naminiais gyvūnais Domėjimasis gimtine Lietuva. Domėjimas savo gimtine, siekimas kuo daugiau sužinoti apie Llietuvos valstybę. Darnaus ryšio su gyvenančiais šalia pajautimas, tautiškumo ugdymas. Į svečius aš taip skubu Svečiai Svečiai, sveteliai... Domėjimasis kodėl žmonės svečiuojasi, kviečia svečius.. Domėjimasis svečių priėmimu, svečiavimusi, mokymasis mandagaus elgesio ir manierų. Mandagaus elgesio įgudžių įtvirtinimas

19 KOVAS: TEMATIKA PAVASARIS EINA PER ŽEMĘ 1,5 3 metai 3-4 metai 4-5 metai 5-6 metai Tema Nusijuok saulyte Ateik, pavasarėli Pavasario pranašai Čir vir vir pavasaris Tikslas Pavasario požymių artimiausioje aplinkoje ieškojimas Tema Kiek daug gražių dirbinių Tikslas Džiaugimasis Kaziuko mugei skirtais dirbiniais. Pavasario požymių stebėjimas gamtoje. Pavasario požymių stebėjimas artimiausioje aplinkoje, jų aptarimas. Į Kaziuko turgų. Į Kaziuko turgų. Devyni amatai Susipažinimas su Kaziuko mugės tradicijomis. Tema Žalia pupą sodinau O-pa-pa auga žirnis ir pupa. Tikslas Augalų daiginimas. Domėjimasis įvairiais augalais. Nusiteikimas kantriai, kruopščiai, išradingai triūsti, pagaminti gražų dirbinį. Aš auginu. Nusiteikimas auginti, prižiūrėti augalus Domėjimasis gamtos pokyčiais ir metų laikų pasikeitimu. Amatų, meistrystės būdų sužinojimas, pagarbos darbui pajautimas. Sėju ir auginu Domėjimasis augalais, jų priežiūra, augimo tempu

20 BALANDIS: TEMATIKA TEN KUR ŠVARA GYVENA SVEIKATA 1,5 3 metai 3-4 metai 4-5 metai 5-6 metai Tema Paukštelių nameliai Paukšteliai sugrįžo. Paukšteliai sugrįžo Sparnuoti giesmininkai Tikslas Skatinimas mylėti gamtą, globoti paukštelius. Tema Negailėkim muilo putų, kad rankelės švarios būtų Tikslas Sveikos gyvensenos įgūdžių formavimas Paukštelių pažinimas. Susipažinimas su sugrįžtančiais iš šiltųjų kraštų paukščiais. Priminimas apie grįžtančius iš šiltųjų kraštų mūsų krašto paukštelius. Kur gyvena bacila? Bacilos galas Švarus kiemas - švarus miestas, švari Lietuva Domėjimas kas saugo, o kas Ryšio tarp švaros palaikymo Nusiteikimas puoselėti ir švarinti kenkia sveikatai. ir sveikatos suvokimas. aplinką, būti atsakingu už savo grupės, kiemo, miesto švarą. Tema Kas aplinkui triūsia Pavasario darbai Kiek darbelių, kiek darbų Visi dirba Tikslas Domėjimais kiemo tvarkymo darbamas skirtais įrankais, jų panaudojimu. Domėjimasis artimiausioje aplinkoje vykstančiais pavasario darbais. Susipažinimas su pavasarį atliekamais darbais, darbo veiksmais, pagalbos būdais. Domėjimasis darbų įvairove, pastebėjimas, kad triūsia ne tik žmonės, bet ir gamta.

21 Tema GEGUŽĖ: TEMATIKA GEGUŽĖ BARSTO ŽIEDUS. 1,5 3 metai 3-4 metai 4-5 metai 5-6 metai Savo mamytę aš myliu Kaip saulytė šviesi tu, Mamytė pasauly Tau labai mamyte, esi brangiausia mamyte mano Tikslas Mamytės pasveikinimas Skatinimas parodydi meilę mamytei. Suvokimas kokia svarbi yra mamytė. Švelnumo, meilės, dėmesio, pagarbos mamytei pajautimas ir išreiškimas. Tema Žydi sodai Pienės pūkas Pavasario žiedai Sužydėjo, sužaliavo sodai, pievos ir laukai Tikslas Gėrėjimais ir džiaugimais Skatinimas justi gamtos grožį. Pavasario pokyčių skatinimas pastebėti pavasario spalvų žydinčiais sodais, gėlėmis stebėjimas gamtoje, grožį gamtoje, žmonių aprangą, oro potyrių pajautimas. permainas, žmonių darbus, vaikų žaidimus. Tema Žaidimų dienelės Žaidimų dienelės Žaidimų dienelės Žaidimų dienelės. Tikslas Susipažinimas su įvairiais žaidimais. Skatinimas linksmai žaisti, draugiškai bendrauti. Nusiteikimas žaisti, bendraut. linksmai kultūringai Susipažinimas su žaidimų įvairove, mandagumo, draugiškumo, kultūringo elgesio siekimas.

22 BIRŽELIS: TEMATIKA SVEIKA, VASARĖLE! 1,5 3 metai 3-4 metai 4-5 metai 5-6 metai Tema Mano tėtis Mano tėtis Užaugs sūnaitėlis, bus tėvelio užvadėlis Noriu būti kaip tėtis Tikslas Meilės tėčiui išreiškimas. Skatinimas jausti pagarbą ir Suvokimas, koks svarbus Pagarbos tėveliui pajautimas, meilės parodyti meilę tėčiui. yra tėtis, meilės ir ir dėmesio išreiškimas. dėmesio tėveliui išreiškimas. Tema Kas pievelėje gyvena? Grok, žiogeli, smuikeliu Paslaptingas vabalų pasaulis Kas ten pievoj dūzgia, kas žolėj krebžda Tikslas Susipažinimas su vabaliukais (boružėle, žiogu, skruzdėlyte). Domėjimasis gyvenimu. vabaliukų Žinių įtvirtinimas apie vabaliukus, pajautimas, jog jie gyvoji gamta. Gilinimas apie gyvąją gamtą vabzdžius. Tema Kepsim smėlio pyragus Vasara kviečia atostogauti Vasaros džiaugsmai ir malonumai Girios, pievos, smėlis, upės, jūros laukia Tikslas Domėjimasis ir džiaugimasis vasaros žaidimais. Domėjimais ką žmonėsveikia vasarą. Domėjimasis žmonių poilsiu, iškylomis vasarą, keliavimo būdais. Domėjimasis išvykomis ir poilsiu gamtoje, vietovių, keliavimo būdų, kelionių tikslų ir aplinkybių suvokimas

23 4.3 Vaikų veiksenos ugdant atskiras kompetencijas Uždaviniai: Padėti perprasti grupės tvarką ir skatinti jos laikytis. SOCIALINĖ KOMPETENCIJA Užmegzti artimą emocinį ryšį su vaiku. Bendrauti su vaiku, drauge žaisti ar tvarkytis, padedant įgyti pradinius bendravimo įgūdžius. Skatinti vaiko pasitikėjimą savimi ir savo gebėjimais. Skatinti domėjimąsi savimi, bendraamžiais, suaugusiais. Sudaryti sąlygas vaikui suvokti savo jausmus, suprasti, išreikšti ir tenkinti svarbiausius savo poreikius. Padėti atskleisti pomėgius ir interesus, ugdyti individualius gebėjimus. Plėtoti vaiko gebėjimą išreikšti savo jausmus, nuomonę, sumanymus. Skatinti suprasti ir vertinti tai kas gera ir bloga, skatinti jautrumą ir norą padėti kitam. Padėti ugdyti savarankiškumą, savikontrolės įgūdžius. Įgyti bendravimo, bendradarbiavimo kasdieninių sunkumų įveikimo patirtį. Plėsti supratimą apie šeimą, draugus, gimtinę, tėvynę, žmonių darbą, bendruomenę, tarpusavio ryšius. Skatinti ir puoselėti meninę raišką (vaidybą, šokį, muzikavimą). Ugdyti nuostatą suvokti daiktus ir meno kūrinius, kaip žmonių proto, kūrybos ir rankų darbo produktą juos pažinti, vertinti, tausoti.

24 Vaikų veiksenos (socialinė kompetencija) (1,5-3 m.) (3 m. - 4 m.) (4 m. - 5 m.) (5 m. - 6 m.) Pradeda suprasti kalbą, bando Bendrauja ir geba sutarti su Sutaria su suaugusiaisiais ir Suvokia savo šeimą kaip kartu kalbėti, išreikšdamas būsenas, norus, ketinimus. Žaidžia kartu su suaugusiais, bando žaisti savarankiškai ar su bendraamžiu. Klausosi suaugusio sekamų pasakų, dainuojamų dainų. Bando savarankiškai prieiti prie žaislų ar daiktų, juos pasiimti ir žaisti. Pratinamas gali padėti vieną kitą daiktą į vietą. Tyrinėja save veidrodyje. Atpažįsta save veidrodyje ir nuotraukose. aš. Pradeda vadinti save vardu, vartoja kitais vaikais ir suaugusiais įvairiose situacijose, bei įvairios veiklos metu. Žaidžia šalia vaikų vienas. Žaidžia su vienu vaikais. Dalyvauja grupiniuose žaidimuose. ar dviem bendruose Netrukdo kitiems žaisti, geba pasidalinti žaislais. Tvarko, rūšiuoja žaislus, žino jų vietą. Prižiūri save, tvarko savo rūbelius, daiktus. Žaidžiant ar kitoje kasdieninėje veikloje, pratinasi saugoti savo ir kitų draugų sveikatą. vaikais. Kai reikia, moka paprašyti pagalbos iš suaugusiųjų ir vaikų. Paslaugus, padeda kitiems. Iškilus konfliktinei situacijai, sugeba mandagiai paaiškindamas apsiginti. Žaidžia šalia vaikų vienas. Žaidžia su vienu ar dviem vaikais. Dalyvauja grupiniuose žaidimuose. Netrukdo kitiems žaisti. Bendrauja su daugeliu vaikų. Pasidalija su kitais žaislais. gyvenančius žmones. Suvokia ne tik savo, bet ir kitų šeimų buvimą. Suvokia, kad be namų ir darželio esti kitas pasaulis. Supranta ir prisitaiko prie darželio dienotvarkės ir taisyklių. Bendrauja ir sutaria su bendraamžiais bei suaugusiaisiais. žaislus. Pasidalija su kitais daiktus ir Žaidžia šalia vaikų vienas. Žaidžia su vienu ar dviem vaikais. Dalyvauja grupiniuose žaidimuose.

25 Vaikų veiksenos (socialinė kompetencija) (1,5-3 m.) (3 m. - 4 m.) (4 m. - 5 m.) (5 m. - 6 m.) Skiria berniuką ir mergaitę. Žaidžia vaidmeninius žaidimus. Realiai suvokia savo gebėjimus, Džiaugiasi savo laimėjimais. kas sekasi gerai ir kas prasčiau. Pasiima norimą žaislą ar daiktą, Turi vieną ar keletą draugų. Ištikus nesėkmei, paguodžia Laikosi taisyklių, bet aklai joms mokomas deda juos į vietą. Lengvai prisitaiko prie pokyčių. vaikus. Bando laikytis nusistovėjusios tvarkos. Sparčiai lavėja kalba. Pradeda save vertinti, elgesį, išvaizdą. Saugo savo žaislus, daiktus, rūbelius. Pradeda žaisti vaizduotės žaidimus. Žaidžia grupelėmis su kitais vaikais. Piešia, vaidina, mėgdžioja, žaidžia, šoka kartu su suaugusiais ir vaikais. Žaisdamas kalba su savimi. Nori būti savarankiškas, rengiasi, tvarkosi, naudojasi tualetu ar puoduku, higienos priemonėmis. Yra pakankamai atsargus su nepažįstamais. Gerbia ir užjaučia kitus: neįgalius, senyvo amžiaus žmones ir pan. Tyrinėja save veidrodyje, tapatina save su draugais, pastebi skirtumus aprangoje, šukuosenoje. Lavėja kalba, daug šneka, klausinėja, reiškia ketinimus, norus. Piešia, vaidina, dainuoja, šoka su draugais, tėveliais, kitais suaugusiais. Noriai klausosi suaugusių sekamų pasakų, dainuojamų dainų nepaklūsta, moka paaiškinti, motyvuoti vienokį ar kitokį savo elgesį. Gerbia ir užjaučia kitus: neįgalius, senyvo amžiaus žmones ir pan. Atidus ir dėmesingas gyvūnams, augalams. Tausoja, saugo savo ir kitų žaislus, daiktus. Padeda kitiems, yra draugiškas. Seka kitų pavyzdžiu. Gerbia ir užjaučia neįgalius, senyvo amžiaus žmones..

26 PAŽINIMO KOMPETENCIJA Uždaviniai: Palaikyti gyvą vaiko domėjimąsi viskuo kas jį supa, sudarant galimybę eksperimentuoti, tyrinėti judesius, daiktus. Sudaryti palankias aplinkybes svarbiausiems pažinimo pasiekimams (kurti iššūkius vaiko mąstymui). Tenkinti vaikų poreikį bendrauti ir pažinti pasaulį. Palaikyti ir skatinti vaiko domėjimąsi grupės ir lauko aplinka, žmonėmis, jų gyvenimo būdu, darbais, technika, gamta (gyvūnais, augalais, negyvosios gamtos reiškiniais ir daiktais, orais). Padėti susivokti, jog žmogus gamtos dalis, suprasti žmogaus, jo veiklos ir gamtos ryšį. Atrasti save, socialinės aplinkos ir gamtos pažinimo būdus: tyrinėjant, stebint, klausinėjant, klausantis pasakojimų. Ugdyti pastabumą: tyrinėti spalvų ir garsų derinius, formų ir dydžių įvairovę, išsidėstymą erdvėje. Lyginti, matuoti, skaičiuoti, atskaičiuoti, atpažinti skaitmenis (pagal vaiko galimybes). Plėsti ir turtinti žodyną, tiksliau pavadinti, paaiškinti, apibūdinti daiktus, reiškinius. Įspūdžius ir išgyvenimus fiksuoti vaizdais, išreikšti žodžiais, judesių ir gestų kalba, perkelti į žaidimus ir meninę veiklą.

27 Vaikų veiksenos (pažinimo kompetencija) (1,5-3 m.) (3 m. - 4 m.) (4 m. - 5 m.) (5 m. - 6 m.) Reaguoja į paprastus nurodymus Pažįsta ir pavadina pagrindines Pažįsta ir randa aplinkoje Žino ir pasako kur gyvena. (pasiimk savo batus, kojines ir pan.). spalvas. pagrindines spalvas. Skirai spalvas, suranda jas Varto knygas su paveikslėliais, Sąmoningai grupuoja žiedus, Grupuoja, klasifikuoja, lygina aplinkoje bei pavadina. bando įvardyti daiktus paveikslėlyje. kaladėles pagal dydį. daiktus pagal vieną savybę. Suvokia ir paaiškina kitiems Mėgina žaisti su dar nematytu Išskiria dalį iš visumos, surenka iš Skaičiuoja iki 10 ir daugiau. pagrindines saugaus eismo žaislu. dalių (10-15) žaislus, loto. Pasakoja apie tai kas buvo taisykles. Parodo, kuris daiktas didelis, kuris Bando skaičiuoti aplinkoje vakar, šiandien, kas bus rytoj. Išmano, iš ko pagaminti mažas. esančius daiktus. Išmano medžių, gėlių ir kt. daiktai, nusako jų paskirtį, Bando tapatinti daiktus: pridėti, Prižiūri, laisto, purškia augalus, augalų, gyvūnų pavadinimus. naudojimo galimybes. pamatuoti, ieškoti tokio pat ir pan. valo nuo jų dulkes. Turi elementarių žinių apie Rūšiuoja, klasifikuoja daiktus Pradeda grupuoti vienos rūšies Kopijuoja, lygina geometrines saugų eismą. pagal keletą savybių: formą, dydį, daiktus, pagal spalvą, dydį, savybes. figūras, spauduoja, karpo. Moka atmintinai 4-5 spalvą. Domisi savimi ir kitais žmonėmis. Pavadina naminius gyvūnus, kai eilėraščius. Supranta ateities įvykių laiką, Atpažįsta, parodo, pavadina 6 ir kuriuos miško žvėrelius. Domisi grožine, pažintine pvz., kad po savaitės bus daugiau savo kūno dalių. Maitina gyvūnėlius, mokosi literatūra, TV laidomis. gimtadienis. Įsijungia į kito vaiko žaidimą. prižiūrėti, sužino jų gyvenimo įpročius. Domisi raidėmis ir žodžiais. Skaičiuoja iki 10 ir daugiau, Sudaro mažėjančių ir didėjančių Domisi knygelėmis, keliais žodžiais pasako ką mato iliustracijoje. Pažįsta keletą didžiųjų raidžių. atpažįsta parašytus skaitmenis. Pažįsta daug didžiųjų raidžių.

28 daiktų sekas. Domisi savimi ir kitais žmonėmis. Kopijuoja savo vardą. Bando skaityti. Tapatina daiktus pridėdami, pamatuodami, ieško tokio pat. Pasirenka ir varto knygas su paveikslėliais, stengiasi atpažinti ir įvardinti daiktus paveikslėliuose. Skaičiuoja nuo 1 iki 3. Domisi suaugusiųjų darbu. Domisi technika, gamtos reiškiniais. Supranta daiktų paskirtį. Supranta grupės taisykles, pratinasi jų laikytis. Smalsauja, dažnai užduoda klausimą Kas čia? Ima suprasti praeitį ir dabartį: skiria Yra labai smalsus, dažnai klausinėja: kas, kodėl, kaip ir t.t. Mėgsta eksperimentuoti, naudodamas priemones tyrinėja daiktus. Stebi, kas vyksta jį supančiame pasaulyje. Išvardija savaitės dienas, metų laikus, nusako jų požymius. Tiksliai vartoja sąvokas rytoj, šiandien, vakar. Domisi grožine ir pažintine literatūra, TV laidomis. Turi žinių apie suaugusiųjų darbą, profesijas. buvo ir yra. Įsimena trumpus eilėraščius, daineles, skaičiuotes. Įspūdžius ir išgyvenimus fiksuoja vaizdais, žodžiais, judesių ir gestų kalba, meninės raiškos priemonėmis. SVEIKATOS SAUGOJIMO KOMPETENCIJA

29 Uždaviniai: Tinkamai organizuoti pirmąsias vaiko dienas darželyje. Sudaryti saugią augimo ir judėjimo aplinką. Puoselėti individualias fizines galias: vikrumą, judrumą, greitumą. Palaikyti ir gerinti vaiko savijautą, gerą nuomonę apie savo išvaizdą. Ugdyti teigiamas nuostatas į sveikatą, jos išsaugojimą ir stiprinimą, lavinti higienos įgūdžius; meno priemonėmis kurti palankią emocinę atmosferą. Padėti įgyti patirties apie sveikatos išsaugojimą ir stiprinimą, skatinti glaudesnį vaiko ryšį su gamta. Pratinti kasdieninėje veikloje laikytis sveikos gyvensenos principų, įvertinti sveikatai palankią patirtį, skatinti fizinį aktyvumą. Padėti įsitikinti, kad sveikata yra vertybė ir skatinti pagal galimybes prisiimti dalį atsakomybės už savo sveikatą. Gerbti skirtingos išvaizdos, judrumo, sveikatos vaikus ir suaugusius, suvokti savo galimybių ribas. Padėti pažinti savo kūną, suvokti jo galimybes pajusti, nuotaiką, sveikatos būseną.

30 Vaikų veiksenos (sveikatos saugojimo kompetencija) (1,5-3 m.) (3 m. - 4 m.) (4 m. - 5 m.) (5 m. - 6 m.) Kitiems padedant naudojasi Žino savo vardą, pavardę, kur Sužino apie žmogaus gyvenimo Supranta grūdinimosi svarbą. tualetu. gyvena, žino kiek turi metų. tarpsnius. Suvokia, kad kūnas auga, Saugosi žalingo saulės spindulių Domisi savo kūnu, atpažįsta kai Tyrinėja savo kūną, lygina su vystosi, keičiasi. poveikio. kurias kūno dalis: ranka, koja, galva, kitų. Pratinasi taisyklingai pavadinti Moka nupasakoti savo dienos Sužino, kad mūsų organizmas pilvas, akys, nosis. kūno dalis. Pastebi, kad auga eigą. sugeba kovoti su mikrobais, tačiau Bando pats praustis, šluostytis plaukai, nagai, išaugami rūbeliai, Mėgsta judrius žaidimus, kartu būtinos atsargumo priemonės rankšluosčiu. avalynė. su draugais lenktyniauja. higienos taisyklės. Čiaudėdami ir Geria iš puoduko. Žino, kad reikia rūpintis kūno Mokosi saugoti save ir kitus: kosėdami prisidengia burna, Domisi ir bando įvairius vaikščiojimo, bėgiojimo, ropojimo, šliaužiojimo, lindimo, lipimo, švara. Mokosi naudotis higienos reikmenimis: muilu, rankšluosčiu, dantų šepetėliu ir pasta, šukomis, nesistumdyti, nesusižeisti, neužgauti kitų. Mokosi, kurioje stalo pusėje turi pasinaudoję tualetu nusiplauna rankas. Žino, jog vaisus ir daržoves reikia valgyti tik nuplautas. šokinėjimo būdus. nosinaite. stovėto lempa, žiūrėti televizorių Tobulina savisaugos įgūdžius. Geba judėti po signalo arba susilaikyti nejudėdamas. Supranta, kad reikia pasakyti apie savo suteptus ar sušlapusius apšviestame kambaryje. Mokosi akių poilsio ir mankštos Mokosi naudotis žirklėmis, aštriais daiktais. Vaikšto laisvai keičiant ėjimo rūbus, avalynę. pratimų. ritmą, taisyklingai eina ten, kur nori. Pradeda šokinėti abiem kojom į Pratinasi taisyklingai sėdėti. Išsiaiškina, dėl ko dažniausiai Susipažįsta, kokie nutinka

31 viršų, nušokti nuo laiptelio, peršokti Sužino, kad negalima vartyti knygų susergama (dėl peršalimo, nelaimingi atsitikimai vaikams: kliūtį. gulint, važiuojant, prietemoje. užkrečiamų ligų, nelaimingų nelaimės kelyje, nudegimai, Spiria, gaudo, meta kamuolį. Tampa ramesnis, pastabesnis, kantresnis, ištvermingesnis. Tobulėja rankų judesiai veria, stato, konstruoja, dėlioja mozaikas, dėliones. Pats pradeda praustis, savarankiškai. Savarankiškai naudojasi puoduku arba eina į tualetą. Žaisdamas imituoja, mėgdžioja suaugusiųjų veiksmus, rūpinasi vaiko sveikata, valgydina, prausia. Paveikslėliuose atpažįsta ir imituoja greitosios pagalbos, gaisrinės mašinos sirenas. Taisyklingai pavadina kūno dalis. Sužino apie kenksmingą dantims maistą (dažnai valgomus saldumynus, šaltą maistą). Sužino apie stomatologą. Mokosi elgtis gatvėje. Eidamas per gatvę duoda ranką suaugusiajam, neišdykauja. Mokosi rengtis pagal metų laikus. Žino, jog maisto produktus perkame parduotuvėje arba užsiauginame patys. Įveikia (šokinėja, eina, laipioja, pralenda) nedideles kliūtis. Šokinėja į priekį ir ant abiejų kojų. Nušoka nuo nedidelio paaukštinimo. Eidamas suoleliu, išlaiko atsitikimų). Mokosi elgtis gatvėje, pereiti šviesoforu reguliuojamą sankryžą. Pajunta, kad palankumas kitiems žmonėms padeda susibičiuliauti ir gerai jaustis. Mokosi išsakyti savo jausmus, nuotaikas. Eina, bėgioja įveikdamas kliūtis. Šokinėja pakaitomis ant vienos ir kitos kojos. Šokinėja nuo paaukštinimo, pralenda pro įvairaus pločio ir aukščio įrengimus. Eidamas suoleliu, rąstu, apsisuka ir sugrįžta atgal. Meta kamuolį kitam. susižeidimai krentant, psinuodijimai, skendimas. Aptaria netinkamo elgesio pasekmes. Gilina saugaus eismo taisyklių žinias, mokosi pagrindinių kelio ženklų.. Eina, bėgioja laisvai įveikdamas kliūtis. Šokinėja nuo įvairių įrenginių lengvai nusileisdamas ant abiejų kojų. Laipioja ir kybo ant įvairių įrenginių, išlaiko pusiausvyrą. Varo kamuolį, valdo kamuolį kojomis. Dešiniąja ir kairiąja ranka

32 pusiausvyrą (neilgai). Juda pagal muzikos ritmą. Meta ir pagauna kamuolį, sviestą iš nedidelio atstumo. Ridendamas kamuolį, pataiko į vartus. Klausydamas muzikos ritmo, keičia judesių atlikimo spartą. atmuša keliskart nuo žemės atšokusį kamuolį. Juda ir keičia judesius paisydamas muzikos tembro ir pobūdžio. Važinėja dviračiu įveikdamas kliūtis iš dešinės ir kairės, važinėja paspirtuku, riedučiais.

33 KOMUNIKAVIMO KOMPETENCIJA Uždaviniai: Skatinti pirmuosius bandymus bendrauti su vaikais. Palaikyti norą bendrauti, kalbėti, aiškintis, atrasti žodžių prasmes, juos modeliuoti, siekiant kalbos tikslumo. Padėti pajusti kalbos grožį, skambumą, ritmą, vartant ir skaitant knygeles vaikui, dainuojant, sekant, deklamuojant. Skatinti vaiko norą bendrauti su bendraamžiais ir kitais žmonėmis. Ugdyti taisyklingą, raiškią sakytinę kalbą.

34 Vaikų veiksenos (KOMUNIKAVIMO KOMPETENCIJA) (1,5 m. -3 m.) (3 m. - 4 m.) (4 m. - 5 m.) (5 m. - 6 m.) Vardina žinomus daiktus, rodo juos Kalbasi su bendraamžiais, kitais Taisyklingai taria beveik visus Kalba ypač daug ir palyginti paveikslėlyje. žmonėmis, pasakoja įspūdžius, kalbos garsus. taisyklingai. Žaisdamas kalba su savimi, nutikimus. Pats pradeda pokalbį su to Klausinėja, ką reiškia nežinomi komentuoja, ką daro. Mėgsta daug kalbėti. Kalba paties amžiaus vaikais ir žodžiai. Pradeda suprasti klausimus kas, suprantamai, bet daro klaidų. suaugusiais. Gali paaiškinti kai kurių žodžių kur, neiginius ne, negalima, nedaryk. Išsako savo įspūdžius trumpais Pasakoja apie tai, ką sukūrė. reikšmes. Mėgsta klausytis trumpų pasakų, sakiniais. Raiškiai deklamuoja Moka atmintinai 4-5 prašo vėl paskaityti. Klausosi sekamų pasakų, eilėraščius. eilėraščius. Parodo vaizduojamus veiksmus skaitomų grožinės literatūros kūrinių. Kalbėdamas vartoja sudėtinius Moka patarlių, mįslių, (valgymą, bėgiojimą, miegojimą). Deklamuoja trumpus eilėraščius. sakinius. priežodžių. Kalba 1-2 žodžių sakiniais, reiškia norus, pageidavimus. Pradeda vartoti daugiskaitą, Varto knygeles, žurnalus. Įvardija, ką mato aveikslėliuose. Kuria įvairias istorijas, bando Kalba apie priežastis vartodamas jungtukus nes, kodėl, kad. Atpasakoja teksto turinį, nors Nuosekliai atpasakoja įvykį. Nuosekliai dėsto savo mintis. Pasakoja išgalvotas istorijas. reikiamą asmenį. apibūdinti reiškinius. gali supainioti faktus. Pastebi ir apibūdina grožinės ar Kalbėdamas derina žodžių giminę. Pradeda sekti trumpas pasakas, istorijas. Pasakoja apie tai, ką mato pažintinės literatūros knygelių iliustracijas. iliustracijose.

35 MENINĖ KOMPETENCIJA Uždaviniai: Sudaryti sąlygas vaikui patirti malonumą save išreikšti kalba, linijų, spalvų, formų, muzikiniais garsais, laisvais judesiais, skatinant natūraliai spontanišką vaiko meninę raišką. Sudaryti sąlygas įsitraukti į meninę veiklą. Lavinti muzikalumą: sudaryti sąlygas plėtoti muzikinius, gebėjimus ir skatinti muzikinę vaiko saviraišką. Sudaryti vaiko piešimui palankias sąlygas, skatinti savarankiškai naudotis dailės priemonėmis. Menine veikla ugdyti savimi pasitikintį, aktyvų vaiką.

36 Mėgsta klausytis muzikos ir šokti pagal ją. Bando išreikšti save mimika, veiksmu, judesiu, piešiniu. Atpažįsta ir naudoja 6 pagrindines spalvas. Braižo susikertančias vertikalias ir horizontalias linijas. Minko, gnaibo, volioja, spaudžia plastiliną. Bando piešti žmogų. Mėgdžioja kitų asmenų raiškos veiksmus ir būdus. Gali kurti kompozicijas, jas Vaikų veiksenos (1,5-3 m.) (3 m. - 4 m.) (4 m. - 5 m.) (5 m. - 6 m.) Bando laikyti pieštuką tarp nykščio ir kitų pirštų; braižyti, raityti įvairias linijas. Piešia kreidelėmis, pieštuku, tapo teptuku, pirštais. Piešiant linijos tampa lenktos, Piešdami tuo pat metu vaizduoja ir vidų ir išorę (pvz, mašina, mašinoje žmogus). Piešia realistinius vaizdus Lanksto iš popieriaus ir kitokių medžiagų įvairius daiktus. Gerai valdo ir laiko rašymo, (mašinas, žmones, vaivorykštes, piešimo, tapymo ir kt. priemones. Mėgdžioja suaugusįjį grodamas spiralinės, ovalios ir net jungiasi į gėles ir t.t.). Kopijuoja ar parašo savo vardą. kokiu nors instrumentu. apskritimą. Veiksmingai naudojasi Tvarkingai tepa klijus.. pakartoti, sudaryti piešinių sekas. Lipdo kamuoliukus, riestainėlius ir kt. Atpažįsta ir naudoja šešias pagrindines spalvas. Popieriaus lape eksperimentuoja su dydžiais, proporcijomis. Žirklėmis bando kirpti juosteles. žirklėmis, teptuku, kreidelėmis ir kt. priemonėmis. Sulanksto popierių į kelias dalis. Apvedžioja geometrines figūras ir kt. kontūrus. Iškerpa žirklėmis nupieštas figūras, daiktus ir kt. Dalyvauja ir stebi piešinių parodas. Ieško ir stebi, suranda grupės aplinkoje ir gamtoje įvairias spalvas. Kuria įvairius meninės veiklos darbelius iš smulkių detalių, sėklų. Konstruoja iš smulkių detalių įvairius modelius. Dalyvauja ir stebi piešinių parodas darželyje ir už jos ribų. Susipažįsta su pagrindinių spalvų išvestinėm spalvom. Eksperimentuoja su lipdymo medžiagom (moliu, modelinu, plastilinu, druskos ir miltų tešla).

37 4.4 Ugdymo metodai Įgyvendinant numatytą ugdymo turinį, pedagogas ieško būdų ir metodų, kaip žaismingai organizuoti kasdieninę vaikų veiklą, apmąsto kaip veikdamas vaikas gali sėkmingai ugdyti(s) programoje numatytas kompetencijas. Šios ugdumo(si) programos turinio įgyvendinimui rekomenduojami šie metodai: Žaidybinis metodas, kuris skatina vaikų teigiamas emocijas, padeda formuotis socialiniams įgūdžiams, natūraliu būdu sukoncentruoti dėmesį į ugdomąją veiklą; Vaizdinis metodas, nukreiptas į vaizdinių formavimą apie vaikus supančio pasaulio objektus ir reiškinius; Praktinis metodas, kurio pagalba vaikams padedama per veiklą pažinti ir suprasti juos supančią aplinką; Žodinis metodas (pasakojimas, pokalbis) suteikiantis galimybę perduoti informaciją; Kūrybinis metodas, sudarantis sąlygas vaikams kelti ir įgyvendinti savo idėjas, ieškoti problemų sprendimo būdų. Metodai nėra statiški, jie papildomi, atnaujinami, atsižvelgiant į vaikų norus, pedagogų sumanymus, šeimos rekomendacijas, pedagogų gerąją patirtį. Pedagogai gali laisvai rinktis ugdymo(si) metodus, lanksčiai, kūrybiškai parinkti ugdomąją medžiagą. 4.5 Ugdymo priemonės Ikimokyklinio ugdymo programos įgyvendinimui naudojamos priemonės padeda plėtoti vaiko fizines, socialines, pažintines ir kūrybines galias, ugdyti vaiko kompetencijas. Šioje programoje apibrėžtam ugymo turiniui įgyvendinti naudojamos šio priemonės: Įranga, daiktai. Baldai, atitinkantys vaikų ūgį: stalai, kėdutės, kėdės, spintelės, spintos, lentynėlės, minkšta dalis. Magnetinė lenta, rašomoji lenta, širmelės, pertvaros erdvėms atskirti, teatro širmelė, žaislai, krepšiai žaislams, sporto prekėms sudėti, kilimėliai, pagalvėlės, priemonės kūno kultūrai. Technologinės ir muzikinės ugdymo priemonės, kompiuterinė įranga: kompiuterinės programos, kompiuteriniai žaislai, žaidimai. Darbo įrankiai. Sporto inventorius. Įvairūs kalendoriai (popieriniai, magnetiniai ir kt.). Garso ir vaizdo priemonės. 37

38 Literatūra. Vaikų literatūra, (programinė, informacinė, mokslo populiarioji, vaikų, metodinė literatūra, kultūros, mokslo populiarinimo periodiniai leidiniai), vaikų enciklopedijos, žemėlapiai, reprodukcijos, plakatai, metodinė literatūra, vaikiški žodynėliai, socialinės, kultūrinės vaikų aplinkos pažinimui skirti albumai ir kt. Vadovėlius papildančios spausdintos ar skaitmeninės ugdymo priemonės. Vaiko teisių rinkiniai. Lietuvių liaudies ir kitų tautų pasakos, padavimai, smulkiosios tautosakos knygelės, rinkiniai. Žemiau išvardintos priemonės skirtos vaiko kompetencijų ugdymui. Pedagogas jas atrenka, kūrybiškai naudoja, keičia, atnaujina atsižvelgdamas į grupę lankančių vaikų įpatumus, planuojama veiklą, plėtojamos temos tikslus. Priemonės socialinei kompetencijai ugdyti: Pratybų knygelės, sąsiuviniai, priemonės tautiškumui ugdyti: Lietuvos Respublikos herbas, gimto miesto herbas, Lietuvos Respublikos vėliava, gaublys, Pasaulio ir Lietuvos žemėlapiai, siužetiniai žaislai (lėlės, vežimėliai, baldeliai, indeliai, rūbeliai, rūbai persirenginėjimui, įvairių profesijų atributai, žaisliukai gyvūnai, minkšti žaislai, profesijų žmonių figūrėlės ir kt.), techniniai žaislai ir žaidimai: automobiliai, įrankiai, garažai, pypsinčios knygos, grojančios dėžutės, buities daiktai, minkšti ir žaislų modeliai, žaidimai poromis (šaškės, domino, loto, šachmatai, stalo žaidimai ir kt.), žaislai grupavimui, rūšiavimui, serijų dėliojimui, konstrukciniai žaislai (kaladėlės, dėžės, lego, duplo, dacta, medinės, plastmasinės kaladės, įvairūs konstruktoriai, statybinės detalės), magnetiniai skaičiai. Daiktai eksperimentavimui, tyrinėjimui, bandymams atlikti. Kelio ženklai ir kitos priemonės saugiam eismui ugdyti. Dėžės priemonių sudėjimui. Albumai. Įmautės, segtuvai. Priemonės sveikatos saugojimo kompetencijai ugdyti: Kūno kultūros reikmenys ir priemonės, sporto inventorius judesiui: lankai, įvairūs kamuoliai, (kimštinai, masažiniai, spygliuoti, šokinėjimui ir kt.), kaspinai, kėgliai, badmintonas, treniruokliai, sūpuoklės, sienelės, kopėčios, virvės laipiojimui, gimnastikos suoleliai, čiužiniai, batutas, priemonės estafetėms, kliūtims, sportiniams pratimams atlikti.buities technika maisto ruošimui, priemonės smulkiajai motorikai lavinti, grūdinimo priemonės. Higienos reikmenys. Krepšiai priemonėms sudėti. Priemonės komunikavimo kompetencijai ugdyti: grupės bibliotekos (dailės albumai, vaikiškos knygelės, žurnalai ir kt.), raidynai, muzikos įrašai (kompaktiniai diskai, garso kasetės), video pasakų, švenčių įrašai, kalbos žaidimai 38

39 (kubeliai su raidėmis, stalo žaidimai su raidėmis, užrašai skirti kalbai ugdyti, loto, medinės ir kartoninės dėlionės, žaidimai su užrašais, kortelės, žaidimai galvosūkiai, domino, mozaikos ir kt.). Įvairių tipų lėlės teatrui, širmelės, apranga, vaidybos atributai, vaikiška bižuterija. Priemonės pažinimo kompetencijai ugdyti: informaciniai leidiniai, priemonės eksperimentavimui, ūgio, svorio matuoklės, priemonės žaidimui su smėliu, vandeniu, specialios didaktinės skaičiavimo priemonės, erdvinės ir plokštuminės geometrinės figūros, pinigų pavyzdžiai, žaislai grupavimui, rūšiavimui, serijų dėliojimui, išardomieji ir sudedamieji žaislai, daiktų modeliai, buities, profesijų atributai, rakandai, didinamieji stiklai, mikroskopai, veidrodžiai, laikrodžiai, kompasai, įvairūs termometrai, statoskopai, įvairių kortelių rinkiniai. Įvairūs plakatai. Gyvūnų, augalų, gamtos, žymių žmonių, vaikų gyvenimo nuotraukų albumai. Priemonės meninei kompetencijai ugdyti: kanceliarinės priemonės ir ugdymo priemonės: piešimo popierius, piešimo albumas, kopijavimo popierius, įvairaus formato, dydžio, spalvoto popieriaus rinkiniai, kartonas, puskartonis piešimui, lanktymui, tapymui, karpymui, įvairios medžiagos lipdymui, klijavimo priemonės, štampavimui reikalingos priemonės, įvairūs dažai, kreida, įvairaus dydžio teptukai, paprasti ir spalvoti pieštukai, lipni juosta, rašikliai, atsargos, flomasteriai, žymekliai, skaičiavimo mašinėlės, žirklės, antrinės žaliavos, priemonės darbo vietai uždengti, apranga. Segtuvai, aplankai, piešiniams sudėti, medžiagos įvairiems darbeliams. Drožtuvai. Tautodailės albumai, vaikų dailės pavyzdžiai, reprodukcijų rinkiniai, atvirukai ir jų rinkiniai. Nuotraukos ir jų padarymas. Rėmeliai. Vaidybos atributika: įvairių tipų lėlės, persirenginėjimo drabužiai, veidrodis, telefonas, madų žurnalai, įvairi medžiaga lėlių gamybai.garso ir vaizdo priemonės: muzikinis centras, garso grotuvas; techninės ugdymo priemonės, priemonės muzikinei veiklai: įvairūs muzikos instrumentai, vaikų muzikos instrumentai (lazdelės, metalofonai, įvairūs mušamieji, bei savos gamybos instrumentai; ritminiai mušamieji instrumentai, garso grotuvai, muzikos centras, būtiniausi įrašai muzikos klausymui, įvairių lietuvių liaudies, klasikinių bei žymiausių šiuolaikinių kompozitorių kūrinių įrašai, muzikos ženklų rinkiniai muzikos raštui, muzikiniai žaidimai, siužetiniai muzikiniai žaidimai. 39

40 5. UGDYMO PASIEKIMAI IR JŲ VERTINIMAS 5.1. Ugdymo pasiekimų vertinimo organizavimas Vertinimas tai nuolatinis informacijos apie vaiką, jo ugdymosi ypatumus bei daromą pažangą kaupimas, interpretavimas, apibendrinimas. Vaiko pasiekimų vertinimas padeda pažinti vaiką, nustatyti jo pasiekimų lygį, daromą pažangą, numatyti ugdymo(si) perspektyvas, kryptingai siekti programoje iškeltų tikslų bei pritaikyti ugdymosi procesą vaikų grupės ir kiekvieno vaiko poreikiams bei galimybėms. Pedagogas, siekdamas pažinti vaiką ir įvertinti jo pasiekimus, stebi jį, taiko pedagogo kompetencijos rėmuose apibrėžtus pažinimo metodus, padedančius išsiaiškinti vaiko turimą patirtį, savijautą, fizinę brandą, poreikius, interesus, gebėjimus bendravimo ir veiklos ypatumus, namų kultūrinę aplinką, šeimos socialinę padėtį, lūkesčius bei nuostatą į ugdymą. Vaikų pasiekimų lygis vertinamas analizuojant geriau ir prasčiau susiformavusius vaikų gebėjimus. Vaikų gebėjimai vertinami pagal sveikatos saugojimo, pažinimo, komunikavimo, socialinę ir meninę kompetencijas. Vertinimą organizuoja ir vykdo grupės auklėtojas, tačiau dalyvauja ir logopedas, muzikos mokytojas, judesio korekcijos pedagogas, socialinis pedagogas, vadovai ir tėvai. Vertinimas atliekamas vaikui pradėjus lankyti įstaigą, o vėliau - kiekvieną rudenį ir pavasarį. Apie vaikų ugdymo(si) pasiekimus ir jų vertinimą informuojami tėvai asmeniškai, laikantis konfidencialumo. Vertinimo rezultatai panaudojami planuojant ugdymo procesą, sudarant individualias programas vaikams bei siekiant įgyvendinti įstaigos ugdymo tikslus ir uždavinius. 5.2 Ugdymo pasiekimų fiksavimo ir pateikimo formos. Atliekant vertinimą, pildoma Vaiko pasiekimų vertinimo forma pagal amžiaus grupę.vaiko pasiekimų vertinimo formos pateiktos 1-4 prieduose. Siekiant įrodyti vaiko pasiekimų lygį ir atskleisti daromą pažangą, renkama medžiaga, kuri dedama į Vaiko aplanką. Vaiko aplankas - individualius vaiko pasiekimus ir pažangą rodantis dokumentų rinkinys., kurio paskirtis suteikti visuminę informaciją 40

41 apie vaiko pasiekimus, išryškinant gebėjimų augimą. Aplankas formuoja teigiamą nuostatą aptariant vaiko pasiekimus, pabrėžiant jo ugdymosi pastangų prasmingumą. Auklėtojas pasirenka Vaiko aplanko formą (dėžė, voka, kompaktinė laikmena, segtuvas ir pan.) ir kokią medžiagą ar informaciją jame kaupti. Vaikos aplankas padeda pedagogui, vaikui ir tėvams įvertinti vaiko daromą pažangą. 41