PUMPĖNŲ GIMNAZIJOS UGDYMO KARJERAI INTEGRUOTA PROGRAMA MOKSLO METAMS

Dydis: px
Rodyti nuo puslapio:

Download "PUMPĖNŲ GIMNAZIJOS UGDYMO KARJERAI INTEGRUOTA PROGRAMA MOKSLO METAMS"

Transkriptas

1 Profesinio orientavimo ir karjeros paslaugų teikimo tvarkos aprašo 1 priedas PUMPĖNŲ GIMNAZIJOS UGDYMO KARJERAI INTEGRUOTA PROGRAMA MOKSLO METAMS Tikslas: sudaryti sąlygas mokiniams sistemingai ir nuosekliai įvairių dalykų pamokose, klasių valandėlių metu įgyti gebėjimų, reikalingų karjeros planavimui ir įgyvendinimui. Kontekstas: mokslo metų pradžioje su mokytojais, klasių vadovais aptariami galimi profesinio informavimo ryšiai bei galimybės integruoti ugdymą karjerai įvairių dalykų pamokose, klasių valandėlių metu. Ugdymo ilgalaikiuose planuose nurodoma, kokiu laiku ir prie kokio dalyko temos bus integruotos ugdymo karjerai temos. Ugdymą karjerai integruojant į dalykus privaloma, kad mokiniams būtų sudarytos palankios sąlygos ir padedama: Pažinti ir priimti save, pasitikėti savimi; Išsikelti, suprasti ir reflektuoti savo mokymosi tikslus, įsivertinti jų pasiekimą, tai susieti su savo asmeniškai išsikeltais tobulinimosi tikslais; Aktyviai ir išsamiai susipažinti su svarbiausiomis veiklomis, profesijomis, susijusiomis su pagrindiniu dalyku (pasitelkiant ir profesinį veiklinimą); Susipažinti su įvairiomis mokymosi formomis, būdais, galimybėmis, kuriais pasinaudojus, galima dabar ir ateityje ugdyti pagrindinio dalyko kompetencijas; Ugdytis kitas žinias, gebėjimus ir ypač nuostatas, kurie sutampa pagrindinio dalyko ir ugdymo karjerai bendrosiose programose; ugdytis bendrąsias kompetencijas (mokėjimo mokytis, komunikavimo, pažinimo, socialinę, iniciatyvumo ir kūrybiškumo, asmeninę),kurios tiesiogiai susijusios su karjeros kompetencijomis. Konsultacijas apie ugdymą karjerai teikia socialinė pedagogė G.Kiaunienė. Ugdymo karjerai Ugdoma Dalyko tema Klasė pamokos tema kompetencija Tikyba/Etika Savęs Savęs Kas aš esu? 5 Savęs pažinimo plėtojimas Profesijų įvairovė Savęs ir savęs vertinimas. Savęs Koks mano temperamentas? 5 Savęs Mano vaidmenys gyvenime ir mano tapatybė. Kokį aš matau save ir kokį mane mato kiti? 5 Savęs ir profesijų pasaulis. Mano svajonės ir galimybės.

2 Savęs pažinimo kompetencijos plėtojimas. Savęs : vertybės, kurias noriu realizuoti būsimame darbe. Matematika ir informacinės technologijos Savęs Kiekvienas žmogus apdovanotas talentais ir gebėjimais. Savęs Bendražmogiškos vertybės. Laiko apskaičiavimas, planavimas Mokomės skaičiuoti laiką. 5 numatymas, planavimas. Konkursinio balo Niutono binomas. Sumos skaičiavimas. ženklas. Savęs pažinimo testas. Savęs Testų rezultatų skaičiavimas. Matematiko profesija Taikomoji matematika. Elektroninės skaičiuoklės. Informatiko Informacinės technologijos. Dailė Dizainerio Landšafto architekto Dizainerio Architekto Knygos menas. Knygos sandara. Meniškos knygos forma. Vaizdo, teksto ir fono derinimas knygos puslapiuose. Estetiškos aplinkos kūrėjai kraštovaizdžio architektai. Gamtos ir žmogaus sukurtų formų ir spalvų deriniai soduose ir parkuose. Taisyklingi ir laisvi parkų planai. Vizualinė reklama mano aplinkoje. Vietos parkų architektūros ir želdinių vizualieji bruožai. Apželdinimo projektas. 6 6 Interjero dizaineris. Interjero dizainerio Dailininko Originalių rėmelių kūrimas, derinant įvairias medžiagas (dekoravimo būdu). Linijinė perspektyva interjere. Dailė ir bendravimas. Meniškas lankstinuko apipavidalinimas Menotyrininko Menas aplink mus 8

3 Skulptoriaus Geografija Geografo Sinoptikai, meteorologas, melioratorius. Mokymasis nustatyti darbo rinkos ypatumus rajone, apskrityje ir šalyje. Gamta ir žmogus Šiuolaikinė skulptūra interjere Geografija. Įvadinė pamoka Klimatas Lietuvoje. Užimtumas Lietuvoje. Aplinkos apsaugos inspektorius. Architektas. Gydytojas-dietologas. Hidrologasmeteorologas. Biologas-ekologas. Žvejo amatas. Astronomo darbas. Chemikas. Biologas. Vairuotojas. Muzikanto Gydytojas. Energetikas. Ekologas. Anglų kalba Miškas. 5 Mūsų namai. 5 Žmogus. 5 Oras, vėjas ir vanduo. 5 Ežeras, kūdra, upė. 5 Prie jūros gyvename. 5 Žvaigždės iš arti. 6 Mokyklos chemijos 6 laboratorijoje. Ląstelė. 6 Greitis. 6 Garso bangos. 6 Augame ir bręstame. 6 Energijos šaltiniai ir oras. 6 Pradėkime nuo savęs. 6 Gyvenimo aprašymo (CV) parengimas. planavimas Gyvenimo aprašymo (CV) rašymas anglų kalba Dalykinis laiškas-prašymas anglų kalba priimti į darbą. Adresatas įsivaizduojamas

4 Pasirinktos profesijos pristatymas. Motyvacinis laiškas. Prisistatymo darbdaviui pratybos. Komunikacinių įgūdžių vystymas. Lietuvių kalba Gyvenimo aprašymo (CV) parengimas. Pasirinktos profesijos pristatymas. Motyvacinis laiškas. Prisistatymo darbdaviui pratybos. Komunikacinių įgūdžių vystymas. Ekonomika, finansinis raštingumas Advokato profesija Bankininko Antstolio Prekybininko Savęs / galimybių planavimas. Savęs / galimybių darbdavys ar įmonė. Rašymo užduotis. Jūsų nuomonė (pvz., apie profesijos svarbą žmogui) rašinys anglų kalba. Profesinė kvalifikacija. Įgūdžiai, asmeninės savybės reikalingos šiai profesijai. Kokios karjeros galimybės, pasirinkus šią profesiją. Dalykinis rašymas. Motyvacinio laiško rašymas anglų kalba. Savęs pristatymo darbdaviui kalbos angliškai rašymas ir pristatymas vaidmenų žaidimo metodo pagalba. Gyvenimo aprašymo (CV) rašymas. Dalykinis laiškas- prašymas priimti į darbą. Adresatas įsivaizduojamas darbdavys ar įmonė. Rašymo užduotis. Jūsų nuomonė (pvz., apie profesijos svarbą žmogui) rašinys. Profesinė kvalifikacija. Įgūdžiai, asmeninės savybės reikalingos šiai profesijai. Kokios karjeros galimybės, pasirinkus šią profesiją. Dalykinis rašymas. Motyvacinio laiško rašymas. Savęs pristatymo darbdaviui kalbos rašymas ir pristatymas vaidmenų žaidimo metodo pagalba. Ekonominis mąstymo būdas. Vartotojų sprendimai. Taupymas. Akcijos ir akcijų fondai. Skolininkai ir besiskolinantys. Atsiskaitymo būdai. Lyginamasis pirkimas. 3G 3G

5 Mokesčių ekonomisto Technologijos Statybininko Medienos apdirbimo Dailiųjų amatų Juvelyro Biologija Biologo tyrinėtojo Gydytojas- dietologas. Odontologo Kardiologo Akių gydytojas. LOR gydytojas. Neurologas. galimybių Rusų kalba Fizika Profesijų įvairovė: vairuotojo /autošaltkalvio Vairuotojo Kokius mokame mokesčius? Statybininko Medienos apdirbimo Dailiųjų amatų Juvelyro Biologija mokslas apie gyvybę. Kaip dirba mokslininkai? Kaip sveikai maitintis? Dantys susmulkina maistą. Širdis gyvoji pompa. Projektas ''Gyvenimas tamsoje" Projektas tyloje". Nervų sistema. Profesijos šeimoje. Jeigu nori būti sveikas. 8 Paslaugos. Mano ateities planai. Kas išgarsino Rusiją? Pačios populiariausios 3G profesijos. Mokslo pasaulyje. Mechaninis judėjimas. 8 Kūnų sąveikos dėsniai. 8

6 Optometristo Astronomo IAE darbuotojai, jų darbo diena ir darbo pobūdis. Radiotechnikas. Fiziko Lęšiai ir optiniai prietaisai. Astronomijos pradmenys. Elektros energijos gamyba. Branduolinė energija. Radioaktyvumo poveikis gyvajam organizmui. Eelektromagnetiniai virpesiai ir bangos..