val., esant poreikiui, galima susitikti su gimnazijos administracija ir pagalbos mokiniui specialistais:

Dydis: px
Rodyti nuo puslapio:

Download "val., esant poreikiui, galima susitikti su gimnazijos administracija ir pagalbos mokiniui specialistais:"

Transkriptas

1 2015 m. balandžio dienomis gimnazijoje buvo fiksuojami II-ojo signalinio pusmečio mokinių mokymosi rezultatai. Tai galimybė mokiniams įsivertinti ir siekti pažangos. Mieli tėveliai, nors Jūs turite galimybę nuolat domėtis savo vaikų lankomumu, mokymusi ir pažanga elektroniniame dienyne, tačiau balandžio 28 dieną kviečiame atvykti į gimnazijos Tėvų dieną susitikti su dalykų mokytojais, auklėtojais ar administracija dėl vaiko mokymo(si) val., esant poreikiui, galima susitikti su gimnazijos administracija ir pagalbos mokiniui specialistais: 1. Aleksandras Žikevičius Gimnazijos direktorius I a. 102 kab. 2. Virginija Bartkuvienė Gimnazijos dir. pav. ugdymui Ia. 103 kab. 3. Rasa Šlivinskienė Gimnazijos dir. pav. ugdymui Ia. 108 kab. 4. Rasa Laukaitienė Gimnazijos dir. pav. ugdymui IIa. 216 kab. 5. Danutė Voitiuk Gimnazijos dir. pav. ugdymui Ia. 117 kab. 6. Jurgita Galinskienė Psichologė Ia. 113 kab. 7. Rita Bandžiulienė Soc. pedagogė IIa. 209 kab. 8. Albinas Bandžiulis Soc. pedagogas IIIa. 310 kab.

2 val. susitikimai su dalykų mokytojais: 1. Andrius Damušis Lietuvių k. IIIa. 319 kab. 2. Eleonora Buzaitienė Lietuvių k. IIIa. 303 kab. 3. Jūratė Dapkūnaitė Lietuvių k. IIa. 206 kab. 4. Gražina Sakalauskienė Lietuvių k. IIIa. 318 kab. 5. Vaida Kainauskienė Lietuvių k. Ia. 110 kab. 6. Onutė Šimanskienė Lietuvių k. Ia. 107 kab. 7. Jolita Sinkevičienė Lietuvių k. IIIa. 315 kab. 8. Rasa Šlivinskienė Lietuvių k. Ia. 108 kab. 9. Laimutė Bielevičienė Anglų k. IIIa. 305 kab. 10. Daiva Čėsnienė Anglų k. IIa. 201 kab. 11. Laima Čivinskienė Anglų k. Ia. 105 kab. 12. Gražina Dubickienė Anglų k. Ia. 116 kab. 13. Rima Fabričnaja Anglų k. IIa. Metodinis k. 14. Andžela Grikietienė Anglų k. IIa. 218 kab. 15. Renata Petrauskienė Anglų k. IIIa. 316 kab. 16. Jolanta Mickevičienė Anglų k. IIIa. 304 kab. 17. Eglė Dumčiūtė Anglų k. IIIa. 320 kab. 18. Vanda Unguraitienė Rusų k. Ia. 106 kab. 19. Aušrinė Gžibovskienė Rusų k. IIa. 203 kab. 20. Akseverina Kanonenkienė Rusų k. Ia. 104 kab. 21. Liubov Dobiliauskienė Rusų k. Ia. 121(inf.c.) 22. Jurgita Būdininkienė Vokiečių k. Ia. 109 kab. 23. Virginija Bartkuvienė Matematika Ia. 103 kab. 24. Lina Jociuvienė Matematika IIIa. 321 kab. 25. Marytė Mockienė Matematika IIIa. 302 kab. 26. Vida Karpavičienė Matematika IIIa. 307 kab.

3 27. Sonata Saukienė Matematika- informac. tech. IIIa. 301 kab. 28. Violeta Zajankauskienė Matematika IIa. 207 kab. 29. Rima Pėčelienė Matematika- informac. tech. Ia. 119 kab. 30. Inga Kaminskienė Informacinės techn. IIa. 204 kab. 31. Daiva Tartėnienė Etika, ekonomika, verslas ir vad. IIa. 215 kab. 32. Regina Aleksienė Istorija IIIa. 317 kab. 33. Milda Sledžiuvienė Istorija IIIa. 306 kab. 34. Valdemaras Sledžius Istorija IIIa. 311 kab. 35. Kristina Medelienė Istorija IIa. 219 kab. 36. Vilma Rekašienė Geografija IIIa. 314 kab. 37. Odeta Smelstorienė Geografija Ia. 121( inf. c.) 38. Jūratė Barabanovienė Biologija IIa. 217 kab. 39. Danutė Voitiuk Biologija, tikyba Ia. 117 kab. 40. Daiva Paškauskienė Biologija II a.213 kab. 41. Danutė Leščiukaitienė Chemija IIa. 210 kab. 42. Dalia Martišienė Chemija IIa. 211 kab. 43. Irena Skamarakienė Fizika IIIa. 313 kab. 44. Neringa Bartelienė Fizika IIa. Mokytojų k. 45. Eglė Galinskienė Dailė, technologijos, braižyba Ia. 111 kab. 46. Reda Viktažentienė Dailė IIa. 212 kab. 47. Rita Štrimaitienė Muzika IIa.222 kab. 48. Jūratė Aušrotienė Kūno kultūra Ia. 128 kab. 49. Eglė Kaminskienė Kūno kultūra Ia. 128 kab. 50. Vaida Bonkevičienė Kūno kultūra Ia. 128 kab. 51. Gintautas Girdauskas Kūno kultūra Ia. 128 kab. 52. Vilija Merčaitienė Šokis. aerobika IIa. Aktų salė 53. Rimantas Danilevičius Technologijos Ia. 113 kab.

4 54. Rasa Laukaitienė Istorija, muzika IIa. 216 kab. 55. Eglė Čiaučionaitė Tikyba IIIa. 309 kab. 56. Vilma Balandienė Tikyba IIa. 205 kab. 57. Antanas Budrys Informac. Tech. IIIa. 308 kab. 58. Algirdas Mockus Technologijos Ia. 114 kab.

5 val., esant poreikiui, galima pasikalbėti su klasės auklėtoja: 1. Vaida Kainauskienė IA Ia. 110 kab. 2. Vilma Rekašienė IB IIIa. 314 kab. 3. Danutė Leščiukaitienė IC IIa. 210 kab. 4. Vaida Bonkevičienė ID IIIa. 318 kab. 5. Rima Pėčelienė IE Ia. 119 kab. 6. Daiva Tartėnienė IF IIa. 215 kab. 7. Violeta Zajanauskienė IIA IIa. 207 kab. 8. Akseverina Kanonenkienė IIB Ia. 104 kab. 9. Jurgita Būdininkienė IIC Ia. 109 kab. 10. Neringa Bartelienė IID IIIa. 303 kab. 11. Sonata Saukienė IIE IIIa. 301 kab. 12. Daiva Paškauskienė IIF IIa. 213 kab. 13. Vanda Unguraitienė IIIA Ia. 106 kab. 14. Aušrinė Gžibovskienė IIIB IIa. 203 kab. 15. Rasa Laukaitienė IIIC IIa. 216 kab. 16. Eglė Čiaučionaitė IIID, IIIG IIIa. 309 kab. 17. Eglė Dumčiūtė IIIF IIIa. 320 kab. 18. Irena Skamarakienė IVA IIIa. 313 kab. 19. Vilma Balandienė IVB IIa. 205 kab. 20. Jolita Sinkevičienė IVC IIIa.315 kab. 21. Danutė Voitiuk IVD IIIa. 321 kab. 22. Jūratė Dapkūnaitė IVE IIa. 206 kab. 23. Vilija Merčaitienė IVF IIIa. 311 kab.

6 24. Kristina Medelienė IVG IIa. 219 kab.