VAISTINIO PREPARATO FARMACINIŲ, IKIKLINIKINIŲ IR KLINIKINIŲ TYRIMŲ REZULTATŲ VERTINIMO PROTOKOLAS

Dydis: px
Rodyti nuo puslapio:

Download "VAISTINIO PREPARATO FARMACINIŲ, IKIKLINIKINIŲ IR KLINIKINIŲ TYRIMŲ REZULTATŲ VERTINIMO PROTOKOLAS"

Transkriptas

1 Forma patvirtinta Valstybinės vaistų kontrolės tarnybos prie Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos viršininko 2010 m. vasario 3 d. įsakymu Nr. 1A-83 VAISTINIO PREPARATO FARMACINIŲ, IKIKLINIKINIŲ IR KLINIKINIŲ TYRIMŲ REZULTATŲ VERTINIMO PROTOKOLAS Alprazolamas 1. BENDROJI INFORMACIJA 1.1. Pareiškėjas SIA Ingen Pharma Karla Ulmana str., Marupe, Riga LV-2167 Latvija 1.2. Gamintojas LABORATORIOS NORMON, S.A. Ronda de Valdecarrizo Tres Cantos. Madrid Ispanija 1.3. Pakuočių rūšys ir dydžiai Lizdinė plokštelė N Registracija kitose EEE valstybėse Paraiškos duomenimis nėra registruotas Paraiškos tipas Apibūdinimas Direktyvos Farmacijos įstatymo 2001/83/EB str. str. X generinis 10 str. 1 d. 11 str. 5 d Harmonizacija Ar šis vaistinis preparatas registruotas EEE valstybėse remiantis Direktyva 87/22/EEB? Ne Ar šiam vaistiniam preparatui taikytas Europos Sąjungos (toliau ES) arbitražas? Ne Ar tos (-ų) pačios (-ių) veikliosios (-iųjų) medžiagos (-ų) tos pačios farmacinės formos vaistiniams preparatams taikytas ES arbitražas? Ne Ar EEE valstybėse registruota tos (-ų) pačios (-ių) veikliosios (-iųjų) medžiagos (-ų) tos pačios farmacinės formos vaistinių preparatų taikant Savitarpio pripažinimo arba Decentralizuotą procedūrą? Ne Ar preparato veikliajai medžiagai parengta šerdinė preparato charakteristikų santrauka (core SPC (toliau - SPC))? Ne.

2 Ar po Lietuvos Respublikos farmacijos įstatymo (Žin., 2006, Nr ) įsigaliojimo (nuo 2006 m. liepos 18 d.) Lietuvoje registruota arba perregistruota tos (-ų) pačios (-ių) veikliosios (- iųjų) medžiagos (-ų) tos pačios farmacinės formos vaistinių preparatų? Taip Referencinis vaistinis preparatas Xanax 0,5 mg, 1 mg tabletės (Pfizer Europe MA EEIG) 2

3 2. FARMACINIŲ TYRIMŲ REZULTATŲ (KOKYBĖS) VERTINIMAS 2.1. REIKALAVIMAS ATLIKTI INSPEKCIJĄ PRIEŠ REGISTRACIJĄ Nėra būtina 2.2. ĮŽANGA Vaistiniai preparatai ir registruojami nacionalinės procedūros būdu pagal Direktyvos 2001/83/EB 10 (a) str. ( generinis ). Duomenys apie referencinį vaistą: 0,5 mg tabletės Trankimazin 0,5 mg tabletės (Pfizer, S.L.) registruotas Ispanijoje Referencinis vaistas Europai- Xanax 0,5 mg tabletės (Pfizer Europe MA EEIG). Lietuvoje registruotas , reg. Nr. LT/96/2950/ mg tabletės Trankimazin 1 mg tabletės (Pfizer, S.L.) registruotas Ispanijoje Referencinis vaistas Europai- Xanax 1 mg tabletės (Pfizer Europe MA EEIG). Lietuvoje registruotas , reg. Nr. LT/1/96/2950/005. Vaistinio preparato veiklioji medžiaga yra alprazolamas, kuris yra siūlomas vartoti trumpalaikio vidutinio sunkumo ar sunkaus nerimo sutrikimo ir su depresija susijusio nerimo gydymui, trumpalaikio panikos sutrikimo, su agorafobija ar be jos, gydymui, kaip ir kitais benzodiazepinais, galima gydyti tik tuo atveju, jei sutrikimas yra sunkus, riboja paciento veiklą ar labai jį vargina VEIKIOJI MEDŽIAGA (BENDROJO TECHNINIO DOKUMENTO (TOLIAU CTD) 3.2S) ALPRAZOLAMAS Alprazolamas yra aprašytas Europos farmakopėjoje (01/2008:1065). Veikliosios medžiagos gamintojas pateikė alprazolamo gamybos bylą CD formatu. Patvirtinimas (Letter of Access), kad veikliosios medžiagos gamintojas leidžia registruotojui naudotis gamybos byla ir pasižadėjimas informuoti jį apie EDMF keitimus pateikti. Kvalifikuoto asmens patvirtinimas, kad veiklioji medžiaga gaminama pagal GGP reikalavimus ir TSE/BSE & GMO sertifikatas, liudijantis, kad gamyboje nenaudojamos gyvūninės kilmės medžiagos ar GMO, pateikti Bendroji informacija (CTD 3.2.S.1) S.1.1. Nomenklatūra INN Alprazolamas Cheminis pavadinimas 8-Chloro-1-methyl-6-phenyl-4H-[1,2,4]triazolo[4,3-a][1,4]benzodiazepine arba 8-Chloro-1-methyl-6-phenyl-4H-s-triazolo[4,3-a][1,4]benzodiazepine CAS Nr S.1.2. Struktūra Struktūrinė formulė: Molekulinė formulė C 17H 13CLN 4 3

4 Santykinė molekulinė masė (M r) 308,8 Savybės Balti ar beveik balti kristaliniai milteliai, praktiškai netirpūs vandenyje, tirpūs metileno chloride, labai nedaug tirpūs acetone ir etanolyje. Polimorfizmas: alprazolamas pasižymi polimorfizmu Disociacijos konstanta: pka yra 2,4 Lydymosi temperatūra: C Optinis sukimas: alprazolamas nepasižymi optiniu aktyvumu Gamyba (CTD 3.2.S.2) S Gamintojas (-ai) Duomenys pateikti. S Gamybos proceso ir proceso kontrolės aprašymas. S.2.3. Medžiagų kontrolė S.2.4. Kritinių priemonių ir tarpinių produktų kontrolė S.2.5. Validacijos ir/ar įvertinimo procesas S.2.6. Gamybos proceso raida Duomenys pateikti ir įvertinti veikliosios medžiagos gamybos bylos uždarojoje dalyje Apibūdinimas (CTD 3.2.S.3) S.3.1. Struktūros ir kitų charakteristikų išaiškinimas Cheminė alprazolamo struktūra patvirtinta IR spektroskopijos, BMR, masių spektroskopijos, UV spektroskopijos metodais ir elementine analize. Būtini struktūros įrodymo duomenys (spektrai) pateikti. Polimorfizmo įrodymo duomenys pateikti. Būtini polimorfizmo įrodymo duomenys (spektrai) pateikti. S.3.2. Priemaišos Duomenys apie priemaišas byloje pateikti Vaistinės medžiagos kontrolė (3.2.S.4) S.4.1. Specifikacija Veikliosios medžiagos alprazolamo specifikacija atitinka Ph. Eur. ir ES gairių reikalavimus. S.4.2. Analizės procedūros Byloje pateiktas visų analizės procedūrų aprašymas. S.4.3. Analizės procedūrų validacija Analizės procedūros yra validuotos pagal ES gairių (CPMP/ICH/281/95) reikalavimus. Analitinių procedūrų validacijų protokolai byloje pateikti. Farmakopėjinių metodų validuoti nėra būtina. S.4.4. Serijos analizės Byloje pateikti trijų serijų veikliosios medžiagos gamintojo ir trijų serijų gatavo produkto gamintojo alprazolamo analizės sertifikatai. Visų serijų analizės rezultatai atitinka specifikacijų reikalavimus. S.4.5. Specifikacijos patvirtinimas Detalus galutinio produkto specifikacijos patvirtinimas byloje pateiktas Referenciniai standartai ar medžiagos (3.2.S.5) Referencinių standartų analizės sertifikatai pateikti, jų kokybė yra tinkama Talpyklės/uždorio sistema (3.2.S.6) Veikliosios medžiagos alprazolamo talpyklė yra dvigubo MTPE maišas, įdėtas į plastiko statinaitę. Viršutinis statinaitės dangtis yra užplombuojamas geltona plastikine plomba (su prekės ženklu), nenusiimančia be sugadinimo. Duomenys apie vidinės talpyklės ir išorinės talpyklių sudėtinių medžiagų kokybę pateikti. Veikliosios medžiagos vidinės talpyklės sudėtinės medžiagos specifikacija, IR spektras, analizės sertifikatas pateikti. Patvirtinimai, kad veikliosios medžiagos vidinės taplyklės sudėtinių medžiagų kokybė atitinka galiojančių standartų reikalavimus, pateikti. Deklaracija dėl MTPE kokybės atitikimo galiojančioms direktyvai 2002/72/EB ir Europos Komisijos reglamentui ES/10/2011 pateikti. 4

5 Stabilumas (3.2.S.7) S.7.1. Stabilumo tyrimų apibendrinimas ir išvados 3 serijų stabilumo tyrimai atlikti pagal ICH reikalavimus: Ilgalaikis tyrimas: 25 C±2ºC/60 % RH±5%; tyrimo trukmė: 60 mėn. Pagreitintas tyrimas: 40 C±2ºC/75 % RH±5%; tyrimo trukmė: 6 mėn. Tarpinių sąlygų tyrimas: 30 C±2ºC/75 % RH±5%; tyrimo trukmė: 12 mėn. Jokių žymių nuokrypių nuo specifikacijoje reglamentuojamų parametrų dydžių stabilumo tyrimų metu nebuvo nustatyta. Reglamentuojamas vaistinės medžiagos alprazolamo tinkamumo laikas yra 5 metai. Stabilumas stresinėmis sąlygomis Alprazolamas buvo veikiamas šviesa, rūgštimis, šarmais, kaitinamas ir oksiduoijamas. Tyrimo rezultatai parodė, kad alprazolamas yra stabilus veikiant šviesa ir kaitinant VAISTINIS PREPARATAS (CTD 3.2.P.1) Vaistinio preparato apibūdinimas ir sudėtis (CTD 3.2.P.1) Vaistinių preparato išvaizdos apibūdinimas: yra oranžinės, apvalios, plokščios, su laužimo vagele vienoje pusėje ir pažymėtos kitoje. yra mėlynos, apvalios, plokščios, su laužimo vagele vienoje pusėje ir pažymėtos kitoje. Vienoje tabletėje yra 0,5 mg arba 1 mg alprazolamo. Pagalbinės medžiagos nurodytos PCS 6.1 skyriuje. Tabletės supakuotos kietose PVC/Al lizdinėse plokštelėse. Preparatas tiekiamas kartono dėžutėse, kuriose yra 30 tablečių Farmacinės gamybos raida (CTD 3.2.P.2) P.2.1. Vaistinio preparato sudedamosios medžiagos P Vaistinė medžiaga Kaip ir referencinio vaistinio preparato TRANKIMAZIN, registruojamo vaisto sudėtyje yra veiklioji medžiaga alprazolamas. Alprazolamo specifikacija atitinka gamintojo ir Europos farmakopėjos reikalavimus. Veikliosios medžiagos charakteristikos yra panašios su referencinio vaistinio preparato. P Pagalbinės medžiagos Visos pagalbinės medžiagos yra gerai žinomos ir plačiai naudojamos įvairų farmacinių formų gamybai: laktozė monohidratas, povidonas, kukurūzų krakmolas, magnio stearatas, saulėlydžio geltonasis (E110) tik Alprazolam Ingen Pharma 0,5 mg, indigokarminas (E132) tik Alprazolam Ingen Pharma 1 mg, išgrynintas vanduo. Pagalbinių medžiagų kokybė, išskyrus saulėlydžio geltonąjį (E110) ir indigokarminą (E132), atitinka Europos farmakopėjos reikalavimus. Saulėlydžio geltonasis (E110) ir indigokarminas (E132) atitinka gamintojo specifikacijas bei Europos direktyvos 95/45/EC dažikliams reikalavimus. Pateikta informacija apie kiekvienos pagalbinės medžiagos funkcijas bei atitikimą kokybės standartams. P.2.2. Vaistinis preparatas P Vaisto formos paruošimo raida Vaisto paruošimo raidos tikslas sukurti tablečių sudėtį iš esmės panašią referenciniam preparatui TRANKIMAZIN 0,5 mg ir 1 mg tabletės (RTT: Pfizer, S.L.). Registruojamų vaistinių preparatų ir referencinio preparato TRANKIMAZIN tablečių giminiškų priemaišų ir kokybinės sudėties palyginimas pateiktas. Tyrimas in vitro Pateikti registruojamų vaistinių preparatų Alprazolam 0,5 mg tablečių, Alprazolam 1 mg tablečių ir referencinių vaistinių preparatų TRANKIMAZIN 0,5 mg tablečių ir TRANKIMAZIN 1 mg tablečių tirpumo in vitro sąlygomis palyginamieji tyrimai, esant trims skirtingoms ph reikšmėms: ph 1,2, (0,1 N HCl), ph 4,5 ir ph 6,8. Tyrimo rezultatai parodė, kad visose serijose, esant skirtingoms ph reikšmėms registruojamuose ir referenciniuose preparatuose daugiau kaip 85 % alprozolamo ištirpo per 15 min. Todėl galima teigti, kad tirpumo in vitro sąlygomis profilis esant skirtingoms ph reikšmėms yra panašus. P Perviršiai Nėra deklaruojama. P Fizinės, cheminės ir biologinės savybės 5

6 Detalesnio aprašymo nepateikta. Apžvelgti palyginamųjų tirpumo tyrimų duomenys. P.2.3. Gamybos metodo raida Pateikta nuoroda į 3.2.P Pasirinktas gatavo produkto gamybos būdas yra standartinis tokios farmacinės formos gamybos būdas. P.2.4. Talpyklės/uždorio sistema Vidinės talpyklės - PVC ir aliuminio folijos lizdinės plokštelės - tinkamumas įrodytas gatavo produkto stabilumo tyrimų metu. P.2.5. Mikrobiologinės savybės Galutinio produkto mikrobiologinis grynumas kontroliuojamas pagal Europos farmakopėjos reikalavimus. P.2.6. Suderinamumas Duomenys nebūtini Gamyba (CTD 3.2.P.3) P.3.1.Gamintojas (i) Gatavo produkto gamintojas, atsakingas už serijų išleidimą: LABORATORIOS NORMON, S.A. Ronda de Valdecarrizo Tres Cantos Madrid Ispanija P.3.2. Serijos formulė: Duomenys pateikti. P.3.3. Gamybos proceso ir proceso kontrolės aprašymas Galutinio produkto gamybos procesas aprašytas išsamiai. Gamybos proceso schema pateikta. P.3.4. Kritinių etapų ir tarpinių medžiagų kontrolė Galutinio produkto gamybos proceso etapų kontrolės duomenys pateikti. P.3.5. Validacijos ir/ar įvertinimo procesas Registruojamų abiejų stiprumų gamybinių serijų vaistinių preparatų gamybos proceso validacijos duomenys pateikti. Validacijos tyrimų duomenimis produkto gamybos procesas yra atsikartojantis Pagalbinių medžiagų kontrolė (CTD 3.2.P4) P.4.1. Specifikacijos Visų pagalbinių medžiagų, išskyrus indigokarmino (E132) ir saulėlydžio geltonojo (E110), kokybė atitinka Europos farmakopėjos reikalavimus. Indigokarmino (E132) ir saulėlydžio geltonojo (E110) kokybė kontroliuojama pagal gamintojų specifikacijas. Specifikacijų kokybė atitinka Komisijos Direktyvos 95/45EC dažikliams ir gamintojo specifikacijos reikalavimus. Visų pagalbinių medžiagų specifikacijos ir analizės sertifikatai byloje pateikti, jų kokybė yra priimtina, pateikti patvirtinimai, kad pagalbinių medžiagų kokybė atitinka galiojančių Europos farmakopėjos straipsnių reikalavimus. P.4.2. Analizės procedūros Kadangi beveik visų pagalbinių medžiagų kokybė atitinka Europos farmakopėjos reikalavimus, todėl analizės procedūrų aprašymo pateikti nėra būtina. Indigokarmino (E132) ir saulėlydžio geltonojo (E110) kokybės parametrų nustatymui naudojamų analizės procedūrų aprašymai pateikti. P.4.3.Analizės procedūrų validacija Kadangi beveik visų pagalbinių medžiagų kokybė atitinka Europos farmakopėjos reikalavimus, todėl metodus validuoti nėra būtina. Indigokarmino (E132) ir saulėlydžio geltonojo (E110) kokybės kontrolei naudojamos analizės procedūros yra standartinės farmakopėjinės procedūros. P.4.5. Specifikacijų patvirtinimas Visų pagalbinių medžiagų kokybė atitinka Europos farmakopėjos reikalavimus. Indigokarmino (E132) ir saulėlydžio geltonojo (E110) specifikacijos sudarytos pagal Europos farmakopėjos ir galiojančių direktyvų dažiklių kokybei reikalavimus. P.4.6. Žmogaus arba gyvūninės kilmės pagalbinės medžiagos Vienintelė pagalbinė medžiaga laktozė monohidratas yra gyvūninės kilmės. Magnio stearatas yra augalinės kilmės. Sertifikatai dėl šių medžiagų saugumo dėl TSE/BSE pateikti. P.4.7. Neįprastos pagalbinės medžiagos 6

7 Tokių medžiagų nėra Vaistinio preparato kontrolė (CTD 3.2.P.5) P.5.1.Specifikacija (-os) Gatavo produkto specifikacija atitinka ES gairių ir Ph. Eur. reikalavimus. P.5.2.Analizės procedūros Pateiktas detalus gatavo produkto specifikacijoje reglamentuojamų parametrų nustatymui naudojamų metodų aprašymas. Veikliosios medžiagos alprazolamo tapatybės nustatymas atliekamas HPLC metodu. HPLC metodo analitinė procedūra naudojama veikliosios medžiagos kiekio nustatymui. HPLC metodas naudojamas alprazolamo giminiškų priemaišų nustatymui, taip pat tirpumui įvertinti. Kitos analitinės procedūros, įskaitant mikrobiologinio grynumo, kontroliuojamos pagal Europos farmakopėjos reikalavimus. Tirpumo parametras kontroliuojamas pagal JAV farmakopėjos reikalavimus. P.5.3.Analizės procedūrų validacija Analizės procedūros yra validuotos pagal ES gairių (CPMP/ICH/281/95) reikalavimus. Analitinių procedūrų validacijų protokolai byloje pateikti. P.5.4.Serijos analizė Pateikti trijų gamybinių serijų abiejų stiprumų tablečių analizės sertifikatai. Serijų kokybė atitiko galutinio produkto specifikacijų reikalavimus. P.5.5.Priemaišų apibūdinimas Reglamentuojamas priemaišų kiekis atitinka gairių Note for Guidance on Impurities in New Drug Products (CPMP/ICH/2738/99) reikalavimus. P.5.6.Specifikacijos (jų) patvirtinimas Detalus galutinio produkto specifikacijos patvirtinimas byloje pateiktas Referenciniai standartai ar medžiagos (CTD 3.2.P.6) Referencinių standartų analizės sertifikatai ir IR spektrai pateikti, jų kokybė yra tinkama Talpyklės/uždorio sistema (CTD 3.2.P.7) Vaistinių preparatų talpyklė: PVC ir aliuminio folijos lizdinė plokštelė. Kartono dėžutėje yra 30 tablečių. PVC plėvelė atitinka ES direktyvos 2011/10/EC ir jos papildymų reikalavimus plastikinėms medžiagoms, skirtoms maisto produktų pakavimui ir Europos farmakopėjos reikalavimus. Tai patvirtina pateiktas gamintojo PVC plėvelės kokybės analizės sertifikatas ir IR spektras. Aliuminio folija atitinka direktyvos 94/62 EC ir Europos farmakopėjos reikalavimus. Pateiktas gamintojo aliuminio folijos kokybės analizės sertifikatai, patvirtinantys šios pakavimo medžiagos kokybę. Vidinė pakuotė yra tinkama tablečių pakavimui. Išorinė pakuotė - kartoninė dėžutė. Nesupakuotas produktas laikomas dvigubuose PE maišuose, įdėtuose į PE statines. Kiekvienas maišas yra užrištas. Pateikta PE maišų specifikacija ir IR spektras. Pateikta deklaracija, kad PE maišai atitinka Ph. Eur reikalavimus. PE atitinka ES direktyvos 2002/72/EC ir jos papildymų reikalavimus plastikinėms medžiagoms, skirtoms maisto produktų pakavimui Stabilumas (CTD 3.2.P.8) P.8.1. Stabilumo tyrimų apibendrinimas ir išvados. Stabilumo tyrimų sąlygos atitinka ICH reikalavimus: - ilgalaikis tyrimas: 25 C±2ºC/60 % RH±5%; - tyrimas tarpinėmis sąlygomis: 30 C±2ºC/75 % RH±5%; - pagreitintas tyrimas: 40 C±2ºC/75 % RH±5%. Preparatas buvo laikomas talpyklėje, kuri yra registruojama. Pagreitintų ir ilgalaikių stabilumo tyrimų metu visose tirtose serijose jokių žymių pasikeitimų nuo galutinio produkto specifikacijos parametrų reglamentuojamų ribų nebuvo nustatyta. Pareiškėjo siūlomas gatavo produkto 24 mėn. tinkamumo laikas yra priimtinas. Reglamentuojamos laikymo sąlygos: Šiam vaistiniam preparatui specialių laikymo sąlygų nereikia. Fotostabilumo tyrimas atliktas pagal ICH Q1B gairių reikalavimus (Note for Guidance on the Photostability Testing of New Active Substance and Medicinal Products (CPMP/ICH/279/95)). 7

8 Gauti rezultatai parodė, kad gatavo produkto kokybei šviesos poveikis įtakos neturi, visi kokybiniai parametrai atitiko specifikacijos reikalavimus PRIEDAI (CTD 3.2.A) Patalpos ir įranga Duomenų pateikti nėra būtina Papildomas medžiagų saugumo įvertinimas Duomenys nepateikti Neįprastos pagalbinės medžiagos Tokios medžiagos nėra naudojamos REGIONINĖ INFORMACIJA (CTD 3.2.R) Vaistinio preparato gamybos proceso validacijos schema Pateikti Alprazolam Ingen Pharma 0,5 mg ir 1 mg tabletės gamybinių serijų validacijos duomenys Išvados dėl medicininių priemonių Duomenų pateikti nėra būtina Išvada dėl užkrečiamos spongioforminės encefalopatijos (TSE) Pagalbinių medžiagų gamintojų būtini patvirtinimai dėl jų gaminamų medžiagų saugumo ryšium su TSE pateikti KOMENTARAI DĖL SPC, PAKUOTĖS ŽENKLINIMO IR LAPELIO PCS atitinka Lietuvos registravimo taisyklių reikalavimus. PL atitinka Lietuvos registravimo taisyklių reikalavimus. Pakuotės ženklinimas atitinka Lietuvos registravimo taisyklių reikalavimus KLAUSIMAI DĖL KOKYBĖS Esminiai prieštaravimai Veiklioji medžiaga Nėra Gatavas produktas Nėra Kiti klausimai Veiklioji medžiaga Nėra Gatavas produktas Nėra 2.9. APIBENDRINIMAS IR IŠVADA Kokybės dalies duomenimis vaistinius preparatus ir Alprazolam Ingen Pharma 0,5 mg tabletės registruoti galima. Apžvalga apie vaistinį preparatą ir registruojamos pagal nacionalinę procedūrą. Vaistinių preparatų registravimo paraiška pateikta pagal Direktyvos 2001/83/EB 10 (a) straipsnį ( generinis ). Veiklioji medžiaga yra alprazolamas. Veikliosios medžiagos gamintojas alprazolamui pateikė veikliosios medžiagos uždarąją ir atvirąją gamybos dalis. Visi analizės metodai aprašyti pakankamai, jų validacijos atitinka ES gairių reikalavimus ir yra priimtinos. Vidinės pakuotės medžiagų kokybė atitinka Europos farmakopėjos ir Europos Komisijos Reglamento 2011/10/EC reikalavimus dėl plastikinių medžiagų ir gaminių, skirtų liestis su maisto produktai, reikalavimus. Remiantis stabilumo tyrimų duomenimis, nustatytas veikliųjų medžiagų tinkamumo laikas ir laikymo sąlygos. 8

9 yra oranžinės, apvalios, plokščios, su laužimo vagele vienoje pusėje ir pažymėtos kitoje. yra mėlynos, apvalios, plokščios, su laužimo vagele vienoje pusėje ir pažymėtos kitoje. Gatavo produkto gamybos procesas yra validuotas. Validacijos tyrimų duomenys patvirtina, kad kiekvienas gamybos etapas yra adekvatus ir atkartojamas. Gatavo produkto išleidimo ir tinkamumo laiko pabaigos specifikacijos kokybė atitinka Europos farmakopėjos ir ES gairių reikalavimus. Analizė procedūrų aprašymai pateikti, metodai validuoti. Serijų analizės sertifikatai atitinka specifikacijos reikalavimus. Gatavas produktas pakuojamas į PVC ir aliuminio folijos lizdines plokšteles. Gatavo produkto stabilumo tyrimai atlikti pagal ES gairių reikalavimus. Remiantis stabilumo tyrimų duomenimis nustatytas 24 mėn. tinkamumo laikas. Reglamentuojamos laikymo sąlygos: Šiam vaistiniam preparatui specialių laikymo sąlygų nereikia. 9

10 3. IKIKLINIKINIŲ TYRIMŲ REZULTATŲ (IKIKLINIKINIO SAUGUMO) VERTINIMAS 3.1. ĮŽANGA Vaistinio preparato veiklioji medžiaga yra alprazolamas, medicininėje praktikoje vartojama nuo 1980 metų. Alprazolamao farmakologinės, farmakokinetinės ir toksikologinės savybės yra gerai žinomos. Pateikta generinė (10 str. 1 d.) paraiška. Pateikiant šio tipo paraišką pareiškėjui atlikti ikiklinikinius tyrimus nebūtina, nes referuojama į referencinio vaistinio preparato bylos duomenis. Pareiškėjas pateikė parengtą išsamią ikiklinikinės dalies apžvalgą, kurioje cituojama daugiau negu 80 literatūros šaltinių, duomenys FARMAKODINAMIKA Alprazolam Ingen Pharma tablečių sudėtyje yra triazolo benzodiazepino. Benzodiazepinų kokybinės savybės yra panašios: šie vaistiniai preparatai šalina nerimą, sukelia miegą ir sedaciją bei raumenų atsipalaidavimą, taip pat šalina traukulius ar neleidžia jiems pasireikšti. Vis dėlto kiekybiniu požiūriu benzodiazepinų farmakodinaminės savybės skiriasi, todėl jie vartojami skirtingais atvejais. Šiuo metu manoma, kad benzodiazepinų poveikis pasireiškia dėl nervinio slopinimo, kurio mediatorius yra gama aminosviesto rūgštis, sustiprėjimo FARMAKOKINETIKA Išgėrus alprazolamo tabletę, didžiausia vaistinio preparato koncentracija plazmoje susidaro po 1 2 val. Vidutinis alprazolamo pusinės eliminacijos laikas val. In vitro 80 proc. alprazolamo prisijungia prie žmogaus kraujo serumo baltymų. Daugiausia alprazolamo oksiduojama. Pagrindiniai metabolitai yra -hidroksi-alprazolamas ir iš alprazolamo susidarantis benzofenonas. Šių metabolitų koncentracija plazmoje būna labai maža. Biologinis -hidroksi-alprazolamo aktyvumas yra maždaug du kartus silpnesnis negu alprazolamo. Kiekvieno iš šių dviejų metabolitų pusinės eliminacijos laikas yra tos pačios eilės dydis kaip ir alprazolamo. Metabolitas benzofenonas beveik neaktyvus. Daugiausia alprazolamo ir jo metabolitų išsiskiria su šlapimu TOKSIKOLOGINIAI TYRIMAI Alprazolamas nesukėlė mutageninio poveikio Ames mėginiuose in vitro. Alprazolamas nesukėlė chromosomų aberacijų mikrobranduolių mėginiuose in vivo žiurkėms vartojant didžiausią tirtą 100 mg/kg dozę, kuri yra 500 kartų didesnė už didžiausią rekomenduojamą 10 mg paros dozę žmogui. Dvejus metus trukusių alprazolamo biologinių tyrimų metu vartojant iki 30 mg/kg paros dozes žiurkėms (150 kartų didesnes už didžiausią rekomenduojamą 10 mg paros dozę žmogui) ir iki 10 mg/kg paros dozes pelėms (50 kartų didesnes už didžiausią rekomenduojamą 10 mg paros dozę žmogui) kancerogeninio poveikio požymių nepastebėta. Alprazolamas nesutrikdė žiurkių vaisingumo vartojant didžiausią tirtą 5 mg/kg paros dozę, kuri yra 25 kartus didesnė už didžiausią rekomenduojamą 10 mg paros dozę žmogui. Žiurkes dvejus metus gydant 3, 10 ir 30 mg/kg alprazolamo paros dozėmis (nuo 15 iki 150 kartų didesnėmis už didžiausią rekomenduojamą 10 mg paros dozę žmogui), pastebėtos nuo dozės priklausomo kataraktos (patelėms) ir ragenos vaskuliarizacijos (patinams) atvejų padažnėjimo tendencijos. Šie pokyčiai neišnyko praėjus 11 mėnesių po gydymo KOMENTARAI DĖL SPC, PAKUOTĖS ŽENKLINIMO IR LAPELIO PCS 5.3 skyriuje informacija apie įprastinius ikiklinikinio saugumo tyrimų duomenis pateikta KLAUSIMAI DĖL IKIKLINIKINĖS DALIES Esminiai prieštaravimai Nėra Kiti klausimai Nėra. 10

11 3.7. APIBENDRINIMAS IR IŠVADA Duomenų, pagrindžiančių ikiklinikinį vaistinio preparato saugumą, pakanka. Remiantis pateiktais ikiklinikinių tyrimų duomenimis, galima daryti išvadą, kad vaistinio preparato naudos ir rizikos santykis ikiklinikiniu požiūriu palankus. 11

12 4. KLINIKINIŲ TYRIMŲ REZULTATŲ (KLINIKINIO SAUGUMO IR VEIKSMINGUMO) VERTINIMAS 4.1. ĮŽANGA Vaistinio preparato veiklioji medžiaga yra alprazolamas, ji priklauso benzodiazepinų grupei. Šie vaistiniai preparatai šalina nerimą, sukelia miegą ir sedaciją bei raumenų atsipalaidavimą, taip pat šalina traukulius ar neleidžia jiems pasireikšti. Pareiškėjas pateikė klinikinės dalies apžvalgą, kurioje cituojami daugiau kaip 100 literatūros šaltinių. Alprazolam Ingen Pharma 0,5 mg ir 1 mg tabletės yra pateikti registruoti Lietuvoje nacionalinės procedūros būdu pagal Direktyvos 2001/83/EB 10 str. 1 d. ( generinis ). Pareiškėjas referuoja į referencinį vaistinį preparatą Xanax 0,5 mg tabletės, Xanax 1 mg tabletės (Pfizer Europe MA EEIG, Jungtinė Karalystė), klinikinius bylos duomenis. Referencinis vaistinis preparatas registruotas Lietuvoje 2007 m. Duomenys apie referencinį vaistą: 0,5 mg tabletės Trankimazin 0,5 mg tabletės (Pfizer, S.L.) registruotas Ispanijoje Referencinis vaistas Europai- Xanax 0,5 mg tabletės (Pfizer Europe MA EEIG) Lietuvoje registruotas , reg. Nr. LT/96/2950/003 m, perregistruotas 2012 m. 1 mg tabletės Trankimazin 1 mg tabletės (Pfizer, S.L.) registruotas Ispanijoje Referencinis vaistas Europai- Xanax 1 mg tabletės (Pfizer Europe MA EEIG) Lietuvoje registruotas , reg. Nr. LT/1/96/2950/005, perregistruotas 2012 m KLINIKINĖ FARMAKOKINETIKA Absorbcija. Išgertas alprazolamas gerai absorbuojamas iš virškinimo trakto. Didžiausia vaistinio preparato koncentracija plazmoje susidaro po 1 2 val. Biologinis išgerto alprazolamo prieinamumas yra maždaug 92 proc. Alprazolamas yra gerai tirpi ir skvarbi veiklioji medžiaga (priskiriamas pirmajai tirpumo klasei). Pasiskirstymas In vitro 80 proc. alprazolamo prisijungia prie žmogaus kraujo serumo baltymų. Biotransformacija. Daugiausia alprazolamo oksiduojama. Pagrindiniai metabolitai yra -hidroksialprazolamas ir iš alprazolamo susidarantis benzofenonas. Šių metabolitų koncentracija plazmoje būna labai maža. Biologinis -hidroksi-alprazolamo aktyvumas yra maždaug du kartus silpnesnis negu alprazolamo. Kiekvieno iš šių dviejų metabolitų pusinės eliminacijos laikas yra tos pačios eilės dydis kaip ir alprazolamo. Metabolitas benzofenonas beveik neaktyvus. Eliminacija. Vidutinis alprazolamo pusinės eliminacijos laikas val. Daugiausia alprazolamo ir jo metabolitų išsiskiria su šlapimu. Biologinis ekvivalentiškumas Biologinio ekvivalentiškumo tyrimų duomenys nepateikti. Remiantis biologinio ekvivalentiškumo gairėmis (Guideline on the investigation of bioequivalence London, 20 January 2010, Doc Ref.:CPMP/EWP/QWP/1401/98Rev.1Corr**), biologinio ekvivalentiškumo tyrimų galima nepateikti vaistiniams preparatams, kuriems būdingas geras tirpumas ir visiška absorbcija (BCS I klasė). Registracijai teikiamo vaistinio preparato tirpumas in vitro sąlygomis ir referencinio preparato ištirpimas labai greitas (daugiau kaip 85% alprazolamo ištirpo jau po 15 min) (žr. kokybinėje protokolo dalyje sk.), pagalbinių medžiagų kiekybinė ir kokybinė sudėtis tokia pati. 12

13 4.3. KLINIKINĖ FARMAKODINAMIKA Alprazolam Ingen Pharma tablečių veiklioji medžiaga yra alprazolamas, ji priklauso benzodiazepinų grupei. Šie vaistiniai preparatai šalina nerimą, sukelia miegą ir sedaciją bei raumenų atsipalaidavimą, taip pat šalina traukulius ar neleidžia jiems pasireikšti. Benzodiazepinų kokybinės savybės yra panašios: šie vaistiniai preparatai šalina nerimą, sukelia miegą ir sedaciją bei raumenų atsipalaidavimą, taip pat šalina traukulius ar neleidžia jiems pasireikšti. Šiuo metu manoma, kad benzodiazepinų poveikis pasireiškia dėl nervinio slopinimo, kurio mediatorius yra gama-amino sviesto rūgštis, sustiprėjimo. Alprazolamo farmakodinaminės savybės žinomos. Pareiškėjas naujų tyrimų duomenų nepateikė. Šiam paraiškos tipui jie nebūtini KLINIKINIS SAUGUMAS Saugumo savybių ir nepageidaujamų reakcijų charakteristiką yra tokia pati, kaip referentinio vaistinio preparato. Pareiškėjas nepateikė naujų tyrimų duomenų. Šiam paraiškos tipui jie nebūtini FARMAKOLOGINIO BUDRUMO IR RIZIKOS VALDYMO SISTEMOS Registruotojas šio vaistinio preparato periodiškai atnaujinamus saugumo protokolus teikia remdamasis Direktyvos 2001/83/EB 107c straipsnio 7 dalyje numatytame Sąjungos referencinių datų sąraše (EURD sąraše ir visuose vėlesniuose jo papildymuose), kuris skelbiamas Europos vaistų tinklalapyje, nustatytais reikalavimais. Šiuo metu ( ) EURD sąraše ir visuose vėlesniuose jo papildymuose nurodoma, kad alprazolamo generiniams vaistiniams preparatams atnaujinamų saugumo protokolų pateikti nebūtina KLINIKINIS VEIKSMINGUMAS Alprazolamo klinikinio veiksmingumo savybės tinkamai pateiktos klinikinės dalies apžvalgoje. Pateikti duomenys atitinka referencinio vaistinio preparato duomenis. Pareiškėjas nepateikė naujų tyrimų duomenų. Šiam paraiškos tipui jie nebūtini RIZIKOS IR NAUDOS SANTYKIS Apibendrinantis vertinimas Remiantis referencinio vaistinio preparato klinikinių tyrimų duomenimis, alprazolamas yra veiksmingas ir saugus trumpalaikiam vidutinio sunkumo ar sunkaus nerimo sutrikimo ir su depresija susijusio nerimo gydymui bei trumpalaikio panikos sutrikimo, su agorafobija ar be jos, gydymui Išvada Vaistinis preparatas, yra veiksmingas ir saugus. Nauda viršija riziką KOMENTARAI DĖL SPC, PAKUOTĖS ŽENKLINIMO, LAPELIO IR PAKUOTĖS DYDŽIO PCS pateikta informacija iš esmės atitinka Lietuvoje registruoto referencinio vaistinio preparato Xanax 0,5 mg tabletės, Xanax 1 mg tabletės (Pfizer Europe MA EEIG, Jungtinė Karalystė), PCS pateiktą klinikinę informaciją KLAUSIMAI DĖL KLINIKINĖS DALIES Esminiai prieštaravimai Nėra. 13

14 4.10. APIBENDRINIMAS IR IŠVADA Remiantis pateiktais duomenimis, siūloma vaistinius preparatus ir registruoti ir tvirtinti šias indikacijas. Trumpalaikis vidutinio sunkumo ar sunkaus nerimo sutrikimo ir su depresija susijusio nerimo gydymas. Trumpalaikis panikos sutrikimo, su agorafobija ar be jos, gydymas. Alprazolam Ingen Pharma, kaip ir kitais benzodiazepinais, galima gydyti tik tuo atveju, jei sutrikimas yra sunkus, riboja paciento veiklą ar labai jį vargina REKOMENDUOJAMOS REGISTRACIJOS SĄLYGOS Vaistinio preparato klasifikacija Vartojamas be gydytojo priežiūros (net laikantis nurodymų) gali kelti tiesioginį ar netiesioginį pavojų sveikatai Dažnai ir labai dideliu mastu vartojamas netinkamai, todėl gali kelti tiesioginį ar netiesioginį pavojų sveikatai Sudėtyje yra medžiagų ar jų darinių, kurių veikimą ir (ar) nepageidaujamas reakcijas reikia tirti toliau Paprastai skiriamas gydytojo vartoti parenteraliai Dėl farmacinių savybių, naujumo arba visuomenės sveikatos interesais vartotinas gydymui, kurį galima taikyti tik ligoninėje Skirtas gydyti ligoms, kurios turi būti diagnozuojamos ligoninėje arba įstaigoje, turinčioje atitinkamą diagnostikos įrangą (nors gali būti vartojamas ir pacientas gali būti stebimas kitomis sąlygomis) Skirtas ambulatoriniam gydymui, tačiau gali sukelti sunkių nepageidaujamų reakcijų, dėl kurių reikia gydytojo recepto ir specialaus paciento stebėjimo gydymo metu Sudėtyje yra narkotinių ar psichotropinių medžiagų, įrašytų į Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro tvirtinamų Narkotinių ir psichotropinių medžiagų sąrašų II sąrašą (Narkotinės ir psichotropinės medžiagos, leidžiamos vartoti medicinos tikslams) Netinkamai vartojamas gali kelti didelį piktnaudžiavimo pavojų, sukelti priklausomybę arba gali būti vartojamas neteisėtais tikslais (arba sudėtyje yra vaistinių medžiagų, kurias dėl naujumo arba savybių atsargumo dėlei galima priskirti šiai kategorijai) taip ne ne ne ne ne taip ne ne Išvada Receptinis vaistinis preparatas. 14

[Version 7

[Version 7 VETERINARINIO VAISTO APRAŠAS 1. VETERINARINIO VAISTO PAVADINIMAS STOMORGYL 20, tabletės 2. KOKYBINĖ IR KIEKYBINĖ SUDĖTIS Vienoje tabletėje yra: veikliųjų medžiagų: spiramicino metronidazolo 1 500 000 TV,

Detaliau

Ibuprofen Art 31 CMDh agreement Annexes

Ibuprofen Art 31 CMDh agreement Annexes II priedas Mokslinės išvados ir pagrindas keisti rinkodaros leidimų sąlygas 355 Mokslinės išvados ir pagrindas keisti rinkodaros leidimų sąlygas Ibuprofenas yra nesteroidinis vaistas nuo uždegimo (NVNU),

Detaliau

[Version 7, 08/ 2005]

[Version 7, 08/ 2005] VETERINARINIO VAISTO APRAŠAS 1. VETERINARINIO VAISTO PAVADINIMAS QUADRICAT, gyva liofilizuota ir inaktyvuota skysta vakcina 2. KOKYBINĖ IR KIEKYBINĖ SUDĖTIS Vienoje liofilizuotos vakcinos dozėje yra: gyvų

Detaliau

Dėl Receptų rašymo ir vaistinių preparatų, medicinos priemonių (medicinos prietaisų) ir kompensuojamųjų medicinos pagalbos priemonių išdavimo (pardavi

Dėl Receptų rašymo ir vaistinių preparatų, medicinos priemonių (medicinos prietaisų) ir kompensuojamųjų medicinos pagalbos priemonių išdavimo (pardavi LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRAS Į S A K Y M A S DĖL RECEPTŲ RAŠYMO IR VAISTINIŲ PREPARATŲ, MEDICINOS PRIEMONIŲ (MEDICINOS PRIETAISŲ) IR KOMPENSUOJAMŲJŲ MEDICINOS PAGALBOS PRIEMONIŲ IŠDAVIMO

Detaliau

VETERINARINIO VAISTO APRAŠAS 1. VETERINARINIO VAISTO PAVADINIMAS ERGOGEN COMPLEX, injekcinis tirpalas 2. KOKYBINĖ IR KIEKYBINĖ SUDĖTIS 100 ml tirpalo

VETERINARINIO VAISTO APRAŠAS 1. VETERINARINIO VAISTO PAVADINIMAS ERGOGEN COMPLEX, injekcinis tirpalas 2. KOKYBINĖ IR KIEKYBINĖ SUDĖTIS 100 ml tirpalo VETERINARINIO VAISTO APRAŠAS 1. VETERINARINIO VAISTO PAVADINIMAS ERGOGEN COMPLEX, injekcinis tirpalas 2. KOKYBINĖ IR KIEKYBINĖ SUDĖTIS 100 ml tirpalo yra: veikliųjų medžiagų: L-histidino L-arginino 400

Detaliau

VETERINARINIO VAISTO APRAŠAS 1. VETERINARINIO VAISTO PAVADINIMAS Folligon TV, liofilizatas ir skiediklis injekcinei suspensijai 2. KOKYBINĖ IR K

VETERINARINIO VAISTO APRAŠAS 1. VETERINARINIO VAISTO PAVADINIMAS Folligon TV, liofilizatas ir skiediklis injekcinei suspensijai 2. KOKYBINĖ IR K VETERINARINIO VAISTO APRAŠAS 1. VETERINARINIO VAISTO PAVADINIMAS Folligon 1 000 TV, liofilizatas ir skiediklis injekcinei suspensijai 2. KOKYBINĖ IR KIEKYBINĖ SUDĖTIS 1 liofilizato buteliuke yra: veikliosios

Detaliau

VALSTYBINĖS MAISTO IR VETERINARIJOS TARNYBOS DIREKTORIUS ĮSAKYMAS DĖL VETERINARINIŲ VAISTŲ REGISTRAVIMO, PERREGISTRAVIMO, INFORMACIJOS PAKEITIMO IR PA

VALSTYBINĖS MAISTO IR VETERINARIJOS TARNYBOS DIREKTORIUS ĮSAKYMAS DĖL VETERINARINIŲ VAISTŲ REGISTRAVIMO, PERREGISTRAVIMO, INFORMACIJOS PAKEITIMO IR PA VALSTYBINĖS MAISTO IR VETERINARIJOS TARNYBOS DIREKTORIUS ĮSAKYMAS DĖL VETERINARINIŲ VAISTŲ REGISTRAVIMO, PERREGISTRAVIMO, INFORMACIJOS PAKEITIMO IR PAPILDYMO 2014 m. kovo 10 d. Nr. B1-180 Vilnius Įgyvendindamas

Detaliau

Slide 1

Slide 1 RACIONALUS VAISTŲ VARTOJIMAS Med. Dr. Romualdas Basevičius INDIVIDUALIOS LIGONIO SĄLYGOS: VIDINĖS: Amžius Lytis Gretutiniai susirgimai IŠORINĖS: Vaistų dozės Vaistų skaičius Vartojimo laikas Darbo ir mitybos

Detaliau

VETERINARINIO VAISTO APRAŠAS 1. VETERINARINIO VAISTO PAVADINIMAS CANIGEN DHPPi/L liofilizatas ir suspensija injekcinei suspensijai ruošti šunims 2. KO

VETERINARINIO VAISTO APRAŠAS 1. VETERINARINIO VAISTO PAVADINIMAS CANIGEN DHPPi/L liofilizatas ir suspensija injekcinei suspensijai ruošti šunims 2. KO VETERINARINIO VAISTO APRAŠAS 1. VETERINARINIO VAISTO PAVADINIMAS CANIGEN DHPPi/L liofilizatas ir suspensija injekcinei suspensijai ruošti šunims 2. KOKYBINĖ IR KIEKYBINĖ SUDĖTIS Vienoje 1 ml dozėje yra:

Detaliau

Kantos Master - Draft Annex I at start of procedure

Kantos Master - Draft Annex I at start of procedure II priedas Mokslinės išvados ir pagrindas keisti rinkodaros leidimų sąlygas 6 Mokslinės išvados Kantos Master ir susijusių pavadinimų (žr. I priedą) mokslinio vertinimo bendroji santrauka Bendroji informacija

Detaliau

KOMISIJOS REGLAMENTAS (ES) 2017/ m. balandžio 28 d. - kuriuo iš dalies keičiamas ir taisomas Reglamentas (ES) Nr. 10/

KOMISIJOS REGLAMENTAS (ES) 2017/ m. balandžio 28 d. - kuriuo iš dalies keičiamas ir taisomas Reglamentas (ES) Nr. 10/ L 113/18 2017 4 29 KOMISIJOS REGLAMENTAS (ES) 2017/752 2017 m. balandžio 28 d. kuriuo iš dalies keičiamas ir taisomas Reglamentas (ES) Nr. 10/2011 dėl plastikinių medžiagų ir gaminių, skirtų liestis su

Detaliau

SANTE/11059/2016-EN Rev. 2

SANTE/11059/2016-EN Rev. 2 Europos Sąjungos Taryba Briuselis, 2017 m. rugpjūčio 17 d. (OR. en) 11651/17 AGRILEG 150 DENLEG 63 PRIDEDAMAS PRANEŠIMAS nuo: Europos Komisijos gavimo data: 2017 m. rugpjūčio 24 d. kam: Komisijos dok.

Detaliau

VETERINARINIO VAISTO APRAŠAS 1. VETERINARINIO VAISTO PAVADINIMAS FLORKEM 300 mg/ml injekcinis tirpalas galvijams ir kiaulėms 2. KOKYBINĖ IR KIEKYBINĖ

VETERINARINIO VAISTO APRAŠAS 1. VETERINARINIO VAISTO PAVADINIMAS FLORKEM 300 mg/ml injekcinis tirpalas galvijams ir kiaulėms 2. KOKYBINĖ IR KIEKYBINĖ VETERINARINIO VAISTO APRAŠAS 1. VETERINARINIO VAISTO PAVADINIMAS FLORKEM 300 mg/ml injekcinis tirpalas galvijams ir kiaulėms 2. KOKYBINĖ IR KIEKYBINĖ SUDĖTIS Kiekviename ml yra: veikliosios medžiagos:

Detaliau

Senebactum PIL_Kaunas

Senebactum PIL_Kaunas Pakuotės lapelis: informacija vartotojui Senebactum 100 mg/ml odos tirpalas Joduotas povidonas Atidžiai perskaitykite visą šį lapelį, prieš pradėdami vartoti šį vaistą, nes jame pateikiama Jums svarbi

Detaliau

INFORMACIJA SKELBIAMA VIEŠAI Forma patvirtinta Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2002 m. balandžio 5 d. įsakymu Nr. 159 (Lietuvos Respu

INFORMACIJA SKELBIAMA VIEŠAI Forma patvirtinta Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2002 m. balandžio 5 d. įsakymu Nr. 159 (Lietuvos Respu INFORMACIJA SKELBIAMA VIEŠAI Forma patvirtinta Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2002 m. balandžio 5 d. įsakymu Nr. 159 (Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos 2015 m. birželio 2 d. įsakymo

Detaliau

SIŪLOMO ĮRAŠYTI Į KOMPENSAVIMO SĄRAŠUS VAISTINIO PREPARATO FARMAKOEKONOMINĖS VERTĖS NUSTATYMO PROTOKOLAS (data) Vertinimas pirminis patiksl

SIŪLOMO ĮRAŠYTI Į KOMPENSAVIMO SĄRAŠUS VAISTINIO PREPARATO FARMAKOEKONOMINĖS VERTĖS NUSTATYMO PROTOKOLAS (data) Vertinimas pirminis patiksl SIŪLOMO ĮRAŠYTI Į KOMPENSAVIMO SĄRAŠUS VAISTINIO PREPARATO FARMAKOEKONOMINĖS VERTĖS NUSTATYMO PROTOKOLAS 2017-11-27 (data) Vertinimas pirminis patikslintas Vilnius (sudarymo vieta) Paskutinio vertinimo

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRO

LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRO Forma patvirtinta Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2002 m. balandžio 5 d. įsakymu Nr. 159 (Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2015 m. kovo 27 d įsakymo Nr. V-445 redakcija)

Detaliau

SAUGOS DUOMENŲ LAPAS Pagal EB direktyvą 91/155/EEB ir jos vėlesnes pataisas Variantas: 1.1 Peržiūrėjimo data MOLYKOTE(R) PG-21 PLASTISLIP G

SAUGOS DUOMENŲ LAPAS Pagal EB direktyvą 91/155/EEB ir jos vėlesnes pataisas Variantas: 1.1 Peržiūrėjimo data MOLYKOTE(R) PG-21 PLASTISLIP G 1. CHEMINĖS MEDŽIAGOS,PREPARATO IR TIEKĖJO PAVADINIMAS Prekinis pavadinimas : Įmonė : Dow Corning S.A. rue Jules Bordet - Parc Industriel - Zone C B-7180 Seneffe Belgium Tarnyba : Dow Corning Central Europe

Detaliau

Clenil and associated names - Art 30

Clenil and associated names - Art 30 II priedas Mokslinės išvados 5 Mokslinės išvados Beklometazono dipropionatas (BDP) yra gliukokortikoidas ir aktyviojo metabolito, beklometazono- 17-monopropionato, provaistas. Kontroliuojant bronchinę

Detaliau

PREVICOX - FIROCOXIB

PREVICOX - FIROCOXIB I PRIEDAS VETERINARINIO VAISTO APRAŠAS 1 1. VETERINARINIO VAISTO PAVADINIMAS Previcox 57 mg kramtomosios tabletės šunims Previcox 227 mg kramtomosios tabletės šunims 2. KOKYBINĖ IR KIEKYBINĖ SUDĖTIS Vienoje

Detaliau

Pakuotės lapelis: informacija vartotojui Kamiren XL 4 mg modifikuoto atpalaidavimo tabletės Doksazosinas Atidžiai perskaitykite visą šį lapelį, prieš

Pakuotės lapelis: informacija vartotojui Kamiren XL 4 mg modifikuoto atpalaidavimo tabletės Doksazosinas Atidžiai perskaitykite visą šį lapelį, prieš Pakuotės lapelis: informacija vartotojui Kamiren XL 4 mg modifikuoto atpalaidavimo tabletės Doksazosinas Atidžiai perskaitykite visą šį lapelį, prieš pradėdami vartoti vaistą, nes jame pateikiama Jums

Detaliau

Profender, INN-emodepside/praziquantel

Profender, INN-emodepside/praziquantel I PRIEDAS VETERINARINIO VAISTO APRAŠAS 1 [Vienos dozės pipetės] 1. VETERINARINIO VAISTO PAVADINIMAS Profender 30 mg/7,5 mg užlašinamasis tirpalas mažoms katėms Profender 60 mg/15 mg užlašinamasis tirpalas

Detaliau

Microsoft Word - Techninis biuletenis.doc

Microsoft Word - Techninis biuletenis.doc Techninis biuletenis CE ženklinimas: nuo 2013 m. liepos 1 d. Nauji reikalavimai Naujos atsakomybės Tas pats CE ženklinimas Mes susiduriame su didžiausiu dešimtmečio pokyčiu, kai statybos produktai yra

Detaliau

Suvestinė redakcija nuo Įsakymas paskelbtas: TAR , i. k Nauja redakcija nuo : Nr. B1-275, , paske

Suvestinė redakcija nuo Įsakymas paskelbtas: TAR , i. k Nauja redakcija nuo : Nr. B1-275, , paske Suvestinė redakcija nuo 2016-12-03 Įsakymas paskelbtas: TAR 2014-01-22, i. k. 2014-00395 Nauja redakcija nuo 2016-04-15: Nr. B1-275, 2016-04-01, paskelbta TAR 2016-04-01, i. k. 2016-06961 VALSTYBINĖS MAISTO

Detaliau

Microsoft Word - Biseptyl

Microsoft Word - Biseptyl VETERINARINIO VAISTO APRAŠAS 1. VETERINARINIO VAISTO PAVADINIMAS 2. KOKYBINö IR KIEKYBINö SUDöTIS 1 ml tirpalo yra: veikliųjų medžiagų: spektinomicino (sulfato) linkomicino (hidrochlorido) pagalbinių medžiagų:

Detaliau

NAUJOVĖ Celiuliazė Beta gliukozidazė Individuali produkto koncepcija mažesniam klampumui ir geresniam substrato panaudojimui pasiekti Kitos gliukanazė

NAUJOVĖ Celiuliazė Beta gliukozidazė Individuali produkto koncepcija mažesniam klampumui ir geresniam substrato panaudojimui pasiekti Kitos gliukanazė NAUJOVĖ Celiuliazė Beta gliukozidazė Individuali produkto koncepcija mažesniam klampumui ir geresniam substrato panaudojimui pasiekti Kitos gliukanazės Ksilanazės Beta-ksilozidazė Arabinofuranozidazė Beta-galaktozidazė

Detaliau

Pakuotės lapelis: informacija vartotojui Berocca Plus šnypščiosios tabletės B grupės vitaminai, C vitaminas, kalcis, magnis, cinkas Atidžiai perskaity

Pakuotės lapelis: informacija vartotojui Berocca Plus šnypščiosios tabletės B grupės vitaminai, C vitaminas, kalcis, magnis, cinkas Atidžiai perskaity Pakuotės lapelis: informacija vartotojui Berocca Plus šnypščiosios tabletės B grupės vitaminai, C vitaminas, kalcis, magnis, cinkas Atidžiai perskaitykite visą šį lapelį, prieš pradėdami vartoti šį vaistą,

Detaliau

HOT-G II

HOT-G II Heparino indukuotos trombocitopenijos (HIT) diagnostikos ir gydymo algoritmas Įvertinkite klinikinę HIT tikimybę, naudojantis 4T skale Atlikite antipf4/ heparino antikūnų titro tyrimą 1:4 ir, jei pastarasis

Detaliau

Microsoft Word - Document1

Microsoft Word - Document1 PAKUOTĖS LAPELIS: INFORMACIJA VARTOTOJUI Betadine 100 mg/ml odos tirpalas Joduotas povidonas Atidžiai perskaitykite visą šį lapelį, nes jame pateikiama Jums svarbi informacija. Betadine galima įsigyti

Detaliau

VETERINARINIO VAISTO APRAŠAS 1. VETERINARINIO VAISTO PAVADINIMAS Benestermycin, intramaminė suspensija galvijams 2. KOKYBINĖ IR KIEKYBINĖ SUDĖTIS Vien

VETERINARINIO VAISTO APRAŠAS 1. VETERINARINIO VAISTO PAVADINIMAS Benestermycin, intramaminė suspensija galvijams 2. KOKYBINĖ IR KIEKYBINĖ SUDĖTIS Vien VETERINARINIO VAISTO APRAŠAS 1. VETERINARINIO VAISTO PAVADINIMAS Benestermycin, intramaminė suspensija galvijams 2. KOKYBINĖ IR KIEKYBINĖ SUDĖTIS Viename švirkšte (5 ml) yra: veikliųjų medžiagų: penetamato

Detaliau

VETERINARINIO VAISTO APRAŠAS 1. VETERINARINIO VAISTO PAVADINIMAS Marbodex, ausų lašai, suspensija šunims 2. KOKYBINĖ IR KIEKYBINĖ SUDĖTIS 1 ml yra: ve

VETERINARINIO VAISTO APRAŠAS 1. VETERINARINIO VAISTO PAVADINIMAS Marbodex, ausų lašai, suspensija šunims 2. KOKYBINĖ IR KIEKYBINĖ SUDĖTIS 1 ml yra: ve VETERINARINIO VAISTO APRAŠAS 1. VETERINARINIO VAISTO PAVADINIMAS Marbodex, ausų lašai, suspensija šunims 2. KOKYBINĖ IR KIEKYBINĖ SUDĖTIS 1 ml yra: veikliųjų medžiagų: marbofloksacino klotrimazolo deksametazono

Detaliau

metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 3 prioriteto Smulkiojo ir vidutinio verslo konkurencingumo skatinimas priemonės Nr

metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 3 prioriteto Smulkiojo ir vidutinio verslo konkurencingumo skatinimas priemonės Nr 2014 2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 3 prioriteto Smulkiojo ir vidutinio verslo konkurencingumo skatinimas priemonės 03.3.2-LVPA-K-832 Eco-inovacijos LT projektų finansavimo

Detaliau

KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO REGLAMENTAS (ES) Nr. 885/  m. rugpjūčio 13 d. - kuriuo nustatomos valgomųjų ybiškių ir kario lapų i

KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO REGLAMENTAS (ES) Nr. 885/  m. rugpjūčio 13 d. - kuriuo nustatomos valgomųjų ybiškių ir kario lapų i L 242/20 KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO REGLAMENTAS (ES) Nr. 885/2014 2014 m. rugpjūčio 13 d. kuriuo nustatomos valgomųjų ybiškių ir kario lapų iš Indijos importo specialiosios sąlygos ir panaikinamas Įgyvendinimo

Detaliau

viewPublishedDoc.aspx

viewPublishedDoc.aspx AGROPLUS Kukurūzams Pro Reglamentas (EB) Nr. 453/2010 ir Reglamentas (EB) Nr. 1272/2008 Formatas:ES Produkto Kodas (-ai) Produkto pavadinimas NP-0149-2-A AGROPLUS Kukurūzams Pro Rekomenduojama paskirtis:

Detaliau

Januvia, INN-sitagliptin

Januvia, INN-sitagliptin I PRIEDAS PREPARATO CHARAKTERISTIKŲ SANTRAUKA 1 1. VAISTINIO PREPARATO PAVADINIMAS Januvia 25 mg plėvele dengtos tabletės 2. KOKYBINĖ IR KIEKYBINĖ SUDĖTIS Kiekvienoje tabletėje yra sitagliptino fosfato

Detaliau

RIXUBIS, nonacog gamma

RIXUBIS, nonacog gamma I PRIEDAS PREPARATO CHARAKTERISTIKŲ SANTRAUKA 1 Vykdoma papildoma šio vaistinio preparato stebėsena. Tai padės greitai nustatyti naują saugumo informaciją. Sveikatos priežiūros specialistai turi pranešti

Detaliau

Avandia, INN-rosiglitazone

Avandia, INN-rosiglitazone I PRIEDAS PREPARATO CHARAKTERISTIKŲ SANTRAUKA 1 1. VAISTINIO PREPARATO PAVADINIMAS AVANDIA 2 mg plėvele dengtos tabletės 2. KOKYBINĖ IR KIEKYBINĖ SUDĖTIS Kiekvienoje tabletėje yra roziglitazono maleato

Detaliau

EN

EN LT LT LT EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA Briuselis, 2008.6.27 COM(2008) 393 galutinis KOMISIJOS ATASKAITA EUROPOS PARLAMENTUI IR TARYBAI DĖL TARYBOS DIREKTYVOS 89/398/EEB DĖL VALSTYBIŲ NARIŲ ĮSTATYMŲ, SUSIJUSIŲ

Detaliau

SAUGOS DUOMENŲ LAPAS Pagal Europos Parlamento ir Tarybos Reglamento (EB) REACH II priedo 31 straipsnį Variantas: 3.0 Peržiūrėjimo data DOW

SAUGOS DUOMENŲ LAPAS Pagal Europos Parlamento ir Tarybos Reglamento (EB) REACH II priedo 31 straipsnį Variantas: 3.0 Peržiūrėjimo data DOW 1. CHEMINĖS MEDŽIAGOS/PREPARATO IR BENDROVĖS PAVADINIMAS Prekinis pavadinimas : Įmonė : Dow Corning Europe S.A. rue Jules Bordet - Parc Industriel - Zone C B-7180 Seneffe Belgium Tarnyba : Dow Corning

Detaliau

BYLOJE DĖL UAB „FARMAX BALTIC“ SIA LIETUVOS RESPUBLIKOS REKLAMOS ĮSTATYMO PAŽEIDIMO

BYLOJE DĖL UAB „FARMAX BALTIC“ SIA LIETUVOS RESPUBLIKOS REKLAMOS ĮSTATYMO PAŽEIDIMO Išrašas VALSTYBINĖ VARTOTOJŲ TEISIŲ APSAUGOS TARNYBA VALSTYBINĖS VARTOTOJŲ TEISIŲ APSAUGOS TARNYBOS KOMISIJA NUTARIMAS BYLOJE DĖL UAB BIOKLINIKA LIETUVOS RESPUBLIKOS REKLAMOS ĮSTATYMO PAŽEIDIMO 2014-07-31

Detaliau

2013 m. lapkričio 20 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 1259/2013, kuriuo iš dalies keičiamas Tarybos reglamentas (EB) Nr. 111/2005

2013 m. lapkričio 20 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 1259/2013, kuriuo iš dalies keičiamas Tarybos reglamentas (EB) Nr. 111/2005 L 330/30 Europos Sąjungos oficialusis leidinys 2013 12 10 EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS REGLAMENTAS (ES) Nr. 1259/2013 2013 m. lapkričio 20 d. kuriuo iš dalies keičiamas Tarybos reglamentas (EB) Nr. 111/2005,

Detaliau

\\fs\msdgen$\archives\sds_eu\lithuani\ pdf

\\fs\msdgen$\archives\sds_eu\lithuani\ pdf SAUGOS DUOMENŲ LAPAS 1 SKIRSNIS. Medžiagos arba mišinio ir bendrovės arba įmonės identifikavimas 1.1. Produkto identifikatorius Mišinio prekinis pavadinimas arba įvardijimas Bike Wash Gaminio kodas 99560

Detaliau

Antikorupcijos_programa_2016_2019

Antikorupcijos_programa_2016_2019 Patvirtinta VšĮ Mykolo Marcinkevičiaus ligoninės direktoriaus 2016-02-08 įsakymu Nr. V-16 VŠĮ MYKOLO MARCINKEVIČIAUS LIGONINĖS KORUPCIJOS PREVENCIJOS PROGRAMA 2016-2019 METAMS I. BENDROSIOS NUOSTATOS 1.Programos

Detaliau

VETERINARINIO VAISTO APRAŠAS

VETERINARINIO VAISTO APRAŠAS VETERINARINIO VAISTO APRAŠAS 1. VETERINARINIO VAISTO PAVADINIMAS Colvasone 2 mg/ml, injekcinis tirpalas 2. KOKYBINĖ IR KIEKYBINĖ SUDĖTIS 1 ml yra: veikliosios medžiagos: deksametazono (natrio fosfato)

Detaliau

UAB “Reimpex Kaunas”, Gedimino 43, 3000 Kaunas

UAB “Reimpex Kaunas”, Gedimino 43, 3000 Kaunas Klijai stiklo paketo įklijavimui varčioje blaugelb RC Panaudojimo sritys: Naudojant šiuos klijus įklijuoti stiklo paketui į profilį, pasiekiama RC2 ir RC3 priešįsilaužiminė klasė; Ženkliai pagerina varčios

Detaliau

CL2008L0100LT bi_cp 1..1

CL2008L0100LT bi_cp 1..1 2008L0100 LT 18.11.2008 000.001 1 Šis dokumentas yra skirtas tik informacijai, ir institucijos nėra teisiškai atsakingos už jo turinį B KOMISIJOS DIREKTYVA 2008/100/EB 2008 m. spalio 28 d. iš dalies keičianti

Detaliau

Prašymo taikyti galutinio vartojimo, laikinojo įvežimo, laikinojo įvežimo perdirbti ir laikinojo išvežimo perdirbti langeliuose įrašomi duomenys: 1. P

Prašymo taikyti galutinio vartojimo, laikinojo įvežimo, laikinojo įvežimo perdirbti ir laikinojo išvežimo perdirbti langeliuose įrašomi duomenys: 1. P Prašymo taikyti galutinio vartojimo, laikinojo įvežimo, laikinojo įvežimo perdirbti ir laikinojo išvežimo perdirbti langeliuose įrašomi duomenys: 1. Pareiškėjas Įrašomas tikslus pareiškėjo pavadinimas

Detaliau

viewPublishedDoc.aspx

viewPublishedDoc.aspx AGROPLUS Stimul Reglamentas (EB) Nr. 453/2010 ir Reglamentas (EB) Nr. 1272/2008 Formatas: ES Produkto Kodas (-ai) Produkto pavadinimas NP-0061-1-A AGROPLUS Stimul Rekomenduojama paskirtis: Naudojimo apribojimai.

Detaliau

Helicobacter Test INFAI, C13-Urea

Helicobacter Test INFAI, C13-Urea I PRIEDAS PREPARATO CHARAKTERISTIKŲ SANTRAUKA 1 1. VAISTINIO PREPARATO PAVADINIMAS Helicobacter Test INFAI 75 mg milteliai geriamajam tirpalui 2. KOKYBINĖ IR KIEKYBINĖ SUDĖTIS Viename plačiakakliame inde

Detaliau

Valproate - Art 31 referral - EMEA/H-A31/1454

Valproate - Art 31 referral - EMEA/H-A31/1454 II priedas Mokslinės išvados 43 Mokslinės išvados 2017 m. kovo 8 d. Prancūzija pradėjo Direktyvos 2001/83/EB 31 straipsnyje numatytą procedūrą ir paprašė Farmakologinio budrumo rizikos valdymo komiteto

Detaliau

VAIKŲ, VARTOJANČIŲ NARKOTINES IR PSICHOTROPINES MEDŽIAGAS VARTOJIMO NUSTATYMO ORGANIZAVIMAS Atmintinė ugdymo įstaigų darbuotojams ir jose dirbantiems

VAIKŲ, VARTOJANČIŲ NARKOTINES IR PSICHOTROPINES MEDŽIAGAS VARTOJIMO NUSTATYMO ORGANIZAVIMAS Atmintinė ugdymo įstaigų darbuotojams ir jose dirbantiems VAIKŲ, VARTOJANČIŲ NARKOTINES IR PSICHOTROPINES MEDŽIAGAS VARTOJIMO NUSTATYMO ORGANIZAVIMAS Atmintinė ugdymo įstaigų darbuotojams ir jose dirbantiems visuomenės sveikatos specialistams Vilnius, 2011 Atpažinti

Detaliau

Vorikonazolio koncentracijos stebėsena Roberta Petrauskaitė

Vorikonazolio koncentracijos stebėsena Roberta Petrauskaitė Vorikonazolio koncentracijos stebėsena Roberta Petrauskaitė Planas Ê Vaisto charakteristika Ê Vorikonazolio (VRC) terapinės dozės monitoravimo (TDM) multicentrinis tyrimas, nutrauktas anksčiau nei planuota

Detaliau

Projektas

Projektas Aplinkos apsaugos agentūrai ŪKIO SUBJEKTŲ APLINKOS MONITORINGO ATASKAITA 1. Informacija apie ūkio subjektą: 1.1. teisinis statusas: juridinis asmuo juridinio asmens struktūrinis padalinys (filialas, atstovybė)

Detaliau

Elektroninio dokumento nuorašas LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRAS ĮSAKYMAS DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRO 2013 M

Elektroninio dokumento nuorašas LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRAS ĮSAKYMAS DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRO 2013 M Elektroninio dokumento nuorašas LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRAS ĮSAKYMAS DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRO 2013 M. SPALIO 15 D. ĮSAKYMO NR. V-957 DĖL TARPVALSTYBINĖS

Detaliau

Elektroninio dokumento nuorašas VALSTYBINĖS LIGONIŲ KASOS PRIE SVEIKATOS APSAUGOS MINISTERIJOS DIREKTORIUS ĮSAKYMAS DĖL VALSTYBINĖS LIGONIŲ KASOS PRIE

Elektroninio dokumento nuorašas VALSTYBINĖS LIGONIŲ KASOS PRIE SVEIKATOS APSAUGOS MINISTERIJOS DIREKTORIUS ĮSAKYMAS DĖL VALSTYBINĖS LIGONIŲ KASOS PRIE Elektroninio dokumento nuorašas VALSTYBINĖS LIGONIŲ KASOS PRIE SVEIKATOS APSAUGOS MINISTERIJOS DIREKTORIUS ĮSAKYMAS DĖL VALSTYBINĖS LIGONIŲ KASOS PRIE SVEIKATOS APSAUGOS MINISTERIJOS DIREKTORIAUS 2010

Detaliau

AlendronateHexal Referral Background Information

AlendronateHexal Referral Background Information I PRIEDAS VAISTŲ PAVADINIMŲ, VAISTŲ FORMŲ, STIPRUMO, VARTOJIMO BŪDŲ, PAREIŠKĖJŲ, REGISTRAVIMO LIUDIJIMŲ TURĖTOJŲ VALSTYBĖSE NARĖSE SĄRAŠAS 1 Valstybė narė Registravimo liudijimo turėtojas Pareiškėjas Sugalvotas

Detaliau

R4BP 3 Print out

R4BP 3 Print out Biocidinio produkto charakteristikų santrauka Produkto pavadinimas: BROS Dribsniai nuo pelių ir žiurkių Produkto tipas (-ai): Autorizacijos liudijimo numeris: (10-14 17.5)BSV-12300(A-14VAP562073-18-57)

Detaliau

PATVIRTINTA Varėnos rajono visuomenės sveikatos biuro direktoriaus 2019 m. sausio 15 d. įsakymu Nr. V- 6 MOKINIŲ SVEIKATOS UGDYMO KONKURSO VARĖNOS RAJ

PATVIRTINTA Varėnos rajono visuomenės sveikatos biuro direktoriaus 2019 m. sausio 15 d. įsakymu Nr. V- 6 MOKINIŲ SVEIKATOS UGDYMO KONKURSO VARĖNOS RAJ PATVIRTINTA Varėnos rajono visuomenės sveikatos biuro direktoriaus 2019 m. sausio 15 d. įsakymu Nr. V- 6 MOKINIŲ SVEIKATOS UGDYMO KONKURSO VARĖNOS RAJONO SVEIKIAUSIA MOKYKLA N U O S T A T A I 1. KONKURSO

Detaliau

Hemlibra, INN-emicizumab

Hemlibra, INN-emicizumab I PRIEDAS PREPARATO CHARAKTERISTIKŲ SANTRAUKA 1 Vykdoma papildoma šio vaistinio preparato stebėsena. Tai padės greitai nustatyti naują saugumo informaciją. Sveikatos priežiūros specialistai turi pranešti

Detaliau

CTLA-4 BLOKADA PO ALOGENINĖS KKLT Skirmantė Bušeckaitė

CTLA-4 BLOKADA PO ALOGENINĖS KKLT Skirmantė Bušeckaitė CTLA-4 BLOKADA PO ALOGENINĖS KKLT Skirmantė Bušeckaitė Intro Seniai žinoma, kad žmogaus imuninė sistema turi vidinį antinavikinį veikimo mechanizmą, o pagrindinis navikų progresijos mechanizmas yra galimybė

Detaliau

PATVIRTINTA Lietuvos banko valdybos 2015 m. sausio 29 d. nutarimu Nr (Lietuvos banko valdybos 2018 m. spalio 30 d. nutarimo Nr redakcij

PATVIRTINTA Lietuvos banko valdybos 2015 m. sausio 29 d. nutarimu Nr (Lietuvos banko valdybos 2018 m. spalio 30 d. nutarimo Nr redakcij PATVIRTINTA Lietuvos banko valdybos 2015 m. sausio 29 d. nutarimu Nr. 03-10 (Lietuvos banko valdybos 2018 m. spalio 30 d. nutarimo Nr. 03-202 redakcija) PRIĖMIMO Į TARNYBĄ LIETUVOS BANKE TVARKOS APRAŠAS

Detaliau

LT Europos Sąjungos oficialusis leidinys L 79/11 DIREKTYVOS KOMISIJOS DIREKTYVA 2007/16/EB 2007 m. kovo 19 d. įgyvendinanti Tarybos direktyv

LT Europos Sąjungos oficialusis leidinys L 79/11 DIREKTYVOS KOMISIJOS DIREKTYVA 2007/16/EB 2007 m. kovo 19 d. įgyvendinanti Tarybos direktyv 2007 3 20 Europos Sąjungos oficialusis leidinys L 79/11 DIREKTYVOS KOMISIJOS DIREKTYVA 2007/16/EB 2007 m. kovo 19 d. įgyvendinanti Tarybos direktyvą 85/611/EEB dėl įstatymų ir kitų teisės aktų, susijusių

Detaliau

VALSTYBINĖS KELIŲ TRANSPORTO INSPEKCIJOS

VALSTYBINĖS KELIŲ TRANSPORTO INSPEKCIJOS Suvestinė redakcija nuo 2015-03-27 iki 2016-08-17 Įsakymas paskelbtas: Žin. 2012, Nr. 68-3519, i. k. 1122213ISAK002B-240 VALSTYBINĖS KELIŲ TRANSPORTO INSPEKCIJOS PRIE SUSISIEKIMO MINISTERIJOS VIRŠININKO

Detaliau

DĖL APLINKOS IR SVEIKATOS MOKSLO KOMITETO ĮSTEIGIMO

DĖL APLINKOS IR SVEIKATOS MOKSLO KOMITETO ĮSTEIGIMO LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRAS ĮSAKYMAS DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRO 011 M. KOVO D. ĮSAKYMO NR. V-199 DĖL LIETUVOS HIGIENOS NORMOS HN 80:011 ELEKTROMAGNETINIS

Detaliau

PATVIRTINTA Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos pirmininko 2017 m. d. įsakymu Nr. O1- VALSTYBINĖS KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMI

PATVIRTINTA Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos pirmininko 2017 m. d. įsakymu Nr. O1- VALSTYBINĖS KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMI PATVIRTINTA Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos pirmininko 2017 m. d. įsakymu Nr. O1- VALSTYBINĖS KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJOS ELEKTROS ENERGIJOS KAINŲ PALYGINIMO INFORMACINĖS

Detaliau

Saugos duomenų lapas pagal Reglamento (EB) Nr. 1907/2006 (REACH) reikalavimus. Atnaujintas pagal (ES) 2015/830 reikalavimus PAKAVIMO DUJOS IR DUJŲ MIŠ

Saugos duomenų lapas pagal Reglamento (EB) Nr. 1907/2006 (REACH) reikalavimus. Atnaujintas pagal (ES) 2015/830 reikalavimus PAKAVIMO DUJOS IR DUJŲ MIŠ Sukurta: 2017.03.21 Versija Nr. 02 Peržiūrėta: 2019 03 21 1. MEDŽIAGOS/MIŠINIO IR BENDROVĖS/ĮMONĖS IDENTIFIKAVIMAS 1.1 Produkto identifikatorius Medžiagos pavadinimas Pakavimo dujos ir dujų mišiniai (

Detaliau

Raloxifene Teva, INN-raloxifene hydrochloride

Raloxifene Teva, INN-raloxifene hydrochloride I PRIEDAS PREPARATO CHARAKTERISTIKŲ SANTRAUKA 1 1. VAISTINIO PREPARATO PAVADINIMAS Raloxifene Teva 60 mg plėvele dengtos tabletės 2. KOKYBINĖ IR KIEKYBINĖ SUDĖTIS Kiekvienoje plėvele dengtoje tabletėje

Detaliau

Sausio mėnesio rinkos apžvalga metai elektros energijos rinkoje pasižymėjo kainų kritimu: Elektros perdavimo jungčių pajėgumas ir efek

Sausio mėnesio rinkos apžvalga metai elektros energijos rinkoje pasižymėjo kainų kritimu: Elektros perdavimo jungčių pajėgumas ir efek Sausio mėnesio rinkos apžvalga 2015 02 24 2015 metai elektros energijos rinkoje pasižymėjo kainų kritimu: Elektros perdavimo jungčių pajėgumas ir efektyvus Rygos šiluminių elektrinių veikimas sausį Nord

Detaliau

Alytaus regiono uždaryto Pagirmuonių sąvartyno aplinkos monitoringo 2017 m. ataskaita Ūkio subjektų aplinkos monitoringo nuostatų 4 priedas ALYTAUS RE

Alytaus regiono uždaryto Pagirmuonių sąvartyno aplinkos monitoringo 2017 m. ataskaita Ūkio subjektų aplinkos monitoringo nuostatų 4 priedas ALYTAUS RE Ūkio subjektų aplinkos monitoringo nuostatų 4 priedas ALYTAUS REGIONO UŽDARYTO PAGIRMUONIŲ SĄVARTYNO APLINKOS MONITORINGO 2017 M. ATASKAITA I BENDROJI DALIS 1. Informacija apie ūkio subjektą: 1.1. teisinis

Detaliau

EUROPOS KOMISIJA Briuselis, C(2012) 2384 final KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO SPRENDIMAS kuriuo priimamas valstybių narių teikiamų Europ

EUROPOS KOMISIJA Briuselis, C(2012) 2384 final KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO SPRENDIMAS kuriuo priimamas valstybių narių teikiamų Europ EUROPOS KOMISIJA Briuselis, 2012 04 18 C(2012) 2384 final KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO SPRENDIMAS 2012 04 18 kuriuo priimamas valstybių narių teikiamų Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2008/98/EB dėl

Detaliau

1 PROGNOZUOJAMŲ PRIVALOMOJO SVEIKATOS DRAUDIMO FONDO BIUDŽETO IŠLAIDŲ VAISTINIAM PREPARATUI IXEKIZUMAB (TALTZ), SIŪLOMAM ĮRAŠYTI Į KOMPENSUOJAMŲJŲ VAI

1 PROGNOZUOJAMŲ PRIVALOMOJO SVEIKATOS DRAUDIMO FONDO BIUDŽETO IŠLAIDŲ VAISTINIAM PREPARATUI IXEKIZUMAB (TALTZ), SIŪLOMAM ĮRAŠYTI Į KOMPENSUOJAMŲJŲ VAI 1 PROGNOZUOJAMŲ PRIVALOMOJO SVEIKATOS DRAUDIMO FONDO BIUDŽETO IŠLAIDŲ VAISTINIAM PREPARATUI IXEKIZUMAB (TALTZ), SIŪLOMAM ĮRAŠYTI Į KOMPENSUOJAMŲJŲ VAISTŲ SĄRAŠUS, APSKAIČIAVIMO PROTOKOLAS 1. Duomenys apie

Detaliau

VALSTYBINĖS MAISTO IR VETERINARIJOS TARNYBOS DIREKTORIUS ĮSAKYMAS DĖL VETERINARINIŲ VAISTŲ REGISTRAVIMO, JŲ INFORMACIJOS PAKEITIMO IR PAPILDYMO, PERRE

VALSTYBINĖS MAISTO IR VETERINARIJOS TARNYBOS DIREKTORIUS ĮSAKYMAS DĖL VETERINARINIŲ VAISTŲ REGISTRAVIMO, JŲ INFORMACIJOS PAKEITIMO IR PAPILDYMO, PERRE VALSTYBINĖS MAISTO IR VETERINARIJOS TARNYBOS DIREKTORIUS ĮSAKYMAS DĖL VETERINARINIŲ VAISTŲ REGISTRAVIMO, JŲ INFORMACIJOS PAKEITIMO IR PAPILDYMO, PERREGISTRAVIMO IR VETERINARINIŲ VAISTŲ IŠBRAUKIMO IŠ VETERINARINIŲ

Detaliau

AM_Com_LegReport

AM_Com_LegReport EUROPOS PARLAMENTAS 2009 2014 Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos komitetas 15.1.2014 2013/0140(COD) PAKEITIMAI 854 1069 Pranešimo projektas Mario Pirillo (PE522.944v02-00) dėl pasiūlymo dėl

Detaliau

Bayer CropScience SAUGOS DUOMENŲ LAPAS pagal Reglamentą (EB) Nr. 1907/2006 TILMOR EC240 1/10 Versija 8 / LT Peržiūrėjimo data:

Bayer CropScience SAUGOS DUOMENŲ LAPAS pagal Reglamentą (EB) Nr. 1907/2006 TILMOR EC240 1/10 Versija 8 / LT Peržiūrėjimo data: TILMOR EC240 1/10 1 SKIRSNIS. MEDŽIAGOS ARBA MIŠINIO IR BENDROVĖS ARBA ĮMONĖS IDENTIFIKAVIMAS 1.1 Produkto identifikatorius Prekinis pavadinimas TILMOR EC240 Produkto kodas (UVP) 79047584 1.2 Medžiagos

Detaliau

ES F ben dri Projekto kodas (Įrašoma automatiškai) 1 PROJEKTO SFMIS DUOMENŲ FORMA FORMAI PRITARTA m. Europos Sąjungos struktūrinės paramos a

ES F ben dri Projekto kodas (Įrašoma automatiškai) 1 PROJEKTO SFMIS DUOMENŲ FORMA FORMAI PRITARTA m. Europos Sąjungos struktūrinės paramos a ES F ben dri 1 PROJEKTO SFMIS DUOMENŲ FORMA FORMAI PRITARTA 2014-2020 m. Europos Sąjungos struktūrinės paramos administravimo darbo grupės, sudarytos Lietuvos Respublikos finansų ministro 2013 m. liepos

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO KONTROLIERIUS PAŽYMA DĖL X SKUNDO PRIEŠ KALĖJIMŲ DEPARTAMENTĄ PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS TEISINGUMO MINISTERIJOS

LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO KONTROLIERIUS PAŽYMA DĖL X SKUNDO PRIEŠ KALĖJIMŲ DEPARTAMENTĄ PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS TEISINGUMO MINISTERIJOS LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO KONTROLIERIUS PAŽYMA DĖL X SKUNDO PRIEŠ KALĖJIMŲ DEPARTAMENTĄ PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS TEISINGUMO MINISTERIJOS 2018-07-12 Nr. 4D-2018/1-750 Vilnius SKUNDO ESMĖ 1. Lietuvos Respublikos

Detaliau

Microsoft Word - Palmolive_Drogas_full_rules_April_2019.doc

Microsoft Word - Palmolive_Drogas_full_rules_April_2019.doc Žaidimo Pirkite bet kurį PALMOLIVE produktą parduotuvėse Drogas ir laimėkite SPA Vilnius dovanų kuponą! rengimo taisyklės: 1. ŽAIDIMO UŽSAKOVAS, ORGAIZATORIUS IR PRIZŲ KOORDINATORIUS 1.1. Žaidimo užsakovas

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS SUSISIEKIMO MINISTRAS

LIETUVOS RESPUBLIKOS SUSISIEKIMO MINISTRAS LIETUVOS RESPUBLIKOS SUSISIEKIMO MINISTRAS Į S A K Y M A S DĖL MOTORINIŲ TRANSPORTO PRIEMONIŲ, PRIEKABŲ IR ŠIŲ TRANSPORTO PRIEMONIŲ SUDEDAMŲJŲ DALIŲ ATITIKTIES ĮVERTINIMO ATLIKIMO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO

Detaliau

untitled

untitled 1996L0077 LT 29.12.2006 007.001 1 Šis dokumentas yra skirtas tik informacijai, ir institucijos nėra teisiškai atsakingos už jo turinį B KOMISIJOS DIREKTYVA 96/77/EB 1996 m. gruodžio 2 d. nustatanti konkrečius

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽEMĖS ŪKIO MINISTRO

LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽEMĖS ŪKIO MINISTRO PATVIRTINTA Utenos regiono vietos veiklos grupės valdybos 2019 m. kovo 4 d. posėdyje protokolu VIETOS PROJEKTŲ FINANSAVIMO SĄLYGŲ APRAŠAS UTENOS REGIONO VIETOS VEIKLOS GRUPĖ (toliau VVG) Vietos plėtros

Detaliau

2014 m. gegužės 15 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 654/2014 dėl Europos Sąjungos teisių taikyti tarptautines prekybos taisykles

2014 m. gegužės 15 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 654/2014 dėl Europos Sąjungos teisių taikyti tarptautines prekybos taisykles L 189/50 Europos Sąjungos oficialusis leidinys 2014 6 27 EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS REGLAMENTAS (ES) Nr. 654/2014 2014 m. gegužės 15 d. dėl Europos Sąjungos teisių taikyti tarptautines prekybos taisykles

Detaliau

(Microsoft Word - Ai\360kinamasis ra\360tas.docx)

(Microsoft Word - Ai\360kinamasis ra\360tas.docx) VIEŠOJI ĮSTAIGA DAINŲ PIRMINĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS CENTRAS Kodas 145371299 Aido g. 18, LT-78242 Šiauliai, Tel., faks. (8-41) 552791 2018 METŲ 3 MĖNESIŲ TARPINĖS FINANSINĖS ATASKAITOS RINKINIO SUTRUMPINTAS

Detaliau

Microsoft Word - Porcilis PRRS

Microsoft Word - Porcilis PRRS I PRIEDAS VETERINARINIO VAISTO APRAŠAS 1 1. VETERINARINIO VAISTO PAVADINIMAS Porcilis PRRS liofilizatas ir skiediklis injekcinei suspensijai kiaulėms 2. KOKYBINĖ IR KIEKYBINĖ SUDĖTIS Vienoje 2 ml (švirkšti

Detaliau

airbnb-pwc-taxguide-lithuania-lt

airbnb-pwc-taxguide-lithuania-lt Šį vadovą parengė nepriklausoma apskaitos įmonė 2018 m. rugsėjo LIETUVA SU TRUMPALAIKE NUOMA SUSIJĘ MOKESČIŲ KLAUSIMAI Toliau pateikta informacija yra gairės, padėsiančios susipažinti su kai kuriais mokesčių

Detaliau

C(2016)7159/F1 - LT (annex)

C(2016)7159/F1 - LT (annex) EUROPOS KOMISIJA Briuselis, 2016 11 11 C(2016) 7159 final ANNEXES 1 to 3 PRIEDAI prie KOMISIJOS DELEGUOTOJO REGLAMENTO kuriuo 2014 m. liepos 23 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 909/2014

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS BIOMEDICININIŲ TYRIMŲ ETIKOS ĮSTATYMO NR. VIII-1679 PAKEITIMO ĮSTATYMAS 2015 m. rugsėjo 17 d. Nr. XII-1938 Vilnius 1 straipsnis.

LIETUVOS RESPUBLIKOS BIOMEDICININIŲ TYRIMŲ ETIKOS ĮSTATYMO NR. VIII-1679 PAKEITIMO ĮSTATYMAS 2015 m. rugsėjo 17 d. Nr. XII-1938 Vilnius 1 straipsnis. LIETUVOS RESPUBLIKOS BIOMEDICININIŲ TYRIMŲ ETIKOS ĮSTATYMO NR. VIII-1679 PAKEITIMO ĮSTATYMAS 2015 m. rugsėjo 17 d. Nr. XII-1938 Vilnius 1 straipsnis. Lietuvos Respublikos biomedicininių tyrimų etikos įstatymo

Detaliau

UKĮ „Ottensten-Lietuva“

UKĮ „Ottensten-Lietuva“ LYGIŲ GALIMYBIŲ KONTROLIERIUS PAŽYMA DĖL GALIMOS DISKRIMINACIJOS LYTIES PAGRINDU AB PREMIA KPC DARBO SKELBIME TYRIMO 2016-07-29 Nr. (16)SI-35)SP-80 Vilnius Agneta Lobačevskytė 2016 m. gegužės 24 d. gavo

Detaliau

2009 m. liepos 22 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 637/2009, nustatantis įgyvendinimo taisykles dėl žemės ūkio augalų ir daržovių veislių pavadinimų

2009 m. liepos 22 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 637/2009, nustatantis įgyvendinimo taisykles dėl žemės ūkio augalų ir daržovių veislių pavadinimų L 191/10 Europos Sąjungos oficialusis leidinys 2009 7 23 KOMISIJOS REGLAMENTAS (EB) Nr. 637/2009 2009 m. liepos 22 d. nustatantis įgyvendinimo taisykles dėl žemės ūkio augalų ir daržovių veislių pavadinimų

Detaliau

VIEŠO NAUDOJIMO Aplinkos oro teršalų koncentracijos tyrimų, atliktų 2017 m. rugpjūčio d. Šiltnamių g. 23 Vilniaus mieste, naudojant mobiliąją la

VIEŠO NAUDOJIMO Aplinkos oro teršalų koncentracijos tyrimų, atliktų 2017 m. rugpjūčio d. Šiltnamių g. 23 Vilniaus mieste, naudojant mobiliąją la Aplinkos oro teršalų koncentracijos tyrimų, atliktų 2017 m. rugpjūčio 11 25 d. Šiltnamių g. 23 Vilniaus mieste, naudojant mobiliąją laboratoriją, rezultatų apžvalga Vilnius, 2017 m. Turinys Įžanga... 3

Detaliau

Elektroninio dokumento nuorašas VALSTYBINĖS MAISTO IR VETERINARIJOS TARNYBOS DIREKTORIUS ĮSAKYMAS DĖL VETERINARINIŲ VAISTŲ REGISTRAVIMO, JŲ INFORMACIJ

Elektroninio dokumento nuorašas VALSTYBINĖS MAISTO IR VETERINARIJOS TARNYBOS DIREKTORIUS ĮSAKYMAS DĖL VETERINARINIŲ VAISTŲ REGISTRAVIMO, JŲ INFORMACIJ Elektroninio dokumento nuorašas VALSTYBINĖS MAISTO IR VETERINARIJOS TARNYBOS DIREKTORIUS ĮSAKYMAS DĖL VETERINARINIŲ VAISTŲ REGISTRAVIMO, JŲ INFORMACIJOS PAKEITIMO IR PAPILDYMO, PERREGISTRAVIMO IR VETERINARINIŲ

Detaliau

VšĮ Radviliškio ligoninė

VšĮ Radviliškio ligoninė PATVIRTINTA Viešosios įstaigos Radviliškio ligoninės direktoriaus 2006 m. spalio 20 d. įsakymu Nr. V-180 (Viešosios įstaigos Radviliškio ligoninės direktoriaus 2014 m. gruodžio 31 d. įsakymo Nr. V-272

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS VALSTYBINIO PATENTŲ BIURO DIREKTORIUS ĮSAKYMAS DĖL VALSTYBINIO PATENTŲ BIURO DIREKTORIAUS 2014 M. GEGUŽĖS 19 D. ĮSAKYMO NR. 3R-25

LIETUVOS RESPUBLIKOS VALSTYBINIO PATENTŲ BIURO DIREKTORIUS ĮSAKYMAS DĖL VALSTYBINIO PATENTŲ BIURO DIREKTORIAUS 2014 M. GEGUŽĖS 19 D. ĮSAKYMO NR. 3R-25 LIETUVOS RESPUBLIKOS VALSTYBINIO PATENTŲ BIURO DIREKTORIUS ĮSAKYMAS DĖL VALSTYBINIO PATENTŲ BIURO DIREKTORIAUS 014 M. GEGUŽĖS 19 D. ĮSAKYMO NR. 3R-5 DĖL PRAŠYMŲ ATLIKTI PAIEŠKAS EUROPOS PATENTŲ TARNYBOJE

Detaliau

[Version 7

[Version 7 VETERINARINIO VAISTO APRAŠAS 1. VETERINARINIO VAISTO PAVADINIMAS POULVAC MAREK CVI, šaldyta suspensija (skirta naudoti su Poulvac Marek Diluent skiedikliu) 2. KOKYBINĖ IR KIEKYBINĖ SUDĖTIS Vienoje 0,2

Detaliau

„PowerPoint“ pateiktis

„PowerPoint“ pateiktis Klaipėdos rajono savivaldybės gyventojų sveikatos būklės rodiklių tendencijos Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo laikotarpiu ( nuo 199 m. kovo 11 d. iki 218 m. kovo 11 d.) L. Kaveckienė Sveikatos apsaugos

Detaliau

Šiaulių miesto bendrojo lavinimo mokyklų mokinių profilaktinių sveikatos patikrinimų duomenų analizė 2010 m. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Sveika

Šiaulių miesto bendrojo lavinimo mokyklų mokinių profilaktinių sveikatos patikrinimų duomenų analizė 2010 m. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Sveika Šiaulių miesto bendrojo lavinimo mokyklų mokinių profilaktinių sveikatos patikrinimų duomenų analizė 2010 m. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Sveikatos apsaugos ministro 2000 m. gegužės 31 d. įsakymu

Detaliau

I PRIEDAS PREPARATO CHARAKTERISTIKŲ SANTRAUKA 1

I PRIEDAS PREPARATO CHARAKTERISTIKŲ SANTRAUKA 1 I PRIEDAS PREPARATO CHARAKTERISTIKŲ SANTRAUKA 1 1. VAISTINIO PREPARATO PAVADINIMAS Salofalk 4 g/60 ml tiesiosios žarnos suspensija 2. KOKYBINĖ IR KIEKYBINĖ SUDĖTIS Viename buteliuke (60 ml suspensijos)

Detaliau

VPT: Skelbimo spausdinimas

VPT: Skelbimo spausdinimas I DALIS: PERKANČIOJI ORGANIZACIJA SKELBIMAS APIE PIRKIMĄ I.1) PAVADINIMAS, ADRESAS IR KONTAKTINIS (-IAI) PUNKTAS (-AI) Oficialus pavadinimas: Valstybinė ligonių kasa prie Sveikatos apsaugos ministerijos

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO KONTROLIERIUS PAŽYMA DĖL X SKUNDO PRIEŠ VALSTYBINĘ DUOMENŲ APSAUGOS INSPEKCIJĄ 2019 m. gegužės 27 d. Nr. 4D-2019/1-384 Viln

LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO KONTROLIERIUS PAŽYMA DĖL X SKUNDO PRIEŠ VALSTYBINĘ DUOMENŲ APSAUGOS INSPEKCIJĄ 2019 m. gegužės 27 d. Nr. 4D-2019/1-384 Viln LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO KONTROLIERIUS PAŽYMA DĖL X SKUNDO PRIEŠ VALSTYBINĘ DUOMENŲ APSAUGOS INSPEKCIJĄ 2019 m. gegužės 27 d. Nr. 4D-2019/1-384 Vilnius SKUNDO ESMĖ 1. Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierius

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS ŪKIO MINISTRO

LIETUVOS RESPUBLIKOS ŪKIO MINISTRO LIETUVOS RESPUBLIKOS ŪKIO MINISTRO Į S A K Y M A S DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS ŪKIO MINISTRO 2002 M. VASARIO 12 D. ĮSAKYMO NR. 49 DĖL NETAURIŲJŲ METALŲ LAUŽO IR ATLIEKŲ SUPIRKIMO, APSKAITOS IR SAUGOJIMO TVARKOS

Detaliau

VETERINARINIO VAISTO APRAŠAS 1. VETERINARINIO VAISTO PAVADINIMAS Prednisolonacetat 1 %, injekcinė suspensija galvijams, arkliams, šunims ir katėms 2.

VETERINARINIO VAISTO APRAŠAS 1. VETERINARINIO VAISTO PAVADINIMAS Prednisolonacetat 1 %, injekcinė suspensija galvijams, arkliams, šunims ir katėms 2. VETERINARINIO VAISTO APRAŠAS 1. VETERINARINIO VAISTO PAVADINIMAS Prednisolonacetat 1 %, injekcinė suspensija galvijams, arkliams, šunims ir katėms 2. KOKYBINĖ IR KIEKYBINĖ SUDĖTIS 1 ml suspensijos yra:

Detaliau