SLOVENŠČINA LC-32LD145V УКРАЇНСЬКИЙ LIETUVIŲ BARVNI LCD TELEVIZOR ÊÎËÜÎĞÎÂÈÉ ÆÊ-ÒÅËŲÇÎĞ SPALVOTAS LCD TELEVIZORIUS LCD KRĀSU TELEVIZORS NAVODILA ZA

Dydis: px
Rodyti nuo puslapio:

Download "SLOVENŠČINA LC-32LD145V УКРАЇНСЬКИЙ LIETUVIŲ BARVNI LCD TELEVIZOR ÊÎËÜÎĞÎÂÈÉ ÆÊ-ÒÅËŲÇÎĞ SPALVOTAS LCD TELEVIZORIUS LCD KRĀSU TELEVIZORS NAVODILA ZA"

Transkriptas

1 SLOVENŠČINA LC-32LD145V УКРАЇНСЬКИЙ LIETUVIŲ BARVNI LCD TELEVIZOR ÊÎËÜÎĞÎÂÈÉ ÆÊ-ÒÅËŲÇÎĞ SPALVOTAS LCD TELEVIZORIUS LCD KRĀSU TELEVIZORS NAVODILA ZA UPORABO ²ÍÑÒĞÓÊÖ²ß Ç ÅÊÑÏËÓÀÒÀÖ² NAUDOJIMO VADOVAS LIETOŠANAS INSTRUKCIJA LATVIEŠU

2 Turinys Funkcijos...53 Gerbiamas SHARP kliente...53 Įvadas...53 Svarbūs saugos perspėjimai...54 Saugos perspėjimai...55 Aplinkosaugos informacija...57 Pakuotės turinys...57 Televizoriaus apžvalga...58 Televizorius mygtukai ir valdymas...58 Baterijų įdėjimas į nuotolinio valdymo pultą...58 Maitinimo prijungimas...58 Antenos / kabelio prijungimas...58 Pranešimas...58 Techniniai duomenys...59 Nuotolinio valdymo pultas...60 Jungtys...61 Medijos naršyklės meniu...63 Greitasis meniu...64 Televizoriaus meniu ypatybės ir funkcijos...65 Bendrasis televizoriaus valdymas...68 Kanalų sąrašo naudojimas...68 Tėvų nuostatų konfigūravimas...68 Elektroninis programų vadovas (EPG)...68 Programinės įrangos atnaujinimas...68 Trikčių šalinimas ir patarimai...69 Kompiuterio signalo įvesties tipiniai rodymo režimai...70 USB režimu palaikomi failų formatai...70 AV ir HDMI signalų suderinamumas...70 Matmenų brėžiniai...71 Eksploatacijos pabaiga...72 Stovo montavimas...73 Stovo nuėmimas...74 Sieninio laikiklio varžtų matmenys...75 Lietuvių

3 YPATINGA PASTABA NAUDOTOJAMS JK Šio gaminio maitinimo laide yra nekeičiamas (lietas) kištukas su 5 A saugikliu. Keičiant šį saugiklį reikia naudoti BSI arba ASTA patvirtintą BS 1362 saugiklį, pažymėtą ar ir atitinkantį aukščiau nurodytą įvertį, kuris taip pat nurodomas ant kištuko plokštumos. Pakeitę saugiklį visada sumontuokite saugiklio dangtelį. Niekada nenaudokite kištuko be saugiklio dangtelio. Jei lizdas jūsų namie nesuderinamas su pridėtu kištuku, nors tai ir mažai tikėtina, nupjaukite maitinimo kištuką ir pritaisykite tinkamą. PAVOJUS: Reikia išimti nupjauto kištuko saugiklį ir nedelsiant saugiai pašalinti. Jokiomis aplinkybėmis negalima kišti nupjauto kištuko į 5 A maitinimo lizdą, nes galimas stiprus elektros smūgis. Norėdami pritvirtinti tinkamą kaištį prie maitinimo laido, laikykitės toliau pateiktų instrukcijų: SVARBU: Laidai maitinimo laide yra pažymėti spalvomis laikantis tokio kodavimo: Mėlynas: neutralus Rudas: srovė Kadangi šio gaminio maitinimo laido gijų spalvos gali nesutapti su spalvotomis kištuko gnybtų žymėmis, elkitės taip: Mėlynas laidas turi būti prijungtas prie gnybto, pažymėto N raide arba nudažyto juoda spalva. Rudas laidas turi būti prijungtas prie gnybto, pažymėto L raide arba nudažyto raudonai Įsitikinkite, kad nei rudas, nei mėlynas laidai neprijungti prie trijų kontaktų kištuko įžeminimo gnybto. Prieš sumontuodami kištuko dangtelį įsitikinkite, kad: jei naujai sumontuotame kištuke yra saugiklis, jo nominalas toks pat, kaip ir išimto iš nupjauto kištuko. Laido laikiklis suspaustas ant maitinimo laido apvalkalo, o ne vien ant laidų gijų. JEI KYLA ABEJONIŲ, PASITARKITE SU KVALIFIKUOTU ELEKTRIKU. Lietuvių

4 Funkcijos Nuotoliniu valdymo pultu valdomas spalvotas televizorius. Visiškai integruotas skaitmeninis televizorius (DVB- T/C) HDMI įvesties lizdai yra skirti prijungti įrenginį, turintį HDMI lizdą. USB įvadas. Programų įrašymas. Programos laiko poslinkis OSD meniu sistema. Scart lizdas išoriniams įrenginiams prijungti (pvz., DVD grotuvams, vaizdo kameroms, vaizdo žaidimams ir pan.). Erdvinio garso sistema. Teletekstas Ausinių jungtis Automatinė programavimo sistema. Rankinis nustatymas. Automatinis maitinimo išjungimas po šešių valandų. Išsijungimo laikmatis. Užraktas nuo vaikų. Automatinis garso išjungimas, kai neperduodami duomenys. NTSC atkūrimas. AVL (automatinis garsumo ribojimas). PLL (dažnio ieška). Kompiuterio įvestis. Plug&Play funkcija operacinėms sistemoms Windows 98, ME, 2000, XP, Vista, Windows 7. Žaidimo režimas (pasirinktinis). Gerbiamas SHARP kliente Dėkojame, kad nusipirkote SHARP LCD spalvotą televizorių. Siekiant užtikrinti saugumą ir ilgą sklandų gaminio naudojimą, prieš jį naudodami įdėmiai perskaitykite Svarbius saugos perspėjimus. Įvadas Prieš pradėdami naudotis prietaisu, perskaitykite atitinkamas instrukcijas šiame vadove, net jei ir išmanote, kaip naudotis elektroniniais prietaisais. Atkreipkite dėmesį į skyrių SAUGOS PATARIMAI. Pasidėkite šią instrukciją, kad galėtumėte pasinaudoti ja ateityje. Parduodami ar atiduodami prietaisą, su juo kartu būtinai atiduokite ir šią naudojimo instrukciją. Dėkojame, kad pasirinkote šį gaminį. Šis vadovas padės jums išmokti tinkamai valdyti savo televizorių. Prieš valdydami televizorių atidžiai perskaitykite šį vadovą. Patariame šį vadovą laikyti saugioje vietoje, kad galėtumėte juo pasinaudoti, kai prireiks. Šis prietaisas skirtas priimti televizijos signalus ir rodyti televizijos programas. Prie skirtingų jungčių galima prijungti atitinkamus papildomus išorinius šaltinius (tokius kaip imtuvas, DVD grotuvas, DVD įrašymo prietaisas, kasečių grotuvas, kompiuteris ir pan.). Prietaisas skirtas naudoti tik sausose patalpose. Šis prietaisas skirtas naudoti tik namuose, jis neskirtas pramoniniams ar komerciniams tikslams. Jei prietaisas naudojamas ne pagal numatytąją jo paskirtį arba atliekamos neleistinos jo modifikacijos, mes neprisiimame atsakomybės. Kai LCD televizorius veikia ekstremaliomis sąlygomis, jis gali būti pažeistas. Šiame naudojimo vadove esančios iliustracijos ir OSD ekranai skirti paaiškinimui ir gali kiek skirtis nuo realių. Vadove naudojami pavyzdžiai pagrįsti modeliu LC- 32LD145V. Lietuvių

5 Svarbūs saugos perspėjimai Valymas prieš valydami gaminį ištraukite kintamosios srovės laidą iš maitinimo lizdo. Valykite gaminį drėgna šluoste. Nenaudokite skystų ar aerozolinių valiklių. Minkšta drėgna šluoste atsargiai nuvalykite ekraną, jei jis purvinas. Norėdami apsaugoti ekraną nevalykite jo cheminėmis medžiagomis sudrėkintu skudurėliu. Cheminės medžiagos gali pažeisti televizoriaus korpusą arba jis gali suskilinėti. Vanduo ir drėgmė nenaudokite gaminio netoli vandens, pvz., vonios, prausyklės, kriauklės, skalbinių vonelės, baseino ar drėgname rūsyje. Nestatykite ant gaminio vazų ar kitų indų su vandeniu. Vanduo gali išsipilti ant gaminio ir sukelti gaisrą ar elektros smūgį. Stovas nestatykite gaminio ant nestabilaus vežimėlio, stovo, trikojo ar stalo. Taip padarius gaminys gali nukristi ir sukelti rimtų sužalojimų arba sugesti. Naudokite tik vežimėlį, trikojį, laikiklį ar stalą, rekomenduojamą gamintojo ir parduodamą su gaminiu. Tvirtindami gaminį prie sienos laikykitės gamintojo instrukcijų. Naudokite tik gamintojo rekomenduojamą montavimo įrangą. Perkeliant ant vežimėlio pastatytą gaminį, tai reikia daryti itin atsargiai. Dėl staigių sustojimų, per didelės jėgos ar nelygaus grindų paviršiaus gaminys gali nukristi nuo vežimėlio. Ventiliacija ventiliacijos ir kitos angos korpuse skirtos ventiliacijai. Neuždenkite ir neužkimškite šių angų, nes dėl nepakankamos ventiliacijos gaminys gali perkaisti arba sutrumpės jo eksploatacijos laikas. Nestatykite gaminio ant lovos, sofos, kilimo ar kito panašaus paviršiaus, nes jie gali užblokuoti ventiliacijos angas. Šis gaminys neskirtas integruoti, nestatykite jo uždaroje vietoje, pvz., lentynoje ar lentynoje, jei neužtikrinamas tinkamas vėdinimas ir nesilaikoma gamintojo instrukcijų. Šio gaminio LCD ekranas pagamintas iš stiklo. Todėl numetus gaminį ar jį spaudžiant ekranas gali sudužti. LCD ekranui sudužus būkite atsargūs, kad nesusižeistumėte stiklo šukėmis. Karščio šaltiniai laikykite gaminį toliau nuo karščio šaltinių, pvz., radiatorių, šildytuvų, krosnelių ir kitų karštį skleidžiančių gaminių (įskaitant stiprintuvus). Norėdami išvengti gaisro niekuomet nestatykite ant televizoriaus ar arti jo žvakės ar kitos atviros liepsnos. Kad išvengtumėte gaisro ir elektros smūgio pavojaus, nedėkite kintamosios srovės laido po televizoriumi ar kitais sunkiais daiktais. Ausinės nenustatykite didelio garsumo. Klausos specialistai nerekomenduoja ilgai klausytis dideliu garsumu. Nelaikykite ilgai įjungę nejudančio paveikslėlio, dėl to ekrane gali išlikti vaizdas. Jei įjungtas maitinimo kištukas, energija visuomet naudojama. Techninė priežiūra nemėginkite atlikti gaminio techninės priežiūros patys. Nuėmus dangčius galima pavojinga aukšta įtampa ir kiti pavojai. Dėl techninės priežiūros kreipkitės į kvalifikuotus asmenis. Skystųjų kristalų ekranas aukščiausių technologijų produktas, garantuojantis aukščiausios kokybės vaizdą. Dėl labai didelio pikselių skaičiaus, retkarčiais ekrane gali atsirasti keletas neaktyvių mėlynos, žalios ar raudonos spalvos taškelių. Tai atitinka gaminio specifikacijas ir nėra gedimas. Atsargumo priemonės gabenant televizorių Gabendami televizorių niekada neneškite jo laikydami už garsiakalbių. Televizorių visuomet turi nešti du žmonės, laikydami jį abiem rankomis iš abiejų pusių. ĮSPĖJIMAS Kad išvengtumėte gaisro, visuomet laikykite žvakes ir kitus atviros liepsnos šaltinius atokiau nuo šio gaminio. Lietuvių

6 Saugos perspėjimai Norėdami užtikrinti savo saugumą, atidžiai perskaitykite žemiau pateiktus saugos perspėjimus. Maitinimo šaltinis Imtuvas gali veikti tiktai iš V, kintamos srovės, 50 Hz išvesties lizdo. Patikrinkite, ar tinkamai pasirinkote įtampos nustatymą. Maitinimo laidas Ant maitinimo laido nedėkite televizoriaus, baldų ir t., nesuspauskite laido. Maitinimo laidą ištraukite laikydami už kištuko. Netraukite kištuko traukdami laidą ir niekada nelieskite maitinimo laido šlapiomis rankomis, nes taip gali įvykti trumpas jungimas arba elektros smūgis. Niekada neužriškite laido ir neriškite prie kitų laidų. Maitinimo laidus reikia padėti taip, kad ant jų niekas negalėtų užlipti. Pažeistas elektros maitinimo laidas gali sukelti gaisrą arba jus gali ištikti elektros smūgis. Jei reiktų pakeisti apgadintą maitinimo laidą, tai leidžiama daryti tik kvalifikuotiems asmenims. Drėgmė ir vanduo Nenaudokite šio prietaiso drėgnoje ir šlapioje vietoje (venkite vonių, kriauklių virtuvėje ir šalia stovinčių skalbimo mašinų). Saugokite šį įrenginį nuo lietaus ar vandens, nes tai gali būti pavojinga, ir nestatykite ant jo viršaus indų su vandeniu, pvz., gėlių vazų. Saugokite nuo varvėjimų ir aptaškymų. Jei ant įrangos netyčia užkristų koks nors kietas daiktas ar ji būtų apipilta skysčiu, išjunkite televizorių iš maitinimo lizdo ir pasirūpinkite, kad prieš vėl jį naudojant televizorių patikrintų kvalifikuotas meistras. Valymas Prieš valydami visada atjunkite televizorių nuo sieninio maitinimo lizdo. Nenaudokite skystų ar aerozolinių valiklių. Naudokite minkštą švarų audinį. Ventiliacija Angos ir plyšiai televizoriaus korpuse yra skirti ventiliacijai ir patikimam įrenginio veikimui užtikrinti. Norėdami apsaugoti įrenginį nuo perkaitimo, neuždenkite ir neužkimškite šių angų. Karštis ir liepsnos Įrangos nestatykite netoli atviros ugnies ar intensyvios šilumos šaltinių, pvz., elektrinio šildytuvo. Ant televizoriaus nestatykite atviros liepsnos šaltinių, pvz., degančių žvakių ir pan. Baterijų nereikėtų laikyti labai dideliame karštyje, pvz., saulėkaitoje, ugnyje ar panašiai. Perkūnija Audros ir perkūnijos metu arba kai vykstate atostogauti, išjunkite maitinimo laidą iš maitinimo lizdo. Dalių keitimas Jei reikia pakeisti dalis, patikrinkite, ar technikas naudoja gamintojo rekomenduojamas atsargines dalis arba dalis, kurių techniniai duomenys atitinka originalių dalių techninius duomenis. Neleistinas keitimas gali sukelti gaisrą, elektros smūgį arba kitus pavojus. Techninė priežiūra Visus techninės priežiūros darbus patikėkite kvalifikuotiems specialistams. Nenuiminėkite dangčio patys, nes taip galite nukentėti nuo elektros smūgio. Šiukšlių išmetimas Pakuotės ir pagalbinė pakavimo medžiaga tinkama perdirbti ir turėtų būti perdirbama. Pakuotes, pvz., folijos maišelius, reikia saugoti nuo vaikų. Baterijų, įskaitant tas, kurių sudėtyje nėra sunkiųjų metalų, negalima išmesti kartu su buitinėmis atliekomis. Išmeskite baterijas nekeldami grėsmės aplinkai. Sužinokite, kokie teisės reikalavimai yra taikomi jūsų šalyje ar regione. Nebandykite pakartotinai įkrauti baterijų, gali įvykti sprogimas. Baterijas keiskite tik tokiomis pačiomis arba ekvivalentiškomis. Šis simbolis ant gaminio arba jo pakuotės reiškia, kad šią elektrinę arba elektroninę įrangą, pasibaigus jos naudojimo laikui, reikia išmesti atskirai nuo buitinių atliekų. Perdirbimui Europos Sąjungoje yra atskiros surinkimo sistemos. Dėl išsamesnės informacijos prašom kreiptis į vietos valdžios įstaigą arba parduotuvę, kurioje įsigijote šį gaminį. Įrenginio atjungimas Elektros maitinimo laido kištukas naudojamas televizoriui atjungti nuo elektros maitinimo tinklo, todėl jis visada turi būti pasiekiamas. Ausinių garsumas Per didelis garso slėgis iš ausinių gali sukelti klausos praradimą. Montavimas Jei norite išvengti sužalojimų, įrenginį reikia saugiai pritvirtinti prie sienos pagal montavimo instrukcijas, kai montuojama ant sienos (jei tokia galimybė yra). Lietuvių

7 Skystųjų kristalų ekranas Skystųjų kristalų ekranas aukščiausių technologijų produktas, kuriame yra apie milijoną plonyčių tranzistorių, garantuojančių aukščiausios kokybės vaizdą. Retkarčiais ekrane gali atsirasti keletas neaktyvių mėlynos, žalios ar raudonos spalvos taškelių. Turėkite galvoje, kad tai neturės įtakos jūsų įrenginio veikimo kokybei. Dėmesio! Nepalikite savo televizoriaus parengties režimu ar veikiančio, kai išeinate iš namų. Prijungimas prie televizijos paskirstymo sistemos (kabelinės televizijos ir pan.) iš imtuvo Prietaisas, prijungtas prie apsauginio pastato įžeminimo instaliacijos per maitinimo tinklą arba per kitą prietaisą su prijungimu prie apsauginio įžeminimo bei prie televizijos paskirstymo sistemos, naudojant bendraašį kabelį, kai kuriais atvejais gali sukelti gaisro pavojų. Todėl jungti prie kabelinės televizijos paskirstymo sistemos reikia per įrenginį, užtikrinantį elektros izoliaciją esant mažesniam nei tam tikras dažnių diapazonui (galvaninį izoliatorių, žr. EN ). Pastaba: HDMI jungtis tarp kompiuterio ir televizoriaus gali sukelti radijo trikdžius, tokiu atveju rekomenduojama naudoti VGA (DSUB-15) jungtį. HDMI, HDMI logotipas ir High-Definition Multimedia Interface yra prekės ženklai arba registruotieji prekės ženklai, priklausantys HDMI Licensing LLC. DVB logotipas yra registruotasis prekės ženklas, priklausantis Digital Video Broadcasting DVB project. Elektrinis prietaisas neskirtas vaikams. Niekuomet neleiskite vaikams be priežiūros naudoti elektrinių prietaisų. Vaikai ne visada gali atpažinti galimą pavojų. Prarijus baterijas ar akumuliatorių, gali kilti pavojus sveikatai ir gyvybei. Laikykite baterijas mažiems vaikams nepasiekiamoje vietoje. Prarijus bateriją būtina iš karto kreiptis į medikus. Taip pat saugokite nuo vaikų pakuotę ir foliją, nes jie gali uždusti. Paspaudus budėjimo / įjungimo mygtuką, prietaisas nėra visiškai atjungiamas nuo elektros tinklo. Ir veikdamas budėjimo režimu, prietaisas vartoja elektros energiją. Norėdami visiškai atjungti prietaisą iš elektros tinklo, ištraukite kištuką iš elektros lizdo. Dėl to prietaisą reikia pastatyti ar pakabinti taip, kad būtų galima be kliūčių prieiti prie elektros lizdo, kad avariniu atveju gali būtų iš karto ištraukti kištuką iš elektros lizdo. Siekiant apsisaugoti nuo gaisro pavojaus, maitinimo laidą reikia ištraukti iš elektros lizdo, jei televizoriaus ilgą laiką neįjungsite, pvz., prieš išvykdami atostogauti. Lietuvių

8 Aplinkosaugos informacija Šis televizorius sukurtas taip, kad naudotų kuo mažiau energijos ir tausotų aplinką. Norėdami sumažinti elektros sąnaudas, atlikite šiuos veiksmus: Jei nustatysite energijos taupymo režimą kaip Ekologinis, televizorius persijungs į energijos taupymo režimą. Energijos taupymo režimą galite rasti pagrindinio meniu skyriuje Vaizdas. Atkreipkite dėmesį, kad kai kurių vaizdo nuostatų keisti negalima. Pakuotės turinys LED televizorius Paspaudus dešinėje esantį nuotolinio valdymo pulto mygtuką, kai nustatytas Ekonominis energijos taupymo režimas, ekrane pasirodys pranešimas Ekranas išsijungs po 15 sekundžių. Jei energijos taupymo nuostata yra Išjungta, paspauskite kairįjį mygtuką. Pasirinkite TĘSTI ir spauskite mygtuką Gerai. Ekranas nedelsiant išsijungs. Jei nespausite jokių mygtukų, ekranas išsijungs po 15 sekundžių. Jei energijos taupymo režimą išjungsite, Vaizdo režimas bus automatiškai nustatytas kaip Dinaminis, nebent nustatyti režimai yražaidimas arba Sportas. Kai televizorius nenaudojamas, išjunkite jį arba atjunkite nuo maitinimo lizdo. Tai taip pat sumažins energijos suvartojimą. Atjunkite televizorių nuo maitinimo lizdo, kai išvykstate ilgesniam laikui. Primygtinai rekomenduojama suaktyvinti energijos taupymo režimą, kad sumažintumėte metinį energijos suvartojimą. Norint sutaupyti daugiau energijos taip pat rekomenduojama atjungti televizorių nuo maitinimo lizdo, jei jo nenaudojate. Padėkite mums tausoti aplinką atlikdami šiuos veiksmus. Informacija apie taisymą Visus techninės priežiūros darbus patikėkite kvalifikuotiems specialistams. Taisyti televizorių gali tik kvalifikuotas specialistas. Prireikus daugiau informacijos kreipkitės į parduotuvę, kurioje pirkote šį televizorių. Nuotolinio valdymo pultas Baterijos: 2 X AAA Instrukcija Darbo pradžios vadovas Pastaba: patikrinkite priedus iš karto po įsigijimo. Įsitikinkite, kad pridėti visi reikalingi priedai. Pagal gamintojo techninius duomenis rekomenduojama naudoti ne ilgesnį kaip 3 m kabelį. Lietuvių

9 Televizoriaus apžvalga Baterijų įdėjimas į nuotolinio valdymo pultą Prieš valdydami televizorių, įdėkite baterijas į nuotolinio valdymo pultą. Švelniai pakelkite dangtelį galinėje nuotolinio valdymo pulto pusėje į viršų. Įdėkite dvi AAA tipo baterijas. Įsitikinkite, kad + ir pažymėti baterijų galai atitinka žymėjimus baterijų skyriuje (paisykite reikiamo poliškumo). Uždėkite dangtelį į vietą. Televizorius mygtukai ir valdymas Maitinimo prijungimas SVARBU: televizorius yra skirtas naudoti su V, 50 Hz kintamąja srove. Išpakavę televizorių leiskite jam pasiekti kambario temperatūrą, tik tada įkiškite kištuką į maitinimo lizdą. Įjunkite maitinimo laidą į maitinimo lizdą. Antenos / kabelio prijungimas Prijunkite antenos arba kabelinės televizijos laidą prie ANTENOS ĮVESTIES LIZDO (ANT) galinėje televizoriaus pusėje. 1. Kryptis Aukštyn 2. Kryptis Žemyn 3. Pasirinkimo mygtukas Programa / Garsumas / AV / Parengties režimas Valdymo mygtukas galite reguliuoti televizoriaus garsumo / programos / šaltinio ir parengties režimo funkcijas. Keisti garsumą: padidinkite garsumą spausdami mygtuką Aukštyn. Sumažinkite garsumą spausdami mygtuką Žemyn. Keisti kanalą: paspauskite vidurinį mygtuką, ekrane pasirodys kanalo informacinė juosta. Slinkite per kanalus spausdami mygtukus Aukštyn ar Žemyn. Keisti šaltinį: paspauskite vidurinį mygtuką du kartus, ekrane pasirodys šaltinių sąrašas. Slinkite per prieinamus šaltinius spausdami mygtukus Aukštyn ar Žemyn. Išjungti televizorių: paspauskite mygtuko Žemyn vidurį ir palaikykite kelias sekundes, televizorius persijungs į budėjimo režimą. Pranešimas Pagaminta pagal Dolby Laboratories licenciją. PREKĖS ŽENKLO PRIPAŽINIMAS Dolby ir dvigubos raidės D simbolis yra Dolby Laboratories prekių ženklai. HDMI, HDMI logotipas ir High-Definition Multimedia Interface yra prekės ženklai arba registruotieji prekės ženklai, priklausantys HDMI Licensing LLC. Lietuvių

10 Informacija vartotojams apie senos įrangos ir baterijų utilizavimą (Tik Europos Sąjungai) Šie simboliai reiškia, kad jais pažymėtos įrangos negalima utilizuoti kartu su buitinėmis atliekomis. Jei norite išmesti šį produktą ar baterijas, dėl jų tinkamo perdirbimo kreipkitės į vietines tokių atliekų perdirbimo įmones. Pastaba: ženklas Pb po šiuo simboliu ant baterijų rodo,kad baterijoje yra švino. Produktai Baterijos Techniniai duomenys Televizijos programų transliacija Signalus priimantys kanalai Iš anksto nustatytų kanalų skaičius Kanalų indikatorius RF antenos įvesties lizdas Darbinė įtampa Garso įrašai Garso išvesties galia (WRMS.) (10 % THD) PAL B/G D/K I/I SECAM D/K VHF (BAND I/III) - UHF (BAND U) - HYPERBAND 1000 Ekrane rodomas valdymo meniu 75 omų (nesubalansuotas) V 50 Hz kintamoji srovė. German+Nicam Stereo 2 x 6w Energijos sąnaudos Svoris Televizoriaus matmenys: gylis x ilgis x aukštis (su pagrindu) Televizoriaus matmenys: gylis x ilgis x aukštis (be pagrindo) 65w 6,90 kg Ekranas 16:9 SKAITMENINIS PRIĖMIMAS Darbinė temperatūra ir darbinė drėgmė: 185 x 744 x 494 mm 90 x 744 x 451 mm DVB-T MPEG2 DVB-T MPEG4 HD DVB-T MHEG-5 Engine (tik Jungtinei Karalystei) DVB-C MPEG2 DVB-C MPEG4 HD Nuo 5 ºC iki 45 ºC, maks. 85 proc. santykinės drėgmės. Lietuvių

11 Nuotolinio valdymo pultas PASTABA: nuotolinio valdymo pulto veikimo nuotolis yra apytiksliai 7 m / 23 pėdos. 1 mano mygtuko naudojimas (*) Penkias sekundes laikykite nuspaudę 1 MANO MYGTUKĄ ant pageidaujamo šaltinio, kanalo ar nuorodos, kol ekrane pasirodys pranešimas MANO MYGTUKAS NUSTATYTAS. Tai patvirtina, kad pasirinktas MANO MYGTUKAS dabar susietas su pasirinkta funkcija. 2 mano mygtuko naudojimas (**) Penkias sekundes laikykite nuspaudę 2 MANO MYGTUKĄ ant pageidaujamo šaltinio, kanalo ar nuorodos, kol ekrane pasirodys pranešimas MANO MYGTUKAS NUSTATYTAS. Tai patvirtina, kad pasirinktas MANO MYGTUKAS dabar susietas su pasirinkta funkcija. Lietuvių Budėjimo režimas / Įjungta 2. TV - AV / TV Kanâlu saraksts 3. Pagarsinti / patylinti 4. Meniu įjungimas ir išjungimas 5. Gerai (patvirtinti) / Sulaikymas (TXT reşimu) 6. Grįžti /galinis/ Rodyklės puslapis (TXT režimu) 7. Funkcijos nëra 8. 1 mano mygtukas (*) 9. 2 mano mygtukas (**) 10. Krāsainās pogas (sarkana / zaļa / dzeltena / zila) 11. Mono-Stereo Dvigubas I-II / Garso kalba (DTV režimu) 12. Persukimas atgal (turinio narğyklës reşimu) 13. Pauzė (turinio naršyklės režimu) / Įrašymas su laiko poslinkiu 14. Raidījumu ierakstīšana 15. Groti (turinio naršyklės režimu) 16. Stabdyti (turinio naršyklės režimu) 17. Persukimas pirmyn (turinio narğyklës vaizdo reşimu) 18. Subtitrų įjungimas/išjungimas (DTV režimu & turinio narğyklës vaizdo reşimu) 19. Vaizdo dydis 20. Teletekstas - maišyti 21. Medijos naršyklė 22. Elektroninis programų vadovas (DVB kanalams) 23. Išeiti 24. Naršymo mygtukai 25. Greitasis meniu 26. Informacija / Rodyti (TXT reşimu) 27. Pereiti programa tolyn / žemyn 28. Iğjungti garsà 29. Ankstesnė programa 30. Skaièiø mygtukai 31. AV / šaltinis Teletekstas Norėdami įvesti paspauskite mygtuką. Paspaudus vieną kartą bus suaktyvintas vaizdo ir teksto režimas (jei jį palaiko jūsų transliuotojas). Norėdami pamatyti analoginį teletekstą informaciją paspauskite mygtuką dar kartą. Norėdami matyti teleteksto ekraną virš programos (mišrų ekraną), spustelėkite dar kartą. Spustelėdami dar kartą, išeisite iš teleteksto režimo. Skaitmeninis teletekstas (tik Jungtinei Karalystei) Norėdami pamatyti skaitmeninio teleteksto informaciją paspauskite mygtuką. Per ją galite pereiti spalviniais mygtukais, žymeklio mygtukais ir mygtuku Gerai. Priklausomai nuo skaitmeninio teleteksto, naudojimo metodas gali skirtis. Laikykitės instrukcijų, rodomų skaitmeninio teleteksto ekrane. Paspaudus mygtuką, televizorius vėl persijungia į TV transliaciją.

12 Jungtys Jungtis Tipas Laidai Įrenginys Scart jungtis (gale) VGA jungtis (gale) Šoninė AV Kompiuterio / YPbPr garso jungtis (šone) Šoninio garso YPbPr ir PC jungties laidas (nepridedamas) HDMI jungtis (gale) SPDIF jungtis (gale) Šoninė AV Šoninė AV (garso / vaizdo) jungtis AUSINĖS Ausinių jungtis (šone) YPbPr vaizdo jungtis (gale) PC ir YPbPr jungties laidas USB jungtis (šone) CI jungtis CAM module (šone) PASTABA: norėdami prijungti prietaisą YPbPr ar išorine AV jungtimi, privalote naudoti pateiktą jungties kabelį. Žiūrėkite iliustracijas viršuje. Norėdami gauti YPbPr signalą per PC išvestį, galite naudoti YPbPr į VGA laidą. Negalite tuo pat metu naudoti VGA ir YPbPr.. Norėdami prijungti kompiuterio garso laidą, privalote naudoti šoninės AV jungties kabelio RAUDONĄ ir BALTĄ įvesties lizdus. Jeigu išorinis prietaisas bus įjungtas į SCART lizdą, televizorius automatiškai persijungs į AV režimą. Priimant DTV kanalus (Mpeg4 H.264) arba dirbant medijos naršyklės režimu, nebus galima išvestis SCART lizdu. Jei naudojate montavimo ant sienos komplektą (pasirinktinį), rekomenduojama prijungti visus laidus prie televizoriaus galinės pusės prieš sumontuojant jį ant sienos. CI modulį įstatykite arba išimkite tik tada, kai televizorius YRA IŠJUNGTAS. Dėl nustatymų išsamios informacijos žr. modulio instrukcijų vadovą. Lietuvių

13 Pirminis įdiegimas" USB jungtys Įjungimas / išjungimas Jei norite įjungti televizorių Prijunkite maitinimo laidą prie V AC, 50 Hz kintamosios srovės šaltinio. Norëdami įjungti televizoriø iš parengties režimo, galite tai padaryti tokiais bûdais: Spustelėkite mygtuką, P+ / P- arba skaitinį mygtuką ant nuotolinio valdymo pulto. Spauskite šoninį funkcinį jungiklį, kol televizorius įsijungs iš budėjimo padėties. Kaip išjungti televizorių Spauskite nuotolinio valdymo pulto mygtuką arba šoninį funkcinį jungiklį, kol įsijungs televizoriaus parengties režimas. Norėdami visiškai atjungti televizoriaus maitinimą, iš elektros lizdo ištraukite maitinimo laido kištuką. Pastaba: kai televizorius įjungtas parengties režimu, gali mirksėti parengties režimo indikatorius, rodantis, kad veikia tokios funkcijos kaip Paieška parengties režimu, Siuntimas oru arba Laikmatis. Perjungus televizorių iš parengties režimo taip pat gali mirksėti LED. Pirminis įdiegimas Pirmą kartą įjungus televizorių bus atidarytas kalbos parinkimo langas. Pasirinkite pageidaujamą kalbą ir paspauskite Gerai. Po to bus atidarytas pirminio įdiegimo langas. Navigacijos mygtukais pasirinkite pageidaujamas nuostatas ir baigę tęskite, paspausdami Gerai. Galite suaktyvinti Parduotuvės režimą, tada jo nuostatos bus pasiekiamos meniu Kitos nuostatos, o televizoriaus funkcijos bus demonstruojamos ekrano viršuje. Atsidarys toks patvirtinimo ekranas. Pasirinkite TAIP, jei norite tęsti. Jei pasirinktas namų režimas, parduotuvės režimas po pirmojo įdiegimo bus nepasiekiamas. Norėdami tęsti, spauskite mygtuką Gerai. Antenos įdiegimas Jei ekrane Paieškos tipas pasirinksite parinktį Lauko antena, televizorius ieškos skaitmeninių antžeminės TV transliacijų. PASTABA: norėdami atšaukti, spauskite mygtuką MENU. Įrašius visus prieinamus kanalus, ekrane atidaromas kanalų sąrašas. Jei norite rūšiuoti kanalus pagal LCN (*), pasirinkite Taip ir spauskite mygtuką Gerai. Norėdami išeiti iš kanalų sąrašo ir žiūrėti televizorių, spauskite mygtuką MENU. (*) LCN yra loginių kanalų numerių sistema, kuri tvarko gaunamas transliacijas lengvai atpažįstama kanalų seka (jei galima). Diegimas naudojant kabelį Jei pasirinksite parinktį KABELIS, tęskite paspausdami nuotolinio valdymo pulto mygtuką GERAI. Norėdami tęsti pasirinkite TAIP ir paspauskite GERAI. Norėdami atšaukti operaciją, pasirinkite NE ir paspauskite Gerai. Šiame ekrane galite pasirinkti dažnių diapazonus. Rankiniu būdu įveskite dažnio diapazoną, naudodami skaičių mygtukus. Pastaba: paieškos trukmė priklauso nuo pasirinkto paieškos žingsnio. Medijos atkūrimas naudojant USB įvestį Prie televizoriaus galite prijungti 2,5 colio arba 3,5 colio išorinį standųjį diską su išoriniu maitinimo šaltiniu arba USB atmintine, naudodami televizoriaus USB įvadus. SVARBI INFORMACIJA! Prieš jungdami prie televizoriaus sukurkite atsargines failų kopijas. Gamintojas neprisiima atsakomybės už bet kokį failų pažeidimą arba duomenų praradimą. kai kurių tipų USB įrenginiai (pvz., MP3 grotuvai) ar USB atmintinės bus nesuderinami su šiuo televizoriumi. Televizorius palaiko FAT32 ir NTFS diskų formatus, bet NTFS formato diskuose įrašyti negalima. Jei formatuojate 1 TB dydžio ar didesnį USB standųjį diską, gali būti problemų su formatavimu. Nebandykite greitai prijungti ir atjungti nešiojamo disko pakartotinai. Tai gali fiziškai pažeisti USB grotuvą ir patį USB įrenginį. Neištraukite USB modulio iš lizdo, kol failas yra peržiūrimas. Programos įrašymas SVARBU: jei naudojate naują USB standųjį diską, rekomenduojama prieš tai suformatuoti jį naudojant funkciją Disko formatavimas. Pastaba: norėdami įrašyti programą, iš pradžių turėsite prijungti USB diską prie televizoriaus. Televizorius tuo metu turi būti išjungtas. Tada įjunkite televizorių, kad galėtumėte įjungti įrašymo funkciją. Norėdami būtų naudoti įrašymo funkciją, prie televizoriaus turėsite prijungti USB diską arba išorinį kietąjį diską. Prijungto USB disko talpa turi būti mažiausiai 1 GB, jis turi būti suderinamas su 2.0 spartos standartu. Jei prijungtas USB įrenginys nepalaiko 2.0 greičio, rodomas klaidos pranešimas. Pastaba: programos įrašomos prijungtame USB diske. Jei norite, galite laikyti arba kopijuoti įrašus į kompiuterį, tačiau failų atkurti kompiuteriu negalėsite. Įrašus galėsite atkurti tik televizoriumi. Pastaba: įjungus laiko poslinkį gali skirtis garso ir vaizdo sinchronizacija. Radijo įrašai nepalaikomi. Lietuvių

14 Televizorius gali įrašyti programas iki dešimties valandų. Įrašytos programos padalinamos į 4 GB skaidinius. Jei prijungto USB rašymo greitis nepakankamas, įrašymas gali būti nesėkmingas ir laiko poslinkio funkcija gali neveikti. Rekomenduojama HD programas įrašyti naudojant USB standžiuosius diskus. Neišjunkite USB / HDD disko įrašymo metu. Taip prijungtą USB / HDD diską galite pažeisti. Palaikomi keli skaidiniai. Daugiausiai gali būti palaikomi du skirtingi skaidiniai. Pirmasis USB disko skaidinys naudojamas PVR parengties funkcijoms. Jis taip pat turi būti suformatuotas kaip pagrindinis skaidinys, kad jį būtų galima naudoti parengties PVR funkcijoms. Dalis transliuojamo srauto gali būti neįrašyta dėl signalo problemų, todėl kai kada atkūrimo metu vaizdas gali užstrigti. Įrašyti, leisti, pristabdyti, rodyti (PlayListDialog) mygtukų naudoti negalima, kai įjungtas teletekstas. Jei įrašymas pradedamas iš laikmačio kai įjungtas teletekstas, tokiu atveju teletekstas automatiškai išjungiamas. Teleteksto naudojimas taip pat išjungiamas, jei vyksta įrašymas ar atkūrimas. Įrašymas su laiko poslinkiu Transliacijos metu spustelėkite mygtuką (PRISTABDYTI), norėdami perjungti laiko poslinkio režimą. Laiko poslinkio režimu programa pristabdoma ir kartu įrašoma į prijungtą USB diską. Dar kartą paspauskite mygtuką (LEISTI), jei norite toliau žiūrėti pristabdytą programą nuo tos vietos, kurioje pristabdėte. Norėdami sustabdyti įrašymą su laiko poslinkiu ir grįžti prie tiesioginės transliacijos, spauskite mygtuką STOP. Pastaba: laiko poslinkio negalima naudoti radijo režimu. Pastaba: negalite naudoti laiko poslinkio greito atsukimo atgal funkcijos, prieš tai nepagreitinę atkūrimo greito persukimo į priekį parinktimi. Tiesioginis įrašymas Norėdami pradėti įrašymą iš karto, kai žiūrite programą, spauskite mygtuką (ĮRAŠYTI). Norėdami įrašyti kitą įvykį EPG, galite spausti nuotolinio valdymo pulto mygtuką (ĮRAŠYTI). Tokiu atveju įrašui bus rodomas programuojamų įvykių OSD ekranas. Norėdami atšaukti tiesioginį įrašymą, spauskite mygtuką (STOP). Pastaba: įrašymo režimu negalite perjungti transliacijų arba peržiūrėti medijos naršyklės. Jei USB įrenginio sparta nepakankama, įrašant programą ar atliekant laiko poslinkį ekrane parodomas įspėjimas. Įrašytų programų peržiūra Pasirinkite Įrašų biblioteką esančią Medijos naršyklės meniu. Pasirinkite iš sąrašo įrašą naudodami navigavimo mygtukus (jei įrašų yra). Norėdami peržiūrėti Grojimo parinktis, spauskite mygtuką Gerai. Pasirinkite parinktį ir paspauskite mygtuką Gerai. Pastaba: atkūrimo metu gali būti negalima peržiūrėti pagrindinio meniu ir jo elementų. Norėdami sustabdyti atkūrimą ir grįžti į įrašų bibliotekos meniu, spauskite mygtuką (STOP). Lėtai persukti į priekį Peržiūrint įrašytą programą, paspaudus mygtuką (PRISTABDYTI) bus galima pasirinkti lėto persukimo į priekį funkciją. Norėdami lėtai persukti įrašą į priekį, naudokite mygtuką. Spaudžiant mygtuką kelis kartus, keičiamas persukimo į priekį greitis. Įrašymo konfigūracija Norėdami konfigūruoti įrašymo nustatymus, pasirinkite elementą Įrašoma konfigūracija meniu Nustatymai. Disko formatavimas: galite naudoti disko formatavimo funkciją norėdami formatuoti prijungtą USB diską. Norint naudoti disko formatavimo funkciją, reikia įvesti PIN kodą (numatytasis PIN kodas yra 0000). SVARBU: turėkite omenyje, kad VISI USB diske esantys duomenys bus prarasti ir disko formatas bus pakeistas į FAT32. Jei sutrinka USB disko veikimas, galite pabandyti formatuoti USB diską. Daugeliu atveju USB disko suformatavimas atkuria normalų veikimą, tačiau VISI USB diske esantys duomenys bus prarasti. Pastaba: jei pradėdami įrašymą ekrane matote pranešimą USB veikia per lėtai, pabandykite įrašymą pradėti dar kartą. Jei dar kartą gausite tą patį pranešimą, gali būti, kad jūsų USB diskas neatitinka spartos reikalavimų. Pabandykite prijungti kitą USB diską. Medijos naršyklės meniu Galite atkurti USB diske saugomus nuotraukų, muzikos ir vaizdo įrašų failus, prijungdami USB diską prie televizoriaus. Prijunkite USB diską prie vieno televizoriaus šone esančių USB įvesčių. Paspaudus mygtuką MENU medijos naršyklės režimu galima pasiekti vaizdo, garso ir nuostatų meniu parinktis. Dar kartą paspaudus MENU išeinama iš šio lango. Galite nustatyti medijos naršyklės parinktis dialogo lange meniu Nuostatos. Kartoti / maišyti režimo valdymas Pradėkite atkūrimą paspausdami ir suaktyvinkite Pradėkite atkūrimą paspausdami GERAI ir suaktyvinkite Pradėkite atkūrimą paspausdami GERAI / ir suaktyvinkite Televizorius gros kitą failą ir kartos sąrašą. Tas pats failas bus grojamas ciklu (kartojamas). Failai bus grojami atsitiktine tvarka. Lietuvių

15 Greitasis meniu Greitasis nustatymų meniu leidžia greitai pasiekti parinktis. Šis meniu apima Energijos taupymo režimo, Vaizdo režimo, glodintuvo, mėgstamiausių kanalų ir išsijungimo laikmačio nustatymus. Paspauskite nuotolinio valdymo pulto mygtuką Greitasis meniu norėdami pamatyti Greitąjį meniu. Skaitykite tolesnius skyrius norėdami detaliau sužinoti apie išvardytas funkcijas. Lietuvių

16 Televizoriaus meniu ypatybės ir funkcijos Vaizdo meniu turinys Nuostatos Kontrastingumas Šviesumas Ryškumas Spalvingumas Energijos taupymo režimas Foninis apšvietimas (pasirinktinai) Triukšmo mažinimas Išplėstinės nuostatos: Dinaminis kontrastas Spalvinė temperatūra Vaizdo mastelio keitimas HDMI tikrai juoda Filmo režimas Galite keisti vaizdo režimą pagal savo pageidavimus ir poreikius. Vaizdo režimą galima nustatyti į vieną į šių variantų: Kinas, Žaidimas, Dinamiškas ir Natūralus. Nustato ekrano šviesumo ir tamsumo santykį. Nustato ekrano šviesumo reikšmę. Nustato ryškumo reikšmę ekrane rodomiems objektams. Nustato spalvingumo reikšmę. Perjunkite Energijos taupymo režimą parinktį Ekonominis, Išjungtas vaizdas arba Išjungtas. (Jei režimas yra dinaminis, energijos taupymo režimas automatiškai išjungiamas.) Šiuo nustatymu valdomas foninio apšvietimo lygis. Jei įjungtas energijos taupymo režimas, foninio apšvietimo funkcija bus neaktyvi. Foninio apšvietimo negalima įjungti VGA ar medijos naršyklės režimu, taip pat nustačius vaizdo režimą Žaidimas. Jei transliacijos signalas yra silpnas ir vaizdas rodomas su triukšmu, triukšmo lygiui sumažinti naudokite parinktį Triukšmo mažinimas. Galite keisti dinaminio kontrastingumo santykį į norimą. Nustato norimą spalvų toną. Nustato norimą vaizdo dydį vaizdo mastelio meniu. Pastaba: automatinis (galimas tik Scart režimu, naudojant SCART PIN8 aukštos / žemos įtampos perjungimą) Žiūrint vaizdą iš HDMI šaltinio ši funkcija matoma meniu Vaizdo nuostatos. Galite naudoti šią funkciją, norėdami paryškinti juodą spalvą vaizde. Filmai yra įrašomi su kitokiu kadrų skaičiumi per sekundę nei įprastos televizijos programos. Įjunkite šią funkciją, kai žiūrite filmus, kai norite ryškiai matyti sparčiai besikeičiančius kadrus (veiksmo scenas). Odos tonas Odos toną galima reguliuoti nuo -5 iki + 5. Spalvų poslinkis RGB stiprinimas Atstata Automatinis padėties nustatymas (kompiuterio režimu) Horizontali padėtis (kompiuterio režimu) Vertikali padėtis (kompiuterio režimu) Taškų laikmatis (kompiuterio režimu) Pritaiko norimą spalvų toną. Naudodami RGB stiprinimo funkciją galite konfigūruoti spalvinės temperatūros vertes. Nustato vaizdo nuostatas į numatytuosius gamyklinius parametrus (išskyrus žaidimo režimą). Automatiškai optimizuoja ekraną. Norėdami optimizuoti, spauskite mygtuką Gerai. Šis elementas vaizdą pastumia į dešinę arba į kairę ekrano pusę horizontaliai. Šis elementas vaizdą pastumia vertikaliai aukštyn arba žemyn. Taškų laikmačio nustatymas koreguoja trukdžius, kurie atrodo kaip vertikalios juostos didelio taškų intensyvumo vaizde, pvz., lentelėse, pastraipose ar tekste smulkiu šriftu. Fazė (kompiuterio režimu) Priklausomai nuo raiškos ir eilučių skleidimo dažnio, vaizdas, kurį matote ekrane, gali būti blankus arba mirgantis. Tokiu atveju galite bandyti vaizdą paryškinti su šia funkcija. VGA (kompiuterio) režimu kai kurių vaizdo meniu elementų pasirinkti nebus galima. Vietoj to kompiuterio režimu vaizdo nustatymuose bus pridėti VGA režimo nustatymai. Lietuvių

17 Televizoriaus meniu ypatybės ir funkcijos Garso meniu turinys Garsumas Glodintuvas Balansas Ausinės Garso režimas Automatinis garsumo ribojimas (AVL) Skaitmeninė išvestis Nuostatų meniu turinys Ribota prieiga Kalba Tėvų nuostatos Laikmačiai Įrašymo konfigūracija Data / laikas Šaltiniai Reguliuoja garsumą. Parenka glodintuvo režimą. Pasirinktines nuostatas galima konfigūruoti tik naudotojo režimu. Šis nustatymas yra naudojamas pabrėžti kairiojo arba dešiniojo garsiakalbio balansą. Nustato garsumą ausinėse. Galite pasirinkti garso režimą. (Jei tai palaiko pasirinktas kanalas). Funkcija nustato garsą, užtikrindama pastovų jo lygį tarp skirtingų programų. Nustato skaitmeninės išvesties tipą. Valdo ribotos prieigos modulius, jeigu jų yra. Konfigūruoja kalbos nustatymus (galima keisti pagal pasirinktą šalį). Galima rinktis iš Pageidaujamų ir dabartinių nuostatų. Šiuos nustatymus galima keisti tik tada, jei tai palaiko transliuotojas. Įveskite slaptažodį, jei norite keisti tėvų nuostatas. Šiame meniu galite lengvai reguliuoti meniu užraktą. Taip pat galite nustatyti naują PIN kodą. Nustato laikmatį išjungti televizorių po tam tikro laiko. Nustato laikmačius pasirinktoms programoms. (USB įrašymas) Rodo įrašymo konfigūracijos meniu (reikalinga USB jungtis) Nustato datą ir laiką. Įjungia arba išjungia pasirinktus šaltinių variantus. Kitos nuostatos: rodo kitas televizoriaus nuostatų parinktis: Meniu išsijungimas Skenuoti užkoduotus kanalus Mėlynas fonas Programinės įrangos atnaujinimas Programos versija Klausos sutrikimai Garso aprašymas Automatinis televizoriaus išjungimas Pakeičia meniu ekranų išsijungimo trukmę. Kai ši nuostata įjungta, ieška taip pat suras ir užkoduotus kanalus. Įjungia ir išjungia mėlyno fono sistemą, kai signalas yra silpnas arba jo nėra. Kad skaitmeniniame imtuve visada būtų naujausia aparatinė programinė įranga. Rodo programos versiją. Įjungia ypatingas transliuotojo siūlomas funkcijas. Garso aprašymu vadinamas papildomas komentarų takelis akliems ir regos negalią turintiems vaizdo įrašų, įskaitant televizijos programas ir filmus, žiūrovams. Galite naudoti šią funkciją, tik jei transliuotojas palaiko tokią papildomų komentarų funkciją. Pastaba: garso aprašymo funkcija nepasiekiama įrašant ar laiko poslinkio režimu. Galite nustatyti, po kiek laiko televizorius išsijungs. Praėjus nustatytam laiko tarpui, jei televizorius nebuvo valdomas nustatytą laiko tarpą, televizorius persijungs į budėjimo režimą. Lietuvių

18 Televizoriaus meniu ypatybės ir funkcijos Parduotuvės režimas Įjungimo režimas Jei televizorių įjungiate parduotuvėje, galite naudoti šį režimą. Įjungus Parduotuvės režimą, kai kurie elementai televizoriaus meniu gali būti nepasiekiami. Šiuo nustatymu sukonfigūruojamas maitinimo įjungimo režimas. Meniu turinio diegimas ir pakartotinis derinimas Automatinis kanalų nuskaitymas (pakartotinis derinimas) (jei galima) Rankinis kanalų nuskaitymas Tinklo kanalų nuskaitymas Analoginis tikslus nustatymas Pirminis įdiegimas Rodo automatinio derinimo parinktis. Skaitmeninė antena: ieško ir įrašo antenos DVB kanalus. Skaitmeninis kabelis: ieško ir įrašo kabelinės DVB kanalus. Analoginiai kanalai: ieško ir įrašo analoginius kanalus. Skaitmeninė antena ir analoginiai kanalai: ieško ir įrašo antenos DVB kanalus. Skaitmeninis kabelis ir analoginiai kanalai: ieško ir įrašo kabelis DVB kanalus. Šią funkciją galima naudoti tik tiesioginėms transliacijoms. Ieško transliavimo sistemoje susietų kanalų. Galite naudoti šią nuostatą norėdami tiksliai derinti analoginius kanalus. Ši funkcija negalima, jei analoginiai kanalai neprieinami. Ištrina visus išsaugotus kanalus ir nuostatas, nustato televizorių į gamyklinę konfigūraciją Lietuvių

19 Bendrasis televizoriaus valdymas Kanalų sąrašo naudojimas Televizorius rūšiuoja visus kanalus Kanalų sąraše. Galite redaguoti šį kanalų sąrašą, nustatyti mėgstamus arba aktyvius kanalus, kuriuos norite įtraukti į sąrašą per Kanalų sąrašo parinktis. Tėvų nuostatų konfigūravimas Norėdami uždrausti vaikams matyti atskiras programas, kanalus ir meniu, galite juos užrakinti tėvų kontrolės nustatymais. Norint atidaryti tėvų kontrolės meniu pasirinktis, reikia įvesti PIN kodą. Gamyklinis PIN kodas yra Įvedus teisingą PIN kodą, atsidarys tėvų kontrolės nustatymų meniu. Meniu užraktas: meniu užrakto nuostata įjungia arba išjungia prieigą prie meniu. Užraktas nuo nepilnamečių: kai ši funkcija nustatyta, gaunama informacija apie rekomenduojamą žiūrovų amžių transliacijai; jei ši amžiaus kategorija užblokuota, išjungia prieigą prie transliacijos. Užraktas nuo vaikų: kai pasirinktas Užraktas nuo vaikų, televizorių galėsite valdyti tik nuotolinio valdymo pultu. Šiuo atveju televizoriaus pulto mygtukai neveiks. Nustatyti PIN kodą: nustato naują PIN kodą. Numatytasis PIN kodas gali skirtis atsižvelgiant į pasirinktą šalį. Jei jūsų paprašė įvesti PIN kodą norint peržiūrėti meniu parinktį, naudokite šiuos kodus: 4725, 0000 ir Elektroninis programų vadovas (EPG) Kai kurie, bet ne visi kanalai perduoda informaciją apie esamus ir po to sekančius įvykius. Norėdami peržiūrėti EPG meniu, paspauskite mygtuką. Raudonas mygtukas (ankstesnė diena): rodomos ankstesnės dienos programos. Žalias mygtukas (kita diena): rodomos kitos dienos programos. Geltonas mygtukas (mastelis): išplečia programos informaciją. Mėlynas mygtukas (filtras): rodomos filtravimo parinktys. SUBTITRAI: norėdami peržiūrėti meniu Pasirinkti žanrą, spustelėkite mygtuką. Naudodami šią funkciją, galite atlikti paiešką programų vadovo duomenų bazėje pagal pasirinktą žanrą. Bus atlikta programų vadove esančios informacijos paieška ir išvardinti jūsų nurodytus kriterijus atitinkantys rezultatai. INFO i : rodo detalią informaciją apie pasirinktą programą. Lietuvių Skaitiniai mygtukai (peršokti): tiesiogiai pereiti į norimą kanalą spaudžiant skaitinius mygtukus. Gerai: rodo programos parinktis. Tekstas (paieška): rodomas meniu Paieška. (Dabar) : rodoma dabartinė programa. (ĮRAŠYTI): televizorius pradės įrašyti pasirinktą programą. Dar kartą paspaudus, įrašymas sustabdomas. P+P- : daugiau informacijos apie laidą SVARBU: prijunkite USB diską prie televizoriaus, kai jis televizorius išjungtas. Tada įjunkite televizorių, kad galėtumėte įjungti įrašymo funkciją. Pastaba: įrašymo metu persijungti į kitą transliaciją ar šaltinį nebus galima. Programos parinktys EPG meniu paspauskite mygtuką Gerai, jei norite atidaryti Įvykio nuostatų meniu.. Kanalo pasirinkimas EPG meniu su šia parinktimi galima persijungti į pasirinktą kanalą. Įrašyti / ištrinti įrašo laikmatį Pasirinkę programą EPG meniu, paspauskite mygtuką Gerai. Pasirinkite parinktį Įrašymas ir spauskite mygtuką Gerai. Po šios operacijos nustatomas įrašymo laikas pasirinktai programai. Norėdami atšaukti jau nustatytą įrašymą, išryškinkite tą programą ir spustelėkite mygtuką Gerai ir pasirinkite parinktį Ištrinti įrašymo laikmatį. Įrašymas bus atšauktas. Nustatyti laikmatį / ištrinti laikmatį Pasirinkę programą EPG meniu, paspauskite mygtuką Gerai. Pasirinkite parinktį Nustatyti laidos laikmatį ir paspauskite mygtuką Gerai. Galite nustatyti laikmatį ateities programai. Norėdami atšaukti jau nustatytą priminimą, išryškinkite šią programą ir spustelėkite mygtuką Gerai. Pasirinkite parinktį Ištrinti laikmatį. Laikmatis bus atšauktas. Pastaba: negalima tuo pat metu įrašyti dviejų kanalų. Programinės įrangos atnaujinimas Jūsų televizorius gali surasti ir atnaujinti programinę įrangą automatiškai per antenos / kabelio signalą. Programinės įrangos atnaujinimo paieška naudotojo sąsaja Paprasčiausiai naršykite savo pagrindinį meniu. Pasirinkite Nuostatos ir rinkitės Kitų nuostatų meniu. Meniu Kitos nuostatos pereikite prie elemento Naujinama programinė įranga ir paspauskite mygtuką Gerai, jei norite tikrinti, ar yra programinės įrangos naujinių. Meniu Atnaujinimo parinktys pasirinkite Ieškoti atnaujinimų ir spauskite mygtuką Gerai.

20 Jei bus rastas naujas atnaujinimas, jis bus pradedamas siųsti. Eigos juosta rodo siuntimo eigą. Kai siuntimas sėkmingai užbaigiamas, pasirodo žinutė, prašanti perkrauti, kad būtų suaktyvinta nauja programinė įranga. Norėdami tęsti perkrovimo operaciją, paspauskite Gerai. 3 AM paieška ir atnaujinimo režimas Kai televizorius priima antenos signalą. Jei meniu Atnaujinti parinktis įjungta funkcija Automatinė paieška, televizorius įsijungia 03:00 nakties ir ieško kanalų programinės įrangos atnaujinimų. Jei nauja programinė įranga rasta ir sėkmingai atsiųsta, kitą kartą įjungus televizorių, jame bus nauja programinės įrangos versija. Pastaba: jei jūsų televizorius po naujinimo neįsijungia, atjunkite elektros maitinimą 2 minutėms ir tada vėl įjunkite. Trikčių šalinimas ir patarimai Televizorius neįsijungia Įsitikinkite, kad maitinimo kištukas iki galo įkištas į maitinimo lizdą. Baterijos nuotolinio valdymo pulte gali būti išeikvotos. Spauskite televizoriaus maitinimo mygtuką. Prasta vaizdo kokybė Ar pasirinkote tinkamą televizijos sistemą? Dėl silpno signalo vaizdas gali būti iškraipytas. Patikrinkite antenos jungtį. Patikrinkite, ar nustatėte tinkamą kanalo dažnį, jei atlikote rankinį derinimą. Kai vienu metu prie televizoriaus yra prijungti du periferiniai įrenginiai, vaizdo kokybė gali būti prastesnė. Tokiu atveju vieną iš periferinių įrenginių atjunkite. Vaizdo nėra Jeigu vaizdo nėra, gali būti, kad televizorius nepriima programų transliacijos signalų. Ar pasirinkote tinkamą nuotolinio valdymo pulto mygtuką? Pabandykite dar kartą. Taip pat įsitikinkite, kad pasirinktas tinkamas įvesties šaltinis. Ar tinkamai prijungėte anteną? Ar nepažeistas antenos kabelis? Ar prie antenos jungiamasi tinkamais kištukais? Jeigu nesate tikri, pasitarkite su pardavėju. Garso nėra Ar neišjungtas garsas? Norėdami atšaukti garso išjungimą, spustelkite mygtuką arba padidinti garsumą. Garsas yra girdimas tik iš vieno garsiakalbio. Ar nustatytas naudoti tik vienas garsiakalbis? Žr. skyrių Garso meniu. Neveikia nuotolinio valdymo pultas Gali būti, kad baterijos išeikvotos. Pakeiskite baterijas. Negalima parinkti signalo įvesties šaltinių jeigu negalite pasirinkti įvesties šaltinio, gali būti, kad joks prietaisas nėra prijungtas. Patikrinkite AV laidus ir jungtis, jeigu prietaisą bandėte prijungti. Įrašymas neprieinamas Kad galėtumėte įrašyti programą, iš pradžių turėsite prijungti USB diską prie televizoriaus. Televizorius tuo metu turi būti išjungtas. Tada įjunkite televizorių, kad galėtumėte įjungti įrašymo funkciją. Jei įrašyti negalima, pabandykite išjungti televizorių ir vėl įstatyti USB įrenginį. USB veikia per lėtai Jei pradėdami įrašymą ekrane matote pranešimą USB veikia per lėtai, pabandykite įrašymą pradėti dar kartą. Jei dar kartą gausite tą patį pranešimą, gali būti, kad jūsų USB diskas neatitinka spartos reikalavimų. Pabandykite prijungti kitą USB diską. Lietuvių

21 Kompiuterio signalo įvesties tipiniai rodymo režimai Toliau esančioje lentelėje pateikiami kai kurie tipiniai vaizdo rodymo režimai. Jūsų televizorius gali nepalaikyti visų skiriamųjų gebų. Jūsų televizorius palaiko iki 1920x1080. Rodyklė Skiriamoji geba Dažnis x Hz x Hz x Hz 4 800x Hz 5 800x Hz x Hz x Hz x Hz x Hz x Hz x Hz AV ir HDMI signalų suderinamumas Šaltinis Palaikomi signalai Yra EXT SCART Šoninis AV Kompiuteris / YPbPr HDMI1 HDMI2 (X: nėra, O: yra) PAL 50/60 NTSC 60 RGB 50 RGB 60 PAL 50/60 NTSC 60 O O O O O O 576I, 576P 60 Hz O 576I, 576P 50 Hz O 720P 50 Hz,60 Hz O 1080I 50 Hz,60 Hz O 1080P 50 Hz,60 Hz O 480I 60 Hz O 480P 60 Hz O 576i-576p 50 Hz O 720P 50 Hz,60 Hz O 1080I 50 Hz,60 Hz O 1080P 24 Hz 25 Hz 30 Hz ~ 50 Hz Kai kuriais atvejais skystųjų kristalų televizoriaus priimamas signalas gali būti rodomas netinkamai. Problema gali būti nesuderinamumas su šaltinio įrangos (DVD, stiprintuvo ir pan.) standartais. Jei susiduriate su problema, kreipkitės į savo pardavėją ir į šaltinio įrangos gamintoją. O USB režimu palaikomi failų formatai Medija Filmas Failo plėtinys.mpg.mpeg.vob Vaizdo įrašai MPEG1, MPEG2 MPEG2.mp4 MPEG4, H.264.mkv H.264, MPEG1,2,4.avi MPEG4, H.264 flv Formatas H.264 / VP6 / Sorenson Garso įrašai Pastabos (Maksimali skiriamoji geba / sparta bitais ir pan.) MPEG1: 1920x P H.264 / 30P Sorenson: 3gp MPEG4, H P wmv, asf MPEG4, VC-1 30P Muzika.mp3 - Nuotraukos 32 Kbps ~ 320 Kbps (sparta bitais)32 K, MPEG 1 1 / 2 44,1 k, 48 khz, 16 K, 22,05 K, 24 khz, 8 K, sluoksniai (MP3) 11,025 K, 12 khz (diskretizavimo sparta).jpg.jpeg Bazinis JPEG - maks. PxA = 15360x baitų. Progresinis JPEG - maks. PxA = 9600x baitų.bmp - - maks. PxA = 9600x baitų Subtitrai.sub.srt Lietuvių

22 Matmenų brėžiniai Pastaba: matavimo vienetas yra mm. Lietuvių

23 Eksploatacijos pabaiga Dėmesio: jūsų gaminys pažymėtas šiuo simboliu. Jis reiškia, kad naudotų elektros ir elektroninių gaminių negalima maišyti su buitinėmis atliekomis. Šiems gaminiams yra atskira surinkimo sistema. A. Vartotojams (namų ūkiams) skirta informacija apie šalinimą 1. Europos Sąjungoje Dėmesio: jei norite šalinti šią įranga, nemeskite jos į įprastą šiukšliadėžę! Naudotą elektrinę ir elektroninę įrangą reikia tvarkyti atskirai, pagal teisės aktus, kurie reikalauja atskirai tvarkyti, pakartotinai naudoti ir perdirbti elektrinę ir elektroninę įrangą. Valstybėms narėms įgyvendinus šias nuostatas privatūs namų ūkiai ES valstybėse narėse gali nemokamai grąžinti naudotą elektrinę ir elektroninę įrangą į nurodytus surinkimo centrus*, kai kuriose šalyse* vietinis mažmeninės prekybos atstovas taip pat gali nemokamai priimti seną gaminį, jei perkate panašų naują. *) Papildomos informacijos kreipkitės į vietines valdžios institucijas. Jei naudotoje elektrinėje ar elektroninėje įrangoje yra baterijų ar akumuliatorių, šalinkite juos atskirai, pagal vietinių teisės aktų reikalavimus. Tinkamai šalindami šį gaminį užtikrinsite, kad atliekos bus tinkamai apdorotos ir perdirbtos, taip išvengiant galimo neigiamo poveikio aplinkai ir žmonių sveikatai, galinčio atsirasti netinkamai tvarkant atliekas. 2. Kitose šalyse už ES ribų Norėdami išmesti šį gaminį kreipkitės į vietines valdžios įstaigas ir paklauskite apie tinkamą šalinimo būdą. Šveicarijoje: naudotą elektros ar elektroninę įrangą galima nemokamai grąžinti platintojui, net jei neperkate naujo gaminio. Kiti surinkimo centrai nurodyti puslapyje arba B.Informacija apie šalinimą verslo naudotojams 1. Europos Sąjungoje Jie gaminys naudojamas komerciniais tikslais ir norite jį išmesti: kreipkitės į SHARP platintoją, kuris informuos apie gaminio pasiėmimą. Jums gali tekti padengti dėl pasiėmimo ir perdirbimo atsiradusius kaštus. Nedidelius gaminius (nedideliais kiekiais) gali priimti vietiniai surinkimo centrai. Ispanijoje: kreipkitės į surinkimo sistemą arba vietinę valdžią dėl naudotų gaminių surinkimo. 2. Kitose šalyse už ES ribų Norėdami išmesti šį gaminį kreipkitės į vietines valdžios įstaigas ir paklauskite apie tinkamą šalinimo būdą. Gaminyje esančioje baterijoje yra švino pėdsakų. ES: perbraukta šiukšliadėžė ant ratukų reiškia, kad baterijų negalima išmesti su buitinėmis atliekomis! Yra atskira baterijų surinkimo sistema, leidžianti tinkamai jas apdoroti ir perdirbti laikantis teisės aktų. Informacijos apie surinkimą ir perdirbimą kreipkitės į vietines valdžios įstaigas. Šveicarijoje: panaudotą bateriją galima grąžinti pardavimo vietoje. Kitose ne ES šalyse: kreipkitės į vietines valdžios įstaigas ir paklauskite apie tinkamą naudotos baterijos šalinimo būdą. Lietuvių

RET2000 Elektronisis Skaitmeninis Termostatas su LCD

RET2000 Elektronisis Skaitmeninis Termostatas su LCD MAKING MODERN LIVING POSSIBLE RET2000 B/M/MS Elektroninis skaitmeninis termostatas su LCD Danfoss Heating Montavimo vadovas Norėdami gauti išsamią spausdintą šių instrukcijų versiją, skambinkite Rinkodaros

Detaliau

JABRA REVO WIRELESS Naudotojo Vadovas jabra.com/revowireless

JABRA REVO WIRELESS Naudotojo Vadovas jabra.com/revowireless Naudotojo Vadovas jabra.com/revowireless TURINYS 1. SVEIKI...3 2. APŽVALGA... 4 3. KAIP DĖVĖTI...5 3.1 AUKŠČIO REGULIAVIMAS 3.2 SULENKIAMI LANKSTAI 4. ĮKROVIMAS...7 4.1 BATERIJOS BŪSENA 5. PRIJUNGIMAS...

Detaliau

User Manual

User Manual Register your product and get support at 5501 series www.philips.com/welcome Vartotojo vadovas 32PFS5501 40PFS5501 49PFS5501 Turinys 1 Kas naujo 4 1.1 Šaltinio meniu viskas viename 1.2 Populiariausi pasirinkimai

Detaliau

RR-GSM_IM_LT_110125

RR-GSM_IM_LT_110125 Retransliatorius RR-GSM Įrengimo instrukcija Draugystės g. 17, LT-51229 Kaunas El. p.: info@trikdis.lt www.trikdis.lt Retransliatorius RR-GSM perduoda priimtus pranešimus į centralizuoto stebėjimo pultą

Detaliau

Energijos taupymas Akumuliatorių naudojimo patarimai

Energijos taupymas Akumuliatorių naudojimo patarimai Energijos taupymas Akumuliatorių naudojimo patarimai Penki būdai pailginti akumuliatoriaus eksploatavimo laiką Išjungtas variklis yra iššūkis akumuliatoriui. Prietaisams ir sistemoms reikia elektros energijos,

Detaliau

Polaroid ZIP Nuotraukų spaudiniai nenaudojant rašalo Savininko vadovas {General Product Image} Sveiki! Sveiki prisijungę prie Polaroid šeimos. Šis var

Polaroid ZIP Nuotraukų spaudiniai nenaudojant rašalo Savininko vadovas {General Product Image} Sveiki! Sveiki prisijungę prie Polaroid šeimos. Šis var Polaroid ZIP Nuotraukų spaudiniai nenaudojant rašalo Savininko vadovas {General Product Image} Sveiki! Sveiki prisijungę prie Polaroid šeimos. Šis vartotojo vadovas trumpai supažindins su jūsų naujuoju

Detaliau

User Manual

User Manual Register your product and get support at 7304 series www.philips.com/tvsupport Vartotojo vadovas 43PUS7304 50PUS7304 55PUS7304 58PUS7304 65PUS7304 70PUS7304 Turinys 1 Kas naujo 1.1 Pradžios ekranas ir

Detaliau

Danfoss Link TM Wi-Fi Namų šildymas, valdomas nuotoliniu būdu 24/7 namų šildymo valdymas iš bet kurios vietos su Danfoss Link programėle ismanussildym

Danfoss Link TM Wi-Fi Namų šildymas, valdomas nuotoliniu būdu 24/7 namų šildymo valdymas iš bet kurios vietos su Danfoss Link programėle ismanussildym Wi-Fi Namų šildymas, valdomas nuotoliniu būdu 24/7 namų šildymo valdymas iš bet kurios vietos su Danfoss Link programėle ismanussildymas.danfoss.lt Danfoss Link Wi-Fi sistema Wi-Fi sistema leidžia: Valdyti

Detaliau

Jabra SPEAK 410 Naudotojo vadovas

Jabra SPEAK 410 Naudotojo vadovas Jabra SPEAK 410 Naudotojo vadovas www.jabra.com TURINYS SVEIKI...3 GAMINIO APŽVALGA...3 ĮRENGIMAS...4 PRIJUNGIMAS...4 KONFIGŪRACIJA...4 SKAMBINIMO FUNKCIJOS...4 2 SVEIKI Sveikiname įsigijus garsiakalbį

Detaliau

User Manual

User Manual Register your product and get support at 7120 series www.philips.com/welcome Vartotojo vadovas 65PUK7120 Turinys 1 Televizoriaus apžvalga 1.1 Ultra HD televizorius 4 1.2 Philips Android TV 4 1.3 Programų

Detaliau

User Manual

User Manual Register your product and get support at 5803 series www.philips.com/tvsupport Vartotojo vadovas 32PFS5803 43PFS5803 50PFS5803 Turinys 1 Gaukite techninę pagalbą 13.1 Smart TV nustatymai 45 13.2 Smart

Detaliau

H127388_P162038_IQOS_Combined_User_Guide_P1_10x_Phase_II_lt-LT.indd

H127388_P162038_IQOS_Combined_User_Guide_P1_10x_Phase_II_lt-LT.indd Naudotojo vadovas IQOS 3 MULTI Kaip naudoti IQOS Multi 4 1. ĮJUNKITE 2. ATIDARYKITE Paspauskite ir 4 sekundes Pasukite antgalį prieš palaikykite paspaudę laikrodžio rodyklę. IQOS Multi mygtuką, po to jį

Detaliau

LT SRC1 valdiklis TP590 Vienai patalpai skirtos rekuperacinės vėdinimo sistemos valdiklis SR700 SRHRV ventiliatorius TP600 Vienai patalpai skirtos rek

LT SRC1 valdiklis TP590 Vienai patalpai skirtos rekuperacinės vėdinimo sistemos valdiklis SR700 SRHRV ventiliatorius TP600 Vienai patalpai skirtos rek LT SRC1 valdiklis TP590 Vienai patalpai skirtos rekuperacinės vėdinimo sistemos valdiklis SR700 SRHRV ventiliatorius TP600 Vienai patalpai skirtos rekuperacinės vėdinimo sistemos ventiliatorius Gaminio

Detaliau

Detali skaitmeninės Teo televizijos diegimo ir valdymo instrukcija TV priedėlis TV Star 7200 CX HD

Detali skaitmeninės Teo televizijos diegimo ir valdymo instrukcija TV priedėlis TV Star 7200 CX HD Detali skaitmeninės Teo televizijos diegimo ir valdymo instrukcija TV priedėlis TV Star 7200 CX HD Turinys Contents Turinys...2 1. Saugos nurodymai ir įspėjimai...3 2. Įrangos komplekto turinys... 4 3.

Detaliau

Techninis aprašymas Tolygaus valdymo pavara AME 435 Aprašymas Vožtuvo srauto reguliavimo funkciją. Srautą galima įvairiai reguliuoti nuo tiesinio iki

Techninis aprašymas Tolygaus valdymo pavara AME 435 Aprašymas Vožtuvo srauto reguliavimo funkciją. Srautą galima įvairiai reguliuoti nuo tiesinio iki Techninis aprašymas Tolygaus valdymo pavara AME 435 Aprašymas Vožtuvo srauto reguliavimo funkciją. Srautą galima įvairiai reguliuoti nuo tiesinio iki logaritminio arba atvirkščiai. Nuo svyravimų sauganti

Detaliau

Nešiojamojo kompiuterio pristatymas Vartotojo vadovas

Nešiojamojo kompiuterio pristatymas Vartotojo vadovas Nešiojamojo kompiuterio pristatymas Vartotojo vadovas Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Bluetooth yra jo savininkui priklausantis prekės ženklas, kuriuo bendrovė Hewlett- Packard

Detaliau

Microsoft Word - KLOM.doc

Microsoft Word - KLOM.doc Aptarnavimo instrukcija Valdymas ir duomenų vaizdavimas Pagrindinis jungiklis Pagrindinis jungiklis yra skirtas katilo įjungimui ar išjungimui. Jis yra katilo valdymo skydelyje (pozicija 6, pav. 1). Pirmąjį

Detaliau

K9 WebProtection (toliau K9) programa yra nemokama asmeniniam naudojimui. Programa suderinama su Windows Vista, Windows 7, Windows 10 ir Mac operacinė

K9 WebProtection (toliau K9) programa yra nemokama asmeniniam naudojimui. Programa suderinama su Windows Vista, Windows 7, Windows 10 ir Mac operacinė K9 WebProtection (toliau K9) programa yra nemokama asmeniniam naudojimui. Programa suderinama su Windows Vista, Windows 7, Windows 10 ir Mac operacinėmis sistemomis. Programa K9 yra lengvai perprantama

Detaliau

A5_jazyky.indd

A5_jazyky.indd SHM 5206WH LT Rankinis plaktuvas - 1 - LT Rankinis plaktuvas Svarbios saugos taisyklės ATIDŽIAI PERSKAITYKITE IR PASILIKITE JAS ATEIČIAI. Šį prietaisą galima naudoti vaikams nuo 8 metų amžiaus ir asmenims,

Detaliau

Kokteilių plaktuvas Naudojimo instrukcija LT SBL 2300 / SBL 2500 Prieš naudodamiesi šiuo prietaisu, perskaitykite jo naudojimo instrukciją, net jei ja

Kokteilių plaktuvas Naudojimo instrukcija LT SBL 2300 / SBL 2500 Prieš naudodamiesi šiuo prietaisu, perskaitykite jo naudojimo instrukciją, net jei ja Naudojimo instrukcija Prieš naudodamiesi šiuo prietaisu, perskaitykite jo naudojimo instrukciją, net jei jau žinote, kaip naudotis panašiais prietaisais. Naudokite šį prietaisą tik taip, kaip aprašyta

Detaliau

Dėkojame Jums už pirkinio pasirinkimą NAUDOJIMO INSTRUKCIJA INSTRUKCIJOS SIMBOLIAI Įspėjimas: situacijos, kuriose yra naudotojo arba kitų asmenų traum

Dėkojame Jums už pirkinio pasirinkimą NAUDOJIMO INSTRUKCIJA INSTRUKCIJOS SIMBOLIAI Įspėjimas: situacijos, kuriose yra naudotojo arba kitų asmenų traum Dėkojame Jums už pirkinio pasirinkimą NAUDOJIMO INSTRUKCIJA INSTRUKCIJOS SIMBOLIAI Įspėjimas: situacijos, kuriose yra naudotojo arba kitų asmenų traumų rizika. Dėmesio: situacijos, kuriose galimi garso

Detaliau

Longse Wi-Fi kameros greito paleidimo instrukcija 1. Jums prireiks 1.1. Longse Wi-Fi kameros 1.2. Vaizdo stebėjimo kameros maitinimo šaltinio 1.3. UTP

Longse Wi-Fi kameros greito paleidimo instrukcija 1. Jums prireiks 1.1. Longse Wi-Fi kameros 1.2. Vaizdo stebėjimo kameros maitinimo šaltinio 1.3. UTP Longse Wi-Fi kameros greito paleidimo instrukcija 1. Jums prireiks 1.1. Longse Wi-Fi kameros 1.2. Vaizdo stebėjimo kameros maitinimo šaltinio 1.3. UTP RJ-45 interneto kabelio 1.4. Kompiuterio su prieiga

Detaliau

LT _0704 UG Beo5.indd

LT _0704 UG Beo5.indd Beo5 Vadovas Jūsų asmeninis nuotolinio valdymo pultelis Nuotolinio valdymo pultelis Beo5 pritaikytas paprastai pasiekti jūsų namuose esančius Bang & Olufsen gaminius. Įsigijus Beo5 jūsų Bang & Olufsen

Detaliau

PS-HX500

PS-HX500 4-585-834-11 (2) (LT) Erdvinio garso patefono sistema Naudojimo instrukcija Darbo pradžia Vinilinės plokštelės įrašo klausymasis Įrašo iš vinilinės plokštelės įrašymas Priežiūra Papildoma informacija PS-HX500

Detaliau

VARTOTOJO INSTRUKCIJA Daikin Altherma Žemos temperatūros "Split" šilumos siurblys

VARTOTOJO INSTRUKCIJA Daikin Altherma Žemos temperatūros Split šilumos siurblys VARTOTOJO INSTRUKCIJA Daikin Altherma Žemos temperatūros "Split" šilumos siurblys Turinys Psl. 1. Bendrieji perspėjimai dėl darbo saugos 4 1.1. Apie dokumentaciją 4 1.1.1. Simbolių ir perspėjimų reikšmė

Detaliau

Microsoft Word - BX.doc

Microsoft Word - BX.doc STUMDOMŲ KIEMO VARTŲ AUTOMATIKA 1. Automatika (BX-A / BX-B); 2. Valdymo blokas; 3. Imtuvas; 4. Galinių išjung jų atramos 5. Dantytas b gis; 6. Raktas išjung jas; 7. Lempa; 8. Antena 9. Fotoelementai 10.

Detaliau

ATV/UTV GERVĖ INSTRUKCIJA LDH3000lbs LDF3000lbs

ATV/UTV GERVĖ INSTRUKCIJA LDH3000lbs LDF3000lbs ATV/UTV GERVĖ INSTRUKCIJA LDH3000lbs LDF3000lbs Skaitydami šias instrukcijas, pamatysite Įspėjimus ir atsargumo reikalavimus. Kiekvienas pranešimas turi konkretų tikslą. Įspėjimai ir pavojaus nustatymai.

Detaliau

Microsoft Word - Awalift 80 Manual_LT.doc

Microsoft Word - Awalift 80 Manual_LT.doc Nuotekų perpumpavimo įrenginys su nešmenų atskyrimu Awalift 80 Instaliavimo ir naudojimo instrukcija Puslapis 1 / 9 Bendra informacija Nuotekų perpumpavimo įrenginiai naudojami kai nuotekų vamzdis yra

Detaliau

TRUMPA AIRTIES AIR4920 DIEGIMO INSTRUKCIJA

TRUMPA AIRTIES AIR4920 DIEGIMO INSTRUKCIJA TRUMPA AIRTIES AIR4920 DIEGIMO INSTRUKCIJA www.telia.lt PASKIRTIS IR NAUDOJIMAS Įrenginiai AirTies Air4920 skirti naudoti tiek po vieną (1), tiek tarpusavyje sujungus kelis (2). Tarpusavyje sujungti įrenginius

Detaliau

200_TRA_LT.cdr

200_TRA_LT.cdr 200 TRA LT NAUDOJIMO INSTRUKCIJA www.auraton.lt 2 Dėkojame, kad pirkote mūsų modernų temperatūros reguliatorių AURATON 200 TRA, kuris yra suprojektuotas ir pagamintas profesionalaus mikroprocesoriaus pagrindu.

Detaliau

AEROFLOW ELEKTRINIS RADIATORIUS Naudojimo instrukcija BENDROJI INFORMACIJA 1. Saugos nurodymai Prašome atidžiai perskaityti AeroFlow elektrinio radiat

AEROFLOW ELEKTRINIS RADIATORIUS Naudojimo instrukcija BENDROJI INFORMACIJA 1. Saugos nurodymai Prašome atidžiai perskaityti AeroFlow elektrinio radiat AEROFLOW ELEKTRINIS RADIATORIUS Naudojimo instrukcija BENDROJI INFORMACIJA 1. Saugos nurodymai Prašome atidžiai perskaityti AeroFlow elektrinio radiatoriaus informaciją, pateiktą šioje naudojimo instrukcijoje.

Detaliau

Leica DISTO TM D110 The original laser distance meter

Leica DISTO TM D110 The original laser distance meter Leica DISTO TM D110 The original laser distance meter Turinys Prietaiso paruošimas darbui - - - - - - - - - - - - - - - - 2 Įvadas- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Detaliau

Microsoft Word - L000056_B_draft_LT.doc

Microsoft Word - L000056_B_draft_LT.doc OPERATORIAUS INSTRUKCIJA BD ProbeTec ET lizės kaitintuvas BD ProbeTec ET pradmenų ir šildymo kaitintuvas Becton, Dickinson and Company 7 Loveton Circle Sparks, Maryland 21152 JAV 800-638-8663 BENEX Limited

Detaliau

Individualus projektas Programa TE-PM, TE-PS, TE-SL, TEstream 4, TEstream 6, TEstream 8, TEstreamOBD 4, TEstreamOBD 6, TEstreamOBD 8 sistemų naudotoja

Individualus projektas Programa TE-PM, TE-PS, TE-SL, TEstream 4, TEstream 6, TEstream 8, TEstreamOBD 4, TEstreamOBD 6, TEstreamOBD 8 sistemų naudotoja Individualus projektas Programa TE-PM, TE-PS, TE-SL, TEstream 4, TEstream 6, TEstream 8, TEstreamOBD 4, TEstreamOBD 6, TEstreamOBD 8 sistemų naudotojams Alternatyvus valdymo pultas telefone ViPGaS programos

Detaliau

, 76120, FTN 1. Šviečiantis LCD ekranas 2. Paleidimo mygtukas START (prasideda temperatūros matavimas ir išsaugotų rodmenų rodymas) 3. Įj

, 76120, FTN 1. Šviečiantis LCD ekranas 2. Paleidimo mygtukas START (prasideda temperatūros matavimas ir išsaugotų rodmenų rodymas) 3. Įj 4015588761201, 76120, FTN 1. Šviečiantis LCD ekranas 2. Paleidimo mygtukas START (prasideda temperatūros matavimas ir išsaugotų rodmenų rodymas) 3. Įjungimo/išjungimo mygtukas ON/OFF (I/0) 4. Baterijų

Detaliau

Microsoft Word _FTN West

Microsoft Word _FTN West LT Infraraudonųjų spindulių klinikinis termometras FTN Vartotojo instrukcija Prašome atidžiai perskaityti! LT Vartotojo instrukcija 1 Saugos informacija... 2 Naudinga informacija... 3 Naudojimas... 4 Kita...

Detaliau

Parengimo darbui instrukcija LIETUVIŲ K. CEL-SU7HA2W0

Parengimo darbui instrukcija LIETUVIŲ K. CEL-SU7HA2W0 Parengimo darbui instrukcija LIETUVIŲ K. CEL-SU7HA2W0 Pakuotės turinys Prieš naudodami įsitikinkite, kad pakuotėje yra toliau nurodyti daiktai. Jei kurio nors daikto trūksta, kreipkitės į fotoaparato pardavėją.

Detaliau

File Transfer programinės įrangos naudotojo instrukcija

File Transfer programinės įrangos naudotojo instrukcija File Transfer programinės įrangos naudotojo instrukcija Rinkmenos dalių įkėlimas naudojantis i.saf-t FileTransfer FileTransfer programinė įranga (toliau - FileTransfer PĮ) skirta didelės apimties rinkmenos

Detaliau

Leica DM750 M Naudojimo instrukcija

Leica DM750 M Naudojimo instrukcija Leica DM750 M Naudojimo instrukcija Turinys Leica DM750 M surinkimas 7 Krintančios šviesos šaltinio ašies surinkimas 8 Okuliarų vamzdelių surinkimas 9 Leica EZ okuliarų vamzdelis su integruotais okuliarais

Detaliau

CarSense 303 M A G N E T I N Ė K I L P A N A U D O J I M O I N S T R U K C I J A

CarSense 303 M A G N E T I N Ė K I L P A N A U D O J I M O I N S T R U K C I J A CarSense 303 M A G N E T I N Ė K I L P A N A U D O J I M O I N S T R U K C I J A Turinys Produkto apžvalga 2 Specifikacija 3 Naudojimas 4 Nustatymai ir indikatoriai 7 Pajungimo kontaktai 8 Gedimų šalinimas

Detaliau

PIRKĖJO GIDAS BRIMNES Miegamojo ir svetainės baldai DIZAINAS Knut Hagberg Marianne Hagberg PRIEŽIŪRA Valyti šluoste, sudrėkinta švelniame valiklyje. N

PIRKĖJO GIDAS BRIMNES Miegamojo ir svetainės baldai DIZAINAS Knut Hagberg Marianne Hagberg PRIEŽIŪRA Valyti šluoste, sudrėkinta švelniame valiklyje. N PIRKĖJO GIDAS Miegamojo ir svetainės baldai DIZAINAS Knut Hagberg Marianne Hagberg PRIEŽIŪRA Valyti šluoste, sudrėkinta švelniame valiklyje. Nusausinti švaria šluoste. DĖMESIO! NEPRITVIRTINUS GALI NUVIRSTI

Detaliau

OnePlus 7 Pro naudotojo vadovas

OnePlus 7 Pro naudotojo vadovas OnePlus 7 Pro naudotojo vadovas Dėl programinės įrangos naujinių naudojimasis programinės įrangos sąsaja (įskaitant programinės įrangos funkcijas, naudotojo sąsają ir sąveika, bet tuo neapsiribojant) gali

Detaliau

Maisy_LT.book

Maisy_LT.book Įvadas Sveikiname jus, įsigijusius HP pelę. Ši pelė tai naujausias įtaisas iš HP gaminamo plataus išorinių kompiuterio įtaisų asortimento. Ji sukurta taip, kad suteiktų kuo daugiau patogumo ir užtikrintų

Detaliau

Skaitmeninės TEO televizijos kanalų atkodavimo modulio naudojimo instrukcija

Skaitmeninės TEO televizijos kanalų atkodavimo modulio naudojimo instrukcija Skaitmeninės TEO televizijos kanalų atkodavimo modulio naudojimo instrukcija Mielas (-a) Kliente, dėkojame, kad pasirinkote skaitmeninę TEO televiziją. Šioje instrukcijoje rasite informaciją, kaip savarankiškai

Detaliau

Win10 Commercial User Guide

Win10 Commercial User Guide Vartotojo vadovas Copyright 2015 HP Development Company, L.P. AMD yra Advanced Micro Devices, Inc. prekės ženklas. Bluetooth atitinkamo savininko prekės ženklas, kuriuo pagal licenciją naudojasi HP Inc.

Detaliau

X310.book(X310_lt.fm)

X310.book(X310_lt.fm) Leica DISTO TM X30 The original laser distance meter Turinys Prietaiso paruošimas darbui - - - - - - - - - - - - - - - - Įvadas- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Detaliau

Techninis aprašymas SONOMETER TM 1100 Ultragarsinis kompaktiškas energijos skaitiklis Aprašymas / taikymas MID tikrinimo sertifikato nr.: DE-10-MI004-

Techninis aprašymas SONOMETER TM 1100 Ultragarsinis kompaktiškas energijos skaitiklis Aprašymas / taikymas MID tikrinimo sertifikato nr.: DE-10-MI004- SONOMETER TM 1100 Ultragarsinis kompaktiškas energijos skaitiklis Aprašymas / taikymas MID tikrinimo sertifikato nr.: DE-10-MI004-PTB003 SONOMETER 1100 tai ultragarsinis statinis kompaktiškas energijos

Detaliau

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Skaitmeninė televizija po analoginės išjungimo. Kas mūsų laukia? Mindaugas Žilinskas Lietuvos respublikos ryšių reguliavimo tarnybos Radijo ryšio departamento direktorius Vilnius 2012 1 Slide Turinys 1.

Detaliau

1X-X3 naudotojo vadovas P/N REV ISS 19NOV13

1X-X3 naudotojo vadovas P/N REV ISS 19NOV13 1X-X3 naudotojo vadovas P/N 501-419027-2-11 REV 01.10 ISS 19NOV13 Autorių teisės Prekių ženklai ir patentai Gamintojas Versija Sertifikavimas Europos Sąjungos direktyvos Informacija pasiteirauti 2013 UTC

Detaliau

GPAIS vartotojo vadovas savivaldybėms GPAIS VARTOTOJO VADOVAS SAVIVALDYBIŲ PILDOMAI INFORMACIJAI GPAIS TURINYS 1. BENDRI DARBO SU GPAIS PRINCIPAI... 2

GPAIS vartotojo vadovas savivaldybėms GPAIS VARTOTOJO VADOVAS SAVIVALDYBIŲ PILDOMAI INFORMACIJAI GPAIS TURINYS 1. BENDRI DARBO SU GPAIS PRINCIPAI... 2 GPAIS VARTOTOJO VADOVAS SAVIVALDYBIŲ PILDOMAI INFORMACIJAI GPAIS TURINYS 1. BENDRI DARBO SU GPAIS PRINCIPAI... 2 1.1 PRISIJUNGIMAS PRIE IŠORINIO PORTALO... 2 2. Savivaldybių ir regiono plėtros tarybų ataskaitos...

Detaliau

LT Naudotojo vadovas Funkcijos / operacijos 02 Naudokite su lubrikantu 02 Valymas 03 Laikymas 04 Medžiagos 04 Specifikacijos 04 Įkrovimas 04 Trikčių š

LT Naudotojo vadovas Funkcijos / operacijos 02 Naudokite su lubrikantu 02 Valymas 03 Laikymas 04 Medžiagos 04 Specifikacijos 04 Įkrovimas 04 Trikčių š LT Naudotojo vadovas Funkcijos / operacijos 02 Naudokite su lubrikantu 02 Valymas 03 Laikymas 04 Medžiagos 04 Specifikacijos 04 Įkrovimas 04 Trikčių šalinimas 04 Wskazówki dotyczące utylizacji sprzętu

Detaliau

Transformatorių pastočių (skirstomųjų punktų) 10 kV linijiniai narveliai

Transformatorių pastočių (skirstomųjų punktų) 10 kV linijiniai narveliai Eil. Nr. PATVIRTINTA AB LESTO 2011 m. rugpjūčio 26 d. Elektros tinklo tarnybos direktoriaus-generalinio direktoriaus pavaduotojo nurodymu Nr. 365 TRANSFORMATORIŲ PASTOČIŲ (SKIRSTOMŲJŲ PUNKTŲ) 10 kv SEMI

Detaliau

Krasta Auto Pasiūlymo data: Pasiūlymo nr.: D BMW i3 (94Ah) automobilio pasiūlymas Kaina (įskaitant PVM 21%) EUR Bazinė automobilio k

Krasta Auto Pasiūlymo data: Pasiūlymo nr.: D BMW i3 (94Ah) automobilio pasiūlymas Kaina (įskaitant PVM 21%) EUR Bazinė automobilio k Krasta Auto Pasiūlymo data: 2019-05-27 Pasiūlymo nr.: D-245011 BMW i3 (94Ah) automobilio pasiūlymas Kaina (įskaitant PVM 21%) Bazinė automobilio kaina 42 656,01 Papildomų priedų kaina 6 14 Bendra automobilio

Detaliau

MBP85CONNECT_EU_EN.book

MBP85CONNECT_EU_EN.book Vartotojo instrukcija Wi-Fi mobiliosios auklės kamera Modelis: MBP85CONNECT Apžvalga: 1 2 8 3 4 5 6 7 9 10 11 1. Šviesos daviklis (naktinio matymo sensorius) 2. Kameros lęšis 3. Infraraudonųjų spindulių

Detaliau

Nokia E75 vartotojo vadovas 3. leidimas

Nokia E75 vartotojo vadovas 3. leidimas Nokia E75 vartotojo vadovas 3. leidimas 2009 Nokia. Visos teisės saugomos įstatymo. ATITIKIMO DEKLARACIJA Šiuo dokumentu NOKIA CORPORATION deklaruoja, kad šis gaminys RM-412 atitinka esminius direktyvos

Detaliau

Siemens SN 578S02TE

Siemens SN 578S02TE ner. plieno 1 849* *Rekomenduojama mažmeninė kaina su PVM Produkto charakteristikos Efektyvumas ir pajėgumas k Energijos sąnaudų efektyvumo klasė: A+++, k Džiovinimo klasė: A k Metinis sunaudojimas programai

Detaliau

Naudojimo instrukcijos

Naudojimo instrukcijos Naudojimo instrukcijos Spalvotas skystųjų kristalų monitorius Svarbu Atidžiai perskaitykite šias Naudojimo instrukcijas ir Įrengimo vadovą (atskira knyga), kad susipažintumėte su saugiu ir efektyviu eksploatavimu.

Detaliau

Naudotojo vadovas Ši versija skirta tik privačiam naudojimui ir neturėtų būti platinama.

Naudotojo vadovas Ši versija skirta tik privačiam naudojimui ir neturėtų būti platinama. Naudotojo vadovas TURINYS 1. Bendroji informacija... 4 1.1. Pagrindinės funkcijos... 4 Telefono įjungimas ir išjungimas... 4 SIM kortelės... 4 Įkrovimas... 4 1.2. Telekomunikacijos... 5 1. Telefonas...

Detaliau

KS360_BAL(Open)_Cover_ indd

KS360_BAL(Open)_Cover_ indd KS360 Naudotojo vadovas www.lgmobile.com P/N : MMBB0313801 (1.0) H ELECTRONICS INC. KS360 L i e t u v i ų Latviešu E e s t i Bluetooth QD ID B014200 Šios knygelės turinys gali skirtis nuo jūsų telefono

Detaliau

Honda GL1800 GOLD WING TOUR Gold Wing Tour Pasirodžius naujausiai legendinio Honda Gold Wing motociklo versijai šis neprilygstamas turistinis motocikl

Honda GL1800 GOLD WING TOUR Gold Wing Tour Pasirodžius naujausiai legendinio Honda Gold Wing motociklo versijai šis neprilygstamas turistinis motocikl Honda GL1800 GOLD WING TOUR Gold Wing Tour Pasirodžius naujausiai legendinio Honda Gold Wing motociklo versijai šis neprilygstamas turistinis motociklas tapo dar universalesnis. Galima sakyti, kad šis

Detaliau

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Skaitmeninės kabelinės televizijos galimybės Mindaugas Žilinskas Ryšių reguliavimo tarnybos Radijo ryšio departamento direktorius Vilnius, 2012 m. 1 Turinys 1. Raiškiosios (HD) televizijos standartai ir

Detaliau

MES PAKEISIME JŪSŲ GYVENIMO KOKYBĘ ASV-P balansinis ventilis su 1.5 m impulsiniu vamzdeliu (G1/16 A) ir dreno čiaupu (G 3/4 A) Pastovus slėgio perkryt

MES PAKEISIME JŪSŲ GYVENIMO KOKYBĘ ASV-P balansinis ventilis su 1.5 m impulsiniu vamzdeliu (G1/16 A) ir dreno čiaupu (G 3/4 A) Pastovus slėgio perkryt MES PAKEISIME JŪSŲ GYVENIMO KOKYBĘ ASV-P balansinis ventilis su 1.5 m impulsiniu vamzdeliu (G1/16 A) ir dreno čiaupu (G 3/4 A) Pastovus slėgio perkrytis 0.1 bar (10 kpa) ASV-PV balansinis ventilis su m

Detaliau

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Montažų kūrimas iš skaitmeninių nuotraukų naudojant Windows Photo Story 3 programą Photo Story 3 Priedas Windows XP, Windows 8, Windows 10 Skirtas kurti dinamiškus fotoreportažus iš turimų skaitmeninių

Detaliau

2X Series įdiegimo vadovas P/N ISS 04MAY15

2X Series įdiegimo vadovas P/N ISS 04MAY15 2X Series įdiegimo vadovas P/N 00-3250-501-0027-04 ISS 04MAY15 Autoriaus teisės Prekių ženklai ir patentai Gamintojas Versija Sertifikatai Europos Sąjungos direktyvos Informacija pasiteirauti 2015 m.,

Detaliau

Acer Incorporated

Acer Incorporated WĘC Public Relations Jan Trzupek Tel. +48 730 954 282 Mail: jtrzupek@wec24.pl Naujienų pristatymas Acer išleidžia du viename nešiojamąjį kompiuterį Switch Alpha 12 su Liquid- Cooled technologija Informacijos

Detaliau

EDUKA DIENYNO IR EDUKA KLASĖS INTEGRACIJA KAIP NAUDOTIS EDUKA KLASĖS IR DIENYNO INTEGRACIJA?... 2 Kaip prisijungti prie EDUKA klasės?... 2 Kaip įkelti

EDUKA DIENYNO IR EDUKA KLASĖS INTEGRACIJA KAIP NAUDOTIS EDUKA KLASĖS IR DIENYNO INTEGRACIJA?... 2 Kaip prisijungti prie EDUKA klasės?... 2 Kaip įkelti EDUKA DIENYNO IR EDUKA KLASĖS INTEGRACIJA KAIP NAUDOTIS EDUKA KLASĖS IR DIENYNO INTEGRACIJA?... 2 Kaip prisijungti prie EDUKA klasės?... 2 Kaip įkelti grupę iš EDUKA dienyno?... 3 Kaip iš EDUKA klasės

Detaliau

Dacia Logan

Dacia Logan Visiškas saugumas bet kokiomis sąlygomis Užpakaliniai atstumo jutikliai* pypsėjimu įspėja vairuotoją apie artėjančias kliūtis. Norint dar didesnio saugumo ir patogumo galima naudoti kartu su atbulinės

Detaliau

Microsoft Word - Naudotojo gidas_aplikacijai_

Microsoft Word - Naudotojo gidas_aplikacijai_ Mokėjimų už automobilio stovėjimą, naudojantis programa m.parking išmaniuosiuose telefonuose, naudotojo gidas Puslapis 1 iš 10 Programa m.parking Vilniuje galima sumokėti vietinę rinkliavą tik už naudojimąsi

Detaliau

Siemens SX 75M032EU

Siemens SX 75M032EU ¹ 1 389* *Rekomenduojama mažmeninė kaina su PVM ¹Itin aukštas 86,5 cm Produkto charakteristikos Efektyvumas ir pajėgumas k Energijos sąnaudų efektyvumo klasė: A+++, k Džiovinimo klasė: A k Metinis sunaudojimas

Detaliau

TM180-IN indd

TM180-IN indd MODELIS: TM180, TM181 AC: 100 240 V kint. srovės, 50 60 Hz DC: 60W 5 A @ 12 V Termiškai sureguliuotas LT: NAUDOJIMO INSTRUKCIJA SVARBU: prieš įkraudami, perskaitykite visą instrukciją 1 x 12 V STD / AGM-MF

Detaliau

Lietuvos mokslo ir studijų institucijų kompiuterių tinklas LITNET Vilniaus universitetas Mokslininko darbo vietos paslauga Paslaugos naudojimo instruk

Lietuvos mokslo ir studijų institucijų kompiuterių tinklas LITNET Vilniaus universitetas Mokslininko darbo vietos paslauga Paslaugos naudojimo instruk Lietuvos mokslo ir studijų institucijų kompiuterių tinklas LITNET Vilniaus universitetas Mokslininko darbo vietos paslauga Paslaugos naudojimo instrukcija Paslauga sukurta vykdant Europos socialinio fondo

Detaliau

RadiForce MX194 Naudojimo instrukcijos

RadiForce MX194 Naudojimo instrukcijos Naudojimo instrukcijos Spalvotas skystųjų kristalų monitorius Svarbu Atidžiai perskaitykite šias Naudojimo instrukcijas ir Įrengimo vadovą (atskira knyga), kad susipažintumėte su saugiu ir efektyviu eksploatavimu.

Detaliau

HISENSE NAUDOJIMO IR ĮRENGIMO INSTRUKCIJA Dėkojame, kad įsigijote šį oro kondicionierių. Prieš įrengdami ir pradėdami naudoti šį prietaisą, įdėmiai pe

HISENSE NAUDOJIMO IR ĮRENGIMO INSTRUKCIJA Dėkojame, kad įsigijote šį oro kondicionierių. Prieš įrengdami ir pradėdami naudoti šį prietaisą, įdėmiai pe HISENSE NAUDOJIMO IR ĮRENGIMO INSTRUKCIJA Dėkojame, kad įsigijote šį oro kondicionierių. Prieš įrengdami ir pradėdami naudoti šį prietaisą, įdėmiai perskaitykite šią instrukciją ir pasilikite ją ateičiai.

Detaliau

PRESTASHOP 1.7 OMNIVA MODULIO DIEGIMO INSTRUKCIJA

PRESTASHOP 1.7 OMNIVA MODULIO DIEGIMO INSTRUKCIJA PRESTASHOP 1.7 OMNIVA MODULIO DIEGIMO INSTRUKCIJA Turinys MODULIO FUNKCIONALUMAS... 3 ELEKTRONINĖS PARDUOTUVĖS REIKALAVIMAI... 3 SERVERIO REIKALAVIMAI... 3 DIEGIMO PROCEDŪRA... 3 Omniva LT modulio diegimas...

Detaliau

NACIONALINIS KIBERNETINIO SAUGUMO CENTRAS Tel El. p. NACIONALINIS KIBERNETINIO SAUGUMO CENTRAS PRIE KRA

NACIONALINIS KIBERNETINIO SAUGUMO CENTRAS Tel El. p.   NACIONALINIS KIBERNETINIO SAUGUMO CENTRAS PRIE KRA PRIE KRAŠTO APSAUGOS MINISTERIJOS RESPUBLIKOS PREZIDENTO IR EUROPOS PARLAMENTO RINKIMŲ KIBERNETINĖS ERDVĖS STEBĖSENOS ATASKAITA 2019 m. gegužės 28 d. Vilnius Santrauka: Respublikos Prezidento ir Europos

Detaliau

EHG671X.indd

EHG671X.indd AUTORIZUOTAS APTARNAVIMAS Prietaisas praėjo kokybės kontrolę gamykloje, kurios tikslas buvo įvertinti prietaiso techninę būklę ir esant reikalui sureguliuoti. Kiekvieną kartą taisant prietaisą reikia elgtis

Detaliau

GSM modulis CG5 (v.1.xx) Įrengimo instrukcija UAB Trikdis Draugystės g. 17, LT Kaunas El. p.:

GSM modulis CG5 (v.1.xx) Įrengimo instrukcija UAB Trikdis Draugystės g. 17, LT Kaunas El. p.: GSM modulis CG5 (v.1.xx) Įrengimo instrukcija UAB Trikdis Draugystės g. 17, LT-51229 Kaunas El. p.: info@trikdis.lt www.trikdis.lt TURINYS Saugos reikalavimai... 2 Atsakomybės ribojimas... 2 Savybės...

Detaliau

TECHNIKA PATOGIAM GYVENIMUI Vartotojo instrukcija/garantija Daugiafunkcinis puodas

TECHNIKA PATOGIAM GYVENIMUI Vartotojo instrukcija/garantija Daugiafunkcinis puodas TECHNIKA PATOGIAM GYVENIMUI Vartotojo instrukcija/garantija Daugiafunkcinis puodas Daugiafunkcinis puodas buitinis elektrinis POLARIS Modelis PMC 0516ADG Naudojimo instrukcija Dėkojame Jums, kad pasirinkote

Detaliau

Mano ERGO savitarnos sistema mano.ergo.lt (Naudotojo atmintinė) 1) Kaip prisijungti prie savitarnos sistemos? 1. Naršyklės lange įveskite mano.ergo.lt

Mano ERGO savitarnos sistema mano.ergo.lt (Naudotojo atmintinė) 1) Kaip prisijungti prie savitarnos sistemos? 1. Naršyklės lange įveskite mano.ergo.lt Mano ERGO savitarnos sistema mano.ergo.lt (Naudotojo atmintinė) 1) Kaip prisijungti prie savitarnos sistemos? 1. Naršyklės lange įveskite mano.ergo.lt 2. Pasirinkite vieną iš prisijungimo būdų: el. bankininkystę,

Detaliau

LT8453 Pirmas leidimas Liepa 2013 Nešiojamojo kompiuterio Elektroninis vadovas 15.6 : X552 Serija 14.0 : X452 Serija

LT8453 Pirmas leidimas Liepa 2013 Nešiojamojo kompiuterio Elektroninis vadovas 15.6 : X552 Serija 14.0 : X452 Serija LT8453 Pirmas leidimas Liepa 2013 Nešiojamojo kompiuterio Elektroninis vadovas 15.6 : X552 Serija 14.0 : X452 Serija Autorių teisių informacija Jokia šio vadovo dalis, įskaitant joje aprašomus gaminius

Detaliau

AAA.AIEPI.Mokymu_medziaga_MOK_VI_07.Vandens_inventorizacijos_duomenu_tvarkymas.v.0.4

AAA.AIEPI.Mokymu_medziaga_MOK_VI_07.Vandens_inventorizacijos_duomenu_tvarkymas.v.0.4 Informacinės sistemos eksploatacinė dokumentacija AIVIKS MOKYMO MEDŽIAGA 07. Vandens inventorizacijos duomenų tvarkymas Aplinkos apsaugos agentūra Aplinkosauginės informacijos elektroninių paslaugų išvystymas

Detaliau

Evohome 2.0 montavimo vadovas_LT

Evohome 2.0 montavimo vadovas_LT 1 Simbolių paaiškinimai evohome valdiklis Bevielis Open Therm tiltelis (R 8810) evohome valdiklio sieninis laikiklis (ATF 300) Maišymo vožtuvo valdiklis (HM 80) evohome valdiklio stalinis stovas (ATF 100

Detaliau

Pardavimų aplikacija (Microsoft Dynamics AX (Axapta) sistemai) Diegimo instrukcija bifree.lt qlik.com

Pardavimų aplikacija (Microsoft Dynamics AX (Axapta) sistemai) Diegimo instrukcija bifree.lt qlik.com Pardavimų aplikacija (Microsoft Dynamics AX (Axapta) sistemai) Diegimo instrukcija bifree.lt qlik.com Microsoft Dynamics AX (Axapta) sistemai 2 Kaip įsidiegti Diegimo žingsniai: 1. Atsisiųsti ir įsidiegti

Detaliau

VISŲ TIPŲ IR GAMINTOJŲ MEMBRANINIAI DUJŲ SKAITIKLIAI 1. Skaitiklių savybės. Visų tipų ir gamintojų membraniniai dujų skaitikliai indikuoja vieną rodme

VISŲ TIPŲ IR GAMINTOJŲ MEMBRANINIAI DUJŲ SKAITIKLIAI 1. Skaitiklių savybės. Visų tipų ir gamintojų membraniniai dujų skaitikliai indikuoja vieną rodme VISŲ TIPŲ IR GAMINTOJŲ MEMBRANINIAI DUJŲ SKAITIKLIAI 1. Skaitiklių savybės. Visų tipų ir gamintojų membraniniai dujų skaitikliai indikuoja vieną rodmenį. Jeigu įrengtas tik membraninis dujų skaitiklis,

Detaliau

Banko_paslaugu_internetu_teikimo_salygos_

Banko_paslaugu_internetu_teikimo_salygos_ Banko paslaugų internetu teikimo sąlygos 1. Banko paslaugos internetu tai AB SEB banko (toliau Bankas) ir SEB grupės įmonių, kurioms atstovauja Bankas ar kurios naudojasi Banko paslaugų internetu sistema,

Detaliau

G TECTA 4G Keleto dujų nustatymo prietaisas LT Trumpas pradžios vadovas

G TECTA 4G Keleto dujų nustatymo prietaisas LT Trumpas pradžios vadovas G TECTA 4G Keleto dujų nustatymo prietaisas Trumpas pradžios vadovas 2 Turinys Saugos ir įspėjimų informacija 2 Pakuotės turinys 3 Gaminio apžvalga 3 Gaminio savybės 3 Baterijos patikrinimas 4 Įjungimas

Detaliau

GYVENAMŲJŲ PATALPŲ GARANTIJOS SĄLYGOS QUICK-STEP PARKETO GRINDYS APŽVALGA Gaminys Gyvenamųjų patalpų garantija * ir Click sistema Edge Protect + Surfa

GYVENAMŲJŲ PATALPŲ GARANTIJOS SĄLYGOS QUICK-STEP PARKETO GRINDYS APŽVALGA Gaminys Gyvenamųjų patalpų garantija * ir Click sistema Edge Protect + Surfa GYVENAMŲJŲ PATALPŲ GARANTIJOS SĄLYGOS QUICK-STEP PARKETO GRINDYS APŽVALGA Gaminys Gyvenamųjų patalpų garantija * ir Click sistema Edge Protect + Surface Protect + Komercinės paskirties Massimo Imperio

Detaliau

Slaptažodžių generatoriaus naudojimo instrukcija Slaptažodžių generatorius tai aukščiausius saugumo reikalavimus atitinkantis įrenginys, kuris generuo

Slaptažodžių generatoriaus naudojimo instrukcija Slaptažodžių generatorius tai aukščiausius saugumo reikalavimus atitinkantis įrenginys, kuris generuo Slaptažodžių generatoriaus naudojimo instrukcija Slaptažodžių generatorius tai aukščiausius saugumo reikalavimus atitinkantis įrenginys, kuris generuoja vienkartinius skaitmenimis išreiškiamus slaptažodžius.

Detaliau

Navigon 23xx | 13xx max

Navigon 23xx | 13xx max Naudotojo žinynas NAVIGON 13xx 23xx Lietuvių Balandis 2009 Perbrauktos šiukšlinės ant ratukų simbolis reiškia, kad Europos Sąjungoje šį gaminį reikia šalinti atskirai nuo buitinių atliekų. Tai galioja

Detaliau

Nokia 6730 classic vartotojo vadovas 2. leidimas

Nokia 6730 classic vartotojo vadovas 2. leidimas Nokia 6730 classic vartotojo vadovas 2. leidimas 2009 Nokia. Visos teisės saugomos įstatymo. ATITIKIMO DEKLARACIJA Šiuo dokumentu NOKIA CORPORATION deklaruoja, kad šis gaminys RM-566 atitinka esminius

Detaliau

Elektroninis degimo reguliatorius ERS 02 ERS 02 LT - Montavimo ir naudojimo instrukcija 2 Elektroninis degimo reguliatorius ERS 02 LT Prieš naudodami

Elektroninis degimo reguliatorius ERS 02 ERS 02 LT - Montavimo ir naudojimo instrukcija 2 Elektroninis degimo reguliatorius ERS 02 LT Prieš naudodami Elektroninis degimo reguliatorius ERS 02 ERS 02 LT - Montavimo ir naudojimo instrukcija 2 Elektroninis degimo reguliatorius ERS 02 LT Prieš naudodami prietaisą, atidžiai perskaitykite bendro naudojimo

Detaliau

T110457c12.cdr

T110457c12.cdr GR-20J GR-26J CE su techninës prieþiûros informacija Originaliø instrukcijø vertimas First Edition Second Printing Part No. T110457LT Svarbu Prieš naudodami įrenginį įdėmiai perskaitykite šias saugos taisykles

Detaliau

NEKILNOJAMO TURTO KADASTRO DUOMENŲ TEIKIMO IŠVADAI GAUTI EL. PASLAUGA: NAUDOTOJO VADOVAS NŽT DARBUOTOJAMS (V.1) VILNIUS 2017

NEKILNOJAMO TURTO KADASTRO DUOMENŲ TEIKIMO IŠVADAI GAUTI EL. PASLAUGA: NAUDOTOJO VADOVAS NŽT DARBUOTOJAMS (V.1) VILNIUS 2017 NEKILNOJAMO TURTO KADASTRO DUOMENŲ TEIKIMO IŠVADAI GAUTI EL. PASLAUGA: NAUDOTOJO VADOVAS NŽT DARBUOTOJAMS (V.1) VILNIUS 2017 1. APIE PASLAUGĄ Paslaugos pavadinimas: Nekilnojamo turto kadastro duomenų teikimo

Detaliau

Sutrumpintas katalogas Automatikos ir paskirstymo skydeliai Instaliacinės dėžutės

Sutrumpintas katalogas Automatikos ir paskirstymo skydeliai Instaliacinės dėžutės Sutrumpintas katalogas Automatikos ir paskirstymo skydeliai Instaliacinės dėžutės Turinys Plastikiniai skydeliai ir dėžutės (Lentelė-santrauka). 4 IP 40 skydeliai atviram montavimui Unibox serija. 6 Mini

Detaliau

DIGIPASS DP 260 VARTOTOJO INSTRUKCIJA

DIGIPASS DP 260 VARTOTOJO INSTRUKCIJA DIGIPASS DP 260 VARTOTOJO INSTRUKCIJA Turinys 1. Kas tai yra DIGIPASS? 2. Kaip įjungti DIGIPASS, įvesti ir pakeisti PIN- kodą? 3.Kaip naudotis DIGIPASS? 1. Kas tai yra? - DIGIPASS 260 Kliento identifikavimo

Detaliau

Hands-on exercise

Hands-on exercise Patvirtinamasis dokumentas 1 (4) 2017 m. gegužės 25 d. Praktinė užduotis Su sprendiniais 1 Turinys 1. Įvadas... 2 2. Instrukcijos... 2 2.1. Sutartiniai ženklai... 2 2.2. Užduoties etapai... 2 3. Užduoties

Detaliau

Autorinė sutartis Nr

Autorinė sutartis Nr UAB INFORMACINIŲ TECHNOLOGIJŲ PASAULIS GENERALINIS DIREKTORIUS TOMAS LEVINSKAS SAULĖS ELEKTRINĖS ĮDIEGIMO KOMERCINIS PASIŪLYMAS 2012.08.21 Kaunas UAB Informacinių technologijų pasaulis Generalinis direktorius

Detaliau

TECHNIKA PATOGIAM GYVENIMUI Vartotojo instrukcija/garantija Daugiafunkcinis puodas su slėgiu

TECHNIKA PATOGIAM GYVENIMUI Vartotojo instrukcija/garantija Daugiafunkcinis puodas su slėgiu TECHNIKA PATOGIAM GYVENIMUI Vartotojo instrukcija/garantija Daugiafunkcinis puodas su slėgiu Daugiafunkcinis puodas su slėgiu POLARIS Modelis PPC 1105AD Naudojimo instrukcija Dėkojame Jums, kad pasirinkote

Detaliau

priedai ir pasirenkami prietaisai medienos smulkintuvams designed manufac tur ed denmar k Reliable Chipping

priedai ir pasirenkami prietaisai medienos smulkintuvams designed manufac tur ed denmar k Reliable Chipping priedai ir pasirenkami prietaisai medienos smulkintuvams designed manufac tur ed denmar k Reliable Chipping pritaikykite savo tp medienos smulkintuvą tam darbui, kurį ketinate atlikti Linddana skiria labai

Detaliau