VILNIUS, 2017

Dydis: px
Rodyti nuo puslapio:

Download "VILNIUS, 2017"

Transkriptas

1 VILNIUS, 2017

2 Higienos instituto Sveikatos informacijos centras Didžioji g. 22, LT Vilnius Tel. (8 5) Faksas (8 5) Leidinį parengė: Žilvinė Našlėnė, Robertas Skrobotovas, Aušra Želvienė, 2

3 TURINYS 1. Įvadas Metodika Alkoholio vartojimo lemtas ligotumas ir sergamumas m Sergamumas alkoholio vartojimo lemtomis ligomis Ligotumas alkoholio vartojimo lemtomis ligomis Mirtingumas nuo alkoholio lemtų mirties priežasčių m Vidutinė tikėtina gyvenimo trukmė vartojant ir nevartojant alkoholio Prevent tyrimas: alkoholinė kepenų liga

4 1. Įvadas Nustatyta, kad 10 pagrindinių žmonių mirtingumo priežasčių apie 10 proc. nulemia medicininė priežiūra, po 20 proc. socialinė, fizinė aplinka ir genetiniai veiksniai ir net apie 50 proc. žmogaus gyvenimo būdas. 1 Žalingas alkoholio vartojimas yra siejamas su daugeliu ligų (tokių kaip įvairių lokalizacijų vėžiai, insultas, kepenų cirozė, naujagimiui įgimtos ydos bei proto negalia), taip pat su mirtimis ir neįgalumu dėl transporto avarijų, traumų, užpuolimų, smurto, žmogžudysčių bei savižudybių. Dėl alkoholio vartojimo kasmet pasaulyje miršta apie 3,3 mln. žmonių. Lietuvoje 2014 m. dėl su alkoholio vartojimu susijusių priežasčių mirė 133,6/ gyv. Tai buvo daugiausiai tarp visų ES šalių ir 2,5 karto viršijo ES vidurkį. Remiantis Lietuvos mirties atvejų ir jų priežasčių valstybės registro duomenimis, 2015 m. dėl su alkoholio vartojimu susijusių priežasčių mirė 731 vyresnis kaip 15 m. asmuo. Viena iš tokių nepalankių rodiklių priežasčių dažnas alkoholio vartojimas. Lietuvoje vienam vyresniam kaip 15 m. gyventojui tenka 15,2 l grynojo alkoholio. Šis rodiklis viršijo ES vidurkį 1,5 karto ir buvo didžiausias ES šalyse (2014 m. duomenys, PSO). 2 Remiantis Pasaulio sveikatos organizacijos prognozėmis, alkoholinių gėrimų vartojimas Lietuvoje didės ir 2025 m. pasieks 17,5 litrų išgeriamo alkoholio, kuris tenka vienam gyventojui. 3 Tačiau Lietuvos Respublikos Vyriausybė siekia sumažinti alkoholio vartojimą: vienas iš Vyriausybės programos įgyvendinimo plano darbų pagalbos teikimas žalingų įpročių turintiems asmenims, psichoaktyviųjų medžiagų (taip pat ir alkoholio) pasiūlos ir paklausos mažinimas. Šiuo darbu Vyriausybė siekia iki 2020 m. kiekvienam vyresniam kaip 15 m. šalies gyventojui alkoholio suvartojimą sumažinti iki 12,4 l absoliutaus alkoholio per metus m. šis rodiklis siekė 17,8 l (neperskaičiuoti duomenys). Analizuojant perskaičiuotus vyresnių kaip 15 m. Lietuvos gyventojų legalių alkoholinių gėrimų suvartojimo duomenis, 2015 m. kiekvienas Lietuvos gyventojas išgėrė po 14 l gryno alkoholio, t. y. po 0,5 l daugiau nei prieš 5 metus (1.1 pav.). Taip pat Vyriausybės vienas iš siekių yra sumažinti sergamumą alkoholinėmis psichozėmis ( gyv.) nuo 17,1 (2015 m.) iki 15 (2020 m.) U.S. Department of health, education and welfare. Healthy people: The surgeon general report on health promotion and disease prevention Lietuvos gyventojų sveikatos būklė Europos Sąjungos šalių kontekste, Higienos institutas, Sveikatos informacijos centras, Vilnius, 2016 (40 psl.) 3 Petronytė G., Petraitytė I. ir kt. Alkoholinių gėrimų reklamos įtaka jų vartojimui: mokslo įrodymų apžvalga, Higienos institutas, 2017/1(76) 4

5 Litrai 15 14,5 14,7 14,7 14, , ,5 13, , ,4 1.1 pav. Legalių alkoholinių gėrimų suvartojimas, tenkantis kiekvienam vyresniam kaip 15 m. gyventojui (litrais), absoliutaus (100 proc.) alkoholio Lietuvoje m. Šaltinis: Lietuvos statistikos departamentas Apie 10 proc. jaunų moterų ir apie 25 proc. jaunų vyrų mirčių yra siejamos su alkoholiu, todėl būtent jaunesnio amžiaus žmonės patiria daugiau alkoholio keliamos žalos. 4 Be žalos sveikatai, daugelis alkoholio vartojimo sukeltų pasekmių tenka ne tik pačiam geriančiam asmeniui, bet ir kitiems žmonėms. Alkoholio suvartojimas ir su tuo siejamų problemų Lietuvoje nuolat daugėjo, tačiau priėmus keletą efektyvių priemonių, skirtų mažinti alkoholio vartojimą ir su juo susijusias neigiamas pasekmes, sumažėjo alkoholinių gėrimų suvartojimas, taip pat pradėjo gerėti gyventojų sveikatos rodikliai. Šio leidinio tikslas yra apžvelgti alkoholio vartojimo lemiamų ligų, gyventojų sergamumo, ligotumo bei mirtingumo pokyčius (2016) m., taip pat apžvelgti ir įvertinti, kokią įtaką vidutinei tikėtinai gyvenimo trukmei (toliau VGT) daro alkoholio vartojimas (lyginant bendrąją VGT ir VGT be alkoholio lemtų mirties priežasčių). 4 Štelemėkas M., Veryga A. Alkoholio vartojimo nulemtų prarastų potencialių gyvenimo metų kaita Lietuvoje metais, Visuomenės sveikata 2012/4(59). 5

6 2. Metodika Valstybinis psichikos sveikatos centras (toliau VPSC) 2013 m. vykdė projektą Alkoholio kontrolės politikos vertinimas, alkoholio vartojimo daromos žalos vertinimas, kurio metu buvo parengta alkoholio daromos žalos Lietuvoje vertinimo studija. VPSC atliktoje studijoje naudota metodika buvo iš dalies pritaikyta ir šioje sergamumo/ligotumo bei mirtingumo dėl alkoholio sąlygotų priežasčių rodiklių analizėje. Alkoholio vartojimo žala sveikatai skiriama į tris bendras grupes: I grupėje yra ligos ir būklės, kurias lemia alkoholio vartojimas, t. y. šių ligų nebūtų, jei žmonės nevartotų alkoholio. Tokios diagnozės kaip alkoholinės psichozės (F10), alkoholinės kepenų ligos (K70) ir apsinuodijimai alkoholiu (X45) daugelio šalių statistikoje yra kaip alkoholio vartojimo daromos žalos indikatoriai. Iš viso, visiškai (100 proc.) alkoholio lemtoms priežastims priskiriamos TLK-10 kodais pažymėtos ligos. II grupė sudaryta iš ligų ir būklių, kurioms atsirasti turi įtakos alkoholinių gėrimų vartojimas, tačiau šiomis ligomis galima susirgti ir nevartojant alkoholio. Tokioms ligoms, įvairių tyrimų duomenimis, priskiriama dalis onkologinių, širdies ir kraujotakos bei virškinimo sistemos ligų. III grupei priskiriamos išorinės sužeidimų ar mirties priežastys, kurių dalį taip pat lemia alkoholinių gėrimų vartojimas. APD koeficientas (angl. Alcohol attributable fraction) tai ligų ar būklių proporcija, sudaryta panaudojant Lietuvos statistinius rodiklius ir mokslininkų publikuotų tyrimų rezultatus ir parodanti, kokiai mirusių, sergančių asmenų daliai pagrindinis rizikos veiksnys ar būklės išsivystymo priežastis buvo alkoholio vartojimas. APD koeficientas gali svyruoti nuo 0 (ligos, nepriskiriamos alkoholio vartojimui) iki 1 (ligos, alkoholio vartojimui priskiriamos 100 proc.). Analizuojant alkoholio lemiamą sergamumo, ligotumo bei mirtingumo žalą, I grupėje priskirtos tik alkoholio vartojimo lemtos ligos/būklės. I oje grupėje metodiškai įvertinti žalą yra paprasčiausia, nes šiai grupei priskiriamų ligų APD koeficientas lygus 1. Kitais atvejais (II, III diagnozių grupėse), APD koeficientui svyruojant tarp 0 ir 1, alkoholio vartojimui priskiriama atitinkama proporcija iš bendro visų mirčių, sergančių asmenų skaičiaus. Keliais retais atvejais (išeminė širdies liga, išeminis insultas, tulžies pūslės akmenligė) APD koeficientas gali būti neigiamas. Tai parodo galimą apsauginį alkoholio poveikį, o neigiamus APD pritaikius bendro mirtingumo, sergamumo statistikoje, apskaičiuojami galimai 6

7 išvengti mirtingumo, sergamumo atvejai. Tačiau dėl apsauginio alkoholio poveikio vis dar nėra aiškaus sutarimo mokslinėje literatūroje, nes apsauginio poveikio kiekybinis vertinimas ir jo sugretinimas su žala, atsirandančia epizodiškai dideliais kiekiais vartojant alkoholį, yra nepaprastai komplikuotas. Pavyzdžiui, IŠL santykinė rizika tarp abstinentų ir alkoholį vartojančių žmonių labai išsiskiria, priklausomai nuo alkoholio vartojimo būdo. Anot mokslininkų 5, saikingai alkoholį vartojantiems žmonėms IŠL santykinė rizika yra 0,75 (lyginant su abstinentais), tačiau jei bent retkarčiais žmonės geria nesaikingai, IŠL santykinė rizika išauga iki 1,1. III diagnozių grupei priskiriama alkoholio lemta žala buvo vertinta tik analizuojant mirtingumo statistiką. Ligotumui ir sergamumui įvertinti buvo naudoti metų duomenys, gauti iš Privalomojo sveikatos draudimo informacinės sistemos SVEIDRA duomenų bazės. Tai apima apie 99 proc. stacionaro ligonių ir apie 90 proc. ambulatorinių apsilankymų gydymo įstaigose. Skaičiuojant sergamumą neįtrauktos išorinės sergamumo priežastys (III išorinių priežasčių grupė 1 lentelėje), nes iki 2013 m. kaip pagrindinė diagnozė paprastai buvo pažymima tik traumos ar kitos išorinės priežasties pasekmės kodas. Nuo 2013 m. pradėta registruoti išorinių priežasčių kodus šalia kitų gretutinių ligų, todėl sergamumo skaičiai dėl išorinių priežasčių ženkliai padidėjo. Išimtį sudaro tik apsinuodijimas alkoholiu (X45, X65, Y15, Y90, Y91). Visų toliau analizuojamų sergamumo, ligotumo bei mirtingumo duomenų šaltinis yra Higienos institutas, tačiau (VPSC) taip pat renka ir pateikia kai kurių šiame leidinyje analizuojamų diagnozių rodiklius, pvz. psichikos ir elgesio sutrikimus dėl vartojamo alkoholio (F10). Turime pastebėti, kad HI ir VPSC duomenys nesutampa: 2015 m. sergamumas psichikos ir elgesio sutrikimais HI duomenimis buvo 318,3/ gyv., o VPSC duomenimis 60,2/ gyv. Rodiklis skiriasi ženkliai, kadangi VPSC duomenis apie naujus sergamumo atvejus renka tik iš Psichiatrijos ligoninių, priklausomybių ligų centrų, psichikos sveikatos centrų, pirminių sveikatos priežiūros centrų priklausomybės ligų kabinetų bei iš ligoninių, turinčių priklausomybės ligų skyrius (t. y. iš sveikatos priežiūros įstaigų, į kurias nuo alkoholio priklausomi žmonės kreipiasi pagalbos dėl priklausomybių). Tuo tarpu HI naudojasi PSD IS SVEIDRA, kurioje talpinami visų Lietuvos sveikatos gydymo įstaigų, kurios teikia gyventojams gydymo paslaugas (ambulatorinės, stacionarinės gydymo įstaigos) ir yra sudariusios sutartis su Valstybine ligoniu kasa, duomenys. 5 Bagnardi et al. (2008). 7

8 Natūralu, kad šie duomenys yra platesnės apimties ir labiau atspindintys Lietuvos gyventojų sergamumą. 1 lentelė. Alkoholio vartojimo lemtos ligos ir išorinės sergamumo/ligotumo bei mirtingumo priežastys. I grupė. Alkoholio vartojimo lemtos ligos Alkoholio sukeltas pseudo Kušingo (Cushing) sindromas* E24.4 Vernikės (Wernicke) encefalopatija* E51.2 Psichikos ir elgesio sutrikimai dėl alkoholio vartojimo F10 Alkoholio sukelta nervų sistemos degeneracija* G31.2 Alkoholio sukelta polineuropatija G62.1 Alkoholinė miopatija* G72.1 Alkoholinė kardiomiopatija I42.6 Alkoholinis gastritas K29.2 Alkoholinė kepenų liga K70 Lėtinis alkoholinis pankreatitas K86.0 Vaisiaus ir naujagimio patologija dėl motinos varto alkoholio* P04.3 Gimdyvės priežiūra dėl (įtariamo) vaisiaus pažeidimo alkoholiu* O35.4 Vaisiaus alkoholinis sindromas (dismorfinis)* Q86.0 Alkoholio nustatymas kraujyje* R78.0 Alkoholio toksinis poveikis: etanolis* T51.0 Alkoholio toksinis poveikis: metanolis* T51.1 Alkoholio toksinis poveikis, nepatikslinta* T51.9 Atsitiktinis apsinuodijimas alkoholiu bei jo poveikis X45 Tyčinis apsinuodijimas ir apnuodijimas alkoholiu X65 Apsinuodijimas alkoholiu bei jo poveikis, kai ketinimas nežinomas Y15 Alkoholio buvimas, patvirtintas nustačius alkoholio kiekį kraujyje* Y90 Alkoholio buvimas, patvirtintas nustačius intoksikacijos laipsnį* Y91 II grupė. Iš dalies alkoholio lemtos ligos/būklės Lūpos, burnos ertmės ir ryklės piktybiniai navikai C00 C14 Stemplės piktybiniai navikai C15 Gaubtinės žarnos piktybiniai navikai C18 Tiesiosios žarnos piktybiniai navikai C20 Kepenų ir intrahepatinių tulžies takų piktybiniai navikai C22 Gerklų piktybiniai navikai C32 Krūties piktybiniai navikai C50 Epilepsija ir epilepsinė būklė G40 G41 Hipertenzinės ligos I10 I15 Širdies išeminės ligos I20 I25 Paroksizminė tachikardija, prieširdžių virpėjimas ir plazdėjimas I47 I48 Kitos širdies aritmijos I49 8

9 Hemoraginis insultas I60 I62, I69.0 I69.2 Išeminis insultas I63 166, I69.3 I69.4 Stemplės venų mazgai I85 Gastroezofaginis plyšimo hemoraginis sindromas K22.6 Lėtinis hepatitas, kepenų fi brozė ir cirozė K73, K74 Tulžies pūslės akmenligė K80 Ūminis ir lėtinis pankreatitas K85, K86.1 Psoriazė (išskyrus artropatinę psoriazę) Savaiminis persileidimas* III grupė. Iš dalies alkoholio lemti nelaimingi atsitikimai** Kelių eismo įvykyje žuvę pėstieji Kelių eismo įvykyje žuvę važiuojantieji transporto priemone Nelaimingi atsitikimai su vandens transporto priemonėmis Nelaimingi atsitikimai oro ir kosminiame transporte Nukritimai Sužeidimai darbo įrankiais ir mechanizmais Sužeidimai šaunamuoju ginklu Atsitiktinis paskendimas Skrandžio turinio įkvėpimas ir maisto įkvėpimas ar prarijimas, sukėlęs kvėpavimo takų obstrukciją Dūmų, gaisro ir liepsnos poveikis Intensyvaus natūralaus šalčio poveikis Tyčiniai susižalojimai ir įvykiai, kai ketinimas nepatikslintas L40 be L40.5 O03 V02 V04, V06, V09 V12 V14, V19 V87, V89 V90 V94 V95 V97 W00 W19 W24 W31 W32 W34 W65 W74 W78 W79 X00 X09 X31 X60 X84, Y10 Y34 be X65, Y15 Pasikėsinimai X85 Y09 *Įtraukti vertinant alkoholio sąlygojamą sergamumą/ligotumą; ** Įtraukti vertinant tik alkoholio sąlygojamą mirtingumą. 9

10 3. Alkoholio vartojimo lemtas ligotumas ir sergamumas m. 3.1 Sergamumas alkoholio vartojimo lemtomis ligomis Vertinant tik visiškai su alkoholio vartojimu siejamas ligas, pastebėta, kad m. naujai susirgusių asmenų daugėjo kasmet m., palyginus su 2010 m., naujai susirgusių asmenų buvo 5,8 karto daugiau m. naujai susirgo asmenų. Didžiausias sergamumas buvo psichikos ir elgesio sutrikimais (2 lentelė). Vertinant II grupės ligas, nebuvo galima skaičiuoti bendrojo sergamumo ir ligotumo dėl skirtingų APD koeficientų, todėl buvo vertinamos tik atskiros ligos. Daugiausiai susirgusiųjų buvo hipertenzinėmis ligomis (I10 I15), širdies aritmijomis (I47 I48), širdies išeminėmis ligomis (I20 I25) m. 2 lentelė. Vyresni kaip 15 m. Lietuvos gyventojai naujai susirgę alkoholio lemtomis ligomis 2010 Diagnozė TLK 10 Vyresnių kaip 15 m. gyventojų alkoholio vartojimo lemtas sergamumas I grupė. Susirgę asmenys* APD koeficientas Alkoholio sukeltas pseudo Kušingo E (Cushing) sindromas Vernikės (Wernicke) encefalopatija E Psichikos ir elgesio sutrikimai dėl alkoholio F Alkoholio sukelta nervų sistemos G degeneracija Alkoholio sukelta polineuropatija G Alkoholinė miopatija G Alkoholinė kardiomiopatija I Alkoholinis gastritas K Alkoholinė kepenų liga K Lėtinis alkoholinis pankreatitas K Vaisiaus ir naujagimio patologija dėl motinos P vartoto alkoholio Gimdyvės priežiūra dėl (įtariamo) vaisiaus O pažeidimo alkoholiu Vaisiaus alkoholinis sindromas (dismorfinis) Q Alkoholio nustatymas kraujyje R Alkoholio toksinis poveikis: etanolis T Alkoholio toksinis poveikis: metanolis T Alkoholio toksinis poveikis, nepatikslinta T Atsitiktinis apsinuodijimas alkoholiu bei jo poveikis X

11 Tyčinis apsinuodijimas ir apnuodijimas X alkoholiu Apsinuodijimas alkoholiu bei jo poveikis, kai Y ketinimas nežinomas Alkoholio buvimas, patvirtintas nustačius Y alkoholio kiekį kraujyje Alkoholio buvimas, patvirtintas nustačius Y intoksikacijos laipsnį I grupės susirgę asmenys iš viso II grupė. Susirgę asmenys*apd koeficientas Lūpos, burnos ertmės ir ryklės piktybiniai C navikai C14 Stemplės piktybiniai navikai C Gaubtinės žarnos piktybiniai navikai C Tiesiosios žarnos piktybiniai navikai C Kepenų ir intrahepatinių tulžies takų C piktybiniai navikai Gerklų piktybiniai navikai C Krūties piktybiniai navikai C Epilepsija ir epilepsinė būklė G G41 Hipertenzinės ligos I I15 Širdies išeminės ligos * I I25 Paroksizminė tachikardija, prieširdžių I virpėjimas ir plazdėjimas I48 Kitos širdies aritmijos I Hemoraginis insultas I I62, I69.0 I69.2 Išeminis insultas I , I69.3 I69.4 Stemplės venų mazgai I Gastroezofaginis plyšimo hemoraginis K sindromas Lėtinis hepatitas, kepenų fibrozė ir cirozė K73, K74 Tulžies pūslės akmenligė K Ūminis ir lėtinis pankreatitas K85, K Psoriazė (išskyrus artropatinę psoriazę) L40 be L Savaiminis persileidimas O II grupės susirgę asmenys iš viso * Neigiami skaičiai rodo apsauginį alkoholio poveikį (žr. metodikoje). 11

12 gyv. Analizuojant m. vyresnių kaip 15 m. Lietuvos gyventojų sergamumą alkoholio vartojimo lemtomis ligomis, matyti, kad nuo 2012 m. naujai susirgusiųjų skaičius padidėjo 5 kartus, tačiau tam įtakos turėjo metodiniai aspektai: nuo 2011 m. pradėtos registruoti visos komplikacijos ir gretutinės ligos, nuo 2013 m. stacionarų priėmimo skubios pagalbos skyriuose pradėtos registruoti patikslintos diagnozės m. (išankstiniai duomenys) gyv. teko 65,4 naujai alkoholio vartojimo lemtomis ligomis susirgę asmenys. Analizuojant kaip kito vyrų ir moterų sergamumas per metus, nuo 2012 m. vyrų sergamumas alkoholio sukeltomis ligomis buvo didesnis nei moterų daugiau kaip 4 kartus, 2016 m. šis rodiklis skyrėsi 4,2 karto. Nuo 2012 m. didėjo abiejų lyčių sergamumas (3.1.1 pav.) ,1 104,9 112,6 80 Iš viso 70, ,4 61,4 55,4 41,1 17,8 19,3 19,3 26,7 22,5 25,6 10,4 11,3 11,5 17,0 4,4 4,6 5, pav. Vyresnių kaip 15 m. Lietuvos gyventojų sergamumas gyv. I grupės alkoholio vartojimo sukeltomis ligomis m. Analizuojant alkoholio vartojimo lemiamą sergamumą atskirose amžiaus grupėse, 2016 m. išryškėjo, kad daugiausiai susirgo m. amžiaus Lietuvos gyventojai. Mažiausias sergamumas buvo tarp vyriausio amžiaus gyventojų 11,6/ gyv. Visose amžiaus grupėse 2016 m. vyrų sergamumas alkoholio vartojimo lemtomis ligomis buvo didesnis nei moterų. Didžiausias ir vyrų, ir moterų sergamumas buvo m. amžiaus grupėje, atitinkamai 161,5 ir 43, čių gyv. (3.1.2 pav.). Pastebėtina, kad panašios tendencijos vyrauja ir ankstesniais metais. 12

13 gyv gyv ,5 142,5 128,3 126,2 Iš viso 101,3 81,5 88,0 74,9 71,8 60,3 39,7 43,8 39,1 38,4 32,7 28,8 29,0 17,9 16,3 11,6 4, pav. Vyresnių kaip 15 m. Lietuvos gyventojų sergamumas gyv. I grupės alkoholio vartojimo sukeltomis ligomis pagal amžiaus grupes 2016 m m. dažniausia iš I grupės ligų buvo alkoholio sukeltos psichozės. Analizuojant sergamumą alkoholio sukeltomis psichozėmis pagal amžiaus grupes, išryškėjo, kad daugiausiai susirgo m. amžiaus Lietuvos gyventojų. Mažiausiai sirgo vyriausiojo amžiaus gyventojai 5,7/ gyv. Vyrų sergamumas alkoholio sukeltomis psichozėmis buvo didesnis nei moterų. Ir vyrų, ir moterų didžiausias buvo m. amžiaus grupės žmonių sergamumas, atitinkamai 106,3 ir 29, gyv. (3.1.3 pav.) ,3 86,0 80,3 77,3 Iš viso 67,0 51,9 54,0 43,3 44,4 31,7 29,4 20,2 22,2 25,4 23,3 16,4 15,4 8,1 10,4 5,7 1, pav. Vyresnių kaip 15 m. Lietuvos gyventojų sergamumas gyv. alkoholio sukeltomis psichozėmis pagal amžiaus grupes 2016 m. 13

14 gyv. Pagal ADP koeficientus, nuo 14 iki 17 proc. (priklausomai nuo amžiaus grupės) visų hipertenzinių ligų sukelia alkoholio poveikis. Vertinant m. sergamumą hipertenzinėmis ligomis dėl alkoholio poveikio, susirgusių vyrų buvo daugiau nei moterų kiekvienais analizuojamais metais. Ir vyrų, ir moterų sergamumas didėjo: 2016 m. moterų sergamumas padidėjo 2,1 karto, o vyrų 1,8 karto. Pastebimas nedidelis sergamumo sumažėjimas 2015 m. Didžiausias vyrų ir moterų sergamumo rodiklis buvo 2016 m., atitinkamai 54,8 ir 39,2/ gyv. Moterų sergamumas 2010 m. buvo 38,7 proc. mažesnis nei vyrų, o 2016 m. 28,5 proc. (3.1.4 pav.) ,2 51,6 50,4 54, ,7 30,8 32,2 30,7 38,1 34,5 39, ,2 18,8 19, pav. Vyresnių kaip 15 m. Lietuvos gyventojų sergamumas gyv. alkoholio sukeltomis hipertenzinėmis ligomis m. Pagal ADP koeficientus, proc. širdies aritmijų sukelia alkoholio vartojimas. Didėjo ir vyrų, ir moterų sergamumas širdies aritmijomis. Vyrų sergamumas 2016 m. padidėjo 2,6 karto, moterų 2,5 karto, lyginant su 2010 m. Susirgusių moterų buvo daugiau nei vyrų kiekvienais analizuojamais metais, o 2012 m. vyrų sergamumas buvo tik 4,3 proc. mažesnis nei moterų. Vyrų bei moterų didžiausias sergamumo rodiklis buvo 2016 m., atitinkamai 21,2 ir 22,6/ gyv. (3.1.5 pav.). 14

15 gyv gyv , ,5 20,1 20,2 18,4 18,5 21,2 10 9,1 9,3 9,3 14,6 5 8,1 8,2 8, pav. Vyresnių kaip 15 m. Lietuvos vyrų ir moterų sergamumas gyv. alkoholio sukeltomis širdies aritmijomis m. Pagal ADP koeficientus, nuo 10 iki 15 proc. visų IŠL sukelia alkoholio vartojimas m. vyrai IŠL susirgdavo dažniau nei moterys. Taip pat stebimas abiejų lyčių sergamumo IŠL didėjimas. Nuo 2010 m. Iki 2016 m. moterų sergamumas padidėjo 2,1 karto, vyrų 2,2 karto. Didžiausias vyrų ir moterų sergamumo rodiklis buvo 2016 m., atitinkamai 23,2 ir 13,7/ gyv m. moterų sergamumas buvo 36,9 proc. mažesnis nei vyrų, o 2016 m. 40,9 proc. (3.1.6 pav.) ,3 20,9 23,2 15, ,3 10,8 11,0 10,1 12,7 12,7 13,7 5 6,5 6,7 7, pav. Vyresnių kaip 15 m. Lietuvos vyrų ir moterų sergamumas gyv. alkoholio sukeltomis IŠL m. 15

16 3.2 Ligotumas alkoholio vartojimo lemtomis ligomis Vertinant su alkoholio vartojimu siejamas ligas (I grupė), pastebima, kad sergančiųjų skaičius didėjo iki 2015 m., kai sirgo asmenys. Nuo 2010 m. iki 2016 m. sergančių asmenų skaičius padidėjo daugiau kaip 2 kartus m. užregistruoti alkoholio vartojimo lemtomis ligomis sirgę asmenys (118,4/ gyv.). Daugiausiai iš šios ligų grupės Lietuvos gyventojai sirgo alkoholine kepenų liga (K70), alkoholio sukeltomis psichozėmis (F10) ir alkoholio toksiniu poveikiu (T51.0) (3 lentelė). m. 3 lentelė. Vyresni kaip 15 m. Lietuvos gyventojai, sergantys alkoholio lemtomis ligomis Diagnozė TLK 10 Vyresnių kaip 15 m. gyventojų alkoholio vartojimo lemtas sergamumas I grupė. Sergantys asmenys*apd koeficientas Alkoholio sukeltas pseudo Kušingo (Cushing) E sindromas Vernikės (Wernicke) encefalopatija E Alkoholio sukelti psichikos ir elgesio sutrikimai F Alkoholio sukelta nervų sistemos degeneracija G Alkoholio sukelta polineuropatija G Alkoholinė miopatija G Alkoholinė kardiomiopatija I Alkoholinis gastritas K Alkoholinė kepenų liga K Lėtinis alkoholinis pankreatitas K Vaisiaus ir naujagimio patologija dėl motinos vartojamo alkoholio Gimdyvės priežiūra dėl (įtariamo) vaisiaus pažeidimo alkoholiu P O Vaisiaus alkoholinis sindromas (dismorfinis) Q Alkoholio nustatymas kraujyje R Alkoholio toksinis poveikis: etanolis T Alkoholio toksinis poveikis: metanolis T Alkoholio toksinis poveikis, nepatikslinta T Atsitiktinis apsinuodijimas alkoholiu bei jo poveikis X Tyčinis apsinuodijimas ir apnuodijimas alkoholiu X Apsinuodijimas alkoholiu bei jo poveikis, kai ketinimas nežinomas Alkoholio buvimas, patvirtintas nustačius alkoholio kiekį kraujyje Alkoholio buvimas, patvirtintas nustačius intoksikacijos laipsnį Y Y Y

17 I grupės sergantys asmenys iš viso II grupė. Sergantys asmenys*apd koeficientas Lūpos, burnos ertmės ir ryklės piktybiniai navikai C00 C Stemplės piktybiniai navikai C Gaubtinės žarnos piktybiniai navikai C Tiesiosios žarnos piktybiniai navikai C Kepenų ir intrahepatinių tulžies takų piktybiniai navikai C Gerklų piktybiniai navikai C Krūties piktybiniai navikai C Epilepsija ir epilepsinė būklė G40 G Hipertenzinės ligos I10 I Širdies išeminės ligos * I20 I Paroksizminė tachikardija, prieširdžių virpėjimas ir plazdėjimas I47 I Kitos širdies aritmijos I Hemoraginis insultas I60 I62, I69.0 I Išeminis insultas I63 166, I69.3 I Stemplės venų mazgai I Gastroezofaginis plyšimo hemoraginis sindromas K Lėtinis hepatitas, kepenų fi brozė ir cirozė K73, K Tulžies pūslės akmenligė K Ūminis ir lėtinis pankreatitas Psoriazė (išskyrus artropatinę psoriazę) K85, K86.1 L40 be L Savaiminis persileidimas O II grupės sergantys asmenys iš viso (*be ADP) Analizuojant alkoholio vartojimo lemtą ligotumą (I grupė) pagal lytį pastebima, kad kiekvienais metais nuo 2010 iki 2016 m. vyrų ligotumas buvo maždaug 4 kartus didesnis nei moterų m. ir vyrų, ir moterų ligotumas buvo mažiausias, atitinkamai 94,7 ir 20,6/ gyv. Vyrų ligotumas didėjo visą analizuojamą laikotarpį, o moterų didėjo iki 2015 m., vėliau pradėjo mažėti. Taip pat per metus ligotumo skirtumas tarp lyčių išliko didelis m. rodiklis tarp lyčių skyrėsi beveik 4,8 karto, 2016 m. šiek tiek mažiau 4,2 karto (3.2.1 pav.). * Neigiami skaičiai rodo apsauginį alkoholio poveikį (žr. metodikoje). 17

18 gyv gyv Iš viso 181,8 195,9 201,8 202, ,9 94,7 70,1 54,1 44,3 20,6 28,3 33,6 138,2 118,4 106,4 114,7 118,5 80,8 49,5 47,8 49,8 2010m 2011m pav. Vyresnių kaip 15 m. Lietuvos gyventojų ligotumas gyv. I grupės alkoholio vartojimo sukeltomis ligomis m. Analizuojant alkoholio vartojimo lemtą ligotumą atskirose amžiaus grupėse išryškėjo, kad 2016 m. labiausiai sirgo m. amžiaus Lietuvos gyventojai. Mažiausias ligotumas buvo tarp vyriausių gyventojų 25,3/ gyv. Jaunesnio amžiaus gyventojai (15 24 m.) sirgo alkoholio sukeltomis ligomis labiau nei vyriausieji Lietuvos gyventojai. Visose amžiaus grupėse vyrų ligotumas alkoholio vartojimo sukeltomis ligomis buvo didesnis nei moterų. Kai kurių amžiaus grupių žmonių, pvz., m., vyrų ir moterų ligotumo rodikliai skyrėsi daugiau kaip 4 kartus. Didžiausias ir vyrų, ir moterų ligotumas buvo m. amžiaus grupėje, atitinkamai 281,9 ir 78, čių gyv. (3.2.2 pav.) ,9 281,4 190,6 177,9 173,0 122,0 256,5 162,8 147,8 Iš viso ,9 78,5 75,7 84,8 53,0 61,9 64,8 50,5 37,5 24,7 25,3 8, pav. Vyresnių kaip 15 m. Lietuvos gyventojų ligotumas gyv. I grupės alkoholio vartojimo sukeltomis ligomis pagal amžiaus grupes 2016 m. 18

19 gyv. Daugiausia vyrų ir moterų 2016 m. alkoholio sukeltomis psichozėmis sirgo darbingiausio amžiaus m., atitinkamai 217,3 ir 62, čių gyv. Šiais I grupės susirgimais žmonės sirgo dažniausiai. Vyrų ligotumas alkoholio sukeltomis psichozėmis buvo didesnis nei moterų (3.2.3 pav.) ,3 201,9 168,3 139,3 138,0 124,4 90,3 102,4 96,9 Iš viso 62,2 54,9 54,0 45,0 39,3 40,5 28,7 35,4 24,6 11,6 12,9 3, pav. Vyresnių kaip 15 m. Lietuvos gyventojų ligotumas gyv. alkoholio sukeltomis psichozėmis pagal amžiaus grupes 2016 m m. hipertenzinės ligos buvo dažniausios iš dalies alkoholio sukeltos ligų grupės. Pagal ADP koeficientus, nuo 14 iki 17 proc. visų hipertenzinių ligų sukelia alkoholis. Sergančių moterų per visą analizuojamą laikotarpį buvo daugiau nei vyrų. Ir vyrų, ir moterų ligotumas didėjo m., lyginant su 2010 m., moterų ligotumas padidėjo 23,7 proc., vyrų 38,9 proc m. moterų ligotumas buvo 12,7 proc. didesnis nei vyrų, tačiau 2016 m. rodikliai beveik susilygino. Didžiausias moterų ligotumas buvo 2014 m. 403,7/ gyv., vyrų 2016 m. 392,6/ gyv. (3.2.4 pav.). 19

20 gyv gyv ,5 348,0 373,3 352,1 379,5 362,1 403,7 391,9 394,1 390,4 386,4 392, , , pav. Vyresnių kaip 15 m. Lietuvos vyrų ir moterų ligotumas gyv. alkoholio sukeltomis hipertenzinėmis ligomis m. Širdies aritmijos taip pat buvo vienos iš dažniausiai pasitaikiusių iš dalies alkoholio vartojimo sukeltų ligų. Pagal ADP koeficientus, proc. visų širdies aritmijų yra dėl alkoholio poveikio. Didėjo ir vyrų, ir moterų ligotumas. Vyrų ligotumas m. padidėjo 79,2 proc., moterų 68,6 proc. Vyrų ligotumas didėjo sparčiau m. moterų ligotumas buvo didesnis nei vyrų, tačiau nuo 2012 m. širdies aritmijos buvo dažnesnės vyrų tarpe ir moterų ligotumas buvo 4,8 proc. mažesnis nei vyrų. Didžiausias ligotumas buvo 2016 m. (3.2.5 pav.) ,7 95,5 93,0 99,7 97,8 104,9 106,9 101,4 102,7 110,2 104, ,9 61,5 62, pav. Vyresnių kaip 15 m. Lietuvos vyrų ir moterų ligotumas gyv. alkoholio sukeltomis širdies aritmijomis m. 20

21 gyv. Pagal ADP koeficientus, nuo 10 iki 15 proc. visų IŠL yra dėl alkoholio poveikio. Vyrų ligotumas išeminėmis širdies ligomis m. buvo akivaizdžiai didesnis, bet ir moterų ligotumas didėjo: nuo 2010 m. iki 2016 m. vyrų ligotumas padidėjo 45,5 proc., moterų 19,2 proc. Pastebimas sirgusių moterų ir vyrų sumažėjimas 2013 m. ir m. Skirtumas tarp vyrų ir moterų rodiklio taip pat didėjo m. moterų sergamumas buvo 21 proc. mažesnis nei vyrų, o 2016 m. 35,35 proc. (3.2.6 pav.) ,1 133,9 130,7 114,8 113,2 102,0 89,8 95,9 88,9 90,0 85,6 84,5 78,8 70, pav. Vyresnių kaip 15 m. Lietuvos vyrų ir moterų ligotumas gyv. alkoholio sukeltomis IŠL m. Išvados: 1. Alkoholio lemtas ligotumas ir sergamumas m. didėjo. 2. Vyrams dažniau nei moterims diagnozuotos alkoholio vartojimo lemtos ligos. 3. Didžiausias sergamumas ir ligotumas tarp m. asmenų. 4. Lietuvos gyventojai dažniausiai sirgo psichikos ir elgesio sutrikimais (iš I grupės) bei hipertenzinėmis ligomis (iš II grupės). 4. Mirtingumas nuo alkoholio lemtų mirties priežasčių m m. Lietuvoje nuo alkoholio lemtų priežasčių mirė (157,6/ gyv.) asmenys (4 lentelė), iš kurių buvo vyrai (216,2/ gyv.) ir moterys (109,3/ gyv.). Analizuojant m. laikotarpį, 2014 m. stebimas mirtingumo rodiklio sumažėjimas ir

22 m. buvo 115 mirčių mažiau, lyginant su 2013 m. Lyginant su 2010 m., 2015 m. stebimas mirtingumo dėl alkoholio lemtų mirties priežasčių sumažėjimas 8,2 proc. Analizuojant, kaip mirtingumo rodiklis dėl alkoholio lemtų priežasčių kito tarp vyrų ir moterų, paaiškėjo, kad moterų mirtingumas dėl šių priežasčių padidėjo 3 proc., o vyrų rodiklis sumažėjo beveik 14 proc. (4.1 pav.). 4 lentelė. Alkoholio vartojimo lemtos mirtys m. Ligos pavadinimas Psichikos ir elgesio sutrikimai dėl alkoholio vartojimo Alkoholio sukelta nervų sistemos degeneracija TLK 10 Vyresnių kaip 15 m. Lietuvos gyventojų alkoholio lemtos mirtys I grupė. Tik alkoholio vartojimo lemtos mirtys*apd koeficientas Iš viso F G Alkoholinė polineuropatija G Alkoholinė kardiomiopatija I Alkoholinis gastritas K Alkoholinė kepenų liga K Lėtinis alkoholinis pankreatitas K Atsitiktinis apsinuodijimas alkoholiu X Tyčinis apsinuodijimas ir apnuodijimas alkoholiu Apsinuodijimas alkoholiu bei jo poveikis, kai ketinimas nežinomas X Y Iš viso tik I grupėje Lūpos, burnos ertmės ir ryklės piktybiniai navikai II grupė. Iš dalies alkoholio vartojimo sąlygotos mirtys*apd koeficientas C00 C Stemplės C Storosios žarnos C Tiesiosios žarnos piktybiniai navikai C Kepenų ir intrahepatinių tulžies latakų C Gerklų C Krūties C Epilepsija ir epilepsinė būklė G40 G Hipertenzinės ligos I10 I Išeminė širdies liga I20 I Paroksizminė tachikardija, prieširdžių virpėjimas ir plazdėjimas I47 I Kitos širdies aritmijos I Hemoraginis insultas I60 I62, I69.0 I

23 Išeminis insultas * I63 I66, I69.3 I Stemplės venų mazgai I Gastroezofaginis plyšimo hemoraginis sindromas K Lėtinis hepatitas, kepenų cirozė ir fibrozė K73, K Tulžies pūslės akmenligė K Ūminis ir lėtinis pankreatitas K85, K Psoriazė (išskyrus artropatinę psoriazę) L40 bel Iš viso tik II grupėje III grupė. Išorinės mirties priežastys iš dalies sąlygojamos alkoholio vartojimo*apd koeficientas Pėstieji žuvę kelių eismo įvykyje Važiuojantieji transporto priemone žuvę kelių eismo įvykyje Nelaimingi atsitikimai su vandens transporto priemonėmis Nelaimingi atsitikimai oro ir kosminiame transporte V02 V04, V06, V09 V12 V14, V19 V87, V V90 V V95 V Nukritimai W00 W Sužeidimai darbo įrankiais ir mechanizmais W24 W Sužeidimai šaunamuoju ginklu W32 W Atsitiktinis paskendimas W65 W Skrandžio turinio įkvėpimas ir maisto įkvėpimas ar prarijimas, sukėlęs kvėpavimo takų obstrukciją W78 W Dūmų, gaisro ir liepsnos poveikis X00 X Intensyvaus natūralaus šalčio poveikis X Tyčiniai susižalojimai ir įvykiai, kai ketinimas nepatikslintas X60 X84, Y10 Y34 be X65, Y Pasikėsinimai (nužudymai) X85 Y Iš viso tik III grupėje * Neigiami skaičiai rodo apsauginį alkoholio poveikį (žr. metodikoje). 23

24 Procentai gyv. 300 Iš viso ,3 240,2 238,9 240,1 223,4 216, ,7 166,8 167,0 169,6 106,0 106,3 107,7 111,4 158,0 157,6 104,0 109, pav. Vyresnių kaip 15 m. Lietuvos gyventojų mirtingumas gyv. dėl alkoholio lemtų mirties priežasčių m. Mirtingumas nuo alkoholio 2010 m. sudarė 10,8 proc. bendro mirtingumo Lietuvoje ir iki 2015 m. mažėjo: mirtys nuo alkoholio lemtų priežasčių 2015 m. sudarė 9,4 proc. bendro mirtingumo Lietuvoje, t. y. 1,4 proc. punktais mažiau nei 2010 m. Vyrų mirtingumo nuo alkoholio vartojimo sukeltų mirties priežasčių dalis nuo bendro mirtingumo nuo 2010 m. iki 2015 m. sumažėjo 15 proc., tarp moterų ši dalis sumažėjo tik 6,6 proc m. beveik 2 kartus dažniau mirdavo dėl alkoholio lemtų ligų nei moterys, tačiau ši proporcija mažėjo dėl didesnio vyrų mirtingumo nuo alkoholio lemtų ligų mažėjimo (4.2 pav.) ,0 10,8 Iš viso 13,5 13,4 13,2 12,6 11,9 10,5 10,4 10,4 9,9 9,4 8 7,5 7,5 7,5 7,5 7,1 7, pav. Vyresnių kaip 15 m. Lietuvos gyventojų alkoholio lemtų mirčių dalis (proc.) nuo bendro mirtingumo m. 24

25 Pocentai Analizuojant alkoholio lemto mirtingumo proporcijas su bendru mirtingumu matyti, kad I ligų grupė (alkoholio vartojimo lemtos mirtys) m. užėmė apie 2 proc m. bei 2015 m. ši dalis mažėjo iki 1,7 proc. (4.3 pav.). Didžiausią dalį analizuojamu laikotarpiu užėmė II ligų grupė (iš dalies alkoholio vartojimo lemtos mirtys) apie 5 proc., kuri pastaraisiais metais šiek tiek didėjo. III ligų grupė (mirtys, kurias lėmė iš dalies alkoholio sukelti nelaimingi atsitikimai) 2015 m. sudarė 3 proc., t. y. 1 proc. punktu mažiau nei 2010 m ,0 3,7 3,7 3,7 3,4 3,0 6 III grupė II grupė 4 4,5 4,5 4,6 4,6 4,7 4,7 I grupė 2 2,2 2,3 2,2 2,1 1,8 1, pav. Vyresnių kaip 15 m. Lietuvos gyventojų alkoholio lemto mirtingumo dalis (proc.) nuo bendro mirtingumo m. Analizuojant vyrų ir moterų alkoholio lemto mirtingumo proporcijas nustatyta, kad vyrų alkoholio vartojimo lemtos mirtys (I grupė) 2015 m. sudarė 2,6 proc. Nuo 2010 m. ši dalis sumažėjo 0,8 proc. punktu. Moterų alkoholio vartojimo lemtos mirtys 2015 m. sudarė 0,8 proc., taip pat stebimas mažėjimas. Moterims iš dalies alkoholio lemtos mirtys (II ligų grupė) buvo dažnesnės nei vyrams ir sudarė 4,8 proc. (vyrams 4,7 proc.) ir m. mažai kito. Ir vyrų, ir moterų mirtys dėl iš dalies alkoholio lemtų nelaimingų atsitikimų palaipsniui mažėjo, tačiau vyrų šios mirtys sudarė 3 kartus didesnę dalį nei moterų (4.4 pav.). 25

26 Pocentai 16 III grupė 14 II grupė 12 I grupė 10 6,1 5,6 5,5 5,6 5,2 4, ,9 1,8 1,8 1,7 1,5 1,4 4,4 4,6 4,5 4,5 4,6 4,7 4,6 4,5 4,7 4,7 4,8 4,8 3,4 3,3 3,3 3,1 2,8 2,6 1,0 1,2 1,1 1,1 0,8 0, pav. Vyresnių kaip 15 m. Lietuvos vyrų ir moterų alkoholio lemto mirtingumo dalis (proc.) nuo bendro mirtingumo m. Analizuojant 2015 m. alkoholio vartojimo lemtą mirtingumą pagal mirusiųjų amžiaus grupes, tapo akivaizdu, kad daugiausia nuo alkoholio vartojimo miršta jauni m. žmonės, t. y. šioje amžiaus grupėje didžiausia mirtingumo dėl su alkoholio vartojimu siejamų mirčių dalis tarp visų mirčių 31,4 proc., tačiau alkoholio vartojimo lemtos mirtys (I grupė) didžiausią dalį 8,3 proc. sudarė tarp šiek tiek vyresnių m. žmonių. Tačiau ir kitose jaunesnėse amžiaus grupėse 2015 m. mirtingumas dėl alkoholio buvo vienas didesnių, tačiau didžiąją dalį šių mirčių sudarė mirtys dėl iš dalies alkoholio lemtų nelaimingų atsitikimų. Jaunesnėse amžiaus grupėse mirtys dėl alkoholio sudarė proc. viso mirtingumo Lietuvoje. Mirtingumo dėl alkoholio m. amžiaus grupėje dalis nėra didžiausia (lyginant su kitomis amžiaus grupėmis), tačiau alkoholio lemtos mirtys (I grupė) sudarė taip pat ganėtinai didelę dalį 7,8 proc. Vyresniame amžiuje (nuo 55 m.) didžiąją dalį alkoholio lemtų mirčių sudarė iš dalies alkoholio sąlygojamas mirtys (II grupė) (4.5 pav.). 26

27 Procentai III grupė II grupė I grupė 13,0 21,7 8,7 28,8 7,0 5,9 4,8 3,5 5,7 2,2 8,3 0,8 6,2 7,8 4,1 4,2 4,6 0,8 1,2 0, Amžiaus grupės 4.5 pav. Vyresnių kaip 15 m. Lietuvos gyventojų alkoholio lemto mirtingumo dalis (proc.) nuo bendro mirtingumo pagal amžiaus grupes 2015 m. Pažvelgus į m. amžiaus vyrus ir moteris, tarp moterų, alkoholio vartojimo lemtos mirtys (I grupė) buvo 1,3 karto dažnesnės nei vyrų. Šioje ir dar jaunesnėje amžiaus grupėje moterų mirtys sudarė didesnę dalį nei vyrų ir m. amžiaus grupėse išryškėja didelė išorinių mirties priežasčių iš dalies lemtų alkoholio vartojimo dalis, kuri tarp vyrų sudarė proc., tarp moterų proc. (4.6 pav.). Didžiąją dalį mirčių šioje ligų grupėje sudarė mirtys dėl savižudybių m. amžiaus grupėje 2015 m. nusižudė 124 jaunuoliai. Tikėtina, kad dalis jų buvo apsvaigę nuo alkoholio. Tarp moterų šioje išorinių mirties priežasčių iš dalies lemtų alkoholio vartojimo grupėje taip pat vyravo savižudybės m. nusižudė 19 jaunų moterų. 27

28 1,5 0,7 4,1 5,9 7,5 6,6 5,6 4,2 4,1 0,1 3,9 9,0 8,5 4,1 4,0 4,9 0,2 1,6 3,8 6,0 5,1 2,5 1,2 0,7 2,3 5,8 7,0 5,9 3,1 7,0 5,5 Procentai 31,2 18,6 6,3 15,9 8,0 9,6 23,1 14, III grupė II grupė I grupe pav. Vyresnių kaip 15 m. Lietuvos gyventojų alkoholio lemto mirtingumo dalis (proc.) nuo bendro mirtingumo pagal amžiaus grupes 2015 m. Išvados: 1. Alkoholio lemtas mirtingumas m. mažėjo (ryškiau nuo 2013 m.) 2. Vyrų mirtingumas dėl alkoholio lemtų mirties priežasčių 2015 m. buvo 2 kartus didesnis nei moterų. 3. Alkoholio lemtos mirtys 2015 m. sudarė 9,4 proc. bendrojo Lietuvos mirtingumo (2010 m. 10,8 proc.). 4. Iš dalies lemtos mirties priežastys užėmė didžiausią dalį alkoholio lemto mirtingumo struktūroje. Visiškai alkoholio sąlygotos mirtys 2015 m. sudarė 1,7 proc. (vyrai 2,6 proc., moterys 0,8 proc.). 5. Didžiausias mirtingumas dėl alkoholio lemtų priežasčių 2015 m. buvo m. amžiaus grupėje. 28

29 Metai 4 Vidutinė tikėtina gyvenimo trukmė vartojant ir nevartojant alkoholio Lietuvos gyventojų vidutinė tikėtina gyvenimo trukmė (VGT) 2015 m. buvo 74,5 metų. Tai reiškia, kad Lietuvos gyventojas tik gimęs tikėtina nugyvens 74,5 metų. Tačiau daugybė veiksnių veikia mūsų sveikatą ir 50 proc. mūsų sveikatos priklauso nuo mūsų gyvenimo būdo. Alkoholio vartojimas prisideda prie vidutinės tikėtinos gyvenimo trukmės trumpėjimo. Dėl mirčių, sietinų su alkoholio vartojimu, Lietuvoje 2010 m. gyventojai prarado 21,5 tūkst. potencialių gyvenimo metų (vyrai 17,2 tūkst., moterys 4,4 tūkst.). 6 Jei 2015 m. būtų pavykę išvengti visų trijų ligų grupių, kurios siejamos su alkoholio vartojimu, Lietuvos gyventojų VGT būtų pailgėjusi beveik 2 metais nuo 74,5 iki 76,4 metų (5.1 pav.). Vyrų tokiu atveju VGT pailgėtų 2,4 metų nuo 69,1 iki 71,6 metų, o moterų 1,1 metų nuo 79,7 iki 80,8 metų (5.2 pav.) ,5 75,9 76,2 76,3 76,7 76, ,2 73,7 74,1 74,1 74,7 74, VGT(visos mirtys) VGT (be alkoholio sąlygotų priežasčių - visos 3 grupės) pav. Lietuvos gyventojų VGT pokytis (metais) I, II, III alkoholio vartojimo lemtų ligų grupėse m. 6 Štelemėkas M, Veryga A. Alkoholio vartojimo nulemtų prarastų potencialių gyvenimo metų kaita Lietuvoje metais. Visuomenės sveikata. 2012;4(59):

30 Metai 85 80,1 80,5 80,8 80,8 81,2 80, ,2 79,6 79,5 80,0 79,7 78, ,4 70,8 71,2 71,3 71,7 71, ,1 69,1 68,0 68,4 68,5 67,5 Vyrų VGT(visos mirtys) Vyrų VGT (be alkoholio sąlygotų priežasčių - visos 3 grupės) Moterų VGT(visos mirtys) Moterų VGT (be alkoholio sąlygotų priežasčių - visos 3 grupės) pav. Lietuvos vyrų ir moterų VGT (metais) ir VGT be I, II ir III grupės alkoholio vartojimo lemtų ligų m. Nustatyta, kad išvengiant alkoholio lemtų mirčių (I grupė), tokių kaip pvz., alkoholinės kepenų ligos (K70), nuo kurios 2015 m. mirė 319 Lietuvos gyventojų, vidutinė tikėtina gyvenimo trukmė pailgėtų nuo 74,5 iki 75,4 metų (5.3 pav.), t. y. beveik 1-ais metais (tiksliau 0,9 m.). Panašiai VGT būtų pakitusi ir ankstesniais metais. Iš analizuojamo periodo išsiskyrė 2010 m., kai VGT nevartojant alkoholio (I grupė) pailgėtų tik 0,5 metų (5.4 pav.). Dėl atsitiktinio apsinuodijimo alkoholiu (X45) 2015 m. mirė 253 asmenys, alkoholinės kardiomiopatijos 87 asmenys. Iš viso tik dėl alkoholio vartojimo lemtų priežasčių 2015 m. mirė 706 asmenys. Visos šios mirtys yra išvengiamos nevartojant alkoholio. 30

31 Metai Metai 76,0 75,7 75,5 75,0 74,5 74,0 73,5 73,0 73,7 73,2 74,8 73,7 75,2 74,1 75,2 74,1 74,7 75,4 74,5 72,5 72,0 71,5 VGT(visos mirtys) VGT (be alkoholio sąlygotų priežasčių - I grupė) pav. Lietuvos gyventojų VGT (metais) ir VGT be I grupės alkoholio vartojimo lemtų ligų m. 1,2 1,0 1,1 1,1 1,1 1,0 0,9 0,8 0,6 0,5 0,4 0,2 0, pav. Lietuvos gyventojų VGT galimas pailgėjimas (metais) išvengiant I grupės su alkoholiu susijusių mirties priežasčių m. Vyrų vidutinė tikėtina gyvenimo trukmė 2015 m. buvo 69,1 metų, t. y. 10,6 metų trumpesnė nei moterų. Pastarųjų VGT 2015 m. buvo 79,7 metų. Nevartojant alkoholio ir išvengus dėl alkoholio vartojimo įvykusių mirčių (I grupės), vyrų VGT pailgėtų 0,5 metų, moterų 0,2 metų (5.5 pav.). 31

32 Metai Metai ,1 79,5 79,8 79,8 78,8 79,2 79,6 79,5 80,2 79,9 80,0 79, ,2 68,7 69,1 69,2 67,5 68,0 68,4 68,5 Vyrų VGT(visos mirtys) Moterų VGT(visos mirtys) Vyrų VGT (be alkoholio sąlygotų priežasčių - I grupė) Moterų VGT (be alkoholio sąlygotų priežasčių - I grupė) 69,7 69,7 5.5 pav. Lietuvos vyrų ir moterų VGT (metais) ir VGT be I grupės alkoholio vartojimo lemtų ligų m. 69, ,1 Nustatyta, kad išvengus iš dalies alkoholio vartojimo lemtų mirties priežasčių, kurių sąrašas yra jau žymiai ilgesnis nei I grupės alkoholio vartojimo lemtų mirties priežasčių, VGT 2015 m. gimusių Lietuvos gyventojų būtų pailgėjusi šiek tiek mažiau nei išvengus I grupės mirties priežasčių 0,6 metų ir būtų 75,1 metų (5.6 pav.). Šių mirties priežasčių yra sunkiau išvengti, kadangi į šią ligų/mirties priežasčių grupę patenka dauguma navikinių, širdies, kepenų ligų, kurias tik iš dalies lemia alkoholio vartojimas. 75,5 75,3 75,0 74,5 74,0 73,5 73,0 73,8 73,2 74,3 73,7 74,7 74,1 74,7 74,1 74,7 75,1 74,5 72,5 72,0 VGT(visos mirtys) VGT (be alkoholio sąlygotų priežasčių - II grupė) pav. Lietuvos gyventojų VGT (metais) ir VGT be II grupės alkoholio vartojimo lemtų ligų m. 32

33 Metai Vyrų, išvengus II grupės alkoholio vartojimo sąlygojamų ligų, VGT 2015 m. būtų buvusi 69,8 metų, t. y. 0,7 metų ilgesnė nei vartojant alkoholį. Moterų VGT pailgėtų šiek tiek mažiau 0,5 metų ir būtų 80,2 metų (5.7 pav.) ,4 78,8 79,8 80,1 80,0 79,2 79,6 79,5 80,6 80,0 80,2 79, ,8 69,8 68,7 69,0 69,2 68,1 69,1 69,1 68,0 68,4 68,5 67,5 Vyrų VGT(visos mirtys) Vyrų VGT (be alkoholio sąlygotų priežasčių - II grupė) Moterų VGT(visos mirtys) Moterų VGT (be alkoholio sąlygotų priežasčių - II grupė) pav. Lietuvos vyrų ir moterų VGT (metais) ir VGT be II grupės alkoholio vartojimo lemtų ligų m. III alkoholio vartojimo lemtų ligų grupei priklauso išorinės mirties priežastys, tokios kaip nelaimingi atsitikimai keliuose, susižeidimai, paskendimai, savižudybės, sušalimai. 30,6 proc. bendrojo mirtingumo Lietuvoje dėl šių priežasčių sudaro jaunimo (15 24 amžiuje) mirtys. Jaunų žmonių mirtys turi didelės įtakos VGT trumpėjimui. Tačiau jiems nevartojant alkoholio ir išvengus šių mirties priežasčių, VGT pailgėtų nuo 74,5 metų iki 75,3 metų, t. y. 0,8 metų (panašiai kaip ir dėl I grupės alkoholio vartojimo sukeltų mirčių) (5.8 pav.). 33

34 Metai Metai 76 75,5 75,0 75,1 75,6 75, ,7 74, ,5 74,3 73,7 74,1 74,1 74,7 74, ,2 72,5 72 VGT(visos mirtys) VGT (be alkoholio sąlygotų priežasčių - III grupė) pav. Lietuvos gyventojų VGT (metais) ir VGT be III grupės alkoholio vartojimo lemtų ligų m. Vyrų mirčių dėl išorinių priežasčių, kurios siejamos su alkoholio vartojimu, užregistruota tris kartus daugiau nei moterų, todėl moterų VGT, joms išvengus šių išorinių mirties priežasčių, beveik nepakistų, tačiau vyrų VGT pailgėtų daugiau kaip 1 metais (5.9 pav.) ,3 79,7 80,0 79,9 78,8 79,2 79,6 79,5 80,4 80,0 80,0 79, ,0 69,4 69,7 69,9 70,4 70, ,1 69,1 67,5 68,0 68,4 68,5 Vyrų VGT(visos mirtys) Vyrų VGT (be alkoholio sąlygotų priežasčių - III grupė) Moterų VGT(visos mirtys) Moterų VGT (be alkoholio sąlygotų priežasčių - III grupė) pav. Lietuvos vyrų ir moterų VGT (metais) ir VGT be III grupės alkoholio vartojimo lemtų ligų m. 34

35 Apibendrinant galima teigti, kad, išvengus visų su alkoholio vartojimu sąlygojamų mirties priežasčių, pailgėtų ir vyrų, ir moterų VGT. Analizuojant atskiras su alkoholiu siejamas mirties priežasčių grupes, labiausiai VGT ilgėjimui įtakos turi vyrų išvengtos III grupės mirtys, kurių daugiausiai tarp vyrų 2015 m. sudarė savižudybės (528 mirtys), tarp moterų išvengtos II grupės mirties priežastys, tiksliau išeminė širdies liga, nuo kurios mirė daugiausiai moterų šioje ligų grupėje 814 (5.10 pav.). Visos grupės 1,1 2,4 III grupė 0,4 1,1 II grupė 0,5 0,7 I grupė 0,2 0,5 0,0 0,5 1,0 1,5 2,0 2,5 3,0 Metai 5.10 pav. Vyrų ir moterų VGT galimas pailgėjimas (metais) nevartojant alkoholio 2015 m. Išvados: 1. Jei 2015 m. gyventojams būtų pavykę išvengti visų trijų ligų grupių, kurios siejamos su alkoholio vartojimu, Lietuvos gyventojų VGT būtų pailgėjusi beveik 2 metais nuo 74,5 iki 76,4 metų. 2. Nustatyta, kad išvengiant I grupės alkoholio lemtų mirčių, vidutinė tikėtina gyvenimo trukmė pailgėtų iki 75,4 metų, t. y. 0,9 m. 3. Išvengus iš dalies alkoholio vartojimo lemtų mirties priežasčių, VGT 2015 m. gimusių Lietuvos gyventojų būtų pailgėjusi 0,6 metų ir būtų 75,1 metų. 4. Išvengus išorinių mirties priežasčių iš dalies sąlygojamų alkoholio vartojimo, VGT pailgėtų nuo 74,5 metų iki 75,3 metų, t. y. 0,8 metų. 35

INFORMACINIS PRANEŠIMAS 2018 m. gegužės 30 d., Vilnius ALKOHOLIO IR TABAKO VARTOJIMAS IR PADARINIAI 2017 M m. vienam 15 metų ir vyresniam šalies

INFORMACINIS PRANEŠIMAS 2018 m. gegužės 30 d., Vilnius ALKOHOLIO IR TABAKO VARTOJIMAS IR PADARINIAI 2017 M m. vienam 15 metų ir vyresniam šalies INFORMACINIS PRANEŠIMAS 2018 m. gegužės 30 d., Vilnius ALKOHOLIO IR TABAKO VARTOJIMAS IR PADARINIAI 2017 M. 2017 m. vienam 15 metų ir vyresniam šalies gyventojui teko 12,3 litro suvartoto absoliutaus (100

Detaliau

ORIGINALŪS STRAIPSNIAI VISUOMENĖS SVEIKATA LIETUVOS GYVENTOJŲ MIRTINGUMO, SUKELTO ALKOHOLIO VARTOJIMO, POKYČIAI M. IR ĮTAKA VIDUTINEI TIKĖTI

ORIGINALŪS STRAIPSNIAI VISUOMENĖS SVEIKATA LIETUVOS GYVENTOJŲ MIRTINGUMO, SUKELTO ALKOHOLIO VARTOJIMO, POKYČIAI M. IR ĮTAKA VIDUTINEI TIKĖTI LIETUVOS GYVENTOJŲ MIRTINGUMO, SUKELTO ALKOHOLIO VARTOJIMO, POKYČIAI 2016 M. IR ĮTAKA VIDUTINEI TIKĖTINAI GYVENIMO TRUKMEI Žilvinė Našlėnė, Aušra Želvienė Higienos institutas Santrauka Tyrimo tikslas nustatyti

Detaliau

VILNIAUS UNIVERSITETO ONKOLOGIJOS INSTITUTO VĖŽIO KONTROLĖS IR PROFILAKTIKOS CENTRAS VĖŽIO REGISTRAS Vėžys Lietuvoje 2010 metais ISSN

VILNIAUS UNIVERSITETO ONKOLOGIJOS INSTITUTO VĖŽIO KONTROLĖS IR PROFILAKTIKOS CENTRAS VĖŽIO REGISTRAS Vėžys Lietuvoje 2010 metais ISSN VILNIAUS UNIVERSITETO ONKOLOGIJOS INSTITUTO VĖŽIO KONTROLĖS IR PROFILAKTIKOS CENTRAS VĖŽIO REGISTRAS Vėžys Lietuvoje 2010 metais ISSN 2029-6274 ISSN 2029-6274 Informacinį leidinį sudarė: Giedrė Smailytė

Detaliau

DEMOGRAFINĖ IR SOCIALINĖ-EKONOMINĖ SITUACIJA PANEVĖŽIO MIESTO SAVIVALDYBĖJE 2015 M. GYVENTOJŲ SKAIČIUS Lietuvoje jau daugelį metų dėl neigiamos natūra

DEMOGRAFINĖ IR SOCIALINĖ-EKONOMINĖ SITUACIJA PANEVĖŽIO MIESTO SAVIVALDYBĖJE 2015 M. GYVENTOJŲ SKAIČIUS Lietuvoje jau daugelį metų dėl neigiamos natūra DEMOGRAFINĖ IR SOCIALINĖ-EKONOMINĖ SITUACIJA PANEVĖŽIO MIESTO SAVIVALDYBĖJE 215 M. GYVENTOJŲ SKAIČIUS Lietuvoje jau daugelį metų dėl neigiamos natūralios gyventojų kaitos bei didelės emigracijos gyventojų

Detaliau

Sveikatinimo plėtros prognozavimas naudojant konvergencijos ir sveikatinimo veiksnių modelius

Sveikatinimo plėtros prognozavimas naudojant konvergencijos ir sveikatinimo veiksnių modelius SVEIKATOS SISTEMOS EKONOMIKOS AKTUALIJOS IR SVEIKATOS GERINIMO PERSPEKTYVOS Prof. Gediminas Černiauskas Mykolo Romerio universitetas 2012 m. spalio 24 d. 1 Milijonai litų Lietuva sugeba balansuoti sveikatos

Detaliau

ALYTAUS RAJONO SAVIVALDYBĖS VISUOMENĖS SVEIKATOS BIURAS ALYTAUS RAJONO MOKSLEIVIŲ SERGAMUMAS 2015 METŲ SAUSIO- BIRŽELIO MĖNESIŲ LAIKOTARPIU Parengė: A

ALYTAUS RAJONO SAVIVALDYBĖS VISUOMENĖS SVEIKATOS BIURAS ALYTAUS RAJONO MOKSLEIVIŲ SERGAMUMAS 2015 METŲ SAUSIO- BIRŽELIO MĖNESIŲ LAIKOTARPIU Parengė: A ALYTAUS RAJONO SAVIVALDYBĖS VISUOMENĖS SVEIKATOS BIURAS ALYTAUS RAJONO MOKSLEIVIŲ SERGAMUMAS 2015 METŲ SAUSIO- BIRŽELIO MĖNESIŲ LAIKOTARPIU Parengė: Alytaus rajono savivaldybės Visuomenės sveikatos biuro

Detaliau

Microsoft PowerPoint - HI diskusijai2010_03_05 [Compatibility Mode]

Microsoft PowerPoint - HI diskusijai2010_03_05 [Compatibility Mode] Vaikų sveikatos stebėsenos vykdymas ir perspektyvos savivaldybėse Neringa Tarvydienė Klaipėdos rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro direktorė 1 2010-03-05, Vilnius Vaikų sveikatos stebėsenos

Detaliau

PRITARTA Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2011 m. d. sprendimu Nr. ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS VISUOMENĖS SVEIKATOS STEBĖSENOS METŲ PROGR

PRITARTA Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2011 m. d. sprendimu Nr. ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS VISUOMENĖS SVEIKATOS STEBĖSENOS METŲ PROGR PRITARTA Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2011 m. d. sprendimu Nr. ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS VISUOMENĖS SVEIKATOS STEBĖSENOS 2009 2011 METŲ PROGRAMOS 2010 METŲ ATASKAITA I. ĮVADAS Alytaus miesto savivaldybės

Detaliau

Kiekvienos įstaigos klaidingų atvejų skaičius (procentas) pagal kiekvieną specialųjį rodiklį

Kiekvienos įstaigos klaidingų atvejų skaičius (procentas) pagal kiekvieną specialųjį rodiklį 2016 M. KLINIKINIO KODAVIMO STEBĖSENOS REZULTATŲ VERTINIMO ATASKAITOS priedas Kiekvienos įstaigos (procentas) pagal kiekvieną specialųjį rodiklį Respublikos lygmens ligoninė VšĮ Klaipėdos Jūrininkų ligoninė

Detaliau

65 m. amžiaus ir vyresnių asmenų sveikatos netolygumai Lietuvoje

65 m. amžiaus ir vyresnių asmenų sveikatos netolygumai Lietuvoje 65 m. amžiaus ir vyresnių asmenų sveikatos netolygumai Lietuvoje Projekto vadovė: dr. Laura Nedzinskienė Atsakinga vykdytoja: Vaida Aguonytė, Jolanta Valentienė Tyrimo dalyvės: dr. Aušra Beržanskytė, Eimantė

Detaliau

„PowerPoint“ pateiktis

„PowerPoint“ pateiktis Klaipėdos rajono savivaldybės gyventojų sveikatos būklės rodiklių tendencijos Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo laikotarpiu ( nuo 199 m. kovo 11 d. iki 218 m. kovo 11 d.) L. Kaveckienė Sveikatos apsaugos

Detaliau

k

k KLINIKINIO KODAVIMO BIULETENIS 2016 m. balandis, Nr. 14. Šiame biuletenyje toliau aprašomi stacionare teikiamų aktyviojo gydymo ir transplantacijos paslaugų klinikinio kodavimo kokybės stebėsenos rodikliai.

Detaliau

2016 M. KLINIKINIO KODAVIMO STEBĖSENOS REZULTATŲ VERTINIMO ATASKAITA

2016 M. KLINIKINIO KODAVIMO STEBĖSENOS REZULTATŲ VERTINIMO ATASKAITA VALSTYBINĖ LIGONIŲ KASA PRIE SVEIKATOS APSAUGOS MINISTERIJOS 2016 M. KLINIKINIO KODAVIMO STEBĖSENOS REZULTATŲ VERTINIMO ATASKAITA 2017 m. kovo 27 d. Nr. 7K-427 Vilnius Turinys 1. Įvadas... 1 2. Bendrųjų

Detaliau

1 Nuostatos „Saikingas alkoholio vartojimas yra kasdienio gyvenimo dalis” vertinimas

1 Nuostatos „Saikingas alkoholio vartojimas yra kasdienio gyvenimo dalis” vertinimas Tyrimo rezultatai Parengė: Valstybinio psichikos sveikatos Priklausomybės ligų skyriaus Vyriausioji specialistė Lina Ignatavičiūtė 1 Turinys 1. Tiriamųjų tam tikrų alkoholinių gėrimų vartojimo dažnio vertinimas...

Detaliau

DEMOGRAFIJA ir MES 2012 I n f o r m a c i n i s b i u l e t e n i s m. Nr. 7 Alkoholio vartojimas dabartinėje Lietuvoje: užsitęsusios pagirios Daumant

DEMOGRAFIJA ir MES 2012 I n f o r m a c i n i s b i u l e t e n i s m. Nr. 7 Alkoholio vartojimas dabartinėje Lietuvoje: užsitęsusios pagirios Daumant DEMOGRAFIJA ir MES 2012 I n f o r m a c i n i s b i u l e t e n i s m. Nr. 7 Alkoholio vartojimas dabartinėje Lietuvoje: užsitęsusios pagirios Daumantas Stumbrys T u r i n y s Alkoholio vartojimas dabartinėje

Detaliau

PATVIRTINTA Pasvalio rajono savivaldybės tarybos 2016 m. gruodžio 21 d. sprendimu Nr. T1-242 Pasvalio rajono savivaldybės Visuomenės sveikatos biuras

PATVIRTINTA Pasvalio rajono savivaldybės tarybos 2016 m. gruodžio 21 d. sprendimu Nr. T1-242 Pasvalio rajono savivaldybės Visuomenės sveikatos biuras PATVIRTINTA Pasvalio rajono savivaldybės tarybos 2016 m. gruodžio 21 d. sprendimu Nr. T1-242 Pasvalio rajono savivaldybės Visuomenės sveikatos biuras Savivaldybės biudžetinė įstaiga Vytauto Didžiojo a.

Detaliau

Kauno miesto savivaldybės visuomenės sveikatos biuras Aušros g. 42A, LT Kaunas Tel. (8-37) Faksas (8-37) El. paštas

Kauno miesto savivaldybės visuomenės sveikatos biuras Aušros g. 42A, LT Kaunas Tel. (8-37) Faksas (8-37) El. paštas Kauno miesto savivaldybės visuomenės sveikatos biuras Aušros g. 42A, LT-44158 Kaunas Tel. (8-37) 45 47 17 Faksas (8-37) 33 32 4 El. paštas info@kaunovsb.lt www.kaunovsb.lt Visuomenės sveikatos stebėsena

Detaliau

PATVIRTINTA Pasvalio rajono savivaldybės tarybos 2017 m. gruodžio 20 d. sprendimu Nr. T1-273 Pasvalio rajono savivaldybės Visuomenės sveikatos biuras

PATVIRTINTA Pasvalio rajono savivaldybės tarybos 2017 m. gruodžio 20 d. sprendimu Nr. T1-273 Pasvalio rajono savivaldybės Visuomenės sveikatos biuras PATVIRTINTA Pasvalio rajono savivaldybės tarybos 2017 m. gruodžio 20 d. sprendimu Nr. T1-273 Pasvalio rajono savivaldybės Visuomenės sveikatos biuras Savivaldybės biudžetinė įstaiga Vytauto Didžiojo a.

Detaliau

Lietuvoje 2016 m. atsitiktinai paskendo (W65 W74) 190 asmenų, iš jų 156 vyrai ir 34 moterys. Vyrai (11,8/ gyv.) daugiau nei 5 kartus dažniau sk

Lietuvoje 2016 m. atsitiktinai paskendo (W65 W74) 190 asmenų, iš jų 156 vyrai ir 34 moterys. Vyrai (11,8/ gyv.) daugiau nei 5 kartus dažniau sk Lietuvoje 216 m. atsitiktinai paskendo (W6 W74) 19 asmenų, iš jų 16 vyrai ir 4 moterys. Vyrai (11,8/1 gyv.) daugiau nei kartus dažniau skendo, nei moterys (2,2/1 gyv.). 2 216 m. nepaskendo nei vienas 7-ių

Detaliau

2010 m. vakcinomis valdomu ligu epidemiologines situacijos apzvalga Lietuvoje

2010 m. vakcinomis valdomu ligu epidemiologines situacijos apzvalga Lietuvoje VAKCINOMIS VALDOMŲ LIGŲ EIPIDEMIOLOGINĖS SITUACIJOS APŽVALGA LIETUVOJE 2010 metai UŽKREČIAMŲJŲ LIGŲ IR AIDS CENTRAS LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTERIJA Vilnius 2011 Parengė Imunoprofilaktikos

Detaliau

AKMENĖS RAJONO BENDROJO LAVINIMO MOKYKLŲ MOKINIŲ PROFILAKTINIŲ SVEIKATOS PATIKRINIMŲ DUOMENŲ ANALIZĖ 2016 M. Parengė: Akmenės rajono savivaldybės visu

AKMENĖS RAJONO BENDROJO LAVINIMO MOKYKLŲ MOKINIŲ PROFILAKTINIŲ SVEIKATOS PATIKRINIMŲ DUOMENŲ ANALIZĖ 2016 M. Parengė: Akmenės rajono savivaldybės visu AKMENĖS RAJONO BENDROJO LAVINIMO MOKYKLŲ MOKINIŲ PROFILAKTINIŲ SVEIKATOS PATIKRINIMŲ DUOMENŲ ANALIZĖ 2016 M. Parengė: Akmenės rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro visuomenės sveikatos stebėsenos

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRO

LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRO Forma patvirtinta Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2002 m. balandžio 5 d. įsakymu Nr. 159 (Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2015 m. kovo 27 d įsakymo Nr. V-445 redakcija)

Detaliau

JONIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS VISUOMENĖS SVEIKATOS BIURAS Savivaldybės biudžetinė įstaiga, Vilniaus g. 6, LT Joniškis, tel. (8 426) , faks.

JONIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS VISUOMENĖS SVEIKATOS BIURAS Savivaldybės biudžetinė įstaiga, Vilniaus g. 6, LT Joniškis, tel. (8 426) , faks. JONIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS VISUOMENĖS SVEIKATOS BIURAS Savivaldybės biudžetinė įstaiga, Vilniaus g. 6, LT-84147 Joniškis, tel. (8 426) 605 37, faks. (8 426) 605 36, el. p. joniskis.sveikata@gmail.com.

Detaliau

Microsoft Word Visuomenes sveikatos bukle Vilniaus rajone_galutine

Microsoft Word Visuomenes sveikatos bukle Vilniaus rajone_galutine VISUOMENĖS SVEIKATOS BŪKLĖ VILNIAUS RAJONE 2014 M. VILNIUS 2015 M. TURINYS 1. ĮVADAS... 3 2. BENDROJI DALIS... 4 2.1. PAGRINDINIŲ STEBĖSENOS RODIKLIŲ SAVIVALDYBĖJE ANALIZĖ IR INTERPRETAVIMAS ( ŠVIESOFORAS

Detaliau

KPMG Screen 3:4 (2007 v4.0)

KPMG Screen 3:4 (2007 v4.0) Penktasis kasmetinis tyrimas Lietuvos verslo pažeidžiamumas energijos išteklių kainų pokyčiams ir BEVI indeksas Rokas Kasperavičius, partneris Jonas Vainius Raulynaitis, patarėjas Vilnius 2015 TURINYS

Detaliau

PATVIRTINTA Šiaulių rajono savivaldybės tarybos 2017 m. vasario d. sprendimu Nr. T- ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS VISUOMENĖS SVEIKATOS BIURO DIREKTORIAU

PATVIRTINTA Šiaulių rajono savivaldybės tarybos 2017 m. vasario d. sprendimu Nr. T- ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS VISUOMENĖS SVEIKATOS BIURO DIREKTORIAU PATVIRTINTA Šiaulių rajono savivaldybės tarybos 2017 m. vasario d. sprendimu Nr. T- ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS VISUOMENĖS SVEIKATOS BIURO DIREKTORIAUS 2016 M. ATASKAITA Ataskaitą parengė Edvinas Pečiukėnas

Detaliau

ALKOHOLIO VARTOJIMO SĄLYGOJAMOS ŽALOS LIETUVOJE SKAIČIAVIMO METODIKA IR ŽALOS ĮVERTINIMAS 2015 IR 2016 M. Mindaugas Štelemėkas, Ilona Tamutienė, Vaida

ALKOHOLIO VARTOJIMO SĄLYGOJAMOS ŽALOS LIETUVOJE SKAIČIAVIMO METODIKA IR ŽALOS ĮVERTINIMAS 2015 IR 2016 M. Mindaugas Štelemėkas, Ilona Tamutienė, Vaida ALKOHOLIO VARTOJIMO SĄLYGOJAMOS ŽALOS LIETUVOJE SKAIČIAVIMO METODIKA IR ŽALOS ĮVERTINIMAS 2015 IR 2016 M. Mindaugas Štelemėkas, Ilona Tamutienė, Vaida Liutkutė-Gumarov, Milda Makutėnaitė, Birutė Jogaitė,

Detaliau

Microsoft PowerPoint - Ernesto_epidemiolog_indik-UNODC

Microsoft PowerPoint - Ernesto_epidemiolog_indik-UNODC Narkotinių ir psichotropinių medžiag iagų vartojimo ir narkomanijos paplitimo nustatymas, informacinių sistemų plėtra Pranešėjas: ERNESTAS JASAITIS Data: 2008 m. gegužės 30 d. NACIONALINĖS NARKOTIKŲ KONTROLĖS

Detaliau

VIDAUS REIKALŲ MINISTERIJA REKOMENDUOJAMŲ SAVIVALDYBĖS VEIKLOS VERTINIMO KRITERIJŲ SĄRAŠAS Vilnius 2016

VIDAUS REIKALŲ MINISTERIJA REKOMENDUOJAMŲ SAVIVALDYBĖS VEIKLOS VERTINIMO KRITERIJŲ SĄRAŠAS Vilnius 2016 VIDAUS REIKALŲ MINISTERIJA REKOMENDUOJAMŲ SAVIVALDYBĖS VEIKLOS VERTINIMO KRITERIJŲ SĄRAŠAS Vilnius 2016 1 REKOMENDUOJAMŲ SAVIVALDYBĖS VEIKLOS VERTINIMO KRITERIJŲ SĄRAŠAS 1. Savivaldybės strateginio tikslo/strateginių

Detaliau

MAITINKIS SVEIKAI, SUMAŽINK GRĖSMĘ SUSIRGTI VĖŽIU

MAITINKIS SVEIKAI, SUMAŽINK GRĖSMĘ SUSIRGTI VĖŽIU MAITINKIS SVEIKAI, SUMAŽINK GRĖSMĘ SUSIRGTI VĖŽIU Mūsų mityba gali padidinti vėžio išsivystymo grėsmę. Patikimų mokslinių įrodymų duomenimis apie 30 proc. vėžio atvejų išsivysčiusiose šalyse ir 20 proc.

Detaliau

Microsoft PowerPoint - JPSPPM mokymai_2015_10_08_09_3 dalis_AS [Compatibility Mode]

Microsoft PowerPoint - JPSPPM mokymai_2015_10_08_09_3 dalis_AS [Compatibility Mode] Projektas JAUNIMUI PALANKIŲ SVEIKATOS PRIEŽIŪROS PASLAUGŲ TEIKIMO MODELIO SUKŪRIMAS Finansuojamas pagal 2009 2014 m. Norvegijos finansinio mechanizmo programą Nr. LT11 Visuomenės sveikatai skirtos iniciatyvos

Detaliau

Vaiko gaivinimas

Vaiko gaivinimas ĮVAIRAUS AMŽIAUS VAIKŲ GAIVINIMAS. STANDARTAI. Doc. Virginija Žilinskaitė 2013 09 03 ĮVADAS Gaivinti mokame nesudėtinga ir iš esmės nesikeičia bet kokio amžiaus žmonių gaivinio principai yra tie patys

Detaliau

1 forma

1 forma PATVRTNTA Šalčininkų rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuras Direktorė Janina Alkovska 2016m. rugsėjo 2 d. įsakymu Nr. P-VĮ-14 VSUOMENĖS SVEKATOS PREŽŪROS VEKLOS PLANAS 2016-2017 m.m. Šalčininkų

Detaliau

Pagrindinės mirties priežastys Lietuvoje

Pagrindinės mirties priežastys Lietuvoje Higienos institutas Sveikatos informacijos centras Health Information Centre of Institute of Hygiene priežastys (išankstiniai duomenys) Causes of death (provisional data) 2015 Vilnius 2016 ISSN 1392-9186

Detaliau

Šiaulių miesto bendrojo lavinimo mokyklų mokinių profilaktinių sveikatos patikrinimų duomenų analizė 2010 m. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Sveika

Šiaulių miesto bendrojo lavinimo mokyklų mokinių profilaktinių sveikatos patikrinimų duomenų analizė 2010 m. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Sveika Šiaulių miesto bendrojo lavinimo mokyklų mokinių profilaktinių sveikatos patikrinimų duomenų analizė 2010 m. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Sveikatos apsaugos ministro 2000 m. gegužės 31 d. įsakymu

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRO Į S A K Y M A S DĖL PACIENTO POMIRTINIO TYRIMO SKYRIMO AKTO PATVIRTINIMO 2004 m. spalio 21 d. Nr. V-7

LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRO Į S A K Y M A S DĖL PACIENTO POMIRTINIO TYRIMO SKYRIMO AKTO PATVIRTINIMO 2004 m. spalio 21 d. Nr. V-7 LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRO Į S A K Y M A S DĖL PACIENTO POMIRTINIO TYRIMO SKYRIMO AKTO PATVIRTINIMO 2004 m. spalio 21 d. Nr. V-739 Vilnius 1. T v i r t i n u pridedamus: 1.1. Paciento

Detaliau

Kas trukdo efektyviau spręsti jaunimo narkotikų vartojimo problemas

Kas trukdo efektyviau spręsti jaunimo narkotikų vartojimo problemas Jaunimas ir alkoholis Dr. Aurelijus Veryga Kauno medicinos universitetas Nacionalinė tabako ir alkoholio kontrolės koalicija Nacionalinė sveikatos taryba www.jaunimo-centras.lt Problemos aktualumo nesuvokimas

Detaliau

ASMENS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS PASLAUGŲ PLANUOJAMI MASTAI 2011 METAMS

ASMENS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS PASLAUGŲ PLANUOJAMI MASTAI 2011 METAMS ASMENS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS PASLAUGŲ VARTOJIMO NETOLYGUMAI Jonas Narbutas direktorius 213-12-11 44,6 59,5 68,2 68,8 82,6 86,2 79,1 72,6 81,1 93,1 97,2 9,4 85,6 87 96,3 98,4 99 17,8 16,4 111,4 111,6 16,5

Detaliau

Išgelbėtos gyvybės valstybei leidžia sutaupyti milijonus litų atsiliepti skambučiai. Virš 6 milijonų bandymų prisiskambinti. Šiuos skaičius, k

Išgelbėtos gyvybės valstybei leidžia sutaupyti milijonus litų atsiliepti skambučiai. Virš 6 milijonų bandymų prisiskambinti. Šiuos skaičius, k Išgelbėtos gyvybės valstybei leidžia sutaupyti milijonus litų 277 038 atsiliepti skambučiai Virš 6 milijonų bandymų prisiskambinti Šiuos skaičius, kalbėdama apie 2011- uosius metus, įvardija Lietuvos telefoninių

Detaliau

PATVIRTINTA Vilkaviškio rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro direktoriaus 2017 m. kovo 1 d. įsakymu Nr. V-7 1 priedas Vilkaviškio Aušros gim

PATVIRTINTA Vilkaviškio rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro direktoriaus 2017 m. kovo 1 d. įsakymu Nr. V-7 1 priedas Vilkaviškio Aušros gim PATVIRTINTA Vilkaviškio rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro direktoriaus 2017 m. kovo 1 d. įsakymu Nr. V-7 1 priedas Vilkaviškio Aušros gimnazija (Ugdymo įstaigos pavadinimas) VISUOMENĖS SVEIKATOS

Detaliau

1 PROGNOZUOJAMŲ PRIVALOMOJO SVEIKATOS DRAUDIMO FONDO BIUDŽETO IŠLAIDŲ VAISTINIAM PREPARATUI IXEKIZUMAB (TALTZ), SIŪLOMAM ĮRAŠYTI Į KOMPENSUOJAMŲJŲ VAI

1 PROGNOZUOJAMŲ PRIVALOMOJO SVEIKATOS DRAUDIMO FONDO BIUDŽETO IŠLAIDŲ VAISTINIAM PREPARATUI IXEKIZUMAB (TALTZ), SIŪLOMAM ĮRAŠYTI Į KOMPENSUOJAMŲJŲ VAI 1 PROGNOZUOJAMŲ PRIVALOMOJO SVEIKATOS DRAUDIMO FONDO BIUDŽETO IŠLAIDŲ VAISTINIAM PREPARATUI IXEKIZUMAB (TALTZ), SIŪLOMAM ĮRAŠYTI Į KOMPENSUOJAMŲJŲ VAISTŲ SĄRAŠUS, APSKAIČIAVIMO PROTOKOLAS 1. Duomenys apie

Detaliau

INFORMATIKOS IR RYŠIŲ DEPARTAMENTAS PRIE VRM Gauta Nr. 8R 1868 LIETUVOS STATISTIKOS DEPARTAMENTO GENERALINIS DIREKTORIUS ĮSAKYMAS DĖL STATI

INFORMATIKOS IR RYŠIŲ DEPARTAMENTAS PRIE VRM Gauta Nr. 8R 1868 LIETUVOS STATISTIKOS DEPARTAMENTO GENERALINIS DIREKTORIUS ĮSAKYMAS DĖL STATI INFORMATIKOS IR RYŠIŲ DEPARTAMENTAS PRIE VRM Gauta 2017 05 22 Nr. 8R 1868 LIETUVOS STATISTIKOS DEPARTAMENTO GENERALINIS DIREKTORIUS ĮSAKYMAS DĖL STATISTINIŲ RODIKLIŲ, SUSIJUSIŲ SU SMURTU ARTIMOJE APLINKOJE,

Detaliau

VISUOMENĖS SVEIKATA ORIGINALŪS STRAIPSNIAI ALKOHOLIO VARTOJIMO RIZIKOS NUSTATYMO IR TRUMPOSIOS KONSULTACIJOS TAIKYMO LIETUVOS PIRMINĖS ASMENS SVEIKATO

VISUOMENĖS SVEIKATA ORIGINALŪS STRAIPSNIAI ALKOHOLIO VARTOJIMO RIZIKOS NUSTATYMO IR TRUMPOSIOS KONSULTACIJOS TAIKYMO LIETUVOS PIRMINĖS ASMENS SVEIKATO ALKOHOLIO VARTOJIMO RIZIKOS NUSTATYMO IR TRUMPOSIOS KONSULTACIJOS TAIKYMO LIETUVOS PIRMINĖS ASMENS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS ĮSTAIGOSE EKONOMINIS VERTINIMAS Iveta Petraitytė 1, Raimonda Janonienė 1, Marius

Detaliau

Situacijos vertinimas:

Situacijos vertinimas: Alkoholio suvartojimo ir pasekmių mažinimo Lietuvoje programa A. Matulas, A. Veryga Programa parengta remiant Tėvynės sąjungos (konservatoriai, politiniai kaliniai ir tremtiniai, krikščioniškieji demokratai)

Detaliau

Microsoft Word - Alkoholiniu_gerimu_reklamos_situacija_Lietuvoje.doc

Microsoft Word - Alkoholiniu_gerimu_reklamos_situacija_Lietuvoje.doc KAUNO MEDICINOS UNIVERSITETAS Visuomenės sveikatos fakultetas Profilaktinės medicinos katedra VAIDA MAKNAVIČIŪTĖ-GRINKEVIČIENĖ ALKOHOLINIŲ GĖRIMŲ REKLAMOS SITUACIJA LIETUVOJE Magistro diplominis darbas

Detaliau

HIGIENOS INSTITUTAS HOSPITALINIŲ INFEKCIJŲ VALDYMO SVEIKATOS PRIEŽIŪROS ĮSTAIGOSE M. PROGRAMA HOSPITALINIŲ INFEKCIJŲ EPIDEMIOLOGINĖ PRIEŽIŪR

HIGIENOS INSTITUTAS HOSPITALINIŲ INFEKCIJŲ VALDYMO SVEIKATOS PRIEŽIŪROS ĮSTAIGOSE M. PROGRAMA HOSPITALINIŲ INFEKCIJŲ EPIDEMIOLOGINĖ PRIEŽIŪR HIGIENOS INSTITUTAS HOSPITALINIŲ INFEKCIJŲ VALDYMO SVEIKATOS PRIEŽIŪROS ĮSTAIGOSE 2007 2011 M. PROGRAMA HOSPITALINIŲ INFEKCIJŲ EPIDEMIOLOGINĖ PRIEŽIŪRA REANIMACIJOS - INTENSYVIOS TERAPIJOS SKYRIUOSE 2008

Detaliau

INFORMACIJA SKELBIAMA VIEŠAI Forma patvirtinta Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2002 m. balandžio 5 d. įsakymu Nr. 159 (Lietuvos Respu

INFORMACIJA SKELBIAMA VIEŠAI Forma patvirtinta Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2002 m. balandžio 5 d. įsakymu Nr. 159 (Lietuvos Respu INFORMACIJA SKELBIAMA VIEŠAI Forma patvirtinta Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2002 m. balandžio 5 d. įsakymu Nr. 159 (Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos 2015 m. birželio 2 d. įsakymo

Detaliau

Lietuvos draudimo rinkos apžvalga 2017 m. I III ketvirtis ISSN (ONLINE) Leidžiama perspausdinti švietimo ir nekomerciniais tikslais, jei nur

Lietuvos draudimo rinkos apžvalga 2017 m. I III ketvirtis ISSN (ONLINE) Leidžiama perspausdinti švietimo ir nekomerciniais tikslais, jei nur Lietuvos draudimo rinkos apžvalga 217 m. I III ketvirtis ISSN 2335-8335 (ONLINE) Leidžiama perspausdinti švietimo ir nekomerciniais tikslais, jei nurodomas šaltinis. Lietuvos bankas, 217 Gedimino pr. 6,

Detaliau

Mirties priežastysCauses of death

Mirties priežastysCauses of death Higienos institutas Sveikatos informacijos centras Health Information Centre of Institute of Hygiene Mirties priežastys Causes of death 2018 Vilnius 2019 ISSN 1392-9186 Mirties priežastys 2018 Causes of

Detaliau

Klaipėdos miesto suaugusiųjų žmonių gyvensenos ypatumai Dainora Bielskytė, visuomenės sveikatos specialistė, Klaipėdos miesto visuomenės sveikatos biu

Klaipėdos miesto suaugusiųjų žmonių gyvensenos ypatumai Dainora Bielskytė, visuomenės sveikatos specialistė, Klaipėdos miesto visuomenės sveikatos biu Klaipėdos miesto suaugusiųjų žmonių gyvensenos ypatumai Dainora Bielskytė, visuomenės sveikatos specialistė, Klaipėdos miesto visuomenės sveikatos biuras Tyrimo vykdytojas: UAB Eurotela Įvadas Daug įvairiausių

Detaliau

Dalyvavusių skaičius (pagal tyrimo metus)

Dalyvavusių skaičius (pagal tyrimo metus) INTERVENCIJOS, SIEKIANT MAŽINTI PSICHOAKTYVIŲ MEDŽIAGŲ VARTOJIMĄ TARP JAUNIMO Klaipėda, 2015 TEMOS AKTUALUMAS Nesaikingas tabako, alkoholio ir kitų psichoaktyvių medžiagų vartojimas kelia didelį susirūpinimą

Detaliau

PANEVĖŽIO MIESTO SAVIVALDYBĖS VISUOMENĖS SVEIKATOS BIURAS Savivaldybės biudžetinė įstaiga, Respublikos 68, LT Panevėžys, tel.(8 45) , el.

PANEVĖŽIO MIESTO SAVIVALDYBĖS VISUOMENĖS SVEIKATOS BIURAS Savivaldybės biudžetinė įstaiga, Respublikos 68, LT Panevėžys, tel.(8 45) , el. PANEVĖŽIO MIESTO SAVIVALDYBĖS VISUOMENĖS SVEIKATOS BIURAS Savivaldybės biudžetinė įstaiga, Respublikos 68, LT 35158 Panevėžys, tel.(8 45) 46146, el. p. info@panevezysvsb.lt Duomenys kaupiami ir saugomi

Detaliau

009 PD Taisykles maketas Bendras_internetui

009 PD Taisykles maketas Bendras_internetui PATVIRTINTA Gyvybės draudimo UAB BONUM PUBLICUM valdybos 2015 m. sausio 23 d. protokolu Nr. 2015-03 Pensijų draudimo taisyklės Nr. 009 1. Bendroji dalis Įsigalioja nuo 2015 m. vasario 1 d. 1.1. Gyvybės

Detaliau

Tikslas – padėti mokiniams saugoti ir stiprinti sveikatą, organizuojant ir įgyvendinant priemones, susijusias su ligų ir traumų profilaktika

Tikslas – padėti mokiniams saugoti ir stiprinti sveikatą, organizuojant ir įgyvendinant priemones, susijusias su ligų ir traumų profilaktika PATVIRTINTA Direktoriaus 2018 m. gruodžio 3 d. įsakymu Nr. V-55 VILNIAUS LOPŠELIS- DARŽELIS,,MAŽYLIS SVEIKATOS STIPRINIMO IR PRIEŽIŪROS PLANAS 2018-2019 m. m. Tikslas padėti ugdytiniams saugoti ir stiprinti

Detaliau

Vilniaus krašto 2019 m. mokymų planas Eil. Nr. Mokymų pradžios ir Registracijos vieta ir Grupės kodas Programos pavadinimas ir trukmė (val.) Mokymų vi

Vilniaus krašto 2019 m. mokymų planas Eil. Nr. Mokymų pradžios ir Registracijos vieta ir Grupės kodas Programos pavadinimas ir trukmė (val.) Mokymų vi 1 12.8 Pacientų, turinčių limfotakos sutrikimų ir sergančių onkologinėmis ligomis, limfodrenažinis masažas (80 val.) 2019-08-19 2019-08-30 Eimantas Pocius, 9-10 V2019T12.8-2 13821 170 Eur 2 1.152 Saugus

Detaliau

Alkoholis, jo poveikis paauglio organizmui ir elgesiui, vartojimo priežastys ir pasekmės Justinos Jurkšaitės (I e) nuotr.

Alkoholis, jo poveikis paauglio organizmui ir elgesiui, vartojimo priežastys ir pasekmės Justinos Jurkšaitės (I e) nuotr. Alkoholis, jo poveikis paauglio organizmui ir elgesiui, vartojimo priežastys ir pasekmės Justinos Jurkšaitės (I e) nuotr. Paauglystė svarbus gyvenimo laikotarpis, kuris tęsiasi nuo fizinio lytinio brendimo

Detaliau

PATVIRTINTA Gyvybės draudimo UAB BONUM PUBLICUM Valdybos 2016 m. balandžio 27 d. protokolu Nr Universalaus gyvybės draudimo su kintančiu kapi

PATVIRTINTA Gyvybės draudimo UAB BONUM PUBLICUM Valdybos 2016 m. balandžio 27 d. protokolu Nr Universalaus gyvybės draudimo su kintančiu kapi PATVIRTINTA Gyvybės draudimo UAB BONUM PUBLICUM Valdybos 2016 m. balandžio 27 d. protokolu Nr. 2016-10 Universalaus gyvybės draudimo su kintančiu kapitalu taisyklės Nr. 011 Įsigalioja nuo 2016 m. gegužės

Detaliau

Alkoholio ir kitų narkotikų tyrimas Europos mokyklose ESPAD 2011 Tyrimo Lietuvoje ataskaita Tyrimo atlikimą organizavo Ugdymo plėtotės centras, ataska

Alkoholio ir kitų narkotikų tyrimas Europos mokyklose ESPAD 2011 Tyrimo Lietuvoje ataskaita Tyrimo atlikimą organizavo Ugdymo plėtotės centras, ataska Alkoholio ir kitų narkotikų tyrimas Europos mokyklose ESPAD 2011 Tyrimo Lietuvoje ataskaita Tyrimo atlikimą organizavo Ugdymo plėtotės centras, ataskaitą parengė Irena Šutinienė ( Lietuvos socialinių tyrimų

Detaliau

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Lietuvos ir jos regionų ekonomikos evoliucija: kur esame ir kas laukia toliau? Aurelijus Dabušinskas, Lietuvos banko Ekonomikos departamento direktorius 2019 m. kovo 21 d. Lietuvos ūkio augimas išlieka

Detaliau

Ginčo byla Nr LIETUVOS BANKO PRIEŽIŪROS TARNYBOS FINANSINIŲ PASLAUGŲ IR RINKŲ PRIEŽIŪROS DEPARTAMENTO DIREKTORIUS SPRENDIMAS DĖL N. J. IR

Ginčo byla Nr LIETUVOS BANKO PRIEŽIŪROS TARNYBOS FINANSINIŲ PASLAUGŲ IR RINKŲ PRIEŽIŪROS DEPARTAMENTO DIREKTORIUS SPRENDIMAS DĖL N. J. IR Ginčo byla Nr. 2016-00757 LIETUVOS BANKO PRIEŽIŪROS TARNYBOS FINANSINIŲ PASLAUGŲ IR RINKŲ PRIEŽIŪROS DEPARTAMENTO DIREKTORIUS SPRENDIMAS DĖL N. J. IR UAB PZU LIETUVA GYVYBĖS DRAUDIMAS GINČO NAGRINĖJIMO

Detaliau

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Lietuvos ekonomikos raida: naujausios tendencijos ir iššūkiai Pristato Nerijus Černiauskas Makroekonomikos ir prognozavimo skyrius Ekonomikos departamentas 2017 m. spalio 16 d. Turinys I. Realusis sektorius

Detaliau

metine ataskaita internetui

metine ataskaita internetui PRITARTA Mažeikių rajono savivaldybės tarybos 2012 m. balandžio 27 d. sprendimu Nr. T1-158 VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS MAŽEIKIŲ LIGO I ĖS 2011 METŲ VEIKLOS ATASKAITA I. ŽI IOS APIE ĮSTAIGĄ Pagrindinis VšĮ Mažeikių

Detaliau

VALSTYBINĖ KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJA

VALSTYBINĖ KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJA BIOKURO RINKOS STEBĖSENOS ATASKAITA UŽ 2017 M. I KETV. Vilnius, 2017 Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija Verkių g. 25C-1, LT-08223 Vilnius Tel. +370 5 213 5166 Faks. +370 5 213 5270 El.

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS KRAŠTO APSAUGOS MINISTRO IR

LIETUVOS RESPUBLIKOS KRAŠTO APSAUGOS MINISTRO IR LIETUVOS RESPUBLIKOS KRAŠTO APSAUGOS MINISTRO IR LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRO Į S A K Y M A S DĖL SVEIKATOS BŪKLĖS ĮVERTINIMO PRINCIPŲ, METODIKOS IR TINKAMUMO KARO AR CIVILINEI KRAŠTO

Detaliau

Slide 1

Slide 1 AUTOMATINIO TIKRINIMO KLINIKINIO KODAVIMO TAISYKLĖS NOMEDA KAZAKEVIČIŪTĖ RIMA AKSTINIENĖ VALSTYBINĖ LIGONIŲ KASA 2019-04-11 AUTOMATINIO TIKRINIMO KLINIKINIO KODAVIMO TAISYKLĖS Klinikinio kodavimo skyriaus

Detaliau

Finansų rinkos dalyvių veikla Lietuvos draudimo rinkos apžvalga 2019 / I ketv.

Finansų rinkos dalyvių veikla Lietuvos draudimo rinkos apžvalga 2019 / I ketv. Finansų rinkos dalyvių veikla Lietuvos draudimo rinkos apžvalga 19 / LIETUVOS DRAUDIMO RINKOS APŽVALGA Serija Finansų rinkos dalyvių veikla 19 ISSN 2335-8335 (online) Santrumpos ES Europos Sąjunga TPVCAD

Detaliau

Gerontologija 2009; 10(4): GERONTOLOGIJA Mokslinis straipsnis Sergančių galvos smegenų insultu pacientų, reabilituotų trijose reabilitacijos p

Gerontologija 2009; 10(4): GERONTOLOGIJA Mokslinis straipsnis Sergančių galvos smegenų insultu pacientų, reabilituotų trijose reabilitacijos p Gerontologija 2009; 10(4): 214 222 GERONTOLOGIJA Mokslinis straipsnis Sergančių galvos smegenų insultu pacientų, reabilituotų trijose reabilitacijos paslaugas teikiančiose įstaigose, charakteristika A.

Detaliau

(Microsoft Word - mokiniu sergamumo analiz\ )

(Microsoft Word - mokiniu sergamumo analiz\ ) ŠIAULIŲ MIESTO BENDROJO LAVINIMO MOKYKLŲ MOKINIŲ PROFILAKTINIŲ SVEIKATOS PATIKRINIMŲ DUOMENŲ ANALIZö 212/13 M. Šiauliai, 212 Pagal mokyklų visuomen s sveikatos priežiūros specialisčių pateiktus duomenis

Detaliau

TVIEŠOSIOS

TVIEŠOSIOS VIEŠOJI ĮSTAIGA PRIENŲ LIGONINĖ 2015 M. VEIKLOS ATASKAITA VšĮ Prienų ligoninės direktorė Jūratė Milaknienė PRIENAI 2016 LIGONINĖS MISIJA Teikti prieinamas, mokslu ir pažangiausiomis technologijomis pagrįstas,

Detaliau

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRO 2012 M. LIEPOS 5 D. ĮSAKYMO NR. V-698 „DĖL ORTOPEDIJOS TECHNINIŲ PRIEMONIŲ, KURIŲ ĮSIGIJIMO IŠLAI

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRO 2012 M. LIEPOS 5 D. ĮSAKYMO NR. V-698 „DĖL ORTOPEDIJOS TECHNINIŲ PRIEMONIŲ, KURIŲ ĮSIGIJIMO IŠLAI LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRAS ĮSAKYMAS DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRO 2012 M. LIEPOS 5 D. ĮSAKYMO NR. V-698 DĖL PRIVALOMOJO SVEIKATOS DRAUDIMO FONDO BIUDŽETO LĖŠOMIS

Detaliau

Lietuvos regionų apžvalga 2018 metai

Lietuvos regionų apžvalga 2018 metai Lietuvos regionų apžvalga 2018 metai 2019 m. balandžio 05 d. A n o t a c i j a Apžvalgoje informacija apie Lietuvos regionų ekonomikos rodiklius, jų tarpusavio palyginimas. Daugiau informacijos ieškokite

Detaliau

Microsoft Word - Biokuro ataskaita 2018 m IV ketv

Microsoft Word - Biokuro ataskaita 2018 m IV ketv BIOKURO RINKOS STEBĖSENOS ATASKAITA UŽ 2018 M. IV KETV. Vilnius, 2019 Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija Verkių g. 25C-1, LT-08223 Vilnius Tel. +370 5 213 5166 Faks. +370 5 213 5270 El.

Detaliau

NELAIMINGŲ ATSITIKIMŲ DRAUDIMO TAISYKLĖS ( redakcija, galioja nuo ) TURINYS I. DRAUDŽIAMIEJI ĮVYKIAI... II. NEDRAUDŽIAMIEJI ĮVYKIA

NELAIMINGŲ ATSITIKIMŲ DRAUDIMO TAISYKLĖS ( redakcija, galioja nuo ) TURINYS I. DRAUDŽIAMIEJI ĮVYKIAI... II. NEDRAUDŽIAMIEJI ĮVYKIA NELAIMINGŲ ATSITIKIMŲ DRAUDIMO TAISYKLĖS (2014.01.01 redakcija, galioja nuo 2014.01.01) TURINYS I. DRAUDŽIAMIEJI ĮVYKIAI... II. NEDRAUDŽIAMIEJI ĮVYKIAI... III. PAPILDOMOS DRAUDIMO APSAUGOS SĄLYGOS... IV.

Detaliau

MAPPING & UNDERSTANDING EXCLUSION IN EUROPE

MAPPING & UNDERSTANDING EXCLUSION IN EUROPE MAPPING & UNDERSTANDING EXCLUSION IN EUROPE 1 1 SANTRAUKA Ši ataskaita Siekis nustatyti ir suprasti atskirties mastą ir pobūdį: institucinės, prievartinės ir bendruomeninės paslaugos ir praktika Europoje

Detaliau

TURINYS Senolių receptai Žinynas ĮVADAS 5 VAISTINIŲ AUGALŲ RINKIMAS IR RUOŠIMAS 6 VAISTINIŲ PREPARATŲ RUOŠIMAS 7 BLEFARITAS 10 GLAUKOMA 11 KATARAKTA 1

TURINYS Senolių receptai Žinynas ĮVADAS 5 VAISTINIŲ AUGALŲ RINKIMAS IR RUOŠIMAS 6 VAISTINIŲ PREPARATŲ RUOŠIMAS 7 BLEFARITAS 10 GLAUKOMA 11 KATARAKTA 1 TURINYS Senolių receptai Žinynas ĮVADAS 5 VAISTINIŲ AUGALŲ RINKIMAS IR RUOŠIMAS 6 VAISTINIŲ PREPARATŲ RUOŠIMAS 7 BLEFARITAS 10 GLAUKOMA 11 KATARAKTA 13 KONJUNKTYVITAS 16 MIEŽIS 18 AUGALAI, GERINANTYS REGĖJIMĄ

Detaliau

VAIKŲ, VARTOJANČIŲ NARKOTINES IR PSICHOTROPINES MEDŽIAGAS VARTOJIMO NUSTATYMO ORGANIZAVIMAS Atmintinė ugdymo įstaigų darbuotojams ir jose dirbantiems

VAIKŲ, VARTOJANČIŲ NARKOTINES IR PSICHOTROPINES MEDŽIAGAS VARTOJIMO NUSTATYMO ORGANIZAVIMAS Atmintinė ugdymo įstaigų darbuotojams ir jose dirbantiems VAIKŲ, VARTOJANČIŲ NARKOTINES IR PSICHOTROPINES MEDŽIAGAS VARTOJIMO NUSTATYMO ORGANIZAVIMAS Atmintinė ugdymo įstaigų darbuotojams ir jose dirbantiems visuomenės sveikatos specialistams Vilnius, 2011 Atpažinti

Detaliau

2006 m. gruodžio 31 d. finansinė atskaitomybė

2006 m. gruodžio 31 d. finansinė atskaitomybė AB,,VILNIAUS DEGTINĖ" Pagrindinių veiklos rodiklių ataskaita už 2018 m. rugsėjo 30 d. pasibaigusį devynių mėnesių laikotarpį 2018 m. lapkričio 30 d. Vilnius Informacija apie Įmonę Įmonės pavadinimas Teisinė

Detaliau

Microsoft PowerPoint - Presentation1

Microsoft PowerPoint - Presentation1 Danutė Povilėnaitė Reumatologijos centras Vilnius 2012-12-05 Įvadas Amiloidozės tai baltymų struktūros pokyčių ligos, kai įprastas tirpus baltymas virsta nenormaliu netirpiu fibriliniu baltymu, kuris deponuojasi

Detaliau

DANTŲ ĖDUONIS IR PERIODONTO LIGOS Rekomendacijos bendrosios sveikatos priežiūros specialistams Svarbiausios EFP ir ORCA organizuotos 2016 m. Perio dar

DANTŲ ĖDUONIS IR PERIODONTO LIGOS Rekomendacijos bendrosios sveikatos priežiūros specialistams Svarbiausios EFP ir ORCA organizuotos 2016 m. Perio dar DANTŲ ĖDUONIS IR PERIODONTO LIGOS Rekomendacijos bendrosios sveikatos priežiūros specialistams Svarbiausios EFP ir ORCA organizuotos 2016 m. Perio darbo grupės žinutės apie dantų ėduonies ir periodonto

Detaliau

Lithuanian translation of Induction of labour - Information for pregnant women, their partners and families Gimdymo sužadinimas Informacija nėščiosiom

Lithuanian translation of Induction of labour - Information for pregnant women, their partners and families Gimdymo sužadinimas Informacija nėščiosiom Lithuanian translation of Induction of labour - Information for pregnant women, their partners and families Gimdymo sužadinimas Informacija nėščiosioms, jų partneriams ir šeimoms Šiame lankstinuke rasite:

Detaliau

Elektroninių pažymėjimų tvarkymo sistema

Elektroninių pažymėjimų tvarkymo sistema Data: 2019-09-16 Valstybinio socialinio draudimo fondo valdyba Turinys 1. Įžanga... 3 1.1. Dokumento tikslas... 3 1.2. Terminai ir santrumpos... 3 2. Perskaitykite pirmiausia... 4 2.1. Ką rasite šiame

Detaliau

healthfit Rūpintis išklausyti pagerinti NHS Grampian (Nacionalinės sveikatos tarnybos) sveikatingumo planas Suglausta versija Lithuanian (Ve

healthfit Rūpintis išklausyti pagerinti NHS Grampian (Nacionalinės sveikatos tarnybos) sveikatingumo planas Suglausta versija Lithuanian (Ve healthfit Rūpintis išklausyti pagerinti NHS Grampian (Nacionalinės sveikatos tarnybos) sveikatingumo planas 2010-2013 Suglausta versija Lithuanian (Version 1) Įžanga Jeigu norite pilnos plano versijos

Detaliau

SIŪLOMO ĮRAŠYTI Į KOMPENSAVIMO SĄRAŠUS VAISTINIO PREPARATO FARMAKOEKONOMINĖS VERTĖS NUSTATYMO PROTOKOLAS (data) Vertinimas pirminis patiksl

SIŪLOMO ĮRAŠYTI Į KOMPENSAVIMO SĄRAŠUS VAISTINIO PREPARATO FARMAKOEKONOMINĖS VERTĖS NUSTATYMO PROTOKOLAS (data) Vertinimas pirminis patiksl SIŪLOMO ĮRAŠYTI Į KOMPENSAVIMO SĄRAŠUS VAISTINIO PREPARATO FARMAKOEKONOMINĖS VERTĖS NUSTATYMO PROTOKOLAS 2017-11-27 (data) Vertinimas pirminis patikslintas Vilnius (sudarymo vieta) Paskutinio vertinimo

Detaliau

ANKETA

ANKETA ANKETA Sveiki, Kartu su Lietuvos lstybiniu psichikos sveikatos centru atliekame anoniminį šalies gyventojų tyrimą, kurio tikslas ištirti gyventojų nuostatas alkoholio vartojimo atţvilgiu. Mums yra svarbūs

Detaliau

VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS TAURAGĖS LIGONINĖS 2013 METŲ VEIKLOS ATASKAITA

VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS TAURAGĖS LIGONINĖS 2013 METŲ VEIKLOS ATASKAITA Projektas TAURAGĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA SPRENDIMAS DĖL VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS TAURAGĖS LIGONINĖS 214 METŲ VEIKLOS ATASKAITOS IR 214 METŲ METINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO PATVIRTINIMO 215 m. balandžio

Detaliau

Nelaimingų atsitikimų darbe analizė 2018 metais užregistruoti pranešimai apie įvykius darbe, kurių metu buvo sužaloti darbuotojai (toliau NA dar

Nelaimingų atsitikimų darbe analizė 2018 metais užregistruoti pranešimai apie įvykius darbe, kurių metu buvo sužaloti darbuotojai (toliau NA dar Nelaimingų atsitikimų darbe analizė metais užregistruoti pranešimai apie įvykius darbe, kurių metu buvo sužaloti darbuotojai (toliau NA darbe). Įmonėse įvyko lengvi, sunkūs ir mirtini NA darbe. metų mirtinų

Detaliau

Ibuprofen Art 31 CMDh agreement Annexes

Ibuprofen Art 31 CMDh agreement Annexes II priedas Mokslinės išvados ir pagrindas keisti rinkodaros leidimų sąlygas 355 Mokslinės išvados ir pagrindas keisti rinkodaros leidimų sąlygas Ibuprofenas yra nesteroidinis vaistas nuo uždegimo (NVNU),

Detaliau

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Bandžiusių nusižudyti merginų išgyvenimai Jolanta Jarmolovičiūtė IV Vilniaus traumų psichologijos konferencija 2013 m. kovo 22 d. Problemos aktualumas 1 pav. 0-19 metų amžiaus moterų mirtingumo nuo savižudybių

Detaliau

ESPBI IS ir E. recepto veiklos modelių pristatymas

ESPBI IS ir E. recepto veiklos modelių pristatymas ESPBI IS ir E. recepto veiklos modelių pristatymas 2013-11-08 Pristatymo organizavimas Laikas Tema 9:00 9:30 Dalyvių registracija 9:30 9:45 Įžanginis žodis 9:45 11:00 E. sveikatos paslaugų ir bendradarbiavimo

Detaliau

L I E T U V O S D R A U D I M O R I N K O S A P Ž V A L G A / m. I I I k e t v i r t i s 1 Turinys I. DRAUDIMO RINKOS APŽVALGA... 3 II. DRAUDI

L I E T U V O S D R A U D I M O R I N K O S A P Ž V A L G A / m. I I I k e t v i r t i s 1 Turinys I. DRAUDIMO RINKOS APŽVALGA... 3 II. DRAUDI 1 Turinys I. DRAUDIMO RINKOS APŽVALGA... 3 II. DRAUDIMO ĮMONIŲ FINANSINIŲ RODIKLIŲ APŽVALGA... III. DRAUDIMO TARPININKŲ RINKOS APŽVALGA....7 L I E T U V O S D R A U D I M O R I N K O S A P Ž V A L G A

Detaliau

Pažanga gydant vaikų onkologines ligas Lietuvoje

Pažanga gydant vaikų onkologines ligas Lietuvoje Pažanga gydant vaikų onkologines ligas Lietuvoje Vaikų okohematologijos centras Vaikų ligoninė, Vilniaus universiteto Santariškių klinikų filialas Dr. Jelena Rascon 2014-02-15 Vaikų onkohematologinė pagaba

Detaliau

VILNIAUS APSKRITIES TARPINSTITUCINĖS ANTIMIKROBINIO ATSPARUMO VALDYMO GRUPĖS 2018 M. VEIKLOS ATASKAITA Nr. ( E) 2- Vilnius Priemon

VILNIAUS APSKRITIES TARPINSTITUCINĖS ANTIMIKROBINIO ATSPARUMO VALDYMO GRUPĖS 2018 M. VEIKLOS ATASKAITA Nr. ( E) 2- Vilnius Priemon VILNIAUS APSKRITIES TARPINSTITUCINĖS ANTIMIKROBINIO ATSPARUMO VALDYMO GRUPĖS 2018 M. VEIKLOS ATASKAITA 2019-02- Nr. (10-13 16.1.1E) 2- Vilnius Priemonės įvykdymo data Priemonės pobūdis ir pavadinimas Priemonės

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS SUSISIEKIMO MINISTERIJOS TRANSPORTO AVARIJŲ IR INCIDENTŲ TYRIMO SKYRIUS JŪRŲ LAIVŲ AVARIJŲ IR INCIDENTŲ, ĮVYKUSIŲ 2014 METAIS, AP

LIETUVOS RESPUBLIKOS SUSISIEKIMO MINISTERIJOS TRANSPORTO AVARIJŲ IR INCIDENTŲ TYRIMO SKYRIUS JŪRŲ LAIVŲ AVARIJŲ IR INCIDENTŲ, ĮVYKUSIŲ 2014 METAIS, AP LIETUVOS RESPUBLIKOS SUSISIEKIMO MINISTERIJOS TRANSPORTO AVARIJŲ IR INCIDENTŲ TYRIMO SKYRIUS JŪRŲ LAIVŲ AVARIJŲ IR INCIDENTŲ, ĮVYKUSIŲ 2014 METAIS, APŽVALGA 2015-04-17 NR. TA-7 2 APŽVALGOS TURINYS 1. Įvadas...3

Detaliau

Meningokokinė infekcija klinika, diagnostika (Epideminis cerebrospinalinis meningitas) Doc. E. Broslavskis VU Infekcinių, krūtinės ligų, dermatovenero

Meningokokinė infekcija klinika, diagnostika (Epideminis cerebrospinalinis meningitas) Doc. E. Broslavskis VU Infekcinių, krūtinės ligų, dermatovenero Meningokokinė infekcija klinika, diagnostika (Epideminis cerebrospinalinis meningitas) Doc. E. Broslavskis VU Infekcinių, krūtinės ligų, dermatovenerologijos ir alergologijos klinika 2012 gegužės 9 d.,

Detaliau

Maisto lipidų pernaša ir jos sutrikimai. Audinių lipoproteinlipazės. Alimentinė lipemija. Akvilė Gaupšaitė Igr.

Maisto lipidų pernaša ir jos sutrikimai. Audinių lipoproteinlipazės. Alimentinė lipemija. Akvilė Gaupšaitė Igr. Maisto lipidų pernaša ir jos sutrikimai. Audinių lipoproteinlipazės. Alimentinė lipemija. Akvilė Gaupšaitė Igr. Lipidai žmogaus organizme Maisto lipidai: o 1. Daugiausia trigliceridų (TAG) ~90 % o 2. Fosfolipidai;

Detaliau

Microsoft Word - Kontrabandos tyrimo apzvalga 2010+gk.doc

Microsoft Word - Kontrabandos tyrimo apzvalga 2010+gk.doc Įvadas Gyventojų požiūrio į kontrabandą ir nelegalių prekių vartojimą tyrimo rezultatai Šio tyrimo tikslas yra išsiaiškinti žmonių požiūrį į cigarečių, alkoholinių gėrimų, degalų ir kuro kontrabandą ir

Detaliau

Ginčo byla Nr LIETUVOS BANKO PRIEŽIŪROS TARNYBOS FINANSINIŲ PASLAUGŲ IR RINKŲ PRIEŽIŪROS DEPARTAMENTO DIREKTORIUS SPRENDIMAS DĖL K. R. IR

Ginčo byla Nr LIETUVOS BANKO PRIEŽIŪROS TARNYBOS FINANSINIŲ PASLAUGŲ IR RINKŲ PRIEŽIŪROS DEPARTAMENTO DIREKTORIUS SPRENDIMAS DĖL K. R. IR Ginčo byla Nr. 2017-01197 LIETUVOS BANKO PRIEŽIŪROS TARNYBOS FINANSINIŲ PASLAUGŲ IR RINKŲ PRIEŽIŪROS DEPARTAMENTO DIREKTORIUS SPRENDIMAS DĖL K. R. IR IF P&C INSURANCE AS GINČO NAGRINĖJIMO 2017 m. lapkričio

Detaliau

PSICHIKOS SVEIKATA SKIRTINGUOSE GYVENIMO TARPSNIUOSE: GEROJI PRAKTIKA IR PERSPEKTYVOS LIETUVOJE Teminis tyrimas UAB Civitta 2017 m. gegužės 17 d. Proj

PSICHIKOS SVEIKATA SKIRTINGUOSE GYVENIMO TARPSNIUOSE: GEROJI PRAKTIKA IR PERSPEKTYVOS LIETUVOJE Teminis tyrimas UAB Civitta 2017 m. gegužės 17 d. Proj PSICHIKOS SVEIKATA SKIRTINGUOSE GYVENIMO TARPSNIUOSE: GEROJI PRAKTIKA IR PERSPEKTYVOS LIETUVOJE Teminis tyrimas UAB Civitta 2017 m. gegužės 17 d. Projektas Atviros Vyriausybės iniciatyvos finansuojamas

Detaliau

Slide 1

Slide 1 AKTUALŪS VIDAUS LIGŲ KLINIKINIO KODAVIMO KLAUSIMAI Tatjana Golubajeva VALSTYBINĖ LIGONIŲ KASA VILNIUS, 2014 www.vlk.lt PLANAS http://www.vlk.lt/gydymo-istaigoms/ Pagrindinės diagnozės kodavimas Gretutinių

Detaliau

Pulmonologijos naujienos_is PDF.indd

Pulmonologijos naujienos_is PDF.indd 5 INTENSYVIOJI PULMONOLOGIJA III. Sergančiųjų ūminiu kvėpavimo nepakankamumu gydymas neinvazine plaučių ventiliacija Rolandas Zablockis Vilniaus universiteto Krūtinės ligų, imunologijos ir alergologijos

Detaliau