Situacijos vertinimas:

Dydis: px
Rodyti nuo puslapio:

Download "Situacijos vertinimas:"

Transkriptas

1 Alkoholio suvartojimo ir pasekmių mažinimo Lietuvoje programa A. Matulas, A. Veryga Programa parengta remiant Tėvynės sąjungos (konservatoriai, politiniai kaliniai ir tremtiniai, krikščioniškieji demokratai) Nauja darbotvarkė Lietuvai ir Demokratinės politikos institutui. Tėvynės sąjunga (konservatoriai, politiniai kaliniai ir tremtiniai, krikščioniškieji demokratai), kartu su Demokratinės politikos institutu kurdama "Naują darbotvarkę Lietuvai", teikia alkoholio vartojimo ir su juo susijusių pasekmių mažinimo programą, kurią, gavusi visuomenės pasitikėjimą, siektų įgyvendinti. Tėvynės sąjunga, matydama dabartinės valdžios nenorą ar nesugebėjimą spręsti daugelio šalyje įsisenėjusių problemų (nevykdoma švietimo reforma, nekokybiška ir sunkiai prieinama sveikatos sistema, blogėjanti šalies demografinė situacija, didėjantis sergamumas ir mirtingumas ir kt.) ir kurdama "Naująją darbotvarkę Lietuvai", ypatingą dėmesį numato skirti vienai iš skaudžiausių Lietuvos problemų didėjančiam alkoholio suvartojimui ir su tuo susijusiomis pasekmėms spręsti. Numatydami kompleksines priemones minėtoms problemoms spręsti keliame šiuos pagrindinius tikslus: 1. Mažinti visų alkoholinių gėrimų vartojimą Lietuvoje. 2. Stabdyti ir mažinti paauglių ir jaunimo alkoholinių gėrimų vartojimą. 3. Mažinti su alkoholio vartojimu susijusių nelaimingų atsitikimų skaičių. Situacijos vertinimas 1998 metais Seimo patvirtintoje Lietuvos sveikatos programoje yra numatytas tikslas iki 2010 metų sumažinti alkoholio vartojimą 25 proc. (1 pav.). Kaip nuo to laiko kito alkoholio suvartojimas Lietuvoje ir ko buvo siekiama atvaizduota 1 pav. 1 pav. Planuoti ir esami alkoholinių gėrimų vartojimo pokyčiai (litrai absoliutaus alkoholio, tenkantys vienam gyventojui) Litrai gryno alkoholio vienam gyventojui ,5 9, ,3 9,1 Esami vartojimo pokyčiai 8,9 10,2 8,7 10,4 8,5 10,7 8,3 11 8,1 7,9 Planuota pagal Lietuvos sveikatos programą ,7 7,5 7,1 Iškeltas Sveikatos programoje tikslas ne tik neįgyvendinamas, alkoholio vartojimas nuolat auga. Tai patvirtina Statistikos departamento kasmet skelbiami duomenys metais vienam Lietuvos gyventojui tenkantis absoliutaus alkoholio kiekis buvo 9,5 litro, o 2006 metais jau 11 litrų (1 lentelė). Vienam, vyresniam kaip 15 metų, Lietuvos gyventojui jau tenka apie 13 litrų grynojo alkoholio per metus. Pridėjus nelegaliai vartojamą alkoholį šis kaičius išauga apytiksliai iki 18 l grynojo alkoholio kiekvienam, vyresniam kaip 15 metų, Lietuvos gyventojui.

2 1 lentelė. Alkoholinių gėrimų vartojimas Tenka absoliutaus alkoholio, litrais vienam gyventojui 10,0 10,0 10,2 10,4 10,7 11,0 vienam 15 metų ir vyresniam gyventojui 12,78 12,5 12,7 12,8 12,9 13,2 1 Išankstiniai duomenys. STD Toks legaliai parduoto alkoholio kiekio didėjimas neretai aiškinamas tuo, kad auga legalaus alkoholio pardavimas ir mažėja nelegali prekyba alkoholiu, tačiau šios hipotezės nepatvirtina stabiliai augantis alkoholinių psichozių skaičius (2 pav.). Augant legaliai ir mažėjant nelegaliai alkoholio prekybai alkoholinių psichozių skaičius turėtų nesikeisti, tačiau, alkoholinių psichozių nuolat daugėjant, galima pagrįstai manyti, kad auga tiek legalaus, tiek nelegalaus alkoholio suvartojimas. 2 pav. Alkoholinės psichozės (skaičius gyventojų) ,9 90,4 89,8 70, ,0 61,0 9 alkoholinės psichozės VPSC Šatinis: Valstybinis psichikos sveikatos centras, metais dėl alkoholio vartojimo mirė 1484 asmenys, tai 242 daugiau nei 2005 m. Dažniausia šių mirčių priežastis buvo alkoholinė kepenų liga (46,7 proc.), atsitiktinis apsinuodijimas alkoholiu (32,7 proc.) ir alkoholinė kardiomiopatija (15 proc.). Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos duomenimis, 2006 m. pabaigoje savivaldybių vaiko teisių apsaugos tarnybų socialinės rizikos šeimų įskaitoje buvo įrašyta 8,3 tūkst. girtaujančių šeimų, tai 1,7 tūkst. (16 proc.) mažiau nei 2005 m. Mažėjant asocialių, girtaujančių šeimų, augant BVP ir gyventojų pajamoms ir tuo pačiu augant alkoholinių gėrimų suvartojimui visuomenė gali abejoti teiginiais, kad alkoholio vartojimą skatina skurdas, blogos gyvenimo sąlygos ir pan. Iki šiol drastiškai daugėja nuolat girtaujančių vaikų (3 pav.). Tai rodo nepakankamą alkoholinių gėrimų pardavimo nepilnamečiams kontrolę, visuomenės abejingumą ir vaikams bei 2

3 paaugliams nuolat brukamas teigiamas alkoholio vartojimo nuostatas, kurias pirmiausia palaiko alkoholio reklama, toleruojant visuomenei ir kai kurioms politinėms partijoms. 3 paveikslas. Moksleivių alkoholio vartojimas ESPAD tyrimo duomenimis (15 16 m. amžiaus moksleiviai, 10 ir daugiau kartų vartoję alkoholio per pastarąsias 30 dienų), procentais 16% 12,8% 12% 9,5% 8% 4% 2,6% 1% 5,30% 4,70% Berniukai Mergaitės 0% ESPAD Šaltinis: ESPAD tyrimas, 2004 Ypatingą nerimą kelia tai, kad Lietuvoje praktiškai neliko metų amžiaus, kurie dar nevartotų alkoholio (4 pav.). 6 4 paveikslas. Alkoholio nevartojančių metų amžiaus paauglių procentas. 5,5 5, ,9 3 3,5 3,1 berniukai mergaitės iš viso 2,3 2 2,1 1, ESPAD Šaltinis: ESPAD tyrimas, 2004 Augantis vaikų alkoholio vartojimas neišvengiamai lemia dėl alkoholio intoksikacijos į gydymo įstaigas patenkančių vaikų skaičių. Per penkerius metus tokių vaikų padaugėjo daugiau kaip 10 kartų (2 lentelė). 3

4 2 lentelė. Vaikų alkoholinės intoksikacijos dinamika m. LSIC duomenimis. Šaltinis: Lietuvos sveikatos ekonomikos centras, 2007 Valstybės tabako ir alkoholio kontrolės tarnybos duomenimis, per pastaruosius metus sidro ir alkoholinių kokteilių vartojimas išaugo 249 proc. Būtent šiuos gėrimus, Statistikos departamento duomenimis, dažniausiai vartoja nepilnamečiai. O tai pavojinga alkoholio potraukio išsivystymui. 5 paveikslas. Įvairių alkoholio rūšių vartojimas moterų tarpe pagal amžių procentais vieno epizodo metu 2005 metais. Šaltinis: Lietuvos Statistikos departamentas, % Amžiaus grupės, metais Vartojo alų Vartojo degtinę, kitus stipriuosius gėrimus Vartojo vyną, šampanizuotą vyną Vartojo sidrą, alkoholinius kokteilius 6 paveikslas Įvairių alkoholio rūšių vartojimas vyrų tarpe pagal amžių procentais vieno epizodo metu 2005 metais % Amžiaus grupės, metais Vartojo alų Vartojo degtinę, stiprius alkoholinius gėrimus Vartojo vyną, šampanizuotą vyną Vartojo sidrą, alkoholinius kokteilius 4

5 5 pav. ir 6 pav. Atspindi, kaip, didėjant moterų ir vyrų amžiui, keičiasi vartojamo alkoholio rūšys. Atitinkamai paauglės ir jaunos moterys linkusios vartoti sidrą, alkoholinius kokteilius, o vyrai alų, tačiau vyresnio amžiaus žmonės daugiausia vartoja stipriuosius alkoholinius gėrimus m. sausio-spalio mėn. Lietuvos Respublikoje pagamintų alkoholinių gėrimų (be alaus) pardavimas padidėjo 22 proc., lyginant su 2006 m. sausio-spalio mėn. pardavimu. Per minimą laikotarpį alkoholinių kokteilių pardavimas padidėjo 72 proc., vyno pardavimas padidėjo 4 proc., kitų fermentuotų gėrimų (įskaitant sidrą) pardavimai padidėjo 20 proc. Alaus pardavimas sumažėjo 4,8 proc., tačiau tai įvyko dėl gamybos perorientavimo. Pastebima tendencija, kad tradiciškai alų gaminančios įmonės pradėjo gaminti alkoholinius kokteilius, sidrą. UAB,,Švyturys-Utenos alus 2,3 kartus 2007 metais padidino alkoholinių kokteilių gamybą, 80 proc. padidino fermentuotų gėrimų (sidro tipo) gamybą; UAB,,Gubernija 73 proc. padidino fermentuotų gėrimų gamybą; UAB,,Ragutis 42 proc. padidino fermentuotų gėrimų gamybą. Jau 2006 metais Statistikos departamentas skelbė, kad 2005 m., palyginus su 2000 m., mirusiųjų skaičius dėl išorinių priežasčių padidėjo beveik 9 procentais: daugiau žmonių sušalo (beveik 3 kartus), žuvo transporto įvykių metu (15,1 proc.), paskendo (7,7 proc.). Pastebimai (apie 40 proc.) padaugėjo asmenų, mirusių dėl apsinuodijimo alkoholiu bei nuo alkoholio vartojimo sukeltų ligų metų duomenys tik dar kartą patvirtino liūdnas tendencijas. Alkoholio kontrolės situaciją įvertino Nacionalinė sveikatos taryba, kuri alkoholio kontrolės programos vertinimui skirtame posėdyje ir metiniame pranešime Seimui konstatavo, kad Valstybės alkoholio kontrolės programoje bei Alkoholio kontrolės įstatyme numatytas pagrindinis tikslas mažinti alkoholio vartojimą ir su tuo susijusią žalą nėra įgyvendintas. Pabrėžta, kad šalyje vykdoma alkoholio politika iš esmės prieštarauja alkoholio kontrolės teisės aktų nuostatose numatytiems uždaviniams, t.y. vykdoma politika ne mažina, bet didina alkoholio vartojimą, sunkina su tuo susijusias pasekmes. Posėdyje akcentuota, kad, nepaisant to, kad pagrindiniais alkoholio kontrolės programos vykdytojais yra paskirtos Sveikatos apsaugos ministerija ir Valstybės tabako ir alkoholio kontrolės tarnyba, rengiant ir priimant sprendimus dėl Alkoholio kontrolės įstatymo dominuojantį vaidmenį vaidina Ūkio ministerija, o Valstybės tabako ir alkoholio kontrolės tarnyba naikinama jau antrą kartą ruošiamasi naikinti, kaip neparanki institucija. Pabrėžta, kad, svarstant Alkoholio kontrolės įstatymo pataisas, pagrindiniu komitetu Seime dažniausiai skiriamas ne Sveikatos reikalų, o Ekonomikos komitetas. Pritardama PSO alkoholio kontrolės politikos ir strategijos, Europos alkoholio chartijos, Lietuvos sveikatos programos nuostatoms bei principams, NST siūlo iš esmės sugriežtinti alkoholio kontrolę šalyje. Atsakingai vykdant Lietuvos Respublikos alkoholio kontrolės įstatymo reikalavimus siūloma be kompromisų ir ryžtingai taikyti mokslo patvirtintas bei daugelio šalių praktikoje plačiai naudojamas efektyviausias priemones. Siekiant mažinti alkoholio vartojimą siūloma riboti jo pasiūlą ir prieinamumą, didinti alkoholio kainas, riboti alkoholinių gėrimų pardavimo vietas bei laiką. Taip pat siūloma didinti vartotojų minimalaus amžiaus cenzą, uždrausti bet kokią alkoholio reklamą. Tai, kad alkoholio kontrolė vykdoma nepakankamai, savo tyrime konstatavo ir Seimo kontrolierius R. Valentukevičius, kuris savo išvadose teigia, kad pagrindiniai alkoholio kontrolės politikos principai, pavyzdžiui, mokesčiais mažinti alkoholinių gėrimų prieinamumą, riboti alkoholinių gėrimų pardavimo ir vartojimo skatinimą, drausti priemones, skatinančias jaunimą pirkti ir vartoti alkoholinius gėrimus, nėra įgyvendinami. Alkoholio kontrolės įstatymo tikslas mažinti bendrąjį alkoholio vartojimą, jo prieinamumą, ypač nepilnamečiams, piktnaudžiavimą alkoholiu, jo daromą žalą sveikatai ir ūkiui. Po atlikto tyrimo Seimo kontrolierius 5

6 daro išvadą, kad, nors alkoholio kontrolės įstatymas koreguojamas labai dažnai, tačiau ne į gerąją pusę: alkoholio reklama ir pardavimas tampa vis liberalesni, alkoholio vartojama vis daugiau, o neigiamos viso to pasekmės visuomenei vis skaudesnės. Tokioje aplinkoje žmogus negali jaustis saugus, Visuotinėje žmogaus teisių deklaracijoje nurodyta, kad kiekvienas turime teisę į gyvybę, laisvę ir asmens saugumą. Seimo kontrolieriaus nuomone, įstatymas neveikia ta kryptimi, kuria turėtų. Reikalingi radikalūs sprendimai bei politinė valia, kadangi, nesiėmę skubių priemonių, o galvodami tik apie ekonominį interesą, galime pažeisti ir taip trapų Lietuvos valstybės genofondą. Vaiko teisių apsaugos kontrolierė informacijos apie nepilnamečių rūkymą, alkoholio, narkotinių ir psichotropinių medžiagų vartojimą apibendrinime 2007 m. išreiškia didelį susirūpinimą didėjančiu alkoholio vartojimu tarp nepilnamečių metais buvo nustatyti 645 nusikalstamų veikų, kurias padarė neblaivūs nepilnamečiai, atvejai, o 2006 metais nustatyti jau 747 tokie atvejai. Vaiko teisių apsaugos kontrolierės pateiktame pranešime pažymima, kad nepakankamas tarpinstitucinis bendradarbiavimas, sprendžiant nepilnamečių priklausomybės alkoholiui klausimus, trūksta specialistų, galinčių suteikti kvalifikuotą pagalbą, daugėja atvejų, kai neblaivūs nepilnamečiai padaro nusikalstamas veikas. Kaip nepilnamečių alkoholio vartojimo mažinimo priemonės yra siūlomos: tėvų, globėjų, rūpintojų atsakomybės už netinkamą pareigų vykdymą vaiko atžvilgiu griežtinimas; nedelsiant priimti Alkoholio kontrolės įstatymo nuostatą, draudžiančią asmenims, jaunesniems nei 18 metų, viešojo maitinimo įmonėse vartoti alkoholį; griežtinti teisės aktų nuostatas, reglamentuojančias alkoholinių gėrimų reklamą. Prognozės Nepaisant blogėjančios situacijos prognozuojama, kad padėtis blogės ir toliau. Strateginių rinkos tyrimų kompanija Euromonitor International prognozuoja, kad Lietuvos alkoholio rinka per artimiausius penkerius metus išaugs 35.5 proc. Didėjančios vartotojų pajamos, palanki įstatyminė bazė bei sparčiai besivystanti mažmeninės prekybos rinka pagrindiniai faktoriai, įtakoją kone visų alkoholio kategorijų augimą. Pražūtinga valstybės politika Pagal Pasaulio sveikatos organizacijos rekomendacijas Lietuvos mokslininkų parengtoje Valstybės alkoholio kontrolės programoje, priimtoje 1999 metais, buvo numatyti tikslai, kurie turėjo sustabdyti alkoholio vartojimo augimą. Deja, šie tikslai nebuvo įgyvendinti. Dar daugiau, buvo vykdoma veikla, kuri prieštaravo programoje numatytiems tikslams. 3 lentelė. Alkoholio kontrolės programos priemonių vykdymo įvertinimas Valstybės tabako kontrolės programoje Realiai vykdyta veikla numatyta priemonė Nuo 1995 m. Alkoholio kontrolės įstatymas Rengti ir tobulinti teisinę bazę koreguotas 24 kartus, tačiau ne į gerąją pusę: alkoholio reklama ir pardavimai tampa vis liberalesni. Sąmoningai paliktos įstatymo spragos, leidžiančios vykdyti agresyvią alkoholio rinkos plėtrą (pvz.,... teikti pirmenybę natūralios fermentacijos alkoholinių gėrimų gamybai, importui ir pardavimui;...reklama nelaikomi alkoholinius gėrimus gaminančių arba jais prekiaujančių įmonių registruoti pavadinimai (jei alkoholinių gėrimų 6

7 gamintojo pavadinimas yra sudedamoji šių įmonių registruoto pavadinimo dalis...) ir t.t. Mokesčiais mažinti alkoholinių gėrimų prieinamumą (priklausomai nuo gyventojų pajamų nuolat branginti alkoholinius gėrimus) metais, palyginus su 2004 m., alkoholinių gėrimų kainos sumažėjo 0,4 procento. Namų ūkio disponuojamosios piniginės pajamos per tą patį laikotarpį padidėjo 21 procentu. Alkoholinių gėrimų kainos 2006 m., palyginus su 2005 m., sumažėjo dar 0,5 procento. Riboti alkoholinių gėrimų pardavimo ir vartojimo skatinimą; remti laisvos nuo alkoholio gyvenamosios aplinkos planavimą; skatinti socialinės aplinkos be alkoholio kūrimą. Drausti priemones, skatinančias jaunimą pirkti ir vartoti alkoholinius gėrimus. Leista prekiauti alkoholiniais gėrimais 24 valandas per parą, leista prekyba degalinėse, sanatorijose, gyvenamuosiuose namuose. Žymiai daugiau išduodama licencijų mažmeninei ir didmeninei prekybai (4 ir 5 lentelės) Lietuvoje alkoholio reklamai išleidžiamos įspūdingos sumos 363,6 mln. litų. Alus viena dažniausiai reklamuojamų prekių. 75 proc. nepilnamečių nurodo, kad jie neturi problemų įsigyjant alkoholį; nuolat pažeidinėjamos įstatymo nuostatos, reglamentuojančios reklamą; sidro ir alkoholinių kokteilių rinkodara orientuota į jaunimą; sąmoningai piktnaudžiaujama įstatymo spragomis. Siekti, kad mažėtų alkoholinių gėrimų ir jų žaliavų importas bei gamyba. Statistikos departamento duomenimis, alkoholio Lietuvoje kasmet pagaminama ir suvartojama vis daugiau metais, palyginti su 2004-ais, stipriųjų alkoholinių gėrimų buvo pagaminta 15 procentų daugiau alkoholinių gėrimų importas, palyginus su 2004 m., išaugo 39,7proc m. buvo pagaminta 1,5 mln. dekalitrų stiprių alkoholinių gėrimų, perskaičiuotų į absoliutų (100 proc.) alkoholį. Palyginus su 2005 m. jų gamyba išaugo 23 procentais, tačiau 37 procentais sumažėjo viskio ir po 6 procentus likerio ir džino gamyba. Per šį laikotarpį visų rūšių silpnų neputojančių vynų gamyba išaugo 2 procentais ir 2006 m. sudarė 2,4 mln. dekalitrų. Putojančio vynuogių vyno, fermentuotų gėrimų ir sidro gamyba išaugo 67 procentais. Daugiausia pagaminta alaus 29,3 mln. dekalitrų, palyginus su 2005 m., jo gamyba padidėjo 1,4 procento. Negalutiniais 7

8 duomenimis, alkoholinių gėrimų importas, palyginus su 2005 m., išaugo 16,1 procento. Didinti visuomenės informuotumą alkoholio vartojimo daromos socialinės ir ekonominės žalos sveikatai ir ūkiui klausimais. Iš visų šalyje fiksuotų pažeidimų apie 85 % išaiškina ir baudas skiria VTAKT. Lietuvoje alkoholio vartojimas skatinamas kai kurių politikų, politinių partijų, žiniasklaidos. Visuotinai toleruojamas ugdymo įstaigose, šeimose. Visuotinis alkoholio vartojimas laikomas norma, o blaivybę propaguojantys asmenys laikomi vos ne psichikos ligoniais. Vyriausybė priėmė sprendimą naikinti VTAKT, prijungiant jį prie Narkotikų kontrolės departamento. 4 lentelė. Licencijų verstis mažmenine alkoholinių gėrimų prekyba skaičius. Data Licencijų skaičius lentelė. Galiojo išduotos licencijos verstis alkoholinių gėrimų didmenine prekyba. Data Licencijų skaičius Esant tokiai situacijai realiai neįmanoma įvertinti Lietuvoje taikytų alkoholio kontrolės priemonių efektyvumo, nes dauguma priemonių tiesiog nebuvo taikytos arba priimti sprendimai buvo priešingi programose numatytiems tikslams bei valstybės išlaikomų institucijų (NST, Seimo kontrolieriaus, Vaiko teisių apsaugos kontrolieriaus ir kt.) rekomendacijoms. Moksliniai tyrimai ir studijos Jau 1975 metais Pasaulio sveikatos organizacijos ekspertai įvardijo efektyviausias alkoholio kontrolės priemones. Praėjus daugiau nei 20 metų jos išlieka nepakitusios, tik atsiranda vis daugiau mokslinių studijų, įrodančių tų priemonių efektyvumą metais Pasaulio sveikatos organizacijos Generalinė asamblėja oficialiai patvirtino, kad alkoholio vartojimas yra viena 8

9 didžiausių visuomenės sveikatos problemų pasaulyje. Jau tuomet buvo įvardintos priemonės, dėl kurių aktyviai diskutuojama ir šiandien (alkoholinių gėrimų mokesčių didinimas, prieinamumo ribojimas, reklamos draudimo efektyvi kontrolė ir kt.) Vadovaudamiesi Pasaulio sveikatos organizacijos rekomendacijomis CINDI (Countryvide Integrated Noncomunicable Disease Intervention) programos mokslininkų grupė parengė Lietuvos Valstybės alkoholio kontrolės programą, bei įrašė strateginį tikslą mažinti alkoholio vartojimą į Lietuvos sveikatos programą, kurią Lietuvos Respublikos Seimas patvirtino savo nutartimi 1998 metais. Deja, programoje numatyti uždaviniai nebuvo įgyvendinti metais Pasaulio sveikatos organizacija išleido publikaciją (Evaluation and monitoring of action on alcohol. WHO Regional publications, European series No ), kurioje apibendrino alkoholio keliamas pasekmes. 6 lentelė. Pasaulio sveikatos organizacijos paskelbtos su alkoholiu susijusios mirties priežastys. MIRTIES PRIEŽASTIS % dėl alkoholio vartojimo Alkoholinė psichozė 100 Alkoholinės priklausomybės ir abstinencijos sindromas 100 Alkoholinė kardiomiopatija 100 Ūmus alkoholinis hepatitas 100 Alkoholinė kepenų cirozė 100 Kepenų cirozė nealkoholinės kilmės 50 Ūmus pankreatitas 42 Lėtinis pankreatitas 60 Apsinuodijimas alkoholiu 100 Alkoholinė polineuropatija 100 Burnos ertmės, lūpos, ryklės vėžys Stemplės vėžys 75 Skrandžio vėžys 20 Kepenų vėžys 15 Gerklų vėžys Esencialinė hypertenzija 8 Smegenų kraujagyslių ligos 7 Plaučių tuberkuliozė 25 Pneumonija ir gripas 5 Diabetas 5 Autoavarijos 42 Dviračių ir vandens sporto nelaimingi 20 atsitikimai Mirtys gaisruose 45 Nuskendimai 38 Oro transporto nelaimės 16 Kritimai iš aukštumos 35 Kiti nelaimingi atsitikimai 25 Savižudybės 28 Žmogžudystės 46 9

10 Šaltinis: Evaluation and monitoring of action on alcohol. WHO Regional publications, European šeries No 59, 1995 Šiuolaikinėse mokslinių publikacijų duomenų bazėse galima rasti daugiau kaip 500 tūkst. publikacijų apie alkoholį. Norint susidaryti vaizdą apie vyraujančias tendencijas yra vadovaujamasi metaanalizių duomenimis, t.y. moksliniais tyrimais, kurie apibendrina daugelį iki tol atliktų tyrimų ( ). Labai išsamų situacijos vertinimą ir alkoholio kontrolės priemonių efektyvumo vertinimą Europos Komisijos užsakymu atliko dr. Peteris Andersonas ir Benas Baumbergas. Jų atlikta studija Alkoholis Europoje visuomenės sveikatos požiūriu buvo pristatyta Europos Komisijai ir publikuota 2006 metais. Šiame tyrime teigiama, kad labai efektyviai veikia vairavimą išgėrus ribojančios taisyklės, tarp jų dažnas vairuotojų iškvepiamo oro tikrinimas, sumažintas leidžiamas alkoholio koncentracijos kiekis, teisės vairuoti atėmimas ir sumažintas leidžiamas alkoholio koncentracijos kiekis jauniems vairuotojams. Pasaulio sveikatos organizacija numatė dažno vairuotojų iškvepiamo oro tikrinimo poveikį ir šio tikrinimo kainą bei palygino su tokio tikrinimo neatlikimu. Skelbiama, kad, pritaikius šį modelį Europos Sąjungai ir atliekant šį tikrinimą, kiekvienais metais būtų išvengta negalios metų ir ankstyvų mirčių, o toks tikrinimas kainuotų 233 milijonus eurų. Ataskaitoje buvo pažymėta, kad į švietimą, komunikaciją, mokymą ir visuomenės sąmoningumą orientuotos priemonės yra neefektyvios ir jos negali būti alternatyvios rinkos reguliavimo priemonėms. Nors mokyklose vykdomos švietimo programos gali pasiekti plačią auditoriją, šių programų įtaka populiacijai yra nedidelė, nes kol kas jos tik ribotai efektyvios arba neefektyvios. Yra suformuluotos rekomendacijos mokyklose vykdomų programų efektyvumui didinti. Kita vertus, masinės informacijos priemonėmis vykdomos programos yra ypač svarbios, didinant bendruomenės supratimą apie alkoholio vartojimo sukeliamas problemas ir rengiant dirvą specifiškesnėms intervencijoms. Tyrimų duomenys aiškiai rodo, kad alkoholio rinkos reguliavimo politika labai efektyviai sumažina alkoholio daromą žalą. Ypač svarbus yra alkoholio apmokestinimas, tai padeda sumažinti alkoholio vartojimo daromą žalą jauniems žmonėms visose šalyse. Jei dėl alkoholio mokesčių padidinimo penkiolikoje senųjų ES narių alkoholio kaina būtų pakelta 10 %, per ateinančius metus būtų išvengta daugiau kaip mirčių ir būtų surinkta maždaug 13 milijardų eurų papildomo akcizo mokesčio. Tyrimai rodo, kad, prailginus prekybos alkoholiu valandas, padidėja smurtinių nusikaltimų skaičius. Pasaulio sveikatos organizacija numatė prekybos alkoholiniais gėrimais trukmės sumažinimą 24 valandomis per savaitę. Pritaikius šį modelį Europos Sąjungai gaunama, kad būtų išvengta negalios metų ir ankstyvų mirčių per metus, o tokių priemonių kaštai siektų 98 milijonus eurų. Komerciniais tikslais teikiamos informacijos apie alkoholio gaminius kiekio ir turinio ribojimas taip pat gali turėti įtakos mažinant žalą. Alkoholio reklama ypač padeda formuoti teigiamesnes jaunimo nuostatas dėl alkoholio vartojimo. Alkoholinių gėrimų gamybos pramonės savireguliacijos reklamos srityje efektyvumas yra mažas. Pasaulio sveikatos organizacija numatė reklamos draudimo poveikį. Pritaikius šį modelį Europos Sąjungai gaunama, kad būtų išvengta negalios metų ir ankstyvų mirčių per metus, o tokių priemonių įgyvendinimo kaštai siektų 95 milijonus eurų. Vis daugiau tyrimų duomenų rodo, kad alkoholio vartojimo konteksto keitimas efektyviai mažina su alkoholio vartojimu susijusią žalą. Tačiau šios strategijos daugiausia taikytinos alkoholio vartojimui baruose ir restoranuose, o jų efektyvumas labai daug priklauso nuo adekvačios taisyklių vykdymo priežiūros. Pavyzdžiui, minimalų alkoholio vartojimo amžių nustatančio įstatymo priėmimas bus mažai efektyvus, jei nebus realios grėsmės, kad iš įmonių, kurios pardavinėja alkoholį nepilnamečiams, bus atimtos licencijos. Tokios strategijos veikia efektyviau, kai yra naudojamos kartu su bendruomeninėmis prevencijos programomis. Yra surinkta daug duomenų apie trumpų konsultacijų, ypač teikiamų pirminės sveikatos priežiūros kontekste, poveikį, mažinant piktnaudžiavimą alkoholiu. Pasaulio sveikatos organizacija 10

11 numatė, koks galėtų būti trumpų konsultacijų, teikiamų 25 % rizikos grupei priklausančių gyventojų pirminės sveikatos priežiūros kontekste, poveikis ir kaštai. Pritaikius šį modelį Europos Sąjungai gaunama, kad būtų išvengta negalios metų ir ankstyvų mirčių per metus, o tokių priemonių įgyvendinimo kaštai siektų 740 milijonų eurų. Naudojant Pasaulio sveikatos organizacijos modelius ir lyginant su jokios politikos nebuvimu nustatyta, kad visapusiško efektyvių politikų ir programų paketo, į kurį įeina dažnas vairuotojų iškvepiamo oro tikrinimas, alkoholio apmokestinimas, prieinamumo ribojimas, reklamos draudimas ir trumpos gydytojų konsultacijos, įgyvendinimas visoje Europos Sąjungoje kainuotų Europos vyriausybėms 1,3 milijardo eurų. Tai sudaro maždaug 1 % visuomenės patiriamų alkoholio vartojimo kaštų ir tik maždaug 10 % numatomų pajamų, kurios būtų gautos mokesčių priemonėmis, 10 % padidinus alkoholio kainą penkiolikoje senųjų ES narių. Apskaičiuota, kad toks paketas leistų per metus išvengti 1,4 milijono metų negalios ir ankstyvos mirties, o tai sudaro apie 2 % visų negalios metų ir ankstyvos mirties atvejų Europos Sąjungoje ( ). Dar viena didelė studija, kurioje buvo apibendrintos daugelyje šalių taikytos priemonės, atlikta mokslininkų grupės, kuriai vadovavo Tomas Baboras (Konektikuto universitetas, JAV). Alkoholio kontrolės priemones vertinusi 12 mokslininkų grupė iš JAV ir Europos įvardijo šias efektyviausias alkoholio kontrolės priemones: minimalaus alkoholio įsigijimo amžiaus nustatymas, valstybės alkoholio pardavimo monopolis, alkoholio prekybos laiko apribojimas, pardavimo taškų intensyvumo mažinimas, alkoholinių gėrimų mokesčių didinimas, atsitiktinis vairuotojų testavimas dėl girtumo, mažesnis leidžiamas alkoholio kiekis kraujyje vairuotojams, administracinės bausmės girtiems vairuotojams, kelių pakopų vairuotojo pažymėjimo išdavimo sistema ir trumpos intervencijos diegimas probleminiams alkoholio vartotojams ( &ordinalpos=18&itool=EntrezSystem2.PEntrez.Pubmed.Pubmed_ResultsPanel.Pubmed_ RVDocSum ) metais paskelbta publikacija, kurioje Donaldas Brandtas ir dar 4 mokslininkai iš JAV ir Italijos apibendrina 30-ies šalių alkoholio kontrolės politiką. Šioje studijoje dar kartą patvirtintas atvirkštinis ryšys tarp alkoholio kontrolės politikos griežtumo ir alkoholio suvartojimo šalyje (Comparative Analysis of Alcohol Control Policies in 30 Countries. Donald A. Brandt, Michaela Saisana, Lisa A. Rynn, Fulvia Pennoni, Albert B. Lowenfels) ( ). Taip pat publikuota Phylis Ellicson studija apie reklamos įtaką nepilnamečių alkoholio vartojimui. Publikacijoje pateikiami ilgalaikių stebėjimų duomenys, kurie patvirtina neigiamą alkoholinių gėrimų reklamos daromą įtaką nepilnamečių alkoholio vartojimui ( &ordinalpos=2&itool=EntrezSystem2.PEntrez.Pubmed.Pubmed_ResultsPanel.Pubmed_R VDocSum ) m. lapkričio 29 d. Lietuvos Respublikos Prezidento iniciatyva buvo surengta konferencija Destruktyvus elgesys ir alkoholis. Prezidentas išreiškė susirūpinimą, kad pastaraisiais metais alkoholio vartojimo ir katastrofiškų padarinių problema pasiekė neregėtą mastą. Konferencijoje buvo pristatyti Lietuvos mokslininkų atlikti tyrimai ir studijos, kurie akivaizdžiai patvirtino šiuos teiginius. Kauno medicinos universiteto doc. Nidos Žemaitienės pranešime Lietuvos paauglių rizikos sąsajos su alkoholiu pateikta kelių tyrimų, atliktų apie vaikų ir paauglių alkoholinių gėrimų vartojimą ir jų elgseną, analizė, dar labiau išryškino dabartinę Lietuvos padėtį. 11

12 % Izraelis 4 Šveicarija 6 Portugalija 7 Prancūzija 8 Lietuva 9 Vengrija 9 Graikija 9 Lenkija 9 Estija 9 Fl.Belgija 10 Čekija 10 Latvija 10 Rusija 12 Airija 13 Vokietija 13 JAV 14 Pr.Belgija 14 Švedija 15 Norvegija 15 Austrija 15 Slovakija 17 Kanada 19 Š.Airija 21 Suomija 25 Anglija 26 Škotija 27 Danija 29 Grenlandija 30 Velsas Mergaitės Berniukai % Izraelis 11 Šveicarija 12 Graikija 13 Prancūzija 15 Norvegija 15 Rusija 16 Vokietija 16 Portugalija 16 Švedija 16 Fl.Belgija 17 JAV 18 Lietuva 19 Vengrija 19 Lenkija 19 Čekija 20 Kanada 20 Estija 21 Airija 22 Austrija 22 Latvija 22 Pr.Belgija 24 Suomija 28 Š.Airija 29 Grenlandija 29 Slovakija 30 Škotija 31 Anglija 34 Danija 40 Velsas 7 paveikslas metų paaugliai, kurie buvo apsvaigę nuo alkoholio 2 ir daugiau kartų, 1998 m. % Izraelis 4,83 Makedonija 4,97 Malta 7,07 Šveicarija 7,37 Graikija 7,40 Italija 7,43 Prancūzija 8,03 JAV 8,27 Portugalija 8,43 Liuksemburgas 8,53 Nyderlandai 8,97 Rumunija 9,57 Švedija 9,83 Belgija 10,03 Ispanija 10,23 Vokietija 11,27 Norvegija 11,67 Islandija 12,17 Slovėnija 12,33 Lenkija 12,43 Airija 12,83 Kroatija 13,70 Čekijos Respublika 13,87 Vengrija 13,90 Austrija 14,13 Ukraina 14,77 Slovakija 15,10 Kanada 16,63 Suomija 18,53 Rusijos Federacija 18,53 Latvija 19,17 Grenlandija 19,20 Estija 19,67 Bulgarija 20,27 Danija 21,77 Lietuva 22,13 Jungtinė Karalystė 25,10 Turkija n/d Mergaitės Berniukai % 8,93 JAV 9,43 Malta 9,80 Norvegija 10,00 Ispanija 10,13 Graikija 10,33 Švedija 11,10 Makedonija 11,27 Italija 11,73 Liuksemburgas 11,90 Prancūzija 12,27 Islandija 12,30 Šveicarija 12,53 Izraelis 12,60 Portugalija 12,67 Nyderlandai 13,33 Vokietija 15,33 Belgija 15,70 Airija 16,07 Kanada 17,37 Čekijos Respublika 17,77 Austrija 18,37 Vengrija 18,73 Grenlandija 19,30 Slovakija 19,63 Suomija 19,77 Lenkija 21,10 Slovėnija 22,30 Ukraina 22,40 Rusijos Federacija 25,00 Kroatija 25,30 Rumunija 25,40 Jungtinė Karalystė 25,53 Danija 27,27 Latvija 27,60 Bulgarija 29,00 Lietuva 29,33 Estija n/d Turkija 8 paveikslas metų paaugliai, kurie buvo apsvaigę nuo alkoholio 2 ir daugiau kartų, 2006 m. Iš 7 pav. ir 8 pav., pateiktų doc. Nidos Žemaitienės pranešime, matyti kaip nuo 1998 iki 2006 metų smarkiai padaugėjo alkoholio vartojančiųjų metų paauglių. 12

13 Pranešimo pabaigoje doc. Nida Žemaitienė pateikia apibendrinimą, kad vaikų ir paauglių alkoholio vartojimas Lietuvoje pasiekė grėsmingą mastą ir šios problemos sprendimas šiandien yra vienas svarbiausių jaunų žmonių savižudybių prevencijos uždavinių. ( Numatomos įgyvendinti priemonės Rinkos reguliavimo priemonės Įgyvendinant 1999 metais patvirtintą Valstybės alkoholio kontrolės ir LR Seimo patvirtintą Lietuvos sveikatos programas, numatome: - didinti visų be išimties alkoholinių gėrimų akcizą tiek, kad alkoholio kaina pasivytų gyventojų pajamų augimą; - pasiekus šį tikslą, įvertinus infliaciją ir gyventojų pajamų augimą toliau diferencijuotai didinti alkoholinių gėrimų akcizą, ženkliau didinant jį stipriems alkoholiniams gėrimams; - panaikinti PVM lengvatas smulkiesiems alaus gamintojams; - uždrausti alkoholinius gėrimus (tiek natūralios fermentacijos, tiek stipriuosius) pilstyti į tarą, didesnę negu 0,5 litro arba į tokią, kuri skatina alkoholinių gėrimų vartojimą (pav.: alkoholinių gėrimų pilstymą į 0,1 ar 0,2 litro plastikinę, vienkartinę tarą.); - sukurti įstatyminį mechanizmą, kad dalis valstybės gaunamų pajamų iš akcizo už parduotus tabako ir alkoholio gaminius būtų skiriama tiesiogiai tų medžiagų sukeltų pasekmių likvidavimui ir vartojimo prevencijai. Prieinamumo reguliavimas Tai yra laikoma vienu iš esminių psichoaktyvių medžiagų vartojimo kontrolės komponentų, kartu su paklausos ir žalos mažinimu. Mažinti prieinamumą numatome tokiomis priemonėmis: - riboti alkoholio pardavimą nuo 22 val. vakaro iki 10 val. ryto; - riboti alkoholio pardavimo vietas. Suteikti realius įgaliojimus savivaldybėms, atsižvelgiant į bendruomenių nuomonę, reguliuoti prekybos taškų tankumą ir vietas; - uždrausti prekybą alkoholiniais gėrimais degalinėse, kioskuose, nepardavinėti savitarnos skyriuose; - svarstysime galimybę didinti amžių iki 21 metų, nuo kurio leidžiama įsigyti alkoholinius gėrimus; - visiškai uždrausti visų alkoholinių gėrimų vartojimą masinio susibūrimo vietose. Asmeninės atsakomybės didinimas - Sieksime įtvirtinti draudimą ir sugriežtinti atsakomybę už alkoholio gėrimų vartojimą nuo 16 iki 18 metų; - sieksime numatyti griežtą atsakomybę tėvams už nepilnamečių (nuo 14 iki 16 metų) alkoholio vartojimą. Verslo atsakomybės didinimas Ženkliai sugriežtinsime bausmes iki licencijos atėmimo už vienkartinį alkoholinių gėrimų pardavimą nepilnamečiams. Valstybinės alkoholio kontrolės stiprinimas Sieksime ne naikinti Valstybinę tabako ir alkoholio kontrolės tarnybą, bet stiprinti ją įsteigiant skyrius apskrityse ir grąžinant jai tabako ir alkoholio reklamos kontrolę žiniasklaidoje. 13

14 Vartotojų informavimas Sieksime, kad ant alkoholio gėrimų etikečių būtų spausdinami įspėjamieji užrašai apie daromą žalą sveikatai bei santykinis alkoholio vienetų kiekis. Kontrabandos kontrolė Kontrabandos kontrolė turėtų tapti vienu svarbiausių Vidaus reikalų ministerijos bei pasienio tarnybų uždavinių. Sieksime: - įkurti pasitikėjimo telefoną, kuriuo galima pranešti apie nelegalios prekybos taškus; - nuolat vykdysime socialinės reklamos akcijas, skatinančias gyventojus nebūti abejingus ir pranešti apie nelegalios prekybos ar gamybos atvejus; - stiprinti sienos apsaugą. Ypatingas dėmesys skiriamas stiprinti sienų su ne Europos Sąjungos šalimis apsaugą; - skatinti pirmosios grandies teisėsaugos pareigūnus aktyviau kontroliuoti alkoholinių gėrimų kontrabandą ir nelegalią prekybą, skirti dideles premijas už nusikaltimo išaiškinimą (pvz., Lt). Premijos dydis turėtų keletą kartų viršyti potencialaus kyšio lygį; - griežtinti nelegalių prekeivių ir kontrabandininkų atsakomybę (siūlant turto konfiskavimą ir kt.). Švietimo organizavimas Svarbu, kad kuo anksčiau mokyklos pradėtų skleisti informaciją apie alkoholio žalą, sveikos gyvensenos idėjas, nes tik sistemingas švietimas gali duoti apčiuopiamų rezultatų, todėl sieksime: - privalomo sveikos gyvensenos ugdymo, kaip atskiro ugdymo dalyko, įvedimas mokyklose. Turėtų būti įvestas naujas dalykas (nedidinant bendro krūvio), kuris turėtų bent vieną savaitinę pamoką, būtų privalomas, o ne pasirenkamas ir dėstomas nuo 1 iki 12 klasės. Kursas baigtųsi įskaita arba egzaminu. Šiam dalykui turėtų būti parengti specialūs pedagogai (sveikatos pedagogai, perkvalifikuoti kitų dalykų mokytojai, papildomai parengti visuomenės sveikatos specialistai ar kt.), parengti vadovėliai, kvalifikacijos kėlimo sistema. Į šį dalyką būtų galima sudėti ne tik alkoholio, rūkymo ar narkotikų vartojimo prevenciją, bet ir higienos, sveikos mitybos, pasirengimo šeimai, psichohigienos ir kt. vaikams svarbius sveikos gyvensenos ugdymo dalykus, kurie būtų adaptuoti ir orientuoti bei aktualūs konkrečiam amžiaus tarpsniui; - privalomos bent vienos nacionalinės popamokinės veiklos (pvz., konkurso) metodikos parengimas ir įgyvendinimas koordinuojant nacionaliniu mastu (modeliu galėtų būti Nerūkanti klasė, Jaunimas jaunimui, Sniego gniūžtė ar kita tarptautine metodika besivadovaujanti programa). - neformalus švietimas ir popamokinė veikla turėtų būti finansuojama iš mokinio krepšelio lėšų. Visuomenės informavimas - Reguliarūs užsakomieji straipsniai spaudoje, laidos televizijoje, radijuje, informacijos internete sklaida, socialinė reklama, informacijos sklaida internete; - visose savivaldybėse įkurti visuomenės sveikatos biurus, kurie turėtų tapti sveikos gyvensenos ugdymo, mokymo ir propagavimo, bendruomenės telkimo, siekiant mažinti alkoholizmą, centrais. 14

15 Visuomenės įtraukimas - aktyviau remti visuomenines organizacijas, kurios kovoja už gražesnę ir blaivesnę Lietuvą; - skatinti, apdovanoti savivaldybes, bendruomenes, mokyklas, įstaigas ar organizacijas, kurios labiausiai savo asmeniniu pavyzdžiu ir darbais prisideda mažinant alkoholio suvartojimą. Visiškas reklamos ir rėmimo draudimas (Prancūzijos modelis, Islandija ir kt.) Remiantis tarptautine tabako kontrolės praktika sieksime uždrausti reklamą, kad alkoholio gamintojams būtų atimta galimybė manipuliuoti vykdoma labdaringa veikla, prisidengiant valdžios atstovais. Vairavimo išgėrus kontrolės stiprinimas - 0 promilių kraujyje limito nustatymas, kas būtų taikoma visiems vairuotojams, o blogiausiu atveju bent jau dvejų metų stažo neturintiems vairuotojams ir vairuotojams profesionalams (autobusų, autovežimų, taksi ir kt.); - dviejų pakopų vairuotojų pažymėjimo sistemos įvedimas, kuomet pirmiems dvejiems metams išduodamas laikinas vairuotojo pažymėjimas, kuris tik tuo atveju, jei nėra padaroma rimtų tyčinių nusižengimų (vairavimas išgėrus, didelis greičio viršijimas ir kt.), po dvejų metų yra pakeičiamas į nuolatinį, o, padarius numatytus prasižengimus, vairuotojo egzaminai būtų laikomi iš naujo ir vėl suteikiant laikiną pažymėjimą; - privalomas mokymas po vairavimo išgėrus, įtraukimas į socialinę veiklą (JAV) modelis; - atsakomybės už vairavimą išgėrus griežtinimas: automobilio konfiskavimas, areštas už vairavimą išgėrus); - technologinių priemonių diegimas: alkostop ų instaliavimas miesto autobusuose, stacionarių greičio matuoklių diegimas ir kita; - stacionarių ir mobilių brigadų, tikrinančių vairuotojų iškvepiamą orą, siekiant efektyviau išsiaiškinti neblaivius vairuotojus, įkūrimas; - uždrausti vartoti alkoholinius gėrimus mašinų salonuose, numatant už tai atsakomybę. Rizikingo vartojimo nustatymas ir valdymas (antrinė prevencija) - aukštųjų ir aukštesniųjų mokyklų programų išplėtimas; - PHEPA (angl. Primary Health Care European Project On Alkohol) projekto sklaida ir įgyvendinimas; - rizikos valdymo sistemos diegimas mokyklose (Suomijos modelis). Geresnis pagalbos norintiems nutraukti alkoholio vartojimą organizavimas - Minesotos grupių steigimas ir apmokėjimo užtikrinimas; - vaistų, savanoriškai besigydantiems nuo alkoholizmo, kompensavimas; - įteisinti apmokėjimą už šeimos gydytojo konsultaciją asmenims, kurie turi alkoholio vartojimo problemų. Netiesioginės priemonės - tikėjimo, gyvenimo darniose šeimose, kitų dvasinių, moralinių ir etinių savybių skatinimas visuomenėje; - siekti atnaujinti visas sporto aikšteles ir įrengimus prie mokyklų, didesnėse gyvenvietėse, miestuose; 15

16 - sudaryti geresnes sąlygas kaimo moksleiviams dalyvauti popamokiniuose užsiėmimuose, sporto treniruotėse ir varžybose, lankyti muzikos ir menų mokyklas (pasirūpinti, kad kaimo vaikai būtų vežami ne tik į pamokas bet ir į popamokinę veiklą); - kelti valstybinį tikslą, pavyzdžiui, per 5 metus renovuoti visus šalies kultūros namus, įkuriant juose užimtumo centrus. 16

INFORMACINIS PRANEŠIMAS 2018 m. gegužės 30 d., Vilnius ALKOHOLIO IR TABAKO VARTOJIMAS IR PADARINIAI 2017 M m. vienam 15 metų ir vyresniam šalies

INFORMACINIS PRANEŠIMAS 2018 m. gegužės 30 d., Vilnius ALKOHOLIO IR TABAKO VARTOJIMAS IR PADARINIAI 2017 M m. vienam 15 metų ir vyresniam šalies INFORMACINIS PRANEŠIMAS 2018 m. gegužės 30 d., Vilnius ALKOHOLIO IR TABAKO VARTOJIMAS IR PADARINIAI 2017 M. 2017 m. vienam 15 metų ir vyresniam šalies gyventojui teko 12,3 litro suvartoto absoliutaus (100

Detaliau

Kas trukdo efektyviau spręsti jaunimo narkotikų vartojimo problemas

Kas trukdo efektyviau spręsti jaunimo narkotikų vartojimo problemas Jaunimas ir alkoholis Dr. Aurelijus Veryga Kauno medicinos universitetas Nacionalinė tabako ir alkoholio kontrolės koalicija Nacionalinė sveikatos taryba www.jaunimo-centras.lt Problemos aktualumo nesuvokimas

Detaliau

Miglė Tuskienė Mokesčių ir ekonomikos vaidmuo užtikrinant minimalias pajamas

Miglė Tuskienė Mokesčių ir ekonomikos vaidmuo užtikrinant minimalias pajamas Miglė Tuskienė Mokesčių ir ekonomikos vaidmuo užtikrinant minimalias pajamas Ekonomikos augimas - esminė skurdo ir pajamų nelygybės mažinimo prielaida Tvariai auganti ekonomika Struktūrinės reformos Tvarūs

Detaliau

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Konkurencingumo lenktynės pačiame įkarštyje: Kaip nelikti ant atsarginių žaidėjų suolelio? Indrė Genytė-Pikčienė Vyriausioji analitikė Luminor 2018 m. lapkričio 26 d. Lietuvos ekonomikos šuolis didžiausias

Detaliau

Top margin 1

Top margin 1 EUROPOS KOMISIJOS PRANEŠIMAS SPAUDAI Programa visiems. ES finansavimo laukia 5 milijonai Briuselis, 2011 m. lapkričio 23 d. Pagal šiandien Europos Komisijos pasiūlytą naująją ES švietimo, mokymo, jaunimo

Detaliau

INFORMACIJA SKELBIAMA VIEŠAI Forma patvirtinta Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2002 m. balandžio 5 d. įsakymu Nr. 159 (Lietuvos Respu

INFORMACIJA SKELBIAMA VIEŠAI Forma patvirtinta Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2002 m. balandžio 5 d. įsakymu Nr. 159 (Lietuvos Respu INFORMACIJA SKELBIAMA VIEŠAI Forma patvirtinta Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2002 m. balandžio 5 d. įsakymu Nr. 159 (Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos 2015 m. birželio 2 d. įsakymo

Detaliau

Mokinių pasiekimai Vilniaus mieste. Tarptautinių ir nacionalinių tyrimų duomenys

Mokinių pasiekimai Vilniaus mieste. Tarptautinių ir nacionalinių tyrimų duomenys NACIONALINIS EGZAMINŲ CENTRAS Mokinių pasiekimai Vilniaus mieste. Tarptautinių tyrimų duomenys Dr. Rita Dukynaitė Vilnius, 2015-10-07 Esminiai akcentai iš tarptautinių tyrimų Lygmuo Lytis Socialinis, ekonominis,

Detaliau

Microsoft Word - Kontrabandos tyrimo apzvalga 2010+gk.doc

Microsoft Word - Kontrabandos tyrimo apzvalga 2010+gk.doc Įvadas Gyventojų požiūrio į kontrabandą ir nelegalių prekių vartojimą tyrimo rezultatai Šio tyrimo tikslas yra išsiaiškinti žmonių požiūrį į cigarečių, alkoholinių gėrimų, degalų ir kuro kontrabandą ir

Detaliau

KOMISIJOS REGLAMENTAS (ES) 2019/  m. vasario 21 d. - kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) Nr. 1408/ dėl Sutart

KOMISIJOS REGLAMENTAS (ES) 2019/  m. vasario 21 d. - kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) Nr. 1408/ dėl Sutart 2019 2 22 L 51 I/1 II (Ne teisėkūros procedūra priimami aktai) REGLAMENTAI KOMISIJOS REGLAMENTAS (ES) 2019/316 2019 m. vasario 21 d. kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) Nr. 1408/2013 dėl Sutarties

Detaliau

PowerPoint pristatymas

PowerPoint pristatymas Lietuvos agroverslo tendencijos DNB Bankas 2015 m. gegužės 22 d. Agroverslas iki šiol buvo vienas iš atspariausių Lietuvos ūkio stuburo slankstelių 8,5 8,7 Maisto sektoriaus pridėtinė vertė, dalis BVP,

Detaliau

Dalyvavusių skaičius (pagal tyrimo metus)

Dalyvavusių skaičius (pagal tyrimo metus) INTERVENCIJOS, SIEKIANT MAŽINTI PSICHOAKTYVIŲ MEDŽIAGŲ VARTOJIMĄ TARP JAUNIMO Klaipėda, 2015 TEMOS AKTUALUMAS Nesaikingas tabako, alkoholio ir kitų psichoaktyvių medžiagų vartojimas kelia didelį susirūpinimą

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRO

LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRO Forma patvirtinta Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2002 m. balandžio 5 d. įsakymu Nr. 159 (Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2015 m. kovo 27 d įsakymo Nr. V-445 redakcija)

Detaliau

PATVIRTINTA Šiaulių rajono savivaldybės tarybos 2017 m. vasario d. sprendimu Nr. T- ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS VISUOMENĖS SVEIKATOS BIURO DIREKTORIAU

PATVIRTINTA Šiaulių rajono savivaldybės tarybos 2017 m. vasario d. sprendimu Nr. T- ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS VISUOMENĖS SVEIKATOS BIURO DIREKTORIAU PATVIRTINTA Šiaulių rajono savivaldybės tarybos 2017 m. vasario d. sprendimu Nr. T- ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS VISUOMENĖS SVEIKATOS BIURO DIREKTORIAUS 2016 M. ATASKAITA Ataskaitą parengė Edvinas Pečiukėnas

Detaliau

Doc. dr. Irena SMETONIENĖ KALBŲ MOKYMAS UGDYMO SISTEMOJE: NUO IKIMOKYKLINIO UGDYMO IKI UNIVERSITETINIO LAVINIMO (Pranešimo, skaityto 6-ojoje Lietuvos

Doc. dr. Irena SMETONIENĖ KALBŲ MOKYMAS UGDYMO SISTEMOJE: NUO IKIMOKYKLINIO UGDYMO IKI UNIVERSITETINIO LAVINIMO (Pranešimo, skaityto 6-ojoje Lietuvos Doc. dr. Irena SMETONIENĖ KALBŲ MOKYMAS UGDYMO SISTEMOJE: NUO IKIMOKYKLINIO UGDYMO IKI UNIVERSITETINIO LAVINIMO (Pranešimo, skaityto 6-ojoje Lietuvos kalbų pedagogų asociacijos konferencijoje Kalbos, kultūra

Detaliau

VIDAUS REIKALŲ MINISTERIJA REKOMENDUOJAMŲ SAVIVALDYBĖS VEIKLOS VERTINIMO KRITERIJŲ SĄRAŠAS Vilnius 2016

VIDAUS REIKALŲ MINISTERIJA REKOMENDUOJAMŲ SAVIVALDYBĖS VEIKLOS VERTINIMO KRITERIJŲ SĄRAŠAS Vilnius 2016 VIDAUS REIKALŲ MINISTERIJA REKOMENDUOJAMŲ SAVIVALDYBĖS VEIKLOS VERTINIMO KRITERIJŲ SĄRAŠAS Vilnius 2016 1 REKOMENDUOJAMŲ SAVIVALDYBĖS VEIKLOS VERTINIMO KRITERIJŲ SĄRAŠAS 1. Savivaldybės strateginio tikslo/strateginių

Detaliau

TIC pavadinimas Paž. Nr. Mėnuo Palangos turizmo informacijos centras 2015 m. sausis Šalis Kodas Lank. sk. Iš viso TOTAL 1189 Lietuva LT 609 Užsienio v

TIC pavadinimas Paž. Nr. Mėnuo Palangos turizmo informacijos centras 2015 m. sausis Šalis Kodas Lank. sk. Iš viso TOTAL 1189 Lietuva LT 609 Užsienio v 2015 m. sausis Iš viso TOTAL 1189 Lietuva LT 609 Užsienio valstybės WORL 580 Australija ir Okeanija AOCT 0 Pietų ir Vidurio Amerika SCAM 0 Šiaurės Amerika NAMR 0 JAV USA 0 Azija ASIA 0 Izraelis IL 0 Japonija

Detaliau

VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS VIRŠININKAS ĮSAKYMAS DĖL VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS PRIE LIETUVO

VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS VIRŠININKAS ĮSAKYMAS DĖL VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS PRIE LIETUVO VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS VIRŠININKAS ĮSAKYMAS DĖL VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS VIRŠININKO 2015

Detaliau

INVESTAVIMO TENDENCIJOS IR LIETUVOS INVESTICIJŲ INDEKSAS

INVESTAVIMO TENDENCIJOS IR LIETUVOS INVESTICIJŲ INDEKSAS 1996-2016 INVESTAVIMO TENDENCIJOS IR LIETUVOS INVESTICIJŲ INDEKSAS FINANSINIS TURTAS LIETUVOS TENDENCIJOS 2016 M. LAPKRITIS Mlrd. eurų VIENAM GYVENTOJUI TENKANTIS TURTAS IŠAUGO 5,5 KARTO Šalies namu ūkių

Detaliau

VILNIUS, 2017

VILNIUS, 2017 VILNIUS, 2017 Higienos instituto Sveikatos informacijos centras Didžioji g. 22, LT 01128 Vilnius Tel. (8 5) 277 3302 Faksas (8 5) 262 4663 www.hi.lt Leidinį parengė: Žilvinė Našlėnė, zilvine.naslene@hi.lt

Detaliau

Santrauka 2007 m. ESPAD ataskaita Narkotinių medžiagų vartojimas 35 Europos šalių mokinių grupėje LT

Santrauka 2007 m. ESPAD ataskaita Narkotinių medžiagų vartojimas 35 Europos šalių mokinių grupėje LT Santrauka 27 m. ESPAD ataskaita Narkotinių medžiagų vartojimas 35 Europos šalių mokinių grupėje LT Teisinis pranešimas Šį Europos narkotikų ir narkomanijos stebėsenos centro (EMCDDA) leidinį gina autorių

Detaliau

PANEVĖŽIO MIESTO SAVIVALDYBĖS VISUOMENĖS SVEIKATOS BIURAS Savivaldybės biudžetinė įstaiga, Respublikos 68, LT Panevėžys, tel.(8 45) , el.

PANEVĖŽIO MIESTO SAVIVALDYBĖS VISUOMENĖS SVEIKATOS BIURAS Savivaldybės biudžetinė įstaiga, Respublikos 68, LT Panevėžys, tel.(8 45) , el. PANEVĖŽIO MIESTO SAVIVALDYBĖS VISUOMENĖS SVEIKATOS BIURAS Savivaldybės biudžetinė įstaiga, Respublikos 68, LT 35158 Panevėžys, tel.(8 45) 46146, el. p. info@panevezysvsb.lt Duomenys kaupiami ir saugomi

Detaliau

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Lietuvos ekonomikos raida: naujausios tendencijos ir iššūkiai Pristato Nerijus Černiauskas Makroekonomikos ir prognozavimo skyrius Ekonomikos departamentas 2017 m. spalio 16 d. Turinys I. Realusis sektorius

Detaliau

AKMENĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS MOKINIŲ APKLAUSOS ŽALINGI ĮPROČIAI DUOMENŲ ANALIZĖ Parengė: Akmenės rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro special

AKMENĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS MOKINIŲ APKLAUSOS ŽALINGI ĮPROČIAI DUOMENŲ ANALIZĖ Parengė: Akmenės rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro special AKMENĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS MOKINIŲ APKLAUSOS ŽALINGI ĮPROČIAI DUOMENŲ ANALIZĖ Parengė: Akmenės rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro specialistai 2016 metai, Naujoji Akmenė TURINYS Įvadas...3

Detaliau

Socialinio modelio įstatymų projektų įtaka Lietuvos ekonomikai, investicijoms į Lietuvos ūkį, darbuotojų sąlygų pagerinimui Socialinės apsaugos ir dar

Socialinio modelio įstatymų projektų įtaka Lietuvos ekonomikai, investicijoms į Lietuvos ūkį, darbuotojų sąlygų pagerinimui Socialinės apsaugos ir dar Socialinio modelio įstatymų projektų įtaka Lietuvos ekonomikai, investicijoms į Lietuvos ūkį, darbuotojų sąlygų pagerinimui Socialinės apsaugos ir darbo ministerija Lietuvos socialinis modelis Valstybinio

Detaliau

PATVIRTINTA Vilkaviškio rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro direktoriaus 2017 m. kovo 1 d. įsakymu Nr. V-7 1 priedas Vilkaviškio Aušros gim

PATVIRTINTA Vilkaviškio rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro direktoriaus 2017 m. kovo 1 d. įsakymu Nr. V-7 1 priedas Vilkaviškio Aušros gim PATVIRTINTA Vilkaviškio rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro direktoriaus 2017 m. kovo 1 d. įsakymu Nr. V-7 1 priedas Vilkaviškio Aušros gimnazija (Ugdymo įstaigos pavadinimas) VISUOMENĖS SVEIKATOS

Detaliau

Microsoft Word - Alkoholiniu_gerimu_reklamos_situacija_Lietuvoje.doc

Microsoft Word - Alkoholiniu_gerimu_reklamos_situacija_Lietuvoje.doc KAUNO MEDICINOS UNIVERSITETAS Visuomenės sveikatos fakultetas Profilaktinės medicinos katedra VAIDA MAKNAVIČIŪTĖ-GRINKEVIČIENĖ ALKOHOLINIŲ GĖRIMŲ REKLAMOS SITUACIJA LIETUVOJE Magistro diplominis darbas

Detaliau

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Lietuvos gyventojų nuomonė apie teisėsaugą ir viešojo saugumo būklės vertinimas Dr. Eglė Vileikienė Vidaus reikalų ministerijos Viešojo saugumo politikos departamentas 2016.02.12 Tyrimo metodika Reprezentatyvi

Detaliau

st16572.lt10.doc

st16572.lt10.doc EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA 16572/10 (OR. en) PRANEŠIMAS SPAUDAI 3047-as Tarybos posėdis Bendrieji reikalai Briuselis, PRESSE 306 PR CO 37 Pirmininkas Steven Vanackere Belgijos Ministro Pirmininko pavaduotojas

Detaliau

Microsoft PowerPoint - JPSPPM mokymai_2015_10_08_09_3 dalis_AS [Compatibility Mode]

Microsoft PowerPoint - JPSPPM mokymai_2015_10_08_09_3 dalis_AS [Compatibility Mode] Projektas JAUNIMUI PALANKIŲ SVEIKATOS PRIEŽIŪROS PASLAUGŲ TEIKIMO MODELIO SUKŪRIMAS Finansuojamas pagal 2009 2014 m. Norvegijos finansinio mechanizmo programą Nr. LT11 Visuomenės sveikatai skirtos iniciatyvos

Detaliau

Alkoholio ir kitų narkotikų tyrimas Europos mokyklose ESPAD 2011 Tyrimo Lietuvoje ataskaita Tyrimo atlikimą organizavo Ugdymo plėtotės centras, ataska

Alkoholio ir kitų narkotikų tyrimas Europos mokyklose ESPAD 2011 Tyrimo Lietuvoje ataskaita Tyrimo atlikimą organizavo Ugdymo plėtotės centras, ataska Alkoholio ir kitų narkotikų tyrimas Europos mokyklose ESPAD 2011 Tyrimo Lietuvoje ataskaita Tyrimo atlikimą organizavo Ugdymo plėtotės centras, ataskaitą parengė Irena Šutinienė ( Lietuvos socialinių tyrimų

Detaliau

EUROPOS KOMISIJOS SPECIALUS EUROBAROMETRAS 397, 2014 (Tyrimas atliktas 2013 m. vasario kovo mėnesiais) Sociologinio tyrimo dalies Tolerancija korupcij

EUROPOS KOMISIJOS SPECIALUS EUROBAROMETRAS 397, 2014 (Tyrimas atliktas 2013 m. vasario kovo mėnesiais) Sociologinio tyrimo dalies Tolerancija korupcij EUROPOS KOMISIJOS SPECIALUS EUROBAROMETRAS 397, 2014 (Tyrimas atliktas 2013 m. vasario kovo mėnesiais) Sociologinio tyrimo dalies Tolerancija korupcijai apžvalga Šioje dalyje nagrinėjamas bendras europiečių

Detaliau

Skaidrė 1

Skaidrė 1 Biurų veikla ir perspektyvos teikiant sveikatos priežiūros paslaugas mokyklose Kėdainių rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro direktorė, Savivaldybių visuomenės sveikatos biurų asociacijos pirmininkė

Detaliau

1 forma

1 forma PATVRTNTA Šalčininkų rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuras Direktorė Janina Alkovska 2016m. rugsėjo 2 d. įsakymu Nr. P-VĮ-14 VSUOMENĖS SVEKATOS PREŽŪROS VEKLOS PLANAS 2016-2017 m.m. Šalčininkų

Detaliau

NLF

NLF Mažiau galimybių turinčių asmenų socialinė įtrauktis į švietimą: prieinamumas, lygios galimybės, nediskriminavimas ~ 2017 11 29 Kas mes esame? Didžiausia skėtinė negalios organizacijas vienijanti asociacija

Detaliau

1 Nuostatos „Saikingas alkoholio vartojimas yra kasdienio gyvenimo dalis” vertinimas

1 Nuostatos „Saikingas alkoholio vartojimas yra kasdienio gyvenimo dalis” vertinimas Tyrimo rezultatai Parengė: Valstybinio psichikos sveikatos Priklausomybės ligų skyriaus Vyriausioji specialistė Lina Ignatavičiūtė 1 Turinys 1. Tiriamųjų tam tikrų alkoholinių gėrimų vartojimo dažnio vertinimas...

Detaliau

METINIO PLANO PRIEMONIŲ VYKDYMO DALIS v3

METINIO PLANO PRIEMONIŲ VYKDYMO DALIS v3 Valstybinės kelių transporto inspekcijos prie Susisiekimo ministerijos 2014 metų veiklos plano vykdymo ataskaitos 1 priedas VALSTYBINĖ KELIŲ TRANSPORTO INSPEKCIJA PRIE SUSISIEKIMO MINISTERIJOS INFORMACIJA

Detaliau

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Pagrindiniai Lietuvos ateities iššūkiai Klaudijus Maniokas ESTEP valdybos pirmininkas Trys akcentai Pripažinti ir nepripažinti iššūkiai: konsensuso link Struktūrinių apirbojimų sprendimas: intervencijos

Detaliau

Sveikatinimo plėtros prognozavimas naudojant konvergencijos ir sveikatinimo veiksnių modelius

Sveikatinimo plėtros prognozavimas naudojant konvergencijos ir sveikatinimo veiksnių modelius SVEIKATOS SISTEMOS EKONOMIKOS AKTUALIJOS IR SVEIKATOS GERINIMO PERSPEKTYVOS Prof. Gediminas Černiauskas Mykolo Romerio universitetas 2012 m. spalio 24 d. 1 Milijonai litų Lietuva sugeba balansuoti sveikatos

Detaliau

Lietuvos krikščioniškojo jaunimo blaivybės sąjunga „Žingsnis“ Kas ta „Sniego gniūžtė“?

Lietuvos krikščioniškojo jaunimo blaivybės sąjunga „Žingsnis“  Kas ta „Sniego gniūžtė“? Lietuvos krikščioniškojo jaunimo blaivybės sąjunga Žingsnis PIRMININKO IR VALDYBOS METINĖ VEIKLOS ATASKAITA LKJBS Žingsnis Lietuvos krikščioniškojo jaunimo blaivybės sąjunga (LKJBS) Žingsnis yra prevencinė

Detaliau

Antikorupcijos_programa_2016_2019

Antikorupcijos_programa_2016_2019 Patvirtinta VšĮ Mykolo Marcinkevičiaus ligoninės direktoriaus 2016-02-08 įsakymu Nr. V-16 VŠĮ MYKOLO MARCINKEVIČIAUS LIGONINĖS KORUPCIJOS PREVENCIJOS PROGRAMA 2016-2019 METAMS I. BENDROSIOS NUOSTATOS 1.Programos

Detaliau

VšĮ GAMTOS ATEITIS 2019 M. VISUOMENĖS ŠVIETIMO BEI INFORMAVIMO PAKUOČIŲ ATLIEKŲ TVARKYMO KLAUSIMAIS PROGRAMA BENDROSIOS NUOSTATOS VšĮ Gamtos ateitis (

VšĮ GAMTOS ATEITIS 2019 M. VISUOMENĖS ŠVIETIMO BEI INFORMAVIMO PAKUOČIŲ ATLIEKŲ TVARKYMO KLAUSIMAIS PROGRAMA BENDROSIOS NUOSTATOS VšĮ Gamtos ateitis ( VšĮ GAMTOS ATEITIS 2019 M. VISUOMENĖS ŠVIETIMO BEI INFORMAVIMO PAKUOČIŲ ATLIEKŲ TVARKYMO KLAUSIMAIS PROGRAMA BENDROSIOS NUOSTATOS VšĮ Gamtos ateitis (toliau Organizacija) parengė 2019 m. Visuomenės švietimo

Detaliau

Regioniniu s vietimo valdymo informaciniu sistemu ple tra ir s vietimo politikos analize s specialistu kompetencijos tobulinimas (II etapas) Bendradar

Regioniniu s vietimo valdymo informaciniu sistemu ple tra ir s vietimo politikos analize s specialistu kompetencijos tobulinimas (II etapas) Bendradar Regioniniu s vietimo valdymo informaciniu sistemu ple tra ir s vietimo politikos analize s specialistu kompetencijos tobulinimas (II etapas) Bendradarbiaujant su: Pristatymas: Nepakankamas te vu mokyklos

Detaliau

VšĮ Radviliškio ligoninė

VšĮ Radviliškio ligoninė PATVIRTINTA Viešosios įstaigos Radviliškio ligoninės direktoriaus 2006 m. spalio 20 d. įsakymu Nr. V-180 (Viešosios įstaigos Radviliškio ligoninės direktoriaus 2014 m. gruodžio 31 d. įsakymo Nr. V-272

Detaliau

Funkcija

Funkcija PATVIRTINTA Jonavos r. Savivaldybės Visuomenės sveikatos biuro direktoriaus 2013 m. sausio 25 Įsakymas Nr. V-2013-1 VISUOMENĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS SPECIALISTĖS LIVIJOS GRINIOVOS VYKDANČIOS MOKINIŲ SVEIKATOS

Detaliau

Viešoji įstaiga Respublikinis energetikų mokymo centras,Jeruzalės 21, Vilnius

Viešoji įstaiga Respublikinis energetikų mokymo centras,Jeruzalės 21, Vilnius 2012 M. VEIKLOS ATASKAITA Viešoji įstaiga Ateities visuomenės institutas Buveinės adresas A.Vienuolio g. 8-409, Vilnius Įstaigos kodas 302807593 1 Turinys I. Veiklos tikslai, pobūdis ir veiklos rezultatai

Detaliau

Microsoft Word - B AM MSWORD

Microsoft Word - B AM MSWORD 25.11.2014 B8-0286/7 7 1 dalis 1. ragina valstybes nares ir Komisiją d ti tvarias pastangas įgyvendinti esamas taisykles ir užtikrinti, kad jų būtų laikomasi kaip visa apimančios strategijos dalį naikinti

Detaliau

Sausio mėnesio rinkos apžvalga metai elektros energijos rinkoje pasižymėjo kainų kritimu: Elektros perdavimo jungčių pajėgumas ir efek

Sausio mėnesio rinkos apžvalga metai elektros energijos rinkoje pasižymėjo kainų kritimu: Elektros perdavimo jungčių pajėgumas ir efek Sausio mėnesio rinkos apžvalga 2015 02 24 2015 metai elektros energijos rinkoje pasižymėjo kainų kritimu: Elektros perdavimo jungčių pajėgumas ir efektyvus Rygos šiluminių elektrinių veikimas sausį Nord

Detaliau

Tikslas – padėti mokiniams saugoti ir stiprinti sveikatą, organizuojant ir įgyvendinant priemones, susijusias su ligų ir traumų profilaktika

Tikslas – padėti mokiniams saugoti ir stiprinti sveikatą, organizuojant ir įgyvendinant priemones, susijusias su ligų ir traumų profilaktika PATVIRTINTA Direktoriaus 2018 m. gruodžio 3 d. įsakymu Nr. V-55 VILNIAUS LOPŠELIS- DARŽELIS,,MAŽYLIS SVEIKATOS STIPRINIMO IR PRIEŽIŪROS PLANAS 2018-2019 m. m. Tikslas padėti ugdytiniams saugoti ir stiprinti

Detaliau

Microsoft PowerPoint - Ernesto_epidemiolog_indik-UNODC

Microsoft PowerPoint - Ernesto_epidemiolog_indik-UNODC Narkotinių ir psichotropinių medžiag iagų vartojimo ir narkomanijos paplitimo nustatymas, informacinių sistemų plėtra Pranešėjas: ERNESTAS JASAITIS Data: 2008 m. gegužės 30 d. NACIONALINĖS NARKOTIKŲ KONTROLĖS

Detaliau

ALKOHOLIO VARTOJIMO IR RŪKYMO PREVENCIJOS PRIEMONIŲ POREIKIO IR TAIKYMO JAUNIMO TIKSLINĖSE GRUPĖSE GALIMYBIŲ TYRIMAS Parengė: Rūta Baltrušaitytė Narko

ALKOHOLIO VARTOJIMO IR RŪKYMO PREVENCIJOS PRIEMONIŲ POREIKIO IR TAIKYMO JAUNIMO TIKSLINĖSE GRUPĖSE GALIMYBIŲ TYRIMAS Parengė: Rūta Baltrušaitytė Narko ALKOHOLIO VARTOJIMO IR RŪKYMO PREVENCIJOS PRIEMONIŲ POREIKIO IR TAIKYMO JAUNIMO TIKSLINĖSE GRUPĖSE GALIMYBIŲ TYRIMAS Parengė: Rūta Baltrušaitytė Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamento Strategijos,

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSIOSIOS RINKIMŲ KOMISIJOS POLITINIŲ PARTIJŲ IR POLITINIŲ KAMPANIJŲ FINANSAVIMO KONTROLĖS SKYRIUS PAŽYMA DĖL STRAIPSNIO-INTE

LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSIOSIOS RINKIMŲ KOMISIJOS POLITINIŲ PARTIJŲ IR POLITINIŲ KAMPANIJŲ FINANSAVIMO KONTROLĖS SKYRIUS PAŽYMA DĖL STRAIPSNIO-INTE LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSIOSIOS RINKIMŲ KOMISIJOS POLITINIŲ PARTIJŲ IR POLITINIŲ KAMPANIJŲ FINANSAVIMO KONTROLĖS SKYRIUS PAŽYMA DĖL STRAIPSNIO-INTERVIU KULTŪRINIS ELITAS YRA UZURPAVĘS KULTŪRĄ IR ATSIRIBOJĘS

Detaliau

Slide 1

Slide 1 Retransliavimo veiklos teisėtumo aspektai Advokatas Darius Miniotas XVIII LKTA konferencija 2014 m. birželio 12 d. Pagrindiniai teisiniai reikalavimai Retransliavimas visuomenės informavimo audiovizualinėmis

Detaliau

VAIKŲ, VARTOJANČIŲ NARKOTINES IR PSICHOTROPINES MEDŽIAGAS VARTOJIMO NUSTATYMO ORGANIZAVIMAS Atmintinė ugdymo įstaigų darbuotojams ir jose dirbantiems

VAIKŲ, VARTOJANČIŲ NARKOTINES IR PSICHOTROPINES MEDŽIAGAS VARTOJIMO NUSTATYMO ORGANIZAVIMAS Atmintinė ugdymo įstaigų darbuotojams ir jose dirbantiems VAIKŲ, VARTOJANČIŲ NARKOTINES IR PSICHOTROPINES MEDŽIAGAS VARTOJIMO NUSTATYMO ORGANIZAVIMAS Atmintinė ugdymo įstaigų darbuotojams ir jose dirbantiems visuomenės sveikatos specialistams Vilnius, 2011 Atpažinti

Detaliau

PowerPoint pristatymas

PowerPoint pristatymas 16 m. ataskaita Europos jaunimas. Svaiginamųjų medžiagų vartojimas ir socialiniai veiksniai Icelandic Centre for Social Research and Analysis (Islandijos socialinių tyrimų ir analizės centras) Visi miestai

Detaliau

MOTYVUOTA IŠVADA DĖL KORUPCIJOS PASIREIŠKIMO TIKIMYBĖS Informuojame, kad vadovaujantis Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymu ir Korupci

MOTYVUOTA IŠVADA DĖL KORUPCIJOS PASIREIŠKIMO TIKIMYBĖS Informuojame, kad vadovaujantis Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymu ir Korupci MOTYVUOTA IŠVADA DĖL KORUPCIJOS PASIREIŠKIMO TIKIMYBĖS Informuojame, kad vadovaujantis Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymu ir Korupcijos analizės atlikimo tvarka, patvirtinta Lietuvos

Detaliau

2006 m. gruodžio 31 d. finansinė atskaitomybė

2006 m. gruodžio 31 d. finansinė atskaitomybė AB,,VILNIAUS DEGTINĖ" Pagrindinių veiklos rodiklių ataskaita už 2018 m. rugsėjo 30 d. pasibaigusį devynių mėnesių laikotarpį 2018 m. lapkričio 30 d. Vilnius Informacija apie Įmonę Įmonės pavadinimas Teisinė

Detaliau

LIETUVOS TAUTINIO OLIMPINIO KOMITETO METŲ VEIKLOS PROGRAMA Patvirtinta LTOK Generalinės asamblėjos 2017 m. sausio 27 d. nutarimu Nr.6 Vilniu

LIETUVOS TAUTINIO OLIMPINIO KOMITETO METŲ VEIKLOS PROGRAMA Patvirtinta LTOK Generalinės asamblėjos 2017 m. sausio 27 d. nutarimu Nr.6 Vilniu LIETUVOS TAUTINIO OLIMPINIO KOMITETO 2017 2020 METŲ VEIKLOS PROGRAMA Patvirtinta LTOK Generalinės asamblėjos 2017 m. sausio 27 d. nutarimu Nr.6 Vilnius 2017 2 TURINYS I. LIETUVOS TAUTINIO OLIMPINIO KOMITETO

Detaliau

Suvestinė redakcija nuo Įsakymas paskelbtas: TAR , i. k Nauja redakcija nuo : Nr. B1-275, , paske

Suvestinė redakcija nuo Įsakymas paskelbtas: TAR , i. k Nauja redakcija nuo : Nr. B1-275, , paske Suvestinė redakcija nuo 2016-12-03 Įsakymas paskelbtas: TAR 2014-01-22, i. k. 2014-00395 Nauja redakcija nuo 2016-04-15: Nr. B1-275, 2016-04-01, paskelbta TAR 2016-04-01, i. k. 2016-06961 VALSTYBINĖS MAISTO

Detaliau

EN

EN LT LT LT EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA Briuselis, 2008.6.27 COM(2008) 393 galutinis KOMISIJOS ATASKAITA EUROPOS PARLAMENTUI IR TARYBAI DĖL TARYBOS DIREKTYVOS 89/398/EEB DĖL VALSTYBIŲ NARIŲ ĮSTATYMŲ, SUSIJUSIŲ

Detaliau

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation JAUNIMO UŽIMTUMO PRIEMONIŲ KOMUNIKACIJA 2015-03-26 Julija Kačanova Aivaras Vencevičius 2 INSTITUCIJOS Komunikacijos strategijų analizė ES ŠALYS Geroji užsienio šalių patirtis PASIŪLYMAI Išvados ir tolimesni

Detaliau

Viešoji konsultacija dėl dezinformacijos apie Lietuvą sklaidos mažinimo užsienyje 2019 m. kovo mėn., Vilnius KONTEKSTAS KONSULTACIJOS TIKSLAS VIEŠOSIO

Viešoji konsultacija dėl dezinformacijos apie Lietuvą sklaidos mažinimo užsienyje 2019 m. kovo mėn., Vilnius KONTEKSTAS KONSULTACIJOS TIKSLAS VIEŠOSIO Viešoji konsultacija dėl dezinformacijos apie Lietuvą sklaidos mažinimo užsienyje 2019 m. kovo mėn., Vilnius KONTEKSTAS TIKSLAS VIEŠOSIOS POLITIKOS PRIORITETAS Lietuvai priešiškos šalys jau ilgą laiką

Detaliau

IŠVADA DĖL KORUPCIJOS PASIREIŠKIMO TIKIMYBĖS NUSTATYMO VŠĮ VALSTYBĖS IR SAVIVALDYBIŲ TARNAUTOJŲ MOKYMO CENTRE DAINAVA Vadovaujantis Lietuvos Respublik

IŠVADA DĖL KORUPCIJOS PASIREIŠKIMO TIKIMYBĖS NUSTATYMO VŠĮ VALSTYBĖS IR SAVIVALDYBIŲ TARNAUTOJŲ MOKYMO CENTRE DAINAVA Vadovaujantis Lietuvos Respublik IŠVADA DĖL KORUPCIJOS PASIREIŠKIMO TIKIMYBĖS NUSTATYMO VŠĮ VALSTYBĖS IR SAVIVALDYBIŲ TARNAUTOJŲ MOKYMO CENTRE DAINAVA Vadovaujantis Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymu (Žin., 2002, Nr.

Detaliau

INTERVIU CIKLAS DĖL PRAMONĖS 4.0 EKOSISTEMOS VYSTYMO PRIEMONIŲ KAS DALYVAVO? 20 6 apdirbamosios gamybos įmonių (t.y. 25 % Panevėžio regiono apdirbamos

INTERVIU CIKLAS DĖL PRAMONĖS 4.0 EKOSISTEMOS VYSTYMO PRIEMONIŲ KAS DALYVAVO? 20 6 apdirbamosios gamybos įmonių (t.y. 25 % Panevėžio regiono apdirbamos INTERVIU CIKLAS DĖL PRAMONĖS 4.0 EKOSISTEMOS VYSTYMO PRIEMONIŲ KAS DALYVAVO? 20 6 apdirbamosios gamybos įmonių (t.y. 25 % Panevėžio regiono apdirbamosios gamybos įmonių, kurių apyvarta > 2 mln. Eur) švietimo

Detaliau

EUROPOS KOMISIJA Briuselis, C(2017) 4679 final KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO SPRENDIMAS (ES) / dėl bendros sistemos techninių standa

EUROPOS KOMISIJA Briuselis, C(2017) 4679 final KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO SPRENDIMAS (ES) / dėl bendros sistemos techninių standa EUROPOS KOMISIJA Briuselis, 2017 07 11 C(2017) 4679 final KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO SPRENDIMAS (ES) /... 2017 07 11 dėl bendros sistemos techninių standartų ir formatų, kad EURES portale būtų galima susieti

Detaliau

MIGRACIJOS METRAŠTIS 2018

MIGRACIJOS METRAŠTIS 2018 MIGRACIJOS METRAŠTIS 2018 M. 2 MIGRACIJOS METRAŠTIS 2018 MIGRACIJOS DEPARTAMENTAS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS VIDAUS REIKALŲ MINISTERIJOS 2018 M. MIGRACIJOS METRAŠTIS Vilnius, 2019 ISSN 2351-6607 MIGRACIJOS

Detaliau

LYGIŲ GALIMYBIŲ KONTROLIERIUS PAŽYMA DĖL GALIMOS DISKRIMINACIJOS SOCIALINĖS PADĖTIES IR AMŽIAUS PAGRINDAIS UAB INVESTICIJŲ IR VERSLO GARANTIJOS DARBO

LYGIŲ GALIMYBIŲ KONTROLIERIUS PAŽYMA DĖL GALIMOS DISKRIMINACIJOS SOCIALINĖS PADĖTIES IR AMŽIAUS PAGRINDAIS UAB INVESTICIJŲ IR VERSLO GARANTIJOS DARBO LYGIŲ GALIMYBIŲ KONTROLIERIUS PAŽYMA DĖL GALIMOS DISKRIMINACIJOS SOCIALINĖS PADĖTIES IR AMŽIAUS PAGRINDAIS UAB INVESTICIJŲ IR VERSLO GARANTIJOS DARBO SKELBIME 2016-09-21 Nr. (16)SN-137)SP-105 Vilnius Lygių

Detaliau

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Lietuvos gyventojų nuomonė apie teisėsaugą ir teismus Dr. Eglė Vileikienė Vidaus reikalų ministerijos Viešojo saugumo politikos departamentas 2015-03-05 Tyrimo metodika Reprezentatyvi Lietuvos gyventojų

Detaliau

Patients rights have no borders Naudotis sveikatos priežiūros paslaugomis kitoje ES valstybėje narėje

Patients rights have no borders Naudotis sveikatos priežiūros paslaugomis kitoje ES valstybėje narėje Patients rights have no borders Aktyvaus pilietiškumo tinklas, norėdamas prisidėti prie Europos Sąjungos (ES) įgyvendinamos kampanijos Pacientų teisės neturi sienų, parengė šią informaciją apie Direktyvą

Detaliau

Europos agentūros duomenys apie įtraukųjį ugdymą. Esminės įžvalgos ir išvados (2014 / 2016)

Europos agentūros duomenys apie įtraukųjį ugdymą. Esminės įžvalgos ir išvados (2014 / 2016) Europos agentūros duomenys apie įtraukųjį ugdymą Esminės įžvalgos ir išvados (2014 / 2016) EUROPEAN AGENCY for Special Needs and Inclusive Education EUROPOS AGENTŪROS DUOMENYS APIE ĮTRAUKŲJĮ UGDYMĄ Esminės

Detaliau

LIETUVIŲ KAIP UŽSIIMTI VERSLU Europa _EU_li 2019

LIETUVIŲ KAIP UŽSIIMTI VERSLU Europa _EU_li 2019 LIETUVIŲ KAIP UŽSIIMTI VERSLU Europa 032819_EU_li 2019 4LIFE Europa Mūsų istorija Europoje Pagrindinį biurą Ispanijoje 4Life atidarė 2007 metais Barselonoje. Vėliau atidarėme dar du biurus Romoje ir Hamburge.

Detaliau

2014 m. gegužės 15 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 654/2014 dėl Europos Sąjungos teisių taikyti tarptautines prekybos taisykles

2014 m. gegužės 15 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 654/2014 dėl Europos Sąjungos teisių taikyti tarptautines prekybos taisykles L 189/50 Europos Sąjungos oficialusis leidinys 2014 6 27 EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS REGLAMENTAS (ES) Nr. 654/2014 2014 m. gegužės 15 d. dėl Europos Sąjungos teisių taikyti tarptautines prekybos taisykles

Detaliau

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Lietuvos ir jos regionų ekonomikos evoliucija: kur esame ir kas laukia toliau? Aurelijus Dabušinskas, Lietuvos banko Ekonomikos departamento direktorius 2019 m. kovo 21 d. Lietuvos ūkio augimas išlieka

Detaliau

I. EKSPORTO RAIDA LIETUVOS PREKIŲ EKSPORTAS 2019 M. I KETV. Apžvalga Paskelbta: Pirmame šių metų ketvirtyje bendro prekių eksporto vertės m

I. EKSPORTO RAIDA LIETUVOS PREKIŲ EKSPORTAS 2019 M. I KETV. Apžvalga Paskelbta: Pirmame šių metų ketvirtyje bendro prekių eksporto vertės m I. EKSPORTO RAIDA LIETUVOS PREKIŲ EKSPORTAS 2019 M. I KETV. Apžvalga Paskelbta: 2019.05.30 Pirmame šių metų ketvirtyje bendro prekių eksporto vertės metinis augimas sudarė 7,7%. Iš viso eksportuota prekių

Detaliau

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Baltijos šalių namų ūkių finansų apžvalga Julita Varanauskienė SEB banko šeimos finansų ekspertė Pajamos augo visose šalyse, iš ateities daugiausia tikisi latviai Vidutinis neto darbo užmokestis (EUR)

Detaliau

temos

temos 11-14 temos Pavedimo sutartis / Komiso sutartis / Distribucijos sutartis / Franšizės sutartis Dr. V. Mizaras. Prievolių teisė II Analizuojamos sutartys Pavedimo sutartis CK 6.756-6.765 str., įskaitant

Detaliau

Valstybės kontrolės rašto Nr. S-(10-1.8)-233 priedas Aukščiausioji audito institucija, jau daug metų skirdama ypatingą dėmesį vaiko teisių

Valstybės kontrolės rašto Nr. S-(10-1.8)-233 priedas Aukščiausioji audito institucija, jau daug metų skirdama ypatingą dėmesį vaiko teisių Valstybės kontrolės 2017-02-21 rašto Nr. S-(10-1.8)-233 priedas Aukščiausioji audito institucija, jau daug metų skirdama ypatingą dėmesį vaiko teisių apsaugai, yra atlikusi ne vieną auditą ir teikusi rekomendacijas

Detaliau

KPMG Screen 3:4 (2007 v4.0)

KPMG Screen 3:4 (2007 v4.0) Penktasis kasmetinis tyrimas Lietuvos verslo pažeidžiamumas energijos išteklių kainų pokyčiams ir BEVI indeksas Rokas Kasperavičius, partneris Jonas Vainius Raulynaitis, patarėjas Vilnius 2015 TURINYS

Detaliau

Alkoholis, jo poveikis paauglio organizmui ir elgesiui, vartojimo priežastys ir pasekmės Justinos Jurkšaitės (I e) nuotr.

Alkoholis, jo poveikis paauglio organizmui ir elgesiui, vartojimo priežastys ir pasekmės Justinos Jurkšaitės (I e) nuotr. Alkoholis, jo poveikis paauglio organizmui ir elgesiui, vartojimo priežastys ir pasekmės Justinos Jurkšaitės (I e) nuotr. Paauglystė svarbus gyvenimo laikotarpis, kuris tęsiasi nuo fizinio lytinio brendimo

Detaliau

Microsoft Word Nr P-135.doc

Microsoft Word Nr P-135.doc MINISTERIJŲ UŽSAKOMŲ MOKSLINIŲ TYRIMŲ TIKSLINGUMAS Vilnius 2005 m. VALSTYBINIO AUDITO ATASKAITA 2 T U R I N Y S SANTRAUKA 3 ĮŽANGA 5 AUDITO REZULTATAI 8 Mokslinių tyrimų vertinimas 8 Ministerijų užsakomų

Detaliau

ANKETA

ANKETA ANKETA Sveiki, Kartu su Lietuvos lstybiniu psichikos sveikatos centru atliekame anoniminį šalies gyventojų tyrimą, kurio tikslas ištirti gyventojų nuostatas alkoholio vartojimo atţvilgiu. Mums yra svarbūs

Detaliau

VILNIAUS TECHNOLOGIJŲ MOKYMO IR REABILITACIJOS CENTRO STRATEGINIO ŠVIETIMO PLANO ĮGYVENDINIMO 2017 METŲ VEIKLOS PROGRAMA PATVIRTINTA Vilniaus technolo

VILNIAUS TECHNOLOGIJŲ MOKYMO IR REABILITACIJOS CENTRO STRATEGINIO ŠVIETIMO PLANO ĮGYVENDINIMO 2017 METŲ VEIKLOS PROGRAMA PATVIRTINTA Vilniaus technolo VILNIAUS TECHNOLOGIJŲ MOKYMO IR REABILITACIJOS CENTRO STRATEGINIO ŠVIETIMO PLANO ĮGYVENDINIMO 2017 METŲ VEIKLOS PROGRAMA PATVIRTINTA Vilniaus technologijų mokymo ir reabilitacijos centro direktoriaus 2017

Detaliau

PATVIRTINTA Pasvalio rajono savivaldybės tarybos 2016 m. gruodžio 21 d. sprendimu Nr. T1-242 Pasvalio rajono savivaldybės Visuomenės sveikatos biuras

PATVIRTINTA Pasvalio rajono savivaldybės tarybos 2016 m. gruodžio 21 d. sprendimu Nr. T1-242 Pasvalio rajono savivaldybės Visuomenės sveikatos biuras PATVIRTINTA Pasvalio rajono savivaldybės tarybos 2016 m. gruodžio 21 d. sprendimu Nr. T1-242 Pasvalio rajono savivaldybės Visuomenės sveikatos biuras Savivaldybės biudžetinė įstaiga Vytauto Didžiojo a.

Detaliau

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Ligita Valalytė /Užimtumo tarnybos direktorė 2018/10/25 Darbo rinkos tendencijos 2018 m. sausio 1 d. registruota 152481 darbo neturinčių Nuo 2010 m. kylanti Lietuvos ekonomika 2017 m. skatino darbo jėgos

Detaliau

„PowerPoint“ pateiktis

„PowerPoint“ pateiktis Klaipėdos rajono savivaldybės gyventojų sveikatos būklės rodiklių tendencijos Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo laikotarpiu ( nuo 199 m. kovo 11 d. iki 218 m. kovo 11 d.) L. Kaveckienė Sveikatos apsaugos

Detaliau

DEMOGRAFINĖ IR SOCIALINĖ-EKONOMINĖ SITUACIJA PANEVĖŽIO MIESTO SAVIVALDYBĖJE 2015 M. GYVENTOJŲ SKAIČIUS Lietuvoje jau daugelį metų dėl neigiamos natūra

DEMOGRAFINĖ IR SOCIALINĖ-EKONOMINĖ SITUACIJA PANEVĖŽIO MIESTO SAVIVALDYBĖJE 2015 M. GYVENTOJŲ SKAIČIUS Lietuvoje jau daugelį metų dėl neigiamos natūra DEMOGRAFINĖ IR SOCIALINĖ-EKONOMINĖ SITUACIJA PANEVĖŽIO MIESTO SAVIVALDYBĖJE 215 M. GYVENTOJŲ SKAIČIUS Lietuvoje jau daugelį metų dėl neigiamos natūralios gyventojų kaitos bei didelės emigracijos gyventojų

Detaliau

LIETUVOS DARBO BIRŽA PRIE SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTERIJOS Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos antikorupcinės programos ir jos priemoni

LIETUVOS DARBO BIRŽA PRIE SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTERIJOS Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos antikorupcinės programos ir jos priemoni LIETUVOS DARBO BIRŽA PRIE SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTERIJOS Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos antikorupcinės programos ir jos priemonių įgyvendinimo priežiūros komisijai MOTYVUOTA IŠVADA

Detaliau

Ataskaita

Ataskaita VALSTYBINIO AUDITO ATASKAITA AR UŽTIKRINAMA VARTOTOJŲ TEISIŲ APSAUGA 2019 m. liepos 16 d. Nr. VA-4 SANTRAUKA Audito svarba Kiekvienas fizinis asmuo vartotojas, nes savo poreikiams patenkinti perka prekių

Detaliau

Sveikatos rastingumo tyrimas-2012

Sveikatos rastingumo tyrimas-2012 LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTERIJA SVEIKATOS MOKYMO IR LIGŲ PREVENCIJOS CENTRAS VILNIAUS UNIVERSITETO MEDICINOS FAKULTETO VISUOMENĖS SVEIKATOS INSTITUTAS LIETUVOS GYVENTOJŲ SVEIKATOS RAŠTINGUMO

Detaliau

Veiksmų programų administravimo

Veiksmų programų administravimo (Pasiūlymų dėl projektų atrankos kriterijų nustatymo ir keitimo forma) PASIŪLYMAI DĖL PROJEKTŲ ATRANKOS KRITERIJŲ NUSTATYMO IR KEITIMO 2015 m. gegužės 19 d. FORMAI PRITARTA 2014 2020 m. Europos Sąjungos

Detaliau

PATVIRTINTA Klaipėdos,,Žaliakalnio gimnazijos direktoriaus 2018 m. lapkričio 22 d. įsakymu Nr. V- 207 KLAIPĖDOS,,ŽALIAKALNIO GIMNAZIJOS,

PATVIRTINTA Klaipėdos,,Žaliakalnio gimnazijos direktoriaus 2018 m. lapkričio 22 d. įsakymu Nr. V- 207 KLAIPĖDOS,,ŽALIAKALNIO GIMNAZIJOS, PATVIRTINTA Klaipėdos,,Žaliakalnio gimnazijos direktoriaus 2018 m. lapkričio 22 d. įsakymu Nr. V- 207 KLAIPĖDOS,,ŽALIAKALNIO GIMNAZIJOS, 290438420 2019 2021-ŲJŲ METŲ STRATEGINIS PLANAS VEIKLOS KONTEKSTAS

Detaliau

NARKOTIKŲ, TABAKO IR ALKOHOLIO KONTROLĖS DEPARTAMENTO 2016 METŲ VEIKLOS ATASKAITA 2017 m. kovo 20 d. Vilnius

NARKOTIKŲ, TABAKO IR ALKOHOLIO KONTROLĖS DEPARTAMENTO 2016 METŲ VEIKLOS ATASKAITA 2017 m. kovo 20 d. Vilnius NARKOTIKŲ, TABAKO IR ALKOHOLIO KONTROLĖS DEPARTAMENTO 2016 METŲ VEIKLOS ATASKAITA 2017 m. kovo 20 d. Vilnius 2 I. STRATEGINIŲ POKYČIŲ ĮGYVENDINIMAS Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamentas

Detaliau

Nusikalstamumo prevencijos Lietuvoje centras VAIKŲ IR JAUNIMO KLUBO-DIENOS CENTRO MODELIS SUKURTA ĮGYVENDINANT NYDERLANDŲ KARALYSTĖS AMBASADOS FINANSU

Nusikalstamumo prevencijos Lietuvoje centras VAIKŲ IR JAUNIMO KLUBO-DIENOS CENTRO MODELIS SUKURTA ĮGYVENDINANT NYDERLANDŲ KARALYSTĖS AMBASADOS FINANSU Nusikalstamumo prevencijos Lietuvoje centras VAIKŲ IR JAUNIMO KLUBO-DIENOS CENTRO MODELIS SUKURTA ĮGYVENDINANT NYDERLANDŲ KARALYSTĖS AMBASADOS FINANSUOJAMĄ PROJEKTĄ BUILDING DOORS SANTRAUKA Šis projektas

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS REGIONINĖS PLĖTROS ĮSTATYMO NR. VIII-1889 PAKEITIMO ĮSTATYMAS 2014 m. rugsėjo 18 d. Nr. XII-1094 Vilnius 1 straipsnis. Lietuvos R

LIETUVOS RESPUBLIKOS REGIONINĖS PLĖTROS ĮSTATYMO NR. VIII-1889 PAKEITIMO ĮSTATYMAS 2014 m. rugsėjo 18 d. Nr. XII-1094 Vilnius 1 straipsnis. Lietuvos R LIETUVOS RESPUBLIKOS REGIONINĖS PLĖTROS ĮSTATYMO NR. VIII-1889 PAKEITIMO ĮSTATYMAS 2014 m. rugsėjo 18 d. Nr. XII-1094 Vilnius 1 straipsnis. Lietuvos Respublikos regioninės plėtros įstatymo Nr. VIII-1889

Detaliau

PATVIRTINTA Lietuvos banko valdybos 2011 m. rugsėjo 1 d. nutarimu Nr (Lietuvos banko valdybos 2015 m. gegužės 28 d. nutarimo Nr redakci

PATVIRTINTA Lietuvos banko valdybos 2011 m. rugsėjo 1 d. nutarimu Nr (Lietuvos banko valdybos 2015 m. gegužės 28 d. nutarimo Nr redakci PATVIRTINTA Lietuvos banko valdybos 2011 m. rugsėjo 1 d. nutarimu Nr. 03-144 (Lietuvos banko valdybos 2015 m. gegužės 28 d. nutarimo Nr. 03-90 redakcija) ATSAKINGOJO SKOLINIMO NUOSTATAI I SKYRIUS BENDROSIOS

Detaliau

Ataskaita visuomenei 2014

Ataskaita visuomenei 2014 Efektyvi ekonominė šalies raida neįmanoma be efektyvios sistemos. Kelių transportas išlaiko svarbią poziciją tiek vidaus, tiek tarptautiniuose vežimuose. Pagrindinis šios rūšies pranašumas galimybė krovinius

Detaliau

GENERALINIO ADVOKATO A. TIZZANO IŠVADA BYLA C-170/04 GENERALINIO ADVOKATO ANTONIO TIZZANO IŠVADA, pateikta 2006 m. kovo 30 d m. kovo 30 d.

GENERALINIO ADVOKATO A. TIZZANO IŠVADA BYLA C-170/04 GENERALINIO ADVOKATO ANTONIO TIZZANO IŠVADA, pateikta 2006 m. kovo 30 d m. kovo 30 d. GENERALINIO ADVOKATO A. TIZZANO IŠVADA BYLA C-170/04 GENERALINIO ADVOKATO ANTONIO TIZZANO IŠVADA, pateikta 2006 m. kovo 30 d. 1 1. 2004 m. kovo 30 d. Nutartimi Högsta domstolen (Švedija), remdamasis EB

Detaliau

Europos Sąjungos Taryba Briuselis, 2015 m. birželio 12 d. (OR. en) 9319/15 PRANEŠIMAS DĖL I/A PUNKTO nuo: kam: Ankstesnio dokumento Nr.: 9409/15 Dalyk

Europos Sąjungos Taryba Briuselis, 2015 m. birželio 12 d. (OR. en) 9319/15 PRANEŠIMAS DĖL I/A PUNKTO nuo: kam: Ankstesnio dokumento Nr.: 9409/15 Dalyk Europos Sąjungos Taryba Briuselis, 2015 m. birželio 12 d. (OR. en) 9319/15 PRANEŠIMAS DĖL I/A PUNKTO nuo: kam: Ankstesnio dokumento Nr.: 9409/15 Dalykas: Tarybos generalinio sekretoriato Nuolatinių atstovų

Detaliau

(Pasiūlymų dėl projektų atrankos kriterijų nustatymo ir keitimo forma) PASIŪLYMAI DĖL PROJEKTŲ ATRANKOS KRITERIJŲ NUSTATYMO IR KEITIMO 2017 m. lapkrič

(Pasiūlymų dėl projektų atrankos kriterijų nustatymo ir keitimo forma) PASIŪLYMAI DĖL PROJEKTŲ ATRANKOS KRITERIJŲ NUSTATYMO IR KEITIMO 2017 m. lapkrič (Pasiūlymų dėl projektų atrankos kriterijų nustatymo ir keitimo forma) PASIŪLYMAI DĖL PROJEKTŲ ATRANKOS KRITERIJŲ NUSTATYMO IR KEITIMO 2017 m. lapkričio d. FORMAI PRITARTA 2014-2020 m. Europos Sąjungos

Detaliau

CPO veiklos rezultatų ir finansinės naudos VALSTYBEI vertinimo ATASKAITA

CPO veiklos rezultatų ir finansinės naudos VALSTYBEI vertinimo ATASKAITA 2010 Karolis Šerpytis CPO VEIKLOS REZULTATŲ IR FINANSINĖS NAUDOS VALSTYBEI VERTINIMO ATASKAITA Centrinė perkančioji organizacija 1 TURINYS Santrauka... 2 1. CPO veiklos rezultatų vertinimas... 3 1.1. Pirkimų

Detaliau

PowerPoint-præsentation

PowerPoint-præsentation Sveiki atvykę į HCS Faktai apie HCS Šeimos įmonė 500 darbuotojų Finansinis įvertinimas AAA Apyvarta 2017 TDKK 1.663.169 ISO 14001:2015 sertifikatas ISO 9001:2015 sertifikatas DS/OHSAS 18001 sertifikatas

Detaliau