DVYLIKTOJI KALĖDINĖ KOMANDINĖ RASEINIŲ KRAŠTO OLIMPIADA PROFESORIAUS JONO KUBILIAUS TAUREI LAIMĖTI Raseiniai, Magdalena Raseiniškė mėgst

Dydis: px
Rodyti nuo puslapio:

Download "DVYLIKTOJI KALĖDINĖ KOMANDINĖ RASEINIŲ KRAŠTO OLIMPIADA PROFESORIAUS JONO KUBILIAUS TAUREI LAIMĖTI Raseiniai, Magdalena Raseiniškė mėgst"

Transkriptas

1 DVYLIKTOJI KALĖDINĖ KOMANDINĖ RASEINIŲ KRAŠTO OLIMPIADA PROFESORIAUS JONO KUBILIAUS TAUREI LAIMĖTI Raseiniai, 0--. Magdalena Raseiniškė mėgsta pradėti bet kurį darbą tokiu uždaviniu, kurį, kaip ji sako, išspręsti išsprendi, o daryti beveik nieko nereikia. Vienas iš tokių uždavinių, kuriuo ji pradeda šią dieną, yra uždavinys, kuriame esame prašomi nustatyti, kiek yra tokių natūraliųjų skaičių n, prie kurių pridėjus skaitmenų sumą, gauname 0? Tokių natūraliųjų skaičių n yra: (A) 0 (B) (C) ( D) (E) Kadangi bet kokio keturženklio skaičiaus, neviršijančio metų skaičiaus 0, skaitmenų suma yra ne didesnė už skaičiaus 999 skaitmenų sumą, kuri yra = 8, todėl gana būtų išbandyti visus skaičius pradedant nuo 0 8 = 98. Tačiau 98 + ( ) = 004, ( ) = 006 ir taip toliau toje dešimtyje iki pat ( ) = 06. Taigi visos tos dešimties sumos yra lyginės ir todėl negali būti lygios 0, nes jį, kaip nelyginį, jos prašoka. Perėjus į naują dešimtį ( ) = 009 sumos vėl didėja po pradedant nuo ką tik gautųjų 009 ir todėl kita suma 99 + ( ) = 0 yra tinkama ir jau duoda mums vieną reikiamą pavyzdį, o likę tos dešimties skaičiai jau vėl nė vienas nebetiks, nes jų sumos bus visos, suprantama, didesnės už 0. Tolesnėje naujoje dešimtyje, pradedant nuo 000, visos sumos vėl, panašiai kaip ir ( ) = 00, bus lyginės ir prašoks 0. Galiausiai 00 + ( ) = 0, nors ir nelyginė, bet jau yra per didelė, o toliau, jau su 0, skaičiuojama suma bus dar didesnė ir todėl tikrinimą jau galima baigti. Taigi radome vienintelį skaičių n, lygų 99, kuris sudėtas su savo skaitmenų suma

2 , duoda metų skaičių 0 ir todėl iš siūlomų atsakymų turime rinktis atsakymą B. B. Raseinių krašto aukščiausioje futbolo lygoje žaidžia 6 komandos, kurios visos turi sužaisti po vienerias rungtynes su kiekviena kita komanda. Toje lygoje už kiekvienas laimėtas rungtynes skiriami taškai, už rungtynes, sužaistas lygiosiomis, komanda gauna tašką, o už pralaimėtas rungtynes komanda taškų negauna. Sužaidus visas rungtynes pirmosios komandos išeina į kitą varžybų etapą. Tuo atveju, jeigu kelios komandos surenka po lygiai taškų, Magdalena Raseiniškė visada sugeba absoliučiai objektyviai išrikiuoti jas galutinėje turnyro lentelėje ir taip atrinkti tas tris komandas. Sužaidus visas rungtynes Ariogalos komanda Dubysos verpetai pateko į kitą varžybų etapą. Kiek mažiausiai taškų galėjo būti surinkę Dubysos verpetai? (A) (B) (C) ( D) 4 (E) 5 Pirmiausiai pastebėkime, kad surinkusi taškus (arba mažiau) komanda Dubysos verpetai negali įsiterpti tarp pirmųjų trijų komandų (ir išeiti į kitą varžybų etapą). Tikrai, jeigu komanda tesurenka du taškus arba dar mažiau, tai reiškia, jog ji daugiausiai rungtynes sužaidė lygiosiomis, vadinasi, toji komanda pralošė mažų mažiausiai 5 = kartus, o pralošusi bent tris kartus ji bent jau toms trims komandoms leido pelnyti bent po taškus ir jau tos trys komandos tikrai bus surinkusios bent po taškus ir todėl galutinėje komandų rikiuotėje bus aukščiau Dubysos verpetų ir tų Dubysos verpetų į pirmąjį trejetą jos jau niekaip nepraleis. Taigi su taškais įsiterpti tarp pirmųjų komandų Dubysos verpetai niekaip negali. Toliau, jeigu Dubysos verpetai surenka taškus, tai tada gali taip nutikti, kad ji bus surikiuota trečia galutinėje komandų rikiuotėje (ir išeis į tolimesnį žaidynių etapą). Pavyzdys Pateikiame tokio galimo turnyro pavyzdį kartu su komandų rikiuote.

3 Komanda A B C D E F Taškai Vieta A X I B 0 X 9 II C 0 0 X III-VI D 0 0 X III-VI E 0 0 X III-VI F 0 0 X III-VI Į atitinkamus langelius įrašyta, kiek taškų kiekviena komanda gavo už rungtynes su kiekviena kita komanda. Dabar, kad ir kaip Magdalena Raseiniškė berikiuos tas keturias po taškus surinkusias komandas, vienai kuriai nors iš jų, kad ir tik taškus tesurinkusiai, ji turės skirti trečiąją vietą ir būtent tą komandą mes pavadinsime Dubysos verpetais. Vadinasi, gali būti taip, kad komanda surenka vos taškus ir vis tiek yra rikiuojama pirmoje turnyro komandų pusėje tarp pirmųjų trijų tokio turnyro komandų. Dubysos verpetai gali mažiausiai surinkti taškus. Teisingas yra atsakymas C. Šiluvos miesto šviesiųjų protų ir dailiųjų menų apžiūra šiais metais turi 0 prasidėti iškilmingu vadinamosios Šiluvos ateities trupmenos užrašymo 00 pavidalu a, kur a, b, c ir d, suprantama, turi būti natūralieji skaičiai. b c d Gautąjį vadinamąjį giluminį skaičių d paprastai užrašo pats Šiluvos seniūnas. Kokį skaičių d užrašys Šiluvos seniūnas? (A) (B) (C) 4 ( D) 00 (E) 00 Kadangi Šiluvos seniūnas rašys , tai giluminis skaičius d, kurį jis iškilmingai užrašys, bus lygus 00 0

4 , o tai reiškia, jog teisingas yra atsakymas B. Šiluvos seniūnas užrašys giluminį skaičių. B 4. Šimkaičiuose du patyrę skautai ne juokais susiginčijo, kuri viena iš žemiau užrašytų trupmenų negali būti užrašyta kaip dviejų trupmenų suma, kur m m n ir n yra skirtingi natūralieji skaičiai. Tai kuri gi iš tų trupmenų yra taip neužrašoma? (A) (B) (C) (D) (E) Kadangi, tai (A) atveju toji trupmena išreiškiama tokiu būdu, kaip prašoma. Toliau 6 5 5, vadinasi, ir (B) atveju toji trupmena išreiškiama tokiu būdu, kaip buvo prašoma. Dar toliau, todėl ir (C) vėl yra taip, kaip reikia. Galiausiai atveju (E), arba vėl gauname taip, kaip ir reikėtų gauti pagal sąlygą. Likęs atvejis (D). jeigu vadovautumės Kengūros konkurso nuostatomis vienintelis iš 5 siūlomų atsakymų yra teisingas turi būti teisingas arba kad trupmena 7 tada turi būti prašomu būdu neišreiškiama. Pamėginsime tai įrodyti. Sakykime, kad, atvirkščiai, trupmena 7 yra išreiškiama skirtingų trupmenų m n suma.

5 Tada 7 m n su skirtingais natūraliaisiais m ir n. Išsilaisvinus iš trupmenų, gaunama lygybė mn 7m 7n, arba, padauginus lygybę iš, 9mn m n, o išskaidžius - ( m 7)(n 7) 49. Toliau mėgindami visais galimais būdais skaidyti 49 dviem sveikaisiais dauginamaisiais gautume 49 = ( 49) ( ) = ( 7) ( 7) =( ) ( 49) = 49 = 7 7 = 49 ir galėtume užrašyti 6 atitinkamas sistemas, iš kurių mėgintume surasti natūraliąsias m ir n reikšmes. Deja, nė viena iš tų galimų 6 lygčių sistemų neturi natūraliųjų sprendinių, todėl ir galutinai paaiškėja, kad būtent trupmena 7 yra neišreiškiama kaip dviejų trupmenų m n suma ir todėl renkamės atsakymą D. D 5. Nuo mokslų rubežiaus ėmė eiti garsas apie du natūraliuosius skaičius m ir n, gebančius išlaikyti sąryšį m n 80. Tai patyrę visi toliau švelniai, bet nuosekliai ėmė aiškintis, kam gi tada yra lygi tų skaičių m ir n suma. Tų skaičių m ir n suma yra (A) 4 (B) 6 (C) 8 (D) (E) 64 Užtektų pastebėti, kad (8 ) ( ) ir todėl toji m ir n suma yra lygi = 8 ir todėl renkamės atsakymą C. Skaičių m ir n suma yra 8, o tai reiškia atsakymą C

6 6. Ariogaloje vaikas, grįždamas iš mokyklos namo, staiga pamatė tris skaičius x, y ir z, tenkinančius lygtis x y z 8500, x y z 9500, x y z 000 ir sustojęs lyg įkastas ėmė galvoti, kam gi yra lygus tų jo rastųjų skaičių x, y ir z vidurkis. Tų Ariogalos vaiko rastųjų skaičių x, y ir z vidurkis yra 0000 (A) 500 (B) (C) 7500 (D) 0000 (E) jam surasti reikėtų daugiau informacijos. Klajojantis dvejetas visose trijose lygtyse vis prie kito nežinomojo esant visur kitur visiems kitiems kintamiesiems imamiems tik po kartą skatinte skatintų visas tas tris lygtis sudėti ir tada prie visų kintamųjų x, y ir z susirinktų vienodi koeficientai (visur būtų po 4), todėl taip ir darome: x y z x y z x y z Toliau viskas aišku, nes tada 4x 4y 4z Padalijus viską iš 4 būtų x y z Vadinasi, kintamųjų x, y ir z vidurkis yra kartus mažesnis už skaičių ir yra lygus o tai yra ir reiškia, kad teisingas yra atsakymas A.. Skaičių x, y ir z vidurkis yra 500. A x y z :, Lyduvėnų mokykloje yra dėstomas milimetrinės aritmetikos ir kristalų gardelių fakultatyvas. Brėžinyje parodyta gardelė, atstumas tarp artimiausių kurios taškų yra lygus mikronas. Keliais kvadratiniais mikronais yra matuojama dviejų brėžinyje parodytų stačiakampių bendroji dalis?

7 (A) 6 (B) 6 (C) 4 6 (D) 7 (E) Pažymėkime tuos 6 gardelės taškus, priklausančius tiems stačiakampiams, raidėmis A, B, C, D, E ir F, ir tegu likę du stačiakampių sankirtos taškai yra P, (kur susikerta AC ir BF) ir Q (kur susikerta CE ir DF). 7 Trikampiai APB ir CPF yra panašūs, o jų pagrindai sutinka kaip : 5. Todėl CPF aukštinės ilgis yra 5 5, 8 4 o kadangi jo pagrindo ilgis yra 5, tai jo plotas yra Kadangi tas pats galioja ir trikampiui CQF, tai visas ieškomasis plotas yra kvadratinių mikronų ir todėl renkamės atsakymą B. Bendras plotas yra 6. 4 B 8. Į Tytuvėnų kolegiją Eiklusis skaičius per pastaruosius trejus metus nebuvo

8 priimtas mokytis nė vienas, kuris per stojamąjį egzaminą nesugebėdavo (be skaičiuoklio) susivokti, su kokiu mažiausiu -tų skaičiumi skaičius dalijasi iš ? (A) 7 (B) 80 (C) 89 (D) (E) 0. Tegul P =. turi n dvejetų, o Q = Tada P = 0 + = (abiejuose dėmenyse yra po n + vienetą) =. (antrajame daugiklyje yra n + vienetas). Kadangi Q = = 9, tai pirmiausiai reikia, kad skaičius. (su n + vienetu) pasidalytų iš (su daugikliu skaičius Q neturi nieko bendro). Pirmasis toks pasidalijimas, suprantama, bus, kai n + bus 9, arba, kai pats n bus 8. Panašiai kitas toks pasidalijimas bus, kai n bus 7, o pats dalmuo tada bus Toliau dar kitą kartą vėl pasidalins, kai n bus 6, o pats dalmuo tada bus (tarp gretimų vienetų kiekvieną kartą įsiterpia aštuoni nuliai). Matome, kad dalmens vienetų skaičius po didėja, vadinasi, jo skaitmenų suma kiekvieną kartą paauga per. Todėl, kai n bus 5,

9 tai dalmens skaitmenų suma bus jau 4, kai 44, tai 5, kai 5, tai 6, kai 6, tai 7, kai 7, tai 8 ir kai 80, tai dalmens skaitmenų suma bus 9. Vadinasi, tada tas dalmuo dar kartą pasidalins iš 9, ko mums ir reikėjo. Tai ir yra tas pirmasis atvejis, kai skaičius Q = dalija skaičių P =., kuris tada, kaip ką tik paaiškėjo, turi n = 80 dvejetų. Todėl teisingas yra atsakymas su 80 dvejetų, įterptų tarp kraštinių vienetų, arba atsakymas B. Skaičius turi 80 dvejetų B 9. Žemygaloje trys pasistūmėję trečiokai tris dienas blaškėsi ieškodami mažiausio -ženklio skaičiaus, kurio skaitmenų suma yra, kuris baigiasi ir kuris be liekanos dalijasi iš, kol galų gale jį surado. To jų surastojo mažiausiojo skaičiaus tūkstančių skaitmuo yra (A) 9 (B) 7 (C) 5 (D) 6 (E) 8 Žemygalos trečiokams labai pasisekė ir jie rado tą skaičių iš esmės pačiu pirmuoju bandymu. Iš tikrųjų, jiems pirmiausiai lengviausia yra paisyti dviejų dalykų: (a) Pirma, žiūrėti, kad tas ieškomasis skaičius tikrai būtų -ženklis, vadinasi, pasirūpinti, kad jo pirmasis skaitmuo būtų bent. (b) Jis turi baigtis. Vadinasi, pirmiausiai dėmesys krypsta į ?? pavidalo skaičius. Toliau, jeigu jo pirmasis skaitmuo yra, o paskutinieji du skaitmenys sudaro skaičių, tai tarp jų ieškodami paties mažiausio mes tarp jų turime įterpti kuo arčiau galo keletą skaitmenų, kurių suma būtų 7, nes tiek mums dar trūksta iki bendro viso skaičiaus skaitmenų sumos, kad jis būtų.

10 Tuos skaitmenis geriausiai talpinti 9 ir 0 skiltyje, nes norime, kad jis būtų kuo mažesnis. Dar teks pasirūpinti dalyba iš, nes paskutinis lyginis skaitmuo garantuoja dalumą iš. Tada pats mažiausias toks skaičius būtų ir jei tik jis dalysis iš, tai jis tikrai ir bus pats mažiausias iš visų galimų tokių skaičių. Dalumo iš požymis yra toks: skaičiuojame skaitmenų sumą lyginėse ir nelyginėse vietose ir atimame jas vieną iš kitos. Jei tos lyginių ir nelyginių vietų sumos yra lygios, arba jeigu jų skirtumas yra kartotinis, tai tada tas tikrinamasis skaičius dalijasi iš. Mūsų atveju tikrinamasis skaičius yra dvidešimtdvidviženklis, jo pirmasis skaitmuo yra, devynioliktasis skaitmuo 8, o dvidešimtpirmasis. Vadinasi, nelyginių vietų skaitmenų suma yra =, o likusių skaičių skaitmenų suma irgi yra, nes juk viso skaičiaus skaitmenų suma yra. Todėl tas skaičius dalijasi iš, o kadangi jis yra lyginis, tai ir iš. Kadangi skaičiaus tūkstančių skaitmuo (ketvirtas nuo galo) yra 8, tai ir renkamės atsakymą E Ieškomojo mažiausiojo skaičiaus tūkstančių skaitmuo (ketvirtas nuo galo) yra 8. E 0. Visi Magdalenos Raseiniškės anūkai ir kaimynai yra patyrę, kad garsioji jų žemietė su visu rimtumu mano, jog vaiką tik tada jau galima leisti vieną eiti apsipirkti, jei jis jau gali išspręsti tokį skaitinį rebusą, arba atstatyti tokią daugybą stulpeliu * * * * * * * * * 4 * * 5 * * * * jeigu jam dar yra nurodyta, kad tų abiejų dauginamųjų skaitmenų suma yra viena ir ta pati. Toji skaitmenų suma yra

11 (A) 6 (B) 7 (C) 8 (D) 9 (E) Perrašykime tą pavyzdį tokiu būdu: X X X X4 X5 X6 X7 X8 + X9 4 X0 X 5 X X X4 X5. Akivaizdu, kad X4 = X8 = X5 ir X=. Be to, aišku, kad arba X =, arba X =, nes kitaip būtų X > 5, o tai jau prieštarauja sąlygai. Pažymėkime pirmąjį dauginamąjį keturženklį skaičių P = X X X, o antrąjį dviženklį skaičių Q = X4. (H) Sakykime, X = (P = X X X ). Tada X5 =, X9 = ir 40 P 49. Iš čia 70 X X 746. Patikrinę tris galimus variantus P = 70, Q = 7, P = 7, Q = 8, ir P = 7, Q = 9, matome, kad nė vienas iš jų netinka. (HH) Sakykime, kad dabar X =, tada X9 = 4,

12 ir Dabar būtinai X5 = X =. X6 5, nes kitaip X6 + 4 > 9, o tai prieštarauja sąlygai. Bet tada 5 X4 7. Tikrindami galimus atvejus P =, Q = 5, P =, Q = 6 ir P = 4, Q = 7 antruoju atveju gauname tai, ko mes ieškojome ir ko tikėjosi Magdalena Raseiniškė. Dauginamojo ir daugiklio skaitmenų sumos yra po 8. C

13 DVYLIKTOJI KALĖDINĖ INDIVIDUALIOJI RASEINIŲ KRAŠTO OLIMPIADA PROFESORIAUS JONO KUBILIAUS TAUREI LAIMĖTI Raseiniai, 0--. Magdalena Raseiniškė iš 6 langelių sudarytos kvadratinės 6 x 6 lentelės langeliuose nori išdėlioti 8 prašmatnių sagučių, padėdama po vieną sagutę į kai kuriuos tos lentelės langelius. Ar gali jai pavykti išdėlioti lentoje tas sagutes taip, kad kiekvienoje tos lentelės eilutėje, kiekviename stulpelyje ir abiejose ilgosiose tos lentelės įstrižainėse būtų padėta po sagutes? Jei tai įmanoma, duokite pavyzdį, o jei neįmanoma, tai tą įrodykite. Sagutes (S) Magdalena Raseiniškė gali išdėlioti, pavyzdžiui, kad ir taip: S S S S S S S S S S S S S S S S S S Sagutes galima išdėlioti taip, kaip to pageidauja uždavinio sąlyga.. Magdalena Raseiniškė, nuvažiavusi aplankyti į Viduklę nuo vakar jau pilnų aštuonerių metų anūkėlio Dovyduko ir patyrusi, kad ir jis, ir kasdien kaskart pastebimiau, krypsta į viliojančius aritmetinius menus, nedelsdama pasiūlė jam vietoj kilograminio triufelio kilnojimo geriau pirma išspręsti optimistinį skaitinį rebusą AUGS AU *** GS, kur skirtingomis raidėmis yra žymimi skirtingi, o vienodomis raidėmis vienodi skaitmenys, o žvaigždutės pakeičia tris viduryje praleistus bet kokius skaitmenis. Sprendžiant rebusą AUGS AU *** GS pirmiausiai aišku, jog A =, nes didesniems A rebuse lygybės būti negali. Toliau būtinai turi būti U = 0, nes kitaip užrašų UGS ir antrieji skaitmenys sutapti negali. Todėl jau turime U ***GS

14 Dabar skaičius o skaičiai ir baigiasi vienodais skaitmenimis. Tokių skaičių yra trys: 0GS 0*** GS. G < 5, GS GS 0, 5 ir 76. Pastarasis trečiasis yra per didelis (nes, kaip sakyta, G < 5), pirmasis kartotų pradžios skaitmenis, trečiasis tinka.ir gauname atsakymą Magdalena Raseiniškė per atvirą geometrinio grožio seminarą Tytuvėnuose demonstravo atviru klausimu formuluojamą užduotį, kurį, kaip jai atrodo, per pusvalandį privalo galėti teisingai išspręsti didžioji dalis viso pasaulio raseiniškių. Brėžinyje yra parodytas legendinis Lyduvėnų keturkampis ABCD, kurio trys kraštinės AB, BC ir AD yra lygios, BAD yra status, o ABC 60. Magdalena Raseiniškė klausia, ar tikrai tame legendiniame Lyduvėnų keturkampyje BDC DBC, ir jeigu tai iš tikrųjų taip yra, tai kaip tada tuo neginčijamai įsitikinti? Jeigu sujungtume atkarpa taškus A ir C, tai gautume lygiašonį trikampį ABC, kurio viršūnės kampas B (pažymėtas brėžinyje) yra lygus 60º. Bet lygiašonis trikampis su 60º kampu prie viršūnės yra lygiakraštis, vadinasi, visos kraštinės yra lygios: AB = BC = AC =. Bet tada ir trikampis

15 DAC su akivaizdžiai 0º lygiu viršūnės kampu DAC irgi lygiašonis. Tada kiti du lygūs to trikampio DAC kampai ADC ir ACD yra po 75º. Jeigu išvestume atkarpą DB, tai turėtume trikampį DAC, kuris, suprantama, yra statusis ir lygiašonis, vadinasi, abu jo smailieji kampai yra po 45º. Todėl kampas DBC, kaip kampų ABC ir ABD skirtumas, yra lygus 60º 45º = 5º. Vadinasi, paskutinis kalbamojo trikampio kampas BDC kaip kampų ADC ir ADB skirtumas, yra lygus 75º 45º = 0º. Kadangi DBC = 5º, o BDC 0º, tada tikrai BDC DBC. Taip, iš tikrųjų BDC DBC. 4. Magdalena Raseiniškė priima į savo būrelį visus vaikus, nesvarbu, kokio amžiaus jie bebūtų (nors pirmenybė teikiama tiems, kurie jau patys vaikšto ir galvoja savo galva), jeigu jie per valandą gali išspręsti tokį uždavinį su 5 nykštukais, išrikiuotais didėjančia eile pagal jų ūgį. Tas nykštukų ūgių išsidėstymas yra toks, kam gretimų pagal ūgį nykštukų ūgių skirtumas, pereinant prie vis aukštesnių nykštukų, vis padvigubėja. Dar yra pasakyta, kad visų penkių nykštukų ūgių vidurkis yra centimetrų didesnis už vidurinio

16 nykštuko ūgį, o bendras antrojo ir ketvirtojo nykštukų ūgis yra lygus paties didžiausiojo nykštuko ūgiui. Koks yra to paties didžiausiojo nykštuko ūgis? Reikia labai nedidelių aritmetinių įgūdžių ir truputėlio tvarkos berašant, kad pasidarytų neišblėstamai aišku, jog tų penkių nykštukų ūgiai eina taip: A, A + T, A + T, A + 7T ir A + 5T, nes būtent tada gretimų nykštukų ūgių skirtumai (A+T) A, (A+T) (A+T), (A+7T) (A+T) ir (A+5T) (A+7T), kurie juk ir yra atitinkamai lygūs T, T, 4T ir 8T, tikrai kaskart padvigubėja. Pagal sąlygą visų penkių nykštukų ūgių aritmetinis vidurkis yra lygus trečiojo nykštuko ūgiui plius dar centimetrų, arba, padauginus viską iš 5, A + A + T + A + T + A + 7T + A + 5T = 5(A + T +), arba 5A + 6T = 5A + 5T Todėl, nubraukus abiejose pusėse po 5A, būtų 6T = 5T + 55, o vėl numetus nuo abiejų pusių, dabar jau po 5T, būtų T = 55, o tai reiškia, kad T = 5. Todėl patikslinti nykštukų ūgiai A, A + T, A + T, A + 7T ir A + 5T pasidaro lygūs A, A + 5, A + 5, A + 5 ir A + 75, o kadangi antras nykštukas su ketvirtu yra kiek penktas nykštukas, todėl A A + 5 = A + 75, arba, numetus nuo abiejų pusių po A ir dar po 40, A = 5. Vadinasi, didžiausiojo nykštuko A + 75 ūgis yra , arba 0 centimetrų. Paties didžiausiojo nykštuko ūgis yra 0 cm. 5. Raseinių krašto aukščiausioje futbolo lygoje žaidžia 6 komandos, kurios visos turi sužaisti po vienerias rungtynes su kiekviena kita komanda. Toje lygoje už kiekvienas

17 laimėtas rungtynes skiriami taškai, už rungtynes, sužaistas lygiosiomis, komanda gauna tašką, o už pralaimėtas rungtynes komanda taškų negauna. Sužaidus visas rungtynes pirmosios komandos išeina į kitą varžybų etapą. Tuo atveju, jeigu kelios komandos surenka po lygiai taškų, Magdalena Raseiniškė visada sugeba absoliučiai objektyviai išrikiuoti jas galutinėje turnyro lentelėje ir taip atrinkti tas tris komandas. Sužaidus visas rungtynes Ariogalos komanda Dubysos verpetai pateko į kitą varžybų etapą. Kiek mažiausiai taškų galėjo būti surinkę Dubysos verpetai? Pirmiausiai pastebėkime, kad surinkusi taškus (arba mažiau) komanda Dubysos verpetai negali įsiterpti tarp pirmųjų trijų komandų (ir išeiti į kitą varžybų etapą). Tikrai, jeigu komanda tesurenka du taškus arba dar mažiau, tai reiškia, jog ji daugiausiai rungtynes sužaidė lygiosiomis, vadinasi, toji komanda pralošė mažų mažiausiai 5 = kartus, o pralošusi bent tris kartus ji bent jau toms trims komandoms leido pelnyti bent po taškus ir jau tos trys komandos tikrai bus surinkusios bent po taškus ir todėl galutinėje komandų rikiuotėje bus aukščiau Dubysos verpetų ir tų Dubysos verpetų į pirmąjį trejetą jos jau niekaip nepraleis. Taigi su taškais įsiterpti tarp pirmųjų komandų Dubysos verpetai niekaip negali. Toliau, jeigu Dubysos verpetai surenka taškus, tai tada gali taip nutikti, kad ji bus surikiuota trečia galutinėje komandų rikiuotėje (ir išeis į tolimesnį žaidynių etapą). Pavyzdys Pateikiame tokio galimo turnyro pavyzdį kartu su komandų rikiuote. Komanda A B C D E F Taškai Vieta A X I B 0 X 9 II C 0 0 X III-VI D 0 0 X III-VI E 0 0 X III-VI F 0 0 X III-VI Į atitinkamus langelius įrašyta, kiek taškų kiekviena komanda gavo už rungtynes su kiekviena kita komanda.

18 Dabar, kad ir kaip Magdalena Raseiniškė berikiuos tas keturias po taškus surinkusias komandas, vienai kuriai nors iš jų, kad ir tik taškus tesurinkusiai, ji turės skirti trečiąją vietą ir būtent tą komandą mes pavadinsime Dubysos verpetais. Vadinasi, gali būti taip, kad komanda surenka vos taškus ir vis tiek yra rikiuojama pirmoje turnyro komandų pusėje tarp pirmųjų trijų tokio turnyro komandų. Dubysos verpetai gali mažiausiai surinkti taškus.

Lietuvos mokinių matematikos olimpiada Rajono (miesto) etapo užduočių klasei sprendimai 2015 m. 1 uždavinys. Aistė užrašė skaičių seką: 1 (2 3)

Lietuvos mokinių matematikos olimpiada Rajono (miesto) etapo užduočių klasei sprendimai 2015 m. 1 uždavinys. Aistė užrašė skaičių seką: 1 (2 3) Lietuvos mokinių matematikos olimpiada Rajono (miesto) etapo užduočių 11-12 klasei sprendimai 2015 m. 1 uždavinys. Aistė užrašė skaičių seką: 1 (2 3) 4, 4 (5 6) 7, 7 (8 9) 10,..., 2014 (2015 2016) 2017.

Detaliau

ŠEŠIOLIKTOJI RUDENINĖ KOMANDINĖ IR INDIVIDUALIOJI RASEINIŲ KRAŠTO OLIMPIADA PROFESORIAUS JONO KUBILIAUS TAUREI LAIMĖTI KOMANDINĖS DALIES ATSAKYMŲ KORT

ŠEŠIOLIKTOJI RUDENINĖ KOMANDINĖ IR INDIVIDUALIOJI RASEINIŲ KRAŠTO OLIMPIADA PROFESORIAUS JONO KUBILIAUS TAUREI LAIMĖTI KOMANDINĖS DALIES ATSAKYMŲ KORT ŠEŠIOLIKTOJI RUDENINĖ KOMANDINĖ IR INDIVIDUALIOJI RASEINIŲ KRAŠTO OLIMPIADA PROFESORIAUS JONO KUBILIAUS TAUREI LAIMĖTI KOMANDINĖS DALIES ATSAKYMŲ KORTELĖ UŽDAVINIO NUMERIS TEISINGAS ATSAKYMAS. D. E. A

Detaliau

Atranka į 2019 m. Pasaulinę ir Vidurio Europos matematikos olimpiadas Sprendimai Artūras Dubickas ir Aivaras Novikas 1. Mykolas sugalvojo natūraliųjų

Atranka į 2019 m. Pasaulinę ir Vidurio Europos matematikos olimpiadas Sprendimai Artūras Dubickas ir Aivaras Novikas 1. Mykolas sugalvojo natūraliųjų Atranka į 019 m. Pasaulinę ir Vidurio Europos matematikos olimpiadas Sprendimai Artūras Dubickas ir Aivaras Novikas 1. Mykolas sugalvojo natūraliųjų skaičių seką a 1, a, a 3,..., o tada apibrėžė naują

Detaliau

Priedai_2016.indd

Priedai_2016.indd 1 testo užduočių vertinimo kriterijai Užd. Nr. Sprendimas ar atsakymas Taškai Vertinimas 1 Pasirinktas variantas D 1 Už teisingą atsakymą. 2 a) 939 1 Už teisingą atsakymą. 2 b) 1538 1 Už teisingą atsakymą.

Detaliau

LIETUVOS JAUNŲJŲ MATEMATIKŲ MOKYKLA 7. PAPRASČIAUSIOS DIFERENCIALINĖS LYGTYS ( ) Teorinę medžiagą parengė ir septintąją užduotį sudarė prof. d

LIETUVOS JAUNŲJŲ MATEMATIKŲ MOKYKLA 7. PAPRASČIAUSIOS DIFERENCIALINĖS LYGTYS ( ) Teorinę medžiagą parengė ir septintąją užduotį sudarė prof. d LIETUVOS JAUNŲJŲ MATEMATIKŲ MOKYKLA 7 PAPRASČIAUSIOS DIFERENIALINĖS LYGTYS (07 09) Teorinę medžiagą parengė ir septintąją užduotį sudarė prof dr Eugenijus Stankus Diferencialinės lygtys taikomos sprendžiant

Detaliau

* # * # # 1 TIESĖS IR PLOKŠTUMOS 1 1 Tiesės ir plokštumos 1.1 Lygtys ir taškų aibės Sferos lygtis Tarkime, kad erdvėje apibrėžta Dekarto stačiak

* # * # # 1 TIESĖS IR PLOKŠTUMOS 1 1 Tiesės ir plokštumos 1.1 Lygtys ir taškų aibės Sferos lygtis Tarkime, kad erdvėje apibrėžta Dekarto stačiak 1 TIESĖS IR PLOKŠTUMOS 1 1 Tiesės ir plokštumos 1.1 Lygtys ir taškų aibės 1.1.1 Sferos lygtis Tarkime kad erdvėje apibrėžta Dekarto stačiakampė koordinačių sistema Sfera su centru taške ir spinduliu yra

Detaliau

L I E T U V O S J A U N Ų J Ų M A T E M A T I K Ų M O K Y K L A 2. TRIKAMPIŲ ČEVIANOS ( ) Teorinę medžiagą parengė ir antrąją užduotį sudarė V

L I E T U V O S J A U N Ų J Ų M A T E M A T I K Ų M O K Y K L A 2. TRIKAMPIŲ ČEVIANOS ( ) Teorinę medžiagą parengė ir antrąją užduotį sudarė V L I T U V O S J U N Ų J Ų T T I K Ų O K Y K L. TRIKPIŲ ČVINOS (017 019) Teorinę medžiagą parengė ir antrąją užduotį sudarė Vilniaus universiteto docentas dmundas azėtis atematikos pamokose nagrinėjamos

Detaliau

21. Ilgis, plotas, perimetras Įvadas Šiame modulyje pateikti įvairaus sudėtingumo uždaviniai apie ilgį, perimetrą ir plotą. Sprendžiant uždavinius rei

21. Ilgis, plotas, perimetras Įvadas Šiame modulyje pateikti įvairaus sudėtingumo uždaviniai apie ilgį, perimetrą ir plotą. Sprendžiant uždavinius rei Įvadas Šiame modulyje pateikti įvairaus sudėtingumo uždaviniai apie ilgį, perimetrą ir plotą. Sprendžiant uždavinius reikės pasitelkti kūrybinį mąstymą ir pasinaudoti jau turimomis žiniomis, įgytomis per

Detaliau

III. SVEIKI NENEIGIAMI SKAIČIAI 3.1 Indukcijos aksioma Natūraliu ju skaičiu aibės sa voka viena svarbiausiu matematikoje. Nors natūralaus skaičiaus sa

III. SVEIKI NENEIGIAMI SKAIČIAI 3.1 Indukcijos aksioma Natūraliu ju skaičiu aibės sa voka viena svarbiausiu matematikoje. Nors natūralaus skaičiaus sa III SVEIKI NENEIGIAMI SKAIČIAI 31 Indukcijos aksioma Natūraliu aibės sa voka viena svarbiausiu matematikoje Nors natūralaus skaičiaus sa voka labai sena, bet šio skaičiaus buveinės sa voka buvo suformuluota

Detaliau

(Microsoft Word - Pasiruo\360imas EE 10 KD-1)

(Microsoft Word - Pasiruo\360imas EE 10  KD-1) -as kontrolinis darbas (KD-) Kompleksiniai skaičiai. Algebrinė kompleksinio skaičiaus forma Pagrindinės sąvokos apibrėžimai. Veiksmai su kompleksinio skaičiais. 2. Kompleksinio skaičiaus geometrinis vaizdavimas.

Detaliau

MatricosDetermTiesLS.dvi

MatricosDetermTiesLS.dvi MATRICOS Matricos. Pagrindiniai apibrėžimai a a 2... a n a 2 a 22... a 2n............ a m a m2... a mn = a ij m n matrica skaičių lentelė m eilučių skaičius n stulpelių skaičius a ij matricos elementas

Detaliau

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Algoritmai ir duomenų struktūros (ADS) 13 paskaita Saulius Ragaišis, VU MIF saulius.ragaisis@mif.vu.lt 2018-05-14 Šaltinis Paskaita parengta pagal William Pugh Skip Lists: A Probabilistic Alternative to

Detaliau

10 Pratybos Oleg Lukašonok 1

10 Pratybos Oleg Lukašonok 1 10 Pratybos Oleg Lukašonok 1 2 Tikimybių pratybos 1 Lema Lema 1. Tegul {Ω, A, P} yra tikimybinė erdvė. Jeigu A n A, n N, tai i) P (lim sup A n ) = P ( k=1 n=k A n ) = lim P ( n k n=ka n ), nes n=ka n monotoniškai

Detaliau

9 paskaita 9.1 Erdvės su skaliarine daugyba Šiame skyriuje nagrinėsime abstrakčias tiesines erdves, kurioms apibrėžta skaliarinė daugyba. Jos sudaro l

9 paskaita 9.1 Erdvės su skaliarine daugyba Šiame skyriuje nagrinėsime abstrakčias tiesines erdves, kurioms apibrėžta skaliarinė daugyba. Jos sudaro l 9 paskaita 9.1 Erdvės su skaliarine daugyba Šiame skyriuje nagrinėsime abstrakčias tiesines erdves, kurioms apibrėžta skaliarinė daugyba. Jos sudaro labai svarbu normuotu ju erdviu šeimos pošeimį. Pilnosios

Detaliau

lec10.dvi

lec10.dvi paskaita. Euklido erdv_es. pibr_ezimas. Vektorin_e erdv_e E virs realiuju skaiciu kuno vadinama Euklido erdve, jeigu joje apibr_ezta skaliarin_e sandauga, t.y. tokia funkcija, kuri vektoriu porai u; v

Detaliau

4 skyrius Algoritmai grafuose 4.1. Grafų teorijos uždaviniai Grafai Tegul turime viršūnių aibę V = { v 1,v 2,...,v N } (angl. vertex) ir briaun

4 skyrius Algoritmai grafuose 4.1. Grafų teorijos uždaviniai Grafai Tegul turime viršūnių aibę V = { v 1,v 2,...,v N } (angl. vertex) ir briaun skyrius Algoritmai grafuose.. Grafų teorijos uždaviniai... Grafai Tegul turime viršūnių aibę V = { v,v,...,v N (angl. vertex) ir briaunų aibę E = { e,e,...,e K, briauna (angl. edge) yra viršūnių pora ej

Detaliau

Tvarkinguolė voverytė Julė, įsikūrusi Pavoveriuose (netoli Pabradės) savo žiemai skirtų gigantinių riešutaičių atsargas yra prislėpusi 5 drevėse

Tvarkinguolė voverytė Julė, įsikūrusi Pavoveriuose (netoli Pabradės) savo žiemai skirtų gigantinių riešutaičių atsargas yra prislėpusi 5 drevėse LIETUVOS JAUNŲJŲ MATEMATIKŲ MOKYKLA 4 tema. KAIP SPRĘSTI, KAI NELABAI ŽINAI KAIP? (010 01) Teorinę medžiagą parengė ir ketvirtąją užduotį sudarė Vilniaus universiteto docentas Romualdas Kašuba 1. Įvadiniai

Detaliau

Задачи на взвешивание

Задачи на взвешивание LIETUVOS JAUNŲ J Ų MATEMATIKŲ MOKYKLA IV tema. SVĖRIMO IR PILSTYMO UŽDAVINIAI (2009 2011) Teorinę medžiagą parengė bei ketvirtąją užduotį sudarė Vilniaus universiteto docentas Romualdas Kašuba Įžanga Svėrimo

Detaliau

Microsoft Word - Dokumentas1

Microsoft Word - Dokumentas1 2014 2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 3 prioriteto Smulkiojo ir vidutinio verslo konkurencingumo skatinimas priemonės Nr. 03.3.1-LVPA-K-803 Regio Invest LT+ projektų finansavimo

Detaliau

Algebra ir geometrija informatikams. Paskaitu¾ konspektas Rimantas Grigutis 7 paskaita Matricos. 7.1 Apibr eµzimas. Matrica A yra m eiluµciu¾ir n stul

Algebra ir geometrija informatikams. Paskaitu¾ konspektas Rimantas Grigutis 7 paskaita Matricos. 7.1 Apibr eµzimas. Matrica A yra m eiluµciu¾ir n stul lgebra ir geometrija informatikams. Paskaitu¾ konspektas Rimantas Grigutis 7 paskaita Matricos. 7. pibr eµzimas. Matrica yra m eiluµciu¾ir n stulpeliu¾turinti staµciakamp e lentel e su joje i¾rašytais

Detaliau

TIESINĖ ALGEBRA Matricos ir determinantai Matricos. Transponuota matrica. Nulinė ir vienetinė matrica. Kvadratinė matrica. Antrosios ir trečiosios eil

TIESINĖ ALGEBRA Matricos ir determinantai Matricos. Transponuota matrica. Nulinė ir vienetinė matrica. Kvadratinė matrica. Antrosios ir trečiosios eil TIESINĖ ALGEBRA Matricos ir determinantai Matricos. Transponuota matrica. Nulinė ir vienetinė matrica. Kvadratinė matrica. Antrosios ir trečiosios eilės determinantai. Minorai ir adjunktai. Determinantų

Detaliau

PATVIRTINTA

PATVIRTINTA PATVIRTINTA VDU Rasos gimnazijos Visuotinio dalininkų susirinkimo 2018 m. gegužės 17 d. protokolu Nr. DSP-04 ASMENŲ PRIĖMIMO Į VYTAUTO DIDŽIOJO UNIVERSITETO RASOS GIMNAZIJĄ KRITERIJŲ IR KLASIŲ KOMPLEKTAVIMO

Detaliau

IKT varžybos Pakeliaukime po informacijos pasaulį Varžybų vykdymo eiga 1. Komandų prisistatymas Susipažinkime užduotis (1 priedas) Mokinukui per

IKT varžybos Pakeliaukime po informacijos pasaulį Varžybų vykdymo eiga 1. Komandų prisistatymas Susipažinkime užduotis (1 priedas) Mokinukui per Varžybų vykdymo eiga 1. Komandų prisistatymas Susipažinkime. 2. 1 užduotis (1 priedas) Mokinukui per IT pamoką mokytoja uždavė užduotį surašyti IT sąvokas. Buvo bebaigiąs darbą, kai suskambo telefonas.

Detaliau

GRAFŲ TEORIJA Pasirenkamasis kursas, Magistrantūra, 3 sem m. rudens semestras Parengė: Eugenijus Manstavičius Įvadas Pirmoji kurso dalis skirta

GRAFŲ TEORIJA Pasirenkamasis kursas, Magistrantūra, 3 sem m. rudens semestras Parengė: Eugenijus Manstavičius Įvadas Pirmoji kurso dalis skirta GRAFŲ TEORIJA Pasirenkamasis kursas, Magistrantūra, 3 sem. 2018 m. rudens semestras Parengė: Eugenijus Manstavičius Įvadas Pirmoji kurso dalis skirta grafų algoritmams, tačiau apibrėžus gretimumo matricą

Detaliau

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Algoritmai ir duomenų struktūros (ADS) 15 paskaita Saulius Ragaišis, VU MIF saulius.ragaisis@mif.vu.lt 2018-05-28 Grįžtamasis ryšys Ačiū visiems dalyvavusiems Daug pagyrimų Ačiū, bet jie nepadeda tobulėti.

Detaliau

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Nacionalinio egzaminų centro projektas Standartizuotų mokinių pasiekimų vertinimo ir įsivertinimo įrankių bendrojo lavinimo mokykloms kūrimas, II etapas (kodas VP1-2.1-ŠMM-01-V-03-003) 1 seminaras Dalykinių

Detaliau

DB sukūrimas ir užpildymas duomenimis

DB sukūrimas ir užpildymas duomenimis DB sukūrimas ir užpildymas duomenimis Duomenų bazės kūrimas Naujas bendrąsias DB kuria sistemos administratorius. Lokalias DB gali kurti darbo stoties vartotojasadministratorius. DB kuriama: kompiuterio

Detaliau

Microsoft Word - pildymo instrukcija (parengta VMI).docx

Microsoft Word - pildymo instrukcija (parengta VMI).docx PATVIRTINTA Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2003 m. vasario 7 d. įsakymu Nr. V-45 NAUJA REDAKCIJA nuo 2017 01 01 (Šaltinis INFOLEX) INFOLEX PASTABA:

Detaliau

Telšių rajono Žarėnų Minijos vidurinės mokyklos Mokinių, dalyvavusių respublikinėse olimpiadose, konkursuose, čempionatuose sąrašas ( mokslo

Telšių rajono Žarėnų Minijos vidurinės mokyklos Mokinių, dalyvavusių respublikinėse olimpiadose, konkursuose, čempionatuose sąrašas ( mokslo Telšių rajono Žarėnų Minijos vidurinės mokyklos Mokinių, dalyvavusių respublikinėse olimpiadose, konkursuose, čempionatuose sąrašas (2014-2015 mokslo metai) Nr. Olimpiados, konkurso, čempionato pavadinimas

Detaliau

Brandos egzaminų organizavimas ir vykdymas 2012 m.

Brandos egzaminų organizavimas ir vykdymas 2012 m. BRANDOS EGZAMINŲ ORGANIZAVIMAS IR VYKDYMAS 2012 M. BENDROSIOS NUOSTATOS Brandos egzaminų organizavimo ir vykdymo tvarkos aprašas (toliau Aprašas) reglamentuoja vidurinio ugdymo programos dalykų brandos

Detaliau

PATVIRTINTA UAB Kauno švara valdybos 2013 m. rugsėjo 26 d. nutarimu Nr. (1.7.)-VN-76 UAB KAUNO ŠVARA TURTO PARDAVIMO VIEŠO AUKCIONO BŪDU NUOSTATAI I.

PATVIRTINTA UAB Kauno švara valdybos 2013 m. rugsėjo 26 d. nutarimu Nr. (1.7.)-VN-76 UAB KAUNO ŠVARA TURTO PARDAVIMO VIEŠO AUKCIONO BŪDU NUOSTATAI I. PATVIRTINTA UAB Kauno švara valdybos 2013 m. rugsėjo 26 d. nutarimu Nr. (1.7.)-VN-76 UAB KAUNO ŠVARA TURTO PARDAVIMO VIEŠO AUKCIONO BŪDU NUOSTATAI I. BENDROSIOS NUOSTATOS 1. Šie nuostatai reglamentuoja

Detaliau

Printing AtvirkstineMatrica.wxmx

Printing AtvirkstineMatrica.wxmx AtvirkstineMatrica.wxmx / Atvirkštinė matrica A.Domarkas, VU, Teoriją žr. [], 8-; []. Figure : Toliau pateiksime atvirkštinės matricos apskaičiavimo būdus su CAS Maxima. su komanda invert pavyzdys. [],

Detaliau

CIVILINĖS AVIACIJOS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS Į S A K Y M A S DĖL MĖGĖJIŠKOS KONSTRUKCIJOS ORLAIVIŲ GAMYBOS, JŲ TINKAMUMO SKRAIDYTI NUSTATYMO IR NAU

CIVILINĖS AVIACIJOS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS Į S A K Y M A S DĖL MĖGĖJIŠKOS KONSTRUKCIJOS ORLAIVIŲ GAMYBOS, JŲ TINKAMUMO SKRAIDYTI NUSTATYMO IR NAU CIVILINĖS AVIACIJOS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS Į S A K Y M A S DĖL MĖGĖJIŠKOS KONSTRUKCIJOS ORLAIVIŲ GAMYBOS, JŲ TINKAMUMO SKRAIDYTI NUSTATYMO IR NAUDOJIMO TAISYKLIŲ 2001 m. gruodžio 27 d. Nr. 109 Vilnius

Detaliau

Microsoft Word - Hiperaktyvus vaikai

Microsoft Word - Hiperaktyvus vaikai Hiperaktyvus vaikas Hiperaktyvus vaikas pastoviai aktyvus, impulsyvus, jo judesiai gali būti chaotiški. Jis visada nerimsta sėdėdamas, daug kalba, dažnai neužbaigia pradėtų darbų, pamiršta įsipareigojimus,

Detaliau

Printing triistr.wxmx

Printing triistr.wxmx triistr.wxmx / Triįstrižainių lygčių sistemų sprendimas A.Domarkas, VU, Teoriją žr. []; [], 7-7; []. Pradžioje naudosime Gauso algoritmą, kuriame po įstrižaine daromi nuliai. Po to grįždami į viršų virš

Detaliau

MATEMATIKOS BRANDOS EGZAMINO PROGRAMOS MINIMALIUS REIKALAVIMUS ILIUSTRUOJANTYS PAVYZDŽIAI Egzamino programos minimalūs reikalavimai 1.3. Paprastais at

MATEMATIKOS BRANDOS EGZAMINO PROGRAMOS MINIMALIUS REIKALAVIMUS ILIUSTRUOJANTYS PAVYZDŽIAI Egzamino programos minimalūs reikalavimai 1.3. Paprastais at MTEMTIKS BRNDS EGZMIN PRGRMS MINIMLIUS REIKLVIMUS ILIUSTRUJNTYS PVYZDŽII Egzamino programos minimalūs reikalavimai.. Paprastais atvejais patikrinti, ar duotoji seka ra aritmetinė/geometrinė progresija.

Detaliau

Dažniausios IT VBE klaidos

Dažniausios IT VBE klaidos Dažniausios IT VBE klaidos Renata Burbaitė renata.burbaite@gmail.com Kauno technologijos universitetas, Panevėžio Juozo Balčikonio gimnazija 1 Egzamino matrica (iš informacinių technologijų brandos egzamino

Detaliau

Tvarka pakeista Tarybos sprendimu Nr

Tvarka pakeista Tarybos sprendimu Nr NUSTATYTA Generolo Povilo Plechavičiaus kadetų licėjaus visuotinio dalininkų susirinkimo 2019 m. kovo 6 d. protokolu Nr. 3-3 MOKINIŲ PRIĖMIMO Į GENEROLO POVILO PLECHAVIČIAUS KADETŲ LICĖJŲ KRITERIJŲ IR

Detaliau

Kauno menų darželis Etiudas Mgr. Virginija Bielskienė, direktorės pavaduotoja ugdymui, II vad. kategorija, auklėtoja metodininkė Žaidimas pagrindinė i

Kauno menų darželis Etiudas Mgr. Virginija Bielskienė, direktorės pavaduotoja ugdymui, II vad. kategorija, auklėtoja metodininkė Žaidimas pagrindinė i Kauno menų darželis Etiudas Mgr. Virginija Bielskienė, direktorės pavaduotoja ugdymui, II vad. kategorija, auklėtoja metodininkė Žaidimas pagrindinė ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus ir jaunesnio

Detaliau

VIDURINIO UGDYMAS Vidurinis ugdymas neprivalomas, trunka dvejus metus (11 ir 12 vidurinės mokyklos ar gimnazijų III IV klasės). Mokiniai mokosi pagal

VIDURINIO UGDYMAS Vidurinis ugdymas neprivalomas, trunka dvejus metus (11 ir 12 vidurinės mokyklos ar gimnazijų III IV klasės). Mokiniai mokosi pagal VIDURINIO UGDYMAS Vidurinis ugdymas neprivalomas, trunka dvejus metus (11 ir 12 vidurinės mokyklos ar gimnazijų III IV klasės). Mokiniai mokosi pagal individualius ugdymosi planus. (Pagal vidurinio ugdymo

Detaliau

Projektas

Projektas 1 PRIEDAS PATVIRTINTA Vytauto Didžiojo universiteto Menotyros mokslo krypties doktorantūros komiteto 2019 m. gegužės 28 d. posėdžio nutarimu Nr.1 ATVIRO KONKURSO Į MENOTYROS MOKSLO KRYPTIES DOKTORANTŪROS

Detaliau

PATVIRTINTA Kauno lopšelio darželio Vaikystė direktoriaus 2015 m. spalio 26 d. įsakymu Nr. V-74 KAUNO LOPŠELIO DARŽELIO VAIKYSTĖ VAIZDO DUOMENŲ TVARKY

PATVIRTINTA Kauno lopšelio darželio Vaikystė direktoriaus 2015 m. spalio 26 d. įsakymu Nr. V-74 KAUNO LOPŠELIO DARŽELIO VAIKYSTĖ VAIZDO DUOMENŲ TVARKY PATVIRTINTA Kauno lopšelio darželio Vaikystė direktoriaus 2015 m. spalio 26 d. įsakymu Nr. V-74 KAUNO LOPŠELIO DARŽELIO VAIKYSTĖ VAIZDO DUOMENŲ TVARKYMO TAISYKLĖS I SKYRIUS BENDROSIOS NUOSTATOS 1. Vaizdo

Detaliau

Projektas

Projektas PATVIRTINTA Vytauto Didžiojo universiteto, Lietuvos agrarinių ir miškų mokslų centro Agronomijos mokslo krypties doktorantūros komiteto 2019 m. vasario 28 d. posėdžio Nr. 137 ATVIRO KONKURSO Į AGRONOMIJOS

Detaliau

PATVIRTINTA

PATVIRTINTA PATVIRTINTA Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2003 m. vasario 7 d. įsakymu Nr. V-45 (2012 m. vasario 17 d. įsakymo Nr. VA-16 redakcija) (2012 m.

Detaliau

PATVIRTINTA Lietuvos statistikos departamento generalinio direktoriaus ir Muitinės departamento prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos general

PATVIRTINTA Lietuvos statistikos departamento generalinio direktoriaus ir Muitinės departamento prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos general PATVIRTINTA Lietuvos statistikos departamento generalinio direktoriaus ir Muitinės departamento prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos generalinio direktoriaus 2014 m. spalio 30 d. įsakymu Nr.

Detaliau

ktu kompiuterių katedra Programavimas asembleriu Darius Birvinskas Ignas Martišius Algimantas Venčkauskas

ktu kompiuterių katedra Programavimas asembleriu Darius Birvinskas Ignas Martišius Algimantas Venčkauskas ktu kompiuterių katedra Programavimas asembleriu Darius Birvinskas Ignas Martišius Algimantas Venčkauskas Turinys 1 Skaičiavimo sistemos 3 11 Sveikųjų dešimtainių skaičių išreiškimas dvejetaine, aštuntaine

Detaliau

5_3 paskaita

5_3 paskaita EKONOMIKOS INŽINERIJA Parengė: doc. dr. Vilda Gižienė 4. PRODUKTO GAMYBOS TECHNOLOGIJA Temos: 4.7.Įmonės pelnas ir jo maksimizavimas 4.7.1. Konkuruojančios firmos pajamos. 4.7.2. Pelno maksimizavimas trumpuoju

Detaliau

Projektas

Projektas BALTOSIOS VOKĖS ŠILO GIMNAZIJA VEIKLOS PROGRAMA 2015 2016 m. m. SITUACIJOS ANALIZĖ 2014-2015 m.m. tikslai: 1. Aktualizuoti ugdymo(si) turinį bei formas atsižvelgiant į visuomenės kaitą, vietos bendruomenės

Detaliau

JOHN DEERE KOMBAINŲ IŠŠŪKIS John Deere, CLAAS ir NEW HOLLAND John Deere kombainų iššūkį organizuoja John Deere Walldorf GmbH & Co. KG Altrottstr. 31 6

JOHN DEERE KOMBAINŲ IŠŠŪKIS John Deere, CLAAS ir NEW HOLLAND John Deere kombainų iššūkį organizuoja John Deere Walldorf GmbH & Co. KG Altrottstr. 31 6 JOHN DEERE KOMBAINŲ IŠŠŪKIS John Deere, CLAAS ir NEW HOLLAND John Deere kombainų iššūkį organizuoja John Deere Walldorf GmbH & Co. KG Altrottstr. 31 69190 Walldorf, Germany (toliau John Deere ). Sąlygos:

Detaliau

Projektas

Projektas Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademijos Kauno technologijos universiteto Klaipėdos universiteto Vytauto Didžiojo universiteto Politikos mokslų krypties doktorantūros komiteto 2019 m. gegužės 10

Detaliau

Mokinių kūrybinių darbų vertinimo kriterijai, vertinimo aptarimas

Mokinių kūrybinių darbų vertinimo kriterijai, vertinimo aptarimas Mokinių kūrybinių darbų atlikimas ir vertinimas Vilniaus Mykolo Biržiškos gimnazijos informacinių technologijų mokytoja Rima Šiaulienė IT PUPP kūrybinio darbo išbandymas 2012-2013 m.m. IT PUPP kūrybinių

Detaliau

Vilniaus Universiteto Žygeivių Klubas

Vilniaus Universiteto Žygeivių Klubas 2013 m. KKT varžybų Vilniaus universiteto taurei laimėti Trasų schemos ir aprašymai Atrankinės trasos Detalus atrankinių trasų aiškinimas bus varžybų dieną prieš startą. Startas bus bendras visoms komandoms,

Detaliau

ES F ben dri Projekto kodas (Įrašoma automatiškai) 1 PROJEKTO SFMIS DUOMENŲ FORMA FORMAI PRITARTA m. Europos Sąjungos struktūrinės paramos a

ES F ben dri Projekto kodas (Įrašoma automatiškai) 1 PROJEKTO SFMIS DUOMENŲ FORMA FORMAI PRITARTA m. Europos Sąjungos struktūrinės paramos a ES F ben dri 1 PROJEKTO SFMIS DUOMENŲ FORMA FORMAI PRITARTA 2014-2020 m. Europos Sąjungos struktūrinės paramos administravimo darbo grupės, sudarytos Lietuvos Respublikos finansų ministro 2013 m. liepos

Detaliau

Slide 1

Slide 1 Duomenų struktūros ir algoritmai 2 paskaita 2019-02-13 Algoritmo sąvoka Algoritmas tai tam tikra veiksmų seka, kurią reikia atlikti norint gauti rezultatą. Įvesties duomenys ALGORITMAS Išvesties duomenys

Detaliau

1.Kiekvieną mokymo(si) priemonių (reikmenų) rinkinį priešmokyklinio ugdymo klasėms sudaro: Eil Nr. Prekės pavadinimas Kiekis, vnt./komplekt ai 1. Sąsi

1.Kiekvieną mokymo(si) priemonių (reikmenų) rinkinį priešmokyklinio ugdymo klasėms sudaro: Eil Nr. Prekės pavadinimas Kiekis, vnt./komplekt ai 1. Sąsi .Kiekvieną mokymo(si) priemonių (reikmenų) rinkinį priešmokyklinio ugdymo klasėms sudaro: Nr. Kiekis, vnt./komplekt ai. (Ryškiomis linijomis, su vidinėmis ir išorinėmis paraštėmis. Popierius turi būti

Detaliau

(Pasiūlymų dėl projektų atrankos kriterijų nustatymo ir keitimo forma) PASIŪLYMAI DĖL PROJEKTŲ ATRANKOS KRITERIJŲ NUSTATYMO IR KEITIMO 2017 m. lapkrič

(Pasiūlymų dėl projektų atrankos kriterijų nustatymo ir keitimo forma) PASIŪLYMAI DĖL PROJEKTŲ ATRANKOS KRITERIJŲ NUSTATYMO IR KEITIMO 2017 m. lapkrič (Pasiūlymų dėl projektų atrankos kriterijų nustatymo ir keitimo forma) PASIŪLYMAI DĖL PROJEKTŲ ATRANKOS KRITERIJŲ NUSTATYMO IR KEITIMO 2017 m. lapkričio d. FORMAI PRITARTA 2014-2020 m. Europos Sąjungos

Detaliau

LT LT KALBOS IŠŠŪKIŲ VADOVAS SLAPTIESIEMS AGENTAMS

LT LT KALBOS IŠŠŪKIŲ VADOVAS SLAPTIESIEMS AGENTAMS LT LT KALBOS IŠŠŪKIŲ VADOVAS SLAPTIESIEMS AGENTAMS ĮVEIK VISUS 50+1 KALBOS IŠŠŪKIUS IR TAPK GERIAUSIU(-IA) AGENTU(-E) LABAS, AGENTE, kaip slaptasis(-oji) agentas(-ė), dirbantis(-i) tarptautiniu mastu,

Detaliau

PATVIRTINTA valstybės įmonės „Regitra“ generalinio direktoriaus

PATVIRTINTA valstybės įmonės „Regitra“ generalinio direktoriaus Kandidato vardas ir pavardė Gimimo data Adresas Deklaracijos pasirašymo data 1 priedas Valstybės įmonės Regitra nepriklausomų Audito komiteto narių atrankos komisijai KANDIDATO Į VALSTYBĖS ĮMONĖS REGITRA

Detaliau

Rekomendacijos vietinės reikšmės kelių su žvyro danga taisymui

Rekomendacijos vietinės reikšmės kelių su žvyro danga taisymui Rekomendacijos vietinės reikšmės kelių su žvyro danga taisymui LAKD TNT skyriaus vedėjas Evaldas Petrikas Reglamentavimas Automobilių kelių standartizuotų dangų konstrukcijų projektavimo taisyklės KPT

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS ŠVIETIMO IR MOKSLO MINISTRO

LIETUVOS RESPUBLIKOS ŠVIETIMO IR MOKSLO MINISTRO PATVIRTINTA Vilniaus universiteto Medicinos fakulteto Tarybos 2019 m. vasario 19 d. Nutarimu Nr. (1.1) 150000-TP-3-3 STOJANČIŲJŲ Į VILNIAUS UNIVERSITETO MEDICINOS KRYPTIES REZIDENTŪROS STUDIJŲ PROGRAMAS

Detaliau

Projektas

Projektas PATVIRTINTA Kauno technologijos universiteto Lietuvos socialinių tyrimų centro Vytauto Didžiojo universiteto Sociologijos mokslo krypties doktorantūros komiteto 2019 m. gegužės 8 d. posėdžio nutarimu Nr.

Detaliau

Algoritmai ir duomenų struktūros (ADS) 2 paskaita Saulius Ragaišis, VU MIF

Algoritmai ir duomenų struktūros (ADS) 2 paskaita Saulius Ragaišis, VU MIF Algoritmai ir duomenų struktūros (ADS) 2 paskaita Saulius Ragaišis, VU MIF saulius.ragaisis@mif.vu.lt 2016-02-15 Tiesinės duomenų struktūros Panagrinėsime keletą žinomų ir įvairiuose taikymuose naudojamų

Detaliau

QR algoritmas paskaita

QR algoritmas paskaita Turinys QR algoritmas 4 paskaita Olga Štikonienė Diferencialinių lygčių ir skaičiavimo matematikos katedra, MIF VU 4 5 TA skaitiniai metodai ( MIF VU) Tiesinių lygčių sistemų sprendimas / 40 TA skaitiniai

Detaliau

PATVIRTINTA Lietuvos banko valdybos 2011 m. rugsėjo 1 d. nutarimu Nr (Lietuvos banko valdybos 2015 m. gegužės 28 d. nutarimo Nr redakci

PATVIRTINTA Lietuvos banko valdybos 2011 m. rugsėjo 1 d. nutarimu Nr (Lietuvos banko valdybos 2015 m. gegužės 28 d. nutarimo Nr redakci PATVIRTINTA Lietuvos banko valdybos 2011 m. rugsėjo 1 d. nutarimu Nr. 03-144 (Lietuvos banko valdybos 2015 m. gegužės 28 d. nutarimo Nr. 03-90 redakcija) ATSAKINGOJO SKOLINIMO NUOSTATAI I SKYRIUS BENDROSIOS

Detaliau

PRITARTA

PRITARTA PRITARTA Kauno rajono savivaldybės tarybos 2019 m. vasario 28 d. sprendimu Nr. TS- KAUNO R. VILKIJOS GIMNAZIJA ANTANAS ŠVEDAS 2018 METŲ VEIKLOS ATASKAITA Nr. Vilkija I DALIS VADOVO ŽODIS KOMENTARAS (nurodomi

Detaliau

PATVIRTINTA Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos 2019 m. vasario 28 d. sprendimu Nr. T11-53 JAUNŲJŲ FUTBOLININKŲ UGDYMAS M. PROGRAMA I. PAR

PATVIRTINTA Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos 2019 m. vasario 28 d. sprendimu Nr. T11-53 JAUNŲJŲ FUTBOLININKŲ UGDYMAS M. PROGRAMA I. PAR PATVIRTINTA Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos 2019 m. vasario 28 d. sprendimu Nr. T11-53 JAUNŲJŲ FUTBOLININKŲ UGDYMAS 2019-2021 M. PROGRAMA I. PARAIŠKOS TEIKĖJAS: 1. Organizacijos pavadinimas: viešojiįstaiga

Detaliau

Projektas

Projektas PATVIRTINTA Kauno technologijos universiteto Lietuvos socialinių tyrimų centro Vytauto Didžiojo universiteto Sociologijos mokslo krypties doktorantūros komiteto 2017 m. birželio 6 d. posėdžio nutarimu

Detaliau

Doc. dr. Irena SMETONIENĖ KALBŲ MOKYMAS UGDYMO SISTEMOJE: NUO IKIMOKYKLINIO UGDYMO IKI UNIVERSITETINIO LAVINIMO (Pranešimo, skaityto 6-ojoje Lietuvos

Doc. dr. Irena SMETONIENĖ KALBŲ MOKYMAS UGDYMO SISTEMOJE: NUO IKIMOKYKLINIO UGDYMO IKI UNIVERSITETINIO LAVINIMO (Pranešimo, skaityto 6-ojoje Lietuvos Doc. dr. Irena SMETONIENĖ KALBŲ MOKYMAS UGDYMO SISTEMOJE: NUO IKIMOKYKLINIO UGDYMO IKI UNIVERSITETINIO LAVINIMO (Pranešimo, skaityto 6-ojoje Lietuvos kalbų pedagogų asociacijos konferencijoje Kalbos, kultūra

Detaliau

Projektas PATVIRTINTA Alytaus Sakalėlio pradinės mokyklos direktoriaus įsakymu Nr. V- ALYTAUS SAKALĖLIO PRADINĖS MOKYKLOS ELEKTRONINIO DIENYNO T

Projektas PATVIRTINTA Alytaus Sakalėlio pradinės mokyklos direktoriaus įsakymu Nr. V- ALYTAUS SAKALĖLIO PRADINĖS MOKYKLOS ELEKTRONINIO DIENYNO T PATVIRTINTA Alytaus Sakalėlio pradinės mokyklos direktoriaus 2019- įsakymu Nr. V- ALYTAUS SAKALĖLIO PRADINĖS MOKYKLOS ELEKTRONINIO DIENYNO TVARKYMO NUOSTATAI I SKYRIUS BENDROSIOS NUOSTATOS 1. Alytaus Sakalėlio

Detaliau

6. ŠAKNIES RADIMO ALGORITMAS Istorija. Babiloniečių arba Herono algoritmas. Jau žiloje senovėje reikėjo mokėti traukti kavadratinę šaknį. Yra išlikęs

6. ŠAKNIES RADIMO ALGORITMAS Istorija. Babiloniečių arba Herono algoritmas. Jau žiloje senovėje reikėjo mokėti traukti kavadratinę šaknį. Yra išlikęs 6. ŠAKNIES RADIMO ALGORITMAS Istorija. Babiloiečių arba Heroo algoritmas. Jau žiloje seovėje reikėjo mokėti traukti kavadratię šakį. Yra išlikęs Heroo iš Aleksadrijos gyveusio I mūsų eros amžiuje veikalas

Detaliau

Slide 1

Slide 1 Avansinio pelno mokesčio apskaičiavimo, sumokėjimo ir deklaravimo tvarka VMI prie FM Mokesčių informacijos departamentas 2017 m. Seminaro planas Avansinio pelno mokesčio (toliau avansinis PM) apskaičiavimas

Detaliau

Algoritmai ir duomenų struktūros (ADS) 7 paskaita Saulius Ragaišis, VU MIF

Algoritmai ir duomenų struktūros (ADS) 7 paskaita Saulius Ragaišis, VU MIF Algoritmai ir duomenų struktūros (ADS) 7 paskaita Saulius Ragaišis, VU MIF saulius.ragaisis@mif.vu.lt 2015-04-13 Grafai Grafas aibių pora (V, L). V viršūnių (vertex) aibė, L briaunų (edge) aibė Briauna

Detaliau

VERSLO IR VADYBOS TECHNOLOGIJŲ PROGRAMA

VERSLO IR VADYBOS TECHNOLOGIJŲ PROGRAMA PATVIRTINTA Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2007 m. rugsėjo 6 d. įsakymu Nr. ISAK-1790 VERSLO IR VADYBOS TECHNOLOGIJŲ BENDROJI PROGRAMA MOKINIAMS, BESIMOKANTIEMS PAGAL VIDURINIO UGDYMO

Detaliau

DĖL APLINKOS IR SVEIKATOS MOKSLO KOMITETO ĮSTEIGIMO

DĖL APLINKOS IR SVEIKATOS MOKSLO KOMITETO ĮSTEIGIMO LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRAS ĮSAKYMAS DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRO 011 M. KOVO D. ĮSAKYMO NR. V-199 DĖL LIETUVOS HIGIENOS NORMOS HN 80:011 ELEKTROMAGNETINIS

Detaliau

INTERVIU CIKLAS DĖL PRAMONĖS 4.0 EKOSISTEMOS VYSTYMO PRIEMONIŲ KAS DALYVAVO? 20 6 apdirbamosios gamybos įmonių (t.y. 25 % Panevėžio regiono apdirbamos

INTERVIU CIKLAS DĖL PRAMONĖS 4.0 EKOSISTEMOS VYSTYMO PRIEMONIŲ KAS DALYVAVO? 20 6 apdirbamosios gamybos įmonių (t.y. 25 % Panevėžio regiono apdirbamos INTERVIU CIKLAS DĖL PRAMONĖS 4.0 EKOSISTEMOS VYSTYMO PRIEMONIŲ KAS DALYVAVO? 20 6 apdirbamosios gamybos įmonių (t.y. 25 % Panevėžio regiono apdirbamosios gamybos įmonių, kurių apyvarta > 2 mln. Eur) švietimo

Detaliau

Slide 1

Slide 1 Duomenų struktūros ir algoritmai 1 paskaita 2019-02-06 Kontaktai Martynas Sabaliauskas (VU MIF DMSTI) El. paštas: akatasis@gmail.com arba martynas.sabaliauskas@mii.vu.lt Rėmai mokykloje Rėmai aukštojoje

Detaliau

PRITARTA Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2019 m. kovo 28 d. sprendimu Nr. T2-60 PRITARTA Kretingos rajono Baublių mokyklos-daugiafunkcio centro

PRITARTA Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2019 m. kovo 28 d. sprendimu Nr. T2-60 PRITARTA Kretingos rajono Baublių mokyklos-daugiafunkcio centro PRITARTA Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2019 m. kovo 28 d. sprendimu Nr. T2-60 PRITARTA Kretingos rajono Baublių mokyklos-daugiafunkcio centro tarybos posėdžio 2019 m. kovo 1 d. protokolu Nr. V2-03

Detaliau

Atmintinė prekinių vagonų savininkams Gerbiami prekinių vagonų savininkai Siekdami pagerinti teikiamų paslaugų, susijusių su privačių 1520 mm pločio v

Atmintinė prekinių vagonų savininkams Gerbiami prekinių vagonų savininkai Siekdami pagerinti teikiamų paslaugų, susijusių su privačių 1520 mm pločio v Atmintinė prekinių vagonų savininkams Gerbiami prekinių vagonų savininkai Siekdami pagerinti teikiamų paslaugų, susijusių su privačių 1520 mm pločio vėžės prekinių vagonų įregistravimu, perregistravimu,

Detaliau

Microsoft Word - Asmenų prašymų pasiūlymų ir skundų nagrinĊjimo tvarkos aprašas

Microsoft Word - Asmenų praÅ¡ymų pasiÅ«lymų ir skundų nagrinÄŠjimo tvarkos apraÅ¡as PATVIRTINTA Marijampolės specialiųjų socialinės globos namų direktoriaus 2007 m. birželio 12 d. įsakymu Nr. V-37 (Marijampolės specialiųjų socialinės globos namų direktoriaus 2014 m. birželio 18 d. įsakymo

Detaliau

GPAIS vartotojo vadovas savivaldybėms GPAIS VARTOTOJO VADOVAS SAVIVALDYBIŲ PILDOMAI INFORMACIJAI GPAIS TURINYS 1. BENDRI DARBO SU GPAIS PRINCIPAI... 2

GPAIS vartotojo vadovas savivaldybėms GPAIS VARTOTOJO VADOVAS SAVIVALDYBIŲ PILDOMAI INFORMACIJAI GPAIS TURINYS 1. BENDRI DARBO SU GPAIS PRINCIPAI... 2 GPAIS VARTOTOJO VADOVAS SAVIVALDYBIŲ PILDOMAI INFORMACIJAI GPAIS TURINYS 1. BENDRI DARBO SU GPAIS PRINCIPAI... 2 1.1 PRISIJUNGIMAS PRIE IŠORINIO PORTALO... 2 2. Savivaldybių ir regiono plėtros tarybų ataskaitos...

Detaliau

PRATYBOS PASAULIO PAŽINIMAS Gegužė Mus supantys ženklai Ženklai mums padeda 1 Kokius ženklus derėtų pakabinti, kad pagerintume paveikslėliuose vaizduo

PRATYBOS PASAULIO PAŽINIMAS Gegužė Mus supantys ženklai Ženklai mums padeda 1 Kokius ženklus derėtų pakabinti, kad pagerintume paveikslėliuose vaizduo PASAULIO PAŽINIMAS Ženklai mums padeda Kokius ženklus derėtų pakabinti, kad pagerintume paveikslėliuose vaizduojamas situacijas. Užbaik sakinius. Ženklas nepadės, jei.. Kultūringas žmogus niekada... Kaip

Detaliau

PATVIRTINTA Kauno r. Piliuonos gimnazijos direktoriaus 2018 m. gruodžio 28 d. įsakymu Nr KAUNO R. PILIUONOS GIMNAZIJOS SVEIKATOS UGDYMO IR

PATVIRTINTA Kauno r. Piliuonos gimnazijos direktoriaus 2018 m. gruodžio 28 d. įsakymu Nr KAUNO R. PILIUONOS GIMNAZIJOS SVEIKATOS UGDYMO IR PATVIRTINTA Kauno r. Piliuonos gimnazijos direktoriaus 2018 m. gruodžio 28 d. įsakymu Nr 1.3.-18-219 KAUNO R. PILIUONOS GIMNAZIJOS SVEIKATOS UGDYMO IR STIPRINIMO PRIEMONIŲ PLANAS 2019 M. I. PRIORITETAS

Detaliau

G E O M E T R I J A Gediminas STEPANAUSKAS Turinys 1 TIES ES IR PLOK TUMOS Plok²tumos ir tieses plok²tumoje normalines lygtys

G E O M E T R I J A Gediminas STEPANAUSKAS Turinys 1 TIES ES IR PLOK TUMOS Plok²tumos ir tieses plok²tumoje normalines lygtys G E O M E T R I J A Gediminas STEPANAUSKAS 016 09 1 Turinys 1 TIES ES IR PLOK TUMOS 11 Plok²tumos ir tieses plok²tumoje normalines lygtys 111 Vektorine forma 11 Koordinatine forma 3 1 Bendroji plok²tumos

Detaliau

VšĮ Futbolo mokykla "Ataka" Įmonės kodas , Vilnius 2016 METŲ VEIKLOS ATASKAITA Bendra informacija VšĮ Futbolo mokykla Ataka (toliau Įmonė ) b

VšĮ Futbolo mokykla Ataka Įmonės kodas , Vilnius 2016 METŲ VEIKLOS ATASKAITA Bendra informacija VšĮ Futbolo mokykla Ataka (toliau Įmonė ) b VšĮ Futbolo mokykla "Ataka" Įmonės kodas 304280912, Vilnius 2016 METŲ VEIKLOS ATASKAITA Bendra informacija VšĮ Futbolo mokykla Ataka (toliau Įmonė ) buvo įsteigta ir pradėjo savo veiklą 2016 m. birželio

Detaliau

A. Merkys ASOCIACIJA LANGAS Į ATEITĮ, 2015 m. Elektroninis mokymasis Tikriausiai šiais laikais daugelis esate girdėję apie elektroninį bei nuotolinį m

A. Merkys ASOCIACIJA LANGAS Į ATEITĮ, 2015 m. Elektroninis mokymasis Tikriausiai šiais laikais daugelis esate girdėję apie elektroninį bei nuotolinį m A. Merkys ASOCIACIJA LANGAS Į ATEITĮ, 2015 m. Elektroninis mokymasis Tikriausiai šiais laikais daugelis esate girdėję apie elektroninį bei nuotolinį mokymą(si) ar net jį išbandę. Jis taikomas ne tik išsivysčiusiose

Detaliau

Microsoft Word - tp_anketa_f.doc

Microsoft Word - tp_anketa_f.doc PRIEDAS. Tyrimo anketa. Moksleivių tėvų požiūris į dabartines švietimo problemas Sėkmingam Lietuvos švietimo reformos vyksmui labai svarbi ne tik politikų ir švietimo specialistų, bet ir Jūsų moksleivių

Detaliau

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Kartą viename dideliame mieste gyveno berniukas. Jis turėjo tėtį, mamą ir namelį medyje. Vieną dieną Povilo gyvenime atsirado lapė. O kai tavo gyvenime atsiranda lapė lauk visko. Jautri rašytojos Evelinos

Detaliau

BZN Start straipsnis

BZN Start straipsnis Lilija Šmeliova ir Roma Žilionytė. Asmeninio albumo nuotr. Ilgalaikio makiažo meistrės Lilija Šmeliova (44) ir Roma Žilionytė (39) prieš kelerius metus nusprendė, kad jau pats metas dalytis savo patirtimi.

Detaliau

2019 m. nuostatai 02 01

2019 m. nuostatai 02 01 Tvirtinu: Lietuvos šaškių federacijos viceprezidentė Romualda Šidlauskienė I. Tikslas ir uždaviniai: 2019 m. Lietuvos Respublikos šaškių čempionatų BENDRIEJI NUOSTATAI propaguoti šaškių sportą šalies gyventojų

Detaliau

Projektas

Projektas 1 priedas PATVIRTINTA Vytauto Didžiojo universiteto su Mykolo Romerio universitetu, Aleksandro Stulginskio universitetu, Klaipėdos universitetu, Šiaulių universitetu Vadybos mokslo krypties doktorantūros

Detaliau

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation KAIP FORMUOJAMASIS VERTINIMAS PADEDA SIEKTI INDIVIDUALIOS PAŽANGOS: REFLEKSIJA KOKYBĖS SIEKIANČIŲ MOKYKLŲ KLUBO KONFERENCIJA MOKINIŲ UGDYMO(SI) PASIEKIMAI. SAMPRATA IR SKATINIMO GALIMYBĖS Doc. dr. Viktorija

Detaliau

Microsoft Word - 8 Laboratorinis darbas.doc

Microsoft Word - 8 Laboratorinis  darbas.doc Laboratorinis darbas Nr. 8 MOP (metalo sido puslaidininkio) struktūrų tyrimas aukštadažniu -V charakteristikų metodu Darbo tikslas: 1. Nustatyti puslaidininkio laidumo tipą. 2. Nustatyti legiravimo priemaišų

Detaliau

SKLYPAS Vilniaus m. sav., Užupis, Darbo g. Antanas Kudarauskas tel

SKLYPAS Vilniaus m. sav., Užupis, Darbo g. Antanas Kudarauskas tel SKLYPAS Vilniaus m. sav., Užupis, Darbo g. Antanas Kudarauskas tel. +370 685 84631 antanas@vilniaus-turtas.lt Objekto informacija Objektas SKLYPAS Adresas Vilniaus m. sav., Užupis, Darbo g. Plotas 12 m2

Detaliau

Algoritmø analizës specialieji skyriai

Algoritmø analizës specialieji skyriai VGTU Matematinio modeliavimo katedra VGTU SC Lygiagrečiųjų skaičiavimų laboratorija Paskaitų kursas. 5-oji dalis. Turinys 1 2 KPU euristiniai sprendimo algoritmai KPU sprendimas dinaminio programavimo

Detaliau

PALYGINAMOJI REDAKCIJA, PARENGĖ UAB TEISĖS AKTŲ GIDAS PATVIRTINTA Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos virš

PALYGINAMOJI REDAKCIJA, PARENGĖ UAB TEISĖS AKTŲ GIDAS PATVIRTINTA Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos virš PALYGINAMOJI REDAKCIJA, PARENGĖ UAB TEISĖS AKTŲ GIDAS PATVIRTINTA Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2002 m. birželio 6 d. įsakymu Nr. 147 (Valstybinės

Detaliau

1 PATVIRTINTA Valstybės įmonės Registrų centro direktoriaus 2018 m. gruodžio 20 d. įsakymu Nr. v-487 NEKILNOJAMOJO TURTO NORMATYVINĖS VERTĖS 2019 META

1 PATVIRTINTA Valstybės įmonės Registrų centro direktoriaus 2018 m. gruodžio 20 d. įsakymu Nr. v-487 NEKILNOJAMOJO TURTO NORMATYVINĖS VERTĖS 2019 META 1 PATVIRTINTA Valstybės įmonės Registrų centro direktoriaus 2018 m. gruodžio 20 d. įsakymu Nr. v-487 NEKILNOJAMOJO TURTO NORMATYVINĖS VERTĖS 2019 METAMS MIESTUOSE Eil. Nr. Masinio nekilnojamojo turto vertinimo

Detaliau

KAUNO MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA SPRENDIMAS Nr. T-33

KAUNO MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA SPRENDIMAS Nr. T-33 KAUNO MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA SPRENDIMAS DĖL PRIĖMIMO Į KAUNO MIESTO SAVIVALDYBĖS BENDROJO UGDYMO MOKYKLAS TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO 2018 m. vasario 6 d. Nr. T-33 Kaunas Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos

Detaliau

STUDENTŲ PRIĖMIMO Į KAUNO TECHNOLOGIJOS UNIVERSITETĄ 2017 M. TAISYKLĖS

STUDENTŲ PRIĖMIMO Į KAUNO TECHNOLOGIJOS UNIVERSITETĄ 2017 M. TAISYKLĖS PATVIRTINTA Kauno technologijos universiteto senato 2018 m. lapkričio 21 d. nutarimu Nr. V3S48 (pakeista Kauno technologijos universiteto senato 2019 m. birželio 4 d. nutarimu Nr. V3S39) STUDENTŲ PRIĖMIMO

Detaliau

PATVIRTINTA

PATVIRTINTA PATVIRTINTA Lošimų priežiūros tarnybos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos direktoriaus 2016 m. rugpjūčio 12 d. įsakymu Nr. DI-469 UAB TOPSPORT B KATEGORIJOS LOŠIMO AUTOMATŲ SALONO LOŠIMŲ ORGANIZAVIMO

Detaliau

Microsoft Word - PROGRAMA 2014 LTU OPEN-issami LT.doc

Microsoft Word - PROGRAMA 2014 LTU OPEN-issami LT.doc d. Dargužių kaimas, Klaipėdos r. V A R Ž Y BŲ PROG R A M A 2014 07 09 d. trečiadienis 18.00 val. - Atvykimas. Veterinarinė- mandatinė komisija. 2014 07 10 d. ketvirtadienis 7.00 8.00 val. - Pakartotinė

Detaliau