2 + 1 PROCENTAI GYVENTOJO PAJAMŲ MOKESČIO - PARAMAI

Dydis: px
Rodyti nuo puslapio:

Download "2 + 1 PROCENTAI GYVENTOJO PAJAMŲ MOKESČIO - PARAMAI"

Transkriptas

1 GYVENTOJO PAJAMŲ MOKESČIO DALIS PARAMAI VILNIUS 2019

2 2 Turinys ĮVADAS Kas gali pasinaudoti teise sumokėto pajamų mokesčio dalimi paremti subjektą, turintį teisę gauti paramą? Kas yra laikomas nuolatiniu Lietuvos gyventoju? Kam ir kokia pajamų mokesčio dalis gali būti paskirta? Kurie paramos gavėjai ir kokios politinės partijos turi teisę gauti gyventojų skiriamą paramą (pajamų mokesčio dalį)? Kur galima rasti paramos gavėjų ir politinių partijų sąrašus? Ar meno kūrėjas, įregistruotas paramos gavėju, gali sau paskirti sumokėto pajamų mokesčio dalį (2019 m. - iki 2 proc., 2020 m. ir vėliau iki 1,2 proc.)? Kaip paskirti pajamų mokesčio dalį pasirinktam paramos gavėjui ir / ar politinei partijai? Ar reikia patikslinti jau 2018 m. ar anksčiau pateiktą Prašymą, kuriuo profesinei sąjungai buvo paskirta pajamų mokesčio dalis (iki 2 procentų)? Kur gauti Prašymo blanką, ar galima jį užpildyti ranka? Ar, norint paskirti pajamų mokesčio dalį, galima užpildyti ankstesnės formos (1, 2, 3 versijos) Prašymą? Ar galima paremti kelis paramos gavėjus ir / ar kelias politines partijas? Ar reikia užpildyti atskirus Prašymus, norint paremti ir paramos gavėją, ir politinę partiją? Ar galima vienu Prašymu pajamų mokesčio dalį paskirti paramos gavėjams ir / ar politinėms partijoms ilgesniam nei vienerių metų laikotarpiui? Kokius duomenis reikia nurodyti Prašyme, siekiant 2019 m. ir vėlesniais metais paskirti pajamų mokesčio dalį pasirinktam paramos gavėjui ir / ar politinei partijai? Kas turi pasirašyti Prašymą? Ar gali pats paramos gavėjas arba pati politinė partija pateikti iš gyventojų surinktus Prašymus? Per kokį laikotarpį reikia pateikti Prašymą? Ar galima tikslinti pateiktą klaidingą Prašymą ar Prašymą, kuriame nurodyti ne visi duomenys? Kaip patikslinti Prašymą, nusprendus pajamų mokesčio dalį skirti kitam paramos gavėjui (ne profesinei sąjungai ar profesinių sąjungų susivienijimui)? Kaip patikslinti Prašymą, nusprendus pakeisti paramos gavėjui (ne profesinei sąjungai ar profesinių sąjungų susivienijimui) paskirtos pajamų mokesčio dalies dydį? Kaip patikslinti Prašymą, nusprendus pajamų mokesčio dalį skirti kitai politinei partijai? Kaip patikslinti Prašymą, nusprendus pakeisti politinei partijai paskirtos pajamų mokesčio dalies dydį? Kaip patikslinti Prašymą, nusprendus pajamų mokesčio dalį skirti kitai profesinei sąjungai (profesini sąjungų susivienijimui)? Kaip patikslinti Prašymą, siekiant jau 2018 m. ar anksčiau pateiktu Prašymu profesinei sąjungai paskirtą pajamų mokesčio dalį (iki 2 proc.) skirti labdaros ir paramos fondui, o profesinę sąjungą paremti 1 proc m.? Kaip patikslinti Prašymą, nusprendus pakeisti profesinei sąjungai (profesinių sąjungų susivienijimui) paskirtos pajamų mokesčio dalies dydį?... 10

3 3 27. Kaip patikslinti Prašymą gyventojui, paskyrusiam pajamų mokesčio dalį paramos gavėjui, tačiau apsisprendusiam jo neberemti? Kaip patikslinti Prašymą gyventojui, paskyrusiam pajamų mokesčio dalį politinei partijai, tačiau apsisprendusiam jos neberemti? Kaip užpildyti Prašymą gyventojui, paskyrusiam pajamų mokesčio dalį paramos gavėjui ir politinei partijai, tačiau apsisprendusiam jų abiejų neberemti? Kaip užpildyti Prašymą gyventojui, paskyrusiam pajamų mokesčio dalį profesinei sąjungai, tačiau apsisprendusiam jos neberemti? Kaip patikslinti Prašymą, nusprendus pajamų mokesčio dalį skirti kitam paramos gavėjui (ne profesinei sąjungai ar profesinių sąjungų susivienijimui), tačiau nekeičiant apsisprendimo dėl pasirinktos politinės partijos? Kaip galima pateikti Prašymą, kokie dokumentai kartu pateikiami? Koks nustatytas terminas patikslinti Prašymą? Kaip apskaičiuojama pervestina pajamų mokesčio suma? Kada paramos gavėjas ir / ar politinė partija gauna Prašyme nurodytą sumą? Kokiais atvejais paskirtoji pajamų mokesčio dalis nepervedama? Ar išieškomos per didelės pervestos pajamų mokesčio sumos? Ar bus papildomai pervesta pajamų mokesčio suma, jei paramos gavėjui ar politinei partijai buvo pervesta ne visa pajamų mokesčio suma? Ar paramos gavėjai ir politinės partijos turi teisę gauti duomenis iš mokesčių administratoriaus apie jiems apskaičiuotas ir pervestas pajamų mokesčio sumas? Ar pervedama pajamų mokesčio dalis politinei partijai, kuri yra ne pertvarkoma ar likviduojama, bet reorganizuojama? Ar pervedama pajamų mokesčio dalis paramos gavėjui (naujam vienetui), jei, pavyzdžiui, mokykla, kuriai paskirta parama, buvo reorganizuota sujungta su kita mokykla? Kur skelbiami pervestos pajamų mokesčio dalies statistiniai duomenys? Teisės aktai, reglamentuojantys paramos teikimą:... 16

4 4 ĮVADAS Lietuvos Respublikos gyventojų pajamų mokesčio įstatyme yra numatyta nuolatinio Lietuvos gyventojo teisė nuo per mokestinį laikotarpį (kalendorinius metus) gautų pajamų išskaičiuota (mokėtina) pajamų mokesčio dalimi paremti pasirinktą asmenį, pagal Labdaros ir paramos įstatymą turintį teisę gauti paramą, ir / ar politinę partiją. Tai paramos teikimo būdas, nereikalaujantis iš gyventojo papildomų materialinių išlaidų. Gyventojas turi teisę mokesčių administratoriui nurodyti, kam pervesti pajamų mokesčio dalį ir tokiu būdu paremti, jo manymu, labiausiai remtiną visuomenei naudingą sritį, konkretų meno kūrėją ir / ar pasirinktą politinę partiją. 1. Kas gali pasinaudoti teise sumokėto pajamų mokesčio dalimi paremti subjektą, turintį teisę gauti paramą? Šia teise gali pasinaudoti nuolatinis Lietuvos gyventojas, per praėjusį mokestinį laikotarpį (toliau kalendoriniai metai) gavęs tokių pajamų, kurios pagal Gyventojų pajamų mokesčio įstatymą yra apmokestinamos pajamų mokesčiu. Gyventojas 2019 m. pageidauja, kad pajamų mokesčio dalis nuo jo 2018 m. gautų pajamų būtų pervesta pasirinktam paramos gavėjui ir / ar politinei partijai. Šis gyventojas gali pasinaudoti teise paremti pasirinktą subjektą, nes jis ir 2018 m., ir 2019 m. kalendoriniais metais buvo ir yra nuolatinis Lietuvos gyventojas, o 2018 m. gavo pajamų, nuo kurių buvo sumokėtas pajamų mokestis. 2. Kas yra laikomas nuolatiniu Lietuvos gyventoju? Nuolatiniu Lietuvos gyventoju laikomas fizinis asmuo, kurio nuolatinė gyvenamoji vieta tais kalendoriniais metais yra Lietuvoje, arba gyventojas, kuris nors ir yra išvykęs iš Lietuvos, tačiau kurio socialinių, ekonominių bei asmeninių interesų buvimo vieta tais kalendoriniais metais yra veikiau Lietuvoje nei užsienio valstybėje (Lietuvoje yra jo šeima, turtas, verslas ir pan.), arba gyventojas, kuris tais kalendoriniais metais ištisai arba su pertraukomis Lietuvoje išbūna 183 arba daugiau dienų. 3. Kam ir kokia pajamų mokesčio dalis gali būti paskirta? 2019 metais gyventojai nuo 2018 m. gautų apmokestinamų pajamų gali paskirti tokias pajamų mokesčio dalis: iki 2 procentų šiems paramos gavėjams: - įstaigoms, asociacijoms, visuomeninėms organizacijoms, viešosioms įstaigoms, religinėms bendruomenėms, bendrijoms ir centrams, tarptautinių visuomeninių organizacijų skyriams (padaliniams), kitiems juridiniams asmenims (išskyrus profesines sąjungas ir profesinių sąjungų susivienijimus), kurių veiklą reglamentuoja specialūs įstatymai ir kurių veiklos tikslas nėra pelno siekimas, o gautas pelnas negali būti skiriamas jų steigėjams, dalininkams ar nariams, ir / ar - meno kūrėjams, paramos gavėjais įregistruotiems Lietuvos Respublikos kultūros ministerijos tvarkomoje Meno kūrėjo ir meno kūrėjų organizacijų informacinėje sistemoje; iki 1 procento - vienai ar kelioms politinėms partijoms, įstatymų nustatyta tvarka įregistruotoms Juridinių asmenų registre ir atitinkančioms įstatymų reikalavimus dėl politinės partijos narių skaičiaus ir kurioms nėra pradėta pertvarkymo ar likvidavimo procedūra; iki 1 procento profesinėms sąjungoms ir / ar profesinių sąjungų susivienijimams ir vėlesniais metais gali būti paskirta: iki 1,2 procento pajamų mokesčio:

5 5 - įstaigoms, asociacijoms, visuomeninėms organizacijos, viešosios įstaigoms, religinėms bendruomenėms, bendrijoms ir centrams, tarptautinių visuomeninių organizacijų skyriams (padaliniams), kitiems juridiniams asmenims (išskyrus profesines sąjungas ir profesinių sąjungų susivienijimus), kurių veiklą reglamentuoja specialūs įstatymai ir kurių veiklos tikslas nėra pelno siekimas, o gautas pelnas negali būti skiriamas jų steigėjams, dalininkams ar nariams, ir / ar - meno kūrėjams, paramos gavėjais įregistruotiems Lietuvos Respublikos kultūros ministerijos tvarkomoje Meno kūrėjo ir meno kūrėjų organizacijų informacinėje sistemoje; iki 0,6 procento politinėms partijoms, kurios yra įstatymų nustatyta tvarka įregistruotos Juridinių asmenų registre, atitinka įstatymų reikalavimus dėl politinės partijos narių skaičiaus ir kurioms nėra pradėta pertvarkymo arba likvidavimo procedūra; iki 0,6 procento profesinėms sąjungoms arba profesinių sąjungų susivienijimams, pagal LPĮ turintiems teisę gauti paramą. iki 0,6 procento profesinėms sąjungoms arba profesinių sąjungų susivienijimams, pagal LPĮ turintiems teisę gauti paramą. 4. Kurie paramos gavėjai ir kokios politinės partijos turi teisę gauti gyventojų skiriamą paramą (pajamų mokesčio dalį)? Paramą gali gauti: Lietuvos Respublikoje įregistruoti labdaros ir paramos fondai, biudžetinės įstaigos, asociacijos, visuomeninės organizacijos, viešosios įstaigos, religinės bendruomenės, bendrijos ir centrai, tarptautinių visuomeninių organizacijų skyriai (padaliniai), profesinės sąjungos, profesinių sąjungų susivienijimai, kiti juridiniai asmenys, kurių veiklą reglamentuoja specialūs įstatymai ir kurių veiklos tikslas nėra pelno siekimas, o gautas pelnas negali būti skiriamas jų steigėjams, dalininkams ar nariams. Šie vienetai, išskyrus tradicines Lietuvos religines bendruomenes, bendrijas ir centrus, turi teisę gauti paramą tik tuo atveju, jeigu jie yra įgiję paramos gavėjo statusą; fiziniai asmenys, Meno kūrėjų ir meno kūrėjų organizacijų informacinėje sistemoje įregistruoti meno kūrėjais ir paramos gavėjais; politinės partijos, įstatymų nustatyta tvarka įregistruotos Juridinių asmenų registre ir atitinkančios įstatymų reikalavimus dėl politinės partijos narių skaičiaus (2000 narių) ir kurioms nėra pradėta pertvarkymo ar likvidavimo procedūra. 5. Kur galima rasti paramos gavėjų ir politinių partijų sąrašus? Paramos gavėjų ir politinių partijų, turinčių teisę gauti pajamų mokesčio dalį, duomenis galima rasti Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos (toliau VMI prie FM) svetainėje ( 6. Ar meno kūrėjas, įregistruotas paramos gavėju, gali sau paskirti sumokėto pajamų mokesčio dalį (2019 m. - iki 2 proc., 2020 m. ir vėliau iki 1,2 proc.)? Pagal Labdaros ir paramos įstatymą sau pačiam negali būti skiriamos piniginės lėšos, sudarančios pajamų mokesčio dalį. 7. Kaip paskirti pajamų mokesčio dalį pasirinktam paramos gavėjui ir / ar politinei partijai? Gyventojas, nusprendęs paremti pasirinktą paramos gavėją (vienetą ir / ar meno kūrėją) ir / ar politinę partiją, turi užpildyti Prašymo pervesti pajamų mokesčio dalį paramos gavėjams ir (arba) politinėms partijoms FR0512 formos 4 versiją (toliau Prašymas) ir pateikti ją mokesčių administratoriui.

6 6 8. Ar reikia patikslinti jau 2018 m. ar anksčiau pateiktą Prašymą, kuriuo profesinei sąjungai buvo paskirta pajamų mokesčio dalis (iki 2 procentų)? Siekiant 2019 m. paremti profesinę sąjungą ar profesinių sąjungų susivienijimą, būtina patikslinti 2018 m. ar anksčiau pateiktą Prašymą, kuriame buvo įrašyti profesinei sąjungai ir / ar profesinių sąjungų susivienijimui skiriama iki 2 procentų pajamų mokesčio, pervestino 2019 m. ir vėlesniais metais. Paremti profesines sąjungas ir / ar profesinių sąjungų susivienijimus pageidaujantys gyventojai turi patikslinti, t. y. pateikti naują Prašymą (FR0512 formos 4 versiją), nurodę jame, kad profesinei sąjungai ar profesinių sąjungų susivienijimui skiriama 1 procento (ar mažesnė) pajamų mokesčio dalis. Pavyzdžiai 1) 2018 m. ar ankstesniais metais pateiktame Prašyme gyventojas nurodė, kad pajamų mokesčio dalį (2 procentus ar kitokią dalį) iki 2020 m. skiria tik profesinei sąjungai ar profesinių sąjungų susivienijimui. Gyventojas pageidauja paremti profesinę sąjungą ar profesinių sąjungų susivienijimą, todėl jis turi pateikti naują Prašymą (FR0512 formos 4 versiją), nurodęs jame, kad profesinei sąjungai ar profesinių sąjungų susivienijimui skiriama 1 procento (ar mažesnė) pajamų mokesčio dalis. 2) 2018 m. ar ankstesniais metais pateiktame Prašyme gyventojas nurodė, kad iki 2019 m. (įskaitytinai) 2 procentus pajamų mokesčio skiria taip: 1 procentą profesinei sąjungai ir 1 procentą ikimokyklinio ugdymo įstaigai. Gyventojas pageidauja, kad profesinei sąjungai 2019 m. būtų pervestas 1 procentas pajamų mokesčio, o ikimokyklinę įstaigą ketina paremti visa galima apimtimi (2 procentais pajamų mokesčio), todėl jis pateikia naują Prašymą (FR0512 formos 4 versiją), nurodęs jame, kad profesinei sąjungai ar profesinių sąjungų susivienijimui skiriamas 1 procentas pajamų mokesčio, o ikimokyklinei įstaigai 2 procentai pajamų mokesčio. 9. Kur gauti Prašymo blanką, ar galima jį užpildyti ranka? VMI prie FM interneto svetainėje ( skelbiama Prašymo FR0512 (4 versija) forma (pdf formatas). Atsispausdintą formą galima užpildyti ranka. Prašymo blankus nemokamai išduoda apskričių valstybinės mokesčių inspekcijos ir jų teritoriniai skyriai (toliau AVMI), taip pat galima atsispausdinti VMI prie FM interneto svetainėje ( skelbiamą Prašymo FR0512 (4 versija) formą, skirtą užpildyti kompiuteriu. Patogiausia ir greičiausia yra pateikti Prašymą elektroniniu būdu per Valstybinės mokesčių inspekcijos Elektroninio deklaravimo informacinę sistemą ( toliau EDS). Prisijungus (prisijungti galima per elektroninę bankininkystę, su VMI suteiktomis priemonėmis arba elektroniniu parašu) prie EDS, dokumentus galima užpildyti tiesiogiai portale. Tiesioginio dokumentų užpildymo metu vartotojams nurodomos užpildymo klaidos. Toks būdas padeda užtikrinti, kad Prašymai bus užpildyti teisingai, o skirta mokesčio dalis bus laiku pervesta gavėjams. Gyventojai, neturintys galimybių pateikti Prašymą elektroniniu būdu, gali užpildyti atsisiųstą FR0512 (4 versija) formos šabloną. 10. Ar, norint paskirti pajamų mokesčio dalį, galima užpildyti ankstesnės formos (1, 2, 3 versijos) Prašymą? Priimami tik galiojančios FR0512 formos (4 versijos) užpildyti Prašymai. 11. Ar galima paremti kelis paramos gavėjus ir / ar kelias politines partijas? 2019 m. teikiamame Prašyme galima nurodyti: - skiriant iki 2 procentų pajamų mokesčio daugiau nei vieną paramos gavėju esantį juridinį asmenį (išskyrus profesines sąjungas ir profesinių sąjungų susivienijimus) ir / ar meno kūrėją (meno kūrėjus). Jiems skiriama pajamų mokesčio dalis neturi būti didesnė nei 2 procentai; - skiriant iki 1 procento politinei partijai daugiau kaip vieną politinę partiją, tačiau bendra politinėms partijoms skiriama pajamų mokesčio dalis neturi būti didesnė nei 1 procentas;

7 7 - skiriant iki 1 procento profesinei sąjungai (profesinių sąjungų susivienijimui) daugiau kaip vieną profesinę sąjungą ir / ar profesinių sąjungų susivienijimą, tačiau bendra jiems skiriama pajamų mokesčio dalis neturi būti didesnė nei 1 procentas. 12. Ar reikia užpildyti atskirus Prašymus, norint paremti ir paramos gavėją, ir politinę partiją? Patogiausia užpildyti ir pateikti vieną Prašymo FR0512 formą (4 versija), kurioje nurodyti ir paramos gavėjai (vienetai ir /ar meno kūrėjai), ir politinės partijos. Gyventojas gali pasirinkti teikti atskiras Prašymo FR0512 (4 versija) formas, kai vienoje jų įrašyti tik paramos gavėjai, kitoje tik politinės partijos. 13. Ar galima vienu Prašymu pajamų mokesčio dalį paskirti paramos gavėjams ir / ar politinėms partijoms ilgesniam nei vienerių metų laikotarpiui? Pajamų mokesčio dalį vienu Prašymu galima skirti ilgesniam nei vienerių metų laikotarpiui. Maksimalus laikotarpis yra 5 metai (pastarieji praėję kalendoriniai metai ir ateinantys 4 metai). Norint vienu Prašymu paskirti pajamų mokesčio dalį ilgesniam nei 1 metų laikotarpiui, Prašymo 5 laukelyje reikia įrašyti kalendorinius metus, už kuriuos nuo gautų pajamų sumokėto pajamų mokesčio dalį prašoma pradėti pervesti, o E5 laukelyje paskutinius kalendorinius metus, už kuriuos nuo gautų pajamų mokesčio dalį prašoma pervesti. Siekiant paskirti 2018, 2019, 2020, 2021, 2022 m. pajamų mokesčio dalį, pakanka iki 2019 m. gegužės 2 d. pateikti tik vieną Prašymą, kurio 5 laukelyje įrašyti 2018 m., o E5 laukelyje 2022 m. Pagal tokį Prašymą paskirta pajamų mokesčio dalis bus pervesta nuo 2018, 2019, 2020, 2021 ir 2022 m. gautų pajamų. 14. Ar nereikės tikslinti Prašymų vien dėl sumažėjusios pervedamos pajamų mokesčio dalies, 2019 m. pateiktais Prašymais bus paskyrus 2, 1 ir 1 procentus pajamų mokesčio, pervestino ne tik šiais metais, bet ir 2020 metais? Vien dėl sumažėjusių 2020 m. ir vėlesniais metais pervestinų pajamų mokesčio dalių 2019 m. pateiktų Prašymų tikslinti nereikės m. ir vėlesniais metais bus pervedama: 1,2 procento pajamų mokesčio paramos gavėjams (išskyrus profesines sąjungas ir / ar profesinių sąjungų susivienijimus), pagal LPĮ turintiems teisę gauti paramą, kai Prašymu buvo paskirti 2 procentai pajamų mokesčio; 0,6 procento pajamų mokesčio politinėms partijoms, atitinkančioms nustatytus minėtus kriterijus, kai Prašymu buvo paskirtas 1 procentas pajamų mokesčio; 0,6 procento pajamų mokesčio - profesinėms sąjungoms arba profesinių sąjungų susivienijimams, pagal LPĮ turintiems teisę gauti paramą, kai Prašymu buvo paskirtas 1 procentas pajamų mokesčio. Jeigu Prašyme nurodytos pajamų mokesčio dalys buvo paskirtos daugiau kaip vienam pajamų mokesčio dalies gavėjui, tai kiekvienam gavėjui pajamų mokesčio dalis, atsižvelgiant į skiriamos mokesčio dalies sumažėjimą, bus apskaičiuojama ir pervedama pagal kiekvienam gavėjui tenkančias Prašyme nurodytas proporcijas m. pateiktu Prašymu 2 procentus pajamų mokesčio, mokėtino nuo 2018 ir 2019 m. gautų pajamų, gyventojas paskyrė: 1 procentą mokymo įstaigai ir 1 procentą ikimokyklinio ugdymo įstaigai. Kiekvienai nurodytai įstaigai 2020 m. bus pervesta po 0,6 procento pajamų mokesčio, mokėtino nuo šio gyventojo 2019 m. gautų pajamų. 15. Kokius duomenis reikia nurodyti Prašyme, siekiant 2019 m. ir vėlesniais metais paskirti pajamų mokesčio dalį pasirinktam paramos gavėjui ir / ar politinei partijai? Prašyme gyventojas turi nurodyti: 1 laukelyje savo mokesčių mokėtojo identifikacinį numerį (asmens kodą),

8 8 2 laukelyje telefono kodą ir numerį, 3V laukelyje savo vardą (vardus), 3P laukelyje savo pavardę (pavardes), 4 laukelyje adresą (gatvės pavadinimą, namo, buto numerius, miesto ir vietovės pavadinimus), skirtą korespondencijai gauti, 5 laukelyje kalendorinius metus, už kuriuos nuo gautų pajamų mokesčio dalį prašoma pervesti (kai skiriama tik vienerių metų pajamų mokesčio dalis), arba kalendorinius metus, už kuriuos nuo gautų pajamų sumokėto pajamų mokesčio dalį prašoma pradėti pervesti (kai pajamų mokesčio dalis skiriama ilgesniam kaip vienerių metų laikotarpiui), 6S laukelyje įrašyti X ženklą, kai pajamų mokesčio dalis skiriama paramos gavėjui (išskyrus profesinėms sąjungoms ar profesinių sąjungų susivienijimams) arba kai patikslintas Prašymas teikiamas, siekiant pakeisti ankstesniame Prašyme nurodytą paramos gavėją kitu paramos gavėju arba siekiant pakeisti ankstesniu Prašymu jam paskirtos mokesčio dalies dydį), 7S laukelyje įrašyti X ženklą, kai pajamų mokesčio dalis skiriama politinei partijai (arba kai patikslintas Prašymas teikiamas siekiant pakeisti ankstesniame Prašyme nurodytą politinę partiją kita politine partija, arba siekiant pakeisti ankstesniu Prašymu jai paskirtos mokesčio dalies dydį), 9S laukelyje - įrašyti X ženklą, kai pajamų mokesčio dalis skiriama profesinei sąjungai ar profesinių sąjungų susivienijimui, E1 laukelyje įrašyti skaitmenį 1, kai pajamų mokesčio dalį pageidaujama skirti politinei partijai; skaitmenį 2, kai pajamų mokesčio dalį pageidaujama skirti paramos gavėjui (išskyrus profesines sąjungas ir profesinių sąjungų susivienijimus); skaitmenį 3, kai pajamų mokesčio dalis yra skiriama profesinėms sąjungoms ir / ar profesinių sąjungų susivienijimams, E2 laukelyje teisę gauti paramą turinčio vieneto arba politinės partijos identifikacinį numerį, kurį suteikė Juridinių asmenų registro tvarkytojas. Kai pajamų mokesčio dalis skiriama meno kūrėjui, turinčiam teisę gauti paramą, tai E2 laukelyje turi būti įrašomas jo identifikacinis numeris, kurį meno kūrėjui suteikė Lietuvos Respublikos kultūros ministerija, E3 laukelis užpildomas tik tuo atveju, kai gyventojas pageidauja, kad skiriama pajamų mokesčio dalis būtų panaudota konkrečiam tikslui. Tokiu atveju E3 laukelyje įrašomas programos, meno ar sporto kolektyvo, politinės partijos padalinio pavadinimas, E4 laukelyje pajamų mokesčio dalį (procentais), skiriamą E2 laukelyje nurodytam paramos gavėjui arba politinei partijai, E5 laukelis užpildomas, kai gyventojas E2 laukelyje nurodytam paramos gavėjui ar politinei partijai pajamų mokesčio dalį pageidauja skirti ilgiau kaip vienerius metus. Tokiu atveju E5 laukelyje turi būti nurodomi paskutiniai kalendoriniai metai, kurių pajamų mokesčio dalį prašoma pervesti. Pajamų mokesčio dalį galima skirti ne ilgiau nei penkerius metus, skaičiuojant nuo Prašymo 5 laukelyje nurodytų metų (įskaitytinai). Pageidaujant paskirti pajamų mokesčio dalį nuo m. gautų (gautinų) pajamų, E5 laukelyje įrašomi skaitmenys 2021, o 5 laukelyje skaitmenys Kai įrašytini duomenys netelpa į Prašymą, užpildomas jo papildomas lapas FR0512P, kurio 1, 5, E1 E5 laukeliai užpildomi taip pat, kaip ir Prašymo 1, 5, E1 E5 laukeliai. Teikiamas Prašymas turi būti pasirašytas. 16. Kas turi pasirašyti Prašymą? Prašymą pasirašyti, taip pat nurodyti savo vardą ir pavardę, turi paramą skiriantis gyventojas. Kai užpildyti ir pasirašyti Prašymą yra pavesta gyventojo atstovui, jį pasirašyti, nurodyti savo vardą ir pavardę turi atstovas. Tokiu atveju prie Prašymo pridedamas įgaliojimas, patvirtintas notaro. Elektroniniu būdu teikiamas Prašymas turi būti pasirašytas elektroniniu parašu ar kitu būdu, užtikrinančiu jį pateikusio asmens tapatybę. Nepasirašytą kvalifikuotu elektroniniu parašu Prašymą galima pateikti, pavyzdžiui, per EDS.

9 9 17. Ar gali pats paramos gavėjas arba pati politinė partija pateikti iš gyventojų surinktus Prašymus? Prašymus gyventojai gali pateikti tik asmeniškai (įskaitant siunčiamus paštu) arba įstatymų nustatyta tvarka per atstovą. Pluoštais pateikti Prašymai nenagrinėjami. Paštu viename voke (kai nurodytas tik vieno siuntėjo adresas arba siuntėjo adresas nenurodytas) pateikta keliolika Prašymų. Teisės aktų nustatyta tvarka išduoti (notaro patvirtinti) įgaliojimai nepridėti. Tokie Prašymai nenagrinėjami. 18. Per kokį laikotarpį reikia pateikti Prašymą? Prašymas turi būti pateikiamas pasibaigus kalendoriniams metams, už kuriuos nuo gautų pajamų skiriama pajamų mokesčio dalis, per kitų kalendorinių metų sausio 1 d. gegužės 2 d. laikotarpį. Po gegužės 2 d. pateikti pirminiai Prašymai (dėl patikslintų Prašymų pateikimo termino žr. 33 punktą) nenagrinėjami. Pavyzdžiai 1. Gyventojas pageidauja skirti sumokėtą pajamų mokesčio dalį nuo 2018 m. gautų pajamų. Prašymas turi būti pateiktas ne anksčiau kaip 2019 m. sausio 1 d. ir ne vėliau kaip 2019 m. gegužės 2 dieną. 2. Gyventojas pageidauja skirti sumokėtą pajamų mokesčio dalį nuo m. gautų pajamų. Prašymas turi būti pateiktas ne anksčiau kaip 2019 m. sausio 1 d. ir ne vėliau kaip 2019 m. gegužės 2 dieną. 19. Ar galima tikslinti pateiktą klaidingą Prašymą ar Prašymą, kuriame nurodyti ne visi duomenys? Pateiktą klaidingą Prašymą ar Prašymą, kuriame nurodyti ne visi duomenys, galima tikslinti, pateikiant visiškai užpildytą patikslintą Prašymą. 20. Kaip patikslinti Prašymą, nusprendus pajamų mokesčio dalį skirti kitam paramos gavėjui (ne profesinei sąjungai ar profesinių sąjungų susivienijimui)? Gyventojas, nusprendęs pajamų mokesčio dalį skirti kitam paramos gavėjui, turi užpildyti Prašymo 1, 2, 3V, 3P, 4, 5, 6S laukelius, o E1 E5 laukeliuose įrašyti patikslintus duomenis (kaip užpildomi šie laukeliai, žr. 15 punktą). 21. Kaip patikslinti Prašymą, nusprendus pakeisti paramos gavėjui (ne profesinei sąjungai ar profesinių sąjungų susivienijimui) paskirtos pajamų mokesčio dalies dydį? Gyventojas, nusprendęs pakeisti paramos gavėjui skiriamos pajamų mokesčio dalies dydį, turi užpildyti Prašymo 1, 2, 3V, 3P, 4, 5, 6S laukelius, E1 E3, E5 laukelius, o E4 laukelyje įrašyti patikslintą pajamų mokesčio dalies dydį (kaip užpildomi šie laukeliai, žr. 15 punktą). 22. Kaip patikslinti Prašymą, nusprendus pajamų mokesčio dalį skirti kitai politinei partijai? Gyventojas, nusprendęs pajamų mokesčio dalį skirti kitai politinei partijai, turi užpildyti Prašymo 1, 2, 3V, 3P, 4, 5, 7S laukelius, o E1 E5 laukeliuose įrašyti patikslintus duomenis (kaip užpildomi šie laukeliai, žr. 15 punktą). 23. Kaip patikslinti Prašymą, nusprendus pakeisti politinei partijai paskirtos pajamų mokesčio dalies dydį? Gyventojas, nusprendęs pakeisti politinei partijai skiriamos pajamų mokesčio dalies dydį, turi užpildyti Prašymo 1, 2, 3V, 3P, 4, 5, 7S laukelius, E1 E3, E5 laukelius, o E4 laukelyje įrašyti patikslintą pajamų mokesčio dalies dydį (kaip užpildomi šie laukeliai, žr. 15 punktą).

10 Kaip patikslinti Prašymą, nusprendus pajamų mokesčio dalį skirti kitai profesinei sąjungai (profesini sąjungų susivienijimui)? Gyventojas, nusprendęs pajamų mokesčio dalį skirti kitai profesinei sąjungai ar kitam profesinių sąjungų susivienijimui, turi užpildyti Prašymo 1, 2, 3V, 3P, 4, 5, 9S laukelius, o E1 E5 laukeliuose įrašyti patikslintus duomenis (kaip užpildomi šie laukeliai, žr. 15 punktą). 25. Kaip patikslinti Prašymą, siekiant jau 2018 m. ar anksčiau pateiktu Prašymu profesinei sąjungai paskirtą pajamų mokesčio dalį (iki 2 proc.) skirti labdaros ir paramos fondui, o profesinę sąjungą paremti 1 proc m.? Gyventojas, nusprendęs 2018 m. ar anksčiau profesinei sąjungai paskirtą pajamų mokesčio dalį (iki 2 procentų) skirti labdaros ir paramos fondui ar kitam paramos gavėjui, o profesinei sąjungai iki 1 procento, turi užpildyti Prašymo 1, 2, 3V, 3P, 4, 5, 6S ir 9S laukelius ir atskirose eilutėse (E1 E5 laukeliuose) įrašyti patikslintus duomenis: vienoje eilutėje labdaros ir paramos fondo duomenis ar kito paramos gavėjo (išskyrus profesinę sąjungą ir profesinių sąjungų susivienijimą), jam skiriamą pajamų mokesčio dalį, laikotarpį, iki kurio skiriama pajamų mokesčio dalis, kitoje eilutėje profesinės sąjungos (ar profesinės sąjungos susivienijimo) duomenis, skiriamą pajamų mokesčio dalį, laikotarpį, iki kurio skiriama pajamų mokesčio dalis. 26. Kaip patikslinti Prašymą, nusprendus pakeisti profesinei sąjungai (profesinių sąjungų susivienijimui) paskirtos pajamų mokesčio dalies dydį? Gyventojas, nusprendęs pakeisti paramos gavėjui skiriamos pajamų mokesčio dalies dydį, turi užpildyti Prašymo 1, 2, 3V, 3P, 4, 5, 9S laukelius, E1 E3, E5 laukelius, o E4 laukelyje įrašyti patikslintą pajamų mokesčio dalies dydį (kaip užpildomi šie laukeliai, žr. 15 punktą). 27. Kaip patikslinti Prašymą gyventojui, paskyrusiam pajamų mokesčio dalį paramos gavėjui, tačiau apsisprendusiam jo neberemti? Patikslintame Prašyme gyventojas turi nurodyti: 1 laukelyje savo mokesčių mokėtojo identifikacinį numerį (asmens kodą), 2 laukelyje telefono kodą ir numerį, 3V laukelyje savo vardą (vardus), 3P laukelyje savo pavardę (pavardes), 4 laukelyje adresą (gatvės pavadinimą, namo, buto numerius, miesto ir vietovės pavadinimus), skirtą korespondencijai gauti, 5 laukelyje kalendorinius metus, už kuriuos nuo gautų pajamų sumokėto pajamų mokesčio dalį prašoma nebepervesti (arba nuo kurių nutraukti pervedimą, kai pajamų mokesčio dalis buvo paskirta ilgesniam nei vienerių metų laikotarpiui), 6A laukelyje X ženklą, reiškiantį, kad gyventojas nusprendė neberemti nei ankstesniame Prašyme nurodyto paramos gavėjo, nei jokio kito. Užpildžius 6A laukelį, visiems ankstesniame Prašyme nurodytiems paramos gavėjams pajamų mokesčio dalis nebebus pervedama (nustojama pervesti tais metais, kuriais Prašymas gautas). Gyventojas 2016 m. pateiktu Prašymu pajamų mokesčio dalį nuo 2015 m. gautų ir m. laikotarpiu gautinų pajamų paskyrė vienam paramos gavėjui (vienetui) m. balandžio mėnesį jis apsisprendė neberemti nei to, nei kurio nors kito paramos gavėjo. Gyventojas pateikė patikslintą tinkamai užpildytą Prašymą, kurio 5 laukelyje nurodė 2018 m., o 6A laukelyje - X ženklą. Sumokėto pajamų mokesčio dalis nuo jo m. pajamų paramos gavėjui nei 2019, nei 2020 metais nebus pervedama. 28. Kaip patikslinti Prašymą gyventojui, paskyrusiam pajamų mokesčio dalį politinei partijai, tačiau apsisprendusiam jos neberemti? Patikslintame Prašyme gyventojas turi nurodyti: 1 laukelyje savo mokesčių mokėtojo identifikacinį numerį (asmens kodą), 2 laukelyje telefono kodą ir numerį, 3V laukelyje savo vardą (vardus), 3P laukelyje savo pavardę (pavardes),

11 11 4 laukelyje adresą (gatvės pavadinimą, namo, buto numerius, miesto ir vietovės pavadinimus), skirtą korespondencijai gauti, 5 laukelyje kalendorinius metus, už kuriuos nuo gautų pajamų sumokėto pajamų mokesčio dalį prašoma nebepervesti (arba nuo kurių nutraukti pervedimą, kai pajamų mokesčio dalis buvo paskirta ilgesniam nei vienerių metų laikotarpiui), 7A X ženklą, reiškiantį, kad gyventojas nusprendė neberemti nei ankstesniame Prašyme nurodytos politinės partijos, nei jokios kitos. Užpildžius 7A laukelį, visoms ankstesniame Prašyme nurodytoms politinėms partijoms pajamų mokesčio dalis nebebus pervedama (nustojama pervesti tais metais, kuriais Prašymas gautas). Gyventojas 2018 m. pateiktu Prašymu pajamų mokesčio dalį nuo 2017 m. gautų ir 2018 m. laikotarpiu gautinų pajamų paskyrė vienai politinei partijai m. jis apsisprendė neberemti nei tos, nei kurios nors kitos politinės partijos. Gyventojas iki 2019 m. rugpjūčio 20 d. pateikia patikslintą tinkamai užpildytą Prašymą, kurio 5 laukelyje nurodė 2018 m., o 7A laukelyje - X ženklą. Sumokėto pajamų mokesčio dalis nuo jo 2018 m. pajamų 2019 metais nebus pervesta. 29. Kaip užpildyti Prašymą gyventojui, paskyrusiam pajamų mokesčio dalį paramos gavėjui ir politinei partijai, tačiau apsisprendusiam jų abiejų neberemti? Patikslintame Prašyme gyventojas turi nurodyti: 1 laukelyje savo mokesčių mokėtojo identifikacinį numerį (asmens kodą), 2 laukelyje telefono kodą ir numerį, 3V laukelyje savo vardą (vardus), 3P laukelyje savo pavardę (pavardes), 4 laukelyje adresą (gatvės pavadinimą, namo, buto numerius, miesto ir vietovės pavadinimus), skirtą korespondencijai gauti, 5 laukelyje kalendorinius metus, už kuriuos nuo gautų pajamų sumokėto pajamų mokesčio dalį prašoma nebepervesti (arba nuo kurių nutraukti pervedimą, kai pajamų mokesčio dalis buvo paskirta ilgesniam nei vienerių metų laikotarpiui), 6A laukelyje X ženklą, reiškiantį, kad gyventojas nusprendė neberemti nei ankstesniame Prašyme nurodyto paramos gavėjo, nei jokio kito. Užpildžius 6A laukelį, visiems ankstesniame Prašyme nurodytiems paramos gavėjams pajamų mokesčio dalis nebebus pervedama (nustojama pervesti tais metais, kuriais Prašymas gautas), 7A X ženklą, reiškiantį, kad gyventojas nusprendė neberemti nei ankstesniame Prašyme nurodytos politinės partijos, nei jokios kitos. Užpildžius 7A laukelį, visoms ankstesniame Prašyme nurodytoms politinėms partijoms pajamų mokesčio dalis nebebus pervedama (nustojama pervesti tais metais, kuriais Prašymas gautas). 30. Kaip užpildyti Prašymą gyventojui, paskyrusiam pajamų mokesčio dalį profesinei sąjungai, tačiau apsisprendusiam jos neberemti? Patikslintame Prašyme gyventojas turi nurodyti: 1 laukelyje savo mokesčių mokėtojo identifikacinį numerį (asmens kodą), 2 laukelyje telefono kodą ir numerį, 3V laukelyje savo vardą (vardus), 3P laukelyje savo pavardę (pavardes), 4 laukelyje adresą (gatvės pavadinimą, namo, buto numerius, miesto ir vietovės pavadinimus), skirtą korespondencijai gauti, 5 laukelyje kalendorinius metus, už kuriuos nuo gautų pajamų sumokėto pajamų mokesčio dalį prašoma nebepervesti (arba nuo kurių nutraukti pervedimą, kai pajamų mokesčio dalis buvo paskirta ilgesniam nei vienerių metų laikotarpiui), įrašyti X ženklą 6A laukelyje, - kai tikslinamas 2018 m. ar anksčiau pateiktas Prašymas, kuriuo pajamų mokesčio dalis buvo paskirta profesinei sąjungai (profesinių sąjungų susivienijimui) arba 9A laukelyje, - kai tikslinamas 2019 m. ar vėliau pateiktas Prašymas. Gyventojas 2018 m. pateiktu Prašymu pajamų mokesčio dalį nuo 2017 m. gautų ir 2018 m. laikotarpiu gautinų pajamų paskyrė vienai profesinei sąjungai m. jis

12 12 apsisprendė neberemti nei tos, nei kurios nors kitos profesinės sąjungos. Gyventojas iki 2019 m. rugpjūčio 20 d. pateikia patikslintą tinkamai užpildytą Prašymą, kurio 5 laukelyje nurodė 2018 m., o 6A laukelyje - X ženklą. Sumokėto pajamų mokesčio dalis nuo jo 2018 m. pajamų 2019 metais nebus pervesta. 31. Kaip patikslinti Prašymą, nusprendus pajamų mokesčio dalį skirti kitam paramos gavėjui (ne profesinei sąjungai ar profesinių sąjungų susivienijimui), tačiau nekeičiant apsisprendimo dėl pasirinktos politinės partijos? Patikslintame Prašyme gyventojas turi nurodyti: 1 laukelyje savo mokesčių mokėtojo identifikacinį numerį (asmens kodą), 2 laukelyje telefono kodą ir numerį, 3V laukelyje savo vardą (vardus), 3P laukelyje savo pavardę (pavardes), 4 laukelyje adresą (gatvės pavadinimą, namo, buto numerius, miesto ir vietovės pavadinimus), skirtą korespondencijai gauti, 5 laukelyje kalendorinius metus, už kuriuos nuo gautų pajamų sumokėto pajamų mokesčio dalį prašoma pradėti pervesti kitam paramos gavėjui, E1 laukelyje skaitmenį 2 (gavėjo tipas), E2 laukelyje naujojo paramos gavėjo (vieneto ar meno kūrėjo) identifikacinį numerį (kodą), E3 laukelyje - mokesčio dalies paskirtį (gali būti neužpildomas, kai mokesčio dalies paskirtį nurodyti nepageidaujama), E4 laukelyje - mokesčio dalies dydį (procentais), E5 laukelyje paskutinius kalendorinius metus, už kuriuos nuo gautų pajamų prašoma pervesti pajamų mokesčio dalį, kai ją pageidaujama skirti ilgesniam nei vienerių metų laikotarpiui, 6S laukelyje X ženklą, reiškiantį, kad gyventojas nusprendė paremti kitą nei ankstesniame Prašyme nurodytą paramos gavėją. Užpildžius 6S laukelį, pajamų mokesčio dalis bus pervedama patikslintame Prašyme nurodytam paramos gavėjui. Nereikia užpildyti 7S, 7A laukelių ir E1 E5 laukelių, nes duomenys, susiję su pasirinktai politinei partijai skiriama pajamų mokesčio dalimi, yra įrašyti anksčiau pateiktame Prašyme. Gyventojas 2016 m. pateiktu Prašymu pajamų mokesčio dalį (2 proc.) nuo 2015 m. gautų ir m. laikotarpiu gautinų pajamų paskyrė vienam paramos gavėjui ( viešajai įstaigai) ir 1 proc. politinei partijai m. balandžio mėnesį jis apsisprendė pajamų mokesčio dalį, sumokėtą nuo 2018 ir 2019 m. gautų pajamų, skirti kitam paramos gavėjui meno kūrėjui, Meno kūrėjų ir meno kūrėjų organizacijų informacinėje sistemoje įregistruotam paramos gavėju. Gyventojas pateikė patikslintą tinkamai užpildytą Prašymą, kurio 5 laukelyje nurodė 2018 m., o E5 laukelyje 2019 m. E4 laukelyje nurodyta sumokėto pajamų mokesčio dalis nuo jo 2018 ir 2019 m. pajamų bus pervedama meno kūrėjui, o 1 proc. anksčiau pateiktame Prašyme nurodytai politinei partijai. 32. Kaip galima pateikti Prašymą, kokie dokumentai kartu pateikiami? Prašymą galima pateikti šiais būdais: 1) centrinio mokesčių administratoriaus nustatyta tvarka elektroniniu būdu, 2) įteikti tiesiogiai mokesčių administratoriaus darbuotojui. Kartu su tiesiogiai mokesčių administratoriui teikiamu Prašymu turi būti pateikiama: asmens tapatybės dokumentas, kai Prašymą asmeniškai teikia pajamų mokesčio dalį skiriantis gyventojas, atstovo asmens tapatybės dokumentas ir atstovavimą patvirtinantis dokumentas (įgaliojimas, patvirtintas notaro), kai Prašymą teikia gyventojo atstovas, 3) atsiųsti paštu. Prašymą išsiųsti paštu gali asmeniškai pats gyventojas arba jo atstovas. Kai Prašymus siunčia atstovas, prie kiekvieno atstovaujamojo gyventojo Prašymo turi būti pridedamas atstovavimą patvirtinantis dokumentas.

13 13 SVARBU!!! Prašymus gyventojai gali pateikti (įskaitant išsiuntimą paštu) tik asmeniškai arba įstatymų nustatyta tvarka per savo atstovą. Pluoštais pateikti ar atsiųsti paštu Prašymai, prie kurių nepridėti Prašymus teikiančio (siunčiančio) atstovo įgaliojimus (atstovavimą) patvirtinantys dokumentai, nenagrinėjami. Asmenų prašymų nagrinėjimo ir jų aptarnavimo viešojo administravimo subjektuose taisyklėse, patvirtintose Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007 m. rugpjūčio 22 d. nutarimu Nr. 875, nustatyta, kad, kai asmens prašymą institucijai teikia asmens atstovas, jis institucijai turi pateikti atstovavimą patvirtinantį dokumentą ir asmens prašymą, atitinkantį nustatytus reikalavimus. Pridedami įgaliojimai turi būti patvirtinti notaro. Atkreipiame dėmesį, kad atstovavimą patvirtinantys dokumentai, teikiant Prašymus, yra būtini, siekiant identifikuoti Prašymus teikiančius asmenis, nes yra pasitaikę neteisėtų duomenų tvarkymo atvejų, kai gyventojų Prašymai buvo pateikti pastariesiems to nežinant. Už dokumentų klastojimą ir disponavimą suklastotais dokumentais Lietuvos Respublikos baudžiamajame kodekse nustatyta baudžiamoji atsakomybė. Rekomenduojama Prašymus pateikti elektroniniu būdu, nes šis pateikimo būdas yra paprasčiausias ir saugiausias. 33. Koks nustatytas terminas patikslinti Prašymą? Pateiktas Prašymas gali būti tikslinamas iki: kitų kalendorinių metų, einančių po tų metų, už kuriuos nuo gautų pajamų prašoma pervesti sumokėto pajamų mokesčio dalį, rugpjūčio 20 d., kai pajamų mokesčio dalis skiriama vienerius metus, iki kalendorinių metų, einančių po tikslinančiojo Prašymo 5 laukelyje nurodytų metų (ne vėlesnių už nurodytą tikslinamojo Prašymo E5 laukelyje), rugpjūčio 20 d., kai pajamų mokesčio dalis buvo paskirta ilgiau kaip vienerius metus. Pavyzdžiai 1. Gyventojas 2019 m. kovo 4 d. pateikė Prašymą pervesti dalį pajamų mokesčio, sumokėto nuo 2018 m. gautų pajamų. Gyventojas, nusprendęs patikslinti Prašymą (pavyzdžiui, paramos gavėją ir / ar politinę partiją), patikslintą Prašymą pateikti gali iki 2019 m. rugpjūčio 20 dienos. 2. Gyventojas 2016 m. balandžio 2 d. pateikė Prašymą pervesti dalį pajamų mokesčio, sumokėto (mokėtino) nuo m. gautų (gautinų) pajamų m. pradžioje jis nusprendė paremti kitą paramos gavėją ir / ar kitą politinę partiją. Siekdamas, kad pajamų mokesčio dalis kitam paramos gavėjui būtų pervesta jau 2019 m. (nuo 2018 m. gautų pajamų), patikslintą Prašymą gyventojas turėtų pateikti iki 2019 m. rugpjūčio 20 dienos. 34. Kaip apskaičiuojama pervestina pajamų mokesčio suma? Pagal pateiktą Prašymą paramos gavėjui (išskyrus profesines sąjungas ir profesinių sąjungų susivienijimus) iki 2 procentų (2019 m.) arba iki 1,2 procento (2020 m. ir vėlesniais metais) pervestina pajamų mokesčio suma ir / ar politinei partijai iki 1 procento (2019 m.) arba iki 0,6 procento (2020 m. ir vėlesniais metais), ir / ar profesinei sąjungai (profesinių sąjungų susivienijimui) iki 1 procento (2019 m.) arba iki 0,6 procento (2020 m. ir vėlesniais metais) pajamų mokesčio pervestina suma apskaičiuojama nuo: gyventojo metinėje pajamų mokesčio deklaracijoje apskaičiuotos mokėtinos pajamų mokesčio sumos (įskaitant sumokėtą už įsigytą verslo liudijimą), kai gyventojas metinę pajamų mokesčio deklaraciją pateikė iki kito mokestinio laikotarpio gegužės 1 dienos. nuo bendros pajamų mokesčio sumos, išskaičiuotos mokestį išskaičiuojančio asmens ir gyventojo sumokėtos už įsigytą verslo liudijimą, kai gyventojas metinės pajamų mokesčio deklaracijos nėra pateikęs ir neprivalo jos pateikti. Mokestinio patikrinimo metu apskaičiuota mokėtina pajamų mokesčio suma į pervestiną pajamų mokesčio sumą neįskaitoma.

14 Kada paramos gavėjas ir / ar politinė partija gauna Prašyme nurodytą sumą? Pervestiną pajamų mokesčio sumą nuo paskutiniais praėjusiais kalendoriniais metais gyventojo pajamų mokesčio administratorius apskaičiuoja ir perveda paramos gavėjui ir / ar politinei partijai kitais kalendoriniais metais, laikotarpiu nuo rugsėjo 1 d. iki lapkričio 15 dienos. Pajamų mokesčio suma, sumokėta nuo 2017 m. gyventojų gautų pajamų, pervedama 2018 m. laikotarpiu, nuo rugsėjo 1 d. iki lapkričio 15 dienos, sumokėta nuo 2018 m. gautų pajamų 2019 m. laikotarpiu, nuo rugsėjo 1 d. iki lapkričio 15 dienos ir t.t. 36. Kokiais atvejais paskirtoji pajamų mokesčio dalis nepervedama? Pajamų mokesčio dalis paramos gavėjui ar politinei partijai nepervedama, jeigu: politinė partija kitų kalendorinių metų (einančių po tų metų, už kurį nuo gautų pajamų buvo paskirta pajamų mokesčio dalis) gegužės 1 d. arba pajamų mokesčio dalies pervedimo dieną turi pertvarkomo ar likviduojamo vieneto statusą, arba neatitinka nustatyto reikalavimo dėl politinės partijos narių skaičiaus, paramos gavėjas (vienetas ar meno kūrėjas) kitų kalendorinių metų (einančių po tų metų, už kurį nuo gautų pajamų buvo paskirta pajamų mokesčio dalis) gegužės 1 d. arba pajamų mokesčio dalies pervedimo dieną neturi paramos gavėjo statuso. Ši sąlyga netaikoma tradicinėms religinėms bendruomenėms, bendrijoms ir centrams, nes jiems nereikia įgyti paramos gavėjo statuso, Prašymas pateikiamas po kitų kalendorinių metų (einančių po tų metų, už kurį nuo gautų pajamų skiriama pajamų mokesčio dalis) gegužės 1 dienos, prie paštu atsiųstų Prašymų nepridėti atstovavimą pajamų mokesčio dalį skiriantiems gyventojams patvirtinantys dokumentai, - mokesčių administratorius yra gavęs pranešimą (paties gyventojo ar teisėsaugos institucijos) apie tai, kad Prašymas už gyventoją pateiktas be jo sutikimo, neteisėtai pasinaudojus jo asmens duomenimis, klaidingas ar nevisiškai užpildytas Prašymas nebuvo patikslintas iki atitinkamų kalendorinių metų rugpjūčio 20 dienos, konkrečiam paramos gavėjui ar konkrečiai politinei partijai pervestina pajamų mokesčio suma už atitinkamus kalendorinius metus yra mažesnė kaip 3 (trys) eurai, - nebuvo patikslintas 2018 m. ar anksčiau pateiktas Prašymas, kuriuo iki 2 procentų pajamų mokesčio dalis paskirta profesinei sąjungai ir / ar profesinių sąjungų susivienijimui. Tokiu atveju nepervedama tik jai (jam) paskirta pajamų mokesčio dalis, kitiems Prašyme nurodytiems paramos gavėjams ir /ar politinėms partijoms paskirta pajamų mokesčio dalis yra pervedama, gyventojas pagal Gyventojų pajamų mokesčio įstatymą privalėjo pateikti metinę pajamų mokesčio deklaraciją, tačiau jos nepateikė per šio įstatymo nustatytą terminą. Gyventojas Prašymą pateikė iki 2019 m. gegužės 2 d. Iki šios datos privalėjo pateikti ir 2018 m. mokestinio laikotarpio Metinę pajamų deklaraciją (GPM308 formą), tačiau ją pateikė po 2019 m. gegužės 2 dienos. Gyventojo Prašymas nenagrinėjamas, pajamų mokesčio dalis nepervedama. 37. Ar išieškomos per didelės pervestos pajamų mokesčio sumos? Paaiškėjus, kad paramos gavėjui ar politinei partijai ankstesniais metais buvo pervesta per didelė pajamų mokesčio suma, per didele pervesto pajamų mokesčio suma mažinama apskaičiuota pervestina suma. Jeigu paskutinių metų apskaičiuotos pervestinos pajamų mokesčio sumos nepakanka, tai ankstesniais metais per didelė pervesta mokesčio suma išieškoma iš paramos gavėjo ar politinės partijos įstatymų nustatyta tvarka.

15 Ar bus papildomai pervesta pajamų mokesčio suma, jei paramos gavėjui ar politinei partijai buvo pervesta ne visa pajamų mokesčio suma? Jeigu paramos gavėjui ar politinei partijai ankstesniais kalendoriniais metais buvo pervesta ne visa pajamų mokesčio suma, tai papildomai apskaičiuota pajamų mokesčio suma pervedama kartu su pajamų mokesčio suma, kuri buvo paskirta nuo paskutiniais praėjusiais kalendoriniais metais gyventojų gautų pajamų. Jeigu nuo paskutiniais praėjusiais kalendoriniais metais gautų pajamų gyventojai nebuvo paskyrę pajamų mokesčio dalies, tai papildomai apskaičiuota pajamų mokesčio suma pervedama kitais kalendoriniais metais, einančiais po tų kalendorinių metų, kuriais buvo pervesta per maža pajamų mokesčio suma m. paramos gavėjui (vienetui) nuo 2017 m. gyventojų gautų pajamų buvo pervesta per maža pajamų mokesčio suma. Ji pervedama 2019 m. kartu su gyventojų nuo 2018 m. gautų pajamų paskirtąja pajamų mokesčio suma. Jeigu pajamų mokesčio dalis tam paramos gavėjui nuo 2018 m. gyventojų gautų pajamų nebuvo paskirta, tai per mažą pervestą pajamų mokesčio sumą mokesčių administratorius pervesti turi iki 2019 m. lapkričio 15 dienos. 39. Ar paramos gavėjai ir politinės partijos turi teisę gauti duomenis iš mokesčių administratoriaus apie jiems apskaičiuotas ir pervestas pajamų mokesčio sumas? Paramos gavėjai ir politinės partijos iš mokesčių administratoriaus turi teisę gauti duomenis apie bendras jiems apskaičiuotas ir pervestas pajamų mokesčio sumas, tačiau duomenys apie kiekvieną jį parėmusį gyventoją ir pagal jo Prašymą pervestą pajamų mokesčio sumą neteikiami. 40. Ar pervedama pajamų mokesčio dalis politinei partijai, kuri yra ne pertvarkoma ar likviduojama, bet reorganizuojama? Sumokėto gyventojų pajamų mokesčio dalies pervedimo paramos gavėjams ir / ar politinėms partijoms tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos finansų ministro 2012 m. vasario 7 d. įsakymu Nr. 1K-046, 8.1 punkte nustatyta, kad parama politinei partijai nepervedama, jeigu ji kalendorinių metų (einančių po tų kalendorinių metų, kuriais nuo gautų pajamų buvo paskirta pajamų mokesčio dalis) gegužės 1 d. arba pajamų mokesčio dalies pervedimo dieną yra įgijusi pertvarkomos ar likviduojamos politinės partijos statusą, arba neatitinka nustatyto reikalavimo dėl narių skaičiaus. Šiame teisės akte nėra nuostatų, apribojančių paramos pervedimą reorganizuojamam vienetui. Todėl politinės partijos reorganizavimo atveju paskirta pajamų mokesčio dalis gali būti pervesta tos politinės partijos pareigų ir teisių perėmėjui, pateikusiam šių teisių perėmimą patvirtinančius dokumentus. 41. Ar pervedama pajamų mokesčio dalis paramos gavėjui (naujam vienetui), jei, pavyzdžiui, mokykla, kuriai paskirta parama, buvo reorganizuota sujungta su kita mokykla? Naujajam vienetui reorganizavimo (sujungimo būdu) atveju pereina visos reorganizuotų vienetų teisės ir pareigos. Todėl parama naujajam vienetui yra pervedama, jeigu: 1) reorganizuota mokykla, kuriai paskirta parama, turėjo paramos gavėjo statusą atitinkamų metų gegužės 1 d., 2) naujasis vienetas tokį statusą turi paramos pervedimo dieną (ne vėliau kaip lapkričio 15 d.). Jeigu bent viena iš sąlygų netenkinama, paramos pervedimas nevykdomas. Vienetų reorganizavimo atveju pareigų ir teisių perėmėjas, pageidaujantis gauti paramą, mokesčių administratoriui turi pateikti prašymą pervesti paramą ir teisių perėmimą patvirtinančius dokumentus. 42. Kur skelbiami pervestos pajamų mokesčio dalies statistiniai duomenys? Pajamų mokesčio dalies gavėjų (juridinių asmenų, įskaitant politines partijas) ir jų gautų pajamų mokesčio sumų duomenys yra skelbiami VMI prie FM interneto svetainėje

16 Teisės aktai, reglamentuojantys paramos teikimą: Gyventojų pajamų mokesčio įstatymo 34 straipsnis, Labdaros ir paramos įstatymas, Dalies gyventojų pajamų mokesčio sumos pervedimo pagal Lietuvos Respublikos gyventojų pajamų mokesčio įstatymą paramos gavėjams ir politinėms partijoms tvarkos aprašas, patvirtintas Lietuvos Respublikos finansų ministro 2012 m. vasario 7 d. įsakymu Nr. 1K-046 Dėl Dalies gyventojų pajamų mokesčio sumos pervedimo pagal Lietuvos Respublikos gyventojų pajamų mokesčio įstatymą paramos gavėjams ir politinėms partijoms tvarkos aprašo patvirtinimo, Prašymo pervesti pajamų mokesčio dalį paramos gavėjams ir (arba) politinėms partijoms FR0512 formos, papildomo lapo FR0512P formos užpildymo ir pateikimo taisyklės, patvirtintos Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2003 m. vasario 7 d. įsakymu Nr. V-45.

Adresatas

Adresatas VALSTYBINĖ MOKESČIŲ INSPEKCIJA PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS 2017-12- 21 Nr. (18.18-31-1E)RM-39010 INFORMACINIS PRANEŠIMAS DĖL ATNAUJINTO LEIDINIO 2 + 1 PROCENTAI GYVENTOJŲ PAJAMŲ MOKESČIO

Detaliau

Microsoft Word - pildymo instrukcija (parengta VMI).docx

Microsoft Word - pildymo instrukcija (parengta VMI).docx PATVIRTINTA Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2003 m. vasario 7 d. įsakymu Nr. V-45 NAUJA REDAKCIJA nuo 2017 01 01 (Šaltinis INFOLEX) INFOLEX PASTABA:

Detaliau

PATVIRTINTA

PATVIRTINTA PATVIRTINTA Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2003 m. vasario 7 d. įsakymu Nr. V-45 (2012 m. vasario 17 d. įsakymo Nr. VA-16 redakcija) (2012 m.

Detaliau

VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS

VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS VIRŠININKO ĮSAKYMAS DĖL VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS VIRŠININKO 2006 M.

Detaliau

Slide 1

Slide 1 Avansinio pelno mokesčio apskaičiavimo, sumokėjimo ir deklaravimo tvarka VMI prie FM Mokesčių informacijos departamentas 2017 m. Seminaro planas Avansinio pelno mokesčio (toliau avansinis PM) apskaičiavimas

Detaliau

PALYGINAMOJI REDAKCIJA, PARENGĖ UAB TEISĖS AKTŲ GIDAS PATVIRTINTA Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos virš

PALYGINAMOJI REDAKCIJA, PARENGĖ UAB TEISĖS AKTŲ GIDAS PATVIRTINTA Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos virš PALYGINAMOJI REDAKCIJA, PARENGĖ UAB TEISĖS AKTŲ GIDAS PATVIRTINTA Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2002 m. birželio 6 d. įsakymu Nr. 147 (Valstybinės

Detaliau

Microsoft Word - IN0573

Microsoft Word - IN0573 PATVIRTINTA Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2004 m. liepos 26 d. įsakymu Nr. VA-145 (Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos

Detaliau

VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS

VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS VIRŠININKO ĮSAKYMAS DĖL VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS VIRŠININKO 2004 M.

Detaliau

VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS

VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS VIRŠININKO ĮSAKYMAS DĖL VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS VIRŠININKO 2004 M.

Detaliau

VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS

VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS Suvestinė redakcija nuo 2010-04-11 iki 2010-12-02 Įsakymas paskelbtas: Žin. 2009, Nr. 152-6865, i. k. 1092055ISAK000VA-96 VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS

Detaliau

VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS

VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS VIRŠININKO Į S A K Y M A S DĖL PRANEŠIMO APIE IDENTIFIKAVIMO ELEKTRONINIO DEKLARAVIMO INFORMACINĖJE SISTEMOJE PRIEMONES PRC905

Detaliau

VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS

VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS Suvestinė redakcija nuo 2010-07-23 iki 2011-02-03 Įsakymas paskelbtas: Žin. 2007, Nr. 106-4364, i. k. 1072055ISAK000VA-66 VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS

Detaliau

Gyventoju pajamu apmokestinimo tvarka nuo

Gyventoju pajamu apmokestinimo tvarka nuo 1 Gyventojų pajamų apmokestinimo tvarka nuo 2013 metų sausio 1 dienos Darbo santykiai Darbu otojas 15 proc. 6 proc. 3 proc. 0 proc*. Ne PVM objektas Darbd avys (Drau dėjas) A klasė 3 proc. 27,8 proc. +

Detaliau

Teisinės ir mokesčių sistemos supratimas

Teisinės ir mokesčių sistemos supratimas Teisinės ir mokesčių sistemos supratimas TEISINĖ APLINKA NORITE ĮSTEIGTI ĮMONĘ, NUO KO PRADĖTI? TEISINIŲ FORMŲ JURIDINIAI ASMENYS individuali įmonė, uždaroji akcinė bendrovė, akcinė bendrovė, asociacija,

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSIOSIOS RINKIMŲ KOMISIJOS POLITINIŲ PARTIJŲ IR POLITINIŲ KAMPANIJŲ FINANSAVIMO KONTROLĖS SKYRIAUS PAŽYMA DĖL PARTIJOS,,JAUN

LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSIOSIOS RINKIMŲ KOMISIJOS POLITINIŲ PARTIJŲ IR POLITINIŲ KAMPANIJŲ FINANSAVIMO KONTROLĖS SKYRIAUS PAŽYMA DĖL PARTIJOS,,JAUN LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSIOSIOS RINKIMŲ KOMISIJOS POLITINIŲ PARTIJŲ IR POLITINIŲ KAMPANIJŲ FINANSAVIMO KONTROLĖS SKYRIAUS PAŽYMA DĖL PARTIJOS,,JAUNOJI LIETUVA 2017 M. FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO IR

Detaliau

1 1. PMĮ 5 straipsnio 2 dalies nauja redakcija 2. Vienetų, kuriuose vidutinis sąrašuose esančių darbuotojų skaičius neviršija 10 žmonių ir mokestinio

1 1. PMĮ 5 straipsnio 2 dalies nauja redakcija 2. Vienetų, kuriuose vidutinis sąrašuose esančių darbuotojų skaičius neviršija 10 žmonių ir mokestinio 1 1. PMĮ 5 straipsnio 2 dalies nauja redakcija 2. Vienetų, kuriuose vidutinis sąrašuose esančių darbuotojų skaičius neviršija 10 žmonių ir mokestinio laikotarpio pajamos neviršija 300 000 eurų, pirmojo

Detaliau

PATVIRTINTA UAB Kauno švara valdybos 2013 m. rugsėjo 26 d. nutarimu Nr. (1.7.)-VN-76 UAB KAUNO ŠVARA TURTO PARDAVIMO VIEŠO AUKCIONO BŪDU NUOSTATAI I.

PATVIRTINTA UAB Kauno švara valdybos 2013 m. rugsėjo 26 d. nutarimu Nr. (1.7.)-VN-76 UAB KAUNO ŠVARA TURTO PARDAVIMO VIEŠO AUKCIONO BŪDU NUOSTATAI I. PATVIRTINTA UAB Kauno švara valdybos 2013 m. rugsėjo 26 d. nutarimu Nr. (1.7.)-VN-76 UAB KAUNO ŠVARA TURTO PARDAVIMO VIEŠO AUKCIONO BŪDU NUOSTATAI I. BENDROSIOS NUOSTATOS 1. Šie nuostatai reglamentuoja

Detaliau

1 DOKUMENTAI, KURIAIS GYVENTOJAS TURI PAGRĮSTI TEISĘ Į GPM LENGVATĄ Gyventojų pajamų mokesčio įstatymo (toliau GPMĮ) 21 straipsnio 1 d. 4 punkte numat

1 DOKUMENTAI, KURIAIS GYVENTOJAS TURI PAGRĮSTI TEISĘ Į GPM LENGVATĄ Gyventojų pajamų mokesčio įstatymo (toliau GPMĮ) 21 straipsnio 1 d. 4 punkte numat 1 DOKUMENTAI, KURIAIS GYVENTOJAS TURI PAGRĮSTI TEISĘ Į GPM LENGVATĄ Gyventojų pajamų mokesčio įstatymo (toliau GPMĮ) 21 straipsnio 1 d. 4 punkte numatyta mokesčio lengvata galės pasinaudoti nuolatiniai

Detaliau

VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS VIRŠININKAS ĮSAKYMAS DĖL VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS PRIE LIETUVO

VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS VIRŠININKAS ĮSAKYMAS DĖL VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS PRIE LIETUVO VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS VIRŠININKAS ĮSAKYMAS DĖL VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS VIRŠININKO 2006

Detaliau

Slide 1

Slide 1 Keleivių išgabenamų prekių apmokestinimas PVM VMI prie FM Mokesčių informacijos departamentas 2013 m. Seminaro planas Teisės aktai (42 str.) Prekių išgabenimas iš Europos Sąjungos teritorijos (41 str.

Detaliau

PATVIRTINTA Kauno lopšelio darželio Vaikystė direktoriaus 2015 m. spalio 26 d. įsakymu Nr. V-74 KAUNO LOPŠELIO DARŽELIO VAIKYSTĖ VAIZDO DUOMENŲ TVARKY

PATVIRTINTA Kauno lopšelio darželio Vaikystė direktoriaus 2015 m. spalio 26 d. įsakymu Nr. V-74 KAUNO LOPŠELIO DARŽELIO VAIKYSTĖ VAIZDO DUOMENŲ TVARKY PATVIRTINTA Kauno lopšelio darželio Vaikystė direktoriaus 2015 m. spalio 26 d. įsakymu Nr. V-74 KAUNO LOPŠELIO DARŽELIO VAIKYSTĖ VAIZDO DUOMENŲ TVARKYMO TAISYKLĖS I SKYRIUS BENDROSIOS NUOSTATOS 1. Vaizdo

Detaliau

aukciono nuostatai Nr.1

aukciono nuostatai Nr.1 PATVIRTINTA: UAB,,Trakų vandenys 2016-01-19 valdybos posėdžio Nr.1 nutarimu Nr.1.6.1 NEKILNOJAMOJO TURTO PARDAVIMO VIEŠO AUKCIONO BŪDU NUOSTATAI I. BENDROJI DALIS 1.1 Šie nuostatai reglamentuoja UAB,,Trakų

Detaliau

VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS VIRŠININKAS ĮSAKYMAS DĖL VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS PRIE LIETUVO

VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS VIRŠININKAS ĮSAKYMAS DĖL VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS PRIE LIETUVO VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS VIRŠININKAS ĮSAKYMAS DĖL VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS VIRŠININKO 2006

Detaliau

PATVIRTINTA Kauno sporto mokyklos Startas Direktoriaus 2019 m. balandžio 23 d. įsakymu Nr KAUNO SPORTO MOKYKLOS STARTAS PRIVATUMO POLITIKA Kauno

PATVIRTINTA Kauno sporto mokyklos Startas Direktoriaus 2019 m. balandžio 23 d. įsakymu Nr KAUNO SPORTO MOKYKLOS STARTAS PRIVATUMO POLITIKA Kauno PATVIRTINTA Kauno sporto mokyklos Startas Direktoriaus 2019 m. balandžio 23 d. įsakymu Nr. 1-28 KAUNO SPORTO MOKYKLOS STARTAS PRIVATUMO POLITIKA Kauno sporto mokykla Startas (toliau - Mokykla) vertina

Detaliau

Microsoft Word - Asmenų prašymų pasiūlymų ir skundų nagrinĊjimo tvarkos aprašas

Microsoft Word - Asmenų praÅ¡ymų pasiÅ«lymų ir skundų nagrinÄŠjimo tvarkos apraÅ¡as PATVIRTINTA Marijampolės specialiųjų socialinės globos namų direktoriaus 2007 m. birželio 12 d. įsakymu Nr. V-37 (Marijampolės specialiųjų socialinės globos namų direktoriaus 2014 m. birželio 18 d. įsakymo

Detaliau

VALSTYBINIO SOCIALINIO DRAUDIMO FONDO VALDYBOS

VALSTYBINIO SOCIALINIO DRAUDIMO FONDO VALDYBOS VALSTYBINIO SOCIALINIO DRAUDIMO FONDO VALDYBOS PRIE SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTERIJOS DIREKTORIAUS Į S A K Y M A S DĖL ELEKTRONINĖS DRAUDĖJŲ APTARNAVIMO SISTEMOS NAUDOJIMO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO

Detaliau

PATVIRTINTA Lietuvos statistikos departamento generalinio direktoriaus ir Muitinės departamento prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos general

PATVIRTINTA Lietuvos statistikos departamento generalinio direktoriaus ir Muitinės departamento prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos general PATVIRTINTA Lietuvos statistikos departamento generalinio direktoriaus ir Muitinės departamento prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos generalinio direktoriaus 2014 m. spalio 30 d. įsakymu Nr.

Detaliau

airbnb-pwc-taxguide-lithuania-lt

airbnb-pwc-taxguide-lithuania-lt Šį vadovą parengė nepriklausoma apskaitos įmonė 2018 m. rugsėjo LIETUVA SU TRUMPALAIKE NUOMA SUSIJĘ MOKESČIŲ KLAUSIMAI Toliau pateikta informacija yra gairės, padėsiančios susipažinti su kai kuriais mokesčių

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽEMĖS ŪKIO MINISTRAS ĮSAKYMAS DĖL VIENKARTINIŲ LEIDIMŲ PURKŠTI AUGALŲ APSAUGOS PRODUKTUS IŠ ORO IŠDAVIMO IR GALIOJIMO PANAIKINIMO

LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽEMĖS ŪKIO MINISTRAS ĮSAKYMAS DĖL VIENKARTINIŲ LEIDIMŲ PURKŠTI AUGALŲ APSAUGOS PRODUKTUS IŠ ORO IŠDAVIMO IR GALIOJIMO PANAIKINIMO LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽEMĖS ŪKIO MINISTRAS ĮSAKYMAS DĖL VIENKARTINIŲ LEIDIMŲ PURKŠTI AUGALŲ APSAUGOS PRODUKTUS IŠ ORO IŠDAVIMO IR GALIOJIMO PANAIKINIMO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO 2017 m. rugpjūčio 1 d. Nr.

Detaliau

VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS VIRŠININKAS ĮSAKYMAS DĖL VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS PRIE LIETUVO

VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS VIRŠININKAS ĮSAKYMAS DĖL VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS PRIE LIETUVO VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS VIRŠININKAS ĮSAKYMAS DĖL VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS VIRŠININKO 2007

Detaliau

KORUPCIJOS RIZIKOS ANALIZĖS IŠVADOJE PATEIKTŲ PASIŪLYMŲ STEBĖSENA 2015 m. gruodžio 9 d. rašto Nr. L priedas Informacija apie 2015 m. rugsėjo 7

KORUPCIJOS RIZIKOS ANALIZĖS IŠVADOJE PATEIKTŲ PASIŪLYMŲ STEBĖSENA 2015 m. gruodžio 9 d. rašto Nr. L priedas Informacija apie 2015 m. rugsėjo 7 KORUPCIJOS RIZIKOS ANALIZĖS IŠVADOJE PATEIKTŲ PASIŪLYMŲ STEBĖSENA 2015 m. gruodžio 9 d. rašto Nr. L-01-6141 priedas Informacija apie 2015 m. rugsėjo 7 d. Išvadoje dėl korupcijos rizikos analizės Valstybinės

Detaliau

Microsoft Word - Apibendrinimas pagal skundus del asmens kodo _galutinis_ doc

Microsoft Word - Apibendrinimas pagal skundus del asmens kodo _galutinis_ doc APIBENDRINIMAS DöL ASMENS KODO TVARKYMO PAGAL PATEIKTUS ASMENŲ SKUNDUS I. Apibendrinimo tikslas Asmens kodas pirmiausia yra asmens duomuo. Jis n ra priskiriamas prie ypatingų asmens duomenų, priešingai

Detaliau

PRIIMTI

PRIIMTI Patvirtinta KTU alumnų asociacijos visuotinio narių susirinkime 2015 m. gegužės 15 d. KAUNO TECHNOLOGIJOS UNIVERSITETO ALUMNŲ ASOCIACIJA ĮSTATAI 1. BENDROSIOS NUOSTATOS 1.1. Kauno technologijos universiteto

Detaliau

VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS VIRŠININKAS ĮSAKYMAS DĖL ŪKININKO, KURIAM TAIKOMA KOMPENSACINIO PRIDĖT

VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS VIRŠININKAS ĮSAKYMAS DĖL ŪKININKO, KURIAM TAIKOMA KOMPENSACINIO PRIDĖT VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS VIRŠININKAS ĮSAKYMAS DĖL ŪKININKO, KURIAM TAIKOMA KOMPENSACINIO PRIDĖTINĖS VERTĖS MOKESČIO TARIFO SCHEMA, PATIEKTOS PRODUKCIJOS

Detaliau

Microsoft Word - VMU Duomenų subjekto teisių įgyvendinimo tvarka.docx

Microsoft Word - VMU Duomenų subjekto teisių įgyvendinimo tvarka.docx PATVIRTINTA Valstybės įmonės Valstybinė miškų urėdija direktoriaus 2018 m. rugsėjo 5 d. įsakymu Nr. ĮS-392 VĮ VALSTYBINĖ MIŠKŲ URĖDIJA DUOMENŲ SUBJEKTO TEISIŲ ĮGYVENDINIMO TAISYKLĖS I SKYRIUS BENDROSIOS

Detaliau

Nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo metų veiksmų plano įgyvendinimo 2.3 priemonės Remti bendruomeninę veiklą s

Nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo metų veiksmų plano įgyvendinimo 2.3 priemonės Remti bendruomeninę veiklą s Nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo 2017 2019 metų veiksmų plano įgyvendinimo 2.3 priemonės Remti bendruomeninę veiklą savivaldybėse įgyvendinimo aprašo 3 priedas (Pavyzdinė

Detaliau

Slide 1

Slide 1 Projektų Elektroninių sąskaitų faktūrų posistemio (i.saf) sukūrimas ir Elektroninių važtaraščių posistemio (i.vaz) sukūrimas eiga. Geroji praktika Virginija Ginevičienė i.saf ir i.vaz projektų vadovė Mokestinių

Detaliau

Dėl Asmenų prašymų, skundų, pranešimų nagrinėjimo ir asmenų aptarnavimo Lietuvos banke taisyklių patvirtinimo

Dėl Asmenų prašymų, skundų, pranešimų nagrinėjimo ir asmenų aptarnavimo Lietuvos banke taisyklių patvirtinimo LIETUVOS BANKO VALDYBA N U T A R I M A S DĖL ASMENŲ PRAŠYMŲ, SKUNDŲ, PRANEŠIMŲ NAGRINĖJIMO IR ASMENŲ APTARNAVIMO LIETUVOS BANKE TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO 2014 m. gegužes 8 d. Nr. 03-76 Vilnius Vadovaudamasi

Detaliau

Slide 1

Slide 1 Gyventojų pajamų mokesčio įstatymo pakeitimai nuo 2019 metų VMI prie FM Mokesčių informacijos departamentas 2018 m. Turinys Pagrindiniai GPMĮ pakeitimo tikslai. Su darbo santykiais ar jų esmę atitinkančiais

Detaliau

KRETINGOS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA SPRENDIMAS DĖL KRETINGOS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2012 M. SAUSIO 26 D. SPRENDIMO NR. T2-6 DĖL PRIĖMIMO Į KRETI

KRETINGOS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA SPRENDIMAS DĖL KRETINGOS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2012 M. SAUSIO 26 D. SPRENDIMO NR. T2-6 DĖL PRIĖMIMO Į KRETI KRETINGOS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA SPRENDIMAS DĖL KRETINGOS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2012 M. SAUSIO 26 D. SPRENDIMO NR. T2-6 DĖL PRIĖMIMO Į KRETINGOS RAJONO SAVIVALDYBĖS BENDROJO UGDYMO MOKYKLAS TVARKOS

Detaliau

taisykles

taisykles PRIVAČIŲ INTERESŲ DEKLARACIJŲ PILDYMO, TIKSLINIMO IR PATEIKIMO TAISYKLöS I. BENDROSIOS NUOSTATOS 1. Privačių interesų deklaracijų pildymo, tikslinimo ir pateikimo taisykl s (toliau Taisykl s) parengtos

Detaliau

Ataskaita

Ataskaita Valstybinio audito ataskaita DĖL VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS MOKESČIŲ FONDE ATLIKTO FINANSINIO (TEISĖTUMO) AUDITO REZULTATŲ 2015 m. rugsėjo 7 d. Nr. FA-P-60-6-18-1 Su valstybinio audito ataskaita

Detaliau

Tvarka pakeista Tarybos sprendimu Nr

Tvarka pakeista Tarybos sprendimu Nr NUSTATYTA Generolo Povilo Plechavičiaus kadetų licėjaus visuotinio dalininkų susirinkimo 2019 m. kovo 6 d. protokolu Nr. 3-3 MOKINIŲ PRIĖMIMO Į GENEROLO POVILO PLECHAVIČIAUS KADETŲ LICĖJŲ KRITERIJŲ IR

Detaliau

IŠDUODAMUOSE I, III, V IR VI TIPO NUMERIO ŽENKLUOSE NAUDOJAMŲ UŽRAŠŲ SUDARYMO EILIŠKUMO TVARKOS

IŠDUODAMUOSE I, III, V IR VI TIPO NUMERIO ŽENKLUOSE NAUDOJAMŲ UŽRAŠŲ SUDARYMO EILIŠKUMO TVARKOS PATVIRTINTA Valstybės įmonės Regitra generalinio direktoriaus 2018 m. birželio 29 d. įsakymu Nr. V-18/106 (pakeista 2019 m. vasario 12 d. įsakymu Nr. (1.1E)-V-27) VALSTYBINIO REGISTRACIJOS NUMERIO DERINIO

Detaliau

Mokiniu_asmens_duomenu_tvarkymo_taisykles_2018

Mokiniu_asmens_duomenu_tvarkymo_taisykles_2018 VILNIAUS R. MARIJAMPOLIO MEILĖS LUKŠIENĖS GIMNAZIJA PATVIRTINTA Gimnazijos direktoriaus 2018-08-31 įsakymu Nr. V1-87 MOKINIŲ ASMENS DUOMENŲ TVARKYMO TAISYKLĖS I. BENDROSIOS NUOSTATOS 1.1. (toliau Gimnazija)

Detaliau

PATVIRTINTA Mokyklos direktoriaus 2018 m. rugsėjo 3 d. įsakymu Nr. V priedas KAUNO PAPARČIO PRADINĖS MOKYKLOS MOKINIŲ ASMENS DUOMENŲ TVARKYMO T

PATVIRTINTA Mokyklos direktoriaus 2018 m. rugsėjo 3 d. įsakymu Nr. V priedas KAUNO PAPARČIO PRADINĖS MOKYKLOS MOKINIŲ ASMENS DUOMENŲ TVARKYMO T PATVIRTINTA Mokyklos direktoriaus 2018 m. rugsėjo 3 d. įsakymu Nr. V-52.1 6 priedas KAUNO PAPARČIO PRADINĖS MOKYKLOS MOKINIŲ ASMENS DUOMENŲ TVARKYMO TAISYKLĖS (įstaigos kodas 190140622) I. BENDROSIOS NUOSTATOS

Detaliau

VALSTYBINĖS KELIŲ TRANSPORTO INSPEKCIJOS

VALSTYBINĖS KELIŲ TRANSPORTO INSPEKCIJOS Suvestinė redakcija nuo 2015-03-27 iki 2016-08-17 Įsakymas paskelbtas: Žin. 2012, Nr. 68-3519, i. k. 1122213ISAK002B-240 VALSTYBINĖS KELIŲ TRANSPORTO INSPEKCIJOS PRIE SUSISIEKIMO MINISTERIJOS VIRŠININKO

Detaliau

V-37 duomenų apsaugos pareigūnas

V-37 duomenų apsaugos pareigūnas PATVIRTINTA VšĮ Šiaulių rajono PSPC direktoriaus 2018 m. gegužės 21 d. įsakymu Nr. V-37 VšĮ ŠIAULIŲ RAJONO PIRMINĖS SVEIKATOS PREŽIŪROS CNTRO ASMENS DUOMENŲ TVARKYMO TAISYKLĖS I SKYRIUS BENDROSIOS NUOSTATOS

Detaliau

PATVIRTINTA Kauno šv. Kazimiero progimnazijos Direktoriaus 2018 m. birželio 8 d. įsakymu Nr. V-43 KAUNO ŠV. KAZIMIERO PROGIMNAZIJOS MOKINIŲ/TĖVŲ ASMEN

PATVIRTINTA Kauno šv. Kazimiero progimnazijos Direktoriaus 2018 m. birželio 8 d. įsakymu Nr. V-43 KAUNO ŠV. KAZIMIERO PROGIMNAZIJOS MOKINIŲ/TĖVŲ ASMEN PATVIRTINTA Kauno šv. Kazimiero progimnazijos Direktoriaus 2018 m. birželio 8 d. įsakymu Nr. V-43 KAUNO ŠV. KAZIMIERO PROGIMNAZIJOS MOKINIŲ/TĖVŲ ASMENS DUOMENŲ TVARKYMO TAISYKLĖS I. BENDROSIOS NUOSTATOS

Detaliau

Slide 1

Slide 1 Naujų ir naudotų automobilių įsigijimas iš ES, jų tiekimas, deklaravimas, PVM sąskaitų faktūrų išrašymas. PVMĮ pakeitimai nuo 2019 metų VMI prie FM Mokesčių informacijos departamentas 2019 m. Seminaro

Detaliau

ŠALČININKŲ DARBO BIRŽOS, ŠIRVINTŲ DARBO BIRŽOS, ŠVENČIONIŲ DARBO BIRŽOS, TRAKŲ DARBO BIRŽOS, VILNIAUS DARBO BIRŽOS IR UKMERGĖS DARBO BIRŽOS REORGANIZA

ŠALČININKŲ DARBO BIRŽOS, ŠIRVINTŲ DARBO BIRŽOS, ŠVENČIONIŲ DARBO BIRŽOS, TRAKŲ DARBO BIRŽOS, VILNIAUS DARBO BIRŽOS IR UKMERGĖS DARBO BIRŽOS REORGANIZA Projektas ALYTAUS TERITORINĖS DARBO BIRŽOS, KAUNO TERITORINĖS DARBO BIRŽOS, KLAIPĖDOS TERITORINĖS DARBO BIRŽOS, MARIJAMPOLĖS TERITORINĖS DARBO BIRŽOS, PANEVĖŽIO TERITORINĖS DARBO BIRŽOS, ŠIAULIŲ TERITORINĖS

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS GYVENAMOSIOS VIETOS DEKLARAVIMO ĮSTATYMO NR. VIII-840 PAKEITIMO ĮSTATYMAS 2017 m. gruodžio 21 d. Nr. XIII-961 Vilnius 1 straipsni

LIETUVOS RESPUBLIKOS GYVENAMOSIOS VIETOS DEKLARAVIMO ĮSTATYMO NR. VIII-840 PAKEITIMO ĮSTATYMAS 2017 m. gruodžio 21 d. Nr. XIII-961 Vilnius 1 straipsni LIETUVOS RESPUBLIKOS GYVENAMOSIOS VIETOS DEKLARAVIMO ĮSTATYMO NR. VIII-840 PAKEITIMO ĮSTATYMAS 2017 m. gruodžio 21 d. Nr. XIII-961 Vilnius 1 straipsnis. Lietuvos Respublikos gyvenamosios vietos deklaravimo

Detaliau

ASMENS DUOMENŲ APSAUGA I. BENDROSIOS NUOSTATOS 1. Taisyklės reglamentuoja Bendrovės ir jos darbuotojų veiksmus, tvarkant Asmens duomenis, naudojant Be

ASMENS DUOMENŲ APSAUGA I. BENDROSIOS NUOSTATOS 1. Taisyklės reglamentuoja Bendrovės ir jos darbuotojų veiksmus, tvarkant Asmens duomenis, naudojant Be ASMENS DUOMENŲ APSAUGA I. BENDROSIOS NUOSTATOS 1. Taisyklės reglamentuoja Bendrovės ir jos darbuotojų veiksmus, tvarkant Asmens duomenis, naudojant Bendrovėje įrengtas automatines ir neautomatines asmens

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO KONTROLIERIUS PAŽYMA DĖL X SKUNDO PRIEŠ VALSTYBINĘ DUOMENŲ APSAUGOS INSPEKCIJĄ 2019 m. gegužės 27 d. Nr. 4D-2019/1-384 Viln

LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO KONTROLIERIUS PAŽYMA DĖL X SKUNDO PRIEŠ VALSTYBINĘ DUOMENŲ APSAUGOS INSPEKCIJĄ 2019 m. gegužės 27 d. Nr. 4D-2019/1-384 Viln LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO KONTROLIERIUS PAŽYMA DĖL X SKUNDO PRIEŠ VALSTYBINĘ DUOMENŲ APSAUGOS INSPEKCIJĄ 2019 m. gegužės 27 d. Nr. 4D-2019/1-384 Vilnius SKUNDO ESMĖ 1. Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierius

Detaliau

KLAIPĖDOS APSKRITIES VYRIAUSIASIS POLICIJOS KOMISARIATAS SKELBIMAS APIE DARBUOTOJŲ ATRANKAS 2018 m. lapkričio 14 d. Klaipėda Klaipėdos apskrities vyri

KLAIPĖDOS APSKRITIES VYRIAUSIASIS POLICIJOS KOMISARIATAS SKELBIMAS APIE DARBUOTOJŲ ATRANKAS 2018 m. lapkričio 14 d. Klaipėda Klaipėdos apskrities vyri KLAIPĖDOS APSKRITIES VYRIAUSIASIS POLICIJOS KOMISARIATAS SKELBIMAS APIE DARBUOTOJŲ ATRANKAS 2018 m. lapkričio 14 d. Klaipėda Klaipėdos apskrities vyriausiasis policijos komisariatas (toliau Klaipėdos aps.

Detaliau

Microsoft Word - Aiškinamasis raštas 2014 m. I ketv.

Microsoft Word - Aiškinamasis raštas 2014 m. I ketv. KAUNO DAILĖS GIMNAZIJA Įstaigos kodas 190994793, Dainavos g. 1, Kaunas 2014 m. kovo 31 d. FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠKINAMASIS RAŠTAS I. BENDROJI DALIS Kauno dailės gimnazija (toliau - gimnazija) yra valstybės

Detaliau

Sistemos specifikacija

Sistemos specifikacija Finansinių ataskaitų rinkinių teikimo elektroniniu būdu (interaktyviai) Vartotojo vadovas Kaip pateikti finansinių ataskaitų rinkinį el. būdu interaktyviai 2(32) Turinys 1. Įvadas...3 2. Finansinių ataskaitų

Detaliau

Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerija Kvietimas teikti paraiškas dalyvauti prašymus išduoti Šengeno vizas priimančių išorės paslaugų teikė

Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerija Kvietimas teikti paraiškas dalyvauti prašymus išduoti Šengeno vizas priimančių išorės paslaugų teikė Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerija Kvietimas teikti paraiškas dalyvauti prašymus išduoti Šengeno vizas priimančių išorės paslaugų teikėjų atrankoje Bendra informacija Siekdama supaprastinti

Detaliau

Aptarnavimo ir skundu nagrinejimo tvarkos aprasas_2017

Aptarnavimo ir skundu nagrinejimo tvarkos aprasas_2017 Dokumento tipas: Tvarkos aprašas Rengėjas: Juridinio skyriaus viršininkė Gražina Beigo Patvirtinta: Gyvybės draudimo UAB BONUM PUBLICUM valdybos 2017 m. balandžio 4 d. protokolu Nr. 2017-07 Įsigalioja:

Detaliau

PATVIRTINTA Lietuvos banko valdybos 2015 m. sausio 29 d. nutarimu Nr (Lietuvos banko valdybos 2018 m. spalio 30 d. nutarimo Nr redakcij

PATVIRTINTA Lietuvos banko valdybos 2015 m. sausio 29 d. nutarimu Nr (Lietuvos banko valdybos 2018 m. spalio 30 d. nutarimo Nr redakcij PATVIRTINTA Lietuvos banko valdybos 2015 m. sausio 29 d. nutarimu Nr. 03-10 (Lietuvos banko valdybos 2018 m. spalio 30 d. nutarimo Nr. 03-202 redakcija) PRIĖMIMO Į TARNYBĄ LIETUVOS BANKE TVARKOS APRAŠAS

Detaliau

PATVIRTINTA

PATVIRTINTA VALSTYBINĖS TERITORIJŲ PLANAVIMO IR STATYBOS INSPEKCIJOS PRIE APLINKOS MINISTERIJOS VIRŠININKAS ĮSAKYMAS DĖL VALSTYBINĖS TERITORIJŲ PLANAVIMO IR STATYBOS INSPEKCIJOS PRIE APLINKOS MINISTERIJOS VIRŠININKO

Detaliau

Microsoft Word žindenių taisyklės.doc

Microsoft Word žindenių taisyklės.doc PATVIRTINTA Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2007 m. rugpjūčio 16 d. įsakymu Nr. 3D-383 ATSIETŲ NUO GAMYBOS PAPILDOMŲ NACIONALINIŲ TIESIOGINIŲ IŠMOKŲ UŽ KARVES ŽINDENES IR TELYČIAS MOKĖJIMO TAISYKLĖS

Detaliau

PATVIRTINTA valstybės įmonės „Regitra“ generalinio direktoriaus

PATVIRTINTA valstybės įmonės „Regitra“ generalinio direktoriaus Kandidato vardas ir pavardė Gimimo data Adresas Deklaracijos pasirašymo data 1 priedas Valstybės įmonės Regitra nepriklausomų Audito komiteto narių atrankos komisijai KANDIDATO Į VALSTYBĖS ĮMONĖS REGITRA

Detaliau

Sutartis aktuali nuo

Sutartis aktuali nuo VALSTYBINIO SOCIALINIO DRAUDIMO FONDO VALDYBA PRIE SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTERIJOS ASMENS DUOMENŲ TEIKIMO SUTARTIS 201_ m. d. Nr. ADS- Vilnius Valstybinio socialinio draudimo fondo valdyba prie

Detaliau

124

124 APLINKOS APSAUGOS AGENTŪROS DIREKTORIUS Į S A K Y M A S DĖL PREKYBOS NE MĖGĖJŲ ŽVEJYBOS ĮRANKIAIS TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO 2012 m. gruodžio 20 d. Nr. Vilnius Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos mėgėjų

Detaliau

FR0389pub.fdd (Published)

FR0389pub.fdd (Published) Pildyti tik didžiosiomis spausdintinėmis raidėmis F R 0 3 8 9 Forma patvirtinta Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 00 m. birželio 6 d. įsakymu Nr.

Detaliau

UAB VALENTIS PRIVATUMO POLITIKA Uždaroji akcinė bendrovė Valentis (toliau Valentis arba mes), įgyvendindama 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento

UAB VALENTIS PRIVATUMO POLITIKA Uždaroji akcinė bendrovė Valentis (toliau Valentis arba mes), įgyvendindama 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento UAB VALENTIS PRIVATUMO POLITIKA Uždaroji akcinė bendrovė Valentis (toliau Valentis arba mes), įgyvendindama 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų

Detaliau

PATVIRTINTA

PATVIRTINTA PATVIRTINTA VDU Rasos gimnazijos Visuotinio dalininkų susirinkimo 2018 m. gegužės 17 d. protokolu Nr. DSP-04 ASMENŲ PRIĖMIMO Į VYTAUTO DIDŽIOJO UNIVERSITETO RASOS GIMNAZIJĄ KRITERIJŲ IR KLASIŲ KOMPLEKTAVIMO

Detaliau

PATVIRTINTA Kauno technologijos universiteto inžinerijos licėjaus direktoriaus 2018 m. rugpjūčio 31 d. įsakymu Nr. V-172 KAUNO TECHNOLOGIJOS UNIVERSIT

PATVIRTINTA Kauno technologijos universiteto inžinerijos licėjaus direktoriaus 2018 m. rugpjūčio 31 d. įsakymu Nr. V-172 KAUNO TECHNOLOGIJOS UNIVERSIT PATVIRTINTA Kauno technologijos universiteto inžinerijos licėjaus direktoriaus 2018 m. rugpjūčio 31 d. įsakymu Nr. V-172 KAUNO TECHNOLOGIJOS UNIVERSITETO INŽINERIJOS LICĖJAUS MOKINIŲ ASMENS DUOMENŲ TVARKYMO

Detaliau

Microsoft Word m. I ketv. finansinių ataskaitų aiškinamasis rastas

Microsoft Word m. I ketv. finansinių ataskaitų aiÅ¡kinamasis rastas TAURAGĖS AUŠROS PAGRINDINĖ MOKYKLA 2019 METŲ I KETVIRČIO FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO AIŠKINAMASIS RAŠTAS 2019-04-23 BENDROJI DALIS 1. Duomenys apie subjektą, parengusį finansinių ataskaitų rinkinį Tauragės

Detaliau

PATVIRTINTA Gretutinių teisių asociacijos Greta 2018 m. spalio 14 d. Visuotinio narių susirinkimo sprendimu GRETUTINIŲ TEISIŲ ASOCIACIJA GRETA ATLYGIN

PATVIRTINTA Gretutinių teisių asociacijos Greta 2018 m. spalio 14 d. Visuotinio narių susirinkimo sprendimu GRETUTINIŲ TEISIŲ ASOCIACIJA GRETA ATLYGIN PATVIRTINTA Gretutinių teisių asociacijos Greta 2018 m. spalio 14 d. Visuotinio narių susirinkimo sprendimu GRETUTINIŲ TEISIŲ ASOCIACIJA GRETA ATLYGINIMO ATLIKĖJAMS IR FONOGRAMŲ GAMINTOJAMS PASKIRSTYMO

Detaliau

PATVIRTINTA Švenčionių rajono savivaldybės tarybos 2018 m. vasario 14 d. sprendimu Nr. T-17 GLOBOS CENTRO IR VAIKO BUDINČIO GLOBOTOJO VEIKLOS ORGANIZA

PATVIRTINTA Švenčionių rajono savivaldybės tarybos 2018 m. vasario 14 d. sprendimu Nr. T-17 GLOBOS CENTRO IR VAIKO BUDINČIO GLOBOTOJO VEIKLOS ORGANIZA PATVIRTINTA Švenčionių rajono savivaldybės tarybos 2018 m. vasario 14 d. sprendimu Nr. T-17 GLOBOS CENTRO IR VAIKO BUDINČIO GLOBOTOJO VEIKLOS ORGANIZAVIMO ŠVENČIONIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖJE TVARKOS APRAŠAS

Detaliau

Paslaugų teikimo aprašymas

Paslaugų teikimo aprašymas NACIONALINĖ ŽEMĖS TARNYBA PRIE ŽEMĖS ŪKIO MINISTERIJOS TVIRTINU: Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos direktorė Daiva Gineikaitė 2015-06-30 NUOSAVYBĖS TEISIŲ Į ŽEMĘ (MIŠKĄ IR VANDENS

Detaliau

,,ŪKININKŲ IR KITŲ ŽEMĖS ŪKIO VEIKLĄ VYKDANČIŲ GYVENTOJŲ MOKESČIAI 2010 METAIS“

,,ŪKININKŲ IR KITŲ ŽEMĖS ŪKIO VEIKLĄ VYKDANČIŲ GYVENTOJŲ MOKESČIAI 2010 METAIS“ ŪKININKŲ IR KITŲ ŽEMĖS ŪKIO VEIKLĄ VYKDANČIŲ GYVENTOJŲ MOKESČIAI 2019 METAIS IR VĖLESNIAIS MOKESTINIAIS LAIKOTARPIAIS (parengta pagal teisės aktų nuostatas, galiojančias 2019 m. sausio 1 d.) Turinys I.

Detaliau

DAINAVOS

DAINAVOS DALININKŲ SUSIRINKIMO NUTARIMAS DĖL VIEŠO KONKURSO VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS PANEVĖŽIO MOKSLO IR TECHNOLOGIJŲ PARKO DIREKTORIAUS PAREIGOMS UŽIMTI ORGANIZAVIMO IR VIEŠOJO KONKURSO NUOSTATŲ PATVIRTINIMO 2017 m.

Detaliau

PATVIRTINTA Kauno rajono savivaldybės tarybos 2014 m. balandžio 17 d. sprendimu Nr. TS-187 KAUNO R. GARLIAVOS JONUČIŲ PROGIMNAZIJOS NUOSTATAI I. BENDR

PATVIRTINTA Kauno rajono savivaldybės tarybos 2014 m. balandžio 17 d. sprendimu Nr. TS-187 KAUNO R. GARLIAVOS JONUČIŲ PROGIMNAZIJOS NUOSTATAI I. BENDR PATVIRTINTA Kauno rajono savivaldybės tarybos 2014 m. balandžio 17 d. sprendimu Nr. TS-187 KAUNO R. GARLIAVOS JONUČIŲ PROGIMNAZIJOS NUOSTATAI I. BENDROSIOS NUOSTATOS 1. Kauno r. Garliavos Jonučių progimnazijos

Detaliau

ĮMONIŲ BANKROTO VALDYMO DEPARTAMENTO

ĮMONIŲ BANKROTO VALDYMO DEPARTAMENTO PATVIRTINTA Audito, apskaitos, turto vertinimo ir nemokumo valdymo tarnybos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos direktoriaus 2017 m. rugsėjo 27 d. įsakymu Nr. V1-236 ADMINISTRACINĖS PASLAUGOS,,DOKUMENTŲ

Detaliau

AB FREDA

AB FREDA PATVIRTINTA Kauno technologijos universiteto inžinerijos licėjaus direktoriaus 2018 m. rugpjūčio 31 d. įsakymu Nr. V-173 KAUNO TECHNOLOGIJOS UNIVERSITETO INŽINERIJOS LICĖJAUS VAIZDO DUOMENŲ TVARKYMO TAISYKLĖS

Detaliau

AB FREDA

AB FREDA PATVIRTINTA Kauno Simono Daukanto progimnazijos direktoriaus 2018 m. rugpjūčio 20 d. įsakymu Nr. KAUNO SIMONO DAUKANTO PROGIMNAZIJOS VAIZDO DUOMENŲ TVARKYMO TAISYKLĖS I. BENDROSIOS NUOSTATOS 1. Kauno Simono

Detaliau

_sprendima_S-182_( )

_sprendima_S-182_( ) Mokestinių ginčų komisija prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės, susidedanti iš: MOKESTINIŲ GINČŲ KOMISIJA PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS SPRENDIMAS DĖL N. R. 2018-08-24 SKUNDO 2018 m. spalio 26

Detaliau

Banko paslaugų ir operacijų kainynas privatiems klientams

Banko paslaugų ir operacijų kainynas privatiems klientams Paslaugų ir operacijų kainynas privatiems klientams 2018 m. kovas Palūkanų ir mokesčių mokėjimo tvarką, kitus banko ir privačių klientų santykius reglamentuoja AB SEB banko bendrosios paslaugų teikimo

Detaliau

AR

AR Viešosios įstaigos Palangos vaikų reabilitacijos sanatorijos PALANGOS GINTARAS 2016 metų trečio ketvirčio aiškinamasis raštas 2016 m. spalio 25 d. I. BENDROJI DALIS Viešoji įstaiga Palangos vaikų reabilitacijos

Detaliau

PAŽYMA

PAŽYMA LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO KONTROLIERIUS PAŽYMA DĖL X SKUNDO PRIEŠ LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJĄ IR VALSTYBINĘ MOKESČIŲ INSPEKCIJĄ PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS 2019 m. balandžio

Detaliau

Suvestinė redakcija nuo Įsakymas paskelbtas: TAR , i. k Nauja redakcija nuo : Nr. B1-275, , paske

Suvestinė redakcija nuo Įsakymas paskelbtas: TAR , i. k Nauja redakcija nuo : Nr. B1-275, , paske Suvestinė redakcija nuo 2016-12-03 Įsakymas paskelbtas: TAR 2014-01-22, i. k. 2014-00395 Nauja redakcija nuo 2016-04-15: Nr. B1-275, 2016-04-01, paskelbta TAR 2016-04-01, i. k. 2016-06961 VALSTYBINĖS MAISTO

Detaliau

GENERALINIS DIREKTORIUS

GENERALINIS DIREKTORIUS KLAIPĖDOS UNIVERSITETO TARYBA NUTARIMAS DĖL KLAIPĖDOS UNIVERSITETO LĖŠŲ IR NUOSAVYBĖS TEISE VALDOMO TURTO VALDYMO, NAUDOJIMO IR DISPONAVIMO JAIS TVARKOS PATVIRTINIMO 2015 m. lapkričio 4 d. Nr. 9N-64 Klaipėda

Detaliau

NEKILNOJAMOJO TURTO REGISTRO DUOMENŲ TEIKIMO

NEKILNOJAMOJO TURTO REGISTRO DUOMENŲ TEIKIMO LIETUVOS RESPUBLIKOS GYVENTOJŲ REGISTRO DUOMENŲ TEIKIMO SUTARTIS NR. Valstybės įmonė Registrų centras (toliau TEIKĖJAS), atstovaujama generalinio direktoriaus Sauliaus Urbanavičiaus, veikiančio pagal Valstybės

Detaliau

Profesinio orientavimo projektas Studentų ugdymas karjerai studento karjeros sėkmės link (Nr. EG ) Į(SI)DARBINIMO FORMOS NAUDINGOS NUORODOS IR

Profesinio orientavimo projektas Studentų ugdymas karjerai studento karjeros sėkmės link (Nr. EG ) Į(SI)DARBINIMO FORMOS NAUDINGOS NUORODOS IR Į(SI)DARBINIMO FORMOS NAUDINGOS NUORODOS IR INFORMACIJA Darbo rinkoje egzistuoja įvairios į(si)darbinimo formos, todėl jaunam žmogui lengva pasimesti ir susipainioti tarp terminų ir įdarbinimo formų. Todėl

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ N U T A R I M A S DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS 1999 M. KOVO 9 D. NUTARIMO NR. 260 DĖL NAUDOJAMŲ VALSTYBINĖS ŽE

LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ N U T A R I M A S DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS 1999 M. KOVO 9 D. NUTARIMO NR. 260 DĖL NAUDOJAMŲ VALSTYBINĖS ŽE LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ N U T A R I M A S DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS 1999 M. KOVO 9 D. NUTARIMO NR. 260 DĖL NAUDOJAMŲ VALSTYBINĖS ŽEMĖS SKLYPŲ PARDAVIMO IR NUOMOS NE ŽEMĖS ŪKIO PASKIRČIAI

Detaliau

AB DNB banko paslaugų teikimo taisykles

AB DNB banko paslaugų teikimo taisykles Luminor Bank AB paslaugų teikimo bendrosios taisyklės (D) Šios Banko paslaugų teikimo bendrosios taisyklės (D) yra taikomos Šalių santykiams dėl Paslaugų teikimo pagal Sutartis tarp Banko (dabartinis pavadinimas

Detaliau

Nekilnojamojo turto sandorių apmokestinimas Rolandas Ragėnas

Nekilnojamojo turto sandorių apmokestinimas Rolandas Ragėnas Nekilnojamojo turto sandorių apmokestinimas Rolandas Ragėnas Nekilnojamojo turto sandoriai 1. Nuoma 2. Pardavimas (ar kitoks perleidimas nuosavybėn) 3. Paveldėjimas 4. Dovanojimas 5. Kiti Nuomos veiklos

Detaliau

PATVIRTINTA

PATVIRTINTA PATVIRTINTA Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministro 2012 m. gegužės 25 d. įsakymo Nr. V-91 (Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministro 2013 m. gruodis 19 d. įsakymo Nr. V-270 redakcija) ASOCIACIJŲ

Detaliau

Asmens duomenų tvarkymo Valstybės garantuojamos teisinės pagalbos tarnyboje taisyklių 2 priedas DUOMENŲ GRUPĖ: ASMENŲ PRAŠYMŲ, SKUNDŲ, KITŲ KREIPIMŲSI

Asmens duomenų tvarkymo Valstybės garantuojamos teisinės pagalbos tarnyboje taisyklių 2 priedas DUOMENŲ GRUPĖ: ASMENŲ PRAŠYMŲ, SKUNDŲ, KITŲ KREIPIMŲSI Asmens duomenų tvarkymo Valstybės garantuojamos teisinės pagalbos tarnyboje taisyklių 2 priedas DUOMENŲ GRUPĖ: ASMENŲ PRAŠYMŲ, SKUNDŲ, KITŲ KREIPIMŲSI ANTRINĖS TEISINĖS PAGALBOS TEIKIMO KLAUSIMAIS NAGRINĖJIMAS

Detaliau

VALSTYBINĖ KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJA NUTARIMAS DĖL AB ENERGIJOS SKIRSTYMO OPERATORIUS ELEKTROS ENERGIJOS PERSIUNTIMO PASLAUGOS KAINŲ IR

VALSTYBINĖ KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJA NUTARIMAS DĖL AB ENERGIJOS SKIRSTYMO OPERATORIUS ELEKTROS ENERGIJOS PERSIUNTIMO PASLAUGOS KAINŲ IR VALSTYBINĖ KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJA NUTARIMAS DĖL AB ENERGIJOS SKIRSTYMO OPERATORIUS ELEKTROS ENERGIJOS PERSIUNTIMO PASLAUGOS KAINŲ IR JŲ TAIKYMO TVARKOS PASKELBIMO 2018 m. lapkričio 16

Detaliau

PAS30008

PAS30008 PATVIRTINTA Audito, apskaitos, turto vertinimo ir nemokumo valdymo tarnybos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos direktoriaus 2017 m. gruodžio 22 d. įsakymu Nr. V1-307 ADMINISTRACINĖS PASLAUGOS,,DOKUMENTŲ

Detaliau

KAUNO MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA SPRENDIMAS Nr. T-33

KAUNO MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA SPRENDIMAS Nr. T-33 KAUNO MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA SPRENDIMAS DĖL PRIĖMIMO Į KAUNO MIESTO SAVIVALDYBĖS BENDROJO UGDYMO MOKYKLAS TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO 2018 m. vasario 6 d. Nr. T-33 Kaunas Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos

Detaliau

Banko_paslaugu_internetu_teikimo_salygos_

Banko_paslaugu_internetu_teikimo_salygos_ Banko paslaugų internetu teikimo sąlygos 1. Banko paslaugos internetu tai AB SEB banko (toliau Bankas) ir SEB grupės įmonių, kurioms atstovauja Bankas ar kurios naudojasi Banko paslaugų internetu sistema,

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ N U T A R I M A S DĖL VAIKO GLOBOS ORGANIZAVIMO NUOSTATŲ PATVIRTINIMO 2002 m. kovo 27 d. Nr. 405 Vilnius Vadovaudamasi

LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ N U T A R I M A S DĖL VAIKO GLOBOS ORGANIZAVIMO NUOSTATŲ PATVIRTINIMO 2002 m. kovo 27 d. Nr. 405 Vilnius Vadovaudamasi LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ N U T A R I M A S DĖL VAIKO GLOBOS ORGANIZAVIMO NUOSTATŲ PATVIRTINIMO 2002 m. kovo 27 d. Nr. 405 Vilnius Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (Žin., 2000,

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRO

LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRO PATVIRTINTA Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2009 m. lapkričio 5 d. sprendimu Nr. T1-348 VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS ŠILALĖS PIRMINĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS CENTRO ĮSTATAI I. BENDROSIOS NUOSTATOS 1. Viešoji įstaiga

Detaliau

CL2013O0023LT _cp 1..1

CL2013O0023LT _cp 1..1 02013O0023 LT 01.09.2018 001.001 1 Šis tekstas yra skirtas tik informacijai ir teisinės galios neturi. Europos Sąjungos institucijos nėra teisiškai atsakingos už jo turinį. Autentiškos atitinkamų teisės

Detaliau