PATVIRTINTA Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2015 m. rugsėjo 2 d. įsakymu Nr (Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2016 m. vasario 12 d. įsakym

Dydis: px
Rodyti nuo puslapio:

Download "PATVIRTINTA Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2015 m. rugsėjo 2 d. įsakymu Nr (Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2016 m. vasario 12 d. įsakym"

Transkriptas

1 PATVIRTINTA Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2015 m. rugsėjo 2 d. įsakymu Nr (Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2016 m. vasario 12 d. įsakymo Nr redakcija) Tikslo ir uždavinio pavadinimas INVESTICIJŲ SKATINIMO IR PRAMONĖS PLĖTROS METŲ PROGRAMOS VEIKSMŲ PLANAS Veiksmo pavadinimas Įgyvendinimo terminas (pradžiapabaiga) Atsakingi vykdytojai Finansavimo šaltiniai Veiksmo įgyvendinimo rodikliai Tikslas didinti tiesiogines investicijas į gamybos ir paslaugų sektorius. 1. Uždavinys 1.1. Įvertinus kliūtis užsienio juridiniams ir 2015 m. III k. Teisingumo ministerija Parengtų ir Lietuvos gerinti investicinę fiziniams asmenims naudoti e. parašą Respublikos Seimui aplinką Lietuvoje, parengti ir pateikti Lietuvos pateiktų įstatymų Respublikos Seimui svarstyti Lietuvos projektų Respublikos interesų Lietuvos Respublikoje turinčių užsieniečių registro įstatymo, Lietuvos Respublikos elektroninio parašo įstatymo, Lietuvos Respublikos konsulinio mokesčio įstatymo ir Lietuvos Respublikos konsulinio statuto pakeitimo projektus Išanalizuoti esamą reglamentavimą ir 2015 m. IV k. Aplinkos ministerija, Parengtų pasiūlymų parengti siūlymus Lietuvos Respublikos VšĮ Investuok Vyriausybei dėl poveikio aplinkai vertinimo procedūrų optimizavimo. Parengtų teisės aktų projektų 1.3. Išanalizuoti esamą reglamentavimą ir parengti siūlymus Lietuvos Respublikos Vyriausybei, kad savivaldybėse 2016 m. II k. Aplinkos ministerija, VšĮ Investuok Parengtų ir pateiktų pasiūlymų

2 infrastruktūros planavimas vyktų vieno langelio principu, taip pat būtų standartizuotos ir optimizuotos naujų vartotojų prijungimo prie infrastruktūros procedūros visų šalies savivaldybių mastu, bei įtvirtinti kompensavimo mechanizmą už privačiomis lėšomis įrengtą infrastruktūrą Išanalizuoti esamą reglamentavimą ir parengti siūlymus institucijoms pagal kompetenciją dėl servitutų kompensavimo mechanizmo (nustatant maksimalias kompensavimo ribas bei paskatas dėl greito sutikimo su kompensavimo sąlygomis), taip pat siūlymus dėl elektros tinklų įrengimo valstybės ir savivaldybių valdomuose žemės sklypuose tvarkos supaprastinimo procedūrų Išanalizuoti, ar tikslinga numatyti galimybes ne tik valstybinės, bet ir regioninės svarbos ekonominiams projektams taikyti supaprastintas valstybinės žemės nuomos procedūras (be aukciono), ir, siekiant išvengti piktnaudžiavimo dabartinėmis žemės aukcionų procedūromis, išanalizuoti, ar tikslinga numatyti alternatyvias nuomos procedūras ir (ar) papildomus saugiklius tais atvejais, kai žemės aukciono laimėtojas nepagrįstai atsisako pasirašyti žemės nuomos sutartį, ir prireikus parengti teisės aktų projektus m. IV k. VšĮ Investuok, Žemės ūkio ministerija, Aplinkos ministerija 2015 m. III k. VšĮ Investuok 2015 m. IV k. Žemės ūkio ministerija, Ūkio ministerija Parengtų ir pateiktų pasiūlymų Parengtų ir pateiktų pasiūlymų Parengtų teisės aktų projektų, Išvadų dėl teisės aktų projektų rengimo tikslingumo

3 Pateikti Energetikos ministerijai pasiūlymus, numatančius, kad gamybiniams projektams regionuose, kurie viršija 1 MW elektros energijos poreikį, būtų taikoma palankesnė prijungimo prie elektros skirstomųjų tinklų sąnaudų apmokėjimo proporcija. Įvertinus VšĮ Investuok pasiūlymus dėl palankesnės prijungimo prie elektros skirstomųjų tinklų sąnaudų apmokėjimo proporcijos, parengti teisės aktų pakeitimo projektus Pateikti Energetikos ministerijai pasiūlymus, numatančius, kad projektavimo darbus, susijusius su naujo nebuitinio vartotojo elektros įrenginių prijungimu prie operatoriaus elektros tinklų ir šiam prijungimui reikalingą operatoriaus elektros tinklų plėtrą iki elektros tinklų nuosavybės ribos tarp operatoriaus ir vartotojo jo pageidavimu gali organizuoti ir koordinuoti perdavimo sistemos ir skirstomųjų tinklų operatorius. Įvertinus VšĮ Investuok pasiūlymus, parengti teisės aktų pakeitimo projektus Pateikti Energetikos ministerijai pasiūlymus, numatančius, kad viešojo 2015 m. III k. VšĮ Investuok Pateiktų pasiūlymų 2015 m. IV k. Energetikos ministerija Parengtų teisės aktų projektų 2015 m. IV k. VšĮ Investuok Energetikos ministerija 2015 m. IV k. VšĮ Investuok Pateiktų pasiūlymų Parengtų teisės aktų projektų Pateiktų pasiūlymų

4 4 pirkimo būdu parenkant rangovą vykdyti infrastruktūrinių projektų plėtrą (naujų vartotojų prijungimą), būtų taikomas supaprastintas pirkimo būdas, trumpinami pirkimų apskundimo terminai. Įvertinus VšĮ Investuok pasiūlymus, parengti teisės aktų pakeitimo projektus Pateikti Energetikos ministerijai pasiūlymus, numatančius, kad būtų padidinta prijungimo paslaugų išlaidų (pagal projekte nurodytą sąmatinę vertę) suma nebuitinio vartotojo elektros įrenginių prie elektros tinklų prijungimui, kai prijungimo terminas yra 50 kalendorinių dienų nuo prijungimo paslaugos sutarties pasirašymo ir prijungimo įmokos sumokėjimo dienos ir yra parinktas metinis rangovas prijungimo darbams atlikti. Įvertinus VšĮ Investuok pasiūlymus, parengti teisės aktų pakeitimo projektus. Energetikos ministerija 2015 m. IV k. VšĮ Investuok Energetikos ministerija Parengtų teisės aktų projektų Pateiktų pasiūlymų Parengtų teisės aktų projektų Išanalizuoti galimybes supaprastinti procedūrinius mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros (toliau MTEP) (angl. R&D tax credit, Research credit, R&D tax relief) mokestinės lengvatos taikymo aspektus, įvertinti VšĮ Investuok pateiktus pasiūlymus ir prireikus parengti atitinkamus teisės aktų pakeitimo projektus Įvertinti galimybes įsteigti Lietuvos žinomumo kūrimo ir pristatymo užsienyje koordinavimo mechanizmą ir pateikti 2015 m. IV k. VšĮ Investuok Finansų ministerija, Ūkio ministerija 2015 m. IV k. Lietuvos Respublikos Vyriausybės kanceliarija Pateiktų pasiūlymų Parengtų teisės aktų projektų Pateiktų pasiūlymų

5 5 atitinkamus pasiūlymus institucijoms pagal kompetenciją Sudaryti Lietuvos investicinio klimato temų ir šias temas užsienio žiniasklaidai galinčių pristatyti asmenų duomenų bazę ir ją reguliariai atnaujinti Parengti Lietuvos diplomatinių atstovybių sukauptų potencialių investuotojų kontaktinių duomenų sąrašą, bendradarbiaujant su VšĮ Investuok jį reguliariai atnaujinti m. III k. VšĮ Investuok Sukurta bendra 2015 m. IV, Ūkio duomenų bazė ketv m. ministerija, Užsienio Atnaujinta Lietuvos reikalų ministerija investicinio klimato temų ir šias temas užsienio žiniasklaidai galinčių pristatyti asmenų duomenų bazė 2015 m. IV k. Užsienio reikalų Parengtas Lietuvos ministerija, VšĮ diplomatinių Investuok atstovybių sukauptų potencialių investuotojų kontaktinių duomenų sąrašas Priėmus Lietuvos Respublikos interesų Lietuvos Respublikoje turinčių užsieniečių registro įstatymo, Lietuvos Respublikos elektroninio parašo įstatymo, Lietuvos Respublikos konsulinio mokesčio įstatymo ir Lietuvos Respublikos konsulinio statuto m m. IV k. Teisingumo ministerija, Registrų centras Atnaujintas Lietuvos diplomatinių atstovybių sukauptų potencialių investuotojų kontaktinių duomenų sąrašas Centralizuotas, pagal poreikį IT įrankiais pagrįstas, interesantų standartizuotam registravimui skirtas sprendimas

6 6 pakeitimus, siekiant patobulinti Lietuvos Respublikoje interesų turinčių užsieniečių registravimo veiklą, sukurti efektyvias standartizuotas tarpinstitucinio bendradarbiavimo priemones Išanalizuoti galimybes ir tikslingumą optimizuoti Lietuvos Respublikos teisės aktų, susijusių su užsieniečių teisine padėtimi, nuostatas, prireikus parengti atitinkamus teisės aktų projektus, kurie: supaprastintų leidimų laikinai gyventi Lietuvos Respublikoje išdavimo užsieniečiams, kurie investuoja Lietuvoje ar atvyksta dirbti aukštos profesinės kvalifikacijos reikalaujančio darbo, tvarką m. IV k. Vidaus reikalų ministerija, Socialinės apsaugos ir darbo ministerija, Ūkio ministerija, Užsienio reikalų ministerija, VšĮ Investuok Parengtų analizių Pateiktų teisės aktų projektų

7 Išanalizuoti galimybes ir tikslingumą optimizuoti Lietuvos Respublikos teisės aktų, susijusių su užsieniečių teisine padėtimi, nuostatas, siekiant: 1) optimizuoti leidimų dirbti užsieniečiams išdavimą (įvertinus galimybes užsieniečius ketinančius įdarbinti darbdavius įpareigoti atlikti profesinės kvalifikacijos atitikties Lietuvos Respublikos darbo rinkos poreikiams vertinimą, kurį šiuo metu atlieka Lietuvos darbo birža), sudaryti galimybes perkelti įmones su jų darbuotojais iš trečiųjų šalių, 2) sudaryti galimybę išduoti leidimus laikinai gyventi kvalifikuotų specialistų šeimos nariams. VšĮ Investuok Parengtų pasiūlymų Išanalizuoti galimybes įgyvendinti ES direktyvos 2009/50/EC nuostatą, kad aukštą profesinę kvalifikaciją liudija ne mažiau kaip penkerių metų profesinė darbo patirtis. Remiantis analizės rezultatais, suformuluoti siūlymus dėl atitinkamų teisės aktų parengimo m. III k. VšĮ Investuok, Švietimo ir mokslo ministerija, Ūkio ministerija, Socialinės apsaugos ir darbo ministerija Pateiktų pasiūlymų

8 1.18. Konsultuojantis su Lietuvos verslo atstovais, įvertinti galimybes optimizuoti darbuotojų saugos ir sveikatos mokymų procesus (pakartotinis instrukcijų pasirašymas pakeitus darbo vietą ar saugos instrukcijas, instruktavimą išklausiusių asmenų registravimas į registrų žurnalus, kt.), siekiant atsisakyti perteklinės naštos verslui, ir pateikti pasiūlymus institucijoms pagal kompetenciją dėl teisės aktų pakeitimų Įvertinant tiesioginių užsienio investicijų (toliau TUI) tikslinių rinkų poreikius, pateikti pasiūlymus institucijoms pagal kompetenciją dėl tiesioginių skrydžių plėtros, skatinant skrydžių geografijos plėtrą ir didinant esamų skrydžių dažnį Inicijuoti žiniasklaidos publikacijas apie Lietuvos investicinį klimatą siekiant pritraukti TUI į tikslines rinkas Vykdyti Lietuvos investicinio klimato rinkodaros kampanijas TUI tikslinėse rinkose Parengti ir nuolat atnaujinti investuotojams teikiamą medžiagą apie Lietuvos investicinį klimatą m. III k. VšĮ Investuok, Švietimo ir mokslo ministerija 2015 m. III k. VšĮ Investuok m. VšĮ Investuok m. VšĮ Investuok m. VšĮ Investuok Valstybės biudžeto lėšos Valstybės biudžeto lėšos, Valstybės biudžeto lėšos, m. ES struktūrinių fondų lėšos (administruoja Ūkio Valstybės biudžeto lėšos Pateiktų pasiūlymų Pateiktų pasiūlymų Žiniasklaidos publikacijos apie Lietuvos investicinį klimatą TUI pritraukti į tikslines rinkas Įvykdytos rinkodaros kampanijos Parengta ir atnaujinta medžiaga

9 1.23. Skatinti MTEPI srities TUI pritraukimą į Lietuvą pagal sumanios specializacijos kryptis Įvertinti galimybes suteikti finansinę paramą Kauno aviacijos klasterio projektui m. VšĮ Investuok 2016 m. II k. Finansų ministerija, Ūkio ministerija, Susisiekimo ministerija, m. ES Pritraukta užsienio struktūrinių fondų įmonių į MTEPI sritį lėšos (administruoja pagal sumanios Ūkio specializacijos kryptis per 3 m. po projekto veiklų įgyvendinimo pabaigos Pateiktų pasiūlymų Sudaryti geros valios memorandumą tarp TV transliuotojų, siekiant užtikrinti, kad Vakarų valstybių TV produkcijos, rodomos originalo kalba su titrais, proporcija visame produkcijos tinklelyje sudarytų 25 proc Parengti Lietuvos Respublikos Lietuvos nacionalinio radijo ir televizijos įstatymo pakeitimo įstatymo projektą, įtvirtinant nuostatą, skatinančią audiovizualinių kūrinių, transliuojamų ne lietuvių kalba, rodymą su lietuviškais subtitrais Parengti Lietuvos institucijų ir įstaigų integruotos veiklos tvarkos projektą, kuriame būtų reglamentuotas potencialių investuotojų tikslinėse rinkose pagal konkrečius ekonomikos sektorius nustatymas, informacinių paketų apie potencialius investuotojus ir veiksmų plano jiems pritraukti m. Kultūros ministerija Vakarų valstybių TV produkcijos, rodomos originalo kalba su titrais, proporcija visame produkcijos tinklelyje 2020 m. 25 proc m. III k. Kultūros ministerija Švietimo ir mokslo ministerija, Socialinės apsaugos ir darbo ministerija 2016 m. III k. VšĮ Investuok, Ūkio ministerija, Užsienio reikalų ministerija Pakeista Lietuvos Respublikos Lietuvos nacionalinio radijo ir televizijos įstatymo nuostata Parengtas integruotos investicijų pritraukimo veiklos tikslinėse rinkose tvarkos projektas

10 10 parengimas ir perdavimas Lietuvos Respublikos diplomatinėms atstovybėms įgyvendinti, potencialių investuotojų anketos naudojimas ir kitos investicijų pritraukimą skatinančios priemonės ir (ar) veiklos. 2. Uždavinys plėtoti laisvąsias ekonomines zonas ir pramonės parkus 2.1. Išanalizuoti, ar tikslinga plėsti leistinas ekonomines veiklas laisvosiose ekonominėse zonose, kurioms gali būti taikomos pelno mokesčio lengvatos, o prireikus parengti teisės aktų pakeitimo projektus Sukurti pramoninių parkų veiklos efektyvumo stebėsenos modelį, įtraukiant Ūkio ministeriją ir VšĮ Investuok, ir prireikus parengti teisės aktų projektus bei atlikti pramonės parkų stebėseną m. IV k. VšĮ Investuok, Ūkio ministerija, Finansų ministerija, Valstybinė mokesčių inspekcija 2015 m. IV k. VšĮ Investuok m. VšĮ Investuok Parengtų analizių Sukurtas stebėsenos modelis Parengtų ataskaitų 2.3. Įvertinti galimybes įgyvendinti projektą, kuriuo būtų užtikrintas duomenų perdavimo greitis (10 Tpbs) bei susijungimas su svarbiausiu Europos optinių tinklų centru Frankfurte prie Maino, ir užtikrinti projekto įgyvendinimą Nutiesti riedėjimo taką ir pastatyti peroną Kauno oro uoste m. IV k. Finansų ministerija, Susisiekimo ministerija, Ūkio ministerija, VšĮ Investuok 2015 m. I ketv m. III k. VĮ Lietuvos oro uostai Projekto vertė Eur, iš jų Eur ES m. struktūrinės paramos priemonės Tarptautinių oro Įvertintos galimybės ir priimti sprendimai Nutiestas riedėjimo takas ir pastatytas peronas

11 Vykdyti laisvųjų ekonominių zonų bei pramonės parkų plėtrą ir įrengti inžinerinę infrastruktūrą ir susisiekimo komunikacijas laisvosiose ekonominėse zonose m. Kauno rajono savivaldybė, KAUNO LAISVOSIOS EKONOMINĖS ZONOS VALDYMO UAB, Klaipėdos miesto savivaldybė, UAB KLAIPĖDOS LAISVOSIOS EKONOMINĖS ZONOS VALDYMO BENDROVĖ, Marijampolės miesto savivaldybė, UAB Marijampolės laisvosios ekonominės zonos valdymo bendrovė, Kėdainių rajono savivaldybė, UAB Kėdainių laisvoji ekonominė zona, Šiaulių miesto savivaldybė, UAB Šiaulių laisvoji ekonominė zona, Panevėžio miesto uostų keleivių terminalų išplėtimas, skrydžių saugos ir aviacijos saugumo priemonių diegimas lėšos m. ES struktūrinių fondų lėšos (administruoja Ūkio Investicijas gavusių viešųjų teritorijų plotas (hektarai)

12 Vykdyti laisvųjų ekonominių zonų rinkodarą bei gerinti šalies verslo sąlygų įvaizdį. savivaldybė, UAB Panevėžio laisvoji ekonominė zona, Akmenės rajono savivaldybė, Lietuvos energijos gamyba, AB m. Kauno rajono savivaldybė, KAUNO LAISVOSIOS EKONOMINĖS ZONOS VALDYMO UAB, Klaipėdos miesto savivaldybė, UAB KLAIPĖDOS LAISVOSIOS EKONOMINĖS ZONOS VALDYMO BENDROVĖ, Marijampolės miesto savivaldybė, UAB Marijampolės laisvosios ekonominės zonos valdymo bendrovė, Kėdainių rajono savivaldybė, UAB Kėdainių laisvoji ekonominė zona, Šiaulių miesto savivaldybė, UAB Šiaulių laisvoji ekonominė zona, m. ES struktūrinių fondų lėšos (administruoja Ūkio Pritrauktų investuotojų į MTEPI sritį pagal sumanios specializacijos kryptis (vnt.)

13 13 Tikslas Modernizuoti, integruoti ir plėtoti pramonę. 1. Uždavinys - skatinti pramonės ir paslaugų įmonių jungimąsi į tinklus ir pramoninį bendradarbiavimą 1.1. Sudaryti palankias sąlygas mažų, labai mažų ir vidutinių įmonių (toliau MVĮ) investicijoms į inovatyvios gamybos ir (ar) inovatyvių paslaugų verslo pradžią ir plėtrą Padidinti MVĮ investicijas į efektyviai išteklius naudojančias technologijas, sudarant palankias sąlygas pramoninės simbiozės projektų plėtrai Sudaryti palankias sąlygas remiantis tarptautiniais, europiniais arba nacionaliniais standartais, MVĮ diegtis pažangius vadybos metodus ir valdymo sistemas Optimizuoti su gamybos ir (ar) paslaugų teikimu ir veiklos organizavimu susijusius verslo procesus, diegiant įmonėse informacinių ryšių ir technologijų (toliau IRT) sprendimus. Panevėžio miesto savivaldybė, UAB Panevėžio laisvoji ekonominė zona, Akmenės rajono savivaldybė, Lietuvos energijos gamyba, AB Investicinių projektų Įmonių dalyvaujančių pramoninio bendradarbiavimo projektuose Įdiegtų vadybos (valdymo) sistemų Įdiegtų sprendimų Šį tikslą ir uždavinį padeda įgyvendinti Lietuvos inovacijų plėtros m. programos, patvirtintos Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2013 m. gruodžio 18 d. nutarimu Nr. 1281, 3 tikslui skirtas 3.2. uždavinys Skatinti klasterių plėtrą ir integraciją į tarptautinius vertės kūrimo tinklus.

14 2. Uždavinys - skatinti įmones efektyviau naudoti žaliavas ir energiją 2.1. Įmonių produkcijos gamyboje intensyviau išnaudoti kogeneracinių (bendro proceso metu gaminančių ir šilumą ir elektrą, kurių savikaina dėl to tampa iki 30 proc. mažesnė) jėgainių teikiamus pranašumus, padedančius mažinti produkcijos energetinį intensyvumą Sudaryti sąlygas įmonėms didinti atsinaujinančių energijos išteklių vartojimą, naujų efektyvesnio panaudojimo technologijų diegimą, siekiant naudoti energiją pačių įmonių vidiniams poreikiams tenkinti Siekiant užtikrinti racionalesnį žaliavų naudojimą, finansuoti technologijas, kurias įdiegus mažėja neigiamas ūkinės veiklos poveikis aplinkai ir užtikrinamas tęstinis aplinkos apsaugos efektas Skatinti įmones, remiantis tarptautiniais standartais, diegti procesų ir organizacines ekoinovacijas, kurios suteiktų galimybę racionaliau naudoti išteklius, leistų užtikrinti taršos prevenciją, taip pat taikyti įvairias ekologinio projektavimo priemones Suteikti įmonėms galimybę laiku gauti naudingą informaciją ir konsultacijas efektyvesnio išteklių naudojimo, gamtinių išteklių tausojimo klausimais (tai savo ruožtu jas paskatintų dažniau diegti efektyviai išteklius naudojančias technologijas) m. Mokslo, inovacijų ir technologijų agentūra Įmonių intensyviau išnaudojantis kogenercinių jėgainių pranašumus Įdiegtų technologinių sprendimų Įgyvendintų technologinių sprendimų Įdiegtų procesų ar ekoinovacinių projektų Konsultuotų įmonių

15 15 Šį tikslą ir uždavinį padeda įgyvendinti Lietuvos inovacijų plėtros m. programos, patvirtintos Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2013 m. gruodžio 18 d. nutarimu Nr. 1281, 2 tikslui skirto 2.3. uždavinio Skatinti skirtingų sektorių bendradarbiavimą, kuriant inovacijas ir plėtoti didelį poveikį turinčias inovacijas priemonė Teikti finansavimą ūko subjektų MTEPI veiklai, susijusiai su aplinkai nekenksmingų (žaliųjų), energiją tausojančių, didesnės pridėtinės vertės produktų kūrimu ir diegimu. 3. Uždavinys didinti pažangiųjų (aukštųjų) ir vidutiniškai pažangių technologijų produktų gamybą 3.1. Sudaryti sąlygas tradicinės pramonės transformacijai, įmonėms diegiant svarbių pramonės inovatyvumui ir visos ekonomikos augimui technologijas didelio poveikio technologijas (toliau DPT) (mikro- ir nanoelektronika, pažangiosios medžiagos, pramoninės biotechnologijos, fotonika, nanotechnologijos ir pažangiosios gamybos sistemos) MVĮ gamybos procesuose. Aukštos pridėtinės vertės verslo lyginamoji dalis 3.2. Parengti etalonų plėtros programą pagal verslo poreikius m. IV k. Ūkio ministerija Valstybės biudžeto lėšos Parengtas teisės aktas Tikslas aprūpinti Lietuvos verslą konkurencingais žmogiškaisiais ištekliais. 1. Uždavinys didinti studijų ir 1.1. Siekiant formuoti valstybei reikalingų specialistų užsakymą ir rengimą, kasmet profesinio atlikti investuotojų planais patvirtintą mokymo atitiktį darbo rinkos specialistų poreikio analizę tikslinėms TUI sritims ir teikti ją Ūkio ministerijai. poreikiams. 1.2 Siekiant gerinti specialistų rengimo kokybę, nustatyti, kad į valstybei reikalingų specialistų rengimo programų užsakymą ir šių specialistų rengimą bei su tuo susijusį finansavimą pretenduojančios aukštosios mokyklos bendradarbiauja su konkrečios studijų srities užsienio investuotojais ir (ar) verslo atstovais gerindamos studijų programų turinį m. VšĮ Investuok 2016 m. I k. Aukštosios mokyklos, Švietimo ir mokslo ministerija, VšĮ Investuok Parengtos specialistų poreikio analizės Priimtas teisės aktas

16 1.3. Kasmet analizuoti tikslinėms TUI sritims aktualių studijų ir profesinio mokymo programų, vykdomų Lietuvos aukštojo mokslo ir profesinio mokymo įstaigose, aprašus ir prireikus pateikti siūlymus Švietimo ir mokslo ministerijai ir aukštojo bei profesinio mokymo institucijoms dėl studijų ir mokymo programų tobulinimo, atsižvelgiant į užsienio investuotojų keliamus poreikius Plėtoti profesinį mokymą pameistrystės forma Lietuvoje, kad 2020 m. bent 30 proc. ugdymo (formaliuoju ir neformaliuoju būdu) profesinio mokymo įstaigose vyktų pameistrystės forma Pateikti rekomendacijas institucijoms pagal kompetenciją dėl pameistrystės mokymo formos sutarčių ir socialinių garantijų normų reglamentavimo gerinimo Parengti ir įgyvendinti paramos profesiniam mokymui pameistrystės mokymo forma priemones m. VšĮ Investuok Lietuvoje, Švietimo ir mokslo ministerija, aukštosios ir profesinės mokyklos m. Švietimo ir mokslo ministerija, Ūkio ministerija 2015 m. III k. VšĮ Investuok, Ūkio ministerija, Socialinės apsaugos ir darbo ministerija m. Švietimo ir mokslo ministerija, Ūkio ministerija Parengtos analizės ir siūlymai Profesinio mokymo įstaigų mokinių, kurie mokosi pameistrystės organizavimo forma pagal formalias ir neformalias mokymo programas, dalis (proc.). Pateikta rekomendacija (-os) m. ES (administruoja Švietimo ir mokslo Įgyvendintos paramos priemonės m. ES

17 Atsižvelgiant į įvertintus investuotojų poreikius, rekomenduoti aukštosioms mokykloms pagal jų vykdomas studijų programas sudaryti sąlygas mokytis antrosios užsienio kalbos ir siekti, kad baigiantys bakalauro ir magistrantūros pakopų studijas studentai turi pasiekti B1 B2 antrosios užsienio kalbos mokėjimo lygį Rekomenduoti nuo 2016 m. rugsėjo 1 d. Lietuvos aukštosiose mokyklose sudaryti sąlygas, atsižvelgiant į investuotojų poreikį ir didelę tokių specialistų paklausą, informacinių ir ryšių technologijų, finansų apskaitos, žmogiškųjų išteklių valdymo ir vadybos studijų programose sukurti ir studentams leisti pasirinkti Šiaurės šalių kalbų mokymo modulius Rekomenduoti aukštosioms mokykloms, kuriose jau yra mokoma Šiaurės šalių kalbų, sudaryti sąlygas ne filologinių studijų sričių studentams rinktis šias kalbas kaip papildomus studijų dalykus Sudaryti sąlygas panaudoti Švietimo ir mokslo ministerijos kuruojamas ES mokymosi visą gyvenimą programas kalbų mokymui būsimiems profesinių ir aukštųjų mokyklų absolventams Parengti ir įgyvendinti priemones, skirtas investuotojų darbuotojų mokymui ir kvalifikacijos tobulinimui, įskaitant užsienio kalbų mokymą m. VšĮ Investuok, Ūkio ministerija, aukštosios mokyklos 2016 m. III k. VšĮ Investuok, Ūkio ministerija, aukštosios mokyklos 2015 m. IV k. VšĮ Investuok, Ūkio ministerija, aukštosios mokyklos m Švietimo ir mokslo ministerija, Švietimo mainų paramos fondas m. Ūkio ministerija m. ES Absolventai, pasiekę B1 B2 antrosios užsienio kalbos mokėjimo lygį, palyginti su visais absolventais (30 proc m.) Pateiktos rekomendacijos Pateiktos rekomendacijos Parengtų kalbų mokymosi programų Dirbančiųjų, kurie dalyvavo Europos socialinio fondo remiamuose

18 1.12. Skatinti ES ir nacionalinėmis aukštojo mokslo mainų programomis besinaudojančius IRT, finansų apskaitos, žmogiškųjų išteklių valdymo ir vadybos studijų programų studentus prioriteto tvarka rinktis Šiaurės šalių aukštąsias mokyklas Didinti į profesinių mokyklų valdymą įtrauktų verslo atstovų aktyvumą Skatinti technologinius mokymus bendrojo ugdymo mokyklose, kuo daugiau praktinių užsiėmimų vykdyti profesinio mokymo įstaigose, ypač turinčiose sektorinius praktinio mokymo centrus m. Švietimo ir mokslo ministerija, Švietimo mainų paramos fondas m. Švietimo ir mokslo ministerija m. Švietimo ir mokslo ministerija mokymuose, suteikiančiuose kvalifikaciją arba kompetenciją, IRT, finansų, apskaitos, žmogiškųjų išteklių valdymo ir vadybos sričių studentų, pasirinkusių Šiaurės šalių aukštąsias mokyklas, dalis nuo visų dalyvaujančių mainų programose šių studijų sričių studentų (25 proc m.) VšĮ dalis nuo visų profesinio mokymo įstaigų skaičiaus (proc.). Profesinio mokymo įstaigų, kuriose vykdomi technologiniai praktiniai užsiėmimai, dalis nuo visų profesinių mokyklų skaičiaus (proc.)

19 Užtikrinti darbo rinkos profesinės struktūros palyginimą tarptautiniu bei šalies mastu, parengiant išplėstinę Lietuvos profesijų klasifikatoriaus versiją, palaikant jos funkcionalumą ir plėtrą m. Ūkio ministerija, VšĮ Stebėsnos ir prognozių agentūra m. ES Atnaujintas ir nuolat palaikomas nacionalinės Lietuvos profesijų klasifikatoriaus versijos profesijų sąrašas Atnaujinti profesijų klasifikatoriaus profesinių grupių aprašai ir parengti profesijų aprašai Išplėstas ir nuolat palaikomas profesijų klasifikatoriaus tinklalapio funkcionalumas Užtikrinti Lietuvos profesijų klasifikatoriaus susiejimą su Lietuvos švietimo klasifikatoriais m. Ūkio ministerija, VšĮ Stebėsnos ir prognozių agentūra m. ES Lietuvos profesijų klasifikatoriaus sąsajos su Lietuvos švietimo klasifikatoriais Palaikyti vidutinės trukmės žmogiškųjų išteklių paklausos prognozavimo sistemos funkcionalumą, m. Ūkio ministerija, VšĮ Stebėsnos ir prognozių agentūra m. ES Parengtų vidutinės trukmės žmogiškųjų išteklių paklausos

20 20 2. Uždavinys sukurti nuolat veikiančias žmogiškųjų išteklių kompetentingumo tobulinimo priemones užtikrinti jos tobulinimą, periodiškai atlikti žmogiškųjų išteklių paklausos prognozes Sukurti darbinėje veikloje įgyjamų aukšto meistriškumo kvalifikacijų posistemės modelį Įvertinti ir parengti teisės aktų pakeitimus, siekiant organizuoti bedarbių ir asmenų, įspėtų apie atleidimą iš darbo, profesinį mokymą ir perkvalifikavimą pramonės ir paslaugų įmonėse pagal pameistrystės mokymo formą Įgyvendinti žmogiškųjų išteklių kvalifikacijos tobulinimo ir kompetentingumo plėtros iniciatyvas, naudojant kompetencijų vaučerį, skirtą kvalifikacijos tobulinimo bei kompetentingumo plėtros galimybių prieinamumui įmonių darbuotojams didinti Teikti paramą sektorinių kompetencijų ugdymo projektams m. Ūkio ministerija, VšĮ Stebėsnos ir prognozių agentūra m. Socialinės apsaugos ir darbo ministerija, Švietimo ir mokslo ministerija m. ES prognozavimo ataskaitų Sukurtas darbinėje veikloje įgyjamų aukšto meistriškumo kvalifikacijų posistemės modelis Parengtų teisės aktų pakeitimų Apmokytų investicijas gavusių įmonių darbuotojų Dirbančiųjų, kurie dalyvavo Europos socialinio fondo mokymuose, suteikiančiuose kvalifikaciją arba kompetenciją,

Microsoft PowerPoint - pristatymas_viesas aptarimas_ pptx

Microsoft PowerPoint - pristatymas_viesas aptarimas_ pptx 2014 2020 METŲ EUROPOS SĄJUNGOS STRUKTŪRINIŲ FONDŲ INVESTICIJOS ŪKIO MINISTERIJA Rita Armonienė ES paramos koordinavimo departamentas Kultūros ir gamtos paveldo objektų rinkodara ir ženklinimas 120,951

Detaliau

metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 3 prioriteto Smulkiojo ir vidutinio verslo konkurencingumo skatinimas priemonės Nr

metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 3 prioriteto Smulkiojo ir vidutinio verslo konkurencingumo skatinimas priemonės Nr 2014 2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 3 prioriteto Smulkiojo ir vidutinio verslo konkurencingumo skatinimas priemonės 03.3.2-LVPA-K-832 Eco-inovacijos LT projektų finansavimo

Detaliau

VIEŠOJI ĮSTAIGA KLAIPĖDOS MOKSLO IR TECHNOLOGIJŲ PARKAS VEIKLOS ATASKAITA 2016 M. Klaipėda 2017

VIEŠOJI ĮSTAIGA KLAIPĖDOS MOKSLO IR TECHNOLOGIJŲ PARKAS VEIKLOS ATASKAITA 2016 M. Klaipėda 2017 VIEŠOJI ĮSTAIGA KLAIPĖDOS MOKSLO IR TECHNOLOGIJŲ PARKAS VEIKLOS ATASKAITA 2016 M. Klaipėda 2017 TURINYS 1. Informacija apie viešosios įstaigos Klaipėdos mokslo ir technologijų parko (toliau KMTP) veiklą

Detaliau

Data Suma Pirkėjas Pirkimo objektas , , , , ,

Data Suma Pirkėjas Pirkimo objektas , , , , , Data Suma Pirkėjas Pirkimo objektas 2009.08.21 80.809,85 2009.09.08 2.977,87 2009.09.24 46.339,2 2009.09.29 23.829,94 2009.10.30 333,06 2009.11.03 3.909,87 2009.11.23 1.303,29 2010.05.11 59.892,55 2010.06.02

Detaliau

FORMAI PRITARTA m. Europos Sąjungos struktūrinių fondų administravimo darbo grupės, sudarytos Lietuvos Respublikos finansų ministro 2013 m.

FORMAI PRITARTA m. Europos Sąjungos struktūrinių fondų administravimo darbo grupės, sudarytos Lietuvos Respublikos finansų ministro 2013 m. FORMAI PRITARTA 2014 2020 m. Europos Sąjungos struktūrinių fondų administravimo darbo grupės, sudarytos Lietuvos Respublikos finansų ministro 2013 m. liepos 11 d. įsakymu Nr. 1K-243 Dėl darbo grupės sudarymo,

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS REGIONINĖS PLĖTROS ĮSTATYMO NR. VIII-1889 PAKEITIMO ĮSTATYMAS 2014 m. rugsėjo 18 d. Nr. XII-1094 Vilnius 1 straipsnis. Lietuvos R

LIETUVOS RESPUBLIKOS REGIONINĖS PLĖTROS ĮSTATYMO NR. VIII-1889 PAKEITIMO ĮSTATYMAS 2014 m. rugsėjo 18 d. Nr. XII-1094 Vilnius 1 straipsnis. Lietuvos R LIETUVOS RESPUBLIKOS REGIONINĖS PLĖTROS ĮSTATYMO NR. VIII-1889 PAKEITIMO ĮSTATYMAS 2014 m. rugsėjo 18 d. Nr. XII-1094 Vilnius 1 straipsnis. Lietuvos Respublikos regioninės plėtros įstatymo Nr. VIII-1889

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS ŪKIO MINISTRAS

LIETUVOS RESPUBLIKOS ŪKIO MINISTRAS LIETUVOS RESPUBLIKOS ENERGETIKOS MINISTERIJA 2014 2020 M. EUROPOS SĄJUNGOS FONDŲ INVESTICIJŲ VEIKSMŲ PROGRAMOS PRIORITETO ĮGYVENDINIMO PRIEMONIŲ ĮGYVENDINIMO PLANAS I SKYRIUS 2014 2020 M. EUROPOS SĄJUNGOS

Detaliau

UŽIMTUMO TARNYBOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTERIJOS PRIEMONIŲ ĮGYVENDINIMO PRIEŽIŪROS SKYRIAUS 2018 M. VEIKLOS ATASK

UŽIMTUMO TARNYBOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTERIJOS PRIEMONIŲ ĮGYVENDINIMO PRIEŽIŪROS SKYRIAUS 2018 M. VEIKLOS ATASK UŽIMTUMO TARNYBOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTERIJOS PRIEMONIŲ ĮGYVENDINIMO PRIEŽIŪROS SKYRIAUS 2018 M. VEIKLOS ATASKAITA Užimtumo tarnybos prie Lietuvos Respublikos socialinės

Detaliau

(Pasiūlymų dėl projektų atrankos kriterijų nustatymo ir keitimo forma) PASIŪLYMAI DĖL PROJEKTŲ ATRANKOS KRITERIJŲ NUSTATYMO IR KEITIMO 2017 m. lapkrič

(Pasiūlymų dėl projektų atrankos kriterijų nustatymo ir keitimo forma) PASIŪLYMAI DĖL PROJEKTŲ ATRANKOS KRITERIJŲ NUSTATYMO IR KEITIMO 2017 m. lapkrič (Pasiūlymų dėl projektų atrankos kriterijų nustatymo ir keitimo forma) PASIŪLYMAI DĖL PROJEKTŲ ATRANKOS KRITERIJŲ NUSTATYMO IR KEITIMO 2017 m. lapkričio d. FORMAI PRITARTA 2014-2020 m. Europos Sąjungos

Detaliau

Veiksmų programų administravimo

Veiksmų programų administravimo (Pasiūlymų dėl projektų atrankos kriterijų nustatymo ir keitimo forma) PASIŪLYMAI DĖL PROJEKTŲ ATRANKOS KRITERIJŲ NUSTATYMO IR KEITIMO 2015 m. gegužės 19 d. FORMAI PRITARTA 2014 2020 m. Europos Sąjungos

Detaliau

Ekonomikos inžinerijos studijų programos (valstybinis kodas: 612L10009) specializacijų aprašai Specializacija E-verslo ekonomika Specializaciją kuruoj

Ekonomikos inžinerijos studijų programos (valstybinis kodas: 612L10009) specializacijų aprašai Specializacija E-verslo ekonomika Specializaciją kuruoj Ekonomikos inžinerijos studijų programos (valstybinis kodas: 612L10009) specializacijų aprašai Specializacija E-verslo ekonomika Specializaciją kuruoja Verslo technologijų katedra, Tel.: 8 (5) 2744882,

Detaliau

Slide 1

Slide 1 PANEVĖŽIO MIESTO GATVIŲ APŠVIETIMO TINKLŲ MODERNIZAVIMAS PROJEKTO TIKSLAI Projekto įgyvendinimo tikslas yra užtikrinti kokybišką, efektyvų ir reikalavimus atitinkantį Savivaldybės gatvių apšvietimą. Projekto

Detaliau

Microsoft Word - B AM MSWORD

Microsoft Word - B AM MSWORD 25.11.2014 B8-0286/7 7 1 dalis 1. ragina valstybes nares ir Komisiją d ti tvarias pastangas įgyvendinti esamas taisykles ir užtikrinti, kad jų būtų laikomasi kaip visa apimančios strategijos dalį naikinti

Detaliau

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation JAUNIMO UŽIMTUMO PRIEMONIŲ KOMUNIKACIJA 2015-03-26 Julija Kačanova Aivaras Vencevičius 2 INSTITUCIJOS Komunikacijos strategijų analizė ES ŠALYS Geroji užsienio šalių patirtis PASIŪLYMAI Išvados ir tolimesni

Detaliau

MYKOLO ROMERIO UNIVERSITETO REKTORIUS ĮSAKYMAS DĖL MYKOLO ROMERIO UNIVERSITETO STUDIJŲ PROGRAMOS KOMITETO NUOSTATŲ PATVIRTINIMO 1. T v i r t i n u Myk

MYKOLO ROMERIO UNIVERSITETO REKTORIUS ĮSAKYMAS DĖL MYKOLO ROMERIO UNIVERSITETO STUDIJŲ PROGRAMOS KOMITETO NUOSTATŲ PATVIRTINIMO 1. T v i r t i n u Myk MYKOLO ROMERIO UNIVERSITETO REKTORIUS ĮSAKYMAS DĖL MYKOLO ROMERIO UNIVERSITETO STUDIJŲ PROGRAMOS KOMITETO NUOSTATŲ PATVIRTINIMO 1. T v i r t i n u Mykolo Romerio universiteto Studijų programos komiteto

Detaliau

Baltstogės universiteto Ekonomikos ir informatikos fakulteto Vilniuje veiklos gerinimo planas remiantis Baltstogės universiteto Vilniaus Ekonomikos ir

Baltstogės universiteto Ekonomikos ir informatikos fakulteto Vilniuje veiklos gerinimo planas remiantis Baltstogės universiteto Vilniaus Ekonomikos ir Baltstogės universiteto Ekonomikos ir informatikos fakulteto Vilniuje veiklos gerinimo planas remiantis Baltstogės universiteto Vilniaus Ekonomikos ir informatikos fakulteto veiklos vertinimo ekspertų

Detaliau

LIETUVOS DARBO BIRŽA PRIE SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTERIJOS Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos antikorupcinės programos ir jos priemoni

LIETUVOS DARBO BIRŽA PRIE SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTERIJOS Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos antikorupcinės programos ir jos priemoni LIETUVOS DARBO BIRŽA PRIE SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTERIJOS Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos antikorupcinės programos ir jos priemonių įgyvendinimo priežiūros komisijai MOTYVUOTA IŠVADA

Detaliau

Reglamentas Nr.821/2014 I PRIEDAS Finansinės priemonės Energijos efektyvumo fondas 2015 metų ataskaita Nr. Informacija, kurią reikia pateikti apie kie

Reglamentas Nr.821/2014 I PRIEDAS Finansinės priemonės Energijos efektyvumo fondas 2015 metų ataskaita Nr. Informacija, kurią reikia pateikti apie kie I PRIEDAS Finansinės priemonės Energijos efektyvumo fondas 215 metų ataskaita Nr. Informacija, kurią reikia pateikti apie kiekvieną finansinę priemonę I. Programa ir prioritetas arba priemonė, pagal kuriuos

Detaliau

European Commission

European Commission EUROPOS KOMISIJA TEMINĖ APŽVALGA 2013 m. birželio 11 d., Briuselis Dažnai užduodami klausimai Bendras Europos dangus. Komisija imasi Europos oro erdvės pralaidumo didinimo veiksmų Kas yra Bendras Europos

Detaliau

Europos socialinio fondo agentūros m. strateginis veiklos planas 2019 m. veiklos planas Europos socialinio fondo agentūros m. stra

Europos socialinio fondo agentūros m. strateginis veiklos planas 2019 m. veiklos planas Europos socialinio fondo agentūros m. stra Europos socialinio fondo agentūros 2019 2021 m. strateginis veiklos planas 1 2 Turinys Europos socialinio fondo agentūra. Misija, vizija, vertybės _ 3 Esamos situacijos įvertinimas: jėgų lauko analizė

Detaliau

Viešoji įstaiga Respublikinis energetikų mokymo centras,Jeruzalės 21, Vilnius

Viešoji įstaiga Respublikinis energetikų mokymo centras,Jeruzalės 21, Vilnius 2012 M. VEIKLOS ATASKAITA Viešoji įstaiga Ateities visuomenės institutas Buveinės adresas A.Vienuolio g. 8-409, Vilnius Įstaigos kodas 302807593 1 Turinys I. Veiklos tikslai, pobūdis ir veiklos rezultatai

Detaliau

INTERVIU CIKLAS DĖL PRAMONĖS 4.0 EKOSISTEMOS VYSTYMO PRIEMONIŲ KAS DALYVAVO? 20 6 apdirbamosios gamybos įmonių (t.y. 25 % Panevėžio regiono apdirbamos

INTERVIU CIKLAS DĖL PRAMONĖS 4.0 EKOSISTEMOS VYSTYMO PRIEMONIŲ KAS DALYVAVO? 20 6 apdirbamosios gamybos įmonių (t.y. 25 % Panevėžio regiono apdirbamos INTERVIU CIKLAS DĖL PRAMONĖS 4.0 EKOSISTEMOS VYSTYMO PRIEMONIŲ KAS DALYVAVO? 20 6 apdirbamosios gamybos įmonių (t.y. 25 % Panevėžio regiono apdirbamosios gamybos įmonių, kurių apyvarta > 2 mln. Eur) švietimo

Detaliau

Microsoft Word - elektra-stebesena_2017_III.docx

Microsoft Word - elektra-stebesena_2017_III.docx ELEKTROS ENERGIJOS RINKOS STEBĖSENOS ATASKAITA UŽ 217 METŲ III KETVIRTĮ Vilnius, 218 Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija Verkių g. 25C-1 LT-8223 Vilnius Tel. +37 5 213 5166 Faks. +37 5 213

Detaliau

MOTYVUOTA IŠVADA DĖL KORUPCIJOS PASIREIŠKIMO TIKIMYBĖS Informuojame, kad vadovaujantis Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymu ir Korupci

MOTYVUOTA IŠVADA DĖL KORUPCIJOS PASIREIŠKIMO TIKIMYBĖS Informuojame, kad vadovaujantis Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymu ir Korupci MOTYVUOTA IŠVADA DĖL KORUPCIJOS PASIREIŠKIMO TIKIMYBĖS Informuojame, kad vadovaujantis Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymu ir Korupcijos analizės atlikimo tvarka, patvirtinta Lietuvos

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS KULTŪROS MINISTRAS ĮSAKYMAS DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS KULTŪROS MINISTRO 2011 M. SPALIO 19 D. ĮSAKYMO NR. ĮV-639 DĖL REGIONŲ KULTŪR

LIETUVOS RESPUBLIKOS KULTŪROS MINISTRAS ĮSAKYMAS DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS KULTŪROS MINISTRO 2011 M. SPALIO 19 D. ĮSAKYMO NR. ĮV-639 DĖL REGIONŲ KULTŪR LIETUVOS RESPUBLIKOS KULTŪROS MINISTRAS ĮSAKYMAS DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS KULTŪROS MINISTRO 2011 M. SPALIO 19 D. ĮSAKYMO NR. ĮV-639 DĖL REGIONŲ KULTŪROS PLĖTROS 2012 2020 METŲ PROGRAMOS PATVIRTINIMO PAKEITIMO

Detaliau

GENERALINIS DIREKTORIUS

GENERALINIS DIREKTORIUS KLAIPĖDOS UNIVERSITETO TARYBA NUTARIMAS DĖL KLAIPĖDOS UNIVERSITETO LĖŠŲ IR NUOSAVYBĖS TEISE VALDOMO TURTO VALDYMO, NAUDOJIMO IR DISPONAVIMO JAIS TVARKOS PATVIRTINIMO 2015 m. lapkričio 4 d. Nr. 9N-64 Klaipėda

Detaliau

ES F ben dri Projekto kodas (Įrašoma automatiškai) 1 PROJEKTO SFMIS DUOMENŲ FORMA FORMAI PRITARTA m. Europos Sąjungos struktūrinės paramos a

ES F ben dri Projekto kodas (Įrašoma automatiškai) 1 PROJEKTO SFMIS DUOMENŲ FORMA FORMAI PRITARTA m. Europos Sąjungos struktūrinės paramos a ES F ben dri 1 PROJEKTO SFMIS DUOMENŲ FORMA FORMAI PRITARTA 2014-2020 m. Europos Sąjungos struktūrinės paramos administravimo darbo grupės, sudarytos Lietuvos Respublikos finansų ministro 2013 m. liepos

Detaliau

KAUNO TECHNOLOGIJOS UNIVERSITETO LĖŠŲ IR NUOSAVYBĖS TEISE VALDOMO TURTO VALDYMO, NAUDOJIMO IR DISPONAVIMO JAIS TVARKA

KAUNO TECHNOLOGIJOS UNIVERSITETO LĖŠŲ IR NUOSAVYBĖS TEISE VALDOMO TURTO VALDYMO, NAUDOJIMO IR DISPONAVIMO JAIS TVARKA PATVIRTINTA Kauno technologijos universiteto tarybos 2013 m. birželio 27 d. nutarimu Nr. V7-T-13 KAUNO TECHNOLOGIJOS UNIVERSITETO LĖŠŲ IR NUOSAVYBĖS TEISE VALDOMO TURTO VALDYMO, NAUDOJIMO IR DISPONAVIMO

Detaliau

Vilniaus miesto savivaldybės tarybai VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS KONTROLĖS IR AUDITO TARNYBA IŠVADA DĖL GALUTINIO KONCESIJOS SUTARTIES DAUGIAFUNKCIS

Vilniaus miesto savivaldybės tarybai VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS KONTROLĖS IR AUDITO TARNYBA IŠVADA DĖL GALUTINIO KONCESIJOS SUTARTIES DAUGIAFUNKCIS Vilniaus miesto savivaldybės tarybai VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS KONTROLĖS IR AUDITO TARNYBA IŠVADA DĖL GALUTINIO KONCESIJOS SUTARTIES DAUGIAFUNKCIS SVEIKATINIMO, ŠVIETIMO, KULTŪROS IR UŽIMTUMO SKATINIMO

Detaliau

Nutarimas paskelbtas: Žin., 2003, Nr Neoficialus nutarimo tekstas LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ NUTARIMAS Antraštės pakeitimai: Nr. 1377,

Nutarimas paskelbtas: Žin., 2003, Nr Neoficialus nutarimo tekstas LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ NUTARIMAS Antraštės pakeitimai: Nr. 1377, Nutarimas paskelbtas: Žin., 2003, Nr. 121-5484 Neoficialus nutarimo tekstas LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ NUTARIMAS Antraštės pakeitimai: Nr. 1377, 2004-11-03, Žin., 2004, Nr. 162-5917 (2004-11-06) DĖL

Detaliau

Reglamento Nr.821/2014 I priedas Nr. II PRIEDAS Finansinės priemonės Daugiabučių namų modernizavimo fondas 2015 metų ataskaita Lietuvos Respublikos ap

Reglamento Nr.821/2014 I priedas Nr. II PRIEDAS Finansinės priemonės Daugiabučių namų modernizavimo fondas 2015 metų ataskaita Lietuvos Respublikos ap Nr. II PRIEDAS Finansinės priemonės Daugiabučių namų modernizavimo fondas 2015 metų ataskaita Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija 20160408 Informacija, kurią reikia pateikti apie kiekvieną finansinę

Detaliau

VšĮ GAMTOS ATEITIS 2019 M. VISUOMENĖS ŠVIETIMO BEI INFORMAVIMO PAKUOČIŲ ATLIEKŲ TVARKYMO KLAUSIMAIS PROGRAMA BENDROSIOS NUOSTATOS VšĮ Gamtos ateitis (

VšĮ GAMTOS ATEITIS 2019 M. VISUOMENĖS ŠVIETIMO BEI INFORMAVIMO PAKUOČIŲ ATLIEKŲ TVARKYMO KLAUSIMAIS PROGRAMA BENDROSIOS NUOSTATOS VšĮ Gamtos ateitis ( VšĮ GAMTOS ATEITIS 2019 M. VISUOMENĖS ŠVIETIMO BEI INFORMAVIMO PAKUOČIŲ ATLIEKŲ TVARKYMO KLAUSIMAIS PROGRAMA BENDROSIOS NUOSTATOS VšĮ Gamtos ateitis (toliau Organizacija) parengė 2019 m. Visuomenės švietimo

Detaliau

PATVIRTINTA Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2018 m. d. įsakymu Nr. 3D- LIETUVOS KAIMO TINKLO 2018 METŲ VEIKSMŲ PLANAS I SKYRIUS BENDROSIOS NU

PATVIRTINTA Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2018 m. d. įsakymu Nr. 3D- LIETUVOS KAIMO TINKLO 2018 METŲ VEIKSMŲ PLANAS I SKYRIUS BENDROSIOS NU PATVIRTINTA Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2018 m. d. įsakymu 3D- LIETUVOS KAIMO TINKLO 2018 METŲ VEIKSMŲ PLANAS I SKYRIUS BENDROSIOS NUOSTATOS 1. Lietuvos kaimo tinklo 2018 metų veiksmų planas

Detaliau

APROBUOTA: Kvalifikacijų ir profesinio mokymo plėtros centro koordinavimo tarybos 2018 m. d. posėdyje (protokolo Nr. ) PATVIRTINTA: Kvalifikacijų ir p

APROBUOTA: Kvalifikacijų ir profesinio mokymo plėtros centro koordinavimo tarybos 2018 m. d. posėdyje (protokolo Nr. ) PATVIRTINTA: Kvalifikacijų ir p APROBUOTA: ir profesinio mokymo plėtros centro koordinavimo tarybos 2018 m. d. posėdyje (protokolo Nr. ) PATVIRTINTA: ir profesinio mokymo plėtros centro direktoriaus 2019 m. vasario 4 d. įsakymu Nr. V1-28

Detaliau

Slide 1

Slide 1 DAUGIABUČIŲ NAMŲ MODERNIZAVIMO PROGRAMA VALIUS SERBENTA VILNIUS 2008 BŪSTO IR URBANISTINĖS PLĖTROS AGENTŪRA Švitrigailos g. 7, Vilnius, Lietuva Tel. +3705 262 9853 Fax. +3705 262 2154 El.p. v.serbenta@bkagentura.lt

Detaliau

airbnb-pwc-taxguide-lithuania-lt

airbnb-pwc-taxguide-lithuania-lt Šį vadovą parengė nepriklausoma apskaitos įmonė 2018 m. rugsėjo LIETUVA SU TRUMPALAIKE NUOMA SUSIJĘ MOKESČIŲ KLAUSIMAI Toliau pateikta informacija yra gairės, padėsiančios susipažinti su kai kuriais mokesčių

Detaliau

INSTITUCIJOS, VYKDANČIOS MOKYTOJŲ IR ŠVIETIMO PAGALBĄ TEIKIANČIŲ SPECIALISTŲ KVALIFIKACIJOS TOBULINIMĄ, 2013 METŲ VEIKLOS ĮSIVERTINIMO IŠVADOS 1. Inst

INSTITUCIJOS, VYKDANČIOS MOKYTOJŲ IR ŠVIETIMO PAGALBĄ TEIKIANČIŲ SPECIALISTŲ KVALIFIKACIJOS TOBULINIMĄ, 2013 METŲ VEIKLOS ĮSIVERTINIMO IŠVADOS 1. Inst INSTITUCIJOS, VYKDANČIOS MOKYTOJŲ IR ŠVIETIMO PAGALBĄ TEIKIANČIŲ SPECIALISTŲ KVALIFIKACIJOS TOBULINIMĄ, 2013 METŲ VEIKLOS ĮSIVERTINIMO IŠVADOS 1. Institucijos pavadinimas Kretingos rajono pedagogų švietimo

Detaliau

1_II_et_P_Sav_mokymai

1_II_et_P_Sav_mokymai 1 Projektinių pasiūlymų Utenos regiono plėtros tarybai projektinių pasiūlymų apibendrinimo Utenos regiono plėtros tarybos sekretoriate tvarkos 3 priedas PATVIRTINTA Utenos regiono plėtros tarybos 2010

Detaliau

PRITARTA Panevėžio rajono savivaldybės tarybos 2018 m. gegužės 30 d. sprendimu Nr. T-98 PANEVĖŽIO R. VELŽIO GIMNAZIJOS DIREKTORIAUS RIMTO BALTUŠIO 201

PRITARTA Panevėžio rajono savivaldybės tarybos 2018 m. gegužės 30 d. sprendimu Nr. T-98 PANEVĖŽIO R. VELŽIO GIMNAZIJOS DIREKTORIAUS RIMTO BALTUŠIO 201 PRITARTA Panevėžio rajono savivaldybės tarybos 2018 m. gegužės 30 d. sprendimu Nr. T-98 PANEVĖŽIO R. VELŽIO GIMNAZIJOS DIREKTORIAUS RIMTO BALTUŠIO 2017 METŲ VEIKLOS ATASKAITA I. BENDRA INFORMACIJA APIE

Detaliau

2015 m. pažangos siekiant nacionalinių energijos vartojimo efektyvumo tikslų ataskaita

2015 m. pažangos siekiant nacionalinių energijos vartojimo efektyvumo tikslų ataskaita 2016 m. pažangos siekiant nacionalinių energijos vartojimo efektyvumo tikslų ataskaita 2018 m., Vilnius Turinys 1. Santrauka... 1 2. Pagrindiniai 2016 m. ekonominiai ir energetiniai rodikliai... 2 3. Pirminės

Detaliau

Microsoft PowerPoint - SGdujos_ZaliosiosInovacijos_2016.pptx

Microsoft PowerPoint - SGdujos_ZaliosiosInovacijos_2016.pptx Žaliosios inovacijos suslėgtų gamtinių dujų gamybos technologiniuose procesuose Informacinis renginys: Žaliosios pramonės inovacijų programos įgyvendinimas 2016 m. rugsėjo 29 d., Vilnius Apie mus UAB SG

Detaliau

7S-18_priedas

7S-18_priedas 1 Projektinių pasiūlymų Utenos regiono plėtros tarybai projektinių pasiūlymų apibendrinimo Utenos regiono plėtros tarybos sekretoriate tvarkos 3 priedas PATVIRTINTA Utenos regiono plėtros tarybos 2010

Detaliau

ELEKTROS ENERGIJOS RINKOS STEBĖSENOS ATASKAITA UŽ 2018 METŲ IV KETVIRTĮ Vilnius, 2019

ELEKTROS ENERGIJOS RINKOS STEBĖSENOS ATASKAITA UŽ 2018 METŲ IV KETVIRTĮ Vilnius, 2019 ELEKTROS ENERGIJOS RINKOS STEBĖSENOS ATASKAITA UŽ 2018 METŲ IV KETVIRTĮ Vilnius, 2019 Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija Verkių g. 25C-1 LT-08223 Vilnius Tel. +370 5 213 5166 Faks. +370

Detaliau

Profesinio orientavimo projektas Studentų ugdymas karjerai studento karjeros sėkmės link (Nr. EG ) Į(SI)DARBINIMO FORMOS NAUDINGOS NUORODOS IR

Profesinio orientavimo projektas Studentų ugdymas karjerai studento karjeros sėkmės link (Nr. EG ) Į(SI)DARBINIMO FORMOS NAUDINGOS NUORODOS IR Į(SI)DARBINIMO FORMOS NAUDINGOS NUORODOS IR INFORMACIJA Darbo rinkoje egzistuoja įvairios į(si)darbinimo formos, todėl jaunam žmogui lengva pasimesti ir susipainioti tarp terminų ir įdarbinimo formų. Todėl

Detaliau

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation PAKVIESTŲJŲ STUDIJUOTI KTK IR KITOSE LIETUVOS KOLEGIJOSE 1 PRIEDAS PAGAL PAGEIDAVIMO NUMERĮ REZULTATŲ DINAMIKA 2014 M., 2015 M., 2016 M. Atkreiptinas dėmesys į pakviestųjų pagal pageidavimo numerį rezultatą:

Detaliau

2 priedas

2 priedas 1 PRIEDAS Viešosios įstaigos.. Rietavo verslo informacijos centras (viešosios įstaigos pavadinimas) Eil. Nr. 2015 m. veiklos planas Priemonės pavadinimas* Priemonės aprašymas Įvykdymo terminas Rezultatas

Detaliau

PASTABOS DĖL PRIEMONĖS NR IVG-T-819 VERSLO KONSULTANTAS LT PROJEKTŲ FINANSAVIMO SĄLYGŲ APRAŠO NR. 1 (toliau Aprašas) Lietuvos pramonininkų kon

PASTABOS DĖL PRIEMONĖS NR IVG-T-819 VERSLO KONSULTANTAS LT PROJEKTŲ FINANSAVIMO SĄLYGŲ APRAŠO NR. 1 (toliau Aprašas) Lietuvos pramonininkų kon PASTABOS DĖL PRIEMONĖS NR. 03.1.1-IVG-T-819 VERSLO KONSULTANTAS LT PROJEKTŲ FINANSAVIMO SĄLYGŲ APRAŠO NR. 1 (toliau Aprašas) Lietuvos pramonininkų konfederacijos, Lietuvos inovacijų centro, asociacijos

Detaliau

„VVG „Radviliškio lyderis“ teritorijos vietos plėtros strategija 2016–2023 m.“

„VVG „Radviliškio lyderis“ teritorijos vietos plėtros strategija 2016–2023 m.“ VVG Radviliškio lyderis teritorijos vietos plėtros strategija 2016 2023 m. VVG Radviliškio lyderis teritorijos vietos plėtros strategija 2016-2023 m. Bendra strategijos vertė 2 486 600,00 Eur. Lėšos vietos

Detaliau

Regioniniu s vietimo valdymo informaciniu sistemu ple tra ir s vietimo politikos analize s specialistu kompetencijos tobulinimas (II etapas) Bendradar

Regioniniu s vietimo valdymo informaciniu sistemu ple tra ir s vietimo politikos analize s specialistu kompetencijos tobulinimas (II etapas) Bendradar Regioniniu s vietimo valdymo informaciniu sistemu ple tra ir s vietimo politikos analize s specialistu kompetencijos tobulinimas (II etapas) Bendradarbiaujant su: Pristatymas: Nepakankamas te vu mokyklos

Detaliau

VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS VIRŠININKAS ĮSAKYMAS DĖL VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS PRIE LIETUVO

VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS VIRŠININKAS ĮSAKYMAS DĖL VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS PRIE LIETUVO VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS VIRŠININKAS ĮSAKYMAS DĖL VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS VIRŠININKO 2006

Detaliau

Microsoft Word - Dokumentas1

Microsoft Word - Dokumentas1 2014 2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 3 prioriteto Smulkiojo ir vidutinio verslo konkurencingumo skatinimas priemonės Nr. 03.3.1-LVPA-K-803 Regio Invest LT+ projektų finansavimo

Detaliau

Microsoft Word - nutarimo+projektas_+VB

Microsoft Word - nutarimo+projektas_+VB VALSTYBINĖ KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJA NUTARIMAS DĖL GINČO TARP IR AB ENERGIJOS SKIRSTYMO OPERATORIUS NAGRINĖJIMO 2019 m. gegužės 20 d. Nr. O3E-147 Vilnius Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos

Detaliau

LYGIŲ GALIMYBIŲ KONTROLIERIUS PAŽYMA DĖL GALIMOS DISKRIMINACIJOS SOCIALINĖS PADĖTIES IR AMŽIAUS PAGRINDAIS UAB INVESTICIJŲ IR VERSLO GARANTIJOS DARBO

LYGIŲ GALIMYBIŲ KONTROLIERIUS PAŽYMA DĖL GALIMOS DISKRIMINACIJOS SOCIALINĖS PADĖTIES IR AMŽIAUS PAGRINDAIS UAB INVESTICIJŲ IR VERSLO GARANTIJOS DARBO LYGIŲ GALIMYBIŲ KONTROLIERIUS PAŽYMA DĖL GALIMOS DISKRIMINACIJOS SOCIALINĖS PADĖTIES IR AMŽIAUS PAGRINDAIS UAB INVESTICIJŲ IR VERSLO GARANTIJOS DARBO SKELBIME 2016-09-21 Nr. (16)SN-137)SP-105 Vilnius Lygių

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTRAS ĮSAKYMAS DĖL FINANSŲ MINISTRO 2014 M. GRUODŽIO 30 D. ĮSAKYMO NR. 1K-499 DĖL METŲ EUROPOS SĄJUNGOS FON

LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTRAS ĮSAKYMAS DĖL FINANSŲ MINISTRO 2014 M. GRUODŽIO 30 D. ĮSAKYMO NR. 1K-499 DĖL METŲ EUROPOS SĄJUNGOS FON LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTRAS ĮSAKYMAS DĖL FINANSŲ MINISTRO 2014 M. GRUODŽIO 30 D. ĮSAKYMO NR. 1K-499 DĖL 2014 2020 METŲ EUROPOS SĄJUNGOS FONDŲ INVESTICIJŲ VEIKSMŲ PROGRAMOS STEBĖSENOS RODIKLIŲ

Detaliau

PATVIRTINTA Klaipėdos,,Žaliakalnio gimnazijos direktoriaus 2018 m. lapkričio 22 d. įsakymu Nr. V- 207 KLAIPĖDOS,,ŽALIAKALNIO GIMNAZIJOS,

PATVIRTINTA Klaipėdos,,Žaliakalnio gimnazijos direktoriaus 2018 m. lapkričio 22 d. įsakymu Nr. V- 207 KLAIPĖDOS,,ŽALIAKALNIO GIMNAZIJOS, PATVIRTINTA Klaipėdos,,Žaliakalnio gimnazijos direktoriaus 2018 m. lapkričio 22 d. įsakymu Nr. V- 207 KLAIPĖDOS,,ŽALIAKALNIO GIMNAZIJOS, 290438420 2019 2021-ŲJŲ METŲ STRATEGINIS PLANAS VEIKLOS KONTEKSTAS

Detaliau

KORUPCIJOS RIZIKOS ANALIZĖS IŠVADOJE PATEIKTŲ PASIŪLYMŲ STEBĖSENA 2015 m. gruodžio 9 d. rašto Nr. L priedas Informacija apie 2015 m. rugsėjo 7

KORUPCIJOS RIZIKOS ANALIZĖS IŠVADOJE PATEIKTŲ PASIŪLYMŲ STEBĖSENA 2015 m. gruodžio 9 d. rašto Nr. L priedas Informacija apie 2015 m. rugsėjo 7 KORUPCIJOS RIZIKOS ANALIZĖS IŠVADOJE PATEIKTŲ PASIŪLYMŲ STEBĖSENA 2015 m. gruodžio 9 d. rašto Nr. L-01-6141 priedas Informacija apie 2015 m. rugsėjo 7 d. Išvadoje dėl korupcijos rizikos analizės Valstybinės

Detaliau

VILNIAUS TECHNOLOGIJŲ MOKYMO IR REABILITACIJOS CENTRO STRATEGINIO ŠVIETIMO PLANO ĮGYVENDINIMO 2017 METŲ VEIKLOS PROGRAMA PATVIRTINTA Vilniaus technolo

VILNIAUS TECHNOLOGIJŲ MOKYMO IR REABILITACIJOS CENTRO STRATEGINIO ŠVIETIMO PLANO ĮGYVENDINIMO 2017 METŲ VEIKLOS PROGRAMA PATVIRTINTA Vilniaus technolo VILNIAUS TECHNOLOGIJŲ MOKYMO IR REABILITACIJOS CENTRO STRATEGINIO ŠVIETIMO PLANO ĮGYVENDINIMO 2017 METŲ VEIKLOS PROGRAMA PATVIRTINTA Vilniaus technologijų mokymo ir reabilitacijos centro direktoriaus 2017

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTRAS ĮSAKYMAS DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTRO 2009 M. RUGPJŪČIO

LIETUVOS RESPUBLIKOS SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTRAS ĮSAKYMAS DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTRO 2009 M. RUGPJŪČIO LIETUVOS RESPUBLIKOS SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTRAS ĮSAKYMAS DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTRO 2009 M. RUGPJŪČIO 4 D. ĮSAKYMO NR. A1-476,,DĖL DARBO RINKOS PASLAUGŲ

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽEMĖS ŪKIO MINISTRO

LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽEMĖS ŪKIO MINISTRO PATVIRTINTA Utenos regiono vietos veiklos grupės valdybos 2019 m. kovo 4 d. posėdyje protokolu VIETOS PROJEKTŲ FINANSAVIMO SĄLYGŲ APRAŠAS UTENOS REGIONO VIETOS VEIKLOS GRUPĖ (toliau VVG) Vietos plėtros

Detaliau

PROJEKTAS METŲ EUROPOS SĄJUNGOS FONDŲ INVESTICIJŲ VEIKSMŲ PROGRAMOS 2 PRIORITETO INFORMACINĖS VISUOMENĖS SKATINIMAS PRIEMONĖS NR. J06-CPVA-V

PROJEKTAS METŲ EUROPOS SĄJUNGOS FONDŲ INVESTICIJŲ VEIKSMŲ PROGRAMOS 2 PRIORITETO INFORMACINĖS VISUOMENĖS SKATINIMAS PRIEMONĖS NR. J06-CPVA-V PROJEKTAS 2014 2020 METŲ EUROPOS SĄJUNGOS FONDŲ INVESTICIJŲ VEIKSMŲ PROGRAMOS 2 PRIORITETO INFORMACINĖS VISUOMENĖS SKATINIMAS PRIEMONĖS NR. J06-CPVA-V IRT INFRASTRUKTŪROS OPTIMIZAVIMAS IR SAUGA PROJEKTŲ

Detaliau

VIEŠŲJŲ INVESTICIJŲ PLĖTROS AGENTŪRA

VIEŠŲJŲ INVESTICIJŲ PLĖTROS AGENTŪRA VALSTYBĖS INVESTICIJOS Į ENERGINIO EFEKTYVUMO DIDINIMĄ: TVARIŲ SPRENDIMŲ PAIEŠKOS 2017 gruodžio 4 d. BENDRABUČIŲ RENOVACIJA (JESSICA) 15 DAUGIABUČIŲ RENOVACIJA (JESSICA) 30 VIPA FINANSINIAI INSTRUMENTAI

Detaliau

PATVIRTINTA

PATVIRTINTA PATVIRTINTA Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministro 2012 m. gegužės 25 d. įsakymo Nr. V-91 (Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministro 2013 m. gruodis 19 d. įsakymo Nr. V-270 redakcija) ASOCIACIJŲ

Detaliau

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Pagrindiniai Lietuvos ateities iššūkiai Klaudijus Maniokas ESTEP valdybos pirmininkas Trys akcentai Pripažinti ir nepripažinti iššūkiai: konsensuso link Struktūrinių apirbojimų sprendimas: intervencijos

Detaliau

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Daugiafunkcis sveikatinimo, ugdymo, kultūros ir užimtumo centro kompleksas 2015 m. liepos 8 d. Pristatymo turinys I. Projekto įgyvendinimo kontekstas ir vieta II. III. IV. Pagrindiniai duomenys apie projektą

Detaliau

Medienos ruošos VĮ miškų urėdijose praktiniai organizaciniai aspektai

Medienos ruošos VĮ miškų urėdijose praktiniai organizaciniai aspektai GENERALINĖS MIŠKŲ URĖDIJOS PRIE APLINKOS MINISTERIJOS GENERALINIS MIŠKŲ URĖDAS BENJAMINAS SAKALAUSKAS VILNIUS 2013m. spalio 10 d. 1 Lietuvos Respublikos Seimo patvirtinta Nacionalinės energetikos strategija

Detaliau

_SGD_SPRENDINIAI TARYBAI_AR SANTRAUKA_12005

_SGD_SPRENDINIAI TARYBAI_AR SANTRAUKA_12005 1. ĮVADAS Suskystintųjų gamtinių dujų (toliau SkGD) terminalo, susijusios infrastruktūros ir dujotiekio statybos specialiojo teritorijų planavimo dokumentas rengiamas vadovaujantis Lietuvos Respublikos

Detaliau

VALSTYBINĖ KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJA NUTARIMAS DĖL AB ENERGIJOS SKIRSTYMO OPERATORIUS ELEKTROS ENERGIJOS PERSIUNTIMO PASLAUGOS KAINŲ IR

VALSTYBINĖ KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJA NUTARIMAS DĖL AB ENERGIJOS SKIRSTYMO OPERATORIUS ELEKTROS ENERGIJOS PERSIUNTIMO PASLAUGOS KAINŲ IR VALSTYBINĖ KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJA NUTARIMAS DĖL AB ENERGIJOS SKIRSTYMO OPERATORIUS ELEKTROS ENERGIJOS PERSIUNTIMO PASLAUGOS KAINŲ IR JŲ TAIKYMO TVARKOS PASKELBIMO 2018 m. lapkričio 16

Detaliau

PATVIRTINTA

PATVIRTINTA PATVIRTINTA Lietuvos nacionalinės Martyno Mažvydo bibliotekos generalinio direktoriaus 2017 m. sausio 5 d. įsakymu Nr. B-3 LIETUVOS NACIONALINĖS MARTYNO MAŽVYDO BIBLIOTEKOS (Asignavimų valdytojo 90 900

Detaliau

Slide 1

Slide 1 Lietuvos šilumos tiekėjų asociacija Lietuvos šilumos ūkio apžvalga Vytautas Stasiūnas Lietuvos šilumos tiekėjų asociacijos prezidentas 2009 m. sausio 23 d. Viešbutis Reval Hotel Lietuva h Europos šalys,

Detaliau

VALSTYBINĖS KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJOS

VALSTYBINĖS KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJOS Projektas VALSTYBINĖ KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJA NUTARIMAS DĖL ŠILUMOS TIEKĖJŲ, NEPRIKLAUSOMŲ ŠILUMOS GAMINTOJŲ, GERIAMOJO VANDENS TIEKĖJŲ IR NUOTEKŲ TVARKYTOJŲ, PAVIRŠINIŲ NUOTEKŲ TVARKYTOJŲ

Detaliau

Teisinės ir mokesčių sistemos supratimas

Teisinės ir mokesčių sistemos supratimas Teisinės ir mokesčių sistemos supratimas TEISINĖ APLINKA NORITE ĮSTEIGTI ĮMONĘ, NUO KO PRADĖTI? TEISINIŲ FORMŲ JURIDINIAI ASMENYS individuali įmonė, uždaroji akcinė bendrovė, akcinė bendrovė, asociacija,

Detaliau

VERSLO IR VADYBOS TECHNOLOGIJŲ PROGRAMA

VERSLO IR VADYBOS TECHNOLOGIJŲ PROGRAMA PATVIRTINTA Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2007 m. rugsėjo 6 d. įsakymu Nr. ISAK-1790 VERSLO IR VADYBOS TECHNOLOGIJŲ BENDROJI PROGRAMA MOKINIAMS, BESIMOKANTIEMS PAGAL VIDURINIO UGDYMO

Detaliau

Slide 10

Slide 10 EUROSTARS 2 su inovacijomis sparčiau į rinką Daiva Keršienė Mokslo, inovacijų ir technologijų agentūra 2019-06-19 Atsakykite į klausimus... Poreikis ko jūsų klientams/vartotojams reikia? Sprendimas koks

Detaliau

Microsoft Word m. I ketv. finansinių ataskaitų aiškinamasis rastas

Microsoft Word m. I ketv. finansinių ataskaitų aiÅ¡kinamasis rastas TAURAGĖS AUŠROS PAGRINDINĖ MOKYKLA 2019 METŲ I KETVIRČIO FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO AIŠKINAMASIS RAŠTAS 2019-04-23 BENDROJI DALIS 1. Duomenys apie subjektą, parengusį finansinių ataskaitų rinkinį Tauragės

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS ŠVIETIMO IR MOKSLO MINISTRO Į S A K Y M A S DĖL STUDIJŲ PAKOPŲ APRAŠO PATVIRTINIMO 2011 m. lapkričio 21 d. Nr. V-2212 Vilnius Sie

LIETUVOS RESPUBLIKOS ŠVIETIMO IR MOKSLO MINISTRO Į S A K Y M A S DĖL STUDIJŲ PAKOPŲ APRAŠO PATVIRTINIMO 2011 m. lapkričio 21 d. Nr. V-2212 Vilnius Sie LIETUVOS RESPUBLIKOS ŠVIETIMO IR MOKSLO MINISTRO Į S A K Y M A S DĖL STUDIJŲ PAKOPŲ APRAŠO PATVIRTINIMO 2011 m. lapkričio 21 d. Nr. V-2212 Vilnius Siekdamas užtikrinti aukštųjų mokyklų skirtingų pakopų

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS ŠVIETIMO IR MOKSLO MINISTRO

LIETUVOS RESPUBLIKOS ŠVIETIMO IR MOKSLO MINISTRO LIETUVOS RESPUBLIKOS ŠVIETIMO IR MOKSLO MINISTRO Į S A K Y M A S DĖL STUDIJŲ PAKOPŲ APRAŠO PATVIRTINIMO 2011 m. lapkričio 21 d. Nr. V-2212 Vilnius Siekdamas užtikrinti aukštųjų mokyklų skirtingų pakopų

Detaliau

PATVIRTINTA Asociacijos Klaipėdos žuvininkystės vietos veiklos grupė visuotinio narių susirinkimo protokolu Nr. VIS/ ASOCIACIJOS KLAI

PATVIRTINTA Asociacijos Klaipėdos žuvininkystės vietos veiklos grupė visuotinio narių susirinkimo protokolu Nr. VIS/ ASOCIACIJOS KLAI PATVIRTINTA Asociacijos žuvininkystės vietos veiklos grupė visuotinio narių 2019-04-29 susirinkimo protokolu Nr. VIS/2019-1 ASOCIACIJOS KLAIPĖDOS ŽUVININKYSTĖS VIETOS VEIKLOS GRUPĖ 2019 M. VEIKLOS PROGRAMA

Detaliau

Eil. Nr METŲ LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS BIUDŽETO PAJAMOS Pajamų pavadinimas Patikslintas planas (tūkst. eurų) Vykdymas 1. Mokesčiai

Eil. Nr METŲ LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS BIUDŽETO PAJAMOS Pajamų pavadinimas Patikslintas planas (tūkst. eurų) Vykdymas 1. Mokesčiai Eil. Nr. 2018 METŲ LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS BIUDŽETO PAJAMOS Pajamų pavadinimas Patikslintas planas (tūkst. eurų) Vykdymas 1. Mokesčiai 11682 11930 1.1. Gyventojų pajamų mokestis (gautas iš VMI) 10749

Detaliau

LIETUVOS ITS POLITIKA IR ĮGYVENDINIMAS: STATUS QUO IR ESMINIAI POKYČIAI FORMUOJANT ITS DARBOTVARKĘ GRAŽVYDAS JAKUBAUSKAS Konferencija Intelektinės tra

LIETUVOS ITS POLITIKA IR ĮGYVENDINIMAS: STATUS QUO IR ESMINIAI POKYČIAI FORMUOJANT ITS DARBOTVARKĘ GRAŽVYDAS JAKUBAUSKAS Konferencija Intelektinės tra LIETUVOS ITS POLITIKA IR ĮGYVENDINIMAS: STATUS QUO IR ESMINIAI POKYČIAI FORMUOJANT ITS DARBOTVARKĘ GRAŽVYDAS JAKUBAUSKAS Konferencija Intelektinės transporto sistemos ir išmaniosios technologijos transporte

Detaliau

VALSTYBINĖ KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJA

VALSTYBINĖ KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJA BIOKURO RINKOS STEBĖSENOS ATASKAITA UŽ 2017 M. I KETV. Vilnius, 2017 Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija Verkių g. 25C-1, LT-08223 Vilnius Tel. +370 5 213 5166 Faks. +370 5 213 5270 El.

Detaliau

Microsoft Word - TYNDP

Microsoft Word - TYNDP GAMTINIŲ DUJŲ PERDAVIMO SISTEMOS OPERATORIAUS DEŠIMTIES METŲ (2018 2027 M.) TINKLO PLĖTROS PLANAS Vilnius, 2018 m. TURINYS ĮŽANGA... 3 1. GAMTINIŲ DUJŲ TIEKIMO ŠALTINIAI IR PERDAVIMO PASLAUGŲ POREIKIS...

Detaliau

METINIO PLANO PRIEMONIŲ VYKDYMO DALIS v3

METINIO PLANO PRIEMONIŲ VYKDYMO DALIS v3 Valstybinės kelių transporto inspekcijos prie Susisiekimo ministerijos 2014 metų veiklos plano vykdymo ataskaitos 1 priedas VALSTYBINĖ KELIŲ TRANSPORTO INSPEKCIJA PRIE SUSISIEKIMO MINISTERIJOS INFORMACIJA

Detaliau

PATVIRTINTA Marijampolės apylinkės teismo pirmininko 2019 m. sausio 4 d. įsakymu Nr. 1RV-3 MARIJAMPOLĖS APYLINKĖS TEISMAS Kodas ME

PATVIRTINTA Marijampolės apylinkės teismo pirmininko 2019 m. sausio 4 d. įsakymu Nr. 1RV-3 MARIJAMPOLĖS APYLINKĖS TEISMAS Kodas ME PATVIRTINTA Marijampolės apylinkės teismo pirmininko 2019 m. sausio 4 d. įsakymu Nr. 1RV-3 MARIJAMPOLĖS APYLINKĖS TEISMAS Kodas 191446312 2019 2021 METŲ STRATEGINIS VEIKLOS PLANAS I SKYRIUS MISIJA Marijampolės

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO KONTROLIERIUS PAŽYMA DĖL X SKUNDO PRIEŠ KAIŠIADORIŲ RAJONO SAVIVALDYBĘ Nr. 4D-2016/2-97 Vilnius I. SKUNDO ESMĖ 1

LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO KONTROLIERIUS PAŽYMA DĖL X SKUNDO PRIEŠ KAIŠIADORIŲ RAJONO SAVIVALDYBĘ Nr. 4D-2016/2-97 Vilnius I. SKUNDO ESMĖ 1 LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO KONTROLIERIUS PAŽYMA DĖL X SKUNDO PRIEŠ KAIŠIADORIŲ RAJONO SAVIVALDYBĘ 2016-04-29 Nr. 4D-2016/2-97 Vilnius I. SKUNDO ESMĖ 1. Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierius gavo X (X)

Detaliau

2014 m. pažangos siekiant nacionalinių energijos vartojimo efektyvumo tikslų ataskaita 2016 metai, Vilnius

2014 m. pažangos siekiant nacionalinių energijos vartojimo efektyvumo tikslų ataskaita 2016 metai, Vilnius 2014 m. pažangos siekiant nacionalinių energijos vartojimo efektyvumo tikslų ataskaita 2016 metai, Vilnius 2 Turinys Santrauka... 3 Pagrindiniai 2014 m. ekonominiai ir energetiniai rodikliai... 4 Pirminės

Detaliau

LIETUVOS HIDROMETEOROLOGIJOS TARNYBA PRIE APLINKOS MINISTERIJOS 2018 METŲ VEIKLOS ATASKAITA I. IŠORINIAI POKYČIAI LHMT yra vienintelė ofici

LIETUVOS HIDROMETEOROLOGIJOS TARNYBA PRIE APLINKOS MINISTERIJOS 2018 METŲ VEIKLOS ATASKAITA I. IŠORINIAI POKYČIAI LHMT yra vienintelė ofici LIETUVOS HIDROMETEOROLOGIJOS TARNYBA PRIE APLINKOS MINISTERIJOS 2018 METŲ VEIKLOS ATASKAITA 2019-01-28 I. IŠORINIAI POKYČIAI LHMT yra vienintelė oficiali šalyje patikimos inės informacijos, reikalingos

Detaliau

KLAIPĖDOS NYKŠTUKO MOKYKLOS-DARŽELIO DIREKTORIUS ĮSAKYMAS DĖL KORUPCIJOS PREVENCIJOS 2014 m. balandžio 7 d. Nr. V1-19 Klaipėda Vadovaudamasi Lietuvos

KLAIPĖDOS NYKŠTUKO MOKYKLOS-DARŽELIO DIREKTORIUS ĮSAKYMAS DĖL KORUPCIJOS PREVENCIJOS 2014 m. balandžio 7 d. Nr. V1-19 Klaipėda Vadovaudamasi Lietuvos KLAIPĖDOS NYKŠTUKO MOKYKLOS-DARŽELIO DIREKTORIUS ĮSAKYMAS DĖL KORUPCIJOS PREVENCIJOS 2014 m. balandžio 7 d. Nr. V1-19 Klaipėda Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos prevencijos įstatymo (Žin., 2002, Nr. 57-2297)

Detaliau

final_Duju_rinkos_stebesesnos_ataskaita_2011_I_ketv

final_Duju_rinkos_stebesesnos_ataskaita_2011_I_ketv Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija GAMTINIŲ DUJŲ RINKOS STEBĖSENOS ATASKAITA UŽ 2011 M. I KETV. Vilnius, 2011 2 Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija Algirdo g. 27, LT-03219

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS KONKURENCIJOS ĮSTATYMO NR. VIII , 22, 25, 28, 29, 35, 36, 39, 49, 53 STRAIPSNIŲ PAKEITIMO IR ĮSTATYMO PAPILDYMO 38 1 STRAI

LIETUVOS RESPUBLIKOS KONKURENCIJOS ĮSTATYMO NR. VIII , 22, 25, 28, 29, 35, 36, 39, 49, 53 STRAIPSNIŲ PAKEITIMO IR ĮSTATYMO PAPILDYMO 38 1 STRAI LIETUVOS RESPUBLIKOS KONKURENCIJOS ĮSTATYMO NR. VIII-1099 18, 22, 25, 28, 29, 35, 36, 39, 49, 53 STRAIPSNIŲ PAKEITIMO IR ĮSTATYMO PAPILDYMO 38 1 STRAIPSNIU ĮSTATYMO PROJEKTO AIŠKINAMASIS RAŠTAS 1. Projekto

Detaliau

KARJEROS KOMPETENCIJOS UGDYMO ŽINIŲ VISUOMENĖJE PRIORITETAI

KARJEROS KOMPETENCIJOS UGDYMO ŽINIŲ VISUOMENĖJE PRIORITETAI KARJEROS KOMPETENCIJOS UGDYMO ŽINIŲ VISUOMENĖJE PRIORITETAI Liudmila Lobanova VGTU Tarptautinės ekonomikos ir vadybos katedra Inga Veževičienė VGTU Integracijos ir karjeros direkcija Vilnius 2005.02.25

Detaliau

EUROPOS KOMISIJA Briuselis, C(2017) 4679 final KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO SPRENDIMAS (ES) / dėl bendros sistemos techninių standa

EUROPOS KOMISIJA Briuselis, C(2017) 4679 final KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO SPRENDIMAS (ES) / dėl bendros sistemos techninių standa EUROPOS KOMISIJA Briuselis, 2017 07 11 C(2017) 4679 final KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO SPRENDIMAS (ES) /... 2017 07 11 dėl bendros sistemos techninių standartų ir formatų, kad EURES portale būtų galima susieti

Detaliau

VALSTYBINĖ KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJA

VALSTYBINĖ KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJA VALSTYBINĖS KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJOS ŠILUMOS IR VANDENS DEPARTAMENTO VANDENS SKYRIUS Teikti Komisijos posėdžiui Komisijos narė Viktorija Sankauskaitė 2016-05-31 PAŽYMA DĖL GERIAMOJO VANDENS

Detaliau

ĮMONIŲ BANKROTO VALDYMO DEPARTAMENTO

ĮMONIŲ BANKROTO VALDYMO DEPARTAMENTO PATVIRTINTA Audito, apskaitos, turto vertinimo ir nemokumo valdymo tarnybos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos direktoriaus 2017 m. rugsėjo 27 d. įsakymu Nr. V1-236 ADMINISTRACINĖS PASLAUGOS,,DOKUMENTŲ

Detaliau

Europos Sąjungos Taryba Briuselis, 2015 m. vasario 19 d. (OR. en) 6197/15 PRANEŠIMAS nuo: Nuolatinių atstovų komiteto (COREPER I) kam: Dalykas: Taryba

Europos Sąjungos Taryba Briuselis, 2015 m. vasario 19 d. (OR. en) 6197/15 PRANEŠIMAS nuo: Nuolatinių atstovų komiteto (COREPER I) kam: Dalykas: Taryba Europos Sąjungos Taryba Briuselis, 2015 m. vasario 19 d. (OR. en) 6197/15 PRANEŠIMAS nuo: Nuolatinių atstovų komiteto (COREPER I) kam: Dalykas: Tarybai MI 82 COMPET 40 MAP 5 TELECOM 37 Tarybos išvadų dėl

Detaliau

Projektą vykdančiojo personalo darbo užmokesčio ir savanoriško darbo įnašo fiksuotojo įkainio nustatymo tyrimo ataskaita 2016 m. birželio 8 d. redakci

Projektą vykdančiojo personalo darbo užmokesčio ir savanoriško darbo įnašo fiksuotojo įkainio nustatymo tyrimo ataskaita 2016 m. birželio 8 d. redakci Projektą vykdančiojo personalo darbo užmokesčio ir savanoriško darbo įnašo fiksuotojo įkainio nustatymo tyrimo ataskaita 2016 m. birželio 8 d. redakcija Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija

Detaliau

Microsoft Word - Biokuro ataskaita 2018 m IV ketv

Microsoft Word - Biokuro ataskaita 2018 m IV ketv BIOKURO RINKOS STEBĖSENOS ATASKAITA UŽ 2018 M. IV KETV. Vilnius, 2019 Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija Verkių g. 25C-1, LT-08223 Vilnius Tel. +370 5 213 5166 Faks. +370 5 213 5270 El.

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS ENERGETIKOS MINISTRO

LIETUVOS RESPUBLIKOS ENERGETIKOS MINISTRO Suvestinė redakcija nuo 2017-12-02 Įsakymas paskelbtas: Žin. 2011, Nr. 147-6900, i. k. 111203NISAK0001-293 LIETUVOS RESPUBLIKOS ENERGETIKOS MINISTRO Į S A K Y M A S DĖL PREKYBOS GAMTINĖMIS DUJOMIS TAISYKLIŲ

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS ŪKIO MINISTRO

LIETUVOS RESPUBLIKOS ŪKIO MINISTRO LIETUVOS RESPUBLIKOS ŪKIO MINISTRO Į S A K Y M A S DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS ŪKIO MINISTRO 2002 M. VASARIO 12 D. ĮSAKYMO NR. 49 DĖL NETAURIŲJŲ METALŲ LAUŽO IR ATLIEKŲ SUPIRKIMO, APSKAITOS IR SAUGOJIMO TVARKOS

Detaliau

(Finansin\353s b\373kl\353s ataskaita)

(Finansin\353s b\373kl\353s ataskaita) Straipsniai FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA PAGAL 2018 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS (data) Pastabos Pateikimo valiuta ir tikslumas: Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena eurais Paskutinė praėjusio ataskaitinio

Detaliau