Operatoriaus vadovo priedas. Nellcor Prie lovos naudojama paciento kvėpavimo stebėjimo sistema Kvėpavimo dažnis 1.0 versija

Dydis: px
Rodyti nuo puslapio:

Download "Operatoriaus vadovo priedas. Nellcor Prie lovos naudojama paciento kvėpavimo stebėjimo sistema Kvėpavimo dažnis 1.0 versija"

Transkriptas

1 Operatoriaus vadovo priedas Nellcor Prie lovos naudojama paciento kvėpavimo stebėjimo sistema Kvėpavimo dažnis 1.0 versija

2 COVIDIEN, COVIDIEN su logotipu, Covidien logotipas ir positive results for life yra JAV ir tarptautiniai Covidien AG registruoti prekės ženklai. Kiti pavadinimai yra bendrovės Covidien prekių ženklai Covidien. Visos teisės ginamos. Microsoft ir Windows CE yra registruotieji Microsoft Corporation prekių ženklai Jungtinėse Amerikos Valstijose ir kitose šalyse. Informacija, esanti šiame vadove yra išimtinė Covidien nuosavybė ir be leidimo negali būti kopijuojama. Šis vadovas bet kuriuo metu gali būti Covidien pataisytas ar pakeistas be jokio įspėjimo. Skaitytojas atsako už tai, kad turėtų naujausią patvirtintą šio vadovo versiją. Jei kyla abejonių, kreipkitės į Covidien techninę tarnybą. Kadangi čia pateikta informacija yra tiksli, tikimasi, kad ji negali būti teikiama profesiniam svarstymui. Įtaisą ir programinę įrangą turi valdyti ir aptarnauti tik apmokyti specialistai. Vienintelė Covidien atsakomybė, liečianti įtaisą ir programinę įrangą ir jos naudojimą yra išdėstyta pateikiamoje ribotoje garantijoje. Niekas šiame vadove jokiu būdu negali apriboti Covidien teisės neįspėjus pataisyti ar kitaip pakeisti ar modifikuoti čia aprašytą įtaisą ir programinę įrangą. Priešingai, jei nėra specialios raštiškos sutarties, Covidien nėra įpareigota pateikti savininkui ar naudotojui tokius čia aprašyto įtaiso ir programinės įrangos pataisymus, pakeitimus ar modifikacijas.

3 Turinys 1.1 Apžvalga Įžanga Saugos simbolių apibrėžimai Susiję dokumentai Garantiniai įsipareigojimai Gaminio apžvalga Gaminio aprašymas Numatytoji paskirtis Atnaujintas stebėjimo ekranas Naudojimas Būtinas pulso oksimetrijos jutiklio naudojimas Būtinos sąlygos Kvėpavimo dažnio vaizdai Papildomi perspėjimo signalo pranešimai Papildomas kvėpavimo dažnio parametras Meniu parinktys ir numatytieji nustatymai Papildomų duomenų išvesties laukai Realaus laiko kreivės duomenys Ankstesnių kreivių duomenys Funkcionavimo aptarimas Stebėjimo sistemos apribojimai Nellcor jutiklio funkcionavimo aptarimas Paciento būklės Gedimų šalinimas Papildomas Nellcor pulso oksimetrijos jutiklis Veikimo teorija Specifikacijos Klinikiniai tyrimai Metodai Tyrimo populiacija Tyrimo rezultatai Nepageidaujami reiškiniai Išvados i

4 ii

5 1 Nellcor kvėpavimo dažnis 1.0 versija 1.1 Apžvalga Šiame Operatoriaus vadovo priede aprašoma Nellcor kvėpavimo dažnio 1.0 versijos parametro, naudojamo su Nellcor prie lovos naudojama paciento kvėpavimo stebėjimo sistema, veikimas. Šis parametras suteikia slaugytojams pacientų kvėpavimo dažnio informaciją. Šis parametras nereikalauja modifikuoti kitus stebėjimo sistemos nustatymus. Ir toliau naudokite stebėjimo sistemą kaip anksčiau, stebėdami SpO2 ir pulso dažnį, kai taip pat stebite kvėpavimo dažnį. Šis parametras jokiu būdu nepakeičia SpO2 ir pulso dažnio duomenų, bet juos papildo. Norėdami gauti kvėpavimo dažnio duomenis, slaugytojai turi naudoti Nellcor kvėpavimo jutiklį. Parametras paleidžia perspėjimo signalus, esant dideliam ir mažam kvėpavimo dažniui. Viršutinis slenkstis nustatytas 28 įkvėpimams per minutę, o apatinis slenkstis nustatytas 8 įkvėpimams per minutę. Šio parametro veikimo diapazonas yra nuo 4 iki 40 įkvėpimų per minutę, o tikslumas ± 1 įkvėpimas per minutę, atitinkamai kapnografija paremtu standartu. Pirmą kartą aktyvindami parametrą, peržiūrėkite aktyvinimo rinkinio instrukcijas ar kreipkitės į Covidien dėl smulkesnės informacijos. Prieš naudodamiesi šiuo priedu, atidžiai perskaitykite Operatoriaus vadovą. Visi kiti nurodymai, kurie nėra išvardyti čia, yra tie patys, kurie pateikti Operatoriaus vadove. Šiame priede pateikta informacija susijusi tik su kvėpavimo dažnio parametro naudojimu. ADD- 1

6 Nellcor kvėpavimo dažnis Lentelė 1-1. Papildymai Operatoriaus vadovui Skyrius Pavadinimas Kvėpavimo dažnio papildymai 1 Įžanga Papildomi įspėjimai ir perspėjimai 2 Gaminio apžvalga Papildomo gaminio aprašymas ir trumpas paskirties išdėstymas. Nauji stebėjimo ekrano laukai, įtraukti į valdymo dalį. 3 Įrengimas Žr. atskiras aktyvavimo instrukcijas 4 Naudojimas Papildomi stebėjimo ekrano vaizdai, papildomos perspėjimo signalo būklės, papildomas jutiklio tipas 5 Gaminio duomenų išvestis Papildomi duomenų laukai ir duomenų išvestis 6 Funkcionavimo aptarimas Papildomas jutiklis ir paciento būsenos aptarimai 7 Gaminio eksploatacija Gedimų šalinimas Papildomos klaidų aplinkybės 9 Reikmenys Papildomas jutiklis 10 Veikimo teorija Papildomas parametras 11 Gaminio specifikacijos Papildomo jutiklio tikslumas ir diapazono duomenys 1.2 Įžanga Saugos simbolių apibrėžimai Šiame skyriuje pateikiama saugos informacija, kad naudotojai elgtųsi atsargiai, naudodami stebėjimo sistemą. Lentelė 1-2. Saugos simbolių apibrėžimai Simbolis Apibrėžimas ĮSPĖJIMAS Įspėjimais naudotojai perspėjami apie galimas sunkias pasekmes (mirtį, sužalojimą arba nepageidaujamus reiškinius) pacientui, naudotojui arba aplinkai. Atsargiai Atsargumo priemonėmis naudotojas raginamas atitinkamai saugiai ir veiksmingai naudotis gaminiu. Pastaba Pastabose pateikiami papildomi nurodymai arba vadovo priedas. ADD-2 Operatoriaus vadovo priedas

7 Įžanga Y ĮSPĖJIMAS: Stebėjimo sistema naudojama tik kaip papildoma paciento vertinimo priemonė. Ji turi būti naudojama kartu su klinikiniais požymiais ir simptomais. Y ĮSPĖJIMAS: Naudokite tiktai Covidien patvirtintus jutiklius ir sąsajos kabelius prijungdami prie jutiklio prievado. Jungiant bet kokius kitus kabelius ar jutiklius bus paveiktas jutiklio duomenų tikslumas ir bus gauti netinkami rezultatai. Y ĮSPĖJIMAS: Išoriniai faktoriai, pvz., tam tikros aplinkos sąlygos, klaidos pritvirtinant jutiklį ir kai kurios paciento būklės gali pakenkti parodomų kvėpavimo dažnio verčių tikslumui. Visada įvertinkite paciento klinikinius požymius ir simptomus prieš imdamiesi atsakomųjų veiksmų į kvėpavimo dažnio perspėjimo signalą. X Atsargiai: Kvėpavimo dažnio tikslumas buvo nustatytas stendiniais bandymais ir klinikiniais tyrimais su 26 sveikais savanoriais ir 53 hospitalizuotais pacientais. Hospitaliniai tyrimai buvo atlikti naudojant pagrindinius pavyzdžius ir nebūtinai buvo tiriamos visos paciento ligos sąlygos, jam esant ligoninėje ar ligoninės tipo įstaigoje. Šie klinikinių tyrimų rezultatai neapibendrino visų paciento būklių. Atsargiai elkitės su tais pacientais, kuriems parodomos kvėpavimo dažnio vertės išeina iš nustatytų tikslumo reikalavimų, nes tai gali jiems sukelti rimtą pavojų ar žalą. X Atsargiai: Kvėpavimo dažnis nurodo centrinį ventiliacijos kelią, o ne tiesiogiai parodo, kad oras juda per viršutinius kvėpavimo takus. Visada įvertinkite paciento klinikinius požymius ir simptomus prieš imdamiesi atsakomųjų veiksmų į kvėpavimo dažnio perspėjimo signalą. X Atsargiai: Kvėpavimo dažnio veikimo diapazonas yra nuo 4 iki 40 įkvėpimų per minutę. Naudojant jį pacientams, kurių kvėpavimo dažnis išeina iš šių ribų, galimi netikslūs kvėpavimo dažnio parodymai. Operatoriaus vadovo priedas ADD- 3

8 Nellcor kvėpavimo dažnis X Atsargiai: Kvėpavimo dažnis neturi būti naudojamas pacientams, turintiems žymių širdies ritmo sutrikimų (apibrėžiamų kaip trys ar daugiau ritmo sutrikimai per 30 sekundžių), kadangi nereguliarus širdies ritmas gali sąlygoti netikslius kvėpavimo dažnio rodmenis ar parodytos kvėpavimo dažnio informacijos praradimą. Kvėpavimo dažnio saugumas ir efektyvumas pacientams, turintiems širdies ritmo sutrikimų nebuvo nustatyti. Pacientams, turintiems žymius širdies ritmo sutrikimus, naudokite kitus ventiliacijos stebėjimo būdus. X Atsargiai: Kvėpavimo dažnio saugumas ir veiksmingumas vaikams ir naujagimiams nebuvo nustatyti. X Atsargiai: Kvėpavimo dažnio saugumas ir veiksmingumas nėščioms ir žindančioms moterims nebuvo nustatyti. X Atsargiai: Kvėpavimo dažnio saugumas ir veiksmingumas mechaniškai ventiliuojamiems pacientams nebuvo nustatyti. X Atsargiai: Kai kvėpavimo dažnis viršija 50% širdies susitraukimų dažnio, kvėpavimo dažnis gali pateikti netikslius kvėpavimo dažnio duomenis. Tokia situacija retai, bet gali pasireikšti, bet neapsiriboti toliau nurodytais atvejais: pacientams su dideliu kvėpavimo dažniu ir mažu širdies susitraukimų dažniu, pacientams, vartojantiems beta blokatorius ar pacientams, sergantiems tam tikromis ligomis, pvz., esant sinusinio mazgo silpnumo sindromui Susiję dokumentai Nellcor prie lovos naudojamos paciento kvėpavimo stebėjimo sistemos Operatoriaus vadovas Pateikia pagrindinę informaciją apie stebėjimo sistemos eksploatavimą, gedimus ir sutrikimus. Prieš pradėdami naudoti stebėjimo sistemą, atidžiai perskaitykite šį vadovą. Pulso oksimetrijos jutiklio naudojimo nurodymai Pataria kaip pasirinkti jutiklį ir jį naudoti. Prieš prijungdami bet kokį, Covidien aprobuotą Nellcor jutiklį prie stebėjimo sistemos, žr. jų Naudojimo instrukcijas. ADD-4 Operatoriaus vadovo priedas

9 Gaminio apžvalga Įsotinimo tikslumo tinklelis Pateikia konkrečius jutiklio nurodymus, kaip tiksliai išmatuoti norimą SpO2 įsotinimą. Galima gauti internete Nellcor prie lovos naudojamos paciento kvėpavimo stebėjimo sistemos Aptarnavimo vadovas Pateikia informaciją kvalifikuotiems aptarnavimo techniniams darbuotojams kaip aptarnauti stebėjimo sistema Garantiniai įsipareigojimai Norėdami gauti informacijos, kreipkitės į Covidien ar į vietinį Covidien atstovą Covidien Techninės paslaugos: paciento stebėjimas 15 Hampshire Street Mansfield, MA USA , (mokamas) arba kreipkitės į vietos Covidien atstovą Šio instrumento pirkimas nesuteikia jokios aiškios ar numanomos licencijos pagal bet kokį Covidien patentą naudoti šį instrumentą su bet kokiu jutikliu, kurio nepagamino ar nelicencijavo Covidien IIc. 1.3 Gaminio apžvalga Gaminio aprašymas Covidien Nellcor kvėpavimo dažnio 1.0 versijos parametras, pritaikytas prie Nellcor prie lovos naudojamos paciento kvėpavimo stebėjimo sistemos leidžia nepartraukiamai neinvaziniu būdu stebėti arterinę deguonies saturaciją (SpO2), pulso dažnį ir kvėpavimo dažnį suaugusiems pacientams, naudojant vieną jutiklį. Pulso oksimetras surenka fotopletizmografo signalus nuo paciento per Covidien Nellcor suaugusiųjų kvėpavimo jutiklį, pritvirtintą prie paciento. Šis signalas apdorojamas pulso oksimetro, kad būtų nustatyti paciento SpO2 ir pulso dažnio duomenys, kurie parodomi monitoriaus naudotojo sąsajoje kartu su kreivės duomenimis, sistemos būsena ir perspėjimo signalų informacija. Šie duomenys yra laikomi monitoriuje ir juos galima vėliau eksportuoti. Operatoriaus vadovo priedas ADD- 5

10 Nellcor kvėpavimo dažnis Numatytoji paskirtis Nellcor prie lovos naudojama paciento kvėpavimo stebėjimo sistema yra portatyvus pulso oksimetras, skirtas naudoti tik gydytojui paskyrus kaip pastovus neinvazinis arterinio kraujo deguonies prisotinimo (SpO2) ir pulso dažnio suaugusiesiems, vaikams ir naujagimiams pacientams ir pacientams, kurie yra gerai ar prastai perfuzuojami monitorius. Stebėjimo sistema skirta naudoti ligoninėse, ligoninės tipo patalpose ir transportavimo ligoninės viduje metu. OxiMax SPD perspėjimo signalo (SPD) funkcija yra skirta tik palengvinti naudojant suaugusiesiems nustatyti nepakankamą įsotinimą, kas rodo pakartotinai sumažėjusią oro srovę, einančią per viršutinius kvėpavimo takus į plaučius. Kvėpavimo dažnio parametras, naudojamas kartu su Nellcor prie lovos naudojama paciento kvėpavimo stebėjimo sistema ir Nellcor kvėpavimo jutikliu, skirtas nepertraukiamam, neinvaziniam kvėpavimo dažnio stebėjimui suaugusiems pacientams ligoninėse ir ligoninės tipo įstaigose Atnaujintas stebėjimo ekranas Priekinis ir užpakalinis pultai ir parametro modulis yra tie patys, kaip aprašyti Operatoriaus vadove. Naudotojo sąsajos komponentai yra tie patys, kaip aprašyti Operatoriaus vadove, tik yra naujas kvėpavimo dažnio laukas apatinėje dešinėje stebėjimo ekrano dalyje. Dabartinės kvėpavimo dažnio vertės (įkvėpimais per minutę) parodomos dideliu baltu skaičiumi dešinėje ekrano pusėje. Viršutinė ir apatinė perspėjimo signalo ribos nustatytos atitinkamai ties 28 ir 8. Pav Kvėpavimo dažnio laukai Kvėpavimo dažnio vertė (K./min.). 2 Kvėpavimo dažnio viršutinės ir apatinės ribos. Nurodo kvėpavimo dažnį įkvėpimais per minutę. Viršutinės / apatinės perspėjimo signalo ribų nustatymo vertės parodytos mažesniais skaičiais dešinėje dinaminės kvėpavimo dažnio vertės. ADD-6 Operatoriaus vadovo priedas

11 Naudojimas 1.4 Naudojimas Būtinas pulso oksimetrijos jutiklio naudojimas Norėdami gauti kvėpavimo dažnio duomenis, slaugytojai turi naudoti Nellcor kvėpavimo jutiklį. Jei slaugytojai naudoja kitus jutiklius, išvardytus Operatoriaus vadove, stebėjimo sistema toliau siunčia ir SpO2 ir pulso dažnio duomenis katu su pranešimu PRIJUNGTAS NE RR JUTIKLIS ir parodo brūkšnius RR lauke. Pav RR laukas, su pranešimu, kad prijungtas ne RR jutiklis Jei slaugytojai naudoja kvėpavimo jutiklį, stebėjimo sistema siųs ir SpO2, ir pulso dažnio duomenis ir pranešimą SKAIČIUOJAMA, kol surinks pakankamai duomenų, kad siųstų kvėpavimo dažnis. Tais atvejais, kai sistema negali apskaičiuoti kvėpavimo dažnis, stebėjimo sistema siunčia pranešimą NEGALIU APSKAIČIUOTI. Tokiais atvejais patikrinkite visas galimas veikimo aplinkybes. Žr. Funkcionavimo aptarimas, psl. ADD-18. Pav RR laukas su pranešimu, kad apskaičiuojama Dabartinė kvėpavimo dažnio vertė (įkvėpimais per minutę) parodoma dideliu baltu skaičiumi dešinėje ekrano pusėje. Kvėpavimo dažnis taip pat parodomas kreivės vaizde su dažnio vertėmis vertikalioje ašyje ir laiku (24 valandų formatu) horizontalioje ašyje. Kreivės vaizde parodomas paciento kvėpavimo dažnis laikui bėgant, dešinėje matomi dabartiniai parodymai. Operatoriaus vadovo priedas ADD- 7

12 Nellcor kvėpavimo dažnis Būtinos sąlygos Prieš pradėdami stebėjimo sesiją įsitikinkite, kad: Stebėjimo sistema yra įjungta, sėkmingai atliko maitinimo įjungimo savipatikros testą ir kad kvėpavimo dažnio parametras įgalintas. Jei kvėpavimo dažnio parametras nepasirodo ekrane, kreipkitės į kvalifikuotą aptarnavimo specialistą, kad atnaujintų stebėjimo sistemą. Stebėjimo sistema prijungta prie maitinimo šaltinio ir baterija yra visai įkrauta. Sąsajos kabelis yra prijungtas prie stebėjimo sistema jutiklio prievado, kaip aprašyta Operatoriaus vadove. Kvėpavimo jutiklis yra prijungtas prie sąsajos kabelio ir teisingai pritvirtintas prie paciento, kaip aprašyta Naudojimo instrukcijose. Kai stebėjimo sistema aptinka jutiklį, ji pranešimų lauke parodo atitinkamo jutiklio tipą. Pav Jutiklio tipo pranešimo pavyzdys ADD-8 Operatoriaus vadovo priedas

13 Naudojimas Kvėpavimo dažnio vaizdai Pav Plet. vaizdas su kvėpavimo dažniu Pav Kreivės vaizdas su kvėpavimo dažniu Operatoriaus vadovo priedas ADD- 9

14 Nellcor kvėpavimo dažnis Pav Suderintas vaizdas su kvėpavimo dažniu Pav Signalo vaizdas su kvėpavimo dažniu Papildomi perspėjimo signalo pranešimai Esantys perspėjimo signalai lieka tie patys, kaip aprašyta Operatoriaus vadove. Kvėpavimo dažnio parametrą lydi keletas naujų perspėjimo signalų. Kada perspėjimo signalas yra aktyvus, vertė šiame lauke tampa juoda geltoname fone. Žr. Gedimų šalinimas, psl. ADD-22. ADD-10 Operatoriaus vadovo priedas

15 Naudojimas Pav Būklės perspėjimo signalo pavyzdys Papildomas kvėpavimo dažnio parametras Y ĮSPĖJIMAS: Naudokite tiktai Nellcor patvirtintus jutiklius ir sąsajos kabelius, prijungti prie jutiklio prievado. Jungiant bet kokius kitus kabelius ar jutiklius bus paveiktas jutiklio duomenų tikslumas ir bus gauti netinkami rezultatai. Y ĮSPĖJIMAS: Išoriniai faktoriai, pvz., tam tikros aplinkos sąlygos, klaidos pritvirtinant jutiklį ir kai kurios paciento būklės gali pakenkti parodomų kvėpavimo dažnio verčių tikslumui. Visada įvertinkite paciento klinikinius požymius ir simptomus prieš imdamiesi atsakomųjų veiksmų į kvėpavimo dažnio perspėjimo signalą. X Atsargiai: Kvėpavimo dažnis nurodo centrinį ventiliacijos kelią, o ne tiesiogiai parodo, kad oras juda per viršutinius kvėpavimo takus. Visada įvertinkite paciento klinikinius požymius ir simptomus prieš imdamiesi atsakomųjų veiksmų į kvėpavimo dažnio perspėjimo signalą. Operatoriaus vadovo priedas ADD- 11

16 Nellcor kvėpavimo dažnis Naudojant sistemą kartu su kvėpavimo jutikliu, kvėpavimo dažnio parametras atlieka nenutrūkstamą neinvazinį kvėpavimo dažnio matavimą įkvėpimais per minutę suaugusiesiems ligoninėse ar ligoninės tipo įstaigose. Kvėpavimo dažnis nustatomas analizuojant fotopletizmogramos (PPG) signalo pokyčius kvėpavimo ciklo metu. Kvėpavimo dažnio kraštutinės vertės ir /ar žymūs kvėpavimo dažnio pokyčiai bėgant laikui nurodo, kad paciento stovis blogėja ir reikia papildomo ištyrimo. Žr. Veikimo teorija, psl. ADD-23 apie tai, kaip kvėpavimo dažnio parametras veikia. Žr. Stebėjimo sistemos apribojimai, psl. ADD-18 informaciją apie susijusio perspėjimo signalo ribas. W Pastaba Kvėpavimo dažnio vertės apskaičiuojamos kas penkias sekundes. Naudotojai turi žinoti, kad rodomas kvėpavimo dažnis yra tam tikro laikotarpio vidurkis ir nebūtinai atspindi šio momento kvėpavimo dažnį. Kai registruojamas kvėpavimo dažnis išeina iš perspėjimo signalo ribų, tuoj pat pasireiškia perspėjimo signalas, kuris negali būti atidėtas Meniu parinktys ir numatytieji nustatymai Meniu parinktys ir numatytieji nustatymai lieka tie patys, kaip aprašyta Operatoriaus vadove. Kvėpavimo dažnio perspėjimo signalo ribos yra fiksuotos ir jų negali pasirinkti naudotojas. Be naujo kvėpavimo dažnio lauko visuose stebėjimo ekranas, kreivės informacijoje taip pat įtraukti kvėpavimo dažnio duomenys. 1. STEBĖJIMO ISTORIJOS kreivės duomenyse taip pat įtrauktos kvėpavimo dažnio ankstesnės kreivės žemiau SpO2 ir ankstesnės pulso dažnio kreivės. Pav STEBĖJIMO ISTORIJOS ekranas ADD-12 Operatoriaus vadovo priedas

17 Naudojimas 2. Kreivės duomenų iššokančiame lange taip pat yra kvėpavimo dažnio duomenys, jei kvėpavimo dažnio parametras yra įgalintas. Pav STEBĖJIMO ISTORIJA, iššokantis langas 3. Kreivės duomenų tipų parinktyje PASIRINKTI KREIVES taip pat yra trijų pagrindinių SpO2, pulso ir kvėpavimo dažnio kintamųjų variacijos. a. Tiktai SpO2 b. Tiktai pulsas c. Tiktai kvėpavimo dažnis d. SpO2 ir pulsas e. SpO2 ir kvėpavimo dažnis f. Pulsas ir kvėpavimo dažnis g. SpO2, pulsas ir kvėpavimo dažnis Operatoriaus vadovo priedas ADD- 13

18 Nellcor kvėpavimo dažnis Pav Pradinio kreivių pasirinkimo ekranas 1.5 Papildomų duomenų išvesties laukai Suaktyvinus kvėpavimo dažnį, galimi šie kreivės duomenų laukai. Ne visos nuotolinio stebėjimo programinės įrangos registruos kvėpavimo dažnio duomenis. SpO2 (saturacijos) kreivės duomenys Pulso dažnio (dūž./min.) kreivės duomenys Pulso amplitudės kreivės duomenys Kvėpavimo dažnio kreivės duomenys Realaus laiko kreivės duomenys Naudotojai gali stebėti kreivę bet kuriuo metu. Naudotojai gali pasirinkti stebėti kreivių duomenis lentelės ar grafiniu formatu. Kreivės grafinis vaizdas Grafiniame kreivės vaizde pateikiami nenutrūkstami kreivės duomenys nuo 15 minučių iki 48 valandų. Būsenos kodai lieka tie patys, kaip aprašyta Operatoriaus vadove. ADD-14 Operatoriaus vadovo priedas

19 Papildomų duomenų išvesties laukai Pav Grafiniai kreivės duomenų stebėjimo istorijos komponentai 1 Grafiko x ašyje yra laiko padalos, priklausomai nuo apibrėžtos laiko skalės 2 Geltona trikampė piktograma nurodo SPD pavojaus laikotarpį 3 Žalioje pulso kreivėje pateikti duomenys apibrėžto laiko skalėje 4 Grafiko y ašyje yra signalo amplitudės vertės 5 Kreivės skalės mygtukas skirtas pritaikyti laiko skalę, norint peržiūrėti daugiau ar mažiau duomenų 6 Brūkšniuotos horizontalios geltonos linijos, nustatančios viršutinį ir apatinį slenksčius 7 Geltona apskrita piktograma nurodo SatSeconds pavojaus laikotarpį 8 Žaliai mėlynoje SpO 2 kreivėje pateikti duomenys apibrėžto laiko skalėje 9 Geltonai prisipildo ribos slenksčio peržengimo laikotarpis 10 Balti kvėpavimo dažnio duomenys apibrėžto laiko skalėje 11 Slenkanti juosta prieiti prie papildomų kreivės duomenų Kreivės vaizdas lentelėje Kreivės vaizdas lentelėje pateikia naudotojui nenutrūkstamus kreivės duomenis lentelės formatu nuo 20 iki 40 sekundžių. Būsenos kodai, sutraukti iki penkių tipų, yra tie patys, kaip aprašyta Operatoriaus vadove. Operatoriaus vadovo priedas ADD- 15

20 Nellcor kvėpavimo dažnis Pav Kreivės duomenų lentelės komponentai 1 Stulpelio pavadinimas (-ai) 2 Laiko ir datos žymė 3 Geltonas paryškinimas nurodo viršutinio ar apatinio ribų slenksčio peržengimą 4 Kreivės skalės mygtukas skirtas pritaikyti laiko skalę, norint peržiūrėti daugiau ar mažiau duomenų 5 Būklės pranešimas, nurodantis pavojaus būseną 6 Raudonas paryškinimas nurodo didelės svarbos perspėjimo signalą 7 Kvėpavimo kreivės duomenys (nuliai nurodo trūkstamus kreivės duomenis) Ankstesnių kreivių duomenys Metodai, naudojami gauti ankstesnių kreivių duomenis arba ištrinti ankstesnių kreivių duomenis, yra tie patys, kaip aprašyta Operatoriaus vadove, įskaitant kvėpavimo dažnio parodymus. ADD-16 Operatoriaus vadovo priedas

21 Papildomų duomenų išvesties laukai Pav Ankstesnių kreivių duomenys su kvėpavimo dažnio vertėmis 1 Laiko žymė 5 Perspėjimo signalo tipas 2 Aukšti ir žemi parodymai 6 Pulsavimo stiprumas minimumas/maksimumas 3 Viršutinės ir apatinės ribos 7 Pavyzdžio intervalas (laikotarpis sekundėmis) 4 Kvėpavimo dažnio duomenys Operatoriaus vadovo priedas ADD- 17

22 Nellcor kvėpavimo dažnis 1.6 Funkcionavimo aptarimas Stebėjimo sistemos apribojimai Pulso dažnis Stebėjimo sistema parodo pulso dažnį tik tarp 20 ir 250 dūž./min. Aptiktas pulso dažnis virš 250 dūž./min. parodomas kaip 250. Aptiktas pulso dažnis mažiau 20 parodomas kaip nulis (0). Saturacija Stebėjimo sistema parodo saturacijos lygius tarp 1% ir 100%. Kvėpavimo dažnis Stebėjimo sistema parodo kvėpavimo dažnio lygius tarp 4 ir 40 įkvėpimų per minutę (K./min.). Aptikti K./min. virš 40 parodomi kaip 40. Aptikti K./min. žemiau 4, parodomi kaip 4. Apskaičiuojama su vidutiniu tikslumu ±1 įkvėpimas per minutę, atitinkamai kapnografija pagrįstu standartu Nellcor jutiklio funkcionavimo aptarimas Y ĮSPĖJIMAS: Neteisingai pridėjus ar vartojant netinkamai ilgai jutiklį, galima pažeisti audinius. Apžiūrėkite jutiklio vietą, kaip nurodyta Naudojimo instrukcijose. Y ĮSPĖJIMAS: Naudokite tiktai Covidien patvirtintus jutiklius ir sąsajos kabelius prijungdami prie jutiklio prievado. Jungiant bet kokius kitus kabelius ar jutiklius bus paveiktas jutiklio duomenų tikslumas ir bus gauti netinkami rezultatai. Y ĮSPĖJIMAS: Pulso oksimetrijos parodymus ir pulso signalą gali paveikti tam tikros aplinkos sąlygos, klaidos pridedant jutiklį ir tam tikros paciento būklės. Y ĮSPĖJIMAS: Jeigu dirbdami ryškioje šviesoje neuždengsite jutiklio tamsia medžiaga, gali būti netikslūs matavimai. Parodymus ir pulso signalus gali paveikti tam tikros aplinkos sąlygos, klaidos pridedant jutiklį ir tam tikros paciento būklės. ADD-18 Operatoriaus vadovo priedas

23 Funkcionavimo aptarimas X Atsargiai: Kvėpavimo dažnio tikslumas buvo nustatytas stendiniais bandymais ir klinikiniais tyrimais su 26 sveikais savanoriais ir 53 hospitalizuotais pacientais. Hospitaliniai tyrimai buvo atlikti naudojant pagrindinius pavyzdžius ir nebūtinai buvo tiriamos visos paciento ligos sąlygos, jam esant ligoninėje ar ligoninės tipo įstaigoje. Šie klinikinių tyrimų rezultatai neapibendrino visų paciento būklių. Atsargiai elkitės su tais pacientais, kuriems parodomos kvėpavimo dažnis vertės išeina iš nustatytų tikslumo reikalavimų, nes tai gali jiems sukelti rimtą pavojų ar žalą. X Atsargiai: Kvėpavimo dažnis nurodo centrinį ventiliacijos kelią, o ne tiesiogiai parodo, kad oras juda per viršutinius kvėpavimo takus. Visada įvertinkite paciento klinikinius požymius ir simptomus prieš imdamiesi atsakomųjų veiksmų į kvėpavimo dažnio perspėjimo signalą. X Atsargiai: Kvėpavimo dažnio veikimo diapazonas yra nuo 4 iki 40 įkvėpimų per minutę. Naudojant jį pacientams, kurių kvėpavimo dažnis išeina iš šių ribų, galimi netikslūs kvėpavimo dažnio parodymai. X Atsargiai: Kai kvėpavimo dažnis viršija 50% širdies susitraukimų dažnio, kvėpavimo dažnis gali pateikti netikslius kvėpavimo dažnio duomenis. Tokia situacija retai, bet gali pasireikšti, bet neapsiriboti toliau nurodytais atvejais: pacientams su dideliu kvėpavimo dažniu ir mažu širdies susitraukimų dažniu, pacientams, vartojantiems beta blokatorius ar pacientams, sergantiems tam tikromis ligomis, pvz., esant sinusinio mazgo silpnumo sindromui. X Atsargiai: Kvėpavimo dažnis neturi būti naudojamas pacientams, turintiems žymių širdies ritmo sutrikimų (apibrėžiamų kaip trys ar daugiau ritmo sutrikimai per 30 sekundžių), kadangi nereguliarus širdies ritmas gali sąlygoti netikslius kvėpavimo dažnio rodmenis ar parodytos kvėpavimo dažnio informacijos praradimą. Kvėpavimo dažnio parametro saugumas ir efektyvumas pacientams, turintiems žymių širdies ritmo sutrikimų nebuvo nustatyti. Pacientams, turintiems žymius širdies ritmo sutrikimus, naudokite kitus ventiliacijos stebėjimo būdus. Operatoriaus vadovo priedas ADD- 19

24 Nellcor kvėpavimo dažnis Sąlygos, įtakojančios neteisingus jutiklio matavimus Įvairios aplinkybės gali įtakoti neteisingus jutiklio matavimus. Neteisingas rekomenduojamo jutiklio pridėjimas Rekomenduojamo jutiklio uždėjimas ant galūnės, ant kurios yra uždėta kraujospūdžio matavimo manžetė, įvestas arterinis kateteris ar intraveninė sistema Aplinkos šviesa Dirbant esant ryškiai aplinkos šviesai ir jutiklio neuždengus tamsia medžiaga Per didelis paciento aktyvumas Tamsi odos pigmentacija Intravaskuliniai dažai, ar išoriškai panaudoti dažai, pvz., nagų lakas ar pigmentinis kremas Pernelyg didelis paciento kalbėjimas Kvėpavimo dažnis išeinantis iš ribų nuo 4 iki 40 įkvėpimų per minutę Žymus širdies ritmo sutrikimas (trys ar daugiau nereguliaraus ritmo epizodai per 30 sekundžių) Signalo praradimas Pulso signalą galima prarasti dėl kelių priežasčių. Per daug standžiai priveržtas rekomenduojamas jutiklis Kraujo spaudimo manžetė, uždėta ant tos pačios galūnės, kur pritvirtintas jutiklis Arterijos užsikimšimas proksimaliau rekomenduojamo jutiklio Bloga periferinė perfuzija Rekomenduojamas naudojimas Pasirinkite rekomenduojamą jutiklį, uždėkite jį kaip nurodyta ir laikykitės visų perspėjimų ir atsargumo priemonių, nurodytų Naudojimo instrukcijose, pateikiamose kartu su jutikliu. Nuvalykite visas medžiagas, pvz., nagų laką, nuo jutiklio pridėjimo vietos. Periodiškai tikrinkite, ar rekomenduojamas jutiklis teisingai pridėtas ant paciento. ADD-20 Operatoriaus vadovo priedas

25 Funkcionavimo aptarimas Ryški aplinkos šviesa, tokia kaip chirurginių lempų (ypač ksenoninių), bilirubino lempų, fluorescencinių, infraraudonųjų kaitinimo lempų ir tiesioginė saulės šviesa gali paveikti jutiklio veikimą. Norėdami išvengti aplinkos šviesos poveikio, įsitikinkite, kad rekomenduojamas jutiklis yra tinkamai pridėtas ir uždenkite jį tamsia medžiaga. Jei paciento aktyvumas sukelia problemų, bandykite pritaikyti vieną ar daugiau išvardytų priemonių. Patikrinkite, ar jutiklis yra tinkamai ir tvirtai pritvirtintas Perkelkite jutiklį į mažiau aktyvią vietą Naudokite prilipdomą jutiklį, kuris pagerina kontaktą su paciento oda Naudokite naują jutiklį su šviežiais klijais padengtu pagrindu Stenkitės, kiek įmanoma, išlaikyti pacientą ramų Paciento būklės Jutiklio uždėjimo problemos ir tam tikros paciento būklės gali pakenkti stebėjimo sistemos matavimams ir sąlygoti pulso signalo praradimą. Anemija Dėl anemijos sumažėja arterinio deguonies kiekis. Nors SpO2 parodymai gali atrodyti normalūs, anemiškas pacientas gali patirti hipoksiją. Koreguojant anemiją galima pagerinti arterinio deguonies kiekį. Pulso oksimetras gali nerodyti SpO2 parodymų, jei hemoglobino kiekis nukrenta žemiau 5 g/dl. Disfunkciniai hemoglobinai Disfunkciniai hemoglobinai, tokie, kaip karboksihemoglobinas, methemoglobinas ir sulfhemoglobinas nesugeba pernešti deguonies. SpO2 parodymai gali būti normalūs, o pacientas gali patirti hipoksiją, nes turi mažiau hemoglobino, galinčio pernešti deguonį. Rekomenduojama be pulso oksimetrijos atlikti papildomų tyrimų. Kitos galimos paciento būklės taip pat gali paveikti matavimus. Bloga periferinė perfuzija Per didelis paciento aktyvumas Venų pulsacija Tamsi odos pigmentacija Intravaskuliniai dažai, pvz., indocianino žaluma ar metileno mėlis Operatoriaus vadovo priedas ADD- 21

26 Nellcor kvėpavimo dažnis Išoriškai pavartoti dažai (nagų lakas, dažai, pigmentinis kremas) Defibriliacija Pernelyg didelis paciento kalbėjimas Kvėpavimo dažnis išeinantis iš ribų nuo 4 iki 40 įkvėpimų per minutę Žymus širdies ritmo sutrikimas (trys ar daugiau nereguliaraus ritmo epizodai per 30 sekundžių) 1.7 Gedimų šalinimas Gedimų ir klaidų kodai lieka tie patys, kaip aprašyta Operatoriaus vadove. Papildomi pranešimai ir klaidos susijusios su kvėpavimo dažnio parametru pateiktos toliau. Lentelė 1-3. Papildomi perspėjimo signalai, klaidos ir būsenos pranešimai Pranešimas Žemas kvėpavimo dažnis Aprašymas Perspėjimo signalas: paciento kvėpavimo dažnis yra žemiau apatinės perspėjimo signalo ribos. Sprendimas: įvertinkite paciento būklę ryšium su SpO2 ir pulso dažnio parodymais stebėjimo sistemoje, kad nuspręstumėte, ką reikia daryti. Aukštas kvėpavimo dažnis Perspėjimo signalas: paciento kvėpavimo dažnis yra aukščiau viršutinės perspėjimo signalo ribos. Sprendimas: įvertinkite paciento būklę ryšium su SpO2 ir pulso dažnio parodymais stebėjimo sistemoje, kad nuspręstumėte, ką reikia daryti. Prijungtas ne RR jutiklis Klaida: prie stebėjimo sistemos prijungtas ne kvėpavimo dažnio jutiklis. Sprendimas: pašalinkite jutiklį ir pakeiskite jį kvėpavimo jutikliu. Skaičiuojama... Būsena: stebėjimo sistema bando apskaičiuoti kvėpavimo dažnio vertę. Šis pranešimas trumpam pasirodo pradedant kiekvieną stebėjimo sesiją. Sprendimas: nereikia nieko daryti. Pranešimas išnyksta, kai užbaigiamas apskaičiavimas. Jei negalima apskaičiuoti, pasirodo pranešimas NEGALIU APSKAIČIUOTI. ADD-22 Operatoriaus vadovo priedas

27 Papildomas Nellcor pulso oksimetrijos jutiklis Lentelė 1-3. Papildomi perspėjimo signalai, klaidos ir būsenos pranešimai (tęsinys) Pranešimas Aprašymas Klaida: stebėjimo sistema negali apskaičiuoti kvėpavimo dažnio vertės. Negalima apskaičiuoti Sprendimas: Užtikrinkite, kad pacientas būtų ramus ir nekalbėtų. Patikrinkite, ar nėra žymaus širdies ritmo sutrikimo (trijų ar daugiau nereguliaraus ritmo epizodų per 30 sekundžių). 1.8 Papildomas Nellcor pulso oksimetrijos jutiklis Pasirinkdami Nellcor jutiklį, atsižvelkite į paciento svorį, aktyvumą, perfuzijos pakankamumą ir galimas jutiklio pritvirtinimo vietas, sterilumo būtinumą ir numatytą stebėjimo trukmę. Naudokitės rekomenduojamomis jutiklio Naudojimo instrukcijomis, kurios padės parinkti jutiklį arba kreipkitės į Covidien ar vietinį Covidien atstovą. Žr. Nellcor jutiklio funkcionavimo aptarimas, psl. ADD Veikimo teorija Lentelė 1-4. Papildomo jutiklio modeliai ir paciento dydžiai Nellcor pulso oksimetrijos jutiklis SKU Paciento svoris Nellcor kvėpavimo jutiklis (sterilus, tiktai vienkartiniam naudojimui) >30 kg Kvėpavimo dažnio parametras, vartojamas kartu su Nellcor prie lovos naudojama paciento kvėpavimo stebėjimo sistema ir Nellcor kvėpavimo jutikliu atlieka nenutrūkstamą neinvazinį arterinio deguonies saturacijos, pulso dažnio ir kvėpavimo dažnio stebėjimą, naudojant vieną jutiklį. Kvėpavimo dažnio parametras parodo centrinį ventiliacijos kelią, apdorodamas ir interpretuodamas fotopletizmogramą arba plet. Plet. signalas naudojamas išmatuoti arterinio deguonies saturaciją (SpO2). Tipiškame plet. modelyje yra reguliari širdies pulso banga, esanti virš bazinės linijos komponento, ar DC komponento. Žr. Pav (a). Operatoriaus vadovo priedas ADD- 23

28 Nellcor kvėpavimo dažnis Klinikos aplinkoje ir širdies pulso, ir bazinės linijos komponentai dėl fiziologinių sąlygų ir pokyčių gali kisti laikui bėgant. Standartinės pulso oksimetrijos metu šie pakitimai paprastai išfiltruojami, tam, kad būtų tiksliai išmatuota arterinio deguonies saturacija (SpO2) Tie patys subtilūs pakitimai gali būti panaudoti kvėpavimo dažniui gauti, atsekant trijų tipų pokyčius, susijusius su kvėpavimo ciklu. 1. Bazinės linijos (DC) variacijos Kvėpavimo ciklo metu vykstantys spaudimo krūtinės ląstoje pokyčiai veikia veninio kraujo pritekėjimą į širdį ir dėl to plet. pasireiškia bazinės linijos DC kitimai. Žr. Pav (b). 2. Pulso amplitudės kitimai Vidinio spaudimo krūtinės ląstoje pokyčiai įkvėpimo metu įtakoja širdies išmetimo tūrį ir pulso amplitudės pakitimus. Žr. Pav (c). 3. Sinusinė kvėpavimo aritmija (RSA) Kvėpavimo ciklo metu paprastai širdies susitraukimų dažnis padidėja įkvėpimo metu ir sumažėja iškvėpimo metu. Dėl RSA kinta pulso dažnis. Žr. Pav (d). Pav Plet.pakitimai dėl kvėpavimo a b c d Kvėpavimo dažnio parametras naudoja tuos subtilius plet. pakitimus, kad išmatuotų kvėpavimo dažnį. Atkreipkite dėmesį, kad kvėpavimo dažnio parametras nurodo centrinį ventiliacijos kelią, o ne tiesiogiai matuoja ventiliaciją. ADD-24 Operatoriaus vadovo priedas

29 Specifikacijos 1.10 Specifikacijos Gaminio specifikacijos yra tos pačios, kaip išvardytos Operatoriaus vadove, išskyrus Nellcor kvėpavimo jutiklis duomenis. Lentelė 1-5. Nellcor jutiklio tikslumas ir diapazonai Tipas Vertės Matavimo diapazonai SpO2 saturacijos ribos Nuo 1% iki 100% Pulso dažnio ribos Kvėpavimo dažnis Nuo 20 iki 250 dūžių per minutę (dūž./min.) Nuo 4 iki 40 įkvėpimų per minutę Perfuzijos ribos Nuo 0,03% iki 20% Matavimo tikslumas Pulso dažnio tikslumas SpO2 saturacijos tikslumas 1 Kvėpavimo dažnis Nuo 20 iki 250 dūžių per minutę (dūž./min.) ±3 skaitmenys Nuo 70% iki 100% nuo ±2 iki ±3 skaitmenų ±1 įkvėpimas per minutę Veikimo diapazonas ir išsisklaidymas Raudonos šviesos bangos ilgis Infraraudonosios šviesos bangos ilgis Optinės išeigos galingumas Galingumo išsisklaidymas Maždaug 660 nm Maždaug 900 nm Mažiau nei 15 mw 52,5 mw 1. Stebėjimo sistemos matavimų rezultatai yra pasiskirstę statistiškai; tikėtina, kad maždaug dvi trečiosios stebėjimo sistemos matavimo rezultatų bus šiame tikslumo (ARMS) diapazone. Norėdami gauti pilną sąrašą SpO 2 tikslumo bandymo rezultatų su visa eile galimų Nellcor jutiklių, kreipkitės į Covidien, vietinį Covidien atstovą ar ieškokite internete Operatoriaus vadovo priedas ADD- 25

30 Nellcor kvėpavimo dažnis 1.11 Klinikiniai tyrimai Atlikti du (2) prospektyviniai stebėjimo nerandomizuoti klinikiniai tyrimai norint nustatyti kvėpavimo dažnio 1.0 versijos tikslumą naudojant Nellcor kvėpavimo jutiklį kartu su Nellcor prie lovos naudojama paciento kvėpavimo stebėjimo sistema. Vienas tyrimas buvo atliktas su sveikais savanoriais vienoje klinikinėje laboratorijoje. Antrame tyrime buvo pasirenkami hospitalizuoti pacientai dviejuose centruose. Tikslumas buvo nustatomas lyginant kvėpavimo dažná su nustatytu kapnografijos kreivėmis Metodai Buvo analizuojami 79 tiriamųjų duomenys: 26 sveikų savanorių ir 53 hospitalizuotų pacientų. Tiriamieji buvo tiriami maždaug 30 minučių, kurių metu buvo surenkami kapnografijos ir Nellcor pulso oksimetro duomenys. Kvėpavimo dažnis buvo išgaunamas kas 5 sekundes, naudojant kvėpavimo dažnio 1.0 versiją, ir anesteziologas, kuris nežinojo jokių kitų duomenų ( standartas ), skaičiavo įkvėpimus kapnografijos kreivėje Tyrimo populiacija Visų tyrimų tiriamųjų demografiniai duomenys pateikti Lentelė 1-6. Hospitalizuotų pacientų (N=53) medicininės būklės išvardytos Lentelė 1-7, psl. ADD-27. Demografiniai duomenys Lentelė 1-6. Demografiniai duomenys Amžius (metais) 43,7 ± 14 (22-79) Lytis (vyras/moteris) 31/48 KMI (kg/m 2 ) 28,3 ± 7,2 (15-48) Vidurkis ± standartinis nuokrypis (diapazonas) ADD-26 Operatoriaus vadovo priedas

31 Klinikiniai tyrimai Lentelė 1-7. Hospitalizuotų pacientų medicininės būklės Kardiovaskulinės N Inkstų (tęsinys) N Hipertenzija 24 Inkstų akmenligė 2 Giliųjų venų trombozė (GVT) 4 Amiloidozė 1 Vainikinių arterijų liga 3 Hiperfosfatemija 3 Stazinis širdies nepakankamumas 2 Metabolinė acidozė 1 Buvęs miokardo infarktas 2 Antinksčių auglys 1 Skysčių perkrova ir / ar venų nepakankamumas 2 Lytinės ir šlapimo sistemos N Asimptominė bradikardija 1 Šlapimo takų infekcija 6 Diastolinė disfunkcija 1 Ginekologinis auglys 4 Mitralinio vožtuvo endokarditas 1 Krūties vėžys 3 Ortostatinė hipotenzija 1 Šlapimo pūslės vėžys 1 Viršutinės tuščiosios venos stenozė 1 Šono skausmas / hematurija 1 Kvėpavimo N Epididimo orchitas 1 Astma 7 Sėklidžių vėžys 1 Lėtinė obstrukcinė plaučių liga 3 Dubens hematoma 1 Obstrukcinė miego apnėja 2 Limfocelė 1 Buvusi plaučių arterijos embolija 2 Hematologinės N Cistinė fibrozė 1 Anemija 6 Reaktyvinė kvėpavimo takų liga 1 Avaskulinė nekrozė 1 Endokrininės / metabolinės N Idiopatinė trombocitopeninė purpura 1 Nutukimas 19 Pjautuvo pavidalo ląstelių anemijos skausmo krizė 1 Patologinis nutukimas 6 Infekcijos N Hiperlipidemija 9 Celiulitas 2 Hipotiroidizmas 9 Lėtinis bulbarinis poliomielitas 1 Cukrinis diabetas (I ar II tipai) 7 ŽIV 1 Skydliaukės / prieskydinių liaukų auglys 5 C hepatitas 1 Augimo hormono nepakankamumas 1 Kepenų ir tulžies takų N Daugybinės endokrininės neoplazmos-1 sindromas 1 Kepenų / tulžies pūslės auglys 3 Persodinta kasa 1 Cholecistitas / tulžies pūslės akmenligė 2 Skrandžio ir žarnyno N Cirozė 2 Gastroezofaginio refliukso liga 9 Skeleto, raumenų ir jungiamojo audinio N Divertikulitas 5 Lėtinė apatinės galūnės opa 1 Žarnų obstrukcija 3 Degeneracinė sąnarių liga 1 Krono liga 3 Neurologinės N Gastroparezė 2 Migreniniai galvos skausmai 3 Intraabdominalinis abscesas / išangės fistula 2 Kepenų encefalopatija 1 Tiesiosios žarnos vėžys 2 Periferinė neuropatija 1 Apendicitas 1 Daugybinė sklerozė 1 Bareto stemplė / karcinoma in situ 1 Traukuliai 1 Opinis kolitas 1 Pilvaplėvės / retroperitoninės N Inkstų N Pirminė pilvaplėvės adenokarcinoma 1 Persodintas inkstas 5 Retroperitoninė liposarkoma 1 Paskutinės stadijos inkstų liga 4 Psichikos N Uremija / inkstų nepakankamumas 4 Nerimas / depresija 6 Lėtinė inkstų liga 2 Bipolis sutrikimas 3 Inkstų auglys 2 Operatoriaus vadovo priedas ADD- 27

32 Nellcor kvėpavimo dažnis Tyrimo rezultatai Kvėpavimo dažnio parametro, 1.0 versijos rezultatai parodyti Lentelė 1-8. Stebėtas kvėpavimo dažnio diapazonas tyrimų metu buvo nuo 4 iki 34 įkvėpimų per minutę. Tikslumas buvo apskaičiuojamas naudojant kvadratinio nuokrypio vidurkį (RMSD) ir vidutinę paklaidą. Rezultatai parodė, kad kvėpavimo dažnio 1.0 versijos parametras apskaičiuoja kvėpavimo dažnį su vidutine paklaida mažiau negu 1 įkvėpimas per minutę, palyginus su kvėpavimo dažniu gautu su kapnografija paremtu standartu. Lentelė 1-8. Kvėpavimo dažnio parametro 1.0 versijos tikslumas ir precizija lyginant su kapnografija paremtu standartu Populiacija N Tikslumas: vidutinė paklaida (įkvėpimai per minutę) Precizija: standartinis nuokrypis (įkvėpimai per minutę) Tikslumas: RMSD (įkvėpimai per minutę) Sveiki savanoriai 26 0,37 ± 0,78 0,84 Hospitalizuoti pacientai 53 0,07 ± 1,98 1,60 Visi tiriamieji 79 0,18 ± 1,65 1,35 Devyniems (9) tiriamiesiems (11% tiriamųjų) RMSD tikslumo matavimai buvo > 2,29 įkvėpimai per minutę ir jie ne buvo įtraukti į tyrimų analizę, kadangi jų RMSD viršijo trečiąją kvartilę > 1,5x tarpkvartiliniame išsibarstyme. Klinikiniuose tyrimuose atlikta porinių stebėjimų kvėpavimo dažnio 1.0 versijos parametru ir kapnografija paremto standarto metodais. Pav. 1-17, psl. ADD-29 pateiktas šių porinių stebėjimų modifikuotas Bland-Altman grafikas, pateikiant kitą dviejų kvėpavimo dažnio matavimo metodų palyginimo būdą. ADD-28 Operatoriaus vadovo priedas

33 Klinikiniai tyrimai Pav Modifikuotas Bland-Altman Nellcor kvėpavimo dažnio programinės įrangos palyginimo su standartu (N= stebėjimų) grafikas 1 Skirtumas (standartas Nellcor kvėpavimo dažnio programinė įranga). 3 Vidurkis + (1,96 x sd). 4 Vidurkis. 2 Standartas. 5 Vidurkis - (1,96 x sd) Nepageidaujami reiškiniai Tyrimų metu nepranešta apie jokius nepageidaujamus reiškinius Išvados Klinikiniuose tyrimuose su sveikais savanoriais ir hospitalizuotais pacientais kvėpavimo dažnio 1.0 parametras matavo kvėpavimo dažnį su ± 1 įkvėpimo per minutę tikslumu palyginus su kvėpavimo dažniu išmatuotu kapnografija paremtu standartu. Hospitaliniai tyrimai buvo atlikti naudojant pagrindinius pavyzdžius ir nebūtinai buvo tiriamos visos paciento ligos sąlygos, jam esant ligoninėje ar ligoninės tipo įstaigoje. Šie klinikinių tyrimų rezultatai neapibendrino visų paciento būklių. Operatoriaus vadovo priedas ADD- 29

34 Nellcor kvėpavimo dažnis Puslapis specialiai paliktas tuščias ADD-30 Operatoriaus vadovo priedas

35

36 Part No Rev B 10/ Covidien. Covidien llc 15 Hampshire Street, Mansfield, MA Covidien Ireland Limited, IDA Business and Technology Park, Tullamore [T]

ALYTAUS RAJONO SAVIVALDYBĖS VISUOMENĖS SVEIKATOS BIURAS ALYTAUS RAJONO MOKSLEIVIŲ SERGAMUMAS 2015 METŲ SAUSIO- BIRŽELIO MĖNESIŲ LAIKOTARPIU Parengė: A

ALYTAUS RAJONO SAVIVALDYBĖS VISUOMENĖS SVEIKATOS BIURAS ALYTAUS RAJONO MOKSLEIVIŲ SERGAMUMAS 2015 METŲ SAUSIO- BIRŽELIO MĖNESIŲ LAIKOTARPIU Parengė: A ALYTAUS RAJONO SAVIVALDYBĖS VISUOMENĖS SVEIKATOS BIURAS ALYTAUS RAJONO MOKSLEIVIŲ SERGAMUMAS 2015 METŲ SAUSIO- BIRŽELIO MĖNESIŲ LAIKOTARPIU Parengė: Alytaus rajono savivaldybės Visuomenės sveikatos biuro

Detaliau

65 m. amžiaus ir vyresnių asmenų sveikatos netolygumai Lietuvoje

65 m. amžiaus ir vyresnių asmenų sveikatos netolygumai Lietuvoje 65 m. amžiaus ir vyresnių asmenų sveikatos netolygumai Lietuvoje Projekto vadovė: dr. Laura Nedzinskienė Atsakinga vykdytoja: Vaida Aguonytė, Jolanta Valentienė Tyrimo dalyvės: dr. Aušra Beržanskytė, Eimantė

Detaliau

VILNIAUS UNIVERSITETO ONKOLOGIJOS INSTITUTO VĖŽIO KONTROLĖS IR PROFILAKTIKOS CENTRAS VĖŽIO REGISTRAS Vėžys Lietuvoje 2010 metais ISSN

VILNIAUS UNIVERSITETO ONKOLOGIJOS INSTITUTO VĖŽIO KONTROLĖS IR PROFILAKTIKOS CENTRAS VĖŽIO REGISTRAS Vėžys Lietuvoje 2010 metais ISSN VILNIAUS UNIVERSITETO ONKOLOGIJOS INSTITUTO VĖŽIO KONTROLĖS IR PROFILAKTIKOS CENTRAS VĖŽIO REGISTRAS Vėžys Lietuvoje 2010 metais ISSN 2029-6274 ISSN 2029-6274 Informacinį leidinį sudarė: Giedrė Smailytė

Detaliau

RR-GSM_IM_LT_110125

RR-GSM_IM_LT_110125 Retransliatorius RR-GSM Įrengimo instrukcija Draugystės g. 17, LT-51229 Kaunas El. p.: info@trikdis.lt www.trikdis.lt Retransliatorius RR-GSM perduoda priimtus pranešimus į centralizuoto stebėjimo pultą

Detaliau

Kiekvienos įstaigos klaidingų atvejų skaičius (procentas) pagal kiekvieną specialųjį rodiklį

Kiekvienos įstaigos klaidingų atvejų skaičius (procentas) pagal kiekvieną specialųjį rodiklį 2016 M. KLINIKINIO KODAVIMO STEBĖSENOS REZULTATŲ VERTINIMO ATASKAITOS priedas Kiekvienos įstaigos (procentas) pagal kiekvieną specialųjį rodiklį Respublikos lygmens ligoninė VšĮ Klaipėdos Jūrininkų ligoninė

Detaliau

Jabra SPEAK 410 Naudotojo vadovas

Jabra SPEAK 410 Naudotojo vadovas Jabra SPEAK 410 Naudotojo vadovas www.jabra.com TURINYS SVEIKI...3 GAMINIO APŽVALGA...3 ĮRENGIMAS...4 PRIJUNGIMAS...4 KONFIGŪRACIJA...4 SKAMBINIMO FUNKCIJOS...4 2 SVEIKI Sveikiname įsigijus garsiakalbį

Detaliau

Ibuprofen Art 31 CMDh agreement Annexes

Ibuprofen Art 31 CMDh agreement Annexes II priedas Mokslinės išvados ir pagrindas keisti rinkodaros leidimų sąlygas 355 Mokslinės išvados ir pagrindas keisti rinkodaros leidimų sąlygas Ibuprofenas yra nesteroidinis vaistas nuo uždegimo (NVNU),

Detaliau

Pulmonologijos naujienos_is PDF.indd

Pulmonologijos naujienos_is PDF.indd 5 INTENSYVIOJI PULMONOLOGIJA III. Sergančiųjų ūminiu kvėpavimo nepakankamumu gydymas neinvazine plaučių ventiliacija Rolandas Zablockis Vilniaus universiteto Krūtinės ligų, imunologijos ir alergologijos

Detaliau

RET2000 Elektronisis Skaitmeninis Termostatas su LCD

RET2000 Elektronisis Skaitmeninis Termostatas su LCD MAKING MODERN LIVING POSSIBLE RET2000 B/M/MS Elektroninis skaitmeninis termostatas su LCD Danfoss Heating Montavimo vadovas Norėdami gauti išsamią spausdintą šių instrukcijų versiją, skambinkite Rinkodaros

Detaliau

Pakuotės lapelis: informacija vartotojui Kamiren XL 4 mg modifikuoto atpalaidavimo tabletės Doksazosinas Atidžiai perskaitykite visą šį lapelį, prieš

Pakuotės lapelis: informacija vartotojui Kamiren XL 4 mg modifikuoto atpalaidavimo tabletės Doksazosinas Atidžiai perskaitykite visą šį lapelį, prieš Pakuotės lapelis: informacija vartotojui Kamiren XL 4 mg modifikuoto atpalaidavimo tabletės Doksazosinas Atidžiai perskaitykite visą šį lapelį, prieš pradėdami vartoti vaistą, nes jame pateikiama Jums

Detaliau

Individualus projektas Programa TE-PM, TE-PS, TE-SL, TEstream 4, TEstream 6, TEstream 8, TEstreamOBD 4, TEstreamOBD 6, TEstreamOBD 8 sistemų naudotoja

Individualus projektas Programa TE-PM, TE-PS, TE-SL, TEstream 4, TEstream 6, TEstream 8, TEstreamOBD 4, TEstreamOBD 6, TEstreamOBD 8 sistemų naudotoja Individualus projektas Programa TE-PM, TE-PS, TE-SL, TEstream 4, TEstream 6, TEstream 8, TEstreamOBD 4, TEstreamOBD 6, TEstreamOBD 8 sistemų naudotojams Alternatyvus valdymo pultas telefone ViPGaS programos

Detaliau

CarSense 303 M A G N E T I N Ė K I L P A N A U D O J I M O I N S T R U K C I J A

CarSense 303 M A G N E T I N Ė K I L P A N A U D O J I M O I N S T R U K C I J A CarSense 303 M A G N E T I N Ė K I L P A N A U D O J I M O I N S T R U K C I J A Turinys Produkto apžvalga 2 Specifikacija 3 Naudojimas 4 Nustatymai ir indikatoriai 7 Pajungimo kontaktai 8 Gedimų šalinimas

Detaliau

PRITARTA Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2011 m. d. sprendimu Nr. ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS VISUOMENĖS SVEIKATOS STEBĖSENOS METŲ PROGR

PRITARTA Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2011 m. d. sprendimu Nr. ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS VISUOMENĖS SVEIKATOS STEBĖSENOS METŲ PROGR PRITARTA Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2011 m. d. sprendimu Nr. ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS VISUOMENĖS SVEIKATOS STEBĖSENOS 2009 2011 METŲ PROGRAMOS 2010 METŲ ATASKAITA I. ĮVADAS Alytaus miesto savivaldybės

Detaliau

DĖL APLINKOS IR SVEIKATOS MOKSLO KOMITETO ĮSTEIGIMO

DĖL APLINKOS IR SVEIKATOS MOKSLO KOMITETO ĮSTEIGIMO LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRAS ĮSAKYMAS DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRO 011 M. KOVO D. ĮSAKYMO NR. V-199 DĖL LIETUVOS HIGIENOS NORMOS HN 80:011 ELEKTROMAGNETINIS

Detaliau

k

k KLINIKINIO KODAVIMO BIULETENIS 2016 m. balandis, Nr. 14. Šiame biuletenyje toliau aprašomi stacionare teikiamų aktyviojo gydymo ir transplantacijos paslaugų klinikinio kodavimo kokybės stebėsenos rodikliai.

Detaliau

1 Nuostatos „Saikingas alkoholio vartojimas yra kasdienio gyvenimo dalis” vertinimas

1 Nuostatos „Saikingas alkoholio vartojimas yra kasdienio gyvenimo dalis” vertinimas Tyrimo rezultatai Parengė: Valstybinio psichikos sveikatos Priklausomybės ligų skyriaus Vyriausioji specialistė Lina Ignatavičiūtė 1 Turinys 1. Tiriamųjų tam tikrų alkoholinių gėrimų vartojimo dažnio vertinimas...

Detaliau

Autorinė sutartis Nr

Autorinė sutartis Nr UAB INFORMACINIŲ TECHNOLOGIJŲ PASAULIS GENERALINIS DIREKTORIUS TOMAS LEVINSKAS SAULĖS ELEKTRINĖS ĮDIEGIMO KOMERCINIS PASIŪLYMAS 2012.08.21 Kaunas UAB Informacinių technologijų pasaulis Generalinis direktorius

Detaliau

G TECTA 4G Keleto dujų nustatymo prietaisas LT Trumpas pradžios vadovas

G TECTA 4G Keleto dujų nustatymo prietaisas LT Trumpas pradžios vadovas G TECTA 4G Keleto dujų nustatymo prietaisas Trumpas pradžios vadovas 2 Turinys Saugos ir įspėjimų informacija 2 Pakuotės turinys 3 Gaminio apžvalga 3 Gaminio savybės 3 Baterijos patikrinimas 4 Įjungimas

Detaliau

ATV/UTV GERVĖ INSTRUKCIJA LDH3000lbs LDF3000lbs

ATV/UTV GERVĖ INSTRUKCIJA LDH3000lbs LDF3000lbs ATV/UTV GERVĖ INSTRUKCIJA LDH3000lbs LDF3000lbs Skaitydami šias instrukcijas, pamatysite Įspėjimus ir atsargumo reikalavimus. Kiekvienas pranešimas turi konkretų tikslą. Įspėjimai ir pavojaus nustatymai.

Detaliau

Techninis aprašymas SONOMETER TM 1100 Ultragarsinis kompaktiškas energijos skaitiklis Aprašymas / taikymas MID tikrinimo sertifikato nr.: DE-10-MI004-

Techninis aprašymas SONOMETER TM 1100 Ultragarsinis kompaktiškas energijos skaitiklis Aprašymas / taikymas MID tikrinimo sertifikato nr.: DE-10-MI004- SONOMETER TM 1100 Ultragarsinis kompaktiškas energijos skaitiklis Aprašymas / taikymas MID tikrinimo sertifikato nr.: DE-10-MI004-PTB003 SONOMETER 1100 tai ultragarsinis statinis kompaktiškas energijos

Detaliau

JONIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS VISUOMENĖS SVEIKATOS BIURAS Savivaldybės biudžetinė įstaiga, Vilniaus g. 6, LT Joniškis, tel. (8 426) , faks.

JONIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS VISUOMENĖS SVEIKATOS BIURAS Savivaldybės biudžetinė įstaiga, Vilniaus g. 6, LT Joniškis, tel. (8 426) , faks. JONIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS VISUOMENĖS SVEIKATOS BIURAS Savivaldybės biudžetinė įstaiga, Vilniaus g. 6, LT-84147 Joniškis, tel. (8 426) 605 37, faks. (8 426) 605 36, el. p. joniskis.sveikata@gmail.com.

Detaliau

Ataskaitų rengimo instrukcija Diabeto terapijos valdymo programinė įranga

Ataskaitų rengimo instrukcija Diabeto terapijos valdymo programinė įranga Ataskaitų rengimo instrukcija Diabeto terapijos valdymo programinė įranga 2 p. Skydo ir epizodo suvestinės ataskaita. Šioje ataskaitoje pateikiama paciento gliukozės, angliavandenių ir insulino pasirinkto

Detaliau

SIŪLOMO ĮRAŠYTI Į KOMPENSAVIMO SĄRAŠUS VAISTINIO PREPARATO FARMAKOEKONOMINĖS VERTĖS NUSTATYMO PROTOKOLAS (data) Vertinimas pirminis patiksl

SIŪLOMO ĮRAŠYTI Į KOMPENSAVIMO SĄRAŠUS VAISTINIO PREPARATO FARMAKOEKONOMINĖS VERTĖS NUSTATYMO PROTOKOLAS (data) Vertinimas pirminis patiksl SIŪLOMO ĮRAŠYTI Į KOMPENSAVIMO SĄRAŠUS VAISTINIO PREPARATO FARMAKOEKONOMINĖS VERTĖS NUSTATYMO PROTOKOLAS 2017-11-27 (data) Vertinimas pirminis patikslintas Vilnius (sudarymo vieta) Paskutinio vertinimo

Detaliau

Nešiojamojo kompiuterio pristatymas Vartotojo vadovas

Nešiojamojo kompiuterio pristatymas Vartotojo vadovas Nešiojamojo kompiuterio pristatymas Vartotojo vadovas Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Bluetooth yra jo savininkui priklausantis prekės ženklas, kuriuo bendrovė Hewlett- Packard

Detaliau

HOT-G II

HOT-G II Heparino indukuotos trombocitopenijos (HIT) diagnostikos ir gydymo algoritmas Įvertinkite klinikinę HIT tikimybę, naudojantis 4T skale Atlikite antipf4/ heparino antikūnų titro tyrimą 1:4 ir, jei pastarasis

Detaliau

Šiaulių miesto bendrojo lavinimo mokyklų mokinių profilaktinių sveikatos patikrinimų duomenų analizė 2010 m. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Sveika

Šiaulių miesto bendrojo lavinimo mokyklų mokinių profilaktinių sveikatos patikrinimų duomenų analizė 2010 m. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Sveika Šiaulių miesto bendrojo lavinimo mokyklų mokinių profilaktinių sveikatos patikrinimų duomenų analizė 2010 m. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Sveikatos apsaugos ministro 2000 m. gegužės 31 d. įsakymu

Detaliau

Microsoft Word - Awalift 80 Manual_LT.doc

Microsoft Word - Awalift 80 Manual_LT.doc Nuotekų perpumpavimo įrenginys su nešmenų atskyrimu Awalift 80 Instaliavimo ir naudojimo instrukcija Puslapis 1 / 9 Bendra informacija Nuotekų perpumpavimo įrenginiai naudojami kai nuotekų vamzdis yra

Detaliau

AKMENĖS RAJONO BENDROJO LAVINIMO MOKYKLŲ MOKINIŲ PROFILAKTINIŲ SVEIKATOS PATIKRINIMŲ DUOMENŲ ANALIZĖ 2016 M. Parengė: Akmenės rajono savivaldybės visu

AKMENĖS RAJONO BENDROJO LAVINIMO MOKYKLŲ MOKINIŲ PROFILAKTINIŲ SVEIKATOS PATIKRINIMŲ DUOMENŲ ANALIZĖ 2016 M. Parengė: Akmenės rajono savivaldybės visu AKMENĖS RAJONO BENDROJO LAVINIMO MOKYKLŲ MOKINIŲ PROFILAKTINIŲ SVEIKATOS PATIKRINIMŲ DUOMENŲ ANALIZĖ 2016 M. Parengė: Akmenės rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro visuomenės sveikatos stebėsenos

Detaliau

GPAIS vartotojo vadovas savivaldybėms GPAIS VARTOTOJO VADOVAS SAVIVALDYBIŲ PILDOMAI INFORMACIJAI GPAIS TURINYS 1. BENDRI DARBO SU GPAIS PRINCIPAI... 2

GPAIS vartotojo vadovas savivaldybėms GPAIS VARTOTOJO VADOVAS SAVIVALDYBIŲ PILDOMAI INFORMACIJAI GPAIS TURINYS 1. BENDRI DARBO SU GPAIS PRINCIPAI... 2 GPAIS VARTOTOJO VADOVAS SAVIVALDYBIŲ PILDOMAI INFORMACIJAI GPAIS TURINYS 1. BENDRI DARBO SU GPAIS PRINCIPAI... 2 1.1 PRISIJUNGIMAS PRIE IŠORINIO PORTALO... 2 2. Savivaldybių ir regiono plėtros tarybų ataskaitos...

Detaliau

Maisto lipidų pernaša ir jos sutrikimai. Audinių lipoproteinlipazės. Alimentinė lipemija. Akvilė Gaupšaitė Igr.

Maisto lipidų pernaša ir jos sutrikimai. Audinių lipoproteinlipazės. Alimentinė lipemija. Akvilė Gaupšaitė Igr. Maisto lipidų pernaša ir jos sutrikimai. Audinių lipoproteinlipazės. Alimentinė lipemija. Akvilė Gaupšaitė Igr. Lipidai žmogaus organizme Maisto lipidai: o 1. Daugiausia trigliceridų (TAG) ~90 % o 2. Fosfolipidai;

Detaliau

Microsoft Word - L000056_B_draft_LT.doc

Microsoft Word - L000056_B_draft_LT.doc OPERATORIAUS INSTRUKCIJA BD ProbeTec ET lizės kaitintuvas BD ProbeTec ET pradmenų ir šildymo kaitintuvas Becton, Dickinson and Company 7 Loveton Circle Sparks, Maryland 21152 JAV 800-638-8663 BENEX Limited

Detaliau

VISŲ TIPŲ IR GAMINTOJŲ MEMBRANINIAI DUJŲ SKAITIKLIAI 1. Skaitiklių savybės. Visų tipų ir gamintojų membraniniai dujų skaitikliai indikuoja vieną rodme

VISŲ TIPŲ IR GAMINTOJŲ MEMBRANINIAI DUJŲ SKAITIKLIAI 1. Skaitiklių savybės. Visų tipų ir gamintojų membraniniai dujų skaitikliai indikuoja vieną rodme VISŲ TIPŲ IR GAMINTOJŲ MEMBRANINIAI DUJŲ SKAITIKLIAI 1. Skaitiklių savybės. Visų tipų ir gamintojų membraniniai dujų skaitikliai indikuoja vieną rodmenį. Jeigu įrengtas tik membraninis dujų skaitiklis,

Detaliau

Microsoft PowerPoint - Presentation1

Microsoft PowerPoint - Presentation1 Danutė Povilėnaitė Reumatologijos centras Vilnius 2012-12-05 Įvadas Amiloidozės tai baltymų struktūros pokyčių ligos, kai įprastas tirpus baltymas virsta nenormaliu netirpiu fibriliniu baltymu, kuris deponuojasi

Detaliau

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation IBM-Lietuvos tyrimų centras bendras projektas Lietuvos mokslo ir žinių visuomenei Tomas Deržanauskas UAB Lietuvos tyrimų centras 2011 m. spalio 18d. Vilnius IBM tarp pasaulinių inovatorių lyderių IBM jungia

Detaliau

Polaroid ZIP Nuotraukų spaudiniai nenaudojant rašalo Savininko vadovas {General Product Image} Sveiki! Sveiki prisijungę prie Polaroid šeimos. Šis var

Polaroid ZIP Nuotraukų spaudiniai nenaudojant rašalo Savininko vadovas {General Product Image} Sveiki! Sveiki prisijungę prie Polaroid šeimos. Šis var Polaroid ZIP Nuotraukų spaudiniai nenaudojant rašalo Savininko vadovas {General Product Image} Sveiki! Sveiki prisijungę prie Polaroid šeimos. Šis vartotojo vadovas trumpai supažindins su jūsų naujuoju

Detaliau

Microsoft Word - KLOM.doc

Microsoft Word - KLOM.doc Aptarnavimo instrukcija Valdymas ir duomenų vaizdavimas Pagrindinis jungiklis Pagrindinis jungiklis yra skirtas katilo įjungimui ar išjungimui. Jis yra katilo valdymo skydelyje (pozicija 6, pav. 1). Pirmąjį

Detaliau

JABRA REVO WIRELESS Naudotojo Vadovas jabra.com/revowireless

JABRA REVO WIRELESS Naudotojo Vadovas jabra.com/revowireless Naudotojo Vadovas jabra.com/revowireless TURINYS 1. SVEIKI...3 2. APŽVALGA... 4 3. KAIP DĖVĖTI...5 3.1 AUKŠČIO REGULIAVIMAS 3.2 SULENKIAMI LANKSTAI 4. ĮKROVIMAS...7 4.1 BATERIJOS BŪSENA 5. PRIJUNGIMAS...

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS AZARTINIŲ LOŠIMŲ ĮSTATYMO NR. IX-325 2, 10, 15, 16, 29 STRAIPSNIŲ PAKEITIMO IR ĮSTATYMO PAPILDYMO 15 1, 16 1 STRAIPSNIAIS ĮSTATYM

LIETUVOS RESPUBLIKOS AZARTINIŲ LOŠIMŲ ĮSTATYMO NR. IX-325 2, 10, 15, 16, 29 STRAIPSNIŲ PAKEITIMO IR ĮSTATYMO PAPILDYMO 15 1, 16 1 STRAIPSNIAIS ĮSTATYM LIETUVOS RESPUBLIKOS AZARTINIŲ LOŠIMŲ ĮSTATYMO NR. IX-325 2, 10, 15, 16, 29 STRAIPSNIŲ PAKEITIMO IR ĮSTATYMO PAPILDYMO 15 1, 16 1 STRAIPSNIAIS ĮSTATYMAS 2017 m. lapkričio 21 d. Nr. XIII-771 Vilnius 1 straipsnis.

Detaliau

Slide 1

Slide 1 PANEVĖŽIO MIESTO GATVIŲ APŠVIETIMO TINKLŲ MODERNIZAVIMAS PROJEKTO TIKSLAI Projekto įgyvendinimo tikslas yra užtikrinti kokybišką, efektyvų ir reikalavimus atitinkantį Savivaldybės gatvių apšvietimą. Projekto

Detaliau

Transformatorių pastočių (skirstomųjų punktų) 10 kV linijiniai narveliai

Transformatorių pastočių (skirstomųjų punktų) 10 kV linijiniai narveliai Eil. Nr. PATVIRTINTA AB LESTO 2011 m. rugpjūčio 26 d. Elektros tinklo tarnybos direktoriaus-generalinio direktoriaus pavaduotojo nurodymu Nr. 365 TRANSFORMATORIŲ PASTOČIŲ (SKIRSTOMŲJŲ PUNKTŲ) 10 kv SEMI

Detaliau

Longse Wi-Fi kameros greito paleidimo instrukcija 1. Jums prireiks 1.1. Longse Wi-Fi kameros 1.2. Vaizdo stebėjimo kameros maitinimo šaltinio 1.3. UTP

Longse Wi-Fi kameros greito paleidimo instrukcija 1. Jums prireiks 1.1. Longse Wi-Fi kameros 1.2. Vaizdo stebėjimo kameros maitinimo šaltinio 1.3. UTP Longse Wi-Fi kameros greito paleidimo instrukcija 1. Jums prireiks 1.1. Longse Wi-Fi kameros 1.2. Vaizdo stebėjimo kameros maitinimo šaltinio 1.3. UTP RJ-45 interneto kabelio 1.4. Kompiuterio su prieiga

Detaliau

AAA.AIEPI.Mokymu_medziaga_MOK_VI_07.Vandens_inventorizacijos_duomenu_tvarkymas.v.0.4

AAA.AIEPI.Mokymu_medziaga_MOK_VI_07.Vandens_inventorizacijos_duomenu_tvarkymas.v.0.4 Informacinės sistemos eksploatacinė dokumentacija AIVIKS MOKYMO MEDŽIAGA 07. Vandens inventorizacijos duomenų tvarkymas Aplinkos apsaugos agentūra Aplinkosauginės informacijos elektroninių paslaugų išvystymas

Detaliau

Microsoft Word - BX.doc

Microsoft Word - BX.doc STUMDOMŲ KIEMO VARTŲ AUTOMATIKA 1. Automatika (BX-A / BX-B); 2. Valdymo blokas; 3. Imtuvas; 4. Galinių išjung jų atramos 5. Dantytas b gis; 6. Raktas išjung jas; 7. Lempa; 8. Antena 9. Fotoelementai 10.

Detaliau

VĮ GIS-Centras Vilnius 2019 Palydovinių duomenų peržiūros ir analizės paslauga Naudotojo vadovas v.1

VĮ GIS-Centras Vilnius 2019 Palydovinių duomenų peržiūros ir analizės paslauga Naudotojo vadovas v.1 VĮ GIS-Centras Vilnius 2019 Palydovinių duomenų peržiūros ir analizės paslauga Naudotojo vadovas v.1 Turinys ĮŽANGA... 3 1. PALYDOVINIŲ DUOMENŲ PERŽIŪROS IR ANALIZĖS PASLAUGA... 4 1.1. Paslaugos apžvalga...

Detaliau

SEPSIS: ankstyva diagnos2ka ir gydymas Parengė A. Bukauskas

SEPSIS: ankstyva diagnos2ka ir gydymas Parengė A. Bukauskas SEPSIS: ankstyva diagnos2ka ir gydymas Parengė A. Bukauskas 2011-07- 20 Planas AKTUALUMAS APIBRĖŽIMAS PATOFIZIOLOGIJA DIAGNOSTIKA GYDYMAS Aktualumas Pagrindinė ūmi būklė HOT centre (hematologinės ligos

Detaliau

Techninis aprašymas Tolygaus valdymo pavara AME 435 Aprašymas Vožtuvo srauto reguliavimo funkciją. Srautą galima įvairiai reguliuoti nuo tiesinio iki

Techninis aprašymas Tolygaus valdymo pavara AME 435 Aprašymas Vožtuvo srauto reguliavimo funkciją. Srautą galima įvairiai reguliuoti nuo tiesinio iki Techninis aprašymas Tolygaus valdymo pavara AME 435 Aprašymas Vožtuvo srauto reguliavimo funkciją. Srautą galima įvairiai reguliuoti nuo tiesinio iki logaritminio arba atvirkščiai. Nuo svyravimų sauganti

Detaliau

(Microsoft Word - mokiniu sergamumo analiz\ )

(Microsoft Word - mokiniu sergamumo analiz\ ) ŠIAULIŲ MIESTO BENDROJO LAVINIMO MOKYKLŲ MOKINIŲ PROFILAKTINIŲ SVEIKATOS PATIKRINIMŲ DUOMENŲ ANALIZö 212/13 M. Šiauliai, 212 Pagal mokyklų visuomen s sveikatos priežiūros specialisčių pateiktus duomenis

Detaliau

VILNIUS, 2017

VILNIUS, 2017 VILNIUS, 2017 Higienos instituto Sveikatos informacijos centras Didžioji g. 22, LT 01128 Vilnius Tel. (8 5) 277 3302 Faksas (8 5) 262 4663 www.hi.lt Leidinį parengė: Žilvinė Našlėnė, zilvine.naslene@hi.lt

Detaliau

PATVIRTINTA Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos pirmininko 2017 m. d. įsakymu Nr. O1- VALSTYBINĖS KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMI

PATVIRTINTA Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos pirmininko 2017 m. d. įsakymu Nr. O1- VALSTYBINĖS KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMI PATVIRTINTA Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos pirmininko 2017 m. d. įsakymu Nr. O1- VALSTYBINĖS KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJOS ELEKTROS ENERGIJOS KAINŲ PALYGINIMO INFORMACINĖS

Detaliau

Danfoss Link TM Wi-Fi Namų šildymas, valdomas nuotoliniu būdu 24/7 namų šildymo valdymas iš bet kurios vietos su Danfoss Link programėle ismanussildym

Danfoss Link TM Wi-Fi Namų šildymas, valdomas nuotoliniu būdu 24/7 namų šildymo valdymas iš bet kurios vietos su Danfoss Link programėle ismanussildym Wi-Fi Namų šildymas, valdomas nuotoliniu būdu 24/7 namų šildymo valdymas iš bet kurios vietos su Danfoss Link programėle ismanussildymas.danfoss.lt Danfoss Link Wi-Fi sistema Wi-Fi sistema leidžia: Valdyti

Detaliau

VALSTYBINĖ KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJA NUTARIMAS DĖL AB ENERGIJOS SKIRSTYMO OPERATORIUS ELEKTROS ENERGIJOS PERSIUNTIMO PASLAUGOS KAINŲ IR

VALSTYBINĖ KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJA NUTARIMAS DĖL AB ENERGIJOS SKIRSTYMO OPERATORIUS ELEKTROS ENERGIJOS PERSIUNTIMO PASLAUGOS KAINŲ IR VALSTYBINĖ KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJA NUTARIMAS DĖL AB ENERGIJOS SKIRSTYMO OPERATORIUS ELEKTROS ENERGIJOS PERSIUNTIMO PASLAUGOS KAINŲ IR JŲ TAIKYMO TVARKOS PASKELBIMO 2018 m. lapkričio 16

Detaliau

File Transfer programinės įrangos naudotojo instrukcija

File Transfer programinės įrangos naudotojo instrukcija File Transfer programinės įrangos naudotojo instrukcija Rinkmenos dalių įkėlimas naudojantis i.saf-t FileTransfer FileTransfer programinė įranga (toliau - FileTransfer PĮ) skirta didelės apimties rinkmenos

Detaliau

H127388_P162038_IQOS_Combined_User_Guide_P1_10x_Phase_II_lt-LT.indd

H127388_P162038_IQOS_Combined_User_Guide_P1_10x_Phase_II_lt-LT.indd Naudotojo vadovas IQOS 3 MULTI Kaip naudoti IQOS Multi 4 1. ĮJUNKITE 2. ATIDARYKITE Paspauskite ir 4 sekundes Pasukite antgalį prieš palaikykite paspaudę laikrodžio rodyklę. IQOS Multi mygtuką, po to jį

Detaliau

healthfit Rūpintis išklausyti pagerinti NHS Grampian (Nacionalinės sveikatos tarnybos) sveikatingumo planas Suglausta versija Lithuanian (Ve

healthfit Rūpintis išklausyti pagerinti NHS Grampian (Nacionalinės sveikatos tarnybos) sveikatingumo planas Suglausta versija Lithuanian (Ve healthfit Rūpintis išklausyti pagerinti NHS Grampian (Nacionalinės sveikatos tarnybos) sveikatingumo planas 2010-2013 Suglausta versija Lithuanian (Version 1) Įžanga Jeigu norite pilnos plano versijos

Detaliau

doc

doc Pramoniniai dažai Bendras tipas 2 komponentų epoksidas Bendras aprašymas Šiuos produktus rekomenduojama naudoti norint prailginti dažymo laikotarpį esant šaltam klimatui, drėgniems paviršiams ir darbams,

Detaliau

Senebactum PIL_Kaunas

Senebactum PIL_Kaunas Pakuotės lapelis: informacija vartotojui Senebactum 100 mg/ml odos tirpalas Joduotas povidonas Atidžiai perskaitykite visą šį lapelį, prieš pradėdami vartoti šį vaistą, nes jame pateikiama Jums svarbi

Detaliau

Layout 1

Layout 1 Kvalifikacijos kėlimo kursų programos Pneumatika Pneumatikos pagrindai mašinų operatoriams P100 Suteikite savo mašinų operatoriams įgūdžių optimalaus darbinio slėgio nustatymui, oro pratekėjimų (nuostolių)

Detaliau

_

_ KAUNO TECHNOLOGIJOS UNIVERSITETAS ELEKTROS IR ELEKTRONIKOS FAKULTETAS Raimundas Kalėda FIZIOLOGINIŲ TRIUKŠMŲ IR JUDESIO ARTEFAKTŲ SUKELIAMŲ KLAIDINGŲ PRIEŠIRDŽIŲ VIRPĖJIMO ALIARMŲ MAŽINIMO METODAI Baigiamasis

Detaliau

PULMONOLOGIJOS NAUJIENOS 2016 / Nr ŽIDINIŲ PLAUČIUOSE STEBĖJIMO PRINCIPAI Giedrė Cincilevičiūtė VšĮ Vilniaus universiteto ligoninės Santariškių

PULMONOLOGIJOS NAUJIENOS 2016 / Nr ŽIDINIŲ PLAUČIUOSE STEBĖJIMO PRINCIPAI Giedrė Cincilevičiūtė VšĮ Vilniaus universiteto ligoninės Santariškių PULMONOLOGIJOS NAUJIENOS 2016 / Nr. 5 66 ŽIDINIŲ PLAUČIUOSE STEBĖJIMO PRINCIPAI Giedrė Cincilevičiūtė VšĮ Vilniaus universiteto ligoninės Santariškių klinikų Pulmonologijos ir alergologijos centras Nėra

Detaliau

HC

HC Hemoraginio cistito sukelto BK viruso po alogeninės kaulų čiulpų transplantacijos gydymas Roberta Petrauskaitė Aktualumas Daugiau kaip 80% suaugusiųjų - nustatoma serologiškai teigiamas BK virusas Latentinis

Detaliau

Lietuvos mobiliojo ryšio operatorių 30Mbit/s zonų skaičiavimo metodika

Lietuvos mobiliojo ryšio operatorių 30Mbit/s zonų skaičiavimo metodika MOBILIOJO RYŠIO OPERATORIŲ 30 MB/S APRĖPTIES SKAIČIAVIMAI RRT atliktos analizės rezultatų viešas aptarimas, Susisiekimo ministerija 2015 10 19 Lietuvos respublikos ryšių reguliavimo tarnyba Direktoriaus

Detaliau

Kantos Master - Draft Annex I at start of procedure

Kantos Master - Draft Annex I at start of procedure II priedas Mokslinės išvados ir pagrindas keisti rinkodaros leidimų sąlygas 6 Mokslinės išvados Kantos Master ir susijusių pavadinimų (žr. I priedą) mokslinio vertinimo bendroji santrauka Bendroji informacija

Detaliau

Automatinis skolinimas Automatinio skolinimo paslauga automatiškai teikia pasiūlymus paskolų prašymams pagal Jūsų sukurtuose portfeliuose pasirinktus

Automatinis skolinimas Automatinio skolinimo paslauga automatiškai teikia pasiūlymus paskolų prašymams pagal Jūsų sukurtuose portfeliuose pasirinktus Automatinis skolinimas Automatinio skolinimo paslauga automatiškai teikia pasiūlymus paskolų prašymams pagal Jūsų sukurtuose portfeliuose pasirinktus kriterijus. Automatininio skolinimo paslauga yra efektyvi

Detaliau

Skęstančiųjų aptikimo ir skendimo prevencijos sistema

Skęstančiųjų aptikimo ir skendimo prevencijos sistema Skęstančiųjų aptikimo ir skendimo prevencijos sistema Ar Jūsų baseinai pakankamai saugūs? SwimEye tai technologiškai pažangi skęstančiųjų aptikimo ir skendimo prevencijos sistema, kurią galima naudoti

Detaliau

Branduolinės medicinos skyriaus atliekami tyrimai

Branduolinės medicinos skyriaus atliekami tyrimai VUL Santariškių klinikos Branduolinės medicinos skyriaus atliekami tyrimai JOLANTA ŠILABRITIENĖ Branduolinė medicina Scintigrafija, tai tyrimų metodas, kurio metu panaudojami maži kiekiai radioaktyvių

Detaliau

Prašymo taikyti galutinio vartojimo, laikinojo įvežimo, laikinojo įvežimo perdirbti ir laikinojo išvežimo perdirbti langeliuose įrašomi duomenys: 1. P

Prašymo taikyti galutinio vartojimo, laikinojo įvežimo, laikinojo įvežimo perdirbti ir laikinojo išvežimo perdirbti langeliuose įrašomi duomenys: 1. P Prašymo taikyti galutinio vartojimo, laikinojo įvežimo, laikinojo įvežimo perdirbti ir laikinojo išvežimo perdirbti langeliuose įrašomi duomenys: 1. Pareiškėjas Įrašomas tikslus pareiškėjo pavadinimas

Detaliau

NACIONALINIS KIBERNETINIO SAUGUMO CENTRAS Tel El. p. NACIONALINIS KIBERNETINIO SAUGUMO CENTRAS PRIE KRA

NACIONALINIS KIBERNETINIO SAUGUMO CENTRAS Tel El. p.   NACIONALINIS KIBERNETINIO SAUGUMO CENTRAS PRIE KRA PRIE KRAŠTO APSAUGOS MINISTERIJOS RESPUBLIKOS PREZIDENTO IR EUROPOS PARLAMENTO RINKIMŲ KIBERNETINĖS ERDVĖS STEBĖSENOS ATASKAITA 2019 m. gegužės 28 d. Vilnius Santrauka: Respublikos Prezidento ir Europos

Detaliau

Honda GL1800 GOLD WING TOUR Gold Wing Tour Pasirodžius naujausiai legendinio Honda Gold Wing motociklo versijai šis neprilygstamas turistinis motocikl

Honda GL1800 GOLD WING TOUR Gold Wing Tour Pasirodžius naujausiai legendinio Honda Gold Wing motociklo versijai šis neprilygstamas turistinis motocikl Honda GL1800 GOLD WING TOUR Gold Wing Tour Pasirodžius naujausiai legendinio Honda Gold Wing motociklo versijai šis neprilygstamas turistinis motociklas tapo dar universalesnis. Galima sakyti, kad šis

Detaliau

UAB Utenos šilumos tinklai (šilumos tiekėjo ir (ar) karšto vandens tiekėjo pavadinimas) įm.k , PVM mokėtojo kodas LT , Pramonės g. 11

UAB Utenos šilumos tinklai (šilumos tiekėjo ir (ar) karšto vandens tiekėjo pavadinimas) įm.k , PVM mokėtojo kodas LT , Pramonės g. 11 UAB Utenos šilumos tinklai (šilumos tiekėjo ir (ar) karšto vandens tiekėjo pavadinimas) įm.k.183843314, PVM mokėtojo kodas LT838433113, Pramonės g. 11, LT-28216 Utena, tel. (8 389) 63 641, faks. (8 389)

Detaliau

PATVIRTINTA Pasvalio rajono savivaldybės tarybos 2017 m. gruodžio 20 d. sprendimu Nr. T1-273 Pasvalio rajono savivaldybės Visuomenės sveikatos biuras

PATVIRTINTA Pasvalio rajono savivaldybės tarybos 2017 m. gruodžio 20 d. sprendimu Nr. T1-273 Pasvalio rajono savivaldybės Visuomenės sveikatos biuras PATVIRTINTA Pasvalio rajono savivaldybės tarybos 2017 m. gruodžio 20 d. sprendimu Nr. T1-273 Pasvalio rajono savivaldybės Visuomenės sveikatos biuras Savivaldybės biudžetinė įstaiga Vytauto Didžiojo a.

Detaliau

Slide 1

Slide 1 AKTUALŪS VIDAUS LIGŲ KLINIKINIO KODAVIMO KLAUSIMAI Tatjana Golubajeva VALSTYBINĖ LIGONIŲ KASA VILNIUS, 2014 www.vlk.lt PLANAS http://www.vlk.lt/gydymo-istaigoms/ Pagrindinės diagnozės kodavimas Gretutinių

Detaliau

ES F ben dri Projekto kodas (Įrašoma automatiškai) 1 PROJEKTO SFMIS DUOMENŲ FORMA FORMAI PRITARTA m. Europos Sąjungos struktūrinės paramos a

ES F ben dri Projekto kodas (Įrašoma automatiškai) 1 PROJEKTO SFMIS DUOMENŲ FORMA FORMAI PRITARTA m. Europos Sąjungos struktūrinės paramos a ES F ben dri 1 PROJEKTO SFMIS DUOMENŲ FORMA FORMAI PRITARTA 2014-2020 m. Europos Sąjungos struktūrinės paramos administravimo darbo grupės, sudarytos Lietuvos Respublikos finansų ministro 2013 m. liepos

Detaliau

Pensijų sistemos reforma PRIVATUMO POLITIKA Šios privatumo politikos tikslas. Ši privatumo politika ( Privatumo politika ) nustato asmens duomenų tvar

Pensijų sistemos reforma PRIVATUMO POLITIKA Šios privatumo politikos tikslas. Ši privatumo politika ( Privatumo politika ) nustato asmens duomenų tvar Pensijų sistemos reforma PRIVATUMO POLITIKA Šios privatumo politikos tikslas. Ši privatumo politika ( Privatumo politika ) nustato asmens duomenų tvarkymo principus ir sąlygas Jums dalyvaujant apklausoje

Detaliau

Mano ERGO savitarnos sistema mano.ergo.lt (Naudotojo atmintinė) 1) Kaip prisijungti prie savitarnos sistemos? 1. Naršyklės lange įveskite mano.ergo.lt

Mano ERGO savitarnos sistema mano.ergo.lt (Naudotojo atmintinė) 1) Kaip prisijungti prie savitarnos sistemos? 1. Naršyklės lange įveskite mano.ergo.lt Mano ERGO savitarnos sistema mano.ergo.lt (Naudotojo atmintinė) 1) Kaip prisijungti prie savitarnos sistemos? 1. Naršyklės lange įveskite mano.ergo.lt 2. Pasirinkite vieną iš prisijungimo būdų: el. bankininkystę,

Detaliau

EUROPOS KOMISIJA Briuselis, C(2017) 4679 final KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO SPRENDIMAS (ES) / dėl bendros sistemos techninių standa

EUROPOS KOMISIJA Briuselis, C(2017) 4679 final KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO SPRENDIMAS (ES) / dėl bendros sistemos techninių standa EUROPOS KOMISIJA Briuselis, 2017 07 11 C(2017) 4679 final KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO SPRENDIMAS (ES) /... 2017 07 11 dėl bendros sistemos techninių standartų ir formatų, kad EURES portale būtų galima susieti

Detaliau

Leica DISTO TM D110 The original laser distance meter

Leica DISTO TM D110 The original laser distance meter Leica DISTO TM D110 The original laser distance meter Turinys Prietaiso paruošimas darbui - - - - - - - - - - - - - - - - 2 Įvadas- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Detaliau

Rekomendacijos vietinės reikšmės kelių su žvyro danga taisymui

Rekomendacijos vietinės reikšmės kelių su žvyro danga taisymui Rekomendacijos vietinės reikšmės kelių su žvyro danga taisymui LAKD TNT skyriaus vedėjas Evaldas Petrikas Reglamentavimas Automobilių kelių standartizuotų dangų konstrukcijų projektavimo taisyklės KPT

Detaliau

Slaptažodžių generatoriaus naudojimo instrukcija Slaptažodžių generatorius tai aukščiausius saugumo reikalavimus atitinkantis įrenginys, kuris generuo

Slaptažodžių generatoriaus naudojimo instrukcija Slaptažodžių generatorius tai aukščiausius saugumo reikalavimus atitinkantis įrenginys, kuris generuo Slaptažodžių generatoriaus naudojimo instrukcija Slaptažodžių generatorius tai aukščiausius saugumo reikalavimus atitinkantis įrenginys, kuris generuoja vienkartinius skaitmenimis išreiškiamus slaptažodžius.

Detaliau

HIGIENOS INSTITUTAS HOSPITALINIŲ INFEKCIJŲ VALDYMO SVEIKATOS PRIEŽIŪROS ĮSTAIGOSE M. PROGRAMA HOSPITALINIŲ INFEKCIJŲ EPIDEMIOLOGINĖ PRIEŽIŪR

HIGIENOS INSTITUTAS HOSPITALINIŲ INFEKCIJŲ VALDYMO SVEIKATOS PRIEŽIŪROS ĮSTAIGOSE M. PROGRAMA HOSPITALINIŲ INFEKCIJŲ EPIDEMIOLOGINĖ PRIEŽIŪR HIGIENOS INSTITUTAS HOSPITALINIŲ INFEKCIJŲ VALDYMO SVEIKATOS PRIEŽIŪROS ĮSTAIGOSE 2007 2011 M. PROGRAMA HOSPITALINIŲ INFEKCIJŲ EPIDEMIOLOGINĖ PRIEŽIŪRA REANIMACIJOS - INTENSYVIOS TERAPIJOS SKYRIUOSE 2008

Detaliau

TECHNIKA PATOGIAM GYVENIMUI Vartotojo instrukcija/garantija Daugiafunkcinis puodas

TECHNIKA PATOGIAM GYVENIMUI Vartotojo instrukcija/garantija Daugiafunkcinis puodas TECHNIKA PATOGIAM GYVENIMUI Vartotojo instrukcija/garantija Daugiafunkcinis puodas Daugiafunkcinis puodas buitinis elektrinis POLARIS Modelis PMC 0516ADG Naudojimo instrukcija Dėkojame Jums, kad pasirinkote

Detaliau

Slide 1

Slide 1 AUTOMATINIO TIKRINIMO KLINIKINIO KODAVIMO TAISYKLĖS NOMEDA KAZAKEVIČIŪTĖ RIMA AKSTINIENĖ VALSTYBINĖ LIGONIŲ KASA 2019-04-11 AUTOMATINIO TIKRINIMO KLINIKINIO KODAVIMO TAISYKLĖS Klinikinio kodavimo skyriaus

Detaliau

VAIKŲ, VARTOJANČIŲ NARKOTINES IR PSICHOTROPINES MEDŽIAGAS VARTOJIMO NUSTATYMO ORGANIZAVIMAS Atmintinė ugdymo įstaigų darbuotojams ir jose dirbantiems

VAIKŲ, VARTOJANČIŲ NARKOTINES IR PSICHOTROPINES MEDŽIAGAS VARTOJIMO NUSTATYMO ORGANIZAVIMAS Atmintinė ugdymo įstaigų darbuotojams ir jose dirbantiems VAIKŲ, VARTOJANČIŲ NARKOTINES IR PSICHOTROPINES MEDŽIAGAS VARTOJIMO NUSTATYMO ORGANIZAVIMAS Atmintinė ugdymo įstaigų darbuotojams ir jose dirbantiems visuomenės sveikatos specialistams Vilnius, 2011 Atpažinti

Detaliau

Vilniaus krašto 2019 m. mokymų planas Eil. Nr. Mokymų pradžios ir Registracijos vieta ir Grupės kodas Programos pavadinimas ir trukmė (val.) Mokymų vi

Vilniaus krašto 2019 m. mokymų planas Eil. Nr. Mokymų pradžios ir Registracijos vieta ir Grupės kodas Programos pavadinimas ir trukmė (val.) Mokymų vi 1 12.8 Pacientų, turinčių limfotakos sutrikimų ir sergančių onkologinėmis ligomis, limfodrenažinis masažas (80 val.) 2019-08-19 2019-08-30 Eimantas Pocius, 9-10 V2019T12.8-2 13821 170 Eur 2 1.152 Saugus

Detaliau

Microsoft Word - 8 Laboratorinis darbas.doc

Microsoft Word - 8 Laboratorinis  darbas.doc Laboratorinis darbas Nr. 8 MOP (metalo sido puslaidininkio) struktūrų tyrimas aukštadažniu -V charakteristikų metodu Darbo tikslas: 1. Nustatyti puslaidininkio laidumo tipą. 2. Nustatyti legiravimo priemaišų

Detaliau

Priedai_2016.indd

Priedai_2016.indd 1 testo užduočių vertinimo kriterijai Užd. Nr. Sprendimas ar atsakymas Taškai Vertinimas 1 Pasirinktas variantas D 1 Už teisingą atsakymą. 2 a) 939 1 Už teisingą atsakymą. 2 b) 1538 1 Už teisingą atsakymą.

Detaliau

Microsoft Word ESMA CFD Renewal Decision (2) Notice_LT

Microsoft Word ESMA CFD Renewal Decision (2) Notice_LT ESMA35-43-1562 ESMA pranešimas Pranešimas apie ESMA sprendimo dėl produktų intervencinės priemonės, susijusios su sandoriais dėl kainų skirtumo, atnaujinimo 2019 m. sausio 23 d. Europos vertybinių popierių

Detaliau

Automatinis skolinimas Automatinio skolinimo paslauga automatiškai teikia pasiūlymus paskolų prašymams pagal Jūsų pasirinkto portfelio rinkinio nustat

Automatinis skolinimas Automatinio skolinimo paslauga automatiškai teikia pasiūlymus paskolų prašymams pagal Jūsų pasirinkto portfelio rinkinio nustat Automatinis skolinimas Automatinio skolinimo paslauga automatiškai teikia pasiūlymus paskolų prašymams pagal Jūsų pasirinkto portfelio rinkinio nustatymus. Automatinio skolinimo paslauga yra efektyvi priemonė

Detaliau

TURINYS Senolių receptai Žinynas ĮVADAS 5 VAISTINIŲ AUGALŲ RINKIMAS IR RUOŠIMAS 6 VAISTINIŲ PREPARATŲ RUOŠIMAS 7 BLEFARITAS 10 GLAUKOMA 11 KATARAKTA 1

TURINYS Senolių receptai Žinynas ĮVADAS 5 VAISTINIŲ AUGALŲ RINKIMAS IR RUOŠIMAS 6 VAISTINIŲ PREPARATŲ RUOŠIMAS 7 BLEFARITAS 10 GLAUKOMA 11 KATARAKTA 1 TURINYS Senolių receptai Žinynas ĮVADAS 5 VAISTINIŲ AUGALŲ RINKIMAS IR RUOŠIMAS 6 VAISTINIŲ PREPARATŲ RUOŠIMAS 7 BLEFARITAS 10 GLAUKOMA 11 KATARAKTA 13 KONJUNKTYVITAS 16 MIEŽIS 18 AUGALAI, GERINANTYS REGĖJIMĄ

Detaliau

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation KAIP FORMUOJAMASIS VERTINIMAS PADEDA SIEKTI INDIVIDUALIOS PAŽANGOS: REFLEKSIJA KOKYBĖS SIEKIANČIŲ MOKYKLŲ KLUBO KONFERENCIJA MOKINIŲ UGDYMO(SI) PASIEKIMAI. SAMPRATA IR SKATINIMO GALIMYBĖS Doc. dr. Viktorija

Detaliau

INFORMACINIS PRANEŠIMAS 2018 m. gegužės 30 d., Vilnius ALKOHOLIO IR TABAKO VARTOJIMAS IR PADARINIAI 2017 M m. vienam 15 metų ir vyresniam šalies

INFORMACINIS PRANEŠIMAS 2018 m. gegužės 30 d., Vilnius ALKOHOLIO IR TABAKO VARTOJIMAS IR PADARINIAI 2017 M m. vienam 15 metų ir vyresniam šalies INFORMACINIS PRANEŠIMAS 2018 m. gegužės 30 d., Vilnius ALKOHOLIO IR TABAKO VARTOJIMAS IR PADARINIAI 2017 M. 2017 m. vienam 15 metų ir vyresniam šalies gyventojui teko 12,3 litro suvartoto absoliutaus (100

Detaliau

RYŠIŲ REGULIAVIMO TARNYBOS

RYŠIŲ REGULIAVIMO TARNYBOS LIETUVOS RESPUBLIKOS RYŠIŲ REGULIAVIMO TARNYBOS DIREKTORIUS ĮSAKYMAS DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS RYŠIŲ REGULIAVIMO TARNYBOS DIREKTORIAUS 2008 M. GRUODŽIO 24 D. ĮSAKYMO NR. 1V-1160 DĖL RADIJO DAŽNIŲ NAUDOJIMO

Detaliau

, 76120, FTN 1. Šviečiantis LCD ekranas 2. Paleidimo mygtukas START (prasideda temperatūros matavimas ir išsaugotų rodmenų rodymas) 3. Įj

, 76120, FTN 1. Šviečiantis LCD ekranas 2. Paleidimo mygtukas START (prasideda temperatūros matavimas ir išsaugotų rodmenų rodymas) 3. Įj 4015588761201, 76120, FTN 1. Šviečiantis LCD ekranas 2. Paleidimo mygtukas START (prasideda temperatūros matavimas ir išsaugotų rodmenų rodymas) 3. Įjungimo/išjungimo mygtukas ON/OFF (I/0) 4. Baterijų

Detaliau

PATVIRTINTA Kauno sporto mokyklos Startas Direktoriaus 2019 m. balandžio 23 d. įsakymu Nr KAUNO SPORTO MOKYKLOS STARTAS PRIVATUMO POLITIKA Kauno

PATVIRTINTA Kauno sporto mokyklos Startas Direktoriaus 2019 m. balandžio 23 d. įsakymu Nr KAUNO SPORTO MOKYKLOS STARTAS PRIVATUMO POLITIKA Kauno PATVIRTINTA Kauno sporto mokyklos Startas Direktoriaus 2019 m. balandžio 23 d. įsakymu Nr. 1-28 KAUNO SPORTO MOKYKLOS STARTAS PRIVATUMO POLITIKA Kauno sporto mokykla Startas (toliau - Mokykla) vertina

Detaliau

TVIEŠOSIOS

TVIEŠOSIOS VIEŠOJI ĮSTAIGA PRIENŲ LIGONINĖ 2015 M. VEIKLOS ATASKAITA VšĮ Prienų ligoninės direktorė Jūratė Milaknienė PRIENAI 2016 LIGONINĖS MISIJA Teikti prieinamas, mokslu ir pažangiausiomis technologijomis pagrįstas,

Detaliau

Bioness

Bioness Inovatyvus Bioness (FES) poveikis judėjimui po insulto Bioness kompetencijų centras UAB Vilniaus sveikatos namai Saulius Eidukevičius klinikinis instruktorius 2004 m. Izraelio ir JAV specialistų jungtinė

Detaliau

Jūsų duomenys, jūsų teisės. Ericsson duomenų tvarkytojo įmonei privalomos duomenų apsaugos taisyklės Įžanga Ericsson veikla pasižymi sąžiningumu, skai

Jūsų duomenys, jūsų teisės. Ericsson duomenų tvarkytojo įmonei privalomos duomenų apsaugos taisyklės Įžanga Ericsson veikla pasižymi sąžiningumu, skai Jūsų duomenys, jūsų teisės. Ericsson duomenų tvarkytojo įmonei privalomos duomenų apsaugos taisyklės Įžanga Ericsson veikla pasižymi sąžiningumu, skaidrumu ir atsakomybe. Mes, kaip duomenų tvarkytojas,

Detaliau

Microsoft Word _FTN West

Microsoft Word _FTN West LT Infraraudonųjų spindulių klinikinis termometras FTN Vartotojo instrukcija Prašome atidžiai perskaityti! LT Vartotojo instrukcija 1 Saugos informacija... 2 Naudinga informacija... 3 Naudojimas... 4 Kita...

Detaliau

VIEŠO NAUDOJIMO Aplinkos oro teršalų koncentracijos tyrimų, atliktų 2017 m. rugpjūčio d. Šiltnamių g. 23 Vilniaus mieste, naudojant mobiliąją la

VIEŠO NAUDOJIMO Aplinkos oro teršalų koncentracijos tyrimų, atliktų 2017 m. rugpjūčio d. Šiltnamių g. 23 Vilniaus mieste, naudojant mobiliąją la Aplinkos oro teršalų koncentracijos tyrimų, atliktų 2017 m. rugpjūčio 11 25 d. Šiltnamių g. 23 Vilniaus mieste, naudojant mobiliąją laboratoriją, rezultatų apžvalga Vilnius, 2017 m. Turinys Įžanga... 3

Detaliau

VETERINARINIO VAISTO APRAŠAS

VETERINARINIO VAISTO APRAŠAS VETERINARINIO VAISTO APRAŠAS 1. VETERINARINIO VAISTO PAVADINIMAS Colvasone 2 mg/ml, injekcinis tirpalas 2. KOKYBINĖ IR KIEKYBINĖ SUDĖTIS 1 ml yra: veikliosios medžiagos: deksametazono (natrio fosfato)

Detaliau

Tiesioginio-debeto-paslaugos-duomenu-apsikeitimo-formatu-aprasas

Tiesioginio-debeto-paslaugos-duomenu-apsikeitimo-formatu-aprasas TIEIOGINIO DEBETO PALAUGO DUOMENŲ APIKEITIMO FORMATŲ APRAŠA Tarp banko ir kliento yra keičiamasi tokio tipo failais: utikimai mokėti tiesioginio debeto būdu, priimti įmonėje (failo plėtinys.dse). o Banko

Detaliau