JPA PP STATINIO ARCHITEKTŪRA. UAB "Elpekas" UŽSAKOVAS POILSIO PASKIRTIES PASTATAS (7.13) STATINYS PROJEKTO

Dydis: px
Rodyti nuo puslapio:

Download "JPA PP STATINIO ARCHITEKTŪRA. UAB "Elpekas" UŽSAKOVAS POILSIO PASKIRTIES PASTATAS (7.13) STATINYS PROJEKTO"

Transkriptas

1 SINYS POILSIO PSKIRIES PSS (7.) PROJEKO PVDINIS JP----PP SYBOS VIE Palangos m. sa. Vanagupės g. 45 Skl. kad. nr. 5/: SINIO KEGORIJ SYBOS RŪŠIS SDIJ OS PROJEKO DLIS BYL YPINGS SINYS NUJ SYB PROJEKINII PSIŪLYI SINIO RCHIEKŪR PP I S DIREKORĖ Vilija Kaušpėdienė PROJEKO VDOVS PROJEKO DLIES VDOVS UB JP rchitektūra Konstitucijos pr.5-7, -99, Įmonės kodas :9: P

2 URINYS PP SUDĖIES ŽINIRŠIS Dokumento nr. PP-S PP-S PP-S PP-S 4 PP-S 5 PP-S B-. PP-S B-. PP-S B-. PP-S B- PP-S B- PP-S B- PP-S B- PP-S B-4 PP-S B-5 PP-S B-6 PP-S B- PP-S B- PP-S B-P PP-S B-P PP-S V- PP-S V- PP-S V- Dokumento paadinimas URINYS SIUCIJOS SCHE IŠKINSIS RŠS BENDRIEJI RODIKLII VNGUPĖS G. 45 DELUSIS PLNS SKLYPO PLNS SKLYPO ŽELDINIŲ VRKYO SKI SKLYPO ŽELDINIŲ VRKYO SKI LUKO INŽINERINII INKLI RŪSIO PLNS PIRO UKŠO PLNS NRO UKŠO PLNS REČIO UKŠO PLNS KEVIRO UKŠO PLNS PENKO UKŠO PLNS PIEŲ SDI VKRŲ SDI PJŪVIS - PJŪVIS B-B VIZULIZCIJOS VIZULIZCIJOS VIZULIZCIJOS --9 4:9: P

3 SIUCIJOS SCHE NGRINĖJS SKLYPS POILSIO PSKIRIES PSS (7.), SIUCIJOS SCHE DOKUENO ŽYUO JP--- PP-S --9 4:9: P

4 PROJEKUOOJS: Pylimo g. 58, 7, Įmonės kodas 6769 el.: Direktorė - Vilija Kaušpėdienė Projekto adoė - Gintarė uškalnienė (kalifikacijos atestatas Nr ) Projekto dalies adoė - Vilija Kaušpėdienė (kalifikacijos atestatas Nr ) : aikos pr. 4-, -9, Klaipėda Įmonės kodas 64 OBJEKS: Naujai projektuojamas poilsio paskirties pastatas Palangos m., Vanagupės g. 45 Klasifikacija pagal SR..:7 "Statinių klasifikaimas": 7. Negyenamieji pastatai: 7.. Poilsio paskirties pastatai. Žemės sklypo unikalus Nr Žemės sklypo kadastro Nr. 5/: rchitektūriniai sprendimai Poilsio paskirties pastatas projektuojamas Palangos mieste, Vanagupės g. 45. Sklype esantis reljefas gana nolygus su nedidelėmis narkingomis grunto sankasomis, kurios buo sustumdytos įrengiant sporto aikštelę. Šiuo mu aikštelė neeksploatuojama ir apleista. Sustumdytų žemių altitudės syruoja nuo 8.7m iki. m. Sklype auga kelios dešimtys pušų, kelas kleų ir drebulių. edžiai šalinami tik patenkantys į pastato statybos zoną, praažiaimus. enkaerčiai krūmai ir jauni medynai šalinami arba rinami. Siekiant išsaugoti kuo daugiau medžių pastatas projektuojamas esamos sporto aikštelės ioje. Sklype projektuojamas ienas pastatas, laiso užstatymo morfotipo. Projektuojamo pastato kompoziciją sudaro du penkių aukštų tūriai, tarpusayje sujungti galerija. Ši galerija orientuota rytų-akarų kryptimi. ntžeminuose pastato aukštuose projektuojami poilsio apartamentai. Pastato rūsyje šiauriniame korpuse įrengiamos SP patalpos, piiniame korpuse - diračių saugyklos. Pastato abiejų korpusų fasadų apdailai numatomos klinkerio plytelės. Piinį ir šiaurinį korpusus jungiančios galerijos lauko atitaros projektuojamos iš aliuminio fasadinės sistemos. Pakabinamų balkonų atitaros - stiklo turėklai su šonuose esančiomis dekoratyiomis hpl/wpc/aliuminio kompozito juostų ažūrinėmis sienutėmis. Patekimai į pastatą numatomi per korpusus jungiančią galeriją. Pagrindinis įėjimas formuojamas pirmame aukšte. Į jį patenkama iš rytinės ir akarinės sklypo dalies pakeltais nuo žemės pairšiaus takais-tiltais. Pirmame pastato aukšte numatyti patekimai poilsio apartamentų saininkams/sečiams. Patekimui į rūsio patalpas, sklype reljefu suformuota dauba į kurią galima patekti taku su nuolydžiu. Požeminiame aukšte projektuojami įėjimai SP zonai, diračių saugyklai, poilsio apartamentų saininkams/sečiams. Šias zonas jungia galerija, yra numatyta galimybė poilsio patalpų sečiams patekti į isas tris zonas neišėjus į lauką. SP zona skirta naudotis poilsio apartamentų saininkams/sečiams. Pastate projektuojami du liftai, jungiantys isus aukštus, po ieną kiekiename korpuse. Į sklypą patenkama per piuose suprojektuotą įažiaimą iš Vanagupės gatės. utomobilių stoėjimo ios išdėstytos sklypo rytinėje ir akarinėje dalyse su drenuojančia danga. Stoėjimo ios išdėstytos maksimaliai atsiželgiant į esamus subrendusius medžius. Pėsčiųjų patekimas projektuojamas iš Vanagupės gatės pirytinėje ir rytinėje sklypo dalyje, bono/klinkerio trinkelių/terasinių lentų dangos. Sklype taip pat numatyti pėsčiųjų takai, poilsio salos su suoliukais, dekoratyūs želdynai. Piinėje sklypo dalyje, ties įažiaimu numatomi rūšiaimui pritaikyti buitinių atliekų įleidžiami konteineriai. Konteinerių dydis parenkamas pagal pastato patalpų paskirtį ir galiojančias higienos normas. PSO IR SKLYPO ECHNINII EKONOINII RODIKLII PEIKII BENDRŲJŲ RODIKLIŲ LENELĖJE SKLYPO VIE POILSIO PSKIRIES PSS (7.), IŠKINSIS RŠS DOKUENO ŽYUO JP--- PP-S :9: P

5 SKLYPO ECHNINII EKONOINII RODIKLII: Sklypo plotas Užstatymo plotas Užstatymo intensyumas pželdintas žemės plotas Užstatymo tankumas PROJEKUOJO PSO RODIKLII: k.m. k.m. % % % ,98 Poilsio paskirties pastatas: Bendras statinio plotas ntžeminės dalies plotas Požeminės dalies plotas Pastato aukštis nuo žemės pairšiaus Pastato aukščio absoliutinė altitudė Pastato aukštų skaičius Poilsio apartamentų skaičius - - Statinio kategorija - Ypatingas statinys k.m. 45 k.m. 675 k.m. 675 m 7.8 m 7.5 Pastato nulis.=.8abs.alt. - 5a Požeminių aukštų skaičius - nt 76 UOOBILIŲ SOVĖJIO VIEOS IR DVIRČIŲ SUGYKLOS: Sklype projektuojama aut. stoėjimo ių tame skaičiuoje pritaikyta žmonėms su negalia Pastate projektuojamų diračių saugyklų nt 76 nt 4 nt 6 DELIOJO PLNO REIKLVII: PRIVLOI Pastabos Žemės sklypo naudojimo būdas Užstatymo tankumas Užstatymo intensyumas ukštų skaičius Rekreacinė teritorija poilsio pastatams % 5 % 9-6 DELIOJO PLNO REIKLVII: KII Statinio aukščio absoliutinė altitudė Statinio aukštis nuo žemės pairšiaus PPILDOŲ VEIKLOS PRIBOJIŲ RUPS PRŠYS: m m 7. 8 Pasirinktieji teritorijos tarkymo režimų reikalaimai sklypui: stogai įairūs isi sklype esantys medžiai ir krūmai išsaugomi (koreguota Palangos m.tarybos sprendimu) fasadų apdaila - tinkas, apdailinis mūras, stiklas sklypo ribose įrengiama nauja automobilių sustojimo aikštelė sklypų aptėrimas tora negalimas išsaugoma dauguma medžių Nurodyta daliojo plano pagr.brėžinyje užstatymo zona (koreguota Palangos m.tarybos sprendimu) Užstatymo zonos plotas - leistinas iki 87.7k.m POILSIO PSKIRIES PSS (7.), BENDRIEJI RODIKLII DOKUENO ŽYUO JP--- PP-S :9: P

6 DELUS PLNO IŠRUK PLNGOS. SVIVLDYBĖS RYBOS SPRENDIO IŠRUK DĖL ŽELDINIŲ IR UŽSYO ZONOS POILSIO PSKIRIES PSS (7.), VNGUPĖS G. 45 DELUSIS PLNS DOKUENO ŽYUO JP--- PP-S :9: P

7 Š 8.95 Sklypo plano eksplikacija 8.95 Eksplikacija:. Projektuojamas pastatas. Buitinių atliekų pusiau požeminiai konteineriai. ntžeminė aut.stoėjimo aikštelė Sutartiniai žymėjimai:. Sklypo riba Patekimas į pastatą a. lygyje.. KORPUSS. =.8alt.. Patekimas į pastatą -a. lygyje Įažiaimas į sklypą Pėsčiųjų patekimas į sklypą k45 Esami medžiai, išsaugomi kertami medžiai. 9.5 rinkelės/ažūrinės trinkelės, pritaikytos transportui žūrinės trinkelės/ korys, pritaikytos transportui B KORPUSS. =.8alt. rinkelės pėstiesiems Prasilenkimo aiškštelė 7 erasinės lentos pėstiesiems Balkonai Dekoratyiniai augalai Veja POILSIO PSKIRIES PSS (7.), SKLYPO PLNS : 5 DOKUENO ŽYUO JP--- PP-S B :9:5 P

8 SKLYPO ŽELDINIŲ VRKYO SKI POILSIO PSKIRIES PSS (7.), SKLYPO ŽELDINIŲ VRKYO SKI DOKUENO ŽYUO JP--- PP-S B :9:5 P

9 SKLYPO ŽELDINIŲ VRKYO SKI DENDROLOGO IŠVD (IŠKINSIS RŠS) Vadoaujantis užsakoo pateikta toponuotrauka, inentorizaus Vanagupės g. 45, Palangos m. augančius medžius, galima daryti šias išadas:. inėtoje teritorijoje yra 47 medžiai (turintys 6 kamienus), priklausantys 5 taksonams. edžių/kamienų aukščiai įairuoja nuo 5,5 iki 8 m (id.,8 m), skersmenys nuo iki 7 cm (id. 4 cm). Paprastosios pušys (id. m H, 5 cm D) šioje teritorijoje sudaro apie 6 % nuo isų ten augančių medžių;. 8 medžių kamienai yra geros, 5 nt. idutinės, 7 nt. patenkinamos, 4 nt. blogos, nt. l. blogos būklės, 6 nt - sausi. Vidutinė isų sklype esančių medžių būklė,9 balo. Pagrindinės medžių/kamienų būklės blogėjimo priežastys dėl pernelyg tankaus augimo atsiradęs užstelbtumas bei esamos kamienų žaizdos;. Pagal,,Kriterijų, pagal kuriuos medžiai ir krūmai, augantys ne miškų ūkio paskirties žemėje, priskiriami saugotiniems, sąrašo priedo. bei 6 punktus minėtoje teritorijoje saugotini > cm skersmens gyi, nenulaužti, neišersti medžiai/kamienai, tačiau pagal Palangos miesto saialdybės tarybos patirtintas,,želdynų ir želdinių apsaugos ir tarkymo taisykles - saugotini isi ertingesni medžiai, kurių skersmuo iršija cm; 4. Vadoaujantis,,Kriterijų, pagal kuriuos medžiai ir krūmai, augantys ne miškų ūkio paskirties žemėje, priskiriami saugotiniems, sąrašo... punktu bei SR..:7 Statinių klasifikaimas nesaugotini yra ir kelas saaiminės kilmės kleų esasančių sporto aikštelės teritorijoje arba įaugę į ją supančią torą; 5. Vadoaujantis aukščiau esančiais punktais saugotinų medžių/kamienų minėtoje teritorijoje yra 4 nt., nesaugomų nt. (, %); 6. tsiželgiant į medžių būklę, ertingumą bei daromą neigiamą įtaką ertingesnėms, ilgaamžiškesnėms medžių rūšims, rekomenduotina pašalinti 45 medžius/kamienus (id. būklė -,6 balo), iš kurių 6 nt. nesaugotini; 7. Vadoaujantis,,Saugotinų medžių ir krūmų kirtimo, persodinimo ar kitokio pašalinimo atejų, šių darbų ykdymo ir leidimų šiems darbams išdaimo, medžių ir krūmų ertės atlyginimo tarkos aprašo 5. punktu, dalis saugotinų medžių/kamienų galėtų būti kertami neatlygintinai, turint saialdybės išduotą Leidimą; echninio projekto įgyendinimo tikslais (KPĮ) reikėtų pašalinti medžių ( kamienus), iš jų medžių/kamienų saugotinų (dalis jų rekomenduotini šalinti dėl būklės ar kitų medžių gerbūio). POILSIO PSKIRIES PSS (7.), SKLYPO ŽELDINIŲ VRKYO SKI DOKUENO ŽYUO JP--- PP-S B :9:5 P

10 Eksplikacija: e t 8.77 V Š sb d x sbd d6 B o.6.6 Pls d V kv. R p p.5 p p.4 p.7 p. p.8 p.8 p erasinės lentos pėstiesiems 9.67 p.4 k. 9.8 Balkonai k k l.8 p k. 9.4 k.5 p. B KORPUSS k. p Veja k p.9 p. p k.5 Dekoratyiniai augalai 9.89 k.4 p p.8 k p p p p.p. p.4p.5 p. p.p. p. p. p p Projektuojami ryšių tinklai Projektuojami andentiekio tinklai Projektuojami liaus nuotekų tinklai V Projektuojami Buitinių nuotekų tinklai Š Projektuojami šilumos tinklai Pastabos:. Projektuojamo pastato pasijungimo prie magistralinių tinklų ios, sprendžiamos ir tikslinamos P stadijoje, adoaujantis projektaimo sąlygomis.. Vertikalinio plano pakeitimai, sto ėjimo ių įrengimas irš esamų inžinerinių tinklų bus atskirai derinami P stadijoje..76 td Ke.. p d Pls. Be td 6 V. kv sb d R Perspektyinė šilumos tinklų trąsa. Bus įgyendinta artimiausiu mu 9.48 Projektuojami elektros tinklai p. 9.4 p.6 p. p E t e kv. d b s x 9.4 E 9.8.s. d6 PE 5 td Be p d PE k k traminė sienutė. V 5 d4.s. sb d p.6 p d Pls g. V s pė gu na p rinkelės pėstiesiems k.. d Va žūrinės trinkelės/ korys, pritaikytos transportui p.4 k k. k. 8.8 k. p k rinkelės/ažūrinės trinkelės, pritaikytos transportui 8.87 p k.7. =.8alt k Esami medžiai, išsaugomi kertami medžiai p k p d d 6 75 td Ke B..s d6 sb d"nv" d d. d.7.4 d.5.45 k45 k. 8.9 p. p p. p. k.9 9. p R PE V d C k p. 8.8 p. p. k echninės d. d d. d.5 8 k.4 Pėsčiųjų patekimas į sklypą k.7 k.5 patalpos k. k. 9.9 V d5 B k p.6 p.6 p =.8alt. Š d d.5 Įažiaimas į sklypą k.4 p. 9.9 p KORPUSS k.9.7. Š p. p.9 t e V Patekimas į pastatą -a. lygyje k Patekimas į pastatą a. lygyje p p. p p p. 9.6 p. 9.9 p.5 p. p..p.4 6 p..7. p..8 p. p.6.8 p p.5 p.5 d. d. p. 9.5 d d. k.5 k. k.4 k. k.7 9 k.45.5 Sklypo riba p p.5.5 p. p.7.6 p.6 p s. d6 PE t e V CB V k.7 k.7 d K kv Sutartiniai žymėjimai: p. p. p.6 p.6 p.8.66 p.4 p.4 p.4. p C d Pls d t..5. Pls d PE PE d4.s..8 p.5. p V p. 9. p. p. 8.9 p.5 p p p. p. p. p p p E sb d sb d sb d V sb d s PE d sb d PE d4.s. Cok PE d4.s sb d sb d d sb 4 V 6 Pls d6 PE d4.s. Pls d nez 9.78 nez G Cok..85 G Pls d. Pls d V. kv 5 B d CB sb d5. 6.s PE d. 4.s PE d 7.75 sb d 9.9.V g d sb V s gupė Vana V 9.. Projektuojamas pastatas. Buitinių atliekų pusiau požeminiai konteineriai. ntžeminė aut.sto ėjimo aikštelė CB PE d6 kv.s B d Va na gu pė sg. X=645. POILSIO PSKIRIES PSS (7.), LUKO INŽINERINII INKLI : 5 DOKUENO ŽYUO JP--- PP-S B :9:5 P