NAMIBIJOS - LIETUVOS DVIŠALĖ PREKYBA apžvalga

Dydis: px
Rodyti nuo puslapio:

Download "NAMIBIJOS - LIETUVOS DVIŠALĖ PREKYBA apžvalga"

Transkriptas

1 NAMIBIJOS - LIETUVOS DVIŠALĖ PREKYBA apžvalga Paskelbta: SANTRAUKA 2016 m. Namibija buvo 75-ta didžiausia Lietuvos prekybos partnerė, o prekių apyvartos vertė tarp šalių siekė 8,8 mln. eurų m. Lietuvos prekių eksporto vertė į Namibiją siekė 8,6 mln. eurų, tuo tarpu importo vertė padidėjo apie 16,2% iki siekė 163,6 tūkst. eurų. Lietuva turi teigiamą prekybos balansą su Namibija m. jis siekė 8,5 mln. eurų m. lietuviškos kilmės prekių eksportas į Namibiją sudarė 99,5% viso prekių eksporto, o 0,5% teko reeksportui m. lietuviškos kilmės prekių eksporto vertė į Namibiją išaugo nuo 2 mln. eurų 2015 m. iki 8,6 mln. eurų 2016 m m. didžiąją dalį (92,2%) lietuviškos kilmės prekių eksporto į Namibiją sudarė javai, kurių eksporto vertė per metus išaugo bemaž 6 mln. eurų. Javai į Namibiją pradėti eksportuoti nuo 2015 m. Be javų, prie lietuviškos kilmės prekių eksporto augimo 2016 m. šiek tiek prisidėjo gatavų žvejybos tinklų ir virvių, lynų, trosų bei jų dirbinių eksportas. Pastaroji prekių grupė 2016 m. sudarė apie 7% viso lietuviškos kilmės prekių eksporto į Namibiją ir buvo antroje vietoje pagal eksporto vertę po javų. Kitų prekių grupių eksportas į Namibiją 2016 m. sudarė tik nedidelę (iki 1%) viso lietuviškos kilmės prekių eksporto į Namibiją dalį. 1 pav. Lietuvos prekių eksportas į Namibiją m., tūkst. eurų. Lietuva 2016 m. iš Namibijos importavo prekių už 163,6 tūkst. eurų, t.y. 16,2% (22,8 tūkst. eurų) daugiau nei 2015 m m. į Lietuvą iš Namibijos daugiausia importavome šviežių vynuogių, kurios sudarė 96,1% (arba 157,3 tūkst. eurų) visos importuotos produkcijos vertės iš Namibijos. Vynuogių importas, 2016 m. augęs 28,4%, buvo viena pagrindinių priežasčių, lėmusių bendros importo vertės augimą 2016 m. Prie bendros prekių importo iš Namibijos vertės augimo 2016 m. šiek tiek prisidėjo orlaivių važiuoklės ir jų dalys (4,4 tūkst. eurų), bei kolekcionavimo objektai (1,8 tūkst. eurų) m. labiausiai smuko mašinų ir mechaninių įrenginių importo vertė (šioje prekių grupėje 2015 m. dominavo vamzdynų ir panašūs dirbinių) m. Namibija buvo 108-ta didžiausia paslaugų importo rinka Lietuvai. Lietuva importavo paslaugų už 0,19 mln. eurų, tai buvo 0,17 mln. eurų daugiau nei 2014 m m. iš Namibijos importavome kitas verslo paslaugas, o 2014 m. transporto paslaugas. Eksporto galimybių vertinimo modeliu (EGVM) nenustatyta prekių grupių (6 ženklų kombinuotosios nomenklatūros lygiu), turinčių potencialo eksportui į Namibijos rinką. To priežastis labai didelė pagrindinių importo rinkų koncentracija ir dominavimas Namibijoje, pvz m. 56% visos importo į Namibiją vertės sudarė prekės iš Pietų Afrikos. Tokia situacija sudaro sunkumų ir (ar) papildomų kliūčių Lietuvos eksportuotojams, siekiantiems įeiti ir įsitvirtinti Namibijos rinkoje. Visgi, atmetus rizikas, susijusias su importuojančių šalių koncentracija, daugiausia potencialių galimybių Lietuvos eksportui identifikuota šiuose sektoriuose: naftos pramonė, plastikų gamybos pramonė, gėrimų pramonė ir medžio apdirbimo pramonė m. Lietuva užėmė 68-ą vietą Namibijos importo rinkų sąraše (Estija 100; Latvija 26). 1 lentelė. Prekybos tarp Lietuvos ir Namibijos pagrindiniai rodikliai m Dalis,% Vieta Dalis,% Vieta Dalis,% Vieta Prekės Šalies dalis bendrame Lietuvos prekių eksporte 0,001% 130 0,01% 97 0,04% 75 Šalies dalis lietuviškos kilmės prekių eksporte 0,002% 118 0,02% 88 0,06% 63 Šalies dalis prekių reeksporte 0,0002% 149 0,01% 100 0,001% 146 Šalies dalis prekių importe 0,001% 96 0,001% 105 0,001% 103 Paslaugos Šalies dalis paslaugų eksporte 0% - 0% - N/A N/A Šalies dalis paslaugų importe 0,0004% 136 0,005% 108 N/A N/A Šaltiniai: Lietuvos statistikos departamentas, Lietuvos bankas ir VŠĮ Versli Lietuva paskaičiavimai. I.PREKYBOS BALANSAS Prekių re-eksportas Lietuviškos kilmės prekių eksportas Lietuva turi teigiamą prekybos balansą su Namibija jau kelerius metus m. jis siekė 8,5 mln. eurų. Itin išaugusį prekybos perteklių lėmė staigus eksporto vertės šuolis, kurio priežastis nuo 2015 m. į Namibiją pradėti eksportuoti javai. psl. 1 iš 5

2 2 pav. Lietuvos ir Namibijos užsienio prekyba m., tūkst. eurų Balansas Eksportas Importas II. LIETUVIŠKOS KILMĖS PREKIŲ EKSPORTAS 2016 m. lietuviškos kilmės prekių eksporto vertė į Namibiją išaugo nuo 2 mln. eurų iki 8,6 mln. eurų m. didžiąją dalį (92,2%) lietuviškos kilmės prekių eksporto į Namibiją sudarė javai, kurių eksporto vertė per metus išaugo bemaž 6 mln. eurų. Javai į Namibiją pradėti eksportuoti nuo 2015 m. Be javų, prie lietuviškos kilmės prekių eksporto augimo 2016 m. šiek tiek prisidėjo gatavų žvejybos tinklų ir virvių, lynų, trosų bei jų dirbinių eksportas. Šių prekių eksportas per metus padidėjo šešis kartus ir 2016 m. sudarė apie 7,0% (arba 600 tūkst. eurų) viso lietuviškos kilmės prekių eksporto į Namibiją. Kitų prekių grupių eksportas į Namibiją sudarė tik nedidelę (iki 1%) viso lietuviškos kilmės prekių eksporto į Namibiją dalį. Kaip jau minėta, didžiąją dalį (92,2%) lietuviškos kilmės prekių eksporto į Namibiją sudarė javai m. jų eksportavome už beveik 8 mln. eurų, t.y. keturis kartus arba 6 mln. eurų daugiau negu 2015 m. Visą šios prekių kategorijos eksportą sudarė kviečių bei rugių mišinys. Antroje vietoje pagal eksporto vertę 2016 m. buvo gatavi žvejybos tinklai ir virvės, lynai, trosai bei jų dirbiniai m. šių prekių eksportavome už beveik 600 tūkst. eurų. Apie 80% (arba 476,3 tūkst. eurų) šios prekių kategorijos eksporto sudarė gatavi žvejybos tinklai, o 20% (123,6 tūkst. eurų) virvės, virvelės, lynai ir trosai. Trečioje vietoje 2015 m. buvo elektros mašinų ir įrenginių bei jų dalių eksportas, sudaręs vos 0,6% visos lietuviškos kilmės prekių eksporto vertės į Namibiją ir per metus padidėjęs 6,1% (arba 2,9 tūkst. eurų). Didžiąją dalį beveik 89,6% visos elektros mašinų ir įrenginių bei jų dalių eksporto vertės sudarė radionavigaciniai aparatai. 3 pav. Lietuviškos kilmės prekių eksporto į Namibija struktūra 2015 m.,%. 4.7% 2.3% 1.6% 10 Javai 56 Vata, veltinys, neaustinės medžiagos; virvės, lynai ir trosai bei jų dirbiniai 91.4% 4 pav. Lietuviškos kilmės prekių eksporto į Namibija struktūra 2016 m.,%. 7.0% 0.6% 0.2% 10 Javai 56 Vata, veltinys ir neaustinės medžiagos; virvės, lynai ir trosai bei jų dirbiniai 92.2% psl. 2 iš 5

3 2 lentelė. Lietuviškos kilmės prekių eksportas į Namibiją pagal prekių rūšį, tūkst. eurų. Prekių rūšis (pagal KN) m. augimas, % Iš viso 97,1 61,4 253,3 166,8 265,3 2094,3 8626,1 311,9% 10 Javai 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1914,5 7954,6 315,5% 56 Vata, veltinys ir neaustinės medžiagos; virvės, lynai ir trosai bei jų dirbiniai 92,4 44,4 159,6 71,7 235,5 97,5 600,0 515,4% 4,7 10,9 24,5 34,3 21,9 47,9 50,8 6,1% 39 Plastikai ir jų dirbiniai 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,3 8,9 2866,7% 73 Dirbiniai iš geležies arba iš plieno 0,0 0,0 0,6 14,4 0,9 6,2 3,9-37,1% 90 Optikos, matavimo, medicinos prietaisai 0,0 2,7 0,0 0,0 0,0 0,0 2,1-34 Muilas, skalbikliai, tepimo priemonės, dirbtiniai vaškai 0,0 0,0 0,0 1,6 4,4 10,4 1,8-82,7% 27 Mineralinis kuras, mineralinės alyvos ir jų distiliavimo produktai 0,0 0,0 10,8 11,1 1,2 9,2 1,6-82,6% 63 Kiti gatavi tekstilės dirbiniai; rinkiniai; dėvėti drabužiai 0,0 0,0 0,0 0,2 0,0 0,0 1,4-38 Įvairūs chemijos produktai 0,0 1,9 0,0 3,4 1,4 3,7 0,5-86,5% 84 Mašinos ir mechaniniai įrenginiai 0,0 1,5 0,2 1,0 0,0 0,0 0,5 - Kita 0,0 0,0 57,6 29,1 0,0 4,6 0,0 - Šaltinis: Lietuvos statistikos departamentas. III. PREKIŲ IMPORTAS Lietuva 2016 m. iš Namibijos importavo prekių už 163,6 tūkst. eurų, t.y. 16,2% (22,8 tūkst. eurų) daugiau nei 2015 m m. į Lietuvą iš Namibijos daugiausia importavome šviežių vynuogių, kurios sudarė 96,1% (arba 157,3 tūkst. eurų) visos importuotos produkcijos vertės iš Namibijos. Vynuogių importas, 2016 m. augęs 28,4%, buvo viena pagrindinių priežasčių, lėmusių bendros importo vertės augimą 2016 m. Prie bendros prekių importo iš Namibijos vertės augimo 2016 m. šiek tiek prisidėjo orlaivių važiuoklės ir jų dalys (4,4 tūkst. eurų), bei kolekcionavimo objektai (1,8 tūkst. eurų) m. labiausiai smuko mašinų ir mechaninių įrenginių importo vertė. Pastarosios prekių grupės gaminių 2015 m. importavome už 15,4 tūkst. eurų, o 2016 m. šių prekių į Lietuvą jau neįsivežėme. Pirmoje vietoje pagal importo vertę 2016 m. buvo valgomieji vaisiai ir riešutai, kurie sudarė apie 96,1% viso importo iš Namibijos. Per metus šių prekių importas išaugo 28,4% iki 157 tūkst. eurų. Šios prekių kategorijos importas nėra įvairus nuo 2010 m. iš Namibijos importuojame tik šviežias vynuoges. Antroje vietoje pagal importo vertę 2016 m. buvo orlaiviai ir jų dalys, kurie sudarė apie 2,7% viso importo iš Namibijos. Šių prekių importo vertė 2016 m. siekė 4,4 tūkst. eurų m. šios prekės į Lietuvą buvo importuotos pirmą kartą m. visą šios prekių kategorijos importą sudarė orlaivių važiuoklės ir jų dalys. Trečioji grupė yra meno kūriniai, kolekcionavimo objektai ir antikvariniai daiktai: šios prekių grupės importas sudarė apie 1,1% (arba 1,8 tūkst. eurų) viso importo iš Namibijos. Per metus šios grupės importo vertė paaugo apie 1,6 tūkst. eurų. 5 pav. Prekių importo iš Namibijos struktūra 2015 m.,%. 1.9% 0.1% 10.9% 08 Valgomieji vaisiai 84 Mašinos ir mechaniniai įrenginiai 87.0% 6 pav. Prekių importo iš Namibijos struktūra 2016 m.,%. 2.7% 1.1% 0.1% 08 Valgomieji vaisiai 88 Orlaiviai ir jų dalys 97 Meno kūriniai, kolekcionavimo objektai ir antikvariniai daiktai 96.1% psl. 3 iš 5

4 3 lentelė. Prekių importas iš Namibijos pagal prekių rūšį, tūkst. eurų. Prekių rūšis (pagal KN) m. augimas, % Iš viso 36,8 4,9 186,5 189,9 340,5 140,8 163,6 16,2% 08 Valgomieji vaisiai 34,3 0,0 172,9 189,6 336,5 122,5 157,3 28,4% 88 Orlaiviai ir jų dalys 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 4,4-97 Meno kūriniai, kolekcionavimo objektai, antikvariniai daiktai 1,3 0,0 11,6 0,0 2,7 0,2 1,8 800,0% 0,0 0,0 0,1 0,0 0,1 2,7 0,1-96,3% 1,2 4,9 1,9 0,3 1,2 15,4 0,0-100,0% Šaltinis: Lietuvos statistikos departamentas. IV. PASLAUGŲ IMPORTAS 2015 m. Namibija buvo 108-ta didžiausia paslaugų importo rinka Lietuvai. Lietuva importavo paslaugų už 0,19 mln. eurų, tai buvo 0,17 mln. eurų daugiau nei 2014 m m. iš Namibijos importavome kitas verslo paslaugas, o 2014 m. transporto paslaugas. 4 lentelė. Paslaugų importas iš Namibijos pagal paslaugų rūšį, mln. eurų Kategorija Iš viso 0,01 0,02 0,19 Transporto paslaugos 0,00 0,02 0,00 Kitos verslo paslaugos 0,01 0,00 0,19 Šaltinis: Lietuvos bankas. V. EKSPORTO GALIMYBĖS Eksporto galimybių vertinimo modeliu (EGVM) 1 nenustatyta prekių grupių (6 ženklų kombinuotosios nomenklatūros lygiu), turinčių potencialo eksportui į Namibijos rinką. To priežastis labai didelė pagrindinių importo rinkų koncentracija ir dominavimas Namibijoje, pvz m. 56% visos importo į Namibiją vertės sudarė prekės iš Pietų Afrikos. Tokia situacija sudaro sunkumų ir (ar) papildomų kliūčių Lietuvos eksportuotojams, siekiantiems įeiti ir įsitvirtinti rinkoje. Visgi, atmetus rizikas, susijusias su importuojančių šalių koncentracija ir dominavimu Namibijos rinkoje, daugiausia potencialių galimybių Lietuvos eksportui identifikuota 2 šiuose sektoriuose: naftos pramonė, plastikų gamybos pramonė, gėrimų pramonė ir medžio apdirbimo pramonė. 5 lentelė. Top-10 perspektyviausių prekių grupių lietuviškos kilmės eksportui į Namibiją. Prekių grupė pagal 6-ženklų kombinuotąją nomenklatūrą Trumpalaiki s augimas (2014) Ilgalaikis vidutinis augimas ( ) Importo rinkos dydis (mln. eurų) Rinkos koncentracijos laipsnis Skrudintas salyklas 174,4% 155,3% 11,4 0, Naftos bitumas 206,9% 71,8% 7,5 0, Spygliuočių mediena, kurios storis didesnis kaip 6 mm 105,0% 32,2% 9,3 0, Plokštės, lakštai, plėvelės, folijos ir juostelės, iš plastikų, neakyti ir nearmuoti, nelaminuoti, nesutvirtinti ir panašiai nekombinuoti su kitomis medžiagomis: Šaltinis: Eurostat Comext, Lietuvos statistikos departamentas ir VŠĮ Versli Lietuva paskaičiavimai. VI. NAMIBIJOS PREKIŲ IMPORTAS 2014 m. Lietuva užėmė 68-ą vietą Namibijos importo rinkų sąraše (Estija 100; Latvija 26). 36,5% 132,5% 5,7 0,293 1 Eksporto galimybių vertinimo modelis (EGVM) naudojamas perspektyvių eksporto galimybių identifikacijai. Modelis atsižvelgia į atskleistąjį santykinį pranašumą (produktus, kuriuose Lietuva turi santykinį pranašumą eksporto rinkose), nagrinėjamo produkto trumpalaikį ir ilgalaikį importo vertės augimą ir rinkos koncentracijos laipsnį (kuo indeksas mažesnis, tuo lengvesnis produkto Įvedimas į rinką). Visas perspektyviausių lietuviškų produktų, eksportui į Namibiją, sąrašas gali būti pateiktas pagal pageidavimą 2 Remiantis eksporto galimybių vertinimo modeliu (EGVM), prekių grupės, kurių rinkos koncentracijos laipsnis viršija 0,25 yra atmetamos. Šią ribą (t.y. 0,25) taip pat naudoja JAV teisingumo departamentas, siekiant nustatyti, ar įmonių susijungimai nelemia per didelės koncentracijos rinkoje. Atsižvelgiant į tai, kad Namibijos atveju, nė vienos prekių grupės rinkos koncentracijos laipsnis nebuvo mažesnis už 0,25, EGVM modelis neidentifikavo potencialių eksporto galimybių Lietuvos eksportuotojams. Visgi, padidinę rinkos koncentracijos laipsnį iki 0,5, identifikuoti 4 sektoriai Namibijoje, kuriuose yra daugiausia potencialių galimybių Lietuvos eksportui. psl. 4 iš 5

5 6 lentelė. Namibijos importas pagal šalis, mln. eurų Šalis Iš viso 4503,2 4636,1 5545,5 5702,6 6417,9 Pietų Afrikos Respublika 3261,7 3512,7 3863,4 3521,8 3592,1 Korėja 2,3 3,2 2,5 13,6 422,9 Kinija 154,3 191,7 223,7 177,1 252,8 Bahamai 0,9 0,6 0,6 0,0 222,5 Vokietija 122,3 94,2 108,8 86,2 181,7 Kongo Respublika 1,0 0,9 1,2 16,1 164,9 Šalys, nenurodytos kitur 19,3 15,0 149,0 196,9 164,1 Jungtinės Amerikos Valstijos 54,9 37,5 35,1 106,4 157,5 Botsvanos Respublika 14,3 22,1 88,1 140,1 133,7 Indija 50,1 55,6 29,2 39,4 113,7 Šveicarija 56,6 38,6 331,9 330,4 99,4 Kitos šalys 765,5 664,1 712,0 1074,7 912,6 Šaltinis: Trademap. 7 lentelė. Namibijos importas pagal prekių rūšį, mln. eurų. Prekių rūšis (pagal KN) * Iš viso 4636,1 5545,5 5702,6 6417,9 5694,3 87 Antžeminio transporto priemonės 605,8 640,9 637,2 786,5 661,9 71 Perlai, brangakmeniai, pusbrangiai akmenys, taurieji metalai 130,0 293,9 314,7 270,2 657,5 84 Mašinos ir mechaniniai įrenginiai 479,2 503,9 545,6 767,5 551,4 27 Mineralinis kuras, mineralinės alyvos ir jų distiliavimo produktai 425,6 669,5 569,8 408,5 509,2 275,6 277,4 300,4 340,4 351,1 73 Dirbiniai iš geležies arba iš plieno (iš juodųjų metalų) 203,8 219,7 204,4 249,3 279,7 26 Rūdos, šlakai ir pelenai 60,5 275,5 361,9 179,0 244,6 39 Plastikai ir jų dirbiniai 161,2 117,8 119,2 140,6 121,9 22 Nealkoholiniai ir alkoholiniai gėrimai bei actas 86,2 121,3 147,4 169,9 108,5 30 Farmacijos produktai 133,8 121,9 111,0 118,7 101,0 94 Baldai 96,5 75,4 74,9 94,0 101,0 1977,9 2228,3 2316,0 2893,2 2006,5 * angl. mirror data. Šaltinis: Trademap. psl. 5 iš 5